Peter Smit

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Politiek & Economie. Hij volgt de politiek, economie en afzetketen van agrarische producten.

Contact

Artikelen door Peter Smit

Spaanse eigenaar zet vleesverwerker Stegeman in de etalage

Economie

Het Spaanse voedingsconcern Campofrio neemt na dertien jaar weer afscheid van dochteronderneming Stegeman. Voor de vleesverwerker uit het Overijsselse Wijhe wordt een nieuwe eigenaar gezocht, meldt De Spaanse zakenkrant El Economista.

Hoe landt de ecopremie bij boeren?

Algemeen

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komen vanaf 2023 aan een kwart van de inkomenssteun groene voorwaarden te hangen. De vraag is of alle boeren zich daarop kunnen inschrijven of dat dit voorbehouden blijft aan boeren in...

Kamer stelt strengere normen aan veetransport

Veehouderij

De temperatuurgrens waarbij veetransport op warme dagen nog mag, moet naar beneden. Een motie van de PvdD met die strekking is afgelopen nacht aangenomen door de Tweede Kamer. Ook andere voorstellen voor meer dierenwelzijn kregen voldoende steun.

Verkenning naar betere verdeling natuurgeld

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten gaat op verzoek van het CDA verkennen of bij pachtgronden een andere verdeling van gelden voor agrarisch natuurbeheer mogelijk is.

Boeren in het hele land laten hun stem horen

Politiek

Update - Op vijf plaatsen in het land komen boeren bijeen om hun afkeer te laten blijken over de aanpak van de stikstofproblematiek. Bart Kemp van Agractie verwacht op het Haagse Malieveld zo'n tweeduizend demonstranten. Bij de vier provinciehuizen...

Malieveld stroomt weer vol met trekkers

Politiek

Update - Op het Malieveld in Den Haag staan enkele honderden trekkers om het boerenprotest tegen de stikstofaanpak op te luisteren. Net als bij eerdere protesten hebben veel actievoerders borden met leuzen op hun voertuigen gezet. Die gaan onder...

Bloemen en planten jagen export naar Duitsland aan

Akker- & Tuinbouw

De goederenexport naar Duitsland is in de eerste vier maanden van 2021 met 10,5 procent gegroeid naar 40,6 miljard euro. Bloemen en planten, personenauto's en andere automobielen behoorden tot de belangrijkste exportproducten van Nederlandse makelij.

CDA wil nieuwe balans tussen landbouw, bodem en milieu

Politiek

Het CDA wil een omslag in de agrarische sector om die toekomstbestendig te maken. Er is volgens de partij een nieuwe, gezonde balans nodig tussen de landbouw en de draagkracht van de bodem en de leefomgeving. Daarom zal de nadruk meer op kwaliteit...

Jumbo wil meer langetermijnrelaties met boeren en telers

Economie

Om meer stabiliteit in de keten te bewerkstelligen, streeft Jumbo naar meer langetermijnrelaties met haar boeren en telers. Dat is een van de uitkomsten van de vijf tafelsessies die de supermarktketen heeft georganiseerd.

Hoogleraar Jaap Seidell: 'Mensen moeten dichter bij boer gaan eten'

Algemeen

Met de op winstmaximalisatie en industriële verwerking gerichte voedselketen gaat het niet lukken om straks 10 miljard mensen gezond en duurzaam te voeden, zegt Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam....

Vergroening nieuwe voorwaarde in GLB

Politiek

Het akkoord dat onlangs in Brussel werd bereikt over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), betekent dat boeren meer moeten vergroenen om in aanmerking te komen voor directe inkomenssteun. Hoe flexibel de nieuwe regelingen worden, moet...

Raad van State: milieubeoordeling nodig bij bouw windmolens

Politiek

Voor de bouw en het gebruik van windmolens moet vooraf een milieueffectbeoordeling worden gemaakt. In Nederland wordt dit ten onrechte nagelaten. Dat blijkt woensdag uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dagverse melk van Plus voortaan biologisch

Veehouderij

Bij de supermarkten van Plus is vanaf deze week alle dagverse huismerk melk en karnemelk in een literpak standaard biologisch. Plus is de eerste supermarkt die deze duurzame stap zet. De klant blijft dezelfde prijs betalen en de boeren krijgen de...

Meerdere mogelijkheden om carbon farming te belonen

Algemeen

Onder boeren is grote interesse in carbon farming. Dat bleek maandag tijdens het webinar van Nieuwe Oogst, Bayer en Rabobank over koolstofboeren waar 443 ondernemers aan deelnamen. De vijf meest prangende vragen staan hier op een rijtje.

Landbouwtriloog bereikt akkoord over GLB

Politiek

Update - Onderhandelaars van het Europees Parlement, Europese Commissie en Portugal als voorzitter van de EU hebben vrijdagmiddag een concept-akkoord bereikt over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Voor Nederlandse boeren zijn er...

Advocaat: 'Gevolgen uitspraak vergunning lelieveld verstrekkend'

Economie

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over de vergunningsplicht van een lelieteler kan verstrekkende gevolgen hebben voor de land- en tuinbouwsector. 'Straks heb je nog een natuurvergunning nodig om ergens een hectare mais te telen', zegt...

Nederland grootste vleesexporteur Europese Unie

Economie

Nederland exporteerde in 2020 voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste exporteur van vlees in de Europese Unie. 60 procent van de totale Nederlandse verdiensten aan vleesafzet wordt behaald met export en 40 procent met binnenlandse...

Kamer: zon op dak moet de norm worden

Politiek

Bij de energietransitie moeten de installatie van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven de norm worden. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een motie van die strekking.

Informateur Hamer: aanpak stikstof heeft prioriteit

Politiek

De aanpak van de stikstofcrisis, klimaatsverandering, arbeids- en woningmarkt moeten prioriteit krijgen bij de formatie van een nieuwe regering. Volgens informateur Mariëtte Hamer zal verduurzaming van de economie en maatschappij bovenaan het...

Oxfam Novib: supermarkten belonen arbeiders in keten niet

Economie

Hoewel grote beursgenoteerde supermarktketens veel meer winst boekten tijdens de eerste acht maanden van de coronacrisis, hebben partners van deze bedrijven zoals boeren daar nauwelijks van geprofiteerd. Dat stelt de ngo Oxfam Novib die keek naar...

EU-rekenkamer: GLB-aanpak klimaat faalt

Politiek

De besteding van meer dan 100 miljard aan GLB -gelden heeft niet geleid tot een vermindering van de broeikasgasemissies uit de landbouw. Met dat vernietigende oordeel komt de Europese Rekenkamer. De controleurs van het EU-beleid adviseren onder meer...

Carbon Market Watch: 'CO2 moet je reduceren, niet compenseren'

Algemeen

Het verdienmodel voor koolstofboeren moet niet berusten op CO2-compensatie voor andere sectoren of industrieën. Dat bepleit Carbon Market Watch. Deze Brusselse waakhond van het klimaatbeleid ziet liever dat landen zelf een financieringsconstructie...

Dirk de Lugt benoemd tot commissaris bij LTO Bedrijven

Algemeen

Akkerbouwer en Cosun-voorzitter Dirk de Lugt (59) is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van LTO Bedrijven. De Lugt is opvolger van Henk van der Stelt binnen het toezichthoudend orgaan van de onderneming.

Petitie boeren en burgers tegen aanleg stroomkabels Waddenzee

Regio Noord

Een bonte coalitie van burgers, eilanders, boswachters, boeren en Waddenliefhebbers hebben dinsdag een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer tegen de aanleg van hoogspanningskabels dwars door de Waddenzee, het Nationaal Park Schiermonnikoog en...

VK sluit eerste handelsdeal na brexit, Britse boeren bezorgd

Economie

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft een vrijhandelsovereenkomst gesloten met Australië. Veehouders in Groot-Brittannië zijn bang dat ze door de goedkoper producerende boeren uit Australië uit de markt worden gedrukt.

Onderzoek: Andes Lupine goed alternatief voor soja

Akker- & Tuinbouw

Andes lupine is een prima en duurzame alternatief voor de sojaboon. Europa kan hiermee onafhankelijk worden van soja-import.

FDF blokkeert wegen Nederweert tegen wake

Regio Zuid

Een blokkade door leden van Farmers Defence Force heeft voorkomen dat leden van Animal Rights een wake konden houden bij een afgebrande varkensstal in Nederweert.

Documentaire presenteert koolstofboer als klimaatheld

Economie

Aanstaande dinsdag gaat de documentaire 'Incentivising carbon farming' in première. De documentaire die online te zien zal zijn volgt boeren in Europa die hun bodem in zetten om CO2 op te slaan.

Omtzigt vreesde voor verlies boerenachterban CDA

Politiek

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zijn partij gewaarschuwd voor het verlies van de boerenachterban. Dat valt op te maken uit een document dat de politicus opstelde naar aanleiding van het slechte verkiezingsresultaat van zijn partij.

Boeren zien ongekende stijging inkoopkosten

Economie

Vrijwel alles wat boeren en tuinders moeten inkopen voor hun bedrijfsvoering is in korte tijd fors in prijs gestegen. Leveranciers spreken van unieke marktomstandigheden. De vraag is of de eveneens gestegen marktprijzen voor agrarische producten...

Vrees voor volgende milieucrisis na stikstof

Politiek

In de Tweede Kamer bestaat de vrees dat na de stikstof de economie opnieuw op slot moet, omdat doelen voor de waterkwaliteit voor 2027 niet worden gehaald. Die afspraken over de kwaliteit van het Nederlandse water zijn vastgelegd in Kaderrichtlijn...

Noodzaak landbouwakkoord voor milieu, natuur en boereninkomen

Politiek

Het landbouwakkoord is noodzakelijk voor het langetermijnperspectief van boeren en tuinders, maar zal zich moeten binden aan strenge normen voor milieu en natuur. Met dat advies legt de SER de toekomst van de Nederlandse agrifoodsector op de...

Zorgen glastuinbouw over arbeidsmarktadvies

Akker- & Tuinbouw

Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over het arbeidsmarktadvies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) deze week heeft afgegeven aan het kabinet. De vereniging vreest onder meer een toename van de kosten voor de inhuur van uitzendkrachten.

SER: landbouwakkoord nodig voor versnelling landbouwtransitie

Politiek

Om aan de politieke wens van een economisch, ecologisch en sociaal duurzame landbouw te voldoen, is een landbouwakkoord noodzakelijk. Met een dergelijk breedgedragen akkoord kan deze transitie in de versnelling worden gezet.

Land van Ons telt na een jaar al 14.000 leden

Algemeen

De particuliere grondcoöperatie Land van Ons telt een jaar naar oprichting al 14.000 leden. Dit zijn burgers die gezamenlijk investeren in natuurinclusieve landbouw.

Lage gasprijs en heffingen remmen energietransitie glastuinbouw

Akker- & Tuinbouw

De energietransitie in de glastuinbouw wordt geremd door de lage gasprijs en de relatief hoge elektriciteitsprijzen. Daarnaast werken de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) de overstap naar andere energiebronnen tegen.

BoerBurgerTweet gaat verder onder 'Wat Eddie'

Algemeen

Het socialemediaplatform BoerBurgerTweet gaat over in andere handen. Oprichter en BBB-Kamerlid Caroline van der Plas draagt het stokje deze week over aan vier agrarisch ondernemers.

Lichte groei aandeel hernieuwbare energie

Algemeen

Het aandeel van zon, wind, biomassa en aardwarmte in het energieverbruik is in 2020 licht gestegen naar 11,1 procent. Een jaar eerder lag het aandeel van hernieuwbare energie in het nationale verbruik nog op 8,8 procent.

Moeizame finale landbouwtriloog, GLB-overleg in juni verder

Politiek

'Het is beter geen akkoord te sluiten dan straks met een slecht akkoord naar ons parlement te moeten terugkeren.' Met die woorden schetste de Griekse landbouwminister Spilios Livanos donderdagnacht de impasse waarin de onderhandelingen over het...

Hamer waagt eerste serieuze poging over links

Politiek

Informateur Mariëtte Hamer voert gesprekken met alle politieke partijen. Ze tast af waar de overeenkomsten en verschillen tussen de partijen zitten. Een eerste voorzichtige formatiepoging gaat over links, maar de visies op land- en tuinbouw lopen...

Verlenging steunpakket, inkomenssteun eerder uitbetaald

Politiek

Boeren en tuinders krijgen dit jaar een groot deel van de directe inkomenssteun eerder uitbetaald. De maategel maakt onderdeel uit van de verlenging van het coronasteunpakket voor het derde kwartaal van dit jaar. Die werd donderdagmiddag...

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Politiek

De invoering van de Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. Het ministerie van Binnenlandse Zaken hoopt de wet nu op 1 juli 2022 te laten ingaan. Oorspronkelijk stond de invoeringsdatum op 1 januari 2021.

Agro-app FieldScout beste digitale tool van Nederland

Mechanisatie

De FieldScout-app van BioScope heeft een gouden Dutch Interactive Award 2021 gewonnen in de categorie Tools. De verkiezing is een initiatief van Emerce, het platform voor digital marketing en e-business.

EP trekt verbod op benaming plantaardige producten in

Politiek

Het Europees Parlement (EP) heeft een voorstel voor een verbod op verwijzingen naar zuivel op plantaardige producten ingetrokken. Omschrijvingen als 'variatie op yoghurt' of 'alternatief voor kaas' op veganproducten mogen daardoor blijven bestaan.

Quarantaineplicht (nu) niet voor meeste arbeidsmigranten

Politiek

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico. De gebieden waar de meeste arbeidsmigranten vandaan komen, vallen daar nu niet onder.

EU werkt aan CO2-heffing op brandstoffen

Politiek

Een gevoelig besluit over hoe de lasten van de Europese vergroening het komende decennium over de EU-lidstaten moeten worden verdeeld, is door de EU-leiders vooruitgeschoven. Eurocommissaris Frans Timmermans presenteert volgende maand nieuwe...

Patrick Bramer: 'Inkomen agrariër gaat vaker uit meerdere bronnen komen'

Economie

Het speelveld waarop boeren en tuinders ondernemen verandert in een hoog tempo. Dit voelt vaak als een bedreiging. Patrick Bramer, algemeen directeur van LTO Bedrijven, kijkt vooral naar de kansen die nieuwe maatschappelijke eisen bieden voor...

EU legt handelsverdragen langs groene meetlat

Economie

De Europese Commissie gaat handelsovereenkomsten beoordelen op de impact daarvan op de biodiversiteit en ecosystemen. De nieuwe methodologie is gericht op het verduurzamen van de internationale handel en dient ter ondersteuning van de Green Deal.

Opnieuw glasscherven in weilanden na brand zonnedak

Regio Noord

Na een uitslaande brand in een loods met een groot zonnedak in het Friese Noardburgum zijn glasdeeltjes in weilanden in de omgeving terechtgekomen. De gemeente raadt boeren in de omgeving aan het vee op stal te houden.

Landbouwpartijen vragen formerende partijen om Landbouwimpuls

Politiek

LTO Nederland heeft samen met FrieslandCampina, Cosun, Agrifirm en Vion suggesties aangedragen voor het regeerakkoord 2021-2025. Deze handreiking van de Nederlandse land- en tuinbouwsector in de Landbouwimpuls is overhandigd aan informateur Mariëtte...

Alleen melkveestapel overschrijdt sectorplafond

Veehouderij

De Nederlandse veestapel is in het eerste kwartaal binnen de plafonds voor stikstof en fosfaat gebleven. Alleen de melkveehouderij zat boven het sectorplafond, maar wel minder dan eind 2020.

Markt loopt warm voor koolstofboeren

Algemeen

CO2-certificaten van Nederlandse boeren zijn in trek bij mkb's die daarmee hun uitstoot willen compenseren. Maar het aanbod vanuit de land- en tuinbouw blijft achter bij de vraag.

Krapte elektriciteitsnet frustreert energietransitie

Algemeen

De energietransitie op het platteland wordt gefrustreerd door capaciteitstekorten bij netbeheerders. Na gedane investeringen krijgen boeren te horen dat de door hun opgewekte elektriciteit niet welkom is op het net. LTO vraagt daarom om uitbreiding...

Kamer wil meer onderzoek naar versnellen asbestsanering

Politiek

De Tweede Kamer wil dat er meer onderzoek wordt verricht naar methoden om asbestdaken sneller te kunnen saneren. Moties daartoe van CDA en SGP werden woensdag aangenomen.

Greenpeace start juridische strijd over stikstofbeleid

Politiek

Greenpeace kondigt juridische stappen aan tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid. De milieuorganisatie heeft het afgelopen jaar ecologisch onderzoek laten doen naar de stikstofuitstoot in Nederland, de nieuwe stikstofwet en de gevolgen...

Medeoprichter LTO Nederland Jef Mares overleden

Politiek

Als voorzitter van de katholieke boeren- en tuindersbond KNBTB en het Landbouwschap stond Jef Mares aan de wieg van LTO Nederland. Vrijdag overleed de voormalig landbouwbestuurder na een kort ziekbed in Roermond.

Bezwaarprocedures nog verder uitgebreid

Economie

De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen vergunningsaanvragen wordt nog verder uitgebreid. In sommige gevallen kan ook een niet-belanghebbende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit in beroep gaan bij de...

ACM start onderzoek naar misleidende duurzaamheidsclaims

Economie

In de zuivelindustrie, energiesector en kledingbranche is mogelijk sprake van veel misleidende duurzaamheidsclaims. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een vooronderzoek. De toezichthouder begint nu echte onderzoeken naar de...

Nieuw klimaatfonds voor verduurzaming landbouw

Algemeen

Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) lanceren samen het Klimaatfonds voor de landbouw. Het fonds is bedoeld voor boerenbedrijven die willen verduurzamen.

Boerenorganisaties blij met herziening regels gentech

Politiek

Vanuit boerenorganisaties is blij gereageerd op de herziening van de regelgeving voor het toepassen van gentechnologie. Wel wordt de hoop uitgesproken dat de Europese Unie hier snel werk van maakt.

Duitse boerendochter wint zaak om klimaatwet

Politiek

De Duitse regering moet de klimaatwet uit 2019 aanscherpen. Dat heeft de hoogste rechtbank in het land bepaald. De aanpassingen moeten uiterlijk eind volgend jaar zijn doorgevoerd. Een boerendochter van het Waddeneiland Pellworm was een van de...

Brussel wil voor nieuwe EU-regel een oude schrappen

Politiek

Voor elke nieuwe EU-regel moet in het vervolg in principe een andere wijken, vindt de Europese Commissie. Zo wil ze overdreven regeldrift en administratieve rompslomp tegengaan. Ook al vrezen bijvoorbeeld natuurorganisaties dat onder dat mom het mes...

Veel gemeenten worstelen met windmolens en zonneparken

Politiek

In veel gemeenten is groot verzet tegen de komst van grote windmolens en zonneparken. Dit terwijl de deadline voor dertig energieregio's op 1 juli ligt.

EU wil regelgeving rond gentech herzien

Politiek

De Europese regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen loopt niet in de pas met de technologische ontwikkelingen op dit gebied. De Europese Commissie roept daarom op deze EU-regels te herzien.

LTO: beleidskeuzes staan bodemdoelen in de weg

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) zette vier jaar geleden de kwaliteit van de landbouwbodems hoog op de agenda. Ze hield onder meer een Bodemtop om kenners en expertise te bundelen. In haar beleidsvoornemens is van deze ambitie weinig terug te vinden....

NAJK: 'Jonge boeren en tuinders zien EU als hun thuismarkt'

Politiek

Jonge agrarisch ondernemers hebben bij de Tweede Kamer gepleit voor langjarig en toekomstgericht landbouwbeleid. 'We hebben een boodschap meegegeven waaraan we de politiek vier jaar lang willen houden', zegt NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Meerderheid voor agrarische praktijktoets nieuwe wetgeving

Politiek

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt nieuw landbouwbeleid in de toekomst getoetst op de praktische uitvoerbaarheid. Een voorstel daartoe van het CDA kan rekenen op brede steun.

Tweede Kamer wil derde spoor in mestbeleid

Politiek

De Tweede Kamer wil dat veehouders die deels grondgebonden zijn ook mest op eigen land kunnen aanwenden. In de huidige voorstellen van landbouwminister Carola Schouten moeten die bedrijven alle mest laten verwerken.

Jonge boeren gaan in debat met landbouwwoordvoerders

Politiek

Jonge boeren en tuinders gaan donderdag online in debat met de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Onderwerp is het manifest 'Maakt u met ons beleid, dan worden onze dromen werkelijkheid'. Het is voor het eerst dat de jongerenraden van...

Markt en overheid bepalend voor bestaansrecht sector

Economie

Een krimp van het landbouwareaal is niet de grootste bedreiging voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Veel belangrijker is dat deelsectoren voldoende omvang behouden om economisch gezond en innovatief te blijven. 'Blijven we in de kopgroep opereren...

SMK: toenemende impact van keurmerken en standaarden

Algemeen

Bij Stichting Milieukeur (SMK) heeft in 2020 de groei van voorgaande jaren doorgezet. In de plantaardige sector is het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof met 15 procent gestegen naar 1.679.

Nederlandse meelwormenkweker in Franse handen

Economie

De Nederlandse meelwormenkweker Protifarm wordt overgenomen door zijn Franse branchegenoot Ynsect. Die ziet grote kansen in de toepassing van insecten voor menselijke consumptie.

Onderzoek naar parkinsonconcentraties in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Onderzoek moet nog dit jaar in kaart brengen of er in Nederland gebieden zijn waar de ziekte van Parkinson vaker voorkomt. Met dit 'landkaartonderzoek' kunnen eventueel omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling of het gebruik van...

Akkerbouwvakbond: 'Voedselproductie ontbreekt in PBL-rapport'

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) mist in het PBL-rapport over de verdeling van de ruimte een 'fundamentele discussie' over de voedselsoevereiniteit. De vakbond wijst op de toenemende noodzaak van een hoge voedselproductie.

LTO mist ruimte voor boer in PBL-rapport

Economie

Het PBL-rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte' stuit op kritiek van LTO Nederland. De boerenorganisatie betreurt het dat het planbureau niet begrijpt dat er juist meer ruimte voor boeren en tuinders nodig is om aan de maatschappelijke wensen...

PBL: 'Ruimtebeleid moet toekomstbestendig'

Economie

Het nieuwe kabinet moet bij het inrichten van Nederland en het verdelen van de schaarse ruimte keuzes maken die toekomstbestendig zijn. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport dat donderdag is gepresenteerd.

Tweede Kamer debatteert over Tjeenk Willink als informateur

Politiek

De Tweede Kamer wil Herman Tjeenk Willink dinsdag aanwijzen als informateur om de vastgelopen kabinetsformatie vlot te trekken. De PvdA'er moet gaan uitzoeken welke partijen samen een kabinet willen gaan vormen. Dat werd duidelijk na overleg van de...

Japanse start-up introduceert tomatenrobot in Europa

Akker- & Tuinbouw

De Japanse technische start-up Inaho gaat vanuit Nederland een tomatenoogstrobot op de Europese markt brengen. Het apparaat is getest door Japanse telers.

LTO wil ketens tussen boeren en supermarkten versterken

Economie

LTO Nederland wil de ketens tussen Nederlandse boeren en supermarkten versterken om het verdienvermogen van boeren en tuinders te verbeteren. Voorzitter Sjaak van der Tak presenteerde vrijdag een voorstel daartoe aan de directies van de retailers en...

Emoties bij niet-opvolgers vaak onderbelicht

Algemeen

Bij het opvolgingsproces ligt de focus meestal op de financiële afwikkeling. De emotionele kanten die om de hoek komen kijken, worden nogal eens over het hoofd gezien. Als de gevoelens van de niet-opvolgers onderbelicht blijven, kan dat later leiden...

Rutte gaat zijn ‘stinkende best doen’ voor herstel vertrouwen

Politiek

Demissionair premier Mark Rutte gaat zijn ‘stinkende best doen om’ om het vertrouwen van de samenleving en politiek terug te winnen. Dat vertrouwen liep donderdag in het debat over de ‘functie elders’-notitie over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een...

Halvering veestapel geen harde eis in aantekeningen verkenners

Politiek

Alleen de Partij voor de Dieren heeft een halvering van de veestapel op tafel gelegd bij de verkenners voor een nieuw kabinet. Noch D66, noch GroenLinks heeft die eis gesteld voor deelname aan een nieuwe regering.

Agrifirm boekt klinkende cijfers in coronajaar 2020

Economie

Agrifirm heeft de klappen van de coronapandemie goed weten op te vangen. Strategische keuzes uit het verleden betaalden zich uit in 2020, met als resultaat: meer dan een verdubbeling van de nettowinst.

Lintje voor Dik-Faber (CU) en Lodders (VVD) bij afscheid Kamer

Politiek

De Kamerleden en landbouwwoordvoerders Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Helma Lodders (VVD) zijn bij hun vertrek uit de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgen het lintje voor hun jarenlange lidmaatschap van de...

Keukenproducent in zee met koolstofboeren

Algemeen

Het bedrijf DKG, producent van de keukenmerken Bruynzeel en Keller, is al klimaatneutraal, maar wil nu met behulp van boeren ook CO2-positief worden.

BIJ12 start onderzoek naar verbetering taxatie grasschade

Algemeen

Ganzen veroorzaken jaarlijks voor vele miljoenen euro's schade aan graslanden. Dit bedrag neemt de laatste jaren steeds meer toe, onder andere doordat meer ganzen in ons land overwinteren. Om te beoordelen of de richtlijnen aan de hand waarvan de...

Consumenten kopen vaker biologische voeding

Biologische landbouw

Consumenten zijn in 2020 vaker biologisch gaan kopen. De aankoopfrequentie van biologische voedingsmiddelen steeg het afgelopen jaar met 7 procent, blijkt uit nieuw onderzoek van GfK.

LTO roept op tot maatwerk bij asbestdaken

Politiek

Bij het verwijderen van asbestdaken worden boeren en tuinders geconfronteerd met flinke kosten. Ongeacht de staat van het dak en de risico's bij het verwijderen is de inhuur van specialisten verplicht. LTO Nederland vraagt daarom om herziening van...

Analyse: advies legt veestapel op tafel bij verkenners kabinetsformatie

Politiek

Stevig ingrijpen in de veestapel met centrale regie vanuit Den Haag. Twee ambtelijke rapporten met dit advies landden vorige week op tafel bij de verkenners voor de kabinetsformatie. Komende week zullen zij moeten gaan peilen welke partijen zich aan...

BBB slaat gemeenteraadsverkiezingen over

Politiek

De BoerBurgerBeweging (BBB) doet volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wel maakt de partij zich op voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023.

Jan Cees Vogelaar strandt op vijfduizend voorkeurstemmen

Politiek

Het is Jan Cees Vogelaar niet gelukt om op basis van voorkeurstemmen een Kamerzetel te bemachtigen.

Advies aan politiek: stevige aanpak stikstofcrisis nodig

Politiek

Voor de aanpak van de stikstofcrisis zijn stevige maatregelen onontkoombaar. Ingrijpen in de veestapel is noodzakelijk. Dat staat in een ambtelijk advies dat vrijdag is uitgebracht. LTO Nederland reageert getergd en noemt de voorstellen 'weinig...

‘Krimp’ en ‘innovatie’ gaan samen formeren

Politiek

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen geeft boeren en tuinders een dubbel gevoel. Enerzijds wonnen rechtse partijen die ageren tegen de stikstof- en klimaataanpak en komt met BBB de boerenstem in de Kamer. Anderzijds krijgt D66 dankzij...

BBB betreedt Binnenhof op de trekker

Politiek

Lijsttrekker en aankomend Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) arriveerde donderdagmiddag per trekker bij het Binnenhof. Het was een zegetocht, want de plattelandspartij komt uit het niets met een zetel in de Kamer.

Rutte: voor de hand dat VVD en D66 praten over formatie

Politiek

Update - Het ligt 'zeer voor de hand' dat VVD en D66 gaan praten over de formatie. Dat zegt VVD-lijsttrekker en demissionair premier Mark Rutte in een reactie op de laatste prognose van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Exitpoll: winst voor VVD, verlies voor CDA, BBB op een zetel

Politiek

Update - De VVD heeft met een winst van twee zetels een overtuigende overwinning gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij van minister-president Mark Rutte blijft de grootste partij in de Tweede Kamer met 35 zetels. Het CDA moet een...

FvD-stem kost Henk Bleker baan bij Powerfield

Politiek

Henk Bleker is afgetreden als algemeen directeur van Powerfield, het bedrijf dat zonneparken exploiteert. Dat hebben de aandeelhouders van het bedrijf bekendgemaakt.

Topman ASR wil noodfonds voor klimaatramp

Economie

Nederland moet een noodfonds aanleggen voor een grote klimaatramp. Topman Jos Baeten van verzekeraar ASR acht de kans groot dat een dergelijke ramp er komt.

Minder steun, maar CDA en VVD wel in coalitie

Politiek

Boeren tuinders hopen van harte dat CDA en VVD weer toetreden tot de volgende regeringscoalitie. Om het boerengeluid in Den Haag te versterken, mogen ook SGP, ChristenUnie (CU) en BoerBurgerBeweging (BBB) aanschuiven bij een nieuw kabinet.

Analyse: gebutste coalitie maakt kans op tweede ronde

Politiek

Het huidige demissionaire kabinet maakt kans op een doorstart. In de peilingen staat de coalitie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op een nipte meerderheid. Mocht Rutte III op herhaling gaan dan zijn harde afspraken over een landbouwagenda...

Politieke partijen bakkeleien over grond en innovatiemiljarden

Politiek

Partijen die zeggen op te komen voor het boerenbelang zijn sterk verdeeld over de bescherming van landbouwgrond. Ook over de inzet van de miljarden euro's die klaarliggen voor innovatie in de landbouw is bar weinig overenstemming. Dat bleek tijdens...

BBB pleit voor woningbouw in Oostvaardersplassen

Politiek

Om onherstelbare schade aan het platteland te voorkomen, moet er ruimte komen voor woningbouw in de Oostvaardersplassen, het natuurgebied in Zuidelijk Flevoland. Met dit pleidooi gaat de BoerBurgerBeweging (BBB) de laatste week voor de verkiezingen...

Voucherregeling voor innovaties tegen voedselverspilling

Economie

Bedrijven die aan de slag willen met innovaties voor een circulaire voedselketen kunnen gebruikmaken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling.

Peiling: CDA verliest terrein ten opzichte van BBB

Politiek

Bij de Tweede Kamerverkiezingen kunnen CDA en BoerBurgerBeweging (BBB) de meeste stemmen verwachten van agrariërs. 24,6 procent van de agrariërs is van plan te stemmen op BBB. Daarmee is de partij verwikkeld in een nek-aan-nekrace met het CDA dat...

Caring Farmers start eigen verkiezingscampagne

Politiek

Caring Farmers roept boeren en burgers op om 17 maart te stemmen op een politieke partij die kiest voor een duurzaam voedselsysteem. De stichting lanceert daarvoor volgende week een eigen verkiezingscommercial.

Hoogleraar Laurens Sloot: 'Vrije markt sluit heel goed aan bij verduurzamingsdoel'

Economie

Hij is in de basis 'een fan' van de vrije markt, want die zorgt er over het algemeen voor dat de betere bedrijven sneller groeien. De vrije markt heeft de Nederlandse boeren en tuinders competitief, efficiënt en innovatief gemaakt en zorgt ook nog...

FDF daagt D66-lijsttrekker Kaag voor rechter wegens smaad

Politiek

Boerenactiegroep Farmers Defence Force daagt D66-lijsttrekker Sigrid Kaag voor de rechter wegens smaad. Op 16 maart behandelt de rechtbank in Den Haag de klacht tegen de politica, zegt FDF-voorman Mark van den Oever.

Ministerie: boerentrekker heeft apk-ontheffing

Algemeen

Een vage omschrijving in de voorwaarden voor de apk-vrijstelling voor trekkers heeft voor onduidelijkheid gezorgd bij boeren en mechanisatiebedrijven. Het ministerie maakt daar een einde aan: het gebruik van het voertuig is leidend, niet of deze op...

Bijman: 'Coöperatie beste model voor krachtenbundeling boeren'

Algemeen

De oer-Hollandse coöperatie is nog altijd het meest geschikte model voor boeren en tuinders om hun krachten te bundelen, zegt Jos Bijman, expert in coöperaties en producentenorganisaties aan Wageningen University & Research. Ook in de groeiende...

Grote kunstmestfabrikant stapt in Formule 1

Algemeen

Het Russische Uralkali, een van de grootste fabrikanten en exporteurs van kunstmeststoffen ter wereld, is de komende jaren hoofdsponsor van het Formule 1-tam van Haas. De deal is donderdag bekendgemaakt.

Rabobank pleit voor grondfonds

Algemeen

Rabobank wil een grondfonds oprichten dat gebiedsprocessen in de landbouw kan versnellen. Het Herallocatiefonds moet ruimte bieden in situaties waar het aanbod van en de vraag naar landbouwgrond niet direct samenkomen.

Export agrifood EU blijft stabiel in coronajaar

Economie

Ondanks de coronapandemie is de export van agrarische producten en levensmiddelen vanuit de Europese Unie (EU) stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie over de eerste elf maanden van 2020.

Producent vleesvervanger Vivera in de etalage

Economie

Vivera, de producent van vleesvervangers uit het Overijsselse Holten, staat in de etalage. Volgens bronnen in het FD moet de verkoop 'honderden miljoenen euro's' opbrengen.

Kamervragen CDA over coronaboete Albert Heijn

Economie

Kamerlid Jaco Geurts (CDA) heeft Kamervragen gesteld over de coronaboete die Albert Heijn wil opnemen in de leveringsvoorwaarden.

Links wil vleestaks, rechts wil er niets van weten

Politiek

CDA en VVD willen niets weten van de belasting op suiker en vlees waarvoor Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks pleiten. Links ziet daarentegen geen heil in innovatie om de landbouw te verduurzamen, zo bleek dinsdagmiddag tijdens het...

AH neemt 'coronaboete' op in voorwaarden

Economie

Albert Heijn (AH) legt leveranciers een boete op als zij door corona minder goederen leveren dan de supermarktketen heeft besteld. AH schrijft in een toelichting dat er wel rekening wordt gehouden met bijzondere omstandigheden en overmachtssituaties.

EU-overleg over bijennormering bij gewasbescherming

Politiek

EU-lidstaten overleggen dinsdag in Brussel over de bescherming van bijen en andere bestuivers. Doel is te komen tot een Europese richtlijn waaraan onder meer gewasbeschermingsmiddelen moeten gaan voldoen.

Vertrouwensbreuk kost coalitie steun van boeren en tuinders

Politiek

De aanpak van de stikstofcrisis heeft het vertrouwen in de politiek onder boeren en tuinders flink aangetast. Bij maar liefst 63,1 procent is het vertrouwen gedaald. Dit zorgt ervoor dat 41,7 procent van de boerenstemmen op 17 maart naar een andere...

Caroline van der Plas (BBB) doet aangifte tegen Animal Rights

Politiek

Lijsttrekker Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) doet aangifte tegen Animal Rights. De politica voelt zich bedreigd sinds woensdag de site www.carolinevanderplas.nl doorverwijst naar de website van de dierenactivisten.

Plan voor miljoen woningen en kortere inspraak

Algemeen

Een alliantie van corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars en bouwers lanceert een plan voor de bouw van een miljoen nieuwe woningen in de komende tien jaar. Huizenfabrieken en kortere inspraakrondes moeten de productie van huizen fors...

Zelfstandige Belgische supers keren zich tegen prijsacties AH

Economie

De Belgische zelfstandige supermarkten zijn boos over een prijsactie van Albert Heijn (AH). Belangenorganisatie Buurtsuper.be wil dat minister Pierre-Yves Dermagne van Economie en Werk een onderzoek instelt naar de mogelijke overtreding van het...

ABN Amro: corona zorgt voor tweedeling in foodsector

Economie

De coronacrisis zorgt voor een tweedeling in de foodsector met aan de ene kant ondernemers die lijden onder de coronamaatregelen en aan de andere kant bedrijven die ervan profiteren. Dat meldt ABN Amro in de Sectorprognoses Food 2021/2022.

Blok waarschuwt voor strengere brexitcontroles

Economie

Hoewel het de eerste maand na de brexit relatief soepel verliep aan de grenzen, waarschuwt demissionair minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dat het ergste misschien nog komt. Door de coronacrisis was er veel minder grensverkeer dan daarvoor....

Corona zorgt voor sterkste economische krimp sinds Tweede Wereldoorlog

Economie

De Nederlandse economie is in coronajaar 2020 met 3,8 procent gekrompen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daarmee sprake van de sterkste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo was de achteruitgang in crisisjaar 2009 nog 3,7...

En weer verdwijnt een Nederlandse supermarktketen

Economie

De van oorsprong Noord-Hollandse supermarkt Deen komt in handen van drie concurrenten. De investeringen die nodig zijn om bij te blijven in het online winkelen zijn te groot voor het relatief kleine familiebedrijf.

Schouten waarschuwt voor uitstel stikstofwet

Politiek

Meer vertraging in de behandeling van de stikstofwet kan leiden tot een nieuwe crisis in de landbouw, waarschuwt demissionair landbouwminister Carola Schouten. Haar wetsvoorstel dat voorligt aan de Eerste Kamer biedt boeren de tijd om zich nog aan...

Schouten: 'Ik wil voorkomen dat er straks weer voor boeren wordt besloten'

Politiek

De stikstofwet die nu voorligt aan de Tweede Kamer is noodzakelijk om boeren voldoende tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie, zegt demissionair landbouwminister Carola Schouten in een interview met Nieuwe Oogst. 'We moeten een...

Wet tegen oneerlijke handelspraktijken aangenomen

Algemeen

De Wet tegen oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouw is donderdag door de Tweede Kamer aangenomen. Het betrof een hamerstuk, omdat al bekend was dat het parlement het voorstel zonder wijzigingsvoorstellen zou steunen.

Natuurorganisaties innen miljoenen aan GLB-gelden

Algemeen

Natuurorganisaties Brabants Landschap en Natuurmonumenten hebben de afgelopen jaren enkele miljoenen aan EU-landbouwsubsidies ontvangen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het geld dat is bedoeld als inkomenssteun voor boeren wordt geïnd...

Landbouwkredieten aangepast aan Basel 3-normen

Algemeen

De regels voor de borgstelling van mkb-landbouwkredieten zijn aangepast. Hiermee is de regeling in lijn gebracht met de Basel 3-richtlijnen voor banken.

Boerenraad wil met praktijkgerichte oplossingen naar 2030

Politiek

Met de Boerenraad is Nederland een nieuwe boerenorganisatie rijker. De Boerenraad wil agrariërs van diverse pluimage verbinden in praktijkgerichte en duurzame oplossingen voor de land – en tuinbouw.

EU-parlement stelt verduurzamingseisen aan coronaherstelfonds

Politiek

Het Europees Parlement stemt in met een tijdelijk herstelfonds van 672,5 miljard euro om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie in de Europese Unie te boven te komen. Lidstaten moeten wel aan bepaalde eisen voldoen om in aanmerking...

Vrees voor nieuwe toeslagenaffaire bij NVWA

Politiek

In de Tweede Kamer klonk deze week zware kritiek op het functioneren van de NVWA. Bezorgde Kamerleden zien in de interne cultuur bij de inspectie- en keuringsdienst gelijkenissen met de toeslagenaffaire die het kabinet-Rutte III de das omdeed....

Voldoende steun voor BBB, recordaantal partijen bij verkiezingen

Politiek

Een recordaantal van 41 partijen heeft een kandidatenlijst ingeleverd voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft de Kiesraad dinsdag gemeld. Politieke partijen die willen meedoen aan de verkiezingen moesten hun kandidatenlijsten...

Atradius: 'Kansen voor exporteurs in opkomende markten na corona'

Algemeen

Er zijn kansen voor Nederlandse exporteurs in opkomende markten die snel herstellen van de coronacrisis. Het gaat om Chili, Egypte, Senegal, Maleisië en Vietnam, meldt kredietverzekeraar Atradius op basis van eigen onderzoek.

LTO Bedrijven en NLgroen slaan handen ineen

Economie

LTO Bedrijven en energieadviesbureau Waltmans bundelen de handelsplatformen NLgroen, Megawind en Energie van Boeren samen binnen NLgroen. Ruim tweeduizend (boeren)producenten van zonne-energie, windenergie en biomassa verwaarden via NLgroen hun...

Bezwaren tegen drempels in ruggenteelt

Algemeen

Nu de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in gang is gezet, lopen boeren tegen praktische bezwaren aan. Vooral voor de verplichte drempels in de ruggenteelt zouden zij graag een alternatief zien. Dit is ook voorhanden.

WUR-onderzoeker Jeroen Candel: 'Politiek moet met verbindend verhaal komen'

Economie

De uitdagingen waar de land- en tuinbouw voor staat, vragen om een integraal voedselbeleid waarin de hele keten wordt meegenomen. Het beprijzen van niet-duurzame producten lijkt geen politiek taboe meer. 'Een volgend kabinet zal bereid moeten zijn...

Mondiaal centrum voor voedselinnovatie naar Nederland

Economie

Nederland wordt vestigingsplaats van het Global Coordinating Secretariat (GCS) en gaat daardoor het centrum vormen voor wereldwijde voedselinnovatie.

Rutte: Klimaatinvestering geeft waar voor ons geld

Politiek

Premier Mark Rutte heeft andere wereldleiders en het bedrijfsleven opgeroepen meer te investeren in aanpassingen op een veranderend klimaat.

Veel meer geld nodig voor klimaatadaptatie

Politiek

Er is wereldwijd veel meer geld nodig om landen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het klimaatinstituut Global Center on Adaptation (GCA) schat de kosten voor de komende jaren op maximaal 300 miljard dollar.

Pleidooi voor open wereldwijde voedselhandel

Politiek

De ministers van Landbouw uit meer dan 70 landen dringen er bij regeringen op aan om de wereldvoedselhandel open te houden om de voedselvoorziening tijdens de coronapandemie veilig te stellen.

Landbouwraad stemt over herbicide Bonalan

Akker- & Tuinbouw

De Europese landbouwministers stemmen komende week over het vernieuwen van de toelating van benfluralin, de werkzame stof in onder meer het herbicide Bonalan. De Europese Commissie heeft voorgesteld de goedkeuring in te trekken.

Meer subsidie nodig voor ambitieus bossenplan

Algemeen

Er moet een subsidie komen voor eigenaren van landbouwgrond die overgaan tot bosaanleg. Als zo'n bossubsidie er niet komt, gaat het niet lukken om in Nederland binnen tien jaar 37.000 hectare nieuw bos aan te planten, stelt Probos, kennisinstituut...

Verkiezingsdebat over de transitie naar duurzame landbouw

Politiek

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, de Transitiecoalitie Voedsel, Bionext en de TAPP Coalitie binnenkort een debat over de toekomst van de landbouw.

Overheid zet formulieren voor werken tijdens avondklok online

Politiek

Wie tijdens de avondklok voor werk de deur uit moet, moet beschikken over een Werkgeversverklaring avondklok en een Eigen verklaring avondklok. Dit geldt ook voor zelfstandigen en ondernemers.

Kabinet breidt steunpakket voor land- en tuinbouw uit

Politiek

Update - Het kabinet breidt het coronasteunpakket voor bedrijven fors uit. Door aanpassing van de TVL-regeling komen hier nu ook grotere land- en tuinbouwbedrijven voor in aanmerking.

BBB dient klachten in bij Kiesraad

Algemeen

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft twee klachten ingediend bij de Kiesraad tegen de gemeente Rotterdam. Die zou mensen niet optimaal faciliteren als zij een steunverklaring voor BBB willen laten tekenen.

Biologisch landbouwareaal groeit 5,9 procent

Biologische landbouw

Het biologisch landbouwareaal in Nederland steeg het afgelopen jaar 5,9 procent, naar 79.664 hectare. Dat blijkt uit de jaarcijfers over de biologische sector over 2020 van Skal Biocontrole.

LTO: begrip voor avondklok, maar ruimere steun nodig

Economie

LTO Nederland heeft begrip voor de noodzaak van de aanscherping van de coronamaatregelen. Wel vraagt de belangenorganisatie voor passende steunmaatregelen voor de grote economische impact die de pandemie heeft op boerengezinnen.

Transporteurs en monteurs uitgezonderd van avondklok

Politiek

Het vervoer van land- en tuinbouwproducten en vee in de avonduren kan ondanks de invoering van een avondklok gewoon doorgaan. Ook storingsmonteurs en loonwerkers kunnen de weg op. Het kabinet maakt een uitzondering voor mensen die in de avonduren...

Natuurvergunning blijft in stand bij voldoende maatregelen

Politiek

Provinciebesturen hoeven een natuurvergunning niet in te trekken als ze kiezen voor andere maatregelen die verslechtering van de natuur kunnen voorkomen. Daarbij kan worden gedacht aan een programma of maatregelenpakket dat is gericht op reductie...

Raad van State eist betere berekening depositie snelwegen

Politiek

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet beter motiveren dat de berekeningen van de stikstofuitstoot van een doorgetrokken en verlengde A15 volledig zijn. De Raad van State (RvS) is kritisch op het gebruikte rekenmodel.

Problemen bij vervoer zuivel en vlees van en naar VK

Economie

Het gaat aan zowel Britse als Nederlandse zijde mis met de in- en uitvoer van dierlijke producten, zoals vlees, vis en melkproducten. Dat signaleert evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek. Er ontstaan vertragingen met...

LTO Academie start training 'Grip op je bedrijf'

Algemeen

Onder de noemer 'Grip op je bedrijf' start de LTO Academie binnenkort met een eerste opleidingsprogramma voor boeren en tuinders. 'Steeds meer partijen oefenen invloed uit op het bedrijf. Doel van dit ontwikkelingstraject is om agrarisch ondernemers...

Boeren en supermarkten streven naar akkoord op 1 april

Economie

Het overleg over het verdienvermogen van boeren en tuinders dat deze week plaatsvond, krijgt een vervolg. Doel van betrokken partijen is om voor 1 april met concrete oplossingen te komen.

Politiek wil minister van Ruimtelijke Ordening terug

Algemeen

De kans dat er na de verkiezingen weer een minister komt voor Ruimtelijke Ordening is aanzienlijk. De roep om meer overheidsregie op de herindeling van Nederland klinkt in veel verkiezingsprogramma's.

5 vragen over registratie- en kentekenplicht voor trekkers

Algemeen

Sinds de start van het nieuwe jaar geldt voor bepaalde trekkers een registratie- en kentekenplicht. Ook als uw trekker er niet onder valt, is het soms toch verstandig een registratie aan te vragen.

Kabinet Rutte III vergadert over eigen voortbestaan

Politiek

Update - Het kabinet is vrijdagmorgen bijeengekomen voor de vergadering van de ministerraad waarin wordt besloten of de regering kan aanblijven. De druk op premier Mark Rutte om op te stappen, is de afgelopen dagen fors toegenomen.

Wonen in landelijk gebied in trek

Algemeen

Wonen op het platteland is in trek. In 2020 zocht bijna 10 procent van de Randstedelijke kopers een woning in de acht niet-westelijke provincies. Dat blijkt uit de jongste woningmarktanalyse van makelaarsvereniging NVM.

India stelt omstreden landbouwhervormingen uit

Politiek

Het hooggerechtshof in India heeft de invoering van een grote landbouwhervorming tegengehouden. Boeren in het land protesteren al weken tegen de plannen.

5 trends in de land- en tuinbouw voor 2021

Algemeen

Ontwikkelingen binnen en buiten de sector hebben invloed op de bedrijfsvoering van boer en tuinder. Nieuwe Oogst distilleert daaruit de vijf belangrijkste trends om rekening mee te houden.

‘Brexit-deal is rond, tijd om bladzijde om te slaan’

Politiek

Update - De Europese Unie en Groot-Brittannië zijn eruit. De onderhandelaars hebben volgens EC-voorzitter Ursula von der Leyen een ‘eerlijk en gebalanceerd’ akkoord bereikt.

Duurzame boerderijwinkels willen af van btw

Multifunctionele landbouw

Een groep van 250 boeren en tuinders met boerderijwinkels willen af van het btw-tarief op duurzame landbouwproducten. Ze roepen landbouwminister Carola Schouten op deze te schrappen.

Brexitdeal lijkt er nu echt te komen

Politiek

Onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk zijn dicht bij een akkoord over hun handelsrelatie na 1 januari. Britse media meldden dat premier Boris Johnson donderdag het akkoord zal aankondigen.

Nog te veel barrières bij financiering landbouwtransitie

Politiek

Boeren en tuinders die de omslag naar een duurzamer bedrijfsmodel willen maken, krijgen de financiering daarvan moeilijk rond. Banken zien een dergelijke omschakeling vaak nog als te risicovol.

Polen gaat buitenlandse inkomens belasten

Algemeen

Polen heft de belastingvrijstelling op voor landgenoten die in het buitenland werken. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt door de maatregel veel vragen van boeren en tuinders die Polen in dienst hebben.

Innovatie en reststromen centraal in Nationale Eiwitstrategie

Politiek

Nederland en de Europese Unie moet in de komende 5 tot 10 jaar meer zelfvoorzienend worden op het gebied van nieuwe en plantaardige eiwitten. Deze moeten duurzaam geproduceerd worden en bijdragen aan de gezondheid van consumenten en dieren in de...

Biografie Pierre Lardinois toont historie EU-landbouwbeleid

Algemeen

Pierre Lardinois (1924-1987) wijdde zijn leven aan de landbouw. Deze eerste zin in de biografie over de Limburgse (Noorbeek) politicus tekent de man die zich opwerkte van landbouwconsulent tot Eurocommissaris.

Klokt tikt weg voor brexitdeal

Algemeen

De tijd voor het bereiken van een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is bijna op. De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft tegen het Europees Parlement gezegd dat 'het moment van de waarheid' is...

Boereninkomen krijgt tik door coronacrisis

Economie

Het gemiddelde inkomen uit land- en tuinbouwbedrijven in 2020 wordt geraamd op 54.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is bijna 20.000 euro lager dan het gemiddelde in het goede landbouwjaar 2019. De daling wordt grotendeels veroorzaakt...

Sjaak van der Tak op lijst invloedrijkste Nederlanders

Algemeen

Aankomend LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak is opgenomen in de Volkskrant-lijst met de tweehonderd invloedrijkste Nederlanders. Van der Tak is nieuwkomer op de lijst en staat op positie 111.

Problemen rond arbeidsmigranten voor volgend kabinet

Algemeen

Een volgend kabinet moet besluiten nemen over oplossingen voor de grote problemen die spelen rond arbeidsmigranten. Met sommige adviezen hierover, van een team onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer, kan dit kabinet nu wel al aan de slag.

Farmer Friendly is pleister op zieke prijsketen

Politiek

Het verdienmodel in de voedselketen is ziek. De excessen die hiervan het gevolg zijn worden door de coronacrisis blootgelegd. Het Farmer Friendly-initiatief van de Farmers Defence Force is slechts een pleister voor een patiënt die eigenlijk een...

Forse aanscherping mestregels

Algemeen

Als gevolg van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn worden per 1 januari 2021 een flink aantal regels voor bemesting aangescherpt. Zo gaat onder meer de stikstofgebruiksnorm omlaag en moeten mesttransporten digitaal aangemeld worden, meldt DLV...

Stikstofreductie staat straks in de wet, maar hoe is nog de vraag

Politiek

Het stikstofakkoord dat deze week is gesloten, verhoogt de stikstofreductie naar 50 procent in 2035. Dat doel is straks wettelijk vastgelegd, de bronmaatregelen om dat te halen niet. De overheid houdt met een valuatiemoment in 2025 wel druk op de...

Boer steeds vaker energieproducent

Multifunctionele landbouw

Steeds meer boeren en tuinders doen aan huisverkoop of leveren zonder tussenkomst van de handel aan de retail. Ook zijn steeds meer boeren en tuinders energieproducent. Dat blijkt uit de resultaten van de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor...

Stikstofakkoord wordt met veel tegenzin geslikt

Politiek

De SP verleent met de nodige tegenzin medewerking aan een akkoord over de Stikstofwet van landbouwminister Carola Schouten. Ook de VVD en SGP stemmen in, omdat dat nu eenmaal noodzakelijk is.

Reductiedoelen stikstofakkoord vallen zwaar

Politiek

Vanuit de land- en tuinbouworganisaties wordt kritisch gereageerd op de hogere reductiedoelen in het stikstofakkoord. Die sprak het kabinet woensdag af met een deel van de oppositie. Volgens LTO Nederland koerst het kabinet hiermee op gedwongen...

Kabinet sluit stikstofakkoord met deel oppositie

Politiek

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over de Stikstofwet die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Het ambitieniveau voor de stikstofreductie wordt daarin opgeschroefd en er is een toezegging dat de...

Kamer wil onderzoek naar verzekerbaarheid zonnepanelen

Politiek

De Tweede Kamer wil dat het kabinet een onafhankelijk onderzoek laat verrichten naar de verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken. Volgens CDA en VVD komen projecten niet van de grond door te hoge verzekeringspremies en wordt hierdoor de...

Regering vraagt advies over inrichting landelijk gebied

Politiek

Het kabinet roept een Studiegroep Ruimtelijke inrichting in het leven. Deze moet adviseren over de inrichting van het landelijk gebied, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten: geen nertsen meer op houderijen in Nederland

Veehouderij

De laatste nertsen in Nederland zijn geruimd of gepelsd. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten gezegd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een debat met Tweede Kamer.

PAS-melders krijgen langer de tijd om gegevens aan te leveren

Politiek

PAS-melders werden in november verzocht om gegevens bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan te leveren, zodat zij alsnog een natuurvergunning kunnen krijgen. Op verzoek van onder meer LTO Nederland krijgen deze ondernemers meer tijd om de...

Protesten Duitse boeren houden aan

Economie

Het pleidooi van Lidl voor een topoverleg over de prijzen die boeren ontvangen, heeft geen einde kunnen maken aan de boerenprotesten in Duitsland.

Lidl wil voedselprijzen-top na Duitse boerenprotesten

Algemeen

De topman van de Duitse discounter Lidl wil een conferentie organiseren over voedselprijzen in Duitsland. De geste komt na dagenlange boerenprotesten bij distributiecentra van de supermarktketen.

NVWA-tarieven stijgen volgend jaar maximaal 1,7 procent

Politiek

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in rekening brengt bij boeren en tuinders gaan per 1 januari 2021 maximaal 1,7 procent omhoog.

Provincies en gemeenten kunnen stikstofnorm niet ophogen

Politiek

Gemeenten en provincies kunnen onder de nieuwe Stikstofwet geen strengere aanvullende omgevingswaarden vaststellen. In de nieuwe Stikstofwet komt enkel een nationale doelstelling.

Drie universiteiten zetten zwaar in op mondiale vraagstukken

Algemeen

Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht gaan samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ze investeren de komende acht jaar 100 miljoen euro in gezamenlijke projecten om 'mondiale...

Kamer stemt in met innovatiegezant VVD

Politiek

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van de VVD om voor de agrarische sector een innovatiegezant te benoemen. Deze moet ervoor zorgen dat beloftevolle technische ontwikkelingen sneller hun weg vinden naar de boerenpraktijk.

Klandizie boerderijwinkels en erfverkopers verdubbeld

Multifunctionele landbouw

Het aantal huishoudens dat inkopen doet bij boeren, telers of kwekers is sinds de coronacrisis verdubbeld. Bijna een op de vijf huishoudens heeft dit jaar weleens rechtstreeks bij de producent gekocht. Dat blijkt woensdag uit gegevens van...

Kamer stemt in met einde nertsenhouderij

Veehouderij

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de nertsenhouderij in Nederland. Ook wil een meerderheid in het parlement dat de nadeelcompensatie die de bedrijven ontvangen wordt gekort met 20 procent.

Minister Van Nieuwenhuizen reikt eerste trekkerkenteken uit

Mechanisatie

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de eerste kentekenplaat voor (land)bouwvoertuigen uitgereikt. De symbolische overhandiging vond vrijdag al plaats.

Vogelaar hoopt dat rust weerkeert bij Forum voor Democratie

Politiek

Forum voor Democratie (FvD) verkeert in zwaar weer. Na de botsing met voormalig lijsttrekker Thierry Baudet lijkt een scheuring in de partij onvermijdelijk. Jan Cees Vogelaar, nummer negen op de kandidatenlijst en beoogd landbouwwoordvoerder, ziet...

Unilever en Nestlé waarschuwen voor Brits voedseltekort

Algemeen

Door de coronapandemie en de vraag naar producten voor kerst is er capaciteitstekort ontstaan in Britse magazijnen. Daarvoor waarschuwen voedselproducenten, zoals het Britse Unilever en het Zwitserse Nestlé en brancheverenigingen. Ze vrezen dat de...

Copa-Cogeca: 'Tweede coronagolf treft verzwakte sectoren'

Economie

De tweede coronagolf brengt extra schade toe aan sectoren die nog kampen met de gevolgen van de eerste lockdown. Boerenorganisatie Copa-Cogeca vraagt de Europese Commissie die bedrijven alsnog te steunen.

Webinar over adviezen aanjaagteam arbeidsmigranten

Economie

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten kwam onlangs met adviezen om de positie van buitenlandse werknemers te verbeteren. Over de gevolgen daarvan organiseren de werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw een webinar.

Tijdens het begrotingsdebat gaat het nauwelijks over geld

Politiek

Over de verdeling van de budgetten is nauwelijks gesproken tijdens het begrotingsdebat voor het landbouw- en natuurbeleid in 2021. Partijen gebruikten hun spreektijd om eigen accenten te zetten op het beleid van minister Carola Schouten of om de...

Liveblog: Schouten gaat in op vragen Tweede Kamer

Politiek

Tijdens de tweede termijn van het debat over de landbouwbegroting voor 2021 gaat minister Carola schouten (LNV) woensdagavond in op de vragen die haar dinsdag in de eerste termijn zijn gesteld door de landbouwwoordvoerders van de verschillende...

Onvrede leidt tot nieuw protocol voor leidingwerk

Algemeen

LTO Nederland lanceert een nieuw veldprotocol voor boeren en tuinders die te maken krijgen met leidingwerkzaamheden op hun land. Een belangrijke voorwaarde daarin is dat vooraf het tracé van de leidingen wordt vastgesteld.