Boer+als+bevrijder%21+Onze+D%2DDay%3F
Column
© Fotopersburo Busink

Boer als bevrijder! Onze D-Day?

6 juni ben ik spreker op NRC Live; 75 jaar na D-Day, de geallieerde landingen in Normandië om de nazi's te verslaan. Mijn boodschap is dat de mensheid dood is zonder landbouw en landbouwbodem. Ik vertel over het verdienmodel koolstofboeren. Omdat ik alles in een historische context zet, concludeer ik dat landbouw de enige reddingsboei is voor de mensheid.

Onder andere Wouter van Dieren (Club van Rome), Hester Maij (gedeputeerde Overijssel), Marcel Beukeboom (Nederlands klimaatgezant) spreken eveneens. NRC Life is een podium waar buitenstaanders hun visie geven.

Hoe zou het zijn als 1 ton CO2 50 euro kostte? Dat dat geld naar de boer gaat? Landbouw is met bosbouw de enige sector die CO2 kan binden op de meest eenvoudige wijze, via fotosynthese.

Vanaf 1838

Al mijn voorouders kwamen hier uit de streek. Ik werd geboren in 1966, mijn vader in 1921, mijn opa in 1877, mij overgrootvader in 1838. Mijn familie heeft de Industriële Revolutie, met de daarmee gepaard gaande fossiele uitstoot, letterlijk langs zien denderen tussen Breda en de Moerdijkbruggen. In die tijd creëerde men welvaart, welzijn, hygiëne, volksgezondheid. Van ruim 1 miljard mensen naar bijna 8 miljard nu. De dosis maakt het vergif. Zijn wij ons eigen gif?

Mijn akkers kunnen 100 ton CO2 per jaar binden, ofwel de uitstoot van 30 auto's

Piet Hermus, akkerbouwer in Zevenbergschenhoek

Pas bij een relevante CO2-prijs kan er een marktdynamiek ontstaan en kan kringlooplandbouw écht impact maken. Kringlooplandbouw kan alleen in een kringloopmaatschappij. Plant, dier en mens leven hier in samenhang. Het oude model van lineair uitmijnen, consumeren en afval maken, moet bij het grof vuil. De bodem is de sleutel.

Experimenteren met CO2-binding

Hoe verdienmodellen maken? Zie biodiversiteit, klimaat en de landbouwbodem in samenhang. Louise Vet, expert biodiversiteit, wil dat boeren gaan experimenteren; onderzoek, verzamel data, maak rekenmodellen. Vergroot de potentie van grond om CO2 als bodemkoolstof te binden via gewasresten, groenbemesters, conserverende grondbewerking, agroforestry en dergelijke.

Mijn akkers zouden ongeveer 100 ton CO2 per jaar kunnen binden, ofwel de jaaruitstoot van 30 auto's. Valt dit mee of tegen? Uitgaande van 50 euro per ton CO2 ontvang ik als compensatie 5.000 euro. Geen vetpot. Vergoed ons ook voor biodiversiteit, waterbeheer, energieproductie en laten we wederom de beste landbouw van de wereld ontwerpen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
Meer weer