Martijn van Rossum

Martijn van Rossum

Martijn van Rossum is redacteur Politiek en Economie en volgt daarbij met name de veehouderij.

Contact

Artikelen door Martijn van Rossum

Stapeling beloningen steeds meer speerpunt

Algemeen

Er is waarschijnlijk niemand te vinden die tegen herstel van biodiversiteit is. De vraag is alleen: wie gaat dat betalen? Als het aan partijen als Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en Duurzame Zuivelketen ligt, is het een optelsom. Een stapeling van...

Vijf vragen over de biodiversiteitsmonitor

Algemeen

De biodiversiteitsmonitor is enkele jaren beschikbaar voor alle melkveehouders in Nederland. Het doel is om een ‘gestapelde beloning’ voor boeren te creëren die zich bezighouden met biodiversiteitsherstel, als nieuw verdienmodel. Voor de akkerbouw...

NAJK: 'Gebeurtenissen in AgriNL waren oliedom'

Economie

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) noemt de wijze waarop het actieplan voor de aanpak van de stikstofproblematiek van AgriNL deze week naar buiten kwam 'oliedom'. 'Maar samenwerking in de agroketen is belangrijker dan ooit', stelt...

PBL: kijk breder dan alleen kritische depositiewaarden

Politiek

Als er alleen op kritische depositiewaarden (KDW's) wordt gefocust, is in de toekomst alleen nog maar landbouw mogelijk in kassen en gesloten stallen, stellen deskundigen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarom adviseren ze de overheid...

Nog voor 125.000 landbouwvoertuigen registratie nodig

Economie

De Dienst Wegverkeer (RDW) maakt zich zorgen over het grote aantal (land)bouwvoertuigen dat nog voor 1 januari 2022 moet worden geregistreerd. In totaal gaat het nog om 250.000 voertuigen.

Consument wil betere informatie van supermarkt over voedsel

Economie

Veel Europese consumenten zijn bereid extra te betalen voor lokale, duurzame en fair tradevoedingsmiddelen. Ze willen hierover worden geïnformeerd, maar ze zien supermarkten niet als de meest betrouwbare bron van informatie. Op dat vlak is dus nog...

Ministers geven besmette nertsenbedrijven en mest vrij

Veehouderij

De demissionair ministers Carola Schouten van Landbouw en Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven de laatste 49 nertsenbedrijven die nog een besmetstatus vanwege corona hebben vrij. De vaste mest van deze nertsenbedrijven kan vanaf nu op een normale...

Minister maakt nieuwe afspraken met Rendac

Veehouderij

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft nieuwe afspraken kunnen maken met destructiebedrijf Rendac in het Brabantse Son. Volgens de minister is het een verbetering voor de sectoren ten opzichte van het eerdere contract dat al vanaf 2004...

Hoge energieprijs grote zorg voor hele agroketen

Economie

De Nederlandse land- en tuinbouw wordt zwaar getroffen door de hoge energieprijzen. De kunstmestprijzen zijn exorbitant hoog en in de glastuinbouw komen bedrijven in de problemen door de sterk verhoogde productiekosten.

LTO: kijk niet alleen naar kritische depositiewaarden

Economie

LTO Nederland vindt dat demissionair landbouwminister Carola Schouten te krampachtig vasthoudt aan de kritische depositiewaarden om de risico's van stikstofdepositie te beoordelen in beschermde natuurgebieden.

Kamer vraagt tussendoelen om middelen uit te faseren

Politiek

De Tweede Kamer heeft dinsdag voor een motie gestemd die de regering oproept om tussendoelen vast te stellen om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen uit te faseren. In de doelen moet worden vastgelegd hoeveel middel er tussentijds nog...

Tweede Kamer niet voor rem op handelsverdragen

Politiek

De Tweede Kamer heeft dinsdag niet ingestemd met een motie die verdere liberalisering van handel in landbouwproducten moet tegengaan, wat volgens de indieners leidt tot oneerlijke concurrentie. De motie werd ingediend door Partij voor de Dieren, SP,...

Provincies positief over langjarige contracten natuurbeheer

Algemeen

De provincies zijn positief over het aangaan van langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer. Maar er zijn wel obstakels, schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Schouten: 'Er is geen goed alternatief voor KDW's'

Economie

Er zijn geen bruikbare alternatieven voor het gebruik van de kritische depositiewaarde (KDW) om de risico's door stikstofdepositie te beoordelen voor habitattypen in natuurgebieden. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Schouten onderhandelaar namens ChristenUnie in formatie

Politiek

Demissionair landbouwminister en vicepremier Carola Schouten zal voor de ChristenUnie de onderhandelingen voeren voor een nieuw kabinet. Dat doet zij samen met partijleider Gert-Jan Segers, zo maakte Segers maandag bekend in het televisieprogramma...

Wim de Hoop: 'Extensievere landbouw bereik je door te intensiveren'

Algemeen

De landbouw in Nederland kan extensiever worden door juist te intensiveren. Dat is de stellige overtuiging van Wim de Hoop van Kennis Center voor Groene Groei. Hij bedoelt daarmee dat je het vakmanschap van de boer en innovaties moet benutten om de...

Schouten: supermarkten weigeren harde prijsafspraken voor boer

Economie

Demissionair landbouwminister Carola Schouten is teleurgesteld in de houding van supermarkten om de voedselketen te verduurzamen. Ze zouden harde prijsafspraken voor de boer weigeren. Dat zegt ze in een uitzending van televisieprogramma Zembla dat...

Oplossing in zicht voor transportverbod dieren met afwijkingen

Veehouderij

Een oplossing voor het transportverbod van dieren met kleine, vaak aangeboren afwijkingen lijkt in zicht. Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft goede hoop dat de NVWA en de vee- en transportsector er met elkaar uitkomen. Dat liet ze...

Albert Heijn breidt assortiment streekproducten uit

Economie

Supermarktketen Albert Heijn breidt het aantal streekproducten in het assortiment uit. Er komen veertien kazen bij in het Streeckgenoten-assortiment.

Schouten ziet tussentijds leaseplan BBB niet zitten

Politiek

Demissionair landbouwminister Carola Schouten is geen voorstander van een voorstel van BoerBurgerBeweging (BBB) om het verleasen van stikstofruimte mogelijk te maken als tussentijdse oplossing voor de PAS-problematiek. Volgens de minister staat dat...

Groep EU-landen wil 'ambitieuze regelgeving' dierenwelzijn

Politiek

Een groep EU-landen heeft een position paper over dierenwelzijn ingediend bij de Europese Commissie. Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland en België willen hiervoor 'ambitieuze regelgeving' in de Europese Unie.

Reacties op troonrede: 'Nieuw kabinet moet boeren perspectief bieden'

Politiek

In de Tweede Kamer wordt met instemming gereageerd op de troonrede waarin koning Willem-Alexander het belang van toekomstperspectief voor boeren aansneed. Wel is er kritiek op de trage aanpak van de stikstofcrisis.

Meer stikstofruimte nodig door 25 kilometergrens

Algemeen

Door de nieuwe afstandseis van 25 kilometer voor de berekening van stikstofneerslag, moet de overheid meer stikstof compenseren voor de aanleg van nieuwe wegen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar stoppende boeren.

Boer spreekt liefst over 'toekomstbestendige landbouw'

Economie

Als het gaat over de verandering van de landbouw spreken boeren en tuinders het liefst over 'toekomstbestendige landbouw'. Bij de term 'duurzame landbouw' heeft bijna de helft van de boeren positieve associaties. De termen 'biologische landbouw' en...

Nederland krijgt 810 miljoen euro om klap brexit op te vangen

Economie

Nederland krijgt 810 miljoen euro uit de 'Brexit Adjustment Reserve'. Daarmee kunnen economische klappen worden opgevangen als gevolg van de brexit. Het Europees Parlement heeft dat woensdag besloten.

Schouten herhaalt: 'Geen vergunning nodig voor beweiden'

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten blijft er net als de provincies bij dat er voor beweiden en bemesten geen vergunningplicht geldt. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Thom van Campen (VVD) en Derk Boswijk...

VVD vraagt aandacht voor overschatting methaan

Politiek

Zowel de VVD in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over de overschatting van methaan afkomstig van rundvee als broeikasgas. Europarlementariër Jan Huitema en het Tweede Kamerlid Thom van Campen stellen de vraag wat...

Uitstoot broeikasgassen 7 procent hoger in landbouw

Economie

De landbouw stootte in het tweede kwartaal van 2021 7 procent meer broeikasgassen uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de voorlopige kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor...

Schouten is tegen verdelgingsplicht jacobskruiskruid

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten is niet voor een verdelgingsplicht of algeheel verbod op jacobskruiskruid. Wel moeten bermen op een goede manier worden beheerd, zodat het geen problemen op kan leveren voor vee. Die taak ligt volgens haar bij...

Kabinet weegt krimp veehouderij af tegen andere belangen

Politiek

Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat geeft toe dat het inkrimpen van de veestapel ten koste gaat van economische activiteit in de agrarische sector. Maar het kabinet weegt dat af tegen de gevolgen als het kabinet geen maatregelen...

Schouten: 'Grote behoefte aan omschakelfonds voor verduurzaming'

Politiek

Er is veel belangstelling voor Omschakelprogramma Duurzame Landbouw dat in juli van start is gegaan. 'Er is grote behoefte aan onder boeren en tuinders', zei demissionair landbouwminister Carola Schouten donderdagavond tijdens Talkshow De Toekomst...

VVD en BBB kritisch op veetransportbeleid NVWA

Veehouderij

De VVD en BBB hebben tijdens een debat donderdag in de Tweede Kamer kritische vragen gesteld over de NVWA aan landbouwminister Carola Schouten. Die gingen over het feit dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit sinds augustus alleen nog maar...

Zijn carbon credits het toekomstige goud?

Algemeen

Boeren en tuinders die iets met koolstofvastlegging willen doen als deel van een verdienmodel zullen glimlachen als ze naar het emissiehandelssysteem ETS van EU kijken. De prijs van CO2 stijgt alleen maar. Wordt het cashen voor boeren?

Minister en NVWA tevreden over cameratoezicht slachterijen

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is positief over de waarde van cameratoezicht in slachthuizen. Dat is te lezen in een evaluatie van de toezichthouder die demissionair landbouwminister Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft...

NVWA en sector twisten over protocollen diertransport

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wacht tot de vee- en transportsector met een protocol komt voor het transport van lichtgewonde of zieke dieren. Tot die tijd accepteert de toezichthouder alleen dieren zonder zichtbare afwijkingen.

Vreugdenhil presenteert stabiele cijfers in coronajaar

Veehouderij

Melkpoederproducent Vreugdenhil Dairy Foods heeft in 2020 een stabiele omzet gerealiseerd en het resultaat weten te verbeteren ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat dit tijdens het coronajaar gerealiseerd is, toont volgens de directie aan dat...

Milcobel trekt aan kortste eind bij vertrekkende melkveehouders

Veehouderij

De Belgische zuivelcoöperatie Milcobel is in hoger beroep in het ongelijk gesteld over veertien vertrokken melkveehouders. De rechtbank van Gent benadrukte het belang voor de melkveehouders. Dat gebeurde omdat zij al getekend hadden bij andere...

Voltallig bestuur NMV treedt af

Veehouderij

Het dagelijks bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is woensdag tijdens de algemene ledenvergadering teruggetreden vanwege een vertrouwenscrisis. Er waren problemen in de persoonlijke verhoudingen binnen het bestuur. Een...

Chinese zuivelgigant Yili groeit flink door

Veehouderij

Het Chinese zuivelbedrijf Yili heeft in het eerste half jaar van 2021 een flinke groei gerealiseerd. De bruto-omzet steeg in deze periode 19 procent ten opzichte van een jaar eerder naar omgerekend ruim 7,3 miljard euro. De nettowinst in dezelfde...

Schouten wil digitalisering landbouw verder bevorderen

Economie

Landbouwminister Carola Schouten wil digitalisering in de landbouw verder bevorderen. In de donderdag gepresenteerde digitaliseringsvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit komen zowel de kansen als bedreigingen aan bod.

LTO en Kadaster werken verder samen in waterbeheer

Economie

LTO Nederland en het Kadaster hebben een overeenkomst gesloten voor samenwerking in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het DAW werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem.

Staf-analyse stikstof leidt niet tot wijziging beleid

Politiek

De analyse van Stichting Agrifacts (Staf) over het vrijkomen van stikstof uit de bodem van natuurgebieden leidt niet tot een wijziging van de stikstofregels. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer als antwoord op...

LTO: 'Verplichte onteigening werkt juist averechts'

Economie

Verplichte onteigening van boeren om daarmee de stikstofcrisis snel op te lossen is onrealistisch, roept weerstand op bij boeren en werkt daardoor alleen maar averechts. Dat stelt LTO Nederland als reactie op een pleidooi van een aantal deskundigen...

Boeren missen 'rivierregeling'

Algemeen

Een groep boeren met land in de uiterwaarden zou graag zien dat er weer structureel geld wordt uitgekeerd aan boeren met 'land met een handicap'. Ze verwijzen naar de vroegere 'bergboerenregeling'.

Per jaar 7.000 hectare landbouwgrond minder

Economie

Gemiddeld neemt het areaal cultuurgrond, grond die gebruikt wordt voor landbouw, per jaar in Nederland met ruim 7.000 hectare af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode 2000-2021.

Regenval zoals in juli komt steeds vaker voor

Economie

Extreme regenval en overstromingen zoals in Duitsland, België en Nederland van 12 tot 15 juli komen in het huidige opgewarmde klimaat vaker voor in Noordwest-Europa dan in de periode voor de opwarming van de aarde. Hoeveel vaker is nog best onzeker.

Stikstof- en fosfaatexcretie lager dan verwacht

Politiek

Zoals het er nu uitziet, pakt de stikstof- en fosfaatexcretie vanuit de Nederlandse veehouderij dit jaar lager uit dan in het eerste kwartaal van 2021 werd verwacht. Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Melkveehouders VS gecompenseerd voor coronaverlies

Veehouderij

Melkveehouders in de Verenigde Staten (VS) worden door de federale regering gecompenseerd voor de lagere melkprijzen als gevolg van de coronacrisis. In totaal wordt 350 miljoen dollar uitgetrokken door de regering-Biden om melkveehouders te betalen...

Financiering landbouwonderwijs Afghanistan 'on hold'

Algemeen

Nederland stopt voorlopig even met het financieren van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking aan Afghanistan tot duidelijk is hoe de situatie in het land zich verder ontwikkelt. Op het gebied van landbouw levert Nederland alleen nog...

Franse wijnboeren slachtoffer van bosbranden

Algemeen

De branden ten noorden van Saint-Tropez aan de Franse Côte d'Azur zijn nog steeds niet bedwongen. Niet alleen natuur gaat verloren, ook Franse wijnboeren lijden flinke verliezen door het afbranden van wijngaarden, gebouwen en machines.

Kaag hoopt dat landbouwinvesteringen Afghanistan blijven bestaan

Politiek

Trainingsinstituten voor landbouw zijn een van de tastbare resultaten van de Nederlandse inzet in Afghanistan. Dat zei demissionair minister Sigrid Kaag (D66) van Buitenlandse Zaken dinsdag tijdens het debat over de machtsovername door de Taliban in...

Agractie doet aangifte tegen antizuivelcampagne

Veehouderij

Actiegroep Agractie heeft dinsdag aangifte gedaan van smaad en laster tegen een antizuivelcampagne van de organisatie Dier&Recht. Volgens de boerenactiegroep worden dierhouders direct en openbaar neergezet als dierenmishandelaars.

Questionmark vergelijkt focus op dierenwelzijn bij supermarkten

Veehouderij

Stichting Questionmark is dinsdag gestart met een landelijk vergelijkingsonderzoek naar dierenwelzijn in supermarkten. In het onderzoek Superlijst Dierenwelzijn wordt onderzocht in hoeverre supermarkten verantwoordelijkheid nemen om dierenleed in...

Matthias Krön: 'Europese soja maakt ons minder afhankelijk'

Economie

Een nieuwe marktstandaard met ook een Nederlands tintje. In Nederland zijn Nevedi en Agrifirm mede-oprichters van 'Fields of Europe', een standaard voor akkerbouwgewassen, diervoeders en voedingsproducten. Voorzitter Matthias Krön van de Donau Soja...

Schouten in hoger beroep tegen openbaar maken adresgegevens

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten is in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 25 juni. Daarin werd ze opgedragen de bedrijfsadressen van PAS-melders openbaar te maken.

Schouten: 'Geen actieve handhaving PAS-melders'

Politiek

Provincies zullen niet actief handhaven tegen boeren die geen vergunning hadden doordat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ruim twee jaar geleden door de Raad van State ongeldig werd verklaard. Dat herhaalt landbouwminister Carola Schouten in een...

Haalbaarheid stikstofmaatregelen wordt in beeld gebracht

Politiek

De haalbaarheid en betaalbaarheid van stikstofmaatregelen en de sociaaleconomische effecten worden in het programma 'Stikstofreductie en natuurverbetering' in beeld gebracht. Een scenario zonder maatregelen is vanwege de wettelijke vereisten geen...

Verschuift de landbouw naar het noorden door opwarming?

Algemeen

Wie denkt aan klimaatverandering, denkt aan problemen. Overvloedige regenval, hittegolven en lange periodes van droogte komen steeds vaker voor. Toch zijn er ook regio's die kunnen profiteren, doordat het groeiseizoen langer wordt. Rusland wil de...

Wijziging Wet Dieren geldt niet voor gezelschapsdieren

Politiek

De wijziging in de Wet Dieren zal niet voor gezelschapsdieren gelden. Landbouwminister Carola Schouten gaat dat door middel van een nieuwe wetswijziging regelen. De wet bepaalt dat dieren niet aangepast mogen worden aan een huisvestingssysteem.

Boeren slachtoffer van plunderingen en geweld Zuid-Afrika

Economie

Boeren in Zuid-Afrika ondervinden grote schade door de aanhoudende golf van geweld en plunderingen in het land. Melkveehouders in KwaZulu-Natal hebben honderdduizenden liters melk in de afvoer moeten gieten. Suikerriettelers zijn daarnaast...

Kabinet tornt niet aan btw-tarief sierteelt

Politiek

Het kabinet is niet van plan het btw-tarief voor sierteeltproducten te verhogen. Dat laat landbouwminister Carola Schouten weten aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

30 procent landbouwvoertuigen geregistreerd bij RDW

Algemeen

30 procent van de landbouwvoertuigen is naar schatting op 1 juli geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Wegverkeer (RDW). Er blijken grote regionale verschillen te zijn, vooral Friesland en Zuid-Holland blijven achter.

Paul Polman: 'Corona legt zwakte voedselsysteem bloot'

Algemeen

De coronapandemie legt meer dan ooit de zwakte van ons voedselsysteem bloot. Dat is de stellige overtuiging van Paul Polman, de voormalig topman van Unilever.

Derk Boswijk: 'Duidelijkheid is beter dan doormodderen'

Politiek

Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) heeft een bewogen week achter de rug. Dinsdag presenteerde hij de nieuwe landbouwvisie van het CDA en woensdag werd hij uitgejoeld op het Malieveld. Toch blikt hij met een goed gevoel terug. 'Het was niet leuk,...

Regeling extra coronasteun landbouw open

Economie

De Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven covid-19 (OVK) is woensdag geopend. OVK is een aanvulling op de al bestaande Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het maximum van het steunpakket voor boeren en...

BBB stelt vragen over 'Naar een ontspannen Nederland'

Politiek

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB) heeft schriftelijke vragen gesteld aan landbouwminister Carola Schouten. Ze wil meer weten over de financiering van het onderzoek 'Naar een ontspannen Nederland' van hoogleraar Jan...

Wordt de Gelderse Vallei het nieuwe Heerlen?

Algemeen

In 1974 werd in Zuid-Limburg de laatste mijn voor steenkool gesloten. Decennia lang was de regio Heerlen-Kerkrade afhankelijk van de industriële steenkoolwinning. De regio is tot op de dag van vandaag de economische klap van de sluitingen nog niet...

Onderzoeksrapport doet stof opwaaien in stikstofdiscussie

Algemeen

Opnieuw een rapport over stikstof deze week dat stof doet opwaaien. Hoogleraar Jan Willem Erisman van Universiteit Leiden en Berno Strootman van Strootman Landschapsarchitecten presenteerden donderdag het advies 'Naar een ontspannen Nederland'. Ze...

LTO: kijk naar draagvlak voor stikstofbeleid

Politiek

LTO Nederland roept het kabinet op om in het stikstofbeleid goed naar draagvlak te kijken. Volgens bestuurder Trienke Elshof leiden nieuwe rapporten en adviezen tot grote onrust in regio's en de sector.

Mestbeleid niet meer controversieel voor Tweede Kamer

Politiek

De Tweede Kamer heeft de controversieelverklaring van het mestbeleid gehaald. Dat geeft de Kamer ruimte om het zevende actieprogramma nitraat en de derogatieaanvraag voor de periode 2022-2025 te bespreken.

Lijst met natuurlijke middelen veehouderij online

Biologische landbouw

Bionext en het Platform Natuurlijke Veehouderij hebben dinsdag de 'Groene Lijsten' op hun websites online gezet. Op deze Groene Lijsten staan alle natuurlijke middelen die zijn toegestaan in de biologische geiten-, melkvee- en pluimveehouderij.

Bayer start koolstofsamenwerking met boeren

Economie

Chemieconcern Bayer start in Europa met zijn 'Carbon Initiative'. 27 boeren uit zeven Europese landen doen mee aan een programma waarin ze worden beloond voor 'klimaatslimme landbouwpraktijken'.

Kamer eist lik-op-stukbeleid bij misstanden Gosschalk

Politiek

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag snoeihard gereageerd op misstanden bij slachterij Gosschalk in het Gelderse Epe waarvan deze week undercoverbeelden naar buiten kwamen. Een meerderheid vindt dat tot onmiddellijke sluiting moet worden overgegaan...

Pleidooi voor einde veetransport naar landen buiten EU

Politiek

Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben maandag in een vergadering met de Europese landbouwministers een pleidooi gehouden om te stoppen met langeafstandsvervoer van levend vee naar landen buiten de Europese Unie (EU).

Controversieelverklaring zit derogatie in de weg

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten doet in een brief aan de Tweede Kamer een oproep om de controversieelverklaring van het mestbeleid op te heffen. De voortgang voor de onderhandelingen over het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn bij de Europese...

Helma Lodders: 'Chauffeurs veetransport zien vaak opgestoken middelvingers'

Algemeen

Voormalig VVD-Kamerlid Helma Lodders is de nieuwe voorzitter van Vee & Logistiek Nederland. Er is politiek en maatschappelijk veel te doen over diertransport. Voor Lodders is dat juist een belangrijke reden om de meer dan achthonderd grote en...

Onderzoekers: 'Focus stikstofaanpak op Gelderse Vallei en Groene Hart'

Politiek

Het nieuwe kabinet moet zich voor stikstofreductie op de korte termijn richten op de Gelderse Vallei, het Groene Hart en enkele 'hotspots' op de zandgebieden. Dat zal een belangrijk advies zijn van hoogleraar Jan Willem Erisman van Universiteit...

Tweede Kamer wil meer langjarige contracten natuurbeheer

Politiek

De Tweede Kamer wil dat er meer langjarige contracten worden afgesloten met boeren voor agrarisch natuurbeheer. Landbouwminister Carola Schouten moet daarover in gesprek gaan met de provincies. Een motie van Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) die...

Schouten onderzoekt verruiming fosfaatbank

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten gaat kijken of een verruiming van de deelnameregels aan de fosfaatbank mogelijk is. Op dit moment komen alleen jonge, grondgebonden boeren daarvoor in aanmerking.

Schouten reageert op brandbrief LTO en NAJK

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten heeft goede hoop dat er voor Nederland een uitzondering komt op de eis om bufferstroken van 3 meter aan te leggen rondom watergangen. Volgens de minister zal er anders van veel percelen in waterrijke gebieden maar...

Schouten: 'Provincie moet geen stikstofhandelaar worden'

Algemeen

Demissionair landbouwminister Carola Schouten vindt het niet goed als provincies zelf handelen in stikstofruimte door deze via platforms aan te bieden en in te kopen. Dit heeft ze laten weten in een brief aan de Tweede Kamer, als antwoord op...

Deskundigen: ga stikstof nou echt meten

Politiek

In plaats van alleen de aandacht te richten op het verbeteren van Aerius als stikstofrekenmodel, zou de overheid fors moeten investeren in een dekkend meetnetwerk. Dat verklaarden diverse deskundigen tijdens een 'ronde tafel' over stikstof maandag...

Onderzoek naar relatie luchtkwaliteit, veehouderij en corona

Politiek

Er komt een meerjarig onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit, veehouderij en corona. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Universiteit van Utrecht en Wageningen University &...

Nederland en Oostenrijk willen einde pelsdierhouderij Europese Unie

Veehouderij

Nederland en Oostenrijk zullen tijdens de Europese Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni pleitten voor een permanent einde van de pelsdierhouderij in Europa. Mogelijk sluiten nog meer landen tijdens de vergadering van Europese...

VVD-motie over Wet dieren in de wachtkamer

Politiek

De VVD-motie van Kamerlid Thom van Campen over de Wet dieren is door hem in de wachtkamer gezet. De VVD'er is er niet zeker van dat zijn motie door een meerderheid van de Kamer wordt gesteund.

Tweede Kamer stemt voor eind aan doden eendagshaantjes

Veehouderij

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het doden van eendagshaantjes. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag een motie hierover van Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Leonie Vestering (Partij voor de Dieren).

Europees Parlement wil van kooisystemen af

Veehouderij

Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet om kooien als huisvestingssysteem tot 2027 uit te faseren. De Europarlementariërs stemden donderdag in meerderheid voor een resolutie hierover.

VVD trapt op rem Wet dieren

Veehouderij

Tweede Kamerlid Thom van Campen van de VVD komt met een motie om meer duidelijkheid te geven over de vorige maand aangenomen Wet dieren. Hij wil dat landbouwminister Carola Schouten bij invulling van een amendement van de Partij voor de Dieren...

Uitfaseren biomassa blijkt lastiger dan gedacht

Politiek

Het versneld uitfaseren van het gebruik van biomassa (houtige biogrondstoffen) zorgt ervoor dat klimaatdoelen minder snel gehaald worden en de energietransitie duurder wordt. Wel worden voorlopig worden geen nieuwe subsidies verstrekt voor biomassa...

Schouten: 'Geen extra ruimte om fosfaatknelgevallen op te lossen'

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten ziet geen mogelijkheden om meer 'knelgevallen' van het fosfaatrechtenstelsel een ontheffing te verlenen van de Meststoffenwet. Het gaat om bedrijven die investeringen deden, maar die door invoering van het...

ChristenUnie wil kalverimport beperken

Veehouderij

ChristenUnie komt met een motie om de import van kalveren te beperken. Tweede Kamerlid Pieter Grinwis noemt de huidige schaal van import niet langer houdbaar. Die is nadelig voor Nederlandse melkveehouders, omdat ze hierdoor veel te weinig geld...

WUR-onderzoeker: 'Shell-vonnis van grote invloed op ons voedselsysteem'

Algemeen

De rechter oordeelde onlangs dat Shell de CO2-uitstoot sneller moet terugdringen. Volgens Jeroen Candel, onderzoeker Landbouw- en voedselbeleid aan Wageningen University & Research (WUR), heeft dit ook gevolgen voor de landbouw en ons...

Hoe een saaie wet toch nog spannend wordt

Veehouderij

Dieren mogen niet meer worden aangepast aan een huisvestingssysteem. Het natuurlijk gedrag van een dier moet centraal staan. Het klinkt helder, maar in werkelijkheid weet niemand wat de gevolgen zijn van een wetswijziging, geïnitieerd door de Partij...

Bouwend Nederland: 'Landbouw groot deel oplossing stikstofcrisis'

Politiek

Het is touwtrekken om elke vierkante meter in Nederland. De belangen van bouw en landbouw staan vaak tegenover elkaar. Toch is voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland er zeker van dat het vorige week gepresenteerde stikstofvoorstel het...

5 procent van Nederlanders eet geen vlees

Veehouderij

Van de Nederlandse volwassenen at vorig jaar 5 procent geen vlees. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar wat Nederlanders denken en doen in relatie tot klimaatverandering.

Percentage dood aangekomen pluimvee bij slachterij daalt

Veehouderij

Het percentage pluimvee dat dood wordt aangeleverd bij slachthuizen, is de laatste jaren gedaald. Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren.

Aangenomen Wet dieren staat nu al ter discussie

Veehouderij

In de Tweede Kamer is nu al discussie over hoe invulling moet worden gegeven aan een amendement van de Partij voor de Dieren in de Wet dieren. Deze wet regelt dat dieren niet langer worden aangepast aan het huisvestingssysteem.

CDA bezorgd om maandenlange ophokplicht

Veehouderij

Het CDA in de Tweede Kamer is bezorgd om de economische gevolgen van de ophokplicht die al sinds 23 oktober van kracht is in Nederland. Nu Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk de ophokplicht hebben opgeheven, vreest Tweede Kamerlid Derk...

Van der Tak: 'We moeten Nederland van het slot krijgen'

Politiek

LTO Nederland sloot met ondernemers- en natuurorganisaties deze week een stikstofakkoord. Doel: sneller stikstof reduceren en tegelijkertijd perspectief bieden voor de landbouw. Volgens LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is het broodnodig om Nederland...

Gemeenten lopen vast met vele stoppers

Algemeen

Het is spitsuur bij sommige gemeenten in de vergunningverlening. Nertsenhouders die noodgedwongen vervroegd moesten stoppen en varkenshouders die deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zorgen ervoor dat de ambtelijke...

Sector verzet zich tegen vleestaks

Veehouderij

Boeren en de vleessector zien niets in plannen om een extra belasting op vlees in te voeren. Dat heeft LTO Nederland samen met verschillende organisaties in een brief aan informateur Mariëtte Hamer laten weten. PvdD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie...

Ruim 90 procent boeren neemt maatregelen voor weidevogels

Algemeen

Veruit de meeste boeren in Nederland zijn begaan met het lot van weidevogels. Zo neemt 92 procent van de boeren maatregelen voor weidevogels en vindt 79 procent het erg dat de weidevogelpopulatie daalt.

Jacht op haas en konijn dit seizoen toegestaan

Algemeen

De haas en het konijn zijn in seizoen 2021/2022 nog te bejagen. Landbouwminister Carola Schouten laat echter onderzoeken of deze diersoorten in het jaar erna van de lijst van vrij bejaagbare soorten geschrapt moeten worden. Dat heeft ze de Tweede...

CDA: 'Boor stikstofvoorstel niet gelijk de grond in'

Politiek

Er wordt verschillend gereageerd op het gezamenlijke stikstofvoorstel van LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, stichting Natuur & Milieu en Natuurmonumenten. Vanuit de politiek klinkt tot nu toe vanuit de meeste partijen lof...

Van der Tak: 'Stikstofvoorstel is steun in de rug voor boeren'

Politiek

Het voorstel voor versnelling van de stikstofreductie dat LTO Nederland met andere partijen doet, is volgens LTO-voorzitter Sjaak van der Tak broodnodig om Nederland 'eindelijk weer van het slot te krijgen'. 'De opgave is groot en spannend, maar we...

Gen maakt planten weerbaar tegen bladluis en wittevlieg

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR), Umeå University in Zweden en KeyGene hebben een gen ontdekt dat de plant zandraket (Arabisdopsis thaliana) resistenter maakt tegen de groene perzikluis, andere bladluizen en ook...

Ruime steun voor voorstel kwekersrecht in EU

Akker- & Tuinbouw

In de landbouwcommissie van het Europees Parlement is grote steun voor het rapport van de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) over kwekersrecht. Het doel is om de ontwikkeling van nieuwe varianten tulpen, narcissen en andere...

Prijs planten en bomen stijgt in Duitse tuincentra

Akker- & Tuinbouw

Duitse consumenten gaan meer betalen voor planten en bomen in Duitse tuincentra en bouwmarkten. De Bund Deutscher Baumschulen verwacht de komende periode een prijsstijging van 10 tot 15 procent van boomkwekerijproducten.

Koudste lente sinds 2013

Algemeen

Het is de koudste lente sinds 2013. Met een verwachte gemiddelde temperatuur van 8 graden tegen 9,9 graden normaal is de lente koud te noemen en de koudste sinds 2013. Dat meldt Weeronline.

Hausse aan stoppers te veel voor 'veegemeenten'

Veehouderij

Lange, stroperige procedures bij stoppersregelingen leiden tot veel onzekerheid en stress bij bedrijfsbeëindigers. Dat blijkt zowel uit navraag in de varkens- en nertsenhouderij als uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Vogelgriep bij kalkoenbedrijf in Weert

Veehouderij

Bij een kalkoenbedrijf in het Limburgse Weert is vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Dat melden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Avined. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

Kalver- en melkveesector uiten zorgen over 'extreme scenariostudies'

Veehouderij

Diverse organisaties uit de melkvee- en kalverhouderij roepen de overheid en politiek op om met realiteitszin te spreken over verduurzaming van de sectoren. De scenariostudies voor de kalverhouderij die dinsdag werden gepubliceerd door...

Ingrijpende scenario's kalverhouderij nu officieel

Veehouderij

De toekomstscenario's voor de kalverhouderij in Nederland, die al in maart uitlekten, zijn vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Als de scenario's worden uitgevoerd, heeft dat grote impact op de kalver- en melkveehouderij.

Strenger diertransport komt, maar hoe dan?

Veehouderij

Het is niet de vraag of de Europese regels voor diertransport gaan veranderen, maar hoe. In 2023 wil de Europese Commissie de Transportverordening die het vervoer van dieren regelt, herzien. Nederland loopt met enkele andere landen voorop met de...

EU wil vervuiling tot nul terugbrengen in 2050

Algemeen

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan vastgesteld, een nieuwe pijler onder de Green Deal. Als het aan de commissie ligt, wordt vervuiling in lucht, water, bodem en geluidsoverlast in 2050 teruggebracht naar niveaus die niet langer...

Timmermans: 'De schaarse ruimte speelt boeren parten'

Politiek

De Europese Unie timmert hard aan de weg op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe GLB, de Green Deal en de van boer-tot-bordstrategie zijn daarop gericht. In Nederland is ruimte schaars en verduurzaming lastiger. Maar verduurzaming en technische...

30 procent boeren vraagt 'corona'-voorschotbetaling aan

Economie

Van de agrarische bedrijven in Nederland maakte 30 procent vorig jaar gebruik van een voorschotbetaling van de GLB-inkomenssteun. De belangrijkste reden voor het aanvragen was dat bedrijven behoefte hadden aan liquiditeiten.

Timmermans maakt zich hard voor financierbaarheid boerenbedrijf

Politiek

Eurocommissaris Frans Timmermans wil voorkomen dat boerenbedrijven in de toekomst minder goed zijn te financieren door banken, als neveneffect van de nieuwe bankenrichtlijn Basel IV. Dat heeft hij gezegd tijdens het onlinegesprek dat hij dinsdag...

EU-lidstaten voor duidelijkere regels diertransport

Veehouderij

Vrijwel alle Europese landen pleitten in een enquête over diertransport voor duidelijkere regels en betere communicatie om het welzijn van dieren te verbeteren. Dat blijkt uit resultaten van een enquête die EU-voorzitter Portugal heeft laten houden...

Mengvoerbedrijven willen meer ruimte voor voeradditieven

Veehouderij

De mogelijkheden voor additieven in veevoer moeten worden verruimd. Die oproep doen de agrarische sector en de mengvoerindustrie aan de Europese Commissie. Die is bezig om de wetgeving hierover te actualiseren. Een openbare raadpleging is daarvoor...

Getrainde bijen ruiken coronavirus

Algemeen

Bijen kunnen binnen enkele minuten getraind worden om de geur van met coronavirus geïnfecteerde monsters te herkennen. Start-up InsectSense en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) hebben bijen getraind om hun tong uit te steken bij het ruiken...

Boeren in gesprek met Eurocommissaris Timmermans

Politiek

LTO Nederland organiseert een onlinegesprek tussen boeren en Eurocommissaris Frans Timmermans over de landbouwplannen van de Europese Commissie. Het gesprek is onderdeel van de Europaweek van LTO Nederland.

CDA vreest uitkoop veehouderij Randstad

Politiek

Het CDA is bezorgd over het prijsopdrijvend effect van de handel in stikstofrechten. Dat kan de toekomst van de landbouw en de leefbaarheid van het platteland in gevaar brengen. Een uitkoop dreigt volgens de partij mogelijk zelfs in de Randstad,...

Schouten ziet kansen Kringloopwijzer bij mest, stikstof en klimaat

Veehouderij

Aan de Kringloopwijzer kleven volgens demissionair landbouwminister Carola Schouten nog allerlei (juridische) haken en ogen. Toch vindt ze het logisch om voor de melkveehouderij op dit systeem voort te borduren voor verantwoording op bedrijfsniveau....

Brits parlement vreest vertrek vlees- en visexporteurs

Economie

Britse exporteurs van vlees en zeevruchten maken aanzienlijk meer kosten en hebben concurrentienadeel opgelopen ten opzichte van hun collega's op het Europese vasteland. Dat schrijft de commissie Milieu-, Voedsel- en Plattelandszaken van het Britse...

EU en China nemen voortouw in herstel biodiversiteit

Politiek

China en de Europese Unie (EU) gaan meer samenwerken om de biodiversiteit te herstellen. Dat zijn Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius van milieu en de Chinese minister voor Ecologie en Milieu Huang Runqiu deze week overeengekomen.

60 procent Duitse landbouwgrond niet in boerenhanden

Economie

Bijna 60 procent van de landbouwgrond in Duitsland is niet in boerenhanden. Dat blijkt uit een brandbrief die de Duitse landbouwminister Julia Klöckner naar de Duitse deelstaten gestuurd heeft. Ze dringt bij de deelstaten en het Duitse ministerie...

Schouten wil meer flexibiliteit per land in nieuw GLB

Politiek

Demissionair landbouwminister Carola Schouten vindt het belangrijk dat er ruimte blijft voor maatwerk per land in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2023 van kracht wordt. Ze vindt de aanbevelingen die de Europese Commissie...

Wojciechowski blijft enthousiast over Mercosur-handelsdeal

Economie

Eurocommissaris Janusz Wojciechowski blijft een enthousiast pleitbezorger voor een handelsovereenkomst met de Mercosur-landen in Zuid-Amerika. Terwijl veel landen en Europese landbouworganisaties hebben aangegeven tegen deze deal te zijn, benadrukt...

Diertransport in EU speerpunt bij verbeteren dierenwelzijn

Veehouderij

Als het aan de EU-landbouwministers ligt, is het verbeteren van het diertransport een belangrijk speerpunt in de nieuwe dierenwelzijnswetgeving waar de Europese Commissie aan werkt. Daarnaast willen ze dat er over dierenwelzijn, bijvoorbeeld in...

Herkomst verwerkt ei komt mogelijk verplicht op verpakking

Veehouderij

Duitsland heeft maandag een voorstel ingediend in de Europese landbouwraad, de vergadering van Europese landbouwministers, om de informatie over houderijsystemen van leghennen niet alleen op tafeleieren te zetten, maar voortaan ook verplicht op...

Handvest 'Nederland natuurinclusief' als input voor formatie

Algemeen

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het handvest 'Nederland Natuurinclusief' naar de Tweede Kamer gestuurd dat moet dienen als input voor de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet. Het...

Nestsucces en populatie weidevogels blijven dalen

Algemeen

Het nestsucces van beschermde nesten van vogels op het open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60 tot 40 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe analyses, in samenwerking met Sovon...

Vleesvervangers? Nederlandse teler pikt amper een graantje mee

Algemeen

De verkoop van vlees- en zuivelvervangers groeit jaarlijks met enkele tientallen procenten. De gedeeltelijke switch van dierlijke naar plantaardige eiwitten zou dus goed nieuws kunnen zijn voor akker- en tuinbouwers. In werkelijkheid blijven de...

BodemUP wordt landelijk uitgerold voor bodemadvies

Algemeen

Project BodemUP wordt landelijk uitgerold. Dat project ging vorig jaar met 560 deelnemers van start in Noord-Brabant, Zeeland en het zuidelijk deel van Gelderland. 1.600 akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondsgroentetelers kunnen hiermee...

Maandelijks werkgeversjournaal voor agrarisch werkgevers

Economie

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw start met maandelijkse videojournaals voor werkgevers. Dat heeft het aanspreekpunt voor werkgevers in de agrarische sector bekendgemaakt. Het doel is om boeren en tuinders hiermee laagdrempelig te informeren over...

Braziliaanse JBS neemt vleesvervangerproducent Vivera over

Economie

Het Braziliaanse JBS, de op een na grootste voedselproducent ter wereld, neemt de Nederlandse vleesvervangerproducent Vivera uit Holten over. De Brazilianen leggen 341 miljoen euro neer voor het bedrijf, waarmee ze eigenaar worden van drie fabrieken...

Van der Tak: 'Per supermarkt onderhandelen over boereninkomen'

Economie

Het is op dit moment de belangrijkste missie van voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland: zorgen voor een beter verdienvermogen voor boeren en tuinders. Hij reist stad en land af om supermarkten, verwerkende bedrijven en...

Nieuwe derogatie lang niet vanzelfsprekend

Politiek

Het is nog lang niet zeker of Nederland in 2022 weer een uitzondering (derogatie) krijgt op de toegestane stikstofgift per hectare. Dat komt onder meer doordat er sinds 2015 weer meer stikstof en fosfor uitspoelt vanaf landbouwgrond.

LTO woedend over fraude-uitspraak Schouten

Veehouderij

Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij is woedend over een opmerking van demissionair landbouwminister Carola Schouten in haar brief over het toekomstig mestbeleid. Niet-grondgebonden bedrijven de mogelijkheid geven om mee te...

40 procent melkveehouders moet in actie komen voor grondgebondenheid

Veehouderij

Als de overheid wil dat de melkveehouderij volledig grondgebonden wordt, zou 40 procent van de melkveehouders daarvoor actie moeten ondernemen. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

Kringloopwijzer niet klaar als controlesysteem

Veehouderij

De Kringloopwijzer zou in de melkveehouderij in de toekomst als controlesysteem kunnen dienen voor het mestbeleid. Maar op dit moment heeft het systeem nog enkele zwakke punten, zoals de borging van de invoerdata en de handhaafbaarheid. Dit schrijft...

Populariteit landelijk wonen zet onverminderd door

Economie

Steeds meer mensen verhuizen van de Randstad naar ruimtelijk gelegen woningen op het platteland. Vraag en aanbod van agrarisch vastgoed laten daarnaast een wisselend beeld zien. Dat blijkt uit de publicatie 'Vastgoedmarkt in beeld 2020' van de...

Kwaliteitssystemen balen van geringe belangstelling retail

Algemeen

Nederlandse kwaliteitssystemen, zoals IKB Ei en Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV), balen ervan dat ketencertificering voor de retail en voedselverwerkende industrie nauwelijks een rol speelt om bij aangesloten partijen in te...

LNV helpt afnemers vinden voor agrarische reststromen

Algemeen

Tijdens de InnovatieExpo 2021 is donderdag de Buyer Group biobased bouwmaterialen (BGBB) gepresenteerd. Dat is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een markt te creëren voor bouwmaterialen van...

Europa akkoord met steun Deense nertsenhouders

Veehouderij

De Europese Commissie ging woensdag akkoord met een steunpakket van 1,74 miljard euro van de Deense overheid voor de nertsenhouderij in dat land. Vanwege uitbraken van gemuteerde varianten van het coronavirus op deze bedrijven, moesten vijftien tot...

Drie keer zoveel oogstverlies door droogte en hitte in Europa

Algemeen

De negatieve effecten van hitte en droogte op de oogstopbrengsten zijn in de afgelopen vijftig jaar in Europa verdrievoudigd. Dat blijkt uit een internationale studie waar het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw over bericht. Vooral de gevolgen...

Actie FDF in Utrecht bij overleg boerenverdienmodel

Algemeen

Ongeveer dertig boeren van Farmers Defence Force (FDF) voerden vrijdag actie in Utrecht. Dat deden ze bij het hotel waar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland en diverse andere gesprekspartners uit de land- en tuinbouw en...

Ruim 41 procent consumenten staat open voor kweekvlees

Economie

Van de Nederlandse consumenten zal ruim 41 procent kweekvlees waarschijnlijk of zeker eten als het beschikbaar komt. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro, uitgevoerd door Panelwizard. 23 procent twijfelt nog en 35 gaat waarschijnlijk of zeker geen...

Derk Boswijk nieuwe landbouwwoordvoerder CDA

Politiek

Derk Boswijk is de nieuwe landbouwwoordvoerder van het CDA. Het nieuwe Kamerlid uit het Utrechtse Kockengen is daarmee de opvolger van Jaco Geurts. Die ging namens de christendemocraten jarenlang over landbouw in de Tweede Kamer.

VVD'ers Van Campen en Valstar nieuwe woordvoerders land- en tuinbouw

Politiek

De Tweede Kamerleden Thom van Campen en Peter Valstar zijn voor de VVD de nieuwe woordvoerders voor de land- en tuinbouw. Dat heeft de partij bekendgemaakt. Van Campen heeft de portefeuilles landbouw, voedselkwaliteit, NVWA en stikstof gekregen....

Over 80 procent 'discussienatuur' is duidelijkheid

Politiek

Kleine stukjes stikstofgevoelige natuur, die foutief in het stikstofrekenprogramma Aerius zijn gekomen, moeten er wat demissionair landbouwminister Carola Schouten betreft zo snel mogelijk weer uit. Voor 80 procent van de gebiedjes waar nu discussie...

Schouten ziet kalvertransport per vliegtuig niet zitten

Veehouderij

Demissionair landbouwminister Carola Schouten ziet niets in het plan van Ierland om voortaan kalveren per vliegtuig naar Nederland te transporteren. Dat heeft ze de Tweede Kamer laten weten als antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Frank...

Input van agrariërs moet nieuw GLB boervriendelijk maken

Algemeen

Vanaf 2023 is het zover. Dan treedt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking met als nieuw onderdeel de ecoregelingen. Boeren uit heel Nederland konden via de pilot Sectorale bouwstenen hun ideeën hiervoor bij het ministerie van...

Schouten: 'Geen directe relatie faunaschade en natuurbeheer'

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten geeft aan dat er geen directe relatie is tussen natuurontwikkeling en faunaschade door dieren als ganzen, zwanen en mezen. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer als antwoord op Kamervragen van Gerard van den Anker...

Gezondheidsonderzoek omwonenden veehouderij verder vertraagd

Veehouderij

Door de coronapandemie loopt onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III meer vertraging op dan tot nu toe werd verwacht. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Jan Cees Vogelaar: 'Voor boer en tuinder geen goede uitslag'

Politiek

Tweede Kamerkandidaat en voormalig boerenbestuurder Jan Cees Vogelaar is blij met de verkiezingsuitslag van zijn partij JA21. Toch is hij tegelijkertijd bezorgd over wat de landelijke uitslag voor boeren en tuinders betekent. 'Dat D66 zo groot is...

SGP ziet voor landbouw mogelijkheden over rechts

Politiek

SGP-landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop ziet in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer mogelijkheden om 'over rechts' zaken te doen voor goed landbouwbeleid. Dat zegt hij in reactie op de verkiezingsuitslag. 'Veel hangt echter af van wat wordt...

Feeststemming bij BBB vanwege zetel

Politiek

UPDATE - Het eerste nieuws van de exitpoll zorgt voor een feestelijke stemming bij de BoerBurgerBeweging (BBB) met lijsttrekker Caroline van der Plas. De nieuwe partij haalt een zetel in de exitpoll van Ipsos, die in opdracht van de NOS is...

Grote voedingsbedrijven willen eind aan kooisystemen EU

Veehouderij

Enkele grote voedingsbedrijven, waaronder Unilever, Nestlé en Aldi Nord, roepen de Europese Unie op om te stoppen met het gebruik van kooisystemen in de veehouderij. Ze hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar de Europese Commissie en het...

VanDrie Group: 'Studie kalverhouderij toont kloof tussen ministerie en boer'

Veehouderij

Een scenariostudie over de kalverhouderij waar NOS maandag over berichtte, toont volgens de VanDrie Group de kloof tussen het ministerie en de boer en de mismatch tussen Haags denken en de plattelandse werkelijkheid. Dat laat de kalfsvleesintegratie...

BBB voor het eerst met zetel in de peiling

Politiek

BoerBurgerBeweging (BBB) is maandag voor het eerst met één zetel terechtgekomen in een peiling voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de peiling van I&O Research. Opvallend is verder dat D66 met een opmars bezig is en de VVD licht...

Scenariostudie schetst hard ingrijpen in kalversector

Veehouderij

Een scenariostudie die in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gemaakt, schetst ingrijpende veranderingen of misschien zelfs het einde van de kalversector. Dat meldt de NOS die in het bezit is van de...

Term 'natuurinclusieve landbouw' roept weerstand op

Algemeen

De term 'natuurinclusieve landbouw' roept weerstand op bij boeren. Dat is een van de uitkomsten van de LNV community, een online en besloten onderzoeksplatform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daaraan deden in 2020 199...

Meer animo dan geld voor agrarisch natuurbeheer

Algemeen

Er is vanuit boeren nog altijd veel interesse voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van GroenLinks. Wachtlijsten tonen volgens haar aan dat de...

Schouten steunt idee LTO en Dierenbescherming over welzijnslabel

Politiek

Minister Carola Schouten van LNV steunt de ideeën van LTO Nederland en de Dierenbescherming over de voorwaarden waar een Europees dierenwelzijnslabel aan zou moeten voldoen. Samen met deze organisaties werkt LNV aan een Noordwest-Europese pilot...

Schouten: verduurzaming niet alleen aan markt overlaten

Politiek

Verduurzaming van de voedselproductie kan niet alleen aan marktpartijen worden overgelaten. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van het CDA. 'Bedrijven die vrijwillig verduurzamen krijgen te maken met een...

Vlaanderen wil stop natuurvergunningverlening voorkomen

Politiek

Vlaanderen wil voorkomen dat de natuurvergunningverlening volledig tot stilstand komt na het 'stikstofarrest'. Dat heeft de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir gezegd. De regering heeft een eerste stappenplan opgesteld om ervoor te zorgen dat,...

Spanje slacht voor het eerst meer varkens dan Duitsland

Veehouderij

In 2020 zijn er in Spanje voor het eerst meer varkens geslacht dan in Duitsland. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat. Het aantal varkens dat in het Zuid-Europese land werd geslacht steeg met 6,6 procent naar...

Eerste Kamer stemt in met stikstofwet

Politiek

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering van landbouwminister Carola Schouten. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, 50Plus en de Onafhankelijke SenaatsFractie stemden in met de stikstofwet.

Rem op groei agrarische sector door stikstofbeleid

Economie

De afgelopen jaren, ook in tijden van crisis, is de agrarische sector altijd een baken van economische stabiliteit geweest met vrijwel jaarlijks een volumegroei van rond de 1 procent. De vooruitzichten voor 2021 en de jaren erna lijken volgens het...

Eerdere evaluatie maakt stikstofwet volgens LTO behapbaarder

Politiek

LTO Nederland vindt dat de stikstofwet er beter op is geworden, nu bekend is dat er vroegtijdig wordt gekeken naar de sociale, economische en ecologische gevolgen. Zo nodig kan er worden bijgestuurd als doelen niet realistisch blijken te zijn....

PlanetProof in 2020 opnieuw gegroeid

Algemeen

Het aantal boeren en tuinders dat volgens de eisen van het keurmerk On the way to PlanetProof produceert, is in 2020 opnieuw gegroeid. Ook het areaal land dat volgens deze principes wordt beheerd en het aantal plantaardige producten dat voldoet aan...

Schouten laat stikstofwet binnen vier jaar evalueren

Politiek

De stikstofwet wordt binnen vier jaar geëvalueerd om te kijken of de doelen voor 2035 ook echt realiseerbaar zijn. Dit zegde landbouwminister Carola Schouten toe tijdens de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel stikstofreductie en...

Zorgen over haalbaarheid stikstofdoelen in Eerste Kamer

Politiek

Verschillende partijen hebben dinsdag hun zorgen geuit over de haalbaarheid van de stikstofreductiedoelen in het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering van demissionair landbouwminister Carola Schouten. Onder meer SGP en CDA willen weten...

Meulenbroeks: 'Kalverimport verbieden? Zo simpel zit de wereld niet in elkaar'

Veehouderij

De kalverhouderij in Nederland heeft het zwaar. De coronacrisis raakt de sector hard. De import van kalveren staat ter discussie en minister Carola Schouten van LNV wil een ander verduurzamingsplan. Ze ontwikkelt nu zelf toekomstscenario's. Maar wat...

Politiek is voorlopig niet klaar met de landbouw

Politiek

De komende jaren komt er nog veel af op boeren en tuinders in Nederland. Dat werd vrijdag wel duidelijk tijdens het verkiezingsdebat 'Keuzes voor ons landschap'. De druk op grond en de natuur maakt dat boeren en boerengrond nodig zijn voor de...

LTO: 'Ander kalvertransport ingrijpend voor melkvee- en kalversector'

Veehouderij

Aanpassing van de regels voor het transport van kalveren kan grote impact hebben voor zowel de melkvee- als de kalversector. Daarvoor waarschuwen de vakgroepen Melkveehouderij en Kalverhouderij van LTO Nederland.

Europese boer heeft vooral 'fair trade' nodig

Economie

Europa kan niet enerzijds hoge standaarden nastreven op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn en anderzijds handelsdeals sluiten waarbij op diezelfde punten onvoldoende voorwaarden worden gesteld aan derde landen. Dat was een duidelijk...

Duitsers hebben vooral vertrouwen in Duits voedsel

Economie

Duitsers hebben verreweg het meeste vertrouwen in de veiligheid en gezondheid van Duitse voeding. Meer dan de helft van de Duitse consumenten vertrouwt erop dat voeding uit Nederland veilig is. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro.

Woede om afzeggen controles NVWA in slachterijen

Politiek

Slachterijen hebben maandag woedend gereageerd op het besluit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om geen controles uit te voeren bij de slachterijen. Vanwege code rood door ijzel heeft de toezichthouder zondagavond hiertoe...

Kabinet wil lering trekken uit corona-uitbraak onder nertsen

Veehouderij

Het kabinet wil lessen trekken uit de uitbraak van corona onder nertsen in 2020. Dat schrijven de demissionair ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Extern onderzoek moet uitwijzen...

Stikstof en fosfaat opnieuw onder Europese plafonds in 2020

Veehouderij

Zowel de uitscheiding van stikstof als van fosfaat in dierlijke mest bleef in 2020 onder de plafonds die de Europese Unie daarvoor heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De stikstofuitscheiding in de melkveesector steeg wel tot boven het...

Valentijnsdag pakt dit jaar goed uit voor bloemenkwekers

Akker- & Tuinbouw

Valentijnsdag pakt dit jaar volgens Royal FloraHolland goed uit voor bloemenkwekers. De omzet op de marktplaats van de bloemenveiling was in de twee weken voor Valentijnsdag 33 procent hoger dan vorig jaar.

Ledenraadpleging grond en ruimte door LTO Nederland

Algemeen

LTO Nederland organiseert een digitale ledenraadpleging over grond en ruimtegebruik. Leden ontvangen een enquête waarin wordt gevraagd naar hun visie, wensen en ambities rondom agrarische grond.

Vragen Friesland over 'ineens meer stikstofgevoelige natuur'

Regio Noord

De Statenfracties van CDA, VVD, Forum voor Democratie en de Groep Goudzwaard in de provincie Fryslân hebben Statenvragen gesteld over het 'bijplussen' van stikstofgevoelige natuur. Ze willen onder meer weten of de weergave op kaarten uit het meest...

Extra coronavergoeding voor de land- en tuinbouw

Economie

Ondernemers in land- en tuinbouw kunnen een extra vergoeding krijgen in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor speciale kosten, zoals diervoeding, gewassenbescherming en (plant)verzorging. Hiervoor wordt een eenmalige opslag van 21 procent...

Nog niet helder of financiering landbouw moeilijker wordt

Economie

Het is nog niet duidelijk wat het effect van de nieuwe bankenrichtlijn Bazel 3.5 gaat zijn op de kredietverlening en de financiering van de landbouw. Dat stellen de demissionair ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Carola Schouten van Landbouw,...

Nieuwe sloop- en ombouwregeling nertsenhouderij

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten heeft een nieuwe sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij naar de Tweede Kamer gestuurd. De oude regeling moest worden aangepast vanwege de vervroeging van het verbod op de pelsdierhouderij sinds 8 januari...

'Minder omschakeling naar biologisch is zorgwekkend'

Biologische landbouw

Op dit moment is 3,8 procent van het Nederlandse landbouwareaal biologisch. De Europese doelstelling dat in 2030 tenminste 25 procent van het areaal biologisch moet zijn, is daarom erg ambitieus voor Nederland, stelt landbouwminister in antwoord op...

Minder boerensteun voor CDA in peiling

Algemeen

Hoewel het CDA nog altijd de grootste partij blijft in de agrarische sector, raakt de partij wel steun kwijt. Dat blijkt uit een onderzoek van uitgeverij Agrio en Geelen Consultancy, waar ruim 2.800 boeren en tuinders aan meededen. Ook de VVD...

Sierteelt voorop in verkoop via korte keten

Economie

De sierteelt neemt 39 procent van de totale omzet die wordt behaald via de korteketenverkoop voor zijn rekening. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn wel grote regionale verschillen.

Kamer wil luchtwassers uit Maatlat Duurzame Veehouderij

Veehouderij

Luchtwassers horen volgens de Tweede Kamer niet in de Maatlat Duurzame Veehouderij. De Kamer steunde donderdag een verzoekmotie om ze daaruit te halen van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Door steun van D66, PVV en de linkse oppositie...

LTO en Dierenbescherming willen pilot dierenwelzijnslabel

Veehouderij

Nu de Europese landbouwministers besloten hebben een EU-label voor dierenwelzijn op te zetten, pleitten LTO Nederland en de Dierenbescherming voor een pilot in Noordwest-Europa op basis van vrijwilligheid. Een Europees label voor meer dierenwelzijn...

Schouten ziet innovatiegezant landbouw zitten

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten gaat aan de slag met het idee van Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) om een innovatiegezant voor de landbouw aan te stellen. Deze moet de ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen, hoogwaardige...

China steeds belangrijker voor vlees en babymelkpoeder

Economie

Voedingsbereidingen en vlees behoren tot de belangrijkste exportproducten van Nederland richting China. Tussen 2015 en 2019 namen de exportverdiensten van deze producten flink toe. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de...

Alleen jacht op zwijnen noodzakelijk tijdens avondklok

Veehouderij

Minister Carola Schouten van LNV heeft samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) besloten dat voor jagers alleen de jacht op wilde zwijnen behoort tot de noodzakelijke werkzaamheden tijdens de avondklok. Ook het afhandelen van wild dat door...

Schouten zegt overeenkomst met Rendac op

Veehouderij

Minister Carola Schouten van LNV heeft de financiële overeenkomst uit 2004 met destructiebedrijf Rendac opgezegd. Dat heeft ze gedaan om nieuwe financiële afspraken te kunnen maken. Rendac blijft de komende jaren de partij voor het ophalen en...

Hoogwater niet benutten voor zandgronden

Algemeen

Grote hoeveelheden smelt- en regenwater afkomstig uit Duitsland en Zwitserland stromen op dit moment via de rivieren door het land. Het wordt zo snel mogelijk afgevoerd richting zee. Is het niet slimmer om een deel vast te houden voor droge periodes?

Schouten wil grootste piekbelasters gericht benaderen

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten wil de grootste piekbelasters van stikstof op Natura 2000-gebieden gericht benaderen voor de regeling 'Gerichte opkoop van veehouderijlocaties'. Samen met de provincies wil ze kijken of dat mogelijk is, schrijft ze...

POAH! John Deere 6155R Mechanisatie