Overlastaanpak vraagt maatwerk bij geurbeleid

LTO Nederland en de POV hebben bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals aan de bel getrokken over haar geurbeleid voor de veehouderij. Zij pleiten voor een geurbeleid dat overlast aanpakt. Dat vraagt maatwerk per bedrijf.

Overlastaanpak+vraagt+maatwerk+bij+geurbeleid
© Twan Wiermans

Van Veldhoven bereidt momenteel een uitgebreide reactie voor op 'rapport Commissie Biesheuvel' waarin de contouren van het toekomstige geurbeleid worden geschetst. Volgens de POV is de veehouderij te veel vergeten in het rapport Biesheuvel.

De commissie heeft zich volgens de POV vooral toegelegd op de wensen van de leefomgeving, zonder te kijken welke bijdrage de veehouderij kan leveren aan het tegengaan van geuroverlast. Geurnormen zijn van toepassing op de meeste veehouderijsectoren, maar ook op niet-agrarische ontwikkelingen.

Luchtwassers

In de zomer van 2018 stelde Van Veldhoven de geurrendementen van een aantal typen luchtwassers naar beneden bij, toen uit Wagenings onderzoek bleek dat die minder geur uit de lucht filterden dan waarvoor ze in de boeken staan.

Een vreemde gang van zaken, oordeelde de POV, aangezien de overheid zelf de normen voor die luchtwassers vaststelde. 'Als je een luchtwasser koopt die is goedgekeurd door de overheid, moet je erop kunnen vertrouwen dat het geurlabel klopt.'

De POV wil dat de overheid, maar ook de luchtwasserfabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen bij het vinden van een oplossing voor het ontstane conflict. De POV verwacht van de overheid een constructieve opstelling in het vinden van oplossingen en van de fabrikanten dat die zich inzetten voor het zo optimaal mogelijk functioneren van hun wassers op de bedrijven.

Maatwerk per bedrijf

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. POV en LTO willen dat het ontstane luchtwasserdebacle niet gaat leiden tot een verzwaring van het omgevingsbeleid. Waar veehouderijen overlast veroorzaken, moet een oplossing komen en daar willen LTO en de POV aan meewerken.

De POV geeft aan dat binnenkort uitvoering wordt gegeven aan de warme sanering van varkenshouderijen en daarbij een aantal knelpunten zal worden opgelost. Voor de bedrijven die hier niet aan (kunnen) meedoen, wordt gedacht aan het inschakelen van een geurdeskundige en bronmaatregelen, om zo de overlast voor de omgeving weg te nemen.

Daarvoor moet, geeft de POV aan, dan wel ruimte worden gemaakt binnen het beleid. En ook moeten hiervoor financiële middelen beschikbaar komen. 'Voor een bronaanpak is 'nieuw gereedschap' vereist', stellen LTO en POV in een reactie.

Verschil praktijk en papier

LTO en POV vinden dat er rekening mee moet worden gehouden dat bedrijven, die daadwerkelijk overlast veroorzaken voor hun omgeving, geregeld niet dezelfde zijn waar op papier sprake is van een overbelaste situatie. 'Wat dat betreft is er een verschil tussen praktijk en papier.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 8°
  0 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  0 %
 • Zondag
  21° / 9°
  0 %
Meer weer