%27Kabinet+steekt+miljard+extra+in+klimaatdoelen+land%2D+en+tuinbouw%27
Nieuws
© Ida Hylkema

'Kabinet steekt miljard extra in klimaatdoelen land- en tuinbouw'

Het kabinet gaat tot 2030 bijna een miljard euro extra investeren in de klimaatdoelen van de land- en tuinbouw. Het bedrag omvat onder meer de al eerder toegezegde miljoenen voor een warme sanering van de varkenshouderij.

De voorstellen worden komende vrijdag besproken in de ministerraad, waarna ze officieel bekend worden gemaakt, melden De Telegraaf en het AD dinsdag op basis van anonieme bronnen. De regering presenteert vrijdag haar klimaatplannen. Het kabinet investeert de komende tien jaar jaarlijks 70 miljoen euro in de aanpak van de bodemdaling in de veenweidegebieden, verdere verduurzaming van de glastuinbouw en nieuwe emissie-arme stalsystemen.


Ook wordt er budget vrijgemaakt voor innovatie en kennisontwikkeling en worden er miljoen bomen aangeplant. Voor boeren in veenweidegebieden die overschakelen op een duurzame bedrijfsvoering of die vrijwillige hun bedrijf beëindigen, wordt eenmalig 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Natura 2000

Een andere eenmalige financiële injectie krijgen de Natura 2000-gebieden. Hoeveel geld daarvoor komt, wordt nog besproken. Ook hier zou het naar verluidt om rond de 100 miljoen gaan. Tijdens de onderhandelingen aan de klimaattafels was de landbouw al overeengekomen om 3,5 megaton CO2 te besparen. Toen gaf de sector al aan meer te kunnen doen als daar een financiële vergoeding tegenover zou staan. Daar maakt het kabinet nu gebruik van.

In de uitgelekte voorstellen staat ook een extra post van 60 miljoen euro voor de warme sanering van de varkenshouderij. Hiervoor was is in het regeerakkoord al 120 miljoen euro vrijgemaakt. De uitbreiding van de maatregel is nodig om onder meer de Urgenda-uitspraak te halen.

Stikstof

De rechter heeft geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Urgenda dat de CO2-uitstoot volgend jaar een kwart lager moet liggen dan in 1990. Ook helpt de stap bij het terugbrengen van de uitstoot van stikstof. De klimaatplannen van het kabinet hebben tot doel de CO2-emissie in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer