Fiscale+voordelen+van+zonnepanelen
Kennispartners Zonnepanelen op het dak

Fiscale voordelen van zonnepanelen

Voor agrariërs die nadenken over zonnepanelen is het goed om te weten dat er een aantal manieren zijn om de investering financieel aantrekkelijker te maken. Dit artikel helpt om overzicht te krijgen in de beschikbare belastingvoordelen en subsidies voor zonnepanelen.

Investeringen zijn een goede manier om de hoge belastingdruk te verlagen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is in het leven geroepen om het investeren in duurzame energie te stimuleren. Naast EIA mag de 'gewone' Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toegepast worden. Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kan er fiscaal voordelig geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke technieken. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen. De investeringsaftrek kan zo oplopen tot respectievelijk 45 procent, 28 procent en 36 procent van het investeringsbedrag.

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) mogen 75 procent van de investeringskosten worden afgeschreven. Dat kan op een zelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Salderen (tot en met 2023 en daarna)

Iedereen die zich verdiept in zonnepanelen heeft er wel eens van gehoord: salderen. Dagen dat er meer energie met zonnepanelen wordt opgewekt dan verbruikt, worden verrekend met dagen dat er minder wordt opgewekt dan verbruikt.

Salderen is alleen mogelijk voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers hebben een aansluiting van maximaal 3x80 ampère. Het doel van een kleinverbruiker is dus om precies zoveel zonnepanelen te installeren dat hij zijn hele jaarverbruik zelf opwekt. Dan hoeft hij geen energie meer af te nemen van de energieleverancier.

Deze regeling geldt nog tot 1 januari 2023. Daarna wordt de regeling langzaam afgebouwd. Op basis van huidige inzichten is de verwachting dat de terugverdientijd rond de zeven jaar blijft.

• Lees hier meer over salderen na 2023


SDE+- en SDE++-subsidie

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bestaat uit een vergoeding per opgewekte kilowattuur elektriciteit voor een periode van vijftien jaar.

SDE+-subsidie is alleen beschikbaar voor grootverbruikers. Grootverbruikers hebben een aansluiting groter dan 3x80 ampère. Het doel van een grootverbruiker is zoveel mogelijk zonnepanelen installeren. Hij verdient namelijk drie keer geld:
• subsidie per opgewekte kilowattuur;
• dalende energiekosten;
• inkomsten uit opgewekte energie die niet wordt verbruikt, maar tegen een vergoeding kan worden verkocht aan het net.

In 2020 gaat de SDE+-subsidie veranderen, of beter gezegd: verbreden. Vanaf 1 januari 2020 krijgen, naast hernieuwbare energie, ook CO2-reducerende technieken subsidie (SDE++).

• Lees hier meer over SDE+ en SDE++


Subsidie voor jonge landbouwers

De overheid wil jonge landbouwers onder de 41 jaar stimuleren en ondersteunen. Daarmee kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Voor een investering in zonnepanelen kan een jonge landbouwer bijvoorbeeld tot 20.000 euro subsidie krijgen.

• Lees meer over de subsidie voor jonge landbouwers


Hoe vraag je subsidie aan?

Subsidieaanvragen gaan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Agrariërs kunnen hier zelf subsidies aanvragen voor zonnepanelen.

Veel agrariërs geven dit graag uit handen. Zonnepanelen op het dak uit Barneveld is een professionele en ervaren zonnepaneleninstallateur. Het bedrijf heeft daarnaast alle kennis in huis over het aanvragen en afhandelen van subsidies. Het team doet gratis en vrijblijvend subsidie-aanvragen op naam van de agrariër. Zo worden subsidies rechtstreeks op de rekening van de agrariër gestort, zonder tussenkomst van een tussenpartij.

Terugverdientijd

Zonnepanelen kopen is een investering. Maar eenmaal aangesloten hoeft de eigenaar veel minder (of helemaal geen) elektriciteit meer af te nemen bij zijn energieleverancier. De energiekosten gaan dus direct flink naar beneden. Grootverbruikers leveren daarnaast energie terug en krijgen subsidie voor elke opgewekte kilowattuur.

Zowel klein- als grootverbruikers verdienen hun investering gemiddeld in zes à zeven jaar terug.

Na die zes à zeven jaar blijven de panelen nog vele jaren gratis stroom opwekken en blijft een SDE+-subsidie nog jaren doorlopen. Zo zijn zonnepanelen niet alleen goed voor het milieu, maar kunnen agrariërs er veel geld mee verdienen.

• Bekijk hier een interessant rekenvoorbeeld over geld verdienen met zonnepanelen
• Lees ook: Duurzame melkveebedrijven presteren beter


Hoge eisen

Aan zonnepanelen op een boerderij worden hoge eisen gesteld. Door omstandigheden als stof, zand, vocht en ammoniak hebben zonnepaneleninstallaties het zwaarder te verduren.

Zonnepanelen op het dak uit Barneveld biedt agrariërs daarom zonnepanelen van goede kwaliteit met een hoge opbrengstgarantie, waarbij al het werk uit handen wordt genomen.

• Meer weten? Ga naar de website van Zonnepanelen op het dak


Dit artikel is een gedeelte van het hele artikel over belastingvoordelen en subsidies.

Een veilige zonnepaneleninstallatie opleveren met een hoge opbrengst vraagt vakkennis en ervaring. Aan zonnepanelen op een boerderij worden hoge eisen gesteld....

Lees verder »


Meer artikelen van Zonnepanelen op het dak »