Schouten: Verduurzamen met oog voor boeren

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt trots te zijn op het landbouwhoofdstuk in het Klimaatakkoord met de visie voor de komende dertig jaar. 'We gaan verduurzamen met oog voor boeren en tuinders.'

'We gaan innovaties mogelijk maken', stelt Schouten. 'We gaan de veehouderij verduurzamen, met wel met oog voor het inkomen van de boer. Als de boer het niet kan verdienen, houdt het vrij snel op. We gaan bijvoorbeeld subsidies beschikbaar stellen voor emissiearme stallen.'

Lees ook: Financiering uitvoering klimaatplan baart landbouw zorgen


Schouten wil dat natuur en landbouw in veenweidegebieden meer hand en hand gaan. Zij kondigt proefprojecten aan die zij samen met de boer gaan opstellen, bijvoorbeeld over onderwaterdrainage of andere teelten. Ook kijken ze of er sprake is van een overstap naar minder intensieve landbouw of het verplaatsen van bedrijven. 'Dat schept mogelijkheden om natuur te creëren.'

'We gaan voor bloeiende bossen en gezonde bodems', zegt de minister. 'Er zal meer bos worden aangelegd en we gaan zorgen dat de bodem gezonder is en dat die beter koolstof kan opslaan. Tot slot gaan we van de kassen van een grote energieverbruiker een energiebron maken. Daarbij sluiten we aan op de ambities die de tuinbouwsector zelf heeft geformuleerd.'

Schouten denkt de sector daarmee een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van het klimaatakkoord. 'We zijn hierna klaar voor de toekomst van de landbouw, van de tuinbouw en we werken aan een rijkere natuur en betere leefomgeving.'

Alle stappen worden gezet op basis van vrijwilligheid, benadrukt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 'We gaan iedereen verleiden om mee te doen.'

Financieel gedekt

Boeren- en tuindersverenigingen LTO Nederland, NAJK en Glastuinbouw Nederland zijn vorig jaar positief en met vertrouwen de klimaatonderhandelingen ingegaan. De Nederlandse land- en tuinbouwsector ook daadwerkelijk wil bijdragen aan de klimaatdoelen en neemt zijn verantwoordelijkheid.

Op een voorwaarde, stelt Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. 'Ik wil echt eerst zien dat het financieel gedekt is en dat het kan, voor we hiermee akkoord kunnen gaan en we naar de leden kunnen gaan.'

Lees ook: Positieve reacties en kritiek op klimaatakkoord


De klimaatmaatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor de 54.000 Nederlandse boeren en tuinders, hun ketens en de consument. De ledenorganisaties zullen hun achterban consulteren om de resultaten van de klimaatonderhandelingen te bespreken en het draagvlak te peilen.

Verdienvermogen

Het is onzeker of er structureel genoeg financiële middelen worden vrijgemaakt, vinden de gezamenlijke organisaties. Het huidige verdienvermogen van boeren en tuinders is volgens boeren- en tuindersverenigingen niet toereikend om de gewenste transitie te realiseren. Beter beleid en aanvullende middelen zijn noodzakelijk om voldoende te kunnen investeren in klimaatmaatregelen, zo vinden ze.

De agropartijen waarderen de zoektocht naar additionele financiële middelen vanuit het ministerie van LNV. Minister Schouten verdient hiervoor een compliment.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 17°
  80 %
Meer weer