Overijssel+vraagt+steun+voor+gebiedsprocessen
Nieuws
© Gerard Vrakking Fotografie

Overijssel vraagt steun voor gebiedsprocessen

Provincie Overijssel rekent erop dat LTO de gebiedsprocessen blijft steunen. Tegelijkertijd dringt Overijssel aan op een snelle oplossing voor ondernemers die in actuele problemen zijn gekomen. 'We begrijpen de zorgen van ondernemers en de vele vragen die zij hebben', meldt een woordvoerder.

De Overijsselse gebiedsprocessen staan onder grote druk door de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daardoor staan geplande bedrijfsverplaatsingen, financieringen en beweiden in een ander daglicht. Daarop drong LTO Noord vorige week aan om 'even een pas op de plaats te maken' en een snelle analyse te maken van de gevolgen per Natura 2000-gebied.

Binnen het samenwerkingsverband Samen Werkt Beter werken veertien partijen aan zo'n 25 gebiedsprocessen in de hele provincie. Vorige week heeft het samenwerkingsverband het ministerie van LNV per brief opgeroepen om 'ondernemers te steunen als zij voor natuur hun bedrijf verplaatsen'. Daarin gaven partijen als de waterschappen, natuurorganisaties en LTO Noord aan dat ze met de handen in het haar zitten hoe ze de gebiedsprocessen met de huidige PAS-uitspraak moeten voortzetten.

Oplossingsrichtingen

Provincie Overijssel ondertekende deze brief eveneens. Daarnaast is Overijssel samen met andere provincies in direct overleg met landbouwminister Carola Schouten om met voorrang te werken aan 'mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten'. 'Het gaat om van vergunning vrijgestelde activiteiten die na de uitspraak alsnog een toestemmingsbesluit nodig hebben. Maar ook om vernietigde vergunningen, projecten die in de knel zijn gekomen. En de gestelde eisen aan beweiden en bemesten', zegt de woordvoerder.

Bij de Statentafels van de provincie staan woensdag de Provinciale Inpassingsplannen (PIP's) van Landgoederen Oldenzaal en Punthuizen/Stroothuizen op de agenda. Twee weken later is de besluitvorming gepland. De provincie voelt, ondanks de PAS-problematiek, nog voldoende steun voor de plannen.

'De beide PIP's zijn na een zorgvuldig gebiedsproces tot stand gekomen, op basis van plannen die door alle partners gedragen zijn. Uit onze gesprekken met LTO horen we dat zij ook vinden dat de gebiedsprocessen verder moeten gaan en daar zijn we blij mee', verzekert de zegsman.

Weer

 • Vrijdag
  17° / 7°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 13°
  60 %
 • Zondag
  14° / 10°
  70 %
Meer weer