Wiebes+wil+gaswinning+Groningen+naar+12+miljard+kuub
Nieuws
© Geert Job Sevink

Wiebes wil gaswinning Groningen naar 12 miljard kuub

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat onderzoeken of de gaswinning in Groningen naar 12 miljard kuub kan worden gebracht.

Die verlaging zou onder meer mogelijk zijn door de reservebuffer in gasopslag Norg niet geheel aan te vullen. Vooruitlopend op die beslissing laat de minister aanvullende maatregelen uitwerken om nu al de graskraan verder dicht te draaien. De gaswinning in Groningen daalt daarmee 3,1 miljard naar in totaal 12,8 miljard kuub.

Netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) moet eind juli aangeven of die aanvullende maatregelen daadwerkelijk haalbaar zijn. Daarna zal het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een oordeel geven over de veiligheidseffecten ervan. Op basis van beide adviezen neemt Wiebes voor 1 oktober een besluit.

Gas mengen

Op basis van de ervaring van de afgelopen maanden ziet GTS mogelijkheden om de inzet van stikstof tot een maximum op te voeren. Door hoogcalorisch gas uit andere gasvelden te mengen met stikstof kan laagcalorisch gas als gewonnen in Groningen worden gemaakt.

Door het mixen van beide is dat gas (pseudo-Groningengas) bruikbaar in bestaande installaties. De gasopslag bij Norg zou deels kunnen worden gevuld met dit pseudo-Groningengas. Beide maatregelen samen kunnen volgens Wiebes leiden tot een extra reductie van de winning uit het Groningenveld met 3,1 miljard kuub.

Afkoppelen

Om de door het SodM geadviseerde niveau van 12 miljard kuub te halen, moet er meer gebeuren, weet Wiebes. Het gaat daarbij om het afkoppelen van eindverbruikers en het juist niet aanvullen van gasopslag Norg. Beide hebben gevolgen voor de leveringszekerheid.

Om de benodigde besparing te halen, zouden meerdere industriële grootverbruikers moeten worden afgesloten. Maar dat leidt onder meer tot bedrijfssluitingen, grote werkloosheid en risico's voor de elektriciteits- en voedselvoorziening, stelt de minister.

Regionale netwerken

Ook het afsluiten van regionale gasnetwerken heeft grote maatschappelijke gevolgen, verzekert Wiebes. Zowel particulieren, bedrijven en instellingen als verpleeghuizen en scholen krijgen dan geen gas meer.

Ook het niet aanvullen van de gasopslag Norg raakt aan de leveringszekerheid, omdat op koude dagen pieken in de vraag naar laagcalorisch gas mogelijk niet kunnen worden opgevangen. Daarnaast kan het leiden tot grotere gasproductieschommelingen uit het Groningenveld en daarmee ook gevolgen hebben voor het risico op aardbevingen.

Weer

 • Donderdag
  24° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  24° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  24° / 16°
  60 %
Meer weer