Haijo Dodde

Haijo Dodde

Haijo Dodde is redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt met name de akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

Contact

Artikelen door Haijo Dodde

Peentelers willen meer nettokilo's leveren

Akker- & Tuinbouw

Minder uitval en een betere bewaarkwaliteit zijn speerpunten voor peentelers. Tijdens de Nationale Peen Manifestatie werd aandacht besteed aan de meerwaarde van biostimulanten, rassen die geschikt zijn voor de bioteelt en de bestrijding van...

Vrees voor domino-effect fritestaks

Akker- & Tuinbouw

Branchevereniging Vavi is namens de aardappelverwerkende industrie in Nederland blij met de klacht die de Europese Commissie indient bij de WTO tegen de antidumpheffingen voor ingevroren frites in Colombia. 'Als dit niet gebeurt, bestaat de kans op...

Simon Groot krijgt Wereldvoedselprijs uitgereikt

Algemeen

Als eerste Nederlander heeft plantenveredelaar Simon Groot (84) afgelopen nacht in Iowa de World Food Prize in ontvangst mogen nemen.

Corteva komt met fonds voor klimaatvriendelijke landbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor initiatieven die bijdragen aan een klimaatvriendelijke landbouw stelt gewasbeschermingsconcern Corteva Agriscience een fonds beschikbaar van een half miljoen dollar, zo'n 450.000 euro.

SeedNL wil goed zaaizaad voor kleine boeren

Akker- & Tuinbouw

SeedNL is een publiek-privaat samenwerkingsverband met als doel om de zaaizaadsector in vooral ontwikkelingslanden te versterken om zo de productiviteit van lokale boeren te verbeteren.

Uienexport komt eindelijk op stoom

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse uienexporteurs hebben van oogst 2019 tot en met week 38 inmiddels 258.000 ton uien naar het buitenland verkocht.

BASF komt in 2025 met een hybridetarwe

Akker- & Tuinbouw

Met de veredeling van hybriderassen voor de teelt van wintertarwe wil BASF een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de landbouw.

GroentenFruit Huis waarschuwt voor gevolgen brexit

Akker- & Tuinbouw

Het verlies aan omzet voor Nederlandse exporteurs van groenten en fruit kan bij een no-deal brexit oplopen van 100 tot 200 miljoen euro op jaarbasis.

Alles zit mee voor topopbrengsten in granen

Akker- & Tuinbouw

Een droog najaar met een mooie bodemstructuur, een vroege inzaai en een uitstekend groeiseizoen resulteren uiteindelijk in recordopbrengsten voor Nederlandse graantelers.

Zonnebrand bezorgt Belgische fruitteelt veel schade

Akker- & Tuinbouw

Appeltelers in België zijn waarschijnlijk zo'n 40 procent van hun oogst kwijtgeraakt door zonnebrandschade.

Bayer wil duurzaamheid meetbaar maken

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Bayer wil volgend jaar een rekenmodel presenteren om de verduurzaming van de landbouw te meten. 'Een dergelijk model moet laten zien waar we staan en welke progressie we maken. Bovendien helpen de meetgegevens met het maken van de...

Award Suiker Unie voor transport met eigen biogas

Akker- & Tuinbouw

Met project 'Onderweg op eigen groen gas' heeft Suiker Unie de FNLI-award 2019 gewonnen.

Vavi wil tijdelijke residulimiet voor chloorprofam

Akker- & Tuinbouw

De Vereniging voor de aardappelverwerkende industrie (Vavi) pleit bij de Europese Commissie voor het instellen van een tijdelijke maximale residulimiet (mrl) voor chloorprofam.

NAO wil vrijstelling Chloor IPC voor verre export

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) werkt aan een vrijstellingsaanvraag voor het gebruik van Chloor IPC bij consumptieaardappelen voor export naar bestemmingen buiten Europa.

Tweede groeispurt Veldleeuwerik blijft uit

Akker- & Tuinbouw

Na dit jaar komt er een einde aan Veldleeuwerik, het duurzaamheidsprogramma voor vooral akkerbouwers. Vanwege het wegvallen van een groot aantal partnerbedrijven, waaronder initiatiefnemer Heineken, kan de stichting de financiering niet meer rond...

VTA voorspelt gemiddelde aardappelopbrengst

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde opbrengst van consumptieaardappelen op basis van proefrooiingen voorspelt VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) op net iets meer dan 54 ton per hectare.

Minister wil voortgang activiteiten Veldleeuwerik

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten wil de mogelijkheden onderzoeken om de activiteiten van de Stichting Veldleeuwerik te kunnen voortzetten.

Recordwinst HZPC na bijzonder jaar

Akker- & Tuinbouw

HZPC heeft over het boekjaar 2018-2019 een totale omzet gerealiseerd van 350 miljoen euro met een nettoresultaat dat uitkomt op 9,4 miljoen euro.

Sierteler verdacht vanwege bijensterfte

Akker- & Tuinbouw

Een sierteler in de buurt van het Brabantse Biezenmortel wordt ervan verdacht de dood van enkele honderdduizenden bijen bij diverse imkers veroorzaakt te hebben.

Robuust gewas is meer dan alleen genetica

Akker- & Tuinbouw

Er is geen ruimte meer voor juffertjes in de vollegrondsgroenteteelt, stellen gewasspecialisten van veredelingsbedrijven. Toch is volgens salesmanager Marion Vissers van Hazera een robuuste variëteit alleen niet genoeg. 'Weerbaarheid en...

Bayer gaat glyfosaat niet vervangen

Akker- & Tuinbouw

De komende tien jaar investeert Bayer een budget van 5 miljard euro om alternatieven te zoeken voor het bestrijden van onkruiden. Het doel is evenwel niet om glyfosaat volledig te vervangen.

Start joint venture voor productie rubber uit paardenbloemen

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Barenbrug en onderzoekbedrijf KeyGene voor de ontwikkeling van rassen die geschikt zijn om in Europa rubber te winnen uit paardenbloemen.

Nieuwe noteringen zonder invloed van Bintje

Akker- & Tuinbouw

DCA-Markets publiceert vanaf deze week twee nieuwe noteringen voor fritesgeschikte aardappelen. Het betreft een Europese notering van spotprijzen en een termijnnotering met een omgerekende bewaarvergoeding voor de prijsbepaling op dagelijkse basis,...

Groeiseizoen opnieuw uitdagend voor akkerbouwers

Algemeen

Akkerbouwers stevenen af op hectareopbrengsten die gemiddeld zijn of net iets lager. Gewasspecialisten noemen het groeiseizoen van 2019 opnieuw uitdagend vanwege onder meer drie hittegolven. Toch waren de groeiomstandigheden minder extreem dan het...

Graanopbrengsten dit jaar naar recordhoogte

Akker- & Tuinbouw

Voor diverse graangewassen zijn dit jaar recordopbrengsten gerealiseerd, blijkt uit CBS-cijfers.

Farm Frites spreekt forse groeiambitie uit

Akker- & Tuinbouw

Farm Frites wil in 2025 meer dan 1 miljoen ton frites produceren ofwel opschalen met zo'n 50 procent. De fabrikant gaat daarvoor op bestaande locaties een efficiëntieslag doorvoeren en nieuwe lijnen neerzetten. Verder komt er een nieuwe fabriek...

Veldleeuwerik houdt op te bestaan

Akker- & Tuinbouw

Stichting Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020 na bijna achttien jaar haar activiteiten.

LTO: gedwongen krimp veestapel onbespreekbaar

Algemeen

Een gedwongen krimp van de veestapel als oplossing voor het stikstofprobleem is onbespreekbaar en volgens LTO Nederland niet aan de orde.

Hester Maij stapt over naar FrieslandCampina

Veehouderij

Na haar vertrek uit de politiek gaat Hester Maij per 1 oktober 2019 een functie in de directie van FrieslandCampina vervullen.

Fritesindustrie draait op volle capaciteit

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelverwerkers gebruikten in augustus 345.000 ton aardappelen als grondstof voor hun productielijnen.

FNV wil snel onderzoek naar effecten pesticiden

Algemeen

Ook vakbond FNV roept de Nederlandse overheid op tot het direct instellen van onderzoek naar het verband tussen ernstige ziekten en het gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw.

Bijna 20 procent meer sorghum in de EU

Algemeen

Het areaal sorghum in de Europese Unie is afgelopen jaar toegenomen tot ruim 260.000 hectare. Dat is bijna 20 procent meer dan in 2018.

Australië oogst minder tarwe door droogte

Akker- & Tuinbouw

De tarweoogst in Australië is vanwege aanhoudende droogte met 2 miljoen ton naar beneden bijgesteld.

Witlofpennen maken enorme inhaalslag

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de late inzaai en het hoge aandeel overzaai verwachten gewasspecialisten een gemiddelde oogst voor witlofpennen. 'Het gewas heeft een enorme inhaalslag gemaakt', zegt Niek Stoel van ChicoGrow. 'De meeste percelen staan er goed bij en met nog...

Termijnnotering aardappel veert op

Akker- & Tuinbouw

Op de aardappeltermijnmarkt stijgen de noteringen van de aprilcontracten richting 16 euro per 100 kilo. Dit is het gevolg van de prognoses die steeds meer wijzen op een bescheiden oogst.

WUR en Solynta ontcijferen aardappelgenoom

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben deze week samen met veredelingsbedrijf Solynta de meest complete genoomsequentie voor aardappels gepubliceerd.

Opbrengst Belgische Fontane blijft flink achter

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde bruto-opbrengsten van aardappelpercelen met Fontane in België bedraagt 44 ton per hectare. Dat is fors minder dan het meerjarig gemiddelde.

Akkerbouwer zoekt spuittechniek die bij hem past

Akker- & Tuinbouw

De keuze van de juiste spuittechniek hangt volgens Herman Krebbers van Delphy af van de gewassen die een akkerbouwer teelt en de middelen die hij wil spuiten. 'Verder is het een afweging maken tussen kosten en gebruiksgemak.'

VTA verwacht gemiddelde uienopbrengst

Akker- & Tuinbouw

Op basis van proefrooiingen stellen de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) de gemiddelde uienopbrengst vast op 59,6 ton per hectare.

Ontario profileert zich als graanexporteur

Akker- & Tuinbouw

Handelsoorlogen vormen een bedreiging voor de Canadese export van granen, maar bieden ook kansen. De provincie Ontario zet zich ervoor in om de markten die nu toegang bieden voor met name soja en mais zeker te stellen voor een langere periode.

NAK beraadt zich op juridische stappen

Akker- & Tuinbouw

Na de mishandeling van een NAK-keurmeester vorige week in Noord-Brabant beraadt de keuringsdienst zich op juridische stappen.

Bollentelers houden zich beter aan de regels

Akker- & Tuinbouw

Van de Nederlandse bollentelers houdt 89 procent zich aan de regels die gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

PotatoNL gaat één keer per week noteren

Akker- & Tuinbouw

De landelijke aardappelnotering PotatoNL gaat vanaf dit seizoen in plaats van twee keer, nog slechts één keer per week noteren.

Pootgoed voor vroege export krijgt voorrang in nacontrole

Akker- & Tuinbouw

Keuringsdienst NAK heeft met de NAO (Nederlandse Aardappelorganisatie) afgesproken dat percelen pootgoed die bestemd zijn voor vroege export voorrang krijgen in de nacontrole.

Bescheiden start exportseizoen voor uien

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse uien van oogst 2019 is bescheiden gestart. Opvallend zijn de kleinere volumes die tot dusver naar West-Afrika zijn verscheept.

Zeven nieuwe rassen voor teelt wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst) heeft zeven nieuwe rassen toegevoegd aan de lijst voor de teelt van wintertarwe in Nederland.

100 procent bestrijding trips in uien is utopie

Akker- & Tuinbouw

Uientelers moeten zorgen dat ze de aantastingen van trips in uien beheersbaar houden. Een volledige bestrijding is vrijwel uitgesloten, stellen gewasbeschermingsspecialisten.

Groter areaal levert grotere Europese aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

De NEPG (North-Western European Potato Growers) schat dat de aardappeloogst in de EU5-landen dit seizoen 3 procent groter is dan het vijfjarige gemiddelde.

Kamerleden willen opheldering over pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

De landbouwwoordvoerders van CDA, VVD en SGP hebben Kamervragen ingediend bij Landbouwminister Carola Schouten over de afhandeling van de pootgoedfraude door de NVWA en keuringsdienst NAK.

Uiensector wil praktische oplossing voor fusarium

Akker- & Tuinbouw

De bodemschimmel fusarium zorgt voor steeds meer ziektedruk in de intensieve uienteelt. Vanuit de veredeling en onderzoek wordt naarstig gezocht naar oplossingen.

Stressbestendige ui is speerpunt in Uireka 2.0

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse uienketen geeft een vervolg aan het onderzoeksprogramma Uireka. De focus ligt meer nog dan voorheen bij een duurzame uienteelt.

NAK-controleur gemolesteerd

Akker- & Tuinbouw

Een controleur van de NAK is woensdag in Wouwse Plantage ernstig mishandeld tijdens het uitvoeren van zijn keuringswerkzaamheden. Hij heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Perspectief voor verse soja van eigen bodem

Akker- & Tuinbouw

Tien Flevolandse akkerbouwers telen dit jaar in samenwerking met ketenpartners DutchSoy en Green Organics 40 hectare verse sojabonen. Binnenkort worden de eerste bonen geoogst en verkocht onder de merknaam Dutch Edamame. De belangstelling vanuit de...

Meer vergelingsziekte in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Met het wegvallen van de neonicotinoïden zijn er in suikerbieten dit seizoen meer aantastingen van vergelingsziekten te vinden.

Duitse overheid zet streep door glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

De Duitse regering heeft gisteren aangekondigd het gebruik van glyfosaat vanaf 2024 definitief te verbieden.

Schouten noemt blootstelling via honingdauw relevant

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen het effect van blootstelling aan honingdauw op honingbijen en overige nuttige insecten moet worden meegenomen.

'Perspectief voor winterui is flinterdun'

Akker- & Tuinbouw

Met 300 tot 400 hectare lijkt het areaal winteruien in Nederland vrij stabiel. Handelaren gebruiken winteruien om al vroeg in de zomer te beschikken over vers product. De teelt en ook de afzet van de uien die in het najaar veelal geplant worden,...

Nieuwe directeur voor Bionext

Biologische landbouw

Michaël Wilde wordt per 1 november de nieuwe directeur van Bionext, de ketenorganisatie voor de biologische sector.

VTA verwacht bovengemiddelde aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

In de proefrooiing van half augustus hebben de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) de gemiddelde opbrengst voor consumptieaardappelen in Nederland vastgesteld op 46,9 ton per hectare.

Syngenta investeert in digitale partner

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Syngenta heeft de agrarische activiteiten van softwareleverancier Cropio overgenomen. De overname is maandag bekendgemaakt.

Suikervoorraad EU daalt ondanks grotere import

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie importeert dit seizoen 25 procent meer suiker dan vorig jaar en exporteert ruim de helft minder. Toch daalt de suikervoorraad voorlopig met 1,1 miljoen ton.

Peter de Gendt begint met perenpluk

Akker- & Tuinbouw

Het fruitbedrijf van Peter de Gendt in Nieuw-Namen is deze week begonnen met de perenpluk.

Uireka met drie jaar verlengd

Akker- & Tuinbouw

De uienketen geeft een vervolg aan het onderzoeksprogramma Uireka tot en met 2022. Primair doel is het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse ui.

'Beste afspraken ooit' over uienhandel

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland en GroentenFruit Huis hebben donderdag de nieuwe algemene handelsvoorwaarden voor zaaiuien (AVZ) gepresenteerd.

Uiensector komt met nieuwe handelsvoorwaarden

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe algemene handelsvoorwaarden voor zaaiuien (AVZ) die zijn opgesteld door LTO Nederland en GroentenFruit Huis gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019.

Uienexport blijft 30 procent achter

Akker- & Tuinbouw

In het afzetseizoen 2018-2019 is in totaal 822.771 ton uien naar het buitenland verkocht. Dat is precies 30 procent minder dan het jaar ervoor.

Aardappeltermijnmarkt laat enig herstel zien

Akker- & Tuinbouw

De hittegolf van afgelopen week heeft een gunstig effect op het verloop van de noteringen op de aardappeltermijnmarkt.

Europese akkerbouwers oogsten minder

Akker- & Tuinbouw

Hoge temperaturen en een aanhoudend neerslagtekort zorgen ervoor dat er in grote delen van Europa de opbrengstprognoses voor onder meer aardappelen en suikerbieten inmiddels lager worden ingeschat.

Twijfels over aardappelopbrengsten in België

Akker- & Tuinbouw

Proefrooiingen in aardappelen op percelen in België wijzen op gemiddelde opbrengsten voor Challenger en opbrengsten die beneden het meerjarig gemiddelde liggen voor Innovator.

Premiumuien van Canadese grond

Akker- & Tuinbouw

Bas Melissant emigreerde zeven jaar geleden met zijn gezin naar Canada. Samen met enkele vaste medewerkers bouwde hij een bedrijf op met meer dan 100 hectare uien, een grote kistenbewaring en moderne verwerkingslijnen.

Teelt sojabonen succesverhaal in Ontario

Akker- & Tuinbouw

In oppervlakte zijn sojabonen in Ontario nog groter dan mais en tarwe. Het is ruim honderd jaar geleden geïntroduceerd in de Canadese provincie, op initiatief van de landbouwuniversiteit van Guelph. De grote doorbraak kwam uiteindelijk in de jaren...

Tarweoogst in Ontario komt voorzichtig op gang

Akker- & Tuinbouw

In het zuidwesten van de Canadese provincie Ontario zijn vorige week de eerste tarwepercelen geoogst.

Chloor IPC opgebruiken tot oktober 2020

Akker- & Tuinbouw

De opgebruiktermijn in Nederland voor middelen op basis van de werkzame stof chloorprofam is door Ctgb vastgesteld op 8 oktober 2020.

Roundup brengt Bayer 18.400 keer voor rechter

Akker- & Tuinbouw

Tegen chemieconcern Bayer lopen in de Verenigde Staten inmiddels 18.400 rechtszaken in verband met het gebruik van Roundup.

Rusland voorlopig dominant op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

De positie van Rusland en overige landen in het Zwarte Zeegebied als leveranciers van tarwe op de wereldmarkt zal de komende tien jaar alleen maar sterker worden, verwacht wereldvoedselorganisatie FAO.

'De knip verder open voor goede kiemremming'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers Henk en Rick Meijer passen standaard in hun aardappelen MH toe voor kiemremming en de bestrijding van opslag. Voor lange bewaring verlengen ze de kiemrust veelal met 1,4Sight.

Kiemrust in bewaring kan ook zonder chloor

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers hebben voor de lange bewaring voldoende alternatieven voor Chloor IPC, blijkt uit bewaaronderzoek van Wageningen University & Research (WUR) Open Teelten. De resultaten van MH-bespuitingen in het veld, aangevuld met toegelaten...

Bio en gangbaar strijden samen tegen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Het Zelfhandhavingsproject voor phytophthora draait in Zuidelijk Flevoland al vanaf 2006 naar volle tevredenheid. 'We houden elkaar scherp op mogelijke infectiebronnen', legt akkerbouwer Arjan van Beinum uit Zeewolde uit. 'Een goede controle en de...

'Lastig zaken doen met West-Afrika zonder bancair systeem'

Akker- & Tuinbouw

Zonder contante betaling bij de export van aardappelen en uien is het in diverse West-Afrikaanse landen lastig zaken doen. Dat zegt directeur Dick Hylkema van de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO).

Witwaspraktijken aardappel- en uienhandel onderzocht

Akker- & Tuinbouw

De export van aardappelen en uien blijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen.

Aardappeltermijnmarkt stijgt naar 19 euro

Akker- & Tuinbouw

Een gebrek aan neerslag in belangrijke Europese teeltgebieden zorgt ervoor dat de termijnnoteringen voor aardappelen van oogst 2019 weer flink omhoog schieten.

NVWA: bacterievuur behoudt quarantainestatus

Akker- & Tuinbouw

Ook in de nieuwe Plantgezondheidsverordening behoudt bacterievuur binnen de Europese Unie de quarantainestatus, stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

CDA stelt vragen over pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Maurits von Martels willen van landbouwminister Carola Schouten weten welke maatregelen de NVWA heeft getroffen om fraude met pootgoed tegen te gaan.

Britse grens dicht voor eikenbomen

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de kans op verspreiding van de eikenprocessierups, sluit het Verenigd Koninkrijk op zeer korte termijn zijn grenzen voor eikenbomen vanuit alle lidstaten van de Europese Unie.

Europese aardappeltelers vrezen droogte

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NEPG) zijn er niet van overtuigd dat dit jaar gemiddelde aardappelopbrengsten worden gerealiseerd. In veel teeltgebieden zijn er zorgen over de droogte en lage grondwaterstanden.

Jumbo neemt supermarktketen Agrimarkt over

Algemeen

Jumbo Supermarkten heeft vergevorderde plannen om alle aandelen en vastgoedlocaties van supermarktketen Agrimarkt over te nemen van coöperatie CZAV. Dat maken beide organisaties maandag bekend.

Fruittelers in de ban van snoeiwijze Italiaanse collega

Akker- & Tuinbouw

Sneller werken, een betere vruchtkwaliteit en een appelboom die gemakkelijker in de hand te houden is. Het zijn de voordelen van een nieuwe snoeimethode die vanuit Italië naar Nederland komt overwaaien.

Aardwarmteproject Californië blijft stilliggen

Akker- & Tuinbouw

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geeft voorlopig geen toestemming om het aardwarmteproject CLG (Californië Lipzig Gielen) opnieuw op te starten.

Zorgen om suiker in Mercosur-deal

Akker- & Tuinbouw

Het akkoord tussen de EU en de Mercosur-landen kan verstrekkende gevolgen hebben voor Europese suikersector, waarschuwt Cosun-voorzitter Dirk de Lugt.

Eigen peenverwerking draagt bij aan kringloop

Akker- & Tuinbouw

Beperken en verwaarden van reststromen, veel aandacht voor de bodem en investeren in een verwerkingsloods voor peen zijn voor Van Woerden Flevo maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw. 'Doordat we nu zelf onze peen verwerken, besparen we tot...

Meer suikerbieten van kleiner Europees areaal

Akker- & Tuinbouw

In de eerste oogstprognose gaat de Europese Commissie uit van een productie van ongeveer 115 miljoen ton suikerbieten. Dat is 5 procent meer dan het afgelopen seizoen.

Fusarium in tarwe na regen in bloei

Akker- & Tuinbouw

Er is op dit moment redelijk wat aarfusarium te vinden in wintertarwe. Dat melden onderzoekers van SPNA in de Graanziektenbarometer.

Olie blijft het sterkst tegen virus in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

'Een intensief schema met veel oliebespuitingen, eventueel in combinatie met een luizendoder, is het meest effectief voor de beheersing van Y-virus in pootgoed', concludeert Delphy-adviseur Niek Vedelaar.

Onkruidbestrijding met Conviso vraagt finetuning

Akker- & Tuinbouw

Voor een effectieve onkruidbestrijding in herbicidetolerante suikerbieten is de juiste timing van de bespuitingen met het product Conviso One enorm belangrijk.

Agrico betaalt ruim 44 euro voor potermaten

Akker- & Tuinbouw

De uitbetalingsprijzen voor zowel pootgoed als consumptieaardappelen resulteren bij Agrico-telers gemiddeld in de hoogste financiële opbrengsten ooit in de geschiedenis van de coöperatie.

Historisch hoge poolprijzen Nedato

Akker- & Tuinbouw

Voor tafelaardappelen die in de pool zijn geleverd bij Nedato komen de gemiddelde bruto financiële opbrengsten uit op bijna 13.000 euro per hectare. Dat is historisch hoog, meldt de aardappelcoöperatie in Oud Beijerland.

Vandinter Semo nu ook lid van waakhond kwekersrecht

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Vandinter Semo is onlangs toegetreden als lid van Breeders Trust en onderschrijft daarmee het belang van een goede handhaving van het kwekersrecht.

Cichorei vervroegen lukt goed met vliesdoek

Akker- & Tuinbouw

Voor cichorei die geteeld wordt voor vroege levering, lijkt het interessant om de teelt te vervroegen door het gewas kort na zaai een maand af te dekken met vliesdoek.

Zorgen over toelating thiacloprid

Akker- & Tuinbouw

Toelatingshouder Bayer constateert dat er aanwijzingen zijn dat de Europese toelating van middelen met de werkzame stof thiacloprid niet verlengd gaat worden.

Hoge poolprijs Aviko Potato na uitzonderlijk seizoen

Akker- & Tuinbouw

Aviko Potato betaalt voor aardappelen van oogst 2018 een poolprijs van gemiddeld 304,23 euro per ton.

CZAV test alternatieven voor loofdoding

Akker- & Tuinbouw

Vanwege het wegvallen van Reglone en Finale, test CZAV samen met CropSolutions enkele chemische, biologische en mechanische alternatieven voor de loofdoding van aardappelen.

Oostenrijk zet streep door glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Oostenrijk is de eerste lidstaat van de Europese Unie die het gebruik van middelen met glyfosaat als werkzame stof gaat verbieden.

Sneeuwschimmel sluipmoordenaar in tarwe

Akker- & Tuinbouw

Tarwetelers kunnen rekening houden met behoorlijke opbrengstderving door aantastingen van de sneeuwschimmel. Op veel tarwedemovelden is de meerwaarde van de latere fungicidebespuitingen nu goed zichtbaar.

'Pyrethroïden funest voor natuurlijk evenwicht'

Akker- & Tuinbouw

Bespuitingen met pyrethroïden kosten een uienteler omgerekend grofweg zo'n 500 euro per hectare, vanwege de natuurlijke roofvijanden die hij daarmee opruimt.

Meer tarwe en uien in Nederland

Akker- & Tuinbouw

De arealen van tarwe en uien zijn in Nederland ten opzichte van vorig jaar toegenomen met respectievelijk 9 en 7 procent.

'Niets doen tegen aaltjes is geen optie'

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers met besmette AM (aardappelmoeheid)-percelen zullen een bestrijding moeten uitvoeren om grote opbrengstverliezen te voorkomen en om de snelle vermeerdering van pathogene aaltjes tegen te gaan.

Pilot Akkerbelt brengt vergroening naar next level

Akker- & Tuinbouw

Akkerbelt is een van de pilotprojecten waarin ideeën voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden geïnventariseerd. 'We dragen bouwstenen aan voor het nieuwe GLB. Tegelijk willen we op het gebied van vergroening een kwaliteitsslag...

Suikerbieten hebben kleine groeiachterstand

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft de groeipuntsdatum voor suikerbieten dit jaar vastgesteld op 18 juni. Dat is vier dagen later dan het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar.

Kringloop vraagt andere bril akkerbouwer

Akker- & Tuinbouw

Kringlooplandbouw vormt volgens de Rabobank de basis van een toekomstbestendige akkerbouw. De focus ligt daarbij op het efficiënt omgaan met grondstoffen en de motivatie om kennis te nemen van nieuwe technieken en andere verdienmodellen.

Volume aardappelverwerking daalt 4 procent

Akker- & Tuinbouw

De afgelopen twaalf maanden is in Nederland 4 procent minder aardappelen verwerkt dan in de twaalf maanden daarvoor.

Herbicide Safari geeft te veel schade in cichorei

Akker- & Tuinbouw

Onderzoeksinstituut IRS adviseert cichoreitelers om het onkruidmiddel Safari alleen te gebruiken als dat echt nodig is voor de bestrijding van probleemsoorten als kamille of kruiskruid.

Haperend beleid rem op verduurzaming

Akker- & Tuinbouw

Vertraging van de wetgeving is volgens Nefyto, de belangenorganisatie voor Nederlandse agrochemische bedrijven, een belangrijke oorzaak van het niet tijdig bereiken van sommige duurzaamheidsdoelstellingen.

Vervroegen cichorei biedt mogelijk perspectief

Akker- & Tuinbouw

Voor cichorei die geteeld wordt voor vroege levering lijkt het interessant om de teelt te vervroegen door het gewas kort na zaai een maand af te dekken met vliesdoek.

Vakgroepvoorzitter: akkerbouw is geen overheidsloket

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw vindt niet dat de akkerbouwsector controletaken op zich moet nemen om mestfraude tegen te gaan.

Extra controle op dierenwelzijn vanwege verwachte hitte

Veehouderij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren op warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Misstanden arbeidsmigranten schadelijk voor reputatie Nederland

Algemeen

Het kabinet zal de komende tijd in intensieve samenwerking met gemeenten, sociale partners en handhavende en controlerende partijen maatregelen treffen om misstanden met arbeidsmigranten aan te pakken.

Maisdebacle Verenigde Staten ondersteunt tarwemarkt

Veehouderij

Natte weersomstandigheden in de zogeheten Corn Belt van de Verenigde Staten (VS) zorgen ervoor dat de tarweprijzen voorlopig in de benen blijven. Ondanks gunstige opbrengstprognoses en hoger berekende voorraden.

Plus van 1.000 euro voor PlanetProof-aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelsbedrijf Nedato betaalt dit jaar een premie van 1.000 euro per hectare voor tafelaardappelen die volgens de richtlijnen van PlanetProof worden geteeld.

HZPC betaalt recordprijs voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf HZPC in Joure betaalt een recordprijs van 42,22 euro per 100 kilo voor Nederlands pootgoed.

Pooltelers krijgen extra uitkering van Agrifirm

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm betaalt aan alle leden die in 2018 graan, uien of peen hebben geleverd in een afzetpool van de coöperatie een extra ledenvoordeel uit.

Meer mogelijk met platform Uienhandel.com

Akker- & Tuinbouw

Met het uitschrijven van tenders en de afzet van uien afland met de mogelijkheid om te bewaren, is de functionaliteit van Uienhandel.com flink uitgebreid. Doel is om van het handelsplatform nog meer een interessant platform te maken voor de online...

Aandacht voor bodemdruk en verdichting op BioVelddag

Biologische landbouw

Aeres Hogeschool demonstreert donderdag tijdens de BioVelddag in Lelystad een nieuwe Bodemdrukmeetsysteem.

Klimaattafel lost op en mijdt nieuwe knelpunten

Akker- & Tuinbouw

Klimaatmaatregelen mogen ontwikkelingen niet tegenwerken die bijdragen aan een duurzame landbouw. Dat stelt voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik.

Frans Tijink vertrekt als directeur bij IRS

Akker- & Tuinbouw

Frans Tijink neemt na 25 jaar afscheid als directeur van het bieteninstituut IRS. Voor Nieuwe Oogst blikt hij terug op zijn werk, maar kijkt hij ook vooruit naar de mogelijkheden om de teelt van suikerbieten en cichorei nog verder te optimaliseren.

Hoogste opbrengsten suikerbieten in Spanje

Akker- & Tuinbouw

Spaanse akkerbouwers realiseerden in 2018 in de Europese Unie de hoogste opbrengst voor suikerbieten met bijna 87 ton per hectare.

Risico op aarfusarium in tarwe neemt toe

Akker- & Tuinbouw

Vanwege het natte weer tijdens de bloei van wintertarwe is het risico op aarfusarium aannemelijk, stelt onderzoeksinstelling SPNA in de Graanziektebarometer.

'De eerste trein naar Biologie Centraal'

Akker- & Tuinbouw

Voor de omschakeling naar een landbouw met minder chemie zijn meer biologische oplossingen nodig. Belangenvereniging Artemis wil zich daarvoor inzetten, maar pleit wel met klem voor aanpassing van de regelgeving. 'De toelating van laagrisicomiddelen...

Ruim 900 hectare suikerbieten opnieuw gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Stuifschade in Noordoost-Nederland is dit jaar de belangrijkste reden dat telers van suikerbieten hun percelen hebben moeten overzaaien.

Massale overzaai witlof in Flevoland

Akker- & Tuinbouw

Naar schatting 300 tot 400 hectare witlof moet in Flevoland worden overgezaaid. Dat is nodig vanwege plantuitval na de zware neerslag tijdens het Pinksterweekend.

CZAV noemt verloop graanmarkt teleurstellend

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de hoogste poolprijzen van de afgelopen vijf jaar, heeft de graanmarkt de hoge verwachtingen volgens landbouwcoöperatie CZAV niet waargemaakt.

Tarwevoorraad stijgt naar record

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA berekent de eindvoorraad tarwe na afloop van seizoen 2019-2020 op een recordhoeveelheid van 294,34 miljoen ton.

Telers bladgewassen starten eigen collectief

Akker- & Tuinbouw

Bladycol is als collectief van bladgewastelers en het bedrijfsleven opgericht voor gezamenlijke kennisontwikkeling en het laten uitvoeren van praktijkonderzoek.

'Klimaattafel vermijdt nieuwe knelpunten'

Akker- & Tuinbouw

Klimaatmaatregelen mogen andere ontwikkelingen niet tegenwerken die bijdragen aan een duurzame landbouw. Dat stelt voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik.

Meer suiker uit bieten bij veranderend klimaat

Akker- & Tuinbouw

Klimaatverandering heeft volgens onderzoekers voorlopig een positief effect op de opbrengsten van suikerbieten. Wel vraagt de bestrijding van ziekten en plagen meer aandacht.

Overheidsbeleid doet afbreuk aan akkerbouwkoers

Akker- & Tuinbouw

Het overheidsbeleid doet momenteel afbreuk aan de koers van de akkerbouwsector naar duurzamere teeltmethoden, stelt Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.

Politiek wil opheldering over vernietigde uien

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse Europarlementariërs willen dat de vernietiging van Nederlandse uien door de Hongaarse overheid tot de bodem wordt uitgezocht.

Aardappelteelt in Europa dijt fors uit

Akker- & Tuinbouw

Het areaal consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië groeit waarschijnlijk naar zo'n 609.000 hectare. Dit is het grootste areaal ooit.

Bollensector test diverse groene oplossingen

Akker- & Tuinbouw

Voor de bestrijding van vuur, virussen en andere ziekteverwekkers in de bollenteelt zijn steeds meer gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (gno's) beschikbaar. Gewasbeschermingsfirma GMN test in proeven een groot aantal groene...

Agrifirm betaalt 15 procent meer in graanpool

Akker- & Tuinbouw

De uitbetaalprijs voor brouwgerst in de graanpool van Agrifirm na lange bewaring is net iets meer dan 200 euro per ton. Voor baktarwe betaalt de coöperatie 189,45 euro per ton.

Akkerbouwvakbond onderzoekt steun producentenorganisaties

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) wil de mogelijkheden en het draagvlak voor het vormen van producentenorganisaties voor de akkerbouw verder verkennen.

Tarweprijs stijgt 8 procent

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor maaltarwe zijn de afgelopen maand 8 procent gestegen. Dat gebeurde vooral vanwege slechte weersomstandigheden in de Verenigde Staten.

Politiek is laatste strohalm neonics

Akker- & Tuinbouw

Waar minister Carola Schouten van LNV de bietentelers weinig hoop geeft over het gebruik van neonicotinoïden, lijkt de politiek nu nog de laatste strohalm om de opgelegde beperkingen terug te draaien.

Deurwaarder dreigt voor niet-betalende akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers die ondanks herinneringen en aanmaningen hun bijdrage aan het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw nog niet hebben betaald, kunnen een bezoek van een deurwaarder verwachten.

Nieuwe realiteit na gedenkwaardig uienjaar

Akker- & Tuinbouw

Met een slotnotering van bijna 70 euro per 100 kilo komt er een eind aan een gedenkwaardig afzetseizoen voor Nederlandse uien. De vraag is nu wat uientelers en -handelaren van dit seizoen kunnen leren en hoe liggen de papieren voor de uien van oogst...

Volume biosuiker te klein voor grote fabriek

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie test in en rond de fabriek in het Duitse Anklam net als vorig jaar in hoeverre de teelt, verwerking en afzet van biologische suikerbieten voldoende rendabel is. 'Na dit jaar moet duidelijk zijn of we kunnen opschalen', zegt Gert Sikken...

Duurzame voorlopers boeren het best

Akker- & Tuinbouw

Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij behalen duurzame voorlopers de beste bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek naar duurzame voorlopers van Amelie Weber, masterstudent aan Wageningen University & Research.

Waarom rommelen pootgoedtelers in de marge?

Akker- & Tuinbouw

De recente fraudegevallen zijn fnuikend voor het imago van de Nederlandse pootgoedsector. Het is een raadsel waarom juist grote teeltbedrijven zich laten verleiden tot het omkatten van aardappelen en rommelen met certificaten.

Verontwaardiging over vernietiging Nederlandse uien

Akker- & Tuinbouw

CDA-Kamerleden Mustafa Amhaouch en Jaco Geurts willen via Kamervragen opheldering krijgen over de vernietiging van Nederlandse uien op last van de Hongaarse overheid.

Slecht weer Verenigde Staten doet tarwenotering opleven

Akker- & Tuinbouw

De tarwemarkt herstelde zich deze week enigszins van de dip na bekend worden van de verwachte hoge tarweopbrengsten voor seizoen 2019-2020.

Warme lucht voldoet voor ontsmetting plantuien

Akker- & Tuinbouw

Naktuinbouw erkent het toedienen van warme lucht als officiële maatregel om plantuien en plantgoed voor sjalotten en knoflook te behandelen tegen valse meeldauw.

Kamer vraagt inzet Schouten voor invoering Bee Guidance

Akker- & Tuinbouw

De Tweede Kamer stemde dinsdag voor een motie waarin landbouwminister Carola Schouten wordt opgeroepen om de invoering van de Bee Guidance in Brussel te steunen.

Gebrek aan vertrouwen funest voor ambitie gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Europees gewasbeschermingsbeleid moet gebaseerd zijn op wetenschap, stelt Niels Louwaars van Plantum. 'Het probleem is dat er geen vertrouwen is in deskundige autoriteiten en ook niet in de overheid. Bovendien willen Europese politici zich maar al...

Intensiever wortelgestel met biostimulant

Akker- & Tuinbouw

Toepassing van biostimulant Tonivit resulteert bij wintertarwe in een intensiever wortelgestel met meer haarwortels. Het gewas is daardoor beter bestand tegen onder meer droogtestress, meldt producent Arysta.

Schouten houdt vast aan neonicsverbod

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten is niet van plan om de beperkingen op het gebruik van neonicotinoïden terug te draaien.

Bijensterfte op laag niveau na afgelopen winter

Algemeen

Van de bijenvolken in Nederland heeft 91 procent de afgelopen winter overleefd.

Besparing 25 procent met variabele dosering bodemherbiciden

Akker- & Tuinbouw

Voor het variabel toedienen van bodemherbiciden is een app beschikbaar via Akkerweb om zelf taakkaarten te maken. Eerste testen met deze app op praktijk- en proefpercelen wijzen uit dat een besparing van 25 procent op het herbicidengebruik goed...

BO Akkerbouw wil meer aandacht voor kennisoverdracht

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw ziet de doorstroom van kennis en beschikbaarheid ervan als een voornaam struikelblok bij het duurzamer maken van teeltsystemen.

Perzikluis grote zorg voor bietentelers

Akker- & Tuinbouw

Het is wrang dat Nederlandse bietentelers vanwege het verbod op zaadcoating met neonicotinoïden meer veldbespuitingen moeten uitvoeren. Dat vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw. Het IRS waarschuwt, naast de reguliere insectenschade,...

Jonge gezinnen zijn stabiele aardappeleters

Akker- & Tuinbouw

Uit onderzoek blijkt dat 87 procent van de jonge gezinnen verse aardappelen gebruikt voor hun maaltijden. 'De aardappelconsumptie van de jongere generatie stabiliseert en daar zijn we blij mee', stelt projectleider Arend Zeelenberg van de...

Uienseizoen sluit af met recordnotering

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) noteert deze week de laatste zaaiuien op 60 tot 68 euro per 100 kilo. Dat is 5 tot 6,50 euro meer dan vorige week en daarmee de hoogste notering dit seizoen.

Input Leids onderzoek te laat voor herbeoordeling thiacloprid

Akker- & Tuinbouw

De kans is klein dat nieuw onderzoek van Universiteit Leiden invloed heeft op de herbeoordeling van insecticide thiacloprid. Dat meldt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Pootgoedfraudeurs gooien goede naam sector te grabbel

Akker- & Tuinbouw

Bedrijven die moedwillig fraude plegen met de certificering van pootgoed, nemen volgens LTO niet alleen een groot risico voor hun eigen onderneming. Ze gooien ook de goede naam van de hele Nederlandse pootgoedsector te grabbel.

Wereldoogst tarwe ruim 6 procent groter

Akker- & Tuinbouw

Voor het seizoen 2019-2020 voorspelt het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) een tarweoogst die wereldwijd uitkomt op 777,50 miljoen ton. Dat is ruim 6 procent meer dan afgelopen jaar.

Snelle opkomst van nieuwe klonen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe klonen EU-36, EU-37 en EU-41 van aardappelschimmel Phytophthora infestans hebben in de Europese populatie een gezamenlijk aandeel van 36 procent.

Avebe verhoogt campagneprijs naar 80 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Bij het einde van de zetmeelcampagne heeft Avebe bekendgemaakt de definitieve campagneprijs te verhogen van 70 euro naar 80 euro per ton aardappelen.

België en Frankrijk stuwen aardappelproductie

Akker- & Tuinbouw

De forse uitbreiding van de West-Europese aardappelteelt komt vooral voor rekening van België en Frankrijk. Komend jaar is het verwachte areaal in de EU 5-landen zo'n 605.000 hectare en bij een gemiddelde opbrengst levert dat een productie op van...

30 procent Belgische bietentelers gebruikt neonics

Akker- & Tuinbouw

Voor de bescherming van hun suikerbieten tegen insectenschade heeft slechts 30 procent van de Belgische telers dit voorjaar gebruik gemaakt van zaaizaad dat behandeld is met neonicotinoïden.

Termijnnotering aardappelen stijgt weer boven 31 euro

Akker- & Tuinbouw

De termijnnotering van de EEX in Leipzig voor de handel in aardappelcontracten op levering in juni steeg deze week naar een niveau boven 31 euro per 100 kilo.

Teeltbedrijf en handelaar betrokken bij pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

Bij de fraude met vervalste NAK-pootgoedcertificaten spelen een teeltbedrijf en handelaar uit Nederland een belangrijke rol.

VTA bevestigt kleine aardappelvoorraad

Akker- & Tuinbouw

De totale aardappelvoorraad in Nederland ligt op peildatum 15 april 28,6 procent lager dan vorig seizoen en 12 procent lager dan het vijfjarig gemiddelde.

PlanetProof-rodekool geplant in Hank

Akker- & Tuinbouw

Koolteler Wim Straver en Adri den Dekker van HAK bekijken samen in Hank geplante rodekoolplantjes. Het betreft een eerste perceel rodekool dat volgens de richtlijnen van 'On the way to PlanetProof' wordt geteeld.

Lichte ziektedruk in wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van schimmelziekten in wintertarwe verloopt dit groeiseizoen nog rustig. Dat blijkt uit de Graanziektebarometer van onderzoeksinstelling SPNA in Noord-Nederland.

Bio-fruittelers mogen Thiovit Jet gebruiken

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een tijdelijke vrijstelling kunnen biologische fruittelers ook dit jaar weer beschikken over het middel Thiovit Jet voor de bestrijding van schurft in appels en peren.

Bio als het kan en chemie als het moet

Akker- & Tuinbouw

Gewassen telen volledig zonder chemie is lastig. Maar er zijn wel voldoende kansen. Belangrijk is een overheid die motiveert en stimuleert om geïntegreerde teeltsystemen toe te passen. Verder pleiten veel specialisten ervoor om chemie achter de hand...

Nog te weinig waardering voor duurzaam

Akker- & Tuinbouw

Ketenpartijen zijn het erover eens dat de primaire sector beloond moet worden voor de verduurzaming van hun teeltsystemen. De grote vraag is: hoe is dat in de praktijk te realiseren?

Droogte heeft impact op kieming

Akker- & Tuinbouw

De eerste gevolgen van de aanhoudende droogte zijn in de akkerbouw alweer zichtbaar. Vooral pas ingezaaide percelen hebben extra vocht nodig om de kieming te bevorderen.

Bijna geen vrije uien meer van oogst 2018

Akker- & Tuinbouw

Van de uienoogst in 2018 was op 1 april al 86 procent afgeleverd, blijkt uit de voorraadinventarisatie van VTA (Verenigde Telers Akkerbouw).

Analisten voorspellen meer tarwe

Akker- & Tuinbouw

Wereldvoedselorganisatie FAO en analysebureau International Grains Council (IGC) gaan ervan uit dat de wereldproductie van tarwe komend jaar toeneemt met 3 tot 4 procent. Ook verwachten ze een lichte stijging van de wereldwijde voorraden aan tarwe.

Aardappelvoorraad België net beneden gemiddeld

Akker- & Tuinbouw

De totale Belgische aardappelvoorraad werd begin april geraamd op 1,25 miljoen ton. Dat is bijna 100.000 ton minder dan het vijfjarig gemiddelde.

Droogte heeft nu al impact op Europese graanoogst

Akker- & Tuinbouw

Vooral in Midden- en Zuidoost-Europa en in Spanje worden vanwege de droogte de verwachte wintergraanopbrengsten naar beneden bijgesteld.

Belgisch aardappelareaal nadert 100.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het aardappelareaal in Vlaanderen breidt dit jaar naar verwachting 8 procent uit. Waalse aardappeltelers houden hun teeltoppervlakte vrijwel stabiel met een lichte stijging van 0,6 procent.

Twee nieuwe klonen phytophthora krijgen overhand

Akker- & Tuinbouw

Twee nieuwe klonen van de aardappelschimmel Phytophthora infestans zijn bezig aan een opmars in Noord-West Europa. Wageningen University & Research wil onderzoeken of het nodig is om vanwege de grotere agressiviteit de bestrijdingsstrategie aan...

Trips Coach brengt vlucht probleeminsect in beeld

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm en HLB Groene Vlieg lanceren dit seizoen de adviesdienst Trips Coach voor de beheersing van trips in uien op basis van intensieve monitoring. Doel is een effectieve bestrijding van de probleeminsecten die afgelopen twee groeiseizoenen veel...

Zeeland wil robuuste fruitteeltsector

Akker- & Tuinbouw

De Zeeuwse fruitteeltsector neemt het initiatief voor een plan om de fruitbedrijven een meer robuuste basis te geven. De beschikbaarheid van zoetwater speelt daarbij een cruciale rol.

Akkerbouwer levert bietjes en wortels aan sappenbar

Algemeen

In het televisieprogramma BinnensteBuiten trad akkerbouwer Martin Topper uit Dronten deze week op als leverancier van gekleurde bieten en gekleurde peen voor de productie van gezonde sapjes.

Beste mouter wereldwijd komt uit Nederland

Akker- & Tuinbouw

Mouterij The Swaen in Kloosterzande is onlangs uitgeroepen tot beste mouter van de wereld.

Goede bakkwaliteit na behandeling ethyleen

Akker- & Tuinbouw

Frites- en chipsaardappelen die in de bewaring behandeld zijn met ethyleen voor de kiemremming laten in de verwerking goede bakcijfers zien. Dat blijkt uit een bakproef die dit jaar met drie aardappelrassen wordt uitgevoerd bij PPO Westmaas.

Insecten vragen focus bietentelers

Akker- & Tuinbouw

Zonder de zaadcoating met neonicotinoïden moeten telers van suikerbieten beter in de gaten houden of de bietenzaden goed kiemen en of de bietenplantjes goed doorontwikkelen.

Ruim helft suikerbieten gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Aan het begin van deze week was 54 procent van het areaal suikerbieten in Nederland ingezaaid.

Suikervoorraad halveert in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De eindvoorraad aan suiker in de Europese Unie daalt dit jaar van 2,423 miljoen ton naar 1,245 miljoen ton. Dat blijkt uit de suikerbalans die de Europese Commissie deze week samenstelde.

Natuurlijke selectie als antwoord op varroamijt

Algemeen

Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn er in geslaagd om via natuurlijke selectie bijenvolken te verkrijgen die resistent zijn tegen de varroamijt.

Bayer maakt 107 studies over veiligheid glyfosaat openbaar

Akker- & Tuinbouw

In totaal 107 studies over de veiligheid van glyfosaat zijn door Bayer deze week op een openbare website geplaatst.

Nieuw volumerecord voor Belgische fritesindustrie

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie in België gebruikte in 2018 meer dan 5 miljoen ton aardappelen als grondstof. Dat is maar liefst 11,6 procent meer dan vorig jaar. De Belgische verwerkers investeerden afgelopen drie jaar in totaal ruim 900 miljoen...

Agressieve klonen nemen overhand bij phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Twee nieuwe agressieve klonen van aardappelschimmel Phytophthora infestans zijn bezig aan een opmars in Noord-West Europa.

Agrifirm en HLB Groene Vlieg bestrijden samen trips

Akker- & Tuinbouw

Vanuit een exclusieve samenwerking starten Agrifirm en HLB Groene Vlieg dit seizoen met Trips Coach, een nieuwe bestrijdingsmethodiek voor trips in uien.

Droogte drijft verzekeraars uiteen

Algemeen

Verzekeraar AgriVer kiest na de ervaringen van 2018 voor meer differentiatie bij de brede weersverzekering. Vereinigte Hagel houdt vast aan de bestaande polis.

Roep om klimaatadaptatie

Algemeen

AgriVer, aanbieder van brede weersverzekeringen, vindt dat gewastelers in hun bedrijfsvoering meer kunnen doen om de gevolgen van weersextremen te beperken.

LTO zet zich in voor extra stikstof

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland vraagt aan landbouwminister Carola Schouten om de voorwaarden voor stikstofdifferentiatie aan te passen. Daardoor kunnen akkerbouwers ook na de droogte van 2018 van de regeling gebruik maken.

DCA komt met eigen peennotering

Akker- & Tuinbouw

Marktbureau DCA-Markets start deze week een eigen handelsnotering voor schaaltjespeen, B-peen en C-peen.

Suikerexport EU bijna gehalveerd

Akker- & Tuinbouw

De export van suiker vanuit de Europese Unie verloopt aanzienlijk minder dan vorig seizoen. Dit is vooral een gevolg van de tegenvallende oogst in 2018.

Boete van Avebe vanwege onderlevering is terecht

Akker- & Tuinbouw

De door Avebe opgelegde boete aan zeven voormalige telers in 2013 was terecht, oordeelde het Gerechtshof in Leeuwarden afgelopen week.

Weekvolume uienexport daalt naar 7.000 ton

Akker- & Tuinbouw

In week 10 is nog iets meer dan 7.000 ton uien aan het buitenland verkocht. De achterstand in exportvolume ten opzichte van voorgaande jaren loopt nu snel op.

Afspraken over kwekersrecht liggen tien jaar vast

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van LNV, de Raad voor plantenrassen en Naktuinbouw hebben onlangs een overeenkomst ondertekend om afspraken over het kwekersrecht voor tien jaar vast te leggen.

Geopolitiek bedreigt aardappelafzet

Akker- & Tuinbouw

Rabobank is positief over de toekomst van de aardappelteelt in Nederland. Wel vindt de bank dat de aardappelsector flexibel moet omgaan met onzekerheden op de wereldmarkt.

'Goed oriënteren op driftbeperkende spuittechnieken'

Akker- & Tuinbouw

Dirk Jan Beuling, binnen LTO-Akkerbouw verantwoordelijk voor plantgezondheid, adviseert akkerbouwers dit jaar goed te oriënteren op driftbeperkende spuittechnieken. 'Het doel is een efficiënte bestrijding met minder emissie en een beter resultaat.'

Bayer krijgt opnieuw 70 miljoen euro boete voor Roundup

Algemeen

Een Amerikaanse rechtbank legde Bayer woensdag een boete op van 70 miljoen euro. Dat gebeurde in de zaak van een kankerpatiënt die claimt dat hij ziek is geworden vanwege Roundup.

Lagere omzet en veel kleinere winst voor Südzucker

Akker- & Tuinbouw

De Duitse suikerfabrikant Südzucker verwacht het boekjaar 2018-2019 af te sluiten met een geconsolideerde omzet van 6,75 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 6,98 miljard euro.

Batavia krijgt vrijstelling in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten geeft een vrijstelling van 120 dagen voor het gebruik van het insecticide Batavia in suikerbieten.

Geen koper in bio-aardappelen tegen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Controle-instelling Skal heeft in 2018 geen gebruik van koper in biologische aardappelen vastgesteld voor de bestrijding van phytophthora.

Landen buiten Europa kopen minder pootgoed

Akker- & Tuinbouw

In dit afzetseizoen is tot nu toe minder Nederlands pootgoed naar bestemmingen buiten Europa verscheept.

Zorg over krapte op arbeidsmarkt

Akker- & Tuinbouw

Goede medewerkers voor tuinbouwbedrijven zijn moeilijk te vinden. Ook levert het overheidsbeleid niet echt een bijdrage aan meer aanbod op de arbeidsmarkt, constateert Hans Koehorst van LTO.

Sector komt zelf met werkbare oplossingen

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Niels Zuurbier van vakgroep Vollegrondsgroenten van LTO stelt dat gewassectoren er goed aan doen om zelf met werkbare oplossingen te komen voor vraagstukken die te maken hebben met milieu-impact en verdere verduurzaming.

Negatief handelsbalans voor granen in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie (EU) is het afgelopen jaar veranderd van een netto-exporteur voor granen in een netto-importeur.

Vrijstelling voor paraffineolie in appel en peer

Akker- & Tuinbouw

Het middel Ovitex op basis van paraffineolie krijgt een vrijstelling voor de bestrijding van plaaginsecten in appel en peer.

Nieuwe directeur voor het Ctgb

Algemeen

Ingrid Becks is door het ministerie van LNV benoemd tot nieuwe secretaris-directeur van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) in Ede.

Lagere termijnnotering voor aardappelen van oogst 2019

Akker- & Tuinbouw

De notering voor contracten op fritesaardappelen voor levering in april 2020 daalde deze week naar een niveau van 15,20 euro per 100 kilo.

Europese wintergranen in goede conditie

Akker- & Tuinbouw

De groeiomstandigheden voor wintergranen in de Europese Unie zijn overwegend gunstig. Voor de meeste graangewassen worden producties verwacht die flink hoger zijn dan die van het voorgaande jaar.

Akkerbouw wil meer keuzes in mestbeleid

Akker- & Tuinbouw

LTO-vakgroep Akkerbouw komt met voorstellen om meer organische mest te gebruiken, maar wil ook ruimte houden voor kunstmest. Meewerken aan een gecertificeerde mestketen is prima, vindt voorzitter Jaap van Wenum. 'We willen dan wel bij ontvangst van...

CBS overlegt oogstraming uien met sector

Akker- & Tuinbouw

Voor publicatie van de voorlopige oogstraming van uien bespreekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers met relevante partijen uit de sector, waaronder LTO.

Uienhandel verwacht vlot herstel verloren afzet

Akker- & Tuinbouw

Door de kleine oogst en de hoge prijzen verkoopt Nederland dit seizoen aanzienlijk minder uien naar buitenlandse bestemmingen. Aan uienhandelaren en exporteurs de schone taak om het verlies aan afzetvolume het komend seizoen terug te winnen.

Waterschap werkt aan bewustwording over emissies

Akker- & Tuinbouw

Waterschap Zuiderzeeland gebruikt gebiedsgerichte pilots om Flevolandse akkerbouwers te adviseren over beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater.

Fertigatie levert 20 procent extra opbrengst in miniknollen

Akker- & Tuinbouw

Fertigeren in miniknollen levert een meeropbrengst op van 20 procent. Dat is aangetoond in een meerjarige proef van Aeres Hogeschool.

Nederlandse uien blijven dichter bij huis

Akker- & Tuinbouw

De belangrijkste afzetbestemmingen voor Nederlandse uien in week 7 zijn Israël, Groot-Brittannië en Duitsland.

NFO-voorzitter Van den Anker: 'Fruittelers te bescheiden'

Akker- & Tuinbouw

De prestaties van de fruitteeltsector blijven te vaak onderbelicht, vindt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. 'Onze telers leveren prestaties van formaat op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid. Maar veelal zijn ze echter te bescheiden...

Aardappelvoorraad hoger dan meerjarig gemiddelde

Akker- & Tuinbouw

De voorraad aan bewaaraardappelen bij aardappeltelers die meedoen aan de VTA-inventarisatie, is ruim 7 procent hoger dan het meerjarig gemiddelde.

'Wij boeren hebben veruit het beste klimaatverhaal'

Algemeen

Akkerbouwer Piet Hermus doet zondag mee aan de Klimaatmars in Amsterdam om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Hij roept meer landbouwers op zijn voorbeeld te volgen.

Flinke stijging tarweareaal in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht voor seizoen 2019-2020 dat het areaal zachte tarwe met zo'n 900.000 hectare in de Europese Unie (EU) toeneemt.

Vijf vragen over Plantgezondheidsverordening

Akker- & Tuinbouw

Naktuinbouw wijst erop dat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU veel impact heeft op plantenkwekers. Zo wordt het gebruik van plantenpaspoorten uitgebreid en gelden importverboden voor risicoplanten. Ook verandert de handelswijze voor...

Weekvolume uienexport daalt beneden 10.000 ton

Akker- & Tuinbouw

In week 6 is vanuit Nederland slechts 7.200 ton uien naar het buitenland verkocht. De grootste afnemers zijn Groot-Brittannië, Mauritanië en Ivoorkust.

Eén stip aan horizon voor hele voedselketen nodig

Akker- & Tuinbouw

De wens om de gewasbescherming te verduurzamen, heeft al geresulteerd in diverse visies en ambitieplannen van stakeholders in de voedselketen. De ketenpartners in de voedingstuinbouw vinden het nu tijd voor een gezamenlijke stip aan de horizon.

Geladen water maakt planten weerbaarder

Akker- & Tuinbouw

Een behandeling met water dat verrijkt is met waterstofgas, verbetert het immuunsysteem van gewassen. Indirect zorgt dit voor hogere opbrengsten en minder kosten voor gewasbescherming.

India wil snel meer suiker exporteren

Akker- & Tuinbouw

Hogere suikerproducties dan verwacht in met name India en andere Aziatische landen zorgen op dit moment opnieuw voor enige druk op de internationale suikermarkt.

Monteur omgekomen in koelcel op fruitbedrijf

Akker- & Tuinbouw

Bij een tragisch bedrijfsongeval is vorige week bij fruitteeltbedrijf Van Wijk Fruit in ’t Goy een koelmonteur om het leven gekomen.

Pootgoedprijs HZPC 30 procent hoger dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

HZPC heeft de prognoseprijs voor pootgoed van oogst 2018 vastgesteld op 41 euro per 100 kilo.

Opnieuw uitbreiding areaal eiwitgewassen

Akker- & Tuinbouw

Het areaal eiwithoudende gewassen in Nederland kwam in 2018 uit op 9.000 hectare, 38 procent meer dan in 2008. Toen bedroeg het areaal 5.600 hectare.

Gunstige beoordeling nieuwe aardappelfungicide

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe fungicide Zorvec Enicade krijgt van EuroBlight een goede beoordeling voor de werking op phytophthora in aardappelen.

Europese Commissie verwacht stijging graanareaal

Akker- & Tuinbouw

Het Europese graanareaal stijgt naar verwachting 900.000 hectare tot in totaal 56 miljoen hectare.

Steriele insectentechniek wapen tegen uienvlieg

Akker- & Tuinbouw

Met de steriele insectentechniek (SIT) is het goed mogelijk om het probleeminsect uienvlieg op uienpercelen te beheersen. Janny Peltjes van HLB verwacht dat na dit jaar als de zaadcoating met Mundial wegvalt, de belangstelling voor het uitzetten van...

Meer veredelaars aan de slag met Conviso-Smart

Akker- & Tuinbouw

Na eerder zaadfirma Betaseed gaan nu ook de veredelaars van MariboHilleshög aan de slag met de ontwikkeling van herbicideresistente suikerbietenrassen.

Minder Nederlandse aardappelen naar Afrika en Azië

Akker- & Tuinbouw

Zowel voor consumptieaardappelen als voor pootgoed geldt dat van oogst 2018 minder producten naar bestemmingen in Afrika en Azië zijn geëxporteerd.

Brussel moet duidelijkheid verschaffen over chloorprofam

Akker- & Tuinbouw

Het is afwachten welke procedure de Europese Commissie gaat volgen voor het besluit over het wel of niet verlengen van de toelating van de werkzame stof chloorprofam.

Aardappelen: zaad nog geen concurrent voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De veredeling van hybride aardappelen en de vermeerdering vanuit zaad is voorlopig geen bedreiging voor de positie van de pootgoedsector, verwachten deskundigen. De eerste hybride rassen lijken vooral van meerwaarde voor landen waar de...

Suikersector is slachtoffer van ongelijk speelveld

Akker- & Tuinbouw

Cosun waarschuwt voor verzwakking van de concurrentiepositie van de Nederlandse suikersector. 'Wij moeten het doen zonder gekoppelde steun en zonder de toelating van neonicotinoïden', stelt Cosun-voorzitter Dirk de Lugt. 'Dat plaatst ons ook in...

Trips ook buiten tackelen met roofmijten

Akker- & Tuinbouw

Koppert Biological Systems start dit jaar een project om biologische plaagbestrijders ook in te zetten in eenjarige buitenteelten. Het eerste doel is de beheersing van trips in uien, prei, sluitkool en spruitkool.

Onderzoek maakt fruitschimmels beter beheersbaar

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben maatregelen voor de beheersing en preventie van schimmels in appel- en perenboomgaarden in kaart gebracht.

Ongeloof over verruiming mrl-norm neonicotinoïde

Akker- & Tuinbouw

VVD-kamerlid Helma Lodders verbaast zich over het voorstel van de Europese Commissie om de residunormen voor het middel clothianidin op geïmporteerde voedingsproducten te verruimen.

NFO meldt uitbreiding van project Fruit 4.0

Akker- & Tuinbouw

Aan innovatieproject Fruit 4.0 worden komend jaar enkele projectonderdelen toegevoegd. Daarvoor heeft NFO samen met Wageningen University & Research financiering weten te realiseren.

Tegenvallende export legt druk op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

De tegenvallende exportcijfers van de Europese Unie (EU) en Verenigde Staten (VS) zorgen voor een behoorlijke daling van de tarwenoteringen op de internationale markten.

Termijnmarkt verrekent effect voorjaarsweer

Akker- & Tuinbouw

De termijnmarkt voor fritesaardappelen herstelt zich weer enigszins van de scherpe daling van vorige week.

IRS vindt het te vroeg voor inzaai suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Het IRS adviseert akkerbouwers om vanwege de kans op schietervorming nog even geduld te hebben met de inzaai van hun suikerbieten.

Nauwelijks nog vrije aardappelen in België

Akker- & Tuinbouw

De totale Belgische aardappelvoorraad is 17 procent lager dan het meerjarig gemiddelde. Van de totale voorraad van 1,81 miljoen ton is slechts 20 procent ofwel 360.000 ton nog vrij beschikbaar.

Fritesfabrikant wil pootgoed beter op maat

Akker- & Tuinbouw

Tom van der Meer van fritesproducent Lamb Weston/Meijer pleit voor aangepaste keuringsnormen voor pootgoed van fritesgeschikte aardappelrassen. 'Liever vitale poters en afleveren op 5 millimeter nauwkeurig, dan een strenge controle op groeischeuren...

Stevig verlies bietentelers in 2018

Akker- & Tuinbouw

Een lage prijs en tegenvallende opbrengsten zorgen ervoor dat de teelt van suikerbieten in 2018 voor de meeste Nederlandse akkerbouwers verliesgevend was.

Agrico investeert 2,7 miljoen euro in betere kwaliteitscontrole

Akker- & Tuinbouw

Voor het monitoren van de inwendige en uiterlijke kwaliteit van alle partijen aardappelen die worden afgeleverd, heeft aardappelcoöperatie Agrico vandaag een nieuw kwaliteitscentrum in Emmeloord officieel geopend.

Suiker bezorgt Cosun historisch laag resultaat

Akker- & Tuinbouw

De tegenvallende resultaten van Suiker Unie resulteren voor Cosun over het jaar 2018 in een nettowinst van slechts 1 miljoen euro.

Nederlandse bietentelers doen forse stap terug

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde financiële opbrengst van Nederlandse telers van suikerbieten daalt met 34 procent tot 2.666 euro per hectare.

Risico’s fritesmarkt komen vooral voor rekening teler

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers moeten meer product beschikbaar houden voor afzet op de vrije markt. Zij kunnen dan in jaren met weersextremen beter profiteren van een mogelijk gunstige prijsvorming. Daarmee verdienen ze geld om jaren met overaanbod en prijzen ver...

'Kostprijs zegt weinig over onderhandelingspositie teler'

Akker- & Tuinbouw

'Als je er eenmaal voor kiest om aardappelen te gaan telen, dan bepaalt niet de kostprijs maar de markt de waarde van het product dat je wilt verkopen', stelt bedrijfsspecialist Erik Arts van Countus.

Spuiwater verbetert bladvertering in de fruitteelt

Akker- & Tuinbouw

De eerste ervaringen met spuiwater in de fruitteelt zijn positief. De toepassing van de restvloeistof op perenbomen stimuleert de bladval en verbetert de bladvertering.

Hoogste prijs ooit voor uienpool Van Meir

Akker- & Tuinbouw

Uienverwerker Van Meir in Steenbergen betaalt voor de uien in de pool met afzet tot en met december maximaal 31,47 euro per 100 kilo.

Bodemscanner brengt kwaliteit bodem in kaart

Akker- & Tuinbouw

Medewerker Dirk Warmerdam van boomkwekerij Fleuren reed deze week op een Quad met daarachter een bodemscanner door de boomgaard van Toon Vernooij in het Utrechtse Cothen.

Vroegheid pootseizoen bepaalt stemming op markt

Akker- & Tuinbouw

Vroeg of laat poten dit voorjaar is bepalend voor de stemming op de aardappelmarkt en de afloop van dit afzetseizoen, stelt NEPG (North-western European Potato Growers).

Bollensector zoekt uitdagingen ver over de grens

Akker- & Tuinbouw

Voor Nederlandse ondernemers in de bloembollensector blijft het buitenlandse avontuur trekken, voor uitbreiding van handelsactiviteiten of de verdere ontwikkeling van teeltbedrijven.

Sector wil snel alternatief neonics

Akker- & Tuinbouw

Cosun vraagt LNV-minister Carola Schouten om werk te maken van een versnelde toelating van alternatieven voor een goede insectenbestrijding in suikerbieten.

Lamb Weston/Meijer investeert 50 miljoen euro in nieuwe fabriek

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikant Lamb Weston/ Meijer gaat op het bestaande bedrijfsterrein in Kruiningen een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van gedroogde aardappelproducten.

Fors lagere prijzen voor groenten en fruit bij Plus

Algemeen

Supermarktketen Plus verlaagt de prijzen van populaire groenten en fruit met gemiddeld 30 procent.

Belgische verwerkers zoeken grondstof in buurlanden

Akker- & Tuinbouw

Aardappelverwerkers in België zijn ook in Nederland en Frankrijk actief op zoek naar fritesgeschikte aardappelpartijen. Ook bieden zij concurrerende contractprijzen voor aardappelen van oogst 2019.

Camera's nemen pootgoed de maat

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf Kamp Agro van de broers Laurent en Joachim Kamp in Rutten beschikt dit jaar voor het eerst over een optische sorteermachine van fabrikant Schouten Kampen met twaalf sporen.

Limburgse aardwarmteprojecten mogen weer van start

Akker- & Tuinbouw

Twee stilgelegde aardwarmteprojecten in tuinbouwgebied Californië vlakbij Grubbenvorst, mogen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd weer worden opgestart.

Forse achterstand voor pootgoedexport

Akker- & Tuinbouw

Vooral naar afzetbestemmingen in Noord-Afrika en Azië is dit seizoen tot dusver fors minder Nederlands pootgoed verscheept dan in voorgaande jaren.

Minister wijst vrijstelling voor Cruiser af

Akker- & Tuinbouw

Er komt dit jaar definitief geen tijdelijke vrijstelling voor het gebruik van Cruiser SB om zaaizaad voor de teelt van suikerbieten te coaten.

Gen-editing maakt tarwe geschikt voor coeliakiepatiënten

Akker- & Tuinbouw

Met gen-editing, onder meer op basis van Crispr-Cas, is het mogelijk om tarwe te maken met veilige gluten.

Roep om meer collectiviteit in uiensector

Akker- & Tuinbouw

Specialisten vinden dat uientelers hun uitdagingen meer samen moeten oppakken. Voorzitter Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association (HOA) introduceert daarvoor de term 'waterinclusief' denken. Verder stelt Janny Peltjes van onderzoeks- en...

ABN Amro voorziet stijging tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

Bij een gelijkblijvende vraag en een verdere daling van de mondiale productie, verwacht ABN Amro dat de prijs van tarwe in 2019 verder stijgt.

LTO wil risicoafdekking in Plantgezondheidswet

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland mist in de nieuwe Plantgezondheidswet de mogelijkheid om de risico's op schadelijke organismen goed af te dekken.

Veenmos uit Finland als substraat voor aardbeien

Akker- & Tuinbouw

Onder de naam Accretio introduceert BVB Substrates een teeltmedium dat is gemaakt van mos uit Finland, als duurzaam alternatief voor veen. Het nieuwe substraat lijkt ook interessant voor de aardbeienteelt.

Weinig waardering voor smaak bij afzet aardbei

Akker- & Tuinbouw

Consumenten beoordelen aardbeien op smaak en versheid. Toch levert met name smaak in het winkelschap nauwelijks een meerwaarde op, stelt onderzoeker Caroline Labrie.

'Investeer vooral in je bodem, want dat is je kapitaal'

Akker- & Tuinbouw

Accountantskantoor Accon avm roept akkerbouwers op keuzes te maken voor maatregelen tegen weersextremen. Volgens bedrijfsadviseur Bert Knollema is het daarbij beter om te investeren in een duurzame bodem dan in nieuwe machines.

Rusland ziet af van exportbeperking graan

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van landbouw in Rusland heeft aangekondigd dat er dit seizoen geen maatregelen worden genomen om de export van granen te beperken.

Te weinig input voor notering bio-uien

Akker- & Tuinbouw

Al ruim een jaar lukt het Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland (LNCN) niet om een notering voor biologische uien te publiceren.

Farm Frites betaalt meer voor aardappelcontracten

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikant Farm Frites verhoogt de contractprijzen voor de aardappelrassen Fontane en Innovator met 1,50 euro per 100 kilo ten opzichte van het vorige seizoen.

Tarwemarkt in ban van Russische export

Akker- & Tuinbouw

Het wel of niet instellen van exportbeperkingen door Russische autoriteiten heeft grote invloed op de tarwemarkt. Tegenvallende exportcijfers vanuit de Europese Unie en de Verenigde Staten zorgen voorlopig voor enige druk op de tarweprijzen.

Grote impact droogte op de uienteelt

Akker- & Tuinbouw

Het droge groeiseizoen van 2018 moet de hele uiensector volgens Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association aanzetten tot 'waterinclusief' denken. Hij wijst op het collectief belang om oplossingen te vinden voor watervraagstukken.

Discussie over residu op aardbei blijft sudderen

Akker- & Tuinbouw

Gewasbeschermingsspecialist Harrie Pijnenburg van Delphy wijst erop dat residu van gewasbeschermingsmiddelen op het eindproduct en in het milieu altijd een aandachtspunt blijft voor de aardbeiensector.

Ontevreden telers vanwege afhandeling droogteschade

Akker- & Tuinbouw

LTO-vakgroep Akkerbouw voert overleg met verzekeraar AgriVer over klachten van telers met een brede weersverzekering die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun schadeclaims.

Aardbeiensector wil leren van extreem jaar

Akker- & Tuinbouw

Het weer in 2018 zorgde ook in de aardbeiensector voor extreme groeiomstandigheden. Door de droogte en de hitte was de aanvoer van aardbeien vaak onregelmatig, de kwaliteit soms tegenvallend en de prijzen stonden lange tijd onder druk.

Achterstand uienexport ruim 15 procent

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse uien loopt dit seizoen inmiddels bijna 100.000 ton achter op het vorige afzetseizoen.

Meer trips door ophoping nitraat in gewas

Akker- & Tuinbouw

Groeistagnatie en een onvoldoende uitgebalanceerde bemesting maken planten gevoeliger voor schade door insecten, stelt Chris van Laarhoven van Tuinbouw Advies. Hij adviseert kooltelers om ophoping van nitraat in het gewas te voorkomen en constant te...

CZAV meldt omzetgroei van 11 procent

Akker- & Tuinbouw

Door overnames en autonome groei steeg de omzet van landbouwcoöperatie CZAV in Wemeldinge over het boekjaar 2017-2018 met 11 procent naar 429 miljoen euro.

Fritesnotering stijgt naar hoogste niveau dit seizoen

Akker- & Tuinbouw

De termijnnotering voor fritesaardappelen op levering in april bereikte maandag een niveau van 32,50 euro per 100 kilo.

Veel steun voor actie btw-vrije groente en fruit

Akker- & Tuinbouw

Een e-mailactie waarin foodwatch de overheid oproept om de btw op groente en fruit volledig af te schaffen is inmiddels al door meer dan 113.000 mensen ingevuld.

Nog even geduld voor betere suikerprijzen

Akker- & Tuinbouw

De suikerprijzen op de wereldmarkt zullen voorlopig nog onder druk blijven staan, verwacht Cosun. Op de wat langere termijn ziet de coöperatie kansen voor export van Nederlands suiker naar bestemmingen buiten Europa.

Voorraad vrije uien 60 procent lager

Akker- & Tuinbouw

De voorraad vrije uien in Nederland is maar liefst 63,5 procent kleiner dan vorig jaar en 59,5 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Glastuinders verliezen essentiële middelen

Akker- & Tuinbouw

Met het vervallen op termijn van toelatingen voor insecticiden op basis van de werkzame stof pymetrozine dreigen glastuinders middelen kwijt te raken die essentieel zijn voor de biologische bestrijding van diverse probleeminsecten.

Nauwelijks steun voor hogere btw op groente en fruit

Algemeen

Van de Nederlandse bevolking is 80 procent voorstander van een lagere btw-tarief op groente en fruit om gezond eten te stimuleren.

Noteringen bevestigen prima stemming aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De aardappelmarkt heeft zich helemaal hersteld van de relatieve dip aan het begin van december.

Ontslag dreigt voor helft personeel A.C. Hartman

Akker- & Tuinbouw

Het grote glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman in Sexbierum heeft kort voor de Kerst meegedeeld dat waarschijnlijk 57 werknemers hun arbeidsplaatsen kwijt raken.

Politiek wil ook geitenstop in Flevoland

Veehouderij

In de Provinciale Staten van Flevoland pleiten D66, PvdA en Partij voor de Dieren voor een stop op de geitenhouderij in de provincie.

Bijna alle suikerbieten gerooid

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie gaat ervan uit dat na deze week bij Nederlandse akkerbouwers geen suikerbieten meer gerooid hoeven te worden.

Akkerbouwers realiseren gemiddeld lage omzet

Akker- & Tuinbouw

Van de akkerbouwbedrijven in Nederland heeft bijna 60 procent een gestandaardiseerde omzet (SO) van 100.000 euro of minder.

Boeren moeten leren zuinig te zijn met regenwater

Algemeen

Het tekort aan neerslag van soms meer dan 300 millimeter had een enorme impact op het landbouwjaar 2018. Klimaatspecialisten verwachten dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met ernstige droogtes, zoals die van afgelopen zomer. Het betekent...

Jaar voor alternatief drukregistratie spuitmachines

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers en tuinders krijgen een jaar de tijd om maatregelen te nemen die voldoende driftreductie opleveren zodat drukregistratie op spuitmachines niet nodig is.

Europese Unie oogst 14 procent minder suiker

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht dat de lidstaten van de Europese Unie (EU) dit jaar bij elkaar 18,2 miljoen ton suiker produceren. Dat is ruim 14 procent minder dan vorig jaar toen de uiteindelijke productie uitkwam op 21,3 miljoen ton.

Hoog nitraatgehalte maakt gewas aantrekkelijk voor trips

Akker- & Tuinbouw

Groeistagnatie en een onvoldoende uitgebalanceerde bemesting maakt planten gevoeliger voor schade door insecten, stelt Chris van Laarhoven van Tuinbouw Advies.

Politiek bezorgd over octrooibesluit

Akker- & Tuinbouw

CDA, VVD en D66 pleiten voor een duurzame, wettelijke oplossing zodat octrooien op wezenlijk biologische processen niet meer mogelijk zijn.

Omzet Agrico daalt 6 procent

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelscoöperatie Agrico noteert voor boekjaar 2017-2018 een geconsolideerde omzet van 271,1 miljoen euro. Dat is 6 procent minder dan vorig jaar.

Europese aardappeloogst 18 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De EU 5-landen (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië) oogstten dit jaar 24,3 miljoen ton aardappelen. Dat is 18 procent minder dan in 2017 en 8 procent minder dan het vijfjarig gemiddelde.

Cosun hanteert regels voor bietentoerisme

Akker- & Tuinbouw

Cosun biedt vanaf dit seizoen bietentelers formeel de mogelijkheid om suikerbieten van collega's te leveren. Dit wordt in de praktijk 'bietentoerisme' genoemd en biedt een oplossing voor telers die hun toewijzing niet vol kunnen leveren.

Algerije wil import pootgoed afbouwen

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Abdelkader Bouazghi vindt dat Algerije er naar moet streven om vanaf 2021 niet meer afhankelijk te zijn van de aanvoer van aardappelpootgoed uit het buitenland.

Areaal suikerbieten daalt naar 80.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Voor komend teeltseizoen gaat Suiker Unie ervan uit dat het areaal suikerbieten daalt met ongeveer 7 procent tot zo'n 80.000 hectare.

Aardappelen als accu is het beste innovatie-idee

Algemeen

Mitchel Mes denkt dat het mogelijk is om reststromen van agrarische producten te gebruiken voor de opslag van elektriciteit. Met dit idee won de voormalige Aeres-student de Innovatieprijs die LTO Noord Fondsen uitschreef tijdens de ATH-beurs in...

Cosun wil beperkte vrijstelling voor zaadcoating

Akker- & Tuinbouw

Voor het coaten van zaaizaad vraagt Cosun bij het ministerie van LNV om een beperkte vrijstelling voor het gebruik van het middel Cruiser SB.

Aardappelvoorraad ruim 26 procent lager

Akker- & Tuinbouw

De absolute voorraad consumptieaardappelen die nu nog in opslag ligt is 26,6 procent lager dan vorig seizoen en ongeveer 6 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

FloraHolland gaat 100 miljoen euro investeren

Akker- & Tuinbouw

In de begroting van Royal FloraHolland voor 2019 is voor investeringen een bedrag van 100 miljoen euro opgenomen. Dat is 16 miljoen euro meer dan afgelopen jaar is geïnvesteerd.

Aardappelklant kiest vaker voor robuust

Akker- & Tuinbouw

De opname van robuuste tafelaardappelen in het biologische winkelschap verloopt voorspoedig, meldt Maaike Raaijmakers van Bionext. 'Afhankelijk van de winkelketen stijgt van de Nederlandse aanvoer het aandeel robuust komend jaar naar 65 tot maximaal...

Tijdelijke Belgische toelating neonics met restricties

Akker- & Tuinbouw

Suikerbietentelers in België kunnen komend jaar alsnog beschikken over zaaizaad dat behandeld is met neonicotinoïden.

Toch octrooi mogelijk op planteigenschappen

Akker- & Tuinbouw

Octrooi op biologische processen als planteigenschappen is toch mogelijk. Dat stelt de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau. De EOB herziet daarmee een eerder genomen besluit.

België grootste suikerexporteur Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

Met een aandeel van 29 procent was België in seizoen 2017-2018 de grootste suikerexporteur van de Europese Unie (EU).

Weinig animo voor vrijwillige bemonstering aardappelmoeheid

Akker- & Tuinbouw

Slechts één op de drie zetmeeltelers heeft afgelopen jaar zijn percelen voor eigen vermeerdering (TBM-pootgoed) aangemeld voor vrijwillige bemonstering op aardappelmoeheid (AM).

Na daling nu licht herstel suikerprijzen

Akker- & Tuinbouw

Op de grondstoffenbeurs in Londen steeg de prijs voor witte suiker afgelopen maand van 288 euro naar 307 euro per ton.

Nieuwe index is barometer voor fritesmarkt

Akker- & Tuinbouw

De DCA PAT-index is een nieuwe doorlopende notering voor fritesgeschikte aardappelen. Die wordt berekend op basis van transacties die de afgelopen zeven dagen zijn gedaan.

Vavi wil nieuwe inkoopvoorwaarden fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

'Als aardappelketen moeten we beter leren omgaan met de weersextremen', vindt Hylke Brunt van Vavi. Volgens hem heeft de verwerkende industrie vooral behoefte aan meer leveringszekerheid van grondstoffen met daarbij een goede verdeling van de...

Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest

Akker- & Tuinbouw

Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw.

'Twee keer per week kijken naar aardappelen in koelcel'

Akker- & Tuinbouw

Harry Goos, oud-directeur van Tolsma Techniek en nu zelfstandig bewaaradviseur, vindt dat akkerbouwers zich bewust moeten zijn van de matige bewaarkwaliteit van hun aardappelen. 'Controleer regelmatig', adviseert hij. 'Dat voorkomt onaangename...

NVWA onderzoekt handel in illegale middelen

Akker- & Tuinbouw

In een onderzoek naar de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen heeft Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag een inval gedaan bij een bedrijf in het zuiden van Nederland.

Sector veroordeelt fraude met pootgoed

Akker- & Tuinbouw

'Als echt blijkt dat bewust op deze schaal door een bedrijf in Flevoland is gefraudeerd met pootgoed, is dat heel slecht voor het imago van de Nederlandse pootgoedsector', zegt LTO-bestuurder Peter Berghuis.

Pootgoedbedrijf betrapt op omkatten consumptieaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Een Flevolands pootgoedbedrijf is op heterdaad betrapt op het bijvoegen van de opbrengst van een perceel consumptieaardappelen aan een partij pootgoed.

Dik duizend akkerbouwbedrijven groter dan 100 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het aantal akkerbouwbedrijven met een bewerkbare oppervlakte van meer dan 100 hectare, steeg de afgelopen achttien jaar van nog geen zevenhonderd tot meer dan duizend bedrijven.

Jaar met minder besmettingen M. chitwoodi

Akker- & Tuinbouw

Van de 1.875 verplichte monsters uit de aangewezen gebieden voor M.chitwoodi en M.fallax, heeft keuringsdienst NAK dit jaar bij 32 monsters een besmetting vastgesteld.

NVWA vindt geen bron voor bruinrot

Akker- & Tuinbouw

De NVWA verwacht niet dat het traceringsonderzoek naar besmettingen van pootgoed dit jaar met bruinrot concreet een aanwijsbare besmettingsbron oplevert.

Pootgoedbedrijven passen en meten met beperkt aanbod

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse pootgoedbedrijven melden dat ze vanwege de droogte 20 tot 30 procent afzetvolume missen. Voor de exportmarkt zal niet alle vraag ingevuld kunnen worden. Met passen en meten moet het wel lukken om de verplichtingen aan de...

Acht nieuwe rassen voor teelt suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Op de Nederlandse rassenlijst worden voor de teelt van suikerbieten zijn acht nieuwe rassen opgenomen.

Veel uientelers bestellen vroeg zaaizaad

Akker- & Tuinbouw

Om zeker te zijn van het gebruik van IC-coating bestellen veel uientelers voor komend seizoen extra vroeg hun zaaizaad.

Industrie ageert tegen Colombiaanse fritesheffing

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie roept Brussel en de Nederlandse overheid op zich sterk te maken tegen de extra invoerbelasting die Colombia wil instellen voor Europese frites.

Uienprijs vliegt omhoog richting 50 euro

Akker- & Tuinbouw

Voor goede uienpartijen op levering in het nieuwe jaar worden inmiddels prijzen betaald tot 50 euro per 100 kilo. Dit meldde uienbemiddelaar Jelle van der Krift van PPA Group gisteren tijdens een bijeenkomst voor uientelers in Lelystad.

Perenteelt ruim verdubbeld ten koste van appelareaal

Akker- & Tuinbouw

Het appelareaal in Nederland daalde de afgelopen twintig jaar van meer dan 15.000 hectare tot minder dan 6.600 hectare. De perenproductie steeg daarentegen van 141 miljoen kilo in 1998 tot ruim 400 miljoen kilo dit jaar.

900.000 euro voor fundamenteel onderzoek erwinia

Akker- & Tuinbouw

De overheid en het aardappelbedrijfsleven starten een Publiek Private Samenwerking (PPS) voor fundamenteel onderzoek dat moet aantonen waar de besmetting van erwinia-bacteriën in pootgoed vandaan komt.

Vermogensschade veelal niet meeverzekerd

Akker- & Tuinbouw

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen van agrarische ondernemers dekken niet de zogeheten zuivere vermogensschade, constateert de vakgroep Akkerbouw van LTO.

Uitzonderlijke marktsituatie na uitzonderlijk seizoen

Akker- & Tuinbouw

De aanhoudende droogte in heel West-Europa zorgt bij diverse akkerbouwgewassen voor een buitengewone marktsituatie met behoorlijk meer vraag dan aanbod. Het resulteert in noteringen voor fritesaardappelen die variëren van 25 tot 32 euro per 100...

'Fritesbelasting is serieuze bedreiging aardappelsector'

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie roept zowel de Europese Commissie als de Nederlandse overheid op zich sterk te maken tegen de extra invoerbelasting die Colombia wil instellen voor frites uit Noordwest-Europa.

Pootgoedbedrijf zoekt uitbreiding teeltareaal

Akker- & Tuinbouw

Voor de opbouw van teeltareaal van enkele nieuwe aardappelrassen is pootgoedbedrijf Den Hartigh in Emmeloord gericht op zoek naar nieuwe pootgoedtelers.

Australische opgepakt om naalden in aardbeien

Akker- & Tuinbouw

Een vijftigjarige medewerkster van een aardbeienteler in de buurt van de Australische stad Brisbane is opgepakt op verdenking van het steken van naalden in aardbeien.

ABN Amro voorziet stabiele suikerprijs op laag niveau

Akker- & Tuinbouw

Per saldo verwacht ABN Amro voor 2018 een daling van het prijsniveau voor suiker. Voor komend jaar gaat de bank uit van een stabiele prijstrend vooral op basis van aanhoudende groei van vraag in opkomende markten.

LTO vindt heffing op kunstmest 'waardeloos idee'

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw vindt de heffing op kunstmest 'een waardeloos idee'. Het betalen van extra belasting heeft volgens hem geen enkele invloed op de beslissing om wel of geen kunstmest te gebruiken.

NEPG schat Europese aardappeloogst 20 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De oogst van consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk wordt minimaal 20 procent lager ingeschat. Dat melden de North-Western European Potato Growers (NEPG).

Minder cultuurgrond met groter aandeel akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Het areaal cultuurgrond in Nederland daalde afgelopen jaar met 21.700 hectare tot 1.768.290 hectare. Wel steeg het aandeel akkerbouw van 28,4 tot 29,1 procent.

Grote verschillen in akkerbouw na droogte

Akker- & Tuinbouw

Niet iedere akkerbouwer profiteert van de betere prijsvorming om de lagere opbrengsten te compenseren. ABN Amro verwacht dat de financiële situatie op de bedrijven sterk zal variëren na dit seizoen. Uit de laatste liquiditeitsmonitor voor de...

Patent op broccoli met lange steel ongeldig

Akker- & Tuinbouw

Het Europees Octrooi Bureau (EOB) heeft vorige week het patent op broccoli met een lange steel verworpen.

Agrifirm betaalt 21 euro voor uien in afland-pool

Akker- & Tuinbouw

In de afland-pool betaalt Agrifirm dit seizoen per 100 kilo 21 euro voor de gele uien en 29,40 euro voor rode uien.

Spuiwater testen voor betere bladvertering

Akker- & Tuinbouw

Voor het versnellen van de bladvertering in het najaar mogen fruittelers binnen een uitvoeringsproject vanaf dit najaar spuiwater testen.

CBS-cijfers hebben weinig invloed op aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De CBS-cijfers met de voorlopige raming van de Nederlandse aardappeloogst hebben niet of nauwelijks een reactie gegeven op de aardappelnoteringen.

Koers HZPC-certificaat daalt 10 procent

Akker- & Tuinbouw

Voor het eerst sinds 2009 is de waarde van certificaten van HZPC gedaald. De koers is vastgesteld op 180 euro per certificaat en dat was afgelopen mei nog 200 euro.

Wereldvoorraad tarwe daalt met 11 miljoen ton

Akker- & Tuinbouw

Voor het seizoen 2018-2019 gaat International Grains Council (IGC) uit van een daling van de wereldvoorraad aan tarwe met 11,4 miljoen ton.

Bestemmingen leidend bij notering PotatoNL

Akker- & Tuinbouw

PotatoNL noteert vanaf dit seizoen niet meer in rassengroepen, maar kiest vooral voor een onderverdeling op basis van afzetbestemming.

Suikergehalte stijgt naar 17,9 procent

Akker- & Tuinbouw

In week 7 van de bietencampagne is het suikergehalte van de verwerkte bieten gestegen van gemiddeld 17,6 tot 17,9 procent.

Koffieplant met xylella gevonden in Nederland

Akker- & Tuinbouw

In een kantoorpand in Noordwijkerhout heeft de NVWA een Coffea-plant aangetroffen die besmet is met Xylella fastidiosa.

Jaap van Wenum: oogst nog slechter dan verwacht

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwvoorman Jaap van Wenum van LTO vindt dat de oogstcijfers voor akkerbouwgewassen nog meer tegenvallen dan al was verwacht.

CBS-cijfers bevestigen lage opbrengsten akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor aardappelen, uien en suikerbieten zijn de bruto-opbrengsten respectievelijk 23 procent, 44 procent en 13 procent lager dan in 2017.

Partners gaan samen voor aardappelhybride

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma KWS en de Amerikaanse aardappelverwerker J.R. Simplot starten een joint venture met als naam Aardevo om samen de veredeling van hybrideaardappelen verder te ontwikkelen. Het nieuwe bedrijf is actief in zowel Europa als de Verenigde Staten...

Areaal pompoenen 18 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

Het Nederlandse areaal pompoenen is dit jaar 754 hectare, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betekent een daling van ruim 18 procent ten opzichte van 2017. Toen was het areaal 924 hectare.

Droogte zorgt voor spreiding kaspositie akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

De financiële opbrengsten voor gewassen zullen dit jaar als gevolg van de droogte tussen akkerbouwbedrijven sterk uiteenlopen. Dat resulteert volgens ABN Amro in meer spreiding van de kaspositie van akkerbouwers.

Droogte belemmert lange bewaring

Akker- & Tuinbouw

Teeltspecialisten waarschuwen dat de aanhoudende droogte in de oogstperiode gevolgen kan hebben voor de bewaarkwaliteit van diverse akkerbouwproducten.

Fruittelers mogen spuiwater testen voor bladvertering

Akker- & Tuinbouw

Voor het versnellen van de bladvertering in het najaar mogen fruittelers binnen een uitvoeringsproject vanaf dit najaar het gebruik van spuiwater testen.

Aardappelverwerkers herstellen productievolume

Akker- & Tuinbouw

Na twee maanden met wat lagere producties hebben de Nederlandse verwerkers in september meer dan 342.000 ton aardappelen verwerkt tot aardappelproducten.

Volle bak tijdens Interpom in Kortrijk

Akker- & Tuinbouw

Voor de negentiende editie van de aardappelvakbeurs Interpom Primeurs is de beursvloer al volledig volgeboekt.

Schouten zet zich in voor versterking van kwekersrecht

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten wil met ingang van 2019 de financiering rond de besluitvorming en het onderzoek voor het kwekersrecht op orde brengen.

'Uitje minder voor consument in Senegal'

Akker- & Tuinbouw

Ondanks het kleinere aanbod blijft de export van Nederlandse uien nog vlot doorlopen. Exporteur Jan Beemsterboer verwacht wel dat door de hogere prijzen de exportvolumes de komende periode geleidelijk zullen afnemen.

'Tijd om door te pakken met plantgezondheid'

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Joris Baecke vindt dat het nodig is om de omslag naar teeltsystemen die gebaseerd zijn op meer weerbaarheid te versnellen. Hij beschouwt het als een gezamenlijke opgave voor de hele voedselketen en verwacht daarbij meer initiatief van...

Belgische aardappeloogst tot 30 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De opbrengsten van fritesaardappelen in België zijn 20 tot 30 procent lager dan het meerjarig gemiddelde.

Nieuwe selecties voor winteruien testen

Akker- & Tuinbouw

Nog iets vroeger of iets beter bewaarbaar dan het veel geteelde ras Troy. Dat zijn voor zaadfirma De Groot en Slot de veredelingsdoelen voor winteruien.

Veurbehandeling tegen rhizoctonia lijkt effectief

Akker- & Tuinbouw

Een behandeling met fungiciden in de plantvoor tijdens het poten van aardappelen, heeft een positief effect op de bestrijding van rhizoctonia. Dat blijkt uit een eerste beoordeling van monsters afkomstig van proefvelden van BASF.

Volop draagvlak voor collectief akkerbouwonderzoek

Akker- & Tuinbouw

Voor 85 procent van het Nederlandse areaal hebben akkerbouwers inmiddels op verzoek van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw gegevens verstrekt voor de bijdrage aan het collectief akkerbouwonderzoek.

'Sector wil driftarme techniek zonder drukregistratie'

Akker- & Tuinbouw

Over alternatieven voor de drukregistratievoorziening op spuitmachines moet de komende maanden meer duidelijkheid komen. Peter Knippels is namens de plantaardige sectoren betrokken bij het sectoraal overleg en de contacten met de overheid.

Knoflookgeur verjaagt vrijlevende aaltjes in peen

Akker- & Tuinbouw

Het knoflookextract NEMguard lijkt een effect te hebben op de aantasting door trichodorus-aaltjes in peen.

Betere kwaliteit is constant veredelingsdoel

Akker- & Tuinbouw

Voor de peenteelt zoeken zaadfirma's naar variëteiten met betere ziektetoleranties en een betere wortelkwaliteit.

Meer meeldauw in peengewas na droge zomer

Akker- & Tuinbouw

Het droge groeiseizoen zorgt op de peenpercelen in Noord-Groningen voor een behoorlijke druk van meeldauw.

LTO wil snel naar meer weerbaar

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland roept op tot een uitvoeringsprogramma Plantgezondheid om de omslag naar weerbare plantproductie te versnellen.

Te veel virus in kwart pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De hoge virusdruk van afgelopen groeiseizoen in aardappelpootgoed resulteert in een verlagingspercentage van ruim 25 procent, blijkt uit de nacontrole van de keuringsdienst NAK.

Aardappeloogst 12,5 procent lager dan meerjarig gemiddelde

Akker- & Tuinbouw

De aardappelopbrengsten zijn 19,5 procent lager dan vorig seizoen en 12,5 procent lager dan het vijfjarig gemiddelde. Dit is de conclusie na proefrooiingen die VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) half september uitvoerde bij haar leden.

Veiling rode uien voor ramp op Sulawesi

Akker- & Tuinbouw

LNCN veilde donderdag in Emmeloord twee kuubskisten met rode uien. Het geld dat dit opleverde, wordt beschikbaar gesteld aan slachtoffers van de tsunami op Sulawesi.

Tarwenoteringen stabiel op redelijk niveau

Akker- & Tuinbouw

De stabiele tarwemarkt krijgt deze week steun vanuit het WASDE-rapport van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) met iets lagere opbrengstcijfers en een daling van de theoretische wereldvoorraad.

Bietencampagne minimaal een week korter

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de lagere suikeropbrengsten en de goede verwerkingscijfers van de fabrieken, verwacht Suiker Unie dat de bietencampagne minimaal een week eerder klaar is dan aanvankelijk gepland.

Aardappeltermijnmarkt zakt door 30 euro grens

Akker- & Tuinbouw

Met de vlot lopende aardappeloogst en de beperkte handel van het moment, is de notering op het aprilcontract 2019 voor fritesaardappelen maandag beneden het niveau van 30 euro per 100 kilo gezakt.

Is groenteteler speelbal van de consument?

Akker- & Tuinbouw

Veredelaars van groentegewassen denken graag mee met telers over nieuwe concepten voor de afzet van hun producten. Het is daarbij de vraag in hoeverre consumenten over tien jaar nog hele uien, bloemkolen of slakroppen kopen. Of kiezen ze dan alleen...

Besmetting xylella nu ook in België

Akker- & Tuinbouw

De Belgische autoriteit voor veiligheid in de voedselketen (FAVV) heeft op een handelsbedrijf in West-Vlaanderen een besmetting van Xylella fastidiosa aangetroffen in een partij olijfbomen.

Snackketen start met nieuw ras voor verse frites

Akker- & Tuinbouw

De friettenten van Pieperz in Veghel en Eerde (Brabant) gebruiken vanaf dit jaar het nieuwe appelras Tiger voor de productie van verse frites.

Verse bramen plukken in december

Akker- & Tuinbouw

Delphy is een proef gestart met bramen onder ledlicht. Het doel is de oogst van vers product in december.

KWS en Simplot werken samen aan hybrideaardappel

Akker- & Tuinbouw

Aardevo is een joint venture van zaadfirma KWS en de Amerikaanse aardappelverwerker J.R. Simplot Company voor de productie van nieuwe aardappelrassen via hybrideveredeling.

Rode bio-ui met meeldauwresistentie

Akker- & Tuinbouw

Voor de biologische teelt van rode uien biedt het nieuwe ras Redlander met resistentie tegen valse meeldauw meer oogstzekerheid in combinatie met een goede bewaarkwaliteit.

Verschillen in oogst nog nooit zo groot

Akker- & Tuinbouw

Nooit eerder waren de extremen in de akkerbouwsector zo groot. Als gevolg van de aanhoudende droogte en een neerslagtekort van meer dan 300 millimeter variëren de opbrengsten van bijna een topoogst tot een volledige misoogst.

Bayer is ineens de grootste groenteveredelaar

Akker- & Tuinbouw

Bayer Vegetable Seeds bestaat vanaf dit jaar uit De Ruiter Seeds en Seminis. Samen zijn deze zaadbedrijven goed voor een jaaromzet van zo'n 900 miljoen euro en daarmee is Bayer wereldwijd de grootste groenteveredelaar.

Meer variatie in aanbod van broccoli

Akker- & Tuinbouw

Stengelbroccoli en roosbroccoli zijn varianten die een aanvulling zijn op het standaard assortiment. Zaadfirma Seminis besteedde vorige week aandacht aan de verbreding van het aanbod voor broccoli.

Data zijn nieuw verdienmodel voor Bayer

Akker- & Tuinbouw

Na de overname van Monsanto hoopt Bayer als nieuw megaconcern wereldwijd op een groter bereik voor de activiteiten die betrekking hebben op de zadenverkoop en gewasbescherming. Verder moet op de lange termijn de datavoorziening voor digitalisering...

Horticoop stopt met toelevering tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Afzetcoöperatie Horticoop stopt met de groothandelsactiviteiten en gaat zich volledig richten op de ontwikkeling van moderne tuinbouwtechniek en de productie van hoogwaardige substraten.

Europese suikeroogst ruim 9 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

In een eerste oogstprognose gaat de Europese Unie voor seizoen 2018-2019 uit van een suikerproductie van 19,2 miljoen ton. Dat is 9,3 procent minder dan vorig jaar.

'Juffertjes vallen buiten de boot voor teelt ijsbergsla'

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe rassen voor de teelt van ijsbergsla moeten oogstzekerheid geven, beschikken over de juiste resistenties en bovenal stressbestendig zijn.

Aviko Potato schrapt kwaliteitskorting contractaardappelen

Akker- & Tuinbouw

In de vaste prijscontracten zal Aviko Potato voor dit oogstjaar de kortingen, die binnen het bonus-malussysteem gelden, laten vervallen.

Machinale oogst broccoli bijna praktijkrijp

Akker- & Tuinbouw

Mechanisatiebedrijf Tumoba verwacht dat de cameragestuurde oogstmachine voor broccoli op niet al te lange termijn geschikt is voor de praktijk.

Nauwelijks nog aangroei Belgische aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Proefrooiingen van Fontane en Bintje in België laten zien dat er nauwelijks nog groei is van de gewassen en ook dat de aangroei in de vorm van te rooien tonnen vrijwel is stilgevallen.

Allesomvattend boek over gewas van de toekomst

Akker- & Tuinbouw

Professor Anton Haverkort schreef een lijvig en prima leesbaar naslagwerk voor de echte aardappelliefhebber. Het handboek belicht de aardappel uitgebreid en volledig in al zijn facetten. Een recensie.

Meer landbouwgrond gebruikt voor zaadproductie

Akker- & Tuinbouw

De oppervlakte landbouwgrond dat wordt gebruikt voor de productie van zaden en opkweekmateriaal voor de groenteteelt nam van 2002 tot en met 2018 flink toe.

Nieuw onderzoek wijst op relatie glyfosaat en bijensterfte

Akker- & Tuinbouw

Amerikaanse onderzoekers concluderen dat glyfosaat indirect bijensterfte kan veroorzaken.

Suikerbietensector zit in ergste crisis ooit

Akker- & Tuinbouw

De Europese organisatie voor suikerbietentelers CIBE vraagt steun van Brussel vanwege de slechte marktsituatie en de bedreigingen voor de bietenteelt.

Minder graanhandel van en naar EU

Akker- & Tuinbouw

In de eerste tweeënhalve maand van het afzetseizoen blijft zowel de export als import van granen van en naar de Europese Unie fors achter ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode.

Akkerbouwer vraagt meer begrip van consument

Akker- & Tuinbouw

Een van de speerpunten in het Actieplan Plantgezondheid van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is het inzichtelijk maken van de milieuprestaties. Uiteindelijk moet dat resulteren in een meerprijs voor akkerbouwproducten.

Telers bestellen helft bietenzaad in vroegbestelling

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie meldt dat bijna 50 procent van de totaal verwachte hoeveelheid bietenzaad voor 2019 al is besteld.

Waarschuwing voor agressieve varianten phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Het aandeel resistente aardappelrassen zou moeten toenemen tot meer dan 50 procent van het areaal om de ziektedruk door phytophthora werkelijk te verminderen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Francine Pacilly van Wageningen University &...

Bayer zet vol in op behoud glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Bayer wil binnen de internationale landbouwgemeenschap een brede coalitie vormen om het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat beschikbaar te houden voor de praktijk.

Suikergehalte bieten varieert sterk

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de eerste gerooide bietenpercelen varieert van 14 tot 19 procent. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de vorige week gestarte bietencampagne.

Minder gerst zorgt voor betere telersprijzen

Akker- & Tuinbouw

Het droge groeiseizoen en de vroege afrijping resulteren in 10 tot 20 procent lagere opbrengsten voor brouwgerst, meldt ketenorganisatie Nibem. Het kleinere aanbod lijkt gunstig voor de prijsvorming.

Hogere oogstprognose drukt tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

De stijging van de verwachte wereldtarweoogst met 3,37 miljoen ton zorgt op de internationale graanmarkten voor een verdere daling van de tarwenoteringen.

LTO roept telers op om kleine aardappeloogst te melden

Akker- & Tuinbouw

LTO roept akkerbouwers nogmaals op om bij een verwachte kleine aardappeloogst vroegtijdig al aan afnemers te melden dat ze niet aan hun contractverplichtingen kunnen voldoen.

Aardappelmarkt volledig in balans

Akker- & Tuinbouw

Al een week of drie balanceert de aardappeltermijnmarkt tussen het niveau van 30 en 31,50 euro per 100 kilo.

Flinke plus voor uiennoteringen

Akker- & Tuinbouw

De landbouwbeurzen in Goes en Middenmeer hebben deze week de noteringen voor uien met 1,50 tot 3 euro per 100 kilo verhoogd.

Ctgb stemt voorschriften neonics af op Europees besluit

Akker- & Tuinbouw

Ctgb heeft de gebruiksvoorschriften voor neonicotinoïden aangepast aan het Europese verbod op het buitengebruik van deze insecticiden.

België stevent af op historisch lage aardappelproductie

Akker- & Tuinbouw

De achterstand in gemiddelde productie per hectare varieert in België van 9 ton voor Fontane tot 12 ton voor Bintje. Daarmee lijken onze zuiderburen af te stevenen op een historisch lage aardappelproductie.

'Phytophthora kan nog veel schade doen in aardappelen'

Akker- & Tuinbouw

Ook aan het eind van het groeiseizoen moeten aardappeltelers alert blijven op infecties van phytophthora, waarschuwt teeltspecialist Kees Vogelaar van AgroVision.

Groot wortelstelsel verbetert droogtetolerantie ui

Akker- & Tuinbouw

Gerard van der Linden van Wageningen Plant Breeding adviseert uienveredelaars om zich voor droogtetolerantie te focussen op selecties met grotere wortelstelsels.

Bestrijding trips in ui blijft moeilijke puzzel

Akker- & Tuinbouw

De bestrijding van trips op basis van schema’s die de natuurlijke roofvijanden sparen met de mogelijkheid tot correctie lijkt in demoproeven het beste resultaat te geven.

Digitale meting hardheid uien

Akker- & Tuinbouw

Voor de digitale bepaling van de hardheid van uien werd een nieuw apparaat gedemonstreerd tijdens de Uiendag.

‘Emotie moet uit discussie over gewasbescherming’

Akker- & Tuinbouw

‘Als landbouw moeten we leren omgaan met de maatschappelijke druk die er nu eenmaal is’, vindt Jan Bouwman van Syngenta. ‘Verder is het belangrijk dat we zonder emoties kunnen discussiëren over gewasbescherming.'

Leliesector werkt aan lagere milieubelasting

Akker- & Tuinbouw

Het is mogelijk om goede leliebollen te kweken met minder chemie. Dat blijkt uit onderzoek op de Drentse proefvelden van stichting ROL. Onder meer met plantversterkers en bodemverbeteraars lukt het om de milieubelasting met 60 tot 70 procent terug...

Plantgezondheid vergt forse inzet akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

De akkerbouwsector wil koploper blijven met duurzame teeltmethoden die waardering krijgen van de samenleving en een meerprijs opleveren op de markt. Deze ambitie staat beschreven in het nieuwe Actieplan Plantgezondheid van de BO Akkerbouw.

Omzet Bayer stijgt met 8,5 procent

Algemeen

De omzet van het Bayer-concern komt in het tweede kwartaal van 2018 uit op 9,48 miljard euro. Dat is 8,5 procent hoger dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal.

Belgische suikerfabriek raakt vergunning kwijt

Akker- & Tuinbouw

De Tiense Suikerraffinaderij mag voorlopig haar suikerfabriek in Wanze (tussen Luik en Namen) niet gebruiken vanwege problemen met de voedselveiligheid.

Suikermarkt kruipt voorzichtig uit dal

Akker- & Tuinbouw

Op de internationale suikermarkten is sprake van een licht herstel na het bereiken van het laagste prijsniveau zo’n twee weken geleden.

Ook VTA verwacht 30 procent kleinere uienoogst

Akker- & Tuinbouw

De proefrooiing voor uien van VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) wijst op een opbrengst die 30 procent lager is dan de uienoogst van vorig jaar.

Aardappelopbrengsten 20 procent lager dan in 2017

Akker- & Tuinbouw

Proefrooiingen van telersvereniging VTA Nederland wijzen uit dat de aardappeloogst fors lager zal zijn dan vorig jaar en ook achterblijft ten opzichte van het vijfjarige gemiddelde.

Dreigende voedseltekorten door toename insecten

Akker- & Tuinbouw

Amerikaanse wetenschappers waarschuwen voor de gevolgen van een toenemende druk van insecten voor de opbrengsten van voedingsgewassen.

DCA: aardappelmarkt heeft verhaal nodig

Akker- & Tuinbouw

In de meeste afzetseizoenen komt de termijnnotering voor fritesaardappelen altijd wel een keer op een niveau van 20 euro of hoger, stelt Edwin Burgers van DCA. Hoge noteringen zijn volgens de marktanalist vaak het gevolg van het kenmerkende...

'We moeten nu aan de slag met precisielandbouw'

Akker- & Tuinbouw

Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw op het bedrijf van Van den Borne Aardappelen in Reusel houdt woensdag 5 september een open dag. Jacob van den Borne legt uit wat de functie is van het praktijkcentrum en wat er te zien is op de open dag.

Demoproef toont wisselend effect variabel planten

Akker- & Tuinbouw

Verschillende plantafstanden op basis van de zwaarte van de grond geven in aardappelen een wisselend effect op de opbrengsten. Dat blijkt uit een demoproef van groeispecialist Van Iperen.

Cichorei is bezig aan inhaalrace

Akker- & Tuinbouw

De achterstand in wortelopbrengst van cichorei is op dit moment minder dan eerder in dit groeiseizoen werd vastgesteld.

Vroegbestelling zaaizaad suikerbieten op 10.000 eenheden

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie roept bietentelers op om alsnog gebruik te maken van de vroegbestelling van bietenzaad.

Extremen bij prognose suikerbietenoogst

Akker- & Tuinbouw

De verwachte wortelopbrengsten voor suikerbieten variëren dit jaar van misschien slechts 10 ton tot 120 ton per hectare.

Tarweoogst EU opnieuw naar beneden bijgesteld

Akker- & Tuinbouw

International Grains Council (IGC) in Londen heeft in vergelijking met de raming in juli de tarweoogst voor de Europese Unie met 4,1 miljoen ton naar beneden bijgesteld.

Steketee wordt onderdeel van Lemken

Mechanisatie

Het Duitse mechanisatieconcern Lemken heeft deze week machinefabrikant Steketee in Stad aan 't Haringvliet overgenomen.

Uienoogst wellicht zo'n 30 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De uienhandel houdt rekening met een Nederlandse uienoogst die ongeveer 30 procent kleiner zal zijn dan vorig jaar.

Juncker belooft afschaffen regeling zomertijd

Algemeen

De Europese Commissie wil af van het systeem van zomer- en wintertijd en komt binnenkort waarschijnlijk met een voorstel om te komen tot één standaardtijd voor de Europese Unie.

KNMI meet warmste zomer in drie eeuwen

Algemeen

De zomer van 2018 was de warmste zomer in ruim drie eeuwen, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 19,0 graden Celsius tegen 17,0 graden Celsius normaal.

Twee nieuwe rassen voor teelt van wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

Er zijn twee nieuwe rassen voor de teelt van wintertarwe in Nederland opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2019, meldt CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst).

Uien op Rusthoeve bieden een trieste aanblik

Akker- & Tuinbouw

Veel bezoekers aan de Uiendag zijn gisteren behoorlijk geschrokken van de stand van het uiengewas op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Proefrooiingen bevestigen kleine aardappeloogst België

Akker- & Tuinbouw

Belgische proefrooiingen van de grootste fritesrassen wijzen op aardappelopbrengsten die zeker 10 tot 15 ton lager zijn dan de meerjarige gemiddelden.

Termijnmarkt aardappelen stabiel boven 30 euro

Akker- & Tuinbouw

Na wat fluctuaties in de eerste periode van augustus beweegt de termijnnotering voor fritesaardappelen op levering in april 2019 zich de laatste week stabiel boven het niveau van 30 euro per 100 kilo.

'Hergroei versleten gewassen bedreiging bewaaruien'

Akker- & Tuinbouw

De Landelijke Uiendag besteedt donderdag 30 augustus op de Rusthoeve in Colijnsplaat veel aandacht aan de gevolgen van de droogte in de uienteelt. Mede-organisator Luc Remijn van Delphy geeft namens Stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC)...

Zorg over doorwas in aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelsector maakt zich ernstig zorgen over de mate van doorwas die op vrijwel alle aardappelpercelen is te vinden.

'De aardappelsector verdient meer steun'

Akker- & Tuinbouw

Europarlementariër Annie-Schreijer-Pierik vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid niet meer doet om de eigen aardappelsector te ondersteunen.

KAVB krijgt waardering voor inzet op waterkwaliteit

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de inzet om de problemen door gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit terug te dringen, krijgt de KAVB een prijs namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Delphy vindt hergroei in uien 'potentieel bedreigende situatie'

Akker- & Tuinbouw

In de praktijk is op veel uienpercelen hergroei te vinden in uiengewassen die eigenlijk al versleten zijn. Dat meldt teeltadviseur en uienspecialist Luc Remijn van Delphy.

Presentatie vuistdik handboek voor aardappelen op demodag

Akker- & Tuinbouw

Het Aardappelhandboek geschreven door professor en voormalig WUR-onderzoeker Anton Haverkort is vandaag gepresenteerd tijdens de Aardappeldemodag.

Vlotte start exportseizoen voor uien

Akker- & Tuinbouw

In de eerste vier weken van het nieuwe exportseizoen is al meer dan 54.000 ton Nederlandse uien naar het buitenland verkocht.

Voor 90 procent focus op preventie

Algemeen

Bedrijfsgebouwen rondom schoon en dicht houden, dat is volgens ongediertebestrijder Ben Hasselo de beste remedie om schade door ongedierte te voorkomen.

In Limburg zorgt zwarte rat voor overlast

Algemeen

LLTB-bestuurder Mark Tijssen pleit voor betere en effectievere mogelijkheden om ratten en muizen te bestrijden. 'Wij blijven dit aankaarten bij regionale overheden en de Rijksoverheid.'

Op Texel steken ratten overal de kop op

Algemeen

Volgens Arnold Langeveld, LTO-bestuurder op Texel, dreigt op het Waddeneiland een rattenplaag en is het hard nodig dat er maatregelen worden genomen.

Meer rattenvangers nodig

Algemeen

Ratten en muizen zorgen incidenteel voor veel overlast in vooral bedrijfsgebouwen op agrarische bedrijven. Gewijzigde regelgeving maakt de bestrijding van ongedierte een stuk lastiger. Bovendien is er landelijk een tekort aan gecertificeerde...

Slordig mens is zegen voor rat en muis

Algemeen

Verhalen over rattenplagen of onbeheersbare overlast van muizen lijken in deze tijd eigenlijk wat onwezenlijk. Als je erover leest, waan je jezelf in eeuwen die al ver achter ons liggen.

'Witlofsector geeft vorm aan verdere professionalisering'

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse witlofsector maakt zich op voor de Witlof Biënnale op 27 tot en met 29 september in ons land. Ulko Stoll is namens kennisplatform v/d Grond samen met GroentenFruit Huis en Witlofcoöperatie Witcop betrokken bij de organisatie.

Suiker Unie houdt rekening met lagere opbrengst

Akker- & Tuinbouw

De droogte van afgelopen weken en de voorspelde hitte gaan ten koste van de suikeropbrengsten, voorspelt Suiker Unie.

Midden-Oosten en Zuid-Europa kopen minder pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse handelshuizen verkochten afgelopen seizoen in totaal 810.853 ton pootgoed naar het buitenland. Dat is 1,6 procent minder dan vorig jaar.

Middelenverbruik landbouw daalt met 3,5 procent

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse landbouw heeft in 2016 in totaal 5,7 miljoen kilo chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit is 3,5 procent minder dan bij de vorige meting in 2012, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sligro haalt diepvriesgroenten uit schap vanwege listeria

Akker- & Tuinbouw

Sligro heeft enkele diepvriesgroenten en een smoothiemix uit de schappen gehaald, omdat deze mogelijk besmet zijn met de listeriabacterie.

Akkerbouwer vindt natuur verantwoordelijkheid van iedereen

Akker- & Tuinbouw

Jan Reinier de Jong voelt zich als akkerbouwer moreel verantwoordelijk voor het beschermen van de natuur. Wel vindt hij dat het stimuleren van de biodiversiteit niet alleen een zaak is voor de landbouw, maar voor de hele samenleving.

'Droogte vaak prima voor akkerbouw'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Jaap Haanstra vindt de droogte van dit seizoen sterk vergelijkbaar met de situatie in de zomer van 1976. Dat was volgens hem overigens financieel een uitstekend jaar.

Omzet blauwe bessen stijgt 250 procent

Akker- & Tuinbouw

De populariteit van blauwe bessen is de laatste jaren flink gegroeid, constateert het CBS. De omzet van blauwe bessen in de supermarkten is afgelopen jaar ten opzichte van 2013 met ruim 250 procent toegenomen.

Droogte stuwt aardappeltermijnprijs tot boven 31 euro

Akker- & Tuinbouw

De aardappeltermijnmarkt van EEX in Leipzig is vandaag in korte tijd doorgestoten tot een niveau van meer dan 31 euro per 100 kilo.

Handelsconflict legt druk op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Het conflict tussen China en de Verenigde Staten (VS) over invoerheffingen op staal en soja heeft grote invloed op de internationale graanmarkt. Een direct gevolg is de druk op de tarwenoteringen ondanks de gematigde oogstprognoses.

Minder graan door vroege afrijping

Akker- & Tuinbouw

Zowel de agrarische coöperatie CZAV als Agrifirm hebben hun opbrengstverwachtingen voor tarwe en gerst naar beneden moeten bijstellen.

Plantum wil af van onnodige regeldruk voor veredelaars

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe veredelingsmethoden die aantoonbaar even veilig zijn als de klassieke veredeling, moeten vrij blijven van onnodige regeldruk, vindt Plantum.

Droogte zorgt voor explosie aardappeltermijnmarkt

Akker- & Tuinbouw

De notering voor fritesaardappelen op levering in april 2019 stijgt vandaag door naar 26,50 euro per 100 kilo.

Slapende bieten nemen geen fungiciden op

Akker- & Tuinbouw

Het IRS adviseert bietentelers om geen bespuitingen tegen bladschimmels uit te voeren op slapende bieten vanwege een beperkte opname van de fungiciden.

Akkerbouw wil meewerken aan Klimaatakkoord

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse akkerbouw wil een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen die staan omschreven in het Klimaatakkoord.

Fors lagere opbrengsten in vroeg fritesras

Akker- & Tuinbouw

Proefrooiingen in België tonen dat de opbrengsten van niet-beregende percelen van het vroege aardappelras Amora tot 35 procent achterblijven bij het meerjarig gemiddelde.

Uienveredelaar constant op zoek naar resistenties

Akker- & Tuinbouw

Voor uien zijn resistenties tegen valse meeldauw en fusarium belangrijke veredelingsdoelen, zeker voor teelt in Nederland. Veredelaars van Hazera zoeken ook oplossingen voor bodemgebonden ziekten als pinkroot en witrot.

Zaadfirma's investeren in efficiëntere selectie

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe technieken en faciliteiten zorgen ervoor dat de zaadfirma's Limagrain, Hazera en SES VanderHave vooral efficiënter en ook sneller kunnen selecteren tijdens het veredelingsproces.

'15 ton tarwe per hectare genetisch mogelijk'

Akker- & Tuinbouw

Als een tarweteler alles op alles zet, kan hij volgens Ton Wouda van Limagrain 15 ton per hectare oogsten. 'Maar de kans is groot dat de laatste 3 ton voor een flinke stijging van de kostprijs zorgt.'

Termijnmarkt gaat richting 23 euro

Akker- & Tuinbouw

Op de termijnmarkt voor fritesaardappelen van EEX in Leipzig zijn de noteringen voor product van de komende oogst maandagochtend gestegen tot bijna 23 euro per 100 kilo.

Prognose wereldoogst tarwe behoorlijk lager

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA verwacht een wereldwijde tarweoogst die 3 procent lager is dan vorig jaar.

Bescheiden oogst poters verwacht

Akker- & Tuinbouw

De stand van het pootgoedgewas is afhankelijk van het moment van poten en de mogelijkheid om te kunnen beregenen. Een topopbrengst lijkt dit jaar uitgesloten.

'Belangstelling voor Perendag groeit, ook internationaal'

Akker- & Tuinbouw

De Perendag op het bedrijf van Vogelaar Fruitcultures in Krabbendijke werd vorige week bezocht door bijna 1.500 belangstellenden. Dat is een record, stelt medeorganisator John Bal van ZLTO.

PlantValue wil maximale uit planten halen

Akker- & Tuinbouw

PlantValue legt zich toe op de maximale verwaarding van planten. Het doel is nieuwe toepassingen ontdekken voor plantinhoudstoffen en optimaal gebruik van reststromen uit de landbouw. PlantValue is een initiatief van drie bedrijven en twee...

Uienexport plust ruim 100.000 ton

Akker- & Tuinbouw

De export van uien vanuit Nederland loopt tot dusver ruim 100.000 ton voor op de voorgaande twee afzetseizoenen.

Ook Vlaanderen wil meer robuuste aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse sectororganisaties, biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers, verwerkers, verpakkers en winkelketens ondertekenden deze week het convenant 'Versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt'.

MSP Onions: goede uien zijn altijd te verkopen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse uiensector moet zich collectief inzetten voor een nog betere kwaliteit, stelt Lindert Moerdijk van MSP Onions in Nieuwdorp. 'Uien van de beste kwaliteit zijn wereldwijd gemakkelijker en voor een betere prijs verkoopbaar.'

Flevoplant wint kort geding van Britse afnemer

Akker- & Tuinbouw

Flevoplant is gerechtigd om voor de levering van 2,7 miljoen aardbeienplanten aan een Britse kweker een aanbetaling van 80 procent te eisen.

Meer vraag naar aardappelen van oude oogst

Akker- & Tuinbouw

Er lijkt op de aardappelmarkt meer ruimte te komen voor aardappelen van de afgelopen oogst die nu in de bewaring zitten.

Zaadfirma's investeren in efficiëntere selectie

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe technieken en faciliteiten zorgen ervoor dat de zaadfirma's Limagrain, Hazera en SESVanderHave vooral efficiënter en ook sneller kunnen selecteren tijdens het veredelingsproces.

NFO-voorman: onze inzet verdient betere beloning

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers verdienen een betere beloning voor hun inzet voor verduurzaming van de teelt, vindt Gerard van den Anker, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). 'Maar we moeten zelf meer het initiatief nemen voor een...

Kamer wil snel duurzame alternatieven neonics

Akker- & Tuinbouw

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een motie van het CDA om op korte termijn duurzame alternatieven te ontwikkelen voor neonicotinoïden.

'Q-status aaltjes mag geen koehandel worden'

Akker- & Tuinbouw

LTO pleit voor een RNQP-status voor M. chitwoodi en M. fallax. Als voorzitter van de werkgroep Plan van Aanpak voor deze probleemaaltjes legt Klaas Schenk uit waarom dit de beste optie is.

Volop perspectief voor handel in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Als leverancier van gezond uitgangsmateriaal kan de pootgoedsector goed profiteren van de populariteit van de aardappel. De grote handelsbedrijven zijn positief over de teelt en afzet van Nederlandse pootaardappelen.

Aardappeltermijnmarkt opnieuw naar 20 euro

Akker- & Tuinbouw

Net als vorig jaar na een periode van flinke droogte tikt de aardappeltermijnmarkt ook deze week weer het niveau van 20 euro per 100 kilo aan.

Europese Commissie verlaagt verwachte graanoogst

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft de prognose voor de graanoogst in de Europese Unie met 5,1 miljoen ton naar beneden bijgesteld ten opzichte van de oogstraming in mei.

Sierteelt onder glas verovert terrein

Akker- & Tuinbouw

De glassierteelt in Nederland is in areaal gegroeid. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Platform onderzoekt betere verwaarding planten

Akker- & Tuinbouw

Platform PlantValue, dat zich toelegt op de totale en zo hoog mogelijke verwaarding van planten, is vrijdagochtend gelanceerd.

Cosun overweegt lagere toewijzing voor campagne 2019

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de hoge voorraden en de lage suikerprijzen overweegt Cosun om de toewijzingspercentage voor de bietencampagne in 2019 te verlagen.

Aardappelpool Aviko op maximaal 94,31 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Voor aardappelen van oogst 2017 betaalt Aviko Potato een poolprijs van 65,71 euro per ton op levering in week 45 tot 94,31 euro per ton op levering in week 28.

PlanetProof is grote uitdaging voor uientelers

Akker- & Tuinbouw

Teeltadviseurs van Van Iperen meldden deze week tijdens de open dag van de toeleverancier in Oude Tonge dat het geen eenvoudige opgave is voor uientelers om te voldoen aan de voorwaarden van PlanetProof.

Akkerbouwer teelt meer aardappelen en zomergerst

Akker- & Tuinbouw

Het akkerbouwareaal in Nederland stijgt dit jaar met zo’n 11.000 hectare. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2018.

Akkerbouwer vertelt buitenwacht eerlijke verhaal

Akker- & Tuinbouw

De campagne 'Mijn akker, jouw voedingsbodem' om consumenten te verbinden met de akkerbouwsector ging woensdag van start. Daarmee wil akkerbouwers de buitenwacht het eerlijke verhaal vertellen.

Warm voorjaar funest voor vrije aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Vrije aardappelen zijn vrijwel onverkoopbaar. De verwerkende industrie draait weliswaar op volle capaciteit, maar moet alle zeilen bijzetten om de gecontracteerde grondstof te verwerken. Ondertussen zorgt het warme weer ervoor dat veel...

Kamer stemt voor motie olifantsgras

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde eerder vandaag voor de motie om olifantsgras voor volgend teeltseizoen toe te staan als vergroeningsgewas.

Groen licht gloort voor Crispr-Cas

Akker- & Tuinbouw

Het Europese Hof van Justitie stelt in een notitie dat gerichte mutaties bij planten niet zouden moeten vallen onder de regels voor genetische modificatie. Ook pleit het Hof ervoor dat EU-lidstaten nationale maatregelen treffen voor toelating van...

Handelsconflict zet tarweprijs onder druk

Akker- & Tuinbouw

Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, in combinatie met hoge tarwevoorraden en goede oogstvooruitzichten, zorgt voor forse dalingen van de tarwenoteringen op de internationale markten.

NFO wil ook fair trade voor teler om de hoek

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers verdienen een goede beloning voor hun inzet voor verduurzaming van de teelt. Dat vindt Gerard van den Anker als de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

Eerste bladschimmels gevonden in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Op de noordelijke lichte gronden en op bietenpercelen in Limburg en Oost Brabant zijn de eerste aantastingen van cercospora en stemphylium gevonden.

Meer dan 100.000 ton uien naar Ivoorkust

Akker- & Tuinbouw

Na Senegal stijgt Ivoorkust naar de tweede plaats op de ranglijst van exportlanden voor Nederlandse uien.

'Voorkomen van schade aan gewassen is morele plicht'

Akker- & Tuinbouw

Volgens vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw blijft het voor akkerbouwers ook na 2021 mogelijk om hun gewassen op een goede manier te beschermen tegen wateroverlast.

Caithness Potatoes test robuuste aardappelrassen

Akker- & Tuinbouw

Het Brits-Nederlandse aardappelbedrijf Caithness Potatoes test dit jaar op enkele proefvelden in Nederland opnieuw enkele robuuste aardappelrassen die wellicht interessant zijn voor de biologische en gangbare aardappelteelt.

Veredelaar wil ruimte om te innoveren

Akker- & Tuinbouw

'Nederlandse veredelaars moeten kunnen blijven innoveren. Als we niets doen, dan eindigen we allemaal in het museum', waarschuwt directeur Arjen van Tunen van biotechbedrijf KeyGene.

Goud voor duurzaamheidsmodule VVAK

Akker- & Tuinbouw

Module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) van het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)-schema voldoet aan het hoogste niveau van het internationale SAI-platform.

Aardappelnotering voor oogst 2018 herstelt zich

Akker- & Tuinbouw

De termijnnotering voor aardappelen van oogst 2018 staat na een dip vorige week bijna weer op het niveau van 16 euro per 100 kilo.

Friteseter wil meer variatie en smaak

Akker- & Tuinbouw

Farm Frites gebruikt vooral generatie Z, jongeren die zijn geboren na 1995, als inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe fritesproducten. Belangrijke trend op de afzetmarkt voor frites is de behoefte aan meer variatie en meer smaak. In dat...

'Boer verdient meer waardering in de keten'

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten maakt zich sterk voor een akkerbouwsector met goede financiële perspectieven. Ze vindt het belangrijk dat in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de primaire producent niet verder achteropraakt. 'Dat is...

Stroomstoot als alternatief chemische onkruidbestrijding

Akker- & Tuinbouw

De Duitse machinefabrikant Zasso test momenteel een machine die onkruid bestrijdt met behulp van elektriciteit. De machine brengt via geleiders en stalen borstels elektriciteit in de bodem.

'Suikerketen kan goed zonder certificaat'

Akker- & Tuinbouw

Volgens Leon Mol van Ahold Delhaize is de suikerketen voldoende transparant. 'De suikersector zet in op vooruitgang en laat ook zien wat hij doet. Dan is certificering niet nodig.'

Vlotte opkomst pootgoed na voorbehandeling

Akker- & Tuinbouw

Een behandeling met het middel Allstar voor de bestrijding van rhizoctonia in aardappelen heeft ook een positief effect op de opkomst en de weggroei van het pootgoed.

Gezondheid bepaalt helft van suikeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers met 100 procent controle over ziekten en plagen produceren tot twee keer meer suiker in vergelijking met telers die grote problemen hebben met aantastingen in hun bietengewas. De grootste uitdagingen zijn rhizomanie, vergelingsziekte en...

'Sector heeft behoefte aan robuuste bietenrassen'

Akker- & Tuinbouw

Veredelaars van suikerbieten proberen productieve rassen te kweken die sterk zijn tegen ziektes en goed presteren onder stress, vertelt Rob van Tetering, directeur van SESVanderHave.

Monsanto gaat na fusie verder als Bayer

Akker- & Tuinbouw

Na de overname van chemieconcern Monsanto door branchegenoot Bayer zal de nieuwe onderneming verder gaan onder de naam Bayer.

Schouten pleit voor houdbare akkerbouwsector

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten zegt zich sterk te maken voor een akkerbouwsector met goede financiële perspectieven en een toekomst met meer kansen dan bedreigingen.

Start demoplatform voor zachtfruit bij Van Garderen

Akker- & Tuinbouw

Bayer, The Greenery en de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) starten op het bedrijf Zachtfruit Schalkwijk in samenwerking met de telersfamilie Van Garderen een demoplatform voor de duurzame teelt van kleinfruit.

Hoosbuien en hagel teisteren landbouwgewassen

Akker- & Tuinbouw

Gewastelers hebben de hele maand mei al te maken met problemen door zware neerslag en hagelbuien. Verspreid over het land nemen verzekeraars de schade in verschillende gewassen op.

Export Nederlandse uien stevent af op een record

Akker- & Tuinbouw

Tot en met week 18 zijn dit afzetseizoen al meer dan 1 miljoen ton Nederlandse uien geëxporteerd. De verwachting is dat het totale exportvolume zal uitkomen op ruim 1,1 miljoen ton.

Gelijkblijvend areaal suikerbieten in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht dat het areaal suikerbieten in de Europese Unie met ongeveer 1,61 miljoen hectare gelijk blijft aan vorig jaar.

Groei consumptie kleinfruit gaat niet vanzelf

Akker- & Tuinbouw

Om de consumptiegroei van bessen, frambozen en bramen vast te houden, is het noodzakelijk dat er nieuwe kopers bij komen. GroentenFruit Huis wil daarom een promotiecampagne starten met de focus op jonge gezinnen.

'We moeten grond geschikt houden voor aardappelteelt'

Akker- & Tuinbouw

Stichting TBM (Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen) wil percelen pootgoed voor de zetmeelteelt elk jaar laten bemonsteren op aardappelmoeheid. Martin Berg, voorzitter van de stichting en zelf zetmeelteler, legt uit waarom de sector...

Patstelling dreigt vanwege status chitwoodi

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse deskundigen vragen zich af hoe reëel een quarantainestatus is voor een organisme als Meloidogyne chitwoodi dat vrijwel onmogelijk is om uit te roeien.

BeetLab helpt suikersector bij uitdagingen

Akker- & Tuinbouw

Het BeetLab van stichting IRS is donderdag als onderdeel van het Cosun Innovation Center in Dinteloord officieel geopend.

GroenLinks wil onafhankelijk toelatingssysteem middelen

Akker- & Tuinbouw

GroenLinks vindt dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen te veel wordt beïnvloed door de middelenfabrikanten. De partij pleit ervoor om het huidige systeem op de schop te gooien.

Duitsland en Frankrijk stuwen aardappelexport

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse consumptie- en industrieaardappelen van oogst 2017 was tot en met april bijna 10 procent groter dan vorig seizoen.

Achterstand pootgoedexport loopt terug

Akker- & Tuinbouw

De achterstand in de export van pootaardappelen is minder groot dan twee maanden geleden.

Rusland overweegt importstop Westerse frites

Akker- & Tuinbouw

Als reactie op aanvullende sancties van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, lijkt Rusland nu te overwegen om zijn grenzen te sluiten voor diepgevroren frites uit Westerse landen.

Barenbrug verwacht meer rietzwenk in grasmengsels

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Barenbrug gaat ervan uit dat het aandeel van met name zachtbladig rietzwenk in grasmengsels de komende jaren zal toenemen.

Nederland steunt verbod op thiram en diquat

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten meldt dat Nederland het voorstel van de Europese Commissie steunt om de toelating van de werkzame stoffen thiram en diquat in de Europese Unie niet te verlengen.

Acht nieuwe rassen voor inzaai bladrammenas

Akker- & Tuinbouw

Op de Aanbevelende Rassenlijst voor groenbemesters worden voor de inzaai van bladrammenas als stoppelgewas in het najaar acht nieuwe rassen opgenomen.

Eerste wintertarwe staat in vlagblad

Akker- & Tuinbouw

Op de proefbedrijven Kollumerwaard en Ebelsheerd hebben de vroege tarwerassen op de proefvelden inmiddels het vlagbladstadium bereikt.

Deense belangstelling voor kruidenmengsels

Akker- & Tuinbouw

Bloeiende mengsels van grasvoederkruiden zorgen voor meer biodiversiteit, stimulans van de landschappelijke waarde en een betere bodemkwaliteit, stelt zaadfirma Barenbrug.

Proeftuin Randwijk breidt uit met kleinfruit en een bijenstal

Akker- & Tuinbouw

Bij Proeftuin Randwijk is gisteren het nieuwe Houtig Kleinfruitcentrum (HKC) officieel in gebruik genomen. Verder is in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) op de proeftuin een bijenstal met bijbehorend informatiecentrum...

IPM-aanpak phytophthora bespaart fors op middelen

Akker- & Tuinbouw

Het combineren van de teelt van resistente aardappelrassen met een verregaande IPM-strategie voor de bestrijding van phytophthora kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 80 tot 90 procent verminderen.

Uienveredelaar actief tijdens Alpe d’HuZes

Akker- & Tuinbouw

Twee teams met in totaal twintig medewerkers van zaadfirma De Groot en Slot doen op 7 juni 2018 mee aan de Alpe d'HuZes.

Brazilië geeft uienexport duwtje in de rug

Akker- & Tuinbouw

De afzet van Nederlandse uien naar Brazilië heeft de uienexport in week 15 een impuls gegeven.

Waarde HZPC-certificaat stijgt tot 200 euro

Akker- & Tuinbouw

De koers van certificaten van de HZPC Holding is na de halfjaarlijkse beursdag in mei vastgesteld op 200 euro per aandeel.

Grotere export tempert omvang Europese suikervoorraad

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de record suikeroogst in de Europese Unie valt de toename van de suikervoorraad relatief mee. Dat is vooral een gevolg van de grotere export.

Ratten maken gatenkaas van slootkant

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Erik Hanse uit Ouwerkerk luidt de noodklok vanwege de schade die bruine ratten in zijn slootkanten aanrichten. Hij vindt dat het probleem met dit ongedierte ernstig wordt onderschat.

Minder akkerbouw en groenten in Vlaanderen

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse gewastelers poten voor komend seizoen minder aardappelen, zaaien minder suikerbieten en granen en telen minder groentegewassen.

Aardappelprijs vast op laag niveau

Akker- & Tuinbouw

Het hele aardappelseizoen is er sprake van een prijshoudende markt. Wel is het prijsniveau aan de lage kant vanwege het grote aanbod aan aardappelen van oogst 2017.

Onderzoek naar effect inundatie op maiswortelknobbelaaltjes

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw kondigt deze week aan dat er op verzoek van de akkerbouwsector nader onderzoek komt naar het effect van inundatie op de bestrijding van maiswortelknobbelaaltjes.

Bietenseizoen start met flinke achterstand

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde zaaidatum voor het bietenseizoen is vastgesteld op 16 april. Dat is bijna twee weken later dan het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren.

Grote aardappelvoorraden en onzekere kwaliteit

Akker- & Tuinbouw

De absolute aardappelvoorraad in Nederland is aanmerkelijk hoger dan vorig jaar. De kwaliteit laat bij veel partijen te wensen over.

Lichte uitbreiding areaal aardappelen Noord-West Europa

Akker- & Tuinbouw

De North-West European Potato Growers (NEPG) verwachten dat het aardappelareaal in de EU5-landen komend jaar 0,4 procent stijgt.

Wereldproductie gerst stijgt bijna 2 procent

Akker- & Tuinbouw

Voor seizoen 2018-2019 wordt een wereldgerstoogst verwacht van 148 miljoen ton. Dat is 2,6 miljoen ton meer dan de oogst van afgelopen seizoen.

Levensmiddelenhandel wil focus op voedselverspilling in retail

Akker- & Tuinbouw

Marieke Doolaard houdt zich namens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) onder meer bezig met het beperken van de voedselverspilling in het handelskanaal van supermarktketens.

Vooral jonge boeren voor heffing BO Akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Het lijkt erop dat jonge akkerbouwers nauwelijks moeite hebben met het machtigen van BO Akkerbouw om via de Gecombineerde opgave hun bijdrage voor het collectief onderzoeksprogramma in rekening te brengen.

LambWeston/Meijer participeert in Russische fritesfabriek

Akker- & Tuinbouw

De eerste grootschalige fritesfabriek van Rusland in de stad Lipetsk met participatie van LambWeston/Meijer is deze week officieel in gebruik genomen.

Klimaatverandering keer je niet alleen met CO2-reductie

Akker- & Tuinbouw

Volgens voormalig weerman Reinier van den Berg kunnen er geen twijfels zijn over de klimaatverandering. 'Het is een feit en al lang wetenschappelijk aangetoond. We zullen alles moeten doen om de gevolgen van de grotere uitstoot van broeikasgassen...

Laatste suikerbieten deze week gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie verwacht dat de laatste suikerbieten van dit seizoen nog deze week worden gezaaid.

Delphy intensiveert bladziektenonderzoek suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Op vier locaties in Nederland heeft Delphy dit seizoen proefvelden aangelegd voor onderzoek naar de bestrijding van bladziekten in suikerbieten.

Amerikaanse aardappelvoorraad in tien jaar niet zo hoog

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse aardappeloogst van 2017 was op de peildatum 1 april ongeveer voor twee derde afgeleverd. De voorraad in de Verenigde Staten (VS) was in tien jaar niet zo hoog.

Vitisan beschikbaar voor biologische bestrijding fruitschurft

Akker- & Tuinbouw

Biologische fruittelers kunnen vanwege een tijdelijke vrijstelling ook dit seizoen beschikken over het middel Vitisan voor de bestrijding van schurft in appels en peren.

Schaalvergroting glasgroenten neemt enorme vlucht

Akker- & Tuinbouw

Het aantal telers met glasgroenten daalde vanaf 1980 van bijna 8.000 tot 1.260 in 2017. De teeltoppervlakte steeg in dezelfde periode met 7 procent tot bijna 5.000 hectare.

Bonen uit Kenia veilig voor Europese consument

Akker- & Tuinbouw

Foodwatch riep vorige week supermarkten op om van hun leveranciers van buiten Europa te eisen dat ze op groenten en fruit alleen bestrijdingsmiddelen toepassen die ook in Europa zijn toegestaan. Volgens de voedselwaakhond mogen in de EU diverse...

Vlaamse aardappeltelers poten iets minder areaal

Akker- & Tuinbouw

De verwachting is dat het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen dit jaar met bijna 2 procent afneemt.

Focus onderzoek erwinia op eerste besmetting

Akker- & Tuinbouw

De pootgoedsector wil binnen het Plan van Aanpak Erwinia in eerste instantie meer duidelijkheid over de manier waarop pootgoed besmet raakt door de erwinia-bacteriën.

Belgische aardappelcellen nog lang niet leeg

Akker- & Tuinbouw

De Belgische voorraad aan aardappelen van oogst 2017 is op peildatum 1 april geraamd op 1,96 miljoen ton aardappelen.

Biodiversiteit in strijd tegen perenbladvlo

Akker- & Tuinbouw

Gewasbeschermingsfirma Alliance Fruit heeft afgelopen jaar samen met enkele fruittelers ervaring opgedaan met een methode om met behulp van roofinsecten de plaagdruk van perenbladvlo beter te beheersen.

Bijna een derde van uienoogst 2017 nog in bewaring

Akker- & Tuinbouw

Op de peildatum 1 april was 69 procent van de uien in Nederland afgeleverd. Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie die Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) onder haar leden heeft uitgevoerd.

Wintersterfte bijenvolken beneden 10 procent

Akker- & Tuinbouw

Het uitvalpercentage van bijenvolken komt voor de winter van 2017-2018 op 9,3 procent. Dat blijkt uit de enquête van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).

Besluit openbaar maken studies imidacloprid vernietigd

Akker- & Tuinbouw

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het besluit tot openbaarmaking van een aantal studies over imidacloprid vernietigd.

Veel belangstelling voor Pieperprijsvraag van Harrysfarm

Akker- & Tuinbouw

Een recordaantal van 1.305 personen deed de afgelopen weken mee aan de Pieperprijsvraag van akkerbouwer Harry Schreuder van Harrysfarm in Swifterbant.

Inzaai suikerbieten nog steeds beperkt

Akker- & Tuinbouw

In het noorden, oosten en zuidoosten van Nederland is afgelopen week beperkt suikerbieten gezaaid. De inzaai in de rest van het land loopt nog steeds vertraging op vanwege regelmatig neerslag.

Verenigde Staten akkoord met overname Monsanto

Akker- & Tuinbouw

Mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten lijken hun goedkeuring te geven aan de overname van chemieconcern Monsanto door branchegenoot Bayer.

Rodeno zit geen week zonder handel in knolselderij

Akker- & Tuinbouw

Robert den Ouden van Rodeno Agri Products levert jaarrond knolselderij aan afnemers in binnen- en buitenland. Hij vertelt dat knolselderij vaker specifiek wordt geteeld voor afzet op de versmarkt. 'Vooral fijne knollen zijn geschikt voor verse...

Nieuwe phytophthora-klonen breiden verder uit

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe klonale lijnen EU 36 en EU 37 van de schimmel Phytophthora infestans breiden verder uit in Europese aardappelpercelen.

Loonwerkbroers maken machines op maat

Mechanisatie

Voor vrijwel alle werkzaamheden kunnen fruittelers terecht bij loonbedrijf D&W Vriend in Hem. De broers David en Wim Vriend maken veelal zelf hun machines op maat, met daarbij veel aandacht voor arbeidsgemak. Vooral voor het aanleggen van...

Agrico Research investeert miljoenen in kassencomplex

Akker- & Tuinbouw

Met een nieuw en up-to-date kassencomplex van 4.000 vierkante meter verwacht Agrico Research minimaal dertig jaar volledig gefaciliteerd te zijn voor de veredeling van aardappelrassen.

Tarweareaal Verenigde Staten stijgt 3 procent

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA meldt een niet verwachte uitbreiding van het tarweareaal in de Verenigde Staten met 3 procent.

Foodwatch strijdt tegen schadelijke stoffen op importproducten

Akker- & Tuinbouw

Voedselwaakhond Foodwatch roept supermarkten op om van hun leveranciers van buiten de Europese Unie te eisen dat ze op groenten en fruit geen bestrijdingsmiddelen toepassen die schadelijk zijn voor de consument.

Branchegenoten nemen zaadfirma Strube over

Akker- & Tuinbouw

De Strube Holding meldt de overname van de volledige onderneming door het Franse zaadbedrijf Deleplanque en de Duitse zaaizaadverwerker Suet.

Akkerbouwsector pakt erwinia aan

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw maakt budget vrij voor een Plan van Aanpak Erwinia voor een periode tot 2020.

Inzaai suikerbieten op 8,2 procent

Akker- & Tuinbouw

Vooral in Gelderland, Flevoland en op het Noordelijke klei is al een behoorlijk areaal suikerbieten ingezaaid.

ABN Amro noemt financiële buffer akkerbouw zwak

Akker- & Tuinbouw

Volgens ABN Amro vallen de inkomens van akkerbouwers over het jaar 2017 tegen. Vanwege de aanhoudend tegenvallende opbrengsten spreekt de bank over een zwakke financiële buffer in de sector.

Voedingstuinbouw schakelt versneld om naar biologisch

Akker- & Tuinbouw

In de voedingstuinbouw werken naar verhouding meer bedrijven die biologisch zijn dan in de meeste andere landbouwsectoren in Nederland.

Vooral meer overzeese uienexport

Akker- & Tuinbouw

Naar West-Afrika en vooral nieuwere bestemmingen in Azië worden dit jaar meer Nederlandse uien verscheept. De export naar omliggende landen blijft achter.

IGC verwacht iets grotere wereldrijstoogst

Akker- & Tuinbouw

De International Grains Council (IGC) verwacht voor het seizoen 2018-2019 een wereldoogst van 492,4 miljoen ton rijst.

Zestig kleine toepassingen krijgen toelating

Akker- & Tuinbouw

Het Ctgb heeft eind maart in één keer ruim zestig nieuwe kleine toepassingen toegelaten.

Pootgoed naar buiten om voor te kiemen

Akker- & Tuinbouw

Marien Poppe van Poppe Landbouw in Nagele heeft begin deze week pootgoed van het aardappelras Cammeo buiten op zijn erf gezet om voor te kiemen.

Uientelers doen stap terug in areaal

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma's gaan ervan uit dat er dit jaar in Nederland 5 tot 10 procent minder uien worden gezaaid.

Eerste 4 procent van suikerbieten gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie schat in dat aan het begin van deze week ongeveer 3.500 hectare suikerbieten was ingezaaid.

Inzaai suikerbieten voorzichtig van start

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie schat dat verspreid over Nederland inmiddels enkele honderden hectares suikerbieten zijn ingezaaid.

Ontwerpbesluit Benevia ligt ter inzage bij Ctgb

Akker- & Tuinbouw

In het kader van de toelatingsprocedure van Benevia legt het Ctgb het ontwerpbesluit met betrekking tot dit insecticide voor een periode van twee weken ter inzage.

Nieuwe Oogst-lezers hechten weinig waarde aan CBS-cijfers

Akker- & Tuinbouw

Uit een enquête van Nieuwe Oogst blijkt dat slechts 12 procent van de respondenten vindt dat de CBS-oogstramingen voor uien nuttig zijn en 17 procent geeft aan geen waarde te hechten aan de opbrengstprognoses.

Agrifirm test variabele inzaai suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm test op enkele praktijkbedrijven of de variabele inzaai van suikerbieten op basis van afslibbaarheid een hoger teeltrendement oplevert. De zaaiafstanden variëren van 17 tot 21 centimeter op de rij.

Hulpstof verbetert virusbestrijding in poters

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers Wim Droog en Gerwin Luimes voeren met succes de virusbestrijding uit in hun pootgoed door de hulpstof Prolong XP te combineren met pyrethroïden. Ze mijden minerale olie vanwege de kans op gewasschade.

Uiensector twijfelt over nut en noodzaak oogstraming

Akker- & Tuinbouw

De aanpassing van de oogstraming voor zaaiuien door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgt ook dit seizoen voor de nodige discussies. De uiensector plaatst vraagtekens bij de gebruikte methodiek. Verder is het niet altijd duidelijk hoe...

Laagste suikerprijs sinds tweeënhalf jaar

Akker- & Tuinbouw

Op de internationale markt zijn de noteringen voor suiker gedaald naar het laagste niveau sinds augustus 2015.

Bietenteler kan zich melden voor teruggaaf productieheffing

Akker- & Tuinbouw

Voor een gedeeltelijke terugbetaling van de productieheffingen op suiker over de jaren 1999-2000 en 2000-2001 kunnen bietentelers, die toen hebben geleverd, zich melden bij Cosun.

Nieuwe aanpak nodig voor natuuropgave Friesland

Regio Noord

Er is een nieuwe aanpak nodig voor de natuuropgave van de provincie Friesland. Bij ongewijzigd beleid, dreigt een tekort van 56 miljoen euro voor de periode tot en met 2027.

Fontane zorgt voor beleving op aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

Toenemende interesse voor partijen Fontane brengt eindelijk enige marktwerking terug in de aardappelhandel.

Rivierengebied veiliger dankzij verbeteringsprogramma's

Algemeen

Met het afronden van twee grootschalige waterveiligheidsprogramma's langs de Maas en de Rijntakken is het rivierengebied weer beter beschermd tegen hoogwater.

China koopt minder frites uit buitenland

Akker- & Tuinbouw

China wordt geleidelijk meer zelfvoorzienend voor wat betreft de productie van frites. Dat blijkt uit een rapport over de Chinese aardappelmarkt.

Wereldwijde graanvoorraad daalt opnieuw komend seizoen

Akker- & Tuinbouw

International Grains Council (IGC) gaat ervan uit dat de theoretische graanvoorraad in het seizoen 2018-2019 wereldwijd daalt tot 560 miljoen ton.

Project geeft inzicht in controle op stalklimaat

Veehouderij

Door continu te meten krijgen varkenshouders meer inzicht in het klimaat in hun stallen en kunnen zij tijdig bijsturen waar dat nodig is.

Britse overheid ontkent vondsten xylella

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van landbouw in Groot-Brittannië ontkent dat binnen de landsgrenzen sierplanten aangetast zijn door het q-organisme xylella.

Bollensector ziet ruimte voor groei

Akker- & Tuinbouw

Het areaal bloembollen in Nederland is vanaf het jaar 2000 met 18 procent gestegen. De KAVB gaat ervan uit dat de groeitrend de komende jaren aanhoudt.

Meer landbouwgrond voor bollenteelt

Akker- & Tuinbouw

De oppervlakte landbouwgrond in Nederland dat wordt gebruikt voor de teelt van bloembollen blijft stijgen. Dat blijkt uit areaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

België verwerkt 3,6 procent meer aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie in België gebruikte in 2017 4,57 miljoen ton aardappelen als grondstof voor de productie van frites en onder meer chips, kroketten en puree.

Pootgoedexport loopt achterstand op

Akker- & Tuinbouw

De verkoop van pootgoed van oogst 2017 naar buitenlandse bestemmingen is tot en met februari ongeveer 10 procent lager ten opzichte van vorig jaar.

Enquête: is de oogstraming nuttig of overbodig?

Akker- & Tuinbouw

De oogstramingen van landbouwgewassen door het CBS wekken onder akkerbouwers en politici veel vragen op over het nut ervan en het effect op de marktwerking. Nieuwe Oogst wil graag weten hoe u hierover denkt.

CDA bijt zich vast in oogstramingscijfers

Akker- & Tuinbouw

CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg hebben eind vorige week aanvullende vragen gesteld over het nut en de noodzaak van de oogstramingen van landbouwgewassen door het CBS.

Netto-export graan vanuit EU op laag niveau

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie is vanaf 1 juli 2017 tot en met 13 maart 2018 netto-exporteur van 5,3 miljoen ton graan. Vorig jaar in dezelfde periode was de netto-export bijna 10 miljoen ton hoger.

'Machtig RVO om data door te geven aan BO Akkerbouw'

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw roept alle Nederlandse akkerbouwers op om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te machtigen hun bedrijfsgegevens door te geven aan BO Akkerbouw.

Afzetseizoen uien stevent af op spannend slot

Akker- & Tuinbouw

Aangepaste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een uitstekende eerste helft van het exportseizoen geven in een half jaar tijd een compleet ander beeld van het aanbod op de uienmarkt.

Tuinbranche profiteert van dynamiek woningmarkt

Akker- & Tuinbouw

De totale omzet in de tuinbranche steeg in 2017 met ruim 7 procent naar 3,9 miljard euro.

Knoflookextract kan zaadcoating vervangen

Akker- & Tuinbouw

Voor de bestrijding van de eerste generatie wortelvlieg in peengewassen lijkt het biologische middel NEMguard een veelbelovend alternatief voor het coaten van zaaizaad met Cruiser.

ABN Amro verwacht nog geen opleving suikerprijzen

Akker- & Tuinbouw

ABN Amro gaat ervan uit dat het huidige lage prijsniveau op de suikermarkt voorlopig dit jaar nog zal aanhouden.

Fruitmasters zoekt nieuwe conceptrassen

Akker- & Tuinbouw

Na de Kanzi-appels en de Migo-peren introduceert afzetorganisatie Fruitmasters dit jaar het appelras Fengapi. 'Wij blijven geloven in het principe van conceptrassen', stelt Henk Nooteboom van Fruitmasters. 'Bij gesloten marketingconcepten lukt het...

Russische beer richt weinig schade in wintertarwe aan

Akker- & Tuinbouw

De oogstschade door de Russische beer is volgens RVO in het weekbericht granen minder ernstig dan aanvankelijk verwacht.

Klacht tegen maatregelen antidump op fritesmarkt

Akker- & Tuinbouw

Als Colombia besluit antidumpingmaatregelen te nemen tegen aardappelverwerkende bedrijven, dan zal Nederland de Europese Commissie vragen hiertegen een klacht in te dienen bij wereldhandelsorganisatie WTO.

Duitse consument wil eigen peen eerst

Akker- & Tuinbouw

Duitsland wil zelfvoorzienender zijn op het gebied van peen. Voor de Nederlandse peenteelt biedt het biosegment het meeste perspectief voor meer afzet. Verder is het van belang dat exporteurs slim blijven samenwerken met regionale Duitse...

Neonicotinoïden mogelijk alleen nog onder glas

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten gaat ervan uit dat de Europese Commissie het gebruik van neonicotinoïden gaat beperken tot alleen de toepassingen onder glas.

Aardappelvoorraad fors groter dan voorgaande seizoenen

Akker- & Tuinbouw

In absolute tonnen zijn er meer aardappelen afgeleverd dan vorig jaar. Toch is de aardappelvoorraad nog aanzienlijk en dat geldt vooral voor het aandeel vrij product.

HZPC presenteert gemiddelde prognoseprijs

Akker- & Tuinbouw

Voor het pootgoed van oogst 2017 stelt HZPC een prognoseprijs vast van 30,75 euro per 100 kilo. De definitieve uitbetalingsprijs wordt in juni bekendgemaakt.

Nederlandse gmo-vrije frites scoren in Korea

Akker- & Tuinbouw

Voor Nederlandse fritesfabrikanten is het gebruik van gmo-vrije grondstoffen een sterk marketingpunt om in Zuid-Korea marktaandeel te veroveren.

Kou heeft weinig invloed op aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

Het koude winterweer van in Europa heeft geen reuring gebracht op de vrije aardappelmarkt. Dat concludeert beursmakelaar De Vries & Westermann.

Belgische aardappelketen start eigen brancheorganisatie

Akker- & Tuinbouw

Op initiatief van landbouworganisaties en van handelskoepel Belgapom wil de Belgische aardappelketen in de loop van dit jaar starten met een Brancheorganisatie (BO) Aardappelen.

Weerstand tegen neonics neemt toe

Akker- & Tuinbouw

De coalitie die in Europa aanstuurt op een totaalverbod voor neonicotinoïden wint terrein.

Geen steun vanuit Brussel voor suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

De Europese lidstaten hoeven niet te rekenen op ondersteuning van de suikermarkt nu de verkoopprijs van suiker is gedaald beneden de referentieprijs van 404 euro per ton.

Zoeken naar evenwicht in pruimenboom

Akker- & Tuinbouw

De snoei van pruimenbomen is meer dan het wegknippen van een paar zware takken, vindt teeltspecialist Tonnie van Kessel. 'Met kleine knipjes in het vruchthout houden we de bomen vitaal.'

Droogte en kou impuls voor tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Stevige vrieskou en droge groeiomstandigheden in belangrijke teeltgebieden zorgen voor een forse stijging van tarwenoteringen op internationale graanmarkten.

Nieuwe studie EFSA bevestigt risico's neonicotinoïden

Akker- & Tuinbouw

De meeste toepassingen van neonicotinoïden zijn risicovol voor wilde bijensoorten en voor honingbijen. Dit concludeert EFSA vandaag op basis van een nieuwe evaluatiestudie.

RVO werkt mee aan verstrekking akkerbouwgegevens

Akker- & Tuinbouw

Telers kunnen vanaf 1 maart via de Gecombineerde opgave Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO melden.

Grote aardappelvoorraden Noordwest-Europa

Akker- & Tuinbouw

De aardappelvoorraden in Noordwest-Europa zijn hoger dan vorig seizoen en ook hoger dan de gemiddelde voorraden van afgelopen vijf jaar.

Verspakket moet consumptie van groente stimuleren

Akker- & Tuinbouw

Onder de merknamen Knorr, Conimex en Unox lanceren Unilever en afzetorganisatie ZON fruit&vegetables seizoensgebonden verspakketten voor het AGF-schap in supermarkten.

Lage kostprijs belangrijke troef op suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse bietentelers ontvangen voor de suikerbieten die tijdens de campagne van 2017 binnen de toewijzing zijn geleverd een prijs van gemiddeld 45,62 euro per ton. Hun collega's in België, Frankrijk en Duitsland moeten het dit jaar doen met...

LTO noemt studie neonics kort door de bocht

Akker- & Tuinbouw

De vertaling door wetenschappers van een groot aantal onderzoeken naar de effecten van neonicotinoïden in de land- en tuinbouw, is te kort door de bocht, zegt LTO Nederland.

Petitie vraagt Schouten tegen neonics te stemmen

Akker- & Tuinbouw

Een groep prominente Nederlanders steunt een petitie tegen het gebruik van neonicotinoïden. De petitie is een initiatief van Bee Foundation, de Bijenstichting en The Pollinators.

KPN onderzoekt mogelijkheden van precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

In het Europees project 'Internet of Food&Farm 2020 (IOF2020) levert KPN in een Nederlands deelproject de verbindingstechniek voor het ontsluiten van sensordata vanuit het veld en de bewaarcellen.

Gezonde teelt begint bij een sterk gewas

Akker- & Tuinbouw

De landbouw wil minder afhankelijk zijn van chemische middelen. Geïntegreerde teeltsystemen met sterke gewassen vormen daarvoor de basis. De vraag is hoe de weerbaarheid van planten is te verbeteren en welke mogelijkheden er zijn om te corrigeren...

Verwerkers gebruiken meer buitenlandse aardappels

Akker- & Tuinbouw

Het aandeel verwerkte aardappelen uit buitenlandse invoer door de Nederlandse aardappelindustrie was afgelopen jaar 39 procent. Dat is 2,3 procent meer dan in 2016.

Betaseed ook aan de slag met herbicideresistentie

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse zaadfirma Betaseed krijgt toegang tot het Conviso-Smart-teeltsysteem voor de veredeling van bietenrassen die tolerant zijn voor een specifieke groep herbiciden.

Controle bepaalt noodzaak bespuiting

Akker- & Tuinbouw

Wintertarwetelers kiezen er vaker voor om een voorbespuiting (T0) uit te voeren. Maar is dat altijd nodig? Drie gewasbeschermingsspecialisten van Delphy geven hun visie op de ziektebestrijding in wintertarwe. Ze gaan daarbij ook in op de meerwaarde...

Waalse bietentelers willen eigen suikerfabriek

Akker- & Tuinbouw

In Wallonië hebben zo'n 1.750 telers van suikerbieten een intentieverklaring getekend voor de nieuwbouw van een coöperatieve suikerfabriek.

AH laat consument aardappel opnieuw ontdekken

Akker- & Tuinbouw

Supermarktketen Albert Heijn (AH) presenteerde dinsdag een compleet vernieuwd aardappelschap voor alle 900 Nederlandse winkels.

Omzet Syngenta daalt 1 procent

Akker- & Tuinbouw

Vooral vanwege lagere verkoopcijfers voor gewasbeschermingsmiddelen daalde de wereldwijde omzet van chemie- en zadenconcern Syngenta in 2017 met 1 procent.

Hogere bonus compenseert lager contract Aviko

Akker- & Tuinbouw

De vaste prijscontracten van Aviko Potato zijn verlaagd met 2,5 procent tot 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Fritestelers kunnen de lagere prijzen compenseren dankzij een nieuw bonus-malussysteem voor specifieke kwaliteitsaspecten.

Meer knollen in duurste pootgoedmaten

Akker- & Tuinbouw

Het onderzoek dat bij Proefboerderij Rusthoeve wordt uitgevoerd voor Pootaardappelacademie Zuidwest heeft veelal betrekking op teeltoptimalisatie. 'Een belangrijk teeltdoel is meer knollen produceren in de duurste pootgoedmaten. Dat levert...

Discussie over verspreiding q-organismen via drijfmest

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedtelers vragen zich af in hoeverre vanwege aaltjes afgekeurde aardappelpartijen die weggaan voor veevoer in een later stadium alsnog een besmettingsbron vormen.

Agrico investeert in kwaliteitscentrum

Akker- & Tuinbouw

Voor het monitoren van de kwaliteit en vitaliteit van aardappelen is coöperatie Agrico gestart met de bouw van een kwaliteitscentrum in Emmeloord.

Europa steekt miljoenen in veredelingsonderzoek cichorei

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie stelt 7,3 miljoen euro beschikbaar voor een onderzoeksprogramma om meer goede voedingsvezels en gezonde inhoudsstoffen te winnen uit cichorei.

CDA stelt Kamervragen over oogstramingcijfers

Akker- & Tuinbouw

De Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg van het CDA willen van de ministers Eric Wiebes en Carola Schouten weten wat zij vinden van de impact van de CBS-cijfers op de afzet van met name uien.

'Oogstramingscijfers CBS werken marktverstorend'

Akker- & Tuinbouw

Vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw plaatst vraagtekens bij nut en noodzaak van de oogstraming voor akkerbouwgewassen door het CBS.

Nog veel aardappelen in Belgische bewaarloodsen

Akker- & Tuinbouw

De totale Belgische aardappelvoorraad wordt geraamd op 2,83 miljoen ton, dit betekent dat van oogst 2017 nog 60 procent van de bewaaraardappelen niet zijn afgeleverd.

Nederlandse uienoogst uiteindelijk fors lager

Akker- & Tuinbouw

De totale bruto-oogst van zaaiuien in Nederland komt voor 2017 uiteindelijk op 1,322 miljoen ton. Dat is meer dan 12 procent minder dan de oogstverwachting van vier maanden geleden.

Cosun tempert verwachtingen voor 2018

Akker- & Tuinbouw

Cosun meldt dat bietentelers komend jaar rekening moeten houden met een bietenprijs die in de buurt komt van 40 euro per ton.

Cosun betaalt 45,62 euro per ton suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers ontvangen voor de suikerbieten die afgelopen campagne geleverd zijn een bietenprijs van gemiddeld 45,62 euro per ton, ongeveer 1,50 euro per ton hoger dan in 2016.

Syngenta voltooit overname Nidera Seeds

Akker- & Tuinbouw

Chemie- en zadenconcern Syngenta meldt dat de overname van het bedrijf Nidera Seeds is afgerond.

Suikerbieten kunnen veelal zonder Europese steun

Akker- & Tuinbouw

Vrijwillige gekoppelde Europese steun (VCS) voor de teelt van suikerbieten moet veel gerichter worden ingezet, stelt Wageningen Economic Research op basis van een onderzoek naar concurrentieverhoudingen.

Kromkommer 'redt' 58.000 kilo groenten

Akker- & Tuinbouw

Ruim 400.000 kommen soep, gemaakt van mismaakte groenten, zijn het afgelopen jaar genuttigd.

Eerste oogst van LED-belichte frambozen

Akker- & Tuinbouw

Bij het Improvement Centre van adviesorganisatie Delphy in Bleiswijk zijn onlangs in een belichtingsproef de eerste frambozen geplukt.

Glastuinder wil minder afhankelijk zijn van Gronings gas

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland is van mening dat de glastuinbouwsector kan bijdragen aan de versnelde afbouw van het gebruik van Gronings gas door grootverbruikers.

Eerste tulpen met PlanetProof-keurmerk vandaag geveild

Akker- & Tuinbouw

De eerste tulpen met het keurmerk 'On the way to PlanetProof' zijn eerder vandaag geveild op de bloemenveiling in Rijnsburg.

ABN Amro: herstel tarweprijs pas in 2019

Akker- & Tuinbouw

Tarwetelers zullen volgens ABN Amro ook het komend jaar rekening moeten houden met aanhoudende druk op de tarweprijs.

19 RUB-middelen aangemeld voor beoordeling

Akker- & Tuinbouw

Bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn tot dusver 19 meldingen binnengekomen voor het op de markt houden van zogeheten RUB-middelen.

Nieuw platform voor aardappeltransacties

Akker- & Tuinbouw

Afnemers van consumptieaardappelen kunnen hun transacties vanaf deze week vastleggen in het Platform Aardappeltransacties (PAT).

Laatste bietenhopen toch nog afdekken

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie wijst erop dat met de verwachte lage temperaturen van komende week bietentelers de laatste bietenhopen toch nog moeten beschermen tegen vorstschade.

Rechter vernietigt noodmaatregel metam-natrium

Akker- & Tuinbouw

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde deze week dat de beperkende voorwaarden op het gebruik van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium komen te vervallen.

NFO zet zich in voor brede toelating spintbestrijder

Akker- & Tuinbouw

Samen met toelatingshouder Bayer Crop Science heeft de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) een brede toelating van het spintbestrijdingsmiddel Cantack in de fruitteelt gerealiseerd.

'Peenmarkt vraagt alleen de beste kwaliteit'

Akker- & Tuinbouw

'We moeten niet gaan leuren met slechte partijen peen. Op de peenmarkt is alleen ruimte voor product van de beste kwaliteit', stelt Harry de With van handelsbedrijf Hagranop.

Peentelers willen meer van elkaar leren

Akker- & Tuinbouw

De Peenacademie gaat komend jaar in Flevoland van start met in elk geval een groep gangbare telers en een groep biologische telers. Deze week was er veel belangstelling voor het initiatief van adviesorganisatie Delphy en vakblad v/d Grond tijdens...

Internetoplossingen projecteren op de landbouw

Akker- & Tuinbouw

Het Europees project 'Internet of Food & Farm 2020' (IOF2020) brengt de mogelijkheden van precisielandbouw bij elkaar. Doel is het verbinden van verzamelde data om processen in landbouwketens verder te verbeteren. In Nederland draait een...

Kristalstructuur levert betere efficiëntie fruitfungicide

Akker- & Tuinbouw

Het middel Faban voor de bestrijding van schurft in appels en peren onderscheidt zich vanwege de speciale cocrystal-formulering die zorgt voor een langere werking.

Europese suikervoorraad krimpt ondanks grote oogst

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de grote suikerproductie in de Europese Unie (EU) lidstaten verwacht de Europese Commissie dit seizoen een lichte daling van de suikervoorraad. Dat is vooral het gevolg van een grotere export en een kleinere import.

Sensus sluit uitdagende campagne af

Akker- & Tuinbouw

Op de locatie in Roosendaal verwerkte Sensus eerder vandaag de laatste cichoreiwortels van oogst 2017.

ABN Amro verwacht geen herstel tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

Tarwetelers moeten volgens ABN Amro komend jaar rekening houden met aanhoudende druk op de tarweprijs.

Minerale olie blijft voor poters en bollen beschikbaar

Akker- & Tuinbouw

Toelatingshouder Certis Europe gaat ervan uit dat Olie H, een minerale olie, ook vanaf volgend jaar beschikbaar blijft voor de teelt van pootaardappelen en voor bloembollen. De toelating in fruit komt te vervallen.

Kruislings planten pootgoed levert meeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

Het kruislings of Quad planten van pootgoed in 75 centimeter aardappelruggen levert 4,4 procent meer knollen op en een meeropbrengst in tonnen van 4,5 procent.

Meer aardappelen verwerkt tot minder eindproduct

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelverwerkers gebruikten in 2017 bijna 4,02 miljoen ton aardappelen voor de productie van 1,82 miljoen ton voorgebakken eindproduct en 344.000 ton overige aardappelproducten.

Flevolandse peentelers starten Peenacademie

Akker- & Tuinbouw

Voor de uitwisseling van kennis over de teelt en afzet van peen en het ontwikkelen van nieuwe inzichten gaan peentelers in Flevoland een Peenacademie oprichten.

Recordomzet uienexporteurs

Akker- & Tuinbouw

In de eerste seizoenshelft voor de afzet van uien van oogst 2017 hebben exporteurs voor bijna 668.000 ton uien naar het buitenland verkocht.

Pootgoedexport haperend van start

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlands pootgoed blijft dit seizoen tot de jaarwisseling ongeveer 19.000 ton achter ten opzichte van vorig jaar.

Knoloppervlakte bepalend voor prestatie poter

Akker- & Tuinbouw

Zeker bij langwerpige aardappelen zegt de knollengte van pootgoedknollen meer over de verwachte prestaties in de nateelt dan de vierkantsortering.

Rol onkruid bij overdracht Y-virus nog onduidelijk

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers hebben vastgesteld dat onkruiden de voor pootgoed besmettelijke Y-virus kunnen bevatten. Onduidelijk is de rol van deze onkruiden bij de virusoverdracht.

Emmeloord wil World Potato Centre

Akker- & Tuinbouw

Burgemeester Aucke van der Werff van de Noordoostpolder vindt dat er in Emmeloord een groot internationaal aardappelcentrum moet komen.

Syngenta: voorkom resistentie fungiciden

Akker- & Tuinbouw

Middelenfabrikant Syngenta vraagt aandacht voor een verstandige inzet van graanfungiciden om de effectiviteit voor een langere termijn te kunnen garanderen.

Ui van de toekomst heeft meer smaak en kleur

Akker- & Tuinbouw

De ui van de toekomst heeft een sterke huid, goede resistenties, is hoogrond en kiemrustig, heeft één kern en bij voorkeur zijn er meer smaken en kleuren beschikbaar.

NAK uit zorg over ziektedruk in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Wortelknobbelaaltjes en erwiniabacteriën vormen de grote fytosanitaire uitdagingen voor de pootgoedsector. Keuringsdienst NAK vond afgelopen jaar in aardappelmonsters honderd besmettingen van M. chitwoodi en M. fallax. Voor erwinia acht de NAK een...

Ghana mag weer groenten naar Europa exporteren

Akker- & Tuinbouw

De Europese grenzen voor de import van onder meer pepers, pompoenen en aubergine uit Ghana zijn sinds kort weer open.

Enquête moet bezwaren mengteelten achterhalen

Akker- & Tuinbouw

Vanuit project Remix is een Europees online onderzoek gestart om te achterhalen welke obstakels agrarische ondernemers zien om over te stappen op mengteelten.

Nuttige insecten helpen tegen trips in uien

Akker- & Tuinbouw

Het volledig uitbannen van trips in uien is volgens Johan Bierma van Cebeco Agrochemie een utopie. 'Maar we kunnen de mate van aantasting wel beheersbaar maken', denkt de gewasbeschermingsspecialist. 'Daarvoor is het van belang om op het juiste...

NAK handhaaft opnieuw pootgoedtarieven

Akker- & Tuinbouw

De tarieven van keuringsdienst NAK voor pootgoedtelers worden ook komend jaar opnieuw niet verhoogd.

'Elk jaar 10 procent meer uienexport uitdaging sector'

Akker- & Tuinbouw

Volgens Wim Waterman van Waterman Onions is het een uitdaging voor de Nederlandse uiensector om elk jaar 10 procent meer uien te exporteren.

Natuurgenezer claimt genezing Q-koorts

Algemeen

Alternatief arts Leendert Kunst beweert dat hij Q-koortspatiënten kan genezen door eerst bloed af te nemen en later weer in te spuiten.

Exporteurs bloemen en planten positief voor 2018

Akker- & Tuinbouw

Voor 2018 gaan Nederlandse exporteurs uit van een verdere toename van de exportomzet voor bloemen en planten.

Indicatoren voor detectie van koprot in uien

Akker- & Tuinbouw

Voor de vroege detectie van de schimmel koprot hebben onderzoekers van Wageningen UR indicatoren gevonden in genetisch materiaal van uien.

Uienmarkt vraagt om meer variatie

Akker- & Tuinbouw

De ui van de toekomst heeft een sterke huid, de juiste resistenties, is hoogrond en kiemrustig, heeft één kern en bij voorkeur zijn er meer smaken en kleuren beschikbaar.

Europese graanexport op achterstand

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie exporteerde minder en importeerde meer graan tot dusver in het seizoen 2017-2018.

Top Onions focust op groei in het buitenland

Akker- & Tuinbouw

Top Onions in 's Gravenpolder teelt en verwerkt uien voor de afzet in zo'n zeventig landen. Naast Nederland teelt het bedrijf ook uien in eigen beheer in Frankrijk en de Verenigde Staten. Dit jaar worden de buitenlandse activiteiten uitgebreid met...

Tijd rijp voor landelijke notering ui

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) pleit voor een notering van uien op basis van een landelijke transactielijst.

Veel Nederlandse uien naar Filipijnen

Akker- & Tuinbouw

De laatste weken van 2017 zijn opmerkelijk veel Nederlandse uien verscheept naar de Filipijnen.

Nederland belangrijke handelshub quinoa

Akker- & Tuinbouw

De handel in quinoa via Nederland is de laatste vier jaar verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

'Open grenzen belangrijk voor de boomteelt'

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers zijn marktgerichte ondernemers. Zij hebben er alle belang bij dat de Europese grenzen open blijven, vindt voorzitter Marc Calon van LTO Nederland.

Rusland exporteert 20 procent meer tarwe

Akker- & Tuinbouw

De Russische export van tarwe zal dit jaar 33,5 miljoen ton bedragen. Dat is 20 procent meer dan vorig seizoen.

Sector kiest okkernoot als Boom van het Jaar 2018

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers hebben voor 2018 de Junglans regia ofwel de okkernoot of walnoot gekozen tot Boom van het Jaar.

Boomteelt komt met eigen middelencoöperatie

Akker- & Tuinbouw

De vakgroep Bomen en Vaste Planten van LTO wil namens de boomteeltsector een coöperatie oprichten voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Gouden speld voor Henk Raaijmakers

Akker- & Tuinbouw

Voor zijn jarenlange bestuurswerk ontving boomteeltbestuurder Henk Raaijmakers gisteren de gouden speld van de ZLTO.

'Teelt van gezond gewas zit in onze genen'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zijn volgens LTO-bestuurder Marcel Scholtens zeker gemotiveerd om de omslag naar een weerbare teelt van hun gewassen te maken.

Aviko Potato scoort met poolprijs boven dagprijs

Akker- & Tuinbouw

In de aflandpool voor fritesaardappelen heeft Aviko Potato een prijs weten te realiseren van 72,92 euro per ton voor rassen uit de Agria-groep en 67,92 euro per ton voor Fontane.

Laureate nieuw brouwgerstras

Akker- & Tuinbouw

Het ras Laureate is nieuw op de rassenlijst voor de teelt van brouwgerst in Nederland. Volgens Nibem wordt het ras beperkt geaccepteerd vanwege de weinige ervaring in het mout- en brouwproces.

Ctgb wil graag meer groene middelen beoordelen

Akker- & Tuinbouw

Directeur Luuk van Duijn van het Ctgb wil de drempel voor toelatingsaanvragen van groene gewasbeschermingsmiddelen verlagen. 'Potentiële aanvragers moeten niet denken dat wij een onneembaar bastion zijn.' Op Europees niveau pleit Van Duijn voor...

Afbakening kleiner en korter na vondst xylella

Akker- & Tuinbouw

Het afbakeningsgebied na een vondst van de bacterie Xylella fastidiosa in boomkwekerijgewassen wordt teruggebracht van 10 naar 5 kilometer. De periode van afbakening is 5 jaar, maar kan worden beperkt tot 12 maanden.

Europese graanoogst stijgt komend jaar

Akker- & Tuinbouw

In een eerste prognose gaat analysebureau Strategie Grains voor het seizoen 2018-2019 uit van een Europese graanoogst van 304,9 miljoen ton. Een stijging van 1,9 procent in vergelijking met het voorgaande seizoen.

Waterkwaliteit beter, maar nog niet op orde

Algemeen

Bemestingsoverschotten dalen en stijgende gewasopbrengsten bewijzen een betere mineralenbenutting. Toch moeten Nederlandse boeren en tuinders op zand- en lössgronden flink aan de bak om te voldoen aan de nitraatrichtlijnen voor grondwater. Verder is...

Suikersector maakt pas op plaats

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie gaat ervan uit dat de teelt van suikerbieten in Nederland komend jaar nauwelijks uitbreidt.

'Weet welke schimmel de bladvlekken veroorzaakt'

Akker- & Tuinbouw

De sleutelfactor voor de bestrijding van bladvlekkenziekten in suikerbieten, is volgens Peter Koopmans van Suiker Unie een tijdige start met het juiste middel.

Veldleeuwerik wil klimaatneutraal boeren

Akker- & Tuinbouw

Veldleeuwerik streeft naar een klimaatneutrale voedselproductie met 0 procent emissie naar bodem, water en lucht. Verder spreekt de stichting de ambitie uit om natuur en landschap te verrijken voor boer en burger.

Recordoogst zorgt voor meeste vertraging bietencampagne

Algemeen

Zoals het nu lijkt, verwerkt Suiker Unie op 7 of 8 februari in het nieuwe jaar de laatste Nederlandse suikerbieten van dit seizoen.

Suiker Unie vertrouwt op uitstekende concurrentiepositie

Algemeen

Dankzij de grote capaciteit en efficiëntie van de eigen verwerking en de hoge suikeropbrengsten in de bietenteelt verwacht Suiker Unie ook de komende jaren een concurrerende suikerprijs te kunnen uitbetalen.

Suiker Unie-storing snel verholpen

Akker- & Tuinbouw

Het vervangen van de aanvoerband bij de suikerfabriek van Suiker Unie in Vierverlaten heeft slechts anderhalve dag in beslag genomen.

ForFarmers verkoopt akkerbouwactiviteiten aan CZAV

Akker- & Tuinbouw

CZAV neemt met ingang van 5 februari de akkerbouwactiviteiten van ForFarmers over voor een investeringsbedrag van 5,65 miljoen euro.

Nauwelijks ruimte voor meer aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelopbrengsten moeten in Nederland met ruim 15 procent per hectare stijgen om een gemiddelde rotatie van 1 op 4 te realiseren met behoud van productiecapaciteit. Nu nog wordt bijna een derde van akkerbouwareaal ingevuld door aardappelen.

CZAV verwacht verdere uitbreiding Zeeuwse sojateelt

Akker- & Tuinbouw

Dankzij de steun van de provincie verwacht landbouwcoöperatie CZAV in Zeeland meer telers te kunnen interesseren voor de inzaai van sojabonen.

Insectenpetitie ruim 100.000 keer ondertekend

Algemeen

De petitie 'Red onze insecten' van Natuurmonumenten is in totaal door 100.473 Nederlanders ondertekend.

Bietentelers moeten nog 19 procent rooien

Akker- & Tuinbouw

Het nog te rooien areaal suikerbieten bedraagt volgens de gegevens van Suiker Unie ongeveer 19 procent.

Opnieuw storing bij Suiker Unie in Vierverlaten

Akker- & Tuinbouw

Voor de derde keer tijdens deze campagne komt de verwerking van suikerbieten bij Suiker Unie in Vierverlaten stil te liggen. Dat gebeurde weer vanwege problemen met de aanvoerband.

Prototype Kringloopwijzer Akkerbouw klaar voor test

Akker- & Tuinbouw

Mogelijk start komend jaar een pilot op enkele akkerbouwbedrijven om een prototype van de Kringloopwijzer Akkerbouw te testen.

Bewaarcellen liggen nog tjokvol aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Er zijn dit afzetseizoen relatief nog maar weinig aardappelen afgeleverd. Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA ).

Suikersector Brazilië somber over rendement suikerriet

Akker- & Tuinbouw

In Brazilië maakt de suikersector zich zorgen over het rendement van de teelt en verwerking van suikerriet in vergelijking met het rendement van suikerbieten en mais.

World Potato Congress verkiest Dublin boven Emmeloord

Akker- & Tuinbouw

Emmeloord is afgewezen als locatie voor de World Potato Congress in 2021. De organisatie van het internationale aardappelevenement geeft voor de elfde editie de voorkeur aan Dublin.

Bietenteler wordt op wenken bediend

Akker- & Tuinbouw

Noud van Swaaij en Martijn Leijdekkers, projectleiders van het rassenonderzoek bij bieteninstituut IRS, behandelen voor Nieuwe Oogst de trends in de veredeling van suikerbietenrassen. Ook gaan ze in op de belangrijkste factoren die de rassenkeuze...

'Middelenkeus aardappelteelt komt in gedrang'

Akker- & Tuinbouw

De Europese organisatie voor de gewasbeschermingsindustrie (ECPA) maakt zich voor de lange termijn zorgen over de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen voor de aardappelteelt.

Brede Brusselse steun voor verlenging kwekersrecht

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie gaat aan de slag met het voorstel om het kwekersrecht voor bloembollen, asperges en struikgewassen zoals framboos en blauwe bes op te rekken van vijfentwintig naar dertig jaar.

Investeerders steunen Solynta met 16 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

Voor de ontwikkeling van hybrideaardappelen uit zaad stelt een investeringssyndicaat een bedrag van 16 miljoen euro beschikbaar.

Koppert breidt uit in Afrika

Akker- & Tuinbouw

Met de opening van een nieuwe dochteronderneming in Ivoorkust breidt Koppert Biological Systems zijn activiteiten in Afrika uit.

'Ontwikkeling veredeling gaat waanzinnig snel'

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van de wetenschap op het gebied van veredeling gaat waanzinnig snel, stellen onderzoekers Bert Lotz en Jack Vossen. Er komen meer technieken om gericht plantengewassen te verrijken met gewenste eigenschappen. De huidige regelgeving...

Glyfosaat nog vijf jaar te gebruiken

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft vandaag alsnog het besluit genomen om de toelating van het omstreden herbicide glyfosaat met vijf jaar te verlengen.

Forse meeropbrengst nodig voor ruimere aardappelrotatie

Akker- & Tuinbouw

De aardappelproducties per hectare moeten in Nederland met gemiddeld ruim 15 procent stijgen om een rotatie van 1-op-4 te realiseren.

Hulpmiddelen verbeteren efficiëntie stikstof

Akker- & Tuinbouw

Voor toepassing in Nederland introduceerde BASF afgelopen seizoen de ureaseremmer Limus en een jaar eerder al de stikstofstabilisator Vizura. Beide hulpmiddelen zorgen voor een verbeterde efficiëntie van de stikstofbemesting.

LTO wil GLB-gelden reserveren voor teeltrisico's

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Jaap van Wenum pleit ervoor dat akkerbouwers GLB-gelden mogen reserveren voor het afdekken van teeltrisico's.

LTO verwacht magere suikerperiode

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers moeten de komende tijd rekening houden met lagere suikerprijzen. Die waarschuwing komt van Jaap van Wenum, vakgroepvoorzitter van LTO Akkerbouw.

Amerikaanse aardappeloogst 2 procent lager

Akker- & Tuinbouw

Amerikaanse aardappeltelers oogsten dit najaar 18,1 miljoen ton aardappelen. Dat is 300.000 ton minder dan vorig jaar.

Spaanse genen voor Innate-aardappel

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse aardappelverwerker J.R. Simplot gaat samenwerken met het Spaanse Iden Biotechnology om de genetisch gemodificeerde Innate-aardappel verder te ontwikkelen.

Agritechnica trekt 450.000 bezoekers

Mechanisatie

De grote internationale mechanisatiebeurs Agritechnica in Hannover heeft afgelopen week 450.000 bezoekers getrokken.

NAK versoepelt normen pootgoed in klasse B

Akker- & Tuinbouw

De vaste commissie pootaardappelen van keuringsdienst NAK heeft besloten om de normen voor pootgoed in de klasse B te versoepelen met ingang van oogst 2018.

Belgen oogsten meer dan 5 miljoen ton aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De totale Belgische productie van consumptieaardappelen wordt geraamd op 5,11 miljoen ton. Dat is 27 procent meer dan vorig jaar en 33 procent meer dan het vijfjarig gemiddelde.

Rabobank moet reclamespot aanpassen

Algemeen

De Reclame Code Commissie heeft de Rabobank op de vingers getikt vanwege een valse belofte in haar reclamespot 'Growing a better world together'.

'Studie over grote insectensterfte rammelt'

Algemeen

Twee entomologen van Wageningen University & Research stellen dat de alarmerende studie over de sterfte van driekwart van de insecten in Duitsland van alle kanten rammelt.

Biggenuitval nagenoeg stabiel op 13,6 procent

Veehouderij

De uitval van biggen in de Nederlandse varkenshouderij is met 13,6 procent in 2016 nagenoeg stabiel gebleven aan de biggenuitval in 2015. De sector werkt in een plan van aanpak aan een betere vitaliteit van de biggen.

Mooie opbrengsten van cichorei in Limburg

Akker- & Tuinbouw

Bijna 50 procent van het areaal cichorei in Limburg is gerooid. Volgens Sensus zijn de opbrengsten goed met gemiddeld een wortelproductie van 55 ton per hectare en een inulinegehalte van 16,5 procent.

Teelt en handel Pennisetum Rubrum weer toegestaan

Akker- & Tuinbouw

Regelgeving voor invasieve exoten maakte teelt en handel van diverse soorten lampenpoetsergras bijna onmogelijk. Een andere naamgeving biedt uitkomst.

Aviko Potato wil uitbreiden in Noordoost-Nederland

Akker- & Tuinbouw

Vooral voor de verwerking van aardappelen tot puree wil Aviko Potato haar productieareaal in Noordoost-Nederland uitbreiden.

Kinderen eten te weinig groente en fruit

Akker- & Tuinbouw

Veel kinderen van 1 tot 12 jaar eten minder fruit, groente en vis dan aanbevolen. Dat blijkt uit een gezondheidsenquête van het CBS in samenwerking met RIVM en het Voedingscentrum.

Meer aanvullende resistentie in bietenrasssen

Akker- & Tuinbouw

Telers van suikerbieten hebben het komend jaar meer keus uit bietenrassen met aanvullende resistentie tegen nieuwe varianten van het rhizomanievirus.

Internationale erkenning voor Floriade Almere

Akker- & Tuinbouw

De Floriade Almere 2022 is vandaag officieel erkend als wereldtuinbouwtentoonstelling. De erkenning is toegewezen door het Bureau International des Expositions (BIE).

Aardappelsector is trots op gezamenlijke notering

Akker- & Tuinbouw

PotatoNL presenteerde vandaag de eerste gezamenlijke aardappelnotering voor de Nederlandse aardappelsector.

Enquête voor tussenbalans gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) begint binnenkort met een tussentijdse evaluatie voor de Gewasbeschermingsnota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'.

Genetische verbetering fotosynthese mogelijk

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben natuurlijke genetische variatie voor fotosynthese in planten gevonden en deze ontrafeld tot op het DNA niveau.

Aardappel uit zaad is geen utopie meer

Akker- & Tuinbouw

Groenteveredelaar Bejo Zaden in Warmenhuizen had eerder dit jaar wereldwijd de primeur met het eerste kwekersrecht voor een hybrideaardappel geteeld uit zaaizaad. Oliver F1 is een tafelaardappel die commercieel in eerste instantie vooral interessant...

Hollen en stilstaan in de uienexport

Akker- & Tuinbouw

In week 41 zijn 35.355 ton uien naar het buitenland verkocht. Dat is bijna 15.000 ton meer dan de week daarvoor.

'Bietenrooiers mogen de komende weken niet stilstaan'

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie roept bietentelers op om voor 1 december zoveel mogelijk suikerbieten te laten rooien. Directeur Agrarische Zaken Gert Sikken legt uit dat langer wachten de kans op tegenvallende oogstresultaten vergroot.

Glyfosaat houdt Brussel verdeeld

Akker- & Tuinbouw

De lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag opnieuw geen overeenstemming bereikt over de verlenging van de toelating van glyfosaat.

Opnieuw uitstel fusiebesluit Bayer en Monsanto

Algemeen

De Europese Commissie neemt uiterlijk op 5 maart een beslissing of de overname van chemieconcern Monsanto door branchegenoot Bayer mag doorgaan.

Project met aandacht voor bodem perenteelt

Akker- & Tuinbouw

In project 'Top Pear' werken LTO Noord, Proeftuin Randwijk, adviesorganisatie Fruitconsult en enkele perentelers samen aan een duurzaam bodembeheer voor de Betuwse perenteelt.

50 miljoen euro extra voor handhaving op eerlijk werk

Akker- & Tuinbouw

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat 50 miljoen euro extra uittrekken voor het aanpakken van uitbuiting van arbeidskrachten in onder meer de landbouw en de bouwsector.

Graanexport van Europese Unie blijft achter

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie voerde tot eind oktober ruim 3 miljoen ton graan minder uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Waardestijging HZPC-certificaat opnieuw 10 procent

Akker- & Tuinbouw

De koers van HZPC-certificaten is na de halfjaarlijkse beursdag in november vastgesteld op 182,20 euro per aandeel.

Nog grotere aardappeloogst verwacht

Akker- & Tuinbouw

De Europese aardappelorganisatie NEPG verwacht een nog grotere aardappeloogst dan de eerdere prognose. Voor Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië rekenen de North-Western Potato Growers op 28,9 miljoen ton aardappelen.

Tijdelijke opleving van suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

De suikerprijzen op de wereldmarkt stegen afgelopen maand met bijna 8 procent. Gezien de grote productie en de beschikbaarheid van suiker is het niet de verwachting dat de prijsstijging zal doorzetten.

Topoogst zorgt voor dubbel gevoel

Akker- & Tuinbouw

Hoge opbrengsten in de akkerbouw resulteren meestal in lage prijzen. Bovendien hebben akkerbouwers maar beperkt de mogelijkheid om de afgevoerde nutriënten aan te vullen, vindt LTO-bestuurder Jaap van Wenum.

Minister Schouten staat glyfosaat nog vijf jaar toe

Algemeen

De nieuwe landbouwminister Carola Schouten stemt in met een goedkeuringsperiode voor glyfosaat van vijf jaar.

Probleemperceel laat zich goed rooien

Akker- & Tuinbouw

Hendrik Jan ten Cate in Poortvliet rooide deze week een perceel aardappelen van het ras Markies met 45 procent waterschade. De akkerbouwer is niet ontevreden over het resultaat tot zover.

Suikergehalte blijft achter

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de deze week aangeleverde suikerbieten is gemiddeld 16,9 procent. Dat is een fractie lager dan vorige week en ook lager dan vorig jaar in de zevende week van de campagne.

Steun voor precisieproject van Drentse akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Het project MAXSUS voor de bevordering van de precisielandbouw in de bedrijfsvoering van drie Drentse akkerbouwers krijgt steun in de vorm van POP3-gelden en kan van start gaan.

Minder uien over de grens

Akker- & Tuinbouw

Tot en met week 40 zijn er dit seizoen minder uien naar het buitenland verkocht dan vorig jaar in dezelfde periode.

Topopbrengsten voor Nederlandse akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

De vier hoofdgewassen voor de Nederlandse akkerbouw hebben dit jaar topopbrengsten opgeleverd, blijkt uit de eerste opbrengstcijfers van het CBS.

Liquiditeit akkerbouwers beter dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

De positie van de rekeningcourant van akkerbouwbedrijven is in 2017 beter dan die van het jaar ervoor, veelal is dat het gevolg van de gunstiger productprijzen na oogst 2016.

Vloeibare mest overspoelt erf na diefstal afsluiters

Akker- & Tuinbouw

De diefstal van afsluiters van een mestsilo zorgde er afgelopen weekend op een akkerbouwbedrijf in Eerste Exloërmond voor dat zo'n 250 kuub aan dikke vloeibare kali is weggestroomd.

Groot aanbod verpest start aardappelseizoen

Akker- & Tuinbouw

De voortekenen voor het afzetseizoen 2017-2018 van aardappelen zijn weinig hoopgevend. De grotere oogst dan verwacht en de tegenvallende vraag zorgen ervoor dat de actuele prijzen nu al lager zijn dan 5 euro per 100 kilo.

Chrysanten laten zich goed telen op water

Akker- & Tuinbouw

De teelt van chrysanten op water is een serieus alternatief voor de reguliere grondteelt. Dit is de conclusie van Proeftuin Zwaagdijk na drie jaar onderzoek.

Nederlander eet minste groente en fruit in Europa

Akker- & Tuinbouw

Slechts 31,8 procent van de Nederlandse vrouwen en 26,1 procent van de Nederlandse mannen eet dagelijks één tot vier porties groenten en fruit. Dat is het minste in Europa.

Europees Parlement wil in 2020 af van glyfosaat

Algemeen

De milieucommissie van het Europees Parlement stelt voor om het gebruik van glyfosaat in de Europese landbouw vanaf december 2020 definitief te verbieden.

Spruiten vernietigen vanwege trips

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de hoge ziektedruk van trips besluiten meerdere Nederlandse spruitentelers op dit moment om hun gewas te vernietigen. Dat doen ze omdat een fatsoenlijke oogst niet meer mogelijk is.

Kans op flink schommelende tarweprijzen

Akker- & Tuinbouw

De beschikbaarheid van tarwe op de wereldmarkt is sterk afhankelijk van de afzetstrategie in China en de logistiek in Rusland. Daarom voorspellen analisten schommelende tarweprijzen ondanks de goede oogst en de grote voorraden.

Spelt apart gewas voor vergroening

Akker- & Tuinbouw

De Europese Raad gaat akkoord met het voorstel om spelt apart mee te tellen voor de gewasdiversificatie als voorwaarde voor de vergroeningstoeslag binnen het GLB.

Glyfosaat in bijna helft Europese grondmonsters

Akker- & Tuinbouw

In 45 procent van de bodemanalyses die genomen zijn van landbouwgronden in tien Europese landen zijn restanten van glyfosaat aangetroffen.

Dreigend aardappeltekort in Nieuw-Zeeland

Akker- & Tuinbouw

Een natte winterperiode zorgt ervoor dat Nieuw-Zeeland zich zorgen maakt over de beschikbaar van voldoende aardappelen voor de eigen consumptie.

Aanvoer Suiker Unie weer stilgelegd door technische storing

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie werd dit weekend voor de tweede keer in tien dagen tijd geconfronteerd met een kapotte invoerband voor de suikerbieten op de verwerkingslocatie in Vierverlaten.

Bionext bitter over uitspraak sojapatent

Akker- & Tuinbouw

Biologische ketenorganisatie Bionext is teleurgesteld over het afwijzen van de bezwaren tegen het sojapatent van Monsanto. Plantum wijst erop dat het hier geen octrooi betreft op een planteigenschap.

BASF investeert miljarden in Bayer-pakket

Akker- & Tuinbouw

In totaal 5,9 miljard euro heeft BASF over voor producten en diensten die Bayer CropScience moet afstoten vanwege de voorgenomen fusie met branchegenoot Monsanto.

Analisten voorspellen schommelende tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de grote wereldvoorraden gaan analisten ervan uit dat vooral de tarweprijzen op de wereldmarkt de komende periode fors kunnen schommelen.

NFO toont lef met Ambitie Plantgezondheid

Akker- & Tuinbouw

Volgens Michiel Gerritsen van NFO is het tijd voor een gewasbescherming nieuwe stijl. 'We tonen als gewassectoren met de Ambitie Plantgezondheid het lef om te willen veranderen en vragen andere partijen zich bij ons aan te sluiten.'

Limburgse gerberatelers pakken samen afzet op

Akker- & Tuinbouw

Vier gerberatelers in Noord-Limburg gaan samen grotere partijen en een breder assortiment aanbieden aan de groothandel en de retailorganisatie.

'Kostprijs beheersen maakt weerbaar in aardappelsector'

Akker- & Tuinbouw

De Rabobank ziet volop perspectief in de aardappelsector. Wel stelt de bank dat in Nederland slechts beperkt ruimte is voor uitbreiding van de teelt. Sectorspecialist Akkerbouw Arjan Ausma waarschuwt aardappeltelers hun kostprijs in de hand te...

Koploper blijven door Ambitie Plantgezondheid

Akker- & Tuinbouw

'Uitdagend' noemt Helma Verberkt van LTO Glaskracht Nederland de Ambitie Plantgezondheid. 'Maar we hebben deze ambitie in de glastuinbouw nodig om wereldwijd koploper te blijven met onze teeltsystemen.'

Hoorzitting sojapatent is testcase Europese patentwet

Akker- & Tuinbouw

Biologisch belangenorganisatie Bionext ziet de bezwaarprocedure tegen het patent van Monsanto op het selecteren van sojaplanten als belangrijke testcase voor de nieuwe Europese patentregels.

Biodynamisch areaal stijgt ruim 1700 hectare

Biologische landbouw

Het areaal landbouwgrond dat bewerkt wordt door biologisch dynamische boeren en tuinders steeg in de periode van 2012 tot en met 2016 van 4962 tot 6466 hectare.

HZPC boekt recordomzet

Akker- & Tuinbouw

HZPC Holding realiseerde in boekjaar 2016-2017 een geconsolideerde netto-omzet van 318,5 miljoen euro. In volume verkocht het handelsbedrijf afgelopen jaar 800.000 ton pootgoed. Beide zijn een record.

Kapotte transportband legt bietenaanvoer stil

Akker- & Tuinbouw

De verwerkingslocatie van Suiker Unie in Vierverlaten heeft sinds gisteren te maken met een grote storing, de aanvoer van suikerbieten ligt daardoor waarschijnlijk enkele dagen stil.

Senegal stelt invoerquotum in voor uien

Akker- & Tuinbouw

Nederland mag met terugwerkende kracht over de periode van 1 september tot 1 december 2017 niet meer dan 65.000 ton uien naar Senegal exporteren.

Suikergehalte stijgt naar 16,4 procent

Akker- & Tuinbouw

Van de suikerbieten die in de derde week van de bietencampagne zijn verwerkt is het gemiddelde suikergehalte 16,4 procent.

Senegal stelt invoerquotum in voor uien

Akker- & Tuinbouw

Nederland mag met terugwerkende kracht over de periode van 1 september tot 1 december 2017 niet meer dan 65.000 ton uien naar Senegal exporteren.

Bayer investeert fors in Nunhems

Akker- & Tuinbouw

Bij het groentezadenmerk Nunhems van chemieconcern Bayer is dinsdag een start gemaakt met de nieuwbouw van 2,5 hectare moderne veredelingskassen en een bijbehorend ondersteuningsgebouw in het Limburgse Nunhem.

Geen verruiming inzaai vanggewassen

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken wijst het verzoek van LTO Nederland af voor een algemene uitstel van de inzaai van vanggewassen voor de vergroeningsverplichtingen.

CLM: voldoende alternatieven voor neonics

Akker- & Tuinbouw

CLM Onderzoek en advies komt op basis van een Europese studie tot de conclusie dat er in Europa goede alternatieven zijn voor neonicotinoïden.

Bayer stort zich op digitale landbouw

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Bayer investeert in de periode tussen 2015 en 2020 minimaal 200 miljoen euro in digitale landbouw. Doel is het ontwikkelen van digitale diensten en producten die boeren en tuinders wereldwijd helpen bij het optimaliseren van de teelt...

Wereldwijd iets minder tarwe

Akker- & Tuinbouw

Volgens de prognose van International Grains Council (IGC) komt de wereldoogst voor tarwe uit op 748 miljoen ton. Dat is slechts 6 miljoen ton minder dan de topproductie van vorig jaar en hoger dan de prognose van een maand geleden.

Europees Parlement weigert lobbyisten Monsanto

Algemeen

Lobbyisten van chemieconcern Monsanto mogen zich voorlopig niet meer vertonen in het Europees Parlement.

Ambitie Plantgezondheid vraagt breed draagvlak

Akker- & Tuinbouw

'Met de Ambitie Plantgezondheid laten we zien dat we stappen willen zetten', zegt LTO-bestuurder Dirk Jan Beuling. Hij noemt de gestelde mijlpalen uitdagend en benadrukt dat voor het realiseren ervan ook marktpartijen en overheid hun...

Rasverschillen bij bladziekten in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

In praktijkproeven constateert het team onderzoek van adviesdienst Delphy dat er in suikerbieten rasverschillen zijn bij de aantasting van bladziekten.

Nieuw instituut stimuleert aardappelteelt in China

Akker- & Tuinbouw

In het noordwesten van China is onlangs een nieuw onderzoeksinstituut voor aardappelen geopend met als doel om de aardappelteelt te stimuleren en op een hoger plan te brengen.

Suiker Unie meldt valse start bietencampagne

Akker- & Tuinbouw

Het natte oogstweer en technische problemen in de suikerfabriek van Suiker Unie in Dinteloord zorgen voor een start van de bietencampagne met horten en stoten.

Mooie start exportseizoen consumptieaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Vooral Frankrijk en België hebben tot dusver al meer consumptieaardappelen vanuit Nederland aangekocht in vergelijking met vorig jaar.

Aardappelindustrie draait weer volle capaciteit

Akker- & Tuinbouw

Na een kleine traditionele dip in de zomerperiode hebben Nederlandse aardappelverwerkers in augustus alweer 331.000 ton aardappelen verwerkt.

Aardappelketen investeert miljoenen in onderzoek

Akker- & Tuinbouw

Tien bedrijven uit de aardappelketen hebben samen met NAO en Vavi de vereniging Holland Innovative Potato (HIP) opgericht voor initiëren van ketengericht onderzoek.

VVD-moties steunen LTO bij vanggewas

Akker- & Tuinbouw

De moties die VVD-kamerlid Helma Lodders gisteren indiende voor verruiming van de toepassing van vanggewassen als vergroeningsverplichting binnen het GLB sluiten aan op het beleid dat LTO nastreeft.

Aardappelsector lift mee op positieve stemming

Akker- & Tuinbouw

Kan de Nederlandse aardappelsector profiteren van de toenemende populariteit van aardappel als voedingsbron? Tijdens PotatoEurope vroeg Nieuwe Oogst enkele handelsbedrijven en verwerkers naar het perspectief van de sector in ons land en de kansen en...

LTO pleit voor uitstel inzaai vanggewas

Akker- & Tuinbouw

Voor de ondernemers die niet op tijd of niet onder de gewenste omstandigheden hun vanggewassen voor de vergroeningseisen kunnen inzaaien, bepleit LTO Nederland een algemene uitstel van de uiterste inzaaidatum.

EU neemt meer tijd voor megadeal Monsanto-Bayer

Akker- & Tuinbouw

Het wel of niet doorgaan van de overname van chemieconcern Monsanto door branchegenoot Bayer zal op z'n vroegst eind januari 2018 duidelijk zijn.

Ambitie Plantgezondheid 'goed verhaal richting consument'

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers zetten al flink in op terugdringen van het middelengebruik. 'De Ambitie Plantgezondheid dwingt ons tot finetunen', stelt LTO-boomteeltbestuurder Jan Veltmans. 'Met sterke gewassen, de juiste teeltsystemen en technieken kunnen we de...

Studentes bijpraten over internationaal zakendoen

Akker- & Tuinbouw

Zo'n achthonderd studenten hebben donderdag PotatoEurope in Emmeloord bezocht. Voor hen was speciaal een inhoudelijke programma in elkaar gezet.

OCAP tevreden over reactie minister Kamp

Akker- & Tuinbouw

De antwoorden van minister Henk Kamp van Economische Zaken over de problemen met de CO2-levering in de glastuinbouw sluiten aan bij de plannen van de tuinbouwsector, de afvalbedrijven en OCAP.

Hectareopbrengst wijst op grote aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NPEG) verwacht voor Nederland, België, Duitsland en Frankrijk dit jaar een totale oogst van 27,9 miljoen ton consumptieaardappelen.

Ook Lidl steunt robuuste biologische aardappel

Akker- & Tuinbouw

Naast Aldi Inkoop ondertekende ook Lidl Nederland het convenant 'Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen' deze week tijdens PotatoEurope.

BASF wint innovatieprijs met biologische kiemremmer

Akker- & Tuinbouw

De Innovatie-award van PotatoEurope 2017 is toegekend aan BASF voor het biologische kiemremmingsmiddel 1,4Sight.

Baggeren door de modder bij PotatoEurope

Akker- & Tuinbouw

Er rustte bepaald geen zegen op de editie van PotatoEurope die deze week in Emmeloord werd gehouden. Het was baggeren door de modder voor de bezoekers.

Donderdag wel PotatoEurope

Akker- & Tuinbouw

PotatoEurope gaat op donderdag 14 september wel door. Dit heeft de beursorganisatie bekendgemaakt na overleg met de gemeente Noordoostpolder.

PotatoNL zorgt voor één landelijke aardappelnotering

Akker- & Tuinbouw

Er komt voor Nederland onder de naam PotatoNL vanaf 14 november 2017 één landelijke notering voor aardappelen verdeeld over tien categorieën.

Europese graanexport blijft ver achter

Akker- & Tuinbouw

De export van granen vanuit de Europese Unie is op dit moment zo'n 48 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Eerste dag PotatoEurope afgelast

Akker- & Tuinbouw

Alle activiteiten van PotatoEurope en ook van het Pieperfestival op woensdag 13 september in Emmeloord worden vanwege de verwachte weersomstandigheden afgelast.

Uiennotering stijgt naar maximaal 9 euro

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Goes noteerde vandaag voor zaaiuien droog uit de schuur geleverd 7 tot 9 euro per 100 kilo.

Lange nagroei Belgische aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Belgische aardappelpercelen met de rassen Fontane en Bintje vertonen relatief laat in het groeiseizoen nog een behoorlijke nagroei en aanwas van kilo's.

ABN Amro verwacht lichte stijging van suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

In een marktanalyse schrijft ABN Amro dat de bank verwacht dat de suikerprijs op de wereldmarkt de bodem heeft bereikt.

Minister Kamp steunt toelating glyfosaat

Algemeen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken steunt namens de Nederlandse overheid het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de toelating van glyfosaat met tien jaar te verlengen.

Aardappelschillen houden vliegtuig in de lucht

Akker- & Tuinbouw

In project 'Bio jet fuel' wordt onderzocht in hoeverre het interessant is om op grote schaal aardappelschillen te gebruiken voor de productie van brandstof voor vliegtuigen.

Europees aardappelfeest in Emmeloord

Akker- & Tuinbouw

Als World Potato City is Emmeloord deze week het toneel van PotatoEurope 2017. Voor de Nederlandse aardappelsector is het grote aardappelevenement een uitgelezen gelegenheid om zich te presenteren en te profileren.

Eigen mix gecoate meststoffen van Agrifirm

Akker- & Tuinbouw

Coöperatie Agrifirm gebruikt de deelname aan de proefvelden tijdens PotatoEurope 2017 in Emmeloord voor de introductie van een bemestingsconcept met gecoate meststoffen.

Uienseizoen maakt vliegende start

Akker- & Tuinbouw

In de eerste vijf weken van het nieuwe afzetseizoen zijn bijna 11 procent meer uien geëxporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Plantenkwekers willen fuseren tot Plantise

Akker- & Tuinbouw

Groenten- en sierteeltplantenkwekerijen Leo Ammerlaan, Van der Lugt en de Grow Group willen per 1 januari 2018 fuseren tot Plantise.

Soepeler criteria voor laag-risicostoffen

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie stelt nieuwe criteria vast voor de toelating van laag-risicostoffen. Doel is het gebruik van deze stoffen stimuleren.

Aardappelrassen met eigen verhaal

Akker- & Tuinbouw

Caithness Potatoes wil beter herkenbaar zijn voor Nederlandse pootgoedtelers. Het van origine Schots-Engelse pootgoedbedrijf presenteert op de proefvelden van PotatoEurope in Emmeloord een groot deel van het rassensortiment.

Uienexport maakt vliegende start

Akker- & Tuinbouw

In de eerste vier weken van het nieuwe afzetseizoen is de uienexport ongekend vlot op gang gekomen.

Miljoen euro voor beheersing aardappelmoeheid

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw stelt een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar om de komende drie jaar activiteiten uit te voeren in het kader van het Plan van Aanpak voor de beheersing van aardappelmoeheid (AM).

Productgarantie voor gezonde bollenteelt

Akker- & Tuinbouw

Bollentelers gaan volgens André Hoogendijk van de KAVB geleidelijk meer omgevingsgericht ondernemen. 'Op de lange termijn moeten we op elke bol en elke bloem een productgarantie voor een duurzame teeltwijze kunnen afgeven.'

Glastuinbouw pleit voor stabiele CO2-voorziening

Akker- & Tuinbouw

De tuinbouwsector lijdt schade door de beperkte beschikbaarheid van CO2 en heeft dringend meer aanvoer nodig om de sector op een verantwoorde manier te verduurzamen.

Verschuiving van tros- naar cherry-tomaten

Akker- & Tuinbouw

Het areaal trostomaten in Nederland neemt af tot minder dan 1000 hectare, blijkt uit CBS-cijfers. Het lijkt erop dat steeds meer tomatentelers kiezen voor cherry-tomaten.

Minder appels en peren in Europa

Akker- & Tuinbouw

De appeloogst van dit jaar in de Europese Unie is de kleinste van de afgelopen tien jaar. Ook de perenoogst is 8 procent lager dan het meerjarig gemiddelde.

Introductie van verse soja van Nederlandse bodem

Akker- & Tuinbouw

Het bedrijf DutchSoy gebruikt binnenkort de internationale velddag voor Europese soja voor de introductie van sojabonen voor verse consumptie geteeld in Nederland.

Shell levert deze week nog geen CO2 aan tuinders

Akker- & Tuinbouw

De levering van CO2 aan de glastuinbouw afkomstig van het raffinageterrein van Shell in Pernis zal in elk geval deze week nog stilliggen.

Goes noteert tot 11 euro voor eerste zaaiuien

Akker- & Tuinbouw

De landbouwbeurs in Goes noteerde gisteren de eerste zaaiuien van dit seizoen op een niveau van 9 tot 11 euro per 100 kilo.

Bioketen wil volledig robuuste aardappel in 2020

Akker- & Tuinbouw

Namens de biologische aardappelketen ondertekenden dinsdag 25 partijen het convenant 'versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen'.

CZAV betaalt hogere voorschotprijzen voor graan

Akker- & Tuinbouw

De voorschotprijzen voor tarwe en gerst zijn dit jaar bij CZAV tot 5 procent hoger dan vorig jaar.

Boer Bewust bestookt burger met akkerbouwverhaal

Akker- & Tuinbouw

Voormalig LTO-bestuurder Jaap Haanstra probeert in een nieuwe rol zoveel mogelijk ketenpartijen en akkerbouwers te interesseren voor het initiatief Boer Bewust.

Europese Unie oogst 4,5 miljoen ton meer tarwe

Akker- & Tuinbouw

Volgens de prognose van de Europese Commissie stijgt de oogst van zachte tarwe in de Europese Unie dit jaar met 4,5 miljoen ton tot bijna 140 miljoen ton.

Aardbeienteelt in Nederland intensiveert

Akker- & Tuinbouw

Het aantal aardbeientelers in Nederland is bijna de helft afgenomen in vergelijking met tien jaar geleden. Wel steeg de productie in die periode met 47 procent tot 57,5 miljoen kilo.

Aviko meldt gemiddelde aardappelopbrengsten

Akker- & Tuinbouw

De eerste proefrooiingen van de vier belangrijkste aardappelrassen bij Aviko Potato wijzen voorlopig op een gemiddelde aardappelopbrengst.

Standruimte PotatoEurope 2017 bijna volgeboekt

Akker- & Tuinbouw

Meer dan 260 standhouders hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan de vakbeurs tijdens PotatoEurope 2017 op 13 en 14 september in Emmeloord.

Boomteelt zet flinke stappen met mechanische onkruidbestrijding

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers in regio Treeport Zundert laten zien dat ze door regelmatig schoffelen en eggen het gebruik van herbiciden aanzienlijk kunnen beperken.

Rusland komend seizoen grootste exporteur tarwe

Akker- & Tuinbouw

Analisten van het Amerikaanse landbouwministerie USDA gaan ervan uit dat Rusland dit seizoen wereldwijd de grootste exporteur wordt van tarwe.

Ruim 90 procent van bietentelers wil uitbreiden

Akker- & Tuinbouw

Van de Nederlandse bietentelers maakt meer dan 90 procent gebruik van het aanbod van Cosun om extra LLB's (ledenleveringsbewijzen) af te nemen.

Termijnmarkt fritesaardappelen zakt naar 10 euro

Akker- & Tuinbouw

Het groeizame weer in Noordwest-Europa zorgt opnieuw voor een daling van de termijnnotering voor fritesaardappelen van de nieuwe oogst.

Nederlandse verwerkers door grens 4 miljoen ton aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelverwerkers hebben in de periode van juli 2016 tot en met juni 2017 meer dan 4 miljoen ton aardappelen gebruikt als grondstof.

NAK controleert gebruik koper in bioaardappelen

Akker- & Tuinbouw

In opdracht van Skal Biocontrole voert keuringsdienst NAK de komende periode inspecties uit op het gebruik van koper in de teelt van aardappelen op biologische bedrijven.

Ongunstige stemming verpest uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

Een goede kwaliteit, bijna een exportrecord en geen overvloedig aanbod. Het lijken de ingrediënten voor een succesvol afzetseizoen. Maar niets is minder waar voor de uientelers die een groot deel van hun oogst van 2016 ver beneden de kostprijs...

Witlofsector zet logische stap naar collectief onderzoek

Akker- & Tuinbouw

Witloftelers kunnen vanaf nu lid worden van een coöperatie voor het initiëren van gezamenlijk onderzoek en voor kennisontwikkeling.

Verlenging van vijftien jaar voor kiemremmer MH

Akker- & Tuinbouw

Een meerderheid van de Europese lidstaten steunt een voorstel van de Europese Commissie om de toelating van de kiemremmer maleïne hydrazide (MH) met vijftien jaar te verlengen.

Wisselende graanopbrengsten in Zwarte Zeegebied

Akker- & Tuinbouw

In Oekraïne vallen de graanopbrengsten tegen en vanuit Rusland komen juist berichten dat er veel tarwe beschikbaar is voor export.

McCain steekt 1 miljard dollar in productiecapaciteit

Akker- & Tuinbouw

Aardappelverwerker McCain Foods kondigt plannen aan voor een investeringsprogramma om wereldwijd de productiecapaciteit van de fritesfabrieken uit te breiden.

Meer vraag naar gmo-vrije soja uit Europa

Akker- & Tuinbouw

Peter Strijk van Dutchsoy heeft het volste vertrouwen in de toekomst van de teelt van soja in Europa. 'We kunnen profiteren van de groeiende vraag naar gegarandeerd gmo-vrije soja vanuit de diervoederindustrie en ook retailorganisaties.'

Brussel adviseert blancheren van frites

Akker- & Tuinbouw

Een meerderheid van de Europese lidstaten stemt in met de aanbeveling om frites voor het afbakken te blancheren.

Opbrengsten vroege aardappelen België fors lager

Akker- & Tuinbouw

Vooral op niet-beregende percelen vroege aardappelen blijft in België de productie per hectare tot meer dan 25 procent achter ten opzichte van voorgaande jaren.

Hybridetarwe wellicht interessant voor Nederland

Akker- & Tuinbouw

Hybriderassen zijn voor de tarweteelt van meerwaarde als de groeiomstandigheden niet optimaal zijn. De Duitse veredelingsorganisatie Saaten Union brengt hybridetarwe voor teelt in Nederland opnieuw onder de aandacht.

Ontwikkelingslanden leveren minder suiker aan Europa

Akker- & Tuinbouw

De import van suiker in Europa vanuit de EPA/EBA-landen blijft ruim 280.000 ton achter in vergelijking met vorig jaar.

Nederland mag weer miniknollen leveren aan Argentinië

Akker- & Tuinbouw

Na jarenlange onderhandelingen is de grens van Argentinië onlangs weer opengegaan voor miniknollen en in-vitro vermeerderde aardappelplantjes uit Nederland.

IRS vindt paarse schimmel in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Bij de bietenkliniek van het IRS zijn van diverse percelen suikerbieten binnengekomen met violetwortelrot.

Termijnmarkt aardappelen zakt door bodem

Akker- & Tuinbouw

Voor de aardappeltermijnmarkt is het niveau van 14 euro per 100 kilo deze week niet meer houdbaar.

IRS waarschuwt voor bladschimmels in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Landelijk zijn in diverse teeltgebieden op percelen met suikerbieten de eerste aantastingen van bladschimmels gevonden.

Uienexport nauwelijks kleiner dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

Dit seizoen zijn nauwelijks minder uien vanuit Nederland naar het buitenland verkocht. Wel is de omzet aanzienlijk lager vanwege de matige prijsvorming.

Gezond houden van gewassen is grotere uitdaging

Akker- & Tuinbouw

Telers ervaren bij het gezond houden van hun gewassen meer knelpunten dan tien tot vijftien jaar geleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van NVWA. Redenen voor de toename zijn volgens deskundigen de grotere druk op het middelenpakket, de...

Dümmen Orange neemt Taiwanese veredelaar over

Akker- & Tuinbouw

Met de overname van het Taiwanese kweekbedrijf Sogo Orchids gaat Dümmen Orange zich meer toeleggen op de veredeling van phalaenopsis.

LTO Noord wil landbouw prominent in fusiegemeente

Regio Noord

Groningse afdelingen van LTO Noord roepen fusiegemeente Het Hogeland op landbouw een prominente rol te geven in nieuw gemeentelijk beleid.

Dacom en Mechan werken samen aan datatechnologie

Mechanisatie

Dacom en Mechan Holding gaan strategisch samenwerken om data afkomstig van trekkers en landbouwmachines te koppelen aan teeltregistratie.

Oekraïne verwacht kleinere export granen

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een kleinere graanoogst dit jaar verwachten de autoriteiten in Oekraïne dat de export van granen voor het seizoen 2017-2018 beperkt blijft tot 37,3 miljoen ton.

Lelystadse Boer beheert gronden vliegveld Lelystad

Regio Noord

De te ontwikkelen gronden van het Lelystad Airport Businesspark worden beheerd door de Lelystadse Boer. Dat zijn beide partijen overeengekomen.

Avebe bouwt innovatiecentrum op Groningse campus

Regio Noord

Op de campus van Rijksuniversiteit Groningen heeft aardappelzetmeelconcern Avebe deze week een eerste aanzet gegeven voor de bouw van een innovatiecentrum.

Brabantse varkenshouders kunnen schade claimen

Algemeen

Varkenshouders in Noord-Brabant kunnen vanaf vandaag via de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) schadeclaims indienen tegen provincie Noord-Brabant.

Glastuinbouw wil CO2 uit afvalsector gebruiken

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland en Vereniging Afvalbedrijven zien kansen om CO2 afgevangen in de afvalsector toe te passen in de glastuinbouw.

Export bloemen en planten houdt voorsprong vast

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse export van bloemen en planten is in de eerste helft van dit jaar met 6,5 procent gestegen tot 3,4 miljard euro.

LTO-ambitie oogst bewondering en verwondering

Akker- & Tuinbouw

De reacties op de LTO-ambitie Plantgezondheid 2030 zijn wisselend. Veel maatschappelijke organisaties zijn enthousiast over het voornemen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. Vaktechnisch zijn er vraagtekens.

Droogte geeft tarweprijs boost

Akker- & Tuinbouw

De theoretische tarwevoorraad in de EU daalt in twee jaar van 14,7 miljoen ton tot 10,8 miljoen ton. De kleinere voorraad in combinatie met droogte in diverse teeltregio's zorgt voor een betere prijsvorming.

Kwekers en telers pakken vruchtboomkanker aan

Akker- & Tuinbouw

Het project 'Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker' is deze week van start gegaan op de fruitteeltproeftuin in Randwijk. Doel ervan is beheersen van de schimmelaantasting.Financiering

Gezond telen is vooral kans voor Nederland

Akker- & Tuinbouw

In de nieuwe ambitie voor plantgezondheid voor de periode tot 2030 legt LTO Nederland de lat hoog. De organisatie streeft naar teeltsystemen die gebaseerd zijn op weerbaarheid. Kernwoorden in de ambitie zijn onder meer emissieloos en residuvrij. LTO...

Belgische fruitteeltsector komt met actieplan

Akker- & Tuinbouw

Een groot gezamenlijk actieplan moet met steun van de Vlaamse overheid het tij keren voor de Belgische fruitteeltsector.

Van Dam steunt verdere beperking neonicotinoïden

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken steunt de voorstellen van de Europese Commissie om de toepassingen van drie neonicotinoïden verder te beperken. Dat schrijft hij deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

LTO positief over richting ministerie bij gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland, Greenport Holland (GPH) en Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw zijn positief over de nieuwe stappen die het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil zetten op het gebied van gewasbescherming.

Akkerbouwer neemt geleidelijk afscheid van graan

Akker- & Tuinbouw

De uitbreiding van het areaal suikerbieten op de Nederlandse akkerbouwbedrijven gaat de laatste drie jaar ten koste van de teeltarealen voor gerst en vooral voor die van tarwe. De bouwplannen worden daarmee opnieuw intensiever.

Biotelers ontwikkelen eigen bemester voor vinassekali

Akker- & Tuinbouw

De biologische akkerbouwers Jaco en Arie Rodenburg in Dronten hebben samen met adviesorganisatie Delphy een lichte bemester ontwikkeld om zelf onder meer vinassekali te kunnen toedienen.

Poolprijs tafelaardappelen Nedato ruim 25 euro

Akker- & Tuinbouw

De gemiddeld gerealiseerde prijzen voor tafelaardappelen in de pool zonder voorverkoop komen bij Nedato dit jaar uit op 25,20 euro per 100 kilo.

Einde plantoctrooi is vooral Nederlands succes

Akker- & Tuinbouw

De uitspraak dat in Europa octrooien op klassiek veredelde planten niet meer verleend worden, is het resultaat van succesvol Nederlands lobbywerk. Overigens blijft het wel mogelijk om op nieuwe planteigenschappen octrooi aan te vragen als daarvoor...

Agrico betaalt hoogste hectareprijs pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Voor pootaardappelen van oogst 2016 in de klassen S tot en met A over alle maten betaalt Agrico gemiddeld 33,43 euro per 100 kilo. De gemiddelde hectareprijs voor pootgoed is dit jaar 12.700 euro.

LTO wil emissieloos en residuvrij telen in 2030

Akker- & Tuinbouw

In de ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst', spreekt LTO uit dat Nederland zich verder moet ontwikkelen als mondiaal koploper gezond telen.

Bayer meldt overnameplannen in Brussel

Algemeen

Chemieconcern Bayer heeft bij de Europese Commissie afgelopen week officieel melding gemaakt van de plannen om de Amerikaanse branchegenoot en zaadfirma Monsanto over te nemen.

Europees bietenareaal 16,2 procent groter

Akker- & Tuinbouw

Het areaal suikerbieten in de Europese Unie neemt dit jaar toe met 231.300 hectare tot 1.656.700 hectare.

NVWA vindt boktor in particuliere tuin

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft één exemplaar en één vers uitvlieggat van de Oost-Aziatische boktor aangetroffen in de tuin van een particulier in het Brabantse Steenbergen.

Fors minder granen in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Het areaal granen dat Nederlandse akkerbouwers telen daalt dit jaar met bijna 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

Bayer akkoord met Canadezen over verkoop bio-insecticide

Akker- & Tuinbouw

Bayer Crop Science heeft met het Canadese bedrijf Novozymes BioAg een meerjarige distributie-overeenkomst afgesloten voor de verkoop van het biologisch insecticide Met52 OD in Nederland.

Suikerbiet vertoont nauwelijks schade door droogte

Akker- & Tuinbouw

De droogte speelt in suikerbieten, met uitzondering van enkele percelen, op dit moment nog een beperkte rol. Dat meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

Brits aardappelareaal groeit 4 procent

Akker- & Tuinbouw

Britse aardappeltelers hebben dit voorjaar in totaal zo'n 121.000 hectare gepoot. Daarmee groeit het areaal met 4 procent.

Bosbeheerders waarschuwen voor omvallende essen

Akker- & Tuinbouw

Door de agressieve essentaksterfte zijn in Nederland veel essen ziek en verzwakt. Bosbeheerders waarschuwen voor omvallende bomen.

Drie belangrijke plantensoorten invasief verklaard

Akker- & Tuinbouw

De veel gekweekte soorten zijdeplant (Asciepias syriaca L), mammoetblad (Gunnera tinctoria) en lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum) zijn door de Europese Unie invasief verklaard.

Open dag Rusthoeve in teken van klimaat

Akker- & Tuinbouw

Warmte en droogte waren woensdag tijdens de open dag van CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat vanzelfsprekend belangrijke gespreksonderwerpen.

Speculaties zorgen voor stijging tarwenotering

Akker- & Tuinbouw

Verslechterde vooruitzichten voor de wereldproductie hebben speculatieve aankopen van tarwe tot gevolg en zorgen daardoor voor een stijging van de noteringen op internationale beurzen.

Veldleeuwerikteler niet bang voor fouten

Akker- & Tuinbouw

Veldleeuweriktelers nemen meer dan gemiddeld maatregelen om de duurzaamheid op hun bedrijven te verbeteren. Ook versnellen ze processen die bijdragen aan een betere bodem en meer biodiversiteit. Dit zijn conclusies van CLM na een studie over de...

Aardappeltermijnmarkt reageert scherp op hitte en droogte

Akker- & Tuinbouw

De notering van het aprilcontract voor fritesaardappelen van oogst 2017 steeg de afgelopen twee weken van 15 euro tot meer dan 20 euro per 100 kilo.

Besmet zaaizaad raketblad uit handel genomen

Akker- & Tuinbouw

Veredelingsbedrijf Vandinter Semo in Scheemda heeft een PSTVd-besmetting ontdekt in een zaaizaad van raketblad.

Rusthoeve blijft biobased-testlocatie

Akker- & Tuinbouw

De tuin met gewassen die getest worden op biobased-toepassingen bij proefboerderij Rusthoeve blijft daar liggen. Na het afsluiten van het driejarig project 'Biobased Innovations Garden' startte deze week op de testlocatie het project 'Growing a...

Uitspraak over mezenschade binnen zes weken

Akker- & Tuinbouw

De rechtbank in Arnhem doet binnen zes weken uitspraak in de zaak over het uitkeren van mezenschade. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) spande samen met LTO deze zaak via BIJ12 aan tegen de Nederlandse provincies.

Veldleeuwerik pubert en dubt over koers

Akker- & Tuinbouw

Hoe ziet na vijftien jaar onze toekomst eruit? Op deze vraag probeerde Veldleeuwerik samen met deelnemers en partners donderdag een antwoord te vinden tijdens het congres van de stichting in Zeewolde.

1 miljoen handtekeningen tegen glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Een Europees burgerinitiatief in de vorm van een petitie om een verbod af te dwingen op glyfosaat in de Europese Unie is inmiddels door meer dan een miljoen mensen ondertekend.

Areaal pootgoed voor fritesrassen stijgt

Akker- & Tuinbouw

De pootgoedarealen van de belangrijkste fritesrassen nemen dit jaar behoorlijk toe. Daarentegen daalt de teeltoppervlakte van het bekende exportras Spunta met 774 hectare tot 4.885 hectare.

Veldleeuwerik streeft intensievere samenwerking na

Akker- & Tuinbouw

Binnen de systematiek van stichting Veldleeuwerik gaan telers en ketenpartners nog actiever samenwerken aan verduurzaming van teelt en voedselproductie.

Kamer wil verdere beperking op gebruik glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

De Tweede Kamer heeft vandaag twee moties aangenomen om het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en om het gebruik binnen de landbouw zoveel mogelijk te beperken.

HAS-studenten zoeken oplossing voor witrot in uien

Akker- & Tuinbouw

Een groep tweedejaars studenten van HAS-Hogeschool in Den Bosch test chemische en biologische middelen voor de bestrijding van witrot op uienpercelen.

'Fascinatie voor tuinbouw delen met breder publiek'

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe Oogst-redacteur Koen van Wijk beschrijft in het boek 'Land van Glas' de geschiedenis van zijn familie. Hij gebruikt daarbij de ontwikkeling van de glastuinbouw als rode draad.

Bestrijding bewaarschimmels op pootgoed met UV

Akker- & Tuinbouw

Bij de akkerbouwcombinatie Van der Bos-Idsardi in het Friese Holwerd is afgelopen jaar de toediening van UV-licht getest voor de bestrijding van bewaarschimmels in pootgoed.

Economische Zaken wacht tot najaar met glyfosaatbesluit

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wacht met een standpunt over verlenging van de toelating van glyfosaat op het definitieve voorstel van de Europese Commissie.

Simplot teelt voorlopig geen gmo-aardappelen in Canada

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse aardappelverwerker Simplot wacht voorlopig met de commerciële introductie van de genetisch gemodificeerde (gmo) Innate-aardappelen in Canada.

Aardappelmarkt is rustig en prijshoudend

Akker- & Tuinbouw

De markt van aardappelen voor de verwerkende industrie is op dit moment prijshoudend met een goede balans tussen vraag en aanbod.

Goede oogstverwachting drukt suikernotering

Akker- & Tuinbouw

De suikernoteringen op de wereldmarkt zijn de laatste weken fors gedaald als gevolg van de goede oogstverwachtingen wereldwijd.

Boomkwekers willen strengere keuringseisen

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse vruchtboomkwekers willen zichzelf aanvullende keuringseisen opleggen om zich te onderscheiden van andere Europese landen.

Betere prijzen biogranen in afzetpool Agrifirm

Akker- & Tuinbouw

In de biologische graanpool betaalt Agrifirm de leveranciers 319,50 euro per ton voor EKO&Demeter-haver en 338,78 euro voor EKO baktarwe.

Lange bewaarpool Agrifirm op 163,25 euro voor tarwe

Akker- & Tuinbouw

Voor baktarwe in de lange bewaarpool met afzet tot mei 2017 betaalt Agrifirm dit jaar maximaal 163,25 euro per ton. Uitgaande van de maximale brouwpremie komt de prijs in de lange bewaarpool voor premiumbrouwgerst op 163 euro per ton.

Alvantho veilt 7 juni eerste vroege aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Veilingorganisatie Alvantho in Sint Annaland start volgende week woensdag de eerste veildag voor vroege aardappelen.

Akkerbouwers kunnen mooie bui goed gebruiken

Akker- & Tuinbouw

De groeiomstandigheden voor akkerbouwgewassen zijn dit voorjaar redelijk tot goed te noemen. Het neerslagtekort weegt het zwaarst in het zuidwesten en op hooggelegen lichte gronden. De meeste akkerbouwers geven wel aan dat ze een mooie bui regen nu...

Pasklaar antwoord chitwoodi ontbreekt

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers kunnen wel wat doen om de druk van Meloidogyne chitwoodi te beperken. Maar volledig uitroeien van het plantparasitaire aaltje is een lastige opgave. Inundatie en resistentieveredeling bieden op termijn mogelijk oplossingen voor besmette...

In het veld bodemanalyses uitvoeren

Akker- & Tuinbouw

Met een draagbare bodemscanner kunnen landbouwers zelf een bodemanalyse uitvoeren. Via een app op hun smartphone ontvangen ze vervolgens binnen 10 minuten de analyseresultaten en eventueel een bijbehorend advies.

Toekomst glyfosaat in handen Amerikaanse rechter

Akker- & Tuinbouw

Heeft Monsanto studies gemanipuleerd die moeten aantonen of er een link is tussen glyfosaat en kanker? Een Amerikaanse rechtbank buigt zich hierover. De uitspraak later dit jaar kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Europese herregistratie van...

Gedoe België om erkenning nachtvorst als ramp

Akker- & Tuinbouw

Niet in alle gemeenten in Vlaanderen wordt de nachtvorst van 19 op 20 april erkend als uitzonderlijk fenomeen. Fruittelers in deze gemeenten komen niet in aanmerking voor een vergoeding uit een Rampenfonds.

Brussel verwacht bovengemiddelde opbrengst

Algemeen

Op basis van de huidige stand van zaken en de voorspelde groeiomstandigheden verwacht de Europese Commissie voor de meeste landbouwgewassen bovengemiddelde opbrengsten.

Belgische teler krijgt forse boete voor illegaal pootgoed

Akker- & Tuinbouw

In België heeft het Antwerpse hof van beroep een aardappelteler in de provincie Antwerpen veroordeeld tot het betalen van een forse boete en schadevergoeding vanwege het gebruik van pootgoed zonder afdracht van licentiegelden.

Delphy wil kennis teler over zoete aardappel vergroten

Akker- & Tuinbouw

Adviesorganisatie Delphy start dit jaar met een kennisnetwerk voor telers die de teelt van zoete aardappel verder willen ontwikkelen.

Bijna 4 miljoen ton verwerkte aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Als Nederlandse verwerkers deze maand meer dan 337.000 ton aardappelen verwerken dan bereiken ze daarmee de grens van 4 miljoen ton verwerkte aardappelen in één jaar.

Pootgoedexport stevent af op record

Akker- & Tuinbouw

De exportteller voor Nederlands pootgoed staat tot eind april op 796.000 ton. De kans is groot dat dit seizoen opnieuw een exportrecord kan worden bijgeschreven.

Duurzaamheid naar volgend niveau tillen

Akker- & Tuinbouw

De landbouw staat voor de grote uitdaging om tot 2050 met minder grond en minder input 50 procent meer voedsel te produceren. Deskundigen en stellen dat voor het bereiken van dat doel op het gebied van verduurzaming flinke stappen gezet moeten...

'Verlenging glyfosaat is politiek compromis'

Akker- & Tuinbouw

LTO en ook Copa Cogeca betreuren het dat de Europese Commissie waarschijnlijk niet kiest voor de maximale verlengingstermijn voor glyfosaat.

Aanhoudende druk op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Op de wereldmarkt daalden afgelopen week de tarwenoteringen vooral als gevolg van de aanzienlijke wereldvoorraden.

Xylella heeft meer impact dan bedrijfsbrand

Akker- & Tuinbouw

LTO-vakgroep Bomen en vaste planten heeft een enquête ontwikkeld om boomkwekers bewust te maken van de gevolgen van een uitbraak van de zwaar besmettelijke bacterieziekte Xylella fastidiosa.

Wereldwijde tarweproductie daalt 2 procent

Akker- & Tuinbouw

Uit de eerste prognose van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) blijkt dat de wereldwijde tarweproductie in het seizoen 2017-2018 daalt met 2 procent.

Bietentelers mogen extra fosfaatruimte gebruiken

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie roept bietentelers op om, als dat gewenst is, zich bij RVO aan te melden voor de hogere gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat in het kader van de equivalente maatregelen.

Brussel wil nog tien jaar verder met glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

De verwachting is dat de Europese Commissie binnenkort met een voorstel komt om de Europese toelating van glyfosaat voor een periode van tien jaar te verlengen.

Toename gele roest in wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

Het aantal aantastingen van gele roest in de Graanziektebarometer van onderzoeksinstelling SPNA is deze week toegenomen.

Het blijft knijpen met de uienexport

Akker- & Tuinbouw

Nederland heeft in week 16, de derde week van april, 12.700 ton uien geëxporteerd. Dat is ruim 2000 ton minder dan in dezelfde week vorig jaar.

1,9 miljoen euro omzet Plantion rond Moederdag

Akker- & Tuinbouw

Grote aantallen en goede prijzen voor bloemen en planten zorgen voor een uitstekende weekomzet van 1,9 miljoen euro in de periode rond Moederdag bij afzetorganisatie Plantion.

Mangaangebrek in suikerbieten na kou en droogte

Akker- & Tuinbouw

Bieteninstituut IRS meldt dat op dit moment op verschillende percelen in suikerbieten verschijnselen te zien zijn van licht mangaangebrek als gevolg van de kou en droogte de afgelopen tijd.

Natuurlijke kiemremmer levert goed resultaat op

Akker- & Tuinbouw

Het natuurlijke kiemremmingsmiddel 1,4Sight is afgelopen jaar in diverse bewaarplaatsen voor consumptieaardappelen met succes toegepast.

'Groei is geen doel op zich voor Veldleeuwerik'

Akker- & Tuinbouw

Stichting Veldleeuwerik bestaat binnenkort vijftien jaar en viert dat met een congres. Volgens directeur Hedwig Boerrigter is het de bedoeling om er zeker nog eens vijftien jaar aan vast te knopen. 'Veldleeuwerik is een platform met focus op de...

Bayer opent ForwardFarm in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Op het bedrijf Het Groene Hart in Abbenes van akkerbouwer Jasper Roubos opende Bayer deze week de eerste zogeheten ForwardFarm in Nederland.

Alternaria minder gevoelig voor fungiciden

Akker- & Tuinbouw

Onderzoek van Wageningen University & Research toont aan dat nieuwe isolaten van de aardappelschimmel Alternaria solani minder gevoelig zijn voor enkele specifiek werkende fungiciden.

Peenmarkt komt maar niet op gang

Akker- & Tuinbouw

Een gebrek aan handel zorgt voor een matige prijsvorming op de peenmarkt. Verwerkers en exporteurs kunnen steeds eenvoudig aan hun verplichtingen voldoen en hebben vooralsnog weinig behoefte aan vrije peen.

Opkomst nieuwe klonen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe klonale lijnen EU 36 en EU 37 van de schimmel Phytophthora infestans zijn met name in Nederland in opkomst. Dit blijkt uit de Europese monitoring van phytophthoravlekken in aardappelpercelen, die deze week is bekendgemaakt vanuit het...

Vorstschade in appels en peren tot 30 procent

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) schat dat van de appel- en perenoogst in Nederland ongeveer 30 procent bevroren is.

Meer aardappelen en suikerbieten in Vlaanderen

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse akkerbouwers breiden dit seizoen opnieuw hun teeltareaal voor aardappelen uit. Ook zaaien ze meer suikerbieten dan vorig jaar.

Braziliaanse export drukt de suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

Vanwege voldoende aanbod daalden de suikernoteringen op de internationale grondstoffenbeurzen de afgelopen drie weken met meer dan 5 procent.

SPNA vindt eerste aantasting gele roest

Akker- & Tuinbouw

In de waarnemingen voor de Graanziektebarometer hebben onderzoekers van SPNA op de noordelijke proefpercelen met wintertarwe de eerste aantastingen van gele roest gevonden.

Geen voorstel voor verlaagd invoertarief suiker

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie komt waarschijnlijk dit seizoen niet met een verordening voor de invoer van een extra hoeveelheid suiker tegen een verlaagd invoertarief.

Braziliaanse export drukt de suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

Vanwege voldoende aanbod daalden de suikernoteringen op de internationale grondstoffenbeurzen de afgelopen drie weken met meer dan 5 procent.

Plannen voor termijnnotering Europees suiker

Akker- & Tuinbouw

Beursorganisatie Euronext heeft via dochterorganisatie Matif in Parijs vergevorderde plannen om te starten met een termijnnotering voor suiker op de Europese markt.

Vrijstelling voor schurftbestrijder in biologisch fruit

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn Van Dam van Economische Zaken verleent een tijdelijke vrijstelling voor het middel VitiSan in de biologische teelt van appel en peer tegen schurft.

Agrico betaalt recordprijs voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Aardappelcoöperatie Agrico maakte vorige week een indicatieprijs bekend voor pootgoed van oogst 2016 van 31 euro per 100 kilo.

Streven naar 10 ton inuline per hectare

Akker- & Tuinbouw

Voor een rendabele en duurzame teelt van cichorei in Nederland streeft verwerker Sensus naar een opbrengst van gemiddeld 10 ton inuline per hectare. Dit productieniveau moet bereikt worden in 2023, stelt René Schunselaar van Sensus. 'Via...

NVWA vindt weinig overtredingen in fruitteelt

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers leven de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen over het algemeen goed na, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Telers kunnen zich melden voor hogere gebruiksnormen

Akker- & Tuinbouw

Gewastelers die dit jaar gebruik willen maken van de equivalente maatregelen, kunnen dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vorst zorgt voor korte nachten fruittelers

Akker- & Tuinbouw

Voor de tweede nacht op rij hebben Nederlandse fruittelers in diverse teeltgebieden hun appels en peren moeten beregenen vanwege de nachtvorst.

Brazilië nekt dit seizoen de uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

De exportcijfers voor uien blijven vanaf eind februari achter ten opzichte van vorig jaar. Met name het wegblijven van vraag vanuit Brazilië weegt zwaar.

Ziektedruk wintertarwe valt mee

Akker- & Tuinbouw

Uit de eerste resultaten van de Graanziektebarometer van onderzoeksinstelling SPNA blijkt dat de ziektedruk in wintertarwe nu vroeg in het seizoen lager is dan vorig jaar in dezelfde periode.

Havenslib verbetert zandgrond

Akker- & Tuinbouw

Voor het derde jaar op rij rijdt Albert Schuring op zijn bedrijf in Sellingen waddenslib uit voorafgaand aan de teelt van suikerbieten. 'Het slib bevat lutum, veel vocht en ook voor een deel organische stof. Deze aanvoer zorgt ervoor dat onze...

Nieuwe pools voor afzet uien

Akker- & Tuinbouw

Zowel Agrifirm als handelsbedrijf Van Meir kondigen deze week nieuwe afzetpools aan voor gele uien, rode uien en biologische uien.

Vrijwel alle suikerbieten zijn gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Nog minder dan één procent van het areaal suikerbieten in Nederland moet nog gezaaid worden.

Bejo komt met hybrideaardappel uit zaad

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Bejo Zaden heeft kwekersrecht verkregen voor het aardappelras Oliver F1. Dit is een tetraploïde hybrideaardappel die geteeld wordt uit botanisch zaad.

Weinig vrije aardappelen in België

Akker- & Tuinbouw

In Belgische bewaarplaatsen wordt de aardappelvoorraad op peildatum 1 april geraamd op 1,21 miljoen ton. Het aandeel nog beschikbare vrije aardappelen is uitzonderlijk laag.

Beregenen voor betere opkomst cichorei

Akker- & Tuinbouw

Het IRS adviseert cichoreitelers om een opkomstberegening uit te voeren als het zaaizaad in droge grond ligt en op korte termijn geen uitzicht is op voldoende neerslag.

Adama geeft vervolg aan monitoring phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Middelenfabrikant Adama investeert komend jaar zo'n 10.000 euro in de bemonstering van de verschillende genotypen van phytophthora in de aardappelteelt in met name Nederland en België.

Peen en uien drukken resultaat akkerbouwer

Akker- & Tuinbouw

Voor akkerbouwers gaat 2016 de boeken in als een jaar waarin peen en uien tegen de verwachting in slechte resultaten boekten. Dat meldt accountantsorganisatie Accon avm.

Aardappelareaal West-Europa groeit amper

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NEPG) verwacht voor dit seizoen een uitbreiding van het areaal consumptie-aardappelen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië van 3,6 procent.

HZPC verdachte in mededingingszaak Zuid-Afrika

Akker- & Tuinbouw

De Zuid-Afrikaanse mededingingsautoriteit beschuldigt HZPC en zijn distributeur Wesgrow Potatoes van exclusieve afspraken over de beschikbaarheid van het aardappelras Mondial.

Uitbreiding onderzoek bladziekten suikerbiet

Akker- & Tuinbouw

Adviesdienst Delphy breidt het onderzoek naar de gevoeligheid van suikerbietenrassen voor bladziekten dit jaar uit van Drenthe naar Flevoland.

Gedragscode voor datagebruik in akkerbouw actief

Akker- & Tuinbouw

Bedrijven en organisaties kunnen vanaf deze week de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw onderschrijven.

Belchim investeert in producent groene middelen

Akker- & Tuinbouw

Belgische middelenfabrikant Belchim Crop Protection heeft het Duitse gewasbeschermingsbedrijf Proagro overgenomen.

Equivalentie dan toch een feit

Akker- & Tuinbouw

In een gezamenlijk persbericht melden LTO en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dat zij verheugd zijn dat na jarenlange lobbywerk de equivalente maatregelen vanaf nu toegepast kunnen worden.

Kleine uitbreiding uienareaal

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma's gaan voorlopig uit van een lichte stijging van het areaal zaaiuien in Nederland. Wel zijn er minder plantuien geplant.

Belang van Nederland als perenland neemt toe

Akker- & Tuinbouw

Het aandeel van Nederland in de Europese perenproductie neemt toe, stelt ABN Amro. De fruitsector in ons land zal echter moeten knokken om de export van peren op gang te houden.

Record perenoogst bij minder telers

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse perentelers oogstten in 2016 een recordhoeveelheid van 374 miljoen kilo . Dat was 25 miljoen kilo ofwel 7 procent meer dan de voorgaande oogst.

Ook Brussel akkoord met overname Syngenta

Algemeen

Na eerder vandaag de Verenigde Staten geeft nu ook de Europese Commissie zijn goedkeuring aan de overname van het Zwitsers chemieconcern Syngenta door ChemChina.

ChemChina mag Syngenta overnemen

Algemeen

De mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten hebben groen licht gegeven voor de overname van Syngenta door het Chinese concern ChemChina.

Exporteur wil uien verschepen naar hongersnoodgebieden

Akker- & Tuinbouw

Uienexporteur Wiskerke Onions pleit ervoor om het overschot aan Nederlandse uien van dit seizoen in te zetten voor verlichting van de hongersnood in Oost-Afrika.

Wereldrecord tarweoogst bijna 16,8 ton per hectare

Akker- & Tuinbouw

De Nieuw-Zeelandse akkerbouwers Eric en Maxime Watson hebben het wereldrecord voor de productie van tarwe verbroken met 16,791 ton per hectare.

Heyboer zaait bio-uien met dubbele gps

Akker- & Tuinbouw

Onder prima omstandigheden en met een speciale machine zaaide Arjan Hendriksen van loonbedrijf Heyboer vandaag een perceel bio-uien op het bedrijf van Jan en Mark van der Veen in Dronten.

Inzaai suikerbieten halverwege

Akker- & Tuinbouw

Ruim de helft van het areaal suikerbieten in Nederland is inmiddels ingezaaid. Dat blijkt uit de meest recente cijfers in de Bietenstatistiek van Suiker Unie.

'Uiteindelijk is chemie doodlopend spoor'

Akker- & Tuinbouw

In de overgang naar weerbare teeltsystemen verandert gewasbescherming van reactief in proactief. Bestrijden wordt eerder uitzondering dan regel, stelt voorzitter Piet Boonekamp van Artemis. 'Als bestrijden nodig is, dan bij voorkeur biologisch....

Europees areaal vezelvlas stijgt met 10 procent

Akker- & Tuinbouw

Het areaal vlas dat geteeld wordt in Frankrijk, België en Nederland is het afgelopen jaar toegenomen tot ruim 107.000 hectare.

Suikerprijs op wereldmarkt staat onder druk

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de redelijk goede oogstvooruitzichten staan de suikernoteringen op de wereldmarkt onder druk.

Bietenareaal Europese Unie stijgt 17,3 procent

Akker- & Tuinbouw

Op basis van eerste prognoses van de Europese lidstaten is het de verwachting dat het areaal suikerbieten in de Europese Unie (EU) dit jaar toeneemt van 1,41 tot 1,66 miljoen hectare.

Sensus waarschuwt voor te veel stikstof in cichorei

Akker- & Tuinbouw

Voor maximale inulineopbrengsten heeft een gewas cichorei volgens de agrarische dienst van Sensus relatief weinig stikstof nodig.

Twijfels over verbod drie neonicotinoïden

Akker- & Tuinbouw

De richtlijnen voor onderzoek op risico's voor bijen dat aanleiding is voor een mogelijk Europees verbod op drie neonicotinoïden in buitenteelten zorgen voor veel discussies.

Plaagbestrijding volgens Bayer onder druk door middelenverbod

Akker- & Tuinbouw

Middelenfabrikant Bayer kan zich niet vinden in het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van drie neonicotinoïden in Europa te verbieden voor buitenteelten.

Nauwelijks bieten gezaaid vorige week

Akker- & Tuinbouw

Met het mooie weer in het vooruitzicht hebben bietentelers vorige week slechts 2 procent van het areaal ingezaaid.

Camera's beoordelen pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe optische sorteerder voor aardappelpootgoed Optica SC heeft met acht sporen een capaciteit van 8 tot 12 ton per uur. De machine verdient zichzelf terug door de grote nauwkeurigheid en besparing op naleesuren.

Agrico levert recordvolume pootgoed in één week

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelshuis Agrico heeft vorige week een recordhoeveelheid van 33.400 ton pootaardappelen verladen.

Definitief verbod dreigt voor drie gewasbeschermingsmiddelen

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie presenteerde vorige week voorstellen voor een definitief verbod op de middelen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam voor buitenteelten.

Voorzichtige start inzaai suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Landelijk is afgelopen week bijna 2 procent van het bietenareaal in Nederland ingezaaid.

Belgische aardappelverwerking groeit 11 procent

Akker- & Tuinbouw

Belgische aardappelverwerkers gebruikten in 2016 in totaal 4,4 miljoen ton voor de productie van frites en overige aardappelproducten.

NAV wil duidelijkheid over mineralenemissie

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat er voorafgaand aan het vaststellen van nieuw beleid voor bemesting meer duidelijkheid moet komen over de emissieroutes van mineralen.

Behoorlijke voorsprong pootgoedexport

Akker- & Tuinbouw

Tot en met februari 2017 is ruim 553.000 ton aardappelpootgoed vanuit Nederland geëxporteerd naar het buitenland.

Aardappelverwerkers naderen 4 miljoen ton grens

Akker- & Tuinbouw

Vanaf maart 2016 tot en met februari 2017 zijn in Nederland 3.942.000 ton aardappelen verwerkt tot consumptieproducten.

Uienexport zakt verder weg

Akker- & Tuinbouw

In week 8 is vanuit Nederland slechts 12.600 ton uien naar het buitenland verkocht. De matige vraag zorgt voor aanhoudende prijsdruk op de uienmarkt.

Spreekuur voor biologische telers in Flevoland

Algemeen

Samen met Bioacademy faciliteren de adviesorganisaties van Tafel naar Kavel en Delphy vanaf dit jaar maandelijkse teelttechnische bijeenkomsten voor biologische gewastelers.

Toenemend aanbod drukt maisnoteringen

Veehouderij

Positieve oogstverwachtingen zorgen volgens analisten voor een overwegend negatief sentiment op de maismarkt.

ABN Amro: daling prijzen suiker en tarwe

Algemeen

ABN Amro verwacht dat in de loop van dit jaar de marktprijzen voor tarwe en suiker zullen dalen.

Eerste kavelcoöperatie voor Greenport Boskoop opgericht

Akker- & Tuinbouw

Voor het herstructureren en verkopen van kleine percelen sierteeltgrond is in Hazerswoude de Kavelcoöperatie Dijkgraafweg opgericht.

Mogelijk grote vleesfraude in Brazilië

Algemeen

In Brazilië zijn invallen gedaan bij tientallen vleesverwerkende bedrijven in een onderzoek naar grootschalige fraude.

Melkveehouder Von Martels toch in Tweede Kamer

Algemeen

CDA-kandidaat Kamerlid Maurits von Martels in Dalfsen heeft voldoende voorkeurstemmen gekregen om aanspraak te maken op een voorkeurszetel in de Tweede Kamer.

Albert Heijn stuwt verkoop winterpeen

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse supermarkten verkopen op jaarbasis zo'n 14 miljoen kilo winterpeen. De verkoop neemt jaarlijks toe met zo'n 3 procent. Vooral supermarktketen Albert Heijn is verantwoordelijk voor deze stijging.

Robuust teeltsysteem vraagt 1 miljard euro

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Joris Baecke roept het nieuwe kabinet op ambitie te tonen door samen met het bedrijfsleven te investeren in de ontwikkeling van duurzame teeltsystemen voor land- en tuinbouwgewassen.

Bietenseizoen voorzichtig van start

Akker- & Tuinbouw

De eerste suikerbieten in Nederland zijn afgelopen dinsdag gezaaid op Goeree Overflakkee.

Saldo biologische bedrijven variëert sterk

Akker- & Tuinbouw

Omschakelen van gangbaar naar biologisch is voor akkerbouwers geen garantie voor economisch succes, volgens accountants- en advieskantoor Countus.

Bodemverbeteraar meer hype dan hoop

Akker- & Tuinbouw

Er zit veel kaf tussen het koren bij de bodemverbeteraars, vindt Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer. 'Toch maakt het toepassen ervan ondernemers meer bewust van de kwaliteit van hun bodem. En dat is positief.'

NVWA gedoogt smallere teeltvrije zone

Akker- & Tuinbouw

Voor wintertarwe dat is ingezaaid voor 1 januari 2017 wordt dit teeltseizoen nog een teeltvrije zone van 25 centimeter gedoogd.

Brussel versterkt rol producentenorganisaties

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie vereenvoudigt de regels voor producentenorganisaties (PO's) in de groenten- en fruitsector, met minder administratieve lasten en meer financiële steun in tijden van crisis.

Verruiming spuitkeuring rijen- en strokenspuiten

Akker- & Tuinbouw

Voor rijen- en strokenspuiten met een spuitboombreedte van 3 meter of minder is de geldigheid van de SKL-keuring verruimd van drie naar zes jaar.

Big data agro zijn big business

Akker- & Tuinbouw

De Rabobank vindt dat agrarische data beter beschermd moeten worden tegen het monopolie van multinationals.

Wereldvoorraad tarwe stijgt verder

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) gaat ervan uit dat de wereldvoorraad aan tarwe komend jaar stijgt van 240 miljoen ton tot bijna 250 miljoen ton.

Mogelijk krapte op graanmarkt

Akker- & Tuinbouw

Uit de graanbalans van de Europese Commissie blijkt dat de theoretische graanvoorraad in de Europese Unie komende zomer daalt tot een niveau dat te laag is voor zeven weken consumptie.

Zorg om goede grond voor akkerbouw in visie RaboResearch

Akker- & Tuinbouw

De focus van de Nederlandse akkerbouw ligt op de beschikbaarheid van goede grond, stelt RaboResearch in de toekomstvisie voor de akkerbouwsector. Speerpunten zijn de bodemvruchtbaarheid en het perspectief om op dure grond rendabel akkerbouwgewassen...

Aaltjes zijn vaak ongrijpbaar voor uientelers

Akker- & Tuinbouw

De aantasting van uien door aaltjes is moeilijk voorspelbaar. Onderzoeks- en adviesinstelling HLB ontwikkelt daarom detectiemethoden voor de plantparasitaire nematoden die ook in de uienteelt een rol spelen.

'Akkerbouw moet grip houden op eigen data'

Akker- & Tuinbouw

Voor het verzamelen van gegevens om betere beslissingen te nemen en de bedrijfsvoering verder te optimaliseren kan de akkerbouwsector heel goed een datacoöperatie oprichten.

Mogelijk krapte op Europese graanmarkt

Akker- & Tuinbouw

Uit de graanbalans van de Europese Commissie blijkt dat de graanvoorraad in de Europese Unie komende zomer daalt tot een niveau dat niet genoeg is voor 7 weken consumptie.

Graanproductie EU stijgt met 6 procent

Akker- & Tuinbouw

Op basis van een areaaluitbreiding van bijna 300.000 hectare verwacht de Europese Commissie dat de graanproductie in de Europese Unie stijgt tot in totaal bijna 316 miljoen ton.

Aantal bioboeren in Nederland stijgt 12 procent

Biologische landbouw

Bij Skal Biocontrole staan inmiddels 1.831 biologische boerenbedrijven geregistreerd. Dat zijn er ruim 12 procent meer dan vorig jaar.

Belgische bietensector nog in impasse

Akker- & Tuinbouw

In België is er kort voor de start van het nieuwe bietenseizoen nog steeds geen overeenkomst over de leveringsvoorwaarden tussen de bietentelers en de Tiense Suikerraffinaderij.

Wereldwijde graanoogst naar 2,1 miljard ton

Akker- & Tuinbouw

De International Grains Council (IGC) heeft de verwachte wereldwijde graanoogst voor het seizoen 2016-2017 naar boven bijgesteld tot meer dan 2,1 miljard ton.

Historisch lage Europese suikervoorraad

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie stevent af op een historisch lage suikervoorraad, blijkt uit een berekening van de Europese Commissie.

Areaal onbedekte tuinbouw stijgt 10.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het areaal tuinbouw in de open grond is sinds de eeuwwisseling toegenomen van 81.060 hectare tot 91.800 hectare in Nederland.

Akkerbouw verliest ruim 20 procent areaal

Akker- & Tuinbouw

Het areaal landbouwgrond dat gebruikt wordt door akkerbouwers is in Nederland vanaf de eeuwwisseling afgenomen van 634.400 hectare tot 502.500 hectare.

Perentelers lopen minder risico met Q-Eline

Akker- & Tuinbouw

Q-Eline lijkt de nieuwe standaard te worden voor de perenteelt. De onderstam is vooral interessant vanwege de vorstresistentie en de gladdere vruchten. Aandachtspunt voor de telers is dat de gladdere peren, zeker in het geval van Conference,...

Peer voorkomt kater na avondje stappen

Akker- & Tuinbouw

Australische onderzoekers hebben uitgevonden dat het eten van peren helpt om de gevolgen van een zware stapavond met veel alcohol te verwerken.

Minder vrije uien op voorraad

Akker- & Tuinbouw

Ongeveer 49 procent van de uien van oogst 2016 is inmiddels afgeleverd. Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) met als peildatum 1 februari.

Groen licht voor bemesten op maat

Akker- & Tuinbouw

De equivalente maatregelen voor het op maat bemesten in de akkerbouw kunnen worden ingevoerd, stelt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

Bayer verwacht vertraging bij overname Monsanto

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de vraag om aanvullende informatie door mededingingsautoriteiten verwacht chemieconcern Bayer dat de overname van Monsanto enkele maanden vertraging oploopt.

Einde plantoctrooi weer stap dichterbij

Akker- & Tuinbouw

In de Europese Unie is er consensus om producten van klassieke veredeling uit te sluiten van octrooirecht. De komende maanden moet duidelijk worden hoe het Europees Octrooibureau (EOB) het standpunt van Brussel omzet in beleid. Juridisch zijn er nog...

'Zonder plantoctrooien hebben telers meer keus'

Akker- & Tuinbouw

Als telers zijn we heel gelukkig dat op natuurlijke eigenschappen verkregen door klassieke veredeling geen patent kan worden aangevraagd, zegt LTO-bestuurder Joris Baecke.

'Lobby tegen plantoctrooien blijft nodig'

Akker- & Tuinbouw

Het lobbywerk om een einde te maken aan patenten op voedselgewassen is volgens Bionext, belangenorganisatie voor de biologische sector, nog niet afgelopen.

Antidumpheffing Europese frites in Brazilië

Akker- & Tuinbouw

De Braziliaanse overheid gaat een antidumpheffing opleggen op verwerkte aardappelproducten die het land importeert uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Nepfeiten verzieken debat genetische modificatie

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Sybe Schaap van adviesorgaan Cogem vindt dat discussies over genetische modificatie (gmo) vaak beïnvloed worden door emoties en beweringen die nergens op gebaseerd zijn.

Reactie Economische Zaken op brandbrief wekt wrevel

Akker- & Tuinbouw

LTO is teleurgesteld over de reactie van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken op de brandbrief over de knelpunten in de gewasbescherming.

Cosun bereidt zich voor op wereldmarkt

Akker- & Tuinbouw

Landbouwcoöperatie Cosun richt zich voornamelijk op de autonome groei van de bestaande bedrijfsonderdelen. Overnames liggen op korte termijn niet voor de hand, meldt directievoorzitter Robert Smith. 'We hoeven niet zo nodig de grootste zijn, maar...

Oude wetgeving remt ontwikkeling aardappelteelt

Akker- & Tuinbouw

De aardappelsector kan niet optimaal profiteren van de genetische mogelijkheden, omdat de Europese Unie nieuwe veredelingstechnieken niet erkent, stelt HZPC-directeur Gerard Backx.

Aardappelbedrijven ZAP en Semagri samen verder

Akker- & Tuinbouw

Pootgoed- en zaaizaadcoöperatie Royal ZAP neemt pootgoedbedrijf Semagri Holland over. Beide bedrijven blijven voorlopig wel actief onder hun eigen naam.

Opnieuw duurzaamheidslabel voor Grodan

Akker- & Tuinbouw

Grodan, de producent van steenwolsubstraten voor de glastuinbouw, heeft opnieuw het EU Ecolabel voor haar groeimedia behaald.

Belgische aardappelvoorraad is bovengemiddeld

Akker- & Tuinbouw

In België bedraagt de aardappelvoorraad nog 2,11 miljoen ton. Dit is zo'n 200.000 ton meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

China wil kennis in ruil voor handel

Algemeen

Het perspectief voor de export van Nederlandse bloembollen naar China lijkt gunstig. Wel zijn de eisen streng en moeten Nederlanders die actief zijn in het land er rekening mee houden dat een handelsrelatie vooral slaagt als daadwerkelijk sprake is...

Tomaat blijft populair in Duitsland

Akker- & Tuinbouw

Met 11,6 kilo per huishouden blijft tomaat veruit de meest gekochte groentesoort in Duitsland. Dat blijkt uit gegevens van marktanalysebureau AMI.

Forse prijsstijging vroege aardappelen bij McCain

Akker- & Tuinbouw

Afhankelijk van de leveringsweek verhoogt fritesfabrikant McCain de contractprijzen voor de vroege teelt van Première met 15 tot 35 procent.

Van Dam pakt knelpunten gewasbescherming aan

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam meldt dat hij bereid is om op ambtelijk niveau samen met betrokken organisaties mee te werken aan de aanpak van actuele knelpunten voor de ontwikkeling van duurzame gewasbescherming.

Vorst en droogte stimuleren tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Op de internationale graanmarkten zijn de noteringen voor tarwe de afgelopen week met enkele procenten gestegen.

Cosun wil nog meer suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Cosun stimuleert akkerbouwers meer suikerbieten te zaaien door de uitgifte komend voorjaar van opnieuw extra ledenleveringsbewijzen (LLB's).

Directeur Smith vertrekt bij Royal Cosun

Akker- & Tuinbouw

Op 1 juni 2017 treedt Robert Smith terug als voorzitter van de concerndirectie van Royal Cosun. Hij wordt opgevolgd door Albert Markusse.

Tekort pootgoed remt uitbreiding aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

De beperkte beschikbaarheid van pootgoed in de EU-5 landen zorgt ervoor dat de verwachte uitbreiding van het aardappelareaal dit jaar niet gerealiseerd gaat worden.

Helft standruimte PotatoEurope al geboekt

Akker- & Tuinbouw

Beursorganisator DLG Benelux meldt dat er veel belangstelling van bedrijven en organisaties is voor deelname aan PotatoEurope 2017.

Akkerbouwland al dertig jaar op 4 procent organische stof

Akker- & Tuinbouw

Arjan Reijneveld van Eurofins Agro is positief over de conditie van de Nederlandse landbouwgrond. Wel zijn er volgens de bodemspecialist aandachtspunten. 'De variatie is groot en goede aanvoer van nutriënten blijft nodig. Verder moeten we ons...

Farm Frites zoekt uitbreiding vooral in bewaarsegment

Akker- & Tuinbouw

Door optimalisatie van bestaande productielijnen neemt de verwerkingscapaciteit van Farm Frites in Nederland en België opnieuw verder toe.

Aardappelsector België wil snel groeien

Akker- & Tuinbouw

De Belgische aardappelsector wil doorgroeien naar een teeltareaal van 100.000 hectare en een gemiddelde hectareopbrengst van 60 ton. De ambities zijn gedreven door de afzetkansen van de verwerkende industrie. Maar bij onze zuiderburen zijn er ook...

Lamb Weston/Meijer stimuleert mechanische koeling

Akker- & Tuinbouw

Voor contractaardappelen van oogst 2017 geleverd in juni en juli uit de mechanische koeling betaalt fritesfabrikant Lamb Weston/Meijer een significant hogere bewaarpremie.

Consument waardeert gladde en grove Conference

Akker- & Tuinbouw

Zo'n 76 procent van de Nederlandse consumenten koopt bij voorkeur gladde tot licht gebronsde Conference-peren.

Jojo-effect slecht voor export sluitkool

Akker- & Tuinbouw

Exporteurs van sluitkool zijn op zoek naar meer structuur in aanbod en stabielere prijzen. Zij zijn van mening dat ze hiermee meer handel en dus afzetvolume naar zich toe kunnen trekken.

Suikerprijs stijgt 10 tot 13 procent

Akker- & Tuinbouw

Na een dip in december is de suikerprijs op de internationale markt terug op het niveau van ruim 50 euro per 100 kilo witte suiker.

Farm Frites heeft plannen voor fabriek in Kazachstan

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikant Farm Frites is betrokken bij plannen om een fritesfabriek te bouwen in het noordoosten van Kazachstan.

Rode kool verkoopt beter dan witte kool

Akker- & Tuinbouw

De afzet van witte kool vanuit Nederland is dit seizoen flauw tot dusver. Rode kool daarentegen profiteert van tegenvallende opbrengsten in Duitsland en België.

Erwinia blijft nog grillig voor pootgoedteler

Akker- & Tuinbouw

Heel geleidelijk krijgt de pootgoedsector antwoorden op de vele vragen over erwinia. Maar een volledige beheersing van de bacterieaantastingen vergt nog een lange adem.

Europese graanvoorraad daalt 13 procent

Akker- & Tuinbouw

De graanvoorraad in de Europese Unie daalt dit seizoen met 13 procent van 45,1 miljoen ton tot 39,3 miljoen ton.

Ministerie blokkeert collectief onderzoek akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken weigert halsstarrig mee te werken aan een pragmatische uitvoering van de financiering van het collectieve onderzoek voor de akkerbouwsector.

Kwaliteit pootgoed fysiologisch sturen

Akker- & Tuinbouw

Volgens hoogleraar Paul Struik van Wageningen UR is het vanuit de principes van de plantenfysiologie goed mogelijk om de kwaliteit van pootgoed te verbeteren. Hij noemt met name de fase van loofdoding tot en met de oogst in zekere mate bepalend voor...

Hybrideaardappel voldoende groeikrachtig

Akker- & Tuinbouw

Veredelingsbedrijf Solynta kweekte afgelopen seizoen hybrideaardappelen met voldoende groeikracht en het vermogen om een goede productie te leveren.

Akkerbouw bepaalt ambitie voor duurzame gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Ketenpartijen in de akkerbouw hebben de Routewijzer opgesteld als plan voor verdere verduurzaming van de gewasbescherming in de sector.

'Groei uienexport zit in Azië en Afrika'

Akker- & Tuinbouw

Op de exportmarkt voor uien blijft Nederland de komende vijf jaar een gatenvuller, voorspelt Lindert Moerdijk van handelsbedrijf MSP Onions in Nieuwdorp. 'We moeten alles insteken op kwaliteit. Alleen een goede kwaliteit kan de export op sleeptouw...

Industrie vraagt begrip pootgoedsector

Akker- & Tuinbouw

Tom van der Meer van Vavi, de belangenorganisatie voor de aardappelverwerkende industrie, verbaast zich over de discussie rond de versoepeling van de norm voor groeischeuren. 'Het is teleurstellend dat in de pootgoedsector niet iedereen meewerkt aan...

Vakgroep maakt zich sterk voor Paraat

Akker- & Tuinbouw

Het Fonds Kleine Toepassingen honoreert de aanvraag van LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten voor financiering van een uitbreidingsaanvraag van het fungicide Paraat.

NAK handhaaft tarieven voor pootgoedkeuring

Akker- & Tuinbouw

Voor het vijfde jaar op rij voert keuringsdienst NAK geen tariefsverhoging door voor pootgoedtelers. De tarieven voor het keuren van zaaizaad stijgen wel met 1 procent.

Correlatie in chitwoodi-onderzoek valt tegen

Akker- & Tuinbouw

Uit de resultaten van het chitwoodi-onderzoek van keuringsdienst NAK in pootgoed blijkt dat de correlatie tussen grondbemonstering voor de teelt en knolanalyses na de oogst slechts 63 procent is.

Cosun verwacht 84.500 hectare suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Voor het teeltseizoen 2017 hebben suikerbietentelers voor 84.500 hectare aan zaaizaad besteld. Dat blijkt uit de bietenzaadbestelling van Cosun. Vorig jaar was het areaal suikerbieten nog net iets meer dan 70.000 hectare.

Pootgoedtelers balen van nieuwe norm groeischeuren

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedtelers in de Noordoostpolder zijn zeer verdeeld over het verruimen van de keuringsnormen voor groeischeuren door de vaste commissie van de NAK.

Strenge toets Brussel voor Nederlandse gebruiksnormen

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) constateert dat de Europese Commissie voorstellen van lidstaten voor regelgeving met betrekking tot het aanwenden van mineralen streng toetst aan de kaders van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Uiensector wil kwaliteit beter beheersen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse uiensector start een ketenbreed programma voor kwaliteitsonderzoek met steun vanuit de topsector Agri en Food. Doel van het gezamenlijk initiatief is verbetering van de uienkwaliteit en versterking van de Nederlandse exportpositie.

Moeizame logistiek kleine stimulans tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor tarwe op de wereldmarkt zijn de afgelopen maand een fractie gestegen als gevolg van het koude weer en logistieke problemen in sommige gebieden.

De Groot en Slot beste kweekbedrijf groentezaden

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma De Groot en Slot in Broek op Langedijk is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de categorie Groentezaadveredeling.

Uiensector vreest besluit kiemremmer

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie beslist waarschijnlijk eind maart of de kiemremmer MH ook na 2017 beschikbaar blijft voor de teelt van uien en aardappelen.

Ketenbreed onderzoek naar kwaliteit uien

Akker- & Tuinbouw

De uienketen gaat gezamenlijk onderzoek doen om de kwaliteit van uiten te verbeteren. De aftrap voor een ketenbreed programma vond dinsdag officieel plaats.

Uien interessant voor Belgische akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Uienspecialisten in België verwachten dat het uienareaal bij onze zuiderburen de komende jaren doorstijgt van 3.000 tot 5.000 hectare.

Kookboek als bewijs voor schadelijke exoten

Akker- & Tuinbouw

Het juridische draagvlak onder de regelgeving voor invasieve exoten in de Europese Unie is ronduit pover, stelt juriste Erna Philippi-Gho. 'Veelal mist de wetenschappelijke onderbouwing.'

Sorghumbier staat centraal in minidocumentaire

Akker- & Tuinbouw

In een minidocumentaire van ongeveer 8 minuten vertelt Martijn Stevens van het bedrijf Seedscope alles over het gewas sorghum en specifiek het maken van sorghumbier.

VVD maakt zich sterk voor Crispr-Cas

Akker- & Tuinbouw

In de Tweede Kamer is gisteren een motie aangenomen waarin VVD-Kamerlid Helma Lodders de regering oproept zich in Brussel in te zetten voor vrijstelling van Crispr-Cas als nieuwe veredelingstechniek.

Skal publiceert middelenlijst voor de biosector

Biologische landbouw

Certificeringsinstelling Skal heeft deze week op haar website een overzicht geplaatst van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen die gebruikt mogen worden in de biologische sector.

NVWA kondigt 450 inspecties aan

Akker- & Tuinbouw

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2017 circa 450 inspecties uitvoeren bij boomkwekers en telers van vaste planten en bloemisterijgewassen in de openlucht.

Al weken geen peennotering in Emmeloord

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een gebrek aan transacties heeft Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) in Emmeloord vandaag voor de zesde week op rij geen peen kunnen noteren.

Geopolitieke ontwikkeling ongunstig boomteeltsector

Akker- & Tuinbouw

Door de huidige geopolitieke verhoudingen gaat de Nederlandse boomteeltsector omzet kwijtraken, voorspelt Henk Raaijmakers, voorzitter van de LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten.

Bijensterfte laag en zonder eenduidige oorzaak

Algemeen

Van de bijenvolken in Nederland heeft 6,5 procent de winter van 2015-2016 niet overleefd. Voor de sterfte van de volken kunnen specialisten niet een eenduidige oorzaak aanwijzen.

Kruidenbedrijf VNK zoekt areaal in Flevoland

Akker- & Tuinbouw

Kruidenbedrijf VNK in Biddinghuizen wil het areaal contractteelt voor met name peterselie komend jaar uitbreiden met zo'n 50 hectare.

Van Dam wil structurele oplossing biomiddelen

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam wil samen met de sectoren komen tot een plan van aanpak om de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren.

Aardappelverwerking tikt bijna 3,9 miljoen ton aan

Akker- & Tuinbouw

De afgelopen twaalf maanden is in Nederland in totaal 3,883 miljoen ton aardappelen verwerkt, dat is ruim 4 procent meer dan in de periode van december 2014 tot en met november 2015.

Naomi van As promoot het appelras Junami

Akker- & Tuinbouw

De bekende hockeyster Naomi van As zet zich namens Inova Fruit komend jaar in om het appelras Junami bij een sportieve doelgroep onder de aandacht te brengen.

Vraag uit België stuwt aardappelexport

Akker- & Tuinbouw

De grotere export van consumptieaardappelen van oogst 2016 tot en met november ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode wordt vooral veroorzaakt door de grotere vraag uit België.

'Balans zoek in keten industriegroenten'

Akker- & Tuinbouw

De risico's in de keten van industriegroenten komen vrijwel volledig voor rekening van de telers, stelt voorzitter Jan Roefs van LTO-vakgroep Vollegrondsgroente. Om hun positie te versterken is hij samen met andere Nederlandse vertegenwoordigers een...

Twee jaar uitstel voor verplichte drukregistratie

Akker- & Tuinbouw

De verplichte voorziening voor drukregistratie op spuitapparatuur wordt met twee jaar uitgesteld tot 1 januari 2019.

Uienhandelaar vindt residu op voedsel geen hype

Akker- & Tuinbouw

De strenge eisen die de retail stelt aan residu van gewasbeschermingsmiddelen op voedingsmiddelen is volgens inkoper Remko Wilms van uienhandelaar Waterman Onions niet een tijdelijk verschijnsel.

Suiker Unie wil volgend jaar veel bieten verwerken

Akker- & Tuinbouw

Na het verdwijnen van de suikerquotering en daarmee het einde van de marktordening in Europa ziet Suiker Unie meer kansen dan bedreigingen voor de teelt van suikerbieten in Nederland. De suikerfabrikant verwacht in 2017 zo'n 20 procent suiker meer...

Meer spuitapparatuur valt onder keuringsplicht

Akker- & Tuinbouw

Ook minder vaak gebruikte spuitapparatuur zoals rijenspuiten, onkruidspuiten en granulaatstrooiers zijn vanaf komend jaar keuringsplichtig.

Nefyto wil meer transparantie over gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Duurzaam en helder naar de toekomst, zo omschrijft Nefyto, de belangenorganisatie voor de Nederlandse agrochemie, haar visie en ambitie op de land- en tuinbouw.

Rassenkeuze oorzaak lager suikergehalte

Akker- & Tuinbouw

De keuze voor minder zoete rassen maar met de juiste resistenties is de reden dat de teeltregio's Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gemiddeld een lager suikergehalte scoren tijdens de lopende bietencampagne.

'Meer belangstelling voor snijden pootgoed'

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de schaarste van pootgoed voor de teelt van fritesaardappelen is er veel meer belangstelling om grove partijen te snijden dit jaar, stelt Dick van Tilburg van De Kubbe in Biddinghuizen.

Bietenprijs komt boven 40 euro

Akker- & Tuinbouw

Cosun betaalt voor de suikerbieten die dit jaar zijn geleverd in elk geval een prijs van meer dan 40 euro per ton.

Vorstschade in suikerbieten valt niet mee

Akker- & Tuinbouw

Vooral in het oosten en midden van het land valt de vorstschade van suikerbieten in het veld niet mee, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

Doorbraak in groene gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van de eerste natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen op basis van RNA-interferentie (RNAi) is in een afrondende fase, meldt Syngenta. De fabrikant gaat ervan uit dat een toelating hooguit nog vijf of zes jaar op zich laat wachten.

Aaltjesmiddel Vydate in 2017 weer verkrijgbaar

Akker- & Tuinbouw

Na ruim anderhalf jaar afwezigheid is het middel Vydate 10G voor de bestrijding van aaltjes in 2017 weer volledig verkrijgbaar.

Cosun gaat bevroren suikerbieten toch verwerken

Akker- & Tuinbouw

Coöperatie Cosun treft een regeling met bietentelers om suikerbieten met vorstschade toch te verwerken.

Brazilië is reddingsboei voor uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

Het is maar zeer de vraag of Brazilië dit jaar opnieuw de uienmarkt komt redden. 'Het wordt spannend', erkent ook uienhandelaar en -exporteur Piet van Liere.

Van Dam ontvangt brandbrief over gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om de knelpunten in de gewasbescherming eindelijk op te lossen.

België wil groene middelen sneller toelaten

Akker- & Tuinbouw

De Belgische landbouwminister Willy Borsus pleit voor een vlottere toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.

NEPG meldt matige aardappeloogst in EU-5 landen

Akker- & Tuinbouw

De Europese telersorganisatie NEPG (Northwestern European Potato Growers) schat de totale oogst van consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië op 24,5 miljoen ton.

Britse aardappelproductie daalt 5 procent

Akker- & Tuinbouw

De aardappeloogst voor Groot-Brittannië in 2016 wordt geraamd op 5,22 miljoen ton. De Britse aardappelproductie is daarmee 5 procent lager dan vorig jaar en 8 procent lager dan het tienjarige gemiddelde.

H5N8-virus oorzaak van vogelgriep in Biddinghuizen

Algemeen

Zoals verwacht blijkt het hoogpathogene H5N8-virus de uitbraak van vogelgriep in Biddinghuizen te hebben veroorzaakt.

'Besmetting vogelgriep komt uit de natuur'

Algemeen

'Het is uiteindelijk heel teleurstellend dat er toch een Nederlands pluimveebedrijf getroffen is door vogelgriep', vindt Eric Hubers van NOP/LTO Pluimveehouderij.

Uitbraak vogelgriep in Flevoland

Algemeen

Op een bedrijf met slachteenden bij Biddinghuizen in Flevoland is vandaag een besmetting van vogelgriep vastgesteld.

Ook vogelgriep in Scandinavië

Veehouderij

Zowel in Zweden als in Finland zijn deze week in navolging op onder meer Nederland en Duitsland besmettingen met vogelgriep vastgesteld.

Honeysnax lekkerste peen van Peenplatform

Akker- & Tuinbouw

Het ras Honeysnax werd tijdens de bijeenkomst van het Peenplatform in oktober beoordeeld als lekkerste peen.

Chemische industrie moet milieustudies openbaar maken

Algemeen

Fabrikanten moeten milieustudies die gebruikt zijn in toelatingsprocedures van gewasbeschermingsmiddelen openbaar maken, als andere partijen daarom vragen.

Cichoreicampagne over de helft

Akker- & Tuinbouw

Meer dan de helft van de Nederlandse cichoreioogst is inmiddels verwerkt, meldt de agrarische dienst van cichoreifabrikant Sensus.

Suiker Unie adviseert nu keuzes te maken voor 2017

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie adviseert bietentelers om nu keuzes te maken voor het te telen areaal suikerbieten in 2017.

Revolutionaire experimenten met aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Crispr-Cas is een nieuwe techniek om in organismen gerichte mutaties tot stand te brengen. De mogelijkheden lijken onuitputtelijk. Wageningen Plant Research is al bezig met de eerste experimenten, ook in aardappel.

Russet Burbank meest geteelde aardappel

Akker- & Tuinbouw

Met een areaalaandeel van bijna 41 procent is de Russet Burbank nog steeds de meest geteelde aardappel in de Verenigde Staten.

PPO Randwijk introduceert pruimenonderstam

Akker- & Tuinbouw

De eerste testresultaten met de onderstam WUR S766 voor de pruimenteelt bij PPO in Randwijk zijn bemoedigend, zegt fruitteeltonderzoeker Marc Ravesloot.

LTO Akkerbouw wil mestbeleid over andere boeg

Akker- & Tuinbouw

Gewastelers moeten niet bestraft worden voor hogere opbrengsten maar juist beloond, vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. 'Verdere aanscherping van de gebruiksnormen is geen optie', stelt Van Wenum. 'Het is hoog tijd dat de...

Pootgoedmarkt zit nog vol onzekerheden

Akker- & Tuinbouw

Lage opbrengsten zorgen ervoor dat de pootgoedhandel dit jaar met moeite aan de grotere vraag van de fritesindustrie kan voldoen. Voor de verkoop overzee is het spannend hoeveel pootgoed het belangrijkste exportland Algerije wel of niet gaat nemen.

Discussie over export bovenmaats pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) neemt transacties van bovenmaats pootgoed niet mee in de notering van exportaardappelen.

Gewasteler wil ook derogatie

Akker- & Tuinbouw

De LTO-vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenten komen met een voorstel om ook voor plantaardige sectoren op gewasniveau derogaties in te voeren.

Te weinig transacties voor peennotering

Akker- & Tuinbouw

Er zijn deze week bij Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) te weinig transacties gemeld om te komen tot een goede notering voor bewaarbare peen.

Geen gelijk speelveld voor Nederlands graszaad

Akker- & Tuinbouw

Omdat in Nederland graszaad niet is aangemerkt als kleine teelt zijn er voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen meer beperkingen dan bijvoorbeeld voor graszaad dat in Denemarken wordt geteeld.

Verder onderzoek voor erkenning chitwoodi-protocol

Akker- & Tuinbouw

Het samenwerkingsverband PVM (Pootgoed Versterkende Maatregelen) roept pootgoedtelers op om ook dit jaar weer een vrijwillig perceelsonderzoek te laten uitvoeren op besmettingen van M. chitwoodi en M. fallax in de bodem.

Certificering akkerbouw uitwisselen met België

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse en Belgische akkerbouwers kunnen hun gecertificeerde akkerbouwproducten zonder aanvullende controles afzetten op markten in zowel Nederland als België.

Boer vraagt meer resistentie en robuuste aardappelrassen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelhandelshuizen zien de ontwikkeling naar betere resistenties in aardappelrassen als een doorlopend proces.

Nieuw perenras Migo groeit door naar 35 miljoen kilo

Akker- & Tuinbouw

Afzetorganisatie Fruitmasters startte in 2015 met een marktconcept voor het nieuwe perenras Migo. Het concept moet de komende jaren doorgroeien naar een productievolume in West-Europa van 35 miljoen kilo. Daarbij hoort een areaal van ongeveer 700...

Integratie KWS Potato en Stet Holland verloopt voorspoedig

Akker- & Tuinbouw

Directeur Peter Ton van Stet Holland is positief over het proces van het samengaan van de pootgoedactiviteiten van KWS Potato in de organisatie van Stet Holland.

Veredelingsprogramma houdt rekening met consument

Akker- & Tuinbouw

Meer dan wie ook in de voedselketen worden veredelaars geconfronteerd met een verre horizon. 'In ons veredelingsprogramma houden we nu al rekening met de wensen van de consument in 2026', vertelt John Willems, directeur Nederland van zaadfirma...

Graanproductie Europese Unie groeit volgend jaar 4,2 procent

Akker- & Tuinbouw

De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca verwacht dat de graanproductie in de Europese Unie volgend jaar 4,2 procent hoger uitvalt dan dit jaar.

Amerikanen verwachten grotere tarwevoorraad

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) verwacht op basis van de laatste WASDE-rapport dat de wereldvoorraden voor tarwe komend seizoen opnieuw stijgen.

Van Dam zet zich in voor equivalentie

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken belooft de akkerbouwsector er alles aan te zullen doen om de Europese Commissie te overtuigen van de meerwaarde van de equivalente maatregelen voor de akkerbouwsector.

Termijnnotering fritesaardappelen stijgt maar door

Akker- & Tuinbouw

Het aprilcontract voor fritesaardappelen op de aardappeltermijnmarkt noteerde vandaag 26,60 euro per 100 kilo, dat is het hoogste niveau voor dit seizoen.

Meer handel in leveringsbewijzen Cosun

Akker- & Tuinbouw

Cosun meldt dat er een groeiende belangstelling is voor de handel in ledenleveringsbewijzen(LLB's).

Copa Cogeca voorspelt 4,2 procent meer graan

Akker- & Tuinbouw

De Europese landbouworganisatie Copa Cogeca verwacht dat in 2017 de graanproductie in de Europese Unie 4,2 procent hoger uitvalt dan dit jaar.

Exportseizoen voor uien start goed

Akker- & Tuinbouw

De export van uien loopt tot en met week 40 ruim 35.000 ton voor op het vorige afzetseizoen. Vooral West-Afrika koopt weer veel Nederlandse uien. Opvallend is het wegvallen van afzet naar Brazilië.

Scherpere blik op potentiële ziekteverwekkers

Akker- & Tuinbouw

Het Europees Parlement stemt in met aanvullende en strengere maatregelen om de instroom van besmettelijke plantenziekten van buiten de Europese Unie te beperken.

Modern lab voor miniknollen van HZPC in India

Akker- & Tuinbouw

De joint venture Malindra HZPC heeft vrijdag een modern laboratorium voor de productie van miniknollen geopend in India.

Export granen fractie lager dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie exporteerde dit jaar tot en met 1 november 12,3 miljoen ton graan. Vorig jaar was dat ongeveer 700.000 ton minder in de eerste vier maanden van het exportseizoen.

Geen octrooien op veredelde planten

Akker- & Tuinbouw

Op planteigenschappen die via veredeling zijn verkregen kan in principe geen octrooi worden aangevraagd, stelt de Europese Commissie deze week.

Landbouwgif is volgens Van Dam spreektaal

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam beschouwt de term landbouwgif als spreektaal en een synoniem voor risicovolle gewasbeschermingsmiddelen.

Aardappelorganisaties zoeken draagvlak voor landelijke fritesnotering

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN), Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) en Vavi, als koepelorganisatie voor de aardappelverwerkende industrie, verkennen de technische mogelijkheid om te komen tot één landelijke notering voor...

Strengere regels voor import plantmateriaal

Akker- & Tuinbouw

Het Europees Parlement stemt in met aanvullende en strengere maatregelen om de instroom van besmettelijke plantenziekten van buiten de Europese Unie te beperken.

Akkerbouw gebruikt 27 procent van landbouwgrond

Akker- & Tuinbouw

Van het totale landbouwareaal in Nederland wordt 27 procent gebruikt voor de teelt van akkerbouwgewassen.

Tegenvallende oogstverwachting houdt suikerprijs hoog

Akker- & Tuinbouw

Op de internationale markten blijven de suikernoteringen hoog als gevolg van tegenvallende oogstprognoses en afnemende wereldvoorraden.

Brussel onderzoekt overname Syngenta door ChemChina

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie start een diepgravend mededingingsonderzoek naar de overname van Syngenta door het Chinese staatsbedrijf ChemChina.

Besluitvorming vertraagt Europees akkerbouwbeleid

Akker- & Tuinbouw

De invoering van equivalente maatregelen in de akkerbouw is vertraagd door een extra traject in de besluitvorming van de Europese Commissie.

Grote vraag stimuleert tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Ondanks opnieuw positieve bijstellingen van de wereldtarweoogstprognose zijn de laatste dagen de tarwenoteringen toch gestegen als gevolg van enkele grote transacties.

Markt niet klaar voor uitbreiding vlasareaal

Akker- & Tuinbouw

Ketenorganisaties voor vlasvezel in Frankrijk, België en Nederland adviseren verwerkers om het te contracteren teeltareaal aan vlas niet uit te breiden.

Uiennotering stijgt naar 15 euro per 100 kilo

Akker- & Tuinbouw

De uiennotering op de landbouwbeurs in Goes is deze week voor het eerst dit seizoen gestegen naar het niveau van 15 euro per 100 kilo.

Adama harkt input digitaal kiemremmingadvies bijeen

Akker- & Tuinbouw

Op een bijeenkomst met aardappelhandelshuizen en gewasbeschermingshandelaren in Nagele heeft fabrikant Adama deze week de resultaten en ervaring van het product Talent voor de kiemremming van pootgoed doorgesproken.

NVWA wroet in onkruidbeheer openbaar groen

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) peilt momenteel hoe de groenbedrijven hun werkwijze hebben aangepast sinds het verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen.

Doorbraak in resistentieveredeling septoria

Akker- & Tuinbouw

Britse onderzoekers hebben in het genoom van tarwe genen gevonden die een positieve invloed hebben op de opbrengst en daarbij niet de vatbaarheid voor septoria verhogen.

'IARC houdt rapporten achter over glyfosaat'

Akker- & Tuinbouw

Het internationaal instituut voor kankeronderzoek (IARC) wil de rapporten, die moeten bewijzen dat glyfosaat kankerverwekkend is, niet openbaar laten maken.

Organisaties waarschuwen voor uitbreiding vlasareaal

Akker- & Tuinbouw

Vlasorganisaties in Frankrijk, België en Nederland adviseren verwerkers om het areaal vezelvlas niet uit te breiden.

Aardappeloogst Japan 20 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

Als gevolg van heftige wervelstormen in het belangrijkste teeltgebied valt de aardappeloogst in Japan dit jaar waarschijnlijk 500.000 ton lager uit dan vorig jaar.

Exportgroei sierteelt houdt aan

Akker- & Tuinbouw

Het derde kwartaal van dit jaar is het tiende kwartaal op rij waarin de Nederlandse groothandel voor sierteeltproducten meer exporteert.

Groter aanbod drukt prijs fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

De betere oogstomstandigheden voor fritesaardappelen in West-Europa hebben tot gevolg dat de aardappelprijzen afgelopen week naar beneden zijn bijgesteld.

Kennis over peen bij elkaar brengen

Akker- & Tuinbouw

Het Peenplatform is een initiatief van de LTO-kerngroep Peen. Primaire doelen zijn kennisuitwisseling, het initiëren van innovaties en discussiëren over teeltzaken.

LTO boos over nieuw uitstel equivalente maatregelen

Akker- & Tuinbouw

Vanwege vragen van de Europese Commissie over de waterkwaliteit en strijdigheid met milieurichtlijnen is Nederland genoodzaakt om de invoering van de equivalente maatregelen voor de akkerbouw opnieuw uit te stellen.

Ctgb pareert conclusie ABN Amro over aardappelteelt

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is het niet eens met de conclusie van ABN Amro dat de aardappelteelt in Nederland dreigt te verdwijnen vanwege onvoldoende beschikbaarheid van goede...

Kamervragen VVD en SGP over akkerbouwonderzoek

Akker- & Tuinbouw

VVD en SGP willen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) weten waarom RVO niet meewerkt aan het verstrekken van gegevens aan BO Akkerbouw die nodig zijn voor betaling van het gezamenlijke sectorale onderzoeksprogramma.

Export sierteelt groeit voor tiende kwartaal op rij

Akker- & Tuinbouw

De export van bloemen en planten in 2016 tot en met september stijgt met gemiddeld 3 procent in vergelijking met vorig jaar.

Akkerbouwonderzoek op losse schroeven

Akker- & Tuinbouw

De voortgang van het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw loopt ernstig gevaar door het uitblijven van duidelijkheid over de medewerking van RVO voor het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor het opleggen van verplichte bijdragen aan de...

Veel belangstelling voor Peenplatform

Akker- & Tuinbouw

Ruim vijftig belangstellenden bezochten vorige week de eerste bijeenkomst van het Peenplatform in de Noordoostpolder.

Kort groeiseizoen aardappelen kost veel kilo's

Akker- & Tuinbouw

Laat poten en een relatief vroege afrijping zorgen ervoor dat de Belgische aardappeloogst 10 tot 16 procent lager uitvalt dan het meerjarige gemiddelde.

Alliance Groep in Belgische handen

Akker- & Tuinbouw

Alliance Groep, toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden met hoofdvestiging in Nieuwkuijk, is overgenomen door het Belgische bedrijf Aveve.

Controle op illegale import Poolse aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren langs de Nederlandse wegen controles uit om te kijken of aardappelen uit Polen volgens de regels geïmporteerd zijn.

Consumptie stijgt ondanks suikerdiscussie

Akker- & Tuinbouw

De Internationale Suikerorganisatie (ISO) in Londen verwacht dat de komende jaren de wereldconsumptie van suiker met 2 procent per jaar zal blijven groeien ondanks discussies over obesitas.

Sociale omslag nodig voor true pricing

Biologische landbouw

Een systeem waarin consumenten werkelijke prijzen, inclusief externe kosten, betalen voor landbouwproducten vraagt om een sociale verandering. Om dat in gang te zetten pleit de biologische sector voor een maatschappelijke coalitie rondom het...

Eerste miljoen ton suikerbieten verwerkt

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie passeerde eerder vandaag de grens van 1 miljoen ton verwerkte bieten in de campagne van 2016.

Plantversterkers maken gewassen weerbaarder

Akker- & Tuinbouw

Kennisorganisatie CropSolutions onderzoekt in welke mate plantversterkers een bijdrage kunnen leveren aan geïntegreerde teeltsystemen.

'Onze landbouwbodem raakt uitgeput'

Akker- & Tuinbouw

Vier jaar bodemonderzoek binnen het publiek-private samenwerkingsprogramma 'Duurzame bodem' wijst uit dat de landbouwbodem in Nederland uitgeput raakt. Er is behoefte aan een nieuwe vorm van bodembeheer met meer aandacht voor de structuur en...

RIVM vindt restant middelen bij drinkwaterbron

Akker- & Tuinbouw

Bij een kwart van bijna 200 drinkwaterbronnen in Nederland heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) restanten van bestrijdingsmiddelen gevonden.

Belgisch contractoverleg suikersector muurvast

Akker- & Tuinbouw

De Tiense suikerfabriek heeft de onderhandelingen met telersorganisaties over de contractvoorwaarden voor de levering van suikerbieten vanaf 2017 gestaakt.

Takii investeert in plantenveredeling in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Zaadbedrijf Takii Europe gaat in Nederland de veredeling van pot- en perkplanten verder uitbreiden.

Lupine en gunnera mogelijk ook invasief

Akker- & Tuinbouw

Een comité van de Europese Unie heeft afgelopen week een lijst besproken met planten- en diersoorten die mogelijk invasief verklaard worden. Daarop staan ook lupine en gunnera.

Suiker best presterende grondstof

Akker- & Tuinbouw

Met een prijsstijging van meer dan 50 procent is suiker de best presterende agrarische grondstof in 2016, constateert ABN Amro in het analyserapport Agri Monitor.

Dümmen Orange koopt aandelen rozenveredelaar

Akker- & Tuinbouw

Rozenveredelaar Olij Rozen in De Kwakel sluit zich aan bij Dümmen Orange. Beide bedrijven hebben een akkoord bereikt over de overdracht van aandelen.

'Bodembeheer moet drastisch anders'

Akker- & Tuinbouw

De landbouwbodem in Nederland is niet toekomstbestendig, stelt onderzoeker Wijnand Sukkel. 'We moeten echt anders met onze bodem omgaan.'

Bladschimmel kleurt percelen bruin

Akker- & Tuinbouw

Incidenteel zijn dit jaar in percelen suikerbieten in het hele land flinke aantastingen te vinden van bladschimmels.

Herbicidenmix in najaar scoort beste in wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

Voor de onkruidbestrijding in wintertarwe geeft een toepassing met een herbicidenmix in het najaar na opkomst van het gewas het beste bestrijdingsresultaat.

Britten kopen meeste Nederlandse patat

Akker- & Tuinbouw

Nederland verkocht in 2015 voor 311 miljoen euro aan patat en andere bevroren aardappelproducten naar Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is daarmee de grootste afnemer van bevroren aardappelproducten uit Nederland.

Avebe wint prestigieuze managementprijs

Akker- & Tuinbouw

Een team van Avebe behaalde afgelopen week de derde plaats in de Fresh Connection Global Challenge in Miami. Dit betreft een competitie tussen teams van grote internationale bedrijven die laten zien hoe ze de onder meer verkoop- en productieplanning...

Hazera investeert in genetica voor rode uien

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Hazera heeft het veredelingsprogramma voor rode uien van een Engelse zaadveredelingsbedrijf overgenomen.

Suikergehalte varieert tussen 15 en 19 procent

Akker- & Tuinbouw

De eerste week van de bietencampagne laat grote verschillen zien aan suikergehaltes tussen regio's maar vooral ook tussen individuele percelen. Uit de kwaliteitscijfers van Suiker Unie blijkt dat de suikergehaltes variëren van slechts 15 tot meer...

Hybride knolselderij en roosjes broccoli

Akker- & Tuinbouw

Ook dit jaar zijn er voor de vollegrondsgroenteteelt weer prachtige noviteiten te zien tijdens de opendagen van de zaadfirma's.

'De toekomst is aan de aardappel'

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van de aardappel als voedselbron voor de wereldbevolking is in een stroomversnelling geraakt, constateert hoogleraar en aardappelonderzoeker Anton Haverkort van Wageningen UR. 'De aardappel is nog meer het gewas van de toekomst dan...

Aardappelopbrengsten 15 procent lager in België

Akker- & Tuinbouw

In België komen de gemiddelde opbrengsten voor Bintje en Fontane op respectievelijk 40 ton en 45 ton per hectare. Dat is voor beide rassen ruim 15 procent minder dan het meerjarig gemiddelde.

‘Nederlandse boer merkt weinig van fusie Bayer-Monsanto’

Akker- & Tuinbouw

Nefyto, de branchevereniging voor de Nederlandse agrochemie, kan zich niet vinden in de vele negatieve reacties na de overname van Monsanto door Bayer. Directeur Maritza van Assen legt uit waarom.

Aantal Skal-gecertificeerde biobedrijven op 4000

Biologische landbouw

Certificeerder Skal Biocontrole heeft vorige week een bio-certificaat uitgereikt aan het vierduizendste biologische bedrijf in Nederland.

Lichte grond beter voor cichorei

Akker- & Tuinbouw

Het meest geschikt voor de teelt van cichorei zijn goed ontwaterde zand-, löss- en zavelgronden. Op deze gronden is in het voorjaar meer vocht beschikbaar dan op zware klei.

Genetische sprong benutten met vitaal zaaizaad

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma's besteden in toenemende mate aandacht aan de kwaliteit van zaaizaad. Een uniforme opkomst is een voorwaarde voor een goed rendement van de teelt. Bovendien is door behandeling van zaaizaad extra bescherming mee te geven om een jong gewas...

Egypte verruimt norm voor kwaliteit importtarwe

Akker- & Tuinbouw

Egypte hanteert vanaf deze week weer de reguliere norm van 0,05 procent voor vervuiling van geïmporteerde tarwe met moederkoren.

Broekema-penning voor Anton Haverkort bij afscheid

Akker- & Tuinbouw

Aardappelboegbeeld Anton Haverkort heeft bij zijn afscheid van Wageningen UR de Broekema-penning in ontvangst mogen nemen vanwege zijn jarenlange onderzoekswerk voor de aardappelketen.

Campagne start met 17 procent suiker

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie meldt een goede start van de bietencampagne met 17 procent suiker en slechts 6 procent tarra. De campagne voor suikerbieten van 2016 is maandag van start gegaan in Dinteloord en aanstaande vrijdag worden in Vierverlaten de eerste bieten...

Groter aardappelareaal levert minder tonnen

Akker- & Tuinbouw

NEPG (North-Western European Potato Growers) verwachten dit jaar een aardappelopbrengst die 1,6 procent lager is, ondanks een areaaluitbreiding van 4,8 procent ten opzichte van het groeiseizoen 2015.

Belgische boeren pessimistisch over toekomst

Algemeen

Maar liefst 40 procent van de Belgische boeren verwacht over tien jaar niet meer werkzaam te zijn in de landbouwsector. Belangrijkste reden zijn tegenvallende financiële resultaten, oneerlijke concurrentie en hoge eisen vanuit de overheid.

Waterschap wil windmolens op locatie rioolzuivering

Regio Oost

Waterschap Rijn en IJssel verkent de mogelijkheden voor het plaatsen van maximaal twee windmolens op het terrein van de rioolwaterzuivering op het industrieterrein Nieuwgraaf in Duiven.

Start werving 'Beste biologische winkel 2017'

Biologische landbouw

Winkels die denken in aanmerking te komen voor de titel van 'Beste biologische winkel 2017' kunnen zich aanmelden. Stem van het publiek

Leerdammer verhoogt weidepremie naar 2 euro

Veehouderij

Kaasproducent Royal Bel Leerdammer verhoogt met ingang van 2017 de premie voor weidemelk van 0,65 euro naar 2 euro per 100 kilo.

Klimaatakkoord Parijs krijgt steun kabinet

Algemeen

Het kabinet steunt de afspraken die zijn gemaakt tijdens de Klimaattop eerder dit jaar in Parijs. Het parlement moet zich nog uitspreken over het akkoord

Veel argwaan rond megafusie

Akker- & Tuinbouw

De definitieve overname van Monsanto door Bayer roept veelal negatieve reacties op.

CNB draait winst van 1,1 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) sluit het boekjaar 2015-2016 af met een positief resultaat van 1.109.000 euro. De omzet steeg met 3,2 procent.

Triazool tackelt resistente schimmels

Akker- & Tuinbouw

Met Revysol brengt BASF een nieuwe triazool op de markt. Het is de bedoeling om het product vanaf 2019 te introduceren in meer dan zestig gewassen.

Organisaties pleiten voor vrijwillige AM-bemonstering

Akker- & Tuinbouw

Voor een duurzame beheersingsstrategie van aardappelmoeheid (AM) adviseren Avebe, TBM en LTO aardappeltelers in Noordoost-Nederland om een vrijwillige bemonstering te laten uitvoeren.

Fruitoogst schuift in elkaar

Akker- & Tuinbouw

Door het warme weer van de laatste twee weken rijpt het Nederlandse fruit versneld af. Het betekent voor de fruittelers dat ze minder tijd hebben om de appels en peren vooral voor de lange bewaring te plukken.

Bayer biedt bijna 50 miljard euro voor Monsanto

Algemeen

Persbureau Bloomberg meldt vanochtend dat Bayer het overnamebod op Monsanto heeft verhoogd tot bijna 50 miljard euro.

Uien kwetsbaar door het warme weer

Akker- & Tuinbouw

Uien zijn door het extreem warme weer van deze week extra gevoelig voor beschadigingen tijdens de oogst. De hoge temperaturen maken het weefsel van de uien zachter dan normaal, stelt buitendienstmedewerker Jaap Jonker van De Groot en Slot. Hij...

Groei aardappelen valt stil

Akker- & Tuinbouw

De snelle afrijping van aardappelen onder meer door het warme weer zorgt ervoor dat het aantal groeidagen dit seizoen beperkt blijft en dat vertaalt zich in lagere opbrengsten.

Subsidie kleinschalige suikerproductie

Akker- & Tuinbouw

Het bedrijf IPSS Engineering, dat samenwerkt met Wageningen UR, krijgt via provincie Gelderland een subsidie van ruim 4 ton voor het project 'ProKris'. Doel is het bouwen van een geschikt prototype voor het winnen van suiker uit suikerbieten en...

Egypte stelt strengere eisen aan kwaliteit tarwe

Akker- & Tuinbouw

Egypte heeft onlangs vrij plotseling de internationaal gebruikelijke norm voor moederkoren in tarwe verlaagd van 0,05 procent naar 0,00 procent.

Eerste aardappelnotering 18,50 euro gemiddeld

Akker- & Tuinbouw

De Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland noteerde deze week de eerste fritesaardappelen afland geleverd op gemiddeld 18,50 euro per 100 kilo.

Octrooideal Rijk Zwaan en Syngenta over genetisch materiaal

Akker- & Tuinbouw

Veredelaars van groentegewassen van Rijk Zwaan en Syngenta mogen vanaf nu vrij beschikken over elkaars genetisch materiaal, ook al is dat materiaal gepatenteerd.

Vitale aardappelsector kan tegen een stootje

Akker- & Tuinbouw

De Aardappeldemodag in Westmaas trok vorige week een recordaantal van ruim 8.000 bezoekers. De aardappelsector lijkt daarmee populairder dan ooit, maar moet wel zorgen vitaal te blijven om tegen een stootje te kunnen. Vitaliteit was vorige week het...

Agrodivisie BASF verwacht forse omzetstijging

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern BASF gaat ervan uit dat de wereldwijde omzet van de divisie gewasbescherming de komende tien jaar toeneemt tot zo'n 8,8 miljard euro. Dat is 3 miljard euro meer dan de omzet in 2015. De verwachte groei is vooral gebaseerd op de...

Subsidie voor project kleinschalige suikerverwerking

Akker- & Tuinbouw

Het bedrijf IPSS Engineering, dat samenwerkt met Wageningen UR, krijgt via de Provincie Gelderland een subsidie van ruim 4 ton voor het project ProKris.

'Gecoate meststof nu ook voor grootschalige toepassingen'

Akker- & Tuinbouw

Roel Bloemert van ICL Specialty Fertilizers vertelt over een nieuwe productielijn van de fabrikant in Heerlen en over een nieuwe technologie voor coating van gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

Hoge verwachting voor afzet fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Edwin Burgers van DCA Markt voorspelt dat de gemiddelde prijs voor fritesaardappelen in de periode van januari tot juni 2017 kan oplopen tot 19,50 euro per 100 kilo of zelfs nog hoger.

FloraHolland leeft mee met bloemenkwekers Ethiopië

Akker- & Tuinbouw

Bij ongeregeldheden in Ethiopië zijn de afgelopen dagen vier bloemenkwekerijen slachtoffer geworden van brandstichting en vernielingen.

Rabobank overweegt verplichte gewasverzekering

Akker- & Tuinbouw

Als aanvullende financieringsvoorwaarde voor bijvoorbeeld akkerbouwbedrijven overweegt Rabobank om bepaalde vormen van gewasverzekeringen verplicht te stellen.

Recordaantal bezoekers Aardappeldemodag

Akker- & Tuinbouw

De organisatie van de Aardappeldemodag meldt dat afgelopen woensdag een recordaantal belangstellenden het grote aardappelevenement in Westmaas bezochten.

'Meer kansen dan bedreigingen voor aardappelsector'

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelsector toonde vandaag tijdens de Aardappeldemodag zijn vitaliteit in de volle breedte.

Ctgb publiceert lijst met tallowamine-middelen

Akker- & Tuinbouw

De toelating van in totaal 37 middelen met glyfosaat in combinatie met de hulpstof tallowamine komt in Nederland te vervallen.

Nederlandse consument koopt minder bloemen en planten

Akker- & Tuinbouw

Ten opzichte van omringende landen geeft de Nederlandse consument het minst uit aan bloemen en planten.

Hogere hectareproductie suikerbieten in EU

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht dat de gemiddelde hectareproductie van suikerbieten in de Europese Unie dit jaar uitkomt op 72,78 ton per hectare.

'Als landbouwbeurs werken we volledig onafhankelijk'

Akker- & Tuinbouw

Alle leden van LNCN betalen evenveel contributie en hebben allemaal evenveel inspraak op het beleid en de reglementen van de beursvereniging, stelt beursvoorzitter Mark Brantjes. 'Wij ontvangen geen extra bijdragen van bedrijven of organisaties.'

Balans in daghandel van bloembollen

Akker- & Tuinbouw

De dagelijkse veiling voor bloembollen bij Hobaho in Lisse laat een prijsvorming zien die niet afwijkt van afgelopen jaren.

Leden van Cosun willen meer bieten telen

Biologische landbouw

Bijna 97 procent van de leden van Cosun wil zijn hoeveelheid ledenleveringsbewijzen met minimaal 20 procent uitbreiden.

‘Liever stimuleren dan handhaven op energie’

Akker- & Tuinbouw

Biologisch akkerbouwer Douwe Monsma uit Zeewolde is geen voorstander van handhaving op maatregelen om minder energie te verbruiken. ‘Ik zie liever een overheid die energiebesparing stimuleert.’

Tarweoogst Frankrijk een kwart lager

Akker- & Tuinbouw

Analisten gaan ervan uit dat de tarweoogst in Frankrijk een kwart lager zal zijn dan vorig jaar.

Tarweoogst Frankrijk een kwart lager

Akker- & Tuinbouw

Analisten gaan ervan uit dat de tarweoogst in Frankrijk een kwart lager zal zijn dan vorig jaar.

Tarwemarkt jarenlang in balans

Akker- & Tuinbouw

Wereldvoedselorganisatie FAO gaat ervan uit dat de productie en het verbruik van tarwe de komende tien jaar goed in balans blijven.

Aardappelareaal Canada 1,8 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

Uit de cijfers van Statistics Canada blijkt dat het Canadees aardappelareaal dit jaar uitkomt op 138.647 hectare. Dat is 1,8 procent minder dan in teeltjaar 2015.

Aardappelareaal Canada 1,8 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

Uit de cijfers van Statistics Canada blijkt dat het Canadees aardappelareaal dit jaar uitkomt op 138.647 hectare. Dat is 1,8 procent minder dan in teeltjaar 2015.

Late afrijping aardappelen in België

Akker- & Tuinbouw

Uit proefrooiingen van PCA in België blijkt dat de afrijping van de aardappelen behoorlijk later is dan voorgaande jaren. De opbrengsten lijken niet tegen te vallen.

Late afrijping aardappelen in België

Akker- & Tuinbouw

Uit proefrooiingen van PCA in België blijkt dat de afrijping van de aardappelen behoorlijk later is dan voorgaande jaren. De opbrengsten lijken niet tegen te vallen.

Vrijstelling groeiremmer in potplanten

Akker- & Tuinbouw

Voor de onbedekte pot- en containerteelten van aster, azalea, chrysant, hortensia en viburnum heeft het ministerie van EZ vrijstelling verleend aan Dazide Enhance.

Vrijstelling groeiremmer in potplanten

Akker- & Tuinbouw

Voor de onbedekte pot- en containerteelten van aster, azalea, chrysant, hortensia en viburnum heeft het ministerie van EZ vrijstelling verleend aan Dazide Enhance.

Recordexport voor Nederlands pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Met 811.086 ton heeft de Nederlandse pootgoedsector afgelopen afzetseizoen een recordvolume naar het buitenland geëxporteerd.

Recordexport voor Nederlands pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Met 811.086 ton heeft de Nederlandse pootgoedsector afgelopen afzetseizoen een recordvolume naar het buitenland geëxporteerd.

'Liever stimuleren dan handhaven op energie'

Akker- & Tuinbouw

Biologisch akkerbouwer Douwe Monsma uit Zeewolde is geen voorstander van handhaving op maatregelen om minder energie te verbruiken. 'Ik zie liever een overheid die energiebesparing stimuleert.'

Nieuw dunmiddel werkt grillig op peren

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe chemische dunmiddelBrevis is dit jaar voor het eerst toegelaten in de fruitteelt. De ervaringen op peren zijn veelbelovend maar ook wisselend, bleek tijdens de Perendag.

Nieuw dunmiddel werkt grillig op peren

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe chemische dunmiddel Brevis is dit jaar voor het eerst toegelaten in de fruitteelt. De ervaringen op peren zijn veelbelovend maar ook wisselend, bleek tijdens de Perendag.

EZ vertraagt inning onderzoeksgeld

Akker- & Tuinbouw

BO Akkerbouw vraagt EZ nogmaals met klem mee te werken aan het verkrijgen van de juiste gegevens voor het innen van de verplichte bijdrage voor het programma onderzoek en innovatie.

Veredelaar ontvangt Chinese bloemisten

Akker- & Tuinbouw

Dümmen Orange ontving deze week invloedrijke Chinese bloemisten die inspiratie kwamen opdoen bij de bloemenveredelaar.

Eerste afland zaaiuien voor 11 euro

Akker- & Tuinbouw

Uienhandel.com meldt dat de eerste afland zaaiuien van dit seizoen zijn verkocht voor 11 euro per 100 kilo.

Perensector toont nieuwste ontwikkelingen

Akker- & Tuinbouw

Op de Perendag vandaag op het bedrijf Vogelaar Fruitcultures in Krabbendijke demonstreerde de perensector de nieuwste machines, teeltontwikkelingen en de mogelijkheden van Smartfarming.

Verdere acties  nodig voor schoner erf

Akker- & Tuinbouw

Het Toolboxteam Water streeft ernaar dat maatregelen die de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen beperken meer gangbaar worden op landbouwbedrijven.

Holland Malt verdubbelt capaciteit mouterij

Akker- & Tuinbouw

Holland Malt gaat de capaciteit van haar mouterij in de Eemshaven het komend jaar verdubbelen tot 280.000 ton mout.

GMO-subsidie voor natuurlijke middelen

Akker- & Tuinbouw

Telers die bij een erkende producentenorganisatie zijn aangesloten, komen in aanmerking voor GMO-subsidie op het gebruik van middelen van natuurlijke oorsprong.

'Dure partijen moeten zichtbaar blijven'

Akker- & Tuinbouw

Voor leden van de landbouwbeurs in Goes is een belangrijk bezwaar tegen het opsplitsen van de fritesnotering dat de hoogste prijzen voor fritesaardappelen onvoldoende in beeld komen.

Vrijstelling voor virusmiddelen in tomaat

Akker- & Tuinbouw

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor PMV-01 en V10 om pepinomazoïekvirus te bestrijden in de belichte tomatenteelt.

Nobelprijswinnaars willen eind gmo-campagne

Akker- & Tuinbouw

Ruim honderd Nobelprijswinnaars ondertekenden een brief waarin Greenpeace wordt opgeroepen om de campagne tegen gmo-technieken te stoppen.

Heyboer test granulaten in peen

Akker- & Tuinbouw

Voor een betere opkomst en ontwikkeling van peen test gewasbeschermingsfirma Heyboer dit jaar verschillende granulaten.

Poolprijs Aviko tot 173,64 euro

Akker- & Tuinbouw

De Aardappeltelerscommissie van Aviko Potato heeft voor oogst 2015 een poolprijs gerealiseerd van 173,64 euro per 1000 kilo.

Akkerbouw trekt duizenden bezoekers (video)

Akker- & Tuinbouw

De opendag afgelopen zaterdag in het kader van de Week van de Akkerbouw heeft in totaal naar schatting enkele tienduizenden bezoekers opgeleverd.

Rusthoeve in trek bij akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

CZAV schat dat woensdag wellicht zo'n drieduizend belangstellenden de opendag van CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat bezochten.

Studenten presenteren eigen demoproeven

Akker- & Tuinbouw

Studenten van CAH Vilentum presenteerden donderdag op een praktijkperceel van de schoolboerderij in Dronten een aantal eigen demoproeven in akkerbouwgewassen.

Suikerbieten maken groeispurt

Akker- & Tuinbouw

Door het warme en zonnige zomerweer groeien de suikerbieten voorspoedig, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

CSV Covas mag fusie onderzoeken

Akker- & Tuinbouw

Telerscoöperatie CSV Covas gaat met instemming van de leden de mogelijkheden van een fusie met Cosun onderzoeken.

Driftarm onkruidspuiten biedt mogelijkheden

Akker- & Tuinbouw

In de proef geïntegreerde onkruidbeheersing in suikerbieten bij PPO-Lelystad blijkt dat het goed mogelijk is om met driftarme spuittechnieken de percelen schoon te houden.

Resistentie werkt niet tegen wortelbrand

Akker- & Tuinbouw

Suikerbietenrassen met resistentie tegen het rhizoctoniatype dat wortelrot veroorzaakt, kunnen in het voorjaar wel aangetast worden door het type rhizoctonia dat vooral in aardappelen voorkomt.

Biofumigatie valt tegen als grondontsmetter

Akker- & Tuinbouw

Uit nationale en internationale praktijkervaringen en onderzoeksresultaten blijkt biofumigatie tot dusver weinig succesvol als alternatief voor chemische grondontsmetting.

CSV Covas overweegt samengaan Cosun

Akker- & Tuinbouw

In twee ronden van kringbijeenkomsten informeert en raadpleegt CSV Covas haar leden over het wel of niet samengaan van de coöperatie met Cosun.

Uitstel hoorzitting over paprikapatent

Akker- & Tuinbouw

Het Europees Octrooibureau stelt de hoorzitting over het patent op op rode paprika's met resistentie tegen witte vlieg voorlopig uit.

CBS gaat mogelijk sancties opleggen

Akker- & Tuinbouw

Gewastelers die een vragenlijst over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet invullen, riskeren een boete die kan oplopen tot 16.000 euro.

Agrifirm betaalt 157,70 euro voor baktarwe

Akker- & Tuinbouw

Voor baktarwe in de basispool betaalt Agrifirm Plant dit jaar 157,70 euro per ton. Dat is bijna 6 euro minder dan vorig jaar.

Ruim 400 hectare minder pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Het pootgoedareaal in Nederland komt dit seizoen uit op 39.759 hectare, dat is ongeveer 430 hectare minder dan in 2015.

Landbouwministers naar Food to Be-expo

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) bezocht gisteren met de landbouwministers van de Europese Unie (EU) de expo Food to Be in Eindhoven.

Drie nieuwe rassen voor gele mosterd

Akker- & Tuinbouw

Op de nieuwe aanbevelende rassenlijst voor groenbemesters zijn drie nieuwe rassen voor de teelt van gele mosterd opgenomen.

Kritiek op lagere bietenprijs in België

Akker- & Tuinbouw

Belgische landbouworganisaties zijn uiterst kritisch over de 30 procent lagere bietenprijs die de Tiense suikerraffinaderij vanaf 2017 wil betalen.

Rottenberg ziet landelijk Bijenplatform zitten

Akker- & Tuinbouw

In de bijenhouderij is er behoefte aan een gezamenlijke structuur voor de probleemaanpak van zaken die te maken hebben met de bijengezondheid. Een landelijk platform kan de oplossing zijn, vindt Felix Rottenberg.

Natuurlijke meststof mag in biologische ui

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm Plant kreeg onlangs toestemming om de natuurlijke meststof polysulfaat toe te passen in biologische uien.

EC ziet af van extra voedingssuiker

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie (EC) neemt geen aanvullende maatregelen om extra voedingssuiker beschikbaar te krijgen voor de Europese markt.

Brussel wil duidelijkheid scheppen patentrecht

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie (EC) werkt aan een nadere interpretatie van de biotech-richtlijn om helderheid te bieden over het patentrecht op natuurlijke planteigenschappen.

Hogere noteringen exportaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Zowel de landbouwbeurs in Goes als de handelsbeurs in Rotterdam noteren deze week de aardappelen voor export aanzienlijk hoger.

Mijlpaal certificering pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De NAK heeft voor dit seizoen inmiddels meer dan 1,1 miljoen ton aardappelpootgoed gecertificeerd.

Gecoate meststoffen onder vergrootglas

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe eisen in de conceptverordening voor het CE-keurmerk van meststoffen hebben mogelijk verstrekkende gevolgen voor gecoate meststoffen.

Waarde HZPC meer dan 100 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

De certificaatkoers van pootgoedbedrijf HZPC Holland is tijdens de onlangs gehouden beursdag vastgesteld op 136,90 euro.

USDA verwacht grote tarweoogst

Akker- & Tuinbouw

Voor het seizoen 2016-2017 gaat het ministerie van Landbouw in de Verenigde Staten (USDA) uit van een wereldtarweoogst van 727 miljoen ton.

Budget Bloemenbureau 14,5 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

Bloemenbureau Holland heeft voor de generieke en collectieve promotie van bloemen en planten een budget van 14,5 miljoen euro beschikbaar.

Agrico wint prijs voor Kenia-project

Akker- & Tuinbouw

Aardappelcoöperatie Agrico heeft deze week de Nederlandse finale voor de Europese Awards voor ondernemerschapbevordering (EEPA) gewonnen. Dat doet de coöperatie met een project in Kenia.

Bayer overweegt overname Monsanto

Algemeen

Het Duitse chemieconcern Bayer overweegt volgens persbureau Bloomberg overnamebod op de Amerikaanse branchegenoot Monsanto van ongeveer 38 miljard euro.

Minder invoer suiker in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De invoer van suiker vanuit de EPA-landen naar de Europese Unie blijft achter bij voorgaande jaren.

ABN Amro verwacht omzetgroei akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor dit jaar gaat ABN Amro ervan uit dat de omzet van de Nederlandse akkerbouwsector stijgt met 1 procent.

Grote belangstelling Week van de Akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Al 65 akkerbouwbedrijven hebben zich aangemeld voor de Open Dag tijdens de Week van de Akkerbouw op zaterdag 25 juni.

Schade bodemherbicide in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

IRS meldt dat op een aantal percelen het bodemherbicide Centium te fel heeft gewerkt op de bietenplanten.

Stabiele noteringen voor gerst

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor voergerst op de internationale markten zijn al weken stabiel bij goede oogstvooruitzichten en redelijke wereldvoorraden.

Bionext wijst publiek op gevaar zaadpatenten

Akker- & Tuinbouw

Ketenorganisatie Bionext start maandag een publiekscampagne om aandacht te vragen voor het gevaar van patenten op natuurlijke eigenschappen van planten.

Platform voor ontwikkeling hybrideaardappel

Pim Lindhout van Solynta pleit voor een platform van veredelaars die zich bezighouden met de ontwikkeling van hybrideveredeling bij aardappelen.

Relatief weinig aardappelen afgeleverd

Van de aardappeloogst 2015 is op de peildatum 15 april 68 procent afgeleverd. Vorig jaar had op hetzelfde meetmoment 78 procent van de consumptieaardappelen een eindbestemming gevonden.

Late aardappeloogst bij Heerenveen

Op de zandgronden bij Heerenveen rooide Pieter Bergsma vrijdag de laatste aardappelen van het teeltseizoen 2015.

Omzet Landwinkels stijgt met 10 procent

Algemeen

De Landwinkel Coöperatie kende afgelopen jaar een omzetgroei van ruim 10 procent.

Rabobank: consumptie zachtfruit stijgt

Akker- & Tuinbouw

In de Europese Unie zal de consumptievolume van blauwe bessen, frambozen en bramen de komende vijf jaar met minimaal 7 procent per jaar toenemen.

Minder landbouwbedrijven in Vlaanderen

Algemeen

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen daalde tussen 2000 en 2014 met 40 procent.

'Kalf bij koe geen verplichting'

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ziet onvoldoende reden voor de overheid om te bepalen of een kalf langere tijd bij de koe moet blijven.

'Mooie middenprijs Sweet Sensation'

Akker- & Tuinbouw

Voor de klasse I-peren die voldoen aan de kwaliteitseisen van het merk Sweet Sensation is afgelopen jaar gemiddeld 1,16 euro betaald.

Acute snot in Harskamp

Veehouderij

Op een legpluimveebedrijf in Harskamp is door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een besmetting vastgesteld van Coryza (acute snot).

Delphy onderzoekt gevoeligheid bietenrassen

Akker- & Tuinbouw

Delphy doet ook in 2016 weer onderzoek naar de gevoeligheid van suikerbietenrassen voor de diverse schimmelziekten.

Meer honingbijen overleven de winter

De sterfte onder bijenvolken is met 6,5 procent afgelopen winter in Nederland in jaren niet zo laag geweest.

NFO wil verruiming Global GAP-eisen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) heeft een verzoek ingediend om onbewerkte dierlijke mest in fruitgewassen te mogen toedienen tot zestig dagen voor de oogst.

Motie invasieve soorten van CDA en SGP

Akker- & Tuinbouw

CDA en SGP hebben samen een motie ingediend over de lijst met invasieve soorten die is opgesteld door de Europese Commissie (EC).

Opnieuw aardappelsurveys met helikopter

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat dit jaar net als in 2015 aardappelsurveys uitvoeren met een helikopter.

54 gele kaarten vanwege phytophthora

Voor overtredingen op het naleven van de teeltvoorschriften om verspreiding en besmetting van phytophthora in aardappelen tegen te gaan, deelde NVWA in 2015 in totaal 54 gele kaarten uit.

Zorgen om vertraagde start bietenseizoen

Akker- & Tuinbouw

In verband met de vertraagde start van het bietenseizoen maken bietentelers zich zorgen over de verwachte opbrengst.

Boer bewust van problematiek watervervuiling

Gewastelers zijn goed doordrongen van de problematiek rond watervervuiling door gewasbeschermingsmiddelen, blijkt uit onderzoek in opdracht van Bayer CropScience.

CZAV scant tarwe met drones

Akker- & Tuinbouw

CZAV is deze week gestart met dronevluchten om taakkaarten te maken voor het plaatsspecifiek bemesten van tarwe.

Visuele controle net zo goed als PCR

Akker- & Tuinbouw

Voor partijonderzoek vanwege controle op M. chitwoodi na de oogst van pootaardappelen kunnen pootgoedtelers kiezen uit een visuele beoordeling of voor de PCR-methode.

Delphy breidt rassenonderzoek aardappel uit

Op twee locaties in het zuidwesten van Nederland gaat Delphy proefvelden aanleggen voor rassendemo's in consumptieaardappelen.

Grote verschillen inzaai uien

Akker- & Tuinbouw

De zaaimomenten voor zaaiuien lopen in Nederland sterk uiteen, constateert zaadfirma De Groot en Slot.

Uienhandel in moeilijke fase

Akker- & Tuinbouw

Volgens uienhandelaren is het op dit moment lastig om uien te plaatsen vanwege de beperkte vraag van afnemers.

Vruchtbaar overleg over bacterievuur

Akker- & Tuinbouw

Voor provincie Flevoland heeft LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten met betrokken organisaties nieuwe afspraken gemaakt over de beheersing van bacterievuur.

Pootgoedtak KWS naar Stet Holland

KWS Group verkoopt de conventionele pootgoedactiviteiten die vallen onder het bedrijfsonderdeel KWS Potato aan Stet Holland.

Inzaai suikerbieten bijna halverwege

Akker- & Tuinbouw

Van het areaal suikerbieten in Nederland is inmiddels 45 procent ingezaaid, meldt Suiker Unie. Vanwege het wat onbestendige weer is afgelopen week maar 14 procent van het areaal ingezaaid.

Cosun start uitgifte leveringsbewijzen

Akker- & Tuinbouw

Leden van Cosun ontvangen deze periode informatie over de toewijzing van de ledenleveringsbewijzen (LLB's) voor het nieuwe suikersysteem vanaf 2017.

Variabel bemesten met organische mest

Agrifirm Plant maakt met de ontwikkeling van specifieke taakkaarten het plaatsspecifiek bemesten met drijfmest en compost mogelijk.

Flauwe stemming op aardappeltermijnmarkt

Het aprilcontract voor fritesaardappelen beweegt zich geleidelijk naar een niveau beneden 15 euro per 100 kilo.

Voldoende draagvlak aardbeienonderzoek

Akker- & Tuinbouw

Naar schatting tweehonderd tot tweehonderdvijftig aardbeientelers willen 250 euro bijdragen aan Stichting Aardbeien Onderzoek (SAO). Daarmee is er voldoende draagvlak vanuit de sector.

Geen vroege inzaai suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie constateert dat de gemiddelde inzaaidatum voor suikerbieten dit jaar niet vroeg zal zijn.

Zoektocht naar natuurlijke groeisubstraten

Akker- & Tuinbouw

Wageningen UR zoekt partners voor een onderzoeksproject dat moet resulteren in nieuwe natuurlijke groeisubstraten voor gebruik in de tuinbouw.

Sapmaker vindt investeerder voor doorgroei

Akker- & Tuinbouw

Fruity Line, producent van sappen en smoothies, gaat samenwerken met investeringsmaatschappij Gilde Equity Management voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Steun voor afzet Milieukeur bloembollen

Akker- & Tuinbouw

Milieukeur helpt Nederlandse bloembollentelers om hun duurzamer geteelde bloembollen in het buitenland te positioneren.

Cichorei op tijd zaaien voor 10 ton inuline

Akker- & Tuinbouw

Sensus adviseert cichoreitelers op tijd te zaaien om de doelstelling van een productie van 10 ton inuline per hectare te halen.

Eerste zak mout voor glutenvrij sorghumbier

Akker- & Tuinbouw

Mouterij De Swaen in Kloosterzande leverde vorige week de eerste zak mout gemaakt van sorghum.

Fruitsector wacht op duidelijkheid Vertimec

Akker- & Tuinbouw

De NFO verwacht dat er in de loop van april meer duidelijkheid komt over het wel of niet inwilligen van de vrijstelling voor het insecticide Vertimec Gold.

Opschaling teelt sorghum naar 30 hectare

Akker- & Tuinbouw

Voor een vervolg op de haalbaarheidsstudie voor de teelt van sorghum in Nederland is het de bedoeling om dit jaar het teeltareaal uit te breiden tot zo'n 30 hectare.

Meer dan 5 miljard kilo Nederlandse groenten

Akker- & Tuinbouw

In Nederland is in 2015 voor het eerst meer dan 5 miljard kilo groenten geoogst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vrijstelling Raptol voor appels

Akker- & Tuinbouw

Voor de bestrijding van appelbloesemkever in zowel de biologische als gangbare appelteelt, verleent staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een tijdelijk vrijstelling voor het middel Raptol.

Boetes kartel zilveruien gehandhaafd

Akker- & Tuinbouw

De door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2012 wegens kartelvorming aan telers en verwerkers van zilveruien oplegde boetes van in totaal 9 miljoen euro zijn terecht opgelegd.

Onderzoek chrysant op water krijgt vervolg

Akker- & Tuinbouw

Bij Proeftuin Zwaagdijk is in een nieuw ingerichte proefkas opnieuw een proef met chrysanten op water opgestart.

Ruim 1.000 hectare minder glas

Akker- & Tuinbouw

Het areaal glastuinbouw in Nederland daalde in de periode van 2011 tot met 2015 van 10.249 hectare naar 9.205 hectare.

Rusland open voor vruchtbomen

Akker- & Tuinbouw

Handelsbond Anthos en de Cultuurgroep Fruitgewassen van LTO hebben samen met de NVWA en Naktuinbouw afspraken gemaakt over de export van vruchtbomen naar Rusland.

Areaal zaaiuien groeit naar 25.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Zaadbedrijven verwachten dat dit voorjaar 4 procent meer zaaiuien worden ingezaaid dan vorig jaar.

HAK boekt 4 procent omzetgroei

Akker- & Tuinbouw

Groenteconservenbedrijf HAK in Giessen zag afgelopen jaar de omzet toenemen met 4 procent van 74,8 miljoen naar 77,5 miljoen euro.

Structuur beter na groenbemestermengsels

Akker- & Tuinbouw

Op het bedrijf van maatschap Van Kempen in Achthuizen is tijdens het ploegen duidelijk het effect te zien van een groenbemestermengsel op de structuur van de bodem.

Aardappelen met gedichten uit Malta

De eerste nieuwe consumptieaardappelen uit Malta in jutezakjes voorzien zijn van tweetalige gedichten zijn vanaf deze week te koop in onder meer Leeuwarden.

Suikervoorraad EU halveert bijna

Akker- & Tuinbouw

Uit de suikerbalans van de Europese Unie blijkt dat door de lage suikerproductie van dit jaar de voorraad aan suiker dit jaar bijna halveert.

Verkoop Innate-aardappel ook in Canada

Canadese voedsel- en gezondheidsautoriteiten geven toestemming om de genetisch gemodificeerde Innate-aardappel van verwerker Simplot ook in Canada te verkopen.

Termijnnotering fritesaardappelen zakt weg

In een maand tijd is de notering van het aprilcontract voor fritesaardappelen gedaald van 18 naar 15,50 euro per 100 kilo.

Europese suikeroogst 14,9 miljoen ton

Akker- & Tuinbouw

De suikeroogst in de Europese Unie komt volgens de meest recente informatie vanuit de lidstaten voor het seizoen 2015-2016 op bijna 14,9 miljoen ton.

Infectiedruk bacterievuur blijft laag

Akker- & Tuinbouw

Inspecteurs die namens Naktuinbouw controles uitvoeren op bacterievuur in planten, hagen en bosschages hebben in 2015 in totaal 93 aantastingen gevonden.

Inzaai suikerbieten op 3,8 procent

Akker- & Tuinbouw

Van het areaal suikerbieten is in Nederland vorige week 3,8 procent ingezaaid.

'Groei biologisch gaat te traag'

De Nederlandse landbouw kan de groeiende vraag naar biologisch niet bijbenen. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van Skal Biocontrole.

Eerste uien en peen de grond in (video)

Akker- & Tuinbouw

Op lichtere gediepploegde gronden in de buurt van Biddinghuizen zaaide loonbedrijf Heyboer deze week de eerste percelen met peen en uien.

Weer en bouw verlengen campagne Avebe

Avebe verwacht in de fabriek in Gasselternijveen pas in april de laatste aardappelen van deze campagne te verwerken.

Onderzoek witrot bij HAS Den Bosch

Akker- & Tuinbouw

Zes studenten van de HAS Den Bosch doen onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van witrot in zaaiuien.

Rabo voorspelt schaarste hop en gerst

Akker- & Tuinbouw

De opkomst van speciale biersoorten en premiumbieren zorgt volgens Rabobank voor een dreigend tekort aan hop en brouwgerst.

Sensus stimuleert cichorei onder vliesdoek

Akker- & Tuinbouw

Telers die dit jaar hun vroeg gezaaide cichorei afdekken met vliesdoek kunnen bij levering in de voorcampagne rekenen op de maximale vroegleveringspremie.

Pootaardappelacademie opnieuw van start

De pootaardappelacademie in Groningen gaat dit seizoen opnieuw van start met zo'n dertig deelnemers.

Brazilië en Maleisië stuwen uienexport

Akker- & Tuinbouw

De uienexport in seizoen 2015-2016 loopt 55.000 ton voor op de export van vorig seizoen.

BO Akkerbouw zet streep door Agriprins

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een gebrek aan belangstelling heeft BO Akkerbouw in overleg met ketenpartijen besloten om vanaf 1 april 2016 te stoppen met het prijsinformatiesysteem Agriprins.

Nu toch bodem in de tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Een daling van de prognose voor de wereldtarweproductie volgens het meest recente rapport van de Amerikaanse landbouwministerie (USDA) zorgt voor stabiele of iets hogere tarwenoteringen.

'Een snoepwinkel zonder kassa'

Akker- & Tuinbouw

Nederland moet een goede module vinden voor het vermarkten van landbouwkennis naar het buitenland, stelt oud-minister Gerda Verburg.

Selectie focusonderwerpen voor onderzoek

Akker- & Tuinbouw

Voor het gezamenlijk onderzoeks- en innovatieprogramma van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is een lijst met focusonderwerpen samengesteld.

Dunne basis voor rassenonderzoek granen

Akker- & Tuinbouw

Voor een betrouwbaar cultuur- en gebruikswaardenonderzoek (CGO) voor graangewassen zijn volgens Ton Wouda van Limagrain eigenlijk meer proeflocaties nodig.

Mate besmetting chitwoodi valt mee

Akker- & Tuinbouw

Uit de grondanalyses van de vrijwillig bemonsterde percelen door PVM blijkt dat een derde van de percelen besmet is met M. chitwoodi.

Al 20 jaar peennotering bij LNCN

Akker- & Tuinbouw

Het is komende zomer 20 jaar geleden dat de de landbouwbeurs in Emmeloord voor het eerst een notering voor peen presenteerde.

België verwerkt 4 miljoen ton aardappelen

De Belgische aardappelverwerkende industrie heeft in 2015 een recordhoeveelheid van 3,97 miljoen ton aardappelen verwerkt.

Wisseltrofee voor mooiste bewaarui

Akker- & Tuinbouw

Uienteler Jack Quaak is de winnaar geworden van de kwaliteitsbeoordeling voor bewaaruien door studieclub West-Zeeuws-Vlaanderen.

NFO wil geen kentekenplicht pluktreintrekkers

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) vindt dat fruittelers vrijstelling van de kentekenplicht moeten krijgen voor kleine trekkers die alleen tijdens de fruitoogst worden gebruikt.

VTA: minder voorraad vrije aardappelen

Uit de voorraadinventarisatie van VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) blijkt dat de voorraad vrije aardappelen in absolute tonnen 7,1 procent lager is dan het vijfjarig gemiddelde.

Geen vrijstelling alternatief aaltjesmiddel

Akker- & Tuinbouw

Voor toepassing in lelies krijgt de bloembollensector geen vrijstelling voor een aaltjesmiddel als alternatief voor Vydate.

Suikerproductie stijgt na 2017 met 5 procent

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht na 2017 een stijging van de suikerproductie in de Europese Unie met 5 procent.

VTA: veel uien contractueel vastgelegd

Akker- & Tuinbouw

Naar verhouding veel uien die nog in opslag liggen zijn contractueel al vastgelegd, blijkt uit de voorraadinventarisatie van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA).

Prognoses graanoogst opnieuw hoger

Akker- & Tuinbouw

Gunstige oogstprognoses en oogstvooruitzichten en stijgende voorraden zorgen voor verdere dalingen van graannoteringen op internationale handelsbeurzen.

Nieuwe directeur voor Stichting Veldleeuwerik

Akker- & Tuinbouw

Hedwig Boerrigter is vanaf 1 april de nieuwe directeur van Stichting Veldleeuwerik en daarmee opvolger van de huidige directeur Henk Heinhuis.

Winst BASF daalt 23 procent

De omzet van BASF in 2015 komt uit op 70,4 miljard euro, dat is 5 procent minder dan het voorgaande jaar.

BUI: 1 miljoen ton uien afgeleverd

Akker- & Tuinbouw

Van de bruto-opbrengst van 1,41 miljoen ton zaaiuien van oogst 2015 is inmiddels 1 miljoen ton afgeleverd. Dat blijkt uit voorraadmeting uien die Bureau Uienmarkt Informatie (BUI) uitvoerde voor BO Akkerbouw. Peildatum is 15 februari.

Teller erfemissiescan op vijfhonderd

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Jan Groot in Lelystad was deze week de vijfhonderdste agrariër die de erfemissiescan heeft ingevuld.

Nieuwe bietenrassen met herbicidetolerantie

Akker- & Tuinbouw

Voor het rassenonderzoek van IRS heeft KWS voor dit jaar twee bietenrassen aangemeld met natuurlijke tolerantie voor een bepaalde groep herbiciden.

Rusland houdt grens dicht voor pootgoed

Nederland kan in tegenstelling tot andere Europese landen nog geen pootgoed exporteren naar Rusland.

Nu ook bio-uien via Uienhandel.com

Akker- & Tuinbouw

Dit seizoen worden naast gangbare gele en rode zaaiuien voor het eerst ook biologische uien aangeboden op de digitale marktplaats Uienhandel.com.

HZPC investeert in Rusland

HZPC Holland verwerft alle aandelen van de gezamenlijke Fins-Russische onderneming HZPC Sadokas met onder meer een vestiging in Sint-Petersburg.

Wijziging statuten voor collectief onderzoek

Akker- & Tuinbouw

Het bestuur van LTO Nederland past de de statuten aan om de verbindendverklaring voor het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw mogelijk te maken.

'Behoefte aan onafhankelijke plantenartsen'

Louise Vet van NIOO-KNAW vindt dat deskundige plantenartsen gewasbeschermingsmiddelen op recept zouden moeten voorschrijven.

Record aardappelverwerking 3,78 miljoen ton

De Nederlandse aardappelindustrie verwerkte in 2015 in totaal 3,78 miljoen ton fritesaardappelen.

RVO-data Interpolis hagelverzekering

Akker- & Tuinbouw

Verzekeraar Interpolis wil de gegevens die agrarische ondernemers aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebruiken als basisinformatie voor de hagelverzekering in open teelten.

Waterschade wintertarwe valt mee

Akker- & Tuinbouw

Landelijk valt de stand van het tarwegewas niet tegen, melden diverse teeltspecialisten. Dat ondanks de grote hoeveelheden neerslag van deze winter en afgelopen voorjaar.

Uienpartijen verliezen aan kwaliteit

Akker- & Tuinbouw

Uienpartijen die een tweede kwaliteitsbeoordeling ondergaan voor Uienhandel.com worden veelal behoorlijk lager gewaardeerd.

Alles over aardappelen op één platform

Het nieuwe Kennisplatform Aardappels is donderdag officieel gelanceerd op het eerste Aardappelcongres van Nederland.

Bayer investeert in digitale landbouw

Met de acquisitie van de Duitse softwareleverancier ProPlant wil chemiefabrikant Bayer zich meer toeleggen op digitale landbouwtechnieken.

Aardappelopbrengst naar 138 ton per hectare

Hogere temperaturen en meer CO2-uitstoot zorgen ervoor dat de opbrengstpotentie van aardappelen de komende 35 jaar met 50 ton per hectare kan toenemen.

'Eén aardappelnotering nog ver weg'

Initiatieven om te komen tot één notering voor fritesaardappelen in Nederland hebben nog geen succes opgeleverd.

Kamp achter verbindend verklaring

Akker- & Tuinbouw

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is van plan akkoord te gaan met de verbindend verklaring voor het gezamenlijk onderzoeks- en innovatieprogramma van de Brancheorganisatie(BO) Akkerbouw.

Vliegende start uienexport in 2016

Met een volume van 71.700 ton is de uienexport de eerste drie weken van 2016 voortvarend van start gegaan.

Invloed klimaatverandering op aardappelteelt

Wereldwijd verschillen de effecten van klimaatverandering op de teelt en de productie van aardappelen.

Areaal suikerbieten maximaal 100.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Cosun verwacht niet dat het areaal suikerbieten de komende jaren zal toenemen tot meer dan 100.000 hectare.

Bietenprijs Cosun: 43,01 euro

Akker- & Tuinbouw

Voor suikerbieten die zijn geleverd tijdens de afgelopen campagne betaalt Coöperatie Royal Cosun gemiddeld 43,01 euro per ton.

CBS: aardappeloogst 2015 flink lager

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de definitieve opbrengstcijfer voor consumptieaardappelen met 4,5 ton per hectare naar beneden bijgesteld.

Danespo voor 49 procent in Franse handen

Akker- & Tuinbouw

De Franse veredelingsfirma Florimond Desprez heeft 49 procent van de aandelen van het Deense pootgoedbedrijf Danespo overgenomen.

Matige fruitoogst zuidelijk halfrond

Akker- & Tuinbouw

De fruitexporterende landen van het zuidelijk halfrond verwachten dit jaar minder appels en peren te oogsten dan in 2015.

Nog obstakels in project ChemBeet

Akker- & Tuinbouw

Het project ChemBeet voor het fermenteren van suikermoleculen tot waardevolle moleculen op de testlocatie van Acrres in Lelystad blijkt uitdagender dan gedacht.

Haanstra: zorgen voor gelijk speelveld

Akker- & Tuinbouw

Als vertrekkend voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw pleitte Jaap Haanstra nog eens voor een gelijk speelveld voor akkerbouwers binnen de Europese Unie.

Moeizame export Europese tarwe

Akker- & Tuinbouw

Een tegenvallende export van tarwe uit de EU zorgt op Europese markten voor verdere daling van de noteringen.

NEPG: lagere voorraad aardappelen

Volgens de North-Western European Potato Growers (NEPG) zijn de aardappelvoorraden in EU-5 landen op dit moment lager dan verwacht na de oogst van 2015.

Countus: grote verschillen akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

De verschillen in bedrijfsresultaten tussen vergelijkbare akkerbouwbedrijven kan soms oplopen tot wel 200.000 euro, constateert accountantsbureau Countus.

ChemChina biedt €39 miljard voor Syngenta

Algemeen

Voor de overname van Syngenta doet het Chinese chemische concern ChemChina een definitief bod van 39 miljard euro. Het Zwitserse bedrijf kondigt dat woensdag aan in een persverklaring.

Van Dam: experts EFSA onafhankelijk

Akker- & Tuinbouw

Volgens staatssecretaris Martijn van Dam is er geen twijfel over de onafhankelijkheid van de gmo-experts die zijn aangesteld door EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid.

Syngenta bijna in Chinese handen

Algemeen

China National Chemical Corporation (ChemChina) is in de markt voor een overname van Syngenta voor een bedrag van 43 miljard Amerikaanse dollars.

Suiker Unie adviseert ruime uitzaai

Akker- & Tuinbouw

Voor de toewijzing van de leveringsrechten vanaf 2017 adviseert Suiker Unie bietentelers nogmaals om de suikerbieten komend seizoen ruim uit te zaaien.

SGP: imidacloprid verbod in strijd met wet

Akker- & Tuinbouw

Elbert Dijkgraaf van de SGP noemt het gebruiksverbod op imidacloprid boterzacht. Hij adviseert staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om vooral naleving van de huidige zuiveringsplicht af te dwingen.

Certificaat voor telers Veldleeuwerik

Akker- & Tuinbouw

Alle telers die voldoen aan de duurzaamheidsystematiek van Stichting Veldleeuwerik hebben vorige week een certificaat ontvangen.

Hylkema vertrekt bij LTO Glaskracht

Akker- & Tuinbouw

Dick Hylkema vertrekt als directeur bij LTO Glaskracht Nederland. Hij wordt directeur van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en volgt daarmee René van Diepen op.

Mycorrhiza's in strijd tegen rhizoctonia

Akker- & Tuinbouw

De toepassing van BiomyPro mycorrhizaschimmels zorgt in biologisch aardappelpootgoed voor minder aantasting door rhizoctonia.

Fritesverwerkers meer afhankelijk van import

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse fritesverwerkers zijn voor de aanvoer van hun grondstof steeds meer afhankelijk van fritesaardappelen uit het buitenland.

Nieuwe CEMP voor bloembollensector

Akker- & Tuinbouw

Hille Hoogland gaat aan de slag als Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) voor de bloembollensector.

Ctgb: etiket Serenade uitgebreid

Het biologische middel Serenade van toelatingshouder Bayer mag sinds kort op veel meer gewassen toegepast worden.

Aardappelen bewaren lastiger dan ooit

Akker- & Tuinbouw

Moeilijke bewaaromstandigheden na een natte oogst zijn er de oorzaak van dat partijen aardappelen eerder moeten worden geleverd dan gepland.

Meer suiker voor export uit Brazilië

Akker- & Tuinbouw

De verwachting is dat Brazilië volgend jaar meer suiker beschikbaar heeft voor export op de wereldmarkt.

Tulp vernoemd naar accountant

Akker- & Tuinbouw

De tulp Countus is gisteren bij de opening van de Bloembollen Vakdagen Flevoland in Creil officieel gedoopt.

Boetes en kortingen melden via LTO

Algemeen

LTO roept leden op om boetes en kortingen te melden bij de organisatie als daarover een onrechtvaardigheidsgevoel bestaat.

Dividend Nedato: 1 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

De leden van Nedato krijgen dit jaar vanuit de coöperatie samen in totaal 1 miljoen euro uitgekeerd. Daartoe is onlangs besloten in een algemene vergadering van aandeelhouders.

Tool meet blootstelling meerdere pesticiden

Op initiatief van RIVM en EFSA is software ontwikkeld waarmee de cumulatieve blootstelling van pesticiden in voedsel beoordeeld kan worden.

Lievelingsbloem bereikt 7 miljoen mensen

Akker- & Tuinbouw

Campagne Lievelingsbloem heeft in het najaar van 2015 in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk meer dan 7 miljoen mensen bereikt.

Bio-beurs trekt negenduizend bezoekers

In totaal zo'n negenduizend belangstellenden bezochten vorige week de Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle. Dat bezoekersaantal is vergelijkbaar met vorig jaar.

Patent van Monsanto ingetrokken

Akker- & Tuinbouw

Het Europese Octrooibureau (EPO) heeft een patent van Monsanto op virusresistentie in meloenen ingetrokken.

Ctgb: meer groene stoffen toegelaten

Voor toelating op de Europese markt heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) afgelopen jaar drie nieuwe groene stoffen beoordeeld.

Ondanks Algerije pootgoedexport op schema

Akker- & Tuinbouw

De problemen met de levering van pootgoed naar Algerije hebben vooralsnog geen invloed op het volume aan pootgoed dat naar het buitenland is verkocht.

Export consumptieaardappelen blijft achter

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse export van consumptie- en industrieaardappelen van oogst 2015 is tot en met december ruim 30.000 ton lager dan vorig jaar in dezelfde periode.

Wageningen UR zoekt publiekgeld onderzoek

Voor drie onderzoeksprojecten gaat Wageningen UR proberen om via crowdfunding de financiering rond te krijgen.

Geen voetbalcomplex op bollenland

Regio West

Provincie Noord-Holland geeft geen groen licht voor de realisatie van een nieuw voetbalcomplex op bollengrond in de buurt van Egmond.

Olie en China leggen druk op graanmarkt

Akker- & Tuinbouw

De lage olieprijzen en relatief slechte economische vooruitzichten voor China zorgen voor een verdere daling van de tarwenoteringen.

Omschakelaars dierlijke sector nodig (video)

Vanwege groei aan de marktkant is er volgens Bionext-directeur Bavo van den Idsert in Nederland volop ruimte voor nieuwe biologische ondernemers.

Bio-beurs: aandacht voor voortgang Bio1000

Op de Bio-beurs presenteerden werkgroepen de uitwerking van thema's die belangrijk zijn voor de toekomst van de biologische sector. Nu moet uitrol naar de praktijk plaatsvinden.

Opmars brasiliense-bacterie in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De hogere druk van bacterieziekten in aardappelpootgoed van dit seizoen is vooral toe te schrijven aan de brasiliense-bacterie (Pcb).

NAK financieel zeer gezond

Akker- & Tuinbouw

Met een eigen vermogen van ruim 12 miljoen euro en een solvabiliteit van 58 procent is keuringsdienst NAK op dit moment financieel zeer gezond.

Aldi Duitsland: ban op neonicotinoïden

Supermarktketen Aldi Süd heeft aan haar leveranciers in Duitsland en Nederland opgedragen om geleidelijk het gebruik van acht neonicotinoïden af te bouwen.

Pas op de plaats termijnmarkt

Akker- & Tuinbouw

De fritesnoteringen op de aardappeltermijnmarkt doen een stapje terug na de vlotte stijging van de afgelopen weken.

Sponsors gezocht voor praktijkonderzoek

Akker- & Tuinbouw

De vier partners van Proeftuin Randwijk zoeken sponsoren die voor 2.500 euro per jaar willen bijdragen aan het praktijkonderzoek in de fruitteelt.

Banenverlies bij aardappelverwerker Aviko

Akker- & Tuinbouw

Op de verschillende vestigingen van aardappelverwerker Aviko verdwijnen 75 arbeidsplaatsen, waarvan 55 in Nederland.

Overleg EFSA en IARC over glyfosaat

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA nodigt het internationaal instituut voor kankeronderzoek (IARC) uit voor overleg over glyfosaat.

Areaal wintertarwe VS 7 procent lager

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen in de Verenigde Staten (VS) leefden afgelopen week even op als reactie op de melding dat het areaal wintertarwe voor komend seizoen met ruim 7 procent afneemt.

Zorgen om nieuwe schimmel in aardbei

Akker- & Tuinbouw

De laatste paar jaar heeft de aardbeienteelt in Nederland te maken met de nieuwe schimmel pestalotiopsis. Vooral trayplanten en gestekte teelten lijken gevoelig.

Delphy is nieuwe naam voor DLV Plant

Akker- & Tuinbouw

In combinatie met uitbreiding van de activiteiten en het samengaan met GreenQ heeft DLV Plant besloten Delphy te kiezen als nieuwe naam.

Van Dam: verbod imidacloprid dreigt

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) meldt dat hij een verbod op imidacloprid in de glastuinbouw overweegt vanwege aanhoudende normoverschrijdingen van het middel in oppervlaktewater.

Groei areaal Milieukeur 9 procent

Het totale areaal in de plantaardige sectoren dat wordt geteeld onder het duurzaamheidscertificaat van Milieukeur steeg in 2015 met 9 procent.

Minder phytophthora in strokenteelt

Een biodivers-teeltsysteem, met stroken van verschillende gewassen dicht bij elkaar, beperkt de aantasting van phytophthora in aardappelen en verhoogt de aardappelopbrengst.

Chrysant op water overtuigt opnieuw

Akker- & Tuinbouw

Proeftuin Zwaagdijk voerde in de periode oktober-december 2015 voor de vierde keer op rij een geslaagde proef met chrysanten op water uit.

Nieuwe vereniging voor biotuinders

De nieuwe vereniging BioTuinders presenteert zich volgende week tijdens de Bio-beurs in Zwolle.

Incotec behandelt steviazaad

Akker- & Tuinbouw

Behandeling van steviazaad zorgt voor een betere kiemkracht en daarmee een efficiëntere productie van het gewas.

Nibem: nieuw ras voor brouwgerst

Akker- & Tuinbouw

Ketenorganisatie Nibem heeft Columbus aan de waarderingslijst voor brouwgerstrassen voor 2016 toegevoegd.

Groter prijsverschil bij uien

Akker- & Tuinbouw

Uit de uiennoteringen van Landbouwbeurs Noord en Centraal-Nederland (LNCN) in Emmeloord blijkt dat het prijsverschil tussen de onderkant en bovenkant van de markt oploopt.

Peenmarkt wacht op wintervorst

Akker- & Tuinbouw

Er is momenteel weinig beweging op de peenmarkt. Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) in Emmeloord noteert deze week de B-peen geleverd uit de bewaring op 18 tot 20 euro per 100 kilo.

Termijnmarkt boven 15 euro

Akker- & Tuinbouw

De termijnnotering van het aprilcontract voor fritesaardappelen steeg gisteren tot 15,50 euro.

Ruim 14 ton suiker in België

Akker- & Tuinbouw

De Tiense Suikerraffinaderij in Tienen rondde deze week de bietencampagne af met gemiddelde opbrengsten van 80 ton suikerbieten per hectare en een suikergehalte van ongeveer 18 procent.

Veel belangstelling voor aardbeiensector

Akker- & Tuinbouw

Ongeveer 600 belangstellenden bezochten woensdag de Aardbeiendag 2016 in de Brabanthallen in Den Bosch.

Directeur en voorzitter verlaten NAO

Akker- & Tuinbouw

Zowel directeur René van Diepen als voorzitter Kees van Arendonk nemen in mei 2016 afscheid van de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO).

Akkerbouwindex door uien overeind

Akker- & Tuinbouw

De Akkerbouw Index van accountantskantoor Countus daalde de afgelopen maand van 110,4 naar 105,4 punten.

BKD krijgt adjunct-directeur

Akker- & Tuinbouw

Bert Pinxterhuis, nu nog werkzaam bij PPO, wordt vanaf 1 april adjunct-directeur bij de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).

Buchwaldt vertrekt bij Royal FloraHolland

Akker- & Tuinbouw

In overleg met de Raad van Commissarissen (RvC) heeft financieel-directeur Rens Buchwaldt besloten om per 1 maart FloraHolland te verlaten.

Aardappeltermijnmarkt prijshoudend

Akker- & Tuinbouw

Het aprilcontract 2016 voor fritesaardappelen sloot gisteren op de termijnmarkt het jaar op 14,30 euro per 100 kilo.

VTA: 29 procent uien afgeleverd

Akker- & Tuinbouw

Op peildatum 1 december is van uienoogst 2015 29 procent inmiddels afgeleverd. Dit blijkt uit de voorraadinventarisatie van VTA (Verenigde Telers Akkerbouw).

Campagne Avebe op de helft

Akker- & Tuinbouw

Na een lastige start is de campagne bij Avebe goed op gang gekomen. Ruim de helft van het totale volume is inmiddels verwerkt, meldt de zetmeelfabrikant.

Argentinië schrapt uitvoerbelasting tarwe

Akker- & Tuinbouw

De Argentijnse overheid heeft besloten om de uitvoerbelasting voor onder meer tarwe te schrappen vanaf januari 2016.

Lagere tarieven Skal Biocontrole

Certificeerder Skal verlaagt voor komend jaar met name voor kleinere bedrijven de tarieven voor de biologische certificering.

NVWA: beslag op ruim 100 ton pesticiden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de tweede helft van november 104.000 liter vermoedelijk illegale pesticiden in beslag genomen.

300 hectare bemonsterd op chitwoodi

Akker- & Tuinbouw

Van percelen die komend jaar bestemd zijn voor de teelt van pootgoed, wordt 300 hectare bemonsterd op een eventuele besmetting van M. chitwoodi.

ABN Amro: 2015 treurig voor graan

Akker- & Tuinbouw

De wereldwijde druk op de grondstoffenprijzen is volgens ABN Amro ook voelbaar binnen het complex van agrarische grondstoffen.

Naleving bollenteelt middelengebruik 55 procent

Akker- & Tuinbouw

Van de bloembollentelers gebruikte vorig jaar 55 procent de gewasbeschermingsmiddelen volgens de regels die daarvoor gelden.

EZ afzijdig in Global GAP-discussie

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) blijft afzijdig in de discussie over de haalbaarheid van de nieuwe eisen voor de Global GAP-certificering.

Voorstel voor sectorbijdrage chitwoodi

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Upt Hiddema komt met een voorstel om van elke pootgoedteler een bijdrage van ongeveer 6 euro per hectare te vragen voor compensatie van pootgoedpercelen met een chitwoodi-aantasting.

Project toont meerwaarde geteld pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Afleveren van pootgoed op basis van knolaantallen zorgt ervoor dat consumptietelers beter in staat zijn om de hoeveelheid uitgangsmateriaal op maat te bestellen.

VTA: minder vrije aardappelen beschikbaar

Akker- & Tuinbouw

Uit de voorraadinventarisatie van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) blijkt dat het aandeel vrije aardappelen in opslag lager is dan voorgaande jaren.

Imidacloprid verergert effect varroamijt

De varroamijt en imidacloprid benadelen samen honingbijen bij hun zoektocht naar stuifmeel. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research Centre.

NVWA: nalevingsonderzoek fruitteelt in 2016

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2016 in de fruitteelt de naleving van de voorschriften voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onderzoeken.

Weinig handel in tarwe

Zowel kopers als verkopers nemen op de tarwemarkt een afwachtende houding aan.

Graanexport EU blijft achter

Vanuit de Europese Unie (EU) is tot week 50 17,2 miljoen ton graan geëxporteerd. Dat is 2,2 miljoen ton minder dan een jaar geleden.

LTO Glaskracht: CO2-reductie spectaculair

Akker- & Tuinbouw

De CO2-emissie in de glastuinbouw is in 2014 met circa 30 procent gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dat meldt LTO Glaskracht Nederland als reactie op de onlangs gepubliceerde LEI Energiemonitor.

Bietentelers kunnen zaaizaad bestellen

Akker- & Tuinbouw

Het ledenportaal van Cosun is vanaf deze week opgesteld voor het bestellen van bietenzaad.

Cosun: 1 ton bieten per leveringsrecht

Akker- & Tuinbouw

Voor elk leveringsrecht of -bewijs (LLB) mogen Nederlandse bietentelers vanaf 2017 1 ton suikerbieten leveren bij een suikergehalte van 17 procent.

BO Akkerbouw bepaalt tarieven

Akker- & Tuinbouw

Voor het gezamenlijk programma onderzoek en innovatie waarvoor een verbindendverklaring is aangevraagd heeft BO Akkerbouw de tarieven bekend gemaakt.

'Behoefte aan aanvullende resistenties'

Akker- & Tuinbouw

Volgens Peter Koopmans van de agrarische dienst van Suiker Unie moeten Flevolandse bietentelers bij hun rassenkeuze rekening houden met doorbraak van de standaardresistentie tegen rhizomanie en uitbreiding van de besmettingen van bietencysteaaltjes.

In 2016 weer 'Week van de Akkerbouw'

Akker- & Tuinbouw

Komend jaar wordt in navolging op 2014 opnieuw een 'Week van de Akkerbouw' gehouden.

Aardappeltermijnmarkt beneden 14 euro

Akker- & Tuinbouw

De notering voor fritesaardappelen op levering in april 2016 zakt maandag naar 13,70 euro per 100 kilo. Dat is de laagste notering sinds begin juni van dit jaar.

Zware ziektedruk tuinbouw in Almeria

Spaanse groentetelers in de regio Almeria hebben te maken met zware ziektedruk van onder meer witte vlieg, trips en virussen. Dat meldt ProMed, een internationale organisatie voor infectieziekten.

Bloembollentelers geïnteresseerd in drones

Akker- & Tuinbouw

Van de Nederlandse bloembollentelers geeft 22,3 procent aan geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones om hun teelt te optimaliseren.

Agrifirm: recordvolume in aflandpool uien

Akker- & Tuinbouw

In de aflandpool voor uien verhandelde Agrifirm Plant dit seizoen 15 procent meer uien dan in 2014. De gemiddelde aflandprijs bedraagt 13 euro per 100 kilo.

Bedrijven vergroenen via vanggewassen

Algemeen

Van de 10.720 bedrijven die verplicht zijn om 5 procent Ecologisch Aandachtsgebied (EA) in te vullen doen 9.500 bedrijven dit met vanggewassen.

Nacontrole pootgoed afgerond

Akker- & Tuinbouw

Keuringsdienst NAK heeft de nacontrole op virussen bij pootaardappelen afgerond. Het verlagingspercentage komt uit op 14,9 procent.

Bestrijdingsmiddelen geen gevaar drinkwater

De concentraties van bestrijdingsmiddelen in drinkwater zijn zo laag dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Actiegroep tegen 'Polenhotel' in Dronten

Regio Noord

Omwonenden van een pand in Dronten waarvoor een vergunning is aangevraagd voor huisvesting van arbeidsmigranten hebben zich verenigd in een actiegroep.

Kalanchoë is twaalfde gewascoöperatie

Akker- & Tuinbouw

Met de ondertekening van de oprichtingsakte door bestuurders René van Dop en Jelle Strijbis is vanaf vandaag officieel gewascoöperatie Kalanchoë een feit.

IGC: 44 procent graan in veevoer

Akker- & Tuinbouw

Van het wereldwijd geproduceerde graan wordt 44 procent verwerkt tot veevoer. Dat blijkt uit de wereldgraanbalans van het International Grain Council (IGC).

Handel publiceert uientransacties

Akker- & Tuinbouw

Holland Onion Association publiceert sinds vorige week de transacties die worden ingebracht voor de uiennoteringen van de landbouwbeurzen in Goes en Emmeloord.

Agrifirm: kleine sojaoogst, meer eiwit

Akker- & Tuinbouw

Volgens Agrifirm Plant zijn de gemiddelde opbrengsten van soja in Nederland lager dan vorig jaar, maar zijn de eiwitgehalten wel hoger.

Bietenoogst vertraagd door slecht weer

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie meldt dat afgelopen week vanwege de slechte weersomstandigheden slechts 4000 hectare suikerbieten is gerooid.

Akkerrand mag wijken voor najaarsgewas

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie zegt toe dat akkerranden, die voor vergroening zijn aangelegd, niet tot 31 december hoeven te blijven liggen als een najaarsgewas wordt ingezaaid.

Directeur The Greenery vertrekt per direct

Akker- & Tuinbouw

Algemeen directeur Ton Wortel vertrekt per direct bij groente- en fruitbedrijf The Greenery.

SPNA en Wageningen UR bundelen krachten

Akker- & Tuinbouw

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het praktijkonderzoek van Wageningen UR geven de aanzet tot een intensievere samenwerking in Noord-Nederland.

Ctgb: specifieke criteria voor Nederland

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de specifieke criteria voor Nederland vastgesteld om te kunnen afwijken van een Europese toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Extra eisen imidacloprid voor glastuinbouw

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelt voor de glastuinbouw aanvullende eisen aan het gebruik van een aantal middelen met imidacloprid als werkzame stof.

Weinig impuls aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De notering voor het aprilcontract van fritesaardappelen op de termijnmarkt zakte afgelopen maand van 16,50 euro tot 14,80 euro per 100 kilo afgelopen vrijdag.

Radijstelers nieuwe leden Dutch Specials

Akker- & Tuinbouw

De radijstelers John en Dennis Grootscholten zijn met hun bedrijf Daily Fresh Radish lid geworden van het concept Dutch Specials.

Uienhandel.com: veel grove uienpartijen

Akker- & Tuinbouw

Bij de beoordelingen van de partijen uien die worden aangeboden voor verkoop constateert Uienhandel.com dat de maatsortering grover is dan voorgaande twee jaren.

NAK: bemonstering nacontrole afgerond

Akker- & Tuinbouw

De buitendienst van NAK heeft met het bemonsteren van 4,1 miljoen knollen de nacontrole op pootgoed van oogst 2015 afgerond.

Ctgb verbiedt het middel Potatoprid

Het insecticide Potatoprid, met als werkzame stof imidacloprid, mag vanaf 1 januari 2016 niet meer gebruikt worden in de aardappelteelt vanwege de schadelijkheid voor bijen.

Relatief veel uien al afgeleverd

Akker- & Tuinbouw

Van de bruto-opbrengst van zaaiuien is medio november in totaal 43 procent ofwel 615.000 ton al afgeleverd.

Twee nieuwe rassen voor brouwgerst

Akker- & Tuinbouw

Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft voor de teelt van brouwgerst in Nederland de rassen KWS Irina en Paustian opgenomen in de nieuwe rassenlijst.

Nieuw cichoreiras met herbicidentolerantie

Akker- & Tuinbouw

Het ras Benulite is met twee andere nieuwe rassen opgenomen op de aanbevelende rassenlijst voor de teelt van cichorei in Nederland.

Van Dam verruimt bemesting graszaad

Staatssecretaris Martijn van Dam komt in drie voorstellen de graszaadsector tegemoet met het verruimen van de regelgeving voor stikstofbemesting.

ABN Amro: vraag bioplastics stijgt explosief

ABN Amro gaat ervan uit dat de productiecapaciteit van bioplastics de komende vijf jaar verviervoudigt.

Rustige start Tuinbouw Relatiedagen Venray

Akker- & Tuinbouw

De Tuinbouw Relatiedagen in de Evenementenhal in Venray zijn gisteren relatief rustig van start gegaan.

Nabetaling Agrico 3 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

Coöperatie Agrico heeft aan haar leden in de afgelopen week een nabetaling gedaan van 3 miljoen euro die is ontstaan na bijzondere meevallers.

Surplusbieten 25 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Cosun heeft besloten om alle surplusbieten van campagne 2015 af te rekenen tegen een surplusprijs van 25 euro per ton bij 16 procent suiker en een winbaarheid van 87.

Zonnepanelen op gebouw Plantion in Ede

Plantion installeert zonnepanelen op haar gebouw aan de A30 in Ede. Het gaat om een van de grotere dakgebonden zonnepanelenprojecten in Nederland tot nu toe.

Weinig handel in tarwe

De tarwenoteringen op internationale graanmarkten blijven deze week stabiel vanwege relatief weinig handelsactiviteiten.

SGP stelt vragen over Global GAP

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP heeft vanmorgen schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Martijn van Dam over de aangescherpte mestregels binnen Global GAP.

NEPG verhoogt prognose aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

De North European Potato Growers (NEPG) hebben de verwachting voor de totale aardappeloogst in de EU-5 landen naar boven bijgesteld tot 25,157 miljoen ton.

Suiker Unie: nog kwart bietenoogst te gaan

Akker- & Tuinbouw

Tot afgelopen weekend zijn nog steeds relatief veel bieten gerooid in Nederland. Ongeveer een kwart van het areaal staat nog in de grond.

Aardappeloogst België: 4,08 miljoen ton

Akker- & Tuinbouw

Belgische aardappeltelers oogstten dit jaar gemiddeld 51,3 ton per hectare. Het totale Belgische aardappelareaal komt op 79.504 hectare.

Derde diksaptank in Dinteloord

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie bouwt bij de suikerfabriek in Dinteloord een derde diksaptank.

Agrifirm: tarwe korte bewaarpool 162,20 euro

Akker- & Tuinbouw

Tarwe in de korte bewaarpool van Agrifirm Plant heeft 162,20 euro per ton opgeleverd. In deze korte pool wordt de tarwe vanaf het erf verhandeld van 1 juli tot 1 oktober.

'Nederland is gatenvuller op uienmarkt'

Om de kansen van de uienmarkt te benutten moet de Nederlandse uiensector zich vooral focussen op de kwaliteit van de uien, stelt Erik Waterman van handelsbedrijf Waterman Onions in Emmeloord.

EFSA: glyfosaat niet kankerverwekkend

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA concludeert dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend is bij mensen.

Mais en soja drukken tarweprijs

Op de meeste internationale graanmarkten daalden de tarwenoteringen afgelopen week. Dat gebeurde vooral vanwege de grotere mais- en sojaoogst dan aanvankelijk verwacht.

De Groot en Slot viert 60 jaar veredeling

Akker- & Tuinbouw

In vrijwel alle alliumsoorten brengt zaadfirma De Groot en Slot meer dan 185 rassen op de markt.

Eerste rode ui met meeldauwresistentie

Akker- & Tuinbouw

Uienveredelaar De Groot en Slot presenteerde vrijdag het eerste rode uienras met resistentie tegen valse meeldauw.

Eerste fritesnotering gemiddeld 13,25 euro

Akker- & Tuinbouw

LNCN (Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland) noteerde eerder donderdag in Emmeloord de eerste fritesaardappelen droog uit de schuur op 11,50 tot 14 euro per 100 kilo.

McDonalds test frites van zoete aardappel

Op kleine schaal toetst fastfoodketen McDonalds de mening van klanten over frites die gemaakt zijn van zoete aardappelen.

De Lugt leidt Brancheorganisatie Akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Dirk de Lugt wordt de nieuwe voorzitter van Brancheorganisatie Akkerbouw. Hij is de opvolger van Bram Bierens.

ABN Amro: Nederlandse ui moet zichtbaarder

Akker- & Tuinbouw

Meer aandacht voor duurzaamheid en technologische innovaties kunnen de zichtbaarheid van de Nederlandse ui vergroten. Dat concludeert ABN Amro in sectorrapport 'De Nederlandse uienketen afgepeld', dat deze week is gepubliceerd.

Verzoek verbindendverklaring BO Akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Namens de akkerbouwsector heeft BO Akkerbouw bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag ingediend tot het verbindend verklaren van een akkerbouwbreed programma voor onderzoek en innovatie.

Aandeel duurzaam AGF stijgt 4 procent

De bestedingen aan duurzame aardappelen, groenten en fruit door Nederlandse consumenten stegen afgelopen jaar naar 292 miljoen euro.

Hoeksche Chips meest duurzaam

Volgens Rank a Brand is Hoeksche Chips één van de meest duurzame chipsmerken. De vergelijkingssite, die merken beoordeelt op duurzaamheid, geeft Hoeksche Chips een B-label.

Haast maken met chitwoodi-bemonstering

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedtelers kunnen zich nog tot vrijdag 13 november aanmelden voor PVM-grondbemonstering bij NAK Agro op de aanwezigheid van M.chitwoodi en M.fallax.

DSM en Syngenta gaan samenwerken

DSM en Syngenta gaan samenwerken in onderzoek naar biologische oplossingen voor de landbouw.

De helft minder afzet chemische middelen

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen voor het gebruik in de land- en tuinbouw is de afgelopen dertig jaar gehalveerd.

Nederland grootste importeur soja in EU

Nederland importeerde afgelopen jaar 3,1 miljoen ton sojabonen en 3,6 miljoen ton sojameel. In de Europese Unie (EU) is het daarmee de op-één-na grootste afnemer van sojabonen en de grootste afnemer van sojameel.

Syngenta reorganiseert bloemenonderzoek

Akker- & Tuinbouw

Syngenta gaat haar wereldwijde Research & Development-tak voor bloemen reorganiseren. Dit treft ook de vestigingen in Enkhuizen en Andijk.

Ongeveer helft suikerbieten gerooid

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie meldt dat in Nederland ongeveer de helft van de suikerbieten is gerooid en dat de campagne uitstekend verloopt.

FD: weer reorganisatie bij The Greenery

Akker- & Tuinbouw

Het Financieele Dagblad (FD) meldt dinsdag dat The Greenery de derde reorganisatie ondergaat in drie jaar tijd.

Heineken start duurproef biogas

Bierbrouwer Heineken en Wagro (Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V.) starten een duurproef voor de vergisting van biomassa. De proef start deze maand en duurt zes tot twaalf maanden.

Hoofdoogst drukt akkerbouwindex Countus

Akker- & Tuinbouw

De prijsdruk door de hoofdoogst van uien en aardappelen zorgt voor een verlaging van de maandelijkse Countus Akkerbouw Index.

Erfemissiescan klaar voor de praktijk

Adviseurs van de gewasbeschermingshandel zijn klaar om erfemissiescans uit te voeren bij agrarische ondernemers en hen te adviseren over emissiereducerende maatregelen.

SAI Platform erkent stichting Veldleeuwerik

SAI Platform ondersteunt de systematiek van stichting Veldleeuwerik. Andersom erkent de stichting het Farm Sustainability Assessment (FSA) van het SAI Platform.

Stijgende trend suikernoteringen

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor witte suiker op de internationale grondstoffenbeurs in Londen stegen afgelopen maand van 395 naar ruim 435 euro per ton.

EU: 23 procent minder suiker

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht een Europese suikeroogst van ruim 15 miljoen ton.

CBS meldt grote uienoogst

Akker- & Tuinbouw

Uit de meest recente opbrengstcijfers voor akkerbouwgewassen blijkt dat het CBS uitgaat van een bruto-productie van 56,4 ton zaaiuien per hectare.

Osterhaus: leer van humane virusaanpak

Bij de uitbraak van infectieziektes kan de landbouw leren van de manier van aanpak zoals dat gebeurt bij virussen die bedreigend zijn voor de volksgezondheid.

Uien afland ruim 8 euro duurder

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde aflandnoteringen voor zaaiuien van de landbouwbeurzen in Emmeloord en Goes variëren dit jaar van net boven 13 euro tot 13,60 euro per 100 kilo.

Biologische omzet stijgt 6 procent

De Nederlandse consument kocht in 2014 voor 1,13 miljard euro aan biologische voeding. Dat is een groei van 6 procent ten opzichte van 2013.

Droogte stimuleert tarwenoteringen

Akker- & Tuinbouw

Berichten over droogte en tegenvallende groeiomstandigheden voor pas ingezaaide wintertarwe doen de tarwenoteringen stijgen op de internationale graanmarkten.

Bodem termijnmarkt ligt op 16 euro

Akker- & Tuinbouw

De aardappeltermijnmarkt daalde vorige week tot 16 euro per 100 kilo. Gisteren en dinsdag is sprake van enig herstel.

KIZ stimuleert innovaties in akkerbouw

Het Keuringsinstituut voor Zaaigranen, zaaizaden en pootgoed Friesland (KIZ) stelt ook dit jaar 2.500 euro beschikbaar voor de beste innovaties in de akkerbouw.

NFO: appels en peren zijn veilig

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) zet vraagtekens bij het rapport waarin milieuorganisatie Greenpeace concludeert dat de fruitteelt veel bijdraagt aan milieuvervuiling.

Copa waarschuwt voor plantoctrooien

De Europese landbouworganisatie Copa Cogeca stelt dat patenten op planteigenschappen resulteren in minder innovatie in de veredelingssector en in duurder zaaizaad.

Grote aardappeloogst Verenigde Staten

Akker- & Tuinbouw

Het Duitse marktanalysebureau AMI meldt dat de aardappelopbrengsten in de Verenigde Staten zeer hoog zijn dit jaar.

Agrarische laboratoria door als Eurofins Agro

Algemeen

De agrarische onderzoekslaboratoria Altic, BLGG AgroXpertus en de agrarische activiteiten van Lab Zeeuws Vlaanderen gaan vanaf donderdag verder onder de naam Eurofins Agro.

Uienmarkt blijft rustig

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor zaaiuien op de regionale landbouwbeurzen zijn deze week nauwelijks gewijzigd.

Syngenta onvolledig over gg-maïs

Bij de toelating van genetisch gemodificeerde (gg) maïs voor import naar de Europese Unie heeft Syngenta bepaalde genetische modificaties niet gemeld bij de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA.

Grote variatie in suikergehalten

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde gehalten aan suiker bepaald bij de suikerfabrieken van Suiker Unie varieerden afgelopen week per teeltregio van maximaal 17,6 procent tot minimaal 15,2 procent.

Blootstellingsonderzoek kan van start

De opzet van het blootstellingsonderzoek dat het RIVM gaat uitvoeren om vast te stellen wat het risico is van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden, is positief beoordeeld.

Vlotte aardappeloogst drukt termijnnotering

De goede oogstomstandigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland zorgen voor minder spanning op de aardappelmarkt.

Bio1000: toekomst biologisch (video)

Tijdens Bio1000 afgelopen zaterdag bij Plantion in Ede hebben vijfhonderd mensen met elkaar gediscussieerd over de toekomst van biologisch.

Aardappeloogst België beneden gemiddeld

Akker- & Tuinbouw

Van de meeste fritesaardappelrassen in België zijn de opbrengsten per hectare lager dan het meerjarig gemiddelde.

Bio1000 ook thuis te volgen

Het evenement Bio1000 morgen bij Plantion in Ede is op internet de hele dag te volgen via een livestream.

Zetmeelcampagne komt op stoom

Akker- & Tuinbouw

Volgens Avebe komt de zetmeelcampagne nu goed op stoom. De fabrieken voor de verwerking van zetmeelaardappelen draaien vrijwel op volle capaciteit.

Forse verlaging pootgoed door virussen

Akker- & Tuinbouw

Het landelijke verlagingspercentage van pootgoed ligt na de nacontrole op virussen door keuringsdienst NAK op 16,4 procent.

Papierstrook met peenzaad tegen onkruid

In een proef van Quality Carrots testte DLV Plant afgelopen seizoen het zaaien van peen op stroken papier als basis voor een betere onkruidbestrijding.

Kleine achterstand graanexport EU

In vergelijking met vorig jaar tot en met de eerste week van oktober is de export van graan vanuit de Europese Unie (EU) ongeveer 500.000 ton lager.

Al half miljoen ton suikerbieten verwerkt

Suiker Unie heeft in de eerste twee weken van de bietencampagne al ruim een half miljoen ton suikerbieten verwerkt.

Uiennoteringen leveren iets in

Vanwege de grote aanvoer van uien deze week is er sprake van enige prijsdruk op de uienmarkt.

Betere opkomst met grof peenzaad

Naar mate peentelers grover zaaizaad gebruiken, verbetert de opkomst van de peen. Dat blijkt uit proeven die Quality Carrots dit en vorig jaar uitvoerde met het fractioneren van peenzaad.

VTA: bijna 60 ton uien per hectare

De Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) stellen op basis van proefrooiingen de gemiddelde opbrengst voor zaaiuien vast op 59,7 ton per hectare.

Nieuwe scan brengt erfemissie in kaart

CLM en het bureau Broos Water hebben een emissiescan ontwikkeld waarmee agrariërs het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen.

Countus: richting akkerbouwmarkt afwachten

De maandelijkse Countus Akkerbouw Index heeft afgelopen maand een stapje teruggedaan met name vanwege de lagere prijzen voor pootgoed en uien.

EU-landen willen zelf beslissen over ggo's

Van de 28 EU-lidstaten willen er 17, waaronder Nederland, zelf kunnen beslissen over de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun eigen grondgebied.

Japanse haver als vanggewas na maïs

RVO heeft vanaf 1 oktober Japanse haver toegevoegd aan de lijst met vanggewassen die mogen worden geteeld na de oogst van maïs.

NEPG: aardappeloogst 13 procent lager

De North Western Potato Growers (NEPG) verwachten op basis van proefrooiingen en voorinformatie een totale opbrengst van 24.818 miljoen ton consumptieaardappelen in de EU-5 landen.

Eosta steunt biologisch project in Ghana

In samenwerking met verschillende partijen en met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken neemt Eosta deel aan een ontwikkelingsproject in Ghana.

CBS: meer dan 10 ton tarwe

Uit de opbrengstcijfers voor granen van het CBS blijkt dat dit jaar in Nederland gemiddeld 10,2 ton wintertarwe is geoogst per hectare.

'Milieuwinst lokale soja groter dan verwacht'

Lokaal geteelde soja dat wordt verwerkt voor de Nederlandse veevoerindustrie is volgens Milieudefensie negen keer milieuvriendelijker dan soja afkomstig uit Zuid-Amerika.

Stijgende lijn tarwenoteringen

De tarwenoteringen op de internationale markten laten deze week een stijgende lijn zien.

Nieuwe fabriek Hempflax in Roemenië

Vezelhennepverwerker Hempflax opent op 16 oktober een nieuwe fabriek in het Roemeense Sebes.

Premie voor tarwe met meer eiwit

Omdat er in Europa relatief veel tarwe geoogst is met lage eiwitgehaltes wordt in de markt een premie betaald voor tarwe met hoge gehaltes aan eiwit.

Ctgb: maatregelen neonics niet tijdelijk

De aanpassingen van de toelating van neonicotinoïden voor de bescherming van honingbijen blijven ook na twee jaar gelden. Dat meldt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Voor het eerst sla op proefvelden Bejo

Tijdens de open dagen vorige week bij Bejo Zaden in Warmenhuizen werd voor het eerst ook een uitgebreid sortiment aan slasoorten gepresenteerd.

VTA: aardappeloogst 8 procent lager

De gemiddelde opbrengst van de proefrooiingen in aardappelen van VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) is vastgesteld op 53.622 kilo per hectare.

Suikerprijs opnieuw onder druk

Na herstel van de suikernoteringen de afgelopen maand staat de suikerprijs op de wereldmarkt nu weer onder druk.

Meer interesse voor Coolwrap

Het concept van Bejo Zaden om bladen van witte kool te gebruiken als een gezonde wrap met allerlei recepten staat in de belangstelling.

Veilig werken aandachtspunt LTO Glaskracht

Veilige werkomstandigheden op glastuinbouwbedrijven blijft voor LTO Glaskracht Nederland een belangrijk aandachtspunt.

'Drogen belangrijk voor kwaliteit uien'

Uientelers moeten tijdens de oogst en het inschuren veel aandacht besteden aan het drogen van de uien, adviseren Jaap Jonker van De Groot en Slot en Frank Druyff van Hazera.

Gold Nugget: gele peen voor snijderij

Zaadfirma Hazera presenteert tijdens de opendagen in Dirkshorn de nieuwe gele peen Gold Nugget.

Resistente uienrassen in de etalage

De zaadfirma's Bejo Zaden-De Groot en Slot en Hazera presenteren deze week tijdens hun open dagen enkele nieuwe resistente rassen voor de teelt van zaaiuien in Nederland.

Graanoogstprognoses naar boven bijgesteld

IGC (International Grains Council) heeft de prognose voor de totale wereldgraanproductie ten opzichte van een maand geleden naar boven bijgesteld met 8 miljoen ton.

Werk in glastuinbouw onvoldoende veilig

Op twee derde van de glastuinbouwbedrijven wordt onvoldoende veilig gewerkt. Dat blijkt uit inspecties van de Inspectie SZW op ruim driehonderd groente- en sierteeltbedrijven in 2014 en begin 2015.

'Tuinbouw te veel kostprijs gericht'

Veel ondernemers van middelgrote bedrijven in de glastuinbouw houden zich vooral bezig met het verlagen van de kostprijs van hun product in plaats van met de innovatie van hun businessmodel.

Prognose Belgische suikeroogst 13,6 ton

De Tiense Suikerraffinaderij berekent de gemiddelde Belgische suikeropbrengsten op 13,6 ton per hectare.

Frankrijk grootste exporteur zaaizaad

De Franse omzet in zaaizaden bedraagt 3,2 miljard euro, de helft daarvan wordt gerealiseerd via export.

ICT-ondersteuning voor daghandel

Het project iFlow moet voor kwekers en handelaren ICT-tools opleveren om de daghandel in sierteeltproducten te ondersteunen.

Uiennotering stabiel ondanks beperkt aanbod

Zowel de landbouwbeurs in Goes als LNCN in Emmeloord noteerden deze week de zaaiuien op hetzelfde niveau als vorige week.

Stratégie Grains: meer graan in Europa

Analysebureau Stratégie Grains heeft de Europese graanoogstprognose voor seizoen 2015-2016 in vergelijking met vorige maand naar boven aangepast met 3,3 miljoen ton.

EU-coördinator kleine toepassingen

De Nederlander Jeroen Meeussen is begin deze maand aan de slag gegaan als EU-coördinator kleine toepassingen.

LTO Glaskracht: coalitie is prima initiatief

LTO Glaskracht Nederland is positief over het initiatief van vijf telersverenigingen, de Rabobank en de overheid om een brede tuinbouwcoalitie te vormen.

Resolutie glyfosaat verworpen

De milieucommissie van het Europees Parlement verwerpt de resolutie om de Europese Commissie op te roepen de huidige toelating van glyfosaat niet te verlengen.

Ruim 1,5 ton voor glasproject Lansingerland

Gemeente Lansingerland krijgt een bijdrage van 155.000 euro van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor het project 'Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Internationaal'.

Kwart bezoekers Plantarium buitenlands

Bijna een kwart van de Plantarium-vakbezoekers kwam dit jaar uit het buitenland. Het totale bezoekersaantal lag dit jaar met 17.150 nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Van het commercieel vakbezoek komt 24 procent uit het buitenland.

RVO: alternatieve vergroening mogelijk

Telers die problemen ondervinden bij het inzaaien van vanggewassen op de opgegeven percelen krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de mogelijkheid om af te wijken van de gecombineerde opgave.

Coalitie glastuinbouw in de startblokken

Vijf grote telersverenigingen, goed voor ruim 70 procent van het Nederlandse glasareaal, bereikten vorige week een akkoord voor stevige onderlinge samenwerking.

Planten weerbaarder met Het Nieuwe Telen

Op moderne marktgerichte glasgroentebedrijven gaat de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) gepaard met versterking van de plantweerbaarheid.

PotatoEurope 2015: 9.520 bezoekers

In het Belgische Doornik bezochten vorige week 9.520 belangstellenden het grote aardappelevenement PotatoEurope 2015.

Weinig animo op de aardappeltermijnmarkt

De laatste drie weken varieert de notering op het aprilcontract 2016 voor fritesaardappelen tussen 17 en 19 euro per 100 kilo.

Nieuwe leveranciers schoolfruit bekend

Freshweb, HealthyQ, Het gezonde tien uurtje, Lidl Nederland en Vitamine & Zo zijn de leveranciers van schoolfruit voor het seizoen 2015-2016.

Koppert neemt bio-activiteiten Certis over

Koppert Biological Systems neemt de verkoop van biologische bestrijders van Certis Europe in Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië over.

Ruimte voor correctie in geïntegreerde teelt

Binnen de geïntegreerde teelt van gewassen is behoefte aan de beschikbaarheid van correctiemiddelen als basis voor een systeembenadering. Dat stelt Helma Verberkt van LTO Glaskracht Nederland.

Opbrengst Bintje nadert meerjarig gemiddelde

Bij proefrooiingen in België nadert de gemeten bruto-opbrengst van Bintje het meerjarig gemiddelde. Dat meldt het Proefcentrum voor de Aardappelteelt.

IRS: lage pH aandachtspunt

Het IRS adviseert bietentelers om bij een lage pH in het najaar de percelen te bekalken waar volgend jaar de suikerbieten worden gezaaid.

NVWA: geen akkoord chitwoodi-protocol

De vrijstellingsregeling voor de partijbemonstering van pootgoed voor controle op besmetting van M. chitwoodi en fallax heeft nog geen akkoord gekregen van de NVWA.

Zaaddivisie Syngenta in de aanbieding

Syngenta kondigt aan zijn wereldwijde groentezadendivisie te willen verkopen.

Sensus verlaagt contractprijs voor 2016

Cichoreiverwerker Sensus in Roosendaal verlaagt het uitbetalingsniveau voor de campagne van 2016 met 4,60 euro per ton cichorei.

Besluit over nieuw protocol chitwoodi

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt deze week een besluit over een vrijstellingsregeling voor de verplichte partijbemonstering van pootgoed in aangewezen gebieden vanwege besmettingen met M. chitwoodi en fallax.

Toelating tweede generatie Innate-aardappel

Het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA heeft de gmo-aardappelen van het Innate-programma vrijgesteld van strenge vergunningseisen.

Aardappeloogst EU-5 beneden 25 miljoen ton

De North-Western European Potato Growers (NEPG) verwachten voor de totale oogst van consumptieaardappelen in de EU-5 landen een opbrengst van 24,5 miljoen ton.

Procedure voor weg naar vliegveld

Provincie Flevoland gaat verdere juridische stappen ondernemen om gronden te verwerven die nodig zijn voor een toegangsweg naar vliegveld Lelystad.

Brussel: druk op landbouwministers

Boeren eisen van de Europese politiek maatregelen, maar of de ministers van Landbouw daartoe bereid zijn en daarover maandag een compromis weten te sluiten is maar de vraag.

CBS: varkensprijs daalt 8 procent

De producentenprijs van varkensvlees is in juli met 8 procent gedaald in vergelijking met de prijs van een jaar eerder.

Signum in veel kleine gewassen

Op verzoek van de sector heeft het College voor de toelating van gewasbeschermings-middelen en biociden (Ctgb) het besluit genomen om de toelating van het fungicide Signum uit te breiden naar diverse kleine gewassen.

Variatie in fruit beperkt kans op longkanker

Niet alleen de consumptie van een bepaalde hoeveelheid verse groenten en fruit, maar ook de variatie in het aantal soorten kan de kans op longkanker met 23 procent doen afnemen.

Smartphone ziet groeihormoon in melk

Een eiwitchip op een smartphone kan het verboden groeihormoon rbST aantonen in melk.

Afwijzing eigen gmo-beleid lidstaten

De landbouwcommissie van het Europees Parlement verklaart zich tegen het voorstel dat EU-lidstaten zelf mogen beslissen over het wel of niet toelaten of verwerken van gmo-gewassen.

'Krachtpatsers in de kas' bij Micropia

Het microbenmuseum Micropia presenteerde donderdag de opstelling 'krachtpatsers in de kas' waarbij te zien is hoe roofvijanden gebruikt worden voor biologische gewasbescherming.

Vrijstelling voor Winner in bloemen

Voor de bestrijding van Californische trips in de teelt van een groot aantal bedekte bloemkwekerijgewassen is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insecticide Winner.

Wind tegen op de graanmarkt

Op de internationale graanmarkten is overwegend sprake van dalende noteringen vanwege toenemende voorraden, meevallende oogsten en de economische ontwikkelingen in China.

DuRPh krijgt geen vervolg

Het tienjarige onderzoeksprogramma van Wageningen UR naar duurzame resistentie tegen phytophthora (DuRPh) in aardappelen stopt na dit jaar en krijgt voorlopig geen vervolg.

Einde vroegbestelling bietenzaad

Bietentelers kunnen deze week bij Suiker Unie nog bietenzaad bestellen voor 2016 met vroegbestelkorting.

Bietencampagne start 22 september

Suiker Unie begint dit seizoen de bietencampagne op 22 september in Dinteloord. Drie dagen later worden de eerste bieten in Vierverlaten verwerkt.

Drie nieuwe rassen voor teelt wintertarwe

Benchmark, Johnny en RGT Reform zijn drie nieuwe rassen voor de teelt van wintertarwe die voor komend jaar zijn opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst.

Oogst Conference over twee weken

Alliance Fruit houdt als gemiddelde pluktijdstip voor perenras Conference het begin van week 38 aan.

Veel fruitpercelen getroffen door hagel

Fruitpercelen in veel teeltregio's zijn gisteravond en vannacht zwaar beschadigd door hagelstenen.

Signum krijgt toelating in cichorei

Voor de bestrijding van bladschimmels mogen cichoreitelers vanaf nu ook het fungicide Signum gebruiken.

Demonstratie technieken waterberging

Op de locatie van tomatenbedrijf Prominent in 's Gravenzande is vrijdag de Showcase Waterbuffer geopend.

PCA: aangroei aardappelen 700 kilo per dag

In proefrooiingen van het ras Fontane meten de medewerkers van PCA in België een aangroei van dagelijks 700 kilo per hectare.

Veilingplatform voor grillige groenten

Telersvereniging Van Nature begint een pilot met Voedselmarkt.nl om Nederlandse groenten te verkopen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het reguliere handelscircuit.

Laagste suikernotering in zeven jaar

Groot aanbod van Braziliaans suiker op de wereldmarkt zorgt ervoor dat de beursnoteringen voor suiker afgelopen maand zijn gedaald tot het laagste niveau van de afgelopen zeven jaar.

Daling graanvoorraad in 2016

De Europese Commissie (EC) berekent de theoretische graanvoorraad voor 30 juni 2016 op 33,2 miljoen ton. Dat is 12,6 miljoen ton minder dan de berekende voorraad op 30 juni 2015.

LTO Noord bekijkt vonnis Hof van Saksen

De Rechtbank Noord-Holland heeft vorige week uitspraak gedaan in de zaak rond de obligatieleningen die uitgegeven zijn voor het recreatiepark Hof van Saksen.

Crisis in China legt druk op tarwemarkt

De onzekere economische situatie in China is één van de oorzaken van dalende tarwenoteringen op de internationale markten.

Melddatum geldt als zaaidatum vanggewas

Voor het aanpassen van de zaaidatum van een vanggewas in de Gecombineerde opgave (GO) gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uit van het moment dat dit gemeld wordt.

EFSA bevestigt risico neonics

Gewasbehandelingen met neonicotinoïden vormen een risico voor de gezondheid van bijen, bevestigt de Europese Voedselautoriteit EFSA.

Bionext ageert tegen octrooi Syngenta

Biologische ketenorganisatie Bionext overweegt bezwaar aan te tekenen tegen een octrooi dat veredelaar Syngenta heeft verkregen voor een hoger gehalte aan flavonolen in tomaten.

Monsanto ziet af van fusie met Syngenta

Chemieconcern Monsanto heeft gisteren bekend gemaakt geen pogingen meer te ondernemen om Syngenta over te nemen.

Reesink neemt Agrometius over

Royal Reesink, onder meer importeur van landbouwmachines, neemt 95 procent van de aandelen gps-specialist Agrometius over.

Aardappelopbrengst beneden gemiddeld

De gemiddelde opbrengst van de proefrooiingen voor aardappelen van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) ligt 7,1 procent beneden het vijfjarig gemiddelde.

Termijnmarkt zakt naar 17 euro

De notering op het aprilcontract 2016 op de aardappeltermijnmarkt is deze week teruggezakt naar het niveau van 17 euro.

Hoger bod van Monsanto op Syngenta

Chemieconcern Monsanto heeft het bod op de Zwitserse branchegenoot Syngenta verhoogd van 40 naar 47 miljard dollar. Dit meldt persbureau Bloomberg.

Tagetes-rassen testen op productie luteïne

Onderzoeksinstituut HLB zoekt in een veldproef het meest geschikte ras van Tagetes voor de productie van de gele kleurstof luteïne.

Lelies snel afdekken tegen nachtvorst

Met het Agro Reel System is het mogelijk om met drie mensen in drie uur tijd 10 hectare lelies af te dekken met vliesdoek voor bescherming tegen nachtvorst.

Tiense Suikerraffinaderij halveert bedrijfswinst

De Belgische suikerfabrikant Tiense Suikerraffinaderij sluit het boekjaar 2014-2015 met een bedrijfswinst van 44,1 miljoen euro.

Opbrengsten Challenger en Innovator redelijk

Uit proefrooiingen van PCA in België blijkt dat de opbrengsten bij de aardappelrassen Challenger en Innovator voorliggen op Bintje en Fontane na evenveel groeidagen.

Gestage daling tarwenoteringen

Goede oogstverwachtingen en grotere voorraden zorgen ervoor dat de tarwenoteringen op de internationale markten blijvend onder druk staan.

Plan van aanpak dreigende bloemenboycot

Er komt een plan van aanpak om een oplossing te vinden voor de dreigende ban van bloemen en planten naar Rusland.

Campagne cichorei week later

De verwerking van cichorei bij de fabriek van Sensus in Roosendaal begint op 7 september, dat is een week later dan aanvankelijk gepland.

Claims voor Duitse suikerproducenten

Duitse suikerproducenten Südzucker, Nordzucker en Pfeifer & Langen kunnen flinke claims verwachten van afnemers na een veroordeling voor kartelafspraken.

Vrijstelling middelen tegen pepinomozaïekvirus

De producten PMV-01 en V10 mogen tijdelijk toegepast worden in de bedekte onbelichte tomatenteelt voor bescherming tegen schade door het pepinomozaïekvirus.

'Stevige plus export bloemen en planten'

In de eerste zeven maanden van dit jaar is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland in vergelijking met vorig jaar 3,5 procent gestegen tot bijna 3,5 miljard euro.

Rasgevoeligheid bladschimmels niet eenduidig

Een betrouwbaar rasadvies voor de beheersing van bladschimmels in suikerbieten is volgens het IRS nog niet te geven.

Start vroegbestelling bietenzaad deze week

Suiker Unie biedt vanaf 20 augustus bietentelers weer de mogelijkheid om via vroegbestelling voordelig bietenzaad te bestellen voor teeltjaar 2016.

Regen drukt termijn notering aardappelen

Door het regenachtige weer van afgelopen weekend is de notering voor het aprilcontract 2016 op de aardappeltermijnmarkt gedaald tot een niveau van 19 euro per 100 kilo.

10 procent minder uien per hectare

DLV Plant voorspelt dat de hectareopbrengst voor zaaiuien zeker 10 procent lager zal zijn dan vorig jaar.

'Medewerkster Glory bezeten door demonen'

Christine Brandsma van Oasis Young Plants in Tanzania vertelt deze week in Buitenlandpost over een medewerkster die denkt dat ze behekst is.

Extra kilo's door beregenen in aardappelen

Op aardappelpercelen die beregend worden is de gewichtstoename voor de komende oogst het grootst.

Lage exportcijfers drukken tarweprijs

De laatste dagen dalen de tarwenoteringen op de internationale markten weer na een aanvankelijk herstel eerder deze week.

Uienexport boven 1 miljoen ton

Uit de definitieve exportcijfers van GroentenFruit Huis blijkt dat Nederland in het seizoen 2014-2015 in totaal 1.020.060 ton uien heeft verkocht naar het buitenland.

Vaste stemming termijnmarkt

De aardappeltermijnmarkt laat de laatste dagen weinig fluctuaties zien. De notering op het aprilcontract 2016 balanceert deze week tussen 22,80 en 23,30 euro per 100 kilo.

LNCN komt met extra uiennotering

Naast de gangbare aflandnotering voor zaaiuien noteert Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) morgen voor het eerst transacties van afland verkochte uien die niet binnen drie weken geleverd hoeven te worden.

Verwachte suikeropbrengst stijgt tot 13,7 ton

De prognose voor de suikeropbrengst in Nederland stijgt 0,2 ton naar gemiddeld 13,7 ton per hectare, meldt Suiker Unie.

Boete voor natuurazijnproducenten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt twee producenten van natuurazijn voor enkele miljoenen euro's boetes op voor het maken van kartelafspraken.

Goede belangstelling voor sojateelt

De open dag van het bedrijf DutchSoy op een demoperceel met soja bij Dronten heeft afgelopen zaterdag een aantal geïnteresseerde telers opgeleverd.

Verlaging pootgoed op niveau 2013

Het verlagingspercentage voor pootgoed is afgelopen week versneld toegenomen van 10,2 tot 11,6 procent.

Tarweprijs blijft onder druk

Hoge voorraadverwachtingen, concurrentie op de exportmarkt en betere oogstresultaten zorgen voor aanhoudende druk op de tarwemarkt.

Stabiele markt vroege aardappelen

Door het beperkte aanbod dit jaar zijn vroege aardappelen redelijk prijshoudend, blijkt uit de veilprijzen van Alvantho.

Soepele tarwe-oogst en goede opbrengsten

Met 9 tot 11 ton per hectare zijn de opbrengsten voor wintertarwe dit jaar bovengemiddeld melden CZAV en Agrifirm Plant.

Hoger budget voor 'Power to the Pieper'

Voor de komende twee jaar is het budget voor de aardappelcampagne 'Power to the Pieper' verhoogd van 230.000 euro tot meer dan 400.000 euro te besteden op jaarbasis.

Vaste stemming aardappeltermijnmarkt

Op de aardappeltermijnmarkt stijgt de notering voor het aprilcontract 2016 deze week opnieuw boven 23 euro per 100 kilo.

Lage opbrengsten proefrooiingen België

Proefrooiingen van aardappelinstituut PCA in België wijzen op opbrengsten voor de rassen Bintje en Fontane die lager zijn dan voorgaande jaren.

Rusland stimuleert eigen fruitproductie

Met een meerjarenplan voor de fruitteelt willen enkele Zuid-Russische districten de fruitproductie in hun regio de komende zes jaar fors verhogen.

Bietencampagne maand korter

Suiker Unie gaat ervan uit dat de bietencampagne dit jaar een maand korter duurt dan vorig jaar. Dat meldt directeur Bram Vetter van locatie Vierverlaten van Suiker Unie dinsdag op RTV Noord.

Verlaging pootgoed 10,2 procent

De verlagingspercentage voor aardappelpootgoed ligt per 3 augustus op 10,2 procent.

Forse afname aantal glastuinbouwbedrijven

Het aantal bedrijven met glastuinbouw is in Nederland vanaf 1980 afgenomen met 72 procent van 15.800 tot 4.400 bedrijven in 2014.

IARC publiceert rapport over glyfosaat

Het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) publiceerde deze week het definitieve rapport waarin gesteld wordt dat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn.

China erkent belang aardappel

De aardappel is in China niet meer het voedsel van de armen, maar wordt gezien als goed alternatief voor rijst en pasta.

Betere opbrengst cichorei met gezond loof

Langer gezond houden van loof heeft bij cichorei een positief effect op de opbrengst.

Landbouwopbrengsten Europa blijven achter

In de meeste landbouwgebieden van Europa zijn de oogstverwachtingen voor de gewassen aanzienlijk lager dan vorig jaar.

Plantmateriaal toetsen op xylella

Naktuinbouw biedt een PCR-toets aan die zekerheid kan geven over een eventuele besmetting van de bacterie Xylella fastidiosa in een gewas.

PCA: veel doorwas bij aardappelen in België

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) meldt dat in Bintje en Markies in België op dit moment veel doorwas is te vinden.

UV-licht bestrijdt bacteriën op fruit

Amerikaanse onderzoekers aan de Washington State University hebben aangetoond dat ultraviolet C-licht bacteriën, schimmels en virussen op fruitsoorten kan bestrijden.

Bladschimmels suikerbieten in meeste regio's

Het IRS meldt dat vanuit de meeste teeltregio's voor suikerbieten inmiddels waarschuwingen voor bladschimmels zijn binnengekomen.

Rijst efficiënter dankzij gerstgen

Een Zweeds-Chinees onderzoeksteam heeft een nieuwe rijstvariëteit ontwikkeld die meer produceert en bovendien het milieu minder vervuilt.

Eerste appels oogst 2015 bij Fruitmasters

De hardfruitoogst van 2015 is begonnen. Bij Fruitmasters in Geldermalsen zijn gisteren de eerste zomerappels van dit seizoen aangevoerd.

Nieuwe herbicide sterk op melde en grassen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs het nieuwe bodemherbicide Wing P toegelaten voor toepassing in onder meer uien, prei, maïs, boomkwekerijgewassen en bloembollen.

HLB: grote variatie bladvlekken aardappelen

Onderzoeks- en adviesinstituut HLB constateert een toename van bladvlekken in aardappelgewassen.

Termijnmarkt veert op na vlotte daling

De aardappeltermijnmarkt heeft de verliesname van de afgelopen periode voorlopig verwerkt. Wel blijft de markt nerveus vanwege onzekerheid over de komende oogst.

Haanstra: gebruik oude cijfers onthutsend

Voorzitter Jaap Haanstra van LTO-vakgroep Akkerbouw noemt het onthutsend dat in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn is gerekend met verouderde gegevens voor de gewasopbrengsten.

Pootgoedprijs Agrico: 23,62 euro

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde uitbetalingsprijs van Agrico voor pootaardappelen over alle maten in klasse A tot en met S bedraagt 23,62 euro per 100 kilo.

Termijnmarkt tikt 25 euro aan

De notering van het aprilcontract 2016 voor fritesaardappelen steeg gedurende deze week even boven 25 euro per 100 kilo.

Aviko-pool: 6 euro per 100 kilo

De Aardappeltelerscommissie van Aviko Potato realiseerde voor fritesaardappelen van oogst 2014 een poolprijs van 6 euro per 100 kilo voor de pool zonder voorverkoop met onder meer Innovator en Agria.

'Vooral aardappelen last van warmte'

Voor akkerbouwers heeft het beregenen van aardappelen nu in het groeiseizoen de grootste meerwaarde.

Forse stijging tarwenoteringen

Op de Matif in Parijs is de deze week de notering voor voertarwe op levering in september gestegen tot boven 200 euro per ton.

Wim de Witte oogst 45 ton winteruien (video)

Op het bedrijf van akkerbouwer Wim de Witte in Steenbergen zijn vorige week de winteruien gerooid door loonbedrijf Hack uit Kruisland.

Prima ervaringen Squall met fungiciden

Met toevoegen van Squall als hechter en uitvloeier aan gewasbeschermingsmiddelen kunnen akkerbouwers 20 tot 30 procent besparen op hun middelenverbruik.

Krachtenbundeling Bejo en Agrisemen

Bejo Zaden neemt branchegenoot Agrisemen over en verwerft daarmee een positie in de slaveredeling.

Milieuorganisatie: verbied alle neonics

Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en Greenpeace roepen het Ctgb om alle toepassingen met neonicotinoïden te verbieden.

Bio-beurs 2016: groei van de biosector

De Bio-beurs die op 20 en 21 januari 2016 in Zwolle wordt gehouden, krijgt als thema 'Groen groeit, over de groei van de biologische sector'.

LNCN: gemiddelde uiennotering 10,50 euro

Landbouwbeurs Noord- en Centraal Nederland (LNCN) in Emmeloord noteerde dit seizoen voor zaaiuien droog uit de schuur gemiddeld 10,50 euro per 100 kilo.

Termijnmarkt stijgt naar 23 euro

De notering voor fritesaardappelen van de nieuwe oogst op levering in april 2016 is gisteren gestegen naar 23 euro per 100 kilo.

Suikeroogst EU 19 procent lager

De Europese Commissie verwacht dat de oogst van suikerbieten in de Europese Unie dit seizoen uitkomt op 15,6 miljoen ton suiker.

Brouwgerst van toptelers voor The Swaen

Een vaste groep akkerbouwers levert in Zeeuws-Vlaanderen brouwgerst aan mouterij The Swaen in Kloosterzande.

NKG veelbelovend, maar niet voor peen

In project BASIS blijkt dat niet-kerende grondbewerking (NKG) zowel biologisch als gangbaar mogelijkheden biedt voor de meeste gewassen.

Prognose EU-graanoogst 3 miljoen ton lager

De Europese Commissie heeft in de nieuwste graanbalans van de Europese Unie (EU) de oogstprognose voor dit seizoen met 3 miljoen ton naar beneden bijgesteld.

Geen inuline uit getrokken witlofpennen

Uit een analyse van de gewaswerkgroep witlof van LTO in samenwerking met Sensus blijkt dat getrokken witlofpennen niet geschikt zijn voor inulineproductie.

EU-subsidie voor pulpproject Cosun

Coöperatie Royal Cosun heeft een subsidietoezegging van de Europese Unie ontvangen voor het projectvoorstel Pulp2Value.

Rotgers beste landbouwjournalist 2014

Voor een artikelenreeks over ammoniak in het blad V-focus heeft Geesje Rotgers vanmiddag de Gouden Greep in ontvangst mogen nemen.

Termijnmarkt 2,50 euro lager

De notering op het aprilcontract 2016 voor fritesaardappelen zakte vorige week van 20 euro naar 17,50 euro per 100 kilo.

LTO: op maat bemesten met hogere normen

LTO Nederland komt met een voorstel dat akkerbouwers en groentetelers op basis van individueel maatwerk hogere aanvoernormen voor mineralen mogen gebruiken.

VVD kiest blauwe variant hoogwatergeul

De VVD-fractie in gemeente Neerijnen geeft voor de hoogwatergeul Varik-Heesselt de voorkeur aan de blauwe variant.

HZPC: uitbetaling 28,81 euro voor pootgoed

HZPC Holland betaalt zijn pootgoedtelers in de Nederlandse pool 28,81 euro per 100 kilo over oogst 2014.

Mineralengehalten realtime tijdens bemesten

Met de techniek Manure Sensing van John Deere is het mogelijk om tijdens het bemesten de mineralengehalten in drijfmest te meten en op basis daarvan te doseren.

Meer omzet agrarische groothandel

In het eerste kwartaal van 2015 is de omzet van de agrarische groothandel toegenomen met 7,8 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Meer graan voor productie ethanol

International Grains Council (IGC) verwacht voor volgend seizoen een geringe toename van het gebruik van granen voor de productie van bio-ethanol.

CZAV-onderzoek: tarwe naar 15 ton

In bemestings- en zaaiproeven onderzoekt CZAV de mogelijkheden om de opbrengsten van wintertarwe te verhogen tot 15 ton per hectare.

Agrifirm: onderzoek eiwit in zomergerst

Voor het optimaliseren van de bemesting in zomergerst voert Agrifirm Plant dit jaar een onderzoek uit naar de relatie tussen de stikstofgift en het eiwitgehalte.

Termijnnotering tikt 20 euro aan

De notering van fritesaardappelen van oogst 2015 is maandag daadwerkelijk doorgestegen naar 20 euro per 100 kilo.

Dijksma wil in gesprek over bodem

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) nodigt agrarisch ondernemers uit om met haar in gesprek te gaan over bodemvruchtbaarheid tijdens het tweede Boerenforum.

Noodkreet om weidevogels Groene Hart

Het aantal weidevogels dat met succes broedt en jongen grootbrengt, blijft dit jaar achter. De boswachters van het Groene Hart luiden daarom de noodklok, aldus Staatsbosbeheer.

Druk op tarwemarkt door oogstprognoses

Positieve aanpassingen van de oogstprognoses zorgen voor druk op de tarwenoteringen op de internationale graanmarkt.

Fietsen langs percelen biopiepers

Speciaal voor fiets- en aardappelliefhebbers is in Purmerend en omstreken een nieuwe fietstocht langs biologische aardappelpercelen uitgezet.

Regiodiensten overleggen over water

De regionale omgevingsdiensten en de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard willen meer samenwerken bij toezicht en voorlichting van milieuvoorschriften voor glastuinders.

Groningse campagne voor schoon water

De campagne Beeldschoon Water Groningen is deze week van start gegaan.

Waardering voor duurzaam Suiker Unie

Het Sustainable Agricultural Initiative (SAI) heeft aan het Unitip-systeem van Suiker Unie, na een uitgebreide benchmark, het Gold Level toegekend.

Suiker Unie: 16,2 ton suiker in 2020

In het kader van een duurzame teelt van suikerbieten in Nederland streeft Suiker Unie naar een gemiddelde wortelopbrengst van 90 ton met een suikergehalte van 18 procent.

Termijnmarkt fritesaardappelen stijgt door

Er is veel belangstelling voor fritesaardappelen van de nieuwe oogst. De termijnnotering voor het aprilcontract 2016 steeg gisteren tot 19,70 euro per 100 kilo.

Wereldoogst sojabonen iets lager

International Grains Council (IGC) verwacht voor seizoen 2015-2016 wereldwijd een sojabonenoogst van 316,4 miljoen ton. Dat is 3,4 miljoen ton minder dan afgelopen jaar.

AB Texel neemt transportbedrijf Butter over

Transportonderneming AB Texel neemt 100 procent van de aandelen van de Butter Group uit Dronten over.

Biologisch klimaatneutraler dan gangbaar

Nederlandse biologische melkveehouders en akkerbouwers werken klimaatvriendelijk en soms zelfs helemaal klimaatneutraal.

Uienhandel valt weer stil

Door een gebrek aan vraag lijkt de handel in Nederlandse uien deze week weer stil te vallen.

Ctgb: meer middelen beschikbaar

Het aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen is de afgelopen vijf jaren gestaag toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Poolprijs Europlant pootgoed: 26,51 euro

Europlant Aardappel betaalt voor pootgoed op basis van herfstlevering een gemiddelde poolprijs van 26,51 euro per 100 kilo.

Meststofproducenten bundelen krachten

Meststofproducenten Everris, Fuentes Spanje, Nu3 België en Novapeak gaan samen onder de naam ICL Specialty Fertilizers gespecialiseerde meststoffen op de markt brengen.

Grote verschillen bietenpercelen

In dit stadium van het groeiseizoen zijn de verschillen tussen bietenpercelen goed zichtbaar, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

Notering nieuwe fritesaardappelen 18 euro

De notering op de aardappeltermijnmarkt voor nieuwe fritesaardappelen op levering in april 2016 stijgt dinsdag richting het niveau van 18 euro per 100 kilo.

Helderheid regels voor biofilters

Bij de aanleg van zuiveringssystemen voor de opvang van restvloeistof uit spuitmachines zijn geen bodembeschermende maatregelen nodig.

Toelating kiemremmer ter inzage

Ctgb legt het ontwerpbesluit voor de toelating van de kiemremmer 1,4Sight voor een periode van twee weken ter inzage.

Dinsdag eerste veildag vroege aardappelen

Alvantho in Sint Annaland veilt dinsdag 9 juni de eerste vroege aardappelen van dit seizoen. Dat heeft de veilingorganisatie gisteren bekend gemaakt.

Afwikkeling junicontract op 6,70 euro

Op de termijnmarkt voor fritesaardappelen is deze week het junicontract gesloten op 6,70 euro per 100 kilo.

IGC verhoogt oogstprognose tarwe

Het International Grain Council (IGC) heeft de prognose voor de wereldwijde tarweoogst voor het seizoen 2015-2016 positief aangepast met 10,3 miljoen ton.

Omzetgroei Plantion 0,7 procent

Afzetorganisatie Plantion realiseerde in 2014 een omzetgroei van 0,7 procent, tot een totale omzet van 88,2 miljoen euro.

Champignonbedrijf raakt keurmerk kwijt

Stichting Fair Produce heeft de certificering voor goed ondernemerschap ingetrokken van de champignonkwekerij in Standdaarbuiten. Daar vond gisteren een inval van de Inspectie SZW plaats.

Nederlandse appels en peren naar India

India zal de komende maanden de laatste controles afronden om de export van Nederlandse appels en peren mogelijk te maken na de fruitoogst in september.

Pas op de plaats voor uiennoteringen

De uiennoteringen op de regionale landbouwbeurzen daalden deze week met 1 euro tot 2,50 per 100 kilo.

Arbeidsuitbuiting op champignonbedrijf

Inspectie SZW doorzocht gisteren een groot champignonbedrijf in Standdaarbuiten vanwege mogelijke uitbuiting van Bulgaarse medewerkers.

Start twee emissieprojecten in Nederland

Nefyto neemt in Nederland het initiatief voor twee nieuwe projecten die zich richten op het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater.

NAK en BKD controleren afvalhopen

De keuringsdiensten NAK en BKD controleren weer intensief op onafgedekte aardappel– en uienafvalhopen. Vanaf dit seizoen gebeurt de controle in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Extra aandacht voor voedingsclaims groente

De Nederlandse tuinbouwsector is zich meer bewust van de kansen die voedingsclaims op groenten kunnen bieden.

Aanhoudende druk op suikerprijs

Op de internationale markten zijn de suikernoteringen afgelopen maand weer fors gedaald.