Meer tarwe en uien in Nederland

De arealen van tarwe en uien zijn in Nederland ten opzichte van vorig jaar toegenomen met respectievelijk 9 en 7 procent.

Meer+tarwe+en+uien+in+Nederland
© Haijo Dodde

Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2019 van het CBS. Naast tarwe en uien is het areaal aardappelen met ruim 2 procent uitgebreid. De teeltoppervlakte van gerst en suikerbieten is juist afgenomen. Het totale areaal aan akkerbouwgewassen is 536.000 hectare, dat is 4 procent meer dan in 2018.

Het areaal tarwe stijgt met bijna 10.000 hectare tot ruim 122.000 hectare. Dat is overigens nog wel lager dan het meerjarig gemiddelde van 135.000 hectare dat vanaf het jaar 2000 in Nederland wordt geteeld. Opmerkelijk is wel het kleine areaal zomertarwe dat dit jaar uitkomt op minder dan 9.000 hectare, dat is een afname van 43 procent.

Recordomvang uien

Het areaal zaaiuien stijgt naar een recordomvang van bijna 28.000 hectare, meldt het CBS. Het betekent een verdubbeling van de teelt vanaf de eeuwwisseling. Het areaal plant- en pootuien daalt met 1,5 procent tot net iets minder dan 9.000 hectare. Van dit areaal is 70 procent tweedejaars plantuien, 25 procent eerstejaars en 5 procent wordt gebruikt voor sjalotten.

De teeltoppervlakte voor consumptieaardappelen stijgt met 4,1 procent tot ruim 79.000 hectare. Sinds 2000 is het areaal niet meer zo groot geweest. Bij pootaardappelen komt de areaaluitbreiding op 1,3 procent met nu 44.000 hectare. De stijging bij de zetmeelaardappelen is 0,6 procent met een areaal van 45.000 hectare.

Veel minder zomergerst

Belangrijkste dalers voor wat betreft de akkerbouwgewassen zijn gerst en suikerbieten. De afname van het areaal gerst komt uit op ruim 2.000 hectare tot bijna 34.000 hectare. Dit komt volledig voor rekening van zomergerst waarvan het areaal met 5.000 hectare afneemt. De stijgende trend van de teelt van wintergerst houdt wel aan.

Voor suikerbieten geldt dat dit voorjaar ruim 5.000 hectare minder is ingezaaid dan in 2018. Het areaal komt nu uit op iets minder dan 80.000 hectare.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  7° / 4°
  70 %
 • Maandag
  9° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  8° / 5°
  20 %
Meer weer