LTO Noord: landbouw meewegen bij aanlanden van Noordzeestroom

De overheid kijkt wel naar de natuureffecten, maar weegt de gevolgen voor de landbouw bij het verbinden van de grote windparken op de Noordzee met het Eemshavengebied onvoldoende mee. Dat schrijft LTO Noord in een reactie op een deelrapport van het Programma Aansluiting Wind Op Zee-Eemshaven over de gevolgen voor de omgeving.

LTO+Noord%3A+landbouw+meewegen+bij+aanlanden+van+Noordzeestroom
© Delta Rhine Corridor

De overheid zoekt naar de beste oplossing om de toekomstige Nederlandse windparken op het noordelijke deel van de Noordzee te verbinden met het vasteland. Dan gaat het zowel om elektriciteitsleidingen als om leidingen die waterstof kunnen transporteren.

De agrarische belangenbehartiger volgt het planningsproces op de voet. Daarbij vindt LTO Noord dat de variant en aanlegmethode moet worden gekozen die voor de landbouw het minst belastend is.

De organisatie liet al eerder weten dat aan de acht ontwikkelde aanlandingsroutes daarom nog twee tracés konden worden toegevoegd. Hierbij kan de schade of overlast voor de landbouw zo klein mogelijk worden gehouden. In dit geval worden de leidingen door de kwelders van de Dollard gelegd of dicht tegen de Waddendijk aan. Tot nu toe wil de overheid de leidingen nog vanaf het aanlandingspunt binnendijks doortrekken naar de Eemshaven.


Verstoring

Naar aanleiding van het laatste tussenrapport stelt LTO Noord vast dat nog onvoldoende wordt gekeken naar aantasting van de landbouwproductie en de voedselkwaliteit. Zo verstoren de leidingen en kabels de ondergrond en geven zij warmte af waardoor gewassen onregelmatig kunnen gaan groeien of treedt nat- en verziltingsschade op, omdat de drainage beschadigd raakt.

Ook is bij de aanleg van een leidingtracé over boerenland verspreiding van fytosanitaire besmettingen mogelijk, bijvoorbeeld als machines niet goed worden gereinigd. Dat is niet alleen slecht voor de landbouw, maar ook nadelig voor het ecologisch evenwicht.

Verder wijst de belangenbehartiger op de verstoringen door elektromagnetische velden als hoogspanningsleidingen worden aangelegd. Daarbij verstoren deze leidingen bijvoorbeeld het bodemleven van bacteriën en schimmels en overige biodiversiteit.


Natuurcompensatie

LTO Noord hecht grote waarde aan het behoud van de hoogwaardige landbouw die in de kuststrook langs de Wadden en Dollard wordt bedreven. 'Ook daarom moet de eventuele natuurcompensatie voor het leidingstelsel niet op landbouwgrond plaatsvinden.'

Verder moet ook op de Waddeneilanden rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen voor de landbouw, waarschuwt de organisatie. 'De landbouw is direct en indirect een belangrijke pijler binnen de regionale economie.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer