Overijssel+is+tegen+weidevergunning
Nieuws
© Fotografie Twan Wiermans

Overijssel is tegen weidevergunning

Provincie Overijssel spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat boeren een vergunning moeten aanvragen voor het weiden van vee in de buurt van natuurgebieden. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van de VVD.

De toezegging past naadloos in het nieuwe coalitieprogramma van het Overijsselse provinciebestuur dat woensdag werd gepresenteerd. Daarin gaat het onder meer om regelgeving zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Verder staat erin te lezen dat boeren voldoende ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren.

Voorzitter Ben Haarman van LTO Noord-regio Oost is dan ook blij met de opstelling van het nieuwe provinciebestuur. 'Boeren lijden onder de onzekerheid die de uitspraak van de Raad van State over het PAS creëert. LTO Noord roept het Overijssels provinciebestuur dan ook op om er zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.'

Abstract

Haarman stelt vast dat het coalitieprogramma van het Overijssels provinciebestuur aan de ene kant 'een wat globaal verhaal' is. 'Ik had gehoopt dat het wat minder abstract zou zijn. Aan de andere kant zie ik voldoende handvatten om verder te praten over de onderwerpen die wij als land- en tuinbouwsector belangrijk vinden.'

De voorzitter noemt onder meer de omslag naar meer duurzaam ondernemen, kringlooplandbouw en versterken van de biodiversiteit, waarvoor hij steun verwacht vanuit de provincie. 'Dat de provincie de zonneladder strikter wil toepassen en vestiging van zonneparken op landbouwgrond grotendeels uitsluit, vind ik positief. Ik mis aandacht voor het landbouwverkeer, daar willen we zeker nog over doorpraten.'

Trots

Het nieuwe college zegt in het coalitieakkoord expliciet trots te zijn op de agrarische ondernemers in de provincie. Verder wil het bijdragen aan nieuwe verdienmodellen gericht op innovatie en verduurzaming in de gehele keten, naast een passende beloning voor groenblauwe diensten.

Het budget van 1 miljoen euro dat het nieuwe provinciebestuur denkt uit te trekken voor innovatie in de agrosector, vindt de LTO Noord-bestuurder dan wat mager. 'Zeker als je ziet dat voor natuur 23 miljoen euro op de begroting staat.' De provincie geeft wel aan oplossingen te willen zoeken voor de knelgevallen die ontstaan nu de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden worden vastgesteld.

Blijven bouwen

Haarman verwacht dat het provinciaal beleid nog concreter wordt. 'Dan is het goed dat er een breed programma ligt. Het biedt in ieder geval voldoende ruimte om te kunnen blijven bouwen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer