1%2E200+hectare+pacht+in+de+aanbieding
Achtergrond
© Photographics

1.200 hectare pacht in de aanbieding

Zeeuwse boeren kunnen inschrijven op een groot aantal percelen die de provincie voor 2020 uitgeeft met geliberaliseerde pacht. De tarieven voor de twee belangrijkste categorieën: 700 euro per hectare voor extensieve gewassen en 1.100 euro is standaard voor intensieve gewassen. De sterke daling van de reguliere pachtprijs heeft hier geen invloed op.

Op de open dag van CZAV/Rusthoeve, woensdag 19 juni in Colijnsplaat, start de inschrijving. Het gaat om percelen verspreid over Zeeland die de provincie vooral in eigendom heeft om aan agrarische structuurverbetering in Zeeland te werken.

'Het is een strategische grondvoorraad', vertelt Wilco Goudzwaard van de provincie Zeeland. Dat is belangrijk, omdat grootschalige ruilverkavelingen niet meer plaatsvinden. 'Dit is het enige wat er nog is, in combinatie met kavelruil', zegt Goudzwaard. 'Het is belangrijk voor de structuurverbetering.'

Grote verschillen

De hoeveelheid grond die de provincie in eigendom heeft verschilt sterk per regio. Op Tholen is de provinciale grondvoorraad bijvoorbeeld relatief klein. Goudzwaard legt uit dat dit komt doordat er nog redelijk recent een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden.

Dit is het enige wat er nog is, in combinatie met kavelruil

Wilco Goudzwaard, teamcoördinator Vastgoed & Projecten van de provincie Zeeland

De provinciale doelen voor onder meer natuur en infrastructuur zijn daar toen gerealiseerd. Vanuit het provinciale gronddepot zijn veel percelen naar boeren gegaan die daarvoor grond verloren. Dat depot is nu 'nagenoeg leeg'.

Dat is bijvoorbeeld ook zo op Walcheren. Als die grondvoorraad in een regio relatief klein is in verhouding tot de agrarische structuur en de provinciale doelen, dan wordt de provincie daar actiever op de grondmarkt. De provincie verpacht de percelen altijd voor een jaar. Het is namelijk onzeker of de grond het jaar daarop nodig is om een boer te compenseren die land verliest voor een provinciaal doel. Het gaat altijd om geliberaliseerde pacht.

Pachtprijs op hetzelfde niveau

De pachtprijs ligt al jaren op hetzelfde niveau. Die gaat niet op en neer met de sterke prijsfluctuaties voor reguliere pacht. Dit jaar ligt de norm voor reguliere pacht 38 procent lager dan vorig jaar. 'De pachtprijzen voor de percelen die de provincie uitgeeft moeten marktconform zijn met geliberaliseerde pacht', geeft Goudzwaard aan.

De sterke daling van de pachtnorm voor reguliere pacht in het zuidwestelijk akkerbouwgebied is opvallend. Die pachtregio omvat heel Zeeland, de Zuid-Hollandse Eilanden, de gemeenten Steenbergen en Moerdijk en de voormalige gemeente Werkendam.

ZLTO-bestuurder Adrie Bossers is niet echt blij met die lagere norm. 'Op zich is dat positief, maar het geeft aan dat de inkomens de afgelopen jaren slecht waren. Eigenlijk is de sector gebaat bij een hogere pachtnorm, want dat betekent dat het goed gaat.' Er moet volgens Bossers een duidelijke relatie zijn tussen het geldopbrengend vermogen van grond en de pachtprijs. De sterke fluctuaties die het huidige pachtstelsel veroorzaakt vindt hij niet ideaal.

Modernisering pachtstelsel

Landelijk praten alle betrokken partijen, waaronder LTO, over modernisering van het pachtstelsel. De sterke fluctuaties van de pachtnorm voor reguliere pacht is daarbij een van de onderwerpen. Daar is geen eenvoudige oplossing voor, waarschuwt de bestuurder.

Voor de percelen die de provincie Zeeland verpacht, gelden al jaren dezelfde prijzen per hectare: 700 euro voor extensieve gewassen en 1.100 euro is standaard voor intensieve gewassen. Maar er zijn uitzonderingen, vertelt Goudzwaard. Bijvoorbeeld voor percelen die van mindere kwaliteit zijn, of waar beperkingen gelden. Daar mogen de pachters geen intensieve gewassen op telen. Voor zulke percelen is maatwerk mogelijk.

Inschrijving pachtgrond Zeeland opengesteld
Zeeuwse boeren kunnen voor 2020 grond pachten van provincie Zeeland. Ze kunnen hun belangstelling alleen kenbaar maken op het registratieformulier dat op de website van de provincie staat. Dat kan tot eind augustus. De pachtperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Bij de gronden horen geen quota of rechten. Er geldt een aantal criteria voor potentiële pachters. Die moeten bijvoorbeeld wel echt boer zijn. Daarnaast speelt de afstand van een perceel tot de potentiële pachter een rol. Hoe dichter bij elkaar, hoe eerder die pachter het krijgt toegewezen. Er gelden geen voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, zoals provincie Noord-Brabant wel stelt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer