Sector kritisch op PBL-rapport gewasbescherming

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO herkennen zich niet in de negatieve teneur van de tussenevaluatie van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming. Die werd vrijdag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerd.

Sector+kritisch+op+PBL%2Drapport+gewasbescherming
© Niels van der Boom

Deze evaluatie zou inzicht moeten bieden in de voortgang van de gestelde doelen in 2018 en de effectiviteit van het hiertoe ingezette beleid. Het rapport schiet hierin tekort, vinden de land- en tuinbouworganisaties. De evaluatie helpt de sector en overheid daardoor niet verder in verdere verduurzaming van gewasbescherming richting 2023, het eindjaar van de nota.


Het rapport stelt dat de meeste tussendoelen niet zijn gehaald. Zo wordt geconcludeerd dat het aantal normoverschrijdingen in het oppervlaktewater slechts met 15 procent is verminderd ten opzichte van 2013. Dat is echter berekend over de jaren 2015 tot en met 2017 en zegt dus niets over het wel of niet realiseren van een halvering in 2018.

Uit het speciaal voor deze monitoring opgerichte meetnet blijkt bovendien dat het daadwerkelijk gemeten aantal normoverschrijdingen in 2017 al rond de beoogde 50 procent vermindering zit, stellen de land- en tuinbouworganisaties.

Versimpeld

In het rapport wordt biodiversiteit versimpeld tot het aantal akkerranden en het gebruik van chemische gewasbescherming. Een veel te eenzijdige benadering, die bovendien relaties veronderstelt die wetenschappelijk nog moeten worden onderzocht.

Een duidelijke onderbouwing ontbreekt, de sector zet daarom vraagtekens bij de objectiviteit van dit eenzijdige beeld. Op dit moment wordt mede op initiatief van de sector een biodiversiteitsmonitor voor de plantaardige sectoren ontwikkeld die voor meer inzicht moet zorgen.

Inspanning

LTO Nederland onderschrijft samen met de andere organisaties dat er nog werk aan de winkel is. Om de ambities te realiseren, is inspanning vereist. Regelmatige monitoring en evaluatie kunnen daarin sturing geven, mits daarbij ook goed gekeken wordt naar de factoren die van invloed zijn op behaalde prestaties.

Helaas blijft het rapport ook hier in gebreke. Vertragingen in implementatie van beleid als de invoer van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw, dat voorzien was tussen 2013 en 2017, blijven onderbelicht.

Inperken

In de vooruitblik naar benodigd beleid voor realisatie van de doelen voor 2023 wordt vooral aangestuurd op inperking van middelen en toelatingen, strengere eisen aan techniek en hogere kosten van chemie. Dat maakt het aantal knelpunten in beheersing van ziekten en plagen alleen maar groter.

Ondernemers in de land- en tuinbouw verwachten van de overheid juist ook stimulerend en faciliterend beleid, dat bijdraagt aan de gewenste richting: ontwikkeling van weerbare rassen en teeltsystemen en beschikbaarheid van een voldoende gevulde gereedschapskist om zo nodig te kunnen bijsturen zonder de natuurlijke balans te verstoren.

Duurzaam

De praktijk is al veel verder met duurzame gewasbescherming dan het rapport doet voorkomen, stelt LTO. In het onderzoek is uitgegaan van maatregelen die in 2012 beschikbaar waren. De gigantische innovatie in geïntegreerde, duurzame gewasbescherming blijft daarmee buiten beeld.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer