Frans+Tijink+vertrekt+als+directeur+bij+IRS
Interview
© Han Reindsen

Frans Tijink vertrekt als directeur bij IRS

Frans Tijink neemt na 25 jaar afscheid als directeur van het bieteninstituut IRS. Voor Nieuwe Oogst blikt hij terug op zijn werk, maar kijkt hij ook vooruit naar de mogelijkheden om de teelt van suikerbieten en cichorei nog verder te optimaliseren.

De teelt van suikerbieten is de laatste 25 jaar in Nederland veel professioneler geworden, stelt Frans Tijink. Volgens hem hebben de huidige bietentelers na de hervorming van de suikermarktordening en het ontstaan van één suikeronderneming veelal bewust gekozen om door te gaan met suikerbieten.

Met meer en beter benutten van bestaande kennis is in de teelt nog veel te winnen

Frans Tijink, vertrekkend directeur IRS


'Dit zijn de telers die mogelijkheden voor een beter rendement uitstekend hebben opgepakt', verklaart de IRS-directeur, die vertrekt vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. 'Denk daarbij aan de 'aardverschuiving' in keuze voor resistente rassen, het eerder zaaien, het beter volgen ofwel monitoren van het gewas, langer gezond houden van de bieten door een goede beheersing van bladschimmels, het oogsten met minder verliezen en de betere bewaring van suikerbieten op het erf.'

Wat zijn de grote uitdagingen voor bietentelers?

'Naast de doorlopende uitdaging van gezonde suikerbieten in een gezonde bodem komen er extra uitdagingen bij door veranderingen in het weer en het klimaat en de invloed van de politiek en de maatschappij op de gewasbescherming. Met diagnostiek krijgt het IRS vroegtijdig in beeld wat er speelt, ook bij nieuwe ziekten en plagen. Die zijn met gezamenlijke inzet in onderzoek, ontwikkeling en innovatie oplosbaar, mits er voldoende tijd wordt gegeven.

'Dergelijke uitdagingen kostten in het verleden tien jaar of langer om werkbare oplossingen te ontwikkelen zoals dat gebeurde bij bietencysteaaltjes of stemphylium als nieuwe schimmel en de doorbraak van rhizomanie. Nieuwe uitdagingen die op dit moment vragen om een oplossing, zijn bijvoorbeeld de vergelingsziekte en een effectieve onkruidbeheersing.'

Waar is in de teeltoptimalisatie voor suikerbieten nog winst te boeken?

'Op ongeveer alles. Naast de grote onderwerpen is nog ongekend veel te winnen met meer en beter benutten van reeds bestaande kennis. In elke regio zijn er opbrengstverschillen van pakweg 50 procent tussen buren op vergelijkbare grond en met dezelfde groeiomstandigheden.'

Hoe is dat meer gelijk te trekken?

'Het SUSY-project (Speeding Up Sugar Yield) dat is opgezet door het IRS, leerde dat bewustzijn, timing en kwaliteit van elke beslissing en van elke uitvoering telt. Daarmee zijn de opbrengsten te verhogen, ook voor de lange termijn, bij gelijke of lagere kosten. De combinatie van hogere opbrengsten en kostenbewustzijn is in mijn ogen de basis voor verdere saldoverbetering in de suikerbietenteelt.'

Wat is het belang van het IRS als onderzoeksinstituut voor de Nederlandse suikersector?

'De sector is gebaat bij objectief onderzoek dat snel inspeelt op wat nodig is. Ik heb afgelopen 25 jaar veel vertegenwoordigers uit andere sectoren gesproken die jaloers zijn op hoe efficiënt en effectief onderzoek en voorlichting bij bieten zijn georganiseerd. Ook internationaal is er veel waardering.

'De kracht is dat de suikersector zelf de verantwoordelijkheid hiervoor heeft genomen en nog steeds neemt. Sinds 2008 doen we dat ook voor cichorei. Ons werk is niet alleen belangrijk voor de telers, maar ook voor erfbetreders die adviseren over suikerbieten en cichorei.'

Op welk onderzoeksresultaat van het IRS bent u het meest trots?

'Dat is niet zozeer een onderzoeksresultaat op zich. Het is mooi dat veel ideeën en kennis vanuit het IRS breed worden uitgedragen. Verder maakt het me vooral blij dat telers zo veel van onze bevindingen in het onderzoek en van onze adviezen zo snel hebben toegepast. Telers verdienen daarvoor een groot compliment.'

Bekijk meer over: