Peter Smit

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Politiek en Economie. Hij volgt de politiek, economie en afzetketen van agrarische producten.

Contact

Artikelen door Peter Smit

Met Oekraïne krijgt EU er 41 miljoen hectare landbouwgrond bij

Politiek

Oekraïne kan beginnen aan het lange proces dat moet leiden naar EU-lidmaatschap. Hongarije verzette zich lang tegen het opheffen van de laatste barrière, maar heeft dat nu gestaakt. Ook de onderhandelingen met Moldavië kunnen van start, meldt...

Duitsland wijzigt mestwetgeving om Europese boetes te voorkomen

Politiek

De Duitse Bondsdag is afgelopen week akkoord gegaan met een wijzigingen van de mestwetgeving. Het is volgens de Duitse landbouwminister Cem Ozdemir een ‘belangrijke stap naar en systeem waarin de vervuiler betaalt’.

Van der Wal ontkent bevoordelen Schiphol, 'scenario's nooit in praktijk gebracht'

Politiek

Demissionair minister Christianne van der Wal ontkent dat ze bij de vergunningsverlening voor Schiphol soepeler is omgegaan met de stikstofregels. In een vrijdag verschenen Kamerbief gaat ze uitvoerig in op de beschuldigingen die in april in NRC...

Extreem weer slaat duizenden keren toe in Europa

Economie

Het aantal keren dat extreem weer in Europa toeslaat neemt in snel tempo toe. Tussen 2023 en 2024 zijn er bijna 17 duizend gevallen van hevige neerslag, zware hagelbuien en blikseminslagen geteld.

'Groenten die vroeger werden doorgedraaid, zitten nu in maaltijdpakketten'

Politiek

Jaarlijks gooien producenten, supermarkten, restaurants en consumenten in Nederland zo'n slordige 2 miljoen ton voedsel weg. De Europese Commissie wil reductiedoelen invoeren. De land- en tuinbouw blijft hierbij nog buiten schot, maar volgens...

Van der Wal heeft vervelende boodschap voor opvolger

Politiek

Met de uitvoering van het huidige stikstofbeleid wordt het eerste stikstofdoel niet gehaald. In de wet staat dat in 2025 40 procent van de stikstofgevoelige natuurgebieden onder de KDW moet zijn gebracht.

Profiel: Bliksemcarrière voor 'dossiervreter' Femke Wiersma

Politiek

Met haar benoeming als minister voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) maakt de politieke carrière van Femke Wiersma (BBB) opnieuw een versnelling door. Na amper een jaar als landbouwgedeputeerde in provincie Friesland maakt ze...

Profiel: Jean Rummenie weet wat hij in Brussel op tafel kan leggen

Politiek

Met een internationaal gepokt en gemazelde landbouwspecialist als Jean Rummenie schuift BBB een staatssecretaris van Visserij, Natuur en Voedselzekerheid met kennis en ervaring naar voren, die als klankbord en steunpilaar kan dienen voor...

BBB bevestigt: Femke Wiersma en Jean Rummenie op landbouw

Politiek

Femke Wiersma en Jean Rummenie gaan voor BBB het ministerie van Landbouw Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) leiden. Dat bevestigt de partij donderdagmiddag.

Goed jaar 2022 en inflatie stuwen pachtnormen op

Economie

De nieuwe pachtnormen liggen fors hoger dan vorig jaar. De inflatie en het goede oogstjaar 2022 die worden meegenomen in de nieuwe berekening, leiden tot plussen van tientallen procenten.

'Twee ministersposten voor BBB', Mona Keijzer in kabinet

Politiek

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de ministersposten in het nieuwe kabinet. Welke bewindspersonen op welke ministeries komen, wordt later bekendgemaakt.

Brusselse Oogst: Boerenbelang is groot bij vorming nieuwe Europese Commissie

Politiek

Europa heeft gestemd. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor de landbouw? Het nieuwe kabinet heeft veel doelen te halen in Brussel en moet daarom snel aan de bak, want de onderhandelingen over een nieuwe Europese Commissie beginnen al snel.

Exitpoll: BBB op 2 zetels, LTO kijkt uit naar nieuw Europees Parlement

Politiek

In de definitieve exitpoll van 21.30 uur van Ipsos I&O/NOS van de Europese Parlementsverkiezingen komt GroenLinks-PvdA met acht zetels als grootste partij uit de bus. BBB sleept twee Brusselse zetels in de wacht.

Areaal agrarisch natuurbeheer kan meer dan verdubbelen

Politiek

Agrarisch natuurbeheer krijgt er van het beoogde nieuwe kabinet een flinke som geld bij. De verviervoudiging van het budget betekent dat wachtlijsten van boeren kunnen worden weggewerkt. Wel vraagt het van de collectieven een enorme inspanning.

Kamer wil onderzoek naar parkinson als agrarische beroepsziekte

Politiek

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat wordt onderzocht of de ziekte van Parkinson onder beroepsziekten kan gaan vallen. Boeren en tuinders die door de ziekte worden getroffen, kunnen dan gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming...

Publieke consultatie afroming dier- en fosfaatrechten geopend

Politiek

Het ministerie van LNV heeft een publieke consultatie geopend om reacties op te halen over het wetsvoorstel dat de afroming van dier- en fosfaatrechten mogelijk moet maken. Dit wetsvoortsel is onderdeel van het plan van demissionair landbouwminister...

LTO en NAJK teleurgesteld over aanpak mestcrisis: 'Wachten op nieuwe minister'

Politiek

Vanuit boerenorganisaties LTO Nederland en NAJK komen teleurgestelde reacties op het mestplan van demissionair landbouwminister Piet Adema. De bewindsman moet de oplossing van de mestcrisis overlaten aan zijn opvolger, meent LTO.

Mestplan: 30 procent afroming vanaf 2025 en fors hogere graslandsubsidie

Politiek

Demissionair landbouwminister Piet Adema zet zijn plannen voor de aanpak van de mestcrisis door. Dit ondanks grote bezwaren van onder meer LTO Nederland die vindt dat de bewindsman dat moet overlaten aan zijn opvolger.

Haagse Oogst: Dick Schoof benoemt boeren en kritiek op schrappen transitiefonds

Politiek

Dick Schoof kwam dinsdag als nieuwe premier uit de hoge hoed van PVV, VVD, NSC en BBB. Wat kan deze topambtenaar in zijn nieuwe rol als minister-president betekenen voor de landbouw?

'In het Europese beleid ontbreekt visie op sociaal welzijn'

Politiek

Een van de speerpunten van het CDA in Europa is een herijking van de Natura 2000-gebieden. Door deze opnieuw in te delen, kan Nederland van het stikstofslot, zegt Willemien Koning, CDA-kandidaat bij de Europese Parlementsverkiezingen van volgende...

Profiel Dick Schoof: beoogd premier is onbeschreven blad voor de landbouw

Politiek

Dick Schoof (67) is door PVV, VVD, NSC en BBB voorgedragen als premier van het nieuwe kabinet. Zijn voordracht kwam voor velen uit de lucht vallen. Als hoge ambtenaar werkte hij vooral op de achtergrond.

Verkiezingsdebat: bij toekomst van financiering transitie komen verschillen aan het licht

Politiek

Politici die tijdens de verkiezingen op 6 juni dingen naar de stem van de Europese kiezer, lijken het over veel landbouwonderwerpen eens. Maar de duivel zit in de details. Zo wordt doelsturing breed gesteund, maar willen sommige partijen dat ten...

Verkiezingspeiling: Boer en tuinder kritischer op Europese Unie

Politiek

Agrarisch ondernemers zijn kritischer geworden richting de Europese Unie (EU). 72 procent vindt de macht van Brussel te groot, in 2019 had 49 procent die mening. De groeiende kritiek beïnvloedt ook het stemgedrag bij de Europese verkiezingen.

Inzet GLB moet beter, maar 'hoe' leidt tot verdeeldheid

Politiek

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) biedt boeren en tuinders te weinig mogelijkheden om toekomstbestendig te kunnen verduurzamen. Over die stelling zijn veel politieke partijen het eens. Hoe dat jaarlijkse GLB-budget van 60 miljard...

Hitserie Jeremy Clarkson over boerenleven leidt tot wetswijziging

Multifunctionele landbouw

De regering van de Britse premier Rishi Sunak schrapt regelgeving die boeren belemmert bij het ombouwen van leegstaande schuren en stallen naar ander functies. De dinsdag aangekondigde wetswijziging is het gevolg van de strijd die de Britse...

Haagse Oogst: Hoofdlijnenakkoord biedt boeren hoop, Brussel is de sleutel

Politiek

Het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB donderdag 16 mei presenteerden spreekt veel boeren aan. Voor het wensenlijstje van de beoogde coalitie is echter wel de medewerking van Brussel nodig. Dat roept de vraag op hoe realistisch de...

Analyse: BBB legt slagen van landbouwplannen in handen van Brussel

Politiek

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB wordt een rem gezet op het stikstofbeleid van kabinet-Rutte IV. Bij veel plannen en voornemens is hulp van de Europese Commissie noodzakelijk. De transitie van de landbouw wordt niet stilgezet, maar...

Stikstofbeleid gaat op de schop en rode diesel komt terug

Politiek

Update - PVV, BBB, NSC en VVD kiezen in hun hoofdlijnenakkoord voor een minder vergaande aanpak van het stikstofprobleem. Opmerkelijk is de gewenste terugkeer van rode diesel voor boeren, tuinders en loonwerkers.

Omgevingsfactoren medebepalend bij faunaschade

Algemeen

Bij het bepalen van faunaschade wordt straks rekening gehouden met omgevingsfactoren. Het besluit van de provincies, verenigd in BIJ12, volgt na een verkenning door CLM Onderzoek en Advies.

DNA-onderzoek toont 310 wolvenaanvallen aan

Politiek

Van de 359 meldingen van aanvallen op landbouwdieren in de periode van 21 oktober 2023 tot en met 15 februari 2024 is in 310 gevallen op basis van DNA aangetoond dat het om wolven ging. Dat blijkt uit een nieuwe rapportage van BIJ12.

Jan Huitema (VVD) bij vertrek uit Europese politiek: 'Ons succes schrikt af'

Politiek

Na tien jaar lidmaatschap van het Europarlement zet Jan Huitema (VVD) een punt achter zijn Europese politieke loopbaan. Zijn tweede termijn werd gekenmerkt door de stikstofcrisis en oplopende kritiek van boeren op Brussel. Het Europese beleid stoelt...

Ger Koopmans (LTO): 'We moeten niet onbedoeld de primaire sector kwijtraken'

Politiek

Een stemadvies wil hij niet geven, wel benadrukt hij tot drie keer toe om op 6 juni vooral te gaan stemmen voor het Europees Parlement. 'De noodzaak om te stemmen is groter dan om met de trekker naar Brussel te gaan', zegt voorzitter Ger Koopmans...

Analyse: Tijdens de finale van de formatie staat BBB vrijwel alleen

Politiek

De formatie van het kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB nadert de finale. Op 15 mei moet duidelijk zijn of partijen tot een hoofdlijnenakkoord kunnen komen. Of BBB in dat kabinet haar ambities voor de landbouw weet zeker te stellen, is echter nog maar...

Haagse Oogst-podcast: Ondanks grote zorgen ziet Kamer noodzaak mestplan

Politiek

De plannen van demissionair landbouwminister Piet Adema om de mestcrisis te bezweren, kregen vrij gemakkelijk een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar dit wil niet zeggen dat Kamerleden er geen moeite mee hebben om opnieuw met een opkoopregeling te...

Plafondbedragen omhoog in nieuw convenant Diergezondheidsfonds

Politiek

De overheid en de belangrijkste veehouderijsectoren hebben een nieuw convenant gesloten voor het Diergezondheidsfonds voor de periode 2025-2029.

Oproep Wunnekink aan BBB: 'Vecht niet tegen opschorten derogatiebeschikking'

Politiek

Update - Voorzitter Erwin Wunnekink van LTO-vakgroep Melkveehouderij roept de BoerBurgerBeweging (BBB) op om zich niet langer te verzetten tegen het opschorten van de derogatiebeschikking in 2026. Volgens Wunnekink moet de tussenliggende tijd worden...

Koopmans geeft Brusselse route om uit mestcrisis te komen niet op

Politiek

LTO-voorzitter Ger Koopmans ziet na het Kamerdebat van donderdag nog steeds kans voor Nederland om met hulp van de Europese Commissie uit de mestcrisis te komen. Dit ondanks dat demissionair landbouwminister Piet Adema benadrukte dat hij in Brussel...

Tweede Kamer dringt aan op vrijstelling middelen kersenteelt

Politiek

De Tweede Kamer wil dat kersentelers toch een vrijstelling krijgen voor het gebruik van de middelen Tracer en Exirel bij de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg. Een motie van BBB die daarvoor pleit, kon afgelopen nacht op brede steun rekenden.

Adema kan door met mestaanpak, maar verwerpt 'politiek van illusie'

Politiek

Demissionair landbouwminister Piet Adema kan zijn plannen voor het aanpakken van de mestcrisis verder uitwerken. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak donderdag haar steun daarvoor uit. De bewindsman is ook bereid de voorstellen van...

EP zet licht op groen voor versoepeling landbouwbeleid

Politiek

Het Europees Parlement heeft woensdagmiddag ingestemd met een herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie.

Adema en Kamer op zoek naar ruimte in mestcrisis

Politiek

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met demissionair landbouwminister Piet Adema over de mestcrisis. De bewindsman heeft zelf voorstellen gedaan waarvan het nog onzeker is of hij daar voldoende steun voor krijgt. Ondertussen lanceerden...

Tweede Kamer stemt in met aanpassing Waterschapswet

Politiek

De Tweede Kamer heeft dinsdag 23 april ingestemd met een wijziging van de Waterschapswet. Daardoor wordt het mogelijk om de waterschapsbelasting hoger te maken voor bedrijven die profiteren van het werk van waterbeheerders.

Consultatie aanpassingen BOR-bedrijfsopvolgingsregeling gestart

Politiek

Het kabinet wil in het pakket Belastingplan 2025 met drie aanpassingen komen voor de voor agrarische familiebedrijven belangrijke bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR).

Maakt een nieuwe derogatie kans in Brussel?

Politiek

Is een gang naar Brussel voor een nieuwe of een verlenging van de huidige derogatie kansrijk? Die vraag hing woensdagavond 17 april boven het EU-verkiezingsdebat tijdens het voorjaarsevent van LTO Nederland.

Adema verdedigt zich in Tweede Kamer voor Zembla-uitzending

Politiek

Demissionair landbouwminister Piet Adema moest zich dinsdagmiddag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer verdedigen voor zijn uitspraken in de Zembla-uitzending over glyfosaat van afgelopen zondag.

Agent die op boerenzoon schoot trekt hoger beroep in

Politiek

De politieman die eind vorig jaar werd veroordeeld voor het schieten op de destijds 16-jarige trekkerbestuurder Jouke tijdens een boerenprotest in het Friese Heerenveen, trekt zijn hoger beroep in. Dat heeft zijn advocaat dinsdag via het ANP...

Albert Heijn komt met 'hybride' vlees van kip en rund

Economie

Supermarktketen Albert Heijn introduceert nieuwe producten bestaande uit half-om-halfgehakt van kip en rundvlees. Daarnaast komen er artikelen met toegevoegd rundereiwit. Het voordeel van deze innovaties is dat ze een lagere CO2-uitstoot hebben dan...

Europese EVP zet herijking Natura 2000 op de agenda

Politiek

De Europese Volkspartij (EVP) heeft de herijking van de Natura 2000-gebieden opgenomen in het partijmanifest voor de Europese verkiezingen. Het voorstel is ingebracht door het CDA dat in Europa onderdeel is van de EVP-fractie.

Haagse Oogst-podcast: 'Wijkers' vragen Adema om stoppersregeling

Politiek

Demissionair landbouwminister Piet Adema luidt de noodklok over de mestproblematiek. De Tweede Kamer is verdeeld over de plannen die hij vorige week presenteerde. Vooral de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB willen er nu nog niet aan. Al...

Rabobank neemt aansturing coöperatie op de schop

Economie

De algemene ledenraadsvergadering van Rabobank heeft woensdag ingestemd met een ingrijpende reorganisatie van de Nederlandse divisie van de bank. Belangrijkste wijziging is de oprichting van vijf regio's en het creëren van de functie van coöperatief...

Nederlandse inkooppartijen stuiten vaker op klimaatrisico's

Economie

Klimaatverandering zal vaker zorgen voor fluctuaties in beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van grondstoffen die voor de Nederlandse voedingsmiddelensector van groot belang zijn. Vooral de aanvoer van agrarische producten uit landen in Afrika,...

Groen licht voor uitbreiding Lbv-opkoopregelingen

Politiek

Het kabinet gaat de vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij Lbv en Lbv-plus verlengen. De Europese Commissie heeft de voorstellen daartoe van Nederland goedgekeurd.

Hoop is gevestigd op Brussel, waar goodwill is verspeeld

Politiek

De Nederlandse veehouderij hoopt op coulance bij de Europese Commissie om lucht te krijgen in de vastgelopen mestmarkt. LTO Nederland put daarbij vertrouwen uit andere recente versoepelingen. Demissionair landbouwminister Piet Adema is minder...

'De wolf gaat niet meer weg, zet in op preventie'

Politiek

De wolf is een blijvertje in Nederland, daar zijn de deskundigen het wel over eens. Maar hoe gaan we om met deze predator in het met mensen en vee dichtbevolkte land? Over die vraag werd de landbouwcommissie in de Tweede Kamer donderdagmiddag...

Meer wolvenaanvallen op vee in 2023

Politiek

Wolven beten vorig jaar 1.121 dieren dood die worden gehouden door boeren. In 2022 ging het om 1.043. In de eerste vier jaar na terugkomst in Nederland pakte het toen nog veel kleinere aantal wolven in totaal ruim zevenhonderd dieren.

Nee-stem bij natuurwet is 'politiek ongeluk’ en mogelijk obstakel bij oplossen mestprobleem

Politiek

Nederland heeft zich in Brussel een 'onbetrouwbare partner' getoond door op het laatste moment tegen de Europese natuurherstelverordening te stemmen. Linkse partijen in de Tweede Kamer vrezen voor grote reputatieschade. En dat kan volgens D66,...

Verlies voor Agrifirm: ‘pittig jaar zet ons op scherp’

Economie

Agrifirm heeft een moeilijk jaar achter de rug. De prijsschommelingen op de grondstoffenmarkt speelde de agrarische coöperatie parten. Er wordt gesneden in de kosten, maar de investeringen in verduurzaming blijven op peil, zegt CEO Dick Hordijk.

Adema vangt bot in Brussel, vrees voor generieke korting groeit

Politiek

Ondanks intensieve gesprekken krijgt demissionair minister Piet Adema voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de Europese Commissie geen hulp bij het creëren van meer mestruimte voor de veehouderij. 'Het gaat er niet komen, daar moeten we...

LTO-voorzitter Ger Koopmans: ‘Nederland moet vechten voor derogatie’

Politiek

Ger Koopmans is officieel pas vanaf maandag 1 april voorzitter van LTO Nederland, maar een week eerder is zijn agenda al volgestroomd. Als boerenvoorman gaat hij zich inzetten voor realistisch landbouwbeleid, waarbij een goed inkomen voor de boer...

Toekomstvisie op rivierengebied beperkt landbouw in uiterwaarden

Economie

In een toekomstvisie op het rivierengebied is er te weinig aandacht voor de landbouw in de uiterwaarden. 'Boeren hebben buitendijks 50.000 hectare in gebruik, maar die activiteiten worden nauwelijks genoemd', zegt LTO-themaspecialist water Anne...

Haagse Oogst-podcast: Ouwehand mist de 'oude' Wilders en stroeve formatie

Politiek

Dierenwelzijn was de afgelopen weken een heet hangijzer in politiek Den Haag. Dankzij aangenomen amendementen is een zwart scenario voor de veehouderij afgewenteld. Desondanks ligt er nog wel een zware opgave voor de sector.

Het programkabinet biedt boer en tuinder nog weinig houvast

Politiek

Boeren en tuinders die smachten naar duidelijkheid over de landbouwkoers van een volgende regering zullen nog even geduld moeten hebben. De formatie van een nieuw kabinet duurt nu al meer dan 110 dagen en op belangrijke punten liggen de vier...

Advies pleit voor afschaffing landbouwvrijstelling

Politiek

Update - In een advies aan het kabinet pleit onderzoeksbureau SEO voor afschaffing van de landbouwvrijstelling. Het belastingvoordeel voor agrariërs zou niet langer doelmatig zijn en ongewenste neveneffecten hebben. LTO Nederland noemt afschaffing...

Wilders: 'Draai bij Wet dieren in belang van formatie'

Politiek

De PVV heeft op verzoek van BBB een draai gemaakt in het standpunt over de Wet dieren. PVV-leider Geert Wilders gaf dat woensdag toe tegenover fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die hem dat niet in dank afneemt.

College Boer met Piet Adema: 'Laat je niet aanpraten dat landbouw geen toekomst heeft'

Politiek

De mestproblematiek stemt demissionair landbouwminister Piet Adema somber. Desondanks is hij positief over het toekomstperspectief van de land- en tuinbouw. ‘Met een duurzame landbouw hebben we de wereld heel veel te bieden’, zo houdt Adema de...

Adema wil niet tornen aan groepshuisvesting jonge kalveren

Veehouderij

Demissionair landbouwminister Piet Adema houdt vast aan zijn plan om per 2026 individuele huisvesting van kalveren vanaf de leeftijd van zeven dagen te verbieden. Een motie van SGP, ChristenUnie en CDA waarin die grens wordt opgerekt naar veertien...

Putters adviseert hoofdlijnenakkoord, ook op landbouw en stikstof

Politiek

Informateur Kim Putters adviseert een 'programkabinet' te vormen op basis van een akkoord op hoofdlijnen. PVV, VVD, NSC en BBB moeten daar wat hem betreft verder over gaan onderhandelen.

Verbod op stunten met agrarische producten niet mogelijk

Politiek

Een verbod op prijsstunten met agrarische basisproducten is juridisch niet mogelijk. Om die reden kan demissionair minister Piet Adema voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen gehoor geven aan een oproep daartoe van de Tweede Kamer.

Boeren luchten hun hart tegenover Kamerleden

Politiek

De opeenstapeling van regelgeving, de impact van het verlies van de derogatie en beleid dat een goede landbouwpraktijk in de weg staat. Het is een greep uit de klachten die boeren donderdagavond 7 maart uitten tegen Kamerleden tijdens het LTO...

Kamer vraagt kabinet tegen natuurherstelwet te stemmen

Politiek

De Tweede Kamer wil dat het kabinet in de Europese Raad tegen de natuurherstelverordening stemt en op zoek gaat naar steun van andere lidstaten in de Europese Unie om de wet te blokkeren. Een motie van BBB en NSC van die strekking werd dinsdag 5...

Prijsdalingen en krimp volume drukken groei landbouwexport

Economie

Nederland exporteerde in 2023 voor 123,8 miljard euro aan landbouwgoederen. Door prijsdalingen en een krimp van het exportvolume kwam de groei uit op 1,6 procent. In 2022 boekte de landbouwexport nog een plus van 18,6 procent.

Opgave natuurherstel is fors, maar veel gebeurt al

Politiek

Een versteviging en verbreding van het huidige beleid is nodig om aan de doelstellingen van de Europese natuurherstelverordening te voldoen. Dat blijkt uit een extern onafhankelijk advies ter voorbereiding op de uitvoering van de verordening...

Adema ontvouwt plan voor dierwaardige veehouderij

Politiek

Meer beweegruimte voor pluimvee, altijd toegang tot drinkwater en voer en een verbod op het aanbinden van koeien. Het zijn onderdelen van een eerste pakket maatregelen waarmee demissionair landbouwminister Piet Adema de transitie naar een...

Holman (NSC): 'Er is geen regie, het ontbreekt aan een visie en perspectief'

Politiek

In de bijna drie maanden dat Harm Holman namens NSC in de Tweede Kamer zit, heeft hij al een flinke stempel op het landbouwdebat gedrukt. De voormalig melkveehouder is voorstander van een ruimere opkoopregeling, maar vindt wel dat daar een...

Fel debat over informatieverstrekking rond natuurherstelwet

Politiek

Op initiatief van BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas debatteerde de landbouwcommissie donderdag met demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof over het beschikbaar stellen aan de Tweede Kamer van een rapport over...

Braakleggen in 2024 definitief van de baan, GLB-premies bekend

Politiek

Nederland sluit zich aan bij de Europese derogatie voor het braakleggen van landbouwgrond. Daardoor hoeven boeren voor de ontvangst van de GLB-premie niet te voldoen aan de voorwaarde van 4 procent niet-productief areaal.

Dierwaardige veehouderij vraagt om miljardeninvestering

Politiek

Stallen aanpassen aan nieuwe eisen voor een dierwaardige veehouderij vergt een investering die kan oplopen tot 5 miljard euro. Daarnaast lopen de operationele kosten voor veehouders op tot in totaal 1,1 miljard tot 1,3 miljard euro voor de hele...

Kamer wil met Van der Wal in debat over natuurherstelwet

Politiek

De Tweede Kamer wil nog deze week in debat met demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof over de gevolgen van de natuurherstelwet waarmee het Europees Parlement dinsdag heeft ingestemd.

LTO: zorgen over juridische gevolgen natuurherstelwet

Politiek

LTO Nederland vreest dat de dinsdag aangenomen Europese natuurherstelverordening leidt tot vergaande juridificering van de opgaven voor de landbouw en het platteland.

EP stemt in met natuurherstelwet, noodrem voor voedselproductie

Politiek

Het Europees Parlement (EP) heeft dinsdag ingestemd met de natuurherstelverordening. Hierdoor krijgen lidstaten te maken met fors hogere natuurdoelen. Voor de voedselzekerheid is er een ontsnappingsclausule ingebouwd.

Boerenprotest rond landbouwraad loopt uit de hand

Politiek

Update - Meerdere konvooien van landbouwvoertuigen met boeren die in Brussel gaan betogen, belemmerden in de ochtendspits het verkeer. In de middag liep het boerenprotest weer uit op rellen.

Landbouwbeleid versimpelen is niet zo eenvoudig

Politiek

De regelgeving in de landbouw is niet alleen uiterst complex, maar ook vaak niet uit te leggen, klagen boeren. 'Het is onwerkbaar en onrealistisch.' Problemen zijn te voorkomen als de praktijk eerder in het beleidsproces mee kan kijken.

Rutte versterkt pleidooi voor kunstmestvervangers

Politiek

Demissionair premier Mark Rutte heeft bij de Europese Commissie gepleit voor het toestaan van kunstmestvervangers uit dierlijke mest. Hij ondersteunt daarmee een eerder pleidooi van minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

'We zijn al aardig op streek met emissiereductie, 30 procent was haalbaar'

Politiek

EU-commissaris Wopke Hoekstra schrapte de klimaatopgave van 30 procent voor de landbouw. Volgens Edwin Michiels, portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland, betekent dit niet dat de sector achterover kan leunen.

Van der Wal: 'Invloed ganzenpoep op stikstofuitstoot zeer beperkt'

Politiek

De invloed van uitwerpselen van wilde dieren op de totale stikstofemissie is 'zeer beperkt'. Dat schrijft demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof in een antwoord op Kamervragen van BBB.

Waterbeheerders houden regie over vangst rivierkreeften

Politiek

De vangstmogelijkheden voor rivierkreeften worden uitgebreid, maar de regie daarover blijft in handen van waterbeheerders. Wel mogen die onder voorwaarden eigen mensen of externe partijen daarvoor inhuren.

Wolvenplan is achterhaald, tijd dringt voor nieuwe aanpak

Politiek

Bedrukte gezichten van de boeren bij een praktijkdemonstratie over preventie tegen de wolf, vorige week in het Drentse Wapse. De opgetrommelde veehouders worden bijgepraat door de provinciale Gebiedscommissie Wolf en twee Duitse...

Klimaataanpak: emissierechten of landbouw in Food 2050-gebieden

Politiek

De land- en tuinbouw staat aan de lat om 5 megaton aan broeikasgassen te reduceren. Deze nationale opgave stamt al uit 2019, maar minister Piet Adema (LNV) kan nog maar bar weinig vorderingen rapporteren. De Tweede Kamer vraagt om actie.

Van der Plas: 'Opmerkingen FDF wel intimiderend'

Politiek

BBB-leider Caroline van der Plas ziet de uitspraken van Farmers Defence Force (FDF)-voorman Mark van den Oever wel als intimiderend. 'Het mag nooit een misverstand zijn dat ik daar afstand van neem', zei ze woensdag in het debat over de...

Bezoeken aan boerderijwinkels fors gestegen

Economie

Acht op de tien klanten van boerderijwinkels doet daar boodschappen omdat ze de producten verser en van hogere kwaliteit vinden dan die uit de supermarkt. Het aantal bezoeken aan de boerderijwinkels is sinds 2021 met 10 procent gestegen, blijkt uit...

Voor zelfsturing op het erf moeten EU-regels op de schop

Politiek

De oproep van sectorpartijen om van het huidige middelenbeleid over te stappen op doelsturing vindt in de Haagse en provinciale politiek steeds meer weerklank. Voor omschakeling naar een systeem van zelfsturing op het boerenerf is wel een wijziging...

RVO: te laat voor schrappen braakleggen

Politiek

Het schrappen van de GLB-eis over het braakleggen van landbouwgrond voor Nederlandse boeren gaat dit jaar niet meer lukken. Het is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) technisch onhaalbaar om dat nu nog voor elkaar te krijgen.

Politie en OM gaan sneller optreden tegen actievoerders

Politiek

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) gaan sneller en direct optreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Dinsdag is al begonnen met een speciale nationaal staf grootschalig bijzonder optreden.

LTO mist onderbouwing klimaatdoel landbouw

Politiek

De Europese Commissie heeft het aanvankelijke reductiedoel van 30 procent voor de landbouw uit de klimaatplannen geschrapt. Daarmee is een opgave voor de sector niet van de baan. LTO Nederland mist daarvoor robuust beleid en zicht op financiële...

Kamermeerderheid wil 'bio-industrie uitfaseren'

Politiek

De Tweede Kamer wil de bio-industrie op zo kort mogelijke termijn uitfaseren. Een motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die de regering daartoe oproept, is dinsdag aangenomen. 'De bio-industrie is erop gericht maximaal te produceren en heeft...

Minister Yesilgöz over boerenacties: 'De maat is vol'

Politiek

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid wil dat het Openbaar Ministerie de actievoerende boeren die maandagavond brand stichtten op en rondom snelwegen gaat vervolgen. 'We moeten onderscheid maken tussen demonstreren en deze acties. Wat...

Haagse Oogst-podcast: Protesten en mestmarkt werpen schaduw over begrotingsdebat

Politiek

Boerenprotesten wierpen hun schaduw over het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze Haagse Oogst-podcast vertellen Nieuwe Oogst-redacteuren Tys Hallema, René Bouwmeester en Peter Smit wat hen het...

Meerdere snelwegen gestremd door acties boeren

Politiek

Door acties van boeren zijn maandagavond op verschillende plaatsen in het land opritten naar snelwegen geblokkeerd. Op de A50 bij Apeldoorn is een verbindingsweg afgesloten door brandend afval in een middenberm.

Mogelijk uitstel voor landelijke boerenacties

Politiek

De grote landelijke protestactie van Farmers Defence Force (FDF) wordt mogelijk uitgesteld tot volgende week. Dat zegt FDF-leider Mark van den Oever tegen Nieuwe Oogst.

Nieuwe start voor Europees landbouwdebat

Politiek

De strategische dialogen over de toekomst van het Europese voedselsysteem en de landbouw vinden plaats onder een gesternte van felle boerenprotesten. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie streeft met de gesprekken naar een...

NSC en BBB botsen over krimp veestapel

Politiek

Tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw is het tot een botsing gekomen tussen NSC en BBB. Reden is een motie, ingediend door Kamerlid Harm Holman (NSC), waarin wordt gepleit voor een kleinere veestapel.

Kamer wil actie, maar Adema kan niet leveren

Politiek

Update - De Tweede Kamer verwacht van landbouwminister Piet Adema concrete actie op het vlak van innovatie, stoffenbalans, bescherming van biologische boeren en de overvolle mestmarkt. Maar de bewindsman kan niet leveren. Europese richtlijnen en...

Nederland steunt ontheffing voor braakleggen landbouwgrond

Politiek

Nederland gaat instemmen met het Franse voorstel dat boeren een ontheffing verleent voor de plicht om 4 procent van hun areaal braak te laten liggen. Dat heeft landbouwminister Piet Adema woensdagavond gezegd na afloop van het debat over de...

Partijen willen koude sanering veehouderij voorkomen

Politiek

In de Tweede Kamer leeft de vrees dat de veehouderij een koude sanering te wachten staat als natuur- en milieudoelen niet worden gehaald. In het debat over de landbouwbegroting van woensdag vragen politici het demissionaire kabinet om maatregelen om...

Volg het debat over de landbouwbegroting

Politiek

De Tweede Kamer en demissionaire ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (LNV) debatteren woensdag en donderdag over de landbouwbegroting voor 2024. LTO Nederland roept partijen op te kiezen voor een koerswijziging in...

Mogelijk afromen rechten om druk op mestmarkt te verlichten

Politiek

Demissionair landbouwminister Piet Adema overweegt het afromingspercentage bij transacties met dier- en fosfaatrechten te verhogen. Het is een van de voorstellen die worden besproken met sectorpartijen om de druk op de mestmarkt te verlagen.

Kamer wil definitief geen commercieel verkeer op Lelystad Airport

Politiek

De Tweede Kamer wil dat Lelystad Airport definitief niet in gebruik wordt genomen voor commerciële burgerluchtvaart. Een motie die het kabinet daartoe oproept is dinsdag met een grote meerderheid aangenomen.

Haagse Oogst: Nieuwe Tweede Kamer debatteert over landbouwbegroting

Politiek

De Tweede Kamer debatteert deze week over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2024. In deze Haagse Oogst-podcast blikken de Nieuwe Oogst-redacteuren Tys Hallema, Jasper Schel en Peter Smit vooruit op...

Adema maant veevoerproducenten tot meer ambitie

Politiek

Producenten van veevoer moeten in 2030 30 procent minder CO2 uitstoten. Dat staat in een toekomstvisie van minister Piet Adema op de diervoersector. Hij maant daarin de producenten tot meer ambitie.

Weer miljardenveroordeling voor Bayer in Roundup-zaak

Economie

Chemiereus Bayer moet een schadevergoeding van 2,25 miljard dollar (2 miljard euro) aan een Amerikaan die ziek is geworden door het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

Sjaak van der Tak wordt ambassadeur voor Varend Corso

Regio West

Voormalig LTO-voorzitter Sjaak van der Tak wordt ambassadeur van het Varend Corso, een bloemenevenement dat dit jaar haar 25-jarig jubileum viert.

Britten zien meeste groenten en fruit als ‘medium risico’

Akker- & Tuinbouw

Het Britse ministerie van Landbouw, Voedsel en Plattelandszaken (DEFRA) heeft een lijst gepubliceerd met welke groenten en fruit waarschijnlijk als medium risico aangemerkt gaan worden.

Analyse: Winstwaarschuwing voor wie hoopt op versoepeling stikstofaanpak

Politiek

Over wat de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB gezamenlijk van plan zijn met het stikstofbeleid is nog vrijwel niets bekend. Ondertussen stuurt de nieuwe Tweede Kamer wel aan op koerswijzigingen en blijven het demissionaire kabinet en de...

SGP gaat met kritische landbouwagenda Europa in

Politiek

Het Europese landbouwbeleid moet inzetten op het versterken van de positie van boeren en zorgen voor een betere verdeling van de opbrengsten in de voedselketen. Dit is de kern van de agrarische paragraaf in het Europese verkiezingsprogramma van de...

Autoriteit: noodmaatregelen nodig voor behoud natuur

Politiek

Update - Het gaat slecht met de stikstofgevoelige natuur in Nederland. Dat blijkt na toetsing van zeventig natuurdoelanalyses door de Ecologische Autoriteit. Veel beschermde natuurgebieden zijn in de afgelopen jaren zelfs verslechterd. De overheid...

Vertrekkende Samsom bemoeide zich ook met stikstofaanpak

Politiek

Diederik Samsom stopt als kabinetschef en rechterhand van Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat). Samsom geldt als de architect van de Green Deal met daaraan gekoppeld het ambitieuze klimaatbeleid van de Europese Unie en van Hoekstra’s voorganger...

LTO Nederland tegen verhoging minimumloon

Politiek

LTO Nederland vreest voor de betaalbaarheid van arbeid als een nieuwe verhoging van het minimumloon doorgaat. De belangenorganisatie vindt dat de voorgenomen koopkrachtondersteuning ook via belasting- en premieverlagingen kan worden gerealiseerd.

Pleidooi voor ‘status aparte’ voor vruchtbare delta Nederland en België

Politiek

Brusselse regelgeving moet veel meer rekening houden met de specifieke teeltomstandigheden in de vruchtbare delta in de lage landen. Met die boodschap starten LTO Nederland en de Vlaamse Boerenbond een gezamenlijk lobby richting de Europese...

Duitse boerenbond dreigt met nieuwe acties

Politiek

De Duitse boerenbond DBV voorziet nieuwe boerenacties als de regering de voorgenomen lastenverzwaring op landbouwdiesel deze week niet van tafel haalt. Dat zegt een strijdbare DBV-voorzitter Joachim Rukwied (foto) tijdens een persconferentie in...

Van der Wal legt gebiedsplannen ter inzage

Politiek

Stikstofminister Christianne van der Wal heeft dinsdag het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en bijbehorende milieueffectrapport ter inzage gelegd. De publiekconsultatie is geopend tot maandag 26 februari.

Duitse Boerenbond hoopt op compromis in Bondsdag

Politiek

Voorzitter Joachim Rukwied van de Duitse boerenbond DBV hoopt dat de Duitse regering met een compromisvoorstel komt waarmee de bezuinigingen op landbouwdiesel van tafel gaan. Donderdagavond wordt daarover gesproken binnen de regerende coalitie van...

Facebook-oprichter Zuckerberg wordt veehouder

Veehouderij

Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook en ceo van moederconcern Meta, heeft zich ten doel gesteld het beste rundvlees van de wereld te produceren. Hij is daarmee gestart op zijn boerderij op de eilandengroep Hawaii.

Duitse coalitie nodigt protestboeren uit voor overleg

Politiek

Na een eerste week van Duitse boerenprotesten hebben de drie Duitse coalitiepartijen boerenleiders uitgenodigd voor een overleg aanstaande maandag in Berlijn. Ondertussen circuleren er alternatieve voorstellen voor de geplande bezuinigingen op...

Kosten verplichte stalkeuring kunnen fors oplopen

Politiek

De kosten voor de verplichte elektrakeuringen die voortvloeien uit de aanpak stalbranden kunnen bij veehouderijen oplopen tot duizenden euro's per keer. Dat blijkt uit een toelichting op een ontwerpbesluit dat demissionair landbouwminister Piet...

Agro-organisaties vragen om plafond voor Oekraïense importen

Politiek

Een brede coalitie van zes agrarische belangenorganisaties vragen de Europese Commissie een plafond in te voeren voor de import van landbouwproducten uit Oekraïne. Maatregelen zijn nodig omdat de handelsvoordelen die het land heeft gekregen na de...

Duitse landbouwminister waarschuwt voor 'Amerikaanse' toestanden

Politiek

Voorkomen moet worden dat de aanhoudende protesten in Duitsland leiden tot een tweedeling in de maatschappij zoals in de Verenigde Staten het geval is. Daarvoor waarschuwt de Duitse landbouwminister Cem Özdemir.

Gevolgen Brexit voor handel steeds duidelijker, gemopper neemt toe

Economie

Zeven jaar na het Brexit-referendum en na vijfmaal uitstel gaat het Verenigd Koninkrijk vanaf 31 januari controles op de importen van plantaardige en dierlijke producten invoeren. Handelaren vrezen vertragingen en consumenten wantrouwen 'Not for...

Polen komt tegemoet aan eisen boerenblokkade

Politiek

De blokkade door Poolse boeren van de grens met Oekraïne is beëindigd. Zaterdag is een definitief akkoord gesloten met daarin toezeggingen voor financiële steun.

Boer wil investeren ondanks veel onzekerheden

Economie

Het aantal boeren en tuinders met investeringsplannen is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit het Nieuwe Oogst Trendonderzoek 2024. Die plannen worden echter geremd door onzekerheden over toekomstig overheidsbeleid.

Helft boeren gokt op versoepeling stikstofdoelen

Politiek

Veel boeren en tuinders hebben uit de verkiezingsuitslag vertrouwen getankt voor de toekomst. Een aanzienlijk deel van de agrariërs gokt op een versoepeling van de stikstofdoelen door een volgend kabinet, blijkt uit het Nieuwe Oogst Trendonderzoek...

Veel boeren leggen buffer aan voor opvang tegenvallers

Economie

Door de vele regenval en het hoge water van de laatste tijd is het risicomanagement op agrarische bedrijven weer een actueel onderwerp geworden. Veel boeren en tuinders leggen een financiële buffer aan om tegenvallers door extreem weer op te kunnen...

Meer budget voor energiezuinige technieken

Economie

De mogelijkheden voor ondernemers om met fiscaal voordeel te investeren in energiezuinige technieken wordt volgend jaar verruimd. In 2024 is er een budget van 259 miljoen euro beschikbaar, een verhoging van 10 miljoen euro ten opzichte van vorig...

Adema wijst naar het 'zuiden' voor mislukken landbouwakkoord

Politiek

Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft in interview met Omroep Friesland de schuld van het mislukken van het landbouwakkoord neergelegd bij de intensieve melkveehouderij in het zuiden van het land.

Van der Wal: 'Ga behoedzaam om met stikstofaanpak'

Politiek

De nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer zorgt ervoor dat onderdelen van de stikstofaanpak weer ter discussie worden gesteld. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) beweegt mee met een NSC-voorstel maar gaf tevens een waarschuwing...

Adema onder vuur over gevolgen verlies derogatie

Politiek

Diverse partijen in de Tweede Kamer dringen er bij demissionair landbouwminister Piet Adema op aan snel met een oplossing te komen voor de mestcrisis in de melkveehouderij. Daar ondervinden boerenbedrijven grote financiële gevolgen van de afbouw van...

Voorstellen voor aanvullen GLB-budget en ondergrens stikstof

Politiek

ChristenUnie wil 50 miljoen euro uit de algemene middelen van het ministerie van Financiën overhevelen naar het budget voor de GLB-premie en ecoregelingen. NSC dient donderdag een motie in om de ondergrens voor de stikstofdepositie in de Aerius...

LTO vraagt Tweede Kamer om realistisch landbouwbeleid

Politiek

Aan de vooravond van het landbouwdebat van donderdag doet LTO Nederland een oproep aan de nieuwe Tweede Kamer. De boerenorganisatie vraagt om haalbaar, realistisch en uitvoerbaar landbouwbeleid.

Europese Commissie wil lagere status bescherming wolf

Politiek

Update - De Europese Commissie stelt voor om de internationale status van wolven te veranderen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'. Het voorstel van woensdag is gebaseerd op nieuwe gegevens over toegenomen populaties van het roofdier.

Haagse Oogst-podcast: Eurokritische Kamer debatteert over NV-gebieden

Politiek

Vlak voor het kerstreces ruimt de Tweede Kamer tijd in om met demissionair landbouwminister Piet Adema in debat te gaan over een aantal heikele onderwerpen. Donderdagmiddag staan op de agenda de gebieden die zijn aangewezen voor strengere...

Provincies boeken 215 miljoen euro voor legalisatie PAS-melders terug

Politiek

Provincies hebben van het beschikbare budget van 250 miljoen euro voor legalisatie van de PAS-melders 215 miljoen euro teruggestort naar het ministerie van LNV. Het geld is ten goede gekomen aan de opkoopregeling Lbv.

Van der Tak: 'Landbouwakkoord was bijna rond'

Politiek

Het scheelde maar weinig of er was toch een landbouwakkoord gekomen. Volgens LTO-voorzitter Sjaak van der Tak lag er een hoofdlijnenakkoord op tafel waar sectorpartijen zich in konden vinden, maar was er in het kabinet verdeeldheid over de te maken...

LTO: 'Timing publicatie ontwerpgebiedsplannen ongelukkig'

Politiek

LTO Nederland plaatst vraagtekens bij de publicatie vrijdag van het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De boerenorganisatie vindt die timing niet gelukkig.

Ontwerp voor nationale gebiedsplannen gepubliceerd

Politiek

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft vrijdag het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepubliceerd. Vanaf 16 januari kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma.

Rabobank: verduurzaming eis bij financiering bedrijf

Economie

Rabobank gaat duurzaamheidsprestaties veel zwaarder laten meewegen bij de financiering van agrarische bedrijven. Bij de aanvraag van een lening tellen die straks net zo zwaar als de bedrijfseconomische score.

Overzicht: watermaatregel komt hard aan bij alle sectoren

Politiek

Opnieuw worden boeren en tuinders geconfronteerd met een ingrijpende maatregel die grote invloed heeft op de bedrijfsvoering. Door uitbreiding van het aantal nutriënten verontreinigde gebieden (NV) waar de waterkwaliteit niet op orde is, mogen...

ABN Amro ziet in 2024 herstel van productiegroei landbouw

Economie

Ondanks dalende productievolumes hebben de meeste agrarische bedrijven dankzij hogere afzetprijzen een relatief goed jaar achter de rug, meldt ABN Amro. In een prognose voor 2024 verwacht de bank een productiegroei van 1 procent.

Nieuwe Kamer wil debat over GLB-premies en aanscherping mestbeleid

Politiek

Een voorstel van BBB om met demissionair landbouwminister Piet Adema te debatteren over aangekondigde aanscherping van de bemestingsnormen en de lagere GLB-premies, heeft in de op woensdag 6 december geïnstalleerde nieuwe Tweede Kamer brede steun...

'Uitbreiding NV-gebieden heeft enorme consequenties voor land- en tuinbouw'

Politiek

De grote uitbreiding van het aantal gebieden waar straks veel minder mag worden bemest, heeft enorme consequenties voor de Nederlandse land- en tuinbouw, zegt LTO Nederland. De belangenorganisatie heeft grote bezwaren tegen de aanscherping en noemt...

Fors meer regio's onder strenge bemestingsnormen

Politiek

Het aantal gebieden waar strengere bemestingsregels gaan gelden wordt fors uitgebreid. Alle agrarische bedrijven in die met nutriënten verontreinigde gebieden moeten volgend jaar al de hoeveelheid stikstof vanuit dierlijke mest en kunstmest met 5...

Meer regie op duurzame innovaties voor veehouderij

Politiek

Een nieuw opgericht regieorgaan moet de verduurzaming van de veehouderij met innovaties versnellen. De ministeries van LNV en I&W, sectororganisaties, provincies, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), technologieorganisaties en de...

Vijf agrarisch ondernemers beloond met Nuffield scholarship

Economie

Nuffield Nederland heeft vrijdag tijdens de najaarsbijeenkomst in De Bilt de vijf nieuwe scholars gepresenteerd. De scholars gelden als vooruitstrevende ondernemers in de agrarische sector.

Voorlopige tarieven GLB-subsidies 2023 bekend

Economie

De voorlopige tarieven van subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn bekendgemaakt. De definitieve premie wordt in het voorjaar van 2024 bepaald.

BBB doet beroep op VVD en NSC: 'Geef PVV een kans'

Politiek

BBB tracht met een oproep aan NSC en VVD de verkenning naar een kabinet met PVV op gang te brengen. NSC en VVD hebben tijdens hun gesprek met verkenner Ronald Plasterk de boot afgehouden. BBB-leider Caroline van der Plas roept op de partij van Geert...

Haagse Oogst-podcast: Wat betekent de winst van de PVV voor de landbouw?

Politiek

In deze aflevering van Haagse Oogst bespreken hoofdredacteur Esther de Snoo en redacteuren René Bouwmeester en Peter Smit van Nieuwe Oogst de verkiezingsuitslag.

Dijkhuizen: ministerschap voor BBB nog niet aan de orde

Politiek

Aalt Dijkhuizen vindt het nog te vroeg om te speculeren over een eventueel ministerschap voor BBB in een nieuw kabinet. 'Die vraag is nu niet aan de orde. Eerst maar eens zicht op een coalitie', laat hij aan Nieuwe Oogst weten.

Vertraging bij behandeling aanvragen opkoopregeling Lbv-plus

Politiek

Aanvragers van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) moeten mogelijk langer wachten op een beoordeling. Dat bevestigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) desgevraagd aan Nieuwe Oogst.

Boswachters vragen bij politiek om aandacht voor natuur

Politiek

Ongeveer tweehonderd boswachters van Natuurmonumenten hebben vrijdag geprotesteerd voor het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Ze willen dat een nieuwe coalitie de natuur beter gaat beschermen.

BBB polst Aalt Dijkhuizen voor ministerspost op LNV

Politiek

Als BBB deel gaat uitmaken van het nieuwe kabinet, dan ziet partijleider Caroline van der Plas in Aalt Dijkhuizen de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De oud-voorzitter van Wageningen University & Research is al...

Subsidie voor extensivering melkveehouders in veenweiden en nabij Natura 2000

Politiek

Melkveehouders in veenweidegebieden en in de buurt van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen zich aanmelden voor een nieuwe subsidie voor het extensiveren van hun bedrijf. De regeling wordt in mei opengesteld.

Adema overweegt reductie in toepassingen glyfosaat

Politiek

Demissionair landbouwminister Piet Adema laat Wageningen University & Research in kaart brengen bij welke teelten het gebruik van glyfosaat kan worden teruggebracht.

'Import Italiaans huisvuil niet de oorzaak van blauwtonguitbraak'

Politiek

Het is onwaarschijnlijk dat de import van huisvuil uit Italië voor een afvalverbrandingsinstallatie in Amsterdam de oorzaak is van de uitbraak van het blauwtongvirus in Nederland. Dat schrijft demissionair landbouwminister Piet Adema in antwoord op...

Opnieuw verlenging glyfosaat, maar wel met beperkingen

Politiek

Het gebruik van glyfosaat in de EU wordt zeer waarschijnlijk opnieuw voor een periode van tien jaar toegestaan. Een tweede stemming tussen de lidstaten leidde donderdag niet tot voldoende tegenstemmen om het gebruik van de onkruidverdelger te...

Van der Plas: 'Stem op BBB zorgt dat focus op boer blijft'

Politiek

BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas heeft er het volste vertrouwen in dat haar partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november een zeer goed resultaat gaat halen. 'Ik reken er nog steeds op dat we richting de twintig zetels gaan.'

Harm Holman (NSC): 'Boeren moeten begrijpen dat beetje krimp goed is'

Politiek

Harm Holman is de beoogd landbouwwoordvoerder van Nieuw Sociaal Contract (NSC). Het verkiezingsprogramma van die partij rept van een andere stikstofaanpak en een veestapel die past binnen de milieugebruiksruimte. 'Wij zien een billijke vergoeding...

D66 wil landbouwakkoord nieuw leven inblazen

Politiek

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot wil dat er een nieuwe poging wordt gedaan om tot een landbouwakkoord te komen. Daarbij moet wel de overheid de randvoorwaarden en een visie presenteren en daar vervolgens met sectorpartijen over gaat praten.

PBL: partijen willen krimp veestapel, maar tempo verschilt

Politiek

Het tempo waarin VVD, ChristenUnie, D66, GroenLinks-PvdA en Volt de veestapel willen inkrimpen verschilt, maar alle partijen willen de uitstoot van stikstof, broeikasgassen en andere milieuverontreinigende stoffen verminderen, het dierenwelzijn...

'Afgestudeerden die de taal van de boer spreken zijn gewild'

Politiek

Studenten met een agrarische hbo-opleiding zijn gewild bij toeleveranciers, afnemers, banken, natuurorganisaties, ministeries en overheden. 'De overheid heeft voor de gebiedsprocessen mensen nodig die de taal van de boeren spreken', zegt Kees van...

'Verloving' tussen NSC en GroenLinks-PvdA nog ver weg

Politiek

Ze willen boeren 'perspectief bieden', maar ook de natuur herstellen en de stikstofuitstoot aanpakken. Bij deze overeenkomsten tussen lijsttrekkers Pieter Omtzigt (NSC) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) bleef het tijdens een door henzelf...

Opkoopregelingen stikstofaanpak worden verruimd

Politiek

Demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof kondigt een verruiming aan in de voorwaarden voor de opkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Daardoor wordt de doelgroep van deze vrijwillige regelingen met zo'n achthonderd bedrijven...

Forse aanpassingen belastingplan gunstig voor glastuinbouw

Politiek

Onder druk van de Tweede Kamer zijn de maatregelen in de Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw flink teruggeschroefd. Glastuinbouw Nederland reageert verheugd op de uitkomst van een stemming in de Tweede Kamer. Glastuinders krijgen meer tijd...

Motie voor schrappen suikertaks op vruchtensap aangenomen

Politiek

In de belastingwet moet een uitzondering wordt gemaakt voor vruchtensappen, zodat deze niet onder dezelfde heffing vallen als frisdranken. Een VVD-motie met dit voorstel is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer.

Kamer wil af van uitzondering voor hogere stalbezetting vleeskuikens

Politiek

De Tweede Kamer wil af van de uitzondering waardoor het mogelijk is meer vleeskuikens per vierkante meter te houden. Een motie daartoe is donderdag door de Tweede Kamer aangenomen.

Actieprogramma moet digitalisering landbouw stroomlijnen en versterken

Politiek

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit start het langjarig Actieprogramma Digitalisering. Dit moet zorgen voor meer eenheid in de gebruikte systemen, uitwisselen van data vereenvoudigen en realtime meten van emissies mogelijk maken.

Familiebedrijven domineren Europese landbouw

Economie

Veruit de meeste Europese boerenbedrijven zijn familiebezit. Deze bedrijven domineren de structuur van de EU-landbouw in termen van het aantal bedrijven, hun bijdrage aan de werkgelegenheid in de sector en, in mindere mate, de oppervlakte land die...

Stikstofdepositie gedaald maar reductiedoel in 2025 nog buiten bereik

Politiek

De stikstofdepositie in kwetsbare natuur is sinds 2005 met een vijfde gedaald. Dit is onvoldoende om de doelen in de stikstofwet te halen.

Meer varkenshouders willen stoppen: 'Hevel opkoopbudget over'

Veehouderij

Update - Het aantal aanvragen voor de Lbv-stoppersregeling onder varkenshouders overtreft het daarvoor beschikbare budget. DLV Advies roept het kabinet op om gelden bedoeld voor andere veehouderijsectoren vrij te maken voor varkenshouders die hun...

NSC pleit voor agrarische hoofdstructuur en behoud voedselproductie

Politiek

Het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) stelt dat er binnen het dichtbevolkte Nederland ruimte moet zijn voor natuur en landbouw. De agrarische sector krijgt, als het aan de partij van Pieter Omtzigt ligt, wel te maken met een...

Haagse Oogst-podcast: Kunnen BBB en NSC samen in een coalitie?

Politiek

In deze aflevering van Haagse Oogst blikken hoofdredacteur Esther de Snoo en de redacteuren René Bouwmeester en Peter Smit van Nieuwe Oogst terug op Het Grote Landbouwdebat van vorige week.

Omtzigt: stikstofwet van tafel, stop op megastallen

Politiek

Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, wil dat de huidige stikstofwet van tafel gaat. Daarnaast wil de partij een stop op de bouw van nieuwe megastallen.

Van Campen (VVD): 'De boer moet kunnen zien wat verduurzamen oplevert'

Politiek

VVD-Kamerlid en landbouwwoordvoerder Thom van Campen is een pleitbezorger van innovatie in de landbouw. Een stokpaardje daarbij is de afrekenbare stoffenbalans. 'Wij vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor je doen en laten, maar ook voor het...

Kamer wil dat ook ‘imperfectie’ fatsoenlijke prijs oplevert

Politiek

Boeren en tuinders moeten ook voor landbouwproducten met een niet-perfect uiterlijk een fatsoenlijke prijs krijgen. Deze producten moeten ook gewoon verkocht worden. Dat stelt de Tweede Kamer middels een aangenomen motie.

Tweede Kamer wil af van focus op KDW in stikstofaanpak

Politiek

De Tweede Kamer wil dat de regering het stikstofbeleid op basis van de kritische depositiewaarde (KDW) verruilt voor een op emissiereductie gerichte aanpak. Moties die daartoe oproepen van onder meer ChristenUnie en Groep Van Haga werden dinsdag...

Boer mag van Kamer straks op rivierkreeft vissen

Politiek

Als het aan de Tweede Kamer ligt, gaan boeren en sportvissers op termijn meehelpen bij de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft. Tot op heden mogen officieel alleen beroepsvissers deze invasieve exoot wegvangen.

NVWA legt 46 veehouders stil wegens aantreffen anti-muizenmiddel

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uit voorzorg en ter voorkoming van eventuele risico's voor de volksgezondheid 46 veehouderijen tijdelijk stilgelegd. Reden is het aantreffen van sporen van een muizenbestrijdingsmiddel in de...

'Om duurzaam voedsel te kunnen betalen, moeten de lage inkomens omhoog'

Politiek

GroenLinks-PvdA wil de landbouw ingrijpend verduurzamen. Onderdeel daarvan is een betere verdeling van de kosten in de keten. Voedsel wordt daardoor duurder, erkent Kamerlid Laura Bromet. 'Anders kunnen boeren niet profiteren. Maar daarom moeten wel...

Eisen uitzendbureaus arbeidsmigranten aangescherpt

Politiek

Het kabinet komt met strengere toelatingsregels voor uitzendbureaus om misstanden met arbeidsmigranten tegen te gaan. Het wetsvoorstel van demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgt op de aanbevelingen van de...

GroenLinks/PvdA wil belasting op kunstmest en gewasbescherming

Politiek

GroenLinks/PvdA wil de landbouw versneld vergroenen. Daarom pleit de partij in haar verkiezingsprogramma onder meer voor een belastingheffing op kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen.

'Tijd voor politiek om keuzes te maken over landbouw'

Politiek

De tijd van pappen en nathouden in het maatschappelijke debat over landbouw is voorbij, zegt bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara van WUR. ‘Het is tijd om keuzes te maken en een koers te kiezen.’

Commissie schadevergoeding PAS-melders van start

Politiek

De Commissie schadevergoeding PAS-melders is deze week van start gegaan. De onafhankelijke commissie stelt de werkwijze op voor het indienen en beoordelen van een verzoek om schadevergoeding en adviseert de minister over de toe te kennen vergoeding.

Kritiek op Hoekstra's rol in Nederlandse landbouwpolitiek

Politiek

Kandidaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra (CDA) heeft zich in het Europees Parlement moeten verdedigen tegen het landbouwbeleid van de Nederlandse regering. Waarom heeft het kabinet, waar hij deel van uitmaakte, de veestapel niet ingekrompen?

Klimaatheffing op import van metalen en kunstmest van start

Politiek

Op kunstmest, staal, aluminium en cement dat van buiten de Europese Unie wordt geïmporteerd is sinds 1 oktober een nieuwe klimaatbelasting van kracht. Deze CBAM-heffing moet zorgen voor een gelijk speelveld met duurzaam geproduceerde Europese...

Hoge sterfte door blauwtong drijft schapenhouders tot wanhoop

Veehouderij

Het blauwtong-virus grijpt momenteel om zich heen. De sterfte onder schapen loopt op tot boven duizend dieren per dag. Dierenarts Reinard Everts ziet de wanhoop bij schapenhouders toenemen.

Precisielandbouw nieuw in ecoregeling GLB voor 2024

Politiek

De ecoregeling in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt in 2024 drie nieuwe activiteiten. Boeren kunnen dan ook punten krijgen voor precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie.

Hoekstra belooft natuurwet over de streep te trekken

Politiek

Aankomend Eurocommissaris Wopke Hoekstra belooft de omstreden Europese natuurherstelwet tot een goed einde te brengen. Daarnaast wil hij zich op klimaatgebied houden aan de internationale afspraken die daarover zijn gemaakt.

Melkveehouder en Agriterra-ceo op kandidatenlijst NSC

Politiek

Melkveehouder Harm Holman uit Steenbergen (Drenthe)en Agriterra-ceo Marco Schouten staan op de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt.

Eenmalige verlenging datum aardappeloogst op zand- en lössgrond

Politiek

Telers op zand- en lössgrond krijgen twee weken extra de tijd om hun aardappelen te laten afrijpen. Met deze beslissing geeft landbouwminister Piet Adema gehoor aan de deze week aangenomen motie van BBB en SGP.

‘UvA-onderzoek geen reden voor stoppen piekbelastersaanpak’

Politiek

Minister Christianne van der Wal ziet in het UvA-onderzoek naar stikstofdepositie bij twee melkveehouderijen geen reden om de piekbelastersaanpak te herzien.

Alternatief voor kalenderlandbouw vraagt ook veel van boer

Politiek

Gerard Velthof geeft als bodemkundige en senior onderzoeker maar vast een winstwaarschuwing: 'We moeten wel beseffen dat maatregelen ter voorkoming van nitraatuitspoeling bij maatwerk niet anders zijn dan bij generieke maatregelen.'

Eerste Kamer verklaart transitiefonds controversieel

Politiek

De Eerste Kamer heeft de verdere behandeling van het transitiefonds controversieel verklaard. Twee weken geleden leek hier nog geen meerderheid voor, maar dinsdag bleek dat wel het geval.

Tweede Kamer: uitstel aardappeloogst en stop op kalverimport

Politiek

De Tweede Kamer wil aardappeltelers op zand- en lössgrond twee weken uitstel geven voor het inzaaien van een vanggewas. Een motie van die strekking van BBB en SGP is dinsdagmiddag aangenomen.