Mestwetgeving+pakt+averechts+uit+voor+milieu
Nieuws
© Han Reindsen

Mestwetgeving pakt averechts uit voor milieu

De milieubelasting is sinds de invoering van het mestbeleid in 2013 eerder vergroot dan verkleind. Volgens de Algemene Rekenkamer baseerde de overheid zich op te optimistische scenario's.

De rekenkamer presenteerde donderdag een onderzoek naar de stand van zaken op weg naar een duurzame veehouderij in Nederland. Het is een vervolg op eerdere onderzoeken uit 2008 en 2013. Aan de vooravond van de afschaffing van de melkquota in 2015 werd het overheidsbeleid op een te optimistisch scenario gebaseerd, concludeert de Rekenkamer.

De beleidslijn was dat groeien mag, zolang de veehouders de mest op eigen land uitrijden of naar de mestverwerking brengen. 'Daarbij werd erop vertrouwd dat dit mogelijk was binnen de Europese normen voor de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat, die onder meer in dierlijke mest voorkomen', stelt de rekenkamer, maar tussen 2013 en 2017 namen de emissies alleen maar toe.

Te weinig grip

Volgens de onderzoekers heeft de overheid te weinig grip op de vervuiling die door de veehouderij wordt veroorzaakt. 'Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit.'

De rekenkamer dringt er bij het kabinet op aan te stoppen met het aanpassen van de regels en het steeds invoeren van nieuwe. 'Stel heldere normen vast en ga daarop handhaven. Vereenvoudig de regels. Verminder de regeldruk', zegt de rekenkamer.

Herziening

Landbouwminister Carola Schouten erkent dat de regelgeving ingewikkeld is geworden. Zij werkt al aan een herziening van het mestbeleid. De rekenkamer vraagt in haar nawoord daarop om in het nieuwe beleid rekening te houden met tegenvallende uitkomsten in de praktijk. Dat verkleint de kans dat normen worden overschreden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  29° / 18°
  60 %
 • Maandag
  25° / 19°
  70 %
 • Dinsdag
  24° / 15°
  70 %
Meer weer