Overijsselse+gebiedsprocessen+onder+druk
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Overijsselse gebiedsprocessen onder druk

De Overijsselse gebiedsprocessen staan onder grote druk met de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). LTO Noord dringt aan op een snelle analyse wat de gevolgen per Natura 2000-gebied zijn.

'We kunnen nu niet overzien of er voldoende toekomstperspectief is voor boeren in de omgeving en dat is een essentiële voorwaarde om gebiedsprocessen te kunnen voortzetten', concludeert regiobestuurder Klaas de Lange.
'Het gebiedsproces is een integraal proces. Dat betekent dat er evenwicht moet zijn tussen alle belangen in een gebied; ook het economische, agrarisch belang moet recht worden gedaan. We werken met man en macht om de consequenties per gebied in kaart te brengen.'

Het Overijsselse samenwerkingsverband Samen Werkt Beter heeft het ministerie van LNV per brief opgeroepen om 'ondernemers te steunen als zij voor natuur hun bedrijf verplaatsen'.
De veertien betrokken partijen, waaronder de waterschappen, provincie, natuurorganisaties en LTO Noord, weten niet hoe ze gebiedsprocessen kunnen voortzetten als het 'op voorhand uitgeven van ontwikkelruimte niet langer is toegestaan'.

Ook veel betrokken agrariërs zijn bezorgd over de rechterlijke uitspraak. Zeker één ondernemer heeft het oude bedrijf verkocht en krijgt de financiering van het nieuwe bedrijf niet rond, omdat er geen onherroepelijke vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is.

Consequenties onduidelijk

De Lange: 'De consequenties van de PAS-uitspraak zijn alles behalve helder. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van vergunningen voor bedrijfsverplaatsingen of de eventuele vergunningplicht voor het mogen beweiden van percelen die betrokken zijn in grondruilingen.'

De provincie kent zo'n 25 gebiedsprocessen die allemaal in een ander stadium verkeren. Komende woensdag staan bij de Statentafels van de provincie de Provinciale Inpassingsplannen van Landgoederen Oldenzaal en Punthuizen/Stroothuizen op de agenda. Twee weken later is de besluitvorming gepland.

Analyse per gebied

'In onze ogen mogen er nu geen bestuurlijke besluiten worden genomen die kunnen leiden tot onomkeerbare gevolgen', stelt De Lange. 'Wij vragen aan de partners om met ons voor ieder gebiedsproces een analyse te maken wat de gevolgen zijn, zodat we in gezamenlijkheid, in het juiste tempo verder kunnen met de opgaven rond de Natura 2000-gebieden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  35° / 21°
  10 %
 • Dinsdag
  35° / 21°
  10 %
 • Woensdag
  33° / 21°
  20 %
Meer weer