Discussie over GVE-norm laait weer op

LTO en NAJK werken aan een voorstel voor een meer grondgebonden melkveehouderij op basis van een norm voor het aantal koeien per hectare. Deze GVE-norm zal de inzet worden voor het Landbouwakkoord dat landbouwminister Piet Adema wil sluiten met landbouw- en natuurorganisaties in het eerste kwartaal in 2023.

Het kabinet werkt aan een GVE-norm (grootvee-eenheid) door het aantal koeien per hectare te begrenzen. Hierdoor kan het mestbeleid vereenvoudigd worden en de melkveehouderij in de toekomst beter ingepast worden in de kringlooplandbouw. Al jaren staat de wijze waarop de melkveehouderij meer grondgebonden kan worden, ter discussie.

LTO en NAJK staan niet meer afwijzend tegenover de invoering van een GVE-norm, mits melkveebedrijven de tijd krijgen om te voldoen aan dit criterium en regelgeving hierop aangepast wordt. Dat zeiden voormannen Erwin Wunnekink (LTO Melkveehouderij) en Ruben Klein Teeselink (NAJK melkveehouderij) tijdens het openingssymposium van de Rundvee- en Mechanisatiedagen (RMV) in het Zuid-Hollandse Gorinchem, georganiseerd door Nieuwe Oogst.


Meer samenwerken

Zowel de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland als NAJK willen dat Adema ruimte geeft voor regionale grondgebondenheid, zodat melkveehouders kunnen samenwerken met akkerbouwers om hun grondgebondenheid vorm te geven. Naar verwachting komt de landbouwminister op korte termijn met een definitie voor grondgebondenheid die vanaf 2032 door melkveebedrijven gerealiseerd moet worden.

Zaken als een grondbank worden belangrijk

Erwin Wunnekink, voorzitter van LTO Nederland-vakgroep melkveehouderij

Mest van veebedrijven kan daarmee gebruikt worden op grond van akkerbouwers in de regio. In zo'n samenwerking kan door akkerbouwers weer (kracht)voer geteeld worden voor veehouders en veehouders kunnen reststromen vanuit de akkerbouw op hun bedrijven beter benutten.


Maatwerk leveren per regio

Voorzitter Erwin Wunnekink van vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland ziet mogelijkheden, maar wijst ook op de beperkende factoren. 'Samenwerking met akkerbouwers kan voor veel bedrijven in verschillende regio's een mooie uitkomst zijn. Maar in sommige gebieden, zoals het Groene Hart, zijn bijna geen akkerbouwers. Dan wordt dit een lastig verhaal en zullen we maatwerk moeten leveren per regio.'

NAJK-portefeuillehouder melkveehouderij Ruben Klein Teeselink ziet deze beperking ook. Het zal volgens hem per gebied verschillen wat de keuzes zijn om grondgebondenheid in te vullen. 'Dat kan bijvoorbeeld ook extensivering van het bedrijf zijn. Ik zit zelf met mijn bedrijf in Holten. Op de plek waar wij zitten, is dit de meest waarschijnlijke optie, omdat we ook niet zo ver van Natura 2000 zitten in Overijssel.'


Overgangstermijn

Beiden zijn positief over de overgangstermijn tot 2032 die in de nieuwste brief vanuit het kabinet genoemd werd. Die biedt melkveehouders meer mogelijkheden om zich voor te bereiden. Tegelijkertijd vinden beide organisaties dat er dan wel mogelijkheden moeten komen om grond te verwerven.

'Een goede grondmobiliteit wordt cruciaal', zegt Wunnekink hierover. Zaken als een grondbank worden belangrijk, zodat grond beschikbaar komt voor de blijvers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken.


Verhoging waterpeil

Wunnekink en Klein Teeselink zijn positief over de toekomst van de melkveehouderij in Nederland, toch wordt het volgens hen wel spannend in heel wat gebieden. '2 miljard liter melk komt van bedrijven die op maximaal 1 kilometer van een Natura 2000-gebied zitten', legt Wunnekink uit. 'En 10 procent komt uit de Veenweidegebieden. Die krijgen te maken met verhoging van het waterpeil.'

Dat heeft grote gevolgen voor de sector, verzekert Wunnekink. 'In principe is Nederland al grondgebonden. Het ruwvoer komt allemaal uit eigen land en de mest wordt afgezet op eigen land. Maar kunnen we de infrastructuur van verwerking en toeleverende bedrijven overeind houden? Dat is heel belangrijk voor onze toekomst.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer