%27De+eerste+trein+naar+Biologie+Centraal%27
Achtergrond
© Twan Wiermans

'De eerste trein naar Biologie Centraal'

Voor de omschakeling naar een landbouw met minder chemie zijn meer biologische oplossingen nodig. Belangenvereniging Artemis wil zich daarvoor inzetten, maar pleit wel met klem voor aanpassing van de regelgeving. 'De toelating van laagrisicomiddelen moet echt veel sneller', vindt directeur Piet Boonekamp.

'In de eeuw van de biologie zoeken we naar teeltmethoden waarbij ziekten en plagen minder kans krijgen. Daarvoor moeten we de natuurlijke weerbaarheid terugbrengen in planten, rassen, bodem en hele teeltsystemen', aldus Piet Boonekamp van Artemis.

De oud-voorzitter en tegenwoordig directeur presenteerde deze week de nieuwe missie en de visie 2030 van Artemis. Dit gebeurde in Ermelo op het jubileumsymposium vanwege het 25-jarig bestaan van de belangenvereniging voor producenten en leveranciers van groene gewasbeschermingsoplossingen. De landbouwsectoren werd gevraagd een eerste reactie te geven.

Start van Artemis

Voordat Boonekamp inging op de nieuwe koers keek hij terug naar de start van Artemis. Hij vertelde dat de vereniging zich vooral bezighield met de biologische bestrijding in de glastuinbouw. 'Toen zochten we een balans tussen biocontrol en chemie in kassen en constateerden we ook al dat de toelating van groene middelen te complex was.'

Niet meer afhankelijk zijn van de chemie lijkt nu nog een droom

Peter Smits, beleidsmedewerker bij de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur

In de huidige setting is Artemis een vereniging met meer dan vijfentwintig leden, waaronder ook agrochemische concerns. De focus ligt allang niet meer alleen bij de binnenteelten en natuurlijke roofvijanden. Het verhogen van het aandeel bio-oplossingen in buitenteelten is een van de grote uitdagingen.

Scala aan oplossingen

Verder is het scala aan groene oplossingen enorm uitgebreid, variërend van biostimulanten, tot bacterie- en viruspreparaten en microbiële producten die het microbioom in de bodem versterken.

De missie van Artemis is volgens Boonekamp het bewerkstelligen van een andere mindset in de voedingsketen die ervoor zorgt dat er een grotere markt komt voor biologische oplossingen. Dit sluit aan op de visie dat een omslag moet plaatsvinden naar weerbare planten en teeltsystemen met biologie als basis. Boonekamp noemt dit essentieel om te voldoen aan de maatschappelijke wensen.


Feest van herkenning

Directeur Plantaardige Agroketens Martijn Weijtens van LNV ziet in de koers van Artemis een feest van herkenning. Hij verwijst daarmee naar de eigen gewasbeschermingsvisie van LNV waarin de paradigmashift naar robuuste teeltsystemen met gebruik van minder hulpstoffen een prominent doel is.

Wel vindt de topambtenaar het ontluisterend dat de toelating van groene middelen al decennia de remmende factor is. 'We moeten blijven pleiten in Brussel voor vereenvoudiging van deze regels.'

Boonekamp beschouwt de regelgeving als een kritische succesfactor voor de overgang naar gewasteelten met minder chemie. 'Verder moeten er nog veel meer producten bijkomen. Dat en de implementatie in de praktijk is zeker een taak voor Artemis en haar leden.'


LTO positief-kritisch

LTO is volgens bestuurder Joris Baecke positief-kritisch over de visies van LNV en Artemis. 'De uitgezette koers kunnen we alleen maar bevestigen. Wij hebben echter vooral zorg vanwege knellende situaties, nu mogelijkheden voor een gezonde teelt snel verdwijnen. De dilemma's van telers worden in Den Haag onderschat. Als het beleid niet verandert, zullen velen van hen 2030 niet eens halen.'

Voorzitter Gerard van den Anker van de Nederlandse Fruittelers Organisatie sluit zich hierbij aan. 'Voor goede afspraken met de overheid voor de periode tot 2030 is een consistent beleid noodzakelijk. Nu is er geen vertrouwen en leven we bij de waan van de dag. Dat kan niet in dit dossier.'

Ook de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur deelt de visie van Artemis, maar vraagt zich wel af hoe realistisch het tijdspad is, verklaart beleidsmedewerker Peter Smits.

Andere benadering

'Het lijkt nu nog een droom. Als we niet afhankelijk willen zijn van de chemie, hebben we veel meer biologische middelen nodig. Dat kost tijd. Verder vraagt de omschakeling een andere benadering in de hele keten. De problemen moeten niet alleen bij de primaire teler worden neergelegd', aldus Smits.

In zijn slotwoord zegt Boonekamp dat hij blij is met de opmerkingen van de gewassectoren. Hij erkent dat het belangrijk is dat telers voldoende perspectief zien om 2030 te halen. 'Er zijn veel veranderingen nodig. Maar het is goed om te horen dat iedereen dezelfde kant op wil. In feite stappen we allemaal in de trein die ons naar de halte Biologie Centraal brengt.'

Wel of geen Crispr-Cas
Crispr-Cas is niet de 'silver bullit' om de landbouw minder afhankelijk te maken van chemie, stelt Piet Boonekamp van Artemis. 'De techniek is geen veredeling op zich, maar wel een manier om de veredeling te versnellen. Het is daarmee een prachtige methode om bestaande rassen en dus gewassen weerbaarder te maken.' Woordvoerder Herman van Bekkem van Greenpeace, ook aanwezig bij het Artemis-jubileumsymposium in Ermelo, meldt dat de milieuorganisatie geen voorstander is van Crispr-Cas. 'Volgens ons bewijzen veredelaars van landbouwgewassen al heel lang dat het ook met klassieke veredelingstechnieken goed lukt om gewenste resistenties in te kruisen.'

Weer

 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  12° / 8°
  10 %
Meer weer