Melkveehouders veenweide halen ammoniakdoelstelling niet

Melkveehouder Arno Plomp uit Wilnis is een van de pilotboeren die meedeed aan project Proeftuin Veenweiden. Dat liep de afgelopen drie jaar en had als doel de ammoniakuitstoot met een kwart te verlagen op de deelnemende bedrijven. Hoewel die wens net niet is gehaald, zijn de betrokken partijen wel tevreden.

Het aantal stuks jongvee per pilotbedrijf daalde van 5,1 per tien melkkoeien naar 4,4. Daarnaast steeg het aantal weide-uren per bedrijf van 1.445 naar 1.601. Ook de tien bedrijven die deelnemen aan project Proeftuin Veenweiden groeiden zowel in hectares als in melkproductie. 'Dat alles heeft voor een verlaging van de ammoniakemissie gezorgd', zegt projectcoördinator Teus Verhoeff. Hij begeleidt de pilotboeren sinds de start in 2015.


Plomp haalt de 25 procent reductie wel, onder meer door zijn mest verdund uit te rijden en omdat hij zijn eigen krachtvoer laat samenstellen. 'Ik wil weten welke grondstoffen ik voer en in welke hoeveelheden. Op die manier is mijn krachtvoer beter afgestemd op het ruwvoer en dat merk je ook in de portemonnee.'

Realistisch

De boeren in het Groene Hart gaan nu zelf verder om de reductie verder te beperken. 'Je wilt niet achterblijven bij de rest, dus neem je stappen. Bij elkaar op bezoek gaan en resultaten vergelijken, geeft stof tot nadenken. Ik zit nu niet meer aan de veilige kant, maar aan de realistische kant', weet Plomp.

'We zijn veel te weten gekomen. Op sommige onderwerpen hebben we groots gescoord, andere vielen tegen', blikt Verhoeff terug. 'Met de vergaarde kennis weten we nu wel hoe we verder moeten. Die 25 procent is nog steeds haalbaar.'

Verdunnen

De deelnemende boeren hebben prima gescoord op het verdunnen van drijfmest met water. 'Door drijfmest verdund uit te rijden, blijken we 40 procent minder ammoniak uit te stoten dan bij de gewone sleepvoet. Daarnaast zorgt het voor een betere benutting. Een boer is een dief van zijn eigen portemonnee, als hij dit niet doet', zegt Verhoeff.

Weer

 • Maandag
  15° / 14°
  60 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  20 %
 • Woensdag
  19° / 13°
  20 %
Meer weer