Joost de la Court

Joost de la Court

Joost de la Court is redacteur Noord en Oost. Hij covert Drenthe en overige provincies in deze regio’s.

Contact

Artikelen door Joost de la Court

Politie probeert identiteit 'snelwegboeren' te achterhalen

Politiek

De politie probeert via beeldmateriaal de identiteit te achterhalen van boeren die woensdag rond het boerenprotest in het Gelderse Stroe gevaarlijke situaties op snelwegen veroorzaakten. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Van der Wal houdt vast aan KDW-toets Oudegaasterbrekken

Regio Noord

Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) houdt vast aan het toevoegen van twee natuurtypen in een toets op het overschrijden van de kritische depositiewaarden (KDW) voor natuurgebied Oudegaasterbrekken in Zuidwest-Friesland. Dat schrijft zij...

LTO Noord drukt op pauzeknop nationaal park Zuidwest-Drenthe

Regio Noord

LTO Noord trapt op de rem bij het uitwerken van verdere plannen voor een groter nationaal park in Zuidwest-Drenthe. Volgens LTO Noord-regiobestuurder Arend Steenbergen moet er eerst meer duidelijkheid komen over de toekomst van de boeren in het...

Friese schapenhouder doet aanvraag om wolf te schieten

Regio Noord

Schapenhouder Kees Terpstra uit het Friese Jonkersland dient morgen bij de politie in Leeuwarden een aanvraag in om de wolf te mogen bestrijden met een jachtgeweer.

Hogere heffing bij Wetterskip Fryslân

Regio Noord

Om de begroting voor 2023 sluitend te krijgen, voorziet Wetterskip Fryslân een stijging van de tarieven voor watersysteembeheer met 7,3 procent en voor waterzuivering met 5,5 procent. In de jaren erna vlakt de stijging iets af tot rond 5,2 procent...

Lokale CDA-afdelingen in Overijssel keren zich tegen stikstofplannen

Regio Oost

De 25 CDA-afdelingen in Overijssel keren zich in een brief tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de brief aan de landelijke partijtop roepen de afdelingen het kabinet op om met nieuwe plannen te komen.

Natuurinclusief is voor Johan Wieland voorlopig nog liefhebberij

Regio Noord

Geld opleveren doet het nog niet. Integendeel: het kost hem alleen maar geld. Toch houdt het melkveehouder Johan Wieland uit het Drentse Roden niet tegen om allerlei maatregelen te nemen die de biodiversiteit op zijn bedrijf ten goede komen.

Noordelijke provincies keren zich tegen stikstofdoelen kabinet

Regio Noord

Provincie Fryslân wil niet meewerken aan de hogere richtinggevende emissiereductiedoelen van minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en blijft vasthouden aan de Friese aanpak. Ook Flevoland ziet voorlopig niets in de voorstellen van...

Provincie Overijssel houdt voorlopig vast aan eigen stikstofaanpak

Regio Oost

De plannen van het kabinet voor Overijssel voor de aanpak van het stikstofprobleem zijn in de huidige vorm onhaalbaar. Provincie Overijssel kiest er daarom voor om net als veel andere provincies de eigen aanpak voorlopig door te zetten.

Ocap plant CO2-aanvoer voor Bommelerwaard

Regio Oost

Leverancier Ocap van vloeibaar CO2 verwacht in 2024 enkele tientallen glastuinbouwbedrijven in de Bommeler- en Tielerwaard te kunnen beleveren. Het gaat over twee jaar CO2 afvangen van een biobrandstoffenfabriek in Amsterdam.

Provincies verwachten lastige discussies over stikstofaanpak

Regio Zuid

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) denkt dat het niet gemakkelijk wordt om de stikstofplannen van het kabinet te verwezenlijken. De plannen vragen om nadere bestudering, stelt een woordvoerder van de samenwerkende provincies.

Overijssel naar rechter over beweiden, bemesten en staleisen

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Overijssel tekenen beroep aan tegen de uitspraken van Rechtbank Overijssel. Die deed ze 11 mei over vergunningen voor emissiearme stallen en het beweiden en bemesten. Tegen uitspraken over een zevental PAS-melders wordt geen...

Sleutel in stikstofaanpak ligt bij provincies

Politiek

Niet politiek Den Haag, maar de provinciebesturen hebben de sleutel in handen van de vraag of en hoe de komende jaren de stikstofbelasting op natuurgebieden wordt verminderd. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof komt vrijdag...

Henk Jumelet: 'Als het raakt aan onrecht, heb je aan mij een slechte'

Regio Noord

De rijksoverheid moet geen onomkeerbare besluiten nemen in de stikstofaanpak zolang gebiedsprocessen nog niet zijn afgerond, zegt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) van provincie Drenthe. 'We hebben het over mensen, de leefbaarheid en de toekomst van...

Drentse politiek vraagt betere regeling drugsdumpingen

Regio Noord

Politieke partij JA21 in de Drentse Provinciale Staten vindt dat ook ondernemers een volledige schadevergoeding moeten krijgen wanneer zij drugsafval aantreffen op hun land. Nu nog kunnen in Drenthe alleen particulieren aanspraak maken op vergoeding...

Steeds meer Flevolandse kinderen bezoeken educatieboer

Regio Noord

Flevolandse schoolkinderen bezoeken steeds vaker een educatieboerderij in hun provincie. Alleen al dit schooljaar namen ruim 160 schoolklassen een kijkje bij een akkerbouwer, fruitteler of veehouder voor een les van de boer. Dat zijn bijna...

Is Franse ketenaanpak voorbeeld voor Nederland?

Politiek

Daar waar Nederland een verbetering van het boerenverdienvermogen aan de goede wil van de markt overlaat, is bij de Franse regering Macron veel aandacht voor een ‘eerlijke boterham’ voor agrarische producenten, plus een goede verdeling van de winst...

Broers willen vertroebelde beeld van agrarische sector wegnemen

Regio Noord

De broers Gert-Jan en Rick Nijhoff waren acht jaar bezig met de voorbereidingen voor een spiksplinternieuwe kijk- en stadsboerderij aan de rand van Emmen. In maart gingen ze open. Ze tonen dat het bedrijf deel uitmaakt van de samenleving.

Greenport Noord richt zich op energietransitie

Regio Noord

Greenport Noord ging deze week officieel van start. Deze gaat zich vooral richten op energietransitie, kennisontwikkeling en innovatie. Dat geldt ook voor de verbetering van de aansluiting van het groen onderwijs op de regionale tuinbouw. Greenport...

Flevoland wil weer stikstofoverleg

Politiek

Provincie Flevoland waarschuwt voor de gevolgen van het uitblijven van vervolgoverleg tussen de sectoren en de overheid over de provinciale stikstofaanpak. 'Als dat niet weer wordt opgepakt, wordt het perspectief in de regio landelijk bepaald.'

Vogelbeschermer: 'Kiekendief is in Flevoland een mysterie'

Regio Noord

De bruine kiekendief is hét symbool van Flevoland, maar hoeveel er precies rondvliegen, is in grote delen van de provincie een mysterie. Daarom start Landschapsbeheer Flevoland een inventarisatie. Boeren zijn daarbij onmisbaar.

Drenthe wil draineren en beregenen bij natuurgebieden begrenzen

Regio Noord

Provincie Drenthe wil een grens stellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totale belasting.

Landbouwverkeer welkom op rondweg bij Winschoten

Regio Noord

Landbouwverkeer mag met ingang van maandag 9 mei gebruikmaken van de oostelijke rondweg bij Winschoten (N367) en de Winschoterweg tussen de Winschoterhoogebrug en de aansluiting bij Blijham (N368). Weggebruikers worden met borden langs de weg attent...

Flevoland heeft 3,5 miljoen euro beschikbaar voor stikstofaanpak

Regio Noord

Provincie Flevoland trekt vooralsnog ruim 3,5 miljoen euro uit voor de aanpak van het stikstofprobleem. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die de provincie heeft uitgebracht.

Zorgen om glasscherven na grote brand pompoenbedrijf

Regio Oost

Door een brand bij een pompoenbedrijf in het Gelderse Erichem is de wijde omgeving bezaaid met scherven van zonnepanelen die op de daken lagen. De omringende boeren zijn bezorgd.

Maatregelen na bezoek wolf aan Noordoostpolder

Regio Noord

Provincie Flevoland stelt wolfwerende rasters beschikbaar aan schapenhouders. Aanleiding is het waarschijnlijke bezoek van dit roofdier aan de Noordoostpolder.

Koning Willem-Alexander snuffelt aan criminele ondermijning

Regio Oost

Het was woensdag een speciale dag voor melkveehouders Herbert en Annelies Verploegen in het Gelderse Winssen. Koning Willem-Alexander legde in het gebied een werkbezoek af dat in het teken stond van ondermijning op het platteland. Op het erf van hun...

Greenport Noord nieuwe netwerkorganisatie tuinbouw

Regio Noord

Met de officiële oprichting van Greenport Noord op 10 mei zet de tuinbouwsector in Noord-Nederland een nieuwe stap. De sector krijgt er in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe een eigen regionale netwerkorganisatie bij.

Minder gevoelige natuur in Natura 2000-gebied Rijntakken

Regio Oost

Provincie Gelderland schrapt nog eens 622 hectare agrarisch gebruikte grond in Natura 2000-gebied Rijntakken als zijnde stikstofgevoelig. Veldonderzoek van vorig jaar wijst uit dat deze percelen niet stikstofgevoelig zijn en worden daarom uit het...

Weer afvoer mogelijk uit toezichtgebied Lunteren III

Veehouderij

De screening op de pluimveebedrijven in het 3 kilometergebied rond Lunteren III op vogelgriep is afgerond. Alle uitslagen in dit beperkingsgebied zijn negatief. Dit betekent dat de afvoer van onder andere consumptie-eieren weer mogelijk is.

Zuivelacademie voortgezet door SOL en ZON

Veehouderij

Ketenorganisatie ZuivelNL heeft de digitale kennis- en leeromgeving ‘de Zuivelacademie’ overgedragen aan Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en Zuivel Opleidingen Nederland (ZON).

Wetenschapper Nabuurs: 'Landbouw kan broeikasgasneutraal'

Economie

De sector landbouw en landgebruik staat aan de lat om op wereldniveau als eerste broeikasgasneutraal te worden. Deze sector zal duurzaam moeten worden geïntensiveerd, ontbossing moet worden gestopt en er moet meer gebruik worden gemaakt van...

Toch zonnepanelen bij bodemdaling in Flevoland

Regio Noord

Een aantal Flevolandse Provinciale Statenfracties wil alsnog zorgen dat boeren een zonnepark kunnen aanleggen op gronden die door bodemdaling ongeschikt zijn geworden voor landbouw.

VVD Drenthe boos op Van der Wal over 'boeren bashen' rond stikstof

Regio Noord

De VVD in Drenthe vindt dat minister Christianne van der Wal (VVD) voor Natuur en Stikstof te hard van stapel loopt in haar aanpak van het stikstofprobleem. De VVD-fractie in Provinciale Staten is een tegenoffensief begonnen waarbij zij het opneemt...

Provincie wil naar 75 procent stikstofreductie Zuidoost-Friesland

Regio Noord

Provincie Fryslân vraagt boeren in het zuidoosten van Friesland hun stikstofuitstoot met driekwart te verminderen. Elders kan de reductie beperkt blijven tot 25 procent.

Flevoland zet in op stevige stikstofreductie Noordoostpolder

Regio Noord

Boeren aan de rand van de Noordoostpolder, ten oosten van Marknesse en Luttelgeest, kunnen aan de bak. Om de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebied Wieden-Weerribben te beperken, vraagt provincie Flevoland van hen een reductie van 50 tot 70...

Uitstel datacenter Zeewolde resultaat van breed verzet

Regio Noord

Het opschorten van plannen voor een datacenter in Zeewolde door het Amerikaanse techbedrijf Meta is het gevolg van 'een opeenstapeling van verzet'. Dat zegt voorzitter Jaap Lodders van LTO Noord-afdeling Zuidelijk Flevoland in een reactie daarop.

Nieuwe hoogspanningsleidingen in Flevoland gepland

Regio Noord

Netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken willen een nieuwe hoogspanningsverbinding voor elektriciteit aanleggen tussen Ens via Lelystad naar het Noord-Hollandse Diemen. De capaciteit van de huidige verbinding heeft rond 2030 zijn...

Boeren Zuidwest-Drenthe willen duidelijkheid gemeenten

Regio Noord

Boeren in Zuidwest-Drenthe missen al heel lang duidelijkheid van hun gemeenten Westerveld en De Wolden over het plattelandsbeleid. Dat is een van de uitkomsten uit een onderzoek onder de agrarische bedrijven naar het toekomstperspectief.

Roelof Brands: 'Weer worden verkozen is een grote verrassing'

Regio Noord

Melkveehouder Roelof Brands (62) uit het Drentse Rolde is met 291 voorkeurstemmen alsnog gekozen in de gemeenteraad van Aa en Hunze. Hij stond dertiende op de kieslijst, maar eindigde op plaats zes voor de fractie van Gemeentebelangen die de komende...

Drenthe werkt aan algehele geitenstop

Regio Noord

Provincie Drenthe werkt aan een algehele geitenstop. De twee andere noordelijke provincies zijn nog niet zo ver. Minister Henk Staghouwer van LNV vroeg in februari aan de Gedeputeerden Staten van Friesland, Groningen en Drenthe een geitenstop in te...

Lodewijk Pool: 'Na natuurontwikkeling zijn boeren aan de beurt'

Regio Oost

Boeren in het Binnenveld tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen gaan in een gebiedsonderneming gezamenlijk de onderhandelingen aan met de overheid over hun toekomstige rol in het gebied. Ze zoeken een gebiedsdeal, zodat bedrijfsopvolgers er...

LTO Noord naar Raad van State vanwege datacenter Zeewolde

Regio Noord

LTO Noord-afdeling Zuidelijk Flevoland stapt naar de Raad van State om het bestemmingsplan voor het datacenter van Meta in Zeewolde aan te vechten. De wijziging op het bestemmingsplan dat vestiging mogelijk moet maken, werd half december door de...

Gemeente Hof van Twente wil 100 hectare kruidenrijk gras

Regio Oost

Gemeente Hof van Twente draagt voor 100 hectare bij aan de crowdfundingcampagne 1001ha.nl. Daardoor kunnen melkveehouders uit Hof van Twente met korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland.

Wierde & Dijk combineert erfverfraaiing met kennisvergroting

Regio Noord

Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk is gestart met een driejarig project om Noord-Groningse erven te vergroenen. Naast een beplantingsadvies en een financiële bijdrage krijgen de deelnemende boerderijbewoners instructie via theorie- en...

Onderzoek naar schade door vernatting in Aldeboarn-De Deelen

Regio Noord

Enkele tientallen veenweideboeren in het gebied Aldeboarn-De Deelen worden de eersten in Friesland die vanaf komende zomer te maken krijgen met een grondwaterpeil van 40 centimeter onder het maaiveld. Het gebied is aangewezen als proef voor...

Meer onderzoek naar oorzaken van Groninger bodemdaling

Regio Noord

Ingenieursbureau Sweco doet in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opnieuw onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling in het aardbevingsgebied in Groningen. Nadat vorig jaar een pilot was afgerond, bleek dat de onderzoekers bepaalde...

Boerenleden De Groene Klaver promoten weidevogelbeheer

Regio West

Op de valreep van het nieuwe weidevogelseizoen konden zaterdag enkele tientallen burgers in Zoeterwoude kennismaken met het weidevogelbeheer. 'Als je het uitlegt, reageren mensen superenthousiast.'

Gelderland start met vergoeding van kosten buiten leefgebied wolf

Regio Oost

Provincie Gelderland start in mei met een calamiteitenregeling voor wolvenschade die optreedt buiten de aangewezen wolvenleefgebieden.

Akkerbouwer Jaap Nieboer mikt op whiskytrend voor tweede tak

Regio Noord

Met namen als Veil Wiefke, Kapitein Jonker en Whisky Numero 13 verovert akkerbouwer Jaap Nieboer uit het Groningse Veendam de regionale markt voor gedistilleerd. Van korrel tot borrel is het devies.

Flevoland stopt voorlopig deels met extern salderen

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het extern salderen van stikstofrechten opgeschort voor dat deel van de aanvragen waar de stikstofdepositie betrekking heeft op de Weerribben-Wieden in Overijssel. Voor dit gebied worden tijdelijk geen...

Arbeidsmigrant moet langer kunnen verblijven in Zuidelijk Flevoland

Regio Noord

Boeren en tuinders in Zuidelijk Flevoland zijn bereid te investeren in huisvesting op het erf voor arbeidsmigranten. Voorwaarde is dan wel dat ze daar langer mogen verblijven dan drie maanden. Dat blijkt uit de antwoorden op de enquête die LTO Noord...

WUR-onderzoeker: 'Boeren doen al veel, maar nog niet genoeg'

Algemeen

Landbouw- en klimaatonderzoeker Jan Verhagen van Wageningen University & Research (WUR) vindt dat boeren en overheden moeten leren systeemdenken om antwoorden te vinden op klimaatverandering en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen....

Boerenmolens toch toegestaan in Westerveld

Regio Noord

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe hebben toch geen bezwaar tegen het plaatsen van boerenwindmolens of een kleiner veldje met zonnepanelen in gemeente Westerveld. Mits goed ingepast, moeten boeren deze groene energieopwekkers kunnen neerzetten.

Buurt trapt op de rem bij autorally in Noord-Drenthe

Regio Noord

Boeren, burgers en buitenlui in Noord-Drenthe hebben verontwaardigd kennisgenomen van een autorally die op 12 maart wordt gehouden in de regio. Het evenement botst in hun ogen met het stikstofbeleid. Daarnaast zorgt het voor geluidsoverlast en...

Noord-Nederland wil voorrang voor stikstofmaatregelen

Regio Noord

De drie provincies in Noord-Nederland willen dat haast wordt gemaakt met het verminderen van stikstofemissies. Ze stuurden vorige week een plan naar de ministers Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en Henk Staghouwer van LNV waarin ze...

LTO Noord ziet niets in nieuw ganzengebied bij Assen

Regio Noord

LTO Noord ziet niets in het creëren van nieuwe ganzenfoerageergebieden op landbouwpercelen rond natuurgebied Fochteloërveen. Dat dreigt te gebeuren doordat gemeente Assen blijft uitbreiden in het nabijgelegen Kloosterveen.

Noordelijke provincies gaan met Leader voor duurzaam platteland

Regio Noord

In Noord-Nederland loopt dit jaar nog een aantal subsidieregelingen in het kader van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Verduurzaming en economische ontwikkeling van het platteland staan daarbij centraal.

Boer haakt af bij provinciale stoppersregeling

Algemeen

Provincies hebben nog geen enkele piekbelaster opgekocht via de Regeling provinciale aankoop veehouderijen (Rpav) nabij natuurgebieden. Een kleine zeventig veehouders zijn met de provincies in gesprek over mogelijke opkoop van hun bedrijven. Dat...

Provincie schept meer ruimte voor Drentse vleeskuikens

Veehouderij

Provincie Drenthe wil de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aanpassen om vleeskuikenbedrijven ruimte te bieden vrije uitloop te creëren binnen het bouwblok. Supermarkten eisen vanaf 2023 leefomstandigheden die minimaal voldoen aan het 1 ster...

340.000 euro voor beschermen boerenlandvogels in Drenthe

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen in 2022 en 2023 340.000 euro beschikbaar stellen voor het beschermen van boerenlandvogels. Provinciale Staten moeten de subsidie nog goedkeuren.

Nieuwe stichting voor wildbeheer in Flevoland

Regio Noord

Grondeigenaren in Flevoland worden komende weken benaderd door de nieuwe Flevolandse Stichting Faunabeheer en Schadebestrijding (FSFS). Deze neemt de coördinatie van het jachtbeheer over van Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF).

Puzzelen met Groninger natuurpostzegel

Algemeen

Een regionale adviescommissie is al bijna anderhalf jaar bezig om de puzzel op te lossen van een stikstofaanpak voor het Groningse Natura 2000-gebied het Lieftinghsbroek bij Vlagtwedde. De commissie is daarmee een voorloper in de gebiedsgerichte...

Gemeente Westerveld trekt aan de bel om aanhoudende wolvenschade

Regio Noord

Gemeente Westerveld heeft bij provincie Drenthe en uitvoeringsorganisatie BIJ12 aan de bel getrokken voor een betere preventieregeling en afhandeling van wolvenschade. Het huidige maximale subsidiebedrag van 20.000 euro om meerkosten te dekken,...

Enexis en Tennet investeren fors in netwerk Noord-Nederland

Regio Noord

Netbeheerders Enexis en Tennet investeren de komende jaren fors in verbetering van het elektriciteitsnetwerk in Noord- en Oost-Nederland. Om het snel groeiende aanbod van elektriciteit uit zonne-energie te kunnen opvangen, trekken de twee...

GS Flevoland ziet hertenhek bij Biddinghuizen niet zitten

Regio Noord

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland zien een hekwerk om het nog aan te wijzen leefgebied voor edelherten in Oostelijk Flevoland niet zitten.

Boeren Oostelijk Flevoland willen edelherten achter het hek

Regio Noord

Veel boeren langs het geplande leefgebied voor edelherten in Oostelijk Flevoland, tussen Zeewolde en Elburg, zien een gedoogzone rond het reservaat niet zitten. Zij hebben liever een raster, zodat de dieren niet op hun percelen komen.

Steun voor grens aan Drentse bollenteelt groeit

Regio Noord

Steeds meer fracties in Provinciale Staten van Drenthe zien mogelijkheden om grenzen te stellen aan het bollenareaal in die provincie. Na D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP spreken nu ook ChristenUnie en CDA zich hier voor uit.

Belangstelling voor bijscholing onder boeren en tuinders groeit

Algemeen

Boeren en tuinders zijn nooit uitgeleerd, moeten mee in ontwikkelingen als energietransitie, vergroening en professionalisering van het personeelsbeleid. Groene onderwijsinstellingen spelen handig in op die behoefte met een gevarieerd cursusaanbod....

Johan Hamster volgt Henk Staghouwer op in Groningen

Regio Noord

Wethouder Johan Hamster uit Stadskanaal wordt door de ChristenUnie in Groningen voorgedragen als gedeputeerde voor Landbouw en Natuur. Hij volgt zijn partijgenoot Henk Staghouwer op die onlangs is benoemd tot minister van Landbouw, Natuur en...

LTO Noord: extra aardgasbaten naar Groningen

Regio Noord

De extra inkomsten die de overheid ontvangt uit het weer opvoeren van de aardgaswinning in Groningen moeten naar de regio vloeien. Dat zegt regiobestuurder Lammert Westerhuis van LTO Noord in Groningen.

Helofytensloot in Dronten blijkt goed voor biodiversiteit

Regio Noord

Een boerensloot kan als biofilter een belangrijke rol spelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater en de biodiversiteit te verbeteren. Dat blijkt uit een meerjarige proef van Aeres Hogeschool in Dronten. 'We gaan eigenlijk weer terug naar de...

Fruitteler Louws: 'Ik wil fruit blijven telen tot ik erbij neerval'

Algemeen

Fruitteler Ko Louws in het Zeeuwse Nisse heeft best weleens getwijfeld of hij nog door zou gaan in de peren en appels. Het is echt niet altijd makkelijk in het fruit en regelmatig ook stressvol: weersinvloeden, gewasbeschermingsbeleid en...

Akkerbouwer Beije: 'Problemen los je het snelst op via het eigen netwerk'

Algemeen

Pieter Beije in Lelystad is akkerbouwer, energieproducent met twee windmolens en eigenaar van een webwinkel in biertafels. Die drie pijlers onder zijn Flevolandse bedrijf zijn voor hem alle drie even belangrijk.

Accon avm draait 6,6 miljoen euro verlies

Economie

Advies- en accountantsorganisatie Accon avm heeft in 2020 een nettoverlies geleden van 6,6 miljoen euro. Om de winstgevendheid te herstellen, zijn maatregelen getroffen, waaronder kostenbesparingen. De medewerkers zijn hierover in november al...

Flevoland verbiedt zonnepark op productief boerenland

Regio Noord

Flevoland gaat een uniforme zonneladder hanteren voor alle gemeenten. Ook mogen er van Provinciale Staten geen productieve landbouwgronden meer worden gebruikt voor de aanleg van zonneparken.

Eerste Kamer trapt op de rem in procedure Datacenter Zeewolde

Regio Noord

De Eerste Kamer vindt dat het nieuwe kabinet eerst met een beleidsplan moet komen voor datacenters. Pas daarna kan verder worden gegaan met de verkoop van rijksgrond voor de bouw van een hyperscale datacenter in het Flevolandse Zeewolde.

Komst datacenter Zeewolde stap dichterbij

Regio Noord

Met het aanvaarden van een aangepast bestemmingsplan door de gemeenteraad van Zeewolde, is de komst van een hyperscale datacenter naar het dorp een stap dichterbij gekomen.

Groter risico op wateroverlast in beekdalen Zuidoost-Drenthe

Regio Noord

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen is woensdag akkoord gegaan met een nieuw waterbeheerprogramma. Meest ingrijpende verandering is dat het hoogwaterregime voor de gronden in de beekdalen in Zuidoost-Drenthe is aangepast.

Tweede wolf vestigt zich in Drenthe

Regio Noord

In Drenthe heeft zich opnieuw een wolf gevestigd. Dat meldt BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies. Het gaat om wolvin GW2090f. Mogelijk vormt zij een paar met wolf GW2397m, die ook meerdere keren is waargenomen rond het Drents-Friese...

Leefgebied edelherten Flevoland mag van LTO Noord niet groter

Regio Noord

Het Faunabeheerplan Edelherten Flevoland mag volgens LTO Noord niet de deur openzetten voor een nog groter leefgebied voor edelherten in Oostelijk Flevoland. Dat schrijft de belangenorganisatie aan Gedeputeerde Staten, die het plan binnenkort...

Henk de Zeeuw: 'Boeren Land van Vollenhove verdienen steun bij aanpassing'

Regio Oost

Gepensioneerd landbouwsocioloog Henk de Zeeuw besteedde jaren aan het uitpluizen van de agrarische geschiedenis van het Land van Vollenhove in Noordwest-Overijssel.

Noord-Nederland steekt 45 miljoen euro in preventie extreem weer

Regio Noord

Acht noordelijke overheden en LTO Noord hebben gezamenlijk de bestuursovereenkomst Programma Zandgronden Noord-Nederland ondertekend om beter voorbereid te zijn op perioden van extreem weer.

Afketsen Westtracé stroomkabel Schiermonnikoog biedt LTO hoop

Regio Noord

Nu staatssecretaris Dilan Yesilgöz van Economische Zaken heeft aangekondigd het planningsproces voor de aanlanding van windstroom vanaf de Noordzee te willen heroverwegen, biedt dat nieuwe hoop. Dat zegt regiobestuurder Henk Smith van LTO Noord in...

Waterplan Drenthe zorgt voor beroering

Regio Noord

Provinciale Staten, Watermaatschappij Drenthe en natuurorganisaties willen dat provincie Drenthe meer regie neemt in het waterbeheer. De aanpak van verdroging en emissies naar het grondwater gaan hen niet ver genoeg.

Nog geen groen licht voor datacenter in Zeewolde

Regio Noord

Het is nog even onzeker of de gemeenteraad van Zeewolde kan instemmen met de komst van een 'hyperscale' datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld. Sommige raadsleden hielden woensdag in de eerste behandeling van het aangepaste bestemmingsplan hun...

Cameratoezicht voor bedreigde Drentse schapen door provincie

Veehouderij

Provincie Drenthe gaat in Zuidwest-Drenthe camera's inzetten om schapen beter te beschermen tegen aanvallen van vermoedelijk een of meerdere wolven. Die toezegging deed gedeputeerde Henk Jumelet woensdag in Provinciale Staten.

Meer compensatie voor boeren langs Drentsche Aa

Regio Noord

Boeren die in het stroomgebied van de Drentsche Aa gebruikmaken van de compensatieregeling van Waterbedrijf Groningen, kunnen deze voortaan combineren met de regeling voor agrarisch natuurbeheer ANLb.

Kritische Prestatie Indicatoren uitgangspunt voor Veenkoloniën

Regio Noord

Prestaties meten en belonen aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) moet de komende jaren in de Drents/Groningse Veenkoloniën gemeengoed worden bij verduurzaming van agrarische bedrijven. Dat bleek afgelopen vrijdag op de...

Provincie Drenthe legt bodem voor komend stikstofdebat

Regio Noord

Met de presentatie van twaalf gebiedsverkenningen heeft provincie Drenthe het startschot gegeven voor het stikstofdebat. Daarin wordt besproken welke maatregelen waar worden genomen om de druk van stikstof op Drentse natuur te verminderen. De...

Wolvenpaar gesignaleerd in Zuidwest-Drenthe

Regio Noord

In het gebied rond het Drents-Friese Wold in Zuidwest-Drenthe is een wolvenpaartje gesignaleerd. Een cameraval van Staatsbosbeheer legde het tweetal onlangs vast op beeld.

Boeren Zuidwest-Drenthe gaan samen groen gas produceren

Regio Noord

Dertien boeren in Zuidwest-Drenthe willen met behulp van monovergisters samen genoeg biogas produceren voor een lokaal rendabel groengasnetwerk. Het gaat om deelnemers in Koekange, De Wijk, Veeningen en Echten.

LTO Noord ziet niets in apart Flevolands landbouwgebied

Regio Noord

LTO Noord wijst een plan voor het aanwijzen van een agrarische hoofdstructuur in Flevoland af. Die leidt alleen maar tot een tweedeling, zegt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Flevoland.

Jagers tegen opdelen Wildbeheereenheid Flevoland

Regio Noord

De Wildbeheereenheid (WBE) Flevoland ziet geen meerwaarde in het opsplitsen van hun vereniging in drie aparte eenheden. Als provincie Flevoland het plan toch doorzet, stapt het verenigingsbestuur naar de rechter.

Tweede ronde Drents Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ingegaan

Regio Noord

Boeren in Drenthe kunnen veel baat hebben bij de projecten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Zo maakten melkveehouders Koen en Laura Nooijen in Nieuwe Krim via DAW hun bedrijf weerbaarder tegen aanhoudende droogte. Met het...

Drenthe breidt vergoeding wolvenmaatregelen uit

Regio Noord

Alle schapen- en geitenhouders in Drenthe kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf. Provincie Drenthe beperkt de regeling niet langer tot het eerder aangewezen risicogebied....

VVD Drenthe wil hele provincie als wolvengebied aanmerken

Politiek

De VVD-fractie in Provinciale Staten van Drenthe wil dat heel Drenthe tot risicogebied wordt verklaard voor de wolf. Aanleiding is de jongste golf aanvallen op schapen en runderen in Midden- en West-Drenthe.

Boeren in Flevoland stimuleren elkaar voor gezondere bodem

Regio Noord

Boeren in de Noordoostpolder stimuleren elkaar bij het zoeken naar een gezondere bodem en schoner water. Dat effect is duidelijk merkbaar in de projecten die afgelopen jaren zijn opgezet in het kader van het Actieplan Bodem en Water en op de...

Drentse pilot voor vergroening

Regio Noord

Een veertigtal boeren gaat in de proefgebieden Ruinerwold-Koekange en Nijeveen-Kolderveen in Zuidwest-Drenthe aan de slag met een GLB-pilot. Dat gebeurt als onderdeel van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland en de Agenda Boer,...

Strijd tegen slopershamer op Drents platteland

Regio Noord

De kersverse stichting Drents Agrarisch Erfgoed streeft naar verantwoord behoud van boerderijen, boerenerven en landschapselementen. Advies aan particulieren en overheden moet tegengaan dat het een rommeltje wordt op het Drentse platteland. 'Als wij...

Meer tijd voor experimenten met natuurinclusieve landbouw in Drenthe en Groningen

Regio Noord

Provincies Groningen en Drenthe verlengen de subsidieregeling voor experimenten met natuurinclusieve landbouw met een jaar. Boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt kunnen de subsidie nog tot 1 november volgend jaar...

Buurserbeek aangepast wegens waterkwaliteit en klimaatadaptatie

Regio Oost

De aanpassingen aan de Buurserbeek wegens klimaatadaptatie en verbetering van de waterkwaliteit worden het meest duidelijk op landgoed Het Lankheet ten zuiden van het Overijsselse Haaksbergen. Maar ook verder stroomopwaarts kunnen boeren en tuinders...

Boeren Krimpenerwaard gaan dinsdag protesteren tegen onteigening

Regio West

Boeren in de Krimpenerwaard voeren dinsdag actie tegen de dreigende onteigening van een groot deel van de 2.250 hectare boerengrond die nodig is voor natuurontwikkeling. Ze willen tijdens de schouw van de te onteigenen gronden kruispunten bezetten...

Qlip en stichting KOM gaan samen verder in melkanalyse

Veehouderij

Vier jaar na het aangaan van een strategische samenwerking heeft Qlip in het Gelderse Zutphen met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 stichting KOM in het Flevolandse Dronten overgenomen. Volgens de twee partijen brengt de overname...

Burgerinitiatief Meten=Weten vraagt provincies om middelenverbod

Algemeen

Burgerinitiatief Meten=Weten wil dat de provincies het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die in natuurgebieden worden aangetroffen aan banden legt. Volgens de actiegroep gaat het om veertien werkzame stoffen die bij eerder onderzoek zijn...

Kwakernaak scoort met Boeren Leidse in regionale kaaskeuring

Regio West

De familie Kwakernaak uit Oud Ade is uitgeroepen tot beste zelfkazers in de Leidse regio. Dat gebeurde donderdag in Zoeterwoude, waar na een onderbreking vanwege corona weer de Rondom Leiden kaaskeuring werd gehouden.

De Broeklanden bij Oosterhesselen wordt weidevogelnatuur

Regio Noord

Vijftien grondeigenaren tussen Sleen en Oosterhesselen in Zuidoost-Drenthe hebben in principe ingestemd met de omvorming van 300 hectare van hun percelen langs het Drostendiep tot weidevogelnatuur. Daarmee kan de herinrichting van het gebied De...

Hogere vergoeding voor opruimen drugsafval in Drenthe

Regio Noord

Provincie Drenthe verhoogt de maximale vergoeding van de kosten voor het opruimen van drugsafval in het buitengebied. Eigenaren van percelen waar dergelijke dumpingen worden aangetroffen, kunnen voortaan maximaal 24.999 euro van de opruimkosten...

Boeren betalen meer heffing in werkgebied Hunze en Aa's

Regio Noord

Veel inwoners en bedrijven in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa's betalen volgend jaar iets minder belasting dan het afgelopen jaar. Maar voor boeren en andere grondeigenaren zoals natuurterreinbeheerders gaat de heffing in 2022 over het...

Geen uitstel voor stop op grondwateronttrekking in Zuidelijk Flevoland

Regio Noord

Gedeputeerde Staten vinden dat boeren zelf een oplossing moeten zoeken als in 2025 het verbod van kracht wordt op diepere onttrekkingen van grondwater in Zuidelijk Flevoland. Van verder uitstel op het besluit uit 2009 kan volgens het...

Noorderzijlvest beperkt extra waterberging tot De Onlanden

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest zoekt de ruimte die nodig is voor extra waterberging onder de stad Groningen in natuurgebied De Onlanden op de grens met Drenthe. Dat is de uitkomst van onderzoek door het waterschap.

Commissaris van de Koning start dialoog rond Drentse bollenteelt

Regio Noord

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma start deze maand met het inrichten van zogeheten gesprekstafels over de toekomst van de bollenteelt in Drenthe. Dat zegt zij in een tussenrapportage over de gesprekken die zij voerde met alle belanghebbende...

LTO eist volledige vergoeding hertenschade Oostelijk Flevoland

Regio Noord

LTO Noord accepteert onder voorwaarden de in het Flevolandse Faunabeheerplan Edelherten genoemde gedoogzone van 500 meter. Die is nodig rond het nog te creëren leefgebied voor edelherten in Oostelijk Flevoland. Schades moeten volgens LTO dan wel...

LTO Noord vraagt opvang migranten Dronten op bedrijfsterreinen

Regio Noord

Gemeente Dronten doet er verstandig aan huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijfsterreinen toe te staan. Dat stelt LTO Noord-afdeling Oostelijk Flevoland naar aanleiding van de commotie over huisvestingsplannen aan de Roodbeenweg en eerder de...

Tweede Kamer staat achter injectie afvalwater in Twentse bodem

Regio Noord

De Tweede Kamer vindt het injecteren van afvalwater uit de oliewinning in Schoonebeek in twee voormalige gasputten in Twente geen probleem. Een motie van de GroenLinks-fractie om de oliewinning te stoppen, haalde het niet.

Metaaldetectoristen en boeren hebben elkaar nodig

Regio Noord

Boeren klagen vaak over gevaarlijk afval dat op hun percelen belandt. Metaaldetectoristen kunnen bijdragen om de risico's van scherp-in in de koeienmaag of metalen voorwerpen in een landbouwmachine tegen te gaan. Zelf hopen ze waardevolle voorwerpen...

Provincie Fryslân zet vol in op tienduizend gruttobroedparen

Regio Noord

Provincie Fryslân zet alles op alles om het aantal weidevogels de komende jaren te laten toenemen. Doel is tienduizend gruttobroedparen in 2030. Dat stellen Gedeputeerde Staten in de Nota Weidevogels die deze week is gepresenteerd.

Boeren kunnen zich nog aanmelden voor bezemactie Flevoland

Regio Noord

Voor de actie 'Bezem door de middelenkast Flevoland 2021' hebben zich tot nu toe tweehonderd boeren en tuinders aangemeld. Zij kunnen zo kosteloos, anoniem en laagdrempelig restanten van niet-toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmiddelen laten...

Emmer stadsboerderij ’t Nije Hoff wint twee architectuurprijzen

Regio Noord

De broers Rick en Gert-Jan Nijhoff en hun architect Hendrik Klinkhamer uit Emmen hebben met hun nieuwe stadsboerderij 't Nije Hoff in die plaats zowel de Circulariteitsprijs 2021 als de publieksprijs voor Drentse architectuur gewonnen.

Nieuwe start voor zeven melkveehouders Schiermonnikoog

Regio Noord

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft zaterdag op Schiermonnikoog samen met de zeven eilander melkveehouders de overeenkomst 'Biodivers boeren op Schiermonnikoog' ondertekend en de eerste Van Schier-streekkaas aangesneden.

Friese boeren houden vast aan eigen weidevogelplan

Regio Noord

LTO Noord heeft bij Gedeputeerde Staten van Friesland een alternatief plan ingediend voor het nieuwe protocol dat de provincie wil invoeren voor het weidevogelbeheer op boerenland. De landbouworganisatie zet samen met diverse partners in op een...

Landbouw Ooststellingwerf tegen nieuw geurbeleid gemeente

Regio Noord

Landbouwers in het Friese Ooststellingwerf zijn tegen het aanscherpen van de geurcirkels in deze gemeente. Ze vrezen dat het verdere agrarische bedrijfsontwikkeling op slot zet.

Provinciale Staten kritisch op pacht grond voor dubbele dijk Bierum

Regio Noord

Provinciale Staten van Groningen hebben scherpe kritiek op hoe gedeputeerde Henk Staghouwer de grondverwerving heeft ingestoken voor project Dubbele Dijk Bierum. Enkele fracties willen een onafhankelijk onderzoek.

Handen ineen voor gebiedsproces bodemdaling Flevoland

Regio Noord

De komende drie jaar slaan gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland, LTO Noord, het Rijksvastgoedbedrijf en waterschap Zuiderzeeland de handen ineen. Zo willen ze nieuwe toekomstperspectieven ontwikkelen over hoe om te gaan met bodemdaling.

Ploeteren en plezier tussen de pompoenen

Regio Noord

Het festivalseizoen mag dan dit jaar door corona andermaal in het water zijn gevallen, op de Oogstcamping in Ens lijkt het of dat best wel meevalt. Uitzendbureau De Seizoenarbeiders en de jongerentak van Slow Food Nederland brengen er deze weken een...

Onderzoekers: onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot

Regio Noord

Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research na onderzoek bij acht Friese boeren. Het vier jaar durende...

Friese Staten willen vergaande beperking middelengebruik

Regio Noord

Een aantal fracties in Provinciale Staten van Friesland wil dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun provincie tot 2030 vergaand wordt afgebouwd en zo mogelijk wordt gereduceerd tot nul.

Franse boeren voelen urgentie om aan klimaatadaptatie te werken

Algemeen

De klimaatverandering maakt de toekomst van veel Franse boeren ongewis. Aanhoudende droogte, maar ook late of juist vroege vorst en periodes met hevige neerslag zorgen voor steeds meer schade en stijgende kosten. Dit voorjaar kwam de Franse overheid...

Harm en Mathilde Nieuwenhuis: 'Consument geeft ons energie'

Regio Noord

Veehouders Harm en Mathilde Nieuwenhuis uit Uffelte stopten in 2017 met melken en verkochten het grootste deel van hun land. De afgelopen twee jaar maakten ze een doorstart met onder andere een boerderijwinkel.

Nieuw maairegime Vallei en Veluwe bevalt boeren matig

Regio Oost

Het nieuwe maairegime dat waterschap Vallei en Veluwe sinds dit jaar toepast, bevalt boeren in het werkgebied maar matig. Volgens hen draaien zij op voor de gevolgen van het nog maar gedeeltelijk en/of later maaien van de zogeheten A-watergangen.

Fruitteler Toine Janssen: 'Als kraaien gaan vliegen, komen ze hier langs'

Regio Oost

Provincie Gelderland vraagt de rechter om een voorlopige voorziening na het opschorten van de ontheffing op het bejagen van een aantal overlastgevende diersoorten. Rechtbank Gelderland schortte die ontheffing op. Fruitteler Toine Janssen houdt...

Zandboer die voor kruidenrijk grasland gaat, moet wel durven

Regio Oost

Met kruidenrijk grasland lukt het om zonder kunstmest te gebruiken ongeveer dezelfde opbrengst te halen als met een monocultuur Engels raaigras. 'Maar je moet wel durven', spoort onderzoeker Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut dinsdag een...

Pluktuin profiteert van terugkeer zomerdagen

Regio Oost

Plantenkweker Esther van der Velde helpt Lieke Hummelen uit Zwolle een eindje op weg in de zelfpluktuin van Kwekerij Van der Velde in Heerde. Hummelen is een uurtje samen met haar oma in de tuin om zelf een boeket samen te stellen.

Miljoenen euro's extra voor boeren rond Engbertsdijksvenen

Regio Oost

Provincie Overijssel trekt nog eens 20 tot 30 miljoen euro uit voor verbetering van het veenreservaat Engbertsdijksvenen in Oost-Twente. Naast natuurherstel is een flink deel van dit geld bedoeld om boeren te compenseren voor natschade of om het...

Rozenbottels uit Posterenk geknipt voor in een vaasje

Regio Oost

Michaël Kool van Kwekerij Kool in het Gelderse buurtschap Posterenk is deze week begonnen met de oogst van zijn struiken met rozenbottels. Eerst doet hij dit samen met zijn zoon. Later in het oogstseizoen, dat duurt tot in oktober, wordt hij...

Ontheffing afschot gans en kraai in Gelderland opgeschort

Regio Oost

Jachthouders in Gelderland mogen tot nader order geen gebruik meer maken van een ontheffing voor de jacht op vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai. De rechtbank Gelderland vindt dat, in tegenstelling tot eerdere uitspraken, de landelijke...

Drenthe steekt 72,5 miljoen euro in natuurherstel

Regio Noord

Provincie Drenthe steekt de komende drie jaar 72,5 miljoen euro in herstel van stikstofgevoelige natuurgebieden. De maatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

LTO Noord: heel Flevoland moet creatief zijn bij bodemdaling

Regio Noord

De nieuwe themahouder Water en Bodem van LTO Noord Flevoland, Ton Kempenaar, verwacht dat de aanpak van de bodemdaling in Flevoland hoger op de agenda komt te staan.

Saskia Koeckhoven: 'Met paardenstalling kan ik werk maken van kinderdroom'

Regio West

Toen Saskia Koeckhoven besloot alsnog het bedrijf van haar ouders in Hoofddorp over te nemen, maakte ze heel bewuste keuzes: niet de akkerbouwtak en logistieke dienstverlening, wel het rietsnijbedrijf en een pensionstalling. 'Je moet je passie...

Waterschap Rijn en IJssel stapt in bouw grote windturbines

Regio Oost

Waterschap Rijn en IJssel wil drie grote windmolens neerzetten bij zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties in het Gelderse Duiven en Zutphen. De bouw van de eerste twee, bij de locatie in Duiven, zou eind 2022 kunnen beginnen.

Van Hall Larenstein: voorkomen bodemverdichting is vooral oefening in geduld

Regio Noord

Lector Duurzaam Bodembeheer Emiel Elferink van Van Hall Larenstein windt er geen doekjes om: ongeduld is de grootste bedreiging voor een goede bodemstructuur. Dat zei hij woensdag tegen de deelnemers aan de demonstratiemiddag Bodemverdichting...

Dirk Strijker breekt lans voor behoud melkveehouderij

Algemeen

Voor Dirk Strijker, buitengewoon hoogleraar plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het ondenkbaar dat drastisch zou worden gesneden in de melkveestapel in Nederland. Dat zei hij zaterdagavond tijdens een debat over de...

Verbod op wateronttrekking Zuidelijk Flevoland geeft LTO zorgen

Regio Noord

LTO Noord heeft bij Gedeputeerde Staten aan de bel getrokken over het naderende verbod op opppompen van grondwater in Zuidelijk Flevoland. Volgens de organisatie is het hoog tijd dat wordt gezocht naar oplossingen voor het verplicht afsluiten van de...

Duurzamere bollenteelt moet het ijs breken in Westerveld

Regio Noord

De Drentse bollenteelt gaat de komende drie jaar in gemeente Westerveld op zoek naar een schonere teelt die minder vatbaar is voor ziektes en de leefomgeving zo min mogelijk belast. Dat kan ook de relatie met de omgeving verbeteren.

LTO Noord roept beheerders op tot aanpak jakobskruiskruid

Regio Noord

Berm- en terreinbeheerders moeten volgens regiobestuurder Jan Teade Kooistra van LTO Noord dringend aan de slag met een intelligent maaibeheer. Door specifiek te maaien op plekken waar veel jakobskruiskruid voorkomt, kan de verspreiding van het...

Burgemeester Westerveld op de bres voor Kolonieboeren

Regio Noord

Burgemeester Rikus Jager van de Drentse gemeente Westerveld vindt dat de boeren in de Koloniën van Weldadigheid moeten kunnen profiteren van de nieuwe beschermde status van het gebied.

Infobord toont inzet Boermarke Zeijen voor biodiversiteit

Regio Noord

Met de onthulling van een informatiebord op de Brink in Zeijen door oudgedienden Marchienus Ananias en Jan Hingstman geeft de Boermarke Zeijen aan waar in het werkgebied aan verbetering van de biodiversiteit wordt gewerkt.

Westerveld op de vingers getikt door Raad van State

Regio Noord

Gemeente Westerveld moet van de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan Buitengebied aanpassen.

FBE Flevoland wijst 5.000 hectare aan voor edelherten

Regio Noord

De roedel edelherten die vorig jaar in Oostelijk Flevoland is neergestreken, krijgt een leefgebied van circa 5.000 hectare natuurgebied toegewezen. Dat ligt langs de randmeren tussen Harderwijk en Elburg. Dat stelt FBE Flevoland voor aan...

Hunze en Aa's meet nog steeds te veel normoverschrijdingen

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heeft in de afgelopen twee jaar iets minder overschrijdingen van de milieunormen in het oppervlaktewater vastgesteld. Maar gemeten over vijf jaar is er geen sprake van een duidelijke afname, waarschuwt het waterschap.

Schouten wijst analyse over stikstof in natuurbodem af

Politiek

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst de analyse van stichting Agrifacts (Staf) af dat bodems in natuurgebieden in grote mate bijdragen aan het stikstofprobleem. Er is volgens haar geen sprake van...

Provincie Drenthe in beroep tegen vergunningplicht lelieteelt

Regio Noord

Provincie Drenthe gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Die ging over het toepassen van drainage en gewasbeschermingsmiddelen door een lelieteler bij natuurgebied Holtingerveld in gemeente Westerveld.

LTO Noord in het geweer tegen dierenopvang in Dalen

Regio Noord

LTO Noord maakt bezwaar tegen een voorlopige omgevingsvergunning voor Akka's Ganzenparadijs in Dalen. Zij wil dat gemeente Coevorden juist handhavend optreedt.

Nog geen oplossing voor trekkerban rond Emmen

Regio Noord

Het is nog onduidelijk hoe het landbouwverkeer in de toekomst vlot en veilig van de ene naar de andere kant van Emmen kan. LTO Noord en transportorganisatie Cumula zijn nog steeds in overleg met gemeente Emmen en provincie Drenthe over het behoud...

Milieueffectrapportage bufferzone Bargerveen moet beter onderbouwd

Regio Noord

De maatregelen die provincie Drenthe neemt aan de zuidkant van het Bargerveen bieden nog onvoldoende zekerheid dat die het waterpeil afdoende verhogen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER).

Boeren Zeijen zoeken ruimte voor markeplan

Veehouderij

De elf leden van Boermarke Zeijen werken sinds 2019 samen aan een circulair landbouwsysteem. Onder het motto 'duurzaam boeren in een vitaal landschap' wil de groep boeren met een veestapel van circa 1.000 melkkoeien en zo'n 1.000 hectare...

Jetta Klijnsma bemiddelt in slepende Drentse bollenruzie

Regio Noord

Drents commissaris van de Koning Jetta Klijnsma gaat proberen de partijen bij elkaar te krijgen die al jaren overhoop liggen over de bollenteelt in de provincie. Actiegroepen als Bollenboos en Meten is Weten, maar ook een comité van bewoners van de...

Drentse Staten willen helderheid over stikstof in natuurgebieden

Regio Noord

De Statenfracties van VVD en JA21 vragen aan het Drentse provinciebestuur opheldering over de aanwezigheid van stikstof in de natuur. Volgens diverse rapporten van de Universiteit van Antwerpen zijn de stikstofvoorraden in de bodem van...

Druk op ondernemen uit zich vooral in stress

Algemeen

Boeren en tuinders ervaren meer stress en voelen zich regelmatig somberder dan voorheen. De onzekerheid neemt toe, maar tegelijkertijd blijven ze wel plannen maken voor de toekomst. Dit blijkt uit een enquête onder 1.773 agrarisch ondernemers in het...

Drenthe wordt LNV-proeftuin verduurzamingsbeloning

Regio Noord

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft Drenthe aangewezen als proeftuin voor het verduurzamen en daarvoor belonen van de landbouwsector.

Zestig wasplaatsen op boerenerven in Flevoland

Regio Noord

Steeds meer boeren in Flevoland hebben een wasplaats met zuivering voor landbouwmachines op hun erf aangelegd of gaan dit binnenkort doen. Daarmee dragen ze bij aan de kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater, een van de doelstellingen van het...

'Fascinating' geeft impuls aan innovatie in Noord-Nederland

Regio Noord

Het vernieuwingsprogramma 'Fascinating' van de landbouwcoöperaties Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina, LTO Noord en provincie Groningen moet de komende tien jaar een impuls geven aan innovatie in de Groningse akkerbouw en de verwerking en...

Bermgras wordt nieuwe groene grondstof

Regio Noord

Bermmaaisel, rietsluiksel, maar ook oogst- en plantresten uit Drenthe en Overijssel kunnen binnenkort worden omgezet in groen gas en tal van andere circulaire producten. Boeren kunnen daarnaast profijt hebben van het digestaat als bodemverbeteraar.

Politie Flevoland zoekt boeren op bij strijd tegen ondermijning

Regio Noord

Met een speciale 'Week van het buitengebied' zoekt de Flevolandse politie samen met de gemeenten contact met boeren en tuinders in die provincie. Doel is meer bewustwording te creëren rond ondermijning en tegelijk de contacten aan te halen. Beide...

Nieuwe coöperatie voor kortere keten in Noord-Nederland

Regio Noord

Via regionale samenwerking tussen boeren en afnemers in de horeca en instellingskeukens wil de nieuwe coöperatie Boer & Chef de afzetketen tussen die twee partijen inkorten. De aftrap vond vorige week plaats in het Friese Grou.

Friese landbouw furieus over ontpolderingsplan in Westhoek

Regio Noord

De Friese landbouw is furieus over vergaande plannen van de provincie Fryslân en de Rijksoverheid voor een wisselpolder in Westhoek, in het uiterste noorden van de provincie. In een 46 hectare grote landbouwpolder zou, door een coupure te maken in...

Copa-Cogeca zwaar teleurgesteld in mislopen GLB-overleg

Politiek

De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca is buitengewoon teleurgesteld in de uitkomst van onderhandelingen over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vrijdagochtend werd duidelijk dat het overleg over het landbouwbeleid voor na 2023...

Innovatiepact Greenport West-Holland op zoek naar nieuwe deelnemers

Akker- & Tuinbouw

Het Innovatiepact van Greenport West-Holland is op zoek naar nieuwe deelnemers. Daarvoor heeft het een korte animatiefilm gelanceerd.

Vechtstromen komt toch met gebiedsproces hoogwaterregime

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen gaat alsnog fysieke bijeenkomsten houden over de aanpassing van het hoogwaterregime in Zuidoost-Drenthe. De digitale voorlichtingscampagne van de afgelopen maanden heeft onvoldoende gewerkt.

Boeren in noordelijke kleischil zoeken met Aqua Pin naar oud zout

Regio Noord

Een digitale meetpaal die is aangesloten op gps en het internet stelt boeren in staat vroegtijdig te worden gewaarschuwd voor verzilting van landbouwpercelen. De eerste Aqua Pin van adviesbureau Acacia Water werd dinsdag geplaatst in een perceel...

Kom langs de Kas-tour vervangt Drentse Kom in de Kas

Regio Noord

Een fiets- en autorondrit door het kassengebied van Erica in Zuidoost-Drenthe vervangt de komende weken het jaarlijks evenement Kom in de Kas. Die open dag van de glastuinbouw is dit jaar wegens coronabeperkingen voor de tweede keer geannuleerd.

Veenweideboeren lopen warm voor energieneutrale bedrijfsvoering

Regio West

Veenweideboeren bij Woerden willen aan de slag met het energieneutraal maken van hun bedrijven. Dat blijkt uit de input van de deelnemers in project Veenweiden In Beweging van provincie Utrecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente...

Onderzoek naar capaciteitsproblemen stroomnet Achterhoek

Regio Oost

Regionale energiecoöperatie Agem en energiedistributeur Liander onderzoeken wat er kan worden gedaan aan het capaciteitsprobleem op het stroomnet in de Achterhoek.

Waterschappen Noord-Nederland zoeken schadelijke lekkages

Regio Noord

Waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen gaan met infrarood- en RDNA-techniek kijken of ze individuele glastuinbouwbedrijven in Drenthe en Groningen kunnen aanwijzen die nog schadelijke stoffen lekken.

Overijssel blijft bij weigering handhaven beweidingsvergunning

Regio Oost

Provincie Overijssel houdt voet bij stuk bij de weigering om handhavend op te treden bij boeren die volgens de milieubeweging een vergunning nodig hebben om hun land te mogen beweiden en bemesten. Dat bleek dinsdag bij de bestuursrechter in Zwolle.

Boerengeneraties worstelen met onzekerheid

Algemeen

Stapeling van regelgeving, onzekerheid in de afzet en groeiende kritiek vanuit de samenleving maken dat de spanningen op veel agrarische bedrijven toenemen. Dat stellen adviseurs, maar ook de groene opleidingen zien de gevolgen. De huidige generatie...

Noordelijke tuinders lekken nog te veel schadelijke stoffen

Regio Noord

Glastuinbouwlocaties in Groningen en Drenthe hebben hun waterhuishouding nog niet op orde. Bij metingen door de waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen zijn afgelopen jaar verschillende overschrijdingen geconstateerd.

LTO Noord kritisch over plannen voor datacenter in Zeewolde

Regio Noord

LTO Noord heeft veel kritiek op de opzet voor het datacenter in het Flevolandse Zeewolde. Zowel procedureel als inhoudelijk laten de plannenmakers de nodige steken vallen, stelt de organisatie in een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.

Flevoland geeft vier ketenprojecten een kans

Regio Noord

Met deelname aan het Ondernemersprogramma Versterking Korte Voedselketen Flevoland gaan vier Flevolandse ondernemers de uitdaging aan om binnen twaalf weken de korte keten te versterken. Ze willen hun netwerk verbreden, kennis delen en gezonde...

Zorg bij burgemeesters over risico's cybercrime voor agrariërs

Regio Noord

Boeren en tuinders onderkennen nog onvoldoende de gevaren van cybercrime. Dat zeggen de burgemeesters Sybrand Buma van Leeuwarden en Roger de Groot van De Wolden.

Project schonere bollenteelt Westerveld maakt doorstart

Regio Noord

Met een injectie van 1,2 miljoen euro gaat de bollenteelt in gemeente Westerveld de komende drie jaren op zoek naar een schonere teelt die minder vatbaar is voor ziektes en de leefomgeving zo min mogelijk belast.

Boeren Drentsche Aa zijn blij met steun verminderen erfemissie

Regio Noord

Steeds meer boeren in het Drentsche Aa-gebied maken met steun van de overheid hun erf emissievrij. Ze krijgen gratis advies en leggen een was-, spoel- en vulplaats aan met een opvangsysteem voor het restwater. De regeling loopt nog tot eind volgend...

Fiat voor Drentse stikstofaanpak

Regio Noord

Provinciale Staten van Drenthe hebben woensdag de provinciale stikstofaanpak vastgesteld. In het zogenoemde koersdocument richt de provincie zich vooral op gebiedsgerichte oplossingen en op technische innovatie.

Stichting Polderpioniers houdt ontginning Flevoland levend

Regio Noord

De nog jonge stichting Polderpioniers werkt gestaag aan de restauratie van de collectie landbouwmachines die werd gebruikt voor het ontginnen van de IJsselmeerpolders. 'We willen de geschiedenis van Flevoland levend houden', zegt voorzitter Heijo...

LTO Noord niet blij met energieplan RES voor Drenthe

Regio Noord

LTO Noord blijft teleurgesteld in de uitwerking van de regionale energiestrategie (RES) in Drenthe. Volgens LTO-regiobestuurder Brenda Timmerman wordt nog te veel ruimte gelaten aan initiatiefnemers om zonneparken te realiseren op landbouwgrond. 'Er...

Land van Ons koopt meer landbouwgrond in Noorden

Regio Noord

Coöperatie Land van Ons breidt het eigen areaal grond uit in Noord-Nederland. Op de grens van Groningen en Drenthe verwierf de coöperatie in Onnen twee percelen grasland van 26 hectare totaal. Verder werd in Hooghalen het huidige perceel akkerland...

Voorzitter DAJK: 'We moeten zelf het stuur in handen houden'

Regio Noord

Melkveehouder Tom ten Kate uit Koekange nam in november vorig jaar het stokje over van Roy Meijer als voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Hij heeft een duidelijk doel voor ogen: 'Er moet voldoende plek voor ons zijn.'

Onrust over aanleg Flevolands bos

Regio Noord

Boeren in Oostelijk Flevoland zijn bang dat de provincie onder andere een groot deel van de landbouwgronden ten zuiden van Dronten wil gebruiken voor bosuitbreiding. Ze baseren zich daarbij op kaartmateriaal van de provincie.

Drentse Staten willen stikstofzones beperken

Regio Noord

Boeren rond stikstofgevoelige natuur in Drenthe moeten buiten de nu aangewezen gebieden zo min mogelijk worden geconfronteerd met natuurmaatregelen. Die boodschap gaf regiobestuurder Robert Pierik van LTO Noord woensdag mee aan Provinciale Staten.

ANLb maakt het verschil voor akkervogels in Flevoland

Regio Noord

De zes regionale clusters in Flevoland, waar boeren in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aan akkervogelbeheer doen, halen goede resultaten. Dat blijkt volgens het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) uit de intensieve...

Provincie komt met aanpak edelherten Oostelijk Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland heeft FBE Flevoland gevraagd een beheerplan op te stellen voor de populatie edelherten die zich in Oostelijk Flevoland ophoudt. LTO Noord Flevoland is daar blij mee.

Nuffield Scholarship biedt bredere kijk op buitenwereld

Algemeen

Ruim een jaar lang je licht opsteken bij collega-boeren en -tuinders over de hele wereld. Wie wil dat nou niet? Via het Nuffield Scholarship neemt jaarlijks een handvol Nederlandse boeren en tuinders deel aan het programma. Wat levert het hun op?

Steun voor Flevolandse ondernemers in korte keten

Regio Noord

Provincie Flevoland gaat ondernemers helpen die de korte voedselketen in Flevoland willen versterken.

Flevoland wil PAS-melders met voorfinanciering helpen

Regio Noord

Provincie Flevoland gaat in gesprek met de rijksoverheid over versnelde legalisatie van agrarische bedrijven die opereren op basis van een PAS-melding of nog geen natuurbeschermingswet (NB)-vergunning hebben. Volgens Flevoland is er een mogelijkheid...

Flevoland splitst wildbeheer

Regio Noord

In Flevoland gaan vier wildbeheereenheden aan de slag. Nu is het faunabeheer voor de hele provincie ondergebracht bij één wildbeheereenheid (WBE).

Melkveehouders maken Noordwest-Overijssel tot proeftuin weidevogels

Veehouderij

Wat is de beste aanpak wanneer in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ook weidevogelbeheer meetelt als extra vergroeningsmaatregel? Meer dan vijftig melkveehouders in Noordwest-Overijssel probeerden een jaar lang tijdens een pilot het...

'We zitten in Drenthe niet te wachten op leegloop van het platteland'

Regio Noord

Nu de stikstofwet een feit is, kunnen ook de provincies verder met het uitwerken van hun eigen plannen. Provincie Drenthe kwam deze week met een eigen plan. De nadruk ligt op samenwerking en innovatie en niet op een opkoopregeling, zegt gedeputeerde...

Dertig boeren melden zich voor Drentse opkoopregeling

Regio Noord

Bij provincie Drenthe hebben zich de afgelopen tijd zo'n dertig Drentse boeren gemeld die belangstelling hebben om het bedrijf te verkopen aan de overheid om zo de stikstofuitstoot naar natuur te verminderen.

Nieuwe ronde voor zonnepanelen op boerendaken in Noord-Drenthe

Regio Noord

LTO Noord gaat boeren in de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen. Provincie Drenthe en de drie Noord-Drentse gemeenten stellen voor deze 'gebiedsaanpak...

Flevolandse boeren spreken zich uit over stikstofaanpak

Regio Noord

Wat kan een boer in Flevoland doen om de stikstofuitstoot van het bedrijf te verminderen? Ruim 190 Flevolandse agrarisch ondernemers hebben in februari hun ideeën hierover gegeven in een enquête van provincie Flevoland.