Joost de la Court

Joost de la Court

Joost de la Court is redacteur Noord en Oost. Hij covert Drenthe en overige provincies in deze regio’s.

Contact

Artikelen door Joost de la Court

Wolf confronteert boer met reactieve bestuurder

Regio Noord

Niet de natuurbeschermer maar de bestuurder lijkt de schapenboer in de weg te zitten als het gaat om een goed beleid om zijn dieren te kunnen beschermen tegen aanvallen van de wolf. Alle goede bedoelingen ten spijt.

Bedrijfsopvolging makkelijker in Noord-Nederland

Regio Noord

Agrarische bedrijven in Flevoland en Friesland scoren het best wat betreft bedrijfsovername. Voor ruim de helft van de land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder was daar in 2020 een opvolger beschikbaar. Het landelijk...

Drenthe breidt gebied uit met beschermingsregeling tegen wolf

Regio Noord

Provincie Drenthe breidt het gebied uit waar schapen- en geitenhouders steun kunnen krijgen bij het nemen van beschermingsmaatregelen tegen de wolf.

Boerderij aan de Dijk in Nagele zet luiken open

Regio Noord

Na een aanloop van 3,5 jaar is boerin Annemiek Vlaming aardig op weg om biologisch akkerbouwbedrijf Boerderij aan de Dijk in Nagele over te nemen van haar ouders Pieter-Jan en Truus. Ze brengt nieuw elan en zet de luiken open.

Kwekerij Bernhard beste bedrijf Noordoostpolder in 2020

Regio Noord

Kwekerij Bernhard in Luttelgeest is door ondernemersvereniging BV Noordoostpolder uitgeroepen tot beste onderneming 2020 van de Noordoostpolder.

Drentse onbewaakte overwegen op de korrel

Regio Noord

ProRail wil vier onbewaakte overwegen opheffen op het grondgebied van gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Dit kan betekenen dat boeren daar in de toekomst flink moeten omrijden om hun percelen aan de overzijde van het spoor te bereiken.

Nog geen oplossing edelherten in Oostelijk Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland heeft nog geen oplossing voor de edelhertenpopulatie die zich ophoudt in twee natuurgebieden in Oostelijk Flevoland. LTO Noord Flevoland trok daarover afgelopen zomer bij Gedeputeerde Staten aan de alarmbel.

Ellen Hazelhoff: 'Je moet jezelf als vrouw wel extra bewijzen'

Akker- & Tuinbouw

Ellen Hazelhoff (22) uit het Groningse Vlagtwedde zit in haar laatste jaar van de mbo-opleiding Akkerbouw aan het Terra College in Emmen. Hoewel ze niet uit een boerengezin komt, trekt het boerenleven haar al langer. 'Ik ben er gewoon ingerold. Mijn...

Boeren zijn zich vaak niet bewust van gevaar cybercriminelen

Regio Noord

Boeren en tuinders onderschatten de risico's die cybercriminelen kunnen opleveren voor hun bedrijfsvoering. Daarom is de overheid in Friesland een campagne gestart om de cyberweerbaarheid te vergroten. Later moet de rest van Nederland volgen.

Gemeente Assen past eisen pacht gemeentegrond aan

Regio Noord

Gemeente Assen heeft de duurzaamheidseisen voor pachters van gemeentegrond aangepast na overleg met de betrokken boeren.

Drentse imkers ongerust na verdwijnen bijenvolken

Regio Noord

Diverse imkers in Zuidwest-Drenthe melden dat ze bijenvolken missen. De meldingen komen uit Elim, Ruinen, Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuw Balinge.

Sandra van Wijk: 'Mannen zijn ook veranderd'

Akker- & Tuinbouw

Tegen het einde van het gesprek met Sandra (41) komt Wim van Wijk de bedrijfskantine binnenlopen. Hij grijnst van oor tot oor. De reden lijkt niet moeilijk te raden: zijn dochter is vier jaar geleden alsnog ingetreden in het bedrijf als toekomstig...

Omwonenden windpark De Monden mogen zo'n 5 miljoen verdelen

Regio Noord

De initiatiefnemers van het windmolenpark De Drentse Monden Oostermoer in Oost-Drenthe verwachten de komende vijftien jaar tussen de 4,5 en 5 miljoen euro in een gebiedsfonds te storten.

Tegen de stroom in boeren voor een mooier landschap

Algemeen

'Boer doet Leven, portretten van landschapsboeren' schetst twintig boeren die het allemaal net even anders aanpakken. Bij hen staat pionieren met het produceren van voedsel en een aantrekkelijk landschap voorop.

Onvrede over nieuwe kaart

Regio Noord

Enkele tientallen boeren in Zuidoost-Drenthe hebben grote moeite met de aanpassingen die waterschap Vechtstromen wil doen aan de wateroverlastnormen.

Drentse gebiedscommissie wil groter risicogebied wolvenaanpak

Regio Noord

De gebiedscommissie wolf in Drenthe is verbolgen over de vaststelling door de provincie van het risicogebied waar schapenhouders en andere houders van kleinvee subsidie kunnen krijgen om hun dieren te beschermen tegen wolvenaanvallen.

Steun Drentse veehouders bij bescherming tegen wolf

Regio Noord

Schapen-en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari via provincie Drenthe voor maximaal 20.000 euro subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Zowel professionele veehouders als hobbyboeren kunnen...

Agenda Boer Burger Biodiversiteit stimuleert Drentse boeren

Regio Noord

Samen verder verduurzamen. Onder dat motto werken Drentse landbouworganisaties, terreinbeheerders en provincie Drenthe aan de Agenda Boer Burger Biodiversiteit. Het programma vormt een paraplu voor tal van activiteiten die de komende jaren...

Eerste pilots voor Drentse stikstofaanpak van start

Regio Noord

De Natura 2000-gebieden Elperstroom en Mantingerzand zijn uitgekozen als testcases voor de zogeheten gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem in Drenthe. Voor die aanpak zijn in de provincie in totaal twaalf gebieden aangewezen.

Recreatieschap Drenthe: 'Wees niet te benauwd voor wandelaars'

Regio Noord

Drenthe profileert zich als fietsprovincie van Nederland, maar wil het liefst ook dé wandelprovincie zijn. Recreatieschap Drenthe legt daarom een provinciebreed netwerk aan van wandelknooppunten. Dat moet bestaande wandelroutes met elkaar verbinden....

5 vragen over wandelnetwerken langs boerenland

Regio Noord

Recreatieschap Drenthe ontmoet, naast veel enthousiasme over de aanleg van een wandelnetwerk, ook weerstand. Bijvoorbeeld van agrarisch ondernemers die vrezen voor afval, loslopende honden of parkeeroverlast. Wat is te verwachten bij het instellen...

Herenboeren Assen mikpunt van kritiek na scheuren grasland

Regio Noord

Herenboeren Assen is de afgelopen dagen mikpunt geworden van kritiek van boeren in de omgeving en de lokale politiek. Vrijdag bleek dat bij de inrichting van de locatie Hof van Rhee nog na 1 november gemeentelijk grasland is gescheurd voor de aanleg...

Verdacht pakketje legt kantoor WDO Delta plat

Regio Oost

Het kantoor van het Waterschap Drents Overijsselse (WDO) Delta in Zwolle is vanochtend enige tijd ontruimd geweest na de vondst van een verdacht pakketje. Vermoed wordt dat het om een zogenoemde poederbrief gaat.

Boeren op stikstofcursus bij hogescholen en Wageningen Academy

Algemeen

Boeren kunnen via het hoger onderwijs hun kennis over stikstof bijspijkeren. Onder andere de onderwijsinstellingen Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Wageningen Academy bieden een scholings- en coachingsaanbod dat is toegespitst op stikstof in de...

Wrevel in Oost-Twente over Duits stikstofbeleid

Regio Oost

Boeren, maar ook gemeentebestuurders in Oost-Twente kijken met argusogen naar wat er aan de andere kant van de grens met Duitsland gebeurt rondom het stikstofbeleid. Dat bleek maandag 23 november bij een digitaal symposium van de VVD...

Fractie Landbouw pikt begroting waterschap Vechtstromen niet

Regio Oost

De fractie Landbouw in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft tegen de begroting 2021 gestemd.

Stikstofprotest boeren en burgers in Winterswijk

Regio Oost

Het marktplein van Winterswijk werd donderdagavond ingenomen door protesterende boeren, bouwvakkers en wegenbouwers. Ze gaven een luid en duidelijk signaal af naar de gemeenteraad dat de stikstofregels, die dreigen te worden ingevoerd, hun de...

Droogteplan Achterhoek antwoord op klimaatperikelen

Regio Oost

Met het programmaplan 'Doen, delen, doordénken en doorpakken' moet de droogte in de Achterhoek worden aangepakt. Het gaat daarbij om een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, Vitens, diverse...

Middelen gevonden in Gelderse natuurgebieden

Regio Oost

Bij een onderzoek in begraasde natuurgebieden in Gelderland zijn 34 verschillende gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Ook werd een relatie vastgesteld tussen de hoeveelheid gevonden middelen en het aantal aanwezige mestkevers.

Bakker en boer vinden elkaar in Puur Polder streekbrood

Regio Noord

Wat startte als een geintje, begint voor akkerbouwer Peter Holster uit Marknesse en bakker Pieter Houtsma uit Vollenhove steeds serieuzere vormen aan te te nemen: het produceren van Puur Polder Flevolands streekbrood.

LTO Noord trekt aan de bel over ozb-stijging Hoogeveen

Regio Noord

Een stijging met 30 procent van het ozb-tarief voor bedrijven in gemeente Hoogeveen raakt de land- en tuinbouw te veel, stelt LTO Noord. Agrarische bedrijven lijden al onder afnemende marges, toenemende maatschappelijke wensen en de gevolgen van...

Flevoland mist aanpassing regels circulaire landbouw

Regio Noord

Het Flevolandse provinciebestuur vindt dat de huidige wet- en regelgeving initiatieven in de landbouw om meer circulair te produceren frustreert. Gedeputeerde Cora Smelik (Duurzaamheid) wil met het rijk in overleg om te kijken wat er kan worden...

CDA en VVD Drenthe kaarten bijplussen stikstofgevoelige natuur aan

Regio Noord

CDA en VVD in Provinciale Staten van Drenthe zijn bezorgd over het toevoegen van stikstofgevoelige natuur aan het rekenmodel Aerius voor stikstofbelasting. De twee fracties trekken bij Gedeputeerde Staten aan de bel.

Saneringsplan voor Groningse veehouders

Regio Noord

Provincie Groningen moet boeren die door het stikstofbeleid in de knel zijn geraakt, tegemoetkomen via een opkoopregeling. De stikstofrechten die zo vrijkomen bij de wijkers, moeten dan ten goede komen aan de blijvers.

Voortbestaan Landbouwmuseum Friesland voorlopig veiliggesteld

Regio Noord

De toekomst van het Fries Landbouwmuseum is voorlopig veiliggesteld. Het museum krijgt van de provincie komend jaar een extra subsidiebedrag van 200.000 euro.

Groningse boeren naar gemeentehuizen over stikstofproblematiek

Regio Noord

Tientallen boeren rijden op 10 november per trekker naar verschillende gemeentehuizen in Groningen om nogmaals aandacht te vragen voor de stikstofproblematiek. In de Groninger aanpak stikstof (Gras) missen de boeren de oplossingen voor PAS-melders...

Jakob Bartelds terug in bestuur waterschap Hunze & Aa's

Regio Noord

LTO Noord heeft Jakob Bartelds benoemd als nieuw algemeen bestuurslid van Waterschap Hunze en Aa's in Veendam. In de fractie geborgd ongebouwd/Landbouw was een zetel vacant na het vertrek van Jan Batelaan, die wethouder is geworden in gemeente...

Recensie: ruimte verdelen blijkt in Drenthe best lastig

Regio Noord

In Drenthe gebeurt nooit iets, hoor je weleens. Het tegendeel blijkt, als je het onlangs verschenen historisch overzicht Gewogen Ruimte van Bernhard Hanskamp doorneemt.

Acht boerenambassadeurs zijn aanspreekpunt voor collega's

Regio Noord

Acht Drentse melkveehouders treden sinds kort op als aanspreekpunt voor collega-boeren bij de verduurzaming van hun bedrijf.

Matig seizoen voor Flevolandse weidevogels

Regio Noord

De zeventig vrijwillige vogelwachters in Flevoland hebben het afgelopen broedseizoen 546 nesten gemarkeerd. Dat gebeurde bij bijna driehonderd boeren.

LTO wil overleg over gevolgen bodemvondsten Noordoostpolder

Regio Noord

LTO Noordoostpolder wil met de gemeente in overleg over de mogelijke gevolgen van de recente archeologische vondsten in de Noordoostpolder.

Veevervoer bij zomerhitte leidt niet tot veel problemen

Algemeen

De regels voor het vervoeren van dieren tijdens extreme zomerhitte worden in het algemeen goed gevolgd. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

LTO: GLB-akkoord ambitieus maar realistisch

Algemeen

LTO Nederland reageert gematigd positief op de steun in het Europees Parlement voor een aangepast Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Drenthe presenteert acht boerenambassadeurs

Regio Noord

Acht Drentse melkveehouders treden vanaf donderdag op als aanspreekpunt voor collega-boeren voor de verduurzaming van hun bedrijf.

Drentse Staten kritisch op zoutwinning door Nedmag

Regio Noord

De Drentse Provinciale Staten zetten vraagtekens bij het nieuwe winningsplan van zoutbedrijf Nedmag op de grens van Drenthe en Groningen bij Annerveenschekanaal. Dat komt bij de huidige winning bij Veendam.

Meer plek voor kleine molens Midden- en Zuid-Drenthe

Regio Noord

Gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe gaan de bouw van kleine windmolens, tot een ashoogte van 15 meter, toestaan. Midden-Drenthe wil daarnaast ook kleinere zonneparken (tot 2,5 hectare) of plaatsing van zonnepanelen op de grond bij gebouwen...

Bron van middelen in Drentse natuur onduidelijk

Regio Noord

De hoeveelheid chemische middelen die afgelopen zomer in enkele Drentse natuurgebieden is aangetroffen, is zo klein dat die onschadelijk is voor de omgeving. Bovendien is de herkomst van de middelen niet te herleiden, bijvoorbeeld of die uit de...

Kijken in de bodem opent boeren de ogen

Regio Noord

Vier jaar draait het Flevolandse project Zicht op de Bodemstructuur inmiddels. Het leert akkerbouwers kritisch naar de bodem en zichzelf te kijken. Deelnemer van het eerste uur Maik Verwer uit Kraggenburg heeft er nog iedere dag profijt van, zegt...

De Vlieger: 'Stikstof en corona maken studenten onzeker'

Algemeen

Veertig jaar werkte algemeen directeur Rieke de Vlieger van Aeres Hogeschool in het onderwijs, deze week gaat ze met pensioen. De kern van het beroepsonderwijs is in die tijd niet veranderd, daarbuiten des te meer. En dat heeft veel invloed op wat...

Schouten legt in Rede van Friesland de bal bij regio

Regio Noord

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat de regio zelf de ruimteproblemen moet oplossen die de laatste tijd zijn ontstaan. Dat zei ze donderdag in haar Rede van Friesland. Daarin mogen mensen op uitnodiging van de Friese overheden hun licht laten...

Boeren ongerust over plannen voor Drents NAM-transport

Regio Noord

Boeren in Zuidoost-Drenthe maken zich zorgen over de plannen van de NAM om voormalige aardgaswinningsputten in te zetten voor de opslag van productiewater. Dat water komt vrij bij de winning van aardolie op de NAM-locatie in Schoonebeek.

Flevoland staat extern salderen toe

Regio Noord

Provincie Flevoland staat het extern salderen van stikstofrechten van agrarische bedrijven met dierrechten toe. Ook wordt het mogelijk om Flevolandse stikstofrechten te verleasen.

Groningen mikt bij verduurzamen op agrarisch peloton

Regio Noord

Provincie Groningen trekt de komende vier jaar via het Programma Duurzame Landbouw 6,2 miljoen euro uit om verduurzaming van het agrarisch peloton in de provincie te stimuleren.

Gemeente Aa en Hunze ziet boerenwindmolen graag komen

Regio Noord

Na Coevorden, Tynaarlo, De Wolden en Noordenveld gaat ook de Drentse gemeente Aa en Hunze installatie van kleinere windmolens op boerenerven toestaan. Het gaat dan om exemplaren met een ashoogte tot maximaal 15 meter.

LTO vraagt aanpassing Friese ganzenregeling

Regio Noord

LTO Noord regio Noord wil overleg met de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga over het provinciale ganzenbeleid voor de komende jaren. Het voldoet volgens de organisatie niet meer aan de huidige situatie.

Flevoland zoekt plek voor meer bos

Regio Noord

Provincie Flevoland wil de komende jaren nog eens zo'n 1.400 hectare bos aanplanten. Dat is circa 10 procent van het huidige Flevolandse bosareaal, blijkt uit de provinciale bossenstrategie.

Extra potje voor plaatsen van Fries zonnedak

Regio Noord

Provincie Fryslân stelt nog eens 150.000 euro beschikbaar voor het ombouwen van asbestdaken naar zonnedaken. Het geld is bedoeld om particuliere eigenaren van grotere asbestdaken, zoals boeren, maar ook plaatselijke energiecoöperaties te ontzorgen...

Boeren Flevoland maaien slootkanten om en om

Regio Noord

Slootkanten gefaseerd maaien en het maaisel op het boerenbedrijf zelf composteren. Met deze maatregelen willen boeren in Flevoland die deelnemen aan proefproject Aangepast Slootkantbeheer, meer biodiversiteit creëren langs hun watergangen en hun...

Drenthe bindt strijd aan met predatoren van boerenlandvogels

Regio Noord

Een gericht predatorenplan moet de levensverwachting van Drentse akker- en weidevogels verbeteren. Alleen de huidige ontheffingen voor het bestrijden van de vos zijn volgens Provinciale Staten niet meer voldoende.

Stikstofaanpak Drentsche Aa wordt complexe puzzel

Regio Noord

De Drentsche Aa is een oud cultuurlandschap waar boeren, natuurbeheerders en recreatieondernemers zo goed en zo kwaad als het gaat er samen het beste van proberen te maken. Zal de stikstofaanpak die verhoudingen op scherp zetten?

Walnotenteelt geen hobby, maar echte nevenactiviteit

Regio Noord

Huub en Eva Schepers begonnen in 1996 de teelt van walnoten eigenlijk uit nieuwsgierigheid. Ze hadden drie jaar ervoor de hoeve in Luttelgeest gekocht, een voormalig gemengd bedrijf.

Graafsebrug blijft afgesloten voor zwaar landbouwverkeer

Regio Oost

Rijkswaterstaat heeft nog geen oplossing gevonden voor landbouwverkeer dat de dupe is van de afsluiting van de Graafsebrug over de Maas bij Grave.

Proefboerderij De Marke vraagt gemeenten om geld

Regio Oost

Proefbedrijf De Marke in het Gelderse Hengelo heeft de Achterhoekse gemeenten gevraagd bij te dragen aan de nog op te richten coöperatie. De vijf gemeenten zouden in totaal 100.000 euro kunnen inbrengen.

Geen grondwater meer oppompen bij Overijsselse natuur

Regio Oost

Waterschap Vechtstromen heeft vrijdag een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland).

Plan Engbertsdijksvenen weer stap verder

Regio Oost

Provincie Overijssel en terreinbeheerder Staatsbosbeheer hebben een volgende stap aangekondigd rond het herstel van natuurgebied Engbertsdijksvenen. Ze vragen ontheffing op het bestemmingsplan om sloten te kunnen dempen, wegen te verharden en kades...

Stortvloed aan zonneparken dreigt in Oost-Nederland

Algemeen

Zeker twintig vergunningaanvragen voor de aanleg van zonneparken in het buitengebied zijn de laatste tijd ingediend in Gelderland en Overijssel. LTO Noord volgt de aanvragen kritisch en voert zo nodig procedures.

Beregeningsverbod Veenkoloniën weer ingetrokken

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heft de eind vorige week ingestelde beperkingen voor beregening in de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën al weer op. Door extra water het gebied in te pompen, is het peil inmiddels op...

Uitbreiding beregeningsverbod Hunze en Aa's

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heeft een algeheel beregeningsverbod ingesteld voor een deel van het stroomgebied van de Hunze in Drenthe.

Drentse koloniecourgettes slaan goed aan

Regio Noord

Het project 'Word Makker van een Akker' in de Drentse Koloniën van Weldadigheid levert sinds deze week courgettes aan regionale supermarkten, instellingen en horeca. Het is na boekweit het tweede product waarmee de kleinschalige kolonieakkers rond...

Drents Overijsselse Delta zet rem op onttrekken slootwater

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse (WDO) Delta kan niet meer ieder verzoek tot het onttrekken van slootwater honoreren. Door de sterk toegenomen watervraag van agrarische bedrijven zit het waterschap op diverse locaties tegen de maximale...

Stikstofaanpak zit boeren Noordoostpolder dwars

Algemeen

LTO Noord-afdeling Noordoostpolder is het niet eens met de voorlopige uitkomst van het overleg tussen de economische sectoren en de provincie over de regionale stikstofaanpak.

Gemeente eist steeds vaker glyfosaatvrije pacht

Algemeen

Bij het verpachten van hun gronden stellen gemeenten in Oost-Nederland steeds vaker de eis dat de pachter geen glyfosaat inzet voor het doodspuiten van gewassen. LTO Noord regio Oost heeft bij diverse gemeenten bezwaar aangetekend.

Kritiek Vogelbescherming op ganzenbeleid Overijssel

Regio Oost

Vogelbescherming Nederland heeft Overijssel aangesproken op de manier waarop de provincie de schade door overwinterende ganzen taxeert. Volgens de organisatie spoort het schadebedrag niet met de populatie-ontwikkeling en vraagt daarom een aanpassing...

Flevoland krijgt er 18 kilometer aan duurzame oevers bij

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland gaat ook in 2020 verder met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. Volgens planning legt het waterschap dit jaar 18 kilometer aan oevers in Flevoland duurzaam en/of natuurvriendelijk aan.

Geen snelle oplossing voor edelherten Oostelijk Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland verwacht zeker nog enige tijd nodig te hebben om knopen door te hakken wat er moet gebeuren met de edelherten die onlangs in Oostelijk Flevoland zijn aangetroffen. 'We komen met beleid, maar dat vergt een gedegen afweging en het...

LTO slaat alarm over edelherten Oostelijk Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland moet snel iets doen aan de edelhertenpopulatie die dreigt te ontstaan in twee natuurgebieden in Oostelijk Flevoland. LTO Noord Flevoland heeft daarover bij Gedeputeerde Staten aan de alarmbel getrokken.

Akkerbouwer zet Noordoostpolder onder water tegen de aaltjes

Akker- & Tuinbouw

Een perceel aan de Noordermeerweg van akkerbouwbedrijf Bouma-Holtslag in Rutten in de Noordoostpolder staat helemaal onder water. Met inundatie gaat het bedrijf de aaltjes in de bodem te lijf.

RIVM: voorzichtig met resten brand Rutten

Regio Noord

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt de grondgebruikers rond de uitgebrande schuur in Rutten in Flevoland aan voorzichtig te zijn bij het verwijderen van neergekomen resten.

Glasdeeltjes vrijgekomen bij brand boerenschuur Rutten

Regio Noord

Boeren in de omgeving van de Wrakkenweg in Rutten in Flevoland wordt geadviseerd voorlopig geen gewassen van het land te halen of vee en huisdieren buiten te laten.

Effecten verduurzaming noordelijke provincies nog vaag

Regio Noord

De drie noordelijke provincies zijn erg actief om verduurzaming van de land- en tuinbouw te stimuleren, maar de effecten daarvan zijn moeilijk meetbaar. Dat zegt de Noordelijke Rekenkamer in een rapport over dit onderwerp.

Akkerranden in Drentsche Aa worden meerjarig

Regio Noord

Zo'n 60 kilometer akkerranden liggen er dit jaar in het Drentsche Aa-gebied als buffer tussen akkers en oppervlaktewater. Waterschap Hunze en Aa's, provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen willen samen met de akkerbouwers en Agrarische Natuur...

Holland Solar: 'Het valt best wel mee met al die zonneparken'

Regio Noord

De provincies Groningen en Drenthe hoeven niet zo benauwd te zijn voor de mogelijk schadelijke gevolgen van grootschalige zonneparken. Dat zegt Holland Solar in een 'blusbrief' aan de provincies.

Boer in Flevoland wordt steeds meer bodembewust

Regio Noord

De Flevolandse boer is de afgelopen zes jaar meer bodembewust geworden. Dat is deels te danken aan de inspanningen die zijn verricht in het kader van het Actieplan Bodem en & Water Flevoland.

Provincies en rijk sluiten basisakkoord over stikstofaanpak

Algemeen

De provincies en de rijksoverheid hebben donderdag een basisakkoord gesloten over de uitwerking van de stikstofaanpak. Zo zijn nadere afspraken gemaakt over het legaliseren van meldingen, de opkoopregeling voor veehouderijen, het openstellen van...

Meer maatregelen en onderzoek bij nertsenbedrijven

Veehouderij

Naar aanleiding van nieuwe besmettingen op nertsenbedrijven scherpt het kabinet de hygiënemaatregelen aan om nieuwe besmettingen te voorkomen. Ook wordt het onderzoek naar mogelijke besmettingsbronnen geïntensiveerd.

Demonstratieverbod met trekkers in regio IJsselland

Algemeen

Na de drie noordelijke provincies heeft ook de veiligheidsregio IJsselland een demonstratieverbod afgekondigd voor bestuurders van landbouwvoertuigen. Dat verbod is vandaag om 18 uur ingegaan en geldt tot vrijdagavond 17 juli.

Agractie wil 5 cent op de consumentenprijs voor zuivel

Algemeen

In navolging van supermarktketen Aldi in Duitsland moeten ook de Nederlandse supermarkten de winkelprijs voor melk verhogen. Met 5 cent per liter extra kunnen de Nederlandse melkveehouders investeren in verduurzaming.

Agrarisch transport rond Emmen onder de loep

Regio Noord

LTO Noord-afdelingen Emmen Oost, Coevorden/Emmen West en Schoonebeek zijn samen met loonwerkorganisatie Cumela een inventarisatie gestart van agrarische transportbewegingen rond Emmen.

Herinrichting bij Bargerveen moet boer meer perspectief geven

Regio Noord

Met het passeren van de ruilakte is een belangrijke stap gezet in de herverkaveling van Nieuw-Schoonebeek. De operatie is bedoeld om ruimte te scheppen voor een zuidelijke bufferzone bij het natuurgebied en ter verbetering van de landbouwstructuur.

Agrifoodsector waarschuwt voor zonneparken op landbouwgrond

Regio Noord

Zonneparken op landbouwgrond gaan ten koste van werkgelegenheid en de voedselketen. Die waarschuwing geven de voedingsmiddelenconcerns Avebe en Cosun af aan de overheden in Groningen en Drenthe.

Drentse Staten willen meer grip op zonneweides

Regio Noord

Provinciale Staten van Drenthe willen dat de provincie met de provinciale omgevingsvisie in de hand strenger gaat toezien op vestiging van zonneparken. Ze vrezen anders vergaande aantasting van het landschap.

Assen stelt strengere eisen aan pachters van gemeentegrond

Regio Noord

Boeren die gronden van gemeente Assen willen pachten, moeten voortaan voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen. Gemeente Assen verpacht jaarlijks zo'n 500 hectare.

Akkerbouwer Bouwmeester: 'Stikstof moet naar knol'

Regio Noord

Op een akker van landbouwer Robin Bouwmeester uit Wijster worden momenteel proeven uitgevoerd met het tijdstip in het jaar waarop de grasmat het beste kan worden omgeploegd.

In Drentsche Aa geen overschrijdingen gemeten

Regio Noord

Waterbedrijf Groningen heeft vorig jaar geen enkele overschrijding van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen bij het innamepunt voor drinkwater in De Punt.

Grijpen wat je grijpen kunt in Drentse droogbloemen

Regio Noord

Droogbloementelers Arjan en Robert Kroeze in het Drentse Huis ter Heide bij Veenhuizen zijn maar wat blij dat zij dit jaar beschikken over een oogstmachine. Alleen zo en met hulp van de nodige scholieren kunnen ze de bloei van hun 4 hectare...

Drenthe wil strikter beleid voor preventie afvalbranden

Regio Noord

Provincie Drenthe vindt dat er betere regels moeten komen voor de preventie van afvalbranden. Dat schrijft gedeputeerde Hans Kuipers aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat.

Herenboeren Assen speelt in op bewuste burger

Regio Noord

Wat nu nog een perceel grasland is van 20 hectare in de buurtschap Rhee aan de rand van Assen, wordt vanaf komend najaar de locatie van een bijzonder gemengd bedrijf. Met vleeskoeien, varkens, pluimvee, akkers, groenteveldjes, fruitbomen en...

Drenthe vormt wolvenschadecommissie

Regio Noord

Drenthe krijgt als tweede provincie een gebiedscommissie om wolvenschade tegen te gaan. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties.

Dronten maakt plek voor ruim duizend arbeidsmigranten

Regio Noord

Gemeente Dronten wil tot 2023 vestiging van 855 woonplekken toestaan voor arbeidsmigranten. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Stichting NieuwLand: er zit kracht in het tuinbouwgebied

Regio Noord

Stichting NieuwLand bundelt het belang van de circa 35 glastuinders in Luttelgeest en Ens. Nu het tuinbouwgebied Luttelgeest bijna vol is, kijkt het bestuur of nog een schaalsprong kan worden gemaakt. 'We zoeken voorzichtig naar uitbreiding.'

Proef met sorghum als achtervang voor mais op veengrond

Regio Noord

Melkveehouder Benny Lenes uit Vegelinsoord was zaterdag de eerste boer in Friesland die sorghum zaaide in strokenteelt.

LTO Noord vraagt Friesland om meer aansluitingen op glasvezel

Regio Noord

LTO Noord vraagt Gedeputeerde Staten van Friesland alsnog te zorgen voor meer aansluitingen van agrarische bedrijven op het glasvezelnet. Met name in Noordoost-Friesland en rond Heerenveen dreigt een aantal adressen in het buitengebied buiten de...

LTO wil zicht op peil in Kamperveen

Regio Oost

LTO Noord West Overijssel heeft bij Rijkswaterstaat inzage gevraagd in de meetgegevens van de grondwaterstanden in Kamperveen.

Provincies zijn niet bang voor uitverkoop platteland

Algemeen

Dreigt met het breed verhandelbaar maken van agrarische stikstofrechten een uitverkoop van de sector? Boeren zijn er bang voor, maar die angst is volgens de provincies ongegrond. Dat blijkt uit een rondgang langs de provincies. LTO Nederland heeft...

LTO: 'Maximaal 1.000 hectare zon in Flevoland'

Regio Noord

Provincie Flevoland moet vasthouden aan de doelstelling van maximaal 1.000 hectare aan zonneparken. Dat zegt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland in reactie op de behandeling van de Regionale Energie Strategie (RES) in de Provinciale...

Drentse Staten handhaven vossenjacht met lichtbak

Regio Noord

Provinciale Staten van Drenthe voelen niets voor een verbod op de nachtelijke jacht op vossen met behulp van lichtbakken. Een meerderheid van de fracties vindt dat deze techniek noodzakelijk blijft om de akker- en weidevogels meer kansen te bieden.

Ruimte voor Ruimte in opmars bij boeren in Noord-Nederland

Regio Noord

Ruimte voor Ruimte lijkt populairder te worden onder agrariërs in Drenthe en Groningen. Er zijn tien projecten opgezet om in het buitengebied via sloop van agrarische opstallen nieuwe burgerwoningen teruggebouwd te krijgen.

Landschapsbeheer Flevoland: laat bermen en slootkanten met rust

Regio Noord

Landschapsbeheer Flevoland roept boeren, gemeenten en waterschap Zuiderzeeland in Flevoland op om de komende weken de bermen en slootkanten niet te maaien. Juist deze kruidenrijke stroken zijn voor jonge weidevogels, zoals de grutto, volgens de...

Drentse Staten willen dat Schouten stikstofaanpak aanpast

Regio Noord

Niet het uitkopen van veehouderijbedrijven, maar verdere verduurzaming van deze sector moet natuurgebieden meer lucht geven. Ook moeten boeren op korte termijn zekerheid krijgen over het legaliseren van zogeheten PAS-meldingen en het bemesten van...

Onttrekkingsverbod Veluwe en Utrechtse Heuvelrug oppervlaktewater

Regio Oost

In grote delen van het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt vanaf maandag een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Vallei en Veluwe is daarmee het tweede waterschap, na Brabantse Delta in West-Brabant, dat beperkingen instelt.

Hoorzittingen moeten dialoog bollenteelt Westerveld vlot trekken

Regio Noord

Een reeks van hoorzittingen met alle betrokken partijen moet nieuw leven blazen in de dialoog over de toekomst van de bollenteelt in de Drentse gemeente Westerveld. Het moet leiden tot een stappenplan richting 2030 en mogelijk bouwstenen opleveren...

Gebiedsraadvoorzitter O-gen: 'Straks wordt alles verambtelijkt'

Regio West

Provincie Utrecht heeft in feite de stekker getrokken uit de gebiedscoöperatie O-gen in Utrecht-Oost en de Gelderse Vallei. Frustrerend en wrang, zegt gebiedsraadvoorzitter Jan Wolleswinkel uit Renswoude. 'Je weet wat je weggooit, maar niet wat je...

Flevofood maakt van coronanood een deugd

Regio Noord

Vereniging Flevofood beleeft deze dagen de vuurdoop. Door de coronacrisis is er opeens veel behoefte aan levering aan de deur van verse producten uit en in de eigen regio. Dat schept kansen voor het samenwerkingsverband van voedselproducenten en...

Borden maken Deventer kavelruil zichtbaar

Regio Oost

Met het plaatsen van het kavelruilbord in het perceel van familie Dijkerman in buurtschap Zuidloo bij Bathmen is sinds deze week voor iedereen zichtbaar dat het eerste agrarische ruilplan in gemeente Deventer een feit is.

Einde aan ingrepen Vechtdal nog niet in zicht

Regio Oost

Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en provincie Overijssel werken in het kader van 'Ruimte voor de Vecht' al ruim tien jaar aan de herinrichting van het Vechtdal. Onlangs startte het werk aan twee grote projecten bij Stegeren en...

Tachtig extra pompen voor Friese weidevogelboeren

Regio Noord

Om de nadelige gevolgen van de huidige droogte voor de Friese weidevogelstand tegen te gaan, komen op korte termijn tachtig extra weidepompen beschikbaar.

Boeren Vechtdal aan de tand gevoeld over coronacrisis

Regio Oost

Gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen starten samen met het Ondernemershuis voor het Vechtdal een onderzoek naar de economische gevolgen van de coronacrisis bij agrarische ondernemers in het Vechtdal.

Herinrichting Drostendiep nadert finish

Regio Noord

De herinrichting van het stroomdal van het Drostendiep krijgt steeds meer vorm. Boeren, Natuurmonumenten en waterschap Vechtstromen werken daarin samen. Boeren spelen ook in de nieuwe situatie een hoofdrol.

Hoevepachters toch nog hoger aangeslagen

Regio Noord

Werkgroep Pacht Flevoland van LTO Noord is verontwaardigd dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de pachters van agrarische bedrijfsgebouwen en woningen in rijkseigendom toch een hogere pacht oplegt.

400 kilometer akkerrand in Drenthe en Groningen

Regio Noord

Honderd Drentse en Groninger akkerbouwers in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa's zaaien dezer dagen 400 kilometer akkerrand in.

Drenthe breidt areaal agrarisch natuurbeheer uit

Regio Noord

Agrarische Natuur Drenthe kan dit jaar voor 141 hectare aan extra agrarisch natuurbeheer wegzetten. Voor het beheerjaar 2020 stelt de provincie 229.000 euro aan extra budget beschikbaar onder de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

LTO Noord kritisch op Drents wolvenbeleid

Veehouderij

LTO Noord is teleurgesteld in de opzet van het provinciaal Drents wolvenbeleid. Gedeputeerde Henk Jumelet maakte woensdag bekend dat 50.000 euro beschikbaar is voor preventieve maatregelen.

LTO vraagt waterschap beregening stroomdalen te gedogen

Regio Noord

LTO Noord heeft het bestuur van waterschap Hunze en Aa's gevraagd om het beregenen vanuit grondwater in het stroomgebied van de Drentsche Aa toe te staan. Het waterschap weigert daar in te voorzien.

Boer krijgt natschade vergoed voor vogeltjesland

Regio Noord

Een boer uit Marknesse krijgt van Natuurmonumenten ruim 5.000 euro schadevergoeding voor verminderde opbrengst van een perceel pachtland bij Vollenhove. Dat heeft de Pachtkamer bepaald.

Flevolandse boeren pionieren met teelt van veldboon

Regio Noord

Na een regionaal project met de teelt van sojabonen in 2019 zijn Flevolandse akkerbouwers dit voorjaar gestart met het telen van de FlevoVeldboon als 'nieuw' gewas. Alles in het kader van de nationale eiwittransitie. 'Er is steeds meer vraag naar...

LTO wil bijstelling Drentse energiestrategie

Regio Noord

LTO Noord vindt dat Drentse gemeenten terughoudender moeten zijn in het verlenen van toestemming voor zonneparken op boerenland. 'We moeten Drenthe niet voltegelen met zonnepanelen.'

Drentse wolvenregeling bijna rond

Regio Noord

Provincie Drenthe komt waarschijnlijk deze maand met een maatregelenpakket om schapenhouders te ondersteunen bij de bescherming van hun dieren tegen de wolf.

LTO Noord: 'Brand Attero Wijster treft alleen bouwland'

Regio Noord

De brand bij vuilverwerker Attero in Wijster van zaterdag heeft vooralsnog geen gevolgen voor de nabijgelegen landbouwbedrijven. Naar het zich laat aanzien, waren er benedenwinds in de directe omgeving geen percelen met vee of groentegewassen,...

Zuiderzeeland zet pompen aan voor fruittelers

Regio Noord

Peilbeheerders van Waterschap Zuiderzeeland waren in de Noordoostpolder de afgelopen dagen druk met het vullen van watergangen bij fruitteeltbedrijven. Door de nachtvorstberegening hebben fruittelers tijdelijk behoefte aan extra water in de sloot.

Gebied rond Veenhuizen krijgt opfrisbeurt

Regio Noord

Doordat het ministerie van Justitie en Veiligheid zich terugtrekt uit het gevangenisdorp Veenhuizen, ontstaan daar nieuwe kansen voor toerisme, recreatie en de landbouw. Het buitengebied kan er wel een opfrisbeurt gebruiken, stellen provincie...

Droogte vertraagt aanleg buffers rond Engbertsdijksvenen

Regio Oost

De twee achtereenvolgende droge zomers zorgen voor complicaties in het besluit over de aanleg van bufferzones rond natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar in Oost-Twente.

Lelies in Luttelgeest vlot de grond in

Regio Noord

Medewerkers van bollenteler Pieter Noordeloos uit Rutten waren donderdagochtend op een perceel bij Luttelgeest lelies aan het planten. Door het aanhoudende droge weer ging hen dat vlot af.

Drenthe steekt 9 miljoen euro in verduurzaming landbouw

Regio Noord

Provincie Drenthe trekt de komende vier jaar 9 miljoen euro uit om de landbouw in die provincie verder te verduurzamen. Via de Drentse Investeringsagenda is in totaal ruim 52 miljoen euro beschikbaar.

Fokstudieclub Sleen is na vijftig jaar nog springlevend

Regio Noord

Leren, ontmoeten en betrokkenheid bij de fokkerij zijn volgens drie leden van de jubileumcommissie van Fokstudieclub Sleen en omstreken de rode draad van hun vereniging. De club vierde vrijdag het vijftigjarig bestaan met een speciale rundveekeuring...

LTO beducht voor bedilzucht in buitengebied Noordenveld

Regio Noord

LTO Noord vindt dat gemeente Noordenveld boeren via een kwaliteitsgids voor het buitengebied niet met meer regeltjes moet opzadelen. Dat zegt de organisatie in een zienswijze op de gids die de Drentse gemeente voorbereidt.

Nieuwe FAJK-voorzitter Hannah Geerse is ambitieus

Regio Noord

Hannah Geerse, afkomstig van een akkerbouwbedrijf in Zeewolde, is sinds november voorzitter van het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt. Als student in Utrecht kwam ze andere leeftijdgenoten tegen dan ze gewend was. 'Daar merkte ik pas hoe...

Keukenhof niet voor 1 april open

Algemeen

De Keukenhof in Lisse stelt de seizoensopening op 21 maart uit vanwege de noodmaatregelen rond de coronacrisis. De opening is in ieder geval niet voor 1 april.

Beschikbaarheid Poolse werkkrachten dreigt te stagneren

Algemeen

De problemen met de arbeidsvoorziening in de Nederlandse land- en tuinbouw vanuit Polen worden snel concreter. Vanaf zondag 15 maart worden in verband met de coronacrisis alle internationale trein- en vliegverbindingen stilgelegd en zijn...

Glastuinbouw Nederland roept op bloemen niet te laten staan

Algemeen

Koop nu bloemen en planten en help de kweker. Onder dat motto roept Glastuinbouw Nederland het publiek op het bosje bloemen zeker nu niet te laten staan.

LTO komt met Taskforce Arbeid vanwege coronacrisis

Algemeen

Vanwege de grote zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten in de land- en tuinbouw heeft LTO Nederland een Taskforce Arbeid ingesteld. Het gevaar bestaat dat door de coronacrisis veel werknemers thuis blijven terwijl...

MOB dreigt LTO en FDF met claims wegens opruiing

Algemeen

Milieuorganisatie MOB eist dat boerenorganisaties LTO en FDF stoppen met laster en opruiing tegen de organisatie. Volgens MOB-voorzitter Johan Vollenbroek wakkert het bedreigingen aan.

AVINED houdt zorgen over vogelgriep Midden-Europa

Algemeen

Het is nog steeds onrustig op het gebied van de hoog pathogene Aviaire Influenza H5N8 in Centraal- en Oost-Europa. Samenwerkingsverband AVINED van pluimveehouderijorganisaties meldt nieuwe uitbraken, vastgesteld in Duitsland, Polen en Bulgarije.

Agractie verplaatst actiedag Boerderijprijzen naar september

Boerenactieorganisatie Agractie heeft door de uitbraak van coronavirus de actiedag Boerderijprijzen verplaatst naar een latere datum, ergens in september. Oorspronkelijk zouden op 21 maart op een veertigtal locaties in Nederland agrarische producten...

Waterschap Vechtstromen brengt klimaatknelpunten in kaart

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen heeft voor de gebieden Zuidoost-Drenthe en het Vechtdal de te verwachten effecten van klimaatverandering in kaart gebracht. Vorig jaar is hetzelfde gebeurd voor Twente.

10 procent Flevolandse afzet gebeurt lokaal

Algemeen

Zo'n 10 procent van de Flevolandse boeren levert producten al via lokale detailhandel aan de consument. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Agro Expert Raad (AER) Flevoland.

Drents landbouwcollectief dringt aan op grondig stikstofonderzoek

Regio Noord

Het Landbouwcollectief Drenthe vraagt provincie Drenthe om voor het maken van de juiste keuzes in regionaal stikstofbeleid eerst een grondige analyse uit te voeren van de stikstofbronnen. En om gebruik te maken van de nieuwste inzichten.

Doorgroeien als start-up kan pijn doen

Algemeen

Je bedrijf is jong, innovatief, heeft iets met agro of food, bezit een marktrijp product of dienst en is klaar om op te schalen.

StartLife helpt start-ups die het verschil willen maken

Algemeen

Via het acceleratieprogramma 'StartLife' krijgen beginnende ondernemers in de voedings- en landbouwsector de kans om hun start-up uit te werken. Met een zachte lening, een intensief begeleidingsprogramma en connecties naar agrifoodbedrijven...

Foodvalley werkt ook met 'pubers' onder start-ups

Algemeen

Voor agrofoodbedrijven die al wat verder in de groeifase zitten, is er het scale-upprogramma van Food Valley. Jonge ondernemingen die nog niet bij de gevestigde orde horen. De pubers onder de start-ups, omschrijft Anieke Wierenga van...

Hunze en Aa's investeert 800.000 euro tegen droogtestress

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's trekt bijna 800.000 euro uit om knelpunten aan te pakken die de afgelopen twee zomers zorgden voor droogtestress.

Convenant met bollenboeren geeft tumult in raad Westerveld

Regio Noord

De drie oppositiefracties in de gemeenteraad van Westerveld liepen dinsdagavond te hoop tegen de afspraken die wethouder Jelle de Haas (Gemeentebelangen) heeft gemaakt met de bollentelers in zijn gemeente.

Geen PFAS-risico bij baggerspecie in Noord-Nederland

Regio Noord

Boeren in de werkgebieden van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's hoeven geen problemen te verwachten van de baggerspecie die ze op hun percelen opbrengen.

Nieuwe start voor bollenconvenant in Westerveld

Regio Noord

Gemeente Westerveld heeft met een groot aantal partijen een nieuwe gedragslijn opgesteld voor de bollenteelt in die gemeente. Voor het eerst wordt nu ook een spuitvrije zone afgesproken.

Wadudu in Beilen spin in het web van de insectenkweek

Regio Noord

Insectenbedrijf Wadudu in Beilen pioniert met meelwormen en de Afrikaanse Black Soldier Fly. Omdat de kweek van de meelworm emissiearm is, is het volgens directeur Janmar Katoele een prima alternatief voor veehouders.

Vruchtbare Kringloop komt naar Drenthe

Regio Noord

Het project 'Vruchtbare Kringloop Noord Nederland' krijgt in Drenthe een tweejarig vervolg. Vijftig melkveehouders in die provincie krijgen tot en met 2021 de mogelijkheid om hun kennis en ervaring met kringlooplandbouw verder uit te bouwen.

Flevolandse boer huiverig voor PAS-gebiedsproces

Regio Noord

Boeren in Flevoland zijn huiverig om mee te doen aan een gebiedsproces dat Programma Aanpak Stikstof (PAS) weer uit het slop moet trekken. Ze zijn bang dat hun uitgangspositie te zwak is.

Praktijk vraagt om doeltreffend wolvenpakket Drenthe

Regio Noord

Vertegenwoordigers van de Drentse schapenhouderij, landbouw en natuurorganisaties dringen bij het provinciebestuur aan op afdoende beschermingsmiddelen tegen de wolf.

Herenboeren stap verder in Assen

Regio Noord

Stichting Herenboeren Assen wil op 1 november beginnen met boeren, mits voor die tijd minstens 150 coöperatieleden zijn ingeschreven.

Boeren zorgen voor schoon drinkwater in Overijssel

Regio Oost

Ruim honderd Overijsselse boeren in zeven grondwaterbeschermingsgebieden zetten zich via het project 'Boeren voor Drinkwater' in voor het verminderen van de uitspoeling naar de bodem. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: een schonere grondstof...

Boeren leggen 60 kilometer buffer aan in stroomgebied Drentsche Aa

Regio Noord

Boeren in het stroomgebied van de Drentsche Aa leggen komend jaar 60 kilometer aan akkerranden aan langs de waterlopen.

LTO Noord wil meer tijd voor aanpak bodemdaling Valthe

Regio Noord

LTO Noord wil dat waterschap Hunze en Aa's meer tijd neemt voor het vaststellen van de uitgangspunten voor de Pilot Veenoxidatie bij Valthe. Dat zegt de organisatie nu het waterschap een consultatieronde is gestart onder belanghebbenden in het...

Nog steeds veel vraag naar kavelkaarten Flevoland

Regio Noord

De drie grondgebruikers- of perceelskaarten van Flevoland vinden nog altijd grif aftrek. Vorig jaar werden 1.800 exemplaren van de kavelkaarten digitaal opgevraagd bij de provincie.

Provincie Drenthe in beroep tegen vergunning beweiden en bemesten

Regio Noord

Provincie Drenthe is het niet eens met een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland dat agrariërs voor het beweiden een bemesten van land in de buurt van natuurgebieden een vergunning nodig hebben. Drenthe zegt daarin te worden gesteund door het...

Nieuwe ronde agrarische innovatieregeling Drenthe

Regio Noord

Een nieuwe ronde van de provinciale subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw is in januari gestart in Drenthe. 'Goede ideeën willen we graag belonen', zegt coördinator Ina Warmelts over de agrarische innovatieregeling.

Drenthe voert jacht op wild zwijn op

Regio Noord

Drenthe staat binnenkort de jacht op wilde zwijnen in de provincie toe door leden van de wildbeheereenheden. Tot nu toe was het beheer in handen van de provincie zelf. LTO Noord en Faunabeheereenheid Drenthe drongen al langer aan op een meer...

Hoogeveen wil rem op zorgboer

Regio Noord

Gemeente Hoogeveen wil het aantal zorgboerderijen binnen de eigen gemeentegrenzen beperken. Dat zegt wethouder Erwin Slomp in het blad Binnenlands Bestuur. De gemeente heeft te kampen met forse tekorten, mede veroorzaakt door snel groeiende uitgaven...

Kavelruil Bargerveen Zuid komt op gang

Regio Noord

De herinrichting van het landbouwgebied ten zuiden van het Bargerveen komt op gang. De aankoop van de grond in de bufferzone is gestart en ruilpercelen gaan over op de nieuwe eigenaren.

Gebiedsproces voor aanpak bodemdaling Valthe

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's start komende maand met een gebiedsproces aan de westkant van de Veenkoloniën. Voor het proefproject bij Valthe wil het zo draagvlak creëren voor maatregelen om de bodemdaling in het gebied op te vangen.

Flevolandse boeren en tuinders doen energieaanbod

Algemeen

De afdelingen van LTO Noord regio West, waar ook Flevoland onder valt, zijn bezig met het formuleren van een agrarisch energieaanbod per gemeente. Ze willen zo meer sturing geven aan hoe de overgang naar duurzame energieopwekking op het platteland...

Rechter buigt zich over geuruitstoot mestvergister Wijster

Regio Noord

De initiatiefnemers van een nieuwe grootschalige mestvergister in Wijster zijn naar de bestuursrechter gestapt. Ze vinden dat provincie Drenthe hen te strenge eisen oplegt op het gebied van geuruitstoot.

Overijssel strenger op werking luchtwassers

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat strenger toezien of veehouders hun luchtwassers wel goed gebruiken.

Steeds minder muskusratten in Noordoost-Nederland

Algemeen

Noordoost-Nederland telt steeds minder muskusratten. ?Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2019 minder muskusratten dan in 2018.

Voorlichting over veiliger platteland Flevoland

Regio Noord

LTO Noord Flevoland houdt de komende weken drie bijeenkomsten in de Flevopolders over veiligheid op het platteland.

Actieplan Bodem & Water Flevoland maakt boer bewust

Regio Noord

Het Actieplan Bodem & Water Flevoland heeft in de afgelopen zes jaar boeren in Flevoland meer bewust gemaakt van het belang van een betere bodemstructuur. Maar akkerbouwer Johan Bergmans uit Dronten, lid van het programmateam, vindt dat het nog...

Geitenstop frustreert Maarten Maat

Regio Noord

In een lege ligboxenstal voor melkkoeien wil Maarten Maat uit Almere 500 melkgeiten houden. Dat leek geen probleem, totdat provincie Flevoland begin vorig jaar een geitenstop afkondigde. Maat vindt dat zeer frustrerend.

Dantumadiel versoepelt geurverordening

Regio Noord

Om boeren die willen uitbreiden tegemoet te komen, wil gemeente Dantumadiel de afstandnormen in de geurverordening versoepelen.

Campagne tegen criminele ondermijning op platteland Noord Nederland

Regio Noord

In de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is vandaag een campagne tegen drugslabs en hennepkwekerijen in de buitengebieden gestart. Politie, diverse gemeenten, openbaar ministerie en plattelandsorganisaties waaronder LTO Noord willen dat...

Oefeningen in avonduren vanaf vliegbasis Leeuwarden

Algemeen

F-16 en F-35 vliegtuigen van de vliegbasis Leeuwarden gaan vanaf maandag in de avonduren vliegen

Waterschap Zuiderzeeland verlost boeren van PFAS-grond

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland start op korte termijn met het afvoeren van met PFAS vervuilde grond bij boeren. Het waterschap heeft daarvoor eerder deze week 1 miljoen euro vrijgemaakt.

LTO Noord Friesland weerspreekt conclusie rapport ganzenschade

Algemeen

Te voorbarig en te simpel. Zo reageert LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh op de berichten dat Friese boeren te veel vergoeding zouden ontvangen voor schade aan grasland door overwinterende ganzen.

‘Breng vaart in onderzoek bij Stelkampsveld’

Regio Oost

LTO Noord-afdeling Achterhoek Noord vindt dat waterschap Rijn en IJssel en de provincie vaart moet brengen in de bouwkundige onderzoeken bij de bedrijven en woningen rond het Stelkampsveld.

Op pierensafari in Holten op zoek naar natuurinclusief

Veehouderij

Een dertigtal boeren uit Overijssel, met interesse voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, ging vorige week vrijdag in Holten op pierensafari. Ervaringsdeskundigen Jan Hein Nikkels en Geert Stevens namen de groep mee de wei in.

Wetterskip Fryslân houdt vast aan tariefverhoging

Regio Noord

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân ziet niets in aanpassing van zijn begrotingsvoorstel voor volgend jaar. Dat bleek gisteren uit een toelichting.

Door wolven hele beweidingssysteem op zijn kant

Regio Noord

De gevolgen van een bijtincident bij een koppel schapen van Willem Speulman kunnen ingrijpend zijn. Niet alleen zit de schrik er flink in bij de schapenhouder en akkerbouwer uit Anderen, hij maakt zich grote zorgen over de toekomst van zijn...

Rechter dwingt bijstelling pacht verouderde hoeve af

Regio Noord

De Grondkamer heeft een Flevolandse pachter van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in het gelijk gesteld in een geschil over de hoogte van de pachtsom.

Drentse boeren kunnen weer vergunningen aanvragen

Regio Noord

Provincie Drenthe heeft de aanvraag voor vergunningen in het kader van de wet Natuurbescherming weer opengesteld.

Drenthe proefgebied duurzamere bollenteelt

Regio Noord

Provincie Drenthe biedt zich aan als proeftuin voor een verdere verduurzaming van de bollenteelt. Dat zei gedeputeerde Henk Jumelet woensdag tegen Provinciale Staten.

Streek is aan zet voor meer natuurinclusief

Regio Noord

Noord-Nederland is voorloper bij een verdere integratie van landbouw en biodiversiteit. Via de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw gaan in acht deelgebieden de komende tijd tientallen projecten van start, kondigt programmamanager Titian Oterdoom aan.

Friesland houdt vast aan eigen stikstofaanpak

Regio Noord

Provincie Friesland houdt vast aan een eigen uitleg van het stikstofbeleid. De in het IPO samenwerkende provincies en landbouwminister Carola Schouten maakten vrijdag een principe-afspraak over het stikstofbeleid.

Boerenactie op komst tegen heffingstijging Wetterskip Fryslân

Regio Noord

Boeren in Friesland en West-Groningen maken zich op om maandagavond met trekkers actie te voeren tegen een stijging van de waterschapheffing tot 15,3 procent in de categorie ongebouwd. Volgens de actieleiding is de tariefaanpassing van Wetterskip...

Innovatieprogramma Veenkoloniën maakt doorstart

Regio Noord

Het Innovatieprogramma Veenkoloniën dat zeven jaar geleden werd ingezet, krijgt een vervolg. De regiegroep komt binnenkort met een nieuw plan van aanpak.

Overijssel belooft beterschap bij aanpak wildschade

Regio Oost

Provincie Overijssel wil stappen zetten rond wildschade. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher beloofde Provinciale Staten woensdag beterschap.

Waterschap Vallei en Veluwe draait bij na boerenprotest

Algemeen

Waterschap Vallei en Veluwe zet een voorgenomen verhoging van de waterschapsheffing voor ongebouwd met zo'n 10 procent voor komend jaar niet door. Protesterende boeren op de stoep van het waterschapskantoor in Apeldoorn dwongen woensdagmiddag een...

Golf van bijtincidenten bij Drentse schapen

Veehouderij

De afgelopen tien dagen zijn in Midden-Drenthe meer dan twintig schapen doodgebeten op verschillende locaties.

Veehouders Rottum hebben grond en stront in balans

Regio Noord

Vlak voor het stikstofbesluit van de overheid wisten melkveehouder Pieter Schouten en zijn vrouw Janny Kooistra in Rottum de rechten voor hun nieuwe aanbouw veilig te stellen. De Groningers hebben daarmee voldoende stalruimte.

Natuurplan Geelbroek zorgt weer voor onrust

Regio Noord

Na tien jaar van plannen maken en onderzoek doen zijn de boeren rond het natuurontwikkelingsplan Geelbroek, ten zuiden van Assen, er nog steeds niet gerust op. Ze vrezen voor natschade. 'Desnoods stappen we naar de rechter', zegt woordvoerder Evert...

Eigen deltaplan recirculeert spoelwater

Regio Noord

Met een zelfontwikkeld recirculatiesysteem voorkomt de maatschap Slootman-Claassen in Espel dat spoelwater van haar bollenteelt nog ongezuiverd in de sloot terechtkomt. Het vergde een deltaplan in het klein.

Campagne in Drenthe voor kleine windmolens

Regio Noord

Vier Drentse Statenfracties willen dat provincie Drenthe bij de gemeenten pleit voor een soepel beleid voor de plaatsing van kleine windmolens in het buitengebied. Provinciale Staten hebben daarvoor een motie van D66, CDA, GroenLinks en de VVD...

Beregening Drentsche Aa gaat flink op de schop

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's wil het beregenen van gewassen in het stroomdal van de Drentsche Aa in de komende jaren beperken. In een kerngebied mag in de toekomst helemaal niet meer worden beregend en daaromheen alleen nog maar mondjesmaat, waarschuwt...

Kavelruil Dalfsen-Ommen 2 trekt 38 deelnemers

Regio Oost

Kavelruilcoördinator Albert Dankelman heeft in totaal 38 aanmeldingen binnen voor het vrijwillige kavelruiltraject Dalfsen-Ommen 2. Hij verwacht dat uiteindelijk zo'n 60 hectare van eigenaar verandert.

Boeren Drentsche Aa argwanen rekenmodel beregening

Regio Noord

'Modellen vertrouwen we niet, we willen metingen.' Met die boodschap naar waterschap Hunze en Aa's verwoordde een deelnemer aan een voorlichtingsbijeenkomst maandagavond de gevoelens van veel boeren in het beekdallandschap Drentsche Aa. Ditmaal ging...

Boeren betalen Vechtstromen 4,9 procent meer voor ongebouwd

Regio Noord

Grondgebruikers in het werkgebied van waterschap Vechtstromen betalen komend jaar 4,9 procent meer heffing. Gemiddeld stijgt de heffing voor alle ingezetenen 3,4 procent.

Helderheid maakt verschil in relatie bollenteelt met omgeving

Akker- & Tuinbouw

Duidelijke afspraken met de omgeving lijken het verschil te maken. Dat is op te maken uit het vergelijkend onderzoek van Martha Buitenkamp en Marga Kool naar de verhoudingen in de gemeenten Westerveld en Hardenberg van bollentelers met omwonenden.

Boeren in Flevoland gaan meer waterschapslasten betalen

Regio Noord

Agrariërs in Flevoland gaan komend jaar gemiddeld zo'n 500 euro meer aan waterschapslasten betalen, een stijging met 7,3 procent.

Boeren leggen verbinding met natuur Dronten

Regio Noord

Vier boeren aan de uiterste oostrand van Dronten gaan mee in het natuurplan Oostkant Dronten van de gemeente. Ze brengen landbouwpercelen aan de Stobbenweg en Spijkweg in. Circa 70 hectare krijgt zo een natuurbestemming. Naast meer natuur en ruimte...

Veel animo boeren voor Drents waterwinningsproject

Regio Noord

Boeren in vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden hebben wel trek in deelname aan een project dat uitspoeling naar de bodem moet verminderen. Ruim 80 procent van de boeren in de gebieden heeft laten weten te willen meedoen.

FBE Flevoland werkt aan efficiënter wildbeheer

Regio Noord

Terwijl FBE Flevoland werkt aan betere relaties met alle partijen die een rol spelen rond wildbeheer, is het in het belang van de boer als die investeert in een goede verstandhouding met de jachthouder. Dat zeggen voorzitter Henk Tiesinga en...

Eerste vier certificaten voor Flevolandse educatieboeren

Regio Noord

Vier boeren uit Lelystad mogen zich educatieboeren noemen. Het zijn de eerste boeren in Flevoland die officieel zijn gecertificeerd en daarmee letterlijk en figuurlijk op de kaart staan van Platform Boerderij Educatie Nederland.

LTO overweegt stappen over beregeningsverbod Drentsche Aa

Regio Noord

LTO Noord onderzoekt of het zin heeft juridische stappen te ondernemen tegen het beregeningsverbod in het Drentsche Aa-gebied.

Nieuw gemaal bij Dalfsen houdt boeren droger of natter

Regio Oost

De ingebruikname van een derde gemaal aan de noordoever van de Overijsselse Vecht bij Dalfsen moet een gebied van 18.000 hectare meer klimaat bestendig maken. Dat schept ook nieuwe kansen voor boeren, zeggen waterschap Drents Overijsselse Delta en...

'Erfgoededucatie is kans voor boeren'

Regio Noord

Basisscholieren zelf de waarde laten ontdekken van kenmerkende Groningse boerderijen en hen laten nadenken over hoe deze in de toekomst kunnen worden behouden. Dat is wat twee historici en een architect voor ogen staat bij het ontwikkelen van een...

Flevoland beweegt nog niet in stikstofdebat

Regio Noord

De acties van zo'n tweehonderd boeren in Lelystad hebben maandag nog geen beweging gebracht in de opstelling van het Flevolandse provinciebestuur in het stikstofdossier.

Duizend trekkers maken indruk in Assen

Regio Noord

De eerste stap is gezet, reageert een jonge boer uit Rolde na afloop van de succesvolle actie van LTO Noord en DAJK om het aanvullende PAS-beleid van provincie Drenthe van tafel te krijgen. Hij kan iets geruster weer naar zijn koeien.

'Natuurbeheer geeft boer meer perspectief'

Regio Noord

Melkveehouders in Drenthe kunnen met agrarisch natuurbeheer vrij eenvoudig hun inkomen verbeteren zonder dat ze hun bedrijfsvoering vergaand hoeven aan te passen. Het beheer legt een bredere basis onder hun bedrijf en biedt hun zo meer perspectief.

LTO: meer steun in Gelders drinkwatergebied

Regio Oost

Provincie Gelderland moet boeren en loonwerkers ondersteunen bij het nemen van maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in waterwinningsgebied te verminderen.

Stroomcapaciteit in Noord-Nederland wordt uitgebreid

Regio Noord

Netwerkbedrijf TenneT steekt de komende jaren nog eens 215 miljoen euro extra in de aanleg van hoogspanningsknooppunten in Groningen en Drenthe. Dat geld komt bovenop de ruim 1 miljard euro die het bedrijf al investeert in lopende projecten.

Flevolandse boeren en tuinders ruimen 26,5 ton middelen op

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 via 'Bezemactie Flevoland' in totaal 26.500 kilo gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd.

Tuinders Klazienaveen waarschijnlijk toch aan geothermie

Regio Noord

Glastuinders in Klazienaveen hebben weer zicht op warmtewinning uit de aardbodem. Tullip Energy uit Amsterdam wil twee oude gasputten van de NAM in het Rundedal in Klazienaveen-Noord ombouwen voor de winning van aardwarmte.

Kansen voor boeren in Flevoland met kavelruil

Regio Noord

De komende wintermaanden kunnen boeren in Flevoland aangeven of ze willen deelnemen aan kavelruilprojecten in hun omgeving. Makkelijk wordt het niet, verwacht directeur Erwin van den Berg van uitvoeringsorgaan Stivas. 'Maar er is zeker behoefte om...

Vechtstromen zint op maatregelen bij buffer

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen start binnenkort met het maatregelenplan voor het gebied tussen de zuidelijke bufferzone van het Bargerveen en het Schoonebeekerdiep.

Weidevogelbeleid via waterschap

Regio Oost

Het weidevogelbeheer in Overijssel krijgt als het aan Gedeputeerde Staten ligt een plek in de provinciale omgevingsvisie- en verordening. Maar sturing van dat beheer kan het beste plaats vinden via de peilbesluiten van de waterschappen, stelt...

Vlegeldorsgroep Roswinkel zet traditie voort

Regio Noord

Komende zondag houdt de Vlegeldorsgroep Roswinkel voor de 36ste keer de jaarlijkse oogstdag aan de Roswinkelerstraat 58. De deelnemers hebben deze week met hun oude machines weer 3/4 bunder triticale binnengehaald.

Toekomstbestendig erf kan eenvoudiger

Regio Noord

Met zo eenvoudig mogelijke middelen je erf toch toekomstbestendig maken. De deelnemers aan het Drentse erfemissieproject 'Schoon Erf, Schoon Water Veenkoloniën' lijken het wel te zien zitten.

Muizenplaag rukt nu ook op in Groningen

Regio Noord

Na Friesland lijkt ook Groningen aan de beurt wat betreft een explosie aan veldmuizen. Niet alleen uit het Zuidelijk Westerkwartier, maar ook van boven en ten oosten van de stad Groningen komen meldingen van uitzonderlijk veel kleine knagers. Anders...

Vrij bouwblok voor Friese boer schept verplichtingen

Regio Noord

In de aanzet tot een nieuwe omgevingsvisie voor Friesland wil de provincie de bovengrens voor bouwblokken opheffen. Een goede zaak, vindt LTO Noord, mits provincie en gemeenten ervoor zorgen dat de voorwaarden voor verdere bedrijfsontwikkeling...

Boerenverstand zoekt beste kringloopboeren Utrecht-Oost

Regio West

Wie is de beste kringloopboer van Utrecht-Oost? Adviesorganisatie Boerenverstand houdt samen met gebiedscoöperatie O-gen vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter een verkiezing.

Minder boeren in Noord-Nederland

Regio Noord

Het aantal boerenbedrijven in Drenthe, Friesland en Groningen neemt gestaag af. De afgelopen drie jaar stopten 81 boeren in Drenthe. In Groningen hielden 60 agrariërs er mee op en in Friesland 122. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Droogte blijft probleem in Noorden

Algemeen

Waterschap Vechtstromen breidt het grondwateronttrekkingsverbod uit in de zones rond natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Andere waterschappen in Noord-Nederland zien de droogtesituatie langzaam verbeteren, al blijft het...

'Niet alleen maar koeien, mais en mest'

Veehouderij

Boeren is zijn echte liefde, maar functies buiten de boerderij schuwt melkveehouder Rudi Hooch Antink uit Koekange niet. Hij was voetbaltrainer, is lid van de vrijwillige brandweer, commissaris bij Cono Kaasmakers en waterschapsbestuurder.

Drainage aan de computer lijkt veelbelovend

Regio Oost

Boeren experimenteren samen met waterschappen op verschillende plekken in Nederland met het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan de klimaatverandering. In het Overijsselse Stegeren ligt een proef met computergestuurde, regelbare drainage.

Rechter wijst claim op grond zonnepark Dokkum af

Regio Noord

Drie boeren uit de buurtschap Bornwird bij Dokkum mogen voor het realiseren van hun zonnepark in zee met een andere exploitant dan Powerfield. Dat besliste de kortgedingrechter vrijdag.

Gemeente Noordoostpolder kiest voor zon bij molens

Regio Noord

Gemeente Noordoostpolder kiest bij de vestiging van zonneparken allereerst voor locaties tussen de windmolens. Dat blijkt uit de kansenkaart die is opgesteld als onderdeel van de beleidsnotitie 'Zon in de Polder'.

Marie 356 scoort op Rundveeshow Noord

Regio Noord

De koe Marie 356 van Aam Verwayen uit Hijken is zaterdag op de Rundveeshow Noord in Lhee met de hoogste eer gaan strijken.

Diefstal afsluiters niet bestraft

Veehouderij

Een veertigjarige verdachte uit Stadskanaal wordt niet bestraft voor de diefstal van afsluiters van mestbassins begin 2017 in de Veenkoloniën. Het bewijs was volgens de rechter onvoldoende om de man te veroordelen.

NVWA eist tweede reiniging dierstransport door AVP

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft vrijdag de reinigings- en ontsmettingsregels voor diertransporten vanuit het buitenland aangescherpt. Reden is het verhoogde risico op Afrikaanse Varkenspest (AVP), de ziekte die elders in...

Noordelijke tuinders massaal aan de bedrijfswaterscans

Regio Noord

Glastuinders in het noordoosten van Nederland nemen massaal deel aan de bedrijfswaterscans in het kader van het project Duursaam Glashelder. Andere onderdelen van het project slaan minder aan. Duursaam Glashelder is een samenwerking van tuinders en...

Vechtstromen verbiedt water oppompen bij kwetsbare natuur

Regio Oost

Waterschap Vechtstromen stelt per direct een grondwateronttrekkingsverbod in bij kwetsbare natuur. Dat geldt voor het beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht: Twente en een deel van Salland.

Beregeningsverbod Drentse Veenkoloniën opgeheven

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heeft het beregeningsverbod opgeheven voor oppervlaktewater in het Drentse deel van de Veenkoloniën. Dat kan omdat de aanvoer vanuit de Hoogeveense Vaart weer is hersteld.

'Impact van stalbranden wordt steeds groter'

Regio Noord

Na de zomer start de brandweer in onder andere Drenthe een campagne om agrariërs bewuster te maken van brandrisico's op hun bedrijf. 'Brand op je bedrijf is waarschijnlijk het meest vreselijke dat je kan overkomen', zegt LTO-regiobestuurder Brenda...

Minder aanvoer bij Vechtstromen door kapotte pompen

Regio Noord

Door problemen met de pompen kan Waterschap Vechtstromen minder oppervlaktewater aanvoeren naar het eigen beheergebied. De aanvoer is beperkt tot 40 procent van het werkgebied.

Akkermakker moet burger en landbouw verbinden

Regio Noord

Oude landbouwgewassen als boekweit en rogge weer terugbrengen in de voormalige Vrije Landbouwkoloniën van Weldadigheid en het gebied zo nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Met deze insteek is Stichting Weldadig Oord een campagne begonnen om...

Stap verder leren denken met bufferstroken

Regio Noord

Als je dan toch teeltvrije zones krijgt opgelegd als akkerbouwer, kun je er maar beter iets van maken. Met die gedachte werd Bernhard Prins uit Scheemda deelnemer aan het project voor bufferstroken langs watervoerende sloten van Agrarische...

Jutjesriet bij Hasselt gaat terug naar boeren

Regio Oost

De 160 hectare voormalige landbouwgrond die via de ruilverkaveling Mastenbroek veertig jaar geleden was toegedeeld aan Staatsbosbeheer, komt weer terug naar de landbouw.

Vangnet Overijsselse boer schiet tekort

Regio Oost

De kloof tussen boeren en tuinders en psychische en sociaalmaatschappelijke hulpverlening in Overijssel is nog aanzienlijk, stelt een drietal onderzoekers vast. Via erfcoaches en erfbetreders kan daar verbetering in worden gebracht, mits ook de...

Frustratie, gelatenheid en ideeën over wolvenfamilie Veluwe

Algemeen

Frustratie en gelatenheid, maar ook tal van ideeën hoe om te gaan met een groeiend aantal wolven op de Veluwe. Dat was de tendens van een bijeenkomst voor schapen- en geitenhouders in het gebied. Die werd georganiseerd door de pas opgerichte...

LTO Noord: Fries akkoord is positief

Regio Noord

Kleine windmolens worden mogelijk, er komen consulenten duurzame veehouderij en een grondbank, maar ook zonneparken op landbouwgrond en CO2-certificaten. Het is een kleine greep uit het Provinciaal Bestuursakkoord voor Friesland dat dinsdag werd...

Lintje voor Piet van IJzendoorn bij afscheid BD-Vereniging

Regio Noord

Burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde benoemde afgelopen zaterdag Piet van IJzendoorn tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Overijssel is tegen weidevergunning

Regio Oost

Provincie Overijssel spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat boeren een vergunning moeten aanvragen voor het weiden van vee in de buurt van natuurgebieden. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van de VVD.

Het IJsselmeer wordt te klein

Regio Noord

Bij de soms botsende belangen over het IJsselmeer zit Ria Wilzing op het vinkentouw om de agrarische belangen te verdedigen. Met alles wat er bedacht wordt, is dit grootste zoetwaterbekken van West-Europa nu al te klein, constateert ze.

Kortere Gelderse keten wint terrein

Regio Oost

De korte ketens tussen producent en consument in Gelderland zijn succesvol. Dat meldt provincie Gelderland op basis van recent onderzoek.

'Melkers van Morgen mooi platform voor delen kennis'

Regio Oost

Melkers van Morgen is terug van weggeweest. Op 20 juni wordt de kennisdeeldag weer gehouden op proefboerderij De Marke in Hengelo. Dit keer samen met Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) en loonwerkers. Bedrijfsleider Zwier van der Vegte legt uit...

Tweede wolf nestelt zich op Veluwe

Algemeen

Een tweede wolf heeft zich gevestigd op de Veluwe. Dat blijkt uit het monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research (WER) in opdracht van BIJ12. In de periode van 1 februari tot en met 1 mei 2019 waren er in totaal zes wolven in...

Schouten wil niet ingrijpen in pachtcontracten rietsnijders

Regio Oost

Landbouwminister Carola Schouten wil niet ingrijpen in de huidige praktijk van kortere pachtcontracten voor rietsnijders in natuurgebieden als Weerribben-Wieden.

'Flevoland moet niet de Haarlemmermeer achterna'

Regio Noord

Gezonde landbouw voor iedereen in Flevoland. Daar wil de kersverse provinciale Agro Expert Raad (AER) zich voor inzetten. Overheidsorganen, onderwijs, boeren en tuinders, maar ook consumenten maken er deel van uit, vertelt AER-voorzitter Krijn Poppe.

Flinke ambities in coalitieakkoord Gelderland

Regio Oost

In het provinciale coalitieakkoord 2019-2023 'Samen voor Gelderland' staan flinke ambities voor duurzame landbouw, kringlopen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. De provincie wil deze doelstellingen samen met de partners oppakken.

Meer armslag voor pachters op Kampereiland

Regio Oost

Pachters op het Kampereiland krijgen de keuze of zij direct grond in reguliere pacht overnemen van collega's of in erfpacht via grondeigenaar De Stadserven van het Kampereiland. In dat laatste geval is ook een financieringsregeling mogelijk.

Zuidelijk Flevoland moet aan de slag met bodembehoud

Regio Noord

LTO Noord en het FAJK willen samen met andere partijen werken aan bodembehoud in Flevoland. De stappen die al zijn gezet in de Noordoostpolder kunnen ook in Zuidelijk Flevoland worden toegepast.

Fusie ophanden in groen onderwijs

Regio Oost

Groen onderwijsorganisaties Aeres en Nordwin College willen fuseren. De besturen van beide organisaties tekenden woensdag een intentieverklaring om de mogelijkheid hiervan verder te onderzoeken.

Veluwe zelf aan zet over wolvenbeheer

Algemeen

Terreinbeheerders, gemeenten, boeren en overige inwoners op de Noord-Veluwe krijgen van provincie Gelderland de gelegenheid om onderling een goede regeling te bedenken hoe daar om te gaan met gevestigde wolven. Die toezegging deed gedeputeerde Peter...

Boeren bij Drostendiep worden badmeester

Regio Noord

Veehouders Bert Kuipers uit Den Hool en Gerrit Hofmeijer en Bea van der Kuip uit Dalerveen hebben er een functie bij: om het leefgebied van de weidevogel langs het Drostendiep te verbeteren, legden ze weidevogelpoelen aan. Zo werden ze van...

Rijn en IJssel maait waterkant minder vaak

Regio Oost

Waterschap Rijn en IJssel past het maaibeleid van de beken en sloten in zijn werkgebied aan. In het onderhoud wordt voortaan, naast het afvoeren van water, meer rekening gehouden met natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit.

Peilopzet Berkel maakt boeren ongerust

Regio Oost

Een mogelijke peilaanpassing van de Berkel door waterschap Rijn en IJssel geeft onrust onder boeren in een deel van het stroomgebied.

Tweede ronde voor Kavelruil Buren West

Regio Oost

Stichting Kavelruil Zuid-Holland (SKZ) heeft een ruilplan klaar voor 185 hectare en 39 deelnemers in het plangebied Buren West. Vorig jaar werd in hetzelfde gebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal een kavelruil afgerond voor bijna 74 hectare.

LTO kritisch op meer zoutwinning Frisia Harlingen

Regio Noord

LTO Noord heeft bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de bel getrokken over de zoutwinning bij Harlingen.

'Flevolandse boer moet bij de les blijven'

Regio Noord

De druk in Flevoland op het beschikbare landbouwareaal is aanzienlijk. Dat blijkt uit de inventarisatie Grond in beweging van Kadaster en Wageningen Economic Research. De komende twintig jaar is zo'n 10.000 hectare nodig voor niet-landbouwdoeleinden.

Bestemmingsplan Westerveld weer op tafel

Regio Noord

De gemeenteraad van Westerveld praat begin juli over het ontwerpbestemmingsplan buitengebied. Die toezegging heeft het college van B en W gedaan.

Meer ganzenschade gemeld in Kop van Overijssel

Regio Oost

Het aantal meldingen van schade door winterganzen in de Kop van Overijssel is in vijf jaar tijd toegenomen. Werd in 2013 nog voor 290.000 euro aangemeld bij BIJ12, vorig jaar was dat 480.000 euro en het jaar ervoor zelfs 575.000 euro.

Roep om herstel biomonitoring bij Attero Wijster

Regio Noord

De VVD in Provinciale Staten van Drenthe wil dat Gedeputeerde Staten bij afvalverwerker Attero in Wijster aandringt op herinvoering van het systeem van biomonitoring.

Onvrede over oude pachthoeves

Regio Noord

Werkgroep Pacht van LTO Noord in Flevoland wil dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de pacht van een flink aantal bedrijven in de provincie naar beneden bijstelt. De gevorderde leeftijd en de doelmatigheid van gebouwen en woningen worden tot nu toe...

Meer inzicht in uitspoeling De Zeven Blokken

Regio Noord

Dankzij de twee gemalen in landbouwgebied De Zeven Blokken, vlakbij Smilde, kan waterschap Noorderzijlvest akkerbouwers vrij nauwkeurig inzicht bieden in de uitspoeling van hun gewasbeschermingsmiddelen. 'Wij hopen dat het project tot meer...

Watergangen WDOD opnieuw ingedeeld

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) deelt, verspreid door het gehele werkgebied, het beheer van circa 1.200 kilometer watergang opnieuw in. Dit kan in de komende vier jaar wijziging betekenen van wie het onderhoud aan een watergang moet...

LTO wil Friese geitenstop flexibel houden

Veehouderij

De geitenstop die provincie Fryslân invoert, moet tijdelijk zijn en flexibel worden ingevuld. Dat zegt LTO Noord in een reactie op de ontwerpverordening die de provincie heeft gepubliceerd.

'LTO en onderwijs moeten elkaar scherp houden'

Algemeen

De kwaliteit van onderwijs op de agrarisch opleidingscentra (AOC's) in Nederland staat ter discussie. De onderwijsinspectie waarschuwde voor de gevolgen van een dalend aantal leerlingen in het groen vmbo en mbo. LTO vindt verdere concentratie nodig....

Fryske Akademy neemt veenweiden onder de loep

Regio Noord

Het Biologisch en het Landbouwkundig Werkverband van de Fryske Akademy houden donderdag in nauwe samenwerking met Veenweide Fryslân een symposium over de veenweideproblematiek.

Grootgrutter brengt productie voedsel in beeld met podcast

Algemeen

Met een vijfdelige podcast-serie 'Op ons bord' laat supermarktketen Albert Heijn zien waar ons eten precies vandaan komt. Ook gaan de uitzendingen op internet in op wat we in de toekomst kunnen verwachten op het gebied van de productie van eten.

LTO: snelheidsverhoging trekkers komt dichterbij

Algemeen

Een verhoging van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen van 24 kilometer naar 40 kilometer per uur is een stap dichterbij. Dat stelt LTO Nederland vast op basis van het wetsvoorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en...

Vergoeding voor vogelakkers

Akker- & Tuinbouw

Vogelbescherming Nederland denkt dat boeren die vogelakkers aanleggen om Waddenvogels meer overlevingskansen te bieden, mogelijk vanaf 2020 een structurele vergoeding kunnen ontvangen. Nu is een tijdelijke compensatie van kracht uit het Waddenfonds.

Noorden op de bres voor upgrade elektriciteitsnet

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen steunen beheerders Enexis en TenneT om sneller aanpassingen te kunnen uitvoeren aan het elektriciteitsnet. Een upgrade van het net is nodig om de te verwachten groei in het aanbod elektriciteit vanaf...

Meer biodiversiteit op Flevolandse akker

Regio Noord

Vanuit het gezamenlijk belang bij een mooier en biodiverser landschap, willen LTO Noord Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) samen met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland. Daarom presenteerden zij...

Rem op zonnepark in Aa en Hunze

Regio Noord

Gemeente Aa en Hunze wil de aanleg van zonneparken in het buitengebied beperken. Dat blijkt uit het Beleidskader Zonne-energie dat dient als handvat voor het beleid in de komende jaren.

Melkvee bij Attero Wijster kan weer naar buiten

Regio Noord

Het melkvee rond afvalverbrander Attero in Wijster kan weer naar buiten. De resultaten van het onderzoek naar dioxine in grasmonsters leverden geen verontrustende waarden op.

'Glasvezelproject in Flevoland is uniek'

Regio Noord

GlasDraad Flevoland is dinsdag gestart met de werving van abonnees voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Als er genoeg animo is, kunnen over een jaar de eerste adressen worden aangesloten. Volgens...

Plattelandspartijen boos over terugplaatsen verwilderde katten

Regio Noord

Provincie Drenthe blijft bij haar ontheffing om behandelde verwilderde katten terug te plaatsen in het buitengebied. De bezwaren van zeven Drentse belangenorganisaties met hun wortels in het landelijk gebied, zijn niet ontvankelijk verklaard.

Oplossing voor afronding van Fries natuurnetwerk

Regio Noord

Negen Friese organisaties die zijn betrokken bij het landelijk gebied stellen voor in partnerschap met de provincie te werken aan afronding van het provinciaal natuurnetwerk.

Drentse coalitie streeft naar natuurinclusief

Regio Noord

De partners die acht jaar geleden het Drents Groenmanifest opstelden, hebben een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Het Drentse platteland moet in 2030 meer ruimte bieden aan biodiversiteit. En kringlooplandbouw en natuurinclusief zijn...

Energielandschap vraagt om regie provincie

Algemeen

Na de opwekking van bio-energie en de komst van grote windparken op land, zijn de zonneparken de volgende stap in de omslag naar duurzame energie. Het betekent opnieuw een ingreep in het landschap, waar de provincies het voor het zeggen hebben. Toch...

'Heel Drenthe biologisch is klinklare onzin'

Regio Noord

Heel Drenthe biologisch is voor het merendeel van de kandidaat-Statenleden in Drenthe niet realistisch en onverstandig. 'Het is klinkklare onzin. De overheid kan zoiets helemaal niet opleggen. Stappen in de richting van meer biologisch moeten vanuit...

Bemesting rond Boetelerveld weer in balans

Regio Oost

Landbouwgedeputeerde Hester Maij (CDA) heeft woensdag het project Evenwichtsbemesting Boetelerveld officieel afgesloten.

Herinrichting rond Veenhuizen kan starten

Regio Noord

Landinrichtingscommissie Veenhuizen en gemeente Noordenveld kunnen in Veenhuizen aan de slag met het versterken van het landschap, verbeteren van de landbouwkundige structuur en aanleg van een fietspad. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor 724.900...

Zuidelijke buffer Bargerveen wordt veentuin met fruit

Regio Noord

De zuidelijke buffer tussen het Bargerveen en de landbouwbedrijven ten noorden van het Schoonebeekerdiep moet een veentuin worden met mossen en fruitaanplant.

Varkens moeten ganzen bij Houten in toom houden

Veehouderij

Provincie Utrecht is maandag een proef gestart, waarbij varkens worden ingezet om het broedsucces van overzomerende ganzen te verminderen.

Lucht klaart op voor droneverkeer rond Lelystad

Regio Noord

Even leek het er eind vorig jaar op dat Flevolandse boeren met ambities op het gebied van precisielandbouw de inzet van drones vanaf 2020 grotendeels konden vergeten. Met de uitbreiding van Lelystad Airport wordt voor de vliegveiligheid het overig...

Drentse waterwinningsboer moet in beweging komen

Regio Noord

Boeren rond vier kwetsbare waterwingebieden in Drenthe moeten in beweging komen om de uitspoeling te verminderen. Die oproep deed regionaal LTO-bestuurder Jan Bloemerts deze week bij twee voorlichtingsbijeenkomsten.

Rijksvastgoedbedrijf draait bij in pachtbeleid

Regio Noord

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat weer langdurende (erf)pachtcontracten uitgeven. Dat beloofde staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken woensdag bij de presentatie van de studie Grond in Beweging.

Groene energie scherprechter in verkiezingen

Algemeen

Niet bouwen in het buitengebied, biodiversiteit of de toekomst van jonge agrariërs, maar de overgang naar duurzame energieopwekking leidt in politiek Overijssel tot de scherpste tegenstellingen. Dat bleek maandagavond in Dalfsen op het Overijssels...

Waterschappen gaan voor nulstand muskusratten

Regio Noord

De waterschappen denken in tien jaar een nulstand van de muskusrat te bereiken. Samen met verscherpte bewaking langs de Duitse grens moet de overlast door deze diersoort zo nagenoeg zijn verholpen.

Bloembollentelers pakken erfemissie aan

Akker- & Tuinbouw

Alle veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta gaan de afspoeling van chemische stoffen vanaf hun erf nog verder verminderen.

Schadelijke stoffen vrijgekomen bij brand Noblesse

Regio Noord

Bij de brand bij slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster zijn tien dagen geleden toch schadelijke stoffen vrijgekomen.

Flevoland steekt nog eens 4,5 miljoen euro in platteland

Regio Noord

Provincie Flevoland stelt 4,55 miljoen euro extra aan subsidiegeld beschikbaar in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020.

Boeren aan zet in brongebied Baakse Beek

Regio Oost

Drie gebiedscoördinatoren gaan de komende tijd circa honderd agrarische bedrijven af in het bovenstroomse deel van de Baakse Beek ten oosten van Lichtenvoorde. Het gebied wordt meer klimaatbestendig gemaakt, zodat benedenstrooms minder kans is op...

Stevig beëindigt activiteiten in Gelderland

Regio Oost

Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (Stevig) stopt ermee. De lopende kavelruilprojecten worden overgenomen door onder andere Projecten LTO Noord, gemeente Bronckhorst en Stichting Kavelruil Zuid-Holland.

Reconstructieregeling Drentse glastuinders bijna afgerond

Regio Noord

Met de revitaliseringsregeling voor de glastuinbouw van gemeente Emmen is de afgelopen drie jaar 5,5 hectare kassen gesloopt en 6,5 hectare bijgebouwd.

Nieuw advies tot binnenhouden vee bij Wijster

Regio Noord

Gemeente Midden Drenthe geeft eigenaren van vee in het gebied tussen Wijster en Drijber het dringende advies voorlopig geen vee te weiden. Ook het eten van bladgroente uit eigen tuin zoals boerenkool wordt afgeraden.

Zelfstandig bloeiend tulpenbedrijf opgebouwd

Akker- & Tuinbouw

Tulpentelers Jan en Yvonne Vos van kwekerij Melanick in Smilde bouwden zelfstandig een bloeiend bedrijf op, dat in de afgelopen 28 jaar flink groeide. 'Met 1 hectare huiskavel zitten we hier nu wel vol.'

Waterkwaliteit blijft taak voor boer en tuinder

Algemeen

Schoner oppervlaktewater is een van de speerpunten in het beleid van de waterschappen. Ze kijken daarbij nadrukkelijk naar de land- en tuinbouw. Die staat voor de waterschappen vooraan als het gaat om maatregelen. Schoon water is een van de thema's...

Flevoland voert geitenstop in

Veehouderij

Het vestigen van een nieuwe geitenhouderij in de provincie Flevoland is met ingang van 2 februari 2019 niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het uitbreiden van een bestaande geitenhouderij die zich binnen een straal van 2 kilometer van een...

Weer minder muskusratten gevangen in rivierengebied

Regio Oost

De trend van dalende aantallen gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied zet door. Dat betekent minder schade aan dijken en oevers.

Drenthe vraagt Wiebes om regie op zonnestroom

Algemeen

Provincie Drenthe wil dat Den Haag ingrijpt om zo de bestaande capaciteit op het elektriciteitsnet beter te verdelen over aan te leggen zonne- en windmolenparken. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft hierover bij minister Eric Wiebes van Economische...

Boerenwerkgroep beoordeelt schade waterwinning Wierden

Regio Oost

Als gevolg van de verlegging van de N35 tussen Nijverdal en Wierden moet een deel van het waterwingebied van Vitens in Wierden worden verplaatst. Inmiddels is de nieuwe locatie Dennenkamp in gebruik genomen.

Handen ineen voor aanwas nieuw personeel

Regio Oost

Bedrijven in de agrosector zitten te springen om personeel. Daarom is het regionaal bedrijfsleven samen met Zone.college voor groen mbo een vierjarige campagne begonnen in het gebied tussen Hardenberg en Doetinchem.

Noord-Drenthe aan zet voor schoner erf

Regio Noord

In het Drentse deel van het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest is woensdag de aftrap gegeven voor het project 'Schoon Erf, Schoon Water' voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. Het project valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer...

Spannende dagen voor tulpentelers Litjens in Creil

Regio Noord

Het zijn spannende dagen voor tulpentelers Jeroen en Sander Litjens in Creil. Lukt het de broers dit keer weer om bij de beste zes te eindigen op de showkeuring tijdens de Bloembollen Vakdagen Flevoland? 'We mikken op de top.'

Biologisch Noord-Nederland vergt plus van 21 procent

Regio Noord

Volledige omschakeling van de Noordelijke landbouw op de biologische productienormen levert 2 procent meer werkgelegenheid op. Om dezelfde economische waarde te halen als nu, is een 21 procent verhoging van de opbrengstprijs nodig.

Zorgen over gevolgen van dioxinebrand bij Attero

Regio Noord

De CDA-fractie in Provinciale Staten van Drenthe is bezorgd over de gevolgen voor de omgeving van de brand in een plasticopslag van afvalverwerker Attero in Wijster. Zij vraagt Gedeputeerde Staten of de toezichthoudende taken wel goed zijn...

Raad van State verwerpt bezwaar tegen Ackerlodges Ruinerwold

Regio Noord

De Raad van State heeft geen bezwaar tegen vestiging van negen Ackerlodges op het land van vleesveehouder Roelof Dekker in Ruinerwold.

NAM onderzoekt reiniging proceswater Schoonebeek

Regio Oost

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zoekt samenwerking met partijen die op de winningslocatie in Schoonebeek het proceswater willen zuiveren.

Drents Actieplan Akker- en Weidevogels boekt succes

Regio Noord

Provincie, terreinbeheerders en -eigenaren, LTO Noord, jagers en natuurorganisaties in Drenthe startten twee jaar geleden een offensief om samen het teruglopende aantal grondbroeders in de provincie weer op te krikken. De afspraken van toen zijn...

Toch geitenstop in Flevoland

Veehouderij

Provincie Flevoland verbiedt toch de vestiging van nieuwe geitenbedrijven. De provincie kondigde woensdagavond een bestuurlijke maatregel aan nadat zeven andere provincies eerder al een geitenstop invoerden.

Flevoland vergoedt weer deel mezenschade

Regio Noord

In navolging van andere provincies vergoedt ook Flevoland weer vogelschade bij fruittelers. Via de regeling wordt 60 procent van de getaxeerde schade aan zachtfruit, appel en peren vergoed over de jaren 2016, 2017 en 2018. Alleen in Limburg moet de...

Tweede ronde voor verduurzaming Drentse melkveehouders

Regio Noord

Nog eens tweehonderd Drentse melkveehouders krijgen vanaf februari de kans om hun bedrijf te verduurzamen. Met steun van de provincie en extra hulp van een adviseur kunnen ze een duurzaam bedrijfsplan opstellen.

LTO roept boeren rond Attero Wijster op tot alertheid

Algemeen

Boeren met land in de nabijheid van afvalverwerker Attero in Wijster moeten alert zijn op plekken waar zichtbaar restmateriaal is neergedaald. Dat advies geeft LTO Noord na de brand in een opslagloods van het bedrijf waar plastic- en metaalafval lag...

Flevoland zoekt meer boeren voor POP3

Regio Noord

In de afgelopen vier jaar zijn in Flevoland van de 249 aanvragen 153 POP3-subsidies toegekend voor agrarische innovatie en verduurzaming van de productieomstandigheden. Is het daarmee een succes? Boeren en projectbegeleiders hikken vooral aan tegen...

Nieuwe variant voor buffer Engbertsdijksvenen

Regio Oost

Om de natuur in Engbertsdijksvenen te helpen, moeten drie buffers worden aangelegd. Deze nieuwe variant van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) is de basis voor een advies aan provincie Overijssel.

'Koeienpraat' houdt Fokclub Rolde al halve eeuw levend

Regio Noord

Met zo'n 25 leden en inmiddels een halve eeuw oud is de Fokclub Rolde en omstreken een van de meest actieve fokveestudieclubs in Drenthe. Maar het gaat hen niet alleen om de koeien, gezelligheid en sociaal contact spelen ook een belangrijke rol.

Boer krijgt duidelijkheid over Engbertsdijksvenen

Regio Oost

Woensdag brengt de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) advies uit aan de provincie over de bufferzones rond natuurgebied Engbertsdijksvenen. Zo komt er meer duidelijkheid over de toekomst van het gebied. 'Daar hebben boeren en omwonenden recht op',...

Noordoostpolder zoekt locaties voor zonneweides

Regio Noord

Gemeente Noordoostpolder zoekt ruimte voor zo’n 600 hectare aan zonneparken. Daarbij krijgen bewoners en projectontwikkelaars de kans om samen de beste locaties aan te wijzen.

'Beeld melkveehouderij wordt slechter als je niets doet'

Regio Noord

Een goed imago van de melkveehouderij is niet meer vanzelfsprekend. Een groepje melkveehouders in Drenthe is daarom De Melkveestudieclub begonnen, waar boeren vaardigheden worden aangeleerd om positief naar buiten te treden. Hans Brinke uit Orvelte...

Drenthe draagt bij aan opruimen gedumpt chemisch drugsafval

Regio Noord

Provincie Drenthe trekt 100.000 euro uit als bijdrage voor grondeigenaren in de opruimkosten van drugsafval.

Deze winter zoveel mogelijk water de grond in

Regio Oost

Waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen en Vallei en Veluwe roepen grondgebruikers, terreinbeheerders, gemeenten en drinkwaterproducenten op deze winter zoveel mogelijk water vast te houden. Dat moet problemen met waterschaarste in het komende...

Gedeputeerde zet Veluwe niet vol wolvenhekken

Regio Oost

De Veluwe wordt niet volgezet met wolvenwerende hekken. Dat beloofde de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth woensdag aan Provinciale Staten.

Subsidie voor schoon water in Overijssel en Drenthe

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelt vanaf dinsdag een nieuwe subsidieregeling open. Die ondersteunt in het landelijk gebied initiatieven die bijdragen aan voldoende water en schoon water.

Boermarken beschuldigen terreinbeheerders van heksenjacht op boer

Regio Noord

'Onder de terreinbeherende organisaties is haast sprake van een heksenjacht tegen alles wat landbouw en veehouderij is.' Voorzitter Albert Lanting van de Vereniging Drentse Boermarken wond er op de laatste jaarvergadering geen doekjes om.

Landbouw Engbertsdijksvenen onder druk door bufferzones

Regio Oost

De buffers die staan gepland rond natuurgebied Engbertsdijksvenen in Oost-Twente, zetten de landbouw in het gebied onder druk. Dat blijkt uit hydrologisch onderzoek dat donderdag werd gepresenteerd in Langeveen.

Gelders gedeputeerde verzekert: Plussenbeleid niet veranderd

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland spreken tegen dat het Plussenbeleid in de geactualiseerde Omgevingsvisie en -verordening inhoudelijk verandert. De teksten voor de update leidden de afgelopen weken tot onrust.

Draagvlak herinrichting Hunzedal onder druk

Regio Noord

Het draagvlak onder boeren voor de herinrichting van het Hunzedal in Noord-Drenthe neemt af. Dat stelt LTO Noord-voorzitter Hans Mentink van Noord Drenthe op basis van de signalen die hij binnenkrijgt.

Bij Zone.college zit groen en regionaal in het DNA

Regio Oost

AOC Oost en Groene Welle gingen vanaf dit schooljaar samen verder als één nieuwe groene onderwijsorganisatie: Zone.college. Bestuursvoorzitter Willem Huiskamp spreekt van een organische fusie; 'van onderop' ontstaan uit samenwerking tussen docenten.

Aeres MBO Emmeloord verbreedt akkerbouwopleiding

Akker- & Tuinbouw

Aeres MBO Emmeloord is dit schooljaar begonnen met de opleiding Plant & Business. Voorheen was dit de opleiding Akkerbouw, maar die sloot niet meer aan bij de bredere oriëntatie van jongeren.

Sovon: aandeel boerenlandvogel daalt van 50 naar 20 procent

Algemeen

In vergelijking met veertig jaar terug zijn er tijdens het broedseizoen ongeveer evenveel vogels in Nederland. De verhoudingen zijn sindsdien echter flink veranderd. Zo is het aandeel boerenlandvogels afgenomen van 50 naar 20 procent.

GS Drenthe wil alle wolvenschade vergoeden

Regio Noord

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe willen alle schade die wolven veroorzaken onder landbouwhuisdieren vergoeden. Dit betekent wat Drenthe betreft dat alle schade wordt gecompenseerd, er geen eigen risico geldt en ook geen onderscheid wordt gemaakt...

Meer beperking op Gelderse pachtgrond

Regio Oost

Op de pachtgrond die provincie Gelderland komend jaar uitgeeft, komen meer beperkingen te liggen. Dat is het gevolg van de Statenmotie 'Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden'.

Achterhoek, Twente en Vallei krijgen miljoenen uit Regio Deals

Regio Oost

De regio's Achterhoek, Twente en Gelderse Vallei kunnen met miljoenen euro's uit een rijksbijdrage van de Regio Deals diverse stimuleringsprojecten opzetten.

Boer ontvangt meldingskosten wildschade Flevoland retour

Regio Noord

Provinciale Staten van Flevoland hebben gedeputeerde Harold Hofstra opgedragen een 'statiegeldregeling' in te voeren voor wildschade. Daarmee ontvangen boeren de meldingskosten retour.

Schouten steunt natuurinclusief boeren Noord-Nederland

Regio Noord

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt de portemonnee voor agrarische bedrijven in Noord-Nederland die meer natuurinclusief willen boeren. Ze stelt daar 10 miljoen euro voor beschikbaar.

Peilbesluit voor buffer Lingedijk

Regio Oost

Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw peilbesluit voor de bufferzone die langs de Nieuwe Zuiderlingedijk komt bij Asperen. De zone maakt het mogelijk het aanpalende Natura 2000-gebied verder te vernatten.

Drentse boer kan behandelbedrag wildschade terugkrijgen

Regio Noord

In navolging van andere provincies stelt ook Drenthe een zogenoemde statiegeldregeling in voor wildschade. Boeren die wildschade melden en deze claim gehonoreerd zien, kunnen vanaf 1 januari de administratiekosten terug krijgen.

Buffer Fochteloërveen voor boeren bij Smilde nog niet af

Regio Noord

Terreinbeheerder Natuurmonumenten, provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest, gemeente Midden-Drenthe en omwonenden vierden dinsdag dat de bufferzone Smildergerveen tussen landbouwgebied Zeven Blokken en het Fochteloërveen af is. De boeren...

Flevoland ziet gidsfunctie in circulaire economie

Regio Noord

Om het kringloopdenken in Flevoland op gang te krijgen, probeert de provincie schakels in de productieketens bij elkaar te brengen. Samenwerken is dan ook het codewoord als het gaat om de circulaire economie.

Veel meer weidevogels op Schokland

Algemeen

Het Flevolandschap heeft op Schokland tijdens de afgelopen broedseizoen veel meer weidevogels geteld. In een andere gebied, de Rotterdamse Hoek, ging het aantal broedparen juist omlaag.

Waterschapper en boer met elkaar op cursus

Regio Oost

Zo'n kleine dertig deelnemers, boeren en waterschappers wisselden in een cursus agrohydrologie een hele dag kennis uit over de werking van het watersysteem en agrarisch bodembeheer. Zo leerden ze van elkaar.

Weer gronden van RVB in erfpacht

Regio Noord

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat vanaf 2019 weer gronden uitgeven in erfpacht. De dienst komt daarmee terug van het beleid om op vrijkomende gronden alleen de kortlopende liberale pachtvorm toe te passen.

Berkelland wil 250 hectare ruilen

Regio Oost

Stichting Vrijwillige Kavelruil Berkelland, gemeente Berkelland en het Kadaster hebben een kavelruilproject in voorbereiding in een zoekgebied van 17.000 hectare. Het wachten is op de goedkeuring van een subsidieaanvraag.

Derdegeneratieboer zoekt nieuwe weg met Oranjehoen

Regio Noord

Johan Leenders (28) is de derde generatie die boert aan de Wisentweg in Swifterbant. De jonge akkerbouwer en pluimveehouder is druk met het zoeken van zijn eigen weg. Zoals het ontwikkelen van het duurzaam concept 'Oranjehoen'.

CKO houdt vast aan boerenperspectief

Regio Oost

Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) bestaat dit jaar tien jaar. In dat tijdsbestek zijn bijna dertig ruilprojecten uitgevoerd of nog in uitvoering. In totaal was daar zo'n 45.000 hectare mee gemoeid.

Drentse boeren willen geen Friese ganzentoestanden

Regio Noord

Boeren rond het Leekster-, Paterswoldermeer en bij natuurgebied De Onlanden in Noord-Drenthe maken zich zorgen over de toenemende populatie ganzen die bij hen komt foerageren. 'Drenthe moet geen Friesland worden.'

Weidevogelplan Overijssel struikelt over aanloopkosten

Algemeen

De drie Overijsselse collectieven voor agrarisch natuurbeheer hebben de grootste moeite om extra activiteiten voor weidevogelbeheer in de benen te krijgen. Reden: de overheid vraagt hen die voor te financieren en dat geld hebben zij niet.

Utrecht investeert in boerennatuur

Regio West

Provincie Utrecht trekt volgend jaar 5,4 miljoen euro uit voor agrarisch natuur- en waterbeheer. Daarnaast komt er nog 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het onlangs gepresenteerde actieplan voor de weidevogels.

Niet minder klachten bij legeroefening Falcon Autumn

Regio Oost

Defensie hield eind september in Noord- en Oost-Nederland de legeroefening Falcon Autumn. Volgens LTO Noord leverde intensief overleg vooraf niet minder klachten op dan een eerdere oefening in het voorjaar.

Dierenbescherming breekt lans voor intensief

Regio Noord

Niet alleen LTO maar ook de Dierenbescherming is er alles aan gelegen dat varkenshouders, pluimveehouders en kalverhouders in Groningen kunnen blijven innoveren, zeker op het gebied van dierenwelzijn. Dat bleek op een hoorzitting voor Groninger...

Huismus en zwaluw versus asbestsanering

Algemeen

Het gebeurt regelmatig dat boeren tijdens de sloop van hun asbestdak te maken krijgen met een provinciale handhaver. Die legt het werk stil als hij vermoedt dat tijdens het broedseizoen beschermde vogelsoorten in de stal broeden. Het levert...

LTO aan zet bij snel internet

Algemeen

Provincie Flevoland trekt zich definitief terug uit het project voor de aanleg van snel internet in oostelijk en zuidelijk Flevoland. De regie komt weer te liggen bij LTO Noord en de bewonersgroepen in het buitengebied.

Wim Jaspers ziet de kringloop als een piramide

Algemeen

Kringlooplandbouw wordt een van de hot items komende vrijdag op het Drents landbouwcongres 'Van Boer naar bord en bloemenvaas' in het kader van de Dutch Agri Food Week. Wim Jaspers, ruwvoerspecialist bij Van Iperen in Westmaas, is er een van de...

'Consument wil u in de ogen kunnen kijken'

Regio Oost

Boeren uit Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel zijn samen met de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland op zoek naar antwoorden op de vraag wat de consument eigenlijk van hen verwacht. Wat schaft de pot over tien jaar?

Kamer schrikt van relaas Groninger bevingboeren

Algemeen

Verbijsterend, verontrustend en schrijnend, zo reageren woensdag verschillende Tweede Kamerleden op het relaas van een aantal boeren, belangenbehartigers en adviseurs uit het Groninger aardbevingsgebied. Bureaucratie, tegenwerking en onkunde lijken...

Aardappeleters van Van Gogh uitgebeeld in... aardappelen

Akker- & Tuinbouw

De tentoonstelling Kûnstsinnige Eerappels gaat komende vrijdag in Natuurmuseum Fryslân van start. Ook 'De Aardappeleters' maakt onderdeel uit van de tentoonstelling.

Groningen wil slot op intensieve veehouderij

Veehouderij

Gedeputeerde Staten van Groningen willen alle intensieve veehouderijtakken in de provincie op slot te zetten. Boeren met varkens, pluimvee of vleeskalveren mogen die activiteiten vanaf 1 januari volgend jaar niet meer uitbreiden.

Groningen legt jacht aan banden

Regio Noord

Provincie Groningen stapt af van de jacht op provinciale terreinen. Het betreft gronden die langdurig in provinciaal eigendom zijn.

Ultrasnel draadloos internet voor precisielandbouw Valthermond

Regio Noord

Op Proefbedrijf 't Kompas in Valthermond is woensdag een proef van gestart in een fieldlab voor precisielandbouw over ultrasnel 5G mobiel internet.

Vijf zonneparken op landbouwgrond in Hoogeveen

Regio Noord

De gemeenteraad van Hoogeveen geeft initiatiefnemers groen licht om vijf zonneparken te ontwikkelen in het buitengebied. Alle vijf de parken komen op landbouwgrond.

Debat moet mensen laten nadenken over voedsel

Regio Oost

Met het programma 'Voedsel des Vaderlands' wil het Zwolse cultureel en maatschappelijk platform voor verdieping Club Cele bewoners van stad en ommeland inspireren om na te denken over de oorsprong van voedsel. Gooitske Zijlstra programmeerde dit...

Dijkversterking Waalbandijk treft landbouw in Betuwe

Regio Oost

LTO Noord Neder-Betuwe waarschuwt dat bij de versterking van de Waalbandijk tussen Wolferen en Tiel de landbouw niet het kind van de rekening moet worden.

Boeren bij Zeijen houden met sensoren voeten droog

Regio Noord

Provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest steken samen een kwart miljoen euro subsidie in het project Duurzaam Agrarisch Waterbeheer van Boermarke Zeijen en LTO Noord.

Drentse boer bij waterwinning kan huisbezoek verwachten

Regio Noord

Boeren in en rond vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden kunnen binnenkort huisbezoek verwachten. Niet om te controleren of ze wel schoon genoeg boeren, maar met het aanbod om via een doelgericht bedrijfsplan en studiegroepactiviteiten hun...

Boer, worm en wetenschap samen in klimaat

Regio Oost

Zes boeren op de hoge zandgronden in Stegeren en omgeving kijken de komende drie jaar hoe zij hun bodem klimaatbestendiger kunnen maken. In het project Lumbricus krijgen ze hulp van waterschap Vechtstromen, de wetenschap, provincie Overijssel en tal...

Hobbyschapenhouders krijgen moeite met wolf

Regio Noord

Schapenhouders die hun koppels kleinschalig als neventak of hobbymatig houden, krijgen het moeilijk met de komst van de wolf. De kosten van preventie kunnen flink oplopen, waarschuwt bestuurslid Gijsbert Six van het Platform Kleinschalige Schapen-...

LTO Flevoland waarschuwt voor Fiber Flevo

Regio Noord

LTO Noord Flevoland heeft de leden in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gewaarschuwd voor Fiber Flevo. Dat gebeurt vanwege de intekening op het nog aan te leggen glasvezelnet in het buitengebied.

Onvrede onder boeren over natuur Dronten

Regio Noord

Een groep bewoners en jonge boeren met grond in het plangebied voor de nieuwe natuurzone in Dronten-oost, heeft bij de gemeenteraad aan de bel getrokken over de procedure die wordt gevolgd. Zij voelen zich onvoldoende gehoord.

Moddercampagne doet beroep op onderling begrip

Regio Oost

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland heeft in samenwerking met CUMELA Nederland een campagne ontwikkeld die weggebruikers oproept om bij modder op de weg het rijgedrag aan te passen.

Meer ruimte voor arbeidsmigrant in Noordoostpolder

Regio Noord

Het wordt voor boeren in de Noordoostpolder makkelijker om arbeidsmigranten op het eigen erf te huisvesten. Gemeente Noordoostpolder heeft van provincie Flevoland toestemming om het aantal opvangplekken voor arbeidsmigranten uit te breiden tot 2.250.

Lelietelers en imkers vinden elkaar in Tagetes

Regio Noord

Zeven lelietelers en acht imkers uit Midden-Drenthe hebben elkaar gevonden in de teelt van Tagetes of afrikaantjes. De planten helpt de ondernemers niet alleen om schoner te telen, maar ook bijenvolken en andere insecten varen er wel bij. De volken...

Boeren mogen weer beregenen in Paardeweide-Veendijk

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater in de polders Paardeweide-Veendijk opgeheven.

Rioolwater stroomt bij Diever weiland in

Regio Noord

In het buurtschap Wittelte bij Diever in gemeente Westerveld is vanmorgen een persleiding van de riolering geknapt.

Flink meer wolvenschade in Nederland

Algemeen

Het aantal schapen dat dit jaar door wolven is gedood, stijgt snel. Uit cijfers van BIJ12/Faunafonds blijkt dat in 2018 al zeker 134 van deze dieren zijn gedood door een wolf, tegenover 21 vorig jaar.

Monsanto veroordeeld tot schadevergoeding voor Roundup

Algemeen

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië heeft producent Monsanto van de herbicide Roundup veroordeeld tot het betalen van 289 miljoen dollar schadevergoeding aan een gebruiker van dit middel. Monsanto gaat in beroep.

Waterschap plaatst natuur nu boven boer

Algemeen

Waterschap Vechtstromen blijft bij de afweging om bij aanhoudende droogte onttrekkingsverboden op grondwater rond natuurgebieden af te kondigen. 'Natuur gaat hier boven landbouw', zegt dagelijks bestuurder Ria Broeze.

Overijssel vraagt melkveehouder naar toekomstbeeld

Veehouderij

Provincie Overijssel is bezig met de toekomst van de melkveehouderij. Om een goed algemeen beeld te krijgen van de huidige bedrijfsvoering van deze bedrijven en hun plannen, zijn de boeren benaderd voor een onderzoek.

Boerensnippers voor ForFarmers

Regio Oost

Agrarische natuurbeheerders en terreinbeheerders leveren de komende vijf jaar jaarlijks zo'n 7.000 ton duurzame biomassa aan de vestiging van ForFarmers in Lochem.

Beregeningsverbod Drentse Veenkoloniën versoepeld

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's versoepelt het beregeningsverbod in het Drentse deel van de Veenkoloniën.

Herstel vernielde boomgaard Dreumel kost jaren

Regio Oost

Fruitbedrijf Vink in het Gelderse Dreumel is in de nacht van zaterdag op zondag slachtoffer geworden van vernieling van een deel van de boomgaard. Het kost het bedrijf zeker drie jaar om in de plaats van de 120 platgereden bomen weer dragende...

LTO Noord regio Oost wil maatwerk in aanpak droogte

Regio Oost

LTO Noord regio Oost vindt dat waterschappen bij de aanpak van de huidige droogte niet te snel naar algemene maatregelen moeten grijpen. Ook in tijden van crisis moet er ruimte blijven voor maatwerk.

Zonnebloemen in Lochem maken boer en burger blij

Regio Oost

Ruim 4 kilometer aan zonnebloemenranden staat er deze zomer op maispercelen in gemeente Lochem. Het project is een initiatief van enkele boeren in de omgeving.

Asbesttrein Achterhoek op stoom

Regio Oost

De astbesttrein in de Achterhoek maakt vanaf eind augustus een doorstart. Na drie proefprojecten wordt het collectieve saneringsproject voor asbestdaken na deze zomer uitgerold in acht deelgebieden in gemeente Bronckhorst.

Nieuwe batterij fotonenboer bijna rendabel

Veehouderij

Bij de ‘fotonenboer’ op melkveebedrijf ‘t Spieker van Jan Borgman en Erna Roeterdink in Vierakker werd de afgelopen maanden een nieuwe zink-bromidebatterij getest. De techniek is bijna rendabel. Het wachten is op een opslagvergoeding.

Boeren in Noordwaard mogen weer beregenen

Regio Zuid

Waterschap Rivierenland heeft het beregeningsverbod voor het gebied De Noordwaard bij Werkendam tot nader order opgeheven.

Veehouder kan blijven boeren door evenwichtsbemesting

Regio Oost

Piet Speelman is een van de acht melkveehouders die de afgelopen jaren rond het Boetelerveld in Salland heeft geëxperimenteerd met evenwichtsbemesting. 'Het was voor mij een eyeopener.'

LTO tegen zonnepark in Overdinkel

Regio Oost

LTO Noord afdeling Noordoost Twente blijft bij de eerdere bezwaren tegen de komst van een zonnepark van 21 hectare aan de Drielandweg in Overdinkel, pal op de grens met Duitsland.

Kwel bij Loenen houdt boeren bezig

Regio Oost

Boeren aan de zuidwestzijde van natuurgebied Empese en Tondense Heide bij Loenen blijven last houden van extra kwelwater op hun land. Dat zegt veehouder Kees van Baren, een van de getroffen boeren.

'De mensen staan steeds verder van ons boeren af'

Regio Oost

Varkenshouder en akkerbouwer Stephan Rientjes uit Raalte is gekozen tot Sallandse Boer 2018. Hij voelt zich in die rol vooral ambassadeur namens de hele agrarische sector. 'De mensen staan steeds verder van de landbouw af.'

Eerste beregeningsboetes in Oost-Nederland een feit

Regio Oost

Controleurs van waterschap Vechtstromen hebben de afgelopen dagen inmiddels zeker acht boetes uitgedeeld aan overtreders van het wateronttrekkingsverbod.

Waterkaravaan start op emissieloos erf

Regio Noord

Bestuurders en medewerkers van de vier Drentse waterschappen, gedeputeerde Cees Bijl, LTO'ers en provincieambtenaren trokken woensdag met een bus door de provincie. Via deze Waterkaravaan kregen de circa vijftig deelnemers een proeve van waar boeren...

Vanaf woensdag geen beregening overdag in Rivierenland

Regio Oost

Vanwege de aanhoudende droogte geldt vanaf woensdag in het gehele Gelderse rivierengebied overdag een beregeningsverbod met oppervlaktewater.

Staten Flevoland steunen aanleg glasvezel

Algemeen

Provinciale Staten van Flevoland hebben budget ter beschikking gesteld voor het mogelijk maken van de aanleg van snel internet in het buitengebied van Flevoland. Het gaat dan om de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde en Almere.

Is GroenLinks boze heks of goede fee?

Algemeen

Het aantal raadsleden van GroenLinks-huize is gestegen van 229 in 2014 naar 354 in 2018. In zo'n honderd gemeenten en deelraden in Nederland levert deze partij inmiddels wethouders voor het lokale bestuurscollege.

Ruiken en proeven op agrarische belevingsfair Drenthe

Regio Noord

Wat hebben spijkerbroeken, tandpasta, shampoo en winegums gemeen met de agrarische sector? Ze bevatten allemaal ingrediënten afkomstig uit de landbouw.

In Westerveld is iedereen wethouder

Regio Noord

Progressief Westerveld, waarin D66, GroenLinks en enkele onafhankelijke leden in de gemeente samenwerken, ging in de raadsverkiezingen van drie naar vier zetels. Samen met nog twee lokale partijen vormen ze het college.

Provincie Drenthe ziet geen rol in behoud biomonitoring

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe zien geen rol weggelegd voor de provincie om het systeem van biomonitoring bij de vuilverbrander in Wijster in de benen te houden. Dat antwoorden zij op vragen van GroenLinks.

Primeuraardappel uit polder naar koninklijke keuken

Akker- & Tuinbouw

Uit een aardappelveld van biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf Vermuë in Marknesse zijn woensdag koninklijke aardappelen geoogst. Traditiegetrouw gaat het eerste kistje aardappelen uit de volle grond in Noordoostpolder naar de keuken van het...

Zuiderzeeland pakt wateroverlast in Noordoostpolder aan

Regio Noord

Met een investering van zo'n 2,5 miljoen euro in extra afvoercapaciteit gaat Waterschap Zuiderzeeland de wateroverlast bij Schokland tegen. Met het geld moet de kans op inundatie in een gebied van 280 hectare de komende dertig jaar flink afnemen,...

Intensieve teelten Engbertsdijksvenen niet aan banden

Regio Oost

De provincie Overijssel heeft een vergunningplicht voor intensieve teelten rond het natuurgebied Engbertsdijksvenen alsnog uit het beheerplan gehaald.

Verplaatsen blijkt zaak van lange adem

Regio Noord

Het verplaatsen van zijn akkerbouwbedrijf vanuit de lintbebouwing in Ter Apel naar het buitengebied in Ter Apelkanaal ging bepaald niet zonder slag of stoot. Toch is Jan Deuring blij met het resultaat. Hij heeft er de ruimte.

Boeren rond Norg sponsoren interactieve speelvloer

Regio Noord

Het schoolplein van SWS De Schans in Norg beschikt sinds vrijdag over The Gamer. Dat is een interactieve en energie-opwekkende speelvloer. De installatie kwam er mede door de steun van de Boeren Businessclub Norg (BBN).

Aanleg noodbrug Gramsbergen gestart

Regio Oost

Waterschap Vechtstromen is begonnen met de plaatsing van een noodbrug over het Afwateringskanaal bij Gramsbergen. Die noodbrug wordt de tijdelijke vervanging van de Kieftbrug voor lokaal verkeer.

Bemesten rond Boetelerveld weer in balans

Regio Oost

Zeven boeren met grond pal naast Natura 2000-gebied Boetelerveld hebben de afgelopen drie jaar hun stinkende best gedaan om het bodemoverschot plaatselijk terug te brengen naar nul of zelfs minder. Alleen zo kan landbouwgrond daar landbouwgrond...

Rijksadviseur wil wachten met zonneparken op landbouwgrond

Algemeen

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman vindt het onverstandig om nu al zonneparken aan te leggen op landbouwgrond. Dat bleek dinsdag op een debatavond over dit onderwerp in Assen.

Waterman Onions verovert de uienwereld

Regio Noord

De van oorsprong Zeeuwse broers Wim en Erik Waterman wisten in twintig jaar tijd hun handelshuis Waterman Onions in Emmeloord te laten uitgroeien tot een wereldspeler. Het bedrijf is actief met verkoop in 60 landen en het einde aan de groei is...

LTO wil noordelijke bever halt toeroepen

Regio Noord

LTO Noord vindt dat de beverpopulatie in Groningen en Drenthe niet verder mag groeien. Ze maakt dan ook bezwaar tegen de plannen van provincies Groningen en Drenthe om het huidige aantal bevers te laten toenemen van zo'n 140 tot maximaal vijfhonderd.

GroenLinks Drenthe bezorgd over einde biomonitoring Wijster

Regio Noord

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Drenthe heeft Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over de stopzetting van de biomonitoring door afvalverwerker Attero in Wijster.

'Een badkuip hier wordt onze doodskist'

Regio Oost

Het wordt haast routine. Voor de tweede keer dit jaar trokken inwoners van de Waaldorpen Varik en Heesselt en het buitengebied alles uit de kast om duidelijk te maken dat zij tegen de aanleg van een hoogwatergeul zijn die het gebied afsnijdt van de...

Gelderland kiest voor dijkversterking Varik-Heesselt

Regio Oost

Stuurgroep Varik-Heesselt, bestaand uit Gelderse regionale en lokale overheden, kiest voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul.

Drentse asbestdaken op de kaart gezet

Regio Noord

Drentse gemeenten brengen in samenwerking met de provincie de komende weken voor het eerst per gebouw in kaart waar nog asbestdaken liggen. Met luchtopnames en speciale analyseapparatuur is dat vrij nauwkeurig te bepalen.

Einde biomonitoring valt boeren rauw op het dak

Regio Noord

Afvalverwerker Attero in Wijster stopt met de bewaking van zijn uitstoot uit de vuilverbrander via biomonitoring van landbouwproducten. Dit valt de omliggende boerenbedrijven rauw op het dak. Zij beraden zich nu op verdere stappen.

'Herinrichting Saasveld was ingewikkeld en omvangrijk'

Regio Oost

Afgelopen week is de Twentse landinrichting Saasveld-Gammelke afgesloten. Een van de laatste grote landinrichtingprojecten in Overijssel. Arie Mentink in Deurningen zat er vanaf 2002 bij als lid van de uitvoeringscommissie namens de landbouw. 'Leuk...

Flevolandse ruilgrond vastgelegd

Regio Noord

Om kavelruil toekomstbestendig te maken, wordt van alle gronden in Flevoland de functie vastgelegd. De functiekaart die dat oplevert, moet verzekeren dat alleen die percelen worden ingebracht voor kavelruil die tot 2040 een landbouwfunctie houden.

Boeren in verzet tegen stopzetten monitoring afvalcentrale Wijster

Regio Noord

Boeren in de omgeving van Wijster komen in verzet tegen het stoppen van de biomonitoring op de uitstoot van de afvalcentrale van Attero. Ze overwegen een gang naar de rechter, bleek donderdag op een bijeenkomst voor zo'n twintig boerenomwonenden.

Dijkversterking Kampereiland met boerengrond

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta kiest bij de versterking van het dijktraject langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder aan het Zwarte Meer voor grond uit het eigen gebied.

Weer protest tegen hoogwaterbeleid Varik-Heeselt

Regio Oost

Buurtbewoners in Varik en Heeselt protesteren maandag opnieuw tegen het beleid van de overheid rond de hoogwaterbescherming langs de Waal. Dan komt een delegatie Tweede Kamerleden naar het gebied.

't Vershuus in Ruinen nieuwe uitdaging in afzet

Regio Noord

Twee jaar geleden startten ze een eigen boerenwinkel in Ruinen. Voor Johan Laarman, Joyce Lamers en Geke Schoonvelde is 't Vershuus dé manier om de producten van hun bedrijven direct bij de consument te krijgen.

Subsidie voor houden Gelderlandse landbouwdieren

Regio Oost

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft van provincie Gelderland 80.000 euro gekregen om boeren te stimuleren Gelderse landbouwdieren te gaan houden. Doel van dit project is het duurzaam economisch perspectief te vergroten voor houders van...

Zorgen LTO over Drentse zonneparken

Regio Noord

Provincie Drenthe moet vasthouden aan strakkere regels voor de vestiging van zonneparken. Dat zegt LTO Noord in een reactie op de aangepaste Omgevingsvisie, het beleidsdocument waarin de provincie de ruimtelijke ordening regelt.

Gevangenen Veenhuizen leren fijne kneepjes hopteelt

Akker- & Tuinbouw

Gevangenen in de rijksstrafinrichting Veenhuizen krijgen de kneepjes van de hopteelt bijgebracht. Zij kunnen aan de slag op het proefveld van de gevangenis aan de Limietweg.

Flevolandse Freiland-houders mogen geen jager meer inzetten tegen vos

Regio Noord

Zeventien Flevolandse pluimveehouders met vrije uitloop moeten andere maatregelen treffen dan afschot om predatie door vossen tegen te gaan. Provincie Flevoland heeft ten onrechte een vergunning afgegeven voor het doden van vossen.

Alert blijven in gemeentelijk beleid

Regio Noord

Gemeente Noordoostpolder werkt sinds 2008 aan een huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Vanaf 2012 heeft ze als een van de eerste gemeenten hiervoor eigen beleidsregels ingesteld.

Nederlandse rattenvangers gaan de grens over

Algemeen

Speciaal opgeleide Nederlandse beverrattenvangers mogen vanaf deze week bij wijze van proef over de grens in Duitsland beverratten vangen.

LTO West Betuwe bezorgd over teeltondersteuning

Regio Oost

LTO Noord West Betuwe plaatst kanttekeningen bij het beperken van zogenoemde teeltondersteunende maatregelen op fruitteeltbedrijven. Dat blijkt uit de zienswijze van LTO Noord en de NFO op het voorontwerp van het bestemmingsplan buitengebied.

Subsidie voor beperken erfemissie in Drenthe

Regio Noord

Akkerbouwers in het Drentsche Aa-gebied kunnen zich tot eind mei via LTO Noord inschrijven op een subsidieregeling voor het beperken van erfemissie. Ook proefbedrijf Kooijenburg in Marwijksoord is van de partij, denkt bedrijfsleider Gerard Hoekzema....

Raad van State steunt vernatting Oude Willem

Regio Noord

De Raad van State ziet geen bezwaren in het plan van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslân om van landbouwenclave Oude Willem in het Drents-Friese Wold een nat natuurgebied maken.

Wateraanpak Zuidoost-Drenthe van start

Regio Noord

Boeren in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen in Zuidoost- Drenthe kunnen de komende twee jaar subsidie krijgen om de waterkwaliteit en -kwantiteit op hun bedrijf te verbeteren. Maar het gaat ook om bewustwording, legt gebiedsmakelaar Janke...

De Groote wil discussie over wolf in Drenthe

Regio Noord

Er moet een goed afgewogen discussie komen over de komst van de wolf naar Drenthe. Dat zegt schapenhouder Jantinus de Groote uit Tiendeveen. 'De wolf is voor het publiek te aaibaar, maar in werkelijkheid is het de grootste rover en moordenaar die er...

Erven Hof van Twente worden duurzamer

Regio Oost

Op het platteland bestaat grote behoefte aan ondersteuning om erven duurzamer te maken. Dat blijkt uit een proefproject in gemeente Hof van Twente.

Bruggen bij Gramsbergen compleet vervangen

Regio Oost

De twee bruggen bij Gramsbergen over het Afwateringskanaal die vorige week woensdag plotsklaps werden afgesloten, worden helemaal vervangen.

PAS-ruimte Flevoland heroverwogen

Regio Noord

Provincie Flevoland is in gesprek met LTO Noord over hoeveel ruimte in het PAS-stikstofbeleid de komende jaren gebruikt kan worden voor bedrijfsontwikkeling in de veehouderij.

Afsluiting bruggen Gramsbergen zorgt voor onrust

Regio Oost

Het plotseling afsluiten van de Kieftbrug en de Beltmansbrug bij Gramsbergen, heeft voor onrust gezorgd onder boeren. Net aan het begin van het weideseizoen moet een tiental boeren de komende tijd flink omrijden.

Onderwaterdrainage Staphorst helpt boer en natuur vooruit

Regio Oost

In het gebied Kostverloren- en Kloosterzijl in gemeente Staphorst zijn Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord gestart met een driejarig experiment met onderwaterdrainage. Aan de proef doen elf boeren mee.

Drenthe kiest voor doorstart project Vruchtbare Kringloop

Regio Noord

Provincie Drenthe verlengt project Vruchtbare Kringloop. Gedeputeerde Staten stellen een subsidie van 43.000 euro beschikbaar om het LTO Noord-project een vervolg te geven.

LTO kritisch op bloemrijke berm Zeewolde

Regio Noord

LTO Noord vindt dat het nieuwe groenbeleidsplan voor het buitengebied in Zeewolde niet nadelig moet uitpakken voor de agrarische sector.

Wolf blijkt dader dode Drentse schapen

Veehouderij

De Drentse schapen die vanaf eind maart zijn doodgebeten, blijken inderdaad slachtoffer van een wolf. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen.

1,7 miljoen euro voor schoner Drents erf

Regio Noord

Provincie Drenthe stelt samen met het waterschap Hunze en Aa's bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar voor het beperken van erfemissies in het Drentsche Aa-gebied en in het Drentse deel van de Veenkoloniën.

Tulpenveld Ens inspireert gemeentebestuurders

Regio Noord

Burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder zochten dinsdag voor het wekelijks collegeberaad inspiratie in een tulpenveld bij Ens. De speciale vergaderlocatie was bedoeld als opmaat naar het Tulpenfestival dat komende zaterdag in de...

Vlag kan nog niet uit voor wolf in Noorden

Regio Noord

Hoewel veel mensen enthousiast reageren op de terugkeer van de wolf naar Noord-Nederland, kan zeker bij de meeste schapenhouders de vlag nog niet uit. Er is behoefte aan een beter schade- en preventiebeleid.

Drentse duurzaamheidspremie van start

Regio Noord

Met een stimuleringspremie in plaats van meer regelgeving denken de provincie Drenthe en de partners uit het Drents Groenmanifest de komende jaren minstens 250 melkveehouders het pad van verdere verduurzaming op te krijgen. Het belonen van...

Dubbel Drents ziet meer ruimte voor streekproducten

Regio Noord

Onder het motto 'Niet bij brood alleen' verkent het streeklabel Dubbel Drents naast ambachtelijke boerenbroden de vermarkting van asperges en veldbonen. 'Alle groenten en peulvruchten zijn welkom', zegt projectcoördinator Jan van Goor van Dubbel...

Aanpak waterhuishouding Zuidoost-Drenthe van start

Regio Noord

Boeren in Zuidoost-Drenthe kunnen met steun van waterschap Vechtstromen maatregelen nemen om de waterhuishouding op hun bedrijf te verbeteren.

Drenthe verwacht geen geitentsunami

Regio Noord

Provincie Drenthe verwacht geen toevloed van nieuwe geitenhouderijen. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe op vragen van de factie van de Socialistische Partij in Provinciale Staten.

Gelderland ziet wildcorridor naar Flevoland niet zitten

Algemeen

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland zien niets in een ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Dat antwoord GS op vragen van de statenfractie van de Partij voor de Dieren.

Run Flevolandse boer op watersubsidie

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland verdubbelen het subsidieplafond voor de maatregel 'Niet-productieve investeringen water' tot 2 miljoen euro. Reden daarvoor is dat veel meer aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht.

Erfafspoeling uit bollenteelt kan flink omlaag

Regio Noord

Negen Flevolandse bollentelers wisten afgelopen anderhalf jaar de afspoeling vanuit hun bedrijf naar het oppervlaktewater flink te verminderen. Dat lukte met relatief eenvoudige middelen. Het is volgens de telers vooral een kwestie van bewustwording.

Sensors meten bodemkwaliteit van Vruchtbare Kringloop Overijssel in Reutum

Regio Oost

Op het demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) in Reutum meten sensoren sinds kort tal van factoren die de bodemkwaliteit bepalen. Met de data die dat oplevert kunnen nieuwe inzichten worden verkregen op het gebied van een gezonde en...

Waterschap belooft meer grip op wateroverlast Noordoostpolder

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland besluit nog voor de zomer over maatregelen die de wateroverlast in het zuidwesten van de Noordoostpolder moeten tegengaan. Onder andere de aanleg van enkele voortstuwers moet er de waterafvoer verbeteren.

Veel belangstelling voor kalfjes aaien op AH Buitendag

Regio Oost

Koe knuffelen, kalfjes aaien, een ritje maken op de rug van een pony of gewoon rond banjeren langs de koeien in de stal en over het erf van de boer. Het kon allemaal afgelopen maandag op de AH Buitendag waaraan een kleine zeventig agrarische...

Gemeente Dronten onderzoekt waarde fruithagen

Regio Noord

Gemeente Dronten laat een onderzoek uitvoeren naar alternatieven voor windhagen rond fruitteeltbedrijven. Doel is te kijken of vervanging van de hagen mogelijk is zonder te veel afbreuk te doen aan het karakteristieke landschap.

Ruim baan voor boerenzonnepark in Flevoland en Drenthe

Regio Noord

Zowel Drenthe als Flevoland wil de aanleg van zonneparken in het buitengebied ruim baan bieden. Dat blijkt uit de behandeling van de omgevingsvisies van beide provincies eerder deze week.

Drentse milieufederatie kritisch op snelle opmars zonneparken

Regio Noord

De Natuur en Milieufederatie Drenthe maakt zich zorgen over de stortvloed aan plannen voor zonneparken in Drenthe. Gemeenten worden overspoeld met aanvragen, maar dat kan ten koste gaan voor het draagvlak voor zonne-energie, waarschuwt directeur...

Emmen wordt bottleneck voor boer

Regio Noord

Aanpassingen in de belangrijkste directe doorgaande Oost-West verbinding in Emmen maken het voor landbouwverkeer in de toekomst heel moeilijk om nog aan de andere kant van de stad te komen.

Meer inzet voor Friese weidevogel nodig

Regio Noord

Veel mensen en partijen in Friesland zetten zich in voor de weidevogels, maar er is meer nodig. Dat was de conclusie van de jaarlijkse Weidevogelkennisdag woensdag in Joure.

Leeuwarden zet Ús Mem in de bloemen

Veehouderij

Boegbeeld Ús Mem van de Friese veefokkerijcultuur wordt deze zomer letterlijk in de bloemetjes gezet. Het kunstwerk uit 1954 staat sinds 1990 in een plantsoentje aan de Harlingersingel in Leeuwarden.

Nieuwe ronde in discussie Oostvaardersplassen

Regio Noord

Het beheer van de grote grazers in natuurgebied Oostvaardersplassen heeft de gemoederen flink bezig gehouden de afgelopen weken. Wel of niet bijvoeren raakt kennelijk een gevoelige snaar. Staatsbosbeheer wil er een beheer voeren waarbij de populatie...

Europa steekt 250 miljoen euro in schoolmelk en -fruit

Algemeen

De Europese Commissie trekt voor de Europese schoolgroenten en -fruit en schoolmelkprogramma's voor het schooljaar 2018 - 2019 in totaal 250 miljoen euro uit.

Koudegolf drukt bloemenexport

Akker- & Tuinbouw

Het koufront van de 'Russische beer' in februari drukte in grote delen van Europa de afgelopen weken de vraag naar bloemen. Daardoor stokte de exportwaarde afgelopen maand op 2 procent onder het niveau van vorig jaar.

Eerste wasplaats 2.0 Noord Nederland ligt in Wapse

Regio Noord

Landbouwwerktuigvereniging De Noeste Vlijt uit Wapse nam gisteren een nieuwe collectieve wasplaats voor landbouwvoertuigen in gebruik. De wasplaats met vloeistofdichte vloer, verrijdbare overkapping en Phytobac-systeem voorkomt dat resten...

LTO Noord vraagt ontheffing scheurverbod Wieden

Regio Oost

Gedeputeerde Eddy van Hijum kan boeren met grond in de Natura-2000-gebieden Wieden en Weerribben nog geen zicht bieden op een ontheffing op het scheurverbod voor blijvend grasland. Dat bleek gisteren bij een werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan...

Peter Oosterhof is creatief met gras

Veehouderij

Melkveehouder Peter Oosterhof (45) in Foxwolde besloot anders te gaan boeren. Met zo min mogelijk input, een gevarieerde grasmat en robuuste koeien toch voldoende productie halen. 'Gangbare landbouw is mij te wankel.'

Gelders meldpunt fipronil kan langer door

Regio Oost

Pluimveehouders in Gelderland met vragen over fipronil blijven terecht kunnen bij het meldpunt dat na het uitbreken van de fipronilcrisis is opgezet. Provincie Gelderland stelt nog eens 100.000 beschikbaar.

Overijssel wil meldkosten wildschade afschaffen

Regio Oost

Na andere provincies wil ook Overijssel het behandelbedrag afschaffen voor afwikkeling van wildschademeldingen. Provinciale Staten nam woensdag met ruime meerderheid een motie van de VVD hiertoe aan.

Berkelland checkt eigen bermen

Regio Oost

Gemeente Berkelland brengt samen met RVO in beeld welke gronden oneigenlijk door boeren in gebruik zouden zijn genomen.

'Nu niets doen aan preventie wateroverlast gemiste kans'

Regio Oost

De aanpassingen door waterschap Drents Overijsselse Delta aan de bovenloop van het Oude Diep onder Westerbork maken de kans op wateroverlast in het gebied kleiner. Maar nog niet alle problemen zijn opgelost, waarschuwt afdelingsbestuurder Harmen...

Weidevogelstand Overijssel daalt stevig

Veehouderij

In Overijssel is in de laatste tien jaar 38 procent van de grutto's en 40 procent van de kieviten verdwenen. Kleinere zangvogels als gele kwikstaart en graspieper weten zich wel goed te handhaven, blijkt uit cijfers van het weidevogelmeetnet.

Heer in het verkeer is er haast niet meer

Algemeen

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Een van de belangrijkste taken van gemeenten is het wegenbeheer. Bereikbaarheid en goed onderhoud van plattelandswegen zijn belangrijk voor boeren en tuinders. Door intensiever gebruik zitten boeren en...

De Wolden wil melkveehouder minder controleren

Regio Noord

Gemeente De Wolden start, samen met LTO Noord Zuidwest-Drenthe, een pilotproject om te bepalen of het mogelijk is om melkveehouders wat minder vaak te controleren.

Vliegende start voor Gelders patrijzenproject

Regio Oost

Eendrachtige samenwerking tussen burgers, boeren en overheid blijkt hét middel om de patrijs voor de Achterhoek te behouden. Het aantal van deze boerenlandvogels was in het leefgebied tussen Aalten en Lichtenvoorde in 2012 teruggelopen tot drie...

Flevolandse boer kan aan de kavelruil

Regio Noord

Provincie Flevoland stelt vanaf maandag 5 maart een regeling open die het opzetten van kavelruilprojecten ondersteunt met ruim 2 miljoen euro.

Onzekerheid geul bij Varik nog niet voorbij

Regio Oost

Hoewel een stuurgroep van overheden de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt afraadt, is de onzekerheid voor de boeren over de toekomst van het gebied nog niet voorbij. Die waarschuwing geeft LTO-bestuurder Adri van de Geijn af.

Attero Wijster wil stoppen met biomonitoring

Regio Noord

Afvalverwerker Attero wil stoppen met het gewasmonitoringprogramma rond de vuilverbrander in Wijster. LTO Noord is ernstig teleurgesteld.

Groen licht voor bouw windmolens Veenkoloniën

Regio Noord

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de bouw van een windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën verworpen. De initiatiefnemers denken dat de 45 molens er nu binnen zo'n anderhalf jaar kunnen staan.

Negatief advies over watergeul Varik

Regio Oost

Een stuurgroep van overheden ziet niets in de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt. Ze adviseren minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu om de huidige rivierdijken langs te Waal te versterken en de uiterwaarden...

Roep om meer spuitvrije zones in Drenthe

Regio Noord

Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) roept provincie Drenthe op de regels voor landbouw langs oppervlaktewater, bij schoolterreinen en rond natuurgebieden aan te scherpen. Er moeten daar meer en bredere spuitvrije zones komen.

Samen aan de slag met Flevolands voedsel

Regio Noord

Elkaar inspireren, de afzetketen korter maken en samen de agro- en foodsector meer bekendheid geven in de eigen regio. Zo vat voorzitter Martin Topper de doelstellingen samen van de pas opgerichte vereniging Flevo Food.

Aanpak van beverrat voortaan interregionaal

Regio Noord

De Duitse waterbeheerders in de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalenhebben beterschap beloofd in de bestrijding van de beverrat.

Bodem Noord-Nederland blijkt behoorlijk verdicht

Regio Noord

Een driejarig onderzoek naar de mate van bodemverdichting in de drie Noordelijke provincies wijst uit dat veel landbouwpercelen inmiddels zijn aangetast.

'Bij mij valt teruggang in bodemkwaliteit wel mee'

Regio Noord

Harry Schreuder uit Swifterbant is een van de akkerbouwers die maandag optreden tijdens de Flevolandse Kennisdag Bodem en Water in Dronten. 'Bodem is een hot item geworden.'

Boeren rond Schokland willen duidelijkheid

Regio Noord

Voor de boeren rond Schokland moet snel duidelijkheid komen over de gevolgen van peilopzet in het gebied. Dat vindt LTO Noord Noordoostpolder na het debat over het gebiedsplan in de gemeenteraad van Noordoostpolder.

LTO Noord teleurgesteld in uitspraak rietproef Lauwersmeer

Regio Noord

De rechtbank heeft de bezwaren tegen de vergunning die waterschap Noorderzijlvest heeft verleend voor de rietproef aan de provincies Groningen en Fryslân ongegrond verklaard. LTO Noord stelde beroep in tegen het besluit van het waterschap om de...

Code oranje voor veldmuizen in Friesland

Regio Noord

In enkele gebieden in Fryslân is het code oranje wat betreft de veldmuizenpopulaties. Met name tussen Heerenveen, Lemmer en Sneek worden deze winter verhoogde populaties veldmuizen aangetroffen.

Duidelijkheid door schadeprotocol

Regio Noord

LTO Noord regio Noord is blij dat er met het schadeprotocol nu duidelijkheid bestaat over de afwikkeling van schades aan gebouwen door aardbevingen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken presenteerde het model woensdag in Groningen.

Drents natuurplan ligt ter inzage

Regio Noord

Provincie Drenthe heeft de ontwerpkaart van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 2018 gepubliceerd. Hierin staan ook de percelen nieuwe natuur ingetekend. Voor Drenthe is dat in totaal 1.000 hectare.

Positieve reacties op glasvezel Flevoland

Regio Noord

LTO Noord proeft positieve reacties bij Provinciale Staten op zijn pleidooi voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Vos houdt huis onder weidevogels Overijssel

Regio Oost

In drie concentratiegebieden voor weidevogelbeheer in West-Overijssel is het vooral de vos die voor de meeste predatie zorgt. Een tweejarig onderzoek wijst uit dat deze diersoort in zeker 70 procent van de nesten die worden leeggehaald de boosdoener...

Rijn en IJssel vindt 72 knelpunten

Regio Oost

Waterschap Rijn en IJssel heeft in het watersysteem 72 knelpunten aangewezen bij een toetsing aan de hoogwaternormering.

LTO Noord vreest voor landbouw in dorpspolder Neerijnen

Regio Oost

LTO Noord Neerijnen maakt zich grote zorgen over de plannen voor een dorpspolder langs de Waal bij Varik en Heesselt. Die zijn voor de landbouw niet realistisch.

Boeren Nieuwlande pakken grote waternavel aan

Regio Noord

Drie boeren in Nieuwlande doen mee aan een proef met de bestrijding van grote waternavel in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Door langs hun wijken natuurranden aan te leggen, wordt de aanpak van de exoot in het slootwater ernaast makkelijker...

Waterschap Drents Overijsselse Delta vangt steeds minder ratten

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2017 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt.

Boeren Valthermond mogen zegje doen over bodemdaling

Regio Noord

Zo'n dertig tot veertig boeren rond Valthermond worden de komende weken door Delphy benaderd. Dat adviesbureau legt ze een bedrijfsenquête voor over bodemdaling en veenoxidatie.

Uitspraak Lauwersmeer opnieuw uitgesteld

Regio Noord

De Raad van State doet nog geen uitspraak inzake de bezwaren van een zevental boeren en de Waddenvereniging tegen het beheerplan van Natura 2000-gebied Lauwersmeer.

Twee Drentse boerinnen in de run voor mediaprijs

Regio Noord

Biologisch pluimveehoudster Nicky Corts uit Havelte en varkenshoudster Sabine Grobbink uit Barger Compascuum zijn genomineerd voor Drentse titel Vrouw in de Media

Tulpenpost uit Flevoland blijkt gat in de markt

Akker- & Tuinbouw

Linda Litjens uit Rutten heeft sinds vorige week een nieuwe webshop in de markt gezet: www.tulpenpost.nl. Ze verkoopt daarop online bossen tulpen van het eigen kweekbedrijf in Creil.

Drijvend zonnepark verrijkt gietwaterbassin Bergerden

Regio Oost

Op het centrale gietwaterbassin van Gietwaterbedrijf Bergerden in het gelijknamige tuinbouwgebied in gemeente Lingewaard drijven vanaf het voorjaar 6.150 zonnepanelen. Dat is dan het grootste drijvende zonnepark van Nederland.

Bodemkwaliteit Noordoostpolder staat onder druk

Regio Noord

Bij veel bedrijven in de Noordoostpolder staat de bodemkwaliteit onder druk, onder andere door een intensief bouwplan en het gebruik van steeds zwaardere mechanisatie. Standaardoplossingen zijn er niet, zegt Pieter de Wolf van Wageningen University...

Peil Bommelerwaard omlaag

Regio Oost

Het winterpeil in de Bommelerwaard gaat in grote delen van het gebied in de toekomst omlaag. Dat is het gevolg van de aanpassingen in het peilbeheer waar waterschap Rivierenland nu aan werkt.

Eerste zonneakkerpoule start in Borger-Odoorn

Regio Noord

Een groep boeren in gemeente Borger-Odoorn heeft samen met projectontwikkelaar GroenLeven een poule opgericht voor zonneakkers.

Nationaal zuivelmuseum opent in mei de deuren

Regio Oost

In de historische hoeve Erve IJzerman aan de Kanaaldijk in Wapenveld opent in mei een nationaal zuivelmuseum.

Flevoland scoort onvoldoende voor internet

Algemeen

Bewoners en ondernemers in het buitengebied van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland geven de huidige internetverbindingen gemiddeld een 4,6.

Heffing Stichtse Rijnlanden stijgt 9,5 procent

Regio West

De belasting die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in rekening brengt, gaat voor agrarische bedrijven in 2018 gemiddeld met 9,5 procent omhoog.

Emissie bollenteelt Drentsche Aa valt mee

Regio Noord

De eerste resultaten van de waterkwaliteitmonitoring naast bollenpercelen in het Drentsche Aa-gebied geven een positief beeld. De bijdrage van bollentelers aan het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater bij het innamepunt...

Boeren plegen geen landje pik in Drenthe

Algemeen

Gedeputeerde Staten van Drenthe spreken tegen dat boeren in de provincie wegbermen annexeren. Dat antwoorden ze op vragen van de GroenLinks-fractie in Provinciale Staten.

Waterkwaliteit in Utrecht verbetert

Regio West

Het gaat steeds beter met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Utrecht. Dat concludeert provincie Utrecht op basis van een telling van dier- en plantensoorten in het Kromme Rijngebied en Nederrijn, de polders rond Schalkwijk en de uiterwaarden...

Weer meer overzomerende ganzen in Utrecht

Regio West

In Utrecht zijn in 2017 38.729 zomerganzen geteld. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2016 (37.744).

Vitens en bollensector zoeken uitweg rond Ommen

Algemeen

Waterbedrijf Vitens en de bollentelers rond Ommen werken aan een uitweg om toch weer bollen te kunnen telen in de grondwaterschermingsgebieden Hammerflier, Witharen en Archermerberg. Op deze gronden ligt nu een teeltverbod voor siergewassen.

Herinrichting de Wolden afgesloten

Regio Noord

De landinrichting Zuidwolde wordt vrijdag officieel afgesloten. Tussen 2006 en 2017 ging in totaal 1.900 hectare van de 7980 hectare aan cultuurgrond in het 10.000 hectare grote gebied in andere handen over.

Hevels moeten tulpen goed gietwater bezorgen

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland start in 2018 met de aanleg van twee permanente hevels op de Westermeerdijk bij Urk. De hevelinstallatie en aanpassingen aan de waterlopen achter de dijk moeten er voor zorgen dat de honderd telers daar in het groeiseizoen...

LTO Noord maant Berkelland tot actie

Regio Oost

LTO Noord Berkelland is wel klaar met de traagheid waarmee gemeente Berkelland werkt aan een nieuw bestemmingsplan.

Riettelers mogen bouwen in buitengebied

Regio Oost

Gemeente Steenwijkerland versoepelt het bouwbeleid voor riettelers in het buitengebied. Ondernemers die daar naast hun boeren- of visserijbedrijf ook rietvelden exploiteren, mogen makkelijker een opslagloods bouwen.

Herinrichting Veenkoloniën is eindelijk af

Regio Noord

Zo'n 35 jaar vergde het herinrichten van de Veenkoloniën, een megaklus waarbij 130.000 hectare in het oosten van Groningen en Drenthe op de schop ging. Vorige week vrijdag werd het werk aan het laatste deelgebied Oude Veenkoloniën afgerond. 'De...

LTO Noord kritisch op overdracht wildraster

Regio Oost

Provincie Gelderland wil af van het beheer van lokale wildrasters op de Veluwe. LTO Noord is kritisch op de overdracht van deze wildrasters.

Agrarisch waterbeheer Zuid-Drenthe krijgt impuls

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen samen met waterschap Vechtstromen 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor agrarisch waterbeheer.

Gelderland toetst of boer PAS-vergunning op tijd benut

Regio Oost

Provincie Gelderland is afgelopen maand gestart met het controleren of boeren hun Progamma Aanpak Stikstof (PAS) vergunning ook binnen twee jaar benutten.

Bacteriën helpen erwtenbladluis tegen vijanden

Algemeen

Een internationale studie onthult een nieuwe functie van bacteriën die in de erwtenbladluis leven: zij kunnen de verdediging onderdrukken van de plant waarop de bladluis zich voedt. Daardoor komen er minder vijanden zoals sluipwespen af op de...

Nieuw inzicht leidt tot dieselbesparing melkveehouder

Mechanisatie

De juiste trekker-werktuigcombinatie, regelmatig onderhoud en natuurlijk ook gas inhouden… Deze en andere tips werden afgelopen donderdag besproken tijdens een bijeenkomst van de Utrechtse gebiedscoöperatie O-gen over dieselbesparing in de...

Albert Heijn introduceert 'beter leven' konijn

Algemeen

Albert Heijn is vrijdag als eerste supermarktketen gestart met de verkoop van konijnenvlees met één Beter Leven ster, het keurmerk van de Dierenbescherming voor verbeterd dierenwelzijn.

Herinrichting Oude Veenkoloniën Groningen/Drenthe afgesloten

Regio Noord

Na 29 jaar is de herinrichting van het deelgebied Oude Veenkoloniën officieel afgesloten. Ter gelegenheid hiervan onthulde gedeputeerde Henk Staghouwer een bankje in het Tripsbos.

Friesland investeert 7,8 miljoen in veenweidegebied

Regio Noord

Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en betrokken partners investeren komende twee jaar 7,8 miljoen euro in ontwikkeling van het Friese veenweidegebied. Het geld is nodig om het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden voor...

Drentse gemeenten worstelen met zonneparken

Regio Noord

Dat ze eraan komen, staat vast. Maar hoe zonneparken verantwoord in te passen in de omgeving is voor veel gemeenten in Drenthe nog een hele worsteling. Hoogeveen, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn bijvoorbeeld hebben er de handen vol aan.

'Wildgroei van zonneparken in Drenthe vraagt regie'

Regio Noord

De Natuur en Milieufederatie Drenthe vreest voor wildgroei aan zonneparken in Drenthe. Daarom pleit de organisatie voor een provinciaal masterplan om deze snelle groei in goede banen te leiden. 'Omwonenden en omgeving komen anders op de tweede...

Bollentelers Ommen werken aan oplossing teeltverbod

Akker- & Tuinbouw

Samen met waterbedrijf Vitens werken de bollentelers rond Ommen aan een proef met duurzamere bloembollenteelt in het gebied.

Stekker uit natuurplan bij Marknesse

Regio Noord

Natuurmonumenten en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) trekken de stekker uit het project 'Lucht en Ruimte voor de Natuur' aan de Voorsterweg in Marknesse.

Vijftig jaar spin in web in aardappelland

Regio Noord

Brabander Ben Schaap begon vijftig jaar geleden met een auto en een sorteerbak als commissionair in de jonge Flevopolders. Inmiddels is Schaap Holland in Biddinghuizen een gerenommeerd aardappelhandelshuis en verwerker.

LTO pleit voor meer boerennatuur

Regio Noord

LTO Noord wil samen met Drents Particulier Grondbezit meer kansen creëren voor nieuwe boerennatuur. Zonder inzet van 'zelfrealisatie' door particuliere grondbezitters, komt het natuurbeleid van Drenthe niet van de grond waarschuwen ze.

GS Gelderland: geul Varik draagt meer bij aan gebiedsontwikkeling

Regio Oost

Aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt draagt meer bij aan de ontwikkelkansen voor het gebied dan stroombedverbreding en dijkversterking.

Overijssel werkt aan afzet streekproduct

Regio Oost

Natuur en Milieu Overijssel zoekt manieren om streekproducten beter te vermarkten. Het idee is dat boerenbedrijven die dit soort producten aanbieden doorgaans ook meer aandacht besteden aan een aantrekkelijke natuurlijke productieomgeving.

Minister spreekt overbiedingen bij pachtveiling tegen

Regio Noord

Het versturen van een signaleringsmail een uur voor sluitingstijd heeft geen invloed gehad op het biedproces en de hoogte van biedingen bij de onlineveiling van rijkspachtgrond in Flevoland en de Wieringermeer.

Beheer Engbertsdijksvenen moet anders

Regio Oost

De Raad van State heeft delen van het beheerplan Engbertsdijksvenen afgekeurd.

Stevig gaat kavelruil meer extern financieren

Regio Oost

Stevig, de Gelderse stichting voor kavelruil, is op zoek naar een nieuw verdienmodel. Tegenvallers uit het verleden en veranderde omstandigheden maken het volgens het bestuur noodzakelijk dat aanvullende inkomstenbronnen moeten worden gevonden.

Veiling rijkspachtgrond crasht door IT-fout

Regio Noord

De veiling van pachtgrond van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is gedeeltelijk mislukt. Door een fout van het IT-bedrijf dat de veiling begeleidde van 839 hectare pachtgrond van het RVB, zijn zeker zes van de 39 kavels alsnog niet bij de hoogste...

Boeren tekenen voor aanwas weidevogels IJsseldelta

Regio Oost

Agrarische Natuurvereniging Camperland heeft voldoende vervangende oppervlakte gevonden aan weidevogelcontracten ter compensatie van de waterstaatkundige aanpassingen aan de IJsseldelta bij Kampen.

Veel prijsvariatie pachtcontract Rijksvastgoedbedrijf

Algemeen

Er zitten grote verschillen in de prijzen die boeren willen betalen voor pachtcontracten van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in Flevoland en de Wieringermeer.

LTO Noord wil geen kraanvogelopvang

Regio Noord

'Het lijkt wel rupsje nooitgenoeg.' LTO regiobestuurder Tanja Beuling reageert verbolgen op uitlatingen van Natuurmonumenten dat de landbouw rond het Fochteloërveen plaats moet maken voor de opvang van kraanvogels.

Peilopzet IJsselmeer komt boeren slecht uit

Regio Noord

Langs de IJsselmeerkust in Friesland en in de IJsseldelta bij Kampen ligt zo'n 1.200 hectare landbouwgrond buitendijks, alleen beschermd met een zomerdijk. Tientallen grondgebruikers vrezen voor misoogsten nu Rijkswaterstaat in het kader van het...

Drentse veehouders maken oud runderras rendabel

Regio Noord

Veehouders Maurits en Jessica Tepper uit Roderwolde kozen voor Groninger blaarkoppen om hun natuurlijke kenmerken en praktische bruikbaarheid. In twee jaar tijd bouwden ze een koppel van honderd dieren op.

Gelders College steunt reparatie scheurverbod grasland Veluwe

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan bij minister Schouten van LNV aandringen op reparatie van het scheurverbod op de Veluwe. Dat blijkt uit antwoorden van het College op Statenvragen van de VVD.

Hoogwatergeul Varik kost half miljard extra

Regio Oost

Aanleg van een hoogwatergeul tussen Varik en Heesselt kost waarschijnlijk een half miljard euro meer aan investerings- en beheerkosten dan de andere oplossingen die voor dit gebied zijn bedacht.

Drenthe start met asbestlening

Regio Noord

Om de sanering van asbestdaken te versnellen start Drenthe per 15 november als eerste provincie met een asbestlening. Boeren kunnen deze lening met lage rente ook gebruiken in combinatie met de bestaande Rijksregeling 'subsidie verwijdering...

DAJK viert 25-jarig bestaan

Regio Noord

Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) viert dit weekeinde het 25-jarig bestaan. 'We waren in Drenthe de eersten in Nederland die een brede agrarische jongerenorganisatie opzetten', blikt voorzitter van toen Jan Luuk Stel terug.

Schouw keert terug in Noord-Overijssel

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta voert de schouw weer in voor het werkgebied van voormalig waterschap Groot Salland.

Drie boerderijwinkels genomineerd voor beste biowinkel

Regio Oost

Boerderijwinkels Overesch (Raalte), Kleinlangevelsloo – Supermarkt in het Bos (Raalte) en De Groene Geer (Nieuwland) zijn genomineerd voor de titel beste biologische boerderijwinkel 2018.

Gebiedscoöperatie zoekt korte voedselketen

Regio Noord

Meerwaarde in de regio houden, de herkenbaarheid van voedsel vergroten en inspelen op trends als herleidbaarheid en gezondheid. Dat willen Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en onderwijsinstelling Terra MBO bereiken in een regionaal ketenproject....

Drentsche Aa wordt proeftuin natuurinclusief

Regio Noord

Het Drentsche Aa-gebied moet proeftuin worden voor natuurinclusieve landbouw. Op die manier zou de landbouw in het kwetsbare gebied een goede toekomst kunnen worden geboden.

Boeren geven koninklijk paar uitleg over landbouw in Eemland

Regio West

Bij een streekbezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima aan het Eemland ging het dinsdag ook over de landbouw. Het koninklijk paar ging in gesprek met boeren uit de Eempolder over de uitdagingen rond natuurbeheer en duurzaamheid voor het...

Slootkanten te nat om te schouwen

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt de controle van de schouwsloten in Zuidwest-Drenthe en de kop van Overijssel uit tot december. Door de natte weersomstandigheden in september en begin oktober was de bereikbaarheid van de percelen niet...

Ingenieurs noemen rivierverruiming Varik veilig

Regio Oost

Bij alle maatregelen die worden voorgesteld aan de rivierverruiming bij Varik en Heesselt wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor waterveiligheid. Dat zegt ingenieursbureau Sweco in reactie op eerdere berichten op nieuweoogst.nu.

Hoogwatergeul Varik blijkt onveilig

Regio Oost

Ontwikkeling van een hoogwatergeul langs de Waal bij Varik en Heesselt maakt het gebied sterk onveilig voor bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Sweco in het kader van de Milieu Effecten Rapportage.

Snel internet Flevoland kan goedkoper

Regio Noord

Aanleg van glasvezel in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland kan een stuk goedkoper dan via de huidige graaftechnieken. Door gebruik te maken van drainagemachines kunnen de legkosten van de kabels worden teruggebracht van 5 tot 6 euro per meter tot zo'n...

Ruilverkaveling Over Betuwe-Oost vergt 39 jaar

Regio Oost

In regio Over Betuwe-Oost is een klassieke ruilverkaveling afgesloten met een oppervlakte van 4700 hectare. Met de herinrichting zijn doelen gerealiseerd op het terrein van landbouw, natuur, water, recreatie en landschap.

Werelderfgoed-status zorgt onrust onder boeren Veenhuizen

Regio Noord

Boeren in Veenhuizen gaan met gemeente Noordenveld praten over de mogelijke gevolgen van de erkenning van de voormalige strafkolonie als Unesco Werelderfgoed.

Gelderland staat afschot zwijnen in mais toe

Regio Oost

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk ziet geen bezwaar in het afschieten in Gelderland van wilde zwijnen die tijdens oogstwerkzaamheden uit maispercelen opduiken.

Branden treffen noordelijke akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

Bij twee grote branden dit weekend op akkerbouwbedrijven in het Friese Firdgum en in het Drentse Eerste Exloërmond is een deel van de oogst verloren gegaan. Volgens de brandweer loopt de schade in de miljoenen euro's.

Veenweidevisie moet veel partijen bedienen

Regio Oost

Het veenpakket in een deel van Drenthe en West-Overijssel blijft dalen. Dat schept problemen voor boeren, natuurbeheerders en overheden als gemeenten, provincie en waterschap. Samen een toekomstbeeld ontwikkelen in een veenweidevisie is het doel van...

Kansen voor kavelruil Flevoland

Regio Noord

In de stuurgroep Kavelruil Flevoland zijn afspraken gemaakt over de opzet van een programma voor kavelruil in de provincie.

Vandalen gaan te keer op het platteland van Maas en Waal

Regio Oost

In de omgeving van Maasbommel zijn de afgelopen week vernielingen gepleegd in landbouwpercelen. Zo werden 150 grasbalen opengesneden, rijen mais omgehakt en een metalen staaf, spijkers en een metalenplaat achtergelaten in maispercelen.

Bijna half miljoen euro in Drents waterbeheer gepompt

Regio Noord

Provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest stellen in totaal 475.000 euro subsidie beschikbaar aan melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven in Noordwest-Drenthe.

Drenthe bezorgd over uitspoeling

Algemeen

Provincie Drenthe blijft bezorgd over de aanhoudende overschrijdingen van de normen voor nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater.

Neppelenbroek ontwikkelt antwoord op extreem weer

Regio Noord

Met een zelfbedacht systeem om de waterhuishouding op hun melkveebedrijf in Zuidwolde te regelen kunnen de broers Nico en Guido Neppelenbroek ook extreme neerslag en droogte de baas. Het geeft hun bedrijf meer perspectief.

Flevoland zoekt boeren die willen investeren in water

Algemeen

Provincie Flevoland zoekt agrarische bedrijven die willen investeren in de waterkwaliteit. Half oktober wordt hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Drentse bollentelers werken aan schoner drinkwater

Regio Noord

Negen bollentelers in het stroomgebied van de Drentsche Aa werken samen met waterschap Hunze en Aa's aan maatregelen om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.

Stikstof zet acht gebieden Noord-Nederland op slot

Regio Noord

In Noord-Nederland is voor acht Natura 2000-gebieden de stikstof ontwikkelingsruimte in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) volledig benut. Dat betekent dat deze gebieden tot zeker 1 juli 2018 op slot zitten.

Toch gebiedsproces rond waterwinning Overijssel

Regio Oost

Provincie Overijssel organiseert toch een gebiedsproces in Daarle/Vriezenveen om de komst van een waterwinlocatie in goede banen te leiden.

Overijssel zet waterwinning door

Regio Oost

Provincie Overijssel zet het uitbreiden van de drinkwaterwinning door. Bij Vriezenveen komt een nieuwe winlocatie en de huidige locatie bij Mander blijft langer open.

Drenthe steunt mestverwerking Stercore

Regio Noord

Provincie Drenthe steunt Stercore uit Hoogeveen met 188.000 euro. Dat geld is bestemd voor een haalbaarheidsonderzoek naar emissievrije productie van groen gas uit dierlijke mest en herbruikbare koolstof uit het digestaat.

Nieuw elan voor het Deventer Linderveld

Regio Oost

Zes organisaties hebben samen een plan gemaakt om het landbouwgebied Linderveld aan de oostrand van Deventer een nieuwe toekomst te geven. Ze willen de karakteristieke elementen behouden en er tegelijk een levensvatbaar landbouwbedrijf stichten.

LTO Noord stapt uit overleg peilaanpassing IJsselmeer

Regio Noord

LTO Noord is uit het overleg gestapt over de plannen tot aanpassing van het IJsselmeerpeil.

Maatwerk in geurbeleid Emmen

Regio Noord

Gemeente Emmen moet in het nieuwe geurbeleid meer oog hebben voor de investeringen die boeren al doen. Bedrijven investeren al volop in vermindering van de ammoniakemissie waardoor ook de geuruitstoot verlaagt.

Extra stimulans besparing water

Regio Oost

Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds starten een stimuleringsmaatregel voor boeren en tuinders die willen investeren in waterbesparende maatregelen. Dat laat het waterschap weten.

Bezwaar tegen locaties Twentse zonneparken

Regio Oost

LTO Noord West Twente heeft bezwaar tegen de locaties van twee nieuwe zonneparken in de gemeente Twenterand. Dat blijkt uit de zienswijze die de organisatie indiende bij de gemeente.

Lijst met waardplanten Xylella fastidiosa uitgebreid

Akker- & Tuinbouw

De Europese Commissie heeft de lijst uitgebreid met waardplanten die vatbaar zijn voor de bacterieziekte Xylella fastidiosa (Xf).

Proef voor meer kruidenrijk grasland Oude IJsselstreek

Regio Oost

In gemeente Oude IJsselstreek start een proef voor meer biodiversiteit in grasland. Plattelandsraad Oude IJsselstreek financiert daarvoor het benodigde kruidenrijk mengsel en inzaaien daarvan bij boeren die hieraan willen deelnemen.

LTO Noord tegen slot op oude Groningse schuren

Regio Noord

Provincie Groningen moet in een aangepaste provinciale omgevingsvisie (POV) voldoende ruimte bieden aan boeren om sloop en nieuwbouw toe te passen op oudere schuren. Dat zegt LTO Noord in een reactie op de POV.

Noorden trekt bij Van Dam aan de bel over fipronil

Veehouderij

Veel legpluimveebedrijven in Noord-Nederland verkeren door de fipronil-affaire in grote onzekerheid. Er is behoefte aan duidelijke voorlichting over de interpretatie van regels, de te nemen maatregelen en de effectiviteit daarvan.

LTO ziet ruimte voor gemengd bedrijf Borger-Odoorn

Regio Noord

LTO Noord vindt dat gemeente Borger-Odoorn in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied een intensieve tak op een gemengd bedrijf niet moet beperken. Dat schrijft de organisatie in een zienswijze.

Peilen hoger na sluiten van De Pol

Regio Oost

Boeren rond de voormalige waterwinning De Pol bij Gaanderen kunnen een stijging tot een halve meter van het grondwaterpeil verwachten.

Boerinnen Hardenberg brengen boerenverhaal naar omgeving

Regio Oost

Veertien boerinnen uit het Vechtdal waren zaterdag tijdens de jaarlijkse Landbouwdag in Hardenberg aanwezig om de agrarische sector te promoten. Gewapend met blokjes kaas en vragenlijsten zochten ze contact met de consument.

Drenthe maakt geld vrij voor waterbeheer

Regio Noord

Provincie Drenthe en de Drentse waterschappen maken bijna 2 miljoen euro vrij voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Meer Boeren voor Drinkwater in Overijssel

Regio Oost

Het aantal deelnemers aan het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater is verdubbeld tot dertig. In het project werken veehouders in drinkwaterbeschermingsgebieden samen met specialisten aan vermindering van de uitspoeling van mineralen en...

Afschot houtduif weer mogelijk in Overijssel

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft de mogelijkheden voor het bestrijden van wildschade verruimd. Gedeputeerde Staten staan toe dat in die provincie volledig gebruik worden gemaakt van de landelijke vrijstelling voor de bestrijding van Canadese gans,...

West-Overijssel aan de slag met bodemdaling

Regio Oost

Een groot aantal partijen in West-Overijssel gaat dit najaar aan de slag met de bodemdaling in het veenweidegebied. Onder regie van waterschap Drents Overijsselse Delta wordt gewerkt aan een veenweidevisie om de effecten te beperken.

Vervolg voor 'Grondig boeren met mais' in Drenthe

Regio Noord

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Drenthe stemmen in met een vervolg op het project 'Grondig boeren met mais'. Het college verleent hiervoor een subsidie van bijna 3 ton aan Wageningen University & Research.

Noorden moet lessen trekken uit Brabantse veehouderij

Veehouderij

Hoe de veehouderij zich in Noord-Brabant ontwikkelt, is daar maatschappelijk niet meer te verkopen. Daar kan Noord-Nederland lessen uit trekken. 'Je moet het zo ver niet laten komen.'

Tuinder Almere Buitenvaart gaat voor biologisch en lokaal

Regio Noord

Glastuinders in Almere Buitenvaart gaan verder met het ontwikkelen van een groenteteelt met de focus op biologisch en lokaal.

Nieuwe kansen voor oude Utrechtse schuren

Regio West

De regio's Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug en Vallei zoeken de komende drie jaar gezamenlijk naar oplossingen voor de naar schatting 1,3 miljoen vierkante meter die hier tot 2030 vrijkomt aan agrarische bebouwing. Dat hebben de gemeenten in het...

Vechtdal proeftuin voor wateropvang

Regio Oost

Waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en provincie Overijssel willen in een deel van het Vechtdal experimenteren met alternatieven voor dijkverzwaring. Daarbij hoort ook grootschalige wateropvang.

Natuurclaim Drenthe doorgezet

Regio Noord

Boeren die dichtbij Drentse natuurgebieden zitten, kunnen vanaf volgend jaar weer te maken krijgen met natuurclaims.

Rijksvastgoedbedrijf repareert pachtschuren Flevoland

Regio Noord

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) start vanaf dit najaar met een inhaalslag in het achterstallig onderhoud aan de gebouwen die niet in eigendom zijn van Flevolandse pachters.

Vernatting NOP gezamenlijk aangepakt

Regio Noord

Het zuidwesten van de Noordoostpolder is proefgebied in de aanpak van het bodemdalingsprobleem in de Flevopolders. Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder werken er samen met de boeren in het gebied aan oplossingen....

CDA en VVD wijzen edelherten Drents-Friese Wold af

Regio Noord

CDA en VVD in Provinciale Staten van Drenthe steunen de landbouw rond het Drents-Friese Wold in de afwijzing van de introductie van edelherten. Alleen met een degelijke schaderegeling is dat verantwoord.

Europese aanpak moet opmars beverrat stuiten

Regio Oost

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik gaat in Brussel pleiten voor een uniforme Europese aanpak van de bever- en muskusrat. De vier samenwerkende waterschappen in Noordoost-Nederland hebben hier op aangedrongen.

Grote mestvergister gebouwd in Coevorden

Veehouderij

Na een voorbereidingstijd van tien jaar is er eindelijk zekerheid over de bouw van een grote biovergister op het Europark in Coevorden.

LTO grote moeite met spuitvrije zones Twenterand

Regio Oost

LTO Noord Twenterand heeft grote moeite met de voorgestelde spuitvrije zones die in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn opgenomen.

Afspraken om water en bodem Flevoland te verbeteren

Regio Noord

Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord hebben afspraken gemaakt over de Flevolandse doelen op het gebied van de waterhuishouding en waterkwaliteit in het agrarisch gebied.

Geen edelhert in Drents-Friese Wold

Regio Noord

In Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek is geen draagvlak om edelherten te introduceren in Nationaal Park het Drents-Friese Wold.

Beheerplan Rijntakken deugt niet volgens LTO Noord

Regio Oost

LTO Noord heeft bezwaar tegen het aanwijzen van leefgebieden in het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Onteigening Flevolandse molens dreigt

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Flevoland willen windmolens kunnen onteigenen op het grondgebied van Windpark Zeewolde. Dit is bedoeld voor het geval het de initiatiefnemer niet lukt saneringsafspraken te maken voor alle windmolens in het gebied.

Hunze en Aa's dreigt met beregeningsverbod

Regio Noord

Bij aanhoudende droogte stelt waterschap Hunze en Aa's mogelijk begin volgende week een beregeningsverbod in. Dat gebeurt als boeren in het werkgebied in Oost- Groningen en Noordoost-Drenthe het waterverbruik voor beregening onvoldoende weten te...

Graszaad tussen mais voor schoner grondwater

Veehouderij

Boeren in Drenthe experimenteren met de onderzaai van graszaad tussen de jonge maisplantjes. Dat doen ze om onkruiddruk, uitspoeling van meststoffen en van onkruidbestrijdingsmiddelen te verminderen en het humusgehalte op peil te houden.

Boeren zien geen perspectief in Eemvallei-Midden

Regio Noord

Het project 'Eemvallei-Midden', een van de projecten in het programma 'Nieuwe Natuur' in Flevoland, gaat niet door. De betrokken boeren zien er geen perspectief in. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman merkt dat niet iedere boer op het project zit te...

Overijssel onderzoekt schaderegeling zwijnen

Regio Oost

Gedeputeerde Hester Maij van provincie Overijssel laat onderzoeken of boeren rond natuurgebied Engbertsdijksvenen een vaste vergoeding kunnen ontvangen voor schade door wilde zwijnen.

Akkerbouwers en veehouders vormen duo's

Regio Noord

Zes koppels van akkerbouwers en veehouders in Flevoland krijgen in het project 'Bodem Voordeel Flevoland' de kans om hun samenwerking verder uit te bouwen. Niet alleen de bedrijven profiteren, ook de bodem wordt er beter van.

Sloten Noordoostpolder onder de loep genomen

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland houdt donderdag de eerste schouw van de wateraanvoergebieden in de Noordoostpolder.

Nieuwe ronde voor Zicht op de Bodemstructuur

Regio Noord

De belangstelling voor bodemprojecten in Flevoland is groot. Sinds begin dit jaar hebben veel Flevolandse boeren zich aangemeld voor het unieke project Zicht op de Bodemstructuur. Daarom komt er een nieuwe ronde.

Verplaatsingen natuurproject Eemvallei gestaakt

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Flevoland zien af van verplaatsing van drie agrarische bedrijven in het middengebied van het natuurproject Eemvallei-Zuid.

LTO Noord wil beheerplan voor Drentse das

Regio Noord

Niet alleen voor de bever, ook voor de das moet er in Drenthe een beheerplan komen. Zo wordt duidelijk wat wel en niet waar kan in het beheersen van deze beschermde diersoort en hoe groot de populatie mag zijn.

Boek brengt landbouwkoloniën in beeld

Regio Oost

Onlangs is het boek 'Een uitzonderlijk experiment' verschenen. Het beschrijft de bijzondere tweehonderdjarige geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid.

Mestverwerker Twence ontvangt SDE+ subsidie

Regio Oost

Afvalverwerker Twence heeft de SDE+ subsidie voor de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt toegekend gekregen.

Glastuinbouw Noorden pakt emissie aan

Regio Noord

In Noordoost-Nederland start een meerjarig programma om de glastuinbouw te helpen emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vergaand te beperken. Waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen, provincies Groningen en Drenthe en de...

Onderzoek naar oversteken N375 Drenthe

Regio Noord

Ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV gaat aan de slag om de verkeersveiligheid langs de provinciale weg N375 tussen Meppel en Pesse te verbeteren. Het gaat om vijf gelijkvloerse oversteken langs het traject.

LTO wil in gesprek over uitgifte 1400 hectare pachtgrond

Regio Noord

LTO Noord Flevoland wil in gesprek met het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) over de uitgifte van 1400 hectare pachtgrond in die provincie. RVB wil deze vrijgekomen gronden via open inschrijving op de markt brengen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta start maaiseizoen

Regio Oost

Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien start waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) vanaf morgen weer met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of...

Proef met weidevogeldrone in Eemland

Regio West

Agrarisch collectief Ark en Eemlandschap is maandag begonnen met detectie van weidevogelnesten met behulp van een drone. Eenzelfde proef wordt ook in vijf andere weidevogelgebieden uitgevoerd.

Flevolandse verkeersknelpunten in beeld gebracht

Regio Noord

Inwoners van Flevoland kunnen vanaf eind mei hun grieven kwijt rond het landbouwverkeer. Provincie Flevoland liet daarvoor een webapplicatie ontwikkelen.

Nieuwe schuur als huzarenstukje verbreding

Veehouderij

Je kunt het best een huzarenstukje noemen: pal in het beschermd dorpsgezicht van esdorp Balloo realiseerden Klaas en Jannie Paasman een grote multifunctionele boerderijschuur. Het gebouw is de kers op de taart van het bedrijf.

In Noorden klopt akkerbouw de melkveehouderij

Akker- & Tuinbouw

De akkerbouw in Noord-Nederland staat er economische beter voor dan de melkveehouderij in die regio. Noordelijke melkveebedrijven zijn ook kwetsbaarder dan collega's elders in het land.

Drenthe steekt 5 miljoen euro in landbouw

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe trekken dit jaar bijna 5 miljoen euro uit voor projecten in het kader van toekomstgerichte landbouw.

Waterschap Drents Overijsselse Delta past beheer aan

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat het beheer en onderhoud van de watergangen aanpassen.

'Je leert anders naar de bodem kijken'

Regio Noord

24 Flevolandse boeren deden vorig jaar mee aan het project Zicht op de Bodemstructuur. In tweetallen probeerden ze meer inzicht te krijgen in hun ondergrond. Ze groeven profielkuilen, bezochten studiebijeenkomsten en kwamen tot een...

Herstelplan Drentsche Aa is LTO Noord te vaag

Regio Noord

De plannen die de overheid ontwikkelt voor hydrologisch herstel in het Natura 2000-gebied Drentsche Aa zijn te weinig concreet. Dat zegt LTO Noord in een reactie op het ontwerpbeheerplan Natura 2000.

Assen houdt vast aan fonds

Regio Noord

Het bestuur van het Ondernemersfonds Assen wil boeren niet tegemoet komen om de bijdragen van agrarische bedrijven in die gemeente uit voorgaande jaren terug te geven.

Drents edelhert brengt lusten en lasten

Regio Noord

Een populatie edelherten en damherten levert toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van het Drents-Friese Wold. Dat stelt de stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek na onderzoek.

Agrin-serv krijgt steuntje in rug bij ontwikkeling kistenwasser

Regio Noord

Machinebouwer Agrin-serv Nagele heeft van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland een innovatievoucher van 7.500 euro gekregen voor het doorontwikkelen van de TumbleJet kistenwasser.

Boeren in Hardenberg aan de slag met dunne fractie

Regio Oost

Een aantal veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en mestverwerkers in de gemeente Hardenberg wil samen meer halen uit de dunne fractie van drijfmest. Zes ondernemers hebben daarom een proeftuin opgezet.

Start van campagne snel internet Utrechtse Heuvelrug en Vallei

Regio Oost

Alle adressen in het buitengebied van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek moeten voor eind 2019 zijn voorzien van snelle internetverbindingen .

LTO Noord ziet hert zonder hek niet zitten

Regio Noord

LTO Noord ziet niets in de komst van grootwild naar het Drents-Friese Wold. De te verwachten economische schade voor de landbouw weegt niet op tegen de voordelen.

Miljonair wil melkfabriek in kippenstal

Veehouderij

Internetmiljonair Kees Koolen heeft plannen voor de omvorming van een pluimveebedrijf in Groesbeek tot melkfabriek.

Drentse boer meest expansief

Algemeen

Van alle Nederlandse provincies, hebben boeren en tuinders in Drenthe de meeste plannen voor bedrijfsontwikkeling. In Limburg rekenen relatief de meeste agrariërs op beëindiging, omdat de kans klein is dat er een opvolger is.

Nieuwe Mondriaan 'geschilderd' in Creil

Akker- & Tuinbouw

Burgemeester Aucke van der Werff en voorzitter Ellen Boonen van het Tulpenfestival Noordoostpolder openden woensdag aan de Noordermeerweg in Creil een 6.000 vierkante meter groot 'Mondriaanschilderij' opgebouwd uit verschillende soorten tulpen.

LTO wil phytophthora-arbitrage uitrollen in Flevoland

Akker- & Tuinbouw

LTO Flevoland heeft de vakgroepen Akkerbouw en Biologische Land en Tuinbouw van LTO Noord steun gevraagd voor het uitbreiden van phytophthora-arbitrage naar andere delen van Flevoland.

Invulling nieuwe natuur flexibel

Regio Noord

LTO Noord wil dat de laatste 1.000 hectares die zijn overeengekomen voor de aanleg van nieuwe natuur in Drenthe zo flexibel mogelijk worden ingevuld.

LTO twijfelt over fonds Twenterand

Regio Oost

LTO Noord West Twente twijfelt nog over het nut voor boeren van het ondernemersfonds waarmee Gemeente Twenterand bezig is. Ook de recreatiesector zet er vraagtekens bij.

Attero Wijster zet punt achter vertrouwenspersoon landbouw

Regio Noord

Na een samenwerking van vele tientallen jaren heeft het management van afvalverwerker Attero in Wijster de functie van vertrouwenspersoon landbouw opgeheven.

Kavelruil in Flevoland lijkt op komst

Regio Noord

Nog deze zomer moet duidelijk worden of in Flevoland een combinatie van agrarische structuurversterking, nieuwe natuur en plattelandsontwikkeling haalbaar is. Landbouw, provincie, gemeenten en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) onderzoeken dat momenteel....

Waterwinningsanalyse Oost Nederland moet over

Regio Oost

Het Milieu effect rapport (MER) voor de voorkeurslocaties voor drinkwaterwinning in Twente-Achterhoek is onvolledig. Dat zegt de commissie die het rapport op verzoek van de provincies Gelderland en Overijssel het milieueffectrapport beoordeelde.

Kersverse koeienboeren te kijk bij Emmer stadswijk

Regio Noord

De broers Gert-Jan en Rick Nijhoff uit Noordbarge vestigen hun melkveehouderij als stadsboerderij aan de rand van de Emmer woonwijk Bargeres.

Nieuwe deal Bodem en Water Flevoland

Regio Noord

Het Actieplan Bodem en Water Flevoland verschuift de aandacht van bewustwording en kennisvergaring naar verbetering van de waterkwaliteit en projectondersteuning. Dat is de uitkomst van de evaluatie van het actieplan over de periode 2014-2016.

Meer geld voor Agrofoodcluster Noordoostpolder

Regio Noord

Stichting Agrofoodcluster Noordoostpolder krijgt voor haar activiteiten een bijdrage van ruim vier ton van provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het aangepaste projectplan dat de stichting heeft ingediend.

Ganzenoverlast Drenthe verdrievoudigd

Regio Noord

De in Drenthe uitgekeerde schade door ganzen is de afgelopen drie jaar bijna verdrievoudigd. Het schadebedrag liep tussen 2013 en 2016 op van 60.000 euro tot 160.000 euro, blijkt uit een opgave van het Faunafonds.

Vrouwennetwerk verontrust over middelenresten

Algemeen

Volgens het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF bevat Drents oppervlaktewater bovengemiddeld veel residu afkomstig uit gewasbeschermingsmiddelen. 'De situatie is zorgwekkend.'

Waterschappen onder vuur

Algemeen

Waterschappen zijn archaïsche, dure bestuursorganen met een overdaad aan boerenbelangenbehartiging, een middeleeuwse democratische legitimatie en zeer weinig populariteit onder de bevolking. Afschaffen dus, zeggen de drie voormalige Zeeuwse...

Niveau campylobacter in kip blijft dalen

Veehouderij

Volgens de onlangs verschenen monitoringsrapportage over 2016 van sectororganisatie Nepluvi blijft het jaarlijks gemeten campylobacterniveau bij pluimvee(vlees) dalen. De Nederlandse pluimveevleessector werkt al jaren aan de bestrijding van de...

Drentse Staten zitten met vragen over zonneparken

Regio Noord

VVD en CDA in Provinciale Staten van Drenthe willen duidelijkheid van Gedeputeerde Staten over het beleid voor grotere zonneparken in de provincie.

Onrust onder Assense pachters

Algemeen

Gemeente Assen heeft de pachters van gemeentegrond in Assen de schrik op het lijf gejaagd met de aankondiging de pachtcontracten flink aan te scherpen.

Aanpak bodemdaling als gebiedsproces

Regio Noord

In een strook langs de Hondsrug tussen Emmen en Buinen, precies aan de westrand van de Veenkoloniën, wordt bodemdaling een gestaag groeiend probleem. Door inklinking van het daar nog achtergebleven veenpakket zakt het maaiveld soms tot 2 centimeter...

Eerste proef De Lelystadse Boer met belevering horeca

Regio Noord

De zestig Flevolandse boeren die zich verenigd hebben in De Lelystadse Boer gaan samen verse producten leveren aan horecabedrijven in Lelystad. Het gaat om een proef van een maand.

Veehouderij Overijssel centraal bij RTV Oost

Regio Oost

RTV Oost besteedt de komende week iedere dag aandacht aan de veehouderijsector in Overijssel. In het actualiteitenprogramma Overijssel Vandaag en op de online kanalen van RTV Oost worden items gepresenteerd, waaronder vijf reportages die een...

Bollensector wil geen beperking

Regio Noord

De bollenteelt in Midden-Drenthe kan zich niet vinden in de kritiek van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Die stelt dat de lelieteelt in het stroomgebied van de Drentsche Aa te explosief is gegroeid.

LTO Noord wil beweging krijgen in pachtbeleid

Regio Noord

LTO Noord Flevoland verwacht met het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek te kunnen over aanpassing van het pachtbeleid. De organisatie hoopt dat er voldoende draagvlak is voor een beleidsaanpassing.

Afspraken over gietwater Luttelgeest

Regio Noord

Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en de tuinders in Luttelgeest willen voor 2019 een oplossing hebben om de gietwatervoorziening in het tuinbouwgebied te verduurzamen. Daarover hebben de partijen woensdag een afspraak getekend.

Langs A28 gevonden wolf afkomstig uit Noord-Duitsland

Regio Noord

De wolf die begin maart langs de A28 ter hoogte van Veeningen dood werd aangetroffen, is afkomstig uit een roedel wilde wolven in Noord-Duitsland.

'Vmbo Groen nieuwe stijl biedt kansen'

Algemeen

Het beroepsgerichte vmbo in Nederland maakt een vernieuwingsslag door. Het huidige grote aantal vakrichtingen wordt geconcentreerd in tien profielen. Het vmbo behoudt het profielvak Landbouw als basis en daarnaast dertien groene keuzevakken, die...

'Agenda Vitaal Platteland moet nieuwe impuls geven'

Regio Oost

Provincie Gelderland is via de Agenda Vitaal Platteland op zoek naar nieuwe impulsen om het Gelderse platteland de komende jaren leefbaar en gezond te houden. Als er niks gebeurt, ligt verpaupering op de loer, waarschuwt gedeputeerde Jan Jacob van...

Extra Drents asbestgeld

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen 3,5 miljoen euro beschikbaar om eigenaren van asbestdaken te begeleiden en financieel te ondersteunen bij het verwijderen ervan.

Effect waterwinning Twente onderschat

Regio Oost

De gevolgen van waterwinning in Twente bij Vriezenveen en Mander worden onderschat. Volgens emeritus hoogleraar hydrologie Cees van den Akker reiken de effecten van het winnen van grote hoeveelheden drinkwater veel verder dan de enkele kilometers...

Bollenteler probeert erfemissie bolontsmetting te verlagen

Regio Noord

Wim Klink in Zeewolde is een van de negen bollentelers die de komende jaren proberen hun erfemissies door bolontsmetting terug te brengen. 'Als er wordt gemeten, dan schrik je.'

Innovatiegeld Veenkoloniën komt eraan

Regio Noord

Provincies Drenthe en Groningen verwachten eind deze maand duidelijkheid over de besteding van de 20 miljoen euro aan innovatiegelden voor de Veenkoloniën die al sinds 2014 klaar liggen.

Gelders Plussenbeleid een feit

Regio Oost

Provinciale Staten van Gelderland hebben woensdag ingestemd met het zogenoemde Plussenbeleid.

Gelderland akkoord met groei bedrijven bij natuur

Regio Oost

Provincie Gelderland biedt weer ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven die in dichtbij natuurgebieden liggen.

Gans blijft vogelvrij in Gelderland

Regio Oost

Naast de jacht op de Canadese gans, blijft de komende jaren in Gelderland ook afschot mogelijk van de brandgans. Gedeputeerde Staten kunnen zich vinden in de voorstellen van Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland tot 2023.

Gelderland ziet kansen agrobedrijven in Vietnam

Regio Oost

Provincie Gelderland ziet mogelijkheden voor het Gelderse agrobedrijven om actief te worden in de Vietnamese provincie Vinh Long.

Hobbels genomen voor mestverwerker Twence

Regio Oost

Een onderzoek naar de gezondheidseffecten op de omgeving en bezwaren tegen de vergunningverlening lijken de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen niet in de weg te staan.

Ontheffingen in Drenthe voor lichtbak

Regio Noord

Vier van de zes schapenhouderijen die een ontheffing voor het bestrijden van de vos met een lichtbak hebben gekregen, komen uit Zuidwest-Drenthe. Het betreft bedrijven in Nijeveen, Wapse en Kallenkote.

Kavelruilen in Eemdal afgerond

Regio West

Met het passeren van de akte wordt donderdag de kavelruil Eemnes afgerond. Eerder werd bij Bunschoten aan de andere kant van de Eem 17 hectare landbouwgrond opnieuw ingedeeld.

Flevoland steunt Lelystadse Boer

Regio Noord

Stichting De Lelystadse Boer heeft een innovatievoucher van 10.000 euro gekregen van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.

Extra steun voor boeren Veenkoloniën

Regio Noord

Boeren in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen kunnen subsidie krijgen om hun bedrijf duurzamer te maken. Zo is geld beschikbaar voor precisiebemesting, waterzuivering op het erf en specifieke grondbewerkingsmachines.

Noorden aast op proefcentrum precisielandbouw

Regio Noord

Proefboerderij 't Kompas in Valthermond is volgens provincie Drenthe de ideale locatie voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

Drentse subsidie drainage en beregening verlengd

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten verlengd.

'Boeren in Flevoland weten waar pijn zit'

Regio Noord

De Flevolandse boer is aan zet als het gaat om het tegengaan van bodemdaling in de IJsselmeerpolders, zegt heemraad Ton Leijten van waterschap Zuiderzeeland. De mogelijkheden tot peilaanpassing zijn nog maar beperkt. 'De boeren weten waar de pijn...

Geld voor onderzoek snel internet Flevoland

Regio Noord

Flevoland wil onderzoeken hoe ook op de 900 nog onontsloten adressen in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland een aansluiting voor snel internet kan worden gerealiseerd.

Landbouwgrond gezocht voor Drentse natuur

Regio Noord

Uitvoeringsorganisatie Prolander voor het landelijk gebied benadert de komende dag in de beekdalen van de Drentsche Aa en natuurgebied Elperstroom 103 boeren om in totaal 636 hectare landbouwgrond af te staan voor het afronden van de...

Beperking pachters van boeren waterberging

Regio Oost

Boeren die grond pachten van waterschap Drents Overijsselse Delta die tevens wordt gebruikt als waterberging, lopen de kans dat die door de overheid niet wordt aangemerkt als landbouwgrond.

Toch campers bij tuinders Almere Buitenvaart

Regio Noord

Gemeente Almere wil het stallen van campers in tuinbouwlocatie Buitenvaart in Almere Buiten alsnog mogelijk maken. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

'Ik heb geen moeite met Fochteloërveen'

Regio Noord

Boeren in de polder Zeven Blokken bij Bovensmilde krijgen waarschijnlijk dit jaar nog te maken met een bufferzone. Provincie Drenthe en terreinbeheerder Natuurmonumenten willen zo de verdroging van het naastgelegen Fochteloërveen tegengaan.

Dialoog over natuurproject Eemvallei komt op gang

Regio Noord

Nu de inventarisatie van de wensen en belangen van de betrokken agrarische ondernemers is afgerond, komt de dialoog over het natuurproject Eemvallei op gang.

Pachtgrond Flevoland herverdelen

Regio Noord

In regio's met veel pachtbedrijven moet vrijkomende pachtgrond weer kunnen worden verdeeld onder aanliggende bedrijven. Met die aanpassing wil de pas opgerichte werkgroep Pacht van LTO Noord Flevoland op pad.

Renovatie van spoelplaatsen ophanden in Drenthe

Regio Noord

Een groot aantal vul- en spoelplaatsen voor landbouwmachines in Drenthe moet worden gerenoveerd. Ze zijn te klein of voldoen niet meer aan de eisen uit het nieuwe Activiteitenbesluit. Voor de aanpassing aan de huidige normen en maten moet nog wel...

Verlichting boerenwindmolens Noordoostpolder blijft branden

Regio Noord

De waarschuwingslichten op de molens van windpark Noordoostpolder van uitbater NOP Agrowind mogen gewoon blijven schijnen. Volgens de Raad van State voldoen zij aan de wettelijke eisen.

Polder Nijeveen-Kolderveen krijgt opknapbeurt

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de polder Nijeveen-Kolderveen ten noordwesten van Meppel toekomstbestendig maken. Een lager peil, een nieuw gemaal en bredere watergangen moeten een einde maken aan wateroverlast.

Boeren willen 380 hectare zonneakker aanleggen

Regio Noord

Een tiental akkerbouwers uit de Drentse Veenkoloniën heeft plannen voor de aanleg van een groot aantal zonneparken.Samen met ontwikkelaar Groen Leven uit Heerenveen willen ze minstens 300 hectare landbouwgrond inzetten voor de winning van...

Flevokust is impuls voor agribusiness

Regio Noord

Flevoland - De eerste ladingen uien zijn dit najaar al overgeslagen op binnenvaartschepen in Flevokust, de haven in wording even ten noorden van Lelystad. Het havencomplex met bedrijventerrein maakt het makkelijker om landbouwproducten uit Flevoland...

Zorg over bodemdaling Noordoostpolder

Regio Noord

De bedrijven in de Noordoostpolder die te maken hebben met bodemdaling, kunnen zelf de beste aanpak aandragen. Daarom worden ze hier de komende tijd over geraadpleegd.

Eerste ronde schapen scheren op landgoed Nienoord in Leek

Regio Noord

Schapenscheerder Ype van der Woude nam vandaag de eerste zestig schapen van De Scheperij in Leek onder handen in de aanloop naar het lammerseizoen.

Landbouwsluis Koekangerveld voldoet nog niet

Regio Noord

De nieuwe landbouwsluis die het voor landbouwverkeer mogelijk moet maken om de N375 ter hoogte van de Ruinerweg in Koekangerveld over te steken, blijkt problemen te geven.

Waterschap vangt twee keer zoveel beverratten

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen ving vorig jaar meer dan twee maal zo veel beverratten. Ook het aantal gevangen muskusratten nam toe.

Drenthe wacht oordeel Kamp af over windmolenmotie

Regio Noord

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra weigert in te gaan op alternatieven voor het Drentse windmolenplan, zolang minister Henk Kamp niet heeft gereageerd op een Tweede Kamermotie over herbezinning.

Flevoland zoekt vindingrijke boeren

Regio Noord

Flevoland zoekt vindingrijke boeren en tuinders en partijen uit de agrofoodketen om in de provincie aan de slag te gaan met innovaties, verbeteringen op het gebied van milieu, water en bodem en versterking van de ketens.

'Slootbeheer Rijn en IJssel wordt minder efficiënt'

Regio Oost

Onderhoud van kleine watergangen door grondeigenaren zelf maakt het maaibeheer minder efficiënt. Dat zegt LTO Noord regio Oost in een reactie op een harmoniseringsplan van waterschap Rijn en IJssel.

'Sojapremie Noorden is mooi initiatief'

Regio Noord

LTO Noord verwacht veel van de premie die de drie noordelijke provincies dit jaar invoeren voor de teelt van soja in Noord-Nederland. Voor iedere ton die van dit gewas in het Noorden wordt geproduceerd, lappen Fryslân, Drenthe en Groningen 70 euro...

Neie boeren van Drenthe geportretteerd

Regio Noord

Kunstenaarsgroep Drents Portret heeft elf Drentse boeren en tuinders in kunstwerken vervat. Als Neie Boeren reizen ze de komende maanden door de provincie en bieden een beeld van de boer van nu.

Uitstel voor dijkversterking

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft meer tijd nodig voor voorbereidend technisch onderzoek hoe de dijkring rond Kampereiland en Mandjeswaard toekomstbestendig te maken. Het project wordt daarom pas in 2018 afgerond, verwacht het schap.

Meer ruimte voor intensief in Eerste Exloërmond

Regio Noord

Gemeente Borger-Odoorn biedt in het nieuwe bestemmingsplan voor Eerste Exloërmond meer ruimte voor intensieve neventakken. LTO Noord heeft weten te voorkomen dat bedrijven met deze activiteiten worden vastgezet op de bestaande situatie.

Bodem Drentsche Aa gescand

Regio Noord

Begin februari vliegt in opdracht van de provincie Drenthe een helikopter over het Drentsche Aa gebied om de opbouw van de bodem in dit gebied in kaart te brengen.

Overijssel wil meer molens in Staphorst

Regio Oost

Provincie Overijssel wil dat gemeente Staphorst medewerking verleent met het plaatsen van meer windmolens. Gebeurt dat niet dan grijpt Overijssel in via een provinciaal inpassingsplan.

LTO ongerust over ondergrond NOP

Regio Noord

LTO Noord Noordoostpolder vindt dat de overheid bij energiewinning uit de ondergrond meer aandacht moet hebben voor het landbouwbelang.

Drentse tuinder zoekt steun bij verduurzaming

Akker- & Tuinbouw

Om de tuinbouw in Klazienaveen en Erica verder te verduurzamen, is steun nodig van gemeente Emmen en provincie Drenthe.

Bokashikuil van riet beproefd op Kollummerwaard

Regio Noord

Proefbedrijf Kollummerwaard in Munnekezijl beproeft riet als grondstof voor bokashi. 'Staatsbosbeheer maakt nu kosten om het riet af te voeren. Wij zoeken uit of we er nog wat mee kunnen als bodemverbeteraar', zegt bedrijfsleider Philip Kramer.

380 kV Eemshaven-Vierverlaten bovengronds

Regio Noord

De nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt geheel bovengronds aangelegd. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken wegen de voordelen van een deels ondergronds tracé niet op tegen de meerkosten.

Drenthe ondertekent convenant weidegang

Regio Noord

Provincie Drenthe heeft het landelijke convenant Weidegang ondertekend. Met de steun voor dit convenant wil het provinciebestuur de weidegang in de provincie bevorderen.

Boeren tekenen afspraken over status werelderfgoed

Algemeen

De landbouw en gemeenten in het gebied rondom Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord hebben afspraken gemaakt over de ontwikkelruimte van de agrarische sector als het gebied wordt aangewezen als Unesco Werelderfgoed.

LTO kraakt opzet van rietproef Lauwersmeer

Regio Noord

Als waterschap Noorderzijlvest vasthoudt aan de proef met peilverhoging van het Lauwersmeer, stapt LTO Noord naar de Raad van State.

Boer mist bij breedband in Oostelijk Flevoland

Regio Noord

De VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland wil een betere afweging kunnen maken bij het al dan niet ondersteunen van het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Oostelijk Flevoland. In januari dient zij daartoe een motie...

WDO Delta pakt bovenloop Oude Diep aan

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) wil eind volgend jaar starten met het zoveel mogelijk verbreden van de bovenloop van het Oude Diep in Midden-Drenthe.

Boer ontbrekende schakel rond vliegveld Lelystad

Algemeen

Via omdenken de bedreiging van de uitbreiding van Lelystad Airport omzetten in kansen. Met die missie zijn zestig boeren rond het vliegveld vandaag officieel van start gegaan met het project De Lelystadse Boer.

Drie miljoen euro via kavelruil voor Friese weidevogel

Regio Noord

De komende jaren wordt kavelruil voor weidevogelkansgebieden een van de prioriteiten van provincie Fryslân.

Megaproject beschrijft geschiedenis van boerderijen Noordoostpolder

Regio Noord

Maar liefst driehonderd vrijwilligers uit de Noordoostpolder zijn komend jaar in touw om de geschiedenis van hun eigen omgeving vast te leggen. Ze brengen het verhaal in kaart van de 1.700 boerderijen die de polder telt. Voor ieder van de elf dorpen...

Vriezenveen in beeld voor drinkwaterwinning

Regio Oost

Om de drinkwaterwinning op peil te houden kiest provincie Overijssel voor een locatie bij Vriezenveen/Daarle en het langer in bedrijf houden van de winlocatie in Mander. Daarmee komt een eind aan een jarenlange zoektocht naar 6 miljoen kuub extra...

Geen windmolens op de Veluwe

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland zien af van het plan om windmolens te plaatsen op de Veluwe. Het Gelders provinciebestuur blijft wel mogelijkheden zien in Montferland en rond Winterswijk.

Onderzoek pachtprijs Kampereiland

Regio Oost

Onderzoek moet uitwijzen hoe hoog de pachtprijs voor de ruim honderd pachters op Kampereiland uiteindelijk uitpakt.

Ruim twee ton voor Drentse weide- en akkervogel

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe trekken 220.000 euro uit om de weide- en akkervogel in Drenthe beter te beschermen. Het college legt begin volgend jaar een plan van aanpak voor aan Provinciale Staten dat is opgesteld door vijftien regionale partijen.

Boomteelt wil noodfonds voor Xylella

Akker- & Tuinbouw

De LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten probeert samen met het ministerie van Economische Zaken en de NVWA een noodfonds voor de boomkwekerij op te zetten, voor het geval dat Xylella uitbreekt in Nederland.

Dynamiek regio Aalsmeer groeit

Regio West

De vraag om uitbreidingsruimte in Greenport Aalsmeer is groter dan het aanbod. Dat blijkt uit een recente verkenning in Roelofarendsveen, die onlangs is afgerond door het Platform Tuinbouw Veenstreek.

Proeftuin bij Fertinnowa

Regio West

Proeftuin Zwaagdijk en GreenPort Noord-Holland Noord sluiten aan bij het Europees netwerk Fertinnowa.

Noordelijke provincies tevreden over fosfaatdebat

Regio Noord

Het Noorden vertrouwt erop dat de wens voor een grondgebonden landbouwsector een plekje in de nieuwe fosfaatwet krijgt. Dat zeggen de drie noordelijke provincies na afloop van het fosfaatdebat in de Tweede Kamer.

Drentse veehouders op zoek naar beste bodem

Regio Noord

In het project 'Grondig boeren voor Water' gaan Drentse veehouders op zoek naar wat bodemkwaliteit bepaalt. Vrijdag was een groepje boeren te gast bij melkveehouder Eddy Heeling in Sleen in het kader van het project Grondig boeren voor water.

Meer Gelderse zomerganzen geteld

Regio Oost

In Gelderland zijn afgelopen zomer meer ganzen geteld. Tegelijk zijn er minder afgeschoten, blijkt uit cijfers van Faunabeheereenheid Gelderland.

Sensoren tegen te natte gronden

Regio Noord

Boeren met land langs de Grote Masloot tussen Zeijen en Vries lopen al tien jaar lang in het voorjaar een achterstand op. Door hoge waterstanden kunnen ze niet goed bij hun percelen en moeten ze veel voorjaarswerk uitstellen. Met hightech sensoren...

Boer klem door gevaarlijke overweg Velp

Regio Oost

Overleg over een nieuwe ontsluiting van de melkveehouderij van maatschap Nieuwenhuis aan de Zutphensestraatweg in Velp heeft nog geen resultaat opgeleverd. FrieslandCampina wil er na half december geen melk meer ophalen omdat de toegang te...

E-learning verovert agrarisch onderwijs

Algemeen

Stel, je treft als jonge melkveehouder in opleiding in de stal een koe met een klauwprobleem aan, maar je weet er het fijne niet van en pa is er niet om het te vragen. Dan kun je je leerboek erbij pakken of je pakt je mobiele telefoon en zoekt het...

Discussie over pachtprijs Kampereiland

Regio Oost

Een nieuwe verhoging van de pachtprijs stuit onder de pachters op Kampereiland op veel weerstand. Ze hebben daarin steun gevonden bij de gemeenteraad.

Tuinders op de bres voor windmolenpark Klazienaveen

Regio Noord

De tuinbouw in gemeente Emmen heeft een uiterste poging ondernomen om steun te verwerven bij gemeente en provincie voor een windmolenpark in het Rundedal bij Klazienaveen.

Emmeloord wil aardappelmuseum

Regio Noord

Emmeloord moet een aardappelmuseum en een wereld aardappelcentrum binnen de stadsgrenzen krijgen. Dat plan opperde burgemeester Aucke van der Werff gisteren bij de opening van het nieuwe kantoor van het Agrofoodcluster in Emmeloord.

Nieuwe leden Agrofoodcluster Noordoostpolder

Regio Noord

Het Agrofoodcluster Noordoostpolder is uitgebreid met twee nieuwe leden: machinefabrikant DT Dijkstra uit Emmeloord en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf Ten Brinke bv uit Creil treden toe tot het bedrijfsnetwerk voor de open teelten. Het cluster telt...

Natuurbeheer Flevoland dreigt te stokken

Regio Noord

Ontoegankelijke natuur, afgebroken takken op wegen, onnodige overlast voor aangrenzende agrarische bedrijven en een verslechterde waterhuishouding. Dat is wat dreigt als provincie Flevoland op 1 januari de vergoeding voor beheerkosten van natuur en...

Drenthe kleurt rotondes met tulpenbollen

Regio Noord

Provincie Drenthe wil meer kleur langs de provinciale wegen. Gedeputeerden Henk Brink en Henk Jumelet plantten donderdag de eerste bollen op twee rotondes in de N381 bij Beilen. Ook andere wegbermen komen waarschijnlijk in aanmerking voor een...

Gelderland geeft gas voor agrarisch waterbeheer

Regio Oost

Uitvoering van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Gelderland komt op gang. Brussel heeft financiering van zes regionale projecten goedgekeurd en provincie, waterschappen en LTO zijn het eens over aanstelling van een provinciaal...

Drents tuinderscollectief voor waterzuivering van de baan

Regio Noord

Collectieve zuivering van het afvalwater van een dertigtal tuinbouwbedrijven in Erica en Klazienaveen is van de baan.

Ontslag Van der Ploeg bij Hunze en Aa's

Regio Noord

Bestuurder Wiebe van der Ploeg bij waterschap Hunze en Aa's heeft zijn ontslag ingediend. Over het waarom en hoe van zijn stap wil hij in de brief aan het algemeen bestuur niets kwijt.

LTO Noord kritisch over natuuromzetting Lelystad

Regio Noord

LTO Noord Flevoland heeft bezwaar gemaakt tegen de omzetting in natuur van een agrarisch bedrijf aan de Klokbekerweg in Lelystad. Het betwijfelt of het plan zonder draagvlak van de omgeving wel haalbaar is.

Brede dialoog moet Gelders platteland vitaal houden

Regio Oost

Provincie Gelderland opent een brede dialoog om het Gelderse platteland vitaal te houden. Kansrijke initiatieven kunnen steun krijgen. Volgend voorjaar bekijkt Gelderland hoe veel geld daarvoor moet worden uitgetrokken.

Boeren Eemvallei willen één natuurloket

Regio Noord

Boeren in het gebied Eemvallei tussen Almere en Zeewolde voelen vooralsnog weinig om medewerking te verlenen aan het project nieuwe natuur in Eemvallei en Oosterwold.

Nieuwe gebiedscommissies in Drenthe

Regio Noord

Gedeputeerde Henk Jumelet heeft afgelopen week twee bestuurscommissies geïnstalleerd: één voor de Drentsche Aa en één voor De Hunze.

CDA Drenthe wil meer aandacht voor agrarische sector

Regio Noord

Dit kabinet heeft de agrarische sector verwaarloosd, was één van de uitspraken tijdens de CDA ledenvergadering maandag in Westerbork, die was gewijd aan de boeren en hun problemen. 'Meer regels, minder waardering en een overheid die wegkijkt, dat...

Drenthe tilt wateraanpak van de grond

Regio Noord

In Drenthe is de komende jaren in totaal 16 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Via het DAW kunnen boeren meehelpen aan waterkwaliteitverbetering en aan het meer klimaatbestendig maken van het...

Geld voor peilgestuurde drainage Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland verleent 350.000 euro subsidie aan stichting Acacia Institute voor de uitvoering van het project Spaarwater in Flevoland.

'Het waterschap moet meer naar de mensen luisteren'

Regio Noord

De natuurorganisaties willen het waterpeil in het Lauwersmeer in het voorjaar twee jaar lang met 40 centimeter verhogen. De omliggende landbouw vreest voor gewasschade en ook voor de veiligheid. Het plan wekt dan ook terecht veel beroering, zegt...

Vliegwiel voor biogas krijgt opkikker in Noord-Nederland

Regio Noord

Groen gas-hubs, slimme energienetwerken, vergisters nog efficiënter maken en de reststoffen ervan beter vermarkten.

Boeren Drostendiep pakken waterbeheer op

Regio Noord

In het stroomgebied van het Drostendiep in Zuidoost-Drenthe is een initiatiefgroep van boeren samengesteld om er zelf het waterbeheer vorm te geven.

Noordelijke stal op 29 oktober in het donker

Regio Noord

Naast bedrijven en gemeenten roepen de milieufederaties in Noord Nederland ook veehouderijen op om op 29 oktober de stalverlichting zo vroeg als mogelijk uit te schakelen. LTO Noord ondersteunt het initiatief.

GS Groningen beperkt melkveehouders

Regio Noord

Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen willen niet dat melkveehouders die flink willen doorgroeien, zich proberen te onttrekken aan het Groninger Verdienmodel (GVM).

Twaalf projecten moeten biogasinstallatie opkrikken

Regio Noord

In het provinciehuis in Assen is vanmiddag het startsein gegeven voor twaalf projecten die de rentabiliteit van biogasinstallaties moeten verbeteren. Dat gebeurt op boerderijen in zowel Groningen, Drenthe als in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Sneller naar nieuwe Groningse schuur

Regio Noord

Door bevingsschade moeten veel Groningse boeren nadenken over nieuw- of verbouw van hun bedrijfsgebouwen. Bouw je dan hetzelfde soort stal als de oude? Of maak je gebruik van de nieuwste technieken en denk je na over de inrichting van het erf en de...

Actiegroep Tegengas voor rechter om schaliegas

Regio Noord

Actiegroep Tegengas uit de Noordoostpolder is woensdag als derde partij gehoord bij de Rechtbank in Rotterdam. Daar diende het hoger beroep van schaliegasexploitant Cuadrilla tegen de Nederlandse Staat.

Snel internet in het buitengebied Emmen

Regio Noord

Stichting Snel Internet Buitengebied Emmen is met financiële steun van provincie Drenthe begonnen met het inventariseren van de belangstelling voor snel internet in het buitengebied van de gemeente Emmen.

Grondverwerving N34 van start

Regio Noord

Nu de bestemmingsplannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen zijn vastgesteld, gaat ook de grondverwerving van start.

Drentse telers zetten provinciehuis in de bollen

Regio Noord

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft gisteren op Nationale bollenplantdag 1500 in Drenthe gekweekte saffraankrokussen in ontvangst genomen. De saffraankrokus bloeit eind oktober en geeft zo extra kleur aan de provincietuin.

Boeren bevraagd over ontwikkeling Oosterwold/Eemvallei

Regio Noord

Agrariërs met land tussen Almere en Zeewolde in Zuidelijk Flevoland kunnen binnenkort in keukentafelgesprekken hun visie geven op de natuurontwikkeling voor het project Oosterwold/Eemvallei.

Bestuur Hunze en Aa's stuurt Wiebe van der Ploeg weg

Regio Noord

Tijdens de bestuursvergadering van waterschap Hunze en Aa's heeft het algemeen bestuur gisteravond het vertrouwen opgezegd in dagelijks bestuurder Wiebe van der Ploeg.

Natte landbouw in Bargerveen

Regio Noord

Stichting Bargerveen, een instelling voor toegepast onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen, is gestart met een project voor natte landbouw rond het Bargerveen. Het grensoverschrijdende Naturpark Moor-Veenland heeft hiervoor onlangs...

Duizenden bezoekers bij Kunst in de Kas

Regio Noord

Glastuinders in Klazienaveen hebben bij de achttiende editie van Kunst in de Kas zondag enkele duizenden bezoekers ontvangen op hun bedrijven. Meer dan dertig kunstenaars exposeerden hun werk in de kassen. Daarnaast was er entertainment voor jong...

Aa en Hunze staat uitbreiding intensief toe

Regio Noord

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft ingestemd met de ontwikkeling van intensieve veehouderijtakken op twaalf agrarische bedrijven. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied komt ruimte voor uitbreiding bij recht tot 0,8 hectare en via een...

Werelderfgoedstatus landbouwkoloniën stap verder

Regio Noord

De lokale overheden in Vlaanderen en Nederland hebben ingestemd met indiening van het nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid als Unesco Werelderfgoed. Uiteindelijk besluiten de twee ministerraden tot indiening bij het UNESCO...

Broers uit Borgercompagnie strijden voor mestvergister

Regio Noord

Martien en Robert Dankers uit Borgercompagnie lopen vanaf 2007 voorop in mestvergisting. Ondanks dat ze over alle vergunningen beschikken, liggen ze met de gemeente overhoop over mogelijke overlast door de nabijheid van burgerbewoning.

Friesland handhaaft drempel dassenschade

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat nog niet over tot het kwijtschelden van de meldingskosten voor gewasschade door dassen. LTO Noord heeft hier begin dit jaar op aangedrongen. De provincie wil een dergelijke regeling alleen invoeren voor zwaar beschermde...

Nederlandse wijnmakers trots op Weense prijzen

Regio Noord

De vlag kan uit op de akkerbouw- en wijnboerderij van de familie Van der Veeken in Marknesse. Bij de grootste wijnkeuring van de wereld in Wenen vielen maar liefst vijf van de zes ingezonden flessen van hun wijnhuis Maronesse in de prijzen, vertelt...

Ruilplan Bargerveen Zuid bijna klaar

Regio Noord

Het Ontwerp Ruilplan voor het gebied ten zuiden van het Bargerveen is bijna klaar. De afronding hangt samen met twee mogelijke bedrijfsverplaatsingen. Daarbij is het de verwachting, dat het hele proces tot eind dit jaar in beslag neemt.

LTO Noord protesteert tegen peilproef Lauwersmeer

Regio Noord

LTO Noord heeft bij de provinciebesturen van Groningen en Friesland geprotesteerd tegen een proef om het waterpeil van het Lauwersmeer te verhogen om rietgroei te bevorderen. De organisatie noemt het geknutsel met de peilen.

Onderzoek naar erven Flevoland

Regio Noord

In het kader van het project ‘Erf zoekt kans’ zoekt stichting Polderlab samen met LTO Noord en andere belanghebbenden naar de beste oplossingen voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in Flevoland. Eind dit jaar moet er een advies liggen.

Drentsche Aa zoekt naar nieuwe balans

Regio Noord

Wonen, werken en recreëren in het kwetsbare Drentsche Aa-gebied vergt continu aanpassingen van bewoners en overheden aan nieuwe omstandigheden. Alles zo houden als het was is een illusie, waarschuwt landschapsarchitect Berno Strootman.

De Wolden voor agrarisch zonnepark

Regio Noord

Gemeente De Wolden wil de vestiging van zonneparken op landbouwgrond toestaan. Dat blijkt uit de gemeentelijke notitie Alternatieve Energiebronnen.

Drenthe zoekt 'kleine' natuurbeheerders

Regio Noord

Provincie Drenthe roept particuliere beheerders van kleinere natuurterreinen op zich te verenigen in collectieven. Alleen dan komen ze nog in aanmerking voor subsidie.

Vuurdoop voor onderbouw Terra mbo in Noordbroek

Regio Noord

Maaien, schudden, harken, ploegen, cultiveren, eggen en zaaien. Gisteren was het tijd voor al weer de zesde ruwvoerwinning- en grondbewerkingsdag van Terra mbo in Groningen.

Vechtstromen stoot kantoor Coevorden af

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen concentreert de meeste activiteiten in Almelo en wil daarom af van het tweede hoofdkantoor in Coevorden.

Minder molens in Drentse Monden

Regio Noord

Minister Henk Kamp van Economische Zaken en minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu komen deels tegemoet aan bezwaren van omwonenden bij het windpark Drentse Monden/Oostermoer. Er komen in totaal 45 in plaats van 50 windmolens.

Extra drainage tegen kwelwater uit Twentekanaal

Regio Oost

Rijkswaterstaat stelt voor om boeren langs de zijtak van het Twentekanaal bij Bornerbroek tegemoet te komen met extra drainagemaatregelen. Die zijn nodig nu blijkt dat het aanbrengen van een extra sliblaag op de bodem van het kanaal de toename van...

Meer ruimte in Drenthe voor aanpak van dassen

Regio Noord

De nieuwe Wet natuurbescherming die volgend jaar in werking treedt, maakt de aanpak van dassenoverlast makkelijker. De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet wijst er wel op dat het geen vrijbrief wordt om hard in te grijpen.

Werelderfgoed dupeert boeren rond Frederiksoord

Regio Noord

Boeren in de voormalige landbouwkoloniën van Weldadigheid op de grens van Drenthe, Friesland en Overijssel strijden tegen mogelijke beperkingen voor hun bedrijven, mocht het gebied in 2018 Unesco werelderfgoed worden. 'Onze bedrijfsontwikkeling moet...

Onrust bij boeren over werelderfgoed

Regio Noord

Boeren in de voormalige Landbouwkoloniën van Weldadigheid op de grens van Drenthe, Friesland en Overijssel strijden tegen mogelijke beperkingen voor hun bedrijven, mocht het gebied in 2018 Unesco werelderfgoed worden. Inmiddels is de kou uit de...

Landbouwverkeer N331 weer over parallelweg

Regio Oost

Provincie Overijssel, gemeenten Zwartewaterland en Zwolle en de politie hebben overeenstemming over aanpassing van het tracé van de N331 tussen de Zwolse wijk Stadshagen en Hasselt. Al het agrarisch en vrachtverkeer kan binnenkort weer gebruik maken...

Palmerswaard bij Rhenen heringericht

Regio West

Bij Rhenen zijn de werkzaamheden aan de Palmerswaard begonnen. Deze uiterwaard langs de Nederrijn wordt ingericht als natuurgebied. Ook wordt ervoor gezorgd dat het gebied voldoet aan alle eisen op het gebied van de waterveiligheid.

'Dassenoverlast loopt in Westerveld de spuigaten uit'

Regio Noord

Boeren in het Drentse Westerveld klagen steen en been over het snel toenemende aantal dassen in hun gemeente. 'De overlast loopt hier echt de spuigaten uit', zegt melkveehouder Hans Oosterhuis in Wittelte. Het liefst zou hij het aantal dassen zo...

Waddenfonds mist volgens LTO Noord de boot

Regio Noord

LTO Noord vindt dat het meerjarenprogramma voor investeringen in de noordelijke kustregio te kort schiet. Grootste kritiekpunt is dat het programma van het Waddenfonds en het bijbehorende investeringskader Waddengebied onvoldoende inhaken op...

Boeren Eemvallei gehoord over natuurproject

Provincie Flevoland start op korte termijn met een verkenningsonderzoek onder de agrarische bedrijven die in het gebied zitten de natuurprojecten Eemvallei en Noorderwold.

Dassenexplosie in Drentse Westerveld

Regio Noord

Boeren in het Drentse Westerveld klagen steen en been over het snel toenemende aantal dassen in hun gemeente. 'De schade loopt hier echt de spuigaten uit', zegt melkveehouder Hans Oosterhuis in Wittelte.

CAH Vilentum en Stoas Vilentum worden Aeres Hogeschool

Regio Noord

Hogescholen CAH Vilentum en Stoas Vilentum Wageningen gaan samen verder als Aeres Hogeschool. In 2010 opende Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) naast haar vestiging in Dronten een nieuwe vestiging in Almere. CAH en Stoas fuseerden in 2012 en...

Eerste monovergisters in Twente

Regio Oost

Nog dit jaar moet de eerste monovergister in Twente gaan draaien. Dat gebeurt bij een veehouder in Noord-Deurningen. Daar komen als cluster de komende tijd nog eens acht installaties bij.

Onzekerheid knaagt aan boeren Landbouwkoloniën

Regio Noord

Boeren in de Landbouwkoloniën van Weldadigheid op de grens van Drenthe, Overijssel en Friesland hebben nog steeds geen harde toezeggingen binnen over de toekomst van hun bedrijven.

LTO baalt van vergunning langs Veluwse beken

Regio Oost

LTO Noord is niet blij met het voornemen van Gedeputeerde Staten van Gelderland om de teelt van bollen langs waterlopen op de Veluwe vergunningplichtig te maken. De organisatie vindt een melding voldoende.

Ruim honderd ploeteraars op Farmers Run Elst

Regio Oost

Een parcours van 3 of 6 kilometer, gevuld met vijftien obstakels lag afgelopen zaterdag klaar voor ruim honderd deelnemers aan de Farmers Run in Elst.

Vergunning voor bollenteelt langs Veluwse beken

Regio Oost

Om bollen te telen langs beken op de Veluwe is per 1 januari 2017 een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Provincie Gelderland kiest uit voorzorg voor deze vergunningplicht. Effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwetsbare waternatuur zijn...

Inrichtingplannen voor buitengebied Uffelte

Regio Noord

Landschapsbeheer Drenthe gaat het buitengebied van Uffelte aanpakken via verbetering van particuliere erven en percelen.

Bollentelers Drentsche Aa haken aan op emissiebeperking

Regio Noord

Negen bollentelers met percelen in de beekdalen van de Drentsche Aa gaan de komende twee of drie jaar bekijken hoe ze hun emissies naar het oppervlaktewater verder kunnen verminderen.

Spirit Precilla geëerd op Rundvee Show Noord

Veehouderij

De inmiddels tienjarige topkoe Spirit Precilla van Theo van Vliet uit Nieuwlande werd afgelopen zaterdag geëerd met de CRV Productieprijs.

'Opbrengst wintergerst valt tegen'

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm Plant meldt dat de opbrengsten in wintergerst tegenvallen. De laatste percelen zijn deze week geoogst.

Derde Zeeuwse boeren stopt voor 2030

Regio Zuid

Tot 2030 stopt een derde van de Zeeuwse boeren met het bedrijf. Dat blijkt uit berekeningen van het Kadaster, Alterra en de Rekenkamer Zeeland.

Asbestsanering in Noord-Holland met subsidie

Regio West

Leden van LTO Noord in Noord-Holland kunnen nog tot eind oktober met subsidie hun asbestdak laten verwijderen. Daarom is LTO Noord deze week met een campagne voor collectieve sanering gestart.

Oplossing voor landbouwverkeer Opperdoes

Regio West

Provincie Noord-Holland gaat de N240 bij Medemblik anders inrichten zodat het landbouwverkeer op de N240 een rechtstreekse verbinding naar de Wieringermeer krijgt.

Koegraspolder lijkt nog stuurloos

Regio West

In de Koegraspolder bij Julianadorp zorgt verzilting voor gewasschade. Over hoe dat aan te pakken verschillen de meningen echter. Ook is nog niet duidelijk wie daar het voortouw in moet nemen, blijkt uit een studie van WUR-studenten over de toekomst...

Meer publiek op 107de Landbouwshow Opmeer

Regio West

Zeker 12.000 mensen kwamen gisteren af op de 107-de editie van de Landbouwshow Opmeer. Voorzitter Wim Staal was dan ook zeer tevreden over het verloop van de landbouwtentoonstelling.

Nieuwe ontheffing ganzenbestrijding Flevoland

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de provinciale Faunabeheereenheid een nieuwe ontheffing verleend voor afschot van overzomerende grauwe ganzen.

Flevolandse erven in beeld gebracht

Regio Noord

Stichting Polderlab inventariseert in opdracht van Provincie Flevoland de agrarische erven in zuidelijk en oostelijk Flevoland.

Flevolandse erven in beeld gebracht

Regio Noord

Stichting Polderlab inventariseert in opdracht van Provincie Flevoland de agrarische erven in zuidelijk en oostelijk Flevoland.

Stijging waterschappen beperkt

Regio Oost

Bij de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel gaan de heffingen over 2017 voor de catergorie ongebouwd minder omhoog dan oorspronkelijk geraamd. De landbouwbestuurders hebben daar hard voor moeten strijden, vertellen ze.

BTW-regeling riettelers Wieden-Weerribben

Pachters van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer van percelen rietland in natuurpark Wieden Weerribben hoeven geen 21 procent btw over de subsidie voor natuurbeheer te betalen.

LTO wast waterschap WDO Delta de oren

LTO Noord vindt dat het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) een valse start heeft gemaakt nu blijkt dat sommige agrarische bedrijven onverwacht een heffingsverhoging tot 40 procent voor de kiezen hebben gekregen.

Floriade Almere krijgt langzaamaan vorm

Akker- & Tuinbouw

Vier jaar na de toekenning en nog zes jaar te gaan tot de opening. De voorbereidingen voor de Floriade 2022 in Almere bestonden tot nog toe uit plannen maken, maar het evenement wordt langzaam concreter.

Akkoord over Flevolands windplan

Gedeputeerde Staten van Flevoland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Dronten, Zeewolde en Lelystad zijn het eens over de verdeling van de windmolenlocaties.

Stallenbeleid Aa en Hunze aangepast

Gemeente Aa en Hunze gaat het ontwikkelingsbeleid voor intensieve veehouderij aanpassen.

Agrifirm: nog even wachten met mais zaaien

Veehouderij

Boeren met maisland kunnen beter nog een week wachten met de inzaai van hun percelen. Dat zegt de teeltadviesdienst van Agrifirm.

Snacken groenten vergadert goed

Akker- & Tuinbouw

Het aanbieden van snackgroenten op het werk is een effectieve manier om groenteconsumptie te stimuleren.

LTO wil aanpassing waternormen

LTO Noord wil dat de waterschappen in Drenthe, Groningen en Friesland de normen voor waterkwaliteit veel meer gebiedsgericht toepassen.

Digitaal netwerk helpt boer Flevoland vooruit

In Dronten zijn afgelopen week de voorbereidingen gestart voor de aanleg van een speciaal digitaal netwerk.

Gebiedsfonds voor windparken Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen de komende tien jaar jaarlijks 350.000 euro beschikbaar om een gebiedsfonds in de zoekgebieden voor windenergie vorm te geven.

Ontheffing gans Flevoland mag niet

Regio Noord

Provincie Flevoland moet een nieuwe ontheffing opstellen voor het bejagen van de grauwe gans gedurende de zomermaanden.

LTO haakt in op zonneakker Eemnes

LTO Noord Eemland heeft het standpunt van LTO over vestiging van zonneakkers toegelicht aan wethouder Niels Rood van gemeente Eemnes.

Greenferm essentieel voor mest Vallei

Alleen als het mestverwerkinginitiatief Greenferm in Apeldoorn van de grond komt, is er voldoende mestverwerkingscapaciteit voor de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost.

Oostrand Dronten in kavelruil

Regio Noord

Aan de oostkant van Dronten moet voor eind 2017 een kavelruil tot stand komen in een zoekgebied van minstens 2.000 hectare. Dat wordt gecombineerd met de aanleg van 50 nieuwe hectare natuur.

Afspraken over beheer meidoorn Flevoland

LTO Noord heeft afspraken gemaakt met de terreinbeheerders in Flevoland over het beheer van meidoornhagen.

Fruitteler Utrecht krijgt steun mezenschade

Gedeputeerde Bart Krol van provincie Utrecht gaat zich hard maken voor het behoud van een vergoedingsregeling voor mezenschade. Dat zei hij op een bijeenkomst van LTO Noord Utrecht woensdag over het provinciaal faunabeleid.

Drenthe heeft drie beheerplannen klaar

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben drie ontwerpbeheerplannen Natura 2000 vastgesteld: Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt.

Zonnepark Lelystad wekt weerstand op

Regio Noord

Het plan voor een zonnepark aan de Vlotgrasweg bij Lelystad stuit op verzet bij een deel van Provinciale Staten.

Miljoen euro voor innovatie op Floriade

Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen via de Nadere Regel tot 2022 1 miljoen euro beschikbaar voor project Floriade Werkt.

Milieufederatie bidt wel voor Bruune Bonen

In het kader van het jaar van de peulvrucht zoekt Natuur en Milieufederatie Drenthe Bruune Bonen Burgers. Ze worden gevraagd in 2016 op te treden als ambassadeurs voor de boon.

Zonneakker Rundedal stap naderbij

Gemeente Emmen en provincie Drenthe zijn akkoord met de vestiging van een zonneakker van 19 hectare in tuinbouwgebied Rundedal. Initiatiefnemer SolarEnergyWorks uit Utrecht wacht nu nog op uitsluitsel over de subsidieaanvraag.

LTO Flevoland wil mening lid over zonneakker

Na Noord-Holland en de drie noordelijke provincies vraagt LTO Noord nu ook de leden in Flevoland naar hun mening over de plaatsing van zonneakkers. De leden krijgen vijf scenario's voorgelegd om uit te kiezen.

Extra inzet op Drentse weidevogel

Provinciale Staten van Drenthe willen dat de provincie de inzet op weide- en akkervogelbescherming opvoert.

Boeren vrezen 'tweede Oostvaarderswold'

Een groep van zes boeren in het buitengebied van Zeewolde vreest de dupe te worden van de natuurontwikkelingsplannen van provincie Flevoland.

Ontheffing beheer of schaderegeling zwaan

Provincie Zuid-Holland moet snel kiezen in het populatiebeheer van knobbelzwanen: of een ontheffing voor beheer afgeven of een goede schaderegeling hanteren.

In 2018 winning aardwarmte Luttelgeest

Hoogweg Paprikakwekerijen en Bernhard Plantenkwekerij in Luttelgeest denken begin 2018 te kunnen starten met de winning van geothermie om hun kassen te verwarmen.

CDA Apeldoorn bekijkt bedrijfswoninglasten

De raadsfractie van CDA Apeldoorn onderzoekt voor hoeveel bedrijfswoningen van boeren de gemeente het hogere Onroerende-zaakbelasting (OZB) tarief voor bedrijven hanteert.

Milieufederatie Drenthe wil rem op intensief

Natuur en Milieufederatie Drenthe komt in verzet tegen de ruimere mogelijkheden voor intensieve veehouderij in het ontwerp-bestemmingsplan van gemeente Aa en Hunze.

LTO: groter bouwblok makkelijker maken

LTO Noord vind dat uitbreiding van agrarische bouwblokken in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van gemeente Aa en Hunze makkelijker moet worden gemaakt.

Utrecht blijft bij eigen plussenbeleid

Provincie Utrecht ziet geen aanleiding om het ontwikkelingsbeleid in de vorm van investeringsplussen voor grondgebonden agrarische bedrijven aan te passen.

LTO wil kavelruil Lopikerwaard

Kavelruil moet de pijn verzachten wanneer Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de doorvoer van zoetwater door de Lopikerwaard vergroot. Dat vindt LTO Noord Zuidwest-Utrecht.

Meer keuze voor intensief Aa en Hunze

Bedrijven met een intensieve tak in gemeente Aa en Hunze mogen voortaan zelf kiezen welke bedrijfstak als hoofdtak wordt aangemerkt. Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente.

Toch geld voor weidevogel Lelystad

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland stellen tot 2018 jaarlijks 14.500 euro beschikbaar voor weidevogelbeheer in beheerregio Rivierduin bij Lelystad.

40 miljoen voor landbouw Groningen-Drenthe

Via het derde Europees programma voor plattelandsontwikkeling (POP3) is de komende vijf jaar 40 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en versterking van de landbouw in Groningen en Drenthe. Dat maakten landbouwgedeputeerden Henk Staghouwer en Henk...

Drents geld voor jonge boer

Provincie Drenthe heeft 836.000 euro beschikbaar als stimuleringspremie voor agrarische jongeren.

Vechtstromen vangt meer muskusratten

De zeventien rattenvangers van waterschap Vechtstromen vingen in 2015 zo'n 17 procent meer muskus- en beverratten dan het jaar er voor.

Rijk houdt regie over windmolens Drenthe

Gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze hebben het kort geding over de zeggenschap over de plaatsing van windmolens verloren.

Veel animo Boer Bewust Kromme Rijnstreek

Dertig boeren en fruittelers in de Kromme Rijnstreek hebben aangegeven in hun eigen regio de burger met het platteland te willen verbinden. Ze willen dat doen middels het project Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust.

Animo voor ruil in Binnenveld groeit

Zo'n 35 boeren met gronden in het gebied Binnenveld West tussen Rhenen en Veenendaal hebben hun wensen kenbaar gemaakt voor kavelruil.

Meer premie voor tuinders Emmen

Tuinders in het glastuinbouwgebied Emmen kunnen dit jaar meer premie krijgen als zij gebruik maken van een investering- en saneringregeling. Emmen heeft de bestaande stimuleringregeling aangepast.

LTO-leden bevraagd over zonnepark

LTO Noord gaat de leden in de drie noordelijke provincies raadplegen over het standpunt inzake de aanleg van zonneparken. Dat hebben de drie provinciale besturen van Drenthe, Groningen en Friesland besloten.

Mestverwerking in Drenthe samen met DOC

Provincie Drenthe wil een Green Deal afsluiten met Stichting Het Hooge Wold voor een co-vergistings- annex mestverwerkingsinstallatie. Het college stelt hiervoor ruim 95.000 euro beschikbaar.

Aantal grazers Oostvaardersplassen stabiel

Regio Noord

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen is in 2015 ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit de jaarlijkse tellingen van Staatsbosbeheer.

LTO Noord wil af van drempel wildschade

LTO Noord vraagt de provinciebesturen van Drenthe, Groningen en Friesland het behandelingsbedrag en eigen risico bij wildschade door beschermde diersoorten achterwege te laten.

GS Drenthe wil kavelruil Veenhuizen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe stellen landinrichtingscommissie in om de landbouwstructuur in Veenhuizen te verbeteren. De komende drie jaar moet een kavelruilproject plaatsvinden.

De Groene Vlieg naar CAH Campus Dronten

Het laboratorium van de Groene Vlieg Bio Diagnostic werkt sinds vorige week vanaf het Aeres Bedrijven Centrum bij de agrarische hogeschool in Dronten.

Bestuur Floriadevrienden stapt op

Drie bestuurders van stichting Vrienden van de Floriade zijn opgestapt. Ze vinden de processen om activiteiten op te starten rond het tuinbouwevenement in 2022 te stroperig.

Regeling dassenschade aangepast

Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om een nieuwe dassenovereenkomst af te sluiten. De huidige overeenkomsten lopen morgen af.

Actie boze boeren in Staphorst afgelast

Boze boeren uit Staphorst gaan woensdag toch niet met de trekker de A28 op. De boeren kondigden maandag aan zo te willen protesteren tegen de handelswijze van de gemeente.

Flevoland houdt vast aan PAS-aanpak

Aanpassingen in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) leiden niet tot het overhevelen van ontwikkelingsruimte vanuit Flevoland naar naburige provincies Gelderland, Overijssel of Friesland. Gedeputeerde Staten van Flevoland handhaven de huidige...

Boze boeren Staphorst willen A28 op

Zo'n veertig boze boeren uit Staphorst zeggen woensdagmorgen met hun trekkers over de A28 van Staphorst naar Zwolle te willen rijden. De actie is een protest tegen de handelwijze van gemeente Staphorst.

Minder energiebelasting voor gezond bedrijf

Aan toepassing van het verlaagde energiebelastingtarief op aardgas voor tuinbouwbedrijven wordt vanaf 1 januari 2016 de voorwaarde verbonden dat het bedrijf geen onderneming in moeilijkheden is. Dat heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën...

Rechter handhaaft imidacloprid

De rechtbank in Den Haag heeft in kort geding een verzoek van de Bijenstichting om een voorlopig verbod van een aantal gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof imidacloprid afgewezen.

‘Oppassen met jachtrecht’

Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF) waarschuwt boeren dat verhuur van jachtrecht buiten de stichting om het risico op wildschade vergroot.

Drenthe steunt test pluimveemestverbrander

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen in een Green Deal bijna 200.000 euro beschikbaar aan pluimveehouderij Harmes Holding in Klazienaveen. Het bedrijf gaat een kleinschalige mestverbrander testen.

Drenthe zwakt vergunningplicht drainage af

De dreigende algemene vergunningplicht voor de aanleg van drainage of beregeningsputten rond Drentse Natura 2000-gebieden is van de baan. In de plaats daarvan wordt telkens via een vooronderzoek per aanvraag bepaald of dergelijke ingrepen mogelijk...

Nacontrole Reest en Wieden uitgesteld

Waterschap Reest en Wieden heeft de nacontrole van de najaarsschouw met enkele weken uitgesteld. De herschouw start nu op 11 januari 2016.

Meer sanering wijken Schoonebeek

Stichting Bodembeheer Schoonebeek (SBS) gaat binnenkort nog zes voormalige veenwijken saneren. Inmiddels gebeurde dat al met drie wijken.

Drentse Boermarken willen op erfgoedlijst

Vereniging Drentse Boermarken wil de Boermarken op de lijst van immaterieel erfgoed van Unesco. De vereniging telt 85 leden die vooral actief zijn op het gebied van plattelandsbeheer.

Utrecht niet actief op uitbreiding natuur

Regio West

Gedeputeerde Staten Utrecht ontkennen actief op zoek te gaan naar grond om die toe te voegen aan het Utrechtse Natuurnetwerk(NN), de voormalige EHS.

Lichte stijging lasten Zuiderzeeland

Regio Noord

Een gemiddeld agrarisch bedrijf, bestaand uit een meerpersoonshuishouden, betaalt volgend jaar ongeveer 1 procent meer aan waterschap Zuiderzeeland dan dit jaar.

Weer zwijnen gespot in Drenthe

Er duiken weer meldingen op van waarnemingen van wilde zwijnen in Drenthe. Zeker twee keer werd een op een zwijn lijkend dier gespot in de buurt van het Dwingelderveld.

Gelderland bekijkt verplaatsing Den Eelder

Regio Oost

Provincie Gelderland wil een onderzoek of de zuivelactiviteiten van boerenzuivelbereider Den Eelder in Well niet beter naar een bedrijventerrein kunnen worden verplaatst.

Waterberging Tusschenwater stap dichterbij

Provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's, Waterbedrijf Groningen, Stichting Het Drentse Landschap en gemeente Tynaarlo zijn het eens over de uitvoering van waterbergingsproject Tusschenwater in het Hunzedal.

Meer Marokkaanse tomaten naar EU

Akker- & Tuinbouw

Volgens de Europese Commissie neemt de import van tomaten vanuit Marokko naar de EU nog flink toe. In oktober van dit jaar steeg de import met 20 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2014.

Kwart meer sloten Flevoland niet schoon

Regio Noord

Bij controle door waterschap Zuiderzeeland bleken maandag 579 watergangen niet schoongemaakt. Dit is een stijging van ongeveer 25 procent ten opzichte van voorgaande jaren.

Groot Salland wil slootkant zelf onderhouden

Waterschap Groot Salland voelt er niets voor om het onderhoud aan kleine watergangen helemaal aan eigenaren van aangrenzende gronden over te laten.

Actie opschonen middelenkast in Drenthe

Boeren in Drenthe kunnen tot en met eind februari kosteloos en anoniem restanten verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren bij inzamelpunten in de buurt.

Meer ganzen in Utrecht geteld

Ondanks de intensieve bestrijding in het afgelopen twee jaar zijn er afgelopen zomer toch weer meer ganzen geteld in Utrecht. Het aantal nam met 1,7 procent toe tot 40.594.

11 miljoen voor Drentse kringloopboeren

Regio Noord

Provincie Drenthe, LTO Noord en de natuurbeschermende organisaties zijn het eens over een meerjarig programma om de Drentse melkveehouderij verder te verduurzamen. Tot 2020 is hiervoor 11 miljoen euro beschikbaar.

Voordracht voorzitter LTO Noord in ijskast

Het algemeen bestuur van LTO Noord houdt de voordracht van de kandidaat-voorzitter aan tot uiterlijk 30 juni 2016. Die vacature is vacant na het het vertrek van Siem Jan Schenk.

Alsnog vergoeding winterganzen Utrecht

Provincie Utrecht gaat coulant om met de toekenning van schadeclaims die worden uitgekeerd in het kader van de provinciale winterrustregeling 2014-2015 voor ganzen. Ook declaraties van na 1 april worden in behandeling genomen.

Geen steun voor waterberging Ruinen-Uffelte

Boeren in gemeenten Westerveld en De Wolden blijven tegen de aanleg van een grootschalige waterberging tussen Uffelte en Ruinen. Dat bleek afgelopen maandag op een bijeenkomst van LTO Noord.

Meevaller voor Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen kan door herfinanciering rekenen op een langdurig rentevoordeel van jaarlijks 4 miljoen euro.

Waterschappen trekken tarieven gelijk

Waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland brengen hun tarieven op gelijk niveau. Dat is nodig omdat beide schappen per 1 januari 2016 fuseren tot waterschap Drents Overijsselse Delta.

GS Drenthe: partijen aan zet rond bufferzones

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe zien geen oplossing om te voorkomen dat rond Natura 2000-gebieden in Drenthe hydrologische bufferzones worden ingesteld.

Dodelijk letsel door aardappelrooier

Een 51-jarige inwoner van Dronten is zaterdag rond het middaguur overleden door een arbeidsongeval op een akker aan de Colijnweg tussen Dronten en Ketelhaven. Dat meldt de politie.

PAS-blokkade treft boer rond Veluwe

Boeren rond Natura-gebied Veluwe kunnen tot half december geen uitbreidingsvergunning aanvragen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Subsidie asbestsanering Utrecht verlengd

Provincie Utrecht verlengt de subsidieregeling 'Asbest eraf en zonnepanelen erop' tot eind 2016.

PAS-ruimte Noorden verder onder druk

In de voorstellen tot aanpassing van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vloeit onverwacht veel vrije ontwikkelingsruimte weg naar andere activiteiten dan de landbouw.

Utrecht onderzoekt vervolgschade ganzen

Provincie Utrecht wil komende winter een nader onderzoek starten naar de vervolgschade door overwinterende ganzen.

Burgers kunnen investeren in Binnenveld

Burgers en bewoners kunnen lid worden van streekcoöperatie Binnenvelds Goed. Door te investeren in zogeheten Binnenveldsdelen van 510 euro per stuk worden ze mede-eigenaar van een agrarisch perceel.

Nieuwe kans voor kavelruil Binnenveld

LTO Noord heeft met gemeenten Rhenen en Veenendaal en Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over de herstart van een vrijwillige kavelruil rond natuurgebied Het Binnenveld op de grens van Utrecht en Gelderland.

LTO Flevoland wil behoud PAS-ruimte

LTO Noord Flevoland roept Gedeputeerde Staten op niet toe te geven aan de druk van andere provincies om PAS-ruimte voor Flevoland in te leveren.

LTO wil rasters bij Uddel

LTO Noord Gelderland wil dat de provincie zorgt voor rasters om de landbouwpercelen bij Uddel.

Energie Lening Drenthe voortgezet

De Drentse Energie Organisatie maakt nog eens 2 miljoen euro vrij voor het financieren van investeringen in energiebesparing of de productie van duurzame energie. De leningen zijn bedoeld voor het bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen.

Proef met vanggewassen Flevoland

Telers in Flevoland kunnen zich nog tot 20 september aanmelden bij het Flevolands Agrarisch Collectief voor deelname aan de verlengde teelt van groenbemesters.

Vier landbouwbestuurders waterschap DOD

LTO Noord draagt vier bestuurders voor in het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD).

Convenant fruitteelt Houten niet in gevaar

Een recente uitspraak van de Raad van State over het toestaan van fruitteelt op een perceel aan de Tuurdijk in 't Goy brengt het convenant voor de fruitteelt in dat gebied niet in gevaar. Die conclusie trekt gemeente Houten na eerste bestudering van...

Green Deal voor opslag zonnestroom

Provincie Drenthe wil een Green Deal afsluiten met akkerbouwer Jan Reinier de Jong in Odoorn. De provincie financiert een deel van het project, in de vorm van subsidie en een lening, in totaal voor 210.150 euro.

Verlenging: Asbest eraf, Zonnepanelen erop

Provincie Drenthe verlengt de subsidieregeling 'Asbest eraf, Zonnepanelen erop' met een jaar.

Begroting Wetterskip stijgt 24 miljoen euro

Om de effecten van klimaateffecten en bodemdaling voor te zijn, moet Wetterskip Fryslân de komende jaren flink investeren. UIt het meerjarenperspectief blijkt dat die oploopt van 129 miljoen euro nu naar 153 miljoen in 2020.

Langer mest op muizenland

Boeren met ernstige muizenschade mogen tot 16 september mest uitrijden. Deze verruiming van de uitrijperiode is het ministerie van Economische Zaken eerder dit jaar overeengekomen met de Europese Commissie.

Plukbos bij Floriade

Gemeenten Almere en Amsterdam steken beide 30.000 euro in een project waarbij twee fruit- en plukbossen worden aangelegd. Eén bos komt op het toekomstige Floriadeterrein en het andere komt te liggen in Amsterdam Noord.

Milieupremie Avebe voor Potato Spice

Aardappelzetmeelfabriek Avebe in Gasselternijveen krijgt 1,5 miljoen euro milieupremie voor een nieuw en uiterst energiezuinig productieproces onder de noemer Potato Spice. Het bedrijf investeert zelf 3 miljoen.

Asbestregeling jaar verlengd in Groningen

Provincie Groningen trekt de regeling 'Asbest van het dak, zonnepanelen erop!' met nog één jaar door.

LTO Flevoland wil sneller afschot ganzen

LTO Noord Flevoland wil dat de provincie permanente ontheffingen afgeeft voor het bejagen van ganzen en zwanen in de zomer. De organisatie ziet de overlast en schade door deze dieren op landbouwpercelen hand over hand toenemen.

Bouw grote stal Blokzijl mag toch

De milieuorganisaties Natuur en Milieu Overijssel en Natuurmonumenten hebben nul op het rekest gekregen inzake hun bezwaren tegen de bouwplannen voor een grote melkveestal van de Blokzijlse melkveehouder J. van der Linde.

Vrijstelling mollentablet tegen muizenplaag

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vrijstelling verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Luxan Mollentabletten tegen veldmuizen.

Zuiderzeeland noteert 40 millimeter

In het afgelopen weekend is in Flevoland gemiddeld 40 millimeter neerslag gevallen. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gemiddeld 35 millimeter neerslag en in de Noordoostpolder 45 millimeter.

Minister Kamp optimistisch over economie

De Nederlandse economie lijkt de periode van herstel achter zich te hebben gelaten en zich op te maken voor een periode van robuuste groei.

RVO: Melkaanvoer blijft stijgen

De melkaanvoer is ook in juli gestegen. In vergelijking met juni werd er 1,4 procent meer melk geleverd.

Minder graanexport VS

De export van graan door de Verenigde Staten daalt. De cijfers van het amerikaanse ministerie van landbouw USDA laten in haar laatste WASDE-rapport een achterstand zien van ruim 2,4 miljoen ton ten opzichte van het afgelopen seizoen.

Boeren Ratum tegen hoger peil

Boeren rond Natura 2000-gebied Willinks Weust bij Winterswijk hebben massaal bezwaar gemaakt tegen het concept-beheerplan. Ze vrezen voor aanzienlijk inkomensverlies als het waterpeil in het gebied omhoog gaat.

Scheurverbod stuit op verzet

Boeren in afdeling Tubbergen van LTO Noord vinden het onbegrijpelijk dat percelen grasland die binnen de grenzen van naturagebieden liggen, niet meer mogen worden gescheurd. De afdeling Tubbergen kaart dit aan bij Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA).

LTO Gelderland voor drukjacht

Onderzoekers van Centrum Landbouw en Milieu (CLM) stellen vast dat alleen drukjacht daadwerkelijk iets kan doen om de wildezwijnenstand onder de duim te houden. LTO Noord Gelderland steunt deze conclusie.

Proef Winterswijk pakt lege boerderij aan

Onder de naam Ni'je Naobers gaat gemeente Winterswijk iets doen aan de leegstand onder voormalige boerderijen.

Gaten in meldruimte PAS-gebieden

Veehouders in Noord-Nederland die via een melding in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) hun bedrijf willen uitbreiden, worden door een fout in het rekenprogramma Aerius gedwongen een vergunningaanvraag in te dienen.

Impuls voor biobased Oost-Nederland

Wageningen UR, Universiteit Twente en Radboud Universiteit intensiveren hun samenwerking binnen het Oost-Nederlandse biobased innovatieprogramma BIC-ON.

Duitse wolf blijkt overleden

De solitaire wolf die in maart van dit jaar door Drenthe en Groningen zwierf, is dood. Het dier werd op 15 april aangereden op de snelweg A7 bij Berkhof in de de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Fruitoogst Flevoland groter

Flevolandse fruittelers verwachten een appel- en perenoogst die hoger uitvalt dan in de rest van het land.

A-ware schrapt 94 banen in Almere

Bij kaasverwerker A-ware in Almere verdwijnen 94 van de 540 banen. Het gaat om 51 medewerkers in vaste dienst en 43 flexkrachten.

Afspraken over bollenteelt Aa en Hunze

De vier boeren die bollenteelten hebben liggen in Aa en Hunze hebben vrijdag een convenant ondertekend met wethouder Co Lambert van die gemeente.

Drenthe past geurregels niet aan

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn niet van plan om gemeenten aan te sporen de normen voor geurhinder aan te scherpen. Dat antwoordt GS op vragen van GroenLinks in Drenthe.

Gewasschade door hagel in NOP

Hagebuien hebben maandagochtend flinke schade veroorzaakt bij boeren in de buurt van Rutten.

Subsidieplafond natuurbeheer Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het plafond vastgesteld voor de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer.

Ruim 2,5 miljoen euro voor beekdal Linde

Gedeputeerde Staten van Friesland stellen ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het aanleggen van nieuwe natuur in het beekdal van de Linde.

Vechtstromen koopt minder grond op

Waterschap Vechtstromen richt zich bij zijn grondbeleid minder op eigendom en verwerving en meer op beheer en gebruik.

LTO Noord: hek om Drents-Friese Wold

LTO Noord wil een raster om het hele Drents-Friese Wold als zich daar groot wild vestigt. Volgens de organisatie is de kans op aanzienlijke wildschade door damherten, edelherten en wilde zwijnen in het natuurgebied dan reëel.

Geld voor kavelruil in Drenthe

Provincie Drenthe stelt dit jaar 315.000 euro subsidie beschikbaar voor kavelruilprojecten.

Veel animo voor Drents bloemenzaad

Agrarische Natuurvereniging Drenthe wordt overspoeld met aanvragen voor bloemen- en kruidenmengsels. Na boeren hebben ook particulieren, overheden en instellingen het mengsel ontdekt.

Afschot reeën Drenthe mag weer

Afschot van reeën in Drenthe mag weer. De Raad van State heeft stichting Faunabescherming in hoger beroep in het ongelijk gesteld rond het populatiebeheer van reeën in die provincie.

NOP zoekt oplossing huisvesting fruitteelt

Gemeente Noordoostpolder (NOP) gaat samen met LTO Noord op zoek naar een oplossing voor de huisvesting van tijdelijke oogstmedewerkers op fruitteeltbedrijven. Dat kan op het erf zelf zijn of elders.

Vechtstromen geeft minder uit

Waterschap Vechtstromen heeft vorig jaar 5 miljoen euro minder uitgegeven dan was begroot.

Paardenmishandeling Noord-Nederland

De reeks paardenmishandelingen in Noord-Nederland lijkt zich uit te breiden. De dierenbeul blijkt niet alleen meer in Drenthe en Groningen actief, maar ook in Overijssel.

LTO wil uitweg voor bruggen Twentekanaal

LTO Noord legt zich niet neer bij het besluit van de overheid om slechts een beperkt aantal van de 28 bruggen over het Twentekanaal te renoveren.

Rioolleiding lekt bij Nieuw-Dordrecht

Waterschap Vechtstromen is nog tot in de loop van de middag bezig met het dichten van een lek in de rioolpersleiding langs de Bargerweg in Nieuw-Dordrecht.

Groter aardappelaardappel Noord-Nederland

Van de bijna 1.800 akkerbouwbedrijven die in 2014 25 of meer hectare aardappelen verbouwden, zat zo'n 90 procent in Noord-Nederland.

Bollentelers doen handreiking

Bollentelers in Westerveld hebben een pakket afspraken aan gemeente Westerveld gepresenteerd.

LTO Energie over op Duitse zonnepanelen

LTO-leden die meedoen met Vraagbundeling Zonnepanelen krijgen voortaan Duitse zonnepanelen geleverd. De Duitse panelen zijn prijstechnisch interessanter dan de Chinese zonnepanelen die tot nu toe werden geleverd.

Flevoland investeert in landelijk gebied

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten stelt een speciaal fonds in om de leefbaarheid in het landelijk gebied te versterken. Ook komt er een integrale omgevingsvisie.

College Flevoland tegen schaliegas

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Flevoland verleent geen medewerking aan de winning van schaliegas. Ze ziet meer in het toepassen van duurzame technieken als geothermie en warmte-koude opslag.

Gewas rond Attero Wijster schoon

Uit het systeem voor biomonitoring rond de afvalverwerkingsinstallatie van Attero in Wijster blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen die is neergedaald het afgelopen jaar wederom ruim onder de algemeen geldende veiligheidsmarges blijft.

Lozen spoelwater Flevoland in project

Waterschap Zuiderzeeland wacht tot 2016 met optreden tegen het lozen van verontreinigd spoelwater uit kuubskisten door akkerbouwbedrijven. Dat is de afspraak met LTO Noord Flevoland.

Brede coalitie Zuiderzeeland

Het nieuwe college van Waterschap Zuiderzeeland wordt breed van signatuur. Informateurs Jacob van Olst en Ton Leijten hebben vrijdag bekendgemaakt welke partijen en partijcombinaties zijn vertegenwoordigd.

LTO Gelderland kien op bestaand gebruik

De overheid moet voor het beheer van Natura 2000-gebied Stelkampsveld in gemeente Berkelland niet morrelen aan het bestaand gebruik. Die waarschuwing geeft LTO Noord Gelderland af in een reactie op het conceptbeheerplan.

Hester Maij op Landbouw in Overijssel

Hester Maij (CDA) blijft in Overijssel gedeputeerde voor Landbouw. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat vanochtend bekend is gemaakt.

Coalitieakkoord in Flevoland

De onderhandelaars van VVD, CDA, SP en D66 hebben een inhoudelijk akkoord bereikt voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Ook de verdeling van de portefeuilles is rond, meldt provincie Flevoland.

Zuiderzeeland: was kuubskist netjes schoon

Waterschap Zuiderzeeland waarschuwt akkerbouwers in Flevoland dat bij het wassen van aardappelkisten geen resten van gewasbeschermingsmiddel in het oppervlaktewater mogen belanden.

Vechtstromen wil onderzoek afvalinjectie

Waterschap Vechtstromen roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de risico's voor de omgeving van transport en injectie van afvalwater in Noordoost-Twente. Eerder deden de Twentse gemeenten al een dergelijke oproep.

Bodemdaling Flevoland zet verder door

Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat de bodemdaling in Flevoland de komende jaren nog doorzet. Boeren kunnen op sommige plekken daarom meer wateroverlast verwachten.

Coalitie Drenthe: VVD, PvdA, CDA en CU

Formateur Henk Brink denkt komende donderdag een coalitieakkoord en het nieuwe team van Gedeputeerde Staten van Drenthe te kunnen presenteren.

'Reguleren populatie dassen is zinloos'

Boeren in de buurt van dassenburchten moeten zelf beter inspelen op het voorkomen van schade. Dat zegt ecoloog Bertil Zoer van stichting Het Drentse Landschap. 'Reguleren van dassen is zinloos, het zal de kans op minder schades niet vergroten.'

Verdeling PAS Drenthe krijgt vorm

Bij toepassing van de landelijke norm van 3 mol voor extra depositie door bedrijfsontwikkeling kan naar schatting de komende zes jaar 90 procent van de veehouders rond Drentse Natura 2000-gebieden worden geholpen.

LTO Drenthe: geen panelen op landbouwgrond

LTO Noord Drenthe is tegen de installatie van zonneparken op landbouwgrond. Volgens de organisatie is elders nog volop ruimte te vinden om daar nu al landbouwgrond voor op te offeren.

LTO Noord Drenthe: let op waterhuishouding

Het peilbeheer in Natura 2000-gebieden moet de toepassing van drainage en beregening op agrarische percelen erbuiten niet in de weg zitten.

Ook dit jaar akkerranden langs Drentsche Aa

Agrarische Natuurvereniging Drenthe wil dit jaar 40 kilometer FAB-akkerranden aanleggen in de beekdalen van de Drentsche Aa.

Rabo-topman verwacht matige groei

Topman Wiebe Draijer van de Rabobank verwacht slechts een matige groei van de kredietverlening. Dat zei hij vanmiddag op een bijeenkomst van landbouwjournalisten in Utrecht.

Lintje voor heemraad Naaktgeboren

Heemraad Jaap Naaktgeboren bij waterschap Zuiderzeeland is benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau.

VDB waarschuwt: verarming natuur

Vereniging Drentse Boermarken (VDB) vreest voor een verdere verarming van de Drentse natuur als terreinbeheerders sommige predatoren te veel beschermen. Daarbij gaat het vooral om de vos.

Zetelverdeling Hunze en Aa's nagenoeg gelijk

De zetelverdeling in het hoofdbestuur van waterschap Hunze en Aa's is nagenoeg gelijk gebleven. De twee zetels die de voormalige fractie van Werken aan Water open liet, zijn overgenomen door ChristenUnie en 50Plus.

Brede coalitie nodig voor Flevoland

De coalitie voor het nieuwe provinciebestuur in Flevoland zal uit minstens vijf partijen moeten bestaan. Die conclusie trekt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland op basis van de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor Provinciale...

Extra geld voor innovatie Veenkoloniën

De Veenkoloniën krijgen een aanvullend bedrag van bijna een miljoen euro van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

Drenthe: wolvenschade melden

Provincie Drenthe roept schapenhouders op schade te melden die kan zijn toegebracht door de wilde wolf die momenteel door Noord-Nederland trekt.

Flevolandse zwaan niet bejaagd

Het afschieten van knobbelzwanen in Flevoland is voorlopig van de baan. Provincie Flevoland en Faunabeheer Flevoland hebben daarmee ingestemd bij de bestuursrechter.

Regeling voor schade Vliegveld Lelystad

Staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu, de stichting Club Direct Omwonenden (CDO), provincie Flevoland en Luchthaven Lelystad hebben overeenstemming bereikt over een schaderegeling voor agrariërs wanneer de luchthaven wordt...

VVD Drenthe wil jacht op roeken en marters

Roeken en steenmarters kunnen volgens VVD-Statenlid Jan Luuk Stel in Drenthe van de lijst met beschermde diersoorten.

Innovatieagenda voor biolandbouw Flevoland

Met een innovatieagenda gaat de biologische landbouw in Flevoland expansie van de eigen sector kracht bij zetten.

Faunafonds: wij taxeren niet in Overijssel

De taxaties van muizenschade die momenteel in Overijssel plaatsvinden, gebeuren niet in opdracht van het Faunafonds. Dat zegt woordvoerder Sandra Binken van Bij12, de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies.

LTO Noord NOP wil schadefonds schaliegas

Naast een lobby om boringen naar schaliegas te voorkomen bereidt LTO Noord Noordoostpolder (NOP) zich voor op de mogelijke komst van circa veertig boortorens naar de polder.

LTO Noord Overijssel: check onttrekkingen

Agrarische bedrijven in Overijssel die tot op 200 meter van een Natura 2000-gebied grondwater onttrekken, doen er verstandig aan om bij het waterschap te checken of die de bron ook daadwerkelijk heeft geregistreerd.

Onvrede over pachtplan Natuurmonumenten

Natuurmonumenten wil dat pachters van natuurgrond de EU-betalingsrechten bij beëindiging van hun pachtcontract overdragen aan de organisatie.

Feest in strijd tegen vrijgezellenoverschot

Een feestavond om het aantal vrijgezelle boeren in de Noordoostpolder en Zuidwest-Friesland te verminderen. Met dat idee wordt op 21 maart het 'Boer zoekt Moer Feest' gehouden in Nagele.

Boete voor onjuist verwijderen asbest

Het bedrijf VOF Rapido Montage en Handelsonderneming uit Lutjebroek heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van 36.000 euro. Het bedrijf heeft eind 2014 op twee plaatsen in Drenthe op onjuiste wijze asbestdaken verwijderd.

GroenLinks boos over afschot zwanen

De fractie van GroenLinks Flevoland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de ontheffing voor het afschieten van knobbelzwanen.

Zorgen LTO Noord over PAS Bargerveen

Als de overheid de stikstofemissie van Duitse veehouderijen ten oosten van het Bargerveen meetelt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), blijft er voor de boeren aan de Nederlandse kant van het natuurgebied te weinig ontwikkelingsruimte over.

Muizenoverlast op 1.600 hectare in Overijssel

Boeren in West-Overijssel hebben tot gisteren muizenoverlast gemeld op 1.600 hectare. Het gaat om 27 bedrijven in vooral de kop van Overijssel en polder Mastenbroek.

Nieuwe uitvoeringsdienst Groningen Drenthe

Komende donderdag gaat de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied in de provincies Drenthe en Groningen van start.

Drenthe proeftuin voor PAS

Drenthe neemt het voortouw bij het opstellen van een verdeelregeling voor de beschikbare ontwikkelruimte in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Toch beheersverordening in NOP

Het is nagenoeg zeker dat in het buitengebied van de Noordoostpolder (NOP) vanaf 2016 een beheersverordening het huidige bestemmingsplan vervangt.

Onderwijs baart Noordelijke boeren zorgen

Boeren in Noord-Nederland zijn in toenemende mate ontevreden over het middelbaar agrarisch onderwijs. Ze merken dat bijvoorbeeld stagiairs het vaak aan elementaire basiskennis ontbreekt.

LTO: vergunde bollenteelt moet van tafel

Voorzitter Dirk-Siert Schoonman van LTO Noord Gelderland verwacht dat de provinciale vergunningplicht voor bollentelers op de Veluwe weer wordt teruggedraaid.

Overleg over bollen op Veluwe

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen overleg met alle belanghebbenden over de vergunningplicht voor bollenteelt op de Veluwe.

Acht lijsten bij verkiezingen Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland gaat de verkiezingen in met acht lijsten. 50PLUS, de Algemene Waterschapspartij, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Water, Wonen en Natuur en Werk aan Water leveren kandidaten voor het bestuur.

Behoud de Peel: reductie PAS minder

Werkgroep Behoud de Peel vindt dat de overheid in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uitgaat van irreële aannames. Dat zegt de actiegroep in een zienswijze.

Steun Flevoland versterking landbouw

Provinciale Staten van Flevoland hebben zich gisteravond uitgesproken voor het versterken van de landbouwstructuur. Een amendement hierover op de Agenda Vitaal Platteland werd met algemene stemmen aangenomen.

Aanwijzing natuur bij Wieden teruggedraaid

De Raad van State vindt dat het ministerie van Economische Zaken ten onrechte enkele landbouwpercelen bij Zuidveen en Wanneperveen heeft aangewezen als natuurterrein.

LTO Noordoostpolder tegen verordening

LTO Noord Noordoostpolder vindt een beheersverordening voor het buitengebied in Noordoostpolder geen verstandige keuze. Het kiest voor behoud van het huidige bestemmingsplan.

Aa en Hunze zet intensief op slot

Gemeente Aa en Hunze wil de oppervlakte voor intensieve veehouderijen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied beperken tot 1 hectare. Dat blijkt uit de voorstellen van B en W.

Natuur en boer beter scheiden

LTO Noord Flevoland wil dat de provincie waterschap Zuiderzeeland een grotere inspanning oplegt om boeren te vrijwaren van schade na vernatting voor aangrenzende natuur.

Actiedag muizenschade naar Heerenveen

De belangstelling voor de actiedag over muizenschade van komende maandag, die in samenwerking met LTO Noord is georganiseerd, is onverwacht groot.

Gebiedsplannen voor Zuid-Friesland

Wetterskip Fryslân stelt voor de regio ten oosten en ten westen van Wolvega de watergebiedsplannen Tjonger en Zuidelijke veenpolders op.

Meer winterooievaars in Drenthe/Overijssel

Steeds meer ooievaars blijven 's winters in Nederland. Bij tellingen rond het ooievaarstation in De Wijk zijn 155 exemplaren geteld.

Geen aanvullend PAS-beleid voor Drenthe

Drentse veehouders die hun bedrijf onder het nog in te voeren Programma Aanpak Stikstof (PAS) willen ontwikkelen, hoeven van provincie Drenthe geen aanvullende maatregelen te verwachten.

Zwanenjacht Flevoland toegestaan

Stichting Faunabeheereenheid Flevoland mag tot en met maart weer knobbelzwanen afschieten. De provincie heeft daarvoor een vergunning afgegeven.

Meer ruimte voor boeren Dronten

Gemeente Dronten wil boeren toestaan om de bouwkavel te vergroten tot 2,5 of tot 3,5 hectare. Aan de uitbreidingsmogelijkheid zijn wel voorwaarden verbonden.

Wild zwijn komt Drenthe niet in

Een meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe wil het wild zwijn toch uit de provincie blijven weren.

2,6 miljoen voor natuurbeheer Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe trekken vanaf 2016 jaarlijks 2,6 miljoen euro uit voor agrarisch natuurbeheer.

GS Drenthe: faunaplan duldt geen uitstel

Gedeputeerde Staten van Drenthe gaan niet in op de oproep van de vereniging Drentse Boermarken om het faunabeleidsplan uit te stellen. Volgens GS is het plan niet in strijd met de nieuwe Wet Natuurbeheer.

Nieuwe Polderkaart voor Oostelijk Flevoland

LTO Noord Oostelijk Flevoland heeft een nieuwe versie van de Polderkaart uitgegeven. Op de kaart staat het grondgebruik per perceel ingetekend.

Bollenteelt in Zuidoost-Drenthe blijft

Bollentelers die land huren in het buitengebied van Coevorden mogen dat ook volgens het nieuwe bestemmingsplan. Een voorstel tot een verbod op deze teelt is uit het plan gehaald.

Plasterk pakt misbruik Wob aan

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil af van de dwangsom die geldt als overheden niet tijdig reageren op informatieverzoeken van burgers. De regeling leidt tot misbruik, constateert hij.

Vragen over bollenteelt Veluwe

De statenfractie van de VVD in Gelderland trekt het besluit van Gedeputeerde Staten in twijfel om de teelt van bollen nabij natuurgebied vergunningplichtig te maken.

LTO betwist teeltvergunning Veluwe

LTO Noord Gelderland heeft bij gedeputeerde Jan Jacob van Dijk protest aangetekend tegen het vergunningplichtig stellen van de bollenteelt op bepaalde delen van de Veluwe.

Platform voor noordelijke tuinbouw

LTO Noord Glaskracht werkt samen met andere tuinbouwsectoren aan de oprichting van een innovatieplatform voor Noord-Nederland. De drie noordelijke provincies steunen het initiatief.

Bollenteelt Veluwe aan banden

Provincie Gelderland legt de bollenteelt op de Veluwe aan banden. Percelen die te dicht bij gevoelige natuurlijke elementen in Natura-gebieden liggen, worden in 2015 vergunningsplichtig.

Lasten boer Zuiderzeeland omhoog

Boeren in Flevoland gaan komend jaar gemiddeld 0,8 procent meer waterschapslasten betalen. De lasten voor burgers, overige bedrijven en natuur gaan juist omlaag.

'Sneller op A12 niet ten koste van boeren'

Als automobilisten op de A12 ter hoogte van Maarn en Maarsbergen 130 kilometer per uur mogen rijden, mag de extra stikstofdepositie die dat oplervert niet ten koste gaan van de ontwikkelruimte van boeren in Utrecht.

Emmen omarmt windpark tuinders

Gemeente Emmen steunt het plan van de tuinders in Klazienaveen voor een klein windmolenpark op de voormalige tuinbouwlocatie Rundedal bij Klazienaveen.

Drentse veehouders kunnen uitbreiden

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijen rond Natura 2000 gebieden aangepast. De regeling gaat dinsdag in.

Agrarische praktijklessen geschrapt

De praktijklocatie waarvan de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum en het Groenhorst in Dronten gebruik maken is voorlopig gesloten.

Rijnstrangen gaat op de schop

Het landbouwgebied Rijnstrangen tussen Pannerden en Westervoort wordt de komende jaren heringericht. Provincie Gelderland is akkoord met een project Verkavelen voor Groei.

Agrarisch natuurcollectief Overijssel van start

Met de ondertekening van de statuten door het Dagelijks Bestuur bij notaris Rouwenhorst in Delden wordt woensdag het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel opgericht.

Zuiderzeeland schort erfbetreding op

Uit voorzorg komen medewerkers van waterschap Zuiderzeeland tot nader order niet op of in de buurt van de boerenerven. Dat heeft het waterschap in Flevoland besloten na de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep zaterdag in Hekendorp.

Belangrijkere rol vrouw in agrarisch bedrijf

Partners van boeren en tuinders hebben een zwaarwegende stem bij het nemen van strategische beslissingen. Onderzoek van het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf wijst uit dat ruim 70 procent van de ondervraagde partners actief betrokken is bij...

LTO Drenthe houdt zorg over groot wild

Ondanks dat Gedeputeerde Staten gisteren hebben aangekondigd nog geen wilde zwijnen te willen introduceren in Drentse natuur, zijn de zorgen van de landbouw over mogelijke schade door groot wild nog niet voorbij.

Geen import van wild zwijn in Drenthe

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe staan de introductie van wilde zwijnen niet toe en bejaging van spreeuwen blijft mogelijk. Dat staat in de reactie van de provincie op een zienswijze van LTO Noord op het faunabeleidsplan.

Extra bezuinigingen bij Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen bezuinigt de komende jaren extra om lastendrukstijgingen te matigen. Om dat te bereiken, wordt tot 2017 tot ongeveer 5 miljoen euro per jaar ingeteerd op de uitgaven.

Extra geld voor aardwarmte Koekoekspolder

Greenhouse Geopower, het aardwarmtebedrijf in de Koekoekspolder, heeft 400.000 euro aanvullende financiering toegezegd gekregen van het ministerie van Economische Zaken.

Uitstel luchthavenbesluit Lelystad Airport

De Club Direct Omwonenden van Lelystad Airport is niet blij met het uitstel dat staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M) heeft aangekondigd van het Luchthavenbesluit.

Slot op bestemmingsplan eraf

LTO Nederland stelt dat de beperkingen die de Natuurbeschermingswet oplegt aan omgevingsvergunningen voor veehouderijen zijn te ondervangen. Bestemmingsplannen kunnen zo worden opgesteld dat er weer ruimte is voor zogenoemde binnenplanse...

‘Arbeidsmigrant is geen toerist’

LTO Noord Zuidelijk Flevoland wil dat gemeente Zeewolde haar beleid aanpast voor de huisvesting van tijdelijke werknemers.

Niet scheuren tegen muizenvraat

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken staat boeren niet toe om dit najaar nog grasland te scheuren tegen de overlast van muizen. LTO Nederland had aangedrongen op een ontheffing.

Kamp repareert 'windgat' in Flevoland

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil de subsidieregeling voor het vervangen van windmolens aanpassen.

'Verplicht weidevogelbeheer onrealistisch'

Een voorstel van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) voor verplicht weidevogelbeheer is volgens voorzitter Geart Kooistra van LTO Noord Fryslân onrealistisch. Hij wijst verplicht weidevogelbeheer dan ook pertinent van de hand.

Voorlopig geen afschot ganzen Groningen

Faunabeheereenheid Groningen verleent voorlopig geen ontheffing voor aanvullend afschot van overwinterende ganzen. Reden is dat de onderhandelingen over foerageergebieden nog niet allemaal zijn afgerond.

Onderzoek aardwarmte Luttelgeest

Twee glastuinders in Luttelgeest willen hun kassen verwarmen met behulp van aardwarmte. Plantenkwekerij Bernhard en groentekwekerij Hoogweg willen hun gasverbruik halveren door water van ongeveer 70 graden celcius op te pompen van een diepte van...

Uitwijkstroken Flevoland gepasseerd station

Een proef met een aparte landbouwpasseerstrook voor langzaam verkeer langs de Domineesweg bij Urk lijkt mislukt. Volgens provincie Flevoland wordt de voorziening niet genoeg gebruikt.

Extreme woekering in sloten

Waterschappen in Noord-Nederland hebben de afgelopen maanden alle zeilen bijgezet om de watergangen voldoende vrij te houden van begroeiing.

Afvoer Baakse Beek verandert

Om de waterhuishouding in het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot in de Achterhoek te verbeteren wordt de beek omgevormd tot hoofdwatergang.

Mestsilo's komen boer duur te staan

Een akkerbouwer aan de Hondweg in Dronten moet van de Raad van State de verplaatsing van zijn mestsilo's toch helemaal zelf betalen.

Aardappelrooien voor Twentse voedselbank

Vrijwilligers en cliënten van de Voedselbank Twente rooien zaterdag aardappelen van een perceel op de voormalige gemeentewerf in Goor.

LTO: RWS speelt jakobskruiskruid in kaart

LTO Noord maakt zich zorgen over het extensieve maaibeleid van Rijkswaterstaat (RWS) in Noord-Nederland.

Milieugroep eist handhaving natuurwet

Provincie Overijssel is door milieugroepering MOB aangesproken op veehouderijen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden die geen vergunning hebben in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB).

Raad van State blokkeert stal Geesteren

De Raad van State steunt een besluit van de gemeenteraad van Tubbergen om vestiging van een varkenshouderij aan de Witteveenseweg in Geesteren niet toe te staan.

'Afweging bij aanwijzen Natura 2000 terecht'

Alleen ecologische afwegingen een rol laten spelen bij het aanwijzen van Natura 2000-gebied Buurserzand & Haaksbergerveen in Overijssel is terecht gebeurd. Dat antwoordt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) op Kamervragen van de VVD.

Dijksma verwacht einde impasse Binnenveld

Als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) ligt, is er in september een sluitend beheerplan voor Natura 2000-gebied Binnenveld bij Veenendaal dat ook voor de gemeente acceptabel is.

Groentepakketten voor Zwolse studenten

Een vertegenwoordiging van glastuinders uit de Koekoekspolder overhandigt morgen belangeloos 1.500 groentepakketten aan onderwijsinstelling De Groene Welle in Zwolle.

Drents faunaplan bedreigt telers

Het nieuwe Faunabeleidsplan van Provincie Drenthe dreigt telers van kwetsbare gewassen in moeilijkheden te brengen.

Gelderland bespreekt boycot met tuinders

Provincie Gelderland gaat vandaag in gesprek met een tuinbouwdelegatie over de boycot door Rusland.

Perzikbomen taboe in Lelystad

Perzikbomen bezitten mag niet volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeente Lelystad. Die curieuze ontdekking deed Omroep Flevoland.

ING: Boycot kost mogelijk 10.000 banen

De Russische boycot van voedsel uit de Europese Unie zet mogelijk 10.000 banen op de tocht in Nederland. Vooral de landbouw, voedingsmiddelenindustrie en delen van de transportsector worden hard getroffen, zegt het economisch bureau van ING in een...

354 hectare pachtgrond aangeboden

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) biedt bij openbare inschrijving in totaal 354 hectare cultuurgrond voor pacht aan. De percelen liggen in de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Zuidelijk Flevoland.

Wildschade Drenthe melden

LTO Noord Drenthe roept boeren in Drenthe op extra alert te zijn op wildschade in hun gewassen en dit zoveel mogelijk te melden bij het Faunafonds.

RvS blokkeert uitbreiding veebedrijven

Gemeenten mogen veehouderijen in nieuwe bestemmingsplannen niet meer ontwikkelingsruimte bieden als dat kan botsen met de Natuurbeschermingswet.

VGB: voorzichtig met handel op Rusland

Voorzitter Herman de Boon van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) waarschuwt exporteurs van sierteeltproducten voorzichtig te zijn met de afzet naar Rusland.

Cumela: Hengelo Noord bereikbaar houden

Loonwerkorganisatie Cumela Nederland ziet niet veel in afsluiting van de Deurningerstraat in Hengelo voor landbouwverkeer. De uitvalsweg in het noorden van de stad zou volgens oppositiepartij Pro Hengelo te smal zijn voor landbouwverkeer en grote...

Friese paard trekt Duitse liefhebbers

Duitstalige buitenlandse leden van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) volgen deze week een cursus over het Friese paard. Daarvoor komen 35 deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland naar Friesland.

Rundveekeuring Beilen afgelast

De rundveekeuring in Beilen die stond gepland voor 9 augustus, gaat niet door.

Eerste waterscans bij Vechtdalboeren

Ruim twintig boeren in het Vechtdal weten nu hoe ze de waterhuishouding op hun bedrijf beter op orde kunnen krijgen. Ze hebben dit voorjaar een quickscan laten uitvoeren naar de bodem- en watersituatie op percelen.

Deur open in Drenthe voor groot wild

Provincie Drenthe wil introductie van grote hoefdieren zoals edelhert en damhert onder voorwaarden toestaan. Dit blijkt uit het voorontwerp Flora- en faunabeleidsplan.

Stikstofbeleid Drenthe ingetrokken

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het provinciaal stikstofbeleid ingetrokken. Een enkele maanden geleden gekozen oplossing om bedrijfsontwikkeling te combineren met minder stikstofuitstoot bleek juridisch geen stand te houden.

Kavelruil De Liemers en Maurik gestopt

Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (Stevig) krijgt twee kavelruilprojecten niet van de grond.

Zuiderzeeland zoekt panelleden

Voor de nieuwe zittingsperiode van 2015-2017 van het agrarisch panel zoekt Waterschap Zuiderzeeland nieuwe leden.

Mansveld steunt boeren Lelystad Airport

Agrariërs die nadelen ondervinden van de uitbreiding van Lelystad Airport, krijgen deze zomer uitsluitsel over een schadevergoedingsregeling.

Milieufederatie Drenthe: stop op melkvee

Natuur en Milieufederatie Drenthe wil dat de overheid een maximum stelt aan de omvang van de melkveehouderij in Drenthe.

Boeren blij met ganzenbesluit Overijssel

Boeren, grondeigenaren en jagers ondersteunen de voorstellen voor het ganzenbeleid van provincie Overijssel volledig. In het faunabeheerplan van Overijssel is tot 2019 jaarrond bejaging van ganzen mogelijk

NOM helpt bij innovaties

Land- en tuinbouwbedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe die cofinanciering zoeken voor het realiseren van innovaties kunnen terecht bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

LTO: klikken lost niets op

Een zwartboek met klachten over overlast door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een meldpunt als gifklikker.nl verbeteren de communicatie tussen telers en omwonenden niet.

Zwartboek over meldingen middelengebruik

Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos presenteren woensdag een zwartboek over de meldingen van middelengebruik in de landbouw.

Flevolandse boeren tegen natuuroevers

Waterschap Zuiderzeeland verwacht eind deze maand een uitspraak van de bezwarencommissie over de problemen die tien grondeigenaren hebben met de aanleg van duurzame oevers in Oostelijk Flevoland.

LTO Noord Glaskracht wil greenport Noord

LTO Noord Glaskracht wil innovatieprojecten voor de glastuinbouw in Noord-Nederland bundelen in een Greenport Noord.

Ganzendruk Drenthe geeft boeren zorg

Boeren in Drenthe hebben in toenemende mate last van ganzen- en zwanenschade. LTO Noord Drenthe wil daarom meer aandacht voor dit probleem.

Zorgen LTO Flevoland over vliegroute

LTO Noord Flevoland vindt dat de rijksoverheid niet te makkelijk moet kiezen voor één aan- en afvliegroute over zuidelijk Flevoland bij uitbreiding van Lelystad Airport.

Drents ammoniakkader aangescherpt

Provincie Drenthe neemt vanaf 1 februari weer aanvragen van veehouders voor ammoniakvergunningen in behandeling. De voorwaarden waaronder de provincie die vergunningen verleent, worden aangescherpt.

Meer Ruimte-voor-Ruimte in Drenthe

Provincie Drenthe wil gemeenten meer vrijheid bieden bij het toepassen van de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Tot nu toe wordt de regeling in die provincie maar mondjesmaat gebruikt.

Drenthe legt slot om ammoniakvergunning

Provincie Drenthe legt gedurende een maand de vergunningverlening voor de uitbreiding van veehouderijen rond Natura 2000-gebieden stil.

LTO Noord Flevoland wil uitruil natuur

Als provincie Flevoland creatief omgaat met de ontwikkeling van nieuwe natuur, kunnen ook boeren daar van profiteren. Dat stelt provinciaal voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland.

Respijt voor Drentse knelpunten EHS

Boeren die in de problemen komen door de laatste aanwijzing van robuuste natuur in Drenthe krijgen een herkansing. De knelgevallen die LTO Noord en ook individuele boeren naar voren hebben gebracht, worden opnieuw bekeken door deskundigen.

Noorden bevraagd over schaalgrootte

Natuur- en milieufederaties in Noord-Nederland houden samen met de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden deze maand een publieksenquête naar bedrijfsgrootte in de land- en tuinbouw. LTO Noord steunt het initiatief.

GS Flevoland ziet af van Oostvaarderswold

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland willen af van de ecologische verbindingszone Oostvaarderswold tussen Oostvaardersplassen en Horsterwold. GS volgt hiermee het advies van onderzoekcommissie Bekker die geen mogelijkheden ziet de plannen door te...

Klip dijkgraaf Vallei en Veluwe

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin stapt van de provincie Drenthe over naar waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn.

Tuinder Emmen moet kiezen

De krachten bundelen in de afzet naar Noord- en Oost-Europa of je richten op het telen van grondstoffen. Doorgaan op de huidige weg is voor het tuinbouwcluster rond Emmen geen optie.