Tys Hallema

Tys Hallema

Tys Hallema is redacteur Oost en schrijft tevens voor de redactie Veehouderij.

Contact

Artikelen door Tys Hallema

Actiegroep in beroep tegen PAS-besluit Overijssel

Veehouderij

Actiegroep Mobilisation for the Environment gaat in beroep tegen het besluit van provincie Overijssel om niet handhavend op te treden tegen PAS-melders.

Overijssel handhaaft definitief niet bij PAS-melders

Regio Oost

Provincie Overijssel blijft bij het besluit om niet te handhaven bij 'agrarische bedrijven die in werking zijn op basis van een PAS-melding'. Overijssel is van mening dat handhaving tegen deze bedrijven onevenredig is, laten Gedeputeerde Staten...

Overijssels gedeputeerde spreekt met tuinders over corona

Regio Oost

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Overijssel heeft maandag een bezoek gebracht aan twee tuinders uit tuinbouwgebied Koekoekspolder bij Genemuiden. Hij sprak met de ondernemers over de gevolgen van de coronacrisis.

Overijssel peilt korstmossen voor stikstofdepositie

Regio Oost

Provincie Overijssel start dit voorjaar met een onderzoek om korstmossen op bomen in kaart te brengen. Deze mossen zijn een natuurlijke indicator voor stikstofdepositie. Het moet de provincie inzicht geven in de stand van zaken om de...

6 miljoen euro voor kringlopen Overijssel

Regio Oost

Provincie Overijssel stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor investering om de komende jaren kringlooplandbouw in de praktijk te realiseren. Het plan past binnen het bestaande Agro & Food-beleid waarmee de provincie de transitie van de agrarische...

Ministers steken boeren hart onder de riem

Politiek

Ministers Carola Schouten (LNV) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben boeren een hart onder de riem gestoken. Schouten deed dat in een filmpje en Van Nieuwenhuizen via de maandelijkse nieuwsbrief van het Deltaplan Agrarisch...

Bio-omschakelaars in wachtkamer door coronacrisis

Biologische landbouw

Boeren die bezig zijn met omschakelen naar biologisch of nieuw beginnen, kunnen voorlopig niet aan de slag. Als gevolg van de coronacrisis is Skal Biocontrole gestopt met fysieke inspecties. Deze zijn noodzakelijk om het predicaat biologisch te...

Dilemma boer: camping openen of sluiten?

Multifunctionele landbouw

Boeren met een camping staan voor een dilemma. Moeten zij hun camping openen of juist sluiten vanwege het coronavirus? De overheid sluit campings vooralsnog niet. Brancheorganisaties Vekabo en SVR laten de keuze aan de ondernemers. 'Het is lastig....

CBL: maximumaantal klanten, winkelwagen verplicht

Algemeen

Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht in supermarkten en het aantal klanten per winkel wordt beperkt.

Vruchtbare Kringloop Overijssel test eiwitrijke gewassen

Regio Oost

Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) wil de komende twee jaar een test houden met het verbouwen van eiwitrijke gewassen. Doel is deelnemers van VKO, met name melkveehouders, te leren hoe ze deze gewassen kunnen telen.

Rondetafelgesprek Gelderse Staten en experts geschrapt

Regio Oost

Een rondetafelgesprek tussen Gelderse Statenleden en experts over trends in ons voedselsysteem gaat niet door. Jammer, vindt mede-initiatiefnemer Antoon Kanis van D66. Hij hoopt dat het gesprek alsnog kan doorgaan, voordat Gedeputeerde Staten met de...

Defensie zet streep door internationale helikopteroefening

Algemeen

De internationale militaire oefening Swift Blade 2020 gaat niet door vanwege de coronacrisis. De helikoptereenheden van zeven landen zouden tussen 14 april en 1 mei met vierduizend militairen in Nederland en België oefenen.

Edese wethouder: 'Boeren zijn verwaarloosd door de overheid'

Regio Oost

Bodem, biodiversiteit en verbinding. De kern van de boodschap van de Edese wethouder Willemien Vreugdenhil (41) is in drie woorden heel eenvoudig samen te vatten. Het heeft in de Gelderse gemeente geleid tot een bijzonder landbouwbeleid waar geen...

LTO Nederland start hashtagactie

Algemeen

LTO Nederland vindt dat Nederland trots mag zijn op boeren en tuinders, die tijdens de coronacrisis hun uiterste best doen om te zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar is. Naast inzet om de getroffen sectoren te helpen, is de belangenbehartiger...

Landwinkel: 'Geen AH-taferelen, wel stuk drukker'

Algemeen

De vestigingen van Landwinkel zien momenteel meer klanten in de winkel, maar volgens voorzitter Wessel van Olst van de coöperatie blijven 'Albert Heijn-taferelen' vooralsnog uit.

Burgers adopteren landbouwgrond in Haarle

Regio Oost

Melkveebedrijf De Oarns Hoeve in Haarle biedt burgers vanaf dit jaar de mogelijkheid een stuk landbouwgrond te adopteren. Ondernemerspaar Peter en Ida Besten en zoon Jelle zaaien hier dan streekeigen bloemen en kruiden. 'In de toekomst is dit...

Overijsselse boeren willen dat provincie afziet van handhaving

Regio Oost

Overijssel moet het handhavingsverzoek van milieuorganisatie MOB over de PAS-meldingen naast zich neerleggen. Die oproep deden gedupeerde boeren vrijdag tijdens een hoorzitting over het onderwerp.

MOB: dit is een proces-rechterlijke maoeuvre

Algemeen

Het intrekken van de spoedprocedure tegen de provincie Overijssel inzake het vergunnen van beweiden en bemesten is 'een proces-rechterlijke manoeuvre' van actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB).

MOB trekt zaak tegen Overijssel in

Algemeen

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft de spoedprocedure tegen provincie Overijssel over beweiden en bemesten ingetrokken. Dat meldt rechtbank Zwolle.

Overijssel moet opnieuw beslissen over bezwaren MOB

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Overijssel moeten uiterlijk 24 maart opnieuw beslissen over handhavingsverzoeken die door actiegroepen Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu zijn ingediend.

Trekkers in trek op basisscholen in Woudenberg

Regio West

Drie boeren uit de Gelderse Vallei hebben de afgelopen dagen basisscholen in Woudenberg bezocht om kinderen uitleg te geven over wat er allemaal gebeurt op een boerderij.

Rechter beslist over vergunning voor beweiden in Overijssel

Veehouderij

De rechtbank in Zwolle doet binnen een week uitspraak in een zaak rondom beweiden en bemesten. De vraag is of provincie Overijssel boeren wel of niet moet verplichten hiervoor een vergunning aan te vragen.

Landschuurtjes in Bollenstreek krijgen nieuwe functie

Regio West

Een aantal van de 35 landschuurtjes die de Bollenstreek nog telt, krijgt een nieuwe bestemming. Nog dit jaar worden drie schuurtjes opgeknapt waarna ze als overnachtingsplek gebruikt kunnen worden voor toeristen.

Boeren langs IJssel in spagaat door glasvezel

Regio Oost

Boeren in Marle, Welsum en Werven bevinden zich in een spagaat, nu er mogelijk een glasvezelleiding in agrarische grond wordt gelegd. De keuze is glasvezel weigeren of deze accepteren tegen slechte voorwaarden.

Provincie Overijssel gooit ganzenbeleid op de schop

Regio Oost

Provincie Overijssel wil volgend jaar een nieuw ganzenbeleid presenteren. De provincie onderzoekt onder meer het instellen van ganzenrustgebieden op agrarische gronden. Dit soort gebieden bestaan ook in andere provincies.

Platform BoerenBuren breidt uit

Algemeen

Het platform BoerenBuren, dat eind 2017 in West-Nederland startte, richt zich per 1 maart op alle negen provincies in het werkgebied van LTO Noord.

Edelhertenschade Veluwe wordt beter in beeld gebracht

Regio Oost

Een pilotproject in Uddel moet de schade die edelherten veroorzaken in de agrarische enclave op de Veluwe beter in kaart brengen. Hiervoor werd dinsdagochtend een perceel in tweeën gesplitst.

Gelderse Statenleden: 'Bureaucratie frustreert POP3'

Regio Oost

Initiatiefnemers van projecten op het Gelderse platteland worden ontmoedigd door de hoge mate van bureaucratie rond de POP3-subsidieregeling. Dat constateren Statenleden Freek Rebel (ChristenUnie) en Arjan Tolkamp (CDA) op basis van 'berichten uit...

Biologische melkveehouders werken aan biodiversiteit

Regio Oost

Geschrokken door de hoeveelheid verdwenen landschapselementen proberen Rick en Arjuna Huis in 't Veld de biodiversiteit in en om hun melkveebedrijf in Lettele te herstellen, onder meer met de aanplant van houtwallen.

WUR: 'Ontheffing scheurverbod mogelijk'

Veehouderij

Een ontheffing voor het scheurverbod op permanent grasland in Natura 2000-gebieden brengt, onder bepaalde voorwaarden, geen negatieve effecten met zich mee op kwetsbare natuur. Dat is de uitkomst van een onderzoek door Wageningen University &...

Boeren zoeken oplossing voor muizenplaag Liemers

Regio Oost

Boeren in de Liemers gaan de komende tijd onderzoeken welke mogelijkheden ze hebben om de muizenplaag te bestrijden die voor veel overlast zorgt in het gebied. Provincie Gelderland heeft toegezegd boeren daarbij te willen helpen.

Rainlevelr groeit dit jaar fors

Regio West

Het samenwerkingsverband Rainlevelr heeft de 25ste deelnemende tuinder binnengehaald. Dit jaar verwacht het Hoogheemraadschap van Delfland nog eens tien bedrijven aan te sluiten.

LTO Noord mag droogtesubsidies verlenen in Gelderland

Regio Oost

LTO Noord mag optreden als subsidieverdeler voor boeren die maatregelen nemen om water beter vast te houden op hun grond. Provinciale Staten van Gelderland stemden woensdag in met het voorstel hiertoe.

Grondwaterstanden Vechtstromen weer op peil

Regio Oost

Met uitzondering van een aantal plaatsen op hoge zandgronden is de droogte in het werkgebied van waterschap Vechtstromen weer op peil. Het waterschap meldt dat de grondwaterstanden zijn hersteld en dat het groeiseizoen dit jaar niet met een grote...

800.000 liter mest stroomt weg na lek

Regio Oost

Op een boerderij in Didam is maandagochtend 800.000 liter mest weggestroomd, nadat een mestzak scheurde. De harde wind was daar waarschijnlijk de oorzaak van.

LTO Noord Utrecht: 'Omgevingsvisie is bedreiging'

Regio West

De conceptversie van de omgevingsvisie van de provincie Utrecht bevat elementen die bedreigend zijn voor de agrarische sector. Het toekomstperspectief van de landbouw in de provincie komt in het geding. Dat stelt voorzitter Bert van Donselaar van...

LTO en natuurclubs Utrecht sluiten vrede

Regio West

De kou tussen LTO Noord Utrecht en natuurorganisaties uit de provincie is uit de lucht. De partijen hebben met elkaar gesproken en bespreken binnenkort op welke thema's ze elkaar mogelijk kunnen versterken.

Flink meer vergoeding voor edelhertenschade

Regio Oost

De nieuwe manier van taxeren van edelhertenschade bij boeren in de agrarische enclave op de Veluwe werpt zijn vruchten af. Afgelopen jaar werd door provincie Gelderland 48.000 euro aan schade uitgekeerd, tegenover 20.000 euro in de oude situatie.

Omgevingsdienst Twente: 'Wees voorzichtig met mest'

Regio Oost

De Omgevingsdienst Twente roept op om verantwoordelijk en voorzichtig om te gaan met mest in stallen. De oproep is niet alleen gericht aan boeren, maar ook aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Gedeputeerde: 'Boeren treft geen blaam in luchtwasserkwestie'

Veehouderij

Agrarisch ondernemers in Overijssel hebben niets verkeerd gedaan in de kwestie van de luchtwassers die daar niet op orde zijn. Dat stelt de Gelderse landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) in reactie op vragen van D66.

De Melkbrouwerij wint Groene Twinkeling

Regio Oost

De Melkbrouwerij uit Lettele heeft de Groene Twinkeling 2020 gewonnen. Het bedrijf zet zich volgens een vakjury in Overijssel het best in voor het stimuleren van biodiversiteit in de directe omgeving.

Kennisprogramma voor boeren in Groene Hart

Regio West

Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, Wageningen University en Research en de provincie Zuid-Holland starten een kennisprogramma over toekomstbestendig boeren in het Groene Hart.

Veel vraagtekens bij Gelders stikstofplan

Regio Oost

Het eerste pakket stikstofmaatregelen dat provincie Gelderland eind december presenteerde, is een stap in de goede richting. Aan het plan schort echter nog wel het nodige. Zo vinden partijen het plan te veelomvattend of juist niet ver genoeg gaan.

Hoog Brits bezoek voor veehouder in Zenderen

Regio Oost

Een hoge ambtenaar van de Britse ambassade bracht dinsdag een bezoek aan de boerderij van Arjan Bonthuis in Zenderen. Ze spraken onder meer over lage marges in de landbouw en innovatieve technieken.

Hartklachten Schreijer-Pierik 'door groene macht'

Algemeen

De hartklachten die CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik hebben gedwongen haar werk tijdelijk neer te leggen, zijn naar eigen zeggen veroorzaakt door stress. 'Ik ervaar dat de invloed van de groene macht toeneemt. Dat gaat ten koste van...

'Negatieve invloed zonnepark op bodemleven'

Algemeen

Grondgebonden zonneparken hebben een negatieve invloed op de bodem. Doordat grote stukken bodem worden afgedekt, wordt licht weggehouden en droogt de bodem lokaal uit.

FrieslandCampina stopt met 84 leveranciers VLOG-melk

Veehouderij

FrieslandCampina heeft met 84 Friese leden de overeenkomst voor het leveren van VLOG-melk beëindigd. Volgens het zuivelbedrijf is de afzet van VLOG-kaas die in Workum wordt gemaakt, niet rendabel.

CAF wordt aandeelhouder Proeftuin Randwijk

Regio Oost

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) neemt een derde van de aandelen in Proeftuin Randwijk over van Fruitconsult. Met deze stap willen de betrokken partijen de basis onder de proeftuin verder verstevigen.

Twee mannen komen om in gierput Oostrum

Regio Zuid

Twee mannen zijn vrijdagmiddag om het leven gekomen in een gierput op een boerderij in het Limburgse Oostrum.

Gelderland geeft geit meer lucht

Veehouderij

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen het geitenbeleid op een aantal aspecten bijstellen. De provincie wil soepel omgaan met de hoeveelheid toegestane geiten. Ook wordt de termijn verlengd waarop gemeenten het vestigings- en uitbreidingsverbod...

Bodem Krimpenerwaard zakt trager dan gedacht

Regio West

De bodem in de Krimpenerwaard zakt weliswaar, maar dit gaat minder hard dan voorheen werd aangenomen. 'Dat biedt perspectief voor de toekomst', zegt wethouder Jan Vente van gemeente Krimpenerwaard.

Boeren gezocht voor LNV Community

Politiek

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zoekt boeren die willen meedenken over het landbouwbeleid. Het departement wil ze verenigen in de LNV Community.

Vijf vragen over fauna-app

Regio Oost

LTO Noord ontwikkelde in regio Oost een mobiele versie van de website waar boeren faunaschade kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: van 42 muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige...

Man komt om na val in gierput

Regio Oost

Op een boerderij in het Gelderse Borculo is dinsdag een man om het leven gekomen na een val in een gierput.

Daadwerkelijke gevolgen droogte Gelderland in kaart

Regio Oost

Ondanks de natte laatste maanden zijn de gevolgen van twee droge zomers op sommige plekken in de Achterhoek nog steeds voelbaar. De streek is een van de focusgebieden waar nader onderzoek de daadwerkelijk geleden schade in kaart moet brengen.

Jong duo verkoopt aardappelen anders

Regio West

Twee jonge ondernemers uit Maasdam begonnen vorig jaar met hun webshop Aardappels-Online. Via dit platform verkopen Bas Peeters en boerenzoon Mels Kooij aardappelen zonder tussenhandel aan klanten in de Hoeksche Waard.

Ganzenafschot Overijssel scherper getoetst

Regio Oost

Een vergunning voor het afschieten van ganzen aan randen van Overijsselse Natura 2000-gebieden wordt voortaan zwaarder getoetst. Dat is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak die deze week werd gedaan.

Frisse wind in bestuur LTO Noord regio Oost

Regio Oost

Met het aantreden van Nicole Koks en Karolien Hupkes waait er een frisse wind in het bestuur van LTO Noord regio Oost. De regiobestuurders over het toekomstperspectief van boeren, hoe LTO in dat kader keuzes moet maken en het leggen van...

Hollandse Delta benoemt Jan Bonjer tot dijkgraaf

Regio West

Jan Bonjer wordt de nieuwe dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Het algemeen bestuur van het waterschap droeg de 62-jarige Bonjer unaniem voor als kandidaat-dijkgraaf.

Uitstel RvS-uitspraak heeft gevolgen voor Twence

Algemeen

Het uitstel van een definitieve Raad van State-uitspraak heeft behoorlijk wat consequenties voor de mestverwaardingsinstallatie die afvalverwerker Twence wil bouwen in Zenderen. De gecontracteerde capaciteit staat vrijwel stil en de vertraging heeft...

Proeftuin voor zeventig boeren in regio Food Valley

Regio Oost

In de regio Foodvalley wordt een proeftuin ingericht met plaats voor zeventig agrarische bedrijven. Deze proeftuin vloeit voort uit de eind vorig jaar tot stand gekomen Regio Deal Foodvalley.

Dijkgraaf Vallei en Veluwe vertrekt

Regio Oost

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin vertrekt per 1 augustus 2020 bij het Waterschap Vallei en Veluwe.

Extra geld voor Gelderse agrarische collectieven

Regio Oost

De drie agrarische collectieven in Gelderland krijgen in 2021 extra budget van de provincie. Dit budget is bestemd voor de in het Natuurbeheerplan begrensde ANLb-leefgebieden. Verwacht wordt dat het aantal deelnemers aan de collectieven gaat...

'Sta open voor de burger uit de stad'

Algemeen

Tim van der Mark (25) heeft samen met zijn ouders een varkensbedrijf in de Beemster (NH). Hij probeert burgers naar zijn erf te trekken om verbinding te kunnen leggen. 'Ook in de steden is men altijd wel geïnteresseerd in de echte boer.'

'Mensen weten niet wat boeren doen'

Algemeen

Monique Ravenstijn (46) is Jumbo-ondernemer met winkels in het Zuid-Hollandse Heerhugowaard en Zwaagdijk. Zij vindt dat boeren veel meer een podium moeten pakken om te vertellen wat ze doen. 'Ze hebben een prachtig vak, neem mensen mee in dat...

Serie maatregelen in Gelders stikstofplan

Algemeen

Gelderland - Provincie Gelderland heeft de eerste serie maatregelen omtrent het terugdringen van de stikstofuitstoot naar buiten gebracht. Gelderland verwacht dat deze maatregelen 2 miljard euro gaan kosten in de periode tot 2023. Een aanzienlijk...

Zorgen om landonteigening Lekdijk

Regio West

Boeren met percelen langs de Lek tussen Amerongen en Schoonhoven maken zich grote zorgen over de werkzaamheden die de komende jaren gaan plaatsvinden aan de Lekdijk. Ze vrezen voor onteigening van hun grond.

Trekkerdemocratie of gewoon een goed verhaal?

Regio Oost

Het was een beeld dat ze niet gewend zijn te zien bij een waterschap. Honderden boeren protesteerden recent bij het kantoor van Vallei en Veluwe in Apeldoorn. Drie betrokkenen blikken terug en duiden de betekenis van het protest en het besluit dat...

Overijsselse veehouders scoren goed op duurzaamheid

Regio Oost

Overijsselse melkveehouders scoren goed op de duurzaamheidscriteria van PlanetProof. Dat blijkt uit de resultaten van vijf jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Overijssel: ruimte voor innovatie, ondanks stikstofbeleid

Regio Oost

Voor boeren rond Overijsselse Natura 2000-gebieden is 'absoluut toekomst'. Dat stelt landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher in reactie op het publiceren van de beleidsregels rond stikstof. 'Niet alleen voor komend jaar, maar ook voor volgende...

Gelderland pakt ondermijning aan

Regio Oost

Gelderland presenteert op 15 januari het 'Rode Draden Beeld', een overzicht van de meest voorkomende beelden van ondermijning in de provincie. Het tegengaan van criminele activiteit in het buitengebied is een van de belangrijkste aandachtsgebieden.

Overijssel: beleidsregels creëren ruimte voor vitaal platteland

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de nieuwe beleidsregels vastgesteld in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). De beleidsregels gaan in op 13 december.

Financiele toekomst boer zaak LTO, RFC en Midden-Delfland

Regio West

Gemeente Midden-Delfland, zuivelcoöperatie Royal FrieslandCampina (RFC) en LTO Noord-afdeling Delflands Groen, zetten zich vanaf nu samen in voor een financieel gezonde toekomst voor de boer, het landschap van Midden-Delfland en een duurzame...

Boerenprotest bij CDA-bijeenkomst Wijchen

Regio Oost

Tientallen boeren uit Gelderland verzamelden zich maandagavond in Wijchen, waar de Gelderse afdeling van het CDA een bijeenkomst hield over de stikstofproblematiek.

Midden-Delfland: buitengebied kan energieneutraal zijn

Regio West

Gemeente Midden-Delfland onderzoekt of het buitengebied op kleine schaal energieneutraal kan worden. Momenteel wordt gezocht naar fondsen om een pilot mogelijk te maken.

LTO Noord: pas glasvezelverklaring aan

Regio West

Boeren rond de Lekdijk moeten een gedoogverklaring van Glasvezel Buitenaf alleen in gewijzigde vorm ondertekenen en terugsturen. Die oproep heeft LTO Noord per brief gedaan aan leden van de afdelingen Kromme Rijn en Heuvelrug en Zuid-West Utrecht.

Theatervoorstelling met input van Twentse boeren

Regio Oost

Platform Stil Leed Hof van Twente en Toneelgroep Jan Vos werken aan een theaterproductie over het wel en wee op het platteland. Om inspiratie op te doen, werden recent drie keukentafelgesprekken gehouden.

Overijssel strenger op registratie faunaschade

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat strenger kijken naar de registratie van faunaschade. Als de registratie niet volledig op orde is, lopen boeren het risico dat ze wildschade niet vergoed krijgen.

LTO Utrecht neemt afstand van natuurorganisaties

Regio West

LTO Noord Utrecht heeft afstand genomen van vijf natuurorganisaties in de provincie. De reden hiervoor is actieplan stikstof dat de natuurorganisaties recent aanboden aan Provinciale Staten van Utrecht.

Overijssel past omgevingsvisie aan over weidevogels

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft de tekst in de omgevingsvisie over weidevogels en peilbeheer aangepast. Dat gebeurde nadat Provinciale Staten een amendement aannam dat door een zevental partijen was ingediend.

‘Gelderland moet erfcoaches zelf aanstellen’

Regio Oost

Provincie Gelderland moet zelf ervencoaches aanstellen, en deze taak niet bij de gemeenten neerleggen.

Wierdense boeren: stel stikstofaanpak uit

Regio Oost

De gebiedsgerichte stikstofaanpak rondom Natura 2000-gebied Wierdense Veld moet pas van start gaan als duidelijk is of het gebied de Natura 2000-status behoudt.

Mooi Wark-zanger brengt met 'Niet zonder ons' ode aan boer

Regio Oost

Met een muzikale ode aan de boer gezongen door Mooi Wark-zanger Bert Koops viert vereniging De Boer als Gastheer uit het Vechtdal het vijfjarig bestaan. Titel van het lofdicht: 'Niet zonder ons'.

LTO steunt Collectief Eemland

Regio West

LTO Noord staat achter het besluit dat Collectief Eemland heeft genomen om de samenwerking met Natuurmonumenten te staken.

Bodemdaling stoppen met hoog grondwater

Regio West

Op Proefboerderij Zegveld start in januari een proef waarbij de grondwaterstand in weides wordt verhoogd. De verwachting is dat op die manier de bodemdaling in het veenweidegebied grotendeels gestopt kan worden.

HDSR: meer geld voor boeren om bodemdaling te stoppen

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden (HDSR) stelt meer geld beschikbaar voor boeren om tot initiatieven te komen die bodemdaling remmen.

Boeren werken aan waterhuishouding in Achterhoek

Regio Oost

Op de droge Achterhoekse zandgronden is het vasthouden van water van levensbelang voor boeren. Vorige week konden agrariërs uit het gebied zien welk effect de maatregelen van het project 'Baakse Beek' hebben op het bodem- en waterbeheer in de regio.

Hoogheemraadschap van Delfland bevriest tarieven

Regio West

Hoogheemraadschap van Delfland bevriest de belastingtarieven voor 2020. Dat geldt voor zowel burgers als bedrijven.

Overijsselse politiek staat open voor deltaplan

Algemeen

De Overijsselse politiek heeft goed gereageerd op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel Overijssel. De komende tijd moet blijken in hoeverre er financiële en politieke steun is voor het breedgedragen plan.

Oproep Defensie: meld schade en overlast

Algemeen

Defensie doet er alles aan om schade door laagvliegoefeningen te voorkomen bij de agrarische sector. Boeren worden opgeroepen alle overlast en schade te melden bij Defensie. Deze onderzoekt vervolgens wat er mis is gegaan.

Beschermde status voor wijnen Ambt Delden

Regio Oost

De wijnen van Wijngaard Hof van Twente krijgen voortaan de Europese beschermde oorsprongsbenaming (BOB).

Gelderland stimuleert keukentafelgesprekken

Regio Oost

Provincie Gelderland gaat zich inzetten voor een aanpak voor keukentafelgesprekken met boeren. Deze moeten provinciebreed gaan plaatsvinden.

Staten Overijssel eisen inzet voor kavelruil

Regio Oost

Provincie Overijssel moeten zich inzetten om kavelruil ook in de toekomst mogelijk te maken. Dat eisen Provinciale Staten, die met grote meerderheid een motie steunden waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om zich in te zetten voor kavelruil.

ChristenUnie Gelderland vraagt meer budget collectieven

Regio Oost

De Gelderse ChristenUnie wil dat er meer budget komt voor agrarische collectieven. Daarmee kan de biodiversiteit in de provincie vergroot worden.

Heideboerderij verenigt landbouw en natuur

Regio Oost

Een gebiedsgericht model waar landbouw en natuur hand in hand gaan. Dat is de filosofie achter de Heideboerderijen. Op diverse plekken in het land lopen projecten, waarvan die op de Veluwezoom het verst gevorderd is. De drijvende krachten zijn...

Kiekeboer'n biedt praktijkles bij de boer aan

Regio Oost

27 boerenbedrijven in Twente hebben zich aangesloten bij het vernieuwde netwerk Kiekeboer'n. Leerlingen uit het basis- en vervolgonderwijs kunnen vanaf nu les krijgen op de deelnemende boerderijen.

Gelderse boeren gaan patrouilleren

Algemeen

Zeker honderd boeren en bouwers uit Gelderland gaan in die provincie patrouilleren in het buitengebied. De groep wil zo voorkomen dat dierenactivisten stallen bezetten.

Tranen bij stikstofdebat Zuid-Holland

Regio West

Provinciale Staten in Zuid-Holland hebben woensdag gedebatteerd over de stikstofkwestie. Voorafgaand aan het debat maakten diverse boeren gebruik van het inspreekrecht. Sommige van hen waren tot tranen toe geroerd toen ze vertelden over de problemen...

Notenteelt levert geld op maar vraagt geduld

Regio Oost

Notenteelt wordt steeds vaker gezien als alternatief voor de huidige bedrijfsvoering van boeren. Toch is deze teelt geen abc'tje. Het is een kwestie van een lange adem, toewijding en verstandige keuzes maken.

Kleine windmolen gaat op in Twents landschap

Regio Oost

Zo'n honderd belangstellenden kwamen donderdag af op een open middag bij het melkveebedrijf van de familie Kampkuiper in Almelo. Centraal stond de kleine windmolen op het erf, de eerste in zijn soort in Twente.

LTO Noord: 'Maak geld vrij voor kavelruil'

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft in de begroting voor 2020 geen geld gereserveerd voor kavelruil. Dat baart LTO Noord en het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) grote zorgen. Deze week vroegen zij aandacht hiervoor bij Provinciale Staten.

'Verduurzaming landbouw zaak van overheid én markt'

Regio Oost

Om de landbouw te verduurzamen, is een financiële inspanning nodig van de overheid, maar de markt zelf speelt ook een aanzienlijke rol in deze transitie.

Onvrede bij Gelderse D66 en PvdD over stikstofbesluit

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft de stikstofbeleidsregels voor de landbouw opgeschort tot 1 december. Dat betekent niet dat het tot die tijd rustig is. Zowel D66 als de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten uit onvrede met de...

Politieke zorgen om wildschade in Overijssel

Regio Oost

De fracties van VVD, CDA en PVV in Overijssel willen een toelichting van Gedeputeerde Staten over de manier waarop wildschade in de provincie wordt aangepakt. De partijen maken zich onder meer zorgen over de afhandeling van de schade.

Melkveebedrijf kan energieverbruik halveren

Veehouderij

Een gemiddeld melkveebedrijf kan het energieverbruik met de helft omlaag brengen. Goed onderhoud en verstandige investeringen kunnen duizenden euro's schelen.

Schouten pakt mestfraude harder aan

Veehouderij

Mestfraude wordt voortaan harder aangepakt. Landbouwminister Carola Schouten wil niet alleen strenger en meer controleren, ze wil ook dat grotere veebedrijven hogere boetes krijgen.

Betuws Best zet streekproducten beter op de kaart

Regio Oost

Het nieuwe streekmerk Betuws Best is officieel gelanceerd. Zestien agriproducenten in de Betuwe gaan zich aansluiten bij het label. Op termijn moeten dat er zeker dertig tot veertig worden.

Onttrekkingsverbod Vallei en Veluwe ingetrokken

Regio Oost

Waterschap Vallei en Veluwe hebben het verbod ingetrokken om water uit kanalen, beken en sloten te onttrekken.

Campagne tegen drugslabs in Gelderland en Overijssel

Algemeen

Meld Misdaad Anoniem lanceert woensdag een campagne tegen drugslabs in het buitengebied van provincies Gelderland en Overijssel.

Gelderland zet stikstofregels in de ijskast

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft de stikstofbeleidsregels voor de landbouw opgeschort tot 1 december dit jaar.

Platteland Oosten geliefd bij drugscriminelen

Regio Oost

Een jaarlijkse omzet van 3 miljard euro, groter dan die van Grolsch, Johma en Bolletje samen. Het is het bedrag dat omgaat in de drugscriminaliteit in Overijssel en Gelderland. Het buitengebied in beide provincies is steeds vaker een geliefde plek...

Miedema: boer kan CO2-vraagstuk zelf oplossen

Veehouderij

Boeren zijn deel van het probleem, maar hebben zelf de oplossing voor het CO2-vraagstuk, meent Sjoerd Miedema. 'Het vastleggen van CO2 in de grond is niet zo ingewikkeld.' De bioboer zet de stuw open om zijn veen onder water te zetten.

Twence start bouw mestverwerker in Zenderen

Veehouderij

Afvalverwerker Twence is begonnen met voorbereidende bouwwerkzaamheden voor een mestverwaardingsin stallatie in Zenderen. Dit terwijl er van de Raad van State nog geen groen licht is voor de bouw en de financiering nog niet rond is.

Gedeputeerde: Overijssel niet gezwicht voor boeren

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Overijssel is niet gezwicht onder druk van protesterende boeren bij het besluit om de beleidsregels omtrent stikstof in te trekken.

LTO betaalt boete Zwolse foutparkeerder #boerenalarm

Regio Oost

LTO Noord-afdeling Salland betaalt de parkeerboete die een vrouw maandag in Zwolle kreeg tijdens het #boerenalarm.

Nieuw streekmerk Betuws Best ziet het levenslicht

Regio Oost

Het nieuwe streekmerk Betuws Best is zaterdag officieel gelanceerd.

'Bevolkingsgroei rivierengebied geen bedreiging'

Regio Oost

De snelle bevolkingsgroei in het Gelderse rivierengebied hoeft geen bedreiging te zijn voor boeren in het gebied. Meer mensen in het gebied bieden juist kansen voor bijvoorbeeld recreatieve nevenactiviteiten op de boerderij.

Boerenprotest Winterswijk groter dan verwacht

Algemeen

Het boerenprotest dat donderdagmorgen plaatsvindt bij natuurgebied Wooldse Veen is groter uitgevallen dan aanvankelijk werd gedacht.

Noord-Hollandse loonwerkers gaan samen

Regio West

De Noord-Hollandse loonwerkbedrijven Vermaire Breezand en Fa. A. Sneekes & Zn. gaan per 1 januari 2020 een samenwerkingsverband aan.

Werkgevers glastuinbouw laken houding FNV

Akker- & Tuinbouw

Werkgevers in de glastuinbouwsector balen van de manier waarop FNV zich opstelt in de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Tjeerd de Groot sluit verplichte sluiting niet uit

Algemeen

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot sluit niet dat er op termijn een verplichte sluiting van boerenbedrijven komt. Hij wil in 2025 de veestapel gehalveerd hebben.

VVD'er uit partij om stikstofbesluit

Regio Noord

Nynke Koopmans, gemeenteraadslid en voormalig Statenlid namens de VVD, is uit de partij gestapt.

Experiment: afvalwater aardbeienteelt hergebruikt

Regio Zuid

Aardbeienteler Peter van der Avoid uit Bavel is begonnen met het schoonmaken en hergebruiken van afvalwater.

Pilot landschapsbeheer in Noordoost-Twente

Regio Oost

De coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente houdt volgend jaar een pilot gericht op agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB).

'Twentse landbouwbodem is beter dan gedacht'

Regio Oost

De Twentse landbouwbodem is een stuk minder slecht dan vaak wordt aangenomen. In veel gebieden is de hoeveelheid stikstof toegenomen en zijn de zuurtegraad en het organischestofgehalte gestegen.

Onderzoek naar ontheffing scheurverbod Veluwe

Regio Oost

Wageningen University & Research gaat in opdracht van provincie Gelderland onderzoeken of agrariërs met grond in Veluwse Natura 2000-gebieden met ingang van volgend jaar een ontheffing kunnen krijgen voor het scheurverbod op permanent grasland.

Schoneveld Breeding klaar voor toekomst met Tesla als inspiratie

Ergens in de keten richting het eindproduct gaat het verhaal van het bloemzaadje verloren. Terwijl er zoveel moois te vertellen is. Met die insteek begon Schoneveld Breeding de PlantXperience, waar bezoekers het hele proces kunnen volgen.

Bergerden lost energievraagstuk zelf op

Regio Oost

Tuinders in glastuinbouwproject Bergerden in Bemmel nemen volgend jaar een biomassacentrale in gebruik. Samen met het vorig jaar aangelegde drijvende zonnepark, het grootste in Europa, moet dit de komende jaren een duurzame vorm van energieopwekking...

Kinderen Toldijk delen boerenhapjes uit

Regio Oost

Ruim twintig boerenkinderen delen vandaag in Toldijk boerenhapjes uit op Basisschool De Rank in Toldijk. Op deze manier laten ze hun trots voor de boeren blijken.

Boerendochters op de trekker naar school

Regio Oost

Boerendochters Rosalie Willems en Marit Krüs vertrokken dinsdagochtend met de trekker naar school. Ze steunen daarmee de landelijke boerenactiedag.

Veldmuizenplaag bereikt Betuwe

Algemeen

De Betuwe kampt sinds enige tijd met een serieuze muizenplaag. Boeren kregen deze week te zien hoe ze de veldmuis kunnen bestrijden.

Twintig landbouwvoertuigen gestolen uit appelboomgaard

Regio Oost

Bij een appelboomgaard in Boven-Leeuwen zijn in de nacht van zondag op maandag vijf Kubota-trekkers en vijftien pluktreintjes gestolen.

PAS remt ruilverkaveling Staphorst

Regio Oost

De grootste kavelruil van Nederland, de Landinrichting Staphorst, is met zeker een jaar uitgesteld. De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gooit roet in het eten.

Geld voor insectenmachine Barneveld

De realisatie van een insectenkweekmachine bij Jansen Poultry Equipment in Barneveld is een stuk dichterbij gekomen. Het O-gen Fonds heeft een lening verstrekt van 50.000 euro voor het ontwikkelen van de machine.

Brexitonrust drukt prijs slachtlammeren

Veehouderij

De perikelen rondom de brexit en de import van goedkoop buitenlands vlees zijn er de oorzaak van dat voor slachtlammeren dit jaar zo'n 5 procent minder wordt betaald dan vorig jaar. 'Net dat bovenlaagje van de prijs dat je nodig hebt om te...

Overijssel handhaaft voorlopig niet op vergunning

Regio Oost

De Overijsselse landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat in ieder geval tot volgend voorjaar niet wordt gehandhaafd op de vergunning voor beweiden en bemesten.

Goed jaar voor proefproject met no-till-mais

Regio Oost

De proef met maisteelt zonder ploegen bij melkveehouder Jelle Jolink in Drempt laat dit jaar goede resultaten zien.

Gelderland wil voorlopen met streekproducten

De provincie Gelderland moet voorop lopen als het gaat om de promotie van streek- en regioproducten.

Rechtbank Gelderland vernietigt tachtig PAS-vergunningen

Algemeen

Update - De natuurvergunningen van een groot aantal veehouderijen in Gelderland zijn vernietigd door de rechtbank Gelderland. Het gaat in totaal om tachtig natuurvergunningen gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze vergunningen lagen...

Betuwse boeren bundelen krachten

Regio Oost

22 boeren uit de Betuwe gaan hun producten collectief verkopen aan zakelijke klanten. De boeren mikken onder meer op supermarkten en de horeca.

CDA 'verbaasd' over schrappen vrijstelling

Regio Oost

De Overijsselse CDA-fractie is verbaasd over het schrappen van de vrijstelling voor beweiden en bemesten uit de omgevingsverordening.

Fracties: landbouw ontzien bij zonneparken

Regio Oost

Provincie Overijssel moet zo snel mogelijk de regie pakken bij het plaatsen van zonneparken. Die oproep doen de provinciale fracties van CDA, ChristenUnie en Forum voor Democratie.

Luisteren naar boeren op 'Doe mee-dag'

Regio Oost

Boeren en vertegenwoordigers van overheden en NGO's kwamen afgelopen vrijdag in Haaksbergen samen voor een 'Doe mee-dag' op de boerderij van melkveehouder Heleen Lansink-Marissen.

Onrust door aanpassen regels beweiden en bemesten

Regio Oost

LTO Noord is onaangenaam verrast door een aanpassing die provincie Overijssel heeft doorgevoerd in regels voor herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden.

Dassenschade maakt boeren wanhopig

Veehouderij

Boeren in Overijssel en Gelderland worden moedeloos van de aanhoudende overlast die ze ervaren van dassen. Bovendien staat de vergoeding die ze krijgen niet in verhouding met de daadwerkelijke schade, klinkt het. Gevolgschade als boterzuur of letsel...

Jeroen Haan nieuwe dijkgraaf De Stichtse Rijnlanden

Regio West

Jeroen Haan wordt maandagavond officieel benoemd tot dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Leren over robuuster maken van grasland

Regio West

Op het huisperceel van de familie Wolleswinkel in Renswoude werden woensdag workshops gegeven met als thema 'werken aan robuuster grasland'.

Fruitbelevingscentrum in 2021 open

Regio Oost

Nog dit jaar start het vergunningentraject voor een fruitbelevingscentrum in Wadenoijen, Streeckerij de Betuwe. Het moet vanaf voorjaar 2021 de plek worden waar fruitboeren uit de hele Betuwe toeristen uit binnen- en buitenland ontvangen.

Melkveehouder kiest voor grasdrooginstallatie

Veehouderij

Gezondere koeien, stoppen met maisteelt en minder inkoop van krachtvoer. Het zelf drogen van gras heeft een hoop voordelen volgens melkveehouder Harold Dubbink uit Lemele. Hij is enthousiast pionier van de werkwijze.

16.000 kippen komen om bij brand Nijkerk

Regio Oost

Bij een brand in een kippenschuur in Nijkerk zijn in de nacht van woensdag op donderdag 16.000 kippen omgekomen.

Duizenden deelnemers Kijken bij de Boer

Regio Oost

Meer dan drieduizend mensen hebben deelgenomen aan Kijken bij de Boer, dat recent in de Gelderse Vallei werd georganiseerd.

Drenth: stop zonneweides op Gelderse boerengrond

Regio Oost

LTO schaart zich achter de uitspraak van de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth die stelt dat zonneweides op agrarische grond in Gelderland niet wenselijk zijn. Wel is het de vraag in hoeverre de provincie hier invloed op kan uitoefenen.

Einde aan hoge maisprijs nog niet in zicht

Veehouderij

De maisprijs is hoog en zal dat ook nog wel even blijven. De droogte speelt een rol, maar de oorzaak moet volgens kenners in een breder perspectief worden gezocht, met name in slechte omstandigheden in de Verenigde Staten. 'Prijzen stijgen en...

LTO eist meer wolfwerende maatregelen op Veluwe

Regio Oost

Subsidies voor wolfwerende maatregelen op de Veluwe zijn een mooi begin, maar om schapenhouders echt te beschermen tegen de wolf, is meer nodig.

Vleesvee in zonnetje gezet op keuring in Ede

Regio Oost

De tweede editie van de Veluwse vleesveekeuring in Ede was afgelopen weekend niet zomaar een familie-evenement, het moest ook bijdragen aan positieve beeldvorming van een sector die zich in het nauw gedreven voelt.

Koekoekspolder raakt steeds voller

Akker- & Tuinbouw

Tuinbouwgebied de Koekoekspolder raakt steeds voller. Diverse bedrijven in het gebied in de gemeente Kampen kochten recent hectares of staan op het punt om dit te doen.

Hitte fataal voor bramen van 't Duvelshofke

Regio Oost

Fruitboerderij 't Duvelshofke in Oldenzaal ondervindt voor het tweede jaar op rij keihard de gevolgen van de droogte en de hitte. Een aanzienlijk deel van de bramen- en rode vlierbessenoogst is verloren gegaan.

Definitief streep door stal Weerselo

Regio Oost

Een boer uit Weerselo mag definitief geen stal voor achtduizend varkens bouwen in het gebied tussen Weerselo en Saasveld. De Raad van State heeft bepaald dat gemeente Dinkelland het bestemmingsplan hiervoor terecht niet heeft herzien.

'Korte keten Gelderland is atypisch'

Regio Oost

10 procent van de boeren in Gelderland verkoopt rechtstreeks of via maximaal één tussenschakel aan consumenten. De meeste boeren die op deze manier verkopen, bevinden zich in de Bommelerwaard en de Betuwe. Daarmee is Gelderland 'atypisch'.

Boeren pompen massaal grondwater op

Algemeen

Boeren in het werkgebied van waterschap Vallei & Veluwe onttrekken steeds vaker grondwater om hun land te besproeien. Het waterschap kreeg dit jaar al 103 meldingen van boeren die een grondwaterpomp plaatsten.

Brandweer koelt dak pluimveestal Otterlo

Regio Oost

De brandweer heeft donderdagavond het dak van een pluimveestal in Otterlo gekoeld met water. Door de hitte kwamen de kippen in gevaar.

PAS-uitspraak bedreigt doorgaan Gelderse projecten

Regio Oost

De doorgang van 230 projecten in de Gelderse landbouw is onzeker geworden. De reden is de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Fruitteler beregent in volle zon

Akker- & Tuinbouw

Het is voor hem zelf ook een primeur, maar fruitteler Berend-Jan van Westreenen uit Echteld zag geen andere optie dan midden op de dag zijn peren te beregenen.

Boer helpt zieke koe met partytent

Regio Oost

Een boer uit het Overijsselse Losser heeft een creatieve oplossing bedacht voor een van zijn koeien die door een gewrichtsontsteking niet kan opstaan. Om de koe te beschermen tegen de zon, heeft hij een partytent geplaatst.

'Problemen voelen voor boer als falen'

Regio Oost

Vijf bedrijven uit de agrarische periferie gaan zich inzetten tegen stil leed bij boeren in het Vechtdal. Dat is hard nodig, want zelf trekken de agrariërs amper aan de bel als zij om wat voor reden dan ook in de problemen komen. Bij stichting...

Beperkingen boeren Staphorst weer voorbij

Regio Oost

Boeren in de omgeving van Staphorst kunnen hun vee weer naar buiten sturen en er kan er ook weer worden gemaaid en geoogst. Gemeente Staphorst laat weten dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen na een brand bij een papierrecyclingbedrijf.

Advies aan boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnen

Regio Oost

Boeren rond Staphorst worden geadviseerd de komende dagen hun vee binnen te houden en geen gras te maaien of andere gewassen te oogsten. Dat vanwege een brand bij een papierrecyclingbedrijf in het dorp.

Een op tien Gelderse boeren verkoopt direct

Regio Oost

De korte keten landbouw is populair in Gelderland. Een op de tien Gelderse boeren verkoopt een deel van het geproduceerde voedsel via maximaal één tussenschakel aan de consument.

Extra vergoeding voor waterschade in Boven-Dinkel

Regio Oost

Twintig boeren in het natuurgebied Boven-Dinkel krijgen een vergoeding voor schade door overstromingen. Het gaat om een bedrag van zo’n 210 euro per hectare per jaar over de periode 2010-2015.

Beregeningsverbod Twente en Achterhoek ingesteld

Regio Oost

Het halen van water uit beken, sloten en vijvers is vanaf donderdag 18 juli verboden in Twente en de Achterhoek. Het beregeningsverbod gaat om 12 uur in, melden de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen.

PAS-uitspraak maakt komst World Food Center onzeker

Regio Oost

De komst van het World Food Center in Ede staat op losse schroeven. De reden is de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De plannen voor het WFC moeten opnieuw worden bekeken.

Koeparasol Den Eelder maakt de tongen los

Veehouderij

Duizenden likes en commentaren met een totaalbereik van meer dan 300.000 mensen. Een foto van zuivelboerderij Den Eelder in het Gelderse Well maakt een hoop los op Facebook.

Nieuwe kansen voor landbouw Baakse Beek

Regio Oost

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland gaan samenwerken om de Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst te prepareren voor klimaatverandering. Voor landbouw betekent dit dat er nieuwe mogelijkheden komen in de...

LTO in gesprek over inpassingsplannen Overijssel

Regio Oost

Met de vaststelling van de provinciale inpassingsplannen Landgoederen Oldenzaal en Punthuizen/Stroothuizen is de kous nog niet af voor boeren in de natuurgebieden. Na het zomerreces gaat LTO Noord in gesprek met provincie Overijssel om verdere...

Plan voor insectencentrum Barneveld

Regio Oost

In Barneveld moet een regionaal expertisecentrum voor de kweek van insecten komen. Het plan komt uit de koker van Regio Foodvalley. Begin 2020 moet duidelijk worden of het centrum er daadwerkelijk komt.

Overijssel: meer tijd voor gebiedsprocessen

Regio Oost

Boeren in de gebieden Punthuizen/Stroothuizen en Landgoederen Oldenzaal krijgen meer tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen, te verplaatsen of te beëindigen.

CDA 'verbaasd' over afsluiting Hoge Veluwe

Regio Oost

De Gelderse CDA-afdeling is 'zeer verbaasd' over het bericht dat Nationaal Park de Hoge Veluwe alle verbindende wildpassages en ecoducten heeft gesloten. Het park nam die maatregel om wolven buiten de deur te houden.

LTO wil duidelijkheid over PiP's

Regio Oost

LTO Noord wil snel duidelijkheid over de betekenis van de PAS-uitspraak van de Raad van State voor lopende gebiedsprocessen in de provincie Overijssel. De belangenbehartiger pleit voor een goede analyse voordat er onomkeerbare besluiten worden...

Convenant tegen stil leed

Regio Oost

Stichting Boer&Toekomst Vechtdal sluit een convenant met vijf bedrijven uit de agrarische periferie. Het convenant moet helpen om stil leed onder agrariërs te signaleren en bespreekbaar te maken.

Eerste certificaat IJsseldelta Boert Bewust onthuld

Regio Oost

De melkveehouderij van de familie Kattenberg in Mastenbroek is de eerste boerderij in de regio IJsseldelta met het Boert Bewust-certificaat. In de loop van dit jaar worden ook bij andere agrarische bedrijven in de IJsseldelta de bordjes geplaatst...

Bodemdaling in kaart gebracht bij boeren Rouveen

Regio Oost

Bij elf boerenbedrijven in de omgeving van Rouveen (Overijssel) is de eerste bodemdalingsmeetsite van Nederland ingericht. De komende vijf jaar wordt hier onderzoek gedaan naar de effectiviteit van maatregelen tegen bodemdaling en wordt inzicht...