Belangenbehartiging+door+POV%2Dleden
Column
© POV

Belangenbehartiging door POV-leden

Voor het besturen van een belangenorganisatie zijn er grofweg twee keuzes: een top-downbenadering, waarbij het bestuur samen met de partners van de ketenpartijen en overheden de beste koers uitstippelt voor de leden; belangenbehartiging voor de leden. De andere keuze is de bottom-upbenadering, waarbij de leden bepalen welke koers het bestuur moet varen; belangenbehartiging door de leden.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) koos voor dat laatste: de boer aan het roer. Daar investeren wij in. Om erachter te komen wat varkenshouders wensen, trek ik onder meer het land door. Deze maand bezocht ik de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, samen met de voorzitter van onze regio Noord. Ik ga niet alleen langs bij leden van onze organisatie, maar bezoek ook niet-leden.

Mijn dag startte bij de regiovoorzitter thuis. Heel goed om elkaar eens te spreken in een andere setting en ook meer mee te krijgen over het bedrijf en de bedrijfsontwikkeling. Vervolgens stapten we samen in de auto, volgden een strakke planning en bezochten diverse varkenshouders.

In gesprekken van een uur wisselden we veel informatie uit over bedrijfsontwikkeling, toekomstplannen en vooral wat de POV kan en moet betekenen voor varkenshouders in het gebied. Het heeft ons heel waardevolle informatie opgeleverd. Die gebruiken we om onze organisatie en belangenbehartiging, met de boer aan het roer, nog sterker te maken.

Ledenbetrokkenheid is de belangrijkste pijler onder de POV

Linda Janssen, voorzitter POV

In het noorden trof ik een groep enthousiaste en jonge boeren die de belangen vanuit onze noordelijke provincies behartigen. En dat is niet eenvoudig, de diversiteit in provinciaal beleid is groot.

De structuur van de POV wordt gewaardeerd, waarbij varkenshouders input kunnen leveren op beleidszaken, standpunten en besluiten. Het bestuur wordt gezien als scherpe onderhandelaar en betrouwbare partner. Afspraak is afspraak. En zo willen wij graag gezien worden en handelen. Ledenbetrokkenheid is de belangrijkste pijler onder de POV.

De noordelijke leden willen een werkbaar mestbeleid en lagere kostprijs. Belemmeringen in wet- en regelgeving moeten weg en publieke opinie moet het imago van de sector verbeteren. Dat zijn pittige uitdagingen. Maar met onze bottom-upbenadering, waarbij de leden de koers bepalen, ontstaat gezamenlijkheid en verbondenheid. En juist dát is nodig om pittige uitdagingen tot een succes te maken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  13° / 5°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer