René Bouwmeester

René Bouwmeester

René Bouwmeester is redacteur Politiek en Economie. Hij is parlementair verslaggever en volgt de Nederlandse en Europese landbouwpolitiek vanuit Den Haag en Brussel.

Contact

Artikelen door René Bouwmeester

Adema twijfelt na vertrek Agractie niet aan komst Landbouwakkoord

Politiek

Het vertrek van Agractie van de onderhandelingstafel brengt het Landbouwakkoord niet gevaar. Dat stelt landbouwminister Piet Adema in een reactie. Hij zet de gesprekken voort.

Agractie stapt uit overleg Landbouwakkoord

Politiek

Agractie staakt voorlopig het overleg over het Landbouwakkoord met landbouwminister Piet Adema en de andere betrokken organisaties. Voorman Bart Kemp kan zich niet vinden in de kabinetsplannen voor onder meer grondgebruik.

Minister: predatie door katten speelt rol bij teruggang weidevogels

Politiek

Predatie door katten is een van de factoren die ervoor zorgen dat de weidevogelstand onder druk staat. Afschot van predatoren, waaronder katten, is soms nodig om kwetsbare vogelsoorten te beschermen. Dat schrijft minister Christianne van der Wal...

Verkiezingsuitslag dwingt kabinet tot herziening beleid

Politiek

Wat gaan de kabinetspartijen doen met het stikstofbeleid nu de BoerBurgerBeweging de grootste partij is geworden in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer? De verkiezingsuitslag dwingt ze tot herziening van het beleid, zeggen ze zelf.

Makelaars: stikstofdossier zet rem op verkoop agrarische bedrijven

Economie

Het aantal onroerendgoedtransacties in de agrarische sector is in 2022 sterk gedaald. De onzekere situatie rondom het stikstofdossier en daarmee het perspectief voor de agrarische sector zet een rem op de (ver)koop van agrarisch vastgoed.

Tweede Kamer roept ministers op matje om voortgang gebiedsproces

Politiek

De Tweede Kamer wil van de ministers Adema en Van der Wal weten hoe het staat met de voortgang van de gebiedsplannen in de provincies. De politici zijn bezorgd over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Bodemprocedure waarschijnlijk nu rechter niet via kort geding over Aerius oordeelt

Politiek

Een kort geding is niet het juiste instrument om te oordelen of de Aerius Calculator geschikt is voor het beoordelen van natuurvergunningen. Dat oordeelt de rechter in Den Haag in een zaak die is aangespannen door Stichting Stikstofclaim. Die...

Zeven zaken die je moet weten over Gecombineerde opgave

Politiek

De Gecombineerde opgave is sinds 1 maart open. Daarmee leveren agrarisch ondernemers gegevens aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en diverse subsidies.

Kritiek Eurocommissaris op meetpunt bij hondentoilet Nijmegen

Politiek

Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu) is kritisch over het feit dat in Nederland stedelijke meetpunten voor nitraatemissie worden gebruikt voor de emissie die aan de landbouw wordt toegeschreven. Dat heeft hij laten weten in antwoord op...

Analyse: BBB wacht na verkiezingszege loodzware klus om colleges te vormen

Politiek

BBB heeft een ongekend grote overwinning geboekt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De partij heeft in veel provincies de loodzware opdracht om samen met andere partijen colleges te vormen, zonder de eigen idealen uit het oog te verliezen....

BBB met afstand grootste partij Provinciale Statenverkiezingen

Politiek

UPDATE: De BoerBurgerBeweging (BBB) is de grootste partij in Drenthe, Noord-Brabant, Friesland, Flevoland, Groningen, Overijssel, Limburg en Zeeland. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de Verkiezingsdienst van het ANP. De overige provincies...

Exitpoll: BBB zorgt voor politieke aardverschuiving in provincies

Politiek

BoerBurgerBeweging (BBB) wordt de grootste Statenpartij in de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Holland. De nieuwkomer zou met bijna een derde van de stemmen, 31,3 procent, op zeventien Statenzetels uitkomen in Overijssel. Dat blijkt uit...

Oud-directeur Staatsbosbeheer Chris Kalden leidt overleg Landbouwakkoord

Politiek

Chris Kalden, oud-directeur van Staatsbosbeheer, gaat de gesprekken leiden die dit voorjaar nog moeten uitmonden in een Landbouwakkoord. Kalden vervangt gespreksleider Wouter de Jong die is teruggetreden vanwege ziekte. Dat schrijft de...

PvdD wil agro-industrie met wet dwingen tot bijdrage stikstoffonds

Politiek

Slachthuizen, supermarkten, veevoederbedrijven, stallenbouwers, banken en andere bedrijven in de agro-industrie moeten wettelijk worden verplicht bij te dragen aan het stikstoffonds. Dat vindt de Partij voor de Dieren (PvdD). Die wil een heffing...

Boeren en tuinders rekenen keihard af met regeringspartijen

Politiek

Boeren en tuinders rekenen de coalitiepartijen in de landelijke politiek keihard af op het gevoerde beleid. Het CDA lijkt de traditioneel grote boerenachterban kwijt te zijn. Ook VVD krijgt nog amper stemmen van boeren. Dat blijkt uit onderzoek dat...

LTO: Mercosur-verdrag is nog niet toereikend

Politiek

Het Mercosur-verdrag zorgt niet voor een gelijk speelveld voor boeren en tuinders. Daarom moet dit verdrag worden verbeterd. Die boodschap gaf LTO-voorzitter Sjaak van der Tak af tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Rabobank verrast met Datema: 'Rol als directeur is me op het lijf geschreven'

Economie

Melkveehouder Alex Datema wordt per 1 mei de nieuwe directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. Het is een verrassende carrièrestap, vindt hij zelf ook. 'Als je mij in december had gevraagd wie de opvolger van Carin van Huët zou worden, dan...

Alex Datema nieuwe directeur Food & Agri bij Rabobank

Economie

Melkveehouder Alex Datema wordt de nieuwe directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. De Groninger volgt per 1 mei Carin van Huët op, die per 1 januari 2023 afscheid heeft genomen van de bank.

Kamer: behoud bedenktijd voor piekbelasters

Politiek

De Tweede Kamer vindt dat piekbelasters voldoende tijd moeten krijgen om te bepalen van welke regeling ze gebruik willen maken. De bedenktijd die zij hiervoor krijgen moet van te voren duidelijk zijn.

Noord-Brabant legt vergunningverlening stil om stikstof

Politiek

De provincie Noord-Brabant legt de vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden tijdelijk stil. Het provinciebestuur gaat hiertoe over omdat uit analyses blijkt dat de natuur in deze gebieden is verslechterd.

Rechter beslist over het lot van Aerius-calculator

Politiek

Moet het stikstofrekenmodel Aerius 'in de wacht' worden gezet? Die vraag lag dinsdag voor tijdens het kort geding dat stichting Stikstofclaim samen met een Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melder had aangespannen tegen de Nederlandse staat.

Eric Douma: 'Inhuren via een buitenlands bedrijf tikkende tijdbom'

Economie

Internationale werknemers via een buitenlands bedrijf inhuren en laten werken onder een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst (A1-verloning) is niet zonder risico. De Werkgeverslijn krijgt hier geregeld vragen over. Eric Douma, portefeuillehouder...

Kamer vraagt Adema landbouw uit Mercosur-verdrag te houden

Politiek

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil landbouw uit het Mercosur-handelsverdrag houden. Als landbouw toch als onderdeel wordt opgenomen, dan moet Nederland het voorstel blokkeren. Die oproep deed de Kamer donderdag tijdens een debat dat eigenlijk...

Kabinet rekent op ruime vrijwillige deelname stikstofregelingen

Politiek

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) rekent erop dat ongeveer 10.000 veehouders zullen overwegen gebruik te maken van vrijwillige regelingen voor extensiveren, verplaatsen, innoveren of stoppen. Dat heeft de bewindsvrouw...

VVD en CDA op het matje om inzet provinciale fracties

Politiek

VVD-Kamerlid Thom van Campen en Derk Boswijk (CDA) werden door de collega-Kamerleden ter verantwoording geroepen voor uitingen van provinciale fracties van hun partijen. Een aantal Provinciale VVD- en CDA-fracties blijkt zich te verzetten tegen het...

Tweede Kamer in debat over gebiedsprocessen en piekbelasters

Politiek

Update - De Tweede Kamer debatteert donderdag over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de aanpak van de piekbelasters. Recent stuurde minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en minister Piet Adema (LNV) Kamerbrieven over de...

Van der Wal: provincie kan wél bepalen wie grond mag kopen

Politiek

De overheid kan bij een gebiedsproces zelf bepalen wie de voorkeurspartner is om grond te kopen, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Dat stelt minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof in reactie op een notitie van provincie...

LTO: fiscale hobbels mogen deelname stoppersregeling niet beperken

Economie

Boerenbelangenorganisatie LTO Nederland vindt dat agrarisch ondernemers die overwegen mee te doen aan vrijwillige beëindigingsregelingen, op financieel en fiscaal gebied maximaal gefaciliteerd moeten worden.

Kabinet neemt opschaling agroforestry mee in gebiedsaanpak

Politiek

Het kabinet wil dat in 2030 25.000 hectare agrarische grond is omgevormd tot agroforestry. Hiervan moet zo'n 1.000 hectare voedselbos zijn. De uitvoering en gewenste opschaling daarvan worden opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak die de provincies...

Bekende namen houden Landbouwakkoord tegen het licht

Politiek

De hoofdtafel van het Landbouwakkoord heeft tien deskundigen gevraagd om deel te nemen aan de reflectietafel. Dat is het adviesorgaan van het Landbouwakkoord. Onder hen zijn diverse deskundigen die geen onbekende zijn voor de land- en tuinbouw.

Beoordelingssysteem gft-afval kan helpen compost te verbeteren

Politiek

Een landelijke kwaliteitsnorm instellen voor gft-afval dat voor compost wordt gebruikt, is niet zinvol. Eerst moet een goed functionerend landelijk beoordelingssysteem worden opgezet waarmee de kwaliteit kan worden vastgesteld.

Regels voorkeursrecht en extern salderen op de schop voor gebiedsaanpak

Politiek

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft in de Kamerbrief van vrijdag meer duidelijkheid gegeven over de gebiedsgerichte aanpak van het kabinet. In de brief geeft ze uitleg over de werkwijze en de gevolgen voor de afspraken...

NVWA laat half miljoen waterplanten vernietigen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft deze week op een handelskwekerij in het westen van het land ongeveer een half miljoen waterplanten laten vernietigen. Het gaat om de grote vlotvaren (Salvinia molesta), een invasieve uitheemse...

LTO: stikstofbrieven geven richting, maar nemen onduidelijkheid niet weg

Politiek

LTO Nederland vindt dat het kabinet in de nieuwe Kamerbrieven over de stikstofaanpak weliswaar richting geven, maar ze nemen de onduidelijkheid niet weg over PAS-melders, de piekbelastersaanpak en voortgang van de integrale aanpak landelijk gebied...

Minister Adema moet uitleg geven over fouten met bufferstroken

Politiek

Landbouwminister Piet Adema moet opheldering geven over fouten met de aan te houden bufferstroken op RVO-kaarten. Tweede Kamerlid Boswijk (CDA) heeft hier Kamervragen over gesteld.

Rabobank leent minder geld aan veehouders

Economie

Rabobank heeft het afgelopen jaar minder geld uitgeleend aan Nederlandse veehouders. Zo daalden de uitstaande leningen aan melkveehouders van 9 naar 8,7 miljard euro. Het geleende vermogen aan varkenshouders daalde van 1,2 naar 1,1 miljard euro. Ook...

FDF plant 'grootste demo' niet alleen voor boeren en tuinders

Politiek

Farmers Defence Force (FDF) wil op zaterdag 11 maart 'de grootste demo aller tijden' houden op de Koekamp in Den Haag. Dat zegt Mark van den Oever, voorzitter van de actiegroep. De demonstratie richt zich niet alleen op boerenstandpunten, maar op...

Adema presenteert lijst vroege teelten en rustgewassen

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Piet Adema heeft de ontwerplijsten vroege teelten en rustgewassen gepubliceerd. Uit de lijsten blijkt dat akkerbouwers bijna alle gewassen die normaal gesproken voor 16 maart worden ingezaaid, op reguliere wijze kunnen bemesten.

'Pittige discussies', maar Landbouwakkoord in april blijft het streven

Politiek

De gesprekken over het Landbouwakkoord leveren pittige discussies op tussen de deelnemende partijen. Het streven blijft dat er volgens afspraak half april een definitief Landbouwakkoord ligt. Dat meldt gespreksvoorzitter Wouter de Jong over de...

Minister neemt ZLTO-plan in strijd tegen drugsafval in overweging

Politiek

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid neemt het idee van ZLTO in overweging om een 'vliegende brigade' op te richten, waarbij er één aanspreekpunt is van samenwerkende organisaties en overheden waar gedupeerden terechtkunnen...

LTO: aangepast Aerius niet geschikt voor beleidsprocessen

Politiek

De nieuwste versie van de stikstofrekenmodule Aerius Monitor en Calculator is volgens LTO Nederland niet geschikt voor de beleids- en gebiedsprocessen waarvoor die wordt gebruikt. Deze update werd op 26 januari gepubliceerd.

Minister Van der Wal vindt mogelijke terugkeer lynx 'een dilemma'

Politiek

De mogelijke terugkeer van de lynx naar Nederland is voor minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof 'een dilemma'. De middelgrote kat is onlangs op ongeveer 20 kilometer met de grens in Duitsland gesignaleerd.

CDA trekt aan de bel om functieverandering goede landbouwgrond

Politiek

Het CDA wil weten wat het kabinet doet om goede landbouwgrond te beschermen. Tweede Kamerleden Derk Boswijk en Jaco Geurts hebben Kamervragen gesteld van die strekking. De aanleiding hiervoor is berichtgeving in de Volkskrant over de plannen om de...

Juridische toets kan bekritiseerde Europese natuurherstelwet kraken

Politiek

Juristen van het Europees Parlement moeten zich buigen over de vraag of de nieuwe Europese natuurherstelwet wel op de juiste rechtsgrondslag is gebaseerd. Als zij vinden dat dit niet het geval is, mag het wetsvoorstel terug naar de schrijftafel van...

Eduard de Bruijn nieuwe directeur LTO Noord

Politiek

Eduard de Bruijn (59) wordt de nieuwe directeur van LTO Noord. De Bruijn is op dit moment manager sociale fondsen, arbeidsmarkt & cao's bij Actor en heeft vanuit deze en vorige functies een ruime ervaring met de agrarische sector. Hij begint met...

Tweede Kamer vraagt om verzet tegen dierentransporten buiten EU

Politiek

Nederland moet zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van dierentransporten naar derde landen, ook over korte afstanden. Dat heeft de Tweede Kamer aan minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meegegeven als boodschap...

Minister Adema krijgt standje van geïrriteerde Kamer

Politiek

Landbouwminister Piet Adema heeft van een geïrriteerde Tweede Kamer een milde tik op de vingers gekregen. Dat gebeurde omdat hij niet tijdig had gemeld dat Nederland geen overgangsjaar kreeg bij afbouw van de derogatie.

Adema biedt excuses aan voor late melding gewijzigde derogatie

Politiek

Landbouwminister Piet Adema heeft zich woensdagmiddag zowel bij boeren als Kamerleden verontschuldigd omdat hij niet tijdig had gemeld dat Nederland geen overgangsjaar kreeg bij afbouw van derogatie. PVV kondigde aan een motie van wantrouwen in te...

Adema wacht hete middag en moet Kamer uitleg geven over afbouw derogatie

Politiek

Landbouwminister Piet Adema wacht woensdagmiddag een pittig debat in de Tweede Kamer. Hij moet zich daar verantwoorden over de derogatie die op aandringen van de Europese Commissie versneld moet worden afgebouwd.

SGP: welke rol speelde hondentoilet bij nitraatmetingen?

Politiek

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen heeft opheldering gevraagd bij de Europese Commissie over de meetpunten voor nitraat in Nederland.

Agrarisch werknemer krijgt vaker dan gemiddeld bedrijfsongeval

Economie

Werknemers van agrarische bedrijven zijn vaker dan gemiddeld betrokken bij arbeidsongevallen die tot verzuim leiden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een onderzoek naar arbeidsongevallen onder werknemers.

Afbouw salderingsregeling zonne-energie onzeker

Politiek

Het kabinetsplan om de salderingsregeling voor zonne-energie af te schaffen, hangt aan een zijden draadje. Dat bleek maandag bij de behandeling van het plan in de Tweede Kamer.

Biologisch areaal neemt ietsje toe

Biologische landbouw

Het biologisch landbouwareaal is in 2022 gegroeid. Ook nam het aantal biologische landbouwbedrijven toe en zijn er meer bedrijven in omschakeling. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Skal Biocontrole, de toezichthouder van de biologische sector.

Hoofdredacteur De Snoo van Nieuwe Oogst maakt kans op mediaprijs

Politiek

Hoofdredacteur Esther de Snoo van Nieuwe Oogst is een van de elf genomineerden voor de You Go Girl Award. Dit is een inspiratieprijs voor vrouwelijke deskundigen die stappen hebben gezet om in hun vak meer zichtbaar te zijn in de media.

CDA en ZLTO pleiten voor vliegende brigade om drugsafval op te ruimen

Politiek

Het CDA en ZLTO pleiten voor een vliegende brigade om drugsafval op te ruimen. CDA-Kamerlid Anne Kuik heeft Kamervragen gesteld aan minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

Boerentroonrede: 'Geef bioboer wind in de rug'

Politiek

Als landbouwminister Piet Adema daadwerkelijk meer biologische en natuurinclusieve landbouw wil in Nederland, dan moet hij meer doen om omschakelende boeren te ondersteunen. Dat stellen de biodynamische boeren Gerjo Koskamp en Jara van Rooij in de...

Politieke keuzes van 2023 hebben langjarige gevolgen

Politiek

2023 wordt het jaar van de oplossingen, voorspelde landbouwminister Piet Adema. Of dat echt zo zal zijn, blijkt natuurlijk pas achteraf. Wat wel vaststaat, is dat er afspraken op de agenda staan die voor de land- en tuinbouw verstrekkende en...

Vennootschapsbelasting omhoog naar 19 procent

Economie

Met ingang van 1 januari 2023 zijn nieuwe wetten en regels van kracht geworden. Vooral de verhoging van de vennootschapsbelasting zal boeren en tuinders raken.

Trendonderzoek: energiekosten vormen grootste zorgpunt

Economie

Boeren en tuinders zien de hoge prijzen voor diesel, gas en elektriciteit als grootste bedreiging van het voortbestaan van hun onderneming. Investeren in energieopwekking is dan ook populair, blijkt uit het Nieuwe Oogst Trendonderzoek.

Oorzaak knakken windmolen in Zeewolde is nog mysterie

Economie

Het is nog niet duidelijk hoe de windmolen in Zeewolde kon knakken. Onderzoek naar het knakken van de windmolen gaat volgens een woordvoerder van energiebedrijf Vattenfall, eigenaar van de windmolen, minstens een maand duren. De andere molens uit...

Belastingdienst publiceert Landelijke Landbouwnormen 2022

Politiek

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2022 gepubliceerd. De Landelijke Landbouwnormen zijn normbedragen die door agrarisch ondernemers of hun fiscale adviseurs bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moeten...

Europa trekt de beurs voor hulp aan Oekraïense boeren

Politiek

De Europese Unie trekt 5,5 miljoen euro uit voor een project om boeren, landbouwondernemingen en plattelandsgemeenschappen in Oekraïne te helpen. Het geld is bedoeld om hen te helpen met hun aanpassing aan de oorlogsomstandigheden en om de ketens in...

Zes sectoren praten vanaf volgende week mee over Landbouwakkoord

Politiek

Er worden zes tafels ingericht rond verschillende agrarische sectoren die input moeten leveren aan het Landbouwakkoord. Het gaat om de akkerbouw, de melkvee- en kalverhouderij, de pluimveehouderij, de varkenshouderij, de (glas)tuinbouw en sierteelt...

Van der Tak: 'Tijd van alleen 'nee' zeggen is voorbij'

Politiek

2022 was een jaar met extreme gebeurtenissen voor de land- en tuinbouw. Het kabinet presenteerde voor boeren vergaande stikstofplannen waardoor de sector zich verenigde in het grootste boerenprotest van de afgelopen decennia. Harde woorden zijn...

Provincies: eerst PAS-melders, daarna gebiedsaanpak

Politiek

Los het vraagstuk van de PAS-melders op, stel duidelijke doelen en biedt wettelijke speelruimte aan provincies om met de gebiedsgerichte aanpak aan de slag te gaan. Dat is de boodschap die de provincies meegeven aan het kabinet.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) blijft bestaan

Politiek

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) blijft bestaan. Het kabinet vindt de fiscale regeling onmisbaar bij bedrijfsopvolging van familiebedrijven. Het plan om de regeling te schrappen, is van tafel. Het kabinet gaat onderzoeken of de regeling beter kan...

Van der Wal zet aanpak landelijk gebied uiteen

Politiek

Minister Christianne van der Wal (voor Natuur en Stikstof) heeft dinsdag uiteengezet hoe de provincies verder invulling kunnen geven aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De kern is dat de provincies - en het ministerie - al lerende...

Provincies: geen vergunning tot actualisatie Aerius

Politiek

De provincies hebben besloten om tot de actualisatie van het Aerius-model op 26 januari geen vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming te verlenen. Dat heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) bekendgemaakt.

Boeren voeren actie bij bijeenkomst met Adema in Drachten

Politiek

Een groep boeren met trekkers heeft een bijeenkomst van LTO Noord in het Friese Drachten aangegrepen om aandacht te vragen voor PAS-melders. Landbouwminister Piet Adema is er uitgenodigd als hoofdspreker en de protestactie was op hem gericht.

Zoon LTO-voorzitter wordt burgemeester in Barneveld

Politiek

Jacco van der Tak, zoon van LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak, is voorgedragen als burgemeester van gemeente Barneveld. Dat is de uitkomst van de besloten raadsvergadering die dinsdagavond plaatsvond. Van der Tak werd gekozen uit negentien...

LTO-voorzitter krijgt onverwacht bezoek van 'trekkergroepen'

Politiek

LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak is maandagavond onverwacht bezocht door enkele mensen van zogeheten trekkergroepen. LTO veroordeelt in een schriftelijke verklaring dergelijke verrassingsbezoeken aan bestuurders.

Kabinet en verzekeraars verbeteren zorg arbeidsmigrant

Economie

Het kabinet en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt waardoor arbeidsmigranten betere toegang krijgen tot zorg. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Rabobank verwacht harde prijsonderhandelingen foodsector

Economie

Rabobank verwacht deze winter verhitte prijsonderhandelingen tussen supermarkten en voedingsmiddelenfabrikanten. Dat komt doordat de kosten voor veel voedingsmiddelenproducenten nog steeds oplopen. De bank betwijfelt of de retail een prijsverhoging...

Verplichte certificering voor uitzendbureaus vanaf 2024

Politiek

Uitzendbureaus moeten vanaf de zomer van 2024 verplicht gecertificeerd zijn. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat dit moet regelen. Het doel van de wet is dat uitzendbureaus al hun werknemers onder goede werk- en...

Kamer wil eind aan stuntprijzen vers voedsel

Politiek

Supermarkten moeten stoppen met prijsstunten met versproducten als groente, fruit, vlees en zuivel, vindt de Tweede Kamer. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe dit aan banden kan worden gelegd. Dat verzoek stond in een motie van ChristenUnie,...

Tweede Kamer omarmt voorstel bijmengen extra duurzame melk

Politiek

De Tweede Kamer voelt veel voor het verplicht bijmengen van melk met een duurzaamheidskeurmerk aan gangbare melk. Dat bleek woensdagavond tijdens de behandeling van de landbouwbegroting.

Van der Wal mag twist gedwongen stikstofmaatregelen beslechten

Politiek

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof gaat uitleg geven over het al dan niet toepassen van gedwongen stikstofmaatregelen. De Tweede Kamer gaat woensdag verder met het debat over de landbouwbegroting. Gedwongen stikstofmaatregelen...

Verdienmodel boer moet beter, maar hoe?

Politiek

Het verdienmodel voor boeren moet beter. Daarover zijn de leden van de Tweede Kamer het eens, zo bleek dinsdag tijdens de behandeling van de landbouwbegroting. Maar hoe dat model moet verbeteren, daarover zijn de partijen het niet eens. De...

Rapporteurs: 'landbouwbegroting heeft onduidelijkheden'

Politiek

De landbouwbegroting heeft een aantal onduidelijkheden en de informatiewaarde is beperkt. In sommige opzichten is de begroting achterhaald. Dat concluderen Pieter Grinwis (CU) en Tjeerd de Groot (D66) die door de Tweede Kamer zijn aangewezen als...

Ministeries: benaderen van boeren door Schiphol is volgens regels

Politiek

Dat Schiphol Group boeren blijkt te benaderen met een aanbod om hen uit te kopen en de 'stikstofruimte' over te nemen, is volgens de regels, zeggen betrokken ministeries. Toch vinden verschillende Kamerleden de gang van zaken niet juist.

LTO: zorgwet pakt te nadelig uit voor zorgboeren

Politiek

LTO Nederland wijst het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de negatieve gevolgen die het voorstel voor de nieuwe zorgwet heeft voor de 1.300 zorgboeren in Nederland. De administratieve lastendruk zal door deze wet verder toenemen.

LTO: perspectief blijvers ons uitgangspunt in Landbouwakkoord

Politiek

Brancheorganisaties en ketenpartijen kunnen deelnemen aan de sectortafels bij gesprekken over het Landbouwakkoord. Daarmee is hun inbreng in het totale proces geborgd. Dat is een van de eerste besluiten die aan de 'hoofdtafel' zijn genomen. LTO...

Subsidie voor hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties

Politiek

Ondernemers die aan de slag willen met een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie (HMV), kunnen een bijdrage krijgen van de overheid. De subsidie bedraagt minimaal 125.000 euro en maximaal 2.000.000 euro. Het totale budget is 5,7 miljoen euro.

Kamer bereidt zich voor op stevig stikstofdebat

Politiek

Het debat over de landbouwbegroting voor 2023 belooft volgende week een stevige discussie over de stikstofaanpak te worden. De aanpak die wordt aangekondigd in de Kamerbrieven van vorige week kan op steun rekenen in de Tweede Kamer. Grote onvrede is...

Dan Saladino: 'We hebben meer genetische diversiteit in de landbouw nodig'

Economie

De land- en tuinbouw is te afhankelijk geworden van een beperkt aantal gewassen en rassen. Meer diversiteit is nodig om problemen in de toekomst het hoofd te bieden, stelt schrijver Dan Saladino. Spoed is geboden, zegt hij, want de oude rassen die...

Kamer: maak werk van mestvergisting voor groen gas

Politiek

Het kabinet moet meer doen om mestvergisting voor de productie van groen gas te ondersteunen. Dat vindt de Tweede Kamer. Die heeft het kabinet gevraagd om een concrete strategie te ontwikkelen om de uitrol van mestvergisting te ondersteunen en te...

Kamer wil buitenlandse watervervuiling meewegen in waterdoelen

Politiek

De doelstelling van Kaderrichtlijn Water (KRW) moet rekening houden met vervuiling uit andere landen. Nederland hoeft niet op te draaien voor vervuiling uit andere landen. Dat vindt de Tweede Kamer en die heeft het kabinet gevraagd hiervoor te...

Kamer wil vaart maken met teelt biobouwmaterialen

Politiek

De Tweede Kamer wil dat het kabinet vaart maakt met het stimuleren van in Nederland geteelde biogrondstoffen voor de bouw. Dat moet onder meer zorgen voor een nieuw verdienvermogen voor boeren.

Minister Adema verdedigt graandeal Oekraïne

Politiek

Landbouwminister Piet Adema heeft dinsdag tijdens het vragenuurtje uitleg gegeven over de graandeal die de Verenigde Naties hebben gesloten met Turkije, Oekraïne en Rusland. Deze deal maakt export vanuit Oekraïne mogelijk, zonder militaire...

Kabinet: landbouw niet sluitstuk bij transitie landelijk gebied

Politiek

Het kabinet werkt aan een grote transitie van het landelijk gebied. De landbouw vormt daarbij niet het sluitstuk. Zo moet een vitaal platteland ontstaan met ruimte voor een duurzame en sterke landbouw, een betere waterhuishouding en versterking van...

Landbouwakkoord moet toekomst bieden

Politiek

Alleen het vooruitzicht op een langjarig gezond en stabiel toekomstperspectief voor boeren en tuinders kan ervoor zorgen dat het landbouwakkoord een succes wordt. De economische onderbouwing van de te stellen doelen is daarmee de belangrijkste...

Tweede Kamer: 'Neem fiscale belemmeringen voor stoppers weg'

Politiek

De regering moet onderzoeken of er fiscale belemmeringen bij stoppersregelingen zijn voor boeren. Als die er zijn, dan moet de regering onderzoeken hoe deze zijn weg te nemen.

Kamer vraagt om verbod op middelen in grondwaterbeschermingsgebied

Politiek

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een verbod op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. De Kamer heeft de regering donderdag verzocht hiervoor te zorgen.

Van der Wal: 'We moeten leren samen te leven met wolf'

Politiek

We moeten in Nederland een manier vinden om samen te leven met de wolf. Dat stelde minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof woensdagavond in een Tweede Kamerdebat. Ze ging vervolgens in op de manier waarop ze dat wil bereiken....

Kabinet verhoogt steun voor energiekosten van boeren en tuinders

Politiek

Boeren en tuinders kunnen vanaf 1 november hetzelfde maximumbedrag ontvangen voor de tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) als andere mkb's. Dat betekent dat per agrarisch bedrijf ook maximaal 160.000 euro beschikbaar is.

Vertrouwen boer en tuinder opnieuw afgenomen

Politiek

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben, is licht gedaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 is de vertrouwensindex een kleine 2 punten gezakt. De index ligt in het derde kwartaal van 2022 op 0,7 punt. Dat blijkt...

NCTV waarschuwt: anti-overheidsactivisten kapen boerenprotest

Politiek

Anti-overheidsactivisten en -extremisten zoeken aansluiting bij het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een recent rapport over het dreigingsbeeld van terrorisme...

FAO stuurt zaden de ruimte in op zoek naar supermutaties

Politiek

Wat is het effect van gewichtloosheid en kosmische straling op zaden en kun je in de ruimte nieuwe eigenschappen aan gewassen geven? Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties...

Landbouw krijgt rol toebedeeld op klimaattop COP27

Politiek

De klimaattop COP27 die tot en met 18 november in Egypte wordt gehouden, heeft als doel de klimaatafspraken van Parijs om te zetten in uitvoerende maatregelen. De VN ziet daarbij een rol weggelegd voor de land- en tuinbouw.

Maffiosi die fraudeerden met EU-subsidies veroordeeld

Economie

Tientallen Siciliaanse maffiosi zijn deze week in Italië veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor het afpersen van boeren en het onterecht opstrijken van minimaal 5 miljoen euro aan landbouwsubsidies.

Stikstofclaim wil uitstel invoering bufferstroken

Politiek

Stichting Stikstofclaim heeft landbouwminister Piet Adema gevraagd om de invoering van bufferstroken langs waterlopen en de uitsluiting van derogatie op percelen in grondwaterbeschermingsgebieden op te schorten.

Beleid en klimaat maken boerenbedrijf kwetsbaarder

Economie

Droogte, extreme buien, landbouwbeleid, schaalvergroting maar ook geopolitieke ontwikkelingen maken landbouwbedrijven kwetsbaarder. Vooral de laatste twee tot drie jaar is de risicograad flink toegenomen, ervaart bedrijfsadviseur René Boots van...

AgriDirect: merkentrouw trekkerrijder bij Valtra het hoogst

Mechanisatie

De meeste boeren willen geen ander merk trekker rijden dan ze nu doen. Ruim zes op de tien melkveehouders geeft aan dit merk trouw te blijven, onder akkerbouwers is dat zelfs bijna zeven op de tien. De merkentrouw is bij Valtra het grootst, blijkt...

VVD en D66: Adema moet stikstofuitspraken over 2030 terugnemen

Politiek

Landbouwminister Piet Adema moet zijn uitspraak terugnemen dat hij 'niet dogmatisch' wil vasthouden aan 2030, zegt VVD-Kamerlid Thom van Campen. Het gaat om het doel om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren.

RIVM opnieuw in de fout met lijst piekbelasters

Politiek

Er blijkt opnieuw een fout te zitten in een RIVM-lijst met de top 100 van bedrijven die de meeste ammoniak uitstoten, de zogenoemde piekbelasters. Dat maakte minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof dinsdagavond bekend. Ze wil dat...

Ministerie werkt aan tegemoetkoming voor derogatiekosten

Politiek

Er komt een financiële regeling om boeren te ondersteunen in extra kosten die ze moeten maken voor het afvoeren van mest nu de derogatie wordt afgebouwd. Dat heeft een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)...

Grote invloed agroreuzen blijft onderbelicht in transitie

Politiek

In de discussie over een beter verdienmodel voor boeren en tuinders zijn de supermarkten vaak de kop van jut. De rol van machtige toeleveranciers in de keten bleef tot nu toe onderbelicht. Sterker nog, bij boerenprotesten worden deze agroreuzen...

Grondprijs 9 procent toegenomen in drie maanden

Economie

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2022 uitgekomen op 75.300 euro per hectare. Dat is 9,1 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2022 (69.000 euro per hectare). Dat meldt het kadaster.

LTO: alleen stoppen met preventief ruimen als het verantwoord is

Veehouderij

LTO Nederland wil alleen stoppen met het preventief ruimen van gezonden dieren als het risico op verdere verspreiding van vogelgriep is uitgesloten. Dat stelt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP.

Kadaster: 1.866 hectare landbouwgrond onteigend

Politiek

In totaal 3.008 hectare grond is tussen 1995 en oktober 2021 gedwongen onteigend. Daarvan was 1.866 hectare of 62 procent landbouwgrond. Onteigening gebeurde vooral in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, blijkt uit onderzoek van het Kadaster.

Friese boeren geven herstel coulisselandschap impuls

Politiek

Het Friese coulisselandschap heeft een impuls gekregen met hulp van agrarische collectieven. In totaal zijn 100 kilometer aan houtwallen en elzensingels, 37 poelen en 12 hectare aan bosjes hersteld en versterkt. De werkzaamheden vonden plaats in het...

Dierenartsen pleiten voor snelle vaccinatie tegen vogelgriep

Veehouderij

De beroepsvereniging voor dierenartsen (KNMvD) en het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) pleiten voor snelle vaccinatie tegen vogelgriep. De organisaties roepen op om werkzame vaccins snel te registeren. Ook moeten er duidelijke afspraken...

LTO: 'Europa heeft niet stilgestaan bij gevolgen dieseltekort'

Economie

De Europese boycot van Russische olie kan de land- en tuinbouw en de logistieke sector in Nederland ernstig hinderen. 'Ik snap dat Europa een politiek statement tegen Rusland wil maken, maar ik geloof niet dat ze stil hebben gestaan bij de gevolgen...

LNV-webinar over afbouw derogatie

Politiek

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verzorgt maandag 31 oktober een webinar over de afbouw van derogatie in de periode 2022 tot 2025. Het webinar is bedoeld voor melkveehouders en akkerbouwers met een derogatievergunning.

Compensatieregeling brexitfonds per 1 november open

Economie

De compensatieregeling voor bedrijven die schade (gaan) leiden als gevolg van de brexit wordt per 1 november opengesteld. Het gaat om de regeling Brexit Adjustment Reserve (BAR). Deze is bedoeld voor ondernemers die exporteren naar of importeren uit...

14 miljoen euro beschikbaar voor duurzame investering

Politiek

Boeren en tuinders kunnen subsidie krijgen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. In totaal is hiervoor 14 miljoen euro beschikbaar. De regeling staat open van 1 december tot en met 31 januari 2023. De subsidie maakt deel uit van...

Kabinet blijft bij schrappen middelingsregeling

Politiek

Het kabinet houdt vast aan het voornemen om de middelingsregeling af te schaffen. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bekendgemaakt. Over een belastingvoordeel voor boeren die gebruikmaken van een...

Adema wil mechanisch alternatief glyfosaat op grasland

Politiek

Landbouwminister Piet Adema wil binnen een paar jaar een mechanisch alternatief voor de toepassing van glyfosaat in vanggewassen of bij het resetten van grasland. Glyfosaat blijft wel inzetbaar in de geïntegreerde gewasbescherming. Dat heeft hij...

Tweede Kamer wijst deel natuurplan Frans Timmermans af

Politiek

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich op initiatief van BoerBurgerBeweging (BBB) uitgesproken tegen de nieuwe natuurplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans. Die plannen dreigen heel Nederland op slot te zetten, vreest BBB.

ACM: keurmerk kan duurzame landbouw zetje geven

Politiek

De overgang naar een duurzamere landbouw in Nederland slaagt alleen als de vraag van consumenten naar duurzamere producten omhooggaat. Om consumenten te helpen bij hun keuze, is een eenduidig en betrouwbaar keurmerk voor dergelijke producten nodig....

Edwin Michiels vicevoorzitter werkgroep Milieu bij Copa-Cogeca

Politiek

LTO-bestuurder Edwin Michiels is op 18 oktober benoemd tot vicevoorzitter van de werkgroep Milieu in Copa-Cogeca, de Europese koepelorganisatie voor agrariërs.

CDA, CU en SGP willen dat stoppers minder belasting afdragen

Politiek

CDA, ChristenUnie en SGP willen dat boeren minder belasting moeten betalen over hun stakingswinst na de opkoop van hun bedrijf. Zij hebben staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst bij de behandeling van het Belastingplan...

Kabinet legt prioriteit bij legaliseren PAS-melders

Politiek

Het kabinet omarmt de denklijnen en de aanbevelingen uit rapport-Remkes. Voor de korte termijn ligt de prioriteit bij het legaliseren van de PAS-melders. Ook komt er een landbouwakkoord met richtinggevende afspraken over de toekomst van de landbouw....

Provinciale afspraken voor bouw 900.000 nieuwe woningen

Politiek

Alle twaalf provincies hebben met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening afspraken gemaakt over de bouw van ruim 900.000 woningen tot en met 2030. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd.

Remkes: stikstofruimte naar PAS-melders, niet naar wegen

Politiek

De stikstofruimte die vrijkomt door de emissie van de zeshonderd piekbelasters te beëindigen, moet worden ingezet voor het legaliseren van PAS-melders. Dat heeft Johan Remkes woensdagavond benadrukt tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De...

Rabobank maant kabinet om boer snel duidelijkheid te geven

Economie

Het kabinet moet een helder beleid voeren met duidelijke doelen. Dat beleid moet zekerheid geven op een termijn die langer is dan een kabinetsperiode. Verder is een uitvoeringsorganisatie nodig die de regie houdt. Zonder deze drie elementen komt de...

Remkes betreurt misverstand over lijst van piekbelasters

Politiek

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes betreurt dat er een misverstand is ontstaan over een lijst van boerenbedrijven die de meeste stikstof uitstoten. Remkes adviseerde in zijn vorige week verschenen rapport om de stikstofuitstoot van de vijfhonderd tot...

Efficiëntie landbouwproductie in 25 jaar sterk toegenomen

Economie

De landbouwproductie is sinds 1995 met 20 procent gegroeid. Het milieurelevante verbruik van de landbouw, zoals de inzet van dierlijke mest, kunstmest en aardgas, nam niet toe. De via (kunst)mest aangevoerde hoeveelheid stikstof is nu lager dan 25...

Bodemmanifest per kruiwagen naar minister Van der Wal

Politiek

Boeren, burgers, artsen, NGO's, bodemdeskundigen, scholieren en studenten lopen woensdag 12 oktober met kruiwagens een mars door Den Haag om aandacht te vragen voor de bodem. In de kruiwagens voeren de deelnemers 'levende bodem' uit het hele land...

Rabobank ziet rapport Remkes als begin van oplossing

Politiek

Rabobank kan zich in grote lijnen vinden in de aanbevelingen voor de aanpak van de stikstofkwestie zoals Johan Remkes heeft opgesteld in het rapport 'Wat wel kan'. Het rapport van Remkes is een beginpunt van een dialoog tussen de belanghebbende...

CDA ziet in advies Remkes erkenning voor boeren

Politiek

Het advies van Johan Remkes over de stikstofplannen van het kabinet is een erkenning van de zorgen en bezwaren van veel boeren en provincies en een tik op de vingers van het kabinet. Dat heeft CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk gezegd in zijn eerste...

Tweede Kamer: stop krimp middelenpakket

Politiek

Voor elk gewasbeschermingsmiddel dat zijn toelating verliest en van de markt verdwijnt, moet een alternatief in de plaats komen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Gedwongen uitkoop ook voor andere agrigroepen onacceptabel

Politiek

Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force plaatsen kanttekeningen bij het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Met name de gedwongen opkoop van piekbelasters is slecht gevallen. De bouwsector is positiever over het rapport.

Rutte vindt rapport van Remkes 'stevig met duidelijke conclusies'

Politiek

Premier Mark Rutte vindt het stuk van Johan Remkes over de stikstofproblematiek een 'stevig rapport met duidelijke conclusies'. Dat meldt hij in een eerste reactie. De provincies prijzen de kortetermijnaanpak rondom piekbelasters.

LTO vindt opkopen piekbelasters onmogelijk en onnodig

Politiek

LTO Nederland vindt de aanbeveling om tot zeshonderd piekbelasters binnen één jaar (vrijwillig) te beëindigen onmogelijk en onnodig. Dat stelt de organisatie in een reactie op het zojuist verschenen rapport van Johan Remkes. Naar aanleiding van het...

Te hoge eisen leiden volgens Remkes tot afbreuk landbouwsector

Politiek

Ondoordacht handelen, zoals het stellen van te hoge eisen of een te snelle afbouw van de landbouw, leidt tot verplaatsing van de sector naar delen van de wereld met lagere standaarden voor kwaliteit en dierenwelzijn. Daarvoor waarschuwt...

Landbouwminister Adema: 'Boeren zijn buitengewoon belangrijk'

Politiek

Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, noemt agrarisch ondernemers 'buitengewoon belangrijk' voor Nederland. 'Er is een toekomst voor boeren in Nederland. Die is er gewoon.'

Sector: overgangsjaar voor GLB en nitraatrichtlijn onontkoombaar

Politiek

Elf organisaties pleiten voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Ze pleiten daarvoor omdat regelgeving nog steeds niet gereed is en...

Adema: 'Stikstofaanpak is zaak hele samenleving'

Politiek

De nieuwe landbouwminister Piet Adema vindt de stikstofopgave 'heel eenzijdig bij agrarische sector is neergelegd'. 'Het raakt ons allemaal. De stikstofaanpak is een zaak van de hele samenleving.'

Piet Adema wil boer duidelijkheid, rust en zekerheid geven

Politiek

Met de benoeming van Piet Adema (57) als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het departement een bestuurder aan het roer met wortels in het bedrijfsleven, vooral in de bouwwereld. Tegelijkertijd beschikt hij als voormalig...

NAJK: 'Resultaat onderhandeling derogatie zwaar onvoldoende'

Politiek

De derogatiebeschikking die de Europese Commissie deze week heeft gepubliceerd, is een klap voor de agrarische sector. LTO Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zien grote gevolgen voor zowel de plantaardige sectoren als de...

Schouten vindt heronderhandelen over derogatie niet realistisch

Politiek

Waarnemend landbouwminister Carola Schouten vindt nieuwe onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie niet realistisch. Dat heeft heeft zij laten weten in een reactie op een oproep van LTO Nederland.

Derogatiebeschikking: dit vraagt Europa van Nederlandse boeren

Politiek

Het concept van de derogatiebeschikking van de Europese Commissie is bekendgemaakt. Daarin staan naast de afbouw van de derogatie ook de andere voorwaarden die Nederland krijgt opgelegd. De beschikking raakt zowel de veehouderij als de plantaardige...

Verbod op import producten met sporen van 'bijendodend'-middel

Politiek

Landbouwproducten met sporen van twee voor bijen gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen komen de Europese Unie binnenkort niet meer in. Het gaat om clothianidine en thiamethoxam, bekend onder de merknamen Poncho en Arena. Deze middelen zijn in de EU...

LTO vraagt politiek knelpunten duurzame energie op te lossen

Politiek

De Tweede Kamer spreekt woensdag tijdens een commissiedebat over het elektriciteitsnet en de energie-infrastructuur in Nederland. Voor boeren en tuinders staat er veel op het spel, stelt LTO Nederland in een analyse. Want aanpassingen aan het net...

NAJK vraagt om 'jonge boerentoets' in Brussel

Politiek

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de Vlaamse organisatie De Groene Kring demonstreerden maandag bij het Europees Parlement in Brussel. Ze slaan de handen ineen om een jonge boerentoets in te voeren op het Europees natuurbeleid.

NVM: prijs akkerbouwland sterk gestegen

Economie

De prijs van akkerbouwland is in de eerste helft van 2022 sterk gestegen. Ook de prijs van grasland is toegenomen, maar minder dan die van akkerbouwland. Dat meldt vakgroep Agrarisch & Landelijk van de makelaarsorganisatie NVM.

LTO Nederland: 'Snel werk maken van energiecompensatie'

Politiek

Het kabinet moet snel werk maken van energiecompensatie voor het bedrijfsleven. De energie-intensieve bedrijven in de land- en tuinbouw hebben deze compensatie nodig door de fors opgelopen energiekosten. Dat signaal geven LTO Nederland en...

De zes trekkers die zijn meegenomen op Prinsjesdag zijn weer teruggegeven

Politiek

De politie heeft op Prinsjesdag in totaal zes trekkers in beslag genomen. De eigenaren zijn niet aangehouden. Zij hebben hun voertuigen in de loop van dinsdag kunnen ophalen op voorwaarde dat ze direct zouden vertrekken uit Den Haag. Dat heeft de...

Belastingplan 2023 eenvoudiger door schrappen regelingen

Politiek

Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd. Dit betekent voor ondernemers onder meer dat de middelingsregeling en de fiscale oudedagsreserve worden geschrapt. Daarnaast wordt meer geld vrijgemaakt voor de regelingen MIA en EIA. Dat blijkt uit het...

Begroting LNV: 250 miljoen euro voor PAS-melders

Politiek

Het kabinet stelt voor 2023 250 miljoen euro beschikbaar voor de legalisatie van Programma Aanpak Stikstof (PAS)-meldingen. Dat meldt het ministerie van LNV in de begroting over 2023.

LTO: vertrouwenscrisis platteland vraagt om urgentie bij kabinet

Politiek

In de troonrede was terecht aandacht voor de grote zorgen bij boeren en tuinders in Nederland. Het kabinet moet de sector toekomstperspectief geven. Dat stelt LTO Nederland in reactie op de troonrede van koning Willem-Alexander.

Boeren demonstreren langs route koninklijk paar

Politiek

Boeren demonstreren langs de route die koning Willem-Alexander en koningin Máxima afleggen tijdens Prinsjesdag. Ook op televisie waren zij duidelijk in beeld toen de stoet voorbijtrok. Van een grootschalig trekkerprotest is geen sprake.

Trekkers in beslag genomen voor start protestactie Prinsjesdag

Politiek

Een groep boeren die vandaag naar Den Haag wilde komen, is net buiten het centrum tegengehouden. De politie nam vier trekkers in beslag. Boeren zijn op Prinsjesdag van harte welkom in Den Haag, maar niet met groot materieel, zegt de Haagse...

Voorzitter Britse boerenbond: 'Het lijkt of de wil ontbreekt om voedselproductie te steunen'

Politiek

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stapte op 31 januari 2020 uit de Europese Unie. Sinds de brexit verkeren Britse boeren in onzekerheid over de toekomst, stelt voorzitter Minette Batters van de National Farmers Union (NFU), de Britse evenknie van LTO. De...

Britse boeren verkeren na brexit nog steeds in onzekerheid

Politiek

Ruim twee jaar na de brexit is nog veel onduidelijk over de toekomst voor Britse boeren, stelt de Britse boerenorganisatie NFU. Een nieuwe nationale voedselstrategie, minister-president en landbouwminister moeten hier verandering in brengen.

CDA: 'Kabinet moet goede landbouwgrond beschermen'

Politiek

Goede landbouwgrond moet worden beschermd tegen functieverandering. Zo moet worden voorkomen dat de beste landbouwgrond van het land verloren gaat. Dat stelt CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts. Als het kabinet hiertoe geen stappen zet, wil hij dit met...

CBS: land- en tuinbouw stoot minder broeikasgassen uit

Politiek

De land- en tuinbouw heeft het tweede kwartaal van 2022 flink minder broeikasgassen uitgestoten dan een jaar eerder. Die daalden van 1,8 megaton naar 1,4 megaton. Dat melden het Centraal Bureau voor Statistiek en RIVM/Emissieregistratie op basis van...

EU trekt 140 miljard euro uit om hoge energieprijzen te compenseren

Politiek

De Europese Commissie wil 140 miljard euro vrijmaken om burgers en het midden- en kleinbedrijf te compenseren voor hoge energieprijzen. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie aangekondigd tijdens de State of the European...

SMK vraagt kabinet verduurzamingskosten te vergoeden

Economie

Stichting Milieukeur (SMK) roept het kabinet op om de kosten te vergoeden die Nederlandse boeren en tuinders maken voor het voeren van een topkeurmerk voor verduurzaming. Het gaat volgens SMK om een bedrag van 30 miljoen euro.

'Stikstofgesprek weigeren helpt onderling vertrouwen niet'

Politiek

Stikstofgezant Johan Remkes en minister Christianne van der Wal maakten zich afgelopen week boos omdat supermarkten, toeleverende bedrijven en afnemers niet wilden deelnemen aan het stikstofoverleg, Agrifirm uitgezonderd. Hun boosheid is terecht.

Remkes hekelt focus op opkoop boerenbedrijven

Politiek

Gespreksleider Johan Remkes vindt dat de stikstofdiscussie tot nu toe te eenzijdig is en alleen maar gaat over het opkopen van boerenbedrijven, terwijl veel meer mogelijk is. Hij dringt aan op de door het kabinet beloofde toekomstvisie....

Meer maatregelen om gevolgen droogte tegen te gaan

Politiek

Het Managementteam Watertekorten bereidt maatregelen voor als verzilting in het westen en droogte in het oosten verder toenemen. De incidentele en plaatselijke buien hebben beperkt verlichting van de droogte gebracht, maar naar verwachting nemen...

Bijna helft boeren en tuinders bezorgd om financiering

Economie

Bijna de helft van de agrarisch ondernemers maakt zich zorgen over de toekomstige financiering van het bedrijf. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwe Oogst onder bijna 1.400 boeren en tuinders. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 15 en 29 juli.

Neerslagtekort kan tekort van 2018 evenaren

Economie

De droogte in Nederland zet door ondanks de neerslag die de komende dagen verwacht wordt. Het neerslagtekort stabiliseert enigszins door de verwachte neerslag, maar het KNMI stelt op basis van modellen dat het tekort van 2018 kan worden geëvenaard.

Van der Wal overweegt voorlopers in stikstofaanpak te ontzien

Politiek

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) gaat kijken naar, of en hoe in de gebiedsprocessen rekening kan worden gehouden met boeren die al grote inspanningen hebben geleverd op het gebied van stikstof, natuur en water. Dit zei ze...

Britse groente- en fruitoogst verpietert door personeelstekort

Akker- & Tuinbouw

In Groot-Brittannië staan voor miljoenen ponden aan groenten en fruit weg te rotten. Dat komt onder meer doordat telers niet genoeg personeel kunnen werven, waardoor gewassen niet worden geoogst. De brexit bemoeilijkt bovendien het werven van...

Agractie roept op tot nieuwe acties, liefst op drukke plekken

Politiek

Boerenactiegroep Agractie roept zijn achterban op tot nieuwe protestacties, bijvoorbeeld op drukke plaatsen. Dat zegt Erik Luiten, een van de kopstukken van Agractie, maandag in een videoboodschap. Vervoersorganisaties roepen boeren op dit juist...

Milieuclubs: wel praten, niet onderhandelen met Remkes

Politiek

De natuur- en milieuorganisaties praten maandag met Johan Remkes die voor het kabinet bemiddelt over het stikstofbeleid. De organisaties hebben laten weten dat ze niet willen onderhandelen over het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Rapport D66-Focusgroep Stikstof: huidige benadering gedoemd te falen

Politiek

De huidige generieke benadering van het stikstofprobleem is gedoemd te falen. Dat dat stelt de Focusgroep Stikstof met onder meer de stikstofhoogleraren Han Lindeboom en Johan Sanders (verbonden aan Wageningen Univesity & Research) in een...

Nieuw platform Mijn JoinData tevreden over start

Economie

JoinData, de non-profitcoöperatie die boeren en telers de controle geeft over hun data en machtigingen, is tevreden over de start die de organisatie heeft gemaakt. JoinData introduceerde in april het nieuwe platform 'Mijn JoinData'. Ruim 5.700...

Driekwart van de boeren wil verduurzamen

Economie

Nederland heeft geen stikstofprobleem. Dat vindt 66 procent van de boeren en tuinders. Wel vindt 74 procent dat de agrarische sector moet verduurzamen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Nieuwe Oogst onder bijna 1.400 boeren en tuinders...

Flower Parade Rijnsburg viert 75-jarig jubileum

Economie

De Flower Parade Rijnsburg is vrijdagmiddag van start gegaan. De praalwagens zijn zaterdag en zondag te zien. De opening van het zomerbloemencorso in de Bloembollenstreek, werd verricht door Sinterklaas en daar was een reden voor.

Rijdende kas vormt charmeoffensief van geplaagde Floriade

Akker- & Tuinbouw

Kwekers en handelaren van bloemen, planten, groente, fruit, bloembollen en zaden hebben de handen ineengeslagen om de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade op een opvallende manier onder de aandacht te brengen. Een rijdende kas gaat op tournee door...

Rabobank schaart melkveehouderij onder kwetsbare sectoren

Economie

Rabobank schaart de Nederlandse melkveehouderij onder de kwetsbare sectoren en heeft een extra bedrag van 76 miljoen euro gereserveerd om tegenslagen in deze sector op te vangen. De bank heeft dit besloten omdat het stikstofbeleid van het kabinet...

Minder rivierwater: 'Paniek onder akkerbouwers neemt toe'

Politiek

De waterbeschikbaarheid in Nederland neemt af. De afvoer van water uit de Maas en Rijn wordt steeds kleiner en het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen. 'De paniek...

Dijkverhoging nodig door droogtemaatregelen

Regio West

De dijk langs de Ringvaart in de buurtschap Kortenoord in het Zuid-Hollandse Nieuwerkerk aan den IJssel is opgehoogd met waterzakken omdat er water over de dijk liep. Dat heeft met de droogtemaatregelen te maken, stelt het hoogheemraadschap van...

Reconstructie stikstofdossier: 'Het kabinet heeft een probleem, niet wij'

Politiek

Het kabinet en de boerenorganisaties staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar in het stikstofdossier. Verkennende gesprekken moeten een opening bieden, vindt LTO Nederland. 'Het kabinet heeft een probleem, niet wij.' Een reconstructie van het...

Verkennend gesprek boerenclubs en kabinet: wie zit aan tafel?

Politiek

LTO Nederland gaat vandaag om 10.30 uur met een kabinetsdelegatie in gesprek over het stikstofbeleid. Daarbij kan over elk aspect van het beleid worden gesproken, verklaarde premier Mark Rutte vooraf. Voor het gesprek is drie uur uitgetrokken. Het...

Antropoloog Breteler: 'Boerenprotest is collectief weerwoord tegen beleid'

Algemeen

Verschilt de mentale gezondheid van een plattelandsbewoner met die van een stadsbewoner? Waaruit blijkt dat verschil? Waarom voelen boeren zich zo sterk verbonden met hun vak? En welke rol speelt de overheid daarbij? Antropoloog en...

Van der Plas (BBB) pakt werk weer op na bedreigingen

Politiek

Kamerlid Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB) pakt haar werkzaamheden in de Tweede Kamer weer op. De politicus besloot vorige week niet meer in het openbaar te verschijnen na een reeks bedreigingen aan haar adres. Daarvan heeft ze...

Agrarische partijen op één lijn: alleen LTO praat met Rutte

Politiek

LTO Nederland spreekt vrijdag als enige partij met het kabinet over de stikstofaanpak. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de agrarische organisaties woensdag met elkaar hebben gevoerd over de uitnodiging van het kabinet om rond de tafel te gaan...

Kabinet: Nederland heeft watertekort, verdeelplan in werking

Economie

Nederland heeft officieel een watertekort. Dat heeft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Bij een watertekort wordt de verdringingsreeks in werking gesteld, waarbij zoetwater volgens wettelijke afspraken wordt...

Agrarisch medewerker in het zonnetje

Economie

De agrarisch medewerker staat maandag 15 augustus in het middelpunt van de belangstelling. Die dag is door Team Agro NL uitgeroepen tot Dag van de Agrarische Medewerker.

Droogte zet door: uitzonderlijke situatie door lage rivierafvoeren

Economie

De droogte zet verder door. Er is plaatselijk enige neerslag gevallen in Nederland, maar niet genoeg om de wateraanvoer en het neerslagtekort significant te verbeteren. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de meest...

LTO: vrijdag geen akkoord, gesprek is verkennend

Politiek

Het gesprek dat LTO-voorzitter Sjaak van der Tak vrijdag heeft met minister-president Mark Rutte is bedoeld om de mogelijkheden te verkennen om tot een oplossing te komen. 'Er wordt vrijdag geen akkoord gesloten', stelt Van der Tak.

2.300 zakdoeken uitgedeeld bij publieksvriendelijk protest

Politiek

Leden en bestuurders van LTO Noord-afdelingen in Utrecht hebben zaterdag 2.300 rode zakdoeken uitgedeeld tijdens een publieksvriendelijk protest bij station Utrecht Centraal.

Boerenorganisaties in overleg om 'op één lijn te komen'

Politiek

Boerenorganisaties gaan woensdag met elkaar om tafel met het oog op het verkennende gesprek dat LTO Nederland vrijdag met gespreksleider Johan Remkes heeft. Dat bevestigen LTO Nederland, Farmers Defence Force, POV en de Nederlandse Melkveehouders...

Onzekerheid remt landbouwtransitie

Economie

De onzekerheid over de toekomst van de land- en tuinbouw zet een rem op grote investeringen van bedrijven. Dat merken financiële instellingen. Daarmee blijft ook de door het kabinet gewenste verduurzaming van de agrarische sector achter.

FDF overweegt aan te schuiven bij LTO en Remkes

Politiek

Farmers Defence Force (FDF) overweegt toch om in gesprek te gaan met bemiddelaar Johan Remkes, meldt het AD. LTO Nederland maakte donderdag al bekend bij hem aan te schuiven. FDF is daardoor bang dat er straks afspraken worden gemaakt waarover zij...

Simulatietool maakt proefdraaien ecoregeling mogelijk

Economie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een programma online gezet waarmee boeren kunnen uitproberen hoe de ecoregeling uitwerkt op hun bedrijf. Deze regeling is een onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het bestaat uit...

Buitenlandse steun voor Nederlands boerenprotest

Politiek

Het Nederlandse boerenprotest heeft bekendheid gekregen tot buiten de landsgrenzen en krijgt steun van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en de Franse politica Marine Le Pen.

Vlees in winkel vaker duurder dan vleesvervanger

Veehouderij

De vleesprijs in supermarkten is het afgelopen jaar harder gestegen dan die van vleesvervangers. Waar in februari vlees meestal goedkoper was dan vleesvervangers, is de situatie nu omgekeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Questionmark in...

Rabobank werkt aan nieuwe norm voor langlopende lening

Veehouderij

Rabobank werkt aan een nieuwe financieringsnorm voor strategische, langlopende kredieten voor veehouderijen. De bank financiert voorlopig alleen langlopende leningen voor 'noodzakelijke en urgente' aanpassingen aan boerenbedrijven.

Autoriteit Consument & Markt: limiet aan aansluittermijn op het net

Algemeen

Als het aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ligt, moeten netbeheerders binnen veertig weken een grootverbruiker aansluiten als er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot 3x80 ampère) geldt een...

LTO Nederland en Biohuis hernieuwen samenwerking

Algemeen

LTO Nederland en Biohuis hebben woensdag hun hernieuwde samenwerking vastgelegd met de ondertekening van de overeenkomst. Hiermee wordt gezamenlijk ingezet op belangenbehartiging voor ondernemers met biologische bedrijfsvoering op internationaal,...

Joris Baecke nieuwe LTO-portefeuillehouder Bodem & Water

Politiek

Joris Baecke is door het bestuur van LTO Nederland benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water. Baecke, akkerbouwer in het Zeeuwse Nieuw-Namen en tevens vicevoorzitter van de ZLTO, is nu nog portefeuillehouder Gezonde Planten. Hij start...

Oude energieprijs voorlopig niet terug

Algemeen

De prijzen van olie, gas en elektriciteit zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Dit drijft de kostprijs van diverse agrarische producten op. De Russische inval in Oekraïne speelt een rol bij de prijsstijging, maar er is meer aan de hand.

Start-up geeft mest bestemming als bouwmateriaal

Economie

Start-up BioBuilder, Bouwbedrijf Eric Kock en boer en biogasondernemer Frank van Genugten starten het project 'BioBasedBouwen' met mest als biobased isolatiemateriaal. Hierbij krijgt mest een circulaire bestemming en wordt koolstof langdurig...

Kees Gillis interim-directeur van Cumela

Algemeen

Kees Gillis is door het verenigingsbestuur officieel benoemd tot interim-directeur van Cumela. Dat is de brancheorganisatie voor groen, grond en infra, waartoe ook loonbedrijven behoren.

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures