Tys Hallema

Tys Hallema

Tys Hallema is redacteur Oost en schrijft ook voor de redactie Politiek en Economie

Contact

Artikelen door Tys Hallema

Boeren voeren actie tegen onteigening Krimpenerwaard

Regio West

Boeren in de Krimpenerwaard hebben vandaag op publieksvriendelijke wijze actie gevoerd tegen de door de gemeente en provincie Zuid-Holland geplande onteigening van landbouwgrond voor het project Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard.

Ganzenplan Gelderland moet duidelijker

Regio Oost

Provincie Gelderland en de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland moeten het 'Faunabeheerplan deelplan ganzen 2020-2026' op drie punten aanpassen. De rechtbank Gelderland vraagt om meer onderbouwing op deze aspecten, na protest van de Vogelwerkgroep...

LTO: landbouw te weinig betrokken bij omgevingsvisie Soest

Regio West

De landbouwsector is onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van de ontwerpomgevingsvisie van gemeente Soest in provincie Utrecht. Ook is er in de visie te weinig aandacht voor de benodigde extensivering van de landbouw, stelt LTO Noord.

Melkveehouder Liebeton: 'We willen er met verhuizing niet op achteruit gaan'

Veehouderij

Melkveebedrijf Liebeton in het Zuid-Hollandse Noorden is een piekbelaster op het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen. Provincie en gemeente zien het bedrijf graag verplaatsen. Liebeton zelf wil dit ook. Toch vinden de partijen elkaar vooralsnog...

Bio-energiecentrale Harderwijk failliet verklaard

Regio Oost

Rechtbank Gelderland heeft dinsdag het faillissement uitgesproken voor de bio-energiecentrale Harderwijk. De centrale werd al sinds de opening in 2018 geplaagd door tegenvallers en een faillissement bleek onvermijdelijk.

Waterbeheerproject Markelosebroek succesvol afgesloten

Regio Oost

Het waterbeheerproject Markelosebroek wordt op 20 oktober officieel opgeleverd en gepresenteerd. De afgelopen drie jaar werkten acht melkveehouders in Markelo intensief samen met waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Hof van Twente op het gebied...

Beloning Faunabescherming voor tip doodgeschoten wolf

Regio Oost

De Faunabescherming heeft een beloning van 5.000 euro klaarliggen voor de tip die leidt tot opsporing en berechting van de dader die begin deze maand een wolf doodschoot in de omgeving van het Gelderse Stroe.

Milkconnect wordt onderdeel van Holland Goat Milk

Veehouderij

Geitenmelkinzamelaar Milkconnect wordt per 1 januari 2022 onderdeel van Holland Goat Milk (HGM). Door de overname vergroot HGM zijn volume geitenmelk van aangesloten melkgeitenhouders naar potentieel 140 miljoen kilo op jaarbasis.

NVWA gaat overtredingen in sierteelt harder aanpakken

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat overtredingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt onder glas harder aanpakken. De NVWA gaat met gerichte inspecties extra op overtredingen letten.

Overeenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer verlengd

Regio Noord

Provincie Drenthe en de vier waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen hebben de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2021-2022 getekend.

Bij Stroe gevonden wolf is doodgeschoten

Regio Oost

De wolf die op 1 oktober dood werd aangetroffen in de omgeving van Stroe, blijkt te zijn doodgeschoten. Omdat het doden van een wolf strafbaar is, is een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval gestart.

Overijsselse gemeenten tekenen voor meer streekproducten op de kaart

Regio Oost

21 van de 25 gemeenten in Overijssel hebben de intentieverklaring 'Eten uit de regio' ondertekend om meer lokaal geproduceerd voedsel te gebruiken binnen de eigen organisatie.

Tienpuntenplan Stikstofcollectief Utrecht moet 'escalatie' voorkomen

Regio West

Het Stikstofcollectief landbouw Utrecht komt met een tienpuntenplan met 'klussen die overheden moeten klaren' om juridische escalatie rondom het stikstofvraagstuk te voorkomen.

Gelderland zoekt afnemers van carbon credits

Regio Oost

Provincie Gelderland onderzoekt de bereidheid van de markt om boeren in de provincie te belonen voor hun klimaatprestaties met carbon credits.

Staten Zuid-Holland akkoord met terugbrengen geborgde zetels

Regio West

Het aantal geborgde zetels in de besturen van Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta wordt teruggebracht naar het wettelijk minimum van zeven.

VKON ondersteunt melkveehouders in kringlooplandbouwproject

Regio Oost

Onderzoeks- en praktijkcentrum VKON gaat met het project 'Kringlooplandbouw Overijssel' melkveehouders uit Overijssel bewust maken van wat ze al doen aan kringlooplandbouw. Ook worden de veehouders ondersteund bij het zetten van vervolgstappen.

Vraagtekens over wolvenmaatregelen in Gelderland

Regio Oost

ChristenUnie, VVD en CDA willen van Gedeputeerde Staten van Gelderland weten wat zij zien als het maximum aantal wolven dat in Gelderland kan leven en of de getroffen maatregelen voldoende zijn.

LTO Noord Utrecht weigert pact 'Groen Groeit Mee' te tekenen

Regio West

LTO Noord zet geen handtekening onder het pact 'Groen Groeit Mee', een beleidskader van provincie Utrecht waarin verschillende groene opgaven worden gecombineerd. 'Het besef ontbreekt dat ruimte voor de een altijd ten koste gaat van ruimte voor de...

Gelderse tuinders willen vaker uitbreidingsmogelijkheid solitair bedrijf

Regio Oost

Solitaire glastuinbouwbedrijven in Gelderland zouden niet eenmalig, maar eens in de tien jaar moeten mogen uitbreiden tot een maximale bedrijfsgrootte van 5 hectare. Dat stelt voorzitter Frank Wilting van Glastuinbouw Nederland Gelderland-Oost.

VVD en SGP Overijssel willen maatregelen tegen wolvenoverlast

Regio Oost

De fracties van de VVD en SGP in de Provinciale Staten van Overijssel willen dat er meer wordt gedaan aan wolvenoverlast in de provincie.

FBE Gelderland: 'Problemen rond faunabeheer niet provinciaal op te lossen'

Regio Oost

De problemen waar de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland tegenaan loopt om doelstanden te bereiken, zijn niet binnen de provinciegrenzen op te lossen. Dat zegt Erik Koffeman, secretaris van de FBE Gelderland.

LTO Noord: 'Verweer tegen zon op landbouwgrond is goed gehoord'

Regio Oost

Het verweer van LTO Noord regio Oost tegen zon op landbouwgrond is goed gehoord in de vaststelling van de acht Regionale Energie Strategieën (RES'en) 1.0 in Gelderland en Overijssel.

Dwangsom van 100.000 euro dreigt voor ForFarmers Delden

Regio Oost

Als de vestiging van ForFarmers in het Overijsselse Delden het komende jaar nogmaals de geurnormen overtreedt, moet het veevoederbedrijf een dwangsom van 100.000 euro betalen.

Boswijk (CDA) ontstemd over gespreksverslag Wierdense Veld

Regio Oost

CDA-Kamerlid Derk Boswijk heeft voor de tweede keer een serie Kamervragen gesteld over het Overijsselse Natura 2000-gebied Wierdense Veld. Het Kamerlid is niet te spreken over het feit dat demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur...

Agrifacts: wel verslag van gesprek over Wierdense Veld

Regio Oost

In tegenstelling tot wat landbouwminister Carola Schouten begin september liet weten, is er wel degelijk een gespreksverslag van haar gesprek met de Europese Commissie over Natura 2000-gebied Wierdense Veld. Dat meldt Stichting Agrifacts (Staf).

World Food Center Experience in Ede stap dichterbij

Regio Oost

Provincie Gelderland draagt definitief 17 miljoen euro bij aan de realisatie van de World Food Center (WFC) Experience in Ede. Die voedselattractie moet het uithangbord worden van de regio Foodvalley. Provinciale Staten droegen het provinciebestuur...

Opnieuw koninklijk bezoek voor Overijsselse landbouwsector

Regio Oost

Voor de tweede keer in enkele weken bracht koning Willem-Alexander een bezoek aan de Overijsselse landbouwsector. Hij sprak donderdag in Sint Jansklooster en Zwartsluis met boeren en andere betrokkenen over de combinatie rendabele landbouw en...

Bob Keurentjes nieuwe voorzitter GAJK

Regio Oost

Bob Keurentjes is benoemd tot voorzitter van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK). Hij volgt Gert-Jan Eggink op, die na vier jaar de maximale bestuursperiode had bereikt.

Boeren Hof van Twente merken effect water- en bodemmaatregelen

Regio Oost

Boeren in de gemeente Hof van Twente die deelnemen aan de projecten 'Waterbeheer Deldenerbroek' en 'Waterbeheer wijzer met water', merken dat de maatregelen die zij hebben genomen, van positieve invloed zijn op de agrarische bedrijfsvoering.

Provincies balen van onteigeningsdiscussie

Politiek

Het uitlekken van vergaande plannen om de stikstofcrisis op te lossen leidt tot onrust rondom gebiedsprocessen. Boeren zeggen afspraken af en wachten eerst op wat komen gaat.

Onteigening tast draagvlak aan

Politiek

Provincies zien met lede ogen aan hoe in de stikstofdiscussie het accent is verschoven richting onteigening en het afnemen van vergunningen. 'Dit vermindert het draagvlak voor duurzame oplossingen', menen ze.

Provinciale instemming bufferzones Engbertsdijksvenen en Wierdense veld

Regio Oost

Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het voorstel om bufferzones aan te kopen en in te richten rondom de Natura 2000-gebieden Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld.

VNC: Gelderland moet Veluwse landbouwenclaves behouden

Regio Oost

Provincie Gelderland doet er goed aan om de vaak eeuwenoude landbouwenclaves op de Veluwe te behouden. Zij kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Boeren Alblasserwaard gaan carbon credits verkopen

Regio West

Boeren binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling hebben een nieuwe stap gezet in hun streven naar minder bodemdaling en CO2-uitstoot. Zij willen hun verminderde CO2-uitstoot gaan verkopen via carbon credits.

Vergunningen voor zeventien Utrechtse veehouderijen vernietigd

Veehouderij

Rechtbank Midden-Nederland heeft zeventien vergunningen voor agrarische bedrijven en een slachterij in de provincie Utrecht vernietigd. De rechtbank vindt de onderbouwing voor de vergunningsbesluiten voor de bedrijven in de buurt van Natura...

Wilco Nieuwenhuis worstelt met natuurinclusieve bedrijfsvoering

Regio Oost

De boerderij van Wilco Nieuwenhuis in Velp had in 2016 al weg moeten zijn, maar anno 2021 zit de melkveehouder en, sinds kort, akkerbouwer er nog steeds. 'Als boer moet je je plek in je omgeving verdienen. Dat heb ik hier ook gedaan.'

Paul ter Haar nieuwe directeur bij VALA

Regio Oost

Paul ter Haar is benoemd tot directeur bij de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). De 57-jarige Ter Haar, die op 1 september al is begonnen, is de eerste directeur van de organisatie die bezig is met verdere professionalisering.

Veenweide gedijt bij combinatie landbouw- en natuurgrasland

Regio West

Een combinatie van landbouw- en natuurgraslanden op regionale schaal is het meest effectief om de biodiversiteit en waterregulatie in het veenweidegebied te vergroten.

Ruim honderd boeren werken aan grondwaterpeil via project Rijn en IJssel

Regio Oost

Er zijn al meer dan honderd boeren in het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel die deelnemen aan het programma 'Elke druppel de grond in'. Doel van het project is zoveel mogelijk water vast te houden.

Boeren blokkeren natuurgebied Wierdense Veld

Regio Oost

Tientallen boeren hebben donderdagochtend natuurgebied Wierdense Veld geblokkeerd. Ze wachten de juridische procedure niet af die Stichting Stikstofclaim voorbereidt tegen provincie Overijssel. Inzet zijn de voorgenomen maatregelen tot natuurherstel...

VVD: waarom is Duitse heide kerngezond en Nederlandse niet?

Regio Oost

De Overijsselse Statenfractie van de VVD vind het merkwaardig dat de heide in Duitsland volgens ecologen kerngezond is, terwijl er in Nederland sprake zou zijn van een 'zeer ongunstige staat van instandhouding'.

Koninklijk paar bezoekt melkveebedrijf familie Lugtenberg in Olst

Regio Oost

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten dinsdagmiddag een bezoek aan het melkveebedrijf van Tom en Ellis Lugtenberg in het Overijsselse Olst. Het bezoek stond in het teken van het vermogen van de regio Salland om zich steeds aan nieuwe...

Overijssel onderzoekt vergunning voor provinciale pachtgrond

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat bekijken of het mogelijk is om gebruikers van provinciale pachtgronden te verplichten om een vergunning voor beweiden en bemesten aan te vragen.

Gelderland komt met maatregelen tegen risico's extern salderen

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft maatregelen gevonden die de risico's verbonden aan extern salderen zoveel mogelijk moeten beperken.

Buitengebiedmanager: 'Leernetwerk heeft vuurtje bij boeren aangestoken'

Regio Oost

Recent werd het door gemeente Ede georganiseerde Leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw afgesloten. Twaalf boeren gingen in het leernetwerk aan het experimenteren om te komen tot een duurzame, toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw....

Gelderse jacht hervat na extra onderbouwing Faunabeheerplan

Regio Oost

Jagers in Gelderland kunnen per direct weer gebruik maken van de landelijke en provinciale vrijstellingen voor het bejagen van de vos, Canadese gans, kauw, duif en zwarte kraai.

Inge Vleemingh: 'Het is hier geen getrut met varkentjes'

Regio Oost

Het begon als een droom over buitenaf wonen met wat paarden en kippen. Het liep uit op circulaire boerderij De Goed Gevulde in Halle. Hier houdt Inge Vleemingh buitenvarkens en kippen. Mede door corona wordt er 'leuk verdiend'.

Uitbreiding Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Regio West

Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland wordt uitgebreid met zes locaties. De partijen binnen de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland hebben als doel om de bijzondere waarden van het agrarisch polderlandschap...

Schouten: geen verslag van gesprek over Wierdense Veld

Regio Oost

Er is geen verslag gemaakt van het bestuurlijk overleg tussen demissionair minister Schouten van LNV met Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius over de status van Natura 2000-gebied Wierdense Veld.

Overijssel in beroep tegen uitspraak over beweiden en bemesten

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter die bepaalt dat de provincie moet handhaven op een boerenbedrijf dat zonder vergunning beweidt en bemest.

Friesland zet in op ecologisch slootschonen

Regio Noord

Wetterskip Fryslân, Cumela en de agrarische collectieven in Friesland zetten dit najaar in op ecologisch slootschonen, ook wel natuurvriendelijk schonen genoemd. Hiermee wordt tijdens het schonen van sloten rekening gehouden met de flora en fauna in...

CDA Noord-Holland wil beter ganzenbeheerplan

Regio West

CDA Noord-Holland stelt dat het faunabeheerplan van de provincie zijn doel voorbij schiet. De partij pleit voor een beter ganzenbeheerplan met daarin effectievere maatregelen om ganzenschade bij de kern aan te pakken.

Jagersvereniging: blijf faunaschade in Gelderland melden

Regio Oost

De Jagersvereniging roept Gelderse boeren op om faunaschade te blijven melden, ook als deze wordt veroorzaakt door soorten die op de landelijke vrijstellingslijst staan.

Wethouder Boogaard: 'Foodlab Hoeksche Waard zet gebied op de kaart'

Regio West

Het Foodlab Hoeksche Waard opende onlangs zijn deuren in 's-Gravendeel. Wethouder Paul Boogaard (CDA) van gemeente Hoeksche Waard ziet deze plek als 'hanger aan een parelketting'. De Hoeksche Waard is in feite één groot foodlab, stelt hij.

Onrust Wierdense Veld over gebiedsproces

Regio Oost

Boeren rondom Natura 2000-gebied Wierdense Veld voelen zich in hun hemd gezet door provincie Overijssel, nu het gebiedsproces na een stop van twee jaar wordt hervat. 'We weten niet waar we aan toe zijn en voelen ons persona non grata', klinkt het.

GraanGeluk bedroefd om verlies akkerperceel

Regio Oost

Stichting GraanGeluk raakt een akker kwijt in Bennekom waar zeldzame graansoorten worden verbouwd. Provincie Gelderland, eigenaar van het perceel, heeft natuurplannen met het stuk grond van 10,4 hectare. 'Terwijl we hier op de Veluwezoom aan natuur...

Liemers korteketenproject afgerond maar niet voorbij

Regio Oost

Het project 'Korte ketens in het Liemers landschap' is na vijf jaar afgesloten. Inzet van het project was het verkleinen van de keten tussen producent en consument. Het project krijgt een vervolg, zegt projectleider Saskia Croes van Feniks Consult.

Utrechtse veehouder zet molgangen in om bodemdaling te remmen

Regio West

Melkveehouder Joost Samsom uit het Utrechtse Wilnis heeft gangen in de grond aangebracht die zorgen voor ondergrondse irrigatie. Het moet bijdragen aan het remmen van bodemdaling op zijn veengrond.

Gelderse politiek wil rondetafelgesprek intensieve veehouderij

Regio Oost

Zes Gelderse Provinciale Statenfracties willen een rondetafelgesprek over de intensieve veehouderij in de provincie. Aanleiding is de kadernota Agrifood, waarin onvoldoende visie op de intensieve veehouderij zou staan.

Afvalverwerker werkt aan bodemverbeteraar uit restmateriaal

Regio Oost

Afvalverwerker Waterstromen wil het restmateriaal van zijn biologische industriële reststoffenverwerking (BIR) in Lichtenvoorde gebruiken als duurzame, organische bodemverbeteraar. Via een nieuwe methode wordt nu gewerkt aan het omlaagbrengen van...

Rechter: Overijssel moet handhaven op vergunning beweiden en bemesten

Regio Oost

Provincie Overijssel moet handhavend optreden tegen agrarisch ondernemers zonder vergunning om te beweiden en bemesten. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald in een zaak die milieuactiegroep MOB had aangespannen tegen de provincie.

Rijk steekt 162 miljoen euro in Gelderse stikstofaanpak

Regio Oost

Provincie Gelderland krijgt 162 miljoen euro van het Rijk voor extra maatregelen om stikstofgevoelige natuur te herstellen. Het bedrag is voor maatregelen die de komende drie jaar worden genomen.

Gemeente Epe teruggefloten over vergunning kerstbomenteelt

Regio Oost

Gemeente Epe had in 2018 geen vergunning mogen geven voor het kweken van kerstbomen op een perceel in Emst. De Rechtbank Gelderland heeft de verleende vergunning, die betwist werd door vele partijen, vernietigd.

Gans blijft grootste schadepost voor Gelderse landbouw

Regio Oost

De grauwe gans blijft veruit de grootste veroorzaker van schade aan gewassen in Gelderland. BIJ12 betaalde boeren in 2020 ruim 2,2 miljoen euro aan tegemoetkoming in de schade.

Foodlab als etalage voor landbouwsector Hoeksche Waard

Regio West

Met de opening van een foodlab heeft de landbouwsector in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard een plek gekregen waar innovatie, educatie en beleving van agrifood centraal staan.

Jachtontheffing provincie Utrecht leidt tot Statenvragen

Regio West

Provincie Utrecht heeft een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Utrecht om spreeuwen af te schieten op percelen van minder dan 40 hectare. Dat leidt tot vragen in de Provinciale Staten.

LTO vraagt ruimhartige hantering van definitie rampgebied

Economie

LTO Nederland roept ministers Carola Schouten van LNV en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op om een ruimhartige definitie te hanteren van het rampgebied na de overstromingen in Zuid-Nederland.

Apeldoorn schetst contouren voor nieuw beleid veehouderij

Regio Oost

Gemeente Apeldoorn heeft een startnotitie gepresenteerd die als uitgangspunt moet dienen voor het toekomstige veehouderijbeleid van de gemeente. 'We moeten niet in sneltreinvaart richting natuurinclusieve, biologische kringlooplandbouw. Maar we...

Overijssels landbouwgedeputeerde Ten Bolscher: 'Koester de boeren'

Regio Oost

Boeren zijn nu en in de toekomst verbonden aan Overijssel, zegt landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP), die zich een provincie zonder boeren niet kan voorstellen. Hij doet de uitspraken in een persoonlijke reflectie die hij onder meer via...

Boeren moeten zandzakken langs de Waal weghalen

Regio Oost

Boeren hebben de afgelopen dagen op meerdere plekken langs de Waal bigbags gevuld met zand geplaatst om hun gewassen te beschermen tegen het wassende water. Illegaal, zo blijkt nu. Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland gaan de boeren...

AH-versdirecteur: 'Onze boeren mogen me altijd bellen'

Algemeen

Met het programma 'Beter voor Koe, Natuur & Boer' werkt Albert Heijn aan een permanente relatie met melkveehouders. Constantijn Ninck Blok, directeur Vers, vindt dat Albert Heijn daarmee een voorlopersrol heeft. 'Wij nemen onze...

Gelderland wil status aparte voor Veluwe in stikstofaanpak

Regio Oost

Provincie Gelderland vraagt het kabinet om een aparte status voor de Veluwe bij het oplossen van de stikstofproblematiek. Gelderland wil dat het Rijk meedoet met investeringen en gezamenlijke afspraken.

Brits onderzoek: stress belangrijke oorzaak agrarisch bedrijfsongeval

Economie

Stress en vermoeidheid zijn de belangrijkste oorzaken van bedrijfsongevallen in de agrarische sector. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Aberdeen.

Meer beloning voor kringloopboeren Midden-Delfland

Regio West

Hoogheemraadschap van Delfland is toegetreden tot het beloningssysteem voor kringloopboeren in Midden-Delfland. Boeren die zich daar inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit krijgen daardoor voortaan ook een vergoeding van het waterschap.

Raad van State: inspraak verplicht bij verlenen natuurvergunning

Algemeen

Overheden zijn voortaan verplicht om de mogelijkheid tot inspraak te bieden. Dat moeten ze doen voordat zij beslissen over een aanvraag voor een natuurvergunning, meldt de Raad van State.

Overijssel hervat gebiedsproces Wierdense Veld

Regio Oost

Provincie Overijssel start het gebiedsproces voor het Wierdense Veld weer op. Dat gebeurt nadat landbouwminister Carola Schouten en de Europese Commissie aangaven dat natuurmaatregelen getroffen moeten worden.

Rapport bodemdaling: invloed mens op daling te laag ingeschat

Regio West

De invloed van boeren, burgers, overheden en terreinbeherende organisaties (tbo's) op bodemdaling wordt een stuk lager ingeschat dan het geval is.

Larense boeren onderzoeken omzetten biogas in waterstof

Regio Oost

Twaalf boerenbedrijven in het Gelderse Laren onderzoeken de mogelijkheid om biogas afkomstig uit rundveemest om te zetten in waterstof. Er is een haalbaarheidsstudie gestart om te onderzoeken of een aantal mono-mestvergisters aangesloten kunnen...

Boete voor 5 meiactie Achterhoekse boeren kwijtgescholden

Regio Oost

De rechtbank in Zutphen heeft de boete van 1.000 euro die melkveehouder Thijs Wieggers uit Mariënvelde kreeg, van tafel geveegd. Wieggers is volgens de rechter weliswaar schuldig aan het organiseren van een verboden bijeenkomst, maar de politie had...

Overijssel: hoeveelheid regenwormen geen graadmeter bodemgezondheid

Regio Oost

Op basis van het aantal en de diversiteit van regenwormen is geen oordeel te vellen over de stand van het bodemleven. Dat stelt het provinciebestuur van Overijssel in reactie op Statenvragen van de PvdA.

FBE Gelderland: afschot duizenden herten en zwijnen nodig

Regio Oost

Om biodiversiteit en natuurlijke processen te houden op de Veluwe, is het nodig om de komende tijd duizenden damherten, edelherten en wilde zwijnen af te schieten. Dat meldt de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland.

1,1 miljoen euro voor boerenlandvogels Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft vanuit Actieplan boerenlandvogels 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de leefgebieden van boerenlandvogels te verbeteren. Het gaat om vogels als de grutto, tureluur, veldleeuwerik en patrijs.

NVWA onderzoekt kalveren bij boerenprotest Arnhem

Regio Oost

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het meebrengen van twee kalveren tijdens het boerenprotest woensdag bij het provinciehuis in Arnhem onderzoeken.

Landbouwnetwerk Foodvalley vraagt bekrachtiging Regiodeal

Regio Oost

De partijen in het Landbouwnetwerk Foodvalley hebben landbouwminister Carola Schouten gevraagd om de in 2019 gesloten Regiodeal Foodvalley nogmaals te bekrachtigen.

LTO en KAVB: 'Doelstellingen gemeente Hillegom zijn te hard'

Regio West

De doelstelling van de Zuid-Hollandse gemeente Hillegom om in 2030 een 100 procent emissieloze en residuvrije bollenteelt te hebben, is te hard. Dat stellen LTO Noord en KAVB, die zich wel willen inzetten om hiernaar te streven.

Rijn en IJssel: laag gebied blijft kwetsbaar bij neerslag

Regio Oost

Laaggelegen gebieden blijven kwetsbaar bij extreme neerslag. Daarop kan geen systeem worden ingericht. Een alternatief voor boeren is kiezen voor andere teelten. Dat zegt Daniël Nieuwenhuis, gebiedsmakelaar van waterschap Rijn en IJssel.

LTO Noord wil geen zonnevelden in Groene Contour Utrecht

Regio West

Provincie Utrecht moet het realiseren van zonnevelden binnen de zogeheten Groene Contour niet mogelijk maken. Deze gronden zouden beschikbaar moeten blijven voor een combinatie van natuur en landbouw, stelt LTO Noord.

Geen voortijdig einde Gelderse geitenstop

Veehouderij

Er komt definitief geen voortijdig einde aan het moratorium op de geitenhouderij in Gelderland. Een motie van de PVV die daartoe opriep, kreeg woensdag in Provinciale Staten alleen steun van Forum voor Democratie.

LTO vreest forse toename faunaschade Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland overweegt om het eigen risico voor boeren met faunaschade aan te passen om de kostenstijging voor faunaschade tegen te gaan. LTO Noord vreest dat dit indirect een forse toename van faunaschade tot gevolg heeft.

Royal FloraHolland trekt conclusies uit 'noodrempetitie'

Akker- & Tuinbouw

De ledenraad van Royal FloraHolland heeft 'unaniem conclusies getrokken' uit de in mei door een groep leden geïnitieerde noodrempetitie. De belangrijkste conclusie luidt dat er werk aan de winkel is.

PvdD: voorkom plaatsing meer wolvenhekken in Nederland

Politiek

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat minister Carola Schouten van LNV actie onderneemt om te voorkomen dat er in Nederland meer wolvenhekken worden gebouwd.

Tweede aardwarmtebron Trias Westland in gebruik

Akker- & Tuinbouw

De tweede aardwarmtebron van Trias Westland is per 1 juli officieel in bedrijf. Het geothermiebedrijf levert met de aardwarmtebronnen duurzame warmte aan in totaal 54 glastuinbouwbedrijven in de omgeving, Royal FloraHolland en 345 woningen in De...

Overijssel legaliseert eerste PAS-melder

Algemeen

Provincie Overijssel heeft voor het eerst de PAS-melding van een ondernemer gelegaliseerd. Daarmee heeft de ondernemer in kwestie als eerste in Nederland duidelijkheid over of hij wel of niet vergunningplichtig is.

Algemene Waterschapspartij doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen

Politiek

De Algemene Waterschapspartij (AWP) doet maart 2023 voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De partij heeft de ambitie om deel te nemen in zeker vijf provincies.

60 hectare nieuw Overijssels bos voor uitvoering Bossenstrategie

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat 60 hectare nieuw bos aanleggen. Dat gebeurt als voortvloeisel uit de in het Klimaatakkoord afgesproken Bossenstrategie. Deze richt zich op het vergroten van het bosareaal en versterking van de biodiversiteit.

Overijsselse politiek wil erfcoaches behouden

Regio Oost

De Overijsselse politiek wil dat ook de komende jaren erfcoaches actief blijven in de provincie. Die moeten ondernemers in het landelijk gebied ondersteunen bij het maken van toekomstplannen.

Gelderland wil gas op geitenonderzoek

Veehouderij

Provincie Gelderland gaat proberen het onderzoek naar de relatie tussen longontsteking en geitenhouderijen te versnellen. De in 2017 ingestelde geitenstop blijft sowieso van kracht tot de onderzoeken naar gezondheidsrisico's resultaat hebben...

Verscherpt toezicht op afvalwaterinjectie NAM in Twente

Regio Oost

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt alle activiteiten van de NAM bij een injectiepunt in het Twentse Rossum per direct onder verscherpt toezicht. Het productiewater dat daarin wordt gespoten, is afkomstig van de oliewinning in het Drentse...

Zorgen in Gelderland om forse achterstand vergunningverlening

Regio Oost

Provincie Gelderland kampt met enorme achterstanden bij het verlenen van vergunningen voor en handhaving van de Wet natuurbescherming. Nieuwe en aangepaste beleidsregels voor intern en extern salderen liggen hieraan ten grondslag. Ook ondervindt de...

Agrarische collectieven: 'Vergoed vergroening via product'

Regio West

Vergroening van de landbouw moet vergoed worden via het geproduceerd product, niet via subsidies. Daarvoor pleiten vijf agrarische collectieven. Die onderzochten hoe de landbouw meer gestimuleerd kan worden om bij te dragen aan de doelen van het...

'Dealmaker' moet korte keten in Overijssel versterken

Regio Oost

Koen Olde Hanter is door provincie Overijssel ingezet als 'dealmaker' voor de korte keten. Hij koppelt voedselproducenten aan gemeenten, bedrijven en instellingen, om zo de korte keten te versterken. 'Het is geen doel, maar een middel om tot...

Provinciebestuur: 'Overijssel kan regeldruk niet verlichten'

Regio Oost

Provincie Overijssel ziet binnen de provinciale bevoegdheid geen ruimte voor het verlichten van ervaren regeldruk in de agrarische sector. Dat stelt het provinciebestuur, dat hiervoor vooral wijst naar Europese en landelijke regelgeving.

Gelderse stikstofbank dichtbij

Regio Oost

Provincie Gelderland wil vanaf oktober stikstofruimte kunnen uitgeven vanuit de Gelderse Stikstof Bank (GSB). De stikstofruimte in de bank, die wordt gecreëerd met de Gelderse bronmaatregelen, kan worden ingezet voor initiatieven waarvoor deze...

Zuid-Holland mag boeren onteigenen voor natuurdoelen

Regio West

Provincie Zuid-Holland mag boeren onteigenen als het op andere manieren niet lukt om voldoende landbouwgrond om te zetten in natuur. Provinciale Staten stemden woensdag in met uitbreiding van de instrumentenkoffer die de provincie heeft om de doelen...

LTO: 'Solitaire glastuinbouw in Gelderland met uitsterven bedreigd'

Regio Oost

Gelderse glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden hebben geen toekomstperspectief als de voorgestelde wijziging van de omgevingsvisie wordt ingevoerd. Veranderende regelgeving leidt in dat geval tot een uitsterfconstructie, stelt LTO...

Boeren en burgers starten petitie tegen zon op landbouwgrond

Regio Oost

Een groep boeren en burgers uit Wijhe is een petitie gestart tegen zonneparken op landbouwgrond in Overijssel. Ze stellen dat de provincie een zorgplicht heeft jegens het landschap. 'De leefbaarheid gaat eraan en we houden dode grond over als...

Van Hall Larenstein en De Marke gaan samenwerken

Regio Oost

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is een samenwerking aangegaan met agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo. Studenten en onderzoekers gaan samen regionale landbouwvraagstukken oppakken.

Loonbedrijf HKA-Nieuwkoop: 'We hebben superspul weggereden'

Regio West

Melkveehouders uit Oost- en West-Nederland haalden de afgelopen periode een dikke eerste snede van het land. Het Zuid-Hollandse loonbedrijf HKA-Nieuwkoop kuilde deze week alweer 50 hectare van een tweede snede in. 'We hebben superspul weggereden.'

LTO en jongerenorganisaties lanceren omgevingsvisie Gelderse Vallei

Regio Oost

LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei en de agrarische jongerenorganisaties in de regio hebben een omgevingsvisie geschreven voor de dertien gemeenten in de Gelderse Vallei. Het document moet een handvat zijn voor gemeenten bij het uitvoeren van de...

LTO Noord ageert tegen zonnepark in Silvolde

Regio Oost

De rechtbank in Arnhem moet zich uitspreken in een zaak die is aangespannen door LTO Noord-afdeling Oost Achterhoek. Het gaat daarbij om de vergunningverlening door gemeente Oude IJsselstreek voor een zonnepark op landbouwgrond in Silvolde.

Landbouw blij met aangepast energieplan Soest

Regio West

Gemeente Soest heeft landbouwgrond vrijwel volledig uitgesloten als mogelijke locatie voor zonneparken in de gemeentelijke plannen voor grootschalige energieopwekking. Dit tot tevredenheid van de agrarische sector, die de afgelopen tijd intensief...

Gelderland haalt 1.972 hectare landbouwgrond uit Aerius

Regio Oost

Provincie Gelderland laat 1.972 hectare landbouwgrond verwijderen uit stikstofregistratiesysteem Aerius. Uit onderzoek blijkt dat de grond in het Gelderse deel van Natura 2000-gebied Rijntakken uit regulier agrarisch beheerde percelen bestaat....

Groen licht voor kavelruilproject Albergen-Noord

Regio Oost

Het kavelruilproject Albergen-Noord kan van start. Provincie Overijssel heeft een subsidie toegezegd voor de vrijwillige kavelruil. Daarbij wordt gehoopt zo'n 125 hectare grond van eigenaar te laten wisselen.

LTO wil regionale uitvoering van GLB-beleid

Algemeen

LTO Noord, ZLTO en LLTB pleiten voor een regionale uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het moet ertoe leiden dat het beschikbare subsidiegeld terechtkomt waar het hoort, bij boeren en tuinders. En het moet zorgen voor...

Adviescommissie: 'Zuid-Holland moet verder kijken dan usual suspects'

Regio West

Provincie Zuid-Holland moet bij de uitvoering van programma Vitale Landbouw verder kijken dan de 'usual suspects'. Dat stelt de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit.

Achterhoekse mbo'ers maken kennis met innovatie

Regio Oost

Studenten van de opleiding Veehouderij aan het Zone.college in het Gelderse Doetinchem en Lochem maakten woensdag in Haarlo kennis met innovatieve technieken en producten. Die zijn de afgelopen jaren in het kader van project Kunstmestvrije...

Overijssel subsidieert landschapsbeheer in eigen omgeving

Regio Oost

Ondernemers en groepen inwoners in Overijssel kunnen subsidie krijgen voor het beheer van landschap in de eigen omgeving. De provincie heeft hiervoor twee nieuwe regelingen in het leven geroepen vanuit het project 'Streekeigen landschapsbeheer'.

Boeren Zuid-Holland zien kansen voor sluiten mineralenkringloop

Regio West

Het aanwenden van dierlijke mest van de veehouder naar de akkerbouwer, het produceren van krachtvoer door de akkerbouw en het gebruik van reststromen van plantaardige teelten voor veevoeding. Deze samenwerkingsmogelijkheden worden door boeren in...

Overijssel past leefgebiedenkaarten aan voor Aerius-update

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft geactualiseerde leefgebiedenkaarten aangeleverd voor de update van het rekenprogramma Aerius. Op de geüpdatete kaarten zijn percelen die volledig agrarisch in gebruik zijn en die worden bemest, verwijderd.

Gelderse landbouworganisaties lanceren plan voor energietransitie

Regio Oost

Agrarische organisaties in Gelderland willen een stevige bijdrage leveren aan de energietransitie, mits er een moratorium komt op het vergunnen van zonneparken op landbouwgrond. Binnen zes maanden kan er een integraal plan liggen.

Gelders geitenstopdebat vertraagd

Veehouderij

Provinciale Staten van Gelderland hebben nog geen standpunt ingenomen over het al dan niet opheffen of versoepelen van de geitenstop. Het debat hierover is opgeschoven naar eind juni.

LTO en AJK's presenteren landbouwvisies Berkelland en Lochem

Regio Oost

LTO Noord-afdeling Achterhoek Noord en de lokale AJK-afdelingen hebben landbouwvisies opgesteld en deze aangeboden aan de besturen van de Gelderse gemeenten Berkelland en Lochem.

Burgerboerderij De Patrijs opent afhaallocatie in Vorden

Regio Oost

Burgerboerderij De Patrijs heeft een tweede verslokaal geopend waar leden zeven dagen per week terechtkunnen om versproducten van de boerderij en van boeren uit de omgeving af te halen. Nog dit jaar komen er drie extra locaties bij.

Overijsselse gebiedsdata stikstof openbaar

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft de data gepubliceerd die is verzameld als onderdeel van de analyse voor de provinciale Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA). Mede op basis van deze data wordt de komende tijd bepaald hoe de Overijsselse GGA vorm krijgt.

Twijfels bij Gelderse politiek over geitenstop

Veehouderij

Verschillende Gelderse Statenfracties maken zich zorgen over de haalbaarheid van het onderzoek VGO-III naar de gezondheidsrisico's rondom geitenhouderijen. Dat bleek woensdag tijdens een rondetafelgesprek over de geitenstop die in Gelderland in 2017...

KNJV: Gelderse ganzenjacht stagneert door afzetprobleem

Regio Oost

Om te zorgen dat het afschieten van 30.000 ganzen per jaar in Gelderland niet in gevaar komt, is de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) op zoek naar afzetkanalen voor de geschoten ganzen. 'Jagers willen liever niet schieten als de ganzen...

LTO: energieplan Soest is 'brug te ver'

Regio West

De plannen voor grootschalige energieopwekking van de gemeente Soest zijn 'een brug te ver'. Dat stelt LTO Noord in een reactie op de gemeenteplannen. Soest wil ruimte creëren voor 50 hectare zonnevelden op landbouwgrond en maximaal zeven...

AWP: 'Waterkwaliteit Delfland nog steeds zwaar onvoldoende'

Akker- & Tuinbouw

De waterkwaliteit in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland is niet verbeterd. Er werden in 2020 te hoge hoeveelheden van achttien bestrijdingsmiddelen gevonden in het water.

Productie Betuws streekmerk Greetje keert terug in streek

Regio Oost

In hun streekproductenwinkel in Geldermalsen verkochten Gerard en Koen Poldervaart de producten van Greetje al. Sinds kort hebben ze de productie van het merk teruggebracht naar de Betuwe en mikken ze op nieuwe afzetkanalen en verbreding. Greetje...

Gelderse innovatieregeling kalverhouderij opengesteld

Regio Oost

Gelderse kalverhouders die willen overstappen naar een duurzaam en vernieuwend stalsysteem, kunnen zich vanaf nu melden bij provincie Gelderland. De provincie stelt 10,5 miljoen euro beschikbaar aan subsidie. Dit is onderdeel van de Gelderse...

Achterhoekse protestboer definitief vrijgesproken

Regio Oost

Melkveehouder Thijs Wieggers uit het Gelderse Mariënvelde is definitief vrijgesproken van het bedreigen van een motoragent. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan tegen zijn vrijspraak, maar heeft dit nu ingetrokken. Dat heeft de...

Stikstofruimte bij boeren gehaald voor woonwijk Katwijk

Regio West

Om de plannen voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in de Zuid-Hollandse gemeente Katwijk mogelijk te maken, is het Rijksvastgoedbedrijf van plan om de stalvergunning van drie agrarische bedrijven te gebruiken...

Overijssel wil duidelijkheid over Wierdense Veld

Regio Oost

Het provinciebestuur van Overijssel heeft een brief gestuurd naar minister Carola Schouten van LNV om meer duidelijkheid te vragen over de juridische en financiële kaders voor de ontwikkeling van Natura 2000-gebied Wierdense Veld.

Gedeputeerde Overijssel: 'Zon op land is onvermijdelijk'

Regio Oost

De zonneladder biedt voldoende bescherming tegen de ongebreidelde aanleg van zonneparken op landbouwgrond. 'Er kan geen misverstand meer over bestaan wat ons standpunt is en hoe dat uitwerkt', zegt gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) van Overijssel....

Overijssel onderzoekt mogelijkheden steun schaapskuddes

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat in kaart brengen wat er nodig is om gescheperde schaapskuddes te behouden in de provincie. Een door de volledige Provinciale Staten gesteunde motie van de PvdA roept het provinciebestuur daartoe op.

Gelderland gaat plantaardig eten niet afdwingen

Regio Oost

Het programma Foodvalley 2030 heeft niet als doel om Gelderland meer plantaardig te laten eten. Wel moet het ervoor zorgen dat er beweging komt rondom alternatieven voor dierlijke eiwitten. Dat stelde Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA)...

10 miljoen euro landbouwsubsidie Zuid-Holland

Regio West

De komende twee jaar is er meer dan 10 miljoen euro beschikbaar voor boeren die werken aan vitale landbouw in Zuid-Holland. Het geld is onder meer bedoeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit, jonge boeren en realisatie van natuur in de...

Deventers rood-voor-roodbeleid werpt vruchten af

Regio Oost

Het rood-voor-roodbeleid van gemeente Deventer werpt zijn vruchten af. Sinds de invoering in 2019 is meer landschapsontsierende bebouwing gesloopt dan in de zeven jaar daarvoor. 'Hiermee houden we de kwaliteit van het buitengebied op peil', zegt...

TV West volgt jonge bollentelers in serie 'Bollenjongens'

Regio West

Regionale omroep TV West start woensdag 5 mei de tiendelige wekelijkse serie 'Bollenjongens'. Hierin worden elf jonge bollentellers uit de Duin- en Bollenstreek gevolgd in hun dagelijks werk.

VVD: 'Middelenverbod Zuid-Holland werkt averechts'

Regio West

Een verbod op gewasbeschermingsmiddelen op pachtgrond van provincie Zuid-Holland heeft veel neveneffecten, stelt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. Het zou onder meer de animo onder boeren voor agrarisch natuurbeheer kunnen doen dalen en het gebruik van...

Oostelijke provincies willen 200 miljoen euro voor landbouwinnovatie

Politiek

Overijssel en Gelderland willen dat de nieuwe regering mee investeert in een innovatiefonds van 200 miljoen euro voor agrarisch ondernemers.

Groene Contour Utrecht krijgt vorm

Regio West

De aanleg van de Groene Contour in de provincie Utrecht kan van start. Provinciale Staten hebben ingestemd met het besteden van 12 miljoen euro voor het plan. Het doel is om natuurpercelen aan te leggen tussen bestaande natuurgebieden om die daarmee...

Gelderland lanceert website over natuurinclusief boeren

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft een website gelanceerd waar boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terechtkunnen voor informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. Dit vloeit voort uit het Platform Natuurinclusieve...

Aanleg plasdrassen in Overijssel is over de helft

Regio Oost

De aanleg van zo'n honderd nieuwe plasdrassen in Overijssel vordert gestaag. De agrarische collectieven laten weten dat inmiddels meer dan de helft is gerealiseerd.

Utrecht zet in op lokaal voedsel

Regio West

Provincie Utrecht gaat aan de slag met een eigen voedselagenda. Provinciale Staten stemden woensdag in met het voorstel, dat lokaal en gezond eten bevordert en eraan moet bijdragen dat regionale producten snel en efficiënt naar consumenten binnen en...

CDA: 'Kijk verder dan overschrijden stikstofwaardes'

Politiek

Er moet verder worden gekeken dan de theoretische gevolgen van het overschrijden van kritische depositiewaardes voor stikstof. Een integrale aanpak leidt tot betere resultaten in de praktijk, stellen CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Derk Boswijk.

Grondeigenaren: 'Handhaving op 'ongeschikte' bollengrond onterecht'

Akker- & Tuinbouw

Eigenaren van paardenlandjes en moestuinen in vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek vinden dat er onterecht wordt gehandhaafd op illegaal gebruik. Volgens het bestemmingsplan is het bollengrond, maar daarvoor is het ongeschikt, stellen de...

13,6 miljoen euro voor programma Foodvalley 2030

Regio Oost

Gelderland stelt 13,6 miljoen euro beschikbaar voor het programma Foodvalley 2030. Een meerderheid van Provinciale Staten kan instemmen met het voorstel.

Ecoloog: 'Korenburgerveen ontwikkelt zich goed ondanks stikstofdepositie'

Regio Oost

De natuur in het Achterhoekse Natura 2000-gebied Korenburgerveen ontwikkelt zich beter dan op basis van theoretische stikstofmodellen werd voorspeld. Dat stelt Bart Smeets, senior ecoloog en stikstofdeskundige bij Econu. Hij doet dat op basis van...

LTO Noord wil provinciale ontheffing voor zonneparken

Regio Oost

LTO Noord regio Oost wil dat er een ontheffingsplicht komt voor zonneparken op agrarische grond. Op die manier wordt landbouwgrond in beginsel uitgesloten voor zonneparken en wordt de markt gedwongen tot 'creativiteit en het zoeken naar echt...

Utrecht lanceert tool voor aanleg landschapselementen

Regio West

Provincie Utrecht en het Platform Kleine Landschapselementen hebben het handboek 'De Landschapswijzer' gelanceerd. Dit is volgens de provincie een hulpmiddel voor iedereen die landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied.

LTO en waterschap adviseren vee van taluds te houden

Regio West

LTO Noord en hoogheemraadschap van Rijnland roepen veehouders op om grootvee van de taluds aan de waterkant van dijken te houden. Op die manier moet worden voorkomen dat boeren verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade aan dijken.

De Plattelandsbeweging gaat voor vitaal Overijssels buitengebied

Regio Oost

Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Het Oversticht en Stichting Stimuland hebben zich verenigd in De Plattelandsbeweging. De organisaties zeggen elkaar gevonden te hebben in 'een gemeenschappelijke visie op een duurzame en...

Plan voor label met circulaire producten uit Twenterand

Regio Oost

Er moet op termijn een eigen merk of label komen voor producten die circulair zijn geproduceerd in gemeente Twenterand. Met de start van project Circulair Twenterand is een eerste stap gezet.

Grote kavelruil in IJsselstreek is rond

Regio Oost

478 hectare natuur en landbouwgrond in de IJsselstreek wisselt van eigenaar in een kavelruilproject. Dat is erop gericht om meer aaneengesloten en robuustere natuurgebieden te maken.

WUR: '25 procent biologisch is niet realistisch'

Biologische landbouw

Het streven van de Europese Commissie om in 2030 het percentage biologische landbouwgrond op 25 procent te brengen, is niet realistisch. Dat stellen onderzoekers Wijnand Sukkel en Katja Logatcheva van Wageningen University & Research (WUR).

Koude week noopt fruittelers tot actie

Akker- & Tuinbouw

Het wordt volgende week koud, met 's nachts tijdens opklaringen temperaturen die een paar graden onder nul zakken. Dat betekent dat fruittelers aan de slag moeten om hun bomen, die nu net beginnen te bloeien, te beschermen.

Agractie trekt steun in voor aanbeveling aan politiek

Politiek

Agractie maakt niet langer deel uit van de coalitie die onder aanvoering van oud-landbouwminister Cees Veerman een aantal aanbevelingen deed aan het toekomstige kabinet. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant. Hierin staan zaken waarvan Agractie...

Noord-Holland slaat met grondaankoop 'meerdere vliegen in één klap'

Regio West

Provincie Noord-Holland heeft een melkveebedrijf met in totaal 28 hectare landbouwgrond inclusief stikstofvergunning gekocht. Met de aankoop van het bedrijf in Starnmeer hoopt de provincie meerdere vliegen in één klap te hebben geslagen. Verhuizing...

Boeren Waterland-Oost onder voorwaarden schadeloos gesteld

Regio West

Boeren in het voor weidevogels belangrijke Waterland-Oost kunnen door provincie Noord-Holland volledig schadeloos gesteld worden bij verkoop of omvorming van hun percelen in het kader van het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland.

Boeren en supermarkten samen in coöperatie Van Onze Grond

Regio Oost

Achttien boeren en tien supermarkten in de regio Deventer-Apeldoorn-Zutphen hebben zich verenigd in coöperatie Van Onze Grond. Met de samenwerking willen ze streekproducten herkenbaar en dichter bij inwoners aan de man brengen.

Drone zoekt ganzennesten Weerribben op

Regio Oost

Staatsbosbeheer zet in de Weerribben een drone in voor het opsporen van ganzennesten. Op die manier worden andere broedende vogels minder verstoord, terwijl de overlastgevende ganzenpopulatie wel kan worden ingedamd.

Provinciale Staten Gelderland geven klap op Agrifood-programma

Regio Oost

Provinciale Staten van Gelderland hebben het beleidsprogramma Agrifood 2021-2030 vastgesteld. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde zoals verwacht in met het voorstel.

Geen handtekening LTO Noord onder advies RES West-Overijssel

Regio Oost

LTO Noord heeft het advies van de adviesgroep RES West-Overijssel niet ondertekend. De agrarisch belangenbehartiger vindt dat zonne-energie op landbouwgrond niet voldoende wordt uitgesloten in de conceptversie van de Regionale Energie Strategie...

Zuid-Hollandse VVD en CDA vrezen gevolgen NLDelta

Regio West

VVD en CDA in Zuid-Holland vrezen voor de gevolgen als het gebied tussen Goeree-Overflakkee en Gorinchem wordt aangewezen als Nationaal Park Nieuwe Stijl, zoals het plan NLDelta beoogt. De partijen willen van het provinciebestuur exact weten wat dit...

Gelderland zet stikstofhandel tijdelijk on hold

Regio Oost

Provincie Gelderland stelt op korte termijn de beleidsregels voor extern salderen tijdelijk buiten werking. Dat doet de provincie om de uitkoop van agrarische bedrijven zonder dierrechten te voorkomen.

Achterhoekse boeren: Omtzigt for president

Regio Oost

Op initiatief van de Boeren Samenwerking Achterhoek (BSA) verrijzen op diverse plekken spandoeken met de tekst 'Pieter Omtzigt for president'. Met de doeken willen de boeren hun steun betuigen aan de CDA-politicus om wie de laatste tijd veel te doen...

VVD Overijssel: poort naar stikstofrechtszaken open

Regio Oost

De VVD-afdeling in Overijssel is bezorgd over de nieuwe stikstofwet. Deze zou vol aannames en onzekerheden staan. Milieuorganisaties wijzen hierop en rechters gaan hier vaak in mee, stelt de VVD. Volgens Provinciale Statenlid Wim Tutert openen de...

Overijssel wil snel meer geld voor stoppers

Regio Oost

Provincie Overijssel wil graag versneld meer geld vanuit het Rijk naar de provincie proberen te krijgen voor de stoppersregeling voor veehouderijen. Met het huidige budget zijn maar drie of vier bedrijven op te kopen en dat aantal wil de provincie...

Opkoopregeling voor maximaal tien Zuid-Hollandse veehouderijen

Regio West

In Zuid-Holland komen maximaal tussen de zes en tien veehouderijbedrijven in aanmerking voor de gerichte opkoopregeling die de provincies uitvoeren in opdracht van het Rijk.

Waterschap Hollandse Delta schakelt over op zomerpeil

Regio West

De peilbeheerders van Waterschap Hollandse Delta schakelen deze week over op het zomerpeil. Op die manier zijn agrarisch ondernemers in het werkgebied van het waterschap verzekerd van voldoende water om gewassen goed te laten groeien.

LandvanWaarde: 'Fondsen voor structurele beloning duurzaamheid'

Regio Oost

Salland - Ruim dertig agrarische bedrijven in Salland-Noord, verenigd in LandvanWaarde, overhandigden recent een projectvoorstel aan landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). Raadsvoorzitter Ellis Lugtenberg zegt dat ze een stap verder...

Gelderland heeft 1,9 miljoen euro voor innovatieve concepten

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de POP3-subsidie Innovatieve concepten. De regeling is bedoeld voor partijen die samen een creatief en vernieuwend idee ontwikkelen dat bijdraagt aan de overgang naar een...

AgruniekRijnvallei wordt partner in Fruit Tech Campus

Regio Oost

Coöperatie AgruniekRijnvallei treedt als partner in samenwerkingsverband Fruit Tech Campus.

Klanten rijden graag om voor verse boerenproducten

Multifunctionele landbouw

Het steunen van lokale boeren is voor veel consumenten de belangrijkste reden om een boerderijwinkel te bezoeken. De keuze uit verse en smaakvolle producten is daarnaast belangrijker dan de prijs. En sommigen zijn bereid er best ver voor te reizen....

Gelders gedeputeerde: 'Agrifood 2021-2030 is bewegend plan'

Regio Oost

Het programma 'Agrifood 2021-2030' van provincie Gelderland is een 'bewegend plan'. Volgens landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) is het belangrijk om nu een fundament te leggen voor de landbouwkoers en kan er later waar nodig worden bijgestuurd.

7 miljoen euro voor bodemkwaliteit Zuid-Hollandse gebieden

Regio West

Er komt 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta en voor duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden.

Gelderland breidt leefgebied wolf uit

Regio Oost

Op de Zuidwest-Veluwe is er een nieuw leefgebied voor de wolf bijgekomen. Ook is het bestaande leefgebied op de Noord-Veluwe uitgebreid. Dat is besloten door Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Webshop is laatste puzzelstukje voor Overijsselse vleesveehouderij

Veehouderij

Met het openen van webshop twenteoptafel.nl komt voor rundveehouder Dennis Rerink uit Lattrop een droom uit. Zijn streven om het proces van kalf tot consument volledig in eigen beheer te houden, komt nu heel dichtbij.

Sallandse boeren willen 'New Deal' sluiten

Regio Oost

Ruim dertig agrarische bedrijven in Salland-Noord willen een 'New Salland Deal' sluiten. Donderdag overhandigden zij hiertoe het bidbook 'Werken aan biodiversiteit doen we samen' aan Overijssels landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Stikstofbank Gelderland is voor de zomer klaar

Regio Oost

De stikstofbank waar provincie Gelderland aan werkt, is nog in de eerst helft van dit jaar gereed. De stikstofbank moet vergunningverlening mogelijk maken door stikstofdepositie via de bank.

LTO: 'Provincie Utrecht biedt geen ruimte intensieve veehouderij'

Veehouderij

In de provincie Utrecht is geen ruimte voor intensieve veehouderij. Die conclusie trekt provinciaal LTO Noord-voorzitter Bert van Donselaar op basis van de manier waarop de provincie de landbouwvisie en omgevingswet hanteert.

Geen visualisatie van energieprojecten Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat het visualiseren van plannen voor grootschalige energieopwekking in de provincie niet faciliteren.

Gedeputeerde Drenth noemt kalverhouderij voorbeeldsector

Regio Oost

Op verschillende gebieden, bijvoorbeeld dierenwelzijn, is de kalverhouderij een voorbeeldsector. 'Andere sectoren kunnen een hoop leren van deze sector', zegt Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA).

Zorgen Hardenbergse pluimveehouders over vogelgrieprisico nat gebied

Regio Oost

Hoe meer water in een gebied, hoe groter de kans op vogelgriep. Nu die wetenschap steeds bekender wordt, trekken pluimveehouders in de gemeente Hardenberg aan de bel. Ze willen dat er bij natuurontwikkelingsplannen meer rekening wordt gehouden met...

Meer samenwerking nodig voor toekomst kalverhouderij

Veehouderij

Om de Nederlandse kalversector een toekomstperspectief te bieden en te verduurzamen, is meer samenwerking nodig tussen sector, kennisinstellingen en overheden. Ook zijn een meldpunt en kenniscentrum gewenst, blijkt uit een rapport dat de gemeente...

23 Overijsselse aanmeldingen voor opkoopregeling

Veehouderij

23 Overijsselse veehouders hebben zich gemeld voor deelname aan de eerste tranche van de LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven.

Geen stop op zonneparken op Overijsselse landbouwgrond

Regio Oost

Er komt geen verbod op zonneparken op landbouw- of natuurgrond in Overijssel. Twee Statenfracties riepen via een motie op tot het verbod, maar zij kregen woensdag onvoldoende steun.

Tuinbouwriool Bommelerwaard is een feit

Regio Oost

Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard is gerealiseerd. In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd.

Politici en 150 trekkers op verkiezingsbijeenkomst Lievelde

Regio Oost

Op het terrein waar normaliter jaarlijks de Zwarte Cross wordt georganiseerd, vond zaterdag een verkiezingsbijeenkomst met een bijzonder karakter plaats. Enkele honderden belangstellenden kwamen samen voor een 'trekker drive-in'. Diverse...

Lodders: rekening verduurzaming niet op bordje van boer leggen

Regio West

De rekening voor verduurzaming van de landbouw kan niet onbeperkt op het bordje van de boer worden neergelegd. 'Je kunt niet meer vragen aan boeren en vervolgens niet de portemonnee trekken', aldus scheidend Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD).

Water gaat preventief Achterhoekse grond in

Regio Oost

Met een draai aan de kranen werd woensdag in het Gelderse Hengelo het startschot gegeven voor een proef van Achterhoekse boeren en waterschap Rijn en IJssel. Met de proef wordt geprobeerd om water in het gebied te houden, als buffer voor drogere...

Pauline Krikke voorzitter FBE Gelderland

Regio Oost

Pauline Krikke is benoemd tot voorzitter van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. De voormalig burgemeester van Arnhem en Den Haag en oud-Eerste Kamerlid is de opvolger van Gert Verwolf. Hij stond achttien jaar lang aan het hoofd van de FBE...

Vochtgehalte in Achterhoekse bodem op peil dankzij sneeuw

Regio Oost

Door het smelten van de sneeuw die ruim twee weken geleden viel, is er na lange tijd weer voldoende vocht doorgedrongen tot graspercelen op de hoge zandbodems van de Achterhoek.

Gedeputeerde Drenth: 'In Gelderland blijven we liever baas in eigen huis'

Regio Oost

Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) loopt met zijn provincie voorop als het gaat om de uitwerking van de stikstofmaatregelen. Op die manier wil hij baas in eigen huis blijven, met een landbouwsector die toekomst heeft. Extern salderen?...

Provinciale Staten Overijssel: 'Visualiseer energietransitie'

Regio Oost

Een meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel vindt dat de gevolgen van de energietransitie voor het landschap beter gevisualiseerd moeten worden. Hoe dat moet gebeuren, daarover zijn de fracties het nog niet eens.

Utrechtse landbouw werkt aan watersysteem

Regio West

LTO Noord, NFO, vier agrarische collectieven en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaan samenwerken om het watersysteem voor de landbouw en de waterbeheerder te verbeteren.

Succesvolle kievitpilot in Noordwest-Overijssel

Regio Oost

52 agrariërs hebben vorig jaar deelgenomen aan een pilot vanuit agrarisch collectief Noordwest-Overijssel om het leefgebied van de kievit te verbeteren en naar manieren om dit in te passen in de bedrijfsvoering van de agrariërs.

Vrijspraak voor boer Thijs Wieggers

Algemeen

De Achterhoekse melkveehouder Thijs Wieggers is woensdag vrijgesproken van het bedreigen van een agent.

53,7 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling Gelderland

Regio Oost

Voor plattelandsontwikkeling in Gelderland is de komende jaren 53,7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Daarvan komt 20,9 miljoen euro uit Brussel. De rest van het geld komt van provincie, waterschappen en gemeenten.