LTO+%27poldert%27+in+SER+voor+boerenbelang
Analyse
© Dirk Hol

LTO 'poldert' in SER voor boerenbelang

LTO-voorzitter Marc Calon stond bij de presentatie van het pensioenakkoord door de Sociaal-Economische Raad (SER) op hetzelfde podium als minister Wouter Koolmees (SZW). Dat is niet zonder reden en ook niet zonder resultaat.

Wellicht hebt u ze gezien: de beelden van de presentatie van het pensioenakkoord. Koolmees voorop, omringd door kopstukken van de werknemersorganisaties FNV, CNV en VCP en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook Calon stond daarbij. Deze mensen vormen de SER.


De SER is de belangrijkste adviesraad voor de regering en het parlement over sociaal-economische vraagstukken. De SER telt 33 leden: 11 leden van werkgeversorganisaties, 11 leden van werknemersorganisaties (vakbonden) en 11 onafhankelijke deskundigen. De zetelverdeling per groep is afhankelijk van de grootte van de organisaties.

Agrarische sector

LTO Nederland heeft 1 zetel in de raad, als enige vertegenwoordiger uit de agrarische sector. Calon is een van de twaalf leden van het dagelijks bestuur.

Overleg met de SER is tijdrovend en vaak nauwelijks zichtbaar voor de achterban

Die zetel geeft aan dat de organisatie LTO Nederland op waarde wordt geschat als vertegenwoordiger van het agrarisch bedrijfsleven. Nog altijd is veel meer dan de helft van de boeren en tuinders bij LTO Nederland of een van de gelieerde organisaties aangesloten. Dat is een dekkingsgraad waarvan bijvoorbeeld de werknemersbonden alleen maar kunnen dromen. Gemiddeld is een goede 20 procent van de werknemers verenigd in de vakbond.

Poldermodel

De raad is een voorbeeld van het Nederlandse poldermodel, waarbij partijen niet actievoeren om hun doel te bereiken, maar in overleg gaan om het midden te zoeken. De deelnemers kijken naar het gezamenlijk belang. Overleg met de SER is daardoor tijdrovend en vaak nauwelijks zichtbaar voor de achterban. Net zoals bij onderhandelingen over cao's, die LTO ook voert, wordt het belang pas duidelijk als een akkoord is bereikt.

Het pensioenakkoord is een mijlpaal. Het is een verstrekkende overeenkomst die ons allemaal raakt en waarmee, zoals Calon zegt, de stabiliteit van onze toekomstige sociale infrastructuur in Nederland is geborgd. Anderzijds kosten de nieuwe afspraken voor de oudedagsvoorziening miljarden euro's en dat wordt grotendeels betaald uit collectieve middelen. Dat geld kan niet worden ingezet voor andere doeleinden.

Uitzonderingspositie

Het akkoord is de slotsom van een proces waar LTO jarenlang een rol in heeft gespeeld. Dat is waardevol geweest. De uitzonderingspositie die de agrarische sector in het pensioenakkoord heeft bedongen, is daar een mooi voorbeeld van. Boeren en tuinders zonder personeel, en dus in feite zzp'er zijn, hoeven geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, andere zzp'ers wel.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer