Joost de la Court

Joost de la Court

Joost de la Court is redacteur Noord en Oost. Hij covert Drenthe en overige provincies in deze regio’s.

Contact

Artikelen door Joost de la Court

BBB Groningen wil coalitieprogramma op hoofdlijnen

Regio Noord

De fractie van BoerBurgerBeweging (BBB) in Provinciale Staten van Groningen wil een coalitieprogramma op hoofdlijnen sluiten met de andere partijen in de Groningse Staten. Dat zei BBB-fractievoorzitter Gouke Moes bij het duidingsdebat, waarbij de...

BBB wint overal, coalitievorming wordt geen sinecure

Politiek

In alle provincies heeft BoerBurgerBeweging (BBB) gewonnen en de partij neemt het initiatief in de coalitieonderhandelingen. In provincies wachten lastige gesprekken omdat er geen eenvoudige meerderheid is te vinden of omdat de standpunten over...

Beheer Flevolandse slootkant wordt groenblauwe dienst

Regio Noord

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) heeft de pilot aangepast slootkantenbeheer, waaraan zo'n 25 boeren deelnamen, weten om te zetten in een groenblauwe dienst. Voortaan valt het onder het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer...

Gemeente De Wolden steunt innovatie op de boerderij

Regio Noord

De Drentse gemeente De Wolden start dit voorjaar met een speciale subsidieregeling voor agrarische bedrijven om ze te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstgerichte landbouw. De gemeente stelt een bedrag van 300.000 euro voor 2023, 2024 en...

Stikstofdoelen oostelijk deel Noordoostpolder lijken haalbaar

Regio Noord

De reductiemaatregelen die boeren in het oostelijk deel van de Noordoostpolder zelf voorstellen, zijn voldoende om de provinciale Flevolandse stikstofdoelen te halen. Dat betekent een halvering van de uitstoot door een twintigtal veehouderijen en 20...

Meetproject brengt stikstof rond Liefstinghsbroek in beeld

Regio Noord

Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang op ruim twintig locaties de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond Natura 2000-gebied het Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde in het zuidoosten van Groningen. Vrijdag ging de meetproef officieel...

Bart-Jan Heine: 'Sociaal contract tussen burger en overheid loopt vast'

Regio Noord

De nieuwe politieke partij Alliantie positioneert zich voor de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart als 'het nieuwe midden', alternatief voor de gevestigde partijen CDA, PvdA, D66 en VVD. 'De kiezer vlucht naar de flanken, zodat er in...

Podium te klein bij Drents verkiezingsdebat over landbouw

Regio Noord

Ze pasten er maar net op, de zeventien lijsttrekkers voor Provinciale Staten die maandagavond in het Drentse Westerbork bij de aftrap samengepropt het podium betraden voor een landbouwverkiezingsdebat.

LTO Noord waarschuwt voor 'volbouwcrisis'

Politiek

LTO Noord trekt aan de bel over de grootschalige bouwplannen die worden gemaakt om het huidige woningtekort aan te pakken. Die botsen mogelijk met toekomstig Europees beleid. Het platteland volbouwen leidt dan alleen maar tot een volgende crisis,...

Meer hectares kruidenrijk grasland in Drenthe

Regio Noord

Drenthe krijgt er 283 hectare kruidenrijke weilanden bij dankzij een bijdrage van de provincie aan de campagne 1001 hectare kruidenrijk grasland van Urgenda en LTO Nederland. Drentse boeren ontvangen voor de eerste 3 hectare een bijdrage van 150...

Abel Kooistra (BBB): 'Politiek niet zo ervaren maar wel fris'

Regio Noord

Een debutant in politiek Friesland en dan meteen al lijsttrekker. Aanvoerder Abel Kooistra van BoerBurgerBeweging (BBB) Fryslân kun je enige bravoure niet ontzeggen. De beleidsadviseur stikstof van LTO Noord en tevens student geschiedenis denkt in...

LTO: schadevergoeding bufferstroken maakt weinig kans

Economie

Boeren die compensatie vragen van de overheid voor de bufferstroken die zij moeten inrichten, maken daar weinig kans op. Dat blijkt uit een onderzoek door juristen in opdracht van LTO Nederland.

Staatssecretaris gaat met boeren praten over kazerne in Zeewolde

Regio Noord

Staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van Defensie gaat in gesprek met de bewoners en omwonenden van de locatie in het Flevolandse Zeewolde waar zijn ministerie een kazerne zou willen bouwen. Die toezegging deed de bewindsman donderdag in...

Harold Hofstra (ChristenUnie): 'Ik geloof in de kracht van Flevolanders'

Regio Noord

Gedeputeerde Harold Hofstra in Flevoland, lijsttrekker voor de ChristenUnie tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van half maart, proeft in zijn provincie de wil om mee te gaan in een brede transitie op het platteland.

GroenLinks wil gebiedsproces in Reestdal tussen Overijssel en Drenthe

Politiek

Ondanks dat het Reestdal op de grens van Overijssel en Drenthe geen stikstofgevoelig Natura 2000-gebied is, wil GroenLinks in deze twee provincies een gebiedsplan voor herinrichting van het gebied. Dat standpunt wordt gedeeld door de twee...

Drentse vergoedingsregeling wolvenpreventie uitgebreid

Regio Noord

Houders van hoefdieren in heel Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters. Provincie Drenthe stelt hiervoor 400.000 euro beschikbaar. Bij de eerdere subsidieregeling kwamen alleen geiten- en schapenhouders in aanmerking.

Noorderzijlvest: 190 miljoen euro aan ingrepen nodig rond Lauwersmeer

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest investeert de komende jaren 190 miljoen euro in het klimaatproof maken van het watersysteem rond het Lauwersmeer. Twee grote projecten moeten de hoogwaterbescherming in het werkgebied verder verbeteren.

Drentse boeren slaan bemesting jaar over om Overijsselse collega te helpen

Algemeen

Enkele tientallen boeren in Zuidoost-Drenthe bemesten op verzoek van provincie Drenthe dit groeiseizoen een deel van hun land niet. Daarmee helpen ze voorkomen dat provincie Overijssel moet handhaven op de stikstootuitstoot van een boerderij aan die...

Vers van dichtbij en gezond lokaal is motto van Ekonoom

Regio Noord

Peter van Kampen en Liesbeth de Jong zijn pioniers in het directe biologische afzetkanaal. Vers van dichtbij en gezond lokaal is hun motto. In het Groningse Noordwolde telen zij als Ekonoom vijftig soorten groenten.

Commissie van wijzen onderzoekt drinkwaterwinning Drentsche Aa

Regio Noord

Provincie Drenthe heeft een adviescommissie gepresenteerd om de toekomst van de drinkwaterwinning uit de Drentsche Aa te onderzoeken. Doel is oplossingen te bedenken om de waterkwaliteit van de beek te verbeteren.

Drenthe verdubbelt premie voor duurzaam boeren

Regio Noord

Boeren in Drenthe worden de komende jaren extra beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Niet alleen melkveehouders, maar ook akkerbouwers en gemengde bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een prestatiepremie tot 5.000 euro per...

Overheid start inspraakronde over aanleg Lelylijn

Regio Noord

Inwoners van Noord-Nederland kunnen vanaf nu hun mening over de Lelylijn doorgeven aan de overheid. Staatssecretaris Vivianne Heijnen stelde de procedure open tijdens een gastles aan leerlingen van ROC Friese Poort in het Flevolandse Emmeloord. De...

Boeren tellen steeds meer vlinders op en rond het erf

Regio Noord

De afgelopen vier jaar zijn in het werkgebied van LTO Noord ruim 40.000 nachtvlinders geteld op en rond boerenerven. Meer dan de helft van deze vlinders is waargenomen door de 115 aan het telproject deelnemende boeren.

Europees Parlement steunt oproep tot toelating kunstmestvervangers

Economie

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement staat achter een oproep om dierlijke mest zo snel mogelijk toe te laten als grondstof voor kunstmestvervangers. Dat voorstel werd onder andere door VVD-Europarlementariër Jan Huitema ingediend.

Drentse agrarische jongeren gaan de boer op met eigen visie

Regio Noord

Een database waarin per perceel staat opgenomen welke plannen daar de komende tien jaar effect op kunnen hebben. Zoals op het gebied van stikstof, natuurontwikkeling of waterwinning. Het is een van de vele onderdelen uit het beleidsplan 'Veuruut,...

Groninger boerenerf verder vergroend met 2.500 bomen en struiken

Regio Noord

De deelnemers aan de workshop Mooi Heem van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk in Noord-Groningen kunnen aan de slag met vergroening van hun erven. In totaal krijgen 130 inheemse bomen en 2.370 struiken er een plek.

Drents-Fries Regionaal Landschap zorgt direct voor gemor

Regio Noord

Hoe moet het nieuwe Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek worden ingevuld? Inwoners en belanghebbenden kunnen de komende tijd hun inbreng leveren. Vorige week werd de aftrap gegeven.

De kloof tussen boeren, burgers en politiek is zeer groot

Politiek

Boeren en burgers voelen een grote afstand tot elkaar, maar vooral ook tot de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwe Oogst en het Algemeen Dagblad onder bijna tweeduizend mensen. Meer dan de helft van de burgers en meer dan 70 procent van de...

Veel belangstelling voor plaatsing kleine windmolens in Flevoland

Regio Noord

Plaatsing van kleinere boerenwindmolens in Flevoland wordt steeds aantrekkelijker. Alleen staat de gemeentelijke regelgeving dat nu nog in de weg. Circa honderdvijftig boeren bezochten vorige week een voorlichtingsbijeenkomst van LTO Noord Oostelijk...

Groningen trapt transitie in landelijk gebied af

Regio Noord

Provincie Groningen heeft een plan van aanpak gepresenteerd, zodat zeven deelgebieden zelf kunnen bepalen hoe het Groningse buitengebied de komende jaren wordt aangepast. Het gaat dan om doelstellingen op het gebied van stikstof, natuur, water en...

Groningen is nog lang niet af van ganzenoverlast

Regio Noord

Provincie Groningen sluit een dezer dagen een nieuw provinciaal ganzenakkoord met Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, LTO Noord en de collectieven voor agrarisch natuurbeheer. Ook de nieuwe afspraken moeten de...

Minister Van der Wal bijgepraat over noordelijke verduurzaming

Regio Noord

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof werd maandag door boeren en regionale beleidsmakers bijgepraat over verduurzaming van de agrarische sectoren in Noord-Nederland.

Farmers Defence Force vangt bot bij rechter inzake uitstoot Jumbo Beilen

Regio Noord

De rechtbank Noord-Nederland vindt dat provincie Drenthe niet op een handhavingsverzoek van Farmers Defence Force (FDF) hoeft in te gaan. Volgens de rechtbank zijn de leden van FDF geen direct belanghebbende als het gaat om de stikstofuitstoot van...

Zijn de Flevopolders toe aan boerenbos?

Regio Noord

Een aantal Flevolandse organisaties werkt achter de schermen aan het stimuleren van agroforestry in de provincie. Daarnaast is er een netwerkgroep van tien enthousiaste boeren actief die met en van elkaar willen leren.

LTO Noord wil compensatie Drentse boeren in waterwingebieden

Regio Noord

LTO Noord vraagt provincie Drenthe een gebiedsfonds op te richten waaruit boeren in waterwingebieden kunnen worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken. Het fonds zou kunnen worden gevuld uit een provinciale opcentenregeling voor...

Brandbrief van boeren in plangebied kazerne Zeewolde

Politiek

De acht boeren in het gebied in de Flevolandse gemeente Zeewolde waar plannen liggen voor de bouw van een defenisiecomplex, hebben een brandbrief gestuurd naar de overheid en lokale media. Ze zijn het niet eens met de plannen.

LTO Noord: met kazerne erbij is buitengebied Zeewolde wel vol

Regio Noord

Als het kabinet komende zomer beslist om in de Flevolandse gemeente Zeewolde een nieuwe defensiekazerne te laten bouwen, is dat de laatste grote ruimtelijke ingreep die nog mogelijk is in die gemeente. Dat zegt LTO Noord-afdeling Zuidelijk Flevoland...

Komend jaar meer ruimte in drie innovatieregelingen

Economie

Ondernemers in de land- en tuinbouw krijgen komend jaar meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Ook in energiebesparing is meer ondersteuning mogelijk.

Schaapsherder Marieke van Schuppen: 'Ik spring op de barricaden'

Veehouderij

Schaapsherder Marieke van Schuppen runt samen met haar partner Diederik Sleurink het begrazingsbedrijf Wylde Weide Landschapsbeheer met achthonderd dieren in het Friese Gersloot. Ze werken met hun schaapskuddes in de natuurbegrazing. De heideschapen...

Boer en tuinder staan aan de vooravond van nieuwe tijden

Economie

Het is onrustig in de land- en tuinbouw. Dat is niet uniek, roerige en moeilijke momenten zijn van alle tijden. Alleen gaat de periode die de agrarische sector nu doormaakt een stap verder: boeren en tuinders staan aan de vooravond van een...

BoerenNatuur wil tussenjaar voor agrarisch natuurbeheer

Politiek

De koepel van agrarische natuurverenigingen BoerenNatuur wil dat de collectieven voor agrarisch natuurbeheer een jaar de tijd krijgen om zich aan te passen aan de veranderingen in het agrarisch natuurbeheer.

Provincie Drenthe steekt nog eens 2 ton in wolfwerende maatregelen

Regio Noord

Schapen- en geitenhouders in heel Drenthe kunnen ook komend jaar subsidie aanvragen voor wolfwerende afrastering. Provincie Drenthe stelt hiervoor nog eens 200.000 euro beschikbaar.

Drentse Staten niet gerust op oplossing knelgevallen PAS

Regio Noord

Provinciale Staten van Drenthe willen dat de rijksoverheid met spoed via een noodwet een oplossing forceert voor de agrarische bedrijven die in het nauw zijn gedreven door de hiaten in de huidige stikstofregels. De Staten namen woensdagmiddag een...

Groningen wijst vier zoekgebieden aan voor waterwinning

Regio Noord

Provincie Groningen heeft vier gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk drinkwater kan worden gewonnen: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde.

Burgers uiten kritiek op bollenteelt rond Coevorden

Akker- & Tuinbouw

Burgers hebben bij gemeente Coevorden hun zorgen uitgesproken over de bollenteelt in die gemeente. Een oproep om het areaal te beperken, is door zo'n 180 mensen ondertekend.

Schaalvergroting in het Noorden zet door

Economie

De agrarische schaalvergroting in Noord-Nederland blijft doorzetten. Wageningen University and Research (WUR) meldt dat in een trendonderzoek over de noordelijke agrosector in 2022.

Wolf in Duitsland hoort erbij, maar is hoofdpijndossier

Veehouderij

Schapenhouder Wendelin Schmücker in het Duitse Winsen, gelegen tussen Hamburg en Lüneburg in de deelstaat Nedersaksen, houdt vleesschapen op eigen grond. Met zijn koppel van in totaal 650 Duitse Zwartkop-schapen is hij een van de grootste...

Kavelruilen in Flevoland komen op gang

Regio Noord

Met het voltooien van drie vrijwillige kavelruilprojecten is het Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) gelukt om in Flevoland in een groot deel van de behoefte aan agrarische kavelruilen te voldoen. In totaal is 400 hectare...

Peter Harry Mulder winnaar eerste Gouden Leeuwerik

Regio Noord

Akkerbouwer Peter Harry Mulder en zijn partner Eline Ringelberg uit het Groningse Muntendam zijn de winnaars van de Gouden Leeuwerik. Dat is een nieuwe prijs die in het leven is geroepen door Vogelbescherming Nederland.

Effecten afrasteren vee als bescherming tegen wolf onderzocht

Veehouderij

Provincie Drenthe en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gaan samen onderzoeken wat het effect is van het grootschalig afrasteren van vee ter bescherming tegen de wolf. Daarnaast moet er zo snel mogelijk een beheerplan komen voor...

Boeren Zeewolde boos over stikstofaankoop gemeente

Regio Noord

LTO Noord Zuidelijk Flevoland heeft gemeente Zeewolde aangesproken op de aankoop van twee veehouderijbedrijven in die gemeente. Zeewolde wil de stikstofrechten gebruiken voor ontwikkeling van bedrijvenpark Trekkersveld IV en woningbouw.

Manifest luidt tweede fase in van Groninger eiwittransitie

Regio Noord

Bestuurders van Agrifirm, Cosun, FrieslandCampina, Royal Avebe, LTO Noord en Rabobank hebben afspraken gemaakt om hun krachten te bundelen in de eiwittransitie in Groningen. Die afspraken zijn opgeschreven in manifest 'Samen investeren in duurzaam...

Boeren Flevoland raken gefrustreerd over bodemdaling

Regio Noord

Voor het eerst sinds de coronapandemie troffen Flevolandse boeren elkaar rond het thema bodemdaling. Individueel hadden ze de afgelopen tijd wel hun mening kunnen geven tijdens keukentafelgesprekken, vorige week volgde een groepsbijeenkomst in...

LTO Nederland trekt aan de bel over PAS-melders

Politiek

In een brandbrief aan de ministers Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat roept LTO Nederland op om de beloofde legalisering van Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders zo snel mogelijk te...

Frank Pisters voorzitter Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Economie

De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) heeft tijdens de algemene ledenvergadering in het Utrechtse Baarn Frank Pisters gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt op 1 januari 2023 Arjan Strootman op, die na twee termijnen het vab-bestuur...

Vogelgriep vastgesteld in Oostrum

Veehouderij

In het Limburgse Oostrum (gemeente Venray) is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met leghennen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 223.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en...

Drenthe krijgt extra foerageergebied voor ganzen

Regio Noord

Provincie Drenthe wil het aantal rustgebieden voor overwinterende ganzen flink uitbreiden. Het betreft nieuwe reservaten nabij het Leekstermeer, maar ook in het Hunzedal, Bargerveen en Dwingelderveld en bij Coevorden en Nijeveen.

Flevoland: boerenplannen leveren helft stikstofdoelstelling op

Regio Noord

Als alle maatregelen die Flevolandse boeren in de oostrand van de Noordoostpolder hebben aangedragen worden uitgevoerd, dan is de helft van de benodigde stikstofreductie in dat gebied bereikbaar. Dat meldt provincie Flevoland op basis van 25...

Weidevogel bij Groningen moet wijken voor vleermuis

Regio Noord

Plannen van gemeente Groningen voor de compensatie van het verlies aan natuurwaarden elders aan de rand van de stad, vallen slecht bij provinciale natuurbeschermers. Ze zijn bang dat de vele weidevogels in polder De Oude Held worden verdreven door...

Hamster overleeft motie over aanpak Dubbele Dijk Groningen

Regio Noord

Alleen doordat de zes coalitiepartijen in Provinciale Staten het front gesloten hielden, overleefde de Groningse gedeputeerde Johan Hamster woensdag een motie van afkeuring over de aanpak van het project Dubbele Dijk bij Bierum.

Zuiderzeeland betaalt 2 miljoen euro compensatie wateroverlast

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland heeft met een groep boeren rondom de Leemtocht in het Flevolandse Kraggenburg een gezamenlijke schikking getroffen voor de wateroverlast die optrad in 2003. Het waterschap betaalt ruim 2 miljoen euro aan schadevergoeding.

Drentse Boermarken herstellen steeds meer oude grensstenen

Regio Noord

Met de plaatsing van een informatiebord naast een zogeheten markesteen aan de Hoofdlaan in Assen zette de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) dinsdag een nieuwe stap in het ontsluiten van de historische boeren grensmarkeringen.

Gelderse Staten zetten rem op verbreding A27 in Utrecht

Regio Oost

Leden van Provinciale Staten in Gelderland lopen te hoop tegen de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om met stikstofrechten van acht Gelderse boerderijen snelwegen in Utrecht te verbreden.

Klimaatzones schuiven op, boeren en tuinders passen zich aan

Economie

Het was de vierde keer in vijf jaar tijd dat de Nederlandse zomer meer weg had van die in Zuid-Frankrijk. Daarmee wordt klimaatschade in de agrarische sector een hot item, net als op de COP27-klimaattop in Egypte. Waar gaat het naartoe als de...

VVD Gelderland wil af van geitenstop

Regio Oost

De VVD in Gelderland vindt dat de geitenstop in die provincie wel lang genoeg heeft geduurd. Nieuwvestiging was vijf jaar lang niet mogelijk en mochten ook bestaande geitenbedrijven niet uitbreiden buiten hun huidige vergunning.

Rechter steunt boeren rond Engbertsdijksvenen in bezwaren

Regio Oost

Provincie Overijssel moet van de rechter een nieuw plan maken voor herstel van het hoogveen in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen in gemeente Twenterand. Een tiental boeren en andere omwonenden heeft van de Raad van State gelijk gekregen in hun...

Dode schapen gedumpt op stoep van provinciehuis in Assen

Regio Noord

Een gefrustreerde schapenhouder heeft donderdag twee dode dieren gedumpt op de stoep van het Drentse provinciehuis in Assen.

100 miljoen euro voor Groninger gebiedsproces

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Groningen willen 100 miljoen euro beschikbaar stellen als 'smeermiddel' voor de gebiedsprocessen in die provincie. Dat bedrag is aanvullend op een eerder investeringskrediet van 53 miljoen euro.

Rondweg Emmen blijft beschikbaar voor landbouwverkeer

Regio Noord

Provincie Drenthe ziet af van het verhogen van de maximumsnelheid op de N391 rond Emmen van 70 naar 100 kilometer per uur. Daardoor blijft het mogelijk voor de landbouw en ander langzaam verkeer om gebruik te maken van de rondweg.

LTO Noord met publiek op 'safari' langs slachtoffers wolf

Regio Noord

LTO Noord organiseert dit najaar excursies waarbij het publiek met eigen ogen kan zien wat de gevolgen van de wolf in Nederland zijn. Het roofdier heeft inmiddels op verschillende plekken slachtoffers gemaakt.

Velddemo leert boeren stikstof over de winter heen te tillen

Regio Noord

Stikstofverliezen beperken in grasland door die voor de winter te binden met koolstof. Boeren in Friesland die daar meer over wilden weten, werden woensdag bijgepraat in het kader van de 'Bodem APK' van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Groningen heeft haast met Dubbele Dijk

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Groningen willen niet wachten op een rapport van de Noordelijke Rekenkamer over het project Dubbele Dijk bij Bierum. Dat bleek woensdag bij een bespreking van een voorstel om er 8.9 miljoen euro voor uit te trekken.

LTO wil dat Drentse burgemeesters ingrijpen bij wolvenaanvallen

Algemeen

LTO Noord vraagt de Drentse burgemeesters in een brandbrief om in te grijpen en zo het groeiend aantal wolvenaanvallen in de provincie in te dammen. Volgens de organisatie is de veiligheid van burgers en (landbouw)huisdieren in het geding.

Extra geld beschikbaar voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën

Regio Noord

Boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de eerdere openstelling,...

LTO Noord brengt staat van noordelijke natuur in beeld

Regio Noord

LTO Noord gaat een eigen analyse uitvoeren van de staat van de natuur in alle Natura 2000-gebieden in Noord-Nederland.

Provincie Drenthe deelt pluim uit aan boeren en dierenarts

Regio Noord

De Drentse boeren Bianca Straathof en Peter Oosterhof en dierenarts Bernd Hietberg zijn onderscheiden voor de manier waarop zij met burgers communiceren over voedsel. Ze ontvingen donderdag ieder een Waarde-Ring.

Flevoland onderzoekt omgang landbouw met fietsverkeer

Regio Noord

Boeren en tuinders kunnen tot 31 oktober hun reacties of tips delen met provincie Flevoland over hun omgang met fietsverkeer.

Beheerplan edelherten Oostelijk Flevoland laat op zich wachten

Regio Noord

Het lukt Faunabeheereenheid (FBE) Flevoland niet om nog dit jaar de groeiende populatie edelherten in Oostelijk Flevoland in toom te houden op basis van een beheerplan. Dat meldt secretaris Laura Schrauwen van FBE Flevoland.

Actieleider Arjen Schuiling kandidaat BVNL voor Drentse Staten

Regio Noord

Akkerbouwer en hippisch ondernemer Arjen Schuiling uit het Drentse Tynaarlo wordt de lijsttrekker van BVNL voor de Statenverkiezingen in maart volgend jaar.

Boeren Veenhuizen starten zelf met gebiedsproces natuurherstel

Regio Noord

Een groep boeren uit Veenhuizen is zelf een gebiedsproces voor de verbetering van de eigen omgeving begonnen. Niet afwachten maar doen, is het motto. 'We zoeken zelf naar de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat over de opgaven stikstof,...

Ruimte in vergunningen Súdwest-Fryslân blijft behouden

Regio Noord

Gemeente Súdwest-Fryslân gaat het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Súdwest-Fryslân' zodanig herschrijven dat de ruimte die in de huidige vergunningen zit voor melkveehouderijen ook in de toekomst nog kan worden gebruikt. Dat is de uitkomst van...

Fryslân legt afgifte stikstofvergunningen tijdelijk stil

Regio Noord

Provincie Fryslân schort de vergunningverlening Wet natuurbescherming voor het onderdeel stikstof tijdelijk op tot 1 januari 2023. Volgens het provinciebestuur is de juridische houdbaarheid van vergunningen de laatste tijd zeer onzeker geworden.

Drentse plattelandsbewoners zijn wolf beu: 'Wanneer is het genoeg?'

Regio Noord

Inwoners van de Drentse gemeente Westerveld in het zuidwesten van de provincie zijn bang voor de wolf. Bang dat het roofdier niet alleen hun dieren, maar ook henzelf wat aandoet. En dat hun belang ondergeschikt wordt gemaakt aan de wolf.

Oplossingen voor bodemdaling Flevoland worden gezocht in gebiedsproces

Regio Noord

Bodemdaling levert in Flevoland steeds vaker problemen op. Vooral door de vernatting die daaruit voortkomt, naast schade aan gebouwen en infrastructuur. Het bewustzijn neemt toe, oplossingen worden gezocht in een gebiedsproces.

Kringloopboeren in Overijssel voeren meer eiwit uit gras

Regio Oost

Project 'Vruchtbare Kringloop Overijssel' wordt na acht jaar afgesloten. Ruim 250 melkveehouders en akkerbouwers in die provincie werkten aan het verbeteren van hun bedrijfssysteem en het beperken van de verliezen.

Droogte ook in Flevoland groeiend probleem

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland verwacht de komende jaren een toenemende vraag naar oppervlaktewater in het werkgebied. De beschikbaarheid daarvan neemt door vaker voorkomende droogteperioden juist af. Dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit.

Windpark Zeewolde: windturbines eigendom van boeren en burgers

Regio Noord

Het nieuwe windpark Zeewolde in Flevoland, dat vorige week officieel in gebruik is genomen, kun je bijzonder noemen. De 83 windturbines zijn volledig eigendom van de directe omgeving: zo'n tweehonderd boeren en een aantal burgers.

Nieuw wolvenplan gaat LTO Nederland niet ver genoeg

Veehouderij

Faunabeheerders moeten volgens LTO Nederland eerder kunnen ingrijpen als er problemen ontstaan met wolven in het gebied waar zij opereren. Actief wolven verjagen zit er volgens het concept Interprovinciaal Wolvenplan eigenlijk niet in.

Provincie Groningen zoekt ruimte voor bos

Regio Noord

Provincie Groningen opent een subsidieregeling voor het aanleggen van nieuw bos en bomen langs wegen en op erven in het landelijk gebied van Groningen. De kosten voor onder meer de bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond zijn subsidiabel.

Onttrekkingen grondwater Zuidoost-Drenthe liggen onder vuur

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen verwacht voor eind dit jaar duidelijk te hebben hoe de verzakkingen van enkele tientallen woningen en wegen rond Nieuw-Amsterdam in Zuidoost-Drenthe zijn tegen te gaan. Daarbij wordt ook gekeken naar de onttrekking van...

Speelboerderij De Drentse Koe beleeft topzomer

Regio Noord

In de laatste week van de zomervakantie in Noord-Nederland heeft speelboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold niet te klagen over aanloop. 'Al dagen lang zien we hier telkens zo'n vijfhonderd bezoekers langskomen, het is nu best hectisch', zegt...

Onttrekkingsverbod voor Twentekanalen en waterlopen Staphorst-Nieuwleusen

Regio Noord

Vanwege de aanhoudende droogte heeft Waterschap Drents Overijsselse (WDO) Delta met ingang van gistermiddag 17 uur een verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater in de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen.

Sector blij met stikstofuitspraken Hoekstra, Rutte terughoudend

Politiek

Update- Het is mooi dat een van de coalitiepartijen 'een eerste stap' zet in de richting van het loslaten van de deadline van het stikstofdoel. Dat zegt LTO Nederland over de uitspraken van minister Wopke Hoekstra (CDA). Die noemde vrijdag in het AD...

Onrust over groter nationaal park in Salland

Regio Oost

Boeren langs de Sallandse Heuvelrug en in het westen van Twente maken zich zorgen over de plannen voor een nieuw nationaal park dat een groot deel van Midden-Overijssel zou moeten beslaan. Het betreft het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug &...

Boeren maken Drentsche Aa stukje schoner

Regio Noord

Boeren in het Drentsche Aa-gebied hebben de afgelopen drie jaar meegedaan aan het project 'Perceelemissie', waarbij vermindering van de afspoeling centraal staat. Zo proberen ze het water een stukje schoner te houden.

Melktap De Kandelaar in Biddinghuizen vertelt meerdere verhalen

Regio Noord

De melktap van Mariska van Diepenbeek en haar broer Joris van Kempen op melkveehouderij De Kandelaar in het Flevolandse Biddinghuizen vertelt meerdere verhalen. De melktap biedt niet alleen meerwaarde aan de melk en kaas die met de 110 melkkoeien...

Bijna 40 procent van boeren is betrokken bij gebiedsaanpak

Politiek

Ruim een derde (38,6 procent) van de boeren is geheel of gedeeltelijk betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak in hun regio. 16 procent gaf aan helemaal niet betrokken te zijn bij de gebiedsgerichte aanpak. Dat blijkt uit representatief onderzoek van...

Johan Hamster: 'Ook in Groningen blijft stikstofaanpak grote opgave’

Regio Noord

Johan Hamster (40, ChristenUnie) is inmiddels zes maanden Groninger gedeputeerde voor landbouw, natuur, schadeherstel, internationalisering en stikstof. Met name de herstel- en versterkingsoperatie in verband met de mijnbouwschade en de Groninger...

Wolvenpaar in Drents-Friese Wold heeft drie welpen

Regio Noord

In de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân zijn drie wolvenwelpen gezien. Dit blijkt uit de monitoring van wolvenactiviteit in het gebied in opdracht van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies.

LTO-afdelingen eisen concrete resultaten uit overleg met kabinet

Politiek

Diverse besturen van LTO-afdelingen uit Gelderland hebben bij het hoofdbestuur van LTO Nederland een lijstje concrete gesprekspunten neergelegd die in hun ogen geregeld moeten worden in een overleg met de overheid over de stikstofaanpak.

Waterschappen somber over huidige droogtesituatie

Economie

Hoewel een aantal regenbuien kortstondig verlichting hebben gegeven, zet de droogte verder door. Het neerslagtekort neemt verder toe, stelt de Unie van Waterschappen vast.

LTO Noord zoekt oplossing voor waterboringen Zuidelijk Flevoland

Regio Noord

LTO Noord start een onderzoek bij 35 boeren in Zuidelijk Flevoland naar de gevolgen van het onttrekkingsverbod op grondwater dat in 2025 ingaat in die regio.

Flevoland stapt over op drie regionale wildbeheereenheden

Regio Noord

Provincie Flevoland telt voortaan drie afzonderlijke wildbeheereenheden. De taken van de voormalige WBE Flevoland zijn overgenomen door drie regionale eenheden. Zij voeren het wildbeheer in respectievelijk de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en...

Bufferzone langs Bargerveen wordt steeds concreter

Regio Noord

De landbouw speelt geen rol van betekenis meer in de bufferzone die vanaf volgend jaar wordt aangelegd aan de zuidkant van natuurgebied Bargerveen bij Nieuw Schoonebeek in Drenthe. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde schetsontwerp. Wel...

Boeren in spe smachten vooral naar snelle duidelijkheid

Politiek

De ingrijpende kabinetsplannen voor stikstofreductie komen hard aan bij agrarische jongeren. Wat voor toekomst hebben ze nog als het bedrijf waarop ze willen boeren overhoop dreigt te worden gegooid door het overheidsbeleid? De frustratie en wanhoop...

Professor Pannenkoek bakt ze bruin met Drentse boekweit

Regio Noord

Professor Pannenkoek, een imker en diverse horecaondernemers uit Orvelte ondersteunden donderdag de aftrap van het tweejarig project 'herintroductie van de teelt van boekweit in Drenthe'. Vijftien telers zaaiden dit jaar het oeroude gewas in.

Drentse Staten steunen eigen provinciale stikstofaanpak

Politiek

Gedeputeerde Henk Jumelet krijgt van de Drentse Provinciale Staten alle ruimte om in gebiedsprocessen oplossingen te zoeken voor het stikstofprobleem in die provincie. Het gewraakte kaartje van stikstofminister Christianne van der Wal met...

Knop moet nog om rond vraagstuk verzilting

Regio Noord

Om een goed antwoord te vinden op het verziltingsvraagstuk voor de landbouw, zijn nog jaren van proeven en ontwikkeling nodig. Gewassen zoeken of aanpassen, zodat ze ook renderen bij een hoger zoutgehalte of andere landbouwmethoden ontwikkelen,...

LTO Noord wijst verdere maatregelen rond Drentsche Aa af

Regio Noord

LTO Noord ziet vooralsnog geen reden om boeren meer beperkingen op te leggen om het oppervlaktewater van de Drentsche Aa beter te beschermen. De huidige teeltvrije zone van 4 meter langs waterlopen en het toepassen van betere spuittechnieken voldoen...

Staghouwer volgende week in gesprek met supermarkten

Politiek

Landbouwminister Henk Staghouwer gaat volgende week weer in gesprek met de supermarktbranche over een betere prijs voor boeren en tuinders. Als de retail daar niet aan tegemoet komt, sluit de bewindsman aanvullende wetgeving niet uit. 'We moeten...

Melkveehouder Van Burgsteden: 'Stikstofplannen verstoren evenwicht in regio'

Regio Noord

Melkveehouder Cees Pieter van Burgsteden vreest dat de huidige stikstofplannen het evenwicht tussen landbouw, recreatie en natuur in Zuidoost-Friesland tenietdoen. 'Toch hebben we meer samen dan apart.'

Eindrapport wijst uit: aanpak Drentsche Aa-gebied onvoldoende

Regio Noord

Het lukt nog onvoldoende om grip te krijgen op de emissie van chemische middelen naar het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Aanvullende maatregelen zijn nodig, blijkt uit het eindrapport van provincie Drenthe, Waterbedrijf...

Flevolandse boeren wijzen beheerplan voor edelherten af

Regio Noord

De twintig boeren rond het geplande reservaat voor edelherten in Oostelijk Flevoland zien niets in een conceptbeheerplan voor het gebied. Dat bleek dinsdag tijdens een overleg tussen de groep boeren met de provincie.

Bijenvolk vindt plekje in trafohuisje bij melkveehouder Biddinghuizen

Regio Noord

Een afgedankt transformatorhuisje op het erf van melkveehouder Pieter van der Eijk in Biddinghuizen heeft een tweede leven gekregen als bijenkast. Boer en bijen zijn er blij mee.

Politie probeert identiteit 'snelwegboeren' te achterhalen

Politiek

De politie probeert via beeldmateriaal de identiteit te achterhalen van boeren die woensdag rond het boerenprotest in het Gelderse Stroe gevaarlijke situaties op snelwegen veroorzaakten. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Van der Wal houdt vast aan KDW-toets Oudegaasterbrekken

Regio Noord

Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) houdt vast aan het toevoegen van twee natuurtypen in een toets op het overschrijden van de kritische depositiewaarden (KDW) voor natuurgebied Oudegaasterbrekken in Zuidwest-Friesland. Dat schrijft zij...

LTO Noord drukt op pauzeknop nationaal park Zuidwest-Drenthe

Regio Noord

LTO Noord trapt op de rem bij het uitwerken van verdere plannen voor een groter nationaal park in Zuidwest-Drenthe. Volgens LTO Noord-regiobestuurder Arend Steenbergen moet er eerst meer duidelijkheid komen over de toekomst van de boeren in het...

Friese schapenhouder doet aanvraag om wolf te schieten

Regio Noord

Schapenhouder Kees Terpstra uit het Friese Jonkersland dient morgen bij de politie in Leeuwarden een aanvraag in om de wolf te mogen bestrijden met een jachtgeweer.

Hogere heffing bij Wetterskip Fryslân

Regio Noord

Om de begroting voor 2023 sluitend te krijgen, voorziet Wetterskip Fryslân een stijging van de tarieven voor watersysteembeheer met 7,3 procent en voor waterzuivering met 5,5 procent. In de jaren erna vlakt de stijging iets af tot rond 5,2 procent...

Lokale CDA-afdelingen in Overijssel keren zich tegen stikstofplannen

Regio Oost

De 25 CDA-afdelingen in Overijssel keren zich in een brief tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de brief aan de landelijke partijtop roepen de afdelingen het kabinet op om met nieuwe plannen te komen.

Natuurinclusief is voor Johan Wieland voorlopig nog liefhebberij

Regio Noord

Geld opleveren doet het nog niet. Integendeel: het kost hem alleen maar geld. Toch houdt het melkveehouder Johan Wieland uit het Drentse Roden niet tegen om allerlei maatregelen te nemen die de biodiversiteit op zijn bedrijf ten goede komen.

Noordelijke provincies keren zich tegen stikstofdoelen kabinet

Regio Noord

Provincie Fryslân wil niet meewerken aan de hogere richtinggevende emissiereductiedoelen van minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en blijft vasthouden aan de Friese aanpak. Ook Flevoland ziet voorlopig niets in de voorstellen van...

Provincie Overijssel houdt voorlopig vast aan eigen stikstofaanpak

Regio Oost

De plannen van het kabinet voor Overijssel voor de aanpak van het stikstofprobleem zijn in de huidige vorm onhaalbaar. Provincie Overijssel kiest er daarom voor om net als veel andere provincies de eigen aanpak voorlopig door te zetten.

Ocap plant CO2-aanvoer voor Bommelerwaard

Regio Oost

Leverancier Ocap van vloeibaar CO2 verwacht in 2024 enkele tientallen glastuinbouwbedrijven in de Bommeler- en Tielerwaard te kunnen beleveren. Het gaat over twee jaar CO2 afvangen van een biobrandstoffenfabriek in Amsterdam.

Provincies verwachten lastige discussies over stikstofaanpak

Regio Zuid

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) denkt dat het niet gemakkelijk wordt om de stikstofplannen van het kabinet te verwezenlijken. De plannen vragen om nadere bestudering, stelt een woordvoerder van de samenwerkende provincies.

Overijssel naar rechter over beweiden, bemesten en staleisen

Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Overijssel tekenen beroep aan tegen de uitspraken van Rechtbank Overijssel. Die deed ze 11 mei over vergunningen voor emissiearme stallen en het beweiden en bemesten. Tegen uitspraken over een zevental PAS-melders wordt geen...

Sleutel in stikstofaanpak ligt bij provincies

Politiek

Niet politiek Den Haag, maar de provinciebesturen hebben de sleutel in handen van de vraag of en hoe de komende jaren de stikstofbelasting op natuurgebieden wordt verminderd. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof komt vrijdag...

Henk Jumelet: 'Als het raakt aan onrecht, heb je aan mij een slechte'

Regio Noord

De rijksoverheid moet geen onomkeerbare besluiten nemen in de stikstofaanpak zolang gebiedsprocessen nog niet zijn afgerond, zegt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) van provincie Drenthe. 'We hebben het over mensen, de leefbaarheid en de toekomst van...

Drentse politiek vraagt betere regeling drugsdumpingen

Regio Noord

Politieke partij JA21 in de Drentse Provinciale Staten vindt dat ook ondernemers een volledige schadevergoeding moeten krijgen wanneer zij drugsafval aantreffen op hun land. Nu nog kunnen in Drenthe alleen particulieren aanspraak maken op vergoeding...

Steeds meer Flevolandse kinderen bezoeken educatieboer

Regio Noord

Flevolandse schoolkinderen bezoeken steeds vaker een educatieboerderij in hun provincie. Alleen al dit schooljaar namen ruim 160 schoolklassen een kijkje bij een akkerbouwer, fruitteler of veehouder voor een les van de boer. Dat zijn bijna...

Is Franse ketenaanpak voorbeeld voor Nederland?

Politiek

Daar waar Nederland een verbetering van het boerenverdienvermogen aan de goede wil van de markt overlaat, is bij de Franse regering Macron veel aandacht voor een ‘eerlijke boterham’ voor agrarische producenten, plus een goede verdeling van de winst...

Broers willen vertroebelde beeld van agrarische sector wegnemen

Regio Noord

De broers Gert-Jan en Rick Nijhoff waren acht jaar bezig met de voorbereidingen voor een spiksplinternieuwe kijk- en stadsboerderij aan de rand van Emmen. In maart gingen ze open. Ze tonen dat het bedrijf deel uitmaakt van de samenleving.

Greenport Noord richt zich op energietransitie

Regio Noord

Greenport Noord ging deze week officieel van start. Deze gaat zich vooral richten op energietransitie, kennisontwikkeling en innovatie. Dat geldt ook voor de verbetering van de aansluiting van het groen onderwijs op de regionale tuinbouw. Greenport...

Flevoland wil weer stikstofoverleg

Politiek

Provincie Flevoland waarschuwt voor de gevolgen van het uitblijven van vervolgoverleg tussen de sectoren en de overheid over de provinciale stikstofaanpak. 'Als dat niet weer wordt opgepakt, wordt het perspectief in de regio landelijk bepaald.'

Vogelbeschermer: 'Kiekendief is in Flevoland een mysterie'

Regio Noord

De bruine kiekendief is hét symbool van Flevoland, maar hoeveel er precies rondvliegen, is in grote delen van de provincie een mysterie. Daarom start Landschapsbeheer Flevoland een inventarisatie. Boeren zijn daarbij onmisbaar.

Drenthe wil draineren en beregenen bij natuurgebieden begrenzen

Regio Noord

Provincie Drenthe wil een grens stellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totale belasting.

Landbouwverkeer welkom op rondweg bij Winschoten

Regio Noord

Landbouwverkeer mag met ingang van maandag 9 mei gebruikmaken van de oostelijke rondweg bij Winschoten (N367) en de Winschoterweg tussen de Winschoterhoogebrug en de aansluiting bij Blijham (N368). Weggebruikers worden met borden langs de weg attent...

Flevoland heeft 3,5 miljoen euro beschikbaar voor stikstofaanpak

Regio Noord

Provincie Flevoland trekt vooralsnog ruim 3,5 miljoen euro uit voor de aanpak van het stikstofprobleem. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die de provincie heeft uitgebracht.

Zorgen om glasscherven na grote brand pompoenbedrijf

Regio Oost

Door een brand bij een pompoenbedrijf in het Gelderse Erichem is de wijde omgeving bezaaid met scherven van zonnepanelen die op de daken lagen. De omringende boeren zijn bezorgd.

Maatregelen na bezoek wolf aan Noordoostpolder

Regio Noord

Provincie Flevoland stelt wolfwerende rasters beschikbaar aan schapenhouders. Aanleiding is het waarschijnlijke bezoek van dit roofdier aan de Noordoostpolder.

Koning Willem-Alexander snuffelt aan criminele ondermijning

Regio Oost

Het was woensdag een speciale dag voor melkveehouders Herbert en Annelies Verploegen in het Gelderse Winssen. Koning Willem-Alexander legde in het gebied een werkbezoek af dat in het teken stond van ondermijning op het platteland. Op het erf van hun...

Greenport Noord nieuwe netwerkorganisatie tuinbouw

Regio Noord

Met de officiële oprichting van Greenport Noord op 10 mei zet de tuinbouwsector in Noord-Nederland een nieuwe stap. De sector krijgt er in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe een eigen regionale netwerkorganisatie bij.

Minder gevoelige natuur in Natura 2000-gebied Rijntakken

Regio Oost

Provincie Gelderland schrapt nog eens 622 hectare agrarisch gebruikte grond in Natura 2000-gebied Rijntakken als zijnde stikstofgevoelig. Veldonderzoek van vorig jaar wijst uit dat deze percelen niet stikstofgevoelig zijn en worden daarom uit het...

Weer afvoer mogelijk uit toezichtgebied Lunteren III

Veehouderij

De screening op de pluimveebedrijven in het 3 kilometergebied rond Lunteren III op vogelgriep is afgerond. Alle uitslagen in dit beperkingsgebied zijn negatief. Dit betekent dat de afvoer van onder andere consumptie-eieren weer mogelijk is.

Zuivelacademie voortgezet door SOL en ZON

Veehouderij

Ketenorganisatie ZuivelNL heeft de digitale kennis- en leeromgeving ‘de Zuivelacademie’ overgedragen aan Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en Zuivel Opleidingen Nederland (ZON).

Wetenschapper Nabuurs: 'Landbouw kan broeikasgasneutraal'

Economie

De sector landbouw en landgebruik staat aan de lat om op wereldniveau als eerste broeikasgasneutraal te worden. Deze sector zal duurzaam moeten worden geïntensiveerd, ontbossing moet worden gestopt en er moet meer gebruik worden gemaakt van...

Toch zonnepanelen bij bodemdaling in Flevoland

Regio Noord

Een aantal Flevolandse Provinciale Statenfracties wil alsnog zorgen dat boeren een zonnepark kunnen aanleggen op gronden die door bodemdaling ongeschikt zijn geworden voor landbouw.

VVD Drenthe boos op Van der Wal over 'boeren bashen' rond stikstof

Regio Noord

De VVD in Drenthe vindt dat minister Christianne van der Wal (VVD) voor Natuur en Stikstof te hard van stapel loopt in haar aanpak van het stikstofprobleem. De VVD-fractie in Provinciale Staten is een tegenoffensief begonnen waarbij zij het opneemt...

Provincie wil naar 75 procent stikstofreductie Zuidoost-Friesland

Regio Noord

Provincie Fryslân vraagt boeren in het zuidoosten van Friesland hun stikstofuitstoot met driekwart te verminderen. Elders kan de reductie beperkt blijven tot 25 procent.

Flevoland zet in op stevige stikstofreductie Noordoostpolder

Regio Noord

Boeren aan de rand van de Noordoostpolder, ten oosten van Marknesse en Luttelgeest, kunnen aan de bak. Om de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebied Wieden-Weerribben te beperken, vraagt provincie Flevoland van hen een reductie van 50 tot 70...

Uitstel datacenter Zeewolde resultaat van breed verzet

Regio Noord

Het opschorten van plannen voor een datacenter in Zeewolde door het Amerikaanse techbedrijf Meta is het gevolg van 'een opeenstapeling van verzet'. Dat zegt voorzitter Jaap Lodders van LTO Noord-afdeling Zuidelijk Flevoland in een reactie daarop.

Nieuwe hoogspanningsleidingen in Flevoland gepland

Regio Noord

Netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken willen een nieuwe hoogspanningsverbinding voor elektriciteit aanleggen tussen Ens via Lelystad naar het Noord-Hollandse Diemen. De capaciteit van de huidige verbinding heeft rond 2030 zijn...

Boeren Zuidwest-Drenthe willen duidelijkheid gemeenten

Regio Noord

Boeren in Zuidwest-Drenthe missen al heel lang duidelijkheid van hun gemeenten Westerveld en De Wolden over het plattelandsbeleid. Dat is een van de uitkomsten uit een onderzoek onder de agrarische bedrijven naar het toekomstperspectief.

Roelof Brands: 'Weer worden verkozen is een grote verrassing'

Regio Noord

Melkveehouder Roelof Brands (62) uit het Drentse Rolde is met 291 voorkeurstemmen alsnog gekozen in de gemeenteraad van Aa en Hunze. Hij stond dertiende op de kieslijst, maar eindigde op plaats zes voor de fractie van Gemeentebelangen die de komende...

Drenthe werkt aan algehele geitenstop

Regio Noord

Provincie Drenthe werkt aan een algehele geitenstop. De twee andere noordelijke provincies zijn nog niet zo ver. Minister Henk Staghouwer van LNV vroeg in februari aan de Gedeputeerden Staten van Friesland, Groningen en Drenthe een geitenstop in te...

Lodewijk Pool: 'Na natuurontwikkeling zijn boeren aan de beurt'

Regio Oost

Boeren in het Binnenveld tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen gaan in een gebiedsonderneming gezamenlijk de onderhandelingen aan met de overheid over hun toekomstige rol in het gebied. Ze zoeken een gebiedsdeal, zodat bedrijfsopvolgers er...

LTO Noord naar Raad van State vanwege datacenter Zeewolde

Regio Noord

LTO Noord-afdeling Zuidelijk Flevoland stapt naar de Raad van State om het bestemmingsplan voor het datacenter van Meta in Zeewolde aan te vechten. De wijziging op het bestemmingsplan dat vestiging mogelijk moet maken, werd half december door de...

Gemeente Hof van Twente wil 100 hectare kruidenrijk gras

Regio Oost

Gemeente Hof van Twente draagt voor 100 hectare bij aan de crowdfundingcampagne 1001ha.nl. Daardoor kunnen melkveehouders uit Hof van Twente met korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland.

Wierde & Dijk combineert erfverfraaiing met kennisvergroting

Regio Noord

Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk is gestart met een driejarig project om Noord-Groningse erven te vergroenen. Naast een beplantingsadvies en een financiële bijdrage krijgen de deelnemende boerderijbewoners instructie via theorie- en...

Onderzoek naar schade door vernatting in Aldeboarn-De Deelen

Regio Noord

Enkele tientallen veenweideboeren in het gebied Aldeboarn-De Deelen worden de eersten in Friesland die vanaf komende zomer te maken krijgen met een grondwaterpeil van 40 centimeter onder het maaiveld. Het gebied is aangewezen als proef voor...

Meer onderzoek naar oorzaken van Groninger bodemdaling

Regio Noord

Ingenieursbureau Sweco doet in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opnieuw onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling in het aardbevingsgebied in Groningen. Nadat vorig jaar een pilot was afgerond, bleek dat de onderzoekers bepaalde...

Boerenleden De Groene Klaver promoten weidevogelbeheer

Regio West

Op de valreep van het nieuwe weidevogelseizoen konden zaterdag enkele tientallen burgers in Zoeterwoude kennismaken met het weidevogelbeheer. 'Als je het uitlegt, reageren mensen superenthousiast.'

Gelderland start met vergoeding van kosten buiten leefgebied wolf

Regio Oost

Provincie Gelderland start in mei met een calamiteitenregeling voor wolvenschade die optreedt buiten de aangewezen wolvenleefgebieden.

Akkerbouwer Jaap Nieboer mikt op whiskytrend voor tweede tak

Regio Noord

Met namen als Veil Wiefke, Kapitein Jonker en Whisky Numero 13 verovert akkerbouwer Jaap Nieboer uit het Groningse Veendam de regionale markt voor gedistilleerd. Van korrel tot borrel is het devies.

Flevoland stopt voorlopig deels met extern salderen

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het extern salderen van stikstofrechten opgeschort voor dat deel van de aanvragen waar de stikstofdepositie betrekking heeft op de Weerribben-Wieden in Overijssel. Voor dit gebied worden tijdelijk geen...

Arbeidsmigrant moet langer kunnen verblijven in Zuidelijk Flevoland

Regio Noord

Boeren en tuinders in Zuidelijk Flevoland zijn bereid te investeren in huisvesting op het erf voor arbeidsmigranten. Voorwaarde is dan wel dat ze daar langer mogen verblijven dan drie maanden. Dat blijkt uit de antwoorden op de enquête die LTO Noord...

WUR-onderzoeker: 'Boeren doen al veel, maar nog niet genoeg'

Algemeen

Landbouw- en klimaatonderzoeker Jan Verhagen van Wageningen University & Research (WUR) vindt dat boeren en overheden moeten leren systeemdenken om antwoorden te vinden op klimaatverandering en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen....

Boerenmolens toch toegestaan in Westerveld

Regio Noord

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe hebben toch geen bezwaar tegen het plaatsen van boerenwindmolens of een kleiner veldje met zonnepanelen in gemeente Westerveld. Mits goed ingepast, moeten boeren deze groene energieopwekkers kunnen neerzetten.

Buurt trapt op de rem bij autorally in Noord-Drenthe

Regio Noord

Boeren, burgers en buitenlui in Noord-Drenthe hebben verontwaardigd kennisgenomen van een autorally die op 12 maart wordt gehouden in de regio. Het evenement botst in hun ogen met het stikstofbeleid. Daarnaast zorgt het voor geluidsoverlast en...

Noord-Nederland wil voorrang voor stikstofmaatregelen

Regio Noord

De drie provincies in Noord-Nederland willen dat haast wordt gemaakt met het verminderen van stikstofemissies. Ze stuurden vorige week een plan naar de ministers Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en Henk Staghouwer van LNV waarin ze...

LTO Noord ziet niets in nieuw ganzengebied bij Assen

Regio Noord

LTO Noord ziet niets in het creëren van nieuwe ganzenfoerageergebieden op landbouwpercelen rond natuurgebied Fochteloërveen. Dat dreigt te gebeuren doordat gemeente Assen blijft uitbreiden in het nabijgelegen Kloosterveen.

Noordelijke provincies gaan met Leader voor duurzaam platteland

Regio Noord

In Noord-Nederland loopt dit jaar nog een aantal subsidieregelingen in het kader van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Verduurzaming en economische ontwikkeling van het platteland staan daarbij centraal.

Boer haakt af bij provinciale stoppersregeling

Algemeen

Provincies hebben nog geen enkele piekbelaster opgekocht via de Regeling provinciale aankoop veehouderijen (Rpav) nabij natuurgebieden. Een kleine zeventig veehouders zijn met de provincies in gesprek over mogelijke opkoop van hun bedrijven. Dat...

Provincie schept meer ruimte voor Drentse vleeskuikens

Veehouderij

Provincie Drenthe wil de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aanpassen om vleeskuikenbedrijven ruimte te bieden vrije uitloop te creëren binnen het bouwblok. Supermarkten eisen vanaf 2023 leefomstandigheden die minimaal voldoen aan het 1 ster...

340.000 euro voor beschermen boerenlandvogels in Drenthe

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen in 2022 en 2023 340.000 euro beschikbaar stellen voor het beschermen van boerenlandvogels. Provinciale Staten moeten de subsidie nog goedkeuren.

Nieuwe stichting voor wildbeheer in Flevoland

Regio Noord

Grondeigenaren in Flevoland worden komende weken benaderd door de nieuwe Flevolandse Stichting Faunabeheer en Schadebestrijding (FSFS). Deze neemt de coördinatie van het jachtbeheer over van Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF).

Puzzelen met Groninger natuurpostzegel

Algemeen

Een regionale adviescommissie is al bijna anderhalf jaar bezig om de puzzel op te lossen van een stikstofaanpak voor het Groningse Natura 2000-gebied het Lieftinghsbroek bij Vlagtwedde. De commissie is daarmee een voorloper in de gebiedsgerichte...

Gemeente Westerveld trekt aan de bel om aanhoudende wolvenschade

Regio Noord

Gemeente Westerveld heeft bij provincie Drenthe en uitvoeringsorganisatie BIJ12 aan de bel getrokken voor een betere preventieregeling en afhandeling van wolvenschade. Het huidige maximale subsidiebedrag van 20.000 euro om meerkosten te dekken,...

Enexis en Tennet investeren fors in netwerk Noord-Nederland

Regio Noord

Netbeheerders Enexis en Tennet investeren de komende jaren fors in verbetering van het elektriciteitsnetwerk in Noord- en Oost-Nederland. Om het snel groeiende aanbod van elektriciteit uit zonne-energie te kunnen opvangen, trekken de twee...

GS Flevoland ziet hertenhek bij Biddinghuizen niet zitten

Regio Noord

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland zien een hekwerk om het nog aan te wijzen leefgebied voor edelherten in Oostelijk Flevoland niet zitten.

Boeren Oostelijk Flevoland willen edelherten achter het hek

Regio Noord

Veel boeren langs het geplande leefgebied voor edelherten in Oostelijk Flevoland, tussen Zeewolde en Elburg, zien een gedoogzone rond het reservaat niet zitten. Zij hebben liever een raster, zodat de dieren niet op hun percelen komen.

Steun voor grens aan Drentse bollenteelt groeit

Regio Noord

Steeds meer fracties in Provinciale Staten van Drenthe zien mogelijkheden om grenzen te stellen aan het bollenareaal in die provincie. Na D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP spreken nu ook ChristenUnie en CDA zich hier voor uit.

Belangstelling voor bijscholing onder boeren en tuinders groeit

Algemeen

Boeren en tuinders zijn nooit uitgeleerd, moeten mee in ontwikkelingen als energietransitie, vergroening en professionalisering van het personeelsbeleid. Groene onderwijsinstellingen spelen handig in op die behoefte met een gevarieerd cursusaanbod....

Johan Hamster volgt Henk Staghouwer op in Groningen

Regio Noord

Wethouder Johan Hamster uit Stadskanaal wordt door de ChristenUnie in Groningen voorgedragen als gedeputeerde voor Landbouw en Natuur. Hij volgt zijn partijgenoot Henk Staghouwer op die onlangs is benoemd tot minister van Landbouw, Natuur en...

LTO Noord: extra aardgasbaten naar Groningen

Regio Noord

De extra inkomsten die de overheid ontvangt uit het weer opvoeren van de aardgaswinning in Groningen moeten naar de regio vloeien. Dat zegt regiobestuurder Lammert Westerhuis van LTO Noord in Groningen.

Helofytensloot in Dronten blijkt goed voor biodiversiteit

Regio Noord

Een boerensloot kan als biofilter een belangrijke rol spelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater en de biodiversiteit te verbeteren. Dat blijkt uit een meerjarige proef van Aeres Hogeschool in Dronten. 'We gaan eigenlijk weer terug naar de...

Fruitteler Louws: 'Ik wil fruit blijven telen tot ik erbij neerval'

Algemeen

Fruitteler Ko Louws in het Zeeuwse Nisse heeft best weleens getwijfeld of hij nog door zou gaan in de peren en appels. Het is echt niet altijd makkelijk in het fruit en regelmatig ook stressvol: weersinvloeden, gewasbeschermingsbeleid en...

Akkerbouwer Beije: 'Problemen los je het snelst op via het eigen netwerk'

Algemeen

Pieter Beije in Lelystad is akkerbouwer, energieproducent met twee windmolens en eigenaar van een webwinkel in biertafels. Die drie pijlers onder zijn Flevolandse bedrijf zijn voor hem alle drie even belangrijk.

Accon avm draait 6,6 miljoen euro verlies

Economie

Advies- en accountantsorganisatie Accon avm heeft in 2020 een nettoverlies geleden van 6,6 miljoen euro. Om de winstgevendheid te herstellen, zijn maatregelen getroffen, waaronder kostenbesparingen. De medewerkers zijn hierover in november al...

Flevoland verbiedt zonnepark op productief boerenland

Regio Noord

Flevoland gaat een uniforme zonneladder hanteren voor alle gemeenten. Ook mogen er van Provinciale Staten geen productieve landbouwgronden meer worden gebruikt voor de aanleg van zonneparken.

Eerste Kamer trapt op de rem in procedure Datacenter Zeewolde

Regio Noord

De Eerste Kamer vindt dat het nieuwe kabinet eerst met een beleidsplan moet komen voor datacenters. Pas daarna kan verder worden gegaan met de verkoop van rijksgrond voor de bouw van een hyperscale datacenter in het Flevolandse Zeewolde.

Komst datacenter Zeewolde stap dichterbij

Regio Noord

Met het aanvaarden van een aangepast bestemmingsplan door de gemeenteraad van Zeewolde, is de komst van een hyperscale datacenter naar het dorp een stap dichterbij gekomen.

Groter risico op wateroverlast in beekdalen Zuidoost-Drenthe

Regio Noord

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen is woensdag akkoord gegaan met een nieuw waterbeheerprogramma. Meest ingrijpende verandering is dat het hoogwaterregime voor de gronden in de beekdalen in Zuidoost-Drenthe is aangepast.

Tweede wolf vestigt zich in Drenthe

Regio Noord

In Drenthe heeft zich opnieuw een wolf gevestigd. Dat meldt BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies. Het gaat om wolvin GW2090f. Mogelijk vormt zij een paar met wolf GW2397m, die ook meerdere keren is waargenomen rond het Drents-Friese...

Leefgebied edelherten Flevoland mag van LTO Noord niet groter

Regio Noord

Het Faunabeheerplan Edelherten Flevoland mag volgens LTO Noord niet de deur openzetten voor een nog groter leefgebied voor edelherten in Oostelijk Flevoland. Dat schrijft de belangenorganisatie aan Gedeputeerde Staten, die het plan binnenkort...

Henk de Zeeuw: 'Boeren Land van Vollenhove verdienen steun bij aanpassing'

Regio Oost

Gepensioneerd landbouwsocioloog Henk de Zeeuw besteedde jaren aan het uitpluizen van de agrarische geschiedenis van het Land van Vollenhove in Noordwest-Overijssel.

Noord-Nederland steekt 45 miljoen euro in preventie extreem weer

Regio Noord

Acht noordelijke overheden en LTO Noord hebben gezamenlijk de bestuursovereenkomst Programma Zandgronden Noord-Nederland ondertekend om beter voorbereid te zijn op perioden van extreem weer.

Afketsen Westtracé stroomkabel Schiermonnikoog biedt LTO hoop

Regio Noord

Nu staatssecretaris Dilan Yesilgöz van Economische Zaken heeft aangekondigd het planningsproces voor de aanlanding van windstroom vanaf de Noordzee te willen heroverwegen, biedt dat nieuwe hoop. Dat zegt regiobestuurder Henk Smith van LTO Noord in...

Waterplan Drenthe zorgt voor beroering

Regio Noord

Provinciale Staten, Watermaatschappij Drenthe en natuurorganisaties willen dat provincie Drenthe meer regie neemt in het waterbeheer. De aanpak van verdroging en emissies naar het grondwater gaan hen niet ver genoeg.

Nog geen groen licht voor datacenter in Zeewolde

Regio Noord

Het is nog even onzeker of de gemeenteraad van Zeewolde kan instemmen met de komst van een 'hyperscale' datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld. Sommige raadsleden hielden woensdag in de eerste behandeling van het aangepaste bestemmingsplan hun...

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures