Uitzondering+zelfstandige+boer+en+tuinder+in+pensioenakkoord
Nieuws
© Dirk Hol

Uitzondering zelfstandige boer en tuinder in pensioenakkoord

Voor zelfstandige boeren en tuinders komt een uitzondering voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat staat in de kabinetsbrief over het Pensioenakkoord dat woensdag is gepresenteerd.

Het Pensioenakkoord is gesloten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. In het pakket staan afspraken over de hervorming van het pensioenstelsel, de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de levensverwachting, vroegpensioen voor zwaar werk en de stijging van de AOW-leeftijd.


LTO Nederland-voorzitter Marc Calon is content met de uitkomst van het pensioenakkoord. 'We hebben naar ons idee het maximaal haalbare weten te bereiken voor de boeren en tuinders in Nederland. Het is een akkoord van compromissen. Dat betekent dat ook wij hebben moeten geven, maar ook kunnen nemen.'

Uitzondering

In het pensioenakkoord staat dat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. Agrarische ondernemers zonder personeel zijn in principe ook zzp'ers, maar voor hen wordt op aandringen van LTO Nederland een uitzondering gemaakt. Voorwaarde is dat een beter passende regeling is getroffen. Een voorbeeld hiervan is het lidmaatschap van de agrarische bedrijfsverzorging dat uitval van werk opvangt, in plaats van het verzekeren van inkomensverlies.

'We hebben naar ons idee het maximaal haalbare weten te bereiken voor de boeren en tuinders'

Marc Calon

De achtergrond van deze uitzondering is dat boeren en tuinders niet gebaat zijn bij een extra verzekering tegen inkomensverlies. De verplichting voor zzp'ers en de uitzondering zijn nog niet tot in detail vastgelegd. Deze voorstellen moeten voor het einde van dit jaar zijn uitgewerkt. Ook kunnen zzp'ers straks eenvoudiger pensioen opbouwen. Het wordt daarnaast fiscaal aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen.

Werkgevers

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de pensioenpremie stabieler, wat meer zekerheid geeft voor werkgevers. De uitkering kan wel fluctueren door veranderingen in het rendement van het pensioenfonds. In het huidige stelsel is het streven nog om een stabiele uitkering te verstrekken.

De afspraken vragen vele miljarden euro's. Het kabinet financiert dit uit verschillende bronnen. Een voor werkgevers relevante maatregel is de beperking van het lage inkomensvoordeel (LIV) en uitfasering van de 'jeugd-LIV'. Het versoberen van de loonkostensubsidies is financieel nadelig voor werkgevers.

Lastenverzwaring

In combinatie met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) betekent dit een extra lastenverzwaring voor werkgevers met veel tijdelijke krachten, zoals in de land- en tuinbouw. De WAB zorgt ervoor dat de loonkosten voor seizoenskrachten met ongeveer 7 procent zijn gestegen. LTO Nederland en brancheorganisatie MKB Nederland gaan hierover nog in gesprek met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De AOW-leeftijd wordt vanaf nu tot en met 2021 bevroren op 66 jaar en vier maanden en loopt daarna op naar 67 in 2024. De pensioenleeftijd wordt vanaf 2025 gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Vanaf 2025 schuift die acht maanden op voor elk jaar dat mensen ouder worden. Beide maatregelen zorgen ervoor dat de AOW-leeftijd wat minder snel stijgt en de AOW een solide basis van ons pensioenstelsel kan blijven.

Stabiliteit geborgd

Marc Calon vindt het akkoord als geheel geslaagd. 'Overall kunnen we zeggen dat we een robuuster en toekomstbestendig pensioenstelsel krijgen, met voor werkgevers meer zekerheid op stabielere pensioenpremies op lange termijn en voor werknemers een beter zicht op een goed pensioenresultaat.'

'Met dit pensioenakkoord hebben we gezamenlijk een mijlpaal bereikt en is de stabiliteit van onze toekomstige sociale infrastructuur in Nederland geborgd', zegt Calon. 'Het was een hard, taai en ingewikkeld proces, maar het resultaat is een akkoord waar breed draagvlak voor is. We hebben met elkaar laten zien dat de Nederlandse polder nog steeds werkt. Daar mogen we trots op zijn.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer