Meer+geld+voor+waterkwaliteit+Noord%2DHolland
Nieuws
© Koen van Wijk

Meer geld voor waterkwaliteit Noord-Holland

Boeren en tuinders boven het Noordzeekanaal in Noord-Holland, die de water- en bodemkwaliteit op hun bedrijf willen verbeteren, kunnen weer aanspraak maken op subsidie. Die wordt beschikbaar gesteld door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Het waterschap heeft de subsidiemogelijkheid via het Landbouwportaal Noord-Holland heropend. Eerder dit jaar was het waterschap vanwege het succes genoodzaakt om de subsidiemogelijkheid tijdelijk te sluiten.

Sinds de opening van Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 hadden bijna negenhonderd boeren en tuinders zich aangemeld. Via het landbouwportaal hebben ze toegang tot informatie over erf- en bodem gerelateerde thema's in relatie tot het watersysteem. Ook is het mogelijk om via het portaal gratis coachbezoeken en subsidiemaatregelen aan te vragen.

Enthousiasme

HHNK is blij met het getoonde enthousiasme om met elkaar te werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Daarom is nu het budget voor 2019 verruimd en het budget van 2020 naar voren gehaald.

Voor de heropening zijn de subsidiepercentages en maximale bedragen van de subsidiemaatregelen aangepast, zodat meer boeren en tuinders de kans krijgen hun bedrijfsvoering te verbeteren. Deze aanpassingen zijn mede tot stand gekomen dankzij de expertise van LTO Noord, de agrarische collectieven en de KAVB.

Erfafspoeling

HHNK-bestuurder Siem Jan Schenk is tevreden. 'Het overweldigende aantal subsidieaanvragen begin dit jaar heeft ons positief verrast. Dit enthousiasme om te werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit op het eigen bedrijf, kunnen we alleen maar aanmoedigen.'

Thema's die centraal staan zijn erfafspoeling van mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting en beheer en zoetwatermaatregelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  4° / 1°
  10 %
 • Maandag
  6° / -3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  20 %
Meer weer