Peter Smit

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Politiek & Economie. Hij volgt de politiek, economie en afzetketen van agrarische producten.

Contact

Artikelen door Peter Smit

Sinkevicius zet in op strengere regels voor groene keurmerken

Politiek

De Europese Commissie wil misleidende groene claims bestrijden en echte duurzame producten promoten. Dit moet consumenten beschermen. Boerenorganisaties reageren voorzichtig positief.

Trendanalyse: Nederland ontbeert visie op toepassing biotechnologie

Politiek

Het ontbreken van een integrale visie op biotechnologie zorgt ervoor dat Nederland kansen onbenut laat. Bovendien dreigt internationale achterstand bij de ontwikkelingen van nieuwe producten. Meer regie vanuit de overheid is noodzakelijk.

Boeren eisen grond op in Landbouwakkoord

Politiek

De landhonger voor gebiedsprocessen en woningbouw mag er niet toe leiden dat de extensiverings- en milieuopgave voor de landbouw in het gedrang komt. LTO Nederland vindt dan ook dat landbouwgrond een beschermde status verdient. Ook voor Agractie is...

Onderhandelaars: 'Landbouwakkoord moet recht doen aan verkiezingsuitslag'

Politiek

De onderhandelingen over het Landbouwakkoord dienen van koers te veranderen. Volgens LTO Nederland en NAJK moet het resultaat straks recht doen aan de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen.

Tegenstanders stikstof en wolf scoren tijdens plattelandsdebat

Politiek

De kans dat tijdens het National Plattelands Debat een aanwezige kiezer op andere gedachten is gebracht, is uiterst klein. Wel zag een volle zaal een keer met eigen ogen hoe de Haagse verhoudingen liggen.

PvdA/GroenLinks, BBB en VVD kunnen grootste worden in Senaat

Politiek

De strijd om wie de grootste fractie wordt in de Eerste Kamer gaat tussen het blok PvdA/GroenLinks, BBB en de VVD. De grootste regeringspartij wordt daarmee aan zowel de linker als de rechterflank flink uitgedaagd, blijkt uit een peiling van I&O...

Toch veel boeren met trekker naar Den Haag

Politiek

Update - Odanks een oproep van Farmers Defence Force om niet met de trekker naar Den Haag te gaan vandaag, zijn er vannacht vanuit meerdere regio’s boeren met hun ‘bedrijfsvoertuig’ naar de hofstad gereden. De gemeente staat maar twee trekkers toe...

Léon Faassen kandidaat-gedeputeerde voor BBB

Regio Zuid

Mocht BBB Limburg na de verkiezingen deelnemen aan een nieuw te vormen coalitie, dan staat oud-LLTB-voorzitter Léon Faassen klaar om gedeputeerde te worden voor deze partij.

Steun voor 2030 als stikstofdeadline neemt verder af

Politiek

Binnen de coalitie wankelt de steun voor 2030 als harde deadline in de stikstofaanpak. ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker liet woensdagavond in Nieuwsuur blijken dat ook haar partij flexibel wil omgaan met dat doel.

RVO keerde al bijna 700 miljoen euro uit

Economie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ligt op schema met het uitbetalen van de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 95,1 procent van de landbouwers heeft inmiddels een volledige betaling ontvangen.

Welke milieu-investeringen leveren in 2023 belastingvoordeel op?

Economie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Milieu- en Energielijst 2023 gepubliceerd. De MIA\Vamil bevat meer dan driehonderd milieuvriendelijke en innovatieve technieken die een belastingvoordeel opleveren.

Gesprekken over verlenging graandeal Oekraïne gestart

Politiek

Oekraïne is dinsdag begonnen met de onderhandelingen over verlenging van de graandeal die de export via de Zwarte Zee mogelijk maakt. Oekraïne onderhandelt hierover niet rechtstreeks met Rusland.

Ook Vlaanderen krijgt een afdeling van FDF

Politiek

Een Vlaamse afdeling van Farmers Defence Force (FDF) is in oprichting. Voorzitter wordt Bart Dickens, melkveehouder uit Arendonk.

Greenpeace legt rekening stikstof bij Rabobank

Economie

Actievoerders van Greenpeace Nederland demonstreerden maandagochtend voor het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht. De natuur- en milieuorganisatie vindt dat de bank een verantwoordelijkheid heeft in het stikstofprobleem en moet meebetalen aan het...

Caroline van der Plas: 'Onteigenen is breekpunt, vrijwillige opkoop niet'

Politiek

De peilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen wijzen op grote zetelwinst. Ook in de Eerste Kamer wordt BoerBurgerBeweging (BBB) een factor van belang. Met wie wil de partij straks gaan besturen in de provincies? Is de partij bereid mee te...

Ierse boeren moeten stoppen met stichten van branden

Economie

Boeren in het zuidwesten van Ierland moeten stoppen met het afbranden van graslanden en bremstruiken. Deze oproep wordt steeds luider nadat opnieuw natuurgebieden worden bedreigd door oncontroleerbare branden.

Wouter de Jong vertrekt als voorzitter Landbouwakkoord

Politiek

Wouter de Jong moet noodgedwongen het voorzitterschap van het Landbouwakkoord opgeven. De Jong maakte donderdag bekend dat bij hem prostaatkanker is geconstateerd.

55 procent van Nederlandse teelten is op weg naar PlanetProof

Economie

On the way to PlanetProof is vandaag vijf jaar. In die tijd is het aandeel van het keurmerk in groenten en fruit gegroeid naar gemiddeld 55 procent van de Nederlandse teelt.

Haagse Oogst-podcast: Coalitiepartijen botsen over stikstofaanpak

Politiek

Voor de zoveelste keer debatteerde de Tweede Kamer over de aanpak van het stikstofprobleem. Opvallend was het felle debat tussen de coalitiepartijen, aangejaagd door D66.

Teler krijgt straks verplicht advies over gewasbescherming

Politiek

Telers krijgen straks verplicht periodiek advies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat staat in een advies dat landbouwminister Piet Adema dinsdag met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

Landbouwakkoord: eenmalige kans voor toekomst land- en tuinbouw

Politiek

Bij de onderhandelingen over het Landbouwakkoord liggen grote belangen op tafel. Deelnemers erkennen de unieke kans die er ligt om eindelijk langjarige afspraken te maken voor versterking van het verdienvermogen van boeren en tuinders.

Rapport: gaswinning rampzalig voor Groningers en historisch platteland

Politiek

De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in die provincie. Dat had rampzalige gevolgen voor de Groningers, het vestigingsklimaat en het historische aangezicht van het platteland en de dorpen in Groningen.

'Een niet onbelangrijk initiatief voor een betere prijs'

Politiek

Het onderzoek naar een Europees meetsysteem voor de duurzaamheid van voedsel mag misschien overkomen als een initiatief van idealistische ambtenaren, onbeduidend en onbelangrijk is dit zeker niet.

Verzet bij VVD en CDA in provincies tegen stikstofbeleid

Politiek

In een groot aantal provincies verzetten CDA en VVD zich tegen het landelijke stikstofbeleid. Dat blijkt uit een analyse door de NOS van de stellingen in het Kieskompas voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.

Adema erkent fouten in kaarten voor bufferstroken

Politiek

De kaarten waarin boeren en telers bufferstroken moeten intekenen bevatten fouten. Deze worden zo snel mogelijk hersteld, meldt landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer.

Ministers reizen weer af naar Brussel

Politiek

De ministers Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof, landbouwminister Piet Adema, Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben dinsdagavond in Brussel gesproken met...

Adema: kringlooplandbouw centraal in Landbouwakkoord

Politiek

De omslag naar kringlooplandbouw moet volgens landbouwminister Piet Adema centraal staan in het Landbouwakkoord. Agrarische partijen aan de onderhandelingstafel vinden het noodzakelijk om afspraken te maken over grondgebruik. De agrarische sector...

Geen speciale regeling fiscus voor stoppende boeren

Politiek

De fiscus kan stoppende boeren geen speciale behandeling geven, omdat dat door de Europese Commissie zal worden uitgelegd als staatssteun. Wel wordt onderzocht hoe binnen de belastingwetgeving fiscale obstakels voor stoppers kunnen worden weggenomen.

Geen extra bonus voor vezelteelt, wel steun uit ander potje

Politiek

De vergoeding voor de teelt van vezelgewassen in regio 1 onder de ecoregelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Nationaal Strategisch Plan (NSP) wordt niet verhoogd. Landbouwminister Piet Adema ziet daarvoor geen ruimte in de...

Kabinet start consultatie nieuwe stikstofwet

Politiek

Het kabinet heeft de consultatie opengesteld voor het wetsvoorstel waarmee het stikstofreductiedoel wordt versneld van 2035 naar 2030. Tevens regelt deze wet de vergunningplicht voor intern salderen en andere stikstof gerelateerde maatregelen.

Vanaf woensdag gelden deze vier mestmaatregelen

Politiek

Als gevolg van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn worden er vanaf woensdag vier maatregelen van kracht. Deze zijn dinsdag gepubliceerd in de Staatscourant.

Kamer wil dat Schiphol bijdraagt aan stikstofreductie

Politiek

De Tweede Kamer wil dat Schiphol pas een natuurvergunning krijgt als het evenredig bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem. Een motie met die strekking van GroenLinks, PvdD en BBB kreeg deze week voldoende steun.

Europese biokoepel ageert tegen misbruik 'regeneratieve landbouw'

Biologische landbouw

De biologische koepelorganisatie Ifoam Organics Europe waarschuwt voor het onterechte gebruik van 'groene' labels of termen bij voedselproducten of landbouwmethodes. De organisatie ziet bijvoorbeeld dat de term 'regeneratieve landbouw' te pas en te...

Klant die niet uit eten kon, bleef ook na lockdown supermarkt spekken

Economie

Het marktaandeel dat supermarkten tijdens de lockdown overnamen van restaurants en cafés, is na afloop van de coronamaatregelen niet teruggevloeid naar de horeca. Dat blijkt uit de FSIN Beleidsmonitor 2023.

Kabinet peilt mening bevolking over energietransitie

Politiek

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat start een enquête onder de Nederlandse bevolking over de energietransitie. Daarin wordt deelnemers onder meer gevraagd naar de keuzes en dilemma's die spelen bij de verandering van het energiesysteem.

Kunstmestbedrijf OCI profiteert van hoge prijzen

Economie

Kunstmestbedrijf OCI heeft afgelopen jaar volop geprofiteerd van de hoge prijzen voor zijn producten. De winst van het bedrijf, dat aan de Amsterdamse beurs genoteerd is, ging meer dan met driekwart omhoog ten opzichte van 2021.

Wat is er tot nu toe bekend over de aanpak van de piekbelasters?

Politiek

Het kabinet wil met drieduizend piekbelasters uit de landbouw en industrie in gesprek om de stikstofuitstoot van deze bedrijven fors te reduceren. Wat vraagt de overheid van deze ondernemers en wat heeft het hun te bieden? Hieronder een overzicht...

Kabinet wil piekbelasters verleiden, maar hoe blijft nog de vraag

Politiek

Het kabinet gaat met drieduizend piekbelasters uit de agrarische sector en industrie om de tafel om ze te bewegen hun stikstofemissie 'zeer fors' te reduceren. Opvallend is dat de regelingen waarmee ondernemers moeten worden verleid nog steeds niet...

AH-directeur Ninck Blok: 'Ketenaanpak kan model staan voor Landbouwakkoord'

Politiek

Het Landbouwakkoord moet de rust in de agrarische sector herstellen en boeren het vertrouwen geven dat ze kunnen werken aan een duurzame toekomst. Dat zegt Constantijn Ninck Blok, directeur Logistiek en Keten bij Albert Heijn (AH). De gezamenlijke...

Nieuwe filmtechnieken tonen fascinerende wereld in de bodem

Economie

Na natuurfilms als De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis komt het Nederlandse EMS Films met Onder het Maaiveld. Met behulp van nieuwe filmtechnieken brengen de makers de fascinerende wereld onder onze voeten in beeld.

Minister verwerpt suggestie voor afbouw glastuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Piet Adema verwerpt de suggestie van onder meer PvdA en Partij voor de Dieren (PvdD) dat het beter is voor de klimaatdoelen en energietransitie om de glastuinbouw in Nederland af te bouwen.

Oud-VVD'er Ilona Lagas lijsttrekker Eerste Kamerfractie BBB

Politiek

Ilona Lagas, een ervaren lokale bestuurder uit Overijssel, is lijsttrekker voor BBB bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. De partij verwacht na de Provinciale Statenverkiezingen met acht tot tien zetels in de Eerste Kamer te komen.

Kort geding tegen staat om stopzetten Aerius-model

Politiek

Stichting Stikstofclaim daagt de Nederlandse staat voor de rechter. Met een kort geding wil de organisatie ervoor zorgen dat het huidige stikstofrekenmodel Aerius 'in de wacht' wordt gezet. Volgens de organisatie ontbreekt de wetenschappelijke basis...

Rogier van der Wal: 'Naar elkaar luisteren is lastig bij kloof'

Politiek

Het is lastig praten met elkaar als je aan weerszijden van een kloof staat, zegt Rogier van der Wal, lector Ethiek en Landbouw aan Aeres Hogeschool Dronten. Hij spreekt liever van een afstand tussen boeren en burgers die moet worden overbrugd. 'Aan...

Haagse Oogst-podcast: Boosheid en achterdocht over nieuwe mestregels

Politiek

Hij dacht dat er in de Brusselse derogatiebeschikking nog wel enige flexibiliteit zat, maar dat viel vies tegen. Landbouwminister Piet Adema moest na een brief van de Europese milieucommissaris alsnog versneld nieuwe mestregels invoeren.

Sector wil snel aan de slag met Crispr-Cas, maar burger twijfelt

Politiek

Japanse consumenten kunnen al beschikken over een extra gezonde tomaat. In Amerika is een appel op de markt die minder snel bruin wordt. Deze eigenschappen zijn te danken aan de veredelingstechniek Crispr-Cas. In Nederland en de EU is die nog niet...

Aanpassing nodig in vergoedingenstelsel agrarisch natuurbeheer

Politiek

Het vergoedingenstelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vraagt om een aanpassing. Dat stellen BoerenNatuur en drie agrarische collectieven. Boeren die aan intensief natuurbeheer doen, leveren nu te veel in.

BBB verliest 3 zetels in zetelpeiling, licht herstel VVD

Politiek

In de maand waarin het voor een groot deel politiek reces was, verliest de BoerBurgerBeweging 3 zetels. De partij van Caroline van der Plas staat nu op 10 zetels en is daarmee even groot als JA21.

Grondprijs opnieuw omhoog: stijging bijna 6 procent

Economie

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland steeg in het vierde kwartaal van 2022 met 2,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal: van 75.200 euro naar 77.100 euro per hectare. Over heel 2022 kwam de grondprijs gemiddeld uit op 73.400 euro...

WER: 'Afname volume landbouwexport is van structurele aard'

Economie

Dankzij historisch hoge handelsprijzen voor landbouwproducten is de Nederlandse agrarische export in 2022 met 17,2 procent gestegen naar 122,3 miljard euro. Het nieuwe record gaat gepaard met een lichte daling van het exportvolume met 0,5 procent.

NRC: provincies vrezen dat stikstofbudget ontoereikend is

Politiek

Het budget van 24 miljard euro dat het kabinet heeft gereserveerd voor de aanpak van het stikstofprobleem is onvoldoende voor de uitvoering van de gebiedsplannen die de provincies moeten maken. Het tekort blijkt uit een rondgang van NRC langs de...

Kabinet wist al eerder van Brusselse kritiek op mestbeleid

Politiek

Het kabinet wist al weken dat Brussel het niet eens was met de wijze waarop Nederland de gewijzigde derogatie doorvertaalde naar nieuw mestbeleid. De NOS maakte maandag bekend dat Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu) half december al een...

Adema: 'Transitie helpt bij behoud sterke handelspositie'

Politiek

Minister Piet Adema (LNV) is ervan overtuigd dat de Nederlandse landbouw ook na de transitie naar een duurzame agrarische sector de toppositie in de wereld kan behouden. Dat stelt de bewindsman in een reactie op het nieuwe exportrecord dat boeren,...

Prijsstijgingen stuwen landbouwexport op naar nieuw record

Economie

De waarde van de Nederlandse landbouwexport is in 2022 met 17,2 procent gestegen naar 122,3 miljard euro. De groeispurt is vooral te danken aan de hogere prijzen die in de internationale handel worden betaald voor landbouwproducten. De sierteelt is...

Oekraïense landbouw hard geraakt door Russische aanvallen

Economie

De aanhoudende beschietingen door het Russische leger zorgen voor grote schade aan de Oekraïense landbouw. In 2022 bedroeg het verlies ruim 40 miljard euro.

Ministerie staakt monitoring handel in fosfaatrechten

Veehouderij

De markt voor fosfaatrechten functioneert goed en er zijn geen aanwijzingen dat er in deze handel sprake is van machtsmisbruik. Dat blijkt uit een tweede monitoringsrapport van de fosfaatrechtenmarkt die donderdag is gepubliceerd door het ministerie...

Schiphol denkt dat opkoop van twaalf boeren voldoende is

Politiek

Met de opkoop van vier boerderijen en de stikstofruimte van acht anderen denkt Schiphol voldoende emissieruimte in huis te hebben voor de aanvraag van een natuurvergunning.

Biologische doelstelling vraagt radicale veranderingen

Biologische landbouw

Het doel om het biologische aandeel in de landbouw en de consumptie te laten groeien naar 15 procent vraagt om radicale veranderingen bij consumenten en in het overheidsbeleid. Met deze conclusie opende woensdagochtend in Den Bosch de tweedaagse...

Biologisch boerenbedrijf behaalt over de jaren beter saldo

Economie

Biologische landbouwbedrijven hebben in de periode 2011-2020 een hoger saldo behaald dan gangbare landbouwbedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS naar de financiële gegevens uit die jaren.

Segers zorgde voor stabiliteit in een roerige tijd

Politiek

Het vertrek van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers uit de Haagse politiek komt voor velen als een grote verrassing. Sinds oktober 2017 helpt hij twee kabinetten Rutte aan een meerderheid en bezet zijn partij de hoogste post op het ministerie van...

Betaalbaarheid voedsel grootste uitdaging in EU

Economie

Het betaalbaar houden van voedsel is in de Europese Unie (EU) een grotere uitdaging dan de beschikbaarheid ervan. Verzwakking van ecosystemen en daarmee de landbouw die daarvan afhankelijk is, vormt ook een bedreiging voor de voedselzekerheid. Dat...

Ngo PAN: 'Landen te ruimhartig met derogaties voor verboden pesticiden'

Politiek

In Europa verboden gewasbeschermingsmiddelen worden nog steeds veel gebruikt. Dat komt doordat landen te ruimhartig omgaan met het afgeven van derogaties voor het gebruik van deze middelen, stelt Pesticide Action Network (PAN) na eigen onderzoek.

Ook vertraging bij Vlaamse aanpak stikstof

Politiek

Net als in Nederland verloopt in Vlaanderen de aanpak van de stikstofuitstoot uiterst traag. In het Vlaamse parlement worden vragen gesteld over het uitblijven van de aangekondigde vrijwillige opkoopregeling voor varkenshouders.

Advies: haal vee uit de uiterwaarden

Economie

Met oog op de verwachte neerslag de komende dagen adviseert Rijkswaterstaat boeren hun vee uit de uiterwaarden te halen. Het hoogwater is nog steeds een welkome aanvulling op de tekorten die afgelopen zomer ontstonden.

Weinig vertrouwen bij boeren in gebiedsprocessen

Economie

Slechts een op de tien boeren en tuinders heeft er vertrouwen in dat de gebiedsprocessen een oplossing bieden voor de problemen rond stikstof, water en klimaat. Ondertussen bestaat er onder boeren een grote behoefte aan langjarige duidelijkheid over...

ING: nu het moment voor melkveehouder voor overstap op biologisch

Veehouderij

Het huidige geringe prijsverschil tussen biologische en gangbare melk maakt het voor melkveehouders die een overstap willen maken naar biologisch een goed moment. Dat betoogt Jan Willem van den Berg als sectorspecialist Agri bij ING Sector Banking.

BBB stelt vragen over kabinetsmissie naar Brussel

Politiek

BoerBurgerBeweging (BBB) heeft Kamervragen gesteld over het bezoek van een Nederlandse ministerploeg aan Brussel. Doel van het gesprek met milieucommissaris Virginijus Sinkevicius was om ruimte te creëren voor de Nederlandse stikstofproblemen.

Aanpassing brede weersverzekering Agriver moet polis simpeler maken

Economie

Verzekeraar Agriver ziet een stabilisatie in het aantal polissen voor de bredeweersverzekering. Volgens directeur Gerard van Noordenburg is de gewasverzekering voor veel boeren te complex en daarom past het bedrijf deze aan.

Kabinet start met proef 'telen voor de bouw'

Politiek

Het kabinet start met een proef waarbij boeren gewassen gaan telen die als grondstof dienen voor bouwmaterialen. Daarnaast werkt de overheid aan duurzaamheidseisen die het gebruik van deze grondstoffen bij nieuwbouw moeten stimuleren.

Marktpartijen kunnen doorgaan met opkopen stikstof

Politiek

Het opkopen van stikstofruimte voor onderhoud aan snelwegen of de natuurvergunning van Schiphol kan voorlopig doorgaan. Het kabinet gaat hiermee in tegen de wens van een deel van de Tweede Kamer.

101 wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren dit najaar

Politiek

In de periode 1 augustus tot en met 31 oktober 2022 kwamen bij het Wolvenmeldpunt 137 meldingen binnen van vermoedelijke wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren. 101 daarvan konden daadwerkelijk aan het roofdier worden toegeschreven.

Consultatie stimulering strorijke mest en compost geopend

Politiek

Boeren, tuinders en andere belanghebbenden kunnen via een internetconsultatie hun mening geven over een stimuleringsregeling voor meststoffen die rijk zijn aan organische stof. Deze aanpassing van de meststoffenwet maakt onderdeel uit van het...

Jetten wil met actieplan overvol stroomnet uitbreiden

Politiek

Sneller uitbreiden, slimmer gebruiken en flexibeler afnemen. Dat is de kern van de aanpak waarmee energieminister Rob Jetten het overvolle stroomnet wil klaarstomen voor de energietransitie.

Celstraffen en forse boetes in grote mestfraudezaak

Economie

De rechtbank Oost-Brabant heeft de directie van een agrarisch adviesbureau veroordeeld tot celstraffen voor mestfraude. Taakstraffen en geldboetes zijn er voor boeren die profiteerden van de frauduleuze adviezen.

Minister Adema: Landbouwakkoord moet van hoge kwaliteit zijn

Politiek

Het Landbouwakkoord dat minister Piet Adema (LNV) wil sluiten moet van 'hoge kwaliteit' zijn. Het moet antwoord bieden op de vraag waar veel agrarisch ondernemers momenteel mee worstelen: hoe verdien ik straks nog een inkomen?

Wet voor transitiefonds officieel naar Tweede Kamer

Politiek

Het wetsvoorstel voor de instelling van het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur is donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is het fonds waarmee dit kabinet de landbouwtransitie wil financieren.

Definitief groen licht voor nationaal landbouwplan

Politiek

Het heef even geduurd, en Nederlands krijgt het als laatste, maar er is nu dan eindelijk groen licht voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Daarmee koppelt Den Haag premies aan natuur- en milieuopgaven die door boeren worden uitgevoerd.

Adema verwacht groen licht voor nationaal plan

Politiek

Nederland wacht als laatste EU-lidstaat nog op Brusselse goedkeuring voor het Nationaal Strategische Plan (NSP). Landbouwminister Piet Adema ziet daarin echter geen signaal dat de Europese Commissie met nieuwe eisen komt.

Wolf verdeelt Kamer en coalitie

Politiek

Ondanks de opmars van de wolf komt de Tweede Kamer veehouders die vrezen voor de veiligheid van hun vee niet tegemoet. Een motie van de Partij voor de Dieren die oproept om het roofdier actief te beschermen, kreeg donderdag steun van een meerderheid.

Adema weet niet waarom Brussels akkoord op NSP uitblijft

Politiek

Nederland wacht als laatste EU-lidstaat nog op Brusselse goedkeuring voor het National Strategische Plan (NSP) voor de landbouw. Tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer zei landbouwminister Piet Adema woensdag de oorzaak van de vertraging...

Adema laat verbod stroomprikker bij veevervoer onderzoeken

Politiek

Landbouwminister Piet Adema wil een verbod op het gebruik van stroomstootapparaten bij het vervoer van vee. Tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer reageerde hij woensdag op beelden die door RTL Nieuws zijn uitgezonden van varkens die vaak...

Voedselcrisis al merkbaar in Britse supermarkten, boeren in nood

Economie

De Britse boerenbond NFU waarschuwt voor een mogelijke voedselcrisis in het land. Oorzaken zijn de gestegen kosten die boeren en tuinders moeten maken voor vooral energie, kunstmest, brandstof en veevoer. Daarnaast zorgt personeelsgebrek ervoor dat...

Trage beoordeling remt innovatie gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

De lange doorlooptijden bij de beoordeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen remmen de introductie van groene en duurzame alternatieven. Tevens vormt het een obstakel voor nieuwe toetreders op de markt. Ook bestaat door de lange doorlooptijden...

Kamer wil dat opkoop boeren voor vliegvelden stopt

Politiek

De Tweede Kamer wil dat het kabinet voorkomt dat boeren worden opgekocht om stikstofruimte voor Schiphol en Lelystad Airport te verkrijgen. Een grote meerderheid stemde dinsdagmiddag voor een GroenLinks-motie met deze oproep.

Haagse Oogst-podcast: Kamerbrieven met 'pijnlijke en schurende' maatregelen

Politiek

Nieuwe Oogst-redacteuren Peter Smit, Martijn van Rossum en René Bouwmeester praten u bij over de hausse aan Kamerbrieven die vrijdag verscheen. Daarin kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan voor de stikstofaanpak.

Eerste Kamer akkoord met inperking geborgde zetels

Politiek

De kiezer krijgt bij de waterschapsverkiezingen volgend jaar maart meer invloed. De vaste geborgde zetels voor boeren en natuurorganisaties verdwijnen uit het dagelijks bestuur van de waterschappen. De geborgde zetels voor het bedrijfsleven...

Hoofdredacteur Esther de Snoo van Nieuwe Oogst uitgeroepen tot Foodheld 2022

Algemeen

Nieuwe Oogst-hoofdredacteur Esther de Snoo is uitgeroepen tot een van de zes Foodhelden van 2022. Zij heeft deze titel onder meer te danken aan de redactionele koers die zij voor Nieuwe Oogst heeft uitgezet.

Verbijstering bij BBB, CDA ziet perspectief

Politiek

De stikstofplannen van het kabinet die vrijdag bekend zijn gemaakt, gaan er niet voor zorgen dat in 2023 voldoende stikstofruimte wordt gerealiseerd voor legalisering van de PAS-melders. Dat concludeert de BoerBurgerBeweging (BBB). De partij is...

Agractie: komend half jaar beslissend voor landbouw

Politiek

De komende zes maanden worden beslissend voor de toekomst van Nederlandse boeren en tuinders. De onderhandelingen over het landbouwakkoord spelen daarin een belangrijke rol, stelt Agractie in een reactie op de vrijdag bekendgemaakte stikstofplannen...

Groot applaus bij afscheid Henk Staghouwer

Politiek

Oud-landbouwminister Henk Staghouwer is zaterdag op het partijcongres van de ChristenUnie in het zonnetje gezet. Partijleider Gert-Jan Segers bedankte hem voor zijn moed bij het aanvaarden van het ministerschap.

LTO teleurgesteld in nieuwe beperkingen

Politiek

LTO Nederland ziet in de vrijdag gepubliceerde Kamerbrieven een nieuwe reeks beperkingen op boeren en tuinders afkomen. Er is geen herstel van vertrouwen en het ontbreekt aan beleid om boeren die verder willen daarbij te ondersteunen.

Premier Rutte: 'Keuzes zullen soms schuren en pijn doen'

Politiek

Het kabinet geeft vrijdag in een reeks Kamerbrieven duidelijkheid over de toekomst van de landbouw. 'Boeren verdienen duidelijkheid en zekerheid voor de lange termijn', zegt premier Mark Rutte in een toelichting op de besluiten in de ministerraad....

Landbouwakkoord moet leiden tot duurzame, diverse en sterke sector

Politiek

Bij het verduurzamen van de land- en tuinbouw moeten Nederlandse boeren hun sterke marktpositie behouden. Dat moet één van de ambities zijn in het landbouwakkoord. Dat staat in een vrijdagmiddag verschenen Kamerbrief van landbouwminister Piet Adema.

Dalende koopkracht drukt in 2023 op afzetprijzen agrarische sector

Economie

Het nieuwe jaar wordt zwaarder voor boeren en tuinders dan 2022. De enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest werden dit jaar voldoende gecompenseerd door hogere afzetprijzen. In 2023 kunnen prijsbewuste consumenten zorgen voor een...

Provincies streven in landbouwakkoord naar perspectief voor boeren

Politiek

Een financieel gezond toekomstperspectief voor boeren en tuinders moet een essentieel onderdeel vormen van het landbouwakkoord waaraan minister Piet Adema (LNV) werkt. Dat stellen de twaalf Nederlandse provincies in een gezamenlijk rapport.

SP wil vergunningen voor arbeidsmigranten

Politiek

De SP wil dat er een einde komt aan de vrije toestroom van arbeidsmigranten uit EU-landen. Volgens de socialisten leidt de 'ongebreidelde' komst van deze mensen tot sociale ontwrichting in woonwijken.

Forse eisen in grote mestfraudezaak

Politiek

In de fraudezaak tegen het agrarisch adviesbureau Bergs Advies eist het Openbaar Ministerie celstraffen, boetes en een beroepsverbod.

Opkoopplan kabinet: riante regeling, maar wel met stok achter de deur

Politiek

Het kabinet gaat versneld zo'n drieduizend piekbelasters benaderen met een aanbod tot opkoop. Wie snel toehapt kan tot 120 procent van de waarde van het bedrijf ontvangen. Dat bevestigen Haagse bronnen tegenover het ANP.

ChristenUnie wil transitie naar bouwen met biogrondstoffen

Politiek

ChristenUnie (CU) ziet in de grootschalige toepassing van biogrondstoffen een oplossing voor de vele uitdagingen waar de maatschappij en de landbouw mee kampen.

Stemming over geborgde zetels loopt vertraging op

Politiek

De stemming in de Eerste Kamer over een initiatiefwetsvoorstel over de geborgde zetels bij de waterschappen is met een week uitgesteld. De stemmen over een ingediende SGP-motie staakten bij 34 voor en 34 tegen, waarna werd besloten de stemming over...

Provincies willen meer flexibiliteit in gebiedsprocessen

Politiek

Provincies en gemeenten hebben grote behoefte aan flexibele regelgeving om de gebiedsprocessen aan de gang te krijgen en te houden. Waar Kamerleden aandringen op 'dwingend instrumentarium' als stok achter de deur, vragen gebiedsmanagers aan Den Haag...

PBL: alleen natuurbeleid onvoldoende voor halen doelen

Politiek

Met alleen natuurbeleid lukt het niet om de wereldwijde doelen voor biodiversiteit te halen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat kan alleen als er tegelijkertijd wordt ingezet op innovatie, klimaataanpak en een hervorming van...

Leveranciers Albert Heijn moeten veel CO2 reduceren

Economie

Pluimvee- en varkenshouders in de toeleveringsketen van Albert Heijn moeten fors terug in hun CO2-emissie. De supermarktketen heeft de klimaatambities flink opgeschroefd.

Adema ziet 2023 als leerjaar voor nieuw GLB

Politiek

Het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is definitief ingediend bij de Europese Commissie. De formele goedkeuring wordt deze maand verwacht. Landbouwminister Piet Adema ziet door vele...

Megazaak rond 'gefaciliteerde' mestfraude van start

Veehouderij

Voor de rechtbank in het Brabantse Den Bosch start maandag de zaak tegen agrarisch adviesbureau Bergs Advies en zijn bestuurders. Zij worden ervan verdacht een faciliterende rol te spelen in het ontduiken van de mestwetgeving.

Limburg sluit eerste opkoopdeal met zeven piekbelasters

Regio Zuid

Limburg heeft met zeven boeren een overeenkomst getekend voor de MGA1-opkoopregeling. De provincie verwacht voor het einde van de maand met nog meer boerenbedrijven tot een akkoord te komen.

Overijssel wil niet, maar moet PAS-melders handhaven

Regio Oost

Tegen de eigen zin in is Overijssel begonnen met het handhaven van Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. Dit treft in totaal 26 boerenbedrijven. Met het ministerie lopen gesprekken over financiële compensatie voor deze ondernemers.

Koning verrast boeren met bezoek aan veehouderij

Politiek

Voor de meeste aanwezigen is het een verrassingsbezoek. Ze gaan in Terschuur praten met collega-boeren en tuinders over de stikstofplannen van het kabinet en de toekomst van de sector. Als blijkt dat koning Willem-Alexander ook van de partij is,...

Haagse Oogst-podcast: De stok achter de deur in het landbouwakkoord

Politiek

Redacteuren Peter Smit, Tys Hallema en René Bouwmeester analyseren het Kamerdebat over het advies van Johan Remkes. Landbouwminister Piet Adema stelt de sector centraal, maar de linkse partijen willen een stok achter de deur.

Mogelijk toch toestemming voor kunstmestvervangers

Politiek

Het gebruik van kunstmestvervangers in nitraatgevoelige gebieden wordt mogelijk toch toegestaan. Door de hoge kunstmest- en energieprijzen lijkt in Brussel de stemming te kantelen.

Oppositie geïrriteerd over uitblijven perspectieven voor boeren

Politiek

Net als zijn voorganger Henk Staghouwer moet landbouwminister Piet Adema met concrete voorstellen en regelingen komen waarmee boeren hun bedrijf toekomstbestendig kunnen maken. De linkse partijen en BBB vinden de hoofdlijnenbrief die de bewindsman...

Chaos rond Britse vervanger voor inkomenssteun boeren

Politiek

Het vertrek uit de Europese Unie betekende voor de Britse boeren en tuinders dat ze niet langer konden rekenen op de inkomenssteun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Britse regering beloofde met een gelijkwaardige eigen regeling te...

Kamer debatteert over advies Johan Remkes

Politiek

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met ministers Christianne van der wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (Landbouw) over het stikstofadvies van Johan Remkes. Recente ontwikkelingen beloven wederom een scherp debat.

Raad van State zet streep door bouwvrijstelling

Politiek

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Dat concludeert de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een tussenuitspraak. Dit betekent dat per bouwproject moet worden onderzocht wat de gevolgen...

'Agroreuzen beperken keuzevrijheid boer'

Politiek

De oppositie die boeren voeren tegen de alsmaar verder knellende regelgeving richt zicht voornamelijk op partijen buiten de sector: de politiek, handel en supermarkten.

Overstappers en boeren op kandidatenlijst BBB

Politiek

Op de kandidatenlijsten van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar prijken namen van LTO-bestuurders en voormalige lokale politici van VVD en CDA.

Nederland staat in top 5 voedselverspillers in EU

Economie

Nederland behoort tot de vijf EU-landen die jaarlijks het meeste voedsel verspillen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat ging het in 2020 om 161 kilo per hoofd van de Nederlandse bevolking. Daarvan komt 59 kilo voor rekening van...

FDF biedt Van der Wal alternatief voor stikstofaanpak

Politiek

Farmers Defence Force (FDF) ziet voorlopig af van acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. In plaats daarvan komt de organisatie met een alternatief plan voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Het plan is voorgelegd aan stikstofminister...

CBS: 585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Biologische landbouw

Nederland heeft er in zeven jaar tijd 585 biologische boerenbedrijven bij gekregen. Dit is inclusief de bedrijven die vorig jaar nog deels of geheel in omschakeling waren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ministerie publiceert lijst vanggewassen en winterteelten

Politiek

Het ministerie van LNV heeft de consultatie geopend voor de lijsten met vanggewassen en winterteelten. Deze horen bij maatregelen die betrekking hebben op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Herenboeren verwelkomt collega's die moeten extensiveren

Economie

Herenboeren stelt het concept waarbij burgers financieel participeren in hun eigen voedselproductie open voor boeren die er als ondernemer mee aan de slag willen. Mede-oprichter en bestuurder Geert van der Veer is ambitieus. Hij ziet ruimte voor 350...

Financiële impuls voor groeistrategie Herenboeren

Economie

Herenboeren Nederland ontvangt een financiering van 1 miljoen euro van de Triodos Bank. Daarmee gaat de burgercoöperatie een masterplan ontwikkelen om te groeien naar 350 herenboerderijen in 2030.

Adema zet spoed achter lijst met winterteelten

Politiek

Landbouwminister Piet Adema stelt op korte termijn de lijsten met vanggewassen en winterteelten open voor consultatie. Boeren kunnen daar dan op reageren.

Boeren slaan alarm: 'Piet, het schip is nu zinkende!'

Politiek

Met open vizier, recht voor zijn raap en zonder valse beloftes. Zo staat de kersverse landbouwminister Piet Adema dinsdagavond in Nieuwerbrug aan den Rijn een zaaltje vol boeren te woord. Zijn missie: het verloren vertrouwen van de boeren...

Minister onderzoekt nieuwe maatregelen tegen vogelgriep

Politiek

Met bestaande maatregelen lukt het niet de vogelgriepepidemie onder controle te krijgen. Landbouwminister Piet Adema onderzoekt daarom nieuwe ingrepen die vooral op langere termijn bescherming moeten bieden. Onderdeel daarvan is het in kaart brengen...

Haagse Oogst-podcast: De kritiek van Remkes en de excuses van Van der Wal

Politiek

Redacteuren Peter Smit, Martijn van Rossum en René Bouwmeester blikken in deze Haagse Oogst-podcast terug op een turbulente week voor de landbouwpolitiek. Johan Remkes presenteerde zijn bevindingen en de ChristenUnie schoof oud-voorzitter Piet Adema...

Tweede Kamer wil areaal grasland nauwgezet monitoren

Politiek

De Tweede Kamer wil het areaal grasland veel scherper in de gaten houden dan het kabinet van plan is. Dit om te voorkomen dat door het verlies van de derogatie veel grasland wordt omgezet in bouwland.

Rapport Remkes: de aanbevelingen en kernpunten

Politiek

Johan Remkes brengt met zijn rapport 'Wat wel kan' de menselijke maat terug in de stikstofaanpak. Hij erkent de positie van de boer, maar maant ook tot snelheid bij het reduceren van de stikstofuitstoot. Nieuwe Oogst zet zijn aanbevelingen en de...

Oppositie over Remkes-rapport: van 'nu doorpakken' tot 'voor prullenbak'

Politiek

De linkse oppositie in de Tweede Kamer ziet in het rapport van Johan Remkes een aanmoediging aan het kabinet om snel van start te aan met de stikstofaanpak. De opkoop van piekbelasters moet snel beginnen, stellen GroenLinks, PvdA en PvdD.

Opleving vogelgriep leidt weer tot landelijke ophokplicht pluimvee

Veehouderij

Voor heel Nederland geldt weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten. Dat heeft landbouwminister Piet Adema woensdag bekendgemaakt.

Kamer wil maatregelen tegen datacenters en mega-dc’s

Politiek

De Tweede Kamer wil maatregelen tegen twee grote landschapsvervuilers. Datacenters moeten voldoen aan strengere regels voor water- en energiegebruik. De bouw van grote distributiecentra (dc's) moet worden afgeremd.

TEK-regeling moet energienota mkb drukken

Economie

Het kabinet komt met de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)-regeling voor energie-intensieve midden- en kleinbedrijven (mkb's). Dat heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat gemeld aan de Tweede Kamer.

Verwachtingen hooggespannen voor bevindingen Remkes

Politiek

Johan Remkes komt woensdagmiddag met zijn bevindingen over het stikstofdossier. Vanuit de sector wordt daar met hooggespannen verwachtingen naar uitgekeken.

Akkoord met Brussel over Nationaal Strategisch Plan landbouw

Politiek

Nederland heeft met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Met dit NSP wordt invulling gegeven aan de verduurzaming van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Draagvlak gezocht: onder boeren of onder burgers?

Politiek

Het kabinet zal al het mogelijke doen meer draagvlak te vinden voor het stikstofbeleid, zei de koning in de troonrede. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Kamer waren partijen er als de kippen bij om die opdracht naar het eigen kamp...

Remkes komt 5 oktober met uitkomst stikstofgesprekken

Politiek

Johan Remkes komt op woensdag 5 oktober met zijn bevindingen naar aanleiding van de stikstofgesprekken die hij heeft gevoerd om de stikstofimpasse te doorbreken.

Energieregeling mkb wordt geen 'coronapakket'

Politiek

Het kabinet werkt hard aan een energieregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het steunpakket zal volgens premier Mark Rutte niet de omvang krijgen van de compensatie die voor de coronamaatregelen zijn uitgekeerd.

Biologisch dynamische boeren worden steeds groter

Economie

De gemiddelde grootte van biologisch dynamische bedrijven groeide de afgelopen tien jaar van 44,9 naar 60,3 hectare. Hoewel de sector relatief klein is, zet de groei gestaag door. Dat blijkt uit de Demeter Monitor 2021/2022.

Zwitserland stemt over toekomst intensieve veehouderij

Veehouderij

Zwitsers kunnen aanstaande zondag beslissen over de toekomst van de intensieve veehouderij in het land. Een burgerinitiatief om dit onderwerp te maken van een referendum kreeg voldoende steun.

Glastuinbouw teleurgesteld in uitblijven energiesteun

Politiek

Glastuinbouw Nederland reageert teleurgesteld op het uitblijven van een steunpakket voor de hoge energieprijzen waar het bedrijfsleven mee kampt. Energieminister Rob Jetten werkt wel aan maatregelen, maar hoe die eruit gaan zien is nog onduidelijk.

Deltacommissaris: tempo klimaataanpak moet omhoog

Politiek

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van het Nationaal Deltaprogramma. Nederland moet klimaatadaptief worden met een water- en bodemsysteem als basis.

Troonrede: koning toont begrip voor emoties onder boeren

Politiek

In zijn troonrede heeft koning Willem-Alexander ruim aandacht besteed aan de stikstofaanpak in de landbouw. De koning toonde begrip voor de emoties die leven onder boeren en zei dat het kabinet er alles aan zal doen om een breed draagvlak te creëren...

Warmer klimaat brengt in 2045 71 procent voedselproductie in gevaar

Economie

Europa heeft een zinderend hete en droge zomer achter de rug. Ook elders in de wereld zuchten boeren onder extreem weer. Als de klimaatverandering doorzet, is tegen het jaar 2045 71 procent van de voedselproductie in gevaar, meldt het Britse...

Besluit over verlies derogatie definitief

Politiek

Het Nitraatcomité van de Europese commissie heeft donderdag ingestemd met de nieuwe derogatiebeschikking voor Nederland. Dat betekent dat de derogatie in drie jaar wordt afgebouwd en in 2026 definitief verleden tijd is.

Derogatie kunstmestvervangers laat nog wel even op zich wachten

Politiek

Het duurt nog wel even voordat de Europese Commissie groen licht geeft voor het gebruik van kunstmestvervangers uit dierlijke mest. Nederland zal daarvoor een apart derogatietraject moeten doorlopen. Hierdoor zullen de kosten voor kunstmest en...

Haagse Oogst-podcast: Het niet onverwachte vertrek van Staghouwer

Politiek

Het nieuwe politieke jaar is voor de landbouw met een knal begonnen. Landbouwminister Henk Staghouwer kondigde op de eerste dag na het zomerreces zijn vertrek aan.

Staghouwer kon geen perspectief bieden. Wie wel?

Politiek

Het opstappen van landbouwminister Henk Staghouwer zadelt het kabinet op met een groot probleem. De bewindsman die een toekomstbestendig economisch fundament onder de stikstofaanpak moest leggen, geeft met zijn vertrek die opdracht terug aan de...

Britse boerenbonden eren 'plattelandsvrouw' koningin Elizabeth II

Politiek

Boerenorganisaties in Groot-Brittannië betuigen hun respect aan de donderdag overleden koningin Elizabeth II. De vorstin had een diepe band met het Britse platteland.

ACM ziet terughoudendheid bij ketenafspraken, ondanks versoepelingen

Economie

Boeren, verwerkers, groothandelaren en supermarkten kunnen op grond van recente regels voor de landbouw meer afspraken maken over productie en verkoop van duurzame producten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft voor deze ketenafspraken...

Waterbeheerders: verwachte regen gaat droogte niet verbeteren

Economie

De waterschappen en Rijkswaterstaat verwachten geen structurele verbetering van de aanhoudende droogte, ondanks dat het later in de week gaat regenen. De neerslag zal buiig zijn en het gaat niet overal evenveel regenen.

Rutte: eerst Remkes, dan perspectiefbrief

Politiek

Premier Mark Rutte is niet van plan om na het aftreden van landbouwminister Henk Staghouwer zelf ook op te stappen. Volgens de minister-president was het opstappen van Staghouwer een persoonlijke keuze. Ook vindt hij dat er nu eerst gewacht moet...

Belg Decraene moet Rabobank door landbouwtransitie loodsen

Economie

De Belg Stefaan Decraene wordt de nieuwe topman van de Rabobank. Hij volgt dit najaar Wiebe Draijer op die na twee termijnen terugtreedt.

Staghouwer stapt op, Schouten neemt taken waar

Politiek

Henk Staghouwer (ChristenUnie) is afgetreden als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Staghouwers voorganger Carola Schouten, nu minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, neemt zijn taken voorlopig waar.

Perspectiefbrief Staghouwer loopt vertraging op

Politiek

Het lukt landbouwminister Henk Staghouwer niet om voor Prinsjesdag zijn perspectiefbrief naar de Tweede Kamer te sturen. De bewindsman wil eerst wachten op de bevindingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

LTO Bedrijven neemt belang in Delta Horses BV

Veehouderij

LTO Bedrijven gaat participeren in Delta Horses BV, een bedrijf dat marktleider is op het terrein van stamboekregistratie in de paardenhouderij. Het toetreden van LTO Bedrijven versterkt de ontwikkeling van het digitale dienstenpakket Equis, waarmee...

Agrifirm: 'Politieke afkeer van innovatie is onterecht'

Politiek

Met de huidige beschikbare innovaties is het stikstofreductiedoel van 39 Kton haalbaar. Dat is de voornaamste conclusie in een rapport dat Coöperatie Agrifirm landbouwminister Henk Staghouwer heeft aangeboden voor zijn perspectiefbrief. 'De...

Sector mag meepraten over alternatief voor kritische depositiewaarde

Politiek

Na het tweede gesprek tussen boerenorganisaties en het kabinet lijkt de lucht tussen agrarische sector en politiek enigszins opgeklaard. Pasklare oplossingen voor de grote pijnpunten in het stikstofdossier zijn er niet uit voortgekomen. Wel is...

ChristenUnie: opkoop voor snelweg is 'onverkwikkelijke koehandel'

Politiek

In de Tweede Kamer leven veel vragen over de opkoop van stikstofruimte bij boeren voor de verbreding van de snelweg A12/A27 bij Utrecht. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis omschrijft de handelswijze van het ministerie van Infrastructuur en...

Agractie: kabinet moet nu daden stellen

Politiek

Het stikstofoverleg dat woensdagochtend plaatsvindt, biedt voor het kabinet een kans om 'daden te stellen'. Dat zegt Agractie-voorman Bart Kemp voor aanvang van het overleg.

Boerenorganisaties gaan in gesprek met kabinet

Politiek

Boerenorganisaties gaan woensdag onder leiding van Johan Remkes in gesprek met het kabinet over de stikstofaanpak. De agenda voor het gesprek biedt volgens de partijen voldoende aanknopingspunten om op de uitnodiging van Remkes in te gaan.

Neerslagtekort loopt verder op

Economie

De toegenomen aanvoer van de Rijn heeft in de afgelopen week voor enige verlichting gezorgd in de gevolgen van de droogte. Tot het weekend wordt in Nederland geen regen van betekenis verwacht en loopt het neerslagtekort op.

Aanvraag voorschot GLB-betalingen weer mogelijk in september

Economie

Boeren en tuinders die in 2022 betalingsrechten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ontvangen, kunnen een voorschot aanvragen. Boeren die nog geen voorschot hadden aangevraagd door de hoge kosten van voer, energie en kunstmest, kunnen dit...

Boerenorganisaties stellen voorwaarden aan tweede stikstofgesprek met Remkes

Politiek

Voordat boerenorganisaties ingaan op een uitnodiging voor een tweede gesprek met Johan Remkes en het kabinet, moeten er oplossing op tafel komen voor de vier grote bezwaren die er zijn tegen de stikstofplannen.

Caroline van der Plas (BBB) ijverigste Kamerlid

Politiek

Aan de vooravond van het nieuwe parlementaire jaar is BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas uitgeroepen tot ijverigste Tweede Kamerlid. De verkiezing wordt georganiseerd door opiniemagazine HP/De Tijd.

Kritiek op verhandelen stikstofruimte

Politiek

Juristen uiten in NRC kritiek op de vrije handel in stikstofruimte. Volgens de krant zijn er sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 honderden transacties gesloten op de commerciële stikstofmarkt.

'Overheid weet wel raad met stikstofruimte'

Politiek

De belofte van het kabinet dat legalisering van de PAS-melders nu echt de hoogste prioriteit krijgt, heb ik meermaals opgeschreven. Het ligt juridisch ongelooflijk complex en dan moet de stikstofruimte ook nog gevonden worden. Ik ben de tel kwijt...

Kamervragen VVD en CDA over opkoopregeling

Politiek

VVD en CDA willen van stikstofminister Christianne van der Wal weten hoe het ervoor staat met de vrijwillige opkoopregeling voor de veehouderij. Dat vragen ze haar naar aanleiding van bezwaren van de Europese Commissie tegen dit onderdeel van de...

Krimp of opkoop acht boerderijen voor verbreding A27 en A12

Politiek

Om verbreding van de snelwegen A12 en A27 bij Utrecht mogelijk te maken, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stikstofruimte gekocht van acht boerenbedrijven.

Neerslagtekort neemt vermoedelijk nog toe

Economie

Ondanks de gevallen neerslag zijn de effecten van de droogte steeds meer zichtbaar. Het neerslagtekort is in de afgelopen dagen gestabiliseerd, maar zal naar verwachting weer toenemen door het uitblijven van regen. Dat meldt het De Landelijke...

Tweede Kamer debatteert over stikstofuitspraken Hoekstra

Politiek

De Tweede Kamer komt vandaag terug van het zomerreces om met Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken en CDA-leider, te debatteren over zijn uitspraken over het stikstofbeleid.

Initiatiefgroep wil meer regie overheid voor boerenperspectief

Politiek

Om boeren in transitie perspectief te bieden, moet de overheid actief ingrijpen in de voedselmarkt. Dit kan door supermarkten en verwerkers een verplichte afname van duurzaam geproduceerd voedsel op te leggen. Dit is een van de adviezen van...

Agrifirm gaat wel in gesprek met Remkes

Politiek

Agrifirm sluit zich donderdag wel aan bij het gesprek dat stikstofbemiddelaar Johan Remkes voert met andere ketenparters. Namens de coöperatie gaan ceo Dick Hordijk en cfo Margret Kleinsman erheen.

Na Nieuw-Zeeland wil ook Australië op EU-markt

Economie

De oorlog in Oekraïne doet landen inzien dat de wereldhandel baat heeft bij handelsakkoorden. Onlangs sloot de EU een deal met Nieuw-Zeeland en die met Australië is aanstaande. Dat land zal zijn grote landbouwsector op de onderhandelingstafel leggen.

Flexibiliteit moet sector in stikstofaanpak gunstig stemmen

Politiek

Het kabinet wil de stikstofaanpak versnellen door 750 miljoen euro uit het transitiefonds naar voren te halen. De regering wil daarmee snel de eerste stikstofwinst behalen. Het legaliseren van de PAS-melders moet bij de herverdeling daarvan...

CDA Agronetwerk ziet 'doorbraak' omtrent KDW

Politiek

Het CDA Agronetwerk concludeert uit de Kamerbrief van vrijdag over de versnelling van de stikstofaanpak dat het belang van de kritische depositiewaarde (KDW) daarin naar de achtergrond verdwijnt. Wel is er onvrede over de wijze waarop belangrijke...

NAJK positief over aanpassingen in stikstofaanpak

Politiek

NAJK is positief over de openingen die in de Kamerbrief van vrijdag over de stikstofaanpak gegeven worden. Zo krijgt legalisering van PAS-melders urgentie, krijgt de ecologische autoriteit inhoud, gaat het beruchte kaartje van tafel en worden er...

LTO: lichtpuntjes in Kamerbrief, maar kabinet is er nog niet

Politiek

LTO Nederland is positief gestemd over de spoedige legalisering van de PAS-melders die vrijdag is aangekondigd door het kabinet. De belangenorganisatie ziet in de Kamerbrief over een versnelling van de stikstofaanpak nog geen reden om met...

Provincies: al dit jaar stikstofreductie mogelijk

Politiek

De versnelling in de stikstofaanpak die het kabinet vrijdag heeft aangekondigd kan al dit en volgend jaar leiden tot een reductie van de stikstofuitstoot. Dat meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een reactie op de planen van de ministers...

Roep om politiek ingrijpen in voedselmarkten

Economie

De oproep om een einde te maken aan speculatie met landbouwproducten klinkt steeds luider. Na alarmsignalen van ngo's over de stijgende voedselprijzen in ontwikkelingslanden, begint nu ook de politiek zich te roeren.

Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

Veehouderij

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee gedeeltelijk in te trekken in een aantal regio’s waar dat verantwoord wordt geacht. Het gaat om de regio’s Maas en Waal, West Brabant en Midden Limburg,...

Staghouwer voorziet grote aanpassingen in derogatie

Politiek

De nieuwe derogatie waar zoveel Nederlandse boeren op wachten zal ‘significant’ anders zijn dan de vorige. Die verwachting meldt landbouwminister Henk Staghouwer aan de Tweede Kamer.

Ministers nuanceren belang bekritiseerde reductiekaart

Politiek

Aan het door boeren zwaar bekritiseerde landkaart met reductiedoelen kunnen geen conclusies worden verbonden over individuele boerenbedrijven. Dat schrijven stikstofminister Christianne van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer in een vrijdag...

Kabinet versnelt uitgaven voor stikstofaanpak

Politiek

Met het naar voren halen van ruim 750 miljoen euro uit het transitiefonds wil het kabinet de stikstofaanpak versnellen. Een groot deel wordt uitgetrokken om de PAS-melders aan een vergunning te helpen.

Consultatie ontwerp zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn geopend

Politiek

De online consultatie voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is geopend. Hier kunnen belanghebbenden tot 12 augustus reageren op de voornemens van het kabinet om de waterkwaliteit te verbeteren.

Prijsstijging voedsel sinds 1976 niet zo hoog als nu

Economie

Consumenten betaalden in juni 2022 gemiddeld ruim 11 procent meer voor voedingsmiddelen dan een jaar eerder. De prijsstijging van voedingsmiddelen was daarmee hoger dan de algemene prijsstijging van goederen en diensten van 8,6 procent. Dit meldt...

Eerste Kamer stemt in met handelsovereenkomst Ceta

Politiek

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, beter bekend als Ceta. Uiteindelijk stemden 40 senatoren voor en 35 tegen.

6 procent meer eiwitareaal in EU door ontheffing

Politiek

Het areaal eiwitgewassen in de EU groeit dit jaar naar verwachting met 6 procent, oftewel 2,2 miljoen hectare. Oorzaak is de ontheffing die Brussel verleende voor het inzaaien van braakliggend land. Dat blijkt uit de zomerupdate voor de agrarische...

Alternatieve stikstofberekening komt uit op minder reductie

Politiek

De stikstofreductiedoelen zouden een stuk lager kunnen zijn als rekening wordt gehouden met de effecten van klimaatmaatregelen. Dat zou blijken uit niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie van Financiën, waarover NRC bericht.

Vijf boeren en een gasleiding van 10 kilometer

Algemeen

Vanaf september stroomt biogas van vijf boerenerven naar de stoomketel van ForFarmers en de verwarming van Royal GD in Deventer. Het is de finale van een project waarbij vijf melkveehouders hun nek ver uitstaken. 'Met deze bijdrage aan de...

Waterkwaliteit bij deel derogatiebedrijven verslechterd

Veehouderij

Bij derogatiebedrijven in het zuidelijke en oostelijke deel van de zandgebieden en de lössregio is de waterkwaliteit onvoldoende. Dat blijkt uit een RIVM-rapport dat landbouwminister Henk Staghouwer donderdag publiceerde.

Opgepakte boerenzoon Jouke maakt het goed

Algemeen

Boerenzoon Jouke die werd opgepakt en vrijgelaten na een boerenprotest bij Heerenveen maakt het goed. Dat heeft advocaat Robert Snorn van de familie laten weten aan het ANP. Voor zijn aanhouding werd de jongen in de trekkercabine beschoten door de...

Nederland in EU grootste importeur Braziliaanse landbouw

Economie

Van alle EU-landen haalde Nederland in 2021 de meeste landbouwgoederen rechtstreeks uit Brazilië. De Braziliaanse landbouwexport is de laatste jaren fors gegroeid. Inmiddels is het land de derde landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten...

Voeding werd in juni weer flink duurder

Economie

De prijzen van voeding zijn in juni verder gestegen. Voedingsmiddelen waren 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was dat 9,1 procent. Met name de prijsontwikkelingen van zuivelproducten en vlees hadden een verhogend effect op de inflatie.

LTO gaat niet in gesprek met bemiddelaar Remkes

Politiek

LTO gaat niet in gesprek met Johan Remkes als het kabinet vasthoudt aan de voorwaarden voor zijn bemiddelingspoging in het boerenprotest. Dat heeft de land- en tuinbouworganisatie laten weten.

Tweede Kamer nog niet klaar met invulling stikstofbeleid

Politiek

Het kabinet kan verder met het uitwerken van het stikstofbeleid. Wel vraagt de Tweede Kamer in twintig moties om bijsturing. Over de geringe aandacht voor het economische perspectief voor boeren, bestaat grote onvrede.

LTO schuift Elbert Dijkgraaf naar voren als bemiddelaar

Politiek

LTO Nederland ziet in voormalig SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf een geschikte kandidaat om te bemiddelen in de impasse die is ontstaan tussen de landbouwsector en de politiek.

EU en Nieuw-Zeeland sluiten 'groen' handelsakkoord

Politiek

De Europese Unie en Nieuw-Zeeland hebben een 'historisch' handelsakkoord gesloten. De deal is de eerste die voldoet aan de Europese ambitie om handel te drijven volgens 'groene' normen.

Deel Kamer steunt voorstel Veerman voor bemiddelaar

Politiek

Een deel van de Tweede Kamer steunt het voorstel van oud-landbouwminister Cees Veerman voor een bemiddelaar om de impasse tussen kabinet en boeren te doorbreken. Dat is een van de uitkomsten van het Kamerdebat over de boerenprotesten met premier...

Haagse Oogst-podcast: Boerenprotest gevoed door ontbreken van perspectief

Politiek

De Tweede Kamer heeft deze week een groot aantal moties aangenomen gericht op bijsturing van de stikstofaanpak. Zo vragen partijen onder meer om een sociaaleconomische afweging van het beleid.

Staghouwer: sommige acties gaan 'duidelijke grens' over

Politiek

Landbouwminister Henk Staghouwer ziet dat bepaalde boerenacties 'een duidelijke grens' over gaan. Dat laat hij weten na weer een protestdag vol wilde acties van boeren.