Tys Hallema

Tys Hallema

Tys Hallema is redacteur Politiek en Economie.

Contact

Artikelen door Tys Hallema

Pilot moet PAS-melders op Texel aan een oplossing helpen

Regio West

Provincie Noord-Holland begint samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een pilot om een oplossing te vinden voor alle PAS-melders op Texel.

Vanavond het Grote Europese Landbouwdebat, aanwezig zijn kan nog

Politiek

De Europese verkiezingen staan voor de deur en politici die een plekje op het Europese pluche willen bemachtigen, hebben de mond vol over wat ze allemaal van plan zijn. Wil je graag van henzelf horen wat ze voor jou als boer of tuinder willen...

Koppert Cress wint geschil over gratis gezonde lunch voor medewerkers

Akker- & Tuinbouw

Tuinbouwbedrijf Koppert Cress is door de Hoge Raad in het gelijk gesteld in een langlopend geschil met de Belastingdienst. De zaak draaide om het verstrekken van een gratis gezonde lunch voor de 250 medewerkers van het bedrijf.

Raad van State: vergunning Brabants proefbedrijf opnieuw onder de loep

Regio Zuid

De omgevingsvergunning van proefbedrijf De Raamloop van MS Schippers in het Brabantse Bladel moet mogelijk deels worden ingetrokken. De Raad van State stelde stichting Groen Kempenland in het gelijk in een zaak over de varkenshouderij.

LTO: vormgeving nationale parken is bedreiging voor landbouw

Politiek

De beleidsregel nationale parken die demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft gepubliceerd, is een bedreiging voor de landbouw. Boeren worden door de regel met onrealistische kwaliteitseisen geconfronteerd, stelt...

Landbouw verzet zich tegen plan-Buitendijk voor megazonnepark op water

Regio West

De Noord-Hollandse landbouwsector heeft zijn bedenkingen over het plan-Buitendijk voor een zonnepark van 2,5 miljoen panelen op het IJsselmeer. Boeren vrezen onder meer voor de zoetwaterbeschikbaarheid.

Noodweer in pinksterweekend zorgt voor schade aan landbouwpercelen

Economie

Agrarische verzekeraars kunnen hun borst nat maken met de heftige hagel- en regenbuien die Nederland in het pinksterweekend teisterden. Hoe groot de schade in de landbouwsector precies is, kunnen de verzekeraars nog niet zeggen.

Von Martels: 'Mijn grootste zorg is of we wel voldoende boeren overhouden'

Regio Oost

Het vertrouwen terugwinnen en vergunningverlening weer op gang helpen. Overijssels gedeputeerde landbouw en natuur Maurits von Martels (BBB) is ongeduldig en wil de ene rgie die hij in de gebieden proeft erin houden. Ondertussen voelt hij niet...

Achterhoekse boerin en LTO-bestuurder Karolien Hupkes stopt met melkvee

Regio Oost

Karolien Hupkes, vicevoorzitter van LTO Noord-regio Oost, stopt met de melkveetak van het agrarisch bedrijf dat zij samen met haar broer Dick runt in het Gelderse Didam. De oorzaak is dat haar broer ernstig ziek is en een lang herstel wacht.

Enthousiasme overheerst in reacties sectorpartijen op hoofdlijnenakkoord

Politiek

Vanuit de gehele landbouwsector komen veel reacties binnen op het hoofdlijnenakkoord dat PVV, BBB, VVD en NSC deze week hebben gepresenteerd. De blijdschap overheerst, al zijn er ook zorgen en kanttekeningen.

Provincies in de wachtkamer nu Van der Wal-miljarden PPLG's vervallen

Politiek

Provincies wachten af of ze hun Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wel kunnen uitvoeren, nu de financiële basis daarvoor lijkt te verdwijnen. Het transitiefonds van stikstofminister Christianne van der Wal komt namelijk te vervallen.

Regels voor groene braak twee weken uitgesteld door nat voorjaar

Politiek

Percelen van akkerbouwers hoeven dit jaar niet al op 31 mei voor minimaal 80 procent bedekt te zijn. De akkerbouw krijgt twee weken uitstel voor de eco-activiteit groene braak vanwege het natte voorjaar.

Landbouwsector tevreden met hoofdlijnenakkoord: hoopgevend en bewonderenswaardig

Politiek

Het hoofdlijnenakkoord dat de formerende partijen vannacht publiceerden is hoopgevend, zegt LTO-voorzitter Ger Koopmans. Uit het akkoord blijkt volgens hem een nieuwe waardering voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

Duingebieden West-Nederland geschikt voor wolven

Economie

Duingebieden in de West-Nederlandse kustprovincies zijn geschikt voor de vestiging van wolven. Dat stelt Wageningen University & Research (WUR) in een studie naar habitatgeschiktheid voor wolven.

Twee dagen meer tijd voor invullen Gecombineerde opgave

Economie

Agrariërs krijgen twee dagen meer tijd voor het invullen van de Gecombineerde opgave. In plaats van tot vandaag (woensdag) kan dit tot en met aanstaande vrijdag 17 mei.

Noord-Hollandse fracties: 'Bij Schiphol wordt met twee maten gemeten'

Regio West

Het bevoegd gezag meet met twee maten als het gaat om het extern salderen van stikstofrechten. Dat stellen BBB, CDA en ChristenUnie in provincie Noord-Holland in een reactie op de opkoop van agrarische bedrijven door Schiphol.

'Links' wil onderzoek naar gewasbescherming

Regio West

D66, GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren (PvdD) willen dat het provinciebestuur van Zuid-Holland onderzoek laat uitvoeren naar de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in de provincie. Dat stellen de drie partijen in een serie...

Zon op land mét landbouw reële toekomst?

Economie

De druk op de ruimte wordt steeds groter. Om opgaven te combineren zal meervoudig landgebruik steeds vaker nodig zijn. Om te testen of energieopwekking en agrarisch gebruik hand in hand kunnen gaan, start in Noord-Holland een pilot.

Brabant vernieuwt stikstofaanpak

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant werkt aan een update van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). Het is de bedoeling dat de BOS 2.0 in oktober definitief wordt vastgesteld.

Tweede Kamer boos over soepeler regels Schiphol: 'Boeren mogen bloeden'

Politiek

Diverse politici uit de Tweede Kamer reageren boos op het bericht dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor Schiphol mogelijk versoepelde stikstofregels heeft gehanteerd. 'Boeren mogen bloeden', zegt Caroline van der Plas...

Overijsselse rietteelt onder druk, onderzoek moet oorzaak achterhalen

Regio Oost

De opbrengst van rietteelt in het Overijsselse gebied Weerribben-Wieden staat onder druk. De productie en de rietkwaliteit gaan sterk achteruit, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Om die oorzaak te achterhalen, start een onderzoek naar de invloed...

Van der Wal versoepelde stikstofregels speciaal voor Schiphol

Politiek

Schiphol heeft makkelijker een natuurvergunning kunnen krijgen, omdat demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof de stikstofregels speciaal voor de luchthaven versoepelde.

Milieudefensie: Unilever goed voor 268 miljard euro klimaatschade

Economie

Levensmiddelenfabrikant Unilever richt in de periode 2016-2050 voor 268 miljard euro aan klimaatschade aan. Dat stelt Milieudefensie op basis van onderzoek van Profundo. Het klimaatplan van de voedselgigant zou ernstig tekortschieten, stelt de...

Te weinig doses blauwtongvaccin, schapen krijgen voorrang

Veehouderij

Er zijn in de maand mei onvoldoende doses vaccin tegen het blauwtongvirus beschikbaar voor alle schapen en runderen in Nederland. Zeker tot het einde van mei is er schaarste, waardoor er nu een voorrangsvolgorde is vastgesteld.

PAS-melders mogen vijf jaar langer verzoek doen voor schadevergoeding

Politiek

PAS-melders kunnen sowieso tot 1 juni 2029 een verzoek doen voor het vergoeden van schade waar de staat voor aansprakelijk is. Demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft de termijn hiervoor verlengd.

FNV stelt ultimatum, zonder loonsverhoging volgt staking van slagers

Economie

Vakbond FNV heeft een ultimatum gesteld aan brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slager. Als de vakbonden voor donderdag 12 uur niet ingaan op de eisen, waaronder een loonsverhoging, volgen vanaf 1 mei stakingen.

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds: sector gaat bestrijdingskosten meebetalen

Veehouderij

De kosten voor bestrijding van ziekten in wilde dieren waar een agrarische sector belangen bij heeft, worden voortaan deels betaald door de betreffende sector zelf. Dat staat in het nieuwe convenant van het Diergezondheidsfonds (DGF).

'Ambassadeur van agrarische sector' Yvon Jaspers geridderd bij lintjesregen

Economie

Presentatrice Yvon Jaspers (51) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen kreeg ze de onderscheiding voor haar werk om boeren en burgers te verbinden. Ze is 'uitgegroeid tot een ambassadeur van de...

Noodkreet gemeente Barneveld aan ministerie van LNV: 'Help ons'

Regio Oost

Gemeente Barneveld heeft zich per brief gericht tot de demissionair ministers Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). De plattelandsgemeente vraagt de ministers om hulp om het landelijk...

Nieuwe Europese regelgeving uitgangsmateriaal dichterbij, zorg bij LTO blijft

Politiek

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de voorgestelde regelgeving over het in de handel brengen van onder andere zaden, groenteplanten, fruitbomen en pootaardappelen, de PRM- en FRM-verordening.

Overijssel verlengt bemestingsverbod pachtgrond opnieuw met een jaar

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft nu al besloten om ook in 2025 een bemestingsverbod in te stellen op grond die door boeren wordt gepacht van de provincie. Overijssel wil met de maatregel stikstofruimte creëren om PAS-melders te helpen.

LTO en Nieuwe Oogst houden het Grote Europese Landbouwdebat 2024

Politiek

Wat is de toekomst van Europa als landbouwnatie? Hoe kan de afstand tussen Brussel, boer en burger worden verkleind? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het Grote Europese Landbouwdebat 2024 dat LTO Nederland en Nieuwe Oogst op maandag 27...

Subsidie voor betere waterkwaliteit in Rijnland meer gebruikt dan verwacht

Regio Noord

Boeren in het Rijnland konden de afgelopen jaren subsidie krijgen voor maatregelen die helpen de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Marinus Bogaard van het hoogheemraadschap van Rijnland is tevreden over de resultaten: 'Er zijn meer...

'Zuid-Holland moet Utrechts voorbeeld voorrang PAS-melders volgen'

Regio West

Vier partijen in Provinciale Staten van Zuid-Holland willen dat PAS-melders voorrang krijgen als er stikstofruimte vrijkomt.

Wrevel bij LTO, provincie en inwoners over opkoop stikstofrechten

Regio West

Er is veel ophef ontstaan over het opkopen van stikstofrechten van Zuid-Hollandse boeren om Rotterdam The Hague Airport aan een natuurvergunning te helpen. Provincie, LTO Nederland en actiegroepen noemen de ontwikkeling zeer ongewenst.

77ste bloemencorso trekt veel bekijks in Bollenstreek

Regio West

Bijna een miljoen mensen kwamen zaterdag af op de 77ste editie van het Bloemencorso Bollenstreek. Een stoet van vijftien praalwagens trok van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat kriskras door de Bollenstreek.

Gelderse ent-robot moet zorgen voor meer levensvatbare planten

Akker- & Tuinbouw

De bedrijven Horti Robotics uit Kesteren en Boomkwekerij 't Kempke uit Opheusden hebben een prototype van een ent-robot ontwikkeld. Die moet het aantal levensvatbare geënte planten vergroten.

Overijsselse politiek wil probleemwolf kunnen afschieten

Regio Oost

Probleemwolven moeten in provincie Overijssel afgeschoten kunnen worden. Dat vindt een meerderheid van de politiek in de provincie. BBB, SGP, VVD, JA21, PVV en FvD dienen woensdag 24 april een motie in die oproept om afschot in bepaalde gevallen...

Waterschappen staan intekenen maaipaden voor GLB niet meer toe

Economie

Waterschap Noorderzijlvest stelt maaipaden niet langer beschikbaar om in te tekenen als landschapselement voor de ecoregeling binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onlangs hetzelfde...

Twee leden Noord-Brabantse BBB-fractie stappen op en nemen zetel mee

Regio Zuid

De fractie van BoerBurgerBeweging (BBB) in provincie Noord-Brabant verliest twee leden. Angela Kuiper en Wilfred Lauwen vertrekken bij de partij. Waarom is nog niet duidelijk.

Meer innovatieve wateropslag nodig om weersextremen op te vangen

Politiek

De hoge grondwaterstanden, die de start van het groeiseizoen op 1 april kenmerkten, brengen volop uitdagingen met zich mee. Zo is op sommige plekken de oude oogst nog niet eens van het land. Tegelijkertijd ligt een periode van droogte op de loer....

Zorgen over beschikbaarheid uitgangsmateriaal, groente en fruit

Politiek

LTO Nederland maakt zich grote zorgen over de consequenties van voorgestelde Europese regelgeving over het in de handel brengen van zaden, groenteplanten, fruitbomen en pootaardappelen. Volgens de belangenbehartiger hebben de zogeheten PRM- en...

Limburgse boeren kloppen terecht in Brabant aan voor wateroverlast

Regio Zuid

Vier boeren uit het Limburgse Horst-America hebben terecht bij provincie Noord-Brabant aangeklopt om wat te doen aan de toenemende wateroverlast op akkers, teeltvelden en weilanden. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Stikstofrechten Zuid-Hollandse boeren voor vliegveld Rotterdam

Regio West

De stikstofrechten van twee veehouders in provincie Zuid-Holland zijn door Schiphol Group opgekocht om Rotterdam The Hague Airport aan een natuurvergunning te helpen. Eerder al kocht Schiphol de stikstofrechten van twaalf andere boeren.

Utrechtse PAS-melders krijgen prioriteit in stikstofbank

Regio West

PAS-melders in provincie Utrecht moeten voorrang krijgen bij de uitgifte van stikstofruimte uit de Utrechtse stikstofdepositiebank. Dat voorstel legt het provinciebestuur binnenkort voor aan Provinciale Staten.

MOB wint zaken luchthavens, maar haalt bakzeil in stikstofzaken Overijssel

Economie

De bestuursrechter in Zwolle heeft twee zaken over natuurvergunningen en stikstofuitstoot in provincie Overijssel, die door milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) waren aangespannen, ongegrond verklaard. Twee andere zaken werden...

Bloemen- en plantenexport groeit stevig in eerste kwartaal

Akker- & Tuinbouw

In het eerste kwartaal van dit jaar is er voor bijna 2,1 miljard euro aan Nederlandse bloemen en planten geëxporteerd. Dat is een groei van 4 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2023. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in...

Plantion lanceert aparte veilgroep voor biologische bloemen

Akker- & Tuinbouw

Bloemenveiling Plantion is gestart met het veilen van biologische producten in een aparte bio-veilgroep. Het bedrijf wil daarmee kwekers ondersteunen die biologisch telen of in omschakeling zijn naar biologische teelt.

Voormalig hoofd coronavaccinatieprogramma nieuwe directeur Ctgb

Akker- & Tuinbouw

Dr. Marcel van Raaij is vanaf 15 juni de nieuwe secretaris-directeur van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Van Raaij gaf voorheen onder meer leiding aan het Covid19-vaccinatieprogramma. Van Raaij is de...

Mirjam Balkema en Jarno Rietema nieuwe LTO-bestuurders in Groningen

Regio Noord

Mirjam Balkema en Jarno Rietema zijn door LTO Noord benoemd tot regiobestuurders voor provincie Groningen. Beide zijn geen nieuwe gezichten in de agrarische belangenbehartiging.

Pilot Achmea en Agrifirm met 25 boeren die veldbonen telen

Akker- & Tuinbouw

Maximaal 25 boeren doen mee aan een pilot van verzekeraar Achmea en Agrifirm om de eiwittransitie in Nederland te stimuleren. De boeren gaan het eiwitrijke gewas veldboon telen.

Europese subsidie voor vleescampagnes verdubbeld

Politiek

De Europese Unie heeft vorig jaar voor 46 miljoen euro aan subsidies uitgegeven voor reclamecampagnes voor vlees en zuivel. Aan vleescampagnes gaf de Europese Unie bijna 29 miljoen euro uit, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Adema: 'Derogatievrije zone kan door Europese afspraken niet kleiner'

Politiek

De derogatievrije zone van 250 meter rondom Natura 2000-gebieden kan niet krimpen naar maximaal 100 meter. Dat stelt demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in reactie op een door de Tweede Kamer aangenomen motie...

Geld voor innovatieve landbouwprojecten in noordelijke provincies

Regio Noord

Innovatieve projecten in de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe kunnen per 1 mei aanspraak maken op een subsidie. Het betreft de regeling Samenwerken aan innovatie Europees Innovatief Partnerschap (EIP24), uit het...

Kritiek op afronding Natuurnetwerk Nederland in Noord-Holland

Regio West

Het laatste woord over het realiseren van de laatste benodigde hectares voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Noord-Holland is nog niet gezegd. In Provinciale Staten zijn vragen gesteld. LTO Noord diende een zienswijze in.

Pilot Noordwest-Nederland: maatwerk stuwt draagvlak ecoregelingen

Regio West

Meer prestatieprikkels, meer maatwerk op gebieds- en bedrijfsniveau en meer draagvlak leiden tot een groter effect van ecoregelingen. Dat blijkt uit een pilot in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Groningen.

Flevolandse boeren leren over jaarrond begroeide bufferstroken

Akker- & Tuinbouw

Een jaarrond begroeide bufferstrook kan verschillende voordelen met zich meebrengen, blijkt tijdens een veldbijeenkomst in het Flevolandse Ens. Zo is de berijdbaarheid van de grond een stuk beter, ook in natte tijden. Dat vergroot het werkgemak.

Groente & Fruitbrigade gaat verspilling tegen en helpt voedselbank

Regio West

De Groente & Fruitbrigade heeft een challenge gewonnen die moet bijdragen aan een betere instroom van verse groenten en vers fruit voor voedselbanken in provincie Utrecht. Het mes snijdt aan twee kanten, want het winnende plan voorkomt...

'Zonder boeren gaan we de grutto niet redden'

Regio West

Om de grutto in provincie Zuid-Holland te redden, moeten boeren beter beloond worden voor maatschappelijke diensten als het beschermen van weidevogels. Dat stelt directeur Marielle Oudenes van Weidehof Krimpenerwaard in reactie op het onderzoek...

Utrechts beloningssysteem voor melkveehouders van start

Regio West

Melkveehouders in de provincie Utrecht kunnen vanaf nu beloond worden voor hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. In eerste instantie is de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL) voor honderd melkveehouders opengesteld.

Overijssel betreurt onrust over bufferzones en geeft duidelijkheid

Regio Oost

Provincie Overijssel vindt het vervelend dat er onrust is ontstaan over het aanwijzen van bufferzones in het Provinciale Programma Landelijk Gebied (PPLG). Landbouwgedeputeerde Maurits von Martels (BBB) geeft om die reden tekst en uitleg over de...

Noord-Holland biedt PAS-melders helpende hand met stikstofbank

Regio West

Provincie Noord-Holland stelt een stikstofbank in. Hiermee wil ze Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders en interimmers aan stikstofruimte helpen om daarmee de onzekere situatie op te lossen waarin deze bedrijven verkeren sinds de PAS-uitspraak in...

10 miljard euro nodig voor Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft ruim 10 miljard euro nodig voor het Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG), de Gelderse uitwerking voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De plannen zijn per regio uitgewerkt voor de komende twaalf jaar.

Kavelruilvrijstelling op de schop wegens 'onwenselijke' praktijk

Economie

Het kabinet komt met een aanpassing voor de kavelruilvrijstelling die geldt voor agrarische grond. Met de wijziging moet worden voorkomen dat ook woningen, bedrijfsgebouwen en andere niet-agrarische gebouwen vrij van overdrachtsbelasting worden...

Agractie roept op tot Nederlands boerenprotest in Brussel

Politiek

Boerenactiegroep Agractie is van plan half april te demonstreren in Brussel. De groep eist dat de afbouw van de derogatie voor het plaatsen van mest wordt opgeschort.

Gelders-Drentse wolvenlobby bereikt Tweede Kamer

Regio Oost

Een collectief van Gelderse en Drentse overheden en inwoners heeft een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer waarin wordt opgeroepen te helpen de beschermde status van de wolf te verlagen. Deze lobby vloeit voort uit het coalitieakkoord van...

Publiekscampagne rond voedselkeuzelogo Nutri-Score van start

Economie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start vandaag de campagne 'Kijk, vergelijk en kies' rond de NutriScore. Die moet consumenten helpen kiezen voor producten met een betere samenstelling. De campagne is onder andere te zien op...

Waterkwaliteit Schieland niet op orde, maar fosfaat in water neemt af

Regio West

De waterkwaliteit in het werkgebied van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is op veel plekken niet goed genoeg. Wel neemt de hoeveelheid fosfaat in het water af, ook in gebieden met grasland en glastuinbouw. Dat blijkt uit de...

Steeds meer oude én jonge bedrijfshoofden in agrarische sector

Economie

De agrarische sector in Nederland telt steeds meer bedrijfshoofden die 67 jaar of ouder zijn. Tegelijkertijd neemt ook het aantal bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar toe.

Bollensector wil MOB aanklagen: 'We zijn er wel een beetje klaar mee'

Akker- & Tuinbouw

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) overweegt juridische stappen tegen MOB-voorman Johan Vollenbroek. De belangenbehartiger voor bloembollentelers wil de organisatie van de milieuactivist aanklagen voor smaad en...

Tussenbooster geeft impuls aan Drentse mestverwerking voor groen gas

Regio Noord

Netbeheerder Enexis plaatst in het Drentse Wijster een eerste groengastussenbooster. Die zorgt ervoor dat lokaal groen gas via hogere druk kan worden getransporteerd, waardoor meer kan worden geproduceerd.

Landelijk handelssysteem kan stikstofuitstoot verlagen, maar kent veel nadelen

Economie

Een landelijk handelssysteem voor stikstofemissierechten kan helpen de stikstofuitstoot vanuit de landbouwsector te verlagen, maar zou het voor veehouders vrijwel onmogelijk maken om te groeien. Dat concludeert RaboResearch in een onderzoek naar een...

Rabobank, Foodvalley en Eiwitoverleg lanceren Plant Protein Forward

Economie

Rabobank, Foodvalley NL en het Interprovinciaal Eiwitoverleg lanceren het programma Plant Protein Forward. Het programma moet bijdragen aan een hogere consumptie van Nederlands geteeld plantaardig eiwit.

Noord-Holland: Natuurnetwerk Nederland niet in 2027 afgerond

Regio West

Provincie Noord-Holland verwacht niet in 2027 overal de opgave voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te kunnen afronden. Als het aan GroenLinks-gedeputeerde Rosan Kocken ligt, ligt de focus de komende tijd elders. Voor de zomer wil ze een voorstel...

Geld voor Friese boeren voor afbouw gebruik gewasbescherming

Regio Noord

Friese boeren en loonwerkers die willen experimenteren met het afbouwen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. Die wil een beweging op gang brengen om het middelengebruik af te bouwen.

Carolien van Vliet nieuwe voorzitter brancheorganisatie Cumela

Economie

Carolien van Vliet is benoemd tot voorzitter van Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Zij neemt het stokje over van scheidend voorzitter Wim van Mourik. De benoeming van Van Vliet werd dinsdag 26 maart beklonken...

Nieuwe Oogst mediapartner van De Week van Ons Eten

Economie

Nieuwe Oogst is vanaf heden mediapartner van De Week van Ons Eten, wat voorheen bekend stond als Dutch Food Week. Dit jaar vind het evenement plaats van 5 tot en met 12 oktober.

TNO: bron stikstof in zeekleigebieden te vaak niet duidelijk

Regio West

De bron van stikstof en fosfor in zeekleigebieden in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland is vaak niet duidelijk te herleiden. Daarom is nauwkeuriger onderzoek nodig om adequate maatregelen te kunnen nemen, stelt de Nederlandse Organisatie...

Utrecht zet stap in promotie lokaal voedsel met 'Broodje Utrecht'

Regio West

Met de ondertekening van het convenant 'Samen eten we provincie Utrecht mooier' gaan diverse grote ketenpartijen in Utrecht op zoek naar manieren om het aanbod lokaal en duurzaam voedsel in hun organisatie te vergroten.

Klei maakt schrale oostelijke zandgrond veerkrachtig en vruchtbaar

Regio Oost

De zandgrond van landbouwbedrijf Stokkers in het Gelderse Eibergen heeft vorige week een laag klei gekregen. De klei zorgt voor een betere veerkracht van de bodem, vergroot de vruchtbaarheid en de watervasthoudendheid.

LTO: met programkabinet eindelijk richting echt toekomstperspectief

Politiek

Als de formerende partijen goed invulling geven aan de aanbevelingen van informateur Kim Putters, kan er eindelijk worden gewerkt aan echt toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw in Nederland.

5 miljoen euro voor innovaties in Flevolandse landbouw

Regio Noord

Samenwerkingsverbanden in de landbouwsector in Flevoland kunnen tussen 5 juni en 30 september een subsidie aanvragen voor investeringen in de ontwikkeling en het testen van innovaties. In totaal is bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor de maatregel...

Nederlands-Duitse grondruil helpt boer en Natura 2000-gebied

Regio Oost

Provincie Overijssel, gemeente Dinkelland en de Duitse gemeente Stadt Nordhorn zijn een kavelruil overeengekomen. Het moet helpen het Nederlandse Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld beter te beschermen.

Edese politici die wolf willen beheren per mail bedreigd met kogel

Regio Oost

Verschillende gemeenteraadsleden in het Gelderse Ede zijn per mail bedreigd, nadat de raad een motie aannam die de provincie oproept een beheerplan voor de wolf te maken. Dat laat burgemeester René Verhulst weten.

Waterschap gaat herkomst bestrijdingsmiddel dinoterb onderzoeken

Regio West

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat onderzoeken wat de bron is van het onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb dat recent in oppervlaktewater in delen van de regio is aangetroffen. Het middel is sinds 1998 verboden.

'Lightversie' van slootcontrole in Drenthe en Overijssel door natheid

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met de uitgestelde jaarlijkse controle op het schoonmaken van sloten. In het najaar was het te nat voor de controle, waardoor deze nu in aangepast vorm plaatsvindt.

Nieuwe voorzitter voor Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt

Regio Noord

De 32-jarige Conner Pelgrim uit Westernieland is de nieuwe voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). De akkerbouwer en teeltadviseur is de opvolger van Jarno Rietema die na vier bestuursjaren afzwaait.

Uitstoot broeikasgassen gedaald, ondanks lichte stijging in tuinbouw

Economie

De uitstoot van broeikasgassen lag in 2023 6 procent lager dan een jaar eerder. De afname komt met name door 22 procent minder CO2-uitstoot door de elektriciteitssector. Meer aardgasgebruik door tuinders zorgde voor een lichte stijging van de...

Stimuland-directeur: benoem minister van Platteland en Regiozaken

Politiek

Om alle opgaven waar het platteland mee te maken heeft het hoofd te bieden, is het nodig een minister van Platteland en Regiozaken aan te stellen. Dat zegt directeur Ingrid Jansen van plattelandsontwikkelingsorganisatie Stimuland.

KAVB: bollentelers onterecht beschuldigd van gebruik dinoterb

Regio West

Er moet snel onderzoek worden gedaan waar de hoge concentraties van het bestrijdingsmiddel dinoterb in Noord-Hollandse oppervlaktewateren vandaan komt. Dat stellen de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en diverse...

Vertrouwen boeren en tuinders afgenomen in laatste kwartaal 2023

Economie

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het vierde kwartaal van 2023 met 3 punten afgenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van Agrimatie.

Tien dodelijke bedrijfsongevallen in 2023, dubbele van 2022

Economie

In de agrarische en groene sector zijn in 2023 tien dodelijke ongevallen geregistreerd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, met de kanttekening dat de vijf doden in 2022 het laagste aantal slachtoffers was sinds 1979.

Van der Wal gaat met grote tegenzin tegen natuurherstelwet stemmen

Politiek

Nederland zal in de Europese Raad van Ministers tegen de natuurherstelwet stemmen. Volgens demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) met grote tegenzin, maar in lijn met de wens van de Tweede Kamer.

Historische boerenschuit gevonden in de Hoeksche Waard

Regio West

Waterschap Hollandse Delta heeft bij werkzaamheden in Strijen in de Hoeksche Waard een historische boerenschouw boven water gehaald. De boot, tussen de 100 en 150 jaar oud, is volgens een deskundige puntgaaf.

Hoe nat het ook is, droogte is in Achterhoek nooit ver weg

Regio Oost

Hoewel droogte door de natte herfst en winter verder weg lijkt dan ooit, blijft het op de hoge zandgronden in de Achterhoek een belangrijk thema. 'Droogte en wateroverlast liggen dicht bij elkaar', zegt Leon klein Tank van waterschap Rijn en IJssel.

Gelderland zet turbo aan voor legalisatie PAS-melders

Regio Oost

Binnen een jaar moeten Gelderse PAS-melders gelegaliseerd worden, desnoods met onconventionele maatregelen en turbo-legalisatie. Provinciale Staten van Gelderland namen woensdag 6 maart een motie met die strekking met ruime meerderheid aan.

In Noord-Holland worden vlees, zuivel en vis weer de standaard

Regio West

Bijeenkomsten van provincie Noord-Holland hebben voortaan weer standaard gerechten met vlees, vis en zuivel op het menu staan. Vegetarische of veganistische alternatieven worden op verzoek aangeboden. Daarmee draait de provincie de bestaande...

Onteigeningsplannen Zuid-Holland 'klap in gezicht van boeren'

Regio West

De plannen van provincie Zuid-Holland om gedwongen onteigening van boerenbedrijven mogelijk te maken, zijn een 'keiharde klap in het gezicht van boeren en tuinders'. Dat stelt provinciaal voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord.

Europarlementariër Ruissen: boer moet centraal staan in voedselvisie

Regio Oost

Storm Louis teisterde het land, het KNMI had code rood afgegeven en raadde mensen af de weg op te gaan. Het weerhield ruim honderd boeren, veelal leden van LTO-afdeling Gelderse Vallei, er vorige week niet van op die avond naar Kootwijkerbroek te...

Irritatie CDA en ChristenUnie over onbeoordeelde landbouwprojecten

Regio West

De Noord-Hollandse Statenfracties van CDA en ChristenUnie vinden het 'onbegrijpelijk' dat vijf van de zeven door de provincie ingediende koploperprojecten uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) niet zijn beoordeeld door het Rijk.

Waterschap registreert grond zelf ter voorkoming dubbele registratie

Regio Oost

Waterschap Vallei en Veluwe gaat eigen percelen die niet in gebruik zijn bij boeren, zelf registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als onderdeel van de Gecombineerde opgave. Het waterschap wil daarmee onterechte registratie...

Aardpeer zoekt 3,5 miljoen euro voor grond natuurvriendelijke boeren

Economie

De maatschappelijke coalitie Aardpeer wil 3,5 miljoen euro ophalen voor de aankoop van landbouwgrond waarvan het de bedoeling is die beschikbaar te stellen aan drie natuurvriendelijke agrarische bedrijven.

Ondersteuning voor Groningse boeren bij verwijderen asbestdaken

Regio Noord

LTO Noord, provincie Groningen en gemeente Midden-Groningen beginnen een pilot om boeren te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf in combinatie met het verwijderen van daken met asbest.

Overijssel trekt opnieuw zelf knip voor koploperprojecten uit PPLG

Regio Oost

Provincie Overijssel trekt de portemonnee en stelt 3,8 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het landelijk gebied. De provincie wil 'de energie' behouden en daarom niet wachten tot het Rijk met geld komt.

Groen licht voor fusie accountantsorganisaties Alfa en Abab

Economie

Accountants- en adviesorganisaties Alfa en Abab mogen fuseren. Volgens de Autoriteit Consument & Markt zijn er geen bezwaren tegen de fusie en blijft er voldoende concurrentie over.

LTO: lucht voor PAS-melders maar grote spoed blijft nodig

Politiek

Hoewel PAS-melders wat lucht krijgen met de uitspraak van de Raad van State dat provincies tot medio 2025 met de juiste motivatie niet hoeven te handhaven, blijft het zaak om het legaliseren van PAS-melders 'met grote spoed' op te pakken. Dat stelt...

Biologische landbouw in Wallonië krimpt voor het eerst

Economie

De biologische landbouw in het Franstalige deel van België, Wallonië, is in 2023 voor het eerst in meer dan twintig jaar gekrompen. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Biowallonie.

Raad van State: provincies mogen afzien van handhaving PAS-melders

Politiek

Provincies mogen tot medio volgend jaar afzien van handhaving tegen activiteiten van PAS-melders. Daarbij geldt wel dat zij moeten motiveren dat er een 'redelijk evenwicht' is tussen de belangen van PAS-melders enerzijds en natuurbelang anderzijds.

LTO: landbouw is sluitpost in ruimtelijke processen Zuid-Holland

Regio West

De land- en tuinbouw blijft de sluitpost in de ruimtelijkeordeningsbegroting van provincie Zuid-Holland. Dat concludeert LTO Noord naar aanleiding van overleg over de ruimtelijke processen die op dit moment gaande zijn in de provincie.

Akkoord over biofieldlab in Noord-Holland

Regio West

Er komt een fieldlab rond biologische landbouw in Noord-Holland. Het fieldlab bevindt zich nog in de ontwerpfase. Naar verwachting begint de realisatie in de zomer.

Kamer maant Van der Wal tot openheid over gevolgen natuurherstelwet

Politiek

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof nog voor dinsdag 'de belangrijkste conclusies' openbaar maakt van een rapport over de gevolgen van de Europese natuurherstelwet voor...

Landbouwclubs laken conclusies stikstofrapport, provincies niet verrast

Politiek

De kritiek van vier onderzoeksinstanties op het stikstofbeleid is 'in de lijn der verwachting'. Dat stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO). Volgens boerenactiegroepen bewijst het maandag gepresenteerde rapport dat het beleid een heilloze weg is.

Adema: meer tijd nodig om opties verlichten mestmarkt uit te werken

Politiek

Demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft meer tijd nodig om de handelingsopties om de situatie op de mestmarkt te verlichten, in kaart te brengen en uit te werken. Dat schrijft de minister in een brief aan de...

Eindelijk geld voor natuur- en landbouwopgaven in regio

Politiek

De provincies kunnen los met een uitgekleed Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Tenminste, als de Eerste Kamer akkoord gaat met de begroting van het ministerie van LNV. De Tweede Kamer gaf daar vorige week groen licht voor.

Gelderland staakt verkoop veelbesproken boerderij in Doornspijk

Regio Oost

Provincie Gelderland stopt voorlopig de procedure voor de verkoop van een biologisch melkveebedrijf in Doornspijk (gemeente Elburg). Volgens de provincie is de verkoopbrochure niet duidelijk genoeg over de manier waarop inschrijvingen worden...

Landbouwexport levert Nederlandse economie 44,4 miljard op

Economie

De export van landbouwproducten heeft de Nederlandse economie 44,4 miljard euro opgeleverd in 2022, het meest van alle sectoren. Dat blijkt uit recente exportcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

80 miljard dollar verlies Oekraïense landbouwsector door oorlog

Economie

De Russische invasie in Oekraïne, nu twee jaar geleden, heeft de Oekraïense landbouwsector 80 miljard dollar aan directe verliezen en schade gekost. Omgerekend gaat het om ruim 73 miljard euro.

Nederland steunt boerenprotesten meer dan klimaatactivisme

Politiek

De Nederlandse bevolking heeft meer sympathie voor protesterende boeren dan voor klimaatacties. Vier op de tien Nederlanders steunen de boeren, terwijl drie op de tien sympathiseren met klimaatactivisten.

Franse premier Attal komt boeren tegemoet met nieuwe wetgeving

Politiek

De Franse minister-president Gabriel Attal komt met nieuwe wetgeving die boeren meer financiële zekerheid moet bieden. Hij hoopt daarmee de spanningen weg te nemen in aanloop naar een ultimatum van boze boeren.

Rusland rondt verscheping gratis graan voor Afrika af

Economie

Rusland heeft de afgelopen tijd 200.000 ton graan gratis verscheept naar zes Afrikaanse landen. Het initiatief werd vorig jaar al toegezegd en volgens de Russische minister van Landbouw Dmitri Patroesjev is dit nu afgerond.

Adema: 'Motie bio-industrie De Groot is belangrijk signaal'

Politiek

De door de Tweede Kamer aangenomen motie van Tjeerd de Groot (D66) over dierwaardige veehouderij is 'een belangrijk signaal', zegt minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een reactie op de motie. De Groot noemt dit 'zeer...

BBB en SGP Utrecht: 'Schaderegeling haas hard nodig'

Regio West

Het kan niet zo zijn dat er in provincie Utrecht geen vergoeding aan agrariërs wordt uitbetaald voor schade door hazen zolang onduidelijk is wanneer de jacht op de haas weer opengaat. Dat stellen BBB en SGP.

Diversiteit is het sleutelwoord in Buijtenland van Rhoon

Regio West

Een divers landschap, een veelheid aan landschapselementen, diverse gewassen én een verdienmodel met meerdere pijlers: het gebiedsproces in het Buijtenland van Rhoon is volgens betrokkenen een inspirerend voorbeeld voor de plannen in het Nationaal...

Boeren beloond voor veldmaatregelen in Sallandse GLB-pilot

Regio Oost

In het Overijsselse Salland experimenteren 22 boeren met veldmaatregelen in de pilot Motiverend Belonen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De boeren zoeken uit op welke manier er doelgestuurd geboerd kan worden en welke beloning daar...

Subsidieregeling nieuwe gewassen in trek in Overijssel

Regio Oost

De Overijsselse subsidieregeling voor de teelt van nieuwe gewassen is in trek. Binnen twee weken was het totale beschikbare budget overschreden. Vrijdag 16 februari reikte gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher de eerste subsidie uit aan ondernemer...

'Ik wil helpen om het hier een beetje mooier te maken'

Regio Oost

Peter Voormeeren uit het Gelderse Terwolde stort zich op de teelt van vezelhennep. Hij hoopt hiermee te kunnen bijdragen aan diverse opgaven die er in het gebied liggen: woningbouw, biodiversiteit en leefbaarheid van het platteland.

Utrechtse melkveehouder in de knel door derogatie en bufferstroken

Regio West

Wat begon als een sessie over een succesvolle lokale samenwerking tussen boeren, overheden en experts, liep uit op een noodkreet van melkveehouder Art Wolleswinkel uit het Utrechtse Renswoude die de zaal stil kreeg. Hij ziet zijn inspanningen voor...

Boerenprotesten leiden tot versoepelingen

Politiek

De Europese Commissie heeft een klimaatdoel voor de landbouw en een voorstel voor het halveren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van tafel gehaald. Ook voor het verplicht braakleggen van land komt zeer waarschijnlijk een ontheffing.

Meer ruimte bij intensieve veehouders Noord-Holland hoeft niet

Regio West

Uitbreidingen van intensieve veehouderijen in Noord-Holland hoeven niet gepaard te gaan met meer ruimte voor dieren. Dat is de uitkomst van een motie waar Provinciale Staten tot tweemaal toe over stemden.

Vijftig boeren in nieuw netwerk dat hen aan zakelijke markt koppelt

Regio West

Vijftig boeren in Utrecht en Noord-Brabant sluiten zich aan bij een nieuw netwerk dat hen koppelt aan de zakelijke markt. Het betreft een samenwerking tussen korteketenconcept BOER&NLekker van Agrifirm en bestelplatform Lokalist. In het tweede...

LTO voert spoedoverleg met landbouwminister Adema

Politiek

LTO Nederland voert volgende week spoedoverleg met landbouwminister Piet Adema. Dat is de uitkomst van 'indringend contact' met minister-president Mark Rutte, diverse ministers en de top van het ministerie van LNV dat LTO naar eigen zeggen de...

Rapport fossielvrije mechanisatie: belemmeringen remmen ontwikkeling

Economie

Hoewel er technisch gezien geen belemmeringen zijn, remmen een hoge prijs, onzekerheid over nieuwe technologiën en de efficiënte dieselketen de ontwikkeling van fossielvrije landbouwwerktuigen.

AH roept spinazie terug om teveel aan gewasbeschermingsmiddelen

Economie

Supermarktketen Albert Heijn (AH) roept klanten op om zakken AH Spinazie van 200 gram, 400 gram en 600 gram terug te brengen naar winkels van de keten. Het product bevat een te hoog gehalte van gewasbescherminsgmiddel acetamiprid.

Avond vol boerenprotest, transportsector lijdt onder blokkade

Politiek

Op diverse plekken in het land is vrijdagavond geprotesteerd door boeren. Zo trok een groep met trekkers naar de provinciehuizen in Utrecht en Groningen, ging het protest bij de grens door en was er een actie in Friesland.

Farmers Defence Force: volgende week groot landelijk protest

Politiek

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) bereidt een grote landelijke protestactie voor. Hoe de actie eruit gaat zien en waar deze gaat plaatsvinden, is nog onbekend.

Boerenprotest heeft in heel Europa effect, maar is nog niet voorbij

Politiek

De hele week stond in het teken van stevige boerenprotesten. Wat begon in Duitsland, waaide al snel over naar Frankrijk, België, Spanje, Italië, Griekenland en Nederland. De acties missen hun doel niet: ministers uit verschillende landen hebben...

Gelders gedeputeerde: toch mogelijkheden natuurinclusief programma

Regio Oost

Landbouwgedeputeerde Harold Zoet (BBB) van Gelderland geeft het programma 'Boeren voor natuur' vooralsnog niet op. Hoewel de voorwaarden in de praktijk onwerkbaar bleken, ziet hij kansen om er samen met het Rijk uit te komen.

Toezegging Von der Leyen, maar boerenprotesten allerminst voorbij

Politiek

De Europese Commissie gaat iets doen tegen de administratieve rompslomp waar boeren mee te maken krijgen. Dat beloofde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie donderdag na afloop van de speciale Europese top in Brussel.

Trekkergroepen gaan naar Arnhem met manifest met eisen

Politiek

Verschillende trekkergroepen met actievoerende boeren gaan vanavond naar het provinciehuis in Arnhem. Daar willen ze een manifest overhandigen met acht voorgestelde beleidswijzigingen.

Boerenprotesten laaien op in aanloop naar Europese top

Politiek

Boeren willen vandaag het verkeer in Brussel platleggen tijdens een Europese top. Hun protesten zijn divers, ze komen onder meer in opstand tegen EU-regels, prijsstijgingen en druk op hun inkomenszekerheid.

Dutch Food Week voortaan De Week van Ons Eten

Economie

De Dutch Food Week heet voortaan De Week van Ons Eten. Het initiatief, dat jaarlijks in de tweede week van oktober plaatsvindt, wil hiermee nog beter aansluiten bij het Nederlandse publiek.

Uienoogst groeit, aardappeloogst neemt af

Akker- & Tuinbouw

In Nederland zijn vorig jaar 9,2 procent meer zaaiuien geoogst dan een jaar eerder. De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen nam daarentegen af met 5,6 procent. Ook de gerst- en tarweoogst namen af met respectievelijk 20,3 en 7,4 procent, meldt...

Belgische landbouwclubs naar premier, crisiscentrum zoekt oplossing

Politiek

De Belgische premier Alexander De Croo ontvangt dinsdagmiddag vertegenwoordigers van de verschillende landbouwverenigingen. Ze gaan overleggen over de onvrede bij Belgische boeren en de protesten die de afgelopen dagen het land lamlegden.

Overheden bezitten 190.000 hectare landbouwgrond, 11 procent van totaal

Economie

Nederlandse overheden bezaten eind 2023 190.000 hectare landbouwgrond. Dat is zo'n 11 procent van het totale landbouwareaal in Nederland. Staatsbosbeheer bezit van de overheidsorganisaties de meeste landbouwgrond, 53.000 hectare.

WUR: financiële gevolgen van verduurzaming zijn groot, hulp van overheid is nodig

Economie

Melkveehouders en akkerbouwers ondervinden grote financiële gevolgen van maatregelen om te verduurzamen. Ze dragen weliswaar bij aan verduurzaming van de sector, maar dit gaat ten koste van hun inkomen, stelt Wageningen Economic Research (WEcR).

Bert Zandman gaat namens LTO kar trekken in stikstofdossier

Politiek

Bert Zandman is per 1 februari de nieuwe portefeuillehouder Platteland en Omgeving bij LTO Nederland. In die hoedanigheid vallen onder meer het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en stikstofdossier onder zijn aandachtsgebieden.

Utrecht volgt andere provincies met eigen Agroforestry Netwerk

Regio West

Provincie Utrecht krijgt in navolging van onder meer Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel een eigen Agroforestry Netwerk. Dit netwerk moet partijen met elkaar verbinden om de beweging naar agroforestry te versnellen.

Boerenprotest in Frankrijk en België: Parijs en snelwegen lamgelegd

Politiek

Boeren in Frankrijk trekken vandaag in groten getale eropuit om te protesteren tegen het landbouwbeleid van de regering. Ook in België protesteren boeren en ligt het verkeer op veel snelwegen plat.

Veehouder bij Natura 2000-gebied? Toekomstperspectief onzeker

Regio Oost

De hoop was om perspectief aan het licht te brengen voor boeren nabij Natura 2000-gebieden. Maar de uitkomst van een project met zes boeren bij het Twentse Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek laat een heel ander beeld zien.

Boerencampings blijven populair, ook na corona

Multifunctionele landbouw

Kamperen bij de boer nam in de coronajaren een vlucht. Afgaand op de belangstelling voor de SVR Vakantiebeurs, is de populariteit van kleinschalig kamperen in eigen land onverminderd groot. 'Het scheelt je vier vakantiedagen.'

Gelderland stopt natuurinclusief programma: 'Onwerkbare voorwaarden'

Regio Oost

Provincie Gelderland stopt voorlopig met het programma 'Boeren voor natuur'. Dit project moet ertoe leiden dat boeren vergaand natuurinclusief kunnen gaan werken, maar de voorwaarden blijken in de praktijk onwerkbaar, stelt de provincie.

Subsidies en kosteloze coaching voor boeren in Rijnland

Regio West

Agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland kunnen via het Landbouwportaal Rijnland subsidies aanvragen voor maatregelen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Ook kunnen zij kosteloos gebruikmaken van een...

Verduurzamingsregeling voor Drentse boeren van start

Regio Noord

Boeren in de provincie Drenthe kunnen tussen 22 januari en 12 februari subsidie aanvragen voor investeringen die hun bedrijf toekomstbestendiger maken.

Wouter Hartendorf voor tweede keer voorzitter LTO Vleesveehouderij

Veehouderij

Wouter Hartendorf is voor een tweede keer benoemd tot voorzitter van de LTO-vakgroep Vleesveehouderij. Hij vervulde deze functie ook tussen eind 2017 en medio 2022.

4,5 procent van totale landbouwareaal is biologisch, 15 procentdoel nog ver weg

Economie

Het areaal biologisch gecertificeerde landbouwgrond in Nederland besloeg in 2023 80.900 hectare. Dat betekent een groei van 6.600 hectare ten opzichte van een jaar eerder, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal is nu 4,5...

Na Duitsland nu ook boerenprotest België: verkeersborden omgekeerd

Politiek

Op verschillende plekken in Vlaanderen zijn de afgelopen dagen verkeersborden omgekeerd opgehangen. Het betreft een protestactie van Boerenhart Vlaanderen, die het idee uit Frankrijk heeft overgenomen.

Zorgen Noord-Holland over voortgang van gebiedsprocessen

Regio West

Provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over de voortgang van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De provincie stelt een betere samenwerking met het Rijk nodig te hebben.

Stichting bindt juridische strijd aan met wolf in Nederland

Economie

De stichting Wij(s) met wolven komt met een actieplan waarmee 'een einde moet komen aan de ondoorgrondelijke manier waarop het beleid rondom wolven in Nederland wordt gevoerd'.

'We willen partijen stimuleren, geen rigide doelen opleggen'

Regio West

Bart Kraaijvanger is al jaren actief in de (korte) voedselketen. Na een functie als projectleider business development bij ZLTO en diverse rollen bij supermarkten Dirk van den Broek, DekaMarkt en Ekoplaza, is hij sinds 2020 zelfstandig ondernemer....

Stichting Jan Cees Vogelaar delft juridisch onderspit tegen MOB

Politiek

De stichting NewMOB, een initiatief waar Jan Cees Vogelaar nauw bij betrokken is, mag die naam niet meer gebruiken als handels- en merknaam. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die werd aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB).

50.000 kippen omgekomen bij grote schuurbrand in Puiflijk

Regio Oost

Op een kippenboerderij in het Gelderse dorp Puiflijk in het Land van Maas en Waal is in de nacht van dinsdag 2 januari op woensdag 3 januari een grote brand uitgebroken. Bij de brand kwamen zo'n 50.000 kippen om het leven.

Deel koel- en vriesbedrijf Rutten verloren, brandweer blust na

Regio Noord

Een deel van agrarisch koel- en vriesbedrijf De Groene Agri in het Flevolandse Rutten moet als verloren worden beschouwd na de grote brand die dinsdagochtend 2 januari uitbrak op het bedrijf.

Grote brand bij agrarisch koel- en vriesbedrijf in Noordoostpolder

Regio Noord

Op agrarisch koel- en vriesbedrijf De Groene Agri in Rutten (gemeente Noordoostpolder) woedt sinds dinsdagochtend 08.00 uur een grote brand. Een loods, waar onder meer wortelen en witlof worden opgeslagen, staat in brand en lijkt niet te redden.

Alphen aan den Rijn onderzoekt zelfvoorzienendheid op gebied van voedsel

Regio West

In het rapport Voedsel van Eigen Land brengt de gemeente in kaart welk en hoeveel voedsel er door boeren wordt verbouwd, en bij welke boeren burgers dit voedsel kunnen kopen. Alphen aan den Rijn (ZH) is voor zover bekend de eerste gemeente in...

Friesland opent subsidieregeling voor kopen installaties en machines

Regio Noord

Provincie Friesland opent een subsidieregeling die is bedoeld voor de aanschaf van installaties en machines waarmee boeren hun bedrijf kunnen verduurzamen.

Ministerie erkent opleiding begeleider op zorgboerderij

Economie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft twee mbo-opleidingen erkend die mensen opleiden tot begeleider op zorgboerderijen. Aan de erkenning is een jarenlange lobby vooraf gegaan.

Noord-Hollandse zadensector in de lift, honderden medewerkers gezocht

Regio West

De bedrijven die deel uitmaken van samenwerkingsverband Seed Valley blijven groeien, in zowel omzet als werkgelegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat accountancy- en adviesbureau BDO dit jaar heeft gedaan in opdracht van Seed Valley.

Streep door World Food Experience in Ede na intrekken subsidie

Regio Oost

Provincie Gelderland zet een streep door een subsidie van 17 miljoen euro voor de World Food Experience in Ede. Door het besluit lijkt een voortijdig einde van het voedselbelevingspark nabij.

Zeventig boeren Flevoland benaderd in zoektocht plek munitieopslag

Regio Noord

Zeventig boerenbedrijven in Flevoland zijn benaderd door het ministerie van Defensie. Dat is op zoek naar een locatie voor een grote munitieopslag voor andere NAVO-landen.

LTO Noord en ZLTO: 'De landbouw wordt slinks vernatuurd'

Regio Oost

LTO Noord en ZLTO hebben in een kritische brief aan Gelderse gedeputeerde Dirk Vreugdenhil (Ruimtelijke Ordening, ChristenUnie) laten weten teleurgesteld te zijn in het ruimtelijk voorstel 'Stad en land in balans'.

NAJK: kabinet neemt verkeerde logica als basis voor NPLG

Politiek

De ontwerpversie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) komt van bovenaf in plaats van onderop. Daarmee neemt het kabinet volgens NAJK de verkeerde logica als basis voor zijn plannen voor het NPLG.

Friese politiek mikt op populatiebeheer en afschot probleemwolven

Regio Noord

Een brede meerderheid in Provinciale Staten van Friesland wil een hardere aanpak van wolven in de provincie. Acht fracties schaarden zich achter een motie die het college oproept om met beleid voor populatiebeheer en afschot van probleemwolven te...

Zuid-Hollands agrarische coöperatie De Groene Klaver in de lift

Regio West

Het aantal plasdrasgebieden in het werkgebied van agrarische coöperatie De Groene Klaver is dit jaar verdubbeld van 16 naar 32. Ook is het natuurbeheer op akkerland fors gegroeid en is het waterpeil in enkele polders verhoogd met het oog op...

Wietse Duursma waarnemend voorzitter LTO Noord regio Noord

Regio Noord

Melkveehouder Wietse Duursma uit het Groningse Bellingwolde is benoemd tot waarnemend voorzitter van het regiobestuur van LTO Noord regio Noord. Hij is de tijdelijke opvolger van Trienke Elshof, die vorige week officieel afscheid nam.

Actieboeren roepen op tot boerenprotest: 'Het laatste vreedzame'

Politiek

Via sociale media gaat een videobericht rond van vier boeren die onder de noemer 'Four Musketeers' oproepen tot een boerenprotest, aanstaande donderdag. Die dag debatteert de Tweede Kamer onder meer over de nutriënten verontreinigde gebieden...

Plantaardige roomboter van Blue Band is meest misleidende product

Economie

De plantaardige roomboter van fabrikant Blue Band is uitgeroepen tot het meest misleidende voedingsproduct van het jaar. Over het zogeheten 'Roombeter' wordt volgens voedselwaakhond Foodwatch massaal geklaagd.

SGP: Nederland moet GLB-korting zelfstandig terugdraaien

Politiek

Nederland moet de aan boeren toegezegde premies voor vergroening, de GLB-premies, geheel uitbetalen. Dat stelt de Europese fractie van de SGP, die schriftelijke vragen heeft gesteld aan de Europese Commissie.

Nieuw opleidingsplatform De Boeren Academie van start

Economie

Er komt een nieuw opleidingsplatform voor de agrarische sector: De Boeren Academie. Met ingang van januari biedt het online leerplatform opleidingen en trainingen aan voor boeren die willen innoveren en nieuwe verdienmodellen willen ontdekken.

Nieuwe bestemming voor negentien stoppende boeren in Ede

Regio Oost

Negentien stoppende of gestopte boeren in de gemeente Ede mogen als het aan het college van burgemeesters en wethouders ligt hun bedrijven opnieuw bestemmen. Ede introduceerde eerder dit jaar een eigen regeling die bestemmingsplanwijziging...

Geen caravans in lege kassen in gemeente Westland

Regio West

Leegstaande kassen in de gemeente Westland zijn geen plek waar caravans, auto's en boten opgeslagen mogen worden. Dat stelt de gemeente Westland naar aanleiding van de sluiting van een grote caravanopslag in Wateringen.

Dialoogdag: DAW-aanpak als blauwdruk voor PPLG's

Economie

Hoe kunnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en de Provinciale Programma's Landelijk Gebied (PPLG) elkaar versterken? Kan de aanpak in het DAW wellicht dienen als blauwdruk voor de manier waarop de plannen in de PPLG's uitgevoerd worden? Het...

Meer ziekteverzuim in landbouwsector in afgelopen kwartaal

Economie

Het ziekteverzuim in de landbouwsector is in het derde kwartaal van 2022 licht gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder, van 3,1 naar 3,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vandaag bekend zijn gemaakt.

Provincies willen stikstofdepositiebeleid van tafel

Politiek

De twaalf provincies willen dat de drempelwaarde van 0,05 mol per hectare per jaar voor stikstofdepositie van tafel gaat. De provincies komen binnenkort met een eigen propositie richting partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet.

BBB-bestuurder Vechtstromen moet weg na motie van wantrouwen

Regio Oost

Rolf Woolderink, namens BBB lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, is opgestapt. Hij kreeg woensdagavond een motie van wantrouwen van een meerderheid van het algemeen bestuur.

Meerderheid van de boeren boert bovengemiddeld goed

Economie

Het gemiddelde inkomen van agrarische huishoudens bedroeg in 2021 81.800 euro. Dat is, zo blijkt uit cijfers van het CBS, een stuk meer dan het gemiddelde inkomen van alle huishoudens in Nederland. Dat bedroeg in dat jaar 48.500 euro.

Biosector boos om korting op GLB-subsidies: 'Onbegrijpelijk'

Economie

De biologische sector vindt het onbegrijpelijk dat landbouwminister Piet Adema ervoor kiest om boeren te korter op de basispremie en de eco-regelingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Techniek van graslandbevloeiing op erfgoedlijst Unesco

Regio Oost

De techniek van graslandbevloeiing is toegevoegd aan de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed. De techniek wordt in delen van Nederland en in andere Europese landen nog altijd toegepast.

Zuid-Holland: Rijk vraagt te veel, PPLG-deadline is onhaalbaar

Politiek

Het lukt de provincie Zuid-Holland niet om op tijd een definitieve versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) af te hebben. De provincie laakt de houding van het Rijk, dat in de ogen van Zuid-Holland te veel verlangt van de...

NAJK: aanwijzing NV-gebieden is zoveelste klap voor boeren

Politiek

De aanwijzing van ongeveer de helft van Nederland als met nutriënten verontreinigde (NV)-gebieden gaat grote gevolgen hebben op agrarische bedrijven en is de zoveelste klap voor jonge boeren. Dat stelt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt...

Alle Nederlandse agf bij Lidl nu On the way to PlanetProof-gecertificeerd

Economie

Alle Nederlandse aardappelen, groenten en fruit (agf) bij supermarktketen Lidl dragen voortaan het duurzaamheidskeurmerk van On the way tot PlanetProof.

BBB en CDA vrezen onrust door bemestingsverbod op Overijsselse grond

Regio Oost

De Overijsselse fracties van BBB en CDA maken zich zorgen over het bemestingsverbod op pachtgrond van provincie Overijssel. Het verbodt geldt voor het tweede jaar op rij en is bedoeld om stikstofruimte te creëren.

Steeds minder agf, vlees en zuivel verspild in supermarkten

Economie

Supermarkten verspillen steeds minder voedsel. In 2022 werd 17,4 procent minder verspild dan in 2018. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) op basis van zelfrapportage door supermarkten en online-aanbieders.

Profiel: Marije Klever op haar plek bij club die vooruit wil

Politiek

Met de benoeming van Marije Klever heeft BoerenNatuur, de vereniging voor agrarische collectieven, een nieuwe voorzitter. Klever is de ultieme verbinder, klinkt het in haar omgeving. 'Ze brengt beweging.'

Ministerie onderzoekt illegale donatie aan BBB

Politiek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat onderzoek doen naar een mogelijk illegale donatie aan de BoerBurgerBeweging (BBB).

Varend Corso Westland viert 25-jarig jubileum met speciale vaarroute

Regio West

Het Varend Corso Westland bestaat in 2024 25 jaar. Om dat te vieren, komt de organisatie in juni met een speciale jubileumvaarroute.

Friesland volgt Gelderland en schiet geld agrarisch natuurbeheer voor

Politiek

Provincie Friesland schiet een bedrag voor van 18 miljoen euro voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) ondanks een tekort op de begroting door gestegen beheerkosten.

Glastuinbouw Nederland: uitslag leidt hopelijk tot rendabele topsector

Politiek

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen leidt hopelijk tot stabiliteit en een betrouwbare overheid die ondernemers helpt te bouwen aan een financieel rendabele topsector. Dat stelt Glastuinbouw Nederland.

Geen zetel voor BVNL maar FDF vindt verkiezingsuitslag 'goed nieuws'

Politiek

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is goed nieuws voor de landbouwsector, stelt Farmers Defence Force (FDF).

Kunstmestreus Yara gaat CO2 opslaan onder de Noordzee

Economie

Kunstmestproducent Yara in het Zeeuwse Sluiskil gaat als eerste bedrijf ter wereld CO2 per schip afvoeren naar het buitenland. Het idee is dat er 800.000 ton per jaar onder de Noordzee bij Noorwegen wordt opgeslagen.

Procedure voor opvolging Van der Tak van start, Bruins neemt waar

Politiek

De procedure om een nieuwe voorzitter van LTO Nederland te vinden, is begonnen. Tot er een definitieve opvolger voor Sjaak van der Tak is gevonden, neemt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins per 1 januari de rol van waarnemend voorzitter op zich.

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures