Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans redacteur Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en specifiek de fokkerij en maisteelt.

Contact

Artikelen door Pieter Stokkermans

Zuivelnoteringen opnieuw in de min

Veehouderij

De noteringen van ZuivelNL laten deze week lagere cijfers zien dan vorige week. Daarmee wordt de daling voor een groot aantal producten doorgezet. Vorige week noteerde enkel weipoeder stabiel, de rest was ook lager dan de week ervoor.

Norm voor gifstof Jakobskruiskruid in de maak

Veehouderij

NEN Agrofood werkt aan een norm voor pyrrolizidine alkaloïden in veevoer. Deze gifstof zit onder meer in jakobskruiskruid en slangenkruid en kan vooral via hooi of kuilvoer dieren vergiftigen. Tijdens het beweiden laten veel dieren deze kruiden...

Alfa: grote verschillen in omzet en aanwas rundveebedrijven

Veehouderij

Tussen rundveebedrijven zitten grote verschillen in omzet en aanwas, meldt Alfa Accountants en Adviseurs op basis van het Bedrijfs Analyse Systeem (BAS). Dit komt niet alleen door het vervangingspercentage, maar ook door hoe dieren worden vervangen....

Schouten komt met plan van aanpak hittestress

Algemeen

Demissionair minister Carola Schouten van LNV werkt de komende maanden aan een 'Plan van aanpak hittestress bij bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren' dat dit najaar wordt verwacht. De basis voor dit plan is inmiddels gelegd middels een...

NVWA kijkt scherper naar weidegang bij hitte

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt paarden, runderen en schapen de komende zomer op warme dagen extra scherp in de gaten. Op basis van de ervaringen van de NVWA kijkt demissionair minister Carola Schouten van LNV of er...

Netwerk Praktijkbedrijven van start

Veehouderij

Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak. Dat is het motto van de tien onderzoeksbedrijven, dertig demonstratiebedrijven en 76 ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven. Gedreven melkveehouders door heel Nederland, die samen leren,...

Schouten wil actie rond dierenartsentekort

Veehouderij

Demissionair landbouwminister Carola Schouten wil werk maken van het dierenartsentekort. Zo komt er een verdiepend onderzoek naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van dierenartsen en de relevante trends die van invloed zijn op de gewenste...

Garantieprijs FrieslandCampina stijgt licht naar 37,75 euro

Veehouderij

De FrieslandCampina-garantieprijs van augustus stijgt met 25 cent ten opzichte van die van juli en komt daarmee op 37,75 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs voor biologische melk stijgt met 1,50 euro per 100 kilo melk en komt daarmee op 50,50...

Rendac: 'Pak watersnoodkadavers snel en netjes aan'

Veehouderij

Kadavers die als gevolg van de watersnoodramp door de stroom zijn meegevoerd, moeten snel en netjes worden verwijderd. Dat gebeurt door Rijkswaterstaat in samenwerking met Rendac. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de registratie van de dieren....

Raad van State: geurnormen combiluchtwasser terecht bijgesteld

Veehouderij

De geurnormen van combiluchtwassers zijn door voormalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in 2018 terecht bijgesteld. Dat stelt de Raad van State nadat een varkenshouder naar de rechter was gestapt.

Vraag naar gras fors geslonken

Veehouderij

Na een royale eerste snede hebben veel veehouders de kuilplaten een heel eind vol. Afgelopen week werd veel gras aangeboden, vaak op stam. Vraag is er nog nauwelijks. Veel veehouders wachten met de handel tot het najaar. Anders is het in het...

Pieter Peters: 'Vroege zaai mais uit zich in betere ontwikkeling'

Veehouderij

Het vroeg zaaien van de mais heeft Pieter Peters in het Brabantse Oirschot dit jaar geen windeieren gelegd.

Opnieuw vogelgriep hobbydieren België

Veehouderij

Bij onze zuiderburen is de vogelgriepdreiging nog niet helemaal uit de lucht. Hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 werd eind vorige week aangetroffen bij het pluimvee van een hobbyhouder in Moerzeke. Die plaats ligt 20 kilometer ten zuidwesten...

AgruniekRijnvallei: kort gras zorgt voor betere voeropname

Veehouderij

Gras kort hakselen is gunstiger, vooral bij gemengd voeren. Het zorgt voor een betere conservering, doordat het gewas gemakkelijker is aan te rijden en er minder lucht in de kuil zit. Ook zorgt het voor een betere opname door de koe.

Nieuwe onlinewinkel gaat voor zuivel uit regio

Veehouderij

Een eerlijkere en groenere zuivelketen. Dat is het doel van de ondernemers achter ikwileerlijkezuivel.nl. Ze willen via het online verkopen van regionale melkproducten zorgen voor een faire melkprijs voor de veehouder. Ze zoeken nog investeerders...

Bronmaatregelen geven 10 procent minder ammoniak

Veehouderij

Met het doorvoeren van drie bronmaatregelen kan de melkveehouderij 10 procent ammoniakreductie behalen. Daarbij worden geen onwenselijke neveneffecten verwacht. Dat meldt de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

Illegale Gelderse schapenslachterij opgerold

Veehouderij

Inspecteurs van de NVWA, politie en opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst Rivierenland hebben op dinsdag 20 juli een illegale slachterij opgerold in de provincie Gelderland. Hier werden schapen geslacht voor het offerfeest. Op legale...

WUR: vleesheffing kan verduurzaming veehouderij helpen

Veehouderij

De opbrengst van een heffing op vleesproducten die door de overheid wordt teruggesluisd naar veehouders kan helpen de veehouderij te verduurzamen. Wel moeten hiervoor ketenarrangementen als het Beter Leven-keurmerk worden ingezet, net als duurzame...

Invoering fosfaatrechten zorgt voor hoger sterftecijfer melkvee

Veehouderij

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse melkveestapel is toegenomen door de invoering van fosfaatrechten. Dit leidt tot een hoger sterftecijfer dan enkele jaren geleden. Dat meldt Royal GD in de rapportage Diergezondheid Melkvee over het eerste...

Bureau Erkenningen ontkoppelt licentie knaagdieren van spuitlicentie

Algemeen

Bureau Erkenningen gaat de licentie voor knaagdierbestrijding per 31 juli los koppelen van die voor gewasbescherming. Hierdoor kan een ondernemer doorgaan met de spuitlicentie als de licentie voor knaagdieren vervalt.

Medewerkers zuivel beuren bij nieuwe cao 5 procent meer

Veehouderij

Werknemers in de zuivel die onder de cao's vallen, krijgen een structurele loonsverhoging van 2,5 procent per 1 juli 2021 en 2,5 procent per 1 januari 2022. Dat is de uitkomst van de cao-onderhandelingen tussen werkgevers in de zuivelsector en...

Groei mais gaat lokaal hard, eerste pluimen in zicht

Veehouderij

Met mais die plaatselijk 280 centimeter is, gaat de groei van het gewas bij de melkveehouders die deelnemen aan het Maismeetnet hard. De eerste pluimen komen erin.

Duits kalvertransport op vijf weken

Veehouderij

Duitsland legt binnenkort bij wet vast dat kalveren jonger dan 29 dagen niet meer mogen worden vervoerd. Dit heeft grote gevolgen voor de melkveehouders. Mogelijk wordt dit ook uitgebreid naar Nederland en de rest van Europa.

Kees Peeters wint Dutch Dairy Challenge 2021

Veehouderij

De Dutch Dairy Challenge 2021 is dinsdag 13 juli gewonnen door Kees Peeters uit Kessel. Hij wil door zijn koeien hooi te geven zorgen voor een langere levensduur en gezondere koeien. De publieksprijs was voor Mark van Lipzig & Ineke Haast uit...

VanDrie helpt medewerkers aan Janssen-vaccin

Veehouderij

Bij de VanDrie Group lopen verschillende pilots om het Janssen-vaccin toegankelijk te maken voor medewerkers. Deze medewerkers, veelal buitenlandse inleenkrachten, zijn moeilijk te bereiken via reguliere oproepen. Terwijl ze wel recht hebben op een...

Onderzoeker UU: 'Melksysteem niet bepalend voor antibioticagebruik'

Veehouderij

Het gebruik van een automatisch melksysteem leidt niet tot een verminderde gezondheid of meer gebruik van antibiotica ten opzichte van de conventionele melkmachine. Het hangt vooral samen met de houding van de veehouder, stelt onderzoeker Zhaoju...

Emissies rundveestallen zijn lastig meetbaar

Veehouderij

Het meten van emissies in melkveestallen is een uitdaging. Volgens protocollen is er toch een methode, waarbij 95 procent binnen een bandbreedte ligt. Sensoren, die op ieder bedrijf realtime meten, lijken ook hier de toekomst. Maar dat is nu nog een...

FrieslandCampina heeft eerste truck op waterstof

Veehouderij

Naast 'melk, de witte motor' heeft FrieslandCampina sinds vandaag ook 'waterstof, de kleurloze motor'. De zuivelcoöperatie heeft de eerste melkwagen op waterstof in gebruik genomen. Deze wordt in de regio Groningen ingezet, omdat hier kan worden...

Kraamstallen Schothorst Feed Research krijgen update

Veehouderij

De kraamstallen van Schothorst Feed Research (SFR) worden verder verbeterd. Daarmee wil het onderzoeksbedrijf meedraaien in de top van de Nederlandse varkenshouderij.

Melkveehouder Sloots kiest opnieuw voor portaalsysteem

Veehouderij

Melkveehouder Henk Sloots in het Drentse Annen heeft onlangs een tweede portaalsysteem op het bedrijf geïnstalleerd om in te kuilen. Dit is een permanent afdeksysteem. Het bleek de honderdste van leverancier Agridek. Op 3 juli werd hier gras...

Vee&Logistiek wil campagne tegen 'meebrengen' varkenspest

Veehouderij

Vee&Logistiek Nederland vraagt de Nederlandse overheid de publieksvoorlichting over de risico's van het 'meenemen' van Afrikaanse varkenspest uit vakantielanden weer op te starten. Reizende mensen moeten worden opgeroepen om geen voedsel en...

Stikstofdepositie melkveebedrijf meten met gras en mos

Veehouderij

Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam meet, met financiering van het Mesdag Zuivelfonds, sinds begin 2020 de stikstofdepositie rond twee boerderijen en in natuurgebieden. Een van de methoden die...

Enkel toename melkrobots en swingovermelkstallen

Veehouderij

Het aantal melkrobots in ons land nam in het eerste half jaar van 2021 met zeventig systemen fors toe. Er zijn er nu 4.583. Ook het aantal swingovermelkstallen steeg licht met drie stuks naar 470.

CBS: inkrimping veestapel kost miljarden en tienduizenden banen

Politiek

Het fors inkrimpen van de veestapel in bepaalde gebieden kan de Nederlandse economie miljarden euro's en tienduizenden banen kosten, stelt Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vier winnaars Deltaplan Veehouderij Awards bekend

Veehouderij

De Vrijlevenstal van constructiebedrijf Hanskamp in Doetinchem is dinsdagmiddag beloond met de Deltaplan Veehouderij Award van de Dierenbescherming. In andere categorieën was de prijs voor veevoerproducent Nijssen, melkveebedrijf De Nieuwenburgt in...

ForFarmers nieuwe ketenpartner Varken op z'n Best

Veehouderij

Veevoerbedrijf ForFarmers is vanaf nu partner van het ketenconcept Varken op z'n Best. Dit concept heeft als doel de kwaliteit van varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken.

CFO John Morssink vertrekt bij Vion

Veehouderij

Financieel topman John Morssink verlaat per 1 september vleesverwerker Vion. Hij komt bij textielsuper Zeeman als CFO aan het financiële roer.

VanDrie haalt 90 procent kalveren uit Nederland en Duitsland

Veehouderij

Van alle kalveren uit de eigen Nederlandse VanDrie Group-integratie kwam in 2020 60 procent als nuchter kalf uit Nederland en 30 procent uit Duitsland. De overige 10 procent was vorig jaar afkomstig uit andere EU-landen.

Floppy kid syndroom treft bokkenlammeren

Veehouderij

Plots slappe dieren met een dronkemansgang, versnelde ademhaling en een dikke buik, waarbij een groot deel van de dieren binnen één tot twee dagen sterft. Naar de oorzaak van dit zogenaamde Floppy kid syndroom is het nog gissen. GD Diergezondheid...

Dutch Dairy Challenge nadert ontknoping

Veehouderij

De finale van de eerste editie van de Dutch Dairy Challenge (DDC) staat voor de deur. Bij deze challenge werken melkveehouders uit Oost-Brabant en Noord-Limburg aan een vernieuwend idee passend bij het thema 'Houden van koeien in 2050'. Op dinsdag...

Camera heeft scherpe blik op conditie koeien

Veehouderij

Een camera houdt de 230 hoogproductieve koeien bij Schothorst Feed Research in Lelystad scherp in de gaten. Die meet de bodyconditiescore (BCS).

Zuivel profiteert niet van versoepeling coronamaatregelen

Veehouderij

De versoepeling van de coronamaatregelen heeft vooralsnog niet geleid tot hogere zuivelnoteringen. De deze week gepresenteerde garantieprijs van FrieslandCampina voor juli laat zelfs een een daling zien ten opzichte van juni. De zuivelmarkt is...

Slachterij Gosschalk dicht na schorsen erkenning door NVWA

Veehouderij

Exportslachterij Gossschalk in Epe stopt met slachten, nu de NVWA per direct de erkenning van het slachthuis schorst. Op 2 juli mogen de slachterijwerkzaamheden worden afgerond, de dag erna wordt er niet meer geslacht. De slachterij moet met een...

Melkvee Innovatie Centrum Klaver 4 bijna uit de steigers

Veehouderij

Terwijl de laatste voerhekken nog werden vastgezet, was er donderdag voor de pers al een 'sneak preview' bij het nieuwe Melkvee Innovatie Centrum Klaver 4 in het Gelderse Laren.

Verse boter wederom in de min

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen is die van verse boter opnieuw gedaald. Vollemelkpoeder noteert stabiel, mageremelkpoeder kende eveneens een min.

Farm Dairy wil Veco Zuivel overnemen

Veehouderij

Farm Dairy uit Lelystad is van plan Veco Zuivel in Zeewolde over te nemen. Beide productielocaties blijven daarbij behouden. Het wachten is op groen licht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Ophokplicht Drenthe opgeheven

Veehouderij

De afscherm- en ophokplicht in twee aanvullende regio's rondom Drenthe wordt in de nacht van dinsdag op woensdag ingetrokken. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten dinsdag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio's blijft de...

Klanten Gosschalk lopen weg na undercoverbeelden

Veehouderij

Het rundvlees van de Big Mac van fastfoodketen McDonald's is niet meer afkomstig van slachterij Gosschalk in het Gelderse Epe. De keten is namelijk gestopt met de afname van rundvlees bij de slachterij, nadat undercoverbeelden werden vertoond.

Nijsen wil reststromen horeca in veevoer

Veehouderij

Diervoederproducent Nijsen Company in het Limburgse Veulen wil reststromen uit de horeca en retail veilig en verantwoord inzetten als diervoer. De organisatie weet dat de politiek en de keten hier huiverig voor zijn. In landen als de Verenigde...

Hogere levensduur veestapel leidt tot meer mastitis

Veehouderij

Het aantal koeien dat vorig jaar mastitis kreeg, wordt door de GD ingeschat op 28,6 koeien per 100 stuks per jaar. Dat is meer dan het jaar ervoor. Tot 2019 was er sprake van een dalende trend, daarna steeg deze dus. Dit komt ook doordat koeien...

Melkveehouder Wissels: 'Trage groei kan gevolgen hebben voor vanggewas'

Veehouderij

Melkveehouder Bert Wissels in het Gelderse Hengelo had wat last van kraaienschade. Omdat hierdoor plekgewijs opgeveer 10 procent van de mais is gesneuveld, heeft hij het twee weken geleden handmatig laten doorzaaien. Al ligt de groei overal nog...

Koeien ziek door geweekte bakbananen

Veehouderij

De koeien op een melkveebedrijf in Nederland werden ziek nadat de boer ze in sodagrain geweekte bakbananen voerde. Dat leidde tot ernstige persverzuring, koliek en oplopingen door gasvorming.

Garantieprijs FrieslandCampina daalt 50 cent

Veehouderij

De garantieprijs van FrieslandCampina voor juli daalt 50 cent per 100 kilo melk ten opzichte van juni en komt daarmee uit op 37,50 euro.

Vee&Logistiek wil ruimte van nieuwe kabinet

Veehouderij

In een brief aan Mark Rutte (VVD) en Siegrid Kaag (D66) vraagt Vee&Logistiek-voorzitter Helma Lodders om een duurzaam perspectief voor de sector mee te nemen in het regeerakkoord. Daarbij gaat het onder meer om een gelijk en eerlijk speelveld...

Frankrijk reduceert veestapel voor klimaatdoelstelling

Veehouderij

De Franse regering wil de rundveestapel met 25 en de varkensstapel met 30 procent reduceren om zo de CO2-uitstoot met 46 procent te verminderen. Het is één van de scenario's die ervoor moeten zorgen dat het land in 2050 klimaatneutraal is, net als...

Zeshonderd bedrijven hadden dierenwelzijn in 2020 niet op orde

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteedde vorig jaar 8 procent van de totale werktijd aan dierenwelzijn. Daarbij werden tweeduizend bedrijven bezocht. Bij zeshonderd daarvan was het niet op orde, stelt de NVWA in haar jaarbeeld...

ZuivelNL snijdt flink in de kosten

Veehouderij

ZuivelNL voert dit jaar een kostenbesparing door van 3 miljoen euro. Dat gebeurt omdat het spaarpotje van 30 miljoen euro bijna op is. Dat werd bij de oprichting van ZuivelNL overgenomen van Productschap Zuivel.

Studenten werken aan methaanemissiesensor melkvee

Veehouderij

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn bezig met de ontwikkeling van een methaanemissiesensor voor veehouders. Deze is gemakkelijk in stallen te plaatsen en meet continu de uitstootwaarden van de veestapel.

Dairy Campus doet voerproef met sorghum

Veehouderij

Op Dairy Campus loopt een onderzoek naar het voeren van sorghum naast gras en mais. Gedurende twaalf weken worden in drie periodes evenzoveel verschillende rantsoenen verstrekt, met 16,7 procent, 33,3 procent en 50 procent droge stof aan sorghum.

Webinar over arbo-inspecties op rund- en melkveebedrijven

Veehouderij

Rund- en melkveehouders worden sinds eind april bezocht door inspecteurs van de Inspectie SZW om te zien of ze voldoen aan de Arbowet en -regelgeving. Zo moet een ondernemer beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)...

Vion-notering zakt met 7 cent

Veehouderij

De Vion-vleesvarkensnotering voor week 25 komt uit op 1,64 euro. Dit is 7 cent lager dan de week ervoor.

Rabobank: broeikasgasemissie rundvlees kan 30 procent omlaag

Veehouderij

De broeikasgasemissie bij de productie van rundvlees kan op belangrijke markten tegen 2030 met 30 procent worden verlaagd. Er is nogal wat variatie in uitstoot en de ketens die het minder goed doen, moeten op dezelfde manier produceren als de...

Zuco komt met kwark van geitenmelk

Veehouderij

De zuivelcoöperatie Zuco in Dokkum brengt sinds vrijdag onder de naam 'Mekker' kwark van geitenmelk op de markt.

Geen boetes sleepvoet op warme dagen

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft vooralsnog geen boetes uitgedeeld aan derogatiebedrijven vanwege het gebruik van de sleepvoetbemester op klei of veen boven de 20 graden Celsius. Ook zijn er geen derogaties ingetrokken.

KI Samen komt met witblauw-mengsperma voor gebruikskruising

Veehouderij

Fokkerijorganisatie KI Samen brengt onder de naam Trimix mengsperma van Belgisch witblauw-stieren op de markt. Dit sperma, voor de gebruikskruising op melkkoeien, geeft een hogere bevruchtingskans van 3 tot 4 procent ten opzichte van sperma van een...

Kwark en meer kaas FrieslandCampina On the way to PlanetProof

Veehouderij

FrieslandCampina breidt het On the way to PlanetProof-assortiment uit met kwark en nieuwe soorten kaas. De zuivelcoöperatie zoekt hiervoor deze zomer ruim 100 melkveehouders die onder dit keurmerk kunnen leveren.

Dierenbescherming wil hitteprotocolwet veetransport

Veehouderij

De Dierenbescherming en Eyes on Animals willen dat het veetransport naar slachthuizen tijdens warm weer wettelijk wordt geregeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan op basis daarvan handhaven. Dat is bij het hitteprotocol van...

Boternotering flink in de min

Veehouderij

Boter noteert deze week 10 euro lager en komt uit op 400 euro. Dat blijkt uit de zuivelnoteringen van ZuivelNL.

Wakker Dier: hitteplan LNV komt te laat voor dit jaar

Algemeen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt te laat met een hitteplan, vindt Wakker Dier. Demissionair minister Carola Schouten beloofde vorig jaar met een plan te komen, nadat Wakker Dier bijna 80.000 handtekeningen overhandigde.

Stabiele cijfers DMK Group in 2020

Veehouderij

De Duitse melkverwerker DMK Group realiseerde in 2020 stabiele cijfers. Voor dit jaar worden optimistische cijfers geboekt. De omzet lag met 5,6 miljard euro vrijwel op het niveau van het jaar ervoor, toen 5,8 miljard euro omzet werd geboekt. De...

Oudste voercoöperatie Voergroep Zuid bestaat 125 jaar

Algemeen

Voergroep Zuid, de oudste voercoöperatie van Nederland, bestaat vandaag precies 125 jaar. Boerenbond Deurne, een van de rechtsvoorgangers van deze coöperatie, werd op 15 juni 1896 opgericht.

On the way to PlanetProof gaat op de schop

Algemeen

Het huidige certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten, oftewel On the way to PlanetProof, gaat dit jaar flink op de schop. Sectorexperts hebben meegedacht over het wijzigen van de eisen voor zuivel- en groenteverwerkers en de...

Graaschoreografieën: de kunst van het grazen

Veehouderij

Over het graasgedrag van koeien is een boek te schrijven. Het kunstenaarsduo PolakVanBekkum keek urenlang naar grazende koeien met het potlood in de hand en maakte hiervan 48 tekeningen en notities. Die zijn gebundeld in het boek...

Meulenbroeks: 'Veel melkveehouders willen duidelijkheid'

Veehouderij

Wil Meulenbroeks, LTO-vakgroepvoorzitter Melkveehouderij, merkt dat het stikstofplan van de Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij in goede aarde valt. Niet alleen bij de achterban, maar ook bij LNV-minister Carola Schouten. Veel boeren vinden...

Belgische zuivelaars draaien meer omzet

Veehouderij

De omzet van de Belgische zuivelindustrie is in 2020 gestegen. Dat komt niet alleen doordat melkveehouders meer melk hebben geleverd, ook steeg het thuisverbruik. Op kleinverpakkingen zit meer marge dan op ingrediënten.

Vee&Logistiek haalt hitteprotocol uit de kast

Veehouderij

Er zijn warme dagen op komst. En dat betekent code oranje voor veetransporteurs. Niet vanwege het EK voetbal, de transporteurs staan op scherp om met extra maatregelen het dierenwelzijn tijdens veetransport te waarborgen. Vee&Logistiek Nederland...

Maatlat paardenstallen in de maak

Veehouderij

Stichting Milieukeur werkt aan een maatlat voor duurzame paardenstallen. Inmiddels zijn hiervoor conceptcriteria opgesteld. Die worden 14 juli tijdens een inspraakronde aan belangstellenden voorgelegd.

Schouten ziet geen ruimte voor knelgevallen fosfaatrechten

Veehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet geen ruimte om boeren te compenseren die in de knel gekomen zijn door de invoering van fosfaatrechten. Hoe schrijnend een aantal van die knelgevallen ook is. Ze vreest dat de...

Zuivelnoteringen in de min

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen laten verschillende producten deze week een min zien. Zo noteert verse boter 5 euro lager op 410 euro. Enkel de notering voor weipoeder bleef stabiel.

Dekstieren KI-Kampen in 'vijfsterrenhotel'

Veehouderij

Liggend in het stro, voldoende ruimte en een goed klimaat. Er is nergens op bezuinigd, meer heeft een stier niet te wensen. 'Een vijfsterrenhotel', stelt Gerard Vosman van KI Kampen over de nieuwe stierenstal die eind mei in gebruik is genomen.

Rabobank verwacht melkprijspiek in derde kwartaal

Veehouderij

De Rabobank verwacht dat de Nederlandse melkprijzen verder stijgen, met een piekprijs in het derde kwartaal van dit jaar. Na een sterke opleving van de zuivelprijzen in maart en april, lijkt de zuivelmarkt momenteel aardig in balans. Dat komt vooral...

Schouten: 'Keten en sector vinden elkaar in stikstofplan'

Veehouderij

De keten en de sector vinden elkaar in het stikstofplan van de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij, stelt minister Carola Schouten van LNV. Het kabinet denkt ook na over de innovatieve ideeën in dit plan. Rond Natura 2000-gebieden is er in de ogen...

HHH-show en NRM samen naar één jaarlijkse rundveeshow

Veehouderij

De besturen van de Holland Holstein Show (HHH-show) en de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) bundelen hun krachten. De vereniging Holland Holstein Herds (HHH), Coöperatie CRV en Agrifirm organiseren op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2022 samen de...

Stikstofplan melkveesector zorgt voor 28 procent reductie in 2030

Veehouderij

Een stikstofreductie van 28 procent op melkveebedrijven is mogelijk met een doorgerekend pakket aan technische maatregelen. Dat plan presenteert maandag een coalitie van LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse...

Rabobank praat over zorgen voerkosten op online melkveewebinar

Veehouderij

De zorgen van melkveehouders over de hoge voerkosten in die sector is één van de items die aan bod komt op een webinar voor melkveehouders op woensdag 9 juni. Ook komen de visie van de Rabobank op de melkveehouderij in 2030 en de innovaties in deze...

PFAS gevaarlijker dan werd aangenomen

Algemeen

Uit nieuwe wetenschappelijke studies blijkt datde chemische stoffen met de verzamelnaam PFAS schadelijker zijn voor de gezondheid dan eerder werd gedacht. Uit die studies komt naar voren dat mensen in Nederland te veel PFAS binnenkrijgen via...

NAJK ziet meerwaarde in landbouwakkoord

Politiek

NAJK is voor het grootste deel positief over het deze week gepresenteerde verkennend onderzoek naar een landbouwakkoord door de Sociaal-Economische Raad (SER). Jonge boeren worden specifiek in het plan benoemd en het landbouwakkoord moet een...

WUR: Risico vogelgriep Friesland en Groningen blijft hoog

Veehouderij

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) in de provincies Friesland en Groningen wordt ingeschat als 'hoog'. Elders in Nederland is dit risico afgeschaald naar...

Eenden aan de antibioticaregistratie

Veehouderij

Dierenartsen registreren vanaf 1 juli de antibioticalevering aan eendenbedrijven in de antibioticadatabase van de pluimveesector. Het laatste deel van 2021 wordt gezien als pilot.

De Samenwerking boekt winst en ledengroei

Veehouderij

Een goed financieel resultaat en een groei in ledenaantal. Coöperatie De Samenwerking uit het Zuid-Hollandse Haastrecht kijkt tevreden terug op het jaar 2020. Leden kunnen rekenen op een nabetaling van 2,50 euro per ton mengvoer.

Met stokslabonen meer eiwit in de mais

Veehouderij

Jolan en Roan van Noije uit Escharen zaaiden dit jaar op één perceel een mengsel van mais en stokslabonen. Om te proberen. De bonen zijn echter geliefd door kraaien en roeken. Zeker nu de planten traag en ongelijkmatig zijn opgekomen, stelt Jolan...

Mais loopt achter maar begint groeispurt

Veehouderij

Terwijl in de voorgaande jaren begin juni de maisgroei bij de deelnemers aan het Maismeetnet al ruim 20 centimeter was, staan de plantjes nu op veel bedrijven nog maar net boven. Regen stond het zaaien in de weg en vervolgens was het te koud voor...

Grote brand legt varkensstal Nederweert in de as

Veehouderij

Bij een varkensbedrijf in het Limburgse Nederweert is dinsdagmiddag een stal met 4.600 varkens afgebrand. De brandweer rukte groots uit om te blussen en te voorkomen dat het vuur overslaat naar een andere stal.

FrieslandCampina steunt paralympisch team Tokio

Veehouderij

Royal FrieslandCampina steunt dit jaar niet alleen het olympisch team in Tokio, maar ook de paralympische sporters. Het zuivelconcern verbindt zich als leverancier aan beide teams. Het lopende contract met het olympisch team wordt daarbij verlengd.

Nieuw-Zeeland houdt de boot af voor veetransport

Veehouderij

Transport van levend vee over zee is straks verboden in Nieuw-Zeeland. Het verbod gaat over twee jaar in, zodat er een overgangsperiode is om de handel stop te zetten. Transport per vliegtuig is wel een optie, maar dit is relatief duur.

Melkprijs FrieslandCampina stijgt naar 38 euro

Veehouderij

De FrieslandCampina-garantieprijs van juni stijgt met 50 cent per 100 kilo melk ten opzichte van mei en komt daarmee op 38 euro. De biologische melkprijs blijft stabiel op 48,75 euro per 100 kilo melk.

Eerste mais komt boven, laatste wordt nog gezaaid

Veehouderij

De eerste mais van het Maismeetnet komt tegen dit weekend boven, de laatste mais is nog niet gezaaid. Mede door het koude voorjaar is zeker drie dagen later gezaaid dan vorig jaar.

Steeds meer melkveehouders zoeken heil elders

Veehouderij

Steeds meer melkveehouders kijken naar mogelijkheden om hun bedrijf te verplaatsen, omdat uitbreiding op de huidige locatie lastig is vanwege onder andere de natuur. Aanbod van moderne bedrijven is er voldoende.

Gelderse geitenstapel onder het vergrootglas

Veehouderij

In Gelderland is ophef ontstaan, nu in die provincie de geitenstapel na de zomer 2017 ingevoerde geitenstop verder gegroeid lijkt te zijn. Dat zou blijken na een telling van het aantal geiten door Omroep Gelderland. Voorzitter Jos Tolboom van...

Membranen halveren melkvolume bij boer

Veehouderij

Minder melk in de tank betekent minder koelkosten en minder transport, dus voordelen op boerderijniveau. Op de Dairy Campus in Leeuwarden staat sinds woensdag een demonstratieopstelling waarbij membranen het melkvolume tot de helft indikken.

Prijzen eerste onlineveiling VOST iets hoger

Veehouderij

Gemiddeld iets hogere prijzen ten opzichte van de veiling in maart die 'live' werd gehouden. Dat was dinsdag het resultaat van de eerste online-fokveeveiling van het Duitse stamboek VOST. De twee topvaarzen kwamen in Belgische handen, terwijl ook...

Belgen willen schade hittestress bij mais beperken

Veehouderij

Opgekrulde bladeren, slecht gevulde of zelfs geen kolven, kleine planten en een te snelle afrijping. Door langdurige droogte en hoge temperaturen werd de ontwikkeling en afrijping van veel mais de laatste jaren verstoord. Vlaamse onderzoekers kijken...

5 vragen over melkwaarden energiebalans bij koeien

Veehouderij

Via de melk bepalen hoe het met de negatieve energiebalans van een verse koe gaat. Eind 2017 is dit vanuit de Verenigde Staten overgewaaid naar VVB Veluwe-IJsselstreek in ons land. Sinds kort biedt ook Melkcontrole Nijland dit aan. CRV mist...

MSD Animal Health neemt Allflex over

Veehouderij

Diergeneesmiddelenfabrikant MSD Animal Health breidt uit door de overname van het technologiebedrijf Allflex Livestock Intelligence. Dit bedrijf vormt nu een integraal onderdeel van MSD Animal Health onder de divisie MSD Animal Health Intelligence.

Maatschap Boesenkool-Hol wint Agroscoopbokaal Melkvee

Veehouderij

Maatschap Boesenkool-Hol uit het Overijsselse Rouveen heeft de Agroscoopbokaal Melkvee van ForFarmers en Reudink gewonnen, omdat zij met ruim honderd melkkoeien over het jaar 2020 de hoogste stijging in kilo's vet en eiwit heeft gerealiseerd. De...

Onderzoeker Ton Baars: 'Gezondere melk uit vers gras kansrijk'

Veehouderij

Grasboter, graskaas: weidegang heeft invloed op melk. Het verse gras zorgt niet alleen voor een andere smaak, ook voor een gezondere melkvetsamenstelling. Dr. Ton Baars, senior onderzoeker aan de Universiteit Utrecht ziet kansen om die meerwaarde te...

Wintermengsel brengt extra eiwit voor koe

Veehouderij

Een mengsel van 58 procent triticale, 12 procent haver, 15 procent wintererwten en 15 procent winterwikke moet melkveehouders Wim, Mieke en hun zoon Wim van de Heijning uit het Zeeuwse Hulst extra eiwit van eigen land geven.

Dierenraad onderzoekt dodingsmethoden dieren

Veehouderij

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een grootschalig onderzoek gestart naar de dodingsmethoden van dieren. Dit onderzoek wordt breed opgezet met een aantal subgroepen die naar de verschillende dodingsdoelen kijken.

Bezorgde FrieslandCampina-boeren komen met alternatief plan

Veehouderij

Een groep FrieslandCampina-melkveehouders komt met een alternatief plan voor het invoeren van leveringscertificaten door de coöperatie. Daarmee moet het weerstandsvermogen van de multinational worden verhoogd.

Fokveeveiling Leer gaat online

Veehouderij

De fokveeveiling in het Duitse Leer wordt 11 mei 2021 online gehouden. Volgens de initiatiefnemers is deze VOST Zuchtviehauktion de eerste reguliere melkvaarzenveiling in Europa die enkel online wordt gehouden. Ook komen er stieren onder de hamer.

Kwartaalafzet voer ForFarmers hoger

Algemeen

Mengvoercoöperatie ForFarmers realiseerde in het eerste kwartaal van 2021 een 1,8 procent hogere voerafzet ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Dat komt door volumegroei in de clusters Duitsland/Polen en het Verenigd Koninkrijk en de...

Geiten Van Rooij naar gemiddeld meer dan 1.400 kilo melk

Veehouderij

De geiten van Geitenbedrijf Van Rooij uit het Brabantse Drunen hebben gemiddeld binnen Voergroep Zuid met 1.405 kilo de hoogste melkproductie. VOF De Verbinding uit het Limburgse rozendorp Lottum zit met gemiddeld 1.402 kilo dicht in de buurt.

Inspectie SZW onderzoekt veiligheid rundveebedrijven

Veehouderij

De Inspectie SZW is eind vorige maand gestart met de controle van vleesvee- en melkveebedrijven. Dit omdat er volgens de inspectie de afgelopen jaren te veel ongelukken plaatsvonden op dergelijke bedrijven. Tot en met november wordt een aantal...

Fullwood Packo combineert robot en melkstal in batchsysteem

Veehouderij

Melkapparatuurfabrikant Fullwood Packo lanceert de M²erlin Meridian. Met dit batchsysteem kunnen koeien automatisch worden gemolken in groepen. Zo kunnen grotere melkveebedrijven gemakkelijker kiezen voor de melkrobot.

Melkprijs Eko Holland stabiel

Veehouderij

De te verwachten melkprijs voor de leden van Eko Holland Melk op Maat is voor mei voor biologische melk 51,05 euro en voor biologisch-dynamische melk 57,60 euro. Daarmee zijn deze prijzen gelijk aan die voor april.

Vogelgriep treft nog altijd wilde vogels in noorden

Veehouderij

Het vogelgriepvirus is nog niet vertrokken. De afgelopen weken zijn in Noord-Nederland nog honderden dode wilde vogels gevonden. Het gaat vooral om brandganzen en kokmeeuwen aan de noordelijke kust en in Groningse natuurgebieden.

Prestatiedruk zorgt voor burn-outs bij Belgische melkveehouders

Veehouderij

Een enorme prestatiedruk, stijgende kosten, dalende opbrengsten, strengere regelgeving en veranderende gezinspatronen drijven meerdere Belgische melkveehouders tot burn-outs en depressies. De Belgische hulplijn voor agrariërs kreeg opvallend veel...

Cono Kaasmakers van klimaatneutraal naar klimaatpositief

Veehouderij

Cono Kaasmakers, bekend van onder andere Beemster kaas, heeft de ambitie om in 2030 met zijn hele kaasketen klimaatpositief te zijn. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de eerste zuivelorganisatie in Nederland. De ambitie past binnen het...

Schouten moet oppakken kippen bij poten onderzoeken

Veehouderij

Is het oppakken van kippen aan de poten bij het vangen door drie pluimveeservicebedrijven een overtreding van de EU-transportverordening? Demissionair landbouwminister Carola Schouten moet dit van de voorzieningenrechter van het College van Beroep...

WUR: niet meer ongerief melkvee

Veehouderij

In de melkveehouderij ontbreken grote ontwikkelingen als het het gaat om het ongerief van melkvee. Wel zijn er enkele positieve trends. Zo gaan weer meer koeien naar buiten en schakelen meer melkveehouders over op de melkrobot, zodat koeien vaker...

Melkprijs FrieslandCampina stijgt naar 37,50 euro

Veehouderij

De FrieslandCampina-garantieprijs van mei stijgt met 1,50 euro per 100 kilo melk ten opzichte van die van april en komt daarmee op 37,50 euro. De garantieprijs voor biologische melk stijgt met 0,25 euro en komt op 48,75 euro voor mei.

Een op drie melkveehouders heeft vertrouwen in delen data

Veehouderij

Bijna 40 procent van de melkveehouders weet niet aan welke partijen ze in de loop der jaren een machtiging hebben gegeven voor het gebruik van hun data. Ook is vaak niet bekend voor welk doel de data worden gebruikt en of het delen wel veilig...

Flynth pleit voor kritischer blik op voerkosten

Veehouderij

Terwijl de mengvoerprijzen als gevolg van duurdere grondstoffen zijn gestegen, voerden melkveehouders niet minder mengvoer per kilo melk. Daar moeten ze zelf kritisch naar kijken, want de veevoeradviseur doet dit niet, stelt Hans Scholte,...

Grond op veel plaatsen te koud voor mais

Veehouderij

Meerdere deelnemers aan het Maismeetnet houden de zakken met maiszaden nog even dicht. Het is te koud. Sommigen starten dit weekend. De regionale verschillen zijn groot.

Verkoop VLOG-zuivel groeit in Duitsland

Veehouderij

In Duitsland werd in 2020 ongeveer 8,8 miljard euro uitgegeven aan zuivelproducten zonder genetische modificatie, de zogenaamde VLOG-producten. Dat is 14 procent meer dan in 2019. Voor 2021 wordt een uitgave van 9,3 miljard euro voor VLOG-zuivel...

DLV: voerwinst melkvee dit jaar lager dan in 2020

Veehouderij

De voerwinst onder melkvee blijft dit jaar achter bij vorig jaar. Dit komt mede door de hoge grondstofprijzen. Maar het feit dat op steeds meer bedrijven de ruwvoervoorraden slinken, speelt ook mee. Dit blijkt uit de maandelijkse bedrijfseconomische...

Jan van Nieuwenhuizen leidt raad van commissarissen ForFarmers

Algemeen

Jan van Nieuwenhuizen is vrijdag tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. Hij volgt Cees de Jong op, die aan het eind van de vergadering terugtrad.

A-Ware bouwt zuivelfabriek in Estland

Veehouderij

Royal A-Ware bouwt samen met de Estse zuivelverwerker SCE E-Piim en de Interfood Group een moderne zuivelfabriek in Estland. Met de bouw wordt de capaciteit van de Estse zuivelindustrie aanzienlijk verbeterd en de melkveehouderij in de regio verder...

Kalverslachterij stilgelegd na coronabesmetting personeel

Veehouderij

De ESA-kalverslachterij in Apeldoorn heeft donderdag de slacht stilgelegd. Dat gebeurde nadat medewerkers besmet bleken met corona. Een aantal positief geteste medewerkers ging toch aan het werk, waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit...

Melkveehouder uit Britsum enthousiast over zomerstalvoeren

Veehouderij

Gerrit de Boer uit het Friese Britsum is alweer 25 jaar actief met stalvoeren. Vooral in het najaar biedt dit voordelen. 'Dan staat het goud op het land, wat enkel via zomerstalvoeren is te winnen', zegt hij enthousiast. De melkveehouder past dit...

Zomerstalvoeren wint aan populariteit

Veehouderij

Herfstgras is vaak te nat om te kuilen en vanwege vocht en een tekort aan suikers lastig te beweiden. Toch moet het perceel schoon de winter in. Steeds meer melkveehouders stappen daarom over op zomerstalvoeren om het gras tot waarde te brengen.

Flynth: negatieve marge melk door hoge kosten

Veehouderij

De kritieke opbrengstprijs voor melk lag in 2020 op bijna 37,5 cent per kilo. Dat is bijna een cent boven de werkelijke opbrengstprijs van 36,55 cent. Deze negatieve marge komt vooral doordat een aantal kostenposten op recordhoogte lag.

FrieslandCampina investeert in zuivelverwerker Maleisië

Veehouderij

FrieslandCampina-dochter Dutch Lady Milk Industries Berhad (DLMI) laat Royal HaskoningDHV een nieuwe productiefaciliteit van DLMI in Maleisië bouwen. Dit bedrijf verzorgt het traject van het ontwerp tot de sleuteloverdracht. Dat is op zijn vroegst...

Vanggewas na maisoogst populair

Veehouderij

Bijna twee derde van de maistelers wil dit jaar het vanggewas direct na de maisoogst zaaien. In de regio Zuid kiest bijna 75 procent van de telers hiervoor. In Noord-Nederland, waar mais trager afrijpt, iets meer dan 40 procent. Daar kiest meer dan...

Nevedi vindt zwartepiet van WNF onterecht

Veehouderij

Nevedi, de brancheorganisatie van diervoederproducenten, vindt het onterecht dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) de Nederlandse diervoederindustrie heeft aangewezen als veroorzaker van ontbossing. Nevedi stelt dat Nederlandse diervoederproducenten...

Augmented reality straks realiteit in de stal

Veehouderij

Een bril waarmee je in de stal bij iedere koe de gegevens en eventuele attenties ziet en behandelingen kunt invoeren. Nedap Livestock Management werkt aan een applicatie die dit mogelijk maakt. Mogelijk komt het systeem volgend jaar op de markt.

Nedap en CRV werken intensief samen

Veehouderij

Technologiebedrijf Nedap en veeverbeteringsorganisatie CRV hebben een nieuw samenwerkingscontract getekend. Het gaat om de wereldwijde verkoop van Ovalert. Ook gaan beide bedrijven data uitwisselen voor verdere productontwikkeling.

Notering boter stabiel, dikke min voor vollemelkpoeder

Veehouderij

Bij de zuivelnoteringen van ZuivelNL blijft de notering voor boter met 404 euro gelijk aan vorige week. Vollemelkpoeder noteert 9 euro minder en komt uit op 317 euro.

Pluimveeservicebedrijven niet blij met boete voor vangletsel

Veehouderij

De Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB) is niet blij dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) per 1 mei de uitvoerende vangploeg een boete oplegt bij meer dan 2 procent vangletsel op de slachterij. Volgens de...

Albert Heijn heeft nog niet alle kaas in schap na hack

Algemeen

Supermarktketen Albert Heijn heeft nog altijd problemen met het bevoorraden van winkels, nadat de hack afgelopen weekend voorbij was. Vooral voorverpakte kaas ligt nog niet in de schappen.

Melkveehouder Oosterlaken: 'Voer is de sleutel tot betere marges'

Veehouderij

Hennie Oosterlaken uit Montfoort stelt sinds een jaar zelf het menu van zijn koeien nauwkeurig samen, inclusief het krachtvoer. 'Mijn doel is zoveel mogelijk melk halen uit een kilo droge stof. En op voerkosten kun je flink besparen.'

Jaar cel voor hoofdverdachten fipronilaffaire

Veehouderij

De twee hoofdverdachten in de fipronilaffaire moeten beiden een jaar de cel in. Dat oordeelde de rechtbank van Zwolle maandag. De rechter vindt dat het duo de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht.

Nevedi: lichte krimp mengvoerafzet in 2020

Algemeen

De afzet van mengvoer daalde in 2020 licht ten opzichte van 2019. In totaal werd 11.751 miljoen kilo afgezet, tegen 11.917 miljoen kilo in 2019. De krimp zit met name in de afzet van varkensvoer, zo stelt branchorganisatie Nevedi van de...

Rechter zet vraagtekens bij werking luchtwasser

Veehouderij

De rechtbank van Oost-Brabant vraagt zich af of een biologische combiluchtwasser in iedere stal op dezelfde wijze zal presteren. De daadwerkelijke prestaties van een dergelijke luchtwasser zijn onder meer afhankelijk van het ontwerp, het onderhoud...

RIVM: 'Nederlandse vogelgriep anders dan bij besmette Russen'

Veehouderij

Het gevaar van de in Nederland gevonden vogelgriepvariant H5N8 voor de volksgezondheid is volgens het RIVM nog altijd laag. Het betreft een andere stam dan die in Rusland is vastgesteld. Daar raakten zeven mensen besmet door het virus.

Smithfield Romania wil varkensproductie verdubbelen

Veehouderij

Varkensvleesproducent Smithfield Romania wil de jaarlijkse productie verdubbelen naar 2,3 miljoen varkens. De grootste varkensvleesproducent in Roemenië wil daarmee inspelen op de markt. Het aanbod uit andere landen slinkt volgens het bedrijf als...

Biologische melkprijs Eko Holland stijgt licht

Veehouderij

De te verwachten melkprijs exclusief btw voor leden van Eko Holland Melk op Maat is voor april voor biologische melk 51,05 euro per 100 kilo. Dit is 40 cent meer dan die voor maart. De biologisch-dynamische melkprijs is met 57,60 euro per 100 kilo...

'Koe in de wei hoort erbij' in het Nederlandse landschap

Veehouderij

De koe hoort bij Nederland als het gaat om gezond voedsel, economie en fraai landschap. Nu de koeien weer naar buiten gaan, is dat voor LTO-vakgroep Melkveehouderij het moment om deze boodschap aan te dragen. 'We roepen melkveehouders op de trots op...

Geitensector aan de slag met antibiotica

Veehouderij

Geitenhouders met 25 of meer geiten en hun dierenartsen moeten vanaf 1 april 2021 het antibioticagebruik registreren. Het gaat om dieren die bestemd zijn voor de fokkerij of de productie van melk en vlees.

Meer vraag, minder aanbod op zuivelmarkt

Veehouderij

De vooruitzichten voor de zuivelmarkt blijven positief, blijkt uit de LTO Internationale Melkprijsvergelijking over februari. De gemiddelde melkprijs stijgt voor de negende maand op rij. Gelet op de positieve vooruitzichten door de mogelijke afloop...

K&G Advies: melkproductie te hoog

Veehouderij

De Nederlandse melkveesector levert te veel melk, stelt Wim van de Geest, melkveehouder en adviseur bij K&G Advies in Spakenburg. Dit zei hij tijdens het webinar 'verdienmodellen', georganiseerd in het kader van het project Kringlooplandbouw van...

VanDrie Group opent nieuw onderzoekscentrum voor kalveren

Veehouderij

De VanDrie Group opent in het Gelderse Uddel een nieuw onderzoekscentrum voor kalveren, Drieveld. Hier worden wetenschappelijke inzichten vertaald naar de praktijk. Het testen van voederconcepten vormt de hoofdmoot.

Zuivelnoteringen laten geen extremen zien

Veehouderij

Bij de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van ZuivelNL is deze week geen sprake van grote plussen en minnen. Verse boter noteerde 1 euro lager op 404 euro. Voor mageremelkpoeder zijn lichte plusjes genoteerd.

Jumbo volledig over op Beter Leven-kip

Veehouderij

Jumbo wil in 2023 volledig overstappen op scharrelkip met het Beter Leven-keurmerk. De supermarkt wil deze stap maken samen met de ondernemers die de Nieuwe Standaard Kip houden. Sinds 2014 liggen enkel kipproducten met dit keurmerk in de...

FrieslandCampina verwerkt al honderd jaar melk in Bedum

Veehouderij

De zuivelfabriek van FrieslandCampina in het Groningse Bedum bestaat op 1 april honderd jaar. In april 1921 startte de Coöperatieve Fabriek voor Zuivelproducten met het maken van boter, gecondenseerde melk, kaas en melkpoeder.

Friesland in hoger beroep tegen vernietiging natuurvergunning

Veehouderij

Provincie Fryslân gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Die oordeelde dat een natuurvergunning voor uitbreiding van een melkveehouderij in Ee ten onrechte is verlengd. Het...

Droogte vraagt aanpassing grasmat

Veehouderij

Na enkele droge jaren zitten veel melkveehouders krap in ruwvoer. Droge zomers lijken vaker voor te komen. Het is de kunst om de droogte voor te blijven door gericht management en samenstelling van de grasmat.

Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2020

Veehouderij

De ledenraad van FrieslandCampina heeft dinsdag de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. over 2020 vastgesteld. Ook werd het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening van Koninklijke FrieslandCampina NV over 2020...

Meer maatlatstalontwerpen in 2020, aantal nieuwe stallen daalt

Veehouderij

Voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) zijn in 2020 489 nieuwe stalontwerpcertificaten uitgegeven. Dit bracht het aantal aanvragen voor fiscale regelingen op het niveau van eerdere jaren. Het aantal nieuw gecertificeerde stallen daalde iets....

Minder meldingen Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Veehouderij

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren heeft in 2020 104 meldingen ontvangen en er werden 76 informatie- en adviesvragen gesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het aantal meldingen is gelijk aan 2018 en minder dan de 129 in 2019. Het...

Stichting wil bij fokdoel aandacht voor ruwvoerkoe

Veehouderij

Veel ruwvoer efficiënt omzetten in melk. Dat is volgens de Stichting Fokken voor Levensduur een belangrijk item bij het dit jaar te actualiseren fokdoel. Daarmee wijst de stichting op de verbrede sectordoelstellingen die een rol gaan spelen.

Lely: euro in innovatie levert fors meer stikstofreductie op

Veehouderij

Een geïnvesteerde euro belastinggeld in innovatie en technische oplossingen voor de melkveehouderij levert 7,5 keer meer stikstofreductie op dan de investering van diezelfde euro in de opkoop van bedrijven. Dat stelt technologiebedrijf Lely na...

Sterke Tillie 437 MRIJ-koe van het jaar

Veehouderij

Een sterke koe met goede benen en ieder jaar een kalf. Dat is voor MRIJ Nederland reden om deze Tillie 437 van de familie Verbeek uit het Brabantse Sterksel te kronen tot MRIJ-koe van het jaar.

ACM eist extra onderzoek overname Van Dam door VanDrie Group

Veehouderij

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer onderzoek doen naar de gevolgen van de overname van A.J. van Dam Beheer door de VanDrie Group. De ACM wil weten wat de gevolgen hiervan zijn voor bijvoorbeeld melkveehouders en voor andere...

Veel aandacht voor chemievrij onderwerken vanggewas

Veehouderij

Een vanggewas onderwerken zonder bestrijdingsmiddelen heeft veel aandacht. Niet alleen is er een factsheet opgesteld, ook in de praktijk liggen demovelden om dit te realiseren. Zo ook bij de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers,...

Vleeskalf beter af met verse melk

Veehouderij

Een kalf dat bij de melkveehouder na de biest koemelk krijgt, heeft bij de vleeskalverhouder een hogere kans op een goede gezondheid dan wanneer het kalf na de biestperiode kunstmelk krijgt.

Groene Weide Meststof vindt gretig aftrek

Veehouderij

Het voorjaar is een goed moment om te bemesten. Zo ook in het Gelderse Beltrum, waar loonbedrijf Groot-Zevert Groene Weide Meststof uitrijdt. Deze kunstmestvervanger heeft een samenstelling die volgens producent Groot-Zevert Vergisting ideaal is...

Geen nieuwe salmonella ontdekt bij geiten

Veehouderij

Het onderzoek naar de aanwezigheid van salmonella op geitenbedrijven heeft tot nu toe geen nieuwe gevallen opgeleverd. Maar onderzoeksgegevens van meer bedrijven zijn een must.

Alfa: 'Melkveehouders kennen margetekorten'

Veehouderij

Als gevolg van een lagere melkprijs en hogere voerkosten staat 2020 voor veel melkveebedrijven in het teken van margetekorten. Uit neventakken en overige opbrengsten werd een gelijkblijvend saldo opgetekend, meldt Alfa Accountants en Adviseurs.

Maispercelen op zand of löss kunnen tot 31 maart worden gemeld

Veehouderij

Ondernemers die hun maispercelen op zand- of lössgrond niet tijdig of niet goed hebben gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), kunnen dit alsnog doen. Voorwaarde is wel dat op deze percelen geen mest is uitgereden voor 15...

Korting op kruidenrijk grasland in Utrecht, Groningen en Gelderland

Veehouderij

Melkveehouders in de provincies Utrecht, Groningen en Gelderland kunnen vanaf 24 maart kruidenrijk graslandzaad bestellen met 50 procent korting. De provincies doneren ieder 101 hectare aan de campagne 1001ha.nl van LTO Nederland, Pure Graze en...

KringloopWijzer berekent eiwit van eigen land alleen nog aan voerhek

Veehouderij

De berekening van het percentage eiwit van eigen land in de KringloopWijzer verandert vanaf 2022. In plaats van wat er in 2021 aan eiwit wordt gewonnen, gaat het er alleen nog om wat de koeien aan het voerhek krijgen. Er wordt daarmee rekening...

Recordresultaat voor ABZ Diervoeding in 2020

Veehouderij

ABZ Diervoeding heeft het uitzonderlijke jaar 2020 afgesloten met een financieel resultaat van bijna 4,2 miljoen euro, na belastingen. Dit is het hoogste resultaat sinds de oprichting van het bedrijf in 2013. De helft gaat via een nabetaling terug...

Aanbod vegetarisch heeft effect op sociale norm

Algemeen

Het aanbod aan vegetarische producten heeft effect op hoe mensen over de norm rond vegetarisch eten denken. Dat blijkt uit onderzoek van Sanne Raghoebar van de Consumptie en Gezonde Leefstijl Groep van Wageningen University & Research. Vrijdag...

Methaanverlagend zeewier als koeienvoer zorgt voor risico's

Veehouderij

Voeren van het zeewier Asparagopsis taxiformis aan koeien om de methaanuitstoot te remmen, is niet zonder risico. De methaanremmende stof in dit wier, het giftige bromoform, kan in de melk en de urine van koeien terechtkomen.

Cono-kaas met vegetarisch stremsel

Veehouderij

Cono Kaasmakers maakt voortaan bijna alle kazen voor afzetkanalen zoals versspeciaalwinkels en markten met vegetarisch stremsel. De eerste daarmee bereide jonge kazen worden na Pasen geleverd. Naar verwachting is eind 2022 ook alle leeftijdskaas...

Miljard euro omzet voor Ausnutria

Veehouderij

Het Nederlands-Chinese Ausnutria Dairy Corporation Ltd laat voor 2020 een groei zien van 18,6 procent ten opzichte van 2019. Daarmee komt de omzet op 1 miljard euro. De winst stijgt met 15 procent naar 135,8 miljoen euro.

5 vragen over oprichting ketenorganisatie voor schapenhouderij

Veehouderij

Binnen de schapenhouderij is een ketenorganisatie opgezet. Daarin neemt de sector zelf het initiatief en eigen verantwoordelijkheid om te werken aan een (economisch) duurzame toekomst.

Teller dode paarden na rhino op concours Valencia op zeventien

Veehouderij

Het aantal paarden dat is overleden aan de ziekte rhinopneumonie na een bezoek aan het internationale concours hippique in het Spaanse Valencia, is opgelopen tot zeventien. Vooralsnog is de besmettelijke ziekte niet gevonden onder Nederlandse...

Samen Tegen Voedselverspilling: karbonaadje en ei uit reststromen

Veehouderij

De kringloopkarbonade of het verspillingsvrije ei. Een cluster van ondernemingen, overheden en kennisinstellingen wil hoogwaardige reststromen verwerken tot diervoer voor varkens en kippen. Zo worden deze voedselresten weer tot vlees of eieren...

Melkveehouder Voet: 'Met monovergister rendement en reductie mestafvoer'

Veehouderij

De broers Bart en Pieter Voet uit het Brabantse Schaijk hebben sinds november 2020 een monovergister met mineralenscheider. Dit past goed op hun melkveebedrijf. Zeker omdat de stal moest worden aangepast aan de emissie-eisen. Bart Voet geeft uitleg.

Na aarzelende start komt Jumpstart op stoom

Veehouderij

Ondanks de wat lastige start begint Jumpstart op stoom te komen. Alle SDE-subsidie die voor bedrijven met een monovergister is aangevraagd, is door veertig bedrijven benut. Voor een nieuwe SDE++-ronde, die in september gaat lopen, willen nog eens...

Chinese vraag drijft prijs veevoergrondstoffen fors op

Economie

Agrifirm verwacht de komende maanden een nog grotere prijsstijging van sojaschroot, mais en tarwe, de grondstoffen voor veevoer. Peter Boudeling, directeur inkoop bij Agrifirm, baseert deze waarschuwing op de vraag en het aanbod in de wereldmarkt....

LTO eist actie van politiek na vernietiging vergunning Friese melkveehouderij

Veehouderij

LTO Nederland wil dat de poltiek actie onderneemt nu de voorzieningenrechter een streep heeft gezet door de vergunning voor de bouw van een ligboxenstal in het Friese Ee. De zaak was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the...

Afrikaanse varkenspest houdt sector in greep

Veehouderij

De Afrikaanse varkenspest blijft de varkenssector in zijn greep houden, zeker nu de ziekte zich in de winter verder heeft verspreid. En de vraag vanuit China daalt. Dat meldt Rabobank in de 'Global update' van maart 2021.

Hubert Andela nieuwe directeur ZuivelNL

Veehouderij

Hubert Andela (58) is per 1 juni de nieuwe directeur van ZuivelNL. Met zijn aanstelling wordt definitief invulling gegeven aan de vacature van directeur ZuivelNL die was ontstaan na het vertrek van Janine Luten op 14 augustus 2020.

Boeren dreigen met faillissementsaanvraag DOC

Veehouderij

Een groep van 33 oud-leden van DOC Kaas dreigt met een faillissementsaanvraag van de zuivelcoöperatie. Deze oud-leden eisen hun deel van de transactiesom, die op grond van de uitspraak van de Rechtbank Assen op 7 oktober 2020 aan een andere groep...

Tim Ubbels wint Maischallenge 2020

Veehouderij

Tim Ubbels uit het Friese Jelsum is de winnaar van de Maischallenge 2020. Bij deze wedstrijd van het NAJK, Limagrain en ForFarmers draait het om het beste telen van mais. Daarbij zijn op verschillende momenten in het maisjaar toetsmomenten.

DLV Advies: 'Te veel eiwit in rantsoen voor stikstofvoordeel BEX'

Veehouderij

Melkveehouders voeren nog steeds relatief te veel eiwit. Daardoor is er over het afgelopen jaar gemiddeld geen of nauwelijks sprake van een stikstofvoordeel via de BEX. Voor wat betreft fosfaat wordt het voordeel met bedrijfsspecifieke excretie...

Wietse Duursma nieuwe voorzitter CRV

Veehouderij

De ledenraad van Coöperatie Koninklijke CRV heeft donderdag ingestemd met de benoeming van Wietse Duursma tot voorzitter van het hoofdbestuur van Coöperatie CRV en voorzitter van de raad van commissarissen van CRV Holding BV. Hij volgt Peter Broeckx...

Broeikasgasuitstoot landbouw daalt licht

Algemeen

De broeikasgasemissie in de landbouw was in 2020 vergelijkbaar met die van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede als gevolg van de coronacrisis werden op andere vlakken, zoals de mobiliteit, grotere...

'Hoe wordt de koek verdeeld?' nieuw in Agro-Nutri Monitor

Algemeen

De prijsvorming in de keten inzichtelijker maken en eventuele problemen bij de prijsvorming aan het licht brengen. Deze 'verdeling van de koek' is nieuw in de tweede editie van de Agro-Nutri Monitor. Dat gebeurde op verzoek van demissionair...

Alle deelnemers VoederWaarde.nl voldoen aan normen

Veehouderij

Alle mengvoerleveranciers die deelnemen aan VoederWaarde.nl voldeden in 2020 aan de normen. Dat blijkt uit een steekproefsgewijze analyse van de voederwaarde bij tienduizend monsters.

Veredelaar vindt maisteelt groener dan teelt van gras

Veehouderij

De overheid maakt maisteelt lastiger met onder meer de derogatievoorwaarden omdat het gewas als uitspoelingsgevoelig wordt gezien. Onterecht vindt directeur Jan Bakker van maisveredelaar KWS Benelux. Hij stelt dat de teelt van mais groener is dan...

Lichte stijging Europese melkprijs januari

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in januari 2021 uit op gemiddeld 33,77 euro per 100 kilo standaardmelk. Dit is een stijging van 0,34 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in januari 2021 ligt 0,52 euro ofwel 1,5...

Vette plus voor boternotering

Veehouderij

De boternotering van ZuivelNL komt deze week maar liefst 12 euro hoger uit dan vorige week en staat daarmee op 377 euro. Ook vollemelkpoeder kende een behoorlijke plus van 4 euro en noteert nu op precies 300 euro.

Varkens- en pluimveesector dienen klacht in over zoönose-uitspraak UT

Veehouderij

De Universiteit Twente (UT) publiceerde op 8 januari een persbericht waarin stevige conclusies worden getrokken over het ontstaan van zoönosen in de intensieve veehouderij. Maar het onderzoek was volgens POV, vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP en NVP...

Geitensector zet stappen richting duurzaamheid

Veehouderij

Concrete projecten met concrete doelen, tijdpaden en budgetten. De geitensector wil met het Implementatieplan voor het sectorplan 'Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij' forse stappen zetten. Voor het totale plan wordt naar schatting...

FEI cancelt paardenwedstrijden na rhino in Valencia

Veehouderij

Na een uitbraak van de neurologische vorm van de besmettelijke paardenziekte rhinopneumonie op een wedstrijd in het Spaanse Valencia heeft de internationale paardensportbond FEI alle internationale wedstrijden tot 28 maart in tien landen verboden....

LTO start onderzoek naar erfemissie melkveehouderij

Veehouderij

LTO, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de waterschappen willen met het project 'Monitoren erfemissie' de erfafspoeling op melkveebedrijven beter in kaart brengen. Hiervoor zoeken ze zulke bedrijven die hieraan willen meewerken.