Landbouw+bouwt+aan+duurzame+mestketen
Nieuws
© Harry Tielman

Landbouw bouwt aan duurzame mestketen

LTO Nederland, POV, Cumela, Rabobank en TNL bouwen gezamenlijk aan een nieuwe duurzame mestketen. Het plan van aanpak van de initiatiefnemers krijgt groene licht van landbouwminister Carola Schouten.

De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe duurzame keten bij: de duurzame mestketen. Deze sluit aan op de LNV-visie op kringlooplandbouw, circulaire of groene economie en hoge kwaliteit van onze Nederlandse landbouwketens en werkwijze.


Het door minister Schouten goedgekeurde plan van aanpak moet zorgen voor de bouw van een solide mestketen. Certificering van ketenpartijen in de mestsector is daarbij nodig voor een transparante en eerlijke mestketen.

Dit komt het draagvlak voor de veehouderij in Nederland ten goede.

Keurmest

Boeren, distributeurs en andere partijen kunnen zich via certificeringsprogramma KeurMest certificeren. Dit gaat in de loop van 2020 van start. Dan kan iedere boer zien of hij met gecertificeerde afnemers te maken heeft en vice versa.

Het borgen en inzichtelijk maken van de eerlijke mestketen gebeurt via een certificeringssysteem, geborgd door Stichting Mestafzetcontrole. Ruud Huirne is voorzitter van deze stichting. 'We gaan als mestsector samen bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen. Het verleden heeft bewezen dat onze landbouwketens tot een van de innovatiefste en krachtigste behoren in de wereld. Dat gaan we nu opnieuw doen, met mest.'

Negatieve imago

Boeren zorgen goed voor planten, dieren en het ecosysteem. 'Daarbij hoort dat we op de juiste manier omgaan met mest. Dat gaan we nu inzichtelijk maken en borgen', zegt Huirne. 'Dat doen we door met elkaar te laten zien dat we onze zaken op orde hebben en weten we gezamenlijk het negatieve imago rondom mest en mestgebruik van ons af te schudden. Dit komt het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de landbouw in Nederland ten goede.'

De verwachting is dat certificering van ketenpartijen op termijn meer ruimte geeft in de wet- en regelgeving en financiering. Stichting Mestafzetcontrole heeft het concept voor ketencertificaat KeurMest ter consultatie online gezet. Tot 15 juli kan iedere belanghebbende daarop reageren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  40 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer