Amendement+geitenhouderij+strandt
Nieuws
© Twan Wiermans

Amendement geitenhouderij strandt

Het amendement om de geitenhouderij in Noord-Holland toch nog enige ontwikkelingsruimte te bieden, is op één stem gestrand: 27 voor en 28 tegen.

De fracties van CDA, VVD en ChristenUnie dienden het voorstel maandag in, tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland. Dit mede naar aanleiding van het betoog van gewestelijk voorzitter Nico Verduin van LTO Noord. Verduin stelde dat het onredelijk is als de relatief kleine sector in Noord-Holland zo zwaar aan banden wordt gelegd, zeker in vergelijking met andere provincies.

Verduin legde daarbij vooral de nadruk op het belang om in elk geval de opfok van jonge bokken toe te staan. Dat zou voor sommige geitenhouders nog enig soelaas bieden. Nu dat niet is toegestaan, vindt er meer transport met de dieren plaats. Dat heeft een averechts effect op de inspanningen om de gezondheidsrisico's in te perken. De provincie heeft de geitenstop juist ingesteld vanwege mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.


Aanvankelijk leek ook D66 aan te sluiten bij het opstellen van het amendement, maar de fractie trok zich op het laatste moment terug en stemde uiteindelijk ook tegen. 'Daarmee werd geen meerderheid behaald,' vertelt beleidsadviseur Nikki Soede van LTO Noord. 'En dat is extra teleurstellend voor de geitenhouders, die tot het laatste moment hoop hebben gehouden dat er toch een oplossing zou komen.'

Terugwerkende kracht

De stop geldt met terugwerkende kracht tot 12 december 2018. Vergunningen of meldingen die voor deze datum zijn aangevraagd, blijven geldig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet in opdracht van diverse ministeries onderzoek naar de mogelijke samenhang tussen geitenhouderijen en longklachten bij omwonenden. Zodra de precieze oorzaken van de gezondheidseffecten duidelijk zijn, wordt bepaald welke maatregelen worden genomen. De afronding van dat onderzoek wordt verwacht in de loop van 2021.

Bekijk meer over: