Haijo Dodde

Haijo Dodde

Haijo Dodde is redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt met name de akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

Contact

Artikelen door Haijo Dodde

Directeur: 'Innovatiekracht lokt Dole naar Nederland'

Akker- & Tuinbouw

Dole Packaged Foods verplaatst het Europese hoofdkantoor van Parijs naar Rotterdam. Directeur Isabelle Spindler-Jacobs legt uit dat behalve uit logistieke overwegingen ook voor Nederland is gekozen vanwege de innovatiekracht en de samenwerking met...

Inzaai suikerbieten voor ruim 60 procent gevorderd

Akker- & Tuinbouw

Landelijk is ruim 60 procent van de suikerbieten ingezaaid, blijkt uit gegevens van Cosun Beet Company.

Keurcompost voldoet alsnog aan eisen akkerbouwsector

Akker- & Tuinbouw

De beoordelingsrichtlijnen voor Keurcompost zijn met ingang van 1 april weer in lijn met die voor Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK). De akkerbouwsector baalt van de onnodige commotie die daarover ontstond.

Gewassen op achterstand door kou

Akker- & Tuinbouw

De periode van kou tijdens en na het paasweekend zet veel gewassen stil in hun ontwikkeling. Volgens gewasspecialisten is het nu nog te vroeg om iets te zeggen over de mate van schade.

Schouten: Ctgb levert bovengemiddeld veel werk

Akker- & Tuinbouw

De lange wachttijd voor de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen komt volgens minister Carola Schouten van LNV niet volledig voor rekening van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Ze stelt dat het...

Ctgb: 'Vertraagde toelating groene middelen komt niet door ons'

Akker- & Tuinbouw

Directeur Ingrid Becks vindt het frustrerend dat het Ctgb vaak wordt genoemd als oorzaak van de vertraagde toelating van groene middelen. 'De vertraging komt doordat afzonderlijke toelatingsdossiers steeds meer tijd vragen en verder is er vooral op...

Forse daling tarwenoteringen op wereldmarkt

Akker- & Tuinbouw

De noteringen voor tarwe op de wereldmarkt dalen deze week naar het laagste niveau sinds half december.

Glastuinbouw pleit voor meer en betere huisvesting arbeidsmigranten

Akker- & Tuinbouw

Glastuinbouw Nederland vraagt zich af waarom Nederland er niet beter in slaagt om voldoende kwalitatieve huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. 'Voor onze economie en zeker ook voor de glastuinbouw zijn arbeidsmigranten een belangrijke...

HZPC stopt met technologiedochter Solentum

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf HZPC heeft besloten om de bedrijfsactiviteiten van dochteronderneming Solentum per 1 mei 2021 te beëindigen.

Vooral vraag naar aardappelen van oogst 2021

Akker- & Tuinbouw

Op de aardappeltermijnmarkt is momenteel meer belangstelling voor aardappelen van oogst 2021 dan voor de vrije aardappelen van de oogst van afgelopen jaar.

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen daalt met 1,4 procent

Akker- & Tuinbouw

In Nederland is voor 9,3 miljoen kilo aan gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019. Dit is 1,4 procent minder dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vakbonden accepteren eindbod cao Open Teelten

Akker- & Tuinbouw

De vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het eindbod dat werkgevers twee weken geleden voorlegden voor de cao Open Teelten.

Uienexport daalt naar laagste niveau seizoen 2020-2021

Akker- & Tuinbouw

Het exportvolume voor Nederlandse uien is in week 9 gedaald naar 12.400 ton. De grootste afnemer was het Afrikaanse land Guinee met ruim 1.600 ton.

Agrico presenteert pakket duurzame aardappelrassen

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedbedrijf Agrico heeft in het rassenpakket nu negen rassen beschikbaar die bijdragen aan een duurzame aardappelteelt.

Brussel onderzoekt gevolgen van einde suikerquotum

Akker- & Tuinbouw

Een onderzoeksbureau onderzoekt sinds oktober 2020 de gevolgen van het beëindigen van de quotumregeling voor suiker in de Europese Unie. Dat doet het bureau in opdracht van de Europese Commissie.

LTO mist economie in Green Deal

Akker- & Tuinbouw

Het tempo om de doelen van de Green Deal in Europa te bereiken, ligt te hoog, vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroenten. 'Ook missen we in de plannen de aandacht voor het economisch perspectief van boeren.'

Oproep voor ideeën akkerbouwonderzoek

Akker- & Tuinbouw

BO Akkerbouw vraagt kennisinstellingen om projectideeën voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor akkerbouwers. Dat gebeurt in het kader van het programma 'Onderzoek en Innovatie voor de akkerbouwsector'.

Lamb Weston bouwt tweede fritesfabriek in China

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse fritesfabrikant Lamb Weston Holdings kondigt aan een tweede fabriek te bouwen in China met een productiecapaciteit van ruim 100.000 ton eindproduct op jaarbasis.

Eric Pelleboer levert de mooiste uien

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Eric Pelleboer uit het Flevolandse Tollebeek heeft dit jaar de Verkiezing van de Mooiste Bewaarui 2021 gewonnen.

Start aanleg demovelden voor PotatoEurope 2021

Akker- & Tuinbouw

Beursorganisator DLG Benelux meldt dat deze week in het Flevolandse Lelystad een begin is gemaakt met het uitzetten van de aardappeldemovelden voor PotatoEurope 2021.

Nederland stemt tegen tijdelijke verlenging tebuconazool

Akker- & Tuinbouw

Nederland zal zich deze week tijdens een vergadering van de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) in Brussel verzetten tegen een tijdelijke verlenging van de werkzame stof tebuconazool.

Dacom en Sencrop gaan intensiever samenwerken in waarschuwingssystemen

Akker- & Tuinbouw

Dacom en Sencrop gaan officieel samenwerken aan de verdere ontwikkeling van geautomatiseerde waarschuwingssystemen tegen ziekten en plagen. Dit maakten beide automatiseringsbedrijven onlangs bekend.

Twee keer zoveel winst voor Südzucker

Akker- & Tuinbouw

Het Duitse landbouwconcern Südzucker sluit het boekjaar 2020-2021 af met een bedrijfswinst van 230 miljoen euro. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar.

Telers mogen Admire toch opgebruiken

Akker- & Tuinbouw

Het aflever- en opgebruiktermijn van het insecticide Admire, met de werkzame stof imidacloprid, blijft gehandhaafd. Het middel mag op grond van overgangsrecht nog tot 2022 worden gebruikt.

Rabobank verwacht groter tekort op suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

Marktanalisten van RaboResearch Food & Agribusiness voorspellen op de suikermarkt voor het seizoen 2020-2021 een tekort van 2,8 miljoen ton ruwe suiker. In een eerdere prognose gingen de analisten nog uit van een tekort van 0,3 miljoen ton.

NFO waarschuwt fruittelers voor avondklok bij nachtvorst

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers en hun werknemers die door dreigende nachtvorst de komende weken tussen 21.00 uur en 4.30 uur buiten moeten werken, hebben daarvoor een verklaring nodig in verband met de geldende avondklok.

Algerije zorgt voor gat in pootgoedexport

Akker- & Tuinbouw

De export van pootgoed naar Algerije blijft fors achter ten opzichte van voorgaande jaren. Halverwege het afzetseizoen heeft dat een behoorlijke impact op het totale exportvolume.

Aardappelindustrie gebruikt 13 procent minder grondstof

Akker- & Tuinbouw

Na een vol jaar corona is het verwerkingsvolume van de Nederlandse aardappelindustrie met ruim 13 procent gedaald.

Beperken afspoeling met verruigde aardappelruggen

Akker- & Tuinbouw

Het verruigen van aardappelruggen na het poten lijkt een interessante maatregel om afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen vanaf akkerbouwpercelen tegen te gaan.

Biofungicide krijgt toelating in diverse gewassen

Akker- & Tuinbouw

De biologische fungicide Kumar van Certis is toegelaten in een groot aantal vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen voor de bestrijding van onder andere echte en valse meeldauw.

Tarweprijs daalt 12 procent in korte tijd

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen bij de Matif in Parijs zijn vanaf begin maart 12 procent gedaald tot ongeveer 220 euro per ton. De Matif tikte op 1 maart nog 250 euro per ton aan als hoogste notering voor tarwe sinds 2013.

BVOR noemt bewering VVAK over Keurcompost onjuist

Akker- & Tuinbouw

Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) wil zo snel mogelijk in overleg met Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) om te komen tot een praktisch werkbare oplossing voor de afname van Keurcompost door akkerbouwers.

Biotechbedrijf helpt veredelaars niet-coderende DNA te onderzoeken

Akker- & Tuinbouw

Het medische biotechbedrijf Annogen gaat samenwerken met KeyGene in Wageningen aan onderzoek naar de invloed van niet-coderend DNA op de genexpressie in planten.

Nederland verliest aandeel op Duitse versmarkt

Akker- & Tuinbouw

Nederland verkocht in 2020 voor bijna 1,43 miljoen ton aan verse groenten en fruit naar Duitsland. In volume is dat 3 procent minder dan het jaar daarvoor. Het marktaandeel van Nederland op de Duitse versmarkt daalde van 16,6 procent naar 15,8...

VVAK zet streep door gebruik van Keurcompost

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers mogen binnen de certificering voor Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) vanaf 1 april geen Keurcompost meer kopen of laten leveren voor het uitrijden over hun land.

Werkgevers Open Teelten doen eindbod voor cao

Akker- & Tuinbouw

NFO, KAVB, LTO Nederland en Anthos hebben als werkgeversorganisaties na zeven onderhandelingsrondes de vakorganisaties op 15 maart 2021 een eindbod gedaan voor de cao Open Teelten.

Vrijstelling voor insecticide Closer in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Net als het insecticide Batavia krijgt ook Closer voor het komende teeltseizoen een vrijstelling in suikerbieten voor de bestrijding van bladluizen en de beheersing van vergelingsvirussen.

Pilot 'FlevoVeldboon' krijgt vervolg

Akker- & Tuinbouw

Zes Flevolandse telers starten voor het tweede jaar op rij met het zaaien van zomerveldbonen. Dit als onderdeel van de proeftuin Growing Green Proteins van provincie Flevoland.

Twijfels over omvang peenareaal

Akker- & Tuinbouw

De problemen met de kwaliteit van peen na enkele lastige teeltseizoenen maakt peentelers terughoudend om hun areaal uit te breiden.

GroentenFruit Huis blij met uitstel Britse importeisen

Akker- & Tuinbouw

Het besluit van de Britse overheid om de strenge importeisen vanwege brexit met minimaal een half jaar uit te stellen, is volgens GroentenFruit Huis het gevolg van een succesvolle lobby.

Laat zaaien hoeft voor peen niet nadelig te zijn

Akker- & Tuinbouw

Peentelers kunnen goed wachten op de juiste zaaiomstandigheden, stelt teeltspecialist Chris van Laarhoven. 'Uitstel tot 15 juni heeft niet of nauwelijks gevolgen voor de uiteindelijke opbrengsten.'

De Groot pleit voor versnelde toelating groene middelen

Akker- & Tuinbouw

Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 heeft deze week Kamervragen gesteld aan landbouwminister Carola Schouten over de vertraagde toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Batavia krijgt vrijstelling in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van LNV verleent Batavia een vrijstelling voor 120 dagen voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. Deze vrijstelling is aangevraagd door de bietensector als alternatief voor de coating van bietenzaad met neonicotinoïden.

Wereldmarkt kan steeds meer tarwe gebruiken

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA verhoogt het verwachte verbruik van tarwe op de wereldmarkt deze maand tot 775,9 miljoen ton. Dat is bijna 4 procent meer dan vorig jaar.

Bejo verwacht lichte stijging peenareaal

Akker- & Tuinbouw

In Drenthe, Overijssel en Zeeland zal de teelt van peen komend seizoen op beperkte schaal worden uitgebreid. De verwachting is dat in Flevoland dit voorjaar minder peen wordt ingezaaid.

Tweede Kamer is tegen middelenverbod buiten de landbouw

Akker- & Tuinbouw

Een motie om geen nieuw verbod in te stellen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is aangenomen in de Tweede Kamer. De motie vraagt om de toelating van middelen ook buiten de landbouw over te laten aan het oordeel van het...

Spruitentelers werken aan uitdagingen in gewasbescherming

Akker- & Tuinbouw

Folio Gold voor de bestrijding van schimmelziekten is weggevallen en de druk van de koolwittevlieg neemt toe. Voor deze stevige uitdagingen probeert de spruitkoolsector oplossingen te vinden.

Stammenteler ontvangt miniknollen

Akker- & Tuinbouw

Voor de teelt van hoogwaardig pootgoed leverde buitendienstmedewerker Nick Teeuwen van Agrico deze week een partij miniknollen af bij pootgoedteler Leo Sturm in Wieringerwerf.

Bietentelers kunnen zich melden voor Betacal-regeling

Akker- & Tuinbouw

Telers van suikerbieten kunnen tot 1 april aangeven of ze volgend jaar willen deelnemen aan de nieuwe Betacal-telersregeling.

'Anticiperen op behoud van een breed middelenpakket'

Akker- & Tuinbouw

Als coördinator effectief middelenpakket (CEMP) houdt Peter van 't Westeinde zich namens LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen bezig met het beschikbaar houden van voldoende middelen om ziekten, plagen en onkruiden te kunnen bestrijden.

Loofdoding kan ook zonder Reglone en Finale

Akker- & Tuinbouw

Loofdoding zonder Reglone en Finale is niet gemakkelijker uitvoerbaar, maar wel goed mogelijk. Dat blijkt uit tweejarig onderzoek van Delphy in zowel consumptieaardappelen als in pootgoed.

ACM wil meer onderzoek naar overnames FloraHolland

Akker- & Tuinbouw

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt dat aanvullend onderzoek nodig is naar de overname van drie transportbedrijven door afzetorganisatie Royal FloraHolland.

BO Akkerbouw: 'Erfemissie onvoldoende in beeld'

Akker- & Tuinbouw

Bij veel akkerbouwers is de emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen via het erf onvoldoende in beeld. Dat concludeert BO Akkerbouw op basis van een enquête die is uitgevoerd door AgriDirect.

HZPC zet prognoseprijs pootgoed op 30 euro

Akker- & Tuinbouw

De prognoseprijs voor het pootgoed van oogst 2020 dat handelsbedrijf HZPC Holland verwacht uit te betalen, is vastgesteld op 30 euro per 100 kilo.

Uitspraak rechter beschermt pootgoedtelers tegen lukraak beregenen

Akker- & Tuinbouw

Pootgoedtelers met percelen die hun pootgoedstatus verliezen vanwege het risico op bruinrot na overwaaien van beregeningswater, kunnen de schade verhalen op de eigenaar van de beregeningshaspel.

Meer winst voor keuringsdienst NAK

Akker- & Tuinbouw

In coronajaar 2020 heeft de NAK een bedrijfsresultaat gerealiseerd van ruim 1 miljoen euro. Daarmee is het financieel resultaat 15 procent hoger dan een jaar eerder.

Slechts één zuigval over voor monitoring luizen in pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Voor het monitoren van de vluchten van virusoverbrengende luizen in pootgoed beschikt keuringsdienst NAK het komende teeltseizoen slechts over één zogeheten zuigval.

LTO: vrije handel van pootgoed met VK moet mogelijk blijven

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse pootgoedsector is er niet bij gebaat dat er vanwege de brexit restricties komen voor de handel van pootgoed van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit zei LTO-bestuurder Peter Berghuis vorige week tijdens een webinar van de...

Spruiten-collectief vertegenwoordigt 70 procent van spruitentelers

Akker- & Tuinbouw

Van de zestig teeltbedrijven met spruitkool in Nederland hebben inmiddels 42 zich verenigd in het Spruiten-collectief.

Daling Belgische aardappelverwerking blijft beperkt

Akker- & Tuinbouw

Ondanks de coronacrisis hebben Belgische aardappelverwerkers toch nog 5,08 miljoen ton aardappelen kunnen verwerken. Wel is het verwerkingsvolume 4 procent lager dan vorig jaar.

Onduidelijk of wratziekte Stadskanaal nieuwe fysio betreft

Akker- & Tuinbouw

Op twee aardappelpercelen in de omgeving van Stadskanaal is vorige maand wratziekte gevonden. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat het mogelijk gaat om een nieuwe fysio van de schimmelziekte. Maar dit is nog...

Septoria is genetisch zeer beweeglijk

Akker- & Tuinbouw

Veredelaars, onderzoekers en ook middelenfabrikanten blijven hun handen vol houden aan de bestrijding van de bladvlekkenziekte septoria in tarwe. Dat voorspelt hoogleraar phytopathologie Gert Kema van Wageningen University & Research. 'Dit...

Akkerbouwers om mening gevraagd over agrarisch natuurbeheer

Akker- & Tuinbouw

Vogelbescherming Nederland vraagt akkerbouwers deel te nemen aan een enquête om hun mening te geven over het functioneren van het stelsel voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Kwekers met hoge bomen wachten op mastspuit

Akker- & Tuinbouw

Voor het spuiten van hoge laanbomen volgens de laatste richtlijnen voor de driftreductie wachten boomkwekers op de introductie van de mastspuit.

LTO Akkerbouw blijft kritisch op invulling nieuw GLB

Akker- & Tuinbouw

In de discussie over de voorwaarden voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) pleit voorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw voor een gelijk Europees speelveld en voor aandacht voor het verdienmodel van de Nederlandse akkerbouwer.

Onderzoeker vraagt telers naar opbrengstverschillen

Akker- & Tuinbouw

Voor promotieonderzoek vraagt Paul Ravensbergen van Wageningen University & Research aardappeltelers een enquête in te vullen om inzicht te krijgen in opbrengstniveaus en -verschillen.

Parapluwerking bietenloof houdt kamille kort

Akker- & Tuinbouw

Bij hogere plantdichtheden lukt het beter om onkruiden te onderdrukken in suikerbieten. Dit blijkt uit een proef met verschillende zaaiafstanden van onderzoeksinstelling Vertify. 'Het gaat om de parapluwerking van het bietenloof. Hoe dichter we...

McCain zoekt hectares voor grotere fabriek in Lelystad

Akker- & Tuinbouw

Bij de fabriek van McCain in Lelystad komt een nieuwe verwerkingshal voor de productie van vooral gecoate frites. Ook investeert de fabrikant in vernieuwing van bestaande productielijnen. Vanwege de uitbreiding wil McCain de komende twee jaar 1.500...

Noodkreet sectoren: zonder groene middelen, geen vergroening

Akker- & Tuinbouw

De land- en tuinbouwsectoren willen graag verder verduurzamen. Maar dat lukt niet zolang er niet voldoende groene gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

NEPG: 'Risico aardappelmarkt ligt te veel bij telers'

Akker- & Tuinbouw

De Europese organisatie NEPG adviseert aardappeltelers een goede analyse te maken van hun productiekosten voordat ze een aardappelcontract ondertekenen. 'Als de contractprijs te laag is, kunnen telers beter telen voor de vrije markt of kiezen voor...

Eerste suikerbieten in 2021 alweer gezaaid

Akker- & Tuinbouw

In het Limburgse Montfort heeft voor zover bekend afgelopen dinsdag de eerste akkerbouwer zijn suikerbieten voor dit seizoen gezaaid.

Risico op bruinrotbesmetting via baggerspecie beperken

Akker- & Tuinbouw

Waterschap Hunze en Aa's probeert in overleg met regionale aardappeltelers het risico op verspreiding van bruinrot via baggerspecie te voorkomen.

VTA schat vrije voorraad uien stuk lager in

Akker- & Tuinbouw

De vrije voorraad aan zaaiuien was op 1 februari ruim 15 procent lager dan vorig seizoen op hetzelfde peilmoment en ongeveer 10 procent lager dan het langjarig gemiddelde.

Importverbod voor waardplanten xylella uit vijf landen

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie maakt bekend dat er een tijdelijk invoerverbod gaat gelden voor waardplanten van de bacterie Xylella fastidiosa uit vijf landen. Dat vijftal geeft geen duidelijke verklaring af over de status van het quarantaineorganisme.

Cosun presteert naar behoren in coronajaar

Akker- & Tuinbouw

Binnen het concern Cosun wordt de forse daling van het bedrijfsresultaat van Aviko gecompenseerd door de overige bedrijfsonderdelen. De geconsolideerde omzet daalde in het coronajaar met slechts 0,85 procent tot 2,029 miljard euro. Het...

Uienexport start nieuwe jaar op bescheiden niveau

Akker- & Tuinbouw

In week 2 en week 3 van het nieuwe jaar zijn respectievelijk 16.400 en 16.200 ton Nederlandse uien aan het buitenland verkocht.

Distributie bietenzaad start volgende week

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers krijgen vanaf volgende week hun zaaizaad voor de suikerbieten geleverd, meldt Cosun Beet Company.

Aardappelmarkt stemt iets positiever

Akker- & Tuinbouw

De aardappelmarkt is de laatste weken wat positiever gestemd. De termijnnoteringen voor fritesaardappelen op levering in april 2021 en april 2022 stegen vanaf de jaarwisseling respectievelijk met meer dan 50 procent en met ruim 10 procent.

Abares voorspelt recordoogst tarwe voor Australië

Akker- & Tuinbouw

Het Australische landbouwministerie Abares heeft de oogstverwachting voor tarwe voor het seizoen 2020-2021 naar boven bijgesteld tot een recordhoeveelheid van 33,3 miljoen ton.

Nieuw resistentiegen tegen phytophthora lijkt veelbelovend

Akker- & Tuinbouw

Een internationaal team van onderzoekers heeft een nieuw resistentiegen tegen phytophthora gevonden in de plant Solanum americanum. Deze plant is familie van de zwarte nachtschade.

Exportwaarde bloemen en planten daalt 10 procent in januari

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse bloemen- en plantengroothandel start het nieuwe jaar met een krimp van 10 procent. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op basis van de exportstatistieken van Floridata.

Iets hogere winst voor Cosun na uitzonderlijk jaar

Akker- & Tuinbouw

De vanwege corona fors lagere verkoopcijfers voor Aviko in 2020 zijn binnen het Cosun-concern voor een belangrijk deel gecompenseerd door de betere omzetresultaten van de overige bedrijfsonderdelen.

USDA schat tarwevoorraad 3 procent lager

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA schat de wereldwijde eindvoorraden voor tarwe 9 miljoen ton lager in dan een maand geleden. Dat is een verlaging met bijna 3 procent. Reden voor de bijstelling is het grotere verbruik van tarwe in vooral China...

Cosun bepaalt bietenprijs op 39,50 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

De basisprijs voor suikerbieten geleverd tijdens de campagne van 2020 blijft gehandhaafd op 32,50 euro. De ledentoeslag stelt Cosun voor dit jaar vast op 7 euro per ton bieten.

Verkiezing 'Mooiste bewaarui' voor een deel virtueel

Akker- & Tuinbouw

Uientelers die mee willen doen aan de jaarlijkse verkiezing van de 'Mooiste bewaarui van 2021' moeten daarvoor in eerste instantie foto's van hun partij uien aanleveren.

Hoogland rooit mooie waspeen onder dik strodek

Akker- & Tuinbouw

In een prachtig Noord-Hollands winterlandschap is loonbedrijf Hoogland deze week op een perceel in de buurt van Petten begonnen met de oogst van waspeen onder een strodek.

Akkerbouwers zien voordelen van fertigatie

Akker- & Tuinbouw

Zo'n tien akkerbouwklanten van toeleverancier Van Iperen gaan komend seizoen systemen met druppelslangen aanleggen in hun gewassen. De belangstelling beperkt zich volgens teeltadviseur Mikey Akkermans niet alleen tot het zuidwesten. 'Ook vanuit...

Lokaal tot 25 centimeter sneeuw voorspeld

Algemeen

Nederland krijgt vanaf vanavond te maken met een dik pak sneeuw, stevige wind en in het zuidoosten van het land ook ijzel, meldt Weeronline.

Nominaties voor ‘Boom van het jaar 2021’zijn bekend

Akker- & Tuinbouw

Een deskundige jury heeft deze week uit 47 voorgedragen soorten de drie nominaties voor de verkiezing tot ‘Boom van het jaar 2021’ bekend gemaakt.

Groningse subsidie voor groenere pootgoedteelt

Akker- & Tuinbouw

Stichting The Potato Valley krijgt voor de komende twee jaar 100.000 euro subsidie van provincie Groningen.

Lidl ontwikkelt internationale certificering voor agf

Akker- & Tuinbouw

In samenwerking met Global GAP wil supermarktketen Lidl op internationaal niveau een duurzaamheidsstandaard instellen voor biodiversiteit op alle aardappelen, groente en fruit.

Cruciale rol voor Werkgeverslijn tijdens coronacrisis

Algemeen

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw beantwoordde in 2020 4.233 vragen, dat is 13,8 procent meer dan het jaar daarvoor. Van de vragen hadden 1.240 betrekking op het coronavirus.

Interpolis waarschuwt voor schade door winterweer

Akker- & Tuinbouw

Veel sneeuw en strenge vorst kunnen zorgen voor storingen en schade op agrarische bedrijven. Interpolis komt met tips aan boeren en tuinders om de gevolgen van het winterse weer te beperken.

Onderstammen zagen voor naderende vorst

Akker- & Tuinbouw

Bastiaan Woolderink van boomkwekerij Kriellaars is deze week met twee collega's druk bezig om een laatste hoek onderstammen te zagen vlakbij Biddinghuizen in Flevoland.

Uitvloeier verbetert opname mineralen in frambozen

Akker- & Tuinbouw

Het meedruppelen van de uitvloeier Greenfain bij de fertigatie van frambozen in potten zorgt voor een efficiëntere opname van voedingsstoffen.

Nu ook ToBRFV in België

Akker- & Tuinbouw

Op een Belgisch tuinbouwbedrijf is nu ook een besmetting met het tomatenvirus ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) vastgesteld.

Retail let scherper op micro-organismen

Akker- & Tuinbouw

Voor het uitsluiten van risico's voor de voedselveiligheid stellen supermarktketens voor verse groente en fruit steeds strengere eisen aan controles op micro-organismen, zoals listeria en salmonella.

Koppert verbetert biologische bestrijding van spint

Akker- & Tuinbouw

Koppert Biological Systems heeft het product Spidex aangepast en daarmee de bestrijding van spintmijten in kasteelten verder verbeterd.

PCR-toetsgarantie verplicht bij zaden vanwege ToBRFV

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wijst zaadbedrijven op de nieuwe regels die in verband met het voorkomen van besmettingen met ToBRFV gelden in de Europese Unie (EU) voor zaden van tomaat en paprika.

86.000 eenheden bietenzaad besteld via Cosun

Akker- & Tuinbouw

De agrarische dienst van Cosun Beet Company bereidt zich voor om de circa 86.000 bestelde eenheden bietenzaad op tijd bij de bietentelers te kunnen afleveren.

Tweede Revysol-bevattend middel toegelaten in granen

Akker- & Tuinbouw

Telers van tarwe en gerst kunnen vanaf dit groeiseizoen beschikken over het nieuwe graanfungicide Balaya van toelatingshouder BASF.

Bayer komt met nieuw middel tegen alternaria in aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Propulse is een nieuw fungicide voor de bestrijding van onder meer alternaria en sclerotinia in aardappelen.

Wegval van middelen geeft veel uitdagingen

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers gaan komend teeltseizoen veel gewasbeschermingsmiddelen missen, terwijl het aantal nieuwe middelen kleiner is. Andere technische oplossingen bieden kansen, maar zijn vaak ook uitdagingen. Een geïntegreerde aanpak vraagt om slim werken.

Syngenta gaat kunstmatige intelligentie toepassen bij innovaties

Akker- & Tuinbouw

Gewasbeschermingsfabrikant Syngenta Crop Protection gaat langjarig samenwerken met Insilico Medicine. Dit bedrijf houdt zich bezig met de toepassing van kunstmatige intelligentie.

Suikerproductie EU daalt naar niveau quotumtijdperk

Akker- & Tuinbouw

De productie van suiker in de Europese Unie (EU) is afgelopen seizoen weer gedaald naar het niveau van voor het afschaffen van de quotumregeling.

Fruitteler kan uit de voeten met organische mest

Akker- & Tuinbouw

Houtige stalmest en bokashi zijn voor de fruitteelt prima meststoffen om het gebruik van kunstmest terug te dringen. Dit blijkt uit een bemestingsproef in peren. Omdat fruitgewassen 60 tot 70 procent van hun stikstof opnemen rond de bloei en kort...

Aardappelteler Roubos: 'Kans op producentenorganisatie moeten we benutten'

Akker- & Tuinbouw

Het bestuur van de producentenorganisatie voor consumptieaardappelen (POC) stelt zich tot doel om binnen twee jaar zo'n 25 procent van het Nederlandse aardappelareaal te vertegenwoordigen. 'Dit is een unieke gelegenheid om als telers op de markt...

CBS meldt bescheiden oogst voor akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse akkerbouwers oogstten in 2020 4 procent minder zaaiuien en 1,6 procent meer suikerbieten. De aardappeloogst bleef vrijwel gelijk. Verder was de tarweproductie behoorlijk lager vanwege een areaalkrimp met bijna 10 procent.

PPA Group: 'Prima marktperspectief voor goede uien'

Akker- & Tuinbouw

Kwalitatief goede uien zijn schaars, stelt uienhandelaar Jelle van der Krift van de PPA Group. 'De laatste maanden van dit afzetseizoen bieden volop kansen voor mooie bewaarpartijen.'

Van Iperen gaat effectiviteit biostimulant verder onderzoeken

Akker- & Tuinbouw

Demoproeven met de biostimulant Stimusoil Amylis laten zien dat in verschillende gewassen gemiddeld 6 procent meeropbrengst haalbaar is. Toch zijn er ook tegenvallende resultaten waarvoor toeleverancier Van Iperen een verklaring zoekt.

Tiewraps met NAO-logo voor pootgoedtransport verplicht vanaf februari

Akker- & Tuinbouw

Transporteurs en wasplaatsen die zijn erkend door het PCC Hygiëneprotocol verzegelen hun gereinigde en ontsmette transportmiddelen voor het vervoer van pootgoed met tiewraps die zijn voorzien van het NAO-logo. Dit is verplicht vanaf 1 februari 2021,...

Akkerbouwer ontvangt minder, maar betaalt ook minder in 2020

Akker- & Tuinbouw

De liquiditeitspositie van akkerbouwbedrijven is in 2020 iets verbeterd ten opzichte van een jaar daarvoor. Dit is onder meer te danken aan de coronamaatregelen.

Vertify geeft Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland nieuw elan

Akker- & Tuinbouw

'Vergroening is min of meer de rode draad in ons onderzoek', geeft programmamanager Joris Roskam als verklaring voor de nieuwe naam voor Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland. 'De kernspreuk van Vertify is: 'We explore, We explain'. Het...

WUR: 'Zuinig zijn op resistenties tegen phytophthora'

Akker- & Tuinbouw

Voor de veredeling van phytophthoraresistente aardappelrassen zijn qua werking maar een beperkt aantal specifieke resistentiegenen beschikbaar. Om deze resistenties in de benen te houden, is het van belang dat virulente, resistentiedoorbrekende...

Nieuwe uitbraak Afrikaanse varkenspest China legt druk op graanmarkt

Akker- & Tuinbouw

De melding van een nieuwe uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in China zorgt voor lagere graannoteringen op de internationale grondstofbeurzen.

Ook streep door Tulip Trade Event

Akker- & Tuinbouw

Tulip Trade Event wordt verplaatst naar 2022, meldt de organisatie. Aanleiding voor dit besluit zijn de internationale reisbeperkingen en andere geldende coronamaatregelen.

10 procent tarra in uienmonsters van De Groot en Slot

Akker- & Tuinbouw

Van alle uienmonsters genomen op proefvelden of demovelden met verschillende uienrassen, bepaalt zaadfirma De Groot en Slot de hectare-opbrengst dit jaar op 66,2 ton per hectare. Na sorteren blijft daar 59,3 ton netto van over.

Aardappelverwerking daalt met 12,2 procent

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse aardappelverwerkers gebruikten in 2020 3,39 miljoen ton aardappelen als grondstof voor hun eindproducten.

Strokenteelt is droom die werkelijkheid wordt

Biologische landbouw

Volgens onderzoeker Dirk van Apeldoorn van Wageningen University & Research (WUR) is strokenteelt goed voor de boer, voor de bodem en voor de biodiversiteit. Hij is ervan overtuigd dat het telen van gewassen in stroken geschikt is voor elk...

5 vragen over kennisproject 'Biofruitnet'

Akker- & Tuinbouw

Het project 'Biofruitnet' is opgestart om in twaalf Europese landen een groot platform te vormen voor kennisbundeling en kennisdeling. Doel is het versterken van de positie van de biologische fruitteelt in Europa. Delphy gaf tijdens de Biokennisweek...

Spaanse aardappeltelers oogsten 5 procent minder

Akker- & Tuinbouw

Ondanks een kleine uitbreiding van het aardappelareaal in Spanje daalde de aardappelproductie afgelopen jaar met 5 procent ten opzichte van 2019.

Ten Cate: 'Verlaging contractprijs desastreus voor perspectief aardappelteelt'

Akker- & Tuinbouw

Een juiste balans tussen de opbrengst- en kostprijs is belangrijk voor het perspectief van de aardappelteelt. Dit constateren de akkerbouwbestuurders Mathieu Vrancken van de Boerenbond in België en Hendrik Jan ten Cate namens LTO Nederland. Beiden...

Bankerplants hebben positieve invloed op opbrengst uien

Akker- & Tuinbouw

Teeltstroken direct naast zogeheten bankerfields met facelia produceren tot 9 procent meer uien, blijkt uit onderzoek van CZAV.

Tarwenoteringen stijgen fors door

Akker- & Tuinbouw

De termijnnoteringen voor tarwe op de internationale markten stijgen deze week met ruim 5 procent. Volgens ABN Amro komt dit onder meer omdat analisten het overaanbod van tarwe in eerste instantie te hoog hebben ingeschat.

Teeltadviseur zomerbloemen gaat samen verder met Delphy

Akker- & Tuinbouw

Adviesorganisatie Delphy en Henk van den Berg teelt- en bedrijfsadvies uit Noordwijkerhout gaan samen verder in de advisering voor de teelt van zomerbloemen.

Meer suikerbieten met aanvullende rhizomanieresistentie

Akker- & Tuinbouw

Telers van suikerbieten kiezen voor het teeltseizoen 2021 meer voor bietenrassen met aanvullende resistentie tegen rhizomanie.

CZAV waarschuwt voor kiemlustige aardappelen

Akker- & Tuinbouw

In bewaarplaatsen komen bewaarspecialisten van CZAV op dit moment al veel aardappelpartijen tegen die aanvullende kiemremming nodig hebben.

Irrigatie levert in uien nog te weinig meeropbrengst

Akker- & Tuinbouw

Een meeropbrengst van 10 procent is in uien niet voldoende om de kosten van de aanleg van druppelslangen voor irrigatie of fertigatie te compenseren.

Beschikbaarheid tarwe lager ingeschat

Akker- & Tuinbouw

Meer consumptie, een iets kleinere productie en lagere voorraden zorgen ervoor dat er minder tarwe op de wereldmarkt beschikbaar is dan eerder dit seizoen werd ingeschat. Dit blijkt uit het maandelijkse WASDE-rapport dat gisteren is gepubliceerd...

VNK Herbs zoekt uitbreiding areaal in Flevoland

Akker- & Tuinbouw

Voor de teelt van krulpeterselie zoekt kruidendrogerij VNK Herbs in Biddinghuizen geïnteresseerde akkerbouwers in Flevoland.

Nu ook zaaisjalot met resistentie tegen valse meeldauw

Akker- & Tuinbouw

Zaadfirma Bejo/De Groot en Slot introduceert voor komend teeltseizoen de eerste meeldauwresistente zaaisjalot. Het hybrideras Innovator is geschikt voor teelt in gebieden met langedagomstandigheden.

Opnieuw correctie van kwaliteitscijfers bij Cosun

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company heeft vastgesteld dat in de periode van 4 november tot 12 december in een deel van de bietenmonsters de aminostikstofcijfers onjuist blijken te zijn. Eerder deze campagne ging er ook al iets fout bij de analyse van aangeleverde...

Europa oogst gemiddeld 5,62 ton sorghum per hectare

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde korrelopbrengsten van het gewas sorghum zijn ondanks de droogte in sommige teeltgebieden met 5,62 ton per hectare weer iets hoger dan de voorgaande jaren, meldt de Europese ketenorganisatie Sorghum ID.

Grotere bedrijven telen meer groenten

Akker- & Tuinbouw

Het areaal vollegrondsgroenten nam de afgelopen twintig jaar met ruim 30 procent toe. De grootste stijging komt voor rekening van groenten die akkerbouwmatig worden geteeld. Wat verder opvalt is de snelle schaalvergroting in de sector.

OM legt zadenbedrijf stil vanwege voedselveiligheid

Algemeen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in 's-Hertogenbosch de stillegging gevorderd van een bedrijf in Zuidwest-Nederland dat handelt in zaden en peulvruchten.

Vooral in Flevoland tegenvallende suikergehaltes

Akker- & Tuinbouw

De drie teeltregio's van Cosun Beet Company in Flevoland scoren met 15,5 en 15,6 procent de laagste suikergehaltes tijdens de bietencampagne die op zijn einde loopt.

Actie tegen 'zinloze' drempelmaatregel

Akker- & Tuinbouw

De Zeeuwse akkerbouwer Martijn van der Bijl is een actie gestart tegen de verplichte maatregel om drempels aan te leggen in percelen met ruggenteelten. Hij wordt daarbij ondersteund door LTO-vakgroep Akkerbouw.

Aardappelmarkt maakt sprong omhoog

Akker- & Tuinbouw

De aardappelnoteringen in België en Frankrijk stijgen deze week met 2,50 euro per 100 kilo. De aardappeltermijnmarkt reageert met de hoogste notering sinds begin oktober.

FAO: 2021 internationaal jaar van groenten en fruit

Akker- & Tuinbouw

FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, roept 2021 uit tot internationaal jaar van groenten en fruit.

Optimisme tarwemarkt krijgt vervolg

Akker- & Tuinbouw

De Matif in Parijs eindigde 2020 op 31 december met de hoogste notering voor voertarwe en begint het nieuwe jaar opnieuw met een stijging.

Nieuwe naam voor Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland

Akker- & Tuinbouw

Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland gaan met ingang van 1 januari 2021 verder onder de nieuwe bedrijfsnaam Vertify.

Aardappelmarkt vertoont enkele lichtpuntjes

Akker- & Tuinbouw

Het opstarten van de vaccinatieprogramma's tegen het coronavirus zorgt ook voor enige optimisme op de aardappelmarkt.

Nederlandse peen nog te duur voor export

Akker- & Tuinbouw

Vooral de Nederlandse retail zorgt in deze periode voor een positieve stemming op de peenmarkt. Er is nu nog weinig vraag vanuit het buitenland.

Bietencampagne stevent af op historisch laag suikergehalte

Akker- & Tuinbouw

Met 16,2 procent of mogelijk nog lager realiseert Cosun Beet Company in de bietencampagne het laagste suikergehalte van de afgelopen tien jaar.

Nederlandse ui blijkt zeer coronaproof

Akker- & Tuinbouw

Exporteurs van Nederlandse uien hebben tot en met week 48 al ruim 666.000 ton uien naar in totaal 120 landen verkocht.

Squall officieel erkend als antidrifttechniek

Akker- & Tuinbouw

Het toevoegen van de hulpstof Squall via een injector aan spuitvloeistof op een veldspuit geeft extra driftreductie boven op alle 50 procent, 75 procent en 90 procent driftreducerende doppen voor neerwaartse bespuitingen.

Streep door plannen nieuwe suikerfabriek in België

Akker- & Tuinbouw

De bouw van een nieuwe coöperatieve suikerfabriek in het Waalse Seneffe gaat definitief niet door. Het lukt de initiatiefnemers niet om het financiële plaatje rond te krijgen.

5 vragen over alternatieven voor traditioneel beregenen bij nachtvorst

Akker- & Tuinbouw

De beschikbaarheid van geschikt water kan een belemmering zijn voor fruittelers om hun gewassen goed te beschermen tegen nachtvorst. De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) besteedde onlangs in een webinar aandacht aan alternatieven voor...

Cosun verwacht veel van innovaties

Akker- & Tuinbouw

Over vijf jaar zal zo'n 20 procent van de omzet van Cosun Beet Company afkomstig zijn van de nieuwe producten die uit suikerbieten worden geproduceerd.

Weer groen licht voor 1,4Sight in Duitsland

Akker- & Tuinbouw

Na een tijdelijke opschorting van de toelating mag het kiemremmingsmiddel 1,4Sight vanaf deze week weer worden gebruikt in Duitsland.

Certificatieschema PlanetProof geldt nu voor heel Europa

Akker- & Tuinbouw

Certificeringsorganisatie SMK publiceert binnenkort voor plantaardige producten het nieuwe certificatieschema voor het keurmerk 'On the way to PlanetProof' dat vanaf 2021 geldig is voor heel Europa.

Mogelijk quarantainestatus voor nieuw tropisch aaltje

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt gewastelers en importeurs zich voor te bereiden op de quarantainestatus voor Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode.

LTO vindt strikt nastreven nitraatnorm niet reëel

Akker- & Tuinbouw

LTO Akkerbouw vindt dat de overheid moet accepteren dat de uitspoelingsnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater niet op alle grondsoorten haalbaar is.

Consortium krijgt steun voor rubberonderzoek

Akker- & Tuinbouw

Een consortium van bedrijven in Gelderland ontvangen voor onderzoek naar methoden om natuurrubber uit paardenbloemen te winnen steun vanuit Europa en provincie Gelderland.

NEPG ziet veel onzekerheden voor aardappelsector

Akker- & Tuinbouw

De huidige marktsituatie en het eerste bewaarseizoen zonder Chloor IPC als kiemremmer zorgen volgens de Europese telersorganisatie NEPG voor veel onzekerheden bij aardappeltelers.

Tarweprijs fluctueert op relatief hoog niveau

Akker- & Tuinbouw

Hogere consumptiecijfers en berichten over tegenvallende groeiomstandigheden voor wintergewassen zorgen ervoor dat op de wereldmarkt de tarweprijzen op een relatief hoog niveau blijven.

Laag suikergehalte aandachtspunt Cosun

Akker- & Tuinbouw

De gemiddelde suikeropbrengsten in Nederland liggen dit jaar beneden het meerjarig gemiddelde. Aanwijsbare oorzaken zijn volgens Cosun Beet Company de hoge druk van vergelingsziekte en cercospora en het uitdagende groeiseizoen.

Fabrikant aspergerobot versnelt serieproductie

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse fabrikant AvL Motion versnelt de serieproductie van de autonome robot voor het oogsten van witte asperges.

Nieuwe suikerbietproducten leveren vanaf 2025 geld op

Akker- & Tuinbouw

Cosun Beet Company verwacht dat over vijf jaar zo'n 20 procent van de omzet afkomstig zal zijn van de nieuwe producten die uit suikerbieten worden geproduceerd.

Droogte tempert aardappeloogst in Canada

Akker- & Tuinbouw

De Canadese aardappeloogst in 2020 daalt 1,3 procent ten opzichte van vorig jaar en is ook ongeveer 0,6 procent kleiner dan het vijfjarig gemiddelde.

Wratziekte in Groningen is onbekende variant

Akker- & Tuinbouw

De wratziekte die onlangs is gevonden op twee aardappelpercelen in de gemeente Stadskanaal is van een onbekende variant, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Milieubelasting verschuift na verbod neonics

Akker- & Tuinbouw

Het verbod op neonicotinoïden heeft in suikerbieten geleid tot een daling van de milieubelasting van grondwater en minder risico's voor bijen. Daar staat een toename van de belasting van het waterleven tegenover, blijkt uit een analyse van CLM...

Brazilië profiteert van gunstige suikerprijs

Akker- & Tuinbouw

Braziliaanse suikerraffinaderijen produceren de laatste paar maanden naar verhouding meer suiker dan ethanol. Zij anticiperen daarmee op de iets gunstiger suikerprijzen ten opzichte van de brandstofprijzen. Bovendien zorgt de relatief lage waarde...

Telers in Zuidwesten alerter op vergelingsziekte

Akker- & Tuinbouw

In Zeeland is de druk van vergelingsziekte in suikerbieten afgenomen in tegenstelling tot de teeltgebieden in de rest van Nederland. Het IRS denkt dat dit komt omdat de telers in het zuidwesten na de flinke aantastingen in 2019 alerter zijn geweest...

Voorlopig verbod op twee kiemremmers Duitsland

Akker- & Tuinbouw

De Duitse overheid verbiedt voorlopig het gebruik van de kiemremmingsmiddelen Argos en 1,4Sight in aardappelbewaarplaatsen vanwege de kans op brandgevaar.

Nieuw praktijknetwerk als opvolger van Veldleeuwerik

Akker- & Tuinbouw

Er komt een nieuw duurzaam praktijknetwerk voor de Nederlandse akkerbouw als opvolger van het netwerk dat is opgezet vanuit Stichting Veldleeuwerik.

Effect extra hoge compostgift beproefd

Akker- & Tuinbouw

Een groep akkerbouwers en vollegrondstuinders experimenteert dit najaar met extra hoge compostgiften om het organischestofgehalte in de bodem versneld te laten toenemen.

Aardappeltermijnmarkt vindt voorzichtig weg omhoog

Akker- & Tuinbouw

De notering voor fritesaardappelen op levering in april 2021 steeg deze week op de aardappeltermijnmarkt van 6 naar 6,50 euro per 100 kilo.

Nieuwe directeur voor Belgische aardappelkoepel

Akker- & Tuinbouw

Christophe Vermeulen wordt vanaf 1 januari de directeur van Belgapom. Dat is de Belgische koepelvereniging voor aardappelverwerkers en aardappelhandelsbedrijven. Hij volgt Romain Cools op die deze functie zo'n dertig jaar vervulde.

NVWA adviseert negatief over neonics in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aan Cosun laten weten dat een vrijstelling voor de neonicotinoïde Cruiser SB als zaadcoating in suikerbieten niet aan de landbouwkundige criteria voldoet.

Talentoogst start met inschrijving trainingsprogramma

Akker- & Tuinbouw

Werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt en ondernemers, met of zonder personeel, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor trainingen uit het Trainingsprogramma Talentoogst.

Zuid-Europees bloed maakt uien sterker tegen droogte

Akker- & Tuinbouw

Om uienrassen voor de teelt in Nederland sterker te maken tegen het veranderende klimaat gebruiken veredelaars van De Groot en Slot genetica die afkomstig is van uien die in Zuid-Europa worden geteeld.

Britse aardappeltelers winnen strijd tegen de elementen

Akker- & Tuinbouw

In Groot-Brittannië hoeft ondanks opnieuw natte oogstomstandigheden nog maar een klein deel van het aardappelareaal te worden gerooid.

Hidde Boersma: 'Einde maken aan zwart-witdiscussie glyfosaat'

Akker- & Tuinbouw

Onderzoeksjournalist Hidde Boersma wil in een documentaire de werkwijze van de antilobby tegen glyfosaat blootleggen. Voor het maken hiervan is hij een crowdfundingsactie gestart om 100.000 euro bij elkaar te krijgen.

Belgische aardappeloogst 2 procent kleiner

Akker- & Tuinbouw

Aardappeltelers in België oogsten dit jaar bij elkaar 4,3 miljoen ton aardappelen. Dat is 2 procent minder dan vorig jaar, maar wel 3 procent meer dan het vijfjarig gemiddelde.

Handel ziet noodzaak voor uitbreiding uienareaal

Akker- & Tuinbouw

Om ook in de komende jaren te kunnen voldoen aan de stijgende exportvraag naar Nederlandse uien is uitbreiding van het teeltareaal noodzakelijk.

Verbod neonics resulteert in lagere milieubelasting

Akker- & Tuinbouw

Het verbod op neonicotinoïden leidde in suikerbieten wel degelijk tot een daling van de milieubelasting van grondwater en een daling van het risico voor bijen. Dat blijkt uit een onderzoek dat CLM Onderzoek en Advies afgelopen jaar uitvoerde in...

Johan Dijck uit Nes bewaart pootgoed van veertig collega's

Akker- & Tuinbouw

Johan Dijck uit het Friese Nes verzorgt de bewaring van hoogwaardig pootgoed voor veertig pootgoedcollega's. In zeven afzonderlijke cellen kan hij het bewaarregime afstemmen op het ras en de conditie van de partijen pootgoed.

Eén nieuw ras aanbevolen voor cichoreiteelt

Akker- & Tuinbouw

Rhodonite is het enige nieuwe ras dat voor komend teeltseizoen wordt toegevoegd aan de aanbevelende rassenlijst voor de teelt van cichorei in Nederland.

Afzetseizoen peen start met perspectief

Akker- & Tuinbouw

De kleinere oogst in Nederland en omringende landen biedt aanknopingspunten voor de peenmarkt. Corona zorgt wel voor versmalling van de vraag en voor onzekerheid ten aanzien van de logistiek. De kwaliteit van de peen lijkt goed, al is ringrot in de...

Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen van tafel

Algemeen

De rechter zet een streep door het wettelijk verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Picnic verkoopt verticaal geteelde groenten en kruiden

Akker- & Tuinbouw

Online supermarkt Picnic start een pilot met de levering van verticaal geteelde verse groenten en kruiden van PlantLab.

Rabobank is positief over veerkracht tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

De tweede coronagolf lijkt de tuinbouw in Nederland minder te raken dan de eerste. Dat concluderen analisten van de Rabobank op basis van de uitkomsten van de Rabo Tuinbouwbarometer voor het vierde kwartaal.

NVWA vindt wratziekte op twee Groningse aardappelpercelen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met wratziekte vastgesteld op twee landbouwpercelen in de gemeente Stadskanaal.

Aardappelexport stijgt vooral naar overzeese bestemmingen

Akker- & Tuinbouw

De stijging van de export van consumptieaardappelen naar bestemmingen in Afrika is dit seizoen tot dusver te weinig om de kleinere afzet binnen de Europese Unie en de rest van Europa te compenseren.

Syngenta komt met nieuwe actieve stof voor insecticiden

Akker- & Tuinbouw

Spiropidion is een nieuwe actieve stof voor de bestrijding van zuigende insecten die is ontwikkeld door Syngenta Crop Protection. Over twee of drie jaar wordt een toelating van de stof verwacht in de Europese Unie.

220 fritestelers moeten nog compensatie aanvragen

Akker- & Tuinbouw

Telers van fritesaardappelen hebben alleen nog deze week om hun definitieve vaststellingsaanvraag voor de tegemoetkomingsregeling vanwege de coronacrisis in te dienen bij het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

BASF stelt eigen doelen voor verduurzaming landbouw

Akker- & Tuinbouw

Chemieconcern BASF committeert zich aan duidelijke en meetbare doelen om de ontwikkeling van duurzame landbouw in de periode tot 2030 verder te stimuleren.

BO Akkerbouw handhaaft tarieven onderzoeksbijdrage

Akker- & Tuinbouw

Veel akkerbouwers ontvangen deze week de factuur voor hun bijdrage over 2020 aan het collectieve akkerbouwonderzoek. Per hectare betalen zij net zoveel als over de jaren 2018 en 2019.

Nederlandse uienexporteurs draaien al weken volle bak

Akker- & Tuinbouw

In de periode van week 37 tot en met week 43 hebben Nederlandse exporteurs wekelijks meer dan 30.000 ton uien naar het buitenland verkocht.

ABN Amro ziet stevig herstel agrarische grondstofprijzen

Akker- & Tuinbouw

De Chinese importvraag naar vooral tarwe, mais en sojabonen zorgt voor een flinke opleving van de graanprijzen. Een herstel van de vraag naar suiker, koffie en cacao laat nog op zich wachten, constateert ABN Amro.

Bedrijfsleven inspireert studenten mbo-akkerbouw online

Akker- & Tuinbouw

In een serie webinars krijgen sprekers uit het bedrijfsleven een podium om mbo-studenten van de opleiding akkerbouw en agrarisch loonwerk te informeren en inspireren op actuele thema’s uit de praktijk.

Fruitpact pleit voor vernieuwing appelareaal

Akker- & Tuinbouw

Op korte termijn is vernieuwing en verduurzaming van het appelareaal in het Rivierenland nodig om op langere termijn als fruitgebied te kunnen blijven voortbestaan. Dat vindt Sjors Kruiper als financieel directeur van afzetorganisatie FruitMasters...

Cosun-voorzitter: 'We hebben door corona op de rem getrapt'

Akker- & Tuinbouw

De coronacrisis hakt er bij landbouwcoöperatie Royal Cosun flink in, zegt voorzitter Dirk de Lugt. Toch ziet hij ook lichtpuntjes. 'Natuurlijk haalt corona een deel van onze winst weg. Maar dit jaar bevestigt opnieuw het voordeel van de diversiteit...

Geen massale krimp aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

Er zijn in de praktijk geen aanwijzingen dat akkerbouwers op grote schaal kiezen voor een kleiner aardappelareaal in 2021.

Opnieuw verruiming VVAK-inspecties vanwege corona

Akker- & Tuinbouw

De mogelijkheden om inspecties uit te voeren voor het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)-schema zijn opnieuw verruimd vanwege het coronavirus. Dit meldt Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.

Nog drie jaar op zoek naar meer robuuste aardappelen

Akker- & Tuinbouw

Het convenant 'Versnelde transitie naar robuuste aardappelen' dat in 2017 is gestart op initiatief van de biologische aardappelsector, krijgt een vervolg voor drie jaar.

India vervult sleutelrol op suikermarkt

Akker- & Tuinbouw

Wel of geen exportsubsidie op suiker in India. Dit speelt de komende periode een belangrijke rol op de ontwikkeling van de mondiale suikermarkt, voorspelt ABN Amro.

VS stuwt vlot herstel omzet McDonald's

Algemeen

De omzet van fastfoodketen McDonald's is weer bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat is vooral te danken aan de Amerikanen, meldt persbureau Reuters.

Negatief sentiment nauwelijks invloed op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Dalende grondstofprijzen, hernieuwde lockdowns en goede groeiomstandigheden voor wintergranen hebben nauwelijks een negatieve invloed op de tarwenoteringen wereldwijd.