Vijf+vragen+over+regeling+sloop+nertsenhouderij
5 vragen
© Arie Meijer

Vijf vragen over regeling sloop nertsenhouderij

De 36 miljoen euro die voor de 170 Nederlandse nertsenhouders is uitgetrokken, staat in schril contrast met de 10 miljoen euro die voor zeventien bedrijven in Vlaanderen beschikbaar is gesteld in het kader van het beroepsverbod.

Hoe gaat het in de sector?

Een gemiddeld bedrijf telt zo'n 5.000 fokteven. Het aantal stoppers groeit snel door de slechte marktomstandigheden en het beroepsverbod. Ook laten veel nertsenhouders hokken (gedeeltelijk) leeg.

Hoe is het nertsenverbod tot stand gekomen?

Een heel korte samenvatting: in december 2016 besliste de Hoge Raad dat het overheidsbesluit om de pelsdierhouderij te stoppen rechtsgeldig is. Het hoogste gerechtelijke orgaan gaf ook groen licht voor de overgangsperiode tot 2024.

Al in 2008 nam SP-Kamerlid Krista van Velzen, later gesteund door Harm-Evert Waalkens van de PvdA, het initiatief voor het beroepsverbod. De Tweede Kamer steunde het voorstel in 2012.

Een jaar later besloot de rechtbank om het verbod te vernietigen. Een jaar later werd het in hoger beroep weer rechtsgeldig.


Hoe is dat over de grens geregeld?

In verschillende Europese lidstaten is een verbod aanstaande of van kracht. Zo moeten in België op 1 december 2023 alle zeventien pelsdierhouderijen en een producent van foie gras gesloten zijn.

In België is 10 miljoen euro uitgetrokken om deze bedrijven uit te kopen.

Wat krijgen de Nederlandse ondernemers?

In totaal is 36 miljoen euro uitgetrokken voor sloop, ombouw en flankerend beleid. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) en LTO Nederland zijn met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek over verbeterpunten in de subsidieregeling.

De bewindsvrouw heeft daarbij aangegeven dat het totaalbedrag hetzelfde blijft. Wel zal de huidige regeling zodanig worden aangepast, dat het beschikbare bedrag ook daadwerkelijk bij de nertsenhouders terecht zal komen.

Een voorstel zal na de zomer naar de Eerste en Tweede Kamer gaan. Dit voorstel heeft goedkeuring nodig van de Europese Commissie.


Wat staat er nog meer te gebeuren?

Het beroepsverbod lijkt onafwendbaar, omdat een politieke minderheid de nertsenhouders steunt.
Van de voor deze regeling uitgetrokken 36 miljoen euro is een deel beschikbaar voor een sociaal-economisch plan voor ondernemers en medewerkers uit de sector.

Met dit sociaal-economische plan komt er financiële ruimte voor advies, omscholing en voorlichting. De sector en overheid werken dat plan dit jaar verder uit.

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer