Tys Hallema

Tys Hallema

Tys Hallema is redacteur Oost en schrijft ook voor de redactie Politiek en Economie

Contact

Artikelen door Tys Hallema

LTO: energieplan Soest is 'brug te ver'

Regio West

De plannen voor grootschalige energieopwekking van de gemeente Soest zijn 'een brug te ver'. Dat stelt LTO Noord in een reactie op de gemeenteplannen. Soest wil ruimte creëren voor 50 hectare zonnevelden op landbouwgrond en maximaal zeven...

AWP: 'Waterkwaliteit Delfland nog steeds zwaar onvoldoende'

Akker- & Tuinbouw

De waterkwaliteit in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland is niet verbeterd. Er werden in 2020 te hoge hoeveelheden van achttien bestrijdingsmiddelen gevonden in het water.

Productie Betuws streekmerk Greetje keert terug in streek

Regio Oost

In hun streekproductenwinkel in Geldermalsen verkochten Gerard en Koen Poldervaart de producten van Greetje al. Sinds kort hebben ze de productie van het merk teruggebracht naar de Betuwe en mikken ze op nieuwe afzetkanalen en verbreding. Greetje...

Gelderse innovatieregeling kalverhouderij opengesteld

Regio Oost

Gelderse kalverhouders die willen overstappen naar een duurzaam en vernieuwend stalsysteem, kunnen zich vanaf nu melden bij provincie Gelderland. De provincie stelt 10,5 miljoen euro beschikbaar aan subsidie. Dit is onderdeel van de Gelderse...

Achterhoekse protestboer definitief vrijgesproken

Regio Oost

Melkveehouder Thijs Wieggers uit het Gelderse Mariënvelde is definitief vrijgesproken van het bedreigen van een motoragent. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan tegen zijn vrijspraak, maar heeft dit nu ingetrokken. Dat heeft de...

Stikstofruimte bij boeren gehaald voor woonwijk Katwijk

Regio West

Om de plannen voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in de Zuid-Hollandse gemeente Katwijk mogelijk te maken, is het Rijksvastgoedbedrijf van plan om de stalvergunning van drie agrarische bedrijven te gebruiken...

Overijssel wil duidelijkheid over Wierdense Veld

Regio Oost

Het provinciebestuur van Overijssel heeft een brief gestuurd naar minister Carola Schouten van LNV om meer duidelijkheid te vragen over de juridische en financiële kaders voor de ontwikkeling van Natura 2000-gebied Wierdense Veld.

Gedeputeerde Overijssel: 'Zon op land is onvermijdelijk'

Regio Oost

De zonneladder biedt voldoende bescherming tegen de ongebreidelde aanleg van zonneparken op landbouwgrond. 'Er kan geen misverstand meer over bestaan wat ons standpunt is en hoe dat uitwerkt', zegt gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) van Overijssel....

Overijssel onderzoekt mogelijkheden steun schaapskuddes

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat in kaart brengen wat er nodig is om gescheperde schaapskuddes te behouden in de provincie. Een door de volledige Provinciale Staten gesteunde motie van de PvdA roept het provinciebestuur daartoe op.

Gelderland gaat plantaardig eten niet afdwingen

Regio Oost

Het programma Foodvalley 2030 heeft niet als doel om Gelderland meer plantaardig te laten eten. Wel moet het ervoor zorgen dat er beweging komt rondom alternatieven voor dierlijke eiwitten. Dat stelde Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA)...

10 miljoen euro landbouwsubsidie Zuid-Holland

Regio West

De komende twee jaar is er meer dan 10 miljoen euro beschikbaar voor boeren die werken aan vitale landbouw in Zuid-Holland. Het geld is onder meer bedoeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit, jonge boeren en realisatie van natuur in de...

Deventers rood-voor-roodbeleid werpt vruchten af

Regio Oost

Het rood-voor-roodbeleid van gemeente Deventer werpt zijn vruchten af. Sinds de invoering in 2019 is meer landschapsontsierende bebouwing gesloopt dan in de zeven jaar daarvoor. 'Hiermee houden we de kwaliteit van het buitengebied op peil', zegt...

TV West volgt jonge bollentelers in serie 'Bollenjongens'

Regio West

Regionale omroep TV West start woensdag 5 mei de tiendelige wekelijkse serie 'Bollenjongens'. Hierin worden elf jonge bollentellers uit de Duin- en Bollenstreek gevolgd in hun dagelijks werk.

VVD: 'Middelenverbod Zuid-Holland werkt averechts'

Regio West

Een verbod op gewasbeschermingsmiddelen op pachtgrond van provincie Zuid-Holland heeft veel neveneffecten, stelt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. Het zou onder meer de animo onder boeren voor agrarisch natuurbeheer kunnen doen dalen en het gebruik van...

Oostelijke provincies willen 200 miljoen euro voor landbouwinnovatie

Politiek

Overijssel en Gelderland willen dat de nieuwe regering mee investeert in een innovatiefonds van 200 miljoen euro voor agrarisch ondernemers.

Groene Contour Utrecht krijgt vorm

Regio West

De aanleg van de Groene Contour in de provincie Utrecht kan van start. Provinciale Staten hebben ingestemd met het besteden van 12 miljoen euro voor het plan. Het doel is om natuurpercelen aan te leggen tussen bestaande natuurgebieden om die daarmee...

Gelderland lanceert website over natuurinclusief boeren

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft een website gelanceerd waar boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terechtkunnen voor informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. Dit vloeit voort uit het Platform Natuurinclusieve...

Aanleg plasdrassen in Overijssel is over de helft

Regio Oost

De aanleg van zo'n honderd nieuwe plasdrassen in Overijssel vordert gestaag. De agrarische collectieven laten weten dat inmiddels meer dan de helft is gerealiseerd.

Utrecht zet in op lokaal voedsel

Regio West

Provincie Utrecht gaat aan de slag met een eigen voedselagenda. Provinciale Staten stemden woensdag in met het voorstel, dat lokaal en gezond eten bevordert en eraan moet bijdragen dat regionale producten snel en efficiënt naar consumenten binnen en...

CDA: 'Kijk verder dan overschrijden stikstofwaardes'

Politiek

Er moet verder worden gekeken dan de theoretische gevolgen van het overschrijden van kritische depositiewaardes voor stikstof. Een integrale aanpak leidt tot betere resultaten in de praktijk, stellen CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Derk Boswijk.

Grondeigenaren: 'Handhaving op 'ongeschikte' bollengrond onterecht'

Akker- & Tuinbouw

Eigenaren van paardenlandjes en moestuinen in vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek vinden dat er onterecht wordt gehandhaafd op illegaal gebruik. Volgens het bestemmingsplan is het bollengrond, maar daarvoor is het ongeschikt, stellen de...

13,6 miljoen euro voor programma Foodvalley 2030

Regio Oost

Gelderland stelt 13,6 miljoen euro beschikbaar voor het programma Foodvalley 2030. Een meerderheid van Provinciale Staten kan instemmen met het voorstel.

Ecoloog: 'Korenburgerveen ontwikkelt zich goed ondanks stikstofdepositie'

Regio Oost

De natuur in het Achterhoekse Natura 2000-gebied Korenburgerveen ontwikkelt zich beter dan op basis van theoretische stikstofmodellen werd voorspeld. Dat stelt Bart Smeets, senior ecoloog en stikstofdeskundige bij Econu. Hij doet dat op basis van...

LTO Noord wil provinciale ontheffing voor zonneparken

Regio Oost

LTO Noord regio Oost wil dat er een ontheffingsplicht komt voor zonneparken op agrarische grond. Op die manier wordt landbouwgrond in beginsel uitgesloten voor zonneparken en wordt de markt gedwongen tot 'creativiteit en het zoeken naar echt...

Utrecht lanceert tool voor aanleg landschapselementen

Regio West

Provincie Utrecht en het Platform Kleine Landschapselementen hebben het handboek 'De Landschapswijzer' gelanceerd. Dit is volgens de provincie een hulpmiddel voor iedereen die landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied.

LTO en waterschap adviseren vee van taluds te houden

Regio West

LTO Noord en hoogheemraadschap van Rijnland roepen veehouders op om grootvee van de taluds aan de waterkant van dijken te houden. Op die manier moet worden voorkomen dat boeren verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade aan dijken.

De Plattelandsbeweging gaat voor vitaal Overijssels buitengebied

Regio Oost

Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Het Oversticht en Stichting Stimuland hebben zich verenigd in De Plattelandsbeweging. De organisaties zeggen elkaar gevonden te hebben in 'een gemeenschappelijke visie op een duurzame en...

Plan voor label met circulaire producten uit Twenterand

Regio Oost

Er moet op termijn een eigen merk of label komen voor producten die circulair zijn geproduceerd in gemeente Twenterand. Met de start van project Circulair Twenterand is een eerste stap gezet.

Grote kavelruil in IJsselstreek is rond

Regio Oost

478 hectare natuur en landbouwgrond in de IJsselstreek wisselt van eigenaar in een kavelruilproject. Dat is erop gericht om meer aaneengesloten en robuustere natuurgebieden te maken.

WUR: '25 procent biologisch is niet realistisch'

Biologische landbouw

Het streven van de Europese Commissie om in 2030 het percentage biologische landbouwgrond op 25 procent te brengen, is niet realistisch. Dat stellen onderzoekers Wijnand Sukkel en Katja Logatcheva van Wageningen University & Research (WUR).

Koude week noopt fruittelers tot actie

Akker- & Tuinbouw

Het wordt volgende week koud, met 's nachts tijdens opklaringen temperaturen die een paar graden onder nul zakken. Dat betekent dat fruittelers aan de slag moeten om hun bomen, die nu net beginnen te bloeien, te beschermen.

Agractie trekt steun in voor aanbeveling aan politiek

Politiek

Agractie maakt niet langer deel uit van de coalitie die onder aanvoering van oud-landbouwminister Cees Veerman een aantal aanbevelingen deed aan het toekomstige kabinet. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant. Hierin staan zaken waarvan Agractie...

Noord-Holland slaat met grondaankoop 'meerdere vliegen in één klap'

Regio West

Provincie Noord-Holland heeft een melkveebedrijf met in totaal 28 hectare landbouwgrond inclusief stikstofvergunning gekocht. Met de aankoop van het bedrijf in Starnmeer hoopt de provincie meerdere vliegen in één klap te hebben geslagen. Verhuizing...

Boeren Waterland-Oost onder voorwaarden schadeloos gesteld

Regio West

Boeren in het voor weidevogels belangrijke Waterland-Oost kunnen door provincie Noord-Holland volledig schadeloos gesteld worden bij verkoop of omvorming van hun percelen in het kader van het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland.

Boeren en supermarkten samen in coöperatie Van Onze Grond

Regio Oost

Achttien boeren en tien supermarkten in de regio Deventer-Apeldoorn-Zutphen hebben zich verenigd in coöperatie Van Onze Grond. Met de samenwerking willen ze streekproducten herkenbaar en dichter bij inwoners aan de man brengen.

Drone zoekt ganzennesten Weerribben op

Regio Oost

Staatsbosbeheer zet in de Weerribben een drone in voor het opsporen van ganzennesten. Op die manier worden andere broedende vogels minder verstoord, terwijl de overlastgevende ganzenpopulatie wel kan worden ingedamd.

Provinciale Staten Gelderland geven klap op Agrifood-programma

Regio Oost

Provinciale Staten van Gelderland hebben het beleidsprogramma Agrifood 2021-2030 vastgesteld. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde zoals verwacht in met het voorstel.

Geen handtekening LTO Noord onder advies RES West-Overijssel

Regio Oost

LTO Noord heeft het advies van de adviesgroep RES West-Overijssel niet ondertekend. De agrarisch belangenbehartiger vindt dat zonne-energie op landbouwgrond niet voldoende wordt uitgesloten in de conceptversie van de Regionale Energie Strategie...

Zuid-Hollandse VVD en CDA vrezen gevolgen NLDelta

Regio West

VVD en CDA in Zuid-Holland vrezen voor de gevolgen als het gebied tussen Goeree-Overflakkee en Gorinchem wordt aangewezen als Nationaal Park Nieuwe Stijl, zoals het plan NLDelta beoogt. De partijen willen van het provinciebestuur exact weten wat dit...

Gelderland zet stikstofhandel tijdelijk on hold

Regio Oost

Provincie Gelderland stelt op korte termijn de beleidsregels voor extern salderen tijdelijk buiten werking. Dat doet de provincie om de uitkoop van agrarische bedrijven zonder dierrechten te voorkomen.

Achterhoekse boeren: Omtzigt for president

Regio Oost

Op initiatief van de Boeren Samenwerking Achterhoek (BSA) verrijzen op diverse plekken spandoeken met de tekst 'Pieter Omtzigt for president'. Met de doeken willen de boeren hun steun betuigen aan de CDA-politicus om wie de laatste tijd veel te doen...

VVD Overijssel: poort naar stikstofrechtszaken open

Regio Oost

De VVD-afdeling in Overijssel is bezorgd over de nieuwe stikstofwet. Deze zou vol aannames en onzekerheden staan. Milieuorganisaties wijzen hierop en rechters gaan hier vaak in mee, stelt de VVD. Volgens Provinciale Statenlid Wim Tutert openen de...

Overijssel wil snel meer geld voor stoppers

Regio Oost

Provincie Overijssel wil graag versneld meer geld vanuit het Rijk naar de provincie proberen te krijgen voor de stoppersregeling voor veehouderijen. Met het huidige budget zijn maar drie of vier bedrijven op te kopen en dat aantal wil de provincie...

Opkoopregeling voor maximaal tien Zuid-Hollandse veehouderijen

Regio West

In Zuid-Holland komen maximaal tussen de zes en tien veehouderijbedrijven in aanmerking voor de gerichte opkoopregeling die de provincies uitvoeren in opdracht van het Rijk.

Waterschap Hollandse Delta schakelt over op zomerpeil

Regio West

De peilbeheerders van Waterschap Hollandse Delta schakelen deze week over op het zomerpeil. Op die manier zijn agrarisch ondernemers in het werkgebied van het waterschap verzekerd van voldoende water om gewassen goed te laten groeien.

LandvanWaarde: 'Fondsen voor structurele beloning duurzaamheid'

Regio Oost

Salland - Ruim dertig agrarische bedrijven in Salland-Noord, verenigd in LandvanWaarde, overhandigden recent een projectvoorstel aan landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). Raadsvoorzitter Ellis Lugtenberg zegt dat ze een stap verder...

Gelderland heeft 1,9 miljoen euro voor innovatieve concepten

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de POP3-subsidie Innovatieve concepten. De regeling is bedoeld voor partijen die samen een creatief en vernieuwend idee ontwikkelen dat bijdraagt aan de overgang naar een...

AgruniekRijnvallei wordt partner in Fruit Tech Campus

Regio Oost

Coöperatie AgruniekRijnvallei treedt als partner in samenwerkingsverband Fruit Tech Campus.

Klanten rijden graag om voor verse boerenproducten

Multifunctionele landbouw

Het steunen van lokale boeren is voor veel consumenten de belangrijkste reden om een boerderijwinkel te bezoeken. De keuze uit verse en smaakvolle producten is daarnaast belangrijker dan de prijs. En sommigen zijn bereid er best ver voor te reizen....

Gelders gedeputeerde: 'Agrifood 2021-2030 is bewegend plan'

Regio Oost

Het programma 'Agrifood 2021-2030' van provincie Gelderland is een 'bewegend plan'. Volgens landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) is het belangrijk om nu een fundament te leggen voor de landbouwkoers en kan er later waar nodig worden bijgestuurd.

7 miljoen euro voor bodemkwaliteit Zuid-Hollandse gebieden

Regio West

Er komt 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta en voor duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden.

Gelderland breidt leefgebied wolf uit

Regio Oost

Op de Zuidwest-Veluwe is er een nieuw leefgebied voor de wolf bijgekomen. Ook is het bestaande leefgebied op de Noord-Veluwe uitgebreid. Dat is besloten door Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Webshop is laatste puzzelstukje voor Overijsselse vleesveehouderij

Veehouderij

Met het openen van webshop twenteoptafel.nl komt voor rundveehouder Dennis Rerink uit Lattrop een droom uit. Zijn streven om het proces van kalf tot consument volledig in eigen beheer te houden, komt nu heel dichtbij.

Sallandse boeren willen 'New Deal' sluiten

Regio Oost

Ruim dertig agrarische bedrijven in Salland-Noord willen een 'New Salland Deal' sluiten. Donderdag overhandigden zij hiertoe het bidbook 'Werken aan biodiversiteit doen we samen' aan Overijssels landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Stikstofbank Gelderland is voor de zomer klaar

Regio Oost

De stikstofbank waar provincie Gelderland aan werkt, is nog in de eerst helft van dit jaar gereed. De stikstofbank moet vergunningverlening mogelijk maken door stikstofdepositie via de bank.

LTO: 'Provincie Utrecht biedt geen ruimte intensieve veehouderij'

Veehouderij

In de provincie Utrecht is geen ruimte voor intensieve veehouderij. Die conclusie trekt provinciaal LTO Noord-voorzitter Bert van Donselaar op basis van de manier waarop de provincie de landbouwvisie en omgevingswet hanteert.

Geen visualisatie van energieprojecten Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat het visualiseren van plannen voor grootschalige energieopwekking in de provincie niet faciliteren.

Gedeputeerde Drenth noemt kalverhouderij voorbeeldsector

Regio Oost

Op verschillende gebieden, bijvoorbeeld dierenwelzijn, is de kalverhouderij een voorbeeldsector. 'Andere sectoren kunnen een hoop leren van deze sector', zegt Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA).

Zorgen Hardenbergse pluimveehouders over vogelgrieprisico nat gebied

Regio Oost

Hoe meer water in een gebied, hoe groter de kans op vogelgriep. Nu die wetenschap steeds bekender wordt, trekken pluimveehouders in de gemeente Hardenberg aan de bel. Ze willen dat er bij natuurontwikkelingsplannen meer rekening wordt gehouden met...

Meer samenwerking nodig voor toekomst kalverhouderij

Veehouderij

Om de Nederlandse kalversector een toekomstperspectief te bieden en te verduurzamen, is meer samenwerking nodig tussen sector, kennisinstellingen en overheden. Ook zijn een meldpunt en kenniscentrum gewenst, blijkt uit een rapport dat de gemeente...

23 Overijsselse aanmeldingen voor opkoopregeling

Veehouderij

23 Overijsselse veehouders hebben zich gemeld voor deelname aan de eerste tranche van de LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven.

Geen stop op zonneparken op Overijsselse landbouwgrond

Regio Oost

Er komt geen verbod op zonneparken op landbouw- of natuurgrond in Overijssel. Twee Statenfracties riepen via een motie op tot het verbod, maar zij kregen woensdag onvoldoende steun.

Tuinbouwriool Bommelerwaard is een feit

Regio Oost

Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard is gerealiseerd. In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd.

Politici en 150 trekkers op verkiezingsbijeenkomst Lievelde

Regio Oost

Op het terrein waar normaliter jaarlijks de Zwarte Cross wordt georganiseerd, vond zaterdag een verkiezingsbijeenkomst met een bijzonder karakter plaats. Enkele honderden belangstellenden kwamen samen voor een 'trekker drive-in'. Diverse...

Lodders: rekening verduurzaming niet op bordje van boer leggen

Regio West

De rekening voor verduurzaming van de landbouw kan niet onbeperkt op het bordje van de boer worden neergelegd. 'Je kunt niet meer vragen aan boeren en vervolgens niet de portemonnee trekken', aldus scheidend Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD).

Water gaat preventief Achterhoekse grond in

Regio Oost

Met een draai aan de kranen werd woensdag in het Gelderse Hengelo het startschot gegeven voor een proef van Achterhoekse boeren en waterschap Rijn en IJssel. Met de proef wordt geprobeerd om water in het gebied te houden, als buffer voor drogere...

Pauline Krikke voorzitter FBE Gelderland

Regio Oost

Pauline Krikke is benoemd tot voorzitter van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. De voormalig burgemeester van Arnhem en Den Haag en oud-Eerste Kamerlid is de opvolger van Gert Verwolf. Hij stond achttien jaar lang aan het hoofd van de FBE...

Vochtgehalte in Achterhoekse bodem op peil dankzij sneeuw

Regio Oost

Door het smelten van de sneeuw die ruim twee weken geleden viel, is er na lange tijd weer voldoende vocht doorgedrongen tot graspercelen op de hoge zandbodems van de Achterhoek.

Gedeputeerde Drenth: 'In Gelderland blijven we liever baas in eigen huis'

Regio Oost

Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) loopt met zijn provincie voorop als het gaat om de uitwerking van de stikstofmaatregelen. Op die manier wil hij baas in eigen huis blijven, met een landbouwsector die toekomst heeft. Extern salderen?...

Provinciale Staten Overijssel: 'Visualiseer energietransitie'

Regio Oost

Een meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel vindt dat de gevolgen van de energietransitie voor het landschap beter gevisualiseerd moeten worden. Hoe dat moet gebeuren, daarover zijn de fracties het nog niet eens.

Utrechtse landbouw werkt aan watersysteem

Regio West

LTO Noord, NFO, vier agrarische collectieven en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaan samenwerken om het watersysteem voor de landbouw en de waterbeheerder te verbeteren.

Succesvolle kievitpilot in Noordwest-Overijssel

Regio Oost

52 agrariërs hebben vorig jaar deelgenomen aan een pilot vanuit agrarisch collectief Noordwest-Overijssel om het leefgebied van de kievit te verbeteren en naar manieren om dit in te passen in de bedrijfsvoering van de agrariërs.

Vrijspraak voor boer Thijs Wieggers

Algemeen

De Achterhoekse melkveehouder Thijs Wieggers is woensdag vrijgesproken van het bedreigen van een agent.

53,7 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling Gelderland

Regio Oost

Voor plattelandsontwikkeling in Gelderland is de komende jaren 53,7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Daarvan komt 20,9 miljoen euro uit Brussel. De rest van het geld komt van provincie, waterschappen en gemeenten.

Meer streekproducten in Overijsselse kantines

Regio Oost

In kantines van grote organisaties in Overijssel komen meer streekproducten op het menu te staan. Het moet de verkoop van streekproducten stimuleren en onnodig vervoer van voedsel beperken. Om dit te bereiken heeft de provincie een dealmaker...

Proef met Twence-compost op Twentse boerenakkers

Regio Oost

Tot compost verwerkt gft-afval wordt de komende maanden uitgereden over Twentse boerenakkers. Mineral Valley Twente, afvalverwerker Twence en boeren rond Manderveen beoordelen zo het effect van compost op bijvoorbeeld het organisch stofgehalte en...

Ganzenprobleem rondom Veluwemeer loopt uit de hand

Regio Oost

De overlast van ganzen rondom het Veluwemeer loopt de spuigaten uit. Jaar na jaar veroorzaken de vogels meer problemen voor boeren. Die vragen om een andere aanpak. Hun hoop is gevestigd op een aanpak waarbij de overlast in de kiem wordt gesmoord....

Podcast: Woningen gaan als warme broodjes over de toonbank

Algemeen

Steeds meer mensen uit de Randstad kopen een woning op het platteland. Dat is mede aangewakkerd door de coronacrisis, constateren brancheorganisaties NVM en VBO. Volgens regionaal econoom Rogier Aalders van Rabo Research is het meer het effect van...

Gelderse Staten: kavelruil moet in Agrifood-programma

Regio Oost

Diverse fracties in Provinciale Staten van Gelderland voelen voor het meer prominent opnemen van kavelruil in het Programma Agrifood 2021-2030. Dat is de visie van de provincie op de toekomst van de landbouw.

Wethouder Nunspeet pleit voor gezamenlijke aanpak ganzen

Regio Oost

Boeren in Gelderland en Flevoland worden in hun strijd tegen ganzenschade gesteund door gemeente Nunspeet. Wethouder Marije Storteboom heeft zich met veel enthousiasme vastgebeten in het onderwerp.

Overijssel sorteert voor op vestiging wolf

Regio Oost

Dat er voorlopig geen officiële wolvencommissie komt, betekent niet dat provincie Overijssel geen actie onderneemt op het gebied van wolven. Sterker nog, landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat de intentie juist is om een stap verder te...

LTO: 'Geen extra ganzenrustgebieden in Gelderland'

Regio Oost

Wanneer provincie Gelderland in de geactualiseerde omgevingsverordening de komst van windmolens en zonnevelden toestaat in ganzenrustgebieden, moet dat niet leiden tot meer ganzenrustgebieden elders.

CU Gelderland: 'Stikstofberekeningen A15 repareren'

Regio Oost

De berekeningen die zijn gedaan om de stikstofuitstoot van de beoogde verlenging van de A15 te meten, moeten zo snel mogelijk opnieuw worden gedaan met een andere meetmethode. Alleen op die manier ontstaat een eerlijk speelveld voor alle sectoren,...

Onderzoek WUR: landbouwgrond Regio Foodvalley blijft schaars

Regio Oost

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de behoefte van landbouwgrond in Regio Foodvalley, moet meer dan voorheen zuinig worden omgegaan met de ruimte.

Jong en oud werkt 'thuis' op Eemlandhoeve

Regio West

Waar de zalen op de Eemlandhoeve normaal gesproken worden gebruikt voor kleine of grote vergaderingen, kunnen de zeven ruimtes momenteel geboekt worden als 'thuiswerkplek'. Een schot in de roos voor het multifunctionele biologische landbouwbedrijf.

Voorwaardelijke straf Vegan Streaker voor inval konijnenhouder

Veehouderij

Dierenactivist Peter Jansen, beter bekend als de Vegan Streaker, is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 30 uur. Ook moet hij konijnenhouder Henk Oonk een schadevergoeding betalen van 150 euro.

Orchideeënkweker: 'Hoe mooi is het mensen bij je visie te betrekken?'

Akker- & Tuinbouw

Medewerkers van orchideeënkwekerij Artisan Orchids in het Gelderse Nieuwaal zijn de afgelopen maanden actief betrokken bij het verbeteren en veranderen van processen in het bedrijf. 'Aandacht voor mensen is belangrijk. Dat klinkt logisch, maar hoe...

LTO Noord mist verkaveling in Programma Agrifood Gelderland

Regio Oost

LTO Noord is overwegend positief over het Programma Agrifood 2021-2030 van provincie Gelderland dat Provinciale Staten de komende weken behandelen. Maar de boerenbelangenbehartiger is op enkele punten kritisch, onder meer als het gaat om verkaveling.

Meer ruimte voor groen en water in Utrecht-Zuidwest

Regio West

Meer groen en ruimte voor water om de biodiversiteit en leefbaarheid van de regio te waarborgen. Met die missie is de Regionale Adaptie Strategie (RAS) van het Zuidwest-Utrechtse netwerk Water & Klimaat donderdag officieel afgetrapt.

Tijd niet rijp voor wolvencommissie in Overijssel

Regio Oost

Het is op dit moment niet nodig om een wolvencommissie in het leven te roepen in Overijssel. Volgens landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) is dat pas nodig als een of meer wolven zich vestigen in de provincie.

Gedeputeerde Drenth: 'Gelderland creëert geen piekbelasters'

Regio Oost

Provincie Gelderland creëert volgens gedeputeerde Peter Drenth geen piekbelasters door natuur naast agrarische bedrijven aan te wijzen als stikstofgevoelig.

Achterhoeks kavelruilproject afgerond

Regio Oost

Een kavelruilproject in de gemeente Oude IJsselstreek, met uitloop tot Bronckhorst en Doetinchem, is met het passeren van de akte officieel afgerond. In totaal wisselde 33 hectare grond van eigendom en 18 hectare van pachter.

Woningen gaan als warme broodjes over de toonbank

Algemeen

Steeds meer mensen uit de Randstad kopen een woning op het platteland. Dat is mede aangewakkerd door de coronacrisis, constateren brancheorganisaties NVM en VBO. Volgens regionaal econoom Rogier Aalders van Rabo Research is het meer het effect van...

Boeren willen regie bij nieuwe omgevingsvisie Lochem

Regio Oost

Agrariërs in de gemeente Lochem zien weinig in een koers waarin de gemeente de landbouw verplicht stuurt richting meer natuurinclusieve en kringlooplandbouw.

LTO Noord: 'Toekomstbeeld Krimpenerwaard weinig rooskleurig'

Regio West

De Omgevingsvisie Krimpenerwaard biedt een weinig rooskleurig toekomstbeeld voor de landbouw in de gemeente. Vooral het bestaansrecht van de melkveehouderij wordt ondermijnd. Dat stelt LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard die een zienswijze op het...

Stichting Agrifacts: 'Gelderland creëert piekbelasters'

Regio Oost

Provincie Gelderland creëert piekbelasters door nieuwe natuur tegen bedrijven aan te plussen, stelt Stichting Agrifacts (STAF).

Platform steunt grondbezitters bij afspraken over kabels

Algemeen

Netbeheer Nederland (NBNL) en Vewin hebben gezamenlijk het Platform Leg- en ligrechten opgericht. Dit platform vult het gat dat ontstond nadat LTO en de netbeheerders recent hun overleg beëindigden. Het platform ondersteunt bij de totstandkoming van...

Recensie: kroniek van een Achterhoekse plattelandsjeugd

Algemeen

In het boek 'Een schone erfenis is u geworden' geeft Gerrit Wildenbeest een inkijkje in zijn jeugd op het Achterhoekse platteland in de jaren vijftig en zestig.

Opvolging in Oosten lastiger dan Westen

Regio West

Agrarische bedrijven in West-Nederland scoren beter wat betreft bedrijfsovername dan bedrijven in het oosten van het land. Waar in Utrecht 55 procent van de melkvee- en akkerbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder een opvolger...

Van der Tak in gesprek met Achterhoekse FDF-boeren

Regio Oost

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak bracht vrijdag een werkbezoek aan diverse Achterhoekse actieboeren, onder wie konijnenhouder Henk Oonk en de lokale Farmers Defence Force-kopstukken Thijs Wieggers en Rutger van Lier. 'Het mooie van Sjaak is dat hij...

Kweker in De Lier bedreigd om 'Polenhotel'

Regio West

Een orchideeënkweker uit het Zuid-Hollandse De Lier wordt bedreigd. Dat gebeurt omdat hij 2 hectare grond heeft verkocht aan een uitzendbureau, dat er een woonlocatie voor 680 arbeidsmigranten wil bouwen.

Aeres MBO weer beste groene school

Algemeen

Aeres MBO is net als in 2020 uitgeroepen tot beste groene school van Nederland. Dat blijkt uit de donderdag verschenen Keuzegids MBO 2021.

LTO wil met provincie Overijssel in gesprek over wolf

Regio Oost

LTO Noord wil op korte termijn met provincie Overijssel een bestuurlijk overleg voeren over wolven. Aanleiding is de recente reeks aanvallen op schapen door een zwervende wolf. LTO heeft het provinciebestuur daarom uitgenodigd voor een gesprek.

Consument vond in 2020 massaal de weg naar de boer

Multifunctionele landbouw

Boerderijwinkels varen wel bij de coronacrisis, hun omzet verdubbelde. ‘Een blijvend effect’, stelt Landwinkel-voorzitter Wessel van Olst. ‘Dat is niet vanzelfsprekend’, reageert onderzoeker Jan Willem van der Schans.

Smaakmakers zet Twente op de kaart

Regio Oost

Een coöperatie met Twentse agrarische producenten die Twente als voedselregio op de kaart wil zetten: Smaakmakers van Twente moet een merk worden met landelijke afzet van producten uit de streek. 'In supermarkten, maar waarom niet ook met Twentse...

Landbouwgrond Steenwijkerland is 'ineens stikstofgevoelig'

Regio Oost

Boeren in de gemeente Steenwijkerland (Kop van Overijssel) zijn 'boos en verontwaardigd' omdat diverse stukken landbouwgrond sinds kort zijn aangewezen als zijnde stikstofgevoelig. 'Het lijkt erop dat er willekeurig percelen zijn aangewezen', zegt...

Grote kavelruil Staphorst nadert afronding

Regio Oost

Het grootste lopende kavelruilproject van Nederland, de Landinrichting Staphorst, is vrijwel afgerond. Op 28 januari zetten de bestuurders van de uitvoeringscommissie in het provinciehuis in Zwolle hun handtekening voor de afronding van het project.

Wolf doodde schapen in Twente

Regio Oost

De schapen die eind november op verschillende plekken in Twente werden doodgebeten, zijn het slachtoffer geworden van een wolf.

LTO Noord naar rechter om zonnepark Terschuur

Regio Oost

LTO Noord heeft een rechtszaak aangespannen om de komst van Zonnepark Terbroek, langs de A1 bij Terschuur, tegen te houden. Volgens LTO Noord is het zonnepark gepland op een onwenselijke locatie en druist het plan in tegen eerder gemaakte afspraken...

Melkkoeien eruit, focus op de recreatietak

Regio Oost

Hoe gaan we verder met ons bedrijf? Het was de vraag die Peter en Evelien van Omme zich de laatste jaren steeds vaker stelden. Met hulp van het traject Zicht op de Toekomst krijgen hun plannen steeds meer vorm. De koeien gaan er binnenkort uit, de...

Sallandse boeren met chocolademelk naar zorginstellingen

Regio Oost

Sallandse melkveehouders brachten vrijdag 18 december letterlijk een warme groet over aan bewoners en personeel van verscheidene zorginstellingen in de regio.

Provincie Gelderland: 'Weeg locaties zonne-energie zorgvuldig af'

Regio Oost

Provincie Gelderland wil dat alle gemeenten in de provincie locaties voor zonne-energie zorgvuldig afwegen en dit te borgen in bestemmingsplannen. De gemeenten zijn hiertoe middels een brief opgeroepen.

Gelderse VVD en ChristenUnie: 'Verpacht natuurgrond lokaal'

Regio Oost

Natuurgrond van Staatsbosbeheer moet meer worden verpacht aan boeren uit de directe omgeving van natuurgebieden. Die oproep doen de Gelderse VVD en ChristenUnie in een serie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Gelderse aanpak: 10 procent stikstofreductie

Regio Oost

De stikstofaanpak van provincie Gelderland kan zorgen voor een daling van de stikstofneerslag in Gelderland met 10 procent in 2025. Dat laat een eerste doorrekening zien van verschillende maatregelen per sector voor de Veluwe, Achterhoek en...

AH gaat in gesprek met boeren, FDF reageert

Algemeen

UPDATE - Albert Heijn heeft protesterende boeren een gesprek toegezegd, mits zij hun blokkades bij Albert Heijn-locaties opheffen.

POV teleurgesteld over stikstofdeal Schouten

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld over de stikstofdeal die landbouwminister Carola Schouten sloot met een aantal politieke partijen. De organisatie vindt dat er 'koehandel' plaatsvond en is het niet eens met aanscherping...

Ook boerenprotest bij dc's Albert Heijn en Lidl

Algemeen

Na de acties van vrijdag wordt er ook zaterdagochtend op diverse plekken in het land door boeren geprotesteerd bij distributiecentra van supermarkten. Onder meer bij de Albert Heijn-dc's in Zwolle, Geldermalsen en Oosterhout (Gld) en een Lidl-dc in...

Aantal AVP-besmettingen in Duitsland loopt verder op

Veehouderij

Het aantal wilde zwijnen in Duitsland waarbij de Afrikaanse varkenspest (AVP) is vastgesteld, is verder opgelopen. Afgelopen week zijn er in de deelstaat Brandenburg in totaal 66 gevallen bijgekomen.

Sectororganisaties Gelderland en Overijssel in stikstofaanpak

Algemeen

Agrarische organisaties in Gelderland en Overijssel hebben besloten deel te nemen aan de gebiedsgerichte aanpak stikstof van beide provincies. De organisaties, waaronder LTO Noord, doen dit echter wel onder een aantal voorwaarden.

Ook boerenprotest bij Jumbo in Raalte

Regio Oost

Zo'n honderd boeren hebben vrijdagavond bij distributiecentra van Jumbo in Raalte een protestactie gehouden. Met 60 trekkers stonden de boeren bij het dc aan de Heesweg. Ook werd de toegang van het pand van Jumbo Online en het Pick Up Point aan de...

Wopke Hoekstra nieuwe lijsttrekker CDA

Politiek

Wopke Hoekstra wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij is door het partijbestuur voorgedragen. De minister van Financiën heeft inmiddels aangegeven bereid te zijn de kar te trekken. Dat heeft partijvoorzitter Rutger Ploum vrijdag...

Van Wenum herbenoemd als algemeen bestuurslid LTO Noord

Algemeen

Akkerbouwer Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek is vrijdag door de Ledenraad van LTO Noord herbenoemd als algemeen bestuurslid. Van Wenum zit al sinds 2016 in het bestuur van de belangenbehartiger. Daar komen nu nog drie jaar bij.

Bijplussen roept vragen op in diverse provincies

Regio West

De bevindingen van Stichting Agri Facts, dat agrarische grond in het rekenmodel Aerius onaangekondigd zou zijn aangemerkt als stikstofgevoelige natuur, zorgen voor beroering.

Agrarische sector centraal in Overijssels magazine

Regio Oost

De nieuwste editie van het door provincie Overijssel uitgegeven kwartaalblad JIJ & Overijssel staat volledig in het teken van de Agro&Food-sector. Het is voor het eerst dat het magazine een thema-opzet kent.

Utrecht van start met inzet plattelandscoaches

Regio West

Provincie Utrecht gaat van start met de inzet van plattelandscoaches. Die moeten boeren ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf.

Onttrekkingsverbod Utrechtse Heuvelrug ingetrokken

Regio West

Het is met terugwerkende kracht sinds 1 december weer toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken uit sloten en weteringen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug.

Boom- en fruittelers dupe van wijzigen archeologieregels

Akker- & Tuinbouw

Boom- en fruittelers in de gemeente Buren zijn verbaasd over het besluit van het college van B en W dat telers archeologisch onderzoek moeten laten uitvoeren bij het beplanten van hun percelen. De telers hebben een oproep aan de gemeente gedaan om...

Zuid-Holland schort verbod chemische middelen op

Regio West

Provincie Zuid-Holland schort het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen op tot 1 januari 2023. Daarmee komt de provincie tegemoet aan de wens van de landbouwsector, die ageerde tegen het verbod dat aanvankelijk per 1 januari 2021 zou worden...

Utrechts plan moet gemeenten helpen met kringlooplandbouw

Regio West

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Caring Farmers hebben een tienpuntenplan opgesteld om gemeenten handvatten te geven om aan de slag te gaan met het stimuleren van kringlooplandbouw. LTO Noord staat niet achter het woensdag gelanceerde plan.

Boerenprotest Arnhem in goede harmonie verlopen

Regio Oost

De organisatie van het boerenprotest bij het Gelderse Huis der Provincie in Arnhem had op iets scherpere antwoorden gehoopt. Maar de actie is dinsdagmiddag in een ontspannen en constructieve sfeer verlopen.

Dagwinkel Schoonrewoerd brengt streekproducten onder aandacht

Regio West

Vijf lokale producenten en supermarkt Dagwinkel in Schoonrewoerd, ondersteund door voedselmakelaar Linette Mak van Lokaal Voedsel Utrecht, zijn een samenwerking begonnen om lokaal voedsel meer onder de aandacht te brengen bij consumenten....

Topsector keurt onderzoeken van BO Akkerbouw goed

Akker- & Tuinbouw

De Topsector Agri & Food heeft vier nieuwe onderzoeksvoorstellen van BO Akkerbouw goedgekeurd. Het gaat om onderzoek en kennisverspreiding over bodem, bemesting, stengelaaltjes en gewasresten.

Wethouder: 'Zorgen voor goede huisvesting arbeidsmigrant Westland'

Regio West

In het Westland is een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Ondanks veel inspanningen wordt er weinig vooruitgang geboekt. Wethouder Albert Abee (CDA) wil presteren op dit dossier.

Aardwarmteproject Polanen stap dichterbij

Akker- & Tuinbouw

Met het ondertekenen van het warmteleveringscontract door vier bestuursleden van Warmtecoöperatie Polanen is een belangrijke stap gezet voor aardwarmteproject Polanen.

Nederlandse landbouwers ontdekken Kazachstan

Economie

Steeds meer Nederlandse boeren en tuinders worden actief in Kazachstan. Uit recente gegevens van de ambassade van Kazachstan blijkt dat inmiddels zeker zeshonderd Nederlandse bedrijven actief zijn in het Centraal-Aziatische land. Met name de...

Coöperatie Colours of Nature breidt uit

Akker- & Tuinbouw

Familiebedrijf Mistral Flowers treedt volgend jaar toe tot Colours of Nature, een Nederlandse coöperatie van minigerberatelers. Het bedrijf van de gebroeders Rijm is gevestigd in Bleiswijk en kweekt nu nog grootbloemige gerbera's.

Duitse run op Winterswijkse landbouwgrond

Regio Oost

Er is de laatste twee jaar zeker honderd hectare landbouwgrond in de gemeente Winterswijk verkocht aan Duitse boeren. De hoge grondprijs en het beperkte aanbod in Duitsland drijven boeren de grens over. 'Er is niks aan te doen', verzucht LTO...

Stimuland: 'Boeren in Steenwijkerland gecompliceerd'

Regio Oost

Om een beter beeld te krijgen van de agrarische sector en te weten wat er speelt onder boeren, verricht Stimuland onderzoek in opdracht van gemeente Steenwijkerland. 'Het is echt een agrarische gemeente, maar door de vele natuur en recreatie ook een...

Consultatie voor Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Regio Oost

Om tot een uitvoeringsontwerp te komen voor te nemen maatregelen in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen is sinds maandag 16 november een interactieve kaart beschikbaar. Hierop kunnen omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden aangeven hoe ze...

Opnieuw groot zonnepark Binnenveld van de baan

Regio Oost

Opnieuw is de mogelijke komst van een groot zonnepark op landbouwgrond tussen Wageningen en Ede van de baan. De gemeenteraad van Ede gaf geen steun aan het plan dat er lag, waardoor het college niet anders kon dan het plan van tafel te vegen.

LTO Noord: 'Niet tornen aan agrarisch grondgebruik in ganzenrustgebied'

Regio Oost

Agrarisch gebruik van grond in ganzenrust- en weidevogelgebieden moet onbelemmerd kunnen worden voortgezet. Dat stelt LTO Noord in een zienswijze op de geactualiseerde omgevingsverordening van provincie Gelderland.

ChristenUnie pleit voor 'boerengrondbank'

Regio Oost

De ChristenUnie wil dat er een 'boerengrondbank' komt. Vanuit dit fonds, in eerste instantie gevuld met 40 miljoen euro, moeten gronden die in bezit zijn van de provincie tegen economisch gunstige voorwaarden aan boeren in gebruik worden gegeven.

LTO Noord Oost: Gelderse boeren lopen ganzenschadevergoeding mis

Regio Oost

Boeren in foerageergebieden in Gelderland die komend voorjaar te laat zijn met het melden van ganzenschade of zich helemaal niet melden, kunnen geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming van de schade. De regels hiervoor zijn aangescherpt.

Schouten: 'Maatregelen Wierdense Veld zijn effectief'

Regio Oost

Er is voldoende zekerheid dat de maatregelen die in Natura 2000-gebied Wierdense Veld worden genomen effect sorteren. Dat stelt minister Carola Schouten van LNV in reactie op schriftelijke vragen van CDA-Kamerlid Maurits von Martels.

Bietenverwerking verloopt voorspoedig

Akker- & Tuinbouw

De bietencampagne verloopt vooralsnog voorspoedig, meldt Cosun Beet Company in een update. Het suikergehalte is licht gestegen naar gemiddeld 16,3 procent, het tarrapercentage is circa 11 procent en in de fabrieken worden de suikerbieten in 'hoog...

Perspectief mist in omgevingsvisie Utrecht

Regio West

Vier agrarische belangenbehartigers hebben de krachten gebundeld en hebben samen een zienswijze gegeven op de omgevingsvisie en -verordening van de provincie Utrecht. De organisaties maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingsmogelijkheden voor...

Veevoerfabrieken weg uit Overijsselse woonkernen

Regio Oost

Veevoerfabrieken moeten verdwijnen uit woonkernen in Overijssel. Een motie met die strekking werd woensdag met grote meerderheid aangenomen door Provinciale Staten van Overijssel.

LTO Noord: 'Zonnepark West Betuwe is uitstekend voorbeeld'

Regio Oost

Het zonnepark dat wordt ontwikkeld in gemeente West Betuwe, is een uitstekend voorbeeld hoe vasthouden aan de zonneladder kan uitwerken.

Overijssel subsidieert duurzame landbouw

Regio Oost

Provincie Overijssel opent een subsidieregeling om duurzame landbouw in Overijssel te stimuleren. De nieuwe regeling richt zich op bedrijven die kringlooplandbouw in de praktijk brengen of op initiatieven met een goed verdienmodel voor...

GroentenFruit Huis: 'Sector blijft verbonden met Verenigd Koninkrijk'

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse tuinbouwsector blijft nauw verbonden met het Verenigd Koninkrijk, ook na de brexit. 'De afstand is kort, we zijn er snel en we hebben een mooi assortiment. Dat moeten we blijven benutten', zegt Daco Sol van het GroentenFruit Huis.

Oostelijke provincies vragen inzet Rijk voor duurzame landbouw

Regio Oost

Provincies Gelderland en Overijssel roepen het Rijk op om zich stevig in te zetten voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouw. De provincies pleiten samen met acht regio's in Oost-Nederland voor wet- en regelgeving voor de lange termijn.

Groen licht voor mestverwerker Twence

Regio Oost

De Raad van State heeft groen licht gegeven aan afvalverwerker Twence voor de bouw van een mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Begin 2021 start de bouw, in het voorjaar van 2022 moet de installatie operationeel zijn.

LTO in geweer tegen zonneparken Gelderland en Overijssel

Regio Oost

LTO Noord heeft een brandbrief gestuurd naar provincie Gelderland over het opofferen van landbouwgrond voor het realiseren van zonneparken. Overijssel ontving een zienswijze op de actualisatie van de provinciale omgevingsvisie- en verordening.

LTO Noord Oost: Gelderland heeft ganzencoördinator nodig

Regio Oost

LTO Noord werkt samen met andere partijen aan de komst van een ganzencoördinator voor Gelderland. Deze moet ervoor zorgen dat de ganzenoverlast voor grondgebruikers de komende jaren gaat afnemen.

GAJK-bestuurder: 'Diversiteit van boeren bewaren'

Regio Oost

Voor de toekomst van boeren in Gelderland is het belangrijk dat de diversiteit bewaard blijft. 'Er wordt erg gestuurd richting natuurinclusieve kringlooplandbouw, maar dat moet een keuze blijven van de ondernemer.' Dat stelt bestuurslid Gert-Jan...

Oplossing voor Buurserzand nodig

Regio Oost

Boeren rondom Natura 2000-gebied Buurserzand-Haaksbergerveen mogen niet de dupe worden van natuurherstel, zonder dat daar iets tegenover staat. De provincie moet daarom zorgen voor een goede oplossing voor agrariërs rondom het gebied.

Universiteit Twente brengt zwijnenpopulatie in kaart

Regio Oost

Onderzoekers van de Universiteit Twente gaan de wildezwijnenpopulatie in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen beter in kaart brengen. Het pilotproject moet bijdragen aan het streven van de provincie om de omvang van wildpopulaties te monitoren.

Van der Toorn had gehoopt meer invloed te hebben in Staten

Politiek

Overijssels CDA-Statenlid Karin van der Toorn uit Wijhe maakte onlangs bekend vanwege een stapeling van factoren uit Provinciale Staten te stappen. Met haar vertrekt de laatste agrarische vertegenwoordiger uit de Staten. 'Ik had gehoopt meer invloed...

Noaberschap gevraagd in de korte keten

Regio Oost

Een kerstpakket met alleen Twentse producten, te koop bij Makro, kan als voorbeeld dienen voor andere regio's om te laten zien hoe producten uit de korte keten kunnen worden afgezet tegen een faire prijs. 'Het is onzin dat er in een dergelijke keten...

Landschapsplan Oude IJsselstreek weer op tekentafel

Regio Oost

Er komen nieuwe gesprekken tussen grondeigenaren in de gemeente Oude IJsselstreek en de wethouder over het landschapsplan van de gemeente. Dit gebeurt naar aanleiding van een storm van kritiek op het plan en de communicatie erover vanuit de gemeente.

Eric Kleissen wordt directeur van Mineral Valley Twente

Regio Oost

Eric Kleissen is met ingang van deze maand de nieuwe directeur van Mineral Valley Twente. De benoeming van de agrarisch ondernemer is opvallend, aangezien nog maar drie maanden geleden Stimuland-directeur Ingrid Jansen de functie kreeg toegewezen.

Status landbouwgrond in Overijssel niet heilig

Regio Oost

Overijsselse landbouwgrond in het Natuurnetwerk Nederland moet niet koste wat kost behouden blijven als agrarische grond. Provinciale Staten van Overijssel lijken het door de SGP geopperde plan te stellig te vinden.

Wethouder Ede weg kort na Nergena-zaak

Regio Oost

Lex Hoefsloot stapt op als wethouder van gemeente Ede. Zijn partij GroenLinks en hij kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat de samenwerking niet langer stand kan houden. Zijn stijl en werkwijze zouden niet goed genoeg aansluiten op die van de...

Financiële strop voor boeren Oude IJsselstreek dreigt

Regio Oost

Boeren in gemeente Oude IJsselstreek maken zich grote zorgen over de plannen die in de nieuwe landschapsvisie van de gemeente staan. Een deel van de agrarische grond zou door de plannen in één klap driekwart van zijn waarde verliezen.

Karin van der Toorn (CDA) stopt als Statenlid

Regio Oost

CDA-Statenlid en voormalig LTO-afdelingsvoorzitter Karin van der Toorn stopt als lid van Provinciale Staten van Overijssel. Een combinatie van factoren ligt aan haar besluit ten grondslag.

Amstel, Gooi en Vecht start onderzoek grondwaterstanden

Regio West

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in de veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Rivierenland verpacht dijkhellingen en agrarische kavels

Regio Oost

Waterschap Rivierenland geeft komend jaar 340 hectare aan dijkpercelen uit voor het winnen van gras. Ook stelt het waterschap enkele agrarische kavels beschikbaar, voornamelijk grasland.

Tariefverhoging waterschap Vechtstromen komt hard aan

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen verhoogt tot en met 2024 elk jaar de waterschapsbelasting voor ongebouwd met ruim 4,5 procent. De fractie Ongebouwd is ontstemd door het besluit. 'Dit is een keiharde tik voor de landbouw.'

Vaarvergoeding voor riettelers in Weerribben

Regio Oost

Riettelers in natuurgebied de Weerribben krijgen een hogere vergoeding voor het beheer van veenmosrietland en moerasheide. Vorig jaar werd duidelijk dat de aangekondigde vergoeding voor natuurbeheer onvoldoende was. Nu heeft het Overijsselse...

Utrechtse boeren gevraagd mee te denken over Groene Contour

Regio West

Boeren in de provincie Utrecht worden opgeroepen om hun mening te geven over natuurbeheer in de Groene Contour. In een online-enquête kunnen ze aangeven of er interesse bestaat om op vrijwillige basis mee te werken aan meer biodiversiteit.

Onderzoek naar emissiereductie met doorzaaien gewassen

Veehouderij

Bij drie melkveehouders in het westelijk veenweidegebied wordt onderzoek gedaan naar nieuwe gewassen die door de bestaande grasmat kunnen worden gezaaid en de effecten hiervan op emissiereductie.

Nog geen witte rook over Meijegraslanden

Regio West

Een gesprek tussen gebiedspartijen en het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft nog niet geleid tot witte rook in de discussie over de Meijegraslanden.

Boer schenkt weiland aan Utrechts Landschap

Regio West

Een gestopte boer uit het Utrechtse Maarssen heeft een perceel grasland, midden in het dorp, geschonken aan Utrechts Landschap. Op die manier wilde hij ervoor zorgen dat het stuk grond behouden blijft in plaats van bebouwd.

Noordoost-Twente beloont landschapsbeheer

Regio Oost

De Landschapsdeal Noordoost-Twente is een feit. De ondertekenaars van de deal gaan zich inzetten voor duurzaam beheer van karakteristieke Twentse landschapselementen, tegen een eerlijke beloning.

Overijsselse twijfels en kritiek op extern salderen

Regio Oost

Een groot deel van de Overijsselse Statenfracties is kritisch op de beleidsregels omtrent extern salderen, die het provinciebestuur vorige week aankondigde. Een motie om dit voorlopig uit te stellen, werd met maar één stem verworpen.

Stimuland-directeur: 'Blinde vlek Randstad zichtbaar in Novi'

Regio Oost

De blinde vlek die de Randstad voor de rest van Nederland heeft, is goed zichtbaar in de Nationale Omgevingsvisie (Novi) van minister Kajsa Ollongren van D66. Dat stelt directeur Ingrid Jansen van Stichting Stimuland in een open brief.

Notenbomen op Lunterens bedrijf ter compensatie CO2-uitstoot

Regio Oost

Wat begon als een opmerkelijke oproep op Twitter, leidde zaterdag tot een heuse boomplantdag op het bedrijf van Conny van den Top in het Gelderse Lunteren.

Voedselbosboomgaard als rendabel alternatief

Akker- & Tuinbouw

25 voedselbossen rondom Gelderse steden, is de ambitie van ondernemers Frank de Gram en Joke Feenstra. In Weurt zetten ze met de overname van een perenboomgaard een belangrijke stap. Aan fruitboeren willen ze aantonen dat een voedselbos niet alleen...

Zuid-Holland wil transitie niet alleen op boerenbord leggen

Regio West

De beoogde transitie van de landbouw in Zuid-Holland is geen zaak die alleen de agrarische sector aangaat. De uitdagingen die er liggen, zullen partijen in de hele voedselketen moeten oppakken.

Gedeputeerde: 'Geitenstop Overijssel gaat er niet zomaar af'

Veehouderij

Als de einddatum van de geitenstop in Overijssel is bereikt, betekent dat niet dat geitenhouders automatisch weer kunnen uitbreiden. Dat stelt landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

LTO: 'Overijssels stikstofbesluit heeft oog voor landbouwbelang'

Regio Oost

In het besluit van provincie Overijssel om per medio oktober extern salderen mogelijk te maken, zijn volgens LTO keuzes gemaakt met oog voor het landbouwbelang.

ForFarmers gaat voor overnames en nieuwe markten

Veehouderij

Veevoederonderneming ForFarmers heeft haar strategie Built to Grow 2025 gepresenteerd. Het bedrijf wil de komende vijf jaar verder groeien in bestaande markten en daarnaast actief worden in twee nieuwe landen.

Overstap kringlooplandlandbouw Gelderland duurt decennia

Regio Oost

Het gaat decennia duren voordat de Gelderse landbouw is omgeschakeld naar de natuurinclusieve kringlooplandbouw die de provincie voor ogen heeft.

Overijssel stelt nieuwe subsidieregeling kavelruil open

Regio Oost

Provincie Overijssel stelt tussen 14 september en 16 oktober een nieuwe subsidieregeling voor kavelruil open. Een goede verkaveling is volgens de provincie belangrijk voor de boerenbedrijfsvoering.

Gelderland: wel stikstofruimte verleasen, niet extern salderen

Regio Oost

Provincie Gelderland wil het tijdelijk verleasen van stikstofruimte mogelijk maken. Daarbij kan een ondernemer een deel van zijn ongebruikte stikstofruimte voor een bepaalde periode beschikbaar stellen aan een ander. Extern salderen wil de provincie...

Zonneveld op landbouwgrond Nergena van de baan

Regio Oost

Het zonneveld dat in landbouwgebied Nergena tussen Ede en Wageningen zou komen, gaat niet door. Wethouder Lex Hoefsloot van de gemeente Ede laat weten dat de gemeenteraad het niet wenselijk vindt dat er een zonneveld op voormalig landgoed Nergena...

Melkveehouder Jan van Ruiswijk wil blijven leren

Regio Oost

Gedreven door de uitdaging om melkvee te houden op een beperkt grondoppervlak is Jan van Ruiswijk in Ede voortdurend in beweging. Door samen met collega's zijn kennis te vergroten zoekt hij andere manieren van werken en kansen om de opbrengst van...

Extern salderen wordt mogelijk in Noord-Brabant en Zeeland

Algemeen

Provincies Noord-Brabant en Zeeland maken extern salderen met veehouderijen per medio september mogelijk.

Laanboomhuis op ABC Opheusden krijgt natuurspeeltuin

Akker- & Tuinbouw

Het Laanboomhuis, dat wordt gebouwd op het Agri Business Centre (ABC) in Opheusden, moet een ontmoetingsplek worden voor iedereen die werkzaam is in de boomkwekerij en stakeholders. Dankzij een lokale subsidie komt er komend voorjaar ook een...

Kenniscentrum Nelles: 'Achterhoek wordt foodhotspot'

Algemeen

De Achterhoek kan de komende jaren uitgroeien tot een internationale foodhotspot. 'Het Italië van Noordwest-Europa, de regio waar natuurinclusief wonen, werken en eten normaal is', staat in een onderzoek dat recent is uitgevoerd.

Nieuwe biologische productieregels jaar uitgesteld

Biologische landbouw

De nieuwe verordening voor Europese biologische productieregels gaan niet op 1 januari 2021, maar op 1 januari 2022 in. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt.

Vegan-merk Oatly onder vuur van activisten

Economie

Het veganistische zuivelmerk Oatly ligt onder vuur van activisten, nadat bekend werd dat investeringsmaatschappij Blackstone van Trump-aanhanger Stephen Schwarzman aandeelhouder werd van het bedrijf.

Met 'schillenmodel' kan peilverhoging worden ingevuld

Regio West

Vernatting van de veenweiden kan regionaal worden opgepakt via een 'schillenmodel' waarin intensieve landbouw en (particulier) natuurbeheer worden gecombineerd in een gebiedsgerichte aanpak.

Agroforestry Netwerk Gelderland gaat omschakelende boeren helpen

Regio Oost

Het Agroforestry Netwerk Gelderland is vrijdag officieel van start gegaan. Het netwerk met onder meer boeren, overheden, commerciële partijen moet agroforestry in de provincie een boost geven.

Weer nieuwe besmettingen vogelgriep in Rusland

Veehouderij

In Rusland blijven nieuwe besmettingen opduiken met het hoogpathogene vogelgriepvirus. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) spreekt van acht nieuwe uitbraken.

Grapperhaus: 'Bedreigen journalisten bij boerenprotest onacceptabel'

Algemeen

Het is onacceptabel dat er journalisten zijn bedreigd tijdens het boerenprotest op het terrein van DPG Media in Best en bij andere gelegenheden.

Belangrijke rol landbouw in 'Sallandse Heuvelrug nieuwe stijl'

Regio Oost

In de plannen voor een groter Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is niet alleen plek voor natuur en toerisme, maar speelt ook landbouw een voorname rol.

Nationaal Park: De Sallandse Heuvelrug kan flink groter

Regio Oost

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug moet het grootste aaneengesloten heidegebied worden van Noordwest-Europa. Het park zou dan 60.000 hectare groot zijn en worden omgedoopt tot Sallandse Heuvelrug & Twentse Reggedal.

Gedeputeerde Staten: 'Wildafschot op de Veluwe te laag'

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland erkennen dat er te weinig wilde zwijnen en ander wild wordt afgeschoten op de Veluwe. Het provinciebestuur spreekt van een structureel probleem.

Campagne tegen drugscriminaliteit Achterhoek

Regio Oost

Om drugscriminaliteit in de Achterhoek te bestrijden, is 1 september een campagne gestart tegen drugslabs in het buitengebied. Onder meer overheden en LTO Noord zetten zich in om inwoners verdachte situaties anoniem te laten melden.