Stivas+blijft+ook+na+fusie+grenzen+verleggen
Nieuws
© John Oud

Stivas blijft ook na fusie grenzen verleggen

De Noord-Hollandse regio-stichtingen van Stivas fuseren donderdag 27 juni tot één centrale organisatie. Volgens directeur Erwin van den Berg is het volgende stap voor de stichting als dé gebiedsontwikkelaar in het landelijk gebied.

De organisatie voor vrijwillige kavelruil en agrarische structuurverbetering heeft zich de laatste jaren al verder ontplooid, ook met opdrachten en vraagstukken in een breder werkveld, vertelt Van den Berg. ‘Naast agrarische ontwikkelingen spelen daarbij ook maatschappelijke factoren vaak een nadrukkelijke rol.’

Die trend zet door, verwacht Van den Berg: ‘Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft zich in het coalitieakkoord ook geconformeerd aan koppeling van ruimtelijke functies.’

Grote opgave

De opgave waar de agrarische sector voor staat is groot, stelt het Stivas-bestuur vast. Een gezonde bodem en leefomgeving, biodiversiteit, veilige voedselproductie, veilige infrastructuur; thema’s waar de sector dagelijks mee heeft te maken. ‘Om in de toekomst goed in te kunnen spelen op de diverse regionale en landelijke vraagstukken is een robuuste en slagvaardige organisatie vereist. Het is zaak daarin mee te bewegen’, stelt Van den Berg.

Thema’s waarop Stivas in de toekomst gaat inzetten zijn agrarische structuur in veenweidegebieden, de Kop van Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam en de glastuinbouw. Van den Berg: ‘Kortom het landelijk gebied in de brede zin van het woord.’

Intensief

De nieuwe aanpak sluit goed aan op de bestuurlijke en uitvoeringsagenda’s van stakeholders als de waterschappen, het Rijk, gemeentes en de provincies. ‘Twaalf jaar lang hebben we goed samengewerkt met landbouwgedeputeerde Jaap Bond, de laatste jaren intensief met de herinrichting in het voormalig Wieringerrandmeergebied.’ De afronding van dat project is nabij met de laatste kavelruil in het vooruitzicht welke due naar verwachting begin 2020 wordt afgerond.

Van den Berg heeft dat nauwe contact met de provincie altijd als bijzonder waardevol ervaren. ‘Graag zouden we daarom op korte termijn van gedachte wisselen met de Jack van der Hoek, de nieuwe gedeputeerde van onder meer landbouw. De provincie Noord-Holland blijft een belangrijke partner voor Stivas'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 3°
  80 %
Meer weer