Haijo Dodde

Haijo Dodde

Haijo Dodde is redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt met name de akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

Contact

Artikelen door Haijo Dodde

Bankerplants hebben positieve invloed op opbrengst uien

Akker- & Tuinbouw

Teeltstroken direct naast zogeheten bankerfields met facelia produceren tot 9 procent meer uien, blijkt uit onderzoek van CZAV.

Tarwenoteringen stijgen fors door

Akker- & Tuinbouw

De termijnnoteringen voor tarwe op de internationale markten stijgen deze week met ruim 5 procent. Volgens ABN Amro komt dit onder meer omdat analisten het overaanbod van tarwe in eerste instantie te hoog hebben ingeschat.

Teeltadviseur zomerbloemen gaat samen verder met Delphy

Akker- & Tuinbouw

Adviesorganisatie Delphy en Henk van den Berg teelt- en bedrijfsadvies uit Noordwijkerhout gaan samen verder in de advisering voor de teelt van zomerbloemen.

Meer suikerbieten met aanvullende rhizomanieresistentie

Akker- & Tuinbouw

Telers van suikerbieten kiezen voor het teeltseizoen 2021 meer voor bietenrassen met aanvullende resistentie tegen rhizomanie.

CZAV waarschuwt voor kiemlustige aardappelen

Akker- & Tuinbouw

In bewaarplaatsen komen bewaarspecialisten van CZAV op dit moment al veel aardappelpartijen tegen die aanvullende kiemremming nodig hebben.

Irrigatie levert in uien nog te weinig meeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

Een meeropbrengst van 10 procent is in uien niet voldoende om de kosten van de aanleg van druppelslangen voor irrigatie of fertigatie te compenseren.

Beschikbaarheid tarwe lager ingeschat

Akker- & Tuinbouw

Meer consumptie, een iets kleinere productie en lagere voorraden zorgen ervoor dat er minder tarwe op de wereldmarkt beschikbaar is dan eerder dit seizoen werd ingeschat. Dit blijkt uit het maandelijkse WASDE-rapport dat gisteren is gepubliceerd...

VNK Herbs zoekt uitbreiding areaal in Flevoland

Akker- & Tuinbouw

Voor de teelt van krulpeterselie zoekt kruidendrogerij VNK Herbs in Biddinghuizen geïnteresseerde akkerbouwers in Flevoland.

Nu ook zaaisjalot met resistentie tegen valse meeldauw

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Bejo/De Groot en Slot introduceert voor komend teeltseizoen de eerste meeldauwresistente zaaisjalot. Het hybrideras Innovator is geschikt voor teelt in gebieden met langedagomstandigheden.

Opnieuw correctie van kwaliteitscijfers bij Cosun

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company heeft vastgesteld dat in de periode van 4 november tot 12 december in een deel van de bietenmonsters de aminostikstofcijfers onjuist blijken te zijn. Eerder deze campagne ging er ook al iets fout bij de analyse van aangeleverde...

Europa oogst gemiddeld 5,62 ton sorghum per hectare

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde korrelopbrengsten van het gewas sorghum zijn ondanks de droogte in sommige teeltgebieden met 5,62 ton per hectare weer iets hoger dan de voorgaande jaren, meldt de Europese ketenorganisatie Sorghum ID.

Grotere bedrijven telen meer groenten

Akker- & Tuinbouw

Het areaal vollegrondsgroenten nam de afgelopen twintig jaar met ruim 30 procent toe. De grootste stijging komt voor rekening van groenten die akkerbouwmatig worden geteeld. Wat verder opvalt is de snelle schaalvergroting in de sector.

OM legt zadenbedrijf stil vanwege voedselveiligheid

Algemeen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in 's-Hertogenbosch de stillegging gevorderd van een bedrijf in Zuidwest-Nederland dat handelt in zaden en peulvruchten.

Vooral in Flevoland tegenvallende suikergehaltes

Akker- & Tuinbouw

De drie teeltregio's van Cosun Beet Company in Flevoland scoren met 15,5 en 15,6 procent de laagste suikergehaltes tijdens de bietencampagne die op zijn einde loopt.

Actie tegen 'zinloze' drempelmaatregel

Akker- & Tuinbouw

De Zeeuwse akkerbouwer Martijn van der Bijl is een actie gestart tegen de verplichte maatregel om drempels aan te leggen in percelen met ruggenteelten. Hij wordt daarbij ondersteund door LTO-vakgroep Akkerbouw.

Aardappelmarkt maakt sprong omhoog

Akker- & Tuinbouw

De aardappelnoteringen in België en Frankrijk stijgen deze week met 2,50 euro per 100 kilo. De aardappeltermijnmarkt reageert met de hoogste notering sinds begin oktober.

FAO: 2021 internationaal jaar van groenten en fruit

Akker- & Tuinbouw

FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, roept 2021 uit tot internationaal jaar van groenten en fruit.

Optimisme tarwemarkt krijgt vervolg

Akker- & Tuinbouw

De Matif in Parijs eindigde 2020 op 31 december met de hoogste notering voor voertarwe en begint het nieuwe jaar opnieuw met een stijging.

Nieuwe naam voor Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland

Akker- & Tuinbouw

Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland gaan met ingang van 1 januari 2021 verder onder de nieuwe bedrijfsnaam Vertify.

Aardappelmarkt vertoont enkele lichtpuntjes

Akker- & Tuinbouw

Het opstarten van de vaccinatieprogramma's tegen het coronavirus zorgt ook voor enige optimisme op de aardappelmarkt.

Nederlandse peen nog te duur voor export

Akker- & Tuinbouw

Vooral de Nederlandse retail zorgt in deze periode voor een positieve stemming op de peenmarkt. Er is nu nog weinig vraag vanuit het buitenland.

Bietencampagne stevent af op historisch laag suikergehalte

Akker- & Tuinbouw

Met 16,2 procent of mogelijk nog lager realiseert Cosun Beet Company in de bietencampagne het laagste suikergehalte van de afgelopen tien jaar.

Nederlandse ui blijkt zeer coronaproof

Akker- & Tuinbouw

Exporteurs van Nederlandse uien hebben tot en met week 48 al ruim 666.000 ton uien naar in totaal 120 landen verkocht.

Squall officieel erkend als antidrifttechniek

Akker- & Tuinbouw

Het toevoegen van de hulpstof Squall via een injector aan spuitvloeistof op een veldspuit geeft extra driftreductie boven op alle 50 procent, 75 procent en 90 procent driftreducerende doppen voor neerwaartse bespuitingen.

Streep door plannen nieuwe suikerfabriek in België

Akker- & Tuinbouw

De bouw van een nieuwe coöperatieve suikerfabriek in het Waalse Seneffe gaat definitief niet door. Het lukt de initiatiefnemers niet om het financiële plaatje rond te krijgen.

5 vragen over alternatieven voor traditioneel beregenen bij nachtvorst

Akker- & Tuinbouw

De beschikbaarheid van geschikt water kan een belemmering zijn voor fruittelers om hun gewassen goed te beschermen tegen nachtvorst. De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) besteedde onlangs in een webinar aandacht aan alternatieven voor...

Cosun verwacht veel van innovaties

Akker- & Tuinbouw

Over vijf jaar zal zo'n 20 procent van de omzet van Cosun Beet Company afkomstig zijn van de nieuwe producten die uit suikerbieten worden geproduceerd.

Weer groen licht voor 1,4Sight in Duitsland

Akker- & Tuinbouw

Na een tijdelijke opschorting van de toelating mag het kiemremmingsmiddel 1,4Sight vanaf deze week weer worden gebruikt in Duitsland.

Certificatieschema PlanetProof geldt nu voor heel Europa

Akker- & Tuinbouw

Certificeringsorganisatie SMK publiceert binnenkort voor plantaardige producten het nieuwe certificatieschema voor het keurmerk 'On the way to PlanetProof' dat vanaf 2021 geldig is voor heel Europa.

Mogelijk quarantainestatus voor nieuw tropisch aaltje

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt gewastelers en importeurs zich voor te bereiden op de quarantainestatus voor Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode.

LTO vindt strikt nastreven nitraatnorm niet reëel

Akker- & Tuinbouw

LTO Akkerbouw vindt dat de overheid moet accepteren dat de uitspoelingsnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater niet op alle grondsoorten haalbaar is.

Consortium krijgt steun voor rubberonderzoek

Akker- & Tuinbouw

Een consortium van bedrijven in Gelderland ontvangen voor onderzoek naar methoden om natuurrubber uit paardenbloemen te winnen steun vanuit Europa en provincie Gelderland.

NEPG ziet veel onzekerheden voor aardappelsector

Akker- & Tuinbouw

De huidige marktsituatie en het eerste bewaarseizoen zonder Chloor IPC als kiemremmer zorgen volgens de Europese telersorganisatie NEPG voor veel onzekerheden bij aardappeltelers.

Tarweprijs fluctueert op relatief hoog niveau

Akker- & Tuinbouw

Hogere consumptiecijfers en berichten over tegenvallende groeiomstandigheden voor wintergewassen zorgen ervoor dat op de wereldmarkt de tarweprijzen op een relatief hoog niveau blijven.

Laag suikergehalte aandachtspunt Cosun

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde suikeropbrengsten in Nederland liggen dit jaar beneden het meerjarig gemiddelde. Aanwijsbare oorzaken zijn volgens Cosun Beet Company de hoge druk van vergelingsziekte en cercospora en het uitdagende groeiseizoen.

Fabrikant aspergerobot versnelt serieproductie

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse fabrikant AvL Motion versnelt de serieproductie van de autonome robot voor het oogsten van witte asperges.

Nieuwe suikerbietproducten leveren vanaf 2025 geld op

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company verwacht dat over vijf jaar zo'n 20 procent van de omzet afkomstig zal zijn van de nieuwe producten die uit suikerbieten worden geproduceerd.

Droogte tempert aardappeloogst in Canada

Akker- & Tuinbouw

De Canadese aardappeloogst in 2020 daalt 1,3 procent ten opzichte van vorig jaar en is ook ongeveer 0,6 procent kleiner dan het vijfjarig gemiddelde.

Wratziekte in Groningen is onbekende variant

Akker- & Tuinbouw

De wratziekte die onlangs is gevonden op twee aardappelpercelen in de gemeente Stadskanaal is van een onbekende variant, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Milieubelasting verschuift na verbod neonics

Akker- & Tuinbouw

Het verbod op neonicotinoïden heeft in suikerbieten geleid tot een daling van de milieubelasting van grondwater en minder risico's voor bijen. Daar staat een toename van de belasting van het waterleven tegenover, blijkt uit een analyse van CLM...

Brazilië profiteert van gunstige suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

Braziliaanse suikerraffinaderijen produceren de laatste paar maanden naar verhouding meer suiker dan ethanol. Zij anticiperen daarmee op de iets gunstiger suikerprijzen ten opzichte van de brandstofprijzen. Bovendien zorgt de relatief lage waarde...

Telers in Zuidwesten alerter op vergelingsziekte

Akker- & Tuinbouw

In Zeeland is de druk van vergelingsziekte in suikerbieten afgenomen in tegenstelling tot de teeltgebieden in de rest van Nederland. Het IRS denkt dat dit komt omdat de telers in het zuidwesten na de flinke aantastingen in 2019 alerter zijn geweest...

Voorlopig verbod op twee kiemremmers Duitsland

Akker- & Tuinbouw

De Duitse overheid verbiedt voorlopig het gebruik van de kiemremmingsmiddelen Argos en 1,4Sight in aardappelbewaarplaatsen vanwege de kans op brandgevaar.

Nieuw praktijknetwerk als opvolger van Veldleeuwerik

Akker- & Tuinbouw

Er komt een nieuw duurzaam praktijknetwerk voor de Nederlandse akkerbouw als opvolger van het netwerk dat is opgezet vanuit Stichting Veldleeuwerik.

Effect extra hoge compostgift beproefd

Akker- & Tuinbouw

Een groep akkerbouwers en vollegrondstuinders experimenteert dit najaar met extra hoge compostgiften om het organischestofgehalte in de bodem versneld te laten toenemen.

Aardappeltermijnmarkt vindt voorzichtig weg omhoog

Akker- & Tuinbouw

De notering voor fritesaardappelen op levering in april 2021 steeg deze week op de aardappeltermijnmarkt van 6 naar 6,50 euro per 100 kilo.

Nieuwe directeur voor Belgische aardappelkoepel

Akker- & Tuinbouw

Christophe Vermeulen wordt vanaf 1 januari de directeur van Belgapom. Dat is de Belgische koepelvereniging voor aardappelverwerkers en aardappelhandelsbedrijven. Hij volgt Romain Cools op die deze functie zo'n dertig jaar vervulde.

NVWA adviseert negatief over neonics in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aan Cosun laten weten dat een vrijstelling voor de neonicotinoïde Cruiser SB als zaadcoating in suikerbieten niet aan de landbouwkundige criteria voldoet.

Talentoogst start met inschrijving trainingsprogramma

Akker- & Tuinbouw

Werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt en ondernemers, met of zonder personeel, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor trainingen uit het Trainingsprogramma Talentoogst.

Zuid-Europees bloed maakt uien sterker tegen droogte

Akker- & Tuinbouw

Om uienrassen voor de teelt in Nederland sterker te maken tegen het veranderende klimaat gebruiken veredelaars van De Groot en Slot genetica die afkomstig is van uien die in Zuid-Europa worden geteeld.

Britse aardappeltelers winnen strijd tegen de elementen

Akker- & Tuinbouw

In Groot-Brittannië hoeft ondanks opnieuw natte oogstomstandigheden nog maar een klein deel van het aardappelareaal te worden gerooid.

Hidde Boersma: 'Einde maken aan zwart-witdiscussie glyfosaat'

Akker- & Tuinbouw

Onderzoeksjournalist Hidde Boersma wil in een documentaire de werkwijze van de antilobby tegen glyfosaat blootleggen. Voor het maken hiervan is hij een crowdfundingsactie gestart om 100.000 euro bij elkaar te krijgen.

Belgische aardappeloogst 2 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers in België oogsten dit jaar bij elkaar 4,3 miljoen ton aardappelen. Dat is 2 procent minder dan vorig jaar, maar wel 3 procent meer dan het vijfjarig gemiddelde.

Handel ziet noodzaak voor uitbreiding uienareaal

Akker- & Tuinbouw

Om ook in de komende jaren te kunnen voldoen aan de stijgende exportvraag naar Nederlandse uien is uitbreiding van het teeltareaal noodzakelijk.

Verbod neonics resulteert in lagere milieubelasting

Akker- & Tuinbouw

Het verbod op neonicotinoïden leidde in suikerbieten wel degelijk tot een daling van de milieubelasting van grondwater en een daling van het risico voor bijen. Dat blijkt uit een onderzoek dat CLM Onderzoek en Advies afgelopen jaar uitvoerde in...

Johan Dijck uit Nes bewaart pootgoed van veertig collega's

Akker- & Tuinbouw

Johan Dijck uit het Friese Nes verzorgt de bewaring van hoogwaardig pootgoed voor veertig pootgoedcollega's. In zeven afzonderlijke cellen kan hij het bewaarregime afstemmen op het ras en de conditie van de partijen pootgoed.

Eén nieuw ras aanbevolen voor cichoreiteelt

Akker- & Tuinbouw

Rhodonite is het enige nieuwe ras dat voor komend teeltseizoen wordt toegevoegd aan de aanbevelende rassenlijst voor de teelt van cichorei in Nederland.

Afzetseizoen peen start met perspectief

Akker- & Tuinbouw

De kleinere oogst in Nederland en omringende landen biedt aanknopingspunten voor de peenmarkt. Corona zorgt wel voor versmalling van de vraag en voor onzekerheid ten aanzien van de logistiek. De kwaliteit van de peen lijkt goed, al is ringrot in de...

Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen van tafel

Algemeen

De rechter zet een streep door het wettelijk verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Picnic verkoopt verticaal geteelde groenten en kruiden

Akker- & Tuinbouw

Online supermarkt Picnic start een pilot met de levering van verticaal geteelde verse groenten en kruiden van PlantLab.

Rabobank is positief over veerkracht tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

De tweede coronagolf lijkt de tuinbouw in Nederland minder te raken dan de eerste. Dat concluderen analisten van de Rabobank op basis van de uitkomsten van de Rabo Tuinbouwbarometer voor het vierde kwartaal.

NVWA vindt wratziekte op twee Groningse aardappelpercelen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met wratziekte vastgesteld op twee landbouwpercelen in de gemeente Stadskanaal.

Aardappelexport stijgt vooral naar overzeese bestemmingen

Akker- & Tuinbouw

De stijging van de export van consumptieaardappelen naar bestemmingen in Afrika is dit seizoen tot dusver te weinig om de kleinere afzet binnen de Europese Unie en de rest van Europa te compenseren.

Syngenta komt met nieuwe actieve stof voor insecticiden

Akker- & Tuinbouw

Spiropidion is een nieuwe actieve stof voor de bestrijding van zuigende insecten die is ontwikkeld door Syngenta Crop Protection. Over twee of drie jaar wordt een toelating van de stof verwacht in de Europese Unie.

220 fritestelers moeten nog compensatie aanvragen

Akker- & Tuinbouw

Telers van fritesaardappelen hebben alleen nog deze week om hun definitieve vaststellingsaanvraag voor de tegemoetkomingsregeling vanwege de coronacrisis in te dienen bij het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

BASF stelt eigen doelen voor verduurzaming landbouw

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern BASF committeert zich aan duidelijke en meetbare doelen om de ontwikkeling van duurzame landbouw in de periode tot 2030 verder te stimuleren.

BO Akkerbouw handhaaft tarieven onderzoeksbijdrage

Akker- & Tuinbouw

Veel akkerbouwers ontvangen deze week de factuur voor hun bijdrage over 2020 aan het collectieve akkerbouwonderzoek. Per hectare betalen zij net zoveel als over de jaren 2018 en 2019.

Nederlandse uienexporteurs draaien al weken volle bak

Akker- & Tuinbouw

In de periode van week 37 tot en met week 43 hebben Nederlandse exporteurs wekelijks meer dan 30.000 ton uien naar het buitenland verkocht.

ABN Amro ziet stevig herstel agrarische grondstofprijzen

Akker- & Tuinbouw

De Chinese importvraag naar vooral tarwe, mais en sojabonen zorgt voor een flinke opleving van de graanprijzen. Een herstel van de vraag naar suiker, koffie en cacao laat nog op zich wachten, constateert ABN Amro.

Bedrijfsleven inspireert studenten mbo-akkerbouw online

Akker- & Tuinbouw

In een serie webinars krijgen sprekers uit het bedrijfsleven een podium om mbo-studenten van de opleiding akkerbouw en agrarisch loonwerk te informeren en inspireren op actuele thema’s uit de praktijk.

Fruitpact pleit voor vernieuwing appelareaal

Akker- & Tuinbouw

Op korte termijn is vernieuwing en verduurzaming van het appelareaal in het Rivierenland nodig om op langere termijn als fruitgebied te kunnen blijven voortbestaan. Dat vindt Sjors Kruiper als financieel directeur van afzetorganisatie FruitMasters...

Cosun-voorzitter: 'We hebben door corona op de rem getrapt'

Akker- & Tuinbouw

De coronacrisis hakt er bij landbouwcoöperatie Royal Cosun flink in, zegt voorzitter Dirk de Lugt. Toch ziet hij ook lichtpuntjes. 'Natuurlijk haalt corona een deel van onze winst weg. Maar dit jaar bevestigt opnieuw het voordeel van de diversiteit...

Geen massale krimp aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

Er zijn in de praktijk geen aanwijzingen dat akkerbouwers op grote schaal kiezen voor een kleiner aardappelareaal in 2021.

Opnieuw verruiming VVAK-inspecties vanwege corona

Akker- & Tuinbouw

De mogelijkheden om inspecties uit te voeren voor het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)-schema zijn opnieuw verruimd vanwege het coronavirus. Dit meldt Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.

Nog drie jaar op zoek naar meer robuuste aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Het convenant 'Versnelde transitie naar robuuste aardappelen' dat in 2017 is gestart op initiatief van de biologische aardappelsector, krijgt een vervolg voor drie jaar.

India vervult sleutelrol op suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

Wel of geen exportsubsidie op suiker in India. Dit speelt de komende periode een belangrijke rol op de ontwikkeling van de mondiale suikermarkt, voorspelt ABN Amro.

VS stuwt vlot herstel omzet McDonald's

Algemeen

De omzet van fastfoodketen McDonald's is weer bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat is vooral te danken aan de Amerikanen, meldt persbureau Reuters.

Negatief sentiment nauwelijks invloed op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Dalende grondstofprijzen, hernieuwde lockdowns en goede groeiomstandigheden voor wintergranen hebben nauwelijks een negatieve invloed op de tarwenoteringen wereldwijd.

Aardappelmarkt bereikt nieuw dieptepunt

Akker- & Tuinbouw

De aardappeltermijnmarkt bereikte maandag een koers van 5,30 euro per 100 kilo. Dat is de laagste notering van het afgelopen jaar voor fritesaardappelen op levering in april 2021.

Albert Heijn presenteert eigen conceptappel Sprank

Akker- & Tuinbouw

Exclusief bij Albert Heijn ligt vanaf maandag de nieuwe appel Sprank in de winkelschappen als verbreding van het fruitassortiment.

Teler mist handvat voor strijd tegen ritnaalden

Akker- & Tuinbouw

Het kleinere middelenpakket en de droogte van de laatste jaren zorgen ervoor dat de druk van ritnaalden snel toeneemt. Het probleem speelt onder meer in de aardappelteelt op gescheurd grasland of op percelen met overblijvende groenbemesters. Bij...

Ondanks corona toch stijgende suikerprijzen

Akker- & Tuinbouw

Analisten verwachten dat de wereldwijde consumptie van suiker enkele procenten lager zal zijn vanwege corona. Toch stijgen de suikernoteringen op de wereldmarkt nog steeds door tegenvallende productiecijfers en lagere exportvolumes.

Corona toont kwetsbaarheid aardappelketen

Akker- & Tuinbouw

De impact van corona op de aardappelsector is groot. Alle schakels in de keten ondervinden de gevolgen en dat geldt met name voor de verwerkende industrie en de telers die de grondstoffen leveren. Tijdens de digitale Potato Days van HZPC vertelden...

Aardappelsector staat voor grote uitdagingen

Akker- & Tuinbouw

De Europese aardappelsector heeft te maken met lage prijzen, hoge kosten, grote uitdagingen op gebied van plantgezondheid en terugdringen van milieubelasting en vanwege corona voorlopig een onzekere afzet.

Slimme applicaties ondersteunen boeren bij bespuitingen

Akker- & Tuinbouw

CLM Onderzoek en Advies heeft de belangrijkste beslissingsondersteunende systemen (BOS'en) voor gewastelers op een rij gezet op een informatiekaart. Het gaat vooral over het nemen van beslissingen rond bespuitingen.

Corona verhoogt druk op Chinese voedselvoorziening

Akker- & Tuinbouw

De uitbraak van covid-19 is voor China aanleiding om het nationale systeem voor de voedselzekerheid verder aan te scherpen. De eerste coronagolf zorgde al voor meer druk op de voedselvoorziening in het land.

Kassenbouwer en installatiebedrijf gaan nauwer samenwerken

Akker- & Tuinbouw

De directies van Maurice Kassenbouw en Cogas Climate Control hebben samen de aandelen van het laatstgenoemde installatiebedrijf overgenomen en bekrachtigen daarmee hun samenwerking.

Oro Agri wordt onderdeel van Rovensa-groep

Akker- & Tuinbouw

De Rovensa-portefeuille met innovatieve agrarische oplossingen en technologieën wordt uitgebreid met de gepatenteerde biologische producten van Oro Agri.

Cosun komt met correctie op kwaliteitscijfers

Akker- & Tuinbouw

In een brief aan alle bietentelers meldt Cosun Beet Company vrijdag dat er deze campagne bij alle leveringen op de locatie Vierverlaten tot deze week sprake was van een onjuiste koppeling tussen vrachtnummers en monsternummers.

Belgen moeten nog 20 tot 30 procent aardappelen rooien

Akker- & Tuinbouw

De aardappeloogst in België verloopt dit najaar moeizaam, meldt de Belgische onderzoeks- en adviesinstelling voor de aardappelteelt (PCA).

Groen licht voor bijna dertig kleine toepassingen

Akker- & Tuinbouw

Voor vier gewasbeschermingsmiddelen heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) deze week een groot aantal kleine toepassingen toegelaten.

Uienexport profiteert van matige oogst India

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse uien verloopt voortvarend. Weekvolumes van bijna 40.000 ton zijn geen uitzondering. Nederland profiteert op de internationale uienmarkt optimaal van de tegenvallende oogst in India. Na overvloedige neerslag zijn daar...

Indringers effectief verwijderd uit bijenbroed

Algemeen

De parasitaire mijt Varroa destructor is de hoofdoorzaak van de massale sterfte van honingbijen, stelt BartJan Fernhout van Arista Bee Research. Deze stichting ontwikkelde een selectieprogramma om bijenvolken via natuurlijke resistentie te...

Aardappelverwerking in september 10 procent lager

Akker- & Tuinbouw

Het volume aan verwerkte aardappelen in Nederland was in september bijna 10 procent lager dan vorig jaar in dezelfde maand.

Vernieuwde fruitopleiding start met twaalf deelnemers

Akker- & Tuinbouw

De eerste twaalf deelnemers aan de vernieuwde mbo-fruitopleiding teelt en techniek van Fruit Tech Campus volgen deze week hun eerste lesprogramma. Dat staat in het teken van de vitale bodem.

Campagne start met minder suiker

Akker- & Tuinbouw

In de eerste weken van de bietencampagne vallen de suikergehaltes tegen. Cosun Beet Company verlaagde daarom de oogstprognose van 13,9 naar 13,6 ton suiker per hectare.

Tarwemarkt maakt pas op de plaats

Akker- & Tuinbouw

Na een forse koersstijging sinds begin oktober maakt de tarwemarkt deze week even pas op de plaats.

Coronacompensatie dempt daling liquiditeit in akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde liquiditeitspositie van akkerbouwbedrijven is minder laag dan vorig jaar aan het eind van het derde kwartaal. Dit is te danken aan de compensatiemaatregelen vanwege de coronacrisis.

Arbeidsbureau richt eigen teststraat in

Akker- & Tuinbouw

Voor het testen van arbeidsmigranten op corona richt arbeidsbureau ZON Arbeidsvoorziening in het Brabantse Asten een eigen teststraat in.

Veiling Zaltbommel wil flexibele speler zijn op afzetmarkt

Akker- & Tuinbouw

Maatwerk bieden, korte lijnen creëren en zorgen voor optimale kwaliteit en service voor de aangesloten telers en leden. Dat is de visie van Veiling Zaltbommel die is uitgewerkt in een meerjarenplan.

NEPG roept aardappeltelers op minder te poten

Akker- & Tuinbouw

De North-Western European Potato Growers (NEPG) hopen dat aardappeltelers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk komend jaar overwegen om 15 procent minder aardappelen te poten.

Corona zorgt opnieuw voor onzekerheid aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De aardappelmarkt maakt deze week weer pas op de plaats na de opleving van het coronavirus. De nieuwe maatregelen, met opnieuw het sluiten van de horeca, zorgen voor onzekerheid bij de afzet van aardappelen.

McCain investeert fors in uitbreiding fabriek Lelystad

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikant McCain gaat de komende jaren de productiecapaciteit in de fabriek in Lelystad met 33 procent verhogen. De uitbreiding vergt een investering van 65 miljoen euro.

Hybridetarwe blijkt rendabel in onderzoek

Akker- & Tuinbouw

Op proefvelden van SPNA realiseert hybridetarwe ten opzichte van klassieke tarwe een meeropbrengst van gemiddeld 838 kilo per hectare. Dat is bij de huidige prijsvorming ruim voldoende om de hogere kosten voor het hybride zaaizaad te compenseren.

Onderzoek test alternatieven voor vernietiging grasland

Akker- & Tuinbouw

Proeftuin Zwaagdijk heeft de eerste objecten aangelegd van een proef waarin verschillende methoden voor het vernietigen van grasland voorafgaand aan de teelt van tulpen met elkaar worden vergeleken.

Nedato betaalt bijna 12 euro in pool zonder voorverkoop

Akker- & Tuinbouw

Voor aardappelen voor de verwerkende industrie betaalt aardappelcoöperatie Nedato in de pool zonder voorverkoop gemiddeld bijna 12 euro per 100 kilo. De gemiddeld gerealiseerde poolprijs voor tafelaardappelen is 18,25 euro per 100 kilo.

Antireclame over suiker is misleidend

Akker- & Tuinbouw

De televisiereclame van parfumerieketen Douglas over rimpelvorming door suikerconsumptie is misleidend en oneerlijk, concludeert het College van Beroep (CvB).

Betere bestrijding rhizoctonia geeft meer leverbaar pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Demoproeven van BASF laten zien dat pootgoedtelers dankzij een efficiëntere bestrijding van rhizoctonia veelal vroeger kunnen oogsten en ook meer leverbaar product van het land halen.

Nog veel vragen over rol nuttige insecten

Akker- & Tuinbouw

Eerste resultaten van de akkerbouwpilot in het project 'FAB+' bevestigen de positieve bijdrage van natuurlijke vijanden in consumptieaardappelen. De bijdrage van FAB-randen voor de tripsbeheersing in uien is nog onduidelijk.

Delphy test met succes LDS-schema in peen

Akker- & Tuinbouw

Het meerdere malen toepassen van een mix met gangbare herbiciden in een lage dosering levert in peen een goed bestrijdingsresultaat en geen extra wegval van planten op. Dit blijkt uit een demoproef die Delphy heeft uitgevoerd in het kader van de...

Plan gewasbescherming stelt teler centraal

Akker- & Tuinbouw

Doel van Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming is het realiseren van een trendbreuk, om te komen tot teeltsystemen die minder afhankelijk zijn van chemie. Tien partijen, twee ministeries en twee toezichthouders werkten mee aan het programma waarbij...

Tijdelijke mrl chloorprofam wordt 0,4 ppm

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie bepaalt de tijdelijke mrl (t-mrl) voor chloorprofam op 0,4 ppm. Deze residulimiet voor consumptieaardappelen is geldig vanaf de oogst van 2021.

Sterke peenrassen ook zonder fungiciden goed te telen

Akker- & Tuinbouw

Peenrassen die minder gevoelig zijn voor loofaantastingen als meeldauw en alternaria bieden meer mogelijkheden voor teelt zonder fungiciden.

Peen telen op de Zweedse manier

Akker- & Tuinbouw

Bewaarpeen niet in het najaar rooien, maar dan alleen het loof afmaaien en de peen onderdekken met een flinke laag grond. Pas in het voorjaar wordt de peen vervolgens uit de grond gehaald.

Pas laatste weken meer druk van wollige wortelluis

Akker- & Tuinbouw

Ondanks het droge groeiseizoen zijn er dit jaar op peenpercelen relatief weinig aantastingen te vinden van wollige wortelluizen.

Grote verschillen kiemkracht bij zaaizaad peen

Akker- & Tuinbouw

Partijen zaaizaad van verschillende herkomsten voor de teelt van B-peen laten grote verschillen zien wat betreft kiemkracht en veldopkomst.

Nieuwe regering geeft Belgische bietensector hoop op neonics

Akker- & Tuinbouw

De Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) ziet in het nieuwe Belgische regeerakkoord mogelijkheden om in 2021 opnieuw gebruik te kunnen maken van neonicotinoïden. Op basis van een noodtoelating.

Syngenta neemt Italiaanse producent groene middelen over

Akker- & Tuinbouw

Syngenta investeert in de overname van de Italiaanse fabrikant Valagro. Dit maakte de gewasbeschermingsfabrikant dinsdag 6 oktober bekend.

Compensatie fritesteler definitief op 6 cent

Akker- & Tuinbouw

Telers van fritesaardappelen die gebruik willen maken van de compensatieregeling vanwege de coronacrisis, kunnen ervan uitgaan dat zij 6 cent per kilo krijgen uitbetaald. Dit meldt André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw.

KWS introduceert bietenras met tolerantie tegen cercospora

Akker- & Tuinbouw

Voor de nieuwe Nederlandse rassenlijst heeft zaadfirma KWS een suikerbietenras aangemeld met een hoge tolerantie tegen cercospora.

Er zit volop muziek in veredeling van pompoenen

Akker- & Tuinbouw

Rode, groene, grijze en flespompoenen maken deel uit van het veredelingsprogramma van Vitalis Biologische Zaden in Voorst. 'We zoeken in onze veredeling sterke rassen die mooie uniforme pompoenen produceren, maar bovenal ook goed smaken', vertelt...

Tarwemarkt reageert nerveus op onzekere oogstcijfers

Akker- & Tuinbouw

Onzekerheid over de oogstvooruitzichten van dit seizoen zorgt voor stabiele tot flink hogere tarwenoteringen op de wereldmarkt.

Enza Zaden vindt hoge resistentie tegen tomatenvirus

Akker- & Tuinbouw

De tomatenveredelaars van Enza Zaden hebben een gen geïdentificeerd dat een hoge resistentie biedt tegen het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV).

Risico op vogelgriep laag ingeschat

Veehouderij

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) acht de risico op introductie van de hoogpathogene vogelgriep H5N8 in Nederland nog niet erg groot.

POV start rechtszaak na aanscherping normen luchtwassers

Veehouderij

Vanwege de plotselinge bijstelling van geurrendementen van gecombineerde luchtwassers en een biologische luchtwasser heeft de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) een rechtszaak aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en...

Nieuwe coronabesmettingen bij drie nertsenbedrijven

Veehouderij

Bij één nertsenbedrijf in Egchel (gemeente Peel en Maas), een bedrijf in Grashoek (gemeente Peel en Maas) en een bedrijf in Zeeland (gemeente Landerd) zijn besmettingen met het coronavirus (SARS-CoV-2) vastgesteld bij nertsen.

HZPC boekt meer omzet en kleinere winst

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de gevolgen van corona voor de aardappelsector heeft pootgoedbedrijf HZPC operationeel een goed jaar gedraaid.

Campagne start met gemiddeld 16 procent suiker

Akker- & Tuinbouw

In de eerste week van de bietencampagne noteert Cosun Beet Company een gemiddeld suikergehalte van 16 procent. Het tarrapercentage is gemiddeld 7 procent en de winbaarheid 89.

Trage aangroei zorgt voor magere aardappeloogst België

Akker- & Tuinbouw

De aardappelrassen Fontane en Challenger produceren dit jaar in België lager dan het meerjarig gemiddelde. Dit blijkt uit de resultaten van de laatste proefrooiingen die zijn uitgevoerd door enkele onderzoeksinstellingen.

Bescheiden oogst na droge start

Akker- & Tuinbouw

Oogstjaar 2020 geeft een blijk van tegenvallende oogsten. De opbrengsten in de aardappelteelt zijn iets lager dan gemiddeld, die van pootgoed blijven 10 tot 15 procent achter. Uienoogsten variëren per regio en Cosun voorziet bij suikerbieten een...

Uienopbrengst net beneden meerjarig gemiddelde

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde opbrengst van zaaiuien in Nederland wordt door de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) ingeschat op 59,2 ton per hectare. Dat is een half procent beneden het meerjarig gemiddelde.

Aardappelmarkt vertoont weinig dynamiek

Akker- & Tuinbouw

Aardappelnoteringen voor zowel de actuele als de termijnmarkt laten weinig beweging zien in deze periode. De EEX noteert voor aardappelcontracten op levering in april 2021 deze week ongeveer 7,30 euro per 100 kilo.

Overheid draagt 12 miljoen euro bij aan gewasbeschermingsplan

Akker- & Tuinbouw

Voor het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming stelt het ministerie van LNV 12 miljoen euro beschikbaar voor de periode van 2020 tot en met 2022.

EU stevent af op kleine suikeroogst

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company verwacht dat de suikerproductie in de Europese Unie (EU-28) dit jaar uitkomt onder de 17 miljoen ton.

RVO.nl vraagt reële schadeopgave fritestelers

BO Akkerbouw roept namens RVO.nl fritestelers op om hun definitieve aanvraag voor de compensatieregeling snel in te dienen. En om waar nodig hun inschatting van het aantal tonnen aardappelen aan te passen.

LTO Akkerbouw mist plantaardige oplossing mestbeleid

Akker- & Tuinbouw

Minister Carola Schouten (LNV) richt zich bij haar visie op het mestbeleid vooral op het oplossen van problemen in de mestmarkt, vindt Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw. 'Er is te weinig oog voor de kansen die de plantaardige sectoren bieden om...

Aviko Rixona koopt Duitse productielocatie van Unilever

Akker- & Tuinbouw

Met de acquisitie van een productiebedrijf in het Duitse Stavenhagen van Unilever verstevigt Aviko Rixona zijn marktpositie. Ook gaat de fabrikant een strategische samenwerking aan met het grote levensmiddelenconcern.

Balans op suikermarkt met licht dalende voorraad

Akker- & Tuinbouw

Analisten van de International Sugar Organisation (ISO) verwachten voor seizoen 2020-2021 dat de suikerproductie wereldwijd stijgt met 3,9 miljoen ton en de consumptie met 4,5 miljoen ton.

Actieve markt stuwt tarwenotering

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de verwachte recordoogsten zijn de noteringen voor tarwe in september met zo'n 8 procent gestegen. Veel activiteit op de internationale markt heeft een positieve invloed op de prijsvorming.

Ook zonder Brazilië draait uienexport op volle toeren

Akker- & Tuinbouw

De uienexport vanuit Nederland is na negen weken vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar. De exporteurs moeten het dit seizoen tot dusver echter wel doen zonder Brazilië als afzetbestemming.

Dunne stand is uitdaging bij oogst suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Door de onregelmatige opkomst van suikerbieten is op veel percelen sprake van een dunne stand en komen ook relatief veel 'horizontale bieten' voor. Dit zorgt voor extra uitdagingen tijdens de oogst, stelt het IRS.

Corona blijft nachtmerrie voor fritessector

Akker- & Tuinbouw

In één klap veranderde de coronapandemie het perspectief op de markt voor fritesaardappelen van vraaggedreven naar een situatie met een enorm overaanbod. Analisten vrezen dat de gevolgen van deze crisis nog lang voelbaar zijn.

Termijnmarkt aardappelen stabiel op minimaal 7 euro

Akker- & Tuinbouw

De Duitse termijnmarkt EEX in Leipzig noteert voor fritesaardappelen op levering in april 2021 de laatste twee weken 7 tot 7,20 euro per 100 kilo.

Cosun verwacht campagneduur van achttien weken

Akker- & Tuinbouw

De eerste suikerbieten van de campagne 2020 worden vandaag verwerkt in de suikerfabrieken van Cosun Beet Company. De fabrikant gaat ervan uit dat de campagne tot eind januari gaat duren.

Fritestelers moeten voor compensatie schade inschatten

Akker- & Tuinbouw

BO Akkerbouw roept telers op om hun definitieve aanvraag voor de compensatieregeling fritesaardappelen snel in te dienen en waar nodig hun inschatting van het aantal tonnen aardappelen aan te passen.

Biochar interessant als substraat in boomteelt

Akker- & Tuinbouw

Stabiele koolstof in de vorm van biochar kan veen vervangen in substraten voor boomkwekerijproducten. Het voordeel van deze toepassing is onder meer de vastlegging van CO2.

Aardappeltelers missen kennis over biologische middelen

Akker- & Tuinbouw

Het ontbreekt akkerbouwers aan praktische informatie en praktische kennis om biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten in aardappelen op een juiste manier toe te passen.

Brede steun LTO-leden voor programma gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Telers van gewassectoren steunen bijna allemaal de inzet en randvoorwaarden die LTO Nederland heeft opgesteld voor Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie van LNV.

Blauwe bes scoort bij consument en handel

Akker- & Tuinbouw

De consumptie van blauwe bessen zit in de lift. Vorig jaar nam het gekochte volume door Nederlandse huishoudens met bijna 40 procent toe. Ook blijkt uit de cijfers voor import en export dat Nederland steeds meer een doorvoerstation is voor blauwe...

Vernieuwde fruitopleiding start in oktober

Akker- & Tuinbouw

Een eerste groep medewerkers en toekomstige ondernemers voor de fruitteeltsector heeft zich aangemeld voor de vernieuwde fruitopleiding van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen.

Belgische aardappeloogst ondergemiddeld

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers in België met de fritesrassen Fontane en Challenger zullen het dit jaar moeten doen met opbrengsten van gemiddeld hooguit 50 ton per hectare of minder.

Vlas en hennep passen in groen bouwplan

Akker- & Tuinbouw

De teelt van vlas en hennep en het verwerken van deze gewassen in bouwmaterialen en textiel dragen bij aan de klimaat- en milieudoelstellingen van de Europese Unie.

Tarweoogst 2020 resulteert in diverse records

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA voorspelt wereldwijd een recordproductie van 770 miljoen ton voor het seizoen 2020-2021.

Stap voor stap naar een groenere lelieteelt

Akker- & Tuinbouw

In het lelieonderzoek van stichting ROL wordt steeds duidelijker welke groene middelen en biostimulanten een toegevoegde waarde hebben bij het terugdringen van het gebruik van chemische middelen. Verder blijkt uit het onderzoek naar weerbare lelies...

Aardappelsector Washington verliest 1 miljard dollar door covid

Akker- & Tuinbouw

De coronacrisis levert de aardappeltelers en aardappelverwerkers in de Amerikaanse staat Washington een gezamenlijk verlies op van naar schatting 1 miljard dollar, zo'n 843.800.000 euro.

NEPG pleit voor areaalkrimp aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Europese telersorganisatie NEPG adviseert aardappeltelers om komend jaar hun areaal te verminderen, om weer controle te krijgen over de markt. 'Na corona moeten we proberen om weer evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod op de aardappelmarkt',...

NVWA waarschuwt voor ongewenst zaad uit Azië

Akker- & Tuinbouw

Mensen die per post ongevraagd pakketjes zaaizaad ontvangen uit China of andere Aziatische landen, krijgen het advies die weg te gooien. Dat raadt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan.

Uienoogst komt traag op gang

Akker- & Tuinbouw

Het is in de teeltgebieden voor uien te droog, te nat of het gewas staat nog groen. Er zijn daardoor naar verhouding nog maar weinig uien geoogst. De eerste oogstresultaten vallen niet mee.

Europees areaal sorghum stijgt met 18 procent

Akker- & Tuinbouw

Ketenorganisatie Sorghum ID meldt dat het areaal sorghum in Europa dit jaar met 18 procent is gestegen tot een totaal van 584.000 hectare.

Achterstand uienexport in één klap ingehaald

Akker- & Tuinbouw

Met een exportvolume van 34.400 ton uien is in week 33 de achterstand van het exportseizoen ten opzichte van vorig jaar ruimschoots ingehaald.

Tarwemarkt profiteert van toenemende vraag uit China

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op de internationale markten zijn de afgelopen weken behoorlijk gestegen. De tarwemarkt lijkt vooral te profiteren van de toenemende vraag vanuit China naar onder meer tarwe, maar ook naar mais en soja.

Aardappelmarkt wacht op impuls

Akker- & Tuinbouw

De coronacrisis laat haar sporen na op de aardappelmarkt. Grote voorraden en minder vraag zijn op dit moment funest voor de handel in vrije aardappelen.

Markt wacht op Zeeuwse bruine boon

Akker- & Tuinbouw

Een tegenvallende oogst in 2019 en een groeiende vraag zorgen ervoor dat vaste afnemers van Zeeuwse bruine bonen met smart zitten te wachten op nieuwe aanvoer.

Greenpeace: 'Retail zet toekomst PlanetProof op spel'

Akker- & Tuinbouw

Milieuorganisatie Greenpeace roept supermarkten op om duurzame telers via PlanetProof een eerlijke en reële meerprijs te betalen. Gebeurt dat niet dan vreest de milieuorganisatie voor de toekomst van het duurzaamheidskeurmerk.

Wageningse expertise gebruikt voor resistentie bananen

Akker- & Tuinbouw

Wageningen University & Research (WUR) en onderzoekbedrijf KeyGene sluiten zich aan bij het internationale onderzoeksprogramma Accelerated Breeding of Better Bananas (ABBB).

Bij uienprijs van 10 cent kan fertigatie uit

Akker- & Tuinbouw

Als de meeropbrengst van fertigatie ten opzichte van beregening uitkomt op 20 ton per hectare dan is een uienprijs nodig van minimaal 10 cent per kilo om de jaarkosten van 2.000 euro per hectare voor fertigatie te compenseren.

Vergelingsziekte slaat om zich heen in West-Europa

Akker- & Tuinbouw

In de meeste West-Europese landen ondervinden suikerbietentelers de gevolgen van infecties door vergelingsvirussen.

LTO mist waardering voor voortgang verduurzaming

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Niels Zuurbier blijft sceptisch over het nut en de noodzaak van het certificeren van duurzame teeltsystemen via bijvoorbeeld PlanetProof.

Vier tuinders lanceren eigen theemerk

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse tuinbouwbedrijven Gova, Corn.Bak, Kruidenaer en Westlandpeppers lanceren vandaag het eigen theemerk Theelers.

Seizoen uienexport start bescheiden

Akker- & Tuinbouw

Tot en met week 32 is vanuit Nederland 79.400 ton uien van oogst 2020 naar het buitenland verkocht. Dat is ongeveer 3.500 ton minder dan vorig jaar bij de start van het exportseizoen.

Zeeuwse akkerbouwers werken aan biodiversiteit

Akker- & Tuinbouw

Door droogte was dit jaar de bijdrage van akkerranden aan de natuurlijke plaagbestrijding in suikerbieten beperkt. De bloemrijke randen spelen mogelijk wel een rol bij de beheersing van trips in uien. Dit blijkt uit bevindingen van de GLB-pilot...

Telers bijgepraat over efficiënte watergift tijdens Uiendagen

Akker- & Tuinbouw

Op de demovelden van UIKC is goed te zien wat de meerwaarde is van druppelirrigatie in uien. Aan de mogelijke oplossingen voor droogte wordt volgende week veel aandacht besteed tijdens de Uiendagen. 'We bespreken in hoeverre het rendabel is om water...

Hoogleraar: 'Geen tijd om oneindig te wachten op juiste mutatie'

Algemeen

Hoogleraar John van der Oost van Wageningen University & Research heeft weinig begrip voor de weerstand in Europa tegen moderne veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas. 'De landbouw heeft deze technologie nodig om ook in de toekomst de groeiende...

Brazilië exporteert dagelijks 100.000 ton suiker

Akker- & Tuinbouw

De forse toename van de suikerproductie en de beperkte opslagcapaciteit zorgen ervoor dat Brazilië momenteel gemiddeld zo'n 100.000 ton suiker naar het buitenland verscheept.

In meer regio's vergelingsvirus te vinden

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company meldt dat verschijnselen van het vergelingsvirus op steeds meer bietenpercelen verspreid over Nederland opduiken.

Greenpeace: 'Supermarkten zwakste schakel in duurzame teelt'

Akker- & Tuinbouw

Supermarkten zetten de toekomst van duurzaamheidskeurmerk PlanetProof op het spel, stelt Greenpeace. Dat zouden ze doen omdat ze telers onvoldoende compenseren voor de extra kosten die zij maken voor hun duurzame teeltsystemen.

EU laat uitgangsmateriaal intensief testen op ToBRFV

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie legt voor de bestrijding van het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) meer focus op het testen van het uitgangsmateriaal voor de teelt van tomaten.

Stabiele prijsvorming op rustige tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Een lagere productie, maar toch een hogere verwachte eindvoorraad volgens de voorspelling van het Amerikaanse landbouwministerie USDA hebben nauwelijks effect op de tarweprijzen. De internationale tarwemarkt lijkt in balans met termijnnoteringen...

Tegenvallende aanwas stimuleert aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De noteringen op de termijnmarkt voor fritesaardappelen op levering in april 2021 stijgen deze week ruim 25 procent als gevolg van tegenvallende resultaten in proefrooiingen in Nederland en België.

Cosun verlaagt toewijzing voor campagne volgend jaar

Akker- & Tuinbouw

Landbouwcoöperatie Cosun heeft het toewijzingspercentage voor de levering van suikerbieten voor campagnejaar 2021 vastgesteld op 102 procent.

LTO raadpleegt leden over gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland is bezig met een achterbanraadpleging over Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie van LNV. Leden met akkerbouw, vollegrondsgroenten, boomteelt, vaste planten en zomerbloemen kunnen daarvoor onder meer een digitale...

ABN Amro voorspelt aanhoudende prijsdruk voor suiker

Akker- & Tuinbouw

De vraaguitval vanwege de coronacrisis, de lage ethanolprijs en de grote beschikbaarheid zorgen er volgens ABN Amro voor dat de suikerprijzen op de wereldmarkt voorlopig onder druk blijven staan.

Robuuste aardappelen onderscheiden zich op demovelden

Akker- & Tuinbouw

Aardappelrassen met resistentie tegen phytophthora presteren dit seizoen qua ziektegevoeligheid duidelijk beter op demovelden dan aardappelrassen die wel vatbaar zijn voor de aardappelschimmel.

Rabobank: 'Waterplan belangrijk voor Zeeuwse akkerbouw'

Akker- & Tuinbouw

John Oostvogels, directeur Food & Agri van Rabobank Zuidwest-Nederland, ziet dat de aanhoudende droogte de verschillen tussen akkerbouwbedrijven in zijn werkgebied groter maakt.

Grotere plantdichtheid beperkt onkruiddruk suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Met omgerekend ruim 140.000 planten per hectare lijkt het iets beter te lukken om de onkruiddruk in een perceel suikerbieten te beperken. Dit is de eerste voorzichtige conclusie na beoordeling van een demoproef met verschillende zaaiafstanden in...

Met mineralen sturen op het onderwatergewicht

Akker- & Tuinbouw

Delphy onderzoekt op een proefveld in Biddinghuizen de mogelijkheid om het onderwatergewicht van vier aardappelrassen te optimaliseren via bemesting.

Supermarkten VS verkopen veel meer aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De verkoop van aardappelen en aardappelproducten via retailorganisaties in de Verenigde Staten is na de uitbraak van het coronavirus fors gestegen.

Schaap Holland showt eigen aardappelrassen

Akker- & Tuinbouw

Op een praktijkperceel bij Biddinghuizen demonstreerde aardappelbedrijf Schaap Holland donderdag tijdens een Velddag een assortiment met veel eigen rassen.

Fruittelers verwachten een bescheiden appeloogst

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse fruittelers zullen naar verwachting minder appels plukken dan vorig jaar. De perenoogst zal ongeveer vergelijkbaar zijn met die in 2019.

Exportrecord voor uien met minimiem verschil

Akker- & Tuinbouw

Het exportseizoen 2019-2020 voor Nederlandse uien stevent af op een record. Wel is het verschil ten opzichte van twee jaar geleden slechts 5.500 ton.

Eerste product met Revysol krijgt toelating in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe graanfungicide Revystar met als werkzame stof mefentrifluconazool (merknaam Revysol) is toegelaten voor gebruik in Nederland.

Gewassectoren zetten Kennistransfer Plantgezondheid op

Akker- & Tuinbouw

De plantaardige sectoren willen de implementatie van weerbare systemen in de praktijk een boost geven. Dit doen ze door nieuwe kennis en innovatie op het gebied van plantgezondheid te bundelen onder de noemer 'Kennistransfer Plantgezondheid'.

Pessimisme heerst op aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

Onzekerheid en pessimisme over de situatie omtrent de coronacrisis en de goede groeiomstandigheden zorgen voor aanhoudende druk op de aardappelmarkt.

Schouten wil passende beloning voor bovenwettelijke eisen

Akker- & Tuinbouw

Afnemers die bovenwettelijke eisen stellen vanwege de duurzaamheid, zoals supermarkten, moeten boeren en tuinders voor hun extra inzet op passende wijze belonen. Dat vindt landbouwminister Carola Schouten.

Belegger investeert 20 miljoen euro in verticale landbouw

Akker- & Tuinbouw

Innovatiebedrijf PlantLab heeft 20 miljoen euro aan investeringsgeld opgehaald om de eigen gepatenteerde technologie voor verticale landbouw wereldwijd uit te rollen.

NAK vindt veel virussen in veldkeuringen pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Het landelijke verlagingspercentage van pootgoed vanwege de aanwezigheid van virussen is vorige week opgelopen van 6,9 tot 9,9.

Tuinbouwsector presenteert rekenregels voor milieufootprint

Akker- & Tuinbouw

Een consortium van bedrijven en organisaties in de tuinbouwsector heeft een rapport samengesteld met rekenregels voor de milieufootprint van tuinbouwproducten.

IRS vindt blinkers in bietenpercelen

Akker- & Tuinbouw

Bieteninstituut IRS meldt dat er in percelen suikerbieten momenteel weer blinkers voorkomen. Dit zijn bietenplanten met verschijnselen van het rhizomanievirus.

Bietentelers krijgen ontheffing van leveringsplicht

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company verleent voor de komende campagne bietentelers die voldoende areaal suikerbieten hebben ingezaaid, ontheffing van hun leveringsplicht.

Matig exportseizoen voor Nederlands pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Van het Nederlandse pootgoed van oogst 2019 is 760.000 ton naar het buitenland verkocht. Dat is weliswaar 6,5 procent meer dan het exportvolume na oogst 2018, maar de export blijft behoorlijk achter ten opzichte van de oogstjaren 2017, 2016 en 2015.

Spray verbetert lichtopbrengst in kassen

Akker- & Tuinbouw

Spraycoating, ontwikkeld door het Delftse bedrijf Physee, zorgt ervoor dat tuinbouwgewassen in kassen 7,5 procent meer licht kunnen gebruiken voor hun fotosynthese.

Grotere zaaidichtheid onderdrukt onkruid in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Met omgerekend ruim 140.000 planten per hectare lijkt het iets beter te lukken om de onkruiddruk in een perceel suikerbieten te beperken.

Glastuinbouw krijgt vloeibare CO2 uit restafval

Akker- & Tuinbouw

Afvalverwerker Twence leverde deze week een eerste tankwagen met vloeibare CO2 afkomstig uit een afvalenergiecentrale aan de glastuinbouw.

LTO-vakgroep Akkerbouw pleit voor dubbeldoel in afzet

Akker- & Tuinbouw

'De coronacrisis leert ons dat we als akkerbouwers makkelijker moeten kunnen schakelen tussen afzetdoelen. Daarbij speelt de rassenkeuze wellicht een rol', stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw.

CZAV ziet flinke verschillen bij oogst wintergerst

Akker- & Tuinbouw

De opbrengsten voor wintergerst variëren per hectare van amper 6 ton tot toppercelen met soms wel 11 ton. De verschillen zijn groter dan in voorgaande jaren, constateert Jurriaan Visser van CZAV.

Aardappeltermijnmarkt zakt naar nieuw dieptepunt

Akker- & Tuinbouw

De notering voor fritesaardappelen van oogst 2020 op levering in april 2021 daalde woensdagochtend al met 4,5 procent naar een niveau beneden 6,50 euro per 100 kilo.

Redelijke prijzen voor winterpeen in Agrifirm-pool

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm en de Dutch Carrot Group hebben dit seizoen een gemiddelde verkoopprijs van 103 euro per kist gerealiseerd voor winterpeen van oogst 2019.

Akkerbouw ervaart nieuwe stap vergroening

Akker- & Tuinbouw

Enkele Groningse akkerbouwers testen bouwplanmaatregelen voor verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarmee bereiden ze zich voor op de ecoregeling die gaat gelden binnen het nieuwe GLB, aanvullend op de basispremie. Het Landbouwcollectief...

Bescheiden opbrengst vroege Belgische fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Het vroege fritesras Amora en het middenvroege fritesras Sinora laten in proefrooiingen van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) in Vlaanderen bescheiden producties zien.

Stof in narcis bestrijdt symptomen Alzheimer

Akker- & Tuinbouw

Het stofje galantamine uit bloembollen kan symptomen van Alzheimer bestrijden. Nadeem Akram van Universiteit Leiden onderzocht hoe narcissen dit natuurlijke medicijn optimaal kunnen produceren.

Na corona 30 procent minder aardappelen verwerkt

Akker- & Tuinbouw

Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland, vanaf maart 2020, is ongeveer 30 procent minder aardappelen verwerkt. Dit blijkt uit de verwerkingscijfers die zijn gepubliceerd op de website van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie...

USDA schat tarweoogst iets lager in

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) heeft in het laatste World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-rapport de wereldwijde tarweproducties voor het seizoen 2020-2021 met 4 miljoen ton naar beneden bijgesteld.

Bayer breidt ForwardFarming uit naar glastuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Tomaten- en paprikabedrijf Brazander in Bleiswijk is het eerste glastuinbouwbedrijf dat deel uitmaakt van de wereldwijde ForwardFarming-netwerk van gewasbeschermingsfabrikant Bayer.

Gatenvuller boekt exportrecord op uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

Met een volume van ongeveer 1,17 miljoen ton stevent de Nederlandse uiensector af op een exportrecord. Volgens voorzitter Gijsbrecht Gunter van Holland Onion Association profiteerde de Nederlandse ui ook afgelopen seizoen weer optimaal van...

Akkerbouwers werken aan groenblauwe dooradering

Akker- & Tuinbouw

In de Haarlemmermeer testen akkerbouwers binnen de pilot Akkerbelt nieuwe veldmaatregelen die mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de vergroening in het nieuwe GLB na 2022.

NAK kan toch nacontrole in pootgoed uitvoeren

Akker- & Tuinbouw

Keuringsdienst NAK kan alsnog over voldoende laboratoriummateriaal beschikken om toch de verplichte nacontrole op pootgoed van oogst 2020 door te laten gaan.

CZAV koopt alle aandelen van Cebeco Granen

Akker- & Tuinbouw

De landbouwcoöperaties Agrifirm en CZAV hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de aandelen van Cebeco Granen.

Europees aanbod legt druk op uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

Het grote aanbod aan uien in Europa zorgt momenteel voor een rem op de prijsvorming. De uienhandel wacht op de start van de export naar West-Afrika. Dat moet verlichting geven.

Corteva geeft inkijk in pijplijn met nieuwe producten

Akker- & Tuinbouw

Op een proevenplatform bij PPO in Lelystad demonstreert middelenfabrikant Corteva diverse nieuwe producten en nieuwe toepassingen voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in akkerbouwgewassen.

Telers zoeken klimaatbestendige broccoli

Akker- & Tuinbouw

In een POP3-project in Noord-Holland zijn telers van broccoli op zoek naar geschikte rassen en teeltsystemen om hun gewas beter klimaatbestendig te maken.

Ondanks corona toch uitbreiding Europees aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NEPG) schat dat het areaal voor consumptieaardappelen in de EU5-landen dit jaar met 0,5 procent stijgt ten opzichte van oogstjaar 2019.

Bij Plus komen alle blauwe bessen uit Nederland

Akker- & Tuinbouw

Supermarktketen Plus verkoopt vanaf deze zomer alleen nog blauwe bessen die zijn geteeld op Nederlandse bodem.

Driftreductie is nog flinke klus voor boomteelt

Akker- & Tuinbouw

Het voldoen aan de driftreducerende maatregelen die van 1 januari 2021 gelden voor opwaartse en zijwaartse bespuitingen zal nog een grote uitdaging worden voor de boomteeltsector. Die inschatting maakt de LTO-vakgroep Bomen, Vaste planten en...

Flevosap en Green Organics gaan samen verder in vruchtensappen

Akker- & Tuinbouw

Flevosap, producent van vruchtensappen, en biologische afzetorganisatie Green Organics werken vanaf 1 juli samen om natuurlijke sappen in de markt te zetten.

Corona zet streep door nacontrole pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Vanwege corona heeft keuringsdienst NAK dit jaar beperkte mogelijkheden om PCR-onderzoek uit te voeren op pootgoed. Daarom is besloten tot integrale ontheffing voor nacontrole op virussen.

Suiker Unie wordt Cosun Beet Company

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company is de nieuwe naam van Suiker Unie. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt door algemeen directeur Paul Mesters. 'Deze bedrijfsnaam sluit naadloos aan bij onze nieuwe strategie waarin de suikerbiet centraal staat.'

Massale invlieg van koolmot in spruitkool

Akker- & Tuinbouw

De laatste twee weken worden in vangvallen op percelen spruitkool op grote schaal koolmotten gevangen. Agrifirm adviseert kooltelers om goed te monitoren en op tijd maatregelen te nemen.

BASF test nieuw onkruidschema in uien

Akker- & Tuinbouw

Het wordt vanaf volgend jaar nog belangrijker om de overgebleven herbiciden in uien op het juiste moment in te zetten voor een goed bestrijdingsresultaat.

Cercospora nu ook in Flevoland vastgesteld

Akker- & Tuinbouw

Na vorige week op de noordelijk zandgronden en veendalgronden zijn vandaag ook de eerste aantastingen vastgesteld van cercospora op verschillende percelen met suikerbieten in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Aantal appeltelers daalt beneden grens van duizend

Akker- & Tuinbouw

Het appelareaal in Nederland is de laatste twintig jaar meer dan gehalveerd. In het jaar 2000 was de oppervlakte aan appelboomgaarden in ons land nog 12.830 hectare. Daar is nu nog 6.220 van over.

Grotere productie Brazilië legt druk op suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de waardedaling van de reaal en de grotere productie dan verwacht heeft Brazilië meer suiker beschikbaar voor de export.

BO Akkerbouw bundelt lopend onderzoek in een brochure

Akker- & Tuinbouw

De meer dan vijftig onderzoeken die nu onder de vlag van BO Akkerbouw worden uitgevoerd, zijn gebundeld in een nieuwe brochure.

Areaal akkerbouw krimpt met 1.600 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het areaal akkerbouw daalt in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent. Van tarwe daalde het areaal bijna 9 procent. Gerst en suikerbieten laten een groei zien van respectievelijk 15,3 procent en 3,5 procent.

LTO en NFO pleiten voor meer invloed telers op PlanetProof

Akker- & Tuinbouw

Het wordt nog een hele klus om de certificering van gewassen via de systematiek van PlanetProof voor telers goed werkbaar te maken, zegt LTO-bestuurder Niels Zuurbier. 'Daarvoor hebben we in de systematiek in elk geval meer invloed nodig.'

Netwerk duurzame akkerbouw over één jaar operationeel

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe praktijknetwerk voor de verduurzaming van de akkerbouwsector moet vanaf de zomer van 2021 functioneren.

Spuiwater is multifunctioneel voor fruittelers

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers kunnen spuiwater goed gebruiken als hulpstof bij de bestrijding van onkruiden, als meststof en ook na de oogst voor de stimulering van de bladval en de snellere bladvertering. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van een...

Europlant betaalt 37,07 euro voor pootgoed van oogst 2019

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf Europlant in Heerenveen betaalt voor pootaardappelen van oogst 2019 een gemiddelde prijs van 37,07 euro.

Tuinbouw goed voor 4,7 procent totale export

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse tuinbouwketen exporteerde in 2019 voor 24,5 miljard euro. In de totale export van goederen staat dit voor een aandeel van 4,7 procent.

Gewasontwikkeling suikerbieten ligt op schema

Akker- & Tuinbouw

De agrarische dienst van Suiker Unie heeft de groeipuntsdatum voor suikerbieten vastgesteld op 17 juni. Dit is in lijn met het langjarig gemiddelde.

Termijnmarkt voor aardappelen zakt beneden 10 euro

Akker- & Tuinbouw

Het groeizame weer zorgt voor een sombere stemming op de aardappelmarkt. Afgelopen week daalden de termijnprijzen voor fritesaardappelen van oogst 2020 naar een niveau beneden 10 euro per 100 kilo.

PlanetProof krijgt hoge waardering voor duurzaamheid

Akker- & Tuinbouw

Het Sustainable Agriculture Initative (SAI) Platform bevestigt dat keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten gelijkwaardig is aan het gouden niveau van de Farm Sustainability Assesment (FSA).

Akkerbouwers krijgen vragen over meerwaarde microben

Akker- & Tuinbouw

Voor twee online-onderzoeken naar het gebruik van micro-organismen voor de verbetering van de bodemvruchtbaarheid en gewaskwaliteit, is Wageningen University & Research op zoek naar akkerbouwers die willen deelnemen.

Definitief groen licht voor Floriade in Almere

Akker- & Tuinbouw

De gemeenteraad van Almere heeft woensdagavond definitief besloten dat de Floriade Expo 2022 in Almere doorgaat. De wereldtentoonstelling vindt plaats van 14 april tot en met 9 oktober 2022.

Coronacrisis heeft geen invloed op omzet Plantion

Akker- & Tuinbouw

De totale omzet in bloemen en planten van Plantion is in 2020 tot en met half juni vergelijkbaar met dezelfde periode in 2019.

Beddenteelt positief in nat en droog jaar

Akker- & Tuinbouw

Na enkele jaren met extreme neerslag besloten de broers Gerwin en Rudi Luimes in Marknesse te experimenteren met uienteelt op bedden. Maar na 2018 en 2019 zijn ze verrast dat de teeltmethode ook bij droogte voordelen oplevert.

HAK-directeur: 'Huidig voedselsysteem moet op de schop'

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe 'Groene Normaal' van groentefabrikant HAK is gebaseerd op duurzame, lokale teelten, korte aanvoerketens en een plantaardig eetpatroon. 'Dit moet resulteren in producten met minder milieu-impact waarvoor de consument meer wil betalen en de...

Coronacrisis geeft teelt bruine bonen boost

Akker- & Tuinbouw

De verwachting is dat het areaal bruine bonen in Nederland dit jaar met 20 tot 30 procent toeneemt. Volgens loonwerker Sjaak Boonman is dat onder meer een gevolg van de coronacrisis. 'De markt is behoorlijk leeggekocht en daardoor is er meer animo...

CZAV betaalt gemiddeld 166 euro voor tarwe

Akker- & Tuinbouw

De netto-eindprijs voor maal- en zomertarwe van oogst 2019 bepaalt landbouwcoöperatie CZAV op gemiddeld 166 euro per ton.

Almere gaat toch door met Floriade

Algemeen

De coalitiepartijen in de gemeente Almere steunen het voorstel om ondanks de coronacrisis toch door te gaan met het organiseren van de Floriade in 2022.

Corona heeft weinig invloed op uitbetaling HZPC

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf HZPC heeft de uitbetalingsprijs voor Nederlandse telers vastgesteld op 38,06 euro per 100 kilo voor pootaardappelen van oogst 2019.

Wereldwijde recordoogst voor tarwe verwacht

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA heeft de tarweproductie voor het seizoen 2020-2021 met bijna 5 miljoen ton naar boven bijgesteld.

Met app volgen telers groei gewassen op smartphone

Akker- & Tuinbouw

Het bedrijf BioScope introduceert de nieuwe app Fieldscout waarmee telers de groei van gewassen eenvoudig kunnen volgen.

Bloemkooltelers beoordelen rassen voor vervroegen teelt

Akker- & Tuinbouw

Het gebruik van bloemkoolplanten die zijn opgekweekt in potten, geeft bloemkooltelers bij meerdere rassen een goede mogelijkheid om hun teelt te vervroegen.

Akkerbouwvakbond wil voedsel niet aan vrije markt overlaten

Akker- & Tuinbouw

De coronacrisis wijst uit dat voedsel te belangrijk is om zonder regie aan de vrije markt over te laten. Dat stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in een nieuwe toekomstvisie.

Plantion wil meer structuur in nachtelijke aanvoer

Akker- & Tuinbouw

Om de nachtelijke aanvoer van bloemen en planten te beter spreiden, gaat afzetorganisatie Plantion in Ede vanaf nu werken met slottijden voor aanvoerders en transporteurs.

Almere gaat door met Floriade, ondanks corona

Akker- & Tuinbouw

Alle coalitiepartijen in de gemeente Almere steunen het voorstel van het college van burgermeester en wethouders om ondanks de coronacrisis toch door te gaan met het organiseren van de Floriade in 2022.

Bij plantversterkers kaf van koren scheiden

Akker- & Tuinbouw

Stichting ROL test een breed scala aan groene middelen in lelies. Doel is om met de meest veelbelovende producten het gebruik van chemie terug te dringen.

STAF kraakt onderzoek Natuurmonumenten

Akker- & Tuinbouw

Uit onderzoek van Stichting Agri Facts (STAF) blijkt dat Natuurmonumenten emissies uit verbrandingsprocessen, afkomstig van onder meer het verkeer en energieproductie, heeft aangezien voor bestrijdingsmiddelen.

LTO pleit voor handhaving geborgde waterschapszetels

Algemeen

LTO Nederland vindt het advies van de commissie-Boelhouwer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen, onbegrijpelijk.

Studenten testen fertigatie in aardappelhybriden

Akker- & Tuinbouw

In een proef met diploïde hybride aardappelplanten die zijn opgekweekt uit zaad testen studenten van Aeres Hogeschool Dronten verschillende teeltsystemen met fertigatie.

Exportvoorwaarden bomen en planten voorziet in behoefte

Akker- & Tuinbouw

De vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen van LTO Nederland heeft onlangs internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden opgesteld als hulpmiddel voor kwekers die rechtstreeks handel doen met buitenlandse kopers.

Regels import pluimvee vanuit België versoepeld

Veehouderij

Het uitvoeringsbesluit met restricties voor de import van pluimvee vanuit België is ingetrokken.

Corona zet fruitsector op scherp

Akker- & Tuinbouw

Ook fruitteeltbedrijven en bedrijven die actief zijn in de afzet van fruit worden vanwege de toezicht op en handhaving van coronamaatregelen extra gecontroleerd. Dat bleek deze week in twee afzonderlijke gevallen.

Rechter stemt in met ruiming besmette nertsen

Veehouderij

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) oordeelt voorlopig dat ruimingen van nertsenfokkerijen waar sprake is van een coronabesmetting mogen doorgaan.

GGD-test: 11 procent medewerkers fruitbedrijven heeft corona

Akker- & Tuinbouw

Van de in totaal 306 medewerkers van Fruitmasters in Geldermalsen en Vogelaar-Vredehof in Enspijk die deze week getest zijn op het coronavirus, blijken 34 besmet te zijn.

Kamervragen over lagere btw voor groente en fruit

Akker- & Tuinbouw

Kamerlid Femke Merel van Kooten van de groep Krol-Van Kooten vraagt onder meer aan minister Wopke Hoekstra van Financiën of hij het een goed idee vindt om het btw-tarief op groenten en fruit weer te verlagen.

Potato Europe 2020 gaat niet door vanwege coronacrisis

Akker- & Tuinbouw

De organisatoren van Potato Europe 2020 hebben deze week besloten om het Europese aardappelevenement definitief te annuleren.

Coalitie Almere steunt doorgaan Floriade

Akker- & Tuinbouw

De meeste coalitiepartijen in de gemeenteraad van Almere lijken voorstander van het doorgaan van de Floriade in 2022.

Nieuwe kiemremmer voor aardappelen: Argos

Akker- & Tuinbouw

In hun zoektocht naar alternatieven voor de kiemremmer Chloor IPC kunnen aardappelbewaarders nu ook het middel Argos toepassen. Meerjarige proeven met het natuurlijke product laten veelbelovende resultaten zien. Volgens toelatingshouder UPL zijn...

Suiker Unie gaat toch geen aardappelen drogen

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de onzekerheid van een constante aanvoer gaat Suiker Unie toch geen aardappelen drogen in de fabriek in Vierverlaten.

Enquête wijst op stabiel sterftecijfer honingbijen

Algemeen

Ongeveer 86,9 procent van de honingbijenvolken in Nederland heeft de winter van 2019-2020 overleefd. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar toen het aantal uitkwam op 90,7 procent.

Ook noodfonds voor Belgische sierteelt en aardappelsector

Akker- & Tuinbouw

De Vlaamse landbouwminister Hilde Crevits stelt vanuit het noodfonds vanwege de coronacrisis 35 miljoen euro beschikbaar voor de Belgische sierteeltsector en aardappeltelers.

GGD test medewerkers fruitbedrijven op corona

Akker- & Tuinbouw

GGD Gelderland-Zuid test deze week 240 medewerkers van twee Betuwse fruitbedrijven op verschijnselen van corona. Dat gebeurt nadat vorige week bekend werd dat zeker dertien mensen een besmetting hebben opgelopen.

Meer vragen over langer bewaren door coronacrisis

Akker- & Tuinbouw

Bewaarspecialist Frank van de Geijn van Wageningen Food & Biobased Research krijgt nu meer vragen over de mogelijkheden om verse producten langer te bewaren. De oorzaak is veelal de verstoorde afzet vanwege de coronacrisis.

Speculatie drijft uienprijs naar grote hoogte

Akker- & Tuinbouw

De strijd om de laatste vrije uien in Nederland zorgt voor een behoorlijke stijging van de uiennoteringen. Landbouwbeurs Goes noteerde maandag 26 tot 34 euro per 100 kilo voor de 60 procent grove uien. Dat is gemiddeld ruim 10 euro meer dan vorige...

Aanhoudende droogte zorgt voor slecht groeiende gewassen

Akker- & Tuinbouw

Met intensief beregenen proberen telers de gewassen aan de groei te krijgen en te houden. 'Het verhoogt de kostprijs, maar geen tonnen over de dam is het ergste', zegt LTO-akkerbouwbestuurder Dirk Jan Beuling uit de Veenkoloniën.

NFO: Fruittelers voorlopig niet verlost van corona

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) verwacht dat fruittelers minimaal tot eind 2020 op hun bedrijf rekening moeten houden met maatregelen die betrekking hebben op de coronacrisis.

Notering nieuwe aardappeloogst profiteert van droogte

Akker- & Tuinbouw

De termijnnoteringen voor aardappelen van oogst 2020 op levering in april 2021 stegen de afgelopen week van ongeveer 11 euro naar een niveau boven de 12 euro per 100 kilo.

Inwoners Almere zien Floriade niet meer zitten

Algemeen

Het merendeel van de inwoners van Almere vindt dat de eigen gemeente moet besluiten om te stoppen met de organisatie van de Floriade in 2022.

Export naar Brazilië geeft uienmarkt een impuls

Akker- & Tuinbouw

De verkoop van Nederlandse uien naar Brazilië is vanaf eind april weer op gang gekomen. De aangetrokken exportvraag resulteert in een mooie prijsvorming.

Iedereen wil meerprijs voor PlanetProof-telers

Akker- & Tuinbouw

LTO, retailers, afzetorganisaties, verwerkers en ook Greenpeace vinden allemaal dat telers die zich via PlanetProof inzetten voor een duurzame teelt van hun gewassen, daarvoor beloond moeten worden met een goede meerprijs. De vraag is nu: hoe kan...

Veelal geen compensatie voor fritescontract

Akker- & Tuinbouw

Het ontbinden van contracten is niet zomaar mogelijk om aardappelen die niet verwerkt kunnen worden, in aanmerking te laten komen voor de compensatieregeling voor fritesaardappelen. Dit blijkt uit een uitleg van de Rijksdienst voor Ondernemend...

Schouten wil verder met Veldleeuwerik

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten laat de komende periode onderzoeken hoe het bestaande praktijknetwerk van Veldleeuwerik in aangepaste vorm onderdeel kan zijn van de kennisinfrastructuur in de akkerbouw.

HAK betaalt nu ook meerprijs voor PlanetProof-spinazie

Akker- & Tuinbouw

Om telers te motiveren tot deelname aan het duurzaamheidskeurmerk 'On the way to PlanetProof', gaat groentefabrikant HAK na rode kool nu ook een meerprijs betalen voor gecertificeerde spinazie.

PlanetProof kost telers veel extra tijd en geld

Akker- & Tuinbouw

De jaarkosten voor 'On the way to PlanetProof' kunnen voor bedrijven afhankelijk van areaal en geteelde gewassen oplopen tot meer dan 10.000 euro. Naast de meerkosten geven telers aan dat de certificering vooral veel extra tijd kost aan...

Akkerbouwers zaaien akkerranden voor GLB-pilot

Akker- & Tuinbouw

In het zuidelijke deel van de Haarlemmermeer worden dit voorjaar op behoorlijke schaal onder meer akkerranden ingezaaid voor de groenblauwe dooradering van het gebied.

Schouten stemt in met verbod op mancozeb

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten zal volgende week in Brussel instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van de werkzame stof mancozeb niet te verlengen.

Toch ook compensatie voor bulkhandel aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De compensatieregeling voor fritesaardappelen geldt nu ook voor de afzet van aardappelen via de groothandel in bulkverpakking. De aanpassing is doorgevoerd op verzoek van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Almere buigt zich over scenario's Floriade

Akker- & Tuinbouw

De gemeenteraad van Almere heeft zich laten voorlichten over mogelijke scenario's voor de Floriade. De opties zijn doorgaan, uitstellen, stoppen of toch doorgaan maar dan in afgeslankte vorm.

Octrooibureau zet definitief streep door plantoctrooi

Akker- & Tuinbouw

De Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft deze week bevestigd dat het eerdere besluit om geen octrooien te verlenen op essentieel biologische processen juridisch geldig is.

Advies voor krimp aardappelareaal in Idaho

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers in Idaho, de Amerikaanse staat met de grootste aardappelproductie, krijgen het advies om voor dit seizoen 10 tot 20 procent minder aardappelen te poten.

USDA voorspelt recordvolume tarwevoorraad

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA gaat uit van een grotere beschikbaarheid van tarwe in het seizoen 2020-2021. Dat moet resulteren in meer internationale handel, een recordverbruik en stijging van de wereldvoorraden met 5 procent.

Onduidelijkheid over status doorstart Veldleeuwerik

Akker- & Tuinbouw

Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) hebben deze week schriftelijke vragen gesteld aan landbouwminister Carola Schouten over de voortzetting van de activiteiten van Stichting Veldleeuwerik.

CDA stelt Kamervragen over PlanetProof

Akker- & Tuinbouw

Na het artikel vorige week in Nieuwe Oogst over het afbrokkelende draagvlak voor duurzaamheidskeurmerk 'On the way to PlanetProof', hebben CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Jaco Geurts schriftelijke vragen gesteld aan minister Carola Schouten...

Certificatiekoers HZPC daalt opnieuw met 10 procent

Akker- & Tuinbouw

De koers van het certificaat van aandeel van aardappelveredelaar HZPC is vorige week tijdens de halfjaarlijkse beursdag vastgesteld op 131,25 euro. Dit is opnieuw een daling van maximaal 10 procent van de waarde van het HZPC-certificaat.

Anthos wijst op latere omzetschade

Akker- & Tuinbouw

Voor de omzetschade door corona van handelsbedrijven, die pas later in het jaar duidelijk wordt, moet ook een goede compensatieregeling komen. Dat vindt belangenbehartiger Anthos.

Telers willen verduurzamen zonder PlanetProof

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse telers zijn kritisch op het functioneren van 'On the way to PlanetProof', blijkt uit onderzoek van Nieuwe Oogst. Ruim 80 procent van de deelnamers aan het Nieuwe Oogst Opiniepanel zegt de certificering niet nodig te hebben om te...

Draagvlak PlanetProof brokkelt af

Akker- & Tuinbouw

Driekwart van de telers ziet geen meerwaarde in het keurmerk 'On the way to PlanetProof'. Ze vinden dat het duurzaamheidslabel niet de beloofde meerprijs biedt, maar wel extra kosten en rompslomp. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwe Oogst onder ruim...

Bloemenexport in maart ruim een kwart lager

Akker- & Tuinbouw

De exportwaarde van sierteeltgewassen, zoals bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten, is in maart 2020 met 22 procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar in dezelfde maand.

Avebe-campagne eindigt met gemiddeld 19 procent zetmeel

Akker- & Tuinbouw

Avebe heeft deze week de laatste zetmeelaardappelen verwerkt van de campagne van oogst 2019 op de productielocatie in Gasselternijveen.

BO Akkerbouw tevreden met regeling voor fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Het is goed dat er nu duidelijkheid is voor de aardappelsector en dat aardappeltelers hun aanvraag voor compensatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunnen indienen, zegt directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw.

Groente & Fruitbrigade levert 1 miljoen kilo aan voedselbanken

Akker- & Tuinbouw

De Groente & Fruitbrigade heeft vanaf 2018 inmiddels 1 miljoen kilo groente en fruit geleverd aan voedselbanken.

Verzekeraars inventariseren schade na hagelbuien

Algemeen

Bij de verzekeraars Agriver en Vereinigte Hagel zijn na afgelopen weekend zo'n honderd meldingen binnengekomen van hagelschade in uien, suikerbieten en op fruitpercelen.

Uienmarkt is stabiel in tijden van crisis

Akker- & Tuinbouw

De coronacrisis heeft nauwelijks invloed op de uienmarkt. Noteerders omschrijven de stemming op de markt als behoorlijk vast. De afzet loopt vlot door en de goede balans tussen vraag en aanbod vertaalt zich in een stabiele prijsvorming.

Vier akkerbouwers werken samen op Noord-Beveland

Akker- & Tuinbouw

'Met elkaar kun je meer van het werk genieten', vindt Michael Schippers. Ruim tien jaar geleden besloot hij met drie collega-akkerbouwers om hun akkerbouwactiviteiten samen te voegen tot één bedrijf: Nieuw Campen.

LTO: uitstel verbod Chloor IPC niet realistisch

Akker- & Tuinbouw

Nu pleiten voor een langere toelating van kiemremmer Chloor IPC is volgens Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw niet realistisch. 'We kunnen ons beter focussen op een werkbare tijdelijke maximale residulimiet (mrl) en geen valse verwachtingen wekken.'

Sierteelt verliest 2 miljard euro omzet

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten boeken tot en met juni een omzetverlies van circa 1,3 miljard euro. Dat kan dit jaar oplopen tot 2 miljard euro. Wel ziet de Vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten (VGB) lichtpuntjes...

VTA meldt beperkte beschikbaarheid vrije uien

Akker- & Tuinbouw

De voorraad aan vrije uien in Nederland is op dit moment in het seizoen 50 procent lager dan het langjarig gemiddelde.

Teler moet aardappelafvoer goed documenteren

Akker- & Tuinbouw

Om eventueel in aanmerking te komen voor de aangekondigde compensatieregeling, adviseert BO Akkerbouw aardappeltelers om een aantal zaken vast te leggen bij de afvoer van fritesaardappelen.

Nieuwe eisen aardappelbewaring opgenomen in VVAK

Akker- & Tuinbouw

Vooral akkerbouwers met consumptieaardappelen voor de verwerkende industrie krijgen te maken met wijzigingen in het Voedsel- en Voederveiligheidscertificaat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2020-2021.

Veel aardappeltelers hebben nog voorraad

Akker- & Tuinbouw

Ruim 60 procent van de aardappeltelers heeft nog meer dan 500 ton consumptieaardappelen in de bewaring liggen. Dit blijkt uit de enquête die de LTO-vakgroep Akkerbouw vorige week heeft gehouden onder de leden.

Pionier van de gesneden groenten overleden

Akker- & Tuinbouw

Jan Hessing, oprichter van familiebedrijf en groenteverwerker Hessing, is afgelopen woensdag na een ziekbed op 83-jarige leeftijd overleden.

Investeren in onderzoek naar vergroening aardbeienteelt

Akker- & Tuinbouw

Koppert Biological Systems en Fragaria Innova, het R&D-bedrijf van aardbeientelers en aardbeienplantenkwekers in Zuidoost-Nederland, gaan samenwerken aan een aardbeienteelt die minder afhankelijk is van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Meer ruimte in de afzet voor rode Doyenné

Akker- & Tuinbouw

Het areaal Sweet Sensation kan volgens The Greenery de komende jaren met 50 tot 100 hectare uitbreiden. De afzetcoöperatie ziet zowel in Europa als ook daarbuiten voldoende perspectieven voor het rode perenras op de afzetmarkt.

Dikke plus tarwe-export Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De export van tarwe vanuit de Europese Unie ligt op dit moment in het afzetseizoen 65 procent hoger dan in 2018-2019.

Sierteelthandel verliest wekelijks 100 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten boeken een fors verlies door de coronacrisis. Dat meldt de Vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten (VGB).

BO Akkerbouw positief over miljoenensteun aardappelsector

Akker- & Tuinbouw

Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw is positief over de compensatieregeling van 50 miljoen euro voor de aardappelsector. Die steun is vanwege de coronacrisis toegezegd door het ministerie van LNV.

Streep door Vertimec voor bestrijding processierups

Algemeen

Met onmiddellijke ingang is de proefontheffing ingetrokken voor het injecteren van eiken met het middel Vertimec voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat meldt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Zorgpersoneel krijgt frites van aardappelverwerkers

Akker- & Tuinbouw

De fritesfabrikanten Lamb Weston/Meijer en Farm Frites delen deze week frites uit aan medewerkers van het Amphia-ziekenhuis in Breda en het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam.

België verwerkt 5,3 miljoen ton aardappelen in 2019

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie in België heeft in 2019 een recordhoeveelheid van bijna 5,3 miljoen ton aardappelen verwerkt.

Batavia jaartje beschikbaar voor teelt suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Het insecticide Batavia heeft voor dit seizoen een vrijstelling gekregen voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten.

Belgen hebben nog 1,7 miljoen ton aardappelen in bewaring

Akker- & Tuinbouw

De Belgische aardappelvoorraad werd begin april geraamd op 1,71 miljoen ton. Dat is 320.000 ton hoger dan het gemiddelde gemeten over de afgelopen vijf jaar.

LTO vraagt aandacht voor oneerlijke handel

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland roept agrarische ondernemers op om oneerlijke handelspraktijken in relatie tot de coronacrisis te melden.

Mogelijk onderzoek relatie luchtkwaliteit en corona

Algemeen

RIVM overweegt met instituten in meer dan veertig landen een onderzoek te starten om te bepalen of er een verband is tussen luchtverontreiniging en de impact van het coronavirus.

Uienzaad moet aansluiten op vochtige grond

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma De Groot en Slot adviseert uientelers om op pasgezaaide percelen goed te controleren of het uienzaad kiemt en of er voldoende aansluiting is met vocht in de ondergrond.

GroentenFruit Huis: voedingstuinbouw niet laten zakken

Akker- & Tuinbouw

Consumenten hoeven niet ongerust te zijn over de aanvoer van verse groenten en fruit, stelt Richard Schouten van GroentenFruit Huis. Wel roept hij tot steun van de overheid om ook voor de langere termijn de voedselvoorziening op orde te houden.

Verwachte tarwevoorraad stijgt naar recordhoogte

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) heeft in het laatste WASDE-rapport de berekende tarwevoorraad voor het einde van het seizoen 2019-2020 met 5,6 miljoen ton naar boven bijgesteld.

1,4 miljoen euro voor onderzoek klimaatbestendige akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Komende vier jaar wordt binnen de PPS 'Klimaatadaptie Open Teelten' gewerkt aan praktische handvatten en innovaties om de teeltrisico's voor akkerbouwers vanwege de klimaatverandering tot een minimum te beperken.

Telers poten minder aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De coronacrisis zorgt ervoor dat Nederlandse akkerbouwers dit voorjaar naar schatting 5 tot 10 procent minder aardappelen poten dan oorspronkelijk gepland.

LTO noemt aardappelvoorraad tikkende tijdbom

Akker- & Tuinbouw

Er moet snel duidelijkheid komen over wat er gaat gebeuren met het overschot aan aardappelen, vindt LTO-bestuurder Hendrik Jan ten Cate. 'Pas als er een compensatieregeling is, kunnen we ons bezighouden met het wegwerken van de voorraden.'

Inzaai suikerbieten is op de helft

Akker- & Tuinbouw

Van het Nederlandse areaal suikerbieten is tot aan het begin van deze week inmiddels 50 procent ingezaaid.

Verstoring aardappelmarkt kan nog lang doorwerken

Akker- & Tuinbouw

Analisten verwachten dat de verstoring van de aardappelmarkt door de coronacrisis volgend jaar nog lang zijn sporen kan achterlaten.

The Greenery wil areaal Sweet Sensation uitbreiden

Akker- & Tuinbouw

Omdat de vraag naar het rode perenras groeit, wil afzetorganisatie The Greenery het areaal Sweet Sensation uitbreiden.

Rusland bepaalt quotum voor tarwe-export

Akker- & Tuinbouw

Rusland heeft voor de periode tot eind juni de maximum hoeveelheid tarwe voor verkoop naar het buitenland vastgesteld op 7 miljoen ton.

Droogte zorgt voor daling middelenverkoop

Akker- & Tuinbouw

Voor gebruik in de landbouw en ook daarbuiten is in Nederland in 2018 voor 9,4 miljoen kilo werkzame stof aan chemische gewasbeschermingsmiddelen verkocht. Dit is de laagste verkoopvolume van de afgelopen acht jaar blijkt uit cijfers die Centraal...

Franse organisatie adviseert beperking aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

De Franse telersorganisatie UNPT adviseert aardappeltelers om terughoudend te zijn met de aanplant van aardappelen om de kans op overproductie te voorkomen.

Levering verse groenten en fruit niet vanzelfsprekend

Akker- & Tuinbouw

De continuïteit van de levering van verse groenten en fruit via alle gebruikelijke verkoopkanalen, waaronder foodservice, stokt vanwege de coronacrisis. Die waarschuwing komt van Greenports Nederland.

VHG roept op groenvoorziening niet te vergeten

Akker- & Tuinbouw

Om de schade voor hoveniers en groenverzorgers te beperken, pleit branchevereniging VHG ervoor dat bedrijven in de groensector zoveel mogelijk kunnen blijven doorwerken ondanks de coronacrisis.

Tekort beschermende pakken bestrijding eikenprocessierups

Akker- & Tuinbouw

Branchevereniging VHG voor hoveniers en groenverzorgers vreest komend seizoen een tekort aan beschermende pakken voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

Inzaai suikerbieten op ruim 10.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Van het Nederlandse areaal suikerbieten is ruim 10.000 hectare ofwel 12,7 procent ingezaaid.

Nieuwe tiewraps voor vervoer pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De Pootaardappel Contact Commissie (PCC) lanceert nieuwe tiewraps voor transportmiddelen voor het losse vervoer van pootgoed.

NFO meldt vorstschade op niet-beregende percelen

Akker- & Tuinbouw

Op percelen met appels en peren waar fruittelers de afgelopen twee weken niet hebben kunnen beregenen, zijn nu bruine knoppen te vinden.

Oproep om meer frites te eten

Akker- & Tuinbouw

De Benefrietactie roept Nederlanders op om meer aardappelen te eten en meer op frites te trakteren, dit op intiatief van BO Akkerbouw en ontwerpbureau Doordacht.

Suikermarkt terug bij af door dalende olieprijzen

Akker- & Tuinbouw

De suikerprijzen op de wereldmarkt zijn vanwege de crisis op de oliemarkt weer terug op het niveau van voor de jaarwisseling.

Actie leverancier kiemremmer compenseert aardappelteler

Akker- & Tuinbouw

Voor telers die hun onverkoopbare aardappelen langer moeten bewaren, stelt het bedrijf Restrain gratis apparatuur beschikbaar die gebruikt kan worden voor het toedienen van hun kiemremmingsmiddel.

LTO Akkerbouw en LTO Vollegrondsgroenten gaan samen

Akker- & Tuinbouw

Het is de bedoeling dat vanaf volgende jaar de LTO-vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenten volledig geïntegreerd zijn. 'De tijden veranderen. We geven hiermee een aanzet tot bestuurlijke vernieuwing met meer slagvaardigheid', verklaren...

Logistiek gewasbeschermingsmiddelen onder controle

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers en tuinders hoeven zich geen zorgen te maken dat de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op korte termijn in de knel komt door de coronacrisis. Voor de iets langere termijn zijn er wel onzekerheden.

Zaadfirma's verwachten stabiel uienareaal

Akker- & Tuinbouw

Leveranciers van uienzaad verwachten dat het uienareaal in Nederland komend teeltseizoen vrijwel stabiel blijft. De krimp in het zuidwesten van het land wordt daarbij gecompenseerd door opnieuw uitbreiding van de teelt in onder meer Drenthe en...

Minister herkent noodsituatie fritesketen

Akker- & Tuinbouw

Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw vindt het goed dat het ministerie van LNV het overaanbod aan fritesaardappelen in de Nederlandse aardappelketen benoemt als noodsituatie vanwege coronavirus.

Schade bloembollenhandel kan oplopen tot 160 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

De schade die handelsbedrijven in de bloembollensector oplopen door de uitbraak van het coronavirus kan oplopen tot wel 160 miljoen euro.

Dit jaar helemaal geen Keukenhof

Akker- & Tuinbouw

Bloemententoonstelling Keukenhof in Lisse zal dit jaar vanwege de geldende maatregelen rond het coronavirus helemaal niet meer open gaan.

Veiling Rhein-Maas schaalt veilproces af

Akker- & Tuinbouw

Veiling Rhein-Maas gaat terug van dagelijks veilen naar veilen op drie werkdagen per week. Aanleiding zijn de huidige marktomstandigheden.

Termijnprijs tarwe beweegt richting 200 euro

Akker- & Tuinbouw

Hamstergedrag van consumenten en het vastleggen van grondstoffen door Europese voerbedrijven zorgen ervoor dat de tarweprijzen afgelopen week flink zijn gestegen.

Vooral langbewaarders getroffen door crisis fritesketen

Akker- & Tuinbouw

De huidige crisis bij de afzet van fritesaardappelen treft vooral de aardappeltelers die het gewend zijn om hun product tot laat in het seizoen te bewaren.

Inzaai suikerbieten komt voorzichtig op gang

Akker- & Tuinbouw

De eerste ruim 300 hectare suikerbieten zijn de afgelopen week gezaaid in Nederland.

Fritesindustrie zoekt oplossingen voor crisissituatie

Akker- & Tuinbouw

Het is de inzet van de leden van Vavi (Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie) om ervoor te zorgen dat de aardappelen van oogst 2019 een zo goed mogelijke bestemming krijgen.

Nog geen sprake van opheffen Russische sancties

Algemeen

De aankondiging van de Russische premier Mikhail Mishustin om de invoer van essentiële goederen in Rusland te versoepelen, heeft voorlopig nog geen gevolgen voor de geldende sancties op veel landbouwproducten.

Fritesaardappelen maken forse glijvlucht

Akker- & Tuinbouw

Door het coronavirus is de prijs van fritesaardappelen desastreus gedaald tot ver onder de kostprijs. De oorzaak: de eetgelegenheden zitten dicht. Bij consumptieaardappelen en uien vallen de gevolgen relatief gezien mee.

Keten wil aardappeloverschot uit markt halen

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van LNV krijgt het verzoek van de Nederlandse aardappelketen om 1 miljoen ton aardappelen die bestemd zijn voor de fritesindustrie uit de markt te halen.

Beperkte inspectie voor VVAK vanwege coronavirus

Akker- & Tuinbouw

De maatregelen gericht op het voorkomen van coronabesmettingen kunnen in de komende periode leiden tot beperkingen bij het uitvoeren van inspecties voor het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)-schema.

Duidelijk herstel tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

De internationale tarwemarkt lijkt zich deze week duidelijk te herstellen van de aanvankelijk dalende noteringen als gevolg van de coronacrisis.

Tomatenvirus in partijen zaaizaad uit meerdere landen

Akker- & Tuinbouw

Meerdere zaadpartijen uit China, Israël en Jordanië zijn positief getest voor het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Project 'PlantValue' geeft structuur aan plantverwaarding

Akker- & Tuinbouw

Het project 'PlantValue' zorgt voor het faciliteren van nieuwe ideeën voor de verwaarding van planten. Na het beëindigen van het project zijn er geen concrete resultaten. Wel is een aanzet gegeven voor diverse vervolgprojecten.

LTO gaat arbeidskrachten koppelen aan bedrijven

Algemeen

Het wordt de komende tijd moeilijker om vanuit het buitenland personeel te vinden voor het werk in de land- en tuinbouw. 'De sectoren zullen het vooral met Nederlandse werknemers moeten doen', stelt Peter Baltus van LTO Noord.

Inzaai eerste suikerbieten op de lichte gronden

Akker- & Tuinbouw

In het zuidoosten van Nederland zijn de eerste suikerbieten inmiddels gezaaid, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

Arbeidsvoorziening grote zorg voor zachtfruittelers

Akker- & Tuinbouw

In de fruitteelt staan vooral de telers van zachtfruit voor een grote uitdaging om tijdens de coronacrisis al het werk op hun bedrijven gedaan te krijgen.

Taskforce noemt behoud arbeidskracht cruciaal

Algemeen

De Taskforce Arbeid van LTO Nederland waarschuwt dat het beschikbaar houden van voldoende handen voor de oogst en teelt in de land- en tuinbouw prioriteit moet zijn.

LTO Noord start debat over 'gele velden'

Akker- & Tuinbouw

LTO Noord wil samen met de leden aan burgers laten zien dat ze een middel als glyfosaat alleen inzetten als alternatieven ontbreken.

LTO: 'Telers doen extra hun best voor voedselvoorziening'

Akker- & Tuinbouw

Telers van voedingsgewassen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Nederlandse consumenten tijdens de coronacrisis kunnen beschikken over voldoende gezond voedsel.

Veel partijen profiteren van duurzame frites

Akker- & Tuinbouw

Alternatieve teeltsystemen kunnen een bijdrage leveren aan verduurzaming van de aardappelketen, blijkt uit een analyse van vier HAS-studenten Milieukunde in opdracht van Farm Frites. In hun conclusie pleiten ze ervoor dat de kosten voor de transitie...

Bodemstructuur en vochtvoorziening bepalen kwaliteit peen

Akker- & Tuinbouw

Veel kwaliteitsproblemen in peen na het teeltjaar 2019 zijn terug te voeren op de bodemstructuur en de vochtvoorziening, stelt Bram Schilder van Agrifirm. 'De conditie van een perceel en van de bodem moeten op orde zijn voor een optimale peenteelt....

Nog veel hobbels voor groene gewasbeschermingsmiddelen

Akker- & Tuinbouw

Het beschikbaar komen van groene gewasbeschermingsmiddelen gaat nog steeds niet snel genoeg, constateert het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Vondst bruinrot in partij pootgoed in haven Beverwijk

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld in een partij pootaardappelen van het ras Cara die in de haven van Beverwijk klaar stond voor verzending naar Egypte.

Residu op importproduct vormt risico voor volksgezondheid

Akker- & Tuinbouw

Een grote groep internationale maatschappelijke en milieuorganisaties vindt dat residuen van gewasbeschermingsmiddelen op geïmporteerde landbouwproducten de volksgezondheid in de Europese Unie niet in gevaar mogen brengen.

Gelijke regels houdt akkerbouwers bezig

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers vinden dat LTO zich bij de inzet voor een optimaal verdienvermogen vooral moet richten op een gelijk speelveld in heel Europa.

Suiker Unie levert weer suiker aan Superunie

Akker- & Tuinbouw

De boycot van Van Gilse-suikerproducten bij de supermarktketens die zijn aangesloten bij inkooporganisatie Superunie is achter de rug.

Afrika is serieuze markt voor gewassen peen

Akker- & Tuinbouw

Algemeen directeur Piet van Liere van het exportbedrijf FlevoTrade in Dronten schat dat gemiddeld 10 procent van de gewassen Nederlandse peen uiteindelijk terechtkomt op de consumptiemarkt in Afrika. Hij benadrukt dat alleen de beste kwaliteit...

Hoogste hectareopbrengst ooit voor HZPC-telers

Akker- & Tuinbouw

Met een prognoseprijs van 38 euro per 100 kilo en een gemiddelde opbrengst realiseren pootgoedtelers die leveren aan HZPC over oogstjaar 2019 financieel waarschijnlijk de hoogste hectareopbrengst ooit.

Australië verwacht snel herstel tarweproductie

Akker- & Tuinbouw

De Australische overheid gaat ervan uit dat de tarweproductie na twee jaren met extreme droogte weer zal herstellen tot het niveau van het groeiseizoen 2017-2018.

Aziatische bestemmingen trekken de uienexport

Akker- & Tuinbouw

Maleisië en Bangladesh zijn in week 6 de belangrijkste bestemmingen voor de export van Nederlandse uien.

Nederlandse consument eet minder aardappelen

Akker- & Tuinbouw

39 procent van de Nederlanders is de afgelopen twee jaar minder aardappelen gaan eten, blijkt uit een onderzoek naar eetgewoontes en aardappelen door digitaal marketingbureau WeConnect.

Aardappelmarkt maakt serieuze knieval door coronavirus

Akker- & Tuinbouw

De vrees voor logistieke problemen als gevolg van het coronavirus heeft een negatieve invloed op de aardappelmarkt. De termijnnoteringen zakken daardoor met bijna 10 procent.

Tarweareaal in Verenigde Staten blijft krimpen

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA verwacht voor het seizoen 2020-2021 dat het areaal tarwe verder zal afnemen tot een historisch laag niveau van 18,2 miljoen hectare.

Nu ook onderzoek naar relatie mancozeb en Parkinson

Akker- & Tuinbouw

De Gezondheidsraad gaat in opdracht van landbouwminister Carola Schouten onderzoek doen naar de relatie tussen onder meer het gebruik van mancozeb in de landbouw en de ziekte van Parkinson.

Duitsers pakken teelt blauwe bessen voortvarend op

Akker- & Tuinbouw

Zowel de productie als het areaal blauwe bessen is in Duitsland vanaf 2012 met 70 procent gestegen.

Flauwe stemming beheerst aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De afgelopen maand daalde de notering op de termijnmarkt voor fritesaardappelen geleverd in april van 18 euro naar 15 euro per 100 kilo.

Akkerbouwers willen uitleg van retail over boycot Hollandse suiker

Akker- & Tuinbouw

Arwin Bos roept via Twitter collega-bietentelers op om supermarktmanagers aan te spreken op de boycot van Nederlands suiker door Superunie. De akkerbouwer in de Haarlemmermeer en Cosun-bestuurder stoort zich eraan dat Van Gilse-producten niet...

Nederlander eet vooral 's avonds zijn groenten

Akker- & Tuinbouw

Om de aanbevolen dagelijkse consumptie van 250 gram groenten te halen, moeten Nederlandse consumenten zich aanleren om meer groenten te nuttigen tijdens het ontbijt en de lunch.

VVD stelt vragen over verplaatsen aardappelonderzoek HZPC

Akker- & Tuinbouw

De VVD-Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries willen van minister Carola Schouten weten wat zij ervan vindt dat HZPC een deel van het aardappelonderzoek verplaatst naar Canada vanwege de strenge Europese regelgeving rondom nieuwe...

Cao-overleg glastuinbouw loopt vast op seizoenswerk

Akker- & Tuinbouw

De onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers om te komen tot een nieuwe cao voor de glastuinbouw zijn dinsdagochtend vastgelopen. Vooral vanwege een verschil van inzicht over de invulling van flexwerk.

Per week ruim 18.000 ton uien beschikbaar voor export

Akker- & Tuinbouw

Uienexporteurs hebben tot het einde van het afzetseizoen aan weekvolume nog gemiddeld zo'n 18.400 ton uien beschikbaar voor de verkoop naar buitenlandse bestemmingen.

Export van pootgoed overzee herstelt zich deels

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlands pootgoed naar bestemmingen overzee is in volume weliswaar groter dan vorig jaar na het droge groeiseizoen, maar nog niet op het niveau van de export na de oogstjaren 2017 en 2016.

Aviko en Duynie compenseren magere suikerjaren

Akker- & Tuinbouw

De financiële resultaten voor 2019 bevestigen volgens directievoorzitter Albert Markusse de juiste strategie van landbouwcoöperatie Cosun. 'De spreiding van risico's over meerdere bedrijfsactiviteiten houdt ons resultaat stabiel. De moeilijke jaren...

Vrees voor overaanbod op de aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NEPG) waarschuwen voor een verstoring tussen vraag en aanbod op de aardappelmarkt vanaf volgend jaar.

Ziektevrij zaaizaad van raketblad weer verkrijgbaar

Akker- & Tuinbouw

Zaaizaad van vanggewas raketblad dat 100 procent vrij is van PSTVd (Potato Spindle Tuber Viroid) is vanaf dit seizoen weer leverbaar, meldt Vandinter Semo.

Grondbehandeling onderdrukt bodemziekten in uien

Akker- & Tuinbouw

Een grondbehandeling met het fungicide Rudis kan de besmetting door de bodemschimmels fusarium en witrot in uien met 30 procent doen afnemen.

Thailand en India maken suikermarkt hyperactief

Akker- & Tuinbouw

Tegenvallende oogsten in Thailand en India vanwege extreme weersomstandigheden zorgen volgens ABN Amro voor onzekerheden aan de aanbodkant, en daardoor voor een hyperactieve suikermarkt.

Superunie boycot suikerproducten van Van Gilse

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een prijsconflict zijn enkele suikerproducten van het merk Van Gilse van suikerfabrikant Suiker Unie niet meer verkrijgbaar bij de supermarktketens die zijn aangesloten bij de inkooporganisatie Superunie.

Aardappelketen wijst op belang werkbare mrl voor chloorprofam

Akker- & Tuinbouw

Voor de continuïteit van de Europese aardappelindustrie is het noodzakelijk dat er een werkbare mrl voor chloorprofam wordt vastgesteld.

Negatieve prijsspiraal dreigt op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Een wereldvoorraad die goed is voor bijna twintig weken consumptie, de mogelijk negatieve invloed van het coronavirus en positieve vooruitzichten voor oogst 2020 zorgen wereldwijd voor stabiele tot dalende tarwenoteringen.

Uitbetaling bietenteler blijft achter

Akker- & Tuinbouw

De financiële opbrengsten voor Nederlandse bietentelers berekent Cosun voor oogstjaar 2019 op 2.960 euro per hectare. Dat is beter dan vorig jaar, maar wel beneden het meerjarig gemiddelde.

Half februari uienoogst eindelijk voltooid

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Koos van der Hoek heeft deze week zijn in september gerooide uien alsnog kunnen binnen rijden. De kwaliteit van de uien valt niet tegen.

Industrie dekt extra kosten voor wegvallen chloorprofam

Akker- & Tuinbouw

De fritesindustrie gaat de extra kosten voor het wegvallen van de kiemremmer chloorprofam compenseren. Onder andere Aviko Potato en McCain betalen een plus boven op de contractprijs.

Aviko overvleugelt Suiker Unie

Akker- & Tuinbouw

Binnen landbouwcoöperatie Cosun heeft Aviko een aandeel in de totale omzet van 45 procent. Het aandeel van Suiker Unie daalde naar 32 procent.

Bodem heeft baat bij bovengrondse variatie

Akker- & Tuinbouw

Gewastelers kunnen het bodemleven stimuleren door de aanvoer van organische stof en het minder intensief bewerken van de grond. De bodem is daarbij dankbaar voor variatie in de soorten organische stof en de diversiteit van de gewassen die geteeld...

Cosun bepaalt bietenprijs op 36,05 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

De ledenraad van Cosun heeft eerder vandaag de gemiddelde prijs voor suikerbieten die zijn geleverd tijdens de campagne van 2019 vastgesteld op 36,05 euro per ton.

Uiennoteringen in de lift

Akker- & Tuinbouw

De landbouwbeurzen in Goes en Middenmeer hebben deze week de noteringen voor gele zaaiuien serieus verhoogd. De duurste uien worden inmiddels verkocht voor 15 euro per 100 kilo.

FlevoFood staat op het menu tijdens Floriade

Algemeen

Floriade Expo 2022 en de Vereniging FlevoFood hebben een intentieverklaring ondertekend voor de promotie van Flevolandse voedselproducten tijdens en in aanloop naar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere.

Gebruikte meststof bepalend voor verzuring grond

Akker- & Tuinbouw

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) adviseert gewastelers om op kalkarme gronden rekening te houden met de verzurende werking van meststoffen. De mate van verzuring verschilt per meststof.

Focus op kwaliteit voor exportmarkt bloembollen

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse exporteurs pleiten ervoor dat de kwaliteit van bloembollen bij de teelt en verwerking nog meer aandacht krijgt.

Aviko Potato gaat lang bewaren beter belonen

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers die op contract telen voor Aviko Potato en hun aardappelen tot week 30 bewaren, kunnen in aanmerking komen voor een contractprijs van maximaal 220 euro per ton.

Virus en verwacht aanbod leggen druk op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

De negatieve invloed van het coronavirus en de positieve vooruitzichten voor oogst 2020 zorgen wereldwijd voor veelal dalende tarwenoteringen.

Studenten inspireren Avebe voor fabriek van toekomst

Akker- & Tuinbouw

Met hun ideeën voor het volledig verwaarden van zetmeelaardappelen en een energieneutrale verwerking hebben drie studenten van Hanzehogeschool Groningen en Wageningen University & Research de studentenchallenge van Avebe gewonnen. Hun prijs is...

Pilot 'Akkerbelt' test vergroening in praktijk

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers experimenteren in 2020 in de pilot 'Akkerbelt' met een keuzemenu van vergroeningsmaatregelen en een deel van hen ook met een bijpassend puntensysteem. Doel is met GLB-premies een vergroening te realiseren die ertoe doet. De pilot is een...

Mengen partijen voor verlaging mrl is verboden

Akker- & Tuinbouw

Verschillende partijen aardappelen mengen om de maximale residulimiet (mrl) van chloorprofam te verdunnen tot beneden de toegestane norm, is wettelijk niet toegestaan. Dit meldt advocaat Marcus Bijloo.

Termijnmarkt aardappelen mist impuls

Akker- & Tuinbouw

De notering voor fritesaardappelen op de termijnmarkt voor levering in april zakte deze week naar een niveau van minder dan 17 euro per 100 kilo.

Suikerprijzen stijgen 17 procent

Akker- & Tuinbouw

Op de wereldmarkt steeg de notering voor witte suiker vanaf de jaarwisseling al 17 procent. De grondstoffenbeurs in Londen noteert deze week tot 376 euro per ton.

Analisten verwachten stijging Russische tarweproductie

Akker- & Tuinbouw

Het Russische marktbureau IKAR raamt in een eerste prognose de tarweproductie in Rusland voor oogst 2020 op 79,5 miljoen ton.

Liquiditeit akkerbouw stijgt bescheiden door in 2019

Akker- & Tuinbouw

De kaspositie van Nederland akkerbouwers over het hele jaar 2019 is verder verbeterd met gemiddeld 7.000 euro per bedrijf. Dat is omgerekend zo'n 80 euro per hectare.

CBS bepaalt uienopbrengst na uitval op 46,9 ton

Akker- & Tuinbouw

Na correctie voor uien die niet meer geschikt zijn voor consumptie, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de bruto-opbrengst voor zaaiuien vastgesteld op gemiddeld 46,9 ton per hectare.

AH meet milieu-impact aardappelen, groente en fruit

Akker- & Tuinbouw

Supermarktketen Albert Heijn (AH) wil vanaf 2020 het middelengebruik van de Nederlandse teelt van aardappelen, groente en fruit in een onlineregistratietool beschikbaar hebben om de milieu-impact te kunnen meten. Hiervoor heeft AgroVision een...

Bijna 2.200 hectare aardappelen en uien niet geoogst

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse akkerbouwers hebben afgelopen najaar bijna 1.800 hectare aardappelen en 380 hectare zaaiuien niet kunnen oogsten vanwege de natte weersomstandigheden.

Gedrag teler op aardappelmarkt blijft voorspelbaar

Akker- & Tuinbouw

Ruim 80 procent van de aardappeltelers kiest in de afzet voor een vast leveringscontract. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de zekerheid van afname, de risicobeleving van de ondernemer en het risicoprofiel van zijn bedrijf. Dit blijkt uit...

Uienexport naar Senegal trekt nog even fors door

Akker- & Tuinbouw

Ruim 17.000 ton uien is verscheept naar Senegal in week 2 van 2020. Dat is de helft van het exportvolume van die week.

2019 resulteert in een topoogst voor granen

Akker- & Tuinbouw

Nooit eerder waren de hectareproducties voor tarwe en gerst in Nederland zo hoog als in 2019. De aardappel- en uienoogst waren juist beneden gemiddeld, blijkt uit de definitieve oogstraming van het CBS.

Uien beoordeeld op ras, regio en kwaliteit

Akker- & Tuinbouw

Buitendienstmedewerkers van zaadfirma De Groot en Slot in Broek op Langedijk verwerken de proefmonsters met uien van de rassenvergelijkingen die landelijk zijn uitgevoerd op praktijkbedrijven.

Bestaande mrl chloorprofam nog minimaal één jaar geldig

Akker- & Tuinbouw

Op het moment dat namens de Europese Commissie een besluit wordt genomen over een nieuwe mrl (maximale residulimiet) van chloorprofam, dan is de bestaande mrl nog minimaal één jaar geldig.

Op klei is uienareaal bijna vol

Akker- & Tuinbouw

Op Nederlandse kleigronden is uitbreiding van het uienareaal nauwelijks nog mogelijk, blijkt uit een rekensom van voorzitter Gijsbrecht Gunter van Holland Onion Association (HOA).

Al 60 procent van uien geëxporteerd

Akker- & Tuinbouw

Voor de tweede helft van het afzetseizoen is nog ongeveer 530.000 ton uien beschikbaar voor de uienexport. Dat betekent een gemiddeld exportvolume van 20.500 ton per week.

Mengen aardappelpartijen voor verlaging mrl is verboden

Akker- & Tuinbouw

Verschillende partijen aardappelen mengen om de mrl van chloorprofam te verdunnen tot beneden de toegestane norm, is wettelijk verboden.

Vavi: 'Chloorprofam absolute nachtmerrie fritesindustrie'

Akker- & Tuinbouw

De fritesindustrie zet alles op alles om 100 procent van de fritesaardappelen van oogst 2020 te kunnen verwerken. Deze toezegging deed Vavi-secretaris Hylke Brunt gisteren tijdens de themadag Aardappelen.

Broccoli en bloemkool hebben update nodig

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse telers van broccoli en bloemkool kunnen profiteren van de kansen op de Europese markt, stelt zaadfirma Enza Zaden in een marktanalyse. Voorwaarde is dat de sector inzet op de ontwikkeling van nieuwe productvormen voor deze groentesoorten.

Leden verwachten actieve lobby LTO-Akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

In de discussie rond het stikstofdossier verwachten akkerbouwers van LTO-Akkerbouw een actieve houding.

Sector ontraadt coating uienzaad met Mundial

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en een aantal verwerkers adviseren uientelers om dit jaar geen uienzaad te gebruiken dat gecoat is met Mundial.

Bayer ziet geen brood meer in Admire

Akker- & Tuinbouw

Toelatingshouder Bayer ziet onvoldoende marktpotentie in het middel Admire om een herregistratie aan te vragen in de Europese Unie.

België wil af van Nederlands pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De Belgische aardappelsector wil minder afhankelijk zijn van levering van pootgoed uit het buitenland en dan vooral uit Nederland.

Pootgoedexport naar overzeese bestemmingen hapert

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse pootgoed naar overzeese bestemmingen loopt in volume beter dan vorig jaar, maar blijft achter ten opzichte van de jaren daarvoor toen er wel voldoende aanbod was.

Weinig beweging op de aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

Op de aardappeltermijnmarkt variëren de noteringen voor contracten van fritesgeschikte aardappelen op levering april al twee weken tussen 17,80 en 18 euro per 100 kilo.

Volume aardappelverwerking daalt 4 procent

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse aardappelverwerkers hebben in 2019 in totaal 3,86 miljoen ton aardappelen gebruikt als grondstof voor de productie van frites en andere aardappelproducten. Dit blijkt uit de verwerkingscijfers van belangenvereniging Vavi.

Nederlandse uienexport op recordschema

Akker- & Tuinbouw

Het eerste half jaar van het afzetseizoen 2019-2020 sluit de Nederlandse uiensector af met een exportvolume van 715.000 ton. Dat is nu al 4 procent meer dan in het recordjaar 2017-2018.

Belgen starten brancheorganisatie voor aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Belgische telersorganisaties, handelaren, verwerkers en onderzoeksinstellingen hebben het initiatief genomen om samen een brancheorganisatie op te richten voor de Belgische aardappelketen.

NEPG ziet areaalgroei als risico aardappelteelt

Akker- & Tuinbouw

De NEPG (Noordwest-Europese aardappeltelers) verwacht op basis van areaalgroei en een normaal groeiseizoen komend jaar een overproductie van aardappelen.

Wind verspreidt aardappelcysten over grote afstand

Akker- & Tuinbouw

LTO en onderzoeksinstelling HLB wijzen aardappeltelers op het gevaar van de verspreiding van aardappelcysteaaltjes door verstuiving van grond.

NAK neemt virusonderzoek onder de loep

Akker- & Tuinbouw

Keuringsdienst NAK gebruikt dit jaar de telersvergaderingen om samen met pootgoedtelers na te denken over de methodiek van het virusonderzoek. Het doel is de nacontrole te optimaliseren, zodat ondanks de toenemende virusdruk minder heronderzoeken...

Veel invloed van aardappelras op virusdruk

Akker- & Tuinbouw

In aardappelrassen, die de NAK beoordeelt als weinig gevoelig voor virussen, is het percentage klasseverlagingen in de nacontrole bij hoogwaardig pootgoed slechts 0,1 procent.

NAK boekt kleine winst dankzij extra onderzoek

Akker- & Tuinbouw

De omzet van keuringsdienst NAK was afgelopen jaar groter dan begroot vanwege de extra onderzoeken die zijn uitgevoerd bij de nacontrole van pootgoed.

Nederlandse groenten en fruit bij Jumbo volledig PlanetProof

Akker- & Tuinbouw

Alle Nederlandse groenten en fruit die worden aangeboden in de supermarkten van Jumbo zijn vanaf 1 januari 2020 voor 100 procent On the Way to PlanetProof-gecertificeerd.

Aviko neemt groot belang in Chinese fritesproducent

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelverwerker Aviko neemt 90 procent over van de aandelen van de Chinese fritesproducent Hongyuan Louis.

Meer protectionisme legt druk op uienexport

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruit Huis ziet protectionisme als constante bedreiging voor de verkoop van Nederlandse uien naar het buitenland. De belangenorganisatie voor handelsbedrijven en exporteurs zet zich samen met de Nederlandse overheid in om toegang te krijgen...

Suiker Unie tevreden over verloop bietencampagne

Akker- & Tuinbouw

Op de locatie Dinteloord van Suiker Unie worden de laatste vrachten met suikerbieten aangevoerd van de lopende bietencampagne. Op de zuidelijke locatie draait de suikerfabrikant nog door tot eind deze week. In Vierverlaten worden vandaag de laatste...

NAV wil aardappeltelers verenigen

Akker- & Tuinbouw

Op initiatief van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wordt binnen enkele maanden de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) opgericht. De vakbond is nu aardappeltelers aan het werven om zich aan te sluiten.

Alternatieven werken minder dan Reglone bij loofdoding

Akker- & Tuinbouw

Drie volvelds bespuitingen met toegelaten loofdoodmiddelen zijn niet voldoende om een vitaal aardappelgewas goed dood te krijgen. In dergelijke gewassen zijn aanvullende maatregelen nodig in de vorm van looftrekken, -branden of -klappen.

LTO: teken geen aardappelcontract bij onzekerheid levering

Akker- & Tuinbouw

Als vanwege de regelgeving rond chloorprofam de afname van aardappelen niet kan worden gegarandeerd, adviseert Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw aardappeltelers om geen leveringscontracten voor aardappelen van oogst 2020 af te sluiten.

Vavi vraagt maximale inspanning bij reiniging bewaarruimten

Akker- & Tuinbouw

Belangenorganisatie Vavi voor de Nederlandse aardappelverwerkers dringt er bij verkopers van bewaaraardappelen op aan om bewaarruimten maximaal te reinigen om de residuniveaus van chloorprofam tot een minimum te beperken.

Automatiseerders gaan samen in precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

Vantage Agrometius en AgroVision gaan samenwerken om precisielandbouw voor een grotere groep telers toegankelijk te maken.

Farm Frites bouwt fabriek in Kazachstan

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse fritesverwerker Farm Frites gaat een nieuwe fabriek bouwen in Zuid-Kazachstan. Met de bouw is een investering gemoeid van omgerekend bijna 130 miljoen euro.

Probleemloos herstel exportmarkt Nederlandse uien

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse uien verloopt in de eerste seizoenshelft van 2019-2020 voortvarend. In volume bereikt de verkoop naar het buitenland nu al een recordniveau.

Einde handelsconflict stimuleert de graanmarkt

Akker- & Tuinbouw

Het gerucht dat China grote hoeveelheden landbouwgrondstoffen gaat aankopen in de Verenigde Staten zorgt voor een positieve stemming op de internationale graanmarkten.

Akkerbouwers testen puntensysteem voor vergroening

Akker- & Tuinbouw

Dertig akkerbouwers gaan in 2020 binnen de GLB-pilot Akkerbelt experimenteren met een keuzemenu van maatregelen voor vergroening en een bijpassend puntensysteem.

'Biobased-project scoort met vakantiehuis en cosmetica'

Algemeen

Het project Growing a GreenFuture dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van biobased toepassingen krijgt met steun van BO Akkerbouw een vervolg voor de komende vier jaar. Dit vertelde projectleider Cor van Oers van Delphy op het slotevent van het...

Recordomzet voor Belgische groenteveiling

Akker- & Tuinbouw

De REO Veiling in Roeselare boekte in 2019 een recordomzet van meer dan 208 miljoen euro.

Roofmijten werken ook buiten tegen trips

Akker- & Tuinbouw

Ook in open gewassen, zoals kool en uien, zorgen roofmijten voor een bepaalde mate van onderdrukking van trips. Aanvullende bestrijding is wel nodig.

Analisten verwachten traag herstel suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

De situatie op de suikermarkt verbetert heel langzaam, constateert de Europese Commissie. De hoge wereldvoorraden temperen vooralsnog het effect van de lagere suikeropbrengsten.

Fraudegevallen smet op pootgoedsector

Algemeen

De pootgoedsector werd dit jaar opnieuw opgeschrikt door een grote fraudezaak. Een teeltbedrijf en een handelsbedrijf bleken te knoeien met keuringscertificaten. Over de afhandeling van de pootgoedfraude zijn Kamervragen gesteld. Met name CDA en SGP...

'Halveren van de veestapel gaat te ver'

Algemeen

Boeren hebben nog wel voldoende goodwill onder de burgerbevolking, denkt Alida Beekhuis. 'Maar ze moeten daar zuinig op zijn en niet steeds blijven actievoeren.' In een reeks artikelen over Stad en platteland komen boeren en burgers aan het woord.

'Er is vooral een kloof met de politiek'

Algemeen

Akkerbouwer en veehouder Jan Ramaker gelooft helemaal niets van een grote kloof tussen de boer en de burger. 'De boerenacties krijgen steun van 80 procent van de Nederlandse bevolking, dat zegt genoeg.' In een reeks artikelen over Stad en platteland...

Schaap Holland betaalt 17,75 euro in vroege consumptiepool

Akker- & Tuinbouw

De vroege consumptiepool voor het ras Aromata van aardappelhandelshuis Schaap Holland in Biddinghuizen levert dit jaar een gemiddelde uitbetalingsprijs op van 17,75 euro per 100 kilo.

KWS komt met groenteveredeling naar Wageningen

Akker- & Tuinbouw

Het grote Duitse veredelingsbedrijf KWS vestigt het hoofdkantoor van zijn nieuwe groenteveredelingstak KWS Vegetables in Wageningen.

Duitsers eten vooral hun eigen sluitkool

Akker- & Tuinbouw

Van de in Duitsland geconsumeerde sluitkool is ongeveer 95 procent afkomstig van de teeltbedrijven in eigen land. De Duitse consumptie van witte en rode kool daalt en dat komt vooral door het afhaken van de jonge consumenten. Wel is er bij onze...

Boomkwekers kijken terug op succesvol jaar

Akker- & Tuinbouw

De LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen kijkt terug op een druk maar ook een succesvol jaar. Dit meldde vakgroepvoorzitter Henk Raaijmakers deze week tijdens de Kennis- en netwerkdag van de vakgroep bij Plantion in Ede.

Europese Commissie positief over tarwe-export

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft de prognose voor de export van tarwe voor dit seizoen met 2 miljoen ton naar boven bijgesteld.

Duijzer volgt Dijkhuizen op bij Topsector Agri&Food

Algemeen

Dirk Duijzer wordt het nieuwe boegbeeld van de Topsector Agri&Food. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat benoemt hem op 1 januari 2020 als opvolger van Aalt Dijkhuizen.

Overeenstemming over verlenging cafetaria-regeling

Algemeen

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over verlenging van de zogenaamde cafetaria-regeling tot en met eind 2021.

PotatoNL gaat op maandag noteren

Akker- & Tuinbouw

De landelijke aardappelnotering PotatoNL gaat vanaf 1 januari 2020 op maandag noteren in plaats van op woensdag.

Anthos mist steun overheid bij marktontwikkeling

Akker- & Tuinbouw

Bij de aanpak van vraagstukken op het gebied van markttoegang voor boomkwekerij- en bolproducten pleit handelsbond Anthos voor meer inzet van het ministerie van LNV en de NVWA.

Vlotte export resulteert in gemiddelde uienvoorraad

Akker- & Tuinbouw

De vrije voorraad aan uien in Nederland ligt ongeveer op het niveau van het langjarig gemiddelde, meldt VTA (Verenigde Telers Akkerbouw).

Agrico keert record aan aardappelgeld uit

Akker- & Tuinbouw

Aardappelcoöperatie Agrico sluit boekjaar 2018-2019 af met een recordomzet in pootaardappelen. Maar ook met de hoogste uitkering ooit van aardappelgeld aan leden en contracttelers.

Nieuw ras op waarderingslijst brouwgerst

Akker- & Tuinbouw

Aan de waarderingslijst voor brouwgerstrassen heeft het Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM) het nieuwe ras Applaus toegevoegd.

Rotterdam toneel van groot perencongres in 2020

Akker- & Tuinbouw

De dertiende editie van het internationale perencongres Interpera vindt van 23 tot en met 25 juni 2020 plaats in Rotterdam.

Opwaartse trend aardappelmarkt houdt aan

Akker- & Tuinbouw

Onzekerheid over de oogst van de laatste aardappelen en een negatieve bijstelling van de Duitse aardappeloogst zorgen ervoor dat de stemming op de aardappelmarkt over het algemeen prijshoudend blijft.

6 procent suikerbieten nog in de grond

Akker- & Tuinbouw

Aan het begin van deze week moest in Nederland nog 6 procent van het areaal suikerbieten worden gerooid.

Wie betaalt de rekening van een gezonde bodem?

Algemeen

De hoge eisen die de maatschappij aan de bodem stelt, leggen veel druk op de land- en tuinbouw, constateert Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer. 'Van boeren wordt verwacht dat ze investeren in de bodem, maar het is onvoldoende duidelijk wat dit...

Lowbudget-bietenteelt levert 3 procent hoger saldo

Akker- & Tuinbouw

De teelt van suikerbieten met onder meer het gebruik van slachtkuikenmest en ook zonder ziektebestrijding levert een verhoging van het saldo op met 3 procent.

Biobestrijding open teelten gaat niet vanzelf

Akker- & Tuinbouw

De ambities zijn hoog om net als in de glastuinbouw ook in open teelten versneld meer gebruik te maken van biologische gewasbescherming. Naast successen zijn er ook knelpunten en beperkingen die overwonnen moeten worden. Het is de uitdaging om de...

Rechtopstaande witte kool geschikt voor machinale oogst

Akker- & Tuinbouw

Het koolras Bejo 3268 dat volgend jaar commercieel beschikbaar komt, lijkt eventueel geschikt om met een machine te oogsten.

Suiker Unie ziet volop perspectief

Akker- & Tuinbouw

Voor de jaarlijkse productie van ruim 1,2 miljoen ton suiker wil Suiker Unie voor het teeltjaar 2020 het areaal suikerbieten uitbreiden van 80.000 naar 85.000 hectare.

Test voorspelt opkomst pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Het ketenproject Pootgoedkwaliteit krijgt een vervolg in de vorm van de ontwikkeling van een stresstest die de kans op opkomstproblemen in aardappelteelt kan voorspellen.

Directeur BO Akkerbouw dringt aan op samenwerking in sector

Akker- & Tuinbouw

Samen werken aan een betere akkerbouwketen in Nederland, is de kern van hoe Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw wil functioneren. Directeur André Hoogendijk: 'Als centraal platform en kenniscentrum met een sterk onderzoeksprogramma werken we mee aan...

Succesvolle introductie robuuste aardappel

Akker- & Tuinbouw

Na oogst 2020 verwacht Bionext dat de in Nederland verkochte biologische tafelaardappelen voor 100 procent robuust zijn. De doelen van het convenant 'Versnelde transitie naar robuuste aardappelen' zijn daarmee bereikt. Een volgende stap is de...

Wie betaalt de rekening van een gezonde bodem?

Akker- & Tuinbouw

De hoge eisen die de maatschappij aan de bodem stelt, leggen veel druk op de land- en tuinbouw, constateert Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer. ‘Van boeren wordt verwacht dat ze investeren in de bodem, maar het is onvoldoende duidelijk wat dit...

Nauwelijks residu op groente en fruit uit Nederland

Akker- & Tuinbouw

Er zijn weinig overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit uit Nederland en de Europese Unie.

Cosun benoemt nieuwe directeur voor Aviko

Akker- & Tuinbouw

Chris Deen wordt met ingang van half januari de nieuwe algemeen directeur van fritesfabrikant Aviko. Ook wordt hij lid van de concerndirectie van Cosun.

NVWA vindt bruinrot bij Friese pootgoedteler

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld in een partij pootaardappelen van het ras Taurus bij een pootgoedteler in Friesland.

Aviko zoekt contracttelers Noordoost-Nederland

Akker- & Tuinbouw

Voor de invulling van de toenemende vraag naar aardappelproducten en granulaten wil Aviko Potato het contractareaal in Noordoost-Nederland verder uitbreiden.

Zaadcoating met neonics mag ook volgend jaar in België

Akker- & Tuinbouw

Belgische telers van suikerbieten kunnen ook voor teeltseizoen 2020 nog beschikken over zaaizaad dat is behandeld met de middelen Cruiser of Poncho Beta.

Bietentelers moeten nog 20 procent rooien

Akker- & Tuinbouw

Van het areaal suikerbieten in Nederland moest aan het begin van deze week nog 20 procent ofwel 17.000 hectare worden gerooid.

VTA meldt grote voorraad aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De absolute aardappelvoorraad bij aardappeltelers is 21,1 procent hoger dan vorig jaar en 12,9 procent hoger dan het vijfjarig gemiddelde.

Akkerbouwers betalen evenveel voor onderzoek als vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw houdt vast aan de tarieven die akkerbouwers betalen voor het collectief onderzoek.

Europese suikervoorraad daalt met bijna een kwart

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht dat de theoretische eindvoorraad van suiker in de Europese Unie het komend jaar daalt met 500.000 ton.

Britten streven naar beperking uienimport

Akker- & Tuinbouw

Groot-Brittannië is een van de belangrijkste exportbestemmingen voor Nederlandse uien. De vraag is hoelang dit zo blijft. De Britse uienverpakker Stourgarden bijvoorbeeld probeert geleidelijk minder afhankelijk te zijn van de aanvoer van uien uit...

Akkerbouw blij met aanpassing PFAS-regels

Akker- & Tuinbouw

Het is goed nieuws dat de aanpassing van het tijdelijk handelingskader ervoor zorgt dat het weer mogelijk is om tarragronden vanuit de akkerbouw weer te kunnen afvoeren.

Bio heeft voldoende pootgoed voor 100 procent robuust

Akker- & Tuinbouw

Voor het teeltseizoen 2020 is voldoende pootgoed beschikbaar van robuuste rassen voor het hele areaal biologische tafelaardappelen.

Depots fritesindustrie raken overvol vanwege PFAS

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse fritesfabrikanten hebben behoefte aan een snelle oplossing voor de PFAS-problematiek die grote gevolgen heeft voor de afvoer van tarragrond. Dat meldt secretaris Hylke Brunt van branchevereniging Vavi.

Nederland gatenvuller met perspectief op uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

De wereldwijde behoefte aan uien neemt de komende dertig jaar met 60 procent toe, berekent Gijsbrecht Gunter. Volgens de marktspecialist zijn er volop kansen voor Nederland als uienexporteur en vooral als gatenvuller op de wereldmarkt. Wel verwacht...

Tussenstand ToBRFV-tomatenvirus op tien vondsten

Akker- & Tuinbouw

De NVWA heeft inmiddels tien vondsten van het ToBRFV-tomatenvirus bij tomatentelers definitief vastgesteld. Daarnaast zijn er in elk geval nog zeven zware verdenkingen.

Brandbrief akkerbouw voor werkbare PFAS-norm

Akker- & Tuinbouw

In een brandbrief aan de ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat vraagt Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw in het kader van de PFAS-problematiek om een werkbare oplossing voor de verwerking van tarragronden afkomstig uit de akkerbouw.

Ondersteuning leveranciers nodig bij controletaak middelen

Akker- & Tuinbouw

Belangenorganisatie Agrodis voor toeleverende bedrijven aan de agrarische sector vraagt de overheid om een praktisch instrument voor de controle op levering van de juiste gewasbeschermingsmiddelen aan de juiste afnemers.

Nieuw platform voor digitale handel in aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Na Uienhandel.com lanceert marktinformatiebureau DCA nu ook een digitaal handelsplatform voor de aan- en verkoop van aardappelen.

Derde diksaptank voor Suiker Unie in Vierverlaten

Akker- & Tuinbouw

Bij de suikerfabriek in Vierverlaten start Suiker Unie vanaf deze week met de bouw van een derde diksaptank.

Klimaat verandert focus op uienveredeling

Akker- & Tuinbouw

Door de klimaatverandering en de maatregelen die dat tegen moeten gaan, is de focus van uienveredelaars veranderd, stelt Bas van den Hemel van De Groot en Slot.

Termijnmarkt maakt pas op de plaats

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor het aprilcontract van fritesaardappelen op de EEX-termijnmarkt daalt deze week een fractie van 17,80 euro naar 17,50 euro.

Nog nauwelijks suikerbieten op voorraad gerooid

Akker- & Tuinbouw

Vanwege het aanhoudende wisselvallige weer worden er nog nauwelijks suikerbieten gerooid voor de latere leveringen.

Negen nieuwe rassen voor suikerbietenteelt

Akker- & Tuinbouw

Op de aanbevelende rassenlijst zijn voor de teelt van suikerbieten in 2020 negen nieuwe rassen opgenomen. Dat meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR).

Schouten ontkent 'slappe' aanpak pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

De NVWA trad volgens landbouwminister Carola Schouten binnen haar mogelijkheden en bevoegdheden op bij de aanpak na fraude met vervalste pootgoedcertificaten die afgelopen voorjaar aan het licht kwam.

Recordoogst stopt stijging van tarweprijzen

Akker- & Tuinbouw

Voldoende aanbod voor de vraag naar tarwe zorgt ervoor dat er een einde komt aan de prijsstijging die vanaf begin september was ingezet. Op de wereldmarkt balanceert de termijnprijs voor voertarwe rond 177 euro per ton.

CZAV test elektronische behandeling zaaizaad

Akker- & Tuinbouw

Als alternatief voor zaadcoating met chemische middelen test CZAV elektronische ontsmetting van zaaizaad voor de teelt van wintertarwe.

Countus: markt broos voor akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Er zijn veel onzekerheden over het rendement op de akkerbouwbedrijven na dit oogstjaar, zegt Jan Lucas Spijkman van Countus. ‘Het is afwachten welke richting de afzetmarkten kiezen om de bescheiden opbrengsten te compenseren.’

Groenbemesters presteren beter in mengsels

Akker- & Tuinbouw

Groenbemesters in mengsels presteren veelal beter dan enkelvoudig gezaaide groenbemesters. Dat meldt akkerbouwadviseur Lein de Visser van CZAV.

Kweekbedrijf streeft naar hoge virustoleranties

Akker- & Tuinbouw

Directeur Arne Rehnert van het Duitse kweekbedrijf Interseed verwacht dat de rassenlijst voor aardappelen de komende jaren flink wordt opgeschoond. Volgens hem wordt het een steeds grotere uitdaging om ziektevrij uitgangsmateriaal te vermeerderen.

Vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum vraagt om meer waardering

Akker- & Tuinbouw

Er is geen revolutie nodig voor verdere verduurzaming of voor kringlooplandbouw, vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. 'Dit is een continu proces, waarbij er meer waardering zou moeten zijn voor hetgeen in de loop van jaren al...

Termijnmarkt reageert op zorg aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

De notering op het aprilcontract voor fritesgeschikte aardappelen is vandaag op de aardappeltermijnmarkt van EEX in Leipzig gestegen naar 17,80 euro per 100 kilo.

Nieuwe noteringen geven meer inzicht in uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

Marktanalysebureau DCA Markets komt vanaf deze week met nieuwe noteringen voor de spotmarkt en termijnmarkt van Nederlandse uien.

ABN Amro verwacht hogere prijzen voor mais en soja

Akker- & Tuinbouw

In een vooruitblik op de markt voor agrarische grondstoffen in 2020 is ABN Amro voorlopig positiever over mais en soja dan over suiker en tarwe.

Plantera zoekt sterke vervangers voor bestaande rassen

Akker- & Tuinbouw

Voor elk groot aardappelras heeft Plantera in het eigen assortiment een goede vervanger. 'Wij zijn in ons kweekwerk altijd op zoek naar rassen die zowel voor pootgoedtelers als ook voor consumptietelers goed en rendabel te telen zijn', vertelt...

Aardappelen kweken op oogstzekerheid

Akker- & Tuinbouw

Bij de veredeling van aardappelen wordt oogstzekerheid steeds belangrijker, stelt directeur Jan Janse van Europlant in Nederland. 'Ook als de klimaatomstandigheden extreem zijn, moeten er aardappelen geproduceerd worden.'

Noord-Hollandse aardappeloogst loopt meeste achter

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers in Noord-Holland moesten voor dit weekend nog zo'n 35 procent van hun aardappelareaal rooien. Dat blijkt uit de wekelijkse oogstinventarisatie van Aviko Potato.

Perspectief suikermarkt lijkt iets gunstiger

Akker- & Tuinbouw

Bescheiden oogstprognoses en wereldwijd iets kleinere voorraden ondersteunen de suikermarkt de laatste weken naar een betere prijsvorming. Vanaf begin september zijn de prijzen voor witte suiker met ongeveer 15 procent gestegen.

Oogst laatste aardappelen penibel

Akker- & Tuinbouw

Gewasspecialisten schatten dat 5 tot 10 procent van het areaal consumptieaardappelen in Nederland nog in de grond zit. Het is de vraag of dit jaar alles wordt gerooid.

Kleine oogst houdt aardappelmarkt in balans

Algemeen

Uitbreiding van het teeltareaal compenseert dit jaar een lagere hectareopbrengst voor aardappelen in de EU5-landen. De gemiddelde aardappeloogst zorgt volgens NEPG, de organisatie voor Noordwest-Europese aardappeltelers, voor balans op de...

Droge week bezorgt Suiker Unie zoetere bieten

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de suikerbieten die afgelopen week zijn verwerkt door Suiker Unie is gestegen naar 16,7 procent.

Geduld met residuwaarden voor chloorprofam

Akker- & Tuinbouw

Het duurt nog zeker tot drie of vier maanden voordat er meer duidelijkheid is over de residuwaarden (mrl's) voor kiemremmers met chloorprofam.

Nederlandse wijnboeren oogsten 20 procent minder

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse wijnproductie lijkt dit jaar fors lager uit te vallen dan na het recordjaar in 2018.

Opnieuw maximale koersdaling voor HZPC

Akker- & Tuinbouw

De koers van het aandelencertificaat van HZPC Holding is tijdens de tweejaarlijkse beursdag van afgelopen week opnieuw gedaald met de maximale waarde van 10 procent.

Van Wenum: zuinige akkerbouwoogst biedt marktkansen

Akker- & Tuinbouw

De opbrengsten van akkerbouwgewassen in Nederland zijn lager dan normaal en vormen daarmee volgens voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw wellicht een mooie basis voor een veelbelovend afzetseizoen.

Brazilië geeft impuls aan de uienexport

Akker- & Tuinbouw

In de maand augustus is zo'n 30.000 ton Nederlandse uien naar Brazilië verkocht. Dit terwijl voorgaande twee jaar aan het begin van het afzetseizoen nauwelijks uien naar het Zuid-Amerikaanse land zijn verscheept.

CBS bevestigt gemiddelde opbrengsten akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor de meeste akkerbouwgewassen zijn de totale opbrengsten dit seizoen vergelijkbaar met het jaar 2017 ondanks uitbreiding van het teeltareaal. De producties zijn wel veel beter dan vorig jaar.

Europa oogst 1,3 miljoen ton sorghum

Akker- & Tuinbouw

Een groter areaal en een hogere productie per hectare resulteren in een totale Europese oogst van sorghum van naar schatting 1,3 miljoen ton.

Veel meer klachten bij Bayer vanwege Roundup

Algemeen

Het aantal eisers dat beweert ziek te zijn geworden na gebruik van glyfosaat is afgelopen drie maanden in de Verenigde Staten meer dan verdubbeld.

Aardappeloogst EU5 gemiddeld dankzij groter areaal

Akker- & Tuinbouw

Als alle aardappelen geoogst worden dit jaar dan zal de totale productie van de vijf belangrijkste aardappellanden in Noord-West Europa uitkomen op 26,9 miljoen ton.

Liquiditeit akkerbouw beter dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

Aan het eind van het derde kwartaal van 2019 bedraagt de gemiddelde stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven 16.700 euro. Dit is bijna 13.000 euro hoger dan een jaar geleden.

Minister pleit voor meer controle op neurotox

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten ondersteunt de aanbeveling bij de Europese Commissie om de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot neurotoxische effecten te verbeteren.

LTO wil pijn van verlies Chloor IPC delen

Akker- & Tuinbouw

De hogere kostprijs die het wegvallen van Chloor IPC veroorzaakt, moet in de hele aardappelketen worden verrekend, vindt Adrie Bossers van LTO-vakgroep Akkerbouw. 'Het is niet terecht om de meerkosten voor kiemremming alleen af te wentelen op...

Bijval voor 'stoer' initiatief HAK

Akker- & Tuinbouw

Het is goed nieuws dat HAK bereid is om proactief meer te betalen voor groenten die duurzaam geteeld zijn en daarbij alle ketenschakels aanspreekt om deze meerkosten te dragen, vindt Greenpeace.

Nerveuze aardappeltermijnmarkt stijgt vlot door

Akker- & Tuinbouw

Onzekere oogstomstandigheden zorgen ervoor dat de notering op de aardappeltermijnmarkt voor contracten op levering in april 2020 deze week de grens van 17 euro per 100 kilo doorbreekt.

HAK wil meerkosten PlanetProof verrekenen in keten

Akker- & Tuinbouw

Conservenfabrikant HAK gaat bij ketenpartijen pleiten voor een betere betaling van telers die investeren in duurzaamheid.

Steun voor handhaving Bee Guidance in EU-parlement

Algemeen

Een ruime meerderheid in het Europees Parlement steunt het voorstel van GroenLinks om een veto in te dienen tegen wijzigingen van het bijenrichtsnoer (Bee Guidance) voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.

HZPC ziet meeste groeipotentie in buitenland

Akker- & Tuinbouw

Volgens aardappelhandelshuis HZPC is er weinig ruimte voor groei van de productie van pootgoed in Nederland. 'Zeker op de betere gronden is er nauwelijks mogelijkheid om de teelt van pootaardappelen verder uit te breiden', stelt HZPC-directeur...

Termijnmarkt reageert op moeizame aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

De notering op de aardappeltermijnmarkt voor contracten op levering in april 2020 steeg vandaag tot maximaal 16,70 euro per 100 kilo.

Syngenta investeert krap 2 miljard euro in beter klimaat

Algemeen

Landbouwconcern Syngenta stelt voor de komende vijf jaar een budget van 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) beschikbaar voor innovaties die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw.

Prima bestrijding van rhizoctonia in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Met een veurbehandeling tijdens het poten met fungiciden kunnen pootgoedtelers heel goed de knolaantastingen door bodemschimmel rhizoctonia beperken.

LTO wil realistische mrl voor Chloor IPC

Akker- & Tuinbouw

Samen met andere partijen in de aardappelketen pleit ook de LTO-vakgroep Akkerbouw ervoor om een realistische mrl voor Chloor IPC in te stellen vanaf de periode na 2021.

Overname Bayer-pakket geeft BASF impuls

Akker- & Tuinbouw

De overname van zaadbedrijven en digitale activiteiten van chemiebedrijf Bayer maakt het voor branchegenoot BASF mogelijk een totaalpakket aan producten en diensten te leveren voor landbouwers wereldwijd. 'Het versterkt onze marktpositie', zegt...

Peentelers willen meer nettokilo's leveren

Akker- & Tuinbouw

Minder uitval en een betere bewaarkwaliteit zijn speerpunten voor peentelers. Tijdens de Nationale Peen Manifestatie werd aandacht besteed aan de meerwaarde van biostimulanten, rassen die geschikt zijn voor de bioteelt en de bestrijding van...

Vrees voor domino-effect fritestaks

Akker- & Tuinbouw

Branchevereniging Vavi is namens de aardappelverwerkende industrie in Nederland blij met de klacht die de Europese Commissie indient bij de WTO tegen de antidumpheffingen voor ingevroren frites in Colombia. 'Als dit niet gebeurt, bestaat de kans op...

Simon Groot krijgt Wereldvoedselprijs uitgereikt

Algemeen

Als eerste Nederlander heeft plantenveredelaar Simon Groot (84) afgelopen nacht in Iowa de World Food Prize in ontvangst mogen nemen.

Corteva komt met fonds voor klimaatvriendelijke landbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor initiatieven die bijdragen aan een klimaatvriendelijke landbouw stelt gewasbeschermingsconcern Corteva Agriscience een fonds beschikbaar van een half miljoen dollar, zo'n 450.000 euro.

SeedNL wil goed zaaizaad voor kleine boeren

Akker- & Tuinbouw

SeedNL is een publiek-privaat samenwerkingsverband met als doel om de zaaizaadsector in vooral ontwikkelingslanden te versterken om zo de productiviteit van lokale boeren te verbeteren.

Uienexport komt eindelijk op stoom

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse uienexporteurs hebben van oogst 2019 tot en met week 38 inmiddels 258.000 ton uien naar het buitenland verkocht.

BASF komt in 2025 met een hybridetarwe

Akker- & Tuinbouw

Met de veredeling van hybriderassen voor de teelt van wintertarwe wil BASF een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de landbouw.

GroentenFruit Huis waarschuwt voor gevolgen brexit

Akker- & Tuinbouw

Het verlies aan omzet voor Nederlandse exporteurs van groenten en fruit kan bij een no-deal brexit oplopen van 100 tot 200 miljoen euro op jaarbasis.

Alles zit mee voor topopbrengsten in granen

Akker- & Tuinbouw

Een droog najaar met een mooie bodemstructuur, een vroege inzaai en een uitstekend groeiseizoen resulteren uiteindelijk in recordopbrengsten voor Nederlandse graantelers.

Zonnebrand bezorgt Belgische fruitteelt veel schade

Akker- & Tuinbouw

Appeltelers in België zijn waarschijnlijk zo'n 40 procent van hun oogst kwijtgeraakt door zonnebrandschade.

Bayer wil duurzaamheid meetbaar maken

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Bayer wil volgend jaar een rekenmodel presenteren om de verduurzaming van de landbouw te meten. 'Een dergelijk model moet laten zien waar we staan en welke progressie we maken. Bovendien helpen de meetgegevens met het maken van de...

Award Suiker Unie voor transport met eigen biogas

Akker- & Tuinbouw

Met project 'Onderweg op eigen groen gas' heeft Suiker Unie de FNLI-award 2019 gewonnen.

Vavi wil tijdelijke residulimiet voor chloorprofam

Akker- & Tuinbouw

De Vereniging voor de aardappelverwerkende industrie (Vavi) pleit bij de Europese Commissie voor het instellen van een tijdelijke maximale residulimiet (mrl) voor chloorprofam.

NAO wil vrijstelling Chloor IPC voor verre export

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) werkt aan een vrijstellingsaanvraag voor het gebruik van Chloor IPC bij consumptieaardappelen voor export naar bestemmingen buiten Europa.

Tweede groeispurt Veldleeuwerik blijft uit

Akker- & Tuinbouw

Na dit jaar komt er een einde aan Veldleeuwerik, het duurzaamheidsprogramma voor vooral akkerbouwers. Vanwege het wegvallen van een groot aantal partnerbedrijven, waaronder initiatiefnemer Heineken, kan de stichting de financiering niet meer rond...

VTA voorspelt gemiddelde aardappelopbrengst

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde opbrengst van consumptieaardappelen op basis van proefrooiingen voorspelt VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) op net iets meer dan 54 ton per hectare.

Minister wil voortgang activiteiten Veldleeuwerik

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten wil de mogelijkheden onderzoeken om de activiteiten van de Stichting Veldleeuwerik te kunnen voortzetten.

Recordwinst HZPC na bijzonder jaar

Akker- & Tuinbouw

HZPC heeft over het boekjaar 2018-2019 een totale omzet gerealiseerd van 350 miljoen euro met een nettoresultaat dat uitkomt op 9,4 miljoen euro.

Sierteler verdacht vanwege bijensterfte

Akker- & Tuinbouw

Een sierteler in de buurt van het Brabantse Biezenmortel wordt ervan verdacht de dood van enkele honderdduizenden bijen bij diverse imkers veroorzaakt te hebben.

Robuust gewas is meer dan alleen genetica

Akker- & Tuinbouw

Er is geen ruimte meer voor juffertjes in de vollegrondsgroenteteelt, stellen gewasspecialisten van veredelingsbedrijven. Toch is volgens salesmanager Marion Vissers van Hazera een robuuste variëteit alleen niet genoeg. 'Weerbaarheid en...

Bayer gaat glyfosaat niet vervangen

Akker- & Tuinbouw

De komende tien jaar investeert Bayer een budget van 5 miljard euro om alternatieven te zoeken voor het bestrijden van onkruiden. Het doel is evenwel niet om glyfosaat volledig te vervangen.

Start joint venture voor productie rubber uit paardenbloemen

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Barenbrug en onderzoekbedrijf KeyGene voor de ontwikkeling van rassen die geschikt zijn om in Europa rubber te winnen uit paardenbloemen.

Nieuwe noteringen zonder invloed van Bintje

Akker- & Tuinbouw

DCA-Markets publiceert vanaf deze week twee nieuwe noteringen voor fritesgeschikte aardappelen. Het betreft een Europese notering van spotprijzen en een termijnnotering met een omgerekende bewaarvergoeding voor de prijsbepaling op dagelijkse basis,...

Groeiseizoen opnieuw uitdagend voor akkerbouwers

Algemeen

Akkerbouwers stevenen af op hectareopbrengsten die gemiddeld zijn of net iets lager. Gewasspecialisten noemen het groeiseizoen van 2019 opnieuw uitdagend vanwege onder meer drie hittegolven. Toch waren de groeiomstandigheden minder extreem dan het...

Graanopbrengsten dit jaar naar recordhoogte

Akker- & Tuinbouw

Voor diverse graangewassen zijn dit jaar recordopbrengsten gerealiseerd, blijkt uit CBS-cijfers.

Farm Frites spreekt forse groeiambitie uit

Akker- & Tuinbouw

Farm Frites wil in 2025 meer dan 1 miljoen ton frites produceren ofwel opschalen met zo'n 50 procent. De fabrikant gaat daarvoor op bestaande locaties een efficiëntieslag doorvoeren en nieuwe lijnen neerzetten. Verder komt er een nieuwe fabriek...

Veldleeuwerik houdt op te bestaan

Akker- & Tuinbouw

Stichting Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020 na bijna achttien jaar haar activiteiten.

LTO: gedwongen krimp veestapel onbespreekbaar

Algemeen

Een gedwongen krimp van de veestapel als oplossing voor het stikstofprobleem is onbespreekbaar en volgens LTO Nederland niet aan de orde.

Hester Maij stapt over naar FrieslandCampina

Veehouderij

Na haar vertrek uit de politiek gaat Hester Maij per 1 oktober 2019 een functie in de directie van FrieslandCampina vervullen.

Fritesindustrie draait op volle capaciteit

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelverwerkers gebruikten in augustus 345.000 ton aardappelen als grondstof voor hun productielijnen.

FNV wil snel onderzoek naar effecten pesticiden

Algemeen

Ook vakbond FNV roept de Nederlandse overheid op tot het direct instellen van onderzoek naar het verband tussen ernstige ziekten en het gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw.

Bijna 20 procent meer sorghum in de EU

Algemeen

Het areaal sorghum in de Europese Unie is afgelopen jaar toegenomen tot ruim 260.000 hectare. Dat is bijna 20 procent meer dan in 2018.

Australië oogst minder tarwe door droogte

Akker- & Tuinbouw

De tarweoogst in Australië is vanwege aanhoudende droogte met 2 miljoen ton naar beneden bijgesteld.

Witlofpennen maken enorme inhaalslag

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de late inzaai en het hoge aandeel overzaai verwachten gewasspecialisten een gemiddelde oogst voor witlofpennen. 'Het gewas heeft een enorme inhaalslag gemaakt', zegt Niek Stoel van ChicoGrow. 'De meeste percelen staan er goed bij en met nog...

Termijnnotering aardappel veert op

Akker- & Tuinbouw

Op de aardappeltermijnmarkt stijgen de noteringen van de aprilcontracten richting 16 euro per 100 kilo. Dit is het gevolg van de prognoses die steeds meer wijzen op een bescheiden oogst.

WUR en Solynta ontcijferen aardappelgenoom

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben deze week samen met veredelingsbedrijf Solynta de meest complete genoomsequentie voor aardappels gepubliceerd.

Opbrengst Belgische Fontane blijft flink achter

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde bruto-opbrengsten van aardappelpercelen met Fontane in België bedraagt 44 ton per hectare. Dat is fors minder dan het meerjarig gemiddelde.

Akkerbouwer zoekt spuittechniek die bij hem past

Akker- & Tuinbouw

De keuze van de juiste spuittechniek hangt volgens Herman Krebbers van Delphy af van de gewassen die een akkerbouwer teelt en de middelen die hij wil spuiten. 'Verder is het een afweging maken tussen kosten en gebruiksgemak.'

VTA verwacht gemiddelde uienopbrengst

Akker- & Tuinbouw

Op basis van proefrooiingen stellen de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) de gemiddelde uienopbrengst vast op 59,6 ton per hectare.

Ontario profileert zich als graanexporteur

Akker- & Tuinbouw

Handelsoorlogen vormen een bedreiging voor de Canadese export van granen, maar bieden ook kansen. De provincie Ontario zet zich ervoor in om de markten die nu toegang bieden voor met name soja en mais zeker te stellen voor een langere periode.

NAK beraadt zich op juridische stappen

Akker- & Tuinbouw

Na de mishandeling van een NAK-keurmeester vorige week in Noord-Brabant beraadt de keuringsdienst zich op juridische stappen.

Bollentelers houden zich beter aan de regels

Akker- & Tuinbouw

Van de Nederlandse bollentelers houdt 89 procent zich aan de regels die gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

PotatoNL gaat één keer per week noteren

Akker- & Tuinbouw

De landelijke aardappelnotering PotatoNL gaat vanaf dit seizoen in plaats van twee keer, nog slechts één keer per week noteren.

Pootgoed voor vroege export krijgt voorrang in nacontrole

Akker- & Tuinbouw

Keuringsdienst NAK heeft met de NAO (Nederlandse Aardappelorganisatie) afgesproken dat percelen pootgoed die bestemd zijn voor vroege export voorrang krijgen in de nacontrole.

Bescheiden start exportseizoen voor uien

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse uien van oogst 2019 is bescheiden gestart. Opvallend zijn de kleinere volumes die tot dusver naar West-Afrika zijn verscheept.

Zeven nieuwe rassen voor teelt wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst) heeft zeven nieuwe rassen toegevoegd aan de lijst voor de teelt van wintertarwe in Nederland.

100 procent bestrijding trips in uien is utopie

Akker- & Tuinbouw

Uientelers moeten zorgen dat ze de aantastingen van trips in uien beheersbaar houden. Een volledige bestrijding is vrijwel uitgesloten, stellen gewasbeschermingsspecialisten.

Groter areaal levert grotere Europese aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

De NEPG (North-Western European Potato Growers) schat dat de aardappeloogst in de EU5-landen dit seizoen 3 procent groter is dan het vijfjarige gemiddelde.

Kamerleden willen opheldering over pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

De landbouwwoordvoerders van CDA, VVD en SGP hebben Kamervragen ingediend bij Landbouwminister Carola Schouten over de afhandeling van de pootgoedfraude door de NVWA en keuringsdienst NAK.

Uiensector wil praktische oplossing voor fusarium

Akker- & Tuinbouw

De bodemschimmel fusarium zorgt voor steeds meer ziektedruk in de intensieve uienteelt. Vanuit de veredeling en onderzoek wordt naarstig gezocht naar oplossingen.

Stressbestendige ui is speerpunt in Uireka 2.0

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse uienketen geeft een vervolg aan het onderzoeksprogramma Uireka. De focus ligt meer nog dan voorheen bij een duurzame uienteelt.

NAK-controleur gemolesteerd

Akker- & Tuinbouw

Een controleur van de NAK is woensdag in Wouwse Plantage ernstig mishandeld tijdens het uitvoeren van zijn keuringswerkzaamheden. Hij heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Perspectief voor verse soja van eigen bodem

Akker- & Tuinbouw

Tien Flevolandse akkerbouwers telen dit jaar in samenwerking met ketenpartners DutchSoy en Green Organics 40 hectare verse sojabonen. Binnenkort worden de eerste bonen geoogst en verkocht onder de merknaam Dutch Edamame. De belangstelling vanuit de...

Meer vergelingsziekte in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Met het wegvallen van de neonicotinoïden zijn er in suikerbieten dit seizoen meer aantastingen van vergelingsziekten te vinden.

Duitse overheid zet streep door glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

De Duitse regering heeft gisteren aangekondigd het gebruik van glyfosaat vanaf 2024 definitief te verbieden.

Schouten noemt blootstelling via honingdauw relevant

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen het effect van blootstelling aan honingdauw op honingbijen en overige nuttige insecten moet worden meegenomen.

'Perspectief voor winterui is flinterdun'

Akker- & Tuinbouw

Met 300 tot 400 hectare lijkt het areaal winteruien in Nederland vrij stabiel. Handelaren gebruiken winteruien om al vroeg in de zomer te beschikken over vers product. De teelt en ook de afzet van de uien die in het najaar veelal geplant worden,...

Nieuwe directeur voor Bionext

Biologische landbouw

Michaël Wilde wordt per 1 november de nieuwe directeur van Bionext, de ketenorganisatie voor de biologische sector.

VTA verwacht bovengemiddelde aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

In de proefrooiing van half augustus hebben de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) de gemiddelde opbrengst voor consumptieaardappelen in Nederland vastgesteld op 46,9 ton per hectare.

Syngenta investeert in digitale partner

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Syngenta heeft de agrarische activiteiten van softwareleverancier Cropio overgenomen. De overname is maandag bekendgemaakt.

Suikervoorraad EU daalt ondanks grotere import

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie importeert dit seizoen 25 procent meer suiker dan vorig jaar en exporteert ruim de helft minder. Toch daalt de suikervoorraad voorlopig met 1,1 miljoen ton.

Peter de Gendt begint met perenpluk

Akker- & Tuinbouw

Het fruitbedrijf van Peter de Gendt in Nieuw-Namen is deze week begonnen met de perenpluk.

Uireka met drie jaar verlengd

Akker- & Tuinbouw

De uienketen geeft een vervolg aan het onderzoeksprogramma Uireka tot en met 2022. Primair doel is het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse ui.

'Beste afspraken ooit' over uienhandel

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland en GroentenFruit Huis hebben donderdag de nieuwe algemene handelsvoorwaarden voor zaaiuien (AVZ) gepresenteerd.

Uiensector komt met nieuwe handelsvoorwaarden

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe algemene handelsvoorwaarden voor zaaiuien (AVZ) die zijn opgesteld door LTO Nederland en GroentenFruit Huis gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019.

Uienexport blijft 30 procent achter

Akker- & Tuinbouw

In het afzetseizoen 2018-2019 is in totaal 822.771 ton uien naar het buitenland verkocht. Dat is precies 30 procent minder dan het jaar ervoor.

Aardappeltermijnmarkt laat enig herstel zien

Akker- & Tuinbouw

De hittegolf van afgelopen week heeft een gunstig effect op het verloop van de noteringen op de aardappeltermijnmarkt.

Europese akkerbouwers oogsten minder

Akker- & Tuinbouw

Hoge temperaturen en een aanhoudend neerslagtekort zorgen ervoor dat er in grote delen van Europa de opbrengstprognoses voor onder meer aardappelen en suikerbieten inmiddels lager worden ingeschat.

Twijfels over aardappelopbrengsten in België

Akker- & Tuinbouw

Proefrooiingen in aardappelen op percelen in België wijzen op gemiddelde opbrengsten voor Challenger en opbrengsten die beneden het meerjarig gemiddelde liggen voor Innovator.

Premiumuien van Canadese grond

Akker- & Tuinbouw

Bas Melissant emigreerde zeven jaar geleden met zijn gezin naar Canada. Samen met enkele vaste medewerkers bouwde hij een bedrijf op met meer dan 100 hectare uien, een grote kistenbewaring en moderne verwerkingslijnen.

Teelt sojabonen succesverhaal in Ontario

Akker- & Tuinbouw

In oppervlakte zijn sojabonen in Ontario nog groter dan mais en tarwe. Het is ruim honderd jaar geleden geïntroduceerd in de Canadese provincie, op initiatief van de landbouwuniversiteit van Guelph. De grote doorbraak kwam uiteindelijk in de jaren...

Tarweoogst in Ontario komt voorzichtig op gang

Akker- & Tuinbouw

In het zuidwesten van de Canadese provincie Ontario zijn vorige week de eerste tarwepercelen geoogst.

Chloor IPC opgebruiken tot oktober 2020

Akker- & Tuinbouw

De opgebruiktermijn in Nederland voor middelen op basis van de werkzame stof chloorprofam is door Ctgb vastgesteld op 8 oktober 2020.

Roundup brengt Bayer 18.400 keer voor rechter

Akker- & Tuinbouw

Tegen chemieconcern Bayer lopen in de Verenigde Staten inmiddels 18.400 rechtszaken in verband met het gebruik van Roundup.

Rusland voorlopig dominant op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

De positie van Rusland en overige landen in het Zwarte Zeegebied als leveranciers van tarwe op de wereldmarkt zal de komende tien jaar alleen maar sterker worden, verwacht wereldvoedselorganisatie FAO.

'De knip verder open voor goede kiemremming'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers Henk en Rick Meijer passen standaard in hun aardappelen MH toe voor kiemremming en de bestrijding van opslag. Voor lange bewaring verlengen ze de kiemrust veelal met 1,4Sight.

Kiemrust in bewaring kan ook zonder chloor

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers hebben voor de lange bewaring voldoende alternatieven voor Chloor IPC, blijkt uit bewaaronderzoek van Wageningen University & Research (WUR) Open Teelten. De resultaten van MH-bespuitingen in het veld, aangevuld met toegelaten...

Bio en gangbaar strijden samen tegen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Het Zelfhandhavingsproject voor phytophthora draait in Zuidelijk Flevoland al vanaf 2006 naar volle tevredenheid. 'We houden elkaar scherp op mogelijke infectiebronnen', legt akkerbouwer Arjan van Beinum uit Zeewolde uit. 'Een goede controle en de...

'Lastig zaken doen met West-Afrika zonder bancair systeem'

Akker- & Tuinbouw

Zonder contante betaling bij de export van aardappelen en uien is het in diverse West-Afrikaanse landen lastig zaken doen. Dat zegt directeur Dick Hylkema van de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO).

Witwaspraktijken aardappel- en uienhandel onderzocht

Akker- & Tuinbouw

De export van aardappelen en uien blijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen.

Aardappeltermijnmarkt stijgt naar 19 euro

Akker- & Tuinbouw

Een gebrek aan neerslag in belangrijke Europese teeltgebieden zorgt ervoor dat de termijnnoteringen voor aardappelen van oogst 2019 weer flink omhoog schieten.

NVWA: bacterievuur behoudt quarantainestatus

Akker- & Tuinbouw

Ook in de nieuwe Plantgezondheidsverordening behoudt bacterievuur binnen de Europese Unie de quarantainestatus, stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

CDA stelt vragen over pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Maurits von Martels willen van landbouwminister Carola Schouten weten welke maatregelen de NVWA heeft getroffen om fraude met pootgoed tegen te gaan.

Britse grens dicht voor eikenbomen

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de kans op verspreiding van de eikenprocessierups, sluit het Verenigd Koninkrijk op zeer korte termijn zijn grenzen voor eikenbomen vanuit alle lidstaten van de Europese Unie.

Europese aardappeltelers vrezen droogte

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NEPG) zijn er niet van overtuigd dat dit jaar gemiddelde aardappelopbrengsten worden gerealiseerd. In veel teeltgebieden zijn er zorgen over de droogte en lage grondwaterstanden.

Jumbo neemt supermarktketen Agrimarkt over

Algemeen

Jumbo Supermarkten heeft vergevorderde plannen om alle aandelen en vastgoedlocaties van supermarktketen Agrimarkt over te nemen van coöperatie CZAV. Dat maken beide organisaties maandag bekend.

Fruittelers in de ban van snoeiwijze Italiaanse collega

Akker- & Tuinbouw

Sneller werken, een betere vruchtkwaliteit en een appelboom die gemakkelijker in de hand te houden is. Het zijn de voordelen van een nieuwe snoeimethode die vanuit Italië naar Nederland komt overwaaien.

Aardwarmteproject Californië blijft stilliggen

Akker- & Tuinbouw

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geeft voorlopig geen toestemming om het aardwarmteproject CLG (Californië Lipzig Gielen) opnieuw op te starten.

Zorgen om suiker in Mercosur-deal

Akker- & Tuinbouw

Het akkoord tussen de EU en de Mercosur-landen kan verstrekkende gevolgen hebben voor Europese suikersector, waarschuwt Cosun-voorzitter Dirk de Lugt.

Eigen peenverwerking draagt bij aan kringloop

Akker- & Tuinbouw

Beperken en verwaarden van reststromen, veel aandacht voor de bodem en investeren in een verwerkingsloods voor peen zijn voor Van Woerden Flevo maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw. 'Doordat we nu zelf onze peen verwerken, besparen we tot...

Meer suikerbieten van kleiner Europees areaal

Akker- & Tuinbouw

In de eerste oogstprognose gaat de Europese Commissie uit van een productie van ongeveer 115 miljoen ton suikerbieten. Dat is 5 procent meer dan het afgelopen seizoen.

Fusarium in tarwe na regen in bloei

Akker- & Tuinbouw

Er is op dit moment redelijk wat aarfusarium te vinden in wintertarwe. Dat melden onderzoekers van SPNA in de Graanziektenbarometer.

Olie blijft het sterkst tegen virus in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

'Een intensief schema met veel oliebespuitingen, eventueel in combinatie met een luizendoder, is het meest effectief voor de beheersing van Y-virus in pootgoed', concludeert Delphy-adviseur Niek Vedelaar.

Onkruidbestrijding met Conviso vraagt finetuning

Akker- & Tuinbouw

Voor een effectieve onkruidbestrijding in herbicidetolerante suikerbieten is de juiste timing van de bespuitingen met het product Conviso One enorm belangrijk.

Agrico betaalt ruim 44 euro voor potermaten

Akker- & Tuinbouw

De uitbetalingsprijzen voor zowel pootgoed als consumptieaardappelen resulteren bij Agrico-telers gemiddeld in de hoogste financiële opbrengsten ooit in de geschiedenis van de coöperatie.

Historisch hoge poolprijzen Nedato

Akker- & Tuinbouw

Voor tafelaardappelen die in de pool zijn geleverd bij Nedato komen de gemiddelde bruto financiële opbrengsten uit op bijna 13.000 euro per hectare. Dat is historisch hoog, meldt de aardappelcoöperatie in Oud Beijerland.

Vandinter Semo nu ook lid van waakhond kwekersrecht

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Vandinter Semo is onlangs toegetreden als lid van Breeders Trust en onderschrijft daarmee het belang van een goede handhaving van het kwekersrecht.

Cichorei vervroegen lukt goed met vliesdoek

Akker- & Tuinbouw

Voor cichorei die geteeld wordt voor vroege levering, lijkt het interessant om de teelt te vervroegen door het gewas kort na zaai een maand af te dekken met vliesdoek.

Zorgen over toelating thiacloprid

Akker- & Tuinbouw

Toelatingshouder Bayer constateert dat er aanwijzingen zijn dat de Europese toelating van middelen met de werkzame stof thiacloprid niet verlengd gaat worden.

Hoge poolprijs Aviko Potato na uitzonderlijk seizoen

Akker- & Tuinbouw

Aviko Potato betaalt voor aardappelen van oogst 2018 een poolprijs van gemiddeld 304,23 euro per ton.

CZAV test alternatieven voor loofdoding

Akker- & Tuinbouw

Vanwege het wegvallen van Reglone en Finale, test CZAV samen met CropSolutions enkele chemische, biologische en mechanische alternatieven voor de loofdoding van aardappelen.

Oostenrijk zet streep door glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Oostenrijk is de eerste lidstaat van de Europese Unie die het gebruik van middelen met glyfosaat als werkzame stof gaat verbieden.

Sneeuwschimmel sluipmoordenaar in tarwe

Akker- & Tuinbouw

Tarwetelers kunnen rekening houden met behoorlijke opbrengstderving door aantastingen van de sneeuwschimmel. Op veel tarwedemovelden is de meerwaarde van de latere fungicidebespuitingen nu goed zichtbaar.

'Pyrethroïden funest voor natuurlijk evenwicht'

Akker- & Tuinbouw

Bespuitingen met pyrethroïden kosten een uienteler omgerekend grofweg zo'n 500 euro per hectare, vanwege de natuurlijke roofvijanden die hij daarmee opruimt.

Meer tarwe en uien in Nederland

Akker- & Tuinbouw

De arealen van tarwe en uien zijn in Nederland ten opzichte van vorig jaar toegenomen met respectievelijk 9 en 7 procent.

'Niets doen tegen aaltjes is geen optie'

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers met besmette AM (aardappelmoeheid)-percelen zullen een bestrijding moeten uitvoeren om grote opbrengstverliezen te voorkomen en om de snelle vermeerdering van pathogene aaltjes tegen te gaan.

Pilot Akkerbelt brengt vergroening naar next level

Akker- & Tuinbouw

Akkerbelt is een van de pilotprojecten waarin ideeën voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden geïnventariseerd. 'We dragen bouwstenen aan voor het nieuwe GLB. Tegelijk willen we op het gebied van vergroening een kwaliteitsslag...

Suikerbieten hebben kleine groeiachterstand

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie heeft de groeipuntsdatum voor suikerbieten dit jaar vastgesteld op 18 juni. Dat is vier dagen later dan het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar.

Kringloop vraagt andere bril akkerbouwer

Akker- & Tuinbouw

Kringlooplandbouw vormt volgens de Rabobank de basis van een toekomstbestendige akkerbouw. De focus ligt daarbij op het efficiënt omgaan met grondstoffen en de motivatie om kennis te nemen van nieuwe technieken en andere verdienmodellen.

Volume aardappelverwerking daalt 4 procent

Akker- & Tuinbouw

De afgelopen twaalf maanden is in Nederland 4 procent minder aardappelen verwerkt dan in de twaalf maanden daarvoor.

Herbicide Safari geeft te veel schade in cichorei

Akker- & Tuinbouw

Onderzoeksinstituut IRS adviseert cichoreitelers om het onkruidmiddel Safari alleen te gebruiken als dat echt nodig is voor de bestrijding van probleemsoorten als kamille of kruiskruid.

Haperend beleid rem op verduurzaming

Akker- & Tuinbouw

Vertraging van de wetgeving is volgens Nefyto, de belangenorganisatie voor Nederlandse agrochemische bedrijven, een belangrijke oorzaak van het niet tijdig bereiken van sommige duurzaamheidsdoelstellingen.

Vervroegen cichorei biedt mogelijk perspectief

Akker- & Tuinbouw

Voor cichorei die geteeld wordt voor vroege levering lijkt het interessant om de teelt te vervroegen door het gewas kort na zaai een maand af te dekken met vliesdoek.

Vakgroepvoorzitter: akkerbouw is geen overheidsloket

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw vindt niet dat de akkerbouwsector controletaken op zich moet nemen om mestfraude tegen te gaan.

Extra controle op dierenwelzijn vanwege verwachte hitte

Veehouderij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren op warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Misstanden arbeidsmigranten schadelijk voor reputatie Nederland

Algemeen

Het kabinet zal de komende tijd in intensieve samenwerking met gemeenten, sociale partners en handhavende en controlerende partijen maatregelen treffen om misstanden met arbeidsmigranten aan te pakken.

Maisdebacle Verenigde Staten ondersteunt tarwemarkt

Veehouderij

Natte weersomstandigheden in de zogeheten Corn Belt van de Verenigde Staten (VS) zorgen ervoor dat de tarweprijzen voorlopig in de benen blijven. Ondanks gunstige opbrengstprognoses en hoger berekende voorraden.

Plus van 1.000 euro voor PlanetProof-aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelsbedrijf Nedato betaalt dit jaar een premie van 1.000 euro per hectare voor tafelaardappelen die volgens de richtlijnen van PlanetProof worden geteeld.

HZPC betaalt recordprijs voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf HZPC in Joure betaalt een recordprijs van 42,22 euro per 100 kilo voor Nederlands pootgoed.

Pooltelers krijgen extra uitkering van Agrifirm

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm betaalt aan alle leden die in 2018 graan, uien of peen hebben geleverd in een afzetpool van de coöperatie een extra ledenvoordeel uit.

Meer mogelijk met platform Uienhandel.com

Akker- & Tuinbouw

Met het uitschrijven van tenders en de afzet van uien afland met de mogelijkheid om te bewaren, is de functionaliteit van Uienhandel.com flink uitgebreid. Doel is om van het handelsplatform nog meer een interessant platform te maken voor de online...

Aandacht voor bodemdruk en verdichting op BioVelddag

Biologische landbouw

Aeres Hogeschool demonstreert donderdag tijdens de BioVelddag in Lelystad een nieuwe Bodemdrukmeetsysteem.

Klimaattafel lost op en mijdt nieuwe knelpunten

Akker- & Tuinbouw

Klimaatmaatregelen mogen ontwikkelingen niet tegenwerken die bijdragen aan een duurzame landbouw. Dat stelt voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik.

Frans Tijink vertrekt als directeur bij IRS

Akker- & Tuinbouw

Frans Tijink neemt na 25 jaar afscheid als directeur van het bieteninstituut IRS. Voor Nieuwe Oogst blikt hij terug op zijn werk, maar kijkt hij ook vooruit naar de mogelijkheden om de teelt van suikerbieten en cichorei nog verder te optimaliseren.

Hoogste opbrengsten suikerbieten in Spanje

Akker- & Tuinbouw

Spaanse akkerbouwers realiseerden in 2018 in de Europese Unie de hoogste opbrengst voor suikerbieten met bijna 87 ton per hectare.

Risico op aarfusarium in tarwe neemt toe

Akker- & Tuinbouw

Vanwege het natte weer tijdens de bloei van wintertarwe is het risico op aarfusarium aannemelijk, stelt onderzoeksinstelling SPNA in de Graanziektebarometer.

'De eerste trein naar Biologie Centraal'

Akker- & Tuinbouw

Voor de omschakeling naar een landbouw met minder chemie zijn meer biologische oplossingen nodig. Belangenvereniging Artemis wil zich daarvoor inzetten, maar pleit wel met klem voor aanpassing van de regelgeving. 'De toelating van laagrisicomiddelen...

Ruim 900 hectare suikerbieten opnieuw gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Stuifschade in Noordoost-Nederland is dit jaar de belangrijkste reden dat telers van suikerbieten hun percelen hebben moeten overzaaien.

Massale overzaai witlof in Flevoland

Akker- & Tuinbouw

Naar schatting 300 tot 400 hectare witlof moet in Flevoland worden overgezaaid. Dat is nodig vanwege plantuitval na de zware neerslag tijdens het Pinksterweekend.

CZAV noemt verloop graanmarkt teleurstellend

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de hoogste poolprijzen van de afgelopen vijf jaar, heeft de graanmarkt de hoge verwachtingen volgens landbouwcoöperatie CZAV niet waargemaakt.

Tarwevoorraad stijgt naar record

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA berekent de eindvoorraad tarwe na afloop van seizoen 2019-2020 op een recordhoeveelheid van 294,34 miljoen ton.

Telers bladgewassen starten eigen collectief

Akker- & Tuinbouw

Bladycol is als collectief van bladgewastelers en het bedrijfsleven opgericht voor gezamenlijke kennisontwikkeling en het laten uitvoeren van praktijkonderzoek.

'Klimaattafel vermijdt nieuwe knelpunten'

Akker- & Tuinbouw

Klimaatmaatregelen mogen andere ontwikkelingen niet tegenwerken die bijdragen aan een duurzame landbouw. Dat stelt voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik.

Meer suiker uit bieten bij veranderend klimaat

Akker- & Tuinbouw

Klimaatverandering heeft volgens onderzoekers voorlopig een positief effect op de opbrengsten van suikerbieten. Wel vraagt de bestrijding van ziekten en plagen meer aandacht.

Overheidsbeleid doet afbreuk aan akkerbouwkoers

Akker- & Tuinbouw

Het overheidsbeleid doet momenteel afbreuk aan de koers van de akkerbouwsector naar duurzamere teeltmethoden, stelt Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.

Politiek wil opheldering over vernietigde uien

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse Europarlementariërs willen dat de vernietiging van Nederlandse uien door de Hongaarse overheid tot de bodem wordt uitgezocht.

Aardappelteelt in Europa dijt fors uit

Akker- & Tuinbouw

Het areaal consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië groeit waarschijnlijk naar zo'n 609.000 hectare. Dit is het grootste areaal ooit.

Bollensector test diverse groene oplossingen

Akker- & Tuinbouw

Voor de bestrijding van vuur, virussen en andere ziekteverwekkers in de bollenteelt zijn steeds meer gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (gno's) beschikbaar. Gewasbeschermingsfirma GMN test in proeven een groot aantal groene...

Agrifirm betaalt 15 procent meer in graanpool

Akker- & Tuinbouw

De uitbetaalprijs voor brouwgerst in de graanpool van Agrifirm na lange bewaring is net iets meer dan 200 euro per ton. Voor baktarwe betaalt de coöperatie 189,45 euro per ton.

Akkerbouwvakbond onderzoekt steun producentenorganisaties

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) wil de mogelijkheden en het draagvlak voor het vormen van producentenorganisaties voor de akkerbouw verder verkennen.

Tarweprijs stijgt 8 procent

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor maaltarwe zijn de afgelopen maand 8 procent gestegen. Dat gebeurde vooral vanwege slechte weersomstandigheden in de Verenigde Staten.

Politiek is laatste strohalm neonics

Akker- & Tuinbouw

Waar minister Carola Schouten van LNV de bietentelers weinig hoop geeft over het gebruik van neonicotinoïden, lijkt de politiek nu nog de laatste strohalm om de opgelegde beperkingen terug te draaien.

Deurwaarder dreigt voor niet-betalende akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers die ondanks herinneringen en aanmaningen hun bijdrage aan het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw nog niet hebben betaald, kunnen een bezoek van een deurwaarder verwachten.

Nieuwe realiteit na gedenkwaardig uienjaar

Akker- & Tuinbouw

Met een slotnotering van bijna 70 euro per 100 kilo komt er een eind aan een gedenkwaardig afzetseizoen voor Nederlandse uien. De vraag is nu wat uientelers en -handelaren van dit seizoen kunnen leren en hoe liggen de papieren voor de uien van oogst...

Volume biosuiker te klein voor grote fabriek

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie test in en rond de fabriek in het Duitse Anklam net als vorig jaar in hoeverre de teelt, verwerking en afzet van biologische suikerbieten voldoende rendabel is. 'Na dit jaar moet duidelijk zijn of we kunnen opschalen', zegt Gert Sikken...

Duurzame voorlopers boeren het best

Akker- & Tuinbouw

Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij behalen duurzame voorlopers de beste bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek naar duurzame voorlopers van Amelie Weber, masterstudent aan Wageningen University & Research.

Waarom rommelen pootgoedtelers in de marge?

Akker- & Tuinbouw

De recente fraudegevallen zijn fnuikend voor het imago van de Nederlandse pootgoedsector. Het is een raadsel waarom juist grote teeltbedrijven zich laten verleiden tot het omkatten van aardappelen en rommelen met certificaten.

Verontwaardiging over vernietiging Nederlandse uien

Akker- & Tuinbouw

CDA-Kamerleden Mustafa Amhaouch en Jaco Geurts willen via Kamervragen opheldering krijgen over de vernietiging van Nederlandse uien op last van de Hongaarse overheid.

Slecht weer Verenigde Staten doet tarwenotering opleven

Akker- & Tuinbouw

De tarwemarkt herstelde zich deze week enigszins van de dip na bekend worden van de verwachte hoge tarweopbrengsten voor seizoen 2019-2020.

Warme lucht voldoet voor ontsmetting plantuien

Akker- & Tuinbouw

Naktuinbouw erkent het toedienen van warme lucht als officiële maatregel om plantuien en plantgoed voor sjalotten en knoflook te behandelen tegen valse meeldauw.

Kamer vraagt inzet Schouten voor invoering Bee Guidance

Akker- & Tuinbouw

De Tweede Kamer stemde dinsdag voor een motie waarin landbouwminister Carola Schouten wordt opgeroepen om de invoering van de Bee Guidance in Brussel te steunen.

Gebrek aan vertrouwen funest voor ambitie gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Europees gewasbeschermingsbeleid moet gebaseerd zijn op wetenschap, stelt Niels Louwaars van Plantum. 'Het probleem is dat er geen vertrouwen is in deskundige autoriteiten en ook niet in de overheid. Bovendien willen Europese politici zich maar al...

Intensiever wortelgestel met biostimulant

Akker- & Tuinbouw

Toepassing van biostimulant Tonivit resulteert bij wintertarwe in een intensiever wortelgestel met meer haarwortels. Het gewas is daardoor beter bestand tegen onder meer droogtestress, meldt producent Arysta.

Schouten houdt vast aan neonicsverbod

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten is niet van plan om de beperkingen op het gebruik van neonicotinoïden terug te draaien.

Bijensterfte op laag niveau na afgelopen winter

Algemeen

Van de bijenvolken in Nederland heeft 91 procent de afgelopen winter overleefd.

Besparing 25 procent met variabele dosering bodemherbiciden

Akker- & Tuinbouw

Voor het variabel toedienen van bodemherbiciden is een app beschikbaar via Akkerweb om zelf taakkaarten te maken. Eerste testen met deze app op praktijk- en proefpercelen wijzen uit dat een besparing van 25 procent op het herbicidengebruik goed...

BO Akkerbouw wil meer aandacht voor kennisoverdracht

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw ziet de doorstroom van kennis en beschikbaarheid ervan als een voornaam struikelblok bij het duurzamer maken van teeltsystemen.

Perzikluis grote zorg voor bietentelers

Akker- & Tuinbouw

Het is wrang dat Nederlandse bietentelers vanwege het verbod op zaadcoating met neonicotinoïden meer veldbespuitingen moeten uitvoeren. Dat vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw. Het IRS waarschuwt, naast de reguliere insectenschade,...

Jonge gezinnen zijn stabiele aardappeleters

Akker- & Tuinbouw

Uit onderzoek blijkt dat 87 procent van de jonge gezinnen verse aardappelen gebruikt voor hun maaltijden. 'De aardappelconsumptie van de jongere generatie stabiliseert en daar zijn we blij mee', stelt projectleider Arend Zeelenberg van de...

Uienseizoen sluit af met recordnotering

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) noteert deze week de laatste zaaiuien op 60 tot 68 euro per 100 kilo. Dat is 5 tot 6,50 euro meer dan vorige week en daarmee de hoogste notering dit seizoen.

Input Leids onderzoek te laat voor herbeoordeling thiacloprid

Akker- & Tuinbouw

De kans is klein dat nieuw onderzoek van Universiteit Leiden invloed heeft op de herbeoordeling van insecticide thiacloprid. Dat meldt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Pootgoedfraudeurs gooien goede naam sector te grabbel

Akker- & Tuinbouw

Bedrijven die moedwillig fraude plegen met de certificering van pootgoed, nemen volgens LTO niet alleen een groot risico voor hun eigen onderneming. Ze gooien ook de goede naam van de hele Nederlandse pootgoedsector te grabbel.

Wereldoogst tarwe ruim 6 procent groter

Akker- & Tuinbouw

Voor het seizoen 2019-2020 voorspelt het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) een tarweoogst die wereldwijd uitkomt op 777,50 miljoen ton. Dat is ruim 6 procent meer dan afgelopen jaar.

Snelle opkomst van nieuwe klonen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe klonen EU-36, EU-37 en EU-41 van aardappelschimmel Phytophthora infestans hebben in de Europese populatie een gezamenlijk aandeel van 36 procent.

Avebe verhoogt campagneprijs naar 80 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Bij het einde van de zetmeelcampagne heeft Avebe bekendgemaakt de definitieve campagneprijs te verhogen van 70 euro naar 80 euro per ton aardappelen.

België en Frankrijk stuwen aardappelproductie

Akker- & Tuinbouw

De forse uitbreiding van de West-Europese aardappelteelt komt vooral voor rekening van België en Frankrijk. Komend jaar is het verwachte areaal in de EU 5-landen zo'n 605.000 hectare en bij een gemiddelde opbrengst levert dat een productie op van...

30 procent Belgische bietentelers gebruikt neonics

Akker- & Tuinbouw

Voor de bescherming van hun suikerbieten tegen insectenschade heeft slechts 30 procent van de Belgische telers dit voorjaar gebruik gemaakt van zaaizaad dat behandeld is met neonicotinoïden.

Termijnnotering aardappelen stijgt weer boven 31 euro

Akker- & Tuinbouw

De termijnnotering van de EEX in Leipzig voor de handel in aardappelcontracten op levering in juni steeg deze week naar een niveau boven 31 euro per 100 kilo.

Teeltbedrijf en handelaar betrokken bij pootgoedfraude

Akker- & Tuinbouw

Bij de fraude met vervalste NAK-pootgoedcertificaten spelen een teeltbedrijf en handelaar uit Nederland een belangrijke rol.

VTA bevestigt kleine aardappelvoorraad

Akker- & Tuinbouw

De totale aardappelvoorraad in Nederland ligt op peildatum 15 april 28,6 procent lager dan vorig seizoen en 12 procent lager dan het vijfjarig gemiddelde.

PlanetProof-rodekool geplant in Hank

Akker- & Tuinbouw

Koolteler Wim Straver en Adri den Dekker van HAK bekijken samen in Hank geplante rodekoolplantjes. Het betreft een eerste perceel rodekool dat volgens de richtlijnen van 'On the way to PlanetProof' wordt geteeld.

Lichte ziektedruk in wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van schimmelziekten in wintertarwe verloopt dit groeiseizoen nog rustig. Dat blijkt uit de Graanziektebarometer van onderzoeksinstelling SPNA in Noord-Nederland.

Bio-fruittelers mogen Thiovit Jet gebruiken

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een tijdelijke vrijstelling kunnen biologische fruittelers ook dit jaar weer beschikken over het middel Thiovit Jet voor de bestrijding van schurft in appels en peren.

Bio als het kan en chemie als het moet

Akker- & Tuinbouw

Gewassen telen volledig zonder chemie is lastig. Maar er zijn wel voldoende kansen. Belangrijk is een overheid die motiveert en stimuleert om geïntegreerde teeltsystemen toe te passen. Verder pleiten veel specialisten ervoor om chemie achter de hand...

Nog te weinig waardering voor duurzaam

Akker- & Tuinbouw

Ketenpartijen zijn het erover eens dat de primaire sector beloond moet worden voor de verduurzaming van hun teeltsystemen. De grote vraag is: hoe is dat in de praktijk te realiseren?

Droogte heeft impact op kieming

Akker- & Tuinbouw

De eerste gevolgen van de aanhoudende droogte zijn in de akkerbouw alweer zichtbaar. Vooral pas ingezaaide percelen hebben extra vocht nodig om de kieming te bevorderen.

Bijna geen vrije uien meer van oogst 2018

Akker- & Tuinbouw

Van de uienoogst in 2018 was op 1 april al 86 procent afgeleverd, blijkt uit de voorraadinventarisatie van VTA (Verenigde Telers Akkerbouw).

Analisten voorspellen meer tarwe

Akker- & Tuinbouw

Wereldvoedselorganisatie FAO en analysebureau International Grains Council (IGC) gaan ervan uit dat de wereldproductie van tarwe komend jaar toeneemt met 3 tot 4 procent. Ook verwachten ze een lichte stijging van de wereldwijde voorraden aan tarwe.

Aardappelvoorraad België net beneden gemiddeld

Akker- & Tuinbouw

De totale Belgische aardappelvoorraad werd begin april geraamd op 1,25 miljoen ton. Dat is bijna 100.000 ton minder dan het vijfjarig gemiddelde.

Droogte heeft nu al impact op Europese graanoogst

Akker- & Tuinbouw

Vooral in Midden- en Zuidoost-Europa en in Spanje worden vanwege de droogte de verwachte wintergraanopbrengsten naar beneden bijgesteld.

Belgisch aardappelareaal nadert 100.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het aardappelareaal in Vlaanderen breidt dit jaar naar verwachting 8 procent uit. Waalse aardappeltelers houden hun teeltoppervlakte vrijwel stabiel met een lichte stijging van 0,6 procent.

Twee nieuwe klonen phytophthora krijgen overhand

Akker- & Tuinbouw

Twee nieuwe klonen van de aardappelschimmel Phytophthora infestans zijn bezig aan een opmars in Noord-West Europa. Wageningen University & Research wil onderzoeken of het nodig is om vanwege de grotere agressiviteit de bestrijdingsstrategie aan...

Trips Coach brengt vlucht probleeminsect in beeld

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm en HLB Groene Vlieg lanceren dit seizoen de adviesdienst Trips Coach voor de beheersing van trips in uien op basis van intensieve monitoring. Doel is een effectieve bestrijding van de probleeminsecten die afgelopen twee groeiseizoenen veel...

Zeeland wil robuuste fruitteeltsector

Akker- & Tuinbouw

De Zeeuwse fruitteeltsector neemt het initiatief voor een plan om de fruitbedrijven een meer robuuste basis te geven. De beschikbaarheid van zoetwater speelt daarbij een cruciale rol.

Akkerbouwer levert bietjes en wortels aan sappenbar

Algemeen

In het televisieprogramma BinnensteBuiten trad akkerbouwer Martin Topper uit Dronten deze week op als leverancier van gekleurde bieten en gekleurde peen voor de productie van gezonde sapjes.

Beste mouter wereldwijd komt uit Nederland

Akker- & Tuinbouw

Mouterij The Swaen in Kloosterzande is onlangs uitgeroepen tot beste mouter van de wereld.

Goede bakkwaliteit na behandeling ethyleen

Akker- & Tuinbouw

Frites- en chipsaardappelen die in de bewaring behandeld zijn met ethyleen voor de kiemremming laten in de verwerking goede bakcijfers zien. Dat blijkt uit een bakproef die dit jaar met drie aardappelrassen wordt uitgevoerd bij PPO Westmaas.

Insecten vragen focus bietentelers

Akker- & Tuinbouw

Zonder de zaadcoating met neonicotinoïden moeten telers van suikerbieten beter in de gaten houden of de bietenzaden goed kiemen en of de bietenplantjes goed doorontwikkelen.

Ruim helft suikerbieten gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Aan het begin van deze week was 54 procent van het areaal suikerbieten in Nederland ingezaaid.

Suikervoorraad halveert in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De eindvoorraad aan suiker in de Europese Unie daalt dit jaar van 2,423 miljoen ton naar 1,245 miljoen ton. Dat blijkt uit de suikerbalans die de Europese Commissie deze week samenstelde.

Natuurlijke selectie als antwoord op varroamijt

Algemeen

Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn er in geslaagd om via natuurlijke selectie bijenvolken te verkrijgen die resistent zijn tegen de varroamijt.

Bayer maakt 107 studies over veiligheid glyfosaat openbaar

Akker- & Tuinbouw

In totaal 107 studies over de veiligheid van glyfosaat zijn door Bayer deze week op een openbare website geplaatst.

Nieuw volumerecord voor Belgische fritesindustrie

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie in België gebruikte in 2018 meer dan 5 miljoen ton aardappelen als grondstof. Dat is maar liefst 11,6 procent meer dan vorig jaar. De Belgische verwerkers investeerden afgelopen drie jaar in totaal ruim 900 miljoen...

Agressieve klonen nemen overhand bij phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Twee nieuwe agressieve klonen van aardappelschimmel Phytophthora infestans zijn bezig aan een opmars in Noord-West Europa.

Agrifirm en HLB Groene Vlieg bestrijden samen trips

Akker- & Tuinbouw

Vanuit een exclusieve samenwerking starten Agrifirm en HLB Groene Vlieg dit seizoen met Trips Coach, een nieuwe bestrijdingsmethodiek voor trips in uien.

Droogte drijft verzekeraars uiteen

Algemeen

Verzekeraar AgriVer kiest na de ervaringen van 2018 voor meer differentiatie bij de brede weersverzekering. Vereinigte Hagel houdt vast aan de bestaande polis.

Roep om klimaatadaptatie

Algemeen

AgriVer, aanbieder van brede weersverzekeringen, vindt dat gewastelers in hun bedrijfsvoering meer kunnen doen om de gevolgen van weersextremen te beperken.

LTO zet zich in voor extra stikstof

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland vraagt aan landbouwminister Carola Schouten om de voorwaarden voor stikstofdifferentiatie aan te passen. Daardoor kunnen akkerbouwers ook na de droogte van 2018 van de regeling gebruik maken.

DCA komt met eigen peennotering

Akker- & Tuinbouw

Marktbureau DCA-Markets start deze week een eigen handelsnotering voor schaaltjespeen, B-peen en C-peen.

Suikerexport EU bijna gehalveerd

Akker- & Tuinbouw

De export van suiker vanuit de Europese Unie verloopt aanzienlijk minder dan vorig seizoen. Dit is vooral een gevolg van de tegenvallende oogst in 2018.

Boete van Avebe vanwege onderlevering is terecht

Akker- & Tuinbouw

De door Avebe opgelegde boete aan zeven voormalige telers in 2013 was terecht, oordeelde het Gerechtshof in Leeuwarden afgelopen week.

Weekvolume uienexport daalt naar 7.000 ton

Akker- & Tuinbouw

In week 10 is nog iets meer dan 7.000 ton uien aan het buitenland verkocht. De achterstand in exportvolume ten opzichte van voorgaande jaren loopt nu snel op.

Afspraken over kwekersrecht liggen tien jaar vast

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van LNV, de Raad voor plantenrassen en Naktuinbouw hebben onlangs een overeenkomst ondertekend om afspraken over het kwekersrecht voor tien jaar vast te leggen.

Geopolitiek bedreigt aardappelafzet

Akker- & Tuinbouw

Rabobank is positief over de toekomst van de aardappelteelt in Nederland. Wel vindt de bank dat de aardappelsector flexibel moet omgaan met onzekerheden op de wereldmarkt.

'Goed oriënteren op driftbeperkende spuittechnieken'

Akker- & Tuinbouw

Dirk Jan Beuling, binnen LTO-Akkerbouw verantwoordelijk voor plantgezondheid, adviseert akkerbouwers dit jaar goed te oriënteren op driftbeperkende spuittechnieken. 'Het doel is een efficiënte bestrijding met minder emissie en een beter resultaat.'

Bayer krijgt opnieuw 70 miljoen euro boete voor Roundup

Algemeen

Een Amerikaanse rechtbank legde Bayer woensdag een boete op van 70 miljoen euro. Dat gebeurde in de zaak van een kankerpatiënt die claimt dat hij ziek is geworden vanwege Roundup.

Lagere omzet en veel kleinere winst voor Südzucker

Akker- & Tuinbouw

De Duitse suikerfabrikant Südzucker verwacht het boekjaar 2018-2019 af te sluiten met een geconsolideerde omzet van 6,75 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 6,98 miljard euro.

Batavia krijgt vrijstelling in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten geeft een vrijstelling van 120 dagen voor het gebruik van het insecticide Batavia in suikerbieten.

Geen koper in bio-aardappelen tegen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Controle-instelling Skal heeft in 2018 geen gebruik van koper in biologische aardappelen vastgesteld voor de bestrijding van phytophthora.

Landen buiten Europa kopen minder pootgoed

Akker- & Tuinbouw

In dit afzetseizoen is tot nu toe minder Nederlands pootgoed naar bestemmingen buiten Europa verscheept.

Zorg over krapte op arbeidsmarkt

Akker- & Tuinbouw

Goede medewerkers voor tuinbouwbedrijven zijn moeilijk te vinden. Ook levert het overheidsbeleid niet echt een bijdrage aan meer aanbod op de arbeidsmarkt, constateert Hans Koehorst van LTO.

Sector komt zelf met werkbare oplossingen

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Niels Zuurbier van vakgroep Vollegrondsgroenten van LTO stelt dat gewassectoren er goed aan doen om zelf met werkbare oplossingen te komen voor vraagstukken die te maken hebben met milieu-impact en verdere verduurzaming.

Negatief handelsbalans voor granen in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie (EU) is het afgelopen jaar veranderd van een netto-exporteur voor granen in een netto-importeur.

Vrijstelling voor paraffineolie in appel en peer

Akker- & Tuinbouw

Het middel Ovitex op basis van paraffineolie krijgt een vrijstelling voor de bestrijding van plaaginsecten in appel en peer.

Nieuwe directeur voor het Ctgb

Algemeen

Ingrid Becks is door het ministerie van LNV benoemd tot nieuwe secretaris-directeur van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) in Ede.

Lagere termijnnotering voor aardappelen van oogst 2019

Akker- & Tuinbouw

De notering voor contracten op fritesaardappelen voor levering in april 2020 daalde deze week naar een niveau van 15,20 euro per 100 kilo.

Europese wintergranen in goede conditie

Akker- & Tuinbouw

De groeiomstandigheden voor wintergranen in de Europese Unie zijn overwegend gunstig. Voor de meeste graangewassen worden producties verwacht die flink hoger zijn dan die van het voorgaande jaar.

Akkerbouw wil meer keuzes in mestbeleid

Akker- & Tuinbouw

LTO-vakgroep Akkerbouw komt met voorstellen om meer organische mest te gebruiken, maar wil ook ruimte houden voor kunstmest. Meewerken aan een gecertificeerde mestketen is prima, vindt voorzitter Jaap van Wenum. 'We willen dan wel bij ontvangst van...

CBS overlegt oogstraming uien met sector

Akker- & Tuinbouw

Voor publicatie van de voorlopige oogstraming van uien bespreekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers met relevante partijen uit de sector, waaronder LTO.

Uienhandel verwacht vlot herstel verloren afzet

Akker- & Tuinbouw

Door de kleine oogst en de hoge prijzen verkoopt Nederland dit seizoen aanzienlijk minder uien naar buitenlandse bestemmingen. Aan uienhandelaren en exporteurs de schone taak om het verlies aan afzetvolume het komend seizoen terug te winnen.

Waterschap werkt aan bewustwording over emissies

Akker- & Tuinbouw

Waterschap Zuiderzeeland gebruikt gebiedsgerichte pilots om Flevolandse akkerbouwers te adviseren over beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater.

Fertigatie levert 20 procent extra opbrengst in miniknollen

Akker- & Tuinbouw

Fertigeren in miniknollen levert een meeropbrengst op van 20 procent. Dat is aangetoond in een meerjarige proef van Aeres Hogeschool.

Nederlandse uien blijven dichter bij huis

Akker- & Tuinbouw

De belangrijkste afzetbestemmingen voor Nederlandse uien in week 7 zijn Israël, Groot-Brittannië en Duitsland.

NFO-voorzitter Van den Anker: 'Fruittelers te bescheiden'

Akker- & Tuinbouw

De prestaties van de fruitteeltsector blijven te vaak onderbelicht, vindt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. 'Onze telers leveren prestaties van formaat op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid. Maar veelal zijn ze echter te bescheiden...

Aardappelvoorraad hoger dan meerjarig gemiddelde

Akker- & Tuinbouw

De voorraad aan bewaaraardappelen bij aardappeltelers die meedoen aan de VTA-inventarisatie, is ruim 7 procent hoger dan het meerjarig gemiddelde.

'Wij boeren hebben veruit het beste klimaatverhaal'

Algemeen

Akkerbouwer Piet Hermus doet zondag mee aan de Klimaatmars in Amsterdam om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Hij roept meer landbouwers op zijn voorbeeld te volgen.

Flinke stijging tarweareaal in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht voor seizoen 2019-2020 dat het areaal zachte tarwe met zo'n 900.000 hectare in de Europese Unie (EU) toeneemt.

Vijf vragen over Plantgezondheidsverordening

Akker- & Tuinbouw

Naktuinbouw wijst erop dat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU veel impact heeft op plantenkwekers. Zo wordt het gebruik van plantenpaspoorten uitgebreid en gelden importverboden voor risicoplanten. Ook verandert de handelswijze voor...

Weekvolume uienexport daalt beneden 10.000 ton

Akker- & Tuinbouw

In week 6 is vanuit Nederland slechts 7.200 ton uien naar het buitenland verkocht. De grootste afnemers zijn Groot-Brittannië, Mauritanië en Ivoorkust.

Eén stip aan horizon voor hele voedselketen nodig

Akker- & Tuinbouw

De wens om de gewasbescherming te verduurzamen, heeft al geresulteerd in diverse visies en ambitieplannen van stakeholders in de voedselketen. De ketenpartners in de voedingstuinbouw vinden het nu tijd voor een gezamenlijke stip aan de horizon.

Geladen water maakt planten weerbaarder

Akker- & Tuinbouw

Een behandeling met water dat verrijkt is met waterstofgas, verbetert het immuunsysteem van gewassen. Indirect zorgt dit voor hogere opbrengsten en minder kosten voor gewasbescherming.

India wil snel meer suiker exporteren

Akker- & Tuinbouw

Hogere suikerproducties dan verwacht in met name India en andere Aziatische landen zorgen op dit moment opnieuw voor enige druk op de internationale suikermarkt.

Monteur omgekomen in koelcel op fruitbedrijf

Akker- & Tuinbouw

Bij een tragisch bedrijfsongeval is vorige week bij fruitteeltbedrijf Van Wijk Fruit in ’t Goy een koelmonteur om het leven gekomen.

Pootgoedprijs HZPC 30 procent hoger dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

HZPC heeft de prognoseprijs voor pootgoed van oogst 2018 vastgesteld op 41 euro per 100 kilo.

Opnieuw uitbreiding areaal eiwitgewassen

Akker- & Tuinbouw

Het areaal eiwithoudende gewassen in Nederland kwam in 2018 uit op 9.000 hectare, 38 procent meer dan in 2008. Toen bedroeg het areaal 5.600 hectare.

Gunstige beoordeling nieuwe aardappelfungicide

Akker- & Tuinbouw

Het nieuwe fungicide Zorvec Enicade krijgt van EuroBlight een goede beoordeling voor de werking op phytophthora in aardappelen.

Europese Commissie verwacht stijging graanareaal

Akker- & Tuinbouw

Het Europese graanareaal stijgt naar verwachting 900.000 hectare tot in totaal 56 miljoen hectare.

Steriele insectentechniek wapen tegen uienvlieg

Akker- & Tuinbouw

Met de steriele insectentechniek (SIT) is het goed mogelijk om het probleeminsect uienvlieg op uienpercelen te beheersen. Janny Peltjes van HLB verwacht dat na dit jaar als de zaadcoating met Mundial wegvalt, de belangstelling voor het uitzetten van...

Meer veredelaars aan de slag met Conviso-Smart

Akker- & Tuinbouw

Na eerder zaadfirma Betaseed gaan nu ook de veredelaars van MariboHilleshög aan de slag met de ontwikkeling van herbicideresistente suikerbietenrassen.

Minder Nederlandse aardappelen naar Afrika en Azië

Akker- & Tuinbouw

Zowel voor consumptieaardappelen als voor pootgoed geldt dat van oogst 2018 minder producten naar bestemmingen in Afrika en Azië zijn geëxporteerd.

Brussel moet duidelijkheid verschaffen over chloorprofam

Akker- & Tuinbouw

Het is afwachten welke procedure de Europese Commissie gaat volgen voor het besluit over het wel of niet verlengen van de toelating van de werkzame stof chloorprofam.

Aardappelen: zaad nog geen concurrent voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De veredeling van hybride aardappelen en de vermeerdering vanuit zaad is voorlopig geen bedreiging voor de positie van de pootgoedsector, verwachten deskundigen. De eerste hybride rassen lijken vooral van meerwaarde voor landen waar de...

Suikersector is slachtoffer van ongelijk speelveld

Akker- & Tuinbouw

Cosun waarschuwt voor verzwakking van de concurrentiepositie van de Nederlandse suikersector. 'Wij moeten het doen zonder gekoppelde steun en zonder de toelating van neonicotinoïden', stelt Cosun-voorzitter Dirk de Lugt. 'Dat plaatst ons ook in...

Trips ook buiten tackelen met roofmijten

Akker- & Tuinbouw

Koppert Biological Systems start dit jaar een project om biologische plaagbestrijders ook in te zetten in eenjarige buitenteelten. Het eerste doel is de beheersing van trips in uien, prei, sluitkool en spruitkool.

Onderzoek maakt fruitschimmels beter beheersbaar

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben maatregelen voor de beheersing en preventie van schimmels in appel- en perenboomgaarden in kaart gebracht.

Ongeloof over verruiming mrl-norm neonicotinoïde

Akker- & Tuinbouw

VVD-kamerlid Helma Lodders verbaast zich over het voorstel van de Europese Commissie om de residunormen voor het middel clothianidin op geïmporteerde voedingsproducten te verruimen.

NFO meldt uitbreiding van project Fruit 4.0

Akker- & Tuinbouw

Aan innovatieproject Fruit 4.0 worden komend jaar enkele projectonderdelen toegevoegd. Daarvoor heeft NFO samen met Wageningen University & Research financiering weten te realiseren.

Tegenvallende export legt druk op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

De tegenvallende exportcijfers van de Europese Unie (EU) en Verenigde Staten (VS) zorgen voor een behoorlijke daling van de tarwenoteringen op de internationale markten.

Termijnmarkt verrekent effect voorjaarsweer

Akker- & Tuinbouw

De termijnmarkt voor fritesaardappelen herstelt zich weer enigszins van de scherpe daling van vorige week.

IRS vindt het te vroeg voor inzaai suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Het IRS adviseert akkerbouwers om vanwege de kans op schietervorming nog even geduld te hebben met de inzaai van hun suikerbieten.

Nauwelijks nog vrije aardappelen in België

Akker- & Tuinbouw

De totale Belgische aardappelvoorraad is 17 procent lager dan het meerjarig gemiddelde. Van de totale voorraad van 1,81 miljoen ton is slechts 20 procent ofwel 360.000 ton nog vrij beschikbaar.

Fritesfabrikant wil pootgoed beter op maat

Akker- & Tuinbouw

Tom van der Meer van fritesproducent Lamb Weston/Meijer pleit voor aangepaste keuringsnormen voor pootgoed van fritesgeschikte aardappelrassen. 'Liever vitale poters en afleveren op 5 millimeter nauwkeurig, dan een strenge controle op groeischeuren...

Stevig verlies bietentelers in 2018

Akker- & Tuinbouw

Een lage prijs en tegenvallende opbrengsten zorgen ervoor dat de teelt van suikerbieten in 2018 voor de meeste Nederlandse akkerbouwers verliesgevend was.

Agrico investeert 2,7 miljoen euro in betere kwaliteitscontrole

Akker- & Tuinbouw

Voor het monitoren van de inwendige en uiterlijke kwaliteit van alle partijen aardappelen die worden afgeleverd, heeft aardappelcoöperatie Agrico vandaag een nieuw kwaliteitscentrum in Emmeloord officieel geopend.

Suiker bezorgt Cosun historisch laag resultaat

Akker- & Tuinbouw

De tegenvallende resultaten van Suiker Unie resulteren voor Cosun over het jaar 2018 in een nettowinst van slechts 1 miljoen euro.

Nederlandse bietentelers doen forse stap terug

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde financiële opbrengst van Nederlandse telers van suikerbieten daalt met 34 procent tot 2.666 euro per hectare.

Risico’s fritesmarkt komen vooral voor rekening teler

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers moeten meer product beschikbaar houden voor afzet op de vrije markt. Zij kunnen dan in jaren met weersextremen beter profiteren van een mogelijk gunstige prijsvorming. Daarmee verdienen ze geld om jaren met overaanbod en prijzen ver...

'Kostprijs zegt weinig over onderhandelingspositie teler'

Akker- & Tuinbouw

'Als je er eenmaal voor kiest om aardappelen te gaan telen, dan bepaalt niet de kostprijs maar de markt de waarde van het product dat je wilt verkopen', stelt bedrijfsspecialist Erik Arts van Countus.

Spuiwater verbetert bladvertering in de fruitteelt

Akker- & Tuinbouw

De eerste ervaringen met spuiwater in de fruitteelt zijn positief. De toepassing van de restvloeistof op perenbomen stimuleert de bladval en verbetert de bladvertering.

Hoogste prijs ooit voor uienpool Van Meir

Akker- & Tuinbouw

Uienverwerker Van Meir in Steenbergen betaalt voor de uien in de pool met afzet tot en met december maximaal 31,47 euro per 100 kilo.

Bodemscanner brengt kwaliteit bodem in kaart

Akker- & Tuinbouw

Medewerker Dirk Warmerdam van boomkwekerij Fleuren reed deze week op een Quad met daarachter een bodemscanner door de boomgaard van Toon Vernooij in het Utrechtse Cothen.

Vroegheid pootseizoen bepaalt stemming op markt

Akker- & Tuinbouw

Vroeg of laat poten dit voorjaar is bepalend voor de stemming op de aardappelmarkt en de afloop van dit afzetseizoen, stelt NEPG (North-western European Potato Growers).

Bollensector zoekt uitdagingen ver over de grens

Akker- & Tuinbouw

Voor Nederlandse ondernemers in de bloembollensector blijft het buitenlandse avontuur trekken, voor uitbreiding van handelsactiviteiten of de verdere ontwikkeling van teeltbedrijven.

Sector wil snel alternatief neonics

Akker- & Tuinbouw

Cosun vraagt LNV-minister Carola Schouten om werk te maken van een versnelde toelating van alternatieven voor een goede insectenbestrijding in suikerbieten.

Lamb Weston/Meijer investeert 50 miljoen euro in nieuwe fabriek

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikant Lamb Weston/ Meijer gaat op het bestaande bedrijfsterrein in Kruiningen een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van gedroogde aardappelproducten.

Fors lagere prijzen voor groenten en fruit bij Plus

Algemeen

Supermarktketen Plus verlaagt de prijzen van populaire groenten en fruit met gemiddeld 30 procent.

Belgische verwerkers zoeken grondstof in buurlanden

Akker- & Tuinbouw

Aardappelverwerkers in België zijn ook in Nederland en Frankrijk actief op zoek naar fritesgeschikte aardappelpartijen. Ook bieden zij concurrerende contractprijzen voor aardappelen van oogst 2019.

Camera's nemen pootgoed de maat

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf Kamp Agro van de broers Laurent en Joachim Kamp in Rutten beschikt dit jaar voor het eerst over een optische sorteermachine van fabrikant Schouten Kampen met twaalf sporen.

Limburgse aardwarmteprojecten mogen weer van start

Akker- & Tuinbouw

Twee stilgelegde aardwarmteprojecten in tuinbouwgebied Californië vlakbij Grubbenvorst, mogen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd weer worden opgestart.

Forse achterstand voor pootgoedexport

Akker- & Tuinbouw

Vooral naar afzetbestemmingen in Noord-Afrika en Azië is dit seizoen tot dusver fors minder Nederlands pootgoed verscheept dan in voorgaande jaren.

Minister wijst vrijstelling voor Cruiser af

Akker- & Tuinbouw

Er komt dit jaar definitief geen tijdelijke vrijstelling voor het gebruik van Cruiser SB om zaaizaad voor de teelt van suikerbieten te coaten.

Gen-editing maakt tarwe geschikt voor coeliakiepatiënten

Akker- & Tuinbouw

Met gen-editing, onder meer op basis van Crispr-Cas, is het mogelijk om tarwe te maken met veilige gluten.

Roep om meer collectiviteit in uiensector

Akker- & Tuinbouw

Specialisten vinden dat uientelers hun uitdagingen meer samen moeten oppakken. Voorzitter Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association (HOA) introduceert daarvoor de term 'waterinclusief' denken. Verder stelt Janny Peltjes van onderzoeks- en...

ABN Amro voorziet stijging tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

Bij een gelijkblijvende vraag en een verdere daling van de mondiale productie, verwacht ABN Amro dat de prijs van tarwe in 2019 verder stijgt.

LTO wil risicoafdekking in Plantgezondheidswet

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland mist in de nieuwe Plantgezondheidswet de mogelijkheid om de risico's op schadelijke organismen goed af te dekken.

Veenmos uit Finland als substraat voor aardbeien

Akker- & Tuinbouw

Onder de naam Accretio introduceert BVB Substrates een teeltmedium dat is gemaakt van mos uit Finland, als duurzaam alternatief voor veen. Het nieuwe substraat lijkt ook interessant voor de aardbeienteelt.

Weinig waardering voor smaak bij afzet aardbei

Akker- & Tuinbouw

Consumenten beoordelen aardbeien op smaak en versheid. Toch levert met name smaak in het winkelschap nauwelijks een meerwaarde op, stelt onderzoeker Caroline Labrie.

'Investeer vooral in je bodem, want dat is je kapitaal'

Akker- & Tuinbouw

Accountantskantoor Accon avm roept akkerbouwers op keuzes te maken voor maatregelen tegen weersextremen. Volgens bedrijfsadviseur Bert Knollema is het daarbij beter om te investeren in een duurzame bodem dan in nieuwe machines.

Rusland ziet af van exportbeperking graan

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van landbouw in Rusland heeft aangekondigd dat er dit seizoen geen maatregelen worden genomen om de export van granen te beperken.

Te weinig input voor notering bio-uien

Akker- & Tuinbouw

Al ruim een jaar lukt het Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland (LNCN) niet om een notering voor biologische uien te publiceren.

Farm Frites betaalt meer voor aardappelcontracten

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikant Farm Frites verhoogt de contractprijzen voor de aardappelrassen Fontane en Innovator met 1,50 euro per 100 kilo ten opzichte van het vorige seizoen.

Tarwemarkt in ban van Russische export

Akker- & Tuinbouw

Het wel of niet instellen van exportbeperkingen door Russische autoriteiten heeft grote invloed op de tarwemarkt. Tegenvallende exportcijfers vanuit de Europese Unie en de Verenigde Staten zorgen voorlopig voor enige druk op de tarweprijzen.

Grote impact droogte op de uienteelt

Akker- & Tuinbouw

Het droge groeiseizoen van 2018 moet de hele uiensector volgens Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association aanzetten tot 'waterinclusief' denken. Hij wijst op het collectief belang om oplossingen te vinden voor watervraagstukken.

Discussie over residu op aardbei blijft sudderen

Akker- & Tuinbouw

Gewasbeschermingsspecialist Harrie Pijnenburg van Delphy wijst erop dat residu van gewasbeschermingsmiddelen op het eindproduct en in het milieu altijd een aandachtspunt blijft voor de aardbeiensector.

Ontevreden telers vanwege afhandeling droogteschade

Akker- & Tuinbouw

LTO-vakgroep Akkerbouw voert overleg met verzekeraar AgriVer over klachten van telers met een brede weersverzekering die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun schadeclaims.

Aardbeiensector wil leren van extreem jaar

Akker- & Tuinbouw

Het weer in 2018 zorgde ook in de aardbeiensector voor extreme groeiomstandigheden. Door de droogte en de hitte was de aanvoer van aardbeien vaak onregelmatig, de kwaliteit soms tegenvallend en de prijzen stonden lange tijd onder druk.

Achterstand uienexport ruim 15 procent

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse uien loopt dit seizoen inmiddels bijna 100.000 ton achter op het vorige afzetseizoen.

Meer trips door ophoping nitraat in gewas

Akker- & Tuinbouw

Groeistagnatie en een onvoldoende uitgebalanceerde bemesting maken planten gevoeliger voor schade door insecten, stelt Chris van Laarhoven van Tuinbouw Advies. Hij adviseert kooltelers om ophoping van nitraat in het gewas te voorkomen en constant te...

CZAV meldt omzetgroei van 11 procent

Akker- & Tuinbouw

Door overnames en autonome groei steeg de omzet van landbouwcoöperatie CZAV in Wemeldinge over het boekjaar 2017-2018 met 11 procent naar 429 miljoen euro.

Fritesnotering stijgt naar hoogste niveau dit seizoen

Akker- & Tuinbouw

De termijnnotering voor fritesaardappelen op levering in april bereikte maandag een niveau van 32,50 euro per 100 kilo.

Veel steun voor actie btw-vrije groente en fruit

Akker- & Tuinbouw

Een e-mailactie waarin foodwatch de overheid oproept om de btw op groente en fruit volledig af te schaffen is inmiddels al door meer dan 113.000 mensen ingevuld.

Nog even geduld voor betere suikerprijzen

Akker- & Tuinbouw

De suikerprijzen op de wereldmarkt zullen voorlopig nog onder druk blijven staan, verwacht Cosun. Op de wat langere termijn ziet de coöperatie kansen voor export van Nederlands suiker naar bestemmingen buiten Europa.

Voorraad vrije uien 60 procent lager

Akker- & Tuinbouw

De voorraad vrije uien in Nederland is maar liefst 63,5 procent kleiner dan vorig jaar en 59,5 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Glastuinders verliezen essentiële middelen

Akker- & Tuinbouw

Met het vervallen op termijn van toelatingen voor insecticiden op basis van de werkzame stof pymetrozine dreigen glastuinders middelen kwijt te raken die essentieel zijn voor de biologische bestrijding van diverse probleeminsecten.

Nauwelijks steun voor hogere btw op groente en fruit

Algemeen

Van de Nederlandse bevolking is 80 procent voorstander van een lagere btw-tarief op groente en fruit om gezond eten te stimuleren.

Noteringen bevestigen prima stemming aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De aardappelmarkt heeft zich helemaal hersteld van de relatieve dip aan het begin van december.

Ontslag dreigt voor helft personeel A.C. Hartman

Akker- & Tuinbouw

Het grote glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman in Sexbierum heeft kort voor de Kerst meegedeeld dat waarschijnlijk 57 werknemers hun arbeidsplaatsen kwijt raken.

Politiek wil ook geitenstop in Flevoland

Veehouderij

In de Provinciale Staten van Flevoland pleiten D66, PvdA en Partij voor de Dieren voor een stop op de geitenhouderij in de provincie.

Bijna alle suikerbieten gerooid

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie gaat ervan uit dat na deze week bij Nederlandse akkerbouwers geen suikerbieten meer gerooid hoeven te worden.

Akkerbouwers realiseren gemiddeld lage omzet

Akker- & Tuinbouw

Van de akkerbouwbedrijven in Nederland heeft bijna 60 procent een gestandaardiseerde omzet (SO) van 100.000 euro of minder.

Boeren moeten leren zuinig te zijn met regenwater

Algemeen

Het tekort aan neerslag van soms meer dan 300 millimeter had een enorme impact op het landbouwjaar 2018. Klimaatspecialisten verwachten dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met ernstige droogtes, zoals die van afgelopen zomer. Het betekent...

Jaar voor alternatief drukregistratie spuitmachines

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers en tuinders krijgen een jaar de tijd om maatregelen te nemen die voldoende driftreductie opleveren zodat drukregistratie op spuitmachines niet nodig is.

Europese Unie oogst 14 procent minder suiker

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht dat de lidstaten van de Europese Unie (EU) dit jaar bij elkaar 18,2 miljoen ton suiker produceren. Dat is ruim 14 procent minder dan vorig jaar toen de uiteindelijke productie uitkwam op 21,3 miljoen ton.

Hoog nitraatgehalte maakt gewas aantrekkelijk voor trips

Akker- & Tuinbouw

Groeistagnatie en een onvoldoende uitgebalanceerde bemesting maakt planten gevoeliger voor schade door insecten, stelt Chris van Laarhoven van Tuinbouw Advies.

Politiek bezorgd over octrooibesluit

Akker- & Tuinbouw

CDA, VVD en D66 pleiten voor een duurzame, wettelijke oplossing zodat octrooien op wezenlijk biologische processen niet meer mogelijk zijn.

Omzet Agrico daalt 6 procent

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelscoöperatie Agrico noteert voor boekjaar 2017-2018 een geconsolideerde omzet van 271,1 miljoen euro. Dat is 6 procent minder dan vorig jaar.

Europese aardappeloogst 18 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De EU 5-landen (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië) oogstten dit jaar 24,3 miljoen ton aardappelen. Dat is 18 procent minder dan in 2017 en 8 procent minder dan het vijfjarig gemiddelde.

Cosun hanteert regels voor bietentoerisme

Akker- & Tuinbouw

Cosun biedt vanaf dit seizoen bietentelers formeel de mogelijkheid om suikerbieten van collega's te leveren. Dit wordt in de praktijk 'bietentoerisme' genoemd en biedt een oplossing voor telers die hun toewijzing niet vol kunnen leveren.

Algerije wil import pootgoed afbouwen

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Abdelkader Bouazghi vindt dat Algerije er naar moet streven om vanaf 2021 niet meer afhankelijk te zijn van de aanvoer van aardappelpootgoed uit het buitenland.

Areaal suikerbieten daalt naar 80.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Voor komend teeltseizoen gaat Suiker Unie ervan uit dat het areaal suikerbieten daalt met ongeveer 7 procent tot zo'n 80.000 hectare.

Aardappelen als accu is het beste innovatie-idee

Algemeen

Mitchel Mes denkt dat het mogelijk is om reststromen van agrarische producten te gebruiken voor de opslag van elektriciteit. Met dit idee won de voormalige Aeres-student de Innovatieprijs die LTO Noord Fondsen uitschreef tijdens de ATH-beurs in...

Cosun wil beperkte vrijstelling voor zaadcoating

Akker- & Tuinbouw

Voor het coaten van zaaizaad vraagt Cosun bij het ministerie van LNV om een beperkte vrijstelling voor het gebruik van het middel Cruiser SB.

Aardappelvoorraad ruim 26 procent lager

Akker- & Tuinbouw

De absolute voorraad consumptieaardappelen die nu nog in opslag ligt is 26,6 procent lager dan vorig seizoen en ongeveer 6 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

FloraHolland gaat 100 miljoen euro investeren

Akker- & Tuinbouw

In de begroting van Royal FloraHolland voor 2019 is voor investeringen een bedrag van 100 miljoen euro opgenomen. Dat is 16 miljoen euro meer dan afgelopen jaar is geïnvesteerd.

Aardappelklant kiest vaker voor robuust

Akker- & Tuinbouw

De opname van robuuste tafelaardappelen in het biologische winkelschap verloopt voorspoedig, meldt Maaike Raaijmakers van Bionext. 'Afhankelijk van de winkelketen stijgt van de Nederlandse aanvoer het aandeel robuust komend jaar naar 65 tot maximaal...

Tijdelijke Belgische toelating neonics met restricties

Akker- & Tuinbouw

Suikerbietentelers in België kunnen komend jaar alsnog beschikken over zaaizaad dat behandeld is met neonicotinoïden.

Toch octrooi mogelijk op planteigenschappen

Akker- & Tuinbouw

Octrooi op biologische processen als planteigenschappen is toch mogelijk. Dat stelt de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau. De EOB herziet daarmee een eerder genomen besluit.

België grootste suikerexporteur Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

Met een aandeel van 29 procent was België in seizoen 2017-2018 de grootste suikerexporteur van de Europese Unie (EU).

Weinig animo voor vrijwillige bemonstering aardappelmoeheid

Akker- & Tuinbouw

Slechts één op de drie zetmeeltelers heeft afgelopen jaar zijn percelen voor eigen vermeerdering (TBM-pootgoed) aangemeld voor vrijwillige bemonstering op aardappelmoeheid (AM).

Na daling nu licht herstel suikerprijzen

Akker- & Tuinbouw

Op de grondstoffenbeurs in Londen steeg de prijs voor witte suiker afgelopen maand van 288 euro naar 307 euro per ton.

Nieuwe index is barometer voor fritesmarkt

Akker- & Tuinbouw

De DCA PAT-index is een nieuwe doorlopende notering voor fritesgeschikte aardappelen. Die wordt berekend op basis van transacties die de afgelopen zeven dagen zijn gedaan.

Vavi wil nieuwe inkoopvoorwaarden fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

'Als aardappelketen moeten we beter leren omgaan met de weersextremen', vindt Hylke Brunt van Vavi. Volgens hem heeft de verwerkende industrie vooral behoefte aan meer leveringszekerheid van grondstoffen met daarbij een goede verdeling van de...

Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest

Akker- & Tuinbouw

Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten, draagt bij aan de visie van het ministerie van LNV om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw.

'Twee keer per week kijken naar aardappelen in koelcel'

Akker- & Tuinbouw

Harry Goos, oud-directeur van Tolsma Techniek en nu zelfstandig bewaaradviseur, vindt dat akkerbouwers zich bewust moeten zijn van de matige bewaarkwaliteit van hun aardappelen. 'Controleer regelmatig', adviseert hij. 'Dat voorkomt onaangename...

NVWA onderzoekt handel in illegale middelen

Akker- & Tuinbouw

In een onderzoek naar de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen heeft Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag een inval gedaan bij een bedrijf in het zuiden van Nederland.

Sector veroordeelt fraude met pootgoed

Akker- & Tuinbouw

'Als echt blijkt dat bewust op deze schaal door een bedrijf in Flevoland is gefraudeerd met pootgoed, is dat heel slecht voor het imago van de Nederlandse pootgoedsector', zegt LTO-bestuurder Peter Berghuis.

Pootgoedbedrijf betrapt op omkatten consumptieaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Een Flevolands pootgoedbedrijf is op heterdaad betrapt op het bijvoegen van de opbrengst van een perceel consumptieaardappelen aan een partij pootgoed.

Dik duizend akkerbouwbedrijven groter dan 100 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het aantal akkerbouwbedrijven met een bewerkbare oppervlakte van meer dan 100 hectare, steeg de afgelopen achttien jaar van nog geen zevenhonderd tot meer dan duizend bedrijven.

Jaar met minder besmettingen M. chitwoodi

Akker- & Tuinbouw

Van de 1.875 verplichte monsters uit de aangewezen gebieden voor M.chitwoodi en M.fallax, heeft keuringsdienst NAK dit jaar bij 32 monsters een besmetting vastgesteld.

NVWA vindt geen bron voor bruinrot

Akker- & Tuinbouw

De NVWA verwacht niet dat het traceringsonderzoek naar besmettingen van pootgoed dit jaar met bruinrot concreet een aanwijsbare besmettingsbron oplevert.

Pootgoedbedrijven passen en meten met beperkt aanbod

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse pootgoedbedrijven melden dat ze vanwege de droogte 20 tot 30 procent afzetvolume missen. Voor de exportmarkt zal niet alle vraag ingevuld kunnen worden. Met passen en meten moet het wel lukken om de verplichtingen aan de...

Acht nieuwe rassen voor teelt suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Op de Nederlandse rassenlijst worden voor de teelt van suikerbieten zijn acht nieuwe rassen opgenomen.

Veel uientelers bestellen vroeg zaaizaad

Akker- & Tuinbouw

Om zeker te zijn van het gebruik van IC-coating bestellen veel uientelers voor komend seizoen extra vroeg hun zaaizaad.

Industrie ageert tegen Colombiaanse fritesheffing

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie roept Brussel en de Nederlandse overheid op zich sterk te maken tegen de extra invoerbelasting die Colombia wil instellen voor Europese frites.

Uienprijs vliegt omhoog richting 50 euro

Akker- & Tuinbouw

Voor goede uienpartijen op levering in het nieuwe jaar worden inmiddels prijzen betaald tot 50 euro per 100 kilo. Dit meldde uienbemiddelaar Jelle van der Krift van PPA Group gisteren tijdens een bijeenkomst voor uientelers in Lelystad.

Perenteelt ruim verdubbeld ten koste van appelareaal

Akker- & Tuinbouw

Het appelareaal in Nederland daalde de afgelopen twintig jaar van meer dan 15.000 hectare tot minder dan 6.600 hectare. De perenproductie steeg daarentegen van 141 miljoen kilo in 1998 tot ruim 400 miljoen kilo dit jaar.

900.000 euro voor fundamenteel onderzoek erwinia

Akker- & Tuinbouw

De overheid en het aardappelbedrijfsleven starten een Publiek Private Samenwerking (PPS) voor fundamenteel onderzoek dat moet aantonen waar de besmetting van erwinia-bacteriën in pootgoed vandaan komt.

Vermogensschade veelal niet meeverzekerd

Akker- & Tuinbouw

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen van agrarische ondernemers dekken niet de zogeheten zuivere vermogensschade, constateert de vakgroep Akkerbouw van LTO.

Uitzonderlijke marktsituatie na uitzonderlijk seizoen

Akker- & Tuinbouw

De aanhoudende droogte in heel West-Europa zorgt bij diverse akkerbouwgewassen voor een buitengewone marktsituatie met behoorlijk meer vraag dan aanbod. Het resulteert in noteringen voor fritesaardappelen die variëren van 25 tot 32 euro per 100...

'Fritesbelasting is serieuze bedreiging aardappelsector'

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie roept zowel de Europese Commissie als de Nederlandse overheid op zich sterk te maken tegen de extra invoerbelasting die Colombia wil instellen voor frites uit Noordwest-Europa.

Pootgoedbedrijf zoekt uitbreiding teeltareaal

Akker- & Tuinbouw

Voor de opbouw van teeltareaal van enkele nieuwe aardappelrassen is pootgoedbedrijf Den Hartigh in Emmeloord gericht op zoek naar nieuwe pootgoedtelers.

Australische opgepakt om naalden in aardbeien

Akker- & Tuinbouw

Een vijftigjarige medewerkster van een aardbeienteler in de buurt van de Australische stad Brisbane is opgepakt op verdenking van het steken van naalden in aardbeien.

ABN Amro voorziet stabiele suikerprijs op laag niveau

Akker- & Tuinbouw

Per saldo verwacht ABN Amro voor 2018 een daling van het prijsniveau voor suiker. Voor komend jaar gaat de bank uit van een stabiele prijstrend vooral op basis van aanhoudende groei van vraag in opkomende markten.

LTO vindt heffing op kunstmest 'waardeloos idee'

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw vindt de heffing op kunstmest 'een waardeloos idee'. Het betalen van extra belasting heeft volgens hem geen enkele invloed op de beslissing om wel of geen kunstmest te gebruiken.

NEPG schat Europese aardappeloogst 20 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De oogst van consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk wordt minimaal 20 procent lager ingeschat. Dat melden de North-Western European Potato Growers (NEPG).

Minder cultuurgrond met groter aandeel akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Het areaal cultuurgrond in Nederland daalde afgelopen jaar met 21.700 hectare tot 1.768.290 hectare. Wel steeg het aandeel akkerbouw van 28,4 tot 29,1 procent.

Grote verschillen in akkerbouw na droogte

Akker- & Tuinbouw

Niet iedere akkerbouwer profiteert van de betere prijsvorming om de lagere opbrengsten te compenseren. ABN Amro verwacht dat de financiële situatie op de bedrijven sterk zal variëren na dit seizoen. Uit de laatste liquiditeitsmonitor voor de...

Patent op broccoli met lange steel ongeldig

Akker- & Tuinbouw

Het Europees Octrooi Bureau (EOB) heeft vorige week het patent op broccoli met een lange steel verworpen.

Agrifirm betaalt 21 euro voor uien in afland-pool

Akker- & Tuinbouw

In de afland-pool betaalt Agrifirm dit seizoen per 100 kilo 21 euro voor de gele uien en 29,40 euro voor rode uien.

Spuiwater testen voor betere bladvertering

Akker- & Tuinbouw

Voor het versnellen van de bladvertering in het najaar mogen fruittelers binnen een uitvoeringsproject vanaf dit najaar spuiwater testen.

CBS-cijfers hebben weinig invloed op aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

De CBS-cijfers met de voorlopige raming van de Nederlandse aardappeloogst hebben niet of nauwelijks een reactie gegeven op de aardappelnoteringen.

Koers HZPC-certificaat daalt 10 procent

Akker- & Tuinbouw

Voor het eerst sinds 2009 is de waarde van certificaten van HZPC gedaald. De koers is vastgesteld op 180 euro per certificaat en dat was afgelopen mei nog 200 euro.

Wereldvoorraad tarwe daalt met 11 miljoen ton

Akker- & Tuinbouw

Voor het seizoen 2018-2019 gaat International Grains Council (IGC) uit van een daling van de wereldvoorraad aan tarwe met 11,4 miljoen ton.

Bestemmingen leidend bij notering PotatoNL

Akker- & Tuinbouw

PotatoNL noteert vanaf dit seizoen niet meer in rassengroepen, maar kiest vooral voor een onderverdeling op basis van afzetbestemming.

Suikergehalte stijgt naar 17,9 procent

Akker- & Tuinbouw

In week 7 van de bietencampagne is het suikergehalte van de verwerkte bieten gestegen van gemiddeld 17,6 tot 17,9 procent.

Koffieplant met xylella gevonden in Nederland

Akker- & Tuinbouw

In een kantoorpand in Noordwijkerhout heeft de NVWA een Coffea-plant aangetroffen die besmet is met Xylella fastidiosa.

Jaap van Wenum: oogst nog slechter dan verwacht

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwvoorman Jaap van Wenum van LTO vindt dat de oogstcijfers voor akkerbouwgewassen nog meer tegenvallen dan al was verwacht.

CBS-cijfers bevestigen lage opbrengsten akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor aardappelen, uien en suikerbieten zijn de bruto-opbrengsten respectievelijk 23 procent, 44 procent en 13 procent lager dan in 2017.

Partners gaan samen voor aardappelhybride

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma KWS en de Amerikaanse aardappelverwerker J.R. Simplot starten een joint venture met als naam Aardevo om samen de veredeling van hybrideaardappelen verder te ontwikkelen. Het nieuwe bedrijf is actief in zowel Europa als de Verenigde Staten...

Areaal pompoenen 18 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

Het Nederlandse areaal pompoenen is dit jaar 754 hectare, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betekent een daling van ruim 18 procent ten opzichte van 2017. Toen was het areaal 924 hectare.

Droogte zorgt voor spreiding kaspositie akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

De financiële opbrengsten voor gewassen zullen dit jaar als gevolg van de droogte tussen akkerbouwbedrijven sterk uiteenlopen. Dat resulteert volgens ABN Amro in meer spreiding van de kaspositie van akkerbouwers.

Droogte belemmert lange bewaring

Akker- & Tuinbouw

Teeltspecialisten waarschuwen dat de aanhoudende droogte in de oogstperiode gevolgen kan hebben voor de bewaarkwaliteit van diverse akkerbouwproducten.

Fruittelers mogen spuiwater testen voor bladvertering

Akker- & Tuinbouw

Voor het versnellen van de bladvertering in het najaar mogen fruittelers binnen een uitvoeringsproject vanaf dit najaar het gebruik van spuiwater testen.

Aardappelverwerkers herstellen productievolume

Akker- & Tuinbouw

Na twee maanden met wat lagere producties hebben de Nederlandse verwerkers in september meer dan 342.000 ton aardappelen verwerkt tot aardappelproducten.

Volle bak tijdens Interpom in Kortrijk

Akker- & Tuinbouw

Voor de negentiende editie van de aardappelvakbeurs Interpom Primeurs is de beursvloer al volledig volgeboekt.

Schouten zet zich in voor versterking van kwekersrecht

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten wil met ingang van 2019 de financiering rond de besluitvorming en het onderzoek voor het kwekersrecht op orde brengen.

'Uitje minder voor consument in Senegal'

Akker- & Tuinbouw

Ondanks het kleinere aanbod blijft de export van Nederlandse uien nog vlot doorlopen. Exporteur Jan Beemsterboer verwacht wel dat door de hogere prijzen de exportvolumes de komende periode geleidelijk zullen afnemen.

'Tijd om door te pakken met plantgezondheid'

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Joris Baecke vindt dat het nodig is om de omslag naar teeltsystemen die gebaseerd zijn op meer weerbaarheid te versnellen. Hij beschouwt het als een gezamenlijke opgave voor de hele voedselketen en verwacht daarbij meer initiatief van...

Belgische aardappeloogst tot 30 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De opbrengsten van fritesaardappelen in België zijn 20 tot 30 procent lager dan het meerjarig gemiddelde.

Nieuwe selecties voor winteruien testen

Akker- & Tuinbouw

Nog iets vroeger of iets beter bewaarbaar dan het veel geteelde ras Troy. Dat zijn voor zaadfirma De Groot en Slot de veredelingsdoelen voor winteruien.

Veurbehandeling tegen rhizoctonia lijkt effectief

Akker- & Tuinbouw

Een behandeling met fungiciden in de plantvoor tijdens het poten van aardappelen, heeft een positief effect op de bestrijding van rhizoctonia. Dat blijkt uit een eerste beoordeling van monsters afkomstig van proefvelden van BASF.

Volop draagvlak voor collectief akkerbouwonderzoek

Akker- & Tuinbouw

Voor 85 procent van het Nederlandse areaal hebben akkerbouwers inmiddels op verzoek van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw gegevens verstrekt voor de bijdrage aan het collectief akkerbouwonderzoek.

'Sector wil driftarme techniek zonder drukregistratie'

Akker- & Tuinbouw

Over alternatieven voor de drukregistratievoorziening op spuitmachines moet de komende maanden meer duidelijkheid komen. Peter Knippels is namens de plantaardige sectoren betrokken bij het sectoraal overleg en de contacten met de overheid.

Knoflookgeur verjaagt vrijlevende aaltjes in peen

Akker- & Tuinbouw

Het knoflookextract NEMguard lijkt een effect te hebben op de aantasting door trichodorus-aaltjes in peen.

Betere kwaliteit is constant veredelingsdoel

Akker- & Tuinbouw

Voor de peenteelt zoeken zaadfirma's naar variëteiten met betere ziektetoleranties en een betere wortelkwaliteit.

Meer meeldauw in peengewas na droge zomer

Akker- & Tuinbouw

Het droge groeiseizoen zorgt op de peenpercelen in Noord-Groningen voor een behoorlijke druk van meeldauw.

LTO wil snel naar meer weerbaar

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland roept op tot een uitvoeringsprogramma Plantgezondheid om de omslag naar weerbare plantproductie te versnellen.

Te veel virus in kwart pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De hoge virusdruk van afgelopen groeiseizoen in aardappelpootgoed resulteert in een verlagingspercentage van ruim 25 procent, blijkt uit de nacontrole van de keuringsdienst NAK.

Aardappeloogst 12,5 procent lager dan meerjarig gemiddelde

Akker- & Tuinbouw

De aardappelopbrengsten zijn 19,5 procent lager dan vorig seizoen en 12,5 procent lager dan het vijfjarig gemiddelde. Dit is de conclusie na proefrooiingen die VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) half september uitvoerde bij haar leden.

Veiling rode uien voor ramp op Sulawesi

Akker- & Tuinbouw

LNCN veilde donderdag in Emmeloord twee kuubskisten met rode uien. Het geld dat dit opleverde, wordt beschikbaar gesteld aan slachtoffers van de tsunami op Sulawesi.

Tarwenoteringen stabiel op redelijk niveau

Akker- & Tuinbouw

De stabiele tarwemarkt krijgt deze week steun vanuit het WASDE-rapport van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) met iets lagere opbrengstcijfers en een daling van de theoretische wereldvoorraad.

Bietencampagne minimaal een week korter

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de lagere suikeropbrengsten en de goede verwerkingscijfers van de fabrieken, verwacht Suiker Unie dat de bietencampagne minimaal een week eerder klaar is dan aanvankelijk gepland.

Aardappeltermijnmarkt zakt door 30 euro grens

Akker- & Tuinbouw

Met de vlot lopende aardappeloogst en de beperkte handel van het moment, is de notering op het aprilcontract 2019 voor fritesaardappelen maandag beneden het niveau van 30 euro per 100 kilo gezakt.

Is groenteteler speelbal van de consument?

Akker- & Tuinbouw

Veredelaars van groentegewassen denken graag mee met telers over nieuwe concepten voor de afzet van hun producten. Het is daarbij de vraag in hoeverre consumenten over tien jaar nog hele uien, bloemkolen of slakroppen kopen. Of kiezen ze dan alleen...

Besmetting xylella nu ook in België

Akker- & Tuinbouw

De Belgische autoriteit voor veiligheid in de voedselketen (FAVV) heeft op een handelsbedrijf in West-Vlaanderen een besmetting van Xylella fastidiosa aangetroffen in een partij olijfbomen.

Snackketen start met nieuw ras voor verse frites

Akker- & Tuinbouw

De friettenten van Pieperz in Veghel en Eerde (Brabant) gebruiken vanaf dit jaar het nieuwe appelras Tiger voor de productie van verse frites.

Verse bramen plukken in december

Akker- & Tuinbouw

Delphy is een proef gestart met bramen onder ledlicht. Het doel is de oogst van vers product in december.

KWS en Simplot werken samen aan hybrideaardappel

Akker- & Tuinbouw

Aardevo is een joint venture van zaadfirma KWS en de Amerikaanse aardappelverwerker J.R. Simplot Company voor de productie van nieuwe aardappelrassen via hybrideveredeling.

Rode bio-ui met meeldauwresistentie

Akker- & Tuinbouw

Voor de biologische teelt van rode uien biedt het nieuwe ras Redlander met resistentie tegen valse meeldauw meer oogstzekerheid in combinatie met een goede bewaarkwaliteit.

Verschillen in oogst nog nooit zo groot

Akker- & Tuinbouw

Nooit eerder waren de extremen in de akkerbouwsector zo groot. Als gevolg van de aanhoudende droogte en een neerslagtekort van meer dan 300 millimeter variëren de opbrengsten van bijna een topoogst tot een volledige misoogst.

Bayer is ineens de grootste groenteveredelaar

Akker- & Tuinbouw

Bayer Vegetable Seeds bestaat vanaf dit jaar uit De Ruiter Seeds en Seminis. Samen zijn deze zaadbedrijven goed voor een jaaromzet van zo'n 900 miljoen euro en daarmee is Bayer wereldwijd de grootste groenteveredelaar.

Meer variatie in aanbod van broccoli

Akker- & Tuinbouw

Stengelbroccoli en roosbroccoli zijn varianten die een aanvulling zijn op het standaard assortiment. Zaadfirma Seminis besteedde vorige week aandacht aan de verbreding van het aanbod voor broccoli.

Data zijn nieuw verdienmodel voor Bayer

Akker- & Tuinbouw

Na de overname van Monsanto hoopt Bayer als nieuw megaconcern wereldwijd op een groter bereik voor de activiteiten die betrekking hebben op de zadenverkoop en gewasbescherming. Verder moet op de lange termijn de datavoorziening voor digitalisering...

Horticoop stopt met toelevering tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Afzetcoöperatie Horticoop stopt met de groothandelsactiviteiten en gaat zich volledig richten op de ontwikkeling van moderne tuinbouwtechniek en de productie van hoogwaardige substraten.

Europese suikeroogst ruim 9 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

In een eerste oogstprognose gaat de Europese Unie voor seizoen 2018-2019 uit van een suikerproductie van 19,2 miljoen ton. Dat is 9,3 procent minder dan vorig jaar.

'Juffertjes vallen buiten de boot voor teelt ijsbergsla'

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe rassen voor de teelt van ijsbergsla moeten oogstzekerheid geven, beschikken over de juiste resistenties en bovenal stressbestendig zijn.

Aviko Potato schrapt kwaliteitskorting contractaardappelen

Akker- & Tuinbouw

In de vaste prijscontracten zal Aviko Potato voor dit oogstjaar de kortingen, die binnen het bonus-malussysteem gelden, laten vervallen.

Machinale oogst broccoli bijna praktijkrijp

Akker- & Tuinbouw

Mechanisatiebedrijf Tumoba verwacht dat de cameragestuurde oogstmachine voor broccoli op niet al te lange termijn geschikt is voor de praktijk.

Nauwelijks nog aangroei Belgische aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Proefrooiingen van Fontane en Bintje in België laten zien dat er nauwelijks nog groei is van de gewassen en ook dat de aangroei in de vorm van te rooien tonnen vrijwel is stilgevallen.

Allesomvattend boek over gewas van de toekomst

Akker- & Tuinbouw

Professor Anton Haverkort schreef een lijvig en prima leesbaar naslagwerk voor de echte aardappelliefhebber. Het handboek belicht de aardappel uitgebreid en volledig in al zijn facetten. Een recensie.

Meer landbouwgrond gebruikt voor zaadproductie

Akker- & Tuinbouw

De oppervlakte landbouwgrond dat wordt gebruikt voor de productie van zaden en opkweekmateriaal voor de groenteteelt nam van 2002 tot en met 2018 flink toe.

Nieuw onderzoek wijst op relatie glyfosaat en bijensterfte

Akker- & Tuinbouw

Amerikaanse onderzoekers concluderen dat glyfosaat indirect bijensterfte kan veroorzaken.

Suikerbietensector zit in ergste crisis ooit

Akker- & Tuinbouw

De Europese organisatie voor suikerbietentelers CIBE vraagt steun van Brussel vanwege de slechte marktsituatie en de bedreigingen voor de bietenteelt.

Minder graanhandel van en naar EU

Akker- & Tuinbouw

In de eerste tweeënhalve maand van het afzetseizoen blijft zowel de export als import van granen van en naar de Europese Unie fors achter ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode.

Akkerbouwer vraagt meer begrip van consument

Akker- & Tuinbouw

Een van de speerpunten in het Actieplan Plantgezondheid van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is het inzichtelijk maken van de milieuprestaties. Uiteindelijk moet dat resulteren in een meerprijs voor akkerbouwproducten.

Telers bestellen helft bietenzaad in vroegbestelling

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie meldt dat bijna 50 procent van de totaal verwachte hoeveelheid bietenzaad voor 2019 al is besteld.

Waarschuwing voor agressieve varianten phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Het aandeel resistente aardappelrassen zou moeten toenemen tot meer dan 50 procent van het areaal om de ziektedruk door phytophthora werkelijk te verminderen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Francine Pacilly van Wageningen University &...

Bayer zet vol in op behoud glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Bayer wil binnen de internationale landbouwgemeenschap een brede coalitie vormen om het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat beschikbaar te houden voor de praktijk.

Suikergehalte bieten varieert sterk

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de eerste gerooide bietenpercelen varieert van 14 tot 19 procent. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de vorige week gestarte bietencampagne.

Minder gerst zorgt voor betere telersprijzen

Akker- & Tuinbouw

Het droge groeiseizoen en de vroege afrijping resulteren in 10 tot 20 procent lagere opbrengsten voor brouwgerst, meldt ketenorganisatie Nibem. Het kleinere aanbod lijkt gunstig voor de prijsvorming.

Hogere oogstprognose drukt tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

De stijging van de verwachte wereldtarweoogst met 3,37 miljoen ton zorgt op de internationale graanmarkten voor een verdere daling van de tarwenoteringen.

LTO roept telers op om kleine aardappeloogst te melden

Akker- & Tuinbouw

LTO roept akkerbouwers nogmaals op om bij een verwachte kleine aardappeloogst vroegtijdig al aan afnemers te melden dat ze niet aan hun contractverplichtingen kunnen voldoen.

Aardappelmarkt volledig in balans

Akker- & Tuinbouw

Al een week of drie balanceert de aardappeltermijnmarkt tussen het niveau van 30 en 31,50 euro per 100 kilo.

Flinke plus voor uiennoteringen

Akker- & Tuinbouw

De landbouwbeurzen in Goes en Middenmeer hebben deze week de noteringen voor uien met 1,50 tot 3 euro per 100 kilo verhoogd.

Ctgb stemt voorschriften neonics af op Europees besluit

Akker- & Tuinbouw

Ctgb heeft de gebruiksvoorschriften voor neonicotinoïden aangepast aan het Europese verbod op het buitengebruik van deze insecticiden.

België stevent af op historisch lage aardappelproductie

Akker- & Tuinbouw

De achterstand in gemiddelde productie per hectare varieert in België van 9 ton voor Fontane tot 12 ton voor Bintje. Daarmee lijken onze zuiderburen af te stevenen op een historisch lage aardappelproductie.

'Phytophthora kan nog veel schade doen in aardappelen'

Akker- & Tuinbouw

Ook aan het eind van het groeiseizoen moeten aardappeltelers alert blijven op infecties van phytophthora, waarschuwt teeltspecialist Kees Vogelaar van AgroVision.

Groot wortelstelsel verbetert droogtetolerantie ui

Akker- & Tuinbouw

Gerard van der Linden van Wageningen Plant Breeding adviseert uienveredelaars om zich voor droogtetolerantie te focussen op selecties met grotere wortelstelsels.

Bestrijding trips in ui blijft moeilijke puzzel

Akker- & Tuinbouw

De bestrijding van trips op basis van schema’s die de natuurlijke roofvijanden sparen met de mogelijkheid tot correctie lijkt in demoproeven het beste resultaat te geven.

Digitale meting hardheid uien

Akker- & Tuinbouw

Voor de digitale bepaling van de hardheid van uien werd een nieuw apparaat gedemonstreerd tijdens de Uiendag.

‘Emotie moet uit discussie over gewasbescherming’

Akker- & Tuinbouw

‘Als landbouw moeten we leren omgaan met de maatschappelijke druk die er nu eenmaal is’, vindt Jan Bouwman van Syngenta. ‘Verder is het belangrijk dat we zonder emoties kunnen discussiëren over gewasbescherming.'

Leliesector werkt aan lagere milieubelasting

Akker- & Tuinbouw

Het is mogelijk om goede leliebollen te kweken met minder chemie. Dat blijkt uit onderzoek op de Drentse proefvelden van stichting ROL. Onder meer met plantversterkers en bodemverbeteraars lukt het om de milieubelasting met 60 tot 70 procent terug...

Plantgezondheid vergt forse inzet akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

De akkerbouwsector wil koploper blijven met duurzame teeltmethoden die waardering krijgen van de samenleving en een meerprijs opleveren op de markt. Deze ambitie staat beschreven in het nieuwe Actieplan Plantgezondheid van de BO Akkerbouw.

Omzet Bayer stijgt met 8,5 procent

Algemeen

De omzet van het Bayer-concern komt in het tweede kwartaal van 2018 uit op 9,48 miljard euro. Dat is 8,5 procent hoger dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal.

Belgische suikerfabriek raakt vergunning kwijt

Akker- & Tuinbouw

De Tiense Suikerraffinaderij mag voorlopig haar suikerfabriek in Wanze (tussen Luik en Namen) niet gebruiken vanwege problemen met de voedselveiligheid.

Suikermarkt kruipt voorzichtig uit dal

Akker- & Tuinbouw

Op de internationale suikermarkten is sprake van een licht herstel na het bereiken van het laagste prijsniveau zo’n twee weken geleden.

Ook VTA verwacht 30 procent kleinere uienoogst

Akker- & Tuinbouw

De proefrooiing voor uien van VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) wijst op een opbrengst die 30 procent lager is dan de uienoogst van vorig jaar.

Aardappelopbrengsten 20 procent lager dan in 2017

Akker- & Tuinbouw

Proefrooiingen van telersvereniging VTA Nederland wijzen uit dat de aardappeloogst fors lager zal zijn dan vorig jaar en ook achterblijft ten opzichte van het vijfjarige gemiddelde.

Dreigende voedseltekorten door toename insecten

Akker- & Tuinbouw

Amerikaanse wetenschappers waarschuwen voor de gevolgen van een toenemende druk van insecten voor de opbrengsten van voedingsgewassen.

DCA: aardappelmarkt heeft verhaal nodig

Akker- & Tuinbouw

In de meeste afzetseizoenen komt de termijnnotering voor fritesaardappelen altijd wel een keer op een niveau van 20 euro of hoger, stelt Edwin Burgers van DCA. Hoge noteringen zijn volgens de marktanalist vaak het gevolg van het kenmerkende...

'We moeten nu aan de slag met precisielandbouw'

Akker- & Tuinbouw

Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw op het bedrijf van Van den Borne Aardappelen in Reusel houdt woensdag 5 september een open dag. Jacob van den Borne legt uit wat de functie is van het praktijkcentrum en wat er te zien is op de open dag.

Demoproef toont wisselend effect variabel planten

Akker- & Tuinbouw

Verschillende plantafstanden op basis van de zwaarte van de grond geven in aardappelen een wisselend effect op de opbrengsten. Dat blijkt uit een demoproef van groeispecialist Van Iperen.

Cichorei is bezig aan inhaalrace

Akker- & Tuinbouw

De achterstand in wortelopbrengst van cichorei is op dit moment minder dan eerder in dit groeiseizoen werd vastgesteld.

Vroegbestelling zaaizaad suikerbieten op 10.000 eenheden

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie roept bietentelers op om alsnog gebruik te maken van de vroegbestelling van bietenzaad.

Extremen bij prognose suikerbietenoogst

Akker- & Tuinbouw

De verwachte wortelopbrengsten voor suikerbieten variëren dit jaar van misschien slechts 10 ton tot 120 ton per hectare.

Tarweoogst EU opnieuw naar beneden bijgesteld

Akker- & Tuinbouw

International Grains Council (IGC) in Londen heeft in vergelijking met de raming in juli de tarweoogst voor de Europese Unie met 4,1 miljoen ton naar beneden bijgesteld.

Steketee wordt onderdeel van Lemken

Mechanisatie

Het Duitse mechanisatieconcern Lemken heeft deze week machinefabrikant Steketee in Stad aan 't Haringvliet overgenomen.

Uienoogst wellicht zo'n 30 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

De uienhandel houdt rekening met een Nederlandse uienoogst die ongeveer 30 procent kleiner zal zijn dan vorig jaar.

Juncker belooft afschaffen regeling zomertijd

Algemeen

De Europese Commissie wil af van het systeem van zomer- en wintertijd en komt binnenkort waarschijnlijk met een voorstel om te komen tot één standaardtijd voor de Europese Unie.

KNMI meet warmste zomer in drie eeuwen

Algemeen

De zomer van 2018 was de warmste zomer in ruim drie eeuwen, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 19,0 graden Celsius tegen 17,0 graden Celsius normaal.

Twee nieuwe rassen voor teelt van wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

Er zijn twee nieuwe rassen voor de teelt van wintertarwe in Nederland opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2019, meldt CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst).

Uien op Rusthoeve bieden een trieste aanblik

Akker- & Tuinbouw

Veel bezoekers aan de Uiendag zijn gisteren behoorlijk geschrokken van de stand van het uiengewas op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Proefrooiingen bevestigen kleine aardappeloogst België

Akker- & Tuinbouw

Belgische proefrooiingen van de grootste fritesrassen wijzen op aardappelopbrengsten die zeker 10 tot 15 ton lager zijn dan de meerjarige gemiddelden.

Termijnmarkt aardappelen stabiel boven 30 euro

Akker- & Tuinbouw

Na wat fluctuaties in de eerste periode van augustus beweegt de termijnnotering voor fritesaardappelen op levering in april 2019 zich de laatste week stabiel boven het niveau van 30 euro per 100 kilo.

'Hergroei versleten gewassen bedreiging bewaaruien'

Akker- & Tuinbouw

De Landelijke Uiendag besteedt donderdag 30 augustus op de Rusthoeve in Colijnsplaat veel aandacht aan de gevolgen van de droogte in de uienteelt. Mede-organisator Luc Remijn van Delphy geeft namens Stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC)...

Zorg over doorwas in aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelsector maakt zich ernstig zorgen over de mate van doorwas die op vrijwel alle aardappelpercelen is te vinden.

'De aardappelsector verdient meer steun'

Akker- & Tuinbouw

Europarlementariër Annie-Schreijer-Pierik vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid niet meer doet om de eigen aardappelsector te ondersteunen.

KAVB krijgt waardering voor inzet op waterkwaliteit

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de inzet om de problemen door gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit terug te dringen, krijgt de KAVB een prijs namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Delphy vindt hergroei in uien 'potentieel bedreigende situatie'

Akker- & Tuinbouw

In de praktijk is op veel uienpercelen hergroei te vinden in uiengewassen die eigenlijk al versleten zijn. Dat meldt teeltadviseur en uienspecialist Luc Remijn van Delphy.

Presentatie vuistdik handboek voor aardappelen op demodag

Akker- & Tuinbouw

Het Aardappelhandboek geschreven door professor en voormalig WUR-onderzoeker Anton Haverkort is vandaag gepresenteerd tijdens de Aardappeldemodag.

Vlotte start exportseizoen voor uien

Akker- & Tuinbouw

In de eerste vier weken van het nieuwe exportseizoen is al meer dan 54.000 ton Nederlandse uien naar het buitenland verkocht.

Voor 90 procent focus op preventie

Algemeen

Bedrijfsgebouwen rondom schoon en dicht houden, dat is volgens ongediertebestrijder Ben Hasselo de beste remedie om schade door ongedierte te voorkomen.

In Limburg zorgt zwarte rat voor overlast

Algemeen

LLTB-bestuurder Mark Tijssen pleit voor betere en effectievere mogelijkheden om ratten en muizen te bestrijden. 'Wij blijven dit aankaarten bij regionale overheden en de Rijksoverheid.'

Op Texel steken ratten overal de kop op

Algemeen

Volgens Arnold Langeveld, LTO-bestuurder op Texel, dreigt op het Waddeneiland een rattenplaag en is het hard nodig dat er maatregelen worden genomen.

Meer rattenvangers nodig

Algemeen

Ratten en muizen zorgen incidenteel voor veel overlast in vooral bedrijfsgebouwen op agrarische bedrijven. Gewijzigde regelgeving maakt de bestrijding van ongedierte een stuk lastiger. Bovendien is er landelijk een tekort aan gecertificeerde...

Slordig mens is zegen voor rat en muis

Algemeen

Verhalen over rattenplagen of onbeheersbare overlast van muizen lijken in deze tijd eigenlijk wat onwezenlijk. Als je erover leest, waan je jezelf in eeuwen die al ver achter ons liggen.

'Witlofsector geeft vorm aan verdere professionalisering'

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse witlofsector maakt zich op voor de Witlof Biënnale op 27 tot en met 29 september in ons land. Ulko Stoll is namens kennisplatform v/d Grond samen met GroentenFruit Huis en Witlofcoöperatie Witcop betrokken bij de organisatie.

Suiker Unie houdt rekening met lagere opbrengst

Akker- & Tuinbouw

De droogte van afgelopen weken en de voorspelde hitte gaan ten koste van de suikeropbrengsten, voorspelt Suiker Unie.

Midden-Oosten en Zuid-Europa kopen minder pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse handelshuizen verkochten afgelopen seizoen in totaal 810.853 ton pootgoed naar het buitenland. Dat is 1,6 procent minder dan vorig jaar.

Middelenverbruik landbouw daalt met 3,5 procent

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse landbouw heeft in 2016 in totaal 5,7 miljoen kilo chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit is 3,5 procent minder dan bij de vorige meting in 2012, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sligro haalt diepvriesgroenten uit schap vanwege listeria

Akker- & Tuinbouw

Sligro heeft enkele diepvriesgroenten en een smoothiemix uit de schappen gehaald, omdat deze mogelijk besmet zijn met de listeriabacterie.

Akkerbouwer vindt natuur verantwoordelijkheid van iedereen

Akker- & Tuinbouw

Jan Reinier de Jong voelt zich als akkerbouwer moreel verantwoordelijk voor het beschermen van de natuur. Wel vindt hij dat het stimuleren van de biodiversiteit niet alleen een zaak is voor de landbouw, maar voor de hele samenleving.

'Droogte vaak prima voor akkerbouw'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Jaap Haanstra vindt de droogte van dit seizoen sterk vergelijkbaar met de situatie in de zomer van 1976. Dat was volgens hem overigens financieel een uitstekend jaar.

Omzet blauwe bessen stijgt 250 procent

Akker- & Tuinbouw

De populariteit van blauwe bessen is de laatste jaren flink gegroeid, constateert het CBS. De omzet van blauwe bessen in de supermarkten is afgelopen jaar ten opzichte van 2013 met ruim 250 procent toegenomen.

Droogte stuwt aardappeltermijnprijs tot boven 31 euro

Akker- & Tuinbouw

De aardappeltermijnmarkt van EEX in Leipzig is vandaag in korte tijd doorgestoten tot een niveau van meer dan 31 euro per 100 kilo.

Handelsconflict legt druk op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Het conflict tussen China en de Verenigde Staten (VS) over invoerheffingen op staal en soja heeft grote invloed op de internationale graanmarkt. Een direct gevolg is de druk op de tarwenoteringen ondanks de gematigde oogstprognoses.

Minder graan door vroege afrijping

Akker- & Tuinbouw

Zowel de agrarische coöperatie CZAV als Agrifirm hebben hun opbrengstverwachtingen voor tarwe en gerst naar beneden moeten bijstellen.

Plantum wil af van onnodige regeldruk voor veredelaars

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe veredelingsmethoden die aantoonbaar even veilig zijn als de klassieke veredeling, moeten vrij blijven van onnodige regeldruk, vindt Plantum.

Droogte zorgt voor explosie aardappeltermijnmarkt

Akker- & Tuinbouw

De notering voor fritesaardappelen op levering in april 2019 stijgt vandaag door naar 26,50 euro per 100 kilo.

Slapende bieten nemen geen fungiciden op

Akker- & Tuinbouw

Het IRS adviseert bietentelers om geen bespuitingen tegen bladschimmels uit te voeren op slapende bieten vanwege een beperkte opname van de fungiciden.

Akkerbouw wil meewerken aan Klimaatakkoord

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse akkerbouw wil een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen die staan omschreven in het Klimaatakkoord.

Fors lagere opbrengsten in vroeg fritesras

Akker- & Tuinbouw

Proefrooiingen in België tonen dat de opbrengsten van niet-beregende percelen van het vroege aardappelras Amora tot 35 procent achterblijven bij het meerjarig gemiddelde.

Uienveredelaar constant op zoek naar resistenties

Akker- & Tuinbouw

Voor uien zijn resistenties tegen valse meeldauw en fusarium belangrijke veredelingsdoelen, zeker voor teelt in Nederland. Veredelaars van Hazera zoeken ook oplossingen voor bodemgebonden ziekten als pinkroot en witrot.

Zaadfirma's investeren in efficiëntere selectie

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe technieken en faciliteiten zorgen ervoor dat de zaadfirma's Limagrain, Hazera en SES VanderHave vooral efficiënter en ook sneller kunnen selecteren tijdens het veredelingsproces.

'15 ton tarwe per hectare genetisch mogelijk'

Akker- & Tuinbouw

Als een tarweteler alles op alles zet, kan hij volgens Ton Wouda van Limagrain 15 ton per hectare oogsten. 'Maar de kans is groot dat de laatste 3 ton voor een flinke stijging van de kostprijs zorgt.'

Termijnmarkt gaat richting 23 euro

Akker- & Tuinbouw

Op de termijnmarkt voor fritesaardappelen van EEX in Leipzig zijn de noteringen voor product van de komende oogst maandagochtend gestegen tot bijna 23 euro per 100 kilo.

Prognose wereldoogst tarwe behoorlijk lager

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA verwacht een wereldwijde tarweoogst die 3 procent lager is dan vorig jaar.

Bescheiden oogst poters verwacht

Akker- & Tuinbouw

De stand van het pootgoedgewas is afhankelijk van het moment van poten en de mogelijkheid om te kunnen beregenen. Een topopbrengst lijkt dit jaar uitgesloten.

'Belangstelling voor Perendag groeit, ook internationaal'

Akker- & Tuinbouw

De Perendag op het bedrijf van Vogelaar Fruitcultures in Krabbendijke werd vorige week bezocht door bijna 1.500 belangstellenden. Dat is een record, stelt medeorganisator John Bal van ZLTO.

PlantValue wil maximale uit planten halen

Akker- & Tuinbouw

PlantValue legt zich toe op de maximale verwaarding van planten. Het doel is nieuwe toepassingen ontdekken voor plantinhoudstoffen en optimaal gebruik van reststromen uit de landbouw. PlantValue is een initiatief van drie bedrijven en twee...

Uienexport plust ruim 100.000 ton

Akker- & Tuinbouw

De export van uien vanuit Nederland loopt tot dusver ruim 100.000 ton voor op de voorgaande twee afzetseizoenen.

Ook Vlaanderen wil meer robuuste aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse sectororganisaties, biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers, verwerkers, verpakkers en winkelketens ondertekenden deze week het convenant 'Versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt'.

MSP Onions: goede uien zijn altijd te verkopen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse uiensector moet zich collectief inzetten voor een nog betere kwaliteit, stelt Lindert Moerdijk van MSP Onions in Nieuwdorp. 'Uien van de beste kwaliteit zijn wereldwijd gemakkelijker en voor een betere prijs verkoopbaar.'

Flevoplant wint kort geding van Britse afnemer

Akker- & Tuinbouw

Flevoplant is gerechtigd om voor de levering van 2,7 miljoen aardbeienplanten aan een Britse kweker een aanbetaling van 80 procent te eisen.

Meer vraag naar aardappelen van oude oogst

Akker- & Tuinbouw

Er lijkt op de aardappelmarkt meer ruimte te komen voor aardappelen van de afgelopen oogst die nu in de bewaring zitten.

Zaadfirma's investeren in efficiëntere selectie

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe technieken en faciliteiten zorgen ervoor dat de zaadfirma's Limagrain, Hazera en SESVanderHave vooral efficiënter en ook sneller kunnen selecteren tijdens het veredelingsproces.

NFO-voorman: onze inzet verdient betere beloning

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers verdienen een betere beloning voor hun inzet voor verduurzaming van de teelt, vindt Gerard van den Anker, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). 'Maar we moeten zelf meer het initiatief nemen voor een...

Kamer wil snel duurzame alternatieven neonics

Akker- & Tuinbouw

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een motie van het CDA om op korte termijn duurzame alternatieven te ontwikkelen voor neonicotinoïden.

'Q-status aaltjes mag geen koehandel worden'

Akker- & Tuinbouw

LTO pleit voor een RNQP-status voor M. chitwoodi en M. fallax. Als voorzitter van de werkgroep Plan van Aanpak voor deze probleemaaltjes legt Klaas Schenk uit waarom dit de beste optie is.

Volop perspectief voor handel in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Als leverancier van gezond uitgangsmateriaal kan de pootgoedsector goed profiteren van de populariteit van de aardappel. De grote handelsbedrijven zijn positief over de teelt en afzet van Nederlandse pootaardappelen.

Aardappeltermijnmarkt opnieuw naar 20 euro

Akker- & Tuinbouw

Net als vorig jaar na een periode van flinke droogte tikt de aardappeltermijnmarkt ook deze week weer het niveau van 20 euro per 100 kilo aan.

Europese Commissie verlaagt verwachte graanoogst

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft de prognose voor de graanoogst in de Europese Unie met 5,1 miljoen ton naar beneden bijgesteld ten opzichte van de oogstraming in mei.

Sierteelt onder glas verovert terrein

Akker- & Tuinbouw

De glassierteelt in Nederland is in areaal gegroeid. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Platform onderzoekt betere verwaarding planten

Akker- & Tuinbouw

Platform PlantValue, dat zich toelegt op de totale en zo hoog mogelijke verwaarding van planten, is vrijdagochtend gelanceerd.

Cosun overweegt lagere toewijzing voor campagne 2019

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de hoge voorraden en de lage suikerprijzen overweegt Cosun om de toewijzingspercentage voor de bietencampagne in 2019 te verlagen.

Aardappelpool Aviko op maximaal 94,31 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Voor aardappelen van oogst 2017 betaalt Aviko Potato een poolprijs van 65,71 euro per ton op levering in week 45 tot 94,31 euro per ton op levering in week 28.

PlanetProof is grote uitdaging voor uientelers

Akker- & Tuinbouw

Teeltadviseurs van Van Iperen meldden deze week tijdens de open dag van de toeleverancier in Oude Tonge dat het geen eenvoudige opgave is voor uientelers om te voldoen aan de voorwaarden van PlanetProof.

Akkerbouwer teelt meer aardappelen en zomergerst

Akker- & Tuinbouw

Het akkerbouwareaal in Nederland stijgt dit jaar met zo’n 11.000 hectare. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2018.

Akkerbouwer vertelt buitenwacht eerlijke verhaal

Akker- & Tuinbouw

De campagne 'Mijn akker, jouw voedingsbodem' om consumenten te verbinden met de akkerbouwsector ging woensdag van start. Daarmee wil akkerbouwers de buitenwacht het eerlijke verhaal vertellen.

Warm voorjaar funest voor vrije aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Vrije aardappelen zijn vrijwel onverkoopbaar. De verwerkende industrie draait weliswaar op volle capaciteit, maar moet alle zeilen bijzetten om de gecontracteerde grondstof te verwerken. Ondertussen zorgt het warme weer ervoor dat veel...

Kamer stemt voor motie olifantsgras

Algemeen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde eerder vandaag voor de motie om olifantsgras voor volgend teeltseizoen toe te staan als vergroeningsgewas.

Groen licht gloort voor Crispr-Cas

Akker- & Tuinbouw

Het Europese Hof van Justitie stelt in een notitie dat gerichte mutaties bij planten niet zouden moeten vallen onder de regels voor genetische modificatie. Ook pleit het Hof ervoor dat EU-lidstaten nationale maatregelen treffen voor toelating van...

Handelsconflict zet tarweprijs onder druk

Akker- & Tuinbouw

Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, in combinatie met hoge tarwevoorraden en goede oogstvooruitzichten, zorgt voor forse dalingen van de tarwenoteringen op de internationale markten.

NFO wil ook fair trade voor teler om de hoek

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers verdienen een goede beloning voor hun inzet voor verduurzaming van de teelt. Dat vindt Gerard van den Anker als de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

Eerste bladschimmels gevonden in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Op de noordelijke lichte gronden en op bietenpercelen in Limburg en Oost Brabant zijn de eerste aantastingen van cercospora en stemphylium gevonden.

Meer dan 100.000 ton uien naar Ivoorkust

Akker- & Tuinbouw

Na Senegal stijgt Ivoorkust naar de tweede plaats op de ranglijst van exportlanden voor Nederlandse uien.

'Voorkomen van schade aan gewassen is morele plicht'

Akker- & Tuinbouw

Volgens vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw blijft het voor akkerbouwers ook na 2021 mogelijk om hun gewassen op een goede manier te beschermen tegen wateroverlast.

Caithness Potatoes test robuuste aardappelrassen

Akker- & Tuinbouw

Het Brits-Nederlandse aardappelbedrijf Caithness Potatoes test dit jaar op enkele proefvelden in Nederland opnieuw enkele robuuste aardappelrassen die wellicht interessant zijn voor de biologische en gangbare aardappelteelt.

Veredelaar wil ruimte om te innoveren

Akker- & Tuinbouw

'Nederlandse veredelaars moeten kunnen blijven innoveren. Als we niets doen, dan eindigen we allemaal in het museum', waarschuwt directeur Arjen van Tunen van biotechbedrijf KeyGene.

Goud voor duurzaamheidsmodule VVAK

Akker- & Tuinbouw

Module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) van het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)-schema voldoet aan het hoogste niveau van het internationale SAI-platform.

Aardappelnotering voor oogst 2018 herstelt zich

Akker- & Tuinbouw

De termijnnotering voor aardappelen van oogst 2018 staat na een dip vorige week bijna weer op het niveau van 16 euro per 100 kilo.

Friteseter wil meer variatie en smaak

Akker- & Tuinbouw

Farm Frites gebruikt vooral generatie Z, jongeren die zijn geboren na 1995, als inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe fritesproducten. Belangrijke trend op de afzetmarkt voor frites is de behoefte aan meer variatie en meer smaak. In dat...

'Boer verdient meer waardering in de keten'

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten maakt zich sterk voor een akkerbouwsector met goede financiële perspectieven. Ze vindt het belangrijk dat in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de primaire producent niet verder achteropraakt. 'Dat is...

Stroomstoot als alternatief chemische onkruidbestrijding

Akker- & Tuinbouw

De Duitse machinefabrikant Zasso test momenteel een machine die onkruid bestrijdt met behulp van elektriciteit. De machine brengt via geleiders en stalen borstels elektriciteit in de bodem.

'Suikerketen kan goed zonder certificaat'

Akker- & Tuinbouw

Volgens Leon Mol van Ahold Delhaize is de suikerketen voldoende transparant. 'De suikersector zet in op vooruitgang en laat ook zien wat hij doet. Dan is certificering niet nodig.'

Vlotte opkomst pootgoed na voorbehandeling

Akker- & Tuinbouw

Een behandeling met het middel Allstar voor de bestrijding van rhizoctonia in aardappelen heeft ook een positief effect op de opkomst en de weggroei van het pootgoed.

Gezondheid bepaalt helft van suikeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers met 100 procent controle over ziekten en plagen produceren tot twee keer meer suiker in vergelijking met telers die grote problemen hebben met aantastingen in hun bietengewas. De grootste uitdagingen zijn rhizomanie, vergelingsziekte en...

'Sector heeft behoefte aan robuuste bietenrassen'

Akker- & Tuinbouw

Veredelaars van suikerbieten proberen productieve rassen te kweken die sterk zijn tegen ziektes en goed presteren onder stress, vertelt Rob van Tetering, directeur van SESVanderHave.

Monsanto gaat na fusie verder als Bayer

Akker- & Tuinbouw

Na de overname van chemieconcern Monsanto door branchegenoot Bayer zal de nieuwe onderneming verder gaan onder de naam Bayer.

Schouten pleit voor houdbare akkerbouwsector

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten zegt zich sterk te maken voor een akkerbouwsector met goede financiële perspectieven en een toekomst met meer kansen dan bedreigingen.

Start demoplatform voor zachtfruit bij Van Garderen

Akker- & Tuinbouw

Bayer, The Greenery en de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) starten op het bedrijf Zachtfruit Schalkwijk in samenwerking met de telersfamilie Van Garderen een demoplatform voor de duurzame teelt van kleinfruit.

Hoosbuien en hagel teisteren landbouwgewassen

Akker- & Tuinbouw

Gewastelers hebben de hele maand mei al te maken met problemen door zware neerslag en hagelbuien. Verspreid over het land nemen verzekeraars de schade in verschillende gewassen op.

Export Nederlandse uien stevent af op een record

Akker- & Tuinbouw

Tot en met week 18 zijn dit afzetseizoen al meer dan 1 miljoen ton Nederlandse uien geëxporteerd. De verwachting is dat het totale exportvolume zal uitkomen op ruim 1,1 miljoen ton.

Gelijkblijvend areaal suikerbieten in Europese Unie

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie verwacht dat het areaal suikerbieten in de Europese Unie met ongeveer 1,61 miljoen hectare gelijk blijft aan vorig jaar.

Groei consumptie kleinfruit gaat niet vanzelf

Akker- & Tuinbouw

Om de consumptiegroei van bessen, frambozen en bramen vast te houden, is het noodzakelijk dat er nieuwe kopers bij komen. GroentenFruit Huis wil daarom een promotiecampagne starten met de focus op jonge gezinnen.

'We moeten grond geschikt houden voor aardappelteelt'

Akker- & Tuinbouw

Stichting TBM (Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen) wil percelen pootgoed voor de zetmeelteelt elk jaar laten bemonsteren op aardappelmoeheid. Martin Berg, voorzitter van de stichting en zelf zetmeelteler, legt uit waarom de sector...

Patstelling dreigt vanwege status chitwoodi

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse deskundigen vragen zich af hoe reëel een quarantainestatus is voor een organisme als Meloidogyne chitwoodi dat vrijwel onmogelijk is om uit te roeien.

BeetLab helpt suikersector bij uitdagingen

Akker- & Tuinbouw

Het BeetLab van stichting IRS is donderdag als onderdeel van het Cosun Innovation Center in Dinteloord officieel geopend.

GroenLinks wil onafhankelijk toelatingssysteem middelen

Akker- & Tuinbouw

GroenLinks vindt dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen te veel wordt beïnvloed door de middelenfabrikanten. De partij pleit ervoor om het huidige systeem op de schop te gooien.

Duitsland en Frankrijk stuwen aardappelexport

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse consumptie- en industrieaardappelen van oogst 2017 was tot en met april bijna 10 procent groter dan vorig seizoen.

Achterstand pootgoedexport loopt terug

Akker- & Tuinbouw

De achterstand in de export van pootaardappelen is minder groot dan twee maanden geleden.

Rusland overweegt importstop Westerse frites

Akker- & Tuinbouw

Als reactie op aanvullende sancties van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, lijkt Rusland nu te overwegen om zijn grenzen te sluiten voor diepgevroren frites uit Westerse landen.

Barenbrug verwacht meer rietzwenk in grasmengsels

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Barenbrug gaat ervan uit dat het aandeel van met name zachtbladig rietzwenk in grasmengsels de komende jaren zal toenemen.

Nederland steunt verbod op thiram en diquat

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten meldt dat Nederland het voorstel van de Europese Commissie steunt om de toelating van de werkzame stoffen thiram en diquat in de Europese Unie niet te verlengen.

Acht nieuwe rassen voor inzaai bladrammenas

Akker- & Tuinbouw

Op de Aanbevelende Rassenlijst voor groenbemesters worden voor de inzaai van bladrammenas als stoppelgewas in het najaar acht nieuwe rassen opgenomen.

Eerste wintertarwe staat in vlagblad

Akker- & Tuinbouw

Op de proefbedrijven Kollumerwaard en Ebelsheerd hebben de vroege tarwerassen op de proefvelden inmiddels het vlagbladstadium bereikt.

Deense belangstelling voor kruidenmengsels

Akker- & Tuinbouw

Bloeiende mengsels van grasvoederkruiden zorgen voor meer biodiversiteit, stimulans van de landschappelijke waarde en een betere bodemkwaliteit, stelt zaadfirma Barenbrug.

Proeftuin Randwijk breidt uit met kleinfruit en een bijenstal

Akker- & Tuinbouw

Bij Proeftuin Randwijk is gisteren het nieuwe Houtig Kleinfruitcentrum (HKC) officieel in gebruik genomen. Verder is in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) op de proeftuin een bijenstal met bijbehorend informatiecentrum...

IPM-aanpak phytophthora bespaart fors op middelen

Akker- & Tuinbouw

Het combineren van de teelt van resistente aardappelrassen met een verregaande IPM-strategie voor de bestrijding van phytophthora kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 80 tot 90 procent verminderen.

Uienveredelaar actief tijdens Alpe d’HuZes

Akker- & Tuinbouw

Twee teams met in totaal twintig medewerkers van zaadfirma De Groot en Slot doen op 7 juni 2018 mee aan de Alpe d'HuZes.

Brazilië geeft uienexport duwtje in de rug

Akker- & Tuinbouw

De afzet van Nederlandse uien naar Brazilië heeft de uienexport in week 15 een impuls gegeven.

Waarde HZPC-certificaat stijgt tot 200 euro

Akker- & Tuinbouw

De koers van certificaten van de HZPC Holding is na de halfjaarlijkse beursdag in mei vastgesteld op 200 euro per aandeel.

Grotere export tempert omvang Europese suikervoorraad

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de record suikeroogst in de Europese Unie valt de toename van de suikervoorraad relatief mee. Dat is vooral een gevolg van de grotere export.

Ratten maken gatenkaas van slootkant

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Erik Hanse uit Ouwerkerk luidt de noodklok vanwege de schade die bruine ratten in zijn slootkanten aanrichten. Hij vindt dat het probleem met dit ongedierte ernstig wordt onderschat.

Minder akkerbouw en groenten in Vlaanderen

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse gewastelers poten voor komend seizoen minder aardappelen, zaaien minder suikerbieten en granen en telen minder groentegewassen.

Aardappelprijs vast op laag niveau

Akker- & Tuinbouw

Het hele aardappelseizoen is er sprake van een prijshoudende markt. Wel is het prijsniveau aan de lage kant vanwege het grote aanbod aan aardappelen van oogst 2017.

Onderzoek naar effect inundatie op maiswortelknobbelaaltjes

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw kondigt deze week aan dat er op verzoek van de akkerbouwsector nader onderzoek komt naar het effect van inundatie op de bestrijding van maiswortelknobbelaaltjes.

Bietenseizoen start met flinke achterstand

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde zaaidatum voor het bietenseizoen is vastgesteld op 16 april. Dat is bijna twee weken later dan het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren.

Grote aardappelvoorraden en onzekere kwaliteit

Akker- & Tuinbouw

De absolute aardappelvoorraad in Nederland is aanmerkelijk hoger dan vorig jaar. De kwaliteit laat bij veel partijen te wensen over.

Lichte uitbreiding areaal aardappelen Noord-West Europa

Akker- & Tuinbouw

De North-West European Potato Growers (NEPG) verwachten dat het aardappelareaal in de EU5-landen komend jaar 0,4 procent stijgt.

Wereldproductie gerst stijgt bijna 2 procent

Akker- & Tuinbouw

Voor seizoen 2018-2019 wordt een wereldgerstoogst verwacht van 148 miljoen ton. Dat is 2,6 miljoen ton meer dan de oogst van afgelopen seizoen.

Levensmiddelenhandel wil focus op voedselverspilling in retail

Akker- & Tuinbouw

Marieke Doolaard houdt zich namens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) onder meer bezig met het beperken van de voedselverspilling in het handelskanaal van supermarktketens.

Vooral jonge boeren voor heffing BO Akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Het lijkt erop dat jonge akkerbouwers nauwelijks moeite hebben met het machtigen van BO Akkerbouw om via de Gecombineerde opgave hun bijdrage voor het collectief onderzoeksprogramma in rekening te brengen.

LambWeston/Meijer participeert in Russische fritesfabriek

Akker- & Tuinbouw

De eerste grootschalige fritesfabriek van Rusland in de stad Lipetsk met participatie van LambWeston/Meijer is deze week officieel in gebruik genomen.

Klimaatverandering keer je niet alleen met CO2-reductie

Akker- & Tuinbouw

Volgens voormalig weerman Reinier van den Berg kunnen er geen twijfels zijn over de klimaatverandering. 'Het is een feit en al lang wetenschappelijk aangetoond. We zullen alles moeten doen om de gevolgen van de grotere uitstoot van broeikasgassen...

Laatste suikerbieten deze week gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie verwacht dat de laatste suikerbieten van dit seizoen nog deze week worden gezaaid.

Delphy intensiveert bladziektenonderzoek suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Op vier locaties in Nederland heeft Delphy dit seizoen proefvelden aangelegd voor onderzoek naar de bestrijding van bladziekten in suikerbieten.

Amerikaanse aardappelvoorraad in tien jaar niet zo hoog

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse aardappeloogst van 2017 was op de peildatum 1 april ongeveer voor twee derde afgeleverd. De voorraad in de Verenigde Staten (VS) was in tien jaar niet zo hoog.

Vitisan beschikbaar voor biologische bestrijding fruitschurft

Akker- & Tuinbouw

Biologische fruittelers kunnen vanwege een tijdelijke vrijstelling ook dit seizoen beschikken over het middel Vitisan voor de bestrijding van schurft in appels en peren.

Schaalvergroting glasgroenten neemt enorme vlucht

Akker- & Tuinbouw

Het aantal telers met glasgroenten daalde vanaf 1980 van bijna 8.000 tot 1.260 in 2017. De teeltoppervlakte steeg in dezelfde periode met 7 procent tot bijna 5.000 hectare.

Bonen uit Kenia veilig voor Europese consument

Akker- & Tuinbouw

Foodwatch riep vorige week supermarkten op om van hun leveranciers van buiten Europa te eisen dat ze op groenten en fruit alleen bestrijdingsmiddelen toepassen die ook in Europa zijn toegestaan. Volgens de voedselwaakhond mogen in de EU diverse...

Vlaamse aardappeltelers poten iets minder areaal

Akker- & Tuinbouw

De verwachting is dat het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen dit jaar met bijna 2 procent afneemt.

Focus onderzoek erwinia op eerste besmetting

Akker- & Tuinbouw

De pootgoedsector wil binnen het Plan van Aanpak Erwinia in eerste instantie meer duidelijkheid over de manier waarop pootgoed besmet raakt door de erwinia-bacteriën.

Belgische aardappelcellen nog lang niet leeg

Akker- & Tuinbouw

De Belgische voorraad aan aardappelen van oogst 2017 is op peildatum 1 april geraamd op 1,96 miljoen ton aardappelen.

Biodiversiteit in strijd tegen perenbladvlo

Akker- & Tuinbouw

Gewasbeschermingsfirma Alliance Fruit heeft afgelopen jaar samen met enkele fruittelers ervaring opgedaan met een methode om met behulp van roofinsecten de plaagdruk van perenbladvlo beter te beheersen.

Bijna een derde van uienoogst 2017 nog in bewaring

Akker- & Tuinbouw

Op de peildatum 1 april was 69 procent van de uien in Nederland afgeleverd. Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie die Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) onder haar leden heeft uitgevoerd.

Wintersterfte bijenvolken beneden 10 procent

Akker- & Tuinbouw

Het uitvalpercentage van bijenvolken komt voor de winter van 2017-2018 op 9,3 procent. Dat blijkt uit de enquête van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).

Besluit openbaar maken studies imidacloprid vernietigd

Akker- & Tuinbouw

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het besluit tot openbaarmaking van een aantal studies over imidacloprid vernietigd.

Veel belangstelling voor Pieperprijsvraag van Harrysfarm

Akker- & Tuinbouw

Een recordaantal van 1.305 personen deed de afgelopen weken mee aan de Pieperprijsvraag van akkerbouwer Harry Schreuder van Harrysfarm in Swifterbant.

Inzaai suikerbieten nog steeds beperkt

Akker- & Tuinbouw

In het noorden, oosten en zuidoosten van Nederland is afgelopen week beperkt suikerbieten gezaaid. De inzaai in de rest van het land loopt nog steeds vertraging op vanwege regelmatig neerslag.

Verenigde Staten akkoord met overname Monsanto

Akker- & Tuinbouw

Mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten lijken hun goedkeuring te geven aan de overname van chemieconcern Monsanto door branchegenoot Bayer.

Rodeno zit geen week zonder handel in knolselderij

Akker- & Tuinbouw

Robert den Ouden van Rodeno Agri Products levert jaarrond knolselderij aan afnemers in binnen- en buitenland. Hij vertelt dat knolselderij vaker specifiek wordt geteeld voor afzet op de versmarkt. 'Vooral fijne knollen zijn geschikt voor verse...

Nieuwe phytophthora-klonen breiden verder uit

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe klonale lijnen EU 36 en EU 37 van de schimmel Phytophthora infestans breiden verder uit in Europese aardappelpercelen.

Loonwerkbroers maken machines op maat

Mechanisatie

Voor vrijwel alle werkzaamheden kunnen fruittelers terecht bij loonbedrijf D&W Vriend in Hem. De broers David en Wim Vriend maken veelal zelf hun machines op maat, met daarbij veel aandacht voor arbeidsgemak. Vooral voor het aanleggen van...

Agrico Research investeert miljoenen in kassencomplex

Akker- & Tuinbouw

Met een nieuw en up-to-date kassencomplex van 4.000 vierkante meter verwacht Agrico Research minimaal dertig jaar volledig gefaciliteerd te zijn voor de veredeling van aardappelrassen.

Tarweareaal Verenigde Staten stijgt 3 procent

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA meldt een niet verwachte uitbreiding van het tarweareaal in de Verenigde Staten met 3 procent.

Foodwatch strijdt tegen schadelijke stoffen op importproducten

Akker- & Tuinbouw

Voedselwaakhond Foodwatch roept supermarkten op om van hun leveranciers van buiten de Europese Unie te eisen dat ze op groenten en fruit geen bestrijdingsmiddelen toepassen die schadelijk zijn voor de consument.

Branchegenoten nemen zaadfirma Strube over

Akker- & Tuinbouw

De Strube Holding meldt de overname van de volledige onderneming door het Franse zaadbedrijf Deleplanque en de Duitse zaaizaadverwerker Suet.

Akkerbouwsector pakt erwinia aan

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw maakt budget vrij voor een Plan van Aanpak Erwinia voor een periode tot 2020.

Inzaai suikerbieten op 8,2 procent

Akker- & Tuinbouw

Vooral in Gelderland, Flevoland en op het Noordelijke klei is al een behoorlijk areaal suikerbieten ingezaaid.

ABN Amro noemt financiële buffer akkerbouw zwak

Akker- & Tuinbouw

Volgens ABN Amro vallen de inkomens van akkerbouwers over het jaar 2017 tegen. Vanwege de aanhoudend tegenvallende opbrengsten spreekt de bank over een zwakke financiële buffer in de sector.

Voedingstuinbouw schakelt versneld om naar biologisch

Akker- & Tuinbouw

In de voedingstuinbouw werken naar verhouding meer bedrijven die biologisch zijn dan in de meeste andere landbouwsectoren in Nederland.

Vooral meer overzeese uienexport

Akker- & Tuinbouw

Naar West-Afrika en vooral nieuwere bestemmingen in Azië worden dit jaar meer Nederlandse uien verscheept. De export naar omliggende landen blijft achter.

IGC verwacht iets grotere wereldrijstoogst

Akker- & Tuinbouw

De International Grains Council (IGC) verwacht voor het seizoen 2018-2019 een wereldoogst van 492,4 miljoen ton rijst.

Zestig kleine toepassingen krijgen toelating

Akker- & Tuinbouw

Het Ctgb heeft eind maart in één keer ruim zestig nieuwe kleine toepassingen toegelaten.

Pootgoed naar buiten om voor te kiemen

Akker- & Tuinbouw

Marien Poppe van Poppe Landbouw in Nagele heeft begin deze week pootgoed van het aardappelras Cammeo buiten op zijn erf gezet om voor te kiemen.

Uientelers doen stap terug in areaal

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma's gaan ervan uit dat er dit jaar in Nederland 5 tot 10 procent minder uien worden gezaaid.

Eerste 4 procent van suikerbieten gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie schat in dat aan het begin van deze week ongeveer 3.500 hectare suikerbieten was ingezaaid.

Inzaai suikerbieten voorzichtig van start

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie schat dat verspreid over Nederland inmiddels enkele honderden hectares suikerbieten zijn ingezaaid.

Ontwerpbesluit Benevia ligt ter inzage bij Ctgb

Akker- & Tuinbouw

In het kader van de toelatingsprocedure van Benevia legt het Ctgb het ontwerpbesluit met betrekking tot dit insecticide voor een periode van twee weken ter inzage.

Nieuwe Oogst-lezers hechten weinig waarde aan CBS-cijfers

Akker- & Tuinbouw

Uit een enquête van Nieuwe Oogst blijkt dat slechts 12 procent van de respondenten vindt dat de CBS-oogstramingen voor uien nuttig zijn en 17 procent geeft aan geen waarde te hechten aan de opbrengstprognoses.

Agrifirm test variabele inzaai suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm test op enkele praktijkbedrijven of de variabele inzaai van suikerbieten op basis van afslibbaarheid een hoger teeltrendement oplevert. De zaaiafstanden variëren van 17 tot 21 centimeter op de rij.

Hulpstof verbetert virusbestrijding in poters

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers Wim Droog en Gerwin Luimes voeren met succes de virusbestrijding uit in hun pootgoed door de hulpstof Prolong XP te combineren met pyrethroïden. Ze mijden minerale olie vanwege de kans op gewasschade.

Uiensector twijfelt over nut en noodzaak oogstraming

Akker- & Tuinbouw

De aanpassing van de oogstraming voor zaaiuien door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgt ook dit seizoen voor de nodige discussies. De uiensector plaatst vraagtekens bij de gebruikte methodiek. Verder is het niet altijd duidelijk hoe...

Laagste suikerprijs sinds tweeënhalf jaar

Akker- & Tuinbouw

Op de internationale markt zijn de noteringen voor suiker gedaald naar het laagste niveau sinds augustus 2015.

Bietenteler kan zich melden voor teruggaaf productieheffing

Akker- & Tuinbouw

Voor een gedeeltelijke terugbetaling van de productieheffingen op suiker over de jaren 1999-2000 en 2000-2001 kunnen bietentelers, die toen hebben geleverd, zich melden bij Cosun.

Nieuwe aanpak nodig voor natuuropgave Friesland

Regio Noord

Er is een nieuwe aanpak nodig voor de natuuropgave van de provincie Friesland. Bij ongewijzigd beleid, dreigt een tekort van 56 miljoen euro voor de periode tot en met 2027.

Fontane zorgt voor beleving op aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

Toenemende interesse voor partijen Fontane brengt eindelijk enige marktwerking terug in de aardappelhandel.

Rivierengebied veiliger dankzij verbeteringsprogramma's

Algemeen

Met het afronden van twee grootschalige waterveiligheidsprogramma's langs de Maas en de Rijntakken is het rivierengebied weer beter beschermd tegen hoogwater.

China koopt minder frites uit buitenland

Akker- & Tuinbouw

China wordt geleidelijk meer zelfvoorzienend voor wat betreft de productie van frites. Dat blijkt uit een rapport over de Chinese aardappelmarkt.

Wereldwijde graanvoorraad daalt opnieuw komend seizoen

Akker- & Tuinbouw

International Grains Council (IGC) gaat ervan uit dat de theoretische graanvoorraad in het seizoen 2018-2019 wereldwijd daalt tot 560 miljoen ton.

Project geeft inzicht in controle op stalklimaat

Veehouderij

Door continu te meten krijgen varkenshouders meer inzicht in het klimaat in hun stallen en kunnen zij tijdig bijsturen waar dat nodig is.

Britse overheid ontkent vondsten xylella

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van landbouw in Groot-Brittannië ontkent dat binnen de landsgrenzen sierplanten aangetast zijn door het q-organisme xylella.

Bollensector ziet ruimte voor groei

Akker- & Tuinbouw

Het areaal bloembollen in Nederland is vanaf het jaar 2000 met 18 procent gestegen. De KAVB gaat ervan uit dat de groeitrend de komende jaren aanhoudt.

Meer landbouwgrond voor bollenteelt

Akker- & Tuinbouw

De oppervlakte landbouwgrond in Nederland dat wordt gebruikt voor de teelt van bloembollen blijft stijgen. Dat blijkt uit areaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

België verwerkt 3,6 procent meer aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelverwerkende industrie in België gebruikte in 2017 4,57 miljoen ton aardappelen als grondstof voor de productie van frites en onder meer chips, kroketten en puree.

Pootgoedexport loopt achterstand op

Akker- & Tuinbouw

De verkoop van pootgoed van oogst 2017 naar buitenlandse bestemmingen is tot en met februari ongeveer 10 procent lager ten opzichte van vorig jaar.

Enquête: is de oogstraming nuttig of overbodig?

Akker- & Tuinbouw

De oogstramingen van landbouwgewassen door het CBS wekken onder akkerbouwers en politici veel vragen op over het nut ervan en het effect op de marktwerking. Nieuwe Oogst wil graag weten hoe u hierover denkt.

CDA bijt zich vast in oogstramingscijfers

Akker- & Tuinbouw

CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg hebben eind vorige week aanvullende vragen gesteld over het nut en de noodzaak van de oogstramingen van landbouwgewassen door het CBS.

Netto-export graan vanuit EU op laag niveau

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie is vanaf 1 juli 2017 tot en met 13 maart 2018 netto-exporteur van 5,3 miljoen ton graan. Vorig jaar in dezelfde periode was de netto-export bijna 10 miljoen ton hoger.

'Machtig RVO om data door te geven aan BO Akkerbouw'

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw roept alle Nederlandse akkerbouwers op om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te machtigen hun bedrijfsgegevens door te geven aan BO Akkerbouw.

Afzetseizoen uien stevent af op spannend slot

Akker- & Tuinbouw

Aangepaste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een uitstekende eerste helft van het exportseizoen geven in een half jaar tijd een compleet ander beeld van het aanbod op de uienmarkt.

Tuinbranche profiteert van dynamiek woningmarkt

Akker- & Tuinbouw

De totale omzet in de tuinbranche steeg in 2017 met ruim 7 procent naar 3,9 miljard euro.

Knoflookextract kan zaadcoating vervangen

Akker- & Tuinbouw

Voor de bestrijding van de eerste generatie wortelvlieg in peengewassen lijkt het biologische middel NEMguard een veelbelovend alternatief voor het coaten van zaaizaad met Cruiser.

ABN Amro verwacht nog geen opleving suikerprijzen

Akker- & Tuinbouw

ABN Amro gaat ervan uit dat het huidige lage prijsniveau op de suikermarkt voorlopig dit jaar nog zal aanhouden.

Fruitmasters zoekt nieuwe conceptrassen

Akker- & Tuinbouw

Na de Kanzi-appels en de Migo-peren introduceert afzetorganisatie Fruitmasters dit jaar het appelras Fengapi. 'Wij blijven geloven in het principe van conceptrassen', stelt Henk Nooteboom van Fruitmasters. 'Bij gesloten marketingconcepten lukt het...

Russische beer richt weinig schade in wintertarwe aan

Akker- & Tuinbouw

De oogstschade door de Russische beer is volgens RVO in het weekbericht granen minder ernstig dan aanvankelijk verwacht.

Klacht tegen maatregelen antidump op fritesmarkt

Akker- & Tuinbouw

Als Colombia besluit antidumpingmaatregelen te nemen tegen aardappelverwerkende bedrijven, dan zal Nederland de Europese Commissie vragen hiertegen een klacht in te dienen bij wereldhandelsorganisatie WTO.

Duitse consument wil eigen peen eerst

Akker- & Tuinbouw

Duitsland wil zelfvoorzienender zijn op het gebied van peen. Voor de Nederlandse peenteelt biedt het biosegment het meeste perspectief voor meer afzet. Verder is het van belang dat exporteurs slim blijven samenwerken met regionale Duitse...

Neonicotinoïden mogelijk alleen nog onder glas

Akker- & Tuinbouw

Landbouwminister Carola Schouten gaat ervan uit dat de Europese Commissie het gebruik van neonicotinoïden gaat beperken tot alleen de toepassingen onder glas.

Aardappelvoorraad fors groter dan voorgaande seizoenen

Akker- & Tuinbouw

In absolute tonnen zijn er meer aardappelen afgeleverd dan vorig jaar. Toch is de aardappelvoorraad nog aanzienlijk en dat geldt vooral voor het aandeel vrij product.

HZPC presenteert gemiddelde prognoseprijs

Akker- & Tuinbouw

Voor het pootgoed van oogst 2017 stelt HZPC een prognoseprijs vast van 30,75 euro per 100 kilo. De definitieve uitbetalingsprijs wordt in juni bekendgemaakt.

Nederlandse gmo-vrije frites scoren in Korea

Akker- & Tuinbouw

Voor Nederlandse fritesfabrikanten is het gebruik van gmo-vrije grondstoffen een sterk marketingpunt om in Zuid-Korea marktaandeel te veroveren.

Kou heeft weinig invloed op aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

Het koude winterweer van in Europa heeft geen reuring gebracht op de vrije aardappelmarkt. Dat concludeert beursmakelaar De Vries & Westermann.

Belgische aardappelketen start eigen brancheorganisatie

Akker- & Tuinbouw

Op initiatief van landbouworganisaties en van handelskoepel Belgapom wil de Belgische aardappelketen in de loop van dit jaar starten met een Brancheorganisatie (BO) Aardappelen.

Weerstand tegen neonics neemt toe

Akker- & Tuinbouw

De coalitie die in Europa aanstuurt op een totaalverbod voor neonicotinoïden wint terrein.

Geen steun vanuit Brussel voor suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

De Europese lidstaten hoeven niet te rekenen op ondersteuning van de suikermarkt nu de verkoopprijs van suiker is gedaald beneden de referentieprijs van 404 euro per ton.

Zoeken naar evenwicht in pruimenboom

Akker- & Tuinbouw

De snoei van pruimenbomen is meer dan het wegknippen van een paar zware takken, vindt teeltspecialist Tonnie van Kessel. 'Met kleine knipjes in het vruchthout houden we de bomen vitaal.'

Droogte en kou impuls voor tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Stevige vrieskou en droge groeiomstandigheden in belangrijke teeltgebieden zorgen voor een forse stijging van tarwenoteringen op internationale graanmarkten.

Nieuwe studie EFSA bevestigt risico's neonicotinoïden

Akker- & Tuinbouw

De meeste toepassingen van neonicotinoïden zijn risicovol voor wilde bijensoorten en voor honingbijen. Dit concludeert EFSA vandaag op basis van een nieuwe evaluatiestudie.

RVO werkt mee aan verstrekking akkerbouwgegevens

Akker- & Tuinbouw

Telers kunnen vanaf 1 maart via de Gecombineerde opgave Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO melden.

Grote aardappelvoorraden Noordwest-Europa

Akker- & Tuinbouw

De aardappelvoorraden in Noordwest-Europa zijn hoger dan vorig seizoen en ook hoger dan de gemiddelde voorraden van afgelopen vijf jaar.

Verspakket moet consumptie van groente stimuleren

Akker- & Tuinbouw

Onder de merknamen Knorr, Conimex en Unox lanceren Unilever en afzetorganisatie ZON fruit&vegetables seizoensgebonden verspakketten voor het AGF-schap in supermarkten.

Lage kostprijs belangrijke troef op suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse bietentelers ontvangen voor de suikerbieten die tijdens de campagne van 2017 binnen de toewijzing zijn geleverd een prijs van gemiddeld 45,62 euro per ton. Hun collega's in België, Frankrijk en Duitsland moeten het dit jaar doen met...

LTO noemt studie neonics kort door de bocht

Akker- & Tuinbouw

De vertaling door wetenschappers van een groot aantal onderzoeken naar de effecten van neonicotinoïden in de land- en tuinbouw, is te kort door de bocht, zegt LTO Nederland.

Petitie vraagt Schouten tegen neonics te stemmen

Akker- & Tuinbouw

Een groep prominente Nederlanders steunt een petitie tegen het gebruik van neonicotinoïden. De petitie is een initiatief van Bee Foundation, de Bijenstichting en The Pollinators.

KPN onderzoekt mogelijkheden van precisielandbouw

Akker- & Tuinbouw

In het Europees project 'Internet of Food&Farm 2020 (IOF2020) levert KPN in een Nederlands deelproject de verbindingstechniek voor het ontsluiten van sensordata vanuit het veld en de bewaarcellen.

Gezonde teelt begint bij een sterk gewas

Akker- & Tuinbouw

De landbouw wil minder afhankelijk zijn van chemische middelen. Geïntegreerde teeltsystemen met sterke gewassen vormen daarvoor de basis. De vraag is hoe de weerbaarheid van planten is te verbeteren en welke mogelijkheden er zijn om te corrigeren...

Verwerkers gebruiken meer buitenlandse aardappels

Akker- & Tuinbouw

Het aandeel verwerkte aardappelen uit buitenlandse invoer door de Nederlandse aardappelindustrie was afgelopen jaar 39 procent. Dat is 2,3 procent meer dan in 2016.

Betaseed ook aan de slag met herbicideresistentie

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse zaadfirma Betaseed krijgt toegang tot het Conviso-Smart-teeltsysteem voor de veredeling van bietenrassen die tolerant zijn voor een specifieke groep herbiciden.

Controle bepaalt noodzaak bespuiting

Akker- & Tuinbouw

Wintertarwetelers kiezen er vaker voor om een voorbespuiting (T0) uit te voeren. Maar is dat altijd nodig? Drie gewasbeschermingsspecialisten van Delphy geven hun visie op de ziektebestrijding in wintertarwe. Ze gaan daarbij ook in op de meerwaarde...

Waalse bietentelers willen eigen suikerfabriek

Akker- & Tuinbouw

In Wallonië hebben zo'n 1.750 telers van suikerbieten een intentieverklaring getekend voor de nieuwbouw van een coöperatieve suikerfabriek.

AH laat consument aardappel opnieuw ontdekken

Akker- & Tuinbouw

Supermarktketen Albert Heijn (AH) presenteerde dinsdag een compleet vernieuwd aardappelschap voor alle 900 Nederlandse winkels.

Omzet Syngenta daalt 1 procent

Akker- & Tuinbouw

Vooral vanwege lagere verkoopcijfers voor gewasbeschermingsmiddelen daalde de wereldwijde omzet van chemie- en zadenconcern Syngenta in 2017 met 1 procent.

Hogere bonus compenseert lager contract Aviko

Akker- & Tuinbouw

De vaste prijscontracten van Aviko Potato zijn verlaagd met 2,5 procent tot 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Fritestelers kunnen de lagere prijzen compenseren dankzij een nieuw bonus-malussysteem voor specifieke kwaliteitsaspecten.

Meer knollen in duurste pootgoedmaten

Akker- & Tuinbouw

Het onderzoek dat bij Proefboerderij Rusthoeve wordt uitgevoerd voor Pootaardappelacademie Zuidwest heeft veelal betrekking op teeltoptimalisatie. 'Een belangrijk teeltdoel is meer knollen produceren in de duurste pootgoedmaten. Dat levert...

Discussie over verspreiding q-organismen via drijfmest

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedtelers vragen zich af in hoeverre vanwege aaltjes afgekeurde aardappelpartijen die weggaan voor veevoer in een later stadium alsnog een besmettingsbron vormen.

Agrico investeert in kwaliteitscentrum

Akker- & Tuinbouw

Voor het monitoren van de kwaliteit en vitaliteit van aardappelen is coöperatie Agrico gestart met de bouw van een kwaliteitscentrum in Emmeloord.

Europa steekt miljoenen in veredelingsonderzoek cichorei

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie stelt 7,3 miljoen euro beschikbaar voor een onderzoeksprogramma om meer goede voedingsvezels en gezonde inhoudsstoffen te winnen uit cichorei.

CDA stelt Kamervragen over oogstramingcijfers

Akker- & Tuinbouw

De Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg van het CDA willen van de ministers Eric Wiebes en Carola Schouten weten wat zij vinden van de impact van de CBS-cijfers op de afzet van met name uien.

'Oogstramingscijfers CBS werken marktverstorend'

Akker- & Tuinbouw

Vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw plaatst vraagtekens bij nut en noodzaak van de oogstraming voor akkerbouwgewassen door het CBS.

Nog veel aardappelen in Belgische bewaarloodsen

Akker- & Tuinbouw

De totale Belgische aardappelvoorraad wordt geraamd op 2,83 miljoen ton, dit betekent dat van oogst 2017 nog 60 procent van de bewaaraardappelen niet zijn afgeleverd.

Nederlandse uienoogst uiteindelijk fors lager

Akker- & Tuinbouw

De totale bruto-oogst van zaaiuien in Nederland komt voor 2017 uiteindelijk op 1,322 miljoen ton. Dat is meer dan 12 procent minder dan de oogstverwachting van vier maanden geleden.

Cosun tempert verwachtingen voor 2018

Akker- & Tuinbouw

Cosun meldt dat bietentelers komend jaar rekening moeten houden met een bietenprijs die in de buurt komt van 40 euro per ton.

Cosun betaalt 45,62 euro per ton suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers ontvangen voor de suikerbieten die afgelopen campagne geleverd zijn een bietenprijs van gemiddeld 45,62 euro per ton, ongeveer 1,50 euro per ton hoger dan in 2016.

Syngenta voltooit overname Nidera Seeds

Akker- & Tuinbouw

Chemie- en zadenconcern Syngenta meldt dat de overname van het bedrijf Nidera Seeds is afgerond.

Suikerbieten kunnen veelal zonder Europese steun

Akker- & Tuinbouw

Vrijwillige gekoppelde Europese steun (VCS) voor de teelt van suikerbieten moet veel gerichter worden ingezet, stelt Wageningen Economic Research op basis van een onderzoek naar concurrentieverhoudingen.

Kromkommer 'redt' 58.000 kilo groenten

Akker- & Tuinbouw

Ruim 400.000 kommen soep, gemaakt van mismaakte groenten, zijn het afgelopen jaar genuttigd.

Eerste oogst van LED-belichte frambozen

Akker- & Tuinbouw

Bij het Improvement Centre van adviesorganisatie Delphy in Bleiswijk zijn onlangs in een belichtingsproef de eerste frambozen geplukt.

Glastuinder wil minder afhankelijk zijn van Gronings gas

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland is van mening dat de glastuinbouwsector kan bijdragen aan de versnelde afbouw van het gebruik van Gronings gas door grootverbruikers.

Eerste tulpen met PlanetProof-keurmerk vandaag geveild

Akker- & Tuinbouw

De eerste tulpen met het keurmerk 'On the way to PlanetProof' zijn eerder vandaag geveild op de bloemenveiling in Rijnsburg.

ABN Amro: herstel tarweprijs pas in 2019

Akker- & Tuinbouw

Tarwetelers zullen volgens ABN Amro ook het komend jaar rekening moeten houden met aanhoudende druk op de tarweprijs.

19 RUB-middelen aangemeld voor beoordeling

Akker- & Tuinbouw

Bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn tot dusver 19 meldingen binnengekomen voor het op de markt houden van zogeheten RUB-middelen.

Nieuw platform voor aardappeltransacties

Akker- & Tuinbouw

Afnemers van consumptieaardappelen kunnen hun transacties vanaf deze week vastleggen in het Platform Aardappeltransacties (PAT).

Laatste bietenhopen toch nog afdekken

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie wijst erop dat met de verwachte lage temperaturen van komende week bietentelers de laatste bietenhopen toch nog moeten beschermen tegen vorstschade.

Rechter vernietigt noodmaatregel metam-natrium

Akker- & Tuinbouw

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde deze week dat de beperkende voorwaarden op het gebruik van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium komen te vervallen.

NFO zet zich in voor brede toelating spintbestrijder

Akker- & Tuinbouw

Samen met toelatingshouder Bayer Crop Science heeft de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) een brede toelating van het spintbestrijdingsmiddel Cantack in de fruitteelt gerealiseerd.

'Peenmarkt vraagt alleen de beste kwaliteit'

Akker- & Tuinbouw

'We moeten niet gaan leuren met slechte partijen peen. Op de peenmarkt is alleen ruimte voor product van de beste kwaliteit', stelt Harry de With van handelsbedrijf Hagranop.

Peentelers willen meer van elkaar leren

Akker- & Tuinbouw

De Peenacademie gaat komend jaar in Flevoland van start met in elk geval een groep gangbare telers en een groep biologische telers. Deze week was er veel belangstelling voor het initiatief van adviesorganisatie Delphy en vakblad v/d Grond tijdens...

Internetoplossingen projecteren op de landbouw

Akker- & Tuinbouw

Het Europees project 'Internet of Food & Farm 2020' (IOF2020) brengt de mogelijkheden van precisielandbouw bij elkaar. Doel is het verbinden van verzamelde data om processen in landbouwketens verder te verbeteren. In Nederland draait een...

Kristalstructuur levert betere efficiëntie fruitfungicide

Akker- & Tuinbouw

Het middel Faban voor de bestrijding van schurft in appels en peren onderscheidt zich vanwege de speciale cocrystal-formulering die zorgt voor een langere werking.

Europese suikervoorraad krimpt ondanks grote oogst

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de grote suikerproductie in de Europese Unie (EU) lidstaten verwacht de Europese Commissie dit seizoen een lichte daling van de suikervoorraad. Dat is vooral het gevolg van een grotere export en een kleinere import.

Sensus sluit uitdagende campagne af

Akker- & Tuinbouw

Op de locatie in Roosendaal verwerkte Sensus eerder vandaag de laatste cichoreiwortels van oogst 2017.

ABN Amro verwacht geen herstel tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

Tarwetelers moeten volgens ABN Amro komend jaar rekening houden met aanhoudende druk op de tarweprijs.

Minerale olie blijft voor poters en bollen beschikbaar

Akker- & Tuinbouw

Toelatingshouder Certis Europe gaat ervan uit dat Olie H, een minerale olie, ook vanaf volgend jaar beschikbaar blijft voor de teelt van pootaardappelen en voor bloembollen. De toelating in fruit komt te vervallen.

Kruislings planten pootgoed levert meeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

Het kruislings of Quad planten van pootgoed in 75 centimeter aardappelruggen levert 4,4 procent meer knollen op en een meeropbrengst in tonnen van 4,5 procent.

Meer aardappelen verwerkt tot minder eindproduct

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelverwerkers gebruikten in 2017 bijna 4,02 miljoen ton aardappelen voor de productie van 1,82 miljoen ton voorgebakken eindproduct en 344.000 ton overige aardappelproducten.

Flevolandse peentelers starten Peenacademie

Akker- & Tuinbouw

Voor de uitwisseling van kennis over de teelt en afzet van peen en het ontwikkelen van nieuwe inzichten gaan peentelers in Flevoland een Peenacademie oprichten.

Recordomzet uienexporteurs

Akker- & Tuinbouw

In de eerste seizoenshelft voor de afzet van uien van oogst 2017 hebben exporteurs voor bijna 668.000 ton uien naar het buitenland verkocht.

Pootgoedexport haperend van start

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlands pootgoed blijft dit seizoen tot de jaarwisseling ongeveer 19.000 ton achter ten opzichte van vorig jaar.

Knoloppervlakte bepalend voor prestatie poter

Akker- & Tuinbouw

Zeker bij langwerpige aardappelen zegt de knollengte van pootgoedknollen meer over de verwachte prestaties in de nateelt dan de vierkantsortering.

Rol onkruid bij overdracht Y-virus nog onduidelijk

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers hebben vastgesteld dat onkruiden de voor pootgoed besmettelijke Y-virus kunnen bevatten. Onduidelijk is de rol van deze onkruiden bij de virusoverdracht.

Emmeloord wil World Potato Centre

Akker- & Tuinbouw

Burgemeester Aucke van der Werff van de Noordoostpolder vindt dat er in Emmeloord een groot internationaal aardappelcentrum moet komen.

Syngenta: voorkom resistentie fungiciden

Akker- & Tuinbouw

Middelenfabrikant Syngenta vraagt aandacht voor een verstandige inzet van graanfungiciden om de effectiviteit voor een langere termijn te kunnen garanderen.

Ui van de toekomst heeft meer smaak en kleur

Akker- & Tuinbouw

De ui van de toekomst heeft een sterke huid, goede resistenties, is hoogrond en kiemrustig, heeft één kern en bij voorkeur zijn er meer smaken en kleuren beschikbaar.

NAK uit zorg over ziektedruk in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Wortelknobbelaaltjes en erwiniabacteriën vormen de grote fytosanitaire uitdagingen voor de pootgoedsector. Keuringsdienst NAK vond afgelopen jaar in aardappelmonsters honderd besmettingen van M. chitwoodi en M. fallax. Voor erwinia acht de NAK een...

Ghana mag weer groenten naar Europa exporteren

Akker- & Tuinbouw

De Europese grenzen voor de import van onder meer pepers, pompoenen en aubergine uit Ghana zijn sinds kort weer open.

Enquête moet bezwaren mengteelten achterhalen

Akker- & Tuinbouw

Vanuit project Remix is een Europees online onderzoek gestart om te achterhalen welke obstakels agrarische ondernemers zien om over te stappen op mengteelten.

Nuttige insecten helpen tegen trips in uien

Akker- & Tuinbouw

Het volledig uitbannen van trips in uien is volgens Johan Bierma van Cebeco Agrochemie een utopie. 'Maar we kunnen de mate van aantasting wel beheersbaar maken', denkt de gewasbeschermingsspecialist. 'Daarvoor is het van belang om op het juiste...

NAK handhaaft opnieuw pootgoedtarieven

Akker- & Tuinbouw

De tarieven van keuringsdienst NAK voor pootgoedtelers worden ook komend jaar opnieuw niet verhoogd.

'Elk jaar 10 procent meer uienexport uitdaging sector'

Akker- & Tuinbouw

Volgens Wim Waterman van Waterman Onions is het een uitdaging voor de Nederlandse uiensector om elk jaar 10 procent meer uien te exporteren.

Natuurgenezer claimt genezing Q-koorts

Algemeen

Alternatief arts Leendert Kunst beweert dat hij Q-koortspatiënten kan genezen door eerst bloed af te nemen en later weer in te spuiten.

Exporteurs bloemen en planten positief voor 2018

Akker- & Tuinbouw

Voor 2018 gaan Nederlandse exporteurs uit van een verdere toename van de exportomzet voor bloemen en planten.

Indicatoren voor detectie van koprot in uien

Akker- & Tuinbouw

Voor de vroege detectie van de schimmel koprot hebben onderzoekers van Wageningen UR indicatoren gevonden in genetisch materiaal van uien.

Uienmarkt vraagt om meer variatie

Akker- & Tuinbouw

De ui van de toekomst heeft een sterke huid, de juiste resistenties, is hoogrond en kiemrustig, heeft één kern en bij voorkeur zijn er meer smaken en kleuren beschikbaar.

Europese graanexport op achterstand

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie exporteerde minder en importeerde meer graan tot dusver in het seizoen 2017-2018.

Top Onions focust op groei in het buitenland

Akker- & Tuinbouw

Top Onions in 's Gravenpolder teelt en verwerkt uien voor de afzet in zo'n zeventig landen. Naast Nederland teelt het bedrijf ook uien in eigen beheer in Frankrijk en de Verenigde Staten. Dit jaar worden de buitenlandse activiteiten uitgebreid met...

Tijd rijp voor landelijke notering ui

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) pleit voor een notering van uien op basis van een landelijke transactielijst.

Veel Nederlandse uien naar Filipijnen

Akker- & Tuinbouw

De laatste weken van 2017 zijn opmerkelijk veel Nederlandse uien verscheept naar de Filipijnen.

Nederland belangrijke handelshub quinoa

Akker- & Tuinbouw

De handel in quinoa via Nederland is de laatste vier jaar verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

'Open grenzen belangrijk voor de boomteelt'

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers zijn marktgerichte ondernemers. Zij hebben er alle belang bij dat de Europese grenzen open blijven, vindt voorzitter Marc Calon van LTO Nederland.

Rusland exporteert 20 procent meer tarwe

Akker- & Tuinbouw

De Russische export van tarwe zal dit jaar 33,5 miljoen ton bedragen. Dat is 20 procent meer dan vorig seizoen.

Sector kiest okkernoot als Boom van het Jaar 2018

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers hebben voor 2018 de Junglans regia ofwel de okkernoot of walnoot gekozen tot Boom van het Jaar.

Boomteelt komt met eigen middelencoöperatie

Akker- & Tuinbouw

De vakgroep Bomen en Vaste Planten van LTO wil namens de boomteeltsector een coöperatie oprichten voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Gouden speld voor Henk Raaijmakers

Akker- & Tuinbouw

Voor zijn jarenlange bestuurswerk ontving boomteeltbestuurder Henk Raaijmakers gisteren de gouden speld van de ZLTO.

'Teelt van gezond gewas zit in onze genen'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zijn volgens LTO-bestuurder Marcel Scholtens zeker gemotiveerd om de omslag naar een weerbare teelt van hun gewassen te maken.

Aviko Potato scoort met poolprijs boven dagprijs

Akker- & Tuinbouw

In de aflandpool voor fritesaardappelen heeft Aviko Potato een prijs weten te realiseren van 72,92 euro per ton voor rassen uit de Agria-groep en 67,92 euro per ton voor Fontane.

Laureate nieuw brouwgerstras

Akker- & Tuinbouw

Het ras Laureate is nieuw op de rassenlijst voor de teelt van brouwgerst in Nederland. Volgens Nibem wordt het ras beperkt geaccepteerd vanwege de weinige ervaring in het mout- en brouwproces.

Ctgb wil graag meer groene middelen beoordelen

Akker- & Tuinbouw

Directeur Luuk van Duijn van het Ctgb wil de drempel voor toelatingsaanvragen van groene gewasbeschermingsmiddelen verlagen. 'Potentiële aanvragers moeten niet denken dat wij een onneembaar bastion zijn.' Op Europees niveau pleit Van Duijn voor...

Afbakening kleiner en korter na vondst xylella

Akker- & Tuinbouw

Het afbakeningsgebied na een vondst van de bacterie Xylella fastidiosa in boomkwekerijgewassen wordt teruggebracht van 10 naar 5 kilometer. De periode van afbakening is 5 jaar, maar kan worden beperkt tot 12 maanden.

Europese graanoogst stijgt komend jaar

Akker- & Tuinbouw

In een eerste prognose gaat analysebureau Strategie Grains voor het seizoen 2018-2019 uit van een Europese graanoogst van 304,9 miljoen ton. Een stijging van 1,9 procent in vergelijking met het voorgaande seizoen.

Waterkwaliteit beter, maar nog niet op orde

Algemeen

Bemestingsoverschotten dalen en stijgende gewasopbrengsten bewijzen een betere mineralenbenutting. Toch moeten Nederlandse boeren en tuinders op zand- en lössgronden flink aan de bak om te voldoen aan de nitraatrichtlijnen voor grondwater. Verder is...

Suikersector maakt pas op plaats

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie gaat ervan uit dat de teelt van suikerbieten in Nederland komend jaar nauwelijks uitbreidt.

'Weet welke schimmel de bladvlekken veroorzaakt'

Akker- & Tuinbouw

De sleutelfactor voor de bestrijding van bladvlekkenziekten in suikerbieten, is volgens Peter Koopmans van Suiker Unie een tijdige start met het juiste middel.

Veldleeuwerik wil klimaatneutraal boeren

Akker- & Tuinbouw

Veldleeuwerik streeft naar een klimaatneutrale voedselproductie met 0 procent emissie naar bodem, water en lucht. Verder spreekt de stichting de ambitie uit om natuur en landschap te verrijken voor boer en burger.

Recordoogst zorgt voor meeste vertraging bietencampagne

Algemeen

Zoals het nu lijkt, verwerkt Suiker Unie op 7 of 8 februari in het nieuwe jaar de laatste Nederlandse suikerbieten van dit seizoen.

Suiker Unie vertrouwt op uitstekende concurrentiepositie

Algemeen

Dankzij de grote capaciteit en efficiëntie van de eigen verwerking en de hoge suikeropbrengsten in de bietenteelt verwacht Suiker Unie ook de komende jaren een concurrerende suikerprijs te kunnen uitbetalen.

Suiker Unie-storing snel verholpen

Akker- & Tuinbouw

Het vervangen van de aanvoerband bij de suikerfabriek van Suiker Unie in Vierverlaten heeft slechts anderhalve dag in beslag genomen.

ForFarmers verkoopt akkerbouwactiviteiten aan CZAV

Akker- & Tuinbouw

CZAV neemt met ingang van 5 februari de akkerbouwactiviteiten van ForFarmers over voor een investeringsbedrag van 5,65 miljoen euro.

Nauwelijks ruimte voor meer aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelopbrengsten moeten in Nederland met ruim 15 procent per hectare stijgen om een gemiddelde rotatie van 1 op 4 te realiseren met behoud van productiecapaciteit. Nu nog wordt bijna een derde van akkerbouwareaal ingevuld door aardappelen.

CZAV verwacht verdere uitbreiding Zeeuwse sojateelt

Akker- & Tuinbouw

Dankzij de steun van de provincie verwacht landbouwcoöperatie CZAV in Zeeland meer telers te kunnen interesseren voor de inzaai van sojabonen.

Insectenpetitie ruim 100.000 keer ondertekend

Algemeen

De petitie 'Red onze insecten' van Natuurmonumenten is in totaal door 100.473 Nederlanders ondertekend.

Bietentelers moeten nog 19 procent rooien

Akker- & Tuinbouw

Het nog te rooien areaal suikerbieten bedraagt volgens de gegevens van Suiker Unie ongeveer 19 procent.

Opnieuw storing bij Suiker Unie in Vierverlaten

Akker- & Tuinbouw

Voor de derde keer tijdens deze campagne komt de verwerking van suikerbieten bij Suiker Unie in Vierverlaten stil te liggen. Dat gebeurde weer vanwege problemen met de aanvoerband.

Prototype Kringloopwijzer Akkerbouw klaar voor test

Akker- & Tuinbouw

Mogelijk start komend jaar een pilot op enkele akkerbouwbedrijven om een prototype van de Kringloopwijzer Akkerbouw te testen.

Bewaarcellen liggen nog tjokvol aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Er zijn dit afzetseizoen relatief nog maar weinig aardappelen afgeleverd. Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA ).

Suikersector Brazilië somber over rendement suikerriet

Akker- & Tuinbouw

In Brazilië maakt de suikersector zich zorgen over het rendement van de teelt en verwerking van suikerriet in vergelijking met het rendement van suikerbieten en mais.

World Potato Congress verkiest Dublin boven Emmeloord

Akker- & Tuinbouw

Emmeloord is afgewezen als locatie voor de World Potato Congress in 2021. De organisatie van het internationale aardappelevenement geeft voor de elfde editie de voorkeur aan Dublin.

Bietenteler wordt op wenken bediend

Akker- & Tuinbouw

Noud van Swaaij en Martijn Leijdekkers, projectleiders van het rassenonderzoek bij bieteninstituut IRS, behandelen voor Nieuwe Oogst de trends in de veredeling van suikerbietenrassen. Ook gaan ze in op de belangrijkste factoren die de rassenkeuze...

'Middelenkeus aardappelteelt komt in gedrang'

Akker- & Tuinbouw

De Europese organisatie voor de gewasbeschermingsindustrie (ECPA) maakt zich voor de lange termijn zorgen over de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen voor de aardappelteelt.

Brede Brusselse steun voor verlenging kwekersrecht

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie gaat aan de slag met het voorstel om het kwekersrecht voor bloembollen, asperges en struikgewassen zoals framboos en blauwe bes op te rekken van vijfentwintig naar dertig jaar.

Investeerders steunen Solynta met 16 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

Voor de ontwikkeling van hybrideaardappelen uit zaad stelt een investeringssyndicaat een bedrag van 16 miljoen euro beschikbaar.

Koppert breidt uit in Afrika

Akker- & Tuinbouw

Met de opening van een nieuwe dochteronderneming in Ivoorkust breidt Koppert Biological Systems zijn activiteiten in Afrika uit.

'Ontwikkeling veredeling gaat waanzinnig snel'

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van de wetenschap op het gebied van veredeling gaat waanzinnig snel, stellen onderzoekers Bert Lotz en Jack Vossen. Er komen meer technieken om gericht plantengewassen te verrijken met gewenste eigenschappen. De huidige regelgeving...

Glyfosaat nog vijf jaar te gebruiken

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft vandaag alsnog het besluit genomen om de toelating van het omstreden herbicide glyfosaat met vijf jaar te verlengen.

Forse meeropbrengst nodig voor ruimere aardappelrotatie

Akker- & Tuinbouw

De aardappelproducties per hectare moeten in Nederland met gemiddeld ruim 15 procent stijgen om een rotatie van 1-op-4 te realiseren.

Hulpmiddelen verbeteren efficiëntie stikstof

Akker- & Tuinbouw

Voor toepassing in Nederland introduceerde BASF afgelopen seizoen de ureaseremmer Limus en een jaar eerder al de stikstofstabilisator Vizura. Beide hulpmiddelen zorgen voor een verbeterde efficiëntie van de stikstofbemesting.

LTO wil GLB-gelden reserveren voor teeltrisico's

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Jaap van Wenum pleit ervoor dat akkerbouwers GLB-gelden mogen reserveren voor het afdekken van teeltrisico's.

LTO verwacht magere suikerperiode

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers moeten de komende tijd rekening houden met lagere suikerprijzen. Die waarschuwing komt van Jaap van Wenum, vakgroepvoorzitter van LTO Akkerbouw.

Amerikaanse aardappeloogst 2 procent lager

Akker- & Tuinbouw

Amerikaanse aardappeltelers oogsten dit najaar 18,1 miljoen ton aardappelen. Dat is 300.000 ton minder dan vorig jaar.

Spaanse genen voor Innate-aardappel

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse aardappelverwerker J.R. Simplot gaat samenwerken met het Spaanse Iden Biotechnology om de genetisch gemodificeerde Innate-aardappel verder te ontwikkelen.

Agritechnica trekt 450.000 bezoekers

Mechanisatie

De grote internationale mechanisatiebeurs Agritechnica in Hannover heeft afgelopen week 450.000 bezoekers getrokken.

NAK versoepelt normen pootgoed in klasse B

Akker- & Tuinbouw

De vaste commissie pootaardappelen van keuringsdienst NAK heeft besloten om de normen voor pootgoed in de klasse B te versoepelen met ingang van oogst 2018.

Belgen oogsten meer dan 5 miljoen ton aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De totale Belgische productie van consumptieaardappelen wordt geraamd op 5,11 miljoen ton. Dat is 27 procent meer dan vorig jaar en 33 procent meer dan het vijfjarig gemiddelde.

Rabobank moet reclamespot aanpassen

Algemeen

De Reclame Code Commissie heeft de Rabobank op de vingers getikt vanwege een valse belofte in haar reclamespot 'Growing a better world together'.

'Studie over grote insectensterfte rammelt'

Algemeen

Twee entomologen van Wageningen University & Research stellen dat de alarmerende studie over de sterfte van driekwart van de insecten in Duitsland van alle kanten rammelt.

Biggenuitval nagenoeg stabiel op 13,6 procent

Veehouderij

De uitval van biggen in de Nederlandse varkenshouderij is met 13,6 procent in 2016 nagenoeg stabiel gebleven aan de biggenuitval in 2015. De sector werkt in een plan van aanpak aan een betere vitaliteit van de biggen.

Mooie opbrengsten van cichorei in Limburg

Akker- & Tuinbouw

Bijna 50 procent van het areaal cichorei in Limburg is gerooid. Volgens Sensus zijn de opbrengsten goed met gemiddeld een wortelproductie van 55 ton per hectare en een inulinegehalte van 16,5 procent.

Teelt en handel Pennisetum Rubrum weer toegestaan

Akker- & Tuinbouw

Regelgeving voor invasieve exoten maakte teelt en handel van diverse soorten lampenpoetsergras bijna onmogelijk. Een andere naamgeving biedt uitkomst.

Aviko Potato wil uitbreiden in Noordoost-Nederland

Akker- & Tuinbouw

Vooral voor de verwerking van aardappelen tot puree wil Aviko Potato haar productieareaal in Noordoost-Nederland uitbreiden.

Kinderen eten te weinig groente en fruit

Akker- & Tuinbouw

Veel kinderen van 1 tot 12 jaar eten minder fruit, groente en vis dan aanbevolen. Dat blijkt uit een gezondheidsenquête van het CBS in samenwerking met RIVM en het Voedingscentrum.

Meer aanvullende resistentie in bietenrasssen

Akker- & Tuinbouw

Telers van suikerbieten hebben het komend jaar meer keus uit bietenrassen met aanvullende resistentie tegen nieuwe varianten van het rhizomanievirus.

Internationale erkenning voor Floriade Almere

Akker- & Tuinbouw

De Floriade Almere 2022 is vandaag officieel erkend als wereldtuinbouwtentoonstelling. De erkenning is toegewezen door het Bureau International des Expositions (BIE).

Aardappelsector is trots op gezamenlijke notering

Akker- & Tuinbouw

PotatoNL presenteerde vandaag de eerste gezamenlijke aardappelnotering voor de Nederlandse aardappelsector.

Enquête voor tussenbalans gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) begint binnenkort met een tussentijdse evaluatie voor de Gewasbeschermingsnota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'.

Genetische verbetering fotosynthese mogelijk

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben natuurlijke genetische variatie voor fotosynthese in planten gevonden en deze ontrafeld tot op het DNA niveau.

Aardappel uit zaad is geen utopie meer

Akker- & Tuinbouw

Groenteveredelaar Bejo Zaden in Warmenhuizen had eerder dit jaar wereldwijd de primeur met het eerste kwekersrecht voor een hybrideaardappel geteeld uit zaaizaad. Oliver F1 is een tafelaardappel die commercieel in eerste instantie vooral interessant...

Hollen en stilstaan in de uienexport

Akker- & Tuinbouw

In week 41 zijn 35.355 ton uien naar het buitenland verkocht. Dat is bijna 15.000 ton meer dan de week daarvoor.

'Bietenrooiers mogen de komende weken niet stilstaan'

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie roept bietentelers op om voor 1 december zoveel mogelijk suikerbieten te laten rooien. Directeur Agrarische Zaken Gert Sikken legt uit dat langer wachten de kans op tegenvallende oogstresultaten vergroot.

Glyfosaat houdt Brussel verdeeld

Akker- & Tuinbouw

De lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag opnieuw geen overeenstemming bereikt over de verlenging van de toelating van glyfosaat.

Opnieuw uitstel fusiebesluit Bayer en Monsanto

Algemeen

De Europese Commissie neemt uiterlijk op 5 maart een beslissing of de overname van chemieconcern Monsanto door branchegenoot Bayer mag doorgaan.

Project met aandacht voor bodem perenteelt

Akker- & Tuinbouw

In project 'Top Pear' werken LTO Noord, Proeftuin Randwijk, adviesorganisatie Fruitconsult en enkele perentelers samen aan een duurzaam bodembeheer voor de Betuwse perenteelt.

50 miljoen euro extra voor handhaving op eerlijk werk

Akker- & Tuinbouw

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat 50 miljoen euro extra uittrekken voor het aanpakken van uitbuiting van arbeidskrachten in onder meer de landbouw en de bouwsector.

Graanexport van Europese Unie blijft achter

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie voerde tot eind oktober ruim 3 miljoen ton graan minder uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Waardestijging HZPC-certificaat opnieuw 10 procent

Akker- & Tuinbouw

De koers van HZPC-certificaten is na de halfjaarlijkse beursdag in november vastgesteld op 182,20 euro per aandeel.

Nog grotere aardappeloogst verwacht

Akker- & Tuinbouw

De Europese aardappelorganisatie NEPG verwacht een nog grotere aardappeloogst dan de eerdere prognose. Voor Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië rekenen de North-Western Potato Growers op 28,9 miljoen ton aardappelen.

Tijdelijke opleving van suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

De suikerprijzen op de wereldmarkt stegen afgelopen maand met bijna 8 procent. Gezien de grote productie en de beschikbaarheid van suiker is het niet de verwachting dat de prijsstijging zal doorzetten.

Topoogst zorgt voor dubbel gevoel

Akker- & Tuinbouw

Hoge opbrengsten in de akkerbouw resulteren meestal in lage prijzen. Bovendien hebben akkerbouwers maar beperkt de mogelijkheid om de afgevoerde nutriënten aan te vullen, vindt LTO-bestuurder Jaap van Wenum.

Minister Schouten staat glyfosaat nog vijf jaar toe

Algemeen

De nieuwe landbouwminister Carola Schouten stemt in met een goedkeuringsperiode voor glyfosaat van vijf jaar.

Probleemperceel laat zich goed rooien

Akker- & Tuinbouw

Hendrik Jan ten Cate in Poortvliet rooide deze week een perceel aardappelen van het ras Markies met 45 procent waterschade. De akkerbouwer is niet ontevreden over het resultaat tot zover.

Suikergehalte blijft achter

Akker- & Tuinbouw

Het suikergehalte van de deze week aangeleverde suikerbieten is gemiddeld 16,9 procent. Dat is een fractie lager dan vorige week en ook lager dan vorig jaar in de zevende week van de campagne.

Steun voor precisieproject van Drentse akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Het project MAXSUS voor de bevordering van de precisielandbouw in de bedrijfsvoering van drie Drentse akkerbouwers krijgt steun in de vorm van POP3-gelden en kan van start gaan.

Minder uien over de grens

Akker- & Tuinbouw

Tot en met week 40 zijn er dit seizoen minder uien naar het buitenland verkocht dan vorig jaar in dezelfde periode.

Topopbrengsten voor Nederlandse akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

De vier hoofdgewassen voor de Nederlandse akkerbouw hebben dit jaar topopbrengsten opgeleverd, blijkt uit de eerste opbrengstcijfers van het CBS.

Liquiditeit akkerbouwers beter dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

De positie van de rekeningcourant van akkerbouwbedrijven is in 2017 beter dan die van het jaar ervoor, veelal is dat het gevolg van de gunstiger productprijzen na oogst 2016.

Vloeibare mest overspoelt erf na diefstal afsluiters

Akker- & Tuinbouw

De diefstal van afsluiters van een mestsilo zorgde er afgelopen weekend op een akkerbouwbedrijf in Eerste Exloërmond voor dat zo'n 250 kuub aan dikke vloeibare kali is weggestroomd.

Groot aanbod verpest start aardappelseizoen

Akker- & Tuinbouw

De voortekenen voor het afzetseizoen 2017-2018 van aardappelen zijn weinig hoopgevend. De grotere oogst dan verwacht en de tegenvallende vraag zorgen ervoor dat de actuele prijzen nu al lager zijn dan 5 euro per 100 kilo.

Chrysanten laten zich goed telen op water

Akker- & Tuinbouw

De teelt van chrysanten op water is een serieus alternatief voor de reguliere grondteelt. Dit is de conclusie van Proeftuin Zwaagdijk na drie jaar onderzoek.

Nederlander eet minste groente en fruit in Europa

Akker- & Tuinbouw

Slechts 31,8 procent van de Nederlandse vrouwen en 26,1 procent van de Nederlandse mannen eet dagelijks één tot vier porties groenten en fruit. Dat is het minste in Europa.

Europees Parlement wil in 2020 af van glyfosaat

Algemeen

De milieucommissie van het Europees Parlement stelt voor om het gebruik van glyfosaat in de Europese landbouw vanaf december 2020 definitief te verbieden.

Spruiten vernietigen vanwege trips

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de hoge ziektedruk van trips besluiten meerdere Nederlandse spruitentelers op dit moment om hun gewas te vernietigen. Dat doen ze omdat een fatsoenlijke oogst niet meer mogelijk is.

Kans op flink schommelende tarweprijzen

Akker- & Tuinbouw

De beschikbaarheid van tarwe op de wereldmarkt is sterk afhankelijk van de afzetstrategie in China en de logistiek in Rusland. Daarom voorspellen analisten schommelende tarweprijzen ondanks de goede oogst en de grote voorraden.

Spelt apart gewas voor vergroening

Akker- & Tuinbouw

De Europese Raad gaat akkoord met het voorstel om spelt apart mee te tellen voor de gewasdiversificatie als voorwaarde voor de vergroeningstoeslag binnen het GLB.

Glyfosaat in bijna helft Europese grondmonsters

Akker- & Tuinbouw

In 45 procent van de bodemanalyses die genomen zijn van landbouwgronden in tien Europese landen zijn restanten van glyfosaat aangetroffen.

Dreigend aardappeltekort in Nieuw-Zeeland

Akker- & Tuinbouw

Een natte winterperiode zorgt ervoor dat Nieuw-Zeeland zich zorgen maakt over de beschikbaar van voldoende aardappelen voor de eigen consumptie.

Aanvoer Suiker Unie weer stilgelegd door technische storing

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie werd dit weekend voor de tweede keer in tien dagen tijd geconfronteerd met een kapotte invoerband voor de suikerbieten op de verwerkingslocatie in Vierverlaten.

Bionext bitter over uitspraak sojapatent

Akker- & Tuinbouw

Biologische ketenorganisatie Bionext is teleurgesteld over het afwijzen van de bezwaren tegen het sojapatent van Monsanto. Plantum wijst erop dat het hier geen octrooi betreft op een planteigenschap.

BASF investeert miljarden in Bayer-pakket

Akker- & Tuinbouw

In totaal 5,9 miljard euro heeft BASF over voor producten en diensten die Bayer CropScience moet afstoten vanwege de voorgenomen fusie met branchegenoot Monsanto.

Analisten voorspellen schommelende tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de grote wereldvoorraden gaan analisten ervan uit dat vooral de tarweprijzen op de wereldmarkt de komende periode fors kunnen schommelen.

NFO toont lef met Ambitie Plantgezondheid

Akker- & Tuinbouw

Volgens Michiel Gerritsen van NFO is het tijd voor een gewasbescherming nieuwe stijl. 'We tonen als gewassectoren met de Ambitie Plantgezondheid het lef om te willen veranderen en vragen andere partijen zich bij ons aan te sluiten.'

Limburgse gerberatelers pakken samen afzet op

Akker- & Tuinbouw

Vier gerberatelers in Noord-Limburg gaan samen grotere partijen en een breder assortiment aanbieden aan de groothandel en de retailorganisatie.

'Kostprijs beheersen maakt weerbaar in aardappelsector'

Akker- & Tuinbouw

De Rabobank ziet volop perspectief in de aardappelsector. Wel stelt de bank dat in Nederland slechts beperkt ruimte is voor uitbreiding van de teelt. Sectorspecialist Akkerbouw Arjan Ausma waarschuwt aardappeltelers hun kostprijs in de hand te...

Koploper blijven door Ambitie Plantgezondheid

Akker- & Tuinbouw

'Uitdagend' noemt Helma Verberkt van LTO Glaskracht Nederland de Ambitie Plantgezondheid. 'Maar we hebben deze ambitie in de glastuinbouw nodig om wereldwijd koploper te blijven met onze teeltsystemen.'

Hoorzitting sojapatent is testcase Europese patentwet

Akker- & Tuinbouw

Biologisch belangenorganisatie Bionext ziet de bezwaarprocedure tegen het patent van Monsanto op het selecteren van sojaplanten als belangrijke testcase voor de nieuwe Europese patentregels.

Biodynamisch areaal stijgt ruim 1700 hectare

Biologische landbouw

Het areaal landbouwgrond dat bewerkt wordt door biologisch dynamische boeren en tuinders steeg in de periode van 2012 tot en met 2016 van 4962 tot 6466 hectare.

HZPC boekt recordomzet

Akker- & Tuinbouw

HZPC Holding realiseerde in boekjaar 2016-2017 een geconsolideerde netto-omzet van 318,5 miljoen euro. In volume verkocht het handelsbedrijf afgelopen jaar 800.000 ton pootgoed. Beide zijn een record.

Kapotte transportband legt bietenaanvoer stil

Akker- & Tuinbouw

De verwerkingslocatie van Suiker Unie in Vierverlaten heeft sinds gisteren te maken met een grote storing, de aanvoer van suikerbieten ligt daardoor waarschijnlijk enkele dagen stil.

Senegal stelt invoerquotum in voor uien

Akker- & Tuinbouw

Nederland mag met terugwerkende kracht over de periode van 1 september tot 1 december 2017 niet meer dan 65.000 ton uien naar Senegal exporteren.

Suikergehalte stijgt naar 16,4 procent

Akker- & Tuinbouw

Van de suikerbieten die in de derde week van de bietencampagne zijn verwerkt is het gemiddelde suikergehalte 16,4 procent.

Senegal stelt invoerquotum in voor uien

Akker- & Tuinbouw

Nederland mag met terugwerkende kracht over de periode van 1 september tot 1 december 2017 niet meer dan 65.000 ton uien naar Senegal exporteren.

Bayer investeert fors in Nunhems

Akker- & Tuinbouw

Bij het groentezadenmerk Nunhems van chemieconcern Bayer is dinsdag een start gemaakt met de nieuwbouw van 2,5 hectare moderne veredelingskassen en een bijbehorend ondersteuningsgebouw in het Limburgse Nunhem.

Geen verruiming inzaai vanggewassen

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken wijst het verzoek van LTO Nederland af voor een algemene uitstel van de inzaai van vanggewassen voor de vergroeningsverplichtingen.

CLM: voldoende alternatieven voor neonics

Akker- & Tuinbouw

CLM Onderzoek en advies komt op basis van een Europese studie tot de conclusie dat er in Europa goede alternatieven zijn voor neonicotinoïden.

Bayer stort zich op digitale landbouw

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern Bayer investeert in de periode tussen 2015 en 2020 minimaal 200 miljoen euro in digitale landbouw. Doel is het ontwikkelen van digitale diensten en producten die boeren en tuinders wereldwijd helpen bij het optimaliseren van de teelt...

Wereldwijd iets minder tarwe

Akker- & Tuinbouw

Volgens de prognose van International Grains Council (IGC) komt de wereldoogst voor tarwe uit op 748 miljoen ton. Dat is slechts 6 miljoen ton minder dan de topproductie van vorig jaar en hoger dan de prognose van een maand geleden.

Europees Parlement weigert lobbyisten Monsanto

Algemeen

Lobbyisten van chemieconcern Monsanto mogen zich voorlopig niet meer vertonen in het Europees Parlement.

Ambitie Plantgezondheid vraagt breed draagvlak

Akker- & Tuinbouw

'Met de Ambitie Plantgezondheid laten we zien dat we stappen willen zetten', zegt LTO-bestuurder Dirk Jan Beuling. Hij noemt de gestelde mijlpalen uitdagend en benadrukt dat voor het realiseren ervan ook marktpartijen en overheid hun...

Rasverschillen bij bladziekten in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

In praktijkproeven constateert het team onderzoek van adviesdienst Delphy dat er in suikerbieten rasverschillen zijn bij de aantasting van bladziekten.

Nieuw instituut stimuleert aardappelteelt in China

Akker- & Tuinbouw

In het noordwesten van China is onlangs een nieuw onderzoeksinstituut voor aardappelen geopend met als doel om de aardappelteelt te stimuleren en op een hoger plan te brengen.

Suiker Unie meldt valse start bietencampagne

Akker- & Tuinbouw

Het natte oogstweer en technische problemen in de suikerfabriek van Suiker Unie in Dinteloord zorgen voor een start van de bietencampagne met horten en stoten.

Mooie start exportseizoen consumptieaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Vooral Frankrijk en België hebben tot dusver al meer consumptieaardappelen vanuit Nederland aangekocht in vergelijking met vorig jaar.

Aardappelindustrie draait weer volle capaciteit

Akker- & Tuinbouw

Na een kleine traditionele dip in de zomerperiode hebben Nederlandse aardappelverwerkers in augustus alweer 331.000 ton aardappelen verwerkt.

Aardappelketen investeert miljoenen in onderzoek

Akker- & Tuinbouw

Tien bedrijven uit de aardappelketen hebben samen met NAO en Vavi de vereniging Holland Innovative Potato (HIP) opgericht voor initiëren van ketengericht onderzoek.

VVD-moties steunen LTO bij vanggewas

Akker- & Tuinbouw

De moties die VVD-kamerlid Helma Lodders gisteren indiende voor verruiming van de toepassing van vanggewassen als vergroeningsverplichting binnen het GLB sluiten aan op het beleid dat LTO nastreeft.

Aardappelsector lift mee op positieve stemming

Akker- & Tuinbouw

Kan de Nederlandse aardappelsector profiteren van de toenemende populariteit van aardappel als voedingsbron? Tijdens PotatoEurope vroeg Nieuwe Oogst enkele handelsbedrijven en verwerkers naar het perspectief van de sector in ons land en de kansen en...

LTO pleit voor uitstel inzaai vanggewas

Akker- & Tuinbouw

Voor de ondernemers die niet op tijd of niet onder de gewenste omstandigheden hun vanggewassen voor de vergroeningseisen kunnen inzaaien, bepleit LTO Nederland een algemene uitstel van de uiterste inzaaidatum.

EU neemt meer tijd voor megadeal Monsanto-Bayer

Akker- & Tuinbouw

Het wel of niet doorgaan van de overname van chemieconcern Monsanto door branchegenoot Bayer zal op z'n vroegst eind januari 2018 duidelijk zijn.

Ambitie Plantgezondheid 'goed verhaal richting consument'

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers zetten al flink in op terugdringen van het middelengebruik. 'De Ambitie Plantgezondheid dwingt ons tot finetunen', stelt LTO-boomteeltbestuurder Jan Veltmans. 'Met sterke gewassen, de juiste teeltsystemen en technieken kunnen we de...

Studentes bijpraten over internationaal zakendoen

Akker- & Tuinbouw

Zo'n achthonderd studenten hebben donderdag PotatoEurope in Emmeloord bezocht. Voor hen was speciaal een inhoudelijke programma in elkaar gezet.

OCAP tevreden over reactie minister Kamp

Akker- & Tuinbouw

De antwoorden van minister Henk Kamp van Economische Zaken over de problemen met de CO2-levering in de glastuinbouw sluiten aan bij de plannen van de tuinbouwsector, de afvalbedrijven en OCAP.

Hectareopbrengst wijst op grote aardappeloogst

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NPEG) verwacht voor Nederland, België, Duitsland en Frankrijk dit jaar een totale oogst van 27,9 miljoen ton consumptieaardappelen.

Ook Lidl steunt robuuste biologische aardappel

Akker- & Tuinbouw

Naast Aldi Inkoop ondertekende ook Lidl Nederland het convenant 'Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen' deze week tijdens PotatoEurope.

BASF wint innovatieprijs met biologische kiemremmer

Akker- & Tuinbouw

De Innovatie-award van PotatoEurope 2017 is toegekend aan BASF voor het biologische kiemremmingsmiddel 1,4Sight.

Baggeren door de modder bij PotatoEurope

Akker- & Tuinbouw

Er rustte bepaald geen zegen op de editie van PotatoEurope die deze week in Emmeloord werd gehouden. Het was baggeren door de modder voor de bezoekers.

Donderdag wel PotatoEurope

Akker- & Tuinbouw

PotatoEurope gaat op donderdag 14 september wel door. Dit heeft de beursorganisatie bekendgemaakt na overleg met de gemeente Noordoostpolder.

PotatoNL zorgt voor één landelijke aardappelnotering

Akker- & Tuinbouw

Er komt voor Nederland onder de naam PotatoNL vanaf 14 november 2017 één landelijke notering voor aardappelen verdeeld over tien categorieën.

Europese graanexport blijft ver achter

Akker- & Tuinbouw

De export van granen vanuit de Europese Unie is op dit moment zo'n 48 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Eerste dag PotatoEurope afgelast

Akker- & Tuinbouw

Alle activiteiten van PotatoEurope en ook van het Pieperfestival op woensdag 13 september in Emmeloord worden vanwege de verwachte weersomstandigheden afgelast.

Uiennotering stijgt naar maximaal 9 euro

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Goes noteerde vandaag voor zaaiuien droog uit de schuur geleverd 7 tot 9 euro per 100 kilo.

Lange nagroei Belgische aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Belgische aardappelpercelen met de rassen Fontane en Bintje vertonen relatief laat in het groeiseizoen nog een behoorlijke nagroei en aanwas van kilo's.

ABN Amro verwacht lichte stijging van suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

In een marktanalyse schrijft ABN Amro dat de bank verwacht dat de suikerprijs op de wereldmarkt de bodem heeft bereikt.

Minister Kamp steunt toelating glyfosaat

Algemeen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken steunt namens de Nederlandse overheid het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de toelating van glyfosaat met tien jaar te verlengen.

Aardappelschillen houden vliegtuig in de lucht

Akker- & Tuinbouw

In project 'Bio jet fuel' wordt onderzocht in hoeverre het interessant is om op grote schaal aardappelschillen te gebruiken voor de productie van brandstof voor vliegtuigen.

Europees aardappelfeest in Emmeloord

Akker- & Tuinbouw

Als World Potato City is Emmeloord deze week het toneel van PotatoEurope 2017. Voor de Nederlandse aardappelsector is het grote aardappelevenement een uitgelezen gelegenheid om zich te presenteren en te profileren.

Eigen mix gecoate meststoffen van Agrifirm

Akker- & Tuinbouw

Coöperatie Agrifirm gebruikt de deelname aan de proefvelden tijdens PotatoEurope 2017 in Emmeloord voor de introductie van een bemestingsconcept met gecoate meststoffen.

Uienseizoen maakt vliegende start

Akker- & Tuinbouw

In de eerste vijf weken van het nieuwe afzetseizoen zijn bijna 11 procent meer uien geëxporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Plantenkwekers willen fuseren tot Plantise

Akker- & Tuinbouw

Groenten- en sierteeltplantenkwekerijen Leo Ammerlaan, Van der Lugt en de Grow Group willen per 1 januari 2018 fuseren tot Plantise.

Soepeler criteria voor laag-risicostoffen

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie stelt nieuwe criteria vast voor de toelating van laag-risicostoffen. Doel is het gebruik van deze stoffen stimuleren.

Aardappelrassen met eigen verhaal

Akker- & Tuinbouw

Caithness Potatoes wil beter herkenbaar zijn voor Nederlandse pootgoedtelers. Het van origine Schots-Engelse pootgoedbedrijf presenteert op de proefvelden van PotatoEurope in Emmeloord een groot deel van het rassensortiment.

Uienexport maakt vliegende start

Akker- & Tuinbouw

In de eerste vier weken van het nieuwe afzetseizoen is de uienexport ongekend vlot op gang gekomen.

Miljoen euro voor beheersing aardappelmoeheid

Akker- & Tuinbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw stelt een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar om de komende drie jaar activiteiten uit te voeren in het kader van het Plan van Aanpak voor de beheersing van aardappelmoeheid (AM).

Productgarantie voor gezonde bollenteelt

Akker- & Tuinbouw

Bollentelers gaan volgens André Hoogendijk van de KAVB geleidelijk meer omgevingsgericht ondernemen. 'Op de lange termijn moeten we op elke bol en elke bloem een productgarantie voor een duurzame teeltwijze kunnen afgeven.'

Glastuinbouw pleit voor stabiele CO2-voorziening

Akker- & Tuinbouw

De tuinbouwsector lijdt schade door de beperkte beschikbaarheid van CO2 en heeft dringend meer aanvoer nodig om de sector op een verantwoorde manier te verduurzamen.

Verschuiving van tros- naar cherry-tomaten

Akker- & Tuinbouw

Het areaal trostomaten in Nederland neemt af tot minder dan 1000 hectare, blijkt uit CBS-cijfers. Het lijkt erop dat steeds meer tomatentelers kiezen voor cherry-tomaten.

Minder appels en peren in Europa

Akker- & Tuinbouw

De appeloogst van dit jaar in de Europese Unie is de kleinste van de afgelopen tien jaar. Ook de perenoogst is 8 procent lager dan het meerjarig gemiddelde.

Introductie van verse soja van Nederlandse bodem

Akker- & Tuinbouw

Het bedrijf DutchSoy gebruikt binnenkort de internationale velddag voor Europese soja voor de introductie van sojabonen voor verse consumptie geteeld in Nederland.

Shell levert deze week nog geen CO2 aan tuinders

Akker- & Tuinbouw

De levering van CO2 aan de glastuinbouw afkomstig van het raffinageterrein van Shell in Pernis zal in elk geval deze week nog stilliggen.

Goes noteert tot 11 euro voor eerste zaaiuien

Akker- & Tuinbouw

De landbouwbeurs in Goes noteerde gisteren de eerste zaaiuien van dit seizoen op een niveau van 9 tot 11 euro per 100 kilo.

Bioketen wil volledig robuuste aardappel in 2020

Akker- & Tuinbouw

Namens de biologische aardappelketen ondertekenden dinsdag 25 partijen het convenant 'versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen'.

CZAV betaalt hogere voorschotprijzen voor graan

Akker- & Tuinbouw

De voorschotprijzen voor tarwe en gerst zijn dit jaar bij CZAV tot 5 procent hoger dan vorig jaar.

Boer Bewust bestookt burger met akkerbouwverhaal

Akker- & Tuinbouw

Voormalig LTO-bestuurder Jaap Haanstra probeert in een nieuwe rol zoveel mogelijk ketenpartijen en akkerbouwers te interesseren voor het initiatief Boer Bewust.

Europese Unie oogst 4,5 miljoen ton meer tarwe

Akker- & Tuinbouw

Volgens de prognose van de Europese Commissie stijgt de oogst van zachte tarwe in de Europese Unie dit jaar met 4,5 miljoen ton tot bijna 140 miljoen ton.

Aardbeienteelt in Nederland intensiveert

Akker- & Tuinbouw

Het aantal aardbeientelers in Nederland is bijna de helft afgenomen in vergelijking met tien jaar geleden. Wel steeg de productie in die periode met 47 procent tot 57,5 miljoen kilo.

Aviko meldt gemiddelde aardappelopbrengsten

Akker- & Tuinbouw

De eerste proefrooiingen van de vier belangrijkste aardappelrassen bij Aviko Potato wijzen voorlopig op een gemiddelde aardappelopbrengst.

Standruimte PotatoEurope 2017 bijna volgeboekt

Akker- & Tuinbouw

Meer dan 260 standhouders hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan de vakbeurs tijdens PotatoEurope 2017 op 13 en 14 september in Emmeloord.

Boomteelt zet flinke stappen met mechanische onkruidbestrijding

Akker- & Tuinbouw

Boomkwekers in regio Treeport Zundert laten zien dat ze door regelmatig schoffelen en eggen het gebruik van herbiciden aanzienlijk kunnen beperken.

Rusland komend seizoen grootste exporteur tarwe

Akker- & Tuinbouw

Analisten van het Amerikaanse landbouwministerie USDA gaan ervan uit dat Rusland dit seizoen wereldwijd de grootste exporteur wordt van tarwe.

Ruim 90 procent van bietentelers wil uitbreiden

Akker- & Tuinbouw

Van de Nederlandse bietentelers maakt meer dan 90 procent gebruik van het aanbod van Cosun om extra LLB's (ledenleveringsbewijzen) af te nemen.

Termijnmarkt fritesaardappelen zakt naar 10 euro

Akker- & Tuinbouw

Het groeizame weer in Noordwest-Europa zorgt opnieuw voor een daling van de termijnnotering voor fritesaardappelen van de nieuwe oogst.

Nederlandse verwerkers door grens 4 miljoen ton aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelverwerkers hebben in de periode van juli 2016 tot en met juni 2017 meer dan 4 miljoen ton aardappelen gebruikt als grondstof.

NAK controleert gebruik koper in bioaardappelen

Akker- & Tuinbouw

In opdracht van Skal Biocontrole voert keuringsdienst NAK de komende periode inspecties uit op het gebruik van koper in de teelt van aardappelen op biologische bedrijven.

Ongunstige stemming verpest uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

Een goede kwaliteit, bijna een exportrecord en geen overvloedig aanbod. Het lijken de ingrediënten voor een succesvol afzetseizoen. Maar niets is minder waar voor de uientelers die een groot deel van hun oogst van 2016 ver beneden de kostprijs...

Witlofsector zet logische stap naar collectief onderzoek

Akker- & Tuinbouw

Witloftelers kunnen vanaf nu lid worden van een coöperatie voor het initiëren van gezamenlijk onderzoek en voor kennisontwikkeling.

Verlenging van vijftien jaar voor kiemremmer MH

Akker- & Tuinbouw

Een meerderheid van de Europese lidstaten steunt een voorstel van de Europese Commissie om de toelating van de kiemremmer maleïne hydrazide (MH) met vijftien jaar te verlengen.

Wisselende graanopbrengsten in Zwarte Zeegebied

Akker- & Tuinbouw

In Oekraïne vallen de graanopbrengsten tegen en vanuit Rusland komen juist berichten dat er veel tarwe beschikbaar is voor export.

McCain steekt 1 miljard dollar in productiecapaciteit

Akker- & Tuinbouw

Aardappelverwerker McCain Foods kondigt plannen aan voor een investeringsprogramma om wereldwijd de productiecapaciteit van de fritesfabrieken uit te breiden.

Meer vraag naar gmo-vrije soja uit Europa

Akker- & Tuinbouw

Peter Strijk van Dutchsoy heeft het volste vertrouwen in de toekomst van de teelt van soja in Europa. 'We kunnen profiteren van de groeiende vraag naar gegarandeerd gmo-vrije soja vanuit de diervoederindustrie en ook retailorganisaties.'

Brussel adviseert blancheren van frites

Akker- & Tuinbouw

Een meerderheid van de Europese lidstaten stemt in met de aanbeveling om frites voor het afbakken te blancheren.

Opbrengsten vroege aardappelen België fors lager

Akker- & Tuinbouw

Vooral op niet-beregende percelen vroege aardappelen blijft in België de productie per hectare tot meer dan 25 procent achter ten opzichte van voorgaande jaren.

Hybridetarwe wellicht interessant voor Nederland

Akker- & Tuinbouw

Hybriderassen zijn voor de tarweteelt van meerwaarde als de groeiomstandigheden niet optimaal zijn. De Duitse veredelingsorganisatie Saaten Union brengt hybridetarwe voor teelt in Nederland opnieuw onder de aandacht.

Ontwikkelingslanden leveren minder suiker aan Europa

Akker- & Tuinbouw

De import van suiker in Europa vanuit de EPA/EBA-landen blijft ruim 280.000 ton achter in vergelijking met vorig jaar.

Nederland mag weer miniknollen leveren aan Argentinië

Akker- & Tuinbouw

Na jarenlange onderhandelingen is de grens van Argentinië onlangs weer opengegaan voor miniknollen en in-vitro vermeerderde aardappelplantjes uit Nederland.

IRS vindt paarse schimmel in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Bij de bietenkliniek van het IRS zijn van diverse percelen suikerbieten binnengekomen met violetwortelrot.

Termijnmarkt aardappelen zakt door bodem

Akker- & Tuinbouw

Voor de aardappeltermijnmarkt is het niveau van 14 euro per 100 kilo deze week niet meer houdbaar.

IRS waarschuwt voor bladschimmels in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Landelijk zijn in diverse teeltgebieden op percelen met suikerbieten de eerste aantastingen van bladschimmels gevonden.

Uienexport nauwelijks kleiner dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

Dit seizoen zijn nauwelijks minder uien vanuit Nederland naar het buitenland verkocht. Wel is de omzet aanzienlijk lager vanwege de matige prijsvorming.

Gezond houden van gewassen is grotere uitdaging

Akker- & Tuinbouw

Telers ervaren bij het gezond houden van hun gewassen meer knelpunten dan tien tot vijftien jaar geleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van NVWA. Redenen voor de toename zijn volgens deskundigen de grotere druk op het middelenpakket, de...

Dümmen Orange neemt Taiwanese veredelaar over

Akker- & Tuinbouw

Met de overname van het Taiwanese kweekbedrijf Sogo Orchids gaat Dümmen Orange zich meer toeleggen op de veredeling van phalaenopsis.

LTO Noord wil landbouw prominent in fusiegemeente

Regio Noord

Groningse afdelingen van LTO Noord roepen fusiegemeente Het Hogeland op landbouw een prominente rol te geven in nieuw gemeentelijk beleid.

Dacom en Mechan werken samen aan datatechnologie

Mechanisatie

Dacom en Mechan Holding gaan strategisch samenwerken om data afkomstig van trekkers en landbouwmachines te koppelen aan teeltregistratie.

Oekraïne verwacht kleinere export granen

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een kleinere graanoogst dit jaar verwachten de autoriteiten in Oekraïne dat de export van granen voor het seizoen 2017-2018 beperkt blijft tot 37,3 miljoen ton.

Lelystadse Boer beheert gronden vliegveld Lelystad

Regio Noord

De te ontwikkelen gronden van het Lelystad Airport Businesspark worden beheerd door de Lelystadse Boer. Dat zijn beide partijen overeengekomen.

Avebe bouwt innovatiecentrum op Groningse campus

Regio Noord

Op de campus van Rijksuniversiteit Groningen heeft aardappelzetmeelconcern Avebe deze week een eerste aanzet gegeven voor de bouw van een innovatiecentrum.

Brabantse varkenshouders kunnen schade claimen

Algemeen

Varkenshouders in Noord-Brabant kunnen vanaf vandaag via de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) schadeclaims indienen tegen provincie Noord-Brabant.

Glastuinbouw wil CO2 uit afvalsector gebruiken

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland en Vereniging Afvalbedrijven zien kansen om CO2 afgevangen in de afvalsector toe te passen in de glastuinbouw.

Export bloemen en planten houdt voorsprong vast

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse export van bloemen en planten is in de eerste helft van dit jaar met 6,5 procent gestegen tot 3,4 miljard euro.

LTO-ambitie oogst bewondering en verwondering

Akker- & Tuinbouw

De reacties op de LTO-ambitie Plantgezondheid 2030 zijn wisselend. Veel maatschappelijke organisaties zijn enthousiast over het voornemen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. Vaktechnisch zijn er vraagtekens.

Droogte geeft tarweprijs boost

Akker- & Tuinbouw

De theoretische tarwevoorraad in de EU daalt in twee jaar van 14,7 miljoen ton tot 10,8 miljoen ton. De kleinere voorraad in combinatie met droogte in diverse teeltregio's zorgt voor een betere prijsvorming.

Kwekers en telers pakken vruchtboomkanker aan

Akker- & Tuinbouw

Het project 'Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker' is deze week van start gegaan op de fruitteeltproeftuin in Randwijk. Doel ervan is beheersen van de schimmelaantasting.Financiering

Gezond telen is vooral kans voor Nederland

Akker- & Tuinbouw

In de nieuwe ambitie voor plantgezondheid voor de periode tot 2030 legt LTO Nederland de lat hoog. De organisatie streeft naar teeltsystemen die gebaseerd zijn op weerbaarheid. Kernwoorden in de ambitie zijn onder meer emissieloos en residuvrij. LTO...

Belgische fruitteeltsector komt met actieplan

Akker- & Tuinbouw

Een groot gezamenlijk actieplan moet met steun van de Vlaamse overheid het tij keren voor de Belgische fruitteeltsector.

Van Dam steunt verdere beperking neonicotinoïden

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken steunt de voorstellen van de Europese Commissie om de toepassingen van drie neonicotinoïden verder te beperken. Dat schrijft hij deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

LTO positief over richting ministerie bij gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland, Greenport Holland (GPH) en Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw zijn positief over de nieuwe stappen die het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil zetten op het gebied van gewasbescherming.

Akkerbouwer neemt geleidelijk afscheid van graan

Akker- & Tuinbouw

De uitbreiding van het areaal suikerbieten op de Nederlandse akkerbouwbedrijven gaat de laatste drie jaar ten koste van de teeltarealen voor gerst en vooral voor die van tarwe. De bouwplannen worden daarmee opnieuw intensiever.

Biotelers ontwikkelen eigen bemester voor vinassekali

Akker- & Tuinbouw

De biologische akkerbouwers Jaco en Arie Rodenburg in Dronten hebben samen met adviesorganisatie Delphy een lichte bemester ontwikkeld om zelf onder meer vinassekali te kunnen toedienen.

Poolprijs tafelaardappelen Nedato ruim 25 euro

Akker- & Tuinbouw

De gemiddeld gerealiseerde prijzen voor tafelaardappelen in de pool zonder voorverkoop komen bij Nedato dit jaar uit op 25,20 euro per 100 kilo.

Einde plantoctrooi is vooral Nederlands succes

Akker- & Tuinbouw

De uitspraak dat in Europa octrooien op klassiek veredelde planten niet meer verleend worden, is het resultaat van succesvol Nederlands lobbywerk. Overigens blijft het wel mogelijk om op nieuwe planteigenschappen octrooi aan te vragen als daarvoor...

Agrico betaalt hoogste hectareprijs pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Voor pootaardappelen van oogst 2016 in de klassen S tot en met A over alle maten betaalt Agrico gemiddeld 33,43 euro per 100 kilo. De gemiddelde hectareprijs voor pootgoed is dit jaar 12.700 euro.

LTO wil emissieloos en residuvrij telen in 2030

Akker- & Tuinbouw

In de ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst', spreekt LTO uit dat Nederland zich verder moet ontwikkelen als mondiaal koploper gezond telen.

Bayer meldt overnameplannen in Brussel

Algemeen

Chemieconcern Bayer heeft bij de Europese Commissie afgelopen week officieel melding gemaakt van de plannen om de Amerikaanse branchegenoot en zaadfirma Monsanto over te nemen.

Europees bietenareaal 16,2 procent groter

Akker- & Tuinbouw

Het areaal suikerbieten in de Europese Unie neemt dit jaar toe met 231.300 hectare tot 1.656.700 hectare.

NVWA vindt boktor in particuliere tuin

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft één exemplaar en één vers uitvlieggat van de Oost-Aziatische boktor aangetroffen in de tuin van een particulier in het Brabantse Steenbergen.

Fors minder granen in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Het areaal granen dat Nederlandse akkerbouwers telen daalt dit jaar met bijna 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

Bayer akkoord met Canadezen over verkoop bio-insecticide

Akker- & Tuinbouw

Bayer Crop Science heeft met het Canadese bedrijf Novozymes BioAg een meerjarige distributie-overeenkomst afgesloten voor de verkoop van het biologisch insecticide Met52 OD in Nederland.

Suikerbiet vertoont nauwelijks schade door droogte

Akker- & Tuinbouw

De droogte speelt in suikerbieten, met uitzondering van enkele percelen, op dit moment nog een beperkte rol. Dat meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

Brits aardappelareaal groeit 4 procent

Akker- & Tuinbouw

Britse aardappeltelers hebben dit voorjaar in totaal zo'n 121.000 hectare gepoot. Daarmee groeit het areaal met 4 procent.

Bosbeheerders waarschuwen voor omvallende essen

Akker- & Tuinbouw

Door de agressieve essentaksterfte zijn in Nederland veel essen ziek en verzwakt. Bosbeheerders waarschuwen voor omvallende bomen.

Drie belangrijke plantensoorten invasief verklaard

Akker- & Tuinbouw

De veel gekweekte soorten zijdeplant (Asciepias syriaca L), mammoetblad (Gunnera tinctoria) en lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum) zijn door de Europese Unie invasief verklaard.

Open dag Rusthoeve in teken van klimaat

Akker- & Tuinbouw

Warmte en droogte waren woensdag tijdens de open dag van CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat vanzelfsprekend belangrijke gespreksonderwerpen.

Speculaties zorgen voor stijging tarwenotering

Akker- & Tuinbouw

Verslechterde vooruitzichten voor de wereldproductie hebben speculatieve aankopen van tarwe tot gevolg en zorgen daardoor voor een stijging van de noteringen op internationale beurzen.

Veldleeuwerikteler niet bang voor fouten

Akker- & Tuinbouw

Veldleeuweriktelers nemen meer dan gemiddeld maatregelen om de duurzaamheid op hun bedrijven te verbeteren. Ook versnellen ze processen die bijdragen aan een betere bodem en meer biodiversiteit. Dit zijn conclusies van CLM na een studie over de...

Aardappeltermijnmarkt reageert scherp op hitte en droogte

Akker- & Tuinbouw

De notering van het aprilcontract voor fritesaardappelen van oogst 2017 steeg de afgelopen twee weken van 15 euro tot meer dan 20 euro per 100 kilo.

Besmet zaaizaad raketblad uit handel genomen

Akker- & Tuinbouw

Veredelingsbedrijf Vandinter Semo in Scheemda heeft een PSTVd-besmetting ontdekt in een zaaizaad van raketblad.

Rusthoeve blijft biobased-testlocatie

Akker- & Tuinbouw

De tuin met gewassen die getest worden op biobased-toepassingen bij proefboerderij Rusthoeve blijft daar liggen. Na het afsluiten van het driejarig project 'Biobased Innovations Garden' startte deze week op de testlocatie het project 'Growing a...

Uitspraak over mezenschade binnen zes weken

Akker- & Tuinbouw

De rechtbank in Arnhem doet binnen zes weken uitspraak in de zaak over het uitkeren van mezenschade. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) spande samen met LTO deze zaak via BIJ12 aan tegen de Nederlandse provincies.

Veldleeuwerik pubert en dubt over koers

Akker- & Tuinbouw

Hoe ziet na vijftien jaar onze toekomst eruit? Op deze vraag probeerde Veldleeuwerik samen met deelnemers en partners donderdag een antwoord te vinden tijdens het congres van de stichting in Zeewolde.

1 miljoen handtekeningen tegen glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Een Europees burgerinitiatief in de vorm van een petitie om een verbod af te dwingen op glyfosaat in de Europese Unie is inmiddels door meer dan een miljoen mensen ondertekend.

Areaal pootgoed voor fritesrassen stijgt

Akker- & Tuinbouw

De pootgoedarealen van de belangrijkste fritesrassen nemen dit jaar behoorlijk toe. Daarentegen daalt de teeltoppervlakte van het bekende exportras Spunta met 774 hectare tot 4.885 hectare.

Veldleeuwerik streeft intensievere samenwerking na

Akker- & Tuinbouw

Binnen de systematiek van stichting Veldleeuwerik gaan telers en ketenpartners nog actiever samenwerken aan verduurzaming van teelt en voedselproductie.

Kamer wil verdere beperking op gebruik glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

De Tweede Kamer heeft vandaag twee moties aangenomen om het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en om het gebruik binnen de landbouw zoveel mogelijk te beperken.

HAS-studenten zoeken oplossing voor witrot in uien

Akker- & Tuinbouw

Een groep tweedejaars studenten van HAS-Hogeschool in Den Bosch test chemische en biologische middelen voor de bestrijding van witrot op uienpercelen.

'Fascinatie voor tuinbouw delen met breder publiek'

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe Oogst-redacteur Koen van Wijk beschrijft in het boek 'Land van Glas' de geschiedenis van zijn familie. Hij gebruikt daarbij de ontwikkeling van de glastuinbouw als rode draad.

Bestrijding bewaarschimmels op pootgoed met UV

Akker- & Tuinbouw

Bij de akkerbouwcombinatie Van der Bos-Idsardi in het Friese Holwerd is afgelopen jaar de toediening van UV-licht getest voor de bestrijding van bewaarschimmels in pootgoed.

Economische Zaken wacht tot najaar met glyfosaatbesluit

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wacht met een standpunt over verlenging van de toelating van glyfosaat op het definitieve voorstel van de Europese Commissie.

Simplot teelt voorlopig geen gmo-aardappelen in Canada

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse aardappelverwerker Simplot wacht voorlopig met de commerciële introductie van de genetisch gemodificeerde (gmo) Innate-aardappelen in Canada.

Aardappelmarkt is rustig en prijshoudend

Akker- & Tuinbouw

De markt van aardappelen voor de verwerkende industrie is op dit moment prijshoudend met een goede balans tussen vraag en aanbod.

Goede oogstverwachting drukt suikernotering

Akker- & Tuinbouw

De suikernoteringen op de wereldmarkt zijn de laatste weken fors gedaald als gevolg van de goede oogstverwachtingen wereldwijd.

Boomkwekers willen strengere keuringseisen

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse vruchtboomkwekers willen zichzelf aanvullende keuringseisen opleggen om zich te onderscheiden van andere Europese landen.

Betere prijzen biogranen in afzetpool Agrifirm

Akker- & Tuinbouw

In de biologische graanpool betaalt Agrifirm de leveranciers 319,50 euro per ton voor EKO&Demeter-haver en 338,78 euro voor EKO baktarwe.

Lange bewaarpool Agrifirm op 163,25 euro voor tarwe

Akker- & Tuinbouw

Voor baktarwe in de lange bewaarpool met afzet tot mei 2017 betaalt Agrifirm dit jaar maximaal 163,25 euro per ton. Uitgaande van de maximale brouwpremie komt de prijs in de lange bewaarpool voor premiumbrouwgerst op 163 euro per ton.

Alvantho veilt 7 juni eerste vroege aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Veilingorganisatie Alvantho in Sint Annaland start volgende week woensdag de eerste veildag voor vroege aardappelen.

Akkerbouwers kunnen mooie bui goed gebruiken

Akker- & Tuinbouw

De groeiomstandigheden voor akkerbouwgewassen zijn dit voorjaar redelijk tot goed te noemen. Het neerslagtekort weegt het zwaarst in het zuidwesten en op hooggelegen lichte gronden. De meeste akkerbouwers geven wel aan dat ze een mooie bui regen nu...

Pasklaar antwoord chitwoodi ontbreekt

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers kunnen wel wat doen om de druk van Meloidogyne chitwoodi te beperken. Maar volledig uitroeien van het plantparasitaire aaltje is een lastige opgave. Inundatie en resistentieveredeling bieden op termijn mogelijk oplossingen voor besmette...

In het veld bodemanalyses uitvoeren

Akker- & Tuinbouw

Met een draagbare bodemscanner kunnen landbouwers zelf een bodemanalyse uitvoeren. Via een app op hun smartphone ontvangen ze vervolgens binnen 10 minuten de analyseresultaten en eventueel een bijbehorend advies.

Toekomst glyfosaat in handen Amerikaanse rechter

Akker- & Tuinbouw

Heeft Monsanto studies gemanipuleerd die moeten aantonen of er een link is tussen glyfosaat en kanker? Een Amerikaanse rechtbank buigt zich hierover. De uitspraak later dit jaar kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Europese herregistratie van...

Gedoe België om erkenning nachtvorst als ramp

Akker- & Tuinbouw

Niet in alle gemeenten in Vlaanderen wordt de nachtvorst van 19 op 20 april erkend als uitzonderlijk fenomeen. Fruittelers in deze gemeenten komen niet in aanmerking voor een vergoeding uit een Rampenfonds.

Brussel verwacht bovengemiddelde opbrengst

Algemeen

Op basis van de huidige stand van zaken en de voorspelde groeiomstandigheden verwacht de Europese Commissie voor de meeste landbouwgewassen bovengemiddelde opbrengsten.

Belgische teler krijgt forse boete voor illegaal pootgoed

Akker- & Tuinbouw

In België heeft het Antwerpse hof van beroep een aardappelteler in de provincie Antwerpen veroordeeld tot het betalen van een forse boete en schadevergoeding vanwege het gebruik van pootgoed zonder afdracht van licentiegelden.

Delphy wil kennis teler over zoete aardappel vergroten

Akker- & Tuinbouw

Adviesorganisatie Delphy start dit jaar met een kennisnetwerk voor telers die de teelt van zoete aardappel verder willen ontwikkelen.

Bijna 4 miljoen ton verwerkte aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Als Nederlandse verwerkers deze maand meer dan 337.000 ton aardappelen verwerken dan bereiken ze daarmee de grens van 4 miljoen ton verwerkte aardappelen in één jaar.

Pootgoedexport stevent af op record

Akker- & Tuinbouw

De exportteller voor Nederlands pootgoed staat tot eind april op 796.000 ton. De kans is groot dat dit seizoen opnieuw een exportrecord kan worden bijgeschreven.

Duurzaamheid naar volgend niveau tillen

Akker- & Tuinbouw

De landbouw staat voor de grote uitdaging om tot 2050 met minder grond en minder input 50 procent meer voedsel te produceren. Deskundigen en stellen dat voor het bereiken van dat doel op het gebied van verduurzaming flinke stappen gezet moeten...

'Verlenging glyfosaat is politiek compromis'

Akker- & Tuinbouw

LTO en ook Copa Cogeca betreuren het dat de Europese Commissie waarschijnlijk niet kiest voor de maximale verlengingstermijn voor glyfosaat.

Aanhoudende druk op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Op de wereldmarkt daalden afgelopen week de tarwenoteringen vooral als gevolg van de aanzienlijke wereldvoorraden.

Xylella heeft meer impact dan bedrijfsbrand

Akker- & Tuinbouw

LTO-vakgroep Bomen en vaste planten heeft een enquête ontwikkeld om boomkwekers bewust te maken van de gevolgen van een uitbraak van de zwaar besmettelijke bacterieziekte Xylella fastidiosa.

Wereldwijde tarweproductie daalt 2 procent

Akker- & Tuinbouw

Uit de eerste prognose van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) blijkt dat de wereldwijde tarweproductie in het seizoen 2017-2018 daalt met 2 procent.

Bietentelers mogen extra fosfaatruimte gebruiken

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie roept bietentelers op om, als dat gewenst is, zich bij RVO aan te melden voor de hogere gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat in het kader van de equivalente maatregelen.

Brussel wil nog tien jaar verder met glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

De verwachting is dat de Europese Commissie binnenkort met een voorstel komt om de Europese toelating van glyfosaat voor een periode van tien jaar te verlengen.

Toename gele roest in wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

Het aantal aantastingen van gele roest in de Graanziektebarometer van onderzoeksinstelling SPNA is deze week toegenomen.

Het blijft knijpen met de uienexport

Akker- & Tuinbouw

Nederland heeft in week 16, de derde week van april, 12.700 ton uien geëxporteerd. Dat is ruim 2000 ton minder dan in dezelfde week vorig jaar.

1,9 miljoen euro omzet Plantion rond Moederdag

Akker- & Tuinbouw

Grote aantallen en goede prijzen voor bloemen en planten zorgen voor een uitstekende weekomzet van 1,9 miljoen euro in de periode rond Moederdag bij afzetorganisatie Plantion.

Mangaangebrek in suikerbieten na kou en droogte

Akker- & Tuinbouw

Bieteninstituut IRS meldt dat op dit moment op verschillende percelen in suikerbieten verschijnselen te zien zijn van licht mangaangebrek als gevolg van de kou en droogte de afgelopen tijd.

Natuurlijke kiemremmer levert goed resultaat op

Akker- & Tuinbouw

Het natuurlijke kiemremmingsmiddel 1,4Sight is afgelopen jaar in diverse bewaarplaatsen voor consumptieaardappelen met succes toegepast.

'Groei is geen doel op zich voor Veldleeuwerik'

Akker- & Tuinbouw

Stichting Veldleeuwerik bestaat binnenkort vijftien jaar en viert dat met een congres. Volgens directeur Hedwig Boerrigter is het de bedoeling om er zeker nog eens vijftien jaar aan vast te knopen. 'Veldleeuwerik is een platform met focus op de...

Bayer opent ForwardFarm in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Op het bedrijf Het Groene Hart in Abbenes van akkerbouwer Jasper Roubos opende Bayer deze week de eerste zogeheten ForwardFarm in Nederland.

Alternaria minder gevoelig voor fungiciden

Akker- & Tuinbouw

Onderzoek van Wageningen University & Research toont aan dat nieuwe isolaten van de aardappelschimmel Alternaria solani minder gevoelig zijn voor enkele specifiek werkende fungiciden.

Peenmarkt komt maar niet op gang

Akker- & Tuinbouw

Een gebrek aan handel zorgt voor een matige prijsvorming op de peenmarkt. Verwerkers en exporteurs kunnen steeds eenvoudig aan hun verplichtingen voldoen en hebben vooralsnog weinig behoefte aan vrije peen.

Opkomst nieuwe klonen phytophthora

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe klonale lijnen EU 36 en EU 37 van de schimmel Phytophthora infestans zijn met name in Nederland in opkomst. Dit blijkt uit de Europese monitoring van phytophthoravlekken in aardappelpercelen, die deze week is bekendgemaakt vanuit het...

Vorstschade in appels en peren tot 30 procent

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) schat dat van de appel- en perenoogst in Nederland ongeveer 30 procent bevroren is.

Meer aardappelen en suikerbieten in Vlaanderen

Akker- & Tuinbouw

Vlaamse akkerbouwers breiden dit seizoen opnieuw hun teeltareaal voor aardappelen uit. Ook zaaien ze meer suikerbieten dan vorig jaar.

Braziliaanse export drukt de suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

Vanwege voldoende aanbod daalden de suikernoteringen op de internationale grondstoffenbeurzen de afgelopen drie weken met meer dan 5 procent.

SPNA vindt eerste aantasting gele roest

Akker- & Tuinbouw

In de waarnemingen voor de Graanziektebarometer hebben onderzoekers van SPNA op de noordelijke proefpercelen met wintertarwe de eerste aantastingen van gele roest gevonden.

Geen voorstel voor verlaagd invoertarief suiker

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie komt waarschijnlijk dit seizoen niet met een verordening voor de invoer van een extra hoeveelheid suiker tegen een verlaagd invoertarief.

Braziliaanse export drukt de suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

Vanwege voldoende aanbod daalden de suikernoteringen op de internationale grondstoffenbeurzen de afgelopen drie weken met meer dan 5 procent.

Plannen voor termijnnotering Europees suiker

Akker- & Tuinbouw

Beursorganisatie Euronext heeft via dochterorganisatie Matif in Parijs vergevorderde plannen om te starten met een termijnnotering voor suiker op de Europese markt.

Vrijstelling voor schurftbestrijder in biologisch fruit

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn Van Dam van Economische Zaken verleent een tijdelijke vrijstelling voor het middel VitiSan in de biologische teelt van appel en peer tegen schurft.

Agrico betaalt recordprijs voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Aardappelcoöperatie Agrico maakte vorige week een indicatieprijs bekend voor pootgoed van oogst 2016 van 31 euro per 100 kilo.

Streven naar 10 ton inuline per hectare

Akker- & Tuinbouw

Voor een rendabele en duurzame teelt van cichorei in Nederland streeft verwerker Sensus naar een opbrengst van gemiddeld 10 ton inuline per hectare. Dit productieniveau moet bereikt worden in 2023, stelt René Schunselaar van Sensus. 'Via...

NVWA vindt weinig overtredingen in fruitteelt

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers leven de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen over het algemeen goed na, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Telers kunnen zich melden voor hogere gebruiksnormen

Akker- & Tuinbouw

Gewastelers die dit jaar gebruik willen maken van de equivalente maatregelen, kunnen dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vorst zorgt voor korte nachten fruittelers

Akker- & Tuinbouw

Voor de tweede nacht op rij hebben Nederlandse fruittelers in diverse teeltgebieden hun appels en peren moeten beregenen vanwege de nachtvorst.

Brazilië nekt dit seizoen de uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

De exportcijfers voor uien blijven vanaf eind februari achter ten opzichte van vorig jaar. Met name het wegblijven van vraag vanuit Brazilië weegt zwaar.

Ziektedruk wintertarwe valt mee

Akker- & Tuinbouw

Uit de eerste resultaten van de Graanziektebarometer van onderzoeksinstelling SPNA blijkt dat de ziektedruk in wintertarwe nu vroeg in het seizoen lager is dan vorig jaar in dezelfde periode.

Havenslib verbetert zandgrond

Akker- & Tuinbouw

Voor het derde jaar op rij rijdt Albert Schuring op zijn bedrijf in Sellingen waddenslib uit voorafgaand aan de teelt van suikerbieten. 'Het slib bevat lutum, veel vocht en ook voor een deel organische stof. Deze aanvoer zorgt ervoor dat onze...

Nieuwe pools voor afzet uien

Akker- & Tuinbouw

Zowel Agrifirm als handelsbedrijf Van Meir kondigen deze week nieuwe afzetpools aan voor gele uien, rode uien en biologische uien.

Vrijwel alle suikerbieten zijn gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Nog minder dan één procent van het areaal suikerbieten in Nederland moet nog gezaaid worden.

Bejo komt met hybrideaardappel uit zaad

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Bejo Zaden heeft kwekersrecht verkregen voor het aardappelras Oliver F1. Dit is een tetraploïde hybrideaardappel die geteeld wordt uit botanisch zaad.

Weinig vrije aardappelen in België

Akker- & Tuinbouw

In Belgische bewaarplaatsen wordt de aardappelvoorraad op peildatum 1 april geraamd op 1,21 miljoen ton. Het aandeel nog beschikbare vrije aardappelen is uitzonderlijk laag.

Beregenen voor betere opkomst cichorei

Akker- & Tuinbouw

Het IRS adviseert cichoreitelers om een opkomstberegening uit te voeren als het zaaizaad in droge grond ligt en op korte termijn geen uitzicht is op voldoende neerslag.

Adama geeft vervolg aan monitoring phytophthora

Akker- & Tuinbouw

Middelenfabrikant Adama investeert komend jaar zo'n 10.000 euro in de bemonstering van de verschillende genotypen van phytophthora in de aardappelteelt in met name Nederland en België.

Peen en uien drukken resultaat akkerbouwer

Akker- & Tuinbouw

Voor akkerbouwers gaat 2016 de boeken in als een jaar waarin peen en uien tegen de verwachting in slechte resultaten boekten. Dat meldt accountantsorganisatie Accon avm.

Aardappelareaal West-Europa groeit amper

Akker- & Tuinbouw

De North-western European Potato Growers (NEPG) verwacht voor dit seizoen een uitbreiding van het areaal consumptie-aardappelen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië van 3,6 procent.

HZPC verdachte in mededingingszaak Zuid-Afrika

Akker- & Tuinbouw

De Zuid-Afrikaanse mededingingsautoriteit beschuldigt HZPC en zijn distributeur Wesgrow Potatoes van exclusieve afspraken over de beschikbaarheid van het aardappelras Mondial.

Uitbreiding onderzoek bladziekten suikerbiet

Akker- & Tuinbouw

Adviesdienst Delphy breidt het onderzoek naar de gevoeligheid van suikerbietenrassen voor bladziekten dit jaar uit van Drenthe naar Flevoland.

Gedragscode voor datagebruik in akkerbouw actief

Akker- & Tuinbouw

Bedrijven en organisaties kunnen vanaf deze week de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw onderschrijven.

Belchim investeert in producent groene middelen

Akker- & Tuinbouw

Belgische middelenfabrikant Belchim Crop Protection heeft het Duitse gewasbeschermingsbedrijf Proagro overgenomen.

Equivalentie dan toch een feit

Akker- & Tuinbouw

In een gezamenlijk persbericht melden LTO en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dat zij verheugd zijn dat na jarenlange lobbywerk de equivalente maatregelen vanaf nu toegepast kunnen worden.

Kleine uitbreiding uienareaal

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma's gaan voorlopig uit van een lichte stijging van het areaal zaaiuien in Nederland. Wel zijn er minder plantuien geplant.

Belang van Nederland als perenland neemt toe

Akker- & Tuinbouw

Het aandeel van Nederland in de Europese perenproductie neemt toe, stelt ABN Amro. De fruitsector in ons land zal echter moeten knokken om de export van peren op gang te houden.

Record perenoogst bij minder telers

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse perentelers oogstten in 2016 een recordhoeveelheid van 374 miljoen kilo . Dat was 25 miljoen kilo ofwel 7 procent meer dan de voorgaande oogst.

Ook Brussel akkoord met overname Syngenta

Algemeen

Na eerder vandaag de Verenigde Staten geeft nu ook de Europese Commissie zijn goedkeuring aan de overname van het Zwitsers chemieconcern Syngenta door ChemChina.

ChemChina mag Syngenta overnemen

Algemeen

De mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten hebben groen licht gegeven voor de overname van Syngenta door het Chinese concern ChemChina.

Exporteur wil uien verschepen naar hongersnoodgebieden

Akker- & Tuinbouw

Uienexporteur Wiskerke Onions pleit ervoor om het overschot aan Nederlandse uien van dit seizoen in te zetten voor verlichting van de hongersnood in Oost-Afrika.

Wereldrecord tarweoogst bijna 16,8 ton per hectare

Akker- & Tuinbouw

De Nieuw-Zeelandse akkerbouwers Eric en Maxime Watson hebben het wereldrecord voor de productie van tarwe verbroken met 16,791 ton per hectare.

Heyboer zaait bio-uien met dubbele gps

Akker- & Tuinbouw

Onder prima omstandigheden en met een speciale machine zaaide Arjan Hendriksen van loonbedrijf Heyboer vandaag een perceel bio-uien op het bedrijf van Jan en Mark van der Veen in Dronten.

Inzaai suikerbieten halverwege

Akker- & Tuinbouw

Ruim de helft van het areaal suikerbieten in Nederland is inmiddels ingezaaid. Dat blijkt uit de meest recente cijfers in de Bietenstatistiek van Suiker Unie.

'Uiteindelijk is chemie doodlopend spoor'

Akker- & Tuinbouw

In de overgang naar weerbare teeltsystemen verandert gewasbescherming van reactief in proactief. Bestrijden wordt eerder uitzondering dan regel, stelt voorzitter Piet Boonekamp van Artemis. 'Als bestrijden nodig is, dan bij voorkeur biologisch....

Europees areaal vezelvlas stijgt met 10 procent

Akker- & Tuinbouw

Het areaal vlas dat geteeld wordt in Frankrijk, België en Nederland is het afgelopen jaar toegenomen tot ruim 107.000 hectare.

Suikerprijs op wereldmarkt staat onder druk

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de redelijk goede oogstvooruitzichten staan de suikernoteringen op de wereldmarkt onder druk.

Bietenareaal Europese Unie stijgt 17,3 procent

Akker- & Tuinbouw

Op basis van eerste prognoses van de Europese lidstaten is het de verwachting dat het areaal suikerbieten in de Europese Unie (EU) dit jaar toeneemt van 1,41 tot 1,66 miljoen hectare.

Sensus waarschuwt voor te veel stikstof in cichorei

Akker- & Tuinbouw

Voor maximale inulineopbrengsten heeft een gewas cichorei volgens de agrarische dienst van Sensus relatief weinig stikstof nodig.

Twijfels over verbod drie neonicotinoïden

Akker- & Tuinbouw

De richtlijnen voor onderzoek op risico's voor bijen dat aanleiding is voor een mogelijk Europees verbod op drie neonicotinoïden in buitenteelten zorgen voor veel discussies.

Plaagbestrijding volgens Bayer onder druk door middelenverbod

Akker- & Tuinbouw

Middelenfabrikant Bayer kan zich niet vinden in het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van drie neonicotinoïden in Europa te verbieden voor buitenteelten.

Nauwelijks bieten gezaaid vorige week

Akker- & Tuinbouw

Met het mooie weer in het vooruitzicht hebben bietentelers vorige week slechts 2 procent van het areaal ingezaaid.

Camera's beoordelen pootgoed

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe optische sorteerder voor aardappelpootgoed Optica SC heeft met acht sporen een capaciteit van 8 tot 12 ton per uur. De machine verdient zichzelf terug door de grote nauwkeurigheid en besparing op naleesuren.

Agrico levert recordvolume pootgoed in één week

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelshuis Agrico heeft vorige week een recordhoeveelheid van 33.400 ton pootaardappelen verladen.

Definitief verbod dreigt voor drie gewasbeschermingsmiddelen

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie presenteerde vorige week voorstellen voor een definitief verbod op de middelen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam voor buitenteelten.

Voorzichtige start inzaai suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Landelijk is afgelopen week bijna 2 procent van het bietenareaal in Nederland ingezaaid.

Belgische aardappelverwerking groeit 11 procent

Akker- & Tuinbouw

Belgische aardappelverwerkers gebruikten in 2016 in totaal 4,4 miljoen ton voor de productie van frites en overige aardappelproducten.

NAV wil duidelijkheid over mineralenemissie

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat er voorafgaand aan het vaststellen van nieuw beleid voor bemesting meer duidelijkheid moet komen over de emissieroutes van mineralen.

Behoorlijke voorsprong pootgoedexport

Akker- & Tuinbouw

Tot en met februari 2017 is ruim 553.000 ton aardappelpootgoed vanuit Nederland geëxporteerd naar het buitenland.

Aardappelverwerkers naderen 4 miljoen ton grens

Akker- & Tuinbouw

Vanaf maart 2016 tot en met februari 2017 zijn in Nederland 3.942.000 ton aardappelen verwerkt tot consumptieproducten.

Uienexport zakt verder weg

Akker- & Tuinbouw

In week 8 is vanuit Nederland slechts 12.600 ton uien naar het buitenland verkocht. De matige vraag zorgt voor aanhoudende prijsdruk op de uienmarkt.

Spreekuur voor biologische telers in Flevoland

Algemeen

Samen met Bioacademy faciliteren de adviesorganisaties van Tafel naar Kavel en Delphy vanaf dit jaar maandelijkse teelttechnische bijeenkomsten voor biologische gewastelers.

Toenemend aanbod drukt maisnoteringen

Veehouderij

Positieve oogstverwachtingen zorgen volgens analisten voor een overwegend negatief sentiment op de maismarkt.

ABN Amro: daling prijzen suiker en tarwe

Algemeen

ABN Amro verwacht dat in de loop van dit jaar de marktprijzen voor tarwe en suiker zullen dalen.

Eerste kavelcoöperatie voor Greenport Boskoop opgericht

Akker- & Tuinbouw

Voor het herstructureren en verkopen van kleine percelen sierteeltgrond is in Hazerswoude de Kavelcoöperatie Dijkgraafweg opgericht.

Mogelijk grote vleesfraude in Brazilië

Algemeen

In Brazilië zijn invallen gedaan bij tientallen vleesverwerkende bedrijven in een onderzoek naar grootschalige fraude.

Melkveehouder Von Martels toch in Tweede Kamer

Algemeen

CDA-kandidaat Kamerlid Maurits von Martels in Dalfsen heeft voldoende voorkeurstemmen gekregen om aanspraak te maken op een voorkeurszetel in de Tweede Kamer.

Albert Heijn stuwt verkoop winterpeen

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse supermarkten verkopen op jaarbasis zo'n 14 miljoen kilo winterpeen. De verkoop neemt jaarlijks toe met zo'n 3 procent. Vooral supermarktketen Albert Heijn is verantwoordelijk voor deze stijging.

Robuust teeltsysteem vraagt 1 miljard euro

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder Joris Baecke roept het nieuwe kabinet op ambitie te tonen door samen met het bedrijfsleven te investeren in de ontwikkeling van duurzame teeltsystemen voor land- en tuinbouwgewassen.

Bietenseizoen voorzichtig van start

Akker- & Tuinbouw

De eerste suikerbieten in Nederland zijn afgelopen dinsdag gezaaid op Goeree Overflakkee.

Saldo biologische bedrijven variëert sterk

Akker- & Tuinbouw

Omschakelen van gangbaar naar biologisch is voor akkerbouwers geen garantie voor economisch succes, volgens accountants- en advieskantoor Countus.

Bodemverbeteraar meer hype dan hoop

Akker- & Tuinbouw

Er zit veel kaf tussen het koren bij de bodemverbeteraars, vindt Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer. 'Toch maakt het toepassen ervan ondernemers meer bewust van de kwaliteit van hun bodem. En dat is positief.'

NVWA gedoogt smallere teeltvrije zone

Akker- & Tuinbouw

Voor wintertarwe dat is ingezaaid voor 1 januari 2017 wordt dit teeltseizoen nog een teeltvrije zone van 25 centimeter gedoogd.

Brussel versterkt rol producentenorganisaties

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie vereenvoudigt de regels voor producentenorganisaties (PO's) in de groenten- en fruitsector, met minder administratieve lasten en meer financiële steun in tijden van crisis.

Verruiming spuitkeuring rijen- en strokenspuiten

Akker- & Tuinbouw

Voor rijen- en strokenspuiten met een spuitboombreedte van 3 meter of minder is de geldigheid van de SKL-keuring verruimd van drie naar zes jaar.

Big data agro zijn big business

Akker- & Tuinbouw

De Rabobank vindt dat agrarische data beter beschermd moeten worden tegen het monopolie van multinationals.

Wereldvoorraad tarwe stijgt verder

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) gaat ervan uit dat de wereldvoorraad aan tarwe komend jaar stijgt van 240 miljoen ton tot bijna 250 miljoen ton.

Mogelijk krapte op graanmarkt

Akker- & Tuinbouw

Uit de graanbalans van de Europese Commissie blijkt dat de theoretische graanvoorraad in de Europese Unie komende zomer daalt tot een niveau dat te laag is voor zeven weken consumptie.

Zorg om goede grond voor akkerbouw in visie RaboResearch

Akker- & Tuinbouw

De focus van de Nederlandse akkerbouw ligt op de beschikbaarheid van goede grond, stelt RaboResearch in de toekomstvisie voor de akkerbouwsector. Speerpunten zijn de bodemvruchtbaarheid en het perspectief om op dure grond rendabel akkerbouwgewassen...

Aaltjes zijn vaak ongrijpbaar voor uientelers

Akker- & Tuinbouw

De aantasting van uien door aaltjes is moeilijk voorspelbaar. Onderzoeks- en adviesinstelling HLB ontwikkelt daarom detectiemethoden voor de plantparasitaire nematoden die ook in de uienteelt een rol spelen.

'Akkerbouw moet grip houden op eigen data'

Akker- & Tuinbouw

Voor het verzamelen van gegevens om betere beslissingen te nemen en de bedrijfsvoering verder te optimaliseren kan de akkerbouwsector heel goed een datacoöperatie oprichten.

Mogelijk krapte op Europese graanmarkt

Akker- & Tuinbouw

Uit de graanbalans van de Europese Commissie blijkt dat de graanvoorraad in de Europese Unie komende zomer daalt tot een niveau dat niet genoeg is voor 7 weken consumptie.

Graanproductie EU stijgt met 6 procent

Akker- & Tuinbouw

Op basis van een areaaluitbreiding van bijna 300.000 hectare verwacht de Europese Commissie dat de graanproductie in de Europese Unie stijgt tot in totaal bijna 316 miljoen ton.

Aantal bioboeren in Nederland stijgt 12 procent

Biologische landbouw

Bij Skal Biocontrole staan inmiddels 1.831 biologische boerenbedrijven geregistreerd. Dat zijn er ruim 12 procent meer dan vorig jaar.

Belgische bietensector nog in impasse

Akker- & Tuinbouw

In België is er kort voor de start van het nieuwe bietenseizoen nog steeds geen overeenkomst over de leveringsvoorwaarden tussen de bietentelers en de Tiense Suikerraffinaderij.

Wereldwijde graanoogst naar 2,1 miljard ton

Akker- & Tuinbouw

De International Grains Council (IGC) heeft de verwachte wereldwijde graanoogst voor het seizoen 2016-2017 naar boven bijgesteld tot meer dan 2,1 miljard ton.

Historisch lage Europese suikervoorraad

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie stevent af op een historisch lage suikervoorraad, blijkt uit een berekening van de Europese Commissie.

Areaal onbedekte tuinbouw stijgt 10.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Het areaal tuinbouw in de open grond is sinds de eeuwwisseling toegenomen van 81.060 hectare tot 91.800 hectare in Nederland.

Akkerbouw verliest ruim 20 procent areaal

Akker- & Tuinbouw

Het areaal landbouwgrond dat gebruikt wordt door akkerbouwers is in Nederland vanaf de eeuwwisseling afgenomen van 634.400 hectare tot 502.500 hectare.

Perentelers lopen minder risico met Q-Eline

Akker- & Tuinbouw

Q-Eline lijkt de nieuwe standaard te worden voor de perenteelt. De onderstam is vooral interessant vanwege de vorstresistentie en de gladdere vruchten. Aandachtspunt voor de telers is dat de gladdere peren, zeker in het geval van Conference,...

Peer voorkomt kater na avondje stappen

Akker- & Tuinbouw

Australische onderzoekers hebben uitgevonden dat het eten van peren helpt om de gevolgen van een zware stapavond met veel alcohol te verwerken.

Minder vrije uien op voorraad

Akker- & Tuinbouw

Ongeveer 49 procent van de uien van oogst 2016 is inmiddels afgeleverd. Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) met als peildatum 1 februari.

Groen licht voor bemesten op maat

Akker- & Tuinbouw

De equivalente maatregelen voor het op maat bemesten in de akkerbouw kunnen worden ingevoerd, stelt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

Bayer verwacht vertraging bij overname Monsanto

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de vraag om aanvullende informatie door mededingingsautoriteiten verwacht chemieconcern Bayer dat de overname van Monsanto enkele maanden vertraging oploopt.

Einde plantoctrooi weer stap dichterbij

Akker- & Tuinbouw

In de Europese Unie is er consensus om producten van klassieke veredeling uit te sluiten van octrooirecht. De komende maanden moet duidelijk worden hoe het Europees Octrooibureau (EOB) het standpunt van Brussel omzet in beleid. Juridisch zijn er nog...

'Zonder plantoctrooien hebben telers meer keus'

Akker- & Tuinbouw

Als telers zijn we heel gelukkig dat op natuurlijke eigenschappen verkregen door klassieke veredeling geen patent kan worden aangevraagd, zegt LTO-bestuurder Joris Baecke.

'Lobby tegen plantoctrooien blijft nodig'

Akker- & Tuinbouw

Het lobbywerk om een einde te maken aan patenten op voedselgewassen is volgens Bionext, belangenorganisatie voor de biologische sector, nog niet afgelopen.

Antidumpheffing Europese frites in Brazilië

Akker- & Tuinbouw

De Braziliaanse overheid gaat een antidumpheffing opleggen op verwerkte aardappelproducten die het land importeert uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Nepfeiten verzieken debat genetische modificatie

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Sybe Schaap van adviesorgaan Cogem vindt dat discussies over genetische modificatie (gmo) vaak beïnvloed worden door emoties en beweringen die nergens op gebaseerd zijn.

Reactie Economische Zaken op brandbrief wekt wrevel

Akker- & Tuinbouw

LTO is teleurgesteld over de reactie van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken op de brandbrief over de knelpunten in de gewasbescherming.

Cosun bereidt zich voor op wereldmarkt

Akker- & Tuinbouw

Landbouwcoöperatie Cosun richt zich voornamelijk op de autonome groei van de bestaande bedrijfsonderdelen. Overnames liggen op korte termijn niet voor de hand, meldt directievoorzitter Robert Smith. 'We hoeven niet zo nodig de grootste zijn, maar...

Oude wetgeving remt ontwikkeling aardappelteelt

Akker- & Tuinbouw

De aardappelsector kan niet optimaal profiteren van de genetische mogelijkheden, omdat de Europese Unie nieuwe veredelingstechnieken niet erkent, stelt HZPC-directeur Gerard Backx.

Aardappelbedrijven ZAP en Semagri samen verder

Akker- & Tuinbouw

Pootgoed- en zaaizaadcoöperatie Royal ZAP neemt pootgoedbedrijf Semagri Holland over. Beide bedrijven blijven voorlopig wel actief onder hun eigen naam.

Opnieuw duurzaamheidslabel voor Grodan

Akker- & Tuinbouw

Grodan, de producent van steenwolsubstraten voor de glastuinbouw, heeft opnieuw het EU Ecolabel voor haar groeimedia behaald.

Belgische aardappelvoorraad is bovengemiddeld

Akker- & Tuinbouw

In België bedraagt de aardappelvoorraad nog 2,11 miljoen ton. Dit is zo'n 200.000 ton meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

China wil kennis in ruil voor handel

Algemeen

Het perspectief voor de export van Nederlandse bloembollen naar China lijkt gunstig. Wel zijn de eisen streng en moeten Nederlanders die actief zijn in het land er rekening mee houden dat een handelsrelatie vooral slaagt als daadwerkelijk sprake is...

Tomaat blijft populair in Duitsland

Akker- & Tuinbouw

Met 11,6 kilo per huishouden blijft tomaat veruit de meest gekochte groentesoort in Duitsland. Dat blijkt uit gegevens van marktanalysebureau AMI.

Forse prijsstijging vroege aardappelen bij McCain

Akker- & Tuinbouw

Afhankelijk van de leveringsweek verhoogt fritesfabrikant McCain de contractprijzen voor de vroege teelt van Première met 15 tot 35 procent.

Van Dam pakt knelpunten gewasbescherming aan

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam meldt dat hij bereid is om op ambtelijk niveau samen met betrokken organisaties mee te werken aan de aanpak van actuele knelpunten voor de ontwikkeling van duurzame gewasbescherming.

Vorst en droogte stimuleren tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Op de internationale graanmarkten zijn de noteringen voor tarwe de afgelopen week met enkele procenten gestegen.

Cosun wil nog meer suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Cosun stimuleert akkerbouwers meer suikerbieten te zaaien door de uitgifte komend voorjaar van opnieuw extra ledenleveringsbewijzen (LLB's).

Directeur Smith vertrekt bij Royal Cosun

Akker- & Tuinbouw

Op 1 juni 2017 treedt Robert Smith terug als voorzitter van de concerndirectie van Royal Cosun. Hij wordt opgevolgd door Albert Markusse.

Tekort pootgoed remt uitbreiding aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

De beperkte beschikbaarheid van pootgoed in de EU-5 landen zorgt ervoor dat de verwachte uitbreiding van het aardappelareaal dit jaar niet gerealiseerd gaat worden.

Helft standruimte PotatoEurope al geboekt

Akker- & Tuinbouw

Beursorganisator DLG Benelux meldt dat er veel belangstelling van bedrijven en organisaties is voor deelname aan PotatoEurope 2017.

Akkerbouwland al dertig jaar op 4 procent organische stof

Akker- & Tuinbouw

Arjan Reijneveld van Eurofins Agro is positief over de conditie van de Nederlandse landbouwgrond. Wel zijn er volgens de bodemspecialist aandachtspunten. 'De variatie is groot en goede aanvoer van nutriënten blijft nodig. Verder moeten we ons...

Farm Frites zoekt uitbreiding vooral in bewaarsegment

Akker- & Tuinbouw

Door optimalisatie van bestaande productielijnen neemt de verwerkingscapaciteit van Farm Frites in Nederland en België opnieuw verder toe.

Aardappelsector België wil snel groeien

Akker- & Tuinbouw

De Belgische aardappelsector wil doorgroeien naar een teeltareaal van 100.000 hectare en een gemiddelde hectareopbrengst van 60 ton. De ambities zijn gedreven door de afzetkansen van de verwerkende industrie. Maar bij onze zuiderburen zijn er ook...

Lamb Weston/Meijer stimuleert mechanische koeling

Akker- & Tuinbouw

Voor contractaardappelen van oogst 2017 geleverd in juni en juli uit de mechanische koeling betaalt fritesfabrikant Lamb Weston/Meijer een significant hogere bewaarpremie.

Consument waardeert gladde en grove Conference

Akker- & Tuinbouw

Zo'n 76 procent van de Nederlandse consumenten koopt bij voorkeur gladde tot licht gebronsde Conference-peren.

Jojo-effect slecht voor export sluitkool

Akker- & Tuinbouw

Exporteurs van sluitkool zijn op zoek naar meer structuur in aanbod en stabielere prijzen. Zij zijn van mening dat ze hiermee meer handel en dus afzetvolume naar zich toe kunnen trekken.

Suikerprijs stijgt 10 tot 13 procent

Akker- & Tuinbouw

Na een dip in december is de suikerprijs op de internationale markt terug op het niveau van ruim 50 euro per 100 kilo witte suiker.

Farm Frites heeft plannen voor fabriek in Kazachstan

Akker- & Tuinbouw

Fritesfabrikant Farm Frites is betrokken bij plannen om een fritesfabriek te bouwen in het noordoosten van Kazachstan.

Rode kool verkoopt beter dan witte kool

Akker- & Tuinbouw

De afzet van witte kool vanuit Nederland is dit seizoen flauw tot dusver. Rode kool daarentegen profiteert van tegenvallende opbrengsten in Duitsland en België.

Erwinia blijft nog grillig voor pootgoedteler

Akker- & Tuinbouw

Heel geleidelijk krijgt de pootgoedsector antwoorden op de vele vragen over erwinia. Maar een volledige beheersing van de bacterieaantastingen vergt nog een lange adem.

Europese graanvoorraad daalt 13 procent

Akker- & Tuinbouw

De graanvoorraad in de Europese Unie daalt dit seizoen met 13 procent van 45,1 miljoen ton tot 39,3 miljoen ton.

Ministerie blokkeert collectief onderzoek akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken weigert halsstarrig mee te werken aan een pragmatische uitvoering van de financiering van het collectieve onderzoek voor de akkerbouwsector.

Kwaliteit pootgoed fysiologisch sturen

Akker- & Tuinbouw

Volgens hoogleraar Paul Struik van Wageningen UR is het vanuit de principes van de plantenfysiologie goed mogelijk om de kwaliteit van pootgoed te verbeteren. Hij noemt met name de fase van loofdoding tot en met de oogst in zekere mate bepalend voor...

Hybrideaardappel voldoende groeikrachtig

Akker- & Tuinbouw

Veredelingsbedrijf Solynta kweekte afgelopen seizoen hybrideaardappelen met voldoende groeikracht en het vermogen om een goede productie te leveren.

Akkerbouw bepaalt ambitie voor duurzame gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Ketenpartijen in de akkerbouw hebben de Routewijzer opgesteld als plan voor verdere verduurzaming van de gewasbescherming in de sector.

'Groei uienexport zit in Azië en Afrika'

Akker- & Tuinbouw

Op de exportmarkt voor uien blijft Nederland de komende vijf jaar een gatenvuller, voorspelt Lindert Moerdijk van handelsbedrijf MSP Onions in Nieuwdorp. 'We moeten alles insteken op kwaliteit. Alleen een goede kwaliteit kan de export op sleeptouw...

Industrie vraagt begrip pootgoedsector

Akker- & Tuinbouw

Tom van der Meer van Vavi, de belangenorganisatie voor de aardappelverwerkende industrie, verbaast zich over de discussie rond de versoepeling van de norm voor groeischeuren. 'Het is teleurstellend dat in de pootgoedsector niet iedereen meewerkt aan...

Vakgroep maakt zich sterk voor Paraat

Akker- & Tuinbouw

Het Fonds Kleine Toepassingen honoreert de aanvraag van LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten voor financiering van een uitbreidingsaanvraag van het fungicide Paraat.

NAK handhaaft tarieven voor pootgoedkeuring

Akker- & Tuinbouw

Voor het vijfde jaar op rij voert keuringsdienst NAK geen tariefsverhoging door voor pootgoedtelers. De tarieven voor het keuren van zaaizaad stijgen wel met 1 procent.

Correlatie in chitwoodi-onderzoek valt tegen

Akker- & Tuinbouw

Uit de resultaten van het chitwoodi-onderzoek van keuringsdienst NAK in pootgoed blijkt dat de correlatie tussen grondbemonstering voor de teelt en knolanalyses na de oogst slechts 63 procent is.

Cosun verwacht 84.500 hectare suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Voor het teeltseizoen 2017 hebben suikerbietentelers voor 84.500 hectare aan zaaizaad besteld. Dat blijkt uit de bietenzaadbestelling van Cosun. Vorig jaar was het areaal suikerbieten nog net iets meer dan 70.000 hectare.

Pootgoedtelers balen van nieuwe norm groeischeuren

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedtelers in de Noordoostpolder zijn zeer verdeeld over het verruimen van de keuringsnormen voor groeischeuren door de vaste commissie van de NAK.

Strenge toets Brussel voor Nederlandse gebruiksnormen

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) constateert dat de Europese Commissie voorstellen van lidstaten voor regelgeving met betrekking tot het aanwenden van mineralen streng toetst aan de kaders van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Uiensector wil kwaliteit beter beheersen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse uiensector start een ketenbreed programma voor kwaliteitsonderzoek met steun vanuit de topsector Agri en Food. Doel van het gezamenlijk initiatief is verbetering van de uienkwaliteit en versterking van de Nederlandse exportpositie.

Moeizame logistiek kleine stimulans tarweprijs

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor tarwe op de wereldmarkt zijn de afgelopen maand een fractie gestegen als gevolg van het koude weer en logistieke problemen in sommige gebieden.

De Groot en Slot beste kweekbedrijf groentezaden

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma De Groot en Slot in Broek op Langedijk is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de categorie Groentezaadveredeling.

Uiensector vreest besluit kiemremmer

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie beslist waarschijnlijk eind maart of de kiemremmer MH ook na 2017 beschikbaar blijft voor de teelt van uien en aardappelen.

Ketenbreed onderzoek naar kwaliteit uien

Akker- & Tuinbouw

De uienketen gaat gezamenlijk onderzoek doen om de kwaliteit van uiten te verbeteren. De aftrap voor een ketenbreed programma vond dinsdag officieel plaats.

Uien interessant voor Belgische akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Uienspecialisten in België verwachten dat het uienareaal bij onze zuiderburen de komende jaren doorstijgt van 3.000 tot 5.000 hectare.

Kookboek als bewijs voor schadelijke exoten

Akker- & Tuinbouw

Het juridische draagvlak onder de regelgeving voor invasieve exoten in de Europese Unie is ronduit pover, stelt juriste Erna Philippi-Gho. 'Veelal mist de wetenschappelijke onderbouwing.'

Sorghumbier staat centraal in minidocumentaire

Akker- & Tuinbouw

In een minidocumentaire van ongeveer 8 minuten vertelt Martijn Stevens van het bedrijf Seedscope alles over het gewas sorghum en specifiek het maken van sorghumbier.

VVD maakt zich sterk voor Crispr-Cas

Akker- & Tuinbouw

In de Tweede Kamer is gisteren een motie aangenomen waarin VVD-Kamerlid Helma Lodders de regering oproept zich in Brussel in te zetten voor vrijstelling van Crispr-Cas als nieuwe veredelingstechniek.

Skal publiceert middelenlijst voor de biosector

Biologische landbouw

Certificeringsinstelling Skal heeft deze week op haar website een overzicht geplaatst van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen die gebruikt mogen worden in de biologische sector.

NVWA kondigt 450 inspecties aan

Akker- & Tuinbouw

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2017 circa 450 inspecties uitvoeren bij boomkwekers en telers van vaste planten en bloemisterijgewassen in de openlucht.

Al weken geen peennotering in Emmeloord

Akker- & Tuinbouw

Vanwege een gebrek aan transacties heeft Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) in Emmeloord vandaag voor de zesde week op rij geen peen kunnen noteren.

Geopolitieke ontwikkeling ongunstig boomteeltsector

Akker- & Tuinbouw

Door de huidige geopolitieke verhoudingen gaat de Nederlandse boomteeltsector omzet kwijtraken, voorspelt Henk Raaijmakers, voorzitter van de LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten.

Bijensterfte laag en zonder eenduidige oorzaak

Algemeen

Van de bijenvolken in Nederland heeft 6,5 procent de winter van 2015-2016 niet overleefd. Voor de sterfte van de volken kunnen specialisten niet een eenduidige oorzaak aanwijzen.

Kruidenbedrijf VNK zoekt areaal in Flevoland

Akker- & Tuinbouw

Kruidenbedrijf VNK in Biddinghuizen wil het areaal contractteelt voor met name peterselie komend jaar uitbreiden met zo'n 50 hectare.

Van Dam wil structurele oplossing biomiddelen

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam wil samen met de sectoren komen tot een plan van aanpak om de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren.

Aardappelverwerking tikt bijna 3,9 miljoen ton aan

Akker- & Tuinbouw

De afgelopen twaalf maanden is in Nederland in totaal 3,883 miljoen ton aardappelen verwerkt, dat is ruim 4 procent meer dan in de periode van december 2014 tot en met november 2015.

Naomi van As promoot het appelras Junami

Akker- & Tuinbouw

De bekende hockeyster Naomi van As zet zich namens Inova Fruit komend jaar in om het appelras Junami bij een sportieve doelgroep onder de aandacht te brengen.

Vraag uit België stuwt aardappelexport

Akker- & Tuinbouw

De grotere export van consumptieaardappelen van oogst 2016 tot en met november ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode wordt vooral veroorzaakt door de grotere vraag uit België.

'Balans zoek in keten industriegroenten'

Akker- & Tuinbouw

De risico's in de keten van industriegroenten komen vrijwel volledig voor rekening van de telers, stelt voorzitter Jan Roefs van LTO-vakgroep Vollegrondsgroente. Om hun positie te versterken is hij samen met andere Nederlandse vertegenwoordigers een...

Twee jaar uitstel voor verplichte drukregistratie

Akker- & Tuinbouw

De verplichte voorziening voor drukregistratie op spuitapparatuur wordt met twee jaar uitgesteld tot 1 januari 2019.

Uienhandelaar vindt residu op voedsel geen hype

Akker- & Tuinbouw

De strenge eisen die de retail stelt aan residu van gewasbeschermingsmiddelen op voedingsmiddelen is volgens inkoper Remko Wilms van uienhandelaar Waterman Onions niet een tijdelijk verschijnsel.

Suiker Unie wil volgend jaar veel bieten verwerken

Akker- & Tuinbouw

Na het verdwijnen van de suikerquotering en daarmee het einde van de marktordening in Europa ziet Suiker Unie meer kansen dan bedreigingen voor de teelt van suikerbieten in Nederland. De suikerfabrikant verwacht in 2017 zo'n 20 procent suiker meer...

Meer spuitapparatuur valt onder keuringsplicht

Akker- & Tuinbouw

Ook minder vaak gebruikte spuitapparatuur zoals rijenspuiten, onkruidspuiten en granulaatstrooiers zijn vanaf komend jaar keuringsplichtig.

Nefyto wil meer transparantie over gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Duurzaam en helder naar de toekomst, zo omschrijft Nefyto, de belangenorganisatie voor de Nederlandse agrochemie, haar visie en ambitie op de land- en tuinbouw.

Rassenkeuze oorzaak lager suikergehalte

Akker- & Tuinbouw

De keuze voor minder zoete rassen maar met de juiste resistenties is de reden dat de teeltregio's Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gemiddeld een lager suikergehalte scoren tijdens de lopende bietencampagne.

'Meer belangstelling voor snijden pootgoed'

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de schaarste van pootgoed voor de teelt van fritesaardappelen is er veel meer belangstelling om grove partijen te snijden dit jaar, stelt Dick van Tilburg van De Kubbe in Biddinghuizen.

Bietenprijs komt boven 40 euro

Akker- & Tuinbouw

Cosun betaalt voor de suikerbieten die dit jaar zijn geleverd in elk geval een prijs van meer dan 40 euro per ton.

Vorstschade in suikerbieten valt niet mee

Akker- & Tuinbouw

Vooral in het oosten en midden van het land valt de vorstschade van suikerbieten in het veld niet mee, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

Doorbraak in groene gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van de eerste natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen op basis van RNA-interferentie (RNAi) is in een afrondende fase, meldt Syngenta. De fabrikant gaat ervan uit dat een toelating hooguit nog vijf of zes jaar op zich laat wachten.

Aaltjesmiddel Vydate in 2017 weer verkrijgbaar

Akker- & Tuinbouw

Na ruim anderhalf jaar afwezigheid is het middel Vydate 10G voor de bestrijding van aaltjes in 2017 weer volledig verkrijgbaar.

Cosun gaat bevroren suikerbieten toch verwerken

Akker- & Tuinbouw

Coöperatie Cosun treft een regeling met bietentelers om suikerbieten met vorstschade toch te verwerken.

Brazilië is reddingsboei voor uienmarkt

Akker- & Tuinbouw

Het is maar zeer de vraag of Brazilië dit jaar opnieuw de uienmarkt komt redden. 'Het wordt spannend', erkent ook uienhandelaar en -exporteur Piet van Liere.

Van Dam ontvangt brandbrief over gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om de knelpunten in de gewasbescherming eindelijk op te lossen.

België wil groene middelen sneller toelaten

Akker- & Tuinbouw

De Belgische landbouwminister Willy Borsus pleit voor een vlottere toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.

NEPG meldt matige aardappeloogst in EU-5 landen

Akker- & Tuinbouw

De Europese telersorganisatie NEPG (Northwestern European Potato Growers) schat de totale oogst van consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië op 24,5 miljoen ton.

Britse aardappelproductie daalt 5 procent

Akker- & Tuinbouw

De aardappeloogst voor Groot-Brittannië in 2016 wordt geraamd op 5,22 miljoen ton. De Britse aardappelproductie is daarmee 5 procent lager dan vorig jaar en 8 procent lager dan het tienjarige gemiddelde.

H5N8-virus oorzaak van vogelgriep in Biddinghuizen

Algemeen

Zoals verwacht blijkt het hoogpathogene H5N8-virus de uitbraak van vogelgriep in Biddinghuizen te hebben veroorzaakt.

'Besmetting vogelgriep komt uit de natuur'

Algemeen

'Het is uiteindelijk heel teleurstellend dat er toch een Nederlands pluimveebedrijf getroffen is door vogelgriep', vindt Eric Hubers van NOP/LTO Pluimveehouderij.

Uitbraak vogelgriep in Flevoland

Algemeen

Op een bedrijf met slachteenden bij Biddinghuizen in Flevoland is vandaag een besmetting van vogelgriep vastgesteld.

Ook vogelgriep in Scandinavië

Veehouderij

Zowel in Zweden als in Finland zijn deze week in navolging op onder meer Nederland en Duitsland besmettingen met vogelgriep vastgesteld.

Honeysnax lekkerste peen van Peenplatform

Akker- & Tuinbouw

Het ras Honeysnax werd tijdens de bijeenkomst van het Peenplatform in oktober beoordeeld als lekkerste peen.

Chemische industrie moet milieustudies openbaar maken

Algemeen

Fabrikanten moeten milieustudies die gebruikt zijn in toelatingsprocedures van gewasbeschermingsmiddelen openbaar maken, als andere partijen daarom vragen.

Cichoreicampagne over de helft

Akker- & Tuinbouw

Meer dan de helft van de Nederlandse cichoreioogst is inmiddels verwerkt, meldt de agrarische dienst van cichoreifabrikant Sensus.

Suiker Unie adviseert nu keuzes te maken voor 2017

Akker- & Tuinbouw

Suiker Unie adviseert bietentelers om nu keuzes te maken voor het te telen areaal suikerbieten in 2017.

Revolutionaire experimenten met aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Crispr-Cas is een nieuwe techniek om in organismen gerichte mutaties tot stand te brengen. De mogelijkheden lijken onuitputtelijk. Wageningen Plant Research is al bezig met de eerste experimenten, ook in aardappel.

Russet Burbank meest geteelde aardappel

Akker- & Tuinbouw

Met een areaalaandeel van bijna 41 procent is de Russet Burbank nog steeds de meest geteelde aardappel in de Verenigde Staten.

PPO Randwijk introduceert pruimenonderstam

Akker- & Tuinbouw

De eerste testresultaten met de onderstam WUR S766 voor de pruimenteelt bij PPO in Randwijk zijn bemoedigend, zegt fruitteeltonderzoeker Marc Ravesloot.

LTO Akkerbouw wil mestbeleid over andere boeg

Akker- & Tuinbouw

Gewastelers moeten niet bestraft worden voor hogere opbrengsten maar juist beloond, vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. 'Verdere aanscherping van de gebruiksnormen is geen optie', stelt Van Wenum. 'Het is hoog tijd dat de...

Pootgoedmarkt zit nog vol onzekerheden

Akker- & Tuinbouw

Lage opbrengsten zorgen ervoor dat de pootgoedhandel dit jaar met moeite aan de grotere vraag van de fritesindustrie kan voldoen. Voor de verkoop overzee is het spannend hoeveel pootgoed het belangrijkste exportland Algerije wel of niet gaat nemen.

Discussie over export bovenmaats pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) neemt transacties van bovenmaats pootgoed niet mee in de notering van exportaardappelen.

Gewasteler wil ook derogatie

Akker- & Tuinbouw

De LTO-vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenten komen met een voorstel om ook voor plantaardige sectoren op gewasniveau derogaties in te voeren.

Te weinig transacties voor peennotering

Akker- & Tuinbouw

Er zijn deze week bij Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) te weinig transacties gemeld om te komen tot een goede notering voor bewaarbare peen.

Geen gelijk speelveld voor Nederlands graszaad

Akker- & Tuinbouw

Omdat in Nederland graszaad niet is aangemerkt als kleine teelt zijn er voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen meer beperkingen dan bijvoorbeeld voor graszaad dat in Denemarken wordt geteeld.

Verder onderzoek voor erkenning chitwoodi-protocol

Akker- & Tuinbouw

Het samenwerkingsverband PVM (Pootgoed Versterkende Maatregelen) roept pootgoedtelers op om ook dit jaar weer een vrijwillig perceelsonderzoek te laten uitvoeren op besmettingen van M. chitwoodi en M. fallax in de bodem.

Certificering akkerbouw uitwisselen met België

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse en Belgische akkerbouwers kunnen hun gecertificeerde akkerbouwproducten zonder aanvullende controles afzetten op markten in zowel Nederland als België.

Boer vraagt meer resistentie en robuuste aardappelrassen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelhandelshuizen zien de ontwikkeling naar betere resistenties in aardappelrassen als een doorlopend proces.

Nieuw perenras Migo groeit door naar 35 miljoen kilo

Akker- & Tuinbouw

Afzetorganisatie Fruitmasters startte in 2015 met een marktconcept voor het nieuwe perenras Migo. Het concept moet de komende jaren doorgroeien naar een productievolume in West-Europa van 35 miljoen kilo. Daarbij hoort een areaal van ongeveer 700...

Integratie KWS Potato en Stet Holland verloopt voorspoedig

Akker- & Tuinbouw

Directeur Peter Ton van Stet Holland is positief over het proces van het samengaan van de pootgoedactiviteiten van KWS Potato in de organisatie van Stet Holland.

Veredelingsprogramma houdt rekening met consument

Akker- & Tuinbouw

Meer dan wie ook in de voedselketen worden veredelaars geconfronteerd met een verre horizon. 'In ons veredelingsprogramma houden we nu al rekening met de wensen van de consument in 2026', vertelt John Willems, directeur Nederland van zaadfirma...

Graanproductie Europese Unie groeit volgend jaar 4,2 procent

Akker- & Tuinbouw

De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca verwacht dat de graanproductie in de Europese Unie volgend jaar 4,2 procent hoger uitvalt dan dit jaar.

Amerikanen verwachten grotere tarwevoorraad

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) verwacht op basis van de laatste WASDE-rapport dat de wereldvoorraden voor tarwe komend seizoen opnieuw stijgen.

Van Dam zet zich in voor equivalentie

Akker- & Tuinbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken belooft de akkerbouwsector er alles aan te zullen doen om de Europese Commissie te overtuigen van de meerwaarde van de equivalente maatregelen voor de akkerbouwsector.

Termijnnotering fritesaardappelen stijgt maar door

Akker- & Tuinbouw

Het aprilcontract voor fritesaardappelen op de aardappeltermijnmarkt noteerde vandaag 26,60 euro per 100 kilo, dat is het hoogste niveau voor dit seizoen.