Haijo Dodde

Haijo Dodde

Haijo Dodde is coördinerend redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt met name de akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

Contact

Artikelen door Haijo Dodde

Stijging kostprijzen houdt akkerbouwers bezig

Akker- & Tuinbouw

Hogere energiekosten, duurdere gewasbeschermingsmiddelen en verdubbeling van de kunstmestprijzen zorgen ervoor dat de kostprijzen voor akkerbouwproducten met enkele centen per kilo stijgen. Voorlopig lijkt het er niet op dat de snelstijgende kosten...

'Beter contract voor akkerbouwers is bittere noodzaak'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers zullen hogere contractprijzen moeten afspreken met hun afnemers om de snelstijgende kosten te compenseren. 'Hogere opbrengstprijzen zijn bittere noodzaak', stelt Hendrik Jan ten Cate, akkerbouwer in het Zeeuwse Poortvliet en...

Tevredenheid over hybride-opzet GrootGroenPlus

Akker- & Tuinbouw

De combinatie van een fysieke vakbeurs met een digitaal programma bleek volgens de organisatie dit jaar voor GrootGroenPlus in het Brabantse Zundert een geslaagde formule.

Snelle stijging areaal pompoenen in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Het areaal pompoenen in Nederland is in de periode van 2018 tot en met 2021 gegroeid van 754 hectare tot 1.249 hectare. Dat is een stijging van 66 procent.

USDA verwacht verdere daling tarwevoorraden

Akker- & Tuinbouw

De theoretische eindvoorraden voor tarwe in het seizoen 2021-2022 worden berekend op 277 miljoen ton. Dat is wereldwijd in volume de laagste voorraad van de afgelopen vijf jaar.

Onderzoek Bloemenbureau Holland bewijst belang van generieke promotie

Akker- & Tuinbouw

Van de consumenten geeft 70 procent aan dat ze na het zien van een bloemen- en plantencampagne worden aangespoord om daadwerkelijk bloemen en planten te kopen. Dit blijkt uit onderzoek van het internationale marktonderzoekbureau Motivication in...

7 trends in de veredeling van vollegrondsgroenten

Akker- & Tuinbouw

Verdere verduurzaming van de teelt, minder voedselverspilling, aanpassen aan klimaatverandering, minder arbeid beschikbaar en ondertussen de groenten aantrekkelijk houden voor de jonge consument. Voor de langere termijn zijn er uitdagingen genoeg...

Peensector zoekt in moordtempo naar alternatieven voor chemie

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse peentelers raken de komende jaren naar verhouding veel chemische gewasbeschermingsmiddelen kwijt voor de bestrijding van ziekten en plagen. De alternatieven zijn schaars en daarom zoekt de sector steeds naar groene oplossingen, bleek...

Belangenorganisaties werken aan alternatief voor Nitraatrichtlijn

Politiek

LTO Nederland werkt samen met een consortium van belangenorganisaties en Rabobank aan een alternatief voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Nitraatplan bedreigt voortbestaan bedrijven gewassectoren

Akker- & Tuinbouw

LTO en de KAVB verwachten dat de maatregelen die zijn aangekondigd voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn een bedreiging vormen voor het voortbestaan van veel bedrijven in gewassectoren.

Hazera: 'Zaadfirma's moeten meer luisteren naar de consument'

Akker- & Tuinbouw

Ketenmanager Arjan van Steekelenburg van Hazera vindt dat veredelaars van vollegrondsgroenten meer moeten inspelen op de wensen van de jonge consument. Hij vertelt tijdens een open dag dat de zaadfirma zich onder meer focust op een modern jasje voor...

Seminis maakt oogst broccoli en bloemkool beter voorspelbaar

Akker- & Tuinbouw

Oogstzekerheid en -gemak zijn belangrijke speerpunten in de veredeling van broccoli en bloemkool voor zaadfirma Seminis. 'Het streven is rassen te ontwikkelen voor een betrouwbare oogst die voorziet in de behoefte van de teler, retail en consument',...

Bietencampagne goed op stoom en op schema

Akker- & Tuinbouw

Ondanks wat tegenvallende wortelopbrengsten op sommige plekken verwacht Cosun Beet Company niet dat de bietencampagne korter zal zijn dan voorgaande jaren.

Brussel verwacht stijging EU-tarwevoorraad

Akker- & Tuinbouw

De theoretische tarwevoorraad stijgt in het seizoen 2021-2022 van 7,7 miljoen ton naar 13,2 miljoen ton. Dit blijkt uit de meest recente graanbalans die is samengesteld door de Europese Commissie.

Monitor meet effecten op biodiversiteit bij Drentse boer

Akker- & Tuinbouw

Welk effect heeft de inzet van boeren om de biodiversiteit op hun bedrijf te verbeteren? Voor een antwoord op die vraag ontwikkelde CLM Onderzoek en Advies samen met ecologen een methode om de agrarische biodiversiteit vlot te monitoren. Bij...

Syngenta werkt aan groenten op maat voor teler en consument

Akker- & Tuinbouw

Syngenta Seeds zet bij de veredeling van groentegewassen in op het beperken van voedselverspilling. Sjaak van der Ploeg, hoofd groenteveredeling Europa, legt uit wat dat inhoudt.

Cosun past afnameplanning suikerbieten aan

Akker- & Tuinbouw

Vanwege tegenvallende wortelopbrengsten in diverse regio's past Cosun Beet Company de afnameplanningen voor de suikerfabrieken in het Groningse Vierverlaten en het Brabantse Dinteloord aan.

IRS waarschuwt voor rooiverliezen bij aantastingen bodemschimmel

Akker- & Tuinbouw

Suikerbieten die aangetast zijn door de bodemschimmel Aphanomyces cochlioides zijn extra gevoelig voor verliezen tijdens de rooiwerkzaamheden, waarschuwt bieteninstituut IRS.

Matige oogst stuwt aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De aardappelopbrengsten zijn dit jaar 6,1 procent lager dan het meerjarige gemiddelde, blijkt uit proefrooiingen van VTA. Door de tegenvallende oogst stijgen de termijnnoteringen naar een niveau van 20 euro en meer per 100 kilo.

Gewassen slijten vroeg, voor mais en gras zijn opbrengsten hoger

Akker- & Tuinbouw

Een koud voorjaar gevolgd door een Hollandse zomer bezorgen akkerbouwers een uitdagend groeiseizoen met opbrengsten die veelal lager zijn dan gemiddeld. Vijf akkerbouwbestuurders van LTO duiden voor hun eigen regio's de kenmerken van groeijaar 2021....

Nu ook bloemkolen op steeltjes

Akker- & Tuinbouw

Syngenta Seeds presenteert deze week op proefvelden in het Noord-Hollandse Grootebroek een nieuwe variëteit van het gewas bloemkool, waarbij kleine bloemkoolroosjes op lange groene stelen groeien. Deze variant is al langer ook bekend bij broccoli.

Schouten wil oplossing voor pootgoedhandel met Britten

Akker- & Tuinbouw

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft de Europese Commissie onlangs nogmaals gewezen op het belang van markttoegang voor aardappelpootgoed van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Teeltvrije zone voor Conviso One niet meer verplicht

Akker- & Tuinbouw

Telers met Conviso Smart-suikerbieten kunnen vanaf komend jaar het herbicide Conviso One toepassen zonder gebruik te maken van een teeltvrije zone van 125 centimeter.

Tarwenotering stijgt weer boven 250 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

De tarwemarkt lijkt deze week te profiteren van een beperkte beschikbaarheid van tarwe in belangrijke exportlanden en van het feit dat financiële beleggers weer terugstappen in de markt na de correctie van eind augustus.

Matige oogst voor akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers hebben een uitdagend groeiseizoen achter de rug met kou, wateroverlast, weinig zon en veel ziektes. De opbrengsten zijn veelal benedengemiddeld.

Nederlandse wijn scoort goed bij kenners

Akker- & Tuinbouw

In Nederland zijn er ongeveer 170 wijnproducenten die op 250 hectare wijndruiven telen. De totale productie aan wijn in ons land komt dit jaar op zo'n 900.000 liter. Nederlandse wijn wordt internationaal gewaardeerd vanwege de duurzame teelt en...

Fruitmasters presenteert appelras Tessa met ludieke actie

Akker- & Tuinbouw

Afzetorganisatie Fruitmasters nodigt alle dames van Nederland met de naam Tessa uit om de eerste appels van het nieuwe ras Tessa te komen plukken in de Betuwe.

Sterke variatie in suikergehalte en wortelopbrengsten

Akker- & Tuinbouw

In de eerste volle week van de bietencampagne heeft Cosun Beet Company een gemiddeld suikergehalte bemonsterd van 15,8 procent.

Wereldwijde productie van verse kersen stijgt fors

Akker- & Tuinbouw

In tien jaar tijd is de wereldwijde productie van verse kersen toegenomen van net iets meer dan 3 miljoen ton tot ruim 4 miljoen ton dit jaar.

LNV mag adresgegevens akkerbouwer niet doorgeven

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mag de naam, adresgegevens en het KvK-nummer van een akkerbouwbedrijf niet doorgeven voor registratie bij BO Akkerbouw.

Meer winst voor Südzucker in het tweede kwartaal

Akker- & Tuinbouw

Het Duitse levensmiddelenconcern Südzucker heeft in het tweede kwartaal van het boekjaar 2021-2022 een omzetstijging geboekt van ongeveer 10 procent. Het operationele bedrijfsresultaat is zelfs 25 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bietencampagne start met 15,7 procent suiker

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de eerste suikerbieten die voor de campagne van 2021 deze week zijn verwerkt, komt op gemiddeld 15,7 procent. Het tarrapercentage is vastgesteld op 7 procent.

Loof Does verhoogt de capaciteit van loofdoding

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedteler en loonwerker Mart Marinussen uit het Gelderse Niftrik kan met de Loof Does met 500 liter spuitvloeistof zo'n 12 hectare aardappelen doodspuiten. Ook testte hij de effectiviteit van de loofdoding bij 50 en 75 procent van de...

NVWA: regels beter nageleefd in grondwaterbeschermingsgebieden

Akker- & Tuinbouw

De naleving van gebruiksvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden is flink verbeterd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

POC strijdt voor marktpositie aardappeltelers

Akker- & Tuinbouw

Jasper Roubos, akkerbouwer en bestuurslid van de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC), vindt dat aardappeltelers hun krachten moeten bundelen voor een betere marktpositie. 'De huidige situatie is uniek. We moeten nu zorgen dat de vrije...

Corteva start samenwerking voor ontwikkeling biofungiciden

Akker- & Tuinbouw

Gewasbeschermingsfabrikant Corteva Agriscience gaat samenwerken met het Franse biotechnologiebedrijf Gaïago voor de ontwikkeling en levering van biologische fungiciden in verschillende gewassen.

Zeventien aanmeldingen innovatieprijs Fruit Tech Campus

Akker- & Tuinbouw

Voor de eerste editie van de innovatieprijs van onderwijsinstelling Fruit Tech Campus hebben zich uiteindelijk zeventien bedrijven met raakvlakken in de fruitteelt aangemeld.

Keuringsdienst van waarde vindt neonics op bijvriendelijke planten

Akker- & Tuinbouw

Op planten die in Nederlandse tuincentra als bijvriendelijk worden verkocht, heeft de redactie van televisieprogramma Keuringsdienst van waarde insecticiden aangetroffen, waaronder ook neonicotinoïden.

Tuinders voorzien invloed duurdere energie op consumentenprijs

Akker- & Tuinbouw

In de glastuinbouwsector zijn er zorgen over de stijging van de energieprijzen, meldt Glastuinbouw Nederland. Volgens de organisatie onderstrepen de ontwikkelingen op de energiemarkt het belang van de transitie naar een klimaatneutrale sector.

Maatschap Wolthuis gunt bodem jaar rust

Akker- & Tuinbouw

Als deelnemers aan het project 'Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen' testen Hendrik Jan en Jan Wolthuis al enkele jaren de meerwaarde van een 'sabbatical year' in hun bouwplan. Zij benutten het rustjaar voorafgaand aan de...

Frankrijk meldt herstel tarweproductie en betere bietenoogst

Akker- & Tuinbouw

Na een dramatisch groeiseizoen vorig jaar vanwege droogte en een hoge ziektedruk, met name in suikerbieten, verwacht Frankrijk nu betere opbrengsten voor de akkerbouwgewassen.

BO Akkerbouw wil bodembeleid en geen mestbeleid

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw ziet het ontwerp-zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn als een aanslag op het verdienvermogen van Nederlandse akkerbouwers en pleit voor bodembeleid in plaats van mestbeleid.

Cosun: nitraatplan mist aansluiting met akkerbouwpraktijk

Akker- & Tuinbouw

Landbouwcoöperatie Cosun vindt dat de overheid met het ontwerp voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn akkerbouwers te veel wil voorschrijven hoe zij hun bedrijf op bouwplanniveau moeten inrichten.

Wereldwijd meer tarwe en mais beschikbaar

Akker- & Tuinbouw

Op basis van grotere beginvoorraden en hogere oogstprognoses heeft USDA in het Wasde-rapport van september de beschikbare volumes voor tarwe en mais wereldwijd naar boven bijgesteld.

Prima rooiomstandigheden voor start bietencampagne

Akker- & Tuinbouw

De eerste suikerbieten in Nederland zijn deze week gerooid onder veelal ideale omstandigheden. Cosun Beet Company start maandag met de verwerking.

Fysio van wratziekte Stadskanaal nieuw in Nederland

Akker- & Tuinbouw

De wratziekte die eind 2020 in Stadskanaal is gevonden, is op twee van de drie besmette percelen veroorzaakt door fysio 38 van de schimmel Synchytrium endobioticum. Deze fysio kwam nog niet eerder voor in Nederland, meldt de NVWA.

Campagne #Emissiereductiesprint brengt inspanningen telers voor voetlicht

Akker- & Tuinbouw

Met de campagne #Emissiereductiesprint laten akkerbouwers en ook andere gewastelers zelf zien welke maatregelen zij nemen om gewasbeschermingsmiddelen effectief toe te passen.

Uienhandel geeft komende weken vol gas

Akker- & Tuinbouw

Ondanks een moeizame start met te weinig vraag voor het vroege aanbod lijkt het uienseizoen nu toch op stoom te komen. Marktanalist Pieter Post van DCA-markt ziet volop perspectief. In de praktijk is hier en daar wel wat zorg over de kwaliteit...

Nitraatplan valt slecht bij plantaardige sectoren

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten heeft met haar voorstel voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn geen idee van de impact voor de plantaardige sectoren. Dat stelt vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroente.

Visie maakt tuinders bewust van belang digitalisering

Akker- & Tuinbouw

Door de digitale transformatie zullen nieuwe verdienmodellen ontstaan en kunnen ketenverhoudingen binnen het glastuinbouwcluster flink veranderen, stelt Greenport West-Holland in de 'Digitaliseringsvisie Glastuinbouw'.

Belgapom noteert alleen nog Fontane

Akker- & Tuinbouw

Belgapom, de Belgische belangenorganisatie voor de aardappelhandel en verwerkende industrie, noteert vanaf dit jaar alleen nog de transacties van het aardappelras Fontane.

Nauwelijks nog residu van Chloor IPC in Belgische aardappelbewaarplaatsen

Akker- & Tuinbouw

In 83 procent van de analysemonsters die de Belgische handelskoepel Belgapom afgelopen winter heeft genomen in aardappelbewaarplaatsen, is geen Chloor IPC meer aangetroffen.

Cichoreicampagne start komende week

Akker- & Tuinbouw

Cichoreiverwerker Sensus start op maandag 6 september in de fabriek Roosendaal met de verwerking van cichorei tot inuline.

Agrifirm: meststoffen voorlopig een stuk duurder

Algemeen

Landbouwcoöperatie en toeleverancier Agrifirm verwacht dat de prijzen voor meststoffen zeker tot het voorjaar van 2022 op een relatief hoog niveau blijven.

Jaarrond focus op de kwaliteit van uien

Akker- & Tuinbouw

Vanaf het klaarleggen van het uienland voorafgaand aan het zaaien tot aan het afleveren moeten uientelers bezig zijn met de kwaliteit van hun product, stelt André Boot van zaadfirma Hazera.

RDW: flinke achterstand bij registratie landbouwmachines

Algemeen

De RDW roept eigenaren op om nu nog snel zonder keuring hun landbouwmachines, rijdende werktuigen en getrokken materieel te registreren.

Telers profiteren later van hogere suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company gaat ervan uit dat de hoge suikerprijzen meehelpen bij de prijsonderhandelingen voor de leveringscontracten van 2022. 'We zijn overwegend positief over de ontwikkelingen op de suikermarkt, maar zowel de telers als ook wij als...

Laatste rondje schoffelen in de bloemkool

Akker- & Tuinbouw

Kort voor het sluiten van het gewas voert Rien Dieleman in het Zeeuwse Middelburg nog één keer een schoffelronde uit in zijn bloemkool.

EGG Microtubers wint innovatieprijs PotatoEurope

Akker- & Tuinbouw

De Gold Innovation Award van PotatoEurope 2021 is door de jury toegekend aan E Green Global (EGG). Dat Zuid-Koreaanse bedrijf ontwikkelde de methode voor de productie van microknollen.

Europese Unie oogst 10 miljoen ton meer tarwe

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht voor de Europese Unie (EU) dit jaar een tarweoogst van 128 miljoen ton. Dat is 10 miljoen ton meer dan vorig jaar en ook bijna 5 procent meer dan het vijfjarig gemiddelde.

Hoogste suikerprijzen sinds begin 2017

Akker- & Tuinbouw

De prijzen voor witte suiker op de wereldmarkt zijn afgelopen maand gestegen tot meer dan 500 dollar (425 euro) per ton. Dat is het hoogste niveau sinds februari 2017.

Exporteur zet in op vervroeging teelt zaaiuien

Akker- & Tuinbouw

Voor transport naar verre bestemmingen wil uienexporteur FlevoTrade in het Flevolandse Dronten al vanaf begin augustus kunnen beschikken over zaaiuien. Om uientelers handvatten te geven voor vervroeging van de teelt, is dit jaar in Flevoland een...

Aardappelmarkt kan nog alle kanten op

Akker- & Tuinbouw

Met een toenemend aanbod, redelijke opbrengstverwachtingen en een fritesindustrie die op volle toeren draait, is het spannend welke richting de aardappelmarkt kiest. Veel hangt af van de omstandigheden tijdens het rooien en de werkelijke...

Oogstprognoses Europese Unie bovengemiddeld

Akker- & Tuinbouw

Meteorologisch instituut Joint Research Centre (JRC) verwacht dit jaar voor onder meer aardappelen en suikerbieten in de Europese Unie (EU) hectareopbrengsten die hoger zijn dan de langjarige gemiddelden.

Bloemencampagne positief ontvangen

Akker- & Tuinbouw

De campagne 'We hebben meer bloemen nodig' van Bloemenbureau Holland zorgt bij de belangrijkste doelgroep voor een grotere interesse om bloemen te kopen. Dit blijkt uit een evaluatie van onderzoeksbureau Motivaction.

Onkruidtopper houdt schieters en onkruid kort

Akker- & Tuinbouw

Loonbedrijf Sandee in het Groningse Onstwedde maakt dit groeiseizoen regelmatig gebruik van de zelfontwikkelde onkruidtopper om vooral schieters en onkruid in suikerbieten en cichorei kort te houden.

Herstel aardappelexport vanuit VS

Akker- & Tuinbouw

De totale export van aardappelproducten vanuit de Verenigde Staten (VS) is in de periode van juli 2020 tot en met juni 2021 met 4 procent in volume gestegen en met 1 procent in exportwaarde ten opzichte van het voorgaande jaar.

Veertig sprinklers op 1 hectare aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Beregenen van aardappelen met sprinklers op 16 bij 16 meter leverde Jos van Sambeeck vorig jaar een meeropbrengst op van 8 ton per hectare. Voor de akkerbouwer was dat voldoende om het experiment uit te breiden. De aardappelteler doet dit in een...

Vakgroepvoorzitter: 'Kostprijs paddenstoelen stijgt zeker 10 procent'

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Tom van Wijk van de vakgroep Paddenstoelen van LTO Nederland meldt dat er serieuze zorgen zijn bij Nederlandse telers van paddenstoelen over de snelle stijging van hun teeltkosten.

Gebruik suikerriet voor ethanolproductie stijgt

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de hoge brandstofprijzen produceert Brazilië nu al meer ethanol uit suikerriet. Ook in India zijn er plannen om in de komende jaren suikerriet te raffineren tot brandstof.

Groot aardappelproject focust op betere rassen

Akker- & Tuinbouw

Doel van het 2,5-jarige onderzoeksproject 'Met hybridekracht meer aardappel' is het versneld ontwikkelen van verbeterde aardappelrassen met een hoge en stabiele opbrengst.

Robuuste aardappelen buigen ook voor phytophthora

Akker- & Tuinbouw

De teelt van aardappelrassen met resistentie tegen phytophthora is geen garantie dat het gewas niet aangetast raakt. Dat bleek deze week tijdens een bijeenkomst op het demoveld met 36 robuuste rassen bij biologisch akkerbouwbedrijf Erf in het...

Onzekerheid over wateroverlast houdt aardappelmarkt in greep

Akker- & Tuinbouw

De schade en impact van de wateroverlast in Nederland en omliggende landen is nog moeilijk in te schatten. Het is daarom nog onduidelijk welke richting de termijnmarkt voor aardappelen van oogst 2021 opgaat.

Consumptie verse groenten en fruit blijft stijgen

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse huishoudens kochten van januari tot eind juni 4 procent meer verse groenten en 3 procent meer fruit dan een jaar geleden.

Klaas Schenk haalt meerwaarde uit trainingen en opleidingen

Akker- & Tuinbouw

Scholingsconsulent Hans Schilders stelt dat het opleiden van ondernemers en personeel veel meer integraal onderdeel moet zijn van de bedrijfsstrategie in gewassectoren. Akkerbouwer Klaas Schenk kan dat bevestigen. Hij nam zelf een rigoureuze...

Kwaliteit vroege Flevolandse tarwe goed, maar geen topopbrengst

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Jaap Vermeer in het Flevolandse Swifterbant dorste donderdag en vrijdag 10 hectare vroege wintertarwe van het ras Porthus.

In een ochtend 11 hectare koolzaad maaien

Akker- & Tuinbouw

Loonwerker Kees Doornbos maaide donderdagochtend al vroeg het koolzaad van akkerbouwer Homme Jan Ritsema in het Groningse Overschild.

Pootgoedsector wil handel met Verenigd Koninkrijk niet kwijt

Akker- & Tuinbouw

Op initiatief van met name LTO Nederland zijn Europese pootgoedsectoren actief aan het lobbyen om de vrije handel van hun product tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) mogelijk te houden. Maar omdat er geen politieke...

Cosun bundelt krachten van 10.000 gewastelers

Akker- & Tuinbouw

Groeikracht is een open netwerk van waaruit de telers en bedrijven van Cosun met eventuele externe partners samenwerken aan de uitdagingen in de akkerbouw. Daarbij zijn de sector toekomstbestendig maken en verbetering van de beeldvorming...

Organisatie zet streep door Potato Europe 2021

Akker- & Tuinbouw

Potato Europe 2021 gaat niet door. Het aardappelevenement zou op 1 en 2 september worden gehouden op de locatie van Wageningen University & Research Open teelten in Lelystad.

Rabobank helpt Koppert verder verduurzamen

Akker- & Tuinbouw

Voor de tweede keer maken Rabobank en Koppert Biological Systems afspraken over een duurzame financiering. De bank en het gewasbeschermingsbedrijf melden dat ze elkaar al langer vinden in het ondersteunen van duurzaamheidsdoelen voor de lange...

Aeres test opnieuw fertigatie in aardappelen

Akker- & Tuinbouw

In een fertigatieproef vergelijkt Aeres Hogeschool in aardappelen schema's met vier stikstoftrappen en twee verschillende fosfaatniveaus. De vochttoevoer gebeurt op basis van bodemvochtsensoren. De proef wordt uitgevoerd met drie gangbare...

Poolprijzen Nedato variëren van 7 tot 17 euro

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelshuis Nedato betaalt voor fritesaardappelen in de pool zonder voorverkoop 7,10 euro per 100 kilo. De bodempool voor fritesaardappelen komt op 11,05 euro. De pool voor tafelaardappelen realiseert een prijs van 17 euro.

VVD stelt Kamervragen over Britse ban EU-pootgoed

Akker- & Tuinbouw

VVD-Kamerlid Jan Klink heeft Kamervragen ingediend bij minister Tom Bruijn van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking over het sluiten van de grenzen door het Verenigd Koninkrijk voor pootgoed uit de EU.

Sierteeltsector realiseert record exportwaarde

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit het eerste halfjaar van 2021 af met een recordwaarde van 4,1 miljard euro. Ten opzichte van 2020 stijgt de exportwaarde in de eerste zes maanden van het jaar met bijna 28 procent.

Tarwemarkt veert weer op

Akker- & Tuinbouw

Tegenvallende opbrengsten en oogstprognoses geven de tarwemarkt een impuls. De noteringen voor maaltarwe op de Matif in Parijs stegen deze week bijna 6 procent.

POC wil snel groeien in ledenaantal

Akker- & Tuinbouw

Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) wil in 2025 een omvang bereiken die voldoende groot is om daadwerkelijk invloed op de markt te kunnen uitoefenen. Het gaat daarbij om het aantal telers en bijbehorend areaal.

Robuust aardappelras moet zich nu bewijzen

Akker- & Tuinbouw

Voor biologische aardappeltelers is het spannend of hun resistente aardappelrassen voldoende weerstand bieden tegen de hoge sporendruk van phytophthora. 'Het is het jaar van de waarheid', stelt Jan-Eric Geersing van Geersing Potato Specialist.

Mogelijk fusie tussen Bureau Erkenningen en Groenkeur

Akker- & Tuinbouw

De stichtingen Bureau Erkenningen en Groenkeur onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie per 1 januari 2022. De nieuwe naam voor de certificeerder wordt dan Groene Erkenningen.

PPA realiseert poolprijs van 16,61 euro voor gele uien

Akker- & Tuinbouw

Agrarisch handelsbedrijf PPA Group presenteert deze week een gemiddelde prijs van 16,61 euro per 100 kilo voor de gele uienpool en 17,03 euro per 100 kilo voor de rode uienpool.

Britten sluiten grenzen voor pootgoed uit EU

Akker- & Tuinbouw

Het Britse ministerie van landbouw (Defra) heeft sinds vorige week een verbod ingesteld op de invoer van pootgoed afkomstig uit de Europese Unie (EU). Dit heeft gevolgen voor de afzet van Nederlands pootgoed.

Aardappelareaal EU4-landen daalt 4,7 procent

Akker- & Tuinbouw

Het totale areaal consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk (EU4) daalt van 522.300 hectare in 2020 naar 497.700 hectare dit jaar. Dit melden de North-western European Potato Growers (NEPG).

Vochtbuffer bodem heeft meerwaarde pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Zeba Prime is een granulaat dat vocht opneemt uit de bodem en daarmee zorgt voor een waterbuffer in de wortelzone van landbouwgewassen. Fabrikant UPL ziet onder meer meerwaarde voor de teelt van pootgoed.

Video's vertellen verhaal over aardappelteelt van de toekomst

Akker- & Tuinbouw

Holland Innovative Potato (HIP) maakt het onderzoek naar duurzamere en toekomstbestendige aardappelteelt toegankelijk via een serie kennisclips ofwel kennisvideo's.

Kwekersrecht op bloembollen vijf jaar langer

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie steunt het voorstel om het kwekersrecht op bloembollen, houtig klein fruit en houtige sierplanten te verlengen van 25 tot dertig jaar.

Loofdoding heeft invloed op stengelaantal in nateelt pootgoed

Akker- & Tuinbouw

In de nateelt van een loofdodingsdemo die Delphy vorig jaar uitvoerde in aardappelpootgoed lijkt het erop dat klappen en spuiten een veel betere stengelvorming geeft dan een volveldsbehandeling.

Middenprijs uien fractie hoger dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

Het Nederlandse uienseizoen 2020-2021 resulteert in een middenprijs van 16,33 euro per 100 kilo voor 60 procent grove uien genoteerd bij LNCN in Emmeloord. Deze middenprijs is 0,70 euro hoger dan vorig seizoen.

Poolprijzen Agrico afspiegeling van uitdagend jaar

Akker- & Tuinbouw

Aardappelcoöperatie Agrico heeft deze week de poolprijzen vastgesteld. Die komen op 25,77 euro voor pootgoed, 13,14 euro voor tafelaardappelen, 45,10 euro voor biologisch pootgoed en 28,53 euro voor biologische tafelaardappelen. Alle prijzen zijn...

Campagne Goede Buur: 'Niet weglopen voor discussie'

Akker- & Tuinbouw

De nadruk van de LTO-campagne 'Goede Buur' ligt volgens LTO-bestuurders Dirk-Jan Beuling, Jan Veltmans en Niels Zuurbier op transparantie, vertrouwen kweken en begrip hebben voor elkaars situatie. 'We moeten niet weglopen voor discussies en burgers...

Nieuwe cao voor groenten- en fruitverwerkende industrie

Akker- & Tuinbouw

De werknemers van groenten- en fruitverwerkers hebben een nieuwe cao. De vakbonden hebben het cao-eindbod van de werkgevers geaccepteerd.

Aviko Potato realiseert poolprijs van 88,75 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Voor fritesaardappelen van oogst 2020 heeft de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato een poolprijs gerealiseerd van 88,75 euro per ton. Dit is voor de pool met voorverkoop op levering in week 13.

Veel vrachtwagenchauffeurs melden zich voor bietencampagne

Akker- & Tuinbouw

De campagne voor suikerbieten in 2021 is in trek bij vrachtwagenchauffeurs. Dit blijkt uit het grote aantal sollicitaties dat Jobtrans heeft ontvangen na een oproep op de eigen website.

Siertelers zorgen voor levendige handel in onroerend goed

Akker- & Tuinbouw

Vooral siertelers zijn op dit moment bereid om investeringen te doen in onroerend goed. Glasgroentetelers nemen meer een afwachtende houding aan.

Sleutelgen maakt zelfbevruchting aardappel mogelijk

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van veredelingsbedrijf Solynta en Wageningen University & Research hebben het sleutelgen voor zelfbevruchting in diploïde aardappelen geïdentificeerd, gekloneerd en gekarakteriseerd.

Nieuwe zetmeelaardappelrassen cruciaal voor milieudoelen Avebe

Akker- & Tuinbouw

Op demovelden test Avebe dit jaar opnieuw diverse rassen voor de teelt van zetmeelaardappelen. De fabrikant stelt zichzelf tot doel om hogere zetmeelopbrengsten te realiseren met minder milieubelasting. Resistente rassen met een lagere...

IRS vindt stemphylium in de Noordoostpolder

Akker- & Tuinbouw

Op verschillende percelen met suikerbieten in de Noordoostpolder is de bladschimmel stemphylium gevonden, meldt het IRS.

Russisch concern koopt strategisch belang in HAK

Akker- & Tuinbouw

Investeringsmaatschappij NPM Capital heeft de intentie haar belang in groentefabrikant HAK te verkopen aan de Russische voedselproducent KDV Group. Beide partijen hebben daarvoor een voorlopige koopovereenkomst getekend, meldt HAK vandaag in een...

Wetenschappers ontdekken werkwijze van phytophthora

Akker- & Tuinbouw

In onderzoek is vastgesteld hoe de phytophthoraschimmel zich een weg baant door de buitenste beschermingslaag op het blad van landbouwgewassen. Dat melden plantenziektekundigen, celbiologen en natuurkundigen van Wageningen University & Research.

Opnieuw vrijstelling voor Verimark in tomaten

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van LNV heeft deze week een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insecticide Verimark. Dat kunnen tomatentelers in de bedekte substraatteelt gebruiken voor de bestrijding van tabakswittevlieg.

Druk op termijnprijzen aardappeloogst 2021

Akker- & Tuinbouw

Op de aardappeltermijnmarkt dalen als gevolg van het groeizame weer sinds vorige week de noteringen voor aardappelen van oogst 2021.

Tuinbouwareaal in open grond groeit gestaag

Akker- & Tuinbouw

Het areaal dat in Nederland wordt gebruikt voor de teelt van tuinbouwgewassen in de open grond neemt komend jaar toe met 2.000 hectare. Dat betekent een groei van meer dan 2 procent.

CBS meldt lichte stijging akkerbouwareaal

Akker- & Tuinbouw

Het akkerbouwareaal in Nederland steeg in 2021 met 1.800 hectare tot 529.000 hectare. Dat is een toename van 0,3 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tekort aan suiker dreigt in EU

Akker- & Tuinbouw

Minder invoer en een lagere productie in 2020 zorgen ervoor dat er een tekort aan suiker dreigt in de Europese Unie (EU).

FieldScout maakt smart farming beter toegankelijk

Akker- & Tuinbouw

De FieldScout-app van BioScope presenteert perceelkaarten op basis van satellietbeelden op een laagdrempelige manier. 'Deze app maakt precisielandbouw goed toegankelijk voor het peloton gewastelers', zegt Jan Wijnen van BioScope.

Videotracking insecten ondersteunt resistentieveredeling planten

Akker- & Tuinbouw

Noldus Information Technology lanceert met EntoLab een nieuw systeem voor geautomatiseerde screening van insectengedrag. Dat systeem is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research.

Tarwemarkt in greep van positievere oogstprognoses

Akker- & Tuinbouw

De prijzen op de tarwemarkt staan de laatste weken wat onder druk als gevolg van de gunstige oogstprognoses.

Demo bewijst meerwaarde van compost

Akker- & Tuinbouw

In een bouwplandemo op het bedrijf van familie Beuling in het Drentse 1e Exloërmond blijkt dat consequente aanvoer van organische stof resulteert in meeropbrengsten die variëren van 6 procent voor zetmeelaardappelen tot 25 procent voor zomergerst.

Praktijknetwerk helpt akkerbouwer verduurzamen

Akker- & Tuinbouw

BO Akkerbouw en het ministerie van LNV ondertekenden woensdag een intentieverklaring voor de start van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Dat moet akkerbouwers verbinden in hun zoektocht naar steeds duurzamere teeltmethoden en een belangrijke...

Vlaamse akkerbouwers telen meer tarwe en uien

Akker- & Tuinbouw

Het areaal wintertarwe in Vlaanderen neemt dit jaar toe met 9 procent en ook telen Vlaamse akkerbouwers 20 procent meer uien.

PlantNet International vertegenwoordigt Nederlandse belangen op wereldmarkt

Akker- & Tuinbouw

Om de internationale marktpositie van Nederland op de groeiende wereldmarkt voor plantaardige producten en greenhousetechnologie te versterken, gaan brancheorganisaties uit de verschillende sectoren nauwer samenwerken onder de nieuwe naam PlantNet...

Bescheiden exportseizoen Nederlands pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Het exportvolume van Nederlands pootgoed blijft voorlopig fors achter ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde. Vooral het importquotum dat Algerije dit jaar instelde heeft veel invloed op de uiteindelijke verkoopcijfers. Verder kocht ook Cuba...

Drijfmest efficiënt toedienen in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Advies- en onderzoeksorganisatie Delphy is een onderzoek gestart om in aardappelpootgoed drijfmest op de rij te injecteren met behulp van gps.

LTO helpt bij contact met burgers rondom gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland start de komende week met de campagne 'Goede Buur' om leden te informeren over contacten met omwonenden die zorgen hebben over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

FieldScout-app ook op laptop en desktop

Akker- & Tuinbouw

De FieldScout-app breidt uit naar laptop en desktop. De kaarten van de app zijn nu ook te bekijken op laptops, tablets en vaste computers.

Pas op de plaats termijnmarkt fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

De termijnnotering voor fritesaardappelen van oogst 2021 op levering in april 2022 daalde de afgelopen week 10 procent.

Omzet Greenyard stijgt naar 4,4 miljard euro

Akker- & Tuinbouw

De jaaromzet van groente- en fruithandelaar Greenyard steeg in het boekjaar 2020 met 8,7 procent tot een totaal van 4,4 miljard euro.

Nederlanders eten steeds meer aardbeien

Akker- & Tuinbouw

De consumptie van aardbeien is in Nederland in de afgelopen drie jaar met ongeveer 30 procent gestegen tot 45 miljoen ton.

Vijf miljard aaltjes bestrijden larven van uienvliegen

Akker- & Tuinbouw

Gewasbeschermingsfabrikant BASF en toeleverancier Ten Brinke voeren dit jaar in de Noordoostpolder een demo uit op zeven praktijkpercelen om uienvliegen te bestrijden met insectenparasitaire aaltjes. In een dosering van 5 miljard stuks per hectare...

BO Akkerbouw zet in op sterke ketenaanpak

Akker- & Tuinbouw

BO Akkerbouw heeft in coronajaar 2020 samen met andere partijen de handschoen opgepakt om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waar de akkerbouwsector mee is geconfronteerd.

BO Akkerbouw zoekt percelen met stengelaaltjes

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Hendrik Jan ten Cate, namens BO Akkerbouw voorzitter van de stuurgroep Ditylenchus dipsaci (stengelalen), roept gewastelers op om actieve besmettingshaarden aan te melden voor veldonderzoek.

Efficiënter spuiten met weermodule

Akker- & Tuinbouw

Op jaarbasis spuiten Han Schukkert en vooral zijn vader Herman zo'n 2.000 hectare aan akkerbouwgewassen, mais en bloembollen. Door het gebruik van twee GeoBas-weerstations en de weermodule CropVision Gewis verwachten ze door een betere efficiëntie...

CZAV bepaalt poolprijs tarwe op 191 euro

Akker- & Tuinbouw

Voor maal- en zomertarwe 2020 presenteert CZAV een netto-eindprijs van 191 euro per ton. Voor brouwgerst ontvangen de telers een nettoprijs van 190 euro.

USDA positief over tarweproductie

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA heeft met name de prognose voor de tarweoogst in de Europese Unie, Rusland en Oekraïne naar boven bijgesteld.

Graanziektebarometer meldt aantastingen gele roest en septoria

Akker- & Tuinbouw

In de Graanziektebarometer van onderzoeksinstelling SPNA worden in wintertarwe zonder ziektebestrijding de laatste weken meer aantastingen gevonden van gele roest en septoria.

Samenwerking richt zich op groenten langer vers

Akker- & Tuinbouw

Groenteverwerker Hessing Supervers en Brightlands Campus Greenport Venlo gaan samenwerken. Dat doen ze aan innovatieve oplossingen om verse groente langer houdbaar te maken, voedselverspilling tegen te gaan en nieuwe duurzame verpakkingsmaterialen...

Vroege aardappelen direct goed aan de prijs

Akker- & Tuinbouw

Een beperkt aanbod van geoogst product en volop vraag van Nederlandse supermarkten zorgen ervoor dat telers van vroege aardappelen voorlopig een mooie prijsvorming tegemoet kunnen zien. Zolang de prijzen goed blijven, zullen ze proberen vlot door te...

Floriade vraagt geen 15 miljoen maar 12,3 miljoen extra budget

Algemeen

De Floriade Almere 2022 BV vraagt een extra budget van 12,3 miljoen euro van de gemeente. Eerder dacht de organisatie15 miljoen euro nodig te hebben.

Hogere driftreductie met boomgaardspuit van Hol

Akker- & Tuinbouw

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de lijst met driftreducerende spuittechnieken (DRT-lijst) uitgebreid met de HSS CF boomgaardspuit van fabrikant Hol. Verder meldt TCT aanpassingen aan de DRT-lijst voor spuittechnieken in de...

NVWA vindt 2.000 liter illegale middelen bij boomkweker

Akker- & Tuinbouw

Bij een boomkweker in Oost-Nederland heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in totaal 2.000 liter illegale middelen aangetroffen. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Chinese kool planten in Flevoland voor Koreaanse kimchi

Akker- & Tuinbouw

Biologisch akkerbouwer Huib Rijk uit Biddinghuizen plant Chinese kool bij collega Henk Knoop in Dronten in Flevoland. Rijk teelt verschillende koolsoorten in deelbouw met collega's in de regio. 'Op dit perceel staan de soorten naast elkaar', legt...

Optimeel van Avebe krijgt hoogste erkenning duurzaamheid

Akker- & Tuinbouw

Zetmeeltelers die meedoen aan het teeltprogramma Optimeel van Avebe ontvangen de status Goud als waardering voor de hoogste norm van duurzame landbouw.

PotatoEurope biedt ruimte aan Talent Scout-dag

Akker- & Tuinbouw

Een Talent Scout-dag vormt dit jaar een programmaonderdeel van PotatoEurope 2021 in het Flevolandse Lelystad. Doel daarvan is studenten en bedrijfsleven met elkaar in contact brengen.

Lamb Weston verdubbelt capaciteit Russische fritesfabriek

Akker- & Tuinbouw

LWM Rus, een joint venture van Lamb Weston/Meijer en de Russische Belaya Dacha Group, gaat de productiecapaciteit bij de bestaande fritesfabriek in de Russische regio Lipetsk meer dan verdubbelen.

Veel zorgen over hoge druk bonenvlieg

Akker- & Tuinbouw

Verspreid over Nederland wordt nu al melding gemaakt van een hoge druk van bonenvliegen. De eerste bonenpercelen zijn vanwege plantwegval alweer overgezaaid.

LTO: plantgezondheid vraagt realistisch beleid

Akker- & Tuinbouw

De realiteit moet terugkomen in het gewasbeschermingsbeleid, vindt LTO Nederland. Deelname aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming moet daaraan bijdragen.

Aardappelmarkt profiteert van laat voorjaar en versoepelingen

Akker- & Tuinbouw

De opwaartse stemming op de aardappelmarkt is volgens beursmakelaar De Vries & Westermann te danken aan het relatief koude en natte voorjaar en de aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen.

Britse vraag geeft uienexport impuls

Akker- & Tuinbouw

De vraag naar Nederlandse uien vanuit Groot-Brittannië lijkt de laatste weken toe te nemen. Dat blijkt uit de exportcijfers van GroentenFruit Huis.

McCain bouwt grote fritesfabriek in Rusland

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikant McCain is afgelopen maand gestart met de bouw van een nieuwe fabriek voor de verwerking van aardappelen in Rusland. Deze wordt gebouwd in de buurt van de industriestad Toela, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Moskou.

Sector betreurt verlies van Chloor IPC als herbicide

Akker- & Tuinbouw

Toelatingshouders hebben bij de Europese herbeoordeling te lang vastgehouden aan de toepassing van Chloor IPC als kiemremmer. Daardoor is uiteindelijk ook de toepassing van het middel als herbicide verloren gegaan.

Poolprijs granen bij Agrifirm 20 procent hoger

Akker- & Tuinbouw

Voor baktarwe en brouwgerst van oogst 2020 betaalt landbouwcoöperatie Agrifirm in de basispool respectievelijk 193 euro en 187 euro per ton. Deze prijzen zijn ongeveer 20 procent hoger dan vorig seizoen.

Koud en nat voorjaar zet gewas op achterstand

Akker- & Tuinbouw

Na het koude en natte voorjaar staan de akkerbouwgewassen er niet overal florissant bij. Incidenteel is er sprake van behoorlijke plantwegval vooral door stuifschade.

Veiling en handel voeren 'constructief overleg'

Akker- & Tuinbouw

Royal FloraHolland en koepelorganisatie voor de sierteelthandel VGB melden dat er constructief overleg is geweest over de toekomstige samenwerking tussen beide organisaties.

Bayer komt met vijfpuntenplan over Roundup

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Bayer presenteert deze week een vijfpuntenplan met acties om zich te wapenen tegen toekomstige claims van Roundup-gebruikers. Die kunnen stellen dat ze ziek zijn geworden na het gebruik van het omstreden herbicide.

Duurzaamheid in voedselketen lastig te vermarkten

Akker- & Tuinbouw

De waardering van consumenten voor duurzaam geteelde producten is niet vanzelfsprekend. 'Duurzaamheid is nu eenmaal een weinig aantrekkelijk begrip in de marketing', stelt directeur Cees-Jan Adema van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie...

Sector zet in op verlenging toelating Bonalan

Akker- & Tuinbouw

LTO zet zich samen met onder meer verwerker Sensus in om het herbicide Bonalan beschikbaar te houden voor de teelt van cichorei.

Consument online prikkelen om gezonder te eten

Akker- & Tuinbouw

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) onderzoekt welke nudges ofwel prikkels mogelijk zijn op de website van supermarktketen Hoogvliet om consumenten meer groenten en fruit te laten eten.

Bewaarproef peen toont duidelijke verschillen

Akker- & Tuinbouw

Een fungicideproef in peen van middelenfabrikant BASF laat na lange bewaring zien dat peentelers wat te kiezen hebben om hun bewaaruitval te beperken. De proef werd vorig jaar in Flevoland uitgevoerd.

Graanmarkt komt in rustiger vaarwater

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA voorspelt in de eerste prognose voor het seizoen 2021-2022 dat na twee jaar van dalingen de wereldwijde voorraden van mais en soja weer gaan stijgen. De verwachte tarwevoorraad is stabiel. Voorwaarde is wel...

Meer dan 1 miljoen hectare soja in EU

Akker- & Tuinbouw

Het areaal sojabonen in de 27 lidstaten van de Europese Unie stijgt dit jaar met 9,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Bietentelers moeten overzaaien vanwege emelten

Akker- & Tuinbouw

Emeltenschade in Nederlandse suikerbieten heeft ervoor gezorgd dat afgelopen week nog eens ruim 100 hectare moest worden overgezaaid, meldt Cosun Beet Company. De suikerfabrikant schrijft dat de schade vooral is te vinden op de noordelijke...

Bejo kan Crispr-Cas testen in groenten

Akker- & Tuinbouw

Een ondertekende overeenkomst met landbouwconcern Corteva Agriscience en een Amerikaans onderzoekscentrum geeft zaadfirma Bejo toegang tot het intellectuele eigendom van Crispr-Cas9 voor de veredeling van groenten.

Cosun Beet Company verwerkt 480.000 ton diksap

Akker- & Tuinbouw

Op de locaties in Vierverlaten en Dinteloord is Cosun Beet Company deze week gestart met de jaarlijkse raffinage van diksap tot suiker. In zes weken wordt zo'n 480.000 ton diksap verwerkt.

Onderzoek naar schending mensenrechten Italiaanse tomatenketen

Akker- & Tuinbouw

Vakbond FNV en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) gaan onderzoek doen naar de mogelijke schending van mensenrechten in de productieketen van de ingeblikte tomatenhandel.

Britten willen ban op export levende dieren

Veehouderij

Het Britse landbouwministerie Defra overweegt een verbod op de export van levende dieren die worden verkocht voor de slacht of om verder af te mesten.

Nederland levert bijdrage aan ontwikkeling Vietnamese tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Nederland en Vietnam werken al jaren nauw samen op het gebied van land- en tuinbouw en hebben dit vastgelegd in een strategische samenwerkingsoverkomst.

Droogte door wisselvallig weer zo goed als voorbij

Algemeen

Het grondwaterpeil is weer op een normaal niveau en ook het neerslagtekort is op dit moment kleiner dan voorgaande jaren, meldt weerbureau Weeronline.

USDA voorspelt recordoogst en recordverbruik tarwe

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA voorspelt in de eerste prognose voor het seizoen 2021-2022 dat zowel de tarweproductie als het tarweverbruik wereldwijd een recordniveau bereiken.

Canada verwacht ruim 2 procent uitbreiding aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

Het Canadese aardappelareaal zal naar verwachting dit seizoen toenemen met 2,3 procent tot een totaal van bijna 149.000 hectare.

Onderzoekers vergelijken negen bodemsensoren

Akker- & Tuinbouw

Wageningen University & Research en Aeres Hogeschool Dronten testen in een vergelijkingsproef in totaal negen verschillende sensoren voor het meten van bodemvocht.

Asperges 20 procent duurder dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

Het afzetseizoen voor asperges wordt gekenmerkt door een gelijkmatige aanvoer met overwegend meer vraag dan aanbod. Afzetcoöperatie ZON Holding meldt dat de aanvoer in kilo’s tot dusver 7 procent lager ligt dan in 2020. De financiële omzet van de...

Iets meer dan 200 hectare suikerbieten overgezaaid

Akker- & Tuinbouw

Tot het begin van deze week is in Nederland 203 hectare suikerbieten overgezaaid. Verder is de druk van bladluizen in de pasgezaaide bieten nog steeds laag.

NEPG: aardappelareaal daalt 3 tot 5 procent

Akker- & Tuinbouw

De Europese organisatie voor aardappeltelers NEPG verwacht dat dit seizoen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België het totale aardappelareaal 3 tot 5 procent lager is dan vorig jaar.

Adri Bom-Lemstra blijft ook actief voor Greenports Nederland

Akker- & Tuinbouw

Adri Bom-Lemstra blijft als prille voorzitter van Glastuinbouw Nederland ook voorzitter van Greenports Nederland.

Vrije aardappelen opnieuw iets duurder

Akker- & Tuinbouw

PotatoNL verhoogt deze week de noteringen voor fritesaardappelen die bestemd zijn voor grootschalige verwerking met 1,25 euro. Daarmee komt de prijs uit op gemiddeld 10 euro per 100 kilo.

Waarde HZPC-certificaat daalt opnieuw 10 procent

Akker- & Tuinbouw

De koers van het certificaat op een aandeel van pootgoedbedrijf HZPC is vrijdag vastgesteld op 106,35 euro. Daarmee daalt de koerswaarde opnieuw met de maximale 10 procent.

Illegale arbeid bij Brabantse aspergekweker

Akker- & Tuinbouw

Inspectie SZW heeft tijdens een controle bij een aspergekweker in Noord-Brabant vier Oekraïense aspergestekers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken.

Duijvestijn levert nieuwe gezonde tomaat aan Deen

Akker- & Tuinbouw

In de winkels van supermarktketen Deen liggen vanaf deze week de 'Phytorich Krachtige Tomaten' van kwekerij Duijvestijn.

Europese Commissie evalueert nieuwe regels plantenhandel

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe Plantgezondheidsverordening van de Europese Unie wordt binnenkort geëvalueerd. Om de meningen te peilen, kunnen zowel bedrijven als burgers vragenlijsten invullen via de NVWA.

Motor uienexport hapert na jaarwisseling

Akker- & Tuinbouw

Het exportseizoen voor Nederlandse uien kent twee gezichten. Voor de jaarwisseling verliep de afzet voortvarend. Exportvolumes van meer dan 40.000 ton per week waren geen uitzondering. De laatste maanden is de situatie anders. Nu moeten exporteurs...

FruitMasters: 'Nederlands fruit heeft marktkansen ver weg en dichtbij'

Akker- & Tuinbouw

Fruittelerscoöperatie FruitMasters schrijft in het jaarbericht 2020 dat er volop kansen zijn op de afzetmarkt voor hard- en zachtfruit. Operationeel directeur Adriaan Vis vindt dat het voor de marktpositie van de Nederlandse fruitteelt wel van...

Flevolandse akkerbouwer organiseert Pieperquiz

Akker- & Tuinbouw

In plaats van zijn traditionele Pieperprijsvraag organiseert Harry Schreuder van akkerbouwbedrijf Harrys Farm in het Flevolandse Swifterbant dit jaar een Pieperquiz.

Twee nieuwe klonen van phytophthora gedefinieerd in Europa

Akker- & Tuinbouw

Het Europese netwerk EuroBlight heeft bij de inventarisatie van phytophthora-aantastingen in 2020 twee nieuwe klonen van de aardappelschimmel een eigen naam gegeven.

Vrijstellingen Tracer en Exirel voor bestrijding suzuki-fruitvlieg

Akker- & Tuinbouw

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft dinsdag vrijstellingen afgegeven voor de insecticiden Tracer en Exirel om de suzuki-fruitvlieg in fruitgewassen te bestrijden.

Aardappelvoorraad is hoger dan meerjarig gemiddelde

Akker- & Tuinbouw

Zowel relatief als absoluut is de aardappelvoorraad gemeten per half april kleiner dan vorig jaar, maar groter dan het vijfjarig gemiddelde.

Corona drukt pootgoedprijs bij Agrico

Akker- & Tuinbouw

Aardappelcoöperatie Agrico heeft vorige week aan haar leden een gemiddelde indicatieprijs van 25 euro per 100 kilo bekendgemaakt voor pootgoed van oogst 2020.

Suikervoorraad in EU fors lager

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie (EU) heeft in het seizoen 2020-2021 gemiddeld zo'n 2 miljoen ton suiker minder beschikbaar dan vorig jaar. Dit blijkt onder meer uit een inventarisatie van de Europese suikervoorraad begin maart.

Nog weinig ziektes in wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

De ziektedruk in wintertarwe is nog laag. Dit blijkt uit het eerste bericht voor de Graanziektebarometer van onderzoeksinstelling SPNA voor dit seizoen.

Positief oordeel over nieuwe gmo-aardappel in VS

Akker- & Tuinbouw

Voor de toelating van het nieuwe genetische gemodificeerde (gmo) aardappelras Snowden Z6 van aardappelverwerker J.R. Simplot heeft het Amerikaanse landbouwministerie USDA een positief advies ontvangen.

Analyse: hoge tarweprijs vooral boost voor akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers kunnen dit jaar profiteren van de hoogste tarweprijzen in acht jaar tijd. Veehouders worden daarentegen geconfronteerd met snel stijgende voerkosten.

Hoogste tarwenotering sinds 2013

Akker- & Tuinbouw

Grondstoffenbeurs Matif in Parijs noteert deze week tot 256 euro voor een ton tarwe. Dat is de hoogste notering in acht jaar tijd.

Werkgevers tuinzaadsector willen maatwerk in cao

Akker- & Tuinbouw

Plantum wil namens de werkgevers in de tuinzaadsector geen keurslijf in de branche-cao. De koepelorganisatie streeft naar passende oplossingen voor alle medewerkers, die op ondernemingsniveau worden afgesproken.

Gefertigeerde uien van betere kwaliteit en langer te bewaren

Akker- & Tuinbouw

Fertigatie in zaaiuien zorgt niet alleen voor een flink hogere opbrengst en een egalere sortering, maar ook voor een zichtbare plus op de kwaliteit en een betere bewaarbaarheid. Dit blijkt uit een fertigatie- en irrigatieproef die toeleverancier Van...

Soiltech lanceert specifieke bladmeststof voor suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Met de nieuwe bladmeststof Optima Sugar+ is het mogelijk om de suikeropbrengst van een perceel suikerbieten met gemiddeld 8,5 procent te verhogen.

Ledenraad FloraHolland belegt extra vergadering vanwege noodrempetitie

Akker- & Tuinbouw

De ledenraad van FloraHolland heeft besloten dat er een extra informele ledenraadsvergadering komt. Daarin kunnen alle leden van de afzetcoöperatie voor bloemen en planten hun bezwaren over het directiebeleid toelichten.

Uienvoorraad groter dan meerjarig gemiddelde

Akker- & Tuinbouw

Uientelers hebben meer uien in hun bewaarplaatsen dan vorig seizoen. Ten opzichte van het meerjarig gemiddelde is de uienvoorraad in absolute tonnen ongeveer 28 procent groter.

Groeiregulatie verbetert rendement graszaadteelt

Akker- & Tuinbouw

Groeiregulatie toepassen in de teelt van Engels raaigras en rietzwenkgras is een verzekeringspremie voor een hogere zaadopbrengst. Voorwaarde is wel dat de behandeling wordt uitgevoerd op een goed groeiend gewas.

Rabobank: 'Voor Nederlandse boer is het lastig concurreren op wereldmarkt'

Akker- & Tuinbouw

Voor basisproducten als zuivel, aardappelen en hardfruit is het voor Nederland lastig concurreren op de wereldmarkt. Dit stelt Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank.

Wetenschappers pleiten voor gene-editing bij biogewassen

Biologische landbouw

Als de Europese Unie vasthoudt aan het verbod op het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken als gene-editing in de biologische landbouw, worden Europese duurzaamheidsdoelen niet gehaald.

Werknemers tuinzaadbranche komen met petitie voor betere cao

Akker- & Tuinbouw

Werknemers van tuinzaadbedrijven gaan niet akkoord met het laatste cao-aanbod van hun werkgevers. De vakbonden bieden daarom vrijdagmiddag een petitie aan met de oproep aan de zaadfirma's om een betere cao af te spreken.

Rabobank: 'Nederland te duur voor teelt goedkoop fruit'

Akker- & Tuinbouw

Het wordt volgens sectorspecialisten Arne Bac en Cindy van Rijswick van Rabobank hoog tijd dat Nederlandse fruittelers het mooie perspectief van hun sector kunnen verzilveren. Rabobank geeft de telers in een nieuwe publicatie handvatten om na te...