Haijo Dodde

Haijo Dodde

Haijo Dodde is coördinerend redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt met name de akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

Contact

Artikelen door Haijo Dodde

Nederland blijft populair bij arbeidsmigrant

Akker- & Tuinbouw

Een goed loon, verzorgde huisvesting en fijne werkomgeving maken de Nederlandse tuinbouw aantrekkelijk voor arbeidsmigranten. Naast Poolse medewerkers geldt dit ook voor vooral jonge werkzoekenden uit andere Europese landen.

Onderzoekers vinden gen in rijst dat mate van bloei reguleert

Akker- & Tuinbouw

Een internationaal onderzoeksteam dat wordt geleid door de Universiteit van Milaan heeft in rijst een gen geïdentificeerd dat, als het wordt uitgeschakeld, het aantal bloemen verhoogt.

Lector: hoogwaardig eiwit dreigt te eindigen in veevoer

Akker- & Tuinbouw

Te veel regionaal geteelde hoogwaardige eiwitten dreigen te worden verwerkt tot krachtvoer voor de veehouderij, stelt lector Health & Food Feike van der Leij van Hogeschool Inholland.

Vooruitzichten lijken gunstig voor wintergraan

Akker- & Tuinbouw

De wintergranen in Europa zijn in redelijk tot goede conditie na een relatief zachte winter. Dat constateert meteorologisch instituut Joint Research Centre (JRC) in het Mars-bulletin van maart.

Gewasbescherming is nog vooral blussen van brandjes

Akker- & Tuinbouw

Voor de ontwikkeling van een gezond teeltsysteem moet er meer aandacht zijn voor de oorzaak van de aanwezigheid van ziekteverwekkers en niet alleen voor de bestrijding ervan. Dat stelt projectmanager Daan Verbeek van Koppert.

Slimme boomzaden maken snelle herbebossing mogelijk

Akker- & Tuinbouw

Zaadverbeteringsbedrijf Incotec en natuurhersteller Land Life werken samen in een project om innovatieve zaadtechnologie te gebruiken voor boomzaden. Hierdoor is het mogelijk om grotere stukken land in te zaaien voor herbebossing.

Dure uien blijven meer in Europa

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse uien concentreert zich de laatste weken meer op de Europese afnemers. Met name West-Afrikaanse bestemmingen lijken minder actief op de markt dan voorgaande jaren.

Kwart minder bespuitingen in lelies met adviessysteem

Akker- & Tuinbouw

Lelietelers die gebruikmaken van beslissingsondersteunende systemen (BOS) kunnen met een kwart minder bespuitingen hun gewas beschermen tegen vuur, zonder opbrengstderving.

CDA gunt glastuinbouw ruimte voor ontwikkeling

Akker- & Tuinbouw

Voor de glastuinbouwsector wil het CDA zich niet blindstaren op het voldoen aan strengere maatschappelijke eisen. De partij pleit ervoor de sector de kans te geven voor experimenten en de ontwikkeling van oplossingen.

Sierteeltsector weert zich tegen criminelen

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën heeft zich woensdag laten informeren over de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit door de sierteeltsector.

Syngenta boekt recordomzet in 2022

Akker- & Tuinbouw

De grote vraag naar producten en diensten voor de wereldwijde landbouw zorgt ervoor dat de omzet van zaadfirma Syngenta in 2022 met 19 procent is gestegen tot in totaal 33,4 miljard dollar (31 miljard euro).

Mineralenverlies beperken door onderwerken gewasresten

Akker- & Tuinbouw

Om de uitspoeling en vervluchtiging van stikstof te minimaliseren, adviseert bieteninstituut IRS het bietenloof van suikerbieten direct na de oogst in te werken. Ook in andere gewassen is er aandacht voor het beperken van het verlies van mineralen...

Impact regeneratieve landbouw meetbaar maken

Algemeen

Onderzoeker Loekie Schreefel van Wageningen University & Research wil regeneratieve landbouw concreter en beter meetbaar maken. Dat maakt het volgens hem aantrekkelijker voor beleidsmakers om regeneratieve praktijken van boeren financieel te...

Meer pootgoed naar overzeese bestemmingen

Akker- & Tuinbouw

Exportbestemmingen in Azië en Afrika hebben dit afzetseizoen meer Nederlands pootgoed aangekocht dan voorgaande jaren. De export in Europa komt schoorvoetend op gang. Tot en met eind februari staat de exportteller voor Nederlands pootgoed op 537.000...

Twijfels over uitbreiding aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NEPG) verwachten dat er komend teeltseizoen in de EU4-landen maar beperkte ruimte is om op een groter areaal aardappelen te telen. Dit ondanks de toenemende vraag naar met name fritesaardappelen.

Biosensor meet stress bij hortensia's

Akker- & Tuinbouw

In project 'Het Nieuwe Telen, gas erop' worden in hortensia's biosensoren getest voor het waarnemen van stress. Het doel daarvan is dat telers na het signaleren van stress actie kunnen ondernemen om de gevolgen te beperken.

Compost maakt perceel minder droogtegevoelig

Akker- & Tuinbouw

Medewerkers van loonbedrijf Hartlief-Lammers in het Drentse Donderen strooiden de voorgaande twee weken compost op hun eigen akkerbouwpercelen voor bodemverbetering. Met een shovel laden zij de meststrooier met de compost die op het perceel geleverd...

Graandeal verlengd met zestig dagen

Akker- & Tuinbouw

Rusland is bereid om het akkoord over een corridor op de Zwarte Zee voor de export van met name granen met zestig dagen te verlengen. Russische autoriteiten laten dat volgens verschillende internationale persbureaus weten na overleg met de Verenigde...

NAO-directeur: 'Met Nederlandse aardappel hebben we goud in handen'

Akker- & Tuinbouw

Het feit dat wereldvoedselorganisatie FAO verwacht dat de aardappelconsumptie wereldwijd de komende tien jaar kan verdubbelen, ziet NAO-directeur Dick Hylkema als grote kans voor de Nederlandse sector. 'Om deze te benutten, hebben we in eigen land...

Tool berekent impact van gewasbescherming op milieu

Akker- & Tuinbouw

De Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) berekent de impact van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar ook van laagrisicostoffen en biologische middelen. Telers, ketenpartijen, experts en overheden kunnen de tool gebruiken om...

Tool POC berekent beste prijs voor fritesteler

Akker- & Tuinbouw

Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) adviseert leden om voordat zij afspraken maken met verwerkers eerst via de Contracttool te checken wie de hoogste prijs betaalt. 'Onze rekentool vergelijkt de voorwaarden van verwerkers en geeft...

Huidige AM-resistentie is onvoldoende voor zetmeeltelers

Akker- & Tuinbouw

Voor de continuïteit van de teelt van zetmeelaardappelen heeft de praktijk behoefte aan hoogresistente aardappelrassen. Dat is onder meer nodig vanwege de toenemende virulentie van de aaltjes die aardappelmoeheid (AM) veroorzaken. De...

Aantal jongere kopers van asperges neemt toe

Akker- & Tuinbouw

Van de Nederlandse consumenten van 30 jaar en jonger kocht 23 procent in 2022 weleens asperges, dat is 8 procent meer dan het jaar daarvoor.

Corteva neemt producenten van biologische middelen over

Akker- & Tuinbouw

Gewasbeschermingsfabrikant Corteva Agriscience uit de Verenigde Staten meldt dat de overname van twee grote internationale producenten van biologische gewasbeschermingsmiddelen is afgerond.

Bietentelers kunnen weer Betacal bestellen

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers kunnen zich deze maand bij Cosun Beet Company melden voor deelname aan de Betacal Telerregeling 2023. De uitlevering van de klakmeststof start vanaf de campagne van komend najaar.

Steun voor minister bij versnelling geïntegreerde gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich vinden in de aanzet van minister Piet Adema van LNV om de kennisinfrastructuur over geïntegreerde gewasbescherming te versterken.

Importstop voor waardplanten xylella uit dertien landen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met ingang van donderdag 2 maart de import weigeren van planten die vatbaar zijn voor Xylella fastidiosa. Het gaat om planten die afkomstig zijn uit dertien landen buiten de Europese Unie.

Oekraïne wil herstel solidariteitsroute via Polen

Akker- & Tuinbouw

De Oekraïense landbouwraad Ukrainian Agrarian Council (UAC) pleit ervoor dat de vlotte export van vooral granen over het land via Polen en ook Roemenië voorlopig mogelijk blijft.

Tarweprijs naar het laagste niveau sinds een jaar

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor tarwe op de internationale graanbeurzen zijn deze week gedaald naar het niveau van voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Ron Mulders: 'Als sector leren omgaan met ongemakkelijke waarheid'

Akker- & Tuinbouw

Ron Mulders ziet het als zijn taak om boeren en tuinders te begeleiden in de overgang naar teeltsystemen die gebaseerd zijn op een grotere weerbaarheid. 'We gaan naar een nieuw normaal met minder gewasbeschermingsmiddelen. Maar we moeten daarvoor...

HZPC bepaalt prognoseprijs pootgoed op 36,20 euro

Akker- & Tuinbouw

De verwachte prijs voor pootgoed van oogst 2022 heeft handelsbedrijf HZPC vastgesteld op 36,20 euro per 100 kilo. Deze prijs is ongeveer 10 procent hoger dan de prognoseprijs van vorig jaar.

Impact van bufferstroken verschilt sterk per regio en bedrijf

Akker- & Tuinbouw

Het verlies aan teeltareaal door de aanleg van bufferstroken lijkt naar verhouding mee te vallen in waterrijke gebieden. Gewastelers ervaren wel veel onduidelijkheid en administratieve rompslomp vanwege de nieuwe regelgeving kort voor het naderende...

Duurste uien gaan weg voor 77 euro per 100 kilo

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) heeft donderdag de noteringen voor gele zaaiuien verhoogd met 11 tot 12,50 euro per 100 kilo. Voor de duurste uien wordt nu 77 euro per 100 kilo betaald.

Turkije exporteert granen en peulvruchten naar 216 landen

Akker- & Tuinbouw

Aan granen, peulvruchten, suiker en producten waarin deze grondstoffen zijn verwerkt, verkocht Turkije in 2022 voor omgerekend 11,07 miljard euro naar buitenlandse bestemmingen.

Termijnmarkt aardappelen moet 30 eurogrens loslaten

Akker- & Tuinbouw

Afwachtende kopers en speculanten die hun winst nemen, zorgen voor druk op de termijnnoteringen van aardappelen. Het lijkt erop dat de termijnmarkt de grens van 30 euro per 100 kilo voorlopig los moet laten.

Consument betaalt meer voor Spaanse groenten

Akker- & Tuinbouw

De groenteproductie in Spanje en Portugal en voor een deel ook in Noord-Afrika valt deze winter tot dusver tegen vanwege relatief koud en nat weer. Het kleinere aanbod zorgt voor oplopende consumentenprijzen.

Minder fruit op voorraad in België

Akker- & Tuinbouw

Zowel voor appels als voor peren zijn in België de voorraden kleiner dan vorig jaar. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT).

Dirk Jan Beuling: 'We moeten nog meer ons best doen voor betere waterkwaliteit'

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Dirk Jan Beuling noemt het teleurstellend dat het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater niet verder afneemt. 'De waterkwaliteit is een belangrijk criterium bij de herregistratie van middelen....

Europees Octrooibureau handhaaft patent op paprikaresistentie

Akker- & Tuinbouw

Het patent van landbouwconcern Syngenta op de resistentie tegen wittevlieg in paprika blijft gehandhaafd. Dit heeft het Europees Octrooibureau (EOB) donderdag besloten. Bionext reageert teleurgesteld.

Meer Europese interesse voor Nederlandse uien

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de beperkte beschikbaarheid en de huidige hoge marktprijzen blijft vooral ook in Europa de export van Nederlandse uien goed doorlopen.

Extra maatregelen tegen opzettelijk infecteren met ToBRFV

Akker- & Tuinbouw

De NVWA kondigt extra maatregelen aan voor de bestrijding van het ToBRFV-virus. Die zijn met name gericht op het illegaal infecteren van planten met een milde variant van het virus voor de zogeheten cross-protectie.

Aanbod vrije aardappelen beperkt in België

Akker- & Tuinbouw

De Belgische aardappelvoorraad van oogst 2022 was begin februari vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel is het aandeel vrije aardappelen veel lager. De aardappelvoorraad in Vlaanderen en Wallonië wordt per 1 februari geraamd op 2,44 miljoen ton.

Adema: boer weer meer baas op eigen erf

Politiek

Landbouwminister Piet Adema ziet volop perspectief voor een akkerbouwsector die in balans is met zijn omgeving. Deze week sprak de bewindsman voor een zaal met 250 akkerbouwers in het Flevolandse Emmeloord over het toekomstig landbouwbeleid.

Aardappel op aardappel mogelijk met ontheffing

Akker- & Tuinbouw

De verruiming van de ontheffing voor 2-op-10 aardappelteelt maakt het mogelijk om onder voorwaarden twee jaar achter elkaar op hetzelfde perceel aardappelen te telen. Dat verzoek was door BO Akkerbouw ingediend en de Nederlandse Voedsel- en...

Meer appels en meer peren op zuidelijk halfrond

Akker- & Tuinbouw

Argentinië, Australië, Brazilië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika oogsten gezamenlijk dit jaar 5,6 procent meer appels en ongeveer 1 procent meer peren dan in 2022. Dat blijkt uit de oogstprognose voor het zuidelijk halfrond die de World Apple and Pear...

Tarweprijs gaat weer richting 300 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Een aanhoudend krappe tarwebalans, twijfel over de beschikbaarheid voor de iets langere termijn en droogte in enkele belangrijke productielanden zorgen voor een licht herstel van de tarweprijs.

Meer marge nodig voor rendabele pootgoedteelt

Akker- & Tuinbouw

De beschikbaarheid van grond, toenemende maatschappelijke eisen en regeldruk en een sterk stijgende kostprijs zijn ook voor pootgoedtelers grote uitdagingen. Maar over het algemeen is de sector optimistisch over het perspectief. Voor een rendabele...

Bietenteler profiteert van nieuwe rekenmethode bietenprijs

Akker- & Tuinbouw

Bietenverwerker Cosun Beet Company bepaalt de bietenprijs vanaf dit jaar op basis van de suikerverkoop in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar en de verkoopcontracten en verwachtingen voor de eerste drie kwartalen in het nieuwe jaar. Daarmee...

Hoge consumentenprijs frustreert telers biologische conserven

Biologische landbouw

Het huidige prijsbeleid van de retail voor conserven- en diepvriesgroenten frustreert volgens het Biologische Conserven Comité in Nederland de ontwikkeling van de biologische groenteteelt voor de verwerkende industrie.

Bietenprijs maakt een forse sprong

Akker- & Tuinbouw

Landbouwcoöperatie Cosun heeft de bietenprijs voor 2022 vastgesteld op 68,75 euro per ton. Deze prijs is een ruime verbetering ten opzichte van de 40 euro per ton suikerbieten van vorig jaar.

Zeeuwse akkerbouwers zaaien mengsels voor groenbemesting

Akker- & Tuinbouw

Speciaal voor akkerbouwers geeft Urgenda samen met ZLTO, DSV zaden en Provincie Zeeland een aanzet tot het gebruik van soortenrijke mengsels voor de groenbemesting. Veertig Zeeuwse akkerbouwers met elk 5 hectare doen mee aan de pilot 1001 hectare...

Positie aardappelteler sterk verbeterd in vragende markt

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikanten verhogen hun contractprijzen voor de teelt van aardappelen met 30 tot 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Sensus betaalt komend seizoen 20 euro per ton meer voor cichorei en verbetert de leveringsvoorwaarden aanzienlijk, maar...

Met juiste strategie is chitwoodi beheersbaar

Akker- & Tuinbouw

Voor de beheersing van Meloidogyne chitwoodi (M. chitwoodi) in aardappelen is het van belang dat de beginbesmetting zo laag mogelijk is. 'Als telers in hun rotatie verstandige dingen doen, dan is ook met chitwoodi de teelt van pootgoed goed...

Bioplant behartigt landelijke belangen biologische akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Met de oprichting van vereniging Bioplant zet de Nederlandse biologische akkerbouwsector een nieuwe stap naar nationale belangenbehartiging. De nieuwe vereniging vertegenwoordigt 250 biologische akkerbouwers.

Vlotte start exportseizoen pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Naar overzeese bestemmingen is tot en met de jaarwisseling al relatief veel Nederlands pootgoed verscheept. In volume loopt de export van oogst 2022 bijna 10 procent voor op het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappelorganisatie.

IRS: zorgvuldig omgaan met afgeraapte bieten

Akker- & Tuinbouw

Onafgedekte hoopjes met suikerbieten, die voor aflevering zijn afgeraapt, vormen in het voorjaar een potentiële besmettingsbron voor ziekten en plagen, zoals bijvoorbeeld vergelingsziekte.

Herkomst onverwachte middelen in water blijft onduidelijk

Akker- & Tuinbouw

Het blijft onduidelijk waarom sommige actieve stoffen van verboden gewasbeschermingsmiddelen in glastuinbouwgebieden in oppervlaktewater worden aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van CLM in opdracht van de glastuinbouwsector.

NAK verhoogt tarieven met 5 procent

Akker- & Tuinbouw

Om de oplopende kosten onder controle te houden, heeft het bestuur van keuringsdienst NAK besloten om de keuringstarieven in 2023 met gemiddeld 5 procent te laten stijgen.

McCain helpt aardappeltelers verduurzamen

Akker- & Tuinbouw

Aardappelverwerker McCain Foods lanceert donderdag in Nederland een programma voor het stimuleren van regeneratieve landbouw. Het doel is ondersteunen van Nederlandse aardappeltelers in hun transitie naar duurzame landbouwpraktijken.

Herbicide Stomp komend seizoen beperkt leverbaar

Akker- & Tuinbouw

BASF meldt dat het problemen heeft met de levering van producten met de actieve stof pendimethalin. Dat betreft onder meer de herbiciden Stomp 400 SC en Wing P.

Fabrikant van papier uit suikerbietenpulp bijna failliet

Akker- & Tuinbouw

Papierfabriek Crown Van Gelder in het Noord-Hollandse Velsen-Noord heeft faillissement aangevraagd. De fabrikant ontwikkelde twee jaar geleden een papiersoort waarin 20 procent vezels uit suikerbietpulp is verwerkt.

Export Nederlandse uien 50.000 ton lager

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de beperkte beschikbaarheid en de hogere prijsvorming zijn in de eerste helft van afzetseizoen 2022-2023 bijna 8 procent minder uien aan het buitenland verkocht. Dat blijkt uit de exportcijfers van handelskoepel Holland Onion Association...

HOA: wereldwijd kansen voor betaalbare uien

Akker- & Tuinbouw

Als lokale producties niet toereikend zijn, liggen er voor Nederland kansen om waar dan ook in de wereld uien te leveren, stelt voorzitter Gijsbrecht Gunter van Holland Onion Association (HOA). 'Voorwaarde is wel dat onze uien betaalbaar zijn....

Canada meldt iets kleinere aardappelvoorraden

Akker- & Tuinbouw

De aardappelvoorraden in Canada zijn ten opzichte van vorig jaar 0,4 procent lager. Wel is de voorraad geïnventariseerd rond begin januari 5,8 procent hoger dan het meerjarig gemiddelde.

Uireka vindt handvatten voor beheersing fusarium

Akker- & Tuinbouw

Beheersing van de bodemschimmel fusarium zit vooral in een geïntegreerde aanpak, stelt gewasbeschermingsspecialist Mark Ermers van Cebeco Agro. 'Het is veelal een samenhang van factoren die telers kunnen helpen om fusarium de baas te kunnen, één...

Champignonsector ziet weer perspectief na slechte jaren

Akker- & Tuinbouw

Van de ruim vijfhonderd champignonbedrijven in het jaar 2000 zijn er minder dan honderd over in Nederland. Poolse concurrentie en slechte prijzen hebben de sector lange tijd pijn gedaan. Nu geeft een betere positie op de binnenlandse markt de...

Fritesindustrie gebruikt in 2022 bijna 4 miljoen ton aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse aardappelverwerkers hebben over het hele jaar 2022 net geen 4 miljoen ton aardappelen gebruikt.

WUR: uienteelt kan zonder Vydate

Akker- & Tuinbouw

De kans is groot dat het middel Vydate vanaf 2024 niet meer beschikbaar is. Wageningen University & Research (WUR) verwacht dat uientelers uiteindelijk voldoende mogelijkheden hebben om dit verlies op te vangen.

Delphy nu ook aandeelhouder van Proeftuin Randwijk

Akker- & Tuinbouw

Naast de adviesorganisaties Fruitconsult en de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) en onderzoeksinstituut Wageningen University & Research is sinds deze week Delphy aandeelhouder van Proeftuin Randwijk.

HAK wordt biologisch merk

Akker- & Tuinbouw

Fabrikant HAK wil in 2027 alleen nog biologisch geteelde groenten en peulvruchten uit Nederland verwerken en in de markt zetten. Tijdens de Biobeurs presenteert HAK-directeur Timo Hoogeboom later vandaag het actieplan 'Groene Akkerplan' om deze...

Oekraïne haalt 94 procent van graanoogst binnen

Akker- & Tuinbouw

Graantelers in Oekraïne hebben ongeveer 94 procent van het ingezaaide areaal voor groeiseizoen 2022 kunnen oogsten. De totale graanoogst wordt geraamd op bijna 51 miljoen ton.

Zware tijden voor biologische afzet, maar het perspectief lonkt

Biologische landbouw

Landbouwminister Piet Adema wil dat het Nederlandse biologisch areaal groeit van 4 naar 15 procent van het landbouwareaal in 2030. Maar consumenten laten de vaak dure biologische producten liggen in het schap. Hoe haalbaar is die gewenste groei van...

CZAV draait financieel goed in extreem jaar

Akker- & Tuinbouw

De geconsolideerde omzet van CZAV en haar deelnemingen is in het boekjaar 2021-2022 van 474 miljoen euro gestegen naar 648 miljoen euro. De grotere omzet resulteerde in een resultaat na belastingen van 15,3 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog 6,4...

Iets meer aanbod op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Amerikaanse prognosecijfers wijzen op een lichte stijging van de tarwevoorraden wereldwijd voor het seizoen 2022-2023. Het zorgt ervoor dat de tarweprijzen onder druk blijven staan.

Keten werkt aan bewustwording pootgoedkwaliteit

Akker- & Tuinbouw

Problemen met de opkomst van consumptieaardappelen in het voorjaar worden enerzijds veroorzaakt door de vitaliteit van het pootgoed en anderzijds door alle handelingen die het pootgoed heeft ondergaan. Dat zijn de belangrijke conclusies uit het...

Bewaarverliezen in suikerbieten lopen op

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company meldt dat de gemiddelde bewaarverliezen van de laatgeleverde suikerbieten deze campagne hoger zijn dan de voorgaande jaren.

FNV gaat niet akkoord met cao-eindbod glastuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Een ruime meerderheid van de FNV-leden die werken in de glastuinbouw gaat niet akkoord met het eindbod van de werkgevers.

Südzucker produceert 20 procent minder suiker

Akker- & Tuinbouw

De suikerfabrieken die horen tot de Südzucker Group produceren dit jaar bijna 20 procent minder suiker. Dit komt door tegenvallende opbrengsten van suikerbieten.

Dataproject moet illegaal gebruik pootgoed tegengaan

Akker- & Tuinbouw

Breeders Trust, de organisatie voor bescherming van kwekersrecht, start dit jaar met een internationaal datapilotproject. In eerste instantie wil ze hiermee de handelsstromen van aardappelpootgoed beter in beeld brengen.

Belgische minister pleit voor afschaffing btw op groenten en fruit

Akker- & Tuinbouw

De Belgische minister van Ambtenarenzaken en vicepremier Petra de Sutter pleit deze week voor afschaffing van de btw op groenten en fruit in België.

Zweefvlieglarven zijn belangrijke bestrijders van trips in uien

Akker- & Tuinbouw

Uit tellingen ten behoeve van het project FAB+ in Noord-Holland blijkt dat zweefvlieglarven in uien een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing van trips.

Biologisch fruithandelsbedrijf krijgt nieuwe directeur

Akker- & Tuinbouw

René Laan is de nieuwe directeur en medeaandeelhouder van Stoker Organica. Dat Flevolandse bedrijf uit Biddinghuizen richt zich op het sorteren, verpakken en verkopen van biologisch fruit.

Bijna helft van Nederlandse huishoudens koopt blauwe bessen

Akker- & Tuinbouw

De consumptie van blauwe bessen in Nederland is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Bijna de helft van de huishoudens koopt weleens of geregeld blauwe bessen.

Voedselbanken zijn op zoek naar meer buitenbeentjes

Akker- & Tuinbouw

In deze moeilijke economische periode zien voedselbanken hun klantenbestand snel groeien en zijn daarom naarstig op zoek naar agrarische producten die ergens in de keten overblijven.

Tarwenotering daalt weer naar 300 euro

Akker- & Tuinbouw

Vooral door concurrentie van tarwe voor de exportmarkt uit Rusland en Oekraïne zijn de termijnnoteringen na de kerst opnieuw gedaald tot een niveau van rond de 300 euro per ton.

Prijs diepvriesfrites stijgt naar ruim 1 euro per kilo

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de forse stijging van de prijzen voor diepvriesfrites uit vooral Nederland en België blijft de vraag op de exportmarkt alleen maar toenemen.

Limburgse boeren meten zelf nitraat in bodem

Akker- & Tuinbouw

Het bodemteam van de LLTB heeft samen met regiobestuurders het initiatief genomen om in Limburg op vijfhonderd percelen zelf de nitraatgehaltes in de bodem te meten. Het doel is aantonen dat beperken van uitspoeling mogelijk is met perceelsgerichte...

NVWA: te veel residu in 3 procent levensmiddelen

Akker- & Tuinbouw

Van de levensmiddelen op de Nederlandse markt die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een steekproef analyseerde, bleek in 2021 3 procent meer dan de toegestane maximum residulimiet (mrl) aan bestrijdingsmiddelen te bevatten.

Aardappelmarkt sluit jaar af met hoogste termijnnotering

Akker- & Tuinbouw

De aardappeltermijnmarkt van EEX noteerde gisteren een slotkoers van bijna 29 euro per 100 kilo. Dat is voor het aprilcontract 2023 de hoogste notering in 2022.

RIVM waarschuwde voor publicatie stikstofkaart

Politiek

Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof negeerde de waarschuwing van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over publicatie van het inmiddels beruchte stikstofkaartje.

KNMI: 2022 was extreem warm, zonnig en droog

Algemeen

Het bijna afgelopen jaar was het op twee na warmste jaar sinds 1901 en kende een aantal stormen die voor een half miljard euro schade veroorzaakten, meldt meteorologisch instituut KNMI in een overzicht over het weer in Nederland in 2022.

Friese oudejaarsvereniging stunt met letters Top 2000

Algemeen

Oudejaarsvereniging ‘De Geitefok’ in het Friese Oudeberkoop heeft als stunt de grote lichtgevende letters bij het Top 2000-Café in Hilversum weggenomen.

Syngenta lanceert informatiecentrum voor ToBRFV

Akker- & Tuinbouw

Een nieuw online informatiecentrum moet tomatentelers inzicht geven in de mogelijkheden om de impact van het besmettelijke Tomato Brown Rugose Virus (ToBRFV) te beperken.

Jaap Haanstra: 'Signalen voor voedselcrisis zijn aanwezig'

Akker- & Tuinbouw

De groei van de wereldbevolking, het verlies van goede landbouwgrond, de beperkte beschikbaarheid van zoetwater en de gevolgen van klimaatverandering zijn allemaal factoren die een wereldwijde voedselcrisis kunnen veroorzaken, waarschuwt akkerbouwer...

Fungicide Pergado V mag nu ook in radijs

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide (Ctgb) heeft onlangs ingestemd met een etiketuitbreiding van het middel Pergado V voor de bedekte teelt van radijs.

Nederlandse prei goed betaald in Duitsland

Akker- & Tuinbouw

Door een beperkte aanvoer zijn de groothandelsprijzen voor Nederlandse prei in Duitsland met ruim 20 procent gestegen in aanloop naar de feestdagen.

Zoektocht van UIKC naar klimaatbestendige uienteelt

Akker- & Tuinbouw

Het Uien Innovatie- en Kenniscentrum (UIKC) gaat in onderzoek op Proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat nadrukkelijk op zoek naar klimaatbestendige teeltmethoden voor uien. De uitdaging is om ook in droogtegevoelige teeltgebieden,...

Kou in VS en versoepelingen China steunen tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op de wereldmarkt zijn weer gestegen naar een niveau van boven de grens van 300 euro per ton. Op de Matif in Parijs steeg de notering voor maaltarwe op levering in maart van 296 euro vorige week naar woensdag 315 euro per ton.

Vooral België koopt meer Nederlandse aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Belgische afnemers hebben tot dusver meer Nederlandse consumptieaardappelen aangekocht dan voorgaande jaren. Van oogst 2022 is tot en met november al meer dan 150.000 ton naar België geëxporteerd. Dat is ruim 55.000 ton meer dan vorig jaar.

Landbouwinkomen stijgt gemiddeld, maar variatie is groot

Economie

Akkerbouwers, melkveehouders en veel glastuinders hebben een goed jaar achter de rug met gemiddeld voldoende compensatie voor de hogere kosten. Ondernemers in enkele andere tuinbouwsectoren en de intensievere veehouderijsectoren moeten het doen met...

Uientelers profiteren van ongekende marktsituatie

Akker- & Tuinbouw

De uienprijzen op de landbouwbeurzen stijgen deze week tot maximaal 50 euro per 100 kilo voor de grofste sortering. Voor levering later in het seizoen worden nog hogere prijzen geboden. Marktpartijen spreken van een ongekende marktsituatie met volop...

Middelencombinatie geeft geen risico bij blootstelling

Akker- & Tuinbouw

Een combinatie van gewasbeschermingsmiddelen uit twee specifieke groepen die inwerken op het zenuwstelsel geeft geen risico's voor de volksgezondheid bij blootstelling via voedsel.

Anthos presenteert nieuwe directeur

Akker- & Tuinbouw

Mark-Jan Terwindt wordt de nieuwe algemeen directeur van Anthos, de Nederlandse koepelorganisatie voor handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten.

Nieuwe voorwaarden voor PlanetProof in 2023

Akker- & Tuinbouw

Stichting Milieukeurmerk (SMK) heeft de nieuwe eisen van het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten vastgesteld. Deze gelden vanaf 1 januari 2023 voor heel Europa.

Inundatie bestrijdt wortelknobbelaaltjes maximaal

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkent inundatie als bestrijdingsmaatregel voor percelen waar maatregelen van toepassing zijn vanwege besmetting met M. chitwoodi of M.fallax.

Inkomen stijgt voor akkerbouw, grote verschillen in tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers en glasgroentetelers kunnen in 2022 hun hogere kosten compenseren dankzij betere opbrengstprijzen. Voor sierteelt en de tuinbouwsectoren in de open grond geldt dit minder en is sprake van gemiddeld dalende bedrijfsinkomens.

Zorgen over toekomst suikersector in België

Akker- & Tuinbouw

Telersorganisaties, industrie en een gespecialiseerd onderzoeksinstituut buigen zich in België over de vraag of de teelt en verwerking van suikerbieten in dat land nog wel toekomst heeft.

Südzucker verwacht komend jaar opnieuw forse winststijging

Akker- & Tuinbouw

In de eerste prognose voor het boekjaar 2023-2024 gaat het grote Duitse levensmiddelenconcern Südzucker uit van een gemiddelde winststijging van zo'n 30 procent.

ABN Amro: akkerbouw lijkt bestand tegen stijgende kosten

Akker- & Tuinbouw

Dankzij relatief gunstige productprijzen lijkt het erop dat Nederlandse akkerbouwers dit jaar ondanks de sterk stijgende kosten een redelijk rendement halen. Dat concludeert ABN Amro in een analyse over de akkerbouwsector.

UIKC gaat op zoek naar de beste uienteler

Akker- & Tuinbouw

Het Uien Innovatie- en Kenniscentrum (UIKC) organiseert komend jaar een wedstrijd voor uientelers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit en de opbrengsten van de uien, maar ook naar de inzet op duurzaamheid en teeltefficiëntie.

Beperkte verkoopbelangstelling zorgt voor hogere aardappelnotering

Akker- & Tuinbouw

De aardappeltermijnmarkt van EEX in het Duitse Leipzig noteert deze week voor fritesaardappelen op levering in april 2023 de hoogste indicatieprijzen sinds begin oktober.

Groot aanbod voor export drukt tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

Een ruime aanvoer op de wereldmarkt zorgt ervoor dat de tarweprijzen wereldwijd onder druk blijven staan. Bij de Matif in Parijs schommelen de noteringen de laatste twee weken tussen 300 en 310 euro per ton voor maaltarwe geleverd in maart 2023.

Focus op voeding maakt plant weerbaarder

Akker- & Tuinbouw

Bij het telen op plantweerbaarheid ligt de focus op uitgebalanceerde voeding en niet op de bestrijding van ziekten en plagen. ‘Het vergt het een andere manier van denken. Maar als ik zie wat we bereiken met weerbaar telen dan maakt me dat razend...

Met sensoren vroegtijdig signalen opvangen van bedreigde planten

Akker- & Tuinbouw

Om ziekten en plagen te kunnen detecteren en bestrijden voordat ze een gewas beschadigen, onderzoekt Wageningen University & Research (WUR) in het Zuid-Hollandse Bleiswijk een aantal nieuwe sensortechnieken vooral voor de glastuinbouw.

Keten aan de slag met turfvrije potgrond

Akker- & Tuinbouw

'We zetten in op optimaal gebruik van reststromen en het sparen van kwetsbare natuurgebieden. De keten bewijst dat turfvrije potgrond tot de mogelijkheden behoort. Het gaat nu vooral nog om bewustwording', zegt Esther Veldhuis, directeur...

Brussel verlengt toelating glyfosaat tot eind 2023

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft vandaag de toelating voor het gebruik van glyfosaat in de Europese Unie verlengd tot 15 december 2023.

Keten wijst politiek op belang aardappelsector

Akker- & Tuinbouw

Bij een bijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag hebben Vavi en NAO namens de aardappelverwerkers en -handelaren de landbouwwoordvoerders van politieke partijen bijgepraat over het belang van de Nederlandse aardappelsector.

Glastuinbouw en overheid tekenen voor voortgang energietransitie

Akker- & Tuinbouw

Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 is woensdag ondertekend. Dat gebeurde samen met de glastuinbouwsector door de ministers Piet Adema (LNV) en Rob Jetten van Klimaat en Financiën.

Belgische aardappelverwerkers verhogen contractprijzen met 40 procent

Akker- & Tuinbouw

De Belgische verwerkers Agristo en Clarebout nemen het voortouw met een behoorlijke verhoging van de contractprijzen voor fritesaardappelen geteeld in het groeiseizoen 2023.

Bayer ontdekt positieve nevenwerkingen van groen middel Serenade

Akker- & Tuinbouw

Het biofungicide Serenade is niet alleen goed voor de bestrijding van schurft, zilverschurft en rhizoctonia. Bayer heeft ontdekt dat het ook een positief effect heeft op de vitaliteit van pootgoed en zorgt voor een reductie van de vorming van...

Belgische aardappeloogst blijft onder 4 miljoen ton

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers in België oogstten het afgelopen seizoen 3,97 miljoen ton aardappelen van 92.500 hectare. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête van de onderzoeksinstellingen PCA, Inagro, Fiwap en Carah.

NVWA vindt wratziekte op acht percelen in zetmeelgebied

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2022 acht keer wratziekte, veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum, in de aardappelteelt vastgesteld.

Kabinet wil regionaal maatwerk voor water en bodem

Politiek

De kwaliteit van het water en de bodem moet sturend zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Vanwege het intensief gebruik van water en klimaatverandering loopt Nederland steeds meer tegen grenzen aan, stelt minister Mark Harbers van...

Forse uitbreiding groen middel met kleine toepassingen

Biologische landbouw

In de Ctgb-vergadering van november stemde het college in met een omvangrijke uitbreiding met kleine toepassingen voor de toelating van een fungicide op basis van de schimmel Aureobasidium pullulans.

Veel ruimtelijke claims verwacht met nieuw waterbeleid

Politiek

In het coalitieakkoord heeft het kabinet al aangekondigd dat water en bodem sturend worden bij de ruimtelijke planvorming. Wat dit concreet betekent, moet vrijdag blijken uit de Kamerbrief Bodem en Water van het ministerie van Infrastructuur en...

Canadese wetgeving tegen verspreiding wratziekte

Akker- & Tuinbouw

De Canadese provincie Prince Edward Island (PEI) wil in gebieden waar wratziekte in aardappelen is vastgesteld de teelt van rooivruchten kunnen beperken.

Mooie lelies gaan voor een goede prijs naar het buitenland

Akker- & Tuinbouw

Medewerkers van Van Zanten Flowerbulbs in het Zuid-Hollandse Hillegom zijn deze periode druk met het verwerken van leliebollen voor de export naar vooral verre bestemmingen.

Fusarium is het destructiefst in Flevoland

Akker- & Tuinbouw

Van de bodemgebonden ziekten in zaaiuien hebben uientelers in Flevoland het afgelopen teeltseizoen de meeste schade ondervonden van fusarium. De bodemschimmel is in heel Nederland in de uienteelt een probleem, maar lijkt toch het destructiefst in...

Mammoetgras, de overtreffende trap van olifantsgras

Akker- & Tuinbouw

Het bedrijf Dutch Plant Force introduceert mammoetgras als steriele variëteit van het gewas miscanthus. De voordelen ten opzichte van de gangbare Miscanthus giganteus is verdubbeling van de opbrengst in biomassa tot wel 40 ton per hectare.

Hogere pootgoedopbrengst na snellere vertering tarwestoppel

Akker- & Tuinbouw

Stimulering van het bodemleven en daarmee de versnelde afbraak van organisch materiaal door bemesting met thiosulfaat zorgt in pootgoed voor een hogere opbrengst en een betere maatsortering.

FloraHolland investeert in snelle verwerking internationale aanvoer

Akker- & Tuinbouw

Bloemenveiling Royal FloraHolland heeft deze week een contract getekend met de Beumer Group voor de realisatie van een geavanceerd sorteersysteem bij Dockservices Aalsmeer.

HAK komt nu ook met verse groenten voor consumentenmarkt

Akker- & Tuinbouw

Conservenfabrikant HAK brengt deze maand voor het eerst verse groenten op de consumentenmarkt onder het label HAK Fresh. Onlinesupermarktketen Picnic heeft de primeur met verse ovengroenten.

Minder spuiten tegen cercospora

Akker- & Tuinbouw

Met mogelijk twee nieuwe rassen met hoogwaardige resistentie tegen cercospora kunnen bietentelers in gevoelige gebieden besparen op twee tot drie fungicidenbespuitingen, verwacht IRS-onderzoeker Bram Hanse.

Schorskever in Nederland met succes uitgeroeid

Akker- & Tuinbouw

Op twee Nederlandse plantenbedrijven, waar eerder een besmetting met de schorskever Euwallacea fornicatus was, is het quarantaineorganisme inmiddels met succes uitgeroeid. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Sector zet in op reductie milieu-impact teeltmedia

Akker- & Tuinbouw

Een brede coalitie van partijen heeft vrijdag een convenant getekend met vergaande doelstellingen gericht op de reductie van de milieu-impact van potgrond en substraten.

Aardappelteelt kost al meer dan 10.000 euro per hectare

Akker- & Tuinbouw

Voor komend teeltseizoen berekent Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) de kosten voor de teelt van een hectare aardappelen op meer dan 10.000 euro.

Kennisteam presenteert alternatieven glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Voor boeren en tuinders is nu een integrated pest management (IPM)-strategie beschikbaar waarmee zij gestimuleerd worden om alternatieven voor glyfosaat te gebruiken.

Stresstest elimineert slechtste partijen pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Voor de belangrijkste fritesrassen is een stresstest ontwikkeld om de kwaliteit van het pootgoed vast te stellen. Deze test is nu zover dat de slechtste partijen pootgoed kunnen worden uitgefilterd.

Den Hartigh: aardappelproefveld niet beregenen en schraal bemesten

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelshuis Den Hartigh uit het Flevolandse Emmeloord selecteert bewust op rassen die weinig stressgevoelig zijn en ook goed presteren als de groeiomstandigheden niet optimaal zijn. Verder worden zaailingen die gevoelig zijn voor schurft en...

Semagri heeft antwoord op nieuwe fysio wratziekte

Akker- & Tuinbouw

Kweekbedrijf Semagri heeft waarschijnlijk vanaf volgend jaar een nieuw aardappelras voor de zetmeelteelt beschikbaar met resistentie tegen fysio 38 van wratziekte.

Aardappelproductie in EU4-landen daalt 6 procent

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NEPG) verwachten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland een totale aardappelproductie van 21,2 miljoen ton. Dat is 6 procent minder dan vorig jaar en ook ruim 6 procent minder dan het meerjarig...

Zoektocht naar rassen die vroeg grove knollen geven

Akker- & Tuinbouw

Aardappelen op tijd kunnen oogsten, geeft voordelen bij de afzet en beperkt bovendien de teeltrisico's. Dat stelt Jan-Eric Geersing van Geersing Potato Specialist in het Flevolandse Emmeloord.

Akkerbouwer en tuinder hebben bedrijfsrisico's onvoldoende in beeld

Algemeen

Meer dan de helft van de akkerbouwers en tuinders heeft de bedrijfsrisico's onvoldoende in beeld. Ook maakt slechts een derde van de ondernemers jaarlijks een risicoanalyse van de bedrijfssituatie.

Geleidelijk hoger resistentieniveau in rassenpakket

Akker- & Tuinbouw

Aardappelbedrijf Schaap Holland zet bij de ontwikkeling van het eigen rassenpakket voor de aardappelteelt in op een hogere weerstand tegen stress in de teelt en hogere resistentieniveaus tegen phytophthora, diverse bodemziekten en virussen.

LTO benoemt nieuwe portefeuillehouder Gezonde Planten

Akker- & Tuinbouw

Ron Mulders is door het bestuur van LTO Nederland aangesteld als portefeuillehouder Gezonde Planten. Naast deze nieuwe functie is Mulders ook voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

Supermarkten tekenen voor 100 procent robuuste aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Samen met andere ketenpartijen tekenen zes supermarktketens volgende week het nieuwe convenant voor een volledige transitie naar robuuste aardappelen.

Kleine Europese uienoogst biedt marktkansen

Akker- & Tuinbouw

De verwachte Europese uienoogst is met 6,3 miljoen ton ruim 13 procent kleiner dan vorig jaar. Een beperkt aanbod zorgt al vroeg in het seizoen voor een vaste uienmarkt met noteringen die voor gele uien deze week oplopen tot 30 euro per 100 kilo.

Veel zorgen bij gewastelers over toekomstig beleid

Akker- & Tuinbouw

De impact van maatregelen die betrekking hebben op het nitraatbeleid, het nieuwe GLB en de boer-tot-bordstrategie zorgt voor veel onrust en onduidelijkheid bij akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. Dat bleek dinsdagavond tijdens een...

Producenten vruchtensap starten petitie tegen suikertaks

Akker- & Tuinbouw

Enkele Nederlandse producenten van puur vruchtensap nemen het initiatief voor de campagne 'Geen suikertaks in de boomgaard'. Zij vinden het niet terecht dat hun producten extra worden belast als de overheid de suikertaks gaat verhogen.

90 procent van middelen gebruikt in slechts elf gewassen

Akker- & Tuinbouw

Van het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2020 is in Nederland 90 procent toegepast in elf gewassen. Vooral aardappeltelers zijn naar verhouding grootverbruikers.

Graanmarkt jojoot mee op nukken Poetin

Akker- & Tuinbouw

De internationale graanmarkt laat zich deze week opnieuw dirigeren door de wispelturigheid van de Russische president Vladimir Poetin.

Südzucker verwacht nog grotere winst in lopend boekjaar

Akker- & Tuinbouw

Het Duitse levensmiddelenconcern Südzucker verhoogt de verwachte geconsolideerde omzet voor het boekjaar 2022-2023 naar gemiddeld 9,9 miljard euro. De omzet zou zelfs kunnen oplopen tot 10,1 miljard euro.

Weinig nieuwe rassen voor teelt zomergranen

Akker- & Tuinbouw

Op de aanbevelende rassenlijst voor landbouwgewassen wordt voor komend jaar slechts één nieuw ras voor de teelt van zomergerst opgenomen. Voor zomertarwe moeten telers het doen met het bestaande rassensortiment.

Papierfabrikant investeert in miscanthus als vezelbron

Akker- & Tuinbouw

Door over te stappen van op houtgebaseerde vezels naar miscanthus als verse vezelbron verkleint de Duitse papierfabrikant Wepa zijn ecologische voetafdruk met 65 procent. Dat zei procestechnoloog Erik van Hoof van Wepa onlangs bij de presentatie van...

Tarwemarkt start week met fors hogere noteringen

Akker- & Tuinbouw

De tarwemarkt reageert scherp op de aankondiging van Rusland dat een streep wordt gezet door het akkoord om graantransporten toe te laten in de Zwarte Zee.

Agrico Research breidt uit in de Noordoostpolder

Akker- & Tuinbouw

Agrico Research, het kweek- en onderzoeksbedrijf van aardappelcoöperatie Agrico, heeft in de Noordoostpolder 31 hectare grond aangekocht voor uitbreiding van haar activiteiten.

NVWA vindt illegale middelen bij hennepkweker

Algemeen

In een woonhuis in Rotterdam heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen met de politie illegale gewasbeschermingsmiddelen en een illegale hennepkwekerij aangetroffen.

Prijs onder druk op rustige aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

Tegenvallende koopbelangstelling zorgt ervoor dat de noteringen voor fritesaardappelen deze week dalen. De termijnmarkt komt daarmee op het laagste niveau sinds eind juli.

Afwachtende kopers drukken tarweprijzen

Akker- & Tuinbouw

Vanwege onzekerheid over de aanvoer van tarwe uit het Zwarte Zeegebied nemen veel kopers van tarwe vooral voor de korte termijn nu een afwachtende houding aan.

Rusland zorgt voor wachtrij graanschepen in Zwarte Zee

Akker- & Tuinbouw

De regering van Oekraïne beschuldigt Rusland van het veroorzaken van een verkeersopstopping aan graanschepen in de Zwarte Zee om de diplomatieke druk op het graanakkoord op te voeren.

Veel vragen en onrust na publicatie gewaslijsten

Akker- & Tuinbouw

De gewaslijsten voor vanggewassen en winterteelten uit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn door het ministerie van LNV zorgen voor onrust en veel onduidelijkheid bij akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers.

Bayer is het niet eens met Green Deal-aanpak

Akker- & Tuinbouw

Bayer zet vraagtekens bij de route die de Europese Commissie wil doorlopen om de doelen van de Green Deal te bereiken. Volgens het landbouwconcern richt Brussel zich te veel op het terugdringen van volumes en te weinig op de werkelijke impact van...

Aviko opent nieuwe fritesfabriek in België

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe fabriek van Aviko in het West-Vlaamse Poperinge is goed voor een wekelijkse productie van 3,5 miljoen kilo diepvriesfrites en 220.000 kilo aardappelvlokken.

Avebe meldt wisselende opbrengsten en hoog zetmeelgehalte

Akker- & Tuinbouw

De zetmeelcampagne van Avebe loopt geheel volgens planning. Opvallend tot dusver is het hoge zetmeelgehalte van de verwerkte aardappelen.

Aandeel groene middelen stijgt naar 30 procent in 2025

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisaties Artemis en CropLife NL verwachten dat in 2025 ongeveer 30 procent van de gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw groen zal zijn. Dit blijkt uit de berekeningen van de Graadmeter Groene Gewasbescherming.

Miscanthus is serieus alternatief voor papierindustrie

Akker- & Tuinbouw

De Duitse papierfabrikant Wepa gaat de komende jaren op grote schaal miscanthus gebruiken als grondstof voor de productie van hygiënepapier.

Tuinbouw vraagt aandacht voor impact NVWA-tarieven

Akker- & Tuinbouw

Netwerkorganisatie PlantNet International vraagt in een petitie aandacht voor de verhoging van de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze stelt dat dit een negatieve impact heeft op de concurrentiepositie van de...

Uienexport blijft hoog tempo vasthouden

Akker- & Tuinbouw

Zo'n 110 landen hebben in de eerste twaalf weken van dit exportseizoen voor ongeveer 319.000 ton uien aangekocht vanuit Nederland.

Aardappelverwerkers maken pas op de plaats

Akker- & Tuinbouw

In totaal is in september in Nederland bijna 326.000 ton aardappelen verwerkt. Dat is ruim 5 procent minder dan vorig jaar in dezelfde maand.

Nederlandse akkerbouw omarmt eiwittransitie

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse akkerbouwsector ziet volop kansen voor de teelt van nieuwe gewassen om te voorzien in de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten van eigen bodem.

NVWA gaat meer inspecteren op tabakswittevlieg

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de inspectie op tabakswittevlieg op Solanum pseudocapsicum (oranjeboompje) en Euphorbia pulcherrima (kerstster) intensiveren.

Tarwemarkt in de greep van geopolitiek

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op internationale graanbeurzen stegen de afgelopen maand met 10 tot 15 procent door de oplopende spanningen in Oekraïne.

Tineke de Vries: 'Straks komen we nutriënten tekort voor onze gewassen'

Akker- & Tuinbouw

'Landbouwsectoren moeten zich niet uit elkaar laten spelen', waarschuwt voorzitter Tineke de Vries van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente. 'Voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de nieuwe bemestingsregels hebben we elkaar...

NFO vraagt steun Nederlandse consument

Akker- & Tuinbouw

Het sentiment in de fruitteelt is momenteel niet erg positief, constateert voorzitter Ron Mulders van de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO). 'Met een moeizame marktsituatie en sterk stijgende prijzen kunnen we de afzet van meer Nederlands...

Mijnbouwwet wordt aangepast voor aardwarmte

Akker- & Tuinbouw

De Eerste Kamer heeft deze week een wijziging van de Mijnbouwwet aangenomen. Dit biedt een betere mogelijkheid voor passende regelgeving voor geothermie.

Grote Groningse orchideeënkweker stopt ermee

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de extreem hoge gasprijzen stopt kwekerij Aardse in het Groningse Zuidbroek vanaf volgend voorjaar met de teelt van orchideeën. In een reactie bij RTV Noord zegt commercieel-directeur Wouter Konijn dat de hogere gasprijzen het bedrijf enkele...

Katoenluis verspreidt nieuw virus in komkommer

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe Cucurbit aphid-borne yellows (Cabyv)-virus in komkommers wordt vooral overgedragen van besmette naar onbesmette planten door katoenluizen. Dit blijkt uit onderzoek van Glastuinbouw Nederland in samenwerking met onderzoekslaboratorium...

Voortgang aardappeloogst zet termijnnotering onder druk

Akker- & Tuinbouw

De vlotte aardappeloogst in Noordwest-Europa zorgt ervoor dat op de termijnmarkt de notering voor contracten op levering in april 2023 wat onder druk komt te staan.

Overheid mag specifieke middelentoepassingen beperken

Akker- & Tuinbouw

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft juridisch gezien de mogelijkheid een motie uit te voeren die oproept om specifieke toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen te beperken.

NFO wil TEK-regeling ook voor fruittelers

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) vindt dat ook fruittelers voor wie de gestegen energiekosten zwaar wegen, aanspraak moeten kunnen maken op de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)-regeling.

Colombia wil invoerheffing op Europese frites handhaven

Akker- & Tuinbouw

Colombia gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over het opheffen van invoerheffingen op bevroren frites uit Nederland, België en Duitsland.

Bezoekers geven Floriade hoge waardering

Akker- & Tuinbouw

Uiteindelijk heeft de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere 685.189 bezoekers getrokken. Deze bezoekers waardeerden het evenement gemiddeld met een 8.

HZPC meldt omzetstijging van 12 procent

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf HZPC heeft over het boekjaar 2021-2022 een omzet gerealiseerd van 350 miljoen euro. Dat is 12 procent meer dan de 312 miljoen euro van het jaar daarvoor.

Ctgb stelt strengere regels aan ongediertebestrijding

Algemeen

Vanwege hoge risico's voor het milieu gaat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) ingrijpen in de toelating van middelen voor de bestrijding van ratten en muizen.

Bayer vindt nog geen opvolger voor glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Het grote onderzoeksproject dat Bayer is gestart in zijn zoektocht naar een vervanger voor de werkzame stof glyfosaat levert voorlopig nog niet het gewenste resultaat op.

Verwachte uienopbrengst fors lager dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

Teeltspecialisten melden dat de oogstresultaten voor zaaiuien sterk wisselend zijn. In Noordoost-Nederland en Oost-Brabant zullen veel uientelers tevreden zijn over de tonnen die ze rooien. In het zuidwesten en Zuid-Limburg vallen de opbrengsten...

Groningse akkerbouwer realiseert halvering middelengebruik in vijf jaar tijd

Akker- & Tuinbouw

Het is akkerbouwer Peter Harry Mulder in het Groningse Muntendam gelukt om de milieubelasting op zijn bedrijf behoorlijk terug te dringen. Hij gebruikte in 2021 voor 4,38 kilo werkzame stof per hectare aan gewasbeschermingsmiddelen. Ten opzichte van...

Floriade draait uit op financieel debacle

Akker- & Tuinbouw

Met nog eens 6,6 miljoen euro extra loopt het totale verlies voor de organisatie van de Floriade in het Flevolandse Almere op tot bijna 100 miljoen euro.

Tuinbouwveiling Zaltbommel komt met digitale veilingklok

Akker- & Tuinbouw

De coöperatieve tuinbouwveiling in Zaltbommel is bezig met de voorbereidingen voor het introduceren van een digitale veilingklok. Via dit systeem kan de veiling in de toekomst werken aan een ruimere verkoop van groenten en fruit via een digitaal...

Suikerfabriek in Vierverlaten kampt met stroomstoring

Akker- & Tuinbouw

Door technische problemen met de stroomvoorziening is de fabriek Vierverlaten van Cosun Beet Company in Groningen afgelopen weekend stil komen te liggen.

Kamerleden roepen op tot meer duidelijkheid voor akkerbouw over GLB

Akker- & Tuinbouw

De Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Derk Boswijk (CDA) vinden dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit akkerbouwers zo snel mogelijk duidelijkheid moet verschaffen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor...

Hak stopt productie tijdelijk om hoge energieprijzen

Akker- & Tuinbouw

Groentefabrikant Hak last in januari en februari een korte productiepauze in met het oog op de sterk oplopende energieprijzen.

Suiker goedkoper door dalende brandstofprijzen

Akker- & Tuinbouw

Op de grondstoffenbeurs in Londen is de termijnnotering voor witte suiker vanaf half september met 15 procent gedaald.

Acties Poetin vertalen zich in hogere tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor tarwe zijn weer gestegen tot boven de 350 euro per ton. De markt reageert daarmee op de geopolitieke spanningen die opnieuw zijn ontstaan door de acties van de Russische president Vladimir Poetin.

Areaal eiwitgewassen stijgt 1 procent

Akker- & Tuinbouw

Op 9.500 hectare worden in Nederland dit jaar eiwitgewassen geteeld. Dat is 1 procent meer dan in 2021, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onderzoek geeft handvatten voor risico-analyse erwinia in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Met de resultaten van het onderzoeksproject naar de verspreiding van rotbacteriën in aardappelen kunnen aardappeltelers een risico-inschatting maken voor hun eigen erwinia situatie.

Avebe meldt hoog zetmeelgehalte bij start campagne

Akker- & Tuinbouw

Het gemiddelde zetmeelgehalte van de aardappelen die Avebe in de eerste maand van de campagne verwerkte, ligt op 21,5 procent. Dat is ruim 1,5 procent meer dan het vijfjarig gemiddelde.

Suikergehalte daalt in tweede week campagne

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de suikerbieten die Cosun Beet Company in de tweede week van deze campagne verwerkte, is gemiddeld 16,2 procent. Dat is 0,3 procent lager dan de week daarvoor.

5 miljoen euro voor promotie champignons in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie ondersteunt een driejarige promotiecampagne voor champignons. Het budget is 5 miljoen euro en daarvan moet de sector zelf 20 procent bijdragen.

Gewassen slijten vroeg na lange droogte

Akker- & Tuinbouw

De aanhoudende droogte is opnieuw bepalend voor het groeiseizoen. Toch lijkt de impact op akkerbouwgewassen minder groot dan in 2018. In de periode na het poten en zaaien was voldoende vocht beschikbaar.