Biodiversiteitsmonitor akkerbouw in de maak

De ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw is gestart. Die wordt mogelijk gemaakt door Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw, Rabobank, Wereld Natuur Fonds en provincie Groningen.

Biodiversiteitsmonitor+akkerbouw+in+de+maak
© Han Reindsen

Om akkerbouwers beter te kunnen belonen en waarderen voor de prestaties die zij leveren voor biodiversiteit, is het van belang een betrouwbaar en integraal meetinstrument te hebben. Advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners is aangesteld als projectcoördinator om die ontwikkeling in goede banen te leiden.

Via de te ontwikkelen biodiversiteitsmonitor kunnen akkerbouwers inzicht krijgen in de bijdrage die zij leveren aan biodiversiteit en hoe ze hun prestaties daarop kunnen verbeteren. De deelnemende partijen willen een biodiversiteitsmonitor akkerbouw ontwikkelen die inspirerend, uniform, werkbaar en algemeen geaccepteerd is.

Projectcoördinatie

Harry Kager en Léon Jansen van Schuttelaar & Partners nemen de projectcoördinatie op zich voor de ontwikkeling van de monitor. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie, de samenwerking met wetenschappers en het opzetten van regionale pilots om de biodiversiteitsmonitor akkerbouw te toetsen.

De biodiversiteit in Nederland staat sterk onder druk. De landbouw en andere terreinbeheerders staan daarbij voor de opgave om de biodiversiteit, het milieu, het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw wordt een methode ontwikkeld om de impact van de akkerbouwer op de biodiversiteit meetbaar te maken.

Indicatoren

De biodiversiteitsmonitor meet door middel van een set van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) de invloed van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit op het bedrijf en in de omgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een integrale set van KPI's op het gebied van grondgebruik, bodem, klimaat en milieu, die direct van invloed zijn op de biodiversiteit.

De afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd naar mogelijke KPI's voor biodiversiteit in de akkerbouw of in de melkveehouderij. Door het verzamelen en analyseren van individuele bedrijfsgegevens in de monitor, kan de inzet van akkerbouwers voor milieu, klimaat, natuur en landschap op een uniforme en integrale manier worden gemonitord.

Beloningen

De ontwikkeling van de monitor is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De monitor kan op termijn ook worden ingezet voor specifieke beloningen en waardering van de prestaties, bijvoorbeeld in de vorm van een rentekorting voor leningen bij een bank.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / -2°
  0 %
 • Dinsdag
  9° / -2°
  10 %
 • Woensdag
  10° / -1°
  10 %
Meer weer