Peter Smit

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Politiek & Economie. Hij volgt de politiek, economie en afzetketen van agrarische producten.

Contact

Artikelen door Peter Smit

Transporteurs en monteurs uitgezonderd van avondklok

Politiek

Het vervoer van land- en tuinbouwproducten en vee in de avonduren kan ondanks de invoering van een avondklok gewoon doorgaan. Ook storingsmonteurs kunnen de weg op. Het kabinet maakt een uitzondering voor mensen die in de avonduren voor hun werk de...

Natuurvergunning blijft in stand bij voldoende maatregelen

Politiek

Provinciebesturen hoeven een natuurvergunning niet in te trekken als ze kiezen voor andere maatregelen die verslechtering van de natuur kunnen voorkomen. Daarbij kan worden gedacht aan een programma of maatregelenpakket dat is gericht op reductie...

Raad van State eist betere berekening depositie snelwegen

Politiek

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet beter motiveren dat de berekeningen van de stikstofuitstoot van een doorgetrokken en verlengde A15 volledig zijn. De Raad van State (RvS) is kritisch op het gebruikte rekenmodel.

Problemen bij vervoer zuivel en vlees van en naar VK

Economie

Het gaat aan zowel Britse als Nederlandse zijde mis met de in- en uitvoer van dierlijke producten, zoals vlees, vis en melkproducten. Dat signaleert evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek. Er ontstaan vertragingen met...

LTO Academie start training 'Grip op je bedrijf'

Algemeen

Onder de noemer 'Grip op je bedrijf' start de LTO Academie binnenkort met een eerste opleidingsprogramma voor boeren en tuinders. 'Steeds meer partijen oefenen invloed uit op het bedrijf. Doel van dit ontwikkelingstraject is om agrarisch ondernemers...

Boeren en supermarkten streven naar akkoord op 1 april

Economie

Het overleg over het verdienvermogen van boeren en tuinders dat deze week plaatsvond, krijgt een vervolg. Doel van betrokken partijen is om voor 1 april met concrete oplossingen te komen.

Politiek wil minister van Ruimtelijke Ordening terug

Algemeen

De kans dat er na de verkiezingen weer een minister komt voor Ruimtelijke Ordening is aanzienlijk. De roep om meer overheidsregie op de herindeling van Nederland klinkt in veel verkiezingsprogramma's.

5 vragen over registratie- en kentekenplicht voor trekkers

Algemeen

Sinds de start van het nieuwe jaar geldt voor bepaalde trekkers een registratie- en kentekenplicht. Ook als uw trekker er niet onder valt, is het soms toch verstandig een registratie aan te vragen.

Kabinet Rutte III vergadert over eigen voortbestaan

Politiek

Update - Het kabinet is vrijdagmorgen bijeengekomen voor de vergadering van de ministerraad waarin wordt besloten of de regering kan aanblijven. De druk op premier Mark Rutte om op te stappen, is de afgelopen dagen fors toegenomen.

Wonen in landelijk gebied in trek

Algemeen

Wonen op het platteland is in trek. In 2020 zocht bijna 10 procent van de Randstedelijke kopers een woning in de acht niet-westelijke provincies. Dat blijkt uit de jongste woningmarktanalyse van makelaarsvereniging NVM.

India stelt omstreden landbouwhervormingen uit

Politiek

Het hooggerechtshof in India heeft de invoering van een grote landbouwhervorming tegengehouden. Boeren in het land protesteren al weken tegen de plannen.

5 trends in de land- en tuinbouw voor 2021

Algemeen

Ontwikkelingen binnen en buiten de sector hebben invloed op de bedrijfsvoering van boer en tuinder. Nieuwe Oogst distilleert daaruit de vijf belangrijkste trends om rekening mee te houden.

‘Brexit-deal is rond, tijd om bladzijde om te slaan’

Politiek

Update - De Europese Unie en Groot-Brittannië zijn eruit. De onderhandelaars hebben volgens EC-voorzitter Ursula von der Leyen een ‘eerlijk en gebalanceerd’ akkoord bereikt.

Duurzame boerderijwinkels willen af van btw

Multifunctionele landbouw

Een groep van 250 boeren en tuinders met boerderijwinkels willen af van het btw-tarief op duurzame landbouwproducten. Ze roepen landbouwminister Carola Schouten op deze te schrappen.

Brexitdeal lijkt er nu echt te komen

Politiek

Onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk zijn dicht bij een akkoord over hun handelsrelatie na 1 januari. Britse media meldden dat premier Boris Johnson donderdag het akkoord zal aankondigen.

Nog te veel barrières bij financiering landbouwtransitie

Politiek

Boeren en tuinders die de omslag naar een duurzamer bedrijfsmodel willen maken, krijgen de financiering daarvan moeilijk rond. Banken zien een dergelijke omschakeling vaak nog als te risicovol.

Polen gaat buitenlandse inkomens belasten

Algemeen

Polen heft de belastingvrijstelling op voor landgenoten die in het buitenland werken. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt door de maatregel veel vragen van boeren en tuinders die Polen in dienst hebben.

Innovatie en reststromen centraal in Nationale Eiwitstrategie

Politiek

Nederland en de Europese Unie moet in de komende 5 tot 10 jaar meer zelfvoorzienend worden op het gebied van nieuwe en plantaardige eiwitten. Deze moeten duurzaam geproduceerd worden en bijdragen aan de gezondheid van consumenten en dieren in de...

Biografie Pierre Lardinois toont historie EU-landbouwbeleid

Algemeen

Pierre Lardinois (1924-1987) wijdde zijn leven aan de landbouw. Deze eerste zin in de biografie over de Limburgse (Noorbeek) politicus tekent de man die zich opwerkte van landbouwconsulent tot Eurocommissaris.

Klokt tikt weg voor brexitdeal

Algemeen

De tijd voor het bereiken van een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is bijna op. De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft tegen het Europees Parlement gezegd dat 'het moment van de waarheid' is...

Boereninkomen krijgt tik door coronacrisis

Economie

Het gemiddelde inkomen uit land- en tuinbouwbedrijven in 2020 wordt geraamd op 54.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is bijna 20.000 euro lager dan het gemiddelde in het goede landbouwjaar 2019. De daling wordt grotendeels veroorzaakt...

Sjaak van der Tak op lijst invloedrijkste Nederlanders

Algemeen

Aankomend LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak is opgenomen in de Volkskrant-lijst met de tweehonderd invloedrijkste Nederlanders. Van der Tak is nieuwkomer op de lijst en staat op positie 111.

Problemen rond arbeidsmigranten voor volgend kabinet

Algemeen

Een volgend kabinet moet besluiten nemen over oplossingen voor de grote problemen die spelen rond arbeidsmigranten. Met sommige adviezen hierover, van een team onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer, kan dit kabinet nu wel al aan de slag.

Farmer Friendly is pleister op zieke prijsketen

Politiek

Het verdienmodel in de voedselketen is ziek. De excessen die hiervan het gevolg zijn worden door de coronacrisis blootgelegd. Het Farmer Friendly-initiatief van de Farmers Defence Force is slechts een pleister voor een patiënt die eigenlijk een...

Forse aanscherping mestregels

Algemeen

Als gevolg van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn worden per 1 januari 2021 een flink aantal regels voor bemesting aangescherpt. Zo gaat onder meer de stikstofgebruiksnorm omlaag en moeten mesttransporten digitaal aangemeld worden, meldt DLV...

Stikstofreductie staat straks in de wet, maar hoe is nog de vraag

Politiek

Het stikstofakkoord dat deze week is gesloten, verhoogt de stikstofreductie naar 50 procent in 2035. Dat doel is straks wettelijk vastgelegd, de bronmaatregelen om dat te halen niet. De overheid houdt met een valuatiemoment in 2025 wel druk op de...

Boer steeds vaker energieproducent

Multifunctionele landbouw

Steeds meer boeren en tuinders doen aan huisverkoop of leveren zonder tussenkomst van de handel aan de retail. Ook zijn steeds meer boeren en tuinders energieproducent. Dat blijkt uit de resultaten van de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor...

Stikstofakkoord wordt met veel tegenzin geslikt

Politiek

De SP verleent met de nodige tegenzin medewerking aan een akkoord over de Stikstofwet van landbouwminister Carola Schouten. Ook de VVD en SGP stemmen in, omdat dat nu eenmaal noodzakelijk is.

Reductiedoelen stikstofakkoord vallen zwaar

Politiek

Vanuit de land- en tuinbouworganisaties wordt kritisch gereageerd op de hogere reductiedoelen in het stikstofakkoord. Die sprak het kabinet woensdag af met een deel van de oppositie. Volgens LTO Nederland koerst het kabinet hiermee op gedwongen...

Kabinet sluit stikstofakkoord met deel oppositie

Politiek

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over de Stikstofwet die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Het ambitieniveau voor de stikstofreductie wordt daarin opgeschroefd en er is een toezegging dat de...

Kamer wil onderzoek naar verzekerbaarheid zonnepanelen

Politiek

De Tweede Kamer wil dat het kabinet een onafhankelijk onderzoek laat verrichten naar de verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken. Volgens CDA en VVD komen projecten niet van de grond door te hoge verzekeringspremies en wordt hierdoor de...

Regering vraagt advies over inrichting landelijk gebied

Politiek

Het kabinet roept een Studiegroep Ruimtelijke inrichting in het leven. Deze moet adviseren over de inrichting van het landelijk gebied, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten: geen nertsen meer op houderijen in Nederland

Veehouderij

De laatste nertsen in Nederland zijn geruimd of gepelsd. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten gezegd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een debat met Tweede Kamer.

PAS-melders krijgen langer de tijd om gegevens aan te leveren

Politiek

PAS-melders werden in november verzocht om gegevens bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan te leveren, zodat zij alsnog een natuurvergunning kunnen krijgen. Op verzoek van onder meer LTO Nederland krijgen deze ondernemers meer tijd om de...

Protesten Duitse boeren houden aan

Economie

Het pleidooi van Lidl voor een topoverleg over de prijzen die boeren ontvangen, heeft geen einde kunnen maken aan de boerenprotesten in Duitsland.

Lidl wil voedselprijzen-top na Duitse boerenprotesten

Algemeen

De topman van de Duitse discounter Lidl wil een conferentie organiseren over voedselprijzen in Duitsland. De geste komt na dagenlange boerenprotesten bij distributiecentra van de supermarktketen.

NVWA-tarieven stijgen volgend jaar maximaal 1,7 procent

Politiek

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in rekening brengt bij boeren en tuinders gaan per 1 januari 2021 maximaal 1,7 procent omhoog.

Provincies en gemeenten kunnen stikstofnorm niet ophogen

Politiek

Gemeenten en provincies kunnen onder de nieuwe Stikstofwet geen strengere aanvullende omgevingswaarden vaststellen. In de nieuwe Stikstofwet komt enkel een nationale doelstelling.

Drie universiteiten zetten zwaar in op mondiale vraagstukken

Algemeen

Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht gaan samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ze investeren de komende acht jaar 100 miljoen euro in gezamenlijke projecten om 'mondiale...

Kamer stemt in met innovatiegezant VVD

Politiek

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van de VVD om voor de agrarische sector een innovatiegezant te benoemen. Deze moet ervoor zorgen dat beloftevolle technische ontwikkelingen sneller hun weg vinden naar de boerenpraktijk.

Klandizie boerderijwinkels en erfverkopers verdubbeld

Multifunctionele landbouw

Het aantal huishoudens dat inkopen doet bij boeren, telers of kwekers is sinds de coronacrisis verdubbeld. Bijna een op de vijf huishoudens heeft dit jaar weleens rechtstreeks bij de producent gekocht. Dat blijkt woensdag uit gegevens van...

Kamer stemt in met einde nertsenhouderij

Veehouderij

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de nertsenhouderij in Nederland. Ook wil een meerderheid in het parlement dat de nadeelcompensatie die de bedrijven ontvangen wordt gekort met 20 procent.

Minister Van Nieuwenhuizen reikt eerste trekkerkenteken uit

Mechanisatie

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de eerste kentekenplaat voor (land)bouwvoertuigen uitgereikt. De symbolische overhandiging vond vrijdag al plaats.

Vogelaar hoopt dat rust weerkeert bij Forum voor Democratie

Politiek

Forum voor Democratie (FvD) verkeert in zwaar weer. Na de botsing met voormalig lijsttrekker Thierry Baudet lijkt een scheuring in de partij onvermijdelijk. Jan Cees Vogelaar, nummer negen op de kandidatenlijst en beoogd landbouwwoordvoerder, ziet...

Unilever en Nestlé waarschuwen voor Brits voedseltekort

Algemeen

Door de coronapandemie en de vraag naar producten voor kerst is er capaciteitstekort ontstaan in Britse magazijnen. Daarvoor waarschuwen voedselproducenten, zoals het Britse Unilever en het Zwitserse Nestlé en brancheverenigingen. Ze vrezen dat de...

Copa-Cogeca: 'Tweede coronagolf treft verzwakte sectoren'

Economie

De tweede coronagolf brengt extra schade toe aan sectoren die nog kampen met de gevolgen van de eerste lockdown. Boerenorganisatie Copa-Cogeca vraagt de Europese Commissie die bedrijven alsnog te steunen.

Webinar over adviezen aanjaagteam arbeidsmigranten

Economie

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten kwam onlangs met adviezen om de positie van buitenlandse werknemers te verbeteren. Over de gevolgen daarvan organiseren de werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw een webinar.

Tijdens het begrotingsdebat gaat het nauwelijks over geld

Politiek

Over de verdeling van de budgetten is nauwelijks gesproken tijdens het begrotingsdebat voor het landbouw- en natuurbeleid in 2021. Partijen gebruikten hun spreektijd om eigen accenten te zetten op het beleid van minister Carola Schouten of om de...

Liveblog: Schouten gaat in op vragen Tweede Kamer

Politiek

Tijdens de tweede termijn van het debat over de landbouwbegroting voor 2021 gaat minister Carola schouten (LNV) woensdagavond in op de vragen die haar dinsdag in de eerste termijn zijn gesteld door de landbouwwoordvoerders van de verschillende...

Onvrede leidt tot nieuw protocol voor leidingwerk

Algemeen

LTO Nederland lanceert een nieuw veldprotocol voor boeren en tuinders die te maken krijgen met leidingwerkzaamheden op hun land. Een belangrijke voorwaarde daarin is dat vooraf het tracé van de leidingen wordt vastgesteld.

Kleine meerderheid voorstander van vleestaks

Veehouderij

Meer dan de helft van de inwoners van Nederland, Duitsland en Frankrijk (55 procent) is bereid iets meer voor vlees willen betalen. Dat geld moet dan wel worden besteed aan natuurherstel, boeren helpen te verduurzamen, groenten en fruit goedkoper en...

Hoogleraar Rob de Wijk: 'Agrosector is strategisch middel tegen China'

Economie

Het debat over de agrosector verengt zich tot een discussie over stikstof en aantallen dieren. Het kabinet verliest uit het oog hoe belangrijk de sector voor Nederland is. 'Geneuzel over punten komma's', zegt Rob de Wijk, hoogleraar aan de...

LTO: 'Kabinet wil voor dubbeltje op de eerste rang'

Politiek

De Tweede Kamer debatteert volgende week dinsdag en woensdag over de begroting voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. LTO Nederland roept op om te investeren in de juiste omstandigheden voor voldoende, veilig en goed voedsel en een gezonde...

Kinderen helpen Schouten bij bosaanplant

Akker- & Tuinbouw

Alle kinderen op de basisschool gaan een boom planten. Dat heeft LNV-minister Carola Schouten afgesproken met de provincies. Die aanplant maakt onderdeel uit van hun bossenstrategie om er de komende tien jaar 37.000 hectare bos bij te krijgen.

Vraag en aanbod duurzaam voedsel fors toegenomen

Economie

De verkopen van duurzaam geproduceerd voedsel zijn in 2019 met 18 procent gestegen naar 7,7 miljard euro. Het nieuwe Planet Proof-keurmerk gaf de verkopen een stevige impuls. Het marktaandeel van duurzaam voedsel kwam vorig jaar uit op 14 procent...

Nieuw Aziatisch handelsblok beklonken

Economie

Vijftien landen in Azië en de Stille Oceaan hebben tijdens de virtuele top van Asean, de Aziatische landenbond, een belangrijke handelsovereenkomst getekend. Dit Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) heeft tot doel een gigantische...

Van der Tak: 'Er is een route vooruit, geef ons de tijd'

Politiek

Financieel gezonde bedrijven, verantwoord ondernemerschap en maatschappelijk draagvlak staan bij de 64-jarige Sjaak van der Tak hoog in het vaandel. Met de ambitie en drive van een jongeman start hij op 1 januari 2021 als voorzitter van LTO...

China en EU sluiten deal over streekproducten

Economie

De Europese Unie heeft met China afspraken gemaakt over de beschermde status van allerlei lokale en regionale voedselspecialiteiten. Het gaat om onder meer jenever uit Nederland, ham uit Italië en kaas uit Denemarken.

Timmermans doet dringend beroep op landbouwsector

Politiek

Eurocommissaris Frans Timmermans doet een dringend beroep op boeren en tuinders om mee te doen met de Green Deal. Zonder steun van de sector komt het slagen van het Europese klimaatplan in gevaar, vreest hij.

Denk via enquête mee over servicegericht nieuw GLB

Algemeen

Eenvoudig aanvragen, direct inzicht in wat het oplevert en geen kortingen en bezwaren meer. Dat is de insteek voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wil via een enquête inzicht krijgen in...

De Jonge vindt sneller sluiten nertsenhouderijen niet nodig

Veehouderij

Het kabinet is niet van plan het einde van de nertsenhouderij in Nederland nog verder te bespoedigen. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdag 10 november tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Brits Hogerhuis verwerpt omstreden brexitwet Johnson

Economie

Het Britse Hogerhuis heeft maandag 9 november de omstreden brexitwet van premier Boris Johnson verworpen. Althans, de delen die indruisen tegen het internationaal recht. Het gaat vooral over afspraken over Noord-Ierland die Londen en de Europese...

Laura Bromet hoog op kandidatenlijst GroenLinks

Politiek

Landbouwwoordvoerder Laura Bromet van GroenLinks staat hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Op de lijst die maandagavond 9 november bekend werd gemaakt neemt zij de vierde plaats in.

Boer en journalist maken film over lobby tegen glyfosaat

Algemeen

Onderzoeksjournalist Hidde Boersma en akkerbouwer Michel van Andel starten een crowdfundingsactie voor het maken van een documentaire over glyfosaat. In de film volgen de makers het spoor van de lobby die het voor boeren belangrijke middel wil...

Voorzichtig herstel van vertrouwen boeren en tuinders

Economie

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun eigen onderneming is in het derde kwartaal van 2020 voorzichtig hersteld. Hiermee wordt de positieve lijn uit het tweede kwartaal voortgezet na een dieptepunt in het eerste kwartaal.

VVD zet in op innovatieve en emissiearme landbouw

Politiek

De VVD beschouwt de landbouw van strategische waarde voor Nederland en Europa. De partij wil volop inzetten op innovatie om de sector in balans te brengen met de natuur en de omgeving. Voor een eerlijke verdeling van de beschikbare ruimte is volgens...

Nog veel open eindjes bij uitwerking mestbeleid

Politiek

Voordat het daadwerkelijk tot een nieuw en eenvoudiger mestbeleid komt, moet landbouwminister Carola Schouten nog veel losse eindjes aan elkaar knopen. Tijdens een overleg met de Tweede Kamer zegde de bewindsvrouw een impactanalyse toe. Die moet...

Tweede Kamer debatteert over mestbeleid Schouten

Politiek

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag met landbouwminister Carola Schouten over haar voorstellen voor een nieuw mestbeleid. LTO Nederland vindt dat de minister te veel inzet op generieke maatregelen.

PvdA wil 'goedgevuld transitiefonds' voor landbouw

Politiek

De PvdA zet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 in op een omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. De partij wil daarvoor een 'goedgevuld transitiefonds' creëren waaruit boeren die met duurzame landbouwmethodes werken, worden gesteund.

Blijft het GLB wel interessant genoeg voor de boer?

Politiek

Het Europees Parlement zette vorige week een rem op de groene ambities van de Europese Commissie. In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft het boereninkomen de hoogste prioriteit. Ook de Europese landbouwministers zijn het eens...

CDA wil strategische waarde agrarische sector beschermen

Politiek

De strategische waarde die de agrarische sector heeft voor Nederland dient te worden beschermd. Daarvoor pleit het CDA in het vrijdagmiddag gepresenteerde verkiezingsprogramma.

Eline Vedder (CDA): 'Avontuur begon met confrontatie met Van Dam'

Algemeen

Haar politieke vuur werd vier jaar geleden aangewakkerd tijdens een bijeenkomst met voormalig staatssecretaris Martijn van Dam (LNV) over fosfaatrechten. In een emotioneel betoog sprak ze hem aan over de gevolgen van die maatregel voor...

Ongemak bij Rob Jetten na ziekenbezoek van boeren

Politiek

D66-fractievoorzitter Rob Jetten heeft een ongemakkelijk gevoel overgehouden aan een bezoek van vijf leden van Farmers Defence Force (FDF) op dinsdagavond 27 oktober. Ze brachten een voedselpakket aan Jetten, die in quarantaine verblijft omdat hij...

Enquête: wetenschap bepalend voor gebruik gewasbescherming

Politiek

Nederlanders vinden dat de wetenschap moet bepalen welke gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn. Dit moet niet worden overgelaten aan politici. Dat blijkt uit een representatieve peiling van LTO Nederland onder 1.560 mensen, verspreid over de...

Jaco Geurts en Eline Vedder op concept-kandidatenlijst CDA

Politiek

Jaco Geurts maakt een grote kans om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw te worden gekozen tot Kamerlid. Zijn partij CDA heeft hem op de concept-kandidatenlijst op een verkiesbare elfde plaats gezet. Melkveehouder Eline Vedder staat op...

NAJK tevreden met steun vanuit Europees Parlement in GLB

Politiek

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is tevreden met de aandacht voor jonge boeren in het akkoord dat het Europees Parlement vorige week bereikte over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Zekerheid boereninkomen staat bovenaan in nieuw GLB

Politiek

Verduurzamen is goed, maar mag niet ten koste gaan van het boereninkomen. Dat is de strekking van de compromissen die deze week in Brussel en Luxemburg werden gesloten over het Europees landbouwbeleid voor de komende jaren. Zowel de lidstaten als...

Rekening coronamaatregelen ligt vaak bij ondernemer

Algemeen

De coronacrisis drukt zijn stempel op land- en tuinbouwbedrijven. Verschillende steunpakketten van de overheid helpen ondernemers in een aantal – niet alle – sectoren om de ergste problemen op te vangen. Het blijkt ook dat niet alle gevolgen van de...

Europees Parlement zwakt groene ambities af

Politiek

Update -Bij stemmingen in het Europees Parlement zijn de aanvankelijk hoge ambities op het gebied van verduurzaming van de landbouw afgezwakt. Zowel de lidstaten als het parlement lieten deze week blijken dat een solide boereninkomen de hoogste...

Benaming vegaburger en sojaworst mag blijven

Politiek

Vegaworsten, sojaburgers en kaasalternatieven mogen van het Europees Parlement op het menu blijven staan. Het parlement stemde in Brussel tegen voorstellen om het gebruik van vleesbenamingen voor plantaardige producten af te schaffen omdat ze te...

LTO noemt EU-akkoord stap in goede richting

Politiek

Het akkoord tussen de EU-lidstaten over de richting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is volgens LTO Nederland een stap in de goede richting. Voor de belangenorganisatie is het vooral belangrijk dat het GLB een inkomensvangnet blijft...

Kringloopvoucher helpt boer en tuinder op weg

Algemeen

Om boeren en tuinders op weg te helpen in de transitie naar kringlooplandbouw en aanverwante sectorontwikkelingen, introduceert landbouwminister Carola Schouten een adviesvoucher. Daarmee kan een ondernemer individueel of in studieclubverband advies...

Akkoord over 'mijlpaal' in Europees landbouwbeleid

Politiek

De EU-landbouwministers hebben dinsdagavond 20 oktober een akkoord bereikt over ingrijpende veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Onderdeel van de stelselverandering zijn onder meer de invoering van de verplichte ecoregelingen.

Biobeurs 2021 wordt online kennisweek

Biologische landbouw

De Biobeurs 2021 schakelt in verband met de coronamaatregelen om naar een online event. Vanaf 18 tot en met 22 januari vindt daarom de BioKennisWeek plaats.

Prijsmonitor versterkt positie boer niet

Economie

Vanuit de land- en tuinbouw is terecht teleurgesteld gereageerd op de Agro-Nutri Monitor. Het instrument dat volgens landbouwminister Carola Schouten de positie van de boer in de keten moet versterken, geeft een te beperkt inzicht in het...

Oplaaiende coronapandemie in alle sectoren voelbaar

Economie

De oplaaiende coronapandemie stelt ondernemers in de hele land- en tuinbouw voor grote problemen en uitdagingen. Quarantaineregels zorgen voor personeelstekorten en door de tweede horecasluiting raakt marktherstel verder uit beeld.

Akkoord Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in de maak

Politiek

De Europese fracties van de Europese Volkspartij (EVP), Socialisten en Democraten (S&D) en Renew Europe (liberalen) hebben een compromis gesloten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie.

NCTV: 'Boze burgers sluiten zich aan bij boerenprotesten'

Politiek

Groepen boze burgers zoeken aansluiting bij onder meer de boerenprotesten. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg in een donderdag verschenen rapport over het dreigingsbeeld in Nederland.

Ondernemersorganisaties pleiten voor voortzetting coronasteun

Economie

Ondernemersorganisaties pleiten voor het voortzetten van de steunmaatregelen nu bedrijven weer hard worden geraakt door de nieuwe gedeeltelijke coronalockdown. Ook LTO Nederland gaat met het kabinet in gesprek over gerichte steunmaatregelen.

Marktherstel verder weg na nieuwe sluiting horeca

Economie

Door de nieuwe sluiting van de horeca is het prijsherstel op de agrarische markten verder uit beeld geraakt. 'Het is zaak dat de aardappelsector gaat nadenken over wat dit betekent voor volgend jaar.'

Timmermans wil geen scherpere klimaatdoelen

Politiek

Eurocommissaris Frans Timmermans is geen voorstander van het opschroeven van de klimaatdoelen. Een reductie van de CO2-uitstoot met 60 procent in 2030 is volgens hem niet haalbaar.

Geen compensatie voor reeds gestopte nertsenhouders

Veehouderij

Nertsenhouders die al voor de uitbraak van de coronapandemie definitief waren gestopt met hun bedrijf, komen niet in aanmerking voor een extra compensatie. Dat maakt minister Carola Schouten van LNV bekend in een Kamerbrief.

Supermarkten doen te weinig om 'gezond' te promoten

Economie

Supermarkten kunnen het consumenten gemakkelijker maken om vaker voor gezond voedsel te kiezen. Dat concludeert onderzoeksbureau Questionmark in de Superlijst Gezondheid.

Opzienbarende koppels bij Boer & Bestuurder Debat

Algemeen

Actievoerende boer Mark van den Oever (FDF) tegenover natuurbeschermer Johan Vollenbroek (MOB). Tjeerd de Groot (D66) tegenover Jan Cees Vogelaar (Mesdagfonds). Dat zijn twee van de vijf opzienbarende koppels die vrijdag met elkaar in debat gaan...

Waardering voor boeren en tuinders stijgt

Economie

De waardering voor boeren en tuinders zit voor het eerst sinds 2012 in de lift. De redenen waarom burgers een positievere kijk op de land- en tuinbouw hebben, zijn wel veranderd. Duurzaamheid blijft een belangrijke voorwaarde. Maar smaak,...

Prijsverschil biologisch varkensvlees het grootst

Economie

Bij biologisch varkensvlees is het prijsverschil met regulier het grootst. Bij melk is de prijsafstand tussen de twee varianten het kleinst.

LTO: 'Margeverdeling zegt niets over verdienmodel'

Economie

De Agro-Nutri Monitor die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag heeft gepubliceerd, geeft een beperkt inzicht in de verhoudingen in de voedselketen. De margeverdeling tussen de schakels geeft onvoldoende inzicht in het verdienvermogen...

ACM: markt nog niet klaar voor 'groene transitie'

Economie

De marktvraag in binnen- en buitenland staat een grootschalige transitie naar een duurzame land- en tuinbouw nog in de weg. Wel ontvangen biologische boeren en tuinders doorgaans gemiddeld een betere prijs voor producten dan hun reguliere collega's.

Campagne tegen besluit vleesbenamingen EP

Politiek

Europese vee- en vleesorganisaties komen in actie tegen het gebruik van benamingen als worsten, hamburgers en steaks voor vegetarische producten. Ze willen voorkomen dat het Europees Parlement dit toestaat.

Criminelen saboteren maisoogst met stukken ijzer

Algemeen

Criminelen hangen stukken ijzer, bouten en spijkers tussen de mais om de oogst en machines te saboteren. Volgens de politie proberen ze daarmee boeren te dwingen hun erf ter beschikking te stellen aan drugsproducenten.

Een tegendraads maar duidelijk verhaal

Algemeen

Op de documentaire 'Return to Eden' valt het een en ander aan te merken, maar de boodschap dat niet CO2 maar bodemdegradatie het klimaatprobleem veroorzaakt, komt glashelder over. Een recensie.

Beslissende weken voor Europees landbouwbeleid

Politiek

De besluitvorming over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2023 zit in een beslissende fase. In de komende weken worden in Brussel knopen doorgehakt over ingrijpende hervormingen.

Carla Dik-Faber (CU) niet meer verkiesbaar voor Tweede Kamer

Politiek

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber keert na de verkiezingen van volgend jaar niet terug in de Tweede Kamer. Om persoonlijke redenen stelt ze zich niet verkiesbaar.

Nieuw aangepast programma voor Dutch Food Week

Algemeen

De organisatie van Dutch Food Week heeft de plannen flink bijgesteld. In aangepast vorm kan een deel van het programma doorgang vinden.

Raad van State akkoord met extern salderen Moerdijk

Regio Zuid

De Raad van State gaat definitief akkoord met de wijze waarop de provincie Noord-Brabant stikstofruimte in andere provincies heeft gekocht voor het ontwikkelen van Logistiek Park Moerdijk. Dat blijkt uit de uitspraak die het hoogste rechtsorgaan va...

Wiebes laat branden met zonnepanelen onderzoeken

Politiek

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek doen naar de mogelijk schadelijke gevolgen van branden met zonnepanelen. Aanleiding zijn twee branden bij agrarische...

Hoofdprogramma Dutch Food Week afgelast

Algemeen

Het centrale programma van de Dutch Food Week op het Schouwburgplein in Rotterdam gaat niet door. De organisatie heeft daartoe besloten in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

Voorstel EC: Douaneunie EU toe aan modernisering

Economie

Met het opvoeren van de fraudebestrijding, verminderen van bureaucratische rompslomp en door beter in te spelen op internethandel wil de Europese Commissie (EC) de douaneunie van de EU versterken. Die unie is ruim vijftig jaar oud en is volgens...

Schouten overweegt reële beprijzing vlees

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten staat niet negatief tegenover een reële beprijzing van vlees als de meeropbrengst ten gunste komt aan duurzame veehouders. De bewindsvrouw is bereid het voorstel te onderzoeken en eventueel door te voeren, schrijft...

Aanvoer gekoeld fruit stijgt flink

Economie

In het eerste halfjaar van 2020 is er meer gekoeld fruit aangevoerd in Nederlandse havens. Vooral bananen en avocado's zijn in trek. De aanvoer van groente en vlees is gedaald. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Groene eisen aan financiering breedgedragen

Economie

Een groep van 26 internationale banken, verzekeraars en beleggers wil groene eisen gaan stellen aan nieuwe financieringen. Het initiatief komt aan de vooravond van een VN-top over biodiversiteit.

Nogmaals bevestigd: schrappen Natura 2000 geen optie

Politiek

Het wijzigen van de natuurdoelen van Natura 2000-gebieden is geen geschikte oplossing om snel uit de stikstofcrisis te komen. Dat concludeert ingenieursbureau Witteveen + Bos in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van...

Slopers kunnen puin varkenshouderijen niet kwijt

Veehouderij

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zorgt voor een overschot aan puin die sloopbedrijven niet kwijt kunnen. Hierdoor dreigen varkenshouders de deadline van de regeling te missen.

BO Akkerbouw beëdigt 27 aardappelkeurmeesters

Akker- & Tuinbouw

BO akkerbouw heeft 27 nieuwe aardappelkeurmeesters beëdigd. Dat gebeurde vrijdag tijdens drie online ceremonies.

Kabinet kan regio's niet passeren bij herinrichting

Politiek

Met de Nationale Omgevingsvisie (Novi) wil het kabinet de regie over de herinrichting van Nederland weer bij het Rijk leggen. Centralisatie van bevoegdheden die nu bij provincies en en gemeenten liggen zit er echter niet in.

Kamervragen over Jonge Boerenfonds en dioxine in natuurvlees

Politiek

De SGP wil van landbouwminister Carola Schouten weten hoe het komt dat er zo weinig aanvragen zijn ingediend bij het Jonge Boerenfonds. Het fonds van 75 miljoen euro ging begin dit jaar van start, maar tot op heden zijn er maar twee aanvragen...

Bionext pleit voor 'biocheck' op regelgeving

Algemeen

Nieuwe regelgeving voor agrarische bedrijven moet vooraf worden getoetst op de gevolgen daarvan voor biologische boeren en tuinders. Daarvoor pleit brancheorganisatie Bionext in een tienpuntenplan dat vandaag wordt aangeboden aan landbouwminister...

Schouten noemt Nieuwkoops stikstofplan 'veelbelovend'

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten ziet in het plan van een aantal melkveehouders uit het Groene Hart om hun stikstofruimte te verleasen aan de haven van Rotterdam een 'veelbelovende mogelijkheid'.

D66: halvering veestapel, kringloop en verbod op drijfmest

Politiek

D66 wil een forse krimp van de veestapel, een transitie naar kringlooplandbouw en een beprijzing op de uitstoot van stikstof en broeikasgassen in de landbouw. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma dat de partij zondag presenteerde.

Rutte: 'In de landbouw is fundamentele wissel omgezet'

Politiek

Met het ingezette stikstofbeleid is in de landbouw een aantal 'fundamentele wissels' omgezet, zegt premier Mark Rutte. 'De sector kent veel vraagstukken. Er wordt gewerkt aan een meer grondgebonden kringlooplandbouw, dat kan ook, maar dat gaat niet...

Een sterkere, maar geen grotere overheid

Politiek

De VVD verruilt het belang van marktwerking en vrijhandel voor meer Haagse regie. De omvangrijke stikstof- en coronacrisis heeft het kabinet laten inzien dat meer centrale aansturing nodig is. Boeren hebben die dwingende hand al aan den lijve...

Pleidooi Heerma (CDA) voor coöperatief overlegmodel

Politiek

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma brak woensdag tijdens zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen een lans voor een coöperatief overlegmodel. Volgens het Kamerlid kan dat een breed gedragen oplossing bieden voor onder meer de...

GroenLinks wil 12 miljard euro voor landbouwtransitie

Politiek

GroenLinks heeft in aanloop naar de Algemene Politieke Beschouwingen die woensdag en donderdag in de Tweede Kamer plaatsvinden, een alternatief gepresenteerd voor het Nationaal Groeifonds dat het kabinet vorige week heeft gelanceerd. In plaats van...

Budgetten voor klimaatpilots verdeeld

Politiek

In de landbouwbegroting voor 2021 staan verschillende posten voor de landbouw en glastuinbouw die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. De gelden zijn onder meer bestemd voor pilots gericht op emissiereducties, het nieuwe telen en landbouwbodems.

Uitvoering waterdoelen moet sneller

Politiek

De komende jaren liggen er 'forse uitdagingen' om doelstellingen op het gebied van waterbeheer te halen. Dat staat in het nieuwe Deltaprogramma. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de ingezette koers goed, maar is het vanwege...

Stikstofcrisis geeft forse impuls aan landbouwbegroting

Politiek

De landbouwbegroting voor het laatste jaar van het huidige kabinet groeit naar 2 miljard euro. Er wordt meer geld uitgetrokken voor stikstofmaatregelen, natuurherstel en verduurzaming van de landbouw.

EU en China zetten nieuwe stapjes naar handelsakkoord

Politiek

De Europese Unie (EU) en China hebben nieuwe kleine stappen gezet richting een handelsakkoord. Tijdens een online mini-topoverleg is maandag onder meer gesproken over de toegang van Europese landbouwproducten tot de Chinese markt.

Brits parlement stemt voor omstreden brexitwet

Politiek

Een meerderheid van de Britse parlementariërs heeft maandagavond voor een conceptversie van de omstreden brexitwet gestemd.

Europees Parlement wil 55 procent CO2-reductie in 2030

Politiek

De landbouwcommissie in het Europees Parlement wil de CO2-emissie met 55 procent reduceren tegen 2030. In 2050 moet elke lidstaat klimaatneutraal zijn.

Economisch belang voorop bij extern salderen

Algemeen

Het extern salderen wordt veel te vroeg opengezet, stellen boerenorganisaties. Een systematiek voor het herverdelen van de stikstofruimte in Nederland ontbreekt nog volledig. Het herstel van de economie en de woningnood dringt het boerenbelang naar...

Bodembeheer wordt gemist in mestvisie van Schouten

Aardappelen

Het toekomstige mestbeleid dat landbouwminister Carola Schouten voorstaat is erop gericht de emissies tot nul terug te brengen. VVD en CDA missen de aandacht voor bodembeheer en evenwichtsbemesting, maar juichen de inzet op kunstmestvervangers toe.

Kijk naar LTO-talkshow #vooronsland

Algemeen

In de sfeervolle ambiance van Boerderij 't Paradijs in Barneveld praat journalist Roelof Hemmen met LTO-bestuurders Dirk Bruins, Léon Faassen en Wim Bens over de grote vraagstukken die spelen in de agrarische landbouw.

Nederlander bezorgd over verlies agrarisch landschap

Algemeen

Nederlanders maken zich zorgen over de krimp van het groene landschap. Ruim driekwart van de bevolking noemt boeren en tuinders cruciaal voor het Nederlandse platteland en vindt bescherming van het cultuurlandschap noodzakelijk.

NAJK: extern salderen komt veel te vroeg

Algemeen

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vindt het nog veel te vroeg om het extern salderen open te stellen. Woensdag 9 september werd bekend dat een aantal provincies daarmee gaat beginnen

Tweede Kamer verdeeld over minimumuurloon

Politiek

De Tweede Kamer is verdeeld over een PvdA-voorstel voor de invoering van een minimumuurloon. Wie meer uren werkt, moet met het voorstel ook meer verdienen.

Advies: Rijk moet verdienmodellen helpen ontwikkelen

Algemeen

Het Rijk moet helpen bij het ontwikkelen van toekomstbestendige verdienmodellen voor landschapsinclusieve landbouw. Dat staat in een advies van het College van Rijksadviseurs dat woensdag is aangeboden aan minister Carola Schouten van LNV.

Grondgebonden centraal in herbezinning mestbeleid

Politiek

De melk- en rundveehouderij moet overstappen naar een grondgebonden bedrijfsmodel. Alleen daarmee kan er volgens landbouwminister Carola Schouten een einde komen aan de regeldruk in het mestbeleid, waarover zoveel boeren klagen.

Groeifonds kabinet is voor de lange termijn

Politiek

Het Nationaal Groeifonds dat de ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maandag hebben gepresenteerd, is een investeringsfonds voor de lange termijn. Het kabinet trekt de komende vijf jaar 20 miljard...

Export daalde 9 procent in eerste halfjaar

Economie

De Nederlandse export heeft flink te lijden onder de coronacrisis. In het eerste halfjaar van 2020 is de export daardoor met 9 procent gekrompen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitvoer van goederen daalde met 23 miljard euro...

Denktank-directeur: 'Overheid grijpt in bij landbouw. Zorg dat je erbij bent'

Algemeen

De Transitiecoalitie Voedsel wil een brug slaan tussen 'radicale vernieuwers onder de boeren en hun vernieuwende gangbare collega's', zegt directeur Willem Lageweg. De denktank wil nieuwe spelregels voor de verduurzaming van het huidige...

Duitse supermarkt vertelt klant wat product echt kost

Economie

De Duitse discounter Penny is een pilot gestart waarbij klanten op het schap twee prijzen zien: de winkelprijs en de werkelijke prijs inclusief verborgen kosten.

CDU bepleit akkoord met Duitse boer

Politiek

Regeringspartij CDU heeft in Duitsland een voorstel ingediend voor een sociaal akkoord met de landbouw. De partij brengt dit in bij de commissie die de toekomst van de sector onderzoekt.

Schouten introduceert adviessubsidie kringlooplandbouw

Politiek

Voor boeren en tuinders die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, komt er een advies- en educatiesubsidiepot van 45 miljoen euro. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten donderdag bekendgemaakt.

Barnier: Britten willen wel de voordelen niet de nadelen EU

Politiek

EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft nog steeds de hoop dat er voor 1 oktober een brexitdeal met de Britten ligt. Wel moet het Verenigd Koninkrijk zich dan flexibeler opstellen. Op dit moment zitten de onderhandelingen muurvast.

Schouten ontvouwt contouren Nationale Eiwittransitie

Politiek

Landbouwminister Carla Schouten heeft de eerste contouren van de Nationale Eiwitstrategie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin schetst zij de beweging die de land- en tuinbouw, voedselindustrie, supermarkten en consumenten moeten maken.

Weerstand tegen handelsdeal Mercosur groeit in EU

Politiek

Meer EU-lidstaten staan 'zeer sceptisch' tegenover de handelsdeal Mercosur. Reden is de aanhoudende ontbossing ten behoeve van de landbouw in Brazilië.

LTO start Prinsjesdagcampagne #vooronsland

Politiek

LTO Nederland lanceert op 2 september de Prinsjesdagcampagne #vooronsland. Boeren en tuinders worden opgeroepen via sociale media te delen waarom zij over tien jaar nog steeds ondernemer zijn, wat ze daarvoor nodig hebben van de politiek en wat de...

ACM: 'Concurrentie kan ook verduurzaming bevorderen'

Economie

Concurrentiebeperkingen kunnen helpen bij het verduurzamen van producten, maar dat is niet altijd noodzakelijk, concludeert de ACM na een onderzoek naar de prijsketen van kip. Concurrentie tussen bedrijven staat verduurzaming niet per se in de weg.

Boer en tuinder negatiever over kringlooplandbouw

Economie

Boeren en tuinders zijn negatiever gaan denken over de transitie naar kringlooplandbouw. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze kritischer op de economische levensvatbaarheid, praktische realiseerbaarheid en betere exportkansen.

Boerenprotest bij EU-overleg landbouwministers

Algemeen

Europese boeren protesteren aanstaande zondag en maandag tegen de aangekondigde boer-tot-bordstrategie van de Europese Commissie. De actie vindt plaats in het Duitse Koblenz. In die stad vergaderen dan de Europese landbouwministers.

Eurocommissaris Phil Hogan treedt af na coronarel

Politiek

Update - Phil Hogan treedt af als Eurocommissaris voor Handel. De Ierse europoliticus heeft zijn ontslag aangeboden aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Zijn positie was niet langer houdbaar na het overtreden van de Ierse...

CDA wil snel duidelijkheid over nertsenhouderij

Veehouderij

Regeringspartij CDA wil snel duidelijkheid van landbouwminister Carola Schouten over de toekomst van de nertsenhouderij. ‘Een fatsoenlijke overheid zorgt voor een ruimhartige stoppersregeling’, zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts. ‘Dat is eerlijk voor...

Voorzichtige Europese-Amerikaanse handelstoenadering

Economie

Update - De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een eerste stap gezet richting een nieuwe onderlinge handelsrelatie. Die stond onder druk sinds de regering Trump in 2018 importtarieven voor staal een aluminium invoerde.

Milieudefensie: 'Transitie naar duurzame landbouw vergt miljarden'

Economie

Het milieu kan enorm profiteren van een transitie naar biologische kringlooplandbouw. Nederland moet dan wel bereid zijn om jaarlijks 3,69 miljard euro te investeren in een ruimhartig overgangsbeleid.

Phil Hogan onder vuur na schenden lockdown

Politiek

De Ierse Eurocommissaris Phil Hogan is in opspraak geraakt omdat hij de coronaregels in eigen land heeft overtreden. Samen met tachtig anderen was hij aanwezig bij een diner van een golfclub.

Landbouw: een strategische troef

Algemeen

In de Zomerserie over toekomst in Nieuwe Oogst pleitte Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden, onlangs voor een herwaardering van de landbouw als een voor Nederland strategisch belangrijke sector. Het...

Arcadis: 'Schrappen Natura 2000-gebieden onmogelijk'

Politiek

Natura 2000-gebieden opheffen of opnieuw indelen, is niet mogelijk. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke studie van adviesbureau Arcadis waarover EenVandaag bericht.

Grillig klimaat raakt teelten

Algemeen

Al het hele teeltseizoen kampen boeren en tuinders met uitzonderlijke klimatologische omstandigheden. Na late nachtvorst in mei volgde een zomer met hagel, droogte en wateroverlast.

PBL: 'Voermaatregelen bevatten te veel onzekerheden'

Veehouderij

Het is zeer onzeker of met de voermaatregelen de beoogde stikstofreductie was behaald, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat geldt zowel voor het voorstel van landbouwminister Carola Schouten als het alternatieve sectorplan.

Univé komt met energieconcept voor asbestdaken

Economie

Verzekeraar Univé lanceert een nieuw energieconcept, waarbij zakelijke leden kosteloos asbestdaken kunnen laten saneren en voorzien van zonnepanelen. De opgewekte stroom wordt verkocht aan particuliere leden.

Onderzoek naar risico's branden met zonnepanelen

Algemeen

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wil samen met de veiligheidsregio's, het RIVM, het Veiligheidsberaad, omgevingsdiensten en de NVWA onderzoek doen naar de gevolgen van branden met zonnepanelen. Dat meldt brancheorganisatie Holland Solar.

Agractie zoekt consument weer op

Algemeen

Agractie bereidt opnieuw een grote actie voor waarbij consumenten worden gewezen op de lage prijzen die boeren ontvangen. Tijdens de Dutch Food Week gaat de organisatie in heel Nederland agrarische producen verkopen.

EU-top snijdt in begroting, Europeees Parlement niet akkoord

Politiek

Binnen de Europese agrarische gemeenschap is met teleurstelling gereageerd op de nieuwe landbouwbegroting van de EU. 'Deze begroting toont de beperkte ambitie van de EU op landbouwgebied', concludeert de Europese Raad van jonge boeren (Ceja).

Brexitdeal EU en VK lijkt weer ver weg

Politiek

Ondanks een intensivering van de onderhandelingen zijn de brexitonderhandelaar van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er nog niet in geslaagd een akkoord te sluiten. De gesprekken zijn afgebroken met 'aanzienlijke meningsverschillen'.

Veel kritiek Europees Parlement op EU-begroting

Politiek

Het Europees Parlement (EP) kan het akkoord over de meerjarenbegroting, dat de Europese Raad van regeringsleiders eerder deze week sloot, niet goedkeuren. Het EP vindt dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in de toekomst van de Europese Unie.

LTO en NAJK staken overleg met LNV over voerspoor

Veehouderij

LTO Nederland en NAJK stappen uit het overleg met het ministerie van LNV over de voermaatregel. Het voerspoor staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving, aldus de boerenorganisaties.

Duizenden boeren protesteren bij het RIVM

Algemeen

Duizenden boeren zijn woensdagmiddag 22 juli afgereisd naar Bilthoven voor een protest bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Omdat trekkers bij dit protest zijn verboden, kwam iedereen met de auto. Daarbij waren trekkers...

Haanstra en Vogelaar willen LTO-voorzitter worden

Algemeen

Boerenbestuurders Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar stellen zich kandidaat voor het voorzitterschap van LTO Nederland. De twee ambiëren een duovoorzitterschap.

RIVM: protestboeren zijn aan het verkeerde adres

Politiek

Protesterende boeren zijn vandaag bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het verkeerde adres. Dat zegt het instituut in een verklaring dat vlak voor het boerenprotest is afgegeven.

LTO teleurgesteld over verlaging EU-landbouwbudget

Politiek

In de meerjarenbegroting die de Europese regeringsleiders vannacht hebben afgesloten, is een verlaging voorzien van het GLB-landbouwbudget van zo'n 10 procent. Ook gaat er vanuit het coronaherstelfonds minder geld naar de land- en tuinbouw. LTO...

Duitsland zet hervorming EU-landbouw in gang

Politiek

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner wil dit najaar met een conceptvoorstel komen voor de Europese landbouwhervormingen. Het afronden van die plannen in 2020 acht zij niet haalbaar.

Rutte: Nederlandse belangen geborgd in EU-deal

Politiek

De Europese meerjarenbegroting en het herstelfonds vormen een 'omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen zijn geborgd en waarvan Europa sterker wordt'. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van vier dagen uitputtende...

Hoogleraar Rob de Wijk: 'Landbouw is van grote strategische waarde'

Economie

De voortrekkersrol die Nederland speelt op het gebied van de land- en tuinbouw wordt door de politiek onvoldoende benut, zegt hoogleraar Internationale betrekkingen Rob de Wijk. De groeiende weerstand tegen handelsakkoorden en Europese samenwerking...

Sectorbreed krijgen bedrijven inmiddels coronasteun

Economie

Tientallen bedrijven uit de agrarische sector hebben gebruikgemaakt van de coronasteun van de overheid. De bedragen uit de NOW-regeling lopen op van enkele tienduizenden euro's voor kleine zuivelaars tot enkele miljoenen voor grote...

ACM wil einde maken aan wildgroei keurmerken

Algemeen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept bedrijven op om geen misleidende claims en logo's te gebruiken. Ook moet het aantal duurzaamheidskeurmerken verminderen.

Ministerie onderzoekt belemmeringen voor agrobosbouw

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten laat onderzoek verrichten naar de belemmeringen die de combinatie van bos- en landbouw in de weg staan. Aandachtspunt is onder meer hoe de houtopstanden kunnen vallen onder subsidiabele landbouwgrond.

Schouten: 'Provincie aan zet bij gevaarlijke wolf'

Politiek

Wanneer een wolf gevaarlijk gedrag vertoont richting mensen, dan is het aan de provincies om het bevoegd gezag om in te grijpen. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Grootschalige zeewierteelt bij windpark voor Zeeuwse kust

Regio Zuid

Het Belgische windpark Norther test samen met Stichting Noordzeeboerderij een zeewierboerderij in een windpark op zee. Volgens beide partijen is deze combinatie van windenergie met onderwaterteelt een wereldprimeur.

Van nooit meer honger naar klimaatboer

Algemeen

De opdracht om de voedselzekerheid te garanderen, heeft de landbouw met verve ingevuld. Een nieuwe hoofdrol voor de sector is weggelegd in het vastleggen van CO2. Het financiële fundament daarvoor komt langzaam van de grond.

Investeerders steken 175 miljoen in havermelkmaker Oatly

Economie

Oatly, producent van haverdranken, heeft bij een groep internationale investeerders 175 miljoen euro opgehaald. Rabo Corporate Investments, dochter van de Rabobank, is een van de nieuwe financiers.

PvdD wil als eerste bezuinigen op EU-landbouwbudget

Politiek

Update - De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat de EU bij het dichten van de meerjarenbegroting als eerste kijkt naar een korting op het Europese landbouwbudget. Als het aan de partij ligt, gaat premier Mark Rutte daar bij de komende EU-top voor...

Jumbo profiteert van coronacrisis, maar zet mes in La Place

Economie

Jumbo heeft in het eerste half jaar van 2020 de omzet met 14,2 procent zien groeien tot 5,10 miljard euro. De supermarktketen profiteert van de coronacrisis. Anderzijds ondervindt horecadochter La Place veel hinder van de sluiting van restaurants.

Zwarte Cross-organisatie wil publieke omroep worden

Algemeen

De Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie achter festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana, start een online mediaplatform. Stamppot, zoals het platform heet, wil ook de status van aspirant-omroep verwerven.

Grote meerderheid achter protesten tegen voermaatregel

Algemeen

Een meerderheid van de boeren en tuinders steunt de acties tegen de voermaatregel van landbouwminister Carola Schouten die de stikstofuitstoot moet verminderen. Dit blijkt uit onderzoek van Nieuwe Oogst en NOS onder 2.250 veehouders en 990...

Consumentenwaakhond wil groene samenwerking toestaan

Politiek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat bedrijven afspraken kunnen maken om gezamenlijk duurzaamheidsdoelen te behalen. Het moet ertoe leiden dat extra kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen worden doorberekend in de kostprijs.

Nieuwe procedure voor vakgroepvoorzitters LTO van start

Algemeen

LTO Nederland is een sollicitatieprocedure gestart voor het voorzitterschap van een aantal vakgroepen. Het gaat onder meer om de vakgroepen Pluimveehouderij en Konijnenhouderij.

Ministerie moet adressen PAS-melders openbaar maken

Politiek

De rechtbank in Groningen heeft dinsdag besloten dat de adressen van PAS-melders openbaar moeten worden gemaakt. Mobilisation for the Environment (MOB) had dit geëist. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was hiertegen.

De boer is inzet bij verkiezing lijsttrekker CDA

Politiek

De lijsttrekkersverkiezing bij het CDA belooft een voor boeren en tuinders interessante strijd. De drie kandidaten prijzen het belang van de agrarische sector voor de BV Nederland, maar onderling zijn er belangrijke nuanceverschillen.

Schouten wil boeren geen valse hoop geven

Politiek

Update - Landbouwminister Carola Schouten wil boeren geen valse hoop geven dat er alternatieven zijn voor de voermaatregel. Alternatieve voorstellen van SGP en CDA en VVD acht zij zeer moeilijk uitvoerbaar.

Steun voor boerenzetel in waterschap slinkt

Politiek

Het draagvlak voor de vaste boerenzetel in de waterschapsbesturen brokkelt af. Er ligt een advies aan het kabinet om deze geborgde zetels af te schaffen. GroenLinks diende daarvoor een wetsvoorstel in, waarin dit wordt vastgelegd. Het kabinet is een...

Schade gps-diefstal loopt in de miljoenen

Mechanisatie

De schade door diefstal van gps-apparatuur van trekkers en landbouwwerktuigen loopt al in de miljoenen euro's. De politie ontving sinds 1 april 2019 al meer dan tweehonderd aangiften vanuit het hele land.

Overheid ziet aandacht voor brexit verslappen

Politiek

De aandacht die Nederlandse ondernemingen hebben voor de gevolgen van de brexit, is weggezakt. Dat concludeert de overheid na een onderzoek onder vierhonderd bedrijven.

NOW 2.0 nog niet geschikt voor seizoensbedrijven

Economie

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de overheid het tweede economische steunpakket op punten aanpast. De ondersteuning bij de doorbetaling van medewerkers zou geschikter moeten worden gemaakt voor seizoensbedrijven.

Corona toont noodzaak versnelling innovatie aan

Economie

De coronapandemie heeft de zwakke schakels in de voedselketen blootgelegd. De landbouw moet daarom veerkrachtiger worden om de volgende crisis, die van de klimaatverandering, beter te doorstaan.

Verduurzaming gewasbescherming gaat te traag

Algemeen

De verduurzaming van gewasbeschermingsmiddelen verloopt te traag. Daarnaast wordt er vaak nog onzorgvuldig gehandeld bij de toepassing ervan. Boeren, tuinders, hun gezinsleden en omwonenden lopen hierdoor onnodige gezondheidsrisico's op.

Kamer steunt plan mestbalans

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat landbouwminister Carola Schouten een afrekenbare stoffenbalans meeneemt in haar herbezinning op het mestbeleid. Deze wordt binnenkort verwacht.

Eke Folkerts nieuwe portefeuillehouder bij NAJK

Algemeen

Eke Folkerts is bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) verkozen tot portefeuillehouder bedrijfsovername. Daarmee volgt zij Sietse Draaijer op die zich de afgelopen twee jaar ingezet heeft voor de belangen van de jonge boeren en...

Schouten zoekt zelf ook naar stip op de horizon

Algemeen

Voor minister Carola Schouten van LNV is het ook nog gissen naar hoe ze de groene ambities van de Europese Commissie moet vertalen naar nationale doelstellingen. Pas als daarover meer duidelijkheid komt, kan zij voor de Nederlandse boeren en...

Jonge Boerenfonds niet populair

Economie

Er zijn nog nauwelijks aanvragen ingediend voor de Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK), beter bekend als het Jonge Boerenfonds. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Schouten: 'Derogatie geen vanzelfsprekendheid'

Politiek

Volgens landbouwminister Carola Schouten is de derogatie 'geen vanzelfsprekendheid' meer. De bewindsvrouw reageert daarmee op de kritiek die er in de Tweede Kamer is op de voorwaarden die de Europese Commissie stelt aan de verlenging van de...

NVWA let extra op dierenwelzijn tijdens zomerse dag

Veehouderij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren tijdens de komende warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Interactief debat over positie arbeidsmigranten

Algemeen

LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische en regionale organisaties organiseren samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een interessant online en interactief debat over de positie van arbeidsmigranten in coronatijd.

Ledenenquête voor nieuwe voorzitter LTO Nederland

Algemeen

LTO Nederland is een ledenenquête gestart voor de benoeming van een nieuwe voorzitter. De belangenorganisatie wil van haar leden weten aan welk profiel de nieuwe voorzitter moet voldoen.

Kamer wil fokverbod voor nertsenhouders

Veehouderij

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het fokken van nertsen. Aanleiding zijn de coronabesmettingen op diverse bedrijven.

Bionext: drastische maatregelen nodig voor bio-ambitie

Biologische landbouw

Er zijn drastische maatregelen nodig om de biologische verkopen in Nederland aan te laten haken bij de ambitieuze plannen in de Europese Green Deal. Dat stelt directeur Michaël Wilde van brancheorganisatie Bionext.

Jumbo vergroot aanbod Beter Leven-zuivel

Veehouderij

Jumbo breidt het aanbod van zuivel met 1 ster van het Beter Leven-keurmerk verder uit met een literverpakking karnemelk en halfvolle yoghurt, en halve liters volle melk, halfvolle melk en karnemelk.

Britse boeren dringen aan op handelsdeal met EU

Economie

Britse boeren dringen bij de eigen regering aan op een vrijhandelsverdrag met de EU. Een ‘no deal’ brengt grote onzekerheid en een hevige concurrentiestrijd met andere derde landen met zich mee. Een miljoen Britten steunen hun boeren.

Kabinet werkt aan noodmaatregelen bij droogte

Politiek

Het kabinet overweegt om bij extreme droogt het gebruik van drinkwater te beperken. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een interview met het AD.

Vion: extra maatregelen corona hebben effect

Veehouderij

Vanaf begin juni neemt Vion aanvullende maatregelen bovenop het geïntensiveerde coronaprotocol. Metingen geven, volgens Vion, een eerste indicatie dat de extra maatregelen effect hebben.

Gewasschade door hevige regenval valt mee

Economie

De hevige regenval van de afgelopen week heeft tot een gering aantal meldingen van gewasschade geleid. Dat melden de verzekeraars Agriver en Vereinigte Hagel.

Listeriabacterie in vleeswaren maakte zes slachtoffers

Veehouderij

Zeker zes mensen zijn vorig jaar overleden aan de gevolgen van de listeriabacterie die in vleeswaren zat van vleeswarenmaker Offerman. Ook hebben twee vrouwen een miskraam gehad. De ziekteuitbraak wordt beschreven in het Jaarbeeld 2019 van de...

Doodsverwensingen aan politici in Facebookgroep FDF

Politiek

In de besloten Facebookgroep van Farmers Defence Force (FDF) zijn doodsverwensingen aan het adres van politici geen taboe. Het Reformatorisch Dagblad verdiepte zich in het taalgebruik in de reacties op het FDF-forum.

Bruinrot aangetroffen in pootaardappelen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld in een partij pootaardappelen van het ras Axion. Het is de derde vondst van de bacterie in aardappelen van de oogst van 2019.

Drie gewonden bij ongeval met trekker

Regio Oost

Bij een ongeval op een fruitbedrijf in het Achterhoekse Zelhem zijn vrijdagavond drie gewonden gevallen. De gewonden vielen uit een bak toen een trekker omviel.

Innovatiefonds voor versterking biodiversiteit

Algemeen

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceert een innovatiefonds voor projecten die structureel bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit. Ook boeren kunnen hiervoor aanvragen indienen.

Schouten staat open voor alternatief voermaatregel

Politiek

De melkveehouderij mag van landbouwminister Carola Schouten met een alternatief plan komen voor de voermaatregel. De bewindsvrouw stelt wel een deadline tot 1 juli.

Debat: Schouten knipt stoppersregeling stikstof op

Politiek

Update - Landbouwminister Carola Schouten knipt de aangekondigde stoppersregeling voor boeren op in twee delen. Het kabinet wil het budget voor stikstofreductie bij Natura 2000-gebieden zo efficiënt mogelijk inzetten. De linkse oppositie vindt die...

Dirk Duijzer: 'Niet achteruit kijken, dan ben je eindig'

Algemeen

Innovatie is van groot belang voor de land- en tuinbouw. Een sector die niet blijft innoveren is ten dode opgeschreven, zegt voorzitter Dirk Duijzer van de topsector Agri & Food. Hij maakt zich zorgen over de polarisatie rond een thema als de...

'Boer moet eigenaar van bomen blijven'

Politiek

Boeren die bomen planten op hun grond moeten daar op termijn geen last van ondervinden bij uitbreiding van of aanpassingen aan hun bedrijf. Dat is een van de voorwaarden die LTO Nederland stelt aan de Bossenstrategie van landbouwminister Carola...

Advies huisvesting arbeidsmigranten stuit op bezwaren

Algemeen

Arbeidsmigranten moeten niet langer in busjes worden vervoerd. Ook zouden ze allemaal een eigen slaapkamer moeten hebben. Deze aanbevelingen doet het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan het kabinet.

Tuinders en telers vragen honderden miljoenen minder rijkssteun

Politiek

Van het crisispakket voor de land- en tuinbouw blijven honderden miljoenen euro's ongebruikt. Vooral de sierteelt en voedingstuinbouw vroegen veel minder steun aan dan verwacht.

Advies: arbeidsmigrant moet eigen slaapkamer

Politiek

Arbeidsmigranten moeten niet langer in busjes worden vervoerd. Ook zouden ze allemaal een eigen slaapkamer moeten hebben. Deze aanbevelingen doet het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan het kabinet.

Agrifirm: 'Verdienvermogen cruciaal bij kringlooplandbouw'

Algemeen

Het verdienvermogen van boeren is cruciaal voor de transitie naar kringlooplandbouw. Er moet daarom meer focus zijn op het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen die passen bij de langetermijninvesteringen die moeten worden gedaan, zegt Ruud...

Enige verlichting, maar droogte nog niet voorbij

Algemeen

De regen van de afgelopen dagen geeft een klein beetje verlichting. Het heeft niet gezorgd voor een vermindering van het neerslagtekort, want dat is nog altijd zeer groot.

LTO reageert op sollicitatie Greenpeace-directeur

Algemeen

Het voorzitterschap van LTO Nederland is wat anders dan 'schreeuwen langs de zijlijn'. De nieuwe voorzitter van de belangenorganisatie zal de belangen van de leden moeten uitdragen.

Nederland staat niet alleen in afwijzing Mercosur

Politiek

De afwijzing van het handelsverdrag Mercosur door de Tweede Kamer staat niet op zichzelf. Door de coronapandemie worden dergelijke akkoorden kritischer tegen het licht gehouden. Bovendien toont de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zich een...

Schouten komt met bomenregeling voor boeren

Politiek

Update - Boeren kunnen straks een vergoeding krijgen voor de aanplant van bomen op hun grond. Als het aan GL en SP ligt blijft de agrarische bestemming van de grond daarbij behouden.

Impact coronacrisis het grootst in de glastuinbouw

Economie

Een kwart van de ondernemers in de glastuinbouw verwacht dat de coronapandemie een grote impact zal hebben op de bedrijfsvoering. In de akkerbouw, open teelten en veehouderij worden de gevolgen van de crisis minder gevoeld.

Weer flinke omzetgroei keurmerken in supermarkten

Economie

De verkopen van voedsel met een keurmerk groeien veel harder dan de reguliere omzetgroei in de supermarkten. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

LTO start campagne verkiezingen 2021

Politiek

LTO roept de politiek op te stoppen met het uitbrengen van nieuwe landbouwvisies en werk te maken van de al gepresenteerde plannen. Stel doelen en zorg voor coherent beleid waarmee boeren en tuinders in de praktijk uit de voeten kunnen, schrijft de...

100 miljoen euro extra voor aanpak droogte

Politiek

Het kabinet maakt 100 miljoen euro extra vrij uit het Deltafonds om Nederland beter te wapenen tegen aanhoudende droogte. Daarmee komt het totale bedrag dat het rijk, de waterschappen en de provincies hiervoor de komende jaren uittrekken op 800...

Biohuis ziet voldoende kansen voor groei biologisch

Politiek

Het voorstel van de Europese Commissie om het biologisch landbouwareaal in Europa fors te vergroten, is bij het Biohuis 'ontzettend positief' ontvangen. Voorzitter IJsbrand Snoeij ziet in Nederland nog voldoende groeipotentieel voor biologische...

Friesland zet stop op zonneparken op landbouwgrond

Regio Noord

Provincie Friesland zet een stop op zonneparken op landbouwgrond. Voorlopig worden plannen daarvoor niet meer in behandeling genomen.

Resten gewasbescherming in Drentse natuur

Algemeen

Bij een onderzoek in de Drentse natuur zijn 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten aangetroffen. LTO Nederland pleit voor wetenschappelijk vervolgonderzoek.

Minister Schouten publiceert pachtnormen 2020

Economie

Landbouwminister Carola Schouten heeft de nieuwe pachtnormen bekendgemaakt. Deze worden op 1 juli 2020 van kracht.

Tweede Kamer stemt tegen handelsverdrag Mercosur

Economie

De Tweede Kamer heeft dinsdag het handelsverdrag Mercosur weggestemd. Een meerderheid steunde een motie van de PvdD tegen het akkoord van de Europese Unie met een aantal Latijns-Amerikaanse landen.

China staakt landbouwimport uit Verenigde Staten

Economie

China heeft de import van verschillende Amerikaanse landbouwproducten als graan en soja stilgelegd. Het besluit wordt gezien als een teken dat het moeizaam bereikte fase 1-handelsakkoord, dat de Verenigde Staten en China in januari ondertekenden,...

Rabobank: 'Extern salderen zet verduurzaming onder druk'

Algemeen

Als er stikstofruimte blijvend uit de landbouw verdwijnt, dan zal dat de verdere verduurzaming van de sector schaden. Dat zegt Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. Ze is dan ook geen voorstander van het extern salderen...

Agrifirm steunt duurzame importheffing EU

Economie

Een heffing op importen die niet voldoen aan Europese duurzaamheidseisen is een goed mechanisme om in de EU een gelijk speel- veld te creëren. Dat zegt Ruud Tijssens, directeur public & cooperative affairs van Agrifirm.

Europees Parlement wil meer inspecties arbeidsmigranten

Politiek

Het Europees Parlement wil dat er meer aandacht komt voor de werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Aanleiding voor de oproep zijn incidenten bij slachterijen in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Hoger landbouwbudget dankzij transitiefonds

Politiek

De Europese Commissie trekt voor de periode 2021-2027 ruim 400 miljard euro uit voor de land- en tuinbouw. Dankzij fondsen voor de uitvoering van het klimaatakkoord en de boer-tot-bordstrategie is dit meer dan het budget voor de vorige periode.

Europese Commissie wil herstelfonds van 750 miljard euro

Politiek

De Europese Commissie wil een herstelfonds van 750 miljard euro om economieën van lidstaten en bedrijven door de coronacrisis te helpen. Dat heeft EU-president Ursula von der Leyen op 27 mei bekendgemaakt in het Europees Parlement.

Slachterijen beloven betere bescherming werknemers

Politiek

Update - Bedrijven in de vleesverwerkende industrie gaan meer doen om hun werknemers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Die toezegging hebben ze gedaan na een gesprek tussen minister Carola Schouten (LNV) en vertegenwoordigers van...

LTO wil herziening aanpak zwervende wolven

Algemeen

LTO Nederland doet een dringend beroep op de provincies om het beleid voor zwervende wolven te herzien. Volgens de belangenorganisaties tonen recente incidenten aan dat ingrijpen noodzakelijk is.

Groen licht voor fusie Aeres en Nordwin College

Politiek

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft groen licht gegeven voor de fusie tussen Aeres en Nordwin College. Door het samengaan ontstaat een groene onderwijsorganisatie die in Noord- en Midden-Nederland circa 15.000 leerlingen en studenten en...

Vaker droogte in het binnenland

Algemeen

Droge zomers zoals die in 2018 komen nu vaker voor dan rond 1950. De kans op droogte in het binnenland is groter dan aan de kust. Dit is het gevolg van klimaatverandering, melden het KNMI en de Universiteit Utrecht op basis van onderzoek.

Boerenorganisaties kritisch op boer-tot-bordstrategie

Politiek

De voorstellen van de Europese Commissie voor de verduurzaming van de landbouw en het herstel van de biodiversiteit vallen niet in goede aarde bij Europese boerenorganisaties. De boer-tot-bordstrategie staat volgens critici veraf van de...

Omgevingswet moet nu per 1 januari 2022 ingaan

Politiek

Het rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 moet een goede invoering van de wet mogelijk zijn.

Brussel legt lat hoog voor Europese land- en tuinbouw

Politiek

Een halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 20 procent minder kunstmest, 50 procent minder antibiotica en een meer dan een verdubbeling van het biologische landbouwareaal. Met die doelen voor 2030 wil de Europese Unie de land- en...

Brussel wil verdubbeling biologisch areaal

Politiek

Het Europese biologische landbouwareaal moet in de komende tien jaar verdubbelen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet halveren. Dat staat volgens uitgelekte berichten in de Van-Boer-tot-Bord-strategie die Eurocommissaris Frans Timmermans...

Zorgen om tekort agrarische stageplaatsen door corona

Economie

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vreest een tekort aan stageplaatsen door de coronacrisis. Jan Willem Mans, manager sectorunit voedsel, groen en gastvrijheid, dringt er bij het bedrijfsleven op aan om stageplekken...

Nederland en Frankrijk willen verduurzaming Europese import

Politiek

Nederland en Frankrijk willen een gelijk en duurzaam speelveld voor de productie en importen in de Europese Unie. De landen hebben daartoe een gezamenlijk voorstel ingediend bij de Europese Commissie.

Economie krimpt met snelste tempo sinds 2009

Economie

De Nederlandse economie maakt door de coronacrisis de snelste krimp door sinds het dieptepunt van de financiële crisis in 2009. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Beschouwing: Met vertrek Calon verliest LTO politiek strateeg

Algemeen

Het werk dat LTO-voorzitter Marc Calon achter de schermen verzette, raakte ondergesneeuwd door de kritiek op zijn optreden in de media en zijn onzichtbaarheid bij de boerenprotesten. Hij trok zijn conclusie en kondigde woensdag een voortijdig...

EP akkoord met irrigatie met gezuiverd afvalwater

Politiek

Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw.

BoerBurgerBeweging presenteert 12 namen voor kieslijst

Politiek

BoerBurgerBeweging heeft de eerste 12 namen bekendgemaakt die voor de partij meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Zoals te verwachten viel komen veel kandidaten uit de agrarische sector.

Meer flexibiliteit in ploegverbod permanent grasland

Veehouderij

In uitzonderlijke situaties kan het ploeg- en omzetverbod voor permanent grasland in Natura 2000-gebieden straks worden opgeheven. Hiertoe wordt de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gewijzigd.

Verder dan groene aanmoediging gaat EU niet

Politiek

De Europese Unie (EU) zal geen dwingende groene eisen stellen aan staatsteun die lidstaten geven om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Wel worden lidstaten opgeroepen om bij die ondernemingen aan te dringen op een duurzamer beleid.

95 procent huishoudens koopt biologisch

Economie

Consumenten die af en toe biologische producten kopen, doen dat steeds vaker. 95,1 procent van alle huishoudens kiest bij het boodschappen doen weleens voor een biologisch alternatief.

Ook met Forum pakt Brabant stikstofcrisis aan

Politiek

Met het nieuwe bestuursakkoord is Noord-Brabant niet de landbouwvrijstaat geworden waarop boeren wellicht hebben gehoopt. De provincie houdt vast aan een versnelde vernieuwing van de veehouderij, maar dit keer is er meer oog voor het draagvlak onder...

Trekkerdata van verschillende merken straks deelbaar

Mechanisatie

Fabrikanten van trekkers en werktuigen zien het belang van data delen en koppelen tussen verschillende merken. Voordat die uitwisselbaarheid van data daadwerkelijk mogelijk is, moeten er nog wel flinke stappen worden gezet.

LTO: Wel samenwerken, maar niet in Landbouw Collectief

Algemeen

LTO Nederland zet de huidige samenwerking met het Landbouw Collectief niet voort. Een nieuwe krachtenbundeling op het stikstofdossier sluit de belangenorganisatie niet uit, maar dan wel op basis van gelijke doelen en waarden.

PBL: 'Biomassa noodzakelijk voor energietransitie'

Algemeen

Voor biomassa is een belangrijke rol weggelegd in een duurzame economie. Wel moet het gebruik ervan goed worden afgebakend. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het kabinet.

Timmermans: transitiesteun moet echt bij boer terechtkomen

Politiek

De steungelden die uitgetrokken worden voor de transitie in de landbouw moeten echt op het boerenerf terechtkomen. In een debat riep Eurocommissaris Frans Timmermans donderdag het Europees Parlement op om daar met hem over te waken.

Landbouw stabiele factor voor Nederlandse economie

Economie

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in het afgelopen decennium vrijwel gelijk gebleven, ondanks een krimp van het aantal landbouwbedrijven. Het verdienmodel in de moderne landbouw staat wel onder druk. Dit meldt het CBS in het...

Zonnepark verdringt windmolen in plannen energieregio's

Algemeen

In de toekomstplannen van de energieregio's is er veel meer aandacht voor zonne-energie dan voor windmolen. De doelstelling voor groene stroom lijkt met de plannen wel te worden gehaald.

Voedselketen kraakt onder gevolgen coronacrisis

Economie

De coronapandemie ontwricht op steeds meer plaatsen de voedselketen. Europese boeren krijgen oogsten niet van het veld en in de Verenigde Staten (VS) worden varkens geruimd omdat de vleesverwerking stokt.

Wojciechowski houdt hand op de knip

Economie

De kans dat er meer Europese steun komt voor de sierteelt- en pluimveesector lijkt klein. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski acht het budget daarvoor te krap.

Zes vragen over digitaal volgen mesttransporten

Algemeen

Het papieren Vervoersbewijs dierlijke meststoffen wordt vervangen door een app. Mesttransporten worden straks digitaal gevolgd. Deze vernieuwingen moeten het vertrouwen in een eerlijke mestketen herstellen. Dat is belangrijk als boeren meer...

CDA Brabant stelt 'stevige voorwaarden' aan coalitie met FvD

Regio Zuid

Het CDA in Noord-Brabant wil gaan samenwerken met Forum voor Democratie (FvD). De fractie in de Provinciale Staten maakte donderdag bekend een advies van het provinciaal partijbestuur over te nemen. Dat stelde na een ledenraadpleging samen te kunnen...

Meststoffen Nederland strijdt tegen taboe op kunstmest

Algemeen

Directeur Reinier Gerrits van Meststoffen Nederland strijdt tegen het taboe dat op kunstmest lijkt te rusten. Volgens landbouwminister Carola Schouten past het niet bij kringlooplandbouw.

Agractie stapt naar rechter voor halvering vliegverkeer

Algemeen

Agractie wil met een halvering van het vliegverkeer boven Nederland het uitkopen van veehouderijen voorkomen. De boerenactiegroep stapt daarvoor naar de rechter.

Trump grijpt in om vleesketen VS te herstellen

Economie

De Amerikaanse president Donald Trump verbiedt slachthuizen en vleesverwerkers hun deuren te sluiten vanwege de coronacrisis. Bedrijven die al dicht zijn, moeten de productie weer opstarten. Met deze beslissing wil hij voorkomen dat de voedselketen...

Kabinet maakt steunpakket toegankelijk voor bedrijven

Politiek

Het kabinet versoepelt de eisen voor bedrijven die vanwege de coronacrisis een beroep doen op overheidssteun. Daarnaast wordt de looptijd van kredieten verlengd.

Schouten: 'Geen slot op melkveehouderij'

Politiek

Melkveehouders houden genoeg ontwikkelingsperspectief mits ze de natuur niet verder belasten. 'Er komt geen slot op de Nederlandse melkveehouderij.' Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in een toelichting op het pakket stikstofmaatregelen dat...

Kabinet wil geen 'groene' voorwaarden noodsteun

Politiek

Oppositiepartijen willen duurzame eisen stellen aan de overheidssteun die bedrijven gedurende de coronacrisis ontvangen. Het kabinet wil niet verder gaan dan een verbod op het uitkeren van bonussen en dividend.

Zorgen blijven over pluimvee, sierteelt- en aardappelsector

Economie

LTO Nederland vreest dat het maatregelenpakket van de Europese Commissie onvoldoende is voor sier-, aardappel-, en groentetelers. 'Steun vanuit Brussel is, naast het maatregelenpakket uit Den Haag, dan ook noodzakelijk', zegt voorzitter Marc Calon.

Toch Brusselse steun voor sierteelt en landbouw

Politiek

Een aantal door de coronacrisis zwaar getroffen land- en tuinbouwsectoren krijgt alsnog financiële steun van de Europese Commissie. Brussel trekt onder meer geld uit voor marktregulering en staat toe dat de zuivelsector afspraken kan maken over...

Coronacrisis leidt tot concurrentieslag om arbeidsmigrant

Economie

Agrarische werkgevers in West-Europa beconcurreren elkaar op het aantrekken van arbeidsmigranten. Dat schrijft ABN Amro in een analyse over de tekorten die ontstaan op de arbeidsmarkt.

Kabinet breidt bekende stikstofmaatregelen uit

Politiek

De kabinetsplannen voor de aanpak van de stikstofcrisis richten zich vooral op uitbreiding van al eerder bekendgemaakte maatregelen.

Linkse oppositie boos over uitlekken stikstofplannen

Politiek

Linkse oppositiepartijen zijn niet blij met de manier waarop de nieuwe plannen voor de stikstofcrisis zijn uitgelekt. Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks, PvdA en SP hebben Kamervragen gesteld.

Kabinet wil meer veehouderijen uitkopen

Politiek

Om een einde te maken aan de stikstofcrisis wil het kabinet meer veehouderijen uitkopen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in duurzame stallen en de omschakeling naar kringlooplandbouw.

EU-landbouwministers dringen aan op opslag overschotten

Politiek

De landbouwministers van de 27 EU-lidstaten dringen bij de Europese Commissie aan op het stimuleren van private opslag om prijsschokken in de voedselketen te voorkomen.

Noodpakket Schouten goed ontvangen

Economie

Land- en tuinbouworganisaties reageren positief op het noodfonds van 650 miljoen euro waarmee landbouwminister Carola Schouten de zwaarst getroffen bedrijven door de coronacrisis wil helpen.

EU laat steunpakketten aan lidstaten

Politiek

De Europese Commissie maakt geen extra gelden vrij om de gevolgen van de coronacrisis voor de land- en tuinbouw te verzachten. Volgens EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski hebben lidstaten nog genoeg ruimte in hun huidige GLB-budget.

Schouten moet stikstofreductie juridisch dichttimmeren

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) is erop gebrand de stikstofreductie in het voerspoor juridisch vast te leggen. Dit leidt tot wrijving met de boerenorganisaties. Maar de bewindsvrouw zit klem tussen milieuorganisatie MOB en de noodzakelijke...

Rabobank: coronacrisis kan voor fundamentele verandering zorgen

Economie

De coronacrisis kan zorgen voor fundamentele veranderingen in de agrisector. Dat schrijft Rabobank in een analyse van het effect van de pandemie op de land- en tuinbouw.

LTO: noodmaatregelen zeer welkom

Economie

LTO Nederland verwelkomt het steunpakket van 650 miljoen euro voor de zwaarst getroffen boeren en tuinders dat landbouwminister Carola Schouten woensdagavond bekendmaakte. 'De sector staat voor een unieke uitdaging en de algemene economische...

Schaderegeling voor sierteelt, tuinbouw en aardappeltelers

Politiek

Het ministerie van Landbouw komt met een steunpakket van 650 miljoen euro voor sectoren die grote financiële schade oplopen door de coronamaatregelen. Dat maakte minister Carola Schouten woensdagavond bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Mogelijk toch steun voor Aviko

Politiek

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) gaat onderzoeken of aardappelverwerker Aviko toch onder de NOW-regeling kan vallen.

Dirk van den Broek stuntte met Zeeuwse aardappeloogst

Algemeen

Oprichter Dirk van den Broek (96) van de gelijknamige supermarktketen is overleden. De prijsvechter maakte naam en faam met opvallende acties.

LTO: 'Noodregeling moet aansluiten bij seizoenspiek'

Politiek

LTO Nederland pleit bij het kabinet voor een loonkostenregeling die rekening houdt met de seizoenspiek in de land- en tuinbouw. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) sluit nu nog onvoldoende aan bij de problemen die...

Stikstof zet rem op boerderijverkoop

Economie

Door de stikstofproblematiek zijn er vorig jaar minder veehouderijen en andere agrarische vastgoedobjecten verkocht. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zet onder meer de onzekerheid over de nieuwe stikstofaanpak een rem op de...

Land- en tuinbouw goed voor ruim 156.000 voltijdbanen

Algemeen

De hoeveelheid arbeid die in 2019 is ingezet in de landbouw is te vergelijken met de inzet van ruim 156.000 voltijdbanen. Mensen die werken op basis van losse contracten voor bepaalde tijd vullen daarvan bijna 30.000 voltijdbanen in.

Deadline Gecombineerde opgave blijft 15 mei

Algemeen

De laatste datum voor het versturen van de Gecombineerde opgave blijft 15 mei. Dit ondanks dat adviseurs momenteel niet bij hun agrarische klanten op bezoek kunnen.

Vijf vragen over de verbetering van de luchtkwaliteit

Algemeen

De 'intelligente lock down' waarin Nederland door de coronapandemie verkeert, heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. In hoeverre hebben die meetresultaten invloed op de stikstofdiscussie?

Kabinet stut ondernemers met leverancierskrediet

Economie

De overheid trekt 12 miljard euro uit voor het herverzekeren van leverancierskredieten. Op die manier moet de bevoorrading van bedrijven, ook na de coronacrisis, op gang blijven.

Kabinet wil GLB-voorschotten naar voren halen

Politiek

Het kabinet werkt aan een nationale maatregel om boeren in juli al te laten beschikken over inkomenssteun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie.

Activisten willen dat Ahold breekt met agroreus Cargill

Economie

Milieuactivisten willen dat supermarktconcern Ahold Delhaize de zakelijke banden met het Amerikaanse Cargill verbreekt. Volgens Animal Rebellion, Extinction Rebellion en Climate Save Movement is het concern het meeste destructieve agro-industriële...

Investering in landbouwinnovatie gaat door, ondanks corona

Algemeen

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een nieuw investeringsfonds aangekondigd voor innovaties in duurzame landbouw en de bio-economie.

Duitsland maakt uitzondering voor seizoensarbeider

Algemeen

Update - De Duitse regering maakt voor oogstmedewerkers een uitzondering op de coronamaatregelen. Het land wil 40.000 seizoensarbeiders per maand toelaten om boeren en tuinders te helpen.

Vijf vragen over voedselzekerheid tijdens coronacrisis

Economie

Als gevolg van de coronapandemie groeien in westerse landen de zorgen over de voedselzekerheid. De voedselproductie is niet zozeer het probleem, maar gesloten grenzen, het gebrek aan landarbeiders en de betaalbaarheid kunnen tot spanningen leiden.

SVR overweegt kort geding voor steun kampeerboeren

Multifunctionele landbouw

Stichting Vrije Recreatie (SVR) overweegt een kort geding tegen het kabinet. De stichting voor kleine en boerencampings wil dat deze ondernemers ook onder de steunmaatregelen vallen.

Brabant bevestigt vrees Landbouw Collectief

Politiek

Het Landbouw Collectief ziet in de aankoop door provincie Noord-Brabant van veehouderijen elders in het land de vrees bevestigd dat het extern salderen van stikstofruimte kan leiden tot een leegkoop van de sector. 'We hebben dat vaak aangeven. Het...

Coronavirus heeft sneeuwbaleffect in keten

Algemeen

De coronamaatregelen drukken de Nederlandse economie in een recessie. Boeren en tuinders worden ook hard geraakt. De schok in de agrarische sector dreunt door in andere sectoren. Tegelijkertijd kan de land- en tuinbouw een cruciale rol vervullen bij...

Agrocoach Hogenkamp: 'Je moet je verhaal kwijt kunnen'

Algemeen

Voor veel boeren betekent de coronacrisis het zoveelste probleem dat ze op hun bordje krijgen. Eigenaar Paulien Hogenkamp van Hogenkamp Agrarische Coaching ziet dagelijks de gevolgen.

Corona-updates: EU-fondsen maximaal open voor landbouw

Algemeen

De Europese Commissie wil bestaande EU-fondsen maximaal inzetten om de gevolgen van de coronacrisis voor boeren en vissers op te vangen. Bekijk hier de voor de land- en tuinbouw relevante nieuwsupdates over de coronacrisis.

Mesdagfonds komt nu uit op zelfde stikstofcijfer als RIVM

Algemeen

De Nederlandse landbouw is wel verantwoordelijk voor 41 procent van de totale stikstofneerslag op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.Dit is even hoog als het door het RIVM gehanteerde percentage.

Eerste Chinese gemeente verbiedt eten hond en kat

Algemeen

De Chinese gemeente Shenzhen heeft het eten van honden- en kattenvlees verboden. Het is volgens meldingen van de BBC het eerste Chinese bestuurslichaam in de Volksrepubliek dat het eten van die dieren verbiedt.

Brussel stelt EU-fondsen maximaal open voor landbouw

Politiek

De Europese Commissie wil bestaande EU-fondsen maximaal inzetten om de gevolgen van de coronacrisis voor boeren en vissers op te vangen. Voorschotten op de directe betalingen uit het GLB worden verhoogd en vervroegd uitbetaald. Daarnaast worden de...

Provincie Noord-Brabant legt bom onder stikstofoverleg

Politiek

De opkoop door Noord-Brabant van veehouderijen elders in het land stuit op veel kritiek in de eigen en andere provincies. 'Oncollegiaal', 'overvaltactiek' en 'onbegrijpelijk' zijn hierbij gebruikte termen.

Overschotten en tekorten zorgen voor grillige markt

Algemeen

Een normale werking van de voedselproductie en -distributie heeft in Europa prioriteit tijdens de coronacrisis. Dat vinden de Europese landbouwministers. Zij bespraken deze week welke problemen zich hebben aangediend en welke sectoren in de knel...

Opvolger salderingsregeling zonne-energie minder sober

Algemeen

De vervanger van de huidige salderingsregeling voor zonnestroom pakt minder sober uit dan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eerder van plan was. Het afbouwpercentage gaat naar 9 procent en er komt een minimumtarief voor stroom...

Kamervragen over 'cowboygedrag' Noord-Brabant

Politiek

De Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) stellen Kamervragen over de handelswijze van de provincie Noord-Brabant bij de aankoop van stikstofruimte van melkveehouderijen.

Brussel wil vrij verkeer voor seizoensarbeiders

Algemeen

Seizoensarbeiders moeten, ondanks dat sommige grenzen gesloten zijn vanwege het coronavirus, kunnen werken in de land- en tuinbouw in andere lidstaten. Dat stelt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Melkveehouder Lansink: 'Deel zorgen met elkaar'

Algemeen

Ze vond het spannend om een online video te maken over de impact die de corona-epidemie heeft op het boerenbedrijf. Maar melkveehouder Heleen Lansink is gezien de positieve reacties blij dat ze het gedaan heeft. 'Het geeft veel onzekerheid. Normaal...

Europese Volkspartij vraagt om uitstel Green Deal

Politiek

De Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement vraagt de Europese Commissie haar Farm to Fork-strategie - onderdeel van de Green Deal – uit te stellen tot na de zomer. Dit in verband met de coronacrisis.

Copa-Cogeca: 'Coronacrisis treft platteland hard'

Economie

De coronacrisis heeft dramatische gevolgen voor de zwaarst getroffen plattelandsgebieden van de Europese Unie. Dat zegt secretaris-generaal Pekka Pesonen van de Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca.

Kamer debatteert over noodpakket kabinet

Politiek

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag 25 maart met minister Wopke Hoekstra van Financiën over het steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen dat het kabinet vorige week aankondigde. Het pakket werd positief ontvangen. Wel zijn er veel vragen...

Bezorgde Schouten doet beroep op Europese steun

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten wil woensdag tijdens een videovergadering met Europese landbouwministers financiële steun vragen voor sectoren die door het coronavirus in financiële problemen zijn gekomen. Met name de sierteeltsector heeft het...

Schouten: 'Ga eens naar de groenteboer of slager'

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten roept Nederlanders op om de komende dagen eens wat vaker naar de groenteboer, notenboer, visboer, bakker of slager te gaan. 'Dat zijn allemaal mensen die heel hard aan het werk zijn om ons van voedsel te voorzien',...

Europees Parlement wil steunplan voor landbouw

Politiek

De landbouwcommissie van het Europees Parlement eist dringende maatregelen om het landbouwsysteem van de EU te beschermen tegen de economische gevolgen van de coronaviruspandemie.

LTO Salland luidt noodklok over zonneparken

Regio Oost

LTO Noord-afdeling Salland is tegen de komst van 800 hectare aan zonneparken in het buitengebied van Deventer. ‘Dit kan een ecologische ramp veroorzaken.’

Hippisch onderwijs Limburg en bedrijven slaan handen ineen

Regio Zuid

Om beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt start in Limburg een nieuw samenwerkingsverband tussen het hippisch onderwijs en bedrijfsleven.

Verbod op glyfosaat bij jaarpacht mag

Algemeen

Overheden mogen in korte pachtovereenkomsten een verbod op het gebruik van glyfosaat opnemen. Dat heeft de Centrale Grondkamer bepaald in een beroepsprocedure.

Zuivelconcern Ausnutria nieuwe hoofdsponsor sc Heerenveen

Veehouderij

Het Nederlands-Chinese zuivelconcern Ausnutria is de nieuwe hoofdsponsor van sc Heerenveen.

Uitrol perceelregistratie start in noorden van het land

Algemeen

De uitrol van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) start in het noorden van het land. Vanaf 19 mei worden wekelijks duizend boeren en tuinders door RVO aangeschreven.

Kabinet haalt subsidie groene energie naar voren

Algemeen

Het kabinet haalt 2 miljard euro aan subsidies voor hernieuwbare energie naar voren. Dat gebeurt om aan de klimaatdoelen te voldoen die de staat kreeg opgelegd in de Urgenda-zaak. Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Nieuwe risico's bedreigen winstgevendheid agrifood

Economie

De winstgevendheid van bedrijven in de agrifoodsector is de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd. Ook in de komende jaren zijn er wereldwijde nieuwe trends die de marges verder onder druk zullen zetten.

Voorstel voor duurzaam beprijzen voedsel

Politiek

Als de externe milieu- en gezondheidskosten van landbouw en voedsel worden doorberekend, ontstaat er een stevige marktprikkel voor het duurzaam produceren en consumeren van voedsel. Dat advies heeft de Transitiecoalitie Voedsel dinsdag in Brussel...

Kamer wil weer minister voor Ruimtelijke Ordening

Politiek

In het volgende kabinet moet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) terugkeren. Een motie van PvdA en CDA met deze oproep kreeg in de Tweede Kamer een krappe meerderheid achter zich. Het parlement vindt dat het...

Sporten we straks op een veld van mais?

Algemeen

Kunstgrasproducenten hebben een nieuw type polymeer ontwikkeld op basis van mais. Het nieuwe kunstgras moet een oplossing bieden aan de groeiende afvalberg met afgedankte 'sportvelden'.

OESO: 'Coronavirus zet rem op groei wereldeconomie'

Economie

De uitbraak en verspreiding van het coronavirus zal de groei van de wereldeconomie remmen. In een nieuw rapport spreekt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van een negatief effect van 0,5 procentpunt.

Vertrouwen in land- en tuinbouw herstelt zich voorzichtig

Economie

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de land- en tuinbouw heeft zich in het vierde kwartaal van 2019 voorzichtig hersteld. De index stijgt 4 punten ten opzichte van het derde kwartaal. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.

Veel inzendingen prijsvraag verbeteren biodiversiteit

Algemeen

Bijna honderd voorstellen zijn er ingestuurd voor de Samen voor Biodiversiteitsprijs. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maakt donderdag bekend welke tien finalisten meedingen om de twee hoofdprijzen van 25.000 euro om het eigen project te...

Herberekening Mesdag na fout in rekenmodel

Algemeen

Het Mesdag Zuivelfonds laat de analyse van de stikstofdata opnieuw uitvoeren. Aanleiding is de vondst van een 'bug' in het gebruikte rekenmodel OPS van het RIVM.

Stijgende zorgen om dumpen drugsafval

Algemeen

Het aantal drugsafvaldumpingen nam vorig jaar fors af. Aangezien er wel steeds meer drugslabs worden opgerold, vreest de politie dat de chemicaliën in waterputten en de bodem verdwijnen.

Politie pakt dieven van gps-apparatuur trekkers

Algemeen

De politie heeft naar nu blijkt vorige week twee mannen aangehouden die worden verdacht van de diefstal van gps-apparatuur van trekkers. Het gaat om mannen van 23 en 24 jaar oud met de Litouwse nationaliteit.

1,5 miljoen euro voor herstel biodiversiteit

Algemeen

De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangt 1,5 miljoen euro van de Postcode Loterij. Deze bijdrage is bedoeld om boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden die gezamenlijk werken aan...

Nieuwe benoemingen landbouwattachénetwerk 2020

Algemeen

Deze week zijn nieuwe landbouwattachés benoemd op de Nederlandse ambassade in Berlijn en Nairobi en landbouwraden in Addis Abeba, Ankara, Kampala/Kigali, Parijs, Pretoria, PV EU/Brussel en Yangon.

Productie van boer tot bord moet groener

Politiek

De Europese Commissie komt eind maart met uitgewerkte plannen voor een verduurzaming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze Farm to Fork-strategie zal van invloed zijn op boeren, retailers en consumenten.

Architect Koolhaas met boerenverhaal in Guggenheim

Algemeen

De Nederlandse architect Rem Koolhaas heeft in het wereldberoemde Guggenheim Museum in New York een tentoonstelling ingericht over het platteland.

Schouten zet voorbereidingen opkoopregeling door

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten wil na de zomer met voorstellen komen voor een opkoopregeling voor veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden. Momenteel wordt het plan door de Europese Commissie getoetst aan de hand van de staatssteunregels.

Mesdagfonds: verkeer grotere natuurbelasting dan boer

Politiek

Uitkopen van bedrijven is kostbaar en heeft weinig effect. Dat is de voornaamste conclusie die het Mesdag Zuivelfonds trekt uit haar analyse van de stikstofdata en het stikstofmodel van het RIVM. Het verkeer blijkt verder een veel grotere...

Ook dit boerenprotest kan op steun rekenen

Algemeen

Het boerenprotest krijgt in de vier noordelijke provincies steun van een kleine meerderheid. Een groot deel van de bevolking staat achter de boerenzaak in het algemeen.

Kritiek LTO-leden op onderdelen stikstofaanpak

Algemeen

De leden van LTO zijn tevreden met grote delen van de stikstofaanpak door het kabinet. Kritiek is er op de mogelijkheid tot inname en afromen van vergunde stikstofruimte.

Tweede Kamer stemt in met handelsverdrag CETA

Politiek

De Tweede Kamer heeft dinsdag met een kleine meerderheid ingestemd met het handelsverdrag CETA met Canada. Alleen de coalitiepartijen en het lid Van Haga steunden het.

WNF: 'Stikstofcrisis biedt kans boeren te belonen voor natuur'

Algemeen

De Nederlandse natuur verkeert in een deplorabele staat, signaleert het Wereld Natuur Fonds (WNF). Er is geen sprake van een stikstofcrisis, maar van een natuurcrisis, zegt directeur Kirsten Schuijt. Ze wil samen met de boeren werken aan een omslag...

Minister Kaag redt CETA met zachte beloften

Politiek

Het moet raar lopen als de Tweede Kamer volgende week dinsdag niet instemt met het CETA-handelsverdrag. De ChristenUnie ging na zachte toezeggingen van handelsminister Sigrid Kaag overstag.

Bayer dicht bij alternatief voor glyfosaat

Algemeen

Chemiereus Bayer is dicht bij de ontwikkeling van een onkruidverdelger die als alternatief kan dienen voor het omstreden middel glyfosaat.

Tweede helft CETA-debat lijkt gelopen race

Politiek

Ondanks dat het Kamerdebat over het CETA-handelsakkoord donderdagochtend een tweede helft krijgt, lijkt de uitkomst al vast te staan. De ChristenUnie is bereid onder voorwaarden alsnog in te stemmen met het verdrag. Volg het debat via Nieuwe Oogst.

Landbouw wil aandeel in Schone Lucht Akkoord

Algemeen

LTO Nederland wil dat ook de land- en tuinbouw wordt betrokken bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland.

EU-parlement keurt handelsakkoord met Vietnam goed

Economie

Het Europees Parlement geeft groen licht voor het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Vietnam.

FDF gaat weer demonstreren in Den Haag

Algemeen

Farmers Defence Force (FDF) organiseert op woensdag 19 februari weer een boerendemonstratie in Den Haag. Dit protest moet de aankomende presentatie van het onderzoek naar de stikstofdata van het RIVM kracht bijzetten.

CDA pleit voor risicofonds voor duurzame boeren

Politiek

Het CDA wil een risicofonds voor de transitie naar duurzame landbouw. Deze kredietregeling moet boeren beschermen, als innovaties of nieuwe verdienmodellen falen.

Schouten: 'Ik bepaal met wie ik praat, niet FDF'

Politiek

In een voor haar ongewoon felle reactie nam minister Carola Schouten (LNV) donderdag tijdens een Kamerdebat afstand van Farmers Defence Force. 'Ik maak het beleid en bepaal zelf met wie ik praat.'

WNF: Nederlandse natuur staat er slechter voor dan ooit

Algemeen

De Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit, meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) . Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden als heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd.

Hoger stikstofoverschot door droge zomer van 2018

Algemeen

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 ten opzichte van een jaar eerder met 8 procent toegenomen tot 330 miljoen kilogram. De droge zomer in dat jaar is de belangrijkste oorzaak.

NVM: '50 procent leegstand op platteland in 2030'

Algemeen

Naar verwachting staat 50 procent van de vrijkomende agrarische bebouwing in 2030 leeg. Het gaat dan om 25 miljoen vierkante meter. Makelaarsvereniging NVM Agrarisch & Landelijk vindt dat er nu al moet worden nagedacht over een nuttige en...

Aequator-directeur: 'Bodem zet opbrengsten al onder druk'

Algemeen

De bodem is het duurste bedrijfsmiddel dat boeren tot hun beschikking hebben. Het onderhoud ervan is in de afgelopen decennia verwaarloosd, stellen deskundigen. Herstel vraagt vooral een investering in tijd en geduld. Daartegenover staan een...

GroenLinks wil fondsen voor natuur en landbouwtransitie

Politiek

GroenLinks dient een initiatiefwet in om Nederland uit de stikstofcrisis te krijgen. Partijleider Jesse Klaver noemt de huidige stikstofaanpak van het kabinet 'besluiteloos'.

Meer vragen Werkgeverslijn door nieuwe wetgeving

Algemeen

De Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) leiden tot veel vragen bij werkgevers. Dit zorgde in 2019 voor topdrukte bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

'Kabinet steekt honderden miljoenen in uitkopen boeren'

Politiek

Update - Om de stikstofcrisis tegen te gaan, wil het kabinet enkele honderden miljoenen euro's steken in het uitkopen van boeren die willen stoppen. Daarnaast krijgen boeren die doorgaan hulp om hun bedrijf te verduurzamen.

Schouten lanceert ambitieus bossenplan

Politiek

In Nederland moet er de komende tien jaar 37.000 hectare bos worden aangeplant. Deze ambitieuze doelstelling is volgens minister Carola Schouten van LNV nodig voor herstel van de biodiversiteit en om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen.

EU en VK zetten hoog in voor nieuwe handelsdeal

Politiek

De Britse premier Boris Johnson wil alleen een handelsdeal sluiten met de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk niet wordt gedwongen zich aan alle Europese regels te houden. De EU is bereid ver te gaan, maar houdt vast aan eigen standaarden.

Staatsbosbeheer doet glyfosaat in de ban

Algemeen

Op verzoek van landbouwminister Carola Schouten bouwt Staatsbosbeheer het gebruik van glyfosaat in de komende twee jaar af naar nul.

EU-leiders zien 'nieuwe dageraad voor Europa'

Politiek

Het Britse vertrek uit de Europese Unie (EU) markeert 'een nieuwe dageraad voor Europa'. Dat schrijven EU-president Charles Michel en de voorzitters Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en David Sassoli van het Europees Parlement in een...

Schouten rondt Actieplan klimaatadaptatie landbouw af

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten heeft Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw afgerond. Donderdag stuurde ze het naar de Tweede Kamer.

Agrarisch keurmerk flexwonen geaccrediteerd

Algemeen

Agrarisch Keurmerk Flexwonen is goedgekeurd door de Raad van Accreditatie. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor medewerkers op land- en tuinbouwbedrijven.

Tweede Kamer stemt in met trekkerkenteken

Politiek

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van een trekkerkenteken. Alleen PVV, SGP en FvD stemden tegen.

Gebiedsgerichte aanpak met 'boerinclusief naturen'

Politiek

Boeren- en natuurorganisaties vinden elkaar in een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofcrisis. Dat is de belangrijkste uitkomst van het overleg woensdag met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten in Radio Kootwijk.

Amerika wil handelsoverschot dichten met landbouw

Economie

De Amerikaanse regering wil graag een handelsdeal sluiten met de Europese Unie. Wel moeten meningsverschillen tussen beide markten over handelsnormen worden opgelost.

Eerste kandidaten BoerBurgerBeweging bekend

Politiek

Landbouwjournalist en initiatiefnemer van de BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas stelt zich beschikbaar voor de lijst van de nieuwe politieke partij. Ook beleidsadviseur Femke Wiersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond stelt zich...

Landbouwminister VS bezoekt Nederland

Algemeen

Sonny Perdue, de Amerikaanse minister van Landbouw, bezoekt deze week de Europese Unie. Dinsdag staat daarbij een bezoek aan Nederland gepland.

Europese Unie tekent week voor brexit verdrag met Britten

Politiek

EU-president Charles Michel en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie hebben vrijdag in Brussel het verdrag over de Britse terugtrekking uit de Europese Unie (EU) ondertekend. Het is voor het eerst in het bestaan van de EU dat dit...

Primeur: CO2-certificaat voor veenweideboer

Veehouderij

Een Friese melkveehouder ontvangt binnenkort de eerste verhandelbare CO2-certificaten als compensatie voor de waterpeilverhoging onder zijn percelen.

LTO tevreden met trekker op rondwegen

Algemeen

LTO kan instemmen met het trekkerkenteken als dat betekent dat deze straks ook op rondwegen mogen rijden. Ook moeten de administratieve lasten voor boeren en tuinders beperkt blijven.

Trekkerkenteken: lage kosten, eenvoudig en digitaal

Politiek

De invoering van het trekkerkenteken moet tegen lage kosten en met weinig rompslomp worden ingevoerd. Daarvoor pleiten VVD en CDA in de Tweede Kamer.

Groeispurt Jumbo, discounters verliezen marktaandeel

Economie

Jumbo weet het groeitempo van de afgelopen jaren vast te houden. Prijsvechters Lidl en Aldi verloren vorig jaar marktaandeel.

Geurts blikt terug op turbulent politiek jaar

Politiek

De stikstofcrisis domineerde het voorbije politieke jaar. In een interview met Nieuwe Oogst blikt CDA-Kamerlid Jaco Geurts terug op die turbulente periode. Ook werpt hij een blik vooruit op de door het CDA bepleite gebiedsgerichte aanpak. 'De...

103 boeren stapten in 2019 over op biologisch

Biologische landbouw

Nederland telt momenteel 1.952 biologische bedrijven. Dat waren er in 2018 nog 1.849. Het biologische areaal groeide met 4,1 procent naar 66.349 hectare. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole.

Kamervragen SP over 'illegale' fosfaatrechten

Politiek

De SP wil van landbouwminister Carola Schouten duidelijkheid over fosfaatrechten die ten onrechte zouden zijn uitgegeven aan melkveehouders. Dit naar aanleiding van berichtgeving hierover door dagblad De Gelderlander.

Marktaandeel Albert Heijn stabiel op 34,9 procent

Economie

De grootste supermarktketen van Nederland, Albert Heijn, bereikte vorig jaar een marktaandeel van 34,9 procent. Daarmee blijft de positie van de marktleider stabiel.

Helft Nederlanders vindt voedselprijzen te laag

Algemeen

Veel consumenten zijn tevreden over de stappen die de landbouw zet voor het verduurzamen van de voedselproductie. Meer dan de helft vindt dat de voedselprijzen te laag liggen.

Extra investeringen nodig tegen weersextremen

Politiek

Om Nederland robuust te maken tegen extreme regenval of langdurige droogte moet er komende jaren extra worden geïnvesteerd. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

EC schroeft budget op voor Green Deal

Economie

De financiering van de Europese Green Deal komt deels uit bestaande EU-budgetten. Dat blijkt uit de plannen die de Europese Commissie dinsdag in Straatsburg bekendmaakte.

LTO: publiceer fosfaatgegevens woensdag niet

Algemeen

LTO Nederland vraagt landbouwminister Carola Schouten om woensdag de informatie over de fosfaatrechten van melkveehouders niet te publiceren. De boerenorganisatie heeft serieuze twijfels over de noodzaak en de gevolgen van publicatie.

Vleesexport naar China is booming business

Economie

De export van Nederlandse agrarische producten naar China groeit gestaag. Vooral vlees is booming business. De belangstelling in de Volksrepubliek voor Nederlandse zuivel neemt wel af.

Australische boeren blijven achter met verkoold land

Algemeen

De beelden en foto’s die ons bereiken van de bosbranden in Australië tarten ieder voorstellingsvermogen. Uitgestrekte zwartgeblakerde weilanden met verkoolde karkassen van rundvee en kangoeroes. De vrees is dat de branden de genadeklap zullen...

CEO-Agrifirm:'Bied boeren perspectief, dan willen ze wel'

Algemeen

Agrifirm wil de consument bewust maken van de kosten die boeren moeten maken om aan alle regelgeving en maatschappelijke eisen te voldoen. ‘Als de Nederlandse boeren moeten concurreren met kip uit Brazilië dan is dat gewoon geen eerlijk spel’, zegt...

Voeding stuwt consumentenprijzen op

Algemeen

Consumentenprijzen waren in 2019 gemiddeld 2,6 procent hoger dan in 2018, maakt het CBS bekend. Dat is de grootste prijsstijging na 2002. Bovendien was de prijsstijging afgelopen jaar in Nederland één van de hoogste in de eurozone. Dit hangt samen...

'Boeren stimuleren voor aanplant kleine bossen'

Algemeen

Boeren zouden gestimuleerd moeten worden om op hun percelen kleine bossen aan te planten. Die bossen zijn veel effectiever bij het bestrijden van de klimaatverandering.

Regio’s zoeken in 2020 vooral naar verbinding

Algemeen

De voorzitters van de regionale LTO-organisaties Léon Faassen (LLTB), Wim Bens (ZLTO) en Dirk Bruins (LTO Noord) werpen een blik vooruit op het nieuwe jaar. Stikstof zal wederom hoog op de agenda staan, maar regionaal zijn er ook andere speerpunten....

Alle ogen gericht op de minister

Algemeen

Nog een week kan landbouwminister Carola Schouten zich in de luwte van het kerstreces voorbereiden op de aangekondigde bronmaatregelen en gebiedsgerichte aanpak van de stikstofcrisis. Vanaf 13 januari zal dan ook het politieke circus rond stikstof...

Hogan verwacht een flexibeler Johnson bij handelsdeal

Algemeen

De Britse premier Boris Johnson geeft zijn verzet tegen het verlengen van de overgangsperiode na de brexit tot na 2020 waarschijnlijk nog wel op. Dat heeft Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan gezegd tegen de Ierse krant Irish Times.

Wat verandert er per 1 januari in het GLB?

Algemeen

In 2020 verandert een aantal regels van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). RVO.nl publiceerde een overzicht.

'Regio moet weer een stem krijgen in het parlement'

Algemeen

Hoogleraar bestuurskunde Caspar van den Berg ziet de afstand tussen stad en platteland steeds groter worden. Hij pleit voor een sterke vertegenwoordiging van de regio in het parlement. Dit is een ontwikkeling die serieus genomen moet worden.'

‘EU moet zonnepaneel in vrije uitloop toestaan’

Algemeen

Het plaatsen van zonnepanelen in de vrije uitloop van legkippen moet toegestaan worden. Dat stelt Europarlementariër Bert Jan Ruissen (SGP).

Rabobank-topman: herverkaveling voor duurzame sector

Algemeen

Een vrijwillige ruilverkaveling van agrarische bedrijven en landbouwgronden kan een oplossing bieden voor het stikstofprobleem en de verduurzaming van de voedselproductie. Daarvoor pleit Rabobank-topman Wiebe Draijer in Het Financieele Dagblad.

Gematigde boeren slaan handen ineen

Algemeen

Een coalitie van boeren, tuinders en andere producenten van voedsel heeft de Boerenraad gelanceerd. De nieuwe boerenorganisatie wil zich constructief inzetten voor een duurzame voedselproductie.

Het collectief heeft veel binnengehaald

Algemeen

Het Landbouw Collectief heeft afspraken gemaakt met het kabinet om uit de stikstofimpasse te komen. Aan belangrijke voorwaarden van het collectief wordt voldaan. Er komt geen generieke krimp en geen gedwongen uitkoop van boerenbedrijven. Bovendien...

Johnson vergroot druk op handelsdeal met EU

Economie

De Britse premier Boris Johnson heeft wetsvoorstel voor de brexit flink aangepast. Allerlei compromissen die hij in eerste aanleg aan de wet had toegevoegd om aan oppositiepartijen tegemoet te komen heeft de premier er weer uit gehaald.

Tweede Kamer: uitspraak Farmers Defence Force kan niet

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de uitspraak van Mark van den Oever van Farmers Defence Force, waarin hij de positie van boeren vergelijkt met de Jodenvervolging, niet kunnen. Zij hebben landbouwminister Carola Schouten opgedragen om...

Remkes: geen vergunning voor weidegang en bemesten

Algemeen

Boeren hoeven voor weidegang van koeien en bemesten geen vergunning aan te vragen. Dat adviseert commissie-Remkes in een rapport aan landbouwminister Carola Schouten.

Kamer kritisch op akkoord met Landbouw Collectief

Politiek

Terwijl boeren verspreid over het hele land actievoerden tegen de stikstofmaatregelen, debatteerde de Tweede Kamer woensdagmiddag over de aanpak van de stikstofproblematiek. Buiten eisten boeren dat ook andere sectoren gaan leveren, binnen wilden...

Jonge boeren steeds radicaler

Algemeen

Jonge boeren ontkennen het stikstofprobleem en kiezen steeds vaker voor radicale acties. Dat blijkt uit het onderzoek de Staat van de Boer van dagblad Trouw.

Rechter verbiedt blokkades, acties FDF mogen doorgaan

Algemeen

Farmers Defence Force (FDF) mag woensdag actievoeren, maar de boeren mogen geen distributiecentra voor supermarkten platleggen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland besloten. Als er toch blokkades plaatsvinden dan moet...

Daling stikstof niet ultieme oplossing voor natuur

Algemeen

Om de vergunningsverlening weer in gang te trekken en tegelijkertijd aan natuurherstel te doen, moet er breder worden gekeken dan alleen naar de stikstofdepositie. Voor een structurele verbetering op lange termijn zijn er meer knoppen waaraan...

Verlamming WTO schadelijk voor fritesindustrie

Economie

Wereldhandelsorganisatie WTO dreigt vast te lopen nu het tribunaal zonder scheidsrechters zit. De procedure die de Europese aardappelindustrie tegen Colombia heeft aangespannen, dreigt hierdoor vast te lopen.

Verkoopverbod voor woekerende Japanse duizendknoop

Algemeen

De Tweede Kamer wil een verkoopverbod voor de Japanse duizendknoop. Deze woekerende exoot, die voor veel schade zorgt, is nu nog gewoon te koop bij tuincentra en bloemisten.

Kamer steunt Parkinson-onderzoek in buitengebied

Politiek

De Tweede Kamer wil dat er onderzoek komt naar de ziekte van Parkinson of andere neurologische aandoeningen in het buitengebied. Gekeken moet worden naar een verband met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Schouten wil in gesprek blijven met boeren

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten wil in gesprek blijven met het Landbouw Collectief over oplossingen voor het stikstofprobleem. Dat zegt de bewindsvrouw in een reactie op de plannen van Farmers Defence Force om distributiecentra van supermarkten te...

Kamer hangt voorwaarden aan Meststoffenwet

Algemeen

De Tweede Kamer hangt extra voorwaarden aan generieke kortingen mocht het de veehouderij niet lukken om onder de sectorale fosfaat- of stikstofplafonds te blijven.

Invoerheffingen Trump raken Nederland nauwelijks

Algemeen

De recent opgelegde Amerikaanse invoerheffingen op concurrerende goederen uit de Europese Unie raken Frankrijk het hardst. De Nederlandse agrarische export wordt nauwelijks getroffen.

Europese Unie staat gebruik afvalwater bij irrigatie toe

Algemeen

Nieuwe Europese wetgeving maakt het straks mogelijk dat boeren en tuinders gezuiverd afvalwater kunnen gebruiken voor de irrigatie van land- en tuinbouwgewassen. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese lidstaten hebben daartoe...

Herstel melkveehouders noorden beter dan zuiden

Veehouderij

De ontwikkeling van melkveebedrijven in het noorden verloopt beter dan in het midden en zuiden van het land. In de afgelopen drie jaar stopten 1.654 melkveehouders. De grootste klappen vielen in Overijssel, Brabant en Gelderland.

Handboek hulpmiddel voor boer met groene ambities

Algemeen

Het boek Biodivers Boeren is geschreven vanuit de gedachte van een boer die rond zijn bedrijf meer aan natuurwaarde wil doen. Dat zei co-auteur Jan Willem Erisman bij de presentatie van het boek tijdens het Nationaal Congres Natuurinclusieve...

Europees parlement eist ambitieuzer klimaatplan

Politiek

Het Europees parlement dringt in een resolutie aan op ambitieuzere maatregelen om de 'noodtoestand' waarin het klimaat verkeert aan te pakken.

Geitenhouderij in de lift, daling bij varkens en runderen

Veehouderij

Het aantal geiten in Nederland steeg in 2019 opnieuw. Het nam vergeleken met een jaar eerder 4,5 procent toe naar 614.000 dieren. Het aantal varkens (12,1 miljoen) en runderen (3,8 miljoen) is juist iets gedaald.

Nutri-Score moet Nederlanders doen afvallen

Algemeen

Nutri-Score is het beoogde voedselkeuzelogo voor Nederland. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer gemeld. Het moet Nederlanders helpen af te vallen.

Positief geluid na gesprek LNV en Landbouw Collectief

Algemeen

Het overleg tussen het Landbouw Collectief en landbouwminister Carola Schouten is maandag constructief verlopen. Trienke Elshof, LTO- portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving, denkt dat er zaken kunnen worden gedaan. 'Dit is de start...

Johnson belooft Britse boeren 'handjes'

Brexit

De Britse Conservatieve Party wil een quotum voor arbeidsmigranten. Hiermee komt de partij boeren tegemoet die kampen met een tekort aan seizoenarbeiders.

Afhandeling faunaschade voortaan digitaal

Algemeen

Uitvoeringsorganisatie BIJ12 heeft een nieuw internetportaal geopend voor de afhandeling van faunaschade. Het digitale platform biedt de schademelder veel voordelen.

Debat praat stedelingen bij over boerenprotest

Algemeen

Vier mensen steken aarzelend hun hand op. Oprechte mensen, want ze reageren op de vraag wie een onwetende stedeling is. En wie is hier boer? Tien handen gaan omhoog, een bovengemiddelde score in Amsterdam.

Prijsmeting: Jumbo start prijzenslag in België

Algemeen

De eerste Belgische Jumbo-supermarkt is 17 procent goedkoper dan een Brabantse vestiging vlak over de Nederlandse grens. Volgens de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop start de keten hiermee een prijzenslag.

Kamer wil voorrang woningbouw bij stikstofruimte

Algemeen

De stikstofruimte die vrijkomt door de verlaging van de maximumsnelheid moet ten goede komen aan het weer op gang brengen van de woningbouw. Een PvdA-motie met dat doel is dinsdagmiddag aangenomen door de Tweede Kamer.

Vijf megatrends beïnvloeden agrifood

Algemeen

Wereldwijde demografische veranderingen, stijgende inkomens en een verschuiving in de voedselbehoefte stellen de agrifoodsector voor nieuwe uitdagingen. Op verzoek van de landbouwcommissie in het Europees Parlement hebben internationale...

Steunt Tweede Kamer versoepeling Natura 2000?

Algemeen

De Tweede Kamer stemt vanmiddag over twee moties over het aanpassen van Natura 2000-gebieden. Landbouwminister Carola van Schouten had hierover maandag in Brussel al een onderhoud met EU-commissaris Frans Timmermans.

Kan kabinet wel schrappen in Natura 2000?

Algemeen

GroenLinks en SP zetten grote vraagtekens bij de stikstofaanpak van het kabinet. Vooral het voorgenomen beleid rondom Natura 2000-gebieden roept vraagtekens op.

LIVE: Tweede Kamer debatteert over stikstofaanpak kabinet

Algemeen

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de stikstofvoorstellen die het kabinet woensdag presenteerde om de woningbouw weer vlot te trekken. Afgaande op de kritische geluiden binnen de oppositie belooft het een fel debat te worden. Volg het debat...

Groot aandeel NL-makelij in export agrifood

Algemeen

Verreweg het merendeel van voedingsmiddelen en dranken die Nederland exporteert zijn van eigen makelij. Aan deze producten wordt door de bv Nederland bovendien goed verdiend. Bij de voor de land- en tuinbouw belangrijke producten is de exportwaarde...

Zorgen GroenLinks en natuurclubs over natuurplannen

Algemeen

GroenLinks en natuurorganisaties maken zich grote zorgen over het kabinetsvoornemen om Natura 2000-gebieden opnieuw te beoordelen en daar waar nodig en mogelijk opnieuw in te delen.

Kabinet stuurt op eiwit in veevoer

Algemeen

Om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verlagen, zet het kabinet in op het voerspoor. Er komen doelvoorschriften waarmee kan worden gestuurd op de hoeveelheid eiwit in het veevoer. Dat is een van de maatregelen die woensdag bekend zijn gemaakt...

LTO en POV schuiven niet aan voor lunch bij Rutte

Algemeen

LTO Nederland en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) nemen niet deel aan de lunch met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten op het Catshuis.

LTO: voerspoor hoort thuis in collectief plan

Veehouderij

De inzet van het voerspoor voor een stikstofreductie in de veehouderij biedt mogelijkheden, zegt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon in een reactie op de woensdag bekendgemaakte kabinetsplannen. Wel vindt hij dat dit thuishoort in het sectorplan...

Subsidie op pelletkachel en biomassaketel verdwijnt

Algemeen

De subsidie op de aanschaf van biomassaketels en pelletkachels verdwijnt. De milieuwinst van deze installaties is volgens minister Eric Wiebes (EZ) te gering.

Rutte nodigt boerenorganisaties ook uit

Algemeen

Ook vertegenwoordigers van LTO Nederland, Agractie en Farmers Defence Force zijn woensdag welkom bij de lunch die premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten hebben georganiseerd.

Rutte en Schouten lunchen met boeren

Algemeen

Premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten hebben twaalf veehouders uitgenodigd voor een lunch woensdagmiddag op het Catshuis in Den Haag.

Coalitie akkoord over aanpak stikstof

Algemeen

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over stikstofmaatregelen die de woningbouw snel weer op gang moet brengen.

UvA meet stikstofdepositie bij melkveehouders

Veehouderij

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan vanaf januari de stikstofdepositie rond melkveehouderijen en in de natuur meten. Het Mesdag Zuivelfonds heeft hiervoor vrijdag een contract ondertekend met de universiteit.

CDA-congres past gewraakt zinnetje aan

Algemeen

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA gaat de landbouwparagraaf in het rapport 'Zij aan zij' aanpassen. Dat is het gevolg van een discussie over het visiestuk tijdens het partijcongres zaterdag in Utrecht.

COV: voor duurzame landbouw is export noodzakelijk

Algemeen

Het opgeven van de sterke exportpositie is voor de vleessector geen optie. Voor het verwaarden van incourante delen is export noodzakelijk. Ook dat is duurzame landbouw.

Vegetarische Slager richt pijlen op melk

Veehouderij

Jaap Korteweg, oprichter van de Vegetarische Slager, heeft een nieuwe ambitie. Hij wil gras omzetten in melk zonder tussenkomst van de koe.

Ketenprogramma Hollandse ui kan verder

Akker- & Tuinbouw

Dankzij steun van de Topsector Agri & Food krijgt het ketenprogramma Uireka een vervolg. In de komende drie jaar wordt ingezet op een duurzame en robuuste uienteelt.

Zout maken Volkerak-Zoommeer op lange baan

Regio West

Het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer is voorlopig van de baan. Het plan om het gebied weer in verbinding te brengen met de Oosterschelde stuit op te veel weerstand.

Regenval leidt tot tekorten in supermarkten

Akker- & Tuinbouw

De regenval in Nederland en andere Europese landen leidt in de supermarkten tot tekorten aan popuaire groenten. Markleider Albert Heijn moet ‘nee’ verkopen bij spinazie en andijvie.

Tulp in nieuw exportlogo Nederland

Algemeen

Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden zijn voortaan internationaal te herkennen aan een nieuw logo. Het beeldmerk combineert twee symbolen: NL en een gestileerde, oranje tulp.

Boeren houden publieksactie in Amsterdam

Algemeen

Agractie plant een publieksactie in Amsterdam. Deze keer trekken de boeren er met een beperkt aantal trekkers op uit.

CDA: exportpositie minder belangrijk dan inkomen boer

Algemeen

Voor het CDA is de exportpositie van de land- en tuinbouw geen heilig huisje meer. Het zorgt voor een onbalans tussen ecologie en economie. De oplopende regeldruk om die te herstellen, frustreert boeren. 'In die afweging is export minder belangrijk...

CDA: boeren moeten minder exporteren

Algemeen

Update - Het CDA stelt de positie van Nederland als tweede landbouwexporteur ter wereld ter discussie. Niet het exportvolume, maar het inkomen van de boer moet voorop komen te staan.

Export voeding en dranken goed voor 25 miljard euro

Algemeen

De export van voeding en dranken van Nederlandse makelij was in 2018 goed voor 25,1 miljard euro. Het is daarmee de categorie waaraan de bv Nederland het meeste verdiend.

CDA'er Von Martels: tijd voor herbezinning Natura 2000

Algemeen

Het kabinet moet het aanwijzen van nieuwe Natura 2000-gebieden voorlopig in de ijskast zetten. Ook moeten bestaande gebieden niet uitgebreid worden met extra habitatdoelstellingen. Het is tijd voor een herbezinning en herijking van dit beleid, zegt...

OM: Farmers Defence Force niet strafbaar

Algemeen

Farmers Defence Force (FDF) heeft zich met zijn poll op Facebook niet schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt, meldt het Brabants Dagblad.

PBL: klimaatakkoord onvoldoende

Algemeen

Het aangescherpte Klimaatakkoord dat het kabinet eind juni presenteerde, schiet nog altijd tekort. Dat blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De maatregelen voor de landbouw hebben de potentie om een hogere...

'Advies gewasbescherming moet onafhankelijk'

Algemeen

Landbouwminister Carola staat open voor de suggestie om het advies dat boeren krijgen over gewasbescherming los te koppelen van de bedrijven die deze middelen verkopen.

Vijf vragen over stikstofaanpak in andere landen

Algemeen

Diverse politici suggereerden in de Tweede Kamer dat minister Carola Schouten van LNV een voorbeeld moet nemen aan de stikstofaanpak in landen als Denemarken en Duitsland. Deze zouden veel ruimere en werkbaardere deposities kennen dan in Nederland.

Jan Willem Erisman: iedereen zit nog in ontkenningsfase

Algemeen

De kortetermijnoplossing voor het stikstofprobleem van de commissie-Remkes snijdt geen hout. Daarbij heeft de overheid veel te laat ingespeeld op de uitspraak van het Europees Hof over het Programma Aanpak Stikstof. Stikstofdeskundige Jan Willem...

Vion bouwt runderslachterij om naar vleesvervangers

Veehouderij

Vion bouwt de pas twee jaar geleden geopende productielocatie in Leeuwarden om naar een fabriek voor een nieuwe lijn vleesvervangers. In plaats van rundveehouders gaat het bedrijf voor deze locatie op zoek naar nieuwe leveranciers onder akkerbouwers.

Schouten belooft drempelwaarde voor stikstof

Algemeen

Het kabinet komt snel met een nieuwe drempelwaarde voor stikstof. Dat heeft minister Carola Schouten (LNV) de protesterende bouwers op het Malieveld toegezegd.

‘Verdozing’ Nederland heeft te grote impact op landbouw

Algemeen

De overheid moet ingrijpen om de ongebreidelde groei van grote distributiecentra te stoppen. De ‘verdozing’ van het landschap heeft een te grote impact op landbouw en recreatie, schrijft het College van Rijksadviseurs aan het kabinet.

Kabinet onderzoekt nieuwe norm voor met PFAS vervuilde grond

Algemeen

Het kabinet laat onderzoeken of er een nieuwe landelijke norm voor PFAS in landbouw- en natuurgrond kan worden ingesteld. De problemen die zijn ontstaan door de huidige strenge normen, moeten daarmee deels worden opgelost.

OM onderzoekt oproep Farmers Defence Force

Algemeen

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een poll op de Facebookpagina van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). Daarin stelt FDF de vraag of CDA-Statenleden in Noord-Brabant persoonlijk moeten worden aangepakt.

Boeren blokkeren hoofdkantoor FrieslandCampina

Veehouderij

Boze boeren hebben vrijdagmiddag het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort gebarricadeerd. Op social media is te zien dat een trekker strak tegen de deur van het bedrijfspand is geparkeerd.

LTO schort overleg met ZuivelNL op

Algemeen

LTO Nederland neemt afstand van mediaberichten over een sectorplan voor de aanpak van de stikstofcrisis. Voordat de belangenorganisatie een standpunt in kan nemen, moeten er eerst zaken fundamenteel veranderen in de opstelling van het ministerie van...

Glastuinbouw Nederland ontkent ontduiking ETS

Akker- & Tuinbouw

Glastuinbouw Nederland ontkent dat Nederlandse glastuinbouwbedrijven zich hebben onttrokken aan het Europese emissiehandelssysteem ETS. NRC meldt vrijdag dat heffingen met behulp van de overheid zijn ontweken.

Boeren lopen vast door stikstofimpasse

Algemeen

De aanpak van de stikstofimpasse is muurvast gelopen. Boeren durven hun bedrijfsvoering nauwelijks aan te passen uit angst dat de beslissingen die ze vandaag nemen, straks als een molensteen om hun nek hangen.

Mogelijk uitstel brexit tot 31 januari

Algemeen

De Europese Unie (EU) overweegt om het Verenigd Koninkrijk uitstel van de brexit te geven tot 31 januari volgend jaar. Ze kunnen ook eerder vertrekken als het Lagerhuis akkoord gaat met de benodigde wetgeving.

Ook Duitse boeren de straat op

Algemeen

Duizenden Duitse boeren zijn dinsdag de straat opgegaan om te protesteren tegen het landbouwbeleid van de Duitse federale regering.

Nieuwe 'boerenpartij' spiegelt zich aan de PvdD

Algemeen

De nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB) neemt een voorbeeld aan de Partij voor de Dieren (PvdD). 'Daar werd eerst lacherig over gedaan en nu staan ze in de peilingen op zeven zetels.'

Protesterende boeren blij met steun koning

Algemeen

De boeren zijn blij met de steun van koning Willem-Alexander. Hij liet tijdens het staatsbezoek in India weten dat het stikstofprobleem niet alleen een probleem is voor de boeren, maar iets is wat de samenleving met elkaar moet oplossen.

EU en VK bereiken wankele deal over brexit

Algemeen

Update - De kans dat de Britse premier Boris Johnson het nieuwe brexitakkoord met de EU door zijn parlement krijgt is vanmorgen aanzienlijk geslonken. De Noord Ierse Nationalistische partij DUP, in het lagerhuis een bondgenoot van Johnson, gaat niet...

BoerBurger-partij zet in op Recht op Landbouw

Politiek

Als de BoerBurgerBeweging (BBB) in 2021 een Kamerzetel weet te veroveren dan zal de partij zich gaan inzetten voor een wet Recht op Landbouw. Dat hebben de initiatiefnemers woensdagmiddag in Deventer bekendgemaakt tijdens de lancering van het...

Kamer wil betere stikstofmetingen

Algemeen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er meer meetpunten komen voor de stikstofdepositie. Daarnaast moet het RIVM-model dat daarbij wordt gebruikt nogmaals wetenschappelijk worden getoetst.

Leger helpt bij weren trekkers van Binnenhof

Algemeen

Het leger gaat de gemeente Den Haag woensdag helpen bij het in goede banen houden van het boerenprotest. Militaire voertuigen moeten voorkomen dat boeren met hun trekkers richting het Binnenhof rijden.

'Boeren niet welkom op Binnenhof'

Algemeen

Demonstrerende boeren zijn woensdag niet welkom op het Binnenhof in Den Haag. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dinsdag gezegd tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Pachtstelsel moet boeren stimuleren

Algemeen

Het nieuwe pachtstelsel moet boeren meer zekerheid geven en stimuleren in hun bedrijfsvoering. Ook moet duurzaam grondgebruik in pachtafspraken worden verankerd.

Deel provincies schort stikstofbeleid op na boerenprotest

Algemeen

De boerenacties van maandag zijn deels geslaagd. In Overijssel, Drenthe en Gelderland zijn de provinciale beleidsregels opgeschort. Andere provincies trekken een deel van de plannen in of er wordt in de komende tijd verder gepraat over aanpassingen...

Ook Drenthe trekt stikstofregels in

Regio Noord

Net als provincie Friesland en Overijssel trekt ook provincie Drenthe de omstreden stikstofregels in. Dat heeft de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet maandag gezegd tegen demonstrerende boeren.

LTO peilt mening boer over groener GLB

Algemeen

Welke duurzaamheidsmaatregelen hebben een positief effect op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit en zouden daarom vergoed moeten worden binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)?

Schouten kijkt naar Deens stikstofmodel

Algemeen

Bij de verfijning van het RIVM-model voor het bepalen van de stikstofdepositie gaat landbouwminister Carola Schouten ook kijken naar het Deense en Duitse systeem.

Timmermans botst met PvdD in Europarlement

Algemeen

Met vergezichten van Europa als duurzame koploper heeft Frans Timmermans het Europarlement ervan kunnen overtuigen dat hij geschikt is voor de functie van klimaatcommissaris van de Europese Unie.

Kringlooplandbouw vraagt om gelijk speelveld

Algemeen

Er moeten nationaal en internationaal nog veel zaken geregeld worden voordat boeren en tuinders de overstap naar kringlooplandbouw kunnen maken. Dat stelt de Taskforce Verdienvermogen in een kritisch rapport.

Minister stelt eisen aan extern salderen

Veehouderij

Om ongewenste effecten van externe saldering in de landbouw te voorkomen, neemt landbouwminister Carola Schouten aanvullende maatregelen. Dier- en fosfaatrechten van opgekochte bedrijven komen te vervallen.

Vrijwilligheid basis aanpak stikstof

Algemeen

Het kabinet neemt vrijwilligheid als uitgangspunt bij het uitkopen van veehouders om het stikstofprobleem rondom Natura 2000-gebieden op te lossen. Dat is besloten na overleg tussen de coalitiepartijen.

'Boeren moeten kunnen blijven boeren'

Algemeen

Boeren bij Natura 2000-gebieden die willen blijven boeren, moeten door kunnen gaan. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in een toelichting op de stikstofaanpak van het kabinet.

Kabinet neigt naar vrijwillige afbouw veestapel

Algemeen

Het kabinet is voornemens om de adviezen van de commissie Remkes over te nemen. Dat betekent de vrijwillige uitkoop van veehouders in knelgebieden.

Nieuw GLB loopt vertraging op

Algemeen

De invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) loopt waarschijnlijk twee jaar vertraging op door de aanhoudende onduidelijkheid over het EU-budget en onenigheid over de Nationale Strategische Plannen.

VS legt Europese landbouw forse heffingen op

Veehouderij

Update - De Verenigde Staten gaan Europese landbouwproducten belasten met invoerheffingen van 25 procent. Reden is de steun die de EU verleent aan vliegtuigbouwer Airbus. De Nederlandse zuivelsector en varkenshouderij worden hierdoor geraakt.

Rem op nieuwe actieplannen rond Schiphol

Algemeen

Agractie en Farmers Defence Force (FDF) hebben geen plannen voor acties rond de luchthaven Schiphol. Oproepen op social media om daaraan mee te doen circuleren sinds het succesvolle protest in Den Haag.

Johnson komt met laatste brexitvoorstel

Algemeen

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag op het partijcongres van zijn conservatieve partij een laatste voorstel gedaan om de brexitonderhandelingen rond de veelbesproken 'back stop' los te trekken.

Zwakke presentatie kandidaat landbouwcommissaris

Algemeen

De beoogde nieuwe EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft geen sterke indruk gemaakt op het Europees Parlement. De Pool moet zijn plannen voor het Europese landbouwbeleid in een tweede ronde nader toelichten om nog kans te maken op de...

Kabinet heeft stikstofpuzzel nog niet gelegd

Algemeen

Het kabinet heeft nog geen antwoord geformuleerd op de voorstellen die de commissie-Remkes vorige week deed om de stikstofimpasse te doorbreken. Maandag was er tussen de regeringspartijen overleg over dit advies.

Demonstreren, ontregelen én sympathie kweken

Algemeen

U mag best weten dat ik met een zekere beroepsmatige spanning uitkijk naar dinsdag. Collega's die al wat langer meedraaien, vertellen graag over eerdere grote boerenacties op het Plein voor de Tweede Kamer. 'Dat waren nog eens tijden', een gevoel...

Hoe gaat advies van Remkes in de praktijk uitwerken?

Algemeen

Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek is een advies voor de korte termijn. De commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes legt de basis voor noodmaatregelen waarmee het kabinet de vergunningsverlening rond stikstof weer op...

'Innovatieklimaat Nederland staat veehouderij in de weg'

Algemeen

De overheid moet zorgen dat innovaties sneller op de markt komen, adviseert de commissie-Remkes. Volgens Martin Scholten, commissielid en algemeen directeur van de Animal Sciences Group van WUR, hebben innovaties als emissievrije stalsystemen de...

'Remkes zet pluimveehouderij in de uitverkoop'

Veehouderij

De adviezen van commissie-Remkes zijn in de ogen van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) niet anders uit te leggen dan een sanering en verdere uitholling van een wereldwijd gerespecteerde en toonaangevende sector.

Loonbedrijven en grondbewerkers luiden noodklok

Algemeen

Het stilvallen van de woningbouw en wegenaanleg trekt een zware wissel op bedrijven werkzaam in de grondbewerking. Ook voor loonbedrijven is de toekomst door het advies van commissie-Remkes onzeker geworden.

Innovatiesnelheid in veehouderij moet omhoog

Algemeen

De overheid moet zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe agrarische technieken sneller verloopt. Dat schrijft de commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes in zijn stikstofadvies aan het kabinet.

Stikstofuitspraak maakt veehouders onzeker over toekomst

Veehouderij

De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft veel veehouders onzeker gemaakt over de toekomst van hun bedrijf. Mocht er een sectorbrede saneringsregeling komen, dan denken vier op de tien boeren erover na om daaraan mee te doen.

Geen hoofdrol, wel sleutelrol in Kamerdebat

Algemeen

Op het affiche van de algemene politieke beschouwingen was deze week geen hoofdrol weggelegd voor de land- en tuinbouw. Veelbesproken waren onderwerpen als koopkracht, de staat van de zorg en de woningnood.

Rutte laat alle opties open in stikstofdossier

Algemeen

Premier Mark Rutte staat sympathiek tegenover een voorstel om boeren in stikstofprobleemgebieden uit te kopen. Verder wilde hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen niet vooruitlopen op de adviezen die verwacht worden van commissie Remkes.

Europees Parlement wil nu echt stop op plantoctrooien

Akker- & Tuinbouw

Update - Het Europees Parlement heeft met brede steun een resolutie aangenomen die een einde moeten maken aan octrooien op planten.

Stikstof trekt veehouderij in politiek bal

Algemeen

De knuppel die D66 vorige week in het hoenderhok van de veehouderij gooide, is woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer door verschillende politieke partijen opgepakt. De stikstofuitspraak van de Raad van State dwingt...

‘Investeringen en stikstofaanpak nodig’

Algemeen

Het kabinet moet werk maken van een aanpak van de stikstofproblematiek. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een reactie op de miljoenennota van het kabinet. De koepelorganisaties pleiten verder voor fikse...

Groen licht voor vrijstelling assurantiebelasting

Algemeen

De brede weersverzekering voor boeren en tuinders wordt vanaf 2020 vrijgesteld van de 21 procent assurantiebelasting. Dat heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Begroting LNV passeert grens miljard euro

Algemeen

De begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overstijgt in 2020 een miljard euro. Een groot deel van de extra gelden is nodig voor de overgang naar kringlooplandbouw, de uitvoering van het klimaatakkoord en het herstellen...

Troonrede met oog voor duurzame economie

Algemeen

De grote veranderingen die nodig zijn voor het leefbaar houden van Nederland voor volgende generaties vragen een vooruitziend blik. 'Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en...

Schouten werkt aan subsidie voor boerengroen

Algemeen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een nieuwe subsidie voor het behoud en terugbrengen van landschapselementen. De regeling is bedoeld voor alle boeren die aan vergroening doen rond hun bedrijf.

Doet het kabinet dinsdag boter bij de vis?

Algemeen

Vorige week schreef ik op deze plaats over een luchtballonnetje van GroenLinks (GL) om stikstofruimte van de veehouderij over te hevelen naar het oplossen van de woningnood in dit land. Na het weekeinde ging Tjeerd de Groot van D66 daar dik overheen...

Timmermans moet EU klimaatneutraal maken

Algemeen

Zoals verwacht is Frans Timmermans opnieuw voorgedragen als vicevoorzitter voor de Europese Commissie. Minder verwacht was de ambitieuze taak die op hem wacht. Hij krijgt de leiding over het klimaatneutraal maken van de EU.

Vergunningstraject rond stikstof weer opgestart

Algemeen

De vergunningverlening voor projecten die door de PAS-uitspraak tijdelijk stil kwamen te liggen wordt weer in gang gezet. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten namens het kabinet aan de Tweede Kamer.

EenVandaag: kabinet onderschatte PAS-uitspraak

Algemeen

Het kabinet ging ervan uit dat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) intact zou laten. Dat meldt EenVandaag op basis van vertrouwelijke documenten.

'Omslag van kennis naar praktijk nodig bij bodembeheer'

Algemeen

Oud-CDA-Kamerlid en voormalig gedeputeerde voor de provincie Gelderland Jan Jacob van Dijk is door landbouwminister Carola Schouten aangesteld als onafhankelijke trekker van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Hij spreekt aanstaande woensdag op...

Nationale Bodemtop snijdt hete hangijzers aan

Algemeen

Vraag aan een boer wat zijn belangrijkste kapitaal is en hij noemt zijn grond. Want dat wil hij doorgeven aan de volgende generatie. Noem je die grond bodem en gaat het om duurzaam beheer daarvan, dan gaan andere argumenten spelen.

Faassen: D66-voorstel harde klap voor economie platteland

Algemeen

LLTB-voorzitter Léon Faassen vindt dat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot met zijn voorstel voor een halvering van de veehouderij de economie op het platteland grote schade toebrengt. De opinie die hij schreef werd ook gepubliceerd in dagblad De Limburger.

Pool Wojciechowski nieuwe landbouwcommissaris

Algemeen

Update - De Pool Janusz Czeslaw Wojciechowski is de beoogd nieuwe landbouwcommissaris van de Europese Commissie. Dat heeft de aanstaande voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdagmiddag bekendgemaakt in Brussel.

Calon vindt proefballonnetje D66 bizar

Veehouderij

Het proefballonnetje van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om de veehouderij in Nederland te halveren, is bizar. Dat stelt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon in een reactie.

Schouten: stikstofplan D66 niet chic

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten is niet blij met het voorstel van coalitiegenoot D66 om de veestapel te halveren. Ze noemt het plan 'niet chic' en 'makkelijk'.

Een jaloerse blik op stikstofruimte van een ander

Algemeen

Boeren zijn gewend om binnen milieugrenzen te opereren. Sinds het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State is afgeschoten en woningbouwprojecten, de opening van vliegveld Lelystad, nieuwe snelwegen en industrieën op de helling staan,...

Onderzoek combinatie akkerbouw en zonnepark

Akker- & Tuinbouw

Vattenfall (voorheen Nuon) wil onderzoek doen naar de combinatie van akkerbouw en het opwekken van zonne-energie. Het energiebedrijf is op zoek naar partners om dit in de praktijk te testen.

Droogtebestrijding vraagt om maatwerk

Algemeen

De droogte speelt deze zomer vooral boeren en tuinders in het oosten en zuiden van het land parten. Het CDA vraagt daarom om maatwerk bij het bestrijden van droogte op de hoge zandgronden in die regio's.

Von der Leyen presenteert nieuwe EU-commissarissen

Algemeen

Ursula von der Leyen, per 1 november de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, presenteert aanstaande dinsdag haar team van commissarissen.

Steunfonds jonge boeren open op 1 januari 2020

Algemeen

Het financieringsfonds voor startende jonge boeren en tuinders opent op 1 januari volgend jaar. Het steunplan was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Iris Bouwers voor LTO naar Brussel

Algemeen

Iris Bouwers start per 1 oktober als lobbyist voor LTO Nederland in Brussel. Ze volgt Tsjerk Terpstra op die voor Agriterra naar Nepal vertrekt.

Mens belangrijkste bron antibioticaresistentie

Algemeen

De mens is de belangrijkste bron van ESBL-antibioticaresistentie. Dat blijkt uit onderzoek van het ESBL-Attributieanalyse (ESBLAT-)consortium.

Britse boeren vrezen brexitstrategie Johnson

Algemeen

De Britse boerenbond NFU dringt bij premier Boris Johnson aan op het maken van handelsafspraken met de Europese Unie. Een no-deal zou desastreus zijn voor de Britse agrarische sector.

'Vraag naar natuurbeheer komt onvoorzien snel op ons af'

Algemeen

Er is in de land- en tuinbouw een snelle omslag gaande in het denken over natuurbeheer, signaleert voorzitter Alex Datema van de vereniging BoerenNatuur. 'Het besef dat er iets moet gebeuren is in drie jaar tijd volledig doorgedrongen.' Wel ziet...

Natuur en handelsbelang gaan hand in hand

Algemeen

Op weg naar BoerenNatuur-voorzitter Alex Datema vielen me vorige week in Zuidwest-Groningen de vele mooie singels en boompartijen rond de boerderijen op. Datema zou me later de van oudsher praktische kant hiervan uitleggen: bescherming tegen de wind...

Internationale verziltingsexperts bijeen in Leeuwarden

Algemeen

Ruim tweehonderd deskundigen op het gebied van verzilting komen in de week van 10 september bijeen voor een congres in Leeuwarden.

Jeremy Clarkson maakt serie over het 'ware' boerenleven

Algemeen

Voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson werkt aan een nieuwe televisieserie over het boerenleven. Momenteel is de Britse tv-ster druk bezig zijn eigen boerderij op te starten.

Boeren gaan effect op vlinderstand meten

Algemeen

Om het effect van kruidenrijk grasland op de insectenpopulatie te meten, gaan boeren het aantal vlinders rond hun bedrijf tellen. Het gaat hierbij om een proef van LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting.

China legt landbouwimport uit Verenigde Staten stil

Algemeen

Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten (VS) is verder opgelopen. Chinese staatsondernemingen staken daarom de import van alle landbouwproducten uit de VS.

Wolven grepen tot nu toe 238 schapen

Algemeen

Sinds de start van de monitoring in 2015 hebben wolven in Nederland 238 schapen gedood. Bij aanvallen blijkt het ook vaak niet om een wolf te gaan.

Contract verplicht aanpak onkruid zonneparken

Algemeen

Voor het eerst zijn de afspraken over onkruidbestrijding tussen boeren en een zonneparkontwikkelaar contractueel vastgelegd. 'Deze afspraken kunnen als leidraad dienen bij andere zonneparken', zegt juridisch adviseur Kees van Schaik van GvK...

Britse boeren ongerust over ramkoers Boris Johnson

Algemeen

Onder Britse boeren neemt de ongerustheid toe over een no deal-brexit nu de nieuwe premier Boris Johnson afkoerst op een harde confrontatie met Brussel.

Ngo's: voedsel hoger op EU-agenda

Algemeen

De Europese Unie (EU) moet geïntegreerd beleid ontwikkelen voor de verduurzaming van de voedselketen. Een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie moet deze transitie op Europees niveau gaan coördineren.

Rijk zet kavels in de etalage

Algemeen

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 42 kavels in de IJsselmeerpolders in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en de Wieringermeer.

Kritiek PvdD-stemmers op Marianne Thieme

Algemeen

Het vertrouwen in PvdD-leider Marianne Thieme daalde flink vanwege haar aanpak van de affaire met het vertrekkende Kamerlid Femke Merel van Kooten.

'Ophalen visies mestbeleid is zeer grondig gebeurd'

Veehouderij

Het mestbeleid kan nog eenvoudiger dan de denkrichtingen die landbouwminister Carola Schouten uiteen heeft gezet in een Kamerbrief, zegt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit. Hij ziet een doelgericht beleid niet als een...

Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten

Algemeen

Bij de herziening van het mestbeleid gaat minister Carola Schouten (LNV) uit van vier denkrichtingen. Hierbij variëren de mogelijkheden tussen een eenvoudig stelsel met generieke maatregelen tot bedrijfsspecifieke maatregelen met een hoge...

Nationale parken moeten aantrekkelijker worden

Algemeen

Minister Carola Schouten trekt eenmalig 6 miljoen euro uit om de nationale parken te versterken. De parken moeten aantrekkelijker worden voor het brede publiek.

De verkoop van Agrimarkt past in een trend

Algemeen

Agrimarkt, de enige supermarktketen in boerenhanden, wordt opgeslokt door het grote Jumbo. De overname is het logische gevolg van de schaalvergroting die de foodretail domineert. Het legt daarnaast ook bloot hoe moeilijk het is om een korte keten...

ACM neemt prijsvorming voedselketen onder de loep

Algemeen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start op verzoek van landbouwminister Carola Schouten de monitor prijsvorming in de voedselketen. Het onderzoek richt zich ook op de prijsverschillen van producten die als regulier of duurzaam in de schappen...

Hitterecord na 75 jaar gesneuveld

Algemeen

Het Nederlands hitterecord is na 75 jaar gebroken. In Gilze-Rijen is woensdag om 14.57 uur een temperatuur van 38,8 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het kwik donderdag verder stijgt tot boven de 39 graden.

Odin-leden betalen groter biologisch aanbod

Algemeen

Leden van de biologische voedselcoöperatie Odin hebben binnen twee dagen 550.000 euro bijeengebracht. Met de opbrengst wordt de uitbreiding van het groothandelsassortiment gefinancierd.

Rigoureuze aanpassing waterheffingen van de baan

Algemeen

De rigoureuze aanpassing van het stelsel van waterheffingen is van de baan. Volgens de Unie van Waterschappen ontbreekt daarvoor het draagvlak.

Johnson mag brexitklus klaren

Algemeen

Boris Johnson is gekozen tot nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk.

Miljarden euro's voor brexitfonds Ierse boeren

Algemeen

De Europese Commissie zet een hulpfonds op om Ierland te ondersteunen bij een harde brexit. Volgens de Britse krant The Times gaat het om meerdere miljarden euro's.

Kabinet wil Volkerak-Zoommeer weer zout maken

Algemeen

Het Volkerak-Zoommeer vormt op de landkaart van ons land een klein blauw puntje. Toch is het meer tussen Zeeland en West-Brabant de tweede zoetwatervoorraad van ons land. Dat het kabinet het weer zout wil maken, valt helemaal verkeerd bij boeren in...

Overleg marktconforme vergoeding voor leidingen gestaakt

Algemeen

Door de energietransitie begeven steeds meer commerciële partijen zich op de stroommarkt. Boeren moeten bij al die nieuwe initiatieven een marktconforme vergoeding krijgen voor gebruik van hun land. De onderhandelingen daarover zijn vastgelopen.

Supermarktketen Marqt te koop

Algemeen

De supermarktketen Marqt zou te koop staan. De ING zou op verzoek van het bedrijf de strategische opties aan het onderzoeken zijn, meldt NRC.

Von der Leyen wil snel Europese klimaatwet

Algemeen

De nieuw gekozen voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wil Europa snel klimaatneutraal maken. Binnen honderd dagen na de start van de commissie moet daarvoor een Europese klimaatwet op tafel liggen.

Rijk en regio investeren 340 miljoen euro in Regio Deals

Algemeen

Het kabinet en de regio investeren in totaal 340 miljoen euro in de uitvoering van acht Regio Deals. Het gaat hierbij onder meer om projecten voor kringloop- en natuurinclusieve landbouw.

PvdD-Kamerlid vertrekt uit onvrede over partijkoers

Algemeen

Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten verlaat de Partij voor de Dieren (PvdD) uit onvrede over de koers van haar partij. Ze geeft haar zetel niet terug aan de partij, maar gaat verder als onafhankelijk parlementslid.

Jumbo voelt schaarste op arbeidsmarkt

Algemeen

De schaarste op de arbeidsmarkt en in logistieke capaciteit drukken op de winst van de Jumbo. De supermarktketen wist in de eerste helft van 2019 wel een forse omzetstijging te boeken.

Controle op mestvergisters wordt strenger

Veehouderij

Exploitanten van mest- of co-vergisters kunnen hun SDE+-subsidie verliezen, als ze niet voldoen aan de mestwetgeving.

Achterhoek officieel innovatieregio kringlooplandbouw

Regio Oost

De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Die positie gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) ruimte bieden om te experimenteren met...

Hogan stuit in eigen land op fel Mercosur-protest

Algemeen

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan wijst de weerstand op het handelsakkoord Mercosur van de hand. De Ierse politicus stuit in eigen land op veel kritiek van rundveehouders.

Sector op hoede voor rupsenplaag

Algemeen

Vanuit de land- en tuinbouw komen nog weinig concrete schademeldingen door de eikenprocessierups. Wel zijn boeren en bestuurders op hun hoede. Advies: dek de oogst af voor transport.

KFC om naar Europese normen dierenwelzijn

Veehouderij

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) stapt in Noord-Europa over op kip die opgroeit volgens de Europese standaard voor dierenwelzijn.

Oud-minister Remkes leidt adviescollege PAS

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) stelt een adviescollege in voor de problematiek die is ontstaan na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Oud-minister Johan Remkes gaat de commissie leiden.

Kabinet zoekt slimme ideeën voor circulaire economie

Algemeen

Het kabinet heeft een bedrag van 80 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan een transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te...

Bayer wil markt voor diergezondheid verlaten

Veehouderij

De Duitse chemiereus Bayer praat naar verluidt met een overnamekandidaat voor de divisie diergezondheid. De verkoop zou 8 miljard euro moeten opleveren.

Agrifirm pleit voor voedselprijzencampagne

Algemeen

Consumenten die in de supermarkt kiezen voor producten met de laagste prijs, zouden daar een slecht gevoel bij moeten krijgen. 'Het bewustzijn over de gevolgen van die lage voedselprijzen moet omhoog.'

Geopolitiek brengt onzekerheid voor landbouw

Algemeen

De opmars van China en de handelspolitiek van de Amerikaanse president Donald Trump brengen grote onzekerheden met zich mee voor de landbouw. Een troef is dat China de Nederlandse expertise op het gebied van voedselproductie goed kan gebruiken.

Risico boer bij verduurzaming wegnemen

Algemeen

Op de oude, niet-duurzame manier verdergaan met het bedrijven van landbouw is als roken in een auto met kinderen op de achterbank. Vroeger was dat laatste heel normaal, maar met de kennis van nu is het echt uit den boze.

Schouten en Kamer willen betere prijs voor boer

Algemeen

De roep om betere prijzen voor boeren en tuinders krijgt veel steun in politiek Den Haag. Moties van CDA en D66, die landbouwminister Carola Schouten aansporen om het verdienvermogen van boeren te verbeteren, zijn deze week met brede steun...

Vijf vragen over invasieve exoten

Algemeen

Woekerplanten, tropische insecten, rivierkreeften, krabben en zelfs halsbandparkieten. Nederland kent inmiddels honderden invasieve exoten. De Week van de Invasieve Exoten die onlangs is georganiseerd moet het bewustzijn vergroten. De stand van...

Journalistieke prijs voor serie over vegagressie

Algemeen

Journalist Caroline van der Plas van het vakblad Pig Business is de winnaar van de Gouden Greep 2018. Ze krijgt deze prijs van de Nederlandse Vereniging voor de land- en tuinbouwjournalistiek (NVLJ) voor een serie artikelen over dieractivisten en...

'Vervolgonderzoek naar werking zeoliet nodig'

Algemeen

Mark van Mullekom, onderzoeker bij het Nijmeegse onderzoekscentrum B-WARE, legt uit waarom een vervolgonderzoek naar de werking van zeoliet op de nitraathuishouding in de grond zo belangrijk is.

Lisdodde-isolatie, waar kan ik dat kopen?

Algemeen

Het klonk als een fantastische oplossing, althans voor de leek. Het zesuurjournaal maakte melding van de uitdaging waarvoor de boeren in de veenweidegebieden staan. In het korte nieuwsitem kwam het neer op: koeien eruit, lisdodde erin. Die plant,...

Twijfels over slagkracht actieplan Schouten

Algemeen

Het aanvankelijke enthousiasme in de Tweede Kamer over de kringloopvisie van minister Carola Schouten (LNV) is flink afgenomen. De oppositie mist harde doelstellingen en verlangt meer stimuleringsmaatregelen. CDA en VVD twijfelen aan de inkomsten...

En nu Europese collega's nog overtuigen

Algemeen

In de landbouwvisie van minister Carola Schouten (LNV) wordt de mineralenkringloop tussen veevoeders en meststoffen gesloten. Om Nederland hierin voorloper te laten worden, moet zij Europa aan haar zijde krijgen.

Positieve reacties en kritiek op Klimaatakkoord

Algemeen

De reacties op het bereikte Klimaatakkoord vanuit maatschappelijke organisaties en de politiek zijn overwegend positief. Bewondering is er voor het resultaat dat in relatief korte tijd is bereikt. Kritiek is er ook. Zo vindt Urgenda de beoogde...

Dit seizoen geen handhaving op beweiden en bemesten

Veehouderij

Tijdens het huidige beweidings- en bemestingsseizoen zal er niet actief gehandhaafd worden op beweiden en bemesten bij boeren in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Dat schrijft minister Carola Schouten (LNV) in een Kamerbrief over de stand van...

Zonnepark-serie Nieuwe Oogst maakt kans op Gouden Greep

Algemeen

Nieuwe Oogst is met een serie artikelen over zonneparken op het platteland genomineerd voor de Gouden Greep in de categorie Journalistieke Producties.

DMK wil van zuivelcoöperatie merkenmaker maken

Veehouderij

Deutsches Milchkontor (DMK Group), moederbedrijf van het Nederlandse DOC Kaas, transformeert van een traditionele melkverwerker naar een producent van zuivelmerken en -producten. Het concern wil minder gevoelig worden voor de fluctuerende prijzen op...

Pleidooi voor hogere straffen dierenactivisten

Veehouderij

De straf voor het verstoren van de openbare orde mag van het CDA omhoog in het geval er een terroristisch of extremistisch motief aan ten grondslag ligt. Daaronder valt volgens de partij ook radicaal dierenactivisme.

Marqt herijkt strategie, commissarissen stappen op

Algemeen

De raad van commissarissen bij supermarktketen Marqt is opgestapt. De in 2008 opgerichte supermarkten had als doel korte ketens met boeren te sluiten, maar is nog altijd niet winstgevend.

'Kabinet steekt miljard extra in klimaatdoelen land- en tuinbouw'

Algemeen

Het kabinet gaat tot 2030 bijna een miljard euro extra investeren in de klimaatdoelen van de land- en tuinbouw. Het bedrag omvat onder meer de al eerder toegezegde miljoenen voor een warme sanering van de varkenshouderij.

Goedkoop Nederland kan best wat duurder

Algemeen

Het pleidooi van landbouwminister Carola Schouten voor hogere voedselprijzen werd overschaduwd door een recordprijsstijging. De ontstane ophef versluiert dat de consument hier spekkoper is.

SMK boekt verlies op On the way to PlanetProof

Algemeen

Stichting Milieukeur (SMK) boekt over 2018 een fors verlies op het programma voor On the way to PlanetProof. Oorzaak is de afnemende overheidsbijdrage aan het keurmerk.

Nederlandse voedselprijzen in Europese middenmoot

Algemeen

De prijzen van voedsel en non-alcoholische dranken liggen in Nederland op het Europese gemiddelde. Ten opzichte van veel van de ons omringende betalen consumenten hier veel minder voor hun dagelijkse boodschappen.

Schouten wil geen boete voor weidegang

Veehouderij

Boeren in de nabijheid van Natura 2000-gebieden moeten hun koeien kunnen weiden en hun percelen bemesten. Landbouwminister Carola Schouten wil niet dat provincies en gemeenten daar handhavend optreden en boetes uitdelen.

Mestwetgeving pakt averechts uit voor milieu

Algemeen

De milieubelasting is sinds de invoering van het mestbeleid in 2013 eerder vergroot dan verkleind. Volgens de Algemene Rekenkamer baseerde de overheid zich op te optimistische scenario's.

Johnson bereidt zich voor op harde brexit

Algemeen

De koploper in de Britse strijd om het premierschap waarschuwt voor de gevolgen als de brexitdeadline weer wordt verlengd. Boris Johnson beklemtoonde tijdens een debat met vier rivalen bij de BBC dat een ’catastrofaal verlies van vertrouwen’ in de...

Akkoord over import Amerikaans rundvlees

Veehouderij

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt over de export van hormoonvrij Amerikaans rundvlees naar de EU.

Collectieve zorgpolis moet meer gaan bieden

Algemeen

Gevaarlijke machines, fijnstof en mentale en fysieke vermoeidheid worden door agrariërs genoemd als meest voorkomende gezondheidsrisico's van hun vak. LTO Arbeidskracht en LTO Ledenvoordeel, die hun collectieve zorgverzekeringen gaan versterken,...

Tempo maken met beveiligen overwegen

Algemeen

Samen met het rijk gaan gemeenten en provincies meer tempo maken in de aanpak van overwegen die niet zijn beveiligd door spoorbomen of bellen. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt op een landelijke bijeenkomst over...

Miljardenbudget voor alternatief glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Chemiereus Bayer gaat een alternatief voor glyfosaat ontwikkelen. In de komende tien jaar is daar een ontwikkelingsbudget van 5 miljard euro voor beschikbaar.

Prijsstijging voeding in mei hoogste in tien jaar

Veehouderij

De prijzen van voedingsmiddelen stegen in mei 3,8 procent. Dat is nagenoeg de hoogste prijsstijging van voedsel in de afgelopen tien jaar. De prijzen voor vlees en vis stegen het sterkst.

Schouten kondigt route naar kringlooplandbouw aan

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten wijst experimenteergebieden voor kringlooplandbouw aan. Daarnaast wil ze belemmerende regelgeving wegnemen om onder meer het voeren van restproducten mogelijk te maken. Ook wordt er pachtgrond van Staatsbosbeheer...

Meer maatwerk nodig bij herziening mestbeleid

Algemeen

De herijking van het mestbeleid moet leiden tot een systeem waarbij boeren kunnen kiezen uit een forfaitaire of verfijnde aanpak op bedrijfsniveau. Dat tweesporensysteem moet meer maatwerk mogelijk maken binnen de grenzen van de milieudoelen.

Agrarische grondprijs daalt eerste kwartaal

Algemeen

De gemiddelde prijs voor agrarische gronden daalde in het eerst kwartaal van 2019 met 3,4 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Dat meldt het kwartaalbericht over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic...

Landbouw bouwt aan duurzame mestketen

Algemeen

LTO Nederland, POV, Cumela, Rabobank en TNL bouwen gezamenlijk aan een nieuwe duurzame mestketen. Het plan van aanpak van de initiatiefnemers krijgt groene licht van landbouwminister Carola Schouten.

Geen steun voor motie van wantrouwen PvdD

Algemeen

Geen enkele andere partij in de Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van wantrouwen die de PvdD dinsdag indiende tegen landbouwminister Carola Schouten.

Zoektocht naar nieuwe Europese balans

Algemeen

De versnippering van het politieke speelveld tekent zich na de Europese Parlementsverkiezingen ook duidelijk af in de Europese arena. Net als in het Nederlandse parlement moet de Europese coalitie op zoek naar een bredere basis vanuit links of juist...

LTO en POV: geen vergunning voor weidegang

Veehouderij

Weidegang en bemesting mogen niet onder een vergunningenstelsel gaan vallen. Deze waarschuwing geven LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) af nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS het PAS heeft afgeschoten.

LTO: vergunning voor beweiden en bemesten onwerkbaar

Algemeen

De uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS) is volgens LTO Nederland schrijnend voor de ongeveer 180 bedrijven die op dit moment een vergunning hebben aangevraagd voor ontwikkeling.

Raad van State schiet PAS af

Algemeen

Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Rekenkamer onderzoekt vergroeningsgelden GLB

Algemeen

De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken of het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bijdraagt aan herstel en verbetering van de biodiversiteit. De controleurs richten zich op de biodiversiteitsstrategie in het GLB en de uitvoering, monitoring en...

Grote meerderheid Senaat stemt in met Klimaatwet

Algemeen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Klimaatwet, waarin doelstellingen voor de terugdringing van de CO2-uitstoot voor de komende decennia zijn vastgelegd. Het voorstel, gedragen door de vier coalitiepartijen en de meeste linkse oppositiepartijen,...

Eerste Kamer akkoord met verfoeide arbeidswet

Algemeen

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken mensen in vaste dienst te nemen, maar wordt verfoeid in sectoren die afhankelijk zijn van seizoenskrachten.

Vertrouwensindex in de plus, vooral bij varkenshouders

Algemeen

De Agro Vertrouwensindex steeg in het eerste kwartaal van 2019 verder. De index nam toe tot bijna 15 punten en is daarmee weer terug op het niveau van vorig jaar. Opvallend is de ontwikkeling in de varkenshouderij (+17 punten) en de pluimveehouderij...

Kringlooppremie moet perspectief bieden

Algemeen

Kringlooplandbouw is vooralsnog vooral een wensbeeld. Met een herschikking van de Europese landbouwgelden kan de transitie werkelijk in gang worden gezet. Dat is de kern van het advies van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan...

Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten

Veehouderij

Het afromingspercentage bij de verkoop en verhuur van fosfaatrechten gaat als het aan landbouwminister Carola Schouten ligt omhoog van 10 naar 20 procent. Voor de tijdelijke maatregel is wel een wetswijziging nodig.

Groen licht EU voor handel in organische meststoffen

Algemeen

De EU heeft een nieuwe verordening aangenomen voor de handel in organische meststoffen op de Europese markt. De regelgeving geldt voor meststoffen die in de EU zijn geproduceerd uit fosfaatmineralen en uit organische of secundaire grondstoffen.

Trump steunt boeren met miljardenpakket

Algemeen

De Amerikaanse president Donald Trump werkt met zijn regering aan een steunpakket voor boeren van 16 miljard dollar (15,7 miljard euro). Daarmee wil hij de boeren compenseren voor de schade die ze oplopen door het handelsconflict met China.

Schouten wil eenvoudig stelsel kringlooplandbouw

Algemeen

De transitie naar kringlooplandbouw moet volgens landbouwminister Carola Schouten in gang worden gezet met een toegankelijk en eenvoudig stelsel aan maatregelen. 'Om de omslag te bereiken, moeten we juist de werkvloer bereiken.'

Mislukken brexit-deal kost May haar premierschap

Algemeen

Premier Theresa May stapt 7 juni op. De Britten moeten daarom op zoek naar een nieuwe premier om het vertrek uit de Europese Unie (EU) in goede banen te leiden.

Eerste Kamer staat toch achter WAB

Algemeen

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) kan ondanks kritische vragen tijdens de behandeling toch op brede steun rekenen in de Eerste Kamer. De kans is daarmee groot dat de wet dinsdag wordt aangenomen.

Experiment met zeoliet leidt tot minder nitraatuitspoeling

Algemeen

Een veldexperiment met zeoliet in het Friese Hoornsterzwaag leidt tot 80 procent minder nitraatuitspoeling. Onderzoeker Mark van Mullekom van onderzoekscentrum B-WARE zoekt fondsen om de uitkomsten van de pilot uitgebreider te onderzoeken en...

Rli-advies: zet GLB in voor kringlooplandbouw

Algemeen

Kringlooplandbouw is vooralsnog vooral een wensbeeld. Met een herschikking van de Europese landbouwgelden kan de transitie werkelijk in gang worden gezet. Dat is de kern van het advies van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan...

Vergelijk WOZ-taxatie met werkelijke situatie

Algemeen

Gemeenten bepalen aan de hand van de agrarische taxatiewijzer de WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen op het boerenerf. Boeren en tuinders moeten en kunnen deze taxatie zelf controleren, adviseert Wim Stigter, registermakelaar en taxateur van DLV...

Boeren en tuinders tegen nexit

Algemeen

Boeren en tuinders zijn faliekant tegen een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Een overtuigende 95 procent zegt 'nee' tegen een nexit. Dat blijkt uit de antwoorden van 479 boeren in het Nieuwe Oogst Opiniepanel.

Verhogingen ozb-tarief rijzen de pan uit

Algemeen

Agrarische bedrijven krijgen steeds meer last van verhogingen van het ozb-tarief. LTO Nederland vindt dat de Haagse politiek moet zorgen dat er aan deze lastenverzwaring voor boeren en tuinders een einde komt.

Boerenactie tegen extremisten

Algemeen

Een groep boeren voerde zondag actie in Scheerwolde naar aanleiding van de bezetting van een varkensstal in Boxtel door dierenactivisten.

Labour trekt stekker uit brexitonderhandeling

Algemeen

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) heeft de stekker getrokken uit de onderhandelingen over de brexit. Hij heeft premier Theresa May geschreven dat de onderhandelingen 'zo ver zijn gekomen als mogelijk' door de instabiliteit van de...

Vastgoeddatabase voor agrarische markt van start

Algemeen

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en beroepsvereniging voor vastgoedspecialisten Vastgoedpro starten een database die rentmeesters, makelaars en taxateurs voorziet van de noodzakelijke informatie om agrarische grond en objecten te...

'Met uitslag LTO-ledenenquête pachtonderhandelingen in'

Algemeen

LTO Nederland organiseert een online ledenenquête rond het thema pacht. Het is voor het eerst dat alle leden op deze wijze worden benaderd. 'Je kunt niet verwachten dat ze allemaal naar de informatieavonden komen', zegt Alfred Jansen,...

Een op drie boeren heeft minder dan minimumloon

Algemeen

Ondanks de financiële steun uit Brussel heeft nog steeds een op de drie Nederlandse boeren een inkomen onder het bruto wettelijk minimumloon. Dat blijkt uit een verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de effectiviteit van de...

'Land- en tuinbouw begint niet bij nul aan klimaatopdracht'

Algemeen

Hoe gaan boeren en tuinders geld verdienen aan een reductie van 3,5 megaton CO2? Zo luidde een veelgestelde vraag tijdens de ledenavonden over het ontwerp-Klimaatakkoord dat LTO Nederland onlangs samen met de regio-afdelingen organiseerde. Kees van...

Ontkenners, twijfelaars en drammers

Algemeen

Wie tijdens de klimaatsessies, waarmee LTO Nederland in de afgelopen maanden langs de regio's trok, een avondje agrarische ongehoorzaamheid verwachtte, kwam bedrogen uit.

15 procent boeren valt onder definitie kringlooplandbouw

Algemeen

De verschillende soorten kringloopbedrijven zijn op verzoek van het ministerie van LNV in kaart gebracht door onderzoeker en eigenaar van Boerenverstand Frank Verhoeven en directeur Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut. Wat zijn de...

Minister organiseert dag rond kringlooplandbouw

Algemeen

In september organiseert landbouwminister Carola Schouten een dag rond het thema 'De staat van de kringlooplandbouw'. Deze toezegging deed ze vorige week donderdag tijdens een Doe Mee Event op het ministerie.

Taskforce Korte Keten gaat boeren helpen

Algemeen

Boeren en tuinders die starten met directe verkoop aan consumenten, lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. De Taskforce Korte Keten wil die ervaringen bundelen om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden.

Toepassing satellietdata klaar voor brede uitrol

Algemeen

LTO Bedrijven neemt een belang in Agri-Dataservices BioScope. Deze start-up combineert satelliet- en dronebeelden met gewasdata en analyses van landbouwpercelen.

Verkoop vleesvervangers groeit sneller dan verwacht

Algemeen

Vleesvervangers zullen snel groeien in populariteit, voorspelt ABN Amro. De bank verwacht dat de uitgaven aan vleesvervangers dit en volgend jaar 10 procent stijgen.

Europese Unie steunt jonge boer financieel

Algemeen

De Europese Investeringsbank start een kredietprogramma van in totaal 2 miljard euro om jonge en startende boeren financieel te ondersteunen. Ook is het geld bedoeld voor nieuwe initiatieven in de bio-economie.

PvdD-lijstduwer woordvoerder FvD in Eerste Kamer

Algemeen

Paul Cliteur is als nummer twee op de FvD-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer door de partij aangewezen namens de fractie het woord te voeren. Hij was in het verleden lijstduwer voor de Partij voor de Dieren (PvdD).

Hoger waterpeil veenweiden met behoud van boeren

Algemeen

Het waterpeil in veenweidegebieden moet omhoog om de uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling terug te dringen, bepleiten de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GL) en Tjeerd de Groot (D66). Het is echter niet de bedoeling dat alle boeren uit de...

Schouten: alle landbouwgrond duurzaam beheren

Algemeen

Alle landbouwgronden moeten in 2030 duurzaam beheerd worden. Dat doel streeft landbouwminister Carola Schouten na met het Nationaal Programma Landbouwbodems.

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Algemeen

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt in de huidige vorm verlengd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd.

Factcheck LTO, KAVB en NFO na uitzending Zembla

Algemeen

LTO Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) hebben naar aanleiding van de uitzending van Zembla van donderdagavond een factcheck gepubliceerd.

Inspraakrondes voor nieuw GLB van start

Algemeen

Boeren en tuinders kunnen de komende maanden meepraten over de invulling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. LTO Nederland heeft daarover in het hele land bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor alle agrariërs...

Schouten wil af van doodspuiten grasland

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten onderschrijft het standpunt van de Tweede Kamer tegen het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming. Een D66-motie met deze strekking werd vorig jaar al aangenomen door de Tweede...

Kringlooplandbouw vraagt om lef en geduld

Algemeen

De transitie naar een circulair landbouwsysteem vraagt bij de politiek om lef en geduld. Die boodschap kreeg de landbouwcommissie in de Tweede Kamer deze week mee tijdens een technische briefing over kringlooplandbouw.

Zware claim op landbouwgrond door verduurzaming

Algemeen

De verduurzaming van de economie zorgt voor een enorme druk op de beschikbare landbouwgrond in Nederland. Als naast de productie van voedsel en veevoer de vraag naar biomassa voor de productie van papier, kleding en isolatiemateriaal wordt...

Kunstmest is meer dan laatste redmiddel

Algemeen

In de kringloopvisie van landbouwminister Carola Schouten krijgt kunstmest een ondergeschikte rol. Voor Meststoffen Nederland, de branchevereniging van de kunstmestindustrie, reden om met een eigen toekomstvisie te komen.

RLi wil einde aan uitzonderingspositie luchtvaart

Algemeen

De luchtvaart in Nederland moet net zo streng worden afgerekend op effecten voor de leefomgeving en het milieu als andere bedrijfstakken. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet.

Klimaataanpak landbouw vergt lange adem

Algemeen

De klimaataanpak voor de landbouw is niet gebaat bij een strovuur, maar bij een veenbrand, zegt oud-staatssecretaris Pieter van Geel. De voorzitter van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik doelt daarmee op de langetermijnvisie die noodzakelijk is...

Jumbo verkort betaaltermijn kleine leveranciers

Algemeen

Supermarktketen Jumbo gaat kleine leveranciers - tot 200.000 euro per jaar - binnen dertig dagen betalen. Ook grotere producenten kunnen via een nieuwe service eerder hun factuur betaald krijgen.

Fresco in bestuur 'transparanter' Syngenta

Algemeen

WUR-voorzitter Louise Fresco is als niet-uitvoerend bestuurder toegetreden tot de Raad van Bestuur van Syngenta. Fresco's benoeming valt samen met de lancering van een nieuwe innovatiestrategie door het agroconcern.

2018 was uitdagend jaar voor agrarisch vastgoed

Algemeen

De druk op de rendementen in de glastuinbouw, varkenshouderij en melkveehouderij hebben een negatief effect op de agrarische vastgoedmarkt. Dat meldt de NVM op basis van het eigen jaarrapport 2018 'Vastgoedmarkt in beeld'.

'Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse land- en tuinbouw'

Algemeen

Met meer dan 113.000 voorkeurstemmen werd Annie Schreijer-Pierik in 2014 verkozen in het Europees Parlement. In de afgelopen vijf jaar liet zij zich daar gelden als een voorvechter van de boerenzaak. Dit is het derde interview in een serie in...

Meststoffen Nederland presenteert visie op bemesting

Algemeen

De totale landbouwketen, van boer tot retailer, moet de impact op het klimaat en milieu verder reduceren. Dat vereist volgens Meststoffen Nederland een nieuwe visie op de voedselvoorziening en de rol van (minerale) meststoffen.

Transparantie is toverwoord bij verduurzaming

Algemeen

Transparantie lijkt het nieuwe toverwoord bij de verduurzaming van de landbouw. Een voorzichtig experiment van supermarktketen Colruyt geeft boeren meer inzicht in de prijsopbouw. Gewasbeschermingsmiddelenproducent Syngenta gaat vooraf al in gesprek...

Boerenpraktijk botst met burgerlijk onbegrip

Algemeen

Als er een onderwerp is waarbij de afstand tussen burger en boerenpraktijk pijnlijk zichtbaar wordt, dan zijn dat de geel en oranje weilanden en akkers die in het voorjaar het landschap kleuren. De groenbemesters dienen ook belangrijke milieudoelen,...

Aantal vmbo'ers stagneert, aantal mbo'ers daalt

Algemeen

Het aantal werknemers in de diverse agrarische sectoren blijft toenemen. Ook voor de toekomst verwachten vrijwel alle sectoren een groei, blijkt uit het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2018. De aantallen studenten op vmbo's en mbo's laten een...

'Jongeren willen zich verder kunnen ontwikkelen'

Algemeen

Onbekendheid met de interessante ontwikkelingen in de akker- en vollegrondsgroenteteelt maakt het voor agrarische bedrijven moeilijk om jong talent aan zich te binden, zegt Hans Schilder, scholingsconsulent bij Talentoogst, een project van het...

De eerste contouren van de kringlooplandbouw

Algemeen

Voor de zomer komt minister Carola Schouten (LNV) naar buiten met een uitvoeringsagenda voor haar visie op de kringlooplandbouw. De eerste contouren worden langzaam zichtbaar.

7 miljoen euro voor waterpeil in zandgebieden

Algemeen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt 7 miljoen euro beschikbaar om bij droogte de waterstanden in zandgebieden op peil te houden en verzilting van het binnenwater tegen te gaan.

CBS experimenteert met sensordata landbouw

Algemeen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt de mogelijkheden om data uit precisielandbouw rechtstreeks bij boeren te verzamelen voor het maken van landbouwstatistieken.

Europees Parlement wil af van groenteburger en vegaschnitzel

Veehouderij

De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil een einde maken aan het gebruik van productnamen als 'groenteburger', 'vegaschnitzel' en 'alternatief voor melk'.

Landbouwcommissie stemt in met Europese hervormingen

Algemeen

UPDATE - De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil de inkomenssteun voor gezinsbedrijven overeind houden. Daarnaast moet er een Europees instrumentarium komen ter voorkoming van te grote prijsschommelingen.

Pessimisme over afloop brexit neemt toe

Algemeen

Binnen de Europese Commissie wordt meer en meer rekening gehouden met een harde brexit. Na de uitslag van de stemmingen van maandagavond acht EU-onderhandelaar Michiel Barnier deze uitkomst steeds waarschijnlijker.

Marc Calon: 'Aversie tegen EU is bedreiging'

Algemeen

Boeren en tuinders zijn de regelzucht van de politiek zat en smachten naar erkenning voor de bijdrage die ze leveren aan de BV Nederland. Dat zegt Marc Calon. De voorzitter van LTO Nederland put echter geen hoop uit de recente verkiezingsuitslag....

Topoverleg EU na derde nederlaag voor brexitdeal

Algemeen

Het Britse Lagerhuis heeft vrijdagmiddag voor de derde keer de brexitdeal van premier Theresa May met de EU weggestemd. Reden voor EU-president Donald Tusk om op 10 april een Europese top te beleggen over de ontstane impasse.

Albert Heijn schrapt slogans buitenbeentjes

Algemeen

Albert Heijn (AH) schrapt de reclameslogans 'weggooien is zonde' en 'te lekker om weg te gooien' op de verpakking van buitenbeentjes.

Verduurzaming impuls voor regio

Algemeen

Het platteland kan een positieve impuls krijgen door de transitieslag die Nederland moet maken. Daar is echter wel een duidelijke strategie van het Rijk voor nodig.

Winst van FvD prikkelt boer

Algemeen

De grote verkiezingswinst van Forum voor Democratie (FvD) stelt de land- en tuinbouw voor veel vragen. De partij is door de kiezer een grote rol toebedeeld in de provinciale politiek, maar haar agrarische agenda is moeilijk te duiden.

Regelgeving zit veerkracht boer in de weg

Algemeen

Strikte regelgeving op het gebied van milieu, gewasbescherming en dierenwelzijn vormt voor boeren en tuinders grotere uitdagingen dan lage prijzen of een slechte onderhandelingspositie. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University &...

Kiezer stemde met klimaat en zorg in achterhoofd

Algemeen

Forum voor Democratie heeft de grote overwinning die het behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen te danken aan de kritische houding van de partij ten opzichte van het klimaatakkoord.

May vraagt om drie maanden uitstel van brexit

Algemeen

Update - De Britse premier Theresa May heeft Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, per brief om een uitstel van drie maanden van de brexit. In Brussel wordt terughoudend gereageerd op dit verzoek.

Politieacties tegen Zeeuwse en Brabantse 'fruitbedrijven'

Algemeen

De Belastingdienst, de douane en de politie zijn bezig met een grote actie bij tientallen 'fruitbedrijven' in de regio Zeeland-West-Brabant. Het vermoeden bestaat dat een deel van die bedrijven zich bezighoudt met drugshandel.

Agrifirm geraakt door uitbraak AVP in China

Veehouderij

Agrifirm voelt de gevolgen van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in China in de resultaten over 2018. Ook komend jaar zal het diervoederconcern hiervan hinder ondervinden.

Oproep ToBRFV-virus in tomatenteelt

Akker- & Tuinbouw

TuinbouwAlert roept telersverenigingen op om melding te maken van mogelijke besmettingen met het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)-virus in de tomatenteelt.

Schouten presenteert in mei realisatieplan kringlooplandbouw

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten komt in mei met een uitwerkingsagenda voor haar kringlooplandbouwvisie 'Waardevol en Verbonden'.

Farm Frites sluit convenant voor gezonde bodem

Akker- & Tuinbouw

Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland gaan gezamenlijk werken aan uitstootreductie, duurzame energie, meer biodiversiteit en een gezonde bodem. Zodat ook in de toekomst lokale aardappelteelt...

Koeientoilet wint Open Innovatieprijs

Veehouderij

Het koeientoilet heeft donderdag de Achterhoek Open Innovatieprijs 2019 gewonnen. CowToilet is ontworpen door het bedrijf Hanskamp uit Doetinchem. Het is een systeem waarbij de urine van de koe gescheiden wordt opgevangen van de mest, wat de vorming...

Forse winstgroei Agrifirm bij lichte daling omzet

Veehouderij

Ondanks een lichte daling van de omzet heeft Agrifirm in 2018 de nettowinst met 14,6 procent zien groeien naar 44 miljoen euro. Dat heeft het concern vrijdag bekendgemaakt.

Britten belasten vlees, kaas en boter fors bij harde brexit

Veehouderij

Het Verenigd Koninkrijk gaat bij een harde brexit de import van een aantal agrarische producten als vlees, kaas en boter fors belasten. Volgens de Britse regering zal 87 procent van de invoer op een nultarief blijven.

Opnieuw geen meerderheid voor brexitdeal

Algemeen

Het Britse Lagerhuis heeft dinsdagavond ook de aangepaste brexitdeal van premier Theresa May verworpen. Het akkoord kreeg deze keer 242 stemmen voor en 391 tegen.

Kamer wil breed debat over terugkeer wolf

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) moet meer doen om de maatschappij voor te bereiden op de terugkeer van de wolf. Een motie van CDA en VVD waarin daartoe wordt opgeroepen is dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer.

Veerman leidt consultatie veenweide Noord-Holland

Veehouderij

Oud-landbouwminister Cees Veerman gaat voor provincie Noord-Holland een consultatieronde begeleiden over de aanpak van de bodemdaling in de veenweidegebieden.

LTO-directeur Van den Heuvel zet in op terugkoppeling leden

Algemeen

De resultaten die LTO Nederland weet te behalen worden in de buitenwereld vaak sterker beleefd dan door de eigen leden. De op 1 januari aangetreden LTO-directeur Hans Van den Heuvel wil dan ook de terugkoppeling naar de achterban versterken. 'We...

Laat de tulp niet het nieuwe Bintje worden

Algemeen

Als er wereldwijd een icoon moet worden benoemd voor de Nederlandse landbouw, dan maakt de tulp een goede kans. Maar deze populaire bloem verloor deze week wel een paar punten.

Natuur & Milieu kraakt waterkwaliteit

Algemeen

De waterkwaliteit in sloten, beken, grachten en kleine plassen staat onder druk. Daardoor loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker en duurder, meldt Natuur & Milieu op basis van eigen onderzoek.

LTO: kritiek op gewasbescherming bollenteelt voorbarig

Akker- & Tuinbouw

De conclusies die televisieprogramma Zembla trekt uit een RIVM-onderzoek naar gewasbescherming in de bollenteelt, zijn volgens LTO Nederland voorbarig.

Klimaat dreigt speelbal parlement te worden

Algemeen

De oppositie stond woensdag op scherp om de coalitie te 'splijten' in het Kamerdebat over het Klimaatakkoord. Dat viel in het water omdat de fractievoorzitters van de regeringspartijen hun klimaatwoordvoerders afvaardigden. Om politieke argumenten...

Britten zetten mes in importtarieven na no-deal

Algemeen

Als het Verenigd Koninkrijk met een no-deal de Europese Unie (EU) verlaat, wil het land 80 tot 90 procent van alle importtarieven afschaffen. Dat meldt de Britse tv-zender Sky.

Londen volgt Europese landbouwregels bij no-dealbrexit

Algemeen

Het Verenigd Koninkrijk zal in het geval van een no-dealbrexit eenzijdig besluiten alle EU-richtlijnen ten aanzien van voedselveiligheid en dierenwelzijn nog zeker negen maanden te volgen.

Verdubbeling bezoekersaantal brexit-loket Rijksoverheid

Algemeen

De naderende brexit-datum en de groeiende kans op een no-deal met de Britten, zorgen voor een grote toestroom naar het brexit-loket van de Nederlandse overheid. In de eerste twee maanden van het jaar is het aantal bezoeker verdubbeld.

Staatssecretaris van Landbouw weg om mogelijk brexit-uitstel

Algemeen

De Britse staatssecretaris George Eustice van Landbouw en Visserij stapt op vanwege het mogelijke uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Regenwater wordt steeds schaarser

Algemeen

Onderzoekers van Universiteit Twente luiden de noodklok over het groeiende tekort aan regenwater. Het duurzame gebruik van 'groen water' is in veel landen al bereikt of overschreden.

Ahold Delhaize: verduurzaming vraagt om samenwerking

Algemeen

Verduurzaming van de voedselketen en aanpakken van klimaatopgaven vraagt om samenwerking met sterke partners. Dat zegt Ahold Delhaize-ceo Frans Muller in een toelichting op de woensdag gepresenteerde jaarcijfers van het concern.

May sluit uitstel brexit niet langer uit

Algemeen

De Britse premier Theresa May wil het Lagerhuis zeggenschap geven over een mogelijke brexit-uitstel.

Brexit-paniek in Verenigd Koninkrijk door pallettekort

Algemeen

In het Verenigd Koninkrijk dreigt een tekort aan pallets als het eind volgende maand komt tot een harde brexit. Het bedrijfslevens voert hierover dinsdag spoedoverleg met het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken.

Hoe schattig zijn wolvenwelpen op de Veluwe?

Algemeen

Wolvin GW998f heeft mogelijk een partner. Het mannetje is nog niet nader geïdentificeerd, maar houdt zich eveneens op in de Noord-Veluwe, nabij Harskamp. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research houden nog een slag om de arm, maar...

Vooruitzichten waterpeil ongunstig door droogte

Algemeen

Het grondwaterpeil in grote delen van Nederland en Duitsland is nog steeds niet hersteld van de droogte van vorig jaar. Het is maar de vraag of dit bij de start van het groeiseizoen wel het geval is.

'Japanners willen alleen het neusje van de zalm'

Algemeen

Japan is een aantrekkelijke exportmarkt voor agrarische producten uit Nederland. Japanners zijn echte foodies, maar stellen hoge eisen aan hygiëne en kwaliteit.

Betere balans tussen landbouw en natuur in GLB

Algemeen

Met haar plannen voor het nieuwe GLB zoekt de Europese Commissie naar een nieuwe balans tussen landbouw en natuur. In de eerste schetsen voor de nieuwe nationale actieplannen is een deel van de inkomenssteun die boeren ontvangen afhankelijk van...

Schouten onder vuur in Tweede Kamer

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) kreeg het donderdag tijdens een Kamerdebat over het debacle met de pulskorvisserij zwaar te verduren. De PVV diende een motie van wantrouwen in.

Naast wolvin ook mannetjeswolf op Veluwe

Algemeen

Op de Noord-Veluwe zijn naast een wolvin nu ook de DNA-sporen gevonden van een mannetjeswolf. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research, in opdracht van provincie Gelderland.

SGP: voeg Deltaplan en natuurcompensatie samen

Algemeen

Landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop (SGP) diende deze week een voorstel in bij minister Carola Schouten (LNV) om de inspanningen voor het Deltaplan Biodiversiteit te combineren met deze voor agrarische natuurcompensatie.

D66 en GL willen af van boerenzetels bij waterschappen

Het kabinet wil voor de aanstaande Waterschapsverkiezingen niet tornen aan de geborgde zetels van boeren in de waterschapsbesturen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schuift deze discussie door naar de volgende...

Schouten: melkveehouderij moet maatregelen nemen

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten roept de melkveehouderijsector op werk te maken van het terugdringen van de stikstofexcretie. De bewindsvrouw reageert per Kamerbrief op de voorlopige mestcijfers die vrijdag door het Centraal Bureau voor de...

Rabobank zet meer geld uit in agrifood

Algemeen

Rabobank heeft vorig jaar 5 procent meer kredieten uitgezet in de food- en agrisector. Het uitgezette vermogen in die bedrijfstakken groeide van 97,8 miljard euro in 2017 naar 103,1 miljard euro in 2018, een plus van 5 procent. Het totale uitgezette...

Jonge boeren in de schappen bij Albert Heijn

Algemeen

Albert Heijn start een test waarbij vier jonge boeren worden ingezet voor de promotie van hun eigen producten. Deze liggen een maand lang in AH-supermarkten in hun eigen regio.

Onderzoek naar mestgebruik onder boeren

Algemeen

Kringlooplandbouw is momenteel een belangrijk onderwerp in de landbouw. Om die reden wil een internationaal onderzoek de mineralen- en nutriëntenbehoefte onder boeren in kaart brengen.

RIVM belooft meer transparantie over onderzoek

Algemeen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) belooft in de toekomst meer transparantie over onderzoek naar de ammoniakemissie in Nederland. Het rijksinstituut gaf donderdag een technische briefing aan de Tweede Kamer.

‘Krimp veestapel geen uitgangspunt klimaatakkoord’

Algemeen

Voor het bereiken van de klimaatdoelen is krimp van de veestapel geen uitgangspunt, zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dinsdagavond tijdens het klimaatdebat in de Tweede Kamer. Een toekomstige CO2-heffing voor bedrijven kan...

Concurrenten volgen prijsverlagingen Plus

Algemeen

In navolging van de prijsverlagingen die supermarktketen Plus vorige week doorvoerde bij groente en fruit, verlagen ook Jumbo, Dirk van den Broek, Vomar en Dekamarkt de prijzen.

Deadline Jonge Landbouwersregeling nadert

Algemeen

Jonge landbouwers die in aanmerking willen komen voor de subsidieregeling voor duurzame investeringen moeten haast maken. De inschrijving sluit op aanstaande vrijdag 8 februari om 17 uur.

Agro-exporteurs houden rekening met alle scenario's

Algemeen

Rijen vrachtauto's voor de veerboten naar Engeland, files op de A20 naar Hoek van Holland en containers vol producten waarvan de kwaliteit achteruit holt door oponthoud bij de douane. Dat is het schrikbeeld dat agrarische exporteurs hebben van een...

Groei landbouw geremd door milieu en concurrentie

Algemeen

De toenemende milieubeperkingen en concurrentiedruk zetten een rem op de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw. Voor de periode 2019-2025 wordt een gematigde ontwikkeling van de landbouwprijzen verwacht.

Schouten moet regie nemen bij biggensterfte

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten moet binnen twee maanden met een plan van aanpak komen om biggensterfte terug te dringen. Een motie van D66 met die strekking werd dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer. De POV zegt in een reactie met een...

Brits parlement wil no deal voorkomen

Algemeen

Het Britse parlement wil dat premier Theresa May het vertrekakkoord met de Europese Unie (EU) openbreekt om de omstreden backstopregeling voor de Ierse grens daaruit te schrappen.

Kamer voor keihard optreden tegen dierenactivisten

Veehouderij

De Tweede Kamer vraagt om een keihard optreden tegen dierenactivisten die boeren bedreigen en hun bedrijven illegaal betreden.

Export- en fokverbod PvdD verworpen

Veehouderij

De oproep van de PvdD om in aanloop naar de brexit een gedeeltelijk export en fokverbod van levend vee in te stellen, is dinsdagmiddag weggestemd door de Tweede Kamer.

Uitdaging voor eerste vrouw aan roer Albert Heijn

Algemeen

De nieuwe directeur van Albert Heijn staat een uitdaging te wachten. Marit van Egmond, die vorige week Wouter Kolk opvolgde, moet het marktaandeel van de grootgrutter op zien te krikken.

Met KeurMest zet sector eerste stap naar robuustmestbeleid

Algemeen

KeurMest is een gedragscode voor alle ondernemers die werken met mest. Het is het antwoord van veehouders, akkerbouwers, mestverwerkers, transporteurs en loonbedrijven op de mestfraude die in november 2017 door NRC aan het licht werd gebracht....

Storing bij aanvragen derogatie, VVD stelt vragen

Algemeen

VVD-Kamerlid Helma Lodders signaleert dat er storingen voorkomen in het systeem van RVO.nl bij het aanvragen van derogatie 2019. Ze heeft hierover Kamervragen gesteld aan landbouwminister Carola Schouten.

LTO wil rem op wolvenpopulatie

Algemeen

LTO Nederland wil een maximum aan het aantal wolven in Nederland. Een overschot aan deze dieren moet worden afgeschoten.

Aanpak Marktplaatshandel verboden middelen en planten

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Marktplaats gaan samenwerken om handel in illegale producten tegen te gaan.

Boeren zoeken op Biobeurs naar onderscheid

Biologische landbouw

Met de opmars van duurzame teelt- en voedselconcepten is het onderscheid tussen gangbaar en biologisch soms nauwelijks zichtbaar. Biologische boeren zoeken naar nieuwe 'groene' elementen om voorop te lopen. De Biobeurs in Zwolle toont deze week de...

Harde brexit baart boer en tuinder zorgen

Algemeen

Door het 'nee' van het Britse parlement tegen het vertrekakkoord met de Europese Unie nemen de zorgen door Nederlandse boeren en tuinders toe. 'Wat als ze je tomaten niet komen ophalen?'

Boeren reiken Gouden Trekker Award uit

Algemeen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, Yvon Jaspers, Bennie Jolink/Normaal, Ester Broug (Boerenfluitjes), de Zwarte Cross en Demoslager Gertjan Kiers zijn de zes genomineerden die kans maken op de Gouden Trekker Award.

LTO Nederland start actie #boerenhoudenvandieren

Algemeen

Boeren hebben hart voor hun dieren en hebben als geen ander baat bij een gezonde en goed verzorgde veestapel. Om dit te onderstrepen, start LTO Nederland maandag de online campagne #boerenhoudenvandieren.

Gezondheid en milieu vragen om radicaal ander eetpatroon

Algemeen

Ons dagelijkse menu moet ingrijpend veranderen. Anders is het niet mogelijk om in 2050 tien miljard wereldbewoners te voeden en de aarde leefbaar te houden.

Nieuwe toekomstvisie voor groen onderwijs

Algemeen

Om de uitdagingen waar de land- en tuinbouw voor staan het hoofd te bieden, is vernieuwing van het groen onderwijs noodzakelijk. Betrokken partijen presenteerden daarom woensdag tijdens de Groenpact Manifestatie het Groenpact 2e fase.

Yvon Jaspers gaat door met Onze Boerderij

Algemeen

Programmamaakster Yvon Jaspers gaat door met de serie Onze Boerderij. Dat vertelde ze dinsdagavond in de talkshow Jinek.

Transporteurs: wegstemmen brexitdeal dramatisch

Algemeen

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is teleurgesteld over het wegstemmen van de brexitdeal. De transportsector maakt zich nu op voor een no deal-scenario. Dat betekent: lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk zelfs...

'Impact brexit niet afwentelen op boer en tuinder'

Algemeen

Door het 'no' van het Britse parlement tegen het vertrekakkoord met de EU nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. De toegang tot de derde afzetmarkt van Nederlandse agroproducten dreigt door een harde brexit ernstig bemoeilijkt te...

Grote meerderheid Lagerhuis tegen brexitdeal

Algemeen

Update - De brexitdeal die de Britse premier Theresa May sloot met de EU is in het Lagerhuis weggestemd. Met 202 stemmen voor en 432 tegen liep May tegen een historische nederlaag op.

Toetsingskader voor groei melkgeitenhouderij

Veehouderij

LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij gaat samen met dierenwelzijns-, milieu- en volksgezondheidsorganisaties en ketenpartijen onderzoeken op welke wijze geitenhouders in de toekomst hun bedrijf kunnen ontwikkelen zonder dat het maatschappelijk draagvlak...

Forse Ierse exportstijging naar Nederland

Algemeen

Ierland exporteert steeds meer voedingsproducten naar Nederland. Vooral zuivel, pluimvee en varkensvlees zitten in de lift.Brexit

Fonds voor de opvolging of de kringloop?

Algemeen

Het nieuws over de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) voor jonge boeren stond woensdag nog geen vijf minuten online of het gemopper brak los op de sociale media.

PBL en STAF steggelen over vleesconsumptie

Algemeen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontkent de aantijging van Stichting Agri Facts (STAF) dat er foute gegevens zijn gepubliceerd over de effecten van de consumptie van vlees, eieren en zuivel op de uitstoot van broeikasgassen.

Rabobank: haalbare, humane transitie

Algemeen

In de komende tien jaar zal bij 40 procent van de land- en tuinbouwbedrijven een nieuwe generatie aan het roer komen. Deze transitie is een goed moment voor een koerswijziging van de hele landbouwsector.

Schouten introduceert garantieregeling jonge boeren

Algemeen

UPDATE - Het kabinet investeert 75 miljoen euro in een garantieregeling voor de financiering van jonge boeren. Hierdoor wordt het voor financiers aantrekkelijker om die bedrijven te financieren bij overnames of investeringen in innovatie of duurzame...

Boter, kaas en eieren fors duurder

Veehouderij

Consumenten betaalden vorig jaar fors meer voor boter, kaas en eieren. Prijzen stegen soms meer dan 10 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wageningen UR zoekt zeshonderd medewerkers

Algemeen

Wageningen University & Research moet in 2019 op zoek naar zeshonderd nieuwe medewerkers. Dat zegt rector magnificus Arthur Mol tegen het universiteitsmagazine Resource.

LTO en POV pakken dierextremisme aan

Veehouderij

LTO Nederland en POV gaan gezamenlijk het dierextremisme in Nederland aanpakken. De brancheorganisaties doen dit in samenwerking met politie, justitie, overheid en ketenpartijen.

Pleidooi voor masterplan waterveiligheid

Algemeen

Niet de CO2-reductie maar de waterveiligheid moet in Nederland de hoogste prioriteit krijgen. Daarvoor pleit de Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP).

Plannen LTO-bestuur sluiten aan bij landbouwvisie

Algemeen

De land- en tuinbouw zal dit jaar geconfronteerd worden met een reeks beleidsplannen voor biodiversiteit, klimaat en kringlooplandbouw. Ook de brexit en problemen bij bedrijfsopvolging gaan voor uitdagingen zorgen.

Ieren willen noodhulp voor boeren bij harde brexit

Algemeen

In Ierland klinkt de roep om noodhulp voor boeren en vissers als de Britten op 30 maart de EU verlaten zonder brexitdeal. Vooral de Ierse zuivel-, vleessector en visserij zullen dan hard getroffen worden.

Herstel biodiversiteit vraagt om stimulerende wetgeving

Algemeen

Het Deltaplan Biodiversiteit moet komend jaar worden omgezet in een concrete uitvoeringsagenda. Daarvoor wordt nadrukkelijk steun en samenwerking gezocht bij ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen De extra kosten moeten door de hele...

'Sjoemelkalf' bleek toch zeldzaam dier

Veehouderij

Daar waar werd gerekend op een schouderklopje voor het verminderen van de fosfaatproductie kreeg de melkveehouderij in januari een tik op de vingers. De I&R-fraude, later afgezwakt tot I&R-affaire, werd breed uitgemeten door de media en zorgde voor...

Overname vegaslager past in wereldwijde trend

Algemeen

Voormalig akkerbouwer en oprichter van De Vegetarische Slager Jaap Korteweg kan in kringen van veehouders op weinig sympathie rekenen. Korteweg heeft dat te danken aan zijn streven om de veehouderij overbodig te maken en zijn inmiddels verbroken...

Grotere impact biologisch voedsel op klimaat

Algemeen

Biologisch voedsel heeft een grotere klimaatimpact dan gangbaar geproduceerde gewassen. Dat blijkt uit onderzoek van de Zweedse technische universiteit Chalmers dat gepubliceerd is in het toonaangevende onderzoeksmagazine Nature.

Brussel neemt noodmaatregelen tegen harde brexit

Algemeen

Om chaos aan de grenzen na een harde brexit te voorkomen, lanceert de Europese Commissie een noodplan. Hierin staan maatregelen die het verkeer van mensen en goederen tussen Groot-Brittannië en Europa in beweging moeten houden.

'Complexiteit POP3-subsidies doet boeren afhaken'

Algemeen

Dankzij het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) worden 'belangrijke en schitterende' projecten gerealiseerd, zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Gezonde Omgeving bij LTO Nederland. Wel moet er wat verbeteren aan de complexiteit van...

Brede beweging voor herstel biodiversiteit

Algemeen

Boeren maken samen met natuurorganisaties, ketenpartijen, kennisinstituten en Rabobank werk van het herstel van de biodiversiteit. Deze brede beweging presenteerde woensdag in Den Haag daartoe Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Konijnenhouders zijn dierenactivisten beu

Veehouderij

Konijnenhouders zijn de jarenlange lastercampagnes van actiegroep Konijnen in Nood meer dan zat. 'Op een gegeven moment is het genoeg. En dat moment is bereikt.'

Droogte tikt langer door bij ForFarmers

Veehouderij

ForFarmers houdt ook in het vierde kwartaal rekening met extra kosten als gevolg van de droogte. Dat heeft de beursgenoteerde voeronderneming maandag bekendgemaakt.

AgriFoodTech Platform gaat zelfstandig verder

Algemeen

LTO Nederland en ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME zetten het AgriFoodTech Platform zelfstandig door.

Wijnboer levert vaakst direct aan consument

Akker- & Tuinbouw

Boeren met een wijngaard leveren hun producten het vaakst (69 procent) rechtstreeks of via één tussenschakel aan de consument. Van alle boeren doet 10 procent aan deze korte-ketenverkoop. In de biologische landbouw ligt dat met ruim een derde hoger.

Land- en tuinbouw gaat personeelstekort voelen

Algemeen

Personeelstekorten zetten de komende jaren de groei in de land- en tuinbouw onder druk. Dat blijkt uit de Sectorprognoses 2019 en 2020 van ABN Amro.

Agrihubs moeten digitalisering versnellen

Algemeen

Met de bouw van een Europees netwerk van digitale innovatiehubs moet de toepassing van computertechnieken in de land- en tuinbouw en voedingssector worden versneld. Het project moet ertoe leiden dat opgedane kennis wordt gedeeld met collega-boeren...

Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire

Veehouderij

De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag een algemeen overleg met landbouwminister Carola Schouten over het mestbeleid en de I&R-affaire. Ook geeft de minister een update over de stand van zaken rond de fosfaatrechten.

Traditionele AH-supermarkt op de schop

Algemeen

Albert Heijn (AH) neemt zijn supermarkten op de schop. Er komt minder plek voor traditionele en verpakte kruidenierswaren zoals dierenvoeding en schoonmaakmiddelen en meer aandacht voor verse producten en het bereiden daarvan.

Ondernemers bijeen vanwege dreiging harde brexit

Algemeen

LTO Nederland, VNO –NCW en MKB Nederland houden aanstaande maandag een speciale bijeenkomst van Taskforce Brexit. Aanleiding is de ontstane onrust onder ondernemers over het dreigende mislopen van de brexit-deal met het Verenigd Koninkrijk.

'We hebben een professionele vechtmachine opgetuigd'

Algemeen

De nieuwe structuur van LTO Nederland staat nu ruim een jaar. Voorzitter Marc Calon is zeer te spreken over de slagkracht die de organisatie heeft ontwikkeld. 'We behalen politieke successen en besparen onze leden geld.' Wel waarschuwt de...

LTO vertegenwoordigt twee derde van productie

Algemeen

LTO Nederland vertegenwoordigt 63 procent van de agroproductie en 53 procent van de boeren en tuinders. LTO-voorzitter Marc Calon: ‘Dat is behoorlijk hoog. Wij willen zorgen dat we representatief blijven.’

Pleidooi voor ‘new deal’ met boeren en tuinders

Algemeen

Het is tijd voor een ‘new deal’ tussen boeren en de maatschappij. Daarvoor pleit het College van Rijksadviseurs bij de presentatie van Panorama Nederland.

Kamer wil één minister voor veenbodemdaling

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat de aanpak van de problematiek rond veenbodemdaling wordt gecoördineerd door één minister. Nu ligt die verantwoordelijkheid nog bij verschillende departementen.

NVWA dringt aan op keuringsstation voor Brits vee

Algemeen

Indien het tot een harde brexit komt, is Nederland niet voorbereid op de import van levend vee uit Groot-Brittannië. Ondanks eerdere signalen van de NVWA, is er nog geen keuringsstation voor Brits vee ingericht.

Meer agrarische grond naar plasdrasgebieden

Algemeen

Tussen 2012 en 2015 is er in Nederland 11 duizend hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen. Deze natuurgebieden gingen ten koste van het landbouwareaal dat in dezelfde periode met 15 duizend hectare afnam.

Zwitsers stemmen verbod op onthoornen weg

Veehouderij

Een Zwitsers referendum voor het verbod op het onthoornen van koeien en geiten heeft het zondag niet gehaald. Nee-stemmers behaalden een nipte meerderheid van 54,7 procent.

Schouten onderzoekt klimaatbestendigheid landbouw

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten werkt met het agrarisch bedrijfsleven, provincies, waterschappen en verzekeraars aan een actieprogramma om de land- en tuinbouw weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.

LTO noemt spanningen voor boeren beroepsrisico

Algemeen

Een toenemend aantal boeren en tuinders ondervindt psychosociale problemen door de soms moeilijke omstandigheden waarin zij moeten werken. Het zit echter niet in het DNA van deze beroepsgroep om daarbij tijdig hulp in te schakelen.

Bundeling schadegevallen door waterwinning

Algemeen

Door de klachtenbundeling naar aanleiding van de droogteschade is er een procedure richting waterleidingbedrijven in de maak. Het gaat daarbij om boeren die verminderde opbrengsten hebben als gevolg van het winnen van drinkwater onder percelen.

Akkoord over relatie met Verenigd Koninkrijk na brexit

Algemeen

Londen en Brussel hebben een principeakkoord bereikt over hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruit moet zien na de brexit. Dat meldt EU-president Donald Tusk op Twitter.

Willemien Koning genomineerd voor Women of Europe Award 2018

Algemeen

LTO-bestuurder Willemien Koning is voor haar inzet voor de belangenbehartiging en positieversterking van agrarische vrouwen in Nederland, Europa en wereldwijd genomineerd voor de Women of Europe Awards 2018.

'Problemen op het erf vroeg bespreekbaar maken'

Algemeen

Psychosociale problemen bij boeren en tuinders moeten in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar worden gemaakt. Dat vindt Jeanette van de Ven, portefeuillehouder Integriteit bij LTO Nederland. Ze reageert daarmee op het nieuws dat een toenemend...

Nederlandse peer gewilde smokkelwaar in Rusland

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de Russische boycot van groente en fruit uit de Europese Unie belanden grote partijen Nederlandse en Belgische peren alsnog in Russische winkels. Dankzij een smokkelroute blijft bijna de helft van de perenexport naar het land in stand.

Zorgen om welzijn boer en tuinder

Algemeen

Een toenemend aantal boeren en tuinders ondervindt psychosociale druk door de soms moeilijke omstandigheden waarin zij moeten werken. Landbouwminister Carola Schouten wil het voor die ondernemers gemakkelijker maken om in contact te komen met...

Linda Janssen-Verriet voorgedragen als voorzitter POV

Veehouderij

Linda Janssen-Verriet wordt door het landelijk bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voorgedragen als voorzitter van de organisatie. Naast Janssen-Verriet worden Eric Stiphout en Wouter Oude Voshaar voorgedragen voor het...

Belang van Nederlandse land- en tuinbouw bij deze deal is groot

Algemeen

Nederlandse boeren en tuinders hebben een groot belang bij de overeenkomst die nu ter stemming voorligt aan het Britse parlement. Na het verlies van de Russische markt zit de sector niet op een nieuw debacle te wachten. Welk belang staat er op het...

Een bloedserieuze politieke klucht

Algemeen

Bij het onder ogen krijgen van de illustratie voor het brexitartikel op pagina 5 grapte ik dat deze lijkt op een satirische cartoon van het Britse Monty Python's Flying Circus. In deze komische sketchshows uit begin jaren zeventig – ik zag ze in een...

Forse waardegroei Europese land- en tuinbouw in 2017

Algemeen

De productiewaarde van de agrarische sector in de Europese Unie is in 2017 met 5,2 procent gestegen naar 432,6 miljard euro. Vooral de waarde van de dierlijke productie steeg fors. In Nederland steeg de productiewaarde met 6,3 procent.

CO2-emissie glastuinbouw 1,1 megaton onder 1990

Akker- & Tuinbouw

De CO2-emissie van de glastuinbouw is in 2017 licht gestegen. De uitstoot lag vorig jaar 1,1 megaton onder het niveau van 1990, maar nog 1,3 megaton boven het streefdoel in 2020.

Kabinet trekt 215 miljoen uit voor regiodeals

Algemeen

Het kabinet heeft twaalf projecten geselecteerd die met financiering uit de Regio Envelop verder worden uitgewerkt. Voor deze regiodeals is 215 miljoen euro beschikbaar.

Kwartaalaangifte voor kleine ondernemers van de baan

Algemeen

De jaaraangifte voor btw voor kleine ondernemers blijft behouden. Kleine ondernemers hoeven niet elk kwartaal btw-aangifte te gaan doen. Op die manier besparen ze kosten.

Asbestdaken vrijgesteld van afvalstoffenheffing

Algemeen

Gesaneerde asbestdaken zijn per direct vrijgesteld van de afvalstoffenheffing. Een wetswijziging daartoe is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer bij een stemming over fiscale vergroeningsmaatregelen.

Brexitdeal biedt exporteurs twee jaar uitstel

Algemeen

Update - De overeenkomst die de Britse regering met de EU-onderhandelaars heeft gesloten biedt twee jaar extra om tot een definitief handelsakkoord te komen. Het lukte de Britse premier Theresa May woensdag om haar kabinet achter de deal te...

D-day voor brexitdeal Britse premier May

Algemeen

De Britse premier Theresa May verdedigt woensdag binnen haar kabinet de conceptovereenkomst met de EU over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Wat de precieze inhoud van de deal is is nog onbekend.

VVD en CDA: NVWA te strikt bij maken regelgeving

Algemeen

Overheidsbeleid wordt door de NVWA soms omgezet in te strikte regelgeving. Hiermee begeeft de controledienst zich volgens de VVD en het CDA ten onrechte op het terrein van betrokken ministeries als Landbouw en Volksgezondheid. Het opstellen van...

Kabinet schrapt assurantiebelasting op weersverzekering

Algemeen

Het kabinet schrapt in 2020 de assurantiebelasting op de brede weersverzekering. Hiermee geeft de regering gehoor aan een motie van SGP en CDA die bij de algemene politieke beschouwingen werd aangenomen door de Tweede Kamer.

Sturen op kringloopnorm en meer groen in steden

Algemeen

Zoals al tijdens het begrotingsdebat was te voorzien, stemde dinsdag vrijwel de gehele Tweede Kamer in met de motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die pleit voor een kringloopefficiëntienorm op bedrijfsniveau. Alleen de Partij voor de Dieren is...

Kamer steunt brede landbouw

Algemeen

Een Platform Multifunctionele Landbouw moet aan de slag met knellende wet- en regelgeving en zorgen dat gemeenten een meer geharmoniseerd ruimtelijk ordeningsbeleid gaan voeren. Dat is de wens van de Tweede Kamer.

Prognose: Veehouderij 4 procent onder fosfaatplafond

Veehouderij

Met de huidige omvang komt de fosfaatexcretie van de Nederlandse veestapel dit jaar uit op bijna 4 procent onder het fosfaatplafond. De stikstofuitstoot wordt krap 0,5 procent lager dan het productieplafond.

LTO: Raad van State weer aan zet in PAS

Veehouderij

Na de kritiek van het Europese Hof op Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de Raad van State aan zet om een eindoordeel te geven over het programma, oordeelt LTO Nederland.

Anti-brexit geluid zwelt aan in Groot-Brittannië

Algemeen

Als de Britten opnieuw mochten stemmen voor of tegen het EU-lidmaatschap zou 54 procent 'voor' stemmen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Britse TV-zender Channel 4 onder twintigduizend respondenten.

Snel stappenplan naar kringlooplandbouw

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten komt deze maand met een eerste stappenplan richting een systeem van kringlooplandbouw. Dat beloofde de bewindsvrouw donderdag tijdens het debat over de landbouwbegroting 2019.

Schouten hevelt fosfaatrechten vleesvee niet over naar melkvee

Veehouderij

De fosfaatrechten die worden teruggegeven door vleesveehouders komen niet beschikbaar voor knelgevallen in de melkveehouderij. Dat zei landbouwminister Carola Schouten tijdens een Kamerdebat over de landbouwbegroting 2019.

ChristenUnie wil meer Hollandse waar in supermarkt

Algemeen

Er moet in de supermarkt meer ruimte zijn voor producten uit de regio. Daarvoor pleit ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber in haar initiatiefnota 'Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij'.

Schouten wil experimenteren met Crispr-Cas

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten wil experimenten mogelijk maken met de veredelingstechniek Crispr-Cas. De bewindsvrouw ziet in deze vorm van genetische modificatie mogelijkheden om de landbouw te verduurzamen.

Korting van 4,48 procent op betalingsrechten

Algemeen

Als gevolg van de overheveling van 30 miljoen euro uit de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar de tweede daalt de waarde van alle betalingsrechten in 2018 en 2019 met 4,48 procent.

Voorlopig geen beslissing over zomer- of wintertijd

Algemeen

Het voorstel van de Europese Commissie om een einde te maken aan het halfjaarlijks verzetten van de klok is afgewezen door de EU-lidstaten. Het besluit is maandag genomen tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van transport.

LTO Nederland start campagne #watkrijgtdeboer

Algemeen

LTO Nederland wil meer aandacht voor de inkomenspositie van boeren en tuinders. De maandag gelanceerde campagne #watkrijgtdeboer brengt de scheve verhouding tussen de consumenten- en boerenprijs onder de aandacht.

Europees verbod op preventieve inzet antibiotica

Veehouderij

Veehouders en fokkers in de Europese Unie (EU) mogen vanaf 2022 antibiotica niet langer preventief inzetten. Alleen de dierenarts mag het middel nog voorschrijven.

Telers en veehouders verdeeld over zomer- en wintertijd

Algemeen

Akkerbouwers en glastuinders hebben een voorkeur voor de wintertijd. Veehouders zijn minder uitgesproken, blijkt uit een peiling van het Nieuwe Oogst Opiniepanel onder 1.500 agrariërs. 'De werktijden worden anders erg vreemd', stelt een glastuinder....

Naast weerbericht straks ook droogtevoorspelling

Algemeen

Dankzij nieuwe modellen zijn onderzoekers van Universiteit Utrecht nu in staat om droogteperiodes twee maanden van te voren te voorspellen. Dat is van groot belang voor het vroegtijdig nemen van maatregelen om de invloed van droogte te beperken.

Voedselscheidsrechter kan in 2019 aan de slag

Algemeen

De Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken kan al midden 2019 in werking treden. Het voorstel kreeg donderdag met een grote meerderheid groen licht van het Europees Parlement.

Schouten start dialoog voor nieuw mestbeleid

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten start gespreksronden over een 'fundamentele herbezinning' van het mestbeleid. Ze wil met de input van betrokken partijen komen tot een mestbeleid dat kringlopen en handhaafbaarheid bevordert en fraudeprikkels en...

Meer duurzame stallen in Nederland

Veehouderij

Van de ongeveer 77.450 stallen met rundvee, varkens en/of pluimvee in Nederland behoorde op 1 januari van dit jaar 15 procent tot een integraal duurzaam stalconcept. Dat is een stijging van 1,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Kans op longontsteking niet groter bij pluimveehouderijen

Veehouderij

Omwonenden van pluimveehouderijen hebben geen verhoogde kans op longontsteking. Nieuw onderzoek weerlegt een eerder gevonden associatie tussen wonen in de omgeving van pluimveehouderijen en longproblemen.

'Voldoen aan eisen maatschappij is verrekte lastig'

Algemeen

Iris Bouwers zag zichzelf ineens hoog in de Duurzame Top 100 van Trouw staan. De boerin uit Zuidwolde strijdt voor de positie van jonge boeren en daarmee de toekomst van de agrarische sector. 'Zolang er niet meer wordt betaald, is het verrekte...

Drie nominaties voor Nieuwe Oogst bij Gouden Greep

Algemeen

Nieuwe Oogst maakt dit jaar drie keer kans op het winnen van een Gouden Greep, de jaarlijkse NVLJ-prijs voor journalistieke producties over de land- en tuinbouw.

Vrees voor doemscenario brexit neemt toe

Algemeen

De Nederlandse land- en tuinbouw wacht een fikse aderlating als de Britten de EU verlaten zonder goede handelsafspraken. De vrees voor dit scenario neemt toe in de Tweede Kamer.

Europese Commissie lanceert 'Enjoy, it's from Europe'

Algemeen

'Enjoy, it's from Europe', met deze slogan gaat de Europese Commissie wereldwijd campagne voeren voor agrarische producten en voedingsmiddelen uit de Europese Unie (EU).

Consultatie energiebesparing land- en tuinbouw gestart

Algemeen

De overheid is gestart met een internetconsultatie over erkende energiebesparende maatregelen. In het Nationale Energieakkoord is in 2013 al vastgelegd dat energiemaatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar verplichtend worden.

Vooralsnog telt horizon meerdere vage stippen

Algemeen

Een duidelijke heldere stip op de horizon om naartoe te werken. Dat is waar boeren en tuinders naar verlangen. Door de kriskras door elkaar lopende uitdagingen die de landbouw, politiek en maatschappij het hoofd moeten bieden, lijkt dit een...

Schouten maakt geld vrij voor weidevogelbeheer

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten stelt dit jaar al 9 miljoen euro beschikbaar voor het behoud van boerenlandvogels. De bewindsvrouw noemt de vogels indicatoren voor 'een levendige en gezonde bodemstructuur'.

Nederlander nauwelijks bewust van oorzaak natuurverlies

Algemeen

Nederlanders zijn er niet of nauwelijks van op hoogte dat voedselproductie en -verspilling wereldwijd de grootste oorzaak is van natuurverlies. Dat blijkt uit onderzoek dat Wereld Natuur Fonds (WNF) dinsdag publiceert in het kader van...

Tusk somber over deal met Britten

Algemeen

Het scenario dat het Verenigd Koninkrijk volgens voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad uit de Europese Unie (EU) stapt zonder een akkoord over de scheiding en de toekomst is 'waarschijnlijker dan ooit'.

Ieren ontkennen 'valse' beschuldigingen Wakker Dier

Veehouderij

BordBia herkent zich niet in de beschuldigingen van Wakker Dier over misstanden bij de huisvesting van Iers rundvee. De foodboard van de Ierse regering haalt hard uit naar de undercover operatie van de Nederlandse dierenactivisten.

Informatiehonger consument naar oorsprong voedsel

Algemeen

Het etiket op de achterkant van producten wordt tegenwoordig beter gelezen dan de voorkant. Deze ontwikkeling is tekenend voor de informatiehonger bij consumenten naar de oorsprong van hun voedsel.

Afzender op knolselderij slaat niet aan bij retail

Akker- & Tuinbouw

De grootste groentekraam van Nederland vormde vorige week vrijdag het decor voor de opening van de Dutch Agri Food Week. Zo'n 35 boeren en telers, allemaal leveranciers van Albert Heijn, brachten er hun producten én verhalen aan de man.

Menukaart voor groene ambities landbouw

Algemeen

Boeren en tuinders moeten in de toekomst uit een duurzame menukaart kunnen kiezen welke groene doelen ze het beste bij hun bedrijf vinden passen. Hierbij is ook regionaal maatwerk mogelijk.

Ondernemers hebben nog 171 dagen tot Brexit

Algemeen

Bijna 80 procent van de Nederlandse ondernemers is nog niet goed voorbereid op Brexit, waarschuwt de Douane. Vooral in de (vlees)veehouderij lopen bedrijven achter.

Staat verliest hoger beroep uitstoot broeikasgas

Algemeen

UPDATE - De Nederlandse Staat moet meer doen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald.

Schouten pakt mestfraude aan

Veehouderij

Met inzet van moderne technologie en het aanwijzen van risicogebieden bindt landbouwminister Carola Schouten de strijd aan met mestfraude.

Waarschuwing voor gebruik greppelfrees

Algemeen

Boeren moeten bij het gebruik van een greppelvrees alert zijn op leidingen en kabels onder hun percelen. Met een KLIC-melding kan graafschade worden voorkomen.

'Lokale afzet biedt niet per se beste prijs, wel stabiliteit'

Algemeen

Ambachtelijke en lokale producten hebben de wind in de rug. Een groeiend aantal kleine fabrikanten en leveranciers begeeft zich in deze markt. Met het online platform Foodshed wil oprichter Willem Treep deze ondernemers faciliteren in het...

75 aanklachten in I&R-affaire

Veehouderij

In het onderzoek naar de I&R-affaire zijn er tot nu toe 75 processen-verbaal opgemaakt tegen boeren die worden verdacht van gesjoemel met de registratie van melkkoeien.

CBL stuurt brandbrief aan minister Schouten

Algemeen

Supermarktkoepel CBL roept minister Carola Schouten (LNV) op om tegen uitbreiding van het Europese wetsvoorstel over handelspraktijken te stemmen. Volgens het CBL dreigt de consument de dupe te worden.

Kamer voor meer regulering zonneparken

Algemeen

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid ingestemd met meer regulering voor de aanleg van zonneparken.

Betere afweging bij zonneparken

Algemeen

De coalitiepartijen willen dat de overheid de aanleg van zonneparken op landbouwgrond gaat reguleren. Een motie daartoe is donderdag ingediend bij een klimaat- en energiedebat in de Tweede Kamer.

Motie voor statiegeld op blik

Veehouderij

GroenLinks en SGP hebben deze week een motie ingediend voor statiegeld op blikjes. Hierin werd gewezen op de verwondingen die dit zwerfvuil toebrengt bij onder meer rundvee.

Zwitsers stemmen plannen voor 'eerlijk voedsel' weg

Algemeen

Een referendum over het verduurzamen van de voedselketen is in Zwitserland uitgelopen op een 'nee' van de bevolking. De angst voor hogere voedselprijzen, leidde ertoe dat veel stemmers op hun mening wijzigden.

'Hele keten moet zorgen dat boer stappen kan zetten'

Veehouderij

Duurzame verdienmodellen zijn alleen mogelijk als de hele keten bereid is bij te dragen aan de beloning voor boeren die werken aan verbetering van biodiversiteit, natuur en milieu. Het Wereld Natuurfonds (WNF) is de wegbereider. Dat zegt Natasja...

'Nederland alert op Afrikaanse varkenspest'

Veehouderij

Nederland is alert op besmetting van Afrikaanse varkenspest in Nederland. Het ministerie van LNV werkt samen met de sector en de provincies om het risico op Afrikaanse varkenspest zoveel mogelijk te beperken, meldt minister Carola Schouten.

Kabinet komt slachtoffers Q-koorts tegemoet

Algemeen

Het kabinet stelt 14,5 miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming voor mensen met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of met een QVS gelijkend ziektebeeld.

'Voedselveiligheid hoog op agenda zetten'

Algemeen

LTO Nederland gaat de kwaliteitssystemen in de veehouderij en akker- en tuinbouw toetsen op de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager. Deze concludeerde na het onderzoek naar de fipronilaffaire dat er binnen die sectoren te weinig aandacht is...

Een eigen minister maakt het verschil

Algemeen

En daar was dan die meer dan terechte zin in de troonrede: waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel.

Nederlander vaakst klant bij online supermarkt

Algemeen

Nederlanders kopen van alle Europeanen de meeste levensmiddelen bij webwinkels. In 2017 was dit percentage voor het eerst hoger dan in het Verenigd Koninkrijk, dat tot dat jaar hiermee voorop liep.

Ministerie van LNV investeert in innovatie

Algemeen

In de nieuwe begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is 90,8 miljoen euro gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Die gelden moeten onder meer worden ingezet op bodembeheer en groene...

Koning waardeert boer en tuinder in troonrede

Algemeen

Koning Willem-Alexander heeft tijdens de troonrede in de Ridderzaal zijn waardering uitgesproken voor boeren, tuinders en vissers. Het is voor het eerst sinds 2014 dat de land- en tuinbouw in de troonrede aan bod komt.

Route naar kringlooplandbouw ongewis, niet kansloos

Algemeen

Met haar landbouwvisie zet minister Carola Schouten (LNV) een denkbeeldige stip op de horizon. Voorstanders geloven in de kansen die de route naar kringlooplandbouw biedt. Critici wijzen vooral op de obstakels.

Minister Carola Schouten meest gewaardeerd

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten is het meest gewaardeerde lid van kabinet Rutte III. Dat blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van EenVandaag, waaraan ruim 20.000 mensen deelnamen.

Visie biedt kans op agro-akkoord

Algemeen

De positieve ontvangst van de landbouwvisie van minister Carola Schouten (LNV) verhoogt de kans op een breed gedragen akkoord over de toekomst van de sector. Wel is snelle aanpassing van regelgeving nodig.

'Kunstmest was ons redmiddel na droogte'

Algemeen

'Boeren willen wel op een andere manier werken, maar zitten vast. In de gesprekken die ik voerde met boeren en tuinders in het land kreeg ik steeds te horen: pak die regie.' Dat zei minister Carola Schouten (LNV) tijdens een debat met Trouw-lezers...

Mestsector lanceert gedragscode KeurMest

Algemeen

Verschillende partijen uit de mestsector hebben vrijdag de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening geven veehouders, akkerbouwers, mestverwerkers, transporteurs en loonwerkers aan dat zij volgens de regels werken.

Groningse boer eist Google-miljoenen op

Algemeen

Een boer uit Groningen eist 3,8 miljoen euro van havenbedrijf Groningen Seaports. De man verkocht zijn bedrijf voor een lage prijs, terwijl kort daarna de grond voor een veelvoud werd doorverkocht voor de bouw van een datacentrum van Google.

Burger maakt zich meer zorgen over milieu

Algemeen

Nederlanders zijn zich tussen 2012 en 2017 meer zorgen gaan maken over het milieu in hun eigen leefomgeving. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek.

Brede steun voor Schouten bij aanpak prijsvorming

Algemeen

De Tweede Kamer steunt landbouwminister Carola Schouten in haar aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. In een Kamerdebat over het EU-voorstel voor het verbeteren van de positie van boeren en tuinders, kreeg de bewindsvrouw veel...

LTO: minister Schouten heeft goede koers te pakken

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) heeft met haar landbouwvisie een goede toon te pakken. De minister zet volgens LTO Nederland-voorzitter Marc Calon met haar keuze voor kringlooplandbouw een koers uit die past bij de ambities van veel boeren en...

Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) wil een omslag in gang zetten naar kringlooplandbouw in 2030. Schouten licht dit toe in haar visie: Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, die zij zaterdag aan aan de Tweede Kamer stuurde.

Minister Schouten presenteert haar landbouwvisie

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten presenteert zaterdag haar langverwachte toekomstvisie op de landbouw. De visie kwam tot stand na gesprekken met belangenorganisaties, maatschappelijke partijen en andere overheden.

Planbureau: transitie land- en tuinbouw noodzakelijk

Algemeen

De manier waarop ons eten wordt geproduceerd is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onhoudbaar. Als de wijze waarop Nederlandse boeren en tuinders produceren niet wijzigt worden de klimaatdoelen niet gehaald.

Kamer vraagt en krijgt inzage in voortgang GLB

Algemeen

De Tweede Kamer zal regelmatig op de hoogte worden gehouden van de GLB-onderhandelingen in Brussel. Die toezegging deed landbouwminister Carola Schouten dinsdagavond tijdens een Algemeen Overleg met de landbouwwoordvoerders van de verschillende...

Vasthouden, dit enthousiasme

Akker- & Tuinbouw

De hoop die we uit alle berichtgeving over de droogte kunnen putten, is dat de consument toch veel meer verbonden blijkt te zijn met boer en tuinder.

LTO dringt aan op spoed achter steunmaatregelen

Algemeen

LTO Nederland dringt er bij het ministerie van Landbouw op aan meer vaart te zetten achter de versoepeling van regelgeving, zodat droogteschade kan worden beperkt. Landbouwminister Carola Schouten schreef deze week aan de Tweede Kamer nog tot de...

Nederland laat met hulpverzoek aan Brussel

Algemeen

Het ministerie van LNV heeft te lang gewacht met het inschakelen van Brussel om de gevolgen van de droogte te beperken. Half juli zegde de Europese Commissie al hulp toe. Nederland diende pas eind die maand een eerste verzoek in.

'Wat droogtemaatregelen betreft zitten we pas in fase 1'

Algemeen

De droogtemaatregelen die het ministerie van Landbouw deze week heeft afgekondigd, zijn een eerste stap in de goede richting, zegt Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving.

Oplossing voederwinning in de maak

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) werkt aan een aantal oplossingen die het dreigende tekort aan veevoeder moeten voorkomen. Half augustus verwacht de bewindsvrouw hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Ministerie kondigt steunmaatregelen af wegens droogte

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten komt boeren tegemoet die getroffen zijn door de droogte. Een van de steunmaatregelen is een kredietverklaring van RVO.nl voor boeren in geldnood.

ForFarmers Deventer onbereikbaar voor binnenvaart

Regio Oost

De ForFarmers-fabriek in Deventer is voorlopig onbereikbaar voor de binnenvaart. Dit is het gevolg van het afsluiten van haven vanwege het lage waterpeil.

Droogte is een nationale uitdaging

Algemeen

De extreme uitschieters waarmee het veranderende klimaat ons verrast zijn soms snel weer vergeten. Het is nog maar twee jaar geleden dat er op de grens van Noord-Brabant en Limburg een hagelstorm woedde. In luttele minuten werd er voor honderden...

Strengere regie op verdeling water

Algemeen

De aanhoudende droogte en watertekorten leiden tot een striktere verdeling van het beschikbare water in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft dit ondergebracht bij de Landelijke Commissie Waterverdeling.

Aanhoudende droogte vraagt om verdeling water

Algemeen

De verdeling van het beschikbare water is door het minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) ondergebracht bij het Managementteam Watertekorten (MTW). Het ministerie van Landbouw wil de uitrijperiode voor mest versoepelen.

Juncker: sojadeal was een ingeving

Algemeen

De sojadeal die voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie onlangs sloot met de Amerikaanse president Donald Trump kwam voort uit een ingeving. Landbouwproducten maken verder geen onderdeel uit van het akkoord.

Kans op misoogsten stijgt door ban op beregenen

Algemeen

De kans op het mislukken van specifieke gewassen en oogsten in bepaalde regio's neemt toe door het groeiende aantal beregeningsverboden in het land.

Kans op lokaal noodweer, droogte houdt aan

Algemeen

Door de extreem hoge temperaturen is er ook vrijdag kans op lokaal noodweer. Zaterdag trekken er buien over het land, maar die zijn onvoldoende om de droogte te verdrijven.

Pleidooi LTO en POV voor versoepeling bemestingsregels

Algemeen

Door het natte voorjaar en de warme zomer lopen veel bedrijven achter op hun bemestingsschema’s. In het zuiden en westen van Nederland is dit voorjaar naar schatting een derde minder mest afgezet. Door de droogte slaan boeren nu diverse...

Voorlopig geen beregeningsverbod rond IJsselmeer

Algemeen

Een beregeningsverbod voor alle aan het IJsselmeer gelegen regio’s is voorlopig nog niet aan de orde. Wel moet er in het gebied zuinig worden omgesprongen met het oppervlaktewater.

Waterbeheerders breiden maatregelen uit

Algemeen

Door het oplopende neerslagtekort zien waterbeheerders zich genoodzaakt in de komende dagen meer maatregelen te nemen. Dat heeft het Watermanagementcentrum Nederland woensdagavond bekendgemaakt.

Kamervragen VVD over droogte

Algemeen

VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft Landbouwminister Carola Schouten gevraagd om versoepeling van onder meer bemestingsregels in verband met de uitzonderlijke droogte die Nederland treft.

Droogte 1976 gepasseerd, neerslagtekort loopt verder op

Algemeen

Met het bereiken van een neerslagtekort van 261 millimeter is woensdag al het droogterecord van 25 juli 1976 gepasseerd. Het neerslagtekort bedroeg destijds gemiddeld over het land circa 257 millimeter, meldt Weeronline.

Actie boeren in Tour de France loopt uit de hand

Algemeen

De Tour de France is tijdens de zestiende etappe stilgelegd na een incident met protesterende Franse boeren.

Harde Brexit zal Nederlandse handel zwaar treffen

Algemeen

Nederland is een van de landen die het hardst zullen worden getroffen bij een harde brexit. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Droogte nooit eerder zo extreem

Algemeen

De droge zomer waaronder Nederland momenteel zindert, overtreft die van 1976. De weermodellen voor de komende weken laten zien dat het 42 jaar oude record gaat sneuvelen.

Promotie boerenverhaal in hartje Vierdaagse

Algemeen

De promotie van de land- en tuinbouw langs de vierdaagseroute is uitgebreid met een agroplaza in het centrum van Nijmegen. Het is dit jaar de achtste editie van het wandelevenement waarbij de ZLTO deelnemers in de watten legt.

Schouten deelt kritiek aardbeientelers niet

Algemeen

Nederlandse aardbeientelers worden niet benadeeld ten opzichte van hun Belgische concurrenten die wel subsidie ontvangen. Dat stelt minister Carola Schouten (LNV) in een reactie op Kamervragen.

Zorg- en kampeerboeren vragen om erkenning

Algemeen

Hoe groot is de jaaromzet die de multifunctionele boerenbedrijven gezamenlijk genereren? LTO Nederland schat het op zo'n 500 miljoen euro. Voorzitter Arjan Monteny van het LTO Platform Multifunctionele Landbouw denkt dat het 100 tot 200 miljoen euro...

Code geel vanwege droogte: watertekort dreigt

Algemeen

Het waterpeil in de Rijn is inmiddels zo ver gedaald dat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) code geel heeft afgekondigd. Dat wil zeggen dat een watertekort dreigt.

EU en Japan sluiten 'kaas voor auto's' akkoord

Algemeen

De export van Europese landbouwproducten naar Japan gaat de komende jaren fors groeien. Dat is het gevolg van het handelsakkoord dat het land dinsdag sloot met de Europese Unie.

Veehouder aan zet in nieuw actieplan stalbranden

Veehouderij

In het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 is de veehouderij nadrukkelijker zelf meer aan zet om actief aan brandveiligheid te werken. Er wordt een groot aantal acties uitgezet om brandveiligheid te vergroten.

Aardappeltelers Albert Heijn zetten zich in voor biodiversiteit

Algemeen

Albert Heijn, Natuurmonumenten en de vaste Albert Heijn-aardappeltelers gaan samen de biodiversiteit bevorderen. De leveranciers van de supermarktketen zaaien hun akkerranden in met bloemen en kruiden.

Ondernemers positief over zachte Brexitkoers May

Algemeen

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn voorzichtig positief over de Brexitstrategie van Theresa May. De Britten willen onder meer een vrijhandelszone met de Europese Unie (EU). De Amerikaanse president Donald Trump ziet niets in een handelsdeal met de...

50 miljoen euro voor veilige overweg op platteland

Algemeen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt 50 miljoen euro uit voor het verder beveiligen van de Nederlandse overwegen. 'Een onbeveiligde overweg op de toegangsweg van een erf is niet meer van deze tijd.'Innovatief

Prijswet is basis onder landbouwvisie Schouten

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten had eerder de wens om voor het zomerreces met haar landbouwvisie naar buiten te komen. Vorig jaar bij de behandeling van de landbouwbegroting gaf ze blijk van haar ambitie om boer en natuur te herenigen.

Windparken op land leveren straks meer vermogen

Algemeen

Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks wel meer duurzame stroom mee opgewekt dan voorzien.

Handelsconflict Verenigde Staten en China escaleert

Algemeen

President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft de handelsruzie met China van nieuwe munitie voorzien. De Amerikaanse regering gaat zesduizend Chinese producten belasten met invoertarieven.

Akkoord over sanering varkenshouderij

Veehouderij

Minister Carola Schouten (LNV) heeft met provincies, ketenpartijen, banken en industrie een akkoord bereikt over een warme sanering van de varkenshouderij. Varkenshouders die willen stoppen, worden ondersteund en toekomstgerichte veehouders worden...

Vee op stal na brand bij afvalverwerker

Regio Oost

Het vee in de omgeving van afvalverwerker Twence bij Hengelo moet voorlopig op stal blijven. Ook mogen boeren gewassen tijdelijk niet oogsten.

Cgtb grijpt niet in na gezondheidsonderzoek

Algemeen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) ziet in het vrijdag verschenen RIVM-onderzoek naar gewasbescherming geen aanleiding om in te grijpen.

Brood en Spelen: plannen die aanzetten tot vernieuwing

Algemeen

Een stoppende boer die zijn grond verhuurt aan jonge start-ups die experimenteren met nieuwe teelten. Een melkveehouderij in combinatie met houtwallen die eetbare noten produceren en een landgoed dat precisielandbouw inzet om een circulair landschap...

Kosten Bonusactie bij Albert Heijn: 50.000 euro

Algemeen

Fabrikanten en leveranciers die mee willen liften op de Bonusaanbiedingen van Albert Heijn, moeten daarvoor diep in de buidel tasten.

Schouten stelt besparingsprikkel glastuinbouw uit

Akker- & Tuinbouw

Er komt voorlopig geen algemeen verbindend verklaring voor het energiebesparingssysteem glastuinbouw. Dat schrijft minister Carola Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer.

LTO voorstander vervolgonderzoek gezondheidseffect middelen

Algemeen

LTO Nederland stemt in met een vervolgonderzoek naar de effecten van gewasbescherming op de gezondheid van omwonenden. 'Boeren en tuinders willen gezonde teelten van gezonde producten in een gezonde omgeving.'

Utrecht wil band stad, land, boer en consument versterken

Regio West

Provincie Utrecht wil naar een maatschappelijk gewaardeerde, vitale en duurzame landbouw. De provincie wil daarvoor onder meer de verbinding tussen stad en land, boer en consument, versterken.

Boeren eisen miljoenen voor wateroverlast

Regio West

Tientallen boeren uit de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht eisen miljoenen euro's schadevergoeding van het waterschap Hollandse Delta. Dat meldt het AD.Hoorzitting

Emissienormen luchtwassers niet eenzijdig aanpassen

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland willen meepraten over de voorgestelde aanscherping van de emissienormen in de Regeling geurhinder en Veehouderij (Rgv).

Effect gewasbescherming op omwonenden gering

Algemeen

Er is vooralsnog geen aantoonbare relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en de gezondheid van omwonenden van die percelen. Dat lijkt de voorzichtige uitkomst van een eerste onderzoek hiernaar.

Suikerbiet en vlas dienen als basis voor de Noah

Akker- & Tuinbouw

De Noah is de eerste compleet circulaire auto ter wereld. Het voertuig is vrijdag onthuld in het Cosun Innovation Center in Dinteloord.

Geen relatie gewasbescherming en gezondheid omwonenden

Akker- & Tuinbouw

Er is vooralsnog geen aantoonbare relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat het RIVM vrijdag heeft gepubliceerd.

Wageningen is data ammoniak echt kwijt

Veehouderij

De meetgegevens van ammoniakproeven uit het verleden zijn echt verloren gegaan. De suggestie dat deze data toch beschikbaar is, berust volgens minister Carola Schouten (LNV) op een misverstand.

Landbouw voorlopig ontzien in klimaatakkoord

Algemeen

De landbouw moet in 2030 een reductie van 3,5 megaton co2 hebben gerealiseerd ten opzichte van 1990 realiseren. Een grote reductie van de veestapel is daarvoor niet nodig.

LTO Nederland voorstander breed landbouwakkoord

Algemeen

LTO Nederland is voorstander van een breed landbouwakkoord zoals het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) dinsdag heeft voorgesteld.

Planbureau acht landbouwakkoord noodzakelijk

Algemeen

Overheid, bedrijfsleven, maatschappij en boerenorganisaties moeten via een landbouwakkoord een nieuw perspectief creëren voor de agrarische sector. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een essay over de toekomst van de landbouw.

Politiek moet lering trekken uit falen NVWA

Algemeen

Het rapport van de commissie Sorgdrager moet voor dit kabinet aanleiding zijn om het versterken van de NVWA-organisatie absolute prioriteit te geven. De aanname in het verleden dat de fusie tot een betere en efficiëntere inzet zou leiden, is een...

Hubers noemt conclusies Sorgdrager pijnlijk

Veehouderij

De conclusies in het rapport van de commissie Sorgdrager komen 'hard aan en doen pijn', zegt voorzitter Eric Hubers van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP. Wel is hij blij met de handvatten die het biedt voor het verbeteren van het beleid.

Boer moet zich voorbereiden op zwartste Brexit-scenario

Algemeen

Of er nu wel of geen nette deal met de Britten komt, de Brexit gaat de Nederlandse agrosector geld kosten. Boeren en bedrijven kunnen zich maar beter voorbereiden op het zwartste scenario.

Kamervragen VVD over aanvallen van wolven

Algemeen

De VVD maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal aanvallen van wolven op schapen. De partij vraagt daarom aan landbouwminister Carola Schouten welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Kabinet versterkt marktpositie boer en tuinder

Algemeen

Het kabinet neemt maatregelen om de marktpositie van boeren en tuinders te versterken. Naast het meldpunt dat landbouwminister Carola Schouten onlangs al aankondigde, komt er een expliciet verbod op een aantal oneerlijke handelspraktijken in de...

Opmerkelijke draai Schouten rond olifantsgras

Algemeen

Als de Tweede Kamer ermee instemt, komt olifantsgras toch op de teeltlijst voor vergroeningsgewassen voor ecologische aandachtsgebied. Deze opmerkelijke draai van minister Carola Schouten (LNV) is wellicht een voorbode van haar langverwachte...

Groen Licht voor overname Emté door Jumbo en Coop

Algemeen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat akkoord met de overname van de 130 Emté-winkels door Jumbo en door Coop. Wel moet Jumbo drie winkels afstoten om op die manier de concurrentie in die plaatsen gezond te houden.

Kabinet benoemt chef voedselveiligheid bij NVWA

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt een Chief Food Safety Officer (CFSO). Deze voedselveiligheidschef moet voorkomen dat het opnieuw misgaat bij de toezichthouder.

LTO deelt aanbevelingen commissie Sorgdrager

Veehouderij

LTO Nederland pluimveehouderij deelt de aanbevelingen van commissie Sorgdrager. De belangrijkste aanbeveling, meer aandacht voor voedselveiligheid en versterking van de zelfregulering, heeft de sector voor een groot deel al doorgevoerd.

'Voedselveiligheid geen prioriteit bij boer en NVWA'

Veehouderij

De eiersector, de NVWA en de ministeries van VWS en LNV hebben te weinig aandacht gehad voor de voedselveiligheid. Dat concludeert de commissie van Winnie Sordrager die onderzoek deed naar de fipronil-affaire.

Calon noemt vergroening grote uitdaging

Algemeen

De wens van veel boeren om te vergroenen is 'hartstikke goed, maar het wordt een zeer ingewikkelde route om daar te komen'.

95 finalisten bij Brood en Spelen

Regio Oost

Aan de finale van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen doen 95 inzendingen mee. Deze teams van grondeigenaren en ontwerpers moeten met radicale, realistische en realiseerbare voorstellen komen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Fosfaatbank bevat voor 145.000 kilo aan rechten

Veehouderij

De fosfaatbank bevat momenteel voor 145.000 kilo aan fosfaatrechten. Deze rechten zijn verzameld door het afromen van fosfaattransacties.

Aantal arbeidsongevallen moet naar nul in 2020

Algemeen

Het aantal dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector moet naar nul in 2020. Dat is de gezamenlijke ambitie van onder meer LTO Nederland, CUMELA en branchevereniging VHG.

Landbouw speelt grote rol in klimaatakkoord

Algemeen

De onderhandelingen over het nationaal klimaat- en energieakkoord bevinden zich in de afrondende fase. Naar verwachting levert oud-milieuminister Ed Nijpels die de onderhandelingen coördineert, in de tweede week van juli zijn eindrapport met...

Criminelen azen op platteland

Algemeen

Criminele organisaties weten de weg naar het boerenerf goed te vinden. Inmiddels is 15 procent van de boeren en tuinders benaderd met de vraag of zij nog een 'schuurtje' leeg hebben staan.

Schouten komt met meldpunt tegen prijsdruk

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) gaat een meldpunt inrichten waar boeren terecht kunnen met klachten over een te hoge prijsdruk.

LTO Nederland ondersteunt Nationaal Landbouwdebat

Algemeen

LTO Nederland ondersteunt de oproep van dagblad Trouw voor een Nationaal Landbouwdebat over de Staat van de Boer.

In rap tempo van mest naar mineralen

Algemeen

De mestfraude in Zuid-Nederland heeft het mestdossier flink opgeschud. Belangenorganisaties roepen de overheid op om ontwikkelingen in mestverwerking mogelijk te maken. Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) wil nieuwe initiatieven...

Boeren noemen vergroening oplossing voor platteland

Algemeen

Boeren zien dat het platteland in een crisis verkeert. Een meer natuurvriendelijke productiemethode biedt uitkomst. Velen willen daarop overstappen.

Mineralen produceren vanuit gewasbehoefte

Algemeen

De kunstmest van buiten het gebied vervangen door meststoffen uit het gebied. Dat is kort samengevat het doel van het project Kunstmestvrije Achterhoek.

Mestverwerking staat nog voor grote uitdagingen

Algemeen

De producten uit het scheiden, vergisten en raffineren van mest kennen tegenwoordig veelbelovende toepassingen. Vooral bij gewassen die verhoudingsgewijs minder fosfaat vragen ten opzichte van stikstof bieden mineralenconcentraten voordelen.

Grote politieactie in buitengebied Zuid-Nederland

Algemeen

Politie, justitie en belastingdienst in Zuid-Nederland zijn maandagochtend gestart met De Week van het Buitengebied. De opsporingsdiensten richten zich speciaal op criminele activiteiten op het platteland.

Wiebes komt met opvolger salderingsregeling

Algemeen

Minister Eric Wiebes (EZ en Klimaat) werkt aan een nieuwe subsidie voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling moet de salderingsregeling vervangen die veel boeren nu toepassen bij de aanleg van...

Tweede Kamer mist houtwallen in landschap

Algemeen

Ondanks diverse stimuleringsmaatregelen schiet het niet op met de aanleg van houtwallen op het platteland. D66, PVV, SP, PvdA en SGP vragen zich af hoe dat kan.

Delen gegevens boer en tuinder open uitnodiging activisten

Algemeen

CDA, SGP en ChristenUnie willen niet dat de NVWA controlegegevens van boeren en tuinders met naam en toenaam openbaar maakt. De partijen zien dat als een open uitnodiging aan activisten.

Rumoer rond NVWA-dossier groeit

Algemeen

Het beeld dat de politiek heeft van het functioneren van de NVWA heeft deze week opnieuw een deuk opgelopen. De forse kostenoverschrijdingen bij de ontwikkelingen van een nieuw ICT-systeem zet de zo gewenste aanscherping van de controles onder druk.

Kabinet geeft Kroaten toegang tot arbeid

Algemeen

Het kabinet gaat het zogenoemde 'overgangsregime' voor werknemers uit Kroatië niet verlengen. Dit betekent dat per 1 juli aanstaande het niet meer nodig is om voor personeel uit dat land een speciale werkvergunning aan te vragen.

Forse kritiek op miljoenenstrop NVWA

Algemeen

De politiek heeft opnieuw grote kritiek op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De vernieuwing van de computersystemen bij de controledienst valt 43 miljoen euro duurder uit.

Verkoop keurmerkproducten stijgt 30 procent

Algemeen

Keurmerken voor voeding, die voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid, transparantie en controle in de hele keten, laten ook in 2017 weer een flinke groei zien. Inmiddels gaat van elke 7 euro die in de supermarkt aan voeding wordt besteed 1 euro...

Olifantsgras telt niet mee als vergroening

Algemeen

Minister Carola Schouten is niet van plan olifantsgras op te nemen in de vergroeningsopties voor Nederlandse boeren. Dat liet de bewindsvrouw dinsdagavond weten in een algemeen overleg met de Landbouwcommissie van de Tweede Kamer.

Brussel balanceert op randje handelsoorlog na heffingen Trump

Algemeen

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten zijn nog niet in een handelsoorlog beland, maar het conflict kan escaleren. Dat vreest EU-handelscommissaris Cecilia Malmström.

Coalitie met jonge boeren heeft hoge klimaatambities

Algemeen

Jonge boeren en professionals uit de voedselketen vinden dat Nederland de klimaatambities kan opschroeven. Daar waar het kabinet gaat voor een reductie van 49 procent van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 leggen NAJK, SFYN en KEK de lat op 60...

Zorgen bij LTO over gelijk speelveld in EU

Algemeen

LTO Nederland reageert positief op de plannen van Eurocommissaris Phil Hogan om het landbouwbeleid doelgerichter te maken. Wel pleit de belangenorganisatie voor behoud van het Europese landbouwbudget.

Albert Heijn hecht aan 'lange relatie met boer'

Algemeen

Supermarktketen Albert Heijn (AH) introduceert zo'n honderd nieuwe producten op de groente- en fruitafdeling. Zo'n versoperatie is volgens unitmanager Said Belhassan alleen mogelijk met strategische partners en vaste boeren en telers. 'Juist door...

Groen licht voor biocidengebruik melkveehouderij

Veehouderij

De Europese Unie staat voor het eerst het gebruik toe van biociden in de melkveehouderij. Het gaat om vier biocidenfamilies, waarvan er twee zijn beoordeeld door het Ctgb.

LTO roept op foute pachtnota niet te betalen

Algemeen

Enkele tientallen pachters hebben van het Rijksvastgoedbedrijf een te hoge factuur ontvangen. LTO Nederland adviseert bij vermoeden van een onjuiste nota niet te betalen en een aangepaste, gespecificeerde factuur af te wachten.

Brussel wil eerlijke vergoeding voor duurzaam boerenwerk

Algemeen

Het Europees Parlement wil dat boeren een eerlijke vergoeding krijgen voor de groene- en blauwe diensten die zij leveren. Een meerderheid van de Europarlementariërs bekrachtigde daarmee het voorstel van CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik.

Vleesprijs steeg vorig jaar sterkst

Veehouderij

De prijs van vlees in de winkel steeg in 2017 met 3,8 procent. Dat is de grootste stijging sinds 2001. Pluimveevlees nam met 5 procent het sterkst in prijs toe.

Kamer wil antwoorden over ammoniak

Algemeen

De Vaste Kamercommissie voor Landbouw wil van het kabinet een reactie op het rapport over het ammoniakmeetstation in Vredepeel. Door een verkeerde plaatsing, te dicht bij een pluimveestal, zou deze te hoge concentraties ammoniak meten.

Overheid moet bouw zonneparken reguleren

Algemeen

'Waanzin' is een veelgebruikte term in de reacties in het Nieuwe Oogst Opiniepanel op vragen over zonneparken. Veel boeren maken zich zorgen over de claim die de energieproductie gaat leggen op landbouwgrond. Daarentegen zijn er ook bedrijven die de...

'Einde maken aan willekeur bij aanleg zonneparken'

Algemeen

Auke Jan Veenstra is vakspecialist Energie en Klimaat bij LTO Nederland. Hij volgt de ontwikkelingen rond zonneparken op de voet. 'De overheid moet zorgen dat er minder willekeur komt bij het plannen van zonneparken.'

Driekwart boeren tegen zonnepark op landbouwgrond

Algemeen

Driekwart van de boeren en tuinders in Nederland is tegen de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Verrommeling van het landschap, stijgende grondprijzen en druk op de voedselproductie zijn daarvoor de voornaamste redenen.

Maatwerk moet vluchteling aan werk helpen

Algemeen

LTO Nederland vindt dat meer maatwerk en ondersteuning op regionale schaal nodig is om vluchtelingen in de landbouw aan het werk te helpen.

Vion legt nieuwe slachterij Leeuwarden stil

Veehouderij

Vion legt per direct de nieuwe slachterij in Leeuwarden vanwege 'kinderziektes' stil. De tijdelijke maatregel is volgens het bedrijf noodzakelijk om aanpassingen te doen.

Lager resultaat drukt op pachtnorm

Algemeen

De pachtnormen voor vrijwel alle landbouwgebieden zijn ten opzichte van vorig jaar verlaagd. Dat blijkt uit het overzicht Pachtnormen 2018 dat minister Carola Schouten (LNV) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Louise Fresco nog vier jaar WUR-voorzitter

Algemeen

De raad van toezicht van Wageningen University & Research (WUR) heeft Louise Fresco herbenoemd voor een periode van vier jaar als voorzitter van de raad van bestuur.

Vrees voor wildgroei en schade aan bodem

Algemeen

De verdeeldheid over zonneparken is groot in de samenleving. Onder boeren, milieuclubs en burgers bevinden zich voor- en tegenstanders. Ontwikkelaars willen vol gas geven. In deze tweede aflevering in een serie over zonneparken zet Nieuwe Oogst de...

Subsidie voor Nederlands Centrum voor Mestverwaarding

Algemeen

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) ontvangt in de komende drie jaar 300.000 euro subsidie. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

NVWA doet twintig keer aangifte van agressie

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed in 2017 twintig keer aangifte van agressie tegen controleurs. Incidenten waren er onder meer bij mestfraudecontroles.

Politiek stelt vragen over fout meetstation

Algemeen

CDA en SGP willen naar aanleiding van een rapport over het meetstation in Vredepeel een reactie van het kabinet en RIVM. Ook de Brabantse CDA-Statenfractie stelt zich kritisch op.

Minister Kaag wil gezamenlijke EU-deal met VS

Algemeen

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil samen met de EU optrekken in het handelsconflict met de Verenigde Staten. Ze is geen voorstander van specifieke deals voor Nederlandse sectoren.

Noorden in trek voor grote zonneparken

Algemeen

Bij bouwers van grote zonneparken met een vermogen van meer dan 5 megawatt is het noorden van het land in trek. De eerste grote installaties in Nederland werden gerealiseerd bij Delfzijl, Groningen en in de Noordoostpolder.

Pas vanaf 10 hectare is zonnepark interessant

Algemeen

De SDE+-subsidie ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water en biomassa. Zonne-energie is het populairst onder aanvragers.

Fout meetstation beïnvloedt ammoniakemissie

Algemeen

Door een foutief geplaatst meetstation in Vredepeel wordt de landelijke ammoniakemissie zo’n 30 procent te hoog berekend. Een naastgelegen pluimveehouderij zorgt voor pieken in de metingen.

Subsidie werkt dubbel gebruik zonnepark tegen

Algemeen

De ontwikkeling van zonneparken in combinatie met teelten of akkerbouw wordt tegengewerkt door de systematiek achter de SDE+-subsidies. Dat melden ontwikkelaars van zonneparken aan Nieuwe Oogst.

Marktgroei in zuivel komt met meer complexiteit

Veehouderij

Alle grote zuivelproducenten worstelen met dezelfde uitdaging. De markt fragmenteert in nieuwe segmenten met hogere kosten zonder dat ze direct een hogere prijs opleveren. Aan de andere kant kan er vrij snel een nieuwe groeimarkt ontstaan en dan...

Gangbare zuivelmerken hebben het moeilijk

Veehouderij

Zuivelmerken hebben het moeilijk in de Nederlandse supermarkten. Ze kunnen niet aanhaken bij de groei die andere A-merken doormaken. Uitzonderingen zijn er gelukkig ook.

Afbouw steun markt zichtbaar

Algemeen

Het afgelopen jaar is er in Nederland voor ruim 876 miljoen euro aan Europese gelden uitgekeerd aan de sector. Ten opzichte van 2016 is er veel minder uitgegeven aan marktmaatregelen.

Korting landbouwbudget mogelijk nog pijnlijker

Algemeen

In de budgetvoorstellen voor de Europese Unie voor de periode 2021-2027 levert de land- en tuinbouw zo'n 5 procent in. De vraag is of het hierbij blijft. Van Nederland en Duitsland moet veel harder bezuinigd worden.

Toestroom Poolse werknemers droogt op

Algemeen

Steeds minder Polen kiezen voor een werkend bestaan in Nederland. De toestroom nam sinds 2011 met bijna driekwart af. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Marc Calon: 'Kijk verder dan alleen EU-begroting'

Algemeen

LTO Nederland is van mening dat de discussie over de EU-begroting van de Europese Unie breder gevoerd moet worden en niet louter een begrotingstechnisch verhaal mag zijn. Woensdag kondigde de Europese Commissie een verhoging van het EU-budget aan.

Eurocommissaris wil 5 procent bezuinigen op landbouw

Algemeen

Update - In de nieuwe Europese begroting wordt circa 5 procent gekort op de landbouwuitgaven. Ondanks deze bezuiniging gaat het totale EU-budget met 300 miljard euro omhoog.

Uitgekeerde landbouwsubsidies 2017 bekend

Algemeen

Het afgelopen jaar is er in Nederland voor ruim 876 miljoen euro aan Europese gelden uitgekeerd aan de sector. Om tot die slotsom te komen, is de online databank van RVO.nl met landbouwsubsidies aangevuld met gegevens over het jaar 2017.

Gedragscode voor onderling delen agrarische data

Algemeen

Boerenorganisaties en brancheverenigingen van leveranciers en loonwerkers hebben een gedragscode opgesteld voor het delen van agrarische data. De afspraken maken het mogelijk dat agrarische bedrijven snel kunnen aanhaken en profiteren van nieuwe...

Vion komt met barbecue-innovatie

Veehouderij

Vleesconcern Vion komt met een speciaal product voor de barbecue op de markt. Het gaat om een Tomahawk, een stuk varkensvlees aan het bot.

Areaal geliberaliseerde pacht neemt toe

Algemeen

Het areaal landbouwgrond in geliberaliseerde pacht is gegroeid naar 6 procent van de landbouwgrond. Sinds de invoering van deze pachtvorm in 2007 zakte het areaal in reguliere pacht van 20 naar 14 procent.

Europese landbouwbezuinigingen vallen in slechte aarde

Algemeen

Update - Het voornemen van de Europese Commissie om bij het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te bezuinigen op de steun aan grote boeren stuit op verzet bij sectororganisaties en grondbezitters.

'Gevaar voor scheefgroei vraag en aanbod'

Algemeen

Duitsland en Franrijk ontvouwen plannen om de biosector in die landen een groei-impuls te geven. Het Biohuis en Bionext waarschuwen voor een schoksgewijze groei van het aanbod. 'Dit vraagt niet alleen om een inspanning van de boeren. De vraag moet...

Zeven vragen over advies Commissie Grondgebondenheid

Veehouderij

De Commissie Grondgebondenheid publiceerde vorige week een lijvig adviesrapport. Het is een handleiding waarmee de melkveehouderij weer aansluiting kan vinden bij een aantal belangrijke maatschappelijke wensen en economische doelstellingen. Een...

Regels voor 'misvormde' groente en fruit onder vuur

Akker- & Tuinbouw

Er komt wellicht een einde aan handelsnormen voor groente en fruit met een afwijkend uiterlijk. Op verzoek van ChristenUnie, 50Plus en PvdD gaat landbouwminister Carola Schouten de voorschriften onder de aandacht brengen van haar Europese collega's.

Wetsvoorstel Koolmees treft boer en tuinder

Algemeen

De loonkosten voor seizoenarbeiders dreigen fors hoger te worden door een wetsvoorstel van minister Wouter Koolmees (SWZ). De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceert hoge WW-premies en transitievergoedingen voor tijdelijke contracten.

Journalistieke prijs voor mestfraude-artikel NRC

Algemeen

Het artikel waarmee NRC-journalisten Joep Dohmen en Esther Rosenberg in november 2017 de de mestfraude in de openbaarheid brachten is beloond met de Tegel voor beste onderzoeksverhaal van 2017.

Trouw betrekt boer in Nationaal Landbouwdebat

Algemeen

Dagblad Trouw wil het Nationaal Landbouwdebat uit de jaren '90 nieuw leven inblazen. Met een serie artikelen rond 'De Staat van de Boer' wil de krant de discussie over de toekomst van de landbouw lostrekken. Vaak ontbreekt in het debat de mening van...

Gras van eigen grond is basis melkveehouder

Veehouderij

De melkveehouderij van de toekomst is grondgebonden en moet in 2025 grotendeels zelfvoorzienend zijn in de eiwitbehoefte. Daartoe moet gras van eigen grond de basis worden van elk bedrijf.

Verdeelde reacties adviesrapport grondgebondenheid

Veehouderij

Vanuit veevoederproducenten en grondbezitters komen verdeelde reacties op het adviesrapport grondgebondenheid. Nevedi noemt het rapport 'ambitieus' terwijl verpachters een brede visie op verduurzaming en natuurbeheer missen.

Frankrijk geeft forse impuls aan biologische landbouw

Algemeen

De Franse regering wil de omschakeling naar biologische landbouw versnellen. De regering stelt daarvoor 1,1 miljard euro beschikbaar.

LTO positief over voorstel oneerlijke handelspraktijken

Algemeen

LTO Nederland is positief over het voorstel dat landbouwcommissaris Phil Hogan van de Europese Unie (EU) donderdag naar buiten bracht over het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken.

Hogan wil boer beschermen tegen supermarkt

Algemeen

Betalen binnen dertig dagen, een verbod op het achteraf wijzigen van contracten en een stop op het afwentelen van kosten voor onverkochte producten. Dat zijn de belangrijkste voorstellen van EU-commissaris Phil Hogan tegen oneerlijke...

Handelsmissie haalt miljoenendeals landbouw binnen

Algemeen

De Nederlandse handelsmissie naar China blijkt voor onze land- en tuinbouw van zeer grote waarde. In de eerste dagen van het bezoek is al voor bijna 200 miljoen euro aan contracten gesloten.

Kabinet moet versexport naar VK beschermen

Algemeen

Het kabinet moet zich maximaal inzetten voor een soepele export van versproducten na de brexit naar het Verenigd Koninkrijk. Een motie daartoe werd dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer.

'Supermarkt betaalt leverancier steeds later'

Algemeen

Supermarkten doen er steeds langer over om leveranciers te betalen. Door het uitstellen van de betalingen financieren de ketens hun overnames en het vernieuwen van de winkelformules.

'GLB moet economie, mens en milieu verbinden'

Algemeen

Het nieuwe GLB moet volgens Landbouwminister Carola Schouten economie, mens en leefomgeving met elkaar verbinden. Nederland heeft daarvoor de kennis en het ontwikkelpotentieel in huis.

Kamperen bij de boer in de lift

Algemeen

Boerencampings profiteren van de groei van het toerisme in Nederland. Stichting Vrije Recreatie (SVR) heeft inmiddels 125.000 donateurs.

Biologisch spotje kan niet door de beugel

Algemeen

Een reclamespotje van Bionext suggereert ten onrechte dat er bij biologische teelt geen verborgen kosten zijn. Dat oordeel de Reclame Code Commissie (RCC).

Verlenging derogatie was 'geen uitgemaakte zaak'

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten is blij met de verlenging van de derogatie voor Nederland. 'Het was geen uitgemaakte zaak.'

Derogatie behouden voor Nederland

Algemeen

De derogatie voor Nederlandse boeren wordt verlengd. Het Nitraatcomité van de Europese Commissie stemde woensdagochtend in met het voorstel dat vorige week al naar buiten kwam.

Kamer houdt vast aan luchtwasser

Veehouderij

Er komt geen moratorium op de bouw van luchtwassers in de veehouderij. Een motie daartoe van Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) is door de Tweede Kamer verworpen.

Bewaak positie boer in kortere voedselketen

Algemeen

De positie van boeren mag in korte voedselketens niet verzwakken. Dat zegt LTO Nederland in reactie op de aangenomen motie die pleit voor het verkorten van productieketens. Supermarktkoepel CBL noemt het voorstel 'symboolpolitiek'.

Peter van der Avoird Agrarisch Ondernemer van het Jaar

Algemeen

Peter van der Avoird van Van der Avoird Trayplant, kweker van uitgangsmateriaal voor aardbei en framboos in Bavel, is uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018.

Verduurzaming wereldwijde landbouw verloopt te langzaam

Algemeen

De klimaatverandering is wereldwijd voelbaar in de landbouw. Illustratief is het verhaal van de Portugese boerin Ariane Loti. Zij zat in 2017 in de overgang naar biologisch toen de droogte toesloeg. Ze hield een vijfde van haar gebruikelijke...

Veel bouwplannen bij dalend vertrouwen

Algemeen

2017 was dankzij prima afzetprijzen voor veel boeren en tuinders een goed jaar. Deze positieve trend is terug te zien in het sentiment onder ondernemers. De investeringsbereidheid laat in veel sectoren een groei zien. Opvallend is dat uit de Agro...

Pleidooi voor internationale agrifoodtop

Algemeen

Er moet een internationale topconferentie komen over de verduurzaming van de agfrifoodsector. Doordat landen te veel individueel naar oplossingen blijven zoeken verloopt dit proces veel te langzaam.

Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

Veehouderij

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie voor Nederland met twee jaar te verlengen. Aan de nieuwe uitzondering hangen dezelfde voorwaarde zoals die nu gelden.

Nieuwe norm verkleint risico stalbrand

Veehouderij

De norm voor risicobenadering brandveiligheid grote veestallen is gepubliceerd. NEN 6079 bepaalt de voorwaarden waaraan stallen groter dan 2.500 vierkante meter moeten voldoen.

Handelsconflict met Verenigde Staten lijkt van de baan

Algemeen

Het gevaar voor een handelsoorlog met de Verenigde Staten is voorlopig geweken. President Donald Trump heeft de importheffingen voor Europees staal en aluminium in de ijskast gezet.

Europees veevoer geen utopie

Veehouderij

Veevoer van uitsluitend Europese grondstoffen is geen utopie. Een overschakeling op dergelijke gewassen moet wel onderdeel uitmaken van een transitie naar een duurzamer landbouwsysteem.

PvdD verstevigt basis, CDA en VVD stabiel

Algemeen

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft in de vijftien gemeenten waarin ze aan de verkiezingen deelnam veel kiezers weten te overtuigen. Ook GroenLinks boekte een flinke overwinning. Regeringspartijen VVD en CDA hebben hun positie weten te behouden of...

Overname Monsanto mag van Brussel onder voorwaarden

Algemeen

De Europese Commissie (EC) gaat onder voorwaarden akkoord met de overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer.

Schouten draait bij, maar blijft net zo streng

Veehouderij

Het gebruik van de term 'fraude' was onjuist, erkent landbouwminister Carola Schouten. De impact van de eerste berichtgeving over de affaire heeft ze onderschat. Wel zal ze bij nieuwe onregelmatigheden in het I&R-systeem opnieuw hard ingrijpen.

Waardering voor draai Schouten in I&R-affaire

Veehouderij

De Tweede Kamer waardeert de aanpak van landbouwminister Carola Schouten in de I&R-affaire. Ook nu het aantal fraudegevallen aanmerkelijk lager ligt dan eerder door haar werd gecommuniceerd.

ForFarmers ziet in Polen nieuwe groeimarkt

Veehouderij

Overnames zijn geen doel op zich voor het beursgenoteerde ForFarmers. De kunst is ook om uit marktontwikkelingen autonome groei te halen. In Polen denkt het veevoederconcern met Tasomix desondanks een nieuwe groeibriljant te hebben gevonden.

Nettoresultaat Agrifirm naar 38,4 miljoen

Algemeen

Royal Agrifirm Group heeft in 2017 het nettoresultaat met 25 procent zien groeien naar 38,4 miljoen euro. Van deze winst wordt 25 miljoen euro uitgekeerd aan de leden.

Vrees voor verschuiving van pet-fles naar blik

Algemeen

Stichting Natuur& Milieu is bang dat het voornemen van het kabinet om in 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes te heffen zal leiden tot meer blikjes in zwerfvuil. Juist deze blikjes zijn veehouders een doorn in het oog.

Omzet ForFarmers naar 2,22 miljard euro

Algemeen

Dankzij goede prijzen voor melk en varkensvlees heeft ForFarmers 2017 afgesloten met goede resultaten. De omzet van de veevoederproducent steeg ten opzichte van 2016 met 5,2 procent naar 2,22 miljard euro.

Overname Emté bedreigt boer en tuinder niet

Algemeen

Opnieuw valt er een supermarktketen ten prooi aan de overnamedrift in de foodretail. Eten of gegeten worden is het devies in deze zeer competitieve markt. In hoeverre is deze schaalvergroting een bedreiging voor de primaire leveranciers; de boeren...

44,5 miljoen euro voor klimaatdoelen land- en tuinbouw

Algemeen

Het kabinet investeert dit jaar 300 miljoen euro in maatregelen die de CO2-uitstoot in Nederland moeten terugdringen. Voor de land- en tuinbouw is een klimaatenvelop van 44,5 miljoen euro beschikbaar.

Vrouw stabiele factor op boerderij

Algemeen

Het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector schommelt sinds het jaar 2000 rond een derde van het aantal werkzame personen. Dat waren er vorig jaar ruim 56.000. Die vrouwen vormen volgens het CBS de stabiele factor op de boerderij.

Arbeidsproductiviteit land- en tuinbouw flink gegroeid

Algemeen

De arbeidsproductiviteit in de land- en tuinbouw is opnieuw gestegen. Ondanks een krimp van het aantal werkende personen in de sector steeg de toegevoegde waarde, meldt ABN Amro woensdag in een rapport.

Jumbo maakt gat met Albert Heijn opnieuw kleiner

Algemeen

De supermarktketens Jumbo en Coop nemen met een gezamenlijke deal branchegenoot Emté over. Door de overname wordt Jumbo in Nederland een serieuze uitdager voor marktleider Albert Heijn.

Boeren geven met bijvoeren statement af

Algemeen

Het winterse dierenleed in de Oostvaardersplassen was deze week weer voer voor discussie tussen voor- en tegenstanders van het natuurbeheer in het gebied. Protesten van boeren en burgers leidde ertoe dat provincie Flevoland besloot de paarden,...

Onderzoek zwerfafval schokt LTO

Algemeen

De resultaten van het zwerfafvalonderzoek noemt Jeannete van de Ven als LTO Portefeuillehouder Gezonde Dieren 'schokkend'. Voor LTO Nederland reden zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

Vion start runderslachterij in Leeuwarden op

Veehouderij

Vion heeft de de nieuwe runderslachterij in Leeuwarden in gebruik genomen. Na tien maanden bouwen wordt de productie nu stap voor stap opgeschroefd naar een capaciteit van 2.500 runderen per week.

Ahold Delhaize verviervoudigt winst

Algemeen

Ahold Delhaize heeft zijn winst in het vierde kwartaal ruimschoots verdrievoudigd. Het nettoresultaat kwam uit op 744 miljoen euro tegenover 178 miljoen euro een jaar eerder.

Labour-leider Corbyn wil vrijhandel met Europese Unie

Algemeen

Labour-leider Jeremy Corbyn wil dat Groot-Brittannië na de Brexit een douane-unie met de Europese Unie (EU) gaat vormen. Hiermee gaat hij in tegen het voornemen van premier Theresa May.

Biodiesel tast opslagtanks aan

Algemeen

Biodiesel tast de binnenkant van ondergrondse opslagtanks aan. In de komende jaren moeten daarom duizenden opslagtanks gecontroleerd en mogelijk worden vervangen.

Natuurfederaties richten Werkplaats Voedselbossen op

Regio Noord

Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe richten de Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland op. Doel is het vergoten van de kennis over deze manier van voedselproductie.

'Platteland presenteert zich ten onrechte als failliet'

Algemeen

Het verdienmodel van het platteland kraakt in zijn voegen. Een verdere intensivering van de landbouw biedt geen garantie op een stabiel inkomen en stuit bovendien op de groeiende maatschappelijke kritiek. 'Als we het platteland laden met de...

Geen sprake van grote fraude

Veehouderij

Het door landbouwminister Carola Schouten geschetste beeld van een grootschalige fraude in de melkveehouderij is deze week ontkracht. Dat zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouderij.

Rabobank sleutelt opnieuw aan regiokantoren

Algemeen

De Rabobank heeft plannen om de organisatie sterk aan te passen. De bank gaat in een nieuwe structuur naar twaalf regionale hoofdkantoren.

The Greenery neemt nieuw dc in gebruikt

Akker- & Tuinbouw

The Greenery heeft in Barendrecht een nieuw opslag- en productiecentrum van 24.000 vierkante meter in gebruik genomen. Het distributiecentrum (dc) bevat onder meer rijpingscellen en productielijnen.

Franse boeren leggen camembert-ruzie bij

Veehouderij

Ambachtelijke Franse kaasboeren hebben met grote industriële kaasfabrikanten een akkoord gesloten over de regels waar échte camembert aan moet voldoen.

2 miljoen euro voor herverkaveling Flevoland

Regio Noord

Flevoland stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van de verkavelingsstructuur in de provincie. Doel is het verbeteren van het toekomstperspectief voor agrariërs.

Gelderland zoekt experimentele boeren

Regio Oost

Provincie Gelderland stelt in Park Lingezegen 13 hectare grond beschikbaar voor experimenten met nieuwe landbouwtechnieken die de bodem verbeteren. Het provinciebestuur zoekt daarvoor innovatieve boeren en start-ups.

Eigen 'tafel' voor landbouw in aanpak CO2-reductie

Algemeen

Oud-milieuminister Ed Nijpels gaat de uitvoering van het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord coördineren. Voormalig staatssecretaris Pieter van Geel gaat daarbij de sectortafel Landbouw en landgebruik (LNV) voorzitten.

Wordt het meer of minder steun voor boeren?

Algemeen

De nieuwe meerjarenbegroting voor de EU zorgt voor verdeeldheid. Aan de ene kant de tegenstanders en aan de andere kant de voorstanders van een grotere EU-pot. Met een verhoging van het budget kunnen de GLB-gelden op peil worden gehouden.

Affaire legt zwakke punten I&R-systeem bloot

Veehouderij

De omvang van de I&R-fraude mag dan lijken mee te vallen, de affaire heeft wel aangetoond dat het registratiesysteem voor kalveren, pinken, vaarzen en melkvee leemtes bevat. LTO melkveehouderij gaat daarom inzetten op een verbetering van de...

Code rood voor rietgedekte daken

Algemeen

Bewoners van huizen met rietgedekte daken kunnen hun houtkachels of open haarden deze dagen maar beter niet aansteken. Verzekeraar Univé waarschuwt dat door de weersomstandigheden de kans op brand levensgroot is.

LTO wil oplossing voor fosfaatrechten vleesvee

Veehouderij

LTO Nederland dringt er bij het ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV) op aan om in het fosfaatrechtenstelsel een oplossing te vinden voor vleesveehouders.

Arla boert goed in Nederland en daarbuiten

Veehouderij

De Zweeds-Deense zuivelcoöperatie Arla heeft een goed jaar achter de rug. In Nederland groeide de omzet met 14,6 procent.

Wetenschappers lijden aan scoringsdrift

Algemeen

De concurrentiestrijd onder wetenschappers, het inkleuren van resultaten met populair taalgebruik en een lankmoedige houding bij de media. Dat zijn de ingrediënten voor de gekleurde nieuwsberichten die boeren zo vaak tegen de borst stuiten.

Schouten: fraudezaak draait om 5.000 koeien

Veehouderij

Zo'n 5.000 melkkoeien staan nog onterecht geregistreerd als vaars. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten dinsdagavond in een nieuwe update aan de Tweede Kamer.

'Onterecht fraudeur en dat vreet aan je'

Veehouderij

Tegen een vriend wiens bedrijf door een klein foutje op slot staat, zei hij nog dat hij er niet wakker van moest liggen. Zaterdag lag bij hem dezelfde boodschap op de mat. 'Je schrikt wel hoor.'

'Stop boeren als criminelen te behandelen'

Veehouderij

Er is steeds meer kritiek op de aanpak van de I&R-fraude door het ministerie van Landbouw. Bij de informatielijnen van LTO Noord, ZLTO en LLTB komen honderden telefoontjes binnen van boeren wiens bedrijven door kleine en onbewuste...

Kritiek op fraudeaanpak Schouten zwelt aan

Algemeen

De overheid moet stoppen met de harde aanpak van melkveehouders met kleine onregelmatigheden in hun I&R-registratie. Bij de cross checks van bedrijfsgegevens met die van Rendac en CRV gaat volgens boeren veel mis.

Tweede Kamer wil duidelijkheid over I&R-fraude

Veehouderij

De Tweede Kamer wil van landbouwminister Carola Schouten meer details over van fraude verdachte melkveehouders. Verschillende partijen willen onder meer weten hoe nauwkeurig de gebruikte methode is waarmee de affaire aan het licht kwam.

Forse extra donatie voor Wakker Dier

Algemeen

Wakker Dier heeft van de Postcodeloterij een extra donatie gekregen van 1,375 miljoen euro. Dat bedrag komt boven op de 5 ton die de organisatie al jaarlijks ontvangt.

Speciaalzaken profiteren niet van omzetplus

Algemeen

Supermarkten hebben een bijzonder goed jaar achter de rug. De verkopen van levensmiddelen stegen in 2017 met 3,2 procent. Speciaalzaken wisten niet van verkoopplus te profiteren.

Marktgestuurde vergroening komt uit het Oosten

Algemeen

Het Duitse regeerakkoord tussen CDU, CSU en SPD zal van invloed zijn op het tempo waarin de Nederlandse land- en tuinbouw moet vergroenen. Onze grootste exportpartner kiest voor een staatslabel voor dierenwelzijnseisen en het uitfaseren van...

Blokkade bij ruim 150 bedrijven opgeheven

Veehouderij

Na het op orde maken van het I&R-systeem is bij 150 melkveehouders de blokkade opgeheven. NVWA en RVO hebben ook de leeftijdsgrens van geïmporteerde koeien bijgesteld.

Boer moet in keten verantwoording afleggen

Veehouderij

De systemen voor zelfcontrole in de melkveehouderij moeten versterkt worden. Er dient meer eigen verantwoordelijkheid bij de boer komen te liggen. Desnoods wordt dit met sancties afgedwongen.

NVWA-tarief voorlopig niet omlaag

Algemeen

De tarieven die de NVWA aan ondernemers doorberekent kunnen voorlopig niet omlaag. De overheid streeft naar kostendekkende retributies, maar wanneer dat kan, is volgens landbouwminister Carola Schouten nog onduidelijk.

Waardering voor boerenarbeid moet voorop staan

Algemeen

Voor LTO Nederland staat een beter financiële verdeling voorop bij het versterken van de positie van de boer in de keten. De belangenorganisatie reageert daarmee op de brief die de supermarkten dinsdag naar EU-commissaris Phil Hogan stuurden.

Supermarktbazen tegen prijswet voor boeren

Algemeen

Topmanagers van Albert Heijn, Jumbo, Lidl Nederland en Superunie maken zich zorgen over het voornemen van de Europese Commissie om met nieuwe regelgeving te komen tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

Schouten laat kalf-bij-koe aan boer

Veehouderij

Het houden van het kalf bij de koe blijft een vrijwillige keuze van een melkveehouder. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

NVWA zoekt dierenartsen voor grenscontrole Verenigd Koninkrijk

Algemeen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zoekt twintig extra dierenartsen voor controles op de import van levend vee vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Duitse coalitie zet in op dierenwelzijn en vergroening

Algemeen

De beoogde coalitiepartners voor de nieuwe Duitse regering hebben een akkoord gesloten over de landbouwagenda voor de komende vier jaar. De onderhandelaars van CDU, CSU en SPD zetten daarbij sterk in op dierenwelzijn en vergroening.

Salmonella-crisis kost Lactalis honderden miljoenen

Algemeen

Het Franse zuivelconcern Lactalis heeft besloten een productietoren voor melkpoeder te sluiten vanwege een langslepende salmonellabesmetting. De kosten voor het bedrijf lopen inmiddels in de honderden miljoenen euro's.

NVWA: eerst vaccineren, dan pas aaidagen

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst geiten- en schapenhouders, kinder- en zorgboerderijen en boerencampings die hun bedrijf openstellen voor bezoekers op het belang van tijdige vaccinatie tegen Q-koorts.

Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

Algemeen

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is van start gegaan. Het kenniscentrum moet uitgroeien tot een autoriteit op het gebied van mestverwerking en verwaarding van organische mestproducten.

Melkprijs is prima, gewas brengt minder op

Veehouderij

De liquiditeitspositie in de melkveehouderij is in 2017 flink toegenomen. Gemiddeld konden boeren 240 euro per melkkoe bijschrijven op hun rekening-courant. Bij akkerbouwers verliep het jaar minder rooskleurig. Een eindsprint vanaf december maakte...

Copa-award voor innovatieve boerinnen van start

Algemeen

Het Europese comité voor boerenorganisaties (Copa) start de vijfde editie van de verkiezing Innovatie Boerin van het Jaar. In 2018 zal de nadruk tijdens de wedstrijd liggen op innovatieve voor duurzame land-, tuin- en bosbouw.

FIOD pakt oplichters boeren op

Algemeen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een bende oplichters opgerold die ondernemers benaderden met nep-aanslagen van de Belastingdienst. Ook twee boeren werden op die manier duizenden euro's afhandig gemaakt.

Verstrend van invloed op wereldhandel in groente

Akker- & Tuinbouw

De handel in groente vanuit Nederland is vooral een EU-regionale business. De Wereldgroentekaart die RaboResearch Food & Agribusiness afgelopen week publiceerde, toont aan dat het vooral de Hollandse uien zijn die verre afnemers hebben. Dankzij...

NVWA volgt afvoer verdachte runderen

Veehouderij

Bij controles op verdachte runderen richt de NVWA zich nu ook op de afvoer via exporttransporten, vervoer naar slachthuizen en andere verplaatsingen van vee. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Consumentenkoepel wil af van misleidende voedselclaims

Algemeen

De Europese consumentenkoepel BEUC wil dat er een einde komt aan het gebruik van misleidende teksten op voedselverpakkingen. Een product aanprijzen met 'rijk aan vezels', terwijl er juist veel suiker in zit, moet verboden worden.

Verlies vertrouwen schaadt toekomst sector

Veehouderij

De I&R-fraude kan verstrekkende gevolgen hebben voor de relatie tussen melkveehouderij en politiek. Het beleid waarbij de sector binnen kaders zelf naar groei kan zoeken, komt hierdoor op de tocht te staan.

Glyfosaat splijtzwam Duitse coalitie

Algemeen

De verlenging van het toestaan van glyfosaat is een twistpunt in de Duitse coalitieonderhandelingen tussen CDU, SPD en CSU.

Marktaandeel Albert Heijn stijgt opnieuw

Algemeen

Albert Heijn heeft zijn marktpositie verder versterkt. Het marktaandeel van de supermarktketen groeide in 2017 naar 35,3 procent. Dat was in 2016 nog 35,2 procent.

'Op slot zetten fraudeurs noodzakelijk'

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten acht het noodzakelijk om frauderende melkveehouderijen op slot te zetten. Volgens haar moet het I&R-systeem zo snel mogelijk weer kloppend worden gemaakt.

Calon vindt kennisexport geen bedreiging

Algemeen

Boeren moeten volgens Marc Calon niet huiverig zijn voor de export van Nederlandse landbouwkennis en innovatie naar het buitenland. 'Het heeft geen zin om hoge dijken op te trekken. Alle informatie wordt tegenwoordig toch openbaar.'

Schouten wil dat Nederlandse boer voorop loopt

Algemeen

De Nederlandse kennis over duurzame land- en tuinbouw is een belangrijke component van de agrarische export. Toch is het geen vanzelfsprekendheid dat onze boeren voorop lopen. 'Onze innovaties staan wereldwijd in de belangstelling, maar we moeten...

'Kringlooplandbouw moet snel norm worden'

Algemeen

Een transitie naar een kringlooplandbouw is noodzakelijk als de sector op eigen kracht de klimaatdoelen wil halen. Een ecologisch optimale landbouw is echter niet mogelijk zonder veehouderij. Wel moeten we anders naar de rol en benutting van...

Zuivelreus Lactalis haalt wereldwijd babymelk terug

Veehouderij

Het Franse zuivelconcern Lactalis roept uit 83 landen alle zuigelingenmelk terug. Het bedrijf wordt al een tijd geplaagd door een salmonellabesmetting.

SGP-Kamerlid Dijkgraaf neemt gas terug

Algemeen

SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf is tijdelijk uit de roulatie. Hij is oververmoeid. In een verklaring op de website van de partij staat dat hij drie maanden rust neemt.

'Risico's gelijkwaardig over keten verdelen'

Algemeen

Brandveiligheid noemt hij zijn belangrijkste dossier, risicomanagement een vast onderdeel van het ondernemen in de landbouw. 'In de kostprijs hoort een risicopremie te zitten', stelt Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO...

Meer promotie Europees landbouwproduct

Algemeen

De Europese Commissie trekt 169 miljoen euro uit om de afzet van landbouwproducten van de EU over de hele wereld te bevorderen. Dat is 27 miljoen euro meer dan in 2017.

Landbouwbudget Europese Unie naar 30 procent

Algemeen

Om de financiële uitdagingen ook na 2021 het hoofd te kunnen bieden, moet het landbouwbudget van de EU zakken van 38 procent naar 30 procent van de totale EU-begroting. Dat zegt Eurocommissaris Günther Oettinger van Begroting en Personeelszaken.

Boeren slaan handen ineen bij sectorpromotie

Algemeen

Bekende promotors van het boerenbedrijf gaan samenwerken in Team Agro NL. Initiatieven als Boerburgertweet, Varkens Vandaag en Stichting Blij met een Ei bundelen daarmee hun bestaande pr-initiatieven voor de promotie van de land- en tuinbouw.

Phil Hogan wil flexibeler landbouwbeleid

Algemeen

De vernieuwingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) leggen meer verantwoordelijkheid bij de EU-lidstaten. Maar dit betekent niet dat er een einde komt aan het 'gemeenschappelijke' van het landbouwbeleid. Volgens EU-landbouwcommissaris...

Hogan wil één prijsbeleid voor Europese Unie

Algemeen

EU-Landbouwcommissaris Phil Hogan is geen voorstander van nationale regelgeving voor betere prijzen voor boeren. Volgens Hogan moet er Europees beleid komen dat de positie van boeren in de keten versterkt.

Consumentenprijzen 1,4 procent hoger in 2017

Algemeen

De consumentenprijzen waren in 2017 gemiddeld 1,4 procent hoger dan in 2016, maakt het CBS bekend. Goederen waren gemiddeld 1,5 procent duurder en de prijzen van diensten lagen 1,2 procent boven het prijsniveau in 2016.

Franse wet tegen prijsstunten onuitvoerbaar

Algemeen

De Franse regering wil het stunten met levensmiddelen door supermarkten aan banden leggen. De aangekondigde prijswet botst echter met de door Europa ingezette koers en zal in de praktijk ook onuitvoerbaar blijken.

Onteigening Hedwigepolder mag doorgaan

Algemeen

De Staat mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de eerdere uitspraak van de rechtbank in stand blijft.

Dierenopvang opent landelijk wolvenmeldpunt

Algemeen

Dierenopvang Faunavisie Wildcare opent een landelijk meldpunt voor boeren die schade hebben geleden door wolven.

2017 was goed jaar voor supermarkt

Algemeen

Supermarkten hebben een goed jaar achter de rug. De totale omzet steeg in 2017 met 3,2 procent naar 35,58 miljard euro, meldt marktonderzoeker GfK.

'We hebben al een paar trofeeën behaald'

Algemeen

De modernisering van LTO Nederland heeft al een paar trofeeën opgeleverd, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen, verwijzend naar het nieuwe ministerie van Landbouw. Het gezamenlijke geluid van de Nederlandse boeren tuinders zal volgens hem in 2018 nog...

App wijst consument op gezond product

Algemeen

Een nieuwe app van het Voedingscentrum helpt consumenten met het maken van gezonde keuzes in de supermarkt. De app moet een bijdrage leveren aan een groter bewustzijn over wat wel of niet een gezond eetpatroon is.

Lonen in landbouw sterkst gestegen

Algemeen

Werknemers in de landbouw kregen er vorig jaar het meeste loon erbij. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alle waterkeringen dicht voor eerste storm van 2018

Algemeen

De harde storm van woensdag dwingt Rijkswaterstaat om de Oosterscheldekering, Hartelkering, Hollandse IJsselkering en de Maeslantkering te sluiten. Ook de balgstuw bij Ramspol is in werking gezet.

FrieslandCampina schrapt mogelijk banen in Nederland

Veehouderij

FrieslandCampina schrapt de komende jaren mogelijk zo'n 150 arbeidsplaatsen in Nederland. Nieuwe reorganisaties acht het zuivelconcern in de toekomst niet uitgesloten.

Frankrijk in actie tegen stunten met voedselprijs

Algemeen

Frankrijk wil het stunten met prijzen door supermarkten aan banden leggen. De Franse regering zal daarvoor in de eerste helft van 2018 een wetsvoorstel indienen.

Cultuuromslag nodig tegen mestfraude

Algemeen

Voor het uitbannen van mestfraude is in de veehouderij, de akkerbouw en aanverwante sectoren een cultuuromslag nodig. Het plan van aanpak dat deze week is gepubliceerd, behelst onder meer een gedragscode. Wie niet meedoet, ligt eruit.

Wereldwijde recall Franse zuivelreus Lactalis

Veehouderij

Het grootste Franse zuivelbedrijf Lactalis roept wereldwijd duizenden tonnen babymelkpoeder terug vanwege een salmonellabesmetting.

Keurmerk tegen mestfraude

Algemeen

Update - Voor boeren, mesttransporteurs en –verwerkers komt er een kwaliteitskeurmerk tegen mestfraude. Het keurmerk moet voor bedrijven onderling duidelijk maken wie zich aan de regels houdt en wie niet.

Minister Schouten: fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar

Veehouderij

De rechten voor fosfaat, maar ook varkens- en pluimvee zijn fiscaal afschrijfbaar. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Leerdammer-directeur volgt Roelof Joosten op bij NZO

Veehouderij

Joost van der Hoogte, director operations bij Royal Bel Leerdammer, is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Hij volgt FrieslandCampina-topman Roelof Joosten op.

Kamer wil uniforme proef met wietteelt

Algemeen

Er komt in Nederland één uniform experiment met wietteelt. Deze mag plaatsvinden in zes tot tien gemeenten.

Tweede Kamer verwerpt steun aan fipronilboeren

Veehouderij

Een motie voor steun aan door de fipronilcrisis getroffen pluimveehouders is dinsdagmiddag in de Tweede Kamer verworpen. Tijdens de stemmingen in het parlement kreeg het voorstel van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf onvoldoende steun.

Miljoenen steun van kabinet voor Q-koortspatiënt

Veehouderij

Het kabinet stelt 15,5 miljoen euro tegemoetkoming beschikbaar ter erkenning van Q-koortspatiënten. Het gaat om de groep die ernstige gevolgen heeft ondervonden van de Q-koortsuitbraak.

Brussel geeft groen licht voor fosfaatrechten

Veehouderij

De Europese Commissie is akkoord met de invoering van fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. De wet waarin dit wordt geregeld, voldoet aan de geldende richtlijnen voor staatssteun.

Schouten kan ongestoord aan de slag

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) kan aan de slag met de landbouwparagraaf in het regeerakkoord. Pogingen van de oppositie om accenten te verleggen, sneuvelden deze week in de Tweede Kamer. 'Groene' voorstellen van de coalitie haalden het wel.

Kamer wil dat Schouten BO Akkerbouw op weg helpt

Akker- & Tuinbouw

De volledige Tweede Kamer ging deze week akkoord met een SGP-motie die de regering vraagt de BO Akkerbouw snel te voorzien van gegevens voor teeltonderzoeken. Net als haar voorgangers op Economische Zaken wil minister Carola Schouten (LNV) hier niet...

Minister komt met nieuwe wet voor trekkerkenteken

Algemeen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) komt met een nieuw wetsvoorstel voor de invoering van het trekkerkenteken. Dat heeft zij donderdag gezegd in een overleg met de Tweede Kamer.

Kamer wil respijt voor knelgevallen

Veehouderij

De Tweede Kamer wil voorkomen dat gezonde melkveebedrijven door het fosfaatrechtenstelsel in de probleem komen. Het ministerie van Landbouw moet met financiers in overleg gaan over mogelijkheden om deze bedrijven te ondersteunen.

LTO en POV zetten in op gewasderogatie

Algemeen

De gesprekken tussen de overheid en de Europese Commissie over de derogatie gaan binnenkort een volgende fase ingaan. De resultaten hiervan zijn van uitermate groot belang, zegt Claude van Dongen, LTO Portefeuillehouder Bodem en Water. LTO en POV...

Oppositie wil sneller verduurzamen dan Schouten

Algemeen

De snelheid waarmee de landbouw in Nederland verduurzaamt gaat sommige oppositiepartijen in de Tweede Kamer te langzaam. Minister Schouten kiest liever voor een stap-voor-stapbenadering.

SP wil nieuwe 'horrorzomer' voorkomen

Algemeen

De SP wil dat minister Carola Schouten (LNV) eerder met maatregelen komt die stalbranden kunnen voorkomen. Kamerlid Frank Futselaar (SP) wil dat er ook bij bestaande stallen aanpassingen kunnen worden afgedwongen.

VVD is kritiek beu en wil nationale boerenweek

Algemeen

VVD-Kamerlid Helma Lodders is de kritiek op de landbouw beu. Om de sector weer het respect te geven die het volgens haar verdient, stelt ze de invoering van een Week van de Boer voor.

D66 pleit voor schooltuinen en kringlooplandbouw

Algemeen

UPDATE - Alle basisscholen in Nederland moeten een moestuin krijgen. Met dit voorstel komt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in aanloop naar de begrotingsbehandeling voor het ministerie van Landbouw. Ook pleit de partij voor een kringlooplandbouw.

Vleeskeurmeesters klagen over NVWA-controle

Veehouderij

Twee vleeskeurmeesters klagen over de controle van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) in slachthuizen. Daar worden steekproeven gemanipuleerd en het werk van keurmeesters en dierenartsen bemoeilijkt.

Chinese run op Nederlandse babymelk lijkt voorbij

Veehouderij

De grote vraag naar Nederlandse babymelkpoeder in China vlakt af. De enorme hausse lijkt daarmee voorbij, schrijft ABN Amro in een sectorrapport.

VVD bang voor speculatie met fosfaatrechten

Veehouderij

De VVD is bang voor fraude en manipulatie bij de handel in fosfaatrechten. Kamerlid Helma Lodders (VVD) vraagt aan Landbouwminister Carola Schouten of ze van plan is maatregelen te nemen.

Wetenschappers willen geen voedselgewas in biobrandstof

Algemeen

Voedselgewassen moeten niet langer worden gebruikt voor biobrandstof. Het biobrandstofbeleid heeft een negatieve invloed op klimaat, mens, milieu en natuur, stellen wetenschappers.

Gemeente pakt 'landjepik' boeren aan

Algemeen

Boeren in de Gelderse gemeente Berkelland voegen bermen en groenstroken toe aan hun percelen om zo meer mest uit te kunnen rijden en subsidie te ontvangen. Burgemeester Joost van Oostrum pakt dit 'landjepik' nu aan.

Goede Brexit-deal van levensbelang voor Ierse boer

Algemeen

De Ieren hebben veel te verliezen door het vertrek van de Britten uit de EU. De economie van het land draait voor een groot deel op de export van vlees en zuivel. Door de Brexit dreigen er ernstige belemmeringen te ontstaan tot belangrijke...

Calon positief over EC-plannen voor GLB

Algemeen

LTO-voorzitter Marc Calon is positief over de toekomstplannen die de Europese Commissie woensdag bekendmaakte voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Waarschuwing voor oplichting met naheffingen

Algemeen

Oplichters die zich voordoen als inspecteurs van de Belastingdienst hebben twee agrariërs duizenden euro's afhandig gemaakt. Ook andere ondernemers en particulieren zijn slachtoffer van de fraudeurs.

Brussel wil Europees landbouwbeleid flexibiliseren

Algemeen

Lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten in de toekomst eigen strategische keuzes kunnen maken voor hun landbouwsector. De landbouwplannen van de lidstaten moeten wel zijn afgestemd op gezamenlijke doelstellingen als het klimaatbeleid.

CRV en FrieslandCampina lanceren FosfaatPlanner

Veehouderij

CRV en FrieslandCampina ontwikkelden gezamenlijk de FosfaatPlanner. Met sturingsinstrument kunnen melkveehouders, binnen de gestelde grenzen, de fosfaatproductie plannen.

AgriFoodTech over de toekomst van agrifood

Algemeen

Het AgriFoodTech Platform Congres staat dit jaar in het teken van veranderende voedselketens en –systemen.

Steeds vaker worden boodschappen online gedaan

Algemeen

Het online doen van de dagelijkse boodschappen groeit hard. Dit jaar kocht meer dan een kwart van de Nederlanders levensmiddelen of cosmetica via internet, vorig jaar was dat nog 19 procent.

Klimaat bedreigt stabiele voedselprijzen in 2018

Algemeen

Weerfenomenen, economische tegenwinden en het risico op valutaschommelingen zorgen in 2018 voor instabiele voedselprijzen. Dat concludeert de Rabobank in haar jaarlijkse Global Outlook.

Veehouderij zwaar onder vuur

Veehouderij

Vanuit de Tweede Kamer klinkt een luide roep om mestfraudeurs hard aan te pakken met beroepsverboden en hogere boetes. Minister Carola Schouten (LNV) neemt vooralsnog genoegen met een maatregelenpakket vanuit de veehouderijsector zelf.

Mestfraude geen bedreiging voor derogatie

Veehouderij

De derogatie loopt geen gevaar door de hernieuwde aandacht voor mestfraude. Dat zegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Schouten belooft proef met Kringloopwijzer

Veehouderij

Het ministerie van Landbouw is bereid een praktijkproef te starten met de Kringloopwijzer voor een bedrijfsspecifieke verantwoording van de mineralenkringloop in de melkveehouderij.

Pachtbeleid overheid put grond uit

Algemeen

De overheid rijdt met grondveilingen het eigen duurzaamheidsbeleid in de wielen. Het prijsopdrijvend effect dwingt boeren tot intensief landgebruik wat leidt tot verlies van bodemvruchtbaarheid. Zorgen over dit beleid bereikten deze week de Tweede...

Extreem intensief of gebonden aan natuur

Algemeen

Als het aan de ecomodernisten ligt, gaat de landbouw extreem intensiveren in een beperkt aantal regio's en krijgt de rest van het land natuur als bestemming. Voorstanders van de natuurinclusieve landbouw zien liever een boer die hand in hand met...

Agrifirm prikt met TopCrop gewasbeschermingsmythe door

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm lanceerde vorige week een nieuwe strategie op het gebied van gewasbescherming. Het concern vermijdt bewust de toevoeging 'middelen'. Met het project TopCrop start het concern tien proefteelten met Albert Heijn en zoekt het bewust de dialoog...

'Bom mestfraude is gebarsten'

Veehouderij

Veehouders, mesttransporteurs-, en verwerkers moeten werken aan het zelfreinigende vermogen van de sector om de grootschalige mestfraude terug te dringen, zegt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. 'We wisten dat deze bom ooit zou barsten.'

Sector moet met plan tegen mestfraude komen

Veehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw geeft boeren, mesttransporteurs en –verwerkers tot half december om met een plan van aanpak tegen mestfraude te komen.

Boer krijgt meer tijd voor boekhouding

Algemeen

Boeren krijgen waarschijnlijk meer tijd om hun btw-boekhouding op orde te maken. Daarnaast wordt onderzocht hoe de kleineondernemersregeling (KOR) aantrekkelijk kan worden gemaakt voor agrarische ondernemers.

Fipronilmest mag naar vuilverbranding

Veehouderij

Pluimveehouders van wie stallen vervuild raakten met fipronil, kunnen hun mest vanaf vrijdag afvoeren naar afvalverbrander ARN in Weurt bij Nijmegen.

Ondernemersvertrouwen boer en tuinder blijft stabiel

Algemeen

Net als in het tweede bleef ook in het derde kwartaal van 2017 de Agro Vertrouwensindex stabiel. De index handhaaft zich daarmee op het relatieve hoge niveau.

Overijssel onderzoekt toch risico's geitenhouderij

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat toch onderzoeken wat de gezondheidsrisico's zijn van geitenhouderijen. Dat gebeurt op aandringen van Provinciale Staten.

WHO wil einde aan antibiotica bij gezonde dieren

Veehouderij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept veehouders over de hele wereld op te stoppen met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren. Het medicijn zou in de veehouderij niet meer preventief gebruikt moeten worden.

Ahold Delhaize ziet marges verbeteren

Algemeen

Supermarktreus Ahold Delhaize heeft een goed kwartaal achter de rug. De verkopen groeide met 7,4 procent naar 15,1 miljard euro.

Bos en bodem nemen minder CO2 op door ontwatering

Algemeen

Door ontwatering van veengebieden stoten bodems meer CO2 uit dan ze vast kunnen leggen. Dat blijkt uit een experimentele studie van het CBS en de Wageningen Universiteit.

'Designer en boer verstaan elkaar goed'

Algemeen

De Coöperatie voor Stoppende Boeren wil als denktank fungeren voor het vinden van nieuwe toepassingen voor vrijkomende agrarische bebouwing. De coöperatie is vorige week opgericht tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. 'Boeren zijn autonome...

Betere afstemming moet biodiversiteit bermen verbeteren

Algemeen

De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland gaan afspraken maken over goed bermbeheer. De organisaties willen de biodiversiteit in wegbermen verbeteren.

Uitspraak vergroot kans op behoud derogatie

Veehouderij

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in het hoger beroep over de Fosfaatreductieregeling vergroot de kans dat de derogatie voor Nederland behouden blijft.

Nederlandse Blue Deal maakt veertig stroomgebieden veiliger

Algemeen

Bewoners van veertig stroomgebieden kunnen straks veiliger leven. Nederlandse ministeries en waterschappen delen met een Blue Deal mondiaal hun kennis op het gebied van waterbeheer.

Boeren verliezen hoger beroep fosfaatreductie

Veehouderij

De Staat heeft in hoger beroep gelijk gekregen in het geschil met melkveehouders over de fosfaatreductieregeling. Het gerechtshof in Den Haag stelt de boeren op alle punten in het ongelijk.

Akkerrand breder dan 20 meter telt ook mee

Algemeen

De onderhandelingen over vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) duurden twee jaar. Het akkoord dat er nu ligt, stelt de Nederlandse lobby deels tevreden.

Onenigheid over btw op jongvee

Algemeen

Update - Het gerechtshof in Den Bosch oordeelt dat melkveehouders geen compensatie krijgen voor de btw-heffing op jongvee. 'Het is een onbegrijpelijke uitspraak die boeren zo een paar duizend euro scheelt.'

Aldi geeft herkomst vlees bloot

Veehouderij

Discounter Aldi introduceert woensdag een eigen transparantiecode voor vers vlees. Hiermee wil de prijsvechter klanten inzage geven in de herkomst van producten.

Groen kunstmest voor onafhankelijk Europa

Algemeen

De Nederlands zuivelsector ziet de export van kunstmestvervangers als een mooie oplossing voor het mestoverschot. In het Europees Parlement spelen ook andere argumenten om voor gerecyclede meststoffen te stemmen. Zo maken groene bemesters de EU...

Agrarische ontwikkelingen zet markt in beweging

Algemeen

De markt voor agrarische vastgoed en landbouwgrond is weer in beweging. De gestegen melkprijs, fosfaatrechten, fipronil-crisis en het slot op de Brabantse veehouderij missen hun uitwerking echter niet.

Nederlands vlees, fruit en groente lijden onder Brexit

Algemeen

De stijgende prijzen in Groot-Brittannië hebben gevolgen voor de verkoop van Nederlands vlees, fruit en groente daar. Mogelijke importheffingen na de Brexit kunnen dit effect versterken.

Kunstmestvervanger krijgt meer ruimte

Veehouderij

Het Europees Parlement geeft meer ruimte aan de toepassing van en handel in kunstmestvervangers van organische oorsprong. Dat is de uitkomst van een stemming dinsdagmiddag in Brussel.

Poliseisen versnellen asbestsanering

Algemeen

De financiële risico's bij calamiteiten bij asbestdaken zijn zo groot dat verzekeraars massaal hun asbestpolissen herzien. Ze sorteren hiermee voor op het wettelijke verbod dat in 2024 ingaat. Asbestsaneerders merken daardoor een versnelling in het...

Beloning voor gouden tip agro-vandalen

Akker- & Tuinbouw

Drie boeren hebben samen een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de arrestatie van de vandalen die in het Land van Maas en Waal een spoor van vernielingen aanrichtten bij fruitelers, akkerbouwers en veehouders.

2 miljoen Groningen voor overstap naar biologisch

Regio Noord

De provincie Groningen stelt 2 miljjoen euro beschikbaar voor boeren die willen overstappen naar een biologische bedrijfsvoering. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van geschikte machines.

FNV verrast door vertrek ceo FloraHolland

Akker- & Tuinbouw

De FNV is onaangenaam verrast door het aangekondigde vertrek van CEO Lucas Vos bij FloraHolland. 'Medewerkers zijn verbijsterd.

Daling vleesconsumptie na jaren gestopt

Veehouderij

Naar jaren van een afnemende consumptie zijn Nederlanders in 2016 weer iets meer vlees gaan eten. Per persoon werd er vorig jaar bijna 39 kilo vlees gegeten, evenveel als in 2015.

Vertraging bij afname cichorei

Akker- & Tuinbouw

De goede opbrengsten van de cichoreicampagne zorgen mogelijk voor wat vertraging bij de afname van het gewas. Dat meldt Sensus Agro.

Trekker plet taxibusje

Regio Noord

Bij een verkeersongeval in Bourtange is vrijdagmiddag een trekker bovenop een taxibusje beland.

'Boer zoekt Boer' sleept EU-prijs in de wacht

Algemeen

Een NAJK-project dat stoppende boeren en opvolgers met elkaar in contact brengt heeft een Europese award gewonnen. Een internationale jury beloonde het initiatief 'Boer zoekt Boer' in het Europees Parlement met de eerste prijs.

Rechtlijnige kenner van stad en platteland

Algemeen

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bronnen rond het Binnenhof noemden de Rotterdamse met Brabantse wortels deze week als de meest kansrijke kandidate. Vrijdagavond bevestigde de...

Subsidie voor nertsenhouders die willen stoppen

Algemeen

Er komt een subsidieregeling voor nertsenhouders, die willen stoppen met hun bedrijf. Minister Henk Kamp (EZ) heeft dat vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Fipronil-schade loopt op naar 65 tot 75 miljoen euro

Veehouderij

De directe schade voor de gehele eiersector als gevolg van de fipronil-besmetting bedraagt naar schatting 65 tot 75 miljoen euro. Dat schrijft minister Henk Kamp (EZ) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer biologische omschakelaars dan ooit

Algemeen

Het aantal boerenbedrijven dat omschakelde naar biologische landbouw bereikte vorig een record. Vooral in de melkveehouderij maakten veel boeren de overstap.

Foodindustrie boekt hoogste productiegroei

Algemeen

Met een stijging van 5,4 procent kent de levensmiddelenindustrie de hoogste productiegroei in vijf jaar. Opvallend is de groei van het aantal kleine bedrijven. Dat blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017.

Kamp waarschuwt voor groei melkveestapel

Veehouderij

Minister Henk Kamp (EZ) maakt zich zorgen over de sterke groei van de melkveestapel in de afgelopen maanden. De toename met 10.000 GVE brengt volgens hem de derogatie in gevaar.

Boterprijs Nederland maakt vrije val

Veehouderij

Boter is een week tijd 85 euro per 100 kilo goedkoper geworden. Hiermee zet de prijsdaling, die zich eind september al aankondigde, door.

Kamp stelt norm fipronilmest vast

Veehouderij

Kippenmest dat meer dan 10 microgram fipronil per kilo mest bevat moet worden afgevoerd en verbrand. Die mest mag niet worden verwerkt in bijvoorbeeld compost.

Rabobank en Verenigde Naties geven duurzaamheid kickstart

Algemeen

Rabobank lanceert het wereldwijde programma Kickstart Food om de transitie naar een duurzame voedselproductie te versnellen. De bank heeft hiervoor een partnership gesloten met de Verenigde Naties.

Franse president wil betere betaling boeren

Algemeen

De Franse president Emmanuel Macron heeft maatregelen aangekondigd die het inkomen van boeren moeten verbeteren. Hij diende deze week een voorstel in dat moet zorgen dat de productiekosten van boeren zijn gedekt.

Franse president wil betere betaling boeren

Algemeen

De Franse president Emmanuel Macron heeft maatregelen aangekondigd die het inkomen van boeren moeten verbeteren. Hij diende deze week een voorstel in dat moet zorgen dat de productiekosten van boeren zijn gedekt.

Vijf vragen over aankoop fosfaatcontracten

Veehouderij

De handel in opties voor fosfaatrechten en overnames van referenties draait momenteel volop. De contracten die hierbij worden afgesloten verdienen meer aandacht, signaleren adviseurs.

'Btw-verhoging is een slecht idee'

Algemeen

Het nieuwe kabinet wil het btw-tarief op levensmiddelen verhogen. Nieuwe Oogst vroeg drie sectorkenners naar hun mening.

Eerste Thank a Farmer Day

Algemeen

Boer Bewust start een campagne om burgers te laten zien wat er allemaal voor nodig is om een gezonde maaltijd op tafel te krijgen. Vrijdag was het voor het eerst Thank a Farmer Day.

Nieuw kabinet wil geen verplichte weidegang

Veehouderij

Het nieuwe kabinet wil geen wettelijk verplichting tot weidegang. Dat staat in het regeerakkoord dat dinsdagmiddag is gepresenteerd.

Kamer stemt tegen kortere verlenging glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Een motie van de PvdD om de toelating van glyfosaat niet langer dan met drie jaar te verlengen, is dinsdag door de Tweede Kamer verworpen.

Landbouwplannen Rutte III: Internationale positie behouden

Algemeen

Kabinet Rutte III wil de sterke internationale positie van de Nederlandse agrarische sector behouden. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde regeerakkoord.

Hogan wil macht supermarkten beperken

Algemeen

Landbouwcommissaris Phil Hogan van de Europese Unie (EU) komt met regelgeving die de boeren moet beschermen tegen de inkoopmacht van grote supermarktketens.

Groentetelers openen Dutch Agri Food Week

Algemeen

Met de bouw van de grootste groentekraam van Nederland is maandag Dutch Agri Food Week geopend. Met ruim driehonderd betrokken organisaties en 125 events door het land wordt het een mooie week voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van...

Gevolgen Brexit voelbaar in Ierse vleesveehouderij

Veehouderij

Koe en kalf die samen jaarlijks negen maanden buiten grazen en vrijwel uitsluitend gras eten. Met deze norm zet Ierland zijn rundvlees als een premium product in de markt. Door de Brexit komt deze marktpositie in gevaar.

Vrees voor nieuwe prijzenslag supermarkten

Algemeen

Supermarktketens Jumbo en Plus voerden deze week een groot aantal prijsverlagingen door. In de levensmiddelensector wordt daarom gevreesd voor het oplaaien van een nieuwe prijzenslag.

Voedselprijs stijgt door hoger btw-tarief

Algemeen

Het lage btw-tarief stijgt mogelijk van 6 naar 9 procent. Hierdoor worden onder meer levensmiddelen duurder. Daarover bericht de Telegraaf vrijdag.

Dutch Agri Food Week wil uitgroeien tot Grüne Woche

Algemeen

Dutch Agri Food Week heeft de ambitie om uit te groeien tot het nationale podium voor voedselproductie en –innovatie. Aanstaande maandag start de derde editie van dit tiendaagse evenement dat vorig jaar 30 duizend bezoekers trok.

Duurzaam voedsel goed voor 10 procent marktaandeel

Algemeen

Consumenten kopen steeds meer dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. Inmiddels heeft deze categorie levensmiddelen een marktaandeel van 10 procent, blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel.

Burgers vaker de 'boerenleenbank'

Algemeen

Consumenten zijn steeds vaker als financier betrokken bij de overname of uitbreiding van boerenbedrijven. Dit burgerkrediet of crowdfunding kan volgens ervaringdeskundigen een oplossing zijn voor het gebrek aan bedrijfsopvolging.

LTO Ledenvoordeel neemt Spuitlicentie.nl over

Algemeen

LTO Ledenvoordeel is de nieuwe eigenaar van Spuitlicentie.nl. De uitgever van de spuitlicentie wordt per 1 september overgenomen van Reed Business.

Fipronil-schandaal breidt zich uit

Veehouderij

Het fipronil-gebruik in pluimveestallen lijkt een groter Europees probleem aan het worden. In Italië is een partij besmette eieren ontdekt uit Roemenië.

'Verplichte weidegang bij uitbreiding effectief'

Veehouderij

Een hogere premie en verplichte weidegang bij uitbreiding zijn effectieve maatregelen om meer koeien in de wei te krijgen. Dat concluderen Wageningen University & Research en CLM Onderzoek en Advies in een rapport.

Gelderland zet geitenhouderij op slot

Veehouderij

Update - Gelderland wil niet dat de geitenhouderij in de provincie verder groeit. Het vestigen of uitbreiden van en het omschakelen naar een geitenhouderij is daar per direct verboden.

Danone gaat melken in Rusland

Veehouderij

Het Franse zuivelconcern Danone gaat geheel tegen de eigen gewoonte investeren in een Russische melkveehouderij. De Fransen willen daarmee de Russische boycot van Europese Zuivelproducten omzeilen.

Sterk halfjaar voor Jumbo en La Place

Algemeen

De Jumbo-supermarkten hebben in het eerste half jaar van 2017 de omzet met 4,7 procent zien groeien naar 3,76 miljard euro. De verkopen bij zusterbedrijf La PLace steeg in dezelfde periode met 28,5 procent naar 60,4 miljoen euro.

LTO wil NVWA voor rechter om fipronil

Veehouderij

LTO Nederland wil een rechtszaak aanspannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De pluimveehouders van LTO zijn niet te spreken over de handelwijze van de NVWA in de crisis rond de met fipronil besmette eieren.

Zwartepieten en vingerwijzen

Algemeen

Minister Edith Schippers (VWS) wilde donderdag tijdens het debat over de fipronil-crisis 'niet gaan zwartepieten' over de schuldvraag. Ook het met 'de kennis van nu was er anders gehandeld' is tijdens zo'n debat uit den boze. Het argument is een...

Voorkeur voor stevig GLB

Algemeen

Uit de breedgedragen publieke EU-consultatie spreekt een voorkeur voor een stevig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Boereninkomen, milieu en klimaat worden genoemd als belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Werkgroep moet volgende affaire voorkomen

Algemeen

De fipronil-affaire toont aan dat het schort aan de zelfcontrole in de pluimveehouderij. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) roept daarom een werkgroep in het leven die de sector gaat helpen bij het verbeteren van de zelfcontrolesystemen.

Chickfriend gebruikte ook amitraz bij kalveren

Algemeen

Het bedrijf Chickfriend heeft naast het fipronil ook het giftige amitraz gebruikt voor de bestrijding van vliegen in stallen met kalveren. Dat schrijven minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede...

Winnie Sorgdrager leidt onderzoek fipronil-affaire

Algemeen

Oud-minister Winnie Sorgdrager gaat het onderzoek leiden naar gang van zaken rondom de vondst van de stof fipronil in eieren. Dat hebben minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) woensdag bekend gemaakt in een brief aan...

Populaire zuivelproducten fors duurder in één jaar tijd

Algemeen

Zuivelproducten zijn het afgelopen jaar 10 procent duurder geworden. Dit is de grootste prijsstijging van zuivel in bijna tien jaar tijd.

Nog geen lek, al wel een debat

Algemeen

De landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer komen volgende week donderdag terug van reces voor het fipronil-debat. Naast het zwartepieten over wie er schuld heeft aan de teloorgang van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan we...

Familie werkt minder vaak mee op boerderij

Algemeen

Familieleden op gezinsbedrijven steken minder vaak de handen uit de mouwen. Daardoor wordt een steeds kleiner deel van de totale arbeid in de land- en tuinbouw verricht door het gezin.

Melkveehouderij haalt nu al doel fosfaatreductie

Veehouderij

De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al gerealiseerd. Vasthouden aan het reductieniveau blijft echter wel noodzakelijk

Export landbouw naar VK onttrekt zich aan daling

Algemeen

De export van zuivel en groente en fruit naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van 2017 licht gegroeid. De totale goederenexport naar het land is in die periode met 2 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder.

FrieslandCampina verkoopt Riedel aan investeerder

Algemeen

FrieslandCampina verkoopt sappendochter Riedel aan de Nederlandse investeringsmaatschappij Standard Investment. Beide partijen hebben hierover een akkoord bereikt.

Winst Rabobank met ruim 50 procent gestegen

Algemeen

Rabobank heeft over het eerste halfjaar van 2017 de nettowinst met 52 procent zien groeien naar 1, 52 miljard euro. De bank schrijft de winststijging toe aan gunstige economische ontwikkelingen in Nederland, waardoor er veel minder kosten voor...

Begrazing natuurterreinen door schapen in lage btw-tarief

Algemeen

De Belastingdienst heeft het btw-tarief voor begrazing van natuurterreinen door schaapskuddes verlaagd. Voortaan valt deze dienst onder het btw-tarief van 6 procent, gelijk aan dat voor loonbedrijven.

Vrijstelling scheurverbod voor verdroogd grasland

Veehouderij

Graspercelen op zand- of lössgrond die schade hebben opgelopen, bijvoorbeeld door droogte, mogen opnieuw worden ingezaaid. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorarrest eigenaren Chickfriend verlengd

Algemeen

De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend blijven vastzitten. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest dinsdag met twee weken verlengd.

Kleine aanwijzing, grote gevolgen

Algemeen

Het is een vreemde beslissing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om na de anonieme tip over het gebruik van fipronil in stallen geen steekproeven te nemen in de keten.

Zorgen over draagvlak reductieplan

Veehouderij

LTO Nederland maakt zich zorgen over het draagvlak voor het fosfaatreductieplan. Deze week kreeg een groep van bijna tweehonderd bezwaarmakende melkveehouders gelijk van de kortgedingrechter.

Terechte frustratie over traag handelen NVWA

Veehouderij

Bij een alerter optreden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de fipronil-crisis waren veel pluimveebedrijven buiten schot gebleven. Er is boosheid over het functioneren van de keuringsdienst en het feit dat de organisatie met...

Kamer eist opheldering over eiercrisis

Veehouderij

In de Tweede Kamer is beroering ontstaan over het handelen van de NVWA en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in de aanpak van de friponil-besmetting.

België beschuldigt NVWA van traag handelen

Veehouderij

De Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme zegt dat de Nederlandse NVWA al in november 2016 wist van een mogelijke fipronil-besmetting van eieren. Dit zou blijken uit interne memo's van de voedsel- en warenautoritieit die de Belgen in handen...

Wakker Dier wil dat nieuw kabinet stalbranden aanpakt

Algemeen

Actievoerders van Wakker Dier hebben woensdag bij de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aangedrongen op maatregelen tegen stalbranden.

Ahold Delhaize denkt meer te kunnen besparen

Algemeen

Een jaar na de fusie van Albert Heijn-moeder Ahold en het Belgische Delhaize laat het fusiebedrijf klinkende resultaten zien. De nettowinst steeg in het tweede kwartaal van 211 miljoen euro in 2016 naar 355 miljoen euro dit jaar.

Kritiek op België na laat fipronil-alarm

Veehouderij

België heeft de Europese Commissie vermoedelijk te laat ingelicht over de besmetting van eieren met fipronil. De eerste uitslagen waren al begin juni bekend, maar het Europese Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) werd pas op 20 juli in...

Nederland kan nu mineraalconcentraat regelen

Algemeen

Nederland kan voor zichzelf een uitzondering maken voor het gebruik van mineralenconcentraat in de landbouw. Een opname in het eigen actieprogramma Nitraatrichtlijn kan een volgende stap zijn naar een brede Europese acceptatie van deze...

Kamervragen over rol NVWA en ruimen kippen

Veehouderij

CDA-Kamerlid Jaco Geurts stelt vragen bij de rol van de NVWA in de Fipronil-affaire. Hij snapt niet waarom het zo lang moest duren voordat de controledienst in actie kwam.

Melkprijs onder positief gesternte

Veehouderij

FrieslandCampina heeft deze week de garantieprijs voor augustus met 1,25 euro verhoogd naar 38,50 euro per 100 kilo boerderijmelk. De positieve ontwikkeling van de melkprijzen wordt gesteund door een aanhoudende stijging van de vraag op de...

Opruimen varkensstal Erichem duurt maanden

Veehouderij

Het opruimen van de afgebrande varkensstal in Erichem gaat twee maanden duren. De werkzaamheden worden bemoeilijkt door het in de stal aanwezige asbest.

Boeren gezocht voor landelijke open dag 'Kom op 't erf'

Algemeen

De organisatie van de Dutch Agri Food Week is op zoek naar boerenbedrijven die op zaterdag 14 oktober een open dag willen organiseren.

FrieslandCampina scherpt duurzame doelen aan

Veehouderij

FrieslandCampina scherpt haar duurzame doelen aan. Met de nieuwe visie 'Melk met Meerwaarde' wil het bedrijf de toekomst van haar melkveehouders en coöperatie veilig stellen.

LLTB: groei veehouderij blijft mogelijk

Veehouderij

Een groei van de Limburgse veehouderij blijft mogelijk ondanks de reductiedoelen die de sector en de LLTB zich hebben gesteld in de provincie. 'Het gaat er uiteindelijk niet om hoe groot je bedrijf is, maar wat de belasting ervan voor de omgeving...

Ontruiming fabriek FrieslandCampina na lekkage

Veehouderij

Een lek in een vat salpeterzuur heeft dinsdag geleid tot de ontruiming van de FrieslandCampina-fabriek in Lochem.

Honderden melkveehouders stappen naar rechter

Veehouderij

Een grote groep melkveehouders probeert woensdag bij de rechtbank in Den Haag het fosfaatreductieplan terug te draaien. In twee kort gedingen zijn de zaken van bijna vierhonderd boeren gebundeld.

Vleesvervanger Quorn profiteert van flexitariërs

Algemeen

De producent van de vleesvervanger Quorn heeft in de eerste helft van 2017 de verkopen met 19 procent zien groeien. Om de stijgende vraag het hoofd te kunnen bieden investeert het bedrijf miljoenen in de uitbreiding van de productie.

Ondernemen met een 'missie' in opmars

Algemeen

Nederland telt steeds meer bedrijven die naast het maken van winst ook sociale en duurzame doelen nastreven. ABN Amro schat dat er al zo'n vier- tot vijfduizend ondernemingen zijn met een dergelijke missie.

NVWA neemt maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Algemeen

In verband met de verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) in landen in Centraal- en Oost-Europa heeft de NVWA extra hygiënemaatregelen afgekondigd voor veetransporten uit de risicogebieden.

Primeur voor slager met Beter Leven Keurmerk

Veehouderij

Jellema's Keurslagerijen is als eerste slagerij overgestapt op varkensvlees met het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Het bedrijf heeft vestigingen in Klazienaveen en Emmen.

Nog veel mis bij voedselresten in diervoeder

Algemeen

Er schort nog veel aan de traceerbaarheid van plantaardige bijproducten die dienen als grondstof voor de veevoederindustrie. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na eigen onderzoek.

109 overstappers na start FrieslandCampina

Veehouderij

In de acht jaar na de fusie van Friesland Foods en Campina stapten 109 melkveehouders over naar een andere melkverwerker. Dat meldt Stichting Dutch Milk Foundation (DMF).

Kamer neemt landbouwgrond in bescherming

Algemeen

Landbouwgronden die belangrijk zijn voor de voedselvoorziening moeten worden beschermd tegen ongewenste buitenlandse overnames. De Tweede Kamer stemde donderdag in met een motie van deze strekking.

'Boerensuper' Agrimarkt breidt uit

Algemeen

Agrimarkt opent twee nieuwe supermarkten. Met die uitbreiding groeit de keten van coöperatie CZAV van vijf naar zeven winkels.

Stevig debat over klimaat en veehouderij

Algemeen

Heeft de veehouderij wel zo'n groot aandeel in de klimaatverandering? En is krimp van de veestapel de enige oplossing? Met het klimaatdebat woensdag in Amsterdam namen de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland een voorschot...

Van Dam kreeg met verdeelde sector te maken

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vertrekt naar de publieke omroep. Hij gaat de landbouwboeken in als de bewindsman die de fosfaatrechten door het parlement kreeg.

Van Dam blijft bij overheveling Europees geld

Algemeen

Staatssecretaris Martijn Van Dam (EZ) blijft bij het overhevelen van 30 miljoen euro uit de Europese betalingsgelden naar de financiering van de brede weersverzekering (BWV) en agrarisch natuurbeheer.

Kamer wil aanscherping hitteprotocol

Veehouderij

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie die pleit voor aanscherping van het hitteprotocol voor veetransporten. De motie was ingediend door de PVV en de PvdD.

Staatssecretaris Van Dam stapt over naar NPO

Algemeen

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken stapt over naar de publieke omroep. De bewindsman wordt lid van de raad van bestuur van de NPO.

FrieslandCampina en WNF strijden samen voor boerennatuur

Algemeen

FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds (WNF) willen melkveehouders belonen voor het herstel en behoud dat zij uitvoeren aan de biodiversiteit op het boerenland.

Zwanenberg neemt Unox-fabriek over van Unilever

Algemeen

Unilever en Zwanenberg Food Group gaan intensief samenwerken. Zwanenberg neemt de Unox-fabriek over en gaat daar naast producten voor Unox ook eigen voedingsmiddelen produceren.

Gat melkprijs boer-supermarkt steeds groter

Veehouderij

Het verschil tussen de melkprijs die boeren op hun erf ontvangen en die consumenten in de supermarkt betalen is in de afgelopen zestien jaar fors opgelopen. Dat blijkt uit een cijferanalyse van het CBS.

LTO wil POP3-gelden vrijmaken

Algemeen

LTO Nederland wil dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) de extra middelen voor de brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer vrijmaakt uit het bestaande POP3 budget. De bewindsman is echter van van plan de benodigde 30 miljoen euro per...

Beperkingen veehouderij Brabant testcase voor hele land

Algemeen

De beperkingen die de provincie Noord-Brabant wil opleggen aan de veehouderij zijn een testcase voor de hele sector. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers merkt dat het ministerie van Economische Zaken deze casus nadrukkelijk volgt.

Winnaars New Food Challenge bekend

Algemeen

Van vegetarisch draadjesvlees tot plantaardige eenpansgerechten en eiwitrijke groentennuggets. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ0 maakte donderdag de acht winnaars bekend van de New Food Challenge.

LTO vindt aantasting onteigeningsrecht slecht idee

Algemeen

Een advies aan de overheid om de onteigeningsprocedure verder te liberaliseren stuit op verzet bij LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). 'Onteigening moet een laatste redmiddel blijven', stellen zij.

1 op 8 Brabantse boeren benaderd door criminelen

Algemeen

Boeren in Noord-Brabant worden vaak benaderd door criminele die gebruik willen maken van hun schuren. Dat meldt Omroep Brabant op basis van een eigen steekproef.

Daling fosfaatproductie vooral door veevoer

Veehouderij

De fosfaatproductie door de landbouw kwam in 2016 uit op 175,2 miljoen kg. De melkveestapel groeide vorig jaar nog wel, maar dit leidde niet tot een hogere fosfaatproductie.

AOC's kampen met ernstig financiële tekorten

Algemeen

Het uitblijven van een nieuw regeerakkoord leidt bij de Agrarische Opleidingscentra (AOC's) tot ernstige financiële tekorten. Nu al komen de scholen per leerling 800 tot 1.000 euro tekort.

Minder koeien en meer geiten bij landbouwtelling

Veehouderij

Nederland telde op 1 april 2017 ruim 4 miljoen runderen, ongeveer 155 duizend (4 procent) minder dan een jaar eerder. Het aantal geiten was 6 procent hoger dan het jaar ervoor, het aantal schapen nam met 2 procent toe. Dat blijkt uit de voorlopige...

LTO benoemt twee nieuwe vakgroepvoorzitters

Algemeen

Opnieuw zijn twee vakgroepvoorzitters LTO nieuwe stijl benoemd. Ditmaal geitenhouder Jos Tolboom (44) uit Hoogland als voorzitter van LTO-vakgroep Geitenhouderij en pluimveehouder Eric Hubers (51) uit het Limburgse Ysselsteyn als voorzitter van de...

Verse boter passeert 600 euro-grens

Veehouderij

De notering voor verse boter is met een ongekende prijsstijging van 35 euro per 100 kilo de grens van 600 euro gepasseerd.

Boer krijgt DigiD voor contact met overheid

Algemeen

Boeren en tuinders kunnen straks, net als andere ondernemers, met één inlogcode alle zaken met de overheid regelen. Vanaf oktober van dit jaar wordt het systeem gefaseerd ingevoerd.

Dierenartsen mengen zich in maatschappelijk debat

Algemeen

Een groep dierenartsen mengt zich in het maatschappelijk debat over de intensieve veehouderij. De dierenartsen hebben zich verenigd onder de naam The Caring Vets.

Ministerie onderzoekt klimaatbestendig boeren

Algemeen

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt de mogelijkheden voor boeren om hun bedrijfsvoering klimaatbestendiger te maken. De rapportage is een uitvloeisel van de evaluatie van de brede weersverzekering en het noodweer vorig jaar in de regio...

Qlip neemt Milk Competence Center over

Veehouderij

Het zuivellaboratorium Qlip neemt DXC Milk Competence Center (MCC) over. Daarmee versterkt het bedrijf haar activiteiten op het gebied van infomatietechnologie.Ontsluiten

FrieslandCampina verhoogt melkprijzen

Veehouderij

FrieslandCampina voert in juli een verhoging door bij de garantieprijs voor gangbare- en biologische melk. Vooral de laatste groep boeren profiteert flink van een plus van 1,25 euro per 100 kilo melk.

FloraHolland en FloraXchange bundelen krachten

Akker- & Tuinbouw

FloraHolland heeft een meerderheidsaandeel genomen in het platform FloraXchange. Beide bedrijven geven hiermee de digitalisering van de sierteeltsector een impuls.

Minder animo voor tweede tranche stoppersregeling

Veehouderij

Voor de tweede tranche van de stoppersregeling hebben zeventig boeren zich aangemeld. Dat aantal is veel lager dan de 497 melkveehouders die in de eerste ronde meededen.

'Rapport Inspectie SZW is misleidend'

Algemeen

LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland vinden de publicatie 'Staat van eerlijk werk Loon naar werken?' van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) misleidend.

Druk moet van mestmarkt

Algemeen

Het mestoverschot zelf, maar ook de complexe regelgeving zijn verantwoordelijk voor de grote druk op de mestmarkt. Hoe meer uitzonderingen er worden gemaakt voor kleine groepen boeren, hoe meer mogelijkheden er zijn om creatief met het afvoeren van...

Verbazing over gering aantal mestcontroles

Algemeen

Tweede Kamerleden zijn verbaasd over het geringe aantal controles bij mesttransporten. De inspecties kwamen donderdag aan bod tijdens een hoorzitting over mestfraude.

ZLTO wil Nationaal Coördinator Klimaatgeweld

Regio Zuid

De ZLTO wil dat er een Nationaal Coördinator komt die bij nieuwe schades door noodweer zorgt dat hulp snel op gang komt.

Biologische supermarktketen Ekoplaza verlaagt prijzen

Algemeen

Ekoplaza heeft de prijs van 75 veel verkochte producten verlaagd. De biologische supermarktketen wil hiermee zijn marktpositie verbeteren, meldt supermarktvakblad Distrifood.

Arla moet campagne tegen groeihormoon staken

Veehouderij

Arla moet een reclamecampagne stopzetten waarin het zuivelproducten zonder rbST-hormonen promoot. Dat oordeelt een Amerikaanse rechter na een aanklacht van een concurrent en een producent van het middel.

Italianen eten steeds vaker 'Nederlands'

Algemeen

De export van Nederlandse landbouwproducten naar Italië is vorig jaar sterk gegroeid. In 2016 ging er 12 procent meer groente, fruit, vlees en zuivel naar het land.

Miljoeneninjectie voor insectenkweker Protix

Algemeen

De Brabantse insectenkweker Protix heeft een kapitaalinjectie van 45 miljoen euro gekregen. Het bedrijf kan hiermee zijn groeiambitie financieren.

Boodschappen doen goedkoop in Nederland

Algemeen

Het is voor consumenten goedkoop boodschappen doen in Nederland. Levensmiddelen zijn hier een stuk minder duur dan in veel andere Europese landen.

'Geen concrete aanwijzing voor mestfraude in het zuiden'

Algemeen

Een BOR-onderzoek heeft geen concrete aanwijzingen opgeleverd dat mestfraude oorzaak is van de hoge stikstof- en fosfaatconcentraties in het zuidelijk zandgebied.

Ammoniaklobby krijgt steuntje in de rug

Veehouderij

De lobby tegen de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid ziet zich gesterkt door een publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Hiermee krijgt het lopende debat over dit onderwerp een nieuwe impuls.

China en Europa pakken samen voedselfraude aan

Algemeen

De Europese Unie en China steken samen 10 miljoen euro in de aanpak van voedselfraude. Wageningen University & Research leidt binnen het project het deelproject voedselauthenticiteit.

Kamermeerderheid wil omschakelsubsidie voor boer

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat boeren die willen omschakelen naar meer dier- en natuurvriendelijke vormen van landbouw daarbij financiële steun krijgen uit de GLB-gelden.

Boternotering maakt weer flinke sprong

Veehouderij

De notering van verse boter is deze week maar liefst 15 euro gestegen. Voor 100 kilo moet nu maar liefst 560 euro worden neergeteld. Dat blijkt uit Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen voor week 24 van ZuivelNL.

Sojamelk mag geen melk meer heten

Algemeen

Producten op basis van soja mogen niet langer onder namen als melk en kaas op de markt worden gebracht. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Meer tijd voor uitfaseren Vinkje

Algemeen

Leveranciers en fabrikanten krijgen langer de tijd om afscheid te nemen van het Vinkje, het logo voor gezondere varianten van levensmiddelen. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede...

NVWA verdenkt dierenarts van vaccinatiefraude

Veehouderij

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft dinsdag een dierenarts uit de provincie Groningen gearresteerd. De man wordt verdacht van fraude met de bij pluimvee verplichte NCD-vaccinatie.

Zuivelsector onderschrijft Dairy Declaration

Veehouderij

Vertegenwoordigers van LTO Nederland, NZO, het ministerie van Economische Zaken en Wageningen University & Research hebben maandag tijdens een bijeenkomst in Den Haag de Dairy Declaration van Rotterdam onderschreven.

Nieuwe pro-Brexit-minister verdedigt belangen Britse boeren

Algemeen

De nieuwe Britse Landbouwminister Michael Gove belooft de belangen van de boeren in het centrum van het overheidsbeleid te plaatsen.

Landbouwsector vreest chaos rond Brexit

Algemeen

De uitslag van de Britse verkiezingen heeft premier Theresa May niet het stevige mandaat opgeleverd voor de Brexit-onderhandelingen, waarop zij vooraf rekende. De Nederlandse landbouwsector vreest de onduidelijkheid die daaruit voort vloeit.

Beter Leven groter dan biologisch in supermarkt

Algemeen

Supermarkten zagen vorig jaar de omzet in producten met het Beter Leven Keurmerk met 53 procent groeien tot 906,8 miljoen euro. Daarmee is het keurmerk biologisch voorbijgestreefd.

Fraude bij Chinese partner RFC

Veehouderij

Huishan Dairy Holdings verkeert in zwaar weer. Het zuivelbedrijf mist een bedrag van omgerekend 318 miljoen euro. Het is in korte tijd de derde keer dat er bij de Chinese partner van FrieslandCampina fraude aan het licht komt.

Kaaswinkel onttrekt zich aan malaise speciaalzaak

Algemeen

Het aantal kaaswinkels in Nederland groeide de afgelopen tien jaar van 475 naar 605 in 2017. De groei doet zich vooral de laatste jaren voor. Groentezaken en slagers hebben het nog altijd moeilijk.

Slootwater breekt fosfaat beter af dan gedacht

Algemeen

Het water in sloten en afwateringskanalen blijkt fosfaat veel beter af te breken dan voorheen gedacht. Dat concludeert Bas van der Grift van onderzoeksinstituut Deltares.

'Het is tijd dat we zelf trendsetter worden'

Veehouderij

De afzetkansen voor duurzaam geproduceerde zuivel groeien, zegt Klaas de Lange, oprichter van Weerribben Zuivel. Hij ziet een omslag waarbij een betere productie de voorkeur krijgt boven meer productie.

Japan opent grenzen voor eendagskuikens en broedeieren

Veehouderij

Voor Nederlandse eendagskuikens en broedeieren is een potentieel grote markt aangeboord. Na jaren van onderhandeling tussen het ministerie van Economische Zaken, brancheorganisatie COBK en de NVWA is een akkoord gesloten met Japan.

Consument doet vaker online boodschappen

Algemeen

Het online boodschappen doen neemt in Nederland gestaag toe. Ook geven consumenten meer uit in de websupermarkten.

Schultz haalt trekkerkenteken weer van stal

Algemeen

Minister Melanie Schultz van Haegen van I&M heeft opnieuw een voorstel ingediend voor de invoering van een trekkerkenteken. Volgens de bewindsvrouw is er geen andere mogelijkheid om te voldoen aan de Europese APK-plicht voor trekkers.

Notering verse boter naar record

Veehouderij

De aanhoudende vraag naar botervet brengt de notering voor verse boter naar een nieuw record van 537 euro per 100 kilo.

RTL4 brengt met Foodmakers agrosector in beeld

Algemeen

Op RTL4 gaat aanstaande zondag Foodmakers van start. In het tv-programma worden de verschillende facetten van de land- en tuinbouw belicht.

Lichte daling Europees landbouwbudget

Algemeen

De Europese Commissie reserveert een budget van 41,7 miljard euro voor de GLB-betalingen in 2018. Dit betekent een daling van 247 miljoen euro ten opzichte van dit jaar.

Eerste stap naar toestaan kunstmestvervanger gezet

Algemeen

Het voorstel van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om het overschot aan dierlijke mest in Nederland te gebruiken als grondstof voor kunstmestvervangers is door zowel de landbouw- als de milieucommissie in het Europees Parlement bekrachtigd.

Nederlander drinkt steeds minder melk

Veehouderij

De consumptie van melk en zuiveldranken in Nederland neemt snel af. Oorzaken zijn het veranderende consumptiepatroon en het groeiende aantal melkweigeraars.

Kamp wil duurzame initiatieven impuls geven

Algemeen

Minister Henk Kamp (EZ) wil obstakels wegnemen die duurzame coalities van bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers in de weg staan.

Van Dam moet communicatie fosfaatreductie verbeteren

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) moet de communicatie over de gevolgen van het fosfaatreductieplan verbeteren. Een motie daartoe van SP en VVD is dinsdag met algemene instemming van de Tweede Kamer aangenomen.

Moties geitenrechten en inseminatiestop verworpen

Veehouderij

De motie van GroenLinks en SP voor invoering van dierrechten in de geitenhouderij is door de Tweede Kamer verworpen. Ook een voorstel van de Partij voor de Dieren om een inseminatiestop in te voeren in de melkveehouderij redde het niet.

Jumbo opent eerste Foodmarkt City

Algemeen

Jumbo Supermarkten opent dinsdag in het centrum van Groningen de eerste vestiging van het nieuwe stadswinkelconcept Foodmarkt City.

Nederlanders verspillen steeds minder voedsel

Algemeen

De voedselverspilling in Nederland is in vijf jaar tijd gedaald met 7 kilo per persoon gedaald. In 2010 verspilde consumenten 48 kilo per persoon vorig jaar was dat 41 kilo.

Internationale prijs voor Rotterdamse Markthal

Algemeen

De Markthal in Rotterdam is uitgeroepen tot beste winkelcentrum ter wereld. Eigenaar Provast nam de ICSC VIVA Best of the Best Award op een winkelvastgoedconferentie in Las Vegas.

Wormen werken in hotel voor bodem en milieu

Algemeen

Boeren werken te netjes. Ze zouden vaker wat stro en plantenresten op het land moeten achterlaten, want dat stimuleert het bodemleven. In Wageningen staat sinds kort een wormenhotel waar dat wordt onderzocht. 'Wormen kunnen chemische gebonden...

Afspraken over cameratoezicht slachthuizen

Algemeen

In alle Nederlandse slachthuizen komt cameratoezicht. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft daarvoor afspraken gemaakt met brancheorganisaties de COV, VSV en Nepluvi.

Reductiepercentage Grootvee Eenheid valt lager uit

Veehouderij

Het reductiepercentage voor de derde en vierde periode van de Grootvee Eenheid (GVE) regeling valt zeer waarschijnlijk lager uit dan de voorgenomen maximale 20 procent en 40 procent.

'Voor minder zekerheid wordt meeste betaald'

Algemeen

De opmars van de geliberaliseerde pacht heeft geleid tot torenhoge prijzen en minder aandacht voor de vitaliteit van de bodem. Binnenkort gaan pachters en verpachters weer om de tafel om hiervoor oplossingen te vinden.

GL en SP willen geitenhouderij begrenzen

Algemeen

GroenLinks en SP willen de geitenhouderij in Nederland begrenzen met dierrechten. De partijen diende donderdag tijdens het debat over de fosfaatreductieregeling in de melkveehouderij een motie in van die strekking.

Van Dam verdedigt fosfaatrechten in Eerste Kamer

Veehouderij

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag over de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het fosfaatrechtenstelsel. De voorstellen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) liepen geen grote averij op.

Arla opent nieuw innovatiecentrum

Veehouderij

Zuivelproducent Arla heeft dinsdag in het Deense Aarhus een fonkelnieuw innovatiecentrum geopend. Het zuivellaboratorium moet de groeiambitie van het concern ondersteunen.

Landbouw ontbeert een 'Tesla'

Algemeen

Een baanbrekende innovatie als Tesla, Facebook of Airbnb kent de landbouw nog niet. Een reden is dat durfinvesteerders moeite hebben met de mores van de sector.

Tweede Kamer buigt zich over fosfaatreductieplan

Algemeen

De Tweede Kamer debatteert aanstaande donderdag over het fosfaatreductieplan. Aan bod komt onder meer de Monitor Fosfaatreductiepakket die het CBS onlangs publiceerde.

Biologische sector maakt groeispurt in 2016

Biologische landbouw

De biologische sector maakte in 2016 een groeispurt door. De sector groeit zowel in omvang als in omzet en complexiteit, meldt Skal Biocontrole in haar jaarverslag.

Bestuurder LTO Salland treedt af na kort geding

Algemeen

Melkveehouder Jawin Klein Hegeman uit Bathmen is afgetreden als bestuurder van LTO Noord Salland.

Dijksma wil veehouderij nog niet beperken

Algemeen

Het is te vroeg om de veehouderij nu al beperkingen op te leggen om de uitstoot van methaan terug te dringen. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) zal de sector op termijn wel haar steentje moeten bijdragen om de emissie van...

Gewonden bij Brabantse mestongevallen

Algemeen

Bij mestongelukken zijn in korte tijd drie gewonden gevallen. De incidenten vonden afzonderlijk van elkaar plaats bij het overpompen en mengen van mest, meldt Omroep Brabant.

Drie keer zoveel huishoudens kopen fairtrade

Algemeen

Het aantal Fairtrade kopende huishoudens is in de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd, van 24 procent in 2007 naar 69 procent in 2016.

Ministerie moet reductieregeling repareren

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) moet opnieuw met een aanpassing van de fosfaatreductieregeling komen. Hij zal daarbij een uitzondering moeten maken voor de boeren die deze week bij de rechter hun gelijk haalden.

Gesteggel over GLB-begroting

Algemeen

De landbouw mag niet het slachtoffer worden van het vertrek van de Britten uit de EU. Deze eis legt boerenorganisatie Copa-Cogeca neer aan de vooravond van het overleg van de Europese Commissie over de Europese meerjarenbegroting.

Al tienduizend Kringloopwijzers ingediend

Veehouderij

In de Centrale Database Kringloopwijzer is de afgelopen week de tienduizendste Kringloopwijzer aangeleverd. In totaal hebben zich nu bijna 16.500 melkveehouders aangemeld.

Nederlandse boeren zaaien 400 hectare soja

Akker- & Tuinbouw

Voor het nieuwe teeltseizoen hebben Nederlandse boeren zo'n 400 hectare soja ingezaaid. Dit betekent een vervijfvoudiging ten opzichte van het soja-areaal in 2016.

Tweede en laatste ronde stoppersregeling van start

Veehouderij

De tweede ronde in de stoppersregeling voor melkveehouders wordt opengesteld. Inschrijven kan van 8 tot en met 14 mei 2017. De premie per melkkoe is voor deze tranche vastgesteld op 730 euro.

Kamervragen over RVO-klachten melkveehouders

Veehouderij

De vele klachten van melkveehouders over de incorrecte registraties en lange wachttijden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben deze week tot Kamervragen geleid.

Tweede Kamer toont nieuwe wispelturigheid

Algemeen

In de nieuwe samenstelling kan de Tweede Kamer bij landbouwonderwerpen met verrassende meerderheden komen. De eerste stemmingen over landbouwmoties laten zien dat er van een landbouwgezind blok geen sprake meer is.

Regionaal geteeld krachtvoer nog niche

Veehouderij

Op kleine schaal worden in Nederland al koeien gemolken die 100 procent regionaal geteeld voer vreten. De melk die deze boeren produceren, is voorbehouden aan een nichemarkt. Voor de reguliere melkveehouderij blijft de import van eiwitrijk veevoer...

Knelgevallencommissie moet haast maken

Veehouderij

De knelgevallencommissie voor het fosfaatrechtenstelsel moet uiterlijk 1 juni aan de Tweede Kamer rapporteren over het aantal melkveehouders dat bezwaar maakt tegen het fosfaatreductieplan.

Brexit inzet vervroegde Britse verkiezingen

Algemeen

De Britse premier Theresa May heeft vervroegde parlementsverkiezingen afgekondigd. Tijdens hun stembusgang kunnen de Britten zich opnieuw uitspreken over de Brexit.

Campagne promoot duurzaam melkpak

Algemeen

Zuivelfabrikanten en supermarkten starten volgende week een promotiecampagne voor het duurzame zuivelpak.

Uitzondering zeldzaam runderras bij fosfaatreductie

Veehouderij

Voor zeldzame runderrassen als Lakenvelders en Blaarkoppen is een uitzondering gemaakt in de GVE-reductieplan. Niet-melkleverende bedrijven hoeven de dieren niet af te voeren.

'Zuivelsector op één lijn met Heineken en KLM'

Algemeen

De melkveehouderij ligt bij vraagstukken als fosfaat, klimaat en weidegang vaak onder vuur. Rapport De kracht van zuivel moet politiek en maatschappij bewust maken van de oplossingen die de sector ook in huis heeft.

Versoepeling maatregelen vogelgriep

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep versoepeld.

Ledenaantal FrieslandCampina zal fors krimpen

Veehouderij

FrieslandCampina telt in 2020 nog zo'n 10.000 aangesloten melkveehouders. Die verwachting spreekt ceo Roelof Joosten uit in een interview met Het Financieele Dagblad.

Kort geding vleesveehouders van de baan

Veehouderij

Het kort geding dat vleesveehouders hebben aangespannen tegen het fosfaatreductieplan gaat niet door. Aanleiding is de brief van staatssecretaris Martijn Van Dam waarin hij de vleesveehouderij vrijstelt van deze maatregel.

Consument stelt zuivelsector voor uitdaging

Veehouderij

Verduurzaming van de melkveehouderij is noodzakelijk om de wereldwijde acceptatie in stand te houden. Daarnaast stelt de moderne consument andere eisen aan producten. De zuivelsector moet daarin mee als ze de marktkansen wil benutten.

Kamer stemt in met cameratoezicht slachthuizen

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat in alle slachthuizen cameratoezicht wordt ingevoerd. Bedrijven zouden daartoe desnoods verplicht moeten worden. Een meerderheid van de partijen steunde dinsdag een PvdD-motie met deze strekking.

ABN Amro ziet gemengde signalen voor agrisector

Algemeen

Ondernemers in de landbouw zijn positief gestemd over de groei van hun inkomen in 2017. Toch hangt de sector een aantal uitdagingen boven het hoofd, schrijft ABN Amro in een prognose.

Zuivel moet op zoek naar eigen Brad Pitt

Veehouderij

De zuivelsector heeft een populaire bekendheid nodig die voordelen van zuivel onder de aandacht brengt. Die kan tegengas bieden aan vloggende veganisten als de acteur Brad Pitt en Gwyneth Paltrow die met hun vlogs miljoenen mensen bereiken en een...

Boeren moeten bulkimago afschudden

Algemeen

Nederlandse boeren hebben vorig jaar flink afgelost op hun financieringen bij de Rabobank. Het gezamenlijke spaarvolume nam ook nog eens toe. Ondanks de tevredenheid hierover maakt de bank zich zorgen, want investeringen in groeikansen blijven uit.

Goed draaiend Vion stelt financiering veilig

Veehouderij

Vion heeft met vier banken een herfinancieringsdeal gesloten. Hierdoor blijft het bedrijf volledig in handen van NCB Ontwikkeling, een dochterbedrijf van ZLTO.

Twee arrestaties voor mestfraude

Veehouderij

De politie in Friesland heeft maandag twee personen aangehouden op verdenking van fraude met meststoffen. De arrestaties volgen op een al langer lopende onderzoek die het milieuteam van de politie in Noord-Nederland samen met de NVWA uitvoert.

Geen ruimere knelgevallenregeling in 2017

Veehouderij

Er komt geen ruimere knelgevallenregeling voor melkveehouders die door de GVE-reductieregeling in de problemen komen. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zegt dat de knelgevallencommissie zich uitsluitend zal richten op het fosfaatrechtenstelsel...

D66 wil Kamerdebat over invulling landbouwbeleid

Algemeen

D66 wil dit najaar in de Tweede Kamer een fundamenteel debat voeren over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De partij wil dat het nieuwe GLB kan worden ingezet om nationale doelen te behalen.

Crowdbutching telt na drie jaar 30.000 klanten

Veehouderij

Wat begon als een experiment is na drie jaar uitgegroeid tot een solide en groeiend afzetkanaal voor vlees-van-de-boer. Vorig jaar verkocht Crowdbutching online het vlees van 450 runderen, 150 varkens en 26 duizend kippen.

Hogan houdt vrije-uitloopregeling tegen het licht

Veehouderij

EU-commissaris voor Landbouw Phil Hogan overweegt de twaalf-wekenregeling voor vrije- uitloopeieren te wijzigen vanwege de aanhoudende vogelgriep.

Britse agri- en foodsector pleit voor behoud vrijhandel

Algemeen

Ook na de Brexit moet het Verenigd Koninkrijk in de vrijhandelszone met de Europese Unie (EU) blijven. Dat moet de insteek zijn van de onderhandelingen over het vertrek uit de EU.

EU wil kartelwaakhonden meer macht geven

Algemeen

Mededingingsautoriteiten zoals de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten meer instrumenten krijgen om de eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bewaken.

Varkenhouders geschokt door dierenmishandeling slachthuis

Veehouderij

Nederlandse varkenshouders zijn geschokt en reageren met walging op de beelden van ernstige dierenmishandeling in een Vlaams slachthuis.

Melkveehouder beëdigd in Tweede Kamer

Veehouderij

Maurits von Martels (CDA) is donderdag beëdigd als lid van de Tweede Kamer. De melkveehouder uit Dalfsen kwam dankzij 21.510 voorkeurstemmen in het parlement.

Braziliaans vleesschandaal biedt kans voor Nederland

Veehouderij

Het vleesschandaal in Brazilië heeft het imago van vlees weer een gevoelige tik gegeven. De EU sloot direct de grenzen voor producten van de bij de affaire betrokken bedrijven.

Versterking voor boerengeluid in Kamer

Algemeen

Het verraste hem zelf ook. Op basis van voorkeurstemmen zit melkveehouder Maurits von Martels uit Dalfsen sinds donderdag in de Tweede Kamer. Hij gaat daar samen met CDA-collega Jaco Geurts het boerengeluid vertegenwoordigen.

Oudere stoppers hebben recht op uitkering

Veehouderij

UPDATE - Melkveehouders van 55 jaar en ouder die met hun bedrijf stoppen, komen mogelijk in aanmerking voor een reeds bestaande uitkering op basis van de Wet IOAZ voor beëindigende ondernemers in de land- en tuinbouw.

Vrachtvervoer landbouw en food groeit

Algemeen

Vrachtwagens hebben vorig jaar in ons land 5 procent meer landbouwproducten en levensmiddelen vervoerd dan in 2015. Het wegvervoer vanuit en naar het buitenland had in 2016 te kampen met een lichte daling van 1 procent.

Meerwaarde biedt zuivel ontsnapping uit bulkmarkt

Veehouderij

Ontsnappen aan de bulkhandel, de wereldmarktprijs, de massaproductie. Boeren en consumenten hebben dezelfde redenen om te kiezen voor melk met meerwaarde. Supermarkten zijn vaker bereid het zuivelschap ervoor open te zetten.

Europa en China weren Braziliaans vlees na fraude

Algemeen

De EU en China weren voorlopig Braziliaans vlees. Reden is de fraude met bedorven vlees bij een aantal vleesverwerkers in het land. Ondertussen is de Braziliaanse regering gestart met een pr-offensief dat de economische schade moet beperken.

Onderzoek naar invoering verplichte weidegang

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) laat onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een wettelijk verplichte weidegang. Ook wil hij in kaart brengen hoe vrijwillige weidegang verder gestimuleerd kan worden.

Van Dam herstelt hiaat in Meststoffenwet

Algemeen

De Meststoffenwet wordt aangepast ten gunste van grondgebonden melkveehouders die tijdelijk over minder grond konden beschikken. Daarmee repareert staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een omissie in de wet.

Nieuwe Kamer kan boer verrassen

Algemeen

Een kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lijkt een centrumrechtse coalitie met een hart voor de boerenzaak. Wie de coalitievorming buiten beschouwing laat en naar de verschuivingen in Kamerzetels kijkt, moet concluderen dat de voorstanders van...

LTO verwacht snel duidelijkheid knelpunten vleesvee

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) geeft snel duidelijkheid over de oplossingen voor de knelpunten in de fosfaatreductieregeling voor vleesvee.

Van Dam beoordeelt oplossingen vleesvee en opfok

Veehouderij

Het ministerie van EZ beoordeelt momenteel een aantal oplossingen voor de knelpunten in de vleesveehouderij en jongveeopfok, zegt Jos Bolk, voorzitter vakgroep Vleesvee van LTO Nederland.

Van Dam wil geen 'koeienpolitie'

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) is niet van plan een 'koeienpolitie' in het leven te roepen die moet gaan controleren op weidegang. Dat zegt de bewindsman in een interview met de (regio)dagbladen van de Persgroep.

Verenigd Koninkrijk goed voor 10 procent landbouwexport

Algemeen

Het Verenigd Koninkrijk is een relatief belangrijke bestemming voor landbouwproducten van Nederlandse bodem: 10 procent van de landbouwexport ging in 2016 daarheen.

Nederland verliest jaarlijks 7500 hectare landbouwgrond

Algemeen

Tussen 1996 en 2012 is 1 214 vierkante kilometer grond aan de landbouw onttrokken. Dat is een stuk land ter grootte van het gebied dat in de vorige eeuw op de zee is gewonnen: de Wieringermeer, Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder.

Unilever stapt met Wageningen UR in vleesvervanger

Algemeen

Een brede groep Nederlandse ketenpartijen gaat samen met Wageningen UR de ontwikkeling van vleesvervangers aanzwengelen. Dat is de ambitie van de vierjarige samenwerking Plant Meat Matters.

Dierenbeschermers luiden noodklok veetransport

Algemeen

Vijf internationale dierenbeschermingsorganisaties hebben maandag in Brussel een undercover onderzoek naar veetransporten gepresenteerd. Ze eisen een betere bescherming van Europese dieren en een maximale transportduur van 8 uur.

Kandidaat Kamerlid wil dat boer zelf voortouw neemt

Veehouderij

Als Statenlid in Noord-Brabant kent hij de discussie over de intensieve veehouderij maar al te goed. Martijn de Kort, PvdA-kandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, ziet graag een landbouw die in balans is met de omgeving.

Taskforce bereidt Arla voor op Brexit

Algemeen

Arla heeft een taskforce samengesteld die het management van het bedrijf moet adviseren over de gevolgen van de Brexit. Dat meldt het zuivelconcern in haar jaarverslag.

Partijen verdeeld over visie, maar eensgezind over inkomen boer

Algemeen

De motie die weidegang wettelijk moet borgen heeft de verhoudingen tussen de landbouwwoordvoerders van de verschillen politieke partijen op scherp gezet. Eensgezindheid is er over versterking van het boereninkomen. Over hoe daar te komen liggen de...

Veel steun partijen voor landbouwminister

Algemeen

Veel partijen steunen de herinvoering van een minister van Landbouw. Wel is er verschil van inzicht over de invulling van zijn of haar portefeuille.

Geluk nieuwe directeur federatie voedselindustrie

Algemeen

Marian Geluk wordt per 1 mei de nieuwe directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI). Zij volgt hiermee Philip den Ouden op die de FNLI na 13 jaar verlaat.

FrieslandCampina zet vruchtensappen in etalage

Veehouderij

FrieslandCampina onderzoekt de verkoop van dochterbedrijf Riedel. De marktleider op het gebied van vruchtensappen en vruchtendranken in Nederland maakt onder meer de merken Appelsientje, CoolBest, DubbelFrisss, Taksi en Extran.

Zes op zeven boerenbedrijven verdwenen

Algemeen

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de overgebleven boerderijen zijn flink groter geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Grondgebonden boeren ontzien in GVE-regeling

Veehouderij

Grondgebonden melkveehouders moeten ook in de uitvoering van het fosfaatreductieplan worden ontzien. Dat is de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Nederland versterkt landbouwraden wereldwijd

Algemeen

Het wereldwijde netwerk van Nederlandse landbouwraden wordt versterkt. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken.

Virtuele jubileumtour Kom in de Kas

Akker- & Tuinbouw

Ter gelegenheid van de veertigste editie van het glastuinbouwevenement Kom in de Kas heeft de organisatie een virtuele rondleiding online gezet.

Europarlementariër Huitema tweet vanuit Brussel

Algemeen

VVD-Europarlementariër en melkveehouder Jan Huitema uit het Friese Makkinga neemt het stokje over bij @Boerburgertweet. Vanaf maandag 27 februari neemt Huitema de volgers van @Boerburgertweet een week lang mee in zijn leven als boer én politicus.

Oproep: Unilever blijf duurzaam

Algemeen

UPDATE - Twee grote Nederlandse pensioenfondsen roepen Unilever op om vast te houden aan zijn duurzame strategie. Het voedingsconcern kondigde afgelopen week een koerswijziging aan om vijandelijke overnames van het lijf te houden.

NAJK en NVV starten verkiezingscampagnes

Algemeen

Varkenshoudersvakbond NVV en jonge boerenorganisatie NAJK starten beide een campagne om boeren en boerengezinde burgers van stemadvies te voorzien.

'Afwijzing vleesveemotie grote tegenvaller'

Veehouderij

De Tweede Kamer wenst geen uitzondering te maken voor vleesveehouders die door het fosfaatreductieplan onevenredig hard getroffen worden. Wel komt er een werkgroep die de problemen in deze sector in kaart gaat brengen.

Knelgevallencommissie moet eerder aan de slag

Veehouderij

Tegen de zin van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken is de Tweede Kamer donderdag akkoord gegaan met de vervroegde inwerkingtreding van de knelgevallencommissie.

Holland Jersey, melk van een andere koe

Multifunctionele landbouw

Nederland is met Holland Jersey Food Company een nieuwe zuivelproducent rijker. Het bedrijf lanceert bij Albert Heijn een lijn zuivelproducten gemaakt van melk van jersey-koeien.

Kamer wil hoger budget voor eerste stoppers

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat er meer geld ter beschikking komt zodat alle melkveehouders die zich hebben aangemeld voor de eerste tranche van de stoppersregeling daar gebruik van kunnen maken.

Boter veert op, melkpoeders blijven dalen

Veehouderij

De notering voor verse boter heeft de weg omhoog weer gevonden. De prijzen voor melkpoeders blijven echter onder druk staan.

Winstgroei Arla ondanks lage melkprijs

Veehouderij

Update - Ondanks de lage melkprijs in de eerste helft van 2016 heeft Arla vorig jaar een stevige winstgroei geboekt van 20,7 procent. Dat heeft het zuivelconcern woensdag bekendgemaakt.

'Optimale afstemming nodig bij afvoeren melkkoeien'

Veehouderij

Voor het uit de productie halen van melkkoeien is een optimale samenwerking nodig tussen alle betrokken melkveehouders, runderslachterijen en overheidsdiensten.

Record melkaanvoer met minder koeien

Veehouderij

Nederlandse melkveehouders voerden vorig jaar een recordhoeveelheid melk aan bij zuivelfabrieken. Dat deden ze met 806.000 koeien minder dan de vorige piek.

Reductie melkveestapel start 1 maart

Veehouderij

De grootvee-eenheid (GVE) reductieregeling is vrijdag officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling maakt deel uit van het fosfaatreductieplan en treedt op 1 maart in werking.

NVWA blijft kritisch op pluimveeslachterijen

Veehouderij

Bij de slacht van pluimvee gaat nog te veel mis bij het uitladen en kantelen van kratten en het bedwelmen van de dieren. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vijf vragen over de stoppersregeling

Veehouderij

De stoppersregeling voor melkveehouders gaat vanaf maandag voor maximaal 2 weken open.

Stoppersregeling start maandag

Veehouderij

De stoppersregeling voor melkveehouders gaat maandag van start. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft de subsidie vastgesteld op 1.200 euro voor een melkkoe, 276 euro voor een kalf en 636 euro voor een pink.

Links pleit voor inkrimpen veestapel

Algemeen

PvdA, SP, D66 en GroenLinks willen de Nederlandse veestapel verkleinen. De mate waarin de partijen dit voor zich zien verschilt wel onderling.

Multinationals sluiten pact tegen negativisme

Algemeen

FrieslandCampina en Unilever maken onderdeel uit van een pact dat een positiever beeld van de Nederlandse economie wil promoten. Samen met Philips, Ahold en Shell ageren de levensmiddelenproducenten tegen populisme en negativisme.

Aantal bedrijven met meer dan tweehonderd runderen stijgt

Veehouderij

Het aantal boerenbedrijven met meer dan tweehonderd runderen groeit. Daartegenover staat een daling van het aantal kleinere veestapels. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nationale Proeftuin voor precisielandbouw

Algemeen

Er komt een Nationale Proeftuin Precisielandbouw waar de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor precisielandbouw in de praktijk kunnen worden getest en doorontwikkeld.

Stevige discipline vereist voor behoud van derogatie

Veehouderij

De melkveehouderij zal scherp aan de wind moeten zeilen om de derogatie voor 2017 definitief binnen te halen. Het akkoord dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vorige week sloot met Eurocommissaris Karmenu Vella (Milieu) zadelt de sector op met...

Jersey-melk in schappen Albert Heijn

Veehouderij

Bij 350 Albert Heijn-winkels staat sinds vorige week melk van Holland Jersey in het koelvak. De melk is afkomstig van een melkveehouder uit Nijkerk.

Nieuw-Zeeland flirt met Brussel

Veehouderij

Nieuw-Zeeland staat te trappelen om de banden met Europa aan te halen. Door de Brexit dreigen de Kiwi's hun voorkeurspositie voor het leveren van lamsvlees en boter aan de EU te verliezen.

Beter Leven keurmerk nu ook op diervoeding

Veehouderij

Supermarktketen PLUS gaat als eerste honden- en kattenvoeding in blik verkopen met 1-ster Beter Leven keurmerk.

'Landbouwsector zit nog te veel in Henry Ford-model'

Algemeen

Boeren kruipen te snel in de slachtofferrol. Als Albert Heijn van gewasbeschermingsmiddelen af wil, is dat geen bedreiging maar een 'godsgeschenk', zegt ketenmanager Maurits Steverink van MeatNL. Voor de continuïteit van de agrarische sector is het...

Uitloopkip heeft meer smaak

Veehouderij

Vleeskuikens die overdag kunnen scharrelen onder struiken zijn lekkerder dan kippen die op stal zitten. Dat concludeert een team van Vlaamse en Wageningse onderzoekers.

Fosfaatreductieplan op punten gewijzigd

Veehouderij

Het fosfaatreductieplan is op punten gewijzigd. De melkgeldregeling is geschrapt, omdat staatssecretaris Martijn van Dam de maatregelen vastlegt in een ministeriële regeling

Brandbrief naar Van Dam over vleesveehouderij

Veehouderij

LTO Nederland, de provinciale landschappen en de Federatie van Vleesveestamboeken roepen staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in een brandbrief op om een maximale inspanning te plegen om oplossingen te vinden voor de vleesveehouderij

Meer melkveehouders in problemen

Veehouderij

Voor een groep melkveehouders zijn zorgelijke tijden aangebroken nu de gevolgen van het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten duidelijk worden.

Albert Heijn start online televisiekanaal

Algemeen

Albert Heijn start woensdag met het eigen online tv-kanaal Appie Today. De supermarktketen zelf noemt het een interactieve zender gemaakt door, met en voor klanten en medewerkers.

Commissie velt oordeelt over fosfaatknelgevallen

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) roept een commissie in het leven die moet gaan adviseren over de invulling van een knelgevallenregeling voor de fosfaatrechten.

Arla legt focus op retailproducten

Veehouderij

Het zuivelconcern Arla gaat dit jaar een slordige 335 miljoen euro investeren in zijn fabrieken. Het concern wil in de komende jaren meer melk gaan verwerken tot retailproducten en minder voor de bulkmarkt.

Productiewaarde landbouw vertienvoudigd

Algemeen

De productiewaarde van de Nederlandse landbouw is in 65 jaar meer dan vertienvoudigd. Tussen 1950 en 2015 hebben intensivering en schaalvergroting bijgedragen aan de sterke productie- en productiviteitsgroei in de landbouw.

FrieslandCampina verhoogt melkprijs met 50 cent

Veehouderij

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk voor februari 2017 bedraagt 35,00 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs stijgt daarmee met 0,50 euro ten opzichte van de garantieprijs van januari (34,50 euro).

Van Dam wil focus op agriproductie niet verliezen

Algemeen

Met de export van agrarische kennis, technologie en innovaties wil staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) de Nederlandse positie in agri en food verder versterken. Boerenbestuurders steunen Van Dam in zijn ambitie, maar onderstrepen wel de noodzaak...

LTO wil betere boerenmarge voedselketen

Algemeen

LTO Nederland-voorzitter Marc Calon wil voor boeren een betere verdeling van de marges in de voedselketen. Grote en sturende ondernemingen hebben een te dominante rol.

Groei zuivellaboratorium Qlip door ambitie zuivelsector

Veehouderij

Door de groei van de Nederlandse zuivelsector moest ook het zuivellaboratorium Qlip in Zutphen uitbreiden. Met nieuwe technieken kunnen ze er melk steeds beter 'lezen'. In de toekomst meten sensoren de kwaliteit al op de boerderij.

Boer heeft oplossing voor broeikasgasuitstoot in huis

Algemeen

De veehouderij werkt hard aan oplossingen om de ecologische voetafdruk van de sector te verminderen. Daarnaast biedt de land- en tuinbouw een geweldig potentieel om broeikasgassen aan de grond te binden.

Harde kritiek op fundament ammoniakbeleid

Veehouderij

Nieuw onderzoek uit forse kritiek op de rekenmethodiek achter het ammoniakbeleid. Onderzoekers analyseerden de beschikbare meetgegevens en zeggen te schrikken van de harde conclusies die de wetgever hieruit trekt.

Agro-export stijgt naar 94 miljard euro

Algemeen

De Nederlandse agri- en foodsector is in 2016 met 4,4 miljard euro gestegen naar 94 miljard euro. De import van agrarische producten steeg in 2016 met 1,6 procent naar 57,1 miljard euro.

Britse premier wil na brexit handelsdeal met Europa

Algemeen

Het Verenigd Koninkrijk gaat zich volledig terugtrekken uit de Europese Unie. Wel wil de Britse premier Theresa May onderhandelen over een nieuwe handelsovereenkomst met de EU.

'Beter schakelen op kleinere volumes'

Veehouderij

Snoepfabrikant Holland Foodz uit Oosterhout neemt het zuivelbedrijf Vechtenaer over van het Deense Thise Zuivel. Het bedrijf ziet bij supermarkten groeikansen voor biologische zuivel.

'Wakkere boer verbindt en regisseert'

Algemeen

De landbouw moet actiever inspelen op het maatschappelijke debat. Als de sector ter discussie staat, gaan nu nog te vaak de hakken in het zand.

Bio-beurs in teken van Groen bloeit

Biologische landbouw

Projectleider Paulien Veerman van Bionext is organisator van de Bio-beurs die komende week plaatsvindt in de Zwolse IJsselhallen. Voor deze derde editie is gekozen voor het thema 'Groen bloeit'.

Crisis melkveehouderij drukt op winst CRV

Veehouderij

De slechte marktomstandigheden vorig jaar in de melkveehouderij drukken zwaar op de resultaten van CRV. De fokkerijorganisatie zag de winst met 38 procent dalen.

Positieve stemming in zuivel houdt aan

Veehouderij

Op de internationale zuivelmarkt hangt al enige tijd een positieve stemming. Door de wereldwijde daling van de melkaanvoer houdt dit nog wel even aan. Door het fosfaatreductieplan gaan ook de Nederlandse melkveehouders daaraan hun steentje bijdragen.

Genoeg ruimte voor prijsverhogingen supermarkt

Algemeen

Supermarkten hebben genoeg ruimte om de prijzen van melk en andere voedingsproducten te verhogen. Dat blijkt uit een factcheck van Foodmagazine.

Derogatie vrijwel zeker veilig

Veehouderij

Het is vrijwel zeker dat de derogatie voor 2017 behouden blijft. Dit maakt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij op uit signalen die hij krijgt vanuit Brussel.

Verspreiding invasieve plantensoorten groeit

Algemeen

Uitheemse planten komen in Nederland steeds meer voor. Vooral exotische waterplanten hebben zich in de afgelopen decennia zo sterk verspreid dat ze soms de doorstroming van watergangen belemmeren. Dit meldt het CBS.

Prijzen aardappels, kip en groenten flink hoger

Algemeen

Consumenten moesten vorig jaar flink dieper in de buidel tasten voor aardappels en kip. Ook de prijzen voor groente en fruit lagen fors hoger dan in 2015. Voor zuivel werd minder betaald.

VVD wil ook af van vega-schnitzels

Algemeen

De VVD wil af van vleesbenamingen voor vegetarische producten. De partij volgt hiermee het voorbeeld van de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt.

Kans op terugkerende vogelgriep groeit

Veehouderij

De uitbraak van de vogelgriep verloopt dit jaar heftiger dan in 2014. De pluimveesector moet zich voorbereiden op het feit dat hoogpathogene vogelgriep vaker opduikt in Nederland. Het verplaatsen van bedrijven uit risicogebieden is daarbij het...

Kamer wil varkensboer aan coupeerverbod houden

Veehouderij

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het couperen van varkensstaarten. Nederland moet zich net als veel andere landen houden aan het Europese coupeerverbod dat al 25 jaar geldt.

D66 en SGP willen meer afzet boerenproducten

Algemeen

De Tweede Kamer wil dat boeren meer ruimte krijgen om lokaal geproduceerde producten via supermarkten af te zetten. Een voorstel hiervoor van D66 en SGP werd donderdag aangenomen.

Leden NZO stemmen in met fosfaatreductieplan

Veehouderij

De leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft donderdagavond met zeer grote meerderheid ingestemd met het fosfaatreductieplan van ZuivelNL

'Vleessector moet de weerstand overwinnen'

Veehouderij

Wil de Nederlandse vleessector ook na 2025 nog floreren, dan moeten integriteit en duurzaamheid de hoogste prioriteit krijgen. Het vermarkten van duurzame en diervriendelijke concepten wordt daarbij een grote uitdaging.

Herstel melkprijs zet nog even door

Veehouderij

In het eerste kwartaal nieuwe jaar zal het prijsherstel van basiszuivelproducten verder doorzetten. De vraag in Europa, China en de Verenigde Staten blijft positief. Daarnaast is door de daling van de wereldwijde melkproductie de voorraadvorming...

FrieslandCampina zet melkaanvoer op slot

Veehouderij

FrieslandCampina sorteert met een tijdelijke pas op de plaats voor op de in werking treding van het fosfaatreductieplan. De ledenraad van de zuivelcoöperatie steunt het voorgenomen besluit.

Minder kalkoenen-, eenden- en konijnenhouderijen

Veehouderij

Het aantal landbouwbedrijven in Nederland dat zich bezighoudt met de fok van kalkoenen, eenden en konijnen voor consumptiedoeleinden, daalde tussen 2000 en 2016 van 436 naar 149 bedrijven.

Fosfaatreductieplan: Krimp via melkgeld of vee

Veehouderij

Hoe eerder de krimp van de melkveestapel wordt ingezet hoe beter. Boeren die vroeg in actie en grote stappen zetten worden beloond. Daarnaast biedt het plan van ZuivelNL twee regelingen die moeten zorgen voor een reductie van 4 miljoen kilo fosfaat....

Vleessector komt met klokkenluidersregeling

Veehouderij

Innovatieve kracht, een constante, gegarandeerde kwaliteit, een duurzame productie in combinatie met een sterke exportpositie. Dat zijn volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) de pijlers onder de toekomst van veehouderij en...

Erben Wennemars volgt het boerenleven

Algemeen

Omroep MAX start donderdagavond met de nieuwe tv-serie Het Boerenleven. Presentator Erben Wennemars bezoekt in aflevering 1 een waterbuffelboer.

Bonus voor melkveehouder die sneller krimpt

Veehouderij

Het Fosfaatreductieplan ZuivelNL zet in op een krimp van de melkveestapel met 4 procent onder het niveau van de peildatum van 2 juli 2015. Melkveehouders die meer krimpen ontvangen een bonus.

Consument koopt meer vers, maar minder kaas

Veehouderij

Supermarkten hebben in het afgelopen jaar voor 15,7 miljard euro aan versproducten verkocht. De verkoop van groenten en fruit zit in de lift. Vleeswaren en kaas leveren in.

Fosfaatplafond met 4 miljoen kilo overschreden

Veehouderij

De fosfaatproductie uit dierlijke mest overschrijdt dit jaar opnieuw het fosfaatplafond dat door de EU is vastgesteld. Wel daalde de fosfaatuitstoot in 2016 met 3 miljoen kilo.

Willem en Drees schudt directie op na fusie

Multifunctionele landbouw

Drees Peter van den Bosch gaat vanaf 1 januari 2017 alleen leiding geven aan beebox en Willem en Drees. Walter Halberstadt en Willem Treep zullen terugtreden uit de directie.

Generieke korting fosfaatrechten niet boven 8 procent

Veehouderij

De generieke korting bij invoering van de fosfaatrechten zal ondanks de compensatie van grondgebonden boeren en andere aanpassingen niet hoger uitkomen dan 8 procent.

Tweede Kamer ontziet grondgebonden bedrijven

Veehouderij

UPDATE - De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het fosfaatrechtenstelsel en de wet Grondgebonden Groei. Een amendement van ChristenUnie en D66 dat grondgebonden bedrijven vrijstelt van de generieke korting is eveneens aangenomen.

Ook Royal A-ware wijst fosfaatreductieplan af

Veehouderij

Na DOC Kaas en Henri Willig neemt ook Royal A-ware afstand van het principeakkoord over het Maatregelenpakket Fosfaatreductie dat is afgesloten binnen de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Van Dam ontkent eerdere waarschuwing Europa

Algemeen

UPDATE - Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ontkent dat hij al in juli op de hoogte was van de grote bezwaren van de Europese Commissie tegen het fosfaatrechtenstelsel.

Topdrukte polisadvies door noodweer

Algemeen

Boeren hebben in de afgelopen maanden massaal hun verzekeringspolissen tegen het licht gehouden. Het noodweer in Someren en het natte voorjaar heeft bij velen de ogen geopend. 'De vraag is niet of het nog een keer gebeurt, maar waar het de volgende...

Grondig gaat met alternatief fosfaatplan naar Kamer

Veehouderij

Netwerk Grondig gaat deze week met een alternatieve aanpak voor fosfaatreductie naar de Tweede Kamer. Doel van het plan is om binnen vijf jaar de melkveehouderij grondgebonden te maken.

Landelijke Landbouwnormen voor 25e keer vastgesteld

Algemeen

LTO Nederland heeft samen met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën voor de 25e keer de Landelijke Landbouwnormen 2016 vastgesteld.

Arla verhoogt wederom melkprijs

Veehouderij

Arla verhoogt voor de vierde maand op rij de melkprijs. Voor december stijgt deze met 2 euro naar 32,20 euro per 100 kilo.

'Gezamenlijke inspanning fosfaatplan noodzakelijk'

Veehouderij

Het fosfaatreductieplan stuit op veel kritiek vanuit de melkveehouderij. Volgens vakgroepvoorzitter Kees Romijn van LTO melkveehouderij is een gemeenschappelijk offer noodzakelijk, maar ontziet het akkoord boeren die niet gegroeid zijn.

Boer steunt stopper, maar ziet minder melken niet zitten

Veehouderij

In de melkveehouderij heerst verdeeldheid over het fosfaatreductieplan. Het melkreductieplan heeft weinig draagvlak.

Brexit maakt boodschappen 5 procent duurder

Algemeen

De prijzen in de Britse supermarkten zullen in de komende maanden met 5 procent stijgen als gevolg van de dalende koers van het Britse pond. Die voorspelling doet oud-supermarktbaas Justin King tegenover de BBC.

Supermarkt verkoopt veel meer sterrenkip

Veehouderij

Het aanbod van kip met een dierenwelzijnskeurmerk is in 2016 flink gestegen. Dat blijkt uit een steekproef uitgevoerd door Wakker Dier bij twaalf supermarktketens.

App leidt consument door varkensketens

Veehouderij

Een nieuwe app moet kopers van varkensvlees inzicht geven in de afkomst van het vlees. Staatssecretaris Martijn van Dam van (EZ) gaf dinsdag het startschot voor een pilot met deze app bij Albert Heijn.

Netwerk Grondig toetst zuivelplan aan mededingingregels

Veehouderij

Netwerk Grondig heeft het melkreductieplan voorgelegd aan de aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens het netwerk van grondgebonden boeren druist de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de maatregelen in tegen mededingingsregels.

Nederland moet koploper in duurzaam voedsel worden

Algemeen

Nederland moet over vijf tot tien jaar wereldwijd de onbetwiste koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Dat schrijven staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) en minister Edith Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Commissie Veerman blaast discussie nieuw leven in

Algemeen

De Europese Landbouwraad is verdeeld over de wijze waarop oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen bestreden moeten worden. De Commissie Veerman pleit voor regelgeving die boeren in bescherming neemt. Tegenstanders vrezen de bijkomende...

Natuurorganisaties: 'Fosfaatplan is boterzacht'

Veehouderij

De natuur- en milieuorganisaties noemen het vrijdag gepubliceerde fosfaatreductieplan 'boterzacht'. De aangekondigde maatregelen moeten de melkveehouders weer onder de fosfaatnorm voor derogatie brengen.

Ingrijpend pakket moet derogatie redden

Algemeen

Het pakket maatregelen om de derogatie te behouden moet ervoor zorgen dat de fosfaatemissie van de melkveehouderij met 8,2 miljoen kilo afneemt. Het ministerie van Economische Zaken is bereid een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) af te geven om...

Van Dam: Akkoord over derogatieplan

Veehouderij

De melkveesector en het ministerie van Economische Zaken hebben donderdagavond een principeakoord bereikt over een actieplan voor de melkveehouderij.

Commissie Veerman wil positie boer versterken

Algemeen

Meer aandacht voor inkomensstabilisatie in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de vrijheid om onderling productieafspraken te maken. Met deze voorstellen wil de commissie Veerman de positie van boeren verstevigen.

Melkveehouderijsector houdt maandag derogatietop

Veehouderij

Alle partijen actief in de melkveehouderij komen maandag bijeen om zich te buigen over de verschillende voorstellen die de melkveehouderij weer onder het fosfaatplafond moeten krijgen.

Trump scoort punten met boerenretoriek

Algemeen

Op een frisse eigen visie op de Amerikaanse landbouw kon je presidentskandidaat Donald Trump in zijn verkiezingscampagne niet betrappen. Wel wist hij bij de boerenstand een gevoelige electorale snaar te raken door zijn kritiek op handelsakkoorden en...

Driekwart diervoer afkomstig uit Europa

Veehouderij

De verduurzaming van het Nederlandse veevoeder ligt voor op schema. Driekwart van de grondstoffen voor de Nederlandse diervoederindustrie is afkomstig uit eigen land of Europa. Slechts een kwart komt uit landen buiten Europa.

Verse boter en vol melkpoeder plussen

Veehouderij

Alleen de noteringen van verse boter en vol verstuivingsmelkpoeder kunnen deze week euro's bijschrijven. De overige melkpoeders moeten allemaal inleveren.

TTIP ver weg na verkiezingszege Trump

Algemeen

Met de overwinning van Donalds Trump in de race om het Witte Huis is een akkoord over een handelsverdrag met de Verenigde Staten verder weg dan ooit.

Opstappen Monasch deert kabinet niet

Algemeen

Het verlies van de meerderheid in de Tweede Kamer zal geen invloed hebben op lopende wetsvoorstellen en besluiten.

Hoger rendement door vergisten en kraken

Veehouderij

Het combineren van een mestvergister en kraker levert een hoger rendement op. Dat stelt Harm Wientjes, projectaccountmanager bij DLV Advies.

FloraHolland doet tribunes in de ban

Akker- & Tuinbouw

Royal FloraHolland doet met het instellen van één digitale klok de fysieke tribunes en klokken in de ban. 'Digitaal wordt de standaard', kondigt algemeen directeur Lucas Vos van de veiling aan.

Rijnmond klaagt over ganzenplaag

Regio West

In de regio Rijnmond is sprake van een toenemende overlast van ganzen. Vorig jaar keerde het Faunafonds in Zuid-Holland ruim een half miljoen euro uit voor schade aan gewassen.

Hoogpathogene vogelgriep in Hongarije

Veehouderij

Op een commercieel pluimveebedrijf in Hongarije is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep aangetroffen. Transporteurs die zakendoen met het land, dienen daarom hun vrachtwagens die uit het land komen dubbel te reinigen en ontsmetten.

Kamervragen CU over JOLA-regeling

Algemeen

Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) heeft naar aanleiding van een NAJK-enquête over de regeling voor Jonge Landbouwers (JOLA) vragen gesteld aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Veerman presenteert rapportage aan EU-ministers

Algemeen

Oud-landbouwminister Cees Veerman presenteert binnenkort tijdens de Europese Landbouwraad zijn rapport over de markt voor agrarische producten. De Europese Landbouw- en Visserijraad vindt plaats op 14 en 15 november in Brussel.

WER pleit voor laboratorium voor drones

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) moet zorgen voor meer demonstratie- of experimenteerruimte voor drones. De agrarische sector kan daar de toepassing van deze technologie verder ontwikkelen.

Begripvolle Van Dam geeft geen garanties

Veehouderij

Aanvankelijk ontspannen, even uit balans door een emotionele oproep, maar uiteindelijk als de verteller van een duidelijke boodschap. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) was woensdag niet naar Zwolle gekomen om persoonlijk garant te staan voor een...

Dijksma zegt inventarisatie asbestregelingen toe

Algemeen

Op verzoek van de Tweede Kamer maakt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu een inventarisatie van de bestaande regelingen voor asbestsanering. Ze is tegen één overkoepelende aanpak.

Boer krijgt hagelschade door noodweer niet vergoed

Algemeen

Melkveehouder Theo Sonnemans krijgt de schade veroorzaakt door het noodweer dat zijn woonplaats Someren in juni trof niet vergoed. Dat is de uitkomst van het kort geding tussen hem en verzekeraar Achmea Interpolis.

SGP wil landbouwminster terug in kabinet

Algemeen

De SGP wil dat er in een volgend kabinet weer een landbouwminister komt. Dat staat in Stem voor het leven, het verkiezingsprogramma van de partij.

Voorzichtig herstel in stallenbouw melkvee

Veehouderij

De fosfaatrechten en grondgebonden groei zetten een rem op de bouw van nieuwe stallen. Door het voorzichtige herstel van de melkprijs neemt de investeringsbereidheid onder melkveehouders weer wat toe. 'Veel boeren stelden hun plannen uit en willen...

Vleesconsumptie daalt voor vijfde jaar op rij

Veehouderij

Nederlanders aten vorig jaar voor het vijfde jaar op rij minder vlees. De vleesconsumptie daalde vorig jaar met een kilo naar 74,1 kilo per persoon.

Lidl levert regenwater aan tuinders

Akker- & Tuinbouw

Water afkomstig van het dak van het nieuwe distributiecentrum van Lidl in Waddinxveen wordt gedeeld met tuinders en kwekers in de omgeving.

Zuivelsector werkt aan derogatieplan

Veehouderij

De zuivelsector heeft nog minstens twee weken nodig om te komen tot een derogatieplan, waarmee staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) naar Brussel kan.

Nijpels adviseert radicaal ander mestbeleid

Veehouderij

De commissie Nijpels komt dinsdag met een opmerkelijk advies: alle mest uit de veehouderij moet verplicht ingezameld worden. Alleen dan kan mest tot een product met meerwaarde worden verwerkt.

Duurzame veehouderij vraagt om krachtige regie

Algemeen

Een onafhankelijk regisseur moet de leiding nemen over de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij. Dat is het voornaamste advies van de commissie Nijpels aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Consument bepaalt prijs nieuw Frans melkmerk

Veehouderij

De Franse supermarktketen Carrefour introduceert een nieuw pak melk waarvan de consument de prijs bepaalt. Het nieuwe merk heet C'est qui le patron?!, oftewel Wie is hier de baas?!

LTO: 'Vertaal advies Nijpels in doe-agenda'

Algemeen

Het advies van de SER-commissie 'Versnelling van verduurzaming van de veehouderij' biedt volgens LTO Nederland aanknopingspunten om invulling te geven aan een versnelling van de verduurzaming van de veehouderij.

Arla voert derde prijsverhoging door

Veehouderij

Voor de derde opeenvolgende maand verhoogt Arla de melkprijs voor zijn melkveehouders. Dat heeft het zuivelconcern bekendgemaakt.

Zuivelindustrie start campagne tegen verspilling

Veehouderij

In een nieuwe campagne leren consumenten hoe ze een pak yoghurt op moeten vouwen. Doel is de verspilling van zuivel met 10 procent terug te brengen.

Ook Weerribben Zuivel komt met A2-melk

Veehouderij

Na Vecozuivel introduceert ook Weerribben Zuivel A2-melk. De pakken halfvolle melk staan vanaf maandag in de biologische supermarkten.

Alliantie voor verduurzaming vlees

Veehouderij

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij slaan de handen ineen en vormen het netwerk MeatNL om marktgestuurde verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens verder te ondersteunen en stimuleren.

Banken optimistisch over toekomst zuivelmarkt

Veehouderij

ABN Amro en Rabobank zijn voorzichtig optimistisch over het toekomstperspectief voor de melkveehouderij.

Boter blijft plussen, melkpoeders in de min

Veehouderij

De zuivelnoteringen blijven ook deze week een pas op de plaats maken. Alleen verse boter mag een paar euro's bijschrijven, meldt ZuivelNL

'Boer moet werken aan digitale emancipatie'

Algemeen

In de agribusiness worden miljarden euro's geïnvesteerd in precisielandbouw en data-analyse. Het belang van de individuele boer dreigt hierbij het onderspit te delven.

World Dairy Summit toont dynamiek zuivelsector

Veehouderij

Op het Indonesische eiland Java streven ze naar tien koeien per boer en een veevoeradditief dat de uitstoot van methaan door koeien met 30 procent reduceert. Deze ambities liggen ver uit elkaar, maar kwamen deze week samen tijdens de World Dairy...

Vinkje verdwijnt van verpakkingen

Algemeen

Het 'Ik kies bewust'-vinkje op levensmiddelen verdwijnt van de verpakking. Minister minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat dit vervangen door een app.

Dijkgraaf spoort Van Dam aan tot actie

Veehouderij

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vindt dat staatssecretaris Martijn van Dam snel met een actieplan moet komen. Volgens hem hoeft het uitstel van de fosfaatrechten niet te betekenen dat Nederland de derogatie verliest.

Staat wijst verantwoordelijkheid Q-koorts af

Algemeen

De staat zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de Q-koortsepidemie die in 2007 uitbrak.

'Derogatie is nu ver weg'

Veehouderij

Door het uitstel van het fosfaatrechtenstelsel staat de derogatie op het spel. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zegt dat de sector nu zelf aan zet is om in 2017 weer onder het fosfaatplafond te komen.

Oppositie teleurgesteld en verbaasd over Brussels 'nee'

Algemeen

In de Tweede Kamer is met grote teleurstelling en verbazing gereageerd op het Brusselse 'nee' tegen het fosfaatrechtenstelsel van staatssecretaris Van Dam.

Van Dam verrast door Brusselse fosfaatbezwaren

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam is zelf ook verrast door de bezwaren van de Europese Commissie tegen het fosfaatrechtenstelsel, zegt hij in een reactie tegen Nieuwe Oogst. Donderdag maakte hij bekend de invoering met een jaar uit te stellen.

Louis Bolk Instituut biedt al veertig jaar tegengeluid

Algemeen

Het Louis Bolk Instituut zorgt al veertig jaar voor een tegengeluid in de landbouw. Het kennisinstituut is de laatste jaren steeds meer opgeschoven richting de reguliere teelt en veehouderij. De 'Bolkiaanse' denkwijze vindt ook daar steeds meer...

PLUS zet A2A2-melk in het schap

Veehouderij

PLUS zet als eerste supermarktketen A2A2-melk in de schappen. De melk is afkomstig van een aantal melkveehouders die zich hebben verenigd in het bedrijf Blu Cow en wordt op de op de markt gebracht door Vecozuivel.

Alleen verse boter schrijft euro's bij

Veehouderij

De zuivelnoteringen blijven ook deze week een pas op de plaats maken. Alleen verse boter mag een paar euro's bijschrijven, meldt ZuivelNL

Kip en kalkoen verslaan varken en rund

Veehouderij

Consumenten geven voor het eerst meer geld uit aan gevogelte dan aan rund- of varkensvlees. Daarmee lijken bewustwordingscampagnes en nieuwe kipconcepten effect te hebben.

Zuivelwereld komt samen in Rotterdam

Veehouderij

De internationale zuivelwereld komt volgende week samen in Rotterdam voor de jaarlijkse IDF World Dairy Summit. Nederland is voor het eerst in dertig jaar weer gastheer van dit congres.

Bescheiden plus in zuivelnoteringen

Veehouderij

De noteringen van verse boter en vol verstuivingsmelkpoeder boeken deze week bescheiden prijsstijgingen. Internationaal lijkt de sfeer op de zuivelmarkt wat ingezakt.

Grondgebonden boeren trekken naar Den Haag

Veehouderij

Boeren en natuurorganisaties protesteren donderdag gezamenlijk tegen wetsvoorstel voor de fosfaatrechten. De melkveehouders dringen aan op meer garanties voor grondgebonden en biologische bedrijven.

Minder koeien in de wei

Veehouderij

Ondanks de groei van de melkveestapel stonden er in 2015 minder koeien in de wei. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente landbouwtelling.

Melkprijs in supermarkt verandert weinig

Veehouderij

De melkprijs voor boeren daalt al jaren, maar de consument in de supermarkt merkt daar weinig van. Sinds de afschaffing van het melkquotum daalde de melkprijs bij de boer met 20 procent en die van halfvolle melk in de schappen met 7,4 procent.

'In drie jaar van 500 naar 3.000 hectare Nedersoja'

Veehouderij

Nederlandse soja zal niet snel een alternatief zijn voor soja uit Zuid-Amerika. Wel biedt het kansen voor de veehouderij en de akkerbouw om met producten te komen die een 100 procent Nederlandse oorsprong hebben.

Sojaplanten moeten in Nederland vroeg afrijpen

Veehouderij

Agrifirm ziet kansen voor sojateelt in Nederland. In eerste instantie zal deze soja dienen als grondstof voor de levensmiddelenindustrie. Bij voldoende schaalgrootte kan een aparte stroom producten op basis van Nederlands sojaveevoer ontstaan.

Supermarkt zoekt onderscheid dat boer in huis heeft

Algemeen

De supermarkten houden elkaar gevangen in een prijsspiraal. Met bijzondere en onderscheidende producten proberen ze zich daaraan te ontrekken. Innovatieve boeren kunnen de retailers daarbij helpen.

Melkprijs augustus historisch laag

Veehouderij

De berekende Europese voorschotmelkprijzen komen in augustus uit op 26,19 cent per kilo standaardmelk. Welliswaar een stijging van 0,8 cent ten opzichte van de maand ervoor. Toch is er nog geen hoera-stemming: de prijs ligt gemiddeld 4,08 cent,...

'Mestplafond ook zonder fosfaatrechten in zicht'

Ook zonder fosfaatrechten zal de melkveehouderij vanaf 2018 weer onder het fosfaatplafond zakken. Dat melden het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR in een rapport over de uitstoot van de melkveehouderij.

Hitteprotocol veetransport zestien keer overtreden

Veehouderij

De NVWA heeft tijdens de warme dagen waarop het hitteprotocol voor veetransport van kracht was zestien overtredingen waargenomen. Deze vervoerders kunnen een waarschuwing of boete tegemoet zien.

Forse stijging zuivelnoteringen voorbij

Veehouderij

De forse prijsstijgingen op de zuivelmarkt lijken voorlopig weer ten einde. In de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 389 boekt alleen mager melkpoeder van extra kwaliteit een bescheiden plusje.

‘EU moet invoer grondstoffen zeker stellen’

Algemeen

De Europese Unie moet de komende decennia de invoer van agrarische grondstoffen en essentiële mineralen zeker stellen.

Eerste container kalfsvlees naar de VS

Veehouderij

De VanDrie Group heeft vrijdag onder grote belangstelling weer een eerste container met Nederlands kalfvlees op transport gezet naar de Verenigde Staten. Voortaan gaat er wekelijks 50 ton kalfsvlees vanuit Rotterdam de oceaan over.

Meeste boerenbedrijven in handen van familie

Algemeen

Onder de familiebedrijven zijn boeren, bosbouwers en vissers de absolute koplopers van Nederland. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van het CBS naar familiebedrijven.

LTO wil beloning voor afbouw melkvee

Veehouderij

LTO Nederland is in gesprek met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) over de besteding van de 23 miljoen euro aan Europees steungeld voor noodlijdende sectoren. Een voorstel is om een deel in te zetten om de krimp van de melkveestapel te...

Hilckmann moet over de brug komen

Veehouderij

De voormalige varkensslachterij Hilckman moet twee ontslagen medewerkers toch een ontslagvergoeding betalen. De uitspraak van de rechter zet de deur open naar meer claims.

Kamer moet fosfaatvoorstel repareren

Veehouderij

Na de publicatie van het wetsvoorstel fosfaatrechten is het wachten op de behandeling in de Tweede Kamer. Hoewel een meerderheid van VVD en PvdA voor de invoering is, zal de discussie op een aantal heikele punten nog hoog oplopen.

Magere omzetgroei supermarkten

Algemeen

Supermarkten hebben in juli een omzetgroei geboekt van 0,6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In juni kwam de omzetgroei nog uit op 2,7 procent.

Verse boter passeert 400 euro-grens

Veehouderij

De positieve ontwikkelingen op de zuivelmarkten blijven aanhouden. Ook deze week vertonen de zuivelnoteringen weer mooie plussen. Voor het eerst sinds januari 2014 zit verse boter weer boven de 400 euro.

Vleeseter kiest vaker voor dierenwelzijn

Veehouderij

Consumenten kiest steeds vaker voor vlees met een dierenwelzijnlogo. Daarbij gaat het om klanten van zowel supermarkten als discounters. Dat blijkt uit de vijfde Vion Consumer Monitor.

WUR pleit voor Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid

Algemeen

Wageningen Universiteit onderzocht de veranderingen en bouwstenen die nodig zijn voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In navolging van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) pleit WUR voor een omschakeling naar een Gemeenschappelijk...

Vooral boter blijft in prijs stijgen

Veehouderij

De zuivelnoteringen profiteren ook deze week van de positieve stemming op de zuivelmarkten. Alle noteringen staan in de plus, maar het is vooral verse boter dat in prijs stijgt.

Meisje overleden na ongeval op boerderij

Veehouderij

Een ongeval op een melkveehouderij in Lage Zwaluwe heeft het leven gekost van een 11-jarig meisje. Het kind raakte levensgevaarlijk gewond toen zij zaterdag samen met haar vader de koeien aan het voeren was.

LTO en NVV tegen lespakketten Wakker Dier

Veehouderij

LTO Varkenshouderij en NVV roepen scholen op om de lespakketten die Wakker Dier momenteel aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Beide organisaties vinden dat kinderen met deze lespakketten geen juist beeld krijgen van hoe het er werkelijk...

Instituten Wageningen onder één paraplu

Algemeen

Wageningen University en onderzoeksinstituten gaan vanaf september verder als één merk: Wageningen University & Research. De onderzoeksinstituten zoals Alterra, LEI, Imares en Central Veterinary Institute hanteren voortaan de namen ‘Wageningen...

Agrifirm sluit Green Deal Nederlandse soja

Algemeen

Agrifirm heeft met het ministerie van Economische Zaken en de de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de Green Deal Soja uit Nederland getekend. Op termijn moet dit leiden tot een soja-areaal van minimaal 10.000 hectare.

Facebook-boerin José pakt de media in

Algemeen

Vooraf wist José Bongen-Hartemink uit Heelweg niet wat ze los zou maken met haar post op Facebook. Ruim 18.000 delers verder is het melkveebedrijf dat ze met haar man Herman runt het symbool voor de problemen in de sector.

Extreem weer leidt tot veel deeltijd-WW

Algemeen

Honderden medewerkers van boeren en tuinders in Zuidoost-Nederland zijn door hagel- en waterschade gedeeltelijk of geheel n de WW beland. 24 bedrijven vroegen naar aanleiding van het noodweer werktijdverkorting aan.

Van Dam geen kandidaat voor Tweede Kamer

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) stelt zich niet verkiesbaar voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat zegt hij in een interview met het AD.

Melkpoeder en kaas drukken winst FrieslandCampina

Veehouderij

De winst van FrieslandCampina is in het eerste halfjaar 2016 gedaald met 16,7 procent naar 160 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de sterke stijging van de melkproductie zijn meer basiszuivelproducten met verlies...

Alle zuivelnoteringen in de plus

Veehouderij

Alle zuivelnoteringen profiteren deze week van de positieve sentimenten op de zuivelmarkt. Verse boter en vol verstuivingsmelkpoeder kunnen weer 10 euro bijschrijven.

Arla ziet melk als alternatief frisdrank

Veehouderij

Arla ziet grote groeikansen voor dranken op basis van melk. Het zuivelconcern wil de omzet in deze categorie in de komende vier jaar verdrievoudigen.

Hartenkreet boerin duizenden keren gedeeld

Algemeen

Een emotionele post van boerin Jose Bongen-Hartemink maakt op Facebook veel reacties los. De hartenkreet is al meer dan 13 duizend keer gedeeld.

Steun voor Britse boer onzeker

Algemeen

Ondanks dat het nog uiterst onzeker is wanneer Groot-Brittannië de EU precies gaat verlaten, draait de discussie over hoe de agrarische sector na 2020 moet worden gesteund op volle toeren. De grootste grondbezitter van het land neemt daarbij het...

WUR gaat met app eetgedrag volgen

Algemeen

Wageningen UR lanceert een app die inzicht geeft in het wat en wanneer een consumenten eet. De gebruiker krijgt hierdoor inzage in zijn consumptiepatroon. Productontwikkelaars kunnen dankzij de data nieuwe producten en strategieën ontwikkelen.

Jumbo wil Centrale Slagerij verkopen

Veehouderij

Supermarktketen Jumbo is voornemens om de Centrale Slagerij in Beilen te verkopen aan vleesverwerker Meat Friends. Jumbo maakte in januari al bekend naar een koper te zoeken, omdat de slagerij niet langer bij de kernactiviteiten past.

Verspilling in voedselketen beter monitoren

Algemeen

Bedrijven in de voedselketen gaan de verspilling van voedsel beter monitoren. Dat heeft de Alliantie Verduurzaming Voedsel bekendgemaakt.

Hitteprotocol veevervoer voor het eerst in werking

Veehouderij

Boeren, vervoerders en slachterijen krijgen komende dagen voor het eerst te maken met het hitteprotocol voor veetransporten. De nieuwe regels voor veevervoer bij hoge temperaturen gingen begin juli in.

Trage sanering asbestschade Zuidoost-Brabant

Algemeen

Tientallen boeren in Zuidoost-Brabant zitten acht weken na de hagelstorm nog steeds met kapotte asbestdaken. Oorzaken zijn een gebrek aan capaciteit bij asbestsaneerders en aannemers en een lege subsidiepot.

Nederlanders eten vaker kippendij

Veehouderij

Het lukt supermarkten steeds beter om meer delen van een kip te verkopen. Albert Heijn en Jumbo zien een opmars van de kippendij.

Wachten op werkbare gewaspolis

Algemeen

Na de hagelstorm begin deze zomer in Zuidoost-Brabant bleken veel boeren en tuinders onverzekerd voor de opgelopen gewasschade. Verzekeraars opperden dat het met het risicomanagement van de ondernemers niet goed zit. Ten onrechte, zeggen...

Ahold Delhaize opent prijsonderhandelingen

Algemeen

Het onlangs gefuseerde supermarktconcern Ahold Delhaize opent nieuwe onderhandelingen met zijn belangrijkste leveranciers voor betere inkoopcondities.

Op korte termijn geen betalingsregeling fiscus

Algemeen

Een betalingsregeling met de belastingdienst voor boeren met liquiditeitstekorten is een wens waarover LTO Nederland al langer spreekt met de fiscus. Op korte termijn is hier nog geen deal over te verwachten.

LTO vindt bevolkingsonderzoek Q-koorts overbodig

Veehouderij

Een landelijk bevolkingsonderzoek naar mogelijke besmettingen met Q-koorts is volstrekt overbodig, zegt LTO-portefeuillehouder Diergezondheid Toon van Hoof. 'In het onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' (VGO) staat al een uitgebreide...

Vrijstelling voor scheuren grasland geopend

Veehouderij

Boeren die door extreme neerslag schade hebben opgelopen aan hun graslanden kunnen een vrijstelling krijgen om het land opnieuw te mogen bewerken.

Doek valt voor Puur Lokaal-winkel

Algemeen

De boerderijwinkel Puur Lokaal op het Dorp bij Arnhem sluit de deuren. Het is de initiatiefnemers niet gelukt om het concept rendabel te maken.

Supermarkten zetten in juni weer meer om

Algemeen

Supermarkten boekten in juni 2,6 procent meer omzet dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is mede te danken aan een betere spreiding van de verkoopdagen, meldt het CBS.

Subsidie voor projecten weidevogelzuivel

Veehouderij

De subsidiepot van 250 duizend euro is verdeeld over zeven projecten voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten. In totaal werden er veertien aanvragen ingediend.

Getroffen boeren kunnen 'overmacht' melden

Algemeen

Boeren die vorige maand zijn getroffen door het extreme weer en daardoor niet langer voldoen aan de voorwaarden voor de GLB-betalingen kunnen dit melden bij de RVO.

Agrifirm neemt Pools mengvoerbedrijf over

Algemeen

Agrifirm neemt het Poolse mengvoerbedrijf Paszmark over. Daarmee komt het aantal fabrieken van het Nederlandse bedrijf in het land op vier.

Lidl start met verkoop gg-vrije melk

Veehouderij

Discounter Lidl is Duitsland gestart met de verkoop van gg-vrije melk. Deze is afkomstig van boeren die geen genetisch gemodificeerde (gg) diervoeders gebruiken.

Inspecteurs starten controles op bacterievuur

Inspecteurs van Naktuinbouw starten deze week met de controle op bacterievuur. De controles richten zich vooral op bufferzones buiten dorpen en steden.

Vanaf 2017 antibioticabeleid per sector

Veehouderij

Het antibioticabeleid wordt vanaf volgend jaar per sector bepaald. In 2017 worden de reductiedoelen voor 2020 vastgesteld.

Geen veevervoer bij extreem warm weer

Veehouderij

Bij temperaturen boven de 35 graden stopt het transport van varkens, koeien en schapen. Ook bij extreem koud weer worden veetransporten stilgelegd.

'Komkommertijd' promoot groente en fruit

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft vrijdag op het Plein in Den Haag het startschot gegeven voor een nieuwe promotiecampagne voor groente en fruit.

Lichtpuntje voor getroffen boeren

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam is bereid een vangnet te creëren voor boeren die door de wateroverlast en hagelstorm van twee weken geleden failliet dreigen te gaan. Voorwaarde is wel dat deze bedrijven voor het noodweer financieel gezond waren.

Wasplaatsen moeten zich registreren

Veehouderij

Eigenaren van wasplaatsen moeten hun installaties registreren bij de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Bij een uitbraak van een dieerziekte is van belang dat er voldoende geschikte wasplaatsen voorhanden zijn.

Boeren Schiermonnikoog gaan extensiveren

Veehouderij

Melkveehouders van Schiermonnikoog hebben besloten hun bedrijven te extensiveren. Zo willen zij de druk op de natuur op het Waddeneiland verminderen en de biodiversiteit bevorderen.

Groen licht voor werktijdverkorting bij schade

Algemeen

Land- en Tuinbouwbedrijven in Brabant en Limburg die direct zijn getroffen door het noodweer en daardoor minder werk hebben, kunnen werktijdverkorting voor hun medewerkers aanvragen.

‘Verplichting is bedreiging voor weidegang’

Veehouderij

Een wettelijke verplichting op weidegang zal leiden tot ‘window dressing’, afname van bereidwilligheid onder boeren en verlies van vakmanschap. Bovendien raakt de sector dan een product kwijt dat nu meerwaarde oplevert.

Wisselend beeld in zuivelnoteringen

Veehouderij

De prijsstijgingen in de zuivelnoteringen van week 26 zijn minder uitbundig dan in de afgelopen weken. Daar waar boter weer een mooie plus noteert laat melkpoeder een minder positief beeld zien.

COV pleit voor handelsakkoord met Britten

Veehouderij

Het COV verwacht dat de ondanks de Brexit de vleesexport naar Groot-Brittannië op peil zal blijven.

Bartelds kandidaat voorzitter LTO Noord

Regio Oost

Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft Jakob Bartelds voorgedragen aan de Ledenraad als kandidaat voor de voorzittersfunctie. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt. Bartelds is een zeer ervaren bestuurder en geen onbekende binnen de agrarische wereld.

Britse boerenleiders wijzen op gevolgen Brexit

Boerenleiders uit Wales en Schotland spreken hun zorgen uit over de gevolgen van een Brits vertrek uit de EU. Ondertussen belooft het ‘Vote Leave’-kamp dat de financiële steun aan boeren overeind blijft.

Boerengilde lanceert Weide Weelde (video)

Veehouderij

Twaalf melkveehouders verenigd in het Boerengilde brengen een eigen zuivelmerk op de markt. Dinsdag presenteerden zij Weide Weelde in een weiland in het Friese Idzega.

Positie landbouwexport onder druk

Algemeen

Van het Nederlandse goederenhandelsoverschot is 55 procent te danken aan de handel in landbouwgoederen. Wel moet de landbouw een deel van zijn krachtige positie prijsgeven.

Recordexport Nederlandse landbouw

Algemeen

De agrarische sector boekte vorig jaar voor een recordexport van maar liefst 81,3 miljard euro. Daarmee is ons land na de Verenigde Staten de tweede landbouwexporteur ter wereld.

Stijging zuivelnoteringen zet verder door

Veehouderij

De zuivelnoteringen voor boter en vol verstuivingsmelkpoeder stijgen deze week opnieuw. Verse boter noteert een plus van maar liefst 12 euro. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 22, meldt ZuivelNL.

Melkprijs DOC Kaas zakt naar 21,44 euro

Veehouderij

De voorschotmelkprijs bij DOC Kaas voor de maand juni is opnieuw gedaald. Komende maand ontvangen de leden 21,44 euro per 100 kilo.

Ahold ziet omzet en winst groeien

Algemeen

Ahold heeft in het eerste kwartaal een winst geboekt van 241 miljoen euro, een plus van 13,1 procent ten opzichte van vorig jaar. Dochter Albert Heijn kreeg door de moestuinactie meer klanten over de vloer.

Natuur & Milieu pleit voor melktax

Veehouderij

Natuur & Milieu wil consumenten en supermarkten extra laten betalen om de problemen in de zuivelsector op te lossen. De natuurorganisatie peit daarom voor een melktax van 10 cent per liter.

Boeren slaan op de grote trom in Amsterdam

Veehouderij

Melkveehouders houden dinsdag in Amsterdam een lawaaiprotest om aandacht te vragen voor de crisis in de melkveehouderij.

Veerkracht helpt pluimveesector vooruit

Veehouderij

De Nederlandse pluimveesector heeft in krap 1,5 jaar tijd de omschakeling gemaakt van regulier vlees naar conceptvlees. Door deze veerkracht zijn de vooruitzichten op een gezond rendement gunstig, meldt de Rabobank.

LTO wil maatregelen melkprijs

Veehouderij

Een combinatie van maatregelen moet een einde maken aan de steeds lagere melkprijzen. Dit zijn volgens LTO een nieuwe interventieronde van de Europese Commissie, beëindiging van de Europees-Russische boycot en een betere verdeling van de marges in...

Melkveehouders blokkeren bus EU-ministers

Veehouderij

Boze melkveehouders hebben maandag aan het einde van de middag de bus met de EU-landbouwministers tegengehouden. Het gezelschap stond op het punt te vertrekken van het erf van de familie Lagendijk in Diessen.

Dairy Campus koe produceert kennis (video)

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken opende donderdag het nieuw gebouwde innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden.

Zuivelnoteringen in de lift

Veehouderij

Alle zuivelnoteringen stijgen deze week in prijs. Boter en vol verstuivingsmelkpoeder met 26 procent noteerden een plus van 9 euro. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 21, meldt ZuivelNL.

Vecozuivel start met A2-melk

Veehouderij

Vecozuivel gaat een keten opzetten voor de distributie en verkoop van A2-melk. Het zuivelbedrijf denkt dat de Nederlandse markt klaar is voor deze zuivelvariant.

Veerman: afstand boer-maatschappij groeit

Algemeen

De huidige liberalisering van het Europese landbouwbeleid is onhoudbaar. Dat zei Cees Veerman donderdag in zijn afscheidsrede voor Wageningen UR.

ForFarmers koopt weer eigen aandelen in

Veehouderij

ForFarmers heeft tussen 10 en 19 mei 2016 70.003 eigen certificaten van aandelen ingekocht. De aandelen komen ten goede aan werknemersparticipatieplannen.

Enquête over verduurzaming melkveehouderij

Veehouderij

Studente Imre Oostveen doet onderzoek naar verduurzaming van de melkveehouderij. Zij roept melkveehouders op haar enquête in te vullen.

Agrarisch ondernemers negatiever gestemd

Algemeen

Boeren en tuinders zijn in het eerste kwartaal van 2016 pessimistischer over zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie van hun onderneming.

Van Dam toont collega's agri-innovaties

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) neemt maandag 30 mei 28 landbouwministers van de Europese Unie (EU) mee op een tour langs Nederlandse innovaties in de land- en tuinbouw.

Arla betaalt extra voor ggo-vrij voer

Veehouderij

Arla gaat melkveehouders extra betalen als ze voer gaan gebruiken dat vrij is van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo).

Industrie tegen verplichte etikettering

Algemeen

Het Europees Parlement nam donderdag met een ruime meerderheid een resolutie voor verplichte herkomstetikettering voor alle producten van dierlijke herkomst aan.

BO Akkerbouw kost boer minder (video)

Akker- & Tuinbouw

Boeren met suikerbieten, granen en aardappels gaan jaarlijks gemiddeld 500 euro per bedrijf bijdragen aan brancheorganisatie Akkerbouw.

NVV keert niet terug in PAS-overleg

Veehouderij

In tegenstelling tot eerdere berichten is de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) niet teruggekeerd in het reguliere overleg over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Maart goede maand voor supermarkten

Algemeen

Supermarkten en speciaalzaken hebben in maart 7,8 procent meer omzet geboekt dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

Vol verstuivingsmelkpoeder plust 4 euro

Veehouderij

Vol verstuivingsmelkpoeder met 26 procent vet is deze week met 4 euro in prijs gestegen naar 181 euro per 100 kilo.

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Veehouderij

De export van varkensvlees is in 2015 gegroeid naar een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo. Wel kwam de exportwaarde van varkensvlees 4 procent lager uit.

Varkensslachterij De Wit naar PALI Group

Veehouderij

De Wit Slachthuis Geldrop komt in handen van de kalfsvleesproducent en veehandelsorganisatie PALI Group uit 's-Hertogenbosch.

Nederland wil einde aan patenten op groente

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie inzetten om een einde te maken aan het patenteren van groenten door multinationaals.

Jonge Britse boer staat achter Brexit

Algemeen

Overgrote meerderheid jonge Britse boeren staat achter een Brexit, een vertrek van het land uit de Europese Unie (EU).

Farm News ontslaat kritische cartoonist

Algemeen

De Amerikaanse cartoonist Rick Friday is door zijn werkgever Farm News ontslagen vanwege een kritische tekening over het inkomen van boeren.

Boter en melkpoeder in de lift

Veehouderij

Vol verstuivingsmelkpoeder met 26 procent vet is deze week met 4 euro in prijs gestegen naar 177 euro per 100 kilo. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 18, meldt ZuivelNL.

Royal A-ware komt met eigen melkprijs

Veehouderij

Zuivelproducent Royal A-ware wil op 1 juli een eigen melkprijs introduceren.

Vogelgriep legt productie foie gras stil

Veehouderij

Frankrijk heeft de productie van eenden en ganzen voor foie gras voor drie maanden stilgelegd. Reden is de uitbraak van de H5N1-variant van vogelgriep.

Supermarktketen Coop geeft kip Pluimgarantie

Veehouderij

Coop is de volgende supermarktketen die afscheid neemt van de plofkip. Vanaf 1 juni hebben de winkels kip met Pluimgarantie in het versaanbod.

Politieke roep om ministerie van Voedsel

Algemeen

PvdA, CDA en ChristenUnie willen na de verkiezingen van volgend jaar een ministerie van Voedsel. De partijen streven een modernisering na van het in 2010 opgeheven ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

ForFarmers op 24 mei naar de beurs

Algemeen

Veevoederproducent ForFarmers gaat op 24 mei aanstaande naar de beurs. Vanaf die dag zal het concern onder de afkorting FFARM genoteerd staan op de Euronext Amsterdam.

Melkprijs DOC Kaas zakt verder weg

Veehouderij

De voorschotmelkprijs bij DOC Kaas voor de maand mei is met 2,15 euro gedaald naar 22,48 euro per 100 kilo.

Minder vlees aangevoerd in havens

Algemeen

De overzeese aanvoer van gekoelde en bevroren goederen in containers is in 2015 voor het eerst in vijf jaar tijd gedaald. Van deze goederen werd 7,3 miljoen ton gelost in Nederlandse zeehavens, ruim 5 procent minder dan in 2014, meldt het CBS.

Boer krijgt aanbod in ‘wietbrief’

Algemeen

Een boer uit Giessenburg is per brief benadert met de vraag of hij ruimte beschikbaar heeft voor een hennepkwekerij. De politie kreeg al vaker dergelijke meldingen binnen.

Meer faillissementen in landbouw

Algemeen

In de landbouw en veehouderij zijn in het eerste kwartaal van 2016 zestien faillissementen uitgesproken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Hilckmann moet verantwoording afleggen

Veehouderij

De directie van slachterij Hilckmann moet aan de gemeente Nijmegen laten zien waaraan de 21 miljoen is besteed die het bedrijf kreeg als voorschot op een afkoopsom.

Verse boter stijgt met 3 euro

Vol verstuivingsmelkpoeder met 26 procent vet is deze week met 1 euro in prijs gestegen naar 173 euro per 100 kilo. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 17, meldt ZuivelNL.

LTO wil handelsverdrag per sector beoordeeld

Algemeen

De Tweede Kamer praat aanstaande dinsdag in aanloop naar de Handelsraad van de Europese Unie over de handelsakkoorden die de Europese Unie (EU) wil afsluiten, waaronder TTIP. LTO Nederland wil dat Brussel goed kijkt naar de gevolgen per agrarische...

Milieudefensie en boeren strijden tegen TTIP

Algemeen

Milieudefensie voert met een aantal kleine boerenorganisaties gezamenlijk actie tegen het TTIP-handelsverdrag. Dat willen de Europese Unie en de Verenigde Staten sluiten.

Veel aanmeldingen voor vroegweidepremie

Veehouderij

De mogelijkheid om koeien vroeg in het voorjaar te laten weiden is populair onder veehouders, meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Programma neemt boerenkaas onder de loep

Algemeen

Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde neemt donderdag de regels rond boerenkaas onder de loep.

Boter ongewijzigd, vol melkpoeder in de min

Veehouderij

Vol verstuivingsmelkpoeder met 26 procent vet is deze week met 2 euro in prijs gedaald naar 172 euro per 100 kilo. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 16, meldt ZuivelNL.

RFC wil boer aansluiten op mestvergister

Algemeen

CEO Roelof Joosten van Royal FrieslandCampina (RFC) wil in 2020 duizend melkveehouders helpen aan een installatie waarmee ze mest kunnen verwerken tot biogas en biocompost.

Forse daling melkprijs DOC Kaas

Veehouderij

De bij DOC Kaas aangesloten melkveehouders kregen in 2015 een flinke daling van de melkgelden te verwerken. De melkprijs daalde per 100 kilo met 10,2 euro.

Massale ledensteun beursgang ForFarmers

Veehouderij

De ledenraad van ForFarmers heeft vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem ingestemd met een beursgang van het bedrijf.

Nijmegen eist inzage boeken Hilckmann

Veehouderij

Gemeente Nijmegen eist inzage in de boekhouding van slachterij Hilckmann. In een kort geding beschuldigde de gemeente het bedrijf van misleiding en het achterhouden van informatie.

Februari goede maand voor foodverkopers

Algemeen

Supermarkten en speciaalzaken hebben in februari goede zaken gedaan. Ten opzichte van dezelfde maand in 2015 lagen de omzetten gemiddeld 3,6 procent hoger.

Van Dam overdenkt afroming overdracht (video)

Algemeen

Verschillende oppositiepartijen willen dat staatssecretaris Martijn Van Dam (EZ) bij bedrijfsoverdrachten van melkveehouders de fosfaatrechten niet afroomt.

Rioolwater steeds beter gezuiverd

Algemeen

Het water dat door rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd, is steeds minder vervuild. Vergeleken met 1990 zitten er nu beduidend minder fosfor, stikstof of zware metalen in het restwater.

Bulkprijzen zuivel ongewijzigd

Veehouderij

De marktprijzen voor zuivelproducten in bulk kent deze week geen wijzigingen. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 15, meldt ZuivelNL.

Veehouders tevreden over voerleverancier

Veehouderij

Veehouders zijn tevreden over hun voerleveranciers. Een reden om over te stappen zien zij daarom ook niet.

CVB actualiseert veevoedertabel

Veehouderij

De chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Dat blijkt uit een nieuwe update van de veevoedertabel door het Centraal Veevoederbureau (CVB).

Rabobank ontwikkelt flexlening

Veehouderij

De Rabobank experimenteert met op de melkprijs gebaseerde aflossingen. De proef draait in Ierland, maar elementen ervan worden ook al in Nederland toegepast.

Vol melkpoeder 5 euro in de min

Veehouderij

Vol verstuivingsmelkpoeder met 26 procent vet is deze week met 5 euro in prijs gedaald naar 174 euro per 100 kilo. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 14, meldt ZuivelNL.

Minder schapen, meer geiten in Nederland

Veehouderij

Nederland telt minder schapen dan aan het begin van deze eeuw. Het aantal geiten nam in de afgelopen vijftien jaar juist gestaag toe.

Yoghurt Barn wil naar dertig winkels

Veehouderij

De horecaformule Yoghurt Barn wil groeien naar dertig vestigingen in 2020. Het in 2012 opgerichte bedrijf telt nu zes winkels.

CBS: vooral grotere melkveebedrijven groter

Veehouderij

Melkveebedrijven worden steeds groter. De groei zit vooral bij boeren met meer dan tweehonderd koeien. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Prijzen in zuivelnoteringen ongewijzigd

Veehouderij

De marktprijzen voor zuivelproducten in bulk kent deze week geen wijzigingen. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 13, meldt ZuivelNL.

Volkskrant belicht leven van de koe

Veehouderij

De Volkskrant start met een serie die de veranderende wereld van de Nederlandse koe in beeld brengt.

225 miljoen euro aan maaltijdboxen

Algemeen

De Nederlandse markt voor maaltijdboxen is inmiddels 225 miljoen euro groot. Marktleider is Hello Fresh.

Wakker Dier neemt stalmelk op de korrel

Veehouderij

Wakker Dier is een nieuwe mediacampagne gestart tegen de verwerking van stalmelk in kaas.

Snelle groei bezorgservice supermarkten

Algemeen

Jarenlang was Albert Heijn de enige supermarkt met een online bezorgdienst. In rap tempo groeien de bestelbusjes nu uit tot een standaardservice van de supermarkten.

Verse boter opnieuw in de plus

Verse boter stijgt deze week 1 euro in prijs en staat nu op 237 euro per 25 kilo. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 12, meldt ZuivelNL.

Waterschappen tekenen Green Deal met Rijk

Algemeen

De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie. Maandag tekende de waterbeheerder daarvoor een overeenkomst met het Rijk.

Albert Heijn (buurt) supermarkt van het jaar

Algemeen

Albert Heijn is de grote winnaar van de verkiezing Supermarkt en Buurtsupermarkt van het Jaar 2015-2016.

Boter in de plus, vollemelkpoeder in de min

Veehouderij

Verse boter stijgt deze week 2 euro in prijs en staat nu op 236 euro per 25 kilo. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van week 11, meldt ZuivelNL.

Dierenartsen steunen actie Kalverliefde

Veehouderij

KNMvD steunt de actie van Nederlandse boerinnen tegen de motie Kalf bij Koe.

Pop-upslager stelt vlees ter discussie

Veehouderij

FoodUp! Brabant opent op maandag 28 maart in 's-Hertogenbosch Slagerij de Hamvraag. De pop-upwinkel wil een bijdrage leveren aan de discussie rond beter vlees, meer dierenwelzijn en een betere beloning voor de boer.

'Bouw startte een maand voor de peildatum'

Wilbert Ruitenberg (29) uit Wezep bouwde vorig jaar een nieuwe stal en breidde zijn veestapel uit met 115 nieuwe koeien. Hij hoopt bij de toewijzing van de fosfaatrechten op een soepele toepassing van de regels.

'Uitbreiden gaat straks per dakspant'

Veehouderij

Banken zien nog kansen voor melkveehouders om door te groeien, maar dat zal niet met grote stappen. 'Uitbreiden gaat straks niet meer met een stal erbij, maar met een dakspant erbij.'

Voedsellessen basisschool zeer effectief

Algemeen

Smaaklessen over zaaien, oogsten en koken helpt kinderen bij de ontwikkeling van een verantwoord eetpatroon.

‘Meer stoppers door fosfaatrechten’

Door de invoering van de fosfaatrechten zullen meer melkveehouders stoppen met hun bedrijf. In de afgelopen jaren hebben veel ondernemers deze beslissing uitgesteld.

NVWA treft 50 dode koeien aan bij boer

Veehouderij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens een inspectie 50 kadavers van kalveren en koeien aangetroffen in de stal van een melkveehouder in Gelderland.

Industrie blij met motie reststoffen

Algemeen

De levensmiddelenindustrie is tevreden met de motie voor het toekennen van een einde-afval-status voor herwonnen nutriënten uit reststromen, zoals fosfaat.

Verse boter en volle melkpoeder in de min

Verse boter levert deze week 2 euro in en staat nu op 234 euro per 25 kg. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse zuivelnoteringen van week 10, meldt ZuivelNL.

Varkenshouders winnen zaak Aujeszky-rente

Veehouderij

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) is door het gerechtshof in Den Haag opnieuw in het gelijk gesteld inzake de uitbetaling van de Aujeszky-rente vanaf 1993 door de Sociaal Economische Raad (SER).

Inventarisatie mestverwerking van start

De jaarlijkse inventarisatie van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet gaat weer van start. Hiermee brengen de organisaties de mestverwerkingscapaciteit in Nederland in kaart.

Merken motor bonus FrieslandCampina

Veehouderij

De prestatiebonus die FrieslandCampina aan leden-melkveehouders uitkeert is vorig jaar met 20,5 procent gestegen. Deze stijging is onder meer te danken aan het succes van de merken van het zuivelconcern.

Groen licht voor fusie DMK en DOC

Veehouderij

De Europese Commissie geeft toestemming voor de fusie van DMK GROUP en DOC Kaas. De fusie per 1 april 2016 zal ingaan.

Verse boter levert opnieuw fors in

Verse boter levert deze week 11 euro in en staat nu op 236 euro per 25 kilo. Dat blijkt uit de officiële Nederlandse zuivelnoteringen van week 9, meldt ZuivelNL.

Sector zoekt naar duurzame ‘hotspots’

Algemeen

De voedselsector werkt aan 'duurzaamheidshotspots'. Daarmee brengt de alliantie Verduurzaming Voedsel in kaart waar in de voedselketen de grootste verduurzamingswinst valt te behalen.

Emotie over MKZ zit na vijftien jaar nog diep

Veehouderij

Het is komende maand vijftien jaar geleden dat de mond-en-klauwzeer (MKZ) crisis Nederland in zijn greep hield. Nieuwe Oogst blikt zaterdag terug op deze roerige periode.

Groen licht voor vleesexport naar VS

Veehouderij

Nederlands rund- en kalfsvlees krijgt toegang tot de Amerikaanse markt. De markttoegang betekent een exportpotentieel van 80 miljoen euro.

Verse boter levert 8 euro in

Verse boter levert deze week 8 euro in en staat nu op 247 euro. Dat blijkt uit de Officiële Nederlandse zuivelnoteringen van week 8, meldt ZuivelNL.

Kaas wordt veel minder zout gegeten

Veehouderij

De Nederlandse kaasproducenten hebben in de afgelopen tien jaar de hoeveelheid zout in Goudse kaas fors weten te verlagen.

Kamer wil bezem door keurmerken

Algemeen

De Tweede Kamer wil een einde maken aan de vele keurmerken op levensmiddelen. Een voorstel daartoe van Kamerleden Fatma Koser Kaya (D66) en Bart de Liefde (VVD) werd woensdag aangenomen.

Van Dam haalt boer uit anonimiteit (video)

Algemeen

Het voedselsysteem moet op de schop. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil toe naar een sector die eerlijker is voor de boer, transparanter voor de consument en meer in balans met de aarde.

A-ware werft biologische melkveehouders

A-ware wil meer biologische melk rechtstreeks inkopen bij boeren in Noord- en Oost-Nederland. Daarom zoekt het zuivelconcern biologische melkveehouders in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder.

'Groen onderwijs te veel gericht op productie'

Studenten aan (hoge)scholen voor landbouwonderwijs die vraagtekens plaatsen bij het gangbare beleid van productie- en schaalvergroting in de sector worden op hun opleidingen niet serieus genomen.