Nederland+scoort+goed+op+innovatie
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Nederland scoort goed op innovatie

Nederland is in het gezaghebbende European Innovation Scoreboard 2019 (EIS) opnieuw aangemerkt als Europees innovatieleider, samen met Zweden, Finland en Denemarken. Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk vallen dit jaar uit de lijst.

In het EIS worden alle Europese Unie (EU) lidstaten getoetst op hun innovatiekracht via 27 indicatoren. De innovatieleiders zijn de landen die meer dan 20 procent boven het EU-gemiddelde scoren. Nederland scoort dit jaar 24 procent hierboven.

'Een mooie waardering voor onze innovatieve ondernemers, onze kennisinstellingen en de hoeveelheid publieke investeringen. We zijn een top land voor innovatie, maar er is ruimte voor groei', stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Extra geld

Zo kunnen bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling nog veel beter, zegt Keijzer. 'Ik wil daaraan ook zelf bijdragen door bijvoorbeeld extra geld voor innovatieve start-ups en scale-ups beschikbaar te stellen en te zorgen voor betere toegang tot investeerders. Alleen zo handhaven we onze sterke internationale concurrentiepositie die zorgt voor banen en inkomsten.'

In 2016 behaalde Nederland voor het eerst de aanduiding van innovatieleider. Belangrijke verbeteringen in het Nederlandse innovatieklimaat de afgelopen jaren zijn volgens het EIS vooral gerealiseerd op het gebied van financiering en voldoende beschikbaarheid van risicokapitaal.

Sterkst

Nederland is niet alleen een innovatieleider, maar scoort ook goed op het tempo waarin innovatie gebeurt. Samen met Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Malta en het Verenigd Koninkrijk heeft Nederland sinds 2011 van alle EU-landen haar innovatiekracht (relatief) het sterkst verbeterd.

Nederland scoort ook ver bovengemiddeld in het EIS bij de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties, het aantal octrooiaanvragen, indicatoren voor de beroepsbevolking - zoals een leven lang leren - en randvoorwaarden als excellente netten voor vaste en mobiele communicatie.

Beoordeling

Het EIS beoordeelt de 28 lidstaten van de Europese Unie jaarlijks op indicatoren, zoals publiek-private samenwerking, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, impact van innovatie door het MKB, digitalisering, kwaliteit van (onderzoeks)studies en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.

Daarnaast analyseert het rapport de relatieve sterktes en zwaktes van de onderzoeks- en innovatiesystemen. Op deze manier geeft het scorebord de lidstaten inzicht in waar zij hun innovatieprestaties kunnen verbeteren. Het EIS hanteert vier categorieën: innovatieleider, sterke innovator, gematigde innovator en bescheiden innovator.

Luxemburg

Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk behoren in tegenstelling tot 2018 niet meer tot de EU-innovatieleiders. Beide landen kukelen buiten de lijst. Nederland haakt aan bij de traditioneel sterk innovatieve Scandinavische landen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  21° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer