Regels+en+geld+remmen+kringlooplandbouw
Nieuws
© Han Reindsen

Regels en geld remmen kringlooplandbouw

De themadag Bodem & Kringloop in de Veenkoloniën trok woensdag vooral bodemadviseurs naar Valthermond. Die zien vooral kansen bij kringlooplandbouw. De boeren waren in de minderheid. Zij zien voordelen, maar ook problemen. Praktisch, financieel en qua regels.

Sinds de visie van landbouwminister Carola Schouten staat kringlooplandbouw in de belangstelling. Maar werkt dat ook in de Veenkoloniën met akkerbouwers die vooral zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan telen? Belangrijk is dat akkerbouwers en veehouders samen het belang van een vruchtbare bodem inzien, zo werd duidelijk.

Volgens akkerbouwer Detmer Wage uit Wedde, die veel met vaste mest werkt, is de vruchtbare bodem lang niet altijd goed in beeld. 'Aan de bar praten de meeste akkerbouwers over de euro's die ze per kuub drijfmest krijgen. Ze praten weinig over de kwaliteit van de mest.'

Ongelijke inzet

Een collega steunt die uitspraak en zegt dat de euro's per kuub drijfmest belangrijk zijn voor akkerbouwers in het gebied. Daarnaast zit niet iedereen te wachten op grondruil met veehouders. 'Ik zit niet te wachten op de teelt van mais.' Een ander wijst op de ongelijke inzet: akkerbouwers willen 1-op-1 ruilen, veehouders denken aan 1-op-1,5.

Wage heeft een bedrijf van 170 hectare met 1-op-3 zetmeelaardappelen en de helft graan. Bosgrond die hij in cultuur heeft gebracht, geeft zonder kunstmest een gelijke opbrengst. Wage schrijft dat toe aan de kwalitatief goede bodem. 'Ik hoef minder brandjes te blussen om het gewas te beschermen.'

Krachtvoer en stikstof

Melkveehouder Toon Robben uit Eeserveen is al bezig met kringlooplandbouw. Hij streeft niet naar de hoogste melkproductie, koopt relatief weinig krachtvoer aan en gebruikt 10 tot 15 procent minder stikstofkunstmest dan zou mogen.

Robben heeft 110 melkkoeien, 54 hectare blijvend grasland en 14 hectare bouwland. Hij ruilt grond met een akkerbouwer voor de teelt van aardappelen. 'In de kwaliteit van de bodem heb ik minder interesse dan veel akkerbouwers. Dat geldt voor meer melkveehouders.'

Storende factor

Eenjarige pacht is een storende factor binnen kringlooplandbouw, omdat een akkerbouwer voor één jaar niet gaat investeren in de kwaliteit van de bodem. Tegelijkertijd is eenjarige pacht nodig, want die biedt kansen voor flexibele samenwerking tussen de sectoren.

Frank Verhoeven, eigenaar van adviesbureau Boerenverstand, wijst erop dat de huidige wet- en regelgeving de kringlooplandbouw niet ten goede komen. 'De overheid kijkt vooral naar ammoniak en niet naar mogelijkheden om de kwaliteit van dierlijke mest te verbeteren.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer