Nelisse+enige+agrarische+Statenlid+Zuid%2DHolland
Interview
© Wim van Vossen

Nelisse enige agrarische Statenlid Zuid-Holland

VVD-Statenlid Mirjam Nelisse (41) benadert politiek als wetenschap. 'Liever baseer ik me op de feiten dan op de onderbuik.' Als het moet, gaat ze zelf op onderzoek uit om die feiten boven water te halen. Nelisse is het enige agrarische Statenlid in Zuid-Holland.

Wat is uw binding met de agrarische sector?

'Om te beginnen ben ik opgegroeid met het mechanisatiebedrijf van mijn vader op Goeree-Overflakkee en ik ben getrouwd met een akkerbouwer. We wonen in Dirksland. Al zit ik zelden op de trekker, ik weet wel van binnenuit hoe een agrarisch bedrijf reilt en zeilt. Zelf heb ik in Delft technische bestuurskunde gestudeerd en werk ik al jaren bij TNO.'

Het meebrengen van eigen ervaringen uit de praktijk kan indruk maken

Mirjam Nelisse, VVD-Statenlid Zuid-Holland

Wat is de meerwaarde van een agrariër in de Staten?

'Het meebrengen van eigen ervaringen uit de praktijk kan indruk maken op andere Statenleden. Bijvoorbeeld als ik vertel dat mijn man zes keer per dag ganzen verjaagt uit een perceel. Hoe steekt de wereld echt in elkaar, dat kunnen ze van mij horen.

'In de vorige ambtsperiode hebben collega-Statenleden geregeld met de VVD meegestemd vanwege het kennisniveau dat ik door mijn achtergrond in kon brengen over agrarische issues.
'Binnen eigen partijgelederen heb ik hierin ook een rol. Ik heb veel kleinschalige bijeenkomsten en excursies georganiseerd op agrarische bedrijven voor VVD-leden en politici.'

Hebt u daarin ook een missie?

'Zeker. Mede vanwege mijn beroep als wetenschapper is mijn uitgangspunt: baseer je op feiten, niet op emoties. Dat laatste gebeurt in de politiek steeds meer. De politiek wordt steeds gevoeliger voor emoties en beelden verspreid via de media en beïnvloed door mensen die zonder feitenkennis oordelen. Om daar tegenwicht aan te bieden, ben ik in de politiek gestapt, vier jaar geleden.

'Bovendien ben ik naast het enige overgebleven agrarische Statenlid slechts een van de twee dorpelingen van 55 Statenleden in Zuid-Holland. Een groot deel van de kiezers wordt dus niet vertegenwoordigd. Ik doe daarom graag de oproep: boeren, stel je echt verkiesbaar.'

Waar bent u trots op?

'Ik heb vorig najaar gepraat als Brugman voor het terugbrengen van ontwikkelruimte voor bestaande intensieve veehouderijen. Dat is gelukt. Verder zijn de subsidies voor innovaties in de duurzame landbouw verruimd naar onder meer zaai- en pootgoed.

'De geitenstop tegenhouden is niet gelukt. Wel heb ik alle geitenhouders in de provincie gesproken en hun situatie in beeld gebracht. Uiteindelijk heeft dat opgeleverd dat alle geitenhouderijen buiten de bebouwde kom door konden.

'Als het moet, haal ik zelf de feiten boven water. Nu heb ik al gebeld met LTO Noord over het afschieten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hoeveel Zuid-Hollandse bedrijven raakt dit? Als politicus zou ik geholpen zijn als LTO zulke informatie paraat heeft.'

Wat wacht de landbouw in Zuid-Holland komende periode?

'Het wordt voor boeren en tuinders steeds ingewikkelder om te ondernemen. Vanwege de klimaatverandering, energietransitie en het behoud van biodiversiteit komen er allerlei uitdagingen op hen af. Ik wil dat de provincie daarin samen met de agrarische sector optrekt. Linkse partijen willen dat de boer veel extra gaat doen, voor niks. Wij zetten in op vrijwilligheid en zien extra inspanningen het liefst betaald door de markt.'

Hoe moet Zuid-Holland omgaan met bodemdaling?

'Mijn fractie is voor ontwikkeling van innovaties die boeren zo lang mogelijk in het veen houden. Zo zie ik veel in onderwaterdrainage. Dat is ook een breedgedragen oplossing. Voor natte teelten ligt dat anders. Tijdens een Statenexcursie bij het VIC in Zegveld waren de onderzoekers daar ook eerlijk in. In lisdoddenteelt liggen nog grote uitdagingen om dit haalbaar te maken, zoals de oogst en de afzet. Ik proefde dat beeld bij alle partijen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 6°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  10 %
Meer weer