Boer plaatst vraagtekens bij winst kringlooplandbouw

Acht op de tien agrarische ondernemers zijn op de hoogte van kringloopvisie 'Waardevol en Verbonden' van landbouwminister Carola Schouten. De meningen over de economische levensvatbaarheid van kringlooplandbouw lopen sterk uiteen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 1.600 boeren en tuinders dat in opdracht van het ministerie van LNV is uitgevoerd. Een kwart geeft aan goed bekend te zijn met de inhoud van de visie, maar 60 procent is dat niet.


Iets minder dan de helft van de ondernemers die van de visie heeft gehoord, vindt die ook aansprekend, een iets kleinere groep (37 procent) vindt van niet. Geiten- en schapenhouders vinden de visie vaker aansprekend, akkerbouwers minder vaak.

Toekomstbestendig

Driekwart van de ondernemers vindt de Nederlandse manier van voedsel produceren toekomstbestendig. Acht op de tien vinden dit ook van hun eigen productiewijze. Melkveehouders vinden hun eigen productiewijze iets vaker dan gemiddeld toekomstbestendig. Veel ondernemers geven als toelichting dat zij de eigen manier van produceren als toekomstbestendig zien, omdat ze al veel elementen van duurzame landbouw toepassen.

85 procent van de ondernemers geeft aan enige vorm van kringlooplandbouw toe te passen, maar weinigen doen dat volledig (15 procent). De melkveehouders lijken er iets verder mee te zijn, akkerbouwers en pluimveehouders iets minder ver. Een derde van de agrarisch ondernemers wil prioriteit geven aan kringlooplandbouw in het eigen bedrijf. Een kwart wil dat niet.

Voedselverliezen

Sommige toepassingen worden al door een ruime meerderheid van alle ondernemers gebruikt: voedselverliezen tijdens productie beperken (73 procent), zuiniger omgaan met grondstoffen als water (67 procent) en zo min mogelijk energie gebruiken voor productie en transport (65 procent).

Hoewel een ruime meerderheid bekend is met kringlooplandbouw en onderdelen ervan al toepast, zijn de meningen sterk verdeeld over de economische perspectieven. Circa een derde ziet kringlooplandbouw als economisch levensvatbaar. Vrijwel evenveel boeren en tuinders vinden dat juist niet. De rest is er nog niet over uit. Ruim 36 procent ziet kringlooplandbouw voor het eigen bedrijf als praktisch realiseerbaar, maar 25 procent vindt dat niet.

Levensvatbaar

Akkerbouwers zijn duidelijk wat negatiever over de transitie: ze vinden die minder levensvatbaar en minder realiseerbaar. Maar ze vinden die ook minder onvermijdelijk. Geiten- en schapenhouders vinden de transitie juist vaker praktisch realiseerbaar en willen er vaker prioriteit aan geven. Ook glastuinbouwers zijn vaker bereid er prioriteit aan te geven.

Het aandeel ondernemers dat vooral voordelen (43 procent) ziet van kringlooplandbouw is even groot als het aandeel dat vooral nadelen (40 procent) ziet. Als voordelen worden genoemd: meer waardering en respect voor het eigen beroep bij de consument. Ook verwachten boeren meer plezier in of een beter gevoel over hun werk te krijgen. Als nadelen noemen ze hogere kosten, minder inkomen en een slechtere concurrentiepositie op de wereldmarkt.

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer