Spierings licht nieuw Brabants landbouwbeleid toe

Anne-Marie Spierings (D66) zwaait als gedeputeerde Agrarische ontwikkeling ook de komende vier jaar de scepter over de Brabantse land- en tuinbouw. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, al vindt ZLTO het vooral een gemiste kans dat het veehouderijbeleid niet drastisch is gewijzigd.

Spierings+licht+nieuw+Brabants+landbouwbeleid+toe
© Dirk Hol

Het veehouderijbeleid is op elf punten aangepast. Voortschrijdend inzicht of water bij de wijn?

'Iedereen heeft water bij de wijn gedaan. Ik denk dat er nu een goed voorstel ligt met redelijkheid, realisme en logica. Ik kan dit aan iedereen uitleggen. Het eens worden met alle belanghebbenden is een tweede.'

De schaalvergroting in glasgroente zagen we niet aankomen

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Agrarische ontwikkeling Noord-Brabant

De uitwerking van de aanvullende voorwaarden is deze week openbaar gemaakt. Is alles in kannen en kruiken?

'Er zit een aantal zaken in die we echt nog in de uitwerking moeten afstemmen met de sector. De meest pregnante vind ik de regeling dat we gronden gaan verpachten, en later wellicht verkopen, aan melkveehouders die willen extensiveren. We willen daardoor een tussenvorm creëren in de overgang van de zwaar beschermde en zeer gevoelige natuur naar het hardcore landbouwgebied.

'Er zitten veel mitsen en maren aan hoe je dit het beste kunt inregelen. Zo is het de bedoeling dat je 80 procent grasland hebt. Ik sprak hier onlangs over met jonge boeren en die stelden de vraag hoe je dat moet doen met een gemengd bedrijf. En zo hadden ze nog drie vragen waarvan ik denk: ja, daar moeten we wel goed over nadenken. We hebben bij de provincie goede mensen op landbouw zitten, maar dat wil niet zeggen dat we alles weten.'

ZLTO en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vinden het een gemiste kans dat het nieuwe provinciebestuur het veehouderijbeleid niet drastisch heeft gewijzigd.

'Iedereen benadert het vanuit zijn eigen perspectief en het doel wat ie wil bereiken. Ik heb daar respect voor, maar dat wil niet zeggen dat ik het daarmee eens ben. Ik vind dat we nu een goed pakket hebben liggen.'

Het is vijf voor twaalf voor veehouders die een vergunning moeten aanvragen. Maar veel sectoren hebben nog geen praktijkrijp stalsysteem beschikbaar, waaronder de kalverhouderij en de varkenshouderij.

'We verwachten dat we voor de deadline brongerichte stalsystemen hebben, op zijn minst op basis van een voorlopige emissiefactor.

'Veehouders die nog geen definitieve RAV-code (Regeling ammoniak en veehouderij) hebben, kunnen op basis van een voorlopige emissiefactor aan de slag. Biedt dat geen uitkomst, dan kijken we of ze met een Green Deal vooruit kunnen. Als er systemen zijn waar iedereen vertrouwen in heeft, dan moeten die versneld kunnen worden toegepast.'

Haastige spoed is zelden goed, toch?

'Inzichten zijn voortdurend aan verandering onderhevig, net als de verwachtingen van de maatschappij. Het belangrijkste is dat een vergunning die voldoet aan de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant, vijftien jaar geldig is en voor alle rundveetakken twintig jaar, ongeacht of er in de tussentijd betere technieken beschikbaar komen.'

Wat als de geplande afname van de stikstofdepositie niet wordt gerealiseerd?

'Dat moeten we op dat moment met elkaar bespreken. Volgens mij ligt er een evenwichtig pakket met zaken die de stikstofuitstoot minder snel laten afnemen en maatregelen die de uitstoot sneller laten afnemen. Dan doel ik op de extra stalderingsmaatregelen en de extra investering op een warme sanering van de varkenshouderij. We hopen dat meer bedrijven daaraan mee gaan doen door de koppeling met de Ruimte voor Ruimteregeling te zoeken.'

Er is een stoppersregeling tot 2024 en 2022. Geeft dat niet veel onduidelijkheid?

'2022 is voor veehouders die toch al van plan waren om te stoppen voor het moment dat hun stal moest zijn aangepast. De oude regels, die we nog aan moeten passen, stellen dat deze veehouders toch een vergunning moeten hebben aangevraagd voor 2020. Een vergunning waarvan je weet dat je nooit gaat bouwen. Dat is vooral een hoop gedoe voor iedereen.

'Daarnaast geven we boeren die wel willen stoppen, maar niet voor 2022, maximaal twee jaar uitstel voor het aanpassen van de stal. Daar horen dan ook andere voorwaarden bij.'

Voor mestverwerking worden alleen nog maar vergunningen voor maximaal vijftien jaar afgegeven. Waarom?

'Als het niet goed blijkt te werken, wat doe je dan? Die tijdelijke termijn geeft hopelijk meer vertrouwen in de samenleving.'

Maar dit zal initiatiefnemers van mestverwerking en financiers toch juist afschrikken?

'Ze kunnen altijd een vergunning voor mestverwerking op diezelfde plek aanvragen. Dat wordt dan als een nieuwe vergunning beoordeeld waarmee ze dus ook aan de meest recente eisen van dat moment moeten voldoen.'

U gaat het beleidskader voor glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen herijken.

'De ontwikkelingen zijn echt anders dan toen wij het vorige beleid daarvoor maakten. Zo is er een grote opkomst van zachtfruit met de bijbehorende teeltondersteunende voorzieningen, is er steeds meer teeltondersteunend glas op kleine schaal in de aardbeiensector en maakt de glasgroente een schaalvergroting door die we destijds niet zagen aankomen. Dit vraagt veel meer om maatwerk dan het generieke concentratiebeleid dat we hadden. We nemen ook de energievoorziening nadrukkelijker mee in ruimtelijke afwegingen.'

En de glastuinbouwplannen in Deurne?

'Daar loopt het vast op de stikstofuitstoot en dat is er met de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet makkelijker op geworden. Het is nog steeds bestemd voor glastuinbouw. Alleen kunnen we het nu nog niet realiseren.'

'We worden het misschien niet altijd eens'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  15 %
Meer weer