Friese organisaties pleiten in visie voor toekomstbestendige sector

Agrarische bedrijven in Friesland moeten in 2050 economisch en ecologisch in balans zijn en kunnen voldoen aan haalbare maatschappelijke doelen op het gebied van natuurherstel en biodiversiteit, stikstof en klimaat, bodem en water en dierenwelzijn. Dat is de inzet van LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland (AJF), Agractie, BoerenNatuur Fryslân, Het Friesch Grondbezit en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

Friese+organisaties+pleiten+in+visie+voor+toekomstbestendige+sector
© Henk Bootsma

De organisaties hebben samen de 'Visie op de land- en tuinbouw in Fryslân' opgesteld en aangeboden aan provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten. Reden is dat zij zich zorgen maken dat met het onlangs gesloten Haagse coalitieakkoord voor een nieuwe regering er een rem komt op het Fries Programma Landelijk Gebied. Dat betekent niet dat de opgaven voor de agrarische sector van de baan zijn, maar provincie Fryslân heeft daarom aangegeven behoefte te hebben aan een landbouwvisie voor de provincie.

De provincie vindt dat Friesland een landbouwprovincie is en moet blijven. In de visie wordt onderbouwd waarmee de provincie rekening moet houden om die ambitie inhoud te geven. Regiobestuurder Jan-Teade Kooistra van LTO Noord regio Noord: 'Regelgeving over bufferzones, met nutriënten verontreinigde gebieden en het wegvallen van derogatie zorgen ervoor dat agrarische bedrijven alleen bezig zijn met overleven. De visie richt zich op perspectief, continuïteit en de mogelijkheid om met de primaire productie een fatsoenlijk inkomen te verdienen.'


Innoveren

Volgens de organisaties moet het provinciale transitiebeleid leiden tot toekomstbestendige boerenbedrijven, die ook volgende generaties boeren voldoende inkomen opleveren. AJF-voorzitter Hendrik Galema: 'Om de toekomst van agrarische bedrijven veilig te stellen voor toekomstige generaties, is innoveren noodzakelijk. Daarbij hebben we ondersteuning nodig van overheden. Financieel, om investeringen door boeren te stimuleren, maar ook voor het borgen van oplossingen. Resultaten die we behalen met innovatie, moeten ook bijdragen aan de doelstellingen.'

Daarnaast zijn er in Friesland veel agrarisch ondernemers zonder opvolger. Onwerkbare wet- en regelgeving, samen met de grote druk die banken uitoefenen, maakt het niet aantrekkelijk om een boerenbedrijf over te nemen. Voor het behoud van voldoende agrarische bedrijven in Friesland roepen de samenwerkende agrarische partijen de overheden op om ook daarin hun rol te pakken. Een groot deel van de economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied en de dorpen is immers afhankelijk van de agrarische sector.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  20 %
Meer weer