Tys Hallema

Tys Hallema

Tys Hallema is redacteur politiek en economie

Contact

Artikelen door Tys Hallema

Ilona Lagas (BBB): 'We hebben onszelf ook onderschat'

Politiek

Haar partij staat alweer met beide voeten op de grond, zegt Ilona Lagas, toekomstig BBB-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. 'Met wat ministers roepen kan ik inmiddels m'n kamer behangen, nu zullen ze echt wat moeten doen.'

Timmermans: Europese Commissie dringt niet aan op verplichte uitkoop

Politiek

De Europese Commissie dringt niet aan op verplichte uitkoop van Nederlandse boeren als oplossing voor de stikstofcrisis. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in reactie op eerdere berichtgeving.

Europese Commissie wilde verplichte uitkoop Nederlandse boeren

Politiek

In een gesprek met topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Diederik Samsom namens de Europese Commissie Nederland geadviseerd om een deel van de boeren te verplichten zich te laten uitkopen.

LTO: kabinet moet bewegen, andere koers voor Landbouwakkoord

Politiek

LTO Nederland stelt dat het signaal dat de samenleving heeft afgegeven bij de Provinciale Statenverkiezingen niet te negeren is. 'Het maakt aanpassingen aan het stikstofbeleid noodzakelijk', zegt voorzitter Sjaak van der Tak.

Campagne Taboer vraagt aandacht voor mentale problemen boeren

Economie

Steeds meer boeren en tuinders kampen met mentale problemen. Om die reden is campagne 'Ik kan het zelf (niet meer)' van Taboer in het leven geroepen. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de mentale gezondheid van agrariërs.

CDA hint op andere stikstofaanpak na verkiezingswinst BBB

Politiek

CDA-partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vindt niet dat het kabinet zomaar over kan gaan tot de orde van de dag met het stikstofbeleid. Dat zegt hij in reactie op de enorme verkiezingswinst die de BoerBurgerBeweging (BBB)...

Jonge boeren in De Nieuwe Boerenfamilie zien 'echt wel toekomst'

Politiek

Een nieuwe generatie agrarisch ondernemers staat klaar om de landbouwtransitie door te maken. Met nieuwe verdienmodellen mikken zij op een toekomstbestendige sector. De Nieuwe Boerenfamilie is voor hen een warm bad.

Jan Derck van Karnebeek nieuwe CEO van FrieslandCampina

Economie

Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft Jan Derck van Karnebeek benoemd tot Chief Executive Officer (CEO). Van Karnebeek treedt per 1 juni 2023 in dienst bij FrieslandCampina en vervangt Hein Schumacher.

BBB overal grootste partij, streeft GroenLinks voorbij in Utrecht

Politiek

De BoerBurgerBeweging (BBB) is in elke provincie de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Lange tijd leek GroenLinks in Utrecht groter te worden, maar BBB streefde die partij op het laatste moment toch voorbij.

Van der Wal: stikstofbeleid zal hoe dan ook overeind blijven

Politiek

Hoewel veel burgers met hun stemgedrag hebben aangegeven problemen te hebben met de stikstofplannen van het kabinet, verwacht stikstofminister Christianne van der Wal dat een groot deel van het stikstofbeleid overeind zal blijven.

MOB: met BBB-beleid loopt Nederland vast op stikstofcrisis

Politiek

Als de winst van de BBB ertoe leidt dat stikstofbeleid niet doorgaat, loopt Nederland vast op de stikstofcrisis. Dat zegt voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB).

Sjaak van der Tak: 'Verkiezingsuitslag vraagt om echte koerswijziging'

Politiek

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen vraagt om een echte koerswijziging. Dat zegt LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak die de uitkomst belangrijke winst voor boeren en tuinders noemt.

FNLI-directeur: 'Het belang van agrofoodsector wordt in ons land onderschat'

Politiek

Het is economisch en moreel onverstandig om in Nederland minder voedsel te gaan produceren, vindt Cees-Jan Adema, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). 'Naast schaalverkleining op sommige plekken hebben we ook...

Tweede Kamer wil negatief gevolg extern salderen aan banden leggen

Politiek

De Tweede Kamer wil dat de regering een plan opstelt hoe het ontstaan van latente stikstofruimte in de toekomst kan worden voorkomen.

Vijf dodelijke bedrijfsongevallen in agrarische sector in 2022

Economie

De agrarische en groene sectoren hebben in 2022 vijf bedrijfsongevallen geregistreerd waarbij een dodelijk slachtoffer viel. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie hiervan in 1979.

Van der Tak: klimaatadvies verstoort proces en gaat stevig schuren

Politiek

Het maandag gepubliceerde IBO-klimaatadvies verstoort het proces om tot een landbouwakkoord te komen. 'Mijn voorspelling is dat dit nog stevig zal schuren', zegt LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak in reactie op het rapport.

Klimaatadvies: nog meer CO2-reductie, forse bijdrage landbouwsector

Politiek

De landbouwsector moet fors bijdragen om de reductie van de CO2-uitstoot in een nog hoger tempo te realiseren. Dat schrijven ambtenaren van verschillende ministeries in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) aan minister Rob Jetten voor...

Grote inkopers belonen boer die biodiversiteit en bodem stimuleert

Economie

Zestien grote inkopers van eten en drinken gaan voortaan zoveel mogelijk voedsel inkopen bij boeren die actief biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid stimuleren. De partijen zijn allemaal lid van MVO Nederland en hebben zich verenigd in het...

Minister Adema: 'Ruimte uit Brussel als waterkwaliteit op orde is'

Politiek

Het is zaak om zo snel mogelijk de waterkwaliteit in ons land op orde te krijgen. 'Als we meer in balans komen met de natuur, krijgen we vanuit Brussel weer meer ruimte voor onze agrarische sector om te ondernemen', zegt landbouwminister Piet Adema.

Milieukeur haakt in op oproep AH: 'Eenduidig keurmerk van grootste belang'

Economie

Stichting Milieukeur (SMK) roept supermarktketen Albert Heijn (AH) op om samen te werken aan één duurzaamheidskeurmerk voor voeding. De organisatie reageert daarmee op de handreiking die Albert Heijn eerder deze week deed.

Boerenperspectief pleit voor meer ondersteuning van boeren

Politiek

Er is te weinig aandacht voor hoe de landbouwtransitie uiteindelijk landt aan de boerenkeukentafel. Boeren moeten meer ondersteuning krijgen bij het maken van keuzes voor de toekomst.

AH zet programma Beter voor Natuur & Boer ook open voor andere partijen

Economie

Supermarktketen Albert Heijn (AH) stelt het programma Beter voor Natuur & Boer open voor andere partijen. Het streven is een breed toegankelijk topkeurmerk van Milieu Centraal te worden.

Waterschappen heffen 3,5 miljard euro, meer dan ooit

Economie

De 21 waterschappen in Nederland heffen dit jaar ruim 3,5 miljard euro. Dat is 260 miljoen euro meer aan belastingen dan in 2022. Als oorzaak worden onder meer de gestegen energiekosten opgevoerd.

CDA-lijsttrekkers: Haagse stikstofpolarisatie dwarsboomt ons land

Politiek

De plannen die provincies moeten maken om de landbouwsector perspectief te bieden en de natuur te herstellen, worden keer op keer gedwarsboomd door 'nodeloze provocaties' vanuit de landelijke politiek. Dat stellen de twaalf provinciale...

LTO en ZLTO gaan nauw samenwerken met Oekraïne

Economie

LTO Nederland en ZLTO gaan nauw samenwerken met Oekraïne op het gebied van agrarisch ondernemen. De belangenorganisaties en de Oekraïense ambassadeur in Nederland Maksym Kononenko tekenden daarvoor dinsdag op het ZLTO-kantoor in het Brabantse Den...

Overheid schiet grote energieverbruikers te hulp

Economie

Mkb-ondernemingen die te maken hebben met hoge energiekosten kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. Deze regeling moet ondernemers helpen gestegen gas- en elektriciteitskosten te compenseren.

Waterschapsverkiezingen zijn dit jaar relevanter dan ooit

Politiek

Ze vormen een bestuurslaag die uniek is in de wereld, maar in eigen land vaak onbemind: onze 21 waterschappen. Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen, die dit jaar relevanter zijn dan ooit. Met de naderende...

Johan Remkes onderscheiden voor rol in stikstofcrisis

Politiek

Johan Remkes ontvangt woensdag de Machiavelliprijs 2022. De 71-jarige oud-politicus krijgt de prijs voor zijn rol als gespreksleider/bemiddelaar in de stikstofcrisis.

Zoektocht naar alternatief voor kritische depositiewaarde start

Politiek

Het proces om een alternatief te vinden voor de kritische depositiewaarde (KDW) is gestart. Tijdens een eerste bijeenkomst hebben landbouworganisaties, natuurorganisaties, provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Tweede Kamer wil weten hoe representatief procederende actiegroepen zijn

Economie

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de regering gaat verkennen of er vereisten op het gebied van representativiteit gesteld moeten worden aan belangenorganisaties die rechtszaken tegen de Staat aanspannen.

Greenpeace-onderzoek: ammoniakemissie kan in 2025 36 procent lager

Politiek

De ammoniakemissie van de Nederlandse veehouderij zou in 2025 36 procent lager kunnen liggen. Dat stelt CLM Onderzoek en Advies in een onderzoek in opdracht van Greenpeace om inzichtelijk te maken wat met verschillende maatregelen te halen is.

Transparantie voedsel moet omhoog, onderzoek naar meetsysteem

Economie

De duurzaamheid van voedsel moet op een meer transparante wijze zichtbaar worden voor consumenten en bedrijven. Een Europees meetsysteem zou daarin kunnen helpen.

LTO in het geweer tegen publicatie dieraantallen en bedrijfsadressen

Politiek

Boerenbelangenbehartiger LTO Nederland maakt bezwaar aan tegen het voornemen van de rijksoverheid om drie WOO-verzoeken (Wet open overheid) te honoreren. Het gaat om dieraantallen en bedrijfsadressen van alle veehouders in Nederland.

Nederland brengt emissies landbouwexportproducten in beeld

Politiek

Landbouwminister Piet Adema gaat onderzoeken wat de emissies van de belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten zijn op het gebied van water, klimaat en stikstof.

Greenpeace naar de rechter, eist beter stikstofplan

Politiek

Als het kabinet binnen twee weken geen harde toezeggingen doet om met maatregelen te komen die de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden drastisch verminderen, stapt Greenpeace naar de rechter. Dat staat in een sommatie die de...

Emigratie leeft, maar op school amper aandacht

Economie

Emigratie leeft onder jonge boeren. Maar op agrarische opleidingen is amper aandacht voor het thema, onderzocht Aeres-student Stefan van den Boomen in het kader van zijn afstudeerstage. 'Veel studenten hebben daar wel behoefte aan.'

Wet financiering stikstofaanpak snel klaar, invulling volgt later

Politiek

Voor Prinsjesdag moet de zogeheten Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT) klaar zijn. Het fonds moet de stikstofaanpak bekostigen tot 2035. Een exacte invulling van de fondsen volgt later, als de maatregelen in de...

Minister onderzoekt minimumpercentage biologische inkoop Rijksoverheid

Politiek

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot gaat onderzoeken of er een minimumpercentage biologische inkoop binnen de Rijksoverheid gehanteerd kan worden.

BIJ12: maatregelen tegen ganzen worden door boeren vaak als zinloos gezien

Economie

Boeren die te kampen hebben met gewasschade door ganzen zien het inzetten van preventieve maatregelen vaak niet als zinvol. Het aantal ganzen is groot en een gezamenlijke aanpak ontbreekt, waardoor ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. Dat...

Veel bestrijdingsmiddelen gevonden in huisstof op Nederlandse boerderijen

Economie

Het huisstof op Nederlandse boerderijen bevat veel verschillende soorten bestrijdingsmiddelen. In sommige gevallen zijn de concentraties hoog, meldt EenVandaag op basis van nieuw Europees onderzoek.

Joris Baecke: 'Met ruimte kan sector handschoen oppakken'

Politiek

De overheid moet gaan leveren op het gebied van landbouwbeleid. Ondernemers moeten aan het stuur komen en landbouwgrond verdient een beschermde status.

Waterschapspartij AWP: lagere waterschapsbelasting biologische boer

Politiek

Biologische boeren zouden minder waterschapsbelasting moeten betalen dan gangbare boeren. Dat is het voorstel van de Algemene Waterschapspartij (AWP), die op die manier wil bijdragen aan het versnellen van de landbouwtransitie.

Sector reageert positief op voorstel voor herziening pachtstelsel

Politiek

De drie organisaties LTO Nederland, Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Bond voor Landpachters en Eigen Grondgebruikers in Nederland (BLHB) hebben positief gereageerd op het voorstel voor herziening van het pachtstelsel.

Provincies weten niet of veehouders juiste stikstofvergunning hebben

Politiek

Provincies hebben van duizenden veehouders geen idee of ze over de juiste stikstofvergunning beschikken. Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek van de omroep.

Minister Van der Wal over kloof: 'We leggen veel op hun bordje'

Politiek

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof is niet verbaasd over de uitkomst van het onderzoek van Nieuwe Oogst en het Algemeen Dagblad naar de kloof tussen boeren, burgers en politiek.

Tweede Kamer negeert Van der Wal en laat debatten gewoon doorgaan

Politiek

De Tweede Kamer debatteert op 1 en 8 februari in commissieverband 'gewoon' over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de stikstofproblematiek. Daarmee negeert de Kamer de oproep tot uitstel van stikstofminister Christianne van der Wal.

LTO en Agractie komen er met minister niet uit over 'ontspoord' derogatiedossier

Politiek

De partijen die namens de landbouwsector aan de hoofdtafel van het Landbouwakkoord zitten, hebben maandag vooral over de versnelde derogatieverplichtingen gesproken. Tot een bevredigend antwoord leidde deze discussie niet, melden zowel LTO Nederland...

Consument kocht in 2022 meer bioproducten en besteedde ook meer

Economie

Nederlandse huishoudens hebben in 2022 meer biologische boodschappen gedaan en ook meer geld uitgegeven aan producten in het bioschap. Dat blijkt uit een analyse van GfK die tijdens de nu lopende Biobeurs is gepresenteerd.

Minister Van der Wal: PAS-melders niet gelegaliseerd voor Landbouwakkoord

Politiek

PAS-melders zijn niet gelegaliseerd voordat in april het Landbouwakkoord moet worden ondertekend. Dat zegt stikstofminister Christianne van der Wal.

Brussel tikt Adema op vingers: derogatieregels worden toch strenger

Politiek

Landbouwminister Adema maakt vanmiddag een aanscherping van de nieuwe derogatieregels bekend. Hij is op de vingers getikt omdat hij de afgesproken voorwaarden voor de derogatie in 2023 volgens Brussel te soepel heeft geïnterpreteerd.

Minister Adema: 'Met goed verdienmodel is bio voor veel boeren een optie'

Politiek

Biologisch boeren is voor 'een groot aantal' boeren een serieuze optie voor de toekomst. Dat zei landbouwminister Piet Adema maandag tijdens een werkbezoek aan het melkveebedrijf van Jelle en Willian Hakvoort in het Flevolandse Rutten.

LTO: aanpassen Natura 2000-systematiek is 'geen verbetering'

Politiek

LTO Nederland vreest dat Nederland de komende jaren op slot gaat als de overheid het mogelijk maakt dat de grenzen van Natura 2000-gebieden worden aangepast.

Ook Stikstofclaim in beroep tegen habitatrichtlijngebieden, Kamervragen VVD

Politiek

In navolging van Agractie gaan ook stichtingen Stikstofclaim (SSC) en NewMob in beroep tegen het Wijzigingsbesluit habitatrichtlijngebieden. De organisaties hebben 'grote bedenkingen' over het door de overheid gevoerde beleid.

Trendonderzoek: Emigreren? Ja, als helder beleid uitblijft

Economie

Een op de vijf boeren in Nederland overweegt te emigreren. Agrarisch ondernemers noemen Canada het vaakst als gedroomde nieuwe bestemming. In Europa zijn vooral Denemarken, Duitsland en Zweden in trek.

Prijzen voedselgrondstoffen opnieuw omlaag, in winkels niet merkbaar

Economie

De index van de wereldvoedselprijzen daalde in december 2022 voor de negende achtereenvolgende maand. Voedsel was wereldwijd 1,9 procent goedkoper dan een maand eerder. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties.

BoerBurgerBeweging doet aan alle waterschapsverkiezingen mee

Politiek

De BoerBurgerBeweging (BBB) doet op 15 maart mee aan de verkiezingen voor alle waterschappen. De partij presenteert zaterdag 14 januari de 21 lijsttrekkers en bijbehorende kandidatenlijsten.

Agractie vreest consequenties wijziging Habitatrichtlijngebieden

Politiek

Agractie vreest dat Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden grote consequenties kan hebben voor agrarische bedrijven nabij Natura 2000-gebieden. De boerenbelangenbehartiger gaat er dan ook tegen in beroep.

Podcast Boeren in roerige tijden: multifunctioneel melkveehouder Jaco de Groot

Multifunctionele landbouw

In deze podcastserie praten redacteuren van Nieuwe Oogst met boeren en telers over hoe zij overleven in een sterk veranderende wereld. En welke impact deze roerige tijd heeft op het ondernemerschap, het gezin en de kijk op de toekomst....

Podcast Boeren in roerige tijden: pluimveebedrijf Van Ramshorst

Economie

In deze podcastserie praten redacteuren van Nieuwe Oogst met boeren en telers over hoe zij overleven in een sterk veranderende wereld. En welke impact deze roerige tijd heeft op het ondernemerschap, het gezin en de kijk op de toekomst....

Biohuis: actieplan biologisch is leuk, maar niet meer dan begin

Politiek

15 procent van het landbouwoppervlak in Nederland moet in 2030 voor biologische landbouw worden gebruikt. In het Actieplan biologisch roept landbouwminister Piet Adema de keten én consumenten op dat mogelijk te maken.

Agroforestry-project Agrifirm krijgt steeds meer vorm, Rabobank treedt toe

Economie

'Een verdienmodel voor agroforestry', zo heet het project van Agrifirm dat steeds meer op stoom komt. Bij een eerste bedrijf zijn inmiddels bomen geplant en Rabobank heeft zich als partner aan het project verbonden.

Stikstofclaim: Aerius buiten werking stellen, anders juridische stappen

Politiek

Stichting Stikstofclaim (SSC) geeft stikstofminister Christianne van der Wal tot het einde van dit jaar de tijd om het Aerius-model voor vergunningverlening buiten werking te stellen. Doet ze dat niet, dan gaat de organisatie via een kort geding met...

Werkgevers dierhouderij willen 5 procent meer loon geven

Economie

Werkgeversorganisaties in de dierhouderij willen werknemers in 2023 een loonsverhoging van 5 procent geven. Dit aanbod, dat hoger is dan oorspronkelijk afgesproken, is donderdag aan de vakbonden voorgelegd.

Advocaten: 'Als je veilig wil zijn, zet dan die stal vol'

Politiek

Als het aan het kabinet ligt, wordt intern salderen vergunningplichtig. Daarnaast moeten natuurvergunningen (Wnb) in de toekomst mogelijk geactualiseerd worden als sprake is van een uitbreiding of andere aanpassingen aan de bedrijfsvoering die om...

Actieplan: 15 procent landbouwareaal in 2030 biologisch

Politiek

Landbouwminister Piet Adema heeft Actieplan 'Groei van biologische productie en consumptie' gepubliceerd. Meest opvallende ambitie in het plan: in 2030 moet 15 procent van het landbouwareaal in ons land biologisch zijn.

Medewerkers zorgboerderij aangehouden voor mishandeling cliënten

Regio Noord

De politie heeft twee mannen van 62 en 35 uit de Groningse gemeente Westerwolde aangehouden op verdenking van het mishandelen van kwetsbare cliënten van een zorgboerderij. Het aangehouden duo was werkzaam op de zorgboerderij.

Stikstofprogramma officieel vastgesteld, versnellingsaanpak volgt in 2023

Politiek

Het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering is officieel vastgesteld. Het programma geeft invulling aan de Wet stikstofreductie en natuurverbetering die sinds 1 juli 2021 in werking is. De door de regering afgesproken versnelling van de...

Analyse: Verwacht geen wonderen van supermarkten

Politiek

Als de deze week gesloten franchiseovereenkomst tussen Albert Heijn (AH) en Jan Linders één ding duidelijk maakt, is het dat landbouwminister Piet Adema zich niet te snel rijk moet rekenen als hij een bijdrage van de supermarktsector verwacht in een...

2022 was bovengemiddeld droog, ondanks enkele natte maanden

Economie

In het jaar 2022 is gemiddeld 773 mm regen gevallen, tegenover 853 mm normaal. Ondanks de natte maanden februari, september en november is 2022 daarmee een droog jaar te noemen, concludeert Weeronline.

Half jaar uitstel voor Brabantse boeren, ZLTO teleurgesteld in resultaat

Politiek

Boeren in Noord-Brabant krijgen van de provincie een half jaar extra tijd om verouderde veestallen te vernieuwen. In plaats van tot 1 januari 2024 krijgen de agrarische ondernemers de tijd tot 1 juli 2024.

Provinciale Staten Noord-Brabant in stevig debat over stallenbeleid

Politiek

Provinciale Staten van Noord-Brabant vergaderen vrijdag over het provinciale stallenbeleid. De provincie wil dat veehouders uiterlijk 1 januari 2024 hun stallen hebben aangepast. Dat wordt door de sector als onhaalbaar gezien.

EU verruimt regels voor staatssteun

Politiek

De Europese Commissie (EC) heeft de verlenging tot 2027 van Nederlandse staatssteunregels voor de land- en bosbouwsector goedgekeurd. Die compensatie voor Green Deal-effecten geldt al vanaf 2018. Daarnaast heeft de EC voor alle EU-landen een grotere...

Kees Huizinga: 'Hoop op het beste, voorbereid op het slechtste’

Algemeen

Als de wereld Rusland z’n gang laat gaan in Oekraïne, zullen landen als China, Iran en Venezuela dat als voorbeeld zien. Het gevolg: een instabiele wereld met gigantische problemen. De Nederlandse boer in Oekraïne Kees Huizinga doet wat hij kan om...

Steeds meer wrevel rond landbouwakkoord

Politiek

Het eerste gesprek over het landbouwakkoord is net geweest, maar de irritatie eromheen neemt nu al toe. Organisaties voelen zich gepasseerd, voor PAS-melders is nog geen oplossing en de einddatum voor een akkoord schuift op.

Oppositie clasht met Van der Wal om stikstofruimte voor Schiphol en A27

Politiek

Het is ongehoord dat stikstofruimte door ministeries wordt opgekocht om te gebruiken voor de verbreding van de A27 en het legaliseren en uitbreiden van Schiphol, vinden oppositiepartijen in de Tweede Kamer van links tot rechts.

Banken en supers krijgen halfjaar de tijd voor verduurzamingsplan

Politiek

Supermarktbedrijven krijgen van landbouwminister Piet Adema zes maanden de tijd om met een plan te komen om bij te dragen aan het verduurzamen van de landbouwsector. De minister verwacht een grote rol van de ketenpartijen.

BBB en JA21 komen met voorstel om uit stikstofimpasse te komen

Politiek

BoerBurgerBeweging (BBB) en JA21 komen bij het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een initiatiefnota waarmee ze grote knelpunten in de huidige Stikstofwet willen oplossen.

Europarlementariër Ruissen: 'Geef landen instrumenten om wolf aan te pakken'

Politiek

Het Europees Parlement nam afgelopen week een resolutie aan die oproept tot het beperken van de bescherming van wolven. De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) was mede-initiatiefnemer. 'Zoals het nu gaat met de wolf kan het niet...

Nieuwe versie Aerius komt in januari

Politiek

De 2022-versies van de Aerius Calculator en de Aerius Monitor worden op 26 januari 2023 gelanceerd. In de actualisatie worden de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen.

Drie opgepakte mannen bij boerenprotest Zwolle zijn weer vrij

Politiek

Drie mannen die donderdag werden gearresteerd tijdens een boerenprotestactie in Zwolle zijn weer vrij. Dat meldt de politie. Twee van hen werden aangehouden, omdat zij niet voldeden aan een vordering van de politie. De derde man werd opgepakt...

ABN Amro: 40 miljard euro schade biodiversiteit door Nederlandse economie

Economie

De productie en consumptie in Nederland veroorzaakt voor bijna 40 miljard euro schade aan de biodiversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro en het Impact Institute, waarin de schade van 65 bedrijfstakken via de handel met 140 landen en het...

Boeren tegen Adema: 'U moet zich schamen dat wij ons zorgen maken'

Politiek

'Mag ik jij zeggen?' vraagt Piet Adema als Agractie-voorman Bart Kemp zijn eerste kritische vraag richting de landbouwminister heeft afgevuurd. 'Ik houd graag wat afstand, dus houd het liever bij u', is het duidelijke antwoord van Kemp.

Minister Adema: 'Er is voor boeren veel te halen met het landbouwakkoord'

Politiek

Boeren doen er goed aan om mee te praten over het landbouwakkoord dat begin 2023 gesloten moet worden. Dat zei landbouwminister Piet Adema woensdagavond tijdens een door Agractie georganiseerde bijeenkomst in het Overijsselse Zwartsluis.

LTO: consultatie wintergewassen toont beperkingen kalenderlandbouw

Politiek

De afgelopen vrijdag afgesloten internetconsultatie over winterteelten en vanggewassen maakt 'pijnlijk duidelijk' welke beperkingen kalenderlandbouw met zich meebrengt. Dat stelt LTO Nederland dat zelf namens leden ook reageerde op de...

Nieuwe voorzitter van LLTB zit vol met agrarisch en bestuurlijk bloed

Politiek

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft in Thijs Rompelberg een nieuwe voorzitter gevonden. Rompelberg, melkveehouder in Eijsden en nu nog voorzitter van de Coöperatie Natuurrijk Limburg, is een boer met oog voor de omgeving en heeft ondanks...

Oplopende ergernis over stikstofhonger Schiphol

Politiek

Terwijl bij de eerste Overijsselse PAS-melders dwangbevelen op de mat vallen, worden voor de natuurvergunning van Schiphol boeren opgekocht. Dit zet kwaad bloed bij boeren. Ook in de Tweede Kamer loopt de ergernis op.

Kees Huizinga start inzameling voor waterfilters Oekraïne

Economie

De Nederlandse boer in Oekraïne Kees Huizinga, zijn echtgenote Emmeke Vierhout, Lieselotte Heederik en Guido van Hofwegen zijn een actie begonnen waarmee mensen kunnen bijdragen aan de verspreiding van tienduizend waterfilters in Oekraïne.

MOB wil verbouwing Binnenhof stilleggen vanwege ernst stikstofprobleem

Politiek

Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat provincie Zuid-Holland de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag stillegt vanwege schrappen bouwvrijstelling. Die oproep doet MOB om de ernst van het stikstofprobleem duidelijk te maken.

Waterkwaliteit in 80 procent van sloten, vennen en grachten ondermaats

Economie

De waterkwaliteit in kleine wateren als sloten, vennen en grachten is slechts in 20 procent 'voldoende'. Een groot deel van deze wateren scoort een onvoldoende. Er zit de laatste jaren maar weinig verbetering in de kwaliteit van deze wateren.

Nederlandse supers sluiten aan bij klimaatinitiatief Race to Zero

Economie

De Nederlandse supermarkten en foodservicebedrijven, verzameld in koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), sluiten zich aan bij de wereldwijde campagne 'Race to Zero', die klimaatverandering tegengaat.

Tweede Kamer wil vaccinatie pluimvee tegen vogelgriep versnellen

Politiek

De Tweede Kamer wil dat de regering met veldproeven begint voor het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep. Een motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die daartoe oproept, werd dinsdag met ruime meerderheid aangenomen door de Kamer.

Van der Wal: ministerie shopt geen stikstofruimte voor Schiphol

Politiek

Het is niet juist dat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) stikstofruimte opkoopt bij boeren in provincie Utrecht om Schiphol aan de benodigde natuurvergunning te helpen. Dat stelt stikstofminister Christianne van der Wal.

'Ernstige zorgen' bij LTO Noord over transportkosten elektriciteit

Economie

LTO Noord maakt zich 'ernstige zorgen' over de transportkosten voor elektriciteit voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting. Die gaan in 2023 gemiddeld 52 procent meer betalen. Alleen al voor kleine akkerbouwbedrijven betekent dit duizenden...

Stikstofruimte Utrechtse boeren 'in beeld' voor legalisatie Schiphol

Veehouderij

Om de legalisatie van Schiphol te realiseren, is de stikstofruimte van Utrechtse boerenbedrijven mogelijk in beeld bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W).

Food Hub-oprichter: 'Met deze film trekken we keuzes in landbouw in twijfel'

Economie

The Future of Food ging recent in premiere, een film van wetenschapsjournalist Hidde Boersma en oprichter Joris Lohman van Food Hub. In de film zoeken ze als tegenpolen naar oplossingen voor het verbouwen en produceren van voedsel. 'Ik hoop dat de...

BoerBurgerBeweging wil bestuurlijke verantwoordelijkheid

Politiek

'De trein begint te denderen', constateert partijvoorzitter Erik Stegink van de BoerBurgerBeweging (BBB) tevreden. De varkenshouder uit Bathmen zegt dat de puzzelstukjes in zijn partij op hun plek beginnen te vallen. De partij wil bestuurlijke...

Politie geeft toestemming voor inzet paintballgeweer tegen wolf

Economie

Provincie Gelderland mag definitief een paintballgeweer gebruiken om de te tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe af te schrikken. Vrijdag werd bekend dat de politie toestemming heeft verleend voor de inzet van dit wapen.

Taakstraf voor geweldpleger bij huis minister Van der Wal

Politiek

Voor zijn deelname aan een boerenprotest bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal krijgt een 39-jarige man uit het Gelderse Lochem een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Dat protest bij de...

Nieuwe Aerius-versie uitgesteld, vergunningverlening ligt stil

Politiek

De eerder aangekondigde nieuwe versie van Aerius wordt niet op 22 november uitgebracht. Door dit uitstel liggen ook procedures voor vergunningverlening tijdelijk stil, in afwachting van de actualisatie.

LTO vindt niet toestaan kunstmestvervangers gemiste kans

Economie

De Europese Commissie staat kunstmestvervangers niet toe. Dat blijkt deze week uit de gepresenteerde notitie om de betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van meststoffen te waarborgen. LTO Nederland noemt dat 'een gemiste kans'.

Tweede Kamer wil uitruil ammoniak voor 'grijze' stikstof voorkomen

Politiek

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de regering gaat onderzoeken of en hoe het inwisselen van NH3 (ammoniak) voor NOx ('grijze' stikstof) bij extern salderen kan worden voorkomen.

Landbouwakkoord moet boer perspectief bieden en keten een rol

Politiek

Het landbouwakkoord dat minister Piet Adema (LNV) begin 2023 wil sluiten met de agrarische sector, moet een veelomvattend geheel worden dat boeren voor de lange termijn perspectief biedt. Hoe en met welke partijen het landbouwakkoord wordt gesloten,...

Aanbieding zorgt niet dat consument meer gezonde voeding koopt

Economie

Het uitlichten of afprijzen van gezonde voedingsmiddelen leidt er niet toe dat consumenten meer gezonde producten kopen. Dat concluderen onderzoekers van Amsterdam UMC na een pilot bij supermarktketen Coop.

Tweede Kamer: Bouwvrijstelling noopt kabinet tot andere stikstofaanpak

Politiek

De uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling zorgt voor nog meer druk op de stikstofaanpak van het kabinet. De Tweede Kamer wil vandaag (donderdag) van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) nog weten hoe zij uit de...

RIVM diep door het stof voor Tweede Kamer om foute stikstoflijst

Politiek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is diep door het stof gegaan voor de nieuwe fout in de lijst met honderd grootste ammoniakuitstoters. In een technische briefing voor de landbouwcommissie van de Tweede Kamer over deze...

Uitspraken RvS en Adema zetten debat over Remkes-advies onder grote druk

Politiek

Update - De Tweede Kamer debatteert donderdag over de adviezen voor de stikstofaaanpak die gespreksleider Johan Remkes recent gaf aan het kabinet. De actualiteit van deze week zorgt ervoor dat het debat onder een vergrootglas ligt.

Minister Adema: stikstofdeadline kan in sommige gevallen best wat later

Politiek

In gebieden waar de natuur al goed hersteld is, kan de stikstofdeadline best een paar jaar later dan het door het kabinet gestelde doel van 2030. Dat vindt landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie). Hij zegt daarmee in feite hetzelfde als eerder al...

ING: biologische ambitie raakt steeds verder uit beeld

Economie

De ambitie vanuit de Europese Green Deal om in 2030 tot 25 procent biologisch landbouwareaal te komen, lijkt in Nederland steeds verder uit beeld te raken. Hoge inflatie zorgt momenteel voor minder vraag naar biologische producten, meldt Jan Willem...

Landbouwminister: voldoende controle op microplastics in diervoeder

Politiek

Er is voldoende controle op de aanwezigheid van resten van verpakkingsmateriaal als microplastics in diervoeder. Dat stelt landbouwminister Piet Adema in reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Adema: niet aan mij om oordeel over verbod vleesreclame te vellen

Economie

Landbouwminister Piet Adema vindt het niet aan hem om een oordeel te vellen over het verbod op buitenreclame voor vlees. Dat stelde gemeente Haarlem eerder dit jaar in.

Vrees voor dieseltekort door boycot Russische olie

Economie

De nieuwe sancties tegen Rusland die op 5 december ingaan, kunnen in ons land leiden tot een tekort aan diesel. De import van ruwe olie uit Rusland wordt met de nieuwe sancties verboden.

Minister Adema wil hele keten betrekken bij landbouwakkoord

Politiek

De hele keten moet betrokken worden bij de totstandkoming van een landbouwakkoord. Landbouwminister Piet Adema mikt op een breedgedragen akkoord, met langjarige, afrekenbare afspraken.

Kamer wil Nederlands voortouw in initiatief klimaatslimme landbouw

Politiek

Nederland moet tijdens de aankomende klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh het voortouw nemen voor het opzetten van een mondiaal initiatief voor klimaatslimme landbouw.

Tweede Kamer wil vraag naar biogrondstoffen in de bouw vergroten

Politiek

Bij de aanpassing van het Bouwbesluit, waar nog aan wordt gewerkt, moet worden gezorgd dat er meer vraag ontstaat naar in Nederland geteelde biogrondstoffen.

Econoom pleit voor arbeidsmigranten uit Afrika

Economie

Om als Nederlandse landbouwsector de rest van deze eeuw succesvol te blijven, hebben we in de toekomst niet meer genoeg aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa. De vergrijzing, en dus de krimp van de beroepsbevolking, gaat in Oost-Europa immers nog...

Plattelandsgemeenten: benut lokale kennis in gebiedsaanpak

Politiek

Bij de gebiedsgerichte aanpak stikstof moet goed gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis bij agrariërs, in dorpen en bij inwoners. Dat stelt de P10, het netwerk van dertig grootschalige plattelandsgemeenten.

André van der Zande benoemd tot eerste Ambassadeur Natuurinclusief

Politiek

André van der Zande treedt per 15 oktober aan als Ambassadeur Natuurinclusief. Hij wordt in die hoedanigheid voorzitter van het nog op te richten Nationaal Overleg Natuurinclusief. In dit overleg treffen leiders uit verschillende maatschappelijke...

Energiesteun kabinet voor mkb 'niet voldoende' voor landbouw

Economie

De tegemoetkomingsregeling voor het energie-intensieve midden- en kleinbedrijf (mkb) is niet voldoende voor boeren en tuinders die gebukt gaan onder geëxplodeerde energiekosten. LTO Nederland is teleurgesteld in het voorstel van het kabinet voor de...

Taskforce moet piekbelastersproces in goede banen leiden

Politiek

Het kabinet wil een taskforce opzetten, die ervoor moet zorgen dat het proces om piekbelasters aan te pakken in goede banen wordt geleid.

Opnieuw vogelgriep op vleeskuikenbedrijf in Blija

Veehouderij

Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Blija is vogelgriep vastgesteld. De circa 80.000 vleeskuikens op de locatie worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Natuurorganisaties blij, milieuorganisaties zien 'knieval voor landbouwsector'

Politiek

Natuurorganisaties zijn blij dat het kabinet het stikstofplan van Johan Remkes omarmt. 'Met de aanpak van Remkes kunnen we nu samen op weg naar de toekomst', melden zes organisaties in een gezamenlijk statement.

LTO ziet in kabinetsreactie op rapport-Remkes opening voor dialoog

Politiek

LTO Nederland constateert uit de reactie van de regering dat de kritiek vanuit de sector over de stikstofaanpak serieus genomen lijkt te worden. Farmers Defence Force vindt de kabinetsreactie op rapport-Remkes 'helemaal mis'.

Kabinet neemt adviezen Remkes over, neemt meer tijd voor piekbelasters

Politiek

Het kabinet neemt de adviezen van Johan Remkes over de stikstofaanpak over, al dan niet in afgezwakte vorm. Zo denken ministers Piet Adema (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dat een jaar te kort is om de vijf- tot zeshonderd...

Mob-voorman: adviezen 'heilige' Johan Remkes prutswerk

Politiek

De stikstofadviezen van Johan Remkes horen volgens milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (Mob) thuis bij het oudpapier. 'Het is een staaltje prutswerk', stelt voorman Johan Vollenbroek.

Esther Ouwehand (PvdD) doet tijdelijk stap terug

Politiek

Esther Ouwehand heeft voorlopig haar taken als Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) neergelegd. De politica kampt met gezondheidsproblemen als gevolg van overbelasting, meldt de partij in een kort statement.

Legeroefening Falcon Autumn kan tot overlast leiden voor vee

Economie

De Luchtmobiele brigade en Defensie Helikopter Commando houden van 31 oktober tot en met 18 november een grote oefening: Falcon Autumn. Daarbij kan overlast ontstaan, onder meer voor vee, meldt Defensie.

Caring Farmers op plek 1 in Trouw-ranglijst Duurzame 100

Economie

Caring Farmers is eerste geworden in de Duurzame 100, een ranglijst van dagblad Trouw met burgerinitiatieven die een duurzame wereld bevorderen.

NVWA kreeg 450 meldingen van hittestress, geen boetes uitgedeeld

Economie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen zomer 453 meldingen ontvangen over hittestress bij dieren. Het gros daarvan (427) betrof een gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Tot boetes leidde het niet.

Remkes: pak piekbelasters eerst aan

Politiek

Bemiddelaar Johan Remkes wil een werkende kortetermijnaanpak om uit de stikstofcrisis te komen. Hij adviseert versneld en gericht piekbelasters te beëindigen om natuur te besparen, PAS-melders te vergunnen en belangrijke bouwprojecten ruimte te...

Nieuw Interprovinciaal Wolvenplan is vertraagd

Economie

Het nieuwe Interprovinciaal Wolvenplan van de twaalf provincies verschijnt pas begin 2023. Het was de bedoeling dat er dit najaar een nieuw beleidsplan zou liggen. De ontwikkeling van de wolf in Nederland gaat zo snel dat dit niet is gelukt, aldus...

FNLI: continuïteit Nederlandse voedingsmiddelensector in gevaar

Economie

Steeds meer Nederlandse voedingsmiddelenproducenten komen in het nauw door de explosief gestegen energiekosten. Dat stelt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), die zich 'grote zorgen' maakt.

Piet Adema nieuwe minister van LNV

Politiek

Piet Adema (57) is de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat heeft het kabinet maandag bekendgemaakt. Adema volgt zijn ChristenUnie-partijgenoot Henk Staghouwer op, die begin september zijn ministerspost opgaf.

Aanvalsplan Landschap: zie landschapselement als nutsvoorziening

Economie

Agrarisch ondernemers moeten het creëren van landschapselementen gaan zien als het meewerken aan een nutsvoorziening. Met langjarige vergoedingen moet dat leiden tot 10 procent 'groenblauwe dooradering' van het landelijk gebied, omgerekend zo'n...

Henry Meijdam nieuwe voorzitter Federatie Particulier Grondbezit

Economie

Henry Meijdam is door het bestuur van Federatie Particulier Grondbezit (FPG) voorgedragen als nieuwe voorzitter. Als de algemene ledenvergadering zijn benoeming op 26 november goedkeurt, volgt Meijdam Roel Robbertsen op. Die stopt na 9,5 jaar als...

LNV zoekt boeren en tuinders voor online denktank

Politiek

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zoekt nieuwe leden voor de LNV Community. In deze online denktank gaan boeren op een besloten platform met elkaar in gesprek over het landbouwbeleid.

Provincies spreken onteigeningspleidooi tegen

Politiek

In tegenstelling tot wat dagblad NRC deze week meldde, pleiten provincies er niet voor om het onteigenen van boeren makkelijker te maken. Wel willen de provincies dat boeren meer vergoed krijgen als zij zich vrijwillig laten uitkopen. Dat meldt het...

Natuurorganisaties willen strengere regels onttrekking grondwater

Economie

Er moeten strengere regels komen voor de onttrekking van grondwater voor industrie, drinkwater en landbouw. Dat stellen Natuurmonumenten, Landschappen NL en het Wereldnatuurfonds in een gezamenlijke oproep.

Rekenkamer: geen strategische voedselvoorraad aanwezig

Economie

Nederland heeft geen strategische voedselvoorraad die ingezet kan worden bij een voedselcrisis. Ons land is weliswaar in staat om zelf voldoende voedsel te produceren, maar er zijn situaties denkbaar die de voedselproductie moeilijk of zelfs...

Aanvalsplan Landschap: 7,5 miljard nodig voor landschapselementen

Economie

Om in 2050 10 procent van het landelijk gebied in te richten voor groene en blauwe landschapselementen is tot 2030 7,5 miljard euro nodig. Dat blijkt uit het Aanvalsplan Landschap, dat vandaag door de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is...

Derogatiebeschikking bekend, LTO wil heronderhandeling

Politiek

De derogatiebeschikking voor Nederland wordt woensdag verstuurd naar de Tweede Kamer. De gevolgen voor de gehele agrarische sector zijn groot, stelt LTO Nederland. De belangenbehartiger noemt de duidelijkheid die er nu is een 'hard gelag voor de...

Internationale alliantie helpt regeneratieve landbouw opschalen

Biologische landbouw

Een nieuw internationaal initiatief moet ervoor zorgen dat het momentum voor regeneratieve landbouw wordt benut en dat er samenhang en visie ontstaat rondom initiatieven op dit gebied. De Business Alliance for Regenerative Agriculture (Bara) is...

5 vragen over afwaardering landbouwgrond

Economie

Het adviesrapport 'Nationale Grondbank & afwaarderen' is onlangs verschenen. Deze studie verkent hoe afwaardering van landbouwgronden als instrument kan worden ingezet.

Drinkwaterbedrijven: binnen paar jaar kans op drinkwatertekort

Economie

Drinkwaterbedrijven zijn bang dat zij binnen 'afzienbare termijn' niet meer voldoende drinkwater kunnen leveren. Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, luidt de noodklok en pleit ervoor om snel actie te ondernemen.

Roep om de Markerwaard steeds luider

Economie

'Waarom blazen we onze poldertraditie geen nieuw leven in?' Het was een opmerking van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis die aansluit bij een oud idee dat opnieuw wortel lijkt te schieten: landwinning.

Frits van Eerd treedt voorlopig terug als Jumbo-directeur

Economie

Frits van Eerd is tijdelijk teruggetreden als algemeen directeur van supermarktketen Jumbo. De topman is verwikkeld in een witwaszaak, waarvoor hij recent bijna een week in hechtenis zat.

Landelijk watertekort voorbij, regionaal wel nog hinder

Economie

Er is landelijk gezien geen sprake meer van een grotere vraag dan aanbod van zoetwater. Daarmee is het landelijke watertekort voorbij, meldt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W).

LTO: overheid verantwoordelijk als verduurzaming niet is rond te rekenen

Economie

De Nederlandse overheid heeft een verantwoordelijkheid als verduurzaming in de huidige tijd niet is rond te rekenen. Dat stelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak in reactie op een recent onderzoek waaruit blijkt dat consumenten door koopkrachtdaling...

Geothermiesector: Nederland moet meer werk maken van aardwarmte

Economie

De Nederlandse overheid moet meer doen om de mogelijkheden van aardwarmte te benutten voor het bereiken van klimaatdoelstelling en het bezweren van de energiecrisis. Dat stelt de Nederlandse geothermiesector, die deze week een actieplan heeft...

Bond van Landpachters: nieuw pachtstelsel is hard nodig

Economie

De wetgeving op het gebied van pacht moet worden herzien en gemoderniseerd. Daarvoor pleit de Bond van Landpachters (BLHB), die vrijdag bij de viering van het honderdjarig bestaan een nieuwe Pachtvisie presenteerde.

De Nieuwe Denktank: stikstofbeleid heeft averechts effect

Politiek

Het stikstofbeleid van het kabinet leidt niet tot een florerende natuur, natuurinclusieve landbouw en schoon drinkwater. Volgens De Nieuwe Denktank zijn er aanwijzingen dat het beleid juist het tegenovergestelde tot gevolg heeft.

Derogatieverlies is zware klap voor sector

Politiek

Het was een pijnlijk begin van de week voor de landbouwsector: de derogatie op het uitrijden van mest is per 2026 definitief voorbij. Een ingrijpend besluit met verstrekkende gevolgen dat echter al tijden boven de markt hing.

Europa pleit voor prijsplafond voor Russisch gas

Politiek

De Europese Commissie bepleit een prijsplafond voor Russisch gas en een verplichte bezuiniging op elektriciteitsverbruik tijdens piekuren in de EU-landen.

Rijksadviseurs: meer aandacht voor gezondheid bij oplossen stikstofcrisis

Politiek

Er moet meer aandacht komen voor gezondheid en de kwaliteit van de omgeving in de gesprekken die Johan Remkes voert met partijen over een oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in een brief aan Remkes.

Opvolger Staghouwer komt weer uit gelederen ChristenUnie

Politiek

De opvolger van de maandag opgestapte minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Henk Staghouwer komt opnieuw uit zijn partij de ChristenUnie. Dat zegt partijleider Gert-Jan Segers, die binnen zijn partij op zoek gaat naar een nieuwe...

LTO: afbouw derogatie betekent einde voor kringlooplandbouw

Politiek

Boerenbelangenorganisatie LTO Nederland is 'geschokt, boos en teleurgesteld' over de derogatiebeschikking die maandag door landbouwminister Henk Staghouwer naar de Tweede Kamer is gestuurd. LTO laakt de 'flinke inperkingen' voor de agrarische sector...

Staghouwer: 'Einde derogatie grote klap op boerenerf'

Politiek

Het verliezen van de derogatie op het uitrijden van mest heeft een forse impact op de boerenbedrijven die gebruikmaken van de derogatie. Dat zegt landbouwminister Henk Staghouwer. 'Ik besef dat het een grote klap is op het boerenerf', aldus de...

Nederland verliest derogatie op mestbeleid per 2026

Politiek

Nederlandse boeren hebben met ingang van 2026 niet langer een uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest ten opzichte van andere Europese landen. De komende jaren wordt de derogatie geleidelijk aan afgebouwd.

Van der Wal: gevolgen van stikstofonderzoek afwachten

Politiek

Stikstofminister Christianne van der Wal wil niet vooruitlopen op de vraag of een nieuw internationaal onderzoek zal leiden tot strengere stikstofnormen. 'Het is nu zaak dat Nederlandse wetenschappers gaan kijken wat dit betekent voor Nederlandse...

Gelderland verdeelt 257 miljoen: meeste geld naar opkoop boerenbedrijven

Politiek

Provincie Gelderland heeft bekendgemaakt hoe de 257,5 miljoen euro wordt verdeeld die het van het kabinet krijgt toebedeeld. Voor dit en volgend jaar reserveert de provincie 103 miljoen euro voor de vrijwillige aankoop van landbouwbedrijven.

RDW wijst 80.000 eigenaren op verzekeringsplicht (land)bouwvoertuig

Economie

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) is gestart met het versturen van brieven naar eigenaren van (land)bouwvoertuigen die nog geen verzekering hebben afgesloten. In totaal gaat het om zo'n 200.000 voertuigen van 80.000 eigenaren waarvan geen...

Nuijtens: 'In het buitenland vinden ze onze landbouwkennis uniek'

Economie

Dat Nederland zich zo bezig kan houden met de verduurzaming van de landbouw, is een luxepositie. In veel landen staat voedselproductie nog altijd verreweg op de eerste plaats, ziet Gabrielle Nuijtens. 'Je kunt niet verwachten dat duurzaamheid dan...

Interne frictie en Brusselse kritiek verstoren stikstofaanpak

Politiek

De aanpak van de stikstofcrisis onder Rutte IV wil maar niet op gang komen. Interne strubbelingen binnen het kabinet en externe kritiek vanuit Brussel verstoren het proces.

Oproep D66-leden: houd rug recht en breek regeerakkoord niet open

Politiek

Een groep D66-leden heeft in een open brief aan partijleider Sigrid Kaag en andere politici opgeroepen om in geen geval het regeerakkoord open te breken. De partij moet volgens de ruim 260 leden de rug recht houden en kiezen voor 'de natuur en het...

Debat naar aanleiding van uitspraken Hoekstra gaat als nachtkaars uit

Politiek

Een ruim elf uur (inclusief schorsingen) durend debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra over de stikstofdoelen is dinsdagavond geëindigd in een serie moties die stuk voor stuk werden verworpen.

Premier Rutte: voldoende vertrouwen binnen het kabinet

Politiek

Ondanks het gewraakte interview van CDA-voorman Wopke Hoekstra is er geen vertrouwensbreuk in het kabinet. Dat stelde premier Mark Rutte dinsdag tijdens het spoeddebat dat plaatsvond naar aanleiding van het AD-interview met Hoekstra.

Kamerfractie CDA herhaalt stikstofwoorden Hoekstra: 2030 niet heilig

Politiek

In navolging van CDA-partijleider Wopke Hoekstra stelt ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma dat de deadline van 2030 voor het halen van de 50 procent stikstofreductie niet heilig moet zijn. 'Uitstel moet bespreekbaar zijn als op sommige plekken...

Areaal landbouwgrond sinds 2000 met 91.000 hectare gekrompen

Economie

91.000 hectare landbouwgrond heeft tussen 2000 en 2017 een andere bestemming gekregen. Dat betekent dat er in die periode elke dag een oppervlakte van zo'n dertig voetbalvelden aan de landbouw is onttrokken.

Waterschappen waarschuwen voor volgende crisis

Politiek

De Unie van Waterschappen pleit ervoor om de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland. Op die manier kan er na de stikstofcrisis een watercrisis worden voorkomen.

Ministers bezoeken boeren na stikstofoverleg met provincies

Politiek

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en haar collega Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengen maandagmiddag een bezoek aan drie boerenbedrijven.

Meino Smit: 'Boeren wurgen zichzelf, terwijl er veel geld aan ze wordt verdiend'

Economie

Een compleet ander landbouwsysteem, met meer en beter verdienende boeren, minder dieren, meer arbeidsplekken en dat voldoet aan het klimaatakkoord. De wijzigingen die akkerbouwer Meino Smit in zijn pas verschenen boek voorstelt zijn ingrijpend, maar...

Bedreigingen werpen schaduw over protesten

Politiek

Boeren, burgers, politici, belangenbehartigers en andere instanties hebben hun afkeuring uitgesproken over de verharde boerenprotesten van deze week. Overlast, gevaarlijke situaties op de weg en bedreigingen overschaduwen de aanleiding van de...

LTO na toezegging Rutte: bereid tot eerste gesprek met Remkes

Politiek

LTO Nederland is toch bereid om in gesprek te gaan met het kabinet onder leiding van gespreksleider Johan Remkes. Aanleiding is de toezegging van premier Mark Rutte dat er daarbij voor het kabinet geen taboes zijn.

Caroline van der Plas bedreigd, doet stap terug

Politiek

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas verschijnt voorlopig niet in de media en legt ook geen werkbezoeken meer af. De reden daarvoor is een reeks bedreigingen die zijn gericht aan de politica van de BoerBurgerBeweging.

LTO gaat niet in op uitnodiging Johan Remkes voor gesprek met kabinet

Politiek

LTO Nederland kan 'helaas niet' ingaan op de uitnodiging voor een gesprek met ministers Christianne van der Wal en Henk Staghouwer onder leiding van Johan Remkes. Pas als het kabinet toezegt dat serieus gesproken kan worden over doel, tijdspad en...

2022 nu al op vijf na droogste jaar ooit gemeten

Economie

Het groeiseizoen van dit jaar behoort nu al tot de jaren met het grootste neerslagtekort ooit gemeten. Slechts vijf keer was het neerslagtekort voorlopig nog groter. De top vijf komt rap in zicht, aangezien de komende weken amper neerslag wordt...

Europese Commissie stelt twee derogaties voor op GLB-beleid

Politiek

De Europese Commissie heeft voor komend jaar twee derogaties voorgesteld op de 'goede landbouw- en milieucondities' (GLMC), die onderdeel zijn van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het gaat om afwijkingen op de onderdelen vruchtwisseling...

Univé-manager: 'Hoop risico's rond energietransitie nog niet in beeld'

Algemeen

De energietransitie biedt kansen voor boeren. Tegelijkertijd zijn niet alle risico's voldoende in beeld. 'Daar moeten we een antwoord op vinden', zegt Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf van Univé.

LTO: stikstofberekeningen Financiën geven ontluisterend beeld

Politiek

De stikstofberekeningen van het ministerie van Financiën geven volgens LTO Nederland een ontluisterend beeld over hoe binnen het kabinet de discussie is gevoerd. Die informatie kwam woensdag naar buiten.

Hoe kijken buitenlandse media naar de boerenonrust?

Politiek

De boerenprotesten beheersten de afgelopen weken niet alleen de voorpagina's en journaals in eigen land. Ook in het buitenland is er volop aandacht voor het boerenoproer. Een overzicht.

Lijst invasieve exoten uitgebreid met 22 plant- en diersoorten

Economie

Er zijn 22 plant- en diersoorten toegevoegd aan de Europese lijst met zorgwekkende invasieve exoten. Dat zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Europa voorkomen, maar bewust of onbewust naar hier zijn meegenomen. De soorten kunnen schade...

Agractie en FDF: Nederland om 15 uur een kwartier plat

Politiek

Boerenactiegroep Agractie wil Nederland vrijdag een kwartier platleggen. Als het aan Agractie ligt, leggen alle Nederlanders om 15 uur hun werk een kwartier neer uit solidariteit met de boeren. Farmers Defence Force heeft zich bij het initiatief...

Stikstofimpasse duurt voort

Politiek

Een weg uit de stikstofimpasse is er niet eenvoudiger op geworden. De oogst van deze week: de agrarische sector weigert met bemiddelaar Johan Remkes aan tafel te gaan, arrestaties bij blokkades van distributiecentra van supermarkten en een...

RDW haalt deadline niet en reikt tijdelijke kentekens uit

Economie

De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) reikt tijdelijke trekkerkentekenbewijzen uit die geldig zijn tot 1 januari 2023. De reden hiervoor is dat de organisatie er niet in is geslaagd om alle 110.000 kentekenaanvragen voor landbouwvoertuigen voor...

Ketelbrug geblokkeerd door demonstranten

Politiek

Actievoerders hebben vrijdagmiddag korte tijd het verkeer geblokkeerd op de Ketelbrug op snelweg A6, ter hoogte van Lelystad-Noord. Dat gebeurde bij een brugdraaiing. Rijkswaterstaat meldt dat er mensen op de weg liepen die folders uitdeelden.

Microplastics in vlees en melk, in gewassen zijn deeltjes zelfs groter

Economie

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben microplastics gevonden in vlees, melk en bloed van Nederlandse koeien en varkens. Hoewel de studie met twaalf onderzochte koeien en even zoveel varkens klein was, noemt opdrachtgever Plastic...

Boeren blokkeren papierfabriek en distributiecentrum Jumbo

Politiek

Protesterende boeren hebben vrijdagochtend papierfabriek De Jong packaging in het Gelderse Eerbeek geblokkeerd. Met trekkers en hooibalen voorkomen ze dat er voertuigen van of op het fabrieksterrein kunnen. In het Utrechtse Woerden was...

NAJK weigert eveneens gesprek met Remkes, ondanks oproep ministers

Politiek

In navolging van LTO weigert ook het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK) in gesprek te gaan met Johan Remkes. Hij is aangesteld als bemiddelaar tussen boeren en het kabinet.

Drietal 'Heerenveen' niet langer vast, negentien aanhoudingen in Bleiswijk

Politiek

De twee mannen en de 16-jarige jongen die dinsdagavond werden aangehouden tijdens een protestactie langs de A32 bij Heerenveen zijn woensdagavond vrijgelaten. Zij worden niet langer verdacht van poging tot doodslag, de verdenking waarop ze waren...

Minister wil versneld 60 miljoen euro voor glastuinbouwsector

Politiek

Minister Henk Staghouwer (LNV) gaat proberen om geld bestemd voor de glastuinbouwsector vervroegd beschikbaar te stellen. Er is een bedrag van 25 miljoen euro om deze bedrijven te steunen vanwege de hoge energieprijzen maar Staghouwer wil dat...

Drie aanhoudingen voor poging doodslag bij protest Heerenveen

Politiek

Bij een protestactie langs de A32 bij Heerenveen zijn dinsdagavond drie mensen aangehouden voor poging tot doodslag. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt.

Tweede Kamer wil verbod op thuis bezoeken van politici

Politiek

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici kan worden verboden of strenger aangepakt.

Geen trekkerverbod bij demonstraties

Politiek

Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van trekkers bij demonstraties. In de Tweede Kamer bleek dinsdag geen meerderheid te zijn voor dit voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks.

Agronetwerk CDA: KDW en NNN moeten uit de stikstofaanpak

Politiek

De kritische depositiewaarde (KDW) moet uit de stikstofwet worden gehaald en gebieden in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) mogen niet behandeld worden als Natura 2000-gebieden. Dat stelt het Agronetwerk van het CDA, een groep van ruim vijfhonderd...

Nog geen besluit over derogatie

Politiek

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de verlenging van de derogatie van de Nitraatrichtlijn. Landbouwminister Henk Staghouwer stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat er voor het ingaan van het zomerreces zeer waarschijnlijk geen besluit wordt...

Pieter Grinwis (CU): 'We moeten snel voorbij deze polarisatie zien te komen'

Politiek

ChristenUnie (CU)-Kamerlid Pieter Grinwis wist het ingezette stikstofbeleid bij de stemming in de Tweede Kamer het meest bij te sturen. Vijf van zijn moties werden aangenomen over onder meer herijking van de stikstofkaart, actualisatie van de...

Vliegvelden, haven en supermarkten zetten zich schrap voor boerenacties

Politiek

Luchthavens, supermarktbedrijven en de haven van Rotterdam zijn beducht voor blokkeeracties van boeren op maandag. Actievoerders zouden dan onder meer Schiphol en distributiecentra voor supermarkten willen blokkeren. Ook de haven van Rotterdam wordt...

Kenteken nu verplicht voor landbouwvoertuigen

Mechanisatie

Trekkers en andere landbouw- en bouwvoertuigen die sneller kunnen rijden dan 25 km/u moeten nu een kenteken hebben om de openbare weg op te mogen. Als de bestuurders op de openbare weg geen kenteken op hun voertuig hebben, riskeren ze een boete van...

Productie van landbouw wereldwijd moet flink omhoog

Economie

De agrofoodsector krijgt de komende jaren te maken met een steeds groter wordende bevolking om te voeden, de gevolgen van de klimaatcrisis en verstoring van de voedselvoorziening door de oorlog in Oekraïne. Daarom zal de gemiddelde...

Boeren doen vergeefse bevrijdingspoging in Apeldoorn

Politiek

Apeldoorn is woensdagavond hermetisch afgesloten door de politie. Burgemeester Ton Heerts had een noodverordening uitgevaardigd om te voorkomen dat demonstrerende boeren eerder opgepakte actieboeren zouden proberen te bevrijden uit het politiebureau...

D66 wil spoeddebat over uit de hand gelopen boerenprotesten

Politiek

D66 wil dat woensdag een spoeddebat wordt gehouden in de Tweede Kamer over de uit de hand gelopen boerenprotesten de afgelopen dagen. Zo braken boeren dinsdagavond door een politieblokkade heen bij het woonhuis van stikstofminister Christianne van...

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures