%27Sector+bevriest+door+uitspraak+Raad+van+State%27
Interview
© Nieuwe Oogst

'Sector bevriest door uitspraak Raad van State'

Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving, maakt zich ernstig zorgen wanneer de veehouderij 'bevriest' als gevolg van het afschieten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State.

Hoe verrassend was de uitspraak van de Raad van State voor LTO?

'Zeer verrassend en hard. We hadden een uitspraak verwacht die meer in lijn lag van het oordeel van het Europees Hof van Justitie. Het hof bood meer ruimte dan de Raad van State.'

De uitspraak van de Raad van State zou ertoe kunnen leiden dat boeren noodgedwongen meer koeien op stal houden

Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving


Hoe zijn de reacties van de LTO-leden?

'In Oost-Nederland is er veel onrust bij de leden in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Daar lopen gebiedsprocessen om maatregelen voor de natuurdoelen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de agrarische bedrijfsvoering. De uitspraak zet dat allemaal op losse schroeven.

'Ook elders zijn leden boos en verontwaardigd. We krijgen veel vragen omdat er nu totale onduidelijkheid bestaat. Maar van het ministerie van LNV hebben we nog geen antwoord hoe het nu verder moet.'

Over welke leden maakt u zich het meest zorgen?

'Ik ben blij dat vergunningen die definitief zijn, gewoon blijven gelden. We moeten ervoor waken dat deze worden gerespecteerd.

'We maken ons daarentegen grote zorgen over de veehouders die een PAS-melding hebben gedaan. De Raad van State zegt dat het meldingensysteem in strijd is met de Europese richtlijn. Wij vinden dat ook de meldingen juridisch overeind moeten blijven. De uitspraak is ook schrijnend voor de ongeveer 180 bedrijven die een vergunning hebben aangevraagd.

'Uiteindelijk maak ik me zorgen over alle veehouders, als de sector als gevolg van deze uitspraak bevriest.'

De uitspraak over beweiden en bemesten zal u ook zorgen baren.

'Vergunningverlening op beweiden en bemesten is onwerkbaar en zou volledig indruisen tegen duurzaamheidsdoelen. Het niet uitrijden van mest staat haaks op de kringloopgedachte. Daarnaast is weidegang een speerpunt van de melkveehouderij. De uitspraak zou ertoe kunnen leiden dat boeren noodgedwongen meer koeien op stal houden.'

Hoe moet het nu verder?
'Er zijn op allerlei niveaus gesprekken tussen belangenorganisaties, het ministerie en provincies om tot werkbare oplossingen te komen.
'LTO-vakgroep Melkveehouderij denkt na over een publieksactie om duidelijk te maken dat de melkveehouderij niet wil dat koeien vanwege natuurdoelen binnen moeten blijven.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 8°
  50 %
Meer weer