LTO+en+POV%3A+geen+vergunning+voor+weidegang
Nieuws
© VidiPhoto

LTO en POV: geen vergunning voor weidegang

Weidegang en bemesting mogen niet onder een vergunningenstelsel gaan vallen. Deze waarschuwing geven LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) af nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS het PAS heeft afgeschoten.

Door de recente uitspraak van de Raad van State (RvS) mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer als basis dienen voor vergunningen voor uitbreiding van stallen, tuinders met een wkk-installatie, bemesting door akkerbouwers of bij de aanleg van nieuwe wegen.


Het PAS bood bedrijven de mogelijkheid om vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen die de schadelijke stikstofuitstoot voor beschermde natuurgebieden zou reduceren, alvast toestemming te krijgen voor uitbreidingsplannen.

Streep door tiental vergunningen

De RvS oordeelt dat zo’n toestemming vooraf niet meer mag worden afgegeven. Hierdoor gaat er direct een streep door een tiental vergunningen die aanhangig werden gemaakt. Hetzelfde dreigt voor 180 vergunningen, veelal van veehouders die nog moesten worden beoordeeld. Definitief afgegeven vergunningen blijven van kracht.

Er is ook uitspraak gedaan over de vraag of het weiden van vee en het bemesten van grond ‘vergunningvrij’ kon worden gemaakt. Ook dit is afgewezen, omdat niet vaststaat dat deze activiteiten de natuur niet schaden.

PAS op losse schroeven

Het oordeel van de RvS is enigszins verrassend, omdat er alleen een uitspraak werd verwacht over het achteraf voldoen aan een reductie van de stikstofuitstoot. In plaats daarvan staat nu het hele PAS-programma op losse schroeven.

LTO maakt zich zorgen over een daling van het aantal melkveehouders met weidegang, als daar straks een vergunning voor nodig is. ‘Het is onwerkbaar en ondoenbaar om voor beweiden en bemesten telkens een natuurbeschermingsvergunning aan te vragen. We dringen aan op een collectieve voorziening, zodat we de koe in de wei kunnen houden’, zegt Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving.

De precieze gevolgen van de uitspraak zijn nog niet duidelijk. Naast LTO en POV gaat ook minister Carola Schouten (LNV) deze nader bestuderen. De Tweede Kamer houdt volgende week dinsdag een hoorzitting om de juridische gevolgen in kaart te brengen.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer