Monitor+helpt+%27Kas+als+Energiebron%27
Nieuws
© VidiPhoto

Monitor helpt 'Kas als Energiebron'

Om de regionale ontwikkelingen te monitoren, is in opdracht van 'Kas als Energiebron' en het ministerie van LNV een regionale energiemonitor ontwikkeld. Uit het energiegebruik per vierkante meter kas blijkt dat in Greenport West-Holland intensievere gewassen worden geteeld.

Dat valt op in de nulmeting die in opdracht van de provincie Zuid-Holland voor Greenport West-Holland is uitgevoerd. Het areaal glastuinbouw daar (4.292 hectare) omvat 46 procent van het Nederlandse glastuinbouwareaal. In Greenport West-Holland is er naar verhouding meer sierteeltareaal en minder voedingsglastuinbouw.

Binnen deze Greenport zijn er verschillen tussen drie afgebakende deelgebieden: West (2.674 hectare), Oost (1.306 hectare) en Zuid (313 hectare).

Intensievere gewassen in West-Holland

Uit het energiegebruik per vierkante meter kas blijkt dat in Greenport West-Holland gemiddeld intensievere gewassen worden geteeld. In deelgebieden West en Oost worden in vergelijking met het landelijk gemiddelde ook intensievere gewassen geteeld. In Zuid extensievere. Hierbij is ook het gebruik van belichting van invloed.

Het totaalaandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie lag in Greenport West-Holland in 2016 met 18,9 procent hoger dan landelijk (17,8 procent). In deelgebied Oost (29,8 procent) lag dit erboven. In deelgebieden West (14,8 procent) en Zuid (9,1 procent) lag het eronder. Het verschil komt vooral door centrale warmtelevering in deelgebied Oost. Daarnaast was ook het aandeel duurzame energie in Oost groter.

Duurzaam

Het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik lag in 2016 in heel Greenport West-Holland met 5,1 procent onder het aandeel in de glastuinbouw in heel Nederland (5,5 procent). Het aandeel inkoop warmte (4,1 procent) lag hoger dan landelijk (3,7 procent).

Dit gold ook voor het aandeel inkoop elektriciteit. In Greenport West-Holland was dat 9,7 procent en landelijk 8,7 procent.

In 2016 bedroeg de CO2-emissie in de glastuinbouw in Greenport West-Holland 2,8 megaton. En deze had een aandeel van 49 procent in de CO2-uitstoot van de Nederlandse glastuinbouw als geheel.

Verschillen

Dit aandeel was groter dan het aandeel in het areaal (46 procent). Het verschil komt door het saldo van de gemiddeld hogere energievraag per vierkante meter en het grotere aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie.

De hogere energievraag werd daarbij niet geheel gecompenseerd door meer energie uit voorzieningen zonder CO2-emissie.

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer