Haijo Dodde

Haijo Dodde

Haijo Dodde is coördinerend redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt met name de akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

Contact

Artikelen door Haijo Dodde

Tarweprijzen staan fors onder druk

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen op de wereldmarkt daalden deze week naar het niveau van vier maanden geleden. De druk op de prijs is het gevolg van een tegenvallende vraag en de start van de tarweoogst op het noordelijk halfrond.

Corteva test stikstofbindende biostimulant

Akker- & Tuinbouw

BlueN is een biostimulant die gewassen in staat stelt om stikstof uit de lucht te binden. Een bespuiting zorgt voor het vastleggen van 30 tot 50 kilo zuivere stikstof per hectare.

Uiensector noteert exportgroei van ruim 7 procent

Akker- & Tuinbouw

Het moet wel heel gek lopen wil de Nederlandse uienexport niet opnieuw het recordvolume van vorig jaar doorbreken, meldt Holland Onion Association (HOA). De koepelorganisatie voor de uienhandel wijst erop dat dit seizoen tot en met week 21 ruim...

Delphy meldt gemiddelde ontwikkeling van bloembollen

Akker- & Tuinbouw

Op basis van stadiumbepaling beoordeelt Delphy Bloembollen dat de ontwikkeling van tulpen acht dagen vroeger is dan vorig jaar en vijf dagen later ten opzichte van 2020.

EU: herbicidetolerantie draagt niet bij aan verduurzaming

Akker- & Tuinbouw

De Europese Unie (EU) vindt dat herbicidetolerantie of -resistentie als eigenschap geen bijdrage levert aan de verduurzaming van de landbouw.

Verkeerd beeld over energietransitie stoort glastuinbouw

Akker- & Tuinbouw

De belangrijke bijdrage van glastuinders en de hele glastuinbouwsector aan de energietransitie wordt onvoldoende belicht door verkeerde beeldvorming en het gebruik van foutieve cijfers, stelt belangenorganisatie Glastuinbouw Nederland.

Aardappelareaal in EU4-landen plust met 10.000 hectare

Akker- & Tuinbouw

Telers van consumptieaardappelen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk hebben dit voorjaar gemiddeld 2 procent meer areaal gepoot. Dit meldt telersorganisatie North-western European Potato Growers (NEPG).

Cao Glastuinbouw geldt nu voor hele sector

Akker- & Tuinbouw

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Glastuinbouw met ingang van half juni algemeen verbindend verklaard.

Vier aanvragen toegekend voor kleine toepassingen fungiciden

Akker- & Tuinbouw

Voor de toelating van vier fungiciden in maar liefst vijfendertig gewassen of gewasgroepen is vanuit het Fonds Kleine Toepassingen budget beschikbaar gesteld. De aanvraag hiervoor is deze week toegekend.

Biologische landbouw moet focussen op sociale bijdrage

Akker- & Tuinbouw

Naast ecologie levert biologische landbouw een positieve bijdrage aan de volksgezondheid en de sociale rechtvaardigheid. Daarop moet meer nadruk komen te liggen en ook vastgelegd kunnen worden in concrete cijfers, stellen deskundigen.

Project maakt boomkwekers bewust van Q-organismen

Akker- & Tuinbouw

Het project 'Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector' heeft als doel kennis over quarantaineorganismen delen bij telers en bij andere schakels in de boomteeltketen.

College Almere stapt op vanwege Floriade

Regio Noord

Vanwege het financiële debacle dat dreigt voor de organisatie van de Floriade hebben de wethouders van het Almeerse college hun ontslag aangeboden. Dat gebeurde donderdagavond in een raadsvergadering.

Exportcorridor zet graanprijzen onder druk

Akker- & Tuinbouw

Onderhandelingen tussen Westerse landen, Turkije, Oekraïne en Rusland over de mogelijkheden van een veilige exportcorridor vanuit het Zwarte Zeegebied zorgen op dit moment voor druk op de graanprijzen.

Uiensector noteert exportgroei van ruim 7 procent

Akker- & Tuinbouw

Het moet wel heel gek lopen wil de Nederlandse uienexport niet opnieuw het recordvolume van vorig jaar doorbreken, meldt Holland Onion Association (HOA).

BioMasters is nieuw platform voor biologisch fruit

Akker- & Tuinbouw

Biologische telerscoöperatie Nautilus Organic en afzetcoöperatie FruitMasters lanceren samen platform BioMasters voor de afzet van en kennis over biologisch geteeld fruit.

Akkerbouwers willen verdienen aan eiwitgewas van eigen bodem

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Henk Janknegt uit Zeewolde teelde twee jaar op rij veldbonen. Hij werd overgehaald om met zes andere boeren deel te nemen aan het project 'FlevoVeldboon' van provincie Flevoland. 'Meer plantaardige eiwitten met veel maatschappelijke...

Yvonne Watzdorf nieuwe directeur Bloemenbureau Holland

Akker- & Tuinbouw

Yvonne Watzdorf is de nieuwe algemeen directeur van Bloemenbureau Holland (BBH). Zij volgt daarmee Dennis van der Lubbe op.

Südzucker verwacht grotere winst door energiegewassen

Akker- & Tuinbouw

Het Duitse levensmiddelenconcern Südzucker heeft de verwachte geconsolideerde jaaromzet positief bijgesteld met gemiddeld 200.000 miljoen euro tot in totaal 8,9 tot 9,3 miljard euro. Dat bedrag betreft de verwachte jaaromzet voor boekjaar 2022-2023.

Oorlog heeft lang impact op graanmarkt

Akker- & Tuinbouw

Vanwege kleinere oogsten en blokkades van belangrijke zeehavens zal de oorlog met Rusland minimaal drie seizoenen een negatieve impact hebben op de levering van granen vanuit Oekraïne op de wereldmarkt. Deze voorspelling doet de Oekraïense...

Akkerbouw neemt afscheid van Jaap van Wenum en Jeroen Kloos

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente nam afgelopen vrijdag afscheid van voormalig voorzitter Jaap van Wenum en beleidsmedewerker Jeroen Kloos. Tevens werden nieuwe LTO-medewerkers voorgesteld.

Dure diesel maakt waterstof interessant voor akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Voor akkerbouwers biedt waterstof mogelijkheden voor opslag van energie en op termijn als alternatief voor het dieselverbruik. Wel is de productie nog steeds duur. Dat geldt ook voor aanschaf van waterstoftrekkers.

POC: tarwe is interessant alternatief voor fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

De Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) berekent dat tarwe bij een prijs van 320 euro per ton hetzelfde rendement oplevert als contractaardappelen op levering in april.

Tarwe-export EU lager dan verwacht

Akker- & Tuinbouw

Het Franse analysebureau Strategie Grains heeft de prognose voor de export van tarwe uit de Europese Unie voor dit seizoen met 2 miljoen ton verlaagd.

Eiwitboeren strijden samen voor beter saldo

Akker- & Tuinbouw

Bij de Producentenorganisatie (PO) Eiwitboeren van Nederland hebben zich 34 teeltbedrijven aangesloten. Dat bleek deze week na de oprichtingsvergadering in het Gelderse Randwijk. Primair doel van de organisatie is het samenwerken aan een beter saldo...

Consortium doet onderzoek naar cannabisteelt

Akker- & Tuinbouw

De onderzoeksinstellingen Vertify, Cultivators en World Horti Center hebben samen met een groep leveranciers consortium Cultivation For Compounds opgericht. Dit committeert zich aan een vierjarig onderzoeks- en promotieprogramma over cannabisteelt.

Plantion investeert 7,7 miljoen euro in nieuw verwerkingscentrum

Akker- & Tuinbouw

Met een nieuw multifunctioneel verwerkingscentrum wil Plantion meer faciliteiten bieden aan klanten en daarnaast ook haar logistieke stromen efficiënter inrichten.

Tomatenplukrobot voor het eerst te zien op GreenTech

Akker- & Tuinbouw

De bedrijven Ridder en MetoMotion presenteren volgende week de tomatenplukrobot Grow tijdens de technische tuinbouwbeurs GreenTech in de RAI in Amsterdam.

Exirel krijgt vrijstelling voor bestrijding suzuki-fruitvlieg

Akker- & Tuinbouw

Voor de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg in kersen, druiven, pruimen en blauwe bessen kunnen fruittelers ook dit jaar weer beschikken over het middel Exirel.

KNMI: vaker schade in fruit door 'valse lentes'

Akker- & Tuinbouw

Het KNMI constateert dat 'valse lentes' in Nederland vaker voorkomen, met meer risico op vorstschade in fruit. Wel voorziet het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut dat de kans op schade door dit verschijnsel na 2050 waarschijnlijk kleiner...

Joris Roskam: 'Agrifirm test meten milieubelasting in open teelten'

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm test een dashboard om de milieubelasting in open teelten te meten. Doel is het vastleggen van inspanningen van telers voor vergelijking met collega's en om waar mogelijk marktvoordeel te halen. 'Wij zoeken een systeem dat telers stimuleert...

Turkije ziet mogelijkheid voor verschepen graan uit Oekraïne

Politiek

Binnenkort zou een deal bereikt kunnen worden tussen Oekraïne, Rusland, de Verenigde Naties en Turkije over de export van Oekraïens graan en Russische meststoffen via havens in de Zwarte Zee.

Snel veranderende landbouw dwingt loonwerker tot keuzes

Mechanisatie

Razendsnelle digitalisering van de land- en tuinbouw, prijsstijgingen, arbeidstekort en snel veranderend duurzaamheidsbeleid maken dat loonwerkers in rap tempo moeten meebewegen met de markt. Want juist nu komen al die ontwikkelingen samen. Hoe gaat...

Ook in België teeltverbod na besmetting knolcyperus

Akker- & Tuinbouw

Net als in Nederland gaat ook in België een teeltverbod gelden voor landbouwpercelen die besmet zijn met knolcyperus.

Optimisme over groeiseizoen drukt termijnprijs aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De termijnnoteringen voor fritesaardappelen op levering in april 2023 zijn de afgelopen drie weken gezakt van 23,80 euro tot 20,50 euro per 100 kilo.

Jonge boeren vragen steun voor realiseren Green Deal

Politiek

Met een actieplan vraagt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) van beleidsmakers ondersteuning om aan de ambitieuze doelen van de Green Deal te kunnen voldoen.

Nefyto verandert naam in CropLife NL

Akker- & Tuinbouw

De brancheorganisatie voor de Nederlandse agrochemische bedrijven verandert haar naam van Nefyto in CropLife NL. Deze sluit volgens de organisatie beter aan bij nieuwe aandachtspunten die met name betrekking hebben op maatschappelijke thema's.

Gewastelers zoeken oplossingen in nieuwe energie

Akker- & Tuinbouw

Symposium 'Nieuwe Energie' zet in op oplossingen om akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

Kennisdeal versnelt innovatie in plantaardige sectoren

Akker- & Tuinbouw

Onder het motto 'Laat kennis werken' is deze week in het Flevolandse Lelystad de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de Future Farming & Food Experience 2022.

NVWA vindt wratziekte in tarragrond uit Duitsland

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft wratziekte aangetroffen in tarragrond afkomstig van een Duitse aardappelverwerkende fabriek. Deze grond is gestort op twee Nederlandse percelen. Dat gebeurde in de periode van oktober 2021 tot...

Ook op zand is uitspoeling van nitraat wel beheersbaar

Akker- & Tuinbouw

Op zuidoostelijk zand is voldoen aan de uitspoelingsnorm voor nitraat vrijwel onhaalbaar in vollegrondsgroenten. Dit blijkt na metingen over een periode van vijf jaar op praktijkpercelen. De resultaten laten zien dat de variatie groot is en dat...

Echa: glyfosaat veroorzaakt geen kanker

Akker- & Tuinbouw

Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof glyfosaat veroorzaken geen kanker bij de mens, stelt het Europees Agentschap voor chemische stoffen (Echa).

Clemens Jongen: 'Veel partijen hebben interesse in data akkerbouwers'

Akker- & Tuinbouw

Clemens Jongen, rechten- en economiestudent aan de Universiteit Utrecht, zoekt akkerbouwers voor een enquête over datasystemen. Hij wil weten wat hun doel is voor het gebruik van data en of ze bij voorkeur kiezen voor een open of gesloten...

Veiling vroege aardappelen ruim een week eerder

Akker- & Tuinbouw

Aardappelveiling Alvantho in het Zeeuwse Sint-Annaland start komende dinsdag met de veiling van de eerste vroege aardappelen van dit seizoen.

Bedrijfsleven Noord-Nederland werkt samen aan voedseltransitie

Regio Noord

De investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) en het open test- en innovatieprogramma Fascinating gaan samen aan het realiseren van een circulair voedselsysteem werken. Daarvoor is onlangs in het Avebe Innovatiecentrum in...

Basisstof Charge effectief tegen bladschimmel in suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Door het toepassen van Charge, een niet-chemische basisstof op basis van gemalen garnalenschalen, kunnen bietentelers voor de bestrijding van cercospora besparen op het gebruik van chemische fungiciden.

PlanetProof sluit aan bij platform AgriPlace

Akker- & Tuinbouw

Voor de certificering en validering van keurmerk On the way to PlanetProof gaat SMK gebruikmaken van de diensten van AgriPlace Chain. Dat platform biedt toegang tot de groeiende hoeveelheid informatie over duurzaamheid en veiligheid in de agrarische...

Geen topjaar voor pootgoed

Akker- & Tuinbouw

'Het meeste pootgoed hebben we goed kunnen verkopen, maar er zijn altijd wel bestemmingen die iets minder lopen dan verwacht', zegt directeur Peter Ton van aardappelbedrijf Stet Holland. Hij reageert op de voorlopige exportcijfers voor pootgoed die...

Miljoenen euro's hagelschade Betuwse fruitbedrijven

Akker- & Tuinbouw

Hagel met zware windstoten en hevige regenval vernietigde donderdag 19 mei op tientallen fruitbedrijven in de West- en Midden-Betuwe de fruitoogst voor 2022.

Teelt zonder fungiciden in 2030 lijkt utopie

Akker- & Tuinbouw

Van de 9,3 miljoen kilo chemische werkzame stoffen die in 2019 in de Nederlandse landbouw zijn gebruikt, is ruim 40 procent bestemd voor de bestrijding van schimmelziekten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de...

Biostimulant Quantis mag nu ook in biologische teelten

Biologische landbouw

Toezichthouder Skal heeft de biostimulant Quantis van gewasbeschermingsfabrikant Syngenta op de biologische inputlijst geplaatst. Daarmee is het gebruik van dit product ook toegestaan in biologische teelten.

Flevolandse bedrijven bundelen biologische uienafzet

Biologische landbouw

Poppe Landbouw in Nagele en Waterman Onions in Emmeloord bundelen hun krachten in bedrijf BioQrops voor de afzet van biologische groenten en dan met name biologische uien.

Akkerbouwgewassen in Europa kunnen regen goed gebruiken

Akker- & Tuinbouw

Meteorologisch instituut Joint Research Centre (JRC) verwacht in Europa vooralsnog gemiddelde opbrengsten voor akkerbouwgewassen. Wel zijn de groeiomstandigheden tot dusver droger dan normaal.

Bietentelers hebben vooral behoefte aan robuuste rassen

Akker- & Tuinbouw

Telers van suikerbieten moeten met steeds meer ziekten en plagen rekening houden bij hun rassenkeuze. Daardoor ontstaat er een toenemende behoefte aan rassen die meer algemeen robuust zijn, een vitaal gewas geven en met een hoge natuurlijke...

NAV start producentenorganisatie eiwitboeren

Akker- & Tuinbouw

Producentenorganisatie (PO) Eiwitboeren van Nederland is begin mei opgericht. Belangenorganisatie Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) nam hiervoor het initiatief.

Avebe beëindigt campagne met hoog zetmeelgehalte

Akker- & Tuinbouw

Fabrikant Royal Avebe meldt dat deze campagne het gemiddelde zetmeelpercentage van de verwerkte aardappelen is uitgekomen op 20,6 procent. Dat is 1,3 procent hoger dan vorig jaar.

Waterschap: regels teeltvrije zones slecht nageleefd

Akker- & Tuinbouw

Bij controles op teeltvrije zones constateert waterschap Vechtstromen dat één op de drie boeren zich niet aan de regels houdt die daarvoor gelden. Het gaat dan met name om het niet mogen bespuiten en bemesten ervan.

WUR benoemt nieuwe directeur Plant Sciences Group

Akker- & Tuinbouw

Richard Harrison is door de raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) benoemd tot algemeen directeur van de Plant Sciences Group (PSG).

Tarweprijs in een jaar verdubbeld tot 438 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Kleinere voorraden wereldwijd, de impact van de oorlog in Oekraïne en belemmeringen op de exportmarkt zorgen ervoor dat de tarweprijzen naar recordhoogtes stijgen. De Matif in Parijs noteerde begin deze week voor maaltarwe 438 euro per ton. Dat is...

Omzet Südzucker stijgt 920 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

De geconsolideerde omzet van het Duitse levensmiddelenconcern Südzucker stijgt in boekjaar 2021-2022 met 920 miljoen euro tot bijna 7,6 miljard euro.

NVWA controleert bespuitingen vanuit de lucht

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert in de periode van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles uit naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Ivoorkust nadert Senegal als grootste afnemer Nederlandse uien

Akker- & Tuinbouw

Naar Ivoorkust is dit seizoen tot en met week 16 al 163.000 ton Nederlandse uien verscheept. Dat is bijna 36.000 ton meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

ME-AT belevert retail met vleesvervangers van lokale herkomst

Akker- & Tuinbouw

ME-AT the Alternative, een dochteronderneming van Vion, introduceert voor de retail vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten die gewonnen zijn uit Nederlandse veldbonen.

Friesche Vlag introduceert opschuimbare haverdrank

Akker- & Tuinbouw

Friesche Vlag komt vanaf deze week op de markt met Barista Haver. Dit is het eerste plantaardige product van het merk in Nederland.

Solynta en Incotec werken samen aan hybride aardappel

Akker- & Tuinbouw

Aardappelveredelaar Solynta en zaadtechnologiebedrijf Incotec zijn een overeenkomst aangegaan om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van hybride aardappelen die worden vermeerderd en geteeld vanuit zaden.

Tarwenotering stijgt vlot door naar weer een record

Akker- & Tuinbouw

Na de publicatie van nieuwe prognosecijfers door het Amerikaanse landbouwministerie USDA en de aankondiging van een exportstop door India stijgen de tarwenoteringen op de wereldmarkt naar recordhoogtes.

1,1 miljoen bezoekers Keukenhof

Akker- & Tuinbouw

Bloemenpark Keukenhof in het Zuid-Hollandse Lisse ontving dit voorjaar in totaal 1,1 miljoen bezoekers uit meer dan honderd landen. Daarmee beleefde Keukenhof een succesvol seizoen, meldt het bloemenpark.

Akkerbouwgewassen snakken naar water

Akker- & Tuinbouw

Het neerslagtekort in Nederland loopt snel op. Op dit moment in het seizoen is het een stuk droger dan in het droogtejaar 2018. Hydroloog Niko Wanders maakt zich zorgen over de lage waterstand in de Rijn. De LTO-bestuurders Klaas Schenk, Hendrik Jan...

Ctgb krijgt nieuwe collegevoorzitter

Akker- & Tuinbouw

Rob van Lint is door minister Henk Staghouwer van LNV met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot voorzitter van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

USDA voorspelt verdere daling tarwevoorraden

Akker- & Tuinbouw

Op basis van een lagere productie en een bijna gelijkblijvend verbruik voorspelt het Amerikaanse landbouwministerie USDA opnieuw een daling van de wereldvoorraden tarwe in seizoen 2022-2023.

Zelfde eisen middelentoelating in strokenteelt

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten dat voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in strokenteelt geen aparte toelatingsaanvraag, -beoordeling of -besluit nodig is.

Nederlandse wijnproductie daalt licht in 2021

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse wijnboeren produceerden vorig jaar 7.529 hectoliter wijn. Dat is een lichte daling vergeleken met een jaar eerder.

Oekraïne verwacht 35 procent kleinere tarweoogst

Akker- & Tuinbouw

Door de Russische invasie wordt de tarweproductie van Oekraïne 35 procent lager ingeschat dan vorig jaar. Dit meldt het Franse geo-analysebedrijf Kayrros op basis van recente satellietbeelden.

Aanvraag voor uitstel herbeoordeling glyfosaat

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de binnengekomen opmerkingen en reacties vraagt de Europese autoriteit voor voedselveiligheid Efsa een procedurele verlenging aan voor het herbeoordelingsproces van glyfosaat. Dat doet ze samen met het Europese agentschap voor chemische...

Aanhoudende droogte stimuleert aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

Op de aardappeltermijnmarkt en ook op de actuele markt stijgen de noteringen door de aanhoudende droogte en de toenemende koopbelangstelling.

Eeuwling blijft trendsetter in aardappelketen

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelsbedrijf Landjuweel in het Groningse Oosternieland vierde afgelopen week zijn honderdjarig bestaan. Als leverancier van tafelaardappelen voor vooral de retail probeert het bedrijf steeds voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen. Doel...

Markt profiteert van kleiner areaal fritesaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Het afzetseizoen voor fritesaardappelen van oogst 2021 wordt gekenmerkt door een goede balans tussen vraag en aanbod. Dat resulteert tot dusver in gemiddelde beursnoteringen bij PotatoNL van 17,15 euro voor fritesaardappelen in categorie I en 20,30...

Derogatiedossier zit muurvast

Politiek

De onderhandelingen over de derogatie voor de Nederlandse veehouderij zitten muurvast. Brussel is niet van plan om Nederland tegemoet te komen en stelt harde eisen.

Handelshuizen willen samen verder in tafelaardappelen

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelshuizen Agrico en Nedato en verpakbedrijf Leo de Kock gaan de mogelijkheden onderzoeken om samen te werken. Dat willen ze doen bij de afzet van verse onbewerkte gangbare tafelaardappelen.

Omzet Syngenta stijgt eerste kwartaal 26 procent

Economie

De geconsolideerde omzet van de Syngenta-groep komt in het eerste kwartaal van 2022 uit op 8,9 miljard dollar: 8,5 miljard euro. Dat is 26 procent meer dan de omzet in de eerste drie maanden van 2021.

Vaste stemming aardappelmarkt zorgt voor hogere noteringen

Akker- & Tuinbouw

De aardappelnoteringen in Nederland en België zijn afgelopen week met 50 cent tot 2 euro per 100 kilo gestegen. Marktspecialisten omschrijven de stemming als vast.

Akkerbouw en bollenteelt zoeken oplossingen voor lastige bodemplagen

Akker- & Tuinbouw

In een groot onderzoeksproject gaat de akkerbouw samen met de bollenteelt op zoek naar de knoppen om aan te draaien waardoor bodemplagen, zoals met name ritnaalden, beter beheersbaar zijn. Het totale budget voor het vierjarige PPS-onderzoek is 1,36...

Nog geen topseizoen voor pootgoedexport in Europa

Akker- & Tuinbouw

De verkoop van Nederlands pootgoed in Europa blijft voorlopig nog achter ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit de voorlopige exportcijfers voor Nederlands pootgoed van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Onderzoek naar robottechnologie krijgt flinke financiële bijdrage

Akker- & Tuinbouw

Onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) naar slimme land- en tuinbouwrobots krijgt 12 tot 17 miljoen euro uit het Nxtgen Hightech-programma. Deze bijdrage uit het Nationaal Groeifonds van het ministerie van Economische Zaken en...

Veel twijfels over opkomst zaaiuien

Akker- & Tuinbouw

Teeltspecialisten krijgen deze week veel vragen over de opkomst van de zaaiuien. Diverse uientelers twijfelen of ze wel of niet moeten overzaaien.

Verdubbeling van winst voor The Greenery

Akker- & Tuinbouw

Afzetcoöperatie voor groenten en fruit The Greenery realiseerde in het boekjaar 2021 een omzet van 954 miljoen euro. De nettowinst verdubbelde naar 8,8 miljoen euro.

Boomkweker moet betalen voor vernietiging verboden middelen

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat bijna 500 liter niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen vernietigen op kosten van een boomkweker in de provincie Noord-Brabant.

Meer dan honderd suggesties voor aanpassingen PlanetProof

Akker- & Tuinbouw

Na een oproep aan keurmerkhouders en belanghebbenden ontving certificeringsorganisatie SMK veel inbreng voor herziening van de voorwaarden voor het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten.

Kabinet zet in op klimaatneutrale glastuinbouw in 2040

Akker- & Tuinbouw

De glastuinbouwsector moet versneld de energietransitie doorvoeren om klimaatneutraal te worden in 2040 en het kabinet wil dat ondersteunen. Dat schrijft landbouwminister Henk Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe aardappelrassen beter bestand tegen extreem klimaat

Akker- & Tuinbouw

De nieuwe generatie aardappelrassen presteert steeds beter onder extreme klimaatomstandigheden zoals droogte. Dat meldt aardappelveredelaar HZPC.

Aardappelverwerking plust 500.000 ton in jaar tijd

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse aardappelverwerkers hebben de afgelopen twaalf maanden 3,86 miljoen ton aardappelen als grondstof gebruikt. Dat is bijna 500.000 ton meer dan in de twaalf maanden daarvoor.

20 procent zomergewassen Oekraïne inmiddels gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Van de zomergewassen, zoals zomertarwe, zomergerst, mais, koolzaad en zonnebloemen, hebben Oekraïense akkerbouwers afgelopen week ruim 550.000 hectare ingezaaid.

FruitMasters koestert goede contacten met de retail

Akker- & Tuinbouw

Coöperatie Koninklijke FruitMasters realiseerde in 2021 een omzet van bijna 283 miljoen euro. Dat is een stijging van 4,5 miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens commercieel directeur Leonard Kampschöer is de recordomzet te danken aan...

Prijs voor laatste rode uien gaat naar 40 euro

Akker- & Tuinbouw

Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) in Emmeloord noteert donderdag 32 tot 40 euro per 100 kilo voor 60 procent grove rode uien. Volgende week is waarschijnlijk de laatste notering voor dit seizoen.

Vlaanderen verwacht lichte stijging aardappelareaal

Akker- & Tuinbouw

Het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen neemt dit jaar volgens een enquête van de Belgische onderzoeksinstelling PCA toe met ongeveer 2 procent.

België meldt kleinere aardappelvoorraad

Akker- & Tuinbouw

De voorraden consumptieaardappelen in Belgische bewaarloodsen worden geraamd op 1,6 miljoen ton. Dat is 9 procent minder dan vorig jaar rond begin april en ongeveer 2,5 procent hoger dan het vijfjarig gemiddelde.

Zorgen om sierteeltexport ondanks kwartaalrecord

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse sierteelthandel maakt zich zorgen over het verminderde aanbod van bloemen en planten. Dat komt door de hoge energieprijzen en de rem op de consumentenuitgaven door de sterk oplopende inflatie.

Tarweprijs doorbreekt grens 400 euro

Akker- & Tuinbouw

Na een periode van iets meer stabiliteit stijgen deze week de tarwenoteringen op de internationale beurzen weer fors. De reden, naast de aanhoudende onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne, is onder meer de twijfel over de kwaliteit van de...

Akkerbouwer koopt trekker het liefst dichtbij

Akker- & Tuinbouw

De nabijheid van een dealer en de service die wordt geboden zijn voor akkerbouwers belangrijke criteria om te kiezen voor een bepaald trekkermerk.

Drie nominaties voor Innovatie Award van HortiContact

Akker- & Tuinbouw

Signify, Broekhof Verpakkingen en Pats-drones zijn genomineerd voor de innovatieprijs van de glastuinbouwbeurs HortiContact.

69 procent van Nederlanders wil groenere tuin

Akker- & Tuinbouw

Bijna zeven op de tien Nederlanders willen meer groen in hun tuin, maar 57 procent vindt vervolgens wel dat die tuin zo weinig mogelijk onderhoud moet vragen.

Verimark tijdelijk toegelaten voor tripsbestrijding bedekte paprikateelt

Akker- & Tuinbouw

Paprikatelers in Nederland kunnen voor de bestrijding van Californische trips in hun kassen dit voorjaar weer beschikken over het insecticide Verimark.

Ministers willen glastuinder steunen bij versnelde energietransitie

Akker- & Tuinbouw

Ministers Henk Staghouwer en Rob Jetten bespreken met de glastuinbouwsector de mogelijkheden om tuinders te ondersteunen bij hun investering in de energietransitie en energiebesparing.

LTO-bestuurder: 'Een uur trekkerwerk is in België 17 euro goedkoper'

Akker- & Tuinbouw

Bert Merx, LTO-bestuurder en akkerbouwer in het Limburgse Bocholtz, ergert zich aan de grote verschillen in dieselprijzen voor Nederlandse boeren in vergelijking met collega's vlak over de grens in België of in Duitsland.

Glastuinbouw Nederland lanceert website voor het grote publiek

Akker- & Tuinbouw

Met als doel een centrale plek te creëren met alle informatie over de Nederlandse glastuinbouwsector, lanceert Glastuinbouw Nederland donderdag een website voor het grote publiek.

Vorstschade in suikerbieten lijkt beperkt

Akker- & Tuinbouw

De nachtvorst van afgelopen weekend heeft volgens Cosun Beet Company slechts beperkt schade aangericht in jonge bietenplanten. Vooral percelen waar de suikerbieten net boven staan, zijn gevoelig voor vorstschade.

Suikerprijs stabiel op bijna 500 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Na een forse stijging in de maand maart zijn de prijzen voor witte suiker op de wereldmarkt inmiddels stabiel op een niveau van ongeveer 500 euro per ton.

Flevoland geeft gas bij inzaai suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Bietentelers in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland hebben afgelopen week bijna 40 procent van hun areaal suikerbieten ingezaaid. In deze regio zit nu vrijwel al het bietenzaad in de grond. Dat blijkt uit de zaaigegevens voor 2022 van Cosun Beet...

Nederland koopt voor 1,8 miljard euro Oekraïense landbouwproducten

Algemeen

Nederland voerde vorig jaar uit Oekraïne voor ruim 2 miljard euro aan goederen in. Het aandeel landbouw bedraagt daarin 88 procent en dat is goed voor een waarde van 1,8 miljard euro. De belangrijkste importproducten zijn ruwe zonnebloemolie en mais.

Potplanten uit Italië vernietigd na vondst wittevlieg

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een partij partij xCitrofortunella microcarpa-potplanten afkomstig uit Italië laten vernietigen. Dat gebeurde na een vondst van het quarantaine-organisme Aleurocanthus spiniferus.

Opnieuw recordomzet voor tuincentra

Akker- & Tuinbouw

De omzet van Nederlandse tuincentra steeg in 2021 met 3,1 procent tot zo'n 2 miljard euro. Dat betekent een verbetering van het omzetrecord uit 2020. Dat blijkt uit de Consumenten Tuinmonitor die belangenorganisatie Tuinbranche Nederland heeft laten...

Indiase president doopt nieuwe tulp

Akker- & Tuinbouw

President Ram Nath Kovind van India en zijn vrouw Savita Kovind hebben maandag in Keukenhof een nieuwe tulp gedoopt en de tulp daarbij een naam gegeven.

Bert Waterink nieuwe middelencoördinator akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Bert Waterink is per 1 maart in dienst getreden bij BO Akkerbouw als de nieuwe Coördinator Effectief Maatregelen- en Middelenpakket (Cemp).

Omzet Südzucker stijgt ruim 13 procent

Akker- & Tuinbouw

De geconsolideerde omzet van de Duitse suikerfabrikant Südzucker stijgt in boekjaar 2021-2022 naar 7,6 miljard euro. Dat is ongeveer 0,9 miljard euro meer dan het vorige boekjaar, blijkt uit de voorlopige jaarcijfers.

Inkomen stijgt in meeste gewassectoren

Algemeen

Zowel in de akkerbouw als in de meeste tuinbouwsectoren zien veel ondernemers hun bedrijfsinkomen stijgen dankzij een hogere prijsniveau voor de meeste gewassen.

Proef moet reactie uienrassen op fertigatie in kaart brengen

Akker- & Tuinbouw

Loonbedrijf Dekker-Haartsen uit Biervliet zaaide deze week uien voor een fertigatieproef op proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat.

10 miljoen euro voor onderzoek verdere verduurzaming akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Met project CropMix een doorbraak realiseren voor de transitie naar duurzame akkerbouw. Dat is het streven van akkerbouwers, overheden, gewasbeschermingsorganisaties, veredelaars, natuurorganisaties, banken, ketenpartners, groene opleidingen en...

Helft suikerbietenareaal inmiddels gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Gemiddeld over Nederland is de helft van het geplande areaal suikerbieten inmiddels gezaaid. Dat blijkt uit de gegevens over de uitzaai van Cosun Beet Company. De omstandigheden om te zaaien waren de afgelopen periode uitstekend.

Exportteller uien in week 9 al op 1 miljoen ton

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse uienexport passeerde in de eerste week van maart al de grens van 1 miljoen ton in seizoen 2021-2022. Dat is drie weken eerder dan vorig jaar.

Hendrik Jan ten Cate: 'Mooi weer benutten voor uitrijden mest'

Akker- & Tuinbouw

LTO-bestuurder en akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate pleit ervoor dat het in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn mogelijk blijft om vanaf 15 februari mest uit te rijden op bouwland. 'Als dat pas een maand later kan, dan verspillen we kostbare...

Oekraïense productiecapaciteit granen daalt met 50 procent

Akker- & Tuinbouw

Het ministerie van Landbouw in Oekraïne verwacht dat de productie van granen in 2022 met gemiddeld 50 procent daalt ten opzichte van de oogst in 2021.

Bayer Vegetable Seeds: succesverhaal versproduct samen vertellen

Akker- & Tuinbouw

Consumptie van verse groenten en fruit stimuleren is zowel gunstig voor Nederlandse telers als consumenten, concluderen deskundigen. 'Het is belangrijk dat we het verhaal over de goede kwaliteit van onze producten samen als keten vertellen', vindt...

Comité buigt zich over contractprijzen biologische conserven

Akker- & Tuinbouw

Biologische conserventelers gaan in een comité met hun afnemers in overleg over een faire vergoeding voor alle schakels in de keten.

Nieuwe vereniging voor aspergeketen gaat van start

Akker- & Tuinbouw

Aspergegilde Limburg is de nieuwe vereniging voor de aspergesector, van aspergetelers en plantenkwekers tot toeleveranciers en adviseurs.

Eierketen uit zorg over stijgende kosten

Veehouderij

De Russische invasie in Oekraïne en de economische sancties die daarop volgden, hebben ook voor de Nederlandse eierketen flinke gevolgen, meldt de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (Anevei).

POV praat met overheid over TVL-knelgevallen

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) meldt dat enkele varkenshouders die lid zijn van de organisatie, in de knel komen bij de uitvoering van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hierover wordt overleg gevoerd met de overheid.

Broodketen gaat voor eigen graan

Akker- & Tuinbouw

Vertegenwoordigers van de Nederlandse broodketen tekenden gisteren een intentieverklaring om als grondstof meer graan uit eigen land te gebruiken.

Handel verwacht meer vraag naar gecertificeerde uien

Akker- & Tuinbouw

Uienhandelaar Wim Waterman ziet de vraag naar gecertificeerd geteelde uien toenemen, zowel in Europa als wereldwijd. Hij adviseert Nederlandse uientelers om daar voor komend teeltseizoen rekening mee te houden.

Waterzuivering in opkweek aardbeien is maatwerk

Akker- & Tuinbouw

Onderzoekers hebben in het kader van het project 'Recupa' systemen voor waterzuivering op trayvelden met aardbeiplanten getest die afkomstig zijn uit de glastuinbouw. Vier daarvan lijken geschikt voor de praktijk. De keuze voor specifieke...

App Trijntje geeft inzicht in waterbergend vermogen

Akker- & Tuinbouw

Trijntje is een onlinetool die inzicht geeft in het bodem- en waterbeheer van akkerbouwpercelen. Deze app kan worden toegevoegd aan het platform FarmMaps en is in eerste instantie ontwikkeld voor de noordelijke kleischil. Aan het project Trijntje...

In alle teeltregio's zijn eerste suikerbieten gezaaid

Akker- & Tuinbouw

Ongeveer 13 procent van het areaal suikerbieten was aan het begin van deze week ingezaaid. Vanwege het gunstige voorjaarsweer gaan de zaaiwerkzaamheden nu volle bak door.

Keukenhof na twee jaar weer open

Akker- & Tuinbouw

De Keukenhof in het Zuid-Hollandse Lisse opent deze week de deuren weer voor het grote publiek. Het park mocht twee jaar niet open vanwege de coronamaatregelen.

Algerije en Egypte geven pootgoedexport flinke voorsprong

Akker- & Tuinbouw

De grote volumes Nederlands pootgoed die dit jaar zijn verscheept naar Algerije en Egypte zorgen ervoor dat de pootgoedexport van oogst 2021 behoorlijk voorloopt op die van vorig jaar.

Aardappelverwerking weer op het niveau van voor corona

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse aardappelverwerkers verbruikten de afgelopen twaalf maanden ruim 3,8 miljoen ton aardappelen. Dat is vrijwel hetzelfde volume als in de periode van maart 2019 tot en met februari 2020.

Matige uienprijzen op flauwe markt

Akker- & Tuinbouw

De prijzen voor gele uien blijven ondanks redelijke exportcijfers onder druk staan. Voor rode uien stijgen de noteringen wel deze week.

Inspectiedienst KCB ziet winst en omzet stijgen

Akker- & Tuinbouw

Ondanks het uitblijven van extra inspectiewerkzaamheden vanwege de brexit, zijn de winst en omzet van het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) afgelopen jaar fors gestegen. Aan baten noteert KCB in het jaarverslag over 2021 een bedrag van 25,87 miljoen...

Tarwemarkt maakt pas op de plaats

Akker- & Tuinbouw

De hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne zorgt ervoor dat de tarwemarkt deze week enigszins een pas op de plaats maakt.

Zorgen in aardappelsector over AM en wratziekte

Akker- & Tuinbouw

Nieuwe Europese wetgeving voor aardappelmoeheid (AM) en een nieuwe fysio van wratziekte hebben impact op de aardappelteelt in Nederland. Voor beide quarantaineorganismen werkt de sector aan plannen van aanpak om grip te krijgen op de besmettingen.

Mooie omstandigheden voor de inzaai van vroege peen

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Maickel Roost in Hunsel is deze week druk met het inzaaien van vroege peen op de lichte zandgronden in Midden-Limburg. 'Het zijn uitstekende omstandigheden om te zaaien.'

Aspergeteler krijgt forse boete van Arbeidsinspectie

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een aspergeteler in het Limburgse Linne een boete opgelegd van in totaal 85.000 euro. Die krijgt hij vanwege ernstige overtredingen als werkgever van arbeidsmigranten.

Beschikbaarheid tarwe vanuit Rusland en Oekraïne blijft onzeker

Akker- & Tuinbouw

Autoriteiten en analisten komen met verschillende berichten en prognoses over de beschikbare exportvolumes voor tarwe vanuit Oekraïne en Rusland voor de rest van dit afzetseizoen.

Oorlog verstoort afzet Nederlandse peer

Akker- & Tuinbouw

Wegval van export naar Belarus en Oekraïne is nadelig voor de afzet van Nederlandse peren. De prijzen voor Conference zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met 20 tot 25 procent gedaald. De perenmarkt zoekt naar een nieuwe balans met...

Weekvolume uienexport zakt beneden 20.000 ton

Akker- & Tuinbouw

Het weekvolume voor de uienexport is voor eerst sinds begin augustus 2021 lager dan 20.000 ton. Dat blijkt uit de exportcijfers van GroentenFruit Huis.

Tarwemarkt zoekt nieuw evenwicht

Akker- & Tuinbouw

Na de enorme prijsstijgingen lijkt de tarwemarkt deze week op zoek naar een nieuw evenwicht op een hoger prijsniveau. Het gat dat Oekraïne en Rusland achterlaten op de exportmarkt wordt deels ingevuld door Australië en India.

BO Akkerbouw pleit voor betere positie vrouw

Akker- & Tuinbouw

Om aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in de Nederlandse akkerbouw zet BO Akkerbouw dinsdag op Internationale Vrouwendag de campagne 'Op naar meer vrouwen op de Nieuwe Akker' in de schijnwerpers.

Glastuinbouw verwacht concrete resultaten overleg energieprijs

Akker- & Tuinbouw

Glastuinbouw Nederland vindt het noodzakelijk dat het bestuurlijk overleg met de overheid over de energieprijzen komende week leidt tot concrete resultaten. Dat stelt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland.

Studenten doen marktonderzoek naar verticale landbouw

Akker- & Tuinbouw

Om de voordelen van verticale landbouw onder de aandacht te brengen, voerden vijf studenten van Inholland Delft in het kader van project Green Juniors een marktonderzoek uit. Ze keken daarbij naar doeltreffende communicatiemiddelen.

HZPC ziet herstel van pootgoedmarkt

Akker- & Tuinbouw

Aardappelhandelshuis HZPC presenteert deze week een prognoseprijs van 33,10 euro per 100 kilo voor pootgoed van oogst 2021. Deze prijs is 2,30 euro hoger dan de definitieve uitbetalingsprijs van het jaar daarvoor.

Russische eigenaar HAK veroordeelt invasie Oekraïne

Economie

De Russische grootaandeelhouder Denis Shtengelov van conservenfabrikant HAK veroordeelt in een emotionele verklaring de Russische invasie van Oekraïne.

Oorlog zorgt voor hectiek op tarwemarkt

Akker- & Tuinbouw

Levering van tarwe vanuit Oekraïne, en deels ook vanuit Rusland, uit havens aan de Zwarte Zee lijkt niet of nauwelijks nog mogelijk vanwege de oorlog tussen beide landen. Dat zorgt voor veel nervositeit op de tarwemarkt. Vanaf half februari zijn de...

Uiensector verwacht areaalkrimp

Akker- & Tuinbouw

Veel uientelers twijfelen nog hoeveel hectares ze komend voorjaar gaan planten of inzaaien. De verwachting is een lichte tot matige krimp van het Nederlandse areaal.

Samenstellers boek: '90 procent van chemie is te vervangen'

Akker- & Tuinbouw

Op basis van beschikbare technologie en kennis is het mogelijk om 90 procent van het chemiegebruik voor gewasbescherming te vervangen, stellen onderzoekers Jürgen Köhl en Willem Ravensberg. Beperkende factor blijft de stroperige toelating van nieuwe...

Eggen en schoffelen vragen meer focus

Akker- & Tuinbouw

HLB concludeert na twee jaar proeven op demovelden dat volledig mechanisch of een combinatie van mechanische en chemische onkruidbeheersing kansen biedt in aardappelen en suikerbieten en niet ten koste hoeft te gaan van de opbrengsten. Het vraagt...

Cosun gaat voor structureel hogere bietenprijs

Akker- & Tuinbouw

Cosun wil vanaf 2025 aan telers een bietenprijs kunnen uitbetalen van minimaal 45 euro per ton. Dit is een van de doelen die de coöperatie zichzelf stelt in de nieuwe bedrijfsstrategie Unlock25.

Cosun boekt recordomzet van 2,3 miljard euro

Akker- & Tuinbouw

Landbouwcoöperatie Cosun zag afgelopen jaar de geconsolideerde omzet 13 procent stijgen tot een record van 2,3 miljard euro.

Cosun verhoogt bietenprijs naar 40 euro per ton

Akker- & Tuinbouw

Landbouwcoöperatie Cosun heeft de bietenprijs voor 2021 vastgesteld op 40 euro per ton. Dit betreft suikerbieten geleverd op basis van de standaardcondities.

Meer tuinbouw onder glas in Nederland

Akker- & Tuinbouw

Het areaal glastuinbouw in Nederland is het afgelopen jaar met bijna 5 procent gestegen tot 10.570 hectare. Het aandeel glasgroenten in het areaal onder glas wordt steeds groter.

Weekvolume uienexport zakt beneden 20.000 ton

Akker- & Tuinbouw

19.500 ton uien is in week 2 verkocht naar het buitenland. Het is voor het eerst sinds eind juli dat het weekvolume voor de uienexport lager is dan 20.000 ton.

Aardappelindustrie herstelt van coronadip

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in 2021 3,8 miljoen ton aardappelen verwerkt. Dat is 12 procent meer dan het jaar daarvoor en vrijwel gelijk aan de verwerkte volume in het laatste jaar voor de coronacrisis.

Aad Vollebregt: 'Sector moet aantrekkelijk zijn voor jongeren'

Akker- & Tuinbouw

Een tekort aan medewerkers en bedrijfsopvolgers is volgens Aad Vollebregt een zorg voor veel boomkwekers en telers van vaste planten en zomerbloemen. 'We moeten jongeren aan onze sector proberen te binden door hun aantrekkelijke functies te bieden...

Ierland wil zelf weer meer pootgoed telen

Akker- & Tuinbouw

Om minder afhankelijk te zijn van Schots pootgoed, vraagt de Irish Farmers Association (IFA) aan de Ierse overheid om de ontwikkeling van de eigen pootgoedteelt een boost te geven.

Sector in beroep tegen oordeel NVWA over Fandango

Akker- & Tuinbouw

BO Akkerbouw gaat komende week samen met experts op het gebied van gewasbescherming in de uienteelt nogmaals pleiten bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor vrijstelling van het middel Fandango voor de bestrijding van valse...

LTO: zonder Fandango is teelt bewaaruien niet mogelijk

Akker- & Tuinbouw

'Als we in 2021 niet hadden kunnen beschikken over het fungicide Fandango dan waren de bewaarcellen voor uien nu leeg geweest', stelt LTO-bestuurder Marcel Scholtens.

Kom in de Kas 2022 verplaatst naar 11 en 12 juni

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus heeft het landelijke bestuur van Kom in de Kas besloten om het publieksevenement voor de glastuinbouw te verplaatsen naar juni.

Export pootgoed naar Verenigd Koninkrijk slechts beperkt mogelijk

Akker- & Tuinbouw

Verkoop van pootgoed vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk is alleen mogelijk als Britse consumptietelers zelf hun import regelen. De Nederlandse pootgoedsector streeft naar een oplossing om grootschalige handel weer mogelijk te maken.

Bayer meldt beperkte beschikbaarheid Fandango

Akker- & Tuinbouw

Problemen met de levering van een hulpstof zorgen ervoor dat fabrikant Bayer voor seizoen 2022 maar minimaal in staat is om het fungicide Fandango EC200 te produceren.

Koopmans introduceert concept Nedertarwe

Akker- & Tuinbouw

Meelfabrikant Koopmans stimuleert het gebruik van duurzaam geteelde Nederlandse baktarwe via het concept Nedertarwe. In eerste instantie is dat gericht op de ambachtelijke bakker die zich met brood van eigen bodem kan onderscheiden van het brood in...

NFO draagt nieuwe voorzitter voor

Akker- & Tuinbouw

Het hoofdbestuur van de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) draagt Ron Mulders voor als kandidaat-voorzitter en daarmee als opvolger van Gerard van den Anker.

Minder angst voor escalatie in Oekraïne doet tarweprijs dalen

Akker- & Tuinbouw

De tarwenoteringen zijn gedaald met bijna 7 procent. De oorzaken zijn de afnemende angst voor escalatie van de Rusland-Oekraïnecrisis, de betere groeiomstandigheden in de Verenigde Staten en het grotere exportvolume in Rusland.

Overzeese pootgoedexport ligt goed op schema

Akker- & Tuinbouw

Veel Nederlands pootgoed is tot en met de jaarwisseling al verkocht naar overzeese bestemmingen. Met name de Noord-Afrikaanse landen zijn goed aan de markt, blijkt uit de exportcijfers van de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO).

NEPG voorspelt aanbodcrisis op aardappelmarkt

Akker- & Tuinbouw

North-western European Potato Growers (NEPG) gaat ervan uit dat aardappeltelers in de EU4-landen de komende jaren niet meer in staat zijn om nog meer aardappelen te telen.

Teller uienexport na eerste seizoenshelft op 800.000 ton

Akker- & Tuinbouw

Tot aan de jaarwisseling is vanuit Nederland ruim 800.000 ton uien aan het buitenland verkocht. Dat is nog weer 12.000 ton meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

CBS verlaagt opbrengstcijfers voor uien en aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De bruto-opbrengsten voor zaaiuien en aardappelen van oogst 2021 zijn respectievelijk 6 procent en 4,7 procent lager dan eerder ingeschat bij de voorlopige oogstraming in oktober. Dit blijkt uit de definitieve oogstcijfers voor akkerbouwgewassen die...

Sunions is eerste traanloze uienras

Akker- & Tuinbouw

Veredelaars van BASF Vegetable Seeds in de Verenigde Staten zijn erin geslaagd om met Sunions het eerste uienras te ontwikkelen dat de ogen van de consument niet doet tranen.

Koppert introduceert groene vangplaten voor echinotrips

Akker- & Tuinbouw

Per toeval ontdekte Koppert dat met groene vangplaten in onder meer paprika's en rozen veel meer echinotripsen worden gevangen dan met gele vangplaten.

Minder chemie vraagt extra investeringen van uientelers

Akker- & Tuinbouw

Om minder afhankelijk te zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen, moeten uientelers investeren in onder meer mechanische onkruidbestrijding en beslissingsondersteunende systemen voor de bestrijding van schimmelziekten.

Plantaardige sectoren bezorgd over ongewenste nitraatmaatregelen

Akker- & Tuinbouw

LTO-Akkerbouw en Vollegrondsgroenten is er niet gelukkig mee dat voor de goedkeuring van het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn in Brussel nu aanvullende maatregelen worden voorgeschreven die onwenselijk zijn voor de plantaardige sectoren.

NAK verhoogt keuringstarieven met 1,9 procent

Akker- & Tuinbouw

Vanwege inflatie en vooral stijgende personeelskosten verhoogt keuringsdienst NAK komend seizoen de tarieven met 1,9 procent.

Cosun bepaalt suikerproductie op gemiddeld 13,8 ton per hectare

Akker- & Tuinbouw

Nederlandse akkerbouwers produceerden afgelopen jaar gemiddeld 82,2 ton suikerbieten per hectare met een gemiddeld suikergehalte van 16,73 procent.

Egypte importeert in totaal 131.000 ton pootgoed

Akker- & Tuinbouw

Egypte heeft in de periode van oktober 2021 tot halverwege januari 2022 voor 131.000 ton aan pootgoed aangekocht van vooral Europese aanbieders. Dit is 30 procent meer dan de aankoop van pootgoed van vorig jaar.

Termijnnotering aardappelen bereikt nieuwe top

Akker- & Tuinbouw

De notering voor fritesaardappelen op de termijnmarkt op levering in april stijgt aan het begin van deze week door tot een niveau van 22,30 tot 22,40 euro per 100 kilo.

Mouters en brouwers accepteren twee nieuwe brouwgerstrassen

Akker- & Tuinbouw

De twee nieuwe brouwgerstrassen Focus en Stairway zijn door de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen brouwwaardig bevonden.

Sierteeltsector boekt recordexport in 2021

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit 2021 af met een nieuw record van 7,3 miljard euro. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata.

Middelengebruik landbouw daalt 11 procent

Akker- & Tuinbouw

De landbouw gebruikte in 2020 bijna 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen. Dat is ruim 11 procent minder dan in 2016, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 42 gewassen.

USDA schat berekende eindvoorraad tarwe hoger in

Akker- & Tuinbouw

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA heeft de berekende eindvoorraad van tarwe voor seizoen 2021-2022 met bijna 2 miljoen ton naar boven bijgesteld. Dat blijkt uit het rapport van de World Agricultural Supply and Demand Estimates (Wasde) van...

WeGrowOrganic levert bijna jaarrond Nederlandse bio-uien

Akker- & Tuinbouw

Het lukt handels-, sorteer- en teeltbedrijf WeGrowOrganic bijna om jaarrond biologische uien uit Nederland te leveren aan supermarktketens in Europa. Voor de overbrugging aan het eind van het seizoen is het bedrijf voor korte tijd afhankelijk van de...

LTO en LNV werken samen aan weerbare teelt

Akker- & Tuinbouw

Dertien regionale pilotprojecten vormen de bouwstenen van praktijkprogramma Weerbaarheid in de Praktijk. Het ministerie van LNV en LTO werken hierin samen aan het ontwikkelen van weerbare teeltsystemen voor de plantaardige sectoren. Daarin is een...

LTO: uitroeiing Globodera is niet haalbaar

Akker- & Tuinbouw

LTO Nederland vraagt aan de Europese Commissie om niet in te zetten op de volledige uitroeiing van het aardappelcysteaaltje Globodera voor de beheersing van aardappelmoeheid (AM) in de Europese Unie.

Mechanisch meer mogelijk bij onkruid in bieten dan verwacht

Akker- & Tuinbouw

Mechanisch waar het kan en chemisch waar het moet. Dat is voorlopig de stelregel van Cosun Beet Company als het gaat om de onkruidbestrijding in suikerbieten.

Export groenten en fruit stijgt met 1 procent

Akker- & Tuinbouw

Ondanks hoge transportkosten, een tekort aan zeecontainers, de brexit en lockdowns was Nederland in 2021 opnieuw toonaangevend in de internationale handel van verse groenten en fruit, meldt GroentenFruit Huis.

Nederlandse consument eet meer groenten en fruit in 2021

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse consumptie van verse groenten en fruit is in het tweede coronajaar met 3 procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van GroentenFruit Huis over 2021.

Uienketen wil verder met Uireka

Akker- & Tuinbouw

Vertegenwoordigers van de Nederlandse uiensector die participeren in ketenproject Uireka gaan zich komend voorjaar buigen over een verlenging van het gezamenlijke onderzoeksprogramma en de invulling daarvan.

Uienteelt met minder chemie vraagt om extra investeringen

Akker- & Tuinbouw

Uientelers zullen extra moeten investeren in mechanische onkruidbestrijding en beslissingsondersteunende systemen (BOS) voor de bestrijding van schimmelziekten. Alleen zo kunnen ze minder afhankelijk worden van chemische middelen.

Jaap van Wenum: 'We hebben breed draagvlak in de samenleving'

Akker- & Tuinbouw

Sterk georganiseerd in de keten, een efficiënte lobby en veel waardering. Bij de aankondiging van zijn vertrek als voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente vindt Jaap van Wenum dat de plantaardige sectoren er goed voor staan....

CZAV anticipeert op groeiende vraag organische mest

Akker- & Tuinbouw

Landbouwcoöperatie CZAV maakt inventariserende afspraken met afnemers, loonwerkers en distributeurs voor het leveren en uitrijden van organische mest. Dat gebeurt om in het voorjaar geen kostbare tijd te verliezen.

Sleutelgen maakt gewassen genetisch identiek aan moederplant

Akker- & Tuinbouw

Wageningse onderzoekers hebben samen met collega's uit Japan en Nieuw-Zeeland een gen ontdekt dat ervoor zorgt dat in de vruchtbeginsels van planten embryo's kunnen uitgroeien zonder dat de bloemen zijn bestoven.

Van der Heijde rooit laatste bieten op Noord-Beveland

Akker- & Tuinbouw

Op het akkerbouwbedrijf Nieuw-Campen in het Zeeuwse Kamperland rooide loonbedrijf Van der Heijde eerder deze week het laatste perceel met 14 hectare suikerbieten van deze campagne.

Witte suiker 20 procent duurder in 2021

Akker- & Tuinbouw

De prijzen voor witte suiker op de internationale markten zijn het afgelopen jaar met bijna 20 procent gestegen. De suikermarkt profiteert wereldwijd van de hoge brandstofprijzen en de lagere suikervoorraden. Rabobank voorspelt in een analyserapport...

Uienexport nu op lager niveau dan vorig jaar

Akker- & Tuinbouw

De export van Nederlandse uien blijft vanaf begin december in volume achter ten opzichte van het exportrecord van vorig seizoen.

Aardappeltermijnmarkt noteert opnieuw tot 21 euro

Akker- & Tuinbouw

De notering op de aardappeltermijnmarkt voor de aprilcontracten 2022 stijgt weer naar een niveau van maximaal 21 euro per 100 kilo. Dat is de hoogste notering sinds half oktober.

VNK Herbs wil contractareaal peterselie verder uitbreiden

Akker- & Tuinbouw

Voor de teelt van krulpeterselie zoekt kruidendrogerij VNK Herbs uit Biddinghuizen naar contractareaaluitbreiding in met name Flevoland en West-Brabant.