Martijn van Rossum

Martijn van Rossum

Martijn van Rossum is coördinerend redacteur veehouderij.

Contact

Artikelen door Martijn van Rossum

Staghouwer: einde eendenhouderij niet aan de orde

Veehouderij

Het beëindigen van de eendenhouderij, zoals de Partij voor de Dieren voorstelt, is wat landbouwminister Henk Staghouwer betreft niet aan de orde. 'Dat is een maatregel met vergaande gevolgen voor eendenhouders', schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Vraag naar varkensvlees neemt niet verder toe

Veehouderij

De vraag naar varkensvlees neemt op het moment niet verder toe. Dat stelt varkensslachterij Vion. De Vion-vleesvarkensnotering stijgt deze week licht met 0,03 cent tot 1,90 euro per kilo geslacht gewicht, inclusief btw.

Arla-melkprijs stijgt met 2 cent per kilo in juli

Veehouderij

De voorschotprijs voor gangbare melk stijgt bij Arla in juli met ruim 2 eurocent per kilo. Dat betekent dat de voorschotprijs voor Nederland voor conventionele melk 56,21 cent per kilo bedraagt.

Schapen- en geitenfokkers haken aan bij Vertrouwensloket

Veehouderij

De Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie (NSFO) heeft het afsprakenkader met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ondertekend. Dit loket heeft als doelstelling verminderde zorg voor dieren vroegtijdig te signaleren en een halt...

Melkveebedrijf bindt meer CO2 in de bodem dan het uitstoot

Veehouderij

Het melkveebedrijf van de familie Van de Hoef in het Friese Appelscha is energieneutraal en CO2-neutraal. Jeroen van de Hoef (29) is de drijvende kracht achter de verduurzaming van de boerderij. Via een app houdt hij alle parameters bij die iets...

Chris Deen nieuwe baas ForFarmers

Veehouderij

Chris Deen is donderdag door de aandeelhouders benoemd tot chief executive officer (CEO) van voerbedrijf ForFarmers. De benoeming gaat in per 1 juli. Deen is de opvolger van Yoram Knoop die inmiddels is vertrokken.

Rabobank: geen financieringsstop, wel extra zorgvuldig

Veehouderij

Rabobank heeft geen financieringsstop vanwege de stikstofplannen van het kabinet voor veehouderijbedrijven, ook niet bij Natura 2000-gebieden. Wel is volgens de bank 'extra zorgvuldigheid vereist' bij het verstrekken van financieringen.

Zuivelsector gezamenlijk in verweer tegen stikstofplannen

Veehouderij

LTO-melkveehouderij, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) bundelen in ZuivelNL-verband hun krachten in reactie op de...

Franse gangbare melkprijs hoger dan biologische

Veehouderij

De prijs voor gangbare melk in Frankrijk lag in april voor het eerst in de geschiedenis gemiddeld hoger dan die voor biologische. De Franse melkproductie daalde deze maand 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Franse ministerie...

FrieslandCampina verkoopt Duitse activiteiten aan Müller

Veehouderij

FrieslandCampina is van plan om onderdelen van zijn Duitse activiteiten te verkopen aan de Duitse Unternehmensgruppe Theo Müller. De transactie omvat onder meer het zuivelmerk Landliebe en drie Duitse productievestigingen.

Mestboete omlaag bij veehouder met weinig draagkracht

Veehouderij

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verlaagt een voor overtreding van de Meststoffenwet opgelegde boete van ruim 234.000 euro. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit legde die boete op in 2017. De boete was definitief,...

Melkprijs Duitsland stijgt 2,34 cent in april

Veehouderij

De gemiddelde melkprijs in Duitsland lag in april op 47,20 cent per kilo standaardmelk. Dat is 2,34 cent hoger dan in maart. Dat meldt de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

3 euro erbij voor biologische melk EKO-Holland

Veehouderij

De te verwachten prijs voor biologische melk bij EKO-Holland stijgt in juni 3 euro en komt daarmee op 60,74 euro per 100 kilo. De melkveehouders die biologisch-dynamische melk leveren, krijgen er 2,40 euro bij. De prijs voor deze melkstroom komt uit...

Zuivelnoteringen laten wisselend beeld zien

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een wisselend beeld zien. De noteringen voor magermelkpoeder voor veevoer en die van magermelkpoeder voor menselijke consumptie stijgen. De notering voor verse boter blijft stabiel en die voor...

Rabobank: verduurzaming melkveehouderij komt niet volledig uit markt

Veehouderij

Is er een goede boterham te verdienen aan verduurzaming in de melkveehouderij? Of blijft het juist een kostenpost voor ondernemers? Volgens sectormanager melkveehouderij Marijn Dekkers van Rabobank komt de verduurzaming van de melkveehouderij 'niet...

De groei is eruit bij verkoop boerderijkaas

Veehouderij

De markt voor kaas die op de boerderij gemaakt wordt, zit in een lastige positie. Dat meldt de noteringscommissie voor boerderijkaas. Om aan de kostenstijgingen bij de productie tegemoet te komen, heeft de commissie de kaasnoteringen toch verhoogd.

Melkproductie blijft wereldwijd nog steeds achter

Veehouderij

Rabobank verwacht ook in het tweede kwartaal van 2022 een krimp van de wereldwijde melkaanvoer ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee daalt de melkproductie vier kwartalen op rij. Dat is niet meer voorgekomen sinds 2012-2013, meldt de bank in...

Jan Anker: 'Wij zijn geen coöperatie, maar staan dicht bij de boer'

Veehouderij

Royal A-ware blijft groeien. Deze week werd bekendgemaakt dat het bedrijf Noordhoek Geraspte Kaas wil overnemen. En onlangs werden enkele overnames gedaan in België. CEO Jan Anker is nog altijd op zoek naar nieuwe melkveehouders die aan A-ware...

Areaal voor veevoer staat ter discussie

Veehouderij

In de Europese Unie staat het areaal dat gebruikt wordt voor de teelt van grondstoffen voor veevoer ter discussie. In het debat over voedselzekerheid klinkt de roep steeds luider om in verhouding meer gewassen voor menselijke consumptie te verbouwen.

7 procent meer loon in twee jaar voor personeel vleessector

Veehouderij

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een akkoord bereikt met de vakbonden voor een tweejarige cao voor de ongeveer tienduizend werknemers in de Nederlandse vleessector. De lonen stijgen in deze periode 6,8 procent.

Krapte op eiermarkt kan nog maanden aanhouden

Veehouderij

Door uitbraken van vogelgriep en de oorlog in Oekraïne is er wereldwijd een tekort aan eieren. Handelaren verwachten dat het tekort nog zeker maanden aan zal aanhouden.

COV-voorzitter: 'Opkomst voedselnationalisme is slechte ontwikkeling'

Veehouderij

Laurens Hoedemaker is sinds vorig jaar juli voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Het is zijn missie om het positieve verhaal over Nederlands vlees te vertellen. 'Zo'n 95 procent van de Nederlanders eet vlees. Daarmee...

Melkprijs Arla stijgt 5 cent per kilo

Veehouderij

De voorschotprijzen van Arla stijgen in juni 5 cent per kilo. De prijs die wordt uitbetaald voor biologische melk stijgt in Nederland 4 cent, meldt de zuivelcoöperatie.

DLV Advies: 'Bedrijfsbeëindiging is ook een ondernemerskeuze'

Veehouderij

Waar het stoppen van hun veehouderijbedrijf door boeren eerder vaak als 'falen' werd gezien, wordt dat nu steeds meer als een 'normale' ondernemerskeuze gevoeld. Marco Hol van DLV Advies vindt dat een goede ontwikkeling. Al is het stoppen met een...

Vogelgriepuitbraak kleinschalige houderij Boskoop

Veehouderij

Vogelgriep is vastgesteld op een kleinschalige houderij in het Zuid-Hollandse Boskoop. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, meldt het ministerie van LNV.

Kamer mort dat slachtsnelheid niet wordt verlaagd

Veehouderij

De slachtsnelheid in Nederlandse slachterijen wordt niet verlaagd door landbouwminister Henk Staghouwer. Dat gebeurt niet, ondanks eerder aangenomen moties hierover. Verschillende partijen in de Tweede Kamer trekken daarom aan de bel.

Vlaamse melkveehouders doen goede zaken in 2022

Veehouderij

Vlaamse melkveehouders zagen de rentabiliteit van hun bedrijf in het eerste kwartaal van 2022 toenemen. Hoewel de kosten van onder meer voer en energie historisch snel toenamen, wist de stijging van de melkprijs dit meer dan te compenseren.

Boerrigter Bio wint Agroscoopbokaal Biologisch

Veehouderij

Maatschap Boerrigter Bio, een biologisch varkensbedrijf in het Drentse Kerkenveld, is winnaar van de Agroscoopbokaal Biologisch 2022. Dat heeft organisator Reudink, leverancier van biologische voeders, bekendgemaakt.

Landbouwminister 'onaangenaam verrast' door meer Ierse kalveren

Veehouderij

Landbouwminister Henk Staghouwer is 'onaangenaam verrast' door het feit dat er dit jaar meer kalveren vanuit Ierland naar Nederland komen dan andere jaren. Door de coronacrisis zijn de importcijfers lastig te vergelijken met 2020 en 2021. Maar het...

Onderzoekers trekken CBS-conclusies ammoniak in twijfel

Veehouderij

Onderzoekers trekken de conclusies over ammoniak in onderzoek 'Stikstofverlies uit opgeslagen mest' uit 2019 in twijfel. Dat werd opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minder handel in Gouda-, Edam- en Maasdamkaas

Veehouderij

Het wereldwijde handelsvolume van de handel in de Nederlandse kazen Gouda, Maasdam en Edam daalde in januari 7,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen stegen daarentegen juist 22,2 procent. De gemiddelde handelswaarde van deze kazen...

Hoogleraar: aandacht genetica verschuift van productie naar welzijn

Veehouderij

In de genetica en fokkerij van dieren zal de aandacht meer en meer verschuiven van het verhogen van productie naar meer dierenwelzijn. Dat is de overtuiging van hoogleraar dierenwelzijn Bas Rodenburg van Universiteit Utrecht en Wageningen University...

Voorzitter LTO Melkveehouderij: 'Wat is het toekomstperspectief?'

Veehouderij

Veel uitdagingen komen tegelijkertijd op de melkveehouderij af. De kersverse melkveevakgroepvoorzitter Erwin Wunnekink van LTO Nederland ziet een grote 'herstructurering' op de sector afkomen. Verandering is volgens hem van alle tijden, maar de...

Lillie Li Valeur nieuwe directeur Arla Duitsland

Veehouderij

Lillie Li Valeur is de nieuwe directeur van Arla Foods Duitsland. Ze volgt Patrick Hansson op die hoofd marketing wordt van het Zweeds-Deense zuivelbedrijf.

Afvoer eieren Terschuur en Barneveld II weer mogelijk

Veehouderij

De afvoer van eieren uit de beperkingsgebieden Terschuur en Barneveld II is vanaf donderdag weer mogelijk, meldt Avined.

Afrekenbare Stoffenbalans biedt kansen voor melkveehouderij

Veehouderij

De invoering van een Afrekenbare Stoffenbalans biedt voor de melkveehouderij op termijn opties om te kunnen sturen op de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals de samenstelling van het veevoer, beweiden en het beheer van grasland. Voor het kunnen sturen...

Greenpeace dreigt met actie tegen soja-vrachtschip

Economie

Greenpeace Nederland bereidt een actie voor tegen een soja-vrachtschip dat onderweg is naar de haven van Amsterdam. Met deze actie wil de milieuorganisatie afdwingen dat er in Europa strengere wetgeving komt die voorkomt dat er 'natuur wordt...

Fors minder stalbranden en dierlijke slachtoffers

Veehouderij

Het aantal stalbranden daalde in 2021 aanzienlijk ten opzichte van het jaar ervoor. Het ging van 54 naar 35. Ook het aantal dierlijke slachtoffers was met 6.915 fors lager dan de 108.754 in 2020. Dat blijkt uit cijfers die het Verbond van...

Markt biomelk goed in balans

Biologische landbouw

De Nederlandse markt voor biologische zuivel is goed in balans. Dit in tegenstelling tot andere Europese markten. Zo waarschuwt de Vlaamse Boerenbond dat biologische melkveehouders in België hun meerprijs in rook zien opgaan.

FrieslandCampina in 2050 klimaatneutraal

Veehouderij

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken, heeft het bedrijf donderdag zijn klimaatplan 'Op weg naar klimaatneutrale zuivel' gepubliceerd. De realisatie van het klimaatplan van FrieslandCampina...

LNV akkoord met derogatie voor biologisch voer

Biologische landbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is akkoord met een derogatie voor biologische diervoeders. Dit meldt biologische ketenorganisatie Bionext. Hierdoor is het toegestaan om een klein percentage niet-biologische grondstoffen...

Britse melkproductie kan flink terugvallen door oorlog in Oekraïne

Veehouderij

De melkproductie in Groot-Brittannië kan mogelijk in totaal met een half miljard liter dalen door de oorlog in Oekraïne in het seizoen 2022-2023. Daarvoor waarschuwt de Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB).

Stijging zuivelnoteringen komt tot stilstand

Veehouderij

Nadat de zuivelnoteringen van ZuivelNL wekenlang in de lift zaten, is de stijging er nu even uit. Er is wel een wisselend beeld te zien. De notering voor verse boter steeg de laatste weken het hardst, daar gaat nu 10 euro per 100 kilo vanaf.

NVWA vindt medicijnresten in rundvlees

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft te hoge concentraties van verboden medicijnresten aangetroffen in vlees van runderen. Het gaat volgens de toezichthouder om beperkte overschrijdingen van ontstekingsremmers, pijnstillers en...

Duitsland slacht opnieuw minder varkens

Veehouderij

Duitse slachterijen hebben in januari en februari ongeveer 9 procent minder varkens geslacht dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste gegevens van Destatis, het Duitse federaal bureau voor de statistiek.

Duitse zuivelfabrieken onder financiële druk

Veehouderij

Duitse zuivelbedrijven staan onder grote financiële druk door enerzijds de hogere melkprijzen die zij betalen aan melkveehouders en anderzijds de hoge kosten die zij zelf hebben om de fabrieken te laten draaien. Dat meldt het Milchindustrie-Verband...

Vogelgriepvaccin klein stapje dichterbij

Veehouderij

Europese landbouwministers steunen de stappen die worden ondernomen om voor pluimvee een vaccinprogramma te ontwikkelen tegen hoogpathogene vogelgriep. Dit mag echter geen gevolgen hebben voor de handel in pluimveeproducten.

Vleessector scherpt gedragscode dierenwelzijn aan

Veehouderij

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft haar gedragscode aangescherpt met extra waarborgen op het gebied van dierenwelzijn. Daarmee wil de Nederlandse vleessector dat 'de laatste paar procent' met betrekking tot zaken die niet goed...

Prijsverschil tussen vlees en vega kleiner

Economie

De prijsverschillen tussen dierlijke en plantaardige producten lijken over de hele linie kleiner te worden. Plantaardige melkvervanger en margarine zijn in alle supermarkten goedkoper dan hun dierlijke tegenhangers. Dat blijkt uit onderzoek van...

Ierland in de knel met kalveren

Veehouderij

Ierland moet zelf aan de slag om een oplossing te vinden voor de kalveren die in de Ierse melkveesector worden geboren. Landbouwminister Henk Staghouwer is tegelijkertijd in gesprek met de kalversector over de langeafstandstransporten.

Promovendus: vrije uitloop verbetert welzijn leghennen

Veehouderij

Leghennen die elke dag naar buiten kunnen, hebben een beter welzijn dan kippen die dat niet kunnen. Dat stelt Monique Bestman van het Louis Bolk Instituut na promotieonderzoek aan Universiteit Utrecht. De leghennen hebben minder pikwonden en schade...

Verse boter blijft flink stijgen

Veehouderij

De notering voor verse boter van ZuivelNL laat deze week opnieuw een flinke stijging zien. Er komt 25 euro bij per 100 kilo, waardoor de notering in week 14 uitkomt op 735 euro.

A-ware neemt Hollebeekhoeve in België over

Veehouderij

Zuivelonderneming A-ware neemt Hollebeekhoeve in het Belgische Kruibeke over. Dat bedrijf werd op 15 maart failliet verklaard. De 25 medewerkers krijgen het aanbod om in dienst te treden bij A-ware.

Landbouwgrond blijft in Nederland duurst van Europa

Economie

Nergens anders in Europa is landbouwgrond zo duur als in Nederland. Dat bevestigen de nieuwste cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat. Een hectare bouwland kostte in 2019 gemiddeld 69.632 euro. In bijna alle Europese regio's is bouwland...

Toch weer Nederlandse bloemen op Sint Pietersplein

Akker- & Tuinbouw

Dit jaar zullen er met Pasen toch weer Nederlandse bloemen te zien zijn op het Sint Pietersplein in Rome. Als Paus Franciscus zijn Paaszegen uitspreekt doet hij dat te midden van de bloemen, meldt de Keukenhof.

Producenten kiezen voor alternatief zonnebloemolie

Economie

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er een groot tekort aan zonnebloemolie. Daarom kiezen steeds meer producenten van bijvoorbeeld koekjes, vleesvervangers, sauzen en chips voor vervangende plantaardige oliën.

LTO Noord verzet zich tegen uitkoop provincie Fryslân

Regio Noord

LTO Noord is verbolgen over het stikstofplan van provincie Fryslân waarin onder meer het opkopen van meer dan honderd agrarische bedrijven in met name Zuidoost-Friesland is opgenomen. 'Het provinciebestuur maakt de verkeerde keuzes', stelt LTO...

Duitse vleesconsumptie laagste sinds 1989

Veehouderij

De Duitse vleesconsumptie daalde vorig jaar 2,1 kilo per hoofd van de bevolking tot 55 kilo. De vleesconsumptie bij onze oosterburen bevindt zich daarmee op een laagterecord sinds de berekening in 1989 wordt uitgevoerd door het...

Melkprijs heeft plafond nog niet bereikt

Veehouderij

FrieslandCampina maakte deze week bekend dat de garantieprijs voor april met 2 euro omhoog gaat naar 48,50 euro per 100 kilo. Ondertussen schieten alle noteringen verder omhoog. Het plafond lijkt nog niet in zicht.

Prijswijzer biedt inzicht in prijsopbouw eieren

Veehouderij

Onze Markt is donderdag de ei-PrijsWijzer gestart. Hiermee wil ze consumenten informeren over de prijsopbouw van eieren in de supermarkt. Onze Markt is een consumentenbeweging en voedselmerk dat zich inzet voor eerlijke prijzen en een transparant...

Melkprijs Milcobel stijgt in 2021 met 57 procent

Veehouderij

De Belgische zuivelcoöperatie Milcobel heeft naar eigen zeggen een sterk jaar achter de rug. Het doel was onder meer om de standaardmelkprijs voor leden-melkveehouders meer concurrerend te maken ten opzichte van andere Europese zuivelbedrijven. Die...

Arla heeft flinke groeiambities in Verenigd Koninkrijk

Veehouderij

Zuivelcoöperatie Arla heeft flinke groeiambities in het Verenigd Koninkrijk. Het zuivelconcern is er al de grootste en wil het marktaandeel vergroten van 38 naar 45 procent, blijkt uit de groeistrategie van het bedrijf.

50 miljoen varkens in fokkerijdatabase Topigs Norsvin

Veehouderij

Varkensfokkerijorganisatie Topigs Norsvin heeft 50 miljoen varkens in haar database Pigbase staan. Het 50 miljoenste varken, een Z-lijn-geltje dat Mitzi heette, werd in februari geboren op het subfokbedrijf van Snider Farms in de Amerikaanse staat...

De Valk Wekerom levert vanaf nu voer met dierlijk eiwit

Veehouderij

Voerleverancier De Valk Wekerom heeft dinsdag zijn eerste bulk pluimveevoer met daarin dierlijk eiwit afgeleverd. Vorig jaar werd het verbod op het gebruik van diermeel opgeheven door de Europese Commissie.

Voertekort steeds groter probleem biologische boeren

Veehouderij

Door de oorlog in Oekraïne is er op dit moment een nijpend tekort aan biologisch veevoer voor pluimvee en varkens. Volgens ketenorganisatie Bionext is daarom met spoed een derogatie (uitzondering) nodig op de Europese regels.

Vleeskuikenhouder in problemen door hoge kosten

Veehouderij

De kosten voor vleeskuikenhouders in Nederland stijgen momenteel veel harder dan de opbrengsten. Voorzitter Jan Verhoijsen van LTO/NOP-kring Vleeskuikenhouders vreest daarom dat menig vleeskuikenhouder 'na het maken van het rekensommetje' besluit...

Tweehonderd melkveebedrijven testen voeradditief Bovaer

Veehouderij

Tweehonderd melkveebedrijven die aangesloten zijn bij FrieslandCampina gaan proefdraaien met het voeradditief Bovaer van DSM. Daarmee zou de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30 procent verlaagd kunnen worden.

Bundesverband Ei waarschuwt voor tekorten Duits ei

Veehouderij

Het Bundesverband Ei, de ketenorganisatie voor de Duitse eierindustrie, slaat alarm. Volgens de organisatie is de kans groot dat uiterlijk in augustus niet meer aan de vraag naar Duitse eieren kan worden voldaan. Oorzaak: de 'dramatische...

Opnieuw aanklacht tegen slachterij in Belgische Tielt

Veehouderij

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights dient opnieuw een klacht in tegen varkensslachterij Debra in het West-Vlaamse Tielt wegens dierenmishandeling. Eind 2019 werd het bedrijf veroordeeld tot een geldboete voor dierenmishandeling naar aanleiding...

ForFarmers zorgt voor homogener voer legpluimvee

Veehouderij

Veevoerfabrikant ForFarmers heeft de productielijn voor legpluimveevoer in de voerfabriek in het Limburgse Heijen voorzien van een nieuwe, multifunctionele cracker en uitgebreid met twee extra stappen. Het legpluimveevoer van de nieuwe UniQrack-lijn...

Zuivelnoteringen nog steeds ruim in de plus

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten ook in week 12 weer een flinke plus zien. Vier van de vijf noteringen stijgen met 10 euro of meer per 100 kilo.

FrieslandCampina viert jaarlijkse 'eerste lentedag'

Veehouderij

Zuivelconcern FrieslandCampina hield vrijdag weer zijn jaarlijkse Campina Eerste Lentedag. Hiermee toont het concern aan het grote publiek dat de koeien weer naar buiten kunnen voor het weideseizoen. Dit jaar vond de opening van het weideseizoen...

Ontspanning op de grondstoffenmarkten

Veehouderij

Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was er deze week weer wat ontspanning te zien op de grondstoffenmarkten voor diervoeders. Dit komt onder meer vanwege de geluiden dat er tussen Rusland en Oekraïne mogelijk een...

Historische prijsstijgingen zuivel stuwen markt richting records

Veehouderij

Zuivelanalisten noemen de stijgingen van de zuivelnoteringen deze week historisch. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat de noteringen in een toch al krappe zuivelmarkt door het dak gaan.

EMB: 'Dramatische ineenstorting marges melkveehouderij'

Veehouderij

De marges voor melkveehouders in de Europese Unie (EU) zijn in de afgelopen dertig jaar aanzienlijk gedaald. Dat blijkt volgens koepelorganisatie European Milk Board uit een nieuwe studie van het Duitse Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft...

FrieslandCampina voegt productielocaties samen

Veehouderij

Royal FrieslandCampina voegt de productie en logistiek van dagverse zuivel in Rotterdam samen met de dagverse zuivelproductie in Maasdam. Daarnaast worden twee melkpoedertorens in Leeuwarden gesloten.

Hubert Andela: 'Melkveehouders meer betrekken bij onderzoek ZuivelNL'

Veehouderij

Ketenorganisatie ZuivelNL heeft input van melkveehouders gevraagd voor onderzoek voor de sector. 'Eerder ging dit vooral via de onderzoeksinstellingen', vertelt directeur Hubert Andela.

Europees onderzoek naar weerbaarheid varkenshouderij

Veehouderij

De Europese commissie heeft een reflectiegroep opgericht die gaat onderzoeken hoe de duurzaamheid en veerkracht van de varkenshouderij op sociaal-economisch, milieu-, klimaat-, diergezondheids- en dierenwelzijnsgebied kan worden vergroot. De eerste...

Varkensbedrijven hebben het vaakst meerdere locaties

Veehouderij

In totaal hield 18 procent van de varkensbedrijven in 2021 op meer dan één locatie varkens. Daarmee hadden varkenshouders van alle veehouderijbedrijven het vaakst dieren op meerdere locaties. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal...

Rabobank: kosten melkveehouder stijgen harder dan opbrengst

Veehouderij

Rabobank verwacht dat de kosten in de melkveehouderij de komende periode verhoudingsgewijs harder stijgen dan de opbrengst. De historisch hoge melkprijs helpt melkveehouders momenteel nog de kostenstijging in de breedte op te vangen, stelt...

Zwanenberg sluit Struik-fabriek Voorthuizen

Economie

Zwanenberg Food Group is van plan om de productie van knakworst en soepen in de fabriek in Gelderse Voorthuizen vanaf 2023 te beëindigen. De voormalige Struik-fabriek wordt hiermee gesloten. De productielijnen van deze productgroepen in Oss worden...

Zuivelnoteringen vinden weg omhoog

Veehouderij

Na een week van slechts enkele bescheiden plusjes, weten de zuivelnoteringen van ZuivelNL deze week de weg weer goed omhoog te vinden. De notering voor verse boter stijgt in week 10 het hardst met 12 euro per 100 kilo.

Dairyconsult: 'Laat eis 80 procent grasland vallen vanwege Oekraïne'

Veehouderij

De overheid zou vanwege de Oekraïnecrisis moeten overwegen om voorlopig een streep te halen door de verplichting voor melkveehouders om op 80 procent van het bedrijfsareaal grasland te telen. Dat stelt adviesbureau Dairyconsult. Dit is momenteel een...

Francisca Velkers: 'Ik ben optimistisch dat er een goed vaccin komt'

Veehouderij

Vogelgriep is uitgegroeid tot een structureel probleem. In Nederland moest pluimvee vorig jaar al voor het grootste deel van het jaar worden opgehokt. Epidemioloog en pluimveedierenarts Francisca Velkers heeft goede hoop dat er vanaf volgend jaar...

Er wordt alweer getrokken aan de boer

Veehouderij

Krapte op de zuivelmarkt. Voor melkveehouders is het een zegen. De zuivelnoteringen stijgen wereldwijd en de melkprijzen stijgen mee. Jammer is dat ook de voer- en energieprijzen flink stijgen. Een groot deel van de winst gaat daarmee verloren.

Nederland importeert in totaal minder soja, maar haalt wel meer uit Brazilië

Economie

Nederland heeft in 2021 2 procent meer sojabonen uit Brazilië ingevoerd dan in 2020. De totale Nederlandse invoer van sojabonen nam in 2021 af met 8 procent, van 4,5 miljard kilo tot 4,2 miljard kilo. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal...

Melkprijs Eko-Holland stijgt door naar 55,50 euro

Veehouderij

De te verwachten melkprijs exclusief btw voor de leden van Eko-Holland Melk voor maart bedraagt 55,50 euro per 100 kilo voor biologische melk. Dat is een stijging van 1,50 euro ten opzichte van februari. Voor biologisch-dynamische melk wordt 58,60...

Gemiddeld klein plusje voor zuivelnoteringen

Veehouderij

De noteringen van ZuivelNL laten deze week gemiddeld een klein plusje zien. Die voor vollemelkpoeder en verse boter blijven stabiel op respectievelijk 475 en 603 euro.

FrieslandCampina wil huidige omvang behouden

Veehouderij

Het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil de huidige omvang behouden. Doel is niet om exact de productie van 9,7 miljard kilo melk van vorig jaar te behouden, maar wel het percentage van de melk die melkveehouders in Nederland produceren.

POV en LTO hebben nog geen nieuw samenwerkingscontract

Politiek

Zowel de POV als LTO Nederland deelden de afgelopen weken berichten over hun onderlinge samenwerking. De samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen is sinds 1 januari 2021 verlopen. Hernieuwing van de samenwerking verloopt stroef, er is nog...

Vogelgriep bij kleinschalige houderij Scharnegoutum

Veehouderij

In het Friese Scharnegoutum is op een kleinschalige houderij met diverse watervogels vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekendgemaakt. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

EU is verdeeld over vaccin pluimvee

Veehouderij

In de Europese Unie (EU) zijn nog lang niet alle landen voor vaccinatie van pluimvee tegen vogelgriep. Dat heeft landbouwminister Henk Staghouwer donderdag gezegd in de Tweede Kamer.

FrieslandCampina zit niet op krimp te wachten

Veehouderij

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina zit niet op krimp van de melkproductie te wachten. Dat zegt algemeen directeur Hein Schumacher in een toelichting op de jaarcijfers van 2021 die het bedrijf dinsdag presenteerde.

VVD: vaccinatie pluimvee aan maatschappij verplicht

Veehouderij

Als het aan de VVD in de Tweede Kamer ligt, begint Nederland zo snel mogelijk met het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep. Dat moet samen met andere Europese landen gebeuren, zegt Tweede Kamerlid Thom van Campen.

Sterk pleidooi voor vaccinatie tegen vogelgriep

Veehouderij

Deskundigen op het gebied van zowel humane gezondheid als diergezondheid pleiten voor vaccinatie van pluimvee. Over wanneer daarmee moet worden begonnen, verschillen de inzichten. Dat bleek donderdag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over...

Staghouwer zet afwaardering eieren op EU-agenda

Veehouderij

Landbouwminister Henk Staghouwer heeft het afwaarderen van vrije-uitloopeieren door de vogelgriepproblematiek op de agenda laten zetten voor de komende Landbouw- en Visserijraad. Hij wordt hierin gesteund door tien andere Europese collega's.

Staghouwer: steun varkenssector geen goed idee

Veehouderij

Landbouwminister Henk Staghouwer heeft woensdag in de Tweede Kamer herhaald dat hij geen voorstander is van EU-steun voor de varkenssector. Het is volgens hem een taak van de sector zelf om overproductie aan te pakken en vraag en aanbod bij elkaar...

Opnieuw stijging zuivelnoteringen ZuivelNL

Veehouderij

Ook deze week hebben de meeste zuivelnoteringen van ZuivelNL de stijging erin zitten. De noteringen voor vollemelkpoeder en mageremelkpoeder voor veevoer gaan beide omhoog met 8 euro.

Familie Verbeek loopt 2 à 2,5 cent per ei mis door ophokplicht

Veehouderij

Er moeten structureel andere oplossingen komen voor de maatregelen en aanpak van vogelgriep. Daarvan is leghennenhouder Cor Verbeek uit het Betuwse Lienden overtuigd. 'Het vrije-uitloopconcept is anders ten dode opgeschreven.'

Melkveesector ook weer onder stikstofplafond

Veehouderij

Zowel de uitscheiding van stikstof als fosfaat in dierlijke mest kwam in 2021 lager uit dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. De stikstofuitscheiding vanuit de melkveehouderij kwam...

Stikstofclaim: houd omgevingsvisies in de gaten

Veehouderij

Stichting Stikstofclaim roept veehouders op om de omgevingsvisies en (bestemmings)plannen van provincies en gemeenten goed in de gaten te houden. Volgens de stichting zit er veel aan te komen met als doel om vanaf 2023 zones te creëren rondom Natura...

LTO: 'Derogatie niet behouden zorgt voor chaos'

Politiek

LTO Nederland vreest voor chaos als Nederland de derogatie niet kan behouden. De financiële toestand van een grote groep veehouders met graasdieren komt hierdoor direct in gevaar.

Adresgegevens PAS-melders staan op rijksoverheid.nl

Veehouderij

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft de bedrijfsgegevens van de PAS-melders op rijksoverheid.nl laten zetten. Het kabinet is altijd tegen openbaarmaking van deze gegevens geweest vanwege de privacygevoelige informatie. De...

Arla ziet nog altijd krappe zuivelmarkt

Veehouderij

De omzet van Arla Group steeg vorig jaar 6 procent tot 11,2 miljard euro. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. In vrijwel alle markten groeide de Zweeds-Deense zuivelcoöperatie. Algemeen directeur Peder Tuborgh hoopt in de komende periode...

Stikstofoverschot? Over bosbodems is weinig bekend

Algemeen

De komende jaren wordt door de overheid fors geïnvesteerd in stikstofbeleid. Volgens berekeningen slaat er te veel stikstof op natuurgebieden neer. Tot verbazing van velen is er maar weinig bekend over de staat van bosbodems. En uit de monsters die...

LTO: PAS-melders die zich niet melden in gevarenzone

Veehouderij

PAS-melders die zich nog niet bij RVO.nl hebben aangemeld voor legalisering, kunnen dat beter snel doen. Die oproep doen onafhankelijk adviseur Michiel Sybesma en LTO Noord aan leden. Ze komen anders in de gevarenzone.

Kamer: afromingsvrije lease moet aansluiten bij praktijk

Veehouderij

De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe de afromingsvrije lease van fosfaatrechten beter kan aansluiten op de landbouwpraktijk. Een motie daarover van BBB en SGP haalde een meerderheid. Landbouwminister Henk Staghouwer had deze motie...

Garantietermijn paard wordt toch één jaar

Veehouderij

De wettelijke consumentengarantietermijn voor levende dieren gaat toch naar één jaar. De Tweede Kamer heeft ingestemd met nieuwe wetgeving hierover. Amendementen van BoerBurgerBeweging en VVD om dit te voorkomen, haalden het niet in de Tweede Kamer.

2021 voor Voergroep Zuid jaar van groei

Veehouderij

Het marktaandeel van mengvoerproducent Voergroep Zuid in het Noord-Brabantse Deurne groeide in 2021 in alle sectoren waarin het bedrijf actief is. Dat bracht de producent dinsdag naar buiten.

Drie melkveehouders in gelijk gesteld om fosfaatrechten

Veehouderij

Landbouwminister Henk Staghouwer moet drie melkveehouders ontheffing verlenen van het besluit over fosfaatrechten. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

Vogelgriep op pluimveebedrijf in Vuren

Veehouderij

In het Gelderse Vuren, nabij Gorinchem, is op een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Rechter: PAS-legalisering moet een stuk concreter

Algemeen

Hoe de overheid PAS-melders wil legaliseren is in individuele zaken nog lang niet concreet genoeg. Dat bleek deze week in vier uitspraken van de rechtbank in Zwolle in zaken van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) tegen...

Staghouwer sluit dierrechten in melkveehouderij niet uit

Veehouderij

Invoering van dierrechten in de melkveehouderij is volgens landbouwminister Henk Staghouwer niet aan de orde. Maar hij sluit niet uit dat die er in de toekomst wel komen. Hij gaat zich beraden op aanbevelingen hierover van de Commissie Deskundigen...

Stikstofoverschot nam iets toe in 2020

Economie

Het stikstofoverschot nam in 2020 iets toe in vergelijking met 2019. De toename bedroeg 4,5 procent, waarmee het overschot uitkwam op 307 miljoen kilo. Dat blijkt uit nieuwe cijfers in de Mineralenbalans van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Rechtbank vernietigt natuurvergunning van Rendac

Economie

De rechtbank Oost-Brabant heeft de natuurvergunning van destructiebedrijf Rendac uit Son en Breugel vernietigd. De vergunning is volgens de rechter in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Het is opnieuw een tik op de vingers voor provincie...

Staghouwer: 'Internationale aspect moeten we niet vergeten'

Politiek

Landbouwminister Henk Staghouwer is 'enorm onder de indruk' van de exportcijfers die vrijdag gepresenteerd zijn door Wageningen Economic Research (WUR) en CBS. Die werden berekend in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en...

Landbouwexport niet te stuiten en stijgt tot boven 100 miljard euro

Economie

De waarde van de Nederlandse landbouwexport kwam in 2021 voor het eerst boven de 100 miljard euro uit. Landbouweconoom Petra Berkhout van Wageningen University & Research (WUR) noemt het opvallend dat, ondanks corona en brexit, het volume en de...

Van der Wal: 'We gaan bij PAS-melders niet handhaven'

Politiek

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof noemt het 'vervelend' dat de Raad van State oordeelt dat de adresgegevens van PAS-melders openbaar gemaakt moeten worden. 'Voor mij onderstreept dat de noodzaak hen zo snel mogelijk van een...

Agrocomplex goed voor 7 procent bruto binnenlands product

Economie

De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex was in 2019 goed voor 56 miljard euro. Dat is ongeveer 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit het rapport Staat van de Landbouw en Voedsel dat is opgesteld door Wageningen...

Belangenbehartigers willen landelijke afspraken over gebiedsgerichte aanpak

Politiek

Vier agrarische sectororganisaties hebben een brief gestuurd naar de ministers Henk Staghouwer van LNV en Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. Ze willen eerst landelijk goede afspraken maken voordat grootschalige herinrichting van het...

VVD stelt vragen over stalexplosie Maarsbergen

Politiek

Tweede Kamerlid Thom van Campen van de VVD heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan landbouwminister Henk Staghouwer over de explosie in een melkveestal in het Utrechtse Maarsbergen op 5 januari. Volgens de VVD'er is het een wonder dat er geen...

Met gebiedsprocessen keert spanning terug

Politiek

Om de stikstofcrisis op te lossen, gaan de provincies gebiedsprocessen opzetten. In de gebieden zijn veel tegengestelde boerenbelangen en dat leidt tot spanning. Zo dreigt stichting Stikstofclaim deelnemers aan gebiedscommissies hoofdelijk...

Milieudefensie eist klimaatplan van FrieslandCampina en Vion

Algemeen

Milieudefensie roept dertig grote bedrijven, waaronder FrieslandCampina en Vion, op om binnen drie maanden een plan te maken waarmee ze hun CO2-uitstoot verminderen. De bedrijven in de agrarische sector hebben deze plannen al lang, geven ze aan.

Consument weet niet goed wat biologisch is

Biologische landbouw

Meer dan de helft van de consumenten (56 procent) weet niet goed wat qua productie het verschil is tussen biologische en niet-biologische producten. Dat blijkt uit onderzoek van Future of Food Institute, in opdracht van biologische...

Trendonderzoek: een op vijf boeren en tuinders overweegt emigratie

Algemeen

Hoeveel vertrouwen hebben boeren en tuinders in de toekomst voor hun bedrijf in Nederland? Dat een op de vijf ondernemers eraan denkt om te emigreren, zegt genoeg. Deskundigen verwachten 'een kleine emigratiegolf'.

Agrarische sector treedt nieuwe ministers open tegemoet

Politiek

De landbouwsector treedt de nieuwe ministers op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit open tegemoet. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse organisaties.

Nationaal Strategisch Plan nog deze maand ter inzage

Politiek

De samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ligt deze maand ter inzage. Dat gebeurt als bijlage van de milieueffectrapportage. Tot 1 februari hebben partijen de kans om een zienswijze in te dienen. Dat kan mogelijk nog tot aanpassing...

Tsjechië gaat kleinschalige en biologische landbouw stimuleren

Politiek

De nieuwe Tsjechische landbouwminister Zdenek Nekula wil kleine en middelgrote landbouwbedrijven steunen. Dat is in Tsjechië opvallend, omdat het land als erfenis van het communisme over het algemeen juist grote landbouwbedrijven kent.

Albert Heijn voert Nutri-Score in op huismerk

Economie

Supermarktketen Albert Heijn voert geleidelijk het onafhankelijke voedselkeuzelogo Nutri-Score in op zesduizend huismerkproducten. Dit logo moet consumenten helpen om een gezondere keuze te maken.

Britten voeren uitgebreide grenscontroles in

Economie

In het kader van de brexit scherpt het Verenigd Koninkrijk de douane-eisen aan. Sinds 1 januari geldt voor alle producten die vanuit de Europese Unie worden verscheept dat een volledig ingevulde Britse invoeraangifte nodig is. De invoer van...

Melkveehouder Van Ruiswijk: 'Bodem is belangrijkste productiefactor'

Algemeen

'Een goede bodem beslist alles.' Dat is de stellige overtuiging van melkveehouder Jan van Ruiswijk uit het Gelderse Ede. Hij boert pal tegen een nieuwbouwwijk van Veenendaal en een natuurgebied aan. Daardoor heeft hij nieuwe keuzes moeten maken in...

Profiel: Van der Wal is regelaar op de achtergrond

Politiek

VVD-partijvoorzitter en gedeputeerde in Gelderland Christianne van der Wal (48) is voorgedragen als de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. Met Van der Wal kiest de VVD voor iemand die een regelaar is op de achtergrond.

VVD'er Van der Wal op post Natuur en Stikstof

Politiek

Partijvoorzitter Christianne van der Wal van de VVD is voor het kabinet-Rutte IV de beoogd minister voor Natuur en Stikstof. Dat bevestigen ingewijden aan zowel RTL Nieuws als persbureau ANP.

Landbouw gaat naar ChristenUnie en VVD

Politiek

De twee ministers voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het nieuw te vormen kabinet-Rutte IV komen van de ChristenUnie en VVD. Dat heeft het Kabinet Woordvoering Kabinetsformatie donderdagochtend bekendgemaakt.

FDP en Groenen nu al oneens over gewasbescherming

Politiek

Volgens de liberale Duitse partij FDP schendt milieuminister Steffi Lemke van de Groenen het regeerakkoord door te zeggen dat de toelatingsprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen in de komende kabinetsperiode worden aangepast. 'Dat zijn we, in...

20 kilo minder stikstof bij mais na scheuren grasland

Politiek

Boeren die grasland scheuren en daar vervolgens mais telen op zand- en lössgronden, mogen in 2022 20 kilo minder stikstof bemesten dan andere jaren. Dat heeft demissionair landbouwminister Carola Schouten besloten.

Verlenging pilots voor vervangers van kunstmest

Politiek

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft de pilots 'Mineralenconcentraat' en 'Kunstmestvrije Achterhoek' met een jaar verlengd. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoekers schatten zoönotisch risico vogelgriep hoger in

Veehouderij

De European Food Safety Authority (EFSA) en het European Centre for Disease Control (ECDC) schatten het zoönotisch risico van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) hoger in dan tot nu toe het geval was. Dat blijkt uit een wetenschappelijk rapport dat...

Klinische controles kalkoenen en eenden voor transport

Veehouderij

Eenden en kalkoenen moeten vanwege vogelgriep klinisch gecontroleerd worden door een dierenarts voordat ze op transport gaan naar een slachthuis. Deze controles gaan ook gelden voor hoenderachtigen, eenden en ganzen, met uitzondering van...

Nog maar 10 procent boeren overweegt stem op CDA

Politiek

Als er nu verkiezingen zouden plaatsvinden, kunnen de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet rekenen op veel stemmen uit de landbouw. 57 procent van de boeren is van plan om op BoerBurgerBeweging (BBB) te stemmen.

Minister ziet probleem 'vrije-uitloopei en ophokplicht'

Veehouderij

Als de ophokplicht in de pluimveehouderij langer dan zestien weken duurt, kunnen houders van uitloophennen de eieren niet langer verkopen als vrije-uitloopeieren. Demissionair landbouwminister Carola Schouten erkent dit probleem en gaat in gesprek...

Helma Vermuë nieuwe voorzitter van LTO Vrouw & Bedrijf

Economie

Helma Vermuë is vanaf januari 2022 de nieuwe landelijk voorzitter van LTO Vrouw & Bedrijf. Daarmee volgt ze Willemien Koning op die deze rol de afgelopen acht jaar op zich nam.

Steeds minder export voedingsproducten naar Verenigd Koninkrijk

Economie

In de periode van januari tot en met augustus dit jaar is er 8,1 procent minder vlees, zuivel, vis, groente en fruit geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk dan in dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de...

POV: onhaalbare doelen in coalitieakkoord

Veehouderij

Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie roept volgens de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) grote vraagtekens op. Het is volgens deze organisatie onduidelijk wat de plannen zijn voor de ondersteuning en bedrijfsontwikkeling...

1.829 geitenlammeren te vroeg naar slachthuis

Veehouderij

Tussen november 2020 en november 2021 zijn in totaal 1.829 geitenlammeren aangevoerd in het slachthuis die volgens het I&R-systeem nog geen zeven dagen oud waren. Demissionair landbouwminister Carola Schouten denkt niet dat hier sprake is van...

Nieuw kabinet krijgt twee ministers op LNV

Politiek

In het nieuwe kabinet Rutte IV zullen straks twee ministers verbonden zijn aan het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Naast een minister van LNV zal er een speciale minister voor Natuur en stikstof komen.

Minister dubt nog over wijziging destructiestelsel

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten is er nog niet over uit of en hoe het stelsel voor het ophalen en verwerken van kadavers van dieren er in de toekomst uitziet. Sinds een potentiële toetreder tot deze markt zich heeft aangediend, wordt gekeken of...

Europese Commissie ontvouwt plan koolstofmarkt

Politiek

De Europese Commissie (EC) heeft woensdag plannen bekendgemaakt om een interne Europese markt op te zetten voor het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof. Het is onderdeel van het klimaatbeleid.

Roelof Bisschop: 'Dit is het ontnemen van perspectief voor boeren'

Politiek

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP maakt zich grote zorgen over de voorgenomen aanscherping van het stikstofreductiedoel. Dat wordt in het coalitieakkoord verhoogd van 26 naar 50 procent emissiereductie in 2030. 'Dat is niet het bieden van...

Laura Bromet: 'Niet eerlijk zijn richting boeren is kwalijk'

Politiek

Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks is naar eigen zeggen 'positief-kritisch' over het coalitieakkoord. Ze vindt het echter opvallend dat er niks in staat over de omvang van de veestapel en onteigening.

Derk Boswijk: 'Landschapsgrond zorgt voor nieuwe verdienmodellen'

Politiek

Landschapsgrond gaat belangrijk worden voor de landbouwtransitie en zeker voor boeren die dicht bij Natura 2000-gebieden zitten. Dat zegt Tweede Kamerlid Derk Boswijk van het CDA. 'Ik denk dat dit kan zorgen voor nieuwe verdienmodellen.'

Thom van Campen: boer moet goede boterham kunnen verdienen

Politiek

De landbouw gaat de komende jaren grote veranderingen tegemoet. Het goede nieuws is volgens Tweede Kamerlid Thom van Campen van de VVD dat hier veel geld tegenover staat: 25 miljard euro.

Pieter Grinwis: 'Coalitieakkoord is een uitnodiging aan de sector'

Politiek

Het coalitieakkoord is volgens Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van ChristenUnie geen blauwdruk waarin precies staat beschreven wat er de komende jaren gebeurt. 'Niet met gij zult dit en gij zult dat. Dit is een uitnodiging aan de sector. We gaan het...

Tjeerd de Groot: akkoord goed voor boer en natuur

Politiek

D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot is gelukkig met het coalitieakkoord dat nu voorligt. Volgens hem is dit regeerakkoord zowel goed nieuws voor boeren als de natuur. 'Met dit coalitieakkoord kun je de verbinding tussen de landbouw en natuur weer...

Kabinet wil stikstofprobleem samen met boeren aanpakken

Politiek

Onteigening en opkoop van boerenbedrijven is niet de focus van het kabinet in het oplossen van de stikstofcrisis. Dat zei partijleider Wopke Hoekstra van het CDA in reactie op het coalitieakkoord tijdens de persconferentie.

Boeren kwaad om inruilen 'groene' stikstof voor 'grijze'

Algemeen

Het verlenen van natuurvergunningen aan industriële bedrijven en bijvoorbeeld luchthavens verloopt zeer moeizaam. Tegelijkertijd maakt de 'oneerlijke behandeling' van industrie en luchtvaart ten opzichte van de agrarische sector de boeren boos.

Provincies: kijk niet alleen naar stikstof

Algemeen

De Nederlandse provinciebesturen pleiten in een gezamenlijk stikstofplan voor een brede blik op de stikstofproblematiek.

Grapperhaus wil stevige aanpak dierenextremisme

Veehouderij

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid gaat de aanpak van dierenextremisme meer prioriteit geven. Dat heeft hij toegezegd aan LTO Nederland, POV, NMV, NVP en Vee & Logistiek Nederland.

Afromingspercentage fosfaat blijft 20 procent

Veehouderij

Het afromingspercentage bij transacties van fosfaatrechten blijft voorlopig 20 procent. Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in reactie op Kamervragen van de SGP. Een beslissing over een verlaging naar de oorspronkelijke 10...

Stuk minder stalbranden dan in andere jaren

Politiek

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er in 2021 tot nu toe een stuk minder stalbranden ontstaan. In dit kalenderjaar heeft het Verbond van Verzekeraars tot op heden twaalf stalbranden bevestigd, een stuk minder dan de in totaal 54 vorig jaar. Dat...

GroenLinks en PvdA willen snel einde intensieve veehouderij

Politiek

GroenLinks en de PvdA hebben maandag een 'progressief' oppositieakkoord gesloten. Dat moet dienen als tegenhanger van het coalitieakkoord waar op dit moment VVD, D66, CDA en ChristenUnie nog aan werken. Als het aan beide partijen ligt, moet er zo...

Internationaal boerenprotest Brussel gaat niet door

Politiek

Het boerenprotest op 13 en 14 december in Brussel gaat niet door. De demonstratie, waar vanuit Nederland Farmers Defence Force (FDF) bij betrokken is, wordt uitgesteld.

Stigas start campagne 'Wat kan jou nou gebeuren'

Economie

Stigas is maandag een nieuwe veiligheidscampagne gestart met de titel: Wat kan jou nou gebeuren. Volgens de organisatie worden boeren, tuinders en medewerkers in de groene sector via de gebruikelijke arbodienstverlening en voorlichting van Stigas...

ChristenUnie: 'Zo snel mogelijk verbod op handel fictieve stikstofruimte'

Politiek

Tot ontsteltenis van het Noord-Brabantse Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) heeft het bedrijf Isover in Etten-Leur een vergunning voor de uitstoot van 865 ton stikstofoxiden en 322 ton ammoniak per jaar gekregen, terwijl het eerder geen...

Vion Food: 'Kritische consument beloont boer die zich onderscheidt'

Algemeen

Waar gaat het naartoe met de vleesconsumptie? Gaat de consument in de toekomst massaal over op vleesvervangers of kweekvlees, of blijft de vleesconsumptie gewoon op peil? Wordt biologisch populair? Komen er andere keurmerken? Als iemand het moet...

Overheid mag grond niet zomaar verkopen

Algemeen

De overheid mag grond niet zomaar direct verkopen aan partijen als mogelijk ook andere partijen geïnteresseerd zijn in een grondpositie. Voor de agrarische sector, waarvoor grondbezit belangrijk is, kan dit volgens deskundigen een belangrijke...

VVD en CDA: overheid aan zet om boer zekerheid te geven

Politiek

De overheid heeft de verplichting aan boerenfamilies om met terugwerkende kracht uitbreidingen en verbouwingen legaal te maken. Dat is de stellige overtuiging van de VVD in de Tweede Kamer. 'Dagelijks staan boerenfamilies op met zorgen over de...

Formatie zet 'handrem' op begrotingsdebat LNV

Politiek

Het debat over de landbouwbegroting wordt 'met de handrem erop' gevoerd. Veel partijen benoemen dat er veel meer geld nodig is om de grote crises van natuur, stikstof, woningbouw en water op te lossen. In ieder geval PvdA en GroenLinks dreigen het...

GroenLinks en PvdA willen 12 miljard euro extra in landbouwbegroting

Politiek

GroenLinks en PvdA komen met een 'historisch groot' wijzigingsvoorstel voor de landbouwbegroting. Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks wil 12 miljard euro uittrekken voor een landbouwomschakelfonds om de klimaat- en stikstofcrisis op te...

Formatie trekt ongekend veel geld uit voor transitie

Politiek

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werken aan een fors landbouwfonds waaruit de transitie wordt betaald. Het zou gaan om meer dan 20 miljard euro tot 2030. Deze investering moet 50 procent stikstofreductie opleveren.

Stikstof in de formatie: dit is wat we weten

Politiek

De formatie is in de laatste fase beland. Wat daar besloten wordt over landbouw door de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, bepaalt mede de toekomst van veel bedrijven. Deze partijen willen ruim 20 miljard euro uittrekken om voor eens...

LTO vreest 'verdere stapeling' EU-regels bodem

Politiek

De Europese Commissie heeft woensdag een nieuwe bodemstrategie gepresenteerd voor de Europese Unie. Bij LTO Nederland roept dit 'ernstige vragen' op.

Ingrijpende stikstofplannen richting ontknoping formatie

Politiek

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zouden het zo goed als eens zijn over een stikstofaanpak met drastische maatregelen. Naast dat er een groot bedrag van wel 20 tot 30 miljard euro voor uitgetrokken wordt, moet vooral de veestapel rondom Natura...

Hekkensluiter Nederland toch maar aan de slag met biologisch

Biologische landbouw

Waar Nederland wereldwijd een landbouwspeler van formaat is, is de biologische landbouw van Nederland een beetje het lelijke eendje van Europa. Met een biologisch landbouwareaal van 4,1 procent in 2020 zit Nederland ver onder het Europees...

Rusland beperkt export stikstofkunstmest

Economie

Na China beperkt ook Rusland de uitvoer van stikstofkunstmest. Vanaf 1 december zijn er quota van kracht voor de export naar andere landen.

Vertrouwen boer en tuinder daalt verder, vooral bij varkenshouder

Economie

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben, daalde in het derde kwartaal van 2021 verder. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex. Opengrondstuinders hebben het meeste vertrouwen, dat van varkenshouders bereikte een historisch...

Voor het boerenland geen 'climate control'

Algemeen

In het Schotse Glasgow vindt op dit moment de klimaatconferentie COP26 van de Verenigde Naties plaats. Waar voor veel mensen klimaatverandering nog altijd een ver-van-mijn-bedshow lijkt, is dat voor boeren wel anders.

5 vragen over gevolgen van klimaatverandering voor boeren

Algemeen

De gevolgen van het veranderend klimaat voor boeren en tuinders worden al langere tijd in kaart gebracht. Diverse onderzoekers zijn daarmee bezig. Toch zijn de gevolgen voor ieder bedrijf, elk gewas en voor iedere regio anders. Klimaatverandering is...

Staf: stikstofnormen in Nederland veel strenger

Economie

De stikstofnormen voor sloten en afwateringen zijn in Nederland een stuk strenger dan in omringende landen. Dat blijkt uit een vergelijking die Stichting Agrifacts (Staf) heeft gemaakt van gegevens uit Nederland met die van Duitsland en Vlaanderen.

Nederlandse teler past zich al lang aan aan klimaatverandering

Algemeen

Het klimaat verandert. Het weer is minder voorspelbaar. De ene keer hebben Nederlandse boeren en tuinders met droogte te maken, het jaar erna is het kletsnat. Valt hierop te anticiperen? 'Ja', zeggen deskundigen. Er is een breed scala aan...

Boer wapent zich tegen klimaat

Algemeen

Boeren en tuinders wapenen zich in toenemende mate tegen het veranderende klimaat. Ze doen investeringen en zorgen voor financiële buffers.

Hoogleraar: 'Stikstofaanpak Nederland veel duurder dan elders'

Economie

De Nederlandse stikstofcrisis laat de rest van de wereld zien hoe je het niet moet doen. Andere landen kunnen hieruit lessen trekken. Dat stelt hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman aan de Universiteit van Leiden in het internationale...

LTO: afromingspercentage fosfaat terug naar 10

Veehouderij

De LTO-vakgroep Melkveehouderij doet een dringend beroep op demissionair landbouwminister Carola Schouten om het afromingspercentage voor fosfaatrechten weer terug te brengen naar 10. 'Er is geen enkel argument meer om dit nog langer op 20 procent...

Meldpunt oneerlijke handelspraktijken van start

Politiek

Boeren en tuinders kunnen oneerlijke handelspraktijken vanaf 1 november melden bij de Autoriteit Consument en Markt. De Europese wetgeving die het mogelijk maakt op te treden wordt dan officieel bekrachtigd, maar is niet overal in Europa gelijk.

Schouten houdt vast aan inzaaidatum 1 oktober

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten ziet vooralsnog geen noodzaak om de inzaaidatum voor vanggewassen na mais voor 1 oktober los te laten voor het toekomstige 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer als antwoord op...

Vlaamse bioboeren vrezen bedrijfseinde door stikstofaanpak

Biologische landbouw

De Vlaamse sectororganisatie BioForum voor biologische landbouw en voeding vreest het einde van biologische varkens- en pluimveebedrijven door de stikstofaanpak. Het reduceren van stikstof met 60 procent is voor de biologische sector niet haalbaar.

Blijft stikstofdepositie het enige criterium?

Politiek

Het stikstofbeleid is een van de belangrijkste onderwerpen op de formatietafel voor het nieuwe kabinet. Een belangrijke vraag: durft het nieuwe kabinet de kritische depositiewaarden (KDW's) los te laten als het enige middel waarmee wordt aangetoond...

Onteigening? Extensief beheer moet altijd bekeken worden

Economie

Onteigening als middel van de overheid om natuur te versterken, zal niet zomaar standhouden bij de rechter. Dat is op te maken uit een uitspraak van de Raad van State tegen de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard woensdag.

Afromingsvrije fosfaatlease mogelijk vanaf 2022

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten wil een afromingsvrije lease van maximaal 100 kilo fosfaatrechten mogelijk maken vanaf komend jaar. Daarvoor is echter wel een spoedige behandeling nodig in de Tweede en Eerste Kamer. VVD en SGP dringen daar nu op...

Enkele honderden uitbreidingen tijdens stikstofcrisis

Economie

Sinds de stikstofcrisis zijn enkele honderden vergunningen verleend aan boerenbedrijven waarmee hun veestapel kan worden uitgebreid. Dat blijkt uit navraag van NRC bij de provincies. Hoe dit zich verhoudt tot de periode voor de uitspraak van de Raad...

Stapeling beloningen steeds meer speerpunt

Algemeen

Er is waarschijnlijk niemand te vinden die tegen herstel van biodiversiteit is. De vraag is alleen: wie gaat dat betalen? Als het aan partijen als Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en Duurzame Zuivelketen ligt, is het een optelsom. Een stapeling van...

Vijf vragen over de biodiversiteitsmonitor

Algemeen

De biodiversiteitsmonitor is enkele jaren beschikbaar voor alle melkveehouders in Nederland. Het doel is om een ‘gestapelde beloning’ voor boeren te creëren die zich bezighouden met biodiversiteitsherstel, als nieuw verdienmodel. Voor de akkerbouw...

NAJK: 'Gebeurtenissen in AgriNL waren oliedom'

Economie

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) noemt de wijze waarop het actieplan voor de aanpak van de stikstofproblematiek van AgriNL deze week naar buiten kwam 'oliedom'. 'Maar samenwerking in de agroketen is belangrijker dan ooit', stelt...

PBL: kijk breder dan alleen kritische depositiewaarden

Politiek

Als er alleen op kritische depositiewaarden (KDW's) wordt gefocust, is in de toekomst alleen nog maar landbouw mogelijk in kassen en gesloten stallen, stellen deskundigen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarom adviseren ze de overheid...

Nog voor 125.000 landbouwvoertuigen registratie nodig

Economie

De Dienst Wegverkeer (RDW) maakt zich zorgen over het grote aantal (land)bouwvoertuigen dat nog voor 1 januari 2022 moet worden geregistreerd. In totaal gaat het nog om 250.000 voertuigen.

Consument wil betere informatie van supermarkt over voedsel

Economie

Veel Europese consumenten zijn bereid extra te betalen voor lokale, duurzame en fair tradevoedingsmiddelen. Ze willen hierover worden geïnformeerd, maar ze zien supermarkten niet als de meest betrouwbare bron van informatie. Op dat vlak is dus nog...

Ministers geven besmette nertsenbedrijven en mest vrij

Veehouderij

De demissionair ministers Carola Schouten van Landbouw en Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven de laatste 49 nertsenbedrijven die nog een besmetstatus vanwege corona hebben vrij. De vaste mest van deze nertsenbedrijven kan vanaf nu op een normale...

Minister maakt nieuwe afspraken met Rendac

Veehouderij

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft nieuwe afspraken kunnen maken met destructiebedrijf Rendac in het Brabantse Son. Volgens de minister is het een verbetering voor de sectoren ten opzichte van het eerdere contract dat al vanaf 2004...

Hoge energieprijs grote zorg voor hele agroketen

Economie

De Nederlandse land- en tuinbouw wordt zwaar getroffen door de hoge energieprijzen. De kunstmestprijzen zijn exorbitant hoog en in de glastuinbouw komen bedrijven in de problemen door de sterk verhoogde productiekosten.

LTO: kijk niet alleen naar kritische depositiewaarden

Economie

LTO Nederland vindt dat demissionair landbouwminister Carola Schouten te krampachtig vasthoudt aan de kritische depositiewaarden om de risico's van stikstofdepositie te beoordelen in beschermde natuurgebieden.