Elf+aanpassingen+Brabants+veehouderijbeleid
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Elf aanpassingen Brabants veehouderijbeleid

Het huidige veehouderijbeleid in Noord-Brabant wordt op elf punten aangepast. Dat werd zojuist bekend gemaakt bij de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord 'Kiezen voor kwaliteit'.

De nieuwe coalitie wil naar eigen zeggen meer maatwerk aanbrengen in het pakket aan maatregelen ‘Versnelling Transitie Veehouderij’ dat op 7 juli 2017 van kracht werd.


Voorwaarde daarbij is dat de prognose van afname van ammoniakemissies (en een doorkijk naar de totale stikstofdepositie) van jaar tot jaar wordt gerealiseerd. Een maatregel voor een (deel)sector die leidt tot toename van de ammoniakemissie (en daarmee voor de totale stikstofdepositie) wordt in beginsel binnen diezelfde (deel)sector, maar altijd binnen de veehouderij, opgevangen.

In het bestuursakkoord zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt op dit thema. In de nadere uitwerking van dit bestuursakkoord, hebben de coalitiepartijen de volgende aanvullende afspraken met elkaar gemaakt :

• Eén jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming voor houders van vlees- en fokstieren
• Eén jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming voor geitenhouders.
• Varkenshouders en vleeskalverhouders die kiezen voor brongerichte technieken krijgen maximaal een half jaar uitstel voor het indienen van een vergunbare aanvraag.
• Bevordering van deelname aan de warme sanering varkenshouderij mede door gerichte inzet van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte.
• Aanvulling van het instrumentarium met een regeling voor structuurversterking van de melkveehouderij (meer grond onder de melkveebedrijven) volgens de gedachte van kringlooplandbouw.
• Onderzoek naar de mogelijkheid van een uitzondering op de Verordening natuurbescherming voor stro(oisel)stallen. Uitstel van twee jaar.
• Bevordering van de de toepassing van nieuwe stalsystemen door inzet op voorlopige emissiefactoren en green deals.
• Bedrijven die per 1-1-2022 stoppen, hoeven onder voorwaarden geen vergunning aan te vragen.
• Bedrijven die per uiterlijk1-1-2024 stoppen, hoeven onder aanvullende voorwaarden geen vergunning aan te vragen.
• Aanpassing van de stalderingsregeling aan om de uitstoot van stikstof voldoende terug te dringen.
• Verlaging van de stalderingswaarde bij herbestemming om sloop van lege stallen te bevorderen.

• Voor complete bestuursakkoord klik op onderstaande pdf

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer