Esther de Snoo

Esther de Snoo

Esther de Snoo is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst

Contact

Artikelen door Esther de Snoo

'Nieuwe bbbezems vegen schoon'

Politiek

De verkiezingsuitslag kan niet onberoerd blijven in Den Haag. Het kabinet zal over de brug moet komen.

'En nu is Nederland vrijwel onbestuurbaar'

Politiek

Woensdag 15 maart heeft de kiezer besloten dat Nederland vrijwel onbestuurbaar wordt. Het formeren van nieuwe provinciebesturen zal in de meeste regio's een hels en langdurig karwei worden. Diverse partijen hebben elkaar namelijk al vooraf...

'Boer kiest opnieuw voor politieke nieuwkomer'

Politiek

Het ziet er opnieuw naar uit dat de aanstaande verkiezingen een verlies betekenen voor de gevestigde middenpartijen. Net als vier jaar geleden lijkt het erop dat een politieke nieuwkomer de verkiezingsuitslag gaat domineren.

'Meters grond kwijt door slotenkaartjes'

Politiek

Menig agrarisch ondernemer heeft deze week uren voor het computerscherm doorgebracht. Het gaat om de strengere mestregels. Adema koerste aanvankelijk op 2024, maar daar zette de Europese Commissie een streep door. Het moet nu per 1 maart, wil...

'Invullen bouwplan is steeds grotere puzzel'

Economie

Niet alleen vanwege veranderende regelgeving, maar ook door klimaatverandering en toenemende problemen met bodemgezondheid is het maken van een bouwplan voor akkerbouwers een steeds grotere puzzel.

'Het Landbouwakkoord is een unieke kans'

Politiek

52 partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van het Landbouwakkoord. Het moet een overeenkomst zijn waarin staat wat voor land- en tuinbouw we in 2040 in Nederland willen en wat boeren en tuinders daarvoor nodig hebben.

'De niet-scheldende bezoeker is altijd welkom'

Politiek

Christianne van der Wal uitschelden voor arrogant klotewijf, Carin van Huët een WEF-trut noemen, onze columnist Timo Burgers uitmaken voor domoor, Hein Schumacher zou de grootste rat zijn en Mark Venner, een jonge pionierende boer, bestempelen als...

'Verklein kloof tussen politiek, boer en burger nu'

Politiek

Maar bijna de helft van de Nederlanders en bijna 30 procent van de boeren en tuinders hebben het gevoel dat ze er in dit land toe doen.

'Regionalisering verdringt belang export onterecht'

Politiek

Het World Economic Forum (WEF) begint deze week de jaarlijkse bijeenkomst van politici, CEO's, ngo's en wetenschappers. Het thema dit jaar: samenwerken in een gefragmenteerde wereld.

'Is die forse groei van biologisch wel reëel?'

Politiek

Als het aan de Europese Commissie en het Nederlandse kabinet ligt, breiden de biologische productie en consumptie de komende jaren fors uit. Hoe realistisch is dat?

'Onvoorspelbaarheid is het nieuwe normaal in 2023'

Economie

De belangrijkste trend is misschien wel dat niets meer te voorspellen lijkt. De onvoorspelbaarheid is het nieuwe normaal. Denk aan het klimaat, ontwikkelingen op financiële markten en leveringszekerheid en betaalbaarheid van producten en diensten.

'Elkaar steunen in roerige tijden'

Politiek

Het zijn roerige tijden. Ongekende inflatie, oorlog op Europees grondgebied, stikstofimpasse, de effecten van het veranderende klimaat; het heeft allemaal invloed op de financiële en zakelijke markten en het investeringsklimaat.

'2022 is het jaar van de kanteling'

Politiek

2022 is in veel opzichten een bijzonder jaar. Het grootste boerenprotest ooit gehouden in Stroe, Johan Remkes die de angel wist te halen uit het gepolariseerde stikstofdebat en de start van de zoektocht naar het boerenperspectief.

College Boer met Carin van Huët: Steunt bank de boeren wel in deze heftige tijd?

Economie

Carin van Huët is directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank en trapt het tweede seizoen van College Boer af. De studenten toonden zich kritisch. 'Hoe steunt de bank de boeren in deze moeilijke tijd?' Het is haar laatste openbare optreden in deze...

'Waarom polarisatie boeren beschadigt'

Politiek

We leven in een tijd van maatschappelijke onrust, waarin polarisatie toeneemt. Ik zie dit ook gebeuren binnen de agrarische sector zelf. Het wij-zij-denken, benadrukken van tegenstellingen en extreme uitlatingen zetten de boel op scherp.

'De druk op de keten wordt terecht opgevoerd'

Politiek

De Tweede Kamer voerde deze week de druk op de ketenpartijen op. Zo moet de retail stoppen met prijsstunten met versproducten zoals groente, fruit, vlees en zuivel.

'Het Brabantse stallenbeleid is failliet'

Politiek

Terwijl de noordelijke provincies miljoenen euro's van het Rijk weten los te krijgen voor stikstofmaatregelen in de veehouderij, houdt het Brabantse bestuur vast aan het eigen failliete stallenbeleid.

Gesprekken Landbouwakkoord starten maandag

Politiek

LTO, NAJK, Agractie en Biohuis zijn gevraagd om mee te werken aan het Landbouwakkoord. Maandag starten de eerste verkennende gesprekken. In het Landbouwakkoord moet de toekomst van de sector worden geborgd.

Discussie over GVE-norm laait weer op

Veehouderij

LTO en NAJK werken aan een voorstel voor een meer grondgebonden melkveehouderij op basis van een norm voor het aantal koeien per hectare. Deze GVE-norm zal de inzet worden voor het Landbouwakkoord dat landbouwminister Piet Adema wil sluiten met...

Advocaten: benut latente ruimte in natuurvergunning

Politiek

Agrarisch ondernemers die niet de volledige ruimte in hun natuurbeschermingswetvergunning benutten, doen er verstandig aan dit wel zo snel mogelijk te doen. Dat adviseert advocatenkantoor Linssen Advocaten uit het Brabantse Tilburg.

'Het wordt nu echt menens'

Politiek

Het is opnieuw een belangrijke politieke week voor boeren en tuinders met vier Kamerbrieven. Twee over stikstof, één over water en bodem en de laatste over het perspectief voor de blijvers.

'Waar blijft de regie op stikstof?'

Politiek

Deze week werd duidelijk hoe (semi)overheden elkaar beconcurreren in het gevecht om de stikstofruimte. De cowboys van Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), kopen boerderijen op om de gewonnen...

'Bestuurlijke onwil'

Politiek

De veehouderijsector werd deze week opgeschrikt door een handhavingszaak in Overijssel. Mobilisation for the Environment (MOB) gebruikte het melkveebedrijf met een PAS-melding in een rechtszaak om handhaving bij de rechter af te dwingen. En met...

'Houd landbouwakkoord buiten de politiek'

Politiek

De Tweede Kamer debatteerde donderdagavond over het rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes. Centraal stond het landbouwakkoord dat de overheid wil sluiten met boeren.

'Landbouwakkoord is van hele keten en anders niet'

Politiek

De komende maanden staan in het teken van het sluiten van een landbouwakkoord. In het eerste kwartaal van 2023 moet het akkoord er liggen. Streefdatum is 1 februari.

'Meer tijd is ook in voordeel van kabinet zelf'

Politiek

Het kabinet gaat het over een andere boeg gooien. De harde top-downstikstofaanpak met dito bewoordingen en kille kaartjes zonder dat de intentie ervan helder is, worden aan de dijk gezet.

Kabinet: provincies krijgen meer tijd voor gebiedsaanpak

Politiek

Het kabinet gaat provincies en boeren meer ruimte en tijd geven voor de gebiedsaanpak. Naar verwachting trekt het kabinet wel de regie naar zich toe voor de aanpak van de vijf- tot zeshonderd piekbelasters. Dat melden bronnen in Den Haag. Het...

LTO-leden: rapport Remkes krijgt zesje

Politiek

De boeren en tuinders die lid zijn van LTO, geven het rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes een krappe voldoende. De grootste twijfel zit of het kabinet nu ook kiest voor dezelfde aanpak. Bijna 2.500 leden vulden de vragenlijst in. Bijna de helft...

'Remkes geeft boer weer hoop, nu het kabinet nog'

Politiek

Als een strenge maar rechtvaardige vader tikte Johan Remkes woensdag de hoofdrolspelers in de stikstofimpasse op de vingers. Vooral het kabinet kreeg er flink van langs.

Van der Wal gaat door het stof, stikstofkaartje van tafel

Politiek

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof haalt het beruchte stikstofkaartje van tafel. Dit laat ze weten in reactie op het rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes. Ze zegt spijt te hebben van de wijze waarop het stikstofbeleid is...

LIVE: Reactie LTO op Remkes' aanbevelingen stikstofaanpak

Politiek

Bemiddelaar Johan Remkes presenteerde woensdag zijn aanbevelingen om de stikstofimpasse te doorbreken. Volg hier live vanaf 15 uur vanuit Den Haag de reactie van LTO Nederland op zijn bevindingen.

'Kan Remkes de hoge verwachtingen waarmaken?'

Politiek

De verwachtingen van Remkes' adviezen zijn bij zowel politiek, boeren- als natuurclubs hooggespannen. Woensdag 5 oktober om 13 uur presenteert hij zijn aanbevelingen.

ChristenUnie maakt maandag nieuwe landbouwminister bekend

Algemeen

De ChristenUnie heeft een nieuwe landbouwminister gevonden. Dat melden ingewijden in de Haagse politiek en de partij.

'Gaan we niet over ons eigen perspectief?'

Politiek

Koning Willem-Alexander toonde in zijn troonrede begrip voor de emoties die leven onder boeren en zei dat het kabinet er alles aan zal doen om een breed draagvlak te creëren voor de maatregelen die nodig zijn. Remkes komt naar verwachting deze maand...

'Laat Carola haar werk afmaken'

Politiek

Interim-minister Carola Schouten verdedigde deze week in de Tweede Kamer met verve het mestbeleid plus derogatie. Dit was nadat ze eerder die dag nog gefileerd werd in een Kamerdebat over armoedebestrijding.

Nieuwe NAJK-bestuurder is slimme, nuchtere 'gast' met frisse kijk op melkveehouderij

Politiek

Fris, enthousiast en onbevangen is Ruben Klein Teeselink. Hij gaat Marije Klever opvolgen binnen het bestuur van agrarische jongerenvereniging NAJK.

'Is het huidige systeem nog juridisch te borgen?'

Politiek

Een bestuursrechter in Utrecht zette deze week vraagtekens bij de werking van twee typen emissiearme stalvloeren. Grote kans dat ook de andere zes vloertypen die op de RAV-lijst staan hetzelfde lot beschoren zijn. Want de juiste juridische borging...

'Stikstofoverleg levert vooral meer begrip op'

Politiek

Zo geharnast als de boerenorganisaties het Zuid-Hollandse provinciehuis woensdagochtend betraden, zo opgelucht – zelfs voorzichtig positief – kwamen de voormannen en -vrouwen na afloop naar buiten.

Van der Tak over stikstofoverleg: 'Doorbraak is er'

Politiek

'Een goed en stevig overleg', zo bestempelde LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak na afloop het tweede stikstofoverleg onder leiding van Johan Remkes. 'Het startte moeizaam met veel ruimte voor emoties. Daarna konden we al snel verder praten...

Rutte wil vooral af van het 'gezeik' en zoekt oplossingen

Politiek

Niet eerder bemoeide een premier zich zo intensief met de landbouw. Mark Rutte is erop gebrand de stikstofcrisis op te lossen en de economie weer vlot te trekken. Maar behalve dat, wil hij vooral van de onrust af die het voorgenomen stikstofbeleid...

'Boeren- en politieke werkelijkheid lopen ver uiteen'

Politiek

Kabinet en boeren leven in een compleet andere werkelijkheid. Dat beeld ontstaat uit de uitkomsten van het Nieuwe Oogst-onderzoek waar 1.400 boeren aan meededen. Want terwijl de politiek hard werkt aan een oplossing voor het stikstofprobleem, meent...

'Het draait om vertrouwen en verdeling van ruimte'

Politiek

Vrijdag vond het eerste verkennende gesprek plaats tussen het kabinet en vertegenwoordigers van de agrarische sector. Het ging over het voorgenomen kabinetsbeleid om het stikstofprobleem op te lossen.

Sector over stikstofoverleg: bal ligt bij kabinet

Politiek

Actiegroepen FDF en Agractie en de vakbonden hebben onder leiding van LTO Nederland vandaag gesproken met het kabinet onder leiding van Johan Remkes. Volgens LTO is er ruimte gekomen om het beleid aan te passen, maar is dat nog te weinig concreet....

'Is Trump echt begaan met de Nederlandse boer?'

Politiek

Sinds deze week blokkeren radicale boeren en sympathisanten in diverse provincies snelwegen. Niet alleen met trekkers en trucks, maar ook met meegebracht afval, asbest, autobanden en strobalen. De blokkades veroorzaken files en ongelukken....

'De opstelling van Rabobank verrast niet'

Economie

Rabobank maakt een flinke pas op de plaats. Grote, strategische financieringsaanvragen voor bijvoorbeeld een nieuwe locatie of stal worden nauwelijks gehonoreerd tenzij het strikt noodzakelijk is en urgent. Bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan...

'Moedige draai van PvdA voor Ceta'

Politiek

Deze week stond de ratificatie van het handelsverdrag met Canada (Ceta) centraal in de Eerste Kamer. De senatoren moesten voor of tegen stemmen. Dankzij de draai van PvdA was een meerderheid voor. Een bijzondere draai, want van nature zijn linkse...

'Willen we conflict of contact?'

Algemeen

Het lijkt in deze tijd steeds moeilijker en niet zelden onmogelijk om goed en constructief met elkaar het gesprek of de discussie aan te gaan. De nuance lijkt verdampt.

Nieuwe Oogst wint Gouden Greep

Economie

Nieuwe Oogst heeft de Gouden Greep van de NVLJ gewonnen met de zomerserie over klimaatverandering. De Bronzen Greep gaat naar Nieuwe Oogst-redacteur René Eijsink die een podcast maakte over 'Het Vertrouwensloket in de praktijk'.

'Boeren zijn overlevers, ook nu'

Politiek

Niet eerder was de kloof tussen overheid en boeren zo groot. Het wederzijdse respect is ver weggezakt. Directe aanleiding is een kleurenkaartje met percentages enkel gericht op de boeren, zonder duiding, zonder perspectief.

'Maak het perspectief woest aantrekkelijk'

Politiek

Het komende half jaar wordt cruciaal voor de land- en tuinbouw. Voor tal van dossiers is duidelijkheid toegezegd. Die toezegging deed landbouwminister Henk Staghouwer in het stikstofdebat, afgelopen donderdag.

In memoriam: Han Reindsen

Akker- & Tuinbouw

Sprakeloos en terneergeslagen zijn we door het bericht dat onze goede collega Han Reindsen is overleden. Meer dan veertig jaar heeft Han deel uitgemaakt van de redacties van eerst de regionale vakbladen van de noordelijke belangenorganisaties en...

'Stop met die acties gericht op personen'

Politiek

Viroloog Marion Koopmans is deze week niet te gast op theaterfestival Oerol op Terschelling. Haar optreden is in overleg met de politie afgezegd vanwege een 'veiligheidsrisico'. Ook werkbezoeken van landbouwminister Henk Staghouwer werden deze week...

VVD-congres neemt stikstofmoties aan

Politiek

De vier stikstofmoties die aan het VVD-congres zijn voorgelegd, zijn aangenomen. Johan Remkes wordt gevraagd om mee te helpen om het stikstofbeleid in samenwerking met de provincies tot uitvoering te brengen. Dit moet voorkomen dat de provincies en...

'De boer van de toekomst is vooral een ondernemer'

Politiek

Boeren die willen blijven, komen voor ondernemerskeuzen te staan. Veranderen, verplaatsen of toch stoppen. 'Gewoon' blijven doorboeren is passé. Dat blijkt uit de Kamerbrief 'Perspectieven voor agrarisch ondernemers' van landbouwminister Henk...

Kabinet eist ingrijpende transitie landbouw

Politiek

De landbouw heeft toekomst in Nederland, maar zal er fundamenteel anders uit gaan zien. Dat schrijft landbouwminister Henk Staghouwer (CU) in de vrijdag verschenen Kamerbrief 'Perspectieven voor agrarische ondernemers'.

'Provincies dralen terecht met stikstofaanpak'

Politiek

Kabinet en provincies zitten niet op één lijn over de stikstofaanpak. Het gaat de coalitie, met stikstofminister Christianne van der Wal voorop, veel te traag. Het geduld van D66 raakt als eerste op. Deze week zocht Tjeerd de Groot namens die partij...

'Arbeidskrapte? Werkgever is nu vooral aan zet'

Economie

Een tekort aan personeel. De krapte op de arbeidsmarkt is fors toegenomen en wordt breed gevoeld. Het zet een rem op de economie en ontwikkeling van bedrijven. Ook in de land- en tuinbouw zijn vacatures maar moeilijk op te vullen.

'En weer is Den Haag vooral met zichzelf bezig'

Politiek

Deze week stond ineens de sms'jes-affaire van premier Mark Rutte centraal. Er volgde een tenenkrommend spoeddebat. Beschamend voor het aangezicht van en vertrouwen in de politiek. Want weer is politiek Den Haag vooral met zichzelf bezig terwijl tal...

'Gloort het einde van de stikstofcrisis dan nu echt?'

Politiek

Weer twee opkoopregelingen voor veehouderijen zijn deze week bekendgemaakt. Het is het 'woest aantrekkelijke' aanbod dat stikstofminister Christianne van der Wal een groep veehouders doet om hun toekomst anders in te kleden.

'Hoe een boerin in Brussel de scepter zwaait'

Politiek

Het was een ambitieus plan, het EU-actieplan voor de ontwikkeling van de biologische sector in Europa met een kwart meer areaal. Het plan was te ambitieus en niet realistisch als het gaat om de areaaleis.

'Waar is Henk?'

Politiek

Brussel ligt op ramkoers met Nederland. De eisen die ze stellen aan het verlenen van een eventuele nieuwe derogatie zijn hard en zeer vergaand. Zo vergaand dat ik me afvraag of Europa er nu eigenlijk is voor de lidstaten of de lidstaten voor Europa?

'Geklungel RIVM is funest voor het vertrouwen'

Algemeen

De dinsdag door LNV gepubliceerde herziene stikstof top 100 met ammoniakuitstoters heeft opnieuw voor onrust gezorgd. In verschillende gemeenten in het land is de lijst met verbazing ontvangen. Volgens diverse lokale en landelijke politici en...

AgriPers is nieuwe mediapartner van NAJK

Algemeen

Uitgeverij AgriPers en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK), de belangenvereniging van de agrarische jongeren in Nederland, gaan samenwerken op het gebied van media. NAJK sluit een contract met AgriPers op 15 april 2022.

Luuk Straten: 'Ik wil fulltime boer worden'

Algemeen

Het boerenleven lonkt naar toekomstige generaties, ondanks de uitdagingen waar boeren en tuinders mee te maken hebben. Fotojournalist Jet Budelman portretteert tieners die maar wat graag boer willen worden.

'In het teken van de toekomst'

Algemeen

De recentste editie van Nieuwe Oogst staat in het teken van vernieuwing. Niet geheel toevallig hebben we de uitgave die verschijnt in het paasweekend uitgekozen om met de vernieuwde krant, website, app en nieuwsbrieven te komen. En ook niet...

Nieuwe Oogst vernieuwt de krant

Algemeen

De vernieuwde krant van Nieuwe Oogst sluit nog beter aan op de wensen van de toekomstgerichte agrarisch ondernemer. Door de week en op zaterdagen is het altijd druk en vraagt het bedrijf uw volledige aandacht. In het weekend is er tijd om in...

Website en app van Nieuwe Oogst zijn vernieuwd

Algemeen

De website van Nieuwe Oogst, de app en de nieuwsbrieven zien er anders uit. Wat is er veranderd?

'De laatste Nieuwe Oogst in deze vorm'

Algemeen

Het weekend is het moment om even afstand te nemen, te bezinnen, bij te komen van een drukke week en tijd te maken voor andere zaken. Bijvoorbeeld om te lezen, weer helemaal op de hoogte te zijn van wat er speelt in de land- en tuinbouw, politiek,...

Podcast: College Boer met Floris Alkemade

Politiek

'Boeren zijn het fundament van wie en wat we zijn. We zien nu ook weer door de oorlog in Oekraïne hoe kwetsbaar ons voedselsysteem is. We zitten op een heel betekend moment in de geschiedenis van de boerengeschiedenis', zegt voormalig...

'Voedselbeleid? Retail en consument zijn aan zet'

Algemeen

Deze week verscheen een Kamerbrief over voedselbeleid. Het is voor het eerst in jaren dat er op strategisch niveau weer wordt nagedacht over het voedselvraagstuk en de rol van alle ketenpartijen daarbij. Want boer en tuinder produceren al jaren...

'Voedsel als wapen'

Economie

Het ondenkbare is realiteit geworden. Een oorlog in Europa in de 21ste eeuw waarbij voedsel wordt gebruikt als wapen. Oekraïense burgers verstopt onder de grond in schuilkelders en metrostations krijgen moedwillig niet de beschikking over eten.

'Lokale partij trekt vooral de 'tegenstemmers''

Politiek

Niet eerder stemden zoveel kiezers op een lokale partij. Hun aantal nam opnieuw toe. Het zijn vooral de kiezers die 'tegen' de heersende macht en het bestaande stelsel zijn, die zich achter de lokale partijen scharen.

Podcast: College Boer met Han Swinkels

Veehouderij

Het kabinet wil naar een meer dierwaardige veehouderij. Hierover moet een convenant worden gesloten met de sector. Wat moet in dit convenant komen te staan? Wat is een dierwaardige veehouderij eigenlijk en wat betekent dit voor vee, veehouder en...

'Nu geld halen uit transitiefondsen is ongepast'

Economie

Is de voedselzekerheid in gevaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne? Wageningse onderzoekers voorspellen geen Europese tekorten.

'Grond verdient aandacht bij lokale verkiezingen'

Algemeen

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart. Het gemeentelijke en provinciale overheidsbeleid is van invloed op de grondmarkt. Immers, iedere plattelandsgemeente heeft een woningbouwopgave en te maken met de inrichting van het...

'Toekenning derogatie was nog nooit zo onzeker'

Politiek

Nog nooit eerder was de Brusselse toekenning voor derogatie aan Nederland zo onzeker als nu. De Europese Commissie is uit op een aantoonbare krimp van de veestapel. Al jaren vindt Brussel dat de Nederlandse veedichtheid te groot is en daarmee te...

Kijk terug: Jongeren in gesprek met landbouwministers

Politiek

Ruim een maand geleden traden twee nieuwe landbouwministers aan: Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Op initiatief van het NAJK verzorgde Nieuwe Oogst een kennismakingswebinar.

Staghouwer wil corridors in veedichte regio's

Politiek

Om massale uitbraak van dierziekten te voorkomen, zijn corridors nodig in veedichte gebieden. Dat zei landbouwminister Henk Staghouwer woensdag in het webinar georganiseerd door NAJK en Nieuwe Oogst.

'Laat de eenvoud bij wet- en regelgeving regeren'

Politiek

Als we niet oppassen, gaat dit land ten onder aan regelzucht en systeemdwang. Wet- en regelgeving is zo ongelooflijk complex geworden dat zelfs de ambtenaren die eraan meewerkten het niet meer begrijpen. Denk aan het belastingstelsel en de...

'Boeren voor de vrije markt wordt nog lastiger'

Algemeen

De vrije aardappelteelt staat onder druk. Verwerkers schroeven onder druk van de markt en de overheid de klimaat- en duurzaamheidseisen op. Ze kiezen telers op hun duurzaamheidsstrategie. Het gaat om minder CO2-emissies en lagere...

'Waarom boer geen baat heeft bij vertraging'

Politiek

Een paar grote investeringsfondsen heeft Rutte IV opgetuigd. Het doel van het klimaat- en stikstoftransitiefonds is duidelijk. Het zijn investeringen in de toekomst van Nederland en de leefbaarheid van het platteland.

'Op PAS-melders wordt terecht niet gehandhaafd'

Politiek

Als Johan Vollenbroek met zijn milieuorganisatie MOB gaat aandringen op handhaving van PAS-melders, trekt hij aan het kortste eind. Handhavingsverzoeken worden niet ingewilligd. Dat maakte stikstofminister Christianne van der Wal donderdag bekend....

'Het gevecht om de ruimte is officieel begonnen'

Algemeen

De polder moet worden verbouwd om uit de stikstofimpasse te komen. Daarvoor is nu een speciale minister voor Natuur en Stikstof aangewezen. Nederland moet op zoek naar een nieuwe balans tussen economie en ecologie. Hoeveel ruimte is er nodig in...

Staghouwer op eerste werkbezoek: Iedere boer krijgt kans

Algemeen

Na een week van vergaderen en online kennismakingen wilde Staghouwer naar buiten. Vrijdag aan het eind van de middag bezocht hij het bedrijf van melkveehouder Marije Klever in De Meern (U). Met nieuwe, zwarte kaplaarzen en in pak arriveerde hij op...

'De betere start van Staghouwer'

Politiek

In het kabinet-Rutte IV krijgen boeren en tuinders te maken met ongekend veel ministers. Allereerst natuurlijk met de minister van Landbouw Henk Staghouwer (ChristenUnie). Op datzelfde departement komt ook VVD'er Christianne van der Wal als minister...

Veehouder Van der Pol: 'Weer en natuur bepalen ons werk'

Algemeen

Boeren en tuinders stemmen hun bedrijfsvoering continu af op het weer en andere invloeden van de natuur. Op het melkvee- en schapenbedrijf van Heidi van der Pol in Weert is dat niet anders. 'Het weer en de natuur nemen we altijd mee in onze...

'Land van doorzetters'

Algemeen

VVD-leider Mark Rutte zei bij de presentatie van het coalitieakkoord op woensdag 15 december: 'We zijn een land van doorzetters.' Als dat op een beroepsgroep slaat, dan zijn het wel de boeren en tuinders.

Podcast: Coalitie spreekt met jonge boeren en tuinders

Algemeen

De landbouwwoordvoerders van de coalitiepartijen gingen in gesprek met jonge boeren en tuinders. Dat gebeurde op het melkveebedrijf van Kees van Vuuren in het Utrechtse Montfoort.

'Wie wil er nog landbouwminister worden?'

Algemeen

Het formeren is officieel begonnen. Formateur Mark Rutte is op zoek naar maar liefst twintig ministers die zitting willen nemen in Rutte IV. Maar hoe aantrekkelijk is het nog om een ministerpost te mogen bekleden?

Esther de Lange genoemd als nieuwe landbouwminister

Politiek

CDA-politicus Esther de Lange wordt genoemd als nieuwe landbouwminister. VVD'er Eric van der Burg wordt genoemd als minister van Natuur en Stikstof, eveneens op het landbouwdepartement.

Kijk terug: Politici in gesprek met agrarische jongeren

Politiek

Op de voergang van het melkveebedrijf van Kees van Vuuren in het Utrechtse Montfoort gingen woensdagavond de landbouwwoordvoerders van de vier regeringspartijen in gesprek met jonge boeren en tuinders. Aanleiding voor het webinar is het nieuwe...

'De ambitie is helder, de uitvoering allerminst'

Algemeen

Eindelijk, het regeerakkoord is er. De ambitie voor de klimaat- en landbouwtransitie is groot. De hoeveelheid geld die beschikbaar komt ook. Niet eerder werd zoveel geld uitgetrokken voor de land- en tuinbouw en het klimaat. Echter, de vraag is hoe...

Roy Meijer: 'Coalitieakkoord biedt perspectief voor jonge agrariër'

Politiek

Jonge boeren en tuinders worden specifiek en prominent genoemd in het nieuwe regeerakkoord. 'Nog veel hangt af van de uitvoering, maar het begin en de toon is goed', stelt NAJK-voorzitter Roy Meijer in een eerste reactie.

'Speculeren met stikstofruimte'

Algemeen

De rechtbank Oost-Brabant zette deze week een streep door de natuurvergunning van de Amercentrale. De rechtszaak is aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB). Ook Schiphol zit klem omdat de luchthaven de belangrijke natuurvergunning...

'Nieuwe pottenkijker op het erf?'

Algemeen

Een nieuwe onafhankelijke autoriteit die toeziet op de agrarische sector. Dat bepleit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies 'Boeren met toekomst'. Het werd donderdag aangeboden aan demissionair landbouwminister Carola...

NAJK-voorzitter: 'Boer en tuinder kunnen zelf kiezen uit mestregels'

Algemeen

Het agrobedrijfsleven gaat de komende maanden samen met het landbouwministerie aan de slag om boeren en tuinders een alternatief te bieden voor de generieke regels van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. In de studio van Nieuweoogst.tv...

'Duitse vergroeningspolitiek gaat de toon zetten'

Algemeen

De Duitse boeren kunnen hun borst natmaken. Ze krijgen een nieuwe regering. Deze week presenteerde de driepartijencoalitie haar regeerakkoord na minder dan twee maanden onderhandelen. De ‘verkeerslichtcoalitie’ van het socialistische SPD, het...

'De formatie wil breken met hoe het altijd was'

Algemeen

De kabinetsformatie lijkt in de laatste fase terecht te zijn gekomen. De contouren van het nieuwe landbouwbeleid worden langzaam zichtbaar. Het lijkt groen en vooruitstrevend. De landbouw moet meer in evenwicht komen met de omgeving, met een beter...

'Krik het budget voor de ecoregelingen op'

Algemeen

Het NSP-debat vond deze week plaats in de Tweede Kamer. NSP staat voor Nationaal Strategisch Plan. Hier staat in hoe Nederland het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat toepassen. Boeren en tuinders krijgen hier in 2023 mee te maken....

'Een nieuw kabinet moet scherpe keuzes maken'

Algemeen

VVD, D66, CDA en ChristenUnie zwoegen op een nieuw regeerakkoord. Welke verdeling van departementen zal er komen en wie zijn de mensen die het bewind gaan voeren?

'Onbegrepen en tegen de muur gedrukt'

Algemeen

Nederlandse veehouders hebben zeer weinig vertrouwen in de overheid. Dat is de uitkomst van een enquête onder 981 ondervraagden. I&O Research voerde het uit in opdracht van de Volkskrant. 98 procent zegt geen vertrouwen te hebben in de landelijke...

'Gestuntel AgriNL laat staat van landbouw zien'

Algemeen

Onder druk van boeren is deze week een vergaand stikstofplan van AgriNL gesneuveld. AgriNL is het netwerk van de grootste bedrijven in de agribusiness, plus LTO. Tjibbe Joustra is aangesteld als onafhankelijk voorzitter. Het plan was bedoeld als...

Voorzitter AgriNL Tjibbe Joustra betreurt verdeeldheid

Politiek

Tjibbe Joustra, onafhankelijk voorzitter van AgriNL, betreurt de ophef en de verdeeldheid die zijn ontstaan over een actieplan dat het netwerk van agribedrijven naar buiten heeft gebracht.

'De stijgende gasprijs is een waarschuwing'

Algemeen

De plotselinge stijging van de gasprijs staat niet op zichzelf. Wat nu gebeurt met de energieprijzen, kan ook zomaar gebeuren met de voedselprijs.

Wunnekink: 'Mijn vertrek moet boeren en tuinders snel wakker schudden'

Veehouderij

Hij wenst geen zinloos vertrek. Erwin Wunnekink was slechts drie maanden voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Het samenbrengen van de leden en het doorbreken van het negatieve sentiment in die groep waren zijn speerpunten.

Podcast: Erwin Wunnekink wenst geen zinloos vertrek

Algemeen

Oud-bestuursvoorzitter Erwin Wunnekink van zuivelconcern FrieslandCampina roept de coöperatie en stakeholders op om zich te verenigen. 'We kunnen alleen samen een toekomst hebben, als we die samen creëren.'

'Rutte IV is gunstigste variant'

Algemeen

Rutte III krijgt een doorstart. Sinds donderdag weten we dat Rutte IV in de maak is. Wel anders dan de vorige: progressiever, ambitieuzer en groener. Ook zal er geen uitgekauwd regeerakkoord komen. Een beknopte variant moet de Tweede Kamer meer...

Erwin Wunnekink over zijn vertrek: welk probleem is nu opgelost?

Veehouderij

Een week na zijn abrupte vertrek bij FrieslandCampina licht oud-bestuursvoorzitter Erwin Wunnekink zijn vertrek toe. Bovenal wil hij met zijn vertrek een statement maken naar melkveehouders en stakeholders. 'Mijn ontslag is de ultieme oproep aan de...

'Het abrupte vertrek van Wunnekink'

Economie

Met zijn abrupte vertrek wil Erwin Wunnekink een statement maken naar de verdeelde melkveehouders. Hij maakte woensdag bekend na drie maanden voorzitterschap van zuivelcoöperatie FrieslandCampina per direct te stoppen. Sinds 2009 was hij bestuurlijk...

NAJK: zet Prinsjesdag in het teken van perspectief voor jonge boeren

Politiek

NAJK-voorzitter Roy Meijer wil dat Prinsjesdag en de miljoenennota in het teken staan van perspectief voor de land- en tuinbouw en met name voor de nieuwe generatie boeren en tuinders. Hij pleit voor een pragmatische en snelle oplossing voor de...

'In verandering schuilt ook optimisme'

Algemeen

Met een positiviteit waar zelfs Mark Rutte niet aan kan tippen, zet architect Floris Alkemade zijn visie op het boerenland uiteen. Tot september was hij rijksbouwmeester. Hoewel hij weinig interviews geeft, wilde hij voor Nieuwe Oogst een...

Floris Alkemade: 'We hebben eerder meer boeren nodig dan minder'

Algemeen

Zes jaar lang was Floris Alkemade rijksbouwmeester. Hij heeft een zwak voor boeren, hun cultuur en bijdrage aan het landschap. Stoppende boeren zijn een verlies. Hij roept boeren op het voortouw te nemen in de transitie. ‘Wees radicaal en verzet je...

Pieter Grinwis (CU): 'Laat beleid aansluiten bij goede landbouwpraktijk'

Politiek

Pieter Grinwis (41) is zoon van een akkerbouwer uit het Zuid-Hollandse Ouddorp. Hij woont sinds enkele jaren in Den Haag en was daar fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU). Grinwis is sinds maart Tweede Kamerlid namens die partij en heeft een...

Derk Boswijk (CDA): 'Verdeeldheid in de landbouw is te groot'

Politiek

Velen raadden Derk Boswijk (32) af de landbouwportefeuille op zich te nemen. Voormalig CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts had na de verkiezingen gevraagd of hij deze wilde. Boswijk moest er wel even over nadenken, maar besloot binnen enkele dagen...

'Onteigening is geen politiek spel'

Algemeen

De stikstofproblematiek stond deze week ineens weer volop in de schijnwerpers. Journalisten van NRC hadden ambtelijke plannen ingezien waar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan rekende. Het ging om doorrekeningen van het wegnemen van met...

'Ik hunker naar nuance en inhoud'

Politiek

Politici zijn te veel bezig met beeldvorming en het voorkomen van mogelijke risico's om afgerekend te worden. Dat concludeert informateur Mariëtte Hamer na bijna een half jaar proberen om een formatie tot stand te brengen. De politieke partijen...

'Ga nou eens formeren'

Algemeen

Inhoudelijke formatiegesprekken zijn er nog altijd niet gevoerd. Nederland zit al sinds 15 januari met een demissionair kabinet. Dat was twee maanden voor de verkiezingen. Nu, bijna een half jaar later, is vrijwel alles nog zoals het was.

'Ruzie in dierenwelzijnsland'

Algemeen

Deze week startte nota bene actiegroep Ongehoord een petitie om het Beter Leven-keurmerk te stoppen. Volgens de groep zorgt het niet voor meer dierenwelzijn, maar draagt het bij aan de stijgende vleesconsumptie. Het zou een wassen neus zijn en...

'Boeren en tuinders zijn broodnodig, juist nu'

Algemeen

In de eerste uitzending van het VPRO-televisieprogramma Zomergasten was Floris Alkemade te gast. Hij is sinds 2015 rijksbouwmeester. Naast dat hij zich bezighoudt met overheidsgebouwen, heeft hij ook een interessante visie op de inrichting van...

'Wateroverlast toont noodzaak klimaatplan'

Algemeen

In Zuid-Limburg, België en Duitsland zorgt extreme wateroverlast voor veel leed. Tientallen boeren zijn gedupeerd, de exacte schade aan bedrijven en percelen is nog moeilijk in te schatten. Het wassende water kwam zo snel op dat nauwelijks...

'En nu terug naar de onderhandelingstafels'

Algemeen

Deze week gingen boeren op tal van plekken demonstreren. Zij uitten hun bezorgdheid over mogelijk nieuw stikstofbeleid en de toekomst van de land- en tuinbouw. De acties verliepen gemoedelijk en dat is een goede zaak. Ze kunnen emoties de ruimte...

Bijna een kwart van de boeren zegt mee te demonstreren

Politiek

24 procent van de boeren en tuinders zegt woensdag mee te doen aan de demonstraties. 7 procent van hen doet voor het eerst mee. Dat blijkt uit een peiling die Nieuwe Oogst dinsdag hield onder ruim 1.600 agrarisch ondernemers. Er wordt actie gevoerd...

'De gemiste kans van Erisman en Strootman'

Algemeen

Naar een ontspannen Nederland. Zo heet het nieuwste rapport van stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman. De titel is ironisch. Want juist dit rapport veroorzaakt allesbehalve ontspanning. Het is voor boze boeren...

'Lelieteelt-uitspraak van rechter past in een trend'

Algemeen

Een uitspraak van een Groningse rechter deze week zette opnieuw de land- en tuinbouw op scherp. Deze keer gaat het om uitbreiding van een lelieteelt waar, als het aan deze rechter ligt, paal en perk aan wordt gesteld. Milieudefensie daagde provincie...

'Plemp die weilanden maar vol'

Algemeen

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kwam vorige week met een rapport over hoe Nederland invulling zou moeten geven aan toekomstige woningbouw. Het rapport beschrijft een forse opgave voor woningen, ook buiten het stedelijk gebied.

'Hoe slapende senaat bom legt onder veesector'

Algemeen

Gejuich bij de Partij van de Dieren medio mei, toen hun wijziging van de Wet dieren werd aangenomen door de Eerste Kamer. D66, PVV, Ja21, SP, PvdA en GroenLinks stemden in. De wetswijziging geeft veel onrust omdat de impact volstrekt onduidelijk is....

Meulenbroeks: 'Stikstof tackelen met maatregelen die morgen uitvoerbaar zijn'

Veehouderij

De melkveehouderij kan 28 procent stikstof reduceren in 2030 met praktische maatregelen die morgen al kunnen worden ingevoerd. Voorwaarde is wel dat melkveehouders financieel worden bijgestaan door de overheid. Zij missen nu onvoldoende economische...

'De tijd van pappen en nathouden is echt voorbij'

Algemeen

De verkenning van de Sociaal-Economische Raad (SER) naar een landbouwakkoord maakt één ding duidelijk: de tijd van pappen en nathouden is echt voorbij. De verandering van een deel van de bedrijven naar een veel duurzamere bedrijfsvoering heeft geen...

'Met 'nee' roepen doorbreek je geen impasse'

Algemeen

‘Want uiteindelijk is de keuze simpel: wil je koeien of wil je huizen?’ Die vraag stelde Jesse Klaver tijdens een van de lijsttrekkersdebatten in maart. Zo simpel als Klaver het poogde te brengen, is de werkelijkheid natuurlijk niet. Een diepere...

LTO sluit stikstofakkoord met industrie en milieu

Politiek

LTO Nederland heeft met VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, stichting Natuur & Milieu en Natuurmonumenten een akkoord gesloten om stikstof versneld te reduceren. De versnelling moet de economie meer ruimte bieden, de natuur versterken en...

'De Europese CO2-taks is veelbelovend'

Algemeen

Partij voor de Dieren (PvdD) en Boerburgerbeweging (BBB) werkten deze week samen aan een motie. Daarin stond dat handelsverdragen niet moeten worden goedgekeurd als het gaat om agrarische producten uit landen met lagere productiestandaarden en...

'Den Haag debatteert en Brussel vergroent door'

Politiek

Terwijl Brussel onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans doordendert en vergaande vergroeningsplannen in hoog tempo uitrolt over Europa, is het gros van de Nederlandse politici vooral met elkaar bezig.

'Kan de politiek stoppen met zichzelf bezig zijn?'

Politiek

De afgelopen maanden gaat het in Den Haag wel erg vaak over de Haagse politiek zelf. Politici zijn vooral met zichzelf en elkaar bezig. Gevoed door de strijd en behoefte aan een nieuwe bestuurscultuur maken veel Kamerleden zich hard voor 'een nieuw...

'EU-bankregel nekt financiering agrarisch bedrijf'

Algemeen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) slaat deze week opnieuw alarm over de financiële positie van boeren en tuinders. Volgens de NVB is een masterplan nodig om de verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw te financieren.

'Toets wetten en regels op uitvoerbaarheid'

Algemeen

Voortaan worden nieuwe wetten en regels voor boeren en tuinders getoetst op haalbaarheid in de praktijk. Want als een wet of regel niet is uit te voeren of geen draagvlak heeft van degenen die ermee werken, komt er niets van terecht. Boeren en...

'Boertje pesten?'

Algemeen

Steeds vaker lees en hoor ik de term 'boertje pesten'. Bijvoorbeeld in reacties op internetfora en sociale media. Hoewel ik het sentiment en de zorg die erachter schuilgaan kan duiden, stoor ik me eraan. Omdat het niet constructief bijdraagt aan een...

'Boer wordt speelbal in open regeerakkoord'

Algemeen

Deze week begon informateur Herman Tjeenk Willink. Hij gaat op zoek naar vertrouwen en een nieuwe bestuursstijl. Een wens van vooral D66. Het moet zich vertalen in meer transparantie, toegankelijkheid en burgerparticipatie. Doel is meer ideeën,...

'Bedrijfsovername is een emotioneel proces'

Algemeen

Bij een familiare bedrijfsovername komt veel kijken. Financiële, juridische, fiscale, organisatorische en emotionele zaken spelen een rol. Het zijn vaak langdurige processen. Niet zelden ontstaan er belemmeringen gedurende het overnametraject,...

Podcast: Cees Veerman en Dirk de Lugt over verduurzaming landbouw

Algemeen

Een denktank onder aanvoering van voormalig CDA-landbouwminister Cees Veerman heeft deze week een pakket van concrete adviezen aangeboden aan VVD, D66 en CDA. Het voorstel moet boeren en tuinders helpen bij de transitie naar een duurzamere...

'Delen de boeren mee in winst Vion?'

Algemeen

Succesvol heeft Vion het boekjaar 2020 afgerond. Het bedrijf is dik tevreden over de brutomarges. Het bedrijfsresultaat steeg maar liefst van 9 miljoen euro tot circa 122 miljoen euro. Hierdoor verdubbelde de jaarwinst bijna ten opzichte van 2019 en...

Oud-landbouwminister Cees Veerman doet oproep aan nieuw kabinet

Politiek

Een brede denktank onder leiding van oud-landbouwminister Cees Veerman wil dat een nieuw kabinet inzet op concrete maatregelen en geld om boeren en tuinders te helpen bij de transitie naar een duurzame landbouw.

'Zonder CDA wordt formeren lastig'

Algemeen

De kiezer heeft gesproken, de verkenning naar een formatie is begonnen. VVD wil graag verder met de huidige coalitie. De zittende coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft samen 78 zetels, twee meer dan vier jaar geleden. Dat VVD en D66 de...

VVD: 'Het landbouwministerie blijft'

Politiek

VVD-landbouwwoordvoerder Jan Klink wil ook in het nieuwe kabinet een landbouwminister. Verder hekelt hij de polarisatie in de agrarische sector. 'We moeten gewoon met elkaar in gesprek gaan. Dat heeft de sector altijd gedaan als er problemen waren.'

Tjeerd de Groot: 'Nu samen met boeren aan de slag'

Politiek

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 wil de komende vier regeringsjaren werk maken van kringlooplandbouw. 'De spade moet nu echt de grond in. Het is nu nog vooral een papieren werkelijkheid.'

'Komende vier regeringsjaren worden cruciaal'

Algemeen

Toen ik deze week het proefballonnetje van Partij voor de Dieren (PvdD) over de slachttaks zag, wist ik één ding zeker: dit heeft niets met een bepaalde levensstijl of verduurzaming te maken. Nee, het is een ordinaire truc om de veestapel driekwart...

Rabobank verwacht groei melkstroom, ook prijs plust licht

Veehouderij

Rabobank verwacht in 2021 een lichte groei van gemiddeld 1,1 procent in de grootste zeven melkproducerende regio's. Deze groei is minder dan in 2020. Toen was de groei 1,6 procent. De meeste groei zal plaatsvinden in de Verenigde Staten. De toename...

'Het vertrouwen in FrieslandCampina'

Algemeen

Een bijzondere situatie maakt dat de directie van FrieslandCampina zich genoodzaakt zag om een bijzonder besluit te nemen. Leden-melkveehouders ontvangen geen prestatietoeslag over 2020. De winstdaling in dat jaar is te groot en ongekend. Maar...

Nieuwe Oogst TV Verkiezingen: Laura Bromet (GL)

Politiek

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 17 maart 2021. Er doen 37 partijen mee. In de aanloop naar de verkiezingen laat Nieuwe Oogst zoveel mogelijk (aspirant-)Kamerleden aan het woord over de land- en tuinbouw. Dit doen we aan de hand van drie...

Nieuwe Oogst TV Verkiezingen: Hermen Vreugdenhil (CU)

Politiek

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 17 maart 2021. Er doen 37 partijen mee. In de aanloop naar de verkiezingen laat Nieuwe Oogst zoveel mogelijk (aspirant-)Kamerleden aan het woord over de land- en tuinbouw. Dit doen we aan de hand van drie...

'Versplinterde landbouwpolitiek: een lust of last?'

Algemeen

Diverse verkiezingsdebatten vonden de afgelopen week plaats, over landbouw, landschap en voedsel. Zittende en toekomstige landbouwwoordvoerders stonden tegenover elkaar. Het boerengeluid dat daaruit klinkt is even divers als de sector zelf.

SER verricht onderzoek naar landbouwakkoord

Politiek

De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat in opdracht van het ministerie van LNV een verkennend onderzoek uitvoeren naar het landbouwakkoord. De uitkomst moet als inbreng dienen voor een nieuw regeerakkoord.

'Een deel van de boeren is politiek op drift'

Algemeen

Nederlandse boeren en tuinders behoorden nooit echt tot de zwevende kiezers. Honkvast als de agrarische ondernemers van nature zijn, was ook hun stemgedrag sinds jaar en dag stabiel: CDA, ChristenUnie, VVD, SGP. Drie van deze vier traditionele...

'Hoe duurzaam is de consument eigenlijk?'

Algemeen

FrieslandCampina maakte deze week bekend dat ze met minder PlanetProof-boeren verder willen. Het duurzaamheidslabel voor melk slaat onvoldoende aan bij de consument. Het aanbod overstijgt de vraag en daarom gooit de zuivelaar het roer weer om en...

'Het eigen gelijk van Milieudefensie'

Algemeen

Milieudefensie publiceerde deze week een eigen onderzoek naar de broeikasgasuitstoot van FrieslandCampina, Vion en VanDrie. Conclusie van het onderzoek is dat de vlees- en zuivelindustrie in Nederland vervuilender zijn dan alle auto's bij elkaar....

NAJK steunt stikstofwet: 'We moeten door'

Algemeen

De stikstofwet is de eerste grote lobby die de nieuwe NAJK-voorzitter Roy Meijer heeft opgezet. Hij is duidelijk over zijn inzet. 'Het NAJK is voor de stikstofwet. We moeten namelijk door als sector en meer rust gaan krijgen.'

'Steun stikstofwet in belang van PAS-melders'

Algemeen

De SGP twijfelt vanwege haar eigen politieke belang aan het steunen van de stikstofwet in de Eerste Kamer. Zij doet dit ruim een maand na het sluiten van een deal met minister Carola Schouten van LNV om de wet door de Tweede Kamer te loodsen. Deze...

'Het platteland wordt van iedereen'

Algemeen

Het coronavirus drijft stedelingen de Randstad uit op zoek naar ruimte. De langdurige coronacrisis maakt dat de samenleving snel verandert en zich aanpast. Werken op afstand is het 'nieuwe normaal' en opgesloten wonen en leven voelt ongezond....

'Hoe erg is het gebrek aan opvolgers?'

Algemeen

Over pakweg tien jaar bestaat de agrarische sector nog voornamelijk uit middelgrote (standaardopbrengst 100.000 tot 500.000 euro per jaar) en grote bedrijven (meer dan 500.000 euro). Deze zijn aantrekkelijk voor bedrijfsopvolgers, zo blijkt deze...

De druk op supermarkten neemt terecht toe

Economie

Supermarkten en inkooporganisaties lijken er niet meer aan te ontkomen. Ze zullen nu toch eindelijk hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor een groter verdienvermogen van boeren en tuinders, hun belangrijkste leveranciers van versproducten.

LTO wil van supermarkten meer promotie en betaling

Economie

LTO wil dat de contractvoorwaarden voor boeren en tuinders die leveren aan supermarkten gunstiger worden en vraagt meer promotie voor agrarische producten. Donderdag praat LTO hierover met supermarktenkoepel CBL, samen met POV en Farmers Defence...

Van der Tak: 'We moeten beleid minder van overheid laten afhangen'

Algemeen

De eerste officiële werkweek heeft Sjaak van der Tak achter de rug. Sinds begin dit jaar is hij de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Voortvarend wil hij nu aan de slag: de regie nemen en afspraken maken over verdienvermogen, grondgebruik en de...

'De belangrijkste trends 2021 bieden kansen'

Algemeen

Wat een jaar was 2020. We zullen 2020 niet snel vergeten omdat iets wat eigenlijk niet kan, toch is gebeurd. Het was een jaar waarin dingen gebeurden die onze ideeën over samenleven en -werken, over verbinden met de omgeving en markten, helemaal op...

'Nieuwe generatie boerinnen zet de toon'

Algemeen

Het belang van vrouwen in de land- en tuinbouw kan niet worden overschat. Werkten zij voorheen vooral achter de schermen waar zij zorgden voor een goed verloop van de bedrijfsvoering, nu zien we dat ze steeds vaker op de voorgrond treden en zelfs...

'Nieuwe balans in kosten en opbrengsten nodig'

Algemeen

54.000 euro is het gemiddelde inkomen van boeren- en tuindersgezinnen dit jaar. Dat becijferde Wageningen Economic Research. Het is circa een derde minder dan het 'goede' jaar 2019.

Hoe GroenLinks bakzeil haalde

Algemeen

GroenLinks en de PvdA haalden donderdag bij het stikstofdebat bakzeil. GroenLinks bedacht de afgelopen maanden zelf een complete alternatieve stikstofwet, bedoeld om een compromis te kunnen sluiten met minister Carola Schouten van LNV. De partij...

'Boer en tuinder wordt weer sexy'

Algemeen

Sinds het begin van de coronacrisis verkoopt een scholier eieren aan de deur. Hij heeft een deal gesloten met een pluimveehouder in de buurt. Iedere vrijdagmiddag komt hij langs en brengt hij een doos van twaalf eieren à 2 euro. 1 euro is voor hem,...

Politiek links wil transitie in onrealistisch tempo

Politiek

Deze week stond in het teken van de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer. Voor 2021 heeft het kabinet 2 miljard euro gereserveerd. Niet eerder is er zoveel geld uitgetrokken voor de agrarische sector.

Andre Arfman: 'Aan onderhandelingstafel moet het gebeuren, niet op straat'

Algemeen

Na 4,5 jaar voorzitter te zijn geweest van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), zwaait melkveehouder Andre Arfman af. In die jaren heeft hij het politieke landschap en de belangenbehartiging in rap tempo zien veranderen. Met maximaal...

'Vergroenen is vooral heel duur'

Algemeen

Het duurzamer maken van de landbouw, huizen en industrie is een begrijpelijk streven. We bewegen naar een meer circulaire economie waarin afvalstromen niet meer bestaan en worden geherwaardeerd. Daar hoort ook een ander, breder verdienmodel bij.

Landbouw prominent in verkiezingen 2021

Politiek

De politieke partijen presenteren in deze weken hun verkiezingsprogramma's en lijsten met kandidaat-Kamerleden voor 2021. Bij een groot deel van de partijen is flink de bezem gehaald door de stal zittende Kamerleden. Veel nieuwe gezichten dus na...

Profiel: Sjaak van der Tak, doorgewinterde bestuurder met verbindend vermogen

Algemeen

Na jaren tussen de kassen te hebben gewoond en gewerkt, gaat bestuurder en politicus Sjaak van der Tak nu de hele land- en tuinbouw vertegenwoordigen. Per 1 januari 2021 wordt hij de vijfde voorzitter van LTO Nederland sinds de oprichting 25 jaar...

Sjaak van der Tak is nieuwe voorzitter LTO Nederland

Algemeen

Bestuurder en CDA-politicus Sjaak van der Tak wordt de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Hij start per 1 januari 2021 voor een termijn van drie jaar. De 64-jarige Van der Tak is nu nog voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Hij was burgemeester...

LTO-voorzitter ben je niet zomaar

Algemeen

De nieuwe voorzitter van LTO Nederland wordt dinsdag bekendgemaakt. De historie leert dat voorman zijn van de grootste boerenbelangenorganisatie geen sinecure is en dat turbulente tijden er altijd wel waren.

Tuinbouw moet werk maken van achilleshiel

Algemeen

De coronacrisis legt de grote afhankelijkheid van arbeidsmigranten uit Oost-Europa bloot. En afhankelijkheid betekent kwetsbaarheid. Het is de achilleshiel van de tuinbouw, de deelsector met het meest positieve imago.

Afzwakking groene GLB is deels goed nieuws

Algemeen

Het compromis dat de Europese lidstaten deze week sloten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf 2023) is een stuk minder vergaand dan de groene ambities die voormalig landbouwcommissaris Phil Hogan in 2018 presenteerde. Aan de...

Stop de polarisatie en verbind

Algemeen

Als het gevoel van onzekerheid toeneemt, polariseert een samenleving. Corona vergroot het gevoel van onzekerheid. De landbouw is daar geen uitzondering op. Daar komt bij dat de landbouw in een transitie zit. Dit vergroot de onzekerheid van boeren...

PAS-melders dreigen te worden gesmoord

Algemeen

Voor het herfstreces komt landbouwminister Carola Schouten met het wetsvoorstel dat de stikstofcrisis vlot moet gaan trekken. In het voorstel staan doelen, middelen en maatregelen. De landbouworganisaties hebben grote zorgen over de ruim 3.300...

Een jaar na de boerenprotesten

Algemeen

Deze week was het een jaar geleden dat de eerste grote trekkeractie op het Malieveld plaatsvond. Deze was een succes, trok duizenden boeren en genoot veel draagvlak onder de bevolking. De actie zette de boeren op de kaart. Het was op dat moment het...

'Gewoon' produceren is niet meer voldoende

Algemeen

De Rabobank gaat extra verduurzamingseisen stellen aan financiering. Niet alleen om de sector versneld in beweging te krijgen op weg naar een nagenoeg emissieloze land- en tuinbouw in 2030. Ook omdat alleen een inkomen halen uit melken, appels of...

Rabobank: 'We maken transparant hoe duurzaam de sector is'

Economie

Het aangaan van de maatschappelijke dialoog en deze actief faciliteren, was het uitgangspunt voor de nieuwe visie van de Rabobank op de ontwikkeling van de land- en tuinbouw tot 2030. Carin van Huët, directeur Food & Agri, legt uit hoe.

Strijd om ruimte

Algemeen

De ruimte in Nederland raakt op. We leven in een verstedelijkte stadstaat gelegen in een van de vruchtbaarste delta's ter wereld. In hoog tempo wordt Nederland verder volgebouwd. Dit proces voltrekt zich tot nog toe zonder landelijke regie, visie of...

Von Martels: 'Schaf middelen niet af voor er alternatief is'

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten moet werk maken van de toelating van nieuwe milieuvriendelijkere gewasbeschermingsmiddelen. Zolang deze alternatieven er niet zijn, moeten middelen niet verboden worden. Dat vindt CDA-Kamerlid Maurits von Martels.

Koning: 'Boeren zorgen voor betrouwbare voedselvoorziening'

Politiek

Het is voor het derde jaar op rij dat koning Willem-Alexander de landbouw noemt in de troonrede. Hij deed dat dit jaar in relatie tot stikstof.

De transitie is definitief in gang gezet

Algemeen

Het huidige mestbeleid is gebaseerd op regelgeving bedacht in de jaren tachtig. De situatie nu is dat de mesthandel floreert. Voor de tussenhandel en afnemers is mest al jaren een lucratieve business.

Nieuwkoopse boeren verdienen steun

Algemeen

Na een anderhalf jaar stikstofcrisis lijkt er een doorbraak te zijn en wel van de boeren zelf. Terwijl boze boeren en overheid maandenlang verwikkeld waren in een steeds harder wordende strijd en het stikstofdebat verder polariseerde, werkte in...

VVD en CDA positief over Nieuwkoops stikstofplan

Veehouderij

VVD en CDA zijn positief over het stikstofplan van de melkveehouders bij Nieuwkoop en dringen er bij landbouwminister Carola Schouten op aan het boereninitiatief te omarmen. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is tevens positief, maar vindt uitkoop of...

Koester Ayoub en Dora

Algemeen

Je zult maar van Marokkaanse afkomst zijn, in Amsterdam-Oost wonen, zeker weten dat je boer wilt worden en op zoek moeten naar een stageplek bij een veehouder. Na twaalf afwijzingen kon de 22-jarige Ayoub Louihrani terecht bij een melkveehouder in...

Ga met elkaar om tafel

Politiek

Als het ministerie van LNV toch een ding kan leren na de blamage met de voermaatregel, dan is het wel dat het zinloos is om zonder enig draagvlak en kennis van de praktijk een maatregel te willen invoeren.

Sector euforisch over intrekken voermaatregel

Veehouderij

De landbouworganisaties zijn zeer content met het besluit van minister Carola Schouten om de omstreden voermaatregel voor melkvee niet in te voeren. Groen Links-Kamerlid Laura Bromet wil een Kamerdebat met Schouten over de maatregel.

Voermaatregel definitief van tafel, geen alternatieve regeling

Veehouderij

De stikstofmaatregel voor krachtvoer wordt in september niet doorgevoerd en is definitief van tafel. Daartoe besluit het ministerie van LNV na een berekening van de voermaatregel door Wageningen University & Research (WUR).

'Schouten trekt voermaatregel in'

Veehouderij

Het ministerie van LNV koerst op intrekking van de voermaatregel en broedt op een alternatief. De stikstofmaatregel voor krachtvoer lijkt daarmee niet door te gaan, melden diverse bronnen.

Schouten opmerkelijk openhartig en kwetsbaar in Zomergasten

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten (42) toonde zich in de vijfde uitzending van het televisieprogramma Zomergasten gisteravond opmerkelijk openhartig. De uitzending stond in het teken van geloof, hoop en liefde en een beetje landbouw. Een terugblik.

Laat het debat niet verder verharden

Algemeen

Terwijl politici en boeren tegenover elkaar staan en zelfs over en weer aangifte doen, klinkt de roep om de polarisatie te stoppen gelukkig ook. Voormalig landbouwminister en LTO-lid Cees Veerman belde woensdag om zijn zorgen te uiten.

Cees Veerman: 'Zoek met elkaar de weg vooruit'

Algemeen

Voormalig landbouwminister Cees Veerman is kritisch op de huidige, onrustige situatie in de agrarische sector. Hij komt met een plan om de doorontwikkeling van de landbouw vlot te trekken met draagvlak van de boeren zelf. 'Ondernemers moet je...

Druk op Schouten neemt verder toe

Veehouderij

De druk op landbouwminister Carola Schouten neemt toe. Aanleiding is het tijdelijk verlagen van de eiwitnorm in veevoer. De oproep om in gesprek te gaan met de sector komt van binnen en buiten de landbouw.

Koester het boerenimago, ook in actietijd

Algemeen

Een nieuwe actiedag met trekkers op de weg staat gepland voor woensdag. Burgers moeten die dag maar thuisblijven en als dat niet kan, de auto laten staan. Dit stelde FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema deze week. Het is haar antwoord op het...

Waarom de steun voor acties zo groot is

Algemeen

64 procent van de boeren die deelnamen aan het onderzoek dat Nieuwe Oogst en NOS deze week uitvoerde, zegt de boerenacties die vorige week donderdag zijn gestart te steunen. De onzekere situatie sinds het vallen van het Programma Aanpak Stikstof is...

Koning bijgepraat over impact coronacrisis

Akker- & Tuinbouw

Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag bijgepraat over de impact van de coronacrisis op de agrarische sector. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het loon- en akkerbouwbedrijf van familie Van der Poel in Abbenbroek in Zuid-Holland.

Omstreden voermaatregel vergroot afstand

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten zet zichzelf flink te kijk door de alternatieve en voor boeren werkbare voermaatregel voor stikstofreductie af te wijzen en vast te houden aan haar eigen maatregel waar nul draagvlak voor is in de sector.

De lat voor derogatie ligt flink hoger

Algemeen

De Europese commissie legt de lat voor het verkrijgen van derogatie steeds hoger en gebruikt de vrijstelling voor extra gift van dierlijke mest voor het vergaand doorvoeren van verduurzamingsdoelen en structuurbeleid. Het verkrijgen van de derogatie...