Verkenning+om+kennis+over+agridrones+te+bundelen
Achtergrond
© Jan Jong

Verkenning om kennis over agridrones te bundelen

De Noordkop heeft ambities om een agrarisch drone- en datacentrum te realiseren. In het kader van De Kop Werkt! komen vrijdag 14 juni ondernemers bij elkaar die zich al professioneel met drones bezighouden.

'De insteek is een gezamenlijke verkenning naar de mogelijkheden die er zijn en wensen die er liggen', vertelt projectleider Carolina Deelen van GreenPort Noord-Holland Noord. 'Ook agrarische ondernemers uit de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon zijn van harte welkom.'

De startbijeenkomst kan meer inzicht geven op de vragen van agrarische ondernemers, verwacht Deelen. 'De media gaven al veel aandacht aan de ideeën voor een dronecentrum, met als prettig bijkomend voordeel dat zich spontaan ondernemers hebben aangediend voor deze verkenning.'

Meer afstemming

Ook dronepiloot Richard Kunis uit Westbeemster kwam zo op het spoor van het initiatief in Noord-Holland. 'Ik vernam via de krant van de plannen. Omdat ik in de hele provincie vluchten uitvoer, was ik geïnteresseerd. Vooral omdat het goed zou zijn als er meer afstemming komt tussen de verschillende organisaties en disciplines die zich met drones bezighouden.'

Veel agrarische ondernemers kennen de mogelijkheden van drones nog niet

Richard Kunis, dronepiloot in Westbeemster

Michael Tefsen van Airpass in Schagen is het roerend met Kunis eens. 'We houden ons bezig met de advisering rondom regelgeving, risicoanalyses en vergunningen. Daarnaast verzorgen we opleidingen om de kennis te vergroten', vertelt hij.

'De populariteit van drones heeft een grote vlucht genomen. Er is veel gaande, maar veel is nog onbekend, ook bij agrarische ondernemers. Bundeling van kennis en expertise kan helpen om ontwikkelingen beter te stroomlijnen.'

Dronewerkers

Kunis werkt samen met collega's in het collectief Dronewerkers, met een landelijke dekking voor datavluchten in de agrarische sector. 'We versterken elkaar. Kennisdeling is belangrijk. Onderling, maar ook naar buiten toe. Veel agrarische ondernemers kennen de mogelijkheden van drones nog niet.'

Gevolg is dat veel kansen nog onbenut blijven, stellen de ondernemers. Tefsen: 'In de precisielandbouw kunnen drones een belangrijke rol spelen. Daarbij is het wel zaak dat regels goed worden nageleefd om ongelukken te voorkomen. Daarom is het zinvol om de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden samen in kaart te brengen.'

Aanverwante bedrijven

In de praktijk blijven nog te veel toepassingen onbenut, merkt Kunis. 'We werken veel voor aanverwante bedrijven, zoals veredeling en gewasbescherming. Er is een schat aan data beschikbaar om daarop in te spelen, alleen zijn die vaak nog niet ontsloten of goed met elkaar verbonden. Daarin kan dit initiatief misschien een rol spelen.'

Dat laatste juicht Deelen toe, zeker voor agrarische ondernemers die hierin stappen willen zetten. 'Ook kijken we naar logische vervolgstappen na de verkenningsfase en hoe onderwijsinstellingen vervolgens kunnen aansluiten.'

Innovatie in Match2020
De verkenning voor een agrarisch drone- en datacentrum maakt deel uit van Match2020, een onderdeel van het regionale stimuleringsprogramma De Kop Werkt!, waarin de vier gemeenten in de Noordkop en provincie Noord-Holland samenwerken. Match2020 richt zich naast de land- en tuinbouw op zorg, leisure en techniek. GreenPort Noord-Holland Noord is verantwoordelijk voor de agriprojecten en werkt samen met onderwijspartners, ondernemers, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de overheden. De inzet richt zich op technische innovaties en combinaties tussen agridrones met gps-systemen, camera- en satellietbeelden om data te vergaren. Een goede vertaling daarvan naar teeltadviezen levert nieuwe inzichten en mogelijkheden op.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  9° / 5°
  80 %
 • Zaterdag
  5° / -1°
  30 %
Meer weer