%27Melkers+van+Morgen+mooi+platform+voor+delen+kennis%27
Interview
© Twan Wiermans

'Melkers van Morgen mooi platform voor delen kennis'

Melkers van Morgen is terug van weggeweest. Op 20 juni wordt de kennisdeeldag weer gehouden op proefboerderij De Marke in Hengelo. Dit keer samen met Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) en loonwerkers. Bedrijfsleider Zwier van der Vegte legt uit waarom.

Waarom is het evenement dit keer gekoppeld aan VKA?

'Melkers van Morgen is een mooi platform voor het delen van kennis over de teelt van gewassen. Als ondernemer moet je keuzes maken in je bedrijfsvoering over gewassen, maaien, bemesting enzovoort. Samen met andere bezoekers en experts ga je deze dag in discussie over deze thema's. Die manier van kennisdelen past goed bij VKA.'

Biodiversiteit zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden voor de bedrijfsvoering, vandaar dat we er hier al op insteken

Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van proefbedrijf De Marke

Wat kun je op op 20 juni verwachten?

'Acht thema's komen in workshops aan de orde. Dit zijn bodem, gras, mais, vanggewas, akkerbouwmatig ruw- en krachtvoer, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, biodiversiteit en precisielandbouw via sensoren en via toepassing van infraroodtechniek (NIR).'

Wat speelt er op dit moment rond bodemkwaliteit?

'Boeren kunnen nog een slag maken in het verbeteren van de bodemkwaliteit. Vooral met het opzetten van teeltplannen is winst te halen. Zo'n droog jaar als 2018 is daar een goede aanleiding voor. Boeren zijn dan geneigd grasland dat slechter is geworden te scheuren en daar mais voor in de plaats te zetten.

'Nadeel is dat veel stikstof en organische stof verloren gaat. Beter is het gras en mais in vruchtwisseling te telen en na drie jaar om te zetten.'

En aandacht voor precisielandbouw?

'Melkers van Morgen daagt ondernemers uit om na te denken over toekomstige bedrijfsvoering. Techniek speelt daarin een steeds grotere rol. Het kan helpen om te boeren met minder verspilling van bijvoorbeeld grondstoffen en nutriënten. We werken toe naar een systeem waarin het gewas en de koeien precies datgene krijgen wat ze nodig hebben om optimaal te functioneren, niet meer en niet minder.'

Wat is nog meer belangrijk?

'Kijk naar de mogelijkheden van kruidenrijk grasland. In de studiegroepen van de VKA is hier nog niet heel veel op ingegaan. Op de demovelden van de Marke zijn verschillende mengsels en rassen te zien. Dat maakt het ook makkelijker om er met elkaar over te praten, want je ziet er een beeld bij.

'Biodiversiteit zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden voor de bedrijfsvoering. Vandaar dat we er hier al op insteken om met ondernemers na te denken over hoe zij dit op hun bedrijf kunnen meenemen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 12°
  20 %
 • Donderdag
  19° / 13°
  60 %
Meer weer