Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans redacteur Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en specifiek de fokkerij en maisteelt.

Contact

Artikelen door Pieter Stokkermans

Run op PFAS-test hobbyei na advies afwisselen met supermarktei

Veehouderij

Commerciële testlaboratoria hebben het druk met eieren testen. Dat is sinds het Voedingscentrum adviseert om het eten van eieren van hobbykippen af te wisselen met eieren uit de supermarkt vanwege de mogelijke aanwezigheid van PFAS.

Notering verse boter stijgt verder

Veehouderij

Bij de officiële zuivelnoteringen van ZuivelNL zet bij de notering van verse boter de stijging na de plus van 11 euro in de voorbije week door. Met een toename van 13 euro komt die notering deze week op 585 euro.

Geen methaanreductie door smalle weegbree

Veehouderij

Smalle weegbree in kruidenrijk grasland leidt niet tot een lagere methaanemissie vanuit de pens van koeien. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen Livestock Research na een graasproef. Wel was het lastig om de smalle weegbree in stand te houden...

NVWA sluit Zuid-Hollandse stichting vanwege dierverwaarlozing

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sluit voor drie maanden alle locaties waar een Zuid-Hollandse stichting dieren houdt. Dit betekent dat de stichting geen dieren meer mag houden op die locaties. Eind december werden hier al achttien...

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards bekend

Veehouderij

De vakjury van de Deltaplan Veehouderij Awards heeft twaalf genomineerden gekozen die in aanmerking komen voor de titel Deltaplan Veehouderij Winnaar 2024. Voor vier transitiepaden zijn telkens drie initiatieven geselecteerd die op 3 juni een award...

'Hooimelk produceren rendabel en gezond'

Veehouderij

Hooimelk produceren kost wat, maar er staan ook opbrengsten tegenover, stelt Rick Hoksbergen van Countus. Volgens hem kan het daarom uit om voor deze productiewijze te kiezen. Wel vraagt dit een hoge startinvestering.

'Melk qua optimale voedingswaarde duurzamer dan alternatieven'

Veehouderij

Wie gaat voor een optimale voedingswaarde, kan wat betreft carbon footprint beter voor melk kiezen dan voor veel alternatieven. Sojadrank is hierop soms een uitzondering. De lagere footprint van melk komt doordat voor dezelfde voedingswaarde meer...

Melkveebedrijf met welzijn en Lely Sphere klaar voor toekomst

Veehouderij

Toen Joran Denissen in 2017 het melkveebedrijf van zijn ouders Annelies en Toine wilde overnemen, maakten ze het bedrijf in het Brabantse Nispen klaar voor de toekomst. Met oog voor koeien, werkplezier en ammoniak zijn ze hier prima in geslaagd. Zo...

Eko-Holland houdt melkprijs april stabiel

Veehouderij

De te verwachten melkprijs van Eko-Holland voor april is gelijk gebleven aan die voor maart en staat op 60,50 euro per 100 kilo biologische melk. Omdat de biologisch-dynamische melkprijs standaard 5 euro hoger is, bedraagt deze 65,50 euro.

Nedap komt met monitoring voor hittestress bij melkvee

Veehouderij

Nedap Agri in Groenlo komt met een monitoringssysteem voor hittestress op hokniveau. Hierdoor kunnen melkveehouders tijdig maatregelen nemen om de stalomstandigheden te optimaliseren.

Overheid mag ingrijpen bij vogelgriepbesmetting varkens

Veehouderij

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bevoegd is om bij een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) onder varkens de nodige maatregelen te treffen op grond van de Wet dieren. De ziekte is namelijk bij varkens aangewezen...

Vogelgriepvaccinatie eenden Frankrijk verloopt voorspoedig

Veehouderij

Al 21 miljoen eenden in Frankrijk zijn volledig gevaccineerd tegen vogelgriep, meldt Agroberichten Buitenland. In totaal krijgen in deze campagne, die van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024 loopt, 64 miljoen eenden een vaccinatie.

NVWA wil erkenning Brabants schapenslachthuis intrekken

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil de erkenning van een klein slachthuis in Noord-Brabant intrekken. Het bedrijf, waar vooral schapen worden geslacht, mag al geen levende dieren aanvoeren en slachten. Meerdere verbeterplannen...

'Hygiëne rond vogelgriep blijft een must, ook na vaccinatie'

Veehouderij

Een goede bedrijfshygiëne blijft van essentieel belang, ook wanneer vaccinaties bij pluimvee definitief doorgang krijgen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport 'Vogelgriep' dat is geschreven in opdracht van provincie Gelderland.

Wolven gaan zich vaker vestigen op platteland

Veehouderij

Een Nederlands bedrijf heeft het eerste Europese model op basis van kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld dat voorspelt waar wolven zich de komende jaren vestigen. Dit zal vaker op het platteland zijn.

Lactalis Leerdammer verhoogt melkprijs met 22 cent per 100 kilo

Veehouderij

Royal Lactalis Leerdammer heeft de melkprijs voor april 2024 vastgesteld op 3,90 euro voor een kilo vet en 8,55 voor een kilo eiwit. De totale melkprijs voor april komt daarmee uit op 45,81 euro per 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent...

Noteringen boter en vollemelkpoeder plussen met meer dan 10 euro

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen van deze week komt die van boter fors hoger uit. Ook vollemelkpoeder noteert beduidend hoger dan vorige week. De mageremelkpoeders laten een iets bescheidenere plus zien.

A-ware houdt melkprijs gelijk, plus voor Global Dairy Trade

Veehouderij

Zuivelverwerker Royal A-ware houdt de melkprijs voor april 2024 gelijk aan die van maart, nadat deze vorige maand nog een plus van 75 eurocent kende ten opzichte van februari. De Global Dairy Trade (GDT)-index in Nieuw Zeeland kende dinsdag een plus...

Vleesverwerker Plukon neemt Poolse Algas over

Veehouderij

Plukon Food Group koopt alle aandelen in het Poolse Algas SP. Algas, gelegen in de buurt van Katowice, is gespecialiseerd in het slachten en verwerken van pluimvee en wordt gezien als een lokale prominente speler in Zuid-Polen.

Vion werkt met camera's om dierenwelzijn en diergezondheid te bevorderen

Veehouderij

Vion Farming is een pilot gestart om nieuwe inzichten krijgen in het dierenwelzijn en de diergezondheid in de varkenshouderij. Camera's die werken met 'vision technologie' monitoren de dieren op twee bedrijven, een in Overijssel en een in Gelderland.

Schapenprijzen naar record

Veehouderij

Met Pasen en het Suikerfeest op 9 april in aantocht, maakten de schapenprijzen de afgelopen weken een flinke sprong. Dit komt mede doordat het aanbod krap is door de blauwtonguitbraken. Daardoor steeg de lammerenprijs al in februari. Normaal...

Notering van vollemelkpoeder plust met 5 euro

Veehouderij

De notering van vollemelkpoeder stijgt deze week met 5 euro. Dat blijkt uit de officiële zuivelnoteringen van ZuivelNL. Daarmee komt de prijs uit op 340 euro per 100 kilo, exclusief btw. Boter blijft in week 13 stabiel op 561 euro per 100 kilo.

Behoefte van paarden vraagt andere weide dan die van koeien

Veehouderij

Vertrapping tegengaan, een laag fructaangehalte. Het grasland voor paarden vraagt een andere samenstelling dan dat van koeien. Naar deze specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld in relatie tot gezondheid, wordt veel onderzoek verricht. Ook hier is...

Weidekalender GLB nog niet op schema, andere weideregistratie kan

Veehouderij

Veel ondernemers die in het kader van de ecoregeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kozen voor weidegang, hebben nog geen weidekalender ontvangen. Wie toch al weidegang toepast, moet dit op een andere manier registreren, meldt...

'We moeten ondanks diversiteit in sector onze krachten bundelen'

Veehouderij

Met een jaaromzet van 2 miljard euro zijn de belangen in de paardensector groot. Maar deze sector is ook heel divers. Volgens voorzitter Marieke Toonders van de LTO-vakgroep Paardenhouderij is samenwerken daarom een must. Niet alleen om te worden...

Schmallenberg-virus treft opnieuw lammeren

Veehouderij

Behalve blauwtong lijkt ook het Schmallenberg-virus te hebben toegeslagen onder lammeren. Op onder meer Facebook worden meldingen gedaan van misvormde lammeren. De diergezondheidsdienst Royal GD meldt dat er enkele lammeren met verschijnselen van...

Belgische dierenartsenopleidingen remmen komst Nederlanders af

Veehouderij

Het aantal Nederlandse studenten voor de opleidingen Diergeneeskunde in het Belgische Gent en Antwerpen loopt snel terug. Na een eerdere stijging zorgt een toelatingsexamen ervoor dat de instroming beperkt blijft. Nu dreigt er een tekort aan...

'Kruidenrijk grasland geeft meer opbrengst bij minder kunstmest'

Veehouderij

Kruidenrijk grasland geeft onder dezelfde omstandigheden meer opbrengst, terwijl op kunstmest wordt bespaard. Binnenkort start de campagne 1001 hectare kruidenrijk grasland (1001ha), voor het vierde jaar. Om ervaring op te doen, is graszaad tegen...

Liquiditeitsmarge zakt in een jaar met ruim 8 cent per kilo melk

Veehouderij

Na het financieel goede melkjaar 2022, zijn de resultaten in 2023 weer fors gedaald. Dit blijkt uit cijfers van Alfa Accountants en Adviseurs op basis van klantgegevens. De liquiditeitsmarge kwam 8 eurocent lager uit, met 1,7 cent per kilo melk....

KipUP meet welzijn legkip en toont verbeterpunten

Veehouderij

Een innovatieve manier om het welzijn van legkippen te meten en verbeteren, wordt vandaag gepresenteerd in het Gelderse Wageningen. Bioloog en dierenarts Vera Bavinck ontwikkelde de methode KipUP, waarmee vier keer per ronde metingen worden verricht...

Beter Leven onder vuur, Dierenbescherming 'niet verrast'

Veehouderij

Zes dierenwelzijnsorganisaties uitten in het AD kritiek op het Beter Leven-keurmerk. Ze vinden dat het vleesliefhebbers misleidt en vooral is bedoeld om de vleeseters een beter gevoel te geven, in plaats van de dieren te beschermen. De...

Advies: wissel hobbykipei af met ei uit supermarkt vanwege PFAS

Veehouderij

Omdat eieren van hobbykippen hoge concentraties PFAS kunnen bevatten, is het niet verstandig om alleen eieren van de eigen kippen te eten. Beter is het om deze regelmatig af te wisselen met eieren uit de supermarkt van kippen die niet hobbymatig...

Zuivelnotering verse boter daalt maar liefst 20 euro

Veehouderij

De notering voor verse boter van deze week komt 20 euro lager uit dan vorige week. Ook de andere zuivelnoteringen van ZuivelNL dalen.

Paul Grefte in bestuur Unie van Pluimvee Producenten

Veehouderij

De Unie van Pluimvee Producenten (UPP) heeft vleeskuikenhouder Paul Grefte tijdens de algemene ledenvergadering op 11 maart unaniem verkozen tot bestuurslid. Hij wordt verantwoordelijk voor de vleeskuikenhouderij, met ondersteuning van...

Vlaamse bioboeren willen zelf veldbonen roosteren voor melkveerantsoen

Veehouderij

Een groep Vlaamse biologische melkveehouders wil veldbonen gaan roosteren om de voederwaarde te verhogen. De komende tijd wordt gekeken hoe de ondernemers dit gaan doen. Tot voor kort kwam een toaster over uit Frankrijk, maar dit is te duur geworden.

Grensoverschrijdend gedrag bij dierenklinieken is groot probleem

Veehouderij

Ruim twee op de drie medewerkers van een dierenkliniek ervoer in 2023 grensoverschrijdend gedrag. Dat is zeker twee keer zo veel als in een peiling uit 2007 en bijna zeven keer zo veel als de gemiddelde beroepsbevolking aangeeft. Ook in de...

Ook Hoge Raad stelt DOC Kaas in ongelijk

Veehouderij

De Hoge Raad stelt een collectief van vertrekkende DOC-melkveehouders in het gelijk na een geschil tussen hen en de zuivelcoöperatie. Eerder schaarde ook het gerechtshof in Leeuwarden zich achter de vertrekkers. DOC Kaas noemt de uitspraak...

Royal A-ware maakt op een na beste kaas ter wereld

Veehouderij

Bij de World Championship Cheese Contest in het Amerikaanse Wisconsin wonnen de Dutch Cheese Makers met hun in Heerenveen gemaakte Artikaas Vintage Lot 18 de 'overall' tweede plaats. Het bedrijf is onderdeel van Royal A-ware. Ook verschillende...

Dikke fractie rundermest biedt perspectief in paardenbox

Veehouderij

De dikke fractie bij het scheiden van runderdrijfmest is mogelijk prima geschikt als stalbedekking in paardenboxen. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek. Het is stofarm en kan vele malen haar eigen massa aan water absorberen.

Exotische sorghum voelt vertrouwd als rustgewas in mengteelt met mais

Veehouderij

Sorghum is populair als rustgewas na maisteelt op zand- en lössgrond. Het Afrikaanse gewas is een alternatief voor mais en kan in een mengteelt op dezelfde wijze worden verbouwd, opgeslagen en gevoerd. De ervaringen met sorghum zijn positief, maar...

Sorghum kan nog niet tippen aan mais

Veehouderij

Sorghum blijft qua voederwaarde en opbrengst achter bij mais. Dat blijkt uit een rassenvergelijking over 2023 van het Belgische Inagro. Voor wat betreft opbrengst komt enkel structuurgewas Mataco enigszins in de buurt. Dit ras kampt echter met een...

Geitenmelk was in 2023 duurder

Veehouderij

Melkgeitenhouders hebben vorig jaar opnieuw meer voor hun melk gebeurd dan een jaar eerder. Vooral in de zomermaanden lag de prijs hoog. Tegen het einde van het jaar zakte deze weer terug. Desondanks was 2023 een recordjaar. Dat blijkt uit de...

Moeraskoorts duikt op bij importpaard vlak over grens in België

Veehouderij

De paardenziekte Equine infectieuze anemie (EIA), oftewel moeraskoorts, is half februari gevonden bij een illegaal geïmporteerd paard in het Belgische Rijkevorsel, 30 kilometer onder Breda. EIA wordt verspreid door bloedzuigende insecten en...

Model brengt evacuatiemogelijkheden vee bij overstroming in beeld

Veehouderij

Hoe moeten een veehouder en een overheidsinstantie handelen bij een overstroming in een bepaald gebied? Evacuëren of niet en in welke volgorde van bedrijven? Hiervoor is een voorspellend demonstratiemodel gemaakt, de Veehouderij Evacuatie...

Franse boeren eisen vertrek Macron

Politiek

Bij de opening van de landbouwbeurs Salon International de l'Agriculture (SIA) in Parijs kwam het zaterdagochtend tot een confrontatie tussen president Emanuel Macron een grote groep van enkele duizenden ontevreden boeren. Er ontstonden forse...

Verkoop maiszaad wordt laatste weken geremd

Veehouderij

De maiszadenverkoop komt door de onduidelijke regelgeving wat traag op gang. Telers weten niet hoe het zit met een eventuele vrijstelling voor de braakleggingsplicht.

'Veehouders missen deel erfelijke variatie door negeren infectietransmissie'

Veehouderij

Het is mogelijk om via de fokkerij dieren te selecteren voor een hogere resistentie tegen infecties. Bij de huidige fokkerij wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat infecties worden overgedragen van dier op dier.

Belgen slachten ruim miljoen varkens minder

Veehouderij

Belgische slachterijen hebben over het afgelopen jaar 9,4 miljoen varkens geslacht. Dat is 11 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. Omgerekend gaat het om een daling van bijna 1,2 miljoen varkens....

Vleesprijs koeien goed, aanbod groot

Veehouderij

De markt voor melkkoeien voor de vleesproductie is in balans. Wel worden meer runderen geslacht, mede doordat de export door blauwtong stilligt. Voor de komende weken wordt een plusje in de prijs voor slachtkoeien verwacht.

Adema staat blauwtongvaccin Blu-Vax opnieuw niet toe

Veehouderij

Aanvullend onderzoek naar het Zuid-Afrikaanse blauwtongvaccin Blu-Vax heeft minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet overtuigd om groen licht te geven voor gebruik van dit vaccin in de strijd tegen blauwtong type 3. Wel...

Stikstofdepositie bijna gehalveerd sinds 1990

Veehouderij

De depositie van stikstof bedroeg in 2022 gemiddeld over Nederland 1.375 mol per hectare. Dit is 49 procent minder dan in 1990. De ammoniakemissie daalde in die periode met 65 procent, al is deze sinds 2010 wel weer licht gestegen. Dit is een gevolg...

Theo Müller Groep sluit ook laatste twee Duitse oud-RFC-vestigingen

Veehouderij

Theo Müller Groep sluit ook de laatste twee van drie vestigingen die in april 2023 zijn overgenomen van Royal FrieslandCampina. De locaties in Heilbron en Schefflenz zijn niet levensvatbaar en worden tegen de zomer van 2026 geleidelijk gesloten. De...

Constant klimaat verbetert groei bij varkens

Veehouderij

Hoe stabieler het CO2-gehalte in de stal, hoe beter de varkens groeien. Dat is een van de tussentijdse resultaten van het project 'Verduurzamen varkenshouderij door slim omgaan met stalklimaat’.

Minder varkens leidt tot lagere vleesproductie in Duitsland

Veehouderij

In Duitsland is vorig jaar opnieuw minder vlees geproduceerd dan een jaar eerder. Het is het zevende jaar op rij dat de vleesproductie daalt. De daling komt vooral op het conto van de varkensvleesproductie. De productie van rundvlees bleef zo goed...

Notering boter maakt vette sprong omhoog

Veehouderij

De ZuivelNL-notering voor verse boter heeft deze week een dikke plus gerealiseerd. De notering stijgt met 40 euro naar 590 euro per 100 kilo (exclusief btw). Ook bij de Global Dairy Trade in Nieuw-Zeeland was er dinsdag 20 februari een plusje voor...

Analyse: wensbeeld en realiteit over veehouderij liggen ver uit elkaar

Veehouderij

Geen importkalveren en het uitfaseren van de 'bio-industrie'. Met moties legt de Tweede Kamer een wensenlijstje neer voor de veehouderij van de toekomst. Aan de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de taak om hier vorm aan te...

Maisuitlevering komt iets trager op gang

Veehouderij

Bij het depot van Alliance in het Brabantse Nieuwkuijk werden deze week de eerste maiszaden uitgeleverd. Daarmee komt de uitlevering trager op gang dan in voorgaande jaren. Door de hoeveelheid vocht werd de najaarszaai uitgesteld en stonden de...

Stikstofclaim overweegt kort geding om Nitraatrichtlijn

Veehouderij

Stichting Stikstofclaim wil een kort geding starten tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de invoering van enkele nieuwe mestregels rond de Nitraatrichtlijn op te schorten. Volgens de stichting worden bij de Nederlandse...

Krapte op markt schapen leidt tot hogere prijzen

Veehouderij

De prijzen voor schapen zijn op dit moment goed en liggen al een aantal maanden op een hoger niveau dan een jaar eerder. 'Veel schapenhouders hebben er in de laatste maanden van 2023 voor gekozen om hun schapen al weg te doen. Normaal gesproken is...

Prijsverhoging Lactalis onvoldoende voor leveranciersvereniging

Veehouderij

De Franse zuivelverwerker Lactalis heeft de melkprijs voor januari en februari verhoogd met 15 euro per 100 kilo naar 42 euro met 3,80 procent vet en 3,20 procent eiwit. Dit is voor de leveranciersvereniging l'Union nationale des éleveurs livreurs...

Sociaal plan Ausnutria, stakingen voorlopig van de baan

Veehouderij

De vakbonden CNV en FNV hebben donderdag een akkoord bereikt met zuivelproducent Ausnutria over een sociaal plan. Daarmee zijn nieuwe acties voorlopig van de baan. Eerst worden de leden geraadpleegd over het resultaat. Ausnutria moet reorganiseren,...

Rabobank: daling varkensvleesproductie vlakt af

Veehouderij

Rabobank verwacht een verdere krimp van de varkensvleesproductie in 2024. Wel zal die daling afvlakken. Dit komt mede doordat als gevolg van de hoge marges in 2023 in Duitsland de daling daar is gestabiliseerd. Wel volgt een verdere krimp door...

Reudink laat deel biologisch voer in Beieren maken

Veehouderij

Reudink, de biologische voertak van ForFarmers, begint met de productie van biologisch varkens- en pluimveevoer bij Mischfutter Werke Mannheim in Ichenhausen in Beieren. Het Duitse bedrijf produceert het voer volgens de receptuur van Reudink.

'Motie uitfaseren grote bedrijven voegt niets toe aan verduurzaming'

Veehouderij

De aangenomen motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot getuigt niet van verstand en inzicht vindt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP. Hij noemt het vooral een motie voor de bühne. 'De Groot slaat op zijn oude...

Belgische rundveeshows afgelast na IBR-uitbraken

Veehouderij

Doordat in West-Vlaanderen bij een aantal rundveebedrijven Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) is aangetoond, wordt in België afgeraden om rundveeshows te houden. De rundveekeuringen tijdens de Agro-Expo eind januari in Roeselare en de...

Blauwtong kost kilo melk per koe per dag

Veehouderij

In een gebied waar vorig jaar blauwtong is gevonden, daalde de melkproductie gedurende lange tijd met een kilo per koe per dag in vergelijking met de drie voorgaande jaren. Ook bij bedrijven in hetzelfde gebied die geen melding van blauwtong deden,...

Global Dairy Trade hoger, zuivelnoteringen gelijk tot lager

Veehouderij

De index van de Nieuw-Zeelandse Global Dairy Trade kende dinsdag een stijging van 4,2 procent. Bij de zuivelnoteringen van ZuivelNL bleven de noteringen voor verse boter en vollemelkpoeder stabiel. Mageremelkpoeder en weipoeder kenden een lichte min.

Melkveehouder stopt na 62 jaar lidmaatschap bij 'Rouveen'

Veehouderij

Harm en Klaasje Bisschop uit het Overijsselse Rouveen zijn gestopt met melken. De melkveehouders, beiden 92, leverden hun melk 62 jaar aan Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen en haar voorgangers. Eerst nog in melkbussen. Later werd de melktank...

Lely boekt kwart meer omzet in 2023

Veehouderij

Robotfabrikant Lely heeft in 2023 888 miljoen euro omzet behaald. Dat is een kwart meer dan in 2022, toen de omzet op 704 miljoen euro uitkwam. De omzetgroei is volgens verwachting. Voor het huidige jaar ziet de marktleider in geautomatiseerde...

Deskundigen schatten kans op besmetting met vogelgriep in als medium

Veehouderij

Wanneer de de ophokplicht voor pluimvee in stand blijft, schatten deskundigen de kans op een besmetting in als medium. Als de ophokplicht wordt opgeheven, dan schatten zij de kans in als medium tothoog. Wel houden de deskundigen een slag om de arm....

Celgetal Nederlandse boerderijmelk daalt

Veehouderij

Het celgetal van Nederlandse boerderijmelk is in 2023 iets gedaald. De overige melkkwaliteitsparameters blijven min of meer stabiel op hoog kwaliteitsniveau. Het melkureumgehalte stabiliseert rond 20. Dat blijkt uit de melkanalyses van...

Stikstofverlies veenweiden beperkt door low-tech aanpassingen

Veehouderij

Melkveebedrijven in het veenweidegebied kunnen de stikstofverliezen terugdringen met relatief low-tech aanpassingen. Dat blijkt uit het proefschrift van Jeroen Pijlman van het Louis Bolk Instituut, dat hij op 31 januari aan de Universiteit Leiden...

Van Hall Larenstein lanceert lectoraat Dier & Omgeving

Veehouderij

Hogeschool Van Hall Larenstein komt deze week met het nieuwe lectoraat Dier & Omgeving onder leiding van lector Wiepk Voskamp-Harkema. Het lectoraat streeft naar dierwaardige dierhouderij en duurzame ecosystemen met aandacht voor welzijn van...

Veerkracht dieren voorspelbaar en te beïnvloeden

Veehouderij

De weerbaarheid van dieren is te beïnvloeden door te voldoen aan hun natuurlijke en fysiologische behoeften. Dat is een belangrijke conclusie van een onderzoek waarop Ingrid van Dixhoorn is gepromoveerd aan Wageningen University & Research. Ook...

Adema positief over blauwtongvaccin: 'We zijn er nog niet'

Veehouderij

Demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldt dat er actief wordt gewerkt aan een vaccin tegen blauwtong. LTO pleit voor verder onderzoek om dit vaccin na goedkeuring effectief te kunnen inzetten.

Verwachte melkprijs Eko-Holland opnieuw lager

Veehouderij

De te verwachten melkprijs voor de leden van Eko-Holland Melk op Maat is voor februari 2024 60 euro per 100 kilo voor biologische melk en 65 euro voor biologisch-dynamische melk.

Barth-Misset Fonds open voor welzijnsinnovaties veehouderij

Veehouderij

Bij het Barth-Misset Fonds kunnen innovatieve en creatieve denkers en doeners dit voorjaar tot 100.000 euro aanvragen voor projecten die tot een verbetering leiden van de leefomstandigheden, ook tijdens transport, van dieren in de veehouderij. De...

Melkprijs A-ware plust 1 cent, onderneming start nieuwe melkstroom

Veehouderij

De melkprijs van zuivelconcern Royal A-ware ligt voor februari 1 cent per kilo hoger dan voor januari. Ook is deze maand gestart met het programma 'Koe Bewust'. Via dit programma worden extra dierenwelzijns- en duurzaamheidseisen gesteld voor zuivel...

'Maatwerk wordt steeds belangrijker voor meerwaarde op boerderij'

Veehouderij

Veeverbeteringscoöperatie CRV en haar voorgangers bestaan dit jaar 150 jaar. Voorzitter Wietse Duursma ziet dat de organisatie in de loop der jaren is veranderd van een coöperatie die vooral noodzakelijk was om de kosten te drukken naar één die...

Studieavond Platform Roodbont: 'Meer kenmerken in toekomstige True Type'

Veehouderij

Wat is in de toekomst de 'True Type'-koe bij roodbont? Dat was dinsdag 9 januari 2024 het onderwerp tijdens de jaarlijkse studieavond van het Platform Roodbont. Duidelijk werd dat iedere ondernemer hetzelfde doel voor ogen heeft.

Heeft elektriciteit effect op diergezondheid?

Veehouderij

Bij elektriciteit hoort spanning. Spanningsvariatie, zoals door een frequentieregelaar, heeft in de stal mogelijk ook effect op het welzijn, de weerstand, het gedrag en de gezondheid van dieren. Een groep veehouders kijkt hiernaar.

Mais van 2023 stemt tevreden

Veehouderij

De meeste deelnemers aan het Maismeetnet zijn tevreden over de vorig jaar gewonnen maiskuil. Ook de uitslagen vallen niet tegen, hoewel de hoeveelheid zetmeel, zeker in relatie tot elders, soms wat tegenvalt.

Lely, Kopros en Hanskamp in finale RMV Innovatie Award

Veehouderij

De bedrijven Novus AgroEcology, Lely en Hanskamp zijn genomineerd voor de RMV Innovatie Award. De vakjury heeft de top 3 genomineerden bekendgemaakt. De winnaar wordt op 25 januari verrast op locatie.

Blonk begrijpt ophef over aandeel KringloopWijzer niet

Veehouderij

Blonk Sustainability begrijpt weinig van de ophef die is ontstaan over het gebruik van door dit bedrijf gegenereerde data in de KringloopWijzer. Het deel dat direct wordt aangeleverd aan ZuivelNL, is beperkt en zou volgens het bedrijf per...

Harm Wientjes volgt Paul Bens op als directeur van DLV Advies

Veehouderij

Harm Wientjes is sinds 1 januari de nieuwe algemeen directeur van DLV Advies. Hij volgt Paul Bens, die per 1 juli terugtreedt uit de directie.

Nederland importeert minder kalveren

Veehouderij

Nederland heeft vorig jaar 775.012 kalveren geïmporteerd. Dat is 4,6 procent minder dan de 811.653 kalveren in 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarmee ligt het aantal importkalveren in 2023 iets boven 2021...

Kruising met vleesstier heeft geen negatief effect op melkkoe

Veehouderij

De inzet van vleesveesperma heeft geen negatief effect op een melkkoe. Dat blijkt uit onderzoek van de Pennsylvania State University in de Verenigde Staten.

Lichte daling mageremelkpoeder bij zuivelnoteringen

Veehouderij

Bij de zuivelnoteringen van ZuivelNL daalde de notering voor mageremelkpoeder deze week met 4 euro. Boter komt 1 euro lager uit dan vorige week.

Kosten Rendac lager door energiekosten en positief saldo 2022

Veehouderij

De totale destructielasten voor het ophalen en verwerken van kadavers door Rendac dalen voor 2024 met 2 procent ten opzichte van 2023. Dat komt mede door de verwachte lagere energiekosten en een verrekening van een positief saldo over het jaar 2022.

Platform houdt Nationale Roodbont Show

Veehouderij

Het Platform Roodbont houdt op zaterdag 22 juni de Nationale Roodbont Show in Manege Bartels in het Overijsselse Mariënheem. Het doel is dat deze show voor roodbonte Holsteins om de twee jaar plaatsvindt.

Emiel Willems is roodbontfokker van het jaar 2023

Veehouderij

Bedrijfsleider Emiel Willems van melkveebedrijf Abbink in het Overijsselse Vriezenveen is dinsdagavond in het Gelderse Laren uitgeroepen tot roodbontfokker van 2023. Hij dankt deze titel aan zijn inspanningen, die tot successen hebben geleid.

ZuivelNL wil naar meer transparantie footprint grondstoffen

Veehouderij

ZuivelNL kijkt samen met andere partijen naar de mogelijkheid om de CO2-footprint van grondstoffen openbaar te krijgen. Dit is nu niet inzichtelijk, doordat de berekening van de emissiecoëfficiënten volgens de Life Cycle Analyses (LCA)-methode wordt...

Vogelgriep bij gevaccineerd eendenbedrijf in Frankrijk

Veehouderij

Bij een eendenbedrijf in Notre-Dame-de-Riez in het Franse departement Vendée is op 2 januari vogelgriep geconstateerd. Volgens de voorschriften waren alle eenden op dit bedrijf gevaccineerd tegen vogelgriep. Alle 8.700 eenden op het getroffen...

Honderd aanvragen voor opkoopregeling Lbv-plus behandeld

Veehouderij

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft 100 aanvragen voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) behandeld. Daarvan zijn 98 aanvragen toegekend. RVO heeft ook 22 overeenkomsten ontvangen.

5 vragen over verlaging van handhavingsgrens vangletsel

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt sinds 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1 procent of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd. Dit was 2 procent. Bij het aantreffen van vangletsel legt...

'Bacteriën nemen elkaars antibioticaresistentie over'

Veehouderij

Verschillende bacteriesoorten in elkaars omgeving kunnen genetisch materiaal delen, waardoor ze elkaars resistentie tegen breedspectrum antibiotica kunnen overnemen. Dat ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Nottingham in samenwerking met...

Beierse cursus omgaan met koeien voor boeren en burgers

Veehouderij

In de Duitse deelstaat Beieren wordt een onlinecursus met video's gehouden over het omgaan met runderen. De cursus is niet alleen voor veehouders, maar ook voor wandelaars die de koeien in de natuur tegenkomen.

Maisrassenlijst kent opvallend veel debutanten

Veehouderij

De aanbevolen rassenlijst van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen (CSAR) voor 2024 telt maar liefst zestien nieuwe rassen. De helft hiervan staat bij de korrelmais en corn cob mix.

Kleine schapenrassen lopen gevaar door blauwtong

Veehouderij

De blauwtonguitbraak in Nederland kan voor sommige schapenrassen met een klein aantal dieren grote gevolgen hebben. Dat verwachten Annemieke Rattink en Noëlle Hoorneman van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN).

Markt voor VVO's is nog opvallend rustig

Veehouderij

Op de markt voor Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO's) is het nog opvallend rustig. De opleving die vaak tegen het einde van het jaar wordt gezien, is veel minder aanwezig dan in voorgaande jaren.

Alfa: krimp veestapel vaak niet oplossing mestafzet

Veehouderij

Een krimp van de veestapel is niet altijd raadzaam, blijkt uit een berekening door Klaas-Jan Janse, bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs. Dit komt mede doordat de totale melkproductie lager wordt, waardoor de kosten over minder...

Hond van veehouder getroffen door blauwtong

Veehouderij

Op een bedrijf met melkvee en schapen is een drachtige hond getroffen door blauwtong. Het dier heeft de dag nadat het ziek werd, vroegtijdig haar pups verloren en is daarna door de dierenarts geëuthanaseerd. Onduidelijk is hoe de hond besmet is...

Recordomzet voor CRV, winstgevendheid onder druk

Veehouderij

Coöperatie Koninklijke CRV heeft in het afgelopen boekjaar, dat liep van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023, een recordomzet van 188,5 miljoen euro gerealiseerd. Onder andere als gevolg van de extreme inflatie en koersschommelingen stond...

Zuivelnoteringen nagenoeg stabiel

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL zijn deze week nagenoeg stabiel na een daling in de voorbije twee weken. De notering van boter staat in 2023 op een behoorlijk hoog niveau.

Rabobank: kosten methaanreductie melkvee moeten breder worden gedragen

Veehouderij

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, vooral methaan op boerderijniveau, staat al jaren op de agenda van toonaangevende zuivelbedrijven, signaleert de Rabobank. Via programma's worden melkveehouders die de broeikasgasemissie reduceren...

Eurofins: najaarskuilen dit jaar gemiddeld

Veehouderij

De voederwaarde van de najaarskuilen ligt dit jaar rond het langjarig gemiddelde. Dat blijkt uit recente cijfers van laboratoriumorganisatie Eurofins Agro. Vooral in de oktoberkuilen is er een risico op boterzuur.

ABN Amro wil meer ruimte voor monovergisters

Veehouderij

Om het potentieel van monomestvergisting te benutten, moet de overheid hiervoor ruimte bieden, stelt ABN Amro. Dat kan door het versnellen van vergunningverlening voor stalsystemen met dagelijkse ontmesting. De bank beschouwt de mestvergisting als...

Rabobank: 2023 goed jaar vleespluimveesector

Veehouderij

Met voermarges die ruim boven het gemiddelde lagen, was 2023 een goed jaar voor de Nederlandse pluimveesector. Mede als gevolg van de overstap naar 1 ster van het Beter Leven-keurmerk en de impact van de vogelgriep was er minder aanbod dan vraag,...

Onderzoek fokken op methaanuitstoot krijgt 5 miljoen euro subsidie

Veehouderij

Hoogleraar fokkerijsystemen Roel Veerkamp van Wageningen University & Research gaat een wereldwijd programma leiden om het fokken van vee met een lagere methaanuitstoot te coördineren en te versnellen. Hiervoor heeft de Bezos Earth Foundation in...

Nepluvi wil wereldwijde acceptatie eventueel vogelgriepvaccin

Veehouderij

Wanneer er een goed en veilig werkend vogelgriepvaccin zou zijn, dan moet dat wereldwijd worden geaccepteerd. Hiervoor pleit voorzitter Gert-Jan Oplaat van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi).

RDA wil aandacht dierenwelzijn in klimaatbeleid

Veehouderij

Het veranderende klimaat en de daarbij genomen maatregelen beïnvloeden het welzijn van dieren in de veehouderij, stelt de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA). Deze heeft verschillende knelpunten voor vee in kaart gebracht die worden veroorzaakt door...

Extra reiniging en ontsmetting na vogelgriep Duitsland en België

Veehouderij

In Duitsland en België zijn uitbraken van de hoogpathogene variant van vogelgriep vastgesteld. Daarom moeten lege en geladen vervoersmiddelen voor pluimvee of broedeieren die terugkeren of komen uit die landen onmiddellijk na binnenkomst in...

Vee & Logistiek Nederland niet blij met transportvoorstel EU

Veehouderij

Vee & Logistiek Nederland is niet blij met de voorstellen die de Europese Commissie vorige week heeft gedaan rond de herziening van de transportverordening. Volgens de organisatie zijn de voorstellen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en...

Europese Commissie komt met voorstellen diertransport

Veehouderij

De Europese Commissie publiceert een aantal voorstellen om het dierenwelzijn tijdens diertransport te verbeteren. Het gaat daarbij onder meer om afspraken rond transport over lange afstanden.

Vleesveehouders willen bekkenmaten meten

Veehouderij

Vleesveehouders met Belgisch witblauwe en Verbeterd roodbont-runderen zijn bereid de bekkenmaten van hun dieren te laten meten. Dat kwam maandag naar voren tijdens een kennissessie van VleesveeNL in het Gelderse Wijchen.

POV maakt bezwaar tegen Vion-uitspraak ACM

Veehouderij

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) gaat met het indienen van een zienswijze bezwaar aantekenen tegen de voorlopige uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een zaak tegen slachterij Vion. Volgens de producenten verzuimt...

Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie focust op openheid

Veehouderij

De Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) gaat actiever communiceren met veehouders. De activiteiten van de belangenbehartiger voor de rundveefokkerij komen naar eigen zeggen nog onvoldoende in beeld.

ZLTO-actie: Zeeuwen kunnen met hun auto voordelig door de wasstraat

Akker- & Tuinbouw

In Zeeland kost een autowasbeurt op 1 en 2 december slechts 2 euro. Het is een actie van ZLTO, samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland en Cosun Beet Company.

Melkprijsvergelijking oktober laat lichte daling zien

Veehouderij

Bij de Europese Melkprijsvergelijking van EDF en ZuivelNL komen de berekende voorschotmelkprijzen in oktober 2023 uit op gemiddeld 40,64 euro per 100 kilo standaardmelk. Dit is 0,70 euro minder dan in september en 13,50 euro minder ten opzichte van...

Arla verhoogt melkprijs met 1 euro

Veehouderij

Nadat Arla de voorschotmelkprijzen een aantal maanden gelijk hield, stijgt deze vanaf december 2023 met 1 euro per 100 kilo. De prijs voor conventionele melk komt daamee uit op 41,18 euro, die voor biologische melk op 49,28 euro.

Goede eierprijzen, maar voorraden zijn beperkt

Veehouderij

Terwijl de voerprijzen hoog liggen, zijn de eierprijzen bovengemiddeld. Een goede tijd voor legpluimveehouders. De vraag naar eieren is op dit moment hoog. De voorraden zijn beperkt. Inkopers hopen dan ook dat er geen kink in de kabel komt. Ook zijn...

Rabobank: zuivelmarkt blijft groeisector

Veehouderij

90,6 miljard kilo zuivelproducten is vorig jaar verhandeld. Hoewel dit minder is dan het jaar ervoor, blijft het een groeisector. Dat verwacht Rabobank, die onlangs de World Dairy Map publiceerde. Wel speelt bij die groei de veranderende...

Belgische veevoersector werkt aan methaanreductie

Veehouderij

Leden van de Belgian Feed Association (BFA) gaan collectief aan de slag om de methaanuitstoot bij runderen te verminderen. Vanaf volgend jaar past ieder lid tenminste één goedgekeurde voedermaatregel uit het Convenant enterische emissies toe op 10...

Copa-Cogeca niet blij met afspraken over richtlijn industriële emissies

Veehouderij

De Europese Landbouworganisatie Copa-Cogeca maakt zich zorgen over het compromis van onderhandelaars over de aanpassing van de richtlijn industriële emissies (IED), nu landen zelf kunnen bepalen wat wel en niet onder de richtlijn valt. De komende...

Meeste zuivelnoteringen stabiel, wel plusje voor boter

Veehouderij

De meeste zuivelnoteringen van ZuivelNL zijn in week 48 stabiel gebleven. Een klein plusje is er voor boter. Weipoeder noteert iets lager.

Varkensinfluenza A treft persoon in Engeland

Veehouderij

De Britse Health Security Agency (UKHSA) meldt dat een persoon in Groot-Brittannië getroffen is door het influenza A-virus (H1N2). Dit virus is vergelijkbaar met een virus dat onder varkens circuleert. Het is voor het eerst in Groot-Brittannië dat...

Boerenbond: Dien schadeclaim in na kartelvorming Hollandse eierhandel

Veehouderij

De Boerenbond voor Vlaanderen en Oost-België roept pluimveehouders op om zich aan te sluiten bij de Nederlandse eierkartelclaim als ze direct of indirect zijn benadeeld door de drie betrokken eierhandelaren.

Adema: Geen lagere temperatuur voor veetransport

Veehouderij

Demissionair minister Piet Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat de maximumtemperatuur voor veetransport niet verlagen naar 25 graden Celsius. Verschillende dierenwelzijnsorganisatie wilden dit om de kans op...

EU-voorstellen voor scherpere transporteisen gelekt

Veehouderij

De Europese Commissie komt met meer voorstellen voor strengere transporteisen voor commercieel gehouden dieren. Dat blijkt uit uitgelekte voorstellen in het kader van de boer-tot-bordstrategie.

Stikstofexcretie melkvee derde kwartaal gelijk, fosfaat iets hoger

Veehouderij

De stikstofexcretie van de melkveesector is in de derde kwartaalrapportage van 2023 vrijwel gelijk aan die in de vorige. De fosfaatexcretie valt in de derde rapportage hoger uit vergeleken met de vorige, door het hogere fosforgehalte van vers gras.

Groenvoederdrogerijen eerder dicht, doek valt voor Opeinde

Veehouderij

De groenvoederdrogerijen zijn eerder gestopt dan andere jaren. Door extreme regenval werden de meeste voor half oktober stilgelegd. Aanvankelijk tijdelijk, hopend op droog weer. Maar dit bleef uit, waarop drogerijen nu bezig zijn met het schoonmaken...

In Spanje komt grootste meelwormenfabriek ter wereld

Veehouderij

In het Spaanse Salamanca komt de grootste meelwormenfabriek ter wereld. De fabriek, die 70 miljoen euro kost, moet volgend jaar worden geopend.

Melkprijs FrieslandCampina plust met ruim 4 euro

Veehouderij

De garantieprijs van Royal FrieslandCampina voor boerderijmelk stijgt in december met 4,06 euro, ten opzichte van november. Deze staat nu op 46,31 euro per 100 kilo melk. Voor de biologische melk stijgt de garantieprijs met ruim 2 euro naar 56,02...

Onderzoek naar automatisch monitoren gezondheid vleeskalf

Veehouderij

Een instrument ontwikkelen om automatisch de gezondheid bij vleeskalveren te monitoren. Dat is de insteek van het onderzoek van Dengsheng Sun van Wageningen University & Research. Op dinsdag 28 november hoopt hij te promoveren op een van de...

Belgen vrezen problemen diergezondheid na wateroverlast

Veehouderij

Minder beschikbaarheid van goed drinkwater, ziekte-insleep door evacuatie en onderkoelingsverschijnselen, doordat dieren met hun poten in het water staan. In België worden na de plaatselijke overstromingen in West-Vlaanderen diergezondheidsproblemen...

SRR gaat aan de slag met Paarden Welzijns Bewijs

Veehouderij

Een laagdrempelige, gemakkelijke en leuke manier om basiskennis over paarden op te doen. Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Ruiter en menner (SRR) werkt aan het Paarden Welzijns Bewijs.

Paarden vinden andere weg naar klant

Veehouderij

Het aanbod op paardenmarkten neemt af, het internet neemt deels de rol van deze markten over. Voor een goed paard is geld over. Veulens zijn minder in trek, ze kosten geld en geven risico's voordat ze goede paarden zijn.

Ook sterfte onder runderen door blauwtongvirus

Veehouderij

De klinische verschijnselen van het blauwtongvirus van serotype 3 (BTV-3) bij runderen zijn in totaliteit minder ernstig dan bij schapen. Toch worden ook ernstigere gevallen en sterfte gemeld bij runderen. Vooral rond het afkalven kunnen de gevolgen...

Melkveehouder boert efficiënt met minder voer en minder energie

Veehouderij

Efficiëntie is belangrijk voor het melkveebedrijf van Mark Ormel in het Gelderse De Heurne. Hij kiest met de Jersey voor een runderras dat efficiënt met voer omgaat. Daarnaast bespaart hij kosten op energiegebied door niet alleen energie te winnen,...

CRV neemt fokwaarden op de schop

Veehouderij

Veeverbeteringscoöperatie CRV gaat de genomicsfokwaarden op een andere manier berekenen. Dit heeft vooral effect op genomicsstieren en geteste vaarskalveren; de betrouwbaarheid van de fokwaarden wordt zo'n 10 procent hoger. Ook komt een aantal...

Heerenbrink Angelina en Twente Dairies Incredibull Mel algemeen kampioenen HHH

Veehouderij

Heerenbrink Angelina, de Devour-dochter van maatschap Steeging-Van den Berg uit Okkenbroek en ALH Genetics is zaterdag 11 november algemeen kampioen zwartbont geworden op de HHH-show in Leeuwarden. Bij roodbont was de titel voor Twente Dairies...

Aanbod melk minder, Eko-Holland houdt melkprijs weer gelijk

Veehouderij

De te verwachten biologische melkprijs van Eko-Holland voor november is met 61,50 euro per 100 kilo exclusief btw opnieuw gelijk aan vorige maand. Wel wordt het melkaanbod iets minder. Dit merken ook andere zuivelverwerkers. Onduidelijk is wat het...

Vertrekregeling FrieslandCampina gestopt

Veehouderij

De vertrekregeling die door de Europese Commissie in december 2008 als voorwaarde is gesteld voor de fusie van de zuivelcoöperaties Campina en Friesland Foods tot FrieslandCampina, is per 9 november beëindigd. Dat meldt stichting Dutch Milk...

NVWA verplicht extra R&O vanwege vogelgriep elders

Veehouderij

Vanwege de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep onder gehouden pluimvee in Bulgarije, Denemarken, Italië, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Polen en Roemenië gelden er extra eisen voor reiniging en ontsmetting (R&O) van vervoermiddelen uit deze...

Aantal Duitse varkensbedrijven in tien jaar bijna gehalveerd

Veehouderij

Het aantal varkensbedrijven in Duitsland is tussen 2010 en 2020 bijna gehalveerd. De onzekerheid maakt het boeren bij de oosterburen lastig, waardoor veel ondernemers afhaken. Het Duitse ministerie van Landbouw wil nu werken aan crisisbestendige...

Belgische pluimveebond niet blij met Hollandse import Oekraïense kip

Veehouderij

Nederland is op afstand de grootste importeur van kip uit Oekraïne in de Europese Unie (EU). Dit zet de vleespluimveesector in Nederland en België onder zware druk. Volgens de Belgische Landsbond Pluimvee importeert Nederland maandelijks evenveel...

Adema: aanpak stalbranden op stoom

Veehouderij

Demissionair landbouwminister Piet Adema vindt dat de aanpak van stalbranden volgens plan verloopt. Volgend jaar gaan waarschijnlijk jaarlijkse elektrakeuringen in. Verder lopen er onderzoeken naar onder meer de brandcompartimentering van verplichte...

Dikke plus voor boter, lichte min bij mageremelkproducten

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van ZuivelNL komt boter met 535 euro maar liefst 22 euro hoger uit dan vorige week. Vollemelkpoeder noteerde stabiel op 365 euro. De mageremelkproducten komen lager uit dan vorige week.

Lely Sphere, Dartmoor Evers en CowToilet in prijzen op Agribex

Veehouderij

De Lely Sphere en het CowToilet van Hanskamp krijgen op de Agribex, van 6 tot en met 10 december in Brussel, de Zilveren Hoef, als belangrijke noviteiten op deze grootste indoorlandbouwvakbeurs van België. Een Zilveren Aar is er voor Evers met de...

Lichte min voor Global Dairy Trade

Veehouderij

Na de stijging van de afgelopen weken was er dinsdag een daling bij de Nieuw-Zeelandse Global Dairy Trade. Vooral boter en vollemelkpoeder noteerden lager dan de vorige handelsdag, twee weken geleden.

Blauwtong komt bij schapen vrijwel alleen klinisch voor

Veehouderij

De in Nederland heersende blauwtong, veroorzaakt door het virus serotype 3, lijkt bij schapen bijna alleen klinisch voor te komen. Hierdoor moeten de schapen de ziekte doormaken om afweerstoffen te maken.

Nieuwe handelssite voor biologische dieren

Veehouderij

Veehouders en handelaren die biologische dieren in Nederland willen aanbieden, kunnen gebruikmaken van OrganicXLivestock. Deze website is een initiatief van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Eerste zes Lbv-plusaanvragen beoordeeld

Veehouderij

De eerste zes aanvragen in het kader van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) zijn beoordeeld en toegekend. Het totale aantal aanvragen is de afgelopen weken nog iets toegenomen, van 668 op 25 oktober...

Bergs Advies stopt, medewerkers naar nieuwe organisatie

Veehouderij

Bergs Advies in het Limburgse Heythuysen stopt per 31 december met al zijn activiteiten. Het adviesbureau kwam vorig jaar negatief in het nieuws in een mestfraudezaak. De ruim veertig specialisten en dienstverlening worden ondergebracht in een...

Oplaat: stop tariefvrije import van pluimveevlees uit Oekraïne

Veehouderij

Voorzitter Gert-Jan Oplaat van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) trekt aan de bel over de enorme toename van goedkoop kippenvlees uit Oekraïne dat niet aan Europese milieu- en dierenwelzijnsnormen voldoet.

Anne Veenbaas-penning voor kenniscoöperatie Veerkracht

Veehouderij

Veterinaire kenniscoöperatie Veerkracht heeft dit jaar de Anne Veenbaas-penning gekregen. De coöperatie is onder meer de bedenker van Koe-kompas, dat samen met Cono Kaasmakers is ontwikkeld.

Rabobank had melkveehouders moeten waarschuwen voor fosfaatrechten

Veehouderij

Rabobank had bij het aangaan van een kredietovereenkomst in 2014 een melkveebedrijf in het Brabantse Oirschot moeten waarschuwen voor mogelijke productiebeperkende maatregelen. Dat oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een tussenarrest. De bank...

Druk mestmarkt groot door krimp aantal hectares

Veehouderij

De druk op de mestmarkt was dit jaar al hoog en loopt nog verder op. Nu al heeft niet iedere veehouder de mest kunnen plaatsen, signaleert Johan Mostert, voorzitter sector Meststoffen van loonwerkersbranchevereniging Cumela.

Koe te veel kost nu nog 366 euro per jaar

Veehouderij

Een koe waarvoor ruwvoer moet worden aangekocht en mest moet worden afgevoerd, kost 366 euro aan saldo per jaar. Als gevolg van de druk op de mestmarkt kan dit de komende jaren verder oplopen.

Europese vleesverwerkende organisaties bundelen krachten

Veehouderij

Enkele Europese brancheorganisaties voor vee en vlees van herkauwers in Frankrijk, België, Griekenland, Spanje, Polen en Italië bundelen hun krachten in de overkoepelende organisatie Selma, wat staat voor Sustainable European Livestock & Meat...

Emissiearme aanwending drijfmest geeft meer broeikasgasuitstoot

Veehouderij

De emissiearme aanwending van drijfmest leidt tot een lagere emissie van ammoniak, maar juist tot een hogere broeikasgasemissie dan bij bovengronds uitrijden. Bij dit laatste hoort weer een laag kunstmestgebruik. Dit is namelijk een randvoorwaarde...

Rabobank: daling varkenspopulatie EU vlakt af

Veehouderij

De productie van varkensvlees in de 27 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk is in de eerste zeven maanden van dit jaar sterk afgenomen. Als gevolg van de positieve marges in de varkenshouderij was die krimp minder dan voorheen.

EKO-keurmerk komt met extra normen biologische melk

Veehouderij

Stichting EKO-keurmerk heeft een EKO-systeemerkenningsovereenkomst over aanvullende normen afgesloten met De Natuurweide, als vertegenwoordiger van de Stuurgroep Aanvullende Normen Biologische Zuivel.

Late zaai door vocht leidt tot late maisoogst met vocht

Veehouderij

Het maisjaar 2023 werd gekenmerkt door vocht, terwijl in 2022 droogte medebepalend was voor dit tropische gewas. Het vocht maakte dat de mais later werd gezaaid en dus ook een latere oogst. Vooral de lage percelen zorgden voor maisoogstproblemen bij...

Mais soms lastig van het land

Veehouderij

Hoewel de mais nog niet overal binnen is, werden de afgelopen weken meters gemaakt. De gevolgen van de forse regenval maakten de laatste loodjes soms zwaar, laten de telers van het Maismeetnet weten.

Plus voor varken, vlees en mest bij Franse varkenshouders

Veehouderij

Sébastien en Pascaline Homo realiseren met welzijn en gezondheid een plus voor hun varken. Een deel van de gescheiden mest wordt verwerkt tot luxe korrels, wat een extra bron van inkomen geeft. Dat doet ook de winkel met coöperatief vlees.

Europeaan wil betere bescherming van welzijn landbouwhuisdieren

Veehouderij

Een ruime meerderheid van de Europeanen (84 procent) vindt dat het welzijn van landbouwhuisdieren in hun land beter beschermd moet worden. Dat blijkt uit de deze week gepubliceerde Eurobarometer-enquête van de Europese Commissie.

Verplichting BVD-vrij vleeskalf uitgesteld naar medio 2024

Veehouderij

De verplichting om een Bovine Virus Diarree (BVD)-vrij vleeskalf op te zetten, loopt opnieuw vertraging op. Het inrichten van een systeem om de BVD-status van kalveren te borgen vraagt meer tijd dan verwacht. Nu wordt deze verplichting gelijktijdig...

Westnijlvirus nadert grens met Nederland

Veehouderij

Een paard in het aan Nederland grenzende Grafschaft Bentheim is positief getest op het westnijlvirus (WNV). Omdat de dierenarts van de eigenaar uit Nederland komt, is de ziekte via de Nederlandse monitoring opgespoord.

Nederlandse Melkveehouders Vakbond stapt uit werkgroep Alternatieven KDW

Veehouderij

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) stapt na ruim een jaar uit de werkgroep Alternatieven Kritische Depositiewaarde (KDW). De vakbond zag onvoldoende ruimte om tot alternatieven te komen, omdat in de werkgroep steeds werd uitgegaan van de...

Wakker Dier roept supermarkten op enkel melk met keurmerk te verkopen

Veehouderij

Wakker Dier waarschuwt voor melk zonder Beter Leven- of biologisch keurmerk, wat de organisatie sloopmelk noemt. Ze wil dat supermarkten alleen nog melk met een keurmerk in de schappen leggen. Volgens portefeuillehouder Ria Derks van LTO...

Levensproductie melkkoe opnieuw naar record

Veehouderij

De gemiddelde levensproductie van Nederlandse melkkoeien bij afvoer is in het afgelopen CRV-boekjaar gestegen naar 38.327 kilo melk. Dit komt niet alleen door een hogere melkproductie, koeien leven gemiddeld ook 22 dagen langer.

Zuivelnoteringen kennen positieve tendens

Veehouderij

Zowel de noteringen van ZuivelNL als de Global Dairy Trade in Nieuw Zeeland zijn deze week hoger dan de vorige keer. Verschillende zuivelnoteringen zitten in een stijgende lijn.

Tweede Kamer vraagt om onderzoek naar rol vernatting bij blauwtong

Veehouderij

De Tweede Kamer wil dat de regering onderzoekt of vernatting van natuurgebieden invloed heeft op de verspreiding van de knut, het mugje dat blauwtong overbrengt. Een motie met die oproep van Wybren van Haga van de Groep van Haga (BVNL) is dinsdag...

Veehouder Harm Albring in bestuur LTO-vakgroep Melkveehouderij

Veehouderij

Melkveehouder Harm Albring in het Drentse Drouwenermond gaat naar LTO Melkveehouderij. Hij neemt de plek over van Eline Vedder (CDA), die de vakgroep verruilde voor een zetel in de Tweede Kamer.

Magere afzet drukt vleesvarkensnotering Vion

Veehouderij

De Vion-vleesvarkensnotering voor deze week ligt 6 eurocent lager dan vorige week en komt daarmee uit op 2,19 euro. Dit komt mede door de beperkte vleesafzetmogelijkheden buiten de Europese Unie.

Warmte geeft problemen bij bewaring veevoer

Veehouderij

Met de opwarming van de aarde wordt de conservering van veevoer nog belangrijker. Hogere temperaturen leiden tot lastiger kuilen en kans op ziekten. Door de droogte bestaat de kans dat grond in de kuil komt.

Herre Kuiper opnieuw Nederlands kampioen veebeoordelen

Veehouderij

Herre Kuiper uit het Friese Elahuizen is voor het derde jaar op rij en de vierde keer in zijn carrière Nederlands kampioen veebeoordelen geworden. In 2022, 2021 en 2018 was hij ook de winnaar.

Frankrijk komt met steunplan voor slachterijen

Veehouderij

Het Franse ministerie van Landbouw en Voedselsoevereiniteit komt met een actieplan om het het netwerk van slachterijen te verbeteren. Dit moet de veehouderij en het dierenwelzijn verder verbeteren.

Jacht op knut om vector blauwtong te vinden

Veehouderij

Medewerkers van het Centrum Monitoring Vectoren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit plaatsten dinsdag knuttenvallen bij een melkvee- en schapenbedrijf in het Utrechtse Vinkeveen. Ze willen achterhalen welke knuttensoorten het...

Blauwtong treft zeker 700 schapenbedrijven en 300 rundveebedrijven

Veehouderij

Bij ruim zevenhonderd bedrijven met schapen en bijna driehonderd bedrijven met rundvee is blauwtong vastgesteld. Ook is bij vier geitenbedrijven en zeven houderijen van alpaca's de ziekte geconstateerd. Daarnaast zijn door ruim zevenhonderd...

'Wacht met naweiden schapen tot koude dagen'

Veehouderij

Schapenhouders kunnen, als het mogelijk is, het best nog even wachten met het verplaatsen van schapen om na te weiden op rundveebedrijven vanwege blauwtong. Dat tipt bestuurslid Albert van der Ploeg van LTO-vakgroep Schapenhouderij.

Eerste melkgeitenbedrijf met blauwtong

Veehouderij

In ons land is het eerste melkgeitenbedrijf met blauwtong type 3 gevonden. Volgens de ondernemer lijken de eerste symptomen minder ernstig dan bij schapen. Ook een tweede geitenbedrijf is inmiddels verdacht.

Blauwtongvirus op meer dan 1.100 locaties aangetroffen

Veehouderij

Het aantal bedrijven waar blauwtong is vastgesteld, is gestegen naar meer dan 1.100 locaties. Het virus is nu ook op de eerste bedrijven in Drenthe aangetroffen. Groningen en Limburg zijn vooralsnog vrij.

Gasvorming in maiskuil dorp Zeeland

Veehouderij

De brandweerpost van het Brabantse dorp Zeeland moest deze week uitrukken vanwege gasvorming in de maiskuil. De ondernemer ontdekte dinsdag een bult onder het zeil van de kuil, waarop hij de brandweer inschakelde. De gassen zijn giftig.

Blauwtong: ook eerste geval in Zeeland

Veehouderij

Een klinisch geval van blauwtong is ontdekt in het Zeeuwse Middelburg. Dat is de eerste gemelde infectie in deze provincie. Vooralsnog zijn drie provincies blauwtongvrij: Limburg, Groningen en Drenthe.

Bijna 1.500 melkveehouders proberen kruidenrijk grasland

Veehouderij

Door heel het land hebben 1.480 melkveehouders de afgelopen drie jaar met kruidenrijk grasland geëxperimenteerd. Van deze groep melkveehouders meldde 97 procent dat de melkproductie gelijk bleef of steeg. Bovendien zorgde een kunstmestbesparing voor...

Verdenking blauwtong in Belgische Noorderkempen

Veehouderij

In de Belgische Noorderkempen, het gebied ten westen van Antwerpen en ten zuiden van Nederland, is op een schapenbedrijf een verdenking van blauwtong gevonden. Momenteel wordt onderzocht om welk type virus het gaat.

Dutch Food Week trapt af in Arnhem

Algemeen

Naar schatting ruim 2.000 geïnteresseerde bezoekers en food-professionals waren vrijdag tijdens de markt in het centrum van Arnhem op de been tijdens de opening van de Dutch Food Week 2023. Demissionair minister Adema bracht hier onder meer een...

Westnijlvirus bereikt Noord-Duitsland

Veehouderij

Bij een paard in het Noord-Duitse Sleeswijk-Holstein is begin deze maand het Westnijlvirus geconstateerd. Tegen het virus is vaccinatie mogelijk, vooralsnog worden vooral risicodieren gevaccineerd.

Door blauwtong geen KI-Samen-dochtergroep op RMV, HHH gaat vooralsnog door

Veehouderij

KI Samen komt niet met een dochtergroep naar de Rundvee Mechanisatie Vakdagen (RMV) in het Overijsselse Hardenberg van 24 tot en met 26 oktober. De organisatie wil het risico niet lopen dat de koeien besmet raken met blauwtong. De HHH sHow, op 10 en...

Ervaringen met opstallen rond blauwtong zijn wisselend

Veehouderij

Als het gaat om blauwtong zijn er voor- en tegenstanders van opstallen. De een ziet duidelijk minder zieke dieren, de ander denkt dat het niet uitmaakt, omdat de stal ook aantrekkelijk is voor knutten. De kunst is om die zo onaantrekkelijk mogelijk...

Mais staat er op veel plekken goed bij

Veehouderij

De maispercelen van de deelnemers aan het Maismeetnet staan er in hun geheel goed bij, ook aan de randen. Door de goede groeiomstandigheden en vooral veel vocht in de tweede helft van het seizoen zijn er weinig mindere plekken.

Adema wil haast maken met blauwtongvaccin

Veehouderij

Demissionair landbouwminister Piet Adema stimuleert farmaceuten om zo snel mogelijk te komen met een vaccin dat werkt tegen het blauwtongvirus. Maar het is aan die bedrijven om dit te maken, een harde datum kan hij nog niet geven. Verder gaat hij...

Frans pluimveebedrijf wil kringloop sluiten met insecten en eigen energie

Veehouderij

Voor pluimveehouders Stéphane en Marie-Astrid Dahirel in Trénédo wordt veel voer zelf geteeld. Omdat eiwitrijke gewassen minder goed slagen op hun land in het Franse Bretagne, willen ze dit nu zelf maken van insecten.

Melkprijs Eko-Holland opnieuw gelijk

Veehouderij

De te verwachten melkprijs voor de leden van Eko-Holland Melk op Maat is voor oktober 2023 61,50 euro voor biologische melk en 66,50 euro voor biologisch-dynamische melk, exclusief btw. Daarmee blijft de melkprijs sinds juni op hetzelfde niveau.

Wildcard 'Tweede Kans Varken' voor finale Beste Idee Varkensland

Veehouderij

Het concept 'Tweede Kans Varken', bedacht door vijf studenten, heeft een wildcard bemachtigd voor de finale van Het Beste Idee van Varkensland 2023 op zaterdag 16 november. Het concept biedt een oplossing voor de varkenshouderij, waar slachtwaardige...

Arla houdt melkprijs opnieuw gelijk

Veehouderij

De basis voor de voorschotsprijzen van Arla Foods voor conventionele en biologische melk blijft voor oktober ongewijzigd. Wel is er een kleine aanpassing in het kader van de duurzaamheidsvergoeding en de wisselkoersaanpassing, waardoor de...

CRV komt met strategie voor voerefficiëntie

Veehouderij

Met de nieuwe fokkerijstrategie FeedExcel van CRV kunnen veehouders gemakkelijk en eenvoudig fokken op een veestapel die efficiënter met voer omgaat. Dat betekent dat met dezelfde hoeveelheid voer meer melk wordt geproduceerd.

Lichte daling Europese melkprijzen

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen in Europa komen in augustus uit op gemiddeld 41,64 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat is een daling van 55 cent ten opzichte van vorige maand. De gemiddelde melkprijs ligt 11,22 euro lager dan in dezelfde maand...

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures