LTO stelt bodem, boer en integrale benadering centraal

LTO Nederland heeft een eigen landbouwbrede visie ontwikkeld op het toekomstig mest- en mineralenbeleid. De organisatie stelt daarbij de bodem, boer en een integrale benadering centraal.

LTO Nederland lanceerde haar visie donderdagmiddag in Berkel en Rodenrijs. De belangenbehartiger geeft hiermee als eerste boerenbelangenorganisatie concrete uitvoering aan de Kringloopvisie en Herbezinning mestbeleid van landbouwminister Carola Schouten en het Klimaatakkoord voor landgebruik. Het plan van LTO is uitgewerkt tot een inhoudelijk beleidsvoorstel.

'Dat maakt dat het een integraal en breedgedragen plan is. De bodem staat daarbij centraal en dient als basis voor milieukwaliteit', zegt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit. De doelen van het nieuwe beleidsplan moeten in zijn ogen uitmonden in een nog verdere verbetering van de waterkwaliteit en meer rendement voor ondernemers.

Wettelijk kader

Het voorgestelde boerenplan biedt volgens LTO boeren een keuze. Zo kan het wettelijk kader meer passend worden gemaakt voor ieder landbouwbedrijf. Dat kan op basis van twee sporen: een forfaitair of een verfijnd systeem.

De keuze is aan de ondernemer zelf, meldt LTO. In haar visie wordt dierlijke mest optimaal gebruikt, omdat dit het voorbeeld is van kringlooplandbouw. Door te kiezen voor gewasderogatie en koolstofbemesting, sluit die aan bij het Klimaatakkoord.

'We willen dat alle mest, die niet passend is voor de Nederlandse vraag, wordt verwerkt tot kwaliteitsproducten voor plantentelers in binnen- en buitenland', benadrukt Van Dongen. 'Hiermee geven we uitvoering aan de groene grondstoffeneconomie. Daar hoort de bouw van een duurzame mestketen bij. Dit doen we in samenwerking met ketenpartijen in de mestsector.'

Handschoen oppakken

'Schouten wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid inclusief het bijbehorende stelsel van wet- en regelgeving', vertelt Van Dongen. 'Die handschoen hebben we opgepakt en uitgewerkt tot een boerenvisie. We willen met de minister hierover in gesprek gaan en ons plan nader toe lichten. Deze aanpak zien we als de kracht van onze organisatie.'

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer