Tys Hallema

Tys Hallema

Tys Hallema is redacteur Oost en schrijft tevens voor de redactie Veehouderij.

Contact

Artikelen door Tys Hallema

Heideboerderij verenigt landbouw en natuur

Regio Oost

Een gebiedsgericht model waar landbouw en natuur hand in hand gaan. Dat is de filosofie achter de Heideboerderijen. Op diverse plekken in het land lopen projecten, waarvan die op de Veluwezoom het verst gevorderd is. De drijvende krachten zijn...

Kiekeboer'n biedt praktijkles bij de boer aan

Regio Oost

27 boerenbedrijven in Twente hebben zich aangesloten bij het vernieuwde netwerk Kiekeboer'n. Leerlingen uit het basis- en vervolgonderwijs kunnen vanaf nu les krijgen op de deelnemende boerderijen.

Gelderse boeren gaan patrouilleren

Algemeen

Zeker honderd boeren en bouwers uit Gelderland gaan in die provincie patrouilleren in het buitengebied. De groep wil zo voorkomen dat dierenactivisten stallen bezetten.

Tranen bij stikstofdebat Zuid-Holland

Regio West

Provinciale Staten in Zuid-Holland hebben woensdag gedebatteerd over de stikstofkwestie. Voorafgaand aan het debat maakten diverse boeren gebruik van het inspreekrecht. Sommige van hen waren tot tranen toe geroerd toen ze vertelden over de problemen...

Notenteelt levert geld op maar vraagt geduld

Regio Oost

Notenteelt wordt steeds vaker gezien als alternatief voor de huidige bedrijfsvoering van boeren. Toch is deze teelt geen abc'tje. Het is een kwestie van een lange adem, toewijding en verstandige keuzes maken.

Kleine windmolen gaat op in Twents landschap

Regio Oost

Zo'n honderd belangstellenden kwamen donderdag af op een open middag bij het melkveebedrijf van de familie Kampkuiper in Almelo. Centraal stond de kleine windmolen op het erf, de eerste in zijn soort in Twente.

LTO Noord: 'Maak geld vrij voor kavelruil'

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft in de begroting voor 2020 geen geld gereserveerd voor kavelruil. Dat baart LTO Noord en het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) grote zorgen. Deze week vroegen zij aandacht hiervoor bij Provinciale Staten.

'Verduurzaming landbouw zaak van overheid én markt'

Regio Oost

Om de landbouw te verduurzamen, is een financiële inspanning nodig van de overheid, maar de markt zelf speelt ook een aanzienlijke rol in deze transitie.

Onvrede bij Gelderse D66 en PvdD over stikstofbesluit

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft de stikstofbeleidsregels voor de landbouw opgeschort tot 1 december. Dat betekent niet dat het tot die tijd rustig is. Zowel D66 als de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten uit onvrede met de...

Politieke zorgen om wildschade in Overijssel

Regio Oost

De fracties van VVD, CDA en PVV in Overijssel willen een toelichting van Gedeputeerde Staten over de manier waarop wildschade in de provincie wordt aangepakt. De partijen maken zich onder meer zorgen over de afhandeling van de schade.

Melkveebedrijf kan energieverbruik halveren

Veehouderij

Een gemiddeld melkveebedrijf kan het energieverbruik met de helft omlaag brengen. Goed onderhoud en verstandige investeringen kunnen duizenden euro's schelen.

Schouten pakt mestfraude harder aan

Veehouderij

Mestfraude wordt voortaan harder aangepakt. Landbouwminister Carola Schouten wil niet alleen strenger en meer controleren, ze wil ook dat grotere veebedrijven hogere boetes krijgen.

Betuws Best zet streekproducten beter op de kaart

Regio Oost

Het nieuwe streekmerk Betuws Best is officieel gelanceerd. Zestien agriproducenten in de Betuwe gaan zich aansluiten bij het label. Op termijn moeten dat er zeker dertig tot veertig worden.

Onttrekkingsverbod Vallei en Veluwe ingetrokken

Regio Oost

Waterschap Vallei en Veluwe hebben het verbod ingetrokken om water uit kanalen, beken en sloten te onttrekken.

Campagne tegen drugslabs in Gelderland en Overijssel

Algemeen

Meld Misdaad Anoniem lanceert woensdag een campagne tegen drugslabs in het buitengebied van provincies Gelderland en Overijssel.

Gelderland zet stikstofregels in de ijskast

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft de stikstofbeleidsregels voor de landbouw opgeschort tot 1 december dit jaar.

Platteland Oosten geliefd bij drugscriminelen

Regio Oost

Een jaarlijkse omzet van 3 miljard euro, groter dan die van Grolsch, Johma en Bolletje samen. Het is het bedrag dat omgaat in de drugscriminaliteit in Overijssel en Gelderland. Het buitengebied in beide provincies is steeds vaker een geliefde plek...

Miedema: boer kan CO2-vraagstuk zelf oplossen

Veehouderij

Boeren zijn deel van het probleem, maar hebben zelf de oplossing voor het CO2-vraagstuk, meent Sjoerd Miedema. 'Het vastleggen van CO2 in de grond is niet zo ingewikkeld.' De bioboer zet de stuw open om zijn veen onder water te zetten.

Twence start bouw mestverwerker in Zenderen

Veehouderij

Afvalverwerker Twence is begonnen met voorbereidende bouwwerkzaamheden voor een mestverwaardingsin stallatie in Zenderen. Dit terwijl er van de Raad van State nog geen groen licht is voor de bouw en de financiering nog niet rond is.

Gedeputeerde: Overijssel niet gezwicht voor boeren

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Overijssel is niet gezwicht onder druk van protesterende boeren bij het besluit om de beleidsregels omtrent stikstof in te trekken.

LTO betaalt boete Zwolse foutparkeerder #boerenalarm

Regio Oost

LTO Noord-afdeling Salland betaalt de parkeerboete die een vrouw maandag in Zwolle kreeg tijdens het #boerenalarm.

Nieuw streekmerk Betuws Best ziet het levenslicht

Regio Oost

Het nieuwe streekmerk Betuws Best is zaterdag officieel gelanceerd.

'Bevolkingsgroei rivierengebied geen bedreiging'

Regio Oost

De snelle bevolkingsgroei in het Gelderse rivierengebied hoeft geen bedreiging te zijn voor boeren in het gebied. Meer mensen in het gebied bieden juist kansen voor bijvoorbeeld recreatieve nevenactiviteiten op de boerderij.

Boerenprotest Winterswijk groter dan verwacht

Algemeen

Het boerenprotest dat donderdagmorgen plaatsvindt bij natuurgebied Wooldse Veen is groter uitgevallen dan aanvankelijk werd gedacht.

Noord-Hollandse loonwerkers gaan samen

Regio West

De Noord-Hollandse loonwerkbedrijven Vermaire Breezand en Fa. A. Sneekes & Zn. gaan per 1 januari 2020 een samenwerkingsverband aan.

Werkgevers glastuinbouw laken houding FNV

Akker- & Tuinbouw

Werkgevers in de glastuinbouwsector balen van de manier waarop FNV zich opstelt in de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Tjeerd de Groot sluit verplichte sluiting niet uit

Algemeen

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot sluit niet dat er op termijn een verplichte sluiting van boerenbedrijven komt. Hij wil in 2025 de veestapel gehalveerd hebben.

VVD'er uit partij om stikstofbesluit

Regio Noord

Nynke Koopmans, gemeenteraadslid en voormalig Statenlid namens de VVD, is uit de partij gestapt.

Experiment: afvalwater aardbeienteelt hergebruikt

Regio Zuid

Aardbeienteler Peter van der Avoid uit Bavel is begonnen met het schoonmaken en hergebruiken van afvalwater.

Pilot landschapsbeheer in Noordoost-Twente

Regio Oost

De coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente houdt volgend jaar een pilot gericht op agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB).

'Twentse landbouwbodem is beter dan gedacht'

Regio Oost

De Twentse landbouwbodem is een stuk minder slecht dan vaak wordt aangenomen. In veel gebieden is de hoeveelheid stikstof toegenomen en zijn de zuurtegraad en het organischestofgehalte gestegen.

Onderzoek naar ontheffing scheurverbod Veluwe

Regio Oost

Wageningen University & Research gaat in opdracht van provincie Gelderland onderzoeken of agrariërs met grond in Veluwse Natura 2000-gebieden met ingang van volgend jaar een ontheffing kunnen krijgen voor het scheurverbod op permanent grasland.

Bergerden lost energievraagstuk zelf op

Regio Oost

Tuinders in glastuinbouwproject Bergerden in Bemmel nemen volgend jaar een biomassacentrale in gebruik. Samen met het vorig jaar aangelegde drijvende zonnepark, het grootste in Europa, moet dit de komende jaren een duurzame vorm van energieopwekking...

Kinderen Toldijk delen boerenhapjes uit

Regio Oost

Ruim twintig boerenkinderen delen vandaag in Toldijk boerenhapjes uit op Basisschool De Rank in Toldijk. Op deze manier laten ze hun trots voor de boeren blijken.

Boerendochters op de trekker naar school

Regio Oost

Boerendochters Rosalie Willems en Marit Krüs vertrokken dinsdagochtend met de trekker naar school. Ze steunen daarmee de landelijke boerenactiedag.

Veldmuizenplaag bereikt Betuwe

Algemeen

De Betuwe kampt sinds enige tijd met een serieuze muizenplaag. Boeren kregen deze week te zien hoe ze de veldmuis kunnen bestrijden.

Twintig landbouwvoertuigen gestolen uit appelboomgaard

Regio Oost

Bij een appelboomgaard in Boven-Leeuwen zijn in de nacht van zondag op maandag vijf Kubota-trekkers en vijftien pluktreintjes gestolen.

PAS remt ruilverkaveling Staphorst

Regio Oost

De grootste kavelruil van Nederland, de Landinrichting Staphorst, is met zeker een jaar uitgesteld. De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gooit roet in het eten.

Brexitonrust drukt prijs slachtlammeren

Veehouderij

De perikelen rondom de brexit en de import van goedkoop buitenlands vlees zijn er de oorzaak van dat voor slachtlammeren dit jaar zo'n 5 procent minder wordt betaald dan vorig jaar. 'Net dat bovenlaagje van de prijs dat je nodig hebt om te...

Overijssel handhaaft voorlopig niet op vergunning

Regio Oost

De Overijsselse landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat in ieder geval tot volgend voorjaar niet wordt gehandhaafd op de vergunning voor beweiden en bemesten.

Goed jaar voor proefproject met no-till-mais

Regio Oost

De proef met maisteelt zonder ploegen bij melkveehouder Jelle Jolink in Drempt laat dit jaar goede resultaten zien.

Rechtbank Gelderland vernietigt tachtig PAS-vergunningen

Algemeen

Update - De natuurvergunningen van een groot aantal veehouderijen in Gelderland zijn vernietigd door de rechtbank Gelderland. Het gaat in totaal om tachtig natuurvergunningen gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze vergunningen lagen...

Betuwse boeren bundelen krachten

Regio Oost

22 boeren uit de Betuwe gaan hun producten collectief verkopen aan zakelijke klanten. De boeren mikken onder meer op supermarkten en de horeca.

CDA 'verbaasd' over schrappen vrijstelling

Regio Oost

De Overijsselse CDA-fractie is verbaasd over het schrappen van de vrijstelling voor beweiden en bemesten uit de omgevingsverordening.

Fracties: landbouw ontzien bij zonneparken

Regio Oost

Provincie Overijssel moet zo snel mogelijk de regie pakken bij het plaatsen van zonneparken. Die oproep doen de provinciale fracties van CDA, ChristenUnie en Forum voor Democratie.

Luisteren naar boeren op 'Doe mee-dag'

Regio Oost

Boeren en vertegenwoordigers van overheden en NGO's kwamen afgelopen vrijdag in Haaksbergen samen voor een 'Doe mee-dag' op de boerderij van melkveehouder Heleen Lansink-Marissen.

Onrust door aanpassen regels beweiden en bemesten

Regio Oost

LTO Noord is onaangenaam verrast door een aanpassing die provincie Overijssel heeft doorgevoerd in regels voor herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden.

Dassenschade maakt boeren wanhopig

Veehouderij

Boeren in Overijssel en Gelderland worden moedeloos van de aanhoudende overlast die ze ervaren van dassen. Bovendien staat de vergoeding die ze krijgen niet in verhouding met de daadwerkelijke schade, klinkt het. Gevolgschade als boterzuur of letsel...

Jeroen Haan nieuwe dijkgraaf De Stichtse Rijnlanden

Regio West

Jeroen Haan wordt maandagavond officieel benoemd tot dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Leren over robuuster maken van grasland

Regio West

Op het huisperceel van de familie Wolleswinkel in Renswoude werden woensdag workshops gegeven met als thema 'werken aan robuuster grasland'.

Fruitbelevingscentrum in 2021 open

Regio Oost

Nog dit jaar start het vergunningentraject voor een fruitbelevingscentrum in Wadenoijen, Streeckerij de Betuwe. Het moet vanaf voorjaar 2021 de plek worden waar fruitboeren uit de hele Betuwe toeristen uit binnen- en buitenland ontvangen.

Melkveehouder kiest voor grasdrooginstallatie

Veehouderij

Gezondere koeien, stoppen met maisteelt en minder inkoop van krachtvoer. Het zelf drogen van gras heeft een hoop voordelen volgens melkveehouder Harold Dubbink uit Lemele. Hij is enthousiast pionier van de werkwijze.

16.000 kippen komen om bij brand Nijkerk

Regio Oost

Bij een brand in een kippenschuur in Nijkerk zijn in de nacht van woensdag op donderdag 16.000 kippen omgekomen.

Duizenden deelnemers Kijken bij de Boer

Regio Oost

Meer dan drieduizend mensen hebben deelgenomen aan Kijken bij de Boer, dat recent in de Gelderse Vallei werd georganiseerd.

Drenth: stop zonneweides op Gelderse boerengrond

Regio Oost

LTO schaart zich achter de uitspraak van de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth die stelt dat zonneweides op agrarische grond in Gelderland niet wenselijk zijn. Wel is het de vraag in hoeverre de provincie hier invloed op kan uitoefenen.

Einde aan hoge maisprijs nog niet in zicht

Veehouderij

De maisprijs is hoog en zal dat ook nog wel even blijven. De droogte speelt een rol, maar de oorzaak moet volgens kenners in een breder perspectief worden gezocht, met name in slechte omstandigheden in de Verenigde Staten. 'Prijzen stijgen en...

LTO eist meer wolfwerende maatregelen op Veluwe

Regio Oost

Subsidies voor wolfwerende maatregelen op de Veluwe zijn een mooi begin, maar om schapenhouders echt te beschermen tegen de wolf, is meer nodig.

Vleesvee in zonnetje gezet op keuring in Ede

Regio Oost

De tweede editie van de Veluwse vleesveekeuring in Ede was afgelopen weekend niet zomaar een familie-evenement, het moest ook bijdragen aan positieve beeldvorming van een sector die zich in het nauw gedreven voelt.

Koekoekspolder raakt steeds voller

Akker- & Tuinbouw

Tuinbouwgebied de Koekoekspolder raakt steeds voller. Diverse bedrijven in het gebied in de gemeente Kampen kochten recent hectares of staan op het punt om dit te doen.

Hitte fataal voor bramen van 't Duvelshofke

Regio Oost

Fruitboerderij 't Duvelshofke in Oldenzaal ondervindt voor het tweede jaar op rij keihard de gevolgen van de droogte en de hitte. Een aanzienlijk deel van de bramen- en rode vlierbessenoogst is verloren gegaan.

Definitief streep door stal Weerselo

Regio Oost

Een boer uit Weerselo mag definitief geen stal voor achtduizend varkens bouwen in het gebied tussen Weerselo en Saasveld. De Raad van State heeft bepaald dat gemeente Dinkelland het bestemmingsplan hiervoor terecht niet heeft herzien.

'Korte keten Gelderland is atypisch'

Regio Oost

10 procent van de boeren in Gelderland verkoopt rechtstreeks of via maximaal één tussenschakel aan consumenten. De meeste boeren die op deze manier verkopen, bevinden zich in de Bommelerwaard en de Betuwe. Daarmee is Gelderland 'atypisch'.

Boeren pompen massaal grondwater op

Algemeen

Boeren in het werkgebied van waterschap Vallei & Veluwe onttrekken steeds vaker grondwater om hun land te besproeien. Het waterschap kreeg dit jaar al 103 meldingen van boeren die een grondwaterpomp plaatsten.

Brandweer koelt dak pluimveestal Otterlo

Regio Oost

De brandweer heeft donderdagavond het dak van een pluimveestal in Otterlo gekoeld met water. Door de hitte kwamen de kippen in gevaar.

PAS-uitspraak bedreigt doorgaan Gelderse projecten

Regio Oost

De doorgang van 230 projecten in de Gelderse landbouw is onzeker geworden. De reden is de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Fruitteler beregent in volle zon

Akker- & Tuinbouw

Het is voor hem zelf ook een primeur, maar fruitteler Berend-Jan van Westreenen uit Echteld zag geen andere optie dan midden op de dag zijn peren te beregenen.

Boer helpt zieke koe met partytent

Regio Oost

Een boer uit het Overijsselse Losser heeft een creatieve oplossing bedacht voor een van zijn koeien die door een gewrichtsontsteking niet kan opstaan. Om de koe te beschermen tegen de zon, heeft hij een partytent geplaatst.

'Problemen voelen voor boer als falen'

Regio Oost

Vijf bedrijven uit de agrarische periferie gaan zich inzetten tegen stil leed bij boeren in het Vechtdal. Dat is hard nodig, want zelf trekken de agrariërs amper aan de bel als zij om wat voor reden dan ook in de problemen komen. Bij stichting...

Beperkingen boeren Staphorst weer voorbij

Regio Oost

Boeren in de omgeving van Staphorst kunnen hun vee weer naar buiten sturen en er kan er ook weer worden gemaaid en geoogst. Gemeente Staphorst laat weten dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen na een brand bij een papierrecyclingbedrijf.

Advies aan boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnen

Regio Oost

Boeren rond Staphorst worden geadviseerd de komende dagen hun vee binnen te houden en geen gras te maaien of andere gewassen te oogsten. Dat vanwege een brand bij een papierrecyclingbedrijf in het dorp.

Een op tien Gelderse boeren verkoopt direct

Regio Oost

De korte keten landbouw is populair in Gelderland. Een op de tien Gelderse boeren verkoopt een deel van het geproduceerde voedsel via maximaal één tussenschakel aan de consument.

Extra vergoeding voor waterschade in Boven-Dinkel

Regio Oost

Twintig boeren in het natuurgebied Boven-Dinkel krijgen een vergoeding voor schade door overstromingen. Het gaat om een bedrag van zo’n 210 euro per hectare per jaar over de periode 2010-2015.

Beregeningsverbod Twente en Achterhoek ingesteld

Regio Oost

Het halen van water uit beken, sloten en vijvers is vanaf donderdag 18 juli verboden in Twente en de Achterhoek. Het beregeningsverbod gaat om 12 uur in, melden de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen.

PAS-uitspraak maakt komst World Food Center onzeker

Regio Oost

De komst van het World Food Center in Ede staat op losse schroeven. De reden is de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De plannen voor het WFC moeten opnieuw worden bekeken.

Koeparasol Den Eelder maakt de tongen los

Veehouderij

Duizenden likes en commentaren met een totaalbereik van meer dan 300.000 mensen. Een foto van zuivelboerderij Den Eelder in het Gelderse Well maakt een hoop los op Facebook.

Nieuwe kansen voor landbouw Baakse Beek

Regio Oost

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland gaan samenwerken om de Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst te prepareren voor klimaatverandering. Voor landbouw betekent dit dat er nieuwe mogelijkheden komen in de...

LTO in gesprek over inpassingsplannen Overijssel

Regio Oost

Met de vaststelling van de provinciale inpassingsplannen Landgoederen Oldenzaal en Punthuizen/Stroothuizen is de kous nog niet af voor boeren in de natuurgebieden. Na het zomerreces gaat LTO Noord in gesprek met provincie Overijssel om verdere...

Plan voor insectencentrum Barneveld

Regio Oost

In Barneveld moet een regionaal expertisecentrum voor de kweek van insecten komen. Het plan komt uit de koker van Regio Foodvalley. Begin 2020 moet duidelijk worden of het centrum er daadwerkelijk komt.

Overijssel: meer tijd voor gebiedsprocessen

Regio Oost

Boeren in de gebieden Punthuizen/Stroothuizen en Landgoederen Oldenzaal krijgen meer tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen, te verplaatsen of te beëindigen.

CDA 'verbaasd' over afsluiting Hoge Veluwe

Regio Oost

De Gelderse CDA-afdeling is 'zeer verbaasd' over het bericht dat Nationaal Park de Hoge Veluwe alle verbindende wildpassages en ecoducten heeft gesloten. Het park nam die maatregel om wolven buiten de deur te houden.

LTO wil duidelijkheid over PiP's

Regio Oost

LTO Noord wil snel duidelijkheid over de betekenis van de PAS-uitspraak van de Raad van State voor lopende gebiedsprocessen in de provincie Overijssel. De belangenbehartiger pleit voor een goede analyse voordat er onomkeerbare besluiten worden...

Convenant tegen stil leed

Regio Oost

Stichting Boer&Toekomst Vechtdal sluit een convenant met vijf bedrijven uit de agrarische periferie. Het convenant moet helpen om stil leed onder agrariërs te signaleren en bespreekbaar te maken.

Eerste certificaat IJsseldelta Boert Bewust onthuld

Regio Oost

De melkveehouderij van de familie Kattenberg in Mastenbroek is de eerste boerderij in de regio IJsseldelta met het Boert Bewust-certificaat. In de loop van dit jaar worden ook bij andere agrarische bedrijven in de IJsseldelta de bordjes geplaatst...

Bodemdaling in kaart gebracht bij boeren Rouveen

Regio Oost

Bij elf boerenbedrijven in de omgeving van Rouveen (Overijssel) is de eerste bodemdalingsmeetsite van Nederland ingericht. De komende vijf jaar wordt hier onderzoek gedaan naar de effectiviteit van maatregelen tegen bodemdaling en wordt inzicht...