Brabant+blijft+op+ramkoers+met+veehouderijbeleid
Nieuws
© POV

Brabant blijft op ramkoers met veehouderijbeleid

De nieuwe Brabantse coalitie wijkt niet af van de eerder ingezette ramkoers voor de veehouderij in die provincie. Dat stelt voorzitter Linda Janssen van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Janssen is teleurgesteld dat de koers van de oude coalitie op het gebied van veehouderij in grote lijnen wordt voortgezet. 'Ondanks dat de termijnen 2020/2022 in het Brabantse maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij in de praktijk een mission impossible zijn, lijkt de nieuwe coalitie niet vatbaar voor generiek uitstel, terwijl daar alle reden toe is.'


De nieuwe coalitie bestaat uit VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Nu de kaarten opnieuw zijn geschud, had de POV gehoopt dat partijen de kans op enig herstel van gezichtsverlies hadden aangegrepen. 'De coalitie had de termijn voor het indienen van een vergunningaanvraag, om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming, met ten minste één of twee jaar moeten verlengen of in ieder geval tot na de uitspraak van de civiele rechter.'

Daadkracht

Het bestuursakkoord dat er nu ligt, krijgt de handen van de POV niet op elkaar. 'Het mist daadkracht, is doorspekt van willekeur en mist een invulling van spelregels. Van de eerder ingezette ramkoers wordt niet afgeweken', benadrukt Janssen.


De verwachting is dat de recente uitspraak over Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog meer roet in het eten zal gooien. Het PAS-beoordelingskader mag niet meer worden gebruikt als toestemmingsbasis voor activiteiten. 'Hierdoor is grote onzekerheid ontstaan. Van belang hierbij is ook dat meldingen die tussentijds in het kader van het PAS zijn gedaan, niet langer geldig zijn', geeft Janssen aan.

Onzekerheid

Bedrijven worden hiermee nu geconfronteerd als zij een nieuwe vergunningaanvraag indienen om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming. 'Door de grote onzekerheid is het de verwachting dat het traject van vergunningverlening veel extra tijd kost', weet Janssen.

'De druk op omgevingsdiensten, gemeenten en adviesbureaus neemt hierdoor alleen maar toe. Er is onvoldoende capaciteit om alle vergunningaanvragen op tijd in te dienen en verwerken. Daardoor raken varkenshouders in een impasse. Hiervoor is tot op heden geen oplossing geboden. De nieuwe Brabantse coalitie is hieraan ook volstrekt voorbij gegaan bij het nieuwe bestuursakkoord.'

Spoedprocedure

De POV heeft een juridische procedure aangespannen tegen de provincie. Dat heeft de belangenbehartiger gedaan, omdat in zijn ogen de overhaaste invoering van het nieuwe Brabantse maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij in 2017 in de praktijk helemaal niet zo duurzaam uitwerkt.

'Wij beraden ons op dit moment op het instellen van een tussentijdse spoedprocedure, omdat ook de nieuwe Brabantse coalitie geen generiek uitstel van de termijnen 2020/2022 wil verlenen. Een belangrijke insteek van de procedure is juist om te voorkomen dat varkenshouders allemaal vergunningen moeten aanvragen.'

Weer

 • Woensdag
  16° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
Meer weer