Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans redacteur Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en specifiek de fokkerij en maisteelt.

Contact

Artikelen door Pieter Stokkermans

Mesttank spic en span voor nieuw seizoen

Veehouderij

In deze voor veel loonwerkers rustige tijd worden machines onderhouden en schoongemaakt voor een nieuw seizoen. Zo krijgt deze giertank van Loonbedrijf en Kraanverhuur Rijpma in het Friese Woudsend nog een extra wasbeurt.

Krachtvoer duur door krapte op grondstoffenmarkt

Veehouderij

Als gevolg van schaarste is er onrust op de grondstoffenmarkt. Niet alleen de prijs van soja, maar ook van tarwe en andere grondstoffen stijgt de laatste weken enorm. Dit leidt ook tot een verdere stijging van de mengvoerprijzen.

Bestuurswissel stichting Centrale Opfok & Teststation

Veehouderij

Bij stichting Centrale Opfok & Teststation (COT) voor jonge vleesstieren vindt een bestuurswisseling plaats. Secretaris-penningmeester Larissa Stegeman stopt, haar taken worden overgenomen door twee andere bestuursleden.

Vlaamse omroep beboet om antivlees-verhaal in soap

Algemeen

Een personage in de Vlaamse soapserie 'Familie', die een vurig pleidooi houdt voor veganisme en de bijbehorende voordelen voor het dierenwelzijn, levert de commerciële omroep een boete op van 25.000 euro.

Melkcontrole Nijland zet in op stofwisseling verse koe

Veehouderij

Melkcontrole Nijland kan nu uit individuele melkmonsters informatie halen over de stofwisseling van koeien die net hebben afgekalfd. Omdat de energiehuishouding van deze hoogproductieve dieren nauw steekt, worden de kengetallen Nefa en Denovo...

Petitie tegen EU-censuur plantaardige alternatieven zuivel

Veehouderij

De Europese Unie (EU) wil plantaardige alternatieven voor zuivel censureren. Zelfs het woord 'zuivelvrij' is straks misschien verboden. Voor Proveg, een internationale organisatie voor plantaardige voeding, reden om een petitie te starten tegen deze...

Voorgenomen maispercelen melden bij RVO.nl

Veehouderij

Ondernemers die van plan zijn op löss of zandgrond mais te telen, kunnen dit vanaf vandaag melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat kan tot en met 15 februari.

Veel plussen voor zuivelnoteringen

Veehouderij

De meeste noteringen van ZuivelNL waren in week 3 duidelijk hoger dan de week ervoor. Enkel vollemelkmoeder noteerde stabiel op 279 euro.

Geen paasvee in Schagen vanwege corona

Veehouderij

De Paasveetentoonstelling van Schagen op 24 maart gaat dit jaar wederom niet door vanwege corona. Dat heeft het bestuur Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen besloten na overleg met de gemeente Schagen.

Toename problemen door mycotoxinen

Veehouderij

Hoewel de droge zomers dit niet doen vermoeden, neemt het aantal problemen als gevolg van mycotoxinen in mais toe. Uit maiskuilonderzoek blijkt dat dit jaar een aanzienlijk aantal melkveebedrijven hiermee te maken zal hebben, stelt Sander Janssen,...

Meld maisteelt zand en löss uiterlijk 15 februari

Veehouderij

Wie in 2021 op een bepaald perceel mais wil telen, moet dit bij zand en löss uiterlijk 15 februari met de perceelgegevens melden bij RVO.nl. Gebeurt dit niet, dan is op een dergelijk perceel maisteelt niet toegestaan.

Maiskuilen bevatten vorig jaar iets minder zetmeel

Veehouderij

Met gemiddeld bijna 1.000 VEM per kilo droge stof is 2020 voor de meeste deelnemers aan het Maismeetnet goed te noemen. De opbrengsten waren prima. De hoeveelheid zetmeel lag iets lager dan voorgaande jaren. Mogelijk is hier sprake van een...

Alle Cono-kazen gmo-vrij

Veehouderij

Alle kazen van Cono Kaasmakers zijn vanaf nu gmo-vrij. De melkveehouders van de coöperatie voeren hun koeien gmo-vrij voer. Dat betekent dat er geen genetisch gemodificeerde voeding wordt gebruikt. De aanpassing in de bedrijfsvoering is vorig jaar...

Belgen aan de slag met longontsteking kalf

Veehouderij

In België is het project PneumoNEE gestart om kalveren met longontsteking op te sporen en gericht te behandelen. Dit moet niet alleen leiden tot gezonde kalveren, maar ook het antibioticagebruik fors reduceren.

Europees Hof van Justitie: 'Te weinig inspraak bij vergunningen'

Veehouderij

De Nederlandse vergunningsprocedure geeft tegenstanders van een nieuw te bouwen stal te weinig ruimte voor inspraak tegen een nieuwe vergunning. De wet verbiedt in een aantal gevallen om een zienswijze in te dienen. Volgens het Europees Hof van...

Krijt op mest remt emissie ammoniak

Veehouderij

Uitrijden van krijt over een perceel remt de ammoniakuitstoot met gemiddeld 28 procent. Dat blijkt uit veldmetingen op veengrond en zware klei. Door toediening via de Triple-Spray kan daarbij de zode worden gespaard. Een plus ten opzichte van de...

Wolven, Schmallenberg en aflammeren punten op GD-schapenavond

Veehouderij

Wolven, lammeren en de ziekte van Schmallenberg zijn enkele belangrijke onderwerpen tijdens de online schapenavond van GD Diergezondheid, LTO Nederland, de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) en vakblad Het Schaap.

Vogelgriep treft Slowaakse dierentuin

Veehouderij

Bij muskuseenden in de dierentuin van Kosice in het oosten van Slowakije is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft de Slowaakse Staatsdienst voor Veterinaire en Voedselvoorziening (SVPS) bekendgemaakt.

Afwijkende lammeren gemeld, mogelijk Schmallenberg

Veehouderij

Drie schapenhouders hebben in dit prille lammerseizoen afwijkende lammeren gemeld bij GD Deventer. Een van hen heeft lammeren ingestuurd. Pathologisch onderzoek wijst uit dat het hier om de ziekte van Schmallenberg gaat.

Boter stabiel, plusje mageremelkpoeders

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen noteerden boter en volmelkpoeder stabiel. Magermelkpoeder food en magermelkpoeder feed plusten 1 euro. Weipoeder kwam zefs 2 euro hoger uit dan vorige week.

Keuringsdienst van Waarde focust op fokkerij

Veehouderij

De journalisten van de Keuringsdienst van Waarde van KRO-NCRV doen in een driedelige special onderzoek naar hoe de fokprogramma's landbouwhuisdieren ingrijpend veranderen. Zo heeft het varken er volgens de programmamakers een rib bij gekregen en...

Schaalvergroting gaat door maar is niet voor iedereen

Algemeen

De melkveehouderij is sinds 2010 flink opgeschaald. Die trend lijkt zich deels voort te zetten maar er zijn meerdere afslagen. Alles hangt af van de situatie van het bedrijf en de ambitie van de melkveehouder.

Duits boerenprotest na dreigende verlaging boterprijs

Veehouderij

Een door Aldi Nord aangekondigde verlaging van de boterprijs met 60 cent per kilo heeft tot heftige boerenprotesten geleid. Milieuminister Olaf Lies van de Duitse deelstaat Nedersaksen bezocht een protest. De aangekondigde prijsverlaging lijkt nu...

Weer meer Fries roodbonte koeien geregistreerd

Veehouderij

Het aantal Fries roodbonte koeien groeit gestaag. Waren er in 1997 nog slechts 17 stamboekgeregistreerde koeien, in 2014 waren er ruim 600. Als gevolg van fosfaatreductieregelingen was er een dip richting de 500. In augustus 2020 is het aantal...

LTO Melkveehouderij: 'Berichtgeving over KoeMonitor vaak onterecht'

Veehouderij

De KoeMonitor heeft de gemoederen het afgelopen jaar flink beziggehouden. Bestuurder Ria Derks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij geeft duiding aan de inzet en het belang van de KoeMonitor. Zeker nu de export staat of valt bij deze borging.

Nieuw Nederlands Weiden: meer gras, lager ureum

Veehouderij

De zes demonstratiebedrijven voor Nieuw Nederlands Weiden hebben de afgelopen drie jaar het aandeel gegraasd gras in het rantsoen tot ruim 1.000 kilo per koe verhoogd. Tegelijkertijd is het ureumgetal met 5 punten verlaagd naar gemiddeld 18 bij een...

Melkveehouders zitten krap bij kas

Veehouderij

De melkveehouderij heeft in 2020 financieel een krap jaar achter de rug. Ook in 2021 lijkt het geen vetpot te zijn voor de sector. Plannen wordt steeds belangrijker.

Schmallenbergvirus aangetroffen bij afwijkend kalf

Veehouderij

Royal GD zag dat in het derde kwartaal van 2020 fors meer kalveren zijn gemeld met aangeboren afwijkingen. Een van die kalveren reageerde positief op het Schmallenbergvirus. Bij een ander kalf niet. Hier is de oorzaak van de afwijking onduidelijk.

Helcococcus ovis gevonden bij kreupele geiten

Veehouderij

GD heeft drie geiten van een melkgeitenbedrijf aangeboden gekregen voor pathologisch onderzoek. De geiten hadden last van ontstekingen aan het klauwgewricht van de achterpoot, waren al langere tijd kreupel en reageerden niet op de behandeling door...

Motie stikstofaanpak op bedrijfsniveau goedgekeurd

Veehouderij

De overheid moet kijken naar maatregelen op bedrijfsniveau om de benodigde stikstofreductie te behalen. Hiervoor zouden geborgde emissiearme maatregelen moeten worden ontwikkeld en kunnen bedrijven wellicht ook zonder investering in een emissiearm...

KWS gaat met breed advies de markt op

Veehouderij

Plantenveredelingsbedrijf KWS en de start-up Farmdesk zijn onlangs een samenwerking aangegaan. Daarmee willen ze onder de naam Seed2Feed de teelt van gewassen optimaliseren, net als het gebruik hiervan door melkveehouders. Dat moet volgens de...

BiestApp koppelt kwaliteit biest terug

Veehouderij

Arts Food Products in Den Bosch koppelt de kwaliteit van de ingezamelde biest van koeien terug naar de melkveehouder. Hiervoor is sinds kort de BiestApp in het leven geroepen.

CRV keert ledenvoordeel uit na bewogen jaar

Veehouderij

Als gevolg van de wereldwijde coronapandemie was 2019-2020 een bewogen boekjaar voor CRV. Niettemin steeg de omzet en werd een positief resultaat gerealiseerd. Daarop is besloten om 346.000 euro ledenvoordeel uit te keren.

Big Brother-taferelen bij bemesting

Veehouderij

Met het nieuwe mestbeleid is de Nederlandse melkveehouderij nog niet af van het wegen en bemonsteren van een deel van de mest. Nutriënten moeten immers gericht worden aangewend waar ze nodig zijn om uitspoeling te voorkomen. Big Brother-achtige...

Maistelers focussen meer op VEM-opbrengst

Veehouderij

De nieuwe aanbevelende rassenlijst die eind vorige week werd uitgebracht heeft maar liefst elf debutanten in de verschillende categorieën. Volgens onderzoeker Jos Groten van Wageningen Plant Research laten maistelers zien nog meer op de totale...

Maatlat duurzame stal komt hoger te liggen

Veehouderij

Bij de periodieke herziening van Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) heeft Stichting Milieukeur (SMK) een aantal aanpassingen doorgevoerd op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en energie. Daarbij is de lat bij bepaalde categorieën een stukje hoger...

Campina draait volledig op groene boerenstroom

Veehouderij

Het stroomverbruik voor de productie van alle Nederlandse Campina-producten zal vanaf 1 januari 2021 worden gedekt door het opwekken van groene stroom vanuit de eigen coöperatie. Daarmee is volgens de zuivelverwerker een nieuwe stap gezet in het...

Enorme opbrengstvariatie voederbietenrassen

Veehouderij

Er zijn grote opbrengstverschillen tussen voederbietenrassen uiteenlopend van 24 tot 30 ton droge stof per hectare op kleigrond en 20 tot 26 ton op zandgrond. Dat komt naar voren uit het voederbietenrassenonderzoek door Wageningen University &...

Fransen Gerrits en Fierens Mengvoeders bundelen krachten

Algemeen

Mengvoerbedrijf Fransen Gerrits BV uit het Brabantse Erp en het Belgische Fierens Mengvoeders NV uit Temse, onder de rook van Antwerpen, gaan met de start van 2021 intensief samenwerken. Fransen Gerrits neemt daarbij een belang in Fierens...

Familie Albring HHH-fokker van het jaar

Veehouderij

Familie Albring uit het Drentse Drouwenermond is door Holland Holstein Herds (HHH) uitgeroepen tot Fokker van het jaar 2020. Zaterdag kreeg de familie deze prijs overhandigd.

A-ware wil melkpoedertorens FrieslandCampina inlijven

Veehouderij

Zuivelbedrijf Royal A-ware wil de melkpoedertorens in het Belgische Aalter overnemen van FrieslandCampina. De verkopende partij blijft in Aalter consumentenzuivel produceren en zal de geplande investeringen voortzetten.

Enquête moet helpen bij gezondere start van geit

Veehouderij

Een goed begin is het halve werk. Dat geldt ook voor de geitenhouderij. Om die start verder verbeteren, willen LTO Nederland en Wageningen University & Research samen met geitenhouders aan de slag met het onderzoeken van best practices om de...

Laagpathogene vogelgriep in Den Bommel

Veehouderij

Bij een leghennenhouderij in Den Bommel is vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een laagpathogene variant.

Delta Endless aan kop bij zwartbonte genomicsstieren

Veehouderij

De stierindexen van deze week kenden enkele bijzondere nieuwe toppers, zoals Eugenio bij zwartbont. Delta Endless staat nog wel aan kop. Bij de roodbonte genomicsstieren staat de hoornloos verervende Delta Launch PP als nieuwkomer bovenaan.

Enorme variatie in methaanuitstoot melkvee

Veehouderij

Er zijn grote verschillen in methaanuitstoot tussen veehouderijen. Ook koeien stoten niet allemaal evenveel methaan uit. Dat blijkt uit het onderzoek 'Veehouderij & Klimaat', uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR). Die...

Primeur WellFarrowing-vrijloopkraamhokken bij Aeres

Veehouderij

Het varkensbedrijf van Aeres Farms, de praktijk/leeromgeving van Aeres Hogeschool Dronten, heeft WellFarrowing-kraamhokken aangeschaft. Dit is het eerste bedrijf in Nederland dat dit innovatieve vrijloopkraamhok in gebruik neemt.

Nieuwe cao eierhandel en -verwerking

Veehouderij

CNV Vakmensen en de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) werknemers hebben een nieuwe cao afgesloten voor de eierhandel en -verwerking. De tekst van de overeenkomst is deze week definitief geworden. Het onderhandelingsresultaat werd onlangs...

Hoogpathogene vogelgriep op bedrijf in Sint Annaparochie

Veehouderij

Op een Fries pluimveebedrijf in Sint Annaparochie is een uitbraak geconstateerd van hoogpathogene vogelgriep. Het dorp ligt vlak aan de waddenkust en daarmee in een waterrijk gebied.

VanDrie Group neemt deel A.J. van Dam Beheer over

Veehouderij

De VanDrie Group heeft een principeakkoord bereikt met A.J. van Dam Beheer over het volledig overnemen van de Nederlandse activiteiten in de kalversector.

Streep door NRM 2021 vanwege corona

Veehouderij

De Nationale Rundvee Manifestatie gaat definitief niet door. De NRM stond gepland voor vrijdag 25 en zaterdag 26 juni 2021, maar vanwege de coronaregels zijn er te veel beperkingen.

Hele jaar hetzelfde voer met lange sleufsilo

Veehouderij

Melkgeitenbedrijf Bouwens in het Gelderse Gendt heeft een sleufsilo van 115 meter lang. Daarbij is er voldoende voersnelheid om de 1.500 melkgeiten jaarrond van vers voer te voorzien. Deze week kwam met perspulp de kers op de taart.

Maisrassenlijst kent elf nieuwkomers

Veehouderij

In de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021 zijn elf nieuwe rassen opgenomen. Dat meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO Nederland samenwerken.

Maiskwekers komen met eigen rassenlijst

Veehouderij

Drie maiskwekers, KWS Benelux, Pioneer en Eurocorn, zorgen in aangepaste vorm voor een doorstart van het Delphy-rassenonderzoek. Ze hopen dat andere kwekers zich bij deze Agro Transfer Seed (ATS) aansluiten.

Fokveekeuring Zuidwesthoek krijgt online editie

Veehouderij

Tentoonstellingsvereniging Zuidwesthoek houdt vrijdagavond 11 december een online videokeuring. Vanwege de coronamaatregelen is de keuring dit keer via Facebook te bekijken.

Blei-eieren zijn On the way to PlanetProof

Veehouderij

Janssen Ei uit het Limburgse Ysselsteyn ontvangt 10 december voor haar nieuwe eimerk Blei het On the way to PlanetProof-certificaat. Daarmee is dit de zevende eierenproducent die dit certificaat ontvangt.

Eurotier-goud voor koeientoilet van Hanskamp

Veehouderij

Het CowToilet van de firma Hanskamp uit het Gelderse Doetinchem is donderdag tijdens het Eurotier-persevenement gewaardeerd met een gouden medaille van Eurotier 2021. Het was de enige gouden innovatiemedaille die werd toegekend.

Eurofins: enorme variatie in snijmaiskuilen

Veehouderij

De snijmaiskuilen van 2020 laten veel variatie zien. Kuilen die na 1 oktober zijn gemaakt, profiteerden van de laatste regenval en hebben een hoger zetmeelgehalte, meldt Eurofins.

Netwerk Grondig roept op te stoppen met importkalveren

Veehouderij

Netwerk Grondig vindt de import van kalveren niet van deze tijd en doet, net als vorig jaar, een oproep hiermee te stoppen. Dit keer wordt deze oproep ondersteund met een nieuwe website. En het netwerk wil 2021 uitroepen tot Jaar van het Importkalf.

Andre Arfman voorzitter van De Marke

Veehouderij

Andre Arfman, die onlangs afzwaaide als NAJK-voorzitter, trekt per 1 december de kar bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Officieel is hij per die datum voorzitter van Coöperatie De Marke, de organisatie die het Agro-innovatiecentrum gaat exploiteren.

Refractometer geeft inzicht in biestkwaliteit

Veehouderij

Melkveehouder Linda van den Tweel uit Oosterzee meet de biestkwaliteit met een refractometer. Op deze manier wil ze zich verzekeren van een goede start voor de kalveren.

Goed ruwvoer blijft basis lage voerkosten

Veehouderij

Bij een lage melkprijs zoals nu is het belangrijk om goed te kijken naar de marge. De voerkosten spelen daarbij een belangrijke rol. Als gevolg van het klimaat en de fosfaatwetgeving is dit niet altijd gemakkelijk.

Agro Transfer Seed presenteert maisrassenlijsten

Veehouderij

Agro Transfer Seed presenteert de uitslagen van het maisrassenonderzoek. Dit onderzoek is gebaseerd op negen maisproefvelden in de Benelux.

KI Samen wil ban op klonen

Veehouderij

KI Samen heeft een convenant getekend om geen stierensperma te gebruiken van gekloonde stieren en van de zonen en kleinzonen van een gekloond dier. De fokkerijorganisatie roept andere partijen op ditzelfde te doen.

CRV komt met fokwaarde voerefficiëntie

Veehouderij

Met de fokwaardeschatting van december komt CRV met een fokwaarde voor voerefficiëntie. Deze fokwaarde, die alleen voor de eigen CRV-stieren wordt berekend, geeft aan hoeveel extra melk dochters van een stier maken uit 1 kilo droge stof voer ten...

Mastitis lastig te detecteren met sensor

Veehouderij

De ene keer koorts, de andere keer enkel vlokken in de melk. Voor sensoren in een automatisch melksysteem maakt de diversiteit aan ziekteverschijnelen het lastig een koe met klinische mastitis te detecteren. Dat stelt Henk Hogeveen, hoogleraar aan...

Tweede R&O pluimveetransporteur steeds vaker verplicht

Veehouderij

Nu in steeds meer landen hoogpathogene vogelgriep opduikt, moeten vervoersmiddelen voor gevogelte of broedeieren die uit een aantal landen komen voor een tweede keer een reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan. Dat stelt de Nederlandse Voedsel...

VanDrie Group komt met 3D-snittenboek

Veehouderij

De VanDrie Group lanceert een 3D-snittenboek. In dit boek zijn verschillende kalfsvleesdelen vanaf diverse zichtpunten te bekijken. Met afbeeldingen zijn de wensen van de klant gemakkelijk duidelijk te maken.

Dutch Pork Expo uitgesteld tot april 2021

Veehouderij

De Dutch Pork Expo in Den Bosch is verschoven naar 20 en 21 april 2021. De tweede editie van dit varkensevenement zou eigenlijk worden gehouden op 26 en 27 januari. Maar dat lijkt vooralsnog te vroeg, in verband met de coronasituatie in Nederland.

Guusje ter Horst nieuwe voorzitter Sectorraad Paarden

Veehouderij

De Sectorraad Paarden heeft per 1 december een nieuwe voorzitter: Guusje ter Horst. Zij volgt Jan Cees Vogelaar op, die deze functie vanaf januari 2017 bekleedde.

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp

Veehouderij

Bij een leghennenbedrijf in het Utrechtse Hekendorp is vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat volgens het ministerie van LNV waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere...

Belgische boerin dood in melktank, boer opgepakt

Veehouderij

Een 63-jarige boerin uit Plombières, bij Eupen in België, is onder verdachte omstandigheden dood gevonden in een lege melktank op de boerderij. De politie heeft haar man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht bij haar dood betrokken te zijn.

Dit jaar in top 3 met meeste zon, misschien warmste ooit

Algemeen

Het jaar 2020 is nog niet voorbij, maar nu al lijkt het erop dat dit jaar weleens de warmste ooit gemeten kan worden. Een tweede plek in de ranglijst van warmste jaren is vrijwel zeker en ook de kans op een eerste plaats is groot.

Nieuwe investeerder zet 275 miljoen euro in voor verduurzaming

Algemeen

Het Europese investeringsfonds Astanor Ventures heeft binnen twee jaar 275 miljoen euro ingezameld voor investeringen in duurzame voedings- en landbouwtechnologie. Dit is meer dan op is ingezet, maar volgens het fonds bleek er meer animo dan...

Vogelgriep in Witmarsum

Veehouderij

Op een pluimveebedrijf in Witmarsum in de provincie Friesland is een uitbraak gevonden van het besmettelijke hoogpathogene aviaire influenza (HPAI), ofwel vogelgriep. Het gaat om een bedrijf met 90.000 vleeskuikens.

Extra maatregelen na nertsenbedrijf met corona in Putten

Veehouderij

Een nertsenbedrijf in het Gelderse Putten is positief getest op het coronavirus. Het bedrijf is vervolgens geruimd. Omdat dit bedrijf buiten het risicogebied in Zuid-Nederland ligt, worden extra maatregelen genomen. Dit is het zeventigste...

Mest is enorm gewild bij Fransen

Veehouderij

Frankrijk wordt een steeds belangrijker afzetland voor mest en mestproducten. Wat betreft fosfaatafzet is het Duitsland voorbij gestreefd.

Vogelgriep treft Zweeds kalkoenenbedrijf

Veehouderij

In Zweden is dit najaar het eerste bedrijf met vogelgriep geruimd. Het gaat om een bedrijf met 5.100 kalkoenen.

Topjaar voor Danish Crown, ondanks corona

Veehouderij

Danish Crown heeft nog nooit zo'n hoge omzet gedraaid als in boekjaar 2019/20. En dat terwijl de coronacrisis duidelijk effect had op de rundvlees- en varkensmarkt. De hoge omzet leidt volgens de slachterijketen tot een hoge nabetaling.

Melkgeitenstapel neemt verder toe

Veehouderij

De melkgeitenstapel in Nederland blijft groeien. Het aantal geiten steeg in 2020 naar ruim 476.000 dieren. Dat is een toename van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Per bedrijf zijn dit er ruim vijftig meer dan in 2019, meldt het CBS.

Kees de Jong LTO vakgroepvoorman Pluimveehouderij

Veehouderij

Oud-legpluimveehouder Kees de Jong is benoemd als nieuwe voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP. Hij volgt daarmee de huidige voorzitter Eric Hubers op. De Jong treedt 1 januari 2021 aan voor een termijn van drie jaar.

FarmTrace neemt VSM Automatisering over

Veehouderij

De Amerikaans-Nederlandse tech-startup FarmTrace neemt VSM Automatisering over. Het bedrijf wil verdere stappen in Europa zetten, waarbij binnen ketens de verzamelde data inzichtelijk worden gemaakt voor ketenpartijen en consumenten.

Veegmonsters insturen bij strijd tegen corona bij nertsen

Veehouderij

Nertsenhouders die in één week vier dode nertsen of minder hebben verzameld in het kader van het monitoringssysteem early warning vanwege het coronavirus, moeten nu ook veegmonsters insturen en de aanwezige nertsen klinisch laten onderzoeken door de...

Onderzoek naar zoönosen in melkveehouderij

Veehouderij

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beginnen in januari met een onderzoek naar zoönotische ziekteverwekkers in de melkveehouderij. De onderzoekers willen weten welke...

Celstraf voor Vegan Streaker na brandstichting

Veehouderij

Een 35-jarige man uit Culemborg, ook wel bekend als de Vegan Streaker, is door de rechtbank veroordeeld tot 25 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij stichtte op 28 mei 2020 brand bij eendenslachterij Tomassen Duck-to in Ermelo.

Stickeractie EKO Holland over duurzame biosector

Veehouderij

Met de boodschap 'Stikstof halveren? Ga biologisch consumeren!' wil EKO Holland Melk op Maat consumenten overtuigen dat de biologische landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan klimaatdoelen.

Boeren willen stem in melkprijsvorming

Veehouderij

Melkveehouders twijfelen steeds vaker of ze wel als serieuze gesprekspartner worden gezien door bestuur of directie van hun zuivelonderneming. Boeren hebben het gevoel aan de zijlijn te staan. Ze krijgen eisen opgelegd, maar daar staat vaak niets...

Kennis bij veehouders maakt minder eiwit via voer makkelijker

Veehouderij

'Mensen die bekend zijn met de reductie van eiwit via het voer, zijn hier vaak ook mee bezig', signaleert Anja Doldersum. Toch verwacht bijna de helft van de melkveehouders negatieve gevolgen van een verlaging van de hoeveelheid ruw eiwit in het...

Asbest eraf bij verbouwing ligboxenstal Koufurderrige

Veehouderij

Volop actie deze week op het melkveebedrijf van Gosse en Wytse de Vries in het Friese Koufurderrige. De ligboxenstal wordt verbouwd en daarbij wordt ook het asbestdak vervangen.

Snelle genomics in rundveefokkerij vragen aandacht voor inteelt

Veehouderij

De rundveefokkerij anno 2020 draait om snelheid. Een genomicsstier heeft nog geen dochters, terwijl hij al wordt ingezet als stiervader. Daarbij geven genomics extra informatie over welke stier de gewenste eigenschappen vererft. Inteelt en...

Schouten wil nertsen sneller ruimen

Veehouderij

Minister Carola Schouten van LNV werkt eraan om alle nertsen nog dit jaar te hebben geruimd. Dat doet ze op advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z).

Schouten: geen opzet bij coronabesmettingen nertsen

Veehouderij

Er zijn geen aanwijzingen voor opzettelijke besmettingen van nertsen door pelsdierhouders. Dat blijkt uit onderzoek van de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het onderzoek is...

Denen gaan toch niet alle nertsen ruimen

Veehouderij

Er komt toch geen ruiming van alle Deense nertsen. Daar is een spoedwet voor nodig en in het parlement is er niet de benodigde driekwart meerderheid voor. In Nederland wordt op woensdag 11 november mogelijk ook gesproken over het eerder ruimen van...

Hart financiën van FrieslandCampina naar Hongarije

Veehouderij

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil alle financiële activiteiten voor werkmaatschappijen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika concentreren in het Financial Shared Services Centre Emea (FSSC Emea) in het Hongaarse Boedapest.

Afschermplicht hobbyvogels na vogelgriep Lutjegast

Veehouderij

Eigenaren van hobbyvogels moeten deze verplicht afschermen, zodat geen contact met watervogels en hun uitwerpselen mogelijk is. Die extra maatregel heeft minister Carola Schouten van LNV afgekondigd nadat bij een pluimveebedrijf in Lutjegast...

Vier smienten al op 16 oktober besmet met H5N1-vogelgriep

Veehouderij

Vier smienten in Hippolytushoef bleken al op 16 oktober te zijn besmet met het vogelgriepvirus H5N1. Op 27 oktober werd de besmetting bevestigd. Dit meldt de internationale diergezondheidsorganisatie OIE.

Staf: veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend

Veehouderij

In de afgelopen vijf jaar werd veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend op de natuurkaart in het rekenmodel van Aerius. Dat stelt Stichting Agrifacts (Staf). Daarbij zou het gaan om in totaal 80.000 hectare met stikstofgevoelige natuur in de Natura...

Twee derde van medewerkers in nertsenstallen besmet met corona

Veehouderij

Bij twee derde van de medewerkers in de besmette nertsenstallen is een besmetting met het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het Outbreak Management Team Zoönosen onder de eerste zestien bedrijven. Overigens is niet zeker dat alle...

Scholieren en studenten aan de slag met dierenwelzijn

Veehouderij

Het zoeken naar diervriendelijke alternatieven voor fysieke ingrepen bij landbouwhuisdieren, zoals aanbrengen van oormerken, knippen van staarten of castreren. Scholieren en studenten uit het mbo-, hbo- en universitair onderwijs gaan hiermee aan de...

Denemarken: 214 mensen besmet door nertsen

Veehouderij

In Denemarken zijn in de afgelopen maanden in totaal 214 mensen besmet geraakt door de nertsenvariant van het coronavirus. Zoals eerder gemeld, hebben twaalf mensen de gevreesde gemuteerde versie opgelopen. Daarbij gaat het om elf mensen in...

Vogelgriep in Noord-Duitsland

Veehouderij

In Dagebüll bij de Duits/Deense grens en in Neuenkirchen op het schiereiland Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) zijn dode havikachtigen gevonden met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N5.

GEA komt met verbeterde DairyRobot R9500

Veehouderij

GEA introduceert dit weekend de DairyRobot R9500 Limited Edition. Dat is de verbeterde versie van de in 2018 geïntroduceerde DairyRobot R9500. Daarbij hoort ook standaard een realtime celgetalmeting per kwartier. Die kan bijdragen aan het verlagen...

Nertsen in Sevenum besmet met corona

Veehouderij

Bij een nertsenbedrijf in het Limburgse Sevenum is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. De coronabesmetting kwam aan het licht na een melding van verschijnselen bij nertsen.

Denemarken ruimt alle nertsen vanwege corona

Veehouderij

Denemarken gaat alle vijftien tot zeventien miljoen nertsen ruimen. Dat gebeurt nadat is gebleken dat het virus onder de nertsen is gemuteerd. Inmiddels zijn twaalf mensen in dat land besmet geraakt met het gemuteerde virus.

Mijn Melk te koop op ruim duizend locaties

Veehouderij

Het aantal distributiepunten van Mijn Melk in Nederland is in de laatste week van oktober fors uitgebreid. Het product in de varianten volle en halfvolle melk is te koop bij meer dan zeshonderd vestigingen van Albert Heijn, driehonderd winkels van...

Nu ook varkenspest in Duitse deelstaat Saksen

Veehouderij

Een op 27 oktober geschoten wild zwijn in de Duitse deelstaat Saksen blijkt besmet met Afrikaanse varkenspest. Deze zeug is het eerste geval in deze deelstaat.

Jan Cees Vogelaar op plek 9 van lijst Forum voor Democratie

Algemeen

Oud-melkveehouder Jan Cees Vogelaar staat op plaats 9 van de verkiezingslijst van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Dat werd zaterdagavond tijdens een livestream vanuit Rotterdam Ahoy bekendgemaakt.

Eieren mogen naar pakstations vogelgriepgebied Altforst

Veehouderij

Het vervoer van eieren, afkomstig van bedrijven buiten het beschermings- en toezichtsgebied Altforst, naar de twee pakstations in dit gebied is toegestaan. Wel moet dit via aangewezen routes, oftewel corridors.

Zonnig oktober 0,6 graad warmer

Algemeen

De maand oktober wordt steeds warmer. In de klimaatperiode 1990-2020 was deze gemiddeld 10,9 graad Celsius, 0,6 graad warmer dan in de periode 1951-1980. Het kwik ligt 0,2 graad hoger dan in de vorige klimaatperiode van 1980-2010.

Poes in de mand-campagne: veel aandacht, toch veel manden leeg

Algemeen

De Friese bewustwordingscampagne 'Kuikens in het land, poes in de mand' heeft afgelopen voorjaar goed gescoord op sociale media. Toch werden 's nachts in het veld niet minder katten gesignaleerd, wat het doel was van deze campagne.

Landbouwpercelen gezond voor omwonenden

Algemeen

Veel aandoeningen komen juist minder vaak voor bij inwoners rond landbouwpercelen. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Universiteit Utrecht en het Nivel onder alle inwoners van...

Wild zwijn met varkenspest buiten kerngebied Duitsland

Veehouderij

In de Duitse deelstaat Brandenburg is een wild zwijn, een big, met Afrikaanse varkenspest gevonden buiten het ingestelde kerngebied. Het nieuwe besmettingsgeval is in de gemeente Friedland, ongeveer 15 kilometer ten westen van het vorige kerngebied....

Goudjakhals mogelijk actief in Ooijpolder

Veehouderij

Een goudjakhals heeft mogelijk deze week in de Ooijpolder, bij Nijmegen, schapen doodgebeten. Drie schapen waren dood, nog eens twee werden geëuthanaseerd. Vorige maand werden in de buurt, in het Duitse Kranenburg/Kleef, twee schapen door een...

Malaise melkvee: financieel gaten vullen

Veehouderij

Steunmaatregelen helpen melkveehouders die kampen met een lage melkprijs de coronacrisis door. Bijvoorbeeld via een vervroegde uitkering van betalingsrechten. Maar met het vullen van het ene gat, ontstaat straks een nieuw gat doordat de onzekere...

Bettinehoeve roept deel gerijpte kazen terug

Veehouderij

Bettinehoeve adviseert haar gerijpte kazen met schimmelkorst niet te consumeren, maar terug te brengen naar de winkel. Deze kazen kunnen mogelijk sporen van Listeria monocytogenes bevatten.

Al 5.000 ton korrelmais ingenomen door AgruniekRijnvallei

Veehouderij

Mengvoerproducent AgruniekRijnvallei heeft tot nu toe 5.000 ton korrelmais ingenomen, voornamelijk uit Duitsland. Naar verwachting volgt nog 1.000 ton. Dit is fors meer dan de afgelopen twee jaar, toen jaarlijks 750 ton korrelmais werd ingenomen.

GGD: minimaal 2 kilometer tussen geitenbedrijf en woningen

Veehouderij

Een nieuwe gevoelige bestemming, zoals een woning of ziekenhuis, moet op minimaal 2 kilometer afstand van een geitenbedrijf worden gehuisvest. Diezelfde afstand geldt voor nieuw te vestigen geitenbedrijven ten opzichte van gevoelige bestemmingen....

Interovo Egg Group op halve kracht na coronagevallen

Veehouderij

De Interovo Egg Group in Ochten halveert de komende twee weken de productie, nadat vorige week 35 medewerkers van de eierverwerker en -verpakker positief zijn getest op het coronavirus. Op die manier wordt de 1,5 meter afstand tussen medewerkers...

Stikstof beter benutten met elektrodialyse

Veehouderij

Via een elektrodialysesysteem stikstof uit een vloeistof als drijfmest extraheren om zo de stikstofuitstoot sterk te reduceren. Dat is het doel van de Delftse start-up Mezt. De ammoniak die bij dit proces vrijkomt, is in te zetten voor kunstmest en...

Van Iperen: 'Maisseizoen was erg wisselend'

Veehouderij

Het afgelopen maisseizoen was erg wisselend. In Noord-Nederland was de mais over het algemeen goed, in het zuiden en oosten van het land was deze plaatselijk noodrijp. Ook was er regionaal sprake van omgeknakte mais en schimmel. 'We hebben alle...

Oogst snijmais ten einde, korrelmais nog overeind

Veehouderij

De meeste snijmais in inmiddels ingekuild. Vorige week oogstte de laatste maismeetnetboer. De meeste mais die er nog staat, is bestemd voor Corn Cob Mix of maiskolvensilage.

Herstel liquiditeit melkveebedrijven door corona-ondersteuning

Veehouderij

De liquiditeit van melkveebedrijven is in het derde kwartaal van 2020 iets hersteld ten opzichte van het tweede kwartaal. Het herstel is mede het gevolg van tegemoetkomingen in het kader van de coronacrisis, zoals het eerder uitkeren van...

Schouten: 'Brede aanpak verduurzaming veehouderij lastig'

Veehouderij

Het is voor de veehouderij lastig om in de breedte te verduurzamen, vindt landbouwminister Carola Schouten. Ze begrijpt dat dit boeren frustreert en onzeker maakt. 'Steeds zitten we aan een grens of gaan eroverheen. De overheid is hier mede debet...

Ophokplicht pluimvee na vogelgriep zwanen

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten stelt voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle commercieel gehouden pluimvee. Deze gaat vrijdagochtend om 0.00 uur in. De maatregel gaat gelden nu in provincie Utrecht bij twee knobbelzwanen hoogpathogene...

Schouten door het stof om bedrijfsblokkades

Veehouderij

'Deze besluiten hadden anders genomen moeten worden. De regels zijn destijds verkeerd geïnterpreteerd', stelt landbouwminister Carola Schouten. Ze reageert hiermee op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over...

Niet-melders doodgeboren kalveren onterecht geblokkeerd

Veehouderij

Minister Carola Schouten van LNV heeft de melkveehouders die doodgeboren kalveren niet hadden gemeld onterecht geblokkeerd. Dat beslist het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag 20 oktober in de procedures van een aantal boeren....

Wakker Dier naar Reclame Code Commissie om kip op stro

Veehouderij

Wakker Dier dient bij de Reclame Code Commissie een klacht in tegen de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi). Die laatste had een advertentie geplaatst van een kip op een baal stro met de inval van daglicht in de...

DeLaval komt met nieuwe buitenmelker

Veehouderij

DeLaval introduceert in de Benelux de nieuwe E300 buitenmelker draaistal. Volgens de producent helpt het melksysteem de melkveehouder om rustig, snel, efficiënt en veilig te melken dankzij een soepele en continue doorstroming van de koeien.

Deense biokoeien niet meer vast in grupstal

Veehouderij

Koeien op Deense bedrijven mogen niet meer worden vastgezet in grupstallen. Vanaf 2027 geldt er een totaalverbod. In Nederland wordt vanuit de zuivel gewerkt aan een uitfasering.

Protix wint Nederlandse Innovatie Prijs 2020

Algemeen

Insectenproducent Protix is vanavond tijdens het televisieprogramma De Wereld van Morgen op NPO 1 uitgeroepen tot winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2020.

Miljardste liter On the way to PlanetProof-melk voor Schouten

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten heeft maandag een liter On the way to PlanetProof-melk in ontvangst genomen. Het is de miljardste liter duurzamere melk die sinds december 2018 volgens de eisen van dit onafhankelijke keurmerk wordt geproduceerd.

Beter Leven grootste duurzame keurmerk in supermarkten

Algemeen

Met een verwachte omzet van ruim 2,5 miljard euro is het Beter Leven-keurmerk het grootste duurzame keurmerk in supermarkten. Ondertussen groeit het aantal veehouders dat aan dit keurmerk meedoet, flink. Dat meldt stichting Beter Leven maandag bij...

WUR: 'Economie en duurzaamheid uitdaging melkveehouderij'

Veehouderij

In de melkveehouderij is het gelijktijdig verbeteren van de duurzaamheid en het bieden van voldoende economisch perspectief geen eenvoudige opgave. Dat stelt Alfons Beldman, onderzoeker bij Wageningen University & Research (WUR). Hij verwacht in...

ForFarmers neemt De Hoop Mengvoeders over

Veehouderij

Mengvoercoöperatie ForFarmers neemt De Hoop Mengvoeders over. De daadwerkelijke overname vindt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 plaats. Hiervoor is goedkeuring van de mededingingsautoriteiten nodig. Bij goedkeuring gaat De Hoop als...

Koeien wennen snel aan nieuwe melkrobot

Veehouderij

De voorbereidingen waren voor de koeien van Felix en Janine Huntjens in Schin op Geul lastiger dan de overstap naar de nieuwe melkrobot. 'Binnen één dag waren de koeien gewend aan de nieuwe situatie', vertelt Janine Huntjens.

Cono-boeren overwegen hoger beroep om melkeisen

Veehouderij

Een groep van acht melkveehouders overweegt in hoger beroep te gaan tegen het oordeel van de rechtbank in Haarlem. Die deed 7 oktober uitspraak in de zaak die was aangespannen tegen Cono Kaasmakers.

NVWA pakt inspecties fosfaatrechten op

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert sinds 1 juli inspecties uit in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Die controles zijn gericht op bedrijven die in 2018 en 2019 op papier meer koeien hadden dan de bijbehorende...

Melkveehouder Verbruggen: 'Extra koeien zonder de bank'

Veehouderij

Met meer melk het bedrijf rendabeler maken. Frank en Sandra Verbruggen in Veghel wilden dit. Dure fosfaatrechten stonden dit doel in de weg. Inmiddels heeft de VOF met een koop-leaseconstructie extra koeien op stal.

Duo heeft het gemunt op kleingeld eierautomaten

Veehouderij

Een 36-jarige man uit Eersel en zijn 28-jarige vriendin uit Tilburg hebben op 4 oktober geprobeerd twee eierautomaten open te breken in de gemeente Hilvarenbeek. De laatste poging mislukte. Het stel is aangehouden.

Levensproductie koe naar recordhoogte

Veehouderij

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien is in het boekjaar 2019-2020 gestegen naar een recordhoogte. De gemiddelde levensproductie is toegenomen met bijna 2.500 kilo melk en 200 kilo vet en eiwit. Dit blijkt uit statistieken van CRV.

65 miljoen euro coronasteun voor Italiaanse veehouders

Veehouderij

De Italiaanse overheid komt met 65 miljoen euro aan steun voor houders van waterbuffels, kalveren, konijnen, geiten en schapen. Zij kwamen in de knel door de eerste coronagolf.

Vollemelkpoeder in de min, boter stabiel

Veehouderij

De noteringen van ZuivelNL voor boter, mageremelkpoeder voor veevoerdoeleinden en weipoeder zijn stabiel gebleven. Voor vollemelkpoeder was er een min van 4 euro. Mageremelkpoeder voor consumptie steeg juist met 1 euro.

I&R geiten per 1 november aangescherpt

Veehouderij

De termijn voor het melden van geboortes van geitenlammeren in het kader van het I&R-systeem wordt per 1 november aangescherpt naar zeven kalenderdagen. Het geslacht en de exacte geboortedatum moeten worden geregistreerd. De geitenhouder wordt...

Gemiddeld Koeien & Kansenbedrijf heeft geen fosfaatoverschot

Veehouderij

Het gemiddelde fosfaatoverschot van alle Koeien & Kansenbedrijven lag in 2019 ligt op -7 kilo fosfaat per hectare. Dat was ook het doel van deze bedrijven. Een jaar eerder lukte dit nog niet, omdat de bedrijven door de droogte minder ruwvoer...

Meldingen mestfraude leiden nauwelijks tot boetes

Veehouderij

De tientallen meldingen van mestfraude, die in 2019 en half 2020 bij de overheid zijn binnengekomen, hebben nauwelijks tot boetes geleid. Volgens landbouwminister Carola Schouten heeft het geen zin om verdachte percelen met bodemanalyses te...

Saldo melkveehouderij onder druk

Veehouderij

Als gevolg van hoge voerkosten, een lage melkprijs en lagere veeprijzen, staat het saldo in de melkveehouderij onder druk. Dat saldo ligt 20 procent onder het tienjarig gemiddelde over augustus en 7 procent onder dezelfde maand vorig jaar.

Vertrekkers DOC hebben recht op transactiesom

Veehouderij

De 63 melkveehouders die naar de rechter zijn gestapt, hebben alsnog recht op een transactiesom van DOC Kaas. Ook de inhouding van 1 cent op het melkgeld van december 2016 moet worden terugbetaald, zo heeft de rechtbank van Assen woensdag bepaald....

Alle paarden in nieuwe I&R-database

Veehouderij

Alle paardenhouders moeten op 21 april 2021 hebben geregistreerd welke paarden op hun terrein worden gehouden. Dat gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd. Hiermee zijn de locaties van alle paarden bekend wanneer er een...

Zuivelnoteringen redelijk stabiel

Veehouderij

De meeste zuivelnoteringen van ZuivelNL zijn gelijk aan vorige week. Wel is er een minnetje voor vollemelkpoeder en een plusje voor mageremelkpoeder voor voedseldoeleinden.

RMV-beurzen gaan afgeslankt en deels online door

Veehouderij

De komende edities van de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in zowel Hardenberg als Gorinchem gaan ondanks de coronacrisis door, maar in een afgeslankte vorm. RMV Hardenberg is sowieso fysiek te bezoeken, terwijl RMV Gorinchem een hybride...

Benchmark antibioticagebruik dierenartsen in nieuw jasje

Veehouderij

Er komt een nieuwe benchmark om het antibioticagebruik door dierenartsen te monitoren. Daarbij ligt de focus op het gemiddeld aantal dagen dat een dier per jaar wordt behandeld met antibiotica. De nieuwe benchmark gaat op 1 januari 2021 in. Als...

Coronabesmettingen bij twee nertsenbedrijven in Limburg

Veehouderij

Bij twee nertsenbedrijven in Limburg is het het coronavirus vastgesteld. Het gaat om bedrijven in Veulen en in Evertsoord.

Lely lanceert concept automatisch stalvoeren

Veehouderij

Lely lanceert het eerste concept voor het volledig autonoom oogsten en voeren van vers gras: Lely Exos. Hiermee kunnen melkveehouders een groot deel van hun graslandproductie inzetten als vers voer.

LTO: 'Melkveesector onterecht in kwaad daglicht gesteld'

Veehouderij

De melkveesector is met de I&R-affaire begin 2018 onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Dat vindt LTO, nu het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend heeft gemaakt dat ruim honderd melkveehouders een boete krijgen en twintig ondernemers...

Boetes voor ruim honderd rundveehouders om kalverfraude

Veehouderij

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan circa honderd melkveehouders boetes opgelegd tussen de 700 euro en bijna 24.000 euro vanwege de kalverfraudezaak. Bij sommige bedrijven klopte van meer dan honderd dieren de registratie niet. Nog eens twintig...

Fonterra verkoopt Chinese bedrijven uit geldnood

Veehouderij

De Nieuw-Zeelandse zuivelgigant Fonterra verkoopt voor 555 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar, oftewel 314 miljoen euro, aan Chinese boerderijen. Met de opbrengst worden schulden afgelost.

Cono en Klaver Kaas samen in 'Kaas van Noord-Holland'

Veehouderij

Klaver Kaas en Cono Kaasmakers bouwen hun samenwerking verder uit met de gezamenlijke start van 'Kaas van Noord-Holland'. Hiermee willen zij zicht richten op geitenkaas en kruidenkazen.

LTO roept op tot geduld bij opzetten vleeskalveren

Veehouderij

Vleeskalverhouders doen er goed aan om nog even geduld te hebben. Er zijn nog enorme voorraden kalfsvlees en de coronasituatie wordt er niet beter op. Dat stelt voorzitter Wim Thus van de LTO-vakgroep Kalverhouderij. Hij vindt het jammer dat enkele...

Melkprijzen Eko Holland blijven gelijk

Veehouderij

Eko Holland verwacht aan zijn leden-melkveehouders voor oktober een biologische melkprijs van 49,75 euro exclusief btw uit te betalen. Voor biologisch-dynamische melk is de melkprijs 56,10 euro.

Voederbieten zijn energiebron voor biologische geiten

Veehouderij

De geiten van biologisch ondernemer Maurice Dezaire uit het Limburgse Arensgenhout krijgen sinds begin september zelfgeteelde voederbieten. Deze worden iedere twee weken geoogst en tijdelijk opgeslagen.

Maisoogst loopt ten einde

Veehouderij

Bij verschillende deelnemers aan het Maismeetnet van Nieuwe Oogst is de mais binnengehaald. Alleen in Noord-Nederland staat het gewas nog op enkele plaatsen. Daarmee is de oogst vroeger dan vorig jaar en iets later dan in het droge jaar 2018.

Mais als maiskolvensilage de kuil in

Veehouderij

Bij melkveehouder Pieter Peters in Oirschot werd maandag de mais geoogst. Niet als snijmais. De ondernemer kiest voor maiskolvensilage (mks), waarbij enkel de kolven worden ingekuild.

FrieslandCampina: afzet blijft onder druk staan

Veehouderij

De omstandigheden voor de afzet van zuivelproducten blijven lastig. Dit meldde FrieslandCampina tijdens een bijeenkomst van de ledenraad op 30 september. De raad benoemde een nieuwe bestuurder en keurde een investering in Indonesië goed.

Goed maisjaar na koude start en droogte

Veehouderij

In verschillende delen van het land werd dit jaar goede mais geteeld. In het westen en noorden viel vaak op tijd een bui, in het zuidoosten was beregenen een must. Vooral op de zandgronden in Oost-Brabant was de situatie extremer dan andere jaren.

Plukon mag CFG en onderdelen van Frisia overnemen

Veehouderij

Plukon Food Group mag CFG Holding, CFG Poultry, Cuparius Coldstore en bepaalde activa en contracten van Frisia Food Group overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

Boter in de min, plusje voor mageremelkpoeder

Veehouderij

De ZuivelNL-noteringen laten voor deze week een redelijk stabiel beeld zien. De meeste noteringen zijn niet veranderd. Wel is die voor boter licht gezakt en is een een nipte stijging te zien in die voor mageremelkpoeder voor veevoerdoeleinden (feed).

ABP Food Group wil Groothedde Vaassen overnemen

Veehouderij

De Ierse vleesverwerker ABP Food Group wil uitsluitende zeggenschap verwerven over vleesleverancier Groothedde Vaassen. De bedrijven hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Weer coronabesmetting op nertsenbedrijf

Veehouderij

Bij een nertsenbedrijf in het Limburgse Neer is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het bedrijf heeft ongeveer vierduizend moederdieren.

FrieslandCampina verhoogt melkprijs met 50 cent

Veehouderij

De FrieslandCampina-garantieprijs stijgt met 50 cent ten opzichte van vorige maand en komt voor oktober uit op 34,25 euro per 100 kilo. De prijs voor biologische melk daalde juist met 1 euro en komt op 46 euro per 100 kilo melk.

Melkveehouder Combee onderneemt in balans met omgeving

Veehouderij

Een makkie was het zeker niet, maar na vier jaar lijkt de kogel alsnog door de kerk. Bart en zijn vader Bas Combee uit Helvoirt bouwen een nieuwe stal midden in het land. Een stal met oog voor omgeving, maatschappij, kringloop en koe.

Stilte voor de oogststorm bij snelafrijpende mais

Veehouderij

Terwijl de mais in Noord-Nederland vaak nog niet oogstrijp is, wordt in het zuiden gestart met de maisoogst. Zeker de warme dagen in combinatie met de koude nachten van het voorbije weekend doen de afrijping van de mais goed. De eerste loonwerkers...

Melkveehouder Aarts: 'Maisopbrengst minder goed dan in 2019'

Veehouderij

Maismeetnetdeelnemer Willy Aarts uit het Friese Hallum merkte dit jaar dat een deel van de mais laat opkwam door de droogte. Hierdoor is 2020 voor hem geen topjaar geworden zoals in 2019, maar een gemiddeld maisjaar.

Drone zaait 10 hectare klaverzaad in een uur

Veehouderij

Met een drone werden donderdag kleine bolletjes met zaad van de witte klaver verdeeld over het perceel van biologisch melkveehouder Sjaak Sprangers in het Brabantse Kaatsheuvel. Deze zaai moet helpen om het klaverbestand op het perceel in stand te...

Gras kort houden is de kunst bij mais in gras

Veehouderij

De concurrentie van gras met mais maakt de teelt van mais in grasland lastig, weten deskundigen. Toch kent deze combinatieteelt zeker voordelen. Ideaal is de teelt nog niet.

Zuivelnoteringen: boter stabiel, poeders in de plus

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen van ZuivelNL blijft de notering voor boter gelijk ten opzichte van vorige week en blijft daarom op 340 euro. Voor de melkpoeders wordt een iets hogere prijs genoteerd dan vorige week.

Nederlandse innovatieve bedrijven in prijzen op Franse Space

Veehouderij

Vier Nederlandse bedrijven zijn dinsdag onderscheiden met een eervolle vermelding tijdens de veehouderijbeurs Space in het Franse Rennes. Het gaat om DSM, Vogelsang, JOZ en VDK Products. In totaal kregen 26 innovaties een eervolle vermelding.

LTO wil onderzoek naar rondhangers bij nertsenbedrijven

Veehouderij

LTO-vakgroep Edelpelsdierhouderij heeft, samen met de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd onderzoek te verrichten naar personen die bij nertsenbedrijven rondhangen. Bij...

Kringloopmeststoffen alternatief voor kunstmest

Veehouderij

Meststoffen van organische oorsprong hoeven niet veel onder te doen voor kunstmest in de rij. Dat blijkt uit een demoveld bij melkveehouder Jos Verstraten in Westerbeek en op Proefboerderij Vredepeel van WUR Open Teelten. Oogstmetingen maken de...

Milcobel sluit zuiveldrankenfabriek Schoten

Veehouderij

De Belgische zuivelverwerker Milcobel wil de zuiveldrankenproductie in Schoten sluiten. Dat betekent dat niet alleen deze fabriek dichtgaat, maar ook de ondersteunende afdelingen in Schoten en Brugge. De productie en verkoop van consumptiemelk in...

Veilig op 1-week voor de melkveehouderij

Veehouderij

Veliligheid is van levensbelang, ook voor de melkveehouderij. Dat is voor een aantal partijen reden om van maandag 14 september tot en met vrijdag 18 september de 'Veilig op 1' week te houden, om aan te geven dat bij alle werkzaamheden de veiligheid...

Coronabesmettingen op twee nertsenbedrijven

Veehouderij

Bij een nertsenbedrijf in Wilbertoord met ongeveer 1.250 moederdieren en een nertsenbedrijf in Overloon met ongeveer 7.500 moederdieren zijn besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld.

Niet minder melk door latere inseminatie vaars

Veehouderij

Het bewust later insemineren van vaarzen hoeft niet te leiden tot een lagere melkgift per dag. Bij koeien moet niet te lang worden gewacht met insemineren. Dat kost melk, blijkt uit een studie op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Droogte mais wisselt enorm

Veehouderij

Bij de deelnemers aan het Maismeetnet van Nieuwe Oogst is er een enorme variatie in droogte. Terwijl vorige week de eerste mais in het zuiden werd gehakseld, duurt dit hakselen elders nog een tijd.

DOC mag fusiebonus vertrekker niet inhouden

Veehouderij

DOC Kaas mag bij vertrekkende melkveehouders de fusiebonus niet inhouden, omdat deze inhouding tijdens de fusiebesprekingen niet is gemeld. Dat oordeelde de rechtbank van Assen in een beslissend tussenvonnis in het proces van 63 melkveehouders tegen...

NVWA pakt verdachte illegale handel diergeneesmiddelen

Veehouderij

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op maandag 7 september een man aangehouden die wordt verdacht van illegale handel in diergeneesmiddelen.

Enorme verschillen in rijpheid maisgewas

Veehouderij

Soms is de mais noodrijp, soms is de plant nog groen en de korrel al rijp. In het zuidoosten van Nederland maakt de maishakselaar de eerste uren van het seizoen. Elders in Nederland blijft het gewas bij de deelnemers aan het Maismeetnet nog zeker...

Schouten: 'NVWA niet nalatig in coronasituatie'

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van LNV hebben geen steken laten vallen in het beleid om toezichthouders en officiële assistenten te beschermen tegen het coronavirus. Dat stelt minister Carola Schouten van LNV in...

Schouten houdt vast aan salmonella-aanpak vermeerderaars

Veehouderij

Minister Carola Schouten van LNV houdt vast aan de Europese salmonella-aanpak. Bij een positieve salmonella-uitslag moet bij vermeerderingsbedrijven direct worden geruimd. Enkel bij gerede twijfel, zoals bij misstanden rond transport en/of in het...

Eurofins Agro: 'Broei ligt op de loer bij droge zomerkuil'

Veehouderij

Als gevolg van een extreem droge zomerkuil, met een drogestofpercentage van ruim 50 procent, ligt broei op de loer, waarschuwt Eurofins Agro. De broei-index scoort 40 (zeer broeigevoelig). Dat is historisch gezien een record. Gemiddeld ligt deze op...

Teller aantal besmette nertsenbedrijven op vijftig

Veehouderij

Bij een nertsenbedrijf in het Brabantse Deurne en bij een nertsenbedrijf in het Brabantse Wilbertoord zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het aantal besmette nertsenbedrijven op vijftig.

Kwaliteit mais stemt tot tevredenheid, ondanks hagel

Veehouderij

De mais van Corné Rommens uit Hoeven snakte drie weken geleden naar regen. Een voorspelde bui bleek echter een stortvloed, waarbij vooral de daarbij gepaard gaande hagel onwenselijk was. Ondanks de schade die de mais hiervan ondervond, is de...

Nederlander ziet vleestaks niet zitten

Veehouderij

Een vleestaks zien Nederlanders niet zitten. Slechts 20 procent denkt dat dit een goed middel is om de vleesconsumptie te verminderen. Het advies van het Voedingscentrum wordt veel vaker als goede maatregel gezien.

Melkprijs FrieslandCampina daalt licht door productietoename

Veehouderij

De FrieslandCampina-garantieprijs daalt 25 cent per honderd kilo melk ten opzichte van augustus en komt uit op 33,75 euro per 100 kilo. De biologische prijs zakte met 50 cent naar 47 euro per 100 kilo melk.

NVWA onderzoekt opzettelijke besmetting nertsen

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet extra onderzoek naar het mogelijk opzettelijk besmetten van nertsen met het coronavirus. Volgens het ministerie van LNV zijn hier vooralsnog echter geen aanwijzingen voor.

Carel de Vries: 'Diergezondheid melkvee moet naar hoger niveau'

Veehouderij

In de melkveehouderij zijn de laatste decennia forse stappen gezet als het gaat om melkproductie en efficiëntie. Nu is het de tijd voor verbeteringen rond diergezondheid, stelt Carel de Vries van het project Gezonde Partners. 'Het geeft werkplezier...

LNV biedt nog geen steun aan kalverhouders

Veehouderij

Het ministerie van LNV komt nog steeds niet met een steunregeling voor kalverhouders. Een derde gesprek van LTO Nederland met het ministerie leverde niets op. LTO zet nu alles op alles om de erbarmelijke situatie van veel kalverhouders bij dit...

Geiten sneller gemolken met nieuwe melkstal

Veehouderij

Op het melkgeitenbedrijf van Sander en Anita Bremer in het Gelderse Wehl is onlangs de bouw van de nieuwe geitenmelkstal begonnen. Woensdag werd het beton voor het plateau gestort. De nieuwe 100-stands rotormelkstal moet het melken bespoedigen.

Ruimen besmette nertsenbedrijven kost zeker 37 miljoen euro

Veehouderij

Voor het ruimen van een geraamd aantal nertsenbedrijven heeft het ministerie van LNV de begroting van 42 miljoen euro verhoogd. Hiervan is 37 miljoen euro opgenomen voor het ruimen van naar schatting 37 nertsenbedrijven. De begroting moet mogelijk...

Geen verlenging uitrijperiode mest

Algemeen

Er komt geen verlenging van de mestuitrijperiode. Het ministerie van LNV vindt dit milieukundig niet verantwoord.

Melkaanvoer neemt verder toe

Veehouderij

De stijging in de Nederlandse melkaanvoer zette zich in juli voort met een plus van 1,1 procent ten opzichte van juni. Het volume bedroeg in de periode januari tot en met juli 8,31 miljard kilo melk, oftewel 2,2 procent meer dan in dezelfde periode...

Jan Vonk uit Goudriaan trots op zes generaties koeien

Veehouderij

Zuinig op de koeien zijn en het geluk hebben dat er telkens als eerste een vaarskalf wordt geboren. Dat zijn volgens melkveehouder Jan Vonk uit Goudriaan de ingrediënten om tot zes generaties van één koefamilie te komen.

Boer vaakst gekort door I&R-fout

Veehouderij

Runderen die niet correct zijn geregistreerd, leiden het vaakst tot subsidiekorting in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ook een onjuiste afdichting van de...

Agractie roept op tot waakzaamheid na inbraken

Veehouderij

Agractie roept iedereen in het buitengebied op waakzaam te zijn. De afgelopen week werd namelijk ingebroken op een vleeskuikenboerderij in de regio Eindhoven. Omdat niets is ontvreemd, wordt gedacht aan het werk van dierenactivisten.

LTO: 'Vroegtijdig einde nertsensector harde klap'

Veehouderij

'Het komt hard aan bij nertsenhouders dat zij hun bedrijven al over een paar maanden moeten beëindigen. Het heeft een grote impact op onze families', zegt voorzitter Martijn Pijnenburg LTO-vakgroep Edelpelsdieren.

Einde nertsensector na pelzen

Veehouderij

Nertsenhouders worden verplicht om dit najaar na het pelzen te stoppen. Het kabinet heeft hiervoor 150 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld komt bovenop de 32 miljoen die al was gereserveerd voor de sloop- en ombouwregeling.

Geitensector gaat op duurzame tour

Veehouderij

Forse stappen worden de komende jaren gezet om de melkgeitensector te verduurzamen. Via de verduurzamingsagenda wordt een plan gemaakt om sectorbreed verbeteringen door te voeren.

Tropische temperaturen drukken boteraanbod

Veehouderij

Door het warme weer wordt veel melkvet gebruikt voor de productie van room. Mede hierdoor is er minder boter op de markt en blijft de notering bij weinig vraag stabiel.

Stop nertsensector in maart 2021

Veehouderij

Alle nertsenbedrijven moeten uiterlijk 21 maart 2021 zijn gesloten. De overheid trekt 180 miljoen euro uit om alle nertsenhouders vervroegd uit te kopen. In de praktijk zou dit betekenen dat de nertsenbedrijven nu met hun laatste ronde bezig zijn.

LTO wil maatwerk bij mest uitrijden en gras inzaaien

Algemeen

LTO Nederland pleit voor maatwerk als het gaat om het uitrijden van mest en het inzaaien van grasland. Er moet een oplossing komen voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen.

Focus op maisteelt werpt zijn vruchten af bij Heijblok

Veehouderij

Na twee wisselvallige maisjaren heeft Marco Heijblok uit Hippolytushoef dit jaar samen met zijn adviseur extra aandacht gegeven aan de maisteelt. Dat heeft effect. De mais kende een topjaar. In de Kop van Noord-Holland was er dit jaar aan vocht geen...

Vroege maisoogst door rijpe korrel of dorre plant

Veehouderij

De ontwikkeling van de mais verloopt gestaag. Op sommige plekken rijpen de maisplanten in rap tempo af. Elders begint ook de korrel al flink geel te worden.

Vijf vragen over kosten van resistente wormen

Veehouderij

Naar schatting kosten resistente wormen de Europese veesector jaarlijks 38 miljoen euro. Uit Europees onderzoek van het Combatting Anthelmintic Resistance in Ruminants (Combar) blijkt dat dit toeneemt.

Teller besmette nertsenbedrijven op 40

Veehouderij

Het aantal nertsenbedrijven dat besmet is met het coronavirus, is gestegen naar 40. Maandagavond werd een besmetting op een nertsenbedrijf in het Limburgse Ven-Zelderheide bevestigd. Eerder die dag gaf het ministerie van LNV al aan dat dit bedrijf...

Zuivel belangrijkste agrohandelsproduct Vlaanderen, bier ook hip

Veehouderij

Zuivel is in Vlaanderen het belangrijkste handelsproduct in de agrohandel. De laatste jaren zijn de im- en export van zuivelproducten fors toegenomen. De waarde van beide zit nu boven de 2 miljard euro.

Opnieuw coronabesmettingen bij nertsen

Veehouderij

In het Brabantse De Rips is op een bedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 5.000 moederdieren. Ook in het Brabantse Vlierden is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een...

Meer opbrengst met nieuw gras

Veehouderij

Door te kiezen voor nieuwe rassen Italiaans raaigras behaalt een Belgische melkveehouder tot 20 procent meer kilo's droge stof. Een gemiddeld bedrijf bij onze zuiderburen hoeft daarom 2 hectare minder gras te telen voor dezelfde opbrengst.

Europese campagne 'Onze kip' werkt aan bewustzijn

Veehouderij

Een nieuwe communicatiecampagne over Europees pluimveevlees moet het bewustzijn van de hoge kwaliteit ervan onder consumenten en opinieleiders versterken.

Sterk debuut Weelder Empire bij zwartbont

Veehouderij

Weelder Empire kent een sterk debuut bij zwartbont. Bij roodbont heeft de genomicsgeteste stier Jacuzzi heeft ook als stiervader zijn vruchten afgeworpen, ook bij zwartbont.

Coronabesmettingen op nog eens drie nertsenbedrijven

Veehouderij

In De Rips zijn op twee bedrijven besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat om twee bedrijven met beide ongeveer 14.000 moederdieren. Ook in Ven-Zelderheide is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een...

Ultieme oproep LTO: 'Schrap voermaatregel'

Veehouderij

LTO Nederland doet twee weken voor de invoering van de voermaatregel een ultieme oproep aan landbouwminister Carola Schouten om deze in te trekken. De afgelopen maanden is steeds weer duidelijk gemaakt dat de voermaatregel onwerkbaar is. De...

Ook in VS nertsen besmet met corona

Veehouderij

In de Amerikaanse staat Utah zijn vijf nertsen op twee bedrijven gevonden die besmet zijn met het coronavirus. Op de boerderijen bleken ook mensen besmet te zijn met dit virus. Zij hadden contact gehad met de nertsen.

Ministerie kijkt naar voermaatregel vanwege droogte

Veehouderij

Het ministerie van LNV kijkt naar de omstreden voermaatregel. Aanleiding is de voersituatie op dit moment. Als gevolg van de droogte is er minder eiwit gewonnen.

NVWA onderzoekt risico's begrazen uiterwaarden

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start een landelijk onderzoek naar de gevaren van het laten begrazen van uiterwaarden. Dit nadat in vlees van runderen die graasden bij Slot Loevestein in het Gelderse Poederoijen een te hoog...

Afblazen overleg voermaatregel leidt tot Kamervragen

Veehouderij

Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA) hebben schriftelijke Kamervragen gesteld over het afblazen van het gesprek tussen landbouwminister Carola Schouten en de stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts over de voermaatregel.

Mais gortdroog door gebrek aan regen

Veehouderij

Op sommige percelen staat de mais er gortdroog bij. Mede door een gebrek aan regen zijn ondernemers genoodzaakt de mais vroegtijdig te hakselen. Zo ook Jolan van Noye uit het Brabantse Escharen, deelnemer aan het Maismeetnet.

Onzekerheid nertsenhouders groot

Veehouderij

De onzekerheid onder nertsenhouders blijft aanhouden. Zeker nu begin deze week nog op enkele bedrijven besmette nertsen zijn gevonden. In Elsendorp gaat het om 12.000 moederdieren, in Vredepeel om 6.000 moederdieren en in Ven-Zelderheide (gemeente...

ForFarmers: kort dag voor voermaatregel

Veehouderij

Terwijl de voermaatregel over enkele weken ingaat, heeft ForFarmers nog altijd geen instructie gehad over de eisen waaraan het krachtvoer moet voldoen. Het is volgens directeur Pieter Wolleswinkel daarom kort dag om de voermaatregel in te voeren.

Mooiste modderpoel ligt in Hellendoorn

Veehouderij

De verkiezing van de Mooiste Modderpoel is dit jaar gewonnen door bioboeren Koen Lipman en Melissa Schuurman uit Hellendoorn. Ruim 4.300 mensen brachten hun stem uit. 'Het was een spannende nek-aan-nekrace en het scheelde erg weinig', zegt Kenny...

Agrifacts en Stikstofclaim blazen gesprek met LNV over voermaatregel af

Veehouderij

Het gesprek van het ministerie van LNV met de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim over de narekening van de voermaatregel gaat niet door. Het zou op woensdag 12 augustus plaatsvinden. De partijen konden het niet eens worden over de voorwaarden...

LNV praat deze week met Agrifacts en Stikstofclaim

Veehouderij

Het gesprek tussen het ministerie van LNV en de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim over de voermaatregel staat gepland voor woensdag 12 augustus. Maar de advocaten van de partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor...

Egon Verheijden financieel directeur bij CRV

Veehouderij

Egon Verheijden start per 1 september 2020 als financieel directeur bij CRV. Hij vervangt Peter van der Hoek die deze rol vanaf januari dit jaar op interimbasis vervulde.

Indoor Concours Hippique Groningen geschrapt vanwege corona

Veehouderij

Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen (IICH), dat van 21 december 2020 tot en met 11 januari 2021 zou worden gehouden in de Eurohal Zuidbroek, gaat niet door als gevolg van het coronavirus. De organiserende Stichting Ruitersport...

Opnieuw coronabesmettingen bij twee nertsenbedrijven

Veehouderij

Bij een nertsenbedrijf in het Brabantse Elsendorp en een nertsenbedrijf in het Limburgse Vredepeel zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om bedrijven met respectievelijk 12.000 en 6.000 moederdieren.

Opnieuw Afrikaanse varkenspest in Oekraïne

Veehouderij

Op een varkensbedrijf met 41 varkens in Oekraïne is donderdag bij één varken Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het dier is aan de ziekte overleden. Eind december 2019 werd in dit land het vorige dier met deze ziekte aangetroffen.

Oog hebben voor oorzaak mastitis loont

Veehouderij

Een mastitisgeval bij een koe kost gemiddeld 301 euro. Veehouders doen er dus goed aan om de oorzaak in kaart te brengen. Vooral de melkproductie en afvoer zorgen voor een behoorlijke kostenpost. Dat meldt dierenarts Ruth Meenks van vaccinproducent...

Belgische vleesverwerker Westvlees meldt 67 besmettingen

Veehouderij

Bij de Belgische varkensvleesverwerker Westvlees in Westrozebeke zijn zeker 67 personeelsleden positief getest op corona. Ze werken allemaal op de snijafdeling.

Droogte noopt tot vroege maisoogst

Veehouderij

Terwijl er in West- en Noord-Nederland maandag 3 augustus lokaal nogal wat regen viel, bleef het droog in Zuidoost- en delen van Oost-Nederland. Sommige maistelers spreken daar over een vroege maisoogst, mogelijk al deze maand.

Water zorgt voor betere mestbenutting

Veehouderij

Melkveehouder Peter van Beest uit het Gelderse Lienden regent een drijfmestgift in met water. Daarmee zorgt hij dat de meststoffen beter worden benut.

Rechter oordeelt niet over kalvervloer

Veehouderij

De civiele rechter verwijst een aanklacht van stichting Dier&Recht over kalvervloeren door naar de bestuursrechter. De stichting klaagde de Nederlandse staat aan vanwege de in de ogen van Dier&Recht gevaarlijk gladde en oncomfortabel harde...

Rendac rijdt zaterdag vanwege hitte

Veehouderij

Kadaverophaaldienst Rendac heeft zaterdag 8 augustus een extra ophaaldag ingepland in verband met het warme weer.

Alle geteste nertsen Rijkevoort hadden corona

Veehouderij

Bij de nertsenhouderij waar het laatst corona is geconstateerd, waren alle geteste dieren positief voor dit virus. Volgens Wim van der Poel van Wageningen University & Research was het bedrijf in Rijkevoort daarmee 'heel sterk positief'.

Stikstofclaim opnieuw naar de rechter

Veehouderij

Stichting Stikstofclaim start een nieuwe juridische procedure om de stikstofmaatregel van het ministerie van LNV van tafel te krijgen. Dit zal volgens voorzitter John Spithoven leiden tot een nieuw kort geding.

Hoeveelheid vocht bij koe opschroeven met drench

Veehouderij

Bart Hofsteenge uit het Groningse Ten Boer geeft extra vocht aan zijn koeien via een drench. Wegens ziekte heeft de koe een vochttekort. Hofsteenge ontwikkelde met de Easydrench een systeem om dit gemakkelijk te doen. Een accuboormachine doet het...

Longontsteking nekt veel nertsen met coronavirus

Veehouderij

De doodsoorzaak van de door het coronavirus zwaar getroffen nertsen is een ernstige longontsteking. De dieren waren in goede conditie en andere organen waren niet aangetast.

Nabetaling 1,50 euro bij De Samenwerking

Veehouderij

De leden van Coöperatie C.L.V. De Samenwerking kunnen rekenen op een nabetaling van 1,5 euro per ton afgenomen mengvoer. Dit nadat over 2019 een financieel resultaat werd gehaald van 466.900 euro.

Derogatie vanaf nu aan te vragen bij RVO.nl

Veehouderij

Ondernemers die voor het lopende jaar 2020 gebruik willen maken van de derogatie, kunnen vanaf 3 augustus tot en met 4 september 2020 een derogatievergunning aanvragen. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Zuidelijke maistelers zien graag vocht, elders probleem minder

Veehouderij

Terwijl er in Noord-West Nederland plaatselijk aan vocht geen gebrek is, krijgt in Zuidwest-Nederland de droogte meer vat op het gewas.

Kamervragen over kort geding stikstofmaatregel

Veehouderij

Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD) hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van het kort geding dat de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim donderdag hadden aangespannen over de onderbouwing van de ministeriële voernormen.

Schouten legt drijfmestonderzoek naast zich neer

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten legt het drijfmestonderzoek van Peter Vanhoof en Anton Nigten naast zich neer. Het rapport is in haar ogen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Ze had liever gezien dat het in een wetenschappelijk tijdschrift was...

Melkveehouder Wissels: 'Regen na inzaai doet groenbemester goed'

Veehouderij

Er lijkt dit jaar beduidend meer groenbemester te staan bij melkveehouder Bert Wissels uit het Gelderse Hengelo. Vorig jaar was het niet zo'n succes. Dit komt mede door de tijdige regen, een week na de onderzaai.

LNV legt onderbouwing stikstofmaatregel niet vast

Veehouderij

De berekening van de stikstofmaatregel is grotendeels door een enkele ambtenaar gedaan, waarbij geen logboek is bijgehouden. Hierdoor is de maatregel niet meer controleerbaar, aangezien de onderbouwing ontbreekt.

Ministerie weigert coronasteun aan vleeskalversector

Veehouderij

Ondanks de penibele situatie waarin de vleeskalverhouderij zich bevindt, wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen inkomenssteun geven aan de vleeskalverhouderij. Dat antwoordt het in een brief aan de Vereniging van...

Garantieprijs FrieslandCampina stijgt naar 34 euro

Veehouderij

De garantieprijs van Royal FrieslandCampina voor gangbare melk stijgt in augustus met 1 euro ten opzichte van vorige maand. Daarmee komt deze op 34 euro per 100 kilo standaardmelk.

STAF en Stikstofclaim: 'Onderbouwing stikstofmaatregel onvoldoende'

Veehouderij

De onderbouwing van de stikstofmaatregel die gisteren naar de stichtingen Agrifacts (STAF) en Stikstofclaim is gestuurd, bevat onvoldoende informatie. De stichtingen hebben nog altijd geen zicht op hoe de indeling naar grondsoort en intensiteit is...

VKON: 'Veel koudwatervrees rond kruidenrijk grasland'

Veehouderij

Kruidenrijk grasland kan bijdragen aan diergezondheid door onder meer de aanwezige mineralen en sporenelementen. Dat stelt projectmedewerker Kim Sand van kennis- en praktijkcentrum VKON. Toch ziet ze nog veel koudwatervrees.

Rechter: NVWA moet opnieuw kijken naar slachterijen Offerfeest

Veehouderij

De rechter veroordeelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om alsnog te kijken naar het plan van aanpak van twee slachterijen. Zij hadden een kort geding aangespannen tegen de NVWA, omdat ze niet met het Offerfeest mogen slachten.

Roald van Noort interim-directeur ZuivelNL

Veehouderij

Roald van Noort is door het bestuur van ZuivelNL aangesteld als interim-directeur van deze organisatie. Door het vertrek van de huidige directeur Janine Luten per 14 augustus is er een vacature ontstaan voor de positie van directeur van ZuivelNL....

Coronavirus op nertsenbedrijf in Oploo

Veehouderij

Bij een nertsenbedrijf in het Brabantse Oploo is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus.

Strafrechtelijk onderzoek misstanden slachterij gestopt na trage NVWA

Veehouderij

Omdat de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) te veel tijd nodig had om bewijsstukken en informatie aan te dragen, is het strafrechtelijk onderzoek naar misstanden in drie noordelijke runderslachthuizen gestopt. Door de traagheid van de...

Slachterijen naar rechter na verbod slacht voor Offerfeest

Algemeen

Twee slachterijen hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De slachterijen mogen niet slachten voor het Offerfeest omdat ze tekortschieten in het naleven van de coronaregels. Ze willen via het kort...

KNMvD: zelfs flexibelere invulling voermaatregel heeft risico's

Veehouderij

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) staat nog altijd niet achter de voermaatregel van het ministerie van LNV. Dat heeft de organisatie in een gesprek aan het ministerie laten weten. Zelfs een eigen aangedragen...

LTO: 'Ruimen gezonde nertsen is onacceptabel'

Veehouderij

LTO-vakgroep Nertsenhouderij vindt het onacceptabel als gezonde nertsen preventief zouden worden geruimd. 'Dit heeft verregaande consequenties voor de getroffen ondernemers', stelt voorzitter Martijn Pijnenburg van LTO-vakgroep Nertsenhouderij.

Gerechtshof houdt vast aan vergunning bij overbelasting geur

Veehouderij

Vergund is vergund, stelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deze week. Een varkenshouder diende een hoger beroep in tegen een eerdere uitspraak van de rechter. Die stelde dat, omdat het bedrijf in een overbelast gebied zit qua geur, moest voldoen...

Mais blijft groei houden

Veehouderij

De groei in de mais houdt bij de Maismeetnetboeren nog niet op. Toch lijkt bij verschillende ondernemers het eind van de groei in aantocht, nu de pluim op steeds meer plaatsen zichtbaar wordt. Volgens Luc Alberti van Vitelia Voeders in het Limburgse...

Insecten kunnen bijdragen aan stikstofprobleem

Veehouderij

De teelt van insecten is mogelijk een deel van de oplossing van het stikstofprobleem, doordat larven een deel van de stikstof uit mest weer omzetten naar eiwit. Dit kan vervolgens weer worden gevoerd. Hierdoor ontstaat niet alleen duurzaam eiwit,...

Australisch kaasmerk verandert naam vanwege racisme

Veehouderij

De Australische zuivelverwerker Saputo heeft kaas met de merknaam Coon uit de schappen gehaald. Demonstranten beschouwen dit kaasmerk als racistisch.

Eerste test digital fencing in België

Veehouderij

Bij koeien, schapen en geiten in een natuurgebied bij het Belgische Mol is onlangs voor het eerst digital fencing ingezet. De dieren krijgen een halsband om met een gps-systeem.

Extra reiniging na uitbraak AVP in Letland

Veehouderij

Door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Letland onder gehouden varkens, moeten vervoersmiddelen voor evenhoevigen die uit dat land komen onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan.

LTO Paardenhouderij krijgt steeds meer meldingen jacobskruiskruid

Veehouderij

Bij de LTO-vakgroep Paardenhouderij komen steeds meer meldingen binnen over overlast van jacobskruiskruid. Dit kruid kan dodelijk zijn wanneer het in het hooi of de kuil terechtkomt.

Schouten komt met cijfers over stikstofaanpak

Veehouderij

Minister Carola Schouten van LNV heeft stichting Agrifacts cijfers gestuurd over de bedrijven waar WUR de rantsoengegevens van bijhoudt. Hiermee wil ze haar stikstofaanpak onderbouwen. Agrifacts had deze cijfers geëist, maar vindt het onvoldoende....

Lodders trekt aan bel om salmonella-aanpak

Veehouderij

Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) heeft schriftelijke Kamervragen gesteld over de salmonella-aanpak bij vermeerderingsbedrijven. Terwijl tot begin dit jaar een hercontrole mogelijk was, worden besmette bedrijven nu zonder hertest geruimd. Dit is...

Notering boter stabiel, plusje mageremelkpoeder

Veehouderij

Bij de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen voor week 30 is de notering voor verse boter onveranderd op 333 euro. Mageremelkpoeder voor consumptiedoeleinden noteerde 3 euro hoger en komt nu op 217 euro.

KFC zet in op lagere bezetting kip

Veehouderij

Restaurantketen KFC West-Europa wil bij de pluimveehouders die kip leveren naar een bezettingsgraad toe van onder de 30 kilo per vierkante meter. Volgens de keten is voldoende ruimte de hoeksteen van het dierenwelzijn.

Krimp melkveebedrijven zet door

Veehouderij

Het aantal melkveebedrijven nam in 2019 met meer dan 4 procent af tot 16.260. Door de fosfaatwetgeving is er sinds 2017 nauwelijks groeiruimte meer voor de bedrijven. In 2019 telde Nederland 6.200 melkveehouders met meer dan 100 melkkoeien, ruim 800...

NMV stapt uit overleg voermaatregel

Veehouderij

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is dinsdag 21 juli uit het overleg met het ministerie gestapt om te kijken naar een alternatieve voermaatregel. De bond staat ook niet meer achter dit alternatief.

Zorgen A-Ware om stikstofaanpak Schouten

Veehouderij

Royal A-ware keurt de voorgenomen veevoermaatregel van landbouwminister Carola Schouten af, omdat melkveehouders hiermee worden beperkt in de uitvoering van hun vakmanschap. 'Daarnaast maken wij ons zorgen over de risico's op het gebied van...

Agrifirm: 'Kwaliteit mais gaat boven kwantiteit'

Veehouderij

De mais wordt ieder jaar een stuk korter. Dat is mede het gevolg van de weersomstandigheden, maar ook van de rassenkeuze. Dat stelt nutritionist Leo Tjoonk van Agrifirm.

Canadezen krijgen subsidie voor mais als koolstofbinder

Veehouderij

Canadese boeren beuren 500 dollar per hectare voor de maisteelt. De Canadese overheid wil daarmee de teelt van dit gewas stimuleren, omdat het een goede koolstofbinder is.

Artsenforum start campagne tegen intensieve veehouderij

Veehouderij

Enkele artsen, verbonden in het Artsenforum Gezondheid, Natuur en Milieu, starten dit najaar een campagne met tv-spotjes en advertenties. Daarmee willen ze aandacht vragen voor een gezonde luchtkwaliteit. Het forum zet in op minder dieren in...

LTO Melkveehouderij: bij voermaatregel is praktijk vergeten

Veehouderij

Bestuurslid Herman Bakhuis en voorzitter Wil Meulenbroeks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij snappen de onzekerheid onder melkveehouders rondom de stikstofmaatregel. 'Ze voelen zich niet serieus genomen.'

Droogte voorjaar laat zich nog zien in mais

Veehouderij

Maisspecialist Giel van Rooij van Handelsonderneming Vlamings in het Brabantse Steenbergen ziet in de mais nu nog de gevolgen van het droge voorjaar. Hij denkt dat de droogte ook effect heeft op de kolfzetting. Van Rooij heeft de afgelopen weken...

Meer maispluimen komen in zicht

Veehouderij

De mais bij de deelnemers aan het Maismeetnet groeit rustig door. Hoewel de temperatuur iets hoger zou mogen, staat het gewas er overal goed bij. Ook de afgelopen week heeft het gewas op diverse plekken weer regen gehad. Hierdoor is er aan vocht...

De Valk Wekerom sluit zich aan bij VoederWaarde.nl

Algemeen

Coöperatie De Valk Wekerom heeft zich aangesloten bij VoederWaarde.nl. Dat is een keurmerk in Nederland dat de voederwaarde bij de deelnemende mengvoerbedrijven borgt en dit aantoonbaar maakt door onafhankelijk toezicht.

Onduidelijkheid rond fosfaatrechten bij opkoop bedrijven

Veehouderij

Er is onduidelijkheid over de fosfaatrechten bij de opkoop van melkveebedrijven door de overheid, om stikstofruimte te creëren. In de contracten staat dat enkel de stikstof wordt overgedragen en er wordt de indruk gewekt dat de veehouder eigenaar...

Slechte biestopname zorgt voor verdubbeling kalversterfte

Veehouderij

Kalveren die onvoldoende biestantistoffen in het bloed hebben, hebben 2,5 keer meer kans om te sterven dan andere kalveren. Het is daarom belangrijk om voldoende biest van goede kwaliteit te verstrekken.

Coronabesmetting bij nertsenbedrijf in Westerbeek

Veehouderij

Bij een nertsenbedrijf in het Brabantse Westerbeek is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 1.100 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen nadat pups zijn getest voor vervoer naar een andere locatie.

Geitenmelkprijs stabiel na opleving

Veehouderij

De geitenmelkprijs is momenteel redelijk stabiel, nadat er het afgelopen jaar een lichte stijging was in de melkprijs. De jaren daarvoor daalde deze juist telkens licht.

STAF en Stikstofclaim dreigen met kort geding om voermaatregel

Veehouderij

De stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts (STAF) starten een kort geding, als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) blijft weigeren de onderbouwing van de voermaatregel openbaar te maken. Beide organisaties hebben het...

Corona maakt kalfjes kieken extra aantrekkelijk

Veehouderij

Met elkaar van gedachten wisselen over de koeien en kalfjes van een collega-ondernemer. Zaterdag kwam een aantal Piemonteseliefhebbers bij elkaar tijdens het kalfjes kieken. Dit was zaterdag bij drie Piemontesehouders, onder wie bij Jan van de Sande...

CBL: prijsafspraak melk wettelijk niet toegestaan

Veehouderij

Prijsafspraken, zoals Agractie voorstelt met een verhoging van de melkprijs, zijn wettelijk niet toegestaan. Ze zijn bovendien niet zinvol, gezien de grote rol van de export. Dat stelt het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). Wel is het volgens dit...

Eerste pluimen in mais laten zich zien, groei remt af

Veehouderij

Vooral in Zuid-Nederland verschijnen de eerste pluimen in de mais. Overal tempert de kou de groei, zo blijkt uit de wekelijkse gegevens van het Maismeetnet.

Consumenten eten wereldwijd minder vlees door corona

Algemeen

De wereldwijde consumptie van vlees daalt 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak is de coronacrisis, waardoor consumenten zuiniger zijn en minder vaak het restaurant bezoeken. In de EU heeft de consumptie van varkensvlees een dieptepunt...

LTO Melkveehouderij: doorberekening voerplan is begin

Veehouderij

'Een stapje in de goede richting, maar we zijn pas tevreden als ondernemers de keuze hebben tussen de maatregel van Schouten en het alternatieve plan.' Dit zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij in reactie op het feit...

Coronavirus op nog eens twee nertsenbedrijven

Veehouderij

Bij twee nertsenbedrijven in Limburg zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 6.400 moederdieren in Ospel en één met 12.500 moederdieren in Vredepeel.

Snelle overstap met automatisch voersysteem

Algemeen

Binnen enkele dagen een automatisch voersysteem opzetten. Dat kan met het automatisch voersysteem Modulair Feed Kitchen. Een demontabel en mobiel systeem dat snel is te plaatsen.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wil alle nertsen ruimen

Veehouderij

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost roept landbouwminister Carola Schouten in een brief op om de nog niet geruimde nertsenbedrijven in zijn veiligheidsregio preventief te ruimen. Dat de bedrijven door het coronavirus...

Plus voor boter, min voor mageremelkpoeder

Veehouderij

De zuivelnotering voor boter kent deze week een plus van 3 euro. Daarmee komt deze notering op 333 euro. Dat blijkt uit de officiële Nederlandse zuivelnoteringen van ZuivelNL.

Hoger beroep NZO tegen Wakker Dier vruchteloos

Veehouderij

Vijf eerdere uitspraken in de rechtszaak van Wakker Dier tegen de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) blijven staan. Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft alle uitspraken van de commissie waartegen beroep was aangetekend over...

Drinkwater nog te vaak beperkend voor koeien

Veehouderij

'Nog te vaak is de drinkwatervoorziening bij melkvee een beperkende factor. Beschikbaarheid van drinkwater en de chemische en biologische kwaliteit ervan zijn daarmee van cruciaal belang voor gezonde koeien die veel melk produceren', stelt Sander...

Kostprijzen biggen en vleesvarkens iets hoger

Veehouderij

De kostprijzen van biggen en varkensvlees zijn in 2020 2 procent hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit het nieuwe Biggenprijzenschema dat is uitgegeven door Wageningen Livestock Research. Vorig jaar was er ook al een toename van 3 procent voor biggen...

NVWA past methode aan nadat nerts vergassing overleeft

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) past de werkwijze van vergassen aan, nadat dinsdag een nerts van een door het coronavirus getroffen bedrijf levend in de kadavercontainer is beland. De nerts werd hier vervolgens uitgehaald....

DeLaval neemt Milkrite Interpuls over

Veehouderij

De Zweedse melkmachinefabrikant DeLaval neemt Milkrite Interpuls, producent van onder meer tepelvoeringen en melkklauwen, over van de Britse rubberfabrikant Avon Rubber.

Bedrijfseigen Stikstofnorm helpt bij kringloopdenken

Veehouderij

De Bedrijfseigen Stikstofnorm (BES) kan de melkveehouderij helpen om de kringlooplandbouw verder te ontwikkelen. Dat komt naar voren uit de BES-pilot van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA).

Betere sprongen door UV-licht in stierenstal Harfsen

Veehouderij

De stierenstal van CRV in Harfsen is dit voorjaar ingrijpend verbouwd. Met speciale verlichting, die zonlicht immiteert, maken de stieren meer Vitamine D aan. Dit bevordert de gezondheid én de spermakwaliteit.

Meer winst te behalen met aandacht voor maisteelt

Veehouderij

'Alles wat je aandacht geeft, groeit goed. Dat geldt ook voor mais', stelt Ron Cox van Agrotechnics. 'Door te weinig aandacht voor de maisteelt kan 30 tot 40 procent opbrengst blijven liggen.'

WUR-hoofddocent: 'Berekening stikstof kan op sigarendoos'

Veehouderij

De doorrekening van het PBL van het effect van het sectorplan op de stikstofuitstoot van melkvee kan op de achterkant van een sigarendoos. Dat hoeft niet zoveel tijd te kosten, stelt universitair hoofddocent Jan Dijkstra van Wageningen UR op Twitter.

Boeren weer met trekkers naar Den Haag

Politiek

Update - Boeren trekken donderdagavond weer met hun trekkers naar Den Haag. Dit keer protesteren ze tegen de ruw eiwitmaatregel van landbouwminister Carola Schouten. Een alternatief plan van de boeren ketste deze week af. En donderdagavond (laat)...

De Rith Nora 265 naar 200.000 kilo melk

Veehouderij

De Rith Nora 265 is woensdag de grens van 200.000 kilo melk gepasseerd. Daarmee is de Addison-dochter van Adrion en Lisette van Beek uit Breda de vierde koe in Nederland die deze bijzondere mijlpaal heeft bereikt. Dit bedrijf is onder meer de fokker...

Uitscheiding stikstof en fosfaat daalt verder

Veehouderij

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van definitieve cijfers. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8 procent. De fosfaatuitscheiding nam...

Minder varkens naar China na importstop vanwege corona

Veehouderij

China heeft een importstop ingesteld voor varkensvlees van vier Nederlandse leveranciers. Aanleiding is een nieuwe Chinese uitbraak van het coronavirus in de buurt van Peking.

Varkens in Nood klaagt slachterij aan om onnodig dierenleed

Veehouderij

Stichting Varkens in Nood heeft aangifte gedaan tegen een slachthuis waar het de afgelopen jaren herhaaldelijk misging tijdens het slachten. Hierdoor kwamen niet-verdoofde varkens in een broeibak terecht. Dat is een bak met heet water.

Extra stikstofgift voor groei zonder verliezen

Veehouderij

Een optimale maisgroei zonder stikstofverliezen. Dat is het doel van het demoproject Precisiebemesting in de ruwvoerteelt in Overijssel. Daarbij staat bemesting op maat centraal.

Melkveehouder De Jong: 'Mais nóg een keer overzaaien heeft geen zin'

Veehouderij

De mais van Gerrit de Jong uit Meerkerk groeit als kool. Behalve aan de randen, waar het ongedierte het na de overzaai opnieuw heeft gemunt op de maisplanten. Niet ganzen, maar ratten zijn de oorzaak. 'Nu opnieuw inzaaien heeft geen zin', stelt de...

Eurotier verplaatst naar februari 2021

Algemeen

De Europese beurs Eurotier is vanwege de coronacrisis verplaatst naar 9 tot en met 12 februari 2020. De beurs vindt tegelijk plaats met EnergyDecentral in het Duitse Hannover.

Schothorst: effect ruw eiwitmaatregel beperkt

Veehouderij

De regeling om een maximum gehalte aan ruw eiwit te stellen aan voer voor melkveebedrijven heeft maar een beperkt effect op de stikstofbenutting. Wel kan dit ten koste gaan van de productie en de gezondheid van het dier, stelt Schothorst Feed...

Meulenbroeks: 'Kans alternatief stikstofplan 50 procent'

Veehouderij

De kans dat een alternatief plan van de samenwerkende landbouwpartijen wordt gebruikt om de stikstofuitstoot te verlagen, wordt door voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij ingeschat op 50 procent. De sector heeft nog tot 1 juli...

Vakgroepvoorzitter: 'Sloopregeling nertsenhouderij blijft karig'

Veehouderij

De deze week aangekondigde aanpassing van de de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij is 'noodzakelijk maar karig'. Dat stelt voorzitter Martijn Pijnenburg van de LTO-vakgroep Nertsenhouderij.

Maisgroei op stoom door regen en temperatuur

Veehouderij

Geen bakken uit de lucht, maar een 'gezegende regen' zorgt bij deelnemers aan het Maismeetnet voor een groeispurt van bijna 4 centimeter per dag in de voorbije week.

Veel nieuwe stieren in genomicsdraai na herberekening

Veehouderij

De stierindexdraai zwartbont voor genomics-stieren van april kent een opvallende herberekening. De top 100 kent 28 nieuwe stieren. Een achttal andere stieren steeg met gemiddeld 47,5 punten. Koploper Rioaveso dankt deze positie aan een stijging van...

Stoppers duwen Voergroep Zuid naar negatief nettoresultaat

Algemeen

De voerafzet van Voergroep Zuid nam in 2019 af als gevolg van een aantal stoppers. De coöperatie realiseerde dat jaar een omzet van 202,4 miljoen euro, een daling van 5 procent ten opzichte van 2018. Het zorgde voor een negatief nettoresultaat. Toch...

RMV Hardenberg gaat door met digitale badge

Veehouderij

De Rundvee- en Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg lijken op 27, 28 en 29 oktober 2020 door te gaan. Bezoekers krijgen een badge, waarmee ze op de beurs aangevraagde informatie per email in huis krijgen.

Mestoverschot neemt fors af, stikstoftekort dreigt

Veehouderij

Het mestoverschot op basis van fosfaat neemt de komende jaren fors af, maar een stikstoftekort dreigt. Dat meldt het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM).

Kortere wachttijden geitenmedicijnen

Veehouderij

Voor een tiental medicijnen in de melkgeitenhouderij geldt een tijdelijke vrijstellingsregeling. Hierdoor gelden kortere wachttijden voor het apart houden van melk en vlees na gebruik van deze medicijnen. LTO Nederland ziet hiermee haar inspanningen...

Royalere sloopregeling nertsenbedrijven

Veehouderij

De regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij is door het ministerie van landbouw aantrekkelijker gemaakt door de normsubsidiebedragen te verhogen.

Opnieuw twee nertsenbedrijven besmet

Veehouderij

Bij twee nieuwe pelsdierbedrijven is het coronavirus vastgesteld. De besmettingen kwamen vrijdag aan het licht. De bedrijven in Gemert-Bakel en Sint-Anthonis zijn maandag geruimd.

Biologische melk herkenbaar aan vetzuur

Veehouderij

Biologische melk heeft een andere vetzuursamenstelling dan gangbare melk. Dat verschil zou in de toekomst bruikbaar zijn om met een test aan te tonen dat de melk ook daadwerkelijk van biologische oorsprong is.

Dier&Recht vraagt verbod lange afstandstransport nuka's

Veehouderij

Dier&Recht pleit bij de Europese Commissie voor een stop op het transport van nuchtere kalveren (nuka's) over langere afstanden. Volgens de organisatie gaat het jaarlijks om meer dan een miljoen kalveren. Ruim 800.000 kalveren komen daarbij in...

KwaliGeit maakt CL-programma verplicht

Algemeen

Geitenhouders worden binnenkort verplicht om deel te nemen aan een programma om de ziekte caseous lymfadenitis (CL) te bestrijden. De ziekte is een zoönose, hoewel de geit de mens niet zomaar besmet.

Maismeetnet: mais gaat goede kant op

Veehouderij

Met de regen van het voorbije weekend komt de maisgroei weer op gang. Die stokte wat als gevolg van eerst de kou en daarna de droogte.

Landbouworganisaties komen met alternatief voermaatregel

Veehouderij

Over de gehele breedte van de melkveesector bestaat consensus over de veevoermaatregel die eisen stelt aan het ruweiwitgehalte in krachtvoer: die is onwerkbaar. Ook hebben landbouworganisaties twijfels over de houdbaarheid. Verschillende...

NVI-nummer 1 Rioaveso na herberekening index

Veehouderij

De Rio-zoon Rioaveso van de Spaanse KI Xenetica Fontao is de hoogste stier als het gaat om de totaalindex NVI. Hiervoor was eerst wel een herberekening van zijn index nodig.

Wolf uit Nederland bijt Belgische koe dood

Veehouderij

De wolf die enkele weken geleden in de buurt van het Brabantse Den Bosch huis hield, laat nu zijn sporen achter in de buurt van Antwerpen. Hier waren inmiddels twee schapen en een koe slachtoffer.

Criteria maatlatstallen worden geactualiseerd

Veehouderij

Stichting Milieukeur (SMK) wil de criteria voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stallen dit jaar herzien. Verbeterpunten op het huidige certificatieschema zijn welkom.

Tweede Kamer wil haast met stoppersregeling nertsenhouderij

Veehouderij

De Tweede Kamer wil dat landbouwminister Carola Schouten haast maakt met de stoppersregeling voor de nertsenhouderij. Zeker ook om de geruimde bedrijven niet opnieuw te laten opstarten.

Melkmonsternemers weer aan de slag

Veehouderij

De melkmonsternemers van CRV gaan weer aan de slag. Vanwege de coronacrisis werd de monstername stilgelegd. Het was simpelweg niet mogelijk de monstername uit te voeren zonder dat minimaal 1,5 meter afstand werd bewaard.

Derde bedrijf met varkenspest in Polen dit jaar

Veehouderij

In Polen is vorige week het derde varkensbedrijf geregistreerd waar dit jaar Afrikaanse varkenspest is uitgebroken. Het gaat om een boerderij met zeventig varkens in het district Wlodawa in Oost-Polen.

Protest bij Tweede Kamer tegen nertsenhouderij

Veehouderij

De actiegroepen Bont voor Dieren en Animal Rights houden maandagmiddag een demonstratie bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze willen protesteren tegen het ruimen van nertsen op bedrijven waar het coronavirus is geconstateerd.

Maismeetnet: groei mais blijft achter

Veehouderij

Terwijl vorig jaar het koude voorjaar zorgde voor een trage ontwikkeling van de mais, lijkt nu de droogte de spelbreker die het maisgewas op achterstand zet. Dat blijkt uit een rondje langs de deelnemers van het Maismeetnet.

Zaak ruimen nertsen vervroegd naar vrijdagmiddag

Veehouderij

De rechtszaak die de actiegroepen Bont voor Dieren en Animal Rights hebben aangespannen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het ruimen van nertsen is vrijdagmiddag. Diverse partijen hebben aangedrongen op spoed, waardoor...

Rechter verbiedt ruimen nertsen tot dinsdag

Veehouderij

De rechter heeft het ruimen van nertsen op besmette bedrijven verboden tot dinsdag 9 juni. Maandagochtend 8 juni dient er bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag een rechtszaak van Animal Rights en de Bont voor Dieren tegen de...

LTO: ruimen ingrijpend, begrip voor onderbouwing

Veehouderij

'Het ruimen van nertsenbedrijven is een zeer ingrijpende stap, die alleen mag worden genomen bij een aantoonbaar risico voor de dier- en/of volksgezondheid. Dat is hier het geval. We hebben dan ook begrip voor de onderbouwing door de deskundigen',...

Corona houdt op sommige nertsenbedrijven langer aan

Veehouderij

Het Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z) merkt dat bedrijven die later met het coronavirus besmet zijn geraakt, ook langer besmet blijven. Mogelijk speelt het feit dat daar pups aanwezig zijn een rol.

Eerste gevolgen van droogte zichtbaar op maispercelen

Veehouderij

Nadat de vorst hier en daar de maisplanten aantastte, vormt de droogte nu een groter gevaar. Sommige Maismeetnet-veehouders beregenen hun gras al en willen ook de mais aanpakken.

Gefreesde graszode houdt bodem vochtig

Veehouderij

Door de droogte was ploegen niet mogelijk. Dat was voor melkveehouder Aart van Stempvoort uit het Zeeuwse Kats reden om de grond te frezen en vervolgens mais te zaaien.

Melkveehouder Fokkert: 'Vooral vorstproblemen op gespitte grond'

Veehouderij

De mais van Maismeetnet-deelnemer Bas Fokkert in Holthone kreeg vlak na IJsheiligen te kampen met vorst. Dat verliep niet helemaal zonder problemen. Op sommige percelen is duidelijk sprake van vorstschade.

Alpe d'Huzes zamelt al 7,2 miljoen euro in

Algemeen

De deelnemers aan Alpe d'HuZes hebben dit jaar al 7,2 miljoen euro ingezameld voor het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. Dit bedrag werd donderdagochtend 4 juni overdragen, vlak voor het startschot van de Alpe d'HuZes special edition op landgoed Hemmen,...

Ruiming van besmette nertsenbedrijven start vrijdag

Veehouderij

De met Covid-19 besmette nertsenbedrijven worden vanaf vrijdag 5 juni geruimd. Het gaat inmiddels om zeven bedrijven op negen locaties. Ook een eerder verdacht bedrijf in Venray is besmet. Er is een risico dat pups, die licht besmet zijn, in de loop...

Boter en mageremelkpoeder noteren hoger

Veehouderij

De officiële Nederlandse zuivelnoteringen voor verse boter en mager verstuivingsmelkpoeder van EG-origine voor veevoederdoeleinden waren deze week hoger dan vorige week. Ook mageremelkpoeder extra kwaliteit noteerde hoger.

Doek valt voor IJsselhallen, onzekerheid keuringen

Veehouderij

De IJsselhallen gaan definitief dicht. Gemeente Zwolle wil op deze locatie woningbouw realiseren. Voor de veehouderij betekent dit dat een aantal veekeuringen, zoals de Wintershow Zwolle, de HHH-show en de NRM, op zoek moeten naar een nieuwe locatie.

RTL Nieuws: besmette nertsenbedrijven geruimd

Veehouderij

De met corona besmette nertsenbedrijven worden geruimd, meldt RTL Nieuws. Het gaat vooralsnog om zes bedrijven op acht locaties. Nog niet alle bedrijven zijn getest. Voorzitter Martijn Pijnenburg van LTO-vakgroep Pelsdierhouderij hoopt dat er snel...

Eurofins: fors minder zwavel in vers gras door droogte

Veehouderij

Vers gras blijkt dit voorjaar extreem weinig zwavel te bevatten. Hierdoor bevat dit gras ook minder ruw eiwit. Door de droogte breekt het bodemleven minder organische stof af en komt er minder zwavel vrij, stelt Eurofins.

Scherpere regels Vion Boxtel na 18 positieve tests corona

Veehouderij

Vion Food Group scherpt, op advies van de GGD, de naleving van alle coronamaatregelen aan binnen haar productielocatie in Boxtel. De GGD heeft 105 medewerkers in Boxtel getest, van wie er 18 positief (17 procent) bleken te zijn.

Van Rooi Meat tot 17 juni dicht na coronabesmetting

Veehouderij

Van Rooi Meat in Helmond blijft nog twee weken langer dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft John Jorritsma, voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Brabant, na overleg met het RIVM besloten. De slachterij blijft in elk...

Protix en Agrifirm mengen insectenvet in kippenvoer

Veehouderij

Veevoercoöperatie Agrifirm en Protix, de marktleider van ingrediënten op basis van insecten, mengen insectenvet in kippenvoeders. Het vet met de naam LipidX wordt onder meer in pluimveediëten toegepast. Voordeel van insectenvet is de lage...

Coronavirus vastgesteld op drie nieuwe nertsenbedrijven

Veehouderij

Op nog eens drie nieuwe nertsenbedrijven is na extra onderzoek het coronavirus aangetroffen. Een vierde bedrijf wordt nog onderzocht, de uitslag daarvan wordt dinsdag bekend.

Deskundigen voorspellen melkprijs van 36 cent

Veehouderij

Het panel 'Langetermijnprognoses melkveehouderij' schat de gemiddelde melkprijs tot 2030 op 36 cent per kilo melk. Dat stelt het panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector, die een inschatting voor de komende acht tot tien jaar maakte.

Omzetgroei voor Vitelia

Algemeen

Met een groei in voerafzet van 3,4 procent en een groei van 3 procent in de handelsactiviteiten van Vitelia Agrocultuur voor de akkerbouw en boomteelt sloot Coöperatie Vitelia de boeken van 2019 met meer omzet dan in 2018. Hieraan droegen ook de...

FNV vreest voor corona-uitbraak in pluimveeslachterijen

Veehouderij

FNV vreest voor een uitbraak van het coronavirus in pluimveeslachterijen. In een enquête die de bond hield onder de leden in de pluimveesector, geeft bijna de helft aan geen 1,5 meter afstand te kunnen houden. Meer dan 50 procent geeft aan dat er...

Medewerkers Van Rooi Meat op slachterij onderzocht

Veehouderij

Alle medewerkers van Van Rooi Meat in Helmond worden vrijdag onderzocht op corona. Ook vindt hier contactonderzoek plaats.

Maismeetnetboer Bas Fokkert heeft last van de vorst

Veehouderij

Maismeetnetboer Bas Fokkert uit het Overijsselse Holthone kampte vlak na IJsheiligen met vorst. Dat zorgde bij een deel van zijn mais voor vorstschade.

AgruniekRijnvallei boekt ruim 400.000 euro winst

Algemeen

AgruniekRijnvallei (AR) heeft boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat na belasting van ruim 400.000 euro. De geldomzet steeg van 252 miljoen euro in 2018 naar 263 miljoen euro vorig jaar. Er ging bijna 8 miljoen euro terug naar de leden.

Zuidlaardermarkt afgelast vanwege coronavirus

Veehouderij

De Zuidlaardermarkt die op 20 oktober zou worden gehouden, is afgelast. Dat heeft gemeente Tynaarlo besloten. De Zuidlaardermarkt is de grootste paardenmarkt van Europa.

Melkveehouders hebben weinig zicht op energieverbruik

Veehouderij

Veel melkveehouders kunnen energie besparen. Lang niet altijd hebben ze het stroomverbruik goed in beeld. Energiescans kunnen helderheid verschaffen. Dat stelt Stijn Haarhuis, projectleider Energie bij DLV Advies.

Van Rooi Meat dicht na coronabesmetting medewerkers

Veehouderij

Van Rooi Meat in Helmond is tot en met dinsdag gesloten door voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Uit een coronasteekproef onder 130 medewerkers kwam naar voren dat 21 personen besmet waren met het virus.

LTO Pelsdierhouderij: 'Vervoersverbod ligt voor de hand'

Veehouderij

Het vervoersverbod voor nertsen en nertsenmest dat op 28 mei is ingesteld ligt voor de hand, gelet op de situatie rond het coronavirus. Dat stelt voorzitter Martijn Pijnenburg van LTO-vakgroep Pelsdierhouderij.

Voedselveiligheid telt ook bij afvoer koe

Veehouderij

Het Voedselketeninformatie(VKI)-formulier helpt bij het bewaken van de voedselveiligheid. Toch constateren toezichthouders dat het hierbij het nodige misgaat. Soms bewust uit angst, vaker door onwetendheid. Voedselveiligheid geldt niet alleen voor...

Bokkenmesters in de knel door bouwstops en corona

Veehouderij

De provinciale bouwstops in combinatie met de coronacrisis maken het niet gemakkelijk om bokjes af te mesten. Ook is een aantal bokkenmesters gestopt. Daarbij bemoeilijkt corona de afzet van bokkenvlees richting Zuid-Europa. Hierdoor ontstaat een...

Schouten vindt ruimen nertsen nog stap te ver

Veehouderij

Minister Carola Schouten van LNV ziet het ruimen van nertsen nog als een te groot instrument in de strijd tegen de coronacrisis. Om dit in te zetten, moet er een gevaar zijn voor de dier- of volksgezondheid. Dat is op dit moment niet het geval,...

Professor Universiteit Utrecht: 'Ruimen nertsen nog niet nodig'

Veehouderij

Het feit dat mensen door nertsen zijn besmet met het coronavirus is vooralsnog geen reden om de bedrijven te ruimen. Wel is een goede monitoring nodig om te zien of de ziekte bij nertsen uitdooft. De nertsenpopulatie mag geen reservoir voor dit...

Melkprijs FrieslandCampina daalt met 50 cent

Veehouderij

De FrieslandCampina-garantieprijs voor juni daalt met 50 cent per 100 kilo melk ten opzichte van mei. Daarmee komt de prijs op 32,50 euro. De garantieprijs voor biologische melk stijgt met 50 cent naar 45,50 euro.

Schouten verbiedt verre export vee

Veehouderij

Een deel van het vee dat naar buiten de Europese Unie (EU) wordt geëxporteerd, kan binnenkort de grens niet meer over. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft geen exportcertificaten meer af voor vee dat een rustpauze buiten de EU...

Op tweede nertsenbedrijf medewerker besmet door nerts

Veehouderij

Op een tweede pelsdierhouderij is het coronavirus overgegaan van nerts op mens. Bij drie personen op dit bedrijf is dit virus vastgesteld. Het virus heeft een soortgelijke genetische code als het type dat bij de nertsen is vastgesteld.

Melkveehouder: 'Maiskolvensilage past beter in grasrijk rantsoen'

Veehouderij

Melkveehouder Pieter Peters uit Oirschot debuteert in het Maismeetnet van Nieuwe Oogst. Hij zaait de mais om te oogsten als maiskolvensilage (mks). Dit past voertechnisch goed, omdat hij ook veel graskuil in het rantsoen heeft. Snijmais zou de...

Koude en droogte tarten start van maisgroei

Veehouderij

De combinatie van droogte en koude nachten is niet best voor de mais. Met name regen is nodig, hoewel op sommige plaatsen de kou de jonge maisplant ook weinig goed doet.

Wolf jaagt paarden op, eigenaar met riek in de achtervolging

Veehouderij

Het afgelopen weekend was een wolf actief bij een paardenfokker in het Brabantse Hedikhuizen. Het dier jaagde een groep van zeven jaarlinghengsten op. Daarbij raakte één van de hengsten geblesseerd.

LTO mist structurele veranderingen mestbeleid

Veehouderij

De vakgroep melkveehouderij is blij met een aantal veranderingen in het mestbeleid van landbouwminister Carola Schouten, maar mist de grotere en meer structurele veranderingen. Schouten presenteerde vandaag in een Kamerbrief de voortgang van de...

Veldproef met kunstmestvervanger bij mais

Veehouderij

Wageningen University & Research heeft maandag een uitgebreide veldproef aangelegd om de stikstofwerking van de vloeibare kunstmestvervanger Groene Weide Meststof-mais bij snijmais te vergelijken met de standaard stikstofkunstmest...

Schouten wil voorjaarsverbod bemesting mais

Veehouderij

Een verbod op de bemesting van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib van maisland voor 1 april op zand en lössgrond. Met deze maatregel wil landbouwminister Carola Schouten de uitspoeling van meststoffen beperken. Veehouders moeten daarbij voor 1...

Karige eerste snede door droogte

Veehouderij

Kou en droogte maken de seizoensstart voor de voederwinning niet optimaal. Bij verschillende melkveehouders is de grasgroei tot stilstand gekomen. Een magere snede maaien is vaak de enige optie om het gras een nieuwe groei-impuls te geven.

Maismeetnet-boer: 'Maiskolvensilage past beter in grasrantsoen'

Veehouderij

Melkveehouder Pieter Peters uit Oirschot debuteert in het Maismeetnet van Nieuwe Oogst. Hij zaait de mais om te oogsten als maiskolvensilage (mks). Dat past hem voertechnisch goed, omdat hij veel graskuil in het rantsoen heeft. Snijmais zou de...

WUR start proef over veiligheid zeewier in rundveevoer

Veehouderij

Is zeewier veilig in te zetten in melkveevoeding? Om daar achter te komen, start Wageningen University & Research (WUR) van 2021 tot en met 2025 een onderzoek. Bij deze Publiek Private Samenwerking (PPS) kunnen ook bedrijven hieraan deelnemen.

Campina, Melkunie en Beemster Kaas in top duurzame merken

Veehouderij

Met een dertiende plaats voor Campina, een negentiende plek voor Melkunie en plek 25 voor Beemster Kaas doen deze zuivelmerken het goed in de Sustainable Brand Index 2020. Rabobank is met plek 14 de meest duurzame bank. Tony's Chocolonely werd...

Veevoervertegenwoordigers onder voorwaarden naar klant

Veehouderij

Vertegenwoordigers van veevoerbedrijven kunnen onder voorwaarden weer klanten bezoeken. Hiervoor geldt wel een aantal strenge voorwaarden.

Rabobank: 'Corona voor melksector op ongunstig moment'

Veehouderij

Na enkele jaren van krappe marges waren de gunstige vooruitzichten voor de boerderijmelkprijs voor komende zomer hard nodig. 'De coronacrisis kon niet ongunstiger komen', stelt Mary Ledman, internationaal zuivelanalist bij de Rabobank.

Eiwitnorm aan krachtvoer voor melkvee

Veehouderij

Een tijdelijke beperking van ruw eiwit in krachtvoer moet extra ruimte opleveren voor de bouw. Dat is het voorstel van landbouwminister Carola Schouten. Het moet nog groen licht krijgen van de Eerste en Tweede Kamer en Europa. Niet iedereen reageert...

NZO in hoger beroep na kritiek Wakker Dier op melkcampagne

Veehouderij

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gaat op vijf onderdelen in hoger beroep in de zaak bij de Reclame Code Commissie die Wakker Dier had aangespannen tegen de campagnewebsite 'Nederland draait op zuivel'.

Koolstof maakt zuivelproducten Albert Heijn duurzaam

Veehouderij

Eisen stellen aan de vastlegging van koolstof in de bodem om zo klimaatneutraal te boeren. Dat is een van de speerpunten van de duurzame melk die wordt geproduceerd voor Albert Heijn (AH).

Bakhuis: ‘voermaatregel zo snel mogelijk van tafel’

Veehouderij

Volgens Herman Bakhuis, bestuurder binnen de LTO-vakgroep Melkveehouderij grijpt de overheid met de ruw eiwitnorm voor diervoerders in op het vakmanschap van de melkveehouder om voor andere sectoren ruimte te creëren.

Pluimveehouders gericht aan de slag met fijnstof

Veehouderij

LTO/NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) willen met een gerichte fijnstofaanpak zorgen dat de sector voldoet aan de norm van 20 microgram PM10 per kuub lucht. Die norm is gesteld door de World Health Organisation (WHO).

Deel klachten tegen zuivelcampagne NZO terecht

Veehouderij

De Reclame Code Commissie (RCC) acht een aantal klachten van Wakker Dier tegen de website 'Nederland draait op zuivel' van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gegrond. Het vraag-antwoordonderdeel zou een aantal onjuistheden bevatten. Overigens...

Nevedi overlegt niet met LNV over ruweiwitnorm

Veehouderij

De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) laat weten enkel via het Landbouw Collectief met het ministerie van LNV te praten over het stikstofdossier en de woensdag voorgestelde ruweiwitnorm in veevoer. Directe communicatie tussen LNV en...

België zet puntjes op IBR-bestrijding

Veehouderij

Met extra maatregelen wil België de rundveehouderij een laatste duwtje geven richting IBR-vrijstatus. Hiervoor zijn extra bloedonderzoeken bij verkoop en het vervroegen van de vaccinatiedata belangrijke maatregelen.

Plaagdierexpert: 'Landbouw speelt muizen in de kaart'

Veehouderij

Muizenschade is mede het gevolg van de manier waarop landbouw wordt bedreven. Muizen krijgen meer ruimte als gevolg van minder beweiding en lagere bemestingsnormen.

Met gras, geur en nestkast gifloos plaagdieren te lijf

Algemeen

Zonder gif plaagdieren als muizen, ratten en vliegen aanpakken. Dat is het doel van het ongediertebeheersplan van Vivara Pro, AgroPestControl (APC) en veredelaar Limagrain.

Onderzoekers: 'Geen verband corona met andere ziekte-uitbraken'

Veehouderij

Er is geen verband tussen het voorkomen van corona in Noordoost-Brabant en andere ziekte-uitbraken in deze regio. Dat stelt Wageningen Bioveterinary Research.

CRV geeft 'Wat zijn de mooiste koeien' nieuwe impuls

Veehouderij

Liefhebbers van veebeoordelen kunnen sinds kort terecht op de digitale snelweg. Veeverbeteringscoöperatie CRV komt met een internationale veebeoordelingswedstrijd, waarbij foto's via het internet zijn te rangschikken.

Minder afzet, meer brutowinst ForFarmers in eerste kwartaal

Algemeen

ForFarmers heeft in het eerste kwartaal van 2020 het afzet volume in Total Feed met 5,3 procent zien dalen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De mengvoerafzet daalde in volume met 3,8 procent. Als gevolg van een ongunstige inkooppositie...

Vlaamse proef gmo-mais kan van start

Veehouderij

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft groen licht gekregen voor een veldproef met genetisch gemodificeerde (ggo)-mais in Wetteren. Het is lastig om hiervoor een vergunning te krijgen.

LTO lanceert Paardengriep.nl

Veehouderij

LTO Paardenhouderij komt met de website Paardengriep.nl. Dat is een vrijwillig meldingssysteem voor paardenhouders om griepachtige verschijnselen bij paarden te melden. De meldingen worden vervolgens geanonimiseerd weergegeven per tweecijferige...

Vanuit luie stoel op bezoek in Beter Leven-stal

Algemeen

Vanuit de luie stoel met een virtual reality-bril een kijkje nemen bij een varkens- of vleeskuikenhouderij met het Beter Leven-keurmerk? Dat kan nu met de bedrijfsfilmpjes die de Dierenbescherming heeft laten maken.

Friese boer spuit harken schoon voor eerste grasoogst

Veehouderij

Piet de Jong spuit met de hogedrukspuit de hark schoon, nadat deze uit de winterstalling is gehaald. De hark wordt bij Melkveebedrijf De Jong in Scharnegoutum deze zomer ingezet voor de graswinning.

Ontheffing voor proef met Triple Spray-machine

Veehouderij

Slootsmid Mesttechniek uit Laren krijgt ontheffing voor het op de grond aanwenden van mest met de Triple Spray-machine. Daarmee wordt een veldproef aangelegd, waarbij een krijtsuspensie aan de mest wordt toegevoegd. Die methode moet de...

Staldeuren gaan open tijdens Thuisboerderijdagen

Veehouderij

Nu de Open Boerderijdagen van Campina vanwege de coronacrisis niet doorgaan, komt het zuivelmerk met de Thuisboerderijdagen. Twee melkveehouders zetten virtueel de staldeuren open.

ForFarmers: 'Veel ondernemers zijn vroeg met maiszaai'

Veehouderij

Er wordt nu al veel mais gezaaid. Dat is erg vroeg, stelt Ron Vennix, specialist ruwvoer bij ForFarmers. Toch merkt hij dat veel ondernemers nóg eerder willen zaaien, vanwege de droogte. Link, vindt Vennix. Tot IJsheiligen, half mei, kan het in...

AH verlengt samenwerking met A-ware en DeltaMilk

Veehouderij

Supermarkt Albert Heijn blijft samenwerken met Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMilk. Doel is programma 'Beter voor Koe, Natuur en Boer' beter vorm te geven. Een volgende stap is om de melk klimaatneutraal te krijgen.

ForFarmers betaalt 28 cent dividend

Algemeen

Mengvoerproducent ForFarmers betaalt over boekjaar 2019 aan dividend 28 cent per gewoon aandeel uit. Daarbij gaat het om 19 cent regulier dividend en 9 cent speciaal dividend. Hier gaat nog 15 procent dividendbelasting af.

Veel Maismeetnetboeren zaaien dit weekend

Veehouderij

Loonwerkers krijgen het dit weekend druk. Veel ondernemers willen nu of op Koningsdag mais zaaien. Dat blijkt uit een rondje langs de deelnemers aan het Maismeetnet. De bodemtemperatuur en de verwachte en broodnodige regen zijn de belangrijkste...

Europese melkprijs maart halve cent lager

Veehouderij

De gemiddelde melkprijs van alle EU-landen lag in maart met 34,77 cent bijna een halve cent per kilo melk lager dan in februari. Nederland kwam met 36,50 cent juist een kwartcent hoger uit dan in februari.

Nevedi: teeltadvies onder voorwaarden mogelijk

Veehouderij

Het is tijdens de coronacrisis voor adviseurs van mengvoerbedrijven volgens Nevedi mogelijk om klanten te ondersteunen met teeltadvies over de ruwvoerproductie.

Ruim 92 procent Vlaamse bedrijven IBR-vrij

Veehouderij

Bij onze zuiderburen hebben bijna 11.120 Vlaamse rundveebedrijven de IBR-vrijstatus gekregen. Dat betreft 92,6 procent van het totaal. Die bedrijven hebben samen 90,34 procent van alle runderen.

Minister wil overtreding dierenwelzijn openbaar maken

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten wil de overtredingen van veehouders die hun dieren verwaarlozen openbaar maken. Er wordt een regeling uitgewerkt waarbij onder meer oog is voor de Algemene verordening gegevensbescherming.

Vitalvé neemt bloedmonsters bij geiten rond aflammeren

Veehouderij

Met extra focus op de droogstandstransitiefase beginnen geiten nog beter aan een nieuwe lactatie. Dat signaleert mede-eigenaar Nard van den Berg van veevoerleverancier Vitalvé. In het eigen onderzoekscentrum, de Vitalvé Goat Academy, zijn...

Ongenoegen LTO en POV over tariefstijging Rendac

Veehouderij

De tariefstijging van kadaverophaaldienst Rendac leidt tot boze reacties van LTO en POV. Beide organisaties pleiten voor meer transparantie, een voorlopige bevriezing van de tarieven en een bijdrage van de overheid.

Minder eiwit in gras door droogte

Veehouderij

De droogte van de laatste weken uit zich ook in de graskwaliteit. Met name op droge zandgronden wordt minder stikstof opgenomen. Dat zorgt voor minder eiwit in het gras en een lager ureumgetal bij beweiden.

Groen Kennisnet deelt kennis via online cursussen

Veehouderij

Voor wie zich wil verdiepen in de pluimvee-, varkens- of melkveehouderij zijn nu gratis online cursussen beschikbaar via het Groen Kennisnet. Het gaat in totaal om meer dan honderd e-learning hoofdstukken.

Zetmeel beter verteerbaar door schimmel

Veehouderij

Maiszetmeel dat bij eenzelfde opbrengst beter verteerbaar is door het kunstmest te vervangen door een schimmel. Of dit mogelijk is, moet blijken uit een proef bij Volkel.

VH Bube Bernell nu aan kop bij stierindexen

Veehouderij

Bij de nieuwe stierindexen komt VH Bube Bernell op kop bij zwartbont. Bij roodbont zit het nieuws vooral in de genomicsstieren, waar Jaccuzizonen de top 3 uitmaken.

GS Drenthe: halve ton voor maatregelen wolf

Veehouderij

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe stellen 50.000 euro beschikbaar aan schapenhouders om met preventieve maatregelen hun dieren te beschermen tegen wolven.

Corona heeft geen vat op landbouwdieren

Algemeen

Katachtigen kunnen het coronavirus oplopen. Kippen, varkens en eenden zijn niet gevoelig. Een link van het coronavirus met de intensieve veehouderij is niet snel gelegd. De kans dat een nieuwe pandemie ontstaat uit de Nederlandse veehouderij is...

'Mais in gras kan prima, maar niet zonder gazonmaaier'

Veehouderij

Een duidelijk hogere opbrengst en verrassend gunstige resultaten voor bodemleven en stikstof-uitspoeling. Toch is de mechanisatie een bottleneck bij het project 'Mais telen in permanent grasland'. Zo was een gazonmaaier nodig om het gras tussen de...

COV wil extra steun voor vleeskalverhouders

Veehouderij

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) wil dat vleeskalverhouders door de overheid financieel worden gesteund, nu ze door de coronacrisis hun kalveren niet kunnen afzetten.

LTO boos over later uitbetalen graasdierpremie

Veehouderij

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) betaalt de graasdierpremie aan schapenhouders dit jaar later uit. Normaal wordt in maart uitbetaald, dit jaar in mei. Tot grote ontstemming van de LTO-vakgroep Schapenhouderij.

Fransen eten vers en Frans

Algemeen

Aan de oproep van de Franse overheid richting winkels om bij de productkeuze te gaan voor 'vers en Frans' is massaal gehoorgegeven.

Belgische vleeskoe geïnfecteerd met besnoitiose

Veehouderij

In West-Vlaanderen is bij een vleeskoe besnoitiose vastgesteld. Daarmee is de vermageringsziekte in België aanwezig en kan zich verder verspreiden.

CRV verruimt melkcontrole vanwege coronamaatregelen

Veehouderij

CRV verruimt de verplichte interval tussen twee monsternames. Dat gebeurt omdat het vanwege de coronamaatregelen niet altijd mogelijk is om melkcontroles uit te voeren. Door die aanpassing komt de melkproductieregistratie (mpr) erkenning niet in...

WUR: 'Sorghum verovert plek als veevoergewas'

Veehouderij

Sorghum verovert langzaam een plek als veevoergewas in Nederland. Dat verwacht onderzoeker Brigitte Kroonen van Wageningen University & Research (WUR). Met het project 'Grondig boeren met mais' heeft ze samen met Grondig Boeren-partner Crop...

Management voor veehouders belangrijker dan teeltkeuze

Veehouderij

Met goed management is meer winst te behalen dan met de keuze voor continuteelt of vruchtwisseling. Beide hebben hun plussen en minnen. Veel ondernemers kiezen bewust voor een van deze teelten.

Veehouders VS blijven met melk zitten

Veehouderij

Een aantal melkveehouders, aangesloten bij de Dairy Farmers of America (DFA), kan de melk niet kwijt. De oorzaak ligt in de coronacrisis, wat enorme logistieke gevolgen heeft. Zo wordt de melk niet opgehaald.

Coronacrisis treft Europese melkveesector

Veehouderij

Terwijl consumenten in Nederland de supermarkt bijna platlopen, ligt de horeca op zijn gat. Dat heeft grote gevolgen voor de zuivelafzet. In sommige andere Europese landen wordt gevreesd voor een afnamestop vanwege ziekteverzuim bij de verwerking....

Belgische zuivelaars willen Europese zuivelopslag

Veehouderij

Met hulp van de Europese Unie moet er private opslag komen voor zuivelproducten. Dat vinden de Belgische boeren en zuivelverwerkers, verenigd in MilkBe. Zij willen hiermee een forse daling van de melkprijs voorkomen.

RIVM past omgangsregels met dieren aan

Algemeen

Het RIVM adviseert om alleen mensen zonder coronaklachten voor dieren te laten zorgen. Indien dat niet mogelijk is, mogen dierenartsen, veehouders en werknemers met milde klachten ook de stal in.

Weinig vraag naar kalfsvlees dreunt door in sector

Veehouderij

Als gevolg van de beperkte vraag naar kalfsvlees hebben kalverslachterijen vorige week op halve kracht gewerkt. De slacht van een deel van de kalveren is opgeschoven. Dit leidt ook tot een daling van de nukaprijzen.

Garantieprijs FrieslandCampina zakt naar 35 euro

Veehouderij

De FrieslandCampina-garantieprijs voor april daalt met 1,25 euro ten opzichte van de garantieprijs van maart en komt daarmee op 35 euro per 100 kilo melk. De melkprijs voor biologische melk is met eenzelfde bedrag gedaald en komt op 47 euro. Dit...

'Corona treft ook weidevogels'

Algemeen

Doordat minder vrijwilligers het land in trekken om weidevogelnesten te markeren, wordt het een lastig jaar voor weidevogels. Vooral de kievit, die al volop aan het broeden is, krijgt een moeilijk jaar. Aan boeren en loonwerkers wordt gevraagd extra...

Campagne 'zorgen voor groente en fruit'

Akker- & Tuinbouw

Met de campagne 'Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit', vraagt het GroentenFruit Huis aandacht voor de inzet van de medewerkers in de groente- en fruitketen: van telers, verpakkers en handelaren tot chauffeurs, vakkenvullers en...

België doet veldproef na vondst antistoffen paratbc

Veehouderij

In België komt er een veldproef om de oorzaak van een opmerkelijke stijging van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose bij runderen.

Ieren vrezen coronacrisis om te verwerken melkpiek

Veehouderij

Ierse melkveehouders vrezen dat de coronacrisis in hun land leidt tot problemen rond de melkverwerking. De voorspelde climax van de crisis valt samen met de afleverpiek van de melk, waardoor de kans bestaat dat medewerkers van zuivelaars ziek...

Geitenhouders krijgen meer ruimte om bokjes af te mesten

Veehouderij

Geitenlammeren tot dertig dagen oud worden op het bedrijf van geboorte niet meegeteld in de Regeling ammoniak en veehouderij en vallen onder de omgevingsvergunning van de moeder. Met de regeling, die op 6 mei ingaat, ontstaat op melkgeitenbedrijven...

LTO/NOP niet blij met 'Beter Leven'-ei

Veehouderij

Gewone scharreleieren die worden verkocht in een verpakking met het één ster Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. LTO/NOP is ontstemd over deze maatregel van de supermarkten Jumbo en Albert Heijn en heeft een brief geschreven aan de...

Vroege snede in Fleringen dankzij Nieuw-Zeelands gras

Veehouderij

In het Twentse Fleringen zijn ze er op tijd bij. Hier wordt al volop gras gemaaid om te zomerstalvoeren. Dit lukt met een speciaal grasmengsel, waarin Nieuw-Zeelandse grasrassen zijn verwerkt.

Melkprijzen stabiel na lichte daling

Veehouderij

De melkprijzen voor maart en april lijken stabiel te blijven. Dat blijkt uit de internationale melkprijsvergelijking van LTO over februari. Arla noteerde voor maart hoger, en laat die prijs voor april ongewijzigd.

Nieuwe fokwaardeschatting CRV focust op gezondheid

Veehouderij

CRV gaat voor de komende fokwaardeschatting van stieren extra letten op gezondheidskenmerken. De coöperatie roept nieuwe fokwaarden in het leven.

Schouten: geen grenzen dicht voor levende dieren

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten heeft geen signalen dat landen hun grenzen dichtgooien voor levende dieren. Ook is er fors minder oponthoud als gevolg van grenscontroles dan enkele weken geleden.

Dierenbeschermers roepen op tot beperking transportduur

Veehouderij

39 dierenbeschermingsorganisaties roepen de Europese Commissie middels een brandbrief op tot een beperking van de transportduur van maximaal acht uur en een verbod op veetransport naar buiten de EU. Zij vinden dit zeker tijdens de coronacrisis een...

Schweinebörse noteert weer, prijzen iets hoger

Veehouderij

In de veiling van de internetbeurs Teleporc, oftwel de Schweinebörse, zijn alle 1.477 aangeboden varkens verkocht voor een gemiddelde prijs van 1,99 euro per kilo geslacht gewicht. Met een marge van 1,95 euro tot 2,025 euro.

Vietnam drukt varkensprijs met import

Veehouderij

De fors opgelopen varkensprijzen zijn voor de Vietnamese minister voor landbouw reden om extra varkensvlees te importeren uit onder meer Australië en Nieuw-Zeeland.

Nevedi komt met eigen protocol

Veehouderij

De chauffeurs van veevoerbedrijven blijven bij het laden en lossen van hun truck op een mengvoerbedrijf in de cabine om contact met het personeel van dit bedrijf te voorkomen. Bezoeken aan de veehouder zijn enkel bij hoge uitzondering toegestaan.

Corona niet overdraagbaar op en door dieren

Algemeen

Hoewel coronavirussen ook bij dieren voorkomen, is er geen direct verband tussen de humane variant en die bij landbouwhuisdieren. Ook zijn alle in ons land voorkomende coronavarianten niet besmettelijk voor de mens.

DeLaval levert vijfhonderdste OptiDuo-aanschuifrobot

Veehouderij

DeLaval heeft eind februari de vijfhonderdste OptiDuo-voeraanschuifrobot afgeleverd bij zijn nieuwe eigenaar in Duitsland, vlak over de grens met Nederland. De robot wordt sinds de tweede helft van 2018 geleverd in flink wat landen.

Vion noteert lager, Schweinebörse stopt

Veehouderij

Het coronavirus lijkt de varkenssector hard te raken. De noteringen van vleesverwerker Vion zijn behoorlijk gedaald, terwijl de Duitse digitale varkensveiling Schweinebörse is gestopt met het noteren.

Vogelgriep treft dieren hobbyhouder bij Leipzig

Veehouderij

In de achtertuin van een hobbypluimveehouder in het Duitse Bad Lausick bij Leipzig zijn 24 vogels overleden aan de vogelgriep. Het gaat om de hoogpathogene H5N8-variant.

Nieuwe fijnstoftechnieken pluimvee

Veehouderij

De landelijke overheid heeft vijf nieuwe fijnstofreducerende technieken voor de pluimveehouderij gepubliceerd. Met de publicatie zijn de technieken met het vastgestelde reductiepercentage opgenomen op de al bestaande landelijke lijst voor...

Drijfmestrapport leidt tot Kamervragen van SGP

Veehouderij

Het onderzoek van Peter Vanhoof en Anton Nigten naar de invloed van drijfmest op emissies en stikstofbenutting heeft tot Kamervragen geleid. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vraagt om extra onderzoek naar voerkwaliteit, mestkwaliteit en bodembiologie.

MRIJ Oost noemt MRIJ-koe de ideale fosfaatrechtenkoe

Veehouderij

Met iets minder melk en hoge gehalten is de MRIJ de ideale melkkoe voor de melkveehouder van nu. Dat stelt voorzitter Paul Groot Koerkamp van MRIJ Oost. Toch ziet hij het aantal dieren van dit ras iets teruglopen.

Kalverhouders karig bedeeld bij subsidieaanvraag

Veehouderij

Met 10 procent van de subsidieaanvragen voor welzijnsvloeren en de helft van de emissiearme systemen zien weinig kalverhouders hun subsidieaanvraag beloond.

Coronapatiënten krijgen advies om dieren te mijden

Veehouderij

Personen die besmet zijn met het coronavirus, doen er goed aan om gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren te mijden. Dat meldt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

Dutch Poultry Expo uitgesteld naar juni vanwege coronavirus

Veehouderij

De Dutch Poultry Expo, die 17 en 18 maart zou worden gehouden in Hardenberg, wordt uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. De nieuwe data zijn 9 en 10 juni 2020.

Hersenziekte scrapie treft schaap IJsland

Veehouderij

In Skagafjarðar in IJsland is een schaap positief getest op de besmettelijke prionziekte scrapie. De hele veestapel van 107 dieren is afgemaakt.

Schouten: 'Geen ruimte voor wijziging salmonellaregels'

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten ziet geen ruimte om de regelgeving rond de salmonellabestrijding bij vermeerderingsdieren aan te passen. De Europese Commissie vindt een extra verificatieonderzoek na een positieve testuitslag onacceptabel.

Verkooprecord voor Lely A5-melkrobot

Veehouderij

De in 2018 geïntroduceerde Lely Astronaut A5-melkrobot heeft in het voorbije jaar tot een verkooprecord geleid. Volgens de producent toot dit aan dat de wereldwijde inpassing van melkrobots zich verder doorzet.

Vier provincies aan slag met proefstalregeling

Veehouderij

De proefstalregeling geur is eind vorige maand in werking getreden voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Problemen melden bij Vertrouwensloket lucht op

Veehouderij

Boeren trekken bij problemen niet gemakkelijk zelf aan de bel. Maar vaak lucht het op, als ze er niet langer alleen mee rondlopen. Dat zegt Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Boer verliest na jarenlange strijd met overheid al zijn vee

Veehouderij

Donkere wolken drijven over in de buurt van Steenwijksmoer. Deze zaterdag, 7 maart, is allesbehalve feestelijk voor melkveehouder Herman Nevels uit het Drentse dorp. Een zwarte dag, omdat hij alweer een jaar geleden afscheid moest nemen van zijn...

Sneller klauwbekappen in lichte box

Veehouderij

Pieter Achtien uit het Friese Jonkerslân is rundveepedicure en werkt met de Alu-Hooftrimmer. Deze heeft hij ongeveer zeven jaar geleden ontwikkeld samen met carrosseriebedrijf Schaap in het Friese Tijnje.

Regen bedreigt eiwitgehalte eerste snede

Veehouderij

De regen van februari heeft effect op de stikstofbemesting. Dit uit zich niet alleen in een gele waas over het gras, maar wellicht ook in minder eiwit in de eerste snede. Om het lage eiwit recht te trekken is kunstmest nodig voor een snelle...

Duitse melkveehouders protesteren bij Aldi

Veehouderij

Duitse melkveehouders protesteerden donderdag en vrijdag bij het Aldi-distributiecentrum in Beverstedt, boven Bremen. Ze zijn het niet eens met het prijsbeleid van Aldi. Die supermarkt wil vanwege het coronavirus lagere prijzen bedingen.

Schmallenberg rukt op in België

Veehouderij

Het aantal geaborteerde kalveren in België als gevolg van de Ziekte van Schmallenberg is vorig jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit het Abortusprotocol 2019.

Derogatie laat op zich wachten

Veehouderij

De kans is groot dat er eerder mest wordt uitgereden dan dat de derogatie voor 2020 en 2021 bekend wordt. Dat verwacht Jos Verstraten, portefeuillehouder Mest en Mineralen van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Oud-topman Roelof Joosten van FrieslandCampina overleden

Veehouderij

Oud-bestuursvoorzitter Roelof Joosten van Royal FrieslandCampina (RFC) is maandag overleden. Joosten kwam in 2004 in dienst van de zuivelcoöperatie.

PlanetProof-deelnemers krijgen uitstel voor Kringloopwijzer

Veehouderij

Deelnemers aan On the Way to PlanetProof hebben voor het invullen van de Kringloopwijzer uitstel gekregen tot 16 maart 2020. Het was door een technische storing niet altijd mogelijk om dit tijdig, voor 1 maart, te doen.

Zuivelnoteringen behoorlijk in de min

Veehouderij

De noteringen van ZuivelNL staan deze week veelal in de min. Enkel de notering voor vol verstuivingsmelkpoeder met 26 procent vet blijft ongewijzigd op 300 euro.

Jong geleerd is oud gedaan tijdens Junior Holsteinshow

Veehouderij

Een zoektocht naar de beste jonge fokker/veehouder van Vlaanderen. Dat was zaterdag tijdens de Agridagen in het Belgische Ravels het doel bij de derde editie van de Junior Holsteinshow Vlaanderen.

Kuddewaakhond niet overal toepasbaar

Veehouderij

Kuddewaakhonden kosten geld en veel tijd. Ook zijn ze in Nederland niet overal toepasbaar. Dat blijkt uit een tweejarige pilot bij twee natuurbegrazingskuddes die onlangs in opdracht van BIJ12 is afgerond.

Europese melkprijzen dalen licht

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking komen in januari 2020 uit op gemiddeld 33,89 euro per 100 kilo standaardmelk. Een daling van 0,14 euro ten opzichte van december 2019. De gemiddelde melkprijs in...

Duitse Fleckvieh-koe kalft 22 keer

Veehouderij

Duitse Fleckvieh-koe Liebe heeft deze week gekalfd. Opvallend daarbij is dat de 25-jarige koe dit al 21 keer eerder deed. Liebe is de oudste nog productieve Fleckvieh-koe in Duitsland.

Nieuwe derogatie-eisen Ierland bekendgemaakt

Veehouderij

Klaver meezaaien vanaf 2021, de biodiversiteit op het bedrijf vergroten en de grashoogtes meten. Dat zijn enkele derogatie-eisen die voor Ierse melkveehouders gaan gelden. Hierdoor kunnen ze 250 kilo stikstof uit dierlijke mest toedienen, in plaats...

Veredeling van sorghum maakt snelle opmars in Nederland

Veehouderij

Nic Boerboom, veredelaar sorghum bij DSV zaden, signaleert dat de veredeling van sorghum in Noord-west-Europa de afgelopen tien jaar forse stappen heeft gemaakt. Vooral in Nederland krijgt die veredeling veel aandacht.

Coronavirus raakt ook varkenshandel

Veehouderij

Het coronavirus in Italië en Azië heeft effect op de varkenshandel. De afzet naar Italië stagneert, terwijl het logistiek lastig is om vlees naar Azië te vervoeren. Hierdoor lopen vrieshuizen vol. Toch komt de Vion-vleesvarkensnotering voor week 9...

Sorghum heeft potentie bij extreme weersomstandigheden

Veehouderij

Hoewel het gewas voor de Noordwest-Europese omstandigheden nog in de kinderschoenen staat, lijkt sorghum goed te scoren in de vruchtwisseling . De verwachtingen liggen hoog. Zo moet het ook groeien bij extreme weersomstandigheden zoals droogte.

Melkveehouder: 'Zuinig met voer was nooit zo belangrijk'

Veehouderij

Zuinig omspringen met voer was nooit zo belangrijk als nu, stelt melkveehouder Gerard Meerkerk uit het Drentse Emmer-Compascuum. Volgens hem wordt het steeds interessanter en betrouwbaarder om daaraan te rekenen en ermee te gaan werken om misschien...

Blauw 326 algemeen kampioen op Groninger Rundveeshow

Veehouderij

Blauw 326 van de familie Mooijman uit Westerwijtwerd is zaterdag algemeen kampioen geworden tijdens de Groninger Rundveeshow in Bedum. De Pitbull-dochter versloeg bij de oudere koeien Shakira 5 van de familie Stolwijk in Bedum. Naast deze...

Met een zwak hek is Duits schaap prooi voor de wolf

Veehouderij

Beschermen van schaapskuddes tegen wolven vraagt in Duitsland veel aandacht. 'Mocht er iets mis zijn, dan zijn de schapen zeker de klos', schetst voorzitter Saskia Cahuzak van LTO-vakgroep Schapenhouderij na een bezoek van een groep schapenhouders...

Villaume Kal wordt nieuwe CEO Topigs Norsvin

Veehouderij

Villaume Kal (49) start op 16 maart als CEO van Topigs Norsvin. De Nederlander volgt Martin Bijl op, die in 2019 deze organisatie in varkensgenetica verliet.

Film moet werken met koeien en kippen aantrekkelijk maken

Veehouderij

Het werken in de melkveehouderij en pluimveehouderij is leuk en afwisselend. Die boodschap moeten twee sectorpromotiefilms uitdragen.

Dier&Recht wil ban op bit en zweep

Veehouderij

Geen bitten die de mond van het paard beschadigen en geen sporen of zwepen meer. Stichting Dier&Recht wil middels een petitie dierenleed in de paardensport terugdringen. Daarmee krijgt de paardenhouderij voor het eerst te maken met een...

Westfort bant rammelaars na beelden Ongehoord

Veehouderij

Slachterij Westfort in IJsselstein stopt per direct het gebruik van rammelaars. Die 'peddels' moeten door middel van geluid varkens in beweging brengen bij het lossen.

Koe met hoge levensproductie scoort vaak met exterieur

Veehouderij

Een koe met een hoge levensproductie komt vaak bovengemiddeld uit als het gaat om het exterieur. Dat stelt Gerbrand van Burgsteden, hoofdinspecteur bij CRV.

Groen licht grotere BES-pilot gloort

Veehouderij

Waarschijnlijk komt er ruimte voor meer deelnemers aan de pilot BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES) in 2020. Daarmee wordt invulling gegeven aan afspraken in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Kamervragen over salmonella-aanpak ouderdieren

Veehouderij

De nieuwe salmonella-aanpak van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij ouderdieren doet veel stof opwaaien. CDA'er Jaco Geurts heeft schriftelijke Kamervragen over dit onderwerp gesteld.

Rendac-proef met chiplezer voor dood paard

Veehouderij

Kadaverophaaldienst Rendac biedt paardenhouders de mogelijkheid om bij het aanbieden van een overleden paard of paardachtige het chipnummer door te geven. Bij het ophalen van het dier wordt de chip uitgelezen.

LTO/NOP: 'Nieuwe aanpak salmonella onbegrijpelijk'

Veehouderij

De nieuwe aanpak van salmonella bij (groot)ouderdieren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onbegrijpelijk, stelt de vakgroep LTO/NOP. Een groot aantal dieren wordt onterecht geslacht, waarbij de kosten voor de sector zelf zijn.

Beste grasopbrengst met BES

Veehouderij

Voor het Koeien & Kansen-bedrijf van Johan en Carla Dekker in Zeewolde pakt de ‘Bedrijfsspecifieke bemesting met stikstof van dierlijke mest’ (BES)-pilot dit jaar opnieuw goed uit. Met meer dierlijke mest en minder kunstmest werd een beste...

Dierenwelzijn in onderhandelingen CETA

Algemeen

Binnen het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada wordt niet alleen gesproken over voedselveilgheid, maar ook over dierenwelzijn.

Geesje Rotgers: 'Deel Natura 2000-doelen te ambitieus'

Algemeen

Voor ongeveer veertig Natura 2000-gebieden liggen de stikstofdoelen zo hoog, dat ze in de praktijk niet haalbaar zijn. Dit stelt onderzoeksjournalist Geesje Rotgers. Volgens haar zijn de stikstofnormen die door het kabinet voor deze gebieden zijn...

Snellere ruiming bij salmonella ouderdieren

Veehouderij

Bij constatering van salmonella op vermeerderingsbedrijven, wordt direct geruimd. Een hertest, zoals die eerder door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd uitgevoerd, blijft achterwege.

Animo voor Europees dierenwelzijnslabel

Veehouderij

Veel Europese landbouwministers reageerden positief op een Duitse oproep om gezamenlijk te werken aan een Europees welzijnslabel. Ze constateren dat de belangstelling van de consument voor dierenwelzijn toeneemt.

FrieslandCampina verhoogt melkprijs 75 cent

Veehouderij

De FrieslandCampina garantieprijs voor februari stijgt met 0,75 euro er 100 kilo melk ten opzichte van de garantieprijs van januari. Deze komt op 36,50 euro.

Marieke Toonders leidt LTO-vakgroep Paardenhouderij

Veehouderij

Marieke Toonders is op 1 januari 2020 gestart als voorzitter van LTO-vakgroep Paardenhouderij. Zij neemt het voorzitterschap over van Ralph van Venrooij.

Vleesproductie melkkoeien zorgt voor milieuwinst

Veehouderij

Door bij koeien niet alleen te kijken naar de melkproductie, maar ook naar het vlees, is veel milieuwinst te behalen. Want het vlees dat in Nederland wordt geproduceerd, hoeft niet te worden ingevoerd, stelt Theun Vellinga van Wageningen Livestock...

Dier&Recht start petitie tegen bitten en zwepen in paardensport

Veehouderij

Stichting Dier&Recht is een petitie gestart voor een verbod van bitten in de paardensport. Vooral bitten met een hefboomwerking worden door de stichting als zeer pijnlijk voor het paard gezien. Ook moeten zwepen en puntige sporen volgens de...

De Vries: 'Krimp veestapel brengt milieudoelen niet dichterbij'

Veehouderij

Het inkrimpen van de veestapel helpt niet om milieudoelen te realiseren. Dat stelt projectleider Carel de Vries van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. 'Extensiever is niet per definitie schoner.'

Plussen voor mager melkpoeder

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse zuivelnotering van deze week was er een plus voor mager melkpoeder extra kwaliteit en mager verstuivingsmelkpoeder van EG-origine. De notering van boter bleef ongewijzigd op 357 euro.

Vogelgriep Polen verspreidt zich snel

Veehouderij

De vogelgriepvariant H5N8 lijkt zich snel verder te verspreiden in Polen. Nadat in de eerste week van januari de teller op acht bedrijven stond, zijn er zes nieuwe bedrijven bijgekomen, op minder dan 100 kilometer van de Duitse grens. Daar is...

FrieslandCampina gebruikt rietjes van papier

Veehouderij

De Europese drinkpakjes van FrieslandCampina worden voorzien van papieren rietjes. Deze vervangen de plastic variant. Hierdoor wordt 57 ton aan plastic vervangen door papier.

Offerman definitief dicht na listeria

Algemeen

Vleesverwerker Offerman in Aalsmeer sluit definitief de deuren nadat het bedrijf vorig jaar in opspraak kwam door listeriabesmettingen. De fabriek zelf is dusdanig besmet, dat renoveren geen optie is.

Gelijkzaai blijft elke keer maatwerk

Veehouderij

Het goed beoordelen van het vanggewas en de mais is een must om dit vanggewas niet te veel te laten concurreren met de mais. Het weer maakt het ieder jaar anders om aan het eind van het maisseizoen rietzwenk te hebben staan zonder dat dit al te veel...

Maiskuilen opnieuw droog

Veehouderij

De mais was de laatste twee jaar droger dan normaal, mede als gevolg van de droge zomer. Voor enkele ondernemers speelde de regen parten, met name begin oktober. Hierdoor konden ze de mais niet tijdig oogsten. Voor Wim Vedder in Gorinchem was de...

Voerefficiëntie zorgt voor minder broeikasgas

Veehouderij

Een besparing op voerkosten én minder uitstoot van broeikasgassen. Dat is voor melkveehouder Wietse Duursma in Bellingwolde reden om mee te doen aan een onderzoek van coöperatie CRV naar de erfelijke factoren rond voerefficiëntie. Bij dit onderzoek...

Opnieuw noodklok rond verdoven varkens

Veehouderij

Varkens in Nood luidt de noodklok omdat er nog altijd varkens in Nederland onvoldoende worden verdoofd. Dit blijkt uit rapporten die de organisatie heeft opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Dierenwelzijn Nederlandse Wagyu wel voldoende

Veehouderij

Het is slecht gesteld met het dierenwelzijn van Wagyu-runderen uit Japan. En dat terwijl het vlees van deze runderen geprezen wordt door een aantal Amsterdamse hamburgerrestaurants. Nederlands Wagyu-vlees krijgt wel een voldoende.

Voorbeeldfunctie voor huisvesting Nederlands konijn

Veehouderij

De Nederlandse konijnenhouderij heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om dierenwelzijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) naar het dierenwelzijn in huisvestingssystemen.

Fries-Hollands vee verkozen tot zeldzaam ras van 2020

Veehouderij

Het Fries-Hollands ras is door de stichting Zeldzame Huisdierrassen uitgeroepen tot zeldzaam ras van 2020. Met de verkiezing wil de stichting ieder jaar een bepaald ras onder de aandacht brengen.

Jumbo komt met eieren zonder eendagshaantjes

Veehouderij

Jumbo brengt eieren op de markt van kippen zonder broertjes. Tijdens het broedproces dat de leghennen moet voortbrengen, worden de eieren met haantjes uitgeselecteerd. Dat gebeurt volgens het Respeggt-principe.

VIC Sterksel wellicht opnieuw in etalage

Veehouderij

Varkens Innovatie Centrum Sterksel komt mogelijk opnieuw in de etalage nu de verkoop aan Re-N Technology is afgeketst.

Van der Kolk roodbontfokker van 2019

Veehouderij

Melkveebedrijf Van der Kolk uit Wierden is dinsdagavond in Laren uitgeroepen tot roodbontfokker van het jaar 2019. De familie met Gerrit als fokkerijman dankt de titel aan de diverse successen in binnen- en buitenland.

Mooiere koe geeft meer melk

Veehouderij

Tussen melkproductie en exterieur bestaat een duidelijk verband. Dat stelt CRV-hoofdinspecteur Gerbrand van Burgsteden. Een beter exterieur brengt niet alleen een hogere melkproductie met zich mee, maar ook een langere levensduur.

Notering boter in de min

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten een gelijkblijvende tot dalende tendens zien. Zo zakte de notering voor verse boter, in 25 kilo cartons met 4 euro naar 355 euro.

Zure Melk Trofee NMV gaat naar RIVM

Veehouderij

Het RIVM is de 'grote winnaar' van de Zure Melk Trofee die de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) uitreikt. Dit omdat het rekenmodel van het RIVM een daling van de ammoniakemissies laat zien, terwijl dit beeld niet wordt ondersteund door de...

Gerrit van der Kolk roodbontfokker van het jaar

Veehouderij

Melkveehouder Gerrit van der Kolk uit Wierden is dinsdagavond in Laren uitgeroepen tot roodbontfokker van het jaar 2019. Hij dankt de titel onder meer aan de successen op keuringen in Nederland.

Jan Roefs (NCM) ziet nutriënten graag waar ze het hardst nodig zijn

Veehouderij

De Nederlandse mestmarkt staat voor uitdagingen. Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) werkt aan een betere afzet. Mestverwerking speelt hierbij een belangrijke rol, weet directeur Jan Roefs van dit centrum: 'Door ieder nutriënt op de...

Minste ammoniak in stal met boomschors

Algemeen

Door boomschors in te zetten op vrijloopstallen, komt minimaal 25 procent minder ammoniak vrij dan bij zaagsel of zaagsel met stro. Ook bij het composteren naderhand blijkt boomschors qua ammoniak het meest vriendelijk.

CRV stopt ledenvoordeel in innovatie

Veehouderij

Melkveehouders die hoopten op een deel van het door CRV uit te keren ledenvoordeel, hebben pech. De 1,9 miljoen euro wordt niet uitgekeerd aan de leden, het bedrag wordt geïnvesteerd in innovatie. Hierdoor komt het op een andere manier ten goede aan...

'Animo ultravroege mais neemt toe'

Veehouderij

Vanuit kwekers en maistelers groeit de belangstelling voor ultravroege rassen, stelt Jos Groten, onderzoeker bij Wageningen Plant Research Open Teelten bij de presentatie van het rassenonderzoek naar ultravroege rassen.

Boeren bezorgen bejaarden blij bezoek met chocomel

Veehouderij

Omdat het bijna kerst is, worden zo’n 1.200 ouderen deze week door leden-melkveehouders van FrieslandCampina getrakteerd op warme Chocomel met Campina slagroom. 'Je wordt er zelf blij van als je anderen blij maakt', aldus melkveehouder Joost Muskens...

Melkprijs RFC zakt halve cent

Veehouderij

Door een andere berekening van de garantieprijs door Royal FrieslandCampina (RFC), zal deze naar schatting netto een halve cent per kilo dalen. De onderneming komt melkveehouders tegemoet met een bijdrage van in totaal 24 miljoen euro voor duurzame...

Mais: meer opbrengst, zelfde voederwaarde

Veehouderij

Achttien nieuwe maisrassen telt de Aanbevelende Rassenlijst voor 2020. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Branche-organisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Rabobank: Europese melkprijs stijgt

Veehouderij

In de eerste helft van 2020 lijkt de melkprijs in de Europese Unie (EU) te stijgen, verwacht de Rabobank. Eerder dit jaar stegen de melkprijzen al in Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. De positieve tendens is het gevolg van de hoge...

Record percentage bedrijven doet koeien buiten

Veehouderij

Dit jaar deed 83 procent van de melkveebedrijven de koeien buiten. Dit percentage is een record sinds 2012. In dat jaar startte de zuivelsector met het stimuleren van de weidegang. Het percentage deelweidegang nam echter af.

Docent Raymond Zijp: denk bij maaien al aan je winterkuil

Algemeen

Het leren beoordelen van gras. Dat was het doel van de Silage Battle die het Clusius College in Noord-Holland dit jaar voor het eerst hield. Docent Raymond Zijp geeft uitleg.

FrieslandCampina haalt toeslagen referentiebedrijven uit garantieprijs

Veehouderij

FrieslandCampina haalt de toeslagen en inhoudingen uit de berekende garantieprijs. Deze was als gevolg van het aantal toeslagen, bijvoorbeeld voor weidegang en VLOG-melk, niet meer marktconform.Tot nu toe werd de garantieprijs berekend op basis van...

Melkveehouders beuren deel inleg reductieplan terug

Veehouderij

ZuivelNL gaat begin 2020 in totaal 11 miljoen euro terugbetalen aan melkveehouders. Dit is overgebleven van de de uitvoering van het fosfaatreductieplan. Per melkveehouder is dit 8 cent per 100 kilo in 2017 geleverde melk.

Koeien VS en Denen geven meer melk dan Hollandse

Veehouderij

Terwijl de Nederlandse koeien met een gemiddelde productie van ruim 9.200 kilo in 2018 goed melk geven, deden de koeien uit de Verenigde Staten het met 10.700 kilo en Denemarken met 10.900 nog beter.

Schouten: technieken voor emissiereductie werken wel

Veehouderij

De technieken voor de reductie van de stikstofemissie in de veehouderij leveren het gewenste resultaat op. De ammoniakemissie van de veehouderij is gedaald van pakweg 330 kiloton rond 1990 naar 110 kiloton nu, stelt minister Carola Schouten van...

FDF noemt omstreden vergelijking jodenvervolging 'wellicht onhandig'

Algemeen

Een vergelijking van de huidige boerensituatie met de jodenvervolging, vrijdag door Farm Defence Force (FDF)-voorzitter Mark van den Oever, heeft veel stof doen opwaaien. De organisatie laat zaterdag weten dat de uitspraak 'wellicht onhandig' is en...

Opnieuw vondst varkensresten met varkenspest in België

Veehouderij

In Assenois in de Belgische provincie Luxemburg zijn resten van een wild zwijn gevonden die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest. Dit gebied stond al onder verscherpt toezicht. Het is een tegenslag in de bestrijding, de overheid wil in maart 2020...

Subsidie voor programma teeltondersteuning door robot

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Crossover-subsidie van zeven miljoen euro toegekend aan het Synergia programma van Wageningen University & Research (WUR). Hier wordt onderzoek gedaan naar duurzame...

Met de sateliet de muis te lijf

Veehouderij

Met een app met satelietbeelden de muizen te lijf gaan. Dat is het doel van een speciale app voor ondernemers in Zuid-West Friesland. Op de beelden kunnen ondernemers de muizenschade zien deze knaagdieren vervolgens te bestrijden door percelen op...

Friese ELAN wil weer ruimte voor composteren

Algemeen

Het Collectief ELAN in Zuidoost-Friesland wil het project ‘agrarische groenstations’ in 2020 opnieuw leven in blazen. Hierbij leveren gemeenten, burgers en het waterschap bladafval en ander groen in bij een boer, die het vervolgens composteert tot...

Kort geding Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim rond emissiedata

Veehouderij

De emissiedata waarop de Nederlandse Staat het nieuwe stikstofbeleid bouwt, komen spoedig in handen van het Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim. Dat verwachten beide partijen nadat ze die gegevens gisteren in Den Haag in een kort gedien opeisten....

Energie-investeringsaftrek legt ook focus op CO2

Algemeen

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2020 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Op de Energielijst 2020 staan nu meer technieken die voor CO2-reductie zorgen bij bestaande processen.

Nijhof Wassink neemt Ecotrans over

Economie

Twee grote vervoerders van mengvoer gaan samen als één verder. Alle activiteiten, vestigingen en medewerkers van Ecotrans uit Vorden worden binnenkort onderdeel van de Nijhof-Wassink Groep.

Wakker Dier: ernstig ongerief varkens

Veehouderij

Het varken moet beter worden beschermd. Dat vraagt stichting Wakker Dier in een brandbrief aan minister Carola Schouten. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie blijkt uit recent onderzoek van Wageningen Livestock Research dat veel varkens 'langdurig...

SP wil ook fosfaatrechten voor vleeskalveren

Veehouderij

De kalverhouderij zou niet moeten worden uitgezonderd van dier- en fosfaatrechten. De sectoren moeten gelijkgeschakeld worden met het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee.

150 euro dierpremie voor zeldzame melkkoe

Veehouderij

Veehouders met melkgevende koeien, die zijn aangemerkt als zeldzaam huisdier, beuren over 2019 en 2020 een dierpremie. Die bedraagt 150 euro per aanwezige koe per jaar en wordt betaald door het ministerie van LNV.

Varkenspest bereikt opnieuw Hongarije

Veehouderij

In Biharugra in de staat Bekes in Oost-Hongarije is een wild zwijn met Afrikaanse varkenspest gevonden. De staat Bekes grenst aan buurland Roemenië.

Kamer wil onderzoek naar vogelbeheer en zwerfkattenaanpak

Algemeen

Er moet een onderzoek komen naar de ecologische trends en beheer van weidevogelgebieden die onder beheer zijn van terreinbeherende instanties. Maar ook strengere regels voor katten moeten worden onderzocht.

PMO-NL komt met interessante midden-late maisrassen

Veehouderij

Platform Mais Onderzoek Nederland (PMO-NL) heeft deze week de eerste resultaten van het onderzoek naar midden-late rassen in Zuidoost-Nederland gepresenteerd. Vanuit de maisveredeling is er behoefte aan dergelijke cijfers.

Weinig steun Tweede Kamer transportregels hitte

Veehouderij

Een aantal moties voor strengere regels rond extra transportmaatregelen om hittestress te voorkomen, kon dinsdagmiddag op onvoldoende steun in de Tweede Kamer rekenen.

New Moore Esmeralda pakt na acht jaar titel

Veehouderij

O Man-dochter New Moore Esmeralda 38 moest in 2011 op de HHH-show in Zwolle bij de vaarzentitel genoegen nemen met het reservekampioenschap zwartbont vaarzen. Zaterdag pakte ze wél de titel bij de oudere koeien. De koe van maatschap Withaar-Prent...

Beste collecties voor Tienmorgen en Albring

Veehouderij

Op de HHH-show, zaterdag in Zwolle, leverde De Tienmorgen van de familie Gosens uit Beers de beste bedrijfscollectie bij roodbont. De familie Albring uit Drouwenermond was de beste bij zwartbont.

Van Vliet en Albring pakken vaarzentitels HHH

Veehouderij

De titels bij de vaarzen tijdens de HHH-show, zaterdag in Zwolle waren bij rood- en zwartbont voor respectievelijk Theo van Vliet uit Nieuwlande en Harm Albring uit Drouwenermond.

Overdrukventilatie leidt tot drogere stal

Veehouderij

Een overdrukventilatiesysteem in de schapenstal van Stad en Natuur in Almere moet zorgen voor een beter klimaat, zonder verdere verbouwingen.

Eerste Nederlands rund- en kalfsvlees in Zuid-Korea

Veehouderij

Het eerste Nederlandse kalfs- en rundvlees is vorige maand ook daadwerkelijk naar Zuid-Korea verscheept. Het werd gepresenteerd tijden de veertiene editie van de Coex Food Week in Seoel, van 20 tot en met 23 november 2019.

Roald van Noort bij CRV van boord

Veehouderij

Directievoorzitter Roald van Noort legt na 12,5 jaar de voorzittershamer bij veeverbeteringscoöperatie CRV neer. Angus Haslett volgt hem per 1 mei 2020 op.

Duitsland en Polen willen met hek varkenspest weren

Diergezondheid

Duitsland en Polen zetten hekken in op wilde zwijnen tegen te houden. Daarmee willen ze ook de Afrikaanse Varkenspest, dat onder deze rondtrekkende varkens kan voorkomen, op afstand houden.

Dierenarts neemt risico met verdunde entstof NCD

Veehouderij

Niet alle dierenartsen nemen een vaccinatie tegen Newcastle Disease (NCD) serieus. Omdat het alweer enkele decennia geleden is dat de ziekte in Nederland voorkwam, bleek een dierenarts een verdund vaccin toe te dienen om de entreactie te verkleinen....

Diamond Genetics topt bij zwartbont

Veehouderij

De stierindexen, die deze week zijn gepubliceerd, tonen enkele interessante stieren met de DG-prefix van Diamond Genetics. Naast DG Charley, die in augustus ook al in de top stond, doen bij de Genomics-stieren de Imax-zonen DG Simax en DG Eagle het...

Helft melkveehouders zaait vanggewas na mais

Veehouderij

Bijna de helft van de veehouders die een vanggewas heeft gezaaid, deed dit na de maisoogst. Minder dan 10 procent zaaide dit vanggewas gelijktijdig met de mais.

Beurs Gorinchem trekt 18.000 bezoekers

Veehouderij

De veertiende editie van Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) op 26, 27 en 28 november 2019 in Evenementenhal Gorinchem is bijgewoond door meer dan 18.000 bezoekers. Volgens organisator Easyfairs wordt met deze editie het belang van een...

Lely topt in melkproductiestatistieken

Veehouderij

De top 25 CRV-melkrobotbedrijven van Nederland op basis van het economisch jaarresultaat (EJR) kende vorig jaar een recordaantal Lely-melkers. Twee bedrijven in deze toplijst molken met een automatisch melksysteem van een ander merk.

Mineralenconcentraat dicht bij kunstmest

Veehouderij

Mineralenconcentraat komt qua werking in de buurt van kunstmest, blijkt uit Europees onderzoek. De aanwezigheid van kwik en ammoniakuitstoot bij uitrijden zijn aandachtspunten. Dat blijkt uit onderzoek naar criteria voor kunstmestvervangers in...

Debutant gaat voor hoofdprijs in Zwolle

Veehouderij

Het is de eerste keer dat hij met koeien op de keuring komt. Dick Fokkink uit Harreveld hoopt zaterdag 30 november tijdens de Nationale Vleesvee Manifestatie (NVM) in Zwolle toch de kampioen mee naar huis te nemen. De Marchigiana-fokker heeft hoge...

Alle koeien Goes krijgen weidegang

Veehouderij

Gemeente Goes is een van de veertig Nederlandse gemeenten waar alle koeien in 2018 weidegang kregen. Bijzonder is dat deze gemeente gemiddeld ook de meeste koeien per bedrijf heeft.

Vijf vragen over bestrijding engerlingen

Veehouderij

Het is lastig om engerlingen helemaal uit te roeien. Omdat de hieruit voortkomende kevers vaak weer terugkomen, vraagt de bestrijding continu aandacht om de schade te beperken. Dat blijkt uit het ZLTO-praktijknetwerk Engerlingen.

Laag pathogene vogelgriep H6 aangetroffen

Veehouderij

Bij een aantal pluimveebedrijven in Nederland is het niet-bestrijdingsplichtige vogelgriepvirus H6 aangetroffen. De meeste gevallen zijn ontdekt via monitoring. Bij een enkel bedrijf werden klinische verschijnselen gevonden, meldt Avined.

Zeven op tien koeien lopen buiten

Veehouderij

Vier op de vijf bedrijven deden in 2018 de koeien naar buiten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo komen zeven op de tien Nederlandse melkkoeien in de wei. In beide gevallen is er sprake van een stijgende...

Schapenfokkers willen methaanuitstoot via DNA terugdringen

Veehouderij

Schapen fokken die minder methaan uitstoten. Dat wil de Nederlandse Schapen- en Geitenfokkersorganisatie (NSFO) realiseren met een project waarbij de fosfaatuitstoot van een schaap wordt gekoppeld aan het DNA. Dit wordt ook wel genomic selection...

Rendement bodem kan fors omhoog

Algemeen

Het bodemleven stimuleren met een beter bedrijfsresultaat tot doel. Volgens René Jochems van Groeibalans zijn hierin grote stappen te maken. Hij prikkelt ondernemers in studiegroepen dit te realiseren via een drie jaar durende praktijktraining Bodem...

Droogte nekt onderzaai dit jaar

Veehouderij

De onderzaai van een vanggewas in mais kwam door de droogte op sommige plekken slecht of niet op. Dat blijkt uit ervaringen in Brabant en Limburg. LTO wil nu een landelijk beeld van de ervaringen met het vanggewas.

Vijftien maanden cel voor illegale spermawinning

Veehouderij

Arjan P. uit Gouderak is veroordeeld voor het illegaal winnen van stierensperma en het handelen hierin. Hij deed daarnaast opzettelijk een te lage omzetbelastingaangifte. P. krijgt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden en mag...

DSM neemt CSK over van FrieslandCampina

Veehouderij

Koninklijke DSM koopt niet alleen alle aandelen van CSK van Royal FrieslandCampina, maar ook alle andere aandelen van de overige aandeelhouders. Friesland bezat 82,3 procent van alle aandelen.

De laatste mais op rupsbanden binnengehaald

Veehouderij

De maisoogst bij drie deelnemers van het maismeetnet van Nieuwe Oogst liep vertraging op door de regen in oktober. De draagkracht van de grond liet te wensen over.

Grasblad bepaalt snelheid hergroei

Veehouderij

De hoeveelheid blad bepaalt de snelheid van de hergroei van gras. Dat blijkt uit een proef van Amazing Grazing op de Dairy Campus. Boven een stoppellengte van 15 centimeter wordt de groei geremd. Alleen wanneer het groeipunt van het gras eruit is,...

Taakstraf voor met entstof frauderende dierenarts

Veehouderij

De rechtbank veroordeelde een frauderende pluimveedierenarts tot een taakstraf van 240 uur. Die straf kreeg de arts omdat hij pluimvee te licht vaccineerde.

Geitensector wil keurmerk groei

Veehouderij

De Nederlandse geitenhouderij werkt aan een plan waarbij bedrijven onder strikte voorwaarden door middel van een bedrijfsontwikkelingskeurmerk de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Nevedi: stikstofmaatregel roept veel vragen op

Algemeen

De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) vindt dat de stikstofmaatregel van het kabinet veel vragen oproept.

Drie dochtergroepen op Holland Holstein sHow

Veehouderij

Op de Holland Holstein sHow (HHH) in de Zwolse IJsselhallen tonen CRV, WWS en Semex vrijdag 6 en zaterdag 7 december elk een dochtergroep. Daarnaast zijn veel dieren opgegeven voor zowel de individuele keuring op zaterdag en de Young Breeders op...

3 miljoen euro voor detectie staartenbijten en verenpikken

Veehouderij

Het ontwikkelen van een computerprogramma dat ongewenst gedrag als verenpikken en staartenbijten detecteert, krijgt 3 miljoen euro steun. Dat geld komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en deelnemende partijen.

Blauwtong komt nog altijd voor in Rijnland-Palts

Veehouderij

Blauwtong type 8 waart nog altijd rond in het Duitse Rijnland-Palts. Onlangs werd de ziekteverwekker ontdekt bij drie runderen in het district Südwestpfalz.

Sterfte geitenbokjes gehalveerd

Veehouderij

De sterfte onder geitenbokjes op melkgeitenbedrijven halveerde bijna in twee jaar tijd. Dat blijkt uit het plan van aanpak 'Welzijn geitenbokjes'. Het gemiddelde sterftepercentage bedroeg vorig jaar 4 procent, tegen 7,7 procent in 2016; het jaar van...

Duitse bioboeren houden kalf bij de koe

Veehouderij

Enkele Duitse biologisch-dynamische melkveehouders die zijn aangesloten bij Demeter Heumilch Bauern willen zich onderscheiden door het kalf tot een leeftijd van vier weken bij de koe te houden.

Van Dongen: CBS te kort door de bocht bij stikstofverlies stallen

Veehouderij

Voor Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit, is het CBS-onderzoek naar gasvormige stikstofverliezen in veestallen te kort door de bocht. 'Het zorgt voor verwarring en roept alleen maar vragen op.'

Mestexport onder druk, kaderrichtlijn in de knel

Veehouderij

Er is in 2018 minder mest geëxporteerd dan het jaar ervoor. Ook was de export lager dan op basis van CBS-cijfers was voorspeld. Dit komt met name door een daling van de export naar Duitsland. Daardoor voldoet Nederland niet aan de doelstellingen van...

Esdoornzaad extra giftig door droge zomer

Veehouderij

Als gevolg van de afgelopen twee droge zomers, zijn esdoornzaden extra giftig. LTO paardenhouderij waarschuwt paardenhouders dan ook voor een esdoornvergiftiging. Niet alleen voor het gevaar daarvan dit najaar, maar ook komende zomer.

Minder paarden op jubilerende Hedel Markt

Veehouderij

Het aantal aangevoerde paarden op de Paardenmarkt in Hedel kwam maandag uit op 1.288 dieren. Dit is minder dan in Zuidlaren, dat dit jaar in oktober 1.314 paarden ontving. Vorig jaar waren er in Hedel nog 1.390 paarden.

Disarm: internationale aanpak diergezondheid

Veehouderij

Kennisdelen om dieren gezond te houden en het antibioticagebruik te reduceren. Veehouders, dierenartsen, adviseurs en onderzoekers in heel Europa bundelen hun krachten en delen kennis in het Disarm-project. Dat is sinds kort ook digitaal beschikbaar.

Martin Scholten: vee hoort bij kringlooplandbouw

Veehouderij

Kringlooplandbouw kan niet zonder vee, omdat mest en voer daarbij cruciaal zijn. Mestverwerking kan daar een belangrijke rol bij spelen. Een wereld met enkel plantaardige producten gaat het niet redden en redt ook niet onze gezondheid.

Gevangenis geëist tegen frauderende veearts

Veehouderij

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag een grotendeels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk en een beroepsverbod van één jaar tegen een pluimveedierenarts. Die wordt ervan verdacht NCD-vaccinaties...

Mest op maat biedt wereldwijd kansen

Veehouderij

Produceer waar vraag naar is om de waarde ook betaald te krijgen. Dat vindt Hans van den Boom van de Rabobank. Hij merkt dat sommige mestproducten in de hele wereld kunnen worden afgezet.

Stabiele melkprijzen in september

Veehouderij

De Europese melkprijzen voor september zijn nagenoeg stabiel. De lichte stijging is vooral het gevolg van een forse seizoenstoeslag, die Saputo Dairy UK deze maand aan de leveranciers uitbetaalde.

LNV zet in op enzym als stikstofrem

Veehouderij

Het ministerie van LNV onderzoekt een door DSM geproduceerd enzym dat de stikstofuitstoot van vee reduceert. Het is een van de maatregelen om te komen tot kortetermijnoplossingen.

Strengere eisen maatlatstal in 2020

Veehouderij

Voor maatlatstallen in de rundvee- en varkenshouderij gaan waarschijnlijk in 2020 strengere eisen gelden. Dat blijkt uit de gepubliceerde nieuwe conceptregeling Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 13.

Notering boter gelijk, melkpoeders duurder

Veehouderij

De Officiële Nederlandse Zuivelnotering voor boter bleef voor deze week ongewijzigd op 352 euro. Verschillende melkpoeders noteerden hoger.

Celstraf voor mestfraudeur Wintelre

Algemeen

Een mesttransporteur uit Wintelre is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

'Mobiele slacht mag niet ten koste gaan van welzijn'

Veehouderij

Het werken met een mobiele slachtunit voor runderen mag het dierenwelzijn van de dieren niet aantasten, stelt minister Schouten van LNV. Ze wacht de evaluatie van een pilot met een mobiele dodingsunit (mdu) af, voordat ze hier daadwerkelijk zicht op...

Betalingsachterstand melkveehouders groter

Veehouderij

Melkveehouders hebben een grotere betalingsachterstand bij hun leveranciers dan vorig jaar. Die indruk heeft ABN Amro op basis van de resultaten van het derde kwartaal. Het afgelopen half jaar oversteeg de kostprijs voor de melkproductie de...

Oogst laatste mais lastig

Veehouderij

De meeste mais bij de deelnemende melkveehouders aan het Maismeetnet is inmiddels geoogst. Voor sommige anderen, waar de mais nog op het land staat, wordt het billenknijpen. De overvloedige regenval, met name in het noorden, maakt de oogst van de...

Schouten verhoogt mestboetes niet

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten verhoogt de mestboetes niet. Ze vindt de hoogte van de huidige boetes afschrikwekkend genoeg. Zeker omdat er aanvullende maatregelen mogelijk zijn, zoals het intrekken van subsidies en vergunningen.

Beter Leven stoomt op naar kantine

Veehouderij

De Dierenbescherming wil de verkoop van producten met een Beter Leven-keurmerk een boost geven met verkoop in kantines. Daarmee zet de de groei door. Al slaat het keurmerk in de zuivel nog niet echt aan.Zuivel met een ster

Nieuw onderzoek naar geiten en omwonenden

Veehouderij

Een nieuw onderzoek op melkgeitenbedrijven moet een verband aantonen tussen geitenhouderijen en het voorkomen van longontsteking bij omwonenden. Aanleiding zijn eerdere studies in het kader van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden...

Welzijn en emissiearm thema's op beurs Hardenberg

Veehouderij

De overheid stimuleert kringlooplandbouw. Dat dit prima hand in hand gaat met dierenwelzijn en emissiearm, is volgende week te zien tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg.

Frank Brinhaus: Triple A bevestigt voor mij belangrijke aspecten fokkerij

Veehouderij

Frank Brinkhaus van melkgeitenbedrijf De Römer in Heythuysen werkt al acht jaar met het Triple A-paringssysteem. Dit is een bewuste keuze. Het past prima bij zijn fokdoel.

Frank Brinhaus: Triple A bevestigt voor mij belangrijke aspecten fokkerij

Veehouderij

Frank Brinkhaus van melkgeitenbedrijf De Römer in Heythuysen werkt al acht jaar met het Triple A-paringssysteem. Dit is een bewuste keuze. Het past prima bij zijn fokdoel.

Triple A-systeem neemt vlucht bij geiten

Veehouderij

Een snel en eenvoudig paringssysteem dat zorgt voor balans in de bouw van het dier. Triple A neemt in de geitenhouderij toe aan populariteit. Zeker nu als gevolg van de bouwstop scherper wordt geselecteerd.

Processierups mijdt koeien, varkens en kippen

Veehouderij

Bij GD Diergezondheid zijn dit jaar geen problemen gemeld van de eikenprocessierups bij varkens, koeien en kippen. Wel kwamen er veel vragen van dierenartsen en veehouders binnen over deze rups.

Dertien Chinese varkensbedrijven produceren twee miljoen varkens

Veehouderij

In de Chinese provincie Sichuan is gestart met de bouw van dertien enorme varkensbedrijven. Daarin worden in totaal jaarlijks twee miljoen varkens geproduceerd. Het Duitse Tonnies investeert in Chinese slachthuizen om deze stroom te verwerken.

Europese Rekenkamer evalueert steun melkmarkt

Veehouderij

De Europese Rekenkamer onderzoekt de maatregelen van de Europese Unie om de verstoringen op de zuivelmarkt tussen 2014 en 2017 tegen te gaan. Deze ingrepen kostten in totaal 740 miljoen euro.

Beter Leven verdubbelt binnen vijf jaar

Veehouderij

Het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming bereikt met veertig miljoen dieren die in 2020 volgens dit keurmerk worden gehouden een mijlpaal. Dit zou een verdubbeling betekenen ten opzichte van een kleine vier jaar geleden. Het Beter...

Excretieforfaits volgens LTO dichter bij praktijk

Veehouderij

LTO is tevreden over de Kamerbrief over de actualisatie van de excretieforfaits voor 2020, die dinsdag is gepresenteerd. De actualisatie voor een aantal diercategorieën is uitgesteld en de voorgestelde vernieuwingen die wel doorgang vinden, zorgen...

'Afrekenen op preventie, niet op medicijn'

Veehouderij

De rundveedierenarts moet de komende jaren veranderen van probleemoplosser in adviseur om de koeien gezond te houden. Hier moet wel een passend verdienmodel bij worden gezocht.

'Zorg met gezonde pens voor betere kringloop'

Veehouderij

De koe is kampioen in kringlopen, volgens algemeen directeur Dierwetenschappen Martin Scholten van Wageningen University & Research. Om de kringloop te optimaliseren, moet de penswerking meer focus krijgen, ook van de dierenarts.

CRV: levensproductie melk neemt toe

Veehouderij

De gerealiseerde levensproductie bij afvoer is in het boekjaar 2018-2019 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarstatistieken van CRV. Ook de melkproductie neemt bij de in deze statistiek meegenomen koeien verder toe.

KI Samen vangt bot na klacht over CRV-stamboek

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten hoeft de stamboekerkenning van de coöperatie CRV niet in te trekken, dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald. Volgens concurrent KI Samen maakt CRV misbruik van haar rol als beheerder...

Brabantse mestfraudeur hoort celstraf eisen

Veehouderij

De eigenaar van mesttransportbedrijf W. Daas uit Wintelre gaat twee jaar de cel in vanwege mestfraude. Daarnaast hoorde hij maandag een jaar voorwaardelijk tegen zich eisen.

Vakgroepvoorzitter: melkvee heeft kalverafzet nodig

Veehouderij

Met de gedachte om de kalverimport substantieel te willen reduceren, wordt een bom onder de kalversector gelegd. Dat is ook niet goed voor de melkveesector, stelt voorzitter Wim Thus van LTO-vakgroep Kalverhouderij.

Brabant moet varkensstal heroverwegen

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant moet opnieuw beslissen over een varkenshouderij met een verhoogde stikstofuitstoot vlakbij natuurgebied Krammer-Volkerak.

Belgische 'De Lijn' stopt vegacampagne na boerenprotest

Veehouderij

Protesten van onder meer het Belgische Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) hebben ertoe geleid dat de reclamecampagne van de veganistenbeweging Be Vegan op trams van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn na één dag is afgeblazen.

Groen licht RIVM voor wetenschappers Mesdagfonds

Veehouderij

Wetenschappers van het Mesdagfonds krijgen online inzicht in het stikstof en ammoniak rekenmodel en het implementatiemodel van het RIVM. Dat is het Mesdagfonds en het RIVM overeengekomen. Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds verwacht in de loop van...

'Het kraampje' brengt met app boerderijverkoop in beeld

Algemeen

Een app om boerderijwinkels in de buurt te vinden. Dat is 'Het Kraampje'. Boerderijen met huisverkoop kunnen zich hier gratis voor aanmelden.

KoeMonitor nieuwe borging melksector

Veehouderij

Met de KoeMonitor introduceert ZuivelNL per 1 januari 2020 een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen. Het is aan zuivelverwerkers om deze wel of niet over te nemen.

'Ontwikkelingen kalverhouderij staan niet stil'

Veehouderij

Kalverhouders kunnen in de komende maanden via Stichting Brancheorganisatie Kalversector een workshop volgen over de ontvangst van kalveren. Mariska Timmerman-Bosman uit De Krim, sinds juni bestuurslid van de LTO-vakgroep Kalverhouderij, volgde zo'n...

DSM test methaanremmer op Dairy Campus

Veehouderij

Met een proef op de Dairy Campus in Leeuwarden wil Koninklijke DSM informatie verzamelen om haar methaanremmer Bovaer geaccrediteerd te krijgen voor de Kringloopwijzer.

Agrifirm lijft Belgische Quartes in

Algemeen

Agrifirm start een strategische samenwerking met het Belgische Quartes. Deze samenwerking gaat leiden tot de overname van Quartes door Royal Agrifirm Group. Volgens een woordvoerder van Agrifirm wordt de overname nog dit jaar afgerond.

'Dit jaar kregen we telkens op tijd een bui'

Veehouderij

Melkveehouder Marco Heijblok uit Hippolytushoef klaagt niet over de gewassen dit jaar. 'Zeker voor het tweede droge jaar op rij mogen we niet klagen. We kregen telkens op tijd een flinke bui.' De ondernemer kan zelfs gras verkopen. Eind volgende...

Mais nog lang niet altijd rijp

Veehouderij

De maisoogst is een stuk later dan vorig jaar. Toen werd, mede door de droge zomer, het gewas gemiddeld op 14 september gehakseld. Dit jaar wordt 1 oktober nog niet gehaald.

Kans leverbot klein door droogte

Veehouderij

Als gevolg van de droogte verwacht werkgroep Leverbotprognose van de Gezondheidsdienst voor Dieren de komende maanden geen leverbotbesmettingen. Het grondwaterpeil is in grote delen van ons land te laag.

Gas doet maiskuil bollen

Veehouderij

De brandweer moet voor het eerst weer uitrukken voor gasvorming in maiskuilen. Problemen met nitreuze gassen lijken dit jaar minder vaak voor te komen dan vorig jaar. Toen gebeurde het vooral bij kuilen van kolfloze mais. Dit jaar komt die mais...

Naam COKZ verandert, afkorting niet

Veehouderij

Omdat het werkgebied van het COKZ breder is dan de zuivel, krijgt de stichting een naamsverandering. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) wordt veranderd in Controle Orgaan Kwaliteitszaken. De afkorting blijft...

NVWA pakt handelaar die illegaal antibiotica inzet

Veehouderij

Bij een veehandelaar in Noord-Nederland is een hoeveelheid antibiotica in beslag genomen. Daarnaast confisqueerden de rechercheurs van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst en buitengewoon opsporingsambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en...

Kritiek op mobiele slacht rundvee

Veehouderij

Verschillende dierenwelzijnsorganisaties uiten kritiek op een proef rond het mobiel slachten van rundvee in Noord-Nederland. Dit zou dierenleed moeten besparen, maar het werkt juist averechts, stellen ze. Met name de wachttijd voor vlees maakt...

Rhino in de buurt van Zutphen

Veehouderij

Op een locatie in de omgeving van Zutphen is de neurologische vorm van rhinopneunomie vastgesteld. Een paard vertoont verschijnselen van ataxie, de andere paarden op deze stal vertonen geen problemen.

Gemengd voeren populairst onder melkveehouders

Veehouderij

Er is een tendens in de Nederlandse melkveehouderij gaande richting gemengd voeren. Gemiddeld voert 62 procent van de ondernemers gemengd, 30 procent voert ongemengd en 8 procent voert een lasagnekuil. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwe Oogst,...

Stal Zeggezicht Hippisch Ondernemer van het Jaar

Veehouderij

Stal Zeggezicht in Terheijden is vrijdag 13 september uitgeroepen tot Hippisch Ondernemer van het jaar. Eigenaren Ronald en Daniëlla Lievens kregen de prijs overhandigd tijdens de ondernemersdag van het Horse Event, dat dit jaar voor het eerst op...

Meer integraal duurzame stallen

Veehouderij

Het aantal integraal duurzame stalsystemen nam in 2018 verder toe. Dat blijkt uit de Monitoring integraal duurzame stallen. Van de ongeveer 74.730 stallen met rundvee, varkens en pluimvee is het percentage integraal duurzame stallen op peildatum 1...

CRV gaat voeropname 1.600 koeien meten

Veehouderij

Veeverbeteringscoöperatie CRV gaat in 2020 van ruim 1.600 melkkoeien op praktijkbedrijven de voeropname meten. Daarmee wil de fokkerijorganisatie de voerefficiëntie via fokkerij verbeteren.

Oudere werknemer dierhouderij kan korter werken

Veehouderij

Oudere werknemers in de veehouderij kunnen korter werken. Dat is mogelijk door een seniorenregeling die Colland sinds kort aanbiedt.

Iedere pond telt bij graanteelt Zuid-Engeland

Akker- & Tuinbouw

In het zuiden van Engeland is grond erg gewild. Met de marges die op deze grond worden gemaakt, is de rente van de hypotheek vrijwel niet te betalen. Door een dunne toplaag is enkel graanteelt mogelijk. Zeker dit jaar wordt dat pittig, als gevolg...

Opnieuw West Nijl-virus in Duitsland

Veehouderij

Het West Nijl-virus is ook dit jaar in Duitsland bevestigd. De getroffen pony in Sachsen is nooit buiten Duitsland geweest. Dat betekent dat het virus, dat ook mensen kan besmetten, door een mug is verspreid.

Koeien blijven nog niet langer lopen

Veehouderij

De levensduur van de Nederlandse melkveestapel wordt nog niet langer. Kenners in de fokkerijwereld hadden dit wel verwacht.

Zuid-Korea opent grenzen voor rund- en kalfsvlees

Veehouderij

Met de registratie van negen rundvleesbedrijven bij de Koreaanse autoriteiten heeft Nederland op 26 juli 2019 de Zuid-Koreaanse grenzen voor Nederlands rund- en kalfsvlees geopend.

Geen fokverbod keizersnede

Veehouderij

Een fok- en of houdverbod voor Verbeterd roodbont en Belgisch witblauw is geen optie, als het de stamboeken achter deze rassen niet lukt om het doel van 50 tot 60 procent natuurlijke geboorten in 2035 te halen.

Vion partner van Tour de Dumoulin

Algemeen

Vion is foodpartner van de eerste editie van Tour de Dumoulin. Die wordt op 6 oktober 2019 gereden rond Maastricht. De vleesproducent verbindt zich daarmee nadrukkelijker aan een gebalanceerde en gezonde levensstijl.

Alexander van der Lely stopt als directeur Lely

Veehouderij

Alexander van der Lely stopt per 1 januari 2020 als algemeen directeur van het familiebedrijf Lely. Hij wordt opgevolgd door André van Troost, die nu de rol vervult van vice-president Consumer Care.

'Windmolen mooie aanvulling op zonnepanelen'

Veehouderij

Melkveehouder Jan Poppe van Poppe Holsteins noemt de miniwindmolen die onlangs op zijn bedrijf is geplaatst een mooie aanvulling op zonnepanelen. De Zwolse ondernemer is razend enthousiast.

Oude tijden herleven op Engelse stoombeurs

Mechanisatie

Stoomfluiten, witte rook en het gepuf van stoomzuigers alsof er ieder moment een leger van stoomlocomotieven aan komt denderen. Stoommachines waren vorige week te horen en te zien tijdens de Great Dorset Steam Fair in Tarrant Hinton.

Additieven helpen bij hittestress

Veehouderij

Additieven zijn geen wondermiddelen om hittestress te voorkomen. Wel kunnen ze de gevolgen fors beperken, stelt nutritionist Inne Gantois van chemiebedrijf DSM. Dit zei Gantois tijdens de Studiedag Geitenhouderij van Voergroep Zuid, dinsdag in...

‘Weidegang geeft hoger saldo’

Veehouderij

Weiden heeft in 2017 tot een hoger saldo van 1,7 cent per kilo melk geleid. Dit zal de komende jaren groter worden, doordat weiden een van de basisvoorwaarden is geworden voor de verschillende melkstromen die afgelopen jaren zijn geïntroduceerd.

Varkenspest België stabiel, waakzaamheid blijft nodig

Veehouderij

Terwijl in de afgelopen maanden in België nauwelijks nieuwe wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest zijn gevonden, blijft waakzaamheid in Nederland en België voor de komende jaren geboden.

Vooral plusjes bij zuivelnoteringen

Veehouderij

De prijzen bij de officiële zuivelnoteringen zijn over het algemeen licht gestegen. Alleen de prijs voor weipoeder, verstuivingspoeder in bulk, bleef met 60 euro per 100 kilo stabiel.

Nedap treedt toe tot JoinData

Veehouderij

Nedap sluit zich aan bij JoinData. Onlangs was de aftrap voor deze samenwerking omtrent data-uitwisseling met de boer aan het roer.

Garantieprijs FrieslandCampina gelijk

Veehouderij

De FrieslandCampina garantieprijs voor september blijft met 35 euro onveranderd ten opzichte van de garantieprijs van vorige maand. De prijsbepalers bij de coöperatie verwachten dat de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor...

Stoomfluiten en steenkolen op Steam Fair Dorset

Algemeen

Oude tijden herleefden vorige week tijdens de Dorset Steam Fair het Engelse Tarrent Hinton, ten zuidwesten van London. Hier was veel 'oud spul' op het gebied van stoommachines en transport aanwezig.

Droogte treft melkveesector hard

Veehouderij

Meer voeraankoop en minder eiwit van eigen land. Het tweede droge jaar op rij raakt de melkveesector hard. Vooral in het oosten van het land, maar ook elders laat het gebrek aan vocht sporen na.

Primeur voor 'trommelmaaierland' Nederland

Mechanisatie

De officiële lancering van de nieuwe Kuhn PZ 3021 F vindt dit najaar plaats op de Agritechnica in Hannover. Maar donderdag was de frontmaaier al te zien in Nijverdal. Hier krijgt de machine de primeur in Nederland, hoewel er in ons land al zeven in...

Tijdige regen beperkt schade groot deel maisland

Veehouderij

De regenbuien van de laatste weken hebben de mais van veel deelnemers aan het Maismeetnet goed gedaan. Dit water was vooral nodig omdat de mais nu bezig is met de kolfzetting.

RVO.nl keurt stamboekactiviteiten CRV goed

Veehouderij

De Coöperatie Koninklijke CRV is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) goedgekeurd als erkend stamboek voor de fokprogramma's van alle 21 rassen waarvoor dit in Nederland was aangevraagd. Daarmee blijven de stamboekerkenningen van...

Vietnamees wil meer grip op herkomst vlees

Algemeen

Doordat Vietnamese handelaren onvoldoende controle hebben op de herkomst van het geïmporteerde vlees, vrezen inwoners van dat land dat Vietnam een stortplaats kan worden van geweigerd vlees. Zeker nu de vraag naar vlees stijgt. Steeds vaker wordt...

Koopman maakt mest beter benutbaar met water

Veehouderij

De nutriënten uit mest beter benutbaar maken door hier in de mestopslag water aan toe te voegen. Nanne en Hains Koopman in Oudega (Gaasterlân-Slleat) doen met deze verdunning mee aan de BES-pilot. Hierdoor mogen ze meer dierlijke mest op eigen land...

Boer Wissels kiest bewust voor vroeg maisras

Veehouderij

Melkveehouder Bert Wissels uit het Gelderse Hengelo koos niet alleen voor vroege mais om aan de verplichting tot het tijdig inzaaien van vanggewas te voldoen. Als klap op de vuurpijl liet hij de loonwerker ook gras onderzaaien. 'Het groen inkuilen...

Belgische boerenbond wil hardere aanpak wilde zwijnen

Algemeen

De huidige aanpak van wilde zwijnen in België is onvoldoende. De overheid moet meer moed tonen in de bestrijding van deze wroeters. Dat vindt voorzitter Sonja De Becker van de Belgische Boerenbond. Ook enkele tientallen kilometers van de Nederlandse...

Turkije lonkt naar Nederlandse kassenbouwers

Akker- & Tuinbouw

Met een speciaal krediet wil de Turkse overheid de glastuinbouw in dat land fors moderniseren. Om hierop in te spelen, gaat de Nederlandse overheid toeleveranciers stimuleren hun producten daar af te zetten.

Camera voorspelt groei appel

Akker- & Tuinbouw

Het is Japanse onderzoekers gelukt om tijdens de teelt de groei van appels te monitoren. Dit kan telers helpen bij het inzetten van ondersteunende maatregelen.

Geiten kennen productief voorjaar

Veehouderij

De melkproductie in de geitenhouderij is in het eerste halfjaar van 2019 met 4 procent gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Het gunstige weer stimuleerde de melkproductie per geit. De hitte van juli drukte die productie.

Agrivaknet is partner vertrouwensloket welzijn

Algemeen

Agrivaknet, de vereniging van agrarisch bedrijfsadviseurs,heeft zich vrijdag aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Vlamingen willen pilot kunstmestvervangers

Veehouderij

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) wil onderzoeken of er kunstmestvervangers op basis van dierlijke mest kunnen worden toegestaan.

Mogul-zonen melden zich in de top van NVI

Veehouderij

Bij de stierindexdraai die deze week door de computers van de coöperatie CRV is uitgebracht, valt vooral het aantal Mogul-zonen op aan de top bij zwartbont. Daarmee slaat ook Alta Genetics bij zwartbont nadrukkelijk op de trom, net als bij roodbont.

329 reacties op internetconsultatie excretieforfaits

Algemeen

De internetconsultatie over de nieuwe excretieforfaits die woensdag is afgesloten, heeft in totaal 329 reacties opgeleverd.

NZO: voer nieuwe excretieforfaits niet voor 2021 in

Algemeen

Er zijn volgens de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) nog te veel onzekerheden bij de vaststelling van de excretieforfaits die per 1 januari 2020 zouden gaan gelden. Eerst moet meer duidelijk worden, voordat de nieuwe excretieforfaits kunnen...

‘Uitleg excretieforfaits voegt niets toe’

Veehouderij

‘Je hebt drie weken tekstverklaring nodig om de rekenregels hieruit te halen’, stelt themacoördinator Mark Heijmans van LTO Nederland in reactie op de Kamerbrief van maandag over gehanteerde rekenregels voor de nieuwe excretieforfaits.

De Heus: zomerkuil matcht prima met eerste snede

Veehouderij

De eerste snede matcht dit jaar prima met de zomersnede. Dat stelt Klaas Coppens, productmanager Rundvee bij De Heus. 'De voorjaarssneden zijn erg suikerrijk en missen vaak structuur. De latere sneden zijn als gevolg van de droogte juist...

Schouten komt met onderbouwing excreties

Algemeen

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft, op verzoek van de vaste kamercommissie voor Landbouw, de rekenregels en uitgangspunten voor de actualisatie van de excretieforfaits gepubliceerd, die per 2020 zouden moeten gaan gelden. Vandaag is de...

Geen extra uitrijtermijn mest vanwege droogte

Algemeen

Ondernemers krijgen vanwege de droogte geen extra tijd om mest uit te rijden. Een deel van regels van 2018, toen het ook droog was, wordt overgenomen.

Beperkte aanvoer domper voor ponymarkt Bemmel

Veehouderij

Ondanks een vlotte handel was de aanvoer naar de ponymarkt in Bemmel maandagochtend heel beperkt. De 300 aangevoerde pony's en paarden waren er fors minder dan tijdens de economische recessie en zelfs minder dan de pakweg 500 in 2016. Dat was tot nu...

Extra borging voor voedselveiligheid kalversector

Veehouderij

De kwaliteitsregeling Vitaal Kalf heeft maatregelen opgesteld om de voedselveiligheid in de kalversector op orde te houden. Het gebruik van geregistreerde middelen staat daarbij centraal.

Rendac geeft geen sterftecijfers hittegolf

Veehouderij

Rendac geeft geen cijfers vrij van het aantal kadavers dat eind juli is opgehaald tijdens de hittegolf. De kadaververwerker heeft die cijfers niet. In België lag toen het aantal opgehaalde runderen en varkens 30 procent hoger dan normaal, meldt Het...

Kamer wil openheid excretie

Veehouderij

De gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor de nieuwe excretieforfaits moeten uiterlijk 12 augustus openbaar worden. Dat wil de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.

Meer omzet voor AgruniekRijnvallei

Algemeen

Coöperatie AgruniekRijnvallei (AR) heeft in het eerste half jaar van 2019 bijna 3 procent meer diervoeders afgezet dan dezelfde periode vorig jaar.

'Zorg voor boer even belangrijk als voor verwaarloosd vee'

Veehouderij

Achter dierverwaarlozing gaat vaak menselijk leed schuil. Daarom heeft niet alleen het vee hulp nodig, maar ook de veehouder. Dat stelt Jeannette van de Ven, LTO portefeuillehouder Gezonde dieren en voorzitter van Vertrouwensloket Welzijn...

Wakker Dier niet blij met Beter Leven-aanbiedingen

Algemeen

Wakker Dier is niet blij met de toename van het aantal supermarktaanbiedingen van vlees met één ster van het Beter Leven-keurmerk. 'De stunts drijven de vraag naar vlees op. Dat is niet de bedoeling', stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Het totaal...

NVWA pakt met maatwerk dierverwaarlozing aan

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pakt met maatwerk veehouderijen aan die hun dieren structureel verwaarlozen. Dat gebeurt in het kader van twee pilots.

Dier&Recht eist hardere aanpak dierverwaarlozing

Veehouderij

Volgens stichting Dier&Recht treedt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te weinig op tegen bedrijven die hun dieren verwaarlozen. De organisatie eist een hardere aanpak.

'Excretienorm stikstof wordt beter'

Veehouderij

De excretienormen voor stikstof voor melkvee worden waarschijnlijk aangepast. 'Ze passen zo beter bij de werkelijkheid', stelt bestuurslid Henk Schoonvelde van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Mais direct in de zode gezaaid zonder te ploegen

Veehouderij

Jelle Jolink uit Drempt doet mee aan een proef in mais met de no-till-methode. Daarbij wordt de grond niet bewerkt en de mais gelijk met de zodenbemester gezaaid. Dat vergelijkt Jolink met de conventionele zaaimethode en ploegen.

Vion voor rechter tegen eigen kredietverzekeraar

Veehouderij

De resultaten van Vion blijven achter bij branchegenoten, stelt kredietverzekeraar Euler Hermes. Hierdoor loopt de kredietverzekeraar zelf een te groot risico, omdat deze 40 miljoen aan Vion-contracten met boeren heeft verzekerd.

Duitse bond wil extra mesteisen tegen IBR

Veehouderij

De Rijnlandse landbouwbond (RLV) wil extra eisen stellen aan drijfmest van buurlanden waar IBR heerst. Dat na enkele IBR-uitbraken in de regio Aken.

Minder voer en melk door hitte

Veehouderij

De hogere temperaturen in de vierde week van juli drukten de melkproductie. Met name de hoogproductieve koeien lieten een dip zien. FrieslandCampina haalde twee procent minder melk op.

LTO vindt extra hitteregels onnodig

Veehouderij

Extra wet- en regelgeving voor dierenwelzijn tijdens hitte is in de ogen van LTO niet nodig. 'Veehouders hebben een eigen en economisch belang om hittestress tegen te gaan en calamiteiten te voorkomen. Met extra wetten hou je het weer niet tegen en...

België roept eieren terug vanwege dioxine

Veehouderij

Vanwege een dioxinebesmetting worden eieren van een biologisch bedrijf in het Belgisch-Limburgse Bilzen teruggeroepen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV).

Afrikaanse varkenspest treft Moldavië

Diergezondheid

Terwijl het Afrikaanse varkenspestvirus door verschillende Oost-Europese landen waart, is vorige week het eerste dode dier met deze ziekte in Moldavië, tussen Roemenië en Oekraïne gevonden.

'Het is belangrijk dat ieder paard een goede plek krijgt'

Veehouderij

Femke Hartendorf van boerderij Sinneveld in Santpoort was deelnemer aan de pilot 'Keurmerk Paard en Welzijn'. En met succes. Het keurmerk werd behaald.

'Dierenwelzijn vooral kwestie van bewustwording'

Veehouderij

Voorzitter Hetty Schreurs van Stichting Welzijn Paard en uitgever van het Keurmerk Paard en Welzijn, stelt dat welzijn vooral een kwestie is van bewustwording. Hoewel dit een privaat initiatief is, verwacht ze dat over vijf jaar twee derde van de...

RVO-storing: mail ontheffingsaanvraag koudmerken

Veehouderij

Boeren die door een computerstoring op mijnrvo.nl woensdag geen vrijstelling konden aanvragen voor koudmerken, kunnen zich donderdag via de mail melden bij RVO.nl.

Laatste dag vrijstellingsaanvraag koudmerken

Veehouderij

Wie de komende jaren nog gebruik wil maken van koudmerken, kan hiervoor alleen woensdag nog vrijstelling aanvragen bij RVO.nl.

LTO keurt nieuwe excretieforfaits af

Veehouderij

LTO keurt de nieuwe excretieforfaits af die onlangs door Commissie Deskundigen Meststoffenwet zijn voorgelegd en die per 2020 zouden ingaan. Ook noemt LTO de korte termijn voor de internetconsultatie ongelukkig.

NVWA houdt grote slachthuizen met camera's in de gaten

Algemeen

Een pilot met cameratoezicht wordt uitgebreid naar alle veertig slachthuizen waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) permanent toezicht houdt. Ook de zestig kleinere slachterijen komen voor een dergelijke pilot in beeld.

Spervuur Kamervragen Ouwehand na falende ventilatie

Veehouderij

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) heeft maar liefst 110 Kamervragen gesteld over falende ventilatiesystemen en luchtwassers. Door die storingen stikten vorige week dieren.

Beste Jackpotvaars Noord-Friesland staat in Ginnum

Veehouderij

Maatschap Bakker uit Ginnum leverde zaterdag de beste Jackpotvaars tijdens de Veekeuring Noord-Friesland in Wouterswoude. Hun Gold Chip-dochter Koarnwert Marijke 96 werd ook kampioen bij de vaarzen.

LTO wil nog meer gras op de kaart

Veehouderij

LTO wil de hoeveelheid grasland in ons land stimuleren. Het areaal van dit gewas daalt onder meer doordat ondernemers de eisen voor derogatie te streng vinden. Gras is een must om de Nitraatrichtlijn te halen.

NVWA onderzoekt stroomstoring varkensstal Maarheeze

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar de oorzaak van een stroomstoring in de luchtwasser van een varkensstal in Maarheeze. Daarbij lieten dinsdagnacht 2.100 varkens het leven.

Vriespunt melk FrieslandCampina te hoog

Veehouderij

Bij verschillende leveranciers aan FrieslandCampina blijkt het vriespunt van de melk te hoog. Omdat de oorzaak hiervan onbekend is, deelt de coöperatie deze maand geen boetes uit. Wel is de norm van FrieslandCampina scherper dan andere...

Snelgroeiende mais heeft steeds meer water nodig

Veehouderij

Hoewel heel wat Maismeetnetmais voldoende regen kreeg, blijft vocht hard nodig. Zeker met de kolfzetting in aantocht mag er voor veel ondernemers best wel wat regen vallen.

'Er viel telkens op tijd regen voor de mais'

Veehouderij

De mais van Dick Davelaar uit Leusden kent na een 'prutstart' een goed jaar. Volgens de melkveehouder staat het gewas er nog beter voor dan in 2018. 'We hebben dan ook telkens op tijd regen gehad.'

Reuzenteek duikt op in Odoorn

Veehouderij

Een teek van de soort Hyalomma marginatum is op 13 juli aangetroffen in het Drentse Odoorn. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigd. Waarschijnlijk is het de tweede 'reuzenteek' die in Nederland is gevonden. De...

Grondig wil fosfaatruimte voor vetweiders

Veehouderij

Vetweiders die geen melk meer geven, moeten direct als zoogkoe worden bestempeld. Dan zijn hier geen fosfaatrechten meer voor nodig, vindt Netwerk Grondig.

GD waarschuwt voor welig bloeiend jakobskruiskruid

Veehouderij

Wie hooi of kuil wil kopen, doet er goed aan zwart op wit te hebben dat op het perceel geen jakobskruiskruid staat, stelt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Door de droogte van vorig jaar bevatten percelen meer onkruiden, waaronder dit giftige kruid.

Derogatie minder hip door stoppers en graslandeis

Algemeen

Steeds minder boeren kiezen voor derogatie. Dat komt door stoppers. Ook de derogatie-eisen van rond 80 procent grasland en het niet mogen inzetten van fosfaatkunstmest worden als beklemmend ervaren.

GPS houdt koeien in de gaten

Veehouderij

Geert Meerschaert en Kris van Royen uit het Belgische Beveren hebben hun koeien voorzien van een gps-tracker. Hierdoor zijn de dieren gemakkelijk op te sporen in het terrein.

Plots meer kalveren na vruchteloze zomer

Veehouderij

Het aanbod van nuchtere kalveren is groot. Tegelijkertijd zijn in Nederland veel kalveren ter wereld gekomen, omdat koeien vorige zomer lastig drachtig werden door de hitte. Daarbij verloopt de afzet van kalfsvlees stroef. Dit heeft ook effect op de...

Bovengrens fosfaatproductie hoger

Veehouderij

Niet 10.624 kilo, maar 14.874 kilo melk wordt waarschijnlijk per 2020 de bovengrens van de stikstof- en fosfaatexcretie. Dat maakt voor een aantal ondernemers veel melken minder interessant.

CRV: geen zorgen over inteelt Holsteins

Veehouderij

De gemiddelde inteeltgraad binnen de Nederlandse Holsteinpopulatie is 5 procent. Het vraagt aandacht, maar is geen punt van zorg, stelt Sander de Roos, verantwoordelijk voor het CRV-fokprogramma.

Even grote melkproductie met minder voer

Veehouderij

Kruislingdieren van Holstein met Montbéliarde en Zweeds roodbont doen qua productie niet onder voor de zuivere Holstein. En voor die productie hebben de kruislingen 5 procent minder voer nodig.

'Met drie melkrijke rassen geen productieverlies'

Veehouderij

Kees en Anja Pijs uit Etten-Leur hebben bijna een hele stal vol Procross-koeien. Ze zijn een van de kruisers van het eerste uur. Aanvankelijk waren anderen sceptisch over de melkproductie van de kruislingen. Volgens Kees Pijs moet die productie er...

Meer boeren dan ooit keren FrieslandCampina rug toe

Veehouderij

In totaal 230 melkveehouders maakten tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019 gebruik van de vertrekregeling van FrieslandCampina. Dat zijn er veel, want in de afgelopen tien jaar zijn in totaal 387 aanvragen toegewezen.

Schouten wil geen apart vleesveestelsel

Veehouderij

Er komt geen apart fosfaatrechtenstelsel voor vleesvee. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD.

Endotoxinen kunnen voor longproblemen zorgen

Veehouderij

Endotoxinen in fijnstof zijn mogelijk verantwoordelijk voor longproblemen bij omwonenden van veehouderijbedrijven. Dat blijkt uit een studie in het kader van Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) die in opdracht van het ministerie van...

Eerste Keurmerk Paarden en Welzijn nieuwe stijl uitgereikt

Veehouderij

Stoeterij Geere-stein in Doorn en pensionstal boerderij Sinneveld in Santpoort zijn de eerste bedrijven met het Keurmerk Paard en Welzijn nieuwe stijl. Dit keurmerk werd eind 2017 overgenomen door de Sectorraad Paarden.

Minder methaanuitstoot door grasveredeling

Veehouderij

Graszaadveredelaar Barenbrug zet in Australië forse stappen om gras te veredelen dat in de koe zorgt voor 10 procent minder methaanproductie.

Lodders wil ruimte innovatie ammoniakemissie

Veehouderij

Niet afhouden maar omarmen. Dat moet het ministerie van LNV in de ogen van VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders doen met innovatieve ideeën in het kader van ammoniakemissiebeperkende maatregelen. Ze heeft daarom, samen met Erik Ziengs, eveneens...

Veel variatie eiwit in eerste snede

Veehouderij

In de voorjaarskuilen van 2019 varieert de hoeveelheid oplosbaar ruw eiwit (RE) sterk. Hierdoor ontstaat een grote variatie in eiwitkwaliteit. Dat blijkt uit de eerste duizend kuilmonsters die Eurofins Agro analyseerde.

Melkproductie onder druk

Veehouderij

In Europa, de Verenigde Staten en Australië staat de melkproductie onder druk. In Nieuw-Zeeland is het afwachten wat de start van het nieuwe seizoen doet. Ondertussen is China een groot vraagteken. Door de Afrikaanse varkenspest verdwijnt een kwart...

Alarmbellen rinkelen rond inteelt Holsteins

Veehouderij

De genetische variatie binnen het Holstein-ras neemt in snel tempo af. Vooral in de Verenigde Staten is het verwantschap tussen koeien te hoog. De eerste maanden van dit jaar is dit 8 procent, terwijl 6,25 het maximum is, wil je geen problemen...

Beste uiers van vlot stappende koeien, een NRM van topniveau

Veehouderij

Het evenementencomplex de IJsselhallen in Zwolle puilde vorige week zaterdag uit van de bezoekers. De Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) is dit jaar van hoog niveau. Een opvallende naam bij de leveranciers van kampioenen is Theo van Vliet in...

Weidegang FrieslandCampina naar 83 procent

Veehouderij

Dit jaar kiezen 248 melkveehouders van FrieslandCampina ervoor om over te stappen naar weidegang. Daarmee komt het percentage bedrijven met weidegang op 83 procent.

Bons en Tijhuis leveren algemeen kampioenen NRM

Veehouderij

Seaver-telg Bons Holsteins Ella 192 van Bons-Holsteins uit Ottoland werd zaterdag algemeen kampioen zwartbont op de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle. Big Apple-dochter Twente Dairies Apple Jose 2 van Twente Dairies uit Hooghalen deed...

NRM: Theo van Vliet sterk bij zwart- én roodbont

Veehouderij

Met de individuele titel bij de zwarte vaarzen en de middenklasse roodbont tijdens de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) was zaterdagochtend succesvol voor Theo van Vliet uit Nieuwlande. In de Zwolse IJsselhallen was de titel bij de roodbonte...

De oudste, Janet 347, wint bij honderdtonners NRM

Veehouderij

De best bewaarde Stadel-telg Welberger Janet 347 van Melkveebedrijf Wiltink uit Nijbroek won vrijdagmiddag in de categorie honderdtonners tijdens de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle. Met haar leeftijd van vijftien jaar was ze de oudste...

Drijfmest in maisrij roept nog veel vragen op

Veehouderij

De verplichting tot drijfmest in de rij bij mais gaat al vanaf 2021 in. Loonwerkers moeten fors investeren, maar er is nog veel onduidelijkheid.

Minder meldingen bij vertrouwensloket welzijn

Algemeen

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ontving in 2018 in totaal 104 meldingen. Na een forse stijging in 2016 richting de 150 nam dit aantal in 2017 en 2018 licht af. Wel is dit aantal ruim twee keer zo hoog als in de periode van 2001 tot...

'Ritnaalden vraten maisplanten rij voor rij weg'

Veehouderij

De start van het maisseizoen verliep dramatisch voor Gerrit de Jong uit Meerkerk, maisteler en deelnemer aan het Maismeetnet van Nieuwe Oogst. Ritnaalden hadden het gemunt op een deel van zijn perceel. Hele stukken zijn kaal.

Ritnaalden steken de kop op in maisveld

Veehouderij

Een succesvolle teelt van vanggewassen is goed voor de bodem en het bodemleven. Ook ongewenst bodemleven, zoals de ritnaald profiteert hiervan. Dat ging dit voorjaar op een aantal percelen ten koste van de mais. De wortels werden weggevreten.

Ruim 230 deelnemers Duurzame Geitenzuivelketen

Veehouderij

De Duurzame Geitenzuivelketen heeft in één jaar 65 procent van alle melkgeitenhouders als deelnemer. Dat komt neer op 231 melkgeitenhouders.

Agrifirm in Chinese koeienbrok

Veehouderij

Royal Agrifirm Group start een joint venture met Land O' Lays uit de Verenigde Staten. Onder de naam Agrilakes (???) gaan beide bedrijven in China mengvoer voor de melkveehouderij produceren.

'Uitstoot straks realtime meetbaar'

Veehouderij

In de veehouderij worden de komende jaren forse stappen gezet op het gebied van digitalisering, verwacht Gé Backus van de Raad voor Dieraangelegenheden. Over een aantal jaren is de uitstoot van ammoniak en geur realtime meetbaar. Dat maakt...

Rommens zaait rietzwenkgras week na mais door

Veehouderij

Melkveehouder Corné Rommens uit Hoeven heeft een week na de maiszaai rietzwenkgras doorgezaaid. Daarmee wil hij aan de derogatie-eis voldoen om per 1 oktober een vanggewas te hebben staan. Hij had het gras nog een week later kunnen zaaien. Dan had...

Vocht en temperatuur geven mais boost

Veehouderij

Met de regen van deze week en de warmte van komende week lijkt de mais bij veel deelnemers aan het Maismeetnet van Nieuwe Oogst uit de grond te schieten.

Belgen testen extra op vogelgriep

Veehouderij

In België wordt sinds vrijdag extra gecontroleerd op laagpathogene vogelgriep. Bedrijven die dieren vervoeren naar een ander bedrijf moeten vooraf monsters nemen.

Albert Heijn legt twee sterren-varkensvlees in schap

Veehouderij

Albert Heijn verkoopt Boerderijvlees van varkenshouder Annechien ten Have uit Beerta. Dat vlees heeft twee sterren Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

Grootschalige mestfraude in buurt van Zwolle

Veehouderij

In de omgeving van Zwolle zijn vier personen aangehouden vanwege grootschalige mestfraude. Het viertal werkte op papier mee aan de afzet. Ook zouden ze hebben meegeholpen aan de afzet van afvalwater naar bedrijven die dit niet mochten ontvangen.

LTO: weidegangvergunning Schouten onwerkbaar

Veehouderij

Een vergunningplicht voor weidegang en bemesting is onwerkbaar en onwenselijk. Dat stelt LTO Nederland samen met een groot aantal partijen in een open brief aan landbouwminister Carola Schouten.

Hogere afroming fosfaatrechten vanaf donderdag

Veehouderij

De tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten gaat vanaf donderdag 13 juni 2019 in. Vandaag is de wet gepubliceerd in het staatsblad.

'Verfijning eiwitoptimalisatie goed mogelijk'

Veehouderij

Met finetuning en initiatieven is het mogelijk om meer eiwit van het eigen land te halen. De Masterclass Eiwit moet ondernemers die extra verdiepingsslag geven. Dit beperkt de aankoop van eiwitrijke producten, zoals het maatschappelijk ter discussie...

Minder antibioticagebruik kalkoenen en kalveren

Veehouderij

Het antibioticagebruik in de kalkoen- en kalverhouderij daalde vorig jaar fors ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

België versoepelt maatregelen varkenspest

Veehouderij

Nadat in Wallonië de situatie met betrekking tot Afrikaanse varkenspest is gestabiliseerd, worden de maatregelen voor varkenshouders versoepeld.

Runderziekte besnoitiose slaat toe in België

Veehouderij

In Wallonië zijn op een bedrijf recent twee runderen met de symptomen van de ziekte Besnoitiose bovine aangetroffen. Uit bloedonderzoek bleken deze dieren seropositief te zijn. Een verdere verspreiding wordt niet uitgesloten. Met ruimingen wordt dit...

Extreem actief bodemleven stuwt mineralisatie

Algemeen

Door de combinatie van warmte en water komt deze dagen een enorme hoeveelheid plantbeschikbare stikstof (N-min) en zwavel (S-min) in de bodem.

Eerste Kamer steunt hogere afroming fosfaatrechten

Veehouderij

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een tijdelijk hoger afromingspercentage van 20 procent voor de fosfaatrechtenhandel. Daarmee zal de wet binnenkort in werking treden.

Onderzaai in mais neemt vlucht

Veehouderij

De animo om een vanggewas door te zaaien in mais is groot. Dat merkt Freek Leenders van Loonbedrijf Leenders in Mariahout. Niet alleen waren er dinsdag tijdens een demonstratiemiddag enkele honderden bezoekers, ook veel van zijn klanten willen deze...

Deelnemers Big Challenge hebben al 721.068 euro bij elkaar

Algemeen

De voorlopige tussenstand van de Big Challenge 2019 staat op 721.068 euro. De deelnemers aan deze actie beklimmen woensdag en donderdag de Alpe d'Heuz in het kader van Alpe d'Huzes.

Bioboeren strijden voor vrijstelling fosfaatrechten

Veehouderij

Stichting SOS-bioboeren dient dinsdag samen met enkele individuele melkveehouders een verzoek in bij landbouwminister Carola Schouten om biologische melkveehouders te ontheffen van het fosfaatrechtenstelsel.

Big Challenge-deelnemer vult Boerburgertweet

Veehouderij

Melkveehoudster en BIG Challenge-deelneemster Henny Verhoeven uit Keldonk verzorgt deze week samen met haar man Marcel de @Boerburgertweet.

'Melkveehouders kunnen veel winnen met hygiëne'

Veehouderij

Veel melkveehouders zijn zich onbewust van het effect van infectiedruk op gedwongen afvoer van koeien. Dat stelt projectleider Paul Blokker van DLV Advies. Het project 'Voorkomen is beter dan genezen' wil bij hen bewustwording creëren.

Grasland scheuren tot 1 september

Veehouderij

Met ingang van dit jaar mag van 1 juni tot 1 september grasland worden gescheurd op zand- en lössgrond. Een ondernemer moet dit wel vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Miljoen handtekeningen tegen kooihuisvesting

Algemeen

Onder het Europees burgerinitiatief Stop de kooien in de veehouderij is vrijdag de miljoenste handtekening gezet. Ruim 120.000 handtekeningen daarvan kwamen uit Nederland.

Tweede Kamer stemt in met extra afroming fosfaatrechten

Veehouderij

Een meerderheid in De Tweede Kamer stemde woensdagmiddag in met de door landbouwminister Carola Schouten voorgestelde wetswijziging om bij de extra rechten af te romen ver verkoop van fosfaatrechten. Dit moet het teveel uitgereikte rechten...

DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling

Veehouderij

Een opkoopregeling voor stoppende bedrijven is een goede manier om het teveel aan fosfaatrechten in te perken, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB keurt de huidige afromingsplannen van landbouwminister Carola Schouten af.

Vlaamse boeren eisen statiegeld op blik

Veehouderij

Koeien worden er ernstig ziek van en gaan eraan dood: het metaal van blikjes. Vlaamse melkveehouders eisen dat er statiegeld op blik komt. Ook is er een campagne die de burger oproept de bermen 'proper' te houden.

'Grondig' wil geld zien voor minder fosfaatrechten

Veehouderij

Het teveel aan uitgekeerde fosfaatrechten kan enkel worden teniet gedaan doordat de overheid deze rechten terugkoopt, stelt netwerk Grondig. Hiervoor is 150 miljoen euro nodig.

Agrifirm kiest voor duurzamer inkoopbeleid soja

Algemeen

Agrifirm stelt extra duurzaamheidseisen aan de inkoop van soja. De coöperatie ondertekende daartoe de Resposible Soy Declaration van de Europese Diervoederproducentenfederatie Fefac.

Kou leidt tot vertraagd opkomende, gele mais

Veehouderij

'Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij' is een weerspreuk die al eeuwen bestaat. De IJsheiligen zijn vier heiligen die van 10 tot en met 14 mei hun naamdagen hebben. Deze dagen worden veelal gezien als overgang van weer met een...

'Ik bepaal deze zomer wat ik doe met vanggewaseis'

Veehouderij

Melkveehouder Bas Fokkert uit Holthone weet nog niet hoe hij ervoor zorgt dat voor 1 oktober een vanggewas op zijn maisperceel wordt gezaaid. Vocht en warmte zijn de komende maanden cruciaal.

'DOC Kaas moet inhouden transactiesom vertrekkers onderbouwen'

Veehouderij

Mag DOC Kaas bij vertrekkende melkveehouders het uitgekeerde aandeel in de transactiesom na de fusie met het Duitse zuivelconcern DMK inhouden op het melkgeld? De rechtbank van Assen vindt in een tussenuitspraak dat de kaasproducent moet bewijzen...

Verlaging importheffing eieren bedreigt pluimveesector

Veehouderij

Een eventuele verlaging van de importheffingen op eieren uit derde landen door de Europese Unie vormt een serieuze bedreiging voor de Europese pluimveesector.

Bijna 90 procent Vlaamse bedrijven IBR-vrij

Veehouderij

Het percentage Vlaamse bedrijven met de Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) vrij status steeg vorig jaar fors. Terwijl op 1 januari 2018 twee derde van de bedrijven deze status had, was op 31 december van dat jaar 88 procent IBR-vrij.

Joost van der Hoogte weg bij Bell Leerdammer

Veehouderij

Als gevolg van een reorganisatie neemt Joost van der Hoogte, directeur Operations bij Royal Bell Leerdammer, eind juli afscheid van deze zuivelaar. Zijn functie vervalt, zo laat de overkoepelende Fromageries Groupe Bell weten.

LTO brengt paardenwelzijn in beeld

Veehouderij

Met een zelf ontwikkelde quickscan wil LTO vakgroep Paardenhouderij het dierenwelzijn op paardenbedrijven in beeld brengen. Hippische studenten gaan met deze scan de boer op.

Veel animo voor petitie bescherming boeren

Algemeen

Een petitie om boeren beter te beschermen tegen actievoerders, is in de twee dagen dat deze online staat al meer dan 25.000 getekend.

Koeien gestald op drijvende boerderij

Veehouderij

In Rotterdam hebben deze week 32 melkkoeien hun intrek genomen op de eerste drijvende boerderij ter wereld, de floating farm.

A-ware werkt samen met biestverwerker SCCL

Veehouderij

The Saskatoon Colostrum Company Ltd. oftewel SCCL uit Canada gaat melkleveranciers aan Royal A-Ware adviseren in het biestprotocol. Ook haalt het bij hen overtollige biest op om te verwerken tot oplosbare biestproducten.

Duurzaamste melkveebedrijf houdt meer over

Veehouderij

De 25 procent duurzaamste melkveebedrijven presteert economisch beter dan de rest. Dat uit zich in een hoger inkomen per betaalde arbeidsjaareenheid, een lagere kostprijs en een lagere kritische melkprijs. Wel is de arbeidsinzet hoger.

Maiszaai in volle gang, eerste mais is boven

Veehouderij

Terwijl de maisplanten van de Maismeetnet-deelnemers die vroeg zaaiden het daglicht zien, is elders de zaaitijd in volle gang. Weer en werkzaamheden leiden tot vertraging.

'Onderzaai gaat ten koste van maisopbrengst'

Veehouderij

Bij Jolan en zoon Roan van Noye, melkveehouders in Escharen, is de mais op 22 april gezaaid. De kieming is al ingezet. Wanneer het gewas opkomt, is mede afhankelijk van de temperatuur, zo stelde Jolan van Noye woensdag.

Lely-pioniers genomineerd voor uitvindersaward

Veehouderij

De Nederlandse ingenieurs Alexander van der Lely en Karel van den Berg zijn door het Europees Octrooibureau (EOB) genomineerd voor de European Inventor Award 2019. Ze danken de nominatie in de categorie industrie aan de Lely-melkrobot.

Dierenarts vaccineert tijdig tegen Q-koorts

Veehouderij

Dierenarts Sebastian Claessens is druk met melkgeiten vaccineren tegen Q-koorts. In Noord-Brabant is dit steeds gangbaarder. Al zeker de helft van de bij de Dierenartsen Midden-Brabant aangesloten geitenhouders heeft deze klus al laten verrichten.

Maaien funest voor insecten

Veehouderij

Door te maaien wordt het aantal insecten op een perceel met een factor drie verminderd. Slim maaibeheer, in de vorm van mozaïekbeheer, kan de schade beperken.

Kwart bedrijven melkt automatisch

Veehouderij

Bijna een kwart van de melkveebedrijven maakt gebruik van een automatisch melksysteem. Iets minder dan 6 procent melkt nog in een grupstal.

ForFarmers koopt 30 miljoen euro aan eigen aandelen

Algemeen

ForFarmers start een inkoopprogramma van eigen aandelen. Gedurende achttien maanden wordt er in totaal 30 miljoen euro aan aandelen gekocht. Doel is om de balans van de veevoerleverancier efficiënter te maken.

Kleinere veestapel drukt omzet ForFarmers

Veehouderij

Veevoerleverancier ForFarmers heeft in het eerste kwartaal van dit jaar minder voer in ons land afgezet. Dat is het gevolg van de reductie van de rundvee- en varkensstapel eind 2018. De krimp wordt goedgemaakt door een aantal overnames.

Taakstraffen in Friese mestfraudezaak

Veehouderij

In een mestfraudezaak in Friesland kregen twee personen taakstraffen opgelegd. Een ander werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Mora komt met vleessnacks van moederdieren

Veehouderij

Met de Crispy Chick'n burgers en strips legt Mora twee nieuwe producten in het winkelvriesvak. Die zijn gemaakt van vlees van uitgelegde moederdieren met het duurzaamheidslabel NoviPlus van Novi-Pluim.

Nabetaling zorgt voor betere liquiditeit melkveesector

Veehouderij

De liquiditeit van melkveebedrijven verbeterde zich over de eerste drie maanden van 2019 verder. Dat blijkt uit de liquiditeitsprognose melkveehouderij. De stijging komt vooral door een nabetaling van de melk in januari.

'Chinees voor kalfsvlees moest nog worden bedacht'

Veehouderij

Kalfsvlees van de VanDrie Group is sinds januari verkrijgbaar in de Chinese steden Beijing en Shanghai. Marijke Everts, directeur Corporate Affairs bij VanDrie Group ziet zeker mogelijkheden, al is het nu nog pionieren. 'Er was zelfs nog geen...

Varkens in Nood start petitie tegen Chinese ruimingen

Veehouderij

Varkens in Nood roept minister Blok van Buitenlandse Zaken op om de ambassadeur van China om opheldering te vragen over de meedogenloze ruimingen van meer dan honderd miljoen varkens in dat land.

Eerste varkens met chip-oormerk naar slacht

Veehouderij

Varkenshouder Dirk Dekker leverde vrijdag zijn eerste ‘slachtblikvrije varkens’ af bij slachterij Westfort in IJsselstein. De varkens zijn de eerste dieren binnen een pilot waar het traditionele slachtblik wordt vervangen door een RFID-chip.

Zeefbeentumor mogelijk via importrammen

Veehouderij

De besmettelijke zeefbeentumor, dat onlangs voor het eerst is ontdekt bij Nederlandse schapen, is mogelijk door importrammen naar ons land gebracht.

GD ontdekt besmettelijke neustumor schapen

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft op een Nederlands schapenbedrijf een nieuwe schapenziekte ontdekt. Het gaat om een besmettelijke neustumor, die nooit eerder was beschreven. Het advies is om bedrijven waar de virusziekte voorkomt, te...

De Samenwerking zet meer tonnen voer af

Veehouderij

Met 2 procent meer afzet in tonnen en 7 procent meer omzet in euro's is 2018 voor diervoercoöperatie De Samenwerking uit Haastrecht een goed jaar. Het aantal leden nam met 6 procent toe.

Lagere mestgift beperkt borium in bodem

Veehouderij

Als gevolg van een lagere drijfmestgift kunnen tekorten aan sporenelementen in de bodem ontstaan. Vooral borium is daarbij onderbelicht, stelt Arjan Reijneveld van Eurofins Agro. Het afgelopen extreme jaar zorgde juist voor een verhoging van de...

Minder omzet, beter fundament voor Voergroep Zuid

Algemeen

Coöperatie Voergroep Zuid kijkt terug op een jaar waarin de fundamenten van de onderneming zijn versterkt maar waarvan de effecten nog niet direct zichtbaar zijn in de resultaten, stelt de coöperatie. Wel ligt de solvabiliteit fors hoger.

Klimaat zet wereldhandel op zijn kop

Akker- & Tuinbouw

Het weer en de droogte hebben grote effecten op de wereldhandel in granen en andere gewassen. Na een lage graanproductie in de EU vorig jaar lijkt die productie ook voor dit jaar onder het langjarig gemiddelde te liggen. De wereldwijde productie van...

Flynth en NAJK verlengen partnerschap

Algemeen

Flynth adviseurs en accountants en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hebben een nieuwe partnerovereenkomst ondertekend.

EU: Meer melk met minder koeien

Veehouderij

Met minder koeien is vorig jaarin de EU meer melk geproduceerd dan 2017 ervoor. Dit komt mede door het gebruik van meer krachtvoer in het laatste kwartaal van 2018 ten opzichte van het jaar ervoor. Als gevolg van de droogte was er minder ruwvoer....

Belgisch bedrijf maakt visvoer van veren

Veehouderij

Het Belgische Empro Europe verwerkt slachtafval uit de pluimveesector tot eiwitmeel, dat vervolgens wordt ingezet in voor visvoer.

Beeld op weidevogels met mobiele hut

Veehouderij

Bijzondere weidevogels zijn in Friesland door een breder publiek te zien dankzij de mobiele vogelkijkhut van de Agrarische Natuurvereniging Guozzekrite. Deze werd vrijdag officieel in gebruik genomen door voorzitter Frans Kloosterman van de Bond van...

LTO op bres voor fosfaatrechten pachters

Veehouderij

De fosfaatrechten behoren toe aan de houders van de dieren, stelt LTO. Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij zet vraagtekens bij de uitspraak van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het eigendomsrecht.

LTO/NOP schrijft minister over Oekraïnse eieren

Veehouderij

LTO/NOP heeft samen met de Nederlandse Pluimvee Vakbond en eierbranchevereniging Anevei een brief naar minister Schouten van LNV gestuurd. Ze vragen daarin aandacht voor de import van kooieieren uit Oekraïne, wat tot prijsbederf leidt.

Boom- en bollentelers samen in afzet Roemenië

Akker- & Tuinbouw

Een aantal bedrijven in de bloembollen- en boomteelt gaat drie jaar samenwerken voor de afzet naar Roemenië. Deze week is de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Resultaat Topigs Norsvin 6,7 miljoen euro

Veehouderij

Topigs Norsvin heeft over 2018 een operationeel bedrijfsresultaat van 6,7 miljoen euro behaald. De bruto marge nam toe tot 73,9 miljoen euro, bijna 4 procent meer dan in 2017.

VanDrie zet kalfsvlees op Chinese menukaart

Veehouderij

VanDrie Group wil meer kalfsvlees op de Chinese menukaart zetten. Dat kan nu de volksrepubliek in oktober de grenzen voor VanDrie kalfsvlees opende.

Jorien Bouwmeester wordt HHH-voorzitter

Veehouderij

Jorien Bouwmeester-Vosman wordt volgend jaar voorzitter van de Holland Holstein Herds (HHH). Ze neemt de voorzittershamer in april 2020 over van Hans Puttenstein.

Nederland scoort goed bij Holsteintreffen in Libramont

Veehouderij

De Nederlandse inbreng bij het Holsteintreffen in het Belgische Libramont is niet onopgemerkt gebleven. Hoewel er bij de koeien geen kampioenschap te vieren viel, sleepten de Nederlandse dames afgelopen vrijdag en zaterdag verschillende prijzen in...

Fosfaatrechten voor jongvee zonder kalf

Veehouderij

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een aantal veehouders in het gelijk gesteld die vonden dat ze toch fosfaatrechten moesten krijgen voor hun jongvee. Het jongvee was bestemd voor melkvee, maar is geslacht zonder een kalf te...

De Valk Wekerom produceert eigen biologisch voer

Biologische landbouw

De Valk Wekerom gaat in Meppel zelf biologisch mengvoer produceren. De coöperatie ziet de vraag naar dit voer enorm stijgen. Op dit moment wordt dit voer door derden geproduceerd.

Dierenbescherming lanceert ster Beter Leven Zuivel

Veehouderij

De Dierenbescherming komt ook voor de melkveehouderij met criteria voor het Beter Leven-keurmerk met één ster. Bij supermarktketen Jumbo staat vanaf maandag zuivel in het schap dat daaraan voldoet. Melkveehouders verdienen zes cent meer dan de...

'Altijd weer iets nieuws proberen, dan kun je meepraten'

Veehouderij

Melkveehouder Wim Vedder uit het Drentse Gasselternijveenschemond gebruikt dit jaar een nieuw maisras: LG 31.207. 'Als het goed uitpakt, heb je als eerste iets nieuws.'

Vrees voor blauwtonginvasie

Veehouderij

Schapenhouders vrezen het blauwtongvirus dat in België is gevonden. De kans is groot dat Nederland de blauwtongvrijstatus verliest. De animo voor een vaccinatiedeken in het zuiden van ons land is te klein. LTO adviseert schapen te vaccineren.

Vroege maisrassen populair vanwege vanggewas

Veehouderij

Droog en schraal weer en vooral de koude nachten doen boeren wachten. De grondtemperatuur is op veel plaatsen nog te koud voor de kieming van de maiszaden. Ook is hiervoor vocht nodig. In de komende weken wordt toch heel wat mais gezaaid.

Beter Leven-ster in zuivel

Veehouderij

Na vlees en eieren komt er nu ook één ster van het Beter Leven-keurmerk in het zuivelschap. Jumbo had deze week de primeur, volgende week wordt het keurmerk officieel gepresenteerd.

Blauwtongvaccin per direct beschikbaar

Veehouderij

Het blauwtongvaccin is vrijwel per direct beschikbaar. Daarmee kunnen ondernemers hun dieren beschermen tegen het virus, dat onlangs in België is gevonden. Ook Duitsland is niet vrij van de ziekte.

Vaarzen vanwege blauwtongdreiging snel grens over

Veehouderij

Een mogelijke blauwtonguitbraak in ons land heeft vooral gevolgen voor de export. Om een eventuele blokkade voor te zijn, brengt een aantal exporteurs hun vaarzen versneld in quarantaine en daarna de grens over.

Gevangenisstraf geëist vanwege mestfraude

Veehouderij

Tegen drie Friese boeren van twee bedrijven zijn gevangenisstraffen geëist, omdat ze zouden hebben gefraudeerd met mest. Zo hadden ze op papier mest afgevoerd, terwijl dit niet het geval was.

Prijzen voor kalveren staan onder druk

Veehouderij

Mede als gevolg van de lage prijzen voor blankvleeskalveren en rosékalveren staan de prijzen voor starters en nuchtere kalveren onder druk. In aanloop naar Pasen is een stijging van de prijzen voor nuchtere kalveren te verwachten.

Paardenziekten teisteren Britse eilanden

Veehouderij

De tekenziekte Piroplasmose bij een Iers paard en moeraskoorts bij een Engels paard. De Britse eilanden zijn onlangs getroffen door twee ziekten die daar normaal gesproken niet voorkomen.

KI Samen wil aanpak rol CRV

Veehouderij

KI-organisatie KI Samen stapt opnieuw naar de rechter. De Grashoeker organisatie vindt dat RVO moet onderzoeken of CRV de rol van stamboekhouder wel kan combineren met de rol van commerciële organisatie.

Zieke paarden door zaailingen esdoorn

Veehouderij

De laatste dagen stijgt het aantal paarden dat wordt geveld door de ernstige spierziekte atypische myopathie. Dat gebeurt nadat ze zaailingen van de esdoorn hebben gevreten, meldt De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Eerste snede tien dagen eerder dan normaal

Veehouderij

Als gevolg van gunstige weersomstandigheden is de eerste snede tot wel tien dagen eerder dan andere jaren. Het is dan ook zaak om tijdig te maaien. Op dezelfde datum maaien als vorig jaar kan gevolgen hebben voor de opbrengst en kwaliteit van de...

Albert Heijn zet ketencode op ei

Veehouderij

Van welke pluimveehouderij komt het ei en wanneer is het gelegd? Albert Heijn wil dit bij haar Beter Leven 1-ster eieren inzichtelijk maken voor de consument. De eieren worden hiervoor op een bijzondere manier gecodeerd

Blauwtong lijkt geen belemmering Europatreffen Libramont

Veehouderij

De uitbraak van de ziekte blauwtong bij onze zuiderburen lijkt vooralsnog het EK koeientreffen, 12 en 13 april in het Belgische Libramont, niet in de weg te staan. Wel wordt de terugkomst voor de deelnemers omslachtiger, ook omdat de daar gevonden...

Paardensector wil maatlatstal

Veehouderij

Vanuit de paardensector is er draagvlak voor het concept Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor de paardenstallen. Maandag praatte SMK (Stichting Milieukeur) diverse sectorpartijen bij.

Insectenrapport 'schot uit de heup'

Veehouderij

De samenvatting van een onlangs verschenen rapport over bestrijdingsmiddelen in mest noemt LTO-portefeuillehouder Ben Haarman een schot uit de heup. 'Zonder het hele rapport weten we nog niets. Toch worden we in een hoek gedreven.'

België toezichtsgebied na blauwtonguitbraak

Veehouderij

Bij vier veehouderijen in België is blauwtong type 8 gevonden. Daarop is dat land niet meer blauwtongvrij en wordt het hele land als toezichtsgebied ingesteld. LTO raadt schapen- en rundveehouders aan bij import de regels te volgen en indien nodig...

Fosfaatrechten niet altijd voor pachter

Veehouderij

Onder bepaalde voorwaarden moet de pachter van een melkveehouder een deel van de fosfaatrechten afdragen aan de verpachter. Dat tegen 50 procent van de marktwaarde. Daarmee staat hij de helft van de fosfaatrechten af.

Sensoren houden grasmat Johan Cruijff ArenA optimaal

Veehouderij

Met een hightech systeem wordt de grasmat in de Johan Cruijff ArenA gemonitord. Onduidelijk is of deze sensoren ook voor de landbouw rendabel zijn en beschikbaar komen.

Luxemburg zet hek tegen varkenspest

Diergezondheid

Luxemburg zal een acht kilometer lang hek aan de grens met België plaatsen. Het land wil daarmee wilde zwijnen met varkenspest tegenhouden.

App helpt met schone parkings bij preventie AVP

Diergezondheid

Met schone parkeerplaatsen en informatieborden die buitenlandse chauffeurs wijzen op het gevaar van etensresten wordt de insleep van Afrikaanse varkenspest uit landen waar deze ziekte heerst, voorkomen. Een app levert hieraan een bijdrage.

Doortje 65 MRIJ-koe van het jaar

Veehouderij

Doortje 65 van familie Van den Bosch en bedrijfsopvolger Joep Hurkens uit het Brabantse Gassel is woensdag gehuldigd als MRIJ-koe van het jaar 2018.

Mesten naar vraag oogst lof bij melkveehouders

Veehouderij

De inbreng van LTO-vakgroep Melkveehouderij over de herbezinning van het mestbeleid oogst lof bij melkveehouders. Velen zien evenwichtsbemesting wel zitten. 'Maar er zijn meer keuzes', stelt vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks.

Vleesfraudeur krijgt in hoger beroep twintig maanden cel

Veehouderij

Voormalig vleeshandelaar Willy Selten is door het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot twintig maanden cel. Dat is lager dan de 2,5 jaar celstraf die Selten aanvankelijk kreeg.

Janine Luten nieuwe directeur ZuivelNL

Veehouderij

Janine Luten start zaterdag als nieuwe directeur van ZuivelNL. Zij neemt het stokje over van Folkert Beekman. Die laatste blijft als directielid actief.

Kalversector zet rem op antibiotica

Veehouderij

Het antibioticagebruik in de vleeskalversector lag in 2018 gelijk aan het jaar ervoor. Met extra inspanningen wil de sector voor 2022 een verdere reductie van 15 procent antibiotica halen.

Melkveehouder boos over weghalen vee

Veehouderij

Een melkveehouder uit Coevorden herkent zich niet in de woorden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over zijn veestapel. De NVWA nam die mee, omdat er sprake zou zijn van ernstige dierverwaarlozing.

AgruniekRijnvallei keert leden meer uit

Algemeen

AgruniekRijnvallei (AR) heeft boekjaar 2018 afgesloten met een positief resultaat na belasting van bijna 1 miljoen euro. De coöperatie keert de leden 9,6 miljoen euro uit. Een stijging van 300.000 euro ten opzichte van 2017.

Ook tegemoetkoming voor toekomstige Q-koortspatiënt

Veehouderij

Patiënten die zich in de toekomst melden met chronische Q-koorts, kunnen een beroep doen op de tegemoetkoming van 15.000 euro. Wel moet de infectie hebben plaatsgevonden tussen 2007 en 2011, tijdens de Q-koortsepidemie.

NVWA treedt vier keer op vanwege verwaarlozing

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) hebben gezamenlijk opgetreden tegen veehouders in de gemeentes Steenwijkerland, Coevorden, Uden en Duiven vanwege ernstige dierverwaarlozing.

Izak Vermeij nieuwe coördinator Novi-Pluim

Veehouderij

Izak Vermeij is sinds 1 maart de nieuwe coördinator bij Novi-Pluim, de vereniging van vermeerderaars. Hij gaat fungeren als spil tussen vermeerderaars, slachterijen, ngo's en andere partijen.

'Sorghum voert beter dan voederwaarde laat zien'

Veehouderij

Koeien waarderen de kwaliteiten van sorghum beter dan uit de voederwaarden op papier naar voren komt. Dat stelt adviseur Daan Bressers van VisscherHolland. Hij zit in een praktijknetwerk in Noord-Brabant dat kijkt naar de mogelijkheden van dit gewas.

Sorghum maakt inhaalslag in opbrengst

Veehouderij

Sorghum is een gewas met potentie voor de Nederlandse melkveehouderij, al is het op papier nog niet praktijkrijp. Wel worden hierin forse sprongen gemaakt.

Melkveehouder droogt gras met houtsnipperoven

Veehouderij

Melkveehouder Henk Snuverink uit het Overijsselse Hengelo heeft sinds 2013 ervaring met het drogen van gras tot hooi met een houtsnipperoven van het Oostenrijkse merk Lasco. Dit bevalt hem zo goed dat hij de capaciteit gaat verdrievoudigen.

Gras drogen is in opkomst in Nederland

Veehouderij

Gras zo goed mogelijk benutten is voor veel ondernemers een uitdaging. Drogen van gras biedt perspectief. De belangstelling hiervoor groeit. De energiebehoefte vraagt aandacht. Restwarmte kan uitkomst bieden.

Nieuw borgingssysteem voor melkveehouderij

Veehouderij

Voor de melkveehouderij komt waarschijnlijk per 1 januari 2020 met KoeMonitor een nieuwe en extra manier om het dierenwelzijn, de diergezondheid en de voedselveiligheid te monitoren. Het is aan zuivelondernemers om eventueel voor deze monitor te...

Miljoenenboete Grieken dreigt vanwege negeren Nitraatrichtlijn

Algemeen

De Europese Commissie sleept Griekenland voor de rechter vanwege het niet naleven van de Nitraatrichtlijn. Een miljoenenboete dreigt voor het land.

Alleen digitaal mestvervoersbewijs per 1 april

Algemeen

Vervoerders moeten per 1 april 2019 hun Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Papieren formulieren worden vanaf die datum niet meer geaccepteerd.

Ruim 1 miljoen Postcodeloterij voor Eet Geen Dierendag

Veehouderij

De Nationale Postcode Loterij heeft in 2018 1,375 miljoen euro geschonken aan Wakker Dier om de komende jaren 4 oktober als Eet Geen Dierendag op de kaart te zetten. Dat maakte de loterij deze week bekend.

Startsein voor melkcoöperatie Milk Trading Company

Veehouderij

Coöperatie Milk Trading Company (MTC) Nederland is donderdag 28 februari opgericht. Deze coöperatie van melkveehouders richt zich op de melktermijnmarkt.

Hart voor Pluimvee-trofee voor familie Oude Kotte

Veehouderij

Familie Oude Kotte uit Geesteren is onderscheiden met de Hart voor Pluimvee-trofee. Die ontvingen ze voor hun inzet om het imago van de pluimveesector te verbeteren. Het bedrijf investeerde onder meer in een zichtstal.

Slacht heilige koeien leidt tot moord

Veehouderij

In de Noord-Indiase deelstaat Uttar Pradesh hebben radicale hindoes onder meer geloofsgenoten en moslims omgebracht. Dat gebeurde omdat die koeien naar de slacht zouden zijn gebracht.

Eurostat telt in Nederland minder geiten dan CBS

Veehouderij

Het Europese statistisch bureau Eurostat meldde deze week een forse krimp van de Nederlandse melkgeitenstapel in 2018. Opmerkelijk, omdat er geen signalen zijn dat het aantal geiten daalt.

Sima brengt landbouwtechniek in volle breedte

Mechanisatie

Van melktechniek tot houtklovers, de internationale beurs Sima in Parijs bracht deze week een breed scala aan landbouwtechniek. Vooral op het gebied van veldwerk was er veel te zien en genieten. Donderdag was de laatste dag.

Lely groeit zelfs zonder weidebouw

Veehouderij

Lely heeft vorig jaar een groei van 9 procent laten zien ten opzichte van het jaar ervoor. De totale omzet kwam daarmee op 416 miljoen euro. De groei is opmerkelijk, omdat in de eerste drie kwartalen van 2017 ook de weidebouwmachines van Lely deel...

Duurzame Geitenzuivelketen uit kinderschoenen

Veehouderij

Nadat de Duurzame Geitenzuivelketen in april 2018 werd geïntroduceerd, krijgt deze nu daadwerkelijk vorm. Het startjaar heeft veel data opgeleverd. Over enkele weken staat de lancering van de Duurzame Geitenzuivel 2.0 voor de deur.

Fosfaatreductie stuwt melkgift naar grote hoogte

Veehouderij

Meer kilo's melk bij een gelijkblijvend vet- en eiwitgehalte. Sinds de introductie van de fosfaatrechten voert de melkveehouderij een andere koers dan in het melkquotumtijdperk, dat in 2015 afliep. Vanuit de fokkerij en de voeding worden...

'Flexitariër kans voor kalfsvlees'

Veehouderij

Dat de meerderheid van de Nederlandse consument flexitariër is, kan een kans betekenen voor de kalversector, verwacht directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. 'De dagen dat wel vlees op het menu staat, moet dit goed...

Waardering voor oude koeien in Zwolle

Veehouderij

Veel lof was er woensdag voor de oudere dames tijdens de Wintershow in Zwolle. Hier hadden ze een speciale productieklasse voor koeien die meer dan 60.000 kilo melk hadden geproduceerd.

Drie Duitse bedrijven getroffen door IBR

Veehouderij

Op drie bedrijven in Lünten, Graes en Gronau-Epe is het herpesvirus BHV1 aangetroffen. Dit virus veroorzaakt IBR.

Een derde van de maistelers doet aan onderzaai

Veehouderij

Van de maistelers past 36 procent komend jaar onderzaai van een vanggewas toe. 6 procent kiest voor het direct inzaaien met de mais en 30 procent past de onderzaai van gras of een ander vanggewas toe wanneer de mais op kniehoogte is.

Twee weken minder maisgroei kost 500 euro zetmeel

Veehouderij

Met de vanggewasverplichting op zand- en lössgronden kiezen veel ondernemers voor een vroeg ras, zodat ze voor 1 oktober kunnen oogsten en tijdig het vanggewas kunnen zaaien. Jammer, vindt Gerard Abbink van Groeikracht. 'Het is verstandiger om het...

Vrijstelling bovengronds uitrijden verlengd

Veehouderij

Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden, kunnen nog vijf jaar bovengronds drijfmest uitrijden. Zij moeten voldoen aan het certificaat van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en de vereniging Noordelijke Friese Wouden noodzakelijk. Dit...

Meer omzet voor Nedap

Veehouderij

Technologiebedrijf Nedap heeft in 2018 zijn omzet met 5 procent zien stijgen naar 191,4 miljoen euro. Vooral de marktgroepen Health Care en Livestock Management lieten een groei zien. Bij de groep Retail was er een forse daling.

Europees Parlement stemt in met bordeskeuring

Veehouderij

Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met de voorstellen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om bordeskeuringen en een 'Schengen voor varkens' mogelijk te maken binnen Europese wetgeving.

Wetgeving dwarsboomt bokkenwelzijn

Veehouderij

Steeds meer bokkenhouders stoppen, terwijl geitenhouders zelf hun bokken afmesten. Goed voor het welzijn van deze bokken, weet Jos Tolboom, voorzitter van de LTO-vakgroep Geitenhouderij. Een bouwstop en het geitenaantal maakt dit in de praktijk...

Helft maistelers kende vorig jaar teeltproblemen

Veehouderij

Bij de maisteelt van vorig jaar kende de helft van de maistelers problemen bij de teelt. Bij tien procent waren die problemen ernstig. Maar liefst 80 procent van de ondernemers met problemen kampte met droogte, zestien procent had last van...

Maishandel langzaam op gang

Veehouderij

Nadat de kopers rond de maisoogst opvallend rustig waren, komt handel in het gewas nu langzaam op gang. Ondernemers kopen nu mais voor de komende zomer.

Ultravroeg ras houdt dasschade beperkt

Veehouderij

In gebieden waar dassen schade aan mais veroorzaken, kan het verstandig zijn om op een deel van het perceel een ultravroeg maisras te zaaien. Hierdoor blijft de dassenschade tot dit deel van het perceel beperkt.

KWS: mais is financieel aantrekkelijker dan gras

Veehouderij

Als het gaat om de carbon footprint en om de kosten, is mais een aantrekkelijker voedermiddel dan gras. Dat stelt directeur Jan Bakker van maisveredelaar KWS Benelux. Hij vindt het jammer dat gras in Nederland via regelgeving, zoals derogatie, wordt...

Boeren naar rechter om melkprijs Bel Leerdammer

Veehouderij

Namens een groep melkveehouders diende gisteren een rechtszaak tegen Royal Bel Leerdammer. Ze eisen een nabetaling op de melkprijs over de periode 2010-2015. Deze zou niet overeenkomen met het gewogen gemiddelde van de uitbetaalde en gepubliceerde...

'Twee weken minder maisgroei kost 500 euro zetmeel'

Veehouderij

Met de vanggewasverplichting op zand- en lössgronden kiezen veel ondernemers voor een vroeg ras, zodat ze vóór 1 oktober kunnen oogsten en tijdig het vanggewas kunnen zaaien. Jammer, vindt Gerard Abbink van Groeikracht. 'Het is verstandiger om het...

Zuivelketen stimuleert cursus jongvee

Veehouderij

Dankzij een bijdrage van de Duurzame Zuivelketen kunnen Nederlandse melkveehouders voor een fractie van de originele prijs de onlinetraining JongveeSignalen volgen. De cursus kost normaal gesproken 300 euro. Melkveehouders betalen tot en met eind...

Levensduur melkvee opnieuw lager

Veehouderij

De gemiddelde leeftijd bij afvoer van het melkvee lag in 2017 lager dan het jaar ervoor, dat blijkt uit de sectorrapportage Duurzame Zuivelketen over 2017. Ook in 2016 daalde die leeftijd, wat in strijd is met het doel van de Duurzame Zuivelketen.

Jonge hengsten springen door Brabanthallen

Veehouderij

Veel paardenliefhebbers wisten de afgelopen dagen de Bossche Brabanthallen te vinden. Hier vond de tweede en derde bezichtiging van de hengsten van KWPN-stamboek plaats. Volgens dit stamboek is dit evenement, van woensdag tot en met zaterdag, 'de...

'Vroegrijpe mais hip in 2019'

I&R-fraude melkvee

Zakken vroege en zeer vroege mais gaan dit jaar als warme broodjes over de toonbank. Zo ook hier op het ForFarmers-depot in Geesteren, waar deze week de zeer vroege LG 31.211 werd gelost.

Wakker Dier: NVWA faalt bij inspecties stalklimaat

Veehouderij

De inspecties van het stalklimaat door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit falen, stelt Wakker Dier. De dierenwelzijnsorganisatie eist daarom actie van de NVWA.

Aanmelden voor derogatie kan tot 1 februari

Veehouderij

Melkveehouders die derogatie aanvragen, moeten dit jaar 50 euro aan leges betalen. Het aanvragen van derogatie kan nog tot en met 31 januari 2019, meldt RVO.

Storing derogatiemelding RVO.nl is voorbij

Veehouderij

De storing op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) rond het melden van derogatie is opgelost. De storing ontstond door wijzigingen in de software en de beveiliging. Verder was de site enkele uren uit de lucht als gevolg...

Bril helpt boer tochtige koeien vinden

Veehouderij

Met een futuristische bril op zoek naar tochtige koeien in de stal. Het lijkt iets uit een sciencefictionfilm, maar technologiebedrijf Nedap laat zien dat het technisch nu al mogelijk is.

Doodsbedreiging vanwege #boerenhoudenvandieren

Algemeen

Een kogel door haar kop schieten, dat wilde een actievoerder doen bij melkveehoudster Henny Verhoeven uit het Brabantse Keldonk. De bedreiging kwam naar aanleiding van LTO-actie #boerenhoudenvandieren.

GD biedt hobbyboer schaap-app

Veehouderij

De Gezondheidheidsdienst voor Dieren lanceerde donderdagavond tijdens de GD-schapenavond in Deventer SchaAPP. Dat is een gratis app voor hobbyhouders die hun schapen eenvoudig willen registreren.

Vijf vragen over hoog kiemgetal geitenbedrijven

Veehouderij

Op sommige melkgeitenbedrijven speelt weleens een niet te verklaren probleem rond het kiemgetal. Een onderzoek in het kader van het project 'Duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk' moet de oorzaak achterhalen.

Royal A-ware en Glanbia bouwen kaasfabriek Ierland

Veehouderij

Zuivelbedrijf Royal A-ware en Glanbia Ierland bouwen samen een kaasfabriek in het Ierse Belview. Als de overheid wil meewerken, wordt de kaasfabriek in 2022 opgestart. Hier wordt jaarlijks 450 miljoen liter melk verwerkt.

Friese roodbonten in Haren knelgeval

Veehouderij

Het ministerie van LNV heeft het Friese roodbont-melkveebedrijf van Harald en Sandra Wolding in Haren aangemerkt als knelgeval in het kader van de fosfaatwetgeving.

Naast fosfaat zorg over stikstof

Veehouderij

Terwijl de normen voor fosfaatproductie per koe vergeleken met Vlaanderen tot discussie leiden, baart de stikstofproductie Henk Schoonvelde, bestuurslid van de LTO vakgroep Melkveehouderij, meer zorgen. De sector moet hierin nog forse stappen...

Vakgroep onderzoekt ontwikkeling geitenbedrijven

Veehouderij

LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij gaat onderzoeken hoe geitenhouders hun bedrijf kunnen ontwikkelen zonder dat het maatschappelijk draagvlak in het geding is. De aandacht gaat uit naar de omgeving én fosfaatproductie.

Europa maakt model dierziektenregistratie

Algemeen

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft een nieuw model ontwikkeld om dierziekten beter in kaart te brengen. Daarmee is een eerste stap gezet in het verder automatiseren van de registratie van dierziekte-uitbraken.

Paardenexporteurs komen met werkgroepen

Veehouderij

Met een exportwerkgroep voor derde landen en een werkgroep rond transport en intraverkeer krijgt de Vereniging Paarden Export en Transport Nederland (VPETN) steeds meer vorm.

Veearts komt niet meer op periodiek bezoek

Veehouderij

Het Periodiek Bedrijfsbezoek door de dierenarts komt op termijn te vervallen in het kader van de diergezondheidsmonitoring melkvee. Vanaf 2020 wordt een systeem gehanteerd, waarbij de melkveesector kiest voor een Continue Diergezondsheidsmonitor...

Schouten aan de Flammkuchen met spek

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten bezocht op de Grüne Woche de stand van Platform varkensketen. Daar kreeg ze van topkok Cees Goettsch Flammkuchen met spek aangeboden.

'NVI-stierindex zegt niets bij roodbont'

Veehouderij

De roodbont melkveehouder zoekt niet naar de stier met de hoogste NVI, maar naar bijvoorbeeld gehalten. Ook stieren met een lagere NVI krijgen daarom volop kansen, stelt Erik Laarhuis van KI Kampen. 'De NVI staat in onze ogen voor Niks Vertellende...

Geitensector registreert medicijngebruik

Veehouderij

Geitenhouders kunnen sinds 1 januari op vrijwillige basis hun medicijngebruik centraal laten registreren voor berekening van het kengetal dierdagdosering. Hiermee verdienen ze punten in het kader van de Duurzame Geitenzuivelketen.

'Perspulp en zetmeel passen bij mais'

Veehouderij

Dick Davelaar uit Leusden had dinsdag de maiskuil open. Hij voorzag deze van een laag bietenperspulp, met daarover een laag aardappelzetmeel. ‘Een prima aanvulling op de mais’, legt hij uit.

Mais droog en vol VEM

Veehouderij

De kuilen van de deelnemers aan het Maismeetnet zijn wisselend van samenstelling. Gemiddeld valt de hoge VEM op, de hoeveelheid zetmeel is wisselend. Dit komt doordat niet overal voldoende kolf inzat, als gevolg van de droogte. De droge, warme zomer...

Amerikaanse melkveehouders sturen Trump brandbrief

Veehouderij

De Amerikaanse melkveehoudersbond American Dairy Coalition heeft president Trump een brandbrief geschreven. Volgens de bond gaan iedere week hardwerkende melkveehouders failliet.

'Zwerfstromen zetten koeien op spanning'

Veehouderij

Door zwerfstromen kunnen koeien gestrest raken en willen ze de melkstal niet meer betreden. Koeien zijn nog gevoeliger voor deze stromen dan de mens. Het is daarom goed om op deze stromen te controleren, meldt ILVO.

CRV betaalt recordbedrag ledenvoordeel uit

Veehouderij

CRV heeft haar Nederlandse en Vlaamse leden in totaal een recordbedrag van 4,1 miljoen euro over boekjaar 2017-2018 aan ledenvoordeel uitgekeerd.

Veeteelt Museum Beers leeggehaald

Veehouderij

Het Nationaal Veeteelt Museum in Beers heeft begin dit jaar noodgedwongen de deuren gesloten. Inmiddels zijn de vrijwilligers druk bezig met het ontmantelen van dit museum. De collectie wordt overgebracht naar enkele depots.

'Insect de dupe van ontworming'

Veehouderij

Met het toedienen van een ontwormingsmiddel worden niet alleen de wormen bij het vee aangepakt. Via de mest zijn ook insecten de klos. Hierdoor kunnen de ontwormingsmiddelen negatief uitpakken voor de biodiversiteit.

Haytema-De Groot beste roodbontfokker

Veehouderij

De titel roodbontfokker van het jaar is maandagavond in Laren uitgereikt aan maatschap Haytema-De Groot uit het Friese Koudum. De familie dankt deze successen onder meer aan de dochtergeteste stieren Delta Fun P en Caudumer Smile P.

Ontevreden veehouders Bel Leerdammer verenigen zich

Veehouderij

Een aantal melkveehouders dat ontevreden is over het beleid van Bel Leerdammer heeft met elkaar een leveranciersverening gevormd.

Geitensector registreert medicijngebruik centraal

Veehouderij

De melkgeitenhouderij gaat, op vrijwillige basis, het medicijngebruik bij geiten centraal registreren. Met de deelname kunnen ondernemers punten verdienen in het kader van de Duurzame GeitenZuivelketen.

Neurologische vorm rhinopneumonie in Zuiderwoude

Veehouderij

Op een locatie in Zuiderwoude, onder de rook van Monnickendam, is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. Dat meldt de Sectorraad Paarden.

Influenza-druk paarden lijkt minder

Veehouderij

Er zijn fors minder influenza-uitbraken gemeld sinds de kerst. Vlak vóór deze feestdagen kwamen er meldingen van uitbraken uit Noord-Limburg, Utrecht en Oost-Brabant.

Eendensector stuurt met vrieseend op vraag

Veehouderij

De kerst leidt tot een lichte stijging in prijzen voor de Nederlandse eend. Een echte piek in afname van eendenvlees is er niet. Door te schakelen met diepvrieseend wordt hier op vraag gestuurd.

Vogelgriep in Drentse vogelwinkel

Veehouderij

In Veeningen (Drenthe) is bij watervogels in een vogelwinkel vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een laagpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de dieren in...

'Lage zuivelprijzen uiten zich niet in melkprijs'

Veehouderij

De daling die basiszuivelprijzen in de EU laten zien, vertalen zich niet volledig in lagere melkprijzen. Dat meldt de Rabobank in haar kwartaalrapport over het vierde kwartaal van 2018. De bank voorziet een stijging van die basiszuivelprijzen in de...

Influenza heerst bij paarden

Veehouderij

Op dit moment heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere paardenstallen influenza. Vooral in Zuid- en iets in mindere mate in Midden-Nederland komt de ziekte voor. De Sectorraad Paarden raadt bedrijven waar de ziekte heerst aan...

CRV boert goed in het buitenland

Veehouderij

In Duitsland, Tsjechie, Oceanië en veel andere landen heeft CRV qua omzet en winst de wind in de zeilen. Brazilië gaat redelijk goed, bij CRV USA wordt onder de maat gepresteerd. Hier komt een reorganisatie.

Meer ammoniak door minder zuur en dioxiden

Algemeen

Als gevolg van minder stikstof- en zwaveldioxiden en minder verzurende stoffen in de lucht bevat diezelfde lucht meer ammoniak. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ondanks lagere ammoniakemissies, wordt in de lucht...

'Weer tempert melkproductie'

Veehouderij

De verwachte groei van de melkproductie in veel zuivel exporterende landen wordt het vierde kwartaal van 2018 getemperd door de tegenvallende weersomstandigheden. Ook een toegenomen druk op de marges remt de melkproductie.

Royal Brinkman opent lokatie Moskou

Akker- & Tuinbouw

Royal Brinkman, toeleverancier in de tuinbouw, zet een Russische organisatie in Moskou op. Daarmee hoopt het bedrijf de export naar Rusland een extra impuls te geven, nadat het tegen importregelgeving aanliep.

Kringloop met paardenmest pittig

Veehouderij

Strorijke paardenmest inzetten in kringlooplandbouw is lastig. Dat blijkt uit onderzoek van de Wetenschapswinkel in opdracht van stichting De Paardenkamp. Vergisten en composteren hebben hun plussen en minnen, terwijl de aanwending van mest ook...

NVWA: Voedselveiligheid hoogste prioriteit

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteedt in 2019 pakweg 52 procent van de beschikbare toezichtscapaciteit aan het onderwerp voedselveiligheid. Het beschikbare budget blijft met circa 350 miljoen euro min of meer gelijk.

Johan Mostert leidt sectie Meststoffendistributie Cumela

Algemeen

Johan Mostert heeft tijdens de ledenbijeenkomst van Cumela Nederland in het Zeeuwse Biervliet het voorzitterschap van de sectie Meststoffendistributie overgenomen.

CRV zet 145.000 doses minder Holsteinsperma af

Veehouderij

Mede als gevolg van de krimp van de veestapel in Nederland heeft CRV in het boekjaar 2017-2018 145.000 minder doses Holsteinsperma in Nederland en België afgezet. Wel was er een toename van 5.000 rietjes Belgisch Witblauw sperma.

Wageningen wéér de meest groene universiteit

Algemeen

Wageningen University & Research (WUR) is de meest groene en duurzaamste universiteit ter wereld. Dat blijkt uit de nieuwste GreenMetric ranking van de Universitas Indonesia (UI), waar Wageningen voor het tweede jaar op rij de eerste plek...

Kamervragen over bedreigen konijnenhouders

Veehouderij

VVD-politica Helma Lodders en Antoinette Laan-Geselschap hebben schriftelijke Kamervragen gesteld aan ministers Carola Schouten van LNV en Ferdinand Grapperhaus van Justitie over de bedreiging van konijnenhouders.

Rabobank ziet forse rem op melkproductie

Veehouderij

Mede als gevolg van de fosfaatrechten nam de melkproductie in ons land de laatste maanden fors af. Daarmee lijkt de melkproductie dit jaar 3 procent lager uit te vallen dan in heel 2017, meldt de Rabobank.

Eurofins brengt bodemleven in kaart

Algemeen

Met drie nieuwe biologische kengetallen op de bemestingswijzer wil Eurofins het bodemleven in een perceel inzichtelijk maken. Het gaat om de microbiële biomassa, microbiële activiteit en de ratio schimmels en bacteriën.

Meer eiwit van eigen bodem met mengteelt

Algemeen

Ondernemers hebben verschillende mogelijkheden om meer eiwit van eigen bodem te halen. Een mengteelt met bijvoorbeeld veldbonen of lupinen. Het project ReMIX doet hier onderzoek naar. Niet alleen voor de akkerbouwmatige teelt, maar ook voor de...

Droogte heeft weinig effect op maisrassenlijst

Veehouderij

Het effect van de droogte is beperkt op de aanbevelende maisrassenlijst. Dat komt niet alleen omdat is beregend, ook wordt bewust over meerdere jaren gemiddeld. Die middeling zorgt ervoor dat een bepaald jaareffect minder snel zichtbaar wordt.

RIVM brengt 'staat van zoönosen'

Algemeen

Hoe staat het er in Nederland voor met de verschillende zoönosen? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt jaarlijks een overzicht van de trends.

Blaarkop uit gevarenzone inteelt

Veehouderij

De toename van de verwantschap en inteelt in de populatie Groninger Blaarkoppen is uit de gevarenzone. Dat komt door goed en actief fokbeleid in de periode van 2004 tot en met 2017.

Schouten roemt Kalf Volg Systeem

I&R-fraude melkvee

Het Kalf Volg Systeem is volgens landbouwminister Carola Schouten een prima hulpmiddel om fouten in het I&R-systeem te voorkomen. Verkorting van de aanmeldtermijn van drie werkdagen is daarom niet nodig.

'Rat in de val' meldt de telefoon

Veehouderij

De rattenval stuurt een sms naar de telefoon als er een beest in de val zit. Berry van Bergen van X-it Ongediertebestrijding in Horst plaatste bij een varkenshouder in de buurt een klem die daarvoor zorgt .

Geitenstop ook in Noord-Holland van kracht

Veehouderij

In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Eerder nam een aantal andere provincies een soortgelijke maatregel.

Paarden uit golfregio 'overzomeren' in Holland

Veehouderij

Peperdure ren- en springpaarden uit het Midden- Oosten vliegen naar Nederland om hier te ‘overzomeren’. Per vliegtuig, in de eigen regio is het te warm. Dat meldt RTL Nieuws.

Fokmonitor: varkenshouder wil kwaliteitssperma

Veehouderij

Een goede kwaliteit varkenssperma, leverbetrouwbaarheid en de gezondheidsstatus van het sperma zijn belangrijke aspecten voor een varkenshouder om te kiezen voor een bepaalde KI-organisatie.

Bons en Steegink algemeen kampioenen HHH

Veehouderij

Bons Holsteins uit Ottoland en familie Steegink uit Okkenbroek wonnen zaterdag in Zwolle het algemeen kampioenschap van de HHH-show bij respectievelijk zwart- en roodbont.

Beste collecties HHH van Bons en Steegink

Veehouderij

Bons Holsteins uit Ottoland en maatschap Steegink-Van den Berg uit Okkenbroek wonnen vandaag op de HHH-show in Zwolle de titels bij de bedrijfscollecties bij respectievelijk zwart- en roodbont. Eerder deden ze dit ook in de middenklasse. De familie...

Van Vliet en Knoef leveren vaarzenkampioenen

Veehouderij

Theo van Vliet uit Nieuwlande bij zwartbont en familie Knoef uit Geesteren bij roodbont leverden zaterdag de vaarzenkampioenen bij de HHH-show in Zwolle.

Mestafzet naar nieuwe landen must

Veehouderij

Met een fors dalende afzet van mest en mestproducten naar Duitsland, onder meer als gevolg van regelgeving en weersomstandigheden, moet Nederland voor 2019 op zoek naar nieuwe landen om mest af te zetten.

Commissie weegt voordelen mestfraude af tegen nadelen

Algemeen

Een rapport van Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) verschaft naar verwachting meer inzicht in het economische voordeel dat mestfraude oplevert. Dat wordt vervolgens vergeleken met de pakkans en de hoogte van de boete.

Bel Leerdammer gaat voor langere levensduur koe

Veehouderij

Zuivelonderneming Royal Bel Leerdammer wil met een pilot bij een twintigtal melkveehouders de productieve levensduur van het melkvee fors verhogen. Hiervoor heeft de zuivelaar Valacon Dairy in de arm genomen.

Vertrekregeling FrieslandCampina flexibeler

Veehouderij

Leden van FrieslandCampina U.A. kunnen vanaf nu op elk moment van het jaar de beschikbare vertrekpremie aanvragen en na de lopende maand plus drie maanden (of later) de leveringen aan de nieuwe afnemer starten (de overgangstermijn). De eerst...

Mengvoerbedrijven scoren hoog

Algemeen

De deelnemende mengvoerleveranciers aan Voederwaarde.nl hebben de voederwaarde van hun grondstoffen goed op orde. Dat blijkt uit een steekproef door Schothorst Feed Research (SFR).

'Next Level Mest' opwaarden tot totaalmeststof

Algemeen

De ingrediënten van mest dusdanig benutten, dat dit wordt gezien als totaalmeststof. Innovatieprogramma 'Next Level Mest Verwaarden' wil daarmee kunstmest overbodig maken.

LTO Paardenhouderij wil fiscaal voordeel via maatlatstal

Veehouderij

LTO-vakgroep Paardenhouderij is in overleg met stichting Milieukeur over de mogelijkheden voor een maatlatstal voor de paardenhouderij. Daarmee geldt ook voor vrijloopstallen fiscaal voordeel.

Boternotering zakt richting 400 euro

Veehouderij

De officiële Nederlandse zuivelnotering voor verse boter daalde deze week 7 euro. Daarmee komt de notering op 418 euro. Over heel 2018 komt deze vooralsnog op 506 euro uit.

Hazenpest vraagt om extra maatregelen

Veehouderij

De hazenpest komt in Nederland voor. Omdat de Francisella tularensis-bacterie die deze ziekte veroorzaakt ook schadelijk is voor de mens, worden maatregelen aanbevolen. Niet alleen in het veld, maar ook in de keuken.

Overdaad aan koper schaadt lever koe

Veehouderij

Niet alleen een kopertekort, maar ook een overdaad aan koper kan bij melkvee leiden tot problemen. Door koperstapeling in de lever kan leverschade optreden waardoor de weerstand vermindert.

Linda Janssen nieuwe voorzitter POV

Veehouderij

Linda Janssen is tijdens de algemene ledenvergadering in Heteren maandagavond gekozen tot nieuwe voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Laatste kans misstanden fosfaatrechtenhandel te melden

Veehouderij

Misstanden in de handel in fosfaatrechten kunnen tot en met dinsdag worden gemeld bij onderzoeksbureau Ecorys.

Garantieprijs FrieslandCampina stabiel

Veehouderij

De FrieslandCampina garantieprijs voor december blijft met 37,25 euro per 100 kilo onveranderd ten opzichte van de garantieprijs van november. Ook de prijs voor biologische melk blijft met 47 cent stabiel.

Schouten bestraft overtreding fosfaat- en dierrechten gelijk

Veehouderij

Melkveehouders met meer koeien dan waar ze fosfaatrechten voor hebben, worden op dezelfde manier berecht als ondernemers die te weinig varkens- of pluimveerechten hebben.

Dit jaar geen koeien op Tulip Sale

Veehouderij

De vijftiende editie van de Tulip Sale tijdens de Holland Holstein sHow in Zwolle kent dit jaar een ingekrompen vorm. Organisator Adolf Langhout van ALH Genetics kiest voor een Silent Auction, waarbij geen dieren aanwezig zijn.

Veebeoordelen Madison was 'bijzondere ervaring'

Veehouderij

Koeien beoordelen op het allerhoogste fokkerijpodium ter wereld. Voor Jouke Holmer uit het Gelderse Laren was de universiteitencompetitie tijdens de World Dairy Expo in Madison in de Verenigde Staten een bijzondere ervaring.

Varkenshouder krijgt hulp ZLTO en Vion bij rattenbestrijding

Veehouderij

ZLTO en Vion willen vleesvarkenshouders die aan Vion leveren, ondersteunen bij de aanpak van ratten op het bedrijf.

Wereldprimeurs op EuroTier, van ontsmetter tot bemester

Veehouderij

Van eierontsmetter tot sleepslangbemester voor mais, EuroTier in Hannover was deze week het middelpunt van de veehouderij in de wereld. Voor veel bedrijven hét moment om noviteiten te presenteren. De welzijnsprijs was onder meer voor MS Korund van...

Broedeieren ontsmetten met ultrasone verneveling

Veehouderij

MS Schippers heeft voor ouderdierbedrijven en broederijen de Hatchfog Ultra ontwikkeld. Dit apparaat werd ook getoond tijdens Eurotier in Hannover en ontsmet broedeieren met behulp van ultrasone verneveling.

Keuze kalf tart vleesveesector

Veehouderij

Is een kalf geschikt voor de fokkerij of niet? Bij de geboorte moet een vleesveehouder met fosfaatrechten die keuze al maken. Dat is lastig.

Alsnog goud voor MS Korund op EuroTier

Veehouderij

MS Schippers ontving donderdag op EuroTier de gouden Animal Welfare Award voor de MS Korund. Eerder kreeg het bedrijf uit Bladel een zilveren award als één van de meest vernieuwende innovaties op de beurs, de innovatie-award.

Limburgse krachtenbundeling mestfraude

Veehouderij

Het Openbaar Ministerie, de politie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Waterschap Limburg, de provincie Limburg en gemeenten gaan intensiever samenwerken om mestfraude aan te pakken.

'Geen gouden bullit tegen engerlingen'

Veehouderij

Een gouden bullit tegen engerlingen bestaat niet en daarom werken we aan combinaties van maatregelen om deze schadelijke larven te bestrijden. Dat stelt onderzoeker Klaas van Rozen van Wageningen Plant Research.

Engerlingen bestrijden met gewone keverdoder

Veehouderij

Melkveehouder Gilbert Sweep uit Etten-Leur neemt deel aan het praktijknetwerk Engerlingen. Hij heeft succes met de gewone keverdoder. 'Mensen roepen wel dat we terug moeten naar vroeger, maar dat komt niet meer. We moeten de engerling ook op een...

EU: helft opgekochte melkpoeder verkocht

Veehouderij

De helft van de magere-melkpoeder dat sinds 2015 in de openbare voorraad is ingekocht (190.000 van de 380.000 ton) is weer op de markt gebracht. De verkoop heeft daarbij de melkmarkt niet beïnvloed en de sector is daarbij niet in gevaar gebracht.

Kruidenrijk gras geeft extra smaak voor koe

Veehouderij

Binnen een uur na het voordraaien van het gras hebben de koeien alles op. Het kruidenrijk grasmengsel dat Gerard Kemper uit Weert als zomerstalvoedering aan zijn biologische melkkoeien voert, gaat er goed in.

Inval NVWA bij vleesverwerker

Algemeen

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 8 november een doorzoeking uitgevoerd bij een onderneming waar vermoedelijk vlees wordt verwerkt zonder dat deze onderneming beschikt...

'Nederlandse varkenshouders naar België'

Veehouderij

Nederlandse varkenshouders uit het grensgebied wijken uit naar België, omdat daar de regels daar minder streng zijn dan in ons land.

Slacht hoogdrachtige runderen 'onwenselijk'

Veehouderij

Er zijn vorig jaar 194 hoogdrachtige runderen geslacht, meldt RTL Nieuws op basis van gegevens van de NVWA. LTO Nederland noemt de slacht van deze dieren 'onwenselijk'.

Onderbezette RAV-proefstallen toch meetbaar

Veehouderij

Op onderbezette melkveebedrijven met proefstallen is de ammoniak-emissie wel te meten door een deel van de stal af te sluiten. Dat moet in het kader van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV).

Zoogkoeienhouder wil tijd voor keuze vrijstelling

Veehouderij

VleesveeNL wil dat de inschrijftermijn voor de vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders wordt verlengd. Er is volgens de brancheorganisatie veel onduidelijkheid en ongerustheid onder vleesveehouders over de fosfaatregels waarmee zij te maken...

Bestuur Animal Rights vliegt elkaar in de haren

Veehouderij

Bij de Nederlands-Belgische dierenrechtenorganisatie Animal Rights zijn voorzitter Nadine Lucas en de Belgische campagnecoördinator Benoit van den Broeck ontslagen.

Fosfaatbank pas volgend jaar open

Veehouderij

De fosfaatbank voor melkveehouders gaat pas in de loop van volgend jaar open. Dan pas zijn de laatste bezwaren in het kader van het fosfaatrechtenstelsel afgerond.

RDA start enquête rond dierenwelzijn

Algemeen

Hoe kijkt een ondernemer naar de omgang met dieren? De Raad voor Dierenaangelegenheden start een onderzoek naar dit onderwerp, ondermeer middels enquêtes voor zowel alle Nederlanders als mensen die dagelijks met dieren werken.

Schouten stelt strenge eisen bij niet enten tegen Q-koorts

Veehouderij

Een geitenhouder die zijn geiten vanwege gewetensbezwaren niet vaccineert tegen Q-koorts, krijgt te maken met strenge eisen. Zo wordt er geruimd, mocht de Q-koorts veroorzakende bacterie alsnog worden gevonden in de tankmelk.

Rhino bij jonge hengst KWPN-centrum in Ermelo

Veehouderij

Bij een van de aanwezige hengsten op het KWPN-centrum in Ermelo is vorige week vrijdag de EHV-1 variant van het Rhinopneumonie-virus vastgesteld.

Volle melkpoeder in de plus, boter gelijk

Veehouderij

De officiële Nederlandse zuivelnotering laat voor deze week een plus zien van 6 euro bij vol verstuivingsmelkpoeder, 26 procent vet. De notering komt daarmee op 264 euro. Die van boter blijft ongewijzigd op 430 euro.

GEA meet celgetal per kwartier

Veehouderij

Een continue celgetalmonitoring per kwartier. Volgens GEA heeft de melktechnologie-producent daarmee het enige systeem ter wereld dat dit kan. Het product is verkrijgbaar bij automatische melksystemen.

Start volggewassen prima, ondanks nieuwe droogte

Veehouderij

Na de maisteelt volgt de keuze voor het volggewas. Voor de ene ondernemer hetzelfde als ieder jaar, terwijl de ander iets nieuws probeert.

'Flexibiliteit vanggewasverplichting is wenselijk'

Veehouderij

Het weer is een onzekere factor bij de maisteelt. Dat bleekt ook dit jaar, weet Maismeetnetteler Ferd van de Ven uit Lage Mierde. 'Ik hoop dan ook dat de overheid praktisch omgaat met de verplichting om vanaf volgend jaar vóór 1 oktober vanggewas te...

Europees Parlement wil beter welzijn vleeskuikens

Veehouderij

Het Europees Parlement nam donderdag een resolutie aan waarin de Europese Commissie wordt aangespoord om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren.

Belgen eren koe met Dankoe-festival

Veehouderij

Studenten verwenden donderdag koeien met muziek en massages op het eerste Dankoe-festival in Hasselt

Hetty Schreurs voorzitter Stichting Welzijn Paard

Veehouderij

Jan Cees Vogelaar draagt deze maand zijn voorzitterschap van de Stichting Welzijn Paard over aan Hetty Schreurs.

VGO-enquête onder geitenhouders

Veehouderij

Universiteit Utrecht is op zoek naar geitenhouders met meer dan vijftig volwassen geiten. Die groep wordt gevraagd om een enquête in te vullen over de uitkomsten van het Veehouderij Gezondheid en Omwonenden (VGO) onderzoek.

Laagwater maakt aanvoer grondstoffen veevoer lastig

Veehouderij

De aanvoer van grondstoffen aan mengvoerbedrijven verloopt momenteel door de lage waterstand in de rivieren moeizaam. Schepen kunnen minder vol worden beladen dan normaal. Sommige waterwegen zijn zelfs helemaal afgesloten.

Schouten onderzoekt pilot bedrijfsspecifieke fosfaatrechten melkvee

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten meldt de Tweede Kamer dat ze toe wil naar bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie voor melkvee in het kader van de fosfaatrechten. Hiervoor wil ze een pilot opzetten.

Vrijstellingsregeling fosfaatrechten vleesvee open

Veehouderij

Vleesveehouders die hun bedrijf willen vrijstellen van fosfaatrechten, kunnen zich tot en met 6 november melden bij RVO.

Compost op melkveebedrijf vaak niet nodig

Veehouderij

Compost en andere organische meststoffen zijn meestal niet nodig op melkveebedrijven. Melkveehouders voeren met eigen mest en het grasland voldoende organische stof aan. Dat stelt Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV).

Meer weerstand door natuurlijke antilichamen

Veehouderij

Natuurlijke antilichamen zijn een maat voor de weerbaarheid van vee. Hoe meer natuurlijke antilichamen, des te sneller kan een dier reageren op een infectie. Daar is op te fokken.

Cono gaat voor VLOG-melk

Veehouderij

Een verbod op glyfosaat vanaf 2020 en koeien die vanaf dan voer krijgen dat vrij is van genetische gemodificeerde organismen. Met dat laatste punt stelt kaasmaker Cono dezelfde eisen die veel Duitse consumenten aan producten van VLOG-melk stellen.

Vrijstellingsregeling fosfaatrechten vleesvee is rond

Veehouderij

De vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders, met betrekking tot het fosfaatrechtenstelsel, is definitief. Vleesveehouders die fosfaatrechten hebben en van de vrijstelling gebruik willen maken, moeten dit voor 6 november melden.

Brand legt varkensstal Heusden in de as

Veehouderij

Bij een varkensstal in Heusden brak dinsdagochtend brand uit. Daarbij kwamen ongeveer vierduizend varkens om, meldt het Eindhovens Dagblad.

Rhino vastgesteld bij paardenstal Oene

Veehouderij

Op een locatie in Oene is de neurologische vorm van rhinopneumonie (rhino) vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten.

Voergroep Zuid wil slimme data leghennen

Veehouderij

Voergroep Zuid gaat samen met Porphyrio België werken aan een platform om slimme data rondom de stal en de eierproductie samen te voegen.

Verplicht afdekken zorgt voor extra mestsilo's

Veehouderij

Het is druk in de silobouw. Niet alleen omdat sommige bedrijven groeien, ook omdat het sinds 1 januari 2018 verplicht is om alle mestsilo's af te dekken.

Evenwicht in fokkerij en melkveebedrijf

Balans tussen voeren en melkgift, tussen de kracht en het melktype van de koe en een evenwicht tussen bedrijf en omgeving. Voor Cees en Barbara de Jong en medewerker Johan Zwijnenburg van Jongsteins in Hoogblokland speelt evenwicht een belangrijke...

Afromingsvrij leasen van de baan

Veehouderij

Minister Carola Schouten (LNV) redt het niet om voor 1 januari 2019 de regelgeving aan te passen om tijdelijk een deel van de fosfaatrechten te leasen zonder afroming.

Fosfaat stuwt melkveesector naar efficiëntie

Veehouderij

Betere vruchtbaarheid en duidelijk hogere melkproductie. De scherpe selectie in koeien door melkveehouders als gevolg van fosfaatregels laat zich zien in de jaarstatistieken 2017-2018 van CRV. Er wordt een efficiëntieslag gemaakt van kwantiteit naar...

Fosfaatbank niet open voor 1 november

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten zal dit jaar niet eerder dan op 1 november de fosfaatbank openstellen. Dat heeft ze schriftelijk laten weten aan de Tweede Kamer. Die openstelling vindt vanaf 2019 jaarlijks op 1 september plaats.

'Puur krachtvoer' met brok uit eigen gras

Veehouderij

Door de droge zomer wordt nu gras gewonnen met een hoog eiwitgehalte. Dat blijkt ook bij grasdrogerij Ruinerwold, waar beide drooginstallaties deze weken continue draaien.

Rabobank voorspelt veel stoppende varkenshouders

Veehouderij

Als gevolg van verscherpte wet- en regelgeving in Brabant en de stoppersregeling in 2020, verwacht de Rabobank dat veel varkenshouders zullen stoppen.

Frans grenshek moet Belgische varkenspest weren

Veehouderij

Het plaatsen van een hek om varkens te weren en verboden toegangsborden bij een aantal bossen in Noordoost-Frankrijk. Dat zijn enkele maatregelen die het land neemt om de in België heersende varkenspest buiten de deur te houden.

'LTO blijft inzetten op meer alternatieven sleepvoet'

Veehouderij

Per 1 januari 2019 komt er een verbod op de sleepvoet op gras op klei en veen. Deze week gaf minister Carola Schouten (LNV) in antwoord op Kamervragen aan dat er voldoende alternatieven zijn. Herman Bakhuis, vakgroeplid en portefeuillehouder klimaat...

Westnijlvirus rukt op richting Nederland

Veehouderij

In Duitsland zijn een uil en een paard getroffen door het Westnijlvirus. Deze ziekte kan voor het paard fatale gevolgen hebben, terwijl ook de vogel en de mens hiervan ziek kunnen worden. Het veroorzakend virus, dat door de mug wordt verspreid, komt...

Meer plaatsen voor online training jongveeopfok

Veehouderij

Nog eens vijfhonderd melkveehouders kunnen de online-training Jongveesignalen van Cowsignals volgen. Veel van de eerste groep deelnemers heeft vaak naar aanleiding van deze cursus simpele verbeteringen op hun bedrijf doorgevoerd.

LTO schapenvoorzitter lovend over I&R-aanpak

Veehouderij

Er blijken weinig 'spookschapen' in ons land, die grotendeels alsnog de juiste registratie krijgen. Voorzitter Saskia Duives-Cahuzak van LTO Schapenhouderij LTO Nederland is blij met de aanpak om de Identificatie & Registratie (I&R) binnen...

Notering boter in de min

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse Zuivelnoteringen is die voor boter deze week met 30 euro gezakt naar 470 euro. Ook vol verstuivingsmelkpoeder met 26 procent vet leverde in prijs in, meldt ZuivelNL.

Hogere productie met minder koeien

Veehouderij

Afgelopen jaar laat een duidelijk hoger gemiddelde melkproductie en een beter economisch jaarresultaat (ejr) per melkkoe zien. Ook wordt de trend in betere vruchtbaarheid doorgezet. Wel nam het aantal koeien af.

Duitse wolven pakken ook veulens

Veehouderij

Niet alleen roodkapje was de pineut. Vanuit Duitsland komen de laatste jaren regelmatig berichten dat wolven ook veulens verslinden. Dit voorjaar was er zelfs in ons land een melding van een mogelijk door wolven verscheurd veulen, in het Drentse...

Nauwelijks leverbot door droogte

Veehouderij

Werkgroep Leverbotprognose verwacht nu geen leverbotbesmettingen. Door de langdurige droogte gedurende deze zomer, zijn er nog nauwelijks leverbotslakken waargenomen.

Koepon en CRI samen verder als URUS

Veehouderij

Koepon Holding BV en Cooperative Resources International (CRI) gaan per direct samen als één organisatie: URUS.

Schouten: paardensector goed met dierenwelzijn

Veehouderij

De paardensector heeft de afgelopen jaren laten zien goede stappen te zetten om het paardenwelzijn te verbeteren. Minister Carola Schouten (LNV) ziet geen redenen om dit via niet-motiverende regelgeving vast te leggen.

'Jager speelt sleutelrol bij bestrijding varkenspest'

Veehouderij

Door de verspreiding van Afrikaanse varkenspest binnen de EU in de hand te werken of juist tegen te gaan, speelt de jager een sleutelrol bij de bestrijding van deze besmettelijke ziekte, stelt de Europese Commissie.

Miltvuur in de Oekraïne

Veehouderij

Bij Odessa, in het zuiden van Oekraïne is bij een rund miltvuur gevonden. Het dier is afgemaakt. Het was het enige rund van dit bedrijf.

Calon noemt compensatie voor I&R-verdachten terecht

Veehouderij

LTO Nederland is tevreden met de compensatie voor onterecht verdachte boeren die met hun I&R-systeem zouden hebben gesjoemeld. Van grootschalige fraude in de rundveehouderij blijkt geen sprake.

'Ook genenbank HF en MRIJ heeft waarde'

Veehouderij

De genenbank is niet alleen van waarde voor zeldzame huisdierrassen, maar ook voor de populaire koeien van het Holstein-Friesian (HF)-ras en het Maas-Rijn-IJssel (MRIJ)-ras.

Meetmethode Eurofins fosfaattoestand grasland voldoet

Veehouderij

De NIRS-methode waarmee Eurofins Agro de fosfaattoestand van grasland (P-Al-getal) bepaalt, voldoet aan de eisen en wettelijk gestelde normen. Dat meldt het ministerie van LNV.

Schouten wil maatlatstal voor paarden

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten heeft stichting Milieukeur gevraagd om te kijken naar een maatlat duurzame stalsystemen voor paarden. Hier zouden ook kuddesystemen onder kunnen vallen.

Schouten ziet voldoende alternatieven voor sleepvoet

Veehouderij

Met een pulse-trackbemester en het verdunnen van mest met water zijn er volgens landbouwminister Carola Schouten voldoende alternatieven voor de sleepvoetbemester. Het gaat daarbij om het bemesten van grasland op klei en veen.

Westnijlvirus gevonden bij paard in Duitsland

Veehouderij

Bij een paard in het gebied rond Brandenburg is bij een paard het Westnijlvirus gevonden. Tegen dit virus, dat door muggen wordt verspreid, is vaccinatie van paarden mogelijk, meldt de Sectorraad Paarden.Verlammingsverschijnselen

Geitensector lanceert 'Ontdek de geit'

Veehouderij

Tijdens het Geitenevent 2018 in Zwolle is zaterdag 'Ontdek de geit' gelanceerd. Aanleiding daarvoor is de onbekendheid van de geitensector. Bovendien wil de sector transparant communiceren, ook over de uitdagingen waar ze hard aan werkt.

Goud en veel zilver bij innovaties Eurotier

Algemeen

Bij de Innovation Awards in het kader van Eurotier was de jury niet kwistig met goud. Slechts één inzender streek met die hoogste eer. Wel waren er vijfentwintig zilveren awards, werd woensdag bekendgemaakt.

Huiskavelnorm leidt tot landhonger

Veehouderij

De eisen voor grondgebondenheid betekenen dat bedrijven met een te kleine huiskavel op zoek zijn naar naburige percelen. Van banken mag grond echter niet voor elke prijs worden gekocht. Ruilen is soms een optie maar voor sommige ondernemers rest...

Kieskeurige das houdt van vroeg maisras

Veehouderij

De das is dol op het ene maisperceel, terwijl het perceel ernaast wordt gepasseerd. Onderzoeksbureau Bij12 onderzocht dit jaar de voorkeuren van de das. Met name vroege rassen blijken populair.

'Sturen op eiwit van eigen grond'

Veehouderij

Bijna driekwart van de deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek haalt 65 procent eiwit van eigen land, of meer. Anderen kunnen hierop inspelen.

Ingrid Jansen en Eric Douma leggen hamers POV neer

Veehouderij

Voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma hebben besloten tijdens de ALV in november afscheid te nemen. De vertrouwenscommissie gaat op zoek naar opvolgers, die in een ALV worden gekozen.

Wereldprimeur kalverhok tijdens Lely-dag

Veehouderij

Naast de introductie van de mini-melkfabriek Lely Oribiter en het Mijn Melk-merk, woensdag in Udenhout, was er nóg een wereldprimeur met de nieuwe Calfotel meerling-kalverhok.

Melk rechtstreeks van de boer naar de super

Veehouderij

'Mijn melk', onder die naam liggen vanaf 9 september pet-flessen biologische melk in de schappen bij Albert Heijn. De melk is afkomstig van het bedrijf van de familie Van Roessel uit Udenhout. Op ieder pak staat ook van welke koefamilie de melk...

CRV pakt hoornloos mee bij stiervaders

Veehouderij

Roodfactor bij zwartbont en hoornloos bij rood- en zwartbont. De nieuwe lijst met stiervaders van CRV laat veel variatie zien.

Fokkerij gaat met tijd mee bij familie Reurslag

Veehouderij

De familie Reurslag uit Laren levert al bijna vijftig jaar stieren aan de ki, met toppers als Lucky Chief en onlangs de hoogste indexstier Apoll P, die hoornloos vererft. Tijden zijn veranderd. Geluk en kennis blijven een must.

Varkenspest treft grootste varkensbedrijf Roemenië

Veehouderij

Op het grootste varkensbedrijf van Roemenië is Afrikaanse varkenspest aangetroffen. Dit bedrijf met meer dan 140.000 varkens is het op één na grootste van Europa en wordt geruimd.

Tientallen vissen dood door lekkende mestsilo

Algemeen

In de Geul bij het Limburgse Epen zijn zaterdag tientallen dode vissen uit het water gevist. Vlak over de grens in België was een mestsilo gaan lekken, tien kuub mest belandde in de Geul.

Ook 'andere keuring' in Hoornaar

Veehouderij

De 106e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 6 oktober in Hoornaar zal worden uitgebreid met een ‘nieuwe’ open rundveekeuring, waarbij de nadruk onder meer ligt op andere rassen, kruislingen en een andere bedrijfsvoering, zoals biologisch.

Deze zomer twee 'nieuwe' wolven actief

Algemeen

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd. Dit brengt het totaal aantal in 2018 in ons land gesignaleerde wolven...

Europese prijzen voor Hollandse voorlopers varkenshouderij

Veehouderij

Varkenshouders Rick Bosgoed uit Wilp en Hans Verhoeven uit Valkenswaard zijn in de prijzen gevallen bij de EU Pig Innovation Group.

België versoepelt maatregelen rond NCD

Veehouderij

Het Belgische Voedselagentschap (FAVV) heeft de voorbije dagen meerdere zones opgeheven die werden afgebakend rond besmettingen met de ziekte van Newcastle (NCD). Er is nog één zone actief waarvoor maatregelen gelden. Wél is er nog een...

Grotere kans op gasvorming maiskuil

Veehouderij

Twee melkveebedrijven kampten deze week met de vorming van giftige gassen in de kuil. De kans hierop is groter, omdat de kuil door droogte veel stikstof bevat.

Effect droge zomer in mais tastbaar

Veehouderij

Omgewaaide mais, builenbrand en kleine kolven. De gevolgen van de droge zomer worden bij sommige Maismeetnetters concreet. Andere ondernemers hebben niet te klagen.

Klimaatverandering heeft soms grip op grutto

Veehouderij

Door een gebrek aan bloemen en insecten ondervinden broedende grutto's op sommige plaatsen hinder van de klimaatverandering. Dit gebrek ontstaat wanneer het land droog is door ontwatering en het te vaak maaien.

Fosfaatreductieplan zorgt voor strengere selectie

Veehouderij

De koeien die in 2017 het veld moesten ruimen, hadden een gemiddeld hogere levenproductie, terwijl de levensduur fors lager was dan in 2016, zo blijkt uit cijfers van Flynth. Hieruit komt ook de strengere selectie van melkkoeien tot uiting. Als...

Belgische wolf deed ook Nederland aan

Algemeen

De tweede wolf die in het Belgische Limburg is gesignaleerd, is een mannetje. Volgens wetenschappers deed deze wolf in de afgelopen maanden ook Friesland, Flevoland en Gelderland aan.

Brandweer waarschuwt voor maiskuilgas

Veehouderij

Als gevolg van de droogte, bevat de mais relatief veel stikstof. Brandweer Nederland waarschuwt dat hierdoor giftige gassen na het inkuilen kunnen ontstaan.

Gras en mais een derde duurder dan in 2017

Veehouderij

Kuilgras is dit jaar een derde duurder dan vorig jaar. Ook mais lijkt die kant op te gaan. De oorzaak is niet alleen de schaarste van dit moment, maar ook omdat in 2017 het grasaanbod enorm was. De prijzen voor gras zijn op hun retour.

Gas maiskuil zorgt voor gevaarlijke situatie

Veehouderij

Op een melkveebedrijf in Leusden vond dinsdag gasvorming plaats bij een maiskuil. De brandweer heeft het gas laten ontsnappen.

Rundermest overspoelt dure mestmarkt

Veehouderij

De laatste weken wordt opvallend veel runderdrijfmest aangeboden. Mogelijk maken ondernemers de balans op nu het beter weer wordt om die mest te plaatsen. Toch liggen de afzetkosten op recordhoogte.

Voederwaarde eerste kolfloze mais iets onder 900 VEM

Veehouderij

De eerste kolfloze snijmaiskuilen van drie tot vier weken geleden laten een voederwaarde van 860 tot 900 VEM zien. Dit komt vooral door het percentage verteerbare organische stof in de kuil.

Runderziekte Besnoitiose bezig aan opmars

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) waarschuwt veehouders voor de runderziekte Besnoitiose. De GD raadt aan om importdieren uit onder meer Zuid-Duitsland en Frankrijk te laten testen.

Europese uitwerking I&R paardenhouderij zorgenpunt LTO

Veehouderij

LTO heeft er vertrouwen in dat landbouwminister Carola Schouten de inspanningen van de sector op het gebied van paardenwelzijn erkent. Wel zijn er zorgen over de Europese uitwerking van de nieuwe regels rond I&R.

België versoepelt maatregelen Newcastle disease

Veehouderij

Het Belgische Voedselagentschap (FAVV) heeft meerdere zones opgeheven die werden ingesteld vanwege de besmetting met Newcastle disease (NCD). Het verzamelverbod blijft van kracht.

Dwangsom ministerie vanwege uitblijven reactie fosfaatrechten

Veehouderij

Vanwege het te laat versturen van een beschikking aan een boer, moet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een dwangsom betalen van 1.260 euro. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald.

ForFarmers boekt meer winst en omzet

Veehouderij

ForFarmers realiseerde in het eerste half jaar van 2018 beduidend meer winst en omzet in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Dat maakte de organisatie donderdag bekend tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers.

Nu al kans op eikelvergiftiging

Veehouderij

Weilanden liggen nu al bezaaid met eikels en eikenblad. Als gevolg van de droogte deden veel eikenbomen daar afstand van. Beiden bevatten de voor schapen, geiten, runderen en paarden giftige stof tannine, meldt GD Diergezondheid.

Meeste mais begin september ingekuild

Veehouderij

Het gaat hard met de afrijping van mais. Over twee weken kan de eerste hakselaar het perceel in. Begin september is de meeste mais gehakseld, verwachten deskundigen. Zelden was de mais zo vroeg in afrijping als dit jaar.

'Wolvenkoppel' gespot bij Nederlandse grens

Veehouderij

Vlak over de Nederlandse grens is in de buurt van Leopoldsburg in België een 'wolvenkoppel' gesignaleerd. Het gaat om de wolvin Naya die gezelschap heeft gekregen van een andere wolf. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het hier om een mannetje gaat.

Vion en ZLTO werken mee aan dashboard varkenshouder

Veehouderij

Een overzicht van het stalklimaat, voerverbruik en groei van de varkens. Door slim data te combineren, moet dit voor de varkenshouder bereikbaar zijn. Vion en ZLTO werken in het kader van een internationaal project met andere partijen samen om dit...

VLOG-fabriek ForFarmers draait eerder dan verwacht

Veehouderij

Twee maanden eerder dan gepland, heeft ForFarmers in Deventer een gespecialiseerde fabriek voor de productie van 250 kiloton VLOG-gecertificeerde voeders voor geiten en koeien in gebruik genomen.

Vero Startrek debuteert sterk bij zwartbont

Veehouderij

De stierindexdraai die de computers van CRV woensdag uitspuwden laat enkele opvallende debutanten zien. Vero Startrek blijkt bij zwartbont op exterieurvlak een topper te zijn. Bij roodbont komt de Nederlands-Duitse Schreur Apoll P aan kop.

Dierenactivisten leveren geen bewijs ernstige bedreiging

Veehouderij

Actiegroep Burning Souls stelt ernstig bedreigd te zijn vanuit de landbouw. Die kan dit echter niet hard maken, stelt Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Wakker Dier: supermarkt adverteert welzijnsvriendelijker

Algemeen

Het aantal vleesaanbiedingen zonder dierenwelzijnskeurmerk daalde het afgelopen half jaar 10 procent. Dat blijkt uit de 'kiloknallermonitor' van Wakker Dier.

Eerste stierindex CRV

Veehouderij

De stierindex wordt vanaf woensdag verzorgd door CRV. In april was de laatste indexdraai onder verantwoording van stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES). Die stichting is echter per 1 mei opgeheven.

Graswortels leidend voor herstel

Droogte

De kleur van graswortels is leidend voor het herstelpotentie van de zoden. Dat stelt ruwvoerexpert Mark de Beer van Groeikracht Zuid.

Gras bemesten na droogte niet noodzakelijk

Veehouderij

Het bemesten van grasland na de droogte is een optie, maar niet noodzakelijk. Wel zitten veel boeren met mestvoorraden. Na het uitrijden hiervan wordt de stikstof uit de mest wel opgenomen door de plant.

Geitenhouder moet informatie niet delen

Veehouderij

Geitenhouders moeten informatie over de Q-koortsbesmetting en het vrijgeven van hun bedrijf niet vrijgeven. Dat advies komt van vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland.

Vochttekort brengt maistelers in het nauw

Veehouderij

Na het gras lijkt op zandgrond nu ook de mais langzaam te verdorren. Sommige deelnemers aan het maismeetnet van Nieuwe Oogst verwachten een vroege oogst.

Vion slacht Duitse koe diervriendelijker

Veehouderij

De Duitse Vion-runderslachterijen in Buchloe en Waldkraiburg zetten een stapje extra op dierenwelzijnsgebied. Koeien worden er diervriendelijker geslacht.

Kalkoenen overleven hitte in file niet

Veehouderij

Een aantal kalkoenen overleefde maandag een transport niet. De vervoerder belandde bij grensovergang Hazeldonk in de file.

Hittestress veroorzaakt meer wittelijnproblemen

Veehouderij

Als gevolg van hittestress hebben meer koeien last van wittelijnproblemen. Dat komt omdat koeien bij hittestress minder ruwvoer opnemen, stelt CRV op basis van gegevens uit Digiklauw.

'Hittedag kostte 5 kilo per koe'

Veehouderij

De enorme hitte van vorige week donderdag had forse gevolgen voor de melkgift. Volgens Leo Tjoonk van Agrifirm zakte de melkproductie bij melkkoeien wel 5 kilo per koe per dag. Dit kwam niet alleen door de hitte overdag, maar ook door de hoge...

BMC Moerdijk weer in gang

Veehouderij

Na de uitgelopen onderhoudswerkzaamheden is donderdag de biomassacentrale Moerdijk weer opgestart. Deze centrale verbrandt de pluimveemest van ondernemers die zijn aangesloten bij Coöperatie DEP.

Forfarmers op stoom met streekhout

Algemeen

ForFarmers Nederland bouwt een biomassacentrale in Lochem die in nagenoeg de gehele energiebehoefte voor de stoomproductie van de fabriek in Lochem zal voorzien. Het hiervoor benodigde hout is afkomst van de Coöperatie Streekhout Achterhoek.

Agrifirm komt met droogtelijn voor melkveehouders

Veehouderij

Als gevolg van de hitte en de daarbij gepaard gaande droogte van de afgelopen weken heeft Agrifirm een droogte team samengesteld waar specialisten op het gebied van voeding en ruwvoerteelt dagelijks de situatie beoordelen om op die wijze veehouders...

'Je kunt pas juichen wanneer je de mais in de kuil hebt'

Veehouderij

Bij de maisteelt van 2018 moet niet te vroeg worden gejuicht, volgens melkveehouder Wim Vedder in Gasselternijveenschemond. De planten ogen alsof ze niet veel kunnen hebben. Hij vreest dat wind met buien voor problemen kunnen zorgen.

'Een mens heeft water nodig, een plant ook'

Veehouderij

Voor melkveehouder en koeienkenner Adrion van Beek uit Breda zijn het droge en pittige tijden. Hij moet grasland vernieuwen, terwijl ook een deel van zijn mais er miserabel bij staan. Dat laatste is een groot verschil met de mais die wél is...

Notering boter ongewijzigd

Veehouderij

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen is die voor boter deze week met 525 euro ongewijzigd ten opzichte van vorige week.

Q-koorts: 27 bedrijven niet tijdig gevaccineerd

Veehouderij

Het is 27 melkgeiten-, melkschapen- en opfokbedrijven niet gelukt om hun dieren tijdig, voor 1 augustus, te vaccineren tegen Q-koorts en dit ook tijdig te registreren.

Dairy Crest steunt boeren met droogtepremie

Veehouderij

De Britse zuivelverwerker Dairy Crest betaalt vanaf 1 september een aanvullende betalling van een halve pence per liter melk uit aan zijn 350 boeren. De melkveehouders kampen ook daar met droogte.

Brucellose treft melkveebedrijf Oostenrijk

Veehouderij

In het Oostenrijkse Herzogsdorf, niet ver van de grens met Duitsland en Tsjechië, is in juni bij een melkveebedrijf brucellose uitgebroken. Deze ziekte uit zich vaak als abortus Bang bij runderen.

Overtredingen bij mestverwerkers Deurne

Algemeen

Twee mestverwerkers in Deurne zijn donderdag bij een controle betrapt op overtredingen. Eén ervan verwerkte mest van derden, terwijl dit in het kader van de omgevingsvergunning niet was toegestaan.

Droog weer en harde wind teisteren mais

Veehouderij

Weer en wind zijn de maisteelt deze zomer niet gunstig gezind. Door de droogte zijn veel maisplanten verzwakt, bij het daarop volgende onweer krijgt de wind gemakkelijk vat op de maisplanten.

Lely-koeborstel wil linksom én rechtsom

Veehouderij

Lely introduceert een nieuwe versie van de Luna koeborstel. Dit nieuwe model draait twee kanten op en is daarmee duurzamer dan het vorige model, dat tien jaar geleden het levenslicht zag.

‘Je kunt niet meer zonder koeling’

Veehouderij

Koelinstallaties zijn in de vleespluimveehouderij gemeengoed, weet pluimveehouder Bart Janssen uit het Drentse Zuidvelde. ‘Je kunt gewoon niet meer zonder.’

Klok tikt voor laatste vaccineerders Q-koorts

Veehouderij

Het vaccineren van geiten tegen Q-koorts kan nog enkele dagen, voor 1 augustus. Dierenarts Sebastian Claessens van Dierenartsenpraktijk Midden-Brabant is klaar, een derde van de ondernemers moet nog.

'Geen versoepeling beweidingseis'

Veehouderij

Volgens Stichting Weidegang is er geen reden om aan te nemen dat veehouders over het gehele weideseizoen niet kunnen voldoen aan de minimumeisen van weidegang, terwijl beweiding niet overal mogelijk is. De beweidingseis wordt daarom niet versoepeld,...

Weinig spanning in zuivelnoteringen

Veehouderij

De officiële Nederlandse Zuivelnoteringen lieten deze week nauwelijks verschuivingen zien. Enkel de notering voor vol verstuivingsmelkpoeder daalde met 1 euro naar 279 euro.

'Insemineren bij hitte niet goed voor levensduur'

Veehouderij

Een koe die in de winter is verwekt, kalft zelf ook eerder af en haalt gemakkelijker de tweede lactatie dan een op een warme zomerdag verwekt dier. Dat stelt Albert de Vries van de universiteit van Florida.

Met groei van geitenstapel neemt weerstand toe

Veehouderij

Het aantal geiten in Nederland groeide bij de Landbouwtelling van 2018 naar meer dan een half miljoen. Verschillende media doken op dit feit, geiten staan in de belangstelling. De sector lijkt wat in een hoek te worden gedrukt. Die werkt ondertussen...

Extra controle NVWA: boven 35 graden vee niet vervoeren

Veehouderij

Zodra de temperatuur boven de 35 graden uitkomt, is het niet meer toegestaan dieren te vervoeren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat hier op deze warme dagen extra op controleren.

Hogedrukspuit krijgt kalverhok niet schoon

Veehouderij

De veelgebruikte hogedrukspuit krijgt het eenlinghok onvoldoende schoon. Dat blijkt uit onderzoek van Veterinair Centrum (VC) Someren en HAS-student Alana van Hees, in opdracht van kalverhokproducent VDK Products.

Meldingen dierverwaarlozing vaker ernstig

Algemeen

Relatief gezien kwamen in 2017 bij het vertrouwensloket Dierenwelzijn Landbouwhuisdieren vaker ernstige vormen van dierenverwaarlozing voor dan het jaar ervoor. Wel nam het totaal aantal meldingen af.

'Komende droge weken doen graspercelen de das om'

Algemeen

Beregenen om het gras in leven te houden, is nu een must. Dat vindt Frans Versteegen, accountmanager bij veredelingsbedrijf DLF. Zeker voor wie niet beregent, zal de droogte het gras verdorren, vreest hij. 'Zeker de komende droge weken worden te...

POV vindt verlagen emissiefactoren luchtwassers te voorbarig

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorbarig en onzorgvuldig te werk gaat, door de emissiefactoren van geur van gecombineerde en biologische luchtwassers gelijk te stellen aan...

'Melkreductieprogramma gaf melkprijs boost'

Veehouderij

Het Europese melkreductieprogramma in het najaar van 2016 had zin, het gaf de Europese melkprijs een positieve boost. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de European Milk Board.

Vlaanderen onderzoekt of droogte ramp is

Algemeen

De Vlaamse minister van Landbouw Joke Schauwvliege start de procedure om te kijken of de droogte dusdanig uitzonderlijk is, dat er sprake is van een landbouwramp. 'Zodra de droogte voorbij is, zal het Koninklijk Meteorologisch instituut kijken hoe...

Graskruidenmengsels in trek bij droogte en koeien

Veehouderij

Zelfs onder deze droge omstandigheden een lichte groei en een smakelijk gewas voor de koeien. maatschap Hornstra in Eesveen (Ov) is erg te spreken over een proef met verschillende graskruidenmengsels.

Starters met jongvee ook knelgeval

Veehouderij

Startende melkveebedrijven, die op de referentiedatum 2 juli 2015 enkel jongvee hadden, worden nu ook gezien als knelgeval. Die groep kan gebruik maken van de knelgevallenregeling.

VLOG-melk niet voor ieder bedrijf interessant

Veehouderij

De vraag naar zuivel van koeien die geen genetisch gemodificeerd voer krijgen groeit. Niet alleen zuivelverwerkers, maar ook melkveebedrijven en mengvoerfabrikanten spelen hierop in. Melkveehouders beuren vaak 1 euro extra voor deze VLOG-melk. Toch...

Vrijstelling fosfaatrechten vleesvee

Veehouderij

Vleesveehouders kunnen vrijstelling aanvragen van fosfaatrechten. Die groep boeren kan al voor dit jaar vrijwillig kiezen voor het houden van vleesvee zonder fosfaatrechten.

Westerkwartier lonkt naar paarden

Veehouderij

Het Groninger Westerkwartier heeft de paardensector veel te bieden. De stichting Westerkwartier Paardenkwartier ziet in dit gebied veel kansen voor paarden.

Hitteplan paarden blijft van kracht

Veehouderij

Met hoge temperaturen op komst zal het Nationaal Hitteplan voor paarden van kracht blijven. Dit betekent dat paardenhouders extra maatregelen kunnen nemen.

Hochland pakt microplastics en herbiciden aan

Veehouderij

De Duitse kaasproducent Hochland wil vanaf januari 2019 microplastics aanpakken en herbiciden verbieden. Dit heeft de organisatie met de melkleveranciers afgesproken.

Goud voor Goldbeef Vion

Veehouderij

De Goldbeef entrecote van Vion ontving de gouden medaille tijdens de World Steak Challenge, 4 juli in Londen. Dit goud was er in de categorie Dry Aged 100 procent Simmental.

NVWA doet inval bij mestverwerker Fleringen

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), douane en politie vielen zaterdag binnen bij de mestverwerker Gebroeders Oude Lenferink in Fleringen.

DLV Advies wil Nederlandse termijnmarkt voor melk

Veehouderij

DLV Advies wil in ons land een termijnmarkt voor melk opzetten. Daarbij wordt samengewerkt met DLV België. Bij onze zuiderburen wordt, net als in Duitsland, volop zaken gedaan op de termijnmarkt.

'Kentering in weidegangdenken'

Veehouderij

De melkveehouderij is anders gaan denken over weidegang, signaleert voorzitter Wil Meulenbroeks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. 'De maatschappelijke bewustwording speelt een grote rol. Weidegang is steeds meer de standaard.'

Zet koeien bij hitte eerder droog

Veehouderij

Droogstaande koeien kalven tijdens hittestress gemiddeld tot vijf dagen eerder af. Het is daarom verstandig om runderen eerder droog te zetten, stelt ForFarmers.

Melkveehouders FrieslandCampina pakken vertrekpremie

Veehouderij

In totaal 47 melkveehouders hebben tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 Royal FrieslandCampina (RFC) de rug toegekeerd met een vertrekpremie.

Weer meer melkkoeien in de wei

Veehouderij

Het aantal melkkoeien in de wei steeg licht in 2017. Er liepen vorig jaar 1,16 miljoen melkkoeien buiten, ongeveer 2 procent meer dan in 2016.

Droogte tart ook maisteelt

Veehouderij

Met krullende bladeren laat de mais van deelnemers aan het maismeetnet zien dat het gewas vocht nodig heeft. Hier en daar is de behoefte aan water zo groot, dat een misoogst dreigt.

CONO Kaasmakers vanaf 2020 gmo vrij

Veehouderij

CONO Kaasmaker produceert vanaf 2020 gegarandeerd gmo-vrije kaas. De melkveehouders die aan CONO leveren, stappen gefaseerd over naar gecertificeerd gmo-vrij krachtvoer.

Zuivelsector pakt uitstoot broeikasgas stevig aan

Veehouderij

LTO melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gaan de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren fors verminderen. Dat kan door maatregelen te nemen op dierniveau en in de voeding, mestopslag en bemesting.

Utrecht voert geitenstop in

Veehouderij

In provincie Utrecht geldt vanaf woensdag een geitenstop. Bedrijven met meer dan tien geiten, mogen dan niet meer uitbreiden.

Bel Leerdammer zet vol in op VLOG-melk

Veehouderij

Bel Leerdammer investeert fors in VLOG-melk. Dat is melk die volledig zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) is geproduceerd.

Kiwa reikt eerste certificaten reinigen mestopslag uit

Veehouderij

Appel Bouw en Beutech Agro uit Steenwijk zijn per 1 juli als eerste bedrijven in Nederland door Kiwa gecertificeerd voor het veilig en verantwoord reinigen van mestopslagsystemen.

Schouten wil flexibeler ploeg- en omzetverbod

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) wil stappen zetten om de GLB-regelgeving in Nederland op het gebied van het ploeg- en omzetverbod van aangewezen kwetsbaar blijvend grasland te flexibiliseren.

Veehouder blij met vooruitzicht financiële steun zeldzame runderen

Veehouderij

Een erkenning voor de inspanningen die worden verricht om zeldzame rassen in stand te houden. Stichting Zeldzame Huisdierrassen en melkveehouders zijn blij met het vooruitzicht van financiële ondersteuning.

Waalre wil weten hoeveel geiten gemeente telt

Veehouderij

Gemeente Waalre wil weten waar en hoeveel geiten er binnen de gemeente worden gehouden. Dat wil Waalre uitzoeken nadat deze week bleek dat binnen de gemeente een illegaal geitenopfokbedrijf met 1.700 lammeren werd ontdekt.

Schouten onderzoekt verhuur fosfaatrechten zonder afroming

Veehouderij

Een melkveehouder moet 10 procent van zijn fosfaatrechten kunnen huren of verhuren zonder afroming. Die mogelijkheid gaat minister Carola Schouten (LNV) onderzoeken.

NVWA herkent zich niet in beelden eendenvangst

Veehouderij

De NVWA komt in de praktijk een ander beeld tegen van het vangen van eenden dan die Animal Rights heeft geregistreerd. Het vangen gaat eigenlijk altijd correct en zonder dierenleed.

Geen lucht door moties fosfaatrechten

Veehouderij

De donderdag ingediende moties in de Tweede Kamer geven geen extra lucht rond fosfaatrechten. Wel wordt onderzocht of markttoezicht op de handel in fosfaatrechten mogelijk is.

Supermarkt gaat voor volledig biologische varkensvleesketen

Veehouderij

Een 100 procent Belgische biologische vleesketen. Dat wil supermarkt Colruyt samen met adviesbureau biovar.be en slachterij Delavi opzetten.

Partijen rollebollen over nieuw stamboek

Veehouderij

Een extra stamboek in de rundveehouderij kost de sector extra geld, stelt Peter Broeckx, boerenvoorzitter van coöperatie CRV, over de plannen van de Vereniging voor Veehouderijbelangen (VVB) Veluwe-IJsselstreek. VVB-directeur Egbert Henniphof...

Neurologische vorm rhino in Oisterwijk

Veehouderij

Bij een bedrijf in Oisterwijk is de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. Het bedrijf heeft de nodige maatregelen getroffen en besloten dat paarden de locatie de komende weken niet mogen verlaten en dat er geen paarden van buiten worden...

VVB Veluwe-IJsselstreek wil eigen stamboek

Veehouderij

VVB Veluwe-IJsselstreek wil naast het uitvoeren van de melkcontrole een eigen stamboek opzetten. Dit is nodig om de eigen melkcontrole te accorderen, stelt directeur Egbert Henniphof van de VVB.

Belastingdienst straft dierenwelzijn af

Veehouderij

Paarden die zelf kunnen kiezen waar ze lopen of staan. De vrijloopstal wordt door velen als zeer welzijnsvriendelijk ervaren. Ook pensionstal Zeggezicht uit Terheijden heeft zo'n stal. Fiscaal wordt dit systeem afgestraft.

Rabobank verwacht 2 procent minder melk

Veehouderij

De Nederlandse melkveehouderij produceert dit jaar 2 procent minder melk dan in 2017. Dat verwachten de specialisten van de Rabobank op basis van productiegegevens van de eerste vijf maanden.

Kleine herkauwerspest in Bulgarije

Veehouderij

Op drie bedrijven in Bulgarije, niet ver van de grens met Turkije, is de kleine herkauwerspest vastgesteld. Het is de eerste keer in de Europese Unie dat dieren worden getroffen door dit zeer besmettelijke peste des petits ruminants (PPR)-virus.

NVWA vindt paracetamol bij runderen

Veehouderij

In monsters van een aantal verdachte runderen zijn in januari sporen van paracetamol gevonden. Dit middel zou zijn toegediend om te maskeren dat het dier ongeschikt zou zijn voor transport.

Schouten geeft geen krimp in debat over knelgevallen

Veehouderij

'Bijna elk bedrijf is een knelgeval omdat het de laatste jaren voor de referentiedatum grote investeringen heeft gedaan', benadrukte landbouwminister Carola Schouten woensdag in een algemeen overleg over fosfaatrechten. Er komen geen extra...

Topigs Norsvin opent onderzoekscentrum Delta Canada

Veehouderij

Met het openen van een nieuw onderzoekscentrum Delta Canada hoopt Topigs Norsvin de genetische vooruitgang in de Z-lijn en TN Tempo aanzienlijk verhogen.

Notering boter zakt verder

Veehouderij

De officiële Nederlandse Zuivelnotering laat deze week een lagere prijs zien voor boter. Daarmee wordt de dalende trend van de laatste weken doorgezet.

Agrifirm neemt Special Nutrients over

Algemeen

Royal Agrifirm Group heeft de overeenkomst getekend voor de overname van Special Nutrients, de in Miami gevestigde leverancier van mycotoxinebinders.

LTO en POV zetten handtekening onder samenwerking

Veehouderij

Met een handtekening hebben dinsdag Marc Calon (voorzitter LTO), Ingrid Jansen (voorzitter POV), Léon Faassen (voorzitter LLTB), Eric Douma (vice-voorzitter POV), Jakob Bartelds (voorzitter LTO Noord) en Hans Huijbers (voorzitter ZLTO) de...

Stichting luidt alarmbel over dubbeldoelkoeien

Veehouderij

De oer-Nederlandse Blaarkoppen, Fries Hollandse, Fries Roodbonte, Brandrode en Lakenvelder koeien die worden gemolken en functioneren als echte dubbeldoel koeien, zullen binnenkort in aantallen zijn gehalveerd. Dat gebeurt als gevolg van het beleid...

ForFarmers geeft nog één keer gas op Zwarte Cross

Algemeen

Na tien jaar stopt ForFarmers de samenwerking met de Zwarte Cross. Over drie weken is het de laatste keer dat de veevoerproducent gasten ontvangt op dit festival.

Opkomst NVV-vergadering stelt teleur

Veehouderij

De animo voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders (NVV) in Heteren was maandag met 33 van de 1.200 leden teleurstellend.

COV: ieder incident slachterij volop uitvergroot

Veehouderij

Mediabedrijf RTL sprak deze week van misstanden in slachterijen. Maar ieder incident wordt volop uitvergroot, reageert woordvoerder Dé van de Riet van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Hij vindt daarom dat het aantal incidenten naar...

Leerbroekers in actie voor konijnenhouder

Veehouderij

Inwoners en boeren in Leerbroek tonen zaterdagmiddag dat zij achter konijnenhouder Kool staan en zijn familiebedrijf steunen. Dat doen ze nu actiegroep Konijnen in Nood aankondigde actie te blijven voeren tegen het bedrijf.

NVWA controleert transport nertsen niet

Veehouderij

De afgelopen vijf jaar heeft de NVWA geen transporten van nertsen gecontroleerd, omdat er geen aanwijzingen waren dat controles noodzakelijk waren op basis van geïdentificeerde risico's. Dat schrijft minister Carola Schouten (LNV) in een antwoord op...

LTO ziet afbrokkelend draagvlak ammoniakbeleid

Veehouderij

LTO Nederland constateert dat het draagvlak onder veehouders afbrokkelt voor vermindering van de ammoniakuitstoot. Dat komt door de aanhoudende onduidelijkheid over de metingen. LTO dringt er daarom bij de politiek opnieuw op aan duidelijkheid te...

Wille-telg Josje 109 Fleckviehkoe van het jaar

Veehouderij

Op de Fleckviehdag, woensdag in Blankenham, is Josje 109 van de familie Harbers-Ruesink uit Borculo uitgeroepen tot Fleckviehkoe van het jaar 2018. Deze 4ekalfs Wille dochter combineert een melkproductie en exterieur met functionele kenmerken als...

Solfac vloeibaar uit de markt

Algemeen

Solfac vloeibaar, dat tegen vliegen in stallen wordt gebruikt, wordt door producent Bayer van de markt gehaald. De toelating is vervallen.

Eurofins Agro adviseert gras eerder bij te mesten

Veehouderij

Na een periode met warm zomerweer en plaatselijk extreme buien, is het tijd om extra aandacht te besteden aan de voedingstoestand van de bodem. Op verschillende plaatsen is het nodig het bijmesten naar voren te halen, adviseert Eurofins Agro.

Biomelkers zien saldo dalen

Veehouderij

Terwijl het saldo voor gangbare melkveebedrijven in 2017 verdubbelde ten opzichte van het jaar ervoor, daalde dat voor biologische melkveebedrijven. Tegen hogere inkomsten, stonden hogere voerkosten en overige veekosten.

'DEP op de rails voor volgende twaalf jaar'

Veehouderij

Na 21 jaar legt Jan Wijnen, die deze week 69 kaarsjes mocht uitblazen, de voorzittershamer van Coöperatie DEP neer. Deze coöperatie van pluimveehouders levert de mest voor Biomassacentrale (BMC) Moerdijk, waar deze wordt omgezet in elektriciteit.

AgruniekRijnvallei en De Valk samen in biologisch

Biologische landbouw

AgruniekRijnvallei en De Valk Wekerom gaan een gezamenlijke biologische productieactiviteit opzetten. Beide partijen blijven wel zelfstandig de markt bedienen met hun eigen assortiment.

Melkprijzen 2017 in top 3

Veehouderij

Op basis van de LTO-Internationale Melkprijsvergelijking komt de melkprijs over 2017 met gemiddeld 35,24 euro per 100 kilo standaardmelk in de top 3 van deze eeuw.

Dierenarts stelt vaker diagnose fosfortekort bij koeien

Veehouderij

Het aantal koeien met fosfortekort lijkt de laatste jaren te stijgen. Vooral koeien met rode urine worden vaker gesignaleerd. Dat stelt dierenarts Folkert Postma van Dierenkliniek Wolvega. Ook komt nogal eens fosfortekort voor vlak na het afkalven....

Vion belangrijke rol toegewezen bij verlaging CO2-voetafdruk

Algemeen

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW brengt in programma Groene Groeiers kleine en grote bedrijven samen om de ontwikkeling van duurzame businesscases te bevorderen. Vion is daarbij een belangrijke partner.

Techniek geeft grasgroei extra boost

Veehouderij

Gras beter laten groeien aan de hand van technische snufjes. Verschillende partijen binnen én buiten de landbouw gaan hiermee aan de slag bij de projecten 'N-sensing' (stikstofmonitoring) en 'Connectivity' (verbinding) om de grasteelt te...

Dochters van R David lopen het langst

Veehouderij

Van de stier R David blijven de dochters het langst lopen. Dat blijkt uit de aanhoudingscijfers van de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO).

Koe negeert stoptekens politie

Veehouderij

Een koe uit Woudenberg maakte woensdagochtend een uitstapje in Breda. Het dier 'negeerde' daarbij in de stad meerdere stoptekens van de politie.

Koe heeft neus voor frisse lucht

Veehouderij

Een combinatie van frisse lucht en natuurlijk gedrag. Dat is volgens Jan Hulsen van Vetvice de reden dat koeien tijdens de zomermaanden in sommige ligboxenstallen op een bepaalde plek ophopen. Dat zijn van nature plaatsen waar zich geen insecten...

Jumbo voert kuiken direct na uitkomst

Veehouderij

Jumbo gaat in 2019 volledig over op het voeden van kuikens direct na uitkomst. Dat betekent dat alle kippen die onder Nieuwe Standaard Kip* bij Jumbo worden verkocht, water en voer krijgen zodra ze uit het ei kruipen.

ForFarmers neemt Voeders Algoet over

Algemeen

ForFarmers neemt het Belgische Voeders Algoet over. Dat is een veevoederonderneming gevestigd in Zulte, dichtbij de huidige Belgische ForFarmers locaties.

Duurzaam melkveebedrijf scoort het beste

Veehouderij

De 25 procent duurzaamste melkveebedrijven realiseert betere economische prestaties dan de overige melkveebedrijven. Dat blijkt uit cijfers van Agrimatie.

Warmte geeft mais extra groeispurt bij start

Veehouderij

Hoewel de deelnemers aan het Maismeetnet hun gewas dit jaar elf dagen later hebben gezaaid, lijkt er sprake van een inhaalslag.

'Stallen-apk schiet doel voorbij'

Veehouderij

Veel veehouders ervaren de voorstellen van provincies en gemeenten voor een stallen-apk als zwaar politiek beladen. Daarmee schiet dit voorstel het doel voorbij, verwacht LTO-bestuurder Trienke Elshof.

Sloet leidt deskundigen keurmerk Paard en Welzijn

Veehouderij

Voor de inhoudelijke toetsing van het keurmerk Paard en Welzijn en de uit te voeren keuringen is een Commissie van Deskundigen opgericht. Marianne Sloet van de Universiteit Utrecht gaat de commissie voorzitten.

POV dagvaardt provincie Noord-Brabant

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij dagvaardt vrijdag provincie Noord-Brabant en de Staat. De POV doet dit namens alle Brabantse leden. Met de dagvaarding vraagt de POV de rechter om een aantal Brabantse regels voor de varkenshouderij...

Minder klauwproblemen in goede ligbox

Veehouderij

Als koeien onbelemmerd kunnen gaan liggen, bijvoorbeeld in een goede en ruime ligbox, is de kans op het ontstaan van niet-infectieuze klauwaandoeningen,een stuk kleiner. Te denken valt aan zoolbloedingen en zoolzweren.

MRIJ-commissie CRV wordt dubbeldoelraad

Veehouderij

Veeverbeteringsorganisatie CRV heeft onlangs de dubbeldoelraad geïnstalleerd als opvolger van de MRIJ-commissie. In de dubbeldoelraad hebben ook vertegenwoordigers van het Fleckviehras zitting.

Jan Wijnen stopt als voorzitter DEP

Veehouderij

Jan Wijnen neemt deze maand tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid als voorzitter van Coöperatie DEP. Dat is de coöperatie van pluimveehouders die mest levert aan de energiecentrale BMC Moerdijk.

Première HyCare melkveestal in Knegsel

Veehouderij

De primeur van de eerste HyCare stal voor melkvee heeft Jos Seuntiëns in Knegsel. Op 14 juni wordt deze stal officieel geopend.

Toch droes op stal Mansour Arnhem

Veehouderij

Recent is er veel (landelijke) media aandacht geweest voor problemen op stal Mansour in Arnhem, waar meerdere paarden mogelijk getroffen zouden zijn door een onbekende ziekte, meldt de Sectorraad Paarden (SRP).

Dure fosfaatrechten maken kritische blik eigen bedrijf noodzakelijk

Veehouderij

Fosfaatrechten zijn met een prijs van boven de 200 euro afgelopen week fors duurder geworden. Een maand geleden was een fosfaatrecht nog rond de 185 euro waard. Volgens melkveehouderij-specialist Marijn Dekkers van de Rabobank is het nu tijd dat...

Witrik geeft veestapel iets bijzonders

Veehouderij

'Ik vond ze vroeger al bijzonder mooi, zoiets mag niet verdwijnen. De Witrikken geven de veestapel iets bijzonders', stelt Erik van Oosterhout van Kaasboerderij 't Bosch in Made.

Agrifirm zet fors in op duurzame grondstoffen

Algemeen

Agrifirm wil dat in 2020 alle belangrijke grondstoffen voor de mengvoerproductie zijn opgenomen in een verantwoord inkoopbeleid.

Pakweg vierhonderd bedrijven te laat met Kringloopwijzer

Veehouderij

De Kringloopwijzer is met 15.724 digitale inzendingen door 97 procent van alle melkveehouders voor 15 mei 2018 ingevuld. De overige pakweg vierhonderd melkveebedrijven waren niet op tijd.

Carola Schouten, boerin Agnes en boer Jos te gast bij Pauw

Veehouderij

De van Boer zoekt Vrouw bekende boeren Agnes en Jos waren, samen met presentatrice Yvon Jaspers, donderdagavond te gast bij het televisieprogramma Pauw. Ook landbouwminister Carola Schouten schoof aan.

Eigenaar mestverwerking Fryslân vrijgesproken

Algemeen

De rechtbank van Overijssel heeft de eigenaar van Mestverwerking Fryslân in Wouters vrijgesproken van nalatigheid. Die verdenking ontstond nadat een medewerker daar op 28 september 2016 werd doodgereden door een shovel.

Goede registratie basis voor gezond dier

Veehouderij

Identificatie en Registratie (I&R) is bedoeld om levende dieren snel te kunnen herkennen en traceren. Dat maakt het onder meer mogelijk besmette dieren, koppelgenoten, verwanten en leeftijdsgenoten vlot terug te vinden, in geval van calamiteiten.

'Computersystemen matchen niet altijd met elkaar'

Veehouderij

Het I&R-systeem is volgens Dirk Bruins, bestuurslid LTO-vakgroep Melkveehouderij, onmisbaar bij het traceren van dieren bij ziekteuitbraken. Maar er zitten ook fouten in.

Eigenaarschap paard moet helder zijn

Veehouderij

In de paardenhouderij is het eigenaarschap van een paard niet geregistreerd. Dat is een must in het kader van de economie en volksgezondheid, vindt Ralph van Venrooij, voorzitter van de LTO-vakgroep Paardenhouderij.

'Handhaving I&R door NVWA werkt averechts'

Veehouderij

Een goede I&R staat of valt bij goede handhaving en duidelijke regels. I&R is immers van groot belang bij ziekten en fokkerij. Er zijn echter grenzen; een rechter floot onlangs de NVWA terug, gehele bedrijfsblokkades vond hij buiten...

Met gras en bomen eten van twee wallen

Veehouderij

Soms is één plus één meer dan twee. De combinatie van melkveehouderij en boomteelt zou dit ook kunnen zijn. Om van twee wallen te kunnen eten zijn wel enkele aanpassingen nodig.

Varkenshouder bezorgd over mestafzet

Veehouderij

Steeds meer bezorgde varkenshouders melden zich bij de POV met het signaal dat de afzet van varkensmest zeer moeizaam verloopt.

Agroscoopbokaal voor acht duurzame ondernemers

Veehouderij

De winnaars van de Agroscoopbokaal 2018 van ForFarmers zijn donderdag tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beesd bekendgemaakt. Acht ondernemers uit verschillende sectoren ontvingen uit handen van Yvon Jaspers de bokaal.

Neurologische vorm rhino in omgeving Haarlem

Veehouderij

Op een locatie in de omgeving van Haarlem is de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. Het bedrijf heeft besloten dat paarden de locatie de komende weken niet mogen verlaten. Er mogen er ook geen van buiten worden toegelaten.

Vocht maakt verschillen in zaaidatum mais groot

Veehouderij

De mais gaat pas de komende week de grond in bij een groot deel van de deelnemers aan het Maismeetnet. Door de regen eerder dit voorjaar was de grond tot nu toe te nat.

OM eist 75.000 euro boete na dodelijk shovelongeluk

Algemeen

Vanwege een dodelijk shovelongeluk is tegen Mestverwerking Fryslân in Dantumadeel een boete van 75.000 euro – waarvan 30.000 euro voorwaardelijk- en een voorwaardelijke stillegging geëist.

Vereniging Paarden Export en Transport Nederland opgericht

Veehouderij

Vereniging Paarden Export en Transport Nederland is vorige week opgericht. Deze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen en het bevorderen van de im- en export van paarden (-sperma en/of -embryo's) binnen Europa en daar buiten.

Jonge geitenbokjes hebben eigen 'man cave'

Veehouderij

Familie Van de Ven in Oirschot heeft een aparte 'man cave' gebouwd voor geitenbokjes. Omdat de bokken niet worden onthoornd, kunnen ze hiermee onbedoeld schade veroorzaken.

Van Noye kiest voor maiskopbrandresistente rassen

Veehouderij

Melkveehouder Jolan van Noye uit Escharen heeft drie maiskopbrandresistente gewassen gezaaid. De deelnemer aan het Maismeetnet heeft hier bewust voor gekozen.

Geiten hebben meer last van salmonellose

Veehouderij

De afgelopen tijd heeft GD op meerdere melkgeitenbedrijven salmonellose vastgesteld. Daarop stuurt GD nu testmateriaal naar hun klanten-melkgeitenbedrijven. Zij kunnen hun bedrijf laten testen op salmonellose.

Test spoort erfelijk gebrek paard op

Veehouderij

Het Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) leidt tot vroeggeboorte en de geboorte van niet-levensvatbare veulens. Dat kan enkel wanneer zowel de vader als moeder drager is van deze erfelijke aandoening. Sinds kort is er een test om dit gebrek bij...

AB Inbev maakt ontbijtdrank uit bierbostel

Akker- & Tuinbouw

Bierbrouwconcern AB InBev heeft een voedselrijk ontbijtdrank ontwikkeld op basis van de droge graanresten die overblijven na het brouwen van bier.

Laatste testjaar voor onderzaai gras in mais

Veehouderij

De aangescherpte regels in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn rondom het vanggewas bij mais zijn vanaf volgend jaar van kracht. Dan moeten bijna alle groenbemesters vóór 1 oktober worden gezaaid. Onderzaaien van gras wordt dan een serieus...

Kalveren geblokkeerde bedrijven vrijgegeven

Veehouderij

Alle dit jaar geboren kalveren van geblokkeerde I&R-bedrijven zijn vrijgegeven, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De bedrijfsblokkade blijft wel van kracht.

'Eerst met sector praten voor nieuwe norm combiluchtwasser'

Veehouderij

'Ga eerst met de sector in gesprek voordat de emissienormwijzigingen voor combiluchtwassers worden doorgevoerd', stelt POV-vicevoorzitter Erik Douma. 'Die hebben zeer grote gevolgen voor varkenshouders.'

Rechter heft I&R-blokkade melkveebedrijf deels op

Veehouderij

Een deel van de I&R-blokkade van een melkveebedrijf is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven opgeheven. De boer ging in beroep, omdat hij vindt dat een verdenking geen reden vormt om zijn gehele bedrijf te blokkeren.

Bel-melkers willen meer geld

Veehouderij

Een groep van 313 melkveehouders wil een correctie op de melkprijs die Bel Leerdammer uitbetaalde. Deze zou in de ogen van de veehouders niet overeenkomen met de berekening die achter de prijsvorming van de zuivelaar zit. Ze stellen een...

Neurologische vorm 'rhino' bij Wolvega

Veehouderij

Op een locatie in de omgeving Wolvega is de neurologische vorm van Rhinopneumonie (rhino) vastgesteld. Dat meldt de Sectorraad Paarden.

Schouten wil klimaatideeën van melkveehouder

Veehouderij

'Ik roep alle melkveehouders op om naar mij toe te komen met ideeën en inzichten die helpen om onze klimaatdoelstellingen te realiseren', meldt landbouwminister Carola Schouten. 'Dan kunnen we ook kijken wat het kost en hoe we plannen kunnen...

Voorzitter Jersey-stamboek blij met einde rassendiscriminatie

Veehouderij

Voorzitter Mark Ormel van het Nederlands Jersey Stamboek is blij dat Stichting Kwalliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is gestopt met het reglementair weigeren van kruislingkalveren met Jerseybloed.

Genomic selection leidt tot inteelttoename

Veehouderij

Sinds de introductie van genomic selection steeg de inteelt in het Holstein Friesian fokprogramma in de periode 2010 tot 2015 van 1,8 tot 2,8 procent per generatie.

Esdoorn veroorzaakt fatale spierproblemen paard

Veehouderij

De internationale onderzoeksgroep voor atypische myopathie signaleert gevallen van de spieraandoening atypische myopathie bij paarden. De ziekte wordt veroorzaakt door esdoornkiemen, meldt GD Deventer.

Grondstoffen stuwen mengvoerprijs

Veehouderij

De prijzen voor mengvoer laten de laatste maanden een stijgende trend zien. Als gevolg van misoogsten in Argentinië en het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten (VS) is soja behoorlijk in prijs gestegen.

NVWA betrapt omkatter mest op heterdaad

Veehouderij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben woensdag in samenwerking met het Functioneel Parket (FP) een mesttransporteur uit Oost-Nederland op heterdaad betrapt bij het omkatten van mest.

Brabant legt mestbewerking aan banden

Algemeen

Strengere eisen voor nieuwe mestbewerkingsinstallaties, terwijl ook bestaande mestbewerkers beter worden gecontroleerd. De provincie Noord Brabant wil dat de uitstoot van stof van mestverwerkers naar omwonenden fors verminderen. Ook is er een...

Sturen op eiwitbalans krachtvoer voor betere stikstofbenutting

Veehouderij

Sturen op het onbestendig eiwit balans (OEB) gehalte in krachtvoer gedurende het weideseizoen, loont als de gift goed wordt afgestemd op het beweidingssysteem en het seizoen.

Cees de Jong voorzitter ForFarmers

Algemeen

Cees de Jong is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van ForFarmers. Hij start donderdag na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Water in mest beperkt ammoniakuitstoot

Veehouderij

Aanwenden van met water verdunde runderdrijfmest met een sleepvoetenmachine, kan de ammoniakemissie tot wel 40 procent verminderen. De daarmee gespaarde ammoniakstikstof leidt tot een extra stikstofopname van het gras en bij sterke verdunning tot...

Eyes on Animals ziet veel 'misstanden' Iers kalvertransport

Veehouderij

Te lange transporttijden, onvoldoende rusttijden, onvoldoende begeleiding en ongeschikte drinksystemen. Volgens Eyes on Animals is er veel mis met de transporten van nuchtere kalveren vanuit Ierland naar ons land.

Nog 81 melkveebedrijven op slot vanwege 'I&R-fraude'

Veehouderij

Van de pakweg 2.100 bedrijven, die in januari werden geblokkeerd vanwege vermeende I&R-fraude bij melkvee, zitten er nog 81 op slot. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Nog eens op 102 bedrijven in beeld bij I&R-onderzoek

I&R-fraude melkvee

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft samen met RVO.nl 102 bedrijven geselecteerd, waarbij de diensten twijfels hebben over het correct bijhouden van de I&R-gegevens.

Schreijer wil jacht wolf bij grote overlast

Algemeen

Als wolven te veel schade berokkenen, dan moeten ze kunnen worden afgeschoten, vindt europarlementariër Annie Schreijer uit Hengevelde.

Toch geen pilot Kringloopwijzer

Veehouderij

Voor dit jaar komt er toch geen pilot Kringloopwijzer, zoals eerder op deze site werd vermeld.

124.000 koppels runnen samen een bedrijf

Algemeen

In 2015 waren er ruim 124 000 bedrijven waarvan de eigenaren fiscaal partner van elkaar waren. Dit komt relatief vaak voor in de landbouw en in de horeca. Van alle sectoren werden landbouwbedrijven het vaakst gerund door stellen: 1 op de 3. Vooral...

Mesttransporteur fout in door omkatten vet

Algemeen

Een mesttransporteur uit Sint Anthonis heeft afgelopen week van het Openbaar Ministerie (OM) een boete gekregen vanwege fraude met afvalstoffen.

Erfbetreders aan de praat over KKS Holland Varken

Veehouderij

Wat is het nut en de noodzaak van KKS Holland Varken? Deze vraag stelden erfbetreders maandagavond 16 april 2018 tijdens de informatieavond over KKS Holland Varken. Zo'n vijftig voeradviseurs, handelaren, dierenartsen en medewerkers van...

Uitbraak BVD-virus type 2 op vleeskalverbedrijf

Veehouderij

Deze week is op een Nederlands vleeskalverbedrijf een besmetting met BVD type 2 bevestigd. Op het betreffende vleeskalverbedrijf was sinds maart sprake van klinische problemen. Buitenlandse kalveren

Rechter stelt inschaarder in gelijk

Veehouderij

Opfokkers hebben behoefte aan en recht op fosfaatrechten. Tot die uitspraak komt de rechtbank van Zwolle vandaag in een zitting waarbij de uitschaarder die de fosfaatrechten terugeist van de inschaarder. Die inschaarder weigerde de...

Bijna helft voedingsmiddelen bevat middelenresten

Algemeen

Bij de gangbare landbouw bevat 44,5 procent van de voedingsmiddelen resten van gewasbeschermingsmiiddelen. Dat meldt het Europese voedselwaakhond EFSA op basis van een analyse van de jaren 2013, 2014 en 2015.

Kalfvolgsysteem neemt serieuze vormen aan

Veehouderij

Het kalfvolgsysteem dat op 1 januari is geïntroduceerd, heeft sinds 1 april serieuze vormen aangenomen. Dat betekent voor de melkveehouder dat de handelaar kritisch kijkt naar het kalf. Voldoet dit niet aan alle voorwaarden, dan blijft het staan.

Gefractioneerd vet mag weer

Veehouderij

De maatregelen om de vetzuursamenstelling van melkvet op het gewenste niveau te houden, zijn vrijdag beëindigd. Dat melden brancheorganisaties van de zuivelindustrie NZO en diervoederindustrie Nevedi.

Duitse boer wil weer jagen op wolf

Algemeen

De roep om een einde te maken aan het Europese jachtverbod voor de wolf wordt luider. In Duitsland wil het Deutsche Bauernverband dat er weer op de wolf mag worden gejaagd, terwijl net over de grens met Italië, in Zuid-Tirol een petitie hierover is...

Eerste executieveiling fosfaatrechten

Veehouderij

De eerste openbare executieveiling van fosfaatrechten start komende zaterdag. Het gaat om de rechten van twee bedrijven, waar de deurwaarder beslag op heeft gelegd. In totaal komt 4.117 kilo fosfaatrechten onder de hamer, goed voor grofweg iets meer...

Noaberschap helpt geitenhouder uit de brand

Veehouderij

Met melkveehouder Jeroen van Maanen voorop doen boeren in Zeewolde aan een moderne vorm van naoberschap. Nadat een brand de geitenstal van Harm van Meerveld (21) verwoestte, startten buurtbewoners met succes een crowdfundingsactie.

Gecertificeerde Afrikaanse soja voor Nederlands varken

Veehouderij

Zo'n tweeduizend sojaboeren uit Mozambique hebben hun landbouwmethoden verbeterd en kregen daarvoor begin dit jaar erkenning. Zij zijn de allereerste Afrikaanse boeren met RTRS-certificering. Ze kunnen daarmee duurzame soja telen voor Keten Duurzaam...

Consument wil betalen voor herkomst varkensvlees

Veehouderij

Consumenten hechten bij het kopen van varkensvlees waarde aan informatie over het individuele bedrijf waar de varkens gehouden zijn. Ruim de helft is bereid voor deze informatie 13 cent per kilo extra te betalen.

FrieslandCampina vraagt leden om duurzame melk

Veehouderij

FrieslandCampina wil een gecertificeerde Top-Zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat introduceren. Dat voorstel doet de zuivelaar aan zijn leden-melkveehouders.

Doek valt voor Genes Diffusion

Veehouderij

Genes Diffusion in Ommen is failliet verklaard. Het bedrijf is bekend vanwege de export, import en groothandel in sperma, embryo's en veterinaire producten.

Gips in ligbox kan gevaarlijk zijn

Veehouderij

Het gebruik van kalksulfaat - gips - in ligboxen kan gevaarlijk zijn. Dat stelt toxicoloog Guillaume Counotte van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Dierenbescherming vreest gesjoemel paardenexport

Veehouderij

De Dierenbescherming heeft vermoedens dat Nederlandse paarden illegaal worden geëxporteerd.

EIA-virus bij Duits paard

Veehouderij

Bij een paard in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, ten oosten van Hamburg, is bij een paard het Equine Infectious anaemie (EIA) virus aangetroffen. Het paard is daarop afgemaakt.

NVWA: ook calciuminjectie op VKI-formulier

Veehouderij

Nog niet iedere behandeling van koeien wordt vermeld op het Voedsel Keten Informatie (VKI)-formulier. Bij de keuring aan de slachtlijn vinden dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit spuitplekken, zonder dat dit op het...

Dier & Recht: dierenwelzijn manege vaak onvoldoende

Veehouderij

Op 85 procent van de maneges is het paardenwelzijn vaak slecht of onvoldoende. Dat concludeert Dier & Recht na onderzoek op 55 maneges in Nederland en Vlaanderen.

Lely lanceert nieuwe melkrobot en voerschuif

Veehouderij

Met de nieuwe Lely Astronaut A5 melkrobot en de Juno-voerschuif lanceerde Lely dinsdag op haar hoofdkantoor in Maassluis twee noviteiten.

Ronald Lotgerink nieuwe voorman Vion

Algemeen

Ronald Lotgerink (57) wordt per 1 september de nieuwe bestuursvoorzitter (CEO) van Vion. Lotgerink is de huidige CEO van Zwanenberg Food Group.

Voerleverancier voldoet aan duurzame verwachting

Veehouderij

Voerleveranciers voldoen goed aan de verwachtingen van veehouders op het gebied van duurzaam ondernemen en voedselveiligheid.

Combi luchtwasser minder scherp op geur en ammoniak

Veehouderij

Combi luchtwassers verwijderen minder geur en ammoniak dan aanvankelijk werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) bij in totaal 48 luchtwassers, waaronder 29 combi-varianten.

Deelnemers 'Nieuwe weiden' gezocht

Veehouderij

Voor de editie van dit jaar is nog plaats voor deelnemers aan het nieuwe weiden. Dat zijn ondernemers die overwegen om op weidegang over te stappen. Als opwarmertje zet een zestal nieuwe weiders van vorig jaar in de komende weken de weidepoorten...

Vion in race voor overname Veviba Belgie

Veehouderij

Vion is geïnteresseerd in de overname van het Belgische Veviba, onderdeel van de Verbist Groep. Veviba kwam negatief in het nieuw nadat zou zijn gesjoemeld met invriesdata van gehakt en ossenstaarten.

Tool maakt melkveebedrijf veiliger

Veehouderij

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op een melkveebedrijf. Veiligheid begint met een goed inzicht in de risico's op het bedrijf. Stigas heeft speciaal voor de melkveehouderij nu een digitale tool ontwikkeld, een risico-inventarisatie en...

POV verontrust over onderzoek combiwassers

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verontrust over de uitkomsten van het onderzoek geurreductie gecombineerde luchtwassers. In plaats van de gemiddelde vastgestelde geurreductie van 70 tot 85 procent, behalen combiwassers in...

COV waarschuwt voor tunnelvisie op vlees

Algemeen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector merkt dat bij het rapport 'Duurzaam en Gezond' van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) rond de klimaatdoelen vooral wordt gekeken naar één productgroep, zoals vlees. Daarmee blijven andere...

Verplichte aanpak IBR-BVD slaat aan

Veehouderij

Het overgrote deel van de melkveehouders heeft zich bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD ) gemeld voor de landelijke aanpak van IBR en BVD.

Schouten opent weideseizoen

Veehouderij

Na een winter in de stal, zetten de koeien van Wilco Brouwer de Koning in Heiloo maandag weer hun eerste stappen in de weide. Hier gaf landbouwminister Carola Schouten het officiële startsein voor het weideseizoen.

Fosfaatbank op 1 september open

Veehouderij

De fosfaatbank van het ministerie van LNV gaat waarschijnlijk op 1 september open. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

SZH wil ook oplossing zeldzame melkveerassen

Veehouderij

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is verheugd over de redding van het grootste deel van de zeldzame koeien in Nederland, doordat deze groep kan meeliften met de regeling voor vleesvee. Wel vraagt de stichting aandacht voor 3.000 melkkoeien...

LTO blij met mogelijke vrijstelling fosfaatrecht

Veehouderij

De vakgroep Vleesveehouderij van LTO Nederland heeft zich afgelopen tijd ingezet om voor de leden een vrijstellingsregeling binnen te halen in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Een oplossing in die richting lijkt in zicht, inspanningen worden...

Schouten: geen extra hulp forse investeerders

Algemeen

Minister Schouten ziet geen reden om melkveehouders die fors investeerden vóór de introductie van fosfaatrechten extra hulp te bieden. Veel bedrijven die nu dreigen om te vallen, verkeerden ook vóór de introductie van fosfaatrechten in zwaar weer,...

Ruim 60 procent bedrijven had fosfaatoverschot

Veehouderij

Ongeveer 12.800 melkveebedrijven, 61 procent van het totaal, had in 2015 een fosfaatoverschot melkvee. Daarbij had 12 procent een fosfaatoverschot van meer dan 50 kilo per hectare. In het concentratiegebied Zuid komt 40 procent boven de 50 kilo per...

Schouten: bal ligt bij pluimveeketen

Veehouderij

De pluimveesector is verantwoordelijk voor voedselveiligheid en dierenwelzijn en moet problemen zelf aanpakken. Dat stellen de ministers Carola Schouten van LNV en Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport in een gezamenlijke brief aan de Tweede...

Wellicht vrijstelling fosfaatrechten vleesvee

Veehouderij

Op vleesveebedrijven zijn geen fosfaatrechten nodig voor vrouwelijk jongvee dat later niet wordt gebruikt voor de fokkerij. Deze bedrijven hebben de keuze om ook de rest van de dieren buiten de fosfaatrechten te laten vallen. Dat kondigde minister...

Merk om authentieke Boerenkaas te beschermen

Veehouderij

Een groep bereiders van Boerenkaas gaat aan de slag om Boerenkaas duidelijker te onderscheiden van Kaas van de Boerderij. Met name de detailhandel vraagt hier om. Daarom hebben zij de Boerenkaasvereniging opgericht. Nico Captein uit Zoeterwoude is...

Lucht voor Jerseykalveren in handel

Veehouderij

Handelaren mogen weer Jerseykalveren ophalen. Een clausule in de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf verbood het ophalen van kalveren met 50 procent of meer Jerseybloed. Deze clausule is er nu uit gehaald.

NVWA: enkel toezicht pluimveesector niet genoeg

Veehouderij

Er is méér dan toezicht nodig om te zorgen dat de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid in de pluimveevleesketen worden gewaarborgd. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van een integrale risicoanalyse in...

Veehouder met slagersdiploma trekt klanten

Regio Oost

In de aanloop naar Pasen heeft vleesveehouder Ferdinand van den Brink uit Harskamp geen gebrek aan klandizie. 'Steeds meer particuliere consumenten willen het vlees direct van de boer kopen. Dat kan bij ons.'

Efficiënter met stikstof en fosfor

Veehouderij

Rundveemest bevat steeds minder stikstof en fosfor. Ook zitten er steeds minder van deze mineralen in het voer. Toch is er ongeveer net zoveel vlees en melk geproduceerd.

Verstuivingsmelkpoeder in min, boter stabiel

Veehouderij

Bij de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van deze week zakten de noteringen voor verstuivingsmelkpoeder en weipoeder licht. Die voor boter bleef stabiel op 478 euro.

Rundveehouderij efficiënter met stikstof en fosfor

Veehouderij

Er zit steeds minder fosfor en stikstof in rundveemest en er zitten ook steeds minder van deze mineralen in het voer Toch is er ongeveer net zoveel vlees en melk geproduceerd.

Ophokplicht vrijdag deels opgeheven

Veehouderij

Als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt, wordt vanaf vrijdag 30 maart de afscherm- en ophokplicht in zes van de twintig regio's in Nederland ingetrokken.

Schreijer-Pierik wil mes in ploegverbod grasland

Veehouderij

Boeren moeten bepaalde weilanden die zijn aangewezen als kwetsbaar blijvend grasland kunnen ploegen als dat vereist is voor vernieuwing van dit grasland en goed beheer, vindt CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik.

Gekonkel over combiluchtwassers

Veehouderij

Nog voordat het rapport met de resultaten is gepubliceerd, leidt een onderzoek van Wageningen University & Research naar gecombineerde luchtwassers tot ophef.

Werkgroep komt met vijftien I&R-verbeterpunten

Veehouderij

De I&R-werkgroep die vorige maand in het leven is geroepen, heeft inmiddels vijftien verbeterpunten geïdentificeerd voor het I&R-systeem. Een deel van die punten wordt de komende tijd getoetst en uitgewerkt.

Theo Spierings stopt bij Fonterra

Veehouderij

Fonterra-directeur Theo Spierings stopt later dit jaar als algemeen directeur bij deze Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie. Een datum wordt nog niet genoemd. Wel is Fonterra inmiddels op zoek naar een opvolger.

Zuivelnoteringen redelijk stabiel

Veehouderij

Met wat lichte minnetjes en een enkel plusje zijn de Officiële Nederlandse zuivelnoteringen van deze week redelijk stabiel.

'Foute' ossenstaarten geleverd aan 31 Nederlandse bedrijven

Veehouderij

Niet voor consumptie goedgekeurde ossenstaarten van het Belgische vleesbedrijf Veviba zijn door tenminste 31 Nederlandse bedrijven verkocht. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Afzet weidezuivel groeit door

Veehouderij

De afzet van Weidezuivel is vorig jaar op alle fronten doorgegroeid. Producten met het Weidemelklogo zijn inmiddels te koop in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Spanje en Italië.

Recordomzet voor ABZ Diervoeding

Algemeen

ABZ Diervoeding heeft een record omzet gerealiseerd in 2017 van ruim 200 miljoen euro. Hiervoor zorgde door een groei in de afzet van diervoeders van zeven procent. Het resultaat na belasting is ruim 2 miljoen euro.

GRONdig zet definitie grondgebonden neer

Veehouderij

Grondgebondenheid in de melkveehouderij is te definiëren en te duiden als de relatie tussen de fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat op het individuele bedrijf. Bij een fosfaatproductie gelijk of kleiner dan de plaatsingsruimte van...

FrieslandCampina lanceert Campina Biologisch

Veehouderij

Campina lanceert een nieuwe lijn van dagverse biologische zuivelproducten: Campina Biologisch. De biologische melk, karnemelk en yoghurt zijn op duurzame wijze geproduceerd door Nederlandse boeren.

Blij met een Ei bereikt 3.500 basisscholen

Veehouderij

Stichting Blij met een Ei heeft de afgelopen weken 250.000 kinderen op basisscholen bereikt door middel van Samsam en Kidsweek. Blij met een Ei heeft geïnvesteerd in content over het ei en de kip in deze kranten om zo met Pasen extra aandacht aan...

Stabielere fokwaarde levensduur stieren

Veehouderij

Bij de stierindexdraai van april wordt een verandering van de rekenmethode voor de fokwaarde van levensduur doorgevoerd. De nieuwe berekening maakt de fokwaarde een stuk stabieler.

AgruniekRijnvallei betaalt 9,3 miljoen terug

Algemeen

Met 6 euro per afgenomen ton mengvoer in 2017 en 3 procent van de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen betaalt AgruniekRijnvallei (AR) in totaal 9,3 miljoen euro aan haar afnemers. De gulle gift komt door een positief resultaat van de onderneming van...

Voermonitor brandt weer los

Algemeen

Hoe scoort de eigen voerleverancier in vergelijking met de gemiddelde voerleverancier? Welke verbeteringen zien veehouders graag? Waar zijn de veehouders tevreden en minder tevreden over? Dit soort vragen komen naar voren bij de VoerMonitor die...

'Laatbloeiers blijven langer lopen dan snelle starters'

Veehouderij

Het kan soms lang duren voordat een stier de juiste fokwaarde voor levensduur heeft, stelt fokkerijadviseur Huub Peek. Niet alleen doordat het tijd kost omdat de fokwaarde helemaal is gebaseerd op afstammingsgegevens, maar ook omdat koeien die zich...

Geen vogelgriep bedrijven 3 kilometerzone

Veehouderij

Bij de drie bedrijven buiten de 1 kilometerzone en binnen de 3 kilometerzone rond het door vogelgriep getroffen vleeseendenbedrijf in Kamperveen is geen vogelgriep aangetroffen.

Infrarood bepaalt methaanuitstoot koe via melk

Veehouderij

Een infraroodspectra-instrument kan via de melk op een praktische manier de methaanemissie van een koe bepalen. Hierdoor is de methaanuitstoot grootschalig en goedkoop te meten.

'Maatschappij ziet toegevoegde waarde veehouderij niet'

Veehouderij

Een deel van de maatschappij legt bij de veehouderij op iedere slak zout. Vakgroepvoorzitter Jos Tolboom van de vakgroep Melkgeitenhouderij ziet onbegrip, omdat de toegevoegde waarde van het veehouden niet wordt gezien. Ook voor de 360 geitenboeren...

WUR onderzoekt samenwerking ondernemers

Algemeen

Werken ondernemers samen en zo ja, wat zijn dan de redenen hiervoor? Willen ondernemers meer samenwerken en worden ze eventueel geremd in deze samenwerking?

Hennie de Haan blijft aan roer van vakbond pluimveehouders

Veehouderij

Hennie de Haan is maandag tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) in Heteren herbenoemd als voorzitter.

Bioboeren naar Brussel om fosfaatrechten

Veehouderij

'Fosfaatrechten onevenredig en marktverstorend. Bio als categorie buiten fosfaatwet plaatsen'. Met die boodschap trok dinsdag een groep biologische melkveehouders naar Brussel voor overleg met de Europese commissie Milieu.

Maatregelen na vogelgriep in Kamperveen

Veehouderij

Het ministerie van landbouw bevestigt de uitbraak van vermoedelijk hoogpathogene vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Kamperveen. Inmiddels zijn maatregelen van kracht om verdere verspreiding te voorkomen.

Arian Kamp nieuwe voorzitter Agrifirm

Algemeen

Melkveehouder Arian Kamp uit Raamsdonk wordt per 1 april de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Royal Agrifirm Group. Hij neemt de hamer over van Theo Koekkoek, die deze na 16 jaar neerlegt.

Gezondere varkens met stofverwijderende nevel

Veehouderij

Stof klontert doordat een sproei-installatie een vloeistof de varkensafdeling in vernevelt. In de provincie Overijssel loopt nu een proef waarbij de hoeveelheid stof op varkens- en kippenbedrijven wordt gereduceerd. Volgens varkenshouder Marco...

Opnieuw inval bij W Daas om mestfraude en rode diesel

Algemeen

Bij mesttransporteur W. Daas in Wintelre heeft dinsdag een inval plaatsgevonden. Het bedrijf wordt verdacht van mestfraude en het gebruik van rode diesel, meldt Omroep Brabant. Naar nu blijkt zijn 40 voertuigen in beslag genomen, waarvan 35...

Mogelijk worm en insect in meststoffenwet

Algemeen

Minister Schouten van Landbouw overweegt op in de meststoffenwet een aparte categorie te maken voor wormen en insecten. 'Ook zij scheiden fecaliën uit en dragen zo bij aan de mestproblematiek', stelt ze in antwoord op kamervragen van Tjeerd de Groot...

Geitensector presenteert toekomstvisie

Veehouderij

LTO en de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) hebben onlangs de toekomstvisie gepresenteerd. Deze staat nu ook online. Binnenkort worden de geitenhouders en zuivelaars geraadpleegd over een duurzaamheidagenda.

Berliner Milcheinfuhr Gesellschaft vraagt voorlopig faillissement aan

Veehouderij

De Duitse melkdistributeur Berliner Milcheinfuhr Gesellschaft (BMG) vraagt een voorlopig faillissement aan. Vooralsnog wordt het bedrijf onder leiding van de curator voortgezet.

Goede prijs koeien bij hoge aanvoer in Leeuwarden

Veehouderij

De aanvoer van slachtvee op veemarkten blijft onverwacht hoog, terwijl de prijzen goed zijn. Sinds december is de kiloprijs zelfs nog met enkele dubbeltjes verhoogd. Ook wordt met de nieuwe slachterij van Vion in Leeuwarden de slachtcapaciteit...

'Emma 71 geen hoogvlieger en ook geen minpunt'

Veehouderij

'De koe is zo goed omdat ze geen minpunten heeft. Ze is nergens echt een topper. Een boerenkoe zonder problemen die de ondernemer plezier geeft', omschrijft Bertus Kerkmeijer uit Wesepe zijn Remco-dochter Emma 71, de MRIJ-koe van 2017.

Meer opname door goede grasbenutting

Algemeen

Smakelijk gras met een hoge voederwaarde én voldoende structuur. Dit zorgt niet alleen voor een maximale ruwvoeropname, maar ook voor optimale benutting van dit ruwvoer. Zeker de vaak voorkomende hoeveelheid gras op voorraad. De maaidatum speelt...

Belgische slachter vervalst invriesdatum

Algemeen

Het vervalsen van de invriesdatum voor vlees. Dat was een van zaken die de Belgische voedselwaakhond FAVV vond bij slachterij Veviba in Bastenaken. Bij huiszoeking bleek het gehakt en de ossenstaart niet in orde te zijn.

Meer voederwaarde met maaien voor bloeistadium

Veehouderij

Voor een optimale opbrengst van het gras is de bloeidatum hiervan mede bepalend. Een veld gras in bloei betekent immers zeker 150 VEM per kilo droge stof minder opbrengst. Dit komt doordat de voederwaarde in de stengel de helft is als die van het...

MKZ treft Chinese schapen

Algemeen

In de West-Chinese provincie Henan is op een schapenbedrijf mond- en klauwzeer (MKZ)uitgebroken. Twaalf schapen overleefden dit niet.

Oude koe blijft voor melkveehouder interessant

Veehouderij

Zelfs wanneer een oude koe minder melk geeft dan een vaars, is vervanging van die koe economisch niet zonder meer interessant. De extra opfokkosten wegen niet op tegen het laten lopen van de koe.

Franse konijnennotering gestaakt na bonje

Veehouderij

Binnen de noteringcommissie van de Fédération Nationale des groupements de producteurs de lapins (Fenalap) is onenigheid ontstaan. Eén van de partijen heeft zich daarop teruggetrokken en er wordt niet meer genoteerd.

Lely installeert vijfhonderdste Vector

Veehouderij

Lely installeerde op 1 februari het vijfhonderdste Vector automatische voersysteem. Deze mijlpaal werd bereikt op het bedrijf van Rosi Chris Holsteins Inc in Quebec, Canada. Het voersysteem werd in 2012 geïntroduceerd.

Sectorraad vraagt paardenmarkt welzijnsadvies te volgen

Veehouderij

Sectorraad Paarden roept paardenmarkten op om zich aan te passen aan het begin vorig jaar uitgebrachte advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

POV aanwezig op landbouwdagen Venray

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is op 6, 7 en 8 maart present op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray.

Banken investeerden 8,8 miljard euro in 'dierenleed'

Algemeen

De Rabobank, ABN Amro en ING Bank, hebben in de periode 2012 tot en met 2017 in totaal 8,8 miljard euro in grote bedrijven die volgens de Eerlijke Bankwijzer worden gekoppeld aan inbreuken op dierenwelzijn.

'Economische overweging geen reden melkkoe af te voeren'

Veehouderij

Economische overwegingen zijn volgens Valacon geen reden een koe af te voeren zolang ze nog een lactatie mee kan. Als een koe het goed doet, dan bepaalt het uitvalsrisico in de volgende lactatie of de koe beter kan worden aangehouden of afgevoerd.

Vogelgriep Oldekerk hoogpathogene H5N6-variant

Veehouderij

Bij de vogelgriepuitbraak bij het vleeskuikenouderdierenbedrijf in Oldekerk gaat het om de hoogpathogene H5N6-variant. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

POV schiet beeld Varkens in Nood over sector af

Veehouderij

'Met een selectieve opsomming van vaak verouderde getallen en door inbrekers geschoten beelden, schetst Varkens in Nood een beeld waar we ons niet in herkennen', reageert POV-voorzitter Ingrid Jansen op een petitie die de dierenwelzijnsorganisatie...

Kans op varkenspest in Nederland klein

Veehouderij

De kans dat Afrikaanse varkenspest (AVP) Nederland binnenkomt wordt momenteel als klein ingeschat. Alert zijn en bewust en verantwoord handelen door onder andere varkenshouders, jagers en burgers in het algemeen zijn daarbij van groot belang om de...

Zwerfafval doodt jaarlijks vierduizend stuks vee

Veehouderij

Ieder jaar gaan in ons land tussen de 3.813 en 4.244 landbouwhuisdieren dood door het eten van zwerfafval. Deze uitval zorgt niet alleen voor veel leed bij dieren en veehouders, maar kost de sector miljoenen euro's.

'Gescheurd grasland geeft mais genoeg stikstof'

Veehouderij

Scheurgrond levert zoveel stikstof dat er geen bemesting met stikstof nodig is bij mais op gescheurd grasland. Dat blijkt uit resultaten op KTC De Marke in Hengelo. Een vergelijking over het jaar 2017 laat zien dat scheurgrond in geen geval...

ForFarmers stopt aankoop aandelen

Algemeen

ForFarmers heeft vorige week haar inkoopprogramma eigen aandelen afgerond. Het totaal aantal aandelen dat voor het inkoopprogramma is ingekocht bedraagt 6.363.782, voor een totaalbedrag van 62.773.124 euro.

Fenny 81 en Reidlander Kelmos 297 'miss GRS'

Veehouderij

De pink Reidlander Kelmos 297 van familie Stolwijk uit Bedum en de zwartbonte Fenny 81 van familie Veenstra uit Boerakker zijn zaterdag in Bedum uitgeroepen tot 'miss GRS' tijdens de Groninger Rundvee Show.

Fonterra zet meer in op A2-melk

Veehouderij

De Nieuw-Zeelandse melkcoöperatie Fonterra gaat strategisch samenwerken met de a2 Milk Company Limited (a2MC) uit Australië om extra A2-melk te verzamelen.

AgruniekRijnvallei breidt assortiment VLOG-voer uit

Veehouderij

AgruniekRijnvallei Holding heeft een volledig assortiment melkveevoeders ontwikkeld dat wordt geproduceerd volgens de VLOG-standaard. Dat houdt in dat de voeders vrij zijn van gentechnieken.

Vorst: vaker of niet meer schuiven

Veehouderij

Met de aangekondigde vorstperiode kan de mest op de roosters van ligboxenstallen bevriezen. Het is daarom verstandig om het aantal veegronden van de mestschuif te verhogen, zeker wanneer het 's nachts stevig vriest. Bij aangevroren mest wordt...

Vlees maakt dubbeldoel koe beter voor milieu

Veehouderij

Doordat dubbeldoelrassen als de MRIJ en de Groninger Blaarkop ook vlees produceren, zijn deze rassen nog steeds van waarde wanneer wordt gekeken naar de milieu-effecten van de productie van melk, rundvlees en kalfsvlees.

FrieslandCampina boekt meer omzet, maar minder winst

Veehouderij

De omzet van Royal FrieslandCampina groeide vorig jaar 10,1 procent naar 12,1 miljard euro. Dat is volgens RFC vooral te danken aan hogere verkoopprijzen en toevoeging van Engro Foods in Pakistan aan de cijfers. De winst daalde met 37,3 procent naar...

Oeuvreprijs Roodbont voor Stef Goossens

Veehouderij

Stef Goossens uit Beers heeft woensdag in Overloon de Oeuvreprijs van Platform Roodbont ontvangen. De melkveehouder heeft de afgelopen decennia enorm veel betekend voor de roodbontfokkerij in ons land.

Forse plus boternotering

Veehouderij

Nadat de zuivelnoteringen voor boter vorige week al 14 euro hoger noteerden, komt daar nu nog eens 50 euro bij. Daarmee komt die notering op 485 euro uit. De gemiddelde notering van dit jaar is vooralsnog 424,13 euro.

Minister dwingt hitteprotocol pluimveetransport desnoods af

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten wil eventueel via regels de pluimveeverwerkende industrie Nepluvi dwingen om te werken met een hitteprotocol bij pluimveetransport.

GroenLinks en SP doen oproep voor einddatum couperen big

Veehouderij

Rik Grashoff (GroenLinks) en Frank Futselaar (SP) willen via een motie bereiken dat de regering voor komende zomer komt met een voorstel voor een einddatum voor het couperen van varkensstaarten. Volgens minister Schouten van LNV is het daar nog te...

PvdD wil einde paardenmarkt

Veehouderij

De Partij voor de Dieren wil een einde aan paardenmarkten. Daar zouden regelmatig ernstige misstanden worden geconstateerd, terwijl het toezicht en de handhaving volgens de PvdD niet op orde zijn.

D66 vraagt handhaving coupeerverbod paarden

Veehouderij

Het coupeerverbod bij trekpaarden wordt te veel omzeild, doordat paarden zijn gecoupeerd vanwege een medische noodzaak. Hierdoor kunnen tientallen paarden met gecoupeerde staarten toch meedoen aan keuringen en tentoonstellingen. Tjeerd de Groot...

Sectorraad Paarden stapt in Vertrouwensloket Welzijn

Veehouderij

De Sectorraad Paarden heeft zich dinsdag aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil de raad zijn verantwoordelijkheid nemen, indien erfbetreders schrijnende gevallen van dierverwaarlozing constateren.

België krijgt weer dierenpartij

Algemeen

In België is maandag de politieke partij Dieranimal gelanceerd. Deze politieke partij wil zich inzetten voor 'dier, mens en planeet'.

Hoogtemaat runderen genetisch complex

Veehouderij

De hoogtemaat van runderen wordt bepaald op een groot aantal plaatsen op het DNA. Daarmee is het net zo complex als bij mensen en veel complexer dan bij bijvoorbeeld honden.

ForFarmers neemt belang in Poolse Tasomix

Veehouderij

ForFarmers heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaren van het Poolse bedrijf Tasomix om 60 procent van de aandelen over te nemen.

Eerste mille Team Agro NL binnen

Algemeen

Heijdra Vleesvee uit IJsselstein heeft de eerste 1.000 euro gestort op de bankrekening van Team Agro NL. Penningmeester Henny Verhoeven en boerin Femke Wiersma kregen vrijdagmiddag uit handen van Edwin Heijdra van Heijdra Vleesvee een symbolische...

Nieuw kaliadvies snijmais

Veehouderij

Het huidige kalibemestingsadvies voor snijmais is al enige decennia oud en is aan herziening toe. Er zijn tegenwoordig betere methoden van bodemanalyse beschikbaar, de huidige maisrassen produceren veel meer dan vroeger en bovendien is het huidige...

Millesim meest populaire maisras

Veehouderij

Net als in 2017 en 2016 is Millesim ook dit jaar het meest populaire maisras. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de MaïsScan, een online onderzoek van Geelen Consultancy.

Uienpool Agrifirm 7,40 euro

Akker- & Tuinbouw

In het eerste jaar van de uienpool met korte opslag van Agrifirm heeft de poolcommissie de poolprijs vastgesteld op 7,40 euro per 100 kilo. In deze pool is de verkoop direct na de oogstperiode gestart en de laatste uien zijn in januari afgeleverd.

Forse groei bio in Europa

Biologische landbouw

Het areaal biologische landbouw in Europa blijft groeien. In 2016 is 1 miljoen hectare biologische grond voor het eerst in gebruik genomen.

Hendrix slaat toe in vliegenfokkerij

Algemeen

Hendrix Genetics gaat in samenwerking met insecteneiwitproducent Protix via fokkerij werken aan een efficiënter insecteneiwit voor de diervoederbranche.

Ondernemersvertrouwen melkveehouder flink gedaald

Veehouderij

Melkveehouders hebben fors minder vertrouwen in hun onderneming. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex. Over alle sectoren bezien is er een lichte daling.

Nedap spint garen bij hoge melkprijs

Veehouderij

Mede door een hogere melkprijs lag de omzet van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap in 2017 12 procent hoger dan het jaar ervoor.

IBR-bestrijding verplicht in 2019

Veehouderij

De Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) om de IBR-bestrijding verplicht te stellen, kan op zijn vroegst op 1 januari 2019 in werking treden, zoals verwacht. Zuivelorganisaties nemen vanaf 1 april de IBR-bestrijding op in hun leveringsvoorwaarden....

Met goed voer naar 100 kilo melk per uur

Veehouderij

De 120 melkkoeien van Erve Essink uit Bathmen gaven enkele weken geleden gedurende 24 uur een topproductie van 100 kilo melk per robot per uur. Met twee robots komt dit neer op 4800 kilo in totaal.

CRV: koppeling met I&R-systeem werkt vlekkeloos

Veehouderij

De werking van de koppeling tussen het CRV-stamboekregistratiesysteem en het I&R-systeem is geborgd en werkt vlekkeloos, stelt voorzitter Peter Broeckx van CRV. Hij stelt dat de RVO verantwoordelijk is voor het I&R-systeem en het...

CRV heeft goede link met I&R-systeem overheid

Veehouderij

CRV-directeur Roald van Noort herkent zich niet in de berichtgeving dat het CRV-systeem niet goed communiceert met het I&R-systeem van de overheid. 'RVO en NVWA melden in een overleg met ons dat veel bedrijven de dieradministratie goed op orde...

Millesim meest verkochte maisras

Veehouderij

In het komend seizoen gaan maïstelers ongeveer evenveel maïs zaaien als in 2017. Het ras Millesim van veredelingsbedrijf KWS wordt nog steeds het meest genoemd door de maïstelers.

Maiskuilen droog en vol zetmeel

Veehouderij

De snijmaïskuilen van 2017 kenmerken zich net als vorig jaar door een hoog drogestof- en zetmeelgehalte. Dat meldt Eurofins Agro in haar nieuwsbrief.

LTO Melkveehouderij vindt 'deel blokkades onverteerbaar'

Veehouderij

'Het gevoel dat een deel van de ondernemers als fraudeurs worden weggezet, is voor deze individuele ondernemers begrijpelijkerwijs onverteerbaar,' stelt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij.

Rol veehouderij bij ESBL's klein

Veehouderij

De overdracht van ESBL gebeurt vooral tussen mensen. De rol van de veehouderij bij de verspreiding van dit enzym, dat bacteriën resistent maakt tegen sommige vormen van antibiotica, is klein.

Vleessector komt met eigen gedragscode

Algemeen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een eigen gedragscode ingevoerd voor de vleessector. De Algemene Ledenvergadering en de leden van de COV hebben ingestemd met het voorstel.

Ongeloof en onbegrip melkveehouders na blokkade

Veehouderij

Dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maar liefst 2.100 bedrijven blokkeerde vanwege onregelmatigheden in het I&R-systeem, leidt tot veel ongeloof en onbegrip onder melkveehouders. Zeker ook omdat volgens sommige boeren iedere...

Risico kalverfraude voor volksgezondheid klein

Veehouderij

Het risico van de kalverfraude voor de volksgezondheid is klein. Dat stelt het onderzoeksbureau BuRo van de NVWA, net als de Van Drie Group. Zeker wanneer moeder en kalf van hetzelfde bedrijf afkomstig zijn.

Gekleurde oorring geeft stierkeuze voor koe aan

Veehouderij

Een radicale omslag maakte melkveehouder Kees van Wezel uit Roosendaal in 2013. Het bedrijf schakelde over op de ProCROSS-methode. Terwijl vroeger een paringssysteem de te insemineren stier bepaalde, doet de ondernemer dat nu met ringetjes in het...

Eigen stier Gerbert Engelen op de kaart

Veehouderij

Met Dumoulin brengt Veecom een door fokkerijkenner Gerbert Engelen gefokte stier op de kaart.

NVWA checkt dierenwelzijn geitenbokjes

Veehouderij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanaf februari inspecties uit bij geitenhouders. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het dierenwelzijn van geitenbokjes op melkgeitenbedrijven en op afmestbedrijven.

Melkveehouder mag blijven koudmerken

Veehouderij

Melkveebedrijven die nu koudmerken, mogen dit blijven doen totdat het bedrijf wordt gestopt of overgenomen. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

DLF neemt Argentijnse Gapp Semillas Seed Company over

Veehouderij

Graszaadproducent DLF heeft Gapp Semillas S.A. in Pergamino, Argentinië overgenomen.

Maisras Millesim lijkt weer populairst

Veehouderij

Het maisras Millesim lijkt ook dit jaar weer het populairste ras van Nederland. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de MaïsScan van Geelen Consultancy.

Vleesveehouders oefenen geboorte kalf

Veehouderij

Hoe is een koe op te voelen, hoe kettinkjes aan te leggen en hoe te zorgen voor het goed afkalven. Vorige week zaterdag leerden houders van Belgische Witblauwe en Verbeterd Roodbonte runderen de fijne kneepjes rond de natuurlijke geboorte van het...

Kennis delen cruciaal voor antibioticareductie

Veehouderij

Het transparanter werken door de keten heen is een van de succesfactoren om het antibioticagebruik in de kalverhouderij en de vleespluimveehouderij verder te reduceren. Ook in de varkenshouderij speelt het hebben van voldoende kennis een belangrijke...

Dairy Training Centre maakt doorstart

Veehouderij

Meer variatie en dichterbij de klant. Dat zijn belangrijke verbeteringen waarmee het Dairy Training Centre (DTC) een doorstart maakt.

Sectorraad Paarden komt met weerprotocol

Veehouderij

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden, komt Sectorraad Paarden met Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden.

Fosfaatproductie weer onder plafond

Algemeen

De fosfaatproductie in dierlijke mest kwam in 2017 uit onder het door de Europese Unie (EU) vastgestelde fosfaatplafond. Dat is voor het eerst in drie jaar tijd.

Fraude bij fosfaatrechten

Veehouderij

Bij 45 melkveehouderijen is door de NVWA fraude bij fosfaatrechten geconstateerd. Bij deze bedrijven klopt de registratie in het I&R-systeem niet met de feitelijke situatie in de stal. Bij circa 7.700 bedrijven zijn onregelmatigheden...

Meld knelgeval grondgebonden groei

Veehouderij

Bedrijven die in 2014 een knelgeval waren in het kader van de Wet grondgebonden groei, kunnen zich tot en met 15 februari 2018 melden bij RVO.nl

Gezondheidsdienst schrapt mastitistest

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) stopt per 1 januari 2018 met de PCR-test voor mastitis. Er is onvoldoende vraag naar.

Landbouwminister bezoekt Platform Varkensketen

Veehouderij

Carola Schouten opende vanochtend het Holland Paviljoen op de Grüne Woche in Berlijn. Platform Varkensketen nodigde daarna de minister uit om te proeven van duurzaam geproduceerd varkensvlees.

Methiocarb mogelijk domper toelating Mesurol

Veehouderij

Het gebruik van Mesurol als zaadbehandelingsmiddel voor mais is nog drie jaar toegelaten. Toch is het nog geen reden tot feest, de werkzame stof Methiocarb verliest een Europese toelating, waardoor Mesurol niet kan worden geproduceerd....

Natuurweide werkt aan plus op biozuivel

Biologische landbouw

Met aanvullende normen wil De Natuurweide komen tot biologische melk met een plus. Hiervoor komt een apart programma voor melkveehouders en een aantal zuivel verwerkers.

Checklist Bigvitaliteit beschikbaar

Veehouderij

De checklist Bigvitaliteit is vanaf vandaag, 16 januari 2018, beschikbaar voor varkenshouders. Het is een praktische lijst met tips voor een betere bigoverleving.

Voermonitor weegt voerleveranciers

Algemeen

In hoeverre zijn veehouders tevreden over hun voerleverancier en in welke mate voldoen deze aan verwachtingen van de ondernemer? Dat moet de Voermonitor inzichtelijk maken.

Meerdere wegen leiden tot broeikasgasreductie

Veehouderij

Iedere melkveehouder kan zelf kiezen welke vorm van broeikasgasreductie het best bij zijn bedrijf past. De sector moet dit serieus aanpakken, stelt Herman Bakhuis, portefeuillehouder Klimaat binnen LTO Melkveehouderij. Ook via fokkerij is een...

Meer landen accepteren paarden met e-CertNL

Veehouderij

Steeds meer landen buiten de Europese Unie accepteren Nederlandse paarden waarbij exportcertificaten via e-CertNL zijn afgegeven.

Vakgroep Vleesvee de boer op

Veehouderij

LTO Vakgroep Vleesveehouderij hield zaterdag in Beringe de eerste van de drie ledenbijeenkomsten. Daar werd het nuttige gecombineerd met het aangename.

Triodos Bank ziet weg naar schaalvergroting doodlopen

Algemeen

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de oude weg van schaalvergroting en intensivering doodloopt. Het is een 'race to the bottom', waar klimaat, bodem en biodiversiteit de rekening van betalen, stelt Michiel Wagener van Triodos Bank.

Droge maiskuil met veel opbrengst

Veehouderij

De maiskuilen lieten in 2017 veel opbrengst, een droog inkuilbaar product en veel zetmeel zien. Sommige deelnemers aan het Maismeetnet namen daarom maatregelen om het gewas extra goed aan het voerhek te verwaarden.

Meer zetmeel in mais met groen fosfaat

Veehouderij

Een vergelijkbare drogestofopbrengst en 8 tot 15 procent hoger zetmeelgehalte dan bij de referentiewaarde met fosfaatkunstmest. Dat zijn de resultaten van proeven met groen fosfaat.

Molenkamp Holsteins roodbontfokker 2017

Veehouderij

Molenkamp Holsteins van familie Van Wichen in Maasbommel is dinsdagavond door Platform Roodbont uitgeroepen tot roodbontfokker van het jaar.

Einde landbouwregeling geeft hogere btw paard

Veehouderij

De paardenhouderij is per 1 januari 2018 geconfronteerd met een verhoging van een aantal btw-tarieven. Deze verhoging komt voort uit een wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de btw-landbouwregeling. Die is eind december door de Eerste Kamer...

Ontheffingsregeling productierechten aangevochten

Algemeen

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), LTO-NOP, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Coöperatie Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij (DEP) vechten de afschaffing van de POR-regeling via de rechter aan. De zittingsdag is 15...

Coöperatie wil biologische stier op eigen kaart

Veehouderij

De beste stieren uit de biologische landbouw via KI beschikbaar maken voor de biologische melkveehouders. Dat is het doel van de Coöperatie Biologische Rundveefokkerij – Bio-KI u.a..

'Ongehoord' bezoek varkensstallen

Veehouderij

Actiegroep Ongehoord heeft een aantal varkensbedrijven bezocht en hier gefilmd. Dat leidt niet alleen tot geschrokken en teleurgestelde varkenshouders, maar ook tot een ongenuanceerd beeld van de varkenssector.

Blauwtong Frankrijk loopt uit de hand

Veehouderij

De NVWA stelt eisen aan de import van herkauwers uit heel Frankrijk omdat dat land stopt met het bestrijdingsprogramma tegen blauwtong.

Twee soorten knelgevallen fosfaatrechten

Algemeen

Minister Carola Schouten (LNV) ziet twee extra soorten knelgevallen voor fosfaatrechten. Het gaat daarbij om nieuw gestarte bedrijven en die door omstandigheden op de peildatum minimaal 5 procent minder vee op basis van fosfaatrechten hadden.

Boter in de min, andere zuivel houdt prijs

Veehouderij

Bij de officiële zuivelnoteringen van de laatste week van 2018 zakt de notering van boter verder. Andere noteringen zijn nagenoeg gelijk aan die van vorige week.

Stikstof vaker bepalend voor afvoer mest

Veehouderij

Op steeds meer melkveebedrijven is de hoeveelheid stikstof bepalend voor de hoeveelheid af te voeren mest. Deze bedrijven krijgen het steeds moeilijker om een evenwichtsbemesting voor fosfaat te realiseren.

Vogelgriep laait weer op in Oost-Azië

Veehouderij

De afgelopen dagen heeft het internationale dierziektenbureau OIE enkele nieuwe gevallen van vogelgriep gemeld in Oost-Azië. Nieuwe locaties zijn Hongkong en Bangladesh, terwijl de ziekte blijft rondwaren in Taiwan.

Meer rund- en kalfsvlees naar Thailand

Veehouderij

De export van Nederlands kalfs- en rundvlees naar Thailand neemt de komende jaren flink toe, verwacht Ekro. Als gevolg van de BSE-crisis waren de grenzen van dit Zuidoost-Aziatische land voor Europees rundvlees nog steeds dicht.

CRV betaalt leden 4,1 miljoen euro

Veehouderij

De Nederlandse en Vlaamse leden van veeverbeteringscoöperatie CRV ontvangen samen in januari 2018 een ledenvoordeel van 4,1 miljoen euro. Met 24.500 leden komt dit neer op?gemiddeld 167 euro per lid.

Partijen slaan handen ineen tegen nitraatuitspoeling

Algemeen

LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van LNV en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen. Samen hebben ze een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in...

Geitenmelkprijs blijft dalen

Veehouderij

De geitenmelkprijs bij de geitenmelkprijsvergelijking van LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij laat voor september en oktober een dalende trend zien. Rabobank verwacht ook voor komend jaar een dalende trend als gevolg van het...

Weidegang Trofee voor Aeres Hogeschool Dronten

Veehouderij

Aeres Hogeschool Dronten is dit jaar de winnaar van de Weidegang Trofee. Deze prijs werd woensdag uitgereikt tijdens de bijeenkomst van het Convenant Weidegang.

Koepon en CRI bundelen krachten

Veehouderij

Alta Genetics en Genex gaan in de loop van 2018 fuseren. Ook andere diensten van Koepon Holding en Cooperative Resources International (CRI) gaan vanaf volgend jaar samen verder.

Marie 356 wint met glans in Wanneperveen

Veehouderij

Een maatje te groot voor alle andere kampioenes. Marie 356 van Alex Verwaijen uit Beilen werd vrijdag aangetikt als algemeen kampioen van de Winteravondshow de Zuidwesthoek in de hal van Loonbedrijf Pieter van der Linde uit Wanneperveen.

KOM en Qlip werken meer samen

Veehouderij

De Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) en Qlip B.V. werken sinds 1 november 2017 strategische samen. De samenwerking heeft onder meer betrekking op het ontwikkelen van sensortechnologie en de ondersteuning op ICT-gebied.

Consument nog niet klaar voor berenvlees

Veehouderij

De marktacceptatie van berenvlees beperkt de overgang naar het niet castreren. Toch worden grote stappen gemaakt, bevestigt voorzitter Annechien ten Have-Mellema van Boars 2018.

Bouwstop Limburgse geitenhouderij weggestemd

Veehouderij

In Limburg komt vooralsnog geen bouwstop voor de melkgeitenhouderij.

NVWA verhoogt tarieven

Algemeen

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij boeren en tuinders in rekening brengt, stijgen. Die gaan per 1 januari 2018 gemiddeld 2,3 procent meer betalen.

Probleem bokken wordt bij de hoorns gepakt

Veehouderij

Terwijl de inkt pas vier weken geleden droog was, start het Plan van Aanpak Welzijn Geitenbokken per 1 januari met het registreren van het sterftepercentage onder lammeren in de leeftijd tot drie weken. Voorzitter Jos Tolboom van de LTO-vakgroep...

NVWA vraagt schappen dode vogels te melden

Veehouderij

De NVWA roept waterschappen op om alert te zijn op dode vogels. Boven een bepaald aantal gevonden dieren moeten de schappen dit melden.

Bons en Wijnker leveren algemeen kampioenen HHH

Veehouderij

Bons Holsteins uit Ottoland leverde zaterdag bij de HHH met Bons Holsteins Koba 219 de beste zwartbonte van de dag. Bij roodbont was het algemeen kampioenschap voor Future Dream H Alexander van Jacob Wijnker uit Avenhorn.

Jan Kolff fokker van het jaar

Veehouderij

Jan Kolff en zijn familie uit Woudrichem zijn gekozen tot fokker van het jaar. Het bedrijf JK Eder zit onder meer achter JK Eder Control.

Liveblog HHH 2017

Veehouderij

Tijdens de HHH 2017 in de Zwolse IJsselhallen houden we een liveblog over de keuringen en kampioenen bij. Meer foto's onderaan de pagina. Algemene titels Bons en Wijnker

Fosfaatreductieplan pas in 2018 afgewikkeld

Veehouderij

Hoewel de fosfaatreductieregeling op 31 december 2017 eindigt, zal de afwikkeling nog enige tijd doorlopen in 2018. Dit komt omdat de heffingen en bonussen over nog moeten worden vastgesteld. Ook moet worden gekeken of koeien terugkeren op het oude...

'Let bij vogelgriep ook op paarden'

Veehouderij

Hoewel er geen meldingen bekend zijn van paarden die ziek zouden zijn geworden van vogelgriep is het verstandig om op symptomen van vogelgriep te letten, meldt de Sectorraad Paarden. Ook mensen en paarden ermee geïnfecteerd raken.

LTO werkt aan regeling zoogkoeien

Veehouderij

De LTO-vakgroep Vleesvee overlegt met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een mogelijk werkbare oplossing voor fosfaatrechten voor zoogkoeien. Dit kost tijd.

'Overheid steunt exporteurs dierenleed'

Algemeen

Nederlandse bedrijven die bijvoorbeeld kooihuisvesting verkopen in het buitenland, kunnen rekenen op overheidssteun. Zo draagt de overheid niet bij aan een level playing field en wordt dierenleed in het buitenland ondersteund.

Innovatieve melkveehouder wil extra fosfaatrechten

Veehouderij

Melkveehouders van Innovatief Uit de Knel overhandigden dinsdag een petitie aan de Vaste Kamercommissie Landbouw van de Tweede Kamer. Zij pleiten voor extra fosfaatrechten voor innovatieve bedrijven, zonder dat andere ondernemers hiervoor rechten...

Eerste bevindingen geit en gezondheid komend jaar

Veehouderij

Een deel van de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de effecten van geitenhouderijen op de gezondheid van omwonenden wordt half 2018 verwacht.

Melkveehouder heeft meldplicht ziekten amper in beeld

Veehouderij

Veel melkveehouders zijn onvoldoende bekend met de meldingsplichtige ziekten. Een tijdige herkenning en melding zijn echter een must voor een goede bestrijding. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Jan Staman aan roer Raad voor Dierenaangelegenheden

Algemeen

Jan Staman is door minister Carola Schouten (LNV) benoemd als voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Hij volgt Pauline Krikke op die dit jaar burgemeester van Den Haag werd.

Zeldzame runderen niet vrijgesteld van fosfaatrechten

Veehouderij

Voor zeldzame runderrassen komt er geen vrijstelling van fosfaatrechten. De vanaf 1 januari 2018 ingaande wetgeving, laat daarvoor volgens het ministerie van LNV geen ruimte.

Vijf runderen met BSE in Europese Unie vorig jaar

Veehouderij

In totaal zijn vorig jaar vijf gevallen van BSE bij runderen in de Europese Unie (EU) gemeld. Opvallend genoeg was er dat jaar geen enkel geval in het Verenigd Koninkrijk.

Derde van de boeren verpest het volgens Schouten voor de rest

Algemeen

De pakweg 30 procent boeren die met mest fraudeert, verpest het voor de rest die zich wel aan de regels houdt, stelt minister Carola Schouten van LNV. 'Dit is niet alleen slecht voor de sector, maar ook voor het milieu.'

OCI Nitrogen verwerkt varkensmest op Chemelot

Veehouderij

OCI Nitrogen ontwikkelt samen met Re-N Technology een grootschalige biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot, tussen Stein en Geleen. Hier wordt varkensmest omgezet naar biogas, gedroogde mestkorrels en zuiver water.

BVOR ziet berm- en slootmaaisel als meststof

Algemeen

Berm- en slootmaaisel moet worden gezien als meststof. Hiervoor pleit de Branchevereniging van Organische Reststoffen (BVOR). Door overbemesting zou anders de kans op uitspoeling van stikstof en fosfaat groot zijn.

Nederlander eet twee biefstukken minder

Algemeen

Bijna één op de vier Nederlandse consumenten verwacht over vijf jaar minder vlees te eten. Hierdoor eet de Nederlander over vijf jaar omgerekend twee biefstukken minder per jaar. Milieuoverwegingen vormen de belangrijkste drijfveer.

Heffing reductieplan melkveehouders vervalt

Veehouderij

Met het einde van het fosfaatreductieplan eind dit jaar, vervalt ook de heffing die melkveehouders moeten betalen om dit reductieplan te realiseren. Voor 2018 is de contributie weer op het gebruikelijke niveau vastgesteld.

Meer melk geleverd in oktober

Veehouderij

Na een toename van de melkaanvoer in september is ook in oktober meer melk geleverd dan de maand ervoor. Die maand is 1,4 procent meer geleverd dan in september.

Boeren gaan vaker drie keer per dag melken

Veehouderij

Meer melkveehouders zijn vaker gaan melken. Ook de melkproductie per koe is behoorlijk gestegen. Bij de huidige prijzen loont een kilo krachtvoer extra nogal eens. Dit is het tweede deel in het drieluik over optimaal melken.

Vijf vragen over Q-koortsonderzoek Nieuwerbrug

Veehouderij

In het Zuid-Hollandse Nieuwerbrug vindt een groot onderzoek plaats naar de oorzaak van Q-koorts bij drie leden van één gezin. Die oorzaak wordt mogelijk nooit gevonden.

Noord-Ierland: extra focus op gras

Veehouderij

Onderzoekers in Noord-Ierland hebben dit jaar extra ingezet op de focus op grazen en de graswinning. Dit is een belangrijke factor voor de winstgevendheid van het bedrijf, meldt Europees kennisnetwerk Eurodairy.

Recordproductie drukt geitenmelkprijs

Veehouderij

Dit jaar neemt de geitenmelkproductie naar verwachting toe tot een recordhoogte van ruim 300 miljoen kilo. De snelle groei van de geitenmelkproductie zet de Nederlandse melkprijzen onder druk, stelt de Rabobank.

Expertisecentrum moet klauwgezondheid verbeteren

Veehouderij

Een aantal partijen gaat samenwerken om de klauwgezondheid van koeien op bedrijfsniveau te verbeteren. Om dat te bereiken, is het Hoofcare Expertise Centrum opgericht.

Grote verschillen geitensaldo

Veehouderij

Tussen melkgeitenbedrijven zit een groot verschil in saldo per melkgeit. Managementfactoren, zoals de aandacht voor de gezondheid van de veestapel en de kwaliteit van de voervoorziening, lonen daarbij.

Hetty van Beers stopt bij de SDa

Algemeen

Hetty Van Beers-Schreurs stopt per 1 mei 2018 als directeur van Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa). Ze start op 1 januari dat jaar bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad.

Melkprijs FrieslandCampina daalt

Veehouderij

De garantieprijs van FrieslandCampina voor december 2017 daalt met een kwart cent per kilo naar 41,50 cent. Die voor biologische melk stijgt juist met 1 cent.

Nederlandse kazen pakken 'supergoud' World Cheese Awards

Veehouderij

Twee Nederlandse kazen ontvingen vorige week het predicaat supergoud tijdens de World Cheese Awards in Londen. Het zijn de Beemster Royaal Grand Cru en De Graafstroom Oud 30+.

Stichting Geborgde Dierenarts zelfstandig verder

Algemeen

Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) wordt losgekoppeld van haar oprichter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en gaat zelfstandig verder.

Duitse stal met 26 melkrobots

Veehouderij

Dat grote bedrijven ook met melkrobots kunnen melken, is sinds afgelopen voorjaar te zien in Duitsland. Op een bedrijf in Battin, melken maar liefst 26 Lely Astronaut melkrobots.

Politie zoekt koeienvangers in Bladel

Veehouderij

De politie in Bladel zat vrijdagmorgen met de handen in het haar. Er waren veertig stuks jongvee uitgebroken en naar het dorp getrokken. Om die dieren te vangen, zocht de politie ervaren koeienvangers.

Varkenspest Polen rukt op naar Westen

Veehouderij

De Afrikaanse varkenspest in Polen lijkt zich verder te verplaatsen in westelijke richting. De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) meldt deze week zes dood gevonden wilde zwijnen bij Warschau.

Rubberen kalverstal klaar voor één ster

Veehouderij

Richard Beenen uit Holthone zette donderdag de puntjes op de i in zijn nieuwe stal voor starters. De stal komt in aanmerking voor een beter levenster.

Laagpathogene vogelgriep in Duitsland

Veehouderij

Op een ganzen- en eendenbedrijf met uitloop in Nedersaksen is laagpathogene vogelgriep vastgesteld (H5N2). Deze deelstaat ligt in het Noordwest-Duitsland, tegen de Nederlandse grens.

FrieslandCampina wil boer korten bij overaanbod

Veehouderij

Mocht in het eerste half jaar van 2018 de melkaanvoer bij FrieslandCampina hoger zijn dan de verwerkingscapaciteit, dan kan de coöperatie besluiten om de boer te korten. Die korting bedraagt 90 procent van de garantieprijs.

Blauwtong rukt op in Frankrijk

Veehouderij

In Frankrijk zijn sinds 1 september dit jaar in totaal 452 haarden van blauwtong serotype 8 gevonden.

'Trots en waardering voor melkveehouderij'

Veehouderij

Een gezinsbedrijf dat midden in de samenleving staat, up-to-date is, vraaggestuurd werkt, rekening houdt met klimaat, bodem en milieu, circulair onderneemt en verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid en welzijn van zijn vee. Dat geeft trots en...

Stuurgroep 'Bigvitaliteit' komt met checklist

Veehouderij

Waarom blijven op het ene varkensbedrijf meer biggen leven dan op het andere. Stuurgroep Bigvitaliteit komt begin volgend jaar met een checklist voor varkenshouders om de biggenuitval te verlagen.

Uitbraak BVD-virus type 2 op vleeskalverbedrijf

Veehouderij

Na eerdere uitbraken van BVD type 2 op vleeskalverbedrijven in 2013 en 2014 is deze infectie opnieuw gediagnosticeerd op een vleeskalverbedrijf, meldt GD Deventer. Opnieuw gaat het om uit Duitsland afkomstige kalveren.

Test geeft sneller duidelijkheid over pluimveeziekte ILT

Veehouderij

De doorlooptijd van PCR-testen voor Infectieuze Laryngotracheïtis (ILT) is teruggebracht tot drie werkdagen. Dat gebeurt vanwege uitbraken van deze besmettelijke pluimveeziekte In Midden-Nederland.

Jumbo naar enkel duurzame melk

Veehouderij

Jumbo wil vanaf 2022 alleen nog maar duurzame melkproducten in de schappen zetten. De supermarktketen heeft daarover afspraken gemaakt met Milieudefensie. Jumbo is de eerste supermarkt in Nederland die deze stap zet.

Eurofins meet os-kwaliteit bodem

Algemeen

Vanaf dit grondseizoen vermeldt Eurofins Agro het aandeel C in organische stof op de BemestingsWijzer. Dit is een maat voor de organische stof-kwaliteit in de bodem.

Geitensector aan de slag met bokjes

Veehouderij

De LTO-vakgroep Geitenhouderij en de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) komen met een plan van aanpak om de sterfte onder bokken te verminderen. De sleutel hiervoor ligt in handen van de melkgeitenhouders.

'Licht, lucht en zonnepanelen voor boer en koe'

Veehouderij

Bij de in 2014 gebouwde stal van Kees, Els en Michel van Dorst uit Etten-Leur zijn dierenwelzijn en public relations (pr) belangrijk. Dit uit zich onder meer in een goed beloopbare vloer en een goede ventilatie.

Coöperatie CRV pakt stamboektaken zelf op

Veehouderij

De Coöperatie Koninklijke CRV gaat de stamboekactiviteiten waarvoor ze erkend en verantwoordelijk is uiterlijk vanaf 1 november 2018 in eigen beheer uitvoeren. Daarmee neemt de coöperatie de verantwoordelijkheid over van Stichting Genetische...

Waardering en trots terug in melkveesector

Veehouderij

In 2025 kan de melkveehouderij, meer dan nu, rekenen op trots en waardering. De sector werkt de komende jaren hier zelf hard aan, blijkt uit de nieuwe toekomstvisie van LTO Melkveehouderij.

POV wil ale feiten mestfraude op tafel

Veehouderij

De POV wil dat alle feiten op tafel komen. 'Er moet glashelder duidelijk worden wat de oorzaken zijn van de fraude. Als die oorzaken bekend zijn, dan kunnen passende oplossingen worden geformuleerd', zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Te veel eilandjes binnen paardenhouderij

Veehouderij

De paardensector in Nederland is niet optimaal georganiseerd. Er zijn te veel eilandjes, samenwerking is een must op het gemeenschappelijk belang te dien. Dit levert ook schaalvoordelen op.

NVWA geeft pluim aan paardenmarkten

Veehouderij

Zowel de Zuidlaardermarkt als de Hedel Markt konden rekenen op enthousiaste reacties van de NVWA-inspecteurs. Het harde werken aan het verbeteren van het welzijn op paardenmarkten betaalt zich uit. Al is de Dierenbescherming zeker nog niet overtuigd.

Klimaat verlengt leverbotseizoen

Veehouderij

Als gevolg van de hoge temperaturen en meer neerslag in het najaar kan leverbot langer voor besmettingen zorgen. Rundveehouders moeten extra alert zijn, omdat er een verband is met salmonella.

Brabantse Statenleden beoordelen konijnenwelzijn

Veehouderij

Een aantal Brabantse Statenleden van D66, VVD, PVDA en 50plus bezocht vrijdag het konijnenbedrijf van Piet Swolfs in Gilze. Ze wilden zelf zien hoe het daar met het konijnenwelzijn is gesteld.

Vijf vragen over pensbestendige vetten

Veehouderij

Het voeren van pensbestendige, gefractioneerde vetten aan koeien gaat ten onder aan de eigen populariteit. Doordat veel vraag is naar dit product, wordt de melksamenstelling beïnvloedt. Het mag daarom veel minder in voer worden gestopt.

'Kerstkip' gevolgd van ei naar bord

Veehouderij

Het heeft wel wat weg van Big Brother: 56 dagen, vier camera's en tien kippen per vierkante meter. Project 'Kerstkip' wil de consument laten zien hoe kippen opgroeien en hen het resultaat laten proeven.

Europese melkprijzen vlakken af

Veehouderij

De melkprijzen in Europa lijken de top te hebben bereikt. Verschillende zuivelondernemingen hebben de melkprijs in september niet verhoogd ten opzichte van augustus. Enkel FrieslandCampina en Dairycrest plussen meer dan 1,00 euro per 100 kilo.

'Pensbestendige vetten ruim 20 jaar op de markt'

Veehouderij

Jan Speerstra van Speerstra Feed Ingrediënts snapt de ophef rond pensbestendige vetten niet. 'Ze zijn al meer dan 20 jaar op de Europese markt', stelt hij.

Rhino-virus treft paarden Eemnes

Veehouderij

Bij een paard in Eemnes is het rhino-virus vastgesteld. Het gaat de neurologische vorm van Rhinopneumonie. Het getroffen bedrijf heeft besloten dat paarden de locatie de komende weken niet verlaten en dat er geen van buiten worden toegelaten.

Gezondheid koe aflezen uit melkmonster

Veehouderij

Door de inzet van technische mogelijkheden krijgt analyse van melk nog meer waarde, stelt Arjan Bom van Qlip. Op het melkveebedrijf helpt techniek de ondernemer met een kritische extra controle op de gezondheid van de veestapel.

Milieudefensie deelt bij Ahold duurzame melk uit

Veehouderij

Supermarkten zouden enkel nog duurzame zuivel moeten verkopen, vindt Milieudefensie. Om die boodschap kracht bij te zetten, stonden boeren en burgers dinsdagochtend bij Ahold op de stoep.

Frans filmdrama belicht strijd tegen ruiming veestapel

Veehouderij

Een jonge Franse melkveehouder wordt vlak na de bedrijfsovername geconfronteerd met verschijnselen van een epidemische ziekte op zijn bedrijf. Hij gaat tot het uiterste om het ruimen van de dieren te voorkomen.

'Structuur en oudmelkte koeien verdienen aandacht'

Veehouderij

De eerste sneden van dit jaar bevatten veel blad, signaleert Richard Snoek van mengvoedercoöperatie De Samenwerking in West-Nederland. Aandacht voor de structuur in het rantsoen is belangrijk.

FromFarmers verkleint belang in ForFarmers

Algemeen

Coöperatie FromFarmers heeft een minderheidsbelang in ForFarmers. Het aandeel daalde tot 49,99 procent. Dat meldde de coöperatie vrijdag aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Boer Van Rijthoven en het 'Mysterie van de melkrobots'

Veehouderij

Documentaire 'Mysterie van de Melkrobots' gaat eind november officieel in première. Deze film over melkveehouder Johan van Rijthoven en zijn melkrobots is daarvoor al te zien in een aantal zalen in het land.

FrieslandCampina waarschuwt voor standstill in 2018

Veehouderij

Royal FrieslandCampina roept in een brief leden-melkveehouders op bewust te zijn van de werking en consequenties van het stelsel van fosfaatrechten.

Rundertransport Siberië mag, maar zo min mogelijk

Veehouderij

Door strengere transportcondities en een goed transportplan, kan een transport van drachtige runderen naar Siberië plaatsvinden. Wel moet dat zo min mogelijk plaatsvinden, stelt het kabinet.

Boerin diep geraakt door 'aanval' op grupstalhouder

Veehouderij

'Vreemd dat FrieslandCampina houders van een grupstal typeert als dierenkwellers', vertelt een aangeslagen Toos Hannen. Ze reageert daarmee op het plan van FrieslandCampina om vanaf 1 januari een verbod wil instellen voor bouwen of uitbreiden van...

Probleem varkenspest Oekraïne groeit

Veehouderij

In Oekraine neemt het aantal bedrijven dat wordt getroffen door de afrikaanse varkenspest toe. Deze week zijn door het wereldziekteagentschap OIE twee nieuwe uitbraken gemeld, in september en augustus waren dit er in totaal vijf.

Bijna kwart van alle boeren heeft 30 hectare of meer

Algemeen

Bijna een kwart van alle boeren had vorig jaar 30 hectare of meer cultuurgrond in eigendom. Dat is een groei van 6 procent ten opzichte van 2010.

NVWA neemt wormenspuiten in beslag

Veehouderij

Bij een handelaar in ruitersportartikelen in Noord-Holland zijn een paar honderd wormenspuiten in beslag genomen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Veel mais al onder zeil voor regenhoos

Veehouderij

Werelddierendag leek dit jaar ook nationale maishakseldag. Veel deelnemers aan het maismeetnet haalden op 4 oktober de mais binnen, een dag voor een forse regenzone ons land teisterde. Hoewel het gewas nog niet overal even rijp was, kozen sommige...

Beter Leven-pionier Ad Kemps gehuldigd

Veehouderij

De Dierenbescherming heeft de 'Lef in het Bedrijfsleven'-prijs vandaag uitgereikt aan Ad Kemps van Coppens diervoeding.

Nederlandse koeien leveren meer melk

Veehouderij

Een beter economisch jaarresultaat en een lichte productiestijging. Dat zijn enkele conclusies uit de CRV Jaarstatistieken over de periode 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017. Daarbij hoort ook een betere vruchtbaarheid en een hogere...

Boer moet van FrieslandCampina KringloopWijzer invullen

Veehouderij

Royal FrieslandCampina (RFC) handhaaft de verplichting tot het invullen van de KringloopWijzer. Kringloopwijzerweigeraar Henk Gommer uit Zevenhuizen is hierover dinsdagavond geïnformeerd.

Pilot met agrarisch natuurbeheer in Salland

Veehouderij

Agrarisch natuurbeheer moet voor melkveehouders aantrekkelijker worden. Omdat grond een duur productiemiddel is, hoort hier een goede beloning bij. Land van Waarde wil die beloning verhogen door krachten te bundelen. Binnenkort start een pilot in...

Rein van As voorzitter POV Zuid-West

Veehouderij

Rein van As (52) is gekozen tot voorzitter van de Regio Zuid-West van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Daarin bundelen varkenshouders in West- en Midden-Brabant en Zeeland hun krachten.

Nieuwe aanbevolen rassen voor Engels raaigras

Veehouderij

Op de Aanbevelende Rassenlijst 2018 zijn zes nieuwe voedertype rassen van Engels raaigras opgenomen. Dat meldt Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR).

Commissie brengt grondgebondenheid in kaart

Veehouderij

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben Commissie Grondgebonden ingesteld. Die moet advies uitbrengen over invulling van grondgebondenheid in de melkveehouderij.

Novi-Pluim keert 4,2 cent kwaliteitsbonus uit

Veehouderij

De vermeerderaars ontvingen gemiddeld 4,2 cent kwaliteitstoeslag per kilo moederdier bovenop de Novi-Pluim prijs. Dat werd bekendgemaakt op de jaarvergadering van de vereniging van vermeerderaars, Novi-Pluim.

De Heus plust 30 procent in biologisch varkensvoer

Veehouderij

De Heus heeft in de eerste negen maanden van dit jaar 30 procent groei gerealiseerd in het biologische segment. Het marktaandeel biologische varkensvoeders is daarmee gestegen naar meer dan 25 procent.

Zijerveld scoort bij Nationaal Kaaskeurconcours

Veehouderij

Zijerveld in Bodegraven was donderdag één van de toppers tijdens de Holland Kaaskeuring 2017. Het bedrijf ging met twee gouden medailles, zowel bij de Goudse kaas als bij de Geitenkaas, aan de haal.

Gouden Kaasboor voor Jaco Blankespoor

Veehouderij

Jaco Blankespoor, manager Productie en Kwaliteit bij Rouveen Kaasspecialiteiten (Coöperatieve Zuivelfabriek 'Rouveen' u.a.) is de winnaar van de Gouden Kaasboor 2017 als beste kaaskeurder van Nederland.

Pieter Bouw voorzitter POV regio Gelderland

Veehouderij

Pieter Bouw (47) is gekozen tot voorzitter van de POV Regio Gelderland. Bouw heeft een vleesvarkensbedrijf in Voorthuizen en is tevens een van de varkenshouders die in 2014 de POV hebben opgericht.

RVO moet opnieuw kijken naar erkenning CRV

Veehouderij

De erkenning van CR Delta als stamboekhouder moet binnen zes weken worden getoetst. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald.

'Mestproducten kunnen rol kunstmest overnemen'

Algemeen

Anorganische stoffen uit mest kunnen op termijn kunstmest vervangen. Dat verwacht Herre Bartlema van het Netwerk Smart Fertilization Wageningen.

Scherpe blik voorkomt 'valse' mastitismelding

Veehouderij

Door goed naar de koegegevens bij het automatisch melksysteem te kijken, zijn valse mastitismeldingen op basis van geleidbaarheid te onderscheiden.

Meerwaarde mest benutten door moderne technieken

Veehouderij

Familie Groot Roessink uit Baak gebruikt moderne technieken om mest en de bestanddelen daarvan optimaal te benutten. Daarmee willen de melkveehouders mest tot meerwaarde brengen. Zo wordt een deel van de mest ontrafeld.

'Regen kwam voor mijn mais precies op tijd'

Veehouderij

Melkveehouder Bert Wissels uit het Gelderse Hengelo gaat woensdag mais hakselen. Het gaat om een massaal en mooi gewas na een droge zomer. 'De regen in juli had geen dag later mogen vallen.'

Inseminatieseizoen geiten beleeft piek

Veehouderij

De piek van het inseminatieseizoen bij geiten ligt in augustus, september en oktober. Het is dus nu topdrukte voor Rinie Emons van RE Geiten KI Service.

Alfred de Vries verlaat directie CRV

Veehouderij

Alfred de Vries, directeur Operations & Development heeft besloten terug te treden als directielid van CRV. Per 1 januari 2018 zet hij zijn carrière buiten de organisatie voort.

Hein Schumacher nieuwe directeur FrieslandCampina

Veehouderij

Hein Schumacher volgt per 1 januari 2018 Roelof Joosten op als CEO van FrieslandCampina als chief executive officer van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Joosten stopt eind dit jaar.

KNMvD verbaasd over 'kippenpijn' Wakker Dier

Veehouderij

Dierenartsenbond KNMvD is verbaasd over de conclusies die Wakker Dier trekt in het gepubliceerde persbericht over pijn bij kippen. Uit het onderliggende rapport blijkt namelijk dat het inschatten van pijn bij pluimvee lastig en subjectief is.

Groen fosfaat geeft gras een plus

Veehouderij

Meer opbrengst in de eerste snede en een hoger fosforgehalte in het gras. Een gift van Groen Fosfaat lijkt te zorgen voor een plus op grasgroei, blijkt op twee proefvelden.

NVWA controleert vanggewas via satelliet

Veehouderij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maken dit jaar voor het eerst gebruik van satellietdata bij controles op het telen van vanggewas.

Melkrobot leasen via BNP Paribas

Veehouderij

SAC Nederland gaat samenwerken met BNP Paribas Leasing Solutions. Dat gebeurt vanwege de toenemende vraag vanuit de markt naar leasemogelijkheden van de melkrobot RDS Futureline Elite.

Sorghum als alternatief voor snijmais

Veehouderij

Een afwisselende teelt met snijmais, waarbij in totaal een hogere oogst wordt gerealiseerd. Dat zou moeten kunnen om sorghum een blijver in Nederland te laten worden. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

Vitale Varkenshouderij krijgt versterking

Veehouderij

Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en Vion sluiten zich aan bij Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa). Die bestaat uit Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het ministerie van Economische Zaken.

Bijen geholpen met gele mosterd

Veehouderij

Bijen houden van bloemen. Door daar bij het zaaien van het vanggewas rekening mee te houden, kan de boer eenvoudig de bij helpen, bijvoorbeeld door gele mosterd bij te mengen.

Konijnenziekte waart nog rond

Veehouderij

De ziekte Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) maakt nog altijd slachtoffers onder zowel gehouden als wilde konijnen. Het is daarom verstandig om gehouden konijnen te vaccineren. De konijnensector speelt hierop in met een vaccinatieprogramma voor...

POV wil gelijk speelveld en lastenverlichting

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil, in het kader van de miljoenennota, dat het kabinet varkenshouders de ruimte geeft om hun duurzame ambities waar te maken.

Lely-boer moet welzijn koe meer tonen

Veehouderij

De burger ziet een stal, maar niet het welzijn van de koeien daar in. Dat is de afgelopen 25 jaar fors verbeterd. 'We moeten actief werken om dit ook naar buiten te brengen.'

Hoogleraar: fosfaatefficiënte koe is te fokken

Veehouderij

Een fosfaatefficiënte koe is volgens hoogleraar Henk Bovenhuis te fokken. Daarbij is een grote rol weggelegd voor genetica. Die kan bijdragen aan de productie van melk met een bijzondere samenstelling.

Kaasboerderij trekt Roundhouse van 22 meter op

Veehouderij

Kaasboerderij De Stelp van Theo en Dory van der Gun uit Oldeberkoop heeft de eerste Roundhouse-stal met een doorsnee van 22 meter in Nederland. De stal gaat het hoogdrachtige vee en de kalveren herbergen.

Weer Belgisch slachthuis op slot om dierenwelzijn

Veehouderij

De Belgische minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft vanochtend een runderslachterij in Izegem laten sluiten. Dat gebeurt omdat de dierenwelzijnsregels onvoldoende werden nageleefd.

Zweedse melkveehouders testen Maxammon-graan

Veehouderij

Het Zweedse melkveebedrijf Vasen Lantbruk houdt momenteel een test met ureum ontsloten en het in de Verenigde Staten populaire Maxammon-graan.

Milieudefensie op de bres voor duurzame melk

Veehouderij

Milieudefensie trekt zaterdag 16 september bij supermarkten aan de bel om ze boeren beter te laten betalen voor duurzame melk. Doel daarvan is de kostprijs plus zes cent voor melkveehouders.

Spitten of ploegen voor hogere opbrengst?

Veehouderij

Geeft spitten een hogere opbrengst dan ploegen? De eerste resultaten bij een proefveld bij Martin Merker in het Duitse Steinfurt lijken positief als het gaat om gewasontwikkeling.

Ten Damme neemt houtvezelbedrijf All-Round over

Algemeen

Bodemstrooiselspecialist Ten Damme uit Groenlo heeft branchegenoot All-Round uit Zelhem overgenomen.

Aantal HyCare-stallen flink uitgebreid

Veehouderij

Naast de vier praktijkbedrijven met HyCare die vorige jaar zijn opgestart, komen er dit jaar nog dertien van deze stallen bij.

Ruimen fipronilkippen lijkt vaak onafwendbaar

Veehouderij

Het ruien van kippen en schoonmaken van stallen valt niet mee. Voor veel door fipronil getroffen pluimveebedrijven lijkt ruimen onafwendbaar.

VGB-award voor Agro Fleur Select

Akker- & Tuinbouw

Agro Fleur Select heeft donderdag de award van de Vereniging Groothandel Bloemisterijproducten (VGB) gewonnen tijdens de NZBT-keuring op het Zomerbloesem Event in Naaldwijk. Het bedrijf won de prijs met zijn Amarine 'Belladiva Emanuelle'.

LTO en NZO pleiten voor grote praktijkproef Kringloopwijzer

Veehouderij

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben bij het ministerie van Economische Zaken opnieuw aangedrongen op een substantiële pilot om de Kringloopwijzer als vrijwillig verantwoordingssysteem in de praktijk te testen.

Uniform-Agri huldigt tienduizendste klant

Veehouderij

Uniform-Agri heeft deze week de tienduizendste klant in het zonnetje gezet. Dat is de familie Van Werven uit Kamperveen.

Terra MBO-dag Noordbroek afgelast

Mechanisatie

De zevende editie van de Terra MBO-dag op maandag 11 september in Noordbroek is vanwege de te verwachten weersomstandigheden afgelast.

'Hollandse kip moet uit Zuid-Afrikaanse ban'

Veehouderij

Zuid-Afrika moet stoppen met het gesloten houden van de grenzen voor de Nederlandse kip- en kipproducten. Dat stellen de Europarlementariërs Jan Huitema en Annie Schreier-Pierik.

Melkvee Vakdagen vooral succes voor standhouder

Veehouderij

De eerste Melkvee Vakdagen in Liempde zijn vooral voor de standhouders een succes. Dat stelt organisator Johan Wolters van CNO-Expo.

CRV helpt bij paring kruislingen

Veehouderij

Welke rassen gebruikt een melkveehouder om te kruisen en wat wordt de daarop volgende kruising? Kruisingsprogramma CrossFit van CRV moet daar antwoord op geven.

Balans op graszaadmarkt

Algemeen

Op de graszaadmarkt zijn vraag en aanbod in evenwicht. Opvallend, want de oogst in de belangrijkste productiegebieden in de wereld leverde dit jaar geen hoge productie op. De vraag naar graszaden vertoont een opgaande lijn.

LTO-NOP verwacht dat marktklap fipronil nog komt

Veehouderij

Hoewel de fipronilaffaire nog geen effect lijkt te hebben op de aanvoer en de prijsvorming van eieren, lijkt de grote klap nog te komen. Dat verwacht Hugo Bens, voorzitter van de Kring Leg van LTO-NOP.

Borging kringloopwijzer onvoldoende

Veehouderij

De kringloopwijzer is onvoldoende geborgd. Hierdoor zijn sommige gegevens niet of lastig controleerbaar, stelt minister Henk Kamp (EZ).

Dierenbescherming wil snelle aanpak stalbranden

Algemeen

De Dierenbescherming is positief over de aanpak van het dossier stalbranden die staatssecretaris Martijn van Dam kiest, maar blijft kritisch. De organisatie wil dat Van Dam en zijn opvolgers als de brandweer aan de slag gaan met de aanpak.

FrieslandCampina wil Huishan Dairy uitkopen

Veehouderij

Royal FrieslandCampina wil partner Huisjan Dairy bij hun gezamelijk Joint Venture in China uitkopen. Onduidelijk is wie echter de partij is die Huishan Dairy in handen heeft. Na gerommel binnen dit bedrijf is de handel in aandelen op 24 maart 2017...

NVWA roemt risicobeheersing zuivel

Veehouderij

De risicobeheersing binnen de industriële verwerking van melk (inclusief pasteurisatie of sterilisatie) is goed. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in haar integrale risicoanalyse zuivelketen.

'Eén procent melkveebedrijven heeft structureel welzijnsprobleem'

Veehouderij

Bij pakweg één procent van de melkveebedrijven zijn er tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn. Deze bedrijven zijn vaak moeilijk te bewegen richting structurele naleving. In zijn algemeenheid worden de welzijnsregels voldoende nageleefd.

Melkgeitenstop: 'gezondheid staat voorop'

Veehouderij

Volksgezondheid staat op nummer één, daar staan wij als sector volledig achter en staat dus ook voor ons niet ter discussie.' Dat zegt Jos Tolboom, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij, in reactie op het besluit van de provincie...

Engerlingen de klos door onderzoek praktijknetwerk

Veehouderij

Hoe zijn engerlingen te bestrijden, nu chemische middelen al meer dan tien jaar zijn verboden? Het praktijknetwerk Engerlingen kijkt naar methoden om het aantal engerlingen in te dammen.

Vleesveesector bundelt krachten

Veehouderij

Samenwerken en de uitvoering van de besteding van het POP3-geld in eigen hand nemen, zoals de varkenssector doet. Dat is voor de vleesveehouderij een manier om toch in aanmerking te komen voor de voor deze sector gereserveerde POP3-gelden.

Hoogpathogene vogelgriep treft zwanen Sachsen-Anhalt

Veehouderij

In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is in de Kreis Mansfeld-Südharz bij 3 dode zwanen het hoogpathogene vogelgriep-virus H5N8 aangetroffen. Hoewel dit in het Oostelijk deel Duitsland ligt, blijft waakzaamheid ook in ons land geboden.

Van Dam: Deel GLB-geld naar risicobeheer

Veehouderij

Een deel van de rechtstreekse betalingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) met worden omgebogen naar doelgerichte betalingen em risicobeheer. Dat is de inzet van het ministerie van EZ tijdens de informele landbouwraad van 3 tot 5...

Biologisch voer terug vanwege aflatoxine

Veehouderij

Twee partijen biologisch melkveevoer zijn onlangs teruggehaald, nadat bleek dat hier een te hoog gehalte aan aflatoxine B1 in zat.Aflatoxine B1

LTO Noord roept op niet te oogsten na brand

Veehouderij

LTO Noord afdeling Voorne-Putten adviseert leden uit het gebied om niet te oogsten of beweiden tot er meer duidelijkheid is over de risico's, voedselveiligheid staat voorop.

Varkenshouders reduceren 830.000 kilo fosfaat

Veehouderij

De varkenshouderij verwacht dit jaar 830.000 kilo fosfaat te kunnen reduceren. Dit blijkt uit alle aanmeldingen van varkenshouders die willen meedoen aan de vrijwillige Regeling Fosfaatreductie. Varkenshouderij 2017.

Dochters Persuader blijven langst lopen bij CRV

Veehouderij

Delta Persuader is bij CRV de zwartbonte stier met het beste aanhoudingspercentage. Maar liefst 41 procent van zijn dochters is 72 maanden in productie geweest.

Ruggen geven mais betere wortelontwikkeling

Veehouderij

Niet alleen aardappelen, maar ook maisplanten kunnen in ruggen worden geteeld.

Meer pensbestendig vet in melkveerantsoen

Veehouderij

Sinds het wegvallen van de melkquotering nemen steeds meer veehouders pensbestendige vetten op in het rantsoen. Voor de meeste veehouders is het verhogen van de melkgift de belangrijkste reden.

'Goede ervaringen met shredlage-methode in de kuil'

Veehouderij

Melkveehouder Bas Fokkert uit Holthone roemt de gewasopbrengsten van dit jaar. De mais lijkt vooralsnog goed, terwijl hij vier heel mooie grassnedes heeft binnengehaald. Hij overweegt de mais hoog te hakselen. Hij weet zeker dat dit met de...

Van Dam wil geen extra eisen grondgebondenheid

Veehouderij

Het ministerie van Economische Zaken scherpt de eisen niet extra aan om de milieudoelen te halen. Rik Grashoff (GroenLinks) stelde hierover kamervragen naar aanleiding van een rapport van het Louis Bolk Instituut.

Regels veevervoer niet altijd bekend

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert op het vervoeren van vee. De in 2005 opgestelde Europese Transportverordening is bij professionele transporteurs bekend, maar voor ondernemers die sporadisch vee vervoeren is deze niet...

LTO/NOP stuurt brandbrief naar Van Dam

Veehouderij

Eric Hubers, voorzitter van LTO/NOP Pluimveehouderij heeft een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Hij pleit voor een verregaande steun van gedupeerde legpluimveehouders.

VK: verhoogd risico Afrikaanse Varkenspest

Veehouderij

Door het oprukken van het Afrikaanse Varkenspest-virus in Oost-Europa heeft het ministerie van Landelijke Zaken van het Verenigd Koninkrijk de varkenspestdreiging verhoogd van 'zeer laag' naar 'laag'. Geen wilde zwijnen

Pensbestendige vetten winnen aan populariteit

Veehouderij

Steeds meer melkveehouders maken gebruik van pensbestendige vetten in hun rantsoen. Dit kan zeker bij de huidige melkprijs prima uit, terwijl tevens de hoeveelheid melk per kilo fosfaat toeneemt, stelt Robert Meijer, marketingmanager Melkvee bij...

Fosfaatreductie: 6.200 heffingen over periode 2

Veehouderij

Over periode 2 van het fosfaatreductieplan zijn in totaal 6.200 heffingen opgelegd. Ruim twee derde daarvan omdat ze het doelstellingsaantal verminderd met 10 procent overschrijden.

Onderzoek gevaar fipronil voor pluimveehouder

Veehouderij

Het RIVM doet onderzoek naar de risico's die pluimveehouders en hun mederwerkers hebben gelopen, doordat ze in een stal in aanraking zijn gekomen met fipronil.

Vezelhennep voor structuur en snelle koeien

Veehouderij

Loonwerker Leo van Amstel uit Lith oogstte woensdag vezelhennep bij melkveehouder Twan Verhoeven in Oisterwijk.

Oefenen voor Europees fokkerijtreffen

Veehouderij

De jeugd heeft de toekomst. Mabel van de familie Neerincx uit Elst werd donderdag op de keuring in Enter uitgeroepen tot miss Toekomst bij het Blonde d'Aquitaine-stamboek. Het showtype heeft ze in de genen; haar moeder en grootmoeder waren ook op...

Franse etiketten drukken Belgische zuivelexport

Veehouderij

Een pilot in Frankrijk, waarbij op Frans grondgebied verplicht wordt om op zuivelproducten een herkomstetiket te plakken, valt niet goed in Belgische aarde. De Belgen ervaren sindsdien een forse dalng van de export van zuivel.

Zuivelnotering: boter plust door

Veehouderij

De populariteit van boter in combinatie met een beperkt aanbod geeft een extra boost aan de notering van boter. Die plust deze week 15 euro door naar 665 euro.

Varkenspest Roemenië: extra ontsmetten

Veehouderij

In verband met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Roemenië moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit Roemenië onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een...

Reclame Code Commissie: Emté misleidde met natuurvlees

Veehouderij

Het natuurvlees van Emté mag niet 'beter dan biologisch' worden genoemd. Skal Biocontrole kaartte dit aan bij de Reclame Code Commissie en kreeg hierin gelijk.

Van Dorp dagkampioen Texelaars Oldebroek

Veehouderij

Bertus van Dorp ging net als vorig jaar weer met de eer strijken bij de verkiezing van het dagkampioenschap, zaterdag tijdens de Texelaarkeuring in Oldebroek. Zijn oude ooi werd uitgeroepen tot 'mooiste dier van de fokdag'.

China's grote honger naar soja

Algemeen

Met de aankoop van zaadveredelingsbedrijf Dow Seeds Brazil voor 1,1 miljard euro heeft China de keten van zaadje tot karbonaadje verder versterkt. Als reactie op de bevolkingsgroei werkt China hard aan plannen om te zorgen dat alle monden gevoed...

Grana's Pie 2 ook dit jaar beste Hellevoetsluis

Veehouderij

Grana's Pie 2 werd zaterdag tijdens de zestigste Fokveedag Hellevoetsluis wederom verkozen tot de mooiste koe van de Zuid-Hollandse eilanden. Net als vorig jaar nam melkveehouder Jan Willem Hoftijzer uit Zwartewaal de beker mee naar huis.

Grasmonitor: meer VEM, minder groei

Veehouderij

Voor het eerst sinds eind juni komt de gemiddelde voederwaarde van het gras weer boven de 950 VEM uit. Momenteel wordt er duidelijk in korter gras geweid, de verteerbaarheid van de organische stof stijgt.

Voor mais schadelijk insect ontdekt in Oosterhout

Veehouderij

Door te zuigen aan bladeren en hierdoor verspreiden van virussen, is de insect Laodelphax striatellus schadelijk voor gewassen als mais. Vorig jaar werd in Oosterhout een populatie van dit insect gevonden.

Zuivelnotering: boterprijs maakt klapper

Veehouderij

De wereldwijde vraag naar botervet doet de officiële zuivelnotering voor boter al weken stijgen. Deze week maakte de prijs voor verse boter een klapper van plus 20 euro.

Rijen koeien en mensen op landbouwshow Opmeer

Veehouderij

De eerste maandag van augustus is al 108 jaar traditioneel voor de Landbouwshow in Opmeer. De show is de grootste landbouwhuisdierenshow van Nederland.

Goed grasjaar zorgt voor topopbrengst

Veehouderij

Zoogkoeienhouder Remko Bijl uit 's-Gravendeel oogstte maandag gras in de Hoeksche Waard. Hij noemt 2017 een goed grasjaar met een topopbrengst.

Nederland steunt groot robotbedrijf Tatarstan

Veehouderij

Nederlandse partners ondersteunen de bouw van een melkveebedrijf voor 5000 koeien in Tatarstan. Deze koeien moeten op termijn worden gemolken door Nederlandse melkrobots.

Koeien sturen op methaan is mogelijk

Veehouderij

Het is mogelijk om de methaanuitstoot bij melkkoeien via het voerspoor te reduceren. Dat blijkt uit onderzoek bij de elf Koeien & Kansen bedrijven.

Partij voor de Dieren wil einde paardenmarkten

Veehouderij

Geen schuilmogelijkheid en geen beschikking over water en ruwvoer. Het dierenwelzijn van de onlangs gehouden paardenmarkt in Voorschoten, bij Leiden, is volgens de Partij voor de Dieren onwenselijk. De politieke partij vindt dat er geen vergunningen...

Getroffen pluimveehouder uit zich op Twitter

Algemeen

Hoe komt een pluimveehouder, die te maken heeft met een blokkade vanwege fipronil, deze lastige dagen door? Pluimveehouder Jacco Wisserhof uit Rhenen laat het de buitenwereld weten.

57 Belgische bedrijven Fipronil-verdacht

Veehouderij

In België zijn mogelijk 57 pluimveebedrijven in beeld omdat hier een fipronil-houdend middel is gebruikt voor de bloedluisbesmetting.

Fipronil treft mogelijk ook Franse kippen

Veehouderij

Het Fibronil-bevattende middel tegen bloedluis is mogelijk ook in Frankrijk gebruikt. Een pluimveehouder heeft aangegeven dat het middel mogelijk ook op zijn bedrijf is ingezet. Dit bedrijf is direct geblokkeerd.

Belg gaat voor 'eigen' vlees

Veehouderij

Tijdens het winkelen kiest 95 procent van de vleeskopers bewust voor vlees van Belgische bodem. Maar liefst 96 procent van Belgen eet graag een stukje vlees, een kwart verorbert zelfs dagelijks vlees.

Bens vindt NVWA te laks

Veehouderij

Voorzitter Hugo Bens van de kring Leg van LTO/NOP vindt dat de NVWA in de fipronil-affaire actiever had moeten handelen. Hierdoor is het probleem vele malen groter geworden, stelt hij.

Dierenorganisaties verliezen kort geding ruimingen

Veehouderij

Kippen die fipronil bevatten, mogen worden geruimd. Dat heeft de rechter gisteren bepaald in een door dierenorganisaties aangespannen kort geding.

Besluit afbouw mezenschade vernietigd

Akker- & Tuinbouw

De rechtbank heeft het besluit over de afbouw van de vergoeding voor mezenschade door het Faunafonds en de provincies vernietigd. Er moet een nieuw besluit komen waarbij rekening wordt gehouden met deze gerechtelijke uitspraak. De NFO tekende bij de...

Biertje tegen slakken straks verboden

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse boeren en tuinders mogen binnenkort geen huis-, tuin- en keukenmiddelen zoals bier, groene zeep, melk of schoonmaakazijn meer inzetten tegen ziekten en plagen in hun teelten en gewassen. Dat is een gevolg van het geleidelijk verdwijnen...

Ei-Facebookactie loopt haast uit de hand

Veehouderij

'Deel dit bericht voor 10 gezonde eieren'. Deze Facebookactie van Alex Janssen bleek onverwacht een groot succes. Meer dan 4000 mensen deelden tot nu toe zijn bericht. Het rondbrengen op Wereld Ei Dag wordt een uitdaging.

Laserbranding bij Cool Port Packing Rotterdam

Akker- & Tuinbouw

Binnenkort hoeft Cool Port Packing Rotterdam geen papieren labels meer te gebruiken bij bepaalde fruitsoorten. Met laserbranding wordt een merk, logo of tekst in de schil gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Lucht voor aantal getroffen pluimveebedrijven

Veehouderij

Voor een aantal getroffen pluimveebedrijven komt er eindelijk lucht. De winkelschappen in Nederland bevatten enkel nog schone eieren.

Omstandigheden voor topopbrengst mais

Veehouderij

De combinatie van warm weer en op tijd een bui lijkt dit jaar tot een topmaisopbrengst te leiden. De belangrijkste fase gaat nu komen: de kolfzetting en afrijping.

Nieuwe Roundhouse van 22 meter

Veehouderij

In Oldeberkoop wordt de eerste stal met een diameter van 22 meter gebouwd volgens het Roundhouse-concept. Deze stal wordt ingezet voor de droogstaade koeien en de jongvee-opfok.

VLOG-voer melkvee en geiten hip

Veehouderij

Verschillende mengvoerproducenten en andere voerleveranciers stappen in de vraag vanuit Duitsland naar GMO-vrije melk. Enkele Nederlandse zuivelverwerkers start met de productie van deze zogenaamde VLOG-melk. Deze maand start FrieslandCampina met...

Hittestress leidt tot minder vruchtbaar kalf

Veehouderij

Een kalf dat op warme dagen is verwekt, is zelf niet alleen minder vruchtbaar, ook is het minder duurzaam. Dat stellen de onderzoekers Pablo Pinedo van de Universiteit van Colorado en Albert de Vries van de Universiteit van Florida.

Met Melkvee Vakdagen weer beurs Liempde

Veehouderij

Met de Melkvee Vakdagen vindt er in Liempde weer een beurs plaats. Zowel melktechniek, mechanisatie, stalinrichting, toelevering en dienstverlening zijn er op 6 en 7 september te vinden.

Q-koortspatiënten krijgen compensatie kabinet

Algemeen

Er komt toch 'een vorm van tegemoetkoming' voor Q-koortspatiënten. Het demissionaire kabinet reserveert daar 10 miljoen euro voor.

Zinkoxide als diergeneesmiddel uit de markt

Veehouderij

Alle in de EU toegelaten diergeneesmiddelen met zinkoxide moeten binnen vijf jaar van de Europese markt zijn. De handelsvergunningen van deze diergeneesmiddelen worden, met een overgangsperiode van vijf jaar, ingetrokken.

Melkveehouderijvoorzitter vraagt respect voor elkaar

Veehouderij

Wil Meulenbroeks is na de zomer de nieuwe voorzitter van LTO-vakgroep Melkveehouderij. Hij wil zich vooral inzetten voor meer maatschappelijk draagvlak voor de sector en solidariteit onder melkveehouders. 'Ik verwacht dat melkveehouders rekening met...

Stier Haribo heeft toch geen A2A2-gen

Veehouderij

De Fleckviehstier Haribo blijkt toch geen A2A2-drager van het bèta-caseïne-eiwit te zijn. Heronderzoek toont aan dat de stier drager is van de A1A1-variant, meldt CRV.

Onderzoek antibioticareductie vlot niet

Algemeen

Het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken, dat moet leiden tot verdere antibioticareductie, loopt vertraging op. De eerste fase zou deze zomer zijn afgerond, maar dat wordt dit najaar.

Niet meer melk met shredlage

Veehouderij

Een rantsoen met shredlage mais leidt niet tot een hogere melkproductie en een betere diergezondheid dan gangbare mais. Wel daalt het ureumgetal licht.

Belgische boeren vaccineren zelf tegen blauwtong

Veehouderij

Belgische schapen- en rundveehouders mogen hun dieren dit jaar zelf vaccineren tegen blauwtong. Vorig jaar werd minder gevaccineerd, omdat de campagne ietwat chaotisch verliep. De Belgische Boerenbond reageert verheugd op dit besluit. Dierenartsen...

Te weinig integraal duurzame stallen

Algemeen

Het aantal integraal duurzame stallen loopt achter bij de ambitie van de Nederlandse overheid om de veehouderij te verduurzamen.

Onderzoekers zoeken duurmelkers

Veehouderij

Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht zoeken boeren die kennis willen delen over duurmelken van koeien. Project 'Lactatie op Maat' is een initiatief van Duurzame Zuivelketen.

Cono-melkveehouders halen 92 procent volledige weidegang

Veehouderij

Veel van de leveranciers van CONO kaasmakers doen de koeien buiten. Van die boeren deed vorig jaar 92 procent mee aan volledige weidegang.

Frijns is enige biologische deelnemer Maismeetnet

Veehouderij

Guido Frijns in Reijmerstok (Zuid-Limburg) is de enige biologische deelnemer aan het Maismeetnet. Als extra uitdaging mag hij niet ploegen.

POV dreigt Brabant met schadeclaims

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) dreigt provincie Noord-Brabant met schadeclaims als de versnelde omvorming van de veehouderij doorgaat.

Scherpte beperkt vangletsels

Veehouderij

Door scherp in te zetten om het goed omgaan met dieren tijdens het vangen van vleeskuikens kan het vangletsel worden beperkt. Dat blijkt intensieve controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op slachthuizen.

Drie weken hittestress kost 27.000 euro

Veehouderij

Drie weken hittestress kost een boer met honderd koeien 27.000 euro per jaar, stelt Voergroep Zuid.

Warmte en regen stuwen mais omhoog

Veehouderij

Een tropisch gewas als mais houdt van warm weer. Juni was dit jaar extreem warm, waardoor het gewas in de afgelopen maand fors groeide. De regen van eind juni doet de mais goed.

Euthanasie paard na EIA-besmetting in Vreeland

Veehouderij

Bij een paardenbedrijf in Vreeland is de ziekte Equine Infectieuze Anemie (EIA) geconstateerd. Het getroffen paard is geëuthanaseerd, meldt het ministerie van Economische Zaken aan de World organisation of Animal Health (OIE).

'AMFA legt ammoniak vast'

Veehouderij

Een relatief nieuw product, Agri Minerals Fertilizer Additive (AMFA), legt de ammoniak in de drijfmest vast. Dat stelt Pascal Michorius van producent Agri Minerals in Roosendaal.

Plattery Princesse wint roodbont oud op NRM

Veehouderij

Rallstorm-dochter Plattery Princesse van melkveebedrijf Eggerink uit Wierden werd zaterdagmiddag kampioen oudere koeien bij roodbont op de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle. Barendonk Emma 220 (V. Jotan Red) van Barendonk Holsteins uit...

Ella 158 wint bij zwartbont oud op NRM

Veehouderij

Bons Holsteins Ella 158 van Bons Holsteins in Ottoland heeft zaterdag op overtuigende wijze de klasse oudere koeien zwartbont gewonnen op de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle. Het reservelint was voor Jimm. Holstein Hellen 589 van John...

Bons-Holsteins Dikkie 183 wint zwartbont midden

Veehouderij

Holsteins Dikkie 183 van Bons Holsteins is zaterdag uitgeroepen tot kampioen zwartbont midden op de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle. Haar secondante was Hiltje 1579 van Altenburg Holsteins in Koufurderrige.

Bons en Eggerink leveren algemeen kampioenen op NRM

Veehouderij

Bons-Holsteins uit Ottoland en melkveebedrijf Eggerink uit Wierden brachten zaterdag de twee algemeen kampioenen bij respectievelijk zwart- en roodbont in de ring tijdens de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle.

Boer heeft eerste signalen mastitis niet altijd in beeld

Veehouderij

De helft van de melkveehouders is onvoldoende alert op de eerste verschijnselen van klinische mastitis. Dat blijkt uit de Rundveescanner2017 onder 500 melkveehouders met onder meer vragen van Zoetis over de mastitisdetectie. Specialist Otlis...

M H Alana 8 wint roodbont midden op NRM

Veehouderij

MH Alana 8 heeft zaterdag tijdens de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle de titel veroverd bij de categorie roodbont midden. Het reservekampioenschap was voor Brook Marie 68. PM Elza 159 werd derde.

Koba 219 vaarzenkampioen zwartbont op NRM

Veehouderij

Bons-Holsteins Koba 219 heeft zaterdagochtend het vaarzenkampioenschap zwartbont gewonnen tijdens de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle. Met Shakira 5 als secondante was dit een kopie van de derde rubriek. Derde op tal was Prairy Hoeve...

Heerenbrink Dina 382 wint bij roodbonte vaarzen

Veehouderij

Heerenbrink Dina 382 (links) van maatschap Steegink-Van den Berg uit Okkenbroek heeft zaterdag het vaarzenkampioenschap roodbont gewonnen op de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle. De reservetitel was voor Barendonk Paulina 188 van...

Rabobank: vraag naar melk blijft groot

Veehouderij

De wereldwijde melkproductie stijgt verder in de tweede helft van 2017 om aan de groeiende vraag te voldoen. De focus ligt daarbij op melkvet, omdat vooral die vraag stijgt. Op de lange termijn is via fokkerij een omslag nodig naar koeien die meer...

'Goedkoop maiszaad kost altijd geld'

Veehouderij

Franse zaadleveranciers ontraden het gebruik van goedkoop maiszaad. Het zou juist geld kosten. Nieuwe Oogst onderzocht of dit ook voor Nederland geldt.

'Term weidemelk jaarrond bruikbaar'

Veehouderij

De term 'Weidemelk' mag jaarrond worden gebruikt, oordeelde de rechter van het Oberlandesgericht van het Duitse Nürnberg. Hier diende een rechtszaak tegen een discounter. Die verkocht jaarrond melk met het label '100% verse weidemelk' , terwijl ...

Melkveehouder niet alert genoeg op eerste verschijnselen mastitis

Veehouderij

De helft van de melkveehouders is volgens de Rundveescanner onvoldoende alert op de eerste verschijnselen van klinische mastitis. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Zoetis onder vijfhonderd boeren.

Nederlandse melkkoe heeft hoogste levensproductie

Veehouderij

Nederlandse melkkoeien hebben gemiddeld een levensproductie van 29.000 kilo melk per koe. Hiermee hebben zij de hoogste levensproductie ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden, meldt Verantwoorde Veehouderij.

Van de Ven voorzitter vertrouwensloket dierenwelzijn

Veehouderij

Jeannette van de Ven is de nieuwe voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Zij is sinds februari portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland.

Regeling Stimulering Mestverwerking langer open

Algemeen

De einddatum voor Regeling Stimulering Mestverwerking is opgeschoven naar 30 september 2018. Aanvankelijk zou de regeling op 31 december 2017 eindigen.

EIA in Bad Bentheim

Veehouderij

Bij een paard in het Duitse Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal, is Equine Infectieuze Anemie vastgesteld. Hierop is een beperkingsgebied ingesteld.

Aanbod slachtvarkens blijft licht stijgen

Veehouderij

Het slachtvarkensaanbod stijgt tot oktober 2017 naar verwachting nog met 2 procent ten opzichte van het aanbod in juni. Dat blijkt uit de Inseminatiemonitor van Wageningen Economic Research.

Mest met water tegen ammoniakuitstoot

Veehouderij

Minder ammoniakuitstoot door mest met water te verdunnen. Dat is een van de maatregelen die deelnemers aan het project 'Proef op de Som' gaan toepassen.

Droogte treft vooral ruwbeemd

Veehouderij

Door de droogte verdort vooral ruwbeemd, stelt salesmanager Hendrik Nagelhoud van grassenkweker DLF. 'Het is verstandig deze soort er in het voorjaar tijdig uit te trekken en gaten door te zaaien met goed gras.'

Brussel verlengt economische sancties Rusland

Algemeen

De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland. Dat is donderdag beslist op een top in Brussel.

Rapport leidt tot extra LTO-bijeenkomsten geitenhouderij

Veehouderij

Het deze week gepubliceerde rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden deel 2' (VGO-2 rapport) is voor LTO Melkgeitenhouderij reden om twee extra ledenbijeenkomsten te organiseren.

Sonja 39 Fleckviehkoe van het jaar

Veehouderij

Sonja 39 is gekozen tot Fleckviehkoe van het jaar 2017. De negende kalfs BFG Enrico dochter (MV Jerom) is eigendom van VOF Walvoort-Roozegaarde uit Zelhem.

NVWA-controle gecoupeerde paardenstaart

Veehouderij

De NVWA gaat deze zomer op keuringen controleren op het couperen van paardenstaarten. Dat is sinds 1 december 2016 verboden, tenzij er een medische noodzaak is.

Hoogpathogene vogelgriep pluimveehandel Vlaanderen

Veehouderij

Op het bedrijf van een pluimveehandelaar in het West-Vlaamse Waardamme, 25 kilometer onder Zeeuws-Vlaanderen, is vrijdag hoogpathogene vogelgriep vastgesteld.

'Hogere melkprijs komt in zicht'

Veehouderij

De melkprijs in Europa zal de komende tijd verder stijgen. Dat verwacht zuivelanalist Willem Koops van ZuivelNL. Verschillende zuivelverwerkers schroeven de melkprijs nog iets op.

Fosfaatreductieplan doet zijn werk

Veehouderij

De Nederlandse melkveehouderij komt weer aardig dicht bij het fosfaatplafond. Mogelijk wordt de doelstelling dit kwartaal al gehaald. De rem kan er echter niet af, stelt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

2016 was slecht zuiveljaar

Algemeen

Europees gezien was 2016 een slecht zuiveljaar. Dat blijkt uit de LTO Melkprijsvergelijking. In deze eeuw deed enkel 2009 het dramatischer. De klap van vorig jaar kwam extra hard aan, omdat de melkprijs de jaren ervoor ook beroerd was.

Limousin-koe Antoinet excellent

Veehouderij

Antoinet van maatschap Bensink-Allersma in Bunne kreeg onlangs van de bedrijfsinspecteur 90 punten voor Algemeen Voorkomen. Daarmee werd ze door Limousin Vereniging Nederland als excellent dier ingeschreven.

'Makkelijker maistelen op grote percelen zeer zware klei'

Veehouderij

Marco Heijblok (42) uit Hippolytushoef doet dit jaar voor het eerst mee met het Maismeetnet van Nieuwe Oogst. Hij vervangt hier zijn buurman Jaap Koorn, een deelnemer van het eerste uur, die dit jaar geen mais teelt.

Start uitroeiing IBR en beheersing BVD

Veehouderij

Met een verplichte vaccinatie van dieren op verdachte en besmette bedrijven wil de Nederlandse rundveehouderij de dierziekte IBR de komende jaren uitroeien. Ook gaat de sector de dierziekte BVD terugdringen via een beheersingsprogramma.

Vers gras analyseren op locatie

Veehouderij

De allereerste mobiele tool voor online-NIR analyse op locatie is nu uitgebreid met vers gras-analyse.

Proef ForFarmers met alternatieve eiwitrijke teelten

Veehouderij

ForFarmers legt een groot praktijkveld aan, waar de teelt van soja en alternatieve eiwitgewassen op praktijkschaal worden getoetst.

Big Challenge levert meer dan 1,2 miljoen euro op

Algemeen

Met zijn allen de Big Challenge-cheque over de finish brengen, zat er dit jaar als gevolg van het noodweer niet in. Toch brachten de deelnemers meer dan 1,2 miljoen euro bijeen voor het goede doel.

Romijn ziet tal van alternatieven voor klimaatdoelen

Veehouderij

Het terugbrengen van de melkveestapel naar 1,4 miljoen koeien om de klimaatdoelen te kunnen halen, is enkel in het uiterste geval nodig. 'Er zijn hiervoor tal van alternatieven', stelt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Rundveehouderij.

Kiloknaller zorgt voor enorme druk op boer en keten

Veehouderij

Het aantal kiloknallers in de supermarkten is licht gedaald, maar volgens Wakker Dier onvoldoende. Door jarenlang met elkaar te prijsvechten om vlees, is daarmee de druk op boer en keten volgens de organisatie enorm.

Beter milieu kost honderdduizenden melkkoeien

Veehouderij

De Nederlandse melkveestapel moet worden teruggebracht tot 1,4 miljoen koeien. Dat waren er vorig jaar nog 1,7 miljoen. Die krimp is nodig om aan de milieudoelstellingen voor waterkwaliteit, mest en ammoniak te voldoen, stelt het Louis Bolk...

'Fosfaat is geen issue voor melkgeitenhouderij'

Veehouderij

Een motie van SP en GroenLinks over het begrenzen van groei in de melkgeitenhouderij haalde het deze week niet. De motie moest grenzen stellen aan de fosfaatproductie door de sector. Voorzitter Jeannette van de Ven van LTO-vakgroep...

Eerste GMO-vrij melkveevoer geleverd

Veehouderij

Maatschap Koning-Bruijn in Stompetoren ontving vandaag de eerste levering VLOG-gecertificeerd melkveevoer via AgriTop, dealer van voeronderneming ForFarmers. Dit gebeurde in het kader van een pilotproject van zuivelonderneming CONO Kaasmakers, die...

POV blij met daling antibioticagebruik varkens

Veehouderij

Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is in 2016 opnieuw gedaald. Het daalde met 1,9 procent ten opzichte van 2015, meldt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) vandaag. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is blij met de...

Daling antibioticagebruik zet door

Algemeen

Ten opzichte van 2015 zijn nagenoeg alle sectoren er in geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen. Op basis van de dierdagdoseringen is ten opzichte van 2015 een daling te zien in antibioticumgebruik in de vleeskuikensector (30,1...

Gerbrand van Burgsteden nieuwe hoofdinspecteur CRV

Veehouderij

Gerbrand van Burgsteden (42) start op 1 juli als hoofd Stamboek en Registratie. Hij volgt Arie Hamoen op, die eind augustus met pensioen gaat. Daarmee start Van Burgsteden op een bijzondere dag: 1 juli is namelijk de tweede dag van de NRM.

KalfVolgSysteem vanaf 1 juli verplicht

Veehouderij

Vanaf 1 juli wordt het gebruik van het KalfVolgSysteem (KVS) verplicht. Bij dit systeem wordt een van een melkveehouder afkomstig nuchter kalf vanaf de eerste I&R melding gevolgd tot en met de slacht als vleeskalf. De resultaten worden naar de...

Man steelt trekker als thuiskomertje

Algemeen

Een man is gisteren in Boekel aangehouden, omdat hij een trekker had gestolen. Volgens de politie was hij te moe om te fietsen. Hij bond zijn fiets voor op de trekker en ging rijden.

Drinksysteem maakt lange afstandstransport nuka's mogelijk

Veehouderij

Met de goedkeuring van drinksystemen is het vervoer van nuchtere kalveren (nuka's), over een transportduur van meer dan 8 uur, per 1 juni onder voorwaarden weer toegestaan.

Verlies derogatie kost varkenshouder 5000 euro

Veehouderij

Het verlies van derogatie leidt op korte termijn (2018) voor varkenshouders tot een inkomensdaling van gemiddeld ruim 5000 euro per jaar.

Uitval hoog bij dure Vlaamse opleiding diergeneeskunde

Veehouderij

De Vlaamse opleiding diergeneeskunde heeft te maken met een hoge in- en uitstroom. Heel wat studenten, onder wie veel Nederlanders, starten een opleiding, maar de uitval is hoog. Afgestudeerden van deze dure opleiding komen bovendien moeilijk aan de...

Wet veedichte gebieden slaat volgens POV plank mis

Veehouderij

De Interimwet veedichte gebieden, die door staatssecretaris Martijn van Dam voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, slaat de plank op diverse punten mis. Dat zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen over de zienswijze die door de varkenssector...

Melkveehouder opent beursdag Amsterdam

Veehouderij

Met een gongslag opende melkveehouder Arjan Schrijver uit Dalfsen en klant van ForFarmers dinsdag om 9 uur de beurshandel op Euronext.

Laagpathogene vogelgriep treft Libië

Veehouderij

In Libië is begin deze maand op een pluimveebedrijf laagpathogene vogelgriep aangetroffen. Het was de eerste keer dat de ziekte in dat land werd ontdekt sinds juni 2013.

Veehouder mag Silo-Shot blijven gebruiken

Veehouderij

Het additief Silo-Shot blijft toegelaten voor gebruik in mengvoersilo's. Dat is goed nieuws voor veehouders. Silo-Shot voorkomt schimmelvorming op achtergebleven voerresten en vermindert het aankoeken van voerresten in de silo.

E-coli op Nederlands kalfvlees

Veehouderij

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw Veiligheid en Inspectie van de Landbouw waarschuwt consumenten voor Nederlands kalfsvlees. Dat zou E-coli bevatten.

Zaagselverwerkende broers breiden uit

Veehouderij

Broers Henk, Johan en Willie ten Damme vergroten jaar op jaar de afzet van hun zaagselverwerker op Bedrijvenpark Laarberg. Daarom breiden ze dit jaar flink uit door een naastliggende kavel aan te kopen om er een nieuwe hal te bouwen.

Melkveehouders dienen Kringloopwijzer massaal in

Veehouderij

Meer dan 95 procent van alle melkveehouders heeft de Kringloopwijzer op tijd ingestuurd. Ongeveer vijfhonderd melkveehouders deden dat op de laatste dag, maandag 15 mei.

Productie Reudink deels naar Duitsland

Biologische landbouw

Reudink verplaatst de productie van biologische voeders voor de concepten Bioland, Naturland en Biokreis naar de gespecialiseerde Duitse productielocatie van Biomühle Hamaland in Gescher.

Nieuwe groenbemester tegen aaltjes

Akker- & Tuinbouw

Veredelingsbedrijf Limagrain breidt het assortiment GreenCover groenbemesters dit seizoen uit met twee nieuwe mengsels.

LTO vindt Wet veedichte gebieden overbodig

Algemeen

De Wet veedichte gebieden is 'overbodig, demotiverend en ineffectief'. Dat schrijft LTO Nederland deze week in een brief aan het ministerie van Economische Zaken naar aanleiding van een internetconsultatie rond de nieuwe wet.

Beter kalf met meer melk en duo-opfok

Veehouderij

Veel melkveehouders kunnen de opfok van hun kalveren verbeteren door ze meer melk te verstrekken en ze in tweetallen op te fokken. Dat stelt Nina von Keyserlingk van de Universiteit van British Columbia. 'Het is zowel goed voor de groei als de...

Trend toenemende biggenuitval in 2016 gekeerd

Veehouderij

De trend van toenemende biggenuitval is in 2016 gekeerd. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van de Stuurgroep Bigvitaliteit, die staatssecretaris Martijn Van Dam vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Verlaging biggenuitval

Mobiele melkstal biedt uitkomst na brand

Veehouderij

Nadat een brand in de avond van 9 mei zijn melkstal in Haaksbergen verwoestte, zocht de boer een oplossing om de koeien te melken. Dat werd een flexibele melkstal.

Datahub verbetert digitaal verkeer melkveehouder

Algemeen

Om het dataverkeer van en naar melkveehouders te vergemakkelijken, stapt LTO Nederland in coöperatie Datahub.

Ruim honderd melkveehouders schakelen om

Biologische landbouw

In totaal 136 melkveehouders zijn vorig gestart met de omschakeling naar de biologische melkveehouderij. De totale landbouwsector groeide met bijna 13 procent.Meer inspecteurs

Coalitie varkenshouderij stelt kwartiermakers aan

Veehouderij

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft Ton Wortel (58) en Paul Jansen (64) aangesteld als 'kwartiermakers' om een versterking van de markt- en ketenpositie van varkenshouders te realiseren.

Enorme spreiding eiwitbenutting van eigen land

Veehouderij

Er is een enorme spreiding als het gaat om de benutting van het eiwit van eigen land, ook bij dezelfde productie per hectare. Met simpele maatregelen is de eiwitbenutting fors te verhogen. Tien hectare soja

Milieu heeft meeste baat bij energie uit pluimveemest

Veehouderij

Pluimveemest gebruiken om energie op te wekken, is de beste toepassing vanuit milieuperspectief. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft, specialist op het thema duurzaamheid.

Strooiselgebrek nekt biologische status koeientuin

Veehouderij

Het ontbreken van strooisel maakt dat de koeientuin in Groenlo niet biologisch is. Nederland heeft in Europa gevraagd voor deze innovatieve stal ontheffing aan te vragen, de Europese Commissie heeft dit afgewezen.

Van Dam overweegt beroep tegen uitspraak fosfaatplan

Veehouderij

Het overwegen van een beroep tegen de ondernemers, die vorige week een kort geding over het fosfaatreductieplan 2017 wonnen, ligt voor de hand. Dat stelt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

250 boeren willen fosfaatplan aanvechten

Veehouderij

Een groep van 250 melkveehouders overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen het ministerie van Economische Zaken.

Nevedi niet blij met suggestieve NVWA

Veehouderij

Nevedi is niet blij met berichtgeving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die stelde dat productielijnen op bedrijven die veevoer produceren nog vaak zijn verontreinigd met restanten medicijnen en/of coccidiostatica.

Sensoren zorgen voor gezonde dieren

Veehouderij

Veehouders zetten steeds vaker sensoren in om dierziekten op te sporen, zodat ze sneller de juiste maatregelen kunnen treffen. Door beeld-, druk- en geluidssignalen te vertalen, zijn de dieren continu te monitoren. Nieuwe Oogst zet zes trends op een...

Nog te veel medicijnresten in veevoer

Veehouderij

Productielijnen op bedrijven die veevoeders produceren zijn nog vaak verontreinigd met restanten medicijnen en/of coccidiostatica. Dat blijkt uit onderzoek in 2014 en 2015 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Stoppers aan het woord in 'Stand van het Land'

Veehouderij

In het WNL-programma 'Stand van het land' is vanavond een item over stoppende melkveehouders te zien.

Van mest naar prijswinnende kleding

Algemeen

Jalilia Essaïdi is met haar project om kleding uit rundermest te halen, één van de winnaars van de H&M Global Change Award. Ze mag 150.000 euro als prijs in ontvangst nemen.

Scherpere eisen rond weidegang

Veehouderij

Het invoeren van de elektronische registratie om te zien welke koeien buiten lopen lijkt er scherper te worden gelet op het aantal uren weidegang van alle koeien. 'Het is de verantwoordelijkheid van de melkveehouder om aan te tonen dat zijn koeien...

Meer voer voor rund, minder voor varken en kip

Veehouderij

De afzet van mengvoer in de rundveehouderij nam in 2016 toe. Fabrikanten zetten in de varkenshouderij en de pluimveehouderij minder af. Dat resulteerde in totaal tot daling van 0,3 procent in de afzet van veevoer.

Jongveegetal telt mee in maat fosfaatreductie

Veehouderij

Niet het werkelijke aantal jongvee, maar het jongveegetal bepaalt de mate waarin jongvee meetelt in de fosfaatreductie. Met deze wijziging in het maatregelenpakket fosfaatreductie wordt voorkomen dat afvoer van jongvee naar niet-melkproducerende...

Mesdagfonds: planbureau meet met twee maten

Veehouderij

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) meet bij de bepaling van de waterkwaliteit met twee maten, constateert de stichting Mesdag Zuivelfonds. De stichting roept de politiek op om de onderhandelingen in het kader van het Zesde Actieprogramma...

Van Dam verhoogt fosfaatreductie naar 5 miljoen kilo

Veehouderij

Er komen aanvuillende fosfaatreducerende maatregelen voor de melkveehouderij, meldt staatssecretaris Martijn van Dam. De reductiedoelstelling voor melkveehouders wordt verhoogd van 4 naar 5 miljoen kilo fosfaat.

Saldo melkveehouderij net boven langjarig gemiddelde

Veehouderij

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf met 101 koeien komt maart 2017 uit op 15.400 euro per bedrijf. Dat is 800 euro hoger dan het langjarig gemiddelde van de maand maart.

Pluimveehouders overwegen hoger beroep na afwijzing

Veehouderij

Pluimveehouders met vrije uitloop-kippen, die een kort geding hadden aangespannen, overwegen een hoger beroep of een bodemprocedure, nu de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag hun vorderingen heeft afgewezen.

Kuilafdeksysteem populair bij melkveehouder

Veehouderij

Het aantal melkveebedrijven dat kiest voor afdeksystemen groeit. Dat merkt ook Leon Veltman van Silage Safe. Het bedrijf zet alle zeilen bij om aan de vraag voor de eerstkomende graskuil te voldoen.

Dochters R David gaan lang mee

Veehouderij

De dochters van de kruislingsstier R David blijven lang op een melkveebedrijf lopen. Maar liefst 60 procent hiervan maakt vier lactaties vol. Dat blijkt uit de aanhoudingscijfers van de NVO. Daarmee komt de stier met 115 bovenaan de lijst met beste...

Groei bij stabiele geitenmelkprijs

Veehouderij

De geitensector heeft de afgelopen jaren een forse groei meegemaakt, van 100.000 geiten in 2000 naar 350.000 geiten nu. Ook de melkprijs blijft daarbij stabiel.

Niet meer dan 4,3 gram fosfor in kilo mengvoer

Veehouderij

Mengvoer dat een melkveehouder ontvangt, mag vanaf 15 mei maximaal 4,3 gram fosfor per kilo mengvoer bevatten of de fosfor/ruw eiwit-verhouding mag niet hoger zijn dan 2,2.