Esther de Snoo

Esther de Snoo

Esther de Snoo is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst

Contact

Artikelen door Esther de Snoo

Stop de polarisatie en verbind

Algemeen

Als het gevoel van onzekerheid toeneemt, polariseert een samenleving. Corona vergroot het gevoel van onzekerheid. De landbouw is daar geen uitzondering op. Daar komt bij dat de landbouw in een transitie zit. Dit vergroot de onzekerheid van boeren...

PAS-melders dreigen te worden gesmoord

Algemeen

Voor het herfstreces komt landbouwminister Carola Schouten met het wetsvoorstel dat de stikstofcrisis vlot moet gaan trekken. In het voorstel staan doelen, middelen en maatregelen. De landbouworganisaties hebben grote zorgen over de ruim 3.300...

Een jaar na de boerenprotesten

Algemeen

Deze week was het een jaar geleden dat de eerste grote trekkeractie op het Malieveld plaatsvond. Deze was een succes, trok duizenden boeren en genoot veel draagvlak onder de bevolking. De actie zette de boeren op de kaart. Het was op dat moment het...

'Gewoon' produceren is niet meer voldoende

Algemeen

De Rabobank gaat extra verduurzamingseisen stellen aan financiering. Niet alleen om de sector versneld in beweging te krijgen op weg naar een nagenoeg emissieloze land- en tuinbouw in 2030. Ook omdat alleen een inkomen halen uit melken, appels of...

Rabobank: 'We maken transparant hoe duurzaam de sector is'

Economie

Het aangaan van de maatschappelijke dialoog en deze actief faciliteren, was het uitgangspunt voor de nieuwe visie van de Rabobank op de ontwikkeling van de land- en tuinbouw tot 2030. Carin van Huët, directeur Food & Agri, legt uit hoe.

Strijd om ruimte

Algemeen

De ruimte in Nederland raakt op. We leven in een verstedelijkte stadstaat gelegen in een van de vruchtbaarste delta's ter wereld. In hoog tempo wordt Nederland verder volgebouwd. Dit proces voltrekt zich tot nog toe zonder landelijke regie, visie of...

Von Martels: 'Schaf middelen niet af voor er alternatief is'

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten moet werk maken van de toelating van nieuwe milieuvriendelijkere gewasbeschermingsmiddelen. Zolang deze alternatieven er niet zijn, moeten middelen niet verboden worden. Dat vindt CDA-Kamerlid Maurits von Martels.

Koning: 'Boeren zorgen voor betrouwbare voedselvoorziening'

Politiek

Het is voor het derde jaar op rij dat koning Willem-Alexander de landbouw noemt in de troonrede. Hij deed dat dit jaar in relatie tot stikstof.

De transitie is definitief in gang gezet

Algemeen

Het huidige mestbeleid is gebaseerd op regelgeving bedacht in de jaren tachtig. De situatie nu is dat de mesthandel floreert. Voor de tussenhandel en afnemers is mest al jaren een lucratieve business.

Nieuwkoopse boeren verdienen steun

Algemeen

Na een anderhalf jaar stikstofcrisis lijkt er een doorbraak te zijn en wel van de boeren zelf. Terwijl boze boeren en overheid maandenlang verwikkeld waren in een steeds harder wordende strijd en het stikstofdebat verder polariseerde, werkte in...

VVD en CDA positief over Nieuwkoops stikstofplan

Veehouderij

VVD en CDA zijn positief over het stikstofplan van de melkveehouders bij Nieuwkoop en dringen er bij landbouwminister Carola Schouten op aan het boereninitiatief te omarmen. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is tevens positief, maar vindt uitkoop of...

Koester Ayoub en Dora

Algemeen

Je zult maar van Marokkaanse afkomst zijn, in Amsterdam-Oost wonen, zeker weten dat je boer wilt worden en op zoek moeten naar een stageplek bij een veehouder. Na twaalf afwijzingen kon de 22-jarige Ayoub Louihrani terecht bij een melkveehouder in...

Ga met elkaar om tafel

Politiek

Als het ministerie van LNV toch een ding kan leren na de blamage met de voermaatregel, dan is het wel dat het zinloos is om zonder enig draagvlak en kennis van de praktijk een maatregel te willen invoeren.

Sector euforisch over intrekken voermaatregel

Veehouderij

De landbouworganisaties zijn zeer content met het besluit van minister Carola Schouten om de omstreden voermaatregel voor melkvee niet in te voeren. Groen Links-Kamerlid Laura Bromet wil een Kamerdebat met Schouten over de maatregel.

Voermaatregel definitief van tafel, geen alternatieve regeling

Veehouderij

De stikstofmaatregel voor krachtvoer wordt in september niet doorgevoerd en is definitief van tafel. Daartoe besluit het ministerie van LNV na een berekening van de voermaatregel door Wageningen University & Research (WUR).

'Schouten trekt voermaatregel in'

Veehouderij

Het ministerie van LNV koerst op intrekking van de voermaatregel en broedt op een alternatief. De stikstofmaatregel voor krachtvoer lijkt daarmee niet door te gaan, melden diverse bronnen.

Schouten opmerkelijk openhartig en kwetsbaar in Zomergasten

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten (42) toonde zich in de vijfde uitzending van het televisieprogramma Zomergasten gisteravond opmerkelijk openhartig. De uitzending stond in het teken van geloof, hoop en liefde en een beetje landbouw. Een terugblik.

Laat het debat niet verder verharden

Algemeen

Terwijl politici en boeren tegenover elkaar staan en zelfs over en weer aangifte doen, klinkt de roep om de polarisatie te stoppen gelukkig ook. Voormalig landbouwminister en LTO-lid Cees Veerman belde woensdag om zijn zorgen te uiten.

Cees Veerman: 'Zoek met elkaar de weg vooruit'

Algemeen

Voormalig landbouwminister Cees Veerman is kritisch op de huidige, onrustige situatie in de agrarische sector. Hij komt met een plan om de doorontwikkeling van de landbouw vlot te trekken met draagvlak van de boeren zelf. 'Ondernemers moet je...

Druk op Schouten neemt verder toe

Veehouderij

De druk op landbouwminister Carola Schouten neemt toe. Aanleiding is het tijdelijk verlagen van de eiwitnorm in veevoer. De oproep om in gesprek te gaan met de sector komt van binnen en buiten de landbouw.

Koester het boerenimago, ook in actietijd

Algemeen

Een nieuwe actiedag met trekkers op de weg staat gepland voor woensdag. Burgers moeten die dag maar thuisblijven en als dat niet kan, de auto laten staan. Dit stelde FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema deze week. Het is haar antwoord op het...

Waarom de steun voor acties zo groot is

Algemeen

64 procent van de boeren die deelnamen aan het onderzoek dat Nieuwe Oogst en NOS deze week uitvoerde, zegt de boerenacties die vorige week donderdag zijn gestart te steunen. De onzekere situatie sinds het vallen van het Programma Aanpak Stikstof is...

Koning bijgepraat over impact coronacrisis

Akker- & Tuinbouw

Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag bijgepraat over de impact van de coronacrisis op de agrarische sector. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het loon- en akkerbouwbedrijf van familie Van der Poel in Abbenbroek in Zuid-Holland.

Omstreden voermaatregel vergroot afstand

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten zet zichzelf flink te kijk door de alternatieve en voor boeren werkbare voermaatregel voor stikstofreductie af te wijzen en vast te houden aan haar eigen maatregel waar nul draagvlak voor is in de sector.

De lat voor derogatie ligt flink hoger

Algemeen

De Europese commissie legt de lat voor het verkrijgen van derogatie steeds hoger en gebruikt de vrijstelling voor extra gift van dierlijke mest voor het vergaand doorvoeren van verduurzamingsdoelen en structuurbeleid. Het verkrijgen van de derogatie...

De wolf heerst en verdeelt meer dan ooit

Algemeen

Nederlanders zien de wolf liever gaan dan komen, of vinden de wolf juist een aanwinst voor de Hollandse natuur. Dat blijkt uit een deze week verschenen draagvlakonderzoek. Het merendeel (57 procent) van de Nederlanders omarmt de wolf. Dat was in...

De tijd raakt op voor dit kabinet

Algemeen

Het deze week gepresenteerde eindrapport 'Niet alles kan overal' van de commissie-Remkes zal bij de nieuwe kabinetsformatie in het voorjaar 2021 een grote rol gaan spelen. Tot die tijd zal het kabinet nog niet aan de slag gaan met de aanbevelingen...

'Alstublieft, geen nieuwe visies meer!'

Algemeen

Deze periode schrijven politieke partijen volop aan hun verkiezingsprogramma's. In maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Dat lijkt nog ver weg, maar lobbyisten lopen juist nu warm. Immers, de pap wordt nu gestort, de inzet bij de...

Corona verandert manier van werken blijvend

Algemeen

De coronacrisis betekent blijvende gevolgen voor de manier waarop er kan worden gewerkt. Afstand houden van elkaar is van levensbelang geworden. En dat blijkt zeker ook te gelden voor het werken met arbeidsmigranten. Het coronavirus grijpt onder hen...

Wie betaalt het Brusselse vergroeningsdictaat?

Algemeen

De Europese boer-tot-bordstrategie van Eurocommissaris Frans Timmermans werd deze week gepresenteerd in Brussel. De nieuwe koers moet zorgen voor vergaande vergroening in Europa. De zeer ambitieuze voorstellen maken onderdeel uit van de Green Deal....

Onenigheid in FDF-bestuur over toekomst Landbouw Collectief

Algemeen

In het bestuur van Farmers Defence Force (FDF) is een verschil van inzicht over hoe de organisatie verder gaat met het Landbouw Collectief. Dat blijkt uit berichten van diverse bestuursleden woensdag. Danielle Hekman (penningmeester en secretaris)...

Nieuwe samenwerkingsvorm is in de maak

Algemeen

Precies een half jaar geleden werd het Landbouw Collectief opgericht. De krachten van dertien agrarische belangenorganisaties werden gebundeld in de gelegenheidscoalitie om gezamenlijk een antwoord te formuleren op het stikstofprobleem.

Vragen en antwoorden over stikstof

Algemeen

Nieuwe Oogst hield het webinar met medewerking van Wageningen University & Research (WUR), DLV Advies en LTO Nederland. Centraal stonden de maatregelen, stalinnovaties en de begrenzing van het eiwitgehalte in veevoer. Sprekers waren Gerbrand van...

Zoektocht naar nieuwe LTO-voorzitter van start

Algemeen

De ledenraad van LTO Nederland krijgt inspraak in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Volgende week komt de raad samen voor overleg met het bestuur. Dat is nodig nadat Marc Calon woensdag aankondigde zijn taken per direct neer te leggen.

Marc Calon treedt terug als voorzitter LTO Nederland

Algemeen

Marc Calon legt zijn werkzaamheden als voorzitter van LTO Nederland per direct neer. In goed overleg is de gezamenlijke conclusie getrokken dat hij geen nieuwe termijn aangaat. Hij vindt dit beter voor de vereniging, omdat hij onvoldoende draagvlak...

Webinar over nieuwe stikstofregels terugkijken

Veehouderij

Nieuwe Oogst organiseerde op 12 mei met medewerking van WUR, DLV Advies en LTO Nederland een webinar voor veehouders over de nieuwe stikstofregels en welke impact ze hebben op het boerenbedrijf. Centraal stonden de status van de maatregelen,...

Keurmerk is vooral marketingtool voor supers

Algemeen

Het duurzaamheidskeurmerk 'On the way to PlanetProof' is in enkele jaren tijd gegroeid van een relatief onbeduidend keurmerk naar hét keurmerk voor aardappelen, groenten en fruit (AGF). En dat allemaal dankzij milieuorganisatie Greenpeace die in...

Webinar: Nieuwe stikstofregels. Wat betekent dit voor u?

Algemeen

Twintigduizend veehouders krijgen vanaf deze zomer te maken met nieuwe overheidsregels voor stikstof. Naar verwachting wordt het eiwitgehalte in het veevoer vanaf september al begrensd. Deze en andere maatregelen gaan ook uw bedrijfsvoering raken....

Haal emotie en politiek uit veediscussie

Algemeen

In de media is deze week veel aandacht voor de relatie tussen gehouden dieren en de verspreiding van het coronavirus en luchtwegklachten. Aanleiding is de besmetting van nertsen in Brabant, cijfers over het hoge aantal coronabesmettingen bij mensen...

Stikstofplan is vooral een politiek akkoord

Algemeen

Eindelijk is er duidelijkheid over de stikstofmaatregelen die het kabinet neemt om uit de impasse te komen. Het pakket aan maatregelen is overduidelijk een politiek akkoord met veel aandacht en geld voor natuurverbetering, vrijwillige...

Schouten: 'Extern salderen beperkt mogelijk'

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten wil een meldingsplicht invoeren voor publieke en private partijen die stikstofruimte willen opkopen. Dat maakte de bewindsvrouw vrijdag in een Kamerbrief bekend. De transactie kan alleen worden gedaan als de...

Hoe ziet uw 1,5 metereconomie eruit?

Algemeen

De boodschap van het kabinet is duidelijk. Voorlopig hebben we te maken met de 1,5 metereconomie. Daar ontkomt niemand aan. Premier Mark Rutte roept iedere werkgever op na te denken hoe op de werkvloer invulling te geven aan die 1,5 meternorm.

Coronacrisis kan een keerpunt zijn

Algemeen

Je afzet van het ene op het andere moment zien wegvallen, prijzen die plotseling een vrije val maken, arbeiders die niet meer komen opdagen of cliënten moeten vertellen dat ze hun dagen niet meer op je bedrijf kunnen doorbrengen.

Crisis brengt boer, tuinder en consument dichter bij elkaar

Algemeen

Ondanks alle zorg om plotseling wegvallende afzet en prijsdalingen is niet alles slecht aan de coronacrisis. Ook niet voor boeren en tuinders. Mensen zijn zich meer dan ooit bewust van het belang van eigen voedselproductie. Is de coronacrisis het...

Esther Ouwehand zaait onnodig onrust

Algemeen

Zelfs het ontstaan van de coronacrisis weet fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren te koppelen aan de Nederlandse (intensieve) veehouderij.

Schouten wil doorpakken bij stikstofimpasse

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten wil doorpakken. De stikstofimpasse moet voor het einde van de coronacrisis zijn opgelost. Immers, zonder vergunning geen economische ontwikkeling. 'Ook boeren moeten hun stallen weer kunnen bouwen.' Om dat te...

Coronapodcast: ‘Stikstofimpasse moet voor het einde van de coronacrisis zijn opgelost’

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten wil doorpakken. De stikstofimpasse moet voor het einde van de coronacrisis zijn opgelost. Immers, zonder vergunning geen economische ontwikkeling. ‘Ook boeren moeten hun stallen weer kunnen bouwen.’ Om dat te...

Nieuwe Oogst en het coronavirus

Algemeen

Beste lezer van Nieuwe Oogst, het coronavirus beïnvloedt ons dagelijks leven. Dat geldt ook voor de redactie en ons dagelijks werk. Een goede, feitelijke en afgewogen nieuwsvoorziening is in deze tijd extra belangrijk.

Schouten tikt Brabant op de vingers

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten keurt de recente Brabantse opkoop van zes veehouderijen voor stikstofruimte af. Het openstellen van de externe salderingsregeling wordt hierdoor vertraagd. Dat zegt Schouten in een vraaggesprek met Nieuwe Oogst.

Coronacrisis legt waarde agrisector bloot

Algemeen

Wie beschouwde de voedselproductie van eigen bodem inmiddels niet als gewoon of zelfs overbodig? In coronacrisistijd, waarbij de volksgezondheid in het geding is, ontstaat een andere mindset. Consumenten hebben nu meer dan ooit aandacht voor hun...

De impact van het coronavirus is overal voelbaar

Algemeen

Nu het coronavirus zich definitief in Nederland heeft genesteld, wordt de economische impact al snel duidelijk. Siertelers zagen van de ene op de andere dag hun afzet wegvallen. Veiling Royal FloraHolland stelde maandag al een aanvoerlimiet in en...

Calon: 'Coronacrisis gaat hele diepe impact hebben'

Algemeen

De coronacrisis gaat een groot effect hebben op boerengezinnen en hun bedrijf. Dat stelt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon. 'In diverse sectoren zijn de eerste gevolgen al voelbaar.'

Nieuwe Oogst en het coronavirus

Algemeen

Beste lezer van Nieuwe Oogst, Het coronavirus beïnvloedt ons dagelijks leven. Dat geldt ook voor de redactie en ons dagelijks werk. Een goede, feitelijke en afgewogen nieuwsvoorziening is in deze tijd extra belangrijk.

Streekboer heeft vooral marketing nodig

Algemeen

De consument moet vaker streekproducten van boeren en tuinders in de buurt kopen, vindt landbouwminister Carola Schouten. Zij wil de streekboer beter op de kaart zetten in Nederland. Begin juni worden er voor het eerst binnenlandse handelsmissies...

Stikstofverwarring

Algemeen

Deze week stond opnieuw in het teken van stikstofmetingen en of deze wel of niet betrouwbaar zijn. Dinsdag kwam het Mesdagfonds met een persbericht naar aanleiding van een gesprek met het RIVM. Reden voor het gesprek was de recente uitkomst van het...

Waarom Nieuwe Oogst ruimte geeft aan een ander geluid

Algemeen

Het ingezonden artikel van melkveehouder Bennie Stevelink met de kop 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' in Nieuwe Oogst van vorige week heeft veel losgemaakt. In zijn artikel haalde hij de slogan aan die in de jaren zeventig werd gebruikt door de...

Calon: 'We hebben meer bondgenoten en zullen vaker allianties sluiten'

Algemeen

LTO-voorzitter Marc Calon blikt terug op een bewogen week van demonstrerende boeren in Den Haag en de rol van LTO in de belangenbehartiging. 'Wij zijn meer van het werk aan en rond de overlegtafels. Maar natuurlijk weten wij ook hoe actie te voeren.'

Het gevecht om de ruimte, daar gaat het echt om

Algemeen

Deze week meldde het AD dat de bekende Nederlandse architect Rem Koolhaas aandacht besteedt aan de boze boeren in het New Yorkse museum Guggenheim. Koolhaas wil met zijn collectie van boze boeren de verwaarlozing van het platteland aan de kaak...

Wat is de werkelijke agenda van D66?

Algemeen

Komende week wordt weer een belangrijke week in de nu al bijna tien maanden durende stikstofcrisis die Nederland in zijn greep houdt en waardoor geen vergunning kan worden afgegeven. De conclusie van het onderzoek van het Mesdagfonds wordt donderdag...

FDF-bestuurder: 'Onze democratie werkt niet voor boeren'

Algemeen

Aan de keukentafel op zijn melkveebedrijf in Zeewolde duidt Jeroen van Maanen, bestuurder van de Farmers Defence Force (FDF), de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. 'Het Landbouw Collectief is een tegenhanger van de Groene 11, een...

LTO: 'Pas rust als verlenen van vergunnningen weer op gang is'

Algemeen

Bestuurder Trienke Elshof legt vanuit de auto, onderweg van het ene naar het andere overleg ergens in het land, namens LTO Nederland uit hoe zij de afgelopen maanden de stikstofonderhandelingen heeft ervaren, zowel met de sector als de overheid....

Boerenbelang of partijbelang?

Algemeen

Farmers Defence Force (FDF) lijkt Forum voor Democratie steeds meer in de kaart te spelen. Want daar waar regerings- en sectorpartijen ernaar streven nu uit de stikstofimpasse te komen, vertraagt FDF dit proces.

Rutte is klaar met de stikstofcrisis

Algemeen

Mark Rutte wilde nu weleens zelf van de natuurmensen en de boeren gezamenlijk horen hoe uit de stikstofimpasse te komen. Daarom zaten acht natuurorganisaties en zes boeren woensdag op een winderige en ijskoude Veluwe in Radio Kootwijk.

Farmers Defence Force blaast trekkeractie in Den Haag af

Algemeen

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de geplande trekkeractie in Den Haag op 5 februari afgeblazen.

Wat krijgen de boer en tuinder?

Algemeen

Weet u hoe weinig van wat de consument betaalt naar de boer gaat? Van een pak melk van 90 cent is dit zo'n 33 cent. Een aardappelteler ontvangt van een kilo aardappelen die in de supermarkt 1,30 euro kost, gemiddeld 14 cent. Van een komkommer a 70...

Exportrecord laat kracht zien

Algemeen

De Nederlandse landbouwexport is nog nooit zo hoog geweest als vorig jaar. Dat maakte het Centraal bureau voor de Statistiek vrijdagochtend bekend, in samenwerking met Wageningen University & Research.

Schouten pas tevreden als boer ook baat heeft bij exportrecord

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten licht op de Grüne Woche in Berlijn de agrarische exportcijfers 2019 toe. Ze blijkt pas tevreden als de boer ook baat heeft bij dit exportrecord, meldt Schouten nadat zij het Holland Paviljoen op de beurs heeft...

Duitse boeren en politiek willen dialoog over landbouwtoekomst

Algemeen

Duitse boeren en politiek willen in dialoog met boeren en burgers over de toekomst van de landbouw. Daartoe riepen de voorzitter van de Duitse Boerenbond Joachim Rukwied en de Duitse landbouwminister Julia Klöckner (CDU) op tijdens de opening van de...

'Europees landbouwbeleid moet boervriendelijker'

Algemeen

Het nieuwe Europese landbouwbeleid moet uitgaan van partnerschap met boeren en moet boervriendelijker. Dat zegt de nieuwe Europese landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Hij speechte donderdag tijdens de opening van de Grüne Woche in Berlijn,...

Luister vaker naar de gematigde boer

Algemeen

Je zou het bijna vergeten, maar er is een grote groep boeren en tuinders in Nederland die nog altijd buitengewoon gematigd is. En dan heb ik het ook nadrukkelijk over de nieuwe generatie boeren. Ook in die leeftijdscategorie vind je ze volop: de...

Calimerogevoel van boer is onnodig

Algemeen

2019 gaat de boeken in als het Jaar van de boer. Niet eerder kwamen boeren zo massaal hun erven af om hun ongenoegen te uiten. Gedreven door diepe frustraties over knellende regelgeving, overdreven controlezucht en vergaande druk om verplicht te...

Schouten: dichten van kloof gaat ook over waardering voedsel

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) reageert op het onderzoek naar het boerenimago in de stad en vice versa. 'De enorme waardering van de stad voor de boer is terecht.'

De kansen zijn er echt wel

Algemeen

Deze week stond grotendeels in het teken van de afspraken die het Landbouw Collectief en het landbouwministerie hebben gemaakt. Vrijwel het hele pakket aan maatregelen dat het collectief heeft voorgelegd aan het kabinet is overgenomen, tot en met...

Stad vindt boer zeer belangrijk

Algemeen

Wie denkt dat Randstedelingen boeren en tuinders niet zien zitten, heeft het mis. Dat blijkt uit nieuw imago-onderzoek van Nieuwe Oogst en onderzoeksbureau Magis.

Landbouw Collectief sluit akkoord. Dit staat erin

Algemeen

Het Landbouw Collectief heeft afspraken gemaakt met het kabinet. Daarin staan de oplossingen voor de land- en tuinbouw om uit de stikstofimpasse te komen. Zo komt er geen generieke krimp en geen gedwongen verkoop, maar wel extra geld voor...

Harde acties verdelen boeren

Algemeen

Farmers Defence Force (FDF) heeft woensdag 18 december uitgeroepen tot boerenactiedag. Vroeg in de ochtend zijn boeren opgeroepen zich te verzamelen op afgesproken plekken verspreid over het land. Van daaruit krijgen zij instructies van de leiding...

Het ongenoegen bij boeren zit veel dieper

Algemeen

Na de grootschalige boerenprotesten in Den Haag en in de provincies lijkt het nog lang niet voorbij met de boerendemonstraties in Nederland. Deze week zijn weer nieuwe acties aangekondigd door strijdlustige boeren.

Stop het negatieve framen

Algemeen

Deze week was er veel commotie over een uitspraak van LTO-voorzitter Marc Calon over het stikstofprobleem dat Nederland al sinds mei beheerst. Tijdens een presentatie aan internationale wetenschappers legde hij uit dat Nederland sinds een uitspraak...

Marc Calon: de onvrede in boerengezinnen is immens

Algemeen

Boerenprotesten in Berlijn en Parijs deze week. De spanning in boerengezinnen in diverse Europese landen waaronder Nederland, lopen op. Is in Nederland het stikstofprobleem dat de emmer doet overlopen, in Frankrijk zijn het de prijzen en in...

Calon: komende dagen cruciaal voor doorbraak stikstofimpasse

Veehouderij

'Boeren staan 's morgens niet op met het idee: we gaan de wereld verzieken', sloot LTO Nederland-voorzitter Marc Calon dinsdagmiddag het LTO-symposium in het Haagse Nieuwspoort af. Hij gaf daar aan dat de komende dagen cruciaal zijn om een doorbraak...

Graag een duidelijk langetermijnbeleid

Algemeen

Deze week presenteerde het Landbouw Collectief het sectorplan om uit de stikstofimpasse te komen. Kern van de voorgestelde maatregelen is eiwitarm veevoer, meer beweiden en mest aanlengen met water. Maar het rapport ademt vooral uit dat boeren...

Stikstofmaatregelen: even niet de focus op boer

Algemeen

Gingen de presenteerde stikstofmaatregelen de afgelopen maanden enkel over strengere eisen voor boeren, deze week lijkt het kabinet de focus verlegd te hebben. Want niet langer worden de vermeende snelle oplossingen voor de stikstofcrisis gezocht in...

Laten we gewoon benoemen waar het om gaat

Algemeen

We staan er vaak niet bij stil, maar het gebruik van verhullende taal valt meer en meer op. Zeker in deze moeilijke tijden van stikstofcrisis. Er wordt iets gezegd, maar eigenlijk wordt iets heel anders bedoeld. Politici, bestuurders en...

Landsbelang gaat nu voor partijpolitiek

Algemeen

Deze week deed een visierapport weer veel stof opwaaien. Ditmaal was het afkomstig van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Belang landbouwexport opnieuw ter discussie

Algemeen

De toegevoegde waarde van de agrarische sector als de tweede exporteur ter wereld staat opnieuw ter discussie. Dit keer komt de druk van de bij uitstek boerengezinde politieke partij, het CDA.

Stikstofcrisis noopt tot krachtenbundeling

Algemeen

Een tijdelijke coalitie van organisaties van boerenbelangenbehartigers moet de landbouw zo goed mogelijk uit de stikstofcrisis loodsen. Dat is wat LTO Nederland wil. Ook andere boerenpartijen actief in de landbouwlobby hinten daarop.

LTO wil brede coalitie voor stikstof

Veehouderij

LTO Nederland wil een brede landbouwcoalitie om de stikstofimpasse het hoofd te bieden. Deze werkgroep van boerenbelangenbehartigers moet met oplossingen gaan komen voor de stikstofproblematiek. Een onafhankelijk voorzitter zal deze samenwerking...

Onderzoekers: 25 procent stikstofreductie snel haalbaar

Algemeen

Boeren kunnen met de juiste maatregelen gemakkelijk tenminste 25 procent stikstofuitstoot reduceren. Dat stelt Gerald Migchels, projectleider en praktijkonderzoeker aan Wageningen University & Research. 'Mits we bereid zijn op een andere manier na...

Niet straffen maar belonen

Algemeen

Uit gesprekken met stikstofdeskundigen uit Nederland en Denemarken komt deze week een helder beeld naar voren. Zij laten stuk voor stuk zien dat het voorgestelde stikstofbeleid van de overheid nooit de gewenste snelle oplossing biedt. De uitkoop van...

Boerenprotesten dwingen overleg af

Algemeen

Snel wilden de provincies werk maken van de vergunningverlening voor stikstofgerelateerde projecten en activiteiten. Bijna juichend kwam het IPO (de koepel van de twaalf provincies) daarom op 8 oktober met het nieuws dat vergunningen weer konden...

RIVM moet met de billen bloot

Algemeen

Onder grote druk van de Tweede Kamer en de landbouworganisaties heeft landbouwminister Carola Schouten toegezegd meer stikstofmeetpunten te willen. Nu meten slechts zes masten ammoniak in de Nederlandse lucht. Ammoniak in de lucht is een belangrijke...

Aan de haal met kringlooplandbouw

Algemeen

Vorig jaar zette landbouwminister Carola Schouten de kringlooplandbouw als stip op de boerenhorizon. Bij de behandeling van de landbouwbegroting deze week werd veelvuldig gesproken over kringlooplandbouw als hét toverwoord voor boeren.

Houd unieke saamhorigheid van Malieveld vast

Algemeen

95 procent van de ondervraagde burgers in diverse peilingen (De Telegraaf, NOS, Hart van Nederland) liet dinsdag weten achter de boeren te staan. In diverse journaals en andere nieuwsprogramma's zeiden burgers volkomen te begrijpen dat boeren de...

Kabinet wil vrijwillige sanering veehouderij

Algemeen

De coalitiepartijen (VVD, CDA, CU en D66) zijn gisteravond overeengekomen dat er gesaneerd gaat worden nabij Natura 2000-gebieden op basis van vrijwilligheid. Ook wordt salderen mogelijk gemaakt waarbij wel wordt afgeroomd. Latente ruimte in...