Aanvulling+Brabants+veebeleid+doekje+voor+het+bloeden
Nieuws
© Jasper Schel

Aanvulling Brabants veebeleid doekje voor het bloeden

'De teleurstelling is alleen nog maar groter geworden.' Met deze woorden reageert ZLTO-bestuurder Janus Scheepers op de elf aanvullende maatregelen van het veehouderijbeleid die provincie Noord-Brabant deze week presenteerde.

Eén van de aanvullende maatregelen is een stoppersregeling voor bedrijven in 2024. ZLTO vindt de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, onredelijk. 'We vinden het belachelijk dat melkveehouders die aan de regeling mee willen doen grond moeten aanbieden bij de provincie en aan derogatie moeten voldoen. Ook de eisen van minder dieren zorgt ervoor dat de regeling beperkt gebruikt gaat worden', becommentarieert Scheepers.

Varkens- en kalverhouders die een brongerichte maatregel willen nemen, krijgen een half jaar uitstel om te voldoen aan de Verordening Natuurbescherming. 'Een half jaar uitstel is niet realistisch', stelt de ZLTO-bestuurder. 'Dan zijn er nog steeds onvoldoende nieuwe technieken op de markt die geschikt zijn om op grote schaal toegepast te worden. Als technieken niet praktijkrijp zijn, moet langer uitstel mogelijk zijn.'

Staldering aangescherpt

Ander pijnpunt zijn de verscherpte stalderingsregels. Voor elke10 vierkante meter uitbreiding moet 12 vierkante meter gesloopt worden (dit was 11) en bij herbestemming 20 vierkante meter.

Scheepers: 'Er zijn nog nauwelijks bedrijven die gestaldeerd hebben. Het loopt dus totaal niet en nu maakt de provincie de regels alleen nog maar strenger.'


Het provinciebestuur zegt de 12 vierkante meter ingevoerd te hebben als compensatie voor de verminderde afname van stikstofdeposite door uitstel van andere maatregelen. Scheepers vindt dat een vreemde koppeling. 'Wij denken dat de echte reden heeft te maken met het sturen op minder dieren. Als je dat wilt doen, zegt dan ook eerlijk.'

Permanent grasland als buffer

De provincie wil tussen natuur- en landbouw een buffer creëren met extensieve landbouw, oftewel permanent grasland. Melkveehouders kunnen grond van de provincie pachten met eerste recht op koop.

Voorwaarde is dat deze bedrijven maximaal 2 GVE per hectare houden en meedoen met derogatie en kringlooplandbouw. 'Dit is vooral aantrekkelijk voor bedrijven die al extensief zijn. Het draagt daarom in onze ogen niet bij in de omslag van intensievere bedrijven die extensiever willen boeren. En dat was wel de bedoeling van deze regeling.'

Houders van vlees- en fokstieren krijgen een jaar uitstel, evenals geitenhouders.

De aanvullende maatregelen zijn volgens Scheepers al met al een doekje voor het bloeden. 'Het merendeel van de veehouderijen heeft hier waarschijnlijk niets aan.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer